Sunteți pe pagina 1din 2

8.2 8.3 9.2 9.

4
1 I 5-2010
Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor de
ventilare i climatizare
x
2 I 18/1-2001
Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor
interioare de cureni slabi aferente cladirilor civile i de
producie
3 I 18/2-2002
Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor
electrice de semnalizare a incendiilor i a sistemelor de
alarmare contra efracei din cladiri
4 I 9-1994
Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor
sanitare
x
5 NP 086-2005
Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea
instalaiilor de stingere a incendiilor
x
6 I 13-2002
Normativ privind proiectarea i executarea instalaiilor de
nclzire central
x
7 I 31-1999
Normativ pentru proiectarea i executarea istemelor de
alimentare cu gaze petroliere lichefiate(G.P.L)
8 GP 051-2000
Ghid de proiectare, execuie i exploatare a centralelor
termice mici
x
9 GP 052-2000
Ghid pentru instalaii electrice cu tensiuni de pn la
1000V c.a i 1500V c.c
10 C 16-1984
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrrilor de
construcii i a instalaiilor aferente
x x x x
11 C 56-2002
Normativ pentru verificarea calitatii i receptia lucrarilor
de instalatii aferente constructiilor
x x x x
12 P 118-1999
Normativ de sigurana la foc a construciilor
x x x x
13 C 142-1985
Instruciuni tehnice pentru executarea i recepionarea
termoizolaiilor la elemente de instalaii
x
14 NP 029-2002
Normativ de proiectare, executie i exploatare pentru
reele termice cu conducte preizolate
x
BIBLIOGRAFIE
- REGLEMENTRI TEHNICE -
PENTRU SUSINEREA EXAMENULUI DE
AUTORIZARE CA DIRIGINTE DE ANTIER
Nr. crt Denumire reglementare tehnica
Indicativ
reglementare
tehnica
8.2 8.3 9.2 9.4
Nr. crt Denumire reglementare tehnica
Indicativ
reglementare
tehnica
15 NP 031-1999
Normativ pentru proiectarea, execuia i exploatarea
instalaiilor de nclzire prin radiaie de pardoseal
x
16 NP 058-2002
Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor
centralizate de alimentare cu energie termic-reele i
puncte termice
x
17 NP I 7-2002
Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor
electrice cu tensiuni pn la 1000V c.a i 1500V c.c
18 NTE 007/2008
Normativ pentru proiectarea i executarea reelelor de
cabluri electrice
19 NT-PEE-2008
Norme tehnice privind proiectarea, executarea i
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
x x
20 ST 023-1999
Specificaie tehnic privind controlul calitii execuiei
sistemelor de distribuie a gazelor naturale utiliznd
conducte din polietilen de medie densitate.Cerine de
calitate. Procedur de verificare
x
21 ST 024-2000
Specificaie tehnic privind tehnologiile de execuie i
procedeele de verificare a sistemelor de distribuie a
gazelor naturale, cu conducte din polietilen
x
22 NTPESAGN /2004
Norme tehnice privind proiectarea, executarea i
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
x
23 I 27-1982
Instruciuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a
mbinarilor sudate de conducte tehnologice.
24 GT-063-04
Ghid privind criteriile de performan ale cerinelor de
calitate conform legii nr.10/1995 privind calitatea n
construcii, pentru instalaii sanitare
x x
25
O.M.T. nr.
571/19.12.1997
Norme tehnice privind proiectarea i amplasarea
construciilor, instalaiilor i panourilor publicitare n
zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte i tuneluri
rutiere.
x x