Sunteți pe pagina 1din 1

Inregistrarea cheltuielilor de constituire

Cheltuielile de constituire reprezinta cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii, cum ar
fi: taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si
obligatiuni, cheltuieli de prospectare a pietei, de publicitate si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de
infiintarea si extinderea activitatii entitatii (Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate
prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificarile si completarile ulterioare).
Cu privire la inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor de constituire, entitatile au doua posibilitati:
sa le imobilizeze, ca activ in bilant, prin utilizarea contului 201 Cheltuieli de constituire , situatie in care
acestea trebuie amortizate pe o perioada de cel mult 5 ani;
sa le reflecte direct in contul de profit si pierdere, prin debitul conturilor din clasa a 6-a a planului de conturi.

Exemplu
Se constituie S.C. ABC S.R.L., care are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea de produse
de patiserie. Conform actului constitutiv al societatii, capitalul social este in suma de 400 lei, varsat integral in
numerar, in cont bancar, la data infiintarii.
Inainte de inceperea activitatii, este necesara inmatricularea acesteia la Registrul Comertului, care presupune
indeplinirea anumitor formalitati, cum ar fi:
obtinerea rezervarii denumirii societatii la Oficiul Registrului Comertului;
incheierea contractului de inchiriere pentru spatiul in care isi va desfasura activitatea;
deschiderea contului bancar in care se va depune capitalul social;
eliberarea certificatelor de cazier fiscal pentru asociati.
Dupa finalizarea intregii documentatii, conform prevederilor legale, aceasta se depune la Oficiul Registrului
Comertului de pe langa tribunalul in a carui circumscriptie va avea sediul societatea, in vederea eliberarii
certificatului de inregistrare, continand codul unic de inregistrare.
In baza acestui certificat se pot efectua inregistrarile contabile in registrul-jurnal al societatii, astfel:
1. Subscrierea capitalului social:
456 = 1011 400
Va oferim 37 de SOLUTII la probleme mai putin stiute pe care le implica functionarea ca intreprindere
individuala

>> CLICK AICI PENTRU DETALII <<

Decontari cu asociatii/ Capital subscris nevarsat
actionarii privind capitalul

2. Varsarea capitalului social:
5121 = 456 400
Conturi la banci in lei Decontari cu asociatii/
actionarii privind capitalul

3. Inregistrarea capitalului din categoria nevarsat in categoria varsat :
1011 = 1012 400
Capital subscris nevarsat Capital subscris varsat

4. Inregistrarea cheltuielilor de constituire (societatea opteaza pentru imobilizarea acestora):
201 = 455 400
Cheltuieli de constituire Asociati conturi curente

5 Amortizarea lunara a cheltuielilor de constituire (societatea opteaza pentru amortizarea acestora pe perioada de
3 ani):
6811 = 2801 11,1
Cheltuieli de exploatare privind Amortizarea cheltuielilor (400 lei/3 ani/12 luni)
amortizarea imobilizarilor de constituire


6. Scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire, dupa amortizarea lor integrala:
2801 = 201 400
Amortizarea cheltuielilor de Cheltuieli de constituire
constituire
Distribuie acest articol in reteaua de socializare preferata