Sunteți pe pagina 1din 2

1.

La Rezina a fost lansat un Centru de Dezvoltare a Carierei


2. Centrul de Dezvoltare al Carierei ofer noi oportunit i de angajare
pentru locuitorii din Rezina
10 aprilie 2014, Chiinu omerii, tinerii absolven i sau emigran ii reveni i n ar din
raionul Rezina vor avea parte de asisten
Un Centru de Dezvoltare al Carierei a fost lansat la 1 aprilie,curent n ora!ul Rezina.
Centrul va contribui la crearea de noi oportunit i de angajare pentru omeri, tineri
absolven i sau emigran ii ce vor s munceasc acas, prin instruirea i dezvoltarea de noi
competen e cu ajutorul unor metode inovative de instruire.
Acesta este cel de-al doilea Centru de Dezvoltare a Carierei din Moldova, primul fiind lansat la
Chi inu n iunie 2013 Centrul urmeaz s valorifice metodolo!ia "#"$A%, ela&orat de
"#"$A% 'nternational A" din (orve!ia, care este &azat pe o com&ina ie de lucru n echip,
consiliere si formare profesional, promovarea antreprenorialului i crearea unei re ele de
parteneriat ntre an!a)atori si poten ialii an!a)a i
Un centru similar a fost deschis la Chiinu n luna iunie 2013, n cadrul cruia 105 de persoane
au beneficiat de instruire i consultri individuale, dintre care 6 au fost plasa!i n c"mpul muncii
n #oldova$ %uvernul &epublicii #oldova planific deschiderea a patru Centre de 'e(voltare a
Carierei, cu spri)inul *roiectului * +ntreprenoriat inovativ pentru an,a)are durabil- , implementat
de ctre *ro,ramul .a!iunilor Unite pentru 'e(voltare n &epublica #oldova /*.U' cu suportul
#inisterului +facerilor 01terne al .orve,iei
Centrele aplic metodolo,ia 2324+5 elaborat de ctre 2324+5 6nternational +2 din
.orve,ia, care este ba(at pe o combina!ie de lucru n echip, consiliere i formare
profesional, promovare a antreprenoriatului i crearea unei re!ele de parteneriat ntre
an,a)atori i poten!ialii an,a)a!i$
7Centrele 2324+5 ofer abordri inovatoare pentru locuri de munc durabile i un model de
antreprenoriat demn de urmat-, a men!ionat 8iceprim9ministrul 8aleriu 4a(r, ministru al
0conomiei$ 7Centrul 2324+5 &e(ina ne a)ut s crem mai multe oportunit!i pentru
persoanele fr loc de munc din aceast re,iune i, astfel, s prevenim e1odul for!ei de
munc calificat din !ar-$
:n 2013, rata oma)ului n &epublica #oldova a constituit 5,1;, care este mai mic n
compara!ie cu anul precedent /5$6;<$ =oma)ul a afectat mai mult brba!i dec"t femei /60$2;
din numrul total de omeri<, precum i persoane care locuiesc n (onele urbane /5>$3;<$
?onele rurale nu ofer mai multe oportunit!i de locuri de munc, dar din cau(a mi,ra!iei i a
an,a)rilor informale, rata oma)ului se pre(int mai mic, i anume @$1; /2013<$ Abiectivul
principal al Centrului de asisten! n carier 2324+5 din &e(ina este de a motiva, instrui i
acorda spri)in persoanelor omere at"t pentru a crete capacitatea de inser!ie profesional c"t
i pentru a mbunt!i abilit!ile antreprenoriale $
70ste destul de dificil, ns nu imposibil, ca o persoan care a fost omer un timp mai
ndelun,at s se an,a)e(e n c"mpul muncii$ +cest fapt l9am demonstrat de)a la Chiinu$
Centrele 2324+5 vor promova spiritul antreprenorial n ntreprinderile mici i mi)locii din
re,iunile !rii, inclusiv &e(ina, ceea ce repre(int un factor esen!ial n ,enerarea unor noi locuri
de munc-, a preci(at repre(entantul companiei 2324+5 6nternational +2, *er 0riB
&asmussen$
7*rintre principalele preocupri e1primate de ctre persoanele care au participat n cadrul
consultrilor na!ionale privind viitorul pe care i9l dorete #oldova se numr locurile de munc
decente$ 8om continua s oferim spri)in %uvernului &epublicii #oldova n promovarea spiritului
antreprenorial inovator i crearea de noi locuri de munc pentru oamenii din &epublica
#oldova-, a declarat Coordonator &e(ident *.U', .icola Carrin,ton95uhaD$
*entru mai multe informa!ii, v ru,m s contacta!iE 'umitru 8asilescu, #ana,er de *roiect,
tel$E /33 22< >3F F11, dumitru$vasilescuGundp$or,$
*.U' lucrea( cu oamenii de toate nivelurile societ!ii pentru a spri)ini crearea unor !ri re(istente la
cri(e i pentru a ,hida i sus!ine o de(voltare, care contribuie la mbunt!irea calit!ii vie!ii fiecrui om$
*re(en!i n peste 10 de !ri i teritorii, noi oferim o perspectiv ,lobal i solu!ii locale pentru abilitarea
oamenilor i crearea unor !ri re(istente$

S-ar putea să vă placă și