Sunteți pe pagina 1din 6

Ctre,

Preedintele Consiliului judeean Constanta

CERERE
PENTRU EMITEREA AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
Subsemnatul(1) _________GIOADA CRISTINA_________, CNP

domiciliul
sediul

(2)

n judeul CONSTANTA

municipiul
satul CONSTANTA
orasul
comuna

cu

sectorul ______ cod potal

_____900524________ strada ___________UNIRII________________________ nr. _22E___ bl. __PA2__ sc. _____


et. ____ ap. _______ telefon/fax _______________________________________ e-mail
_________cristina.gioada@yahoo.com_____________,
n conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat,
solicit emiterea

AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
Pentru imobilul - teren i/sau construcii - situat n judeul ___
CONSTANTA
municipiul
EFORIE SUD satul ________________ sectorul _____ cod potal __________ strada
orasul

comuna
______________
____I.C. BRATIANU___________________ nr. __23___ bl. ______ sc. ____ et. ____ ap. ______
Cartea funciara
Fisa bunului imobil (3) CF 23456 SI CAD 23456.
sau nr . cadastral
n

vederea

executrii

lucrrilor

de(4):

____construire___________________________________________

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
n valoare de(5): _______293500 EUR ____________________________________________________
respectiv de ____________________________________ - arhitect/conductor arhitect cu drept de semnatura,
nscris n Tabloul Naional al Arhitectilor cu nr. ____________, n conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind
organizarea i exercitarea profesiei de arhitect, republicat. Proiectul de arhitectura din cadrul documentaiei
P.A.C./P.A.D. a fost luat n evidenta Filialei teritoriale ___CONSTANTA_______ a Ordinului Arhitectilor din Romnia cu
nr. ______________ din ______________________________.
respectiv de _________________________________________ - arhitect cu drept de semnatura n conformitate
cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea i exercitarea profesiei de arhitect, republicat.

Pag. 2
Verificarea proiectului (PAC, PAD), n conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a fost efectuat de(7)
1.Cerinta A
4. Cerinta D
2. Cerinta B

5. Cerinta E

3. Cerinta C

6. Cerinta F

Durata executrii lucrrilor, solicitat n baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construcii - PAC/PAD/POE" - anexat prezentei, este de __________ luni/zile.
Anexez prezentei cereri:
1. Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizat): _______________________________________________
2. Certificatul de urbanism nr. __________________________ din ___________________________ (copie)
3. Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, n doua exemplare, compus din:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4. Urmtoarele "FISE TEHNICE" nsoite de documentaiile necesare obinerii avizelor/acordurilor cerute prin
Certificatul de urbanism, n vederea emiterii Acordului unic:
-avize si acorduri, studii de specialitate stabilite prin
certificatul de urbanism_____________________________________________________________________________
-avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura_________________________________________________
-avize si acorduri privind securitatea la incendiu, protectia civila, sanatatea populatiei
-avize si acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora
-studii de specialitate_______________________________________________________________________________
-raport de expertiza tehnica pentru lucrari de interventie la constructii existente
-raport de audit energetic pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la cladiri existente
-actul administrativ al autoritati competente pentru protectia mediului________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
5. Urmtoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism, altele dect cele cuprinse n acordul unic:
-dovada privind achitarea taxelor legale- documentele de plata a taxelor legale in vederea autorizarii
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
6. Anexa la "Cererea pentru autorizaie de construire/desfiinare" completat cu toate elementele necesare
descrierii lucrrilor pentru care se solicita autorizaia.
7. Lista documentelor de plata a taxelor legale n vederea autorizrii:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Declar pe propria rspundere c datele menionate n prezenta cerere sunt exacte i m angajez s respect, n
cunotina prevederilor Codului penal privind infraciunea de fals n declaraii, autorizaia de construire i documentaia
aferent vizat spre neschimbare.
Semntura,
Data ____11.03.2014___

Pag. 3

PRECIZRI
privind completarea formularului
"CERERE
PENTRU EMITEREA AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE"

(1) Numele i prenumele solicitantului:


- persoana fizic sau
- reprezentant al firmei (persoan juridic), cu precizarea denumirii acesteia, precum i a calitii solicitantului n cadrul
firmei.
(2) Pentru persoana fizic, se completeaz cu date privind domiciliul acesteia;
- Pentru persoana juridic, se completeaz cu date privind sediul social al firmei.
(3) Se completeaz cu date extrase din Cartea Funciar sau din Fia bunului imobil, dup caz.
(4) Se nscrie: denumirea lucrrii, capacitatea i categoria lucrrilor, precum i oricare alte elemente principale care
definesc toate lucrrile prevzute a fi autorizate.
(5) Valoarea lucrrilor se declara de ctre solicitant i se stabilete, dup caz, n funcie de:
- suprafaa construit desfurat a construciilor, ori
- valoarea lucrrilor de construcii i instalaii aferente, din devizul general al investiiei
(6) Se completeaz cu numrul proiectului, data elaborrii, precum i cu datele de identificare a proiectantului.
(7) Se completeaz cu numele i prenumele verificatorului i domeniul de verificare, precum i numrul
certificatului de verificator.
NOT:
- Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora este cea
evideniat la capitolul 4 Cheltuieli pentru investiia de baza, subcapitolul 4.1. - Construcii i instalaii, n
conformitate cu Structura devizului general, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1179/2002, coroborat cu
prevederile pct. 138 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 44/2004. Valoarea autorizata a lucrrilor de organizare de antier va
avea ca baz de calcul Capitolul 5 - Alte cheltuieli, subcapitolul 5.1. - Organizare de antier, pct. 5.1.1. Lucrri
de construcii, n conformitate cu Structura devizului general, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.
1179/2002.
- Taxele pentru emiterea autorizaiei de construire/desfiinare se stabilesc de ctre personalul de
specialitate din cadrul administraiei publice emitente, pe baza reglementrilor legale n vigoare i se comunic
solicitantului, la prezentarea acestuia n vederea depunerii cererii de autorizare. Solicitantul are obligaia de a
anexa la cererea pentru emiterea autorizaiei documentele de plat a taxelor, comunicate anterior de emitent.
- Taxele pentru avizele din competena de obinere a administraiei publice emitente, comunicate
solicitantului prin certificatul de urbanism, se achit anterior depunerii cererii pentru obinerea autorizaiei de
construire/desfiinare.
Dovada achitrii taxelor se face prin prezentarea, n copie, a documentelor de plat - care se nregistreaz i n
formular la poziia nr. 7.

Pag. 4
ANEX
LA CEREREA PENTRU EMITEREA
AUTORIZAIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINARE
Cap. 1 - TIPURI DE LUCRRI 1
a) - lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaie sau de reparare
a construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor aferente acestora;
b) - lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum
i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz sa fie efectuate la construcii reprezentnd monumente
istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecie, stabilite conform legii;
c) - lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i reabilitare, privind ci de
comunicaie, reele i dotri tehnico-edilitare, noi capaciti de producere, de transport, de distribuie a energiei electrice
i/sau termice, precum i de reabilitare i de retehnologizare a celor existente;
d) - mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, piee i alte lucrri de amenajare a spaiilor
publice;
e) - lucrri de foraje i excavri necesare n vederea efecturii studiilor geotehnice, prospeciunilor geologice,
exploatrilor de cariere, balastiere, sonde de gaze i petrol, precum i alte exploatri;
f) - lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n vederea organizrii executrii lucrrilor de
baz, dac nu au fost autorizate odat cu acestea;
g) - organizarea de tabere de corturi, csue sau rulote;
h) - lucrri de construcii cu caracter provizoriu, chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere situate pe cile i
spaiile publice, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, precum i anexele gospodreti ale exploataiilor agricole
situate n extravilan;
i) - cimitire - noi i extinderi.

Cap. 2 - CATEGORII DE CONSTRUCII2


construcii de locuine
construcii pentru instituii publice i servicii:
pentru sntate
pentru asistena social
pentru nvmnt
pentru cultur
pentru turism
pentru culte
pentru administraie i finane
pentru comer
pentru servicii
pentru sport
pentru recreere
construcii agricole i zootehnice
construcii industriale
construcii pentru depozitare
construcii pentru transporturi
construcii pentru telecomunicaii
construcii energetice

1
2

Se subliniaz categoria de lucrri.


Se introduce X n caset.

construcii hidrotehnice
construcii pentru mbuntiri funciare
construcii tehnico-edilitare
construcii pentru pompieri
construcii cu caracter special
construcii cu funciuni comasate
reele edilitare:
ap
canalizare
energie electric
termice
gaze
telecomunicaii
amenajri exterioare:
amenajarea i consolidarea terenului
strzi, alei, platforme, parcaje, garaje
spaii libere i mobilier exterior
spaii verzi, mprejmuiri
construcii cu caracter provizoriu

Pag. 5
Cap. 3 - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE I CONSTRUCIILE
a) - Suprafaa terenului ____511___________________________ mp
b) - Situarea terenului fa de strzile adiacente _la sud fata de str. I.C. BRATIANU si la vest de aleea de acces _____
________________________________________________________________________________________________
c) - Procentul de ocupare a terenului - POT3:

existent __60______%

propus ___35.4__%

d) - Coeficientul de utilizare a terenului - CUT:

existent ____2_____

propus ____1.15_

e) - Alinierea construciilor:
Corpul de cldire cel mai avansat fa de limita proprietii la strad se afl la __________________ m.
Distanele minime ale construciilor fa de vecinti sunt:
de _____3.00_____ m fa de limita de proprietate din _vest_______________________________________________________
de ______________ m fa de limita de proprietate din ___________________________________________________________
de ______________ m fa de limita de proprietate din ___________________________________________________________

f) - Numrul de corpuri de cldiri ___________ din care: existente ________________ desfiinate ________________
meninute ________________ propuse ____1___________ rezultate ________________
4

g) Suprafee :
(m2)

Construcii

Suprafa
construit

Suprafa
desfurat

Suprafa util

587 mp

480 mp

existente, din care:

- desfiinate
- meninute
587 mp

propuse

TOTAL*

Suprafa
locuibil / nr. cam
/
/
/
61mp /6
/

* Totalul rezult prin nsumarea suprafeelor nscrise la rubricile meninute i propuse.

h) - nlimea construciilor propuse (n m)


CORP _____

nlimea la corni sau streain


nlimea maxim a construciilor

CORP _____

CORP _____

CORP _____

CORP _____

CORP _____

CORP _____

9.95 m

i) - Numrul de niveluri
CORP _____

Existente
Propuse

D+P+2E

j) - Caracteristici constructive i aspect exterior


CORP _____

Sistem constructiv
Fundaii
Acoperi (arpant / teras)
nvelitoare (material / culoare)
Finisaj exterior (material / culoare)
Tmplrie exterior (material / culoare)

CORP

_____

CORP _____

CORP _____

Zidarie portant ziduri din


crmid cu stlpi i centuri din
beton armat, planee din b.a
Radier
Terasa
Terasa necirculabila, b.a.
Tencuiala culoare alba, maro
Tamplarie de aluminiu

k) - Capaciti functionale ale construciilor proiectate:


Construcii de locuine5
principale(permanente) sezoniere (de vacan) pentru nchiriere
sociale
de serviciu
de necesitate
de intervenie
de protocol
Numr de apartamente propuse ____, din care cu: 1 cam. ____ 2 cam. ____ 3 cam. ____ 4 cam. ____ 5 cam. ____

Conform HGR nr. 525/1996.


Documentul naional de referin este STAS 4908-85.
5
Se introduce X n caset.
4

Pag. 6
Construcii pentru instituii publice1
sntate
Nr. paturi ________

Nr. consultaii _______

Nr. proceduri ________

nvmnt

Nr. sli de clas _____

Nr. locuri ________

Nr. grupe ________

cultur

Nr. locuri __________

hoteliere

Nr. camere _________

culte

Nr. locuri __________

administrative i financiare

Nr. de personal ____________

Nr. locuri ________

Construcii pentru comer, alimentaie public i servicii(5)


comer

Nr. de personal ____________

alimentaie public

Nr. locuri __________

servicii

Nr. de personal ____________

Nr. de personal _____________

Construcii pentru sport, recreere(6)


sport
Nr. locuri __________
recreere

Nr. locuri __________

Construcii pentru activiti productive(6)


producie
Nr. de personal ...
depozitare Nr. de personal ...
Alte caracteristici ale capacitilor funcionale pentru construcii propuse, necuprinse n categoriile de mai sus:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
l) - Asigurarea utilitilor urbane6
ap
canalizare
energie electric
gaze naturale telefonizare
salubritate
Alte utiliti:

energie termic
transport urban

m) - Garaje i parcaje1
garaje
Nr. locuri __________ Suprafaa construit desfurat ______________________ m2
parcaje
Nr. locuri __________ Suprafaa construit desfurat ______________________ m2
n) - Drumuri, alei, platforme: suprafa carosabil ____________ m2; suprafa pietonal ____________ m2
o) - Spaii verzi1
arbori tiai
Numr __________
arbori plantai Numr __________

arbori meninuti
spaii verzi

Numr __________
suprafaa _____________ m2

p) - Modul de evacuare a deeurilor ______________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________________
r) - Msuri de securitate la incendiu i protecie civil ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
s) - Msuri de protecie a mediului _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
t) - Alte caracteristici specifice ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Durata estimat a executrii lucrrilor este de __________________ luni/zile.

NTOCMIT7
Data __________________________

Se introduce X n caset.
- n cazul n care ANEXA se completeaz de ctre solicitantul autorizaiei se precizeaz numele i prenumele acestuia.
- n cazul n care ANEXA se ntocmete de ctre un proiectant autorizat (persoan fizic) se precizeaz datele de identificare, dup caz:
numele i prenumele ori numele firmei, numele i prenumele ntocmitorului i se aplic tampila.
7