Sunteți pe pagina 1din 20

PLANURI DE INGRIJIRE CANCER MAMAR

PLAN DE INGRIJIRE CU NEOPLASM MAMAR DREPT


G.A. in varsta de 49 de ani din Salsig, strada principala, numaru
432, religie ortodoxa, stare civila casatorita, pensionara, are 5 copii, dintre
care 2 sunt casatoriti si are trei nepoti.
Nu are antecedente de cancer mamar in familie, nu fumeaza,
consuma alcool ocazional, consuma o cafea pe zi, are o gospodarie pe care o
intretine cu sotul.
n urma cu cateva luni s!a prezentat la medicul de familie pentru un
control mai detaliat pentru ca an ultimul timp nu se simptea prea "ine. n
urma ezamenului clinic s!a descoperit ca are un nodul la sanul drept de
dimensiuni reduse. #edicul i!a facut trimitere catre un medic specialist
oncolog. n urma examenului mai amanuntit $anali%e de la"orator,
mamografie, "iopsie& medicul descopera ca are un neoplasm mamar drept.
'(imioterapie neoad)uvanta, stare post mamectomie radicala cu
limfodenectomie axilara, distonie neurovegetativa *. +volutia post!
operatorie a fost favora"ila fara complicatii. #edicul o interneaza in sectia
de oncologie pentru efectuarea tratamentului cu citostatice. n urma
tratamentului pacienta a deventi depresiva, anxioasa, nu accepta aceasta
"oala, ii este frica de moarte, deoarece are cunostint vagi despre aceasta
"oala.
*aspuns terapeutic negativ
*efuza sa se alimenteze din cauza greturilor si varsaturilor.
,acienta prezinta o dez(idratare usoara cauzata de varsaturi, pezinta diaree
-ensiune arteriala .2/01/2 puls 32 "atai pe minut2 temperatura 33grade
celsius2 greutate 1/4g2 inaltime .,15 m.
-ratament
#etoclopramid f 5.
'%tr%l f
Arnetim 5.
6armoru"icin 5/ mg0zi
Algocalmin f 5.
7iclofenac f
8xacilina f 5.
-axotere .4/ mg0zi
+xplorari9 "iopsie, radioterapie, c(imioterapie neoad)uvanta,
mamaografie, mastectomie totala.
Nivelul de dependenta A.
Nevoi Diagnostic Obiective Interventii Evalare
!" Nevoia
de a
comu!
nica.
'omunicare
ineficace la
nivel afectiv
manifestata
prin anxietate
cauzata de
depresie $fac!
tori de neaco!
modare in
mediul spita!
licesc.
/1./2.2//:!
23./2.2//:.
,acienta sa
fie ec(ili"ra!
ta psi(ic.
/1./2.2//:.!
//3.2//:.
,acienta sa
foloseasca
mi)!loace de
comu!nicare
adecvate
starii sale.
;inistim
pacienta cu
privire la starea
sa, explicandu!i
scopul si natura
interventiilor.
6amiliarizam
pac!ienta cu
mediul sau
am"ient.
Asiguram un
me!diu de
securitate
linistit.
/1./2.2//:!
23./2.2//:.
,acienta este
ec(ili"rata
psi!(ic.
/1./2.2//:.!
//3.2//:.
,acienta
com!unica
relativ "ine
cu perso!
nalul
medical si cu
pacientii.
#" Nevoia
de a
invata.
'onfuzia in
imaginea me!
ntala a propr!
iei aparente
fizice manife!
state prin str!
es, cauzata de
pierderea unui
san.
/1. /2.
2//:.! .3.
/2. 2//:.
,acienta sa
ac!umuleze
noi
cunostinte.
/1. /2.
2//:.!
+xplorarea
nivelu!lui de
cunostinte ale
pacientei privi!
nd "oala, modul
de manifestare,
masurile
preventi!ve,
modul de
participare la
inte!rventii si la
/1. /2.
2//:.!
.3. /2. 2//:.
,acienta a
inv!atat
despre gr!
adul sau de
"oala si la
sta!diul de
.1. /3. 2//:.
,acienta sa
ac!cepte
sc(im"a! rea
sc(emei co!
rporale.
/1. /2.
2//:.!
.1. /2. 2//:.
6amilia sa o
in!cura)eze si
mai ales
sotul sa fie
alaturi de ea.
procesul de
recu! perare.
nvatam
pacienta cu
privire la sanul
pierdut
spunandu!i ca ar
putea purta o
proteza ca sa nu
se o"serve sanul
pie!rdut, sau
c(iar pu!rtarea
unuia din si!
licon, asadar sa
nu se
ingri)oreze.
recupe!rare.
/1. /2.
2//:.!
. /3. 2//:.
,acienta a
reu!sit sa isi
acce!pte
sc(ema co!
rporala cu
a)u!torul
personal!ului
medical,
sotului care
i!a fost
alaturi mereu
si copii,
impreuna cu
sotul au
decis ca v!a
purta un san
din silicon.
$" Nevoia
de a se ali!
menta.
Alimentatie
inadecvata
prin deficit ca!
uzata de grea!
/2. /1.
2//:.!
nvatam
pacienta sa ai"a
o alimenta!tie
"ogata in fi"re,
/1. /2.
2//:.!
ta si varsaturi $
reactiile ad!
verse la trata!
ment cu cito!
statice&, mani!
festata prin
refuz.
.3. /2. 2//:.
,acienta sa
ai!"a o stare
de "ine fara
greata si
varsaturi.
/1. /2.
2//:.! .1.
/3. 2//:.
,acienta sa
fie
ec(ili"rata
(id!
roelectrolitic
si nutritional.
legume, fructe,
ca!rne fara
grasime, sa "ea
cel putin 2; de
apa pe zi
$ceaiuri de
preferi!nta&. Sa
evite alco!olul,
ceaiul prea cald,
afumturile,
aportul zilnic de
grasimi sa nu
dep!aseasca
3/g, con!sumul
de sare sa fie
mai mic de 5g,
fara conservanti.
<ilantul
lic(idelor
ingerate si
elimin!ate.
.3. /2. 2//:.
,acienta are
o stare de
"ine fara
greata si
varsaturi.
/1. /2.
2//:.!
.1. /3. 2//:.
,acienta a
inv!atat cum
sa ai!"a o
alimentat!ie
sanatoasa.
%" Nevoia
de a evita
pericolele.
5ulnera"ilitate
fata de perico!
le cauzata de
scaderea rezi!
stentei organi!
smului, manif!
/1. /2.
2//:.!
.1. /2. 2//:.
,acienta sa
"e!neficieze
=rmarirea si
apre!cierea
corecta a
potensialului
infe!ctios al
pacientei,
/1. /2.
2//:.!
.1. /3. 2//:.
,acienta a
fost asezata
estata prin pr!
edispozitii la
infectii.
de un mediu
am"ient fara
accidente si
infectii.
/1. /2.
2//:.!
.1. /3. 2//:.
,acienta sa
fie
ec(ili"rata
psi!(ic.
receptivitatea sa
si aplicarea
masuril!or de
izolare a su!
rselor de
infectii.
Aerisirea
camerei zilnic.
intr!un salon
ferit de
accidente si
infectii.
Nevoia
de a elimi!
na.
+liminare ina!
decvata calita!
tiv si cantitativ
cauzata de va!
rsaturi manife!
stata prin gre!
turi.
/9. /2.
2//:.!
. /2. 2//:.
,acienta sa
ai!"a o
eliminare
adecvata.
/1. /2.
2//:.!
.1. /3. 2//:.
,acienta sa
Aplicam
medica!tia
prescrisa de
medic daca va fi
necesar.
Asigurarea
igienei locale
dupa fieca!re
eliminare.
/9. /2.
2//:.!
. /2. 2//:.
,acienta are
o eliminare
ade!cvata.
/1. /2.
2//:.!
.1. /3. 2//:.
,acienta efe!
ctueaza dus
fie curata si
ingri!)ita.
zilnic.
&" Nevoia
de a dormi
si a se odi!
(ni.
Somn si odi(!
na inadecvata
cauzata de de!
presie si anxi!
etate manifes!
tata prin sla"i!
ciune profun!
da.
/9. /2. 2//:!
.1. /3. 2//:.
,acienta sa
fie odi(nita
cu to!nusul
fizic si psi(ic
"un.
Administram
me!dicatia
indicata de
medic.
8"servam
efecte!le
medicamentelor
nvatam
pacienta cum sa
efectueze
te(nici de
relaxare si de
cate ore de
somn are
nevoie.
8"servarea si
no!tarea
functiilor vi!tale
si vegetative,
perioada somn >
odi(na
comporta!
mentul
/9. /2.
2//:.!
24. /2. 2//:.
,acienta se
si!mpte
odi(nita si
relazata.
pacientei.
'" Nevoia
de a te
rea!liza.
*ealizare ina!
decvata cauza!
ta de pierderea
stimei de sine.
/1. /2.
2//:.!
.1. /3. 2//:.
,acienta sa!
si recapete
incre!derea
si stima de
sine.
/3. /2.
2//:.!
.1. /3. 2//:.
,acienta sa
po!ata
realiza si
aprecia
o"iecti!v
activitatile
sale.
A)utam pacienta
sa!si reevalueze
capacitatiile
sale, sa!si
planifice ac!
tivitatiile
propuse, dreptul
de a lua decizii
care o pri!vesc,
sa fie respo!
nsa"ila de tot
ceea ce face.
A)utam pacienta
in recuperarea
fi!zica, psi(ica
pen!tru
reducerea (an!
dicapurilor si
o"!tinerea
indepen!dentei.
/1. /2.
2//:.! .1.
/2. 2//:.
,acienta si!a
recapatat
inc!rederea
si stima de
sine.
/3. /2.
2//:.!
.1. /3. 2//:.
,acienta isi
apreciaza
acti!vitatile
sale.
(" Nevoia
de a actio!
na
propriei
credinte si
Actiune inade!
cvata asupra
propriei credi!
nte si valori
cauzata de tri!
/3. /2.
2//:.!
.1. /3. 2//:.
,acienta sa!
8 incura)am sa!
si exprime
sentime!ntele si
nevoile.
'omunicam des
/3. /2. 2//:!
.1. /3. 2//:.
,acienta si!a
recapatat
valori. stete manifes!
tata prin neli!
niste, plans.
si recapete
incre!derea
n sine.
/3. /2.
2//:.!
.1. /3. 2//:.
,acienta sa
ai!"a o stare
psi!(ica
"una.
cu pacienta
arata!ndu!se
plina de
solicitudine.
;a dorinta
pacien!tei
c(emam un pr!
eot pentru a!si
ex!prima
nelinistea si
tristetea.
Administram la
nevoie
medicatie
sedativa.
toata
increderea in
sine.
PLAN DE INGRIJIRE POST)OPERATOR
ANESTE*IE GENERALA
<S. n varsta de 32 ani, din 7um"ravita, strada principala .25,
religie ortodoxa, stare civila casatorita, lucreaza ca vanzatoare la un magazin
alimentar, are doi copii, nu are antecedente de cancer mamar in familie, nu
fumeaza, consuma alcool ocazional, consuma 3!4 cafele pe zi.
+ste o persoana comunicativa, se intelege "ine cu sotul.
n urma cu cateva luni s!a prezentat la medicul de familie, avand o
durere la sanul stang, ii era umflat si in partea de )os a alveolei mamare,
simptea ca fiind un nodul. ,acienta este trimisa de urgenta la un medic
specialist, acesta o opereaza si descopera (ematom si c(eaguri de sange in
partea de )os a areolei mamare, acestea au fost cauzate de o lovitura la
nivelul sanului produsa in urma cu patru luni.
nterventia c(irurgicala9 drena) si excizia (ematomului.8peratia a
decurs "ine fara complicatii.
7upa oreratie pacienta prezinta fe"ra 3: de grade, o"oseala, cefalee,
sla"iciuni. -A?.//01/, inaltime .,1m, 59 4g, puls 3/ "atai pe minut.
-ratament9 pansament cu "etadina si alcool, penicilina 2/// ///0zi
5// /// la 1 ore, streptomicina . gr 20zi la .2 ore.
Nevoi Obiective nterventii Evalare
!" Nevoia de
a avea o
respi!ratie si
circula!tie
adecvata.
2.. /:. 2//:.
/:9 45! 2.. /:.
2//: ora :95/.
,acienta sa ai"a
o pozitie
adecvata care sa
ii favorize!ze
respiratia si cir!
culatia.
2.. /:. 2//:. /99
Asezam pacienta in
pozi!tia pe care o
suporta cel mai "ine,
se recomanda pozitia
fa@ler $ permite o
relaxare a musculaturii
mem"relor inferioare
si a"domenului,
miscarile respiratorii si
circulatorii se pot
efectua mai usor&.
2.. /:. 2//:.
:945 > 2.. /:.
2//:. :95/.
,acienta este
ase!zata in
pozitia flo!@er.
2.. /:. 2//:.
99// > 2.. /:.
2//:. ./ 92/.
Are o respiratie
/5 > 2.. /:.
2//: ./9//.
,acienta sa
prezin!te cai
respiratorii
permea"ile si o
"una respiratie.
2.. /:. 2//:. /99
//! 2.. /:. 2//:.
./92/.
,acienta sa
prezin!te o
circulatie ade!
cvata.
2.. /:. 2//:.
:945 > 2.. /:.
2//:. .:9 4
,acienta sa fie
ec!(ili"rata
psi(ic.
Administram oxigen
um!idificat pe sonda
endona!zala $de"it 3!
50min&.
Aspiratie
tra(eo"ronsica
=rmarim pulsul si -A.
=rmarim aspectele
tegu!mentare.
Administram
medicatia presctisa de
medic.
si circulatie
"una.
2.. /:. 2//:.
:945 > 2.. /:.
2//:. .:94
,acienta este
ec(!ili"rata
psi(ic.
#" Nevoia de
a comunica.
2.. /:. 2//:.
:945 > 2.. /:.
2//:. .992/.
Ne prezentam.
*ugam pacienta daca
are nevoie de noi sa
2.. /:. 2//:.
:945 > 2.. /:.
2//:. .992/.
Sa comunice cu
personal
medical.
apese pe "utonul de
alarma.
nformam pacienta
asup!ra stadiului post!
operator
,acienta
comuni!ca "ine
cu perso!nalul
medical.
$" Nevoia de
a invata.
2.. /:. 2//:. >
23. /:. 2//:.
,acienta sa
acum!uleze noi
cunosti!nte.
#otiveaza importanta
acumularii de noi
cunos!tinte.
'ostientizam pacienta
asuprapropriei
responsa!"ilitati
privind sanatatea.
dentificam o"iceiurile
si deprinderile gresite
ale pacientei.
'orectam deprinderile
daunatoare ale
sanatatii.
-inem lectii de
formarea deprinderilor
igienice, alimentatia
rationala, mod de viata
ec(ili"rat,
2.. /:. 2//:. >
23. /:. 2//:.
,acienta a
acum!ulat noi
cunostin!te.
administrare a
diferitelor tratamente.
%" Nevoia de
a dormi si a
te odi(ni.
2.. /:. 2//:. >
23. /:. 2//:.
,acienta sa
"enefi!cieze de
somn co!
respunzator
canti!tativ si
calitativ.
nvatam pacienta sa
ai"a :!9ore de somn
pe zi sau noapte.
8"servam si notam
cali!tatea, orarul
somnului, gradul de
satisfacere a celorlalte
nevoi.
'reem un climat de
incr!edere, incura)am
si linis!tim pacienta
pentru a!si recapata
ec(ili"rul psigic
Administram
tratament la nevoie la
prescriptia medicului.
2.. /:. 2//:. >
23. /:. 2//:.
,acienta are un
somn cantitativ
si calitativ "un.
Nevoia de a
"ea si de a
ma!nca.
2.. /:. 2//:. >
22. /:. 2//:.
,acienta sa ai"a
o stare de "ine
fara greata si
varsaturi.
Asezam pacienta in
dec!u"it dorsal, cu
capul intr!o parte.
,rote)am len)eria cu
mu!sama si aleza.
Spri)inim pacienta in
2.. /:. 2//:. >
22. /:. 2//:.
,acienta are o
stare de "ine
fara greata si
varsaturi
2.. /:. 2//:. >
23. /:. 2//:.
,acienta sa fie
ec!(ili"rata
(idric si
nutritional.
ti!mpul varsaturilor, o
inv!atam sa inspire
profund.
Administram
tratamentul
medicamentos,
vitamine, saruri
minerale.
7upa com"aterea
gretur!ilor si
varsaturilor pacie!nta
se alimenteaza cu ceai
putin indulcit, "is!
cuiti, iar seara o supa
de taietei in prima zi
dupa operatie.
7in a doua zi pacienta
sa manance alimente
usor de digerat.
nvatam pacienta sa
ai"a o alimentatie
sanatoasa.
2.. /:. 2//:. >
23. /:. 2//:.
,acienta este
ec(!ili"rata
(idric si
nutritional.
&" Nevoia de
a elimina.
2.. /:. 2//:. > 6acem "ilantul
lic(idelor ingerate si
2.. /:. 2//:. >
24. /:. 2//:.
,acienta sa ai"a
mictiuni
spontane.
2.. /:. 2//:.!
23. /:. 2//:.
,acienta sa
prezi!nte
tegumente si
mucoase integre
si curate.
eliminate.
Administram
medicatie daca este
nevoie la pres!criptia
medicului.
Asezam pacienta intr!
o pozitie care sa!i
favori!zeze
eliminarile.
nvatam pacienta ca
tre!"uie sa existe o
relatie intre nevoia de
a "ea, de a manca, a
face exercitii fizice si
a elimina, pentru a!si
sta"ili propriul orar in
ingestie si eliminare.
nvatam pacienta sa fie
curata si ingri)ita.
24. /:. 2//:.
,acienta
efectue!aza
mictiuni spo!
ntane.
2.. /:. 2//:. >
23. /:. 2//:.
,acienta este cu!
rata si ingri)ita.
'" Nevoia de
a evita
pericole!le.
2.. /:. 2//:. >
23. /:. 2//:.
,acienta sa
"enefi!cieze de
Asiguram conditii de
mediu adecvate,
pentru a evita
pericolele prin ac!
cidente.
2.. /:. 2//:. >
23. /:. 2//:.
,acienta
"enefici!aza de
un mediu de
siguranta fara
accidente si
infect!ii.
=rmarim si apreciem
co!rect potentialul
infectios al pacientei,
receptivita!tea sa si
aplicam masuri!le de
izolare a surselor de
infectie.
Alegem producerile de
investigatie si
tratament cu risc
minim de infectie
nformam si sta"ilim
im!preuna cu pacienta
plan!ul de recuperere a
starii de sanatate si
crestere a rezistentei
organismului,
efectuand imunizarile
specifice si nespecifice
necesare.
un mediu de
siguranta fara
accidente si
infec!tii.
$" PLAN DE INGRIJIRE
PRE+ENIRE A CANCERULUI MAMAR
'.. in varsta de 4/ de ani din ,oiana 'odrului, strada 'orni 343,
religie ortodoxa, stare civila casatorita, lucreaza la o fa"rica de ma"ila, are 3
copii, dintre care unul este casatorit. Are antecedente de cancer mamar in
familie, mama ei a avut cancer la san, fumeaza, consuma alcool ocazional,
consuma 2!3 afele pe zi. +ste o persoana comunicativa, nu se intelege "ine
cu sotul.
Avand antecedente de cancer mamar in familie, aceasta s!a
prezentat la medicul de familie, pentru un examen mai amanuntit, pentru a
descoperi daca este sau nu "olnava de cancer mamar, iar daca nu ce tre"uie
sa faca pentru a se feri de aceasta "oala. n urma examenului amanuntit
$ analize de la"orator, mamografie& pacienta afla ca ea nu este diagnosticata
cu cancer mamar, dar are un risc crescut, deoarece este stresata, fumeaza, are
-A putin marita, greutatea depaseste cu ./!.5 4g, a avut si antecedente de
cancer mamar in familie.
-A?.4/!9/, puls?3/ "atai0min, temperatura 31 grade celsius,
greutate 3/4g, inaltime .,1/m.
#edicul invata pacienta cum sa!si examineze sanii lunar, sa!si faca
o mamografie in fiecare an sau la 1 luni, sa ai"a o alimentatie "ogata in
vitamine si saruri minerale sa evite stresul si fumatul.
Nevoi Obiective Interventii Evalare
!" Nevoia
de a invata.
,acienta sa
respecte sfaturile
medicului.
,acienta sa fie
nvatam pacienta
cum sa!si examineze
sanii lunar, iar la
fiecare 1 lu!ni sau an
sa isi efectue!ze o
,acienta respecta
sfaturile
medicului
,acienta este
ec(i!li"rata
(idroelectro!litic si
nutritional.
,acienta sa ai"e o
respiratie si cicula!
tie "una.
,acienta sa fie odi!
(nita.
,acienta sa fie
cura!ta si ingri)ita.
,acienta sa invete
metode de pastrare
a sanatatii.
mamografie.
nvatam pacienta sa
re!nunte la
o"iceiurile da!
unatoare $ fumat&.
,acienta sa evite
facto!rii de mediu
stresanti.
,acienta sa efectueze
exercitii fizice usoare
pentru a!i favoriza
respiratia si
circulatia.
Sfatuim pacienta sa
re!duca grasimile,
pra)elile si sa reduca
din aportul alimentar
pentru a a)u!nge la o
greutate norm!ala.
Sa ai"e o alimentatie
saraca in grasimi, sa
consume legume si
fru!cte proaspete,
paine neagra sau din
ec(i!li"rata
(idroelectr!olitic
si nutritional.
,acienta are o
res!piratie si
circulatie "una $a
renuntat la fumat
si a a)uns la o
greutate norma!
la&.
,acienta se
simpte linistita si
odi(nita.
,acienta este
cura!ta si
ingri)ita.
cereale, sa consume
2l de apa pe zi.
Sa evite alimentele
sa!rate, conservantii,
grasi!mile, produsele
din car!ne, sucurile
car"ogazo!ase,
dulciurile in exces,
afumiturile.
Sa ai"e un somn
linistit.
,acienta sa efectueze
un dus zilnic.
#" Nevoia
de a evita
peri!colele.
,acienta sa ai"e un
mediu de siguranta
fara accidente si
infectii.
nvatam pacienta sa!
si asigure conditii de
me!diu fara accidente
si in!fectii.
nformam si sta"ilim
impreuna cu pacienta
planul de recuperare
a starii de sanatate si
cre!stere a rezistentei
orga!nismului,
efectuam im!
unizarile specifice si
,acienta "enefici!
aza de un mediu
de siguranta ferit
de accidente si
infectii
nespecifice.

S-ar putea să vă placă și