Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECTIE

Scoala: Colegiul National Stefan cel Mare, Tg. Neamt


Profe!or: Trofin Maria Ma"alina
Data: #$.%&.$%#%
Cla!a: a 'I(a C
O)iectul: Preg*tire !+orti,* teoretic*
Ti+ul lectiei: +re"are(-n,*.are;
Su)iectul lectiei: Selec.ia -n !+ort
O)iecti,ul fun"amental: Selec.ia -n !+ort /eta+e, criterii 0i +arametrii "e !elec.ie1
Obiective operaionale :
O# 2 !* "efinea!c* corect termenii "e selecie sportiv 0i "e model de selecie sportiv
O$ 2 !* enumere 0i e3+lice eta+ele !elec.iei !+orti,e
O4 2 !* enumere corect cele 5 criterii "e !elec.ie !+orti,*
O5 2 !* e3em+lifice enumere corect c6te $ +arametrii "e !tructur* +entru fiecare criteriu "e !elec.ie
O& 2 !* e3+lice un an!am)lu "e +ro)e +entru motricitatea general* !+ecifice !+ortului
Strategii de predare invatare:
a1 Meto"e !i +roce"ee "i"actice: con,er!atia euri!tica, con,er!a.ia e3aminatoare, e3+licatia, e3+unerea, -n,*.area +rin cola)orare, -n,*.area
e3+eren.ial*
)1 Mi7loace "e -n,*.*m6nt: com+uter, ,i"eo+roiector, -nregi!trare ,i"eo("i"actic*, mar8ere, coli 94
c1 :orme "e organi;are: +e gru+e, frontal, in"i,i"ual
Resurse didactice:
a1 umane(cla!a a 'I(a C format* "in $$ ele,i, !+ecialitatea fot)al
)1 tem+orale: &% minute
c1 )i)liografice:
Dragnea, 9"rian /coor".1, Teoria educaiei fizice i sportului, E"itura :e!t, <ucure0ti, $%%$
E+uran, Mi=ai >ol"e,ici, Irina Toni.a, :lorentina, Psihologia sportului de performan-teorie i practic, E"itura :e!t, <ucure0ti, $%%#
Ra.*, ?loria, Didactica educaiei fizice i sportului, E"itura PIM, Ia0i , $%%@
Designul leciei
Etapele leciei Ob.
op.
Activitate Strategii didactice
Profesor Elev Metode i
tehnici
didactice
Miloace de
!nv""#$nt
%or#a de
organi&are
#.Moment
organi;atoric
$ minute
Aerific con"i.iile nece!are
"e!fa0ur*rii normale a lec.iei,
+re;en.a ele,ilor, func.ionarea
calculatorului.
Preg*te!c caietele manualele
creioanele , materialele nece!are
orei.
Con,er!a.ia Calculator
Ai"eo(
+roiector
$.Aerificarea
cuno0tin.elor
"o)6n"ite anterior
#% minute
Prin c=e!tionare oral*:
#. Enumera.i cele 5 !ta"ii ale
antrenamentului !+orti,.
$. E3+licita.i o)iecti,ul
general al !ta"iului I 9<O.
4. E3+licita.i o)iecti,ul
general al !ta"iului II 9CS.
5. Enun.a.i !co+ul +rinci+al
general al !ta"iului III
9OIP.
&. Enun.a.i !co+ul +rinci+al
general al !ta"iului IA
9MP.
Ele,ii r*!+un":
#. 9ntrenamentul !+orti,:
(!ta"iul I 9<O /antrenament "e
)a;* orientat1
(!ta"iul II 9CS /antrenament
con!tructi, !+eciali;at1
(!ta"iul III 9OIP /antrenament
orientat !+re -nalta +erforman.*1
(!ta"iul IA 9MP /antrenament
"e mare +erforman.*1.
$.Crearea )a;elor generale
+entru "e;,oltarea ca+acit*.ii "e
+erforman.* +e termen lung.
4.O)iecti,ele generale ale
!ta"iului II 9CS !unt:
(formarea ca+acit*.ii "e
coor"onare fin* a mi0c*rilor
!+ecific* ramurii "e !+ort
("e;,oltarea ca+acit*.ii te=nice(
tactice
("e;,oltarea ,ite;ei 0i a for.ei -n
Con,er!a.ia
e3aminatoare
:rontal*
regim "e re;i!ten.*
("e;,oltarea +roce!elor 0i
fenomenelor +!i=ice care
con"i.ionea;* ramura "e !+ort
("e;,oltarea ca+acit*.ii "e
com+etitor 0i cre0terea
e3+erien.ei com+eti.ionale.
5. Sco+ul +rinci+al e!te
tran!ferul ca+acit*.ilor con!truite
-n !ta"iul anterior 0i ,alorificarea
-n !+ortul "e mare +erfotman.*.
&. Sco+ul +rinci+al al ace!tui
!ta"iu e!te o).inerea
+erforman.elor !+orti,e
ma3imale.
4.Ca+tarea 0i
orientarea aten.iei
4 minute
Din experienta voastr, cum ai ai
ajuns s practicai fotbalul la
iceul cu Program !portiv "
Ele,ii r*!+un". Con,er!a.ia
Bn,*.are
e3+eren.ial*
:rontal*
5. Enuntarea temei !i
o)iecti,elor
o+era.ionale
# minut
O#
O$
O4
O5
O&
Se enun.* titlul lectiei 0i o)iecti,ele
o+era.ionale, !e e3+lic* acti,it*.ile
ce ,or fi reali;ate "e ele,i.
Ele,ii !unt aten.i la e3+lica.iile
+rofe!orului.
Con,er!atia
euri!tica
Pre;entare -n
+oCer(+oint
Com+uter
Ai"eo(
+roiector
:rontal*
&.Diri7area -n,*.*rii
4% minute
O#
O$
Profe!orul e3+une con.inutul
informa.ional al lec.iei.
Selecia sportiv o activitate
sistematic desfurat pe baza
unor criterii, teste i probe, de
ctre un specialist, #n vederea
depistrii i orientrii subiecilor
cu aptitudini pentru practicarea
unei ramuri de sport$
%tapele seleciei sportive sunt&
Ele,ii !unt aten.i la e3+lica.iile
+rofe!orului.
Ele,ii !unt aten.i la e3+lica.iile
E3+unerea
Pre;entare -n
+oCer +oint
E3+lica.ia
Com+uter
Ai"eo(
+roiector
Com+uter
:rontal*
:rontal*
O#
O4
O5
'$ selecia iniial sau
preliminar(
)$ selecia secundar(
*$ selecia final$
Selecia iniial urmrete
depistarea copiilor cu aptitudini
pentru practicarea sportului de
performan, v+rsta de selecie
difer de la o ramur de sport la
alta$
Selecia secundar corespunde
stadiului al ,,-lea al
antrenamentului, respectiv
periaodei pubertare -''-'. ani/ i
are ca obiectiv principal reliefarea
nivelului aptitudinilor dezvoltate #n
stadiul ,$
Selecia final se aplic la
#ncheierea junioratului i face
trecerea spre marea performan$
Principalul criteriu de selecie #l
reprezint performana sportiv$
0rice selecie se deruleaz pe baza
unul model de selecie$ Modelul de
selecie reprezint standardul de
referin pentru fiecare ramur de
sport.
Profe!orul ,a +re;enta -n PoCer(
Point cele 5 criterii "e !elec.ie
!+orti,* /)iologice, motrice,
+!i=ologice, !ociale1 0i ,a !olicita
ele,ilor "etalieri ale ace!tora
/+arametrii "e !elec.ie1.
+rofe!orului.
Ele,ii !unt aten.i la e3+lica.iile
+rofe!orului 0i ,i;ionea;*
+re;entarea -n PoCer(Point.
Ele,ii ,i;ionea;* +re;entarea -n
PoCer(Point 0i r*!+un"
!olicit*rilor +rofe!orului.
E3+lica.ia
Pre;entarea
-n PoCer(
Point
Con,er!a.ia
euri!tic*
Ai"eo(
+roiector
Com+uter
Ai"eo(
+roiector
Com+uter
Ai"eo(
+roiector
:rontal*
:rontal*
In"i,i"ual*
O& Profe!orul +ro+une ele,ilor o
acti,itate +e gru+e cu urm*toarea
!arcin* "e lucru:
1onstruii o baterie de teste
specifice seleciei secundare #n
fotbal$
Ele,ii lucrea;* +e gru+e. Bn,*.area
+rin
cola)orare
Con,er!a.ia
Com+uter
Ai"eo(
+roiector
Mar8er
Coli 94
Pe gru+e
D.O).inerea
+erforman.ei 0i
a!igurarea fee"(
)ac8(ului
4 minute
Profe!orul +ro+une ele,ilor
,i;ionarea unei -nregi!tr*ri ,i"eo
care !* ilu!tre;e un trial "e fot)al
+entru a !i!temati;a cuno0tin.ele
noi.
Ele,ii ,i;ionea;* -nregi!trarea
,i"eo 0i r*!+un" corect
-ntre)*rilor a"re!ate "e c*tre
+rofe!or.
Con,er!a.ia
e3aminatoare
Com+uter
Ai"eo(
+roiector
Bnregi!trare
,i"eo
:rontal*
E.Tema +entru aca!*
# minut
%xplicai relaia dintre stadiile
antrenamentului i etapele seleciei
sportive$
Ele,ii -0i notea;* tema. Con,er!a.ia :rontal*