Sunteți pe pagina 1din 2

Liceul Academiei de Stiinte a

Moldovei,
Clusterului
parte component a
educaţional-ştiinţific UnivER SCIENCE
(University of Education and Research SCIENCE) reprezintă
o asociere de structuri specializate, înalt competitive, certificate
pentru cercetare-inovare şi instruire. Este fondat în baza Liceului
AŞM (LAŞM), Universităţii AŞM (UnAŞM) şi structurilor din cadrul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei cu scopul de a concentra
resursele materiale şi intelectuale, disponibile pentru
desfăşurarea activităţii de pregătire şi perfecţionare a cadrelor
ştiinţifice.Institutele de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a
Moldovei

În cadrul Clusterului educaţional-ştiinţific UnivER


SCIENCE
INSTITUTELE DE CERCETARE din sfera ştiinţei şi inovării,
subordonate AŞM, prin:

• antrenarea cadrelor ştiinţifice performante în procesul didactic din Liceul


Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi UnAŞM, vor contribui la pregătirea
cadrelor înalt competitive;

• asigurarea bazei tehnico-materiale performante vor introduce elevii,


studenţii, masteranzii şi doctoranzii în cercetări ştiinţifice fundamentale şi
aplicative;

• angajareamasteranzilor şi a doctoranzilor în cîmpul muncii (prin cumul) vor


participa la susţinerea tinerilor în realizarea proiectelor ştiinţifice de interes
naţional.

Instituţiile ASM, deschise spre colaborare :

1. Institutul de Energetică

2. Institutul de Fizică Aplicată

3. Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie

4. Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor


5. Institutul de Geologie şi Seismologie

6. Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale

7. Institutul de Istorie, Stat şi Drept

8. Institutul de Matematică şi Informatică

9. Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

10. Institutul de Zoologie

11. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

12. Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică

13. Institutul de Chimie

14. Institutul de Ecologie şi Geografie

15. Grădina Botanica (Institut)

16. Institutul de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice

17. Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice

S-ar putea să vă placă și