Sunteți pe pagina 1din 2

Test docimologic

Facultatea de Educatie fizica si sport, anul II;


Disciplina: Volei;
Continutul vizat: Pasa cu doua maini de sus;
Oiective de evaluare:
O! " cunoasterea pozitiei fundamentale;
O# " actiunea cupei;
O$ " actiunea celorlalte segmente;
O% " cunoasterea e&ercitiilor pentru initiere, fi&are si consolidare;
O' " corectarea greselilor de e&ecutie;
!( )legeti raspunsul correct:
!(!( Pasa cu doua maini de sus se e&ecuta frecvent din pozitie:
a* +oasa;
* medie;
c* inalta;
!(#( ,a e&ecutia pasei cu doua maini de sus picioarele sunt:
a* apropiate;
* departate la nivelul umerilor;
c* incrucisate;
!($( Celelalte segmente ale corpului sunt in:
a* fle&ie;
* e&tensie;
c* aductie;
!(%( ,a formarea cupei, degetele sunt:
a* desfacute si usor fle&ate;
* fi&e pe minge;
c* rela&ate;
!('( )ctiunea ratelor si a picioarelor este astfel:
a* ratele se indoie si se intind inaintea picioarelor;
* picioarele se indoaie si se intind inaintea ratelor;
c* ratele si picioarele se indoaie si se intind concomitent;
!(-( ,ovirea mingii se e&ecuta cu:
a* palmele in acelasi plan si su forma de cupa;
* o palma in supinatie;
c* palmele in acelasi plan si cu degetele rela&ate;
#( )legeti pentru cele trei grupe de proprietati din coloana ), proprietati specifice
din coloana .:
) .
a( pozitia fundamentala a( nu se face pe amele picioare
( deplasarea ( nu se realizeaza actiunea de
cedare/impingere
c( oprirea c( genunc0ii nu sunt indoiti
d( actiunea cupei d( nu este aparent la minge
e( actiunea memrelor inferioare e( Picioarele nu sunt pe aceeasi
linie
$( Completati spatiile liere:
1iscarea de intampinare a mingii nu este efectuata corect si la timp cu ((((((((((((((
si (((((((((
2eaprecierea corecta a traiectoriei mingii duce la ((((((((((( (((((((((((
In pozitia medie, picioarele sunt (((((((((((( si ((((((((((((( din articulatia genunc0ilor si a
gleznelor(
%( Descrieti trei e&ercitii pentru initierea pasei cu doua maini de sus(
.arem de corectare si notare:
!(!(/;
!(#(/;
!($(/a;
!(%(/a;
!('(/c;
!(-(/a;
#(/ )a " .c;
) " .d;
)c " .a;
)d " .;
)e " .e;
$(/ ratele si picioarele, deplasare greoaie, departate si indoite;
! punct din oficiu
Item ! " $ puncte;
Item # " !,' puncte;
Item $ " !,' puncte;
Item % " $ puncte;
Tael de specificatie
Oiective O! O# O$ O% O'
Item ! & & &
Item # & & &
Item $ & &
Item % &
Trofin 1aria 1adalina
EF3, anul II