Sunteți pe pagina 1din 3

49 DE TRĂSĂTURI DE CARACTER

Perspective de conducere: Vizionar , Profesor, Slujitor, Organizator, Mediator,


Idealist, Furnizor

1. ATENŢIE vs Distragere. A arăta valoarea unei persoane sau a unei sarcini de lucru,
dându-i concentrarea mea neîntreruptă.

2. RECUNOŞTINŢĂ vs Nemulţumire. A le arăta altora prin cuvintele şi faptele mele


cum au adus beneficii în viaţa mea.

3. IERTARE vs Respingere. A şterge greşelile celor ce mi-au făcut rău şi a nu păstra


ranchiuna

4. ASCULTARE vs Încăpăţânare. A îndeplini repede şi cu bucurie instrucţiunile date de


cei care sunt responsabili pentru mine.

5. GENEROZITATE vs Zgârcenie. A-mi administra cu grijă resursele aşa încât să pot


dărui liber celor în nevoie.

6. SINCERITATE vs Ipocrizie. Dorinţa de a face ceea ce este bine cu motive


transparente.

7. ADEVĂR vs Înşelare. A câştiga încrederea viitoare prin relatarea corectă a


evenimentelor trecute.

8. ORDINE vs Confuzie. A mă organiza pe mine şi împrejurimile mele pentru a avea o


eficienţă mai mare.

9. VIRTUTE vs Impuritate. Excelenţă morală evidentă în viaţa mea pe măsură ce fac


ce este bine în mod consecvent.

10.RESPONSABILITATE vs Neseriozitate. A cunoaşte şi a face ceea ce se aşteaptă de


la mine.

11.AUTOCONTROL vs Indulgenţă. A respinge dorinţele greşite şi a face ceea ce este


bine.

12.TOLERANŢĂ vs Acuzare. A realiza faptul că fiecare este la un nivel diferit de


dezvoltare a caracterului.

13.RĂBDARE vs Nervozitate. A accepta o situaţie dificilă fără să îi dau un ultimatum ca


s-o îndepărtez.

14.PUNCTUALITATE vs Întârziere. A arăta stimă faţă de alţii prin a face lucrul potrivit
la momentul potrivit.

15.CREATIVITATE vs Neafirmare. A aborda o nevoie, un lucru de făcut, sau o idee


dintr-o nouă perspectivă.

16.INIŢIATIVĂ vs Trândăvie. A recunoaşte şi a face ceea ce trebuie făcut înainte să fiu


rugat să o fac.

17.INGENIOZITATE vs Risipă. A găsi utilizări practice pentru ceea ce alţii ignoră sau
aruncă.

18.DISCREŢIE vs Naivitate. A recunoaşte şi a evita cuvintele, acţiunile şi atitudinile


care ar putea aduce consecinţe nedorite.
19.HĂRNICIE vs Lene. A-mi investi timpul şi energia pentru a termina fiecare muncă
încredinţată mie.

20.SENSIBILITATE vs Duritate. A înţelege adevăratele atitudini şi sentimente ale celor


din jurul meu.

21.DISCERNĂMÂNT vs Vedere îngustă. A înţelege motivele mai adânci din cauza


cărora se întâmplă lucrurile.

22.LOIALITATE vs Infidelitate. A folosi perioadele dificile pentru a-mi demonstra


devotamentul faţă de cei pe care îi slujesc.

23.ENTUZIASM vs Apatie. A-mi exprima bucuria prin fiecare lucru de făcut depunând
tot efortul posibil.

24.PRUDENŢĂ vs Grabă. A înţelege cât de importantă este potrivirea în timp pentru


îndeplinirea acţiunilor concrete.

25.OSPITALITATE vs Singurătate. A împărţi cu bucurie mâncarea, adăpostul sau


conversaţia cu alţii

26.FLEXIBILITATE vs Rigiditate. Disponibilitatea de a-mi schimba planurile sau ideile


în acord cu îndrumarea autorităţilor mele.

27.CURAJ vs Teamă. Încrederea că ceea ce trebuie să spun sau să fac este adevărat,
corect şi drept.

28.CONŞTIINCIOZITATE vs Inconsecvenţă. A împlini ceea ce am consimţit să fac,


chiar dacă aceasta înseamnă un sacrificiu neaşteptat.

29.CHIBZUINŢĂ vs Extravaganţă. A-mi permite mie şi altora să consum numai cât este
necesar.

30.COMPASIUNE vs Indiferenţă. A investi orice este necesar pentru a vindeca rănile


altora.

31.METICULOZITATE vs Ineficienţă. A cunoaşte care factori vor diminua eficienţa


muncii sau a cuvintelor mele, dacă sunt neglijaţi.

32.DISPONIBILITATE vs Centrare pe sine. A-mi pune propriul program şi priorităţile


pe locul doi după dorinţele celor pe care îi slujesc.

33.ELOCVENŢĂ vs Ceartă. A ghida adevărurile vitale pe lângă barierele mentale ale


altuia.

34.PERSEVERNŢĂ vs Laşitate. A-mi propune să îndeplinesc ţeluri corecte la momentul


potrivit, indiferent de opoziţie.

35.RESPECT vs Obrăznicie. A-mi limita libertatea aşa încât să nu ofensez gusturile


celor din jur.

36.ÎNŢELEPCIUNE vs Prostie. A vedea şi a răspunde la situaţiile vieţii dintr-o


perspectivă care transcede circumstanţele prezente.

37.BUCURIE vs Compătimire. A-mi menţine o atitudine bună, chiar şi atunci când mă


confrunt cu situaţii neplăcute.

38.BLÂNDEŢE vs Mânie. A-mi ceda drepturile personale şi aşteptările cu dorinţa de a


sluji.
39.SMERENIE vs Mândrie. A recunoaşte că realizările rezultă din investiţiile altora în
viaţa mea.

40.VIGILENŢĂ vs Neglijenţă. A fi conştient de ceea ce se petrece în jurul meu aşa învât


să am răspunsuri corecte.

41.BUNĂVOINŢĂ vs Egoism. A da pentru nevoile de bază ale altora fără a avea ca


motiv câştigul personal.

42.DREPTATE vs Corupţie. A-mi lua responsabilitatea personală de a susţine ceea ce


este pur, corect şi adevărat.

43.HOTĂRÂRE vs Amânare. Abilitatea de a recunoaşte factorii cheie şi de a finaliza


deciziile dificile.

44.SIGURANŢĂ vs Îngrijorare. A-mi clădi viaţa în jurul a ceea ce nu-mi poate fi distrus
sau luat.

45.BUNĂTATE vs Asprime. A arăta consideraţie şi preocupare personală faţă de alţii.

46.REZISTENŢĂ vs Descurajare. Puterea interioară de a rezista la stres şi de a face cât


pot mai bine.

47.MULŢUMIRE vs Lăcomie. A realiza faptul că adevărata fericire nu depinde de


condiţiile materiale.

48.CREDINŢĂ vs Presupunere. Încrederea că acţiunile înrădăcinate în caracterul bun


vor da cel mai bun rezultat, chiar şi atunci când nu vad cum.

49.ONOARE vs Desconsiderare. A-i respecta pe cei din conducere datorită autorităţilor


mai înalte pe care le reprezintă.