Sunteți pe pagina 1din 1

Calculul volumului maxim se realizeaza conform STAS 4068/1-82, cu asigurarea

de 1% cu urmatoarea relatie :
unde:
W
max1%
T
= volumul maxim cu probabilitatea de depasire de 1%, intervalul de timp T, in m
3
S
max1%
T
= stratul maxim scurs cu probabilitatea de depasire de 1%, pe intervalul T, in mm
F=suprafata de colectare a apelor, in km
2
Pentru calculul parametrului S
max1%
T
, se utilizeaza relatia :
unde:
S
max
T
= media aritmetica a straturilor maxime scurse pe intervalul T, in mm
T = durata de calcul al debitelor maxime
A, = parametrii zonali , determinati din harti
F= 0.0233 km
2
T= 1 zile durata de calcul considerata conform viiturilor din anii
2002, 2005, 2006,2007,date furnizate de DADL Constanta
(24h = media duratelor viiturilor)
= 0.68 parametru functie de timpul de concentrare si zona
A= 378 parametru functie de zona si asigurarea de calcul
S
max1%
T
= 378 mm
W
max1%
T
= 8807.4 m
3
Dimensiuni bazin de retentie :
H= 3.5 m
A
B
= 3961 m
2
A
b
= 1925 m
2
W= 10300.5 m
3
W
max1%
T
W
CALCUL VOLUM MAXIM BAZIN DE RETENTIE 11+020
W
max1%
T
= (F*S
max1%
T
)/1000
mil. m
3
S
max
T
=A*T