Sunteți pe pagina 1din 4

2) Bare intinse centric: Alcatuire, predimensionare, verificare

Alcatuirea sectiunilor.
Barele intinse centric se intalnesc in proiectare sub forma:
Tiranti,
Ancore,
Bare intinse ale grinzilor cu zabrele, etc.
Alcatuirea sectiunilor este determinata in principal de:
Valoarea solicitarii,
Tehnologia de executie,
Modul de realizare al imbinarii,
Tipul constructiei.
Se recomanda ca sectiunile sa fie:
simetrice in raport cu planul de simetrie a sistemului,
simple,
realizate din elemente standardizate,
sa se asigure accesul pe intreaga suprafata a barelor pentru
verificarea si intretinerea lor periodica,
sectiunile se aleg astfel incat barele sa aiba rigiditatea
necesara la transport, monta si in exploatare.
prinderile la capetele si eventualele inadiri ale barelor intinse sa fie
sigure
!entru realizarea lor se folosesc de obicei urmatoarele tipuri de sectiuni:
sectiune unitara : corniere cu aripi egale, tevi "rotunde, patrate,
dreptunghiulare#, profile $, %, T, laminate sau asamblate prin sudura
sectiune compusa din elemente putin departate :
&lementele care alcatuiesc sectiunea se prind intre ele din loc in loc astfel incat bara
sa se comporte in ansamblu ca o sectiune unitara. !rinderea se poate face cu nituri,
suruburi sau sudura.
sectiune compusa din elemente putin departate :
%ntre profilele ce alcaatuiesc sectiunea "in dreptul punctelor de fixare# se dispun
elemente de distantare numite fururi la distanta maxima a'()i
*,
unde i
*
este raza de giratie
a unui profil in raport cu axa proprie, paralela cu axa imateriala a intregii sectiuni "sau i
minim
#.
+rosimea fururilor se alege astfel incat sa se asigure accesul in spatiul dintre profile
pentru intretinerea periodica.

sectiune compusa din elemente mult departate :
&lementele care alcatuiesc sectiunea se solidarizeaza intre ele cu placute sau
cu zabrele dispuse la distanta maxima: a'()i
*
Dimensionarea barelor intinse centric.
Aria bruta necesara a sectiunii transversale se poate determina cu relatia:
Verificarea sectiunilor.
,e regula barele intinse se verifica la starea limita de rezistenta alte verificari
facandu-se de la caz la caz.
Verificarea de rezistenta,
a
furura
Verificarea la oboseala,
Verificarea zveltetei barelor intinse,
Verificarea alungirii barei.
Verificarea de rezistenta.
Valoarea de calcul a efortului de trac.iune /&d 0n fiecare sec.iune transversal1 trebuie
s1 satisfac1 urm1toarea condi.ie:
!entru sec.iunile cu g1uri, trebuie ca valoarea de calcul /
t,2d
a rezisten.ei la
trac.iune s1 se ia egal1 cu cea mai mic1 dintre valorile de mai os:
34nd se cere dimensionarea la efort capabil, trebuie ca valoarea de calcul
/pl,2d a rezisten.ei plastice s1 fie inferioar1 valorii de calcul /u,2d a
rezisten.ei la rupere a sec.iunii nete 0n dreptul g1urilor de fixare.
5n 0mbin1rile din categoria 3 , trebuie ca valoarea de calcul /t,2d a rezisten.ei
la trac.iune a sec.iunii nete 0n dreptul g1urilor de fixare, s1 fie luat1 egal1 cu
/
net,2d
, respectiv /
&d
Verificarea la oboseala "STAS *)*)(#.
Mo y Rd pl
f A N /
,
=
2 ,
/ 9 , 0
M u Rd u
f A N =
) , min(
. . . Rd u Rd pl Rd t
N N N =
Rd t Rd pl
N N
, ,
<
Mo y net Rd net Ed
f A N N /
,
=
Verificarea la oboseala a barelor intinse se face comparand efortul unitar
maxim cu rezistenta de calcul multiplicata cu coeficientul
Verificarea zveltetei barei intinse.
Barele intinse trebuie sa respecte conditii minime de rigiditate. Aceasta se
asigura prin limitarea zveltetei barei la valorile limita admise in norme.
Valoarile limita admise pentru zveltetea barelor intinse sunt date in tabele in
functie de destinatia si importanta elementului, de natura si modul solicitarii.
Verificarea alungirii barei intinse.
Atunci cand deformata barelor "alungirea# poate influenta comportarea
structurii sau a altor elemente se calculeaza valoarea ei.
Valoarea limita admisa pentru alungirea barelor se stabileste de proiectant in
functie de efectul acestei marimi asupra structurii.