Sunteți pe pagina 1din 7

Clasa a XII-a

Programa 1 A (licee teoretice i licee militare MApN, matematic-informatic)


1. Receptarea mesajelor transmise oral sau n scris n diferite situaii de comunicare
Competene specifice Coninuturi
1.1 Extragerea esenialului din rapoarte orale,
discursuri, interviuri, talk-show-uri i identificarea
punctului de vedere i a atitudinii vorbitorului
1.2 Identificarea rapid a ideilor unui text lu!nd
deci"ia dac acestea sunt pertinente pentru nevoile
sale i dac necesit #n consecin un studiu
aprofundat
Interviuri
$hestionare
%&exte de tip argu'entativ ( reflexiv
)rticole de enciclopedie(lucrri tiinifice
de populari"are
*rag'ente de pres scris (%audio (video
%Fragmente de critic literar
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte
Competene specifice Coninuturi
2.1 +edactarea unui raport ( referat asupra unei te'e
de interes prin sinteti"area de infor'aii culese din
diferite surse
2.2 $onstruirea unui 'onolog pe subiecte de interes
care este susinut prin exe'ple i #n care sunt
evaluate infor'aiile culese din diferite surse
,lanul de idei
+aportul (referatul
%Eseul
-onologul
3. Realizarea de interaciuni n comunicarea oral sau scris
Competene specifice Coninuturi
..1 /ferirea de rspunsuri la un chestionar pe te'e
de interes #n care sunt 'otivate opiunile
..2 *or'ularea de contraargu'ente #n cadrul unei
discuii de grup ( dialog
... +edactarea de scrisori pe diferite te'e, ctre
diveri destinatari, #n diferite scopuri de co'unicare
0pentru a obine ceva, pentru a infor'a, pentru a
convinge, pentru a invita etc.1
..2 *or'ularea unor concesii #n cadrul unei
negocieri, stabilind li'itele peste care nu 'ai sunt
fcute altele
) reali"a confir'area unei infor'aii
) ordona argu'ente
) expri'a opinii personale
) expri'a concesia
) expri'a condiia
) argu'enta
%Dezbatere ( %proces literar
4. Transferul i medierea mesajelor orale sau scrise n situaii variate de comunicare
Competene specifice Coninuturi
2.1 ,arafra"area unui citat folosind exe'ple
personale ( prin raportare la experiena personal
2.2 +e"u'area unui text #ntr-un nu'r dat de
cuvinte
*rag'ente ( texte de infor'are general
/pinii, co'entarii 0#nregistrri audio1
3ialoguri 0#nregistrate sau interpretate1
%Scurte texte literare
N!"#
11 $oninuturile 'arcate cu % vor fi parcurse #n 'od obligatoriu la clasele de filologie i la cele
de 'ate'atic-infor'atic din cadrul liceelor 'ilitare -)p4
Programa 1 $ (licee te%nologice i &ocaionale)
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau n scris n diferite situaii de comunicare
Competene specifice Coninuturi
1.1 3esprinderea ideilor principale dintr-un 'esa5 pe
un subiect cunoscut #n li'ba5 fa'iliar c!nd sunt
repetate la cerere anu'ite pri ale 'esa5ului
1.2 /binerea de infor'aii pertinente i de idei
relevante din texte #n scopul abordrii unei te'e date
&exte din do'eniul de specialitate
&exte de interes personal
,re"entri orale autentice pe diferite
te'e
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
Competene specifice Coninuturi
2.1 $onstruirea unei pre"entri pe o te' dat #n
spri5inul creia sunt aduse exe'ple
2.2 +edactarea de texte funcionale generale i de
specialitate
,ovestire oral ( scris
,re"entare oral ( scris
3escrieri de obiecte, persoane
,aragrafe pe diverse arii te'atice,
inclusiv de specialitate
Eseuri structurate
3. Realizarea de interaciuni n comunicarea oral sau scris
Competene specifice Coninuturi
..1 /ferirea de infor'aii diverse #n cadrul unui
interviu de"volt!nd ideile cu spri5inul
intervievatorului
..2 +edactarea unor texte funcionale 0scrisoare de
intenie pentru obinerea unui post, o pl!ngere ctre
un furni"or1
... )daptarea 'esa5ului #n funcie de inteniile de
co'unicare, de context i de tipul de raporturi cu
interlocutorul
..2 Elaborarea unui chestionar #n vederea reali"rii
unui interviu
) expri'a acordul ( de"acordul
) solicita i a da infor'aii
) cere confir'area ( infir'area de
infor'aii
) cere prerea cuiva
) ordona argu'ente
) expri'a opinii personale
-i5loace non-verbale de a #ntreine o
conversaie
$.6.
Interviu
4. Transferul i medierea mesajelor orale sau scrise n situaii variate de comunicare
Competene specifice Coninuturi
2.1 &raducerea unui text de infor'are general cu
a5utorul dicionarului
2.2 +e"u'area coninutului unui text de specialitate
&ehnici de utili"are a dicionarului
*rag'ente ( texte de infor'are general
/pinii 0#nregistrri audio1
,rospecte, instruciuni, for'ulare de
specialitate
+e"u'at
Programa ' (lim(a mo)ern ' * pentru toate tipurile )e licee)
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau n scris n diferite situaii de comunicare
Competene specifice Coninuturi
1.1 3esprinderea de infor'aii factuale din
#nregistrri audio(video #n li'ba standard, pe subiecte
de interes, #n absena perturbrilor sonore
1.2 Extragerea ideilor eseniale dintr-un text de
infor'are general, sau de specialitate
,ovestiri
+apoarte ( pre"entri orale ( scrise
Interviuri
&exte ( frag'ente de infor'are
general
3ialoguri, conversaii, interviuri
)rticole de pres
&exte ( frag'ente de specialitate
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
Competene specifice Coninuturi
2.1 E'iterea de ipote"e #n cadrul unei discuii (
de"bateri
2.2 Elaborarea unor texte funcionale si'ple dup
'odel
2.. +eali"area de descrieri pe o varietate de te'e
legate de do'eniul de interes
2.2 ,re"entarea unui fil' ( a unei cri prin raportare
la experiena personal
,ovestire ( ,re"entare oral ( scris
3escrieri ( co'parri de obiecte,
persoane
,aragrafe pe diverse arii te'atice,
inclusiv de specialitate
3. Realizarea de interaciuni n comunicarea oral sau scris
Competene specifice Coninuturi
..1 *olosirea unui chestionar de5a elaborat pentru a
conduce un interviu structurat adug!nd c!teva
#ntrebri spontane
..2 +edactarea unei scrisori personale #n care #i
expri' g!ndurile i ( sau senti'entele despre diferite
te'e de cultur 0fil', 'u"ic, literatur1
... *or'ularea de rspunsuri coerente la un
chestionar si'plu cu #ntrebri deschise
..2 7usinerea unui punct de vedere #n cadrul unei
de"bateri folosind c!teva argu'ente
) cere per'isiunea
) da sugestii
) accepta sugestii
) expri'a opinii personale
) argu'enta
) ordona argu'ente
) expri'a acordul ( de"acordul
) solicita ( a da infor'aii
4. Transferul i medierea mesajelor orale sau scrise n situaii variate de comunicare
Competene specifice Coninuturi
2.1 +efor'ularea unui scurt text cunoscut prin
contragere ( reducere
2.2 7chi'barea punctului de vedere #ntr-o relatare
scurt
+e"u'at
,ovestirea
Programa + (lim(a mo)ern + * pentru toate tipurile )e licee)
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau n scris n diferite situaii de comunicare
Competene specifice Coninuturi
1.1 3esprinderea se'nificaiei globale dintr-o discuie
#ntre vorbitori nativi pe subiecte cunoscute
1.2 3esprinderea se'nificaiei globale i a dou-trei
infor'aii de detaliu din #nregistrri radio pe subiecte
de interes, c!nd 'esa5ul este clar articulat
1.. +ecunoaterea argu'entelor i identificarea
conclu"iilor dintr-un text argu'entativ pe te'e
cunoscute
1.2 7electarea infor'aiilor relevante din diferite texte
#n vederea #ndeplinirii unei sarcini de lucru
+apoarte ( pre"entri orale ( scrise
Interviuri
&exte ( frag'ente de infor'are
general
3ialoguri, conversaii, interviuri
)rticole de pres
E'isiuni radio ( &6
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
Competene specifice Coninuturi
2.1 ,re"entarea unei activiti desfurate #n grup pe
ba"a unui plan de idei
2.2 +elatarea unui eveni'ent din trecut pe ba"a unui
plan dat
2.. +e"u'area unui text cunoscut pe ba"a unui plan dat
2.2 3escrierea unui eveni'ent ( unei experiene dup un
plan si'plu de idei 0locul #nt!'plrii, 'o'entul,
protagonitii, de"nod'!ntul1
2.8 +edactarea unei pagini de 5urnal #n fra"e scurte care
redau esena #nt!'plrilor
,ovestire ( ,re"entare oral ( scris
3escrieri ( co'parri de obiecte,
persoane
+e"u'ate
,aragrafe pe diverse arii te'atice,
inclusiv de specialitate
7crisori
,lanul de idei
7tructuri de li'b9
- infinitiv, participiu, gerun"iu
- corespondena ti'purilor
- vorbire direct(indirect
- fra"a condiional III
3. Realizarea de interaciuni n comunicarea oral sau scris
Competene specifice Coninuturi
..1 ,reluarea i trans'iterea unui 'esa5 audiat c!nd
este per'is cererea pentru repetarea unor cuvinte #n
scopul clarificrii
..2 +edactarea unei scrisori de rspuns la anunuri din
'ass-'edia
... $o'entarea pe scurt a unei infor'aii ( preri
vehiculate de interlocutor
) cere per'isiunea
) da sugestii
) accepta sugestii
) expri'a opinii personale
) argu'enta
) ordona argu'ente
) expri'a acordul ( de"acordul
) solicita ( a da infor'aii
) cere confir'area
,A-.I /I A!I!01INI
$ontienti"area contribuiei li'bii engle"e la vehicularea culturii conte'porane
+aportarea critic la civili"aia britanic i a'erican, acceptarea diferenelor i
'anifestarea toleranei
$ontienti"area stereotipurilor culturale i co'baterea acestora
3e"voltarea g!ndirii autono'e, critice i reflexive prin receptarea unei varieti de
texte #n li'ba engle"
-anifestarea flexibilitii #n cadrul schi'bului de idei #n diferite situaii de co'unicare
20342!II M4!1-3IC4
0NI,4.20- !4MA!IC se reco'and s cuprind9
pentru programa 1A#
1. )specte din viaa conte'poran 0sociale, econo'ice, politice, istorice, culturale,
educaionale, ecologice, strategii de utili"are a resurselor1
2. 6iaa personal 0stil de via, strategii de studiu, co'porta'ent social1
.. )specte legate de profesiuni i de viitorul profesional
2. Ele'ente de cultur i civili"aie engle" i a'erican
8. 3e'ocraie, civis' i drepturile o'ului
:. %Texte din literatura de limb englez
;. &exte referitoare la aspecte teoretice ale specialitii
<. &exte referitoare la aspecte practice ale specialitii
pentru programa 1$#
1. )specte din viaa conte'poran 0sociale, econo'ice, politice, culturale, tiinifice, tehnice,
ecologice, strategii de utili"are a resurselor1
2. 6iaa personal 0stil de via, strategii de studiu, co'porta'ent social1
.. )specte legate de profesiuni i de viitorul profesional
2. +epere de cultur i civili"aie engle" i a'erican, i universal
8. 3e'ocraie, civis' i drepturile o'ului
:. 3escoperiri tiinifice i tehnice
;. &exte referitoare la aspecte teoretice ale specialitii
<. &exte referitoare la aspecte practice ale specialitii
pentru programa '#
1. 6iaa personala 0relaii interu'ane, ali'entaie, educaie, ti'p liber1
2. =niversul adolescenei 0cultura, arte, sport1
.. )specte legate de profesiuni i de viitorul profesional
2. >u'ea conte'poran 0aspecte sociale, econo'ice, politice, istorice, ecologice, tehnice1
8. 3e'ocraie, civis' i drepturile o'ului
:. -ass-'edia
;. +epere culturale 0literatur, fil', 'u"ic, arhitectur1
<. &exte din do'eniul specialitii
Pentru programa +#
1. 6iaa personala 0fa'ilie, relaii interu'ane, sntate, senti'ente1
2. )dolescentul #n lu'ea conte'porana 0co'unicare, stil de via, aspiraii1
.. 3e'ocraie, civis' i drepturile o'ului
2. 4atura i viaa
8. -ass-'edia
:. +epere culturale 0'u"ica, sport, arte1
N!4#
15 >a alegerea te'elor i textelor se va avea #n vedere corelarea lor cu profilul i speciali"area
fiecrei clase.
'5 Echilibrarea sarcinilor de lucru se va reali"a astfel9 la texte dificile se vor stabili sarcini de
lucru cu grad 'ic de dificultate, pentru texte uoare, se va avea #n vedere ca gradul de
dificultate al sarcinilor de lucru s fie sporit.
,e parcursul claselor a ?-a @ a ?II-a 0li'ba 'odern 1 i 21 se reco'and operarea cu
ur'toarele 4-4M4N!4 14 CN2!.0C6I4 A CM0NIC".II#
7=A7&)4&I6 - pluralul substantivelor
- substantive defective de nu'r
)3BE$&I6 - co'paraia intensiv
6E+A - ti'purile verbale 0past perfect ( past perfect continuousC future
perfect ( future perfect continuous1
- sub5onctivul
- verbe 'odale ( 'odalitate
- infinitivul ( participiul ( gerun"iul
- construcii cu infinitivul i cu participiul
)36E+A - grade de co'paraie
$=6I4&E 3E >EDE&=+E - prepo"iii, con5uncii, locuiuni
)+&I$/> - hotr!t ( nehotr!t, "ero, o'isiune
- ca"uri speciale de utili"are a articolului
- idio'uri
7I4&)?) - ordinea cuvintelor #n propo"iie
- tipuri de propo"iii 0enuniative, interogative etc.1
- propo"iii condiionale
- condiionale 0I, II, III1
- condiionale 0construcii 'ixte1
- corespondena ti'purilor 0future-in-the-past1
- vorbirea direct ( indirect
Fn ca"ul lim(ii mo)erne +, clasa a ?-a, anul II de studiu se reco'and ur'toarele ele'ente
de construcie a co'unicrii9
7ubstantiv9 plurale neregulate
)rticol hotr!t, nehotr!t
)d5ectivul posesivC grade de co'paraie la ad5ectivele regulate
,ronu'ele #n acu"ativ
6erbul9 ,resent ,erfect, ,ast ,erfect, viitor cu going to
)dverb9 grade de co'paraie
Fn ca"ul lim(ii mo)erne +, clasa a ?I-a, anul III de studiu se reco'and ur'toarele
ele'ente de construcie a co'unicrii9
7ubstantiv9 plurale neregulate, substantive defective
)rticol hotr!t, nehotr!t, posesiv, o'iterea articolului
)d5ectivul i adverbul9 grade de co'paraie neregulate
)spectul continuu
$orespondena ti'purilor
3iate"a activ ( pasiv
,ropo"iiile te'poral i condiional 0I G II1
Fn ca"ul lim(ii mo)erne +, clasa a ?II-a, anul I6 de studiu se reco'and ur'toarele ele'ente
de construcie a co'unicrii9
7ubstantiv9 plurale neregulate, substantive defective
)rticol hotr!t, nehotr!t, posesiv, o'iterea articolului
)d5ectivul i adverbul9 grade de co'paraie neregulate
)spectul continuu
$orespondena ti'purilor
3iate"a activ ( pasiv
,ropo"iiile te'poral i condiional 0III1
,e parcursul claselor a ?-a @ a ?II-a se recoman) ur'toarele
70NC6II CM0NICA!I,4 A-4 -IM$II#
1. iniierea, #ntreinerea i #ncheierea unui dialog ( conversaii
2. expri'area opiniei
.. expri'area acordului ( de"acordului fa de opiniile altora
2. expri'area satisfaciei ( insatisfaciei fa de un punct de vedere
8. expri'area refu"ului ( argu'entarea refu"ului
:. contra"icerea prerilor altora
;. co'entarea prerilor
<. solicitarea repetrii i refor'ulrii
H. expri'area presupunerilor
1I. solicitarea de infor'aii i de sugestii
11. oferirea i confir'area ( infir'area de infor'aii
12. solicitarea confir'rii ( infir'rii unor infor'aii
1.. descrierea de eveni'ente, feno'ene
12. for'ularea de propuneri i sugestii
18. solicitarea de sugestii
1:. expri'area de condiii
1;. for'ularea de sfaturi
1<. expri'area preferinelor, inteniilor
1H. solicitarea i acordarea ( refu"ul per'isiunii
2I. for'ularea de invitaii
21. expri'area de 'ulu'iri
22. acceptarea ( refu"ul unei invitaii
2.. expri'area surpri"ei, curio"itii, te'erilor, #ndoielii
22. expri'area si'patiei
28. for'ularea de co'paraii
2:. for'ularea de persuasiuni
2;. expri'area diverselor grade de certitudine.