Sunteți pe pagina 1din 2

Nr. ./.

Cerere de cazare pentru anul universitar 2012 2013


Subsemnatul(a)______________________________________cu domiciliul stabil n:
Localitatea_________________Str._______________________ nr.____ bl.___ sc.___ ap.___
Judeul______________Posesor(e) al crii de identitate: seria_______ nr._____________Cod
numeric personal:__________________Student() a Facultii de ______________________ Secia
________________anul _____ v ro s!mi aprobai ca"area n anul universitar #$%# & #$%' n
cminul studenesc nr.______ et._____ camera________.
(n anul universitar #$%% & #$%# am )ost ca"at() n cminul studenesc nr._______________et.____
camera______.
Facultate: interalist & media )inal_______________
restanier & numr restane______________
Serviciul Social:
* respectat reulamentul de ordine interioar (+,+a- .,.u) _____
*re datorii la plata ta/ei de cmin0cantina (+,+a- .,.u) _____
+ata:
Semntur solicitant 1i" administrator cmin
________________ ____________________
FOARTE IMPORTANT !!!!
Eliberarea legitimaiilor de cmi! "i a co!tractelor de cazare #e!tru a!ul u!iver$itar %&'%(
%&') $e va *ace a$t*el: #e!tru *iecare cmi!+ #e baz de $em!tur e,clu$iv $tude!ilor
$olicita!i+ de ctre A-MINISTRATOR./ CAMIN./.I+ cu 0 zile 1!ai!te de 1!ce#erea a!ului
u!iver$itar+ 1!tre orele 2('3+ a$t*el:
4 1! #rima zi de cazare 5 $tude!ii di! a!ii I6(6I "i $tude!ii ma$tera!zi7
4 1! a doua zi de cazare 5 $tude!ii di! a!ul III7
4 1! a treia zi de cazare 5 $tude!ii di! a!ul II7
4 1! a #atra zi de cazare 5 $tude!ii di! a!ul I8
9): Stude!ii care au #rimit re#artiie 1! cmi! "i !u $e #rezi!t $("i ocu#e locul #;! 1! #rima
zi a a!ului u!iver$itar+ ora %&&& #ierd dre#tul de cazare8 Ace$te locuri vor *i redi$tribuite de
Comi$ia ce!trala de cazare 1! a doua zi a a!ului u!iver$itar altor $tude!i care 1!de#li!e$c
co!diiile de cazare8 Noii be!e*iciari ai locurilor de cazare trebuie $ 1!c<eie co!tractul de
cazare #;! 1! a treia zi a a!ului u!iver$itar+ ora %&8&& 9#e!tru toate cmi!ele:8 /ocurile
!eocu#ate 1!ce#;!d cu acea$t dat vor *i re#artizate altor $tude!i di! ./=S 1! *u!cie de
criteriile #revzute 1! #reze!tul Regulame!t de cazare8