Sunteți pe pagina 1din 4

Manuscrisul 1546 AS-Iai fila 77 v-79 r

1Fericit brbatul
ce se cnt de obte n sfintele monastiri
Ms. 1546 ASI f. 77v-79


'
''

e ri cit b r ba - - tul, A li lu - - i - - i
- - a. Ca re le n-a u - um bla - at n sfa - - tu ul ne cre
- - di - in cio - i lo - - or, A - - - - - li lu - -
- - i - - - - - a.
C ti e - Do - - om nu - - ul ca - lea drep i - - lo -
or i ca - lea ne cre din cio - - i - lor va - - - - -a pi -
Manuscrisul 1546 AS-Iai fila 77 v-79 r


2
''Slu jii Dom nu lui cu - fri - - - c - - i v bu cu ra - ai
Lui cu - - cu - - tre - - mu - - ur, A - - - - - li
lu - - - - i - - - - - a.
Fe ri - ci - ii to - oi ca - re n dj du e - - - - esc
spre - - - - - D - n su - - ul, A - - - - - li lu -
- - - i - - - - - a.
- - a.
e ri - - -, A - - - - li - lu - - - - i - - -
Manuscrisul 1546 AS-Iai fila 77 v-79 r


3

'''


Scoa l - Doa - am ne - -, mn tu ie e te m Du - um ne -
ze - - - - - u - ul me - - eu, A - - - - - li lu -
- - - i - - - - - a.
A Dom nu - lui es te mn tu - i - - - rea - - i pes te no ro
dul Tu bla gos lo ve - - ni - - - - - a - - Ta - - -, A
- - - - - li lu - - - - i - - - - - a.
Sla v - Ta t - - lu - ui i Fi u lu - ui i Sf - tu
- - lu - ui Du - - uh, A - - - - - li lu - u - - i -
- - - - a.
Manuscrisul 1546 AS-Iai fila 77 v-79 r


4

'''


i a cum i - pu ru - - rea - - i n ve cii - - ve -
cii - lo - - - - or, A - - mi - - in, A - - - - - li
lu - - - - i - - - - - a.
A li - lu - i - a -, A - - - li - lu i - - a - -
A li lu - - - - i - - a, Sla v i - - e - Dum ne
ze - - - - - u - - - - - le.
A li - lu i - - a -, A - - li - lu i - - a - -
A li lu - - - - i - - a, Sla v i - e Du um - ne
ze - u - - le - - - - - - -