Sunteți pe pagina 1din 10

Anul: 2012

Ambalaje de hartie si carton cod 15 01 01 (conform codificarii din anexa nr. 2)


Solida
Unitatea de masura: Kg.


Cantitate Tip Cantitate Modul Scopul Mijlocul Destinatia
Mai
August
Iunie
Iulie
Transport
Octombrie
Noiembrie
Total
Septembrie
Februarie
Martie
Ianuarie
Aprilie
Decembrie
Octombrie
Luna Sectie
Tratare Stocare
Septembrie
August
CAPITOLUL 2 Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor
Decembrie
TOTAL AN
Noiembrie
Iulie
Iunie
Aprilie
Mai
Stoc Valorificata Eliminata final
Martie
din care:
Starea fizica:
CAPITOLUL 1 Generarea deseurilor
Generate
EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR (conform H.G. 856/2002)
Agentul economic: S.C. X S.A.
Tipul de deseu:
Luna
Cantitatea de deseuri
Ianuarie
Februarie
NOTA:
HC - halda industriala comuna

Iulie
Iunie
Septembrie
August
Decembrie
Total an
Noiembrie
Octombrie
Martie
Mai
Aprilie
Total an
Luna Cantitatea de deseuri
Operatiunea de eliminare, conf.
Anexei II A-Legea 426/2001
CAPITOLUL 4 Eliminarea deseurilor
Agentul economic care efectueaza
operatia de eliminare
Ianuarie
Februarie
August
Noiembrie
Septembrie
Decembrie
Octombrie
Februarie
Iulie
Martie
Iunie
Mai
Aprilie
TMC - tratare mecano-chimica, Vr - valorificare prin agenti economici autorizati,
A altele
D deshidratare,
Operatiunea de valorificare, conf.
Anexei II B-Legea 426/2001
CAPITOLUL 3 Valorificarea deseurilor
Agentul economic care efectueaza
operatia de valorificare
TB - tratare biochimica,
Ianuarie
Luna Cantitatea de deseuri
2) Modul de tratare: HP - halda proprie,
Ve - valorificare energetica prin agenti economici autorizati,
TM - tratare mecanica,
TC - tratare chimica, I - incinerarea in scopul eliminarii,
A altele DO - depozitul de gunoi al orasului/comunei,
VN - in vrac, neacoperit, CF - cale ferata,
VA - in vrac, incinta acoperita, A altele
A altele
P - utilizare materiala sau energetica in propria ntreprindere
TT - tratare termica,
RL - recipient din lemn, 5) Destinatia:
PD - platforma de deshidratare, H - transport hidraulic,
CF - container fix, S saci, AN - auto nespecial,
RM - recipient metalic, V - pentru valorificare,
CT - container transportabil, AS autospeciale,
RP - recipient de plastic, E - in vederea eliminarii
BZ - bazin decantor,
4) Mijlocul de transport:
1) Tipul de stocare: 3) Scopul tratarii:
Anul: 2012
Hartie si carton cod 20 01 01 (conform codificarii din anexa nr. 2)
Solida
Unitatea de masura: Kg.


Cantitate Tip Cantitate Modul Scopul Mijlocul Destinatia
Eliminata final
Ianuarie
Februarie
Martie
EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR (conform H.G. 856/2002)
Agentul economic:
Tipul de deseu:
Starea fizica:
S.C. X S.A.
CAPITOLUL 1 Generarea deseurilor
Luna
Cantitatea de deseuri
Aprilie
Stoc
Generate
din care:
Valorificata
Noiembrie
Septembrie
Octombrie
Mai
Iunie
Iulie
August
Ianuarie
Tratare Stocare Transport
Iulie
Aprilie
Mai
Iunie
Noiembrie
Octombrie
August
Septembrie
Luna
Martie
Decembrie
Februarie
TOTAL AN
CAPITOLUL 2 Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor
Sectie
Decembrie
Total
NOTA:
HC - halda industriala comuna

RP - recipient de plastic,
VA - in vrac, incinta acoperita, A altele
RL - recipient din lemn, 5) Destinatia:
VN - in vrac, neacoperit,
E - in vederea eliminarii
3) Scopul tratarii:
RM - recipient metalic, V - pentru valorificare,
1) Tipul de stocare:
A altele DO - depozitul de gunoi al orasului/comunei,
CF - cale ferata,
PD - platforma de deshidratare,
AN - auto nespecial, CF - container fix, S saci,
CT - container transportabil, AS autospeciale,
BZ - bazin decantor,
4) Mijlocul de transport:
TMC - tratare mecano-chimica, Vr - valorificare prin agenti economici autorizati,
TM - tratare mecanica,
TC - tratare chimica, I - incinerarea in scopul eliminarii,
2) Modul de tratare: HP - halda proprie,
H - transport hidraulic,
Luna Cantitatea de deseuri
Operatiunea de valorificare, conf.
Anexei II B-Legea 426/2001
Agentul economic care efectueaza
operatia de valorificare
Ianuarie
Aprilie
CAPITOLUL 3 Valorificarea deseurilor
TB - tratare biochimica, P - utilizare materiala sau energetica in propria ntreprindere
D deshidratare,
TT - tratare termica, A altele
A altele
Ve - valorificare energetica prin agenti economici autorizati,
Mai
Martie
Noiembrie
Septembrie
August
Total an
Iulie
Octombrie
Decembrie
Februarie
Iunie
Mai
Aprilie
Februarie
Ianuarie
CAPITOLUL 4 Eliminarea deseurilor
Luna Cantitatea de deseuri
Operatiunea de eliminare, conf.
Anexei II A-Legea 426/2001
Agentul economic care efectueaza
operatia de eliminare
Septembrie
Iunie
August
Iulie
Martie
Noiembrie
Octombrie
Total an
Decembrie
Anul: 2012
Solida
Unitatea de masura: Kg.


Cantitate Tip Cantitate Modul Scopul Mijlocul Destinatia
Generate
S.C. X S.A.
Starea fizica:
CAPITOLUL 1 Generarea deseurilor
Luna din care:
Valorificata Eliminata final Stoc
Cantitatea de deseuri
EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR (conform H.G. 856/2002)
Agentul economic:
Tipul de deseu: Ambalaje de material plastic 15 01 02 (conform codificarii din anexa nr. 2)
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Iulie
Octombrie
Mai
Iunie
Noiembrie
August
Septembrie
August
Transport
Aprilie
Mai
Tratare
Decembrie
Iunie
Februarie
Iulie
Luna
Martie
Ianuarie
Noiembrie
TOTAL AN
CAPITOLUL 2 Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor
Sectie
Stocare
Octombrie
Septembrie
Decembrie
Total
NOTA:
HC - halda industriala comuna

CT - container transportabil, AS autospeciale,
E - in vederea eliminarii
BZ - bazin decantor, 4) Mijlocul de transport:
3) Scopul tratarii:
RM - recipient metalic, V - pentru valorificare,
PD - platforma de deshidratare,
AN - auto nespecial, CF - container fix, S saci,
A altele
H - transport hidraulic,
I - incinerarea in scopul eliminarii,
VN - in vrac, neacoperit,
TM - tratare mecanica,
DO - depozitul de gunoi al orasului/comunei,
RL - recipient din lemn,
2) Modul de tratare: HP - halda proprie,
1) Tipul de stocare:
TMC - tratare mecano-chimica,
TC - tratare chimica,
RP - recipient de plastic,
Vr - valorificare prin agenti economici autorizati,
CF - cale ferata,
VA - in vrac, incinta acoperita, A altele
5) Destinatia:
Luna Cantitatea de deseuri
Operatiunea de valorificare, conf. Anexei
II B-Legea 426/2001
Agentul economic care efectueaza
operatia de valorificare
Ianuarie
Aprilie
A altele
CAPITOLUL 3 Valorificarea deseurilor
TB - tratare biochimica, P - utilizare materiala sau energetica in propria ntreprindere
D deshidratare, Ve - valorificare energetica prin agenti economici autorizati,
TT - tratare termica, A altele
Mai
Martie
Noiembrie
Septembrie
August
Total an
Iulie
Octombrie
Decembrie
Februarie
Iunie
Mai
Aprilie
Februarie
Ianuarie
CAPITOLUL 4 Eliminarea deseurilor
Luna Cantitatea de deseuri
Operatiunea de eliminare, conf. Anexei II
A-Legea 426/2001
Agentul economic care efectueaza
operatia de eliminare
Septembrie
Iunie
August
Iulie
Martie
Noiembrie
Octombrie
Total an
Decembrie
Anul: 2012
Solida
Unitatea de masura: Kg.


Cantitate Tip Cantitate Modul Scopul Mijlocul Destinatia
EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR (conform H.G. 856/2002)
Agentul economic:
Tipul de deseu: Ambalaje metalice 15 01 04 (conform codificarii din anexa nr. 2)
S.C. X S.A.
Cantitatea de deseuri
Generate
din care:
Valorificata Eliminata final Stoc
Starea fizica:
CAPITOLUL 1 Generarea deseurilor
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Stocare Tratare
Iulie
August
Septembrie
Mai
Octombrie
Transport
CAPITOLUL 2 Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor
Decembrie
Iunie
Sectie
Octombrie
Aprilie
Ianuarie
Luna
Septembrie
Mai
Iunie
Iulie
August
Noiembrie
Decembrie
Noiembrie
Februarie
Martie
TOTAL AN
Total
NOTA:
HC - halda industriala comuna

3) Scopul tratarii:
RM - recipient metalic, V - pentru valorificare,
RP - recipient de plastic, E - in vederea eliminarii
H - transport hidraulic,
1) Tipul de stocare:
4) Mijlocul de transport:
AS autospeciale,
BZ - bazin decantor,
I - incinerarea in scopul eliminarii,
DO - depozitul de gunoi al orasului/comunei,
CT - container transportabil,
CF - cale ferata,
VA - in vrac, incinta acoperita, A altele
CF - container fix, S saci,
VN - in vrac, neacoperit,
AN - auto nespecial,
PD - platforma de deshidratare,
RL - recipient din lemn, 5) Destinatia:
Cantitatea de deseuri
2) Modul de tratare: HP - halda proprie,
TT - tratare termica, A altele
A altele
TM - tratare mecanica,
TC - tratare chimica,
Agentul economic care efectueaza
operatia de valorificare
Martie
Operatiunea de valorificare, conf.
Anexei II B-Legea 426/2001
Ianuarie
Luna
TMC - tratare mecano-chimica, Vr - valorificare prin agenti economici autorizati,
CAPITOLUL 3 Valorificarea deseurilor
TB - tratare biochimica, P - utilizare materiala sau energetica in propria ntreprindere
D deshidratare,
A altele
Ve - valorificare energetica prin agenti economici autorizati,
Septembrie
August
Februarie
Aprilie
Iulie
Mai
Iunie
CAPITOLUL 4 Eliminarea deseurilor
Total an
Noiembrie
Decembrie
Aprilie
Ianuarie
Martie
Februarie
Luna Cantitatea de deseuri
Operatiunea de eliminare, conf.
Anexei II A-Legea 426/2001
Agentul economic care efectueaza
operatia de eliminare
Octombrie
Total an
Decembrie
Noiembrie
Octombrie
Septembrie
August
Mai
Iulie
Iunie
Anul: 2012
Solida
Unitatea de masura: Kg.


Cantitate Tip Cantitate Modul Scopul Mijlocul Destinatia
Starea fizica:
CAPITOLUL 1 Generarea deseurilor
Luna
Cantitatea de deseuri
Generate
din care:
Valorificata Eliminata final Stoc
EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR (conform H.G. 856/2002)
Agentul economic: S.C. X S.A.
Tipul de deseu: Tuburi fluorescente 20 01 21 (conform codificarii din anexa nr. 2)
Februarie
Ianuarie
Aprilie
Martie
Octombrie
Septembrie
August
Mai
Iulie
Iunie
Decembrie
Noiembrie
Total
Iunie
Iulie
Februarie
Martie
Sectie
Stocare Transport
Ianuarie
Luna
Decembrie
TOTAL AN
Tratare
Octombrie
Noiembrie
CAPITOLUL 2 Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor
August
Septembrie
Aprilie
Mai
NOTA:
HC - halda industriala comuna

3) Scopul tratarii: 1) Tipul de stocare:
RP - recipient de plastic,
CT - container transportabil, AS autospeciale,
4) Mijlocul de transport:
BZ - bazin decantor,
E - in vederea eliminarii
CF - container fix, S saci, AN - auto nespecial,
RM - recipient metalic, V - pentru valorificare,
PD - platforma de deshidratare, H - transport hidraulic,
VN - in vrac, neacoperit, CF - cale ferata,
TT - tratare termica, A altele
TM - tratare mecanica,
TC - tratare chimica, I - incinerarea in scopul eliminarii,
TMC - tratare mecano-chimica, Vr - valorificare prin agenti economici autorizati,
D deshidratare, Ve - valorificare energetica prin agenti economici autorizati,
VA - in vrac, incinta acoperita, A altele
RL - recipient din lemn, 5) Destinatia:
HP - halda proprie,
P - utilizare materiala sau energetica in propria ntreprindere TB - tratare biochimica,
A altele DO - depozitul de gunoi al orasului/comunei,
2) Modul de tratare:
Luna Cantitatea de deseuri
Operatiunea de valorificare, conf.
Anexei II B-Legea 426/2001
Agentul economic care efectueaza
operatia de valorificare
Ianuarie
Februarie
A altele
CAPITOLUL 3 Valorificarea deseurilor
Martie
August
Iulie
Iunie
Aprilie
Octombrie
Noiembrie
Ianuarie
Total an
Mai
Septembrie
Februarie
Martie
Luna Cantitatea de deseuri
Agentul economic care efectueaza
operatia de eliminare
CAPITOLUL 4 Eliminarea deseurilor
Decembrie
Aprilie
Octombrie
Total an
Decembrie
Mai
Iunie
Iulie
Septembrie
August
Noiembrie
Operatiunea de eliminare, conf.
Anexei II A-Legea 426/2001