Sunteți pe pagina 1din 2

Detalii cu privire la formatul i predarea lucrrii de disertaie

- Minimum 40 pagini - Maximum 50 pagini, inclusiv rezumatul lucrrii, cuprinsul, bibliografia i anexele
- Marginile paginii: 2,5 cm toate
- Prima pagin:
AA!"M#A !" $%&!## "'('M#", )A&*%A%"A !" +"*A,## "'('M#"
#(%"+(A,#'(A*", MA$%"+ -(*'.#$%#A #(%"+(A%#'(A*A: %imes (e/ +oman, bol0,
14, spa2ii : 3 0easupra i 3 0e0esubt, centrat4
%itlul lucrrii: %imes (e/ +oman, bol0, 14, spa2ii 3 0easupra i 3 0e0esubt,
centrat4
(umele autorului : %imes (e/ +oman 12 bol0, 5n 0reapta, sub titlu
(umele coor0onatorului cu titlul universitar 60e exemplu: prof4univ40r4 #oan 7opa8:
%imes (e/ +oman 12 bol0, 5n st9nga, sub titlu
:&&+";%#, 2010: %imes (e/ +oman, bol0, 14, spa2ii 3 0easupra i 3 0e0esubt,
centrat4
- Rezumatul lucrrii 6pe o singur pagin, 5nainte 0e pagina 0e cuprins8: %imes (e/ +oman 10, max 10
r9n0uri4
Cuvinte cheie 6pe aceeai pagin cu rezumatul lucrrii8: < = 5 cuvinte
- CPR!"#
- %itlurile capitolelor: %imes (e/ +oman, bol0, 14, spa2ii 0e 3 5nainte i 0up, 5n st9nga paginii 6left
>ustifie084
- %itlurile subcapitolelor: %imes (e/ +oman, bol0, 12, spa2ii 0e 3 5nainte i 0up, 5n st9nga paginii 6left
>ustifie08
- %extul principal : %imes (e/ +oman, 12, la 1,5 r9n0uri? spa2ii 0e 3 5nainte i 0up paragrafe4
- )olosi2i note 0e subsol 6footnotes8: numerotate pentru toat lucrarea 6nu pentru fiecare pagin sau
capitol 5n parte8
- (umrul paginii: pozi2ia: >os, centrat, %imes (e/ +oman, 12
- 7entru numerale, folosi2i numeralele or0inale, nu cele romane4
- itatele: !ecalate la 2 cm fa2 0e marginea paginii, separate 0e text cu 1 r9n0, 5ntre g@ilimele4
!up un citat se men2ioneaz 5n parantez numele autorului i anul 5n care a aprut citatul, i ca
footnote 0etaliile bibliografice cu privire la citat4
- %abelele i figurile: (umerotate pe tot parcursul lucrrii4 #nforma2iile cu privire la tabel sau la figur
apar sub acestea 5n urmatorul format: %imes (e/ +oman, bol0, 10, centrat
- $i%liografia : %imes (e/ +oman, 10, numerotat &n ordine alfa%etic dup numele autorului
$pa2ii 0e 2 r9n0uri 5ntre r9n0uri4 %itlurile sunt italizate i 5ntre g@ilimele4
!ac se folosesc resurse #nternet, men2iona2i 0ac este posibil numele autorului
articolului 5n cauz, a0resa &+*, precum i momentul vizitrii a0resei 6ca 0at8
"xemplu 0e nota2ie bibliografic:
:urAe, M4 620028 'Global Boom and Bust Following the World Trade Centre
CollapseB, Cournal of $ociologD <E: pg 1<5-1514
$@a/, M4 C4 620008 Life as a Graduate Student n Australian ni!ersitiesF4 *on0on
%@ompson, M4 an0 C4 $mit@ 61GGG8 'Gender and Wealth" Be#ond the $atterns and
the $arado%B, pp4 153-EH 5n C4 Montague 6e048 IJealt@ 5n Australia: $ociological
oncepts an0 #ssuesF, 2n0 e0n4 $D0neD : 7rentice Kall4
-'"()( 6un0e este cazul8
*ucrarea va avea o prima parte %"'+#%#A iar in 7A+%"A A !'&A 615-20 7A.8 $%&!#& !" AL4
#( 7A+%"A #(%A# M'+ )# #(!#A%" 7+#(#7A*"*" A$7"%" %"'+"%#" 6!")#(#%##, *A$#)#A+#, "%N8
#( 7A+%"A A !'&A M"%# !"LM'*%A &( $%&!#& !" AL 7" ' 'M7A(#" +"A*A
- *ucrarea va fi 0epus 5n format tiprit, legat sau spiralat i 5n format electronic pe ! sau 0isc@et4
- )ormatul acceptat pentru fiierele 0e pe !, respectiv 0isc@et, este 40oc, 4rtf sau p0f4 "xcep2ie fac
anexele, care, 5n msura 5n care nu este posibil s fac parte 0in fiier, pot fi 0epuse sub form 0e poz
scanat 64>pg, 4png, 4bmp, 4tiff etc84 $e accept ar@ivarea fiierelor cu JinLip sau Jin+ar4