Sunteți pe pagina 1din 80

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


Anul 178 (XXII) Nr. 780 Luni, 22 noiembrie 2010
S U M A R
Nr. Pagina Nr. Pagina
ORDONANE ALE GUVERNULUI ROMNIEI
103. Ordonan de urgen pentru rectificarea bugetului
de stat pe anul 2010 .................................................. 272
104. Ordonan de urgen pentru rectificarea bugetului
asigurrilor sociale de stat pe anul 2010.................... 7376
DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
255. Decizie pentru eliberarea domnului Dan-Tudor
Lazr din funcia de consilier de stat n cadrul
aparatului propriu de lucru al primului-ministru .......... 76
256. Decizie privind numirea domnului Dan-Tudor Lazr
n funcia de secretar de stat la Ministerul Finanelor
Publice........................................................................ 76
257. Decizie pentru numirea doamnei Andreea Maria
Paul n funcia de consilier de stat n cadrul aparatului
propriu de lucru al primului-ministru .......................... 77
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
248. Decizie a preedintelui Ageniei pentru
Implementarea Proiectelor i Programelor pentru
ntreprinderi Mici i Mijlocii privind modificarea
Procedurii de implementare a Programului pentru
dezvoltarea abilitilor antreprenoriale n rndul
tinerilor i facilitarea accesului acestora la finanare
START, aprobat prin Decizia preedintelui Ageniei
pentru Implementarea Proiectelor i Programelor
pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii nr. 69/2010 .......... 7778
249. Decizie a preedintelui Ageniei pentru
Implementarea Proiectelor i Programelor pentru
ntreprinderi Mici i Mijlocii privind modificarea
Procedurii de implementare a Programului naional
multianual pe perioada 20022012 de nfiinare i
dezvoltare de incubatoare tehnologice i de afaceri,
aprobat prin Decizia preedintelui Ageniei pentru
Implementarea Proiectelor i Programelor pentru
ntreprinderi Mici i Mijlocii nr. 125/2010 .................... 78
2.718. Ordin al ministrului finanelor publice privind
prospectul de emisiune al obligaiunilor de stat cu
cupon denominate n euro lansate n luna noiembrie
2010 .......................................................................... 7980
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. Obiectul prezentei ordonane de urgen l
constituie rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, aprobat
prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 60 i nr. 60 bis din
27 ianuarie 2010, cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 2. (1) Influenele asupra veniturilor bugetului de stat
pe anul 2010, detaliate pe capitole i subcapitole, sunt
prevzute n anexa nr. 1.
(2) Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe
anul 2010 pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de
credite este prevzut n anexa nr. 2.
(3) Bugetul de stat pe anul 2010 se majoreaz la venituri cu
suma de 1.202,9 milioane lei i la cheltuieli cu suma de
1.202,9 milioane lei.
Art. 3. Se autorizeaz Administraia Prezidenial s
redistribuie n anexa nr. 3/01/29 Fia obiectivului/proiectului/
categoriei de investiii, la capitolul 51.01 Autoriti publice i
aciuni externe, suma de 5,0 mii lei de la fia cod obiectiv 5
e) Alte cheltuieli asimilate investiiilor, articolul 71.03 Reparaii
capitale aferente activelor fixe, la fia cod obiectiv 2 Dotri
independente, alineatul 71.01.02 Maini, echipamente i
mijloace de transport.
Art. 4. (1) La bugetul Senatului Romniei pe anul 2010 se
introduce anexa nr. 3/02/13 Sume alocate pentru activiti
finanate integral din venituri proprii, care la partea de venituri
are prevzut suma de 4,0 mii lei, la capitolul 33.10 Venituri din
prestri servicii i alte activiti, subcapitolul 33.10.08 Venituri
din prestri servicii.
(2) Cheltuielile din veniturile proprii prevzute la alin. (1) pe
titluri de cheltuieli sunt prevzute n anexa nr. 2.
Art. 5. Se autorizeaz Consiliul Naional pentru Studierea
Arhivelor Securitii s redistribuie n anexa nr. 3/10/29 Fia
obiectivului/proiectului/categoriei de investiii, la capitolul 51.01
Autoriti publice i aciuni externe, suma de 30,0 mii lei de la
fia cod obiectiv 5 e) Alte cheltuieli asimilate investiiilor,
alineatul 71.01.30 Alte active fixe, la fia cod obiectiv 2 b
Dotri independente, alineatul 71.01.02 Maini, echipamente
i mijloace de transport.
Art. 6. (1) Influenele prevzute n bugetul Secretariatului
General al Guvernului, la capitolul 67.01 Cultur, recreere i
religie, titlul Alte cheltuieli, includ i suma de 8.000 mii lei
pentru susinerea cultelor.
(2) Suma prevzut la alin. (1) se utilizeaz potrivit
dispoziiilor Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unitile de cult aparinnd
cultelor religioase recunoscute din Romnia, aprobate prin
Hotrrea Guvernului nr. 1.470/2002, cu modificrile ulterioare,
cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
Art. 7. (1) n anul 2010 sumele aferente cheltuielilor
necesare reprezentrii Romniei n faa Curii de Arbitraj
Internaionale a Centrului Internaional pentru Reglementarea
Diferendelor Relative la Investiii se asigur prin suplimentarea
din Fondul de rezerv bugetar la dispoziia Guvernului,
prevzut n bugetul de stat pe anul 2010, a bugetului
Secretariatului General al Guvernului, pentru Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului.
(2) Sumele prevzute la alin. (1) au destinaie special n
condiiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de
procedur civil i nu pot fi urmrite silit pentru obligaiile de
plat ale Autoritii pentru Valorificarea Activelor Statului, stabilite
prin titluri executorii.
Art. 8. (1) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice s
introduc n bugetul pe programe Programul Servicii de
informare financiar specializate i baze de date, necesare
activitii de administrare a datoriei publice, pe perioada 2010
2012, n valoare total de 499,0 mii lei, din care 21,0 mii lei pe
2
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
O R D O N A N E A L E G U V E R N U L U I R O M N I E I
GUVERNUL ROMNIEI
O R D O N A N D E U R G E N
pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
Avnd n vedere:
analiza execuiei bugetare derulat pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2010;
asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite n vederea desfurrii normale a activitii acestora
pn la finele anului,
innd seama de faptul c nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecine negative urmtoarele:
imposibilitatea asigurrii fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite n vederea desfurrii activitii
acestora n bune condiii pn la finele anului;
imposibilitatea asigurrii fondurilor necesare susinerii proiectelor de investiii;
imposibilitatea asigurrii fondurilor necesare plii arieratelor n anumite domenii de activitate,
n considerarea faptului c toate aceste elemente vizeaz interesul public general i constituie situaii de urgen i
extraordinare a cror reglementare nu poate fi amnat,
n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat, i al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice,
cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.
3
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
anul 2010, 240,0 mii lei pe anul 2011 i 238,0 mii lei pe
anul 2012. Valoarea total a programului poate fi angajat n
anul 2010.
(2) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice s introduc
n bugetul pe programe Programul Servicii de asisten juridic
necesare implementrii Programului-cadru de emisiuni de titluri
de stat pe termen mediu Medium Term Notes, pe perioada
20102013, n valoare total de 3.559,0 mii lei, din care
1.474,0 mii lei pe anul 2011, 1.045,0 mii lei pe anul 2012 i
1.040,0 mii lei pe anul 2013. Valoarea total a programului poate
fi angajat n anul 2010.
(3) Se autorizeaz Ministerul Finanelor Publice s introduc
n bugetul pe programe Programul Servicii de acces la
platforme de decontare care permit comunicaia securizat a
tranzaciilor i informaiilor financiare prin intermediul unor
produse dedicate i specializate, necesare pentru conexiunea la
Sistemul Electronic de Pli, pe perioada 20102013, cu
posibilitate de prelungire, n valoare total de 4.143,0 mii lei, din
care 86,0 mii lei pe anul 2010, 1.263,0 mii lei pe anul 2011,
1.338,0 mii lei pe anul 2012 i 1.456,0 mii lei pe anul 2013.
Valoarea total a programului poate fi angajat n anul 2010.
Art. 9. Se autorizeaz Ministerul Justiiei s introduc n
anexa nr. 3/17/15 Sinteza sumelor alocate pentru instituii
publice finanate parial din venituri proprii urmtoarele
modificri:
a) diminuarea cu suma de 7.873,0 mii lei la capitolul 33.10
Venituri din prestri servicii i alte activiti, din care suma de
973,0 mii lei la subcapitolul 33.10.08 Venituri din prestri
servicii i suma de 6.900,0 mii lei la subcapitolul 33.10.16
Venituri din valorificarea produselor obinute din activitatea
proprie sau anex;
b) suplimentarea cu suma de 5.086,0 mii lei la capitolul 43.10
Subvenii de la alte administraii, subcapitolul 43.10.09
Subvenii pentru instituii publice;
c) la capitolul 61.10 Ordine public i siguran naional,
diminuarea cu suma de 5.870,0 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de
personal, suplimentarea cu suma de 6.020,0 mii lei la titlul 20
Bunuri i servicii, diminuarea cu suma de 764,0 mii lei la titlul
Transferuri ntre uniti ale administraiei publice, diminuarea
cu suma de 7.873,0 mii lei la titlul Active nefinanciare;
d) la capitolul 68.10 Asigurri i asisten social,
suplimentarea cu suma de 5.700,0 mii lei la titlul Asisten
social.
Art. 10. Se autorizeaz Ministerul Justiiei s redistribuie
n anexa nr. 3/17/29 Fia obiectivului/proiectului/categoriei de
investiii, la capitolul 61.01 Ordine public i siguran
naional:
a) suma de 717,0 mii lei de la fia cod obiectiv 5 e) Alte
cheltuieli asimilate investiiilor, alineatul 71.01.30 Alte active
fixe, la fia cod obiectiv 2 Dotri independente,
alineatul 71.01.02 Maini, echipamente i mijloace de
transport;
b) suma de 325,0 mii lei de la fia cod obiectiv 5 e) Alte
cheltuieli asimilate investiiilor, articolul 71.03 Reparaii capitale
aferente activelor fixe, la fia cod obiectiv 66 Sediu Judectorie
Zrneti, alineatul 71.01.01 Construcii suma de 246,0 mii lei,
la fia cod obiectiv 862 Extindere sediu Judectorie Cmpulung
Moldovenesc, alineatul 71.01.01 Construcii suma de
43,0 mii lei i la fia cod obiectiv 3 Cheltuieli pentru elaborarea
studiilor de prefezabilitate, fezabilitate i alte studii, alineatul
71.01.01 Construcii suma de 36,0 mii lei.
Art. 11. Se autorizeaz Ministerul Aprrii Naionale s
efectueze redistribuiri de sume n cadrul anexei nr. 3/18/13
Sume alocate pentru activiti finanate integral din venituri
proprii, la venituri, ntre capitole i subcapitole, cu ncadrarea n
suma total aprobat.
Art. 12. Se autorizeaz Ministerul Aprrii Naionale s
introduc n anexa nr. 3/18/15 Sinteza sumelor alocate pentru
instituii publice finanate parial din venituri proprii urmtoarele
modificri:
a) diminuarea cu suma de 700,0 mii lei la capitolul 43.10
Subvenii de la alte administraii, subcapitolul 43.10.09
Subvenii pentru instituii publice;
b) la capitolul 66.10 Sntate, diminuarea cu suma de
700,0 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal, diminuarea cu
suma de 1.068,0 mii lei la titlul 20 Bunuri i servicii,
suplimentarea cu suma de 68,0 mii lei la titlul 71 Active
nefinanciare;
c) la capitolul 67.10 Cultur, recreere i religie,
suplimentarea cu suma de 279,0 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de
personal, suplimentarea cu suma de 312,0 mii lei la titlul 20
Bunuri i servicii i suplimentarea cu suma de 409,0 mii lei la
titlul Active nefinanciare.
Art. 13. Se autorizeaz Ministerul Aprrii Naionale s
efectueze redistribuiri de credite bugetare i de angajament ntre
obiectivele de investiii n continuare, obiectivele de investiii noi
i Alte cheltuieli de investiii, n limita prevederilor bugetare
aprobate.
Art. 14. Se autorizeaz Ministerul Administraiei i
Internelor s suplimenteze veniturile proprii n anexa nr. 3/19/13
Sumele alocate pentru activiti finanate integral din venituri
proprii cu suma de 714,0 mii lei, la capitolul 33.10 Venituri din
prestri servicii i alte activiti, subcapitolul 33.10.05 Taxe i
alte venituri din nvmnt.
Art. 15. Se autorizeaz Ministerul Administraiei i
Internelor s introduc n anexa nr. 3/19/15 Sinteza sumelor
alocate pentru instituii publice finanate parial din venituri
proprii urmtoarele modificri:
a) suplimentarea cu suma de 200,0 mii lei, la capitolul 33.10
Venituri din prestri servicii i alte activiti, subcapitolul
33.10.19 Venituri din serbri i spectacole, manifestri culturale,
artistice i sportive;
b) suplimentarea cu suma de 200,0 mii lei, la capitolul 67.10
Cultur, recreere i religie, la titlul 20 Bunuri i servicii.
Art. 16. (1) Se autorizeaz Ministerul Administraiei i
Internelor s introduc n anexa nr. 3/19/29 Fia
obiectivului/proiectului/categoriei de investiii urmtoarele
modificri:
a) la capitolul 61.01 Ordine public i siguran naional,
la fia cod 2 Dotri independente, se majoreaz
alineatul 71.01.03 Mobilier, aparatur birotic i alte active
corporale cu suma de 135,0 mii lei, prin redistribuire, cu
ncadrare n sumele aprobate la titlul 71 Active nefinanciare;
4
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
b) la capitolul 65.10 nvmnt se introduc urmtoarele
obiective de investiii: Modernizare punct control acces din
cazarma Drgani IGJR cu suma de 133,0 mii lei, Central
termic Pavilion central (sediu Facultatea de Poliie)
Academia de Poliie Alexandru Ioan Cuza Bucureti cu
suma de 600,0 mii lei, Sistem de paz perimetral control acces
i supraveghere la Academia de Poliie Alexandru Ioan Cuza
Bucureti cu suma de 500,0 mii lei, Compartimentare i
modernizare pavilion 45-23-04 din cazarma Flticeni, judeul
Suceava IGJR cu suma de 53,0 mii lei, sume ce vor fi
asigurate prin redistribuire cu ncadrare n sumele aprobate la
titlul 71 Active nefinanciare;
c) la capitolul 80.01 Aciuni generale economice, comerciale
i de munc se introduc urmtoarele obiective de investiii ale
Ageniei Naionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar:
Construcie pilastru OCPI Botoani cu suma de 7,0 mii lei,
Construire sediu OCPI Galai cu suma de 361,0 mii lei, Sediu
BCPI Bicaz, judeul Neam cu suma de 14,0 mii lei, Reabilitare
sediu BCPI Caransebe, judeul Cara-Severin cu suma de
1.237,0 mii lei, Reamenajare i extindere construcie existent
pentru sediul OCPI Clrai cu suma de 3.258,0 mii lei i
Construire sediu OCPI Cluj cu suma de 63,0 mii lei, sume ce
vor fi asigurate prin redistribuire cu ncadrare n sumele aprobate
la titlul 71 Active nefinanciare.
(2) Se autorizeaz Ministerul Administraiei i Internelor s
efectueze redistribuiri de credite bugetare i de angajament ntre
obiectivele de investiii noi, obiectivele de investiii n continuare
i Alte cheltuieli de investiii, cu ncadrare n prevederile
bugetare aprobate.
Art. 17. (1) Din sumele aprobate n bugetul Ministerului
Administraiei i Internelor pe anul 2010, la capitolul 81.01
Combustibili i energie, titlul 51 Transferuri ntre uniti ale
administraiei publice, suma de 90.261.735 lei se repartizeaz
prin hotrre a Guvernului ctre bugetele locale i se utilizeaz
exclusiv pentru achitarea obligaiilor restante ale centralelor
electrice de termoficare ctre Societatea Naional de Transport
Feroviar de Marf C.F.R. Marf S.A.
(2) Suma prevzut la alin. (1) se utilizeaz de Societatea
Naional de Transport Feroviar de Marf C.F.R. Marf S.A.
exclusiv pentru achitarea obligaiilor ctre bugetul de stat,
bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate,
bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetul asigurrilor pentru
omaj.
(3) Ministerul Administraiei i Internelor acord suma
prevzut la alin. (1) dup parcurgerea procedurilor n domeniul
ajutorului de stat, n conformitate cu prevederile Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naionale
n domeniul ajutorului de stat, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 137/2007.
(4) Suma prevzut la alin. (1) se gestioneaz de ctre
unitile administrativ-teritoriale, centralele electrice de
termoficare i Societatea Naional de Transport Feroviar de
Marf C.F.R. Marf S.A. prin conturi distincte deschise la
Trezoreria Statului.
(5) Sumele aflate n conturile prevzute la alin. (4) au
destinaie special n condiiile prevederilor art. 452 alin. (2)
lit. a) din Codul de procedur civil i se utilizeaz numai potrivit
prevederilor prezentei ordonane de urgen.
(6) Sumele rmase neutilizate n conturile de disponibil
deschise potrivit alin. (4) vor fi virate de ctre unitile Trezoreriei
Statului n contul de venituri al bugetului de stat Alte venituri,
la data de 29 decembrie 2010.
Art. 18. (1) n bugetul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii
Rurale, la capitolul 83.01 Agricultur, silvicultur, piscicultur i
vntoare, titlul 80 mprumuturi, sunt cuprinse sumele
reprezentnd contribuia naional aferent Schemei de
garantare pentru sistemul agricol i Schemei de garantare
pentru ntreprinderi mici i mijlocii, cuprins n Programul
Naional de Dezvoltare Rural (PNDR), cu excepia cheltuielilor
de gestiune a schemelor de garantare, precum i contribuia
naional aferent msurii de inginerie financiar din cadrul
Programului operaional de pescuit (POP), cu excepia
comisionului aferent gestionarului schemei de inginerie
financiar.
(2) Se autorizeaz Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
s introduc modificri n execuia bugetar pe anul 2010 la
capitolul 83.01 Agricultur, silvicultur, piscicultur i
vntoare, prin diminuarea sumelor deschise i utilizate, n
cuantum de 175.564 mii lei, de la titlul 56 Proiecte cu finanare
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, articolul
56.04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare
Rural FEADR, i suplimentarea corespunztoare a sumelor
deschise i utilizate la titlul 80 mprumuturi, articolul 80.30 Alte
mprumuturi.
(3) Se autorizeaz Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale
s efectueze redistribuiri de credite bugetare i de angajament
ntre obiectivele de investiii noi, obiectivele de investiii n
continuare i Alte cheltuieli de investiii, cu ncadrare n
prevederile bugetare aprobate.
Art. 19. Sumele reprezentnd pli naionale directe
complementare n sectorul vegetal, aferente anului agricol 2010,
acordate n completarea schemelor de pli naionale directe pe
suprafa, sunt cuprinse n bugetul Ministerului Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale, la capitolul 83.01 Agricultur, silvicultur,
piscicultur i vntoare, titlul 56 Proiecte cu finanare din
fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, articolul
56.04 Programe din Fondul European pentru Agricultur i
Dezvoltare Rural FEADR.
Art. 20. (1) Din sumele aprobate n bugetul Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale pe anul 2010, la capitolul 86.01
Cercetare i dezvoltare n domeniul economic, titlul 51
Transferuri ntre uniti ale administraiei publice, suma de
154.336,0 mii lei se repartizeaz de ctre acesta, n condiiile
legii, pentru plata datoriilor unitilor de cercetare-dezvoltare din
subordonarea i/sau coordonarea Academiei de tiine Agricole
i Silvice Gheorghe Ionescu-ieti ctre bugetul de stat,
bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetul Fondului naional
unic de asigurri sociale de sntate.
(2) Sumele prevzute la alin. (1) se gestioneaz de ctre
Academia de tiine Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu-
ieti i unitile de cercetare-dezvoltare din subordinea i/sau
coordonarea acesteia, prin conturi distincte de disponibiliti
deschise la Trezoreria Statului.
5
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
(3) Sumele aflate n conturile prevzute la alin. (2) au
destinaie special n condiiile prevederilor art. 452 alin. (2)
lit. a) din Codul de procedur civil i se utilizeaz numai potrivit
prevederilor prezentei ordonane de urgen.
(4) Academia de tiine Agricole i Silvice Gheorghe
Ionescu-ieti vireaz sumele datorate unitilor de cercetare-
dezvoltare din subordinea i/sau coordonarea sa n termen de
10 zile lucrtoare de la ncasarea acestora. Unitile de
cercetare-dezvoltare din subordinea i/sau coordonarea
Academiei de tiine Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu-
ieti au obligaia de a utiliza sumele ncasate n contul distinct
deschis la Trezoreria Statului, n termen de 15 zile lucrtoare de
la ncasare, pentru achitarea obligaiilor fa de bugetul de stat,
bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetul Fondului naional
unic de asigurri sociale de sntate.
(5) Sumele rmase neutilizate n conturile de disponibil
deschise potrivit alin. (2) vor fi virate de ctre unitile Trezoreriei
Statului n contul de venituri al bugetului de stat Alte venituri,
n termen de dou zile lucrtoare de la expirarea termenelor
prevzute la alin. (4).
Art. 21. Se autorizeaz Ministerul Mediului i Pdurilor i
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri s
asigure prin bugetele proprii sumele aferente contribuiei
naionale aferente proiectelor finanate n cadrul Programului
Life + pentru instituiile publice aflate sub autoritatea i/sau
coordonarea acestuia i finanate integral din venituri proprii
i/sau finanate parial de la bugetul de stat.
Art. 22. Se autorizeaz Ministerul Mediului i Pdurilor i
Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri s
asigure prin bugetele proprii sumele aferente contribuiei
naionale aferente proiectelor finanate n cadrul Mecanismului
Financiar SEE pentru instituiile publice aflate sub autoritatea
i/sau coordonarea acestora i finanate integral din venituri
proprii i/sau finanate parial de la bugetul de stat.
Art. 23. Se autorizeaz Ministerul Mediului i Pdurilor s
efectueze redistribuiri de credite bugetare i de angajament ntre
obiectivele de investiii noi, obiectivele de investiii n continuare
i Alte cheltuieli de investiii, cu ncadrare n prevederile
bugetare aprobate.
Art. 24. (1) Se autorizeaz Ministerul Transporturilor i
Infrastructurii s introduc n anexa nr. 3/24/15 Sinteza sumelor
alocate pentru instituii publice finanate parial din venituri
proprii urmtoarele redistribuiri de credite bugetare:
a) la capitolul 67.10 Cultur, recreere i religie, s
diminueze titlul 10 Cheltuieli de personal cu suma de 683,0 mii lei
i s suplimenteze titlul 20 Bunuri i servicii cu suma de
683,0 mii lei;
b) la capitolul 84.10 Transporturi, s diminueze titlul 10
Cheltuieli de personal cu suma de 710,0 mii lei i titlul 70
Cheltuieli de capital cu suma de 103,0 mii lei, precum i s
suplimenteze titlul 20 Bunuri i servicii cu suma de 813,0 mii lei.
(2) Se autorizeaz Ministerul Transporturilor i Infrastructurii
s efectueze redistribuiri de credite bugetare i de angajament
ntre obiectivele de investiii noi, obiectivele de investiii n
continuare i Alte cheltuieli de investiii, cu ncadrare n
prevederile bugetare aprobate.
Art. 25. Se autorizeaz Ministerul Educaiei, Cercetrii,
Tineretului i Sportului s efectueze redistribuiri de credite
bugetare i de angajament ntre obiectivele de investiii noi,
obiectivele de investiii n continuare i Alte cheltuieli de
investiii, cu ncadrare n prevederile bugetare aprobate.
Art. 26. (1) Se autorizeaz Ministerul Culturii i
Patrimoniului Naional s efectueze redistribuiri de credite
bugetare n anexa nr. 3/27/15 Sinteza sumelor alocate pentru
instituii publice finanate parial din venituri proprii.
(2) Se autorizeaz Ministerul Culturii i Patrimoniului Naional
s introduc Programul Amenajare muzeistic i punerea n
valoare a spaiului muzeal n anexa nr. 3/27/26 Sinteza
finanrii programelor i, respectiv, anexa nr. 3/27/27 Fia
Programului.
(3) Creditele bugetare repartizate pentru derularea
programului de la alin. (2), precum i creditele de angajament
aferente acestuia, se aloc din bugetul Ministerului Culturii i
Patrimoniului Naional aprobat pe anul 2010.
(4) Se autorizeaz Ministerul Culturii i Patrimoniului Naional
s modifice anexa nr. 3/27/27 fia programului Restaurarea
monumentelor istorice i, respectiv, anexa nr. 3/27/26 Sinteza
finanrii programelor, cu ncadrare n bugetul aprobat pe anul
2010.
(5) Se autorizeaz Ministerul Culturii i Patrimoniului Naional
s efectueze redistribuiri de credite bugetare i de angajament
ntre obiectivele de investiii n continuare i Alte cheltuieli de
investiii, cu ncadrare n prevederile bugetare aprobate.
Art. 27. Se autorizeaz Ministerul Public s efectueze
redistribuiri de credite bugetare n cadrul bugetului aprobat pe
anul 2010, la capitolul 61.01 Ordine public i siguran
naional, ntre ordonatorii secundari de credite, cu ncadrarea
n sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.
Art. 28. Se autorizeaz Serviciul Romn de Informaii s
suplimenteze veniturile proprii n anexa nr. 3/31/13 Sumele
alocate pentru activiti finanate integral din venituri proprii cu
suma de 4.857,0 mii lei, la capitolul 45.10 Sume primite de la
UE/ali donatori n contul plilor efectuate i refinanri,
subcapitolul 45.10.02 Fondul Social European.
Art. 29. Se autorizeaz Ministerul Economiei, Comerului
i Mediului de Afaceri s introduc n anexa nr. 3/24/15 Sinteza
sumelor alocate pentru instituii publice finanate parial din
venituri proprii urmtoarele redistribuiri de credite bugetare la
capitolul 80.10 Aciuni generale, economice comerciale i de
munc:
a) diminuarea titlului 10 Cheltuieli de personal cu suma de
3.100,0 mii lei;
b) diminuarea titlului 20 Bunuri i servicii cu suma de
600,0 mii lei;
c) suplimentarea titlului 55 Alte transferuri cu suma de
3.700,0 mii lei.
Art. 30. Se autorizeaz Academia Romn s efectueze
redistribuiri de sume n cadrul anexei nr. 3/37/15 Sinteza
sumelor alocate pentru instituii finanate parial din venituri
proprii prin suplimentarea titlului 20 Bunuri i servicii cu suma
de 30,0 mii lei i diminuarea cu aceeai sum a titlului 10
Cheltuieli de personal, cu ncadrarea n sumele aprobate la
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu
Bucureti, 22 noiembrie 2010.
Nr. 103.
*) Anexele nr. 14 sunt reproduse n facsimil.
6
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
capitolul 53.10 Cercetare fundamental i cercetare
dezvoltare, pentru Institutul Bucovina.
Art. 31. Se autorizeaz Autoritatea Naional Sanitar
Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor s introduc n anexa
nr. 3/38/15 Sinteza sumelor alocate pentru instituii publice
finanate parial din venituri proprii urmtoarele redistribuiri de
credite bugetare la capitolul 83.10 Agricultur, silvicultur,
piscicultur i vntoare:
a) diminuarea titlului 70 Cheltuieli de capital cu suma de
5.000,0 mii lei;
b) suplimentarea titlului 20 Bunuri i servicii cu suma de
4.300,0 mii lei;
c) suplimentarea titlului 59 Alte cheltuieli cu suma de
700,0 mii lei.
Art. 32. (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea
adugat, pe anul 2010, pentru finanarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judeelor, se suplimenteaz cu
1.500,0 mii lei pentru finanarea cheltuielilor aferente
nvmntului special i centrelor judeene de resurse i
asisten educaional din judeul Constana.
(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adugat, pe anul
2010, pentru finanarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraelor, municipiilor, sectoarelor i municipiului
Bucureti, se diminueaz cu 1.500,0 mii lei, potrivit anexei nr. 3.
Art. 33. Influenele asupra bugetului de venituri i cheltuieli
pe anul 2010 al Fondului naional unic de asigurri sociale de
sntate sunt prevzute n anexa nr. 4.
CAPITOLUL II
Dispoziii finale
Art. 34. Ordonana Guvernului nr. 18/2010 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 590 din 19 august 2010, se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 50 alineatul (2), literele a) i b) se modific
i vor avea urmtorul cuprins:
a) pentru plata obligaiilor unitilor sanitare publice cu
paturi, indiferent de reeaua sanitar din care fac parte,
nregistrate peste termenul de scaden i neachitate la data de
30 iunie 2010, n ordinea cronologic a nregistrrii acestora, n
limita sumei de 859.863,0 mii lei, fr a putea fi efectuate
angajamente legale noi pe baza acestei sume la nivelul unitilor
sanitare. Condiiile i modalitile de stingere a obligaiilor de
plat ale unitilor sanitare cu paturi, nregistrate la data de
30 iunie 2010, se aprob prin ordin comun al ministrului sntii
i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate;
b) diferena pentru plata serviciilor medicale, a medicamentelor
i a dispozitivelor medicale.
2. La articolul 50, dup alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urmtorul cuprins:
(3) Sumele neutilizate dup plata obligaiilor prevzute la
alin. (2) lit. a) vor fi folosite potrivit destinaiilor prevzute la
alin. (2) lit. b).
Art. 35. Prevederile articolului 52 din Ordonana
Guvernului nr. 18/2010 se abrog la data intrrii n vigoare a
prezentei ordonane de urgen.
Art. 36. Alineatul (2) al articolului III din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 55/2010 privind unele msuri de
reducere a cheltuielilor publice, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 425 din 24 iunie 2010, se modific i va
avea urmtorul cuprins:
(2) Fac excepie de la prevederile alin. (1) urmtoarele
cheltuieli:
a) cheltuielile aferente angajamentelor legale ncheiate
nainte de data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de
urgen, inclusiv cele ocazionate de achitarea unor obligaii de
plat restante ale ordonatorilor principali de credite bugetare;
b) cheltuielile pentru transmiterea pensiilor i altor forme de
asisten social;
c) cheltuielile pentru plata serviciilor medicale, medicamente,
dispozitive medicale i materiale sanitare;
d) cheltuielile cu reparaiile i reabilitrile pentru unitile de
nvmnt preuniversitar de stat i instituiile de asisten
social;
e) cheltuielile pentru hran;
f) cheltuielile ocazionate de prestarea serviciilor de iluminat
public, deszpezire, salubrizare, canalizare;
g) cheltuielile aferente programelor/proiectelor cu finanare
extern nerambursabil;
h) cheltuielile pentru drumurile de interes judeean i local;
i) cheltuielile cu utilitile la instituiile publice, respectiv ap,
nclzit, iluminat i for motric.
Art. 37. Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din
Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i
completrile ulterioare, din Fondul de rezerv bugetar la
dispoziia Guvernului se pot aloca, pn la sfritul anului 2010,
pe baz de hotrri ale Guvernului, sume i pentru plata
arieratelor.
Art. 38. Se autorizeaz ordonatorii principali de credite s
detalieze influenele aprobate prin prezenta ordonan de
urgen n bugetele lor i n anexele la acestea pe anul 2010, s
efectueze redistribuiri ntre articolele i alineatele din cadrul
titlului de cheltuieli i s comunice Ministerului Finanelor
Publice, n termen de 5 zile de la intrarea n vigoare a prezentei
ordonane de urgen, detalierea modificrilor aprobate conform
acesteia.
Art. 39. Anexele nr. 14*) fac parte integrant din prezenta
ordonan de urgen.
ANEXA Nr. 1
Influenele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2010 detaliate pe capitole i subcapitole
7
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
8
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
9
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
10
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
ANEXA Nr. 2
TOTAL SECTOR
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
11
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
12
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
13
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
14
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
15
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
16
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
17
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
18
ADMINISTRAIA PREZIDENIAL
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
19
SENATUL ROMNIEI
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
CAMERA DEPUTAILOR
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
20
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
21
NALTA CURTE DE CASAIE I JUSTIIE
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
CONSILIUL LEGISLATIV
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
22
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
23
CURTEA DE CONTURI
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
CONSILIUL CONCURENEI
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
24
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
25
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
CONSILIUL NAIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITII
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
26
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
CONSILIUL NAIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
27
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
28
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
29
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
30
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I TURISMULUI
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
31
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
32
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
33
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
MINISTERUL JUSTIIEI
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
34
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
MINISTERUL APRRII NAIONALE
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
35
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
36
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
MINISTERUL ADMINISTRAIEI I INTERNELOR
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
37
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
38
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
39
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
40
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
41
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
42
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
MINISTERUL MEDIULUI I PDURILOR
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
43
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
44
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
45
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
46
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
MINISTERUL SNTII
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
47
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
MINISTERUL CULTURII I PATRIMONIULUI NAIONAL
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
48
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
MINISTERUL COMUNICAIILOR I SOCIETII INFORMAIONALE
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
49
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
MINISTERUL PUBLIC
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
50
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
AGENIA NAIONAL DE INTEGRITATE
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
51
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
SERVICIUL ROMN DE INFORMAII
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
52
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
SERVICIUL DE INFORMAII EXTERNE
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
53
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
SERVICIUL DE TELECOMUNICAII SPECIALE
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
54
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
55
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
56
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
ACADEMIA ROMN
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
57
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
AUTORITATEA NAIONAL SANITAR VETERINAR I PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
58
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU PROBLEMELE REVOLUIONARILOR DIN DECEMBRIE 1989
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
59
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
OFICIUL REGISTRULUI NAIONAL AL INFORMAIILOR SECRETE DE STAT
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
60
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
CONSILIUL NAIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINRII
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
61
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
INSTITUTUL CULTURAL ROMN
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
62
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
63
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
AUTORITATEA NAIONAL DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
64
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
CONSILIUL ECONOMIC I SOCIAL
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
ACADEMIA OAMENILOR DE TIIN DIN ROMNIA
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
65
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE ACIUNI GENERALE
Detalierea influenelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2010,
pe titluri de cheltuieli i pe ordonatori principali de credite
A
N
E
X
A

N
r
.

3
I

P
r
o
g
r
a
m

a
c
t
u
a
l
i
z
a
t
I
I

I
n
f
l
u
e
n

e

I
I
I

P
r
o
g
r
a
m

r
e
c
t
i
f
i
c
a
t
S
u
m
e

d
e
f
a
l
c
a
t
e

d
i
n

t
a
x
a

p
e

v
a
l
o
a
r
e
a

a
d

u
g
a
t


p
e
n
t
r
u

f
i
n
a
n

a
r
e
a

c
h
e
l
t
u
i
e
l
i
l
o
r

d
e
s
c
e
n
t
r
a
l
i
z
a
t
e

l
a

n
i
v
e
l
u
l

c
o
m
u
n
e
l
o
r
,

o
r
a

e
l
o
r
,

m
u
n
i
c
i
p
i
i
l
o
r
,

s
e
c
t
o
a
r
e
l
o
r

i

m
u
n
i
c
i
p
i
u
l
u
i

B
u
c
u
r
e

t
i

p
e

a
n
u
l

2
0
1
0
66
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
67
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
68
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
69
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
70
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
ANEXA Nr. 4
Detalierea influenelor asupra bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate
pe anul 2010
71
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
72
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
GUVERNUL ROMNIEI
O R D O N A N D E U R G E N
pentru rectificarea bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010
Lund n considerare actualul context internaional, principalele caracteristici ale politicii bugetare n perioada urmtoare,
care vor fi subordonate obiectivelor de susinere a creterii economice i de reducere a inflaiei i atingerii unui deficit bugetar la
un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,
avnd n vedere analiza execuiei bugetare pe primele 9 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor
bugetare alocate, prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, potrivit crora
legile bugetare anuale pot fi modificate n cursul exerciiului bugetar prin legi de rectificare,
pentru pstrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele msuri menite s reduc volumul cheltuielilor bugetare la un
nivel care s permit respectarea angajamentelor interne i internaionale asumate de Guvernul Romniei, inclusiv n ceea ce
privete nivelul deficitului bugetar.
n considerarea faptului c aceste elemente vizeaz interesul general public i constituie situaii de urgen i extraordinare,
a cror reglementare nu poate fi amnat,
n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat, i al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice,
cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.
Art. 1. Bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetul
asigurrilor pentru omaj pe anul 2010, aprobate prin Legea
bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 61 din
27 ianuarie 2010, cu modificrile ulterioare, se modific potrivit
prevederilor prezentei ordonane de urgen.
Art. 2. (1) Influenele asupra veniturilor i cheltuielilor
bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010, detaliate la
venituri pe capitole i subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole i
titluri, sunt prevzute n anexa nr. 1.
(2) Bugetul asigurrilor sociale de stat aferent sistemului
public de pensii pe anul 2010 se diminueaz la venituri cu suma
de 215.030 mii lei, prin diminuarea veniturilor curente cu suma
de 695.449 mii lei i majorarea subveniei acordate de la bugetul
de stat cu suma de 480.419 mii lei, iar la cheltuieli se
diminueaz cu suma de 215.030 mii lei.
(3) Sistemul de asigurri pentru accidente de munc i boli
profesionale pe anul 2010 se diminueaz la cheltuieli cu suma
de 8.300 mii lei, excedentul majorndu-se cu aceeai sum.
Art. 3. (1) Influenele asupra veniturilor i cheltuielilor
bugetului asigurrilor pentru omaj pe anul 2010, detaliate la
venituri pe capitole i subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole i
titluri, sunt prevzute n anexa nr. 2.
(2) Bugetul asigurrilor pentru omaj pe anul 2010 aferent
sistemului asigurrilor pentru omaj se diminueaz la venituri
cu suma de 100.000 mii lei, se diminueaz la cheltuieli cu suma
de 210.790 mii lei, iar deficitul se diminueaz cu suma de
110.790 mii lei.
(3) Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale
instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea i utilizarea
Fondului de garantare pentru plata creanelor salariale, cu
modificrile ulterioare, se diminueaz la venituri cu suma de
3.986 mii lei, se diminueaz la cheltuieli cu suma de 3.000 mii
lei, iar excedentul se diminueaz cu suma de 986 mii lei.
Art. 4. Se autorizeaz ordonatorul principal de credite s
introduc n bugetul asigurrilor sociale de stat i n bugetul
asigurrilor pentru omaj, n cadrul titlurilor de cheltuieli, articole
i alineate noi, cu sume care se asigur prin redistribuire, cu
ncadrarea n prevederile bugetare aprobate la titlul de cheltuieli
respectiv.
Art. 5. (1) Se autorizeaz ordonatorul principal de credite
s detalieze influenele aprobate i s introduc modificrile
prevzute de prezenta ordonan de urgen n bugetul
asigurrilor sociale de stat, n bugetul asigurrilor pentru omaj
i n anexele la acestea pe anul 2010.
(2) Ordonatorul principal de credite, n termen de 5 zile de la
intrarea n vigoare a prezentei ordonane de urgen, comunic
Ministerului Finanelor Publice detalierea modificrilor aprobate.
Art. 6. Anexele nr. 1 i 2*) fac parte integrant din prezenta
ordonan de urgen.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Ialomiianu
Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale,
Ioan Nelu Boti
Bucureti, 22 noiembrie 2010.
Nr. 104.
*) Anexele nr. 1 i 2 sunt reproduse n facsimil.
73
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
ANEXA Nr. 1
Detalierea influenelor asupra bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010
74
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
ANEXA Nr. 2
Detalierea influenelor asupra bugetului asigurrilor pentru omaj pe anul 2010
75
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
DECI Z I I AL E PRI MUL UI - MI NI ST RU
GUVERNUL ROMNIEI
P R I M U L - M I N I S T R U
D E C I Z I E
pentru eliberarea domnului Dan-Tudor Lazr
din funcia de consilier de stat n cadrul
aparatului propriu de lucru al primului-ministru
n temeiul art. 15 lit. c) i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i
completrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. Pe data intrrii n vigoare a prezentei decizii, domnul Dan-
Tudor Lazr se elibereaz din funcia de consilier de stat n cadrul aparatului
propriu de lucru al primului-ministru.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Bucureti, 22 noiembrie 2010.
Nr. 255.
GUVERNUL ROMNIEI
P R I M U L - M I N I S T R U
D E C I Z I E
privind numirea domnului Dan-Tudor Lazr
n funcia de secretar de stat la Ministerul Finanelor Publice
n temeiul art. 15 lit. d) i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea
i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i
completrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. Pe data intrrii n vigoare a prezentei decizii, domnul Dan-Tudor
Lazr se numete n funcia de secretar de stat la Ministerul Finanelor Publice.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Bucureti, 22 noiembrie 2010.
Nr. 256.
76
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI
AGENIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
I PROGRAMELOR PENTRU NTREPRINDERI MICI I MIJLOCII
D E C I Z I E
privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea
abilitilor antreprenoriale n rndul tinerilor i facilitarea accesului acestora la finanare START,
aprobat prin Decizia preedintelui Ageniei pentru Implementarea Proiectelor
i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii nr. 69/2010
Avnd n vedere prevederile anexei nr. 3/35/26 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare, ale art. 25 i 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i
mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale art. 3 lit. a) din Hotrrea Guvernului nr. 65/2009 privind nfiinarea,
organizarea i funcionarea Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, cu
modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 65/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 15
alin. (5) din Regulamentul de organizare i funcionare al Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi
Mici i Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului ntreprinderilor mici i mijlocii, comerului i mediului de afaceri nr. 658/2009,
preedintele Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii emite
prezenta decizie.
GUVERNUL ROMNIEI
P R I M U L - M I N I S T R U
D E C I Z I E
pentru numirea doamnei Andreea Maria Paul n funcia de consilier de stat
n cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru
n temeiul art. 15 lit. c) i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a
ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Art. 1. Pe data intrrii n vigoare a prezentei decizii,
doamna Andreea Maria Paul se numete n funcia de consilier
de stat n cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru.
Art. 2. Pe data intrrii n vigoare a prezentei decizii i
nceteaz aplicabilitatea Decizia primului-ministru nr. 317/2009
pentru numirea doamnei Andreea Maria Vass n funcia de
consilier personal n cadrul aparatului propriu de lucru al
primului-ministru, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 147 din 9 martie 2009.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Bucureti, 22 noiembrie 2010.
Nr. 257.
Art. I. Procedura de implementare a Programului pentru
dezvoltarea abilitilor antreprenoriale n rndul tinerilor i
facilitarea accesului acestora la finanare START, aprobat
prin Decizia preedintelui Ageniei pentru Implementarea
Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii
nr. 69/2010, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 187 i 187 bis din 24 martie 2010, cu modificrile ulterioare,
se modific dup cum urmeaz:
1. Punctul 4.1 va avea urmtorul cuprins:
4.1. Agenia administreaz, gestioneaz i deruleaz direct
sau prin intermediul organizaiilor ori instituiilor de drept privat
programele de ncurajare i stimulare a nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilor mici i mijlocii, finanate de la bugetul de stat, la
nivel naional i la nivel local, prin intermediul oficiilor teritoriale
pentru ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie (denumite n
continuare OTIMMC).
Agenia i OTIMMC asigur managementul financiar i/sau
tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii
nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile
ulterioare.
ntre Agenie i organizaiile ori instituiile de drept privat
(instituii de credit) se ncheie o convenie de colaborare n baza
creia se va trece la derularea programului respectiv.
Instituia de credit selecionat are calitatea de agenie de
implementare a ajutoarelor acordate, pentru a cror derulare
ncheie convenii de colaborare cu Agenia.
77
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
2. Punctul 6.22 va avea urmtorul cuprins:
6.22. Dup efectuarea cheltuielilor, beneficiarul va prezenta
la banc cererea-tip de eliberare a AFN, aprobat de OTIMMC,
nsoit de documentele justificative certificate de OTIMMC. Din
contul deschis de beneficiar va fi virat de ctre banc, n contul
furnizorului sau al beneficiarului (n cazul n care furnizorul nu
accept plata la termen i beneficiarul achit bunurile din surse
proprii), suma necesar plii bunurilor achiziionate. Plata va fi
fcut proporional, conform procedurii de implementare.
Sumele neutilizate la finele fiecrui an, angajate de Agenie cu
instituia de credit partener i evideniate n conturile acestora,
se reporteaz n anul urmtor i se utilizeaz pentru acoperirea
obligaiilor care decurg din contractele de credit ncheiate cu
instituia de credit partener i beneficiarii ajutoarelor financiare
nerambursabile, n limitele sumelor prevzute n contractele
ncheiate ntre Agenie cu instituia de credit partener, conform
art. 26
2
alin. (4) din Legea nr. 346/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Art. II. Prezenta decizie se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
p. Preedintele Ageniei pentru Implementarea Proiectelor
i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii,
Dumitru Nancu
Bucureti, 12 noiembrie 2010.
Nr. 248.
MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI
AGENIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
I PROGRAMELOR PENTRU NTREPRINDERI MICI I MIJLOCII
D E C I Z I E
privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naional multianual
pe perioada 20022012 de nfiinare i dezvoltare de incubatoare tehnologice i de afaceri,
aprobat prin Decizia preedintelui Ageniei pentru Implementarea Proiectelor
i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii nr. 125/2010
Avnd n vedere prevederile anexei nr. 3/35/26 la Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare, ale art. 25 i 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i
mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale art. 3 lit. a) din Hotrrea Guvernului nr. 65/2009 privind nfiinarea,
organizarea i funcionarea Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, cu
modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 65/2009, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale art. 15
alin. (5) din Regulamentul de organizare i funcionare al Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi
Mici i Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului ntreprinderilor mici i mijlocii, comerului i mediului de afaceri nr. 658/2009,
preedintele Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii emite
prezenta decizie.
Art. I. Procedura de implementare a Programului naional
multianual pe perioada 20022012 de nfiinare i dezvoltare
de incubatoare tehnologice i de afaceri, aprobat prin Decizia
preedintelui Ageniei pentru Implementarea Proiectelor i
Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii nr. 125/2010,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 386 din
10 iunie 2010, cu modificrile ulterioare, se modific dup cum
urmeaz:
1. Punctul 2.7 va avea urmtorul cuprins:
2.7. Fondurile derulate prin intermediul Programului vor fi
transferate prin intermediul PNUD. n calitate de agenie de
implementare, PNUD poate transfera fondurile derulate n cadrul
Programului prin intermediul autoritilor publice locale
responsabile la nivel regional de implementarea Programului,
precum i prin intermediul administratorilor de incubatoare, n
baza unor conturi bancare cu destinaii speciale, deschise n
condiiile legii numai cu aprobarea AIPPIMM. Sumele neutilizate
la finele fiecrui an, angajate de AIPPIMM cu agenia de
implementare (PNUD) i evideniate n conturile acesteia, se
reporteaz n anul urmtor i se utilizeaz pentru acoperirea
obligaiilor care decurg din contractele ncheiate ntre agenia
de implementare (PNUD) i beneficiarii ajutoarelor financiare
nerambursabile, n limitele sumelor prevzute n Planul de
aciuni pe anul 2010, conform art. 26
2
alin. (4) din Legea
nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii
ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile
ulterioare.
2. Punctul 5.1 va avea urmtorul cuprins:
5.1. Programul se finaneaz din bugetul AIPPIMM pentru
anul 2010. AIPPIMM deruleaz Programul prin intermediul
PNUD, conform art. 26 alin. (3) din Legea nr. 346/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare. ntre AIPPIMM i PNUD se
ncheie un memorandum de nelegere pentru anul 2010 i un
acord de cofinanare pe 2010 pentru Programul naional
multianual pe perioada 20022012 de nfiinare i dezvoltare
de incubatoare tehnologice i de afaceri, n baza cruia se va
trece la derularea programului respectiv. PNUD are calitatea de
agenie de implementare a ajutoarelor acordate.
Art. II. Prezenta decizie se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
p. Preedintele Ageniei pentru Implementarea Proiectelor
i Programelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii,
Dumitru Nancu
Bucureti, 12 noiembrie 2010.
Nr. 249.
78
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
O R D I N
privind prospectul de emisiune al obligaiunilor de stat cu cupon denominate n euro
lansate n luna noiembrie 2010
n temeiul:
art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor Publice,
cu modificrile i completrile ulterioare;
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria public, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 109/2008, cu modificrile ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2007
privind datoria public, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificrile i completrile ulterioare;
Regulamentului privind operaiunile cu titluri de stat emise n form dematerializat, aprobat prin Ordinul ministrului
economiei i finanelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Bncii Naionale a Romniei nr. 11/2005 privind piaa primar a titlurilor
de stat administrat de Banca Naional a Romniei, al Regulamentului Bncii Naionale a Romniei nr. 12/2005 privind piaa
secundar a titlurilor de stat administrat de Banca Naional a Romniei i al Conveniei nr. 184.575/13/2005, ncheiat ntre
Ministerul Finanelor Publice i Banca Naional a Romniei,
ministrul finanelor publice emite urmtorul ordin:
Art. 1. n vederea finanrii deficitului bugetului de stat
i refinanrii datoriei publice, se aprob prospectul de emisiune
al obligaiunilor de stat cu cupon denominate n euro, n valoare
nominal total de 1.000.000.000 euro, prevzut n anexa care
face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Direcia general de trezorerie i datorie public
va duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
p. Ministrul finanelor publice,
Bogdan Alexandru Drgoi,
secretar de stat
Bucureti, 19 noiembrie 2010.
Nr. 2.718.
ANEX
P R O S P E C T D E E M I S I U N E
al obligaiunilor de stat cu cupon denominate n euro lansate n luna noiembrie 2010
Cod ISIN*) Data licitaiei Data emisiunii Data scadenei
Maturitate
Nr. de ani
Rata cuponului
%
Dobnda
acumulat
euro/titlu
Valoarea nominal total
euro
RO1013DBE014 25.11.2010 29.11.2010 29.11.2013 3 4,50 0 1.000.000.000
Art. 2. Valoarea nominal total a emisiunii de obligaiuni
de stat cu cupon denominate n euro poate fi majorat prin
redeschideri ulterioare ale acesteia.
Art. 3. Valoarea nominal individual a unei obligaiuni de
stat cu cupon denominate n euro este de 50.000 euro.
Art. 4. Dobnda (cuponul) se pltete anual la data de
29 noiembrie, ncepnd cu 29 noiembrie 2011 i terminnd cu
29 noiembrie 2013, fiind determinat conform formulei:
D = VN* r/frecvena anual a cuponului (1),
n care:
D = dobnda (cuponul);
VN = valoarea nominal;
r = rata cuponului.
Art. 5. Metoda de vnzare este licitaia i va avea loc la
data menionat n tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va
efectua dup metoda cu pre multiplu. Cotaia de pre va fi
exprimat sub form procentual, cu 4 zecimale.
Art. 6. Obligaiunile de stat cu cupon denominate n euro
pot fi cumprate de ctre dealerii primari, care vor transmite
oferte att n cont propriu, ct i n contul clienilor persoane
fizice i juridice.
Art. 7. (1) Ofertele de cumprare sunt competitive i
necompetitive.
(2) n cadrul ofertei de cumprare competitive se vor indica
elementele cuprinse n anexa nr. 10 la Normele Bncii Naionale
a Romniei nr. 13/2005 n aplicarea Regulamentului Bncii
*) n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei i finanelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmeaz a fi tranzacionate i pe
piaa reglementat administrat de Societatea Comercial Bursa de Valori Bucureti S.A., aceast serie se poate tranzaciona simultan pe piaa secundar
administrat de Banca Naional a Romniei i pe piaa reglementat administrat de Societatea Comercial Bursa de Valori Bucureti S.A.
Art. 1. n vederea finanrii deficitului bugetului de stat i
refinanrii datoriei publice, Ministerul Finanelor Publice anun
lansarea emisiunii de obligaiuni de stat cu cupon denominate n
euro cu urmtoarele caracteristici:
79
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
Naionale a Romniei nr. 11/2005 privind piaa primar a titlurilor
de stat administrat de Banca Naional a Romniei, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(3) Numrul cotaiilor de pre nu este restricionat.
(4) Ofertele de cumprare necompetitive pot fi depuse de
persoane fizice i juridice, cu excepia instituiilor de credit, aa
cum sunt acestea definite n Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 99/2006 privind instituiile de credit i adecvarea capitalului,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 227/2007, cu
modificrile i completrile ulterioare, n calitate de clieni ai
dealerilor primari.
(5) n cadrul ofertei de cumprare necompetitive se vor indica
elementele cuprinse n anexa nr. 9 la Normele Bncii Naionale
a Romniei nr. 13/2005, cu modificrile i completrile
ulterioare. Se admit oferte de cumprare necompetitive ntr-o
pondere de 25% din totalul emisiunilor anunate. Executarea
acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preului la
care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6) Fiecare tran a ofertei de cumprare competitive sau
necompetitive va fi de minimum 50.000 euro.
Art. 8. Ofertele de cumprare se transmit Bncii Naionale
a Romniei, care acioneaz n calitate de administrator al pieei
primare i secundare a titlurilor de stat i al sistemului de
nregistrare/depozitare, n ziua licitaiei, pn la ora 12,00.
Art. 9. Rezultatul licitaiei se va stabili n aceeai zi la
sediul Bncii Naionale a Romniei de ctre comisia de licitaie
constituit n acest scop i va fi dat publicitii.
Art. 10. Plata obligaiunile de stat cu cupon denominate n
euro se va efectua la data emisiunii, pn cel trziu la ora 15,00
ora Romniei, prin transferarea de ctre dealerul primar i/sau
de ctre instituiile de credit, aa cum sunt acestea definite n
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 99/2006, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 227/2007, cu modificrile
i completrile ulterioare, n calitate de clieni ai dealerilor
primari, deintori nregistrai, n contul de euro numr 0D al
Bncii Naionale a Romniei (BIC: NBORROBU), deschis la
Bank for International Settlements, Basle (BIC: BISBCHBB), via
Banque de France Paris (BIC: BDFEFRPPCCT), IBAN:
FR7630001000640000005532338, a sumei reprezentnd costul
obligaiunilor de stat cu cupon denominate n euro aferent
tranelor adjudecate.
Art. 11. Rscumprarea obligaiunilor de stat cu cupon
denominate n euro se va efectua la data scadenei, prin
creditarea conturilor corespondente n euro ale dealerilor primari
i/sau ale instituiilor de credit, aa cum sunt acestea definite n
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 99/2006, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 227/2007, cu modificrile
i completrile ulterioare, n calitate de clieni ai dealerilor
primari, deintori nregistrai, comunicate oficial Bncii
Naionale a Romniei cu cel puin dou zile lucrtoare anterior
datei scadenei, cu suma reprezentnd valoarea nominal a
obligaiunilor de stat cu cupon denominate n euro, inclusiv
cuponul aferent acestora.
Art. 12. Evenimentele de plat aferente obligaiunilor de
stat cu cupon denominate n euro se gestioneaz n
conformitate cu Regulile Sistemului de nregistrare i decontare
a operaiunilor cu titluri de stat SaFIR.
Art. 13. Dac data la care trebuie efectuat una dintre
plile aferente titlului de stat este o zi de srbtoare sau o zi
nelucrtoare, plata se va face n urmtoarea zi lucrtoare, fr
obligarea la dobnzi moratorii. Titlurile de stat care se regsesc
n aceast situaie rmn n proprietatea deintorului nregistrat
i nu pot fi tranzacionate.
Art. 14. Regimul fiscal al titlurilor de stat prevzute la
art. 1 este reglementat de legislaia n vigoare.
80
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 780/22.XI.2010
Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 780/22.XI.2010 conine 80 de pagini. Preul: 16,00 lei ISSN 14534495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
&JUYDGY|447660]
Georgeta N. Stoica
Motivul: Format electronic AUTENTIC, conform Legii nr. 202/1998, republicata.
Locatia:Bucuresti