Sunteți pe pagina 1din 37

MANAGEMENTUL CICLULUI PROIECTULUI

2.5. Etapa de planificare


2.5.1. Alctuirea atricei cadrului l!"ic
2.5.2. L!"ica inter#en$iei
2.5.%. Indicat!rii #erifica&ili 'n !d !&iecti#
2.5.(. )ur*e de #erificare
2.5.5. Ip!te+e
2.5.,. L!"ica inter#en$iei
2.5.-. E#aluarea ip!te+el!r
%. .act!rii de calitate
%.1. .act!rii de calitate/ c!ncept 0i caracteri*tici
%.2. Planificarea 'n cadrul pr!iectului pentru a !&$ine calitate
(. C!pletarea cadrului l!"ic
(.1.Identificarea indicat!ril!r !&iecti#i #erifica&ili 0i a *ur*el!r de #erificare
(.2. Identificarea re*ur*el!r 0i c!*turil!r
(.%. 1erificarea final a calit$ii din cadrul l!"ic
5. Utili+area cadrului l!"ic pentru de*f0urarea acti#it$il!r 0i al!carea re*ur*el!r
5.1. Ela&!rarea planuril!r cu acti#it$i
5.2. Ela&!rarea planuril!r cu re*ur*e
,. Utili+area cadrului l!"ic pentru planificarea inter#en$iil!r c!ple2e
-. Gl!*ar cu tereni de *pecialitate utili+a$i 'n ela&!rarea pr!iectel!r
1
2.5. Etapa de planificare
2.5.1. Alctuirea matricei cadrului logic
Matricea cadrul l!"ic repre+int acea !dalitate de a pre+enta e*en$a unui
pr!iect3pr!"ra *u& ! f!r c!pre4en*i# 0i l!"ic. Matricea are patru c!l!ane 0i patru
r5nduri6
7 Logica vertical 8 #e+i fi". 95.:; 0i 95.11; 8 identific ceea ce inten$i!nea+ * *e
reali+e+e prin pr!iect/ clarific rela$ia cau+al 0i *pecific prelurile ri*curil!r 0i
incertitudinil!r care *unt ai pre*u* de puterea de c!ntr!l a ana"erului de pr!iect.
7 Logica orizontal 8 #e+i fi". 95.:; 8 *e afl 'n *tr5n* le"tur cu *urarea
efectel!r pr!iectului 0i a re*ur*el!r iplicate/ cu a<ut!rul en$i!nrii indicat!ril!r c4eie 0i a
*ur*el!r unde ace0tia *unt #erifica$i.
O&iecti#e
"l!&ale
)c!pul
pr!iectului
Pre*upuneri
Re+ultate Pre*upuneri
Acti#it$i
Re*ur*e C!*t
L!"ica #ertical
Fig. (5.9) 8 L!"ica #ertical 0i !ri+!ntal.
2.5.2. Logica interveniei
Pria c!l!an a cadrului l!"ic e*te intitulat =l!"ica inter#en$iei>. Ea define0te
!p$iunea *trate"ic de &a+ a pr!iectului6
2
L
!
"
i
c
a

!
r
i
+
!
n
t
a
l

acti#it$ile 0i re*ur*ele 9intrrile fi+ice 0i n!n?fi+ice; ce urea+ a fi !&ili+ate


9c!l!ana 2/ r5ndul (;@
re+ultatele *unt d!&5ndite prin reali+area ace*t!r acti#it$i@
re+ultatele c!nduc 'n 'ntre"ie la atin"erea *c!pului@
*c!pul pr!iectului c!ntri&uie la !&iecti#ele "enerale. Ae !&icei/ re+ultatele/ *c!pul
0i !&iecti#ele "enerale *unt c!n*iderate "eneric !&iecti#e a0a cu *e !&*er# 'n fi"ura nr.
5.1B. Cele patru ni#ele ale !&iecti#el!r *unt definite a*tfel6
1. O&iecti#ele "enerale ale pr!iectului3pr!"raului e2plic de ce e*te ip!rtant
pr!iectul pentru *!cietate/ 'n c!ndi$iile un!r &eneficii pe teren lun" pentru clien$ii finali 0i a
un!r &eneficii ai e2tin*e pentru "rupuri. Ae a*eenea/ ele au un ap!rt 'n a arta cu *e
inte"rea+ ace*te pr!"rae 'n p!liticile re"i!nale3*ect!riale ale "u#ernului *au !r"ani+a$iil!r
iplicate 0i ale C!i*iei Eur!pene/ precu 0i cu *e inte"rea+ 'n !&iecti#ele p!liticii
"l!&ale ale c!!perrii C!i*iei Eur!pene. !&iecti#ele "enerale nu #!r fi atin*e d!ar prin
pr!iectul re*pecti# 9ace*ta #a c!n*titui d!ar ! c!ntri&u$ie la reali+area !&iecti#el!r "enerale;/
'n* ele #!r nece*ita c!ntri&u$ii 0i ale alt!r pr!iecte 0i pr!"rae.
2. )c!pul pr!iectului repre+int !&iecti#ul ce tre&uie atin* ! dat cu ipleentarea
pr!iectului 0i care e*te p!*i&il * dure+e ai ult dec5t pr!iectul 'n*u0i. )c!pul ar tre&ui *
*e adre*e+e unei pr!&lee e*en$iale 0i * fie definit 'n c!ndi$iile un!r &eneficii ce p!t fi
en$inute pentru "rupul9urile; $int. Ae a*eenea *c!pul ar tre&ui * e2prie &eneficii
ec4ita&ile at5t pentru feeile c5t 0i pentru &r&a$ii din cadrul "rupului9uril!r; $int. Un
pr!iect ar tre&ui * ai& d!ar un *in"ur *c!p3!&iecti#. Aac e2i*t ai ulte *c!puri ale
pr!iectului/ ace*ta ar putea de#eni f!arte c!ple2 0i p!rnind de la acea*ta *a apar p!*i&ile
pr!&lee ana"eriale )c!purile ultiple ale pr!iectului p!t indica/ de a*eenea/ !&iecti#e
#a"i 0i c!ntradict!rii. Ae aceea/ un pa* critic 'n ela&!rarea pr!iectului i c!n*tituie clarificarea
0i c!n*i$irea cu *tricte$e a ceea ce caracteri+ea+ *ucce*ul pr!iectului.
%. Re+ultatele *unt pr!du*ele acti#it$il!r 'ntreprin*e/ prin c!&ina$ia cr!ra *e
reali+ea+ *c!pul pr!iectului/ cu alte cu#inte/ ele repre+int ! pri fa+ de !&$inere a un!r
&eneficii *u*tena&ile de ctre "rupurile $int.
(. Acti#it$ile *unt ac$iunile 90i re*ur*ele; care au f!*t 'ntreprin*e3a*i"urate 'n #ederea
!&$inerii un!r re+ultate. Ele re+u ceea ce '0i pr!pune pr!iectul.
%
Re*ur*e fi+ice 0i n!n?
fi+ice nece*are pentru
de*f0urarea
acti#it$il!r
Logica interveniei
O&iecti#e "enerale
O&iecti#e de 'nalt ni#el la care
c!ntri&uie pr!iectul
)c!pul pr!iectului
O&iecti#ul central al pr!iectului
e2priat prin &eneficiile
*u*tena&ile pentru "rupurile $int
Re+ultate
Efectele acti#it$il!r
de*f0urate
Acti#it$i
Ac$iuni e2ecutate 'n cadrul
pr!iectului pentru a pr!duce
re+ultate
Re*ur*e
.i"ura nr. 5.1B. ? Ni#elul !&iecti#el!r
5.%.5.%. Indicat!rii #erifica&ili 'n !d !&iecti#
Ace0tia de*criu !&iecti#ele pr!iectului $in5nd c!nt de cantitate/ calitate/ "rup9urile;
$int/ tip 0i l!c. Ace0ti indicat!ri ar tre&ui * fie )MART6 )pecifici 9* *!are e2act ceea
ce tre&uie;/ M*ura&ili 0i Acce*i&ili la un c!*t t!lera&il/ Rele#an$i cu pri#ire la !&iecti#ul
iplicat 0i * ai& un Tip preci+at.
Ei repre+int ! de*criere !pera$i!nal a6
C !&iecti#el!r "enerale@
C *c!pului pr!iectului@
C re+ultatel!r
Re*ur*ele 9intrrile; fi+ice 0i n!n?fi+ice nece*are pentru 'ndeplinirea acti#it$il!r
planificate *unt p!+i$i!nate pe r5ndul de <!* al celei de?a d!ua c!l!ane/ cu alte cu#inte/ nu
e2i*t indicat!ri pentru acti#it$i 'n atricea cadrului l!"ic. 'n acea*t c*u$ ar tre&ui
pre+entat ! e*tiare c!ncret a re*ur*el!r nece*are. Acti#it$ile *unt a*!ciate cu diferite
re+ultate. Ae !&icei/ indicat!rii pentru acti#it$i *unt preci+a$i 'n tipul pre"tirii unui
pr!"ra de acti#it$i/ *pecific5nd acti#it$ile ai 'n detaliu.
5.%.5.(. )ur*e de #erificare
)ur*ele de #erificare indic unde 0i *u& ce f!r *e p!t "*i inf!ra$iile de*pre
reali+area !&iecti#el!r "enerale/ *c!pul pr!iectului 0i de*pre re+ultate 9*unt de*cri*e de ctre
indicat!rii #erifica&ili 'n !d !&iecti#;.
C!*turile 0i *ur*ele de finan$are 9C!i*ia Eur!pean/ Gu#ernul etc.; *unt en$i!nate
'n a treia c!l!an/ ultiul r5nd.
5.%.5.5. Ip!te+e
Ae?a lun"ul etapei de anali+ *?a !&*er#at cu *i"uran$ faptul c pr!iectul 'n*u0i nu?0i
#a putea atin"e t!ate !&iecti#ele identificate 'n "raficul cu !&iecti#e. ! dat *electat
*trate"ia/ !&iecti#ele care nu *unt inclu*e 'n l!"ica inter#en$iei 0i al$i fact!ri e2terni per*i*t.
Ace0tia #!r afecta ipleentarea pr!iectului 0i a&ilitatea de en$inere pe teren lun"/ 'n*
*e #a afla 'n afara *ferei *ale de c!ntr!l. Ace*te c!ndi$ii tre&uie * fie identificate dac
pr!iectul #a reu0i/ 0i *unt inclu*e 'n a patra c!l!an a cadrului l!"ic/ repre+ent5nd preluri
ale ri*cului. A0adar/ ele repre+int r*pun*ul la 'ntre&area6 DCe fact!ri e2terni ar putea
influen$a ipleentarea pr!iectului 0i care e*te capacitatea de en$inere a inten*it$ii pe
teren lun"E>
L!"ica #ertical 9#e+i fi"ura nr. 5.11; a cadrului l!"ic/ cu alte cu#inte/ rela$ia dintre
pria 0i a patra c!l!an func$i!nea+ dup cu urea+6
C ! dat ce c!ndi$iile preliinare *unt 'ndeplinite/ acti#it$ile *e p!t de*f0ura@
C ! dat ce *?au reali+at acti#it$ile/ iar prelurile de ri*curi de la ace*t ni#el *e
d!#ede*c a fi reale/ *e #!r !&$ine re+ultate@
C ! dat ce *?a 'ndeplinit *c!pul/ iar prelurile de ri*c de la ace*t ni#el *unt re+!l#ate/
pr!iectul #a c!ntri&ui la reali+area !&iecti#el!r "enerale.
(
L!"ica inter#en$iei Ip!te+e
O&iecti#e
"l!&ale
)c!pul
pr!iectului
Pre*upuneri
Re+ultate Pre*upuneri
Acti#it$i
Fig. (5.11) 8 L!"ica #ertical.
5.3.5.6. Logica interveniei
Odat ce *?a a<un* la ! 'n$ele"ere 'ntre ac$i!nari cu pri#ire la ce ar tre&ui * fie *c!pul
pr!iectului/ !&iecti#ele ce *e 'ncadrea+ 4 pr!iectului p!t fi tran*pu*e din "raficul cu
!&iecti#e 'n atrice. O&iecti#ele *electate pentru includerea l!r 'n pr!iect *unt tran*pu*e 'n
pria c!l!an a cadrului l!"ic. E2i*t patru ni#ele de !&iecti#e. 'n cadrul ace*tei fa+e 9#e+i
ta&elul nr. 5.2.; e*te ip!rtant * *e #erifice daca ni#elele !&iecti#el!r *unt c!recte6
l. Identificarea *c!pului
Ain ierar4ia !&iecti#el!r tre&uie *electate acelea care pre+int un &eneficiu *u*$inut
fa$ de "rupurile $int. Pentru a face acea*ta e*te nece*ar * *e 'nceap de la &a+a "raficului.
'naint5nd/ !&iecti#ele care reflect &eneficii *u*$inute p!t fi identificate.
2. Identificarea !&iecti#el!r "enerale
Ain "raficul cu !&iecti#e tre&uie *electat unul *au ai ulte !&iecti#e care pre+int
&eneficii pe teren lun" pentru *!cietate *au *ect!rul la care #a c!ntri&ui pr!iectul.
%. Identificarea re+ultatel!r
Ain "raficul cu !&iecti#e tre&uie *electate acelea care ? prin l!"ica c!*t?&eneficiu ? '0i
atin" *c!pul 0i de#in a*tfel re+ultate.
Tre&uie adu"ate 0i alte re+ultate care 'ncura<ea+/ de a*eenea/ atin"erea *c!pului.
5
F
F
F
Ace*tea p!t fi identificate ur5nd ! anali+ *uplientar a !p!rtunit$il!r 0i a ri*curil!r
apar$in5nd re*pecti#ei *itua$ii.
(. Identificarea acti#it$il!r
Ain "raficul cu !&iecti#e tre&uie *electate acelea care G prin anali+a c!*t?&eneficiu ?
deterin re+ultate. Ace*tea tre&uie tran*pu*e 'n acti#it$i. Acti#it$ile *unt f!rulate cu
#er&ul 'n fa$6 DOr"ani+a$i *e*iuni de in*truireD/ pune$i?# de ac!rd cu ac$i!narii a<!ritariD
etc.
Ae a*eenea/ tre&uie adu"ate 0i alte acti#it$i identificate dup ! anali+
*uplientar a !p!rtunit$il!r 0i a ri*curil!r re*pecti#ei *itua$ii/ de e2eplu prin *tudii
*uplientare/ prin di*cu$ii cu ac$i!narii 9ai e2act/ 'ntr?un cur* de planificare;/ ac!rd5nd
aten$ie intere*el!r *pecifice ale "rupuril!r $int.
5?Rela$iile c!*t?&eneficiu *unt anali+ate din n!u/ iar re+ultatele *uplientare 0i
acti#it$ile p!t fi inte"rate/ dup cu e*te indicat ai <!* de c*u$ele cu linii punctate.
N!t6
C d!ar acti#it$ile principale tre&uie adu"ate 'n cadrul l!"ic@
C ele tre&uie a*!ciate cu re+ultatele prin atri&uirea de nuere pentru fiecare acti#itate
9acti#itatea -.-. e*te a*!ciat cu re+ultatul -/ acti#itatea (.%. cu re+ultatul (;. Ace*t lucru
a<ut la en$inerea rela$iil!r c!*t?&eneficiu.
Ta&elul nr. 5.2. ? Alctuirea cadrului l!"ic cu *pecificarea l!"icii inter#en$iei Pr!"raul
*ect!rului de druuri
L!"ica inter#en$iei Indicat!r
i
#erifica&
ili
!&iecti#
)ur*e de
#erificare
Ip!te+e
O&iecti#e
"enerale
'&unt$irea c!petiti#it$ii $rii
pe pie$ele interna$i!nale
Cre0terea in#e*ti$iil!r 'n culturile
a"ric!le pentru e2p!rt )ta&ili+area
nece*arului de aliente 9re+er#el!r
de 4ran;
)c!pul
pr!iectului
Re$eaua de druuri *
'ndeplinea*c cerin$ele de trafic
Re+ultate Reducerea *upra'ncrcrii cu
#e4icule "rele pe druuri
Aruurile *unt rea&ilitate 0i
!derni+ate
E2tinderea re$elei de druuri
O ai &un 'n"ri<ire a druuril!r
Acti#it$i Re*ur*e C!*turi
1.1. )en*i&ili+area 0!feril!r 0i a
pr!prietaril!r de cai!ane 0i
aut!&u+e cu pri#ire la efectul pe
care 'l au 'ncrcrile "rele
1.2. '&unt$irea c!ntr!alel!r
p!li$iei rutiere
1.%. Repararea 0i 'ntre$inerea
p!duril!r cu liit de "reutate
2.1. Aefinirea *tandardel!r de
calitate pentru t!ate tipurile de
,
druuri
2.2. Identificarea druuril!r ce
*unt pri!ritare pentru rea&ilitare
2.%. M!nit!ri+area rea&ilitrii 0i
!derni+area druului
2.(. '&unt$irea c!lectrii de ta2e
0i ip!+ite pentru druuri
%.1. Identificarea pri!rit$il!r
pentru e2tinderea re$elei de
druuri
%.2. C!n*truirea de n!i druuri
%.%. M!nit!ri+area atent a
c!n*truc$iei de druuri
%.(. H&unt$irea c!lectrii de
ta2e 0i ip!+ite pentru druuri n!i
c!n*truite
(.1. Re#i+uirea 0i '&unt$irea
cil!r de acce* 'n #ederea
'ntre$inerii
(.2. ! ai are iplicare a
*ect!rului pri#at 'n 'ntre$inerea
druuril!r
(.%. '&unt$irea ac!peririi de
druuri prin interediul ec4ipel!r
de 'ntre$inere
(.(. Cre0terea eficacit$ii ec4ipel!r
de 'ntre$inere
C!ndi$ii preliinare
Pr!iectul druuril!r *ecundare
L!"ica inter#en$iei Indicat!ri
#erifica&ili
!&iecti#
)ur*e de
#erificare
Ip!te+e
O&iecti#e
"enerale
Apr!#i+i!narea pie$el!r !r0ene0ti
cu pr!du*e a"ric!le din re"iunea
*ta&ilit
'&unt$irea c!petiti#it$ii
re"iunii pe pie$ele na$i!nale 0i
interna$i!nale
)c!pul
pr!iectului
C!relarea re$elei de druuri
au2iliare cu cerin$ele de trafic
Re+ultate l. Rea&ilitarea druuril!r de
centur
2. Calitatea re$elei de druuri
au2iliare e*te *p!rit
Acti#it$i Re*ur*e C!*turi
1.1 Identificarea principalel!r
druuri de centur ce urea+ a fi
rea&ilitate
1.2.M!nit!ri+area rea&ilitrii
-
druuril!r/ inclu*i# a
adp!*turil!r/ iluinatului
telef!anel!r 0i a *uril!r de
*i"uran$/ a druuril!r/ atunci c5nd
e ca+ul
1.%. H&unt$irea c!lectrii de ta2e
0i ip!+ite ale druuril!r
2.1. Re#i+uirea 0i '&unt$irea
cil!r de acce* pentru 'ntre$inere
2.2. Cre0terea c!peten$el!r
tutur!r tipuril!r de ec4ipe de
'ntre$inere
2.%. '&unt$irea 0i adaptarea
te4n!l!"iei la c!ndi$iile de lucru
2.(. O ai are iplicare a
*ect!rului pri#at 'n 'ntre$inere
2.5. Ini$ierea crea$iei pentru n!ile
ec4ipe de 'ntre$inere
2.,. )p!rirea "radului de aut!n!ie
a ec4ipei 'n ceea ce pri#e0te
'ntre$inerea
2.-. )u*$inerea a<u*tril!r
!r"ani+a$i!nale ale ec4ipel!r de
'ntre?$inere
2.I. M!nit!ri+area 0i *u*$inerea
tutur!r tipuril!r de acti#it$i de
'ntre$inere
2.: )en*i&ili+area 'n ceea ce
pri#e0te c!p!rtaentul la #!lan
etc.
C!ndi$ii
preliinare
5.%.5.-. E#aluarea ip!te+el!r
C!ndi$iile e2terne ar tre&ui * fie c!n*iderate ca parte inte"rant a e#alurii "radului
de ri*c al pr!iectului 9#e+i fi"ura nr. 5.12;. Unele au ! ip!rtan$ a<!r 'n reali+area cu
*ucce* a pr!iectului/ iar altele p!t a#ea ! influen$ ai redu*. Urt!are *c4e repre+int
! !dalitate util de a e#alua ip!rtan$a ri*curil!r e2i*tente. ! dat ce *?au identificat
prelurile de ri*curi/ ele *unt f!rulate 'n c!ndi$iile unei *itua$ii de+ira&ile. A*tfel/ ele p!t fi
#erificate 0i e*tiate. Ap!i/ t!$i ace0ti fact!ri e2terni *unt tran*fera$i ctre ni#elul p!tri#it al
cadrului l!"ic.
I
.i"ura nr. 5.- E#aluarea ip!te+el!r
Hn ta&elele nr. 5.% 0i 5.( *e pre+int cadrul l!"ic pentru cele d!u tipuri de pr!"rae.
Pr!"raul *ect!rului de druuri
Ta&elul nr. 5.%. Alctuirea cadrului l!"ic.
Pr!iectul druuril!r *ecundare
L!"ica inter#en$iei Indicat!ri
#erifica&ili
!&iecti#
)ur*e de
#erificare
Ip!te+e
O&iecti#e
"enerale
'&unt$irea c!petiti#it$ii $rii
pe pie$ele interna$i!nale
Cre0terea in#e*ti$iil!r 'n culturile
a"ric!le pentru e2p!rt
)ta&ili+area nece*arului de aliente
9re+er#el!r de 4ran;
)c!pul
pr!iectului
Re$eaua de druuri * r*pund
cerin$el!r de trafic
Intere*ul
fa$ de
pr!du*el
e
:
E*te ip!rtant fact!rul e2ternE
A
U
1a a#ea el #re! ip!rtan$
a*upra pr!iectuluiE
Nu?l include 'n cadrul l!"ic
Nu?l include 'n cadrul l!"ic
Include?l ca ! preluare de ri*c
Apr!ape *i"ur
Pr!&a&il
Pu$in pr!&a&il
A
U
E*te p!*i&il ! refacere a
pr!iectului pentru a lua ai ult
'n c!n*iderare fact!rul e2tern
Refacerea pr!iectului prin
adu"area de acti#it$i 0i
re+ultate/ dac e*te ca+ul/ tre&uie
ref!rulat *c!pul pr!iectului
Pr!iectul nu e fe+a&il
a"ric!le
r5ne
ne?
*c4i&at
C!ndi$iil
e
cliatice
*unt
*ta&ile
P!litica
de pre$
r5ne
fa#!ra&il

Re+ultate 1. Reducerea *upra'ncrcrii


druuril!r cu #e4icule "rele pe
druuri
Traficul cre0te cu ! rat identic cu
cea de dinainte
2. Aruurile *unt rea&ilitate 0i
!derni+ate
%. E2tinderea re$elei de druuri
(. O ai &un 'n"ri<ire a druuril!r
Acti#it$i Re*ur*e C!*turi
1.1. )en*i&ili+area 0!feril!r 0i a
pr!prietaril!r de cai!ane 0i
aut!&u+e cu pri#ire la efectul pe
care 'l au 'ncrcrile "rele
C!ndi$iil
e
ete!r!l
!"ice
1.2. '&unt$irea c!ntr!alel!r
p!li$iei rutiere
1.%. Repararea 0i 'ntre$inerea
p!duril!r cu liit de "reutate
2.1. Aefinirea *tandardel!r de
calitate pentru t!ate tipurile de
druuri
2.2. Identificarea druuril!r ce *unt
pri!ritare pentru rea&ilitare
2.%. M!nit!ri+area rea&ilitrii 0i
!derni+area druului
2.(. '&unt$irea c!lectrii de ta2e
0i ip!+ite pentru druuri
%.1. Identificarea pri!rit$il!r
pentru e2tinderea re$elei de druuri
%.2. C!n*truirea de n!i druuri
%.%. M!nit!ri+area atent a
c!n*truc$iei de druuri
%.(. H&unt$irea c!lectrii de ta2e
0i ip!+ite pentru druuri n!i
c!n*truite
(.1. Re#i+uirea 0i '&unt$irea
cil!r de acce* 'n #ederea
1B
'ntre$inerii
(.2. O ai are iplicare a
*ect!rului pri#at 'n 'ntre$inerea
druuril!r
(.%. '&unt$irea ac!peririi de
druuri prin interediul ec4ipel!r
de 'ntre$inere
(.(. Cre0terea eficacit$ii ec4ipel!r
de 'ntre$inere
C!ndi$ii
preliinare
Ae+#!lta
rea
*ect!rulu
i de
dru '0i
en$ine
cel pu$in
actualul
ni#el de
pri!ritate
Returnri
le de
capital
in#e*tit
*unt
*uficient
e pentru
a "aranta
iplicare
a
*ect!rulu
i pri#at
'n
'ntre$iner
e
Pr!iectul druuril!r *ecundare Ta&elul nr. 5.(
L!"ica inter#en$iei Indicat!ri
#erifica&ili
!&iecti#
)ur*e de
#erificare
Ip!te+e
O&iecti#e
"enerale
Apr!#i+i!narea pie$el!r !r0ene0ti
cu pr!du*e a"ric!le din re"iunea
*ta&ilit
'&unt$irea c!petiti#it$ii
re"iunii pe pie$ele na$i!nale 0i
interna$i!nale
)c!pul
pr!iectului
C!relarea re$elei de druuri
au2iliare cu cerin$ele de trafic
Rea&ilita
rea 0i
'n"ri<irea
principal
ei re$ele
11
de
druuri
E2i*t un
intere* 'n
pr!du*e
ce pr!?
#in din
anuite
re"iuni
Re+ultate l. Rea&ilitarea druuril!r de
centur
2?Calitatea ai &un a re$elei de
druuri au2iliare e*te *
Liitele
de
'ncrctu
ri pentru
cai!ane
0i
aut!&u+e
*unt
re*pectat
e
Acti#it$i Re*ur*e C!*turi
1.1. Identificarea principalel!r
druuri de centur ce urea+ a fi
rea&ilitate
1.2. M!nit!ri+area rea&ilitrii
druuril!r/ inclu*i# a
adp!*turil!r/ iluinatului
telef!anel!r 0i a *uril!r de
*i"uran$ a druuril!r/ atunci c5nd
e ca+ul
1.%. '&unt$irea c!lectrii de ta2e
0i ip!+ite ale druuril!r
2.1. Re#i+uirea 0i '&unt$irea
cil!r de acce* pentru 'ntre$inere
2.2. Cre0terea c!peten$el!r
tutur!r tipuril!r de ec4ipe de
'ntre$inere
2.%. '&unt$irea 0i ad!ptarea
te4n!l!"iei la c!ndi$iile de lucru
2.(. O ai are iplicare a
*ect!rului pri#at 'n 'ntre$inere
2.5. Ini$ierea crea$iei pentru n!ile
ec4ipe de 'ntre$inere
2.,. )p!rirea dreptului de
pr!prietate al ec4ipei 'n ceea ce
pri#e0te 'ntre$inerea
2.-. )u*$inerea a<u*tril!r
!r"ani+a$i!nale ale ec4ipel!r de
'ntre$inere
2.I. M!nit!ri+area 0i *u*$inerea
tutur!r tipuril!r de acti#it$i de
12
'ntre$inere
2.: )p!rirea dreptului de
pr!prietate a druuril!r au2iliare
de ctre t!ate tipurile de utili+at!ri
9c!ercian$i/ &r&a$i/ feei;
inclu+5nd *en*i&ili+area 'n ceea ce
pri#e0te un c!p!rtaent la #!lan
etc.
C!ndi$ii
preliinare
)e
*ta&ile*c
*tandarde
le de
calitate
pentru
druuril
e
au2iliare
Cadrul
p!liticii
de *ect!r
e*te clar
inclu+5n
d
re*p!n*a
&ilit$ile
de
'ntre$iner
e
5.(. .act!rii de calitate
Aici/ DcalitateaD 'nl!cuie0te terenul de D*u*tena&ilitateD pentru a *c!ate 'n e#iden$
faptul c ea repre+int ! pr!&le care *e c!n*ider 0i *e urre0te 'nc de la 'nceputul
pr!iectrii pr!"raului/ 'n tip ce *u*tena&ilitatea/ ca atare/ *e aprecia+ dup
ipleentarea pr!iectului3pr!"raului.
)e p!ate afira c un pr!iect e*te *u*tena&il/ atunci c5nd ace*ta c!ntinu * pr!duc
&eneficii "rupuril!r $inta ale pr!iectului3 pr!"raului/ pentru ! peri!ad ai 'ndelun"at/
dup ce *?a 'nc4eiat principala parte a a*i*ten$ei d!nat!ril!r. )?a de!n*trat 'n trecut faptul
c unele pr!iecte au e0uat 'n li#rarea de &eneficii *u*$inute de!arece ele nu au luat 'n
c!n*iderare *uficient de ult un anuit cuantu de fact!ri critici "enerat!ri de *ucce*. 'n
accep$iunea n!a*tr calitatea ar tre&ui c!n*iderat 'nc de la 'nceputul fa+ei de planificare a
pr!iectului.
5.(.1. .act!rii de calitate c!ncept 0i caracteri*tici
E2perien$a a de!n*trat faptul c a&ilitatea de *u*$inere pe teren lun" a &eneficiil!r
pr!iectului depinde de urt!rii fact!ri6
1. Areptul de pr!prietate al &eneficiaril!r ? 'n *ura 'n care "rupurile $int 0i
&eneficiarii pr!iectului3pr!"raului au c!ntri&uit la ela&!rarea ace*tuia/ *unt iplica$i 0i
*u*$in pr!iectul 0i dup *f5r0itul finan$rii C!i*iei Eur!pene.
1%
2. )pri<inul p!litic ? c!n*tituie calitatea re*pecti#ei p!litici *ect!riale 0i *ura 'n care
"u#ernul partener 0i?a de!n*trat *u*$inerea 'n #ederea c!ntinurii pr!iectului 0i dup
peri!ada de finan$are.
%. Te4n!l!"ia adec#at ? dac te4n!l!"iile pe care le aplic pr!iectul p!t c!ntinua *
func$i!ne+e pe teren lun" 9de e2eplu/ di*p!ni&ilitatea pie*el!r de *c4i&/ caracterul
adec#at al *uril!r de *i"uran$/ p!ten$ialului l!cal de re*ur*e uane cu pri#ire la
!pera$i!nali+are 0i 'ntre$inere;.
(.A*pecte *!ci!?culturale ? de!n*trea+ cu #a $ine pr!iectul c!nt de n!rele 0i
atitudinile *!ci!?culturale 0i ce *uri au f!*t luate pentru a*i"urarea c t!ate "rupurile
&eneficiare #!r a#ea acce* adec#at c!re*pun+t!r la re+ultatele pr!iectului at5t 'n tipul/ c5t
0i dup ipleentarea ace*tuia.
5. E"alitatea dintre *e2e ? cu #a $ine *eaa pr!iectul de intere*ele 0i ne#!ile
*pecifice ale feeil!r 0i ale &r&a$il!r/ cu #a c!nduce la un acce* *u*$inut 0i ec4ita&il la
*er#icii 0i infra*tructura din partea &r&a$il!r 0i feeil!r/ precu 0i c!ntri&u$ia la reducerea
ine"alit$ii dintre *e2e pe un teren ai 'ndelun"at.
,. Pr!tec$ia ediului ? *ura 'n care pr!iectul #a pre+er#a *au afecta ediul 0i/ prin
urare/ !dul 'n care *u*$ine *au *u&inea+ reali+area &eneficiil!r pe teren lun".
-. Capacitatea in*titu$i!nal 0i ana"erial ? a&ilitatea 0i iplicarea a"en$iil!r de
ipleentare de a li#ra pr!iectul3pr!"raul 0i de a c!ntinua * ai di*tri&uie *er#icii 0i
dup peri!ada de *u*$inere a d!nat!ril!r.
I. 1ia&ilitatea ec!n!ic 0i financiar ? are 'n #edere c!ndi$iile 'n care &eneficiile
cre*c5nde ale pr!iectului3pr!"raului *urcla*ea+ pr!priile c!*turi 0i dac pr!iectul
repre+int ! in#e*ti$ie #ia&il pe teren lun". Pentru acea*t *itua$ie/ Manualul de Anali+
Ec!n!ic 0i .inanciar 9EC 1::-; !fer ! et!d!l!"ie c!pre4en*i# care * p!at fi
f!l!*it 'n diferite fa+e ale ciclului pr!iectului.
)u&*tan$a 0i ip!rtan$a relati# ale ace*t!r fact!ri #!r depinde de c!nte2tul 'n care *e
f!rulea+ 0i de caracteri*ticile *pecifice ale pr!iectului3pr!"raului. Luarea 'n c!n*iderare
a ace*t!r a*pecte p!ate c!nduce la !dificri 'n cadrul pr!iectului.
5.(.2. Planificarea 'n cadrul pr!iectului pentru a !&$ine calitate
O dat *ta&ilite l!"ica inter#en$iei 9pria c!l!an; 0i prelurile de ri*curi 9a patra
c!l!an;/ pre"tirea cadrului l!"ic c!ntinu cu ! *erie de 'ntre&ri 9#e+i ta&elul nr. 5.5; ce *e
refer la calitatea pr!iectului.
Ta&elul nr. 5.5. ? 'ntre&ri f!rulate pentru a a*i"ura calitatea
1. Areptul de
pr!prietate e2ercitat
de ctre &eneficiari
E2i*t ar"uente reale care * *u*$in ideea c t!ate "rupurile $int
*pri<in re*pecti#ul pr!iectE ? C5t *unt ace0tia de acti#i 0i dac #!r fi
iplica$i3c!n*ulta$i pre"tirea 0i ipleentarea pr!iectel!r ?uluiE ?
Care e*te ni#elul de acceptare 0i de iplicare 'n !&iecti#ele 'n ceea ce
pri#e*c pr!iectulE
2. )pri<inul p!litic E2i*t #re! p!litic *ect!rial a Gu#ernului care * fie
c!pre4en*i&il 0i adec#at 'n ace*t *en*E E2i*t d!#e+i cu pri#ire la
un a<ut!r *uficient din partea aut!rit$il!r re*p!n*a&ile cu punerea 'n
aplicare a p!liticil!r de *u*$inere 0i al!cril!r de re*ur*e nece*are
9uane/ financiare 0i ateriale; 'n tipul 0i ulteri!r ipleentrii
pr!iectului
%. Te4n!l!"ia
adec#at
? E2i*t e#iden$e clare c te4n!l!"iile ale*e p!t fi utili+ate la un c!*t
accepta&il/ $in5nd c!nt de c!ndi$iile 0i capacitatea tutur!r tipuril!r de
utili+at!ri/ pe parcur*ul 0i 'n ura ipleentrii pr!iectuluiE
(. Pr!tec$ia ediului ? )?au identificat 'n !d c!re*pun+t!r efectele n!ci#e a*upra
1(
ediului care ar putea *ur#eni 'n ura utili+rii *er#iciil!r 0i a
infra*tructurii pr!iectuluiE ? )?au luat *uri care * a*i"ure
diinuarea !ricr!r efecte n!ci#e de?a lun"ul 0i 'n ura
ipleentrii pr!iectuluiE
5. A*pecte *!ci!?
culturale
? Pr!iectul ia 'n c!n*iderare n!rele 0i atitudinile *!ci!?culturale
l!cale ale cet$enil!rE ? 1a pr!!#a pr!iectul ! di*tri&u$ie ai
ec4ita&il a acce*ului 0i a &eneficiil!rE
,. E"alitatea dintre
*e2e
? )?au luat *uri *uficiente pentru a *e a*i"ura c pr!iectul #a
c!re*punde ne#!il!r 0i intere*el!r "rupuril!r $int/ c &eneficiarii #!r
a#ea un acce* ec4ita&il 0i *u*$inut la *er#icii 0i infra*tructuri E ? Ace*t
pr!iect #a duce la ! reducere a ine"alit$il!r pe teren lun"
-. Capacitatea
in*titu$i!nal 0i
ana"erial
? E2i*t d!#e+i *uficiente c aut!rit$ile de ipleentare #!r a#ea
capacitatea 0i re*ur*ele 9uane 0i financiare; nece*are pentru a
c!nduce eficient pr!iectul 0i pentru a c!ntinua *er#iciul de li#rare pe
teren lun"E ? Care *unt *urile ce tre&uie luate pentru a da
randaent 'n tipul ipleentrii pr!iectului/ 'n *itua$ia 'n care
pr!ducti#itatea lip*e0te *au nu *e ridic la ni#elul pre#i+i!nat
I. 1ia&ilitatea
ec!n!ic 0i
financiar
? )unt *uficiente ar"uente pri#ind faptul c &eneficiile pr!iectului
#!r <u*tifica c!*turi efectuate 0i c pr!iectul repre+int !dalitatea
cea ai #ia&il de a *ati*face ne#!ile "rupuril!r $int
Ta&elul nr. 5.,. ? Alctuirea cadrului l!"ic 0i planificarea 'n #ederea !&$inerii calit$ii Ip!te+e
Ta&elul nr. 5., c!n$ine cadrul l!"ic 0i planificarea pentru calitate 'n cele d!u pr!"rae
Pr!"raul *ect!rului de druuri
Pr!iectul druuril!r *ecundare
L!"ica inter#en$iei Indicat!ri
#erifica&ili
!&iecti#
)ur*e de
#erificare
Ip!te+e
O&iecti#e
"enerale
H&unt$irea c!petiti#it$ii $rii
pe pie$ele interna$i!nale
Cre0terea in#e*ti$iil!r 'n culturile
a"ric!le pentru e2p!rt
)ta&ilirea nece*arului de aliente
9re+er#el!r de 4ran;
)c!pul
pr!iectului
Re$eaua de druuri * r*pund
cerin$el!r de trafic
Intere*ul
pentru
pr!du*el
e interne
*e
en$ine
C!ndi$iil
e
ete!r!l
!"ice
r5n
*ta&ile
P!litica
15
de pre$
r5ne
fa#!ra&il

Re+ultate
1. Reducerea *upra'ncrcrii
#e4iculel!r "rele de druuri
.lu2ul
traficului
cre0te cu
aceea0i
rat ca
'nainte
2. Aruurile *unt rea&ilitate 0i
!derni+ate
%. E2tinderea re$elei de druuri
(. O ai &un 'n"ri<ire a druuril!r
5. O '&unt$ire a perf!ran$el!r
Mini*terului Tran*p!rturil!r
Acti#it$i Re*ur*e C!*turi
1.1. )en*i&ili+area 0!feril!r 0i a
pr!prietaril!r de cai!ane 0i
aut!&u+e cu pri#ire la efectul pe
care 'l au 'ncrcturile "rele/ la
pre#enirea p!lurii ediului.
C!ndi$iil
e
ete!r!l
!"ice.
Pl!aia nu
*e
'nrut$e
0te
1.2. H&unt$irea c!ntr!alel!r
p!li$iei rutiere
.irele
de
re!rcar
e nu
cre*c
riea
#e4iculel
!r l!r
pe*te
liita
a2i
adi*a
de c5tre
Mini*ter
ul
Tran*p!r
turil!r
1.%. Repararea 0i 'ntre$inerea
p!duril!r cu liit de "reutate
1.(. ) *e a<un" la un ac!rd cu
Mini*terul A"riculturii 0i cu
Mini*terul Re*ur*el!r Naturale 'n
ceea ce pri#e0te reducerea de
'ncrcturi din ine 0i pduri
2.1. Aefinirea *tandardel!r de
calitate pentru t!ate tipurile de
1,
druuri
2.2. Identificarea druuril!r ce *unt
pri!ritare pentru rea&ilitare
2.%. M!nit!ri+area rea&ilitrii 0i
!derni+area druului
2.(. '&unt$irea c!lectrii de ta2e
0i ip!+ite pentru druuri
2.5 C!ncepe 0i aplic *i*teul de
rein#e*ti$ie
%.1. Identificarea pri!rit$il!r
pentru e2tinderea
re$elei de druuri
%.2. C!n*truirea de n!i druuri
%.%. M!nit!ri+area atent a
c!n*truc$iei de druuri
%.(. H&unt$irea c!lectrii de ta2e
0i ip!+ite pentru druuri n!i
c!n*truite
(.1. Re#i+uirea 0i '&unt$irea
cil!r de acce* 'n #ederea
'ntre$inerii
(.2. O ai are iplicare a
*ect!rului pri#at 'n 'ntre$inerea
druuril!r
(.%. '&unt$irea ac!peririi de
druuri prin interediul ec4ipel!r
de 'ntre$inere
(.(. Cre0terea eficacit$ii ec4ipel!r
de 'ntre$inere
(.5. H&unt$irea dreptu?lui de
pr!prietate 'n ceea ce pri#e0te
'ntre$inerea re$elei de druuri
au2iliare de ctre ec4ipele
c!unale
5.1. H&unt$irea cadrului p!liticii
*ect!riale
5.2. '&unt$irea *tructurii
!r"ani+a$i!nale inclu+5nd al!carea
de re*p!n*a&ilit$i at5t la ni#el
central c5t 0i re"i!nal
5.%. Ae+#!ltarea unui *i*te de
c!ntr!l al calit$ii
5.(. C!nceperea 0i pu&licarea
aterialel!r de in*truire 0i
pu&licitare pentru pu&licul lar"
5.5. Antrenarea per*!nalului
c!re*pun+t!r pentru planificare/
ana"eent/ ini$iere/
ana"eentul f!nduril!r al!cate
pentru druuri/ ediul 'nc!n<urt!r
etc.
1-
5.,. A*i"urarea e"alit$ii dintre
*e2e la ni#elul an"a<rii/ calificrii
0i pr!!#rii per*!nalului
5.-. )en*i&ili+area de$int!ril!r de
intere*e cu pri#ire la ediul
'nc!n<urt!r a*upra r!lului 0i
c!ntri&u$iei ace*t!ra la de+#!ltarea
*ect!rial/ *urile de '&arcare/
*i"uran$ a pa*a"eril!r 0i a
#e4iculel!r c!p!rtaentul #i* a
#i* de pa*a"eri etc.
5.I. Ipleentarea
c!re*pun+t!are a n!rel!r
*tandard 0i aplicarea
rec!andril!r
5.:. C!!rd!narea re"ulat cu
d!nat!rii a<!ritari/ ini*tere
iplicate/ p!li$ia rutier 0i cu
ac$i!narii a<!ritari din *ect!r
C!ndi$ii
preliinare
Ae+#!lta
rea
*ect!rulu
i de
dru
tre&uie
*?0i
en$in
cel pu$in
ni#elul
actual de
pri!ritate
Iplicar
ea
p!li$iei
rutiere
'ntr?!
aplicare
ai
*trict a
a*uril!
r de
c!ntr!l
Randae
ntele
capitaluri
l!r
in#e*tite
*unt
*uficient
e pentru
"arantare
a
1I
iplicri
i
*ect!rulu
i pri#at
'n
'ntre$iner
e
L!"ica
inter#en$iei
Indicat!ri
#erifica&ili
!&iecti#
)ur*e de
#erificare
Ip!te+e
O&iecti#e
"enerale
Apr!#i+i!narea
pie$el!r
!r0ene0ti cu
pr!du*e a"ric!le
din re"iunea
*ta&ilit
H&unt$irea
c!petiti#it$ii
re"iunii pe pie$ele
na$i!nale 0i
interna$i!nale
)c!pul
pr!iectului
'nt5lnirea re$elei
de druuri
au2iliare cu
cerin$ele de trafic
Rea&ilitarea 0i
'n"ri<irea
principalei re$ele
de druuri
E2i*t un intere*
'n pr!du*e ce
pr!?#in din
re"iuni *peciale
.irele de
c!n*truc$ii de
druuri *unt
!nit!ri+ate 'n
!d adec#at
Re+ultate l. Rea&ilitarea
druuril!r de
centur
2?Calitatea ai
&un a re$elei de
druuri au2iliare
e*te *p!rit
Liitele de
'ncrcturi
pentru cai!ane
0i aut!&u+e *unt
re*pectate
%. O '&unt$ire
a perf!ran$el!r
Mini*terului
Tran*p!rturil!r la
1:
ni#el re"i!nal
Acti#it$i Re*ur*e C!*turi
1.1. Identificarea
principalel!r
druuri de
centur ce
urea+ a fi
rea&ilitate
1.2.
M!nit!ri+area
rea&ilitrii
druuril!r/
inclu*i# a
adp!*turil!r/
iluinatului
telef!anel!r 0i a
*uril!r de
*i"uran$ a
druuril!r/
atunci c5nd e
ca+ul
1.%.
'&unt$irea
c!lectrii de ta2e
0i ip!+ite ale
druuril!r
1.(. C!ncepe 0i
aplic *i*teul de
rein#e*ti$ie
2.1. Re#i+uirea 0i
'&unt$irea
cil!r de acce*
pentru 'ntre$inere
2.2. Cre0terea
c!peten$el!r
tutur!r tipuril!r
de ec4ipe de
'ntre$inere
2.%.
'&unt$irea 0i
ad!ptarea
te4n!l!"iei la
c!ndi$iile de
lucru
2.(. O ai are
iplicare a
*ect!rului pri#at
'n 'ntre$inere
2.5. Ini$ierea
crea$iei pentru
n!ile ec4ipe de
'ntre$inere
2B
2.,. )p!rirea
dreptului de
pr!prietate al
ec4ipei 'n ceea ce
pri#e0te
'ntre$inerea
2.-. )u*$inerea
a<u*tril!r
!r"ani+a$i!nale
ale ec4ipel!r de
'ntre$inere
2.I.
M!nit!ri+area 0i
*u*$inerea tutur!r
tipuril!r de
acti#it$i de
'ntre$inere
2.: )p!rirea
dreptului de
pr!prietate a
druuril!r
au2iliare de ctre
t!ate tipurile de
utili+at!ri
9c!ercian$i/
&r&a$i/ feei;
inclu+5nd
*en*i&ili+area 'n
ceea ce pri#e0te
un c!p!rtaent
la #!lan etc.
2.1B. Inten*ific
e"alitatea dintre
*e2e 'n cadrul
ec4ipel!r de
'ntre$inere 0i 'n
ceea ce pri#e0te
ad!ptarea
deci+iil!r
%.1.
'&unt$e0te
*tructura
!r"ani+a$i!nal a
Mini*terului
Tran*p!rturil!r
din re"iune/
inclu+5nd
al!carea
re*p!n*a&ilit$il!r
%.2. Aplic
*i*teul de
21
c!ntr!l al calit$ii
%.%. In*truie0te
per*!nalul
rele#ant pentru
planificare/
ana"eent/
'ntre$inere/
ana"eentul
f!nduril!r al!cate
pentru druuri/
ediu
'nc!n<urt!r etc.
%.(. A*i"ur
e"alitatea dintre
*e2e la ni#elul
an"a
<rii/ in*truirii 0i
pr!!#rii
per*!nalului
%.5.
)en*i&ili+ea+
ac$i!narii a*upra
ediului/
*i"uran$ei
#e4iculel!r 0i a
pa*a"eril!r etc.
%.,.
Ipleentea+
EIA
c!re*pun+t!r
%.-.
Adini*trea+
#eniturile de la
Ju*er c4ar"e*D
%.I. C!!rd!nea+
acti#itatea 'n !d
re"ulat cu
celelalte
ini*tere 9din
re"iune;/
c!une/ p!li$ia
rutier/ d!nat!ri
etc. tipuril!r de
acti#it$i de
'ntre$inere
C!ndi$ii
preliinare
)e *ta&ile*c
*tandardele de
calitate pentru
druurile
22
au2iliare
Cadrul p!liticii
de *ect!r e*te
clar inclu+5nd
re*p!n*a&ilit$ile
de 'ntre$inere
5.5. C!pletarea cadrului l!"ic
5.5.1. Identificarea indicat!ril!r !&iecti#i #erifica&ili 0i a *ur*ele de #erificare
Indicat!rii !&iecti#i #erifica&ili 9I1O; de*criu !&iecti#ele pr!iectului 'n tereni
*ura&ili din punct de #edere !pera$i!nal 9cantitate/ calitate/ "rup9uri; $int/ tip 0i l!ca$ie;.
)pecificarea3de*crierea I1O ac$i!nea+ precu un c!ntr!l a*upra #ia&ilit$i !&iecti#el!r 0i
f!rel!r de &a+ ale *i*teului de !nit!ri+are a pr!iectului. Indicat!rii ar tre&ui * fie
c!en*ura&ili 'ntr?! anier c!n*i*tent 0i * ai& un c!*t accepta&il.
)ur*ele de #erificare repre+int d!cuentele/ rap!artele 0i celelalte *ur*e care a*i"ur
inf!ra$ii prin interediul cr!ra * *e p!at c!ntr!la indicat!rii.
Pentru a fi c!re*pun+t!ri/ indicat!rii tre&uie * fie )MART6
C )pecifici6 * *!are ceea ce tre&uie cuantificat 'n pr!iect@
C M*ura&ili6 * p!at fi deterina$i@
C Accepta$i 9accepta&ili; la un c!*t acce*i&il 0i repre+entati#i pentru pr!iect@
C Rele#an$i cu pri#ire la !&iecti#ele pr!pu*e@
C Tipul de !&$inere a re+ultatel!r pe inter#ale interediare 0i terenul final.
Ae cele ai ulte !ri e*te nece*ar * *e *ta&ilea*c ai ul$i indicat!ri pentru un
*in"ur !&iecti#. 'preun/ ace*tea #!r a*i"ura inf!ra$ii *i"ure cu pri#ire la reali+area
!&iecti#el!r. 'n acela0i tip/ ar tre&ui * *e e#ite a *e include prea ul$i indicat!ri.
Indicat!rii ar tre&ui *a fie defini$i de<a pe parcur*ul fa+el!r de identificare 0i
f!rulare/ 'n* e ne#!ie * fie *pecifica$i ai 'n detaliu 'n cadrul fa+ei de ipleentare/ din
!ent ce inf!ra$iile au2iliare *unt di*p!ni&ile/ iar cerin$ele pentru !nit!ri+are de#in
e#idente. Tre&uie * *e ac$i!ne+e cu "ri< pentru a *e a*i"ura c indicat!rii !&iecti#i
#erifica&ili ai *c!pului pr!iectului ? Dcentrul de "ra#ita$ieD al pr!iectului ? includ 'n practic
n!$iunea de &eneficii *u*tena&ile pentru "rupul $int.
.i"ura nr. 5.1%. pre+int un e2eplu pentru a facilita 'n$ele"erea ace*tui pr!ce*.
O&iecti#ul6 '&unt$irea3facilitarea acce*ului pr!du*el!r a"ric!l pe pie$ele rurale 0i
re"i!nale )electarea indicat!rului6 tipul ediu al clt!riei ctre cea ai apr!piat pia$
Aefinirea *arcinil!r6
C Preci+area cantit$ii6 tipul ediu al clt!riei e*te redu* ci 25K c!parati# cu
ni#elul anului L2L
C Aefinirea calit$ii6 ... 'n tipul an!tipului pl!i!* ...
C Preci+area "rupului $int6 ... pentru t!$i clt!rii/ feei 0i &r&a$i. ce au #e4icule
pri#ate ...
C )ta&ilirea l!ca$iei6 ... 'n +!na Pie$ei centrale a !ra0ului ...
C Aeterinarea tipului6 ... cinci ani dup 'nceperea pr!iectul.
.i"ura nr. 5.1%. ? Indicat!rii e2eplu
Inf!ra$iile re+ultate *e inte"rea+ 'ntr?! ac4et de f!ra celei pre+entate 'n ta&elul
nr. 5.-.
2%
Pr!"raul pentru *ect!rul de druuri
Ta&elul nr. 5.-. ? Alctuirea cadrului l!"ic6 Identificarea indicat!ril!r 0i a *ur*el!r de
#erificare
L!"ica
inter#en$iei
Indicat!ri
#erifica&ili
!&iecti#
)ur*e de
#erificare
Ip!te+e
O&iecti#e
"enerale
H&unt$irea
c!petiti#it$ii
$rii pe pie$ele
interna$i!nale
Cre0terea cantit$ii
de e2p!rturi 'n
a"ricultur de la 2
la M t!ne p5n 'n
anul 2B15
)tati*tici de
e2p!rt
Cre0terea
in#e*ti$iil!r 'n
culturile
a"ric!le pentru
e2p!rt
Cre0terea cu %BK
a 'pruuturil!r
&ancare pentru
in#e*tit!rii pri#a$i
p5n 'n 2B15
Re"i*trul cu
'pruuturi de
la &anc
)ta&ilirea
nece*arului de
aliente
9re+er#el!r de
4ran;
Reducerea cu 1BK
a pre$ului pentru
pr!?du*ele a"ric!le
pe pie$ele rurale 0i
ur&ane p5n 'n
anul 2B15
Pia$a na$i!nal
0i *tati*ticile de
pre$
)c!pul
pr!iectului
Re$eaua de
druuri *
r*pund
cerin$el!r de
trafic
Reducerea cu 1BK
p5n 'n 2BB, a
c4eltuielil!r de
e2p!rtare a
#e4iculel!r pentru
firele de
re!rcare/
c!paniile de
aut!&u+e/ na#ele
c!erciale de
tran*p!rt/
pr!prietari pri#a$i
0i cu 15K
E*tirile
firel!r 0i
*tandardele 'n
d!eniu
Intere*ul pentru
pr!du*ele
interne *e
en$ine
C!ndi$iile
ete!r!l!"ice
r5n *ta&ile
P!litica de pre$
r5ne
fa#!ra&il
2(
Reducerea p5n 'n
2B1B a tipului
ediu de clt!rie
de la punctul 2 la
punctul + 8 cu 15K
pentru firele de
re!rcare 0i
tran*p!rt 'n c!un
pe u*cat 8 cu 2BK
pentru a0inile
per*!nale c!ndu*e
de feei 8 cu 15K
pentru a0inile
per*!nale c!ndu*e
de &r&a$i p5n 'n
2B1B
Rap!rtate de
e2perti+
Reducerea cu %BK
a deprecierii
calit$ii pr!du*el!r
apic!le 'n tipul
tran*p!rtului ctre
pie$ele ur&ane la
pr!du*ele pentru
e2p!rt 0i cu (BK
pentru pr!du*ele
peri*a&ile ale
ferieril!r
Cercetri de
pia$
Re+ultate
1. Reducerea
*upra'ncrcrii
druuril!r cu
#e4icule "rele
Reducereadela,BK
la 2BK a
nurului de
a0ini
*upra'ncrcate care
tra#er*ea+ p!duri
cu liit de
"reutate prin
inten*ificarea
c!ntr!alel!r rutiere
p5n 'n 2BBI
Rap!arte ale
p!li$iei rutiere
.lu2ul traficului
cre0te cu aceea0i
rat ca 'nainte
2. Aruurile
*unt rea&ilitate
0i !derni+ate
M!derni+area
druuril!r
pri!ritare traficului
interna$i!nal p5n
'n 2BB,/ inclu+5nd
*urile *tandard
de *i"uran$ a
druuril!r
apr!&ate de ctre
Mini*terul
Tran*p!rturil!r
Rap!arte cu
pri#ire la
terinarea
rea&ilitrii
c!n*truc$iei
Rap!arte de
e2perti+ ale
Mini*terului
Tran*p!rturil!r
a*upra
c!ndi$iil!r de
dru
25
Rea&ilitarea
druuril!r
principale c!nf!r
*tandarde?l!r
apr!&ate de
Mini*terul
Tran*p!rturil!r
5BK p5n 'n 2BB,/
:BK p5n 'n 2BBI
Rea&ilitarea
druuril!r
*ecundare c!nf!r
*tandardel!r
apr!&ate de ctre
Mini*terul
Tran*p!rturil!r
5BK p5n 'n 2BB-
0i :BK p5n 'n
2BB:
%. E2tinderea
re$elei de
druuri
C!n*truirea a (BB
N de druuri
principale 'n
c!nf!ritate cu
*tandardele
apr!&ate de M.
Tran*p!rturil!r la
'nceputul anului
2BB5
Rap!arte cu
pri#ire la
terinarea
rea&ilitrii
c!n*truc$iei
Rap!arte de
e2perti+ ale
Mini*terului
Tran*p!rturil!r
a*upra
c!ndi$iil!r de
dru
C!n*truirea a 1BBB
de N de dru
*ecundar de
ip!rtan$ a<!r/
'n c!nf!ritate cu
*tandardele M.
Tran*p!rturil!r
p5n la 'nceputul
anului 2BB,
(. O ai &un
'n"ri<ire a
druuril!r
Mrirea lun"iii
druuril!r
principale care
*unt 'ntre?$inute cu
(BK 'ntre anii
2BB1 0i 2B1B 'n
c!nf!ritate cu
*tandardele
apr!&ate
Rap!arte cu
pri#ire la
terinarea
rea&ilitrii
c!n*truc$iei
C!ntracte cu
fire pri#ate
2,
Cre0terea cu %BK
a lun"iii
druuril!r
*ecundare ce *unt
'ntre$inute 'ntre
anii 2BB, 0i 2B1B
'n c!nf!ritate cu
*tandardele
apr!&ate
5. O
'&unt$ire a
perf!ran$el!r
Mini*terului
Tran*p!rturil!r
1erificarea cel
pu$in ! dat 'n
tipul lucrril!r 0i
la *f5r0itul ace*t!ra
a *tandardel!r
calitati#e 'n ceea
ce pri#e0te
'ntre$inerea/
!derni+area 0i
c!n*truirea de
druuri
P5n 'n 2BB(
tre&uie * *e
reali+e+e
planificarea
*ect!rial 0i
ela&!rarea 0i
e2ecutarea
&u"etar anual 'n
c!nf!ritate cu
*tandardele
Mini*terului de
.inan$e Pu&lice/
'ncadr5ndu?*e 'n
liita de tip
Acti#it$i Re*ur*e C!*turi
1.1.
)en*i&ili+area
0!feril!r 0i a
pr!prietaril!r de
cai!ane 0i
aut!&u+e cu
pri#ire la efectul
pe care 'l au
'ncrcturile
"rele/ la
pre#enirea
p!lurii
ediului.
C!ndi$iile
ete!r!l!"ice
1.2.
H&unt$irea
c!ntr!alel!r
.irele de
re!rcare nu
cre*c riea
2-
p!li$iei rutiere #e4iculel!r l!r
pe*te liita
a2i adi*a
de Mini*terul
Tran*p!rturil!r
1.%. Repararea
0i 'ntre$inerea
p!duril!r cu
liit de
"reutate
1.(. ) *e
a<un" la un
ac!rd cu
Mini*terul
A"riculturii 0i
cu Mini*terul
Re*ur*el!r
Naturale 'n ceea
ce pri#e0te
reducerea de
'ncrcturi cu
aterii prie
din ine 0i
pduri
2.1. Aefinirea
*tandardel!r de
calitate pentru
t!ate tipurile de
druuri
2.2.
Identificarea
druuril!r ce
*unt pri!ritare
pentru
rea&ilitare
2.%.
M!nit!ri+area
rea&ilitrii 0i
!derni+area
druului
2.(.
H&unt$irea
c!lectrii de
ta2e 0i ip!+ite
pentru druuri
2.5 C!nceperea
0i aplicarea
*i*teului de
rein#e*ti$ie
%.1.
Identificarea
2I
pri!rit$il!r
pentru
e2tinderea
re$elei de
druuri
%.2. C!n*truirea
de n!i druuri
%.%.
M!nit!ri+area
atent a
c!n*truc$iei de
druuri
%.(.
H&unt$irea
c!lectrii de
ta2e 0i ip!+ite
pentru druuri
n!i c!n*truite
(.1. Re#i+uirea
0i '&unt$irea
cil!r de acce*
'n #ederea
'ntre$inerii
(.2. O ai are
iplicare a
*ect!rului pri#at
'n 'ntre$inerea
druuril!r
(.%.
'&unt$irea
ac!peririi de
druuri prin
interediul
ec4ipel!r de
'ntre$inere
(.(. Cre0terea
eficacit$ii
ec4ipel!r de
'ntre$inere
(.5.
H&unt$irea
dreptului de
pr!prietate 'n
ceea ce pri#e0te
'ntre$inerea
re$elei de
druuri
au2iliare de
ctre ec4ipele
c!unale
5.1.
H&unt$irea
2:
cadrului p!liticii
*ect!riale
5.2.
'&unt$irea
*tructurii
!r"ani+a$i!nale
inclu+5nd
al!carea de
re*p!n*a&ilit$i
at5t la ni#el
central c5t 0i
re"i!nal
5.%. Ae+#!ltarea
unui *i*te de
c!ntr!l al
calit$ii
5.(. C!nceperea
0i pu&licarea
aterialel!r de
in*truire 0i
pu&licitare
pentru pu&licul
lar"
5.5. Antrenarea
per*!nalului
c!re*pun+t!r
pentru
planificare/
ana"eent/
ini$iere/
ana"eentul
f!nduril!r
al!cate pentru
druuri/ ediul
'nc!n<urt!r etc.
5.,. A*i"urarea
e"alit$ii dintre
*e2e la ni#elul
an"a<rii/
calificrii 0i
pr!!#rii
per*!nalului
5.-.
)en*i&ili+area
de$int!ril!r de
intere*e cu
pri#ire la ediul
'nc!n<urt!r
a*upra r!lului 0i
c!ntri&u$iei
ace*t!ra la
de+#!ltarea
%B
*ect!rial/
*urile de
*i"uran$ a
pa*a"eril!r 0i a
#e4iculel!r/
c!p!rtaentul
#i* a #i* de
pa*a"eri etc.
5.I.
Ipleentarea
c!re*pun+t!are
a n!rel!r
*tandard 0i
aplicarea
rec!andril!r
5.:.
C!!rd!narea
re"ulat cu
d!nat!rii
a<!ritari/
ini*tere
iplicate/
p!li$ia rutier 0i
cu ac$i!narii
a<!ritari din
*ect!r
C!ndi$ii
preliinare
Ae+#!ltarea
*ect!rului de
dru tre&uie *?
0i en$in cel
pu$in ni#elul
actual de
pri!ritate
Iplicarea
p!li$iei rutiere
'ntr?! aplicare
ai *trict a
*uril!r de
c!ntr!l
Randaentele
capitaluril!r
in#e*tite *unt
*uficiente
pentru
"arantarea
iplicrii
*ect!rului pri#at
'n 'ntre$inere
%1
C!ntinuare ? Ta&elul nr. 5.-. Pr!iectul druuril!r *ecundare
L!"ica
inter#en$iei
Indicat!ri
#erifica&ili
!&iecti#
)ur*e de
#erificare
Ip!te+e
O&iecti#e
"enerale
Apr!#i+i!narea
pie$el!r
!r0ene0ti cu
pr!du*e a"ric!le
din re"iunea
*ta&ilit
Nurul t!tal 0i
dien*iunea
furni
+!ril!r de
&unuri
peri*a&ile 'n
ariile
ur&ane cre*cut
cu
15Kp5n 'n
2B15
Nurul t!tal
de
ici furni+!ri
de
&unuri
peri*a&ile
en$inut p5n
'n
2B15
)tati*tici pri
#ind pie$ele
re"i!nale
H&unt$irea
c!petiti#it$ii
re"iunii pe pie$ele
na$i!nale 0i
interna$i!nale
Cantitatea
e2p!r
turil!r de
pr!du*e
a"ric!le din re"i
une cre*cut de
la
O la P t!ne
p5n 'n
2B15
)tati*tici re
"i!nale pri
#ind e2p!r
turile
)c!pul
pr!iectului
C!relarea re$elei
de druuri
au2iliare cu
cerin$ele de trafic
P5n 'n 2B1B
ti
pul ediu de
tran*
p!rt pe
p!r$iunea
rea&ilitat de
dru
*ecundar p5n
la
priul dru
princi
pal *e #a reduce
cu6
Cercetri 0i
*tudii de
pia$ pentru
2BB1?2B1B
Rea&ilitarea 0i
'n"ri<irea
principalei re$ele
de druuri
E2i*t un intere*
'n pr!du*e ce
pr!?#in din
re"iuni *peciale
%2
? 15K pentru c!
ercian$i
? 2BK pentru fe
eile la #!lan
? 15K pentru
&r
&a$ii la #!lan
Re+ultate l. Rea&ilitarea
druuril!r de
centur
Rea&ilitarea a
(BB N p5n 'n
2BB- 0i a 1BBB
N
p5n 'n 2BB:
Rap!rturi de
recep$ie a
druuril!r
e2ecutate
2?Calitatea re$elei
de druuri
au2iliare e*te
*p!rit
P5n 'n 2BB5
(BK
din druurile
*ecun
dare *unt
'ntre$inute
c!nf!r
*tandardel!r/
dintre care
(BK de c5tre
ec4ipe
c!unale 0i
ur&ane
0i ini 1BK
de
ctre
'ntreprinderi
pri#ate P5n 'n
2B1B/ :BK din
dru
urile
*ecundare
C!ntracte/
rap!arte ale
!r"ani*el!r
ur&ane/
c!unale 0i de
c!ntr!l al
Mini*terului
Liitele de
'ncrcturi
pentru cai!ane
0i aut!&u+e *unt
re*pectate
%. O '&unt$ire
a perf!ran$el!r
Mini*terului
Tran*p!rturil!r la
ni#el re"i!nal
)tandardele de
calitate pentru
rea&ilitarea 0i
'ntre$inerea
druuril!r *unt
#erificate cel
pu$in !
dat pe
parcur*ul
e2ecu$iei
lucrril!r
0i la finalul
ace*t!ra
'ncep5nd cu
2BB(
Rap!arte de
teren ale
Mini*terului
Tran*p!rturil!r
C!re*
Acti#it$i Re*ur*e C!*turi
1.1. Identificarea
principalel!r
%%
druuri de
centur ce
urea+ a fi
rea&ilitate
1.2.
M!nit!ri+area
rea&ilitrii
druuril!r/
inclu*i# a
adp!*turil!r/
iluinatului
telef!anel!r 0i a
*uril!r de
*i"uran$ a
druuril!r/
atunci c5nd e
ca+ul
1.%.
'&unt$irea
c!lectrii de ta2e
0i ip!+ite ale
druuril!r
1.(. C!ncepe 0i
aplic *i*teul de
rein#e*ti$ie
2.1. Re#i+uirea 0i
'&unt$irea
cil!r de acce*
pentru 'ntre$inere
2.2. Cre0terea
c!peten$el!r
tutur!r tipuril!r
de ec4ipe de
'ntre$inere
2.%.
'&unt$irea 0i
ad!ptarea
te4n!l!"iei la
c!ndi$iile de
lucru
2.(. O ai are
iplicare a
*ect!rului pri#at
'n 'ntre$inere
2.5. Ini$ierea
crea$iei pentru
n!ile ec4ipe de
'ntre$inere
2.,. )p!rirea
dreptului de
pr!prietate al
ec4ipei 'n ceea ce
%(
pri#e0te
'ntre$inerea
2.-. )u*$inerea
a<u*tril!r
!r"ani+a$i!nale
ale ec4ipel!r de
'ntre$inere
2.I.
M!nit!ri+area 0i
*u*$inerea tutur!r
tipuril!r de
acti#it$i de
'ntre$inere
2.: )p!rirea
dreptului de
pr!prietate a
druuril!r
au2iliare de ctre
t!ate tipurile de
utili+at!ri
9c!ercian$i/
&r&a$i/ feei;
inclu+5nd
*en*i&ili+area 'n
ceea ce pri#e0te
un c!p!rtaent
la #!lan etc.
2.1B. Inten*ific
e"alitatea dintre
*e2e 'n cadrul
ec4ipel!r de
'ntre$inere 0i 'n
ceea ce pri#e0te
ad!ptarea
deci+iil!r
%.1.
'&unt$e0te
*tructura
!r"ani+a$i!nal a
Mini*terului
Tran*p!rturil!r
din re"iune/
inclu+5nd
al!carea
re*p!n*a&ilit$il!r
%.2. Aplic
*i*teul de
c!ntr!l al calit$ii
%.%. In*truie0te
per*!nalul
rele#ant pentru
%5
planificare/
ana"eent/
'ntre$inere/
ana"eentul
f!nduril!r al!cate
pentru druuri/
ediu
'nc!n<urt!r etc.
%.(. A*i"ur
e"alitatea dintre
*e2e la ni#elul
an"a
<rii/ in*truirii 0i
pr!!#rii
per*!nalului
%.5.
)en*i&ili+ea+
ac$i!narii a*upra
ediului/
*i"uran$ei
#e4iculel!r 0i a
pa*a"eril!r etc.
%.,.
Ipleentea+
EIA
c!re*pun+t!r
%.-.
Adini*trea+
#eniturile de la
Ju*er c4ar"e*D
%.I. C!!rd!nea+
acti#itatea 'n !d
re"ulat cu
celelalte
ini*tere 9din
re"iune;/
c!une/ p!li$ia
rutier/ d!nat!ri
etc. tipuril!r de
acti#it$i de
'ntre$inere
C!ndi$ii
preliinare
)e *ta&ile*c
*tandardele de
calitate pentru
druurile
au2iliare
Cadrul p!liticii
de *ect!r e*te
clar inclu+5nd
%,
re*p!n*a&ilit$ile
de 'ntre$inere
)ur*a de #erificare ar tre&ui * fie *pecificat c!nc!itent cu f!rularea
indicat!ril!r. Ea tre&uie * preci+e+e6
C f!ratul 'n care tre&uie * fie di*p!ni&il inf!ra$ia 9de
e2eplu/ rap!artele cu pri#ire la pr!"re*ul 'n pr!duc$ie/ 'nre"i*trrile c!nta&ile ale
pr!iectului/ 'nre"i*trrile pr!iectului/ *tati*ticile !ficiale etc.;@
C cine ar tre&ui * furni+e+e inf!ra$iile@
C c5t de re"ulat ar tre&ui furni+ate 9de e2eplu/ lunar/ trie*trial/ anual etc.;.
)ur*ele e2terne ale pr!iectului ar tre&ui * fie apreciate din punct de #edere al
"radului de acce*i&ilitate/ *i"uran$ 0i rele#an$. E*te/ de a*eenea/ nece*ar ca acti#itatea 0i
c!*turile iplicate ! dat cu c!lectarea inf!ra$iil!r ce urea+ a fi !ferite c4iar de pr!iect/
* fie e*tiate 0i * *e a*i"ure re*ur*ele adec#ate. Ae*e!ri/ *e *ta&ile0te ! rela$ie directa 'ntre
c!ple2itatea *ur*el!r de #erificare 9precu u0urin$a c!lectrii de date 0i anali+; 0i
c!*turile *ale/ 'n ca+ul 'n care un indicat!r e*te ult prea c!*ti*it!r *au "reu de reali+at/ el ar
tre&ui * fie 'nl!cuit de un indicat!r ai *iplu/ ai c!n#ena&il 0i/ de*e!ri/ indirect6 de
e2eplu/ 'n l!c * faci ! anali+ detaliat a #enituril!r ce pr!#in din "!*p!driile de la $ar/
* anali+e+i *c4i&rile *ur#enite a*upra c4eltuielil!r acel!r "!*p!drii@ p!t fi luate 'n
c!n*iderare #5n+rile faraciil!r 0i furni+!ril!r de pr!du*e a"ric!le *au ale uneltel!r 0i
&unuril!r "!*p!dre0ti.
%-