Sunteți pe pagina 1din 179

ION IONITA VASILE URS:\CIII

EDITURA jUNIMEA
www.cimec.ro
ION I O N I VASILE URSACHL
VALENI
O MARE NECROPOLA A DACILOR LIBERI
www.cimec.ro
VALENI. O MARE NECROPOLA A DACIWR LIBERI
Volumul a fost elaborat n cadrul
Institutului de Istorie ArheologiC' "A. D. Xenopol" din Ja!)i.
ACADEMIA DF: SOCIALF. POLITICE A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
UNIVERSITATE:\ .. AL. I. CUZt\" -
www.cimec.ro
lON VASILE URSACHI

-
VALE NI
O MARE
A
DACILOR LIBERI
EDITURA JUNIMEA
e 1988
www.cimec.ro
Coperta: MIHAI BUJDEI
Desenele de Emilia Drumea
Redactor: ADA
Tehnoredactor: MIHAI BUJDEI
1988. Format Coli tipo 22
ftun de tipar la 6.VIII.l988
Editura Junimea, str. Gheorghi Dimltrov nr.
- ROMANIA
sub comanda nr. 64 la
Intreprinderea
sti'. 7 Noiembrie nr. 49
www.cimec.ro
C ,U P R 1 N S
Abrevieri
I. Introducere
II. Corpusul descoperirilor
III. Unelte, piese vestimentare, obiecte de monede,
recipiente de lut oase de animale descoperite n
morminte
IV. asupra etapelor de nmormntare
V. Rituri funerare
VI. Ritualuri funerare
VII. Portul dacilor liberi din zona ,
VIII. Concluzii
IX. Zusammenfassung

Indice general
7
11
59
75
87
90
95
99
105
176
www.cimec.ro
A Arlt
ActaMl':
ArhMold

Gh. Bichir, Cultura

V.
B
Dacia
ABREVIERI
Arta Arheologia, 1-14, 1927-1938
Acta Musei Xapoccnsis (.-:l.1utarul JJu::eului de Istoric), Cluj
Arhcologia Afoldovei, 1-10, 1961-1985: Il, 1987
Analele ale "Al. 1. Cw:a" diu Scrie
III sociale)
Gh. Bichir, Cultura 1973
\'. Necropola de din secolul al II !-lea
de la comuna n Carpica, 1, 1975
Dacia, recherches et decouvertes archeologiques en Roumanie, 1-12, 1924-
1947; Dacia. Revued'arcltiologiectd'histoireancienl!e, 1-30, 1957-1986
1. Dacii liberi 1. Din istoria dacilor liberi. Dacii din est-carpatic
n secolele II -1 V e.11., 1982
1. V. Ursa- 1. V. La necropole carpe des II'-II 1' siecles de n.c.a V
ehi, V ( Invwtaria Archaeologica, Cor pus des ensembles arcltiologiques, Roumanie,
KS
Materiale
MemAntiq
Fascicule 9), 1977
Kratkie soobcsenija o dokladach i polevyclt issledovanijacll 1 11stituta 1 starii
Matert'al'noj Kul'tury, Moskva
Materiale arheologice privind istoria veche a R.P.R. (1, 1953); J!ctteriale
arheologice (2-10, 1956-1973)
Memoria AntiquitaNs, Piatra 1-14, 1969-1986
G. Popilian,
teni
Locus- G. Popilian, N ecropola de la Locusteni, Craiova, 1980
D. Protase, Soporu
de Cmpie
RIC
SCIV(A)
R. Vulpe,
D. Protase, C.,"tt cimitir dacic din epoca la Soporu de Cmpie. Colltribu-
la problema n Daa, 1976
H. and E. A. Sydenham, Roman Imperial Coinage, Londun
Studii de t:storit' veche arheologie), 1-37, 195C'-1986
R. Vulpe, de la din 1949, n JJ ateriale, 1, 1953, p. 213-506
www.cimec.ro
INTRODUCERE
La reluarea arheologice de la n 1964 nu \'om avea
de a descoperi cea mai dintre necropolele dacice cunoscute la acea Ce-i drept,
din ncepute cu cinci ani mai nainte deja marea ei ntindere
iar gndurile despre o de nu ne erau Drumul spre marea
care avea ntreaga asupra obiceiurilor ale dacilor liberi, a
fost destul de anevoios.
Localitatea (corn. jud. este pe cursul unui afluent secundar
(Valea 1\Iare) de pe dreapta rului Moldova, n regiunea dealurilor pericarpatice de la marginea
a Moldovenesc
1
Zone ntin<>e ale acestui acoperit cu
au fost de om transformate de-a lungul anilor n terenuri pentru
mare de arheologice semnalate prin de n parte cercetate prin
snt un indiciu prin caracteristicile microclimatice de relief, regiunea a oferit ntot-
deauna prielnice n mai multe puncte din vatra satului n apropiere
au fost identificate diverse din neolitic (culturile Cucuteni), epoca bronzului (culturile
Cost Noua), secolele II -III VIII -IX, precum din perioada feudal iZ.
Dintre vestigiile descoperite, de pe locul numit "La sau "La
s-a bucurat de o cercetare mai De-a lungul mai multor campanii de
executate n intervalul 1959-1963, din au fost dezvelite vetre n aer
liber, un atelier de un mare de gn;>pi cu resturi menajere
3
Majoritatea
erau adncite n sol, iar cteva construite la Inventarul cuprindea o mare cantitate de
dacid, amfore romane, diferite unelte seceri, obiecte de uz
casnic fusaiole), accesorii vestimentare (fibule) podoabe pandantive)4.
pentru identificarea necropolei, ncepute de fapt cu din
n toamna anului 1959, rezultat n 1964, cnd ntreaga campanie a
fost pentru atingerea acestui obiectiv. Timp de cteva au fost executate
de foarte diverse sondaje n zonele din
Dar se dovedeau zadarnice, iar ideea proiectului pentru o campanie viitoare
prindea tot mai mult contur. un fragment de os calcinat abia milimetri,
la ntr-una din zile la circa 200 m nord de ne-a semnalat posibila
pe acel loc a unui mormnt de Printr-o de 2 x2 m am
dezvelim mormntul nr. 1. Tot prin descoperirea unor de oase calcinate
ajunse la a fost semnalat mormntul nr. 2.
Bucuria de cercetarea primelor morminte avea sl fie de
Efectundu-se o (nr. 1) de dimens_iuni mai mari (2 x96,20 m), ce a inclus caseta
1
Unele date privind geografia zonei tn care se afla
localitatea vezi Ia 1. Bojoi, Ichim, Judetul
Neamt, 1974.
2
V. Ursachi, arheologice efectuate rle l\fuzcul
de Istorie din Roman, in Carpica, 1, 1968, p. 117- 132,
4 - Il ; i,J.o.n. arheologice de la Vtl/eni,
n Maleriq/c, !l, 1 \J70, p. 265 - 270.
3
Cu prilejul au mal fost cercetate
unele complexe de Iocuire din epoca bronzului (cultura
Noua) din secolele VIII- IX.
4
V. Ursachi, op. cii., n Carp/ca, 1, 1968, p. 117 - 123;
i<lem, op. cii., In Materiale, 9, 1970, p. 265 - 269.
www.cimec.ro
8
VALENI. O MARE NECr!OPOLA A DACILOR LIBERI
pentru dezvelirea mormntului 1, au mai fost descoperite doar doui'i morminte (fig. 1), ne
ca lor fie mult mai ridicat. Deoarece la numai 17 m vest de mormintele deja
dezvelite se afla o grli"t largrt (Adncata), s-a presupus c{t necropola se ntinde spre est,
iar pentru delimitarea ci s-au executat alte doui"t (2 x96 m 2 X88,50 m), la 14 m (nr. 2)
respectiv 46 m (nr. 3) spre est de prima. Dar, n loc de a intra ntr-o cu multe morminte, am
constatat nimerisem de fapt n afara lor; n cele sectiuni au fost semnalate morminte
(nr. 4 5), dar ele datau din secolele VIII -IX. n o (nr. 4), de data
aceasta la 9 m spre vest de 1, a avut drept rezultat semnalarea a morminte,
ceea ce drtdca certitudinea descoperirii, dar n timp, prin delimiti"uilc di-
mensiunile ei mult mai modeste de
Grupa de morminte descoperite o dar, judecnd dupi"t
mic de morminte, ea nu putea fi singura. Prin urmare, pentru identificarea
unei alte necropole trebuiau reluate. Astfel, paralel cu lucrruile din 4 au continuat
de n urma s-a delimitat o cu oase calcinate, fragmente
ceramice diferi te obiecte, mai ales unele a vnd semne cviden te de trecere prin foc.
Locul se afla la circa 150 m est de prima la 250 m nord de (fig. l ). De data
aceasta nu ne mai puteam ne aflam, cum aveam ne convingem n zilele
n unei impresionante necropole, a marei necropole dacice de la Vrlleni. Efectuarea primelor
(5 6), cu o totalrt de 4,40 m, a dus la descoperirea a 42 morminte
pentru autori a fost limpede odiseea necropolei de la s-a ncheiat.
am fi descoperit de la nceput necropola mare, celei ele a doua necropole
n-ar fi fost iar pentru ci n-ar mai fi avut loc.
au continuat n an cu alte n ambele necrofole, dezvelindu-se
n total 153 morminte. se are n vedere mormintelor din cimitirele dacice mai im-
portante cercetate la acea anume acelea de la (85 morminte), :Moldoveni
(101 morminte) (77
1
morminte), atunci rezultatele <1u care se ncheia
campanie n necropolele de la puteau fi Aprecierea
a fost pe deplin confirmati"t de efectuate n anii ce au urmat (1965 -1968, 1970), prin
care s-a ajuns la dezvelirea a 606 morminte dacice (28 n necropola midt 578 n cea mare). Cele
zone cu aflate la mare una de alta (150 m), au fost considerate necropole
distincte nu componente ale necropole, ntruct n 2 3 executate n
dintre ele nu s-au mai morminte' dacice, iar la n-au fost sesizate alte sec-
toare cu resturi de morminte (oase calcinate, fragmente de vase, etc.).
Cercetarea necropolelor a fost prin paralele, ele dimensiuni variabile,
orientate pe pantei (NNV 6 050/
00
-SSE 2 850/
00
). Pentru descoperirea tuturor mormin-
telor, au afectat tot arealul necropolelor, a mai neun ntre
n necropola I, au fost executate 16 (nr. 5, 6, 10 -23), nsumnd o
de 4 137 m. 5 (2 x93,40 m) 6 (2,40 x55 m), concomitent
(mormintele 13-53, 71), s-au dovedit a fi situate aproximativ n zona a necropolei,
de care au mai fost executate cte alte spre est vest. Spre est au fost
10 (5,60 x56 m: mormintele 72-152), 11 (6 x67,70 m: mormintele 154-214), 12
(6 x66,70 m: mormintele 216 -302), 13 (6 x56 m: mormintele 215, 303 -340), 14 (6 x54 m:
mormintele 341 -381), 15 (3 X54 m: mormintele 382 -386) 16 (5 x42 m), iar spre vest
17 (5 x56,80 m: mormintele 387-445, 486), 18 (4 x56,80 m: mormintele 446 -485}, 19 (4 x56,80
m: mormintele 487 -523), 20 (."i X56,80 m: mormintele 524 --563), 21 (4 x61,80 m: mormintele
564-594, 608}, 22 (5 x47 m: mormintele 595 -607) 23 (4 ><42 m).
l\Iormintelc din necropola II au fost dezvclitc prin 1 (2 x96,20 m : mormintele
1 -3, 70), 4 (2 x63,60 m: mormintele 6 -12), 7 (2 x'29,50 m: mormintele 54 -58), 8 (3 x23,30 m:
mormintele 59, 60, 153) 9 (5 x39,20 m: mormintele 61 -69), cu o de 652 m
2
ntre
1 9 a rrtmas un sector, n care s-ar mai fi putut descoperi eventual un
de circa 3 -5 morminte.
cum s-a deja, n campania din 1964 au nceput n necropola
ulterior s-au simultan n ambele necropole. Numerotarea executate
a mormintelor rlcscoperite s-a frtcut n continuare, indiferent de necropola n care s-au aflat.
www.cimec.ro
INTRODUCERE
Prin aceasta s-a evitat folosirea numen: de ori, pentru fiecare s-a
turat posibilitatea unor confuzii erori. de asemenea numerotarea primelor
morminte a nceput n grupa mai mid, ca nccropola I a fost grupa mai mare de 578
morminte, ntruct aceasta poate fi consideraU necropola a
Stratigrafia din cele cimitire este rt se poate ele n necropola I, sub solul
vegetal, gros de circa 0,30 m relativ resturi arheologice, se un strat de
aproximativ 0,25 m (ntre 0,30-0,55 m adncime), de culoare brun-cafenie, reprezentnd depunerile
din perioada cnd s-au El este destul de consistent n materiale arheologice,
cuprinznd fragmente ceramice, de filmle etc. De asemenea, n cuprinsul
strat au mai fost lame de silex un topor plat de obiecte ce ar putea fi puse
n cu o de tip Cucuteni, aflaUt n apropiere la punctul Adncata. Sub
stratul brun-cafeniu urma solul galben, lipsit de resturi arheologice.
n zona de necropola II nu s-a mai sesizat o depunere corespuntoare perioadei
n care s-au frtcut solul vegetal aflndu-se direct ]Wste cel de culoare
fragmente ceramice din vremea cimitirului au fost antrenate prin
agricole, acum n solul vegetal. de neolitice se aflau
tot n stratul ngetal. unei depuneri distincte consistente n sectorul acestei necropole
s-ar putea datora att foarte redus de ct procesului de eroziune, care,
din cauza pantei mai accentuate, a fost aici mai puternic dect n zona necropolei I.
Complexul dacic de la a constituit deja obiectul unor preliminare, oferind
a tit asupra

ct a necropolei " Cel dinti studiu asupra necropolelor a re-


deschis privitoare la practicarea de dacii liberi.
n urma de la J(adu Vulpe ajungea din 1953 la concluzia
dacii liberi au folosit ambele rituri funerare opinie de
lulian Antonescu cu ocazia de la ::\'Ioldoveni. Uterior, analiznd descoperiri
de la Moldoveni, Gh. Bichir a ncercat n 1961 acrediteze ideea mormintele de
din cele necropole nu dacilor liberi, ci nomazilor Tocmai
cnd ncepea mai mult credit, noile de la pe baza unui
material mult mai limpede nu Gh. Bichir ci Radu Vulpe Iulian Antonescu
dreptate. Disputa, pc parcursul a mai bine de un deceniu, s-a ncheiat cu
acceptarea a opiniei dacii liberi practicau


total n amintita ce mai nti o de
rezultatul finale, necropola de la a pe parcurs o celebritate,
ce era de de mare al mormintelor. Aceasta o situa de departe
pe o de restul necropolelor dacice, dintre care doar aceea de la
ajungea la 291 morminte
11
Dar necropola de la nu era doar prin dimensiunea
ei n problema mormintelor de ci, cum va din paginile
capitolelor pentru multe alte aspecte din istoria dacilor liberi.
atente n timpul de teren au permis nregistrarea multor
detalii ce neobservate cu prilejul precedente. noi adunate pri-
vesc modul n care au fost amenajate gropile, oaselor n morminte, mormintelor
de (oase calcinate, diverse obiecte), starea recipientelor folosite ca
urne capace etc. cu datele oferite de inventarul recoltat
din morminte, grupat n serii tipologice de obiecte, au condus la o ordonare
a descoperirilor de la care se extinde evident la ntreaga a dacilor
Yezi de la nola 2.
6
1. V. Ursachf. Noi dale arheolpgicc Jlrillind
il urile funerare la carpo-daci, ln SCI\', 19, 1968, 2,
p. 211 - 226; idem, Nouvel/es donw!es archeologiques
concernant les Carpo-Daces, ln Actes du V II' Congres
Inlemalional des Sciences l'n!!lisloriques el l'rolollislo
riques, Prague, 21- 27 am!l 1966, 2, Praga, 1971,
1022- 1021: idllll, 1"clll'lli.
7
H. Vulpe, p. Hifi urm.
2 - O mare a dacilor liberi
" lulian Antonescu, arheologice de la
in Materiale, 7, 1!J61, p. 449 - 459.
" Gh. Bichir, Unele CII privire la necrupulcle
de lip din Moldova acestor necropole
ctt lumea ln SCIV, 12, 1961, 2, p. 253 - 271.
10
O trecere in a disputelor referitoare la
vezi la I. Dacii liberi, p. 62 - 7:J.
11
V. Necropola de
din secolul al IT !-lea de la comuna
Jlacclu, n Carpica, 7, 1975, p. 6:1 - 116.
www.cimec.ro
10
\"ALE NI. O MARE NECROPOLA A DACILOR LIBERI
liberi de la est de Etapele stabilite aici vor permite mult rn<1i
a structurii dacice trzii a ce se petrec treptat n ei.
Volumul mare de materiale ce urmau a fi publicate ne-a constrns, n elaborarea acestd
la folosirea unor procedee cu ajutorul s;'t ajungem la utilir,arc<l. ct mai judicioas1'i
mai a editorial avut la Astfel, la r!'dactarea corpusului descoperirilor,
ce trebuia absolut toate datele asupra complex, cu rare am eliminat
detaliile care pot fi bine observate n cum snt acelea cu privire la forma
dimensiunile gropilor sau urnelor. De asemenea, pentru motiv nu s-au prezentat
cu privire la forma, decorul dimensiunile vaselor sau ale altor obiecte.
toate aceste date snt luate n discutate atunci cnd se ordonarea tipo-
a complexelor a diferitelor categorii de inventar. n schimb, acele rar!' nu puteau
fi deduse din cum ar fi materialul din care au fost lucrate diverse obiecte, pasta, tehnica
de modelare de ardere a vaselor locul ele a pieselor n morminte, au fost consemnate
de fiecare Tot pentru a face ntre ,asele distruse
de zacere n sol acelea depuse ca urne sau capace a vnd anumite
ce nu poate rezulta din desen, s-au toate de rigoare.
n unele cazuri, datele nu apar n text nici n ntruct ele n-au putut fi nre-
gistrate. Spre exemplu, forma multor gropi, fie la fie la nu a putut fi
La fel, stadiului a\'ansat de putrezire de distrugere, Pu s-au putut n egistra date re-
feritoare la orientarea multor schelete.
cuprinznd numai desene, a fost organi1:aU'1 in trei Prima dintre ele ofer{l
de teren, planurile necropolelor (fig. 1 -3) ale mormintelor (fig. 4 -18), a doua
cuprinde inventarul mormintelor (fig. 19 -53), iar ultima n a realul necropolelor
a diverselor serii de obiecte a zonelor cu pc etape (fig. 54 -73). Din prima parte
lipsesc desenele unor morminte de a nu a putut fi
unor astfel de morminte, nregistrnd doar vase (urne) n nu ar fi adus
suplimentare de acelea cuprinse n text. De asemenea, lipsesc planurile mormintelor de n-
distruse. Din partea a doua lipsesc n general vasele sau acelea aflate 'ntr-o stare
de conservare foarte care n-au mai putut fi n nici un chip reconstituite, nici
La dimensionarea pieselor n s-a seama de lor. Astfel, reducerea
cea mai s-a la care au urmat paharele de La o scari
d mai mid1 s-au executat restul obiectelor, iri de cteva piese de argint lucrate n tehnica
filigranului, care au fost pentru a putea sesiza mai bine detaliile.
Cea mai mare parte a materialelor au fost prelucrate restaurate n laboratorul Muzeului
de Istorie din Roman, unde se de fapt majoritatea arheologice de la


Unele de restaurare au fost efectuate n laboratorul Institutului de Istoric Arheologie
"A.D. Xenopol" din
De-a lungul anilor, la efectuarea de teren, la prelucrarea restaurarea mate-
rialelor, ca la elaborarea volumului de autorii au beneficiat adesea de sprijinul generos
consistent al unor persoane, care, pe de care au dispus,
adus cu promptitudine. noastre snt adresate Consiliului Popular Roman,
care a an de an de teren de asemenea, Consiliului Popular al fostei comune
Cooperativei Agricole de profesorilor Octav Maria
de la pentru create pe plan local n vederea ct mai
optime a arheologice. n colegului Vasile Chirica, pe atunci student la Facultatea
de Istorie Filosofic din i aducem pentru ajutorul acordat la ntocmirea documen-
de n campaniile de din anii 1966-1968.
Autorii fac o datorie de exprima Academiei de Sociale
Politice din Institutului de Istorie Arheologie "A.D. Xenopol" din Muzeului
de Istoric din Rcman pentru ajutorul constant oferit la elaborarea acestei
12
Majoritatea inwntarului mormintelor de la
se la Muzeul de Istorie din Roman. Alte citeva
pi<se se urli'< la :\luL-ul d< Istoric ul H.S. Tl.omi\nia (urnrle
din M. 105 :\1. 120; capacul urnei din :\1. 306), precum
la muzeele de istoric din Piatra (urna din :'1!.
176; fibulele din M. 340 M. 540; din M. 303
M. 1Hi) Alba Iulia (urnl'll" din J\f. 251
www.cimec.ro
11. CORPUSUL DESCOPERIRILOR
A. N E C R O P O L A 1
1\I. 13 : in (fig. 4, 1); -0,60 m; oasele calcinate, de
erau amestecate cu de de pe fundul gropii, ntr-un
strat cu grosimea de 0,18 m; printre oase s-au patru fragmente mici dintr-o din
o margine de castron din pastft lucrat la (fig. 19, 28).
M. 14 : n - 0,62 m; limitele gropii nu au fost identificate ; urna era
prin pai tea a unui \as lucrat la din pastrt spart n mai multe
(fig. 19, 47) ; cteva fragmente din erau n interior; oasele calcinate, foarte
de cftrbuni, se aflau n iar cteva n groapa mormn-
tului.
M. 15 : -0,75 m; limitele gropii neidentificate; schelet de copil mic complet
putrezit, din care s-au doar inventarul cuprinde un colier avnd
piese: resturi puternic oxidate dintr-un pandantivdefier n de (fig. 19, 1);
mici fragmente dintr-un cercel cu capetele (fig.19, 16); pandantiv
de bronz (fig. 19, 9); de (fig. 19, 15); prismatice
cu baza (fig. 19,2-8, 10-12) o (fig. 19, 13) de
M. 16 : n (fig. 4,2); -0,63 m ;'oase calcinate de
erau aruncate n cu care se aflau cteva fragmente mici
dintr-un \'as lucrat cu mna.
M. 17: n (fig. 6,1); -0,58 m; urna, din care lipsea partea
era la din (fig. 19, 31); n interiorul ei se grtseau fragmente mici
de oase calcinate, de cteva din precum un fragment
de din (fig. 19, 32); cteva oase calcinate se aflau
M. 18 : n (fig. 6,3); - 0,55 m; urna, n marginea de sud a gropii,
era prin partea a unui vas lucrat la din cu semne de
ardere (fig. 19, 35) ; oasele calcinatc, de erau se
aflau n interiorul urnei si de ca.
M. 19 : n (fig. 4, 13); - 0,65 m; oasele calcinate, de
erau ntr-o cu diamctrul de O, 1 S m.
M. 20 : n -0,60 m; limitele gropii n-au fost identificate; urna, lu-
cu mna din grosolanft cu pete de la arderea avea
partea ; decorul ei era format din trei butoni cu segmente de
n relief cu alveole (fig. 19, 48); n se doar dourt de oase cakinate
un mic fragment dintr-un vas lucrat la din n preajma urnei se aflau alte
cteva de oase calcinate. ,
M. 21 : n - 0,80 m; limitele gropii n-au fost identificate ; cteva
fragmente de oase calcinatc, de dirbuni amestecate cu mai multe cioburi
corodate dintr-un vas lucrat la din cu zrtceau pe fundul gropii.
M. 22 : (fig. 17, 7): --0,65 m: ori1ntarc '\ (cap) -S (picioare) : groapa, de
aproximativ rectangularft, ana pe marginile de nord de est lespezi de piatrft
www.cimec.ro
12
VALENJ. O NECHOPOLA A DACILOR
pe cant; toate pietrele, mai ales cele de pc latura de nord, aveau partea de sus nclinati"'t spre in-
teriorul gropii, pc care au probabil tasarca solului de umplutur;'t; scheletul,
distrus aproape n ntregime, unui copil; inventarul cuprindea un colier compus din
de de cu baza avnd culoarea mov (fig. 19, 17 -25),
(fig. 19, 26) (fig. 19, 27).
M. 23 : n cu capac; - 0,65 m; limitele gropii n-au fost surprinse; urna
era la .din avnd partea (fig. 19, 34); drept capac
s-a folosit un castron lucrat la din cu gura n jos, din care s-au
numai cteva fragmente (fig. 19, 33); oasele calcinatc, de erau putine
se aflau n n preajma ci. '
M. 24 : n - 0,48 m; limitele gropii n-au fost surprinse; urna, reprezen-
prin partea a unui vas lucrat cu mna din de culoare
mizie, era n cea mai mare parte; cteva oase calcinate, de se
n interiorul urnei.
M. 25 : - 0,93 m; limitele gropii n-au fost surprinse; orientarea N (cap)-
S (picioare) a fost cu n de resturile de oase putrezite ale craniului ;
inventar.
M. 26 : -0,74 m; groapa n-a putut fi delimitatrt; schelet de copil, din care
s-au pftstrat oasele craniului, putrezite n ntregime, care s-ar putea aprecia orientarea apro-
N (cap) -S (picioare) ; spre NNV de craniu s-au resturi dintr-o de lemn
de tare, cu fibrele orientate E -V; n solul de al gropii s-au descoperit
oase calcinate de provenind dintr-un mormnt de distrus.
M. 27 : n cu capac (fig. 4,3) ; -0,75 m; n interiorul gropii se aflau
cu o de bronz (fig. 19, 14); pe fundul gropii resturile
unei urne cu capac; urna era de un fund de vas lucrat la din
spart n mai multe (fig. 19, 37); drept capac servea alt fund de vas lucrat la din
(fig. 19, 36); n oase calcinate cu mai multe fragmente de la
trei vase lucrate la din (fig. 19, 38, 39, 46); tot n se
gele de de cu baza trecute prin foc n parte deformate
(fig. 19' 40 -45).
M. 28 : n -- 0,80 m; limitele gropii n-au fost identificate ; urna era
de partea a unui vas lucrat cu mna din ;
n se cteva fragmente mici de oase calcinate, peste care se aflau din vas.
M. 29 : n (fig. 4,4); - 0,80 m; n interiorul gropii se aflau cteva oase
calcinate, amestecate cu
M. 30 : n cu capac; - 0,72 m; limitele gropii neidentificate; urna era
1 uera la roatrt din din care lipsea o parte din margine (fig. 19, 40) ; ea era
cu un castron de cu gura n jos, lucrat la din
cu pc ambele n se afla o mare cantitate de oase calcinatc, iar cteva
din ele
M. 31 : n cu capac; -0,72 m; limitele gropii neidentificate; urna
era de un vas lucrat cu mna din decorat cu bru alveolar, avnd
marginea, din care s-au recuperat numai cteva fragmente (fig. 19, 30) ; capacul era un
castron cu gura n jos, lucrat la din spart n mai multe fragmente
incomplet (fig. 19, 29) ; mai multe din castron erau n n care se
cteva oase calcina te.
M. 32 : n (fig. 4,5); - 0)2 m; oasele erau de puse
direct n ntre care se aflau fragmente dintr-un pandantiv de fier n de
(fig. 20,1) trei prismatice cu baza de deformate de foc (fig.
20, 2 -4).
M. 33: (fig. 16, 7); --0,85 m; orientare N (cap)-S (picioare); limitele gropii
neidentificate ; schelet de copil (infans 1 ?), din care s-au cteva fragmente din oasele
craniului din cei doi ; n jurul craniului se aflau
www.cimec.ro
CORPUSUL DESCOPERIRILOR
M. 34 : - O)W m; schelet de copil din care s-au doar cteva resturi
complet putrezite din craniu ; la sud-vest de ansta (Ia gt ?) Sf' afla o mare sfcroidalit
de fumnrie (fig. 20, 38).
M. 35 : n urnit; - 0,75 m; limitele gropii neidentificatc; urna era reprezen-
ta tit de un vas lucrat la din avnd lipsrt o parte din margine (fig. 20, 46) ;
n interiorul urnei se aflau cteva oase calcinate de o margine de. castron lu-
crat la din pastrt (fig. 20, 34) resturi dintr-un vas de
M. 36 : (fig. 16, 8); -0,82 m; orientare N (cap) -S (picioare); din scheletul
unui infans 11 (?) s-au pitstrat doar o parte din oasele craniului, complet putrezite,
dupit s-a stabilit orientarra ; la gt SC' afla un colier din ctf'va miri de
st irlrt alhastrit, complet sfrtrmate.
M. 37 : (fig. 16,6); - 1 m; s-au piistrat numai oasf'lc craniului, complet pu-
tnzite, ale unui infans II ('?), clupit drora orientarea scheldului f'ra N (cap) ---S (picioare) ;
n regiunea gtului se aflau un fragment dintr-o fibulrt de fier (fig. 20,5) un colier compus din
32 dintre care unele fragmentare: 5 cilindrice ele sticli't ma tit (fig. 20, 7 -11) ;
6 miirgele prismatice cu baza hexagonaJ;t de sticlit matrt (fig. 20, 21, 22, 24-27); 1
cu haza hexagonalit de mov (fig. 20, 23) ; 7 mitrgele cilindrice de matrt
(fig. 20, 13-19); 1 mitrgicit prismaticit cu baza de alllrt matrt (fig. 20, 12);
1 de bleu (fig. 20, 6) ; 1 mitrgicrt de sticlit (fig.
20,20); celelalte 10 fragmentare, tipurilor de sticlit albit de
cu baza precum celor sferoidale de bleu.
M. 38 : n urnit; - 0,93 m; limitele gropii neidentificate ; urna era reprezen-
de partea inferioad a unui vas lucrat cu mna din pastit distrus n cea mai mare
parte, n care se cteva oase calcinate de
M. 39 : (fig. 16, 9); -0,96 m; s-au numai oasele craniului complet
putrezite ale unui copil, orientarea scheletului era N (cap) -S (picioare) ;
inventarul cuprindea trei aflate n regiunea gtului: de sticlit bleu
de cu baza (fig. 20, 30) ; de (fig.
20, 29); de cu 14 (fig. 20, 31).
M. 40 : n groapit (fig. 4, 8); -0,65 m; oasele calcinate, de
dar amestecate cu erau n cantitate amestecate cu pe o grosime
de 0,12 m la fundul gropii; peste o'asele calcinate s-au fragmente din piciorul unei
fructiere (fig. 20, 40) respectiv dintr-un vas mai man (fig. 20, 41), ambele recipientc lucrate
la ro a trt din pastrt
M. 41 : n groapit (fig. 4, 9); -- 0,90 m; oase calcinate amestecate
cu pe o grosime de 0,20 m, printre care se aflau cteva fragmente mici dintr-o
la roatrt din fin;'i precum o cilindricit de
prin foc (fig. 20, 28).
M. 42 : n urnit; -0,70 m; limitele gropii neidentificate; urna era reprezen-
de o cu mna din de culoare cu pete de la ar-
derea cu un bru alveolat, i lipsea marginea (fig. 20, 48) ; n se
cteva oase calcina te, te de
M. 43 : n urni't; -0,65 m; limitele gropii neidentificatc; urna era rcprezentatrt
de un fund de cu mna din pastrt (fig. 22, 2), n care se cteva oase
calcinate, de un fragment mic dintr-un vas lucrat la din
(fig. 22, 1).
M. 44: n urn:\.;- 0.63 m; limitele gropii neiJentificate; urna era
de partea inferioarit a unei oale cu mna din pasti't n cea mai mare
parte; din erau n interior, peste cteva oase calcinate, de
; ntre oase se gitsea un fragment de de prin foc
deformatrt, care a\'usesc forma cilindricii (fig. 20, 35).
M. 45 : n urnft cu capac; -0,65 m; limitele gropii neidentificate; urna,
dt partea inferioarrt a unui vas lucrat r-u mna (lin pastit era acopcritii
www.cimec.ro
H
\"ALENI. O MARE NI':CROPOLA A DACILOR LlllERI
cu fragmente a dou(t funduri de vase lucrate la din (fig. 20, 42 -43) ; n
se ctC'va oase calcinate, amestecate cu dtrbuni.
M. 46 : -0,74 m; orientare NE (cap) -SV (picioare) ; groapa a fost amena-
cu lespezi de piatrrt; la margini, pietrele au fost pe cant, iar n interior pc partea lor
platrt; din schelet s-au p(tstrat resturi putrezite din craniul unui copil; printre sub pietre
au fost gftsitc cteva fragmentP mici din vase lucrate la roatrt, unul de culoare iar
altul
M. 47 : n groaprt (fig. 4, 20) ; -- 0,47 m; groapa, mult mai mare n raport cu
celelalte morminte, avea o ovalii era cu printre care
se g(tseau oase calcin.ate n cantitate destul de ; n marginea de vest a gropii, deasupra
oaselor calcinate amestecate cu s-au fragmente din trei vase lucrate la din
pasC! (fig. 20, 45, 47), din care unul cu semne de ardere secundarft (fig. 20, H); inventarul
mai cuprindea un fragment dintr-o de calcedoniu (fig. 20, 37).
M. 48 : n groaprt (fig. 4, 18) ; - 0,80 m ; o lespede de la 0,30 m dea-
supra fundului, acoperea umplutura gropii, cuprinznd oase calcinate, amestecate cu
si
' M. 49 : n (fig. 4, 10) ; -0,97 m; n groaprt se oase calcinate
foarte amestecate cu
M. 50 : n (fig. 4, 12) ; -0,90 m; groapa oase calci-
nate, amestecate cu un fragment mic de la un vas lucrat la din
M. 51 : n (fig. 4, 14) ; -0,90 m; oasele calcinate, la
erau amestecate cu prin pe o grosime de 0,15 m; n
au mai fost resturi de la vase lucrate la anume un fragment de fund de vas
de culoare (fig. 20, 32) o margine de vas cu de culoare (fig. 20, 33).
M. 52 : n (fig. 4, 19);- 0,87 m; oasele calcinatc, relativ numeroase,
provenind de la un infans II (?), amestecate cu erau pe su-
gropii, pe o grosime de circa 0,20 m ; inventarul, printre oase, cuprindea
toarele piese: un de fier (fig. 21, 19) ; fragmente din resortul (?) unei fibule de bronz
(fig. 21, 6) ; o de de culoare bleumarin, cu "ochi" puncte galbene la
mijloc (fig. 21, 3) ; o cu orizontale de de culoare turcoaz (fig. 21,
8) ; mrtrgele de rm;;ie probabil prismaticc cu baza deformate de foc
(fig. 21, 1, 5); de probabil cilindrice, deformate de foc (fig. 21, 7);
o de matft, de foc (fig. 21, 2) ; fragment mic dintr-un vas
lucrat cu mna din pastrt ; fragmente dintr-un castron ?) lucra,t la
din pastrt (fig. 21, 4).
M. 53 : n (fig. 4, 6) ; -0,95 m; oase calcinate amestecate cu
printre care se un ac de cusut de fier (fig. 21, 18), un fragment
de de calcedoniu, prin foc (fig. 21, 15), o
de mov, deformatrt de foc (fig. 21, 14), fragmente de la un Yas lucrat cu mna din
(fig. 21, 17), fragmente din marginea fundul unui \'as lucrat la din
(fig. 21, 12, 13), precum un fragment din fundul unui alt vas lucrat la din
(fig. 21, 16).
M. 71 : -0,80 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; din schelet s-au
foarte resturi putrezitc din craniu, n apropierea crtrora se afla o de fier (fig.
20, 39).
M. 72 : n (fig. 4, 16); --0,74 m; ca urnr1 s-a folosit o cu
mna din cu un bru n rdief pe i lipsea marginea (fig. 21,
26) ; oasele calcinate, destul de amestecate cu se aflau att n ct n ;
se fragmente mici de din
M. 73 : n .cu capac (fig. 4, 15); --0,85 m; urna era de un
vas lucrat la din cu semne evidente de ardere (fig. 22, 51); drept
capac s-a folosit o la din (fig. 21, 28), cu gura n jos;
n se aflau multe oase calcinatc, o de fier (fig. 21, 27), precum patru de
www.cimec.ro
CORPUSUL DESCOPERIRILOR

din care trei prismatice cu baza (fig. 22, 47 -49) una
(fig. 22, 50).
M. 74 : n {fig. 4, 17) ; -0,80 m ; urna era de partea in-
a unui vas lucrat la din (fig. 21, 24), din care cteva erau
n interior, peste oasele calcinate, la ; alte oase calcinate, amestecate cu
se aflau n cuprinsul gropii, cu fragmente de la vase lucrate cu mna (fig. 21,
23), precum un fragment dintr-un castron lucrat la din (fig. 21, 22).
M. 75 : n (fig. 4, Il); -0,60 m; n se oase calcinate
amestecate cu un de fier (fig. 22, 58), fragmente mici dintr-un vas lucrat cu mna
din altul lucrat la precum o de animal.
M. 76 : (fig. 17, Il);-- 0,80 m; orientare N (cap) -S (picioare); oasele, apar-
unui copil, erau putrezite n cea mai mare parte ; s-au doar resturi din
craniu; cteva lespezi de care la circa 0,20 m deasupra scheletului, puse
probabil la nivelul de crtlcare antic umplerea gropii, ajungnd ulterior la adncime mai mare
prin tasarea solului.
M. 77 : n (fig. 4, 7) ; - 0,62 m ; urna era de un vas lucrat
la din avnd marginea (fig. 21, 30); ea oase calcinate,
cteva fragmente mici dintr-un vas lucrat la din o
de prin foc n tehnica mozaicului (fig. 21, 29) ; n se aflau
oase calcinate foarte
M. 78 : 0,68 m ; limitele gropii n-au putut fi precizate; mormntul
unui copil, din scheletul s-au numai cteva resturi putrezite din craniu; o
de bronz, pe care se aflau o de o de bronz (fig.
22, 3), se peste oasele putrezite ale craniului.
M. 79 : n (fig. 5, 1);- 0,74 m; n se aflau foarte resturi
de oase calcinate
M. 80 : n (fig. 5, 10) ; -0,65 m ; urna era de un vas lucrat
la avnd partea (fig. 21, 32) ; oasele calcinate,
de se aflau att n ct n groaprt; tot n se aflau mici
fragmente din vase lucrate la
M. 81 : n (fig. 5, 12) ; - 0,62 m ; oasele calcinate, de
cu fragmente mici dintr-un .vas lucrat la au fost depuse n cen-
trul gropii.
M. 82 : n groaprt (fig. 5, 13) ; -- 0,70 m ; oasele calcinate, n cantitate foartP
redusrt, erau amestecate cu
M. 83 : n (fig. 5, 20);- 0,68 m; urna era de un vas lucrat
la din avnd marginea n interior (fig. 21, 33), peste cele cteva
oase calcinate de deasupra oaselor, n se afla un
fragment de fructierrt cuprinznd partea a piciorului partea a
cupei, pe care se (fig. 21, 31)
1

M. 84 : n (fig. 5, 18) ; -0,78 m; oasele calcinate, amestecate cu
erau ; ntre ele se cteva fragmente de la trei vase lucrate la din
care (fig. 21, 21), iar unul (fig. 21, 20).
M. 85 : n ; - 0,65 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; urna, un vas
lucrat cu mna din grosolanrt de culoare a fost n ntregime, a se
putea stabili dadt c>ra ntrc>agrt ; printre cioburile urnei s-au cteva oase calcinate
de
M. 86 : n (fig. -5, 19) ; - 0,63 m; oasele calcinate, destul de
erau amestecate cu cteva fragmente mici de la un vas lucrat cu mna de la
un altul lucrat la din ; tot n se mai afla o de sticlrt negricioasit,
prin foc (fig. 21, 25).
1
1. \'. lfrsaehi, H. ;,::;.
www.cimec.ro
16
VALENT. O MARE NECilOPOLA A DACILOR LIBEni
M. 87 : n groapft (fig. 5, 6) : - 0,70 m ; n interiorul gropii se aflau cteva
oast' ralcinate mi"'trunte, cenusft si
M. 88 : n groa}):i (fig. 5, 2) : --0.67 m :n S<' gftsf'au doar dtcva
mici de oase calcinate,
M. 89 : n groapft (fig. 5, 3) ; - 0,7S m; groapa cteva oase calcinate,

M. 90 : n groapft (fig. 16, 25) ; - 0,65 m ; oasele calcinate, de
dar mpreun:'t cu la numftr pc fundul gropii, erau cu cteva
fragmente dintr-un vas lucrat cu mna dintr-un vas lucrat la roatrt din. mormntul
90 suprapune mormntul 102 de
M. 91 : (fig. 16, 3) ; - O,S6 m ; din scheletul unui copil s-au doar cteva
rf'stnri complet putrl'zite din craniu: o lncratrt la roaU"t din pasti"t se afla n
lngft craniu (fig. 22, 2S) : n regiunea gtului se gftsea un colier compus din 11
de prismatice cu baza (fig, 22, 15, 17, 1 S, 20 -24, 27, 29, 30) o
de albft matft (fig. 22, 16) ; n zona de umpluturft a gropii mormntului se aflau
fragmente de la elouft mftrgelc de sticli"t trecute prin foc, elin care una de prisma-
(fig. 22, 19), iar alta prinsft pe o \'erigft de fier (fig. 22, 25, 26).
M. 92: (fig. 16, 17); -0,87 m; orientare N (cap) -S (picioare): mormnt de
copil (infans I ? ) cu oasele complet putrezite ; s-au doar resturi putrezite din craniu,
humerusul stng femurul stng ; scheletului era probabil ; n regiunea craniului
a humerusului stng se aflau cteva trecute prin. foc, provenind probabil dintr-un. mormnt
de : de de foc, craniu (fig. 22,
35) ; de de foc (fig. 22, 38) ; fragment dintr-o sferoi-
de probabil prin foc (fig. 22, 39) ;fragment dintr-o de
bleu, de cu baza (fig. 22, 36) ; fragmente mici dintr-o
de de culoare portocalie, a nu a mai putut fi
M. 93 : n (fig. 5, 16) ; -0,76 m; pe o' grosime de 0,30 m, la fundul
gropii se aflau oase calcinate, ntre care s-au descoperit piciorul unei fibule (?)de
bronz puternic deformatrt (fig. 22, 12), precum mai multe de trecute
prin foc, deformate sau fragmentate : cu baza de culoare mov
(fig. 22, 11) ; de de cttloare bleu (fig. 22, 10) ; de de
culoare gftlbuie (fig. 22, 7); patru cilindrice ele culoare (fig. 22, 4, 9, 13, 14); trei
de culoare mati"t (fig. 22, 5, 6, 8).
M. 94 : (fig. 17, 2): -0,7R m; limitele gropii n-au putut fi identificate; oasele
scheletului, unui infans II (?), erau putrezite n ntregime, doar cteva
resturi din craniu, care se aflau un. cercei din de bronz n (fig.
22, 45), trei mici sferoidale de din care ele culoare (fig. 22, 31, 33) una
verde (fig. 22, 32), o cilindricrt de sticli"t (fig. 22, 34) o de
tran.sparentrt, cu o linie aproximativ pe diametru! maxim (fig. 22, 44) ; la
vest de craniu, n. cu gura spre acesta, se afla o la din
avnd o elin cu longitudinalrt, din care s-au putut recupera numai
unele fragmente (fig. 22, 46)".
M. 95 : n (fig. 5, 17) ; -0,6R m ; urna, la roatrt din
(fig. 22, 59), doar cinci fragmente mici de oase calcinate; n se aflau cteva frag-
mente mici din vase lucrate la din de amforc din precum
cteva oase cakin.atc mi"tnmte.
M. 96 : (fig. 17, 10) ; -O,R m; orientare N (cap) -S (picioare) ; mormnt
de copil cu oasele complet putrezite, din care s-au numai resturi din craniu ; deasupra
scheletului se afla o de de lemn. de moale, cu lungimea de 0,51 m dia-
metrul de 0,13 m; n regiunea gtului se de hleu, aproape complet
distruse (fig. 21, 9).
2
TMdem, H. 5li.
www.cimec.ro
CORPUSUL DESCOPERIRILOR
17
M. 97 : n (fig. 5, 22) ; -0,65 m ; urna, n centrul gropii, era re-
de un vas lucrat la din cu cafenii de la arderea ;
marginea, completrt, era ruptrt n exterior (fig. 22, 60) ; pe fundul urnei se foarte
oase calcinate, de cftrbuni, de din care una prisma-
(fig. 22, 53), iar alta alM complet deformatrt de foc (fig. 22, 54), frag-
mente din marginea urnei o de la o din n se aflau fragmente
dintr-o din pastft dintr-un vas lucrat cu mna dintr-un fund de vas mare lucrat
la roatft din (fig. 22, 55).
M. 98 : n groapft; -0,65 m; oasele calcinate, de
au fost aruncate n groapft mpreunft cu cteva fragmente dintr-un vas lucrat la roatft din
cenusie.
' M. 9<.1 : n (fig. 5, 9) ; -0,67 m ; n groapft se aflau doar cteva oase
calcinate, mpreunft cu un fragment din marginea unui vas lucrat la din (fig.
20, 36) mai multe fragmente din altui \'as mare lucrat la roatrt din
(trecute prin rugului ?).
M. 100: (fig. 16, 19); -1,04 m; orientare NNV 6 000"/oo (cap)-SSE 2 800/
00
(picioare) ; s-au numai cteva resturi de oase putrezite din craniu femure ; deasupra
scheletului se aflau cu fibrele lemnoase de-a lungul mormntului.
M. 101 : (fig. 16, 25) ; -0,70 m; orientare N (cap) -S (picioare); scheletul,
unui infans II (?), era putrezit complet, n afarft de oasele craniului ; la
gt se aflau mici sferoidale de de culoare turcoaz (fig. 21, 10, 11); mormntul
101 a fost suprapus de mormntul de 90.
M. 102 : n (fig. 6, 4) ; -0,86 m ; urna era de partea in-
a unui vas lucrat la din cu un adaos de nisip fin (fig. 22, 56) ; peste
oase se afla o mare de la din (fig. 22, 57), n
a vasului ; n urnft se doar cteva mici de oase calcinate de
fragmente dintr-o de sticlft de foc
matrt (fig. 22, 40, 41).
M. 103 : n (fig. 6, 7); -0,85 m; ca urnft s-a folosit un vas lucrat cu
mna, i lipsea marginea, spart n numeroase fragmente ; n cuprinsul ei se cteva
oase calcinate de douft pandantive n de lucrate din
argint n tehnica filigranului, deteriorate (fig. 24, 6).
M. 104 : n -0,60 m; limitele gropii n-au putut fi identificate; urna
era de partea a unui vas lucrat cu mna din pastrt n interiorul
dtruia s-au numai cteva oase calcinate; n preajma urnei (deci n groapft) s-au
d"trhuni o jumfttate de mare de sticlft de culoare (fig. 23, 87).
M. 105 : n cu capac; -0,80 m; limitele gropii n-au fost identificate;
urna, lucraUt la roatrt din pastft (fig. 24, 5), era acoperitft cu un castron lucrat la
tot din pasti"'t cu cafcnii de la arderea n cu gura n jos,
din care s-au numai trei din margine (fig. 24, 4) ; n se gftscau cteva oase
calcinate de fragmente dintr-o de fier (fig. 24, 1) rc>sturi din de
sticlft transparenti"t, topite complet deformate (fig. 24, 2, 3).
M. 106 : n (fig. 6, 20) ; -0,75 m; ca s-a folosit partea
a unui vas lucrat cu mna, spart n numeroase fragmente, n interiorul se aflau cteva oase
calcinate de deasupra urnei se fragmente mici dintr-un vas lucrat
la roaUi din pasUi n groapii s-a mai <kscoperit o mid sferoidalft de
(fig. 22, 37).
M. 107 : n -0,75 m; limitele gropii n-au fost identificate; urna era
de un vas lucrat cu m}na, avnd o parte din margine care era distrus n cea
mai mare parte (fig. 24, 12, 13) ; n urnft se gftscan oase calcinate, crtrbuni cteva oase
de animal, acestea din nefiind trecute prin foc ; n apropierea urnei se aflau resturi dintr-o
fructierft la roatrt din pastrt (fig. 24, 14), precum fragmente dintr-o
din rozie, cu urme de ardere (fig. 24, Il) ; inventarul mai cuprindea fragmente
de mftrg<l<', una dl' <l< culoar<' vNde, iar alta de
3 - O mare a dacilor liberi
www.cimec.ro
18 VALENI. O MARE NECROPOLA A DACiLOR LIBERI
M. 108 : n_ -0,84 m; groa1=a nu a rutut fi ca a
fost utilizat un vas lucrat cu mna, spart n numeroase fragmente, i lipsea marginea;
oasele calcinate, de au fost gi'isite numai n interiorul urnei.
M. 109 : n (fig. 8, 31) ; -- 0,75 m ; oasde cakinatC', la
de drhuni, au fost puse dirC'ct n groap{t; n partea de sud-est a acesteia,
amestecate cu oasele, se aflau un fragment de (fig. 22, 52) resturi de la diferite vase:
fragmente de la dou{t amfore, una din pasirt alta rozie ; fragment din marginea
la a unui vas lucrat la din pasUt crtrrtmizie ; dou{t fragmente dintr-un vas
lucrat cu mna din de culoare la exterior la in-
terior; fragmente de vase lucrate la din ntre care o margine de castron
(fig. 22, 42) o margine de vas la (fig. 22, 43) ; fragmentele descoperite n acest
mormnt la cel vase.
M. 110 : n -0,65 m; limitele gropii n-au fost identificate; urna, re-
de un vas lucrat la din i lipsea partea (fig. 24,
16), oase calcinate de
M. 111 : n (fig. 5, 7) ; -0,65 m ; n se
cteva oase mici calcinate fragmente dintr-o mare ?) de sti-

M. 112 : n (fig. 5, 11) ; -0,76 m; n cuprinsul gropii se aflau
oase calcinate, o de bleu (fig. 27, 62), fragmente
mici dintr-un vas lucrat la roatft din precum dintr-o din
M. 113 : n -0,82 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; ca urnrt
s-a folosit un vas lucrat la din din care lipsea o parte din margine (fig. 23,
98) ; n se doar oase calcinate de cteva fragmente mici
dintr-o din
M. 114: n (fig. 17, 13); -0,65 m; n groapit se cteva oase
calcinate de patru cioburi mici dintr-o din pasUt mormntul
114 suprapunea mormntul de 115.
M. 115: (fig. 17, 13); -0,85 m; orientare N:\TE (cap) -SSV (picioare); oasele
erau complet putrezite n. mare parte; s-au oasele craniului, parte din vertebre
din femure; sub oase s-au resturi de de scnduri arse, cu fibrcle orientate de-a lungul
scheletului; pe oase n-au fost observate urme de foc; n regiunea pieptului se afla o de
bronz cu axul resortului de fier, n cea mai mare parte (fig. 23, 89).
M. 116 : n (fig. 5, 21) ; -0,80 m; ca s-a folosit un vas lucrat la
din avnd o din margine (fig. 23, 100), n care se cteva
oase calcinate unui infans Il (.) ; alte oase calcinate se aflau n cu
cteva fragmente dintr-un vas lucrat cu mna o jumfttate de de calce-
doniu (fig. 23, 91).
M. 117 : n -0,85 m; limitele gropii n-au fost stabilite; urna era re-
de un vas lucrat la din cu semne de ardere i
lipsea un fragment din margine (fig. 23, 97); n se aflau oase calcinatc, de
'
1\f. 118 : (fig. 17, 4); -0,65 m; limitele gropii n-au putut fi precizate, iar
scheletul era complet ; s-a numai lespedea de n mormnt, pentru
amenajarea de nord al gropii; piatra, pe cant, se afla n spre
sud, ntocmai ca la celelalte morminte de a a fost cu pietrP.
M. 119 : n (fig, 5, 15); -0,80 m; urna era un vas lucrat cu mna,
i lipsea partea n care se oase calcinate; n erau alte oase cal-
cinate, cu fragmente mici de vase lucrate la
M. 120 : n (fig. 5, 14) ; -0,95 m; urna era de un Yas lucrat
la din (fig. 23, 102) ; n ca n cu oasele calcinate,
la se foarte
M. 121 : n (fig. 6, 10) ; -0,80 m; ca nrnrt s-a folosit fundul unui vas
lucrat la roatrt din pasU1 cPnu:jie (fig. 23, 93), n carP se aflau oasP calcinate Ul'
www.cimec.ro
CORPUSUL DESCOPERIRILOR ]!)
n oasele calcinate erau amestecate cu mai multe fragmente ceramice
de Yase lucrate la din ntre care un fragment de margine la ori-
! ) (fig. 23, 95), o de matrt de foc
(fig. 23, 86).
M. 122 : -0,70 m; nu s-au resturi de oase, nici n stare pulvcri-
limitele gropii n-au putut fi sesizate; din inventar s-au o de calce-
doniu o de bronz cu axul resortului de fier; pc fragmentul din acul fibulei s-au
identificat resturi de de lnft (' ), n straturi (fig. 23, 90).
M. 123 : n -0,88 m; limitele gropii n-au fost precizate; ca s-a
folosit partea inferioarit a unui vas lucrat la roatit din de culoare cafenie la interior cenu-
la exterior, n care se oase calcinate de
M. 124 : n groapft (fig. 5, 5) ; -0,95 m; n groaf[t se aflau doar cteva oase
calcinate, un fragment dintr-o la din (fig. 23,
96) fragmente dintr-un fund de vas lucrat n (fig. 23, 88).
M. 125 : n (fig. 5, 8) ; --0,90 m; n groapft se gftseau doar cteva oase
calcinate
M. 126 : n (fig. 6, 19) ; -0,90 m ; n s-au descoperit
oase calcinate, amestecate cu fragmente mici dintr-o din
alte fragmente dintr-un vas lucrat la din
M. 127 : -0,85 m; s-au doar cteva resturi putrezite Jin craniu
cilindrice de una mai mare matrt (fig. 24, 19) alta mai
(fig. 24, 20).
M. 128 : n (fig. 6, 25) ; -0,86 m; urna, la roairt din cenu-
prezentnd o deasupra (fig. 23, 99), oase calcinate,
fragmente mici dintr-o ; n groapft se oase calcinate
M. 129 : (fig. 16, 11) ; -1 m; din schelet s-au cteva resturi de oase
putrezite, n zona s-au un fragment dintr-o (cercei.) din srmft de bronz (fig.
23, 4) un mare de de una cilindrid (fig. 23, 2) ; sferoidalc
mijlocii de culoare (fig. 23, 14, 15) ; sferoidale mici, transparrn te, acoperite cu vop-
sea (fig. 23, 16 -21); sferoidale mici turcoaz (fig. 23, 5 -13); 44 sferoidale mici
transparente, acoperite cu vopsea (fig. 23, 42 -85) ; 21 sferoidale mici transprente, acoperite
cu vopsea verde (fig. 23, 22-41); tot din zona mormntului provin o jumfttate pris-
de matrt (fig. 23, 1) un fragment de ac (!-) de fier, avnd resturi ele
pc un caplH trecut prin foc (fig. 23, 94), provenind probabil dintr-un mormnt de
incinera
M. 130 : n 0,83 m; limitele gropii ncprccizate ; urna, la
din pastrt (fig. 23, 101), cteva oase calcinate de
M. 131 : n -0,60 m ; limitele gropii n-au fost precizate; ea
oase calcinatc de fragmente. dintr-o amforft din dintr-o
lucratrt la din (fig. 23, 92), un fragment dintr-o mftrgic{t de
alM (fig. 23, 3) o de animal.
M. 132 : n (fig. 5, 4) ; m; groapa cuprindea cteva oase cal-
cinatc, amestecate cu multrt mici dintr-un Yas lucrat la din
M. 133: (fig. 17, 3); -0,70 m; scheletul era n ntregime; s-a
trat numai o lespede mare de de 0,62 m, pe cant n de nord al gro-
pii care se afla n nclinatit spre sud.
M. 134 : -0,80 m; scheletul era aproape n ntregime; s-au
doar cteva resturi putrezite din de : douft cilindrice, din care una
(fig. 24, 9) alta (fig. 24, 7), iar a treia hitronconicft de culoare (fig.
24, 8).
M. 135 : n urnrt; -0,83 m ; limitele gropii n-au putut fi precizate ; urna era
lucrairt la din cu semne de ardere adnd o parte din margine
(fig. 24, 27) ; n urni\ se gftseau foarte oase calcinate, iar n apropierea ei mai multe fragmente
www.cimec.ro
20 O MARE NECROPOL A DACILOR LIBERI
dintr-un vas lucrat cu mna ars secundar (fig. 24, 26), un fragment de castron (fig. 24, 25) o
de (fig. 24, 24) din pasti:i
M 136 : n urnrt; ---0,70 m; limitele gropii n-au fost precizate; urna era
de partea inferioarft a unui vas lucrat cu mna, n rare se g[tseau oase calcinatc
de n preajma urnei se afla un de fier n ohlicrt cu drfnl n sns (fig.
24, 15).
M. 137 : n (fig. 6, 23) ; ---O,S7 m : n se aflau ctt'va oase cal-
cinate amestecate cu
M. 138 : ---O,SO m; scheletul era n ntregime : ca indiciu al unui
mormnt s-a mai doar o lespede de n de nord al gropii, pe caut
spre sud. _
M. 139 : n (fig. 6, 5) ; -0,94 m ; ca urnft s-a folosit un vas lucrat la
din din care lipsea o parte din margine (fig. 24, 23) ; oasele calcina te, n canti-
tate foarte amestecate cu se aflau att n ct n
M. 140 : n (fig. 6, 27) ; -0,80 m; n se doar cteva
oase calcinate amestecate cu
M. 141 : n (fig. 8, 12); -0,80 m; ca s-a folosit un vas lucrat la
din druia i lipsea o parte din marginea ; n cuprinsul ei se aflau
oase calcinate de cteva oase calcinate amestecate cu
fragmente mici de de vase lucrate la din se n
M. 142 : n -0,60 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; urna,
la din i lipsea o parte din margine (fig. 24, 10),
oase calcinate de
M. 143 : n ; -0,60 m ; limitele gropii n-au fost precizate; ca s-a
folosit un vas lucrat cu mna, i lipsea partea (fig. 24, 17) ; oasele calcinate,
de se numai n urnii, unde se afla un fragment de
de din pastrt (fig. 24, 18).
M. 144 : n urnrt; --0,85 m; limitele gropii n-au fost stabilite; ca s-a
folosit partea inferioari a unui vas lucrat la din (fig. 24, 22), n care se
oase calcinate de
M. 145 : n (fig. 6, 22); -0,60 m; oasele calcinate t'rau ames-
tecate cu
M. 146 :' n groaprt (fig. 6, 14) ; -0,85 m; oasele calcinate erau amestecate
cu n se mai afla un fund de vas lucrat la din
(fig. 24, 21), precum de deformate ele foc, elin carC' una albft (fig. 26, 4)
alta (fig. 26, 5).
M. 147 : n (fig. 6, 13); -0,60 m; oasele cakinate, erau ames-
tecate cu cteva fragmente din vase lucrate la roati't din pastrt
(fig. 25, 35), precum si dintr-o din (fig. 25, 36).
M. 148: (fig. 17, 6); -0,55 m; scheletul era singurul indiciu asupra
mormntului era un grup de opt pietre cu care a fost groapa ; una din pietre era
pe cant, cu axul lung (0, 30 m) aproximativ pc est-nst, fiind spr<'
sud.
M. 149 : n -0,7.1 m; groapa avea n interiorul ci cteYa oase calci-
nate
M. 150 : -0,85 m; din schelet, unui infans I (?), nu s-au
dect resturi de oase putrezite din craniu, care nu se poate stabili nici orientarea,
nici ; printre oasele putrezi te s-au opt de prismatice cu baza
din care (fig. 25, 12-17) albe (fig. 25, 19, 20), o cilindricrt de stidrt
{fig. 25, 21), o de transparentft (fig. 25, 22) o (14
de turcoaz (fig. 25, 18).
M. 151 : nhumatie -0 80 m scheletul era complet ; s-a pftstrat numai o
lespede de spre sud, cu care a fost groapa mormn-
tului.
www.cimec.ro
CORPUSUL DESCOPERIRILOR
21
M. 152 : n groaprt (fig. 6, 9) ; -0,72 m ; oasele calcinate, n cantitate ceva
mai mare de alte morminte, erau amestecate cu
M. 154 : n uruft (fig. 6, 26); -0,70 m; ca s-a folosit un vas lucrat la
din pastrt i lipsea marginea (fig. 25, 34) ; cteva din erau rupte
n interior; oasele calcinate, de se aflau att n ct in
; tot n se
M. 155 : n urnrt (fig. 6, 29) ; -0,70 m; ca s-a folosit un vas cu
lucrat la din cu mult nisip ca degresant mai prost de culoare ce-
n pe ambele avnd semne evidente de ardere
din cu partea superioarft mai multe erau rupte n interior (fig.
25, 39) ; oasele calcinate, de se aflau n mic att n ct n
tot n groaprt se ; deasupra urnei se afla un fragment dintr-un castron
lucrat la din (fig. 25, 38); n s-au mai descoperit de
trecute prin foc, din care una (fig. 25, 1) alta cu baza hexa-
(fig. 25, 2).
M. 156 : n (fig. 6, 17) ; -0,70 m; ca s-a folosit un vas lucrat la
din cu marginea aproape n ntregime (fig. 25, 32); n se
cteva oase calcinate, precum fragmente dintr-un castron lucrat la din
gftlbuie, i lipsea fundul.
M. 157 : n urnrt (fig. 6, 28) ; -0 65 m ; urna, cu mna cu
un bru n relief, i lipsea o parte din margine (fig. 25, 33), oase calcinate
de n se de asemenea, oase calcinate, o
de de prismaticrt cu baza (fig. 25, 23).
M. 158 : in (fig. 6, 18); -0,68 m; ca s-a folosit un vas lucrat la
din avnd o parte din margine (fig. 25, 37) ; partea a urnei,
n care se oase calcinate de era n interior; cteva oase
calcinate se aflau n
M. 159 : n urnrt (fig. 7, 9) ; --0,54 m ; ca s-a folosit un vas lucrat cu
mna, decorat cu un bru aheolat pe umeri (fig. 26, 1 -3), aflat n complet
rmat ; n se doar cte\a oase calcinate, iar n
M. 160: (fig. 17, 18); --0,80 m; groapa mormntului nu a fost
cteva lespezi de aproximativ n linie pe o de 1,75 m, marcau orientarea
a gropii pc NNV 5 700/
00
-SSE 2 500/
00
; pietrele dinspre se la
adncimea de 0,40-0,45 m, duprt care alte trei pietre se aflau n continuare spre SSE, la adnci-
mile de 0,48 m, 0,65 m respectiv 0,70 m ; ultima lespede, mai mare, din nou n profil,
sindu-se la adncimea de 0,55 m ; de pietre aflat cndva aproximativ deasupra
umpluturii mormntului, a ajuns n profil n ca urmare a solului din
din schelet s-a numai o cu resturi complet putrezite de oase sub lespedea
mare dinspre SSE, la adncimea de 0,80 m ; n solul de al gropii s-a o de
cu verzui, avnd diametru! de 1,85 cm (fig. 25, 4) ; tot n groapa mormntului,
ntre sub pietrele dinspre NNV, se aflau resturile distruse ale mormntului de 161.
M. 161 : n (fig. 17, 18); a fost distrus cu ocazia gropii mor-
mntului de 160 ; din el s-au numai fragmente de la fundul urnei (?),
un vas lucrat la din ; primul fragment se sub una din pietrele dea-
supra mormntului de n preajma celor fragmente de vas se
din mormntul de
M. 162 : n (fig. 6, 11) ; -0,78 m; ca s-a folosit un vas lucrat la
roatrt din cu partea n interior (fig. 26, 22) ;
n urnrt se aflau cteva oase calcinate unui infans I (?), de
cu trei fragmente din vase lucrate la din anume un vas de tipul urnei (fig.
26, 20), o (fig. 26, 21) un castron (fig. 26, 19).
M. 163 : n groapi'i (fig. 6, 12) ; -0,66 m; n se aflau oase cal-
cinate, cftrbnni mulEt
www.cimec.ro
22 VALENI. O MARE NECROPOLA A DACILOR LIBERI
M. 164 : n (fig. 6, 6) ; -0,65 m ; pe fundul gropii se aflau cteva oase
calcinate, amestecate cu deasupra se o din partea
a unui vas lucrat la din cu cafenii de la arderea
(fig. 25, 31); ntre oase s-au descoperit fragmente dintr-o de (fig. 25, 30).
M. 165 : n (fig. 7, 7): -0,68 m; urna era de
a unui vas lucrat cu mna, n care se oase calcinate, iar deasupra un frag-
ment dintr-un castron lucrat la din
M. 166 : -0,70 m ; s-au numai foarte resturi de oase putre-
zite din craniu, a se putea preciza orientarea scheletului.
M. 167 : n (fig. 6, 21); -0,45 m; groapa cteva oase calcinate
de
. M. 168 : n (fig. 7, 20) ; -0,65 m ; urna era de partea in-
a unui vas lucrat cu mna, decorat pe umeri cu bru n relief (fig. 25, 9, 11) ; oasele calcinate,
de erau se aflau repartizate n n ; ntre oasele din
se un fragment dintr-un castron lucrat la din (fig. 25, 10).
M. : n (fig. 6, 8} ; -0,47 m; groapa oase calcinate,
de
M. 170 : n (fig. 6, 16) ; -0,55 m ; ca s-a folosit fundul unui vas
lucrat cu mna, n cu gura spre est; n se oase calcinate,
de o de (fig. 25, 5) ; cte\'a oase calcinate
de se aflau n
M. 171 : n (fig. 7, 4} ; -0,55 m ; groapa oase calcinate,
o margine dintr-un castron lucrat la din (fig. 25, 28), un fragment
dintr-un vas lucrat la din (fig. 25, 25) cinci de trecute prin foc :
de culoare mov, una total (fig. 25, 27), iar de
cu baza numai (fig. 25, 29) ; una de
(fig. 25, 26) ; cilindrice una alM alta lipite una de alta deformate
(fig. 25, 24).
. M. 172 : -0,82 m; din schelet nu s-a dect o foarte parte din
craniu, complet putrezit irecuperabil.
M. 173 : n -0,84.m; groapa cuprindea ctc,a oase calcinate ameste-
cate cu
M. 174 : -0,83 m; din schelet s-au numai resturi putrezite
de craniu, s-a putut deduce orientarea lui era. :\ (cap) -S (picioare) ; la
0,50 m nord de craniu cu 0,20 m mai jos dect acesta, s-a o ele
trecuUt prin foc (fig. 25, 3), provenind dintr-un mormnt de m-
cu o de copil, care au ajuns acolo prin deranjamcnte ulterioare
M. 175 : n cu capac (fig. 7, 12) ; -0,74 m ; ca s-a folosit un vas
lucrat la roaU't din cu pete de la arderea secundar:'t, i lipsea partea
doar un mic fragment araU'i c[t \'asul a\'ea pe umftr un prag (fig. 26, 7) ; deasupra
urnei s-au mai multe fragmente ccramice de la trei \ase lucrate la roati't: fragmente
dintr-un vas cu marginea ndoitft la (fig. 26, 6) cea mai mare parte dintr-un castron
(fig. 26, 8) din pastft precum un fragment dintr-o cu brun-
de la arderea (fig. 26, 10} ; oasele calcinate, de se
numai n ; n s-a descoperit doar o cu baza de
prin foc (fig. 26, 9).
. M. 176 : n (fig. 7; 22} ; -'--0,95 m ; ca s-a folosit un vas lucrat la
din (fig. 26, 27); oasele calcinate, foarte amestecate cu
se aflau att n ct n
M. 177: n (fig. 7, 11); -0,62 m; ca s-a folosit un vas lucrat cu
mna din grosolanft, decorat pc cu un bru simplu trei butoni n relief: urna era
n mai multe iar marginea lipsea din wrhime (fig. 25, S) ; deasupra l!rnei se
un mic fragment dintr-o de amfor:'t din (fig. 25, 7) ; pnntre
www.cimec.ro
CORPUSUL DESCOPERIRILOR
23
de se aflau cteva fragmente de oase calcinate de o de fier
(fig. 25, 6).
M. 178 : n (fig. 7, 8) ; -0,70 m; groapa cteva oase calcinate,
fragmente dintr-un vas mare lucrat la din cu pete
de la arderea (fig. 26, 12) o de amforrt din past[t de tipul cu gtul
strmt, trecutrt de asemenea prin rugului (fig. 26, 11).
M. 179 : n (fig. 7, 5) ; -0,85 m; n cuprinsul gropii se aflau
oase calcinate, cteva fragmente dintr-un vas lurr1t la din (fig. 26,
24) o de de foc, ;:;.n:s,'se forma sau
(fig. 26, 23).
M. 180 : ; -0,66 m ; orientare NE (cap) -SV (picioare) ; din schelet s-au
p;'tstrat doar resturi putrezitc din craniu ; spre sud-vest de acesta se aflau o rondea
de (fig. 27, 5) patru de una sferoidalft (fig. 27, 3),
sferoidale mai mici, transparente acoperite cu ,culoare turcoaz (fig. 27, 1, 2) una
(fig. 27, 4).
M. 181 : n cu capac (fig. 7, 6); -0,56 m ; ca urnrt s-a folosit un vas
lucrat la din (fig. 26, 14), n care se aflau cteva oase de
; drept capac a servit un castron lucrat la din cu gura n jos,
i lipsea fundul (fig. 26, 1 3).
M. 182 : n (fig. 7, 17) ; -0,60 m; n cuprinsul gropii se aflau doar
cteva oase calcinate,
M. 183 : n cu capac (fig. 7, 19) ; -0,78 m; ca s-a folosit un vas
lucrat la din avnd o parte din margine (fig. 26, 26) ; urna era
cu un castron lucrat la din n cu gura n jos (fig. 26, 25) ; n
se aflau cteva oase calcinate
M. 184 : n cu capac (fig. 7, 21) ; --0,68 m; urna era de
un vas lucrat cu mna din decorat pe margine cu alveole, iar pe umeri cu proemi-
rotunde ghirlande (fig. 26, 15, 16); urna se afla n cu gura spre nord
cteva oase la nord de urnit se fragmente de la vase lucrate la
din precum de la o de tipul urcioarelor din (fig.
26, 18); amfora a fost nainte de a suferi arderea ntruct fragmente
din vasului au fost supuse la intensitate de ardere foarte fragmentele de vase
din preajma urnei probabil drept carac; ill\cntarul mormntului mai cuprindea un
fragment de (i) de fier cu cafetcle deschise (fig. 26, 17).
M. 185 : n (fig. 7, 3) ; -0,62 m; n cuprinsul gropii se cteva
oase calcina tl', si cenusft.
M. 186 : nhumatie; -0,75 m; 'din mormnt s-au numai un pahar
de complet sfrtrmat, n cu gura spre sud (fig. 27, 54) ; tot aici se afla o
de fumurie (fig. 27, 53).
M. 187 : -0,85 m; orientare N (cap) -S (picioare) ; din schelet s-au
doar resturi putrezite din craniu dintr-un femur; la gt se un colier compus din 25
mici de una de cu culoare aurie (fig. 27, 19);
24 sferoidale transparente, din care 17 vopsite cu culoare turcoaz (fig. 27, 21 -37), una cu
(fig. 27, 20) cu auriu (fig. 27, 13 -18).
M. 188 : n (fig. 7, 10) ; -0,80 m ; ca s-a folosit partea
a unui vas lucrat la din n mai multe fragmente (fig. 27,
65) ; oasele calcinate, n foarte redus, amestecate cu se aflau att n
ct n
M. 189 : n (fig. 7, 16); -0,62 m; groapa cuprindea cteva oase cal-
cinate, un fragment dintr-o la din (fig. 27, 57), precum
mai multe fragmmtc de la amforr, una din pastrt alta (fig. 27, 58 -60).
1\l. 190 : n (fig. 7, 27) ; --0,58 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite,
dar rste dl' prl';;upus cft l'a era destul dt dacft a vom n \edere fap' ul din preajma
urnei, n ca re s-a 11 descoperit diferi tl' rl'sl uri ccramicc, era desi ul de mare ; ca urnrt s-a folosit
www.cimec.ro
24 V A LENT. O MARE NECROPOLA A DACILOR LIBERI
partea a unui vas lucrat cu mna din (fig. 27, 49); urna, n care se aflau
cteva oase calcinate de se afla n marginea de nord a cu cioburi, la
adncime cu acestea; n se fragmente ceramice de la o din
de la o din (fig. 27, 46, 50, 51) de la un vas lucrat la din pas-
(fig. 27, 47), precum o de de foc (fig. 27, 48).
M. 191 : n (fig. 7, 2); -0,75 m; ca s-a folosit un vas lucrat la
din din care lipsea aproape partea (fig. 27, 63) ; oasele cal-
cinate, de se att n ct n
M. 192 : -0,96 m; scheletul era n totalitate; s-a numai
un colier format din de trei prismatice cu baza din care una
(fig. 27, 12) (fig. 27, 9, 11) ; cilindrice (fig. 27, 7, 10) ; una
(fig. 27, 8) ; una verde (fig. 27, 6).
M. 193 : n (fig. 7, 18) ; -0,82 m; groapa era umpluUi cu dte,a oase
calcinate, o de calcedoniu prin foc (fig. 27, 52).
M. 194 : n cu capac (fig. 7, 1); -0,88 m; ca s-a folosit un vas
lucrat la din crtruia i lipsea o parte din margine (fig. 27, 69) ; urna, cuprin-
znd cteva oase calcinate de era cu o parte dintr-un castron lucrat
la din cu gura n jos (fig. 27, 64) ; innntarul cuprindea fragmente
dintr-o de albrt prin foc dcformaL"t (fig. 27, 66, 68), precum o
de metal topit (argint) dintr-un obiect trecut prin foc (fig. 27, 67).
M. 195 : n (fig. 7, 25); -0,91 m; n se aflau cte\a ralci-
nate,
M. 196 : n urni"t (fig. 7, 15) ; --0,83 m ; fragml ntc dintr-un Yas lucrat la roatii
din erau aruncate n deasupra lor aflau cteYa oase calcinaic de
acoperite cu o mai mare din Yas; alftturi se g:Jsca o margine de castron
lucrat la din pastrt
M. 197 : n groapft (fig. 7, 24) ; -0,81 m ; groara era umpluUt cu muW:i
oase calcinate.
M. 198: n (fig. 7, 13); --O,?S m; groa1 a oase calcinaic

M. 199 : n (fig. 7, 23) : -0,82 m ; n groa1 ;! se aflau oase calci-
nate,
M. 200 : n (fig. 8, 3) ; -0,90 m ; ca nrn{t s-a folosit un \'as lucrat cu
mna din pasU't cu semne de ardere se--unclar:J., cftruia i lip;,-a rartca (fig.
27, 55, 56) ; oasele calcinate, de se aflau numai n
M. 201 : n groap{t 7, 26); --1,10 111; fragmente din par!l'a inferioar{t a
unui vas lucrat la roat;"t din erau aruncafl' in zona dl' nord-Hst a gropii (fig. 27,
40); n groapft se mai ctt',a oasl' calrinatc; mormntul 201 a
fost suprapus de groapa mormnlului 202.
M. 202: n groap{t 7, 26); -0,95 lll: citc,a oase ctkinatl'
un fragml'nt dintr-o amfor{t din past{t c:u:unizir' de ti;)ul urcioarelor mormntul
202 suprapune mormntul de 201.
M. 203 : n urn;'t cu capac (fig. 18, 8) ; -0,78 m ; groapa n-a rutut fi surprinsft ;
ca s-a folosit o de tipul urcioarelor, de culoare cftrrunizic, i lip-
sea partea cu toarta (fig. 27, 71); un fragment dintr-un vas lucrat la roatft
din deasupra urnei drept capac; oase calcinatc, de
se aflau numai n
M. 204 : n (fig. 18, 18); -0,81 m; urna era reprezentaU de un \'as
lucrat la din cftruia i lipsea marginea (fig. 27, 61); oasele cakinail', foarte
de se numai n urnft.
M. 205: (fig. 17, 17); --0,84 m; oril'niarc NNV 6 300"/no (cap) --SS\' 3 100/nn
(picioare) ; groapa nn a fost ; schdelul, tlltui copil, l'ra distrus aproape n
ntregime ; s-au resturi putrczitc uin oasele craniului ale lil>iilor; la git se afla un colier
www.cimec.ro
CORPUSUL DESCOPERIRILOR
alci'ituit din mici sferoidale de din care una (fig. 27, 70) ; toate celelalte
gele au fost complet neputndu-se preciza nici culoarea lor.
M. 206 : n (fig. 8, 19) ; -0,80 m ; groapa oase calci-
nate, un fragment de de fier, n provenind probabil
de la un torques sau (fig. 28, 16) resturi topite, deformate de la mai multe
mici sferoidale de una una verde (fig. 28, 12), transparente (fig. 28, 13)
si mov.
' M. 207 : n (fig. 8, 29) ; -0,74 m; ca s-a folosit un vas lucrat la
din i lipsea partea superioari"'t (fig. 29, 28) ; oase calcinate, n numrtr
redus de se aflau att n urnrt, ct n mormntul 207 suprapunea
groapa mormntului 208.
M. 208 : n (fig. 8, 29) ; --0,82 m ; ca s-a folosit un vas lucrat la
roat{t din avnd pete ncgricioase de la arc!cna sccundari"'t; un
din margine lipsea, iar pe corpul vasului s-au semnalat mai multe lovituri cu un obiect
(fig. 28, 38) ; cteva oase calcinate, de se numai n urn{t ; mormntul 208
a fost suprapus de groapa mormntului 207.
M. 201 : n (fig. 8, 24) ; -0,80 m ; ca urnft s-a folosit un \as mare lucrat
cu mna din decorat cu bru n relief pe i lipsea marginea ; n
se aflau doar cteva oase calcinate curfttate de cenusii ; alte oase de cenusft
se aflau n ' ' ' '
M. 210 : n urni"'t (fig. 8, 21) ; -0,87 m : ca s-a folosit un \"as lucrat la
roatft din pastrt druia i lipsea marginea (fig. 28, 28) : n interiorul urnei se aflau cteva
oase calcinatc trei fragmente de la vase lucrate la roaUt din (fig. 28, 26, 27),
din care unul cu semne rle ardere (fig. 28, 27).
M. 211 : n (fig. 8, 16) ; -0,82 m ; groapa oase calci-
uale, o de mare cteva fragmente din vase lucrate
la roat{t, unul de culoare iar celelalte
M. 212 : (fig. 16, 26) ; -0,81 m ; orientare N (cap) -S (picioare) ; la adncimea
de 0,40 m, n groapa mormntului au nceput foarte de lemn, la nceput
cu fibrcle de-a lungul de-a latul, apoi numai de-a lungul mormntului; la adncimea de 0,80 m,
cu de copil, s-au descoperit obiecte ; o de bronz per-
din vremea roman Domitianus (anii 81 -96 e.n.) (fig. 28, 15p, un ac de bronz
(fig. 28, 11) o de argint (fig. 28, 14).
M. 213 : n (fig. 8, 32) ; --0,88 m ; ca s-a folosit un vas lucrat la
din i lipsea cea mai mare parte din margine (fig. 28, 31); n interiorul
urnei se aflau resturi de la castroane lucrate la din care unul deschis (fig. 28,
30), iar cu negricioasrt pe ambele (fig. 28, 29) ; oasele calcinate
erau de se grtseau numai n ; iar cteva fragmente n groapft.
M. 214 : n cu capac ; -0,80 m : ca s-a folosit un fragment dintr-un
fund de vas lucrat la din (fig. 27, 44), n interiorul se aflau doar cteva
oase calcinatc de ; peste oase se o parte din fundul unui alt \'as
lucrat la din pastft (fig. 27, 45).
M. 215 : n (fig. 10, 16); -0,47 m; groapa era cu
oase calcinate cteva fragmente dintr-un vas lucrat cu mna din (fig.
27, 43).
M. 216 : n (fig. 8, 13); -0,45 m; ca urnft s-a folosit un fragment din-
tr-un fund de vas lucrat cu mna (fig. 27, 42) ; n se oase calcinate, iar n
cteva oase calcinate mi"trunte, o mftrgid cu baza de
trecutrt prin foc (fig.- 27, 41).
M. 217 : n (fig. 8, 6); -0,38 m; ca folosit o parte dintr-un
castron lucrat la din (fig. 28, 22), n care se gr1seau doar cteva oase calcinate
dt oase' calcinatc, tot se aflau n groapft; n apropierea mormn-
lktcrminana monedei a fost de Sanie
4 - V;'dcni. O mare a dacilor liberi
www.cimec.ro
26
VAT"ENI. O MARE NECROPOLA A DACT) OR LIBERI
tului, ntr-o galerie de anim;::.l, s-a grtsit o m;trgidt d sirt Je foc (fig. 28, 21); aparte-
acestei piese la mormntul 217 este
M. 218 : n (fig. 8, 25) ; -0,36 m; n au fost aruncate cteva
oase calcinate de fragmente dintr-un castron lucrat la din pastft
(fig. 28, 19), precum resturi dintr-un alt vas lucrat la roatrt din cu angobft
negricioasit.
M. 219 : n groapit (fig. 8, 17); ---0,50 m; n interiorul gropii se gitseau cteva
oase calcinate, ame5tecate cu un fragment dintr-un cerce! de argint lucrat n
tehnica filigranului (fig. 27, 39), precum resturi topite de la mai multe mi"'trgele de distruse
n cea mai mare parte: doui"'t mate (fig. 27, 38), una una bleu.
M. 220 : n (fig. 8, 1 5) ; --0,60 m ; ca s-a folosit un \as lucrat la
roatrt din din care lipsea partea aproape n ntregime (fig. 29, 20) ; n
interiorul ci se g{tseau el ten oase cakinate, 3 -4 de sticlrt (fig. 29,
21) ; n se de asfmenea oase calcinatl', muW't ci"'trbuni de
topite (fig. 29, 22).
M. 221 : n (fig. 8, 8) ; -0,52 m ; n interiorul gropii se aflau cten
oase calcinate de precum fragn:cntc dintr-un castron
lucrat la din (fig. 28, 20).
M. 222: n cu capac; -0,70 m ; l;mitde gropii n-au fost precizate;
ca urnit s-a folosit un ,as lucrat la din sfrtrL at n ntregime ; drept capac
a senit un alt vas lucrat la din el n totalitate; oasele calcinate,
de se aflau numai n urnrt.
M. 223 : n (fig. 8, 34); -0,42 m ; groapt cuprindea oase calci-
nate, de fragmente dintr-un vas lucrat la roatft din
cu pete cafcnii de la arderPa secundarrt (fig. 28, 37) mai multe de stid{t (fig. 28, 32 -36),
trecute prin foc n cea rrai mare parte deformate: patru mate, din care una cilindrici"'t
(fig. 28, 34) alta (fig. 2R, 3."i), una (fig. 2R, 36) alta mov (fig. 28, 32).
M. 224 : n (fig. 8, 14) ; -0,58 m ; n gro:l1l{t s-au oase
calcinate de cteva fragmente dintr-un ns lucra' la din past{t
(fig. 28, 9), un pandantiv de fier n de (fig. 28, 1) zece m:'ngele de trecute
prin foc n mare parte deformate: una blen (fig. 28, 3), una (fig. 28, 6),
una (fig. 28, 8), una tral)sparent{t complet deformate
(fig. 28, 2, 4, 5, 7, 10).
M. 225 : n (fig. 8, 23) ; -0,66 m; ca urn{t s-a folosit un vas lucrat cu
mna din de culoare din care lipsea o mare parte (fig. 28, 39) ; n
se aflau cteva oase calcinate, iar n alte oase calcinate mult{t
M. 226 : n groaprt (fig. 8, 28) ; -0,60 m ; n se aflau relativ multe
oase calcinatc, de o de maU't, ddormaUt de foc (fig. 28, 17).
1\f. 227: n cu capac (fig. 18, 17); -0,75 m; ca urnit s-a folosit un vas
lucrat la din i lipseau din partea superioarft (fig. 29, 37) ; n
se aflau ctcn oase calcina te, de dtrlmni, dourt fragmente din marginea
unui castron lucrat la Jin pastft (fig. 29, 36) un fragmtnt dintr-un alt vas lucrat
la roatrt din pastft cu cafenii de la arderea (fig. 29, 35).
M. 228 : n urn''t (fig. 8, 26); -0,78 m; urna era de un vas lu-
crat la din druia i lipsea partea (fig. 29, 33) ; n cuprinsul ei se
oase calcinate, de alte oase calcinate, amestecate cu
se aflau n groa pit.
.M. n groapi"'t (fig. 9); --0,60 m ; n interiorul gropii se aflau cteva oase
calcina te m ulti"'t cen
M. 230 : n urnft (fig. X, 5) ; -0,60 111 ; ca s-a folosit o parte dintr-un vas
lucrat la din (fig. 2R, 25), peste care se afla o de oase calcinatc,
iar ntre ('il- 1111 fragnunt din marginl'a unwi; lngii urnfl s-a.1 o nti"'trgiri't dt
cu baza (fig. 2R, una de sticl;l albii trecutft prin foc (fig. 28, 24).
www.cimec.ro
CORPUSUL DESCOPERIRILOR 27
M. 231 : ; -0,72 m ; limitele grorii n-au putut fi stabilite ; scheletul era dis-
complet; inventarul mormntului cuprindea numai o cu hexago-
de (fig. 28, 18).
M. 232 : -0,74 m; limitele gropii n-au fost precizate; din schelet s-au
foarte resturi putrezite din craniul unui copil ; ca inventar s-a o
cu baza hexagonalrt de (fig. 29, 34).
M. 233 : n (fig. 8, 11) ; -0,52 m ; n se aflau cteva oase calci-
nate, fragmente dintr-un castron (fig. 29, 30) de la un alt vas (fig. 29, 31), ambele
lucrate la din precum o mftrgicrt de sticlft bleu, (fig. 29, 1).
M. 234 : n (fig. 8, 27); -0,60 m :groapa cteva oase calcin'lte
de trei fragmente dintr-o lucraG la ro'tU <1in (fig. 29, 24),
un fragment dintr-o de cu gtul strmt din pastrt g;'tlhuie 29, 23), un fragmE'n' din
peretele unei oale la din cu un mic hru n relief pe precum
patru de din care una prismatid cu baza hexagonal{t (fig. 29, 25), iar
celelalte deformate de foc (fig. 29, 26, 27).
M. 235 : n (fig. 8, 22) ; -0,56 m :groapa cten oase calcinate
de un fragment dintr-o de amfori"'t elin (fig. 29, 17), precum
alte fragmente din vase lucrate la anume o margine de oali"'t (fig. 29, 19)
un fragment de capac din (fig. 29, 18).
M. 236 : -0,70 m; limitele gropii n-au putut fi precizate; scheletul era
complet; din inventarul mormntului s-au mai mulk din care patru de
matrt, una (fig. 29, 7) trei prismatice cu haza hc\agonal{t (fig. 29, 5, 6, 8) ;
alte din colier au fost distruse complet.
M. 237 : n (fig. 8, 4) : -0,54 m : n groap;\ se aflau cteYa oase calci-
nate de fragmente dintr-o oalft (fig. 29, 16) respectiv castron (fig. 29,
15), ambel.e vase lucrate la din
M. 238 : n (fig. 8, 2) ; -0,50 m ; n groaiJft s-au cite\ a oase
calcinate de precum fragmente dintr-un fund de vas lucrat cu mna din
(fig. 29, 4).
M. 239 : n (fig. 8, 10) ; -0.66 m; gropii era ah{ttuit din
cteva oase calcinate de
M. 240 : n groapA (fig. 8, 20) ; -0,70 m : n s-au ctrYa oase
calcinate, amestecate cu mai multe fragmente din \ase lucrate la din care unele
provin de la o (fig. 29, 12) un castron (fig. 29, 13) de culoare iar alt.ul de la un capac
(fig. 29, 10) ; tot n s-au mai de una (fig. 29,
9), iar alta, probabil de (fig. 29, Il).
M. 241 : n (fig. 8, 23) ; -0.68 m : n intcriord gropii s-au doar
dtcYa oase calcinate de
M. 242 : n (fig. 8, 30) ; -0,80 m ; ca urnrt s-a folosit un Yas lucrat la
ro a t:'t din din care s-au partea infcrioar[t un fragment din cea ;
marginea vasului era (fig. 29, 29) ; n se aflau cteYa oase calcinate, iar n
oase calcinate muW't
M. 243 : n (fig. 8, 18); -0,70 m; n interiorul gropii se aflau numai
cteYa oase calcinate amesteca te cu
M. 244: n (fig. 8, l); -0,70 m; ca s-a folosit un Yas lucrat la
din cu semne de ardere i lipsea :r:artea (fig. 29,
32) ; cteva din urn[t erau rupte dtzute n interior, peste cele cteva oase calcinate
de ; oase calcinate n
M. 245 : n (fig. 9, 17) ; -0,70 m ; groapa cteYa oase calci-
nate de
M. 246 : n (fig. S, 7); ---0.60 111 :n groap[t s-au cteva oase calri-
natc amcsll'catc cu precum un fragnwnt mic dintr-un ,as lucrat la din pasL"t

www.cimec.ro
28 V O MARE NECROPOLA A DACILOR LIBERI
M. 247 : n groapft (fig. 9, 3) ; -0,57 m ; groapa ct<,a oase calcinate
de precum o prismatidt de prin foc (fig. 30, 31).
M. 248 : n --0,63 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; ca urnft
s-a folosit a unui vas lucrat la roatrt din (fig. 30, 48), din
unele erau rupte peste cele cteva oase calcinate de
M. 249 : n (fig. 9, 5); -0,58 m; urna era de partea in-
a unui vas '!) lucrat la din pastft (fig. 30, 38) ; oasele calcinatc,
la de se aflau att n urnft, ct n
M. 250 : -0,74 m; limitele gropii n-au fost precizate; scheletul a
prin putrezire din tot complexul s-a numai piatra ca semn de mormnt.
M. 251 : n (fig. 9, 22) ; -0,70 m ; ca s-a folosit un vas lucrat la
roatft din avnd un mic fragment din. margine (fig. 30, 45); urna era umplutrt
pe cu oase calcinate de n groapft se gftseau cteva oase calcinate
de un fragment dintr-un vas lucrat la roatrt din nu i se poate
preciza forma.
M. 252 : n (fig. 9, 20) ; -0,67 m ; ca s-a folosit un vas lucrat cu
mna din (fig. 30, 29, 30); n se aflau cteva oase calcinate
de cenmft.
M. 253 : n urn{t (fig. 9, 20) ; -0,67 m ; ca urnft s-a folosit un ,as lucrat cu
mna din pastrt cu urme de ardere sectmdarft (fig. 30, 47), n care se aflau cteva oase
calc in a te curft ta te de
l'rnde. 252 253 se foarte aproapL' una de alta, dintre bazele
lor fiind de numai 0,20 m ; cele douft urne par fi fost puse n groapft, nu numai pentru
faptul d solul de era n zona ambelor morminte, ci pentru motivul ambele
urne a\cau spre sud-vest.
M. 254 : -0,76 m; limitele gropii n-au fost precizate; scheletul era
in ; s-au numai lespezi de puse ca semn de mormnt.
M. 255 : n (fig. 9, 2) ; -0,75 m ; n s-au g[tsit cteva oase cal-
cinate de fragmente din marginea unui vas lucrat la din
mizie (fig. 30, 34), un fragment din fundul unui vas lucrat la din (fig. 30, 21),
precum un fragment de de din pasUt dtrftmizie (fig. 30, 35).
M. 256 : -0,85 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; din schelet s-au
doar cteva resturi putrezite din craniu.
M. 257 : -0,77 m; limitele gropii n-au fost precizate; scheletul era
in ntregime ; s-au doar dou[t lespezi mici de puse ca semn ele mormnt.
M. 258 : n (fig. 9, 26) ; -0,77 m; groapa doar cteva oase
calcinatc amestecate cu multrt dourt fragmente dintr-un vas lucrat la din
(fig. 30, 14).
M. 25) : n (fig. 9, 23) ; -0,66 m ; ca urni"'t s-a folosit un vas lucrat la
din pastrt din care lipsea o din margine (fig. 30, 42) ; n interiorul
ci se aflau cte,a oase calcinate de un fragment dintr-un fund de castron (?)
lucrat la roati't din past[t (fig. 30, 41); oase calcinate amestecate cu se
n groapft, unde s-a mai descoperit un fragment din marginea unui castron lucrat la
din pastft precum un ac de cusut de fier (fig. 30, 40) .
M. 260 : n (fig. 9, 21); -0,72 m; ca s-a folosit o din partea
inferioarft a unui vas lucrat la din pastrt de culoare cafenie n la exterior
(fig. 29, 14) ; oasele calcinatc, la se att n urnft, cit n unde erau
amestecate cu
M. 261 : n groap{t (fig. 9, 9) ; -0,69 m; groapa drlJUni, cteva oase
calcinatc de un fragment din marginea unei frurticre la din
(fig. 30, 43).
l\1. 262 : iuciunatil' in groap;, (fig. 9, --0,52 111; groapa doar cteva oase
calcina te rur:i te de
www.cimec.ro
CORPUSUL DESCOPERIRILOR
2!1
M. 263 : n (fig. 9, 28); -0,71 m; n groapa de formrt se un
vas lucrat la roatrt din finrt foarte densi"t, de culoare cu
cu linii lustruite n val, dintre care aceea de sus pe fond mat ; ntre cele
dourt linii n val se afla o de caneluri verticale scurte (fig. 30, 44) ; cte,a din
erau rupte dzute n interior peste oasele calcinate, n numrtr foarte redus; oase
calcinate, amestecate cu se aflau n
M. 264 : (fig. 9, 25) ; -0,60 m; limitele gropii n-au fost precizate; din schelet
s-au numai resturi putrezite din craniu, sub care se aflau mai de lemn;
ntre resturi ele oase s-a un fragment dintr-un ac de cusut ( ) de fier (fig. 30, 46);
mormntul 264 era suprapus de mormntul de n 265.
M. 265 : n (fig. 9, 25) ; -0,55 m ; groapa cte,a oase calcinate
de mormntul 265 suprapnnea mormntul de 264.
M. 266 : n (fig. 9, 12); --0,70 m; ca urn{t s-a folosit partea inferioar{t
a unui vas lucrat la din pasti"t n. urnrt, n cu gura n sus, se afla o parte dintr-un
castron (:) lucrat la din. (fig. 30, 37) ; deasupra urnei a castron.ului
se piciorul unei fructiere la din (fig. 30, 36) ; oasele calcinate,
foarte de se numai n ; crtrbun.i se aflau n
n groap{t.
M. 267 : n (fig. 9, 14) ; -0,68 m; groapa
oase calcinate, amestecate cu cteva fragmente din vase lucrate la din
(fig. 30, 32, 33), precum fragmente dintr-o sferoidalrt de calcedoniu (fig. 30, 1)
de una (fig. 30, 2) alta (fig. 30, 3).
M. 268: n (fig. 9, 24); -0,58 m; n groap{t se aflau oase calcinate,
de lemn de tarc 12 de dintre care unele
cu baza (fig. 30, 4, 11, 12, 22), iar altele deformate (fig. 30, 5 -10).
M. 269 : n (fig. 9, 13); -0,64 m; ca s-a folosit un vas lucrat cu
mna, din care s-au recuperat doar trei fragmente de la partea cu un bru n
relief (fig. 30, 19) ; n urnrt se aflau cteva oase calcinatc, un fragment dintr-o de
din (fig. 30, 27) trei m{trgelc de trecute prin foc deformate, de
cu baza de culoare (fig. 30, 25) (fig. 30, 20, 23); n se
cteva oase calcinate, multrt m{trgele de sticlrt trecute prin foc, din
care una (fig. 30, 24) alta (fig. 30, 26).
M. 270 : n 9, 16); -0,60 m; groapa cteva oase calcinate
amestecate cu precum de sticli't trecute prin foc deformate, una
mat{t (fig. 29, 2), iar alta prismatic{t cu baza hcxagonal{t, de culoare turcoaz (fig.
29, 3).
M. 271 : -0 60 m; limitPk gropii n-au fost precizate, iar din srhelPt nu s-a
prtstrat nimic; din inventarul mormntului s-au recuperat m{trgele de: sticlrt alhrt mati't sfi'trmatl',
ntre rare una (fig. 30, 13).
M. 272: (fig. 17, 8); -0,75 m; orientare X (c;ap) -S (picioare) (?);limitele
gropii n-au fost precizate, iar din schelet s-au doar deasupra scheletului se
aflau resturi de de lemn, cu fibrele orientate N --S, de-a lungul schcletului, care ar-
n mormnt ; n regiunea gtului se aflau trei de stidrt, din care una
(fig. 31, 2), una alM matrt (fig. 31, 5) una prismatidt matrt (fig. 31, 4).
M. 273 : n -0,50 m; limitele gropii n-au fost precizate; ca s-a
folosit partea a unui vas lucrat cu mna din pasU (fig. 30, 1 R) ; n care se
aflau cteva oase
M. 274 : n (fig. 9, 27); -0,60 m; n se aflau oase calcinate,
cteva fragmente dintr-up vas lucrat cu mna din
M. 275 : n cu capac (fig. 9, 18); -0,60 m; ca urn[t s-a folosit un vas
lucrat la roati"t elin avnd o parte din margine (fig. 31, 1 7), n care se aflau
oase calcinatc de deasupra urnei se un castron lucrat la roatrt din
past{t cu gura n jos, spart din wchime, din care lipsea partPa infc-rioarrt (fig. 31,
16) cteva oase cakina te curi"t tate de cenusrt se u si n
' ' , l"J ' lJ
www.cimec.ro
V ALENI. O MARE NECROPOL A DACILOR LIBERI
M. 276 : n groaptt (fig. 9, 1) ; -0,62 m ; groapa doar cteva oase
calcinate amestecate cu
M. 277 : urntt (fig. 9, 1 O) ; --0,60 m ; ca s-a folosit partea
a unui vas lucrat cu mna din grosolanft (fig. 32, 31); n se aflau cte\a oase calcinate
de fr2.gmmte din partea a vas (fig. 32, 17, 18), un frag-
ment dintr-o la roatrt din (fig. 32, 19), precum un fragment
dintr-o toartft de din drtunizie (fig. 32, 1); n groapft se cte,a oase calcinate

M. 278 : n (fig. 9, 19) ; ---0,56 m ; groapa oase calci-
nate, de precum o dintr-un vas lucrat cu mna din
l\1. : n (fig. 9, 7) ; -0,77 m; ca s-a folosit un vas lucrat la
din cu resturi de la exterior, i lipsea o parte din
margine (fig. 31, 12); n interiorul ci se aflau cteva oase ungratoar de
silex (fig. 31, 10) partea a unui castron lucrat la din (fig. 31, 11);
alte oase calcinate, cu un fragment din fundul unui castron lucrat la
din (fig. 31, 1 5), se aflau n
M. 280 : n (fig. 9, 1 1); -0,70 m; n se aflau cteva oase calci-
nate de un fragment din fundul unui castron lucrat la din
(fig. 30, 16), fragmente din marginea a vase lucrate la din (fig. 30,
17, 28), precum un fragment dintr-o cu gtul strmt din
M. 281 : n cu capac (fig. 9, 4) ; -0,65 m; ca s-a folosit partea
inferioar:i a unui vas lucrat cu mna din decorat cu brie alveolare verticale duble
(fig. 31, 8) ; drept capac a servit un fragment dintr-un fund de vas mare lucrat la din
(fig. 31, 7) ; oasele calcinatc, la de se att n
ct n
M. 282 : n cu capac (fig. 9, 6) ; -0,80 m; urna era de un
vas lucrat cu mna din a vnd o parte din margine (fig. 31, 22) ; n
la partea ei nu imediat deasupra oaselor calcinate, aflate n foarte redus pc
fundul vasului, se afla un fragment din marginea unei fructiere la din
(fig. 31, 21).
M. 283 : n cu capac (fig. 9, 15) ; -0,55 m ; ca urnft s-a folosit partea
inferioarft a unui vas lucrat la roatft din pastft (fig. 3 1, 26), n care se aflau cteva oase
calcinate de ; drept capac a fost o fructierft la din pastft
din care piciorul o parte din (fig. 31, 25), precum o dintr-o a doua
fructierft, de culoare (fig. 31, 23) ; n groapft se oase calcinate ; urnrt,
spre est, se o fibulft ele bronz (fig. 31, 24) resturi de mftrgele de sticlft, distruse complet
n foc .
.M. 284 : n groapft (fig. 10, 6) ; -0,50 m; groapa doar cteva oase
calcinate de ntr-o precum un fragment dintr-o
lucratft la din pastft (fig. 30, 15).
M. 285 : n urnft cu capac; -0,60 m ; ca s-a folosit un vas lucrat la roatft
din pastrt distrus n cea mai mare parte (fig. 31, 20) ; fragmente dintr-un castron
lucrat la elin pastft folosit probabil drept capac, se aflau n interiorul urnei
de ea ; unele din castron lipseau (fig. 31, 18) ; deasupra oaselor, n urnft, se
dintr-un fund de \aS mare lucrat la din (fig. 31, 19).
M. 286 : n groapft (fig. 10, 7) ; -0,57 m ; cteva oase calcinate amt>stecate
cu mpreunft cu un fragment dintr-un obil'ct de hronz (fig. 30, 39), erau pe
tot cuprinsul gropii.
.M. 287 : n (fig. lo, 20) ; -0,90 m ; urna era reprezentaU de un \'as
lucrat la din i lipsea aproape toatft marginea (fig. 31, 9) ;
n urn:i se gi'!.scau cteva oase calcinatc; alte oase calcinate, dar amestecate cu erau
tiate prin toaU groa1>a.
M. 283 : n groapft (fig. 10, 29) ; --0,60 m; groapa oase calcinate
amestecat!' cu
www.cimec.ro
CORPlJSUL DESCOPERIHILOR
:ii
M. 28:) : -0,60 m: limitele gropii n-au fost precizate, iar scheletul era putre-
zit complet dispiirut: s-au doar cteva pietre cu care a fost groapa: dintre
acestea, una mai mare (28 cm lungime), pe cant pc latura de est a gropii, era
de la est spre vest; la 0,25 m spre nord ele piatra amintitii se aflau alte dourt pietre mai mici.
M. 290 : n urnii (fig. 1 O, 18) ; -0,66 m : ca urnft s-a folosit fundul unui ,as
lucrat cu mna din pastrt complet sfi'trmat, n care se aflau oase calcinate,
runte, de ; alte cteva oase calcinate de se gi"'tseau n groapft,
mprcunft cu fragnwnte dintr-un castron lucrat la roaU't din pastft (fig. 31, 13), un fund
dintr-un alt castron de culoare (fig. 31, 6) un fragment dintr-un capac lucrat n
tehnicft (fig. 31, 3).
M. 291 : --0,88 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; din schelet s-au
numai cteva resturi putrezitc din craniu.
M. 292 : n groapft (fig. 10, 31); -0,53 m; oasele calcinate, amC'stccate cu
erau prin groapa.
M. 293 : n (fig. 10, 26) ; -0,76 m; ca s-a folosit un vas lucrat la
din i lipsea un mic fragment din margine (fig. 31, 1) :oasele calcinate,
de se aflau numai n
M. 294 : n (fig. 10, 4) : -0,60 m : groapa cuprindea oase calci-
nate, de
M. 295 : n (fig. 10, 32); -0,62 m: oase calcinate, amestecate
cu trei fragmente mici de vase lucrate la roatft din erau
pe tot cuprinsul gropii.
M. 296 : n cu capac (fig. 10, 8) : -0,74 m; ca s-a folosit un ,as
lucrat la din pastrt (fig. 32, 48) :deasupra, n cu gura n jos, se afla un castron
lucrat la roati"'t din pastrt (fig. 32, 39) : capacul nchidea foarte bine gura urnei, ntruct
n ea nu a putut pfttrunde din exterior, goalft n partea
n urnft erau foate multe oase calcinate, de cftrbuni ; inventarul mormntului,
aflat numai n era foarte bogat cuprindea o fibulft de argint cu axul resortului de fier
(fig. 32, 43), doi cercei de argint n tehnica filigranului (fig. 32, 47, 50) 12 de coral
(fig. 32, 32-37, 40 -42, 44 -46)'.
M. 297 : n urnft (fig. 10, 21) ; -0,58 m : ca urnft s-a folosit o canii la
din avnd un orificiu n zona superioar{t a gtului (fereastra sufletului ) (fig.
32, 38); oasele calcinate, de se aflau att n urnft, ct n
M. 298 : -0,70 m: limitele gropii n-au fost precizate, iar scheletul nu s-a
din mormnt s-a dcar o lespede mare de de 0,90 m de 0,35 m,
cant de la vest spre est, fiind nclinaH't spre sud : lespeclca se afla prolJahil n
capi"'ttul de nord al unei gropi de mormnt 1\
M. 299 : n (fig. 10, 5) ; --0,58 m; groapa clcva oase calcinatc
multrt .
M. 300 : n urnft cu capac (fig. 10, 22);- 0,70 m; ca urnrt s-a folosit un vas
lucrat la roatrt din pasUt (fig. 33, 17), iar drept capac o cu picior n
din care lipsea nsi"'t piciorul (fig. 33, 21 ), n cu gura n jos; oasele calcinate,
putine si de cenusft, se numai n
' 'M. 30i : n groapr1 (fig. 10, 12) ; -0,50 m ; oasele calcinatc,
de drbuni, erau n groapa.
M. 302 : n urnft (fig. 10, 27) ; -0,70 m; ca s-a folosit un vas lucrat cu
mna din dtruia i lipsea partea superioarft ; nencftpnd toate n oasele
au fost puse n unde c.rau amestecate cu oasele calcinatc lipseau spre
fundul gropii, ceea ce presupune mai nti a fost urna s-a umplut groapa cu
ahia aceea s-au aruncat oaselor n groap{t : ntrl' oase, lngi"'t
se afla un ac ele cusut de fier (fig. 32, 49).
I. V. Ursuehi, l.tl/rui, H 57.
www.cimec.ro
VALENI. O MAHE NECROPOLA A DACILOR LIBER!
M. 303 : -0,75; limitele gropii n-au putut fi stabilite; din schelet s-au
trat doar cteva resturi putrezite din craniu, n zona se aflau 24
de prismatice cu baza una verde (fig. 32, 22) ma te (fig. 32, 21,
24-27, 29) ; dourt mrngclc de chihlimhar (fig. 32, 23, 28); 14 mrtrgele mici sferoidale de
nrde (fig. 32, 3 -16) ; o cilindricrt de sticlrt matrt (fig. 32, 2).
M. 304: n g (fig. 10, 24); -0,65 m; groapa oase calci-
natc, multrt si
M. 305 : n urn{t (fig. 10, 9); --0,65 m; ca urn{t s-a folosit un vas lucrat cu
mna uin <:rtruia i lipsea o parte din margine (fig. 33, 29) ; n urnrt se aflau cteva
oase calcinatc ue mormntul 305 suprapunea mormntul uc 323.
M. 306 : n cu capac (fig. 10, 23) ; -0,82 m; ca s-a folosit un vas
la din distrus n cea mai mare parte (fig. 33, 18), deasupra se afla o
cu picior lucratrt la roatrt din (fig. 33, 10), cu gura n jos; aliHuri de urnrt
deampra ei, marginea de sud-ie_;;t, se grtscau mai multe fragmente dintr-un vas lucrat cu
m'na din pastrt ; urna oase calcinatc de un torq1tt:s de fier
fragmentar (fig. 33, 9) fragmente din de matrt, prismaticc cu baza
hcxagonal[t (fig. 33, Il) ; n se aflau cteva oase calcinate
1\1. 307 : n (fig. 10, 10) ; -0,59 m ; ca s-a folosit un vas lucrat cu
mna din decorat cu un bru alvcolar cu semne de ardere i
lipsea aproape marginea (fig. 33, 1) ; cteva din erau rupte n interior,
peste oase calcinate de ; n se cteva oase calcinate,
o de (fig. 33, 8).
M. 308 : (fig. 16, 16) ; -0,67 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; din
schelet s-au numai fragmente putrezitc din craniu, peste care z{tcea o lespede de piatrrt,
n de la sud-est spre nord-vest.
M. 309 : n -0,45 m; limitele gropii n-au fost precizate ; ca s-a
folosit partea a unui vas lucrat cu mna din pastrt cteva din urnrt
erau rupte dzute n interior, peste cteva oase calcinate uc
M. 310 : n urnft (fig. 10, 30) ; -0,80 m; urna era reprezentatrt uc un vas
lucrat la din pastrt druia i lipsea o parte din margine (fig. 33, 14) ; oase calcinatc,
de se aflau n n groaprt; tot n se fragmente dintr-un
castron lucrat la roatr1 din pastrt (fig,. 33, 16); lngrt se afla o de
de foc (fig. 33, 15).
M. 311 : n (fig. 10, 1); -0,59 m; groapa cteva oase calcinatc,
multrt un fragment de tronconidt lucratrt cu mna, arsrt secundar (fig. 33, 20), dourt
fragmente din marginea unei oale lucrat{\ cu mna (fig. 33, 26), UOU{l fragmente uintr-o oat't
lucratrt la roatrt din (fig. 33, 19), dou{t fragmente dintr-un ac de cusut de fier (fig.
33, 28) cinci mrtrgcle prismatice de sticlrt trecute prin foc n parte deformate (fig.
33, 1 Z, 13, 24, 25, 27).
M. 312 : n -0,53 m ; limitele gropii n-au fost precizate; ca urnrt s-a
folosit un Yas lucrat cu mna din pastrt grosolanrt, cu semne de ardere secundarrt spre <:rtruia
i lipsea aproape partea (fig . ."B, 30) ; n urnrt se ctl'\'a oase calrinate
curi'ttatc de
' '
M. 313 : n (fig. 10, 17) ; -0,58 m; urna era rcprezentatrt de o bucat{t
mare dintr-un yas lucrat la din (fig. 33, 23) ; n urnrt atituri ele ca se aflau cteva
oase calcinatc de o margine de castron (fig. 33, 22) un fragment dintr-un
mare, ambele lucrate la din
M. 314 : n urnrt (fig. 25) ; ----0,62 m ; ca urnrt s-a folosit partea infcrioarrt
a unui \'as lucrat la roatrt din pastrt (fig .. 14, 22), n care se gftseau ct<,a oast calcinate
de
M. 315 : n groaprt (fig. 10, 2); -0,60 _m; groapa foarte oa,c
calcinate, de o cilindrici"t de deformatii lk
foc (fig. 31, 14).
www.cimec.ro
CORPUSUL DESCOPERIRILOR.
33
M. 316: -0,75 m; limitele gropii n-au fost precizate, iar scheletul era
n ntregime ; s-a doar o piatrrt mare ca semn de mormnt.
M. 317 : n urnit cu capac (fig. 10, 3) ; -0,45 m; ca urnrt s-a folosit un vas
lucrat la roatit din cu cafenii de la arderea din care s-a pus n
mormnt partea o bucatrt din cea (fig. 34, 36) ; deasupra urnei se afla un
fragment de lucratrt la din (fig. 34, 35), n cu gura n
jos; oasele calcinate, de erau depuse numai n
M. 318 : -0,75 m; limitele gropii n-au fost precizate, iar scheletul era
s-au numai douft pietre puse ca semn de mormnt.
M. 319 : n (fig. 10, 11); -0,77 m; oasele calcinate, amestecate cu
mullrt erau n groapa.
M. 320 : n cu capac (fig. 10, 15) ; -0,63 m ; ca urnrt s-a folosit partea
a unui vas lucrat cu mna din grosolan[t, de culoare din care s-a
mai un fragment din zona superioar[t, cu un bru n relief crestat (fig. 33, 7);
deasupra urnei se aflau fragmente dintr-o la din cu
angobrt (fig. 33, 2), un fragment din fundul unui castron lucrat n (fig.
33, 4) o de din (fig. 33, 3) ; ntre oasele calcinate din cuprinsul
urnei, de s-a o de (fig. 3.), 5) un pandantiv de fier
n de (fig. 33, 6} ; oase calcinate de se aflau n
M. 321 : ; -0,85 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; din schelet s-au
doar resturi putrezite din craniu, s-a putut aprecia orientarea aproxi-
a scheletului de la NE (cap) spre SV (picioare); n dreptul urechii stingi se afla un pandantiv
de fier n de prins pe o tot de fier prin oxidare (fig. 34, 9), iar la
gt un colier compus din o mare de (fig. 34, 8),
discoidale mici de (fig. 34, 2-5, 7, 10), o de
verde (fig. 34, 6) o de de cu (fig. 34, 1).
M. 322: n (fig. 10, 28); -0,50 m; ca s-a folosit un vas lucrat cu mna
din decorat pe cu o trei butoni n relief, i lipsea
marginea (fig. 32, 30) ; oase calcinate de se n urnrt, iar
buni n
M. 323 : -0,85 m; limitele gropii n-au fost precizate ; din schelet s-au
numai resturi putrezite din craniu, care se aflau sub urna din mormntul 305.
M. 324 : n (fig. 10, 33) ; -0,85 m; ca s-a folosit un vas lucrat
din cu semne de lovituri cu un obiect (fig. 34, 37), n interiorul
se aflau oase calcinate, de n se de asemenea cteva oase
calcinate, dar amestecate cu
M. 325 : n cu capac (fig. 10, 13); -0,65 m; ca s-a folosit un vas
lucrat cu mna din din care s-au pus n mormnt partea un fragment
din zona cu un bru n relief, care pare fi fost suspus unei arderi secundare
(fig. 34, 32) ; deasupra urnei se aflau cteva fragmente din partea a unui vas lucrat la
din cu semne de ardere (fig. 34, 31) ; n se aflau
oase calcinate de o mare de total de foc
(fig. 34, 33); cteva oase calcinate de se aflau n
M. 326 : n -0,58 m ; ca s-a folosit un vas lucrat la din
avnd o mare parte din margine (fig. 34, 20), n interiorul se aflau multe oase
calcinate, de o de fier (fig. 34, 19).
M. 327 : n -0,65 m ; urna era de partea a
unui vas lucrat cu mna din (fig. 34, 26), n care se cteva oase calcinate,
un fragment din marginea urnei {fig. 34, 24) mai multe de topite (fig.
34, 23, 25, 27-29, 34).
M. 328 : n urnrt {fig. 18, 14); -0,64 m; ca s-a folosit un vas lucrat
cu mna din avnd partea aproape n totalitate, n care se
cteva oase calcinate do ; urna era complet
5 - Valeni. o mare necropolil a dacilor liberi
www.cimec.ro
V O MARE A DACILOR LIBERI
M. 32J : n -0,60 m ; urna era de
a unui vas lucrat cu mna din (fig. 34; 18), n care se aflau cteva oase calcinate
de
M. 330 : n (fig. 10, 19); 0,74 m; groapa cteva oase calci-
natc
M. 331 : -0,68 m ; limitele gropii n-au fost precizate, iar scheletul a
n ntregime; s-a mai doar o lespede de aproximativ pe nord-
sud, ca semn de mormnt.
M. 332 : incineratie n -0,65 m; ca s-a folosit fundul unui vas lucrat cu mna
din (fig. 32, 20), n care se aflau cteva oase calcinate de
M. 333: n (fig. 18, 3); -0,65 m; urna era de un vas lucrat
la roatrt din cu cafenii de la arderea avnd aproape
partea superioar{t (fig. 34, 30); n interiorul urnei se aflau cteva oase calcinate, amestecate cu

M. 334 : n cu capac (fig. 11, 1); -0,76 m; ca s-a folosit o canrt
mare la din cu marginea pentru capac, i lipsea
toarta (fig. 35, 42); deasupra urnei s-a (n cu gura n jos) partea a unui
vas lucrat cu mna, i lipsea fundul; n se oase calcinate, de
precum un fragment dintr-o sferoidalrt de calcedoniu prin foc (fig. 35, 21).
M. 335 : n (fig. 11, 28); -0,69 m; groapa, de de dimen-
siuni mai mari, oase calcinate cteva fragmente dintr-un vas lucrat
cu mna din cu degresant de nisip pietricele, mai mai bine
de culoare cu pete cafenii de la arderea decorat cu linii drepte
n val adncite (fig. 35, 33), precum fragmente de la fibule de fier, trecute prin foc dis-
truse aproape n ntregime (fig. 35, 31, 32).
M. 336 : n cu capac (fig. 10, 14); -0,65 m; ca s-a folosit partea
a unui vas lucrat la din (fig. 35, 35), n care se aflau cteva oase
calcinate de un mic fragment din peretele unui vas lucrat cu mna, cu semne
de ardere (fig. 35, 38) ; deasupra oaselor calcinate un fragment dintr-un capac
lucrat la din (fig. 35, 34); n se cteva oase calcinate amestecate
cu
M. 337: n cu capac (fig. 11, 13); -0,90 m; ca s-a folosit un vas
lucrat la din i lipsea un mic fragment din margine (fig. 35, 41); ea
era cu un castron lucrat la din n cu gura n jos ;
n se aflau cteva oase calcinate, un fragment dintr-un ac de cusut de fier (fig. 35, 37), o
de (fig. 35, 36) fragmente dintr-o de fier (fig. 35, 16) ; toate
obiectele erau trecute prin foc.
M. 338 : n cu capac (fig. 11, 20) ; -0,70 m; urna era de un
vas lucrat cu mna din decorat cu bru n relief crestat oblic, i lipsea
marginea ; n interiorul lui se cteva oase calcinate de peste care
fragmente din marginea unui vas lucrat la din ; n se aflau cteva oase
calcinate, un pandantiv de bronz (fig. 34, 14) de trecute
prin foc n parte deformate (fig. 34, 11-13, 15-17, 21), din care patru prismatice cu baza
(fig. 34, 15-17, 21) cilindrice (fig. 34, 11, 12).
M. 339 : -0,65 m; limitele gropii n-au fost precizate, iar scheletul era
ru:; s-a o lesped;) de piat de 0,70 m de 0,20 m, pe cant (pe
nord-sud) spre vest; sa, piatra fusese probabil pe latura de
est a gropii mormntului.
M. 340 : n cu capac (fig. 11, 5); -0,75 m; ca s-a folosit un vas
lucrat la din (fig. 35, 30), cu urme de ardere U), care era
cu un castron lucrat la din (fig. 35, 29), cu gura n jos; n
se cte\a oase calcinate de o de bronz cu axul resortului de
fier (fig. 35, 27) patru mrtrgele de trecute prin foc deformate, din care albe mate
www.cimec.ro
CORPUSUL DE:SCOPERIRILOR
35
(fig. 35, 22, 25) transparente (fig. 35, 23, 24) ; de n groaprt, se grtsea u
fragmente dintr-un vas lucrat cu mna, avnd semne de ardere (fig. 35, 26p.
1\1. 341 : n (fig. Il, 7) ; -0,80 m ; urna era de partea in-
a unui vas lucrat cu mna din (fig. 35, 28), n care se cteva oase
calc in a. te te de .
.M. 342 : n cu capac; -0,82 m ; limitele gropii n-au fost precizate ;
ca s-a folosit un vas lucrat la din i lipsea un fragment din margine
(fig. 35, 12) ; restul marginei era mai jos, cu capacul sub ca,re se ;
urna era cu un rastron lucrat la din cu care era
incomplet ; la 15 cm sud de se afla o de calcedoniu, prin foc n
parte (fig. 35, 15); in urni:i se relativ multe oase calcinate, opt sferoi-
dale de calcedoniu (fig. 35, 6 -8, 11, 13. 14, 17), cilindrice de (fig.
35, 4), o de (fig. 35, 2), prismatice cu baza hexa-
de (fig. 35, 1, 3), o de verde (fig. 35, 5),
un fragment dintr-un pandativ de fier n de (fig. 35, 9) o de fier (fig.
35, 10).
1\1. 343 : n groaprt (fig. 11, 10); -0,65 m; groapa cteva oase calci-
nate, de un fragment (mnerul) dintr-un de fier (fig. 36, 20).
M. 344 : n (fig. 18, 7) ; -,.0,75 m ; ca s-a folosit un vas lucrat cu
mna din decorat cu un bru alveolat, i lipsea marginea ; cea mai mare
parte a vasului a fost (fig. 36, 36) ; oasele calcinate, la de ce-
au fost depuse r1umai n
M. 345 : (fig. 17, 16); -0,95 m; orientare N (cap) -S (picioare); limitele
gropii n-au fost precizate; scheletul, distrus n mare parte, unui copil aflat n
pe spate ; oasele minii drepte ale picioarelor de la genunchi n jos erau deranjate din
sau chiar lipseau (humerusul drept) ; deasupra mormntului se aflau lespezi
mari de pe partea lor ; n diferite sectoare ale mormntului, la nivelul schele-
tului, s-au de lemn trei toate semnalate n galerii de animale ; cele trei
snt de fiind prismatice cu baza (fig. 35, 18, 20), iar
una (fig. 35, 19) ; mormntul 345 a distrus mormntul de 350, din care, ntre
cele pietre la nord de ele, s-au cteva oase calcinate, fragmente din
marginea unui vas lucrat la din
M. 346 : n (fig. li, 6) ; -0,66 m ; oasele calcinate,
de erau n groapa.
M. 347 : n ; (fig. 13, 1) ; -0,65 m ; groapa cteva oase calci-
nate de precum prismatice cu baza de
trecute prin foc deformate (fig. 35, 39, 40).
M. 348 : n groapi ; -0,67 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; n cuprinsul
ei se aflau fragmente dintr-un castron (incomplet) lucrat la din
(fig. 36, 8), printre care se cteva oase calcinate de
M. 349 : ; -1,05 m ; orientare NV (cap) -SE (picioare) ; groapa era de
avea o de culoare cafenie-negricioasJ. ; din schelet s-au resturi
putrezite din craniu, aflate spre de .XY al gropii.
M. 350 : n (?) (fig. 17, 16); -0,75 m; distrus de mormntul de
345, n groapa se aflau oase calcinate, fragmente din marginea unul
vas lucrat la din
M. 351 : n (fig. Il, 2) ; -0,50 m ; ca s-a folosit partea
a unui vas lucrat cu mna din prost ; oasele calcinate.
n cantitate ceva mai mare de au fost depuse n iar cteva n
M. 352 : n (fig. 12, 17) ; -0,65 m ; groapa cuprindea cteva oase
calcinate de fragmente dintr-un vas lucrat la roatrt din
Ibidem, R. 58.
www.cimec.ro
36 V ALENI. O MA.RE .NECROI?OLA A DACILOR LIBERI
(fig. 36, 21) un fragment la din cu
semne evidente de ardere (fig. 36, 22).
M. 353 : n (fig. 18, 13) ; -0,60 m; ca s-a folosit un vas lucrat cu
mna din decorat cu bru n relief pe i lipsea partea
(fig. 36, 6) ; urna, distrusi't n cea mai mare parte, doar cteva oase calcinate de

M. 354 : n (fig. 11, 18) ; -0,70 m; groapa doar foarte
mrtrunte oase calcinate, o de par-
deformatrt de foc (fig. 36, 5) ; un pahar de cu picior scurt (fig. 36, 27) era spart
la 20 cm deasupra fundului gropii, ceea ce fragmentele lui au fost aruncate abia
umplerea gropii la nivelul respectiv ; la 0,25 m spre nord de exact la nivel,
se un fragment din marginea paharului amintit, a de groapa mormntului
nu poate fi ; tot la adncime, imediat spre nord de se mai afla un frag-
ment dintr-un vas lucrat la din
M. 355 : n -0,45 m; ca s-a folosit fundul unui vas lucrat cu mna
din (fig. 36, 3), n care se oase calcinate de
M. 356 : n (fig. 11, 4) ; -0,70 m ; groapa cuprindea cteva oase calci-
nate, de un fragment dintr:..un capac lucrat la din (fig. 36, 4).
M. 357 : n ; IU ; urna era de partea incom-
pletrt a unui vas lucrat la din (fig. 36,.29), n care se aflau cteva oase calcinate
de
M. 358 : n (fig. 11, 23) ; -0,66 m ; groapa cuprindea cteva oase
calcinate, o de bronz cu trei rnduri de (fig. 36, 1) o
de lut ars, de culoare (fig. 36, 2) ; mormntul 358 suprapunea mormntul de nhu-
380.
M. 359 :_ n ; -0,68 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; ca s-a
folosit un vas lucrat la din (fig. 36, 39), n care se aflau cteva oase calcinate
de
M. 360 : (fig. 16, 20); -0,80 m; orientare N (cap) -S (picioare) ; limitele
gropii n-au fost stabilite ; scheletul unui copil era complet putrezit ; s-au doar
resturi putrezite din craniu din oasele duprt care s-a putut preciza scheletul era
ntins pe spate ; nu a putut fi ; humerusul stng se aflau resturi
dintr-o de de bronz (fig. 36,. 34, 35).
M. 361 : n ; -0,55 m ; urna era de cteva fragmente din
fundul unui vas lucrat cu mna din (fig. 37, 32),printre care s-au cteva oase
c::tlcinate ref;turi c'lintr-un ohicd :unnlct?\. r) lucrat din tahH't 0<' hronz (fig. 37.
21 -31).
M. 362 : n (fig. 11, 12); -0,60 m; oasele calcinate, si ameste-
cate cu cu resturile din mai multe vase lucrate la erau
n tot cuprinsul gropii ; fragmentele ceramice proveneau de la funduri vase
(fig. 36, 11, 12), de la un castron (fig. 36, 14) de la un alt vas (fig. 36, 13).
M. 363 : n cu capac (fig. 18, 6); -0,55 m; ca s-a folosit un vas
lucrat la din avnd cea mai mare parte din margine (fig. 36, 40) ; urna,
n care se cteva oase calcinate de era cu o parte dintr-o
la din (fig. 36, 28), sparU't n parte de
M. 364 : n -0,55 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; urna era
de a vas)ucrat la din (fig, 36, 37},
cu urm_e de ardere n care se aflau cteva oase calcinate de ;
deasupra urnei se un. fragment dintr-un \'as lucrat la din pasUl cu semne de
ardere . . ,
.. M. 365 : (fig. 17, 14); -0,61 m; orientare N (cap) -S (picioare); limitele
gropu n-au fost stabilite; scheletul era complet putrezit, mai ales restttti puttez'ite
www.cimec.ro
CORPUSUL DESCOPERIRILOR
37
din craniu; n zon 1 humerusului drept se aflau un pandantiv de bronz n de (fig. 36,
30), o de bronz (fig. 36, 31, 32) un de fier (fig. 36, 33).
1\I. 366 : n (fig. 18, 5) ; -0,66 m ; limitele gropii n-au fost precizate ;
ca s-a folosit un vas lucrat la din cu semne de ardere avnd
lipsrt partea (fig. 36, 38} ; o bucatrt din la 0,20 m spre nord de era
cu 0,15 m mai sus de nivelul fundului ei; de nu se afla pe nivelul antic de
ntruct n acest caz ar trebui se numai o parte din ar fi fost
anume la de 0,15 m, ceea ce este cu totul improbabil; prin urmare, trebuie
o o posibilitate ar fi aceea ca bucata de se fi n umplutura gropii,
fiind n ea ce fusese Ia un anumit nivel; de asemenea ar fi' posibil
ca fragmentul de n se fi aflat pe o treaptrt a gropii, cum s-a semnalat
la alte morminte de la oasele calcinate, de se aflau numai n

M. 367 : n urnrt cu capac; -,--0,73 m ; urna era de un vas lucrat
cu mna din decorat cu bru n relief pe i lipsea marginea ; urna,
n cea mai mare parte (fig. 36, 9) oase calcinate in cantitate mai mare, era
cu partea a unui \'as lucrat la din (fig. 36, 19),
n normalrt.
M. 368 : n (fig. 11, 17) ; ---:0,60 m; oasele calcinate, de ce-
erau n groapa ; ntre oase s-au resturi dintr-un pandantiv de bronz
n de (fig. 36, 23), fragmente din marginea unui vas mare lucrat la din
pasti"t (fig. 36, 26), precum din castroane lucrate la din care unul
(fig. 36, 24), iar altul (fig. 36, 25).
M. 369 : n (fig. 11, 14); -0,65 m; groapa cteva oase calci-
natc, o mare din fundul unui vas lucrat la din puternic
ars deformat (fig. 36, 18), un fragment dintr-o de calcedoniu (fig. 36, 15)
prismatice cu baza de deformate de foc (fig. 36, 16, 17).
1\I. 370 : n urni'l ; -0,65 m ; ca s-a folosit partea a unui vas
lucrat cu mna din (fig. 37, 50), n care se aflau cteva oase calcinate
de
M. 371 : ; -0,66 m; limitele gropii n-au fost precizate; din schelet s-au
cteva resturi putrezite din craniu, care se aflau mai multe :
de (fig. 37, 22) ; cinci prismatice cu baza din care trei
mov (fig. 37, 14, 19, 20) albe roate (fig. 37, 18, 23) ; de verzuie
(fig. 37, 10) ; 14 cilindrice de (fig. 37, 1 -9, 11 -13, 15, 16) ;
de (fig. 37, 17) ; cu vopsea
aurie (fig. 37, 21).
M. 372 : n (fig. 12, 16); -0,77 m; limitele gropii n-au fost precizate;
s-au semnalat doar cteva fragmente din partea a unui vas lucrat cu mna din
cu semne evidente de ardere (fig. 37, 53) o din unei amfore
din de tipul urcioarelor (fig. 37, 52), ntre care se aflau cteva oase calcinate

M. 373 : n cu capac (fig. 18, 19) ; m ; limitele gropii n-au fost pre-
cizate; urna era de un vas lucrat la din (fig. 37, 42), n care se
oase calcinate de un fragment din fundul unui vas lucrat cu mna (fig.
37, 41); deasupra urnei se aflau resturi dintr-un castron lucrat la din (fig.
37, 39, 40), cu gura n jos; att urna, ct capacul erau
M. 374 : n (fig. J8, 11); -0,70 m; limitele gropii n-au fost precizate;
ca s-a folosit fundul unui vas lucrat cu mna din (fig. 36, 7), n care se aflau
cteva oase calcinate de
M. 375 : n -0,65 m; urna era de un vas lucrat cu mna
din distrus n cea mai mare parte (fig. 3 7, 51), n care se aflau cteva oase calcinate
un fragment dintr-o de
www.cimec.ro
38 VALENI. O MARE NECROPOLA A DACILOR LIBERI
M. 376: n (fig. Il, 15); -0,74 m; oasele calcinate, n cantitate ceva
mai mare, erau grupate ntr-o la circa 5 cm dea::upra fundului gropii, ceea ce pre-
supune aceasta a fost umpluU mai nti la nivelul respectiv numai aceea s-au arun-
cat oasele ; n umplutura gropii se
M. 377 : n cu capac (fig. 18, 4) ; -0,66 m; ca s-a folosit un ,as
lucrat cu mna din decorat cu un bru n relief avnd semne evidente de ardere
(fig. 37, 55), n care se cteva oase calcinate de la sud de
la nivelul superioare a acesteia se aflau fragmente de la un alt \'as lucrat cu mna, prove-
nind probabil de la capac.
l\1. 378 : n (fig. Il, 19) : --0,51 m ; groapa dtc\a oasP calci-
nate dtrbuni,
M. 379 : n -0,80 111 ; limitdc gropii n-au fost precizatP ; mormntul
a fost identificat doar prin cteva fragmente din fundul unui vas lucrat cu mna, cu semne de ar-
dere (fig. 37, 38) cteva oase calcinate de
M. 380 : -1 m ; limitele gropii n-au fost precizate, schdetul C'ra complet
putrezit, doar cteva resturi din oasele craniului, care, spre sud, se afla un obiect
de bronz (pandantiv?) cu o pentru aceasta din distrusft (fig. 38, 139)
un fragment dintr-o sau colan (r) de bronz aflat ntr-un stadiu foarte avansat de oxidare;
la 0,45 m spre sud de craniu, ntr-o cu galerii de animale, se aflau mai multe
de ; ntruct n regiunea craniului nu au fost lor dintr-un e\'en-
tual colier nu poate fi ele provin probabil de la celui nmormntat sau de la
un alt obiect de ; de tipuri : inelarrt
cu patru "ochi" galbeni (fig. 38, 140); patru mici sferoidale verzi (fig. 38, 159 -162);
cinci sferoidale cilindrice albe mate (fig. 38, 113 -117); 24 sferoidalc cilindrice
de \'Crzuie, acoperite cu vopsea (fig. 38, 119--130, 145 --156); Il
mici sferoidale-discoidale, de nrzuie, acoperite cu \opsea (fig. 38, 131 -
138); opt sferoidale mici mijlocii, galbene (fig. 38, 141 -144); 112 sferoidale
cilindrice nrzi (fig. 38, 1 -112); bleumarin (fig. 38, 158);
turcoaz (fig. 38, 118); verde (fig. 38, 157); mormntul 380
a fost suprapus de mormntul de 358.
M. 381 : n (fig. 18, 2); -0,76 m; limitele gropii n-au fost precizate;
ca s-a folosit un vas lucrat cu mna din de culoare cu
urme de ardere decorat cu brie alveolate paralele F patru
aplatisate, i lipsea partea (fig. 37, 54); nici n nici n groaprt nu se aflau
o ase calcinate.
M. 382 : n ; -0,60 m ; limitele gropii n-au fost stabilite ; urna era repre-
de partea a unui vas lucrat la din cenw;ic, cu o aproape
de fund (fig. 37, 47), din care lipseau oasele calcinate, numai un fragment din marginea
unei fructiere lucratll la diri (fig. 37, 46), precum un fragment mic dintr-o
a de tipul urcioarelor.
M. 383 : n -0,58 m ; urna era de partea a
unui vas lucrat cu mna din (fig. 37, 44), n interiorul n afarft c cteva
oase calcinate de s-a un fragment din partea a urnei,
cu un bru n relief; (fig. 37, 45) ; se afla o prismatici" cu l aza
de (fig. 37, 43).
M. 384 : ; -0,80 m ; din schelet s-au numai resturi putrezite
din craniu, n apropierea s-a semnalat un pandantiv de bronz n de (fig.
38, 177), pc care s-a mult oxid de fier de la un alt obiect.
M. 385 : n (fig. Il, 16) ; -0,60 m ; groapa doar cteva oase
calcinate,
M. 386 : n cu capac ; -0,86 m ; ca urnit s-a folosit un vas lucrat la
din (fig. 38. 197), n care se aflau cteva oase calcinate de c peste
www.cimec.ro
CORPUSUL DESCOPERIRILOR
39
oase s-a un castron lucrat la din cafenie (fig. 38, 196) n cu gura n jos ;
cea mai mare parte din castron din vechime.
M. 387: n (fig. 11, 21); -0 64 m; ca s-a folosit fundul unui vas
lucrat cu mina din pasti\ in care se un singur fragment mic de os calcinat ;
fragmente de oase calcinate se aflau n
M. : ; -0,90 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; din schelet s-au
doar cteva resturi putrezite din craniul unui copil, n zona se aflau ; orien-
tarea mormntului pare fi fost N (cap) -S (picioare).
M. 389 : ; -0,68 m ; limitele gropii, orientarea scheletului, din care
s-au doar cteva resturi putrezite din craniu, n-au putut fi precizate ; din inventarul mormn-
tului s-au recuperat fragmente dintr-un pandantiv de fier in de (fig. 37, 48), o
de (fig. 37, 49) o de bleu,
cu diametru! de 0,7 cm.
M. 390 : ; -1,08 m ; limitele gropii n-au fost sesizate; schelet de copil,
din care s-au doar citeva resturi putrezite din craniu.
M. 391 : n (fig. Il, 25) ; -0,60 m ; ca s-a folosit un vas lucrat cu
mna din avnd semne evidente de ardere i lipsea partea su-
(fig. 38, 184) ; ea era cu gura spre vest cteva oase calcinate
de o aproximativ de verzuie cu dungi n (fig. 38,
182) un fragment de de calcedoniu (fig. 38, 183) ; oase calcinate
de cu se aflau n de spre vest, la
12 cm desupra fundului gropii, se un fragment de castron lucrat la din
(fig. 38, 178), cu semne evidente de ardere tot n s-au mai descoperit o
de bronz cu piciorul distrus (fig. 38, 180). o de verzuie (fig. 38, 179)
una de (fig. 38, 181).
M. 392 : n (fig. 11, 26); -0,50 m; groapa oase calci-
nate de cteva fragmente din partea a unui vas lucrat la din
(fig. 38, 198) o de
M. 393 : (fig. 16, 2) ; -0,75 m; orientare NNV 5 800/
00
(cap) --SSE 2 600/
0
o
(picioare) ; limitele gropii n-au fost precizate ; din schelet, distrus n cea mai mare parte, s-au
do ar cteva resturi de oase putrezi te din craniu femure, care lui parc fi
(fost pe spate; la gt se afla un colier compus din 13 sferoidale de calcedoniu
(fig. 38, 187, 195); zece sferoidale m'ici de unele acoperite cu vopsea
fig. 38, 186, 188-190, 192, 193); cu baza de mov; n re-
giunea craniului se mai afla o de bronz pe care erau un din verigi
de bronz, o de fier, o de bronz cu decor incizat un fragment dintr-o
de bronz (fig. 38, 185) ; n solul de al gropii mormntului s-au mai o
dintr-o de bronz (fig. 38, 191) trei fragmente dintr-o de fier (fig. 38, 194).
M. 394 : n (fig. 11, 24); -0,56 m; groapa cteva oase calci-
nate, un fragment mic dintr-un vas lucrat cu mna, ars secundar (fig. 37, 36), un
fragment din marginea unui vas lucrat la din (fig. 37, 35) un fragment din
peretele unui vas lucrat la din cu semne de ardere (fig.
37, 37).
M. 395 : n (fig. Il, 27) ; n se aflau cteva oase calcinatc
de un fragment dintr-o de calcedoniu, o de
(fig. 38, 163), prismatice cu baza de mov (fig. 38,
173, 174) opt cilindrice de (fig. 38, 164, 165, 167-172).
M. 396 : n (fig .. 11, 3); -0,63 m; ca s-a folosit partea
a unui vas lucrat la din cu semne evidente de ardere (fig. 39, 6),
n care s-au foarte oase calcinate, de fragmente dintr-o tron-
cu o cu mna (fig. 39, 4), precum patru prismatice cu baza
hexagom.H d.-. trecute prin foc deformate (fig. 39, 1 -3, 5) ; cteva
oase calcinate de se aflau n
www.cimec.ro
10
V ALE NI. O MARE: NECROPOLA A DACILOR LIEERI

_ M. 397 : n urn{t (fig. 12, 3) ; -0,60 111 ; urna era de partea in-
a unui vas :) lucrat la din pasUl cu pete de la arderea
(fig. 36, 1 O), n care se afla un singur os calcinat.
M. 398 : n (fig. 11, 8) ; -0,48 m ; groapa oase calcinate
de cteva fragmente dintr-un vas lucrat cu mna din (fig. 38,
176), un fragment din piciorul unei fructiere din (fig. 38, 175), precum douft oase
de animale.
M. 399 : -0,65 m; limitele gropii n-au fost precizate; din schelet s-au
doar cteva resturi putrezite din craniu; ca inventar, n zona gtului s-au dcclft mftrgele
prismatice cu baza de (fig. 37, 33, 34).
M. 400 : n --0,65 m; limitele gropii n-au fcst stabilite ; mormntul
a fost identificat prin cteva oase calcinate obiecte : fragmente dintr-un
pandantiv de fier n de (fig. 39, 32), o de (fig. 39, 28),
prismatice cu baza de trecute prin foc (fig. 39, 30, 31)
o de argint (Jourree) (fig. 39, 29) din nemea roman Domitianus
(anul 83 e.n., a II-a emisiune)
6

M. 401 : n cu capac (:) (fig. 13, 23) ; -0,60 m ; urna era
pc un vas lucrat cu mna din cu semne evidente de ardere n
cu gura spre sud-vest (fig. 39, 47) ; n se mai aflau trei fragmente
din fundul unui vas mare lucrat la din cu semne de ardere (fig.
39, 46), precum un fragment din fundul altui vas lucrat la din (fig. 39, 45).
care ndeplinea probabil de capac ; oasele calcinate, de se aflau numai
n
M. 402 : -0,75 m; din scheletul unui co1'>il s-au doar cte,a oase
putrezite din craniu.
M. 403 : n (fig. 12, 14) ; --0,70 m; n s-au foarte
de oase calcinate (un singur fragment mai mare dintr-o
de total deformate de foc (fig. 39, 38, 39).
M. 404 : n (fig. 11, 22); -0,68 m; groapa oase calci-
nate, precum opt de prismatice cu baza trecute
prin foc deformate (fig. 39, 7 -13).
M. 405 : -0,88 m; scheletul era complet distrus. resturi
din oasele putr ezite ale craniului.
M. 406 : n (fig. 11, Il) ; -0,65 m; groapa cteva oase calci-
nate, fragmente din resortul de bronz al unei fibule (fig. 39, 44), precum fragmente
mici dintr-o m de a nu poate fi
M. 407 : -0,85 m; scheletul era distrus aproape n ntregime,
doar oase putrezite din craniu ; n preajma oaselor se afla o amuletrt din
(fig. 38, 166).
M. 408 : n cu capac (fig. 11, 9) ; -0,78 m ; urna era la din
(fig. 39, 34) oase calcinate de deasupra d\rora
se afla o din cupa unei fructiere la din (fig. 39, 33) ; n
se mai alte cteva oase calcinate
M. 409 : n cu capac; -0,73 m; limitele gropii n-au fost sesizate; urna
era de a unui vas lucrat la din cu
de la arderea (fig. 39, ; n.cuprinsul urnei se aflau oase calcinate,
de cte\'a fragmente din partea a urnei, trei mari dintr-un
castron lucrat la din (fig. 39, 36), precum un fragment dintr-un picior de
n (fig. 39, 35); mormntul 409 suprapunea mormntul de nhu-
442.
6
RIC, II, p. 158, nr. 36 a.
www.cimec.ro
CORPUSUL DESCOPEHIRILOR
M. 410 : in cu capac; --0,70 m ; limitele gropii n-au fost sesizate; ca
s-a folosit un vas lucrat la din i lipsea o parte din margine (fig.
39, 43) ; deasupra oaselor calcinate, de aflate numai n s-a
un fragment din fundul unui castron lucrat n ce ndeplinea probabil de
capac (fig. 39, 42). - - ..
M. 411 : m; din schelet s-au numai resturi puirezite din cra-
niu, in zona dtrora s-a o sferoidalft de (fig. 39, 40).
M. 412 : n groapft (fig. 12, 32) ; -0,50 m ; groapa avea n cuprinsul ei cteva
fragmente dintr-un vas lucrat la din (fig. 39, 16), un fragment de de la
un vas lucrat la din (fig. 39, '17), precum oase calcinate de
; acest mormnt suprapunea mormntul de n 413.
M. 413 : n (fig. 12, 32); m ; urna era de jumrttatea
inferioarft ar unui vas lucrat la din ceva mai multe oase calcinate
(din care s-a putut recupera numai o parte); cteva oase calcinate, amestecate cu
se aflau n ; mormntul 413 era suprapus de mormntul de n 412.
M. 414 : n cu capac (fig. 12, 15) ; m; urna, la din
cu de la arderea avnd marginea (fig. 39,
27), oase calcinate de precum resturi dintr-un castron lucrat la
din pastrt (fig. 39, 25) ; n groapft se aflau calcinate, o
de de foc (fig. 39, 26).
1\1. 415: n (fig. 12, 31); -0,80 m; urna, complet sfrtrmatft, era reprezen-
de partea a unui vas lucrat la din n interiorul se
aflau cteva oase calcinate de ; urna se afla n de nord-est al unei gropi
aproximativ rectangulare, cu axul lung pe care, pc latura de vest, avea
un de lespezi de (cu de O, 17 m) puse pe cant : n s-au
de una alta matft, deformate lipite una de alta (fig. 39, 41).
M. 416 : ; -0,85 m ; din schelet s-au doar cteva resturi putrezite
din crat;tiu ; ca inventar s-au descoperit 18 prismatice cu baza hexagonalft de
(hg. 40, 41 -58) una de (fig. 40, 59).
M. 417 : -0,95 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; scheletul era dis-
trus, doar resturi putrezite din craniu ; la sud sud-vest de acesta se aflau un pan-
d_antiv de fier n formrt de (fig. 40, 1), precum un colier compus din 41 prisma-
hce cu baza hexagonalrt de (fig. 40, 2 -40)'.
M. 418 : n cu capac (fig. 12, 26) ; - 0,83 ; m ca s-a folosit un vas
lucrat la din avnd aproape partea (fig. 40, 75)
doar cteva oase calcinate de ; un fund de castron din (fig.
40, 76), aflat deasupra oaselor din serna drept capac'; oase calcinate, amestecate
cu se n groapa morp1ntului.
M. 419 : -0,80 m; scheletul era distrus, doar cteva resturi
putrezite din craniu ; n zona oaselor s-a descoperit o de bronz cu axul resortului de fier,
(fig. 39, 18).
M. 420 : n (fig. 12, 1); -0,82 m; groapa cteva oase calcinate,
patru fragmente dintr-un vas lucrat la din cu semne
de ardere (fig. 39, 20), trei fragmente mici de la o din de tipul
cu o cu urme de ardere (fig. 39, 19) o de animal.
M. 421 : n (fig. 12, 2) ; -0,70 m; n se
cteva oase calcinate un fragment dintr-o <:alcedoniu prin foc (fig. 39, 14)
. , M. 422 : n (fig. 12, 10) ; -0,85 m ; groapa cuprindea
c1teva oase calcinate. '
M. 423 : n ; -0,77 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite ; urna,
de partea a unui vas lucrat la din cu urme de
7
1. V. Ursachi, R 59.
r, -- "'iler.i. O mare a dacilor liberi
www.cimec.ro
42 VALENI. O MARE NECROPOLA A DACILOR LIBERI
ardere (fig. 40, 74), cteva oase calcinate, de fragmente mici
de la o (fig. 40, 73), un fragment de la un alt vas cu marginea la (fig.
40, 71) din precum un fragment dintr-o de de tip urcior din pasUt
(fig. 40, 72).
M. 424 : n cu capac; -0,65 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite;
urna era de o dintr-un fund de vas lucrat la din (fig. 40,
61), n interiorul se aflau de oase calcinate de
deasupra oaselor castron lucrat la din (fig. 40, 62).
M. 425 : 111 groapa (f1g. 12, 8) ; -0,73 m; groapa
relativ mai multe fragmente de oase calcinate, prf'cum obiecte : inel de argint de
calitate, realizat dintr-o cu un motiv incizat n de
care se ncheia cu un fir circular n (fig. 40, 67); fragmente dintr-un pandantiv
de argint aurit n de lucrat n tehnica filigranului (fig. 40, 70) ; sfe-
roidale de calcedoniu, fragmentare, trecute prin foc (fig. 40, 68, 69) ; mici sferoidale
de verzuie, trecute prin foc, multe din ele fiind lipite de fragmente de oase calcinate (fig. 40,
64 -66).
M. 426 : n ; -0,52 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite ; urna era
de un vas lucrat la din avind partea (fig. 40,
63), n care se oase calcinate de
M. 427 : n (fig. 12, 13) ; -0,40 m ; groapa
oase calcinate.
M. 428 : n -0,43 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; oasele
calcinate, de au fost puse n acoperite cu partea a unui vas
lucrat cu mna, decorat cu bruri n relief alveolate, oblic (fig. 41, 24).
M. 429 : n (fig. 18, 12); -0,72 m; limitele gropii n-au fost stabilite;
urna, avnd cteva oase calcinate de era la din fiind
pe umeri, pe gt sub margine cu trei registre ornamentale, din cte o linie n
val de linii drepte, adncite lustruite (fig. 40, 77) ; cu mormntul 430
un mormnt dublu.
M. 430 : n cu capac (fig. 18, 12); -0,74 m; limitele gropii n-au fost
sesizate; urna din acest mormnt, de aceea a mormntului 429, era la roatrt din pasUl
avea un mic fragment din margine (fig. 41, 22) cteva oase calcinate
de precum partea a unui castron lucrat la din
(fig. 41, 29) ; deasupra urnei se afla un castron lucrat la din cu gura
n jos (fig. 41, 30).
M. 431 : -0,67 m; limitele gropii n-au fost stabilite; scheletul era distrus,
trndu-se doar care se afla o de de culoare turcoaz
(fig. 39, 21) rest uri de oxid de la un obiect de bronz.
M. 432 : n (fig. 12, 12) ; -0,68 m ; groapa con
fragmente mici de oase calcinate.
M. 433 : n (fig. 12, 24); 0,73 m; ca s-a folosit o de tipul
urcioarelor, din i lipsea partea (inclusiv toarta) suportul
(fig. 41, 31) ; oasele calcinate, la de se aflau att n ct
n unde se mai
M. 434 : n (fig. 12, 27); -0,56 m; groapa oase calcinate
de concentrate mai ales spre centrul ei, peste care s-a o lespede de
; pe fundul gropii se afla un mic fragment dintr-un vas lucrat cu mna.
M. 435 : n -0,"55 m ; "limitele gropii n-au fost sesizate, mormntul
fiind identificat printr-o de oase calcinate de
M. 436 : n (fig. 12, 19); -0,60 m; groapa era cu
drhnni. oast> calcinate un fragment dintr-o lucratrtla din cu
semn!:' de ardere (fig. 40, 60).
www.cimec.ro
CORPPSllL DESCOPERIRILOR 43
M. 437 : n (fig. 12, 28) ; -0,77 m; urna era de un vas
lucrat cu mna din avnd partea (fig. 41, 28), n care s-au
oase calcinate de : cteva fragmente mici de oase calcinate, amestecate
cu se aflau n
M. 438: n cu capac; --0,73 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite;
urna era la din avnd un fragment din margine : pe fund,
suportul inelar, ea era cu o de formrt aproximativ (fig. 41, 27) ; n
deasupra oaselor calcinate de se aflau resturi dintr-un castron cu marginea
lucrat la din cu gura n sus, fragmente mici dintr-un al doilea castron
n (fig. 41, 26), precum dintr-o din (fig. 41, 25).
M. 43') : n (fig. 12, 11) ; -0,75 m ; groapa
oase calcinate.
M. 440 : n (fig. 12, 4); -0,70 m; n se aflau cteva oase calci-
na te
M. 441 : ; - 0,70 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite; scheletul era dis-
trus, prtstrndu-se doar
M. (42 : ; -0,85 m ; scheletul era distrus ; sub urna din .:\I. 409 s-au
din el \a : de (fig. 41, 20) ;
de \'Opsitrt cu galben (fig. 41, 19) ; patru mici sfcroidale
de ; fragmente dintr-o de sticli ,erde (fig. 41, 18).
M. 443 : -0,60 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; scheletul era dis-
trus, doar cte\'a fragmente de
M. 444 : n (fig. 12, 7) ; -0,50 m ; groapa cteva
oase calcinate.
M. 445 : n (fig. 12, 30) ; -0,65 m ; groapa era umpluU"t cu
cte\'a mici de oase calcinate.
M. 446 : n (fig. 12, 20); -0,70 m; n se aflau
fragmente de oase calcinatc, un pandantiv de fier n de (fig. 41,
15), o de de foc (fig. 41, 17), precum un fragment dintr-o
de calcedoniu (fig. 41, 16).
M. 447 : n (fig. 12, 6) ; -0,62 m; groapa
cteva fragmente mici de oase calcinate, fragmente mici dintr-un vas lucrat la roatrt din pasUL
cu semne de ardere secundar{t (fig. 42, 24), precum un fragment dintr-o
de din (fig. 42, 23).
M. 448 : n groaprt (fig. 12, 5) ; -0,60 m ; n se aflau
foarte oase calcinate o dintr-un vas (can{t ; ) lucrat la roaUt din
(fig. 39, 1.1).
M. 449 : n (fig. 12, 25); -0,60 m; groapa cuprindea
fragmente de oase calcinatc resturi de la mai multe de
deformate de foc (fig. 42, 7 -14).
M. 450 : n (fig. 13, 12) ; groapa era cu cteva
de oase calcinate trei de din care una (fig. 42, 13),
una tot de dar (fig. 42, 12) una de foc (fig.
42, Il).
M. 451 : n (fig. 12, 29) ; -0 68 m ; groapa foarte
oase calcinate, un fragment de la fundul unui vas lucrat la din
(fig. 42, 37), un fragment din marginea unei fructiere din (fig. 42, 10)
c.le de f"rm;i prismatid cu haza trecute prin foc
deformate (fig. 42, 1 -9).
M. 452 : n ; -0,55 m ; oasele calcinate, de
au fost puse ntr-o groapi't ale crtrei limite n-au putut fi stabilite.
M. 453 : ; -0.60 m ; limitele gropii n-au fost stabilite, iar din schelet,
nnd unui copil, s-a numai un dinte; n apropierea acestuia s-au patru prisma-
www.cimec.ro
VALENI. O MARE NECROPOLA A DACILOR LIBERI
tice cu baza de (fig. 41, 1 --4), patru mici sferoiclale de
din care verzi, una una precum o de tabH de bronz placaU
cu de argint ; de bronz (fig. 41, 6) avea grosimea de 1 mm, iar cea de argint (fig. 41, 5) de
O ,4 ; n zona ambele la partea de la o urechi (?);
tot m zona centrala, dar la partea mfenoara, de bronz mar avea o care se ndoia n
spate, prin care s-ar ntreaga era ca ornament la un alt obiect lucrat din
piele sau
M. 454 : n urn{t ; -0,80 m ; limitele gropii n-au fost sesizate ; urna, n care
se cteva oase calcinate de era de un vas lucrat la roat;
1
din
(fig. 41, 23) ; un fragment din fundul url!-ei, spart, era deplasat mai spre sud ;
n regiunea diametrului maxim, urna avea o ce ar putea fi ca .,fe-
reastra sufletului".
M. 455 : n ; -0,55 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; ca s-a
folosit un fragment dintr-un vas lucrat cu mna, pc care se aflau cteva mici de oase calcinate

M. 456 : n ; -0,50 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; ca
s-a folosit a unui vas lucrat cu mna (fig. 41, 21), aflat n cu
gura spre vest, n care se cteva oase calcinate de ; spre nord-vest de
se afla un fragment dintr-un vas lucrat la din
M. 457 : n (fig. 12, 9); -0,60 m; groapa
oase calcinate.
M. 458 : n (fig. 12, 23) ; -0,55 m; urna era de
a unui vas lucrat cu mna din cu semne de ardere (fig. 42,
29), n care se aflau cteva oase calcinate de ; oase calcinate ,se
in
M. 459 : n cu capac (fig. 12, 18); -0,60 m; urna, la din
avea o n regiunea ce ar putea fi ca .. fereastra sufletului"
(fig. 42, 39) ; n se aflau oase calcinate de deasupra urnei se un castron
lucrat la din (fig. 42, 38), cu gura n jos, spart deplasat pn{tla
urnei; oase calcinate, amestecate cu se aflau n


M. 460 : n ; -0,43 m ; limitele gropii n-au fost sesizate ; ca urn{t s-a
folosit un fund de vas lucrat cu mna din (fig. 39, 24), n care se aflau doar cteva
fragmente de oase calcinate. ,
M. 461 : n -0,54 m ; limitele gropii n-au fost precizate; urna era
de un vas lucrat cu mna din cu semne evidente de ardere
i lipsea marginea (fig. 42, 28); n se foarte oase calcinate, de

M. 462 : -0,70 m ; limitele gropii n-au putut fi precizate ; scheletul era
distrus, doar fragmente putrezite din oasele craniului ; ca inventar s-au
mrtrgele de din care una (fig. 39, 22) alta (fig. 39, 23).
M. 463 : n (fig. 12, 22) ; -0,55 m ; groapa fragmente
de oase calcinate, mai multe fragmente dintr-o cu mna din (fig.
42, 36), un de fier (fig. 42, 34), precum o de de
(fig. 42, 35).
M. 464 : ; -0,70 m ; limitele gropii n-au fost sesizate ; scheletul era distrus,
doar cteva resturi putrezite din craniu, care s-a putut aprecia orientarea
a mormntului era N (cap) -S (picioare).
M. 465 : n (fig. 12, -0,75 m; groapa cuprindea
de oase calcinate.
M. 466 : n (fig. 13, 24) ; -0,62 m; ca s-a folosit partea
a unui vas lucrat la din (fig. 42, 25), n care se aflau oase calcinate
8
Ibidem, R 60.
www.cimec.ro
CORPU51UL DESCOPERIRILOR
de un fragment din partea a urnei, prt>cum un fragment dintr-un
alt ''as lucrat n tehnicrt (fig. 42, 27).
M. 467 : n cu capac (fig. 18, 15); -0,75 m; limitele gropii n-au fost
sesizate; urna era un vas lucrat la din (fig. 42, 41), n care se aflau
oase calcinate, de ; deasupra urnei se fragmente dintr-un castron lucrat
n cu gura n jos, din care o parte era n urnrt (fig. 42, 40)".
.M. 468 : n urnii cu capac (?) (fig. 18, 9); -0,70 m; limitele gropii n-au
fost precizate ; urna era de fundul unui vas lucrat la din past;'t la ex-
terior la interior (fig. 42, 18), n care se grtseau destul de multe o as c calcinate
de deasupra urnei se afla un fragment dintr-o amforrt dP tipul urclc)arelor, din
past;t (fig. 42, 17).
M. 469 : n urnrt (fig. 18, 16); -0,58 ITI; limitele gropii n-au fost stabilite;
ca s-a folosit partea a unui vas lucrat cu mna din pastrt cu semne de
ardere sccundarrt(fig. 42, 33), n care se cteva oase calcinate de un frag-
ment din partea superioarrt a urnei, o de calcedoniu prin foc (fig. 42, 32)
mrtrgele de sticlft una (fig. 42, 30) alta cu baza hexagonalrt
(fig. 42, 31) ; n apropierea urnei, deci n la O, 1 O m deasupra fundului, se aflau alte frag-
mente din cteva oase calcinate de
M. 470 : n (fig. 18, 10) ; -0,57 m; limitele gropii n-au fost precizate;
urna era de fundul unui vas lucrat la din (fig. 42, 15),
n care se toarta vasului (fig. 42, 14), un fragment din marginea unui vas lucrat la
din (fig. 42, 16), precum cteva oase calcinate de
M. 471 : (fig. 17, 1) ; -0,76 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite;
tul era distrus, doar resturi putrezite din craniu; la circa 0,40 m sud-est de craniu
era pe cant o lespede de pe N -S ; aceasta fusese pc latura
de est a mormntului, orientat pe N (cap)- S (picioare).
M. 472 : n (fig. 19, 21); -0 64 m; urna era de partea
a unui vas lucrat cu mna din (fig. 42, 26), n care se aflau doar cteva
oase calcinate, de
M. 473 : -0,72 m; limitele gropii n-au fost precizate; scheletul era distrus,
resturi putrezite din craniu.
M. 474: n (fig. 13, 26); -0,73 m; groapa cuprindea
nasc calcina:tc dourt de albrt probahil cilindrice, deformate de foc (fig. 42,
19, 20).
M. 475 : n (fig. 13, 31) ; -0,80 m; groapa era cu
foarte oase calcinate mai multe fragmente ceramice de la vase : fragment
din fundul unui vas lucrat la din cu mult nisip fin (fig. 42,
22); fragment dintr-un alt ,as lucrat n (fig. 42, 21); fragmente dintr-o elin

M. 476 : n cu capac ( ?) ; -0,79 m ; limitele gropii n-au fost precizate ;
ca s-a folosit un vas lucrat la din cu slip la
exterior, avnd aproape partea (fig. 43, 37), n care s-au cteva oase
calcinate de un fragment din partea superioarrt a urnei; deasupra
se afla un fund de vas lucrat cn mna (fig. 43, 36).
M. 477 : n (fig. 13, 8); -0,57 m; groapa cuprindea
o cantitate ceYa mai mare de oase calcinate.
M. 478: n (fig. 13, 10); -0,54 m; limitele gropii n-au fost sesizate,
clar ea trebuie srt fi fost ceva mai mare probabil de pe o de 0,73 m
latrt de 0,40 m s-au gftsit mici de oase calcinate, mai multe lespezi de piatrft
fragmente de la vase : un fragment din fundul unui vas lucrat la din
cu pete cafrnii de la arderea (fig. 43, 8), fragmente dintr-o
8 lbidtm, H !il.
www.cimec.ro
\'ALENI. O MARE NECROPOLA A DACILOR LII:IEfU
din pastrt (fig. 43, 7), precum un fragment dintr-o toartrt de de tipul urcioarelor
din pastft (fig. 43, 6).
l\1. 47:) : n (fig. 13, 2); -0,66 m; groapa o cantitate destul
de mare de oase calcinate, un fragment dintr-o de nu i se poate
preciza forma un fragment dintr-un vas lucrat la din
i\1. 480: n (fig. 13, 29); -0,72 m; groapa cuprindea
drbuni oase calcinate, acestea din depuse mai ales spre marginea de vest; ca inventar
s-au grtsit resturi topite dintr-un obiect de argint (fig. 43, 35), precum patru fragmente dintr-un
ac de cusut de fier (fig. 43, 34).
l\1. 481 : n (fig. 13, 3); -0,55 m; groapa oase calci-
nate cteva fragmente dintr-un vas lucrat la din pastrt
i\1. 482 : n -0,65 m ; limitele gropii n-au fost precizate; urna era un
vas lucrat la roatrt din foarte la partea (fig. 43, 29, 31), n care
se aflau multe oase calcinate ; deasupra urnei se resturi din alte vase
Jin care s-au mai putut recupera un fragment dintr-o (fig. 43, 28) un altul dintr-un
castron (fig. 43, 30), ambele vase lucrate la din
M. 483 : ; -0,83 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; scheletul era distrus,
p[tstrndu-se doar resturi putrezite din craniu, n apropierea se afla o de bronz cu
axul resortului de fier, n stadiu avansat de degradare (fig. 43, 10).
l\1. 484 : -0,81 m; limitele gropii n-au fost precizate; scheletul era putre-
zit, resturi pul\ciizate de craniu; ca inventar s-a o verigrt de argint de
calitate (fig. 43, 2).
M. 485 : n (fig. 13, 21); -0,62 m; ca s-a folosit un vas lucrat cu
mna din cu semne de ardere din care lipseau mari din partea
superioarft (fig. 43, 38); oJ.sele calcinate, de cu clteva din
par lea a yasului, se aflau numai n
M. 486 : n -0,53 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite; urna era
de o la din din care lipsea partea (gtul
cu toarta) (fig. 43, 21); n interiorul ei se aflau cteva fragmente de oase calcinate, de
precum un fragment dintr-un castron, lucrat n ca urna (fig. 43, 20).
M. 487 : n (fig. 13, 15); -0,94 m; groapa cuprindea cteva oase
calcinate, amestecate cu
M. 488 : n (fig. 13, 22) ; -0,70 m ; groapa er:1 cu
oase calcinate, amestecate cu ntre care se aflau fragmente dintr-un ac de
cusut de fier (fig. 44, 70).
M. 489 : n groaprt (fig. 13, 28) ; -0,64 m ; groapa oase calcinate
multrt o de bronz cu axul resortului de fier (fig. 43, 9) trei frag-
mente dintr-un ac de cusut de fier (fig. 43, 22).
M. 490: n urnii cu capac (fig. 18, 20); -0,76 m; urna, n cuprinsul
se aflau cteva oase calcinate de era de un vas lucrat la din
avnd o parte din margine (fig. 43, 14) ; drept capac s-a folosit o parte din cupa
unei fructiere n (fig. 43, 13); groapa era cu cteva
oase calcinate, ntre care se aflau un fragment dintr-o de calcedoniu (fig. 43,
23). o sferoidalrt de cu (fig. 43, 33)
de matrt, din care unele prismaticc cu baza hcxagonalrt, iar altele deformate (fig. 43,
3, Il, 12, 15-17, 24, 25, 32).
M. 491 : n cu capac; -0,73 m; limitele gropii n-au putut fi precizate;
ca s-a folosit un fragment din fundul unui vas lucrat la din (fig. 43, 5),
n care se aflau de os calcinate ; fragmente din fundul unui alt
vas, lucrat la roatrt din pastrt (fig. 43, 4),erau aruncate peste oasele din
M. 492 : ; -0,83 m ; orientare N (cap) -S (picioare) (:) ; limitele gropii n-au
fost precizate ; scheletul era distrus, doar resturi putrezite din craniu ; la sud de
acesta s-a un colier corn pus din 58 de : albe ma te, din care una
www.cimec.ro
CORPUSUL DESCOPERIRILOR 47
(fig. 44, 42) alta cu baza (fig. 44, 54) ; una turcoaz (fig.
44, 50) ; trei tubulare lobate verzi (fig. 44, 11, 12) ; patru in de mici, de trans-
(fig. 44, 52, 53) ; cinci sferoidale mici verzi (fig. 44, 43 -47) ; una verde (fig.
44, 51) ; una cu (fig. 44, 24) ; sferoidale mici ne-
grP (fig. 44, 48, 49); 17 sferoidale mici turcoaz (fig. 44, 25 -41) ; 22 sferoidale mici albastre (fig.
44, 1 -10, 13 -23).
M. 493 : in (fig. 13, 37); -0,70 m; groapa era cu
oase calcinate,
M. 494 : n (fig. 13, 25) ; -0,68 m ; groapa doar oase
calcinate de
M. 495 : n cu capac (fig. 13, 20); -0,70 m; urna era de un
vas lucrat la din avnd o parte din margine (fig. 43, 26), n care se
oase calcinate de precum un fragment din fundul unui castron lucrat
n (fig. 43, 27) ; cteva oase calcinate se aflau n
M. 496 : n ; -0,68 m ; limitele gropii n-au fost precizate; ca s-a
folosit un vas lucrat la din avnd marginea (fig. 43, 19), n care se
oase calcinate, de precum o de de calcedoniu
(fig. 43, 18) prin foc.
M. 497 : (fig. 16, 15) ; -0,46 m; scheletul era din mormnt s-au
mai multe pietre la amenajarea de nord al gropii.
M. 498 : n -0,47 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite; ca
s-a folosit o la din avnd gtul toarta (fig. 44, 63), n care
se aflau oase calcinate fragmente mici de ; de se un os
de animal.
M. 499 : n ; -0,54 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; urna era
de partea a unui vas lucrat la din (fig. 44, 74), n care
se aflau un fragment din marginea vas, precum cteva oase calcinate de
M. 500 : n (fig. 14, 20) ; -0,65 m ; groapa oase calci-
nate, de dintre care cilindrice (fig.
44, 61), prismatice (fig. 44, 55, 56) deformate de foc (fig. 44, 60, 61); trei dintre mi'tr-
gele, anume acelea cilindrice una erau lipite una de alta (fig. 44, 61 ).
M. 501 : n (fig. 13, 7) ; -0,62 m; groapa era umplutrt cu
oase calcinate, ntre care se un de fier (fig. 43, 1).
M. 502 : n (fig. 13, 5) ; -0,71 m; groapa cuprindea doar oase
calcinate
M. 503 : n (fig. 13, 27); -0,76 m; n groapit se aflau oase
calcinate,
M. 504 : n (fig. 13, 17) ; -0 62 m ; groapa era cu
cteva oase calcinate.
M. 505 : 0,33 m; limitele gropii n-au fost precizate; scheletul era
complet, numai piatra ca semn de mormnt.
M. 506 : n (fig. 13, 32); -0,80 m; groapa
oase calcinate o de bronz cu axul resortului de fier (fig. 44, 58).
M. 507 : n (fig. 13, 4) ; -0,82 m; groapa cuprindea multrt
oase calcinate, un de fier (fig. 44, 64) o de argint cu capetele
(fig. 44, 65).
M. 508 : -0,78 m; limitele gropii n-au fost precizate; scheletul era distrus,
doar resturi putrezite din craniu.
M. 50J : n (fig. 13, 35) ; -0,54 rn : ca s-a folosit un vas lucrat cu
mna din avnd o parte din margine (fig. 45, 7), n care se
oase calcinate de ; cteva oase calcinate, dar amestecate cu se aflau
n groap;t.
www.cimec.ro
4U
VALENI. O MARE NECROPOLA A Dfi.C!LOR LIBERI
M. 510 : -0,82 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite; scheletul era dis-
trus, pi'tstrndu-se resturi putrczite din craniu, n cu spre est; orientarea mor-
mntului parc sft fi fost N (cap) -S (picioare).
M. 511 : n (fig. 13, 34) ; -0,65 m ; groapa cuprindea oase
calcinat<', cfuhuni si multft Cl'nttsi't.
M. 512 : n gr;>aptt (fig. 13, 16) ; --0,94 m ; groapa era cu
oase calcinatc, c?'trbuni si crnusrt.
M. 513 : n 'urnrt : -0,66 m; limitele gropii n-au fost precizate; ca s-a
folosit un vas lucrat cu mna din gwsolanrt, cu &emne de ardere (fig. 44, 76),
n cu gura spre nord ; n cuprinsul urnei se gttseau oase calcinate,
de precum un fragment dintr-o amforrt din pasti"t (fig. 44, 59).
M. 514 : n groaprt (fig. 13, 13) ; -0,46 m ; groapa oase calci-
na1<', cteva fragmente dintr-un vas lucrat cu mna din pastrt
M. 515 : n urnrt cu capac; --0,55 m: C<J. urnrt s-a folosit un vas lucrat cu mna
din pasU grosolanft, a \"ind lipsft o parte din margine (fig. 44, 68), n care se cteva oase
calcinatc de partf'a dintr-un castron din (fig. 44,
67), folosit drept capac.
M. 516 : n -0,58 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; cteva
fragmente de oase calcinate erau acoperite cu un capac special, lucrat la roatft
din cu cafenii de la arderea (fig. 44, 57).
M. 517 : n (fig. 14, 2) ; -0,57 m; ca s-a folosit partea inferioarft
a unui vas lucrat cu mna din (fig. 45, 6), n care se aflau oase calcinate
de un fragment dintr-o din oase calcinate ameste-
cate cu se n
M. 518 : n ; -0,64 m ; urna era de un vas lucrat cu mna
din decorat cu bru alveolar pc umeri, i lipsea partea ; urna,
n numeroase cteva oase calcinate de precum
fragmente de la o (fig. 45, 2) un castron (fig. 45, 3), ambele vase lucrate la
din
M. 519 : n -0,60 m; groapa nu a putut fi ca s-a
folosit un vas lucrat cu mna din cu semne de ardere avnd mar-
ginea (fig. 44, 66), n care se cteva ease calcinate de ; mormntul 519
suprapunea mormntul 520.
M. 520 : n cu cavac (fig. 13, 38) ; -0,81 m; urna era un
vas lucrat la din avnd un fragment de la fund aproape margmea
(fig. 44, 73), n interiorul se aflau oase calcinate, o dintr-un capac din
(fig. 44, 71) un fragment din fundul unui vas lucrat la din cu pete
de la arderea (fig. 44, 72) ; alte oase calcinate, amestecate cu
Sf' aflau n
M. 521 : n -0,70 m; groapa nu a putut fi cteva frag-
mente mftruntc de oase calcinate., amestecate cu erau acoperite cu un fund de vas lucrat
la roattt din pastrt cu urme de ardere (fig. 44, 62). .
1\<1. 522 : n -0,54 m; oasele calcinatc, amestecate cu doua
fragmente dintr-un vas lucrat cu mna cteva fragmente dintr-o amforrt din erau
aruncate ntr-o ale limite n-au putut fi precizate.
M. 523 : -0,74 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; scheletul era dis-
trus, pftstrndu-sc doar resturi putrezite din craniu.
M. 524 : n (fig': 13, 30) ; -0,51 m ; groapa era umplutft cu
cteva oase calcinate
M. 525 : incincratie n urnft (fig .. 13, 33) ; -0,56 m ; urna era lucratrt cu mna din pastrt
cu semne de sccundarii, avnd lipsft mari din partea 44,
75), n care se gftseau cteva fragmente de oase calcinate de alte oase calcmate,
dar amestecat<" cu se aflau n
www.cimec.ro
CORPUSUL DESCOPERIRILOR
49
M. 526 : ; -0,81 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; din schelet s-au
numai resturi putrezite din craniu, n apropierea se afla un pandantiv de fier n de
(fig. 44, 69).
M. 527: (fig. 13, 18); -0,40 m; ca s-a folosit un vas lucrat cu
mna din pastrt cu semne de ardere din care lipseau mai mari din
partea superioarft (fig. 45, 1); n urnft se ctc\a oase calcinate de
precum un fragment din marginea cvazatft a unui vas lucrat la din pastft
M. 528 : (fig. 17, 15) ; -0,68 m; orientare N (cap) --S (picioare) ; limitele
gropii n-au putut fi stabilite; scheletul era destul de prost conservat, oase din craniu,
din humerusul drept din femurc ; lui era pc spate, cu mna iar cea
ndoilrt din cot pe abdomen; gl'nunchii erau n ; deasupra
schcletului se dourt rnduri de pietre ; la nivelul pietrelor de deasupra, din care cteva erau
arse, se aflau oase de animal, un fragment dintr-un vas lucrat la din (fig. 45, 16),
precum un fragment dintr-o din (fig. 45, 15).
M. 529 : n (fig. 13, 6) ; --0,62 m ; ca s-a folosit un fund de vas
lucrat cu mna din complet n care se grtseau cteva oase calcinate
de ; oase calcinate de se n
M. 530 : n (fig. 13, 9) ; --0,62 m ; groapa era umplutft cu foarte
oase calcinate,
M. 531 : n -0,45 m; limitele gropii n-au fost precizate; ca s-a
folosit un vas lucrat cu mna din i lipsea marginea (fig. 45, 25) ; n
se aflau de oase calcinate
M. 532: n (fig. 13, 11); -0,51 m; groapa oase calci-
nate de
M. 533 : n cu capac (fig. 18, 1); -0,47 m; limitele gropii n-au fost
precizate ; urna era de un vas lucrat la din avnd o parte
din margine (fig. 45, 20), n care se doar patru fragmente de oase calcinate; peste
era o la din n cu gura n jos, i
lipsea piciorul (fig. 45, 19).
M. 534 : n (fig. 13, 19) ; -0,67 m; groapa cteva de
oase calcinate de fragmente dintr-un vas lucrat la din
(fig. 45, 8).
M. 535 : n urnrt (fig. 13, 36); -0,40 m; urna era de partea
a unui vas lucrat la din (fig. 45, 17), n care se doar oase
calcinate de alte cteva oase calcinate, amestecate cu se aflau
n
M. 536 : n ; -0,55 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite ; ca
s-a folosit fundul unui vas mai mic lucrat la din (fig. 45, 4), n care
se aflau doar cteva oase calcinate de
M. 537 : n ; -0,55 m ; n se aflau doar cteva oase calcinate
de peste care s-a un picior de din (fig.
46, 46), precum un fragment din fundul unui castron lucrat la din ars se-
cundar (fig. 46, 45).
M. 538 : ; -0,76 m ; limitele gropii n-au fost precizate, iar scheletul era distrus
n totalitate ; n umplutura gropii monnntului s-au descoperit o de bronz, prin
foc (?) (fig. 45, 5) fragmente dintr-o mare de
bleu,
M. 539 : n (fig. 14, 8) ; -0,50 m ; groapa oase calcinate n
cantitate destul de mare, de
M. 540 : -0,63 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite; din schelet s-au
doar resturi putrezite din craniu ; ca inventar s-au descoperit o de bronz (fig. 46,
38) mai multe de : 17 mici alungite, albe transparente (fig. 46, 1 -15) ; opt mici
7 \',Ucni. O mare a dacilor liberi
www.cimec.ro
V ALENI. O MARE NECHOPOLA A OACILOR LIBERI
sferoidale de culoare turcoaz (fig. 46, 16 -23) ; 13 mici sferoidale de acoperite
cu vopsea (fig. 46, 24 -32) ; mici sferoidale de verzuie (fig. 46, 33, 34);
sferoidale de (fig. 46, 35, 36); segmentate de trans-
(fig. 46, 37) ; alte mici sferoidale erau
M. 541 : n (fig. 14, 17); --0,47 m; groapa cuprindea multe oase calci-
nate, pe fund, mpreunrt cu precum patru fragmente. mici dintr-un
vas lucrat cu mna o de de foc (fig. 45, 18).
M. 542 : n (fig. 14, 18) -0,60 m ; groapa era umpluti't cu multzt
oase calcinate.
M. 543 : n -0,31 m; limitele gropii n-au fost precizate; ca s-a
folosit fundul unui vas lucrat cu mna din cu semne de ardere n care
se aflau cteva oase calcinate de douzt sferoidale de calcedoniu (fig. 45,
10, 11), o de mati"i (fig. 45, 12) o de
(fig. 45, 9).
M. 544 : (fig. 17, 5) ; -0,45 m; limitele gropii n-au fost precizate, iar scheletul
era ; din acest complex s-a numai grupa de pietre puse ca semn de mormnt ;
din umplutura gropii mormntului provine un fragment de mare de sticlr
1
por-
tocalie (fig. 45, 13).
M. 545 : n cu capac; -0,41 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite;
ca s-a folosit un vas lucrat la din cu pete de la arderea
(fig. 45, 22), n care se aflau oase calcinate de precum frag-
mente din fundul unui castron lucrat n (fig. 45, 21).
M. 546 : n (fig. 13, 14); -0,47 m; groapa oase calci-
nate, cteva fragmente dintr-un vas lucrat la din (fig. 45, 24).
M. 547 : n cu capac (fig. 14, 10) ; -0,82 m ; ca s-a folosit un vas
lucrat la din avnd aproape partea (fig. 46, 42) ; n
se oase calcinate de precum o de castron lucrat
n peste oase cu gura n jos (fig. 46, 43 a), care se cu o
din mormntul 555 ; n se aflau oase calcinate, un pandantiv
de fier deteriorat n de cu resturi de pe el (fig. 46, 40), un inel
dintr-o de bronz (fig. 46, 41) fragmente-dintr-un ac de cusut de fier (fig. 46, 44).
M. 548 : n (fig. 14, 7); -0,50 m; urna era de
a unui vas lucrat cu mna din cu semne de ardere (fig. 45,
23), n care se aflau cteva oase calcinate de oase calcinate de
se aflau n din urna a r).
M. 549 : n (fig. 14, 21) ; -0,57 m; groapa era cu
oase calcinate.
M. 550 : n (fig. 14, 9) ; -0,47 m; groapa oase
calcinate.
M. 551 : n (fig. 14, 3) ; -0,60 m; groapa cuprindea
oase calcinate.
M. 552 : n (fig. 14, 22) ; -0,52 m ; groapa era cu
buni oase calcinate, ntre care se afla un dinte de mare ; iar urna era re-
de un vas lucrat la din cu un orificiu deasupra ("fereastra
sufletului" ?) ; n cuprinsul ei se aflau cteva oase calcinate de
M. 553 : n (fig. 14, 5); --0,54 m; groapa era umplutrt cu multrt
cteva oase calcinate. .
M. 554: n (fig. 14, 16); -0,64 m; groapa multrt
oase calcinate o de fier (fig. 46, 48).
M. 555: n (fig. 14, 19); -0,75 m; groapa cuprindea
oase calcinate, o dintr-o de tipul urcioarelor (fig. 46, 56), iar spre fund se
afla o dintr-un castron lucrat la din cu gura n jos, care
se ntregea cu de castron din mormntul 547 drept capac; cele ale
castronului au fost ntrcgitc (fig. 46, 43 b).
www.cimec.ro
CORPUSUL DESCOPERIRILOR
51
M. 556 : n cu capac; -0,55 m ; ca s-a folosit un vas lucrat la
din cu pe ambele spart ntr-un foarte mare de frag-
mente (fig. 46, 62), n care se cteva oase calcinate de peste se afla o
n tehnid, cu gura n jos (fig. 46, 61).
M. 557: n (fig. 14, 25); -0,56 m; ca s-a folosit un vas lucrat cu
mna uin grosolanft, avnd lipsrt o parte din margine (fig. 45, 14), n care se
oase calcinate de alte oase calcinate, dar amestecate cu se aflau n
M. 558 : n groaprt (fig. 14, 12) ; -0,55 m ; groapa era cu
oase calcinatc.
M. 559 : n urnrt ; 0,64 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite; urna era
de un fund de vas lucrat cu mna din n care se aflau cteva oase
calcinate de
M. 560 : n cu capac ; -0,81 m ; ca s-a folosit un vas lucrat la
din avnd o parte din margine (fig. 46, 60), n care se oase calci-
natP de drept capac s-a o parte dintr-un castron cu picior?)
lucrat la din (ardere cu gura n jos (fig. 46, 59) ;
n se aflau cteva oase calcinate
M. 561 : n cu capac; -0,60 m; urna era de un vas lucrat
la din la exterior n avnd o parte din margine
(fig. 46, 50), n care se aflau cteva oase calcinate de deasupra oaselor se
fragmentele unui castron lucrat la din (fig. 46, 49).
M. 562 : n cu capac; -0,60 m ; limitele gropii n-au putut fi observate;
ca s-a folosit a unui vas lucrat cu mna din cu semne
de ardere (fig. 46, 57), n care se aflau cteva oase calcinate de dea-
supra oaselor se un fragment dintr-un vas lucrat la din (fig. 46, 55).
. M. 563 : -0,55 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite, iar scheletul era
distrus n totalitate ; singurul indiciu asupra complexului era o lespede mare de ca
semn de mormnt.
M. 564 : n ; -1 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; urna era repre-
zentaU't de un vas lucrat la din avnd unele fragmente (fig. 46, 58), n
care se aflau cteva oase calcinate de
M. 565: (fig. 17, 12); -0,75 m; limitele gropii n-au fost precizate, iar scheletul
era complet ; mormntul era marcat de un grup de pietre de dimensiuni diferite, aflate
la adncimea de 0,60 m, ntre care se un fragment din marginea unui vas lucrat la
din (fig. 46, 51), cteva fragmente dintr-o cu gtul strmt din
buie (fig. 46, 47, 52), precum un dinte de mare.
M. 566 : n ; -0,63 m ; limitele gropii n-au fost precizate; ca s-a
folosit o la din (fig. 46, 39), cu semne de ardere
n care se aflau cteva oase calcinate de
M. 567 : n (fig. 14, 6); -0,47 m; limitele gropii n-au fost precizate
urna era de partea a unui vas lucrat la din (fig. 47;
25), complet printre cioburi se aflau cteva oase calcinate de,
un fragment dintr-o de din (fig. 47, 10).
M. 568 : n (fig. 14, 1) ; -0,65 m; ca s-a folosit un vas lucrat cu
mna din avnd o parte din margine (fig. 46, 53), n care se cteva
oase calcinate de la nivelul de sus al urnei, n interiorul ei, se aflau frag-
mente dintr-o de amforrt de culoare (fig. 46, 54).
M. 569 : n cu (fig. 14, 26) ; -0,80 m ; ca s-a vas
lucrat la din cu un orificiu nu prea mare n perete spre l hpsea
marginea (fig. 47, 39); drept capac s-a utilizat o la din
cu gura n jos, i lipsea piciorul o parte din margine (fig. 47, 38) ; n se doar
cteva oase calcinate de .
M. 570 : n cu capac (fig. 14, 13) ; -0,70 m; ca urnrt s-a folos1t Ull vas
lucrat la din (fig. 47, 35), n care se aflau oase calcinate de
www.cimec.ro
52
V O MARE NECROPOLA A DACILOR LIBERI
un fragment dintr-o ; peste oase un capac din aYnd
o mare parte din margine (fig. 47, 34) ; se de
deformate de foc (fig. 47, 36, 37).
M. 571 : n (fig. 14, 28) ; -0,80 m; groapa era umplutrt cu
fragmente de oase calcinate.
M. 572 : n (fig. 14, 24) ; -0,35 m ; groapa cuprindea
cteva oase calcinate fragmente mici dintr-un vas lucrat cu mna din
M. 573 : n (fig. 14, 27); -0,35 m; groapa era umplutrt cu
oase calcinate cteva fragmente mici de vase lucrate cu mna.
M. 574 : n cu capac (fig. 14, 14) ; -1 m ; ca urnrt s-a folosit un vas lucrat
la din (fig. 48, 37), n care se aflau multe oase calcinate, de
precum un foarte bogat inventar, compus din obiecte: trei fi bule, din care una de
bronz (fig. 48, 33) de fier (fig. 48, 34, 35), un cercei de argint aurit, lucrat n tehnica filigra-
nului (fig. 48, 36), de coral (fig. 48, 1--3, 6, 7, 13), dourt cilindrice de
(fig. 48, 9, 14), 19 mrtrgele plate de unele din ele deformate de foc
(fig. 48, 4, 5, 8, 10-12, 16-23, 26-29, 32) cinci sferoidale de calccdoniu (fig. 48, 15,
24, 25, 30, 31); deasupra urnei se afla un castron lucrat n cu gura n jos
10

M. 575 : n (fig. 14, 15) ; -0,95 m; groapa dirbuni
oase calcinate, deasupra la O, 17 m de la fundul gropii, se aflau resturi dintr-un
castron lucrat la din (fig. 47, 31), precum un fragment dintr-un alt vas lucrat
n ars secundar (fig. 47, 30).
M. 576 : n (fig. 14, 23) ; -0,45 m; groapa cuprindea
oase calcinate cteva fragmente din vase lucrate la din precum
din amfore din
M. 577 : -0,95 m ; limitele gropii n-au fost sesizate; scheletul era distrus,
doar cteva resturi putrezite din craniu patru pietre mici puse ca semn de mormnt.
M. 578 : n (fig. 14, 4); -0,45 m; ca s-a folosit un vas lucrat la
din cu cafenii de la arderea din care lipsea partea
(fig. 47, 28), pe o cu diametru! de 0,25 m; printre de se
aflau oase calcinate, cteva fragmente dintr-o de din (fig.
47, 29) de puternic arse deformate de foc, din care unele avu-
forma (fig. 47, 16 -24).
M. 579 : (fig. 16, 5); -1,05 m; orientare NNV 6 200/
00
(cap) -SSE 3 000/
00
(picioare) ; limitele gropii n-au fost precizate-; n de oasele craniului, din schelet s-au mai
resturi putrezite din bazin femure ; oasele scheletul se afla n
pe spate ; la gt se afla un colier compus din cinci mftrgele de : dour1.
mate, din care una (fig. 47, 1) alta (fig. 47, 7) ; una verde
(fig. 47, 6); una (fig. 47, 5) ; una bleu, pe bazin n
partea se afla un obiect de bronz, din care s-a o de tabli'i
(fig. 47, 2).
M. 580 : n -0,70 m ; limitele gropii n-au fost precizate; ca s-a
folosit un vas lucrat la din avnd cea mai mare parte din margine
(fig. 47, 32) ; n cuprinsul urnei, n mare parte se aflau oase calcinate,
de
M. 581 : n groaprt (fig. 14, 11); -0,75 m; groapa cteva oase calci-
nate de cu resturi dintr-o din (fig. 49,
14, 15), o alta din (fig. 49, 16), fragmente mici din marginea unui vas lucrat
la din (fig. 49, 17), precum un fragment dintr-un castron lucrat la
din de tipul cu partea
M. 582 : n (fig. 15, 16) ; -0,60 m; groapa era cu
cteva oase calcinate, fragmente dintr-un vas lucrat la din
(fig. 47, 9), precum un mic fragment dintr-o din
lO Ibidem, R 62.
www.cimec.ro
CORPUSUL DESCOPERIRILOR
M. 583 : n (fig. 15, 9) ; -0,45 m; n se aflau
ceva mai multe oase calcinate de dimensiuni mai mari, cteva fragmente mici din vase lucrate
la din precum un resort de la o de bronz (fig. 47, 3), prin foc.
M. 584 : n -0,42 m; limitele gropii n-au fost precizate; urna era
de fundul unui vas lucrat la roatrt din (fig. 47, 4), n care se aflau cteva
oase calcinatc de
M. 585 : n cu capac ; --0,55 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite ;
ca s-a folosit un vas lucrat la din (fig. 47, 27), n care se cteva
oase calcinatc de un fragment de sferoidalrt de calccdoniu (fig. 47, 12),
o de mov (fig. 47, 11) o de (fig.
47, 15) ; toate au fost trecute prin foc deformate; deasupra oaselor calcinate
se afla o la din din care lipsea partea a
cupei, cu piciorul (fig. 47, 26).
M. 586 : n -0,55 m; limitele gropii n-au fost precizate; urna era
de un vas lucrat la elin cu avnd aproape
partea superioarrt (fig. 47, 33), n care se oase calcinate de
precum un fragment mic dintr-un castron lucrat la roatrt din
M. 587 : n -0,65 m ; limitele gropii n-au fost precizate; ca s-a
folosit partea a unui vas lucrat la din n care se aflau doar cteva
oase calcinate de fragmente dintr-un vas lucrat cu mna (fig. 47, 8).
M. 588 : n -0,65 m ; limitele gropii n-au fost stabilite; urna era re-
de un vas lucrat la din avnd un fragment din margine (fig.
49, 19), n interiorul se cteva oase calcinate de precum resturi
de la patru de total deformate de foc lipite una de alta ; erau (fig. 49,
18), a treia de iar ultima de verzuie.
M. 589 : n -0,66 m; limitele gropii n-au fost precizate; ca s-a
folosit un Yas lucrat la din i lipsea o parte din margine (fig. 49, 51) ;
n cuprinsul ei se aflau destul de multe oase calcinate de precum o de
bronz (dupondius) puternic din vremea roman Antoninus Pius (fig. 49, 50)
11

M. 590 : n -0,55 m; limitele gropii n-au fost precizate; urna era
de partea a unui vas lucrat cu mna din (fig. 47, 14), n
care se oase calcinate de precum un fragment dintr-o
de din (fig. 47, 13).
M. 591 : n ; -0,60 m ; limitele gropii n-au fost stabilite ; ca s-a
folosit partea a unui vas lucrat cu mna din (fig. 49, 24), n care se
seau cteva oase calcinate de precum cteva fragmente mici dintr-o
din
M. 592 : (fig. 16, 10) ; -0,80 m; limitele gropii n-au fost precizate; din schelet,
unui copil, s-au cteva resturi putrezite din. craniu, n regiunea s-au
zece de de (fig. 49, 1 -10), precum fragmente
dintr-o de de
M. 593 : n cu capac ; -0,65 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite ;
ca s-a folosit un vas lucrat cu mna din avnd partea (fig.
49, 26), n care se aflau cteva oase calcinate de precum o dintr-un
castron (fig. 49, 25), ce a servit probabil drept capac.
M. 594 : n ; -0,55 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; urna era
de partea a unui vas lucrat la din n care se
cteva oase calcinate de .. o de
de foc (fig. 49, 13), un fragment de cu baza de
(fig. 49, 12), precum resturi de la trei topite lipite ntre ele, una una verzuie
una (fig. 49, 11).
11
Moneda este puternic iar legenda este
www.cimec.ro
VALENI. O MARE NECROPOLA A DACILOR LIBERI
M. 595: n (fig. 15, 5); 0,72 m: groapa doar oase
calcinatc de
M. 596 : inrineratic n urnrt cu capac : -0,67 111 : limitele gropii n-au putut fi stabilite;
ca s-a folosit un \'as iucrat cu mna din grosolanft, cu semne de ardere avnd
marginea din ca s-au fundul o din partea (fig. 51, 30) : n in-
teriorul urnei s-au oase ralcinatc, de un fragment din fundul unui
castron lucrat la din pasU1 (fig. 51, 29), precum o de fier (fig. 51, 31).
M. 597 : n cu capac ; -0,65 m : limitele gropii n-au fost precizate :
ca s-a folosit un vas lucrat la din distrus n ntregime : deasupra urnei
se afla un fragment dintr-un fund de castron lucrat la roatrt din pastrt cu
de la arderea (fig. 49, 21) : n urn:i se oase ralcinatc de
trei de mat:'t, din rare dou{t plate prismatice (fig. 49, 22, 23) una total
de foc (fig. 49, 20).
M. 598 : n cu capac ; -0,67 m ; limitele gropii n-au fost precizate ;
urna era de un vas lucrat la roatf1 din pastrt cu semne de ardere secundarrt,
avnd un mic fragment din margine (fig. 49, 49) ; o dintr-un castron lucrat n
a servit drept capac (fig. 49, 48) ; n erau oase calcinate curfttatc de
precum 14 de de unele din ele deformate de !oc
(fig. 49, 27 -45} ; pe una din (fig. 49, 31) s-a lipit un fragment de la o
de
M. 599 : n cu capac ; -1,07 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite ;
ca s-a folosit un Yas lu'crat la din (fig. 49, 47), n care se aflau cte_,a
oase calcinate de ; trei fragmente mari dintr-un castron lucrat n
(fig. 49, 46) serveau drept capac.
M. 600 : n -0,95 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; urna era
de un vas lucrat la din (fig. 50, 27), n care se aflau cte\'a oase
calcinate de
M. 601 : -1,05 m ; limitele gropii n-au putut fi stabilite; scheletul, apar-
unui copil, era prost conservat, doar resturi putrezite din craniu, care
s-a descoperit un colier compus din 18 de : 15 cilindrice ma te (fig. 50. 1 -14, 16) :
una (fig. 50, 17) fragmente de la o a doua de albe mate una prisma-
(fig. 50, 15).
M. 602 : n -0,60 m; limitele gropii n-au fost precizate; ca s-a
folosit partea a unui \'as lucrat la din (fig. 50, 26}, n care se
destul de multe oase calcinate.
M. 603 : n -0,83 m; limitele gropii n-au fost stabilite; ca s-a
folosit partea a unui \'as lucrat la din (fig. 51, 42), n care se aflau
oase calcinate de cilindrice de din care una
(fig. 51, 33) una (fig. 51, 34}, un fragment dintr-o de
(fig. 51, 35} cteva fragmente din fundul unui vas lucrat cu mna din
(fig. 51, 3 7) ; n preajma urnei, deci n groapa mormntului, se aflau de asemenea oase
calcinate, de cilindrice de din care una
mult de foc (fig. 51, 32, 36), cilindrice de (fig. 51, 38, 39}, o
de lut ars de culoare cu vopsea (fig. 51, 40) o de bronz
cu capetele (fig. 51, 41).
M. 604 : n (fig. 15, 3}; -0,56 m; groapa oase calci-
nate de fragmente dintr-un vas lucrat la din un alt frag-
ment din fundul unui vas lucrat la (fig. 50, 24}, un fragment din marginea
unui vas lucrat la din pastrt (fig. 50, 20), fragmente din dour1 amfore cu gtul strmt,
una din (fig. 50, 21) alta (fig. 50, 22, 23, 25) o de circa 10 cm
n diametru, la 10 cm deasupra fundului.
M. 605 : n groapi"t (fig. 15, 13) ; -0,84 m; groapa era cu
oase calcinate,
www.cimec.ro
CORPUSUL DESCOPERIRILOR
55
M. 606 : n ; -0,65 m ; ca s-a folosit partea a unui vas
lucrat cu mna din (fig. 50, 18), n care se aflau oase calcinate de

M. 607 : n urnrt cu capac (fig. 15, 12) ; --0,55 m ; ca s-a folosit un vas
lucrat la din (fig. 50, 78), a c;irui margine a fost prin
agricole; n s-au oase calcinate de o de fier (fig. 50, 75),
fragmente dintr-un ac de cusut (') de fier (fig. 50, 77) 26 prismatice de
deformate de foc (fig. 50, 28-49, 53, 58, 61, 62); deasupra se afla un fund de
castron lucrat la din (fig. 50, 65), folosit drept capac; groapa era um-
cu cteva oase calcinate, o de (fig. 50, 59), o
de calcedoniu (fig. 50, 76) 21 de sticH unele total deformate
de foc (fig. 50, 50-52, 54-57, 60, 63-74)
12

M. 608 : n groapii (fig. 15, 10) ; -0,60 m; groapa oase calci-
nate, cteva fragmente mici dintr-un vas lucrat cu mna din (fig.
50, 19).
n arealul necropolei I au mai fost descoperite trei cuptoare n aer liber, avnd
adncite n sol, nici o amenajare.
Cuptorul 1, situat la circa 7 m spre sud de de fonnrt aproximativ (0,50 x
x0,67 m), era orientat pe VNV 5 200/
00
-ESE 2 000/
00
(fig. 15, 19). vatra
cuptorului, la 0,46 m adncime de a solului, erau puternic la
(2 -3 cm), iar n profunzime la (2 -3 cm). n cuprinsul cuptorului nu s-a semnalat
nici un fel de inventar.
Cuptorul II se afla n marginea de nord-vest a necropolei. El avea forma aproximativ
era orientat pe NNV 5 800/
00
-SSE 2 600/
00
Semnele de ardere
erau vizibile pe la 0,55 m adncime, pe cu aceluia dinspre sud,
unde a fost probabil gura cuptorului (fig. 15, 20). Nici n groapa acestui cuptor nu a
fost descoperit inventar.
Cuptorul III se afla n imediata a cuptorului II, spre est. acestuia.
de era adncit la -0,52 m avea orientarf'a pc NNV 6 100/
00
-:-
SSE 2 900/
00
n cazul acestui cuptor, latura dinspre SSE nu prezenta urme de ardere. n
cuprinsul gropii s-a doar o lespede de la la circa 7 cm deasupra
,etrei (fig. 16, 24).
Depunerile formate pe teritoriul necropolci n perioada ei cuprindeau nume-
roase materiale, ntre acestea o mare cantitate de fragmente ceramice, din care, n
afara unui procent ridicat de amfore romane, aici doar partea a unui vas
lucrat la din cu marginea spre interior (fig. 51, 28). Tot n cu-
prinsul acestor depuneri au mai fost descoperite obiecte : trei fibule de bronz (fig.
51, 17, 20, 21); un fragment de colan (?) din de fier de bronz (fig. 51, 19); fibule
de fier (fig. 51, 24, 25); o de fier (fig. 51, 18); o mare
de fier (fig. 51, 27) ; o (inel ?) cu capetele deschise apropiate, cu trei de proe-
rotunde, de bronz (fig. 51, 26); o de de fier (fig. 51, 16); un pandantiv de fier
n de (fig. 51, 22) ; 14 (ntregi fragmente) sferoidale de calcedoniu
(fig. 51, 3 -15, 23) ; o mare de turcoaz (fig. 51, 1) ; un fragment de
mare de (fig. 51, 2) ; trei sferoidale de vop-
site cu (fig. 52, 1 -3) ; 58 de (fig. 52, 4 -60, 84) ; zece
cilindrice de (fig. 52, 61 -68, 71) ; 14 de defor-
mate de foc (fig. 52, 69, 70, 72 -83) ; o de mov (fig. 52, 85); un fragment
de mare, probabil de bleu (fig. 52, 86) ; cinci cilindrice (fig. 52,
12
1. V. Ursacbi, R 63.
www.cimec.ro
56
VALEN!. O MARE NECROPOLA A DACILOR LIBEfil
92 -96), una (fig. 52, 97) altele patru deformate (fig. 52, 87 -90) de
mari de portocalie (fig. 52, 91, 1 O 1) ; sferoidale cu
de turcoaz (fig. 52, 98, 99) ; o mare bitronconic;'t de nrdc (fig. 52, 100).
B. N E C R O P O L A 1 1
1\1. 1 : n (fig. 15, 6); ---0,35 m; limitele gropii erau neclare, fiind stabilite
de oase calcinate, ci!rbuni; urna, aproape n totalitate prin
agricole, se afla n cu gura spre nord-est. n marginea de sud a gropii ;
ca s-a folosit un vas lucrat cu mna din pasU't grosolan;'t de culoare dccorat;i
cu bru alveolar, n care se oase calcinatc de cu cte\ a
mici de ; urna nu se pc fundul gropii, ci la 7 cm deasupra acestuia ; alte
oase calcinate, cu o mid sfcroidalrt de
cu (fig. 53, 63), erau n pc o grosime de 0,15 m.
M. 2 : n cu capac (fig. 15, 18) ; -0,48 m; fundul gropii a fost adincit
cu 5 cm pe latura de sud, acolo unde a fost urna, o de dimensiuni mari lucratrt
la din i lipseau elin partea probabil n urma
agricole (fig. 53, 64) ; n se aflau relativ multe oase calcinate de un colan
de fier fragmentar, pe care s-au resturi de (fig. 53, 62), cinci sferoidale
de (fig. 53, 50, 51, 54, 56, 57) opt de chihlimbar de forme
diferite (fig. 53, 48, 49, 52, 53, 55, 58, 60, 61), deasupra se resturile unui castron
lucrat la din (fig. 53, 59) ; o parte din oasele calcinate au fost aruncate n
cu de lemn de tare
13

M. 3 : n (fig. 15, 17) ; -0,55 m; oasele calcinatc, de
dar amestecate cu au fost peste tot n pe o grosime de 0,25 m.
M. 6 : n (:); -0,27 m; mormntul a fost distrus cu prilejul
agricole; s-au numai cteva fragmente dintr-un vas lucrat la din m-
cu oase calcinate.
M. 7 : (fig. 16, 1) ; -0,31 m; orientare NNV 50/
00
(cap) -SSE 3 250/
00
(pi-
cioare) ; scheletul, unui copil, a fost- distrus n mare parte de agricole ; s-au
cteva fragmente de craniu, coaste oasele picioarelor, care schelctului
era pe spate.
M. 8 : (fig. 16, 12); -0,47 m; orientare NI\E 100/
00
(cap) --SSV 3 300/no
(picioare) ; scheletul, cu oasele complet putrezite, unui infans I (?) avea n-
pe spate, cu minile pe corp.
M. 9 : (fig. 16, 27); -0,55 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; NNE
(cap) -SSV 3 450/
00
(picioare); scheletul, cu oasele putrezite, unui infans 1
(?) avea pe spate, cu minile pe corp, picioarele apropiate la genunchi
apoi spre ; la gt se afla o de calcedoniu (fig. 16, 27 a ; 53,
33) ; n groapa mormntului 9 se aflau o parte din oasele inventarul mormntului 10, pc care
1-a suprapus 1-a distrus n cea mai mare parte
14

M. 10 : (fig. 16, 27); -0,55 m; mormnt distrus n cea mai mare parte de
mormntul 9 ; in situ s-au femurul drept, care se o de de bronz
(fig. 16, 27 c; 53, 32); celelalte oase diferite obiecte din mormntul 10 au fost n umplutura
mormntului 9 ; un fragment din maxilarul inferior se afla n regiunea a scheletului
din mormntul 9, spre stnga lui la 0,15 m .deasupra fundului gropii, iar alte oase, printre care
mai multe de craniu, erau grupate la picioare ; femurul stng se afla pe genunchiul stng
al scheletului din mormntul 9 ; o parte din piesele inventarul acestui mormnt au fost
13
Ibidem, H 52.
14
Ibidem, R 53.
www.cimec.ro
CORPUSUL DESCOPERIRILOR !17
de n umplutura mormntului 9; un torques de argint din fir rectangular n
(fig. 16, 27 d; 53, 34), mpreunrt cu cinci mici sferoidale transparente, cu alb-
(fig. 16, 27 c; 53, 27 -31), se aflau ntre oasele depuse n de sud al mormntului,
iar un fragment dintr-un de fier (fig. 16, 27 h; 53, 26) se pc stngt
5

M. 11 : (fig. 16, 18); -0,25 m; orientare NNV 6

(cap) -SSE 2 900D/
00
(picioare) ; scheletul, unui copil, era distrus n cea mai mare parte, iar oasele
au fost ele n parte deplasate din initiati ; n umplutura gropii se trei fragmente
uin urna (:) mormntului 12, mpreunrt cu cteva oase arse.
M. 12 : n U) ; -0,25 m ; singurele indicii asupra acestui mormnt erau
trei fragmente dintr-un vas lucrat la din folosit ca (!), mpreunrt cu
cteva oase calcinate.
M. 54 : (fig. 16, 14); -0,35 m; orientare N (cap) -S (picioare); limitele
gropii n-au fost precizate : starea de conservare a schelctului, unui copil n
pc spate, cu minile de-a lungul corpului, era foarte : oasele putrezite, n parte
distruse cu crcazia s-au n majoritate n lor ; n regiunea
gtului s-au descoperit 13 mici sferoidale, dintre care trei verzi (fig. 53, 12, 15, 16), una
turcoaz (fig. 53, 13) zece albe transparente (fig. 53, 6-11, 14).
M. 55 : n urnrt ; -0,28 m ; limitele gropii n-au fost precizate; urna era
n cea mai mare parte prin lucrrtrile agricole ; ca s-a folosit un vas lucrat cu mna din
n care se aflau cteva oase calcinate de o de
mov, prin foc (fig. 53, 23).
M. 56 : n -0,28 m :limitele gropii n-au putut fi stabilite; mormntul
a fost n mare parte distrus de agricole ; s-au prtstrat doar cteva oase calcinate
de o de mov (fig. 53, 19), un fragment dintr-o
de foc, precum un fragment dintr-o de (fig. 53, 20).
M. 57 : n cu capac (fig. 15, 1) ; -0,50 m; ca s-a folosit un vas
lucrat la din cu pete de la arderea (fig. 53, 25),ncarese
seau cteva oase calcinate de ; drept capac s-a utilizat o troncon
cu mna din (fig. 53, 4 7), cu semne evidente de arde re cu gura
n jos, din care cteva fragmente au fost deplasate la 0,70 m spre sud-vest ; de sub
capac n apropiere s-au mari din craniul unui schelet (mormntul de
58), distrus cu prilejul urnei din mormntul 57.
M. 58 : (fig. 15, 1) ; -0,50 m (!) ; din acest mormnt s-au numai
de craniu, care sub capacul urnei din mormntul 57.
M. 59 : (fig. 16, 23) ; -0,30 m ; orientare N (cap) -S (picioare) ; limitele
gropii n-au fost precizate; scheletul, unui infans II (:), era prost conservat;
sa era pe spate, cu capul ntors spre stnga, mna dreaptrt pe corp, iar cea
din cot pc bazin ; la gt se aflau sferoidale de mov, una
mai mare (fig. 53, 1) alta mai (fig. 53, 4) mici discoidale de verde
(fig. 53, 3, 5) ; n apropierea scheletului, ntr-o galerie de animal se afla o de
bronz (fig. 53, 2), a la acest mormnt nu este
M. 60 : ; -0,55 m ; limitele gropii n-au fost precizate ; din schelet s-au mai
cteva mici fragmente putrezite din craniu.
M. 61 : n (fig. 15, 15) ; -0,40 m ; groapa cteva oase calcinatc,
:.mestecate cu crtrbuni, precum un fragment dintr-un ac de cusut de fier (fig.
53, 46).
M. 62 : n (fig. 15, 14); -0,60 m; oasele calcinatc, de
au fost puse direct n fiind amestecate doar cu de lemn de tare ; incine-
rarea n-a fost prea n-a dus arderea aproape a oaselor, ca n cazul altor
morminte de la de oase din schelet mult mai mari ; oasele calcinate,
n cantitate mai mare n cu alte morminte, n-au fost puse ci aruncate
amestecate cu pe o grosime de 0,15 m pe aproape tot cuprinsul gropii; n marginea de sud
la Ibidem.
a - Vi>leni. o mare necropolil a dacilor lil.Jeri
www.cimec.ro
!\8
V ALENI. O MARE NECROPOLA A DACILOR LIBERI
a acesteia, la O, 1 O m deasupra fundului gropii, a fost n un borcan mic
lucrat la din (fig. 53, 45), n interiorul nu se aflau oase calcinate, ci
doar n centrul gropii, n cu vrful n sus, se afla un de fier (fig. 53,
44)1
6

M. 63 : n cu capac (fig. 15, 8); -0,40 m; ca s-a folosit un ,as
mare lucrat cu mna din n care se relativ multe oase calcinate
de ; urna era cu partea a unui vas lucrat cu mna din grosolanrt,
puternic ars secundar (fig. 53, 24), n a vasului ; cteva oase calcinate
de se aflau n inclusiv deasupra capacului sub
M. 64 : n (fig. 15, 7) ; -0,26 m ; ca s-a folosit partea
a unui vas mare lucrat cu mna din n care se oase calcinate,
de precum fragmente dintr-un pandantiv n de lucrat din argint
n tehnica filigranului (fig. 53, 17) ; cteva oase calcinate de se aflau sub
de n ; mai la urna a fost la partea ei
de agricole, unele fragmente fiind antrenate n zonele din afara gropii mormntului.
M. 65 : n (fig. 15, li) ; -0,32 m; urna era de partea in-
a unui vas lucrat cu mna din ; oasele calcinate, foarte
de se numai n
M. 66 : n (fig. 15, 4) ; -0,55 m ; groapa cteva oase calcinate,
amestecate cu
M. 67 : (fig. 16, l) ; -0,25 m; orientare :t\ (cap) -S (picioare); limitele gropii
n-au putut fi precizate; din scheletul unui infans II (! ), n cea mai mare
parte, s-au resturi putrezite din craniu, deranjat humerusul stng ; la gt se
afla un colier compus din de ; cinci prismatice cu baza
una (fig. 53, 35) patru mov (fig. 53, 36, 41 -43), precum patru mici sferoi-
dale, una verde (fig. 53, 37) trei (fig. 53, 38 -40).
M. 68 : (fig. 16, 13); -0,32 m; orientare \" (cap) --E (picioare); limitele
gropii n-au fost precizate; scheletul, unui infans II(:), era destul de prost conservat;
craniul era complet iar restul oaselor se aflau ntr-un stadiu avansat de putrezire; s-au
craniul, o parte din coaste, coloana proxima! al femurului stng ;
scheletului pare fi fost pe spate ; n partea a scheletului, ntr-o galerie
de animal, se afla un fragment dintr-un de fier (fig. 53, 21), a apartenenFt la mormnt
este
M. 69 : -0,50 m ; limitele gropii n-au fost precizate; din schelet s-au
doar cteva fragmente putrezite din craniu.
M. 70 : (fig. 16, 22); -0,35 m; limitele gropii n-au putut fi stabilite; scheletul
era complet ; singurele indicii asupra mormntului erau pietrele cu care a fost
groapa ; pietrele, trei lespezi puse pe cant, una n continuarea celeilalte, pe NE -SV,
ar putea sugera orientarea mormntului ; faptul celelalte pietre erau spre nord-est de
primele, pe partea lor ar permite pietrele pe cant se aflau pe latura
de NV a gropii.
M. 153 : (fig. 17, 9) ; -0,25 m; orientare N (cap) -S (picioare) ;
a scheletului era prin agricole, iar restul oaselor erau complet putre-
zite ; scheletul, unui copil de ani, se afla n pe spate cu minile
pe corp ; piciorul drept era ndoit din genunchi apropiat de piciorul stng ; pe torace
se aflau mici sferoidale de verde, iar n regiunea picioarelor, de
agricole, o de .
. '
Pe necropolei II au mai fost cteva fragmente ceramice, o de bronz
cu capetele deschise (fig. 53, 22) o de argint (fig. 53, 18) din anii
196-211 (Septimius Severus: Iulia Domna)
17

18
Ibidem, H M.
17
RIC, IV/1, p. 170, nr. 575.
www.cimec.ro
III. OB.IECTE DE UZ CASNIC, PIESE
VESTIMENTARE, PODOABE, MONEDE
RfCIPIENTE DE LUT DE
:\Iormintele de la Y;tleni au in general un inYentar numai din ele
piese mai numeroase ori de o mai mare Yaloarc. datorit;t dimensiunii sale, necropola
pune la un Yolum de materiale, ntre care mici unelte de uz casnic,
accesorii vestimcntare, numeroase obiecte de monedc, pahare de o
de ,-ase de lut. O de detaliu a categoriilor de obiecte ne
o din domeniul materiale, precum cu privire la obiceiurile de port,
la podoabele preferate la practicile funerare.
A. OBIECTE DE UZ CASNIC
Din categoric de obiecte fac parte acele de cusut de fier. Starea de con-
senare a multora din aceste piese este destul de nct o ncadrare
a lor nu mai este
a. Ace de cusut
Aceste mici unelte, lucrate in totdeauna din fier, au o lungime de circa 8 -9 cm. Ele au
fost descoperite n mormintele 53, 61, 259, 302, 311, 337, 480, 488, 489, 547 607 (fig. 54, 1).
Obiecte similare de fier au mai fost in unele morminte de la t,
2
, Moldo-
Yeni' Bozieni
4
, iar de bronz la Locusteni".
b.
Cnelte de acest fel au fost descoperite n mormintele 10, 52, 62, 68, 75, 136, 343, 365,
463, 501 507 (fig. 54, 2). :\Iulte din ele s-au doar prin fragmente, prezentind uneori un
grad naintat de ceea ce adesea reconstituirea tipurilor O
ce ar putea fi pe baza materialului este aceea lama unor avea di-
mensiuni mai mari, de circa 9 cm lungime 2 cm (exemplarele din mormintele 62