Sunteți pe pagina 1din 175

SUZANNE DYE

BaRBATUL DIN LUNA DE MIERE


CASa DE PIATRa!
Cum ar putea cocheta mireasa texaa !a"#e"
Bec$ sa%si pastre&e si ooarea itacta' si #ua (e
miere i !a)aii pe care a c*sti+at%o itr%u
cocurs #oca#, -asi( u priete care sa se (ea
(rept mire. Si u exista (ec*t u si+ur /ar/at #a
i(em*a' su0iciet (e chipes si (estu# (e
/ie1oitor petru a 2uca ro#u#3 Nemesisu# ei (i
copi#arie...
Era o o0erta pe care se&ua#u# Matt Dr"er %o
putea re0u&a. Cie %ar 0i (orit sa petreaca (oua
saptam*i su/ ceru# ha)aiia, Ar 0i 0ost 0#oare #a
ureche sa%i co1i+a pe isotitori ca se iu/eau cu
a(e1arat. Dar s%o co1i+a si pe !a"#e"' asta
putea 0i mu#t mai (i0ici#. Petru ca atractia pe
care o simtea 0ata (e ea era mai mu#t (ec*t
teatru 4 era rea#itate. Iar (aca%si 2uca /ie ro#u#'
acesta putea (e1ei uic i 1iata.
DATE DESPRE AUTOARE
Su&ae D"e cre(e i (ra+ostea #a prima 1e(ere.
A stiut ca urma sa se marite cu actua#u# ei sot'
ica (e #a prima #or it*#ire. Acum' traiesc 0ericiti
4 p*a #a a(*ci /atr*eti! 4 pe ma#u# uui #ac'
itr%u orase# (i Texas' impreua cu cei trei
copii mici ai #or. 5aptu# ca scrie romae (e
(ra+oste este imp#iirea uui 1is (e%o 1iata.
Su&aei ii p#ace sa primeasca scrisori (e #a
cititori si i #e puteti trimite #a a(resa3 P.6. Box 78'
-ra/ur"' Texas 9:;<=
Dra+i cititori'
Bu%1eit itr%o #ume a pasiuii ametitoare si a
iu/irii emar+iite.
Bu%1eit i co#ectia Precious Gem Romances.
A1em p#acerea (e a 1a pre&eta Precious Gem
Romances' o sp#e(i(a serie oua (e romae (e
(ra+oste' a#e uora (itre cei mai i(ra+iti autori
americai. 5ie ca aceste capti1ate po1estiri
romatice' at*t istorice c*t si cotemporae' sa
1a poarte spre timpuri si #ocuri i(epartate' pri
istorisiri care 1a 1or acti1a simturi#e si 1a 1or topi
iima.
Sc#ipi( (e 1ese#ie' r*s si (ra+oste' 0iecare roma
(i seria Precious Gem Romances rasp*(este i
2ur aura pasiuii si a emotiei pe care #e asteptati
(e #a ce#e mai reusite scrieri setimeta#e.
60erite #a u pret 0oarte accesi/i#' aceste carti
costituie o 1a#oare ire&isti/i#a 4 si u a(aos
esetia# i co#ectia (umea1oastra (e #iteratura
romatica. Toata 1iata 1eti pretui carti#e (i seria
Precious Gem Romances' aceste po1esti (e
(ra+oste ta(re' pe care 1eti (ori sa #e recititi #a
es0*rsit.
SUZANNE DYE
BARBATUL DIN LUNA DE MIERE
Tra(ucere (e
SER-!EI MANIU
Pentru Gerald, barbatul din adevarata mea luna
de miere.
Capito#u# 7
4 Este o +resea#a. 6 mare +resea#a.
!a"#e" Bec$ se ri(ica /rusc i picioare. Nu
suporta sa r*(a imei (e ea. Mai a#es i &iua
aceea. Si i mai a#es Matt Dr"er' ici mai mu#t'
ici mai puti!
Isi impise iapoi scauu# meta#ic p#iat pe care
statuse' miscarea ei repe&ita 0ac*( ta/#ia sa
ca(a pe 2os' cu &+omot.
4 Tre/uia sa am at*ta mite ca sa u%ti cer
tocmai tie a2utoru#' cotiua ea. I 1iata mea %ar
0i tre/uit sa...
4 !ooo! Ia stai puti!
Expresia #ui Matt Dr"er (e1ei serioasa' i timp
ce se ri(ica si%si oco#ea /irou# ticsit (e #ucruri' cu
miscari a+i#e petru costitutia sa muscu#oasa.
Isa chiar si asa' !a"#e" a2usese (e2a #a usa
ru#otei' topo+ra0ia ecoomica (i ca/ietu# mo/i#
petru #ucrari #a 0ata #ocu#ui' a# compaiei (e
costrutii' pri#e2ui(u%i o iesire rapi(a. Matt o
apuca (e icheietura m*iii' tocmai c*( (a(ea
sa apese pe c#ata.
4 Da%mi (rumu#.
!a"#e" pri1i ameitator i ochii #ui Matt' cu
a(*cimi (e u a#/astru sua1 surpri&ator petru
u /ar/at at*t (e masi1. Acesta ii e#i/era /ratu#'
cu o usoara tresarire amu&ata a /u&e#or.
4 Bie' accepta e#. Dar (e p#ecat' u p#eci. P*a
u stai 2os (i ou si icepi sa 1or/esti coeret.
4 Ai r*s (e mie.
!a"#e" se simtea prost. Si pei/i#. Nu +asise
(e#oc amu&at ca#1aru# pri care trecea' iar
raspusu# 1iscera# a# #ui Matt #a cererea ei (e
a2utor o emu#tumea eorm.
I# pri1i' si mai 0rustrata' (esi e2usti0icat' (e
simp#u 0apt ca statura #ui (e u metru opt&eci ii
(omia 0aptura scu(a' (e umai u metru
sai&eci. Itot(eaua 0usese esu0erit (e ia#t 4
ica (e c*( erau copii si 1ecii. Cu toate ca era
mai mic (ec*t ea cu u a.
5usese si ramasese /ua prietea cu sora #ui'
Beth Cooper. I aii (e scoa#a' Matt 0usese
itruchiparea 0rate#ui mai mic si tota# pisa#o+ 4
at*t petru Beth' c*t si petru cea mai /ua
prietea a ei. 6 scotea pe !a"#e" (i miti (e
0iecare (ata. Ce%o 0i apucat%o sa ape#e&e #a Matt 4
#a Matt' ichipuiti%1a! 4 c*( a1ea e1oie (e u
asemeea a2utor,
Fiindca' isi raspuse tot ea' cu amaraciue' alte
solutii nu mai am.
4 Nu r*(eam' icerca Matt s%o i(up#ece.
!a"#e" isi tu+uie /u&e#e.
4 Te pre+ateai' su/#iie ea.
Matt &*m/i (i ou' arat*(u%si (itii a#/i'
re+u#ati' si +ropite#e 0ermecatoare (i o/ra2i.
4 Poate' cosimti e#.
Apoi' reusi sa arate spasit. U momet.
4 !ai(e' re#ua' 0ac*( u pas iapoi' petru a se
ap#eca sa ri(ice scauu# pe care statuse !a"#e".
Mai (a%mi o sasa.
!a"#e" i# pri1i icrutata cu i(araticie.
4 Iti promit ca u r*(' isista Matt.
5ata ri(ica /ar/ia. Stia ca a1ea sa se ase&e #a #oc.
Si o stia si e#.
Dupa ce%si potri1i /ar/ia cu u mi#imetru mai sus'
re1ei spre scau. Ase&*(u%se' puse picior
peste picior si%si ete&i peste +euchi 0usta
i1orie cu carouri' stra(ui(u%se sa se ca#me&e.
>i&ita ei a1ea u moti1. N%a1ea ici u rost sa
p#ece 0ara a%i spue macar esetia#u#' se (o2ei
ea i siea ei' pe c*( astepta ca Matt sa se
ase&e si e#.
Pri1i(u%# cum oco#ea p*a i cea#a#ta parte a
/irou#ui' !a"#e" se simti (itr%o (ata prea
pretetios im/racata' cu setu# deux pices si
escarpeii (e matase asortati. Matt purta u
tricou su/tire (e /um/ac' itis peste pieptu# sau
/om/at' si /#u+i rosi' (eco#orati' str*si pe
coapse#e puterice. Arata mai mu#t a #ucrator (i
echipa 4 si' pori( (e #a muscu#atura #ui
toi0iata' !a"#e" /auia ca Matt u se co(ea sa
pua osu# #a trea/a' i compaia sa (e
costructii.
Imp#iirea 1*rstei (e trei&eci (e ai u%i 0acuse
ici u rau' 2u(eca !a"#e". La Matt Dr"er u se
1e(eau iceputuri (e /urtica' ici /ar/ie
0#escaita. Dar imic (i toate acestea u o mira.
Cu atetia care i se acor(ase itot(eaua (i
partea sexu#ui 0rumos' era 0iresc sa 0ie 0u(u# ca
u pau' (upa parerea ei. Nu era +eu# care sa
se #ase pra(a (e+ra(arii.
Matt se ase&a' i timp ce orii s0*rsitu#ui (e (upa%
amia&a ituecau 0ereastra i+usta (i spate#e
#ui' cu0u(*( i um/ra comp#exu# (e
apartamete recet termiat' (e a0ara. Se
(a(eau (e2a auturi petru chiriasi. Comp#exu#
se a0#a #a mar+iea (e su(%1est a peri0eriei
orasu#ui 5ort ?orth' itr%o &oa popu#ara' i p#ia
(e&1o#tare' si 0ara i(oia#a a1ea sa se ump#e
cur*(.
La sosire' !a"#e" o/ser1ase ca satieru# parea
aproape pustiu si presupuse ca ma2oritatea
mucitori#or p#ecasera (e2a' #a s0*rsitu#
pro+ramu#ui. 5usese usurata sa &areaca ru#ota #ui
Matt' parcata ica #a /or(ura.
Matt se ap#eca peste /irou' cu coate#e re&emate
pe u teac (e p#auri' atra+*(u%i atetia.
!a"#e" i# pri1i cum parea sa%si compua pe 0ata o
expresie (e preocupare 4 trasaturi#e #ui
co#turoase si puterice (e1ei( serioase. I
#umia cru(a a /ecu#ui +o# (i p#a0o' !a"#e" ii
o/ser1a ri(uri#e 0ie (i 2uru# ochi#or si su1ite#e
aurii' (eco#orate (e soare' a#e paru#ui /#o(%ichis
4 u par pe care cotiua sa%# poarte #u+ #a
spate. Re/e# si sex".
Era +eu# (e /ar/at (upa care o0tau 0ete#e i
#iceu. Chiar si ce#e mai mari' (i c#asa #ui !a"#e".
Dar u si ea. !a"#e"' icio(ata. Stia ce pacoste
era Matt. De ai (e &i#e erau 1ecii.
4 6.@.' spuse e#. Deci' ce%ai...
Se itrerupse' c*( i usa ru#otei se au&i u
ciocait. !a"#e" simti u +o# i stomac' eer1ata
(e itrerupere. >oia sa termie mai repe(e.
4 Itra! stri+a Matt.
U /ar/at itre (oua 1*rste' cu chip rotu(' 1*ri
capu# pe usa.
4 Matt' ma pre+atesc s%o%ti(.
Pri1irea #ui co/ori spre !a"#e"' apoi re1ei catre
Matt.
4 Putem schim/a (oua 1or/e,
4 Si+ur' se ri(ica (i ou Matt si' cu o pri1ire (e
scu&a catre !a"#e"' iesi.
!a"#e" o0ta. Se eer1a (i ce i ce mai rau.
Icepea sa se simta ca o proasta.
Ne1oia (e a o &/u+hi (i #oc se apropia (e u
i1e# isuporta/i#.
Matt ichise usa i urma #ui Aaime Ro##is'
/ucuros ca re&o#1ase pro/#eme#e motatoru#ui (e
mochete 4 (ar si (oric sa se itoarca #a !a"#e".
Se comporta ciu(at.
5oarte ciu(at.
Se ase&a (i ou #a /irou' pri1i(%o. Teu# ei era
ete( si (eschis #a cu#oare' ica(rat (e casca(a
paru#ui aramiu (rept. Arata ca o 0#oare (e#icata.
Era (ecoratoare (e iterior 4 si arata exact asa
cum si%ar 0i ima+iat Matt o persoaa care
petrecea ore itre+i aa#i&*( cu#ori si
com/i*( mo(e#e. Ca itot(eaua' era ara2ata
impeca/i#.
N%o mai 1a&use (e ai (e &i#e' si (e1eise mai
(ra+uta' cum parea sa se it*mp#e (e 0iecare
(ata c*( o 1e(ea. Si mai serioasa.
!a"#e" ispirase itot(eaua o mare serio&itate.
Ica (i cop#arie.
Acest #ucru o 0acea sa 0ie ri(ico# (e usor (e
tachiat. Iar Matt' cu si+urata' u 0usese +eu#
(e /aiat care sa re&iste oca&ii#or (e a%si eer1a
sora si pe prietee#e acesteia 4 mai a#es pe cea
(ra+uta si serioasa petru care a1ea' i secret' o
mare s#a/iciue.
4 I re+u#a' ri(ica e# icura2ator spr*cee#e'
ap#ec*(u%se iaite. Cre( ca ar 0i /ie sa repeti
itre/area.
Pri1i cum se im/iau spr*cee#e aramii a#e #ui
!a"#e"' (easupra imesi#or ei ochi 1er&i. 5ata
o0ta' par*( iritata' cu trasaturi#e ei 0ie crispate.
>a&*( ca u se +ra/ea sa raspu(a' Matt
isista3
4 Nu cre(... i 0ie' cre( ca u te%am au&it /ie'
prima (ata' ii exp#ica e#.
De 0apt' u Bcre(eaB ca %o au&ise /ie pe
!a"#e". Stia ca u se putea s%o 0i au&it /ie.
!a"#e" u spuea asemeea #ucruri.
Dar' ime(iat' repeta ace#easi cu1ite.
4 Am spus' prouta ea raspicat' ca am e1oie
(e u sot.
Acum 1or/ea pe u to aproape /ataios.
4 Esti (ispoi/i# saptam*a 1iitoare' sau u,
Matt cotiua s%o pri1easca 0ara expresie' peste
/irou' +*(i(u%se #a 0aptu# ca re#atii#e #or (i
trecut a/ia (aca 0usesera amica#e' ecum
romatice' i po0i(a (oruri#or #ui (e /aiat 4 (oruri
pe care #e uitase (e mu#t.
Mitea ii re1ei cu ai i urma. Nu icapea ici o
i(oia#a. I re#atia (itre ei' casatoria ar 0i
repre&etat i mo( c#ar u sa#t peste c*te1a
etape.
4 Dispoi/i#, repeta e#' tato*( cu pru(eta.
Dispoi/i# petru ce,
Se re&ema (e /irou' cu coate#e pe iste h*rtii
imprastiate. Cochisese ca era timpu# sa u mai
um/#e cu oco#isuri' c#ari0ic*( #ucruri#e.
4 Ma ceri cum1a i casatorie,
Nici u stia (aca sa 0u+a i 1reo ascu&atoare'
sau sa se repea(a iaite' chiui(. Ce1a
e(e0iit' i so#emitatea icremeita a ochi#or
1er&i (i 0ata #ui' i# i(ema sa ram*a serios. Si%i
promisese ca %a1ea sa r*(a' c*( o i1itase sa
se ase&e (i ou.
Dar ii era espus (e +reu sa se a/tia.
4 Bieite#es ca u! raspuse !a"#e"' surprisaC
si emu#tumita. Nu 0i ri(ico#.
Matt u a1ea ici u iteres sa%si pua pirostrii#e
4 ce# puti' u i acea perioa(a. Noua #ui 0irma (e
costructii a/ia isi (eschi(ea aripi#e. N%a1ea
e1oie (e (i1ersiui persoa#e. Totusi' ace#... ace#
dezgust' sa &icem' 0ata (e perspecti1a uei
casatorii cu e#' i s%ar 0i parut ce# puti cam
2i+itor' (i partea a#tcui1a. Di partea #ui !a"#e"'
isa' i# 0acea sa i&/uceasca (i ou i r*s.
4 Phii! se pre0acu Matt ca%si ster+ea 0rutea.
Bu&e#e +i+ase' (e cu#oarea piersicii' a#e #ui
!a"#e"' se su/tiara. Matt ite#ese ca tetati1a #ui
(e a +#umi %o amu&a (e#oc.
Se recu#ese.
4 Atuci' ce aume imi ceri,
Iaite (e a%i raspu(e' !a"#e" se i(repta puti
(e spate. Daca ar 0i 0ost posi/i# asa ce1a. Arata
(e2a (e parca ar 0i i+hitit u 1atrai.
4 Nu 1reau sa ma marit cu tie' Matt' spuse ea'
ca si cum acesta ar 0i 0ost ce# mai e1i(et #ucru.
4 Atuci' ce 1rei,
4 Nu (oresc (ec*t sa 1ii cu mie itr%o #ua (e
miere.
Matt reusi s%o pri1easca &ece secu(e icheiate'
iaite (e a icepe sa r*(a. A1usese o &i +rea si
o/ositoare' p#ia (e itermia/i#e (eta#ii a#e
re&o#1arii u#time#or pro/#eme cu comp#exu# (e
apartamete. Nu mai ramasese (e 0acut (ec*t
curateia' (upa care urma sa%si scoata ru#ota (e
pe satier' #as*(u%# i seama (ecoratori#or (e
exterior.
Pre(area proiectu#ui i a1as si cu ecoomii
0iaciare 0usese pe c*t (e 0ericita' pe at*ta (e
(i0ici#a. I u#tima 1reme' mai mu#t (i0ici#a. De
saptam*i itre+i' u mai a1usese ici u moti1
(e r*s.
Pri1i(u%#' !a"#e" ramase cu +ura cascata. Isi
ic#esta str*s (e+ete#e peste poseta mica si
compacta (e pe +euchi.
Matt se astepta sa%i (ea cu ea i cap. Si' pro/a/i#'
o si merita.
C*( co#o' !a"#e" i# surprise petru a (oua oara
i &iua aceea.
Se ri(ica si iesi (i ru#ota.
Proasto, proasto, proasto, se (o2eea !a"#e"' i
timp ce iesea ca o 0urtua (i ru#ota' #as*( usa
meta#ica sa se tr*teasca &+omotos i urma ei.
Ar 0i tre/uit sa stie ca %a1ea ici u rost sa%i
ceara a2utoru# #ui Matt Dr"er!
Si o stiuse. Beth era cea care isistase3 BRoa+a%#
pe Matt. Matt o sa te a2uteB.
Amitirea r*su#ui soor si copios a# #ui Matt ii
pro1oca u ou 1a# (e eer1are' i timp ce se
+ra/ea cu pasi apasati peste pam*tu# /atatorit
(itre ru#ota si stra(a' u(e%si parcase masia.
Apropii(u%se (e (rum' i se paru ca au&ea usa
ru#otei (eschi&*(u%se i urma ei si spera ca #ui
Matt sa u%i 0i 1eit i(eea (e a a#er+a (upa ea.
Chiar atuci' (e (easupra /u/ui u tuet.
U 1*t puteric' eo/isuit (e rece petru #ua
iuie i Texas' ii ra1asi paru# peste 0ata. Ri(ic*(
m*a ca sa si%# (ea #a o parte' simti o picatura
mare (e p#oaie pe /rat. Se uita i sus' 0ara a
icetii pasu#. P#a0ou# (e ori e+ri p#utea
ameitator (easupra ei.
A1ersa parea pe ca#e sa i&/uceasca (i c#ipa%
c#ipa 4 pro/a/i#' iaite (e a reusi sa a2u+a #a
masia. Nemaipomenit' pu0i !a"#e" i siea ei'
re1a&*( i mite toate +hiioae#e (i u#time#e
c*te1a &i#e. 5usese parasita (e #o+o(ic cu o
saptam*a iaite (e cuuie' 0ii( apoi e1oita
sa suporte ori/i#a sarcia (e a iapoia (aruri#e (e
utaDE5 4 I State#e Uite' se practica o/iceiu#
(e a o0eri ue#e (aruri (e uta i a1as. F.tr.GH
si a #e te#e0oa tuturor i1itati#or' petru a%i
i0orma (espre cotrama(area ceremoiei.
Ramasese i /rate cu (i1erse 0acturi uptia#e
eretura/i#e. Era pe ca#e sa%si piar(a p*a si
ca#atoria (e 1is 4 o #ua (e miere i !a)aii' pe
care o c*sti+ase #a cocursu# uui post (e
te#e1i&iue.
Si' ca sa #e pua capac tuturor miui#or (i acea
saptam*a' se umi#ise i 0ata #ui Matt Dr"er' iar
acum o p*(ea si p#oaia. Ce mai urma,
4 !a"#e",
Matt! Deci' pe el i# au&ise iesi( (i ru#ota. Da(u
sa se itoarca' (ar tocuri#e escarpei#or (e sati i
se i0u(ara i pam*tu# ume(' icetii(u%i
miscarea. Mai (e+ra/a ar 0i petrecut u )ee$e(
itr%o +roapa cu crota#i a(*ca (e trei metri'
(ec*t sa mai ai/a (e%a 0ace cu Matt.
Ceruri#e se (es0erecara tocmai c*( a2use #a
/or(ura. Se (e&#atui o p#oaie toretia#a (e 1ara'
u(*(%o p*a #a pie#e' itr%o c#ipa.
P*a oco#i /otu# masiii si a2use #a portiera (e
#*+a 1o#a' reusi sa%si scoata chei#e (i poseta.
Ase&*(u%se' tr*ti portiera si pori motoru#' i
ace#asi timp scutur*(u%si (i ochi paru# u(.
Pritre osci#atii#e ster+atoare#or (e par/ri&' i# 1a&u
pe Matt' #eoarca (e p#oaie' a#er+*( spre ea.
Cu paru# si haie#e #ipite (e trup' apasa pe
acce#erator' (emar*(. Chiar si pri &+omotu#
p#oii' au&i /u0ituri#e ritmice.
!a"#e" ichise str*s ochii' (isperata' apas*(
pe 0r*ta. 6 paa (e cauciuc.
Ii (eschise (i ou c*( i# simti pe Matt' mai mu#t
(ec*t i# au&i' smuci( (e portiera (i (reapta.
Costat*( ca era icuiata' /atu er1os i +eam.
!a"#e" statu trei&eci (e secu(e icheiate'
+*(i(u%se (aca sa (eschi(a sau u' i timp ce%#
pri1ea cu oarecare satis0actie pe Matt cu se u(a
tot mai rau i p#oaia (e 1ara. Isi amiti (e roata
(e re&er1a (i port/a+a2.
N%a1ea ici cea mai 1a+a i(ee cum se schim/a
u cauciuc spart.
60t*( scurt' !a"#e" opri motoru# si (e/#oca
portiera. Matt itra' par*( sa a(uca 0urtua cu
e# i masia.
4 Iti mu#tumesc ca te%ai +ra/it sa%mi (eschi&i'
+#umi e# sarcastic' i timp ce su/ e#' pe 0oto#iu#%
cupa (e 1ii#' se 0orma o /a#toaca.
Se re&ema (e spatar' trec*(u%si er1os o m*a
pri paru# /#o( ichis' petru a%si impi+e (e pe
0rute su1ite#e u(e. Crestetu# capu#ui sau
aproape ati+ea p#a0ou# masiii.
4 Nu eu ti%am cerut sa 1ii (upa mie' ii amiti
!a"#e"' icrucis*(u%si /rate#e pe piept.
Matt o pri1i pie&is.
4 Nu' mi%ai cerut (oar sa ma isor cu tie.
Si%si sterse apa (e pe 0rute' cu m*a.
4 Nu ti%am cerut sa te isori cu imei! isista
!a"#e"' apri&*(u%se (i ou. Ii%am cerut
umai...
4 ...sa mer+em itr%o #ua (e miere' comp#eta
Matt. Stiu' stiu.
Ramase pri1i(%o' cu spr*cee#e arcuite.
4 Iar tu ai r*s (e mie.
Si parea pe puctu# (e a i&/uci iarasi i r*s.
!a"#e" isi icrucisa si mai str*s /rate#e.
4 Iar ca sa #e pua capac #a toate' mi s%a spart u
cauciuc. Pro/a/i# am trecut peste%u eorocit (e
cui.
Ii 1eea sa%i spua ca umai e# era (e 1ia. E# si
a0urisitu# #ui (e satier. Cu cuie#e sa#e
/#estemate.
Matt (a(u (i cap.
4 Pro/a/i#.
Apoi' ri(ica (i umeri.
4 Ime(iat ce s#a/este p#oaia' am sa%ti schim/
cauciucu#. Iar (aca reiese ca a 0ost u cui' ti%# 1oi
si p#ati chiar.
Sur*se.
4 5ii(ca asa%s eu' /aiat /u. Ai roata (e re&er1a'
(a,
4 Da.
!a"#e" se simtea cam 1io1ata. Nici macar u
0usese e1oie sa%i ceara a2utoru#. Iar e# se o0erise
p*a si s%o (espa+u/easca' (esi u%# o/#i+a
imei. Uitase ca putea 0i cumseca(e' ueori.
Ueori.
4 I port/a+a2. Si am si u #e1ier.
E&ita' recuostita #upt*(u%se cu eer1area care
mai (aiuia.
4 Iti mu#tumesc.
4 Nici o pro/#ema.
Matt se rasuci i scau' par*( sa se simta
icomo(' cu haie#e u(e. !a"#e" i# ite#e+ea
per0ect. Ar(ea (e era/(are sa a2u+a acasa si
sa se schim/e 4 (ar era c#ar ca tre/uia sa mai
astepte. Nu%i putea preti(e #ui Matt sa%i schim/e
roata i p#oaia toretia#a.
4 Apropo (e ceea ce (iscutam i /irou... icepu
e#.
4 Las%o /a#ta' i# itrerupse !a"#e". 5acuse o
+resea#a ape#*( #a Matt. N%a1ea ici u rost sa
mai cotiue.
Matt o0ta.
4 Nu pot' !a"#e".
Pe chip i se itipari preocuparea.
4 Scu&a%ma ca am r*s. Imi pare 0oarte rau. Dar
am a1ut o saptam*a +rea' iar tu m%ai #uat pe
epre+atite.
4 Ii%ar pri(e /ie u curs (e /ue maiere'
rep#ica ea' cu 1ocea o i(ee mai (e&+hetata. Ii era
+reu sa ram*a suparata pe Matt. Aceasta era
ua (i trasaturi#e #ui ce#e mai iritate.
Matt &*m/i' (arui(u%i o ima+ie a +ropite#or si
(iti#or #ui a#/i.
4 S%ar putea sa ai (reptate' accepta e#C itise o
m*a si%i (esparti /rate#e' petru a%i cupri(e
(e+ete#e uei m*ii itr%a#e #ui. N%am 1rut sa te
2i+esc' !a"#e"' o asi+ura' cu /#*(ete.
!a"#e" ii pri1i m*a uriasa si /ro&ata' i care a
ei se 1e(ea mica' pa#i(a. 5ara ici u moti1' (upa
c*te se parea' i mite ii re1ei mometu# c*(
Matt o tiuse u#tima oara (e m*a.
A1ea cicispre&ece ai' iar o pisica 1a+a/o(a o
muscase (e picior' c*( icercase sa%i (ea ce1a
(e m*care' pe 1era(a (i 0ata casei. Mama ei
era p#ecata si' c*( tipase' Matt 1eise i 0u+a'
(i 1ecii. Buica #ui 4 0emeia care ii crescuse pe
Matt si Beth 4 o (usese cu masia #a (octor.
!a"#e" p#*sese i tot timpu# (rumu#ui p*a #a
ca/ietu# me(ica#. Iar Matt o tiuse (e m*a. I
&iua aceea' ii 1a&use u a#t chip. B#*(. A0ectuos.
Desi+ur' u (urase mu#t. C*t ai /ate (i pa#me'
re1eise #a tachiari#e #ui' cu e0orturi sporite'
aproape ca si cum ar 0i 1rut sa compese&e 0aptu#
ca 0usese mariimos cu ea.
4 !a"#e", ii rosti icetisor Matt ume#e' a/ia
au&it' pri ropotu# p#oii pe acoperisu# masiii.
!a"#e" ri(ica pri1irea si ii 1a&u ochii a#/astri
atititi asupra a#or ei. U 0ior mic ii stra/atu sira
spiarii. Icerca sa%# pua pe seama haie#or u(e
4 u pe a# 0ier/ite#ii sa+etatoare (i pri1irea #ui
Matt.
Se simtea i ea ce1a 0oarte ites. Ce1a care o
0acea sa se 0oiasca i scau.
Isi retrase m*a (itr%a #ui Matt. Pro/a/i# ca acea
ati+ere itima' cu care u erau o/isuiti'
(ec#asase se&atii at*t (e /i&are. Ea si Matt nu
se ati+eau. Nici macar u%si prea 1or/eau!
4 N%am imic.
Nu a1ea e1oie ca Matt sa%si 0aca +ri2i petru ea.
N%a1ea ce 0ace cu mi#a #ui.
4 Te ro+ sa ma scu&i ca te%am (era2at. C*( 1a
iceta p#oaia' ti%as 0i recuoscatoare sa%mi
schim/i cauciucu#' iar apoi 1om uita ca e%am
1a&ut asta&i.
Matt se icruta. Desi Beth i# puea #a curet'
oca&ioa#' cu e1eimete#e (i 1iata #ui !a"#e"'
i u#time#e c*te1a #ui e# #ucrase practic &i si
oapte #a proiectu# comp#exu#ui (e apartamete.
Cate+oric' ii scapase ce1a 4 si' cu si+urata' ce1a
importat.
Cu c*te1a momete iaite' i /irou' !a"#e" ii
pusese cea mai smitita itre/are pe care o
au&ise 1reo(ata (i +ura ei. >oia sa a0#e toata
po1estea.
Nu%i p#acea expresia raita (i ochii ei. Ii tre&ea
che0u# (e a%# poci pe ce# care o cau&ase. Ai (e
&i#e o s*c*ise pe !a"#e"' i copi#arie. 6 pri1ise ca
pe o sora 4 si' ueori' u umai at*t. A1usese
setimete protectoare 0ata (e ea.
Pri1irea ii co/ori i 2osu# 0apturii ei u(e #eoarca.
Nu putu sa u o/ser1e cum i se #ipea /#u&a i1orie
(e rotu2imi#e (e#icate a#e s*i#or' precum si
peste a(*citura ta#iei i+uste.
Nu #ua i seama soapta iceata (i stra0u(u#
mitii' care%i spuea ca ici ua (itre aceste
o/ser1atii u era 0rateasca. N%a1ea timp sa%si
examie&e +*(uri#e ra&#ete' sa re1a(a (oruri#e
uitate.
Ceea ce a1ea (e 0acut era sa a0#e eseta straiei
1i&ite a #ui !a"#e" pe satieru# #ui (e costructii.
4 !a"#e"' iti 1oi schim/a /ucuros roata' spuse e#'
ca#m. Ime(iat ce%mi spui ce ai/a se it*mp#a.
Capito#u# 8
!a"#e" isi icrucisa (i ou /rate#e' itr%o
atitu(ie s0i(atoare. Matt presupuse ca
u#timatumu# sau u%i 0acea p#acere' (ar (e 1reme
ce stia ca %a1ea ici cea mai 1a+a i(ee cum sa%
si schim/e cauciucu# spart 4 0ii( ast0e# comp#et
imo/i#i&ata' si u(a (i cap p*a% picioare' pe
(easupra 4 u se mira c*( !a"#e" ce(a.
4 Per0ect.
Pri1i spre p#oaia toretia#a' pri par/ri&' apoi
itoarse capu# catre Matt.
4 Am 0ost #o+o(ita' urm*( sa ma marit i
s*m/ata asta. Cu Aoe# Larso.
Matt ia#ta (i spr*cee.
4 Aoe# Larso,
Nume#e ii sua 0ami#iar. Pro/a/i# ca Beth i%#
pomeise' #a u momet (at.
4 Nu stiam ca urma sa te casatoresti.
4 Scu&a%ma. Nu cre&usem ca ai 0i 1rut sa 1ii.
Isi musca /u&a (e 2os' rosi( usor.
4 Totu# era ara2at' cotiua ea' par*( sa uite (e
haie#e u(e' (e 2ea 0i&ica' i timp ce re#ata
tesiui#e emotioa#e pri care trecuse. Biserica'
0#ori#e' pastoru#' rochia' i1itatii#e. Aoe# tocmai isi
(eschisese ca/ietu# particu#ar 4 e (etist 4 asa
ca era extrem (e ocupat. Eu m%am ocupat (e
toate pre+atiri#e.
Iar isi roase /u&a.
4 Si am c*sti+at o #ua (e miere' #a cocursu#
uui post #oca# (e te#e1i&iue. 6 1acata i
!a)aii. Cu toate che#tuie#i#e achitate. Tot
tac*mu#.
Se itrerupse.
4 Si, o i(ema Matt.
6 pri1i cum isi str*+ea puti mai tare /rate#e i
2uru# trupu#ui. Di ou ii e1ita ochii. A0ara tura cu
+a#eata' satieru# pustiu tras0orm*(u%se itr%o
supra0ata oroioasa. Era a/ia cici (upa%amia&a'
(ar parea mai aproape (e opt' at*t (e tare
ituecau orii ceru#.
Deo(ata' !a"#e" ri(ica pri1irea' 1u#era/i#itatea
(ureroasa (i ochii ei i&/i(u%# pe Matt ca u
pum su/ cetura. Era o/isuit s%o 1a(a
isu0#etita. Itot(eaua ii p#acusera ciociri#e #or
i0#ama/i#e. Asta 0acea ca tachiari#e sa 0ie at*t
(e (istracti1e.
Lui Matt u%i p#acea (e#oc sa 1a(a (i#uat ace#
spirit caustic. Nu i iteresu# sau propriu' ci itr%a#
#ui !a"#e".
T*ara ri(ica usor (i umeri' cu 0a#sa 1ite2ie.
4 Aoe# mi%a (at te#e0o #ui seara. Era i Las
>e+as. Cu asisteta #ui (e i+iea (etara.
Dupa trei &i#e' (urerea #ui !a"#e" se tras0ormase
i 0urie. A1usese icre(ere i Aoe#. Iaite (e a 0i
(iscutat (espre casatorie' 0usesera prietei.
A1usesera totu# i comu 4 iterese' te#uri. Aoe#
era u om serios' (e a(e2(e. Cie si%ar 0i putut
(ori u /ar/at mai per0ect,
Supra1ietuitoare a umeroase#or (i1orturi pri
care trecuse mama ei' !a"#e" chi/&uise i(e#u+
si temeiic' iaite (e a se #o+o(i. Toate
aspecte#e casicii#or' pe care #e o/ser1ase i
copi#aria si a(o#esceta ei' 0usesera e+ati1e.
E&itase sa 0aca 1reo(ata sa#tu# matrimoia# 4
e(ori( sa riste su0erite#e si a/a(ouri#e
repetate pri care isi 1a&use mama trec*(.
Propria ei experieta cu Aoe# paruse u
a1ertismet. Tre/uia sa reute (e0iiti1 #a orice
+*(uri (e casatorie. Poate ca mosteise
+hiiou# uptia# a# mamei sa#e. Sau putea 0i
chiar si u soi (e /#estem' cochisese ea. C*(
icercase sa se marite cu Aoe#' Soarta iter1eise'
petru a o pue iapoi #a #ocu# ei.
Putea 1e(ea ca Matt ica mai astepta sa%si
termie po1estirea.
4 Mi%a spus ca tocmai se casatorisera' &ise ea. La
ua (i cape#e#e a#ea rapi(e' #e stii... A &is e# ce1a
cum ca se i(ra+ostise si %a1ea ce 0ace. Si pe
urma' a ichis. Uite%asa.
Matt simti arsura uei 0urii mocite i stomac.
Aoe# era o 2i+o(ie. Iaite (e a%si putea exprima
aceasta parere' !a"#e" cotiua' cu 1oce mica si
icor(ata3
4 A tre/uit sa #e te#e0oe& tuturor. Si sa iapoie&
toate (aruri#e (e uta. Am icercat sa
cotrama(e& ara2amete#e 4 (ar era prea
t*r&iu. N%am mai putut o/tie iapoi a1asu# (e
#a /iserica' ici (e #a restaurat. Si ici 0#ori#e u
#e%am putut retura. Ma+a&iu# uptia# %a primit
iapoi rochia (e mireasa.
Pe u#time#e cu1ite' 1ocea i se 0r*se' asa ca
trase aer i piept' rapi(' a(*c. Matt ar 0i 1rut sa
o ia (e m*a iarasi' (ar se temea sa u%i
respi+a ati+erea' ca prima (ata.
4 Iar #ua (e miere...
Lasa 0ra&a etermiata. I+hiti( i sec' isi muta
pri1irea. Se simtea ca o i(ioata' eta#*(u%si toata
umi#ita i 0ata #ui Matt.
4 Ce%i cu #ua (e miere, o icura2a e#.
U(e mer+e mia' mer+e si suta' re0#ecta !a"#e".
4 Cu ce#e#a#te 4 /iserica' 0#ori#e' rochia 4 u mai
pot 0ace imic. Dar ica as mai putea 0ace
ca#atoria.
I# pri1i. 6chii #ui Matt stateau atititi itr%ai ei.
4 Postu# (e te#e1i&iue p#ateste totu#. Nu exista
(ec*t o si+ura pro/#ema.
Matt astepta.
4 Care, itre/a e#' 1a&*( ca u%i spuea.
Ii ceruse' a(ieaori' s%o isoteasca i #ua (e
miere. De ce,
4 Daca ai c*sti+at excursia' 0a%o. Du%te.
Era comp#et e(umerit. Petru ce a1ea e1oie (e
e#,
!a"#e" o0ta. 5acuse at*ta (rum. Isi (istrusese
pato0ii 0a1oriti' i +oaa ei e/ueasca pri
satier. Putea 0oarte /ie sa mear+a p*a #a
capat.
4 reau sa ma (uc' spuse ea repe(e. E si+uru#
#ucru pe care%# mai pot c*sti+a' (i toata mi&eria
asta. Si mi%am #uat (e2a #i/er (e #a ser1iciu.
!a"#e" era cosu#tata (e (ecoratiui iterioare
#a ce# mai e#e+at ma+a&i ui1ersa# (i 5ort
?orth.
Totu# paruse #o+ic' a/so#ut #o+ic' c*( (iscutase
p#au# cu Beth. Acum' isa' pri1i(u%# pe Matt si
+*(i(u%se #a 0uricaturi#e pe care o 0acuse sa #e
simta i#autru# ei ati+erea m*iii #ui 4 itr%u
mo( (e care ati+erea #ui Aoe# u 0usese
icio(ata i stare' cu si+urata! 4 !a"#e"
costata ca se itre/a (aca u cum1a era cea
mai smitita i(ee care%i 1eise i 1iata ei.
Matt cotiua sa astepte' asa ca se a1*ta'
totusi3
4 Toata 1iata am 1rut sa mer+ i !a)aii' cotiua
ea' cu o repe&iciue aorma#aC u 1oia (ec*t sa
termie mai repe(e. Pro/#ema e cameramau#.
4 Care camerama, itre/a Matt' comp#et
&apacit.
4 Postu# T.>. trimite u camerama' ca sa 0i#me&e
1oia2u# (e uta. >or sa 0o#oseasca ima+ii#e itr%
o serie (e sec1ete specia#e' (espre uti. De%
asta u ma pot (uce si+ura' (esi' i ses tehic'
ca#atoria imi apartie.
Matt (a(u sa 1or/easca' (ar !a"#e" se repe&i'
marturisi( totu#3
4 Si u m%ar (era2a (e#oc ca Aoe# sa a0#e si sa
crea(a ca si eu m%am maritat cu cie1a' #a 0e# ca
e#!
De 0apt' u icerca sa se ra&/ue pe Aoe#. 6 a1ea
pe micuta #ui asisteta (e i+iea /uca#a' #a urma
urmei. !a"#e" u (orea (ec*t sa%si sa#1e&e
propria m*(rie.
P#oaia s#a/ise' iar ropotu# usor a# stropi#or pe
capota masiii crea o atmos0era itima' ca itr%u
coco. Matt o pri1i #u+' cu ochii sai a#/astri
i(esci0ra/i#i. !a"#e" se itre/a (aca u cum1a ii
#uase piuitu# cu (ec#aratii#e sa#e.
4 Daca 1ii' 1or cre(e ca esti sotu# meu' exp#ica
ea. >ei a1ea parte (e o saptam*a (e 1acata'
cu toate che#tuie#i#e achitate' cotiua ea +ra/ita'
si u cre( ca operatoru# 1a astepta prea mu#t (e
#a oi 4 (oar c*te1a mici excursii turistice' u(e
sa poata tra+e iste ca(re' ite#e+i.
Isi impuse sa cotiue3
4 >a tre/ui sa #ocuim i aceeasi camera (e hote#.
6/ra2ii i se i0ier/*tara. Isi i2ura i siea ei
eorocita aia (e pie#e pa#i(a si paru# roscat' care
o pre(ispueau sa%si tra(e&e ast0e# setimete#e.
4 Dar 1a 0i o camera mare si 0rumoasa' cu mu#t
spatiu' sut co1isa. I cea mai mare parte a
timpu#ui' a/ia (aca 1a tre/ui sa e 1e(em.
Sau' ce# puti' asa spera. Pastrase petru #a
s0*rsit 1estea cea mai proasta.
4 Cameramau# u 1a 0i si+uru# care 1a cre(e ca
e%am casatorit...
E&ita. Matt isi arcui o spr*ceaa.
4 Dupa ce 1or trasmite sec1ete#e i emisiuea
(e actua#itati (e%aici' toti cei care o 1or 1e(ea 4
u umai Aoe# 4 1or cre(e si ei ca sutem
casatoriti.
Ditr%o (ata' se itre/a cum a1ea sa%si co1i+a
toti cuoscutii ca era maritata cu u om ca Matt.
!a"#e" isi p#auia 1iata pas cu pas' c*t putea (e
serios si metico#os. Si' i ciu(a 0aptu#ui ca
p#auri#e ei pareau sa ai/a prostu# o/icei (e a o
#ua ra&a' +ri2a p#ai0icarii o 0acea sa se simta i
si+urata. Ace# Matt pe care i# cuoscuse 0usese
sa+1i si impu#si1' trai(u%si 1iata asa cum i se
o0erea 4 o atitu(ie care o e#iistea eorm pe
!a"#e".
6 a(e1arata casicie itre ea si Matt ar 0i 0ost u
haos tota#. Nici u%si putea ichipui cum ar 0i
scos%o #a capat cu acea pretisa #ua (e miere.
Di 0ericire' itruc*t mama #ui !a"#e" #ocuia i
Sa Atoio' cu a# cici#ea sot a# ei' u era e1oie
sa a0#e si ea. Iar cei mai /ui prietei ai #ui
!a"#e"' Beth si u 0ost co#e+ (e scoa#a' L"(o
!arriso' cuosteau (e2a p#au#. Asta a1ea sa
usure&e #ucruri#e. C*t (espre toti cei#a#ti...
Ma ro+' era mai /ie asa' (ec*t ca oricie%i iesea
i ca#e sa p#*+a (e mi#a /ietei mirese se(use si
a/a(oate. Aoe# o umi#ise pu/#ic' #u*(u%si
ta#pasita cu at*t (e puti timp iaitea utii.
Trase a(*c aer i piept si cotiua3
4 Desi+ur' u 1a tre/ui sa traim e0ecti1 impreua.
Iar (upa ce 1a trece c*t1a timp' am putea sa...
4 Sa (am (e 1este' (iscret' ca am apucat%o
0iecare pe a#ta ca#e,
Matt parea amu&at.
4 Exact' reusi ea sa ri(ice (i umeri. >a 0i 0oarte
usor' (i momet ce %o sa 0im casatoriti cu
a(e1arat. Nu se pue pro/#ema sa a1em e1oie
(e u 2u(ecator' sau asa ce1a.
Icerca sa &*m/easca (e&i1o#t' (ar ii iesi mai
(e+ra/a o +rimasa.
Se simtea prost' cu Matt pri1i(%o i 0e#u# ace#a.
6are a1ea sa%si r*(a iar (e ea, Matt %o #uase
icio(ata i serios' practic isi 0acuse o arta (i a%
si r*(e (e ea. 5usese o e/uie sa i se a(rese&e
#ui. Doar a1usese parte (e umi#ite (estu#e'
petru o saptam*a' u,
Ri(ica puti /ar/ia' a(u*(u%si toate resturi#e
m*(riei ter0e#ite.
4 Ascu#ta' hai mai /ie s%o #asam...
4 !a"#e"...
4 A 0ost o i(ee t*mpita.
Cum (e se pusese itr%o asemeea sitatie,
4 !a"#e"...
4 Uita ca am...
4 !a"#e"! se ap#eca iaite Matt' apuc*(u%i
/ar/ia i m*aC ii simti pie#ea 0ia' su/ (e+ete#e
#ui iasprite (e muca' asemeea peta#ei uui
/o/oc (e tra(a0ir. 6preste%te! !ai sa mai
recapitu#am ica o (ata' /ie, Puti mai rar' (aca
u te superi.
!a"#e" se 0oi i scau' retra+*(u%si /ar/ia (i
m*a #ui Matt.
Se simtea prisa ca itr%o capcaa.
4 Ii%am spus' cre( ca ar 0i mai /ie s%o (am
uitarii.
6 &apacea. C*( o ati+ea' ici u mai putea
+*(i. Totu# era mu#t prea e0ami#iar' itre ei.
Prea... ciu(at (e e#iistitor.
Isi muta pri1irea. I po0i(a p#oii marute care
cotiua' u cr*mpei (e soare se strecura
1ite2este pritre (oi ori p#um/urii' aster*( o
ra&a aurie peste stra(a p#ia (e /a#toace.
Matt 1or/i' atra+*(u%i (i ou atetia.
4 Cre( ca e cam t*r&iu ca sa tra+em o asemeea
coc#u&ie.
!a"#e" isi a/atu pri1irea itr%o parte' remarc*(
cum se amesteca mirosu# (e p#oaie (i masia cu
u i& 1a+ mascu#i' #a 0e# (e +reu (e (e0iit ca
aroma uei /ri&e racoroase (e 1ara. Matt.
4 Ei /ie' eu u cre(' si e pro/#ema mea' isi
icrucisa ea (i ou /rate#e pe piept. I u#time#e
c*te1a &i#e %am mai +*(it #impe(e. Daca o
0aceam' i 1eci %as 0i 1eit #a tie cu o
asemeea propuere. Dar c*( L"(o %a
putut...
4 L"(o,
4 L"(o !arriso.
Cum Matt u paru sa recuoasca ume#e' ii
exp#ica3
4 E u 0ost co#e+ (e c#asa' a# meu si a# #ui Beth.
Eram impreua #a c#u/u# (e 0race&a. Am ramas
prietei.
!a"#e" isi amitea ca Matt 0usese capitau#
echipei (e 0ot/a#. Si+ur ca %a1ea cum sa%#
cuoasca pe stu(iosu# si seriosu# L"(o.
4 6ricum' cotiua ea' L"(o %a putut 1ei. Are
o oua iu/ita si u cre(ea ca ar 0i ite#es' asa
ca...
4 I%ai cerut #ui L"(o sa mear+a cu tie, o
itrerupse Matt.
Nu stia (e ce i# (era2a acest #ucru' (ar asa era.
Se simtea... (escosi(erat' oarecum. Nu e#
0usese prima so#utie a#easa (e !a"#e".
Curios' c*t i# mai r*c*ia +*(u#.
4 Da...
4 De ce %ai 1eit #a mie mai it*i,
4 Matt!
!a"#e" isi icreti 0rutea. De ce u 1eise #a Matt
mai it*i,! De ce %ar 0i tre/uit sa 1ia #a e# i ici
u ca&! Raspusu# i se parea a/so#ut e1i(et.
4 5ii(ca ma temeam sa u r*&i (e mie. Si ai
0acut%o! Nicio(ata u iei imic i serios...
4 Iar tu #e iei pe toate prea i serios' riposta Matt.
!a"#e" trecu peste aceasta remarca. Ea si Matt
a1eau persoa#itati tota# (i0erite. Si totu# era /ie
si 0rumos 4 cu co(itia (e a u tre/ui sa se%
1*rteasca prea mu#t pri prea2ma #ui.
6 saptam*a i !a)aii ar 0i 0ost' cate+oric' prea
mu#t. Re1e(erea cu Matt ii c#ari0icase aceasta
coc#u&ie.
4 Tocmai (e%asta ca#atoria oastra impreua ar 0i
o catastro0a' su/#iie !a"#e".
Tre/uia sa existe o a#ta so#utie. Isi puse mitea #a
#ucru.
4 Am sa +asesc eu o ca#e...
Lui Matt u%i p#acea sa 0ie expe(iat at*t (e usor.
Ica u hotar*se ce parere sa%si 0aca (espre
propuerea ei 4 ce ai/a' ici macar u%i #asase
timp! Dar reactia #ui 1iscera#a costa i a 0i...
itri+at. !a"#e" isi 0acuse o arta (i a%# e1ita' i
toata perioa(a copi#ariei... iar acum' a1ea sasa
sa petreaca o saptam*a i aceeasi camera (e
hote# cu ea. I asemeea impre2urari' i%ar 0i 0ost
+reu sa%# oco#easca.
4 A#ta ca#e, repeta e#. Ca (e pi#(a,
Ap#ec*(u%se iaite' !a"#e" isi re&ema /rate#e
(e 1o#a. Tre/uia sa 0aca ce1a. >oia sa mear+a i
acea ca#atorie. Mai mu#t' 1oia ca Aoe# sa stie ca
0acuse ca#atoria.
4 Stiu! ii &*m/i ea ra(ioasa. Am sa ma (uc #a o
a+etie (e p#asare.
Rotite#e mitii ii tacaeau cu toata 1ite&a.
4 Sau #a o a+etie (e impresariat. >oi a+a2a pe
cie1a sa 2oace ro#u# sotu#ui meu.
Matt ramase cu +ura cascata.
4 Ii%ai pie(ut miti#e, stri+a e#' cu +#as tuator.
!a"#e" c#ipi (i ochi.
4 Sa u tipi #a mie!
Nici %o #ua i seama.
4 Nu poti a+a2a pe cie1a sa 0aca o ca#atorie ca
asta cu tie! Ce' esti nebuna, se icruta e#'
0uriosC ce%i trecea pri mite,! Nu poti petrece
sapte &i#e cu u strai. I aceeasi camera (e
hote#!
I(eea ca !a"#e" 4 (ra+a#asa' micuta' 1u#era/i#a
!a"#e" 4 ar 0i stat si+ura itr%o camera (e hote#
cu cie stie ce i(i1i( pe care u%# cuostea i#
0acea pe Matt sa%i 0iar/a s*+e#e% 1ee. Daca
mi&era/i#u# icerca sa%si 0aca (e cap cu ea,
-ura #ui !a"#e" 0ormase u mic ! (e uimire.
4 Nu m%am +*(it #a asta' recuoscu ea' icet.
Cre( ca (e 0apt u m%am +*(it (e#oc p*a #a
capat.
Se simtea i1isa. Ce so#utie ii mai ram*ea,
Matt ii 1a&u i ochi expresia pier(uta. Ii amitea
(e a uui cate# /atut. Ma ro+' a uui cate# 0oarte
sex"' oricum. Tremuru# 1u#era/i# a# +urii ei i#
scotea (i miti. U#uitor' isi spuse' c*t (e usor i#
a0ecta e0ericirea #ui !a"#e". Toata situatia i#
0rustra. N%a1ea e1oie (e (i1ersiui persoa#e'
mai a#es acum.
Dar' oric*t ar 0i icercat' u reusea sa%si a#u+e
co1i+erea ca !a"#e" a1ea (reptate ce# puti
itr%o pri1ita. Nu +*(ea #impe(e. Iar e# %o
putea #asa sa 0u+a si sa itre i cie stie ce /e#ea'
cu p#auri#e ei e+hioa/e.
Se hotari.
4 Asta e. >i cu tie.
4 Nu 1reau sa%mi p#*+i (e mi#a' i# pri1i 0urioasa
!a"#e". E pro/#ema mea. Mi%o re&o#1 si+ura.
4 La 0e# cum iti 1ei repara si cauciucu# a#a spart,
!a"#e" stia c*( era i1isa.
4 6.@.' (eci u stiu sa%mi i#ocuiesc u cauciuc'
o0ta ea. Si' ai (reptate 4 u pot #ua cu mie u
strai i excursia asta.
I# pri1i /auitoare.
4 Dar u%s si+ura ici i #e+atura cu... oi.
4 De ce u,
Isi (a(u ochii peste cap.
Matt a(opta o expresie ioceta. !a"#e" icerca
sa u o/ser1e c*t (e (ra+a#as arata. Iar simti ace#
mic 0ior pe sira spiarii. Si ici macar %o ati+ea.
De c*( icepuse Matt sa%i st*reasca
0uricaturi,
4 Ai e1oie (e mie' su/#iie e#. Si ici mie u mi%
ar strica o 1acata.
I timp ce rostea aceste cu1ite' isi (a(u seama
c*t (e a(e1arate erau. Proiectu# cu comp#exu# (e
apartamete ii secatuise toate puteri#e. Putea sa%
si scoata ru#ota' sa a(uca echipa (e curateie' si
era #i/er sa p#ece 4 #as*( restu# i seama
atrepreoru#ui (e amea2ari exterioare.
I ceea ce pri1ea pretisa casatorie' u a1ea ici
o re#atie' ici macar trecatoare 4 si u%si 0acea
p#auri (e a schim/a prea cur*( aceasta
situatie. Si+ura #ui ru(a era Li#ah Dr"er' /atr*a
/uica' 0ira1a (e%acum' care ii crescuse pe e# si
Beth (upa ce #e murisera paritii 4 #ocuia itr%u
cami (e pesioari (i Texas' cu 1erisoara ei.
Nu era e1oie sa stie ce se it*mp#a. Iar #ui
oricum u%i pasa (e pareri#e a#tora.
Nimic u statea i ca#ea a2utoru#ui acor(at #ui
!a"#e" petru a sa#1a aparete#e. Nimic 4 umai
!a"#e" isasi' (upa c*te se parea.
4 Beth a spus ca ti%ar pri(e /ie o 1acata'
spuse me(itati1' i+*(urata' !a"#e"C oare chiar
ar 0i re&istat o saptam*a itrea+a cu Matt,
4 C*( icepe ca#atoria,
4 Dumiica (imieata.
Cu o 1oce cam crispata' cotiua3
4 Nuta era pro+ramata petru s*m/ata (upa%
amia&a. Urma sa e petrecem oaptea #a
?orthi+to !ote#' i cetru' iar (e aco#o sa
mer+em cu masia #a aeroport.
Isi str*se pumii' i poa#a.
4 Macar pe%asta am reusit s%o cotrama(e&' 0ara
sa ram* cu o 0actura (e achitat.
Matt simti (i ou u 1a# (e m*ie #a a(resa #ui
Aoe#. Se /ucura ca !a"#e" u se maritase cu
esimtitu# a#a. Aoe# Larso tre/uia sa 0ie ce# mai
mare mitoca (i #ume' s%o paraseasca pe
!a"#e" asa 4 ca sa u mai metioe&e 0aptu# ca o
#asase cu toate ote#e (e p#ata pe cap. Era itr%
a(e1ar o 2osicie.
Nu%si putea ima+ia cum ar 0i putut%o trata itr%
u asemeea ha# u /ar/at pe !a"#e". Nu era
per0ecta 4 puti ri+i(a' cam prea serioasa. Dar u
merita u asemeea tratamet. Nimei u%#
merita.
>oia sa spua ce1a' (ar u era si+ur ce aume.
P*a #a urma' &ise (oar at*t3
4 Exce#et. Pot 0i +ata (umiica (imieata.
!a"#e" se rasuci spre e#' pri1i(u%# i ochi.
4 N%ai ici o prietea' asa%i,
4 Esti (e2a +e#oasa' e1asta, &*m/i Matt.
I# poci i umar' cu u pum /ie titit.
4 Stii /ie ce 1reau sa spu! Nu exista imei
care%ar putea sa se supere, Nu 1reau sa pro1oc
su0erite imaui.
Matt re(e1ei serios.
4 Nu' !a"#e". Iti (au cu1*tu# meu. Daca a1eam
pe cie1a' %as 0i 0acut%o.
Capito#u# J
4 Asta..., ri(ica !ai#e" o rochie (e coctei# scurta si
ea+ra' cu /rete#e su/tiri' apoi cotiua3 sau
asta, arata ea o rochie (e matase /#eumari
icretita' i ta#ie' (i ma#(aru# (e haie (e pe
pat.
Beth Cooper' ase&ata itr%u 0oto#iu moa#e si
co0orta/i# (i co#tu# (ormitoru#ui #ui !a"#e"' isi
tu+uie /u&e#e' aa#i&*( ce#e (oua 1ariate pe
care i #e pre&eta prietea ei. Isi muta (e pe u
/rat pe a#tu# 0etita (e sase saptam*i' care
(ormea' m*+*i(u%i a/seta paru# /#o(%pa# si
pu0os' mai (eschis cu c*te1a uate (ec*t a# ei'
/#o( ca mierea si tus pa2.
!a"#e" uitase c*t (e mu#t semaau itre ei Beth
si Matt' (upa ce pe e# u%# mai 1a&use (e at*ta
1reme. Acum' %o mai putea pri1i pe Beth 0ara ca
i mite sa%i apara 0rate#e ei. Se uita #a ea' isa i#
1e(ea pe Matt' cu paru# lui re/e#' auriu ca ra&e#e
soare#ui' #u+ p*a #a umeri. Si ochii lui a#/astri
ca (oua #acuri.
Z*m/etu# lui iroic.
Iiea espus #a Beth' (ar (e 0apt ar 0i pre0erat ca
ea sa p#ece. Beth' isa' era hotar*ta sa u%si #ase
prietea si+ura i (upa%amia&a utii ei
cotrama(ate.
Iar !a"#e" %a1ea (e +*( sa%i exp#ice (e ce ar 0i
(orit tocmai ace# #ucru.
4 Nu stiu. Am*(oua imi p#ac' ri(ica usor Beth (i
umeri. !a"#e"... e s*m/ata. Nu%mi 1ie sa cre( ca
u ti%ai 0acut /a+a2e#e. Nu e i sti#u# tau.
4 Ba mi #e%am 0acut.
!a"#e" a#ese rochia a#/astra si se ap#eca s%o pua
peste ua (itre ce#e (oua 1a#i&e (eschise (e pe
po(ea. I mo( orma#' pastra o or(ie
pro1er/ia#a i micu# ei apartamet cu u si+ur
(ormitor' (i 1estu# orasu#ui 5ort ?orth. A&i' isa'
cu pre+atiri#e (e u#tim momet petru ca#atorie'
arata (e parca #%ar 0i ra1asit o tora(a.
4 Dar acum e a#tce1a.
4 De ce, 5ii(ca p#eci cu Matt,
4 Exact.
Se i(repta (e spate' pri1i(%o pe Beth. Ii
p#aceau mu#t haie#e 4 si a1ea 0#eru# (e a +asi
o0erte pe masura /u+etu#ui ei str*mtorat. Isi
p#ai0icase trusou# (e mireasa cu cea mai mare
+ri2a. Iar acum' totu# se schim/ase.
4 Cum ar 0i asta' (e exemp#u' cu#ese ea u
e+#i2eu e+ru sumar' (itr%u 1ra0 (e pe pat'
ri(ic*(u%# i 0ata #ui Beth. Nu prea pot purta asa
ceva #a cu#care' i aceeasi camera cu Matt!
Ii 0usese +reu sa%si ima+ie&e p*a si cum ar 0i
aparut cu e# i 0ata #ui Aoe#. 5usesera prietei.
Prietei /ui. Pasiuea u era ici pe (eparte #a
0e# (e importata ca o prieteie so#i(a. Mama #ui
!a"#e" a1usese o mu#time (e casicii pasioa#e.
De 0apt' acum a2usese #a a cicea.
!a"#e" cosi(era ca pasiuea a1ea aceeasi
putere (e a re&ista ca te(ite#e (i mo(a
a(o#escetia. Chiar (aca ici prieteia u parea
a 0i cheia uui maria2 so#i( 4 ce# puti' u petru
ea. Se temea ca' i ceea ce%o pri1ea' u existau
chei a#e casiciei.
Beth &*m/i.
4 Pai si (e ce sa u%# porti #a cu#care i aceeasi
camera cu Matt, o tachia ea' i ochii ei a#/astri
cu u mic #icar 1ese# ce era o 1ersiue usor
ateuata a ce#ui propriu #ui Matt.
!a"#e" isi (a(u ochii peste cap' apoi a#ese o
camasa (e oapte (eceta' (e /um/ac a#/ cu ti1
(ate#at' care a1ea s%o acopere (e #a +*t p*a
su/ +euchi' si o aruca peste +rama(a
cresc*(a (i 1a#i&a. Impi+*( #a o parte a#te
haie impaturite or(oat' se ase&a o/osita pe
p#apuma.
4 Matt o sa ma scoata (i miti' stii /ie.
Nu%si putea a#u+a (i +*( ca#atoria.
Nu si%# putea a#u+a (i +*( pe Matt. Mai rau' isi
tot amitea ace# 0ior mic si ciu(at care se
(ec#asase itre ei.
Ce isemase 0ioru# ace#a, Empatie, Ce1a mai
mu#t (e%at*t,
Respise i(eea' (ar u putu i&+oi #a 0e# (e usor
si reactia 0i&ica pe care i%o pro1ocase +*(u#.
Amitirea ati+erii #ui Matt ii 0acea pie#e%(e%+aia
pe /rate. Icretituri marute' tesioate'
senzuale.
4 Eu +asesc ca e +ro&a1' (ec#ara Beth.
Ditot(eaua mi%am (orit sa 0ii sora mea. Iar
acum' 1ei 0i cumata mea. Aproape ace#asi #ucru.
I timp ce 1or/ea' m*+*ia paru# 0i (e pe capu#
0etitei.
4 !a! Nu te atasa prea mu#t (e i(eea asta' riposta
!a"#e". Nu 1a (ura mu#t. Nici macar u 1a 0i
a(e1arat.
C#atia (i cap.
4 Sper umai sa e putem suporta o saptam*a
icheiata!
Beth &*m/i.
4 Cre( ca 1a 0i oca&ia i(ea#a petru ca tu si Matt
sa #amuriti ue#e (itre 1echi#e pro/#eme (i
copi#arie. Matt u%i u /aiat chiar asa (e rau. A/ia
(aca #%ai 1a&ut' (e c*( a termiat #iceu#. Simp#u#
0apt ca u 1%ati ite#es atuci u iseama ca %o
sa 1a puteti ite#e+e ici acum. A mai crescut si
e#' i ca& ca %ai o/ser1at.
!a"#e" trase aer i piept' amiti(u%si c*t (e #at
aratase pieptu# #ui Matt. C*t (e mu#t 0usese
e1oita sa%si ic#ie capu# pe spate' petru a%#
pri1i. Da' o/ser1ase ca Matt crescuse.
C*( era 1or/a (e Matt Dr"er' termeu#
masculinitate spuea totu#' cate+oric.
4 Tot ace#asi Matt este' rep#ica !a"#e". Ii%am
spus' a r*s (e mie' prima (ata c*( i%am cerut
sa ma isoteasca i ca#atoria asta!
5aptu# cotiua s%o r*c*ie.
4 Totusi' a acceptat' u, su/#iie cu /#*(ete
Beth. 6 0i arat*( e# ca u 0u(as (ur' (ar (e 0apt
e u setimeta#.
5etita se misca' iar Beth si%o ri(ica pe umar si
icepu s%o #e+ee' pri1i( spre !a"#e".
4 M%hmm... raspuse aceasta' 0ara co1i+ere.
4 Ba este! Sa%# 0i 1a&ut' cu Au(re" asta mica'
arata ea cu capu# 0etita. La u si+ur +*+urit a#
ei' se topeste cu totu#. Mare pacat ca e at*t (e
hotar*t sa u se isoare 4 cu a(e1arat' 1reau sa
spu. Ar 0i u tatic +ro&a1. At*ta (oar ca i#
captea&a at*t (e mu#t 0irma aia a #ui... o0ta ea.
4 Ei' atuci macar i pri1ita asta putem 0i (e
acor(. De%acum ico#o' si eu pu muca pe
primu# p#a. M%am saturat (e /ar/ati.
4 60' !a"#e"' u%# #asa pe Aoe# sa%ti 0aca asta...
4 Nu (e Aoe# e 1or/a. 6i 0i /#estemata' cie stie.
5iecare tip cu care am a1ut re#atii s%a (o1e(it a 0i
u m*r#a' mai (e1reme sau mai t*r&iu.
Se ri(ica si icepu sa scotoceasca iarasi pritre
haie.
4 E ce1a +eetic. De #a maica%mea am mosteit%
o. Chiar o 0i cistit sa se trasmita p*a #a a treia
+eeratie, icerca ea sa r*(a' (ar iesi mai mu#t
u #atrat.
4 !a"#e"...
4 Li#ah ce 0ace, itre/a !a"#e"' schim/*( 1or/a.
Pe 0ata #ui Beth se asteru tristetea.
4 Nu prea /ie' o0ta ea. Nu se ame#iorea&a (e#oc
cu iima.
4 E (estu# (e emotioata (i cau&a #ui Au(re"'
u%i asa,
4 Da' &*m/i Beth. Nu mai so0ea&a' stii' asa ca
ime(iat (upa ce s%a ascut 0etita' Matt a a(us%o
cu masia. Petru e# a 0ost u (rum #u+' (us%
itors' (ar /uica a/ia astepta sa 1a(a copi#u# si
era mu#t prea (e1reme ca s%o #uam pe Au(re"
itr%u (rum #u+ cu masia. Totusi' s%ar putea
ca #ua 1iitoare sa mer+ cu Da1is p*a aco#o.
M*+*i( capu# 0etitei' cotiua3
4 >reau sa ma asi+ur ca /uica o 1e(e c*t mai
mu#t posi/i#. Cu iima ei' u se stie icio(ata...
!a"#e" stia ca%si amitea (e i0arctu# #ui Li#ah (i
urma cu u a. Cu totii trecusera pritr%o mare
sperietura' (ar Li#ah o scosese #a capat. Totusi'
saatatea /atr*ei ram*ea precara.
Tacura u momet' +*(i(u%se am*(oua #a
Li#ah' (upa care Beth spuse3
4 Sa stii ca %am sa ma #as.
!a"#e"' care ara2a itr%o 1a#i&a (e pe 2os u sort
(e excursie' ri(ica pri1irea spre prietea ei.
4 >reau sa 0ii 0ericita.
4 Sunt 0ericita' raspuse ea' cotiu*( sa
impachete&e cu meticu#o&itate.
Beth scoase u 0e# (e mormait. Apoi' 0etita
+*+uri.
4 Micioaso' cotiua Beth' /at*(%o pe Au(re"
pe spate. Pur si simp#u' Aoe# u era omu# potri1it
petru tie. Nu ti%am spus%o icio(ata' (ar i#
+aseam u p#icticos. Tu ai e1oie (e cie1a
iteresat. De u stimu#et. De umor. Ai e1oie
(e cie1a ca...
4 Cie, Matt, r*se soor !a"#e".
Beth r*se si ea.
4 M(a...
Nu%si putu stap*i &*m/etu#.
4 Au&i' sa stii ca s%ar putea. S%ar putea sa%ti
schim/i comp#et parerea (espre Matt' iaite (e
s0*rsitu# ca#atoriei. Cre( ca e 0oarte (ra+ut' 0ata
(e toata po1estea asta.
I ochii #ui Beth aparuse (i ou #umiita
stre+areasca' acea #icarire a#/astra care%i
amitea #ui !a"#e" (e Matt.
4 Cie stie' s%ar putea ca p*a #a urma sa 1a
(oriti o casatorie a(e1arata! +#umi ea.
!a"#e" isi pri1i #u+ prietea.
4 Nu cum1a ai a1ut tu iste moti1e ascuse' c*(
mi%ai propus sa%i cer #ui Matt a2utoru# cu ca#atoria
asta,
Beth parea teri/i# (e 0ericita.
4 !a"#e"! se arata ea sicer 2i+ita. Nu%s eu (e
1ia ca L"(o %a putut.
Era #o+ic.
4 Iarta%ma' ai (reptate' o0ta !a"#e". Si cre( ca
Matt este' itr%a(e1ar... (ra+ut.
Cu1*tu# dragut parea sa i se 0i itepeit i +*t.
Iesi ca u 0e# (e crocait.
Tr*ti capacu# 1a#i&ei. Nu 1oia sa se +*(easca #a
Matt' si c*t (e (ra+ut era.
Nu 1oia sa se +*(easca (e#oc #a Matt.
Dar u%si putea #ua mitea (e #a e#. Si puea totu#
pe seama #ui Beth.
Peste trei ore' !a"#e" cochise ca si+ura ca#e (e
a putea (ormi peste oapte 4 si a scapa (e
+*(uri#e #a Matt 4 ar 0i 0ost aceea (e a i%o #ua
iaite' (*(u%i u te#e0o. Dupa toate
cometarii#e #ui Beth (espre c*t (e (ra+ut era
Matt' !a"#e" icepuse sa se simta 1io1ata (e
0aptu# ca u%i mu#tumise icio(ata cum se cu1ie
petru ca o isotea i acea #ua (e miere.
I 0o(' ii 0acea o 0a1oare.
Se (a(u 2os (i pat' #ipai (escu#ta p*a i
/ucatarioara apartametu#ui ei si scoase cartea
+roasa (e te#e0o a orasu#ui 5ort ?orth. Pu*(
(e+etu# pe ume#e #ui Matt' ii 0orma umaru# (e%
acasa' #a te#e0ou# (e pe perete.
Matt raspuse (upa trei ape#uri' iar !a"#e" isi
(a(u seama ime(iat ca%# tre&ise (i som.
4 6' scu&a%ma' i+aima ea. Eu sut. !a"#e". N%am
1rut...
4 N%are imica' mormai Matt' tr*ti(u%si capu# #a
#oc pe pera' cu receptoru# #a ureche. Se 0reca #a
ochi' surpris sa au(a #a ce#a#a#t capat a# 0iru#ui
1ocea #ui !a"#e".
Toata &iua super1i&ase u#time#e operatiui (e
curateie pe satier si era 0r*t. Dar u at*t (e
0r*t ic*t sa%i scape tremuru# (e 1u#era/i#itate
(i 1ocea iceata si ra+usita a #ui !a"#e".
Detesta 0e#u# cum i# hartuia icotiuu 0o(u#
1u#era/i# (e su/ aparete#e ei ca (e ote#'
icerc*( sa%i re(estepte setimete (e mu#t
apuse.
>oia s%o a2ute' (ar i 1iata #ui u exista #oc petru
atasamete. Nici chiar cu o... i 0ie' u 0e# (e
prietea (i copi#arie. Matt era comp#et a/sor/it
(e a0aceri#e #ui 4 si a1ea (e +*( sa ram*a
ast0e#.
Nici macar a0ectiuea /uicii sa#e u camu0#ase
+reutati#e uei copi#arii 0ara /ai. Desi+ur' u
0usese 1ia #ui Li#ah. 5emeia u se asteptase sa
a2u+a sa creasca si+ura (oi epoti or0ai. Matt
si Beth o itretieau acum co0orta/i#' itr%u
apartamet a# uui e#e+at cami (e pesioari
(i Lu//oc$' u(e Li#ah #ocuia impreua cu
1erisoara ei' iar Matt se hotar*se sa%si cree&e o
/a&a so#i(a iaite (e a se +*(i' macar' #a
itemeierea uei 0ami#ii proprii.
4 Stii' Matt' eu... aa... ii itrerupse !a"#e" siru#
+*(uri#or.
4 !a"#e", S%a%t*mp#at ce1a,
Ii simtea (es#usit ota (e tu#/urare (i 1oce.
4 Nu. Am...
E&ita.
4 !a"#e",
Ner1oasa' !a"#e" isi i0asura ca/#u# te#e0ou#ui pe
(e+etu# aratator. 6 (urea' asa ca%# (es0acu #a #oc.
Acum' c*( i# +asise pe Matt #a te#e0o' trase
coc#u&ia ca +resise su*(u%#' (ar era prea
t*r&iu.
4 Am suat (oar ca sa%ti mu#tumesc' i&/uci ea'
a1a#icC ime(iat' se simti ca o proasta. A(ica' u
ti%am mu#tumit icicum' a#a#taieri c*( ai
acceptat sa 1ii cu mie i ca#atorie... si toate
ce#e#a#te' se re0eri ea cupri&ator #a toata
ite#e+erea cu casatoria.
4 Nici o pro/#ema.
Matt se +*(ea c*t (e se&ua#a sua 1ocea ei. Se
itre/a oare ce a1ea pe ea.
Apoi' isi amiti ca urma sa 1a(a (estu# (e cur*(
cum se im/raca #a cu#care. I# cuprise
0ier/itea#a' itr%u #oc 0oarte icomo(.
Di ou isi (ori ca (i 1ocea ei sa (ispara ace#
mic tremur (e 1u#era/i#itate. Era c#ar ca a1ea
e0ecte ciu(ate si e(orite asupra trupu#ui #ui!
!a"#e" tacea (e at*ta timp' ic*t Matt se itre/a
(aca mai era #a aparat.
4 !a"#e",
4 A' (a' sut aici' icepu ea sa%si i0asoare iarasi
0iru# te#e0ou#ui pe (upa (e+et. Si' aa' mai 1oiam
oarecum sa te itre/' sa ma asi+ur...
Se 0ripsese prea rau cu tra(area #ui Aoe# petru a
e1ita sa pua urmatoarea itre/are.
4 >oiam sa 0iu si+ura ca mai 1rei sa 1ii. Ca u te%
ai ra&+*(it.
Matt isi icreti 0rutea.
4 Bieite#es. Ii%am spus ca 1i. >rei sa spui' te
temeai sa u te #as /a#ta,
Nesi+urata ei e1i(eta i# 0acea sa simta o
usoara (uiosie. Se recu#ese.
4 Nici i ruptu# capu#ui %as rata o excursie pe
+ratis' +#umi e#' pe u to cam (e0esi1.
4 Aha...
!a"#e" isi scoase iarasi (e+etu# (i ca/#u# str*s'
cu (i0icu#tate. Isi spuse ca era o prostie sa 0ie
(eceptioata (e acea u#tima re0erire #a ca#atoria
+ratuita. I 0o(' era c*sti+u# #ui (i toata
i1oia#a. Ar 0i tre/uit sa se /ucure ca ici u se
+*(ea sa reute.
4 6.@. Atuci' e 1e(em m*ie.
Si ichise repe(e te#e0ou#.
Ner1o&itatea care%i a#u+ase somu# iaite (e
co1or/ire cotiua s%o s*c*ie. Cre&use ca' (aca
au&ea +#asu# #ui Matt' (aca ii mu#tumea si se
icre(ita ca a1ea s%o ia (imieata' urma sa se
o(iheasca mai usor.
Se ise#ase.
4 Bua' scumpo' o sa#uta Matt' a (oua &i
(imieatA #a ora sapte. Arata mai 1ioi' i
/ermu(e si camasa cu imprimeuri tropica#e'
scoasa (i pata#oi' i sti# isu#ar.
Mai sa 0ie! Parea sa 0i 1eit (e2a (i !a)aii' isi
spuse !a"#e"' mai iritata ca oric*(. De Matt
puteai 0i si+ur ca mer+ea itot(eaua p*a #a
capat.
4 Nu%mi spue scumpo' ii aruca ea o pri1ire
rece' ap#ec*(u%se sa%si ia +eata (e 1oia2. Matt
#ua ce#e (oua 1a#i&e.
4 Doua 1a#i&e, P#us +eata, Ai #uat haie petru
toata #umea (e pe isu#a' !a"#e",
Sa#ta 1a#i&e#e i m*ii si se str*m/a.
4 Ce%ai pus aici' /o#o1ai, Si' apropo' icercam
(oar sa ma port ca mire#e to#omac care ar tre/ui
sa 0iu.
Sc*teieri#e (i ochii #ui erau (e%a (reptu#
or/itoare. !a"#e" se +*(i (aca %ar 0i 0ost
0rumos sa%i tr*teasca puti +eata pe picior.
Totusi' ichise usa si iesi pe pa#ier' trec*( cu
+eata pe #*+a e#. Matt rasp*(ea u miros
mascu#i si esti1a#' i aeru# racoros a# (imietii.
Isi (orea sa u mai tot o/ser1e asemeea
amaute.
4 Ii%am spus 4 po(erat' ii amiti ea' iesi(
iaitea #ui pe trotuar. Si% p#us' acum sutem
si+uri' asa ca u%ti irosi 0orte#e.
Itoarse capu# spre e#.
4 Si sa stii ca %am ici u 0e# (e /o#o1ai. Si ici
haie petru toata isu#a. Numai c*t sa%mi
a2u+a mie' mu#tumesc.
Stia ca%si #uase mu#t prea mu#te' (ar ii p#acea sa
0ie pre+atita petru orice e1etua#itate.
A2usera i parca2. Uriasa camioeta a #ui Matt
ici u icapuse i primu# spatiu (e parcare (e
#*+a trotuar. !a"#e" o/ser1a ca Matt a1ea u
+eamata mic si u sac (e costume' arucate #a
it*mp#are i /ea camioetei. Parea sa
ca#atoreasca (oar cu strictu# ecesar.
4 !opa%sus! o i1ita e# (eschi&*(u%i portiera (i
(reapta' i timp ce se itre/a 0u+ar (aca u
cum1a !a"#e" a1ea sa se rasuceasca pe ca#c*ie'
0u+i( iapoi i apartamet. Cu sa(a#e#e si
rochia ei simp#a (e /um/ac arata cam ca o 0etita
pier(uta' cu ochi eormi si o +ura 0ra+i#a. Bauia
ca a1usese o oapte i+ro&itoare' (ar pre0era sa
%o metioe&ee. Nu arata tocmai a/or(a/i#a.
!a"#e" o0ta si se urca i camioeta' +*(i(u%se
ca statura ei maruta u%i prea usura trecerea (e
pe trotuar i ca/ia masiii. Nu%si amitea c*(
ca#atorise u#tima oara cu o camioeta. 6are erau
0acute petru +i+ati' sau ce,
6 pri1ire #atera#a spre Matt ii amiti ca' (a'
petru +i+ati erau. Arata mu#t mai 0iresc aco#o'
(ec*t i masiuta ei' u(e statuse ca o sar(ia i
cutie. Aici' picioare#e #ui #u+i si muscu#oase
a1eau #oc sa se iti(a. Sa se%ti(a si sa se tot
iti(a.
!a"#e" isi 0eri pri1irea. Nu era trea/a ei sa caste
ochii #a picioare#e #ui Matt.
A2usera #a aeroport 0ara a 0i co1ersat prea mu#t
pe (rum. Matt parea sa%i accepte tacerea'
e(*( seme ca #%ar 0i 2i+it. Dupa ce%si pre(ara
/a+a2e#e' trecura i sa#a (e im/arcare. Pe c*(
!a"#e" se ista#a itr%uu# (itre 0oto#ii#e (e
p#astic (i 0ata uei 0erestre c*t perete#e' cu
1e(ere spre piste' Matt se (use sa ia (oua ca0e#e.
!a"#e" se uita (upa operator' prea e#iistita ca
sa mai simta e1oia (e ca0eia. De2a se simtea
p#ia (e e1rica#e.
Spera sa ai/a timp petru o (iscutie cu e#' ca sa
a0#e ce aume astepta (e #a ea si Matt' ca
pereche i #ua (e miere. Di pacate'
cameramau# aparu i u#timu# momet si cu totii
se urcara i a1io' ase&*(u%se i #uxoase#e
0oto#ii (e #a c#asa it*i' iaite ca !a"#e" sa 0i
apucat sa a0#e 0ie si (oar ume#e operatoru#ui.
Se umea !a$ 5re(eric$s' (escoperi ea' i
timpu# (eco#arii. A1ea u par sate #u+ si #atos'
ochi ceusii patru&atori si o camera 1i(eo c*t
toate &i#e#e. Statea (e cea#a#ta parte a cu#oaru#ui
si icepu sa 0i#me&e (i c#ipa c*( a1iou# isi #ua
&/oru#.
4 Pro/a/i# u 1om 0o#osi ima+ii#e astea' exp#ica
e#' c*( !a"#e" se arata surprisa. Dar u se stie
icio(ata. >rem sa o/tiem u setimet +eera#
a# experietei #uii (e miere.
Lui !a"#e" icepura sa%i poceasca urechi#e.
Aruca o pri1ire a0ara si o/ser1a c*t (e mu#t se
micsorau toate ce#e (e #a so#. Texasu# se iti(ea
su/ ei' cu c*mpii +a#/ui' aparet moarte'
(espartite pri siruri (e copaci ichisi #a cu#oare
si' pe a#ocuri' itrerupte (e #acuri sc*teietoare.
Nu &/ura prea (es si isi muta repe(e pri1irea'
mirata (e +reata pe care o simtea. 6 puse pe
seama optii e(ormite.
4 Te simti /ie, itre/a Matt' (e pe #ocu# a#aturat.
I se parea ca !a"#e" se purta ciu(at (e c*( o
#uase. Ciu(at chiar si petru ea.
Se itre/a (aca u cum1a era tu#/urata (i cau&a
2i+o(iei a#eia (e Aoe# Larso' +*(i(u%se cum ar
0i tre/uit sa 0aca ace# 1oia2 impreua cu e#.
>apaia ar&atoare (i pieptu# #ui ar 0i putu sa
iseme +e#o&ie' (ar a#u+a i(eea. Nu%i p#acea sa
1a(a pe imei su0eri(' asta era tot.
!a"#e" i+hiti cu +reutate si (a(u (i cap.
4 Nu%mi prea priesc &/oruri#e' i+aima ea.
Matt o #ua (e m*a. Era o se&atie ca#(a si
#iistitoare petru m*a ei racita (itr%o (ata.
Di amp#i0icatoare (e au&i +#asu# capitau#ui.
Auta &/oru# cu (estiatia !oo#u#u
Iteratioa# Airport' ca#cu#*( timpu# (e
ca#atorie si a#titu(iea (e croa&iera. La !oo#u#u
se autau temperaturi /#*(e. Z/oru# a1ea sa
(ure&e aproape toata &iua.
Erau i (rum spre 6ahu. Lui !a"#e" i se 0acu
iarasi rau.
4 Ce e' ti%e /ie, itre/a !a$ (i partea cea#a#ta
a cu#oaru#ui' ap#ec*(u%se s%o 1a(a mai /ie' i
timp ce%si (a(ea 2os camera 1i(eo (e pe umar.
!a"#e" ri(ica pri1irea. Matt o /atu pe (osu#
m*iii.
4 E o/osita (oar' i# asi+ura e# pe camerama'
misc*( (i spr*cee. Noaptea utii' ite#e+i...
!a"#e" reusi sa%# ca#ce pe picior' 0ara 1#a+a.
6peratoru# u paru sa o/ser1e. Ii a(resa #ui Matt
u &*m/et comp#ice.
4 M(a' ici u ma mir.
Isi puse camera pe #ocu# #i/er (e a#aturi' i timp
ce ste)ar(esa a(ucea carucioru# cu micu# (e2u.
4 Termia! ii suiera !a"#e" #ui Matt.
4 Cu ce, 0acu e# pe estiutoru#.
4 Stii /ie cu ce!
I o/ra2ii #ui aparura +ropite#e.
4 Nu stiu. Cu ce,
4 Icetea&a cu a#u&ii#e sexua#e' sopti ea 2eata'
pri1i( cum ste)ar(esa ii (a(ea #ui !a$ o ta1a
cu m*care.
4 !a"#e"' e# e cre(e casatoriti' ii raspuse Matt'
tot i soapta.
6peratoru# se repe&i asupra m*carii. Matt ii
&*m/i #ui !a"#e" (i ou.
4 Dupa toate pro/a/i#itati#e' isi ichipuie ca a1em
re#atii sexua#e.
Icerca sa u r*(a (e expresia ei emu#tumita.
!a"#e" u se putu hotari cum sa%i raspu(a si 0u
sa#1ata (e ste)ar(esa' care se itoarse sa #e
pua i 0ata ta1i#e cu micu# (e2u' itrerup*(
co1ersatia. Matt se apuca sa i0u#ece cu po0ta.
!a"#e" a/ia ciu+u#ea.
A1ea presetimetu# e#iistitor ca acea #ua (e
miere u urma sa mear+a co0orm p#au#ui.
Cameramau# era puti mai &e#os (ec*t se
asteptase. Matt era puti mai... Matt (ec*t se
asteptase.
Iar ea...
!a"#e" isi re&ema 0urcu#ita pe ta1a' pri1i(u%# cu
coa(a ochiu#ui. Arata icre(i/i#. Bro&at (e aii
petrecuti su/ ra&e#e soare#ui' i 0orma' chipes. Si
sex".
Itrase itr%o mare /e#ea.
Capito#u# <
4 Ce 0aci, se ap#eca Matt spre !a"#e"' ase&ata i
0oto#iu# (e a#aturi' arat*( cu capu# spre 1o#umu#
su/tire (i poa#a ei. !a"#e" rasp*(ea u miros
+i+as si curat' iar Matt a/ia se putea stap*i sa
u se ap#ece' (oric sa%si i+roape 0ata i paru#
aramiu ce i se re1arsa pe umeri.
Ste)ar(esa #uase ta1i#e (e #a micu# (e2u' iar
rumoarea emotioata a pasa+eri#or care
ca#atoreau i isu#e se #iistise. Nu mai ramasese
(ec*t murmuru# motoare#or... si !a"#e".
Paru# matasos a# #ui !a"#e"' pie#ea ei ete(a...
Matt u%si (a(ea seama (ec*t a/ia acum ca
tachiari#e sa#e (iaite' 0ata (e camerama' i
#e+atura cu presupusa #or oapte a utii' se
itorceau impotri1a #ui isusi. A1ea mitea p#ia
cu ima+ii (e care u putea sa scape 4 !a"#e" i
pat' !a"#e" (eschi&*(u%si /rate#e i 0ata #ui'
!a"#e" 0ara ici o haia pe ea.
4 E u (ictioar ha)aiia' ii exp#ica !a"#e"'
ri(ic*( pri1irea spre e#C a+ita cartea cu o m*a.
I# stu(ie&.
4 Stu(ie&i,
Matt era e(umerit' (ar se /ucura ca +asise u
a#t su/iect (e +*(ire.
4 Petru ce, >ei (a 1reu exame' #a s0*rsitu#
ca#atoriei,
Bu&e#e #ui !a"#e" se su/tiara.
4 Nu.
4 Sa stii ca si aco#o se 1or/este e+#e&a' cotiua
e#.
4 Stiu ca i !a)aii se 1or/este e+#e&a'
mu#tumesc' spuse !a"#e"' a#aturi' cu pri1irea ei
(e smara#( serioasa si sicera. Ma +*(eam (oar
ca ar 0i iteresat sa i1at c*te1a (itre cu1ite#e
si expresii#e /astiasi#or. Stii ca a#0a/etu#
ha)aiia are (oar (ouaspre&ece #itere,
Matt isi icreti 0rutea' amiti(u%si a treia re+u#a
(e /a&a a #ui !a"#e". a trebui sa punem la punct
un anumit respect reciproc pentru parerile
noastre divergente, asa spusese. Ditr%o (ata' se
simti 1io1at. Acceptase s%o a2ute si' pro/a/i#'
p*a acum u%i 0acuse impresia ca se (escurca
prea /ie.
Tre/uia sa se cumiteasca. Petru !a"#e". Petru
e# isusi. Ce# puti' cocetrarea (e a i1ata
ha)aiiaa a1ea sa%i a#u+e (i mite a#te
su/iecte' mai pericu#oase. Poate ca ici u era o
i(ee prea rea' i 0o(.
4 Douaspre&ece #itere. Chiar asa, itise Matt
m*a spre carte. Ia sa 1a( si eu.
6chii #ui !a"#e" se (i#atara (e mirare' (ar ii (a(u
micu# 1o#um.
4 Ce, u se putu a/tie e#. Ma stii (oar' imi p#ace
sa i1at.
4 Exact' murmura !a"#e"' cu o expresie
/auitoare.
4 "lo#a' spuse Matt' 0ara a se uita macar i carte.
>e&i, De2a sut po#i+#ot.
!a"#e" o0ta soor.
4 Esti icori+i/i#' spuse ea. Iti mu#tumesc petru
a2utor.
Si' cu aceasta icheiere sarcastica' itise m*a
sa ia cartea iapoi.
Matt u se +ra/i sa i%o (ea. Ras0oi rapi(
(ictioaru#.
4 Ma#alo' cotiua e#.
4 Po0tim,
4 Ma#alo' ii &*m/i Matt. Iseama Bmu#tumescB.
4 Aha' &*m/i !a"#e" pe easteptate. Ma#alo.
Matt simti o mica tresarire i marutaie. Ce1a
strai... si totusi 0ami#iar' itr%u 0e#. 6 stare pe
care pre0era sa %o exp#ore&e.
Isi reamiti ce a1ea (e 0acut si itoarse i
cotiuare pa+ii#e.
4 $olo #olo. Si asta%i ua /ua. Iseama' sa
mer+i sa te (istre&i. >om a1ea parte (e%o
mu#time (e #olo #olo' asa%i,
4 $olo #olo' repeta icet !a"#e". I 1ocea ei se
simtea o aume timi(itate' ca si cum %ar 0i 0ost
tocmai si+ura (aca Matt era serios sau u' (ar
ochii ii stra#uceau ca si cum ar 0i sperat ca era.
Matt era m*(ru (e sie. Isi (a(u seama' i chip
ciu(at' ca reusita (e a o /ucura pe !a"#e" putea
0i aproape #a 0e# (e (istracti1a ca s*c*irea ei.
Petrecura aproape toata (imieata 0ac*(
schim/uri (e cu1ite si 0ra&e ha)aiiee. Dupa
masa (e pr*&' icepu 0i#mu# (i timpu# &/oru#ui.
!a"#e" isi puse casca au(io' cocetr*(u%se
asupra pa#pitatu#ui t#riller. Matt 0acu ace#asi
#ucru' (ar sa se cocetre&e asupra itri+ii
0i#mu#ui' ici pomeea#a. Se simtea mu#tumit si'
i ace#asi timp' st*2eit. Cotra(ictia (e emotii
pro1eea (i ciu(ateia uei (imieti petrecute
cu !a"#e"' uiti i scopu# (e a%si itipari i mite
c*te1a cr*mpeie (i #im/a arhipe#a+u#ui.
I trecut' toata re#atia #ui cu !a"#e" se /a&ase pe
starea co0#ictua#a 4 tachiari' hartuiri' 0arse.
5usese mo(u# #ui /aietesc (e a%si #impe&i
setimete#e tu#/uri 0ata (e cea mai /ua
prietea a surorii #ui mai mari. Iar acum' e# si
!a"#e" tre/uia sa se comporte ca sot si sotie 4 cu
a#te cu1ite' sa co1ietuiasca i armoie. Si %
a1ea 1oie sa uite ca u 0aceau (ec*t sa se
pre0aca. Cum (e acest #ucru ii paruse at*t (e
simp#u' i Texas, Si (e ce acum parea at*t (e
comp#icat,
Matt u a1ea ici u raspus i ceea ce%# pri1ea
pe e#' si tocmai c*( reusi sa 0aca e0ortu# (e a%si
i(repta atetia asupra 0i#mu#ui' simti o ati+ere
usoara pe umar. Se itoase si o 1a&u pe !a"#e"'
cu capu# re&emat (e e# si ochii ichisi. Casca ii
ca&use (e pe urechi' ram**( a+atata i
casca(a aramie a paru#ui.
Ri(ica m*a si%si scoase si e# casca' reut*(
(e0iiti1 #a 0i#m. Ii ico2ura murmuru# mooto a#
a1iou#ui. Cei#a#ti pasa+eri (ormeau' citeau sau
urmareau capti1ati actiuea (e pe ecra. P*a si
!a$ tra+ea u pui (e som. Matt u%si putu
ichipui ca 2uca teatru' (e ochii cameramau#ui'
c*( ce(a ispitei si%si ap#eca 0ata spre crestetu#
capu#ui #ui !a"#e"' c*( ii iha#a mireasma
(e#icata (e 0#oare' c*( ii atise paru# icre(i/i#
(e matasos. N%o 0acea petru !a$. Petru e#
isusi o 0acea. Si p#ati pretu# 4 o sa+eata 0ier/ite'
strapu+*(u%# (rept su/ p*tec.
Se a0#a aco#o ca s%o apere pe !a"#e"' ca s%o a2ute'
ca sa 0ie 0rate#e ei mai mare 4 u u amat. At*ta
umai ca (e 0apt u era 0rate#e ei mai mare. Isi
retrase m*a' e#i/er*( so1aitor su1ite#e
matasoase.
N%a1ea s%o mai ati+a (ec*t atuci c*( mer+ea
camera (e 0i#mat' isi 0a+a(ui e#. -resise cu ceea
ce%i spusese #ui !a"#e" 4 ueori' 1acate#e aveau
e1oie (e re+u#i.
4 Desteptarea! Am a2us.
!a"#e" c#ipi (i ochi' &apacita' icerc*( sa
ite#ea+a sesu# cu1ite#or rostite (e Matt. Ri(ica
pri1irea spre ochii #ui a#/astri. 6chii #ui a#/astri'
a0#ati at*t (e aproape. Prea aproape.
Isi schim/a (irectia pri1irii si se pomei uit*(u%
se (irect #a umaru# #ui' im/racat tipator i camasa
cu mo(e#e tropica#e' si%si (a(u seama ca (ormise
4 cu capu# pe umaru# #ui Matt!
4 A! Scu&a%ma' se smuci ea' i(rept*(u%se' i
timp ce simtea cum i se i0ier/*tau o/ra2ii.
4 Nici o pro/#ema.
Matt ii a(resa u &*m/et epasator. Ar 0i tre/uit
s%o mai #iisteasca' (ar u reusi. 6 0acea sa se
+*(easca (i ou #a oaptea care urma' #a
ara2amete#e #or (e (ormit' i hote#. Ica u
re&o#1asera pro/#ema' iar !a"#e" stia ca'
ichi&*( ochii' %o 0acea sa (ispara (e #a sie.
Ner1ii i se icor(au tot mai mu#t' i timp ce
(e/arcau pe aeroportu# (i !oo#u#u. U
repre&etat a# hote#u#ui #e ura tuturor /u 1eit'
cu c*te o 2er/a (e 0#ori 0rumos mirositoare' iar
(upa ce isi #uara /a+a2e#e' 0ura urcati itr%o
#imu&ia cu (estiatia ?ai$i$i.
Drumu# (e saispre&ece $i#ometri era prea scurt
petru !a"#e"' care cu 0iecare secu(a se icurca
tot mai str*s i p#asa pe care si+ura si%o tesuse
4 stii(' acum' ca se itisese mai mu#t (ec*t ii
era p#apuma. Se cocetra asupra peisa2u#ui'
asupra 0rumusetii curate a e(eu#ui isu#ar (e
(ico#o (e 0ereastra. De #a e(i0icii#e ia#te (i
!oo#u#u p*a #a pa#mierii cu 0ru&e u(uitoare
(i ?ai$i$i' totu# o 0ermeca. 6riu(e pri1ea'
1e(ea umai 1e+etatie #uxuriata si imese 0#ori
mu#tico#ore' cresc*( i mi2#ocu# 0or0otei
hote#uri#or' a restaurate#or si a ma+a&ie#or.
6ceau# emar+iit' (e u a#/astru 1iu' sc*teia
i 2uru# tuturor' i timp ce +oeau pe soseaua
para#e#a cu p#a2a.
!ote#u# era u#uitor (e e#e+at si' #a sosire' pe
!a"#e" o impresioa p#acut +ra(oarea statiuii
tropica#e' situata pe o iti(ere per0ecta (e p#a2a
mar+iita cu pa#mieri. A1ea sa se simta ca i
para(is. Numai sa scape (e !a$... si (e Matt.
4 A/ia astept s%o ster+ #a p#a2a' auta ea' (upa
ce%si 0acura 0orme#e (e ca&are. Singura' a(au+a'
i siea ei.
U#timu# #ucru pe care%# (orea era sa se 0*t*ie pe
p#a2a cu Matt si trupu# #ui muscu#os' /ro&at' us
cu #otiue' aproape +o#. De ce u c*sti+ase i
#ocu# ace#ei ca#atorii ua i A#as$a,
4 As 1rea sa tra+ c*te1a ca(re cu tierii casatoriti
sosi( i camera' #e spuse !a$' i timp ce se
i(reptau toti trei spre ascesor.
!a"#e" u ite#e+ea ce%o 0i 0ost at*t (e iteresat
#a itrarea #or i camera (e hote#' petru prima
oara. -asira umaru#' iar Matt (escuie usa.
Icepu s%o (eschi(a.
4 Stai! c#atia (i cap !a$. Doar %o sa itrati
asa' ho(oroc%troc!
Matt i# pri1i' #a 0e# (e e(umerit pe c*t se simtea
si !a"#e".
4 Cum a(ica, itre/a ea.
!a$ isi i(repta pri1irea patru&atoare spre
Matt' i timp ce%si sa#ta camera pe umar.
4 Tre/uie s%o treci pra+u# i /rate' i# istrui e#.
Romatism 4 asta 1or oameii sa 1a(a.
!a"#e" c#ipi (i ochi. S%o (uca i /rate peste
pra+! Pri1irea ii sa+eta spre Matt. >a&u i ochii #ui
a#/astri surpri(erea' i#ocuita apoi' treptat' (e
u #icar stre+aresc. Ii cuostea acea expresie. I%
o 1a&use (e prea mu#te ori.
Isi #ise /u&e#e' apoi i+hiti i sec. 6 paica
iratioa#a o icremei pe #oc.
-*(uri#e ii a#er+au e/ueste' caut*( o scu&a'
u moti1' orice moti1' petru care u puteau' u
tre/uia s%o 0aca. Dar si+ura exp#icatie care%i 1ei
i mite era cea a(e1arata' si aume' ca se
temea i+ro&itor (e ceea ce a1ea sa simta' tiuta
i /rate#e #ui Matt. Iar acesta era uicu# moti1 pe
care u%# putea exprima i 0ata #ui !a$. Nici itr%
a #ui Matt' #a o a(ica.
Iar i c#ipa urmatoare 0u prea t*r&iu' era i
/rate#e #ui Matt' u(e a0#a itocmai cum aume
se simtea. 6 ri(icase ca pe u 0u#+' str*+*(%o
#a piept' cu ochii #umiosi' stre+aresti'
pro1ocatori. !a"#e" i# cuprise cu /rate#e pe (upa
+*t. Simti o isu0#etire straie' parte 0rica' parte
a#tce1a 4 ce1a misterios. Si ciu(at. P#utea' (ar u
umai petru ca picioare#e i se ri(icasera (e #a
pam*t.
Ire+istra i mite 0aptu# ca se simtea /ie si ca
u era (e#oc ite#ept ceea ce 0acea' (ar u a1ea
icotro caci' chiar i ace# momet' u mai era
stap*a pe trupu# ei. Ca itr%u coco' se a0#a i
/rate#e #ui Matt' era ica#&ita (e ochii #ui Matt si'
c*( !a$ 1or/i' aproape u%si putu (a seama ce
se it*mp#a.
Uitase cu totu# (e !a$.
4 Per0ect' acum ce%ati &ice (e%o sarutare, ii
i(ema cameramau#.
Iima #ui !a"#e" icepu sa /ata i 1ite&a a treia.
Se itre/a (aca u cum1a o p*(ea u i0arct.
Pri1irea #ui Matt (e1ei mai pro0u(a' mai
ituecata' (itr%o (ata 0ara a mai 0i +#umeata. 6
mie (e #icurici i se tre&ira #a 1iata i stomac'
rasp*(i( mici socuri e#ectrice spre
extremitati#e trupu#ui.
Chipu# #ui se ap#eca (easupra ei. Nu a1ea u(e sa
0u+a' ici o scapare. Ce# puti' isi ichipuia ca
acesta era moti1u# petru care u icerca sa%i
e1ite /u&e#e.
A1u (oar c*te1a secu(e ca sa se itre/e cum
saruta Matt. C*te1a secu(e 4 apoi' stiu.
Capito#u# K
!a"#e" se asteptase #a u sarut 2ucaus' rapi('
epasator sau 0eroce' (ar se a#ese cu ce1a itru
totu# (i0erit. Bu&e#e #ui Matt i #e atisera pe a#e ei
at*t (e usor' ic*t i primu# momet a1u o
(eceptie. Numai (e%at*ta #ucru era i stare
sarutu# #ui Matt, Petru asta isi 0acuse at*tea
+ri2i,
Apoi' sarutarea (e1ei mai pro0u(a' iar !a"#e"
ite#ese ca ati+erea a/ia simtita pe /u&e u
0usese (ec*t u pre#u(iu. Se(uctia acestui sarut
costa i +i+asia #ui' isi (a(u ea seama. Ca#(ura
se&ua#a o cupri(ea cu icetu#' cu ta(rete si
at*ta putere ic*t se mo#esi toata. Nicio(ata i
1iata ei u mai a1usese o se&atie at*t (e
itesa. Nici macar o (ata. Sarutu# era /#*(' (ar
i ace#asi timp sa#/atic. Si cu u e0ect eu0ori&at
istataeu. Era ce# mai puteric (ro+ (i #ume.
Era Matt.
Ner1ii ii 1i/rau e0ecti1 (e p#acere erotica. Nu era
si+ura' (ar i se parea ca au&ea u sc*cet' u
+eamat' si presupuse ca a# ei era.
A1u impresia ca au&ea o usa ichi&*(u%se' isi
spuse ca pro/a/i# Matt se miscase' (ar cum sa
poata 0i si+ura (e ce1a' c*( tot trupu# ii #uase
0oc' ca o 0#acara p#utitoare pe o mare (e #a1a a
se&atii#or, Itrea+a 0aptura i se topi i
im/ratisarea str*sa a #ui Matt. U tremur (e
(orita tra(atoare ii stra/atu trupu#' 0iecare
1i/ratie i sie a#atur*(u%se ce#or#a#te petru a
0orma o a(*ca 0*t*a (e ca#(ura i uc#eu#
0emiitatii sa#e.
Ce1a se c#atia su/ ea 4 Pam*tu#, Ime(iat' isa'
isi (a(u seama' cu o c#aritate socata' ca u era
Pam*tu#' ci o sa#tea' iar rea#itatea a1a#i pri
ceata hipotica a ati+erii #ui Matt.
Se smuci iapoi' (espri&*(u%si +ura (e a #ui' si
pri1i i 2ur. Se simtea pier(uta' &+u(uita.
Ispaim*tata.
Stateau cu#cati pe u imes pat (e proportii
re+a#e' itr%o camera #uxoasa 4 cu usa ichisa.
U(e1a' pe parcurs' pu/#icu# #or 4 operatoru# 4
iesise (i spectaco#. Iar ea si Matt cotiuasera.
4 -ata. Ne putem opri. Acum' cameramau# u
e mai 1e(e.
!a"#e" (ucea o #upta eroica sa se exprime
coeret. -ura a/ia%i mai era i stare (e
0uctioare' (upa asa#tu# erotic a# #ui Matt.
-*(uri#e ii a#er+au e/ueste. Chiar ii p#acuse,
Irosi(u%se ca 0ocu#' se retrase tremurator (e
su/ Matt si se ri(ica i picioare' impu*(u%si ca
+euchii sa u i se i(oaie' i po0i(a s#a/iciuii
care %o mai parasea.
Matt se ri(ica si e#' cu u e0ort (e a ite#e+e ce se
it*mp#ase. Nu itetioase asa ce1a. Ma ro+'
1oise s%o ia pe !a"#e" i /rate si s%o treaca
pra+u#. Asa ce1a se iscria i #imite#e sta/i#ite 4 s%
o ati+a pe !a"#e" umai c*( erau 0i#mati. Dar'
#a u momet (at' pier(use cotactu# cu p#au#.
A/ia (aca mai tiea mite cum ichisese usa si o
(usese pe !a"#e" p*a #a pat. Nu si%o mai
amitea (ec*t pe !a"#e"' /u&e#e ei' se&atia
0orme#or ei sup#e i cotact cu trupu# #ui'
/u/uituri#e iimii' i ace#asi ritm cu a#e iimii #ui.
5emeia aceea era (e%a (reptu# uci+atoare. Se
#iche0iase i /rate#e #ui' raspu&*(u%i cu o
promptitu(ie si putere care%# spu#/erasera.
Aceasta era !a"#e" (i 0ate&ii#e #ui. Mare /e#ea.
Aparatu# se oprise (i 0uctiue' iar e# cotiuase
s%o ati+a' s%o sarute. Itot(eaua se itre/ase
cum ar 0i 0ost s%o sarute pe !a"#e" si asa ar 0i
tre/uit sa ram*a' u 1is a(o#esceti. Rea#itatea
era prea itesa. Nu mer+ea' u mer+ea' u
mer+ea!
Tre/uia sa%si i0r*e&e acea reactie /iochimica.
Ce se it*mp#a cu e#, Era pe puctu# sa uite ca u
era o adevarata #ua (e miere.
4 Per0ect' se ri(ica e#' trec*(u%si o m*a pri
par' si o pri1i. Era rosie i o/ra2i si a1ea /u&e#e
tume0iate' (ar cu exceptia acestor (oua
amaute care o (a(eau (e +o#' parea #a 0e# (e
ca#ma ca itot(eaua. Matt (etesta 0aptu# ca
arata at*t (e ca#ma. Nu se simtise si ea a0ectata
#a 0e# ca e#, La urma urmei' isi ima+iase (oar
(orita ei, Apoi' ii o/ser1a tremuru# m*ii#or.
4 N%a 0ost ecesar' spuse !a"#e"' icrucis*(u%si
str*s /rate#e peste piept' cu m*ii#e i(esate #a
su/suori.
Matt recurse #a umor' petru a risipi atmos0era
st*2eitoare.
4 Ce %a 0ost ecesar, 0acu e# pe estiutoru#.
-ura #ui !a"#e" se crispa.
4 Stii (oar3 sa ma saruti asa.
4 !a$ mi%a spus sa te sarut.
4 Daca !a$ iti spue sa m%aruci itr%o
prapastie' sper ca %ai sa%i 0aci che0u#' rep#ica ea
rece.
Matt ic#ia capu#.
4 Esti 0urioasa 0ii(ca ti%a p#acut' asta e.
>oia s%o au(a recuosc*(. Nu aa#i&a moti1u#
petru care (orea acest #ucru' i# (orea si +ata.
4 Ai ha#uciatii.
4 N%as prea cre(e.
4 Mai scuteste%ma! 5i#ma...
4 N%a 0i#mat tot timpu#.
!a"#e" isi str*se /u&e#e.
4 Bie' cum 1rei' icerca ea sa icheie su/iectu#.
Dar u se putu a/tie sa re(eschi(a (iscutia'
petru o u#tima impusatura.
4 Ce mai or+o#iu a1em!
La usa camerei se au&i o /ataie puterica.
4 Pro/a/i# e !a$' o tachia Matt. Ne%o 0i au&it ca
e certam si isi 0ace +ri2i petru casatoria
oastra.
Se (use #a usa. Itra #i0tieru#' impi+*( u
carucior cu /a+a2e#e. Descarca 1a#i&e#e 4 i
ma2oritate' a#e #ui !a"#e". Matt ii (a(u /acsisu# si
ichise usa i urma #ui.
Itre timp' !a"#e" se re0u+iase pe /a#co' pu*(
capat co1ersatiei. Matt cochise ca era mai /ie
asa. Nu era i iteresu# imaui sa (iscute mai
(eparte (aca #e p#acuse sau u sa se sarute.
4 5rumos peisa2' cometa e# eutru' urm*(%o pe
lanai. De pe /a#cou# camerei (e hote# se 1e(ea
o 0a/u#oasa pri1e#iste maria' o #ume (e a#/astru
care se iti(ea spre i0iit.
4 E o miue' spuse icet !a"#e"' pri1i(
Paci0icu#. 6 per0ectiue a/so#uta.
Se itoarse' pri1i( iautru' pe #*+a e#. Spre
(eose/ire (e peisa2' camera ram*ea o
pro/#ema.
Cotiea (oua 0oto#ii si o masa' (ar ici o
caapea. !a"#e" era co1isa (e%acum ca u
putea risca sa (oarma i ace#asi pat cu e#. Mai
a#es (upa sarutu# ace#a (e&astruos! Nu%i 1eea sa
crea(a ca isi itisese ica o capcaa' i #e+atura
cu care Matt s%o tachie&e. Se tra(ase prea usor'
reactioase prea istictua#. Nicio(ata u mai
reactioase ast0e# #a u sarut' (i partea imaui'
asa ca u 0usese pre+atita sa%i re&iste.
De%acum ico#o' a1ea sa 0ie +ata. Iar asta icepea
cu a u 0o#osi impreua ace#asi pat.
Itra' trec*( pe #*+a Matt.
4 Mer+ sa (au u te#e0o' sa e a(uca u pat
p#iat' spuse ea' c*( Matt o urma.
4 Nu e e1oie.
4 Ba e e1oie' ri(ica !a"#e" receptoru#.
4 Am sa ma cu#c pe u 0oto#iu' pe 2os' 1a( eu...
!a"#e" c#atia (i cap.
4 Ai sa te cu#ci i pat' spuse ea' 0orm*( umaru#
(e iterior a# persoa#u#uiC iaite ca Matt sa se
opua' a(au+a3 esti prea ia#t petru u pat
p#iat' petru 0oto#ii' petru orice.
Era hotar*ta sa re&o#1e ratioa# situatia. Cie1a ii
raspuse #a te#e0o. !a"#e" ceru patu# si ichise.
Nu mai astepta a#te cometarii (i partea #ui
Matt' ci (eschise ime(iat 1a#i&a si scoase u
costum (e /aie. Itr*( i /aie' cu trusa (e
cosmetice' ichise usa si o icuie. Se re&ema (e
aceasta sta1i#a &a1or*ta' pri1i( (rept iaite'
spre o+#i(a c*t perete#e. I ce se /a+ase,
Nu raspunde' se pre1ei ea si+ura. Nu era
co1isa ca (orea sa stie i ce se 1*r*se. Nu era
si+ura ca era gata sa stie. I(i0eret (e moti1'
u%i ram*ea (ec*t sa a/or(e&e pro/#ema
0ra+metar' i portiui usor (e re&o#1at. Icep*(
chiar (i acea (upa%amia&a. A1ea sa se (uca #a
p#a2a' si+ura' si sa se recu#ea+a.
6 (ata p#au# sta/i#it' i c*te1a miute #ua pe ea
costumu# /i$ii cu mar+arete' si u ha#at su/tire.
Ica#ta sa(a#e#e a#/e si' cu paru# imp#etit #a
spate' iesi (i /aie.
4 Ma (uc #a p#a2a' ii spuse ea 1ese#a #ui Matt care
statea itis pe pat' itr%u s#ip /#eumari pe
care si%# #uase i #ipsa ei. Nu trasese cu1ertura'
(ar u cota. !a"#e" stia (e%acum cu certitu(ie
ca %ar 0i putut (ormi i pat. Ima+iea #ui Matt
cu#cat aco#o i se itiparise i creier. Pro/a/i# ca
asterutu# a1ea sa ram*a impre+at (e mirosu#
#ui. Simp#u# +*( ii st*rea 0uricaturi pri coapse
si%i 0acea stomacu# sa se (ea peste cap itr%u sir
(e tum/e. Cu toata ista#atia (e aer co(itioat a
hote#u#ui' se simtea icisa toata.
4 Exce#et. >i si eu cu tie' sari Matt i picioare.
4 Nu e e1oie.
!a"#e" isi musca /u&e#e. 6 ro(ea 1io1atia.
4 N%am 1rut sa par epo#iticoasa' a(au+a ea.
Iaite ca Matt sa raspu(a' se au&i o /ataie i
usa. !a"#e" (eschise. I pra+ aparu u a+a2at a#
hote#u#ui' cu patu# p#iat.
Capu# #ui !a$ se i1i (i spate#e #ui.
4 asta petru ce e, arata e# spre patu# p#iat.
!a"#e" i+hiti i sec. Mitea i%o #ua #a +a#op.
4 Nu stiu' murmura ea.
4 Cie1a (i camera asta a coma(at u pat
p#iat' spuse omu# (e #a hote#. Icerca sa itre cu
patu#' (ar !a"#e" u se c#iti (i #oc' /#oc*( usa.
4 Cre( ca e o co0u&ie' spuse Matt' 1ei( i
spate#e ei. Noi sutem i #ua (e miere' ite#e+i...
Si%si aruca u /rat' (e&i1o#t' peste umerii #ui
!a"#e".
!a#atu# ii a#ueca usor (e pe umar. Simti /ratu#
#ui Matt' ca#( si (ur' pe pie#e. Ii era
recuoscatoare petru iter1etie si u%i putea
(a /ratu# #a o parte i 0ata #ui !a$.
Ce# puti' asta%si spuea petru momet.
4 N%ati cerut pat p#iat, isi cosu#ta omu#
caretu#' sceptic.
4 Na' 0acu Matt' str*+*(%o si mai tare pe
!a"#e" cu /ratu#.
A+a2atu# se icruta. P#eca' #u*( cu e# si patu#
p#iat. !a"#e" a/ia isi i0r*a im/o#(u# (e a 0u+i
(upa e#. %nde se ducea cu patul ei&
!a$ se apropie. Matt o str*se usor (e umar.
Ri(ica pri1irea spre e#. 6chii #ui sc*teiau.
Itot(eaua arata (e parca s%ar 0i (istrat
emaipomeit (e /ie. Acea 0a#sa casicie u
parea sa%# (era2e&e c*tusi (e puti.
4 >oiam (oar sa ma asi+ur ca stiti (espre luau'
(iseara pe p#a2a hote#u#ui' spuse !a$. As putea
tra+e iste ca(re exce#ete' aco#o.
4 Si+ur' icu1iita Matt.
!a$ p#eca. Cu a+i#itate' !a"#e" se strecura (e
su/ /ratu# #ui Matt.
4 Acum' ma (uc #a p#a2a. >oi icerca sa o/ti
totusi patu#' mai t*r&iu.
4 Lasa%# ico#o (e pat' rep#ica Matt. -asim oi o
0ormu#a.
4 Ca (e pi#(a, 1ru sa stie !a"#e"' icep*( sa%si
piar(a ca#mu#. Nimic u iesea asa cum
itetioase.
Matt ri(ica (i umeri.
4 Nu stiu. Re#axea&a%te. Esti prea icor(ata.
4 Ba u%s icor(ata (e#oc! stri+a !a"#e"'
propti(u%si m*ii#e i so#(uri.
6 pri1i' cu o spr*ceaa arcuita.
4 Ascu#ta' imi p#ace (oar sa 0ac p#auri' at*ta tot'
se apara !a"#e". Asta u%seama ca sut
icor(ata. Iseama (oar ca sut pre+atita.
Matt se re&ema (e tocu# usii.
4 Nu poti 0i pre+atita chiar petru toate' cometa
e#. Ueori' tre/uie (oar sa te #asi i 1oia
isticte#or' sa 0aci ce simti ca e /ie.
4 Cre( ca ceea ce simt ca e /ie petru mie' i
mometu# (e 0ata' e sa ma (uc #a p#a2a. Sa 0iu
si+ura. Asa ca' e 1e(em mai ico#o.
Si' oco#i(u%#' se i(repta spre #i0turi.
Matt o/ser1a ce1a pe po(ea si se ap#eca sa ri(ice
o/iectu#. Era u u+uet cotra soare#ui. Ri(ica
pri1irea' tocmai #a timp petru a o 1e(ea pe
!a"#e" (ispar*( i ascesor.
Capito#u# :
'sti prea incordata.
!a"#e" u stia (e ce o s*c*ia at*ta cometariu#
#ui Matt' (ar %a1ea icotro. Se a0#a itr%ua
(itre ce#e mai 0rumoase statiui #itora#e a#e #umii
si' i #oc sa se (istre&e' o o/se(a u #ucru spus (e
Matt.
Trecu +ra/ita pri ho#u# hote#u#ui' spre usi#e
(eschise (e #a itrare. C*( iesi i #umia
soare#ui' aeru# tropica# i# i&/i pie#ea cu ca#(ura si
umi(itate. Ri(ica 0ata spre soare c*te1a secu(e'
cu ochii ichisi' icerc*( sa%si 0ixe&e +*(uri#e
asupra uui su/iect #iistitor.
Iha#*( icet' icerca sa%si e#imie toate
+*(uri#e e+ati1e. N%a1ea sa se #ase a0ectata (e
imic (i ce#e spuse (e Matt. 6ricum era u
etot.
Nu era (e#oc icor(ata. Era or+ai&ata. Era
meticu#oasa. Era... cu 0a#ci#e ic#estate' isi (a(u
ea (itr%o (ata seama' (eschi&*( /rusc ochii.
5acu u e0ort (e a%si re#axa muschii 0acia#i si
pori spre p#a2a. Nisipu# a#/ 4 (e import' (upa
cum citise i +hi(u# turistic 4 se iti(ea i
am/e#e (irectii' (i 0ata hote#u#ui. At*t p#a2a' c*t
si marea' erau ticsite (e oamei.
A2u+*( pe p#a2a' !a"#e" isi scoase sa(a#e#e si
#e #ua i m*a' pori( i cautarea uui #oc
p#acut' care sa u 0ie prea aproape (e imei. Isi
itise prosopu#' se (e&/raca (e ha#at si se
itise' caut*( pri +eata (upa #otiuea (e
soare.
Scotoci c*te1a miute' iaite (e a a2u+e #a
coc#u&ia ca' cie stie cum' o uitase i camera.
Pu0i er1oasa.
Ase&*(u%se pe prosop' isi stu(ie pie#ea pa#i(a. 6
pastea o arsura &(ra1aa 4 (e%asta isi a(usese
cea mai e0icieta #otiue (e protectie cotra
soare#ui care se +asea.
4 Ai pier(ut ce1a,
Ri(ica pri1irea' pu*(u%si o m*a streasia #a
ochi. Si#ueta #ui Matt se pro0i#a pe ceru# #umios. I
iea i m*a o stic#a (e #otiue.
4 Da! ihata ea stic#a. Iti mu#tumesc' a(au+a' mai
im/#*&ita. Po0tim' isi 0acea umai +*(uri e+re
cu e#' 1oia sa 0ie si+ura' iar e# 0usese e1oit sa
1ia (upa ea petru a%i 0ace o 0a1oare.
4 Pro/a/i# ai scapat%o #a p#ecare' spuse Matt. Am
+asit%o i ho#.
Aruca u prosop pe isip' #*+a ea' si icepu sa
si%# iti(a.
4 Bauiam ca ai e1oie (e ea' ii aruca e# o
pri1ire. Te (era2e& (aca stau si eu aici, Esti #a
p#a2a. Si eu sut tot #a p#a2a... Mi se pare o prostie
sa u 0acem p#a2a impreua' u,
!a"#e" ri(ica (i umeri. Ce%ar 0i putut spue,
A(e1aru#' ca a1ea e1oie (e u mic respiro'
0ii(ca sarutu# #ui ii 0acuse capu# sa se
i1*rteasca,
4 Ai (reptate' ar 0i o prostie' spuse ea i schim/.
I# pri1i cum se ase&a' iti&*(u%si picioare#e
#u+i. A1ea a/(omeu# p#at si itis' si pieptu#
scu#ptat cu muschi. Era icre(i/i# (e 1iri#... si
/ro&at. L*+a e#' se simtea pa#i(a 4 pritre
a#te#e.
4 Sut a#/a ca /r*&a' poti s%o si spui' &ise ea.
Bauia ca 1oia s%o tachie&e pe tema asta.
4 A#/u# e #a mo(a i &i#e#e astea' u, -asesc ca
arati super/.
!a"#e" (esuru/a capacu# stic#ei cu #otiue.
Superb. -asea ca arata super/. Nu stia (e ce o
(era2a asta. Cu1*tu# Bsuper/B sua at*t (e...
aost. At*t (e ca%tre surori. Cum' (esi+ur' era si
re#atia ei cu Matt' i po0i(a sarutarii (i camera
(e hote#. Sarutarea aceea 0acuse parte (i piesa.
Tur*(u%si #otiue i pa#ma' isi itise u strat
su/tire protector pe picioare si /rate' apoi pe
/urta si piept. Isi rasuci u /rat' icerc*( sa
a2u+a #a spate.
4 Stai sa te%a2ut' se o0eri Matt.
Ii #ua #otiuea iaite (e a apuca sa o/iecte&e.
M*ii#e #ui ca#(e si 0erme ii creau o se&atie
miuata' se&ua#a' i timp (e se miscau
staruitor i 2osu# sirei spiarii' apoi (i ou i sus.
C*( a2use #a umeri' marutaie#e i se 0acusera
ca (e +e#atia. Ichise str*s ochii' icerc*( sa
u sa1ure&e at*t (e cump#it (e mu#t ati+erea
#ui.
4 6.@.' sut si+ura ca a2u+e%at*t' spuse ea pe
easteptate' rasuci(u%se (i po&itia ase&ata'
petru a ihata #otiuea iapoi (e #a Matt. 6 0i
0ost (oar e0ectu# isu#e#or !a)aii' isi spuse. I
arhipe#a+' totu# (e1eea hiper%se&ua#. Amp#i0icat
0ata (e proportii#e rea#e.
4 Ai 0acut 1reo(ata /o("sur0i+, o itre/a Matt.
!a"#e" isi re&ema coate#e pe +euchi' pri1i(
spre mu#timi#e (i apa.
4 Nu.
4 >rei sa i1eti,
Aa#i&a i(eea timp (e trei&eci (e secu(e i cap.
4 Imi p#ace sa ma uit #a ocea' (ar u ma simt
tocmai #a #ar+u# meu i e#. Si mai a#es u%mi
sur*(e i(eea (e a ma aruca cu capu# iaite
itr%u 1a# mare' itetioat. Mi se pare cam
pericu#os.
4 Nu e pericu#os (e#oc' c#atia Matt (i cap'
ri(ic*(u%se. !ai(e.
!a"#e" i# pri1i cu ochi mari.
4 Ba %as prea cre(e.
4 Taieste si tu puti' o pro1oca Matt. Distrea&a%te.
Daca u 0aci (ec*t sa stai 2os aici' puteai #a 0e# (e
/ie sa ram*i i Texas.
!a"#e" isi amiti ce spusese e#' ca era prea
icor(ata. Ne easteptate' 1ru sa%i arate ca se
ise#a.
4 6.@.
Ii #ua m*a pe care i%o iti(ea si se ri(ica.
6/ser1a ca Matt u%si retrase m*a' ci ramase cu
(e+ete#e i#atuite pritre a#e ei' i timp ce
mer+eau spre mar+iea apei. Pro/a/i# se temea
sa %o ia #a saatoasa' (aca %o tiea #*+a e#. Si
se prea putea sa ai/a (reptate.
4 >e&i cum 0ac, se ap#eca Matt #a urechea ei' ca
sa%# au(a peste 1uietu# oceau#ui si &ar1a
oamei#or (i 2ur' arat*( spre iotatorii care
0aceau /o("sur0i+ i apa. Tre/uie sa (e1ii ua
cu 1a#u#. >e&i cum cresc 1a#uri#e si%i pri( iaite
(e a se spar+e' purt*(u%i iaite,
4 Da' 1a( cum 0ac. Sut e/ui.
4 E 0oarte (istracti1' riposta Matt' cu ochii a#/astri
stra#uci(u%i 1iu i soare.
!a"#e" isi (a(u ochii peste cap.
4 Bie' hai sa mer+em.
Da(u sa itre i apa. Isi (a(u seama ca Matt
cotiua s%o tia (e m*a' asa ca si%o (esprise.
Matt se +ra/i' #u*(u%i%o iaite' si i# urma cu pas
esi+ur. Prima oara c*( i# 1a&u aruc*(u%se
itr%u 1a#' respiratia i se opri i +*t' iar iima i%o
#ua #a +oaa. Dar e# se simtea miuat' r*(ea'
chiar i timp ce 1a#u# i# propu#sa iaite.
I# mai pri1i (e c*te1a ori' apoi se hotari sa 0aca o
icercare. Prima oara' se sperie si u prise 1a#u#.
Icerca (i ou' (e asta (ata aruc*(u%se pe
micu# (*m/ (e apa tocmai #a timp. Iima ii
/u/uia i piept. Era i0ricosata si i1iorata' iar
c*( resturi#e 1a#u#ui se sparsera (ico#o (e ea'
spre ma#' se ri(ica i picioare' c#ati*(u%se'
siroi( (e apa.
4 Ai reusit! stri+a Matt' +ra/i(u%se pri apa p*a
#a +euchi' ca sa a2u+a #*+a ea.
4 Mhm' asa e' co0irma !a"#e"' m*(ra.
Si pori (i ou spre #ar+. Matt o urmarea cu
pri1irea. 6/ser1a u 1a# mare care se apropia.
Petru iceput' !a"#e" icercase cu uu# mic.
Se itoarse si%i 0acu cu m*a. 6 it*r&iere (e
c*te1a secu(e' (ar era prea mu#t. C*( se
rasuci (i ou' 1a#u# i se rosto+o#ea peste cap.
Lui Matt ii sari iima (i piept.
4 !a"#e"!
Creasta #ichi(a se rastura' mu+i(' iar !a"#e"
(isparu (e(esu/t. Matt o #ua #a 0u+a pri apa'
acti1at (e a(rea#ia.
>a#u# se rosto+o#ea spre isip i spate#e #ui' iar
!a"#e" aparu (i ou' chiui(u%se sa se ri(ice
pe picioare.
4 S#a1a Domu#ui! se apropie Matt i +oaa. N%ai
patit imic,
6 trase spre ma#. Daca i se it*mp#a ce1a...
4 Nu' imic' raspuse ea' tusi(C se iapoiara #a
prosoape' iar !a"#e" se pra/usi pe a# ei. Am 0acut
o prostie. Nu tre/uia sa%mi iau pri1irea (e #a 1a#.
Matt (a(u (i cap. Nu 1oia sa%i tia pre(ici. Era
prea usurat ca u patise imic.
4 >rei sa mai 0aci o icercare,
4 Nu!
!a"#e" ici u tre/uia sa stea pe +*(uri.
4 Cre( c%am sa ma #as (e sportu# asta c*t timp
mai sut i 1iata' mu#tumesc' i# i0orma ea.
4 Te%a rasturat si pe tie o (ata. Nu #asa u mic
acci(et ca asta sa te sperie. 5ii (oar ateta ce
0aci' (ata 1iitoare.
4 Cre( ca e timpu# sa ma (uc #a hote#' serios'
rep#ica !a"#e"' e1it*(u%i pri1ireaC o cosi(era o
0ricoasa' o #asa icor(ataC (ar ce%i pasa ei (e
pareri#e #ui, Chiar si cu #otiuea' u tre/uie sa
a/u&e& (e soare (i prima &i.
BSau (e MattB' a(au+a ea' i +*(. 6 co1isese
sa 0aca 0e# (e 0e# (e e/uii 4 sarutari'
/o("sur0i+... ce mai urma,
Nici u 1oia sa stie.
4 >i si eu cu tie' se o0eri Matt.
4 Nu e e1oie. Nu sutem 0rati siame&i' sa stii.
Se temea ca 1or/e#e ei sa u para prea /ruta#e.
Nu o (orise' (ar ici u si #e retracta.
Matt o pri1i #u+.
4 Bie. Ne 1e(em mai t*r&iu.
Si se cu#ca #a soare' ichi&*( ochii.
!a"#e" u%si (a(ea seama (aca u%i pasa' sau
(aca era soat. Re1ei( #a hote#' se preum/#a
pri (i1erse#e ma+a&ie (i ho#u# imes'
stra(ui(u%se sa u se +*(easca (e#oc #a Matt.
Era 0asciata (e arti&aatu# #oca#' (e co#iere#e (i
scoici si scu#pturi#e primiti1e i #em' si mai a#es
(e im/racamite. Se i(ra+osti (e saro+uri'
0*sii#e (e p*&a mu#tico#ora (rapate cu mu#ta
arta' si s0*rsi pri a%si cumpara uu#.
I camera (e hote# (omea o #iiste a/so#uta.
5acu c*ti1a pasi.
Matt #ipsea.
Simti i stomac u mic 2u+hi (e (e&ama+ire.
Trase coc#u&ia ca era o prostie 4 ar 0i tre/uit sa
se /ucure ca%si +asea o ocupatie i a#ta parte.
Scoase saro+u# (i sacosa (e cumparaturi si
icepu sa se pre+ateasca petru seara care
urma.
C*( Matt itra i camera' !a"#e" i# astepta pe
/a#co. Se opri #*+a usa' ichi&*(%o 0ara
&+omot i urma #ui' cu pri1irea spre !a"#e".
Dico#o (e ea' oceau# sc*teia a#/astru si auriu
i #umia as0ititu#ui' ica(r*(%o i 1apaia #ui.
Apoi' !a"#e" se itoarse si itra' iar #ui Matt i se
opri respiratia. Era mai 0rumoasa (ec*t iaite'
(aca se putea asa ce1a. Isi #asase paru# aramiu
(esp#etit i 2uru# umeri#or. Trasaturi#e ei 0ie erau
scoase su/ti# i e1i(eta cu a2utoru# machia2u#ui.
6 0*sie su/tire (e p*&a ii cupri(ea trupu#' i sti#
isu#ar' i1a#ui(u%i si#ueta &1e#ta itr%u mo(
ispititor.
4 U(e%ai 0ost, i# itre/a. >om it*r&ia.
4 Acum chiar ca parc%ai 0i o e1asta' rep#ica Matt'
trec*( ime(iat #a tachiari#e sa#e o/isuiteC
petrecuse u#time#e c*te1a ore icerc*( sa se
co1i+a ca p#ecarea ei (e #a p#a2a u%# (era2a
cu imic. M%am iteresat (e acti1itati#e hote#u#ui.
Am a0#at ca au istructori (e scu0u(ari...
4 N(am (e +*( sa ma scu0u(' auta !a"#e".
4 Dar (e cursuri#e (e hu#a' ce &ici, Ai putea 0ace o
icercare.
Si%o si ima+ia pe !a"#e" roti(u%si trupu# i
acor(uri#e se&ua#e a#e mu&icii po#ie&iee.
4 Eu' sa (ase& hu#a, 0acu ea o mutra
eicre&atoare. N%as cre(e.
4 De ce u, u se putu a/tie Matt sa isiste.
Itre/area #ui o 0acu sa para e(umerita' apoi
iritata' si schim/a su/iectu#.
4 Nu cre&i c%ar 0i timpu# sa te pre+atesti, ii
propuse ea.
Matt 0acu u (us si se schim/a repe(e' #u*( pe
e# a#ta camasa tropica#a si u sort (e (oc a#/it #a
spa#at. Se it*#ira i ho# cu !a$' care ii urma pe
p#a2a. Bri&a usoara purta o aroma (e porc 0ript.
Di me+a0oae ur#a mu&ica po#ie&iaa. I m*ii
#e 0ura i(esate mai tai%uri' iar !a"#e" se pomei
cu u /o/oc co#orat (upa ureche. Domea o
atmos0era sar/atoreasca si &+omotoasa 4 c*tusi
(e puti romatica' spre icre(i/i#a usurare a #ui
!a"#e". Am/iata era mu#t prea a+#omerata'
&+omotoasa si p#ia (e 1iata' petru asa ce1a. Se
0aceau (emostratii (e 2ocuri si mestesu+uri
ha)aiiee' (upa care !a"#e" asista #a u
istructa2 (e co0ectioare a lei%uri#or' i timp ce
Matt co/ora #*+a ocea petru a i1ata cum sa
aruce p#ase#e (e pescuit co0orm tehicii
i(i+ee. Re1ei u( si 1ese#' cu ochii sai a#/astri
stra#uci(. !a"#e" ii petrecu u lei pe (upa +*t.
Se simtea itr%o (ispo&itie +eeroasa. Matt era
0rate#e ce#ei mai /ue prietee a ei' iar toate
ce#e#a#te u erau (ec*t o p#asmuire a propriei
sa#e ima+iatii.
4 Petru tie' spuse ea cu u sur*s' amiti(u%si
sa%i 0ie recuoscatoare #ui Matt petru ca ii
(a(use posi/i#itatea (e a 0ace acea ca#atorie. Ii
acor(ase u mu#t prea mare cre(it (e a%i cotro#a
emotii#e si reactii#e 0i&ice. Poate ca a1usese
(reptate s%o acu&e ca era prea icor(ata. A1ea sa
se (esti(a si sa se /ucure (e ca#atorie. Di
partea #ui Matt %o p*(ea ici u perico#.
5acuse prea mu#t ca& (e sarutu# ace#a. Matt u%#
#uase i serios si ici ea u tre/uia sa%# ia.
4 Iti mu#tumesc' spuse e#' &*m/i(u%i #a r*(u#
sau.
Mirosea a peste' ceea ce %ar 0i tre/uit sa 0ie
(e#oc atra+ator' (ar era. Mascu#iitatea ii emaa
pri toti porii. !a"#e" se i0iora' i po0i(a aeru#ui
ca#( a# serii. Nicio(ata i 1iata ei u mai 0usese
at*t (e costieta (e pre&eta uei a#te 0iite
omeesti. Ce se it*mp#a cu ea,
At*ta (espre #ipsa oricarui perico#! Amitiri#e
sarutu#ui #ui o cotropeau.
4 Ii%e 0oame, itre/a Matt' iar !a"#e" o/ser1a ca
oameii se ase&au #a coa(a petru a%si #ua
m*carea (e #a /u0et. Matt o cuprise cu u /rat
(e ta#ie. Ditr%o (ata' se simti p#ia (e 1iata si
#ihita (e 0oame' 0ii(u%i po0ta u umai (e
ospatu# ha)aiia. Dar i a1io u prea m*case'
asa ca se cocetra asupra 0oamei pe care si%o
putea ast*mpara cu m*caruri exotice. Pe
cea#a#ta tre/uia sa i1ete sa si%o ree+e.
Isi i(repta atetia spre ciu(ata masa 4 porc copt
itr%u cuptor su/tera' carto0i (u#ci' u sos +ras
1ietiu (espre care i se spuse ca se umea poi'
surpri&ator (e +ustos' si a#te#e' a#e caror ume
ici macar u #e a0#a. Masa se icheie cu pra2itura
(e cocos si aaas proaspat.
Dupa aceea' icepura sa a(mire u spectaco#
po#ie&ia' ic#usi1 u (asator cu 0#acari. Peste
p#a2a se #asa oaptea' ituericu# 0ii( risipit (e
#umia 0ocuri#or si costume#e mu#tico#ore a#e
artisti#or. >*r0uri#e (e ac stra#ucitoare a#e ste#e#or
spu&eau /o#ta cereasca.
!a$ pastra (istata' (ar era pre&et tot timpu#
i +*(uri#e #ui !a"#e". C*( Matt o cuprise cu
u /rat (e mi2#oc petru a o co(uce #a /u0et'
stiu ca o 0acea petru ca !a$ ii o/ser1a. C*( isi
petrecu /ratu# pe (upa umerii ei' i timpu#
umaru#ui (e (as cu 0#acari' stiu ca tot (i cau&a
#ui !a$ o 0acea.
Iar c*( repre&etatia se s0*rsi' hote# icep*( sa
se au(a p*a pe p#a2a mu&ica romatica tori(a'
Matt o i1ita #a (as' si stiu ca si acest #ucru i se
(atora tot #ui !a$.
Si' (i pricia #ui !a$' accepta. Sau' poate (i
cau&a mai tai%uri#or 4 u era si+ura. Stia (oar ca
a2usese #a #imita re&istetei.
Matt o cuprise cu /ratu# pe (upa ta#ie si o trase
#a pieptu# sau #at. 5iori (e emotie ii (asau pri
sira spiarii. Im/ratisarea #ui se str*se si
icepura sa se miste icet' i ritmu# #et'
hipotic' a# mu&icii.
Creieru# ei #asa u mesa2 (e a1ertismet. Stop!
Se apropie u perico#!
Matt.
A1u e1oie (e c*te1a secu(e petru a%si (a
seama ca u%i rostise ume#e cu 1oce tare.
4 Matt... i+aima ea.
Matt ramase emiscat si o pri1i. A1ea o expresie
at*t (e tee/roasa' at*t (e itesa' ic*t #ui
!a"#e" i se imuiara +euchii.
4 Mi%e...
Cu +*(irea comp#et icoereta' se chiuia sa
caute o scapare (i icurcatura i care itrase. 6
iesire (i /rate#e #ui. Da(u (rumu# primu#ui +*(
care%i 1ei i mite.
4 Ma simt rau. Tre/uie sa ma itorc i camera.
Capito#u# 9
Era o #asa. Si putea sa se impace cu +*(u#'
cochise !a"#e"' i timp (e se i(repta ata spre
hote#. Ce#e cu care u se putea impaca erau
cosecite#e 0aptu#ui (e a ram*e i /rate#e #ui
Matt ica u miut.
Ii p#acuse mu#t prea mu#t.
4 Cre&i ca u ti%a ca&ut /ie 1reo m*care,
itre/a Matt' cu ochii p#ii (e i+ri2orare.
!a"#e" se simtea i+ro&itor. Po0tim' acum isi mai
0acea si +ri2i petru ea.
4 Nu stiu. N%as cre(e.
Ceea ce ii 0acea rau u era (i 1ia hote#u#ui' cu
si+urata.
4 Am a1ut (oar o &i cam o/ositoare. Ar 0i mai /ie
sa ma /a+ i pat.
Itrara itr%u ascesor. Ca/ia se puse i
miscare' purt*(u%i i sus. Patu#. Patul! Ica u
re&o#1ase pro/#ema patu#ui.
Isi (a(u seama (itr%o (ata ca #a luau ii 0usese
mu#t mai /ie. Acum' iarasi tre/uia sa ai/a (e%a
0ace cu Patu#.
4 Nu tre/uie sa te retra+i si tu' umai 0ii(ca eu
sut o/osita' ii spuse ea #ui Matt. Ar 0i e(rept. E
ica (e1reme.
Matt arcui o spr*ceaa.
4 Sutem i #ua (e miere' !a"#e". Nu te prea
pot expe(ia #a cu#care (e ua si+ura. Ce
impresie ar (a,
4 Ciu(ata' cre(' recuoscu ea.
Li0tu# a2use #a eta2u# #or. Mersera icet spre
camera. Matt (escuie usa' cu carte#a.
!a"#e" itra. Se micsorase cum1a camera' sau se
marise patu#, Parea sa (omie tot spatiu#.
Se ase&a itr%uu# (i 0oto#ii#e (e #*+a masa.
5usese' itr%a(e1ar' o &i +rea' (ar ea era mu#t
prea a+itata ca sa a(oarma. Si%i era ca#(. 6are se
icisese camera i #ipsa #or,
4 Ce &apusea#a e aici' cometa Matt. Nu te superi
(aca (eschi( puti usa' u,
E#' uu#' stia (e ce ii era ca#(' si u cre(ea sa ai/a
1reo #e+atura cu temperatura propriu%&isa (i
camera. Puterea su+estiei era aceea care%#
i0ier/*ta asa. La urma urmei' erau i #ua (e
miere.
4 Nu' te ro+' i# i(ema !a"#e".
Matt (eschise ua (itre usi#e care (a(eau pe
/a#co.
4 >oi coma(a ce1a (e #a room ser1ice' auta
ea pe easteptate. Se +*(ea ca u ceai (e
p#ate o putea a2uta sa%si ca#me&e er1ii itisi #a
#imita. 6ricum' ar 0i am*at sca(eta
ara2amete#or petru (ormit.
4 6.@. Eu iau o /ere' spuse Matt.
Se (use #a 1a#i&a si cotro/ai pri ea' i timp ce
!a"#e" te#e0oa #a room ser1ice. Apoi' itra i
/aie si se schim/a. C*( iesi' a1ea pe e# u tricou
a#/ simp#u si u sort (e /oxer cu persoa2e (i
(esee#e aimate.
4 Tu cu astea te cu#ci, i# itre/a !a"#e".
Matt ii a(resa u &*m/et' arat*(u%si (itii a#/i si
+ropite#e.
4 Mhm. Totusi' (e o/icei (orm +o#.
!a"#e" i+hiti i sec. Matt' +o#. Era prea mu#t.
Icerca sa%si a#u+e ima+iea (i mite.
4 Tu ce porti #a cu#care, se iteresa Matt'
ase&*(u%se i ce#a#a#t 0oto#iu.
!a"#e" se /ucura ca%si amitise sa reute #a
e+#i2eu# e+ru pe care si%# impachetase petru
#ua (e miere' i#ocui(u%# cu o camasa (e
oapte pu(ica' (i /um/ac a#/.
4 Nu 0i impertiet' rep#ica ea.
Matt r*se.
4 De parca %o sa a0#u' ii amiti.
Noroc ca i ace#asi momet se au&i o /ataie i
usa. Matt se ri(ica si%i (eschise ospataru#ui.
4 U(e (oriti s%o pu, itre/a acesta.
I# i(ruma spre masa (e #*+a !a"#e". T*aru#
puse ta1a pe masa' iar Matt sema ota (e p#ata'
a(au+*( si u /acsis.
4 Mu#tumesc' (omu#e.
Ichise usa i urma #ui.
!a"#e" isi 0acea (e #ucru cu ceaiu#. A1ea 0risca'
&ahar si #am*ie. Si%# pre+ati' apoi #ua o sor/itura
(i #ichi(u# 0ier/ite. Matt (estupa /erea si trase
o (usca racoritoare' (irect (i stic#a.
Ditr%o (ata' i camera se #asase o tacere
(esa1*rsita.
Matt icepu sa spua ce1a' i ace#asi timp i care
1or/i si !a"#e". Cu1ite#e #i se ica#ecara si
tacura am*(oi.
4 !ai(e' isista ea.
6ricum u era si+ura ce 1oia sa spua. At*ta
umai ca tacerea o st*2eea.
Matt ri(ica (i umeri.
4 >oiam sa te%tre/ ce p#auri ai petru m*ie' ii
a(resa e# u &*m/et iroic. Sut si+ur ca ti%ai
0acut planuri.
!a"#e" ri(ica aproape impercepti/i# (i umerii ei
sup#i.
4 Sa%mi iau +hi(u#.
Se ri(ica si tra1ersa o(aia' scot*( (i poseta
+hi(u# turistic +ros.
4 Am aici o h*rtie cu #ista #ucruri#or pe care 1or sa
#e 0acem cei (e #a te#e1i&iue' spuse ea'
ase&*(u%se #a #oc.
4 Si (aca ai #asa i pace te#e1i&iuea aia, Ce%ai
vrea sa 0aci,
!a"#e" i# pri1i #u+.
4 Nu pot #asa i pace postu# (e te#e1i&iue' Matt.
Ei sut cei care achita ota aici' cum stii. Ei'
hote#u# si u stiu ce a+etie (e 1oia2. Cre( ca
i(eea e sa #e arate tuturor ce /ie e%am (istrat
i !a)aii 4 postu#ui (e te#e1i&iue ii creste
au(ieta' hote#u# si a+etia se a#e+ cu oi c#ieti.
Pri urmare' cu c*t 1i&itam mai repe(e
o/iecti1e#e astea turistice' cu at*t e 1a #asa i
pace si !a$ mai cur*(. Nu tre/uie (ec*t sa e
2ucam ro#u#' (upa care !a$ 1a cosi(era ca si%a
0acut (atoria si' i cotiuare' poate 1om reusi sa
e 1e(em 0iecare (e a#e #ui.
4 Icerc sa u iau ca pe ce1a persoa# 0aptu# ca
a/ia astepti sa scapi (e mie' spuse i +#uma
Matt. >reau sa &ic' mi%as putea 0ace a(e1arate
comp#exe.
4 Nu%mi 0ac eu +ri2i petru amoru# tau propriu'
riposta !a"#e".
Era (estu# (e si+ura ca Matt a1ea mai mu#ta
icre(ere i sie (ec*t i%ar 0i 0ost ecesara. Uu#
care putea um/#a i chi#oti cu maimutoi pe ei si
reusea totusi sa para ce# mai sex" /ar/at i 1iata
%a1ea (e ce sa se teama.
4 I p#us' sut si+ura ca u%ti 0ace o p#acere
(eose/ita sa te tii a+atat (e mie' a(au+a ea'
sec.
4 Ba (a' isista sicer Matt.
4 De ce, 0u si+ura rep#ica (e care era !a"#e"
capa/i#a.
Matt (escoperi ca !a"#e" parea sa u%# crea(a. 6
pri1i cum ii astepta raspusu#' 2uc*(u%se cu o
su1ita #u+a (e par.
4 De ce u, riposta e#.
Nu era si+ur cum sa%i exp#ice. Stia ca tre/uia sa
pastre&e (istata 0ata (e !a"#e"' at*t pe p#a
emotioa#' c*t si 0i&ic. I# a0ecta 0oarte ites'
p*a% a(*curi#e 0iitei. Pro/a/i# (i cau&a
s#a/iciuii petru ea' (i copi#arie. Icercase sa%si
a#u+e toate aceste +*(uri' (ar u mer+ea.
Poate ca so#utia cea mai /ua ar 0i 0ost aceea (e
a%si permite sa exp#ore&e atractia tori(a (itre ei.
Atuci' curio&itatea urma sa%i 0ie satis0acuta. Se
itre/a ce parere ar 0i a1ut !a"#e" (aca%i 0acea o
asemeea su+estie.
4 Nu stiu' raspuse ea' i s0*rsit' #a itre/areC
ri(ica u umar' apoi i# co/ori #a #oc. Pur si simp#u
u 1reau sa te simti o/#i+at 0ata (e mie. Imi pot
purta si si+ura (e +ri2a.
4 Stiu' rep#ica Matt. Dar ici o #e+e u e
impie(ica sa um/#am impreua. A&i %a 0ost chiar
at*t (e rau' u%i asa,
!a"#e" aa#i&a itre/area. Isi amiti cum se
tre&ise (i som i a1io' cu capu# re&emat pe
umaru# puteric a# #ui Matt. Cum 0usese sarutata
(e Matt i camera (e hote#' cum (asase cu e#
pe p#a2a. 'ra Bat*t (e rauB. 5oarte' 0oarte rau 4
0ii(ca totu# 0usese 0oarte' 0oarte /ie.
4 >oi 0i cum u se poate mai cumite' ii promise
Matt' cu o #ucire i ochii sai a#/astri. Pe cu1*t (e
cercetas.
Cum reusea sa 0ie at*t (e i0ati# si totusi sex"'
i ace#asi timp, 6 0acea sa se mo#eseasca toata
pe (iautru.
4 N%ai 0ost icio(ata cercetas' ii amiti ea.
4 Imi cuosti prea /ie 1iata' i%o itoarse Matt'
c#ati*( (i cap. Te/uie sa 0iu mai atet. Cu
tie' u%mi pot 0o#osi ici uu# (i texte#e
o/isuite.
Texte, Ca texte#e pe care #e 0o#osea cu 0emei#e,
5#irta cu ea, Sau o s*c*ia (oar,
4 Ce texte, Ia s%au(' mai #ua !a"#e" o +ura (e
ceai' icerc*( sa para /#a&ata. Da' o tachia'
imic mai mu#t.
4 Ii%as spue' (ar pe urma ar tre/ui sa te omor'
+#umi Matt' tra+*( si e# ica o (usca (e /ere. Te
mai simti rau, schim/a e# su/iectu#.
Daca o tiea pe aceeasi (irectie' i# asteptau
eca&uri serioase. Simp#u# 0apt ca el (orea sa
exp#ore&e atractia u isema ca !a"#e" ar 0i 0ost
(e acor(.
4 Acum mi%e /ie' raspuse ea' ascu&*(u%si u
cascat.
4 Ii%e som' costata Matt ceea ce se 1e(ea si cu
ochiu# #i/er. De ce u te cu#ci,
!a"#e" u se mai impotri1i. 6ricum' u cre(ea ca
ar 0i putut sta trea&a toata oaptea.
4 Mai te#e0oe& o (ata (upa u pat.
Matt se icruta' (ar u a1u ici o o/iectie.
!a"#e" (a(u te#e0ou# si%si termia ceaiu#' i timp
ce astepta. Matt #ua te#ecoma(a te#e1i&oru#ui si
icepu sa se p#im/e pe caa#e.
C*( sosi' patu# 0u a(us (e ace#asi a+a2at
(iaite' care o pri1i suspicios pe !a"#e"' c*( ii
(eschise.
4 Ati cerut u pat p#iat, itre/a e#.
!a"#e" tocmai (eschisese +ura sa spua ca (a'
c*( pe cu#oar aparu !a$.
Matt se i0iita i spate#e ei.
4 Ii%am mai spus o (ata ca %a1em e1oie (e ici
u pat' se rasti e#' #u*( o atitu(ie eer1ata' (e
ochii #ui !a$.
A+a2atu# hote#u#ui se uita ur*t #a Matt' apoi #a
!a"#e". Bom/ai ce1a pritre (iti' u tocmai
/ie1oitor' !a"#e" era si+ura' si pori iapoi' cu
pat cu tot.
4 Ma%tre/am (aca u cum1a p#auiti ca m*ie
sa a(mirati ue#e peisa2e' exp#ica !a$. Iertati%
ma ca %am (iscutat pro+ramu# mai (e1reme.
Isi (a(u #a o parte (i 0ata o su1ita #atoasa a
p#ete#or sa#e peste masura (e #u+i. Parea cam
rosu i o/ra2i' iar #ui Matt ii trecu pri mite ca'
pro/a/i#' trasese #a masea cam mu#tice#e tai%uri.
4 Nici o pro/#ema' spuse e#. Cre( ca m*ie
mer+em #a o p#im/are. Ce &ici' iti (am u te#e0o
(imieata, A1em umaru#.
4 Si+ur' per0ect' 0u !a$ (e acor(.
4 Noapte /ua.
Si ii ichise usa i as.
!a"#e" se protapi i mi2#ocu# camerei' 0ier/*(.
4 Nemaipomeit!
4 I(eea cu patu# era oricum proasta' !a"#e"' o
tempera Matt. Mi%as 0i rupt spate#e ica (i prima
oapte si...
Ri(ica m*a' 1a&*(%o +ata sa%# cotra&ica.
4 ...si oricum u te #asam pe tie sa (ormi i e#'
iar eu sa ma #a0aiesc itr%u pat (e (oua
persoae. Sutem oamei i toata 0irea' sa stii.
Patu# e eorm. >om icapea 0oarte /ie i e#.
Capito#u# =
)n acelasi pat& *u Matt&
4 Nu putem (ormi i ace#asi pat' se rasuci !a"#e"
spre Matt' cuprisa (e cea mai pura paica.
Pri1irea i se a/atu (ispre e# catre pat' apoi
i(arat. Isi ima+ia cum ar 0i stat cu#cata #*+a e#
i patu# ace#a imes' su/ ace#asi acoperam*t.
U 1a# (e 0ier/itea#a e(orita o stra/atu pri tot
trupu#.
4 I ici u ca&! exp#o(a ea.
4 Ma ro+' ici eu u ma cu#c in nici un caz pe 2os'
sau i 0oto#iu' c*( a1em #a (ispo&itie u pat (e
cea mai /ua ca#itate' auta Matt cu u ca#m
iritat. Si ici tu %ar 0i ca&u#. Nu a1em ici u
moti1 sa u stam am*(oi como(' uite%aici' i
patu# asta.
!a"#e" putea +asi o pu&(erie (e moti1e ca sa u
se simta (e#oc como( uite%aco#o i patu# a#a' si
toate icepeau cu Matt. Matt si icre(i/i#ii sai
umeri. Matt si pieptu# #ui muscu#os. Matt' cu
picioare#e #ui puterice...
Cum ar 0i putut petrece o oapte itrea+a #*+a
toata acea mascu#iitate u#uitoare' si sa mai si
doarma' petru ume#e #ui Dume&eu, Sau' mai
rau' (aca a(ormea totusi si' i toiu# optii' i se
tre&eau isticte#e ce#e mai 2osice, Putea icepe
pe 2umatatea ei (e pat' (ar cie putea spue
u(e a1ea s%a2u+a c*( u mai stia (e ea,
Si mai recuostea' cu u soc' ca u
comportametu# #ui Matt i asterut era ce# care
o i+ri2ora. Nu a# #ui' (e#oc' ci a# ei! Nu a1ea
icre(ere i sie' cu Matt a#aturi. Toate +*(uri#e
si reactii#e ei orma#e pareau sa &/oare (rept pe
0ereastra' c*( e# era i apropiere.
Nu 1oia sa%i exp#ice toate acestea. Nici macar
siesi u si #e putea exp#ica pe (ep#i.
4 Nu... se ca(e' icerca ea.
4 Nu se ca(e,
Matt i&/uci i r*s. Dar isi (a(ea seama ca
!a"#e" u +asea ici pe (eparte situatia #a 0e# (e
amu&ata' asa ca 0acu u e0ort sa se a/tia. Si%
asa era (estu# (e eer1ata' iar e# se a(*cise
(e2a i propria%i /ata#ie persoa#a (e a u #ua
prea i serios ara2amete#e (e (ormit. Daca #e
#ua i serios' 0ie si (oar petru o secu(a' u stia
cum a1ea sa re&iste p*a (imieata.
4 Chiar asa' u se ca(e' repeta !a"#e" cu
icapat*are. Nu sutem...
4 Casatoriti, Pai toata #umea cre(e ca sutem.
4 Noi stim ca u sutem.
4 Exact' stim ca u sutem' asa ca e 1om
comporta ca atare. Dar toti cei#a#ti (e pe%aici cre(
ca sutem casatoriti' (eci imaui %o sa i se
para ca nu se cade sa (ormim i ace#asi pat. a#a
p#iat e ce# pe care oameii #%ar +asi ciu(at' #a u
cup#u i #ua (e miere.
Ii capta pri1irea si o sustiu' pro1ocator.
4 Ce%i cu tie, Ii%e teama ca %ai sa poti ram*e
i partea ta (e pat' asta e,
Se si#i sa miste (i spr*cee' ca si cum ar 0i
#uat%o i r*s
4 Asa, Bie! se repe&i !a"#e"' ri(ic*(u%si /ar/ia'
+ata sa accepte pro1ocarea. Nu mi%e c*tusi (e
puti +reu sa stau i partea mea (e pat. Pur si
simp#u u sut si+ura ca sa#teaua asta re+a#a e
(estu# e mare petru toti trei3 eu' tu si or+o#iu#
tau.
Matt r*se.
4 Eu u%mi 0ac +ri2i.
4 Per0ect.
!a"#e" se icruta i siea sa. Cum' ecum'
tocmai acceptase sa se cu#ce i ace#asi pat cu e#.
Si u era (e#oc si+ura cum se it*mp#ase! Dar %
a1ea (e +*( sa%i spua ca u se cre(ea i stare
sa 0aca 0ata. Daca e# era capa/i# (e asta' atuci si
ea era. Si se saturase sa%# tot 0aca s%o cosi(ere o
miroosita.
4 Bie' atuci cre( ca ma pre+atesc petru
cu#care.
6 i1ita spre /aie' cu u +est curteitor. !a"#e"
se re0u+ie (ico#o (e usa ichisa. Se itre/a (aca
u cum1a' p*a it*r&ia ea cu pre+atiri#e' Matt ar
0i putut sa a(oarma. Asta i%ar 0i pris /ie 4 (aca'
#a iesire' i# +asea tra+*( #a a+hioase. Atuci u
mai era e1oie sa%# 1a(a' sa%i 1or/easca... sa%#
(oreasca.
Putea 0oarte /ie sa%si ichipuie ca u era (ec*t
o pera i p#us pe pat. 6 pera uriasa'
muscu#oasa' pe care %a1ea 1oie s%o ati+a' i
care u%si putea i(esa o/ra&u#...
I(eea cu pera era cea mai t*mpita aa#o+ie'
cochise ea. Tre/uia sa si%# ima+ie&e ca pe ce1a
mai puti tetat. Poate ca so#utia cea mai /ua
era sa%# i+ore comp#et' sa%si ichipuie ca era
i1i&i/i#. A1ea sa%si ima+ie&e ca era si+ura i
pat. U pat imes' cum su/#iiase e#. Erau (oi
oamei i toata 0irea' care se cuosteau (i
copi#arie. Nici o pro/#ema.
Se (use #a 1a#i&a pe care si%o a(usese i /aie si
(eschise capacu#' icep*( sa%si caute camasa
(e oapte 4 cea a#/a si cu1iicioasa' cu care
i#ocuise e+#i2eu#.
Si %o +asi.
Itoarse pe toate 0ete#e haie#e (i 1a#i&a'
caut*( cu i1ersuare. A+atase pe umerase
rochii#e pe care si #e #uase cu ea' #as*( iautru
umai pata#oii scurti' maiouri#e' /i$iii si
#e2eria itima. Nici urma (e camasa a#/a (e
oapte.
>*ri m*a i /u&uaru# iterior si scoase ce1a
matasos' ichis #a cu#oare...
Era e+#i2eu# e+ru!
Ramase cu +ura cascata' ho#/*(u%se #a
materia#u# ca u 1oa# (e a/aos. Cum sa poarte
asa ce1a' i pat cu Matt,!
Dar a#tce1a u mai a1ea. Ce se it*mp#ase cu
camasuta ei a#/a,
Bu&e#e i se str*sera' pra(a uei suspiciui (e
momet. Beth! Sora #ui Matt 0usese #*+a ea' i
timp ce%si 0acea /a+a2e#e. Era oare mo(u# #ui Beth
(e a (a u mic +hiot prieteiei (itre ea si Matt,
4 6' Doame' sopti !a"#e".
Ce%a1ea sa se 0aca, !a#a# nici o problema! A1ea
Bo pro/#emaB! 6 pro/#ema c*t toate &i#e#e! I
po0i(a 0aptu#ui ca%si a(usese (oua 1a#i&e' u
#uase #a ea ici u tricou. Pastrase #oc i /a+a2e
petru tricouri cumparate ca su1eiruri (i
isu#e.
-*(u# ii &/ura #a ha#atu# (e p#a2a. I# putea 0o#osi
ca pe u capot a(%hoc... (aca u #%ar 0i #asat pe
u scau' i camera.
Matt ichise usa spre /a#co' apoi se itoarse si
pri1i pri camera. Era u iterior super/'
romatic. Iaite' #a #umia &i#ei' u paruse at*t
(e... tra(ator. Mirosu# 0#ori#or' a# #ui !a"#e"' ii
iu(a ari#e' si 1a&u ca%si scosese /o/ocu# (e
p#umeria (i par' #as*(u%# #*+a pat. A#te 0#ori
proaspat cu#ese se a0#au itr%o 1a&a (e pe masa'
iar pe 0iecare pera (i patu# pre+atit ca o
i1itatie (e catre camerista erau (epuse 0ru&e
a#e ar/ori#or (e cacao.
I /aie cur+ea apa' (ar cu exceptia acestui suet'
(omea tacerea. A1ea sa 0ie si mai #iiste' c*(
!a"#e" ichi(ea apa si se 1*ra i pat.
Lu*( te#ecoma(a te#e1i&oru#ui' Matt se ase&a si
iar icepu sa schim/e caa#e#e. Nu +asea imic
care sa%# iterese&e. Mai apasa o (ata pe /uto si
ii atrase atetia u +eamat. Doua trupuri +oa#e si
i0ier/*tate ump#ura tot ecrau#.
Muta repe(e pe a#t pro+ram. De2a era i
suprasarcia se&oria#a.
I /aie' apa se opri. C*te1a miute' se #asa iar
#iistea. Matt si%o ima+ia pe !a"#e"
piepta*(u%si icet paru# aramiu /o+at' a#e carui
/uc#e i se u(uiau +re#e i 2uru# umeri#or. Se
icruta' emu#tumit (e sie isusi' icerc*( sa%
si i(repte atetia spre caa#u# (e stiri.
Icuietoarea usii (e #a /aie tacai usor' iar usa se
(eschise. !a"#e" iesi' ica im/racata comp#et.
Isi ihata ha#atu# (e p#a2a (e pe scau si se
iapoie (irect i /aie' cu materia#u# su/tire
(rapat pe /rat.
Itr%o c#ipa' Matt simti u 1a# (e 0ier/itea#a pri
1ee. A1*( i 1e(ere ca ha#atu# era at*t (e
su/tire' (aca !a"#e" isi ichipuia ca 0*siuta aceea
(e materia# era mai (eceta (ec*t ceea ce
itetioa sa poarte #a cu#care' i# asteptau iste
torturi 0i&ice serioase.
!a"#e" ichise usa' iar peste c*te1a momete o
(eschise (i ou. Cu mu#ta pompa' Matt se (use
#a te#e1i&or sa re+#e&e ima+iea. Toate
termiatii#e er1oase (i trupu# #ui ur#au sa se
itoarca si s%o 1a(a cum 0acea cei c*ti1a pasi
(itre /aie si pat' (ar %o 0acu. A1ea sa se poarte
ca u +et#ema. Si% p#us' cie a1ea e1oie sa i
se itipareasca i creier cu 0ieru# rosu ima+iea
#ui !a"#e" itr%o camasa (e oapte sumara si u
ha#at su/tire, E#' i ici u ca&. Ii era (estu# (e
+reu sa 0aca 0ata proprii#or sa#e 0ate&ii.
Rea#itatea u putea 0i (ec*t si mai (i0ici#a.
C*( i s0*rsit se itoarse' !a"#e" era cu#cata i
asterut' cu cearsa0u# si patura trase p*a #a
/ar/ie. I se 1e(eau umai ochii #umiosi' o/ra2ii
pa#i&i si paru# re1arsat pe pera. A#catuia o
ima+ie ispititoare. Prea ispititoare. Daca o mai
pri1ea mu#t' se temea ca a1ea sa uite (e toate
promisiui#e pe care tocmai si #e 0acuse.
Se rasuci pe ca#c*ie' itra i /aie' ichise usa si
icepu sa se spe#e pe (iti. C*( re1ei' !a"#e"
stisese 1eio&a si ichisese ochii. Se +hemuise
c*t mai (eparte (e 2umatatea #ui (e pat'
a2u+*( at*t (e aproape (e mar+ie ic*t Matt
se itre/a (aca p*a (imieata %a1ea sa ca(a.
Stise te#e1i&oru#' apoi si 1eio&a (e pe optiera
#ui' si se strecura i asterut. Statu ast0e# u
timp' p*a c*( i# rapuse curio&itatea.
4 Noapte /ua.
>oia sa stie (aca a(ormise sau u.
4 Noapte /ua' raspuse !a"#e" i soapta.
Matt isi impreua m*ii#e su/ cap' ram**( cu
pri1irea i itueric. Se itre/a (aca si #ui !a"#e"
ii era #a 0e# (e +reu sa%si poto#easca trupu# ca #ui.
Era at*t (e costiet (e pre&eta ei i pat. At*t
(e aproape 4 si' i ace#asi timp' at*t (e (eparte...
Ichise ochii si se #asa i 1oia +*(uri#or. Se a0#a
itr%o casa. Era o casa pe care e# isusi o
costruise' (ar ue#e parti (i ea u erau
termiate. Peste tot se 1e(eau copii' copi#asi cu
paru# roscat si ochii 1er&i' i haie &(retuite. E#
mer+ea pri casa' caut*(%o pe mama #or. >a+'
costieti&a 0aptu# ca aceia ar 0i tre/uit sa 0ie
copiii #ui' iar mama #or ii era sotie. Numai ca %o
+asea icaieri. Casa era u #a/irit (e camere.
I s0*rsit' +asi /ucataria. Aco#o statea o 0emeie'
cu o oa#a mare' +oa#a' i /rate. A1ea paru# rosu
(ar' oric*t (e atet o pri1ea' u%i putea (isti+e
trasaturi#e.
BIu/itu#e' %am ce #e (a (e m*care copii#or'B
spuea ea. BNu e%a mai ramas ici u /a.
A1em (e achitat at*tea 0acturi.B
Facturi, +acturi, +acturi.
Matt isi scoase (i /u&uaru# (e #a spate
porto0e#u#' (ar acesta era +o#.
BNu 1om a1ea /ai ca sa achitam ote#e p*a u
se pue pe picioare 0irma meaB' ii raspuse e#.
BIte#e+B' &ise 0emeia' ca#ma. BNu a1em ce
m*ca.B
Nu avem ce m,nca. Nu avem ce m,nca.
Matt se tre&i cu o tresarire' (eschi&*( ochii i
/e&a (i camera. Icerca sa se (e&meticeasca.
Nicio(ata u a1usese 1isuri at*t (e 1ii' 1isuri pe
care putea sa si #e amiteasca. Desi+ur' ace#a
ici u 0usese u simp#u 1is. 5usese u cosmar.
Se rasuci' petru a%si schim/a po&itia'
stra(ui(u%se sa%si #impe&easca miti#e. Au&ea
respiratia usoara si re+u#ata a #ui !a"#e"' (ispre
cea#a#ta mar+ie a patu#ui. Nu parea sa ai/a
pro/#eme cu somu#. Itr%u t*r&iu' atipi (i ou.
!a"#e" era ico2urata (e 0#ori' muti (e 0#ori
0rumos mirositoare. Si mu&ica. Era marsu# uptia#'
i# recuoscu ea (itr%o (ata. Se a0#a itr%o /iserica
itesata (e #ume. Cie1a o #ua (e /rat. Ri(ica
pri1irea si 1a&u ca era Aoe#.
BEsti +ata,B o itre/a e#. BE timpu# sa te (au i
primire.B
Ii statea pe #im/a sa raspu(a sarcastic ca o
(a(use (e2a i primire c*( 0u+ise #a >e+as' (ar
u putea 1or/i' oric*t (e tare ar 0i icercat. Aoe# o
co(ucea pri aos. Era u cu#oar icre(i/i# (e
#u+' iar !a"#e" isi spuea ca i 1eci %a1ea sa
a2u+a #a capat.
I 0ata a#taru#ui o astepta u /ar/at. Purta o
haia (e smochi+ si pata#oi scurti. Nu se
itoarse' asa ca u putu sa%i 1a(a chipu#. Mama
ei statea ase&ata i prima straa. A#aturi erau toti
cei cici soti ai ei.
!a"#e" a2use #a a#tar' (ar mire#e (isparuse'
mistui(u%se ca si cum ici %ar 0i 0ost.
BU(e s%a (us,B itre/a.
Mama ei aparu #*+a ea.
BNu prea a1em oroc #a /ar/ati' asa%i' (ra+a
mea,B cometa' /at*(%o pe spate. B6 0i u
/#estem #a mi2#oc...B
-lestem, blestem, blestem.
Se tre&i' tresari(' cu u mic tipat. C#ipi( (i
ochi' isi (a(u seama ime(iat ca &acea pe 2os. Cu
si+urata' ca&use (i pat!
Ma ro+' /ie ca se rosto+o#ise pe 2os' u i
(irectia opusa' isi spuse ea' /uimaca. Matt
respira a(*c si re+u#atC (ormea' (eci u%i
o/ser1ase 2eata ca&atura.
Se icruta i itueric. >isase ce1a' (ar acum
u%si mai amitea ce aume. 6/osea#a o i1ise
si a(ormi (i ou.
!a"#e" se cui/ari mai /ie' apoi se itise'
tre&i(u%se icet' i prima ei (imieata pe isu#a
6ahu. 6 astepta para(isu#. Si totusi' ii p#acea
prea mu#t i pat petru a se +ra/i sa se scoa#e.
Pere#e (i hote#u# ace#a erau 0a/u#oase' isi
spuse ea' cu mitea icetosata. At*t (e tari' (e
ca#(e' cu par0um (e mosc...
Mosc,
Deschise ochii.
4 Matt! chitai ea' c*( ii it*#i pri1irea' #a (oar
c*te1a (e+ete (e 0ata ei. Ce 0aci,
Si%si trase capu# (e pe umaru# #ui mu#t prea
co0orta/i#.
4 Ce 0ac, Ce 0aci tu, se aprise i ochii #ui o
#umiita (raceasca. Stiam eu ca u ti%e usor sa
ram*i i partea ta (e pat.
!a"#e" u a1ea ce exp#icatii sa%i (ea. Temeri#e ei
se a(e1erisera 4 i som' a#uecase icostiet
i /rate#e #ui Matt. Ce situatie umi#itoare!
Se rosto+o#i si co/ori (i pat' hotar*ta sa a2u+a
c*t mai (eparte posi/i# (e Matt si umaru# #ui
ispititor. 6chii #ui' mai it*i (i#atati' apoi
ituec*(u%se' o istiitara ca 0acuse ica o
+resea#a.
Uitase comp#et (e e+#i2eu' iar acum statea i
0ata #ui Matt' practic +oa#a' umai cu camasuta
traspareta pe ea 4 i #umia &i#ei' ici mai
mu#t' ici mai puti.
6/ra2ii i se impurpurara.
4 Nu te superi (aca 0ac eu u (us mai it*i' u%i
asa, i# itre/a ea po#iticoasa' si#i(u%se sa
ar/ore&e cea mai 0a#sa expresie cu putita.
4 Da%i /ataie' raspuse Matt' pri1i(%o i
cotiuare cu u iteres 1a(it. Eu coma( micu#
(e2u.
!a"#e" 0u+i i /aie. Se itre/a c*t timp petrecuse
+hemuita #*+a Matt. Si c*t timp 0usese e#
costiet (e acest #ucru.
Capito#u# L
Matt isi mai 1eri0ica o (ata cra1ata i o+#i(a (e
(easupra /irou#ui (i camera (e hote#. !a"#e"
era i /aie' im/rac*(u%se. Petrecusera toata
&iua impreua' su/ ochiu# atet a# #ui !a$ si a#
camerei #ui 1i(eo' a(mir*( peisa2e#e (i 2uru#
orasu#ui istoric !oo#u#u si' apoi' 0ac*( o
(rumetie p*a pe Diamo( !ea(. !a"#e"
propusese sa coma(e cia (e #a room ser1ice'
(ar Matt recursese #a propriu# sau +hi( turistic'
petru a o im/ia #a o cia itr%uu# (i ce#e/re#e
restaurate (e pe p#a2a (i 6ahu.
Ziua 0usese a/so#ut irea#a' (e #a (esteptarea cu
!a"#e" cui/arita pe umaru# #ui si p*a #a ore#e (e
p#im/are pri pa#atu# re+a# ha)aiia si mu&eu#
maritim' ti*(u%se (e m*a' urmate (e excursia
p*a i 1*r0u# stra1echiu#ui crater. Mica #or
1ersiue a piesei cu tierii casatoriti a1ea asupra
#ui Matt u e0ect im/atator.
Ii era espus (e +reu sa tia mite ca u era cu
adevarat sotu# ei.
I mite ii re1ei 1isu# (i oaptea trecuta. 6are
era i+ri2orat' i su/costiet' ca (aca (a(ea curs
atractiei 0ata (e !a"#e" putea a2u+e itr%o
situatie petru care ica u era pre+atit, Se mai
simtise atras (e eumarate 0emei' i trecut 4 si
isi urmase im/o#(u# 0ara a%si 0ace ici cea mai
mica +ri2a i acest ses. De ce' c*( era 1or/a (e
!a"#e"' se ri(ica o asemeea pro/#ema,
!a"#e" iesi (i /aie. Arata rapitor' itr%o rochie
/#eumari ce ca(ea i u(uiri #asci1e (e%a #u+u#
si#uetei sa#e &1e#te. Isi #asase paru# (esp#etit'
re1arsat i 2uru# umeri#or. I timp ce se apropia' i#
i1a#ui se&ua#u# ei miros 0emii. S*+e#e i se
aprise i 1ee.
4 Arati super/' spuse e# icet.
Pri1irea ii starui asupra materia#u#ui matasos a#
rochiei' cotemp#*( 0e#u# cum i se mu#a pe s*i'
petru ca apoi sa%i cupri(a i co/or*re ta#ia si
so#(uri#e. -ura i se uscase ca iasca. Se mira ce
er1o&itate i# apucase (itr%o (ata. Pe e#' 0emei#e
u%# e#iisteau ici i ruptu# capu#ui.
!a"#e" isi trecu m*ii#e peste rochie' par*(
puti cam 2eata.
4 Mu#tumesc. Si tie iti sta /ie.
Icepea sa re+rete ca acceptase sa ia cia cu
Matt. Sa se pre0aca sotia #ui i timpu# &i#ei' (e 0ata
cu !a$' era ua. Dar sa mear+a #a restaurat'
umai ei (oi' era cu totu# a#tce1a. Icepea sa
para ca... o it*#ire amoroasa.
Isa (e%asa ce1a ici u putea 0i 1or/a. Matt ii era
ca u 0rate' petru ume#e #ui Dume&eu.
Numai ca 0e#u# cum o pri1ea i acest momet u
arata (e#oc 0rater. Poate (i cau&a ca tot teatru#
#or cu #ua (e miere ii (e0orma perceptia
rea#itatii.
Sau poate (i cau&a 0e#u#ui #eta# (e sex" i care ii
statea #ui Matt i costum.
!a"#e" se stra(ui sa%si a/ata +*(uri#e (e #a
e#iistitoarea atractie a sexua#itatii #ui Matt' i
timp ce ieseau i ho# si #uau #i0tu# sa co/oare. De
(imieata' ichiriasera o masia petru a circu#a
mai usor pe isu#a i timpu# se2uru#ui. Matt o
a(use (e #a parcare' i timp ce !a"#e" i# astepta
i ho#' apoi co/ori ca sa%i (eschi(a portiera.
Restauratu# se a0#a #a (oar c*te1a miute
(istata' pe p#a2a.
Imese#e 0erestre (e p#exi+#as a#e #oca#u#ui
pareau sa a(uca Paci0icu# 1er(e%a#/astrui
iautru' pritre ei. P#a0oae#e sustiute pe /*re
eacoperite' ca(e#a/re#e (e cupru' 0*t*i#e
arte&iee si mu&ica (e pia itre+eau atmos0era
romatica.
6spataru# #e a(use o ta1a cu (e#icatese si (oua
pahare (e apa. Coma(ara 1i. !a"#e" #ua o
im/ucatura (i stiu#ete#e miiatura# (e porum/ si
pri1i spre ocea.
4 E 0a/u#os' sopti ea.
Matt sur*se cu ca#(ura.
4 Ma /ucur ca%ti p#ace.
4 Ce p#acut e' sa stau 2os si imic mai mu#t. A&i
am um/#at eorm.
!a"#e" a1ea o se&atie ciu(ata' ca o pa#pitatie i
stomac. Sau ii era cu a(e1arat 0oame' sau era
e#iistita. Si' 0ii( (estu# (e si+ura care era
cau&a' stia ca m*carea u a1ea sa%i re&o#1e
pro/#ema.
Che#eru# sosi a(uc*(u%#e 1iu#' iar (upa ce
p#eca (i ou' !a"#e" isi amiti ca ici macar u
se uitase i meu. Isi i+ropa asu# i e#'
/ucuroasa ca a1ea si a#t su/iect (e aa#i&a (ec*t
ochii 1ra2itori ai #ui Matt.
4 Te%ai (ecis ce 1rei, o itre/a e#' (upa c*te1a
miute.
Pe tine' 0u raspusu# care%i trecu pri mite #ui
!a"#e"' ei0r*at.
C#ipi (i ochi. De u(e%i mai 1eise si i(eea asta&
4 aa' peste#e' peste proaspat (i isu#e' raspuse
ea' 0ier/*( (e 0urie. Nu%si amitea ici u
cu1*t (i meu.
6spataru# re1ei. !a"#e" #ua o sor/itura (e 1i' i
timp ce Matt se iteresa (e pestii pescuiti i &iua
aceea. Che#eru# ii i0orma ca specia#itatea &i#ei
era a#i' u soi (e to. Matt o pri1i itre/ator.
!a"#e" (a(u (i cap' iar e# coma(a a#i (e (oua
ori.
Dupa p#ecarea che#eru#ui' Matt it*#i pri1irea
#ui !a"#e"' peste masa. C*te1a secu(e' o #ua
e0ecti1 cu amete#i' u 1a# (e 0ier/itea#a
ia#t*(u%se petru a%i icetosa mitea' i ace#asi
timp i care pri tot trupu# o stra/ateau 0iori
maruti (e emotie. N%a1ea cum sa se 0i im/atat.
Nu /ause (ec*t (oua i+hitituri (e 1i.
Cauta i mite u raspus' u su/iect (e
co1ersatie asupra caruia sa%si 0oca#i&e&e
+*(uri#e.
4 >or/este%mi (espre muca ta' i# a#ese ea pe
primu#' #a it*mp#are.
Matt o pri1i sceptic.
4 >rei sa au&i (espre 0irma mea (e costructii,
!a"#e" mai #ua o i+hititura (e 1i' icep*( apoi
sa se 2oace cu picioru# paharu#ui.
4 Si+ur.
Isi (a(u seama ca o iteresa sicer sa au(a cum
(e1eise om (e a0aceri pustau# po&as cu care
copi#arise.
4 M%am apucat sa #ucre& i costructii 1ara' pe
1remea #iceu#ui' icepu e#. Nu prea a1eam /ai'
asa ca %am a#es chiar (e /ua%1oie muca.
Ime(iat ce am crescut i(ea2us' am stiut ca
tre/uia sa icep sa cotri/ui #a itretierea
0ami#iei.
!a"#e" (a(u (i cap. Stia ca Beth si Matt
copi#arisera i co(itii (estu# (e str*mtorate. Si
ea traise #a 0e#. Mama ei (usese o 1iata haotica'
osci#*( i 0uctie (e sotii ei (e momet.
4 Buica mea merita o me(a#ie petru 0e#u# cum
e%a crescut' #a 1*rsta ei' cotiua Matt. Stiu ca
eram o mare /e#ea pe capu# ei 4 mai a#es eu. Si
%a1ea /ai ici c*t sa%si acopere si+ura
ecesitati#e' ecum si petru (oi copii pe care u
se asteptase sa%i creasca.
4 Li#ah e extraor(iara' 0u !a"#e" (e acor(C
/uica #ui Matt si a #ui Beth ii 0usese si ei aproape
ca o /uica a(e1arata. Ii mai tii mite pe paritii
tai,
Nu%# au&ise icio(ata 1or/i( (espre ei.
4 Nu at*t (e /ie pe c*t as (ori. Imi amitesc c#ar
acci(etu#. Beth si cu mie eram i aceeasi
masia. Paritii ostri au 0ost arucati a0ara si au
murit. Noi (oi stateam pe /acheta (i spate.
A1eam ceturi#e (e si+urata. Ei u si #e
pusesera.
>or/ea pe ce# mai 0iresc to' (ar i ochi i se citea
o aumita tristete.
4 Imi pare at*t (e rau' murmura !a"#e"' pra(a
uui 1a# (e compasiue.
Matt (a(u (i cap.
4 Si cum ai a2us (e #a muci#e esti1a#e i
costructii #a itemeierea propriei ta#e 0irme,
cotiua ea.
Matt m*ca u ar(ei rosu (u#ce (e pe p#atou# cu
aperiti1e' iaite (e a raspu(e3
4 La co#e+iu u prea ma puteam iscrie' asa ca'
(upa a/so#1irea #iceu#ui' am cotiuat pur si
simp#u sa #ucre& i costructii. Era si+ura
meserie #a care ma pricepeam si%mi si p#acea. Nu
ma 1e(eam st*( ase&at toata 1iata #a u /irou.
Pre0er acti1itatea i aer #i/er. Mi%am scos #iceta
(e atrepreor acum c*ti1a ai si mi%am 0o(at
propria 0irma.
!a"#e" /au (i 1i' ascu#t*(u%#. Ii a(mira
coturu# 0erm a# /ar/iei' icretituri#e marute (i
2uru# ochi#or. Si%# ima+ia pe u satier (e
costructii' 0ara camasa' cu muschii #ui ma+i0ici
#uci( (e su(oare...
4 Dar tu, itre/a Matt (itr%o (ata' schim/*(
1or/a. Nu te%am 1a&ut prea (es' (e c*( ai
termiat #iceu#.
!a"#e" c#ipi (i ochi' smu#+*(u%si +*(uri#e (e
pe ca#ea tra(atoare pe care o apucasera.
4 Cam pri acea perioa(a' mama s%a recasatorit'
ii spuse ea. S%a mutat #a Sa Atoio' iar eu am
#ocuit itr%u apartamet comu cu c*te1a
prietee' i timp ce urmam cursuri#e (e
(ecoratiui iterioare #a sera#.
4 Nu mi%e +reu sa te 1a( ca (ecoratoare'
cometa Matt. Pu pariu ca esti 0oarte ta#etata.
!a"#e" (e1ei mai cor(ia#a.
4 Mu#tumesc. Imi p#ace itr%a(e1ar 0oarte mu#t. E
asa (e miuat sa itru i casa cui1a si sa 0ac
or(ie (i haos' scot*( #a i1ea#a 0rumusetea.
Toate imi p#ac 4 materia#e#e' 1opse#e#e'
0urituri#e... E 0oarte (istracti1.
4 Iti p#ace sa te 2oci cu #ucruri (ra+ute' spuse
Matt.
4 Iar tie iti p#ace sa te 2oci i oroi' rep#ica !a"#e".
A1ea impresia ca 0#irta cu e#' (ar se (istra prea
/ie ca sa icete&e.
Chiar atuci sosi m*carea. U timp' m*cara i
tacere' sa1ur*( peste#e (e#icios si mu&ica (e
pia. Soare#e apuea' po#ei( apa cu aur
stra#ucitor.
Lui !a"#e" ii trecu pri mite ca' (e 0apt' Matt u
mai era ace#asi cu /aiatu# esu0erit (i copi#aria
ei. Ima+iea ei (espre e# ramasese eschim/ata'
a/ia acum isi (a(ea seama. N%ar 0i putut sa%si
itemeie&e propria 0irma' (aca u se maturi&a.
De ce u o/ser1ase mai%aite,
Petru ca 0usese prea ocupata sa costate
ce#e#a#te mo(uri i care se maturi&ase' isi
raspuse tot ea' cu o iutea#a esu0erita. Ce#e#a#te
pri1ite i care u mai era u copi# 4 cum ar 0i
0ost pieptu# #at' /rate#e puterice' sarutari#e
/#*(%sa#/atice...
Simp#u# 0apt ca ii 1eeau aceste i(ei e/uesti
(espre Matt (o1e(ea c*t (e mu#t se schim/ase.
Arata icre(i/i# (e sex" si era o compaie
p#acuta.
4 Cum (e u mai ai re#atii setimeta#e cu
imei,
Lui !a"#e" u%i 1eea sa crea(a ca%i pusese o
asemeea itre/are. Totusi' (orea sa au(a
raspusu#' asa ca %o retracta.
4 Am re#atii' ri(ica Matt (i umeri. Si+ur' (upa ce
se 1a (i0u&a 0i#mu# #ui !a$' toate 0emei#e (i
Da##asM5ort ?orth Metrop#ex 1or cre(e ca m%am
casatorit. Ceea ce o sa%mi cam /a+e /ete%
roate#e 1ietii amoroase.
!a"#e" u se +*(ise #a asta.
4 Imi pare rau.
De 0apt' u%i parea (e#oc rau' (ar u &a/o1i sa%si
examie&e a(e1arata stare.
4 Nici o pro/#ema. 6ricum' u ar( (e era/(are
sa ma isor.
Che#eru# 1ei sa str*+a 0ar0urii#e +oa#e. Ii
itre/a (aca (oreau (esert si am*(oi ca&ura (e
acor( ca se saturasera.
4 Nu stiam ca te +*(esti' macar' sa te isori'
urma !a"#e". Beth 1or/este itot(eaua (espre
tie ca si cum ai 0i 2urat sa ram*i toata 1iata
/ur#ac.
4 Pre0er s%o #as cu impresia asta' ii aruca Matt o
pri1ire cospirati1a. A#t0e#' ar icerca sa ma
co#e&e cu toate prietee#e ei.
!a"#e" se +*(i #a micu# e+#i2eu e+ru care'
cum%ecum' isi +asise (i ou (rumu# spre 1a#i&a
ei. Nu se i(oia ici u momet (e ceea ce
spuea Matt. I timp ce se p#im/au a(mir*(
peisa2e#e' reusise sa cumpere iste tricouri cu
c*te1a umere mai mari' pe care itetioa sa #e
poarte #a cu#care p*a #a s0*rsitu# saptam*ii.
4 A(e1aru# este' cotiua Matt' ca u 1reau sa
ma ase& #a casa mea p*a u%mi 1oi pue 0irma
pe /a&e mai so#i(e' p*a u sut si+ur ca (ispu
(e securitatea 0iaciara petru itemeierea uei
0ami#ii. Copiii mei u 1or (uce #ipsa (e imic...
4 Iti (oresti copii, i# itrerupse !a"#e".
I mite i se si 0orma ima+iea uei case p#ie (e
copi#asi /#o&i' cu ochi a#/astri si smecheri.
4 C*(1a' preci&a Matt. De ce' u cre&i ca am
sto0a (e tatic,
4 A' te pot 1e(ea ca pe u tatic extraor(iar'
rep#ica ea' (*(u%si seama' chiar i timp ce
rostea ace#e cu1ite' c*t erau (e a(e1arate.
Matt' cu temperametu# #ui iu/itor (e (istractii' ar
0i 0ost u tata 0a/u#os.
Matt se simtea cam st*2eit' 1or/i(u%i #ui
!a"#e" (espre 1ise#e #ui (e 1iitor. A1usese re#atii
cu o mu#time (e 0emei' (ar cu ici ua (itre e#e
u (iscutate (orita sa (e a a1ea c*(1a o
0ami#ie. Itot(eaua a1ea +ri2a sa u se atase&e
(e ici o parteera' sa u%i (ea impresia ca
astepta (e #a ea si a#tce1a ia0ara (e p#acerea
temporara a #e+aturii. Si%atuci' (e ce%si (e&+o#ea
su0#etu# i 0ata #ui !a"#e",
La aceasta itre/are u putea raspu(e' asa ca
schim/a su/iectu#.
4 Dar tu,
!a"#e" ramase tacuta.
4 Uita ca te%am itre/at' /atu e# repe(e i
retra+ere. Ai a1ut (reptate 4 am e1oie (e u
atreamet i materie (e /u%simt. Se
presupue ca asta e #ua oastra (e miere. E c#ar
ca iti (oreai sa te mariti' sa ai copii.
Spre surpri(erea #ui' !a"#e" raspuse icet3
4 Te ise#i. Pro/a/i# ca ici macar sa ma #o+o(esc
%ar 0i tre/uit. A 0ost o +resea#a i+ro&itoare.
4 Ce 1rei sa spui, Numai 0ii(ca a reiesit ca Aoe#
era u esimtit,
Nu era (ispus sa%i acor(e ici o circumstata
atetuata.
4 Nu' %a 0ost 1ia #ui. De 0apt' eu am 0ost (e
1ia. Poate ca sut /#estemata.
C*t (e sicer o spusese! Matt era e1oit s%o ia i
serios' (esi cu1ite#e rostite (e ea u a1eau ici
u ses.
4 N%ai 1reau sa%mi exp#ici, o itre/a' cu ra/(are.
4 Mama mea a 0ost maritata (e cici ori' icepu
!a"#e". P*a acum. Si a (i1ortat (e patru ori. Tot
p*a acum. Pur si simp#u' casatoria u e (e asu#
oricui' iar petru copii' (i1orturi#e sut u i0er.
Z/uram (e #a u BtaticB #a a#tu#. A(e1aratu# meu
tata a (isparut c*( eram mica' stii. Nici macar
u mi%# mai amitesc.
Matt stia ca mama #ui !a"#e" 0usese maritata (e
mai mu#te ori. Locui( i 1ecii' ii cuoscuse pe
c*ti1a (itre tatii ei 1itre+i. I copi#arie' isa' u
se +*(ise icio(ata cum puteau s%o a0ecte&e
ace#e 0ram*tari repetate.
4 Si pe urma' ai 0ost si tu parasita' (e Aoe#'
a(au+a e#.
4 Cu at*t mai /ie' spuse !a"#e" cu i1ersuare.
Pro/a/i# ca asa %am 0acut (ec*t sa scap (e
mi&erii#e uui (i1ort.
4 Simp#u# 0apt ca maria2e#e mamei ta#e au esuat
p*a acum u iseama ca si a# tau 1a a1ea
aceeasi soarta' su/#iie Matt. Aoe# %a 0ost omu#
potri1it' si imic mai mu#t.
4 Poate ca ici u exista u om potri1it petru
mie' murmura !a"#e"' cu 1ocea (itr%o (ata mai
iceata' mai ra+usita. Dra+ostea' casatoria 4 sut
exce#ete ca materia#e petru romae. I
rea#itate' isa' u reusesc itot(eaua.
Ii #uceau cum1a #acrimi i ochi, Matt o pri1i'
peste masa' cu iima 0r*ta (e compasiue.
4 Am icercat sa proce(e& a#t0e# (ec*t mama
mea' sa stii' cotiua eaC 1ocea ei re(e1ei
puterica. Mama se #asa itot(eaua +u1erata
(e setimete 4 se marita (i pasiue. Pri
urmare' eu mi%am 0o#osit capu# 4 am a#es u
cetatea serios' cu /a&e so#i(e. Aoe# a1ea u
ser1iciu /u' o reputatie a#easa i comuitate...
4 N%ai 0ost i(ra+ostita (e e#, iter1ei Matt.
>oia s%o au(a spu*( ca u 0usese' ca u o0ta
(upa Aoe#' ca u se +*(ise #a acesta c*( o
sarutase e#...
4 Nu' u #%am iu/it' recuoscu. Imi p#acea si i#
respectam. Cre(eam ca a1eam /a&e#e uei
prieteii so#i(e 4 care sa (ure&e' spre (eose/ire
(e pasiue. Nu ca maria2e#e mamei me#e. Dar ici
asta %a iesit' u%i asa, Nu sut si+ura ca am sa
ma marit 1reo(ata.
4 Si%atuci' ce p#auri ai, isista Matt. Sa traiesti
toata 1iata ca o ca#u+arita,
Nu +asea ca ar 0i 0ost o ca#u+arita (eose/it (e
reusita. Era mu#t prea sex".
!a"#e" u mersese cu +*(u# at*t (e (eparte.
4 Nu stiu. Poate 1oi a1ea ue#e a1eturi.
I(eea era at*t (e iso#ita' ic*t 0u ea isasi
socata.
Matt parea si e# aucit.
4 A1eturi, Cu cie,
4 Nu stiu.
6 cre(ea icapa/i#a sa%si +aseasca u /ar/at cu
care sa ai/a o re#atie itima' (aca asa 1oia ea,
Ditr%o (ata' u mai (ori sa a0#e parerea #ui Matt
i acea pro/#ema. Putea s%o (eprime.
4 6ricum' asa cum spueai' (eocam(ata toti cei
(e%acasa 1or cre(e ca e%am casatorit' icerca ea
cu (isperare sa schim/e 1or/aC c#atia (i cap.
Desi u cre( ca o 1a i+hiti imei care e
cuoaste cu a(e1arat. Sutem comp#et opusi.
Matt paru sa%si re+aseasca echi#i/ru#.
4 N%ai au&it icio(ata, o pro1oca e#. Cotrarii#e se
atra+.
Tou# sau era iroic' (ar cu1ite#e o a0ectara
totusi pe !a"#e". 6 cuprise o eer+ie straie' u
amestec ciu(at (e 0ier/itea#a si 0iori reci.
4 Cre( ca e timpu# sa mer+em' spuse ea. E t*r&iu.
A0ara se ituecase' iar !a"#e" u se i(oia ca
a1usese parte (e Matt cu 1*r0 si i(esat petru o
si+ura seara.
Matt (a(u (i cap. Iesira (i restaurat si se
itoarsera cu masia #a hote#. I timp ce
stra/ateau cori(oru# tacut' spre camera #or'
!a"#e" simti (e+ete#e #ui Matt strecur*(u%se
pritre a#e ei.
Prima sa reactie 0u isticti1a' (e aparare 4 sa%si
smu#+a m*a (itr%a #ui. 6 (eruta' o &apacea. 6
a0ecta i 0e#uri care u%i p#aceau' pe care u #e
ite#e+ea. Setimete pe care cre(ea ca #e tiea
su/ cotro# ii scapau' (itr%o (ata' (e su/ cotro#'
atuci c*( o ati+ea Matt. C*( o ati+ea e#'
a/ia (aca mai putea sa g,ndeasca.
4 Nu e ca&u#' spuse ea icet.
4 Ce u e ca&u#,
4 Sa ma tii (e m*a. !a$ u%i aici' sa stii. Nu e
e1oie sa 0aci #ucruri (i%astea c*( e# u e
1e(e.
A1usesera o seara reusita' (ar imic mai mu#t. 6
si+ura seara. Stia ca %a1ea sa mai urme&e
imic si era i iteresu# ei sa u piar(a (i
1e(ere acest 0apt.
4 Stiu' ii sustiu Matt pri1irea' pret (e c*te1a
#u+i /atai (e iima. Simp#u# 0apt ca u e e1oie
s%o 0acem u iseama ca u putem. Imi p#ace sa
te ti (e m*a.
!a"#e" u stiu ce sa spua. 6 pri1ea cu
icre(i/i#ii #ui ochi a#/astri' pro(uc*( 0isuri
su/tiri c*t 0iru# (e par i pa1a&a (i 2uru# iimii ei.
4 Nu cre( ca e o i(ee prea /ua' spuse ea'
retra+*(u%si m*a c*( a2usera #a usa camerei
#or. Isi scoase carte#a (i poseta si (eschise' cu
er1ii (as*(u%i i stomac. Tre/uia sa icete&e
a mai #ua at*ta i serios ati+eri#e si sarutari#e #ui
Matt. Toate 0aceau parte (i 2ocu# tachiari#or pe
care i# practica itot(eaua cu ea.
Iar moti1u# (i care acest #ucru o (urea at*t (e
mu#t ram*ea u mister petru !a"#e".
4 Ii%a spus cie1a 1reo(ata ca +*(esti prea
mu#t, itre/a Matt' urm*(%o iautru.
4 Nu susti (ec*t ca ar tre/ui sa pastram
sceariu# petru momete#e c*( e si !a$ (e
0ata' at*ta tot' rep#ica !a"#e"' crispataC isi aruca
poseta pe masa. Itru eu mai it*i #a /aie.
Si (isparu' ichi&*( usa.
5rustrat' Matt isi trecu (e+ete#e pri par.
Scenariu& Cre(ea ca (orita #ui (e a o tie (e
m*a 0acea parte (itr%u sceariu, Cu1ite#e ei
i# iritau i+ro&itor.
Eer1at 4 pe ea' pe sie' pe toata situatia 4
(eschise usa si iesi pe /a#co. Re&em*(u%se cu
pa#me#e (e /a#ustra(a' pri1i spre Paci0icu#
#umiat (e #ua.
Se pre+aceau ca erau (oi soti i #ua (e miere'
macar cu at*ta #ucru !a"#e" a1ea (reptate. Dar
mai era si a#tce1a' ce1a rea#' care ar(ea mocit
ime(iat su/ aparete#e 2ocu#ui. Ce1a care iesise
(e2a #a supra0ata' (e c*te1a ori.
E# o stia. Itre/area era3 cum ar 0i putut%o
co1i+e si pe ea,
Capito#u# 7;
Petrecura (imieata urmatoare #a !aauma Ba".
Era u #oc popu#ar petru scu0u(ari' (atorita
ape#or sa#e #impe&i si a&urii' p#ie cu /acuri (e
pesti mu#tico#ori si reci0e (e cora#i. !a"#e" u se
mai scu0u(ase icio(ata' (ar 0acu o icercare'
petru ca asa ii era mai usor sa e1ite straia
se&atie (e (or pe care i%o pro1oca Matt. Ape#e
#iistite a#e +o#0u#ui 0erit si pestii /#*&i' care
m*cau (irect (i m*a ei /ucate#e (e p*ie'
pre&etau u perico# icompara/i# mai mic (ec*t
Matt.
Dupa%amia&a' c*( +o#0u# se a+#omera prea mu#t
ca sa se mai simta /ie' porira itr%u tur a#
sate#or po#ie&iee autetice (e #a cetru#
cu#tura# a# isu#ei. Demostratii#e pitoresti (e
mestesu+uri' c*tece si (asuri o0ereau o
(i1ersiue /ie1eita. !a"#e" se /ucura ca a1ea
o ocupatie. Icerca sa pastre&e o (istata c*t mai
mare posi/i# 0ata (e Matt' (ar ii era +reu sa
i+ore comp#et u om care trecea (rept sotu# ei.
C*( se oprira sa /ea ce1a #a o +ra(ia (e pe
0a#e&a' i (rum spre hote#' !a$ ica u se
(espartise (e ei.
Se ase&ara #a o masa si coma(ara u r*( (e
/auturi. 6 0ormatie #oca#a tocmai ataca prime#e
acor(uri' itr%u capat a# /aru#ui i aer #i/er. Se
apropia as0ititu#' iar #oca#u# at*t (e popu#ar (i
?ai$i$i se ump#ea cu repe&iciue.
!a"#e" se scu&a si merse p*a #a toa#eta. I
o+#i(a' o/ser1a ca asu# i se irosise 1i&i/i#.
Iaite (e a 0i p#ecat (i +o#0' se schim/ase itr%o
rochie (e 1ara' #a ca/ie' si isi imp#etise #ar+
paru# itr%o coa(a' (ar (upa c*te1a ore (e mers
pri cetru# cu#tura#' acesta arata ca o c#aie
ciu0u#ita. Scoase (i poseta u ru2 (e cu#oare
(eschisa' ca piersica' si o perie. Se pieptaa si%si
retusa machia2u#' (upa care se itre/a petru
cie se (ichisea (e 0apt.
Pentru Matt& I ciu(a 0a+a(uie#i#or pra+matice pe
care si #e 0acuse siesi i oaptea trecuta' era
i+ro&itor (e (i0ici# sa%si petreaca &iua cu Matt'
0ara a p#asmui tot 0e#u# (e 1i&iui erea#iste
(espre cum ar 0i 0ost (aca se simtea cu a(e1arat
atras (e ea...
Re1o#tata pe sie' isi i(esa peria si ru2u# #a #oc i
poseta si iesi #a /ar.
Coctei#u# s#a/ (e rom cu 0ra+i pe care%#
coma(ase era pe masa' si (e cum se ase&a #ua
o i+hititura. Matt isi petrecu u /rat peste
spataru# scauu#ui ei' aproape 0ara a parea sa%si
(ea seama ce 0acea. Petru e#' u era (ec*t u
+est masia#. Ap#om/u# epasator cu care isi 2uca
ro#u# (e proaspat casatorit o emu#tumea si mai
mu#t.
4 Tocmai i# itre/am pe Matt cum 1%ati cuoscut
1oi (oi' o i0orma !a$. E# si Matt coma(asera
/ere' iar operatoru# trase o (usca' pri1i(%o pe
!a"#e"' i asteptarea raspusu#ui.
!a"#e" c#ipi (i ochi. Su/iectu# %o ic*ta (e#oc.
4 A...
Aruca o pri1ire spre Matt' amiti(u%si
ite#e+erea #or (e a metie c*t mai simp#e
posi/i# raspusuri#e cu pri1ire #a BcasatorieB.
4 Ne cuoastem (e c*( eram mici' spuse'
sper*( ca acest raspus 1a+ sa 0ie (e a2us.
Spr*cee#e #ui !a$ se im/iara a e(umerire.
4 Parca spueai ca 1%ati 0acut o curte
e/ueasca' i# pri1i e# pe Matt.
Iima #ui !a"#e" se opri u momet i #oc. Nu
statuse sa se itre/e (aca u cum1a Matt
raspusese (e2a #a itre/area #ui !a$. I orice
ca&' cotri/utia #ui i0#orita u%i p#acea.
Matt ri(ica usor (i umeri.
4 Asa e' raspuse e#. Am crescut i 1ecii' e%am
pier(ut urme#e' e%am re1a&ut recet si...
Ri(ica o spr*ceaa' i (irectia #ui !a"#e".
4 Pur si simp#u u stiam ce e%a pocit' u%i asa'
iu/ito,
Neprimi( u raspus prompt' isista3
4 Iu/ito,
!a"#e" i# pri1i #u+.
4 Exact' spuse ea itr%u t*r&iu. Nu stim ce e%a
pocit.
I siea ei' a(au+a ca e# %a1ea sa stie ce%#
pocea' (aca o mai tiea mu#t cu aiurea#a aia.
Aocu# icepuse sa%i (isp#aca. Era prea usor petru
e#' prea +reu petru ea. Si u a2usesera ici
macar #a 2umatatea saptam*ii.
4 Aha' 0acu !a$' cu o expresie iteresata. Ati
0ost amore&i ica (i copi#arie,
4 A' u' raspuse Matt cu umor. C*( eram mici'
u ma putea su0eri.
4 Ei' u &au,
4 Era 0rate#e ce#ei mai /ue prietee a#e me#e' ii
exp#ica !a"#e"' 1or/i( repe(e. Prima (ata c*(
#%am cuoscut' m%a tras (e par. Mereu 0acea
0i+uri (e%astea' sau ma tachia i toate 0e#uri#e.
Dar am crescut' e%am casatorit' iar acum' iata%
e aici' 0acu ea u e0ort sa a2u+a mai repe(e #a
coc#u&ie. Exce#et' coctei#u# asta' cotiua'
aruc*( #a /ataie u posi/i# su/iect (e
co1ersatie. DaN 0ormatia' cum 1i se pare,
Di pacate' pe !a$ cotiua sa%# 0ram*e
pro/#ema 0#irtu#ui #or.
4 Si c*( a iceput sa se schim/e situatia, i se
a(resa e# #ui Matt.
Acesta aruca o pri1ire spre !a"#e". 6/ser1a ca
parea emu#tumita 4 ceea ce repre&eta u pas
iaite' (upa parerea #ui' 0ata (e 0e#u# cum i#
i+orase aproape toata &iua. Ce# puti' se
comporta ca si cum ar 0i stiut ca era 1iu.
Lui Matt ii trecu pri mite ca raspusu# ce# mai
cistit #a itre/area #ui !a$ era ace#a ca situatia
(itre e# si !a"#e" u se schim/ase i ici u 0e#.
Tre/uia s%o pro1oace ca sa%i atra+a atetia'
itocmai ca i copi#arie. Chiar si c*( cauta sa%i
(emostre&e ca tiea #a ea' ca i seara trecuta'
cu icercarea (e a o #ua (e m*a' ea i# respi+ea.
Nu%# #ua i serios. Si ha/ar %a1ea cum sa
schim/e #ucruri#e' cum s%o 0aca sa ite#ea+a ca
atractia #ui catre ea u a1ea imic (e%a 0ace cu
ici u 2oc. Era rea#a' #a 0e# (e rea#a ca
itot(eaua' (e c*( erau mici.
Dar so#utia i se (e&1a#ui itr%o c#ipa' c*t se poate
(e e1i(eta.
4 Re#atia oastra %a pro+resat (ec*t 0oarte
recet' spuse e#. Dar' i copi#arie' a1usesem o
mare s#a/iciue petru ea.
5ata (e ici o 0iita omeeasca u mai
recuoscuse 1reo(ata acest #ucru si a1ea o 1a+a
se&atie ca era +o#. Nicic*(' i re#atii#e cu
0emei#e' u a1usese pro/#eme (e amor propriu'
isa !a"#e" era cu totu# a#tce1a. Moti1 petru
care' presupuea e#' a1usese e1oie (e at*tia ai
ca sa%i marturiseasca s#a/iciuea pe care o
a1usese 0ata (e ea.
Ii urmari reactia.
!a"#e"' care tocmai sor/ea (i pahar i timp ce
e# 1or/ea' 0u +ata%+ata sa se iece.
4 S%a%t*mp#at ce1a, itre/a Matt.
4 Nimic.
Nimic pe ai/a! Ceea ce spuea Matt parea c*t
se poate (e serios. Stia ca u era asa' (ar isi
(orea sa 0i 0ost' iar acest 0apt o i0uria 4 si pe e#'
si pe ea isasi.
Matt o pri1ea ites.
4 De%asta o tachiam at*t (e mu#t' (e%asta %o
#asam i pace' cotiua e#' mai icetC ii 1or/ea #ui
!a$' (ar ochii ii stateau i(reptati spre ea. Era
si+uru# mo( i care ii puteam atra+e atetia. 6
cosi(eram cea mai 0rumoasa 0ata (i #ume.
!a"#e" pri1i (rept i ochii #ui' comp#et topita (e
ace#e cu1ite. Apoi' c#ipi. Ce 0acea, Totu# era o
scorea#a. Iar se #asa 0urata (e 2oc.
4 N%am putea mer+e acum #a hote#, itre/a ea'
cu /ruschete.
Matt se icruta. Dorise o reactie' (ar u tocmai
asta. Parea e/ua (e 0urie.
4 N%ai termiat (e /aut.
!a"#e" impise paharu# #a o parte si se ri(ica.
4 Tocmai mi%am (at seama ca sut 0r*ta (e
o/osea#a' spuse ea itepata. Te (era2ea&a cu
ce1a,
Matt se ri(ica' pri1i( spre !a$.
4 Eu iau u taxi' spuse operatoru#. Mer+eti 1oi
iaite.
Si se re&ema (e spatar' scrut*( terasa. Matt
presupuse ca isi cauta o (istractie petru seara
aceea.
6 urma pe !a"#e" #a masia. Nu erau (eparte (e
hote# si parcursera (istata i tacere.
A2usera #a usa camerei' iar Matt o (escuie cu
carte#a #ui. !a"#e" itra cu pasi mari' cotiu*(
sa%# trate&e cu aceeasi racea#a.
4 >rei sa%mi spui si mie ce aume te%a i0uriat i
ha#u# asta, o itre/a e#' (upa ce ichise usa.
Icepea sa se eer1e&e #a r*(u# sau.
4 Nu m%am i0uriat (e#oc' rep#ica !a"#e"'
i1re(ici(u%# cu ima+iea spate#ui ei. Isi puse
poseta pe masa si%si aruca pato0ii (i picioare.
4 Te%ai suparat petru ceea ce i%am spus #ui
!a$' starui Matt. Nu se #asa. Tre/uia sa se
#amureasca ime(iat.
!a"#e" se rasuci spre e#' cu 0uria i&/uci( #a
1e(ere.
4 Per0ect' sut 0urioasa. N%as spue ca%ti aprecie&
0a1ora/i# po1esti#e i1etate (espre re#atia
oastra. Am sta/i#it ca totu# sa ram*a c*t mai
simp#u 4 aproape se ieca ea cu cu1*tu#
Bsimp#uBC (e c*( 0usese ce1a simp#u i toata
situatia #or, Era 1or/a sa respectam a(e1aru# c*t
mai mu#t posi/i#' ca sa %a2u+em sa e
cotra&icem.
4 A 0ost a(e1aru#.
4 6 curte e/ueasca,
4 Da' se apropie Matt (e ea. As &ice ca sosirea ta
#a #ocu# meu (e muca si sta/i#irea acestei
a1eturi i iter1a# (e o ora au 0ost (estu# (e
e/uesti' u ti se pare,
Sistemu# #ui #o+ic o irita si mai mu#t.
4 Nu mai icete&i o(ata cu tachiari#e! se aprise
ea. Sut (etesta/i#e.
Icepea sa simta o impu#si1itate prosteasca si #a
0e# (e (etesta/i#a.
4 Nu te tachie&! stri+a Matt' exasperat. N%ai
au&it imic (i tot ce i%am spus #ui !a$ #a /ar,
4 Am au&it tot ce i%ai spus #ui !a$ #a /ar'
mu#tumesc 0oarte mu#t' rep#ica taios !a"#e"'
icrucis*(u%si /rate#e pe piept.
4 Si am respectat re+u#a cu simp#itatea. I%am
spus #ui !a$ a(e1aru#. .ot ce i%am spus #ui !a$
era a(e1arat.
Semi0icatia a0irmatii#or #ui o #o1i pe !a"#e" i
p#i. I+hiti u o( (ureros. >oia sa%# crea(a. Dar'
(aca i# cre(ea' iar e# u 1or/ea serios' se i(oia
a1ea sa%si mai poata re1ei. Era i+ro&ita 4 (e a%#
cre(e pe Matt' (e a i&/uci i p#*s...
5u+i i /aie.
Matt o urma. 6 +asi st*( i 0ata po#itei (e
marmura a #a1a/ou#ui' cu u ser1ete# pe ochi.
4 !a"#e"...
Simti(u%se eputicios' itise m*ii#e si o
itoarse cu 0ata spre e#. Nu stia ce sa spua.
4 Mi%e rusie' sc*ci ea. Ma simt ca o i(ioata' sa
p#*+ asa... a(au+a' tra+*(u%si asu#.
4 N%am 1rut sa te 0ac sa p#*+i' o asi+ura Matt cu
/*(ete.
4 Chiar 1or/eai serios 4 ca ai a1ut o s#a/iciue
petru mie c*( eram copii,
Ii astepta raspusu#' cu iima oprita (i /ataie.
4 Da.
I ochii #ui Matt stra#ucea o so#emitate ta(ra.
!a"#e" e#i/era aeru# pe care u%si (a(use seama
ca i# tiea i piept.
4 Cate+oric' ai a1ut u mo( ciu(at (e a te
mai0esta.
Matt &*m/i.
4 S%ar putea ca ta#etu# #a comuicare sa u 0i
0ost cea mai mare ca#itate a mea. Dar ceea ce i%
am spus #ui !a$ e a(e1arat. De%asta te
tachiam at*ta' ca sa%ti atra+ atetia.
Ri(ic*( o m*a spre 0ata ei' ii urmari cu (e+etu#
coturu# o/ra&u#ui. !a"#e" isi simti tot trupu#
sca#(at (e u tremur ca#(' c*( ce#a#a#t /rat a# #ui
ii cuprise ta#ia.
4 Prima oara c*( te%am 1a&ut' mi%am spus c*t
erai (e 0rumoasa' cotiua e#' cu +#asu# ra+usit.
Ma 0asciai. A1eai u im/ (e par rosu' iar mie
mi se parea ca aratai ca u i+er. Tu' isa' u%mi
(a(eai ici o atetie' asa ca te%am tras (e par.
4 Ceea ce m%a i0uriat' comp#eta !a"#e".
Co#turi#e +urii #ui Matt se arcuira i sus.
4 Stiu. Si (upa aceea' m%ai i+orat' asa ca a
tre/uit sa +asesc icotiuu mi2#oace (e a%ti
cuceri atetia. Eram comp#et capti1at (e tie 4 si
atuci' si acum.
Ii m*+*ie spate#e' apoi se ap#eca s%o sarute pe
/u&e. Dupa care se retrase' pri1i(%o i ochi.
4 Nu e teatru' !a"#e"' spuse e#. Am e1oie (e
tie. Imi ies (i miti (e at*ta (orita.
Tra+*(%o mai aproape' ii simti iima /at*('
repe(e si cu putere. -i+asia (e#icioasa a s*i#or
ei ii apasa pieptu#. 6 saruta (i ou. !a"#e"
scoase u suet s#a/' (i a(*cu# +*t#e2u#ui' u
+eamat' i timp ce sarutu# #ui Matt (e1eea mai
pro0u(' cu #im/a misc*(u%se pri +ura ei. A1ea
u +ust (u#ce' im/atator' ca romu# s#a/ cu 0ra+i
pe care%# /ause #a /ar. Isi ia#ta /rate#e sa%#
cupri(a pe (upa +*t' auci(u%# cu pasiuea
sarutarii ei (e raspus.
Matt simti u asa#t a# (oritei at*t (e puteric'
ic*t a/ia reusi sa %o ri(ice i /rate' scot*(%o
(i /aie. >oia sa 0aca (ra+oste cu ea si stia 0ara
um/ra (e i(oia#a ca (o1a(a (oritei sa#e o
apasa 0erm pe !a"#e". Iar ea %o #ua #a 0u+a.
Ia#ta capu#' pri1i(u%i ochii 1er&i' #a+urosi.
4 !a"#e"' i oaptea asta u 1reau sa mai ram*
i partea mea (e pat.
Capito#u# 77
!a"#e" stia ca putea 0i o e/uie. Se ieca i
pasiuea #ui Matt si ici macar u icerca sa se
sa#1e&e. Ditr%o (ata' totu# parea a/so#ut 0iresc.
I mitea ei u mai era #oc petru temeri. Nici
retieri' ici autocotro#. Nu mai era (ec*t Matt.
Numai Matt.
4 Nici eu u 1reau sa ram*i i 2umatatea ta (e
pat' sopti.
Matt reactioa sarut*(%o (i ou' isistet'
0#am*(. Sema#u# ico0u(a/i# a# (oritei #ui o
apasa. Matt o (orea.
Si i# (orea si ea. Usurarea (e a marturisi acest
#ucru era imesa. Si toata acea usurare se
re1arsa i pasiuea (e a raspu(e sarutari#or #ui
Matt. 6 str*+ea #a piept' #im/a #ui i1a(*(%o cu
u (e#irat a/a(o (e sie. C*( se retrase (i
ou' pri1i(%o i ochi' era mo#esita comp#et. E# ii
&*m/i' cu ace# sur*s 0ermecator si 1ese# care era
semu# #ui (isticti1.
4 I 0ate&ii#e me#e u te se(uceam itr%o /aie'
spuse.
4 Ii%ai 0acut 0ate&ii cu mie, murmura 0ericita
!a"#e".
Matt o ri(ica i /rate.
4 De%u mi#io (e ori. Dar asta 1a 0i o miue mai
mare (ec*t orice 0ate&ie' iti 0a+a(uiesc.
6 era/(are (e#icioasa isi croi (rum pe sira
spiarii #ui !a"#e". P*a #a pat a1ura (e 0acut
(oar c*ti1a pasi iuti. Matt o (epuse usure# i
mi2#ocu# sa#te#ei' apoi se ase&a #*+a ea. Secu(e
i(e#u+ate' o pri1i i a(*cu# ochi#or. A(ieaori'
#a itrarea i camera' u aprisesera #ampa' iar
um/re#e se amestecau cu u#time#e ra&e (e
#umia a#e &i#ei ce itrau pie&is (e a0ara.
4 Ica mai poti sa te ra&+*(esti' spuse e#. Dar'
(aca ai (e +*( s%o 0aci' 1rei' te ro+' sa u mai
it*r&ii, 5ii(ca' ica u miut si cre( c%am sa
mor.
!a"#e" c#atia (i cap. Toate termiatii#e
er1oase (i trup ii stri+au (upa ati+erea #ui. N%
a1ea sa se ra&+*(easca. Nu putea sa se
ra&+*(easca.
A1ea e1oie (e e#. Acum' pe #oc. Cu (isperare.
Cu 0ree&ie.
4 Nu' raspuse ea 0ara e&itare. N%am sa ma
ra&+*(esc.
Atuci' Matt isi po+ori +ura peste /u&e#e ei.
Sarutu# 0u a#t0e# (ec*t ce# (iaite. Era ites'
p#i (e e1oie (e&#atuita' (e patima a1a#ica.
M*a ii co/ori pe umerii ei' a#uec*( pe
/um/acu# rochiei' apoi mai 2os' p*a #a pie#ea
(e&+o#ita a /rate#or. De+ete#e sa#e /atatorite (e
muca erau aspre #a ati+ere' st*ri( se&atii
erotice. Misc*(u%si m*a spre s*ii ei' ii atise
a/ia simtit pri /um/ac' apoi &a/o1i' str*+*(
usor. Deo(ata' a2us #a capatu# ra/(arii' isi
itrerupse sarutu# si o a2uta sa se ri(ice' i timp
ce%si (ucea m*ii#e #a spate#e ei sa%i (eschi(a
0ermoaru# rochiei.
!a"#e" se ri(ica i picioare' #as*( rochia sa%i
ca(a i 2uru# +#e&e#or. Matt o trase iapoi pe pat'
iti&*(u%si pa#me#e su/ a/(omeu# ei p#at'
iaite (e a a#ueca i sus. De+ete#e #ui
isco(itoare it*#ira sta1i#a sutieu#ui (e (ate#a.
Icerca sa (es0aca icheietoarea' cu miscari
(orice si esi+ure. !a"#e" i# a2uta.
4 Nu%mi 1ie sa cre( ce ei(em*atic sut'
spuse e# cu +#as tremurator.
Lui !a"#e" ii p#acea ca era #a 0e# (e er1os ca ea.
4 Nu ma (era2ea&a' raspuse' e#i/er*(u%se (i
str*soarea sutieu#ui. Apoi itise m*a spre e#'
ati+*(u%i erectia pri sort. Matt +emu'
strecur*(u%si (e+ete#e su/ e#asticu# chi#oti#or ei.
!a"#e" o0ta cu 1o#uptate.
4 6' Matt...
4 6 c#ipa... spuse e# cu +#as scr*sit' ri(ic*(u%se.
I# pri1i' tremur*( si cupri&*(u%si trupu# cu
/rate#e. Stia ca pusese stap*ire pe ea o stare
sa#/atica' aproape aima#ica. Nu se mai putea
+*(i (ec*t #a Matt' i# (orea' a1ea e1oie (e e#.
Matt isi scoase camasa' sortu# si pato0ii' iaite
(e a re1ei #a ea. Era u specime mascu#i
ma+i0ic. Iima #ui !a"#e" isi acce#era /atai#e' i
timp ce e# se ista#a (i ou a#aturi.
Re&em*(u%se itr%u cot' se ap#eca' i timp ce
ea se #asa pe spate. 6 atise' s#a/ #a iceput'
cupri&*(u%i u s* i causu# m*iii #ui mari si
ca#(e. Apoi se ic#ia mai mu#t' (epu*(u%si
/u&e#e mai it*i pe u 1*r0 tra(a0iriu' apoi si pe
ce#a#a#t' sa+et*( cu #im/a petru a (escrie
cercuri si rotocoa#e i 2uru# mu+uri#or sesi/i#i.
!a"#e" trase aer pritre (iti' pe masura ce
itesitatea m*+*ieri#or #ui crestea. Era o
tortura (u#ce' aproape isuporta/i#a.
Se itise spre Matt' (orica (e impartasire' (e
a%i iapoia ceea ce%i (aruia e#. Presiuea 0ier/ite
a e1oii #ui ii it*mpia ati+erea. I# cuprise pri
chi#oti' (upa care' strecur*(u%si (e+ete#e pe su/
/ete#ie' ii trase i 2os. Matt ii satis0acu (orita'
iter1ei( petru a si%i scoate si aruca pe 2os.
Apoi soase si chi#otii ei' am*(oi ram**(
comp#et +oi.
Lu*( iitiati1a' !a"#e" i# ico#aci cu u picior'
impi+*(u%# iapoi' pe c*( se ri(ica (easupra
#ui. I ochii #ui #icareau 0#acari a#/astre. I# simtea'
0ier/ite si (ur' su/ ea' pu#s*(u%i i cetru#
0emiitatii. Spira#e (e (or ites se (esco#aceau
(i a(*curi#e ei.
Se ap#eca sa%i +aseasca +ura' icisa' tori(a'
era/(atoare. Brate#e #ui o i1a#uira' str*+*(%o
cu putere #a piept' petru a potri1i ce#e (oua
trupuri uu# peste a#tu#. Se sarutara' cu #im/i#e
(as*( ta+ou# e/uesc a# pasiuii' i timp ce
Matt isi co/ora o m*a (e%a #u+u# ei' spre a%i
strecura (e+ete#e itre coapse.
Lueca i #ocu# ei taiic' apri&*( u 0u#+er (e
pu#satii patimase. Pri mitea #ui !a"#e" scapara
re1e#atia ca u era (oar cea mai itesa
experieta sexua#a (i 1iata ei. Era mai mu#t (e%
at*t... -*(u# o (istrase (oar o secu(a' p*a
c*( (e+ete#e #ui se miscara iarasi itr%isa si u
mai putu (ec*t sa simta.
Matt o exp#ora si o excita' p*a o a(use i pra+u#
uei e/uii a exta&u#ui. De+ete#e #ui so(au'
+asi(u%i micu# cetru a# pu#satii#or' pe care
icepura sa%# m*+*ie cu o #etoare (ureros (e
su/#ima. I toata 0aptura ei se acumu#a o (u#ce
tesiue.
P*a c*( u mai putu suporta. E#i/er*(u%i
+ura' isi apropie m*ii#e (e truchiu# tare a#
(oritei #ui' cupri&*(u%# i am*(oua si
ca#au&i(u%se pe sie isasi (easupra. Co/ori
(itr%o si+ura miscare puterica. Surpri&a se
(e&1a#ui i (i#atarea ochi#or #ui. Nu se astepase #a
o asemeea cute&ata' iar !a"#e" ii &*m/i
(e#icat' (upa care icepu sa se miste' sta/i#i(
ritmu#.
Matt o icercui cu /rate#e' str*+*(%o puteric
#a piept' pe c*( icepea sa a#uece iautru# ei'
potri1i(u%si raspusu# i ace#asi tempo. Se&atia
i1a#uirii i trupu# #ui !a"#e" era at*t (e
e#ectri&ata' (e o straie 0ami#iaritate. 5iecare
impu#s parea sa%# potri1easca #a #ocu# #ui. Nu era
u act sexua# ecu+etat si 0ara ses. Nicio(ata
u%si ichipuise ca (ra+ostea putea 0i at*t (e
miuata' at*t (e per0ecta. A2u+ea (ico#o (e
tar*mu# 0i&ic. Cu !a"#e"' (e1eea o experieta
aproape spiritua#a.
Iar apoi iceta sa mai +*(easca' se cutremura'
isi pier(ea cotro#u# si totusi ica mai icerca
(isperat sa cotiue. 6 trase pe !a"#e" mai
aproape' i timp ce s0*sietoarea p#acere i# ia#ta
pe cu#mi (e ei(urat. 6piti(u%se mai repe(e'
mai a(*c' se repe&i 1erti+ios impreua cu ea
spre pisc. !a"#e" tipa' cu o c#ipa iaite ca Matt
sa se re1erse itr%isa' si isi ic#esta trupu# i
2uru# #ui.
Apoi totu# se s0*rsi' iar ea tremura' pra/usita
peste e#. Ramasera uiti u #u+ rastimp' cu
iimi#e /u/ui( i piepturi' icapa/i#i sa se
c#iteasca. I ce#e (i urma' !a"#e" se #asa sa
a#uece itr%o parte' cui/ari(u%se #*+a umaru#
#ui. Scoase u suet (e mu#tumire pura.
4 A 0ost... icepu ea.
4 Ai +ri2a' o pre1ei icet Matt.
Isi spuea ca 0usese cea mai sp#e(i(a parti(a (e
sex (i toata 1iata #ui' iar (aca !a"#e" u era (e
aceeasi parere' se i(oia ca ar 0i putut sa
suporte.
4 6 0i or+o#iu# meu mare' (ar u e chiar at,t (e
mare' a(au+a e#.
!a"#e" r*se.
4 >oiam sa spu ca a 0ost u#uitor. N%am stiut ca
poate 0i... asa.
6 cuprise si mai str*s.
4 Nici eu' recuoscu e#.
Ar 0i 1rut sa spua mai mu#t' (ar e&ita' esi+ur'
ica u#uit (e ceea ce se it*mp#ase' (e ceea ce
impartasisera itre ei.
Era at*t (e 0iresc' at*t (e rea#' at*t (e...
cop#esitor.
Si (eo(ata' u mai 1ru sa comete&e' u mai 1ru
sa scoata o 1or/a. Nu era +ata sa examie&e pe
(ep#i ceea ce tocmai se it*mp#ase itre ei si
/auia ca ici !a"#e" u era pre+atita.
Ii (epuse u sarut usor pe crestetu# capu#ui. Ea
o0ta' +hemui(u%se a#aturi.
4 Te +*(esti #a ce ma +*(esc si eu, i# itre/a'
(upa c*te1a miute.
4 Da' (aca te +*(esti ca 1rei s%o mai 0acem o
(ata.
!a"#e" ii (a(u o pa#ma 2ucausa pe /rat.
4 Eu ma +*(eam ca mor (e 0oame. Ai uitat, N%
am m*cat imic (e cia.
Matt itise m*a spre te#e0ou# (e pe optiera.
4 Bie' m*cam si pe urma repetam 0i+ura.
Ii aruca o pri1ire pro1ocatoare. !a"#e" simti
roseata iu(*(u%i tot trupu#.
4 Ce coma(am, o itre/a.
4 aaa... nac#os' raspuse #a imerea#a !a"#e". Si
1i.
Puti ii pasa ce m*cau. Nu se +*(ea (ec*t ca
a1ea sa%si petreaca tot restu# optii i /rate#e #ui
Matt.
4 Nac#os si 1i' &*m/i e#. 6.@.
5orma umaru# (e #a room ser1ice si 0acu
coma(a' apoi se scu#a (i pat.
!a"#e" i# pri1i cum itra i /aie. Trase cearsa0u#
peste ea' icrucis*(u%si /rate#e (easupra.
Icepusera ce1a' (ar u era si+ura ce aume. Nu
era si+ura ici macar (aca 1oia sa stie. Nu ica'
ce# puti.
Stia ca i ace# momet u a1ea putere sa
i0rute rea#itatea. Nu c*( i# a1ea pe Matt
a#aturi' i aceeasi camera' i ace#asi pat.
Au&i (usu# icep*( sa cur+a si co/ori (i pat.
Matt &*m/i c*( o 1a&u itr*( i /aie. 5acura
(us impreua' uit*( comp#et (e room ser1ice'
(ar mai t*r&iu +asira coma(a pe ta1a' #*+a
usa.
M*cara nac#os' /aura 1i si se uitara #a caa#u#
(e 0i#me sex" pe care i# (escoperise Matt' (upa
care 0acura (i ou (ra+oste.
T*r&iu' mu#t mai t*r&iu' c*( !a"#e" a(ormi cu
capu# pe umaru# #ui' Matt se +*(i' ascu#t*(u%i
ritmu# re+u#at a# respiratiei' c*t (e per0ecta a1ea
sa 0ie (esteptarea cu ea i /rate.
Capito#u# 78
!a"#e" str*se m*a #ui Matt' i timp ce pri1eau
maiestuoasa casca(a cu apa #impe(e care se
re1arsa (e pe o 0a#e&a ia#ta' pra1a#i(u%se i
#acu# a(*c' presarat cu /o#o1ai. 6riet*(u%se
cu a2utoru# uei harti' mersesera pe 2os o ora pri
aeru# racoros a# (imietii' petru a a2u+e #a
casca(a i&o#ata.
Era u#tima #or &i itrea+a i !a)aii' iar Matt se
hotar*se s%o petreaca si+ur cu !a"#e".
Presupusese ca !a$ %ar 0i 1rut sa%i isoteasca
itr%o excursie (e ace# +e' si a1usese (reptate.
Pri 2uru# hote#u#ui' chiar si pe p#a2a' icio(ata u
a1eau (e u(e sti c*( putea sa%si 0aca aparitia
&e#osu# camerama.
Asa ca Matt autase o acti1itate (espre care
spera ca a1ea sa ecesite su0iciet e0ort 0i&ic ca
sa%# (escura2e&e. Iar operatoru# u%i ise#ase
asteptari#e.
Cararea p*a #a casca(a urmase matca uui r*u'
purt*(u%i i sus pri pa(urea tropica#a (easa.
It*#isera c*ti1a a#ti (rumeti' (ar i cea mai
mare parte ace# co#t (e para(is #e o0erise o
/iecu1*tata (iscretie.
4 E miri0ica' sopti !a"#e"' cu ochii spre #umia
stra#ucitoare a soare#ui care se (epaa pri
spartura pa(urii #uxuriate' creata (e casca(a si
#ac.
Matt (a(u (i cap.
4 5asciata' co0irma e#' (esi u #a casca(a se
+*(ea.
Se +*(ea c*t ar mai 0i (orit s%o cu#ce pe !a"#e"
chiar aco#o' i 1e+etatia /o+ata' ico2urati (e
isu0#etitoarea sp#e(oare a aturii. Era ce# mai
potri1it 0u(a# petru mareata putere a (ra+ostei
#or.
4 La casca(a ma re0eream' rep#ica !a"#e"' (ar
#umiite#e (i ochii ei i# istiitara pe Matt ca %o
(era2a sa stie ca #a ea se +*(ea.
4 !ai(e' o cuprise e# cu u /rat (e mi2#oc'
tra+*(%o mai aproape' i timp ce poreau spre
ia&u# sc*teietorC (e (easupra' casca(a 1uia i
2os. As putea ram*e aici toata 1iata' a(au+a'
sa1ur*( 0e#u# se&ua# cum i se potri1ea s*u# ei
i i(oitura /ratu#ui.
4 Eu u. E prea mu#ta ume&ea#a. Mi se icreteste
paru#.
Matt ii (a(u u sarut apasat' 0ier/ite.
4 Iar +*(esti prea mu#t' !a"#e".
4 N%am ce 0ace' &*m/i ea.
4 Ei /ie' icetea&a. >io%aici' o chema e# pe u
to 2ucaus' 1reau sa%ti arat ce1a.
6 trase (e pe poteca' (upa u /a"a urias'
u(e era o poieita i&o#ata. 5ru&isu# tropica#
(es ii ascuse ime(iat (e 1e(erea e1etua#i#or
trecatori pe carare.
4 Iti ar(e (e +#uma' spuse !a"#e"' c*( Matt o
cu#ca pe so#u# a0*at a# pa(urii #uxuriate. 6chii
#ui ii s0re(e#eau ar&atori pe ai ei. !a"#e" isi simti
orice re&isteta topi(u%se su/ asa#tu# #ui se&ua#.
Iar apoi' ii ri(ica /#u&a' (eschise sutieu# si' #u*(
u s* i +ura...
4 5ac pariu ca aici sut isecte' +*+aii c*t toate
&i#e#e...
Isi ap#ica /u&e#e pe s0*rc si icepu sa su+a.
P#acerea se rasp*(ea i 1a#uri cocetrice (i
uc#eu# 0emiitatii ei.
4 ...si paia2ei...
Cotiu*( sa%i a(ore s*ii' isi strecura (e+ete#e
i 2os spre ta#ia ei' apoi si mai (eparte' i
pata#oii scurti' petru a%si potri1i pa#ma peste
cui/u# moa#e (itre coapse. De+ete#e i se 0urisara
iautru.
4 >ai (e mie...!
Apoi' uita cu totu# (e isecte. Era prea ocupata
sa%si smu#+a (e pe trup haie#e' si pe a#e #ui Matt.
Costiita 0aptu#ui ca se a0#au #a ici (oi metri
(istata (e u traseu turistic pu/#ic parea (itr%o
(ata excitata' pericu#oasa. Repre&eta u risc. I#
repre&eta pe Matt.
!a"#e" i# (orea espus. Nera/(area o /irui si i#
trase peste ea' cupri&*(u%i ta#ia cu picioare#e'
str*s' posesi1. Ii apuca /ar/atia' ca#au&i(%o
itr%isa.
4 Asteapta' murmura e# si se rosto+o#i' itorc*(%
o (easupra' cu e# cu#cat #a pam*t ast0e# ic*t s%o
prote2e&e iaite (e a%si icepe (asu# pasiuii.
C*( termia' !a"#e" a#ueca peste e# si%i &*m/i'
pri1i(u%# i ochi' (upa care icepu sa se
/a#ase&e.
4 Matt... Matt!
E# pre#ua ritmu#' ca#ari( pe creasta 0urtuii ce%i
&+u(uia p*a% a(*curi#e su0#ete#or' apoi
exp#o(a' #u*(%o cu e#' cutremur*(u%se
ic#estati #ao#a#ta.
Se pra/usi pe pieptu# #ui' asa cum statea itis pe
pam*tu# moa#e' i&/uci( itr%u acces (e
chicote#i.
4 A 0ost... 0eroce' spuse ea.
Tremura toata' scapata (e su/ cotro#' mai
(escatusata (ec*t oric*( i 0ata #ui.
4 A 0ost per0ect' rep#ica Matt' cotiu*( sa
+*0*ie (e e0ort.
Apoi' !a"#e" icepu sa o/ser1e itr%a(e1ar
isecte#e' asa ca se im/racara si re1eira pe
carare. Isi a(usesera i rucsacuri m*care petru
u picic si' #*+a casca(a' +asira o st*ca mare
si p#ata. Isi itisera masa si pr*&ira i #iiste'
(e#ect*(u%se cu 0rumusetea peisa2u#ui si /ucuria
(e a 0i impreua.
A1iou# ateri&a #a Da##asM5ort ?orth Iteratioa#
Airport i seara urmatoare' #a ora sase. Peisa2u#
secetos era 0rapat (e (i0erit' i comparatie cu
am/iata #uxuriata (i !a)aii. Pe tot parcursu#
&/oru#ui' !a"#e" repetase i mite ce a1ea sa%i
spua #ui Matt.
C*( taxiu# ii #asa i 0ata #ocuitei ei' emotia ii
cotractase +*tu# asa (e tare' ic*t %a1ea i(ee
cum ar 0i putut scoate o 1or/a.
Matt ii (use 1a#i&e#e p*a #a usa. !a"#e" (escuie'
aprise #umia si itra i apartamet. Isi puse
+eata cu cosmetice pe masuta (e ca0ea. Matt
#asa 1a#i&e#e i micu# atreu a# casei.
4 Nu ar( (e era/(are sa mer+ acasa' si+ur'
cometa e#.
Se o/isuise sa (oarma cu !a"#e"' cu trupu# ei
+i+as cui/arit #*+a a# #ui. Se mira c*t (e isetat
(upa ea era' (esi tocmai petrecusera impreua o
saptam*a icheiata. Nicio(ata u mai simtise
asa ce1a petru o 0emeie.
4 Poate%ar 0i mai /ie ici sa u ma (uc' cotiua'
cu sperata.
4 Ba eu cre( ca ar 0i mai /ie sa te (uci' rep#ica
!a"#e"' pri1i( pri apartamet. Eu tre/uie sa%mi
(es0ac /a+a2e#e si sa ma pre+atesc petru #ui'
c*( reiau ser1iciu#...
Matt isi i+usta ochii. Ce1a u era i re+u#a.
Cate+oric' 0usese er1oasa ica (i a2u'
cochise e#' iar i a1io pastrase o tacere
eo/isuita.
4 S%a it*mp#at ce1a, o itre/a.
!a"#e" isi musca /u&e#e.
4 Ma +*(eam (oar ca' poate' ar tre/ui...
4 Ce, Poate ar tre/ui ce,
Nu%i p#acea (e#oc cum sua.
4 Poate ar tre/ui (oar sa 0acem o pau&a' i&/uci
!a"#e".
4 6 pau&a, repeta e#' (escumpait.
4 Da' o pau&a.
4 Asta ce mai iseama,
!a"#e" se itoarse usor' 0eri(u%si pri1irea.
4 Cre( ca am*(oi a1em e1oie (e c*t1a timp ca
sa chi/&uim /ie. Ceea ce s%a it*mp#at itre oi
i !a)aii u 0acea parte (i p#a. N%a 0ost o
rea#itate. A 0ost...
4 Ce, Ce%a 0ost,
4 Nu stiu! 6r 0i 0ost (oar... hormoii.
Matt se str*m/a. !ormoii!
4 Parca e ite#eseseram ca itre oi u era (oar
o re#atie sexua#a' ii amiti e#' icor(at.
4 .u ai spus asta' su/#iie !a"#e"' si ime(iat se
simti i+ro&itor' 0ii(ca u (orea sa%# raeasca pe
Matt 4 (ar u 1oia ici ca e# sa 1a(a c*t (e mu#t
su0erea ea. A1ea e1oie (e +*(ire si era
aproape si+ura ca %o putea 0ace /ie (e#oc c*(
i# a1ea pe Matt i apropiere.
Matt o mai pri1i c*te1a momete. Isi amitea ce
spusese i #e+atura cu a1eturi#e. Se simtea ca
u atarau. Tot timpu# cre&use ca icepeau ca
costruiasca impreua ce1a.
4 Ite#e+' spuse e# icet.
4 Matt... itise !a"#e" o m*a' ati+*(u%# pe
/rat. I mometu# (e 0ata' u prea stiu ce
1or/esc. Nu 1reau sa te 0ac sa su0eri. Am (oar
e1oie (e timp ca sa... ca sa%mi #impe&esc
miti#e.
4 Mhm...
Era comp#et uimit. Da(u s%o sarute #a (espartire'
apoi cochise ca poate u era ce# mai potri1it
+est.
4 Noapte /ua.
Si' 0ara sa mai a(au+e imic' se rasuci pe ca#c*ie
si iesi (i apartamet.
Capito#u# 7J
4 Beth' 1a tre/ui sa te su eu mai t*r&iu' spuse
!a"#e" #ui (imieata' cu receptoru# proptit itre
ureche si umar. I timp ce 1or/ea' cotiua sa
0ru&areasca u /i/#iora0t ticsit cu h*rtii (i /irou#
ei' caut*( ori+ia#u# come&ii uei c#iete careia
i se #i1rasera a#te (raperii (ec*t ce#e cerute' i
timpu# saptam*ii petrecute (e ea i !a)aii.
5emeia' ua (itre c#iete#e (e #u+a (urata a#e
#ui !a"#e"' era extrem (e e0ericita' 0ii(ca isi
p#ai0icase o mare petrecere petru )ee$e(%u#
urmator si (orea sa%si ara2e&e casa impeca/i#.
4 Dar' !a"#e"' tre/uie sa%ti 1or/esc' isista Beth'
mai staruitoare (ec*t era i mo( orma#. Li#ah...
4 Re1i eu mai ico#o' Beth' repeta !a"#e"'
1a&*( ca se aprisese si /ecu#etu# ce#ei#a#te #iii
te#e0oice. Acum tre/uie sa te #as.
Apasa pe /uto' ru+*(u%se sa u 0i iceput o
oua cri&a.
Nu apuca s%o mai caute pe Beth. Prima &i (upa
itoarcerea #a s#u2/a era u haos (e recuperari si'
i mare parte' !a"#e" se /ucura. >oia sa 0ie
ocupata. Nu%# mai 1a&use pe Matt' ici u primise
1reo 1este (e #a e#' (e s*m/ata seara' c*(
iesise (i apartametu# ei' iar 0aptu# ca ea era
cea care%i spusese sa p#ece %o impie(ica sa%i 0ie
(or (e e#.
Dumiica' #a actua#itati#e (e #a ora &ece' postu# (e
te#e1i&iue (i0u&ase u mota2 sumar a#
materia#e#or 0i#mate (e !a$ i !a)aii' i ca(ru#
seria#u#ui specia# (i #ua iuie' (espre uti.
!a"#e" urmarise prime#e c*te1a miute.
Icepusera cu u iter1iu (espre posi/i#itati#e (e
a petrece #ua (e miere' #a o a+etie (e 1oia2'
apoi trecusera #a ca(re#e cu tierii casatoriti
c*sti+atori ai cocursu#ui' Matt si !a"#e"' pe
isu#a 6ahu' a+a2ati i (i1erse acti1itati. !a"#e"
u putea sa se uite. Era prea (eprimat.
Dar au&i (estu#e (espre emisiue' (e #a co#e+e.
Nici u momet u 0usese costieta c*t (e (i0ici#
a1ea sa%i 0ie sa 0aca 0ata tuturor itre/ari#or 4
(espre uta cu Aoe#' cotrama(ata at*t (e
/rusc' (espre easteptata BcasatorieB cu Matt. Se
stra(uia sa raspu(a c*t mai scurt posi/i#'
usurata (i ou ca era prea ocupata ca sa ai/a
timp (e co1ersatii pre#u+ite.
I timpu# (upa%amie&ii' Beth te#e0oa (i ou' (ar
!a"#e" p#ecase sa #e (ea te#e0oae c#ieti#or si'
c*( re1ei i ma+a&iu# ui1ersa#' #a s0*rsitu#
&i#ei (e #ucru' u +asi (ec*t u mesa2 ire+istrat'
(e o straie ur+eta.
Trecuse pe #a /irou (oar petru a pota iaite
(e p#ecare' asa ca se hotari s%o sue pe Beth (e
acasa. 6 (ata a2usa' ici u a1u timp sa ri(ice
receptoru# si sa 0orme&e umaru#' c*( au&i o
/ataie i usa.
Pri1i( pri 1i&or' 1a&u ochii a#/astri ca (oua
#acuri 1ara' ai #ui Matt. Stomacu# i se crispa itr%o
c#ipa si simti pri tot or+aismu# u impu#s (e
a(rea#ia.
Nu 1oia sa%# 1a(a pe Matt. Nu voia sa(l iubeasca
pe Matt. Si si+ura i(ee pe care o putea +asi
petru a se #ecui (e aceasta pro/#ema era aceea
(e a ram*e (eparte (e e#. 5oarte (eparte (e e#.
Atuci' (e ce i%# a(usese Soarta i pra+,
4 Bua' !a"#e"' o sa#uta Matt' c*( ii (eschise.
Pot sa itru,
A1ea pe chip o expresie serioasa.
!a"#e" (eschise mai #ar+ usa' iar Matt itra.
Ichise i urma #ui' 0ara a%# i1ita sa se ase&e.
Purta /#u+i si u tricou a#/ simp#u' si arata
icre(i/i#. U 0ior (e (orita o /iciui pri tot
trupu#.
4 Ce s%a it*mp#at, itre/a ea' 0ac*( e0orturi sa
1or/easca 0iresc. Dorea sa termie c*t mai
repe(e posi/i#. Dupa u#tima co1ersatie' (e
s*m/ata seara' atmos0era (itre ei parea cam
icor(ata. Nu #uasera ici o hotar*re i #e+atura
cu re#atia #or si o stiau am*(oi.
4 S%a i1it o aume situatie' icepu e#.
4 6 situatie,
4 Pot sa iau #oc,
Nu%i astepta raspusu#. Itra i #i1i+ si se ase&a
pe /ratu# uui 0oto#iu. Re1e(erea cu !a"#e" i#
chiuia mai rau (ec*t se asteptase. 6 (orea at*t
(e mu#t' ic*t i# (urea tot pieptu#. Re1a&use iar si
iar i mite saptam*a trecuta si u ite#e+ea
cum (e e# era si+uru# care cre(ea ca itre ei se
it*mp#ase ce1a cu totu# (eose/it.
C*( !a"#e" ii (eschisese usa' (orise at*t (e tare
s%o sarute' ic*t parea o tortura 0i&ica. Dar u era
si+ur ca ea ar 0i primit cu /ucurie u sarut'
tocmai atuci.
4 S%a it*mp#at ce1a, itre/a !a"#e"' ista#*(u%
se pe caapea.
Matt 1a&u ca era ica im/racata (e #ucru. A1ea o
rochie crem 0ara m*eci' cu croia#a simp#a' care%i
scotea per0ect i e1i(eta si#ueta sup#a.
Nu parea (eose/it (e ic*tata. Ceea ce isema
ca am*(oi se simteau #a 0e#.
4 Cu /uica' raspuse e#.
!a"#e" scoase u mic tipat.
4 6' u! Ce%i cu Li#ah' e /ie, A 0acut ica u
atac,
6chii ei 1er&i se (i#atara.
4 Beth a icercat sa ma sue a&i' (ar eu...
4 Nu' u' o opri Matt si trase a(*c aer i piept.
Presimtea ca !a"#e" %a1ea sa se /ucure (e#oc.
Nici e# u era si+ur ce parere a1ea. Si era cu at*t
mai esi+ur (e proprii#e #ui moti1atii.
4 Buica %are imic. Numai ca... e aici.
4 Aici, i# pri1i !a"#e" e(umerita.
4 Acasa #a Beth. 6 prietea (e%a ei' (i cami' s%a
hotar*t sa 0aca u (rum petru a%si 1i&ita ru(e#e
(i Da##as. S%a o0erit s%o ia si pe Li#ah cu ea si s%o
#ase #a Beth. A a2us ieri (upa%amia&a.
4 6.@.' spuse icet !a"#e"' itre/*(u%se icotro
se i(repta co1ersatia.
Matt aruca /om/a.
4 Buica a 1a&ut stiri#e.
Se ho#/a #a e# c*te1a secu(e icheiate' p*a sa
ite#ea+a pe (ep#i.
4 Aha! Bie' (ar Beth i%a exp#icat' u,
Matt o pri1i 0ix.
4 Tocmai asta e situatia (espre care iti 1or/eam'
icepu e#.
4 Matt... c#ipi (i ochi !a"#e". Aproape
su/costiet' stia ce a1ea sa%i spua i
cotiuare' ica (iaite (e a (eschi(e +ura.
4 Buica a 0ost at*t (e 0ericita' ic*t Beth u s%a
i(urat s%o eca2easca' spu*(u%i ca totu# era
u 0a#s' cotiua e#. Stii ce 0ra+i#a e Li#ah.
4 Buica ta cre(e ca sutem casatoriti, exc#ama
!a"#e". Dar tre/uie sa%i spui a(e1aru#. N%o poti
#asa sa crea(a ca...
Matt c#atia (i cap.
4 Am trecut pe #a e#e ieri (upa%amia&a'
/ieite#es' ca s%o 1a(' (ar %am 0ost aco#o mai
t*r&iu' c*( a 1a&ut reporta2u# #a actua#itati. Beth
m%a autat a&i%(imieata #a prima ora. Le%am
mai 1i&itat o (ata' i pau&a (e masa' (ar' !a"#e"'
%am a1ut iima sa%i spu.
4 Si ce%ai (e +*( sa 0aci' s%o #asi sa e crea(a
sot si sotie, itre/a !a"#e"' uimita.
4 Tot orasu# 5ort ?orth o cre(e' ii amiti Matt.
Ascu#ta' u 1a sta aici (ec*t p*a m*ie' c*(
prietea ei 1a trece s%o ia iapoi.
4 6 0i st*( ea (oar p*a m*ie' (ar ce se 1a
it*mp#a (ata 1iitoare c*( mai 1ie i oras, Si
cea#a#ta (ata 1iitoare, cotiua !a"#e"' ica su/
imperiu# socu#ui. Doar u p#auiam sa e
pre0acem casatoriti #a es0*rsit' ai uitat,
4 Nici /uica %o sa traiasca o 1esicie' rep#ica
trist Matt.
!a"#e" isi roase o /u&a. Stia ca Li#ah u statea
/ie cu saatatea. Dar...
4 Nu putem 0ace asta! stri+a ea' ri(ic*(u%seC
icepu sa se p#im/e pri camera. Nu e putem
pre0ace icotiuu.
Cum ar 0i suportat, Era prea (ureros petru ea'
acum c*( i a(*cu# iimii (orea sa 0ie cu
a(e1arat sotia #ui.
4 De ce u, se ri(ica si Matt. Ne%am pre0acut
casatoriti ca sa putem 0ace o ca#atorie' ce mama
(racu#ui! De ce u e putem (a (rept sot si sotie
ca sa a2utam o /atr*a cumseca(e sa 0ie 0ericita,
!a"#e" se opri (i mers' ra1asi(u%si paru# cu
(e+ete#e.
4 Si cu ra+a&u# ostru ce s%a it*mp#at, itre/a
ea' cu +*(uri#e ra1asite.
4 Nu%ti cer (ec*t o si+ura seara' !a"#e"'
raspuse Matt' ca#m (ar 0erm. 6 cia. >io
(iseara #a Beth si ia cia cu /uica. Nimic mai
mu#t. Dimieata' 1a p#eca iapoi #a cami.
!a"#e" i+hiti u o(' pri1i(u%#. 6 cia. Ca (e
o/icei' Matt 0acea ca 2ocu# #or (e%a tierii
casatoriti sa para o imica toata. Isi simtea iima
str*sa ca itr%o me+hia. Cum a1ea sa re&iste'
pret (e%o cia itrea+a, A/ia (aca re&ista p*a #a
capatu# uei simp#e co1ersatii' 0ara sa
i&/uceasca i p#*s.
Dar tre/uia sa se +*(easca si #a Li#ah.
4 Bie' accepta ea' ru+*(u%se #a toti s0itii sa u
re+rete amaric.
O O O
4 6' (ra+a mea' 1io aici! exc#ama Li#ah' cu
1ocea ei uscata' ime(iat ce !a"#e" itra i casa
#ui BethC /atr*a se ri(ica i picioare'
im/ratis*(%o. Bie ai 1eit i 0ami#ie.
4 Mu#tumesc' raspuse !a"#e"' simti(u%se (e2a
1io1ata.
N%o mai 1a&use pe Li#ah (e c*ti1a ai' (e c*( se
im/o#a1ise' si se mira sa 1a(a c*t s#a/ise /iata
0emeie. Arata at*t (e 0ira1a' iar !a"#e" ite#ese
(e ce u 1oisera Matt si Beth s%o tu#/ure.
Nici !a"#e" u 1oia ca Li#ah sa se eca2easca.
Acesta era si+uru# moti1 petru care re#uase
0arsa. Singurul moti1.
Se ase&a pe caapea' impreua cu Matt' #as*(u%
# s%o str*+a #*+a e#' i cui/u# (u#ce a# umaru#ui
sau. Mincinoaso, se (o2ei ea i +*(. Situatia o
autori&a sa ce(e&e (oritei. Era s#a/a 4 s#a/a'
s#a/a' s#a/a!
4 Sut asa (e emotioata' cotiua Li#ah' i timp
ce se ase&a #a #oc i 0oto#iu. Dar sa stiti ca u 1a
iert ca ati tiut totu# secret! ii ameita ea cu
(e+etu#. Ca sa 1e&i' Matt u mi%a spus ici o
1or/a' ieri (upa%amia&a.
!a"#e" pri1i pe 0uris spre Beth. Prietea ei statea
i picioare #*+a 0oto#iu' /at*(%o pe micuta
Au(re" pe spate. Da1is se ase&ase i a#t 0oto#iu.
Am*(oi urmareau cu iteres 1i&i/i# 2ocu# #ui Matt
si%a# #ui !a"#e" (e%a tierii casatoriti.
4 Cum spueam' /uico' %am 1rut sa te aut
p*a u 1eea si !a"#e" aici' ii exp#ica Matt pe
ce# mai 0iresc to. >oiam sa%ti (am am*(oi
1estea.
6 cuprise pe !a"#e" cu u /rat.
4 Nu%i asa' iu/ito,
!a"#e" isi ap#ica u &*m/et pe /u&e.
4 Si+ur ca (a.
Cia 0u o a(e1arata tortura. !a"#e" reusi sa%si
impi+a m*carea pri 0ar0urie cu (estu# succes
petru a parea ca #ua c*te1a i+hitituri. Au(re"
(ormea i carucioru# pe care Beth i# a(usese i
#i1i+' (ar pe #a 2umatatea mesei se tre&i.
Beth (a(u sa se ri(ice' isa Matt ii 0acu sem sa
stea 2os.
4 Mer+ eu s%o a(uc.
Re1ei cu 0etita cui/arita #a piept' i0asurata itr%
o paturica ro&. Ase&*(u%se o ri(ica pe umar si%i
/atu usure# spate#e.
Ima+iea o 0acea pe !a"#e" sa simta ca i se
rupea iima. Matt parea ce# mai i(ea# tata (i
#ume.
4 Si 1oi 1eti a1ea micuti' cur*(' cometa 0ericita
Li#ah.
!a"#e" isi pri1i 0ar0uria. Muschii a/(omeu#ui i se
cotractau #a +*(u# (e a purta copi#u# #ui Matt
itr%isa.
Beth icerca s%o sa#1e&e.
4 Buico' poate ca !a"#e" si Matt ica %au
(iscutat perspecti1a uei 0ami#ii.
4 Ei' asta%i /ua' si+ur ca 1or a1ea copii' isista
/atr*a. Nu%i asa' (ra+ii mei,
!a"#e" ri(ica pri1irea. Li#ah parea emotioata'
isu0#etita. Nu a1ea (e u(e sti ce%si spuea Matt
i siea #ui.
4 >om a1ea' /ieite#es' /uico' raspuse e# i
ce#e (i urma.
Au(re" scoase u mic chitait' iar Matt icepu sa%i
m*+*ie paru# 0i (e #a cea0a.
4 Nu%i asa' iu/ito, pri1i e# spre !a"#e".
Ii 1a&u roseata (i o/ra2i (e1ei( si mai itesa.
N%ar 0i tre/uit sa cotiue acea co1ersatie. I
pro+ramu# sau petru 1iitoru# apropiat u 0i+ura
ici u copi#. A1ea (e costruit o 0irma. Si%atuci'
(e ce se uita (itr%o (ata #a !a"#e" si%si ima+ia
cum ar 0i 0ost ca 0etita (i /rate#e sa#e sa 0ie a
#or,
4 Nu e%am 0acut p#auri prea c#are' murmura ea.
Beth icepu sa str*+a masa' iar !a"#e" si Da1is
se ri(icara s%o a2ute' i timp ce Matt cotiua s%o
tia i /rate pe Au(re"' ca sa ram*a #iistita. I
timp ce a(uceau #a masa ca0e#e#e si 0e#ii#e (e tort
cu cioco#ata' u putu sa u costate c*t (e 0iresc
se ite+ra !a"#e" i 0ami#ia #ui.
Lui Matt ii era tot mai +reu sa (isti+a hotaru#
u(e pre0acatoria iceta si icepea rea#itatea.
Nicio(ata i 1iata #ui u 0usese mai (erutat.
Dupa masa' !a"#e" o a2uta pe Beth sa str*+a i
/ucatarie. Matt isistase sa soseasca impreua'
cu camioeta #ui' spu*( ca %ar 0i 0acut
impresie /ua sa 1ia cu auto1ehicu#e separate'
asa ca era e1oita sa%# astepte' iaite (e a pori
spre casa.
C*( Matt itra i /ucatarie' era +ata.
4 Sa mer+em.
4 A1em o pro/#ema' raspuse e#.
Stomacu# #ui !a"#e" 0acu o tum/a.
4 Sa u%mi spui ca iar s%a i1it o situatie.
Beth ichise ro/ietu# si isi pri1i 0rate#e.
Matt %o s#a/ea pe !a"#e" (i ochi.
4 Buica 1rea sa (oarma i oaptea asta #a oi.
Capito#u# 7<
4 Ce 1rea sa +aca& itre/a !a"#e"' e1ei(u%i
sa%si crea(a urechi#or.
4 >rea sa iopte&e #a oi' repeta Matt. M*ie
(imieata' Beth o (uce pe Au(re" #a cotro#u#
me(ica#. Da1is 1a 0i #a ser1iciu' iar prietea
/uicii' Doroth"' 1a 1ei s%o ia. Itruc*t am o
0irma proprie' imi pot or+ai&a pro+ramu# ast0e#
ic*t sa 0iu acasa c*( soseste Doroth". Dar
/uica 1rea sa e 1i&ite&e casa...
4 Ai uitat ca %a1em ici o casa& aruca !a"#e"
0u#+ere (i pri1iri.
4 Nici ceremoie (e nunta %am a1ut' (ar asta u
e%a oprit sa p#ecam i #ua (e miere' ii amiti
Matt' taios. Ii trecu pri mite ca era petru
prima oara ca Matt ii a(resa mai mu#t (ec*t (oua
cu1ite i sir' (e c*( sosisera acasa #a Beth. Ca
(e o/icei' reusise i s0*rsit sa%i atra+a atetia
i0urii(%o 4 (esi era #a 0e# (e (escumpait ca ea
(e cererea #ui Li#ah.
Totusi' u icercase sa%si (escura2e&e /uica. Era
(estu# (e si+ur ca pretexte#e sa#e %ar 0i re&istat
i 0ata uui exame mai atet.
4 6.@.' /ie' raspuse !a"#e"C parea icor(ata ca
u arc. Si ce mai urmea&a sa 0acem' i asa%&isa
oastra casicie, Sa a(optam u copi#, Poate
chiar (oi!
Beth 0acu u pas iaite.
4 !a"#e"...
4 Nu' u' %am imic' ii (a(u ea m*a #a o parte.
!ai(e' i# i(ema pe Matt' icrucis*(u%si /rate#e
pe piept. Cum cre&i c%ai s%o re&o#1i,
4 Buica tre/uie sa%si 0aca /a+a2e#e' asa ca Da1is
o 1a a(uce u peste mu#t' ii exp#ica e#. Asta e
#asa c*t1a timp ca sa #uam c*te1a #ucruri (e #a
tie (e%acasa si sa #e a(ucem #a mie. >a tre/ui
sa ram*i peste oapte. Apartametu# are u
si+ur (ormitor. Mai e si o caapea' i #i1i+...
petru /uica.
!a"#e" isi 1arsa cotiutu# micii +eti cu
cosmetice pe p#aca (e marmura (i /aia #ui Matt.
Ara2a c*te1a o/iecte pe po#ita' isi puse
(emachiatu# #*+a #a1a/ou si i0ipse periuta (e
(iti i suportu# (e ceramica' a#aturi (e a #ui Matt.
Ii ceruse sa (ea impresia' ce# puti #a prima
1e(ere' ca #ocuia aco#o.
Pri1i i 2ur' o/ser1*( ca /aia parea (estu# (e
curata' petru o #ocuita (e /ur#ac. Nu era
(ecorata cu prosoape iscriptioate' presuri si
piese (ecorati1e' ca si cum ar 0i 0ost itr%a(e1ar
si a ei. Dar se presupuea ca erau casatoriti (oar
(e scurt timp' asa ca %ar 0i tre/uit sa 0ie ici o
pro/#ema. Isi amesteca o/iecte#e 0emiie pritre
ce#e /ar/atesti a#e #ui' spu*(u%si ca aratau
(estu# (e 0iresc.
Apoi' isi i(repta atetia spre ca(a. Da(u #a o
parte per(eaua a#/astra a (usu#ui si%si puse
sampou# si /a#samu# (e par pe mar+iea (e
ceramica. Pri1i /oxa cu (a#e a#/e (e 0aiata.
Aco#o 0acea (us Matt... +o#' (esi+ur.
Ime(iat ii 1ei i mite (usu# #or impreua' i
oaptea c*( 0acusera (ra+oste petru prima
oara. Trase per(eaua #a #oc' cu iima /at*(u%i
puteric.
Re1ei i micu# ho#. Arucase (e2a o pri1ire i
(ormitor' (oar at*ta c*t sa%si pua i (u#ap tiuta
(e oapte si u schim/ (e haie petru a (oua
&i' #a ser1iciu. Deocam(ata' icerca sa u se
+*(easca prea mu#t #a ara2amete#e (e (ormit.
Patu# #ui Matt u era #a 0e# ca ace#a (i hote#' cu
imesa #ui sa#tea re+a#a.
Patu# #ui Matt a1ea proportii orma#e.
Isi i(repta +*(uri#e spre &iua urmatoare. >eise
(e%acasa cu masia ei. Desi+ur' tre/uia sa%si #ase
#ucruri#e #a Matt' (imieata c*( p#eca #a ser1iciu'
petru ca Li#ah a1ea sa mai 0ie aco#o. Dupa #ucru'
urma sa si #e ia iapoi. Li#ah p#eca itre timp' iar
cu asta #ua s0*rsit' i 0ie' si 0a#sa #or casicie.
Matt ii (a(use o (u/#ura a cheii' petru a%si putea
#ua #ucruri#e chiar si i #ipsa #ui' c*( termia
pro+ramu#.
Dar' mai it*i' tre/uia sa termie oaptea.
Soeria (e #a usa auta sosirea #ui Li#ah. Batuse
+o+u#. !a"#e" trecu +ra/ita i #i1i+. Mo/i#a era
(esperecheata' 0ara ici u accet persoa#' (aca
u puea #a socotea#a &iare#e si re1iste#e sporti1e
itise pe mese si pe 2os. Arata (estu# (e como('
itr%u sti# cam a+#omerat. Exista u semieu' cu
o 0oto+ra0ie eiramata a #ui Au(re" re&emata pe
coso#a. U perete era ocupat (e o statie stereo
imesa si c*te1a r*(uri (e C.D.%uri. Spre partea
(i spate a apartametu#ui se a0#a o /ucatarie
mica si 0uctioa#a.
Matt (eschise usa. Li#ah itra' urmata (e Da1is'
cu 1a#i&a.
4 Ma /ucur at*t (e mu#t ca esti aici' ii spuse
!a"#e"' cu toata siceritatea. U#timu# #ucru pe
care%# (orea era sa 0ie si+ura cu Matt' i
apartametu# #ui at*t (e co0orta/i#.
4 >a mu#tumesc ca m%ati primit' (ra+ii mei.
Da1is ramase #*+a usa.
4 Distractie p#acuta' copii' #e ura e# 1ese#' cu u
#icar amu&at i ochi.
!a"#e" ii aruca o pri1ire cruta. Dupa parerea ei'
sotu# #ui Beth +asea prea (istracti1a icurcatura
i care itrasera.
4 Nici u ma i(oiesc' rep#ica Matt' 0ara ici o
urma (i umoru# sau o/isuit.
Da1is p#eca' iar Matt ichise usa i urma
cumatu#ui sau.
4 Ei' cre( ca se ca(e sa%ti arat casa' propuse e#'
caut*( atitu(iea cea mai potri1ita cu
mometu#. >rei sa 1e&i cum e%am ara2at,
4 A' si+ur ca (a' accepta Li#ah.
Matt o #ua (e cot' co(uc*(%o pri #i1i+ spre
su0ra+erie si /ucatarie' apoi i ho#.
4 asta%i (ormitoru# ostru' spuse e#.
/ormitorul nostru. 6/ra2ii #ui !a"#e" se
i0ier/*tara. Isi (a(ea toata si#ita sa u
pri1easca spre pat.
4 5oarte 0rumos' cometa Li#ah.
4 Cam asta ar 0i' auta Matt si toti re1eira i
#i1i+.
6 a2uta pe Li#ah sa se ase&e pe caapea. Batr*a
ii pri1i cu ochii ei 1ioi.
4 >eti #ocui mu#t timp aici, ii itre/a.
4 Ica u e%am +*(it' raspuse Matt' ase&*(u%
se #*+a !a"#e".
Li#ah isi i(repta atetia spre ea.
4 Matt e u costructor +eia#' sa stii. Ii%ar putea
c#a(i o casa (e 1is. Ce oroc ai cu e#!
!a"#e" isi 0orta u &*m/et.
4 Mare oroc' murmura ea.
Apoi' Li#ah se itoarse spre Matt.
4 Iar !a"#e" ar putea s%o (ecore&e. Suteti o
pereche i(ea#a.
!a"#e" ii aruca #ui Matt o pri1ire. 6 cuprise cu
u /rat' a1*( ochii p#ii (e o expresie ta(ra
care%i (a(u se&atia ca i se #iche0iau marutaie#e.
4 Parem o pereche i(ea#a' itr%a(e1ar' spuse e#
repe(e' cu o pri1ire ico0u(a/i# (e
se(ucatoare.
Iima #ui !a"#e" /u/uia i piept. I ce se /a+ase,
Urma sa petreaca oaptea i aceeasi camera cu
u /ar/at pe care%# (orea cu (isperare 4 si (espre
care stia ca o (orea #a 0e# (e mu#t. Dar sa 0aca
(ra+oste cu e# era u#timu# #ucru (e care ar 0i 0ost
i stare acum.
4 Beth arata miuat' u%i asa,
Puti ii pasa c*t (e ostetati1 schim/ase
su/iectu#.
4 Nici u%ti 1ie sa cre&i ca a ascut u copi#'
acum ici (oua #ui.
Se itre/a c*te ore puteau sta (e 1or/a 0ara sa
se cu#ce.
Li#ah musca a(a si icepura sa 1or/easca
(espre Beth si Au(re"' timp (e c*te1a miute'
(upa care /atr*a metioa ca urma emisiuea
ei 0a1orita (e te#e1i&iue' cer*(u%#e 1oie s%o
pri1easca. Era o me#o(rama octura.
Cate+oric' pe !a"#e" %o (era2a cu imic sa se
uite #a te#e1i&or.
Matt se ri(ica sa ia te#ecoma(a' apoi se ase&a #a
#oc #*+a ea si (eschise aparatu#. De (ata asta'
parea sa stea si mai aproape. 6 #ua (e umeri cu
/ratu#' ati+*(u%i coapsa cu a #ui si expe(ii(u%i
pri tot trupu# 0iori icarcati (e tesiue.
Iar ea u putea (ec*t sa stea pe #oc' teapaa si
e0ericita.
Li#ah costata ca Matt si !a"#e" u urmareau cu
re+u#aritate te#eo1e#a' asa ca ii puse #a curet
cu comp#icatii#e itri+ii.
4 De 0apt' asta e a(e1aratu# ei 0iu' (ar ea u stie'
exp#ica ea i timpu# uei sec1ete' petru ca #a
urmatoarea sa cotiue3 iar 0emeia asta e
i(ra+ostita (e /ar/atu# a#a' isa e# %o iu/este.
Si o tiu tot asa' (esi !a"#e" %o au&ea. Era prea
ocupata sa%si i+hita #acrimi#e' cu +*(u# ca si
1iata ei se tras0ormase itr%o po1este
#acrimo+ea.
Icepu sa se (eru#e&e +eericu# 0ia#' iar !a"#e"'
cu (ureri (e co#oaa 1erte/ra#a (upa ce statuse
at*t (e icor(ata timp (e o ora' se i(eparta
puti (e Matt. A1ea 0uricaturi itr%u picior si%si
(a(u seama ca%i amortise.
Ner1ii ii erau itisi #a #imita. Cauta u su/iect'
(ori( sa se imp#ice i co1ersatie. Cea#a#ta
1ariata ar 0i 0ost sa se cu#ce cu totii' ceea ce %o
teta (e#oc.
4 Nu%mi 1ie sa cre( ca u ti%am o0erit imic'
spuse ea' amiti(u%si (itr%o (ata. Bei ce1a'
Li#ah, U ceai 0ier/ite,
Aproape ca%si tr*ti m*a peste +ura. Ce
spuea, !a/ar %a1ea (aca i /ucataria #ui Matt
se +asea sau u ceai. Pro/a/i# ca u. Nu era
/autura pre0erata a /ar/ati#or ecasatoriti.
Matt isi arcui o spr*ceaa spre ea.
4 Nu' mu#tumesc' (ra+a mea' raspuse Li#ah'
spre usurarea #ui !a"#e". E cam t*r&iu petru
mie. La 1*rsta mea' ma cu#c cu +aii#e si ma
sco# cu cocosii' ite#e+i. I p#us' sut si+ura ca ati
(ori sa stati c*t1a timp si+uri. Nu%s at*t (e
/atr*a ic*t sa 0i uitat ce iseama sa 0ii
proaspat casatorit! icheie ea' cu o #umiita
1ese#a scapar*(u%i i ochii a#/astri spa#aciti.
!a"#e" simti u 0u#+er 0ier/ite stra/at*(%o pri
toata 0iita. !a#a# usurare!
5ura o pri1ire spre Matt. Se uita #a ea cu u
iteres ites. Ce i%o 0i trecut pri mite, Starea
(e spirit (itre ei era at*t (e icor(ata' iar Matt
se comportase eo/isuit (e serios' i aproape
tot timpu# serii.
Nu apucasera sa%si termie cu a(e1arat (iscutia
(e s*m/ata seara. Matt p#ecase. Nu era si+ura (e
ce' (aca era suparat sau (aca pur si simp#u u%i
pasa. Nimic (i comportametu# #ui (e asta%seara
u%i (a(use 1reu i(iciu.
4 Iti pre+atesc patu#' /uico' se o0eri e#.
!a"#e" stise te#e1i&oru#' apoi o a2uta pe Li#ah sa
se ri(ice. Batr*a itra i /aie ca sa se schim/e
i camasa (e oapte' i timp ce Matt iti(ea
asterutu# pe caapea. Li#ah re1ei im/racata
itr%o camasa (e oapte cu +u#er ia#t' (e cu#oare
ro& 1ie' cu paru# carut pus pe /i+u(iuri si
ica#tata i papuci.
!a"#e" o/ser1a ce atetie ta(ra ii acor(a Matt
/atr*ei sa#e /uici' cum o #ua (e /rat si o a2uta
sa mear+a spre caapea. Cum ii (epuse u sarut
usor pe o/ra&u# &/*rcit.
Dupa (e Li#ah se ista#a' !a"#e" itra si ea i
/aie. Isi a(usese cu ea (eceta camasa a#/a (e
oapte. Si%o trase peste cap si se pri1i i o+#i(a.
A1ea o/ra2ii im/u2orati si ochii stra#ucitori. Parea
sa ai/a 0e/ra' (ar stia a(e1aru# 4 era er1oasa'
surescitata.
Excitata.
/ementa, a(au+a ea' pe u to critic.
C*( iesi' i ho# era itueric. U s0orait usor o
auta ca Li#ah a(ormise (e2a. Usa spre (ormitor
era ica(rata (e o #umia s#a/a.
6 (eschise. Matt statea i capu# oase#or' citi( i
pat u roma (e /u&uar' +ros. Ea era o/se(ata
umai #a +*(u# se a se cu#ca i ace#asi pat cu e#'
iar #ui ii ar(ea (e citit romae! Se simtea ca o
i(ioata 4 petru ca%i pasa' petru ca era
(e&ama+ita. Era o e/uie 4 hotar*se sa treaca
peste pro/#ema cu Matt' iar acum se 0ram*ta
0ii(ca e# u%i arata ici ce# mai mic iteres.
4 >rei sa%ti pu (esteptatoru#, se iteresa Matt'
ri(ic*( pri1irea c*( !a"#e" ichise usa icet si
itra i camera. Puse cartea pe optiera.
4 Te ro+. Mu#tumesc. Nu mi%a trecut pri mite sa
mi%# a(uc pe a# meu. Tre/uie sa ma tre&esc #a
sapte.
E&ita' i (reptu# usii. Patu# parea mai mic. Se
comprimase, Cum ar 0i putut icapea i patu#
ace#a' re&ist*( p*a (imieata 0ara a%# ati+e pe
Matt macar it*mp#ator,
C*te1a secu(e u se au&i (ec*t ticaitu# ceasu#ui.
Matt potri1i (esteptatoru#' apoi se re&ema #a #oc.
!a"#e" o/ser1a ca romau# (i poa#a #ui era u
thri##er (e spioa2. Aruca o pri1ire pri camera.
Era u spatiu 0uctioa#' mascu#i. 6 camera (e
/ar/at. Patu# a1ea o ta/#ie simp#a si p#apuma
/#eumari' +roasa. Pe pereti u era a+atat imic.
Dar' cum1a' parea totusi atra+atoare. Cotiea
mirosu# #ui Matt' ampreta #ui Matt.
Si' ce# mai rau (i toate' i# cotiea pe Matt.
4 !a"#e",
Itoarse smucit capu#' (i ou' spre e#.
4 Mmm,
4 >ii #a cu#care,
!a"#e" isi roase /u&e#e.
4 aa' (a.
Si pori icet i 2uru# patu#ui.
Matt ii urmarea 0iecare pas. Luase pe ea o
camasa (e oapte simp#a si a#/a' (ar care u
a1ea imic eutru 4 c*( era pe trupu# #ui !a"#e".
Reusea totusi sa%i (isti+a 0orme#e s*i#or'
a(*citura (i ta#ie' rotu2imi#e /#*(e a#e
so#(uri#or. Partia# (i cau&a 0e#u#ui cum i se (rapa
pe corp materia#u# su/tire' partia# cu a2utoru#
amitirii. Acum' cuostea trupu# #ui !a"#e" #a 0e#
(e /ie ca pe a# sau propriu. 5iecare particica (i
e# i se itiparise i creier.
Stia c*t (e tare i# ispitea, I(i0eret ce purta pe
ea,
Toata seara' st*( at*t (e aproape (e !a"#e"'
0usese o tortura. Cu ea' ha/ar %a1ea i ce
situatie se a0#a. S*m/ata' c*( iesise (i
apartametu# ei' se #asase +u1erat (e m*(rie.
Nu a0#ase ce ite#e+ea pri ecesitatea uui
ra+a&.
!a"#e" se ase&a usure# pe mar+iea patu#ui. Matt
/aui ca era icor(ata ca u arc. Si e# era #a 0e#.
4 E% re+u#a' !a"#e"' spuse e# icet. Nu musc' sa
stii.
Ditr%o (ata' simti ca u mai suporta ici u
miut tesiuea (itre ei. 6 risipi i si+uru# mo(
#a care se pricepea 4 cu o iroie.
4 A(ica' u musc... (aca u 1rei.
Ii a(resa &*m/etu# pe care si%# cosi(era ce# mai
se(ucator.
4 Matt! exc#ama ea' p#esi(u%# pe /rat.
6 apuca (e m*a.
4 Ce Matt, itre/a e#' cu +#as ra+usit. !ai(e'
!a"#e"' 1or/este%mi.
N%o mai tachia.
!a"#e" i+hiti i sec. 6chii ii 0u#+erau i toate
parti#e.
4 Ce 1rei sa spu, i# itre/a' su0ocata.
Matt u a1u e1oie sa se +*(easca prea mu#t.
U si+ur #ucru ii trecea pri mite.
4 >reau sa%mi spui #a ce te%ai re0erit c*( ai spus
ca 1rei u ra+a&.
!a"#e" u 1or/i ime(iat' asa ca Matt 0acu #ucru#
pe care%# (orise toata seara. 6 saruta 4 +i+as'
(e#icat. Totu#' #a sarutu# ace#a' parea at*t (e
(esa1*rsit 4 mirosu# ei' +ustu#' reactia. Erau
0ami#iare si 0iresti. Si totusi' ce1a u se potri1ea.
C*( puse capat sarutarii si o pri1i' stiu ca 0acuse
o +resea#a.
Se a0#au i (ormitoru# #ui' i patu# #ui' si u#timu#
#ucru pe care ar 0i tre/uit sa%# 0aca i ace#
momet era s%o o/#i+e i 1reu 0e#. A(ica tocmai
ceea ce se pre+atise sa 0aca. 5usese +ata sa
pro0ite (e situatie.
Poate ca itr%a(e1ar a1eau e1oie (e u ra+a&' #a
urma urmei. Se 1e(ea c#ar ca a1ea miti#e
&apacite comp#et i ceea ce o pri1ea. Nu mai era
m*(ru (e 0e#u# cum se purta.
4 Iarta%ma. Nu tre/uia sa 0ac asta.
4 Ce... ce 1rei sa spui, paru ea e(umerita.
4 Nici eu u stiu ce 1reau sa spu' recuoscu
Matt. !a"#e"' c*( sut cu tie' u mai stiu care
e susu# si care 2osu#. >reau sa 0ac (ra+oste cu
tie' (ar ha/ar %am ce e itre oi.
4 Cre( ca ici eu u mai (eose/esc e+ru# (e a#/.
Ceea ce stia' 0ara um/ra (e i(oia#a' era ca i#
iu/ea 4 (ar u i%o putea spue. N%ar 0i reusit
(ec*t sa%# 0aca sa se simta mi&era/i#' petru ca e#
u%i putea (ec#ara ace#asi #ucru.
4 Sexu# e cau&a' asa%i, 5ace ca totu# sa para at*t
(e... comp#ex.
4 Si cum ram*e, cotiua e#. Spueai ca ai
e1oie (e u ra+a&. Asta ce iseama,
4 Nu stiu' marturisi !a"#e".
Cate+oric' era /#estemata. Si+uru# /ar/at (e pe
p#aeta care ar 0i 0ost parteeru# ei (e 1iata
per0ect 4 prieteu# si amatu# #a u #oc 4 %o
(orea i ace#asi 0e# i care i# (orea ea pe e#. I
0e#u# eroi#or (i /asme' care traiesc 0ericiti p*a
#a a(*ci /atr*eti.
Cu c*te1a secu(e i urma' 0usesera #a u pas (e
a 0ace (ra+oste. Era aproape si+ura ca u #%ar 0i
re0u&at 4 capu# ei i%ar 0i spus u' (ar trupu# ur#a ca
(a. Isa u cota' 0ii(ca Matt era ce# care se
retrasese. E1i(et' isi (a(ea si e# seama ca
umai atractia 0i&ica u era (e a2us petru a
metie o re#atie itre ei. Si u simtea petru ea
imic mai mu#t (ec*t atractie.
4 Poate ca (e 0apt tre/uie sa hotar*m sa 0im
(oar...
!a"#e" se chiui sa proute cu1*tu#.
4 ...prietei' reusi ea i s0*rsit.
Bauia ca se comporta itr%u mo( i+ro&itor (e
matur. Putea s%o 0aca' u, Era mai /ie asa.
4 Cre&i ca am 0i i stare,
Isi tiu respiratia' astept*(u%i raspusu#.
4 Prietei' repeta Matt pri1i(%o #u+' i timp ce
0ram*ta i(eea i mite. Era o perspecti1a
(eprimata. !o(oroc%troc' (i amati'
a2usesera doar prieteni. Ii trecu pri +*( ca'
(aca (i capu# #ocu#ui %ar 0i a1ut u asemeea
or+o#iu' saptam*a trecuta i #%ar 0i (e&um0#at
oricum' aproape si+ur.
4 Ma ro+' am 0ost prietei tot timpu#' u%i asa'
!a"#e", icerca e# sa para (e&i1o#t.
4 Cre(... cre( ca (a.
I camera se #asa /rusc tacerea. !a"#e" isi 0acu
(e #ucru' ara2*(u%se i asterut.
Matt icerca sa mai +aseasca ce1a (e spus' (ar
u reusea. Poate ca ici u mai ramasese imic
(e spus itre ei.
4 Esti +ata' pot sa sti+ #umia, itre/a e#'
po#iticos.
4 Si+ur' raspuse icet !a"#e".
Se 0acu itueric. Matt isi spuea ca tre/uia sa 0ie
0ericit. Totu# era asa cum ii p#acea #ui. !a"#e" u
se a+ata (e e# ca u scai' u 1eea cu pretetii.
Si%atuci' (e ce ai/a isi (orea s%o 0i 0acut,
Capito#u# 7K
A (oua &i (imieata' c*( iesi (i /aie' im/racata
si ara2ata' !a"#e" o +asi pe Li#ah ase&ata pe
mar+iea caape#ei' /*( u pahar cu suc (e
portoca#e. 5acuse e0orturi sup#imetare cu
machia2u#' petru a%si ascu(e cearcae#e (e su/
ochi.
4 Bua (imieata' (ra+a mea' o it*mpia 1ese#a
/atr*a.
4 Bua (imieata.
Pra(a uui impu#s' o saruta pe o/ra&. Era prea
cru( ca%# iu/ea u umai pe Matt' ci si 0ami#ia #ui.
Ar 0i a1ut o s#a/a coso#are' (aca putea macar
sa%si ima+ie&e ca scapa (e iste socri esu0eriti.
4 Ce &ici (e%u mic (e2u, propuse ea'
impu*(u%si u aer 1ese#.
Li#ah o urma i /ucatarie. Se o0eri s%o a2ute' (ar
!a"#e" isista sa se ase&e #a masa.
4 Asa' ia sa 1e(em' icepu ea' (eschi&*(
0ri+i(eru# #ui Matt. Nu se astepta sa +aseasca
mare #ucru si 0u surprisa sa 1a(a ca era /ie
apro1i&ioat. E1i(et' Matt 0acuse cumparaturi'
(e c*( se itorsesera (i !a)aii.
Scoase oua#e si suca' itre/*(u%se cum a1ea
sa poata pre+ati micu# (e2u 0ara a 0i e1i(et ca
tre/uia sa caute ti+ai#e si (i1erse#e ustesi#e. Ar 0i
tre/uit sa stie si u(e isi tiea Matt ca0eaua 4
(aca #ocuia aco#o. Pri1i pri /ucatarie' cam
e#iistita.
Matt itra.
4 Matt! exc#ama ea' usurata. Tocmai ma
pre+ateam sa 0ac micu# (e2u.
4 Bua (imieata' sa#uta Matt' sei. Ce%ar 0i sa
ma #asi pe mie, o scoase e# (i icurcatura. Stai
2os' iu/ito.
Ii (epuse u sarut 0ier/ite pe +ura. C*( o
e#i/era' ii mai sustiu pri1irea o 0ractiue (e
secu(a' iaite (e a se apuca (e #ucru.
!a"#e" statu u momet pe #oc' cu o/ra2ii ca#&i si
trupu# si mai ca#(. Nu #%ar 0i umit tocmai u sarut
ca itre prieteni. Era prea ites' puti prea
staruitor' chiar si petru u sarut umai pe /u&e.
Se pre+ace' isi reamiti ea.
Ase&*(u%se' i# pri1i' o/ser1*( ca a1ea paru#
ica ume(. 5acuse u (us si #uase pe e# o
pereche (e pata#oi scurti (e (oc. A1ea
picioare#e (escu#te.
Arata teri/i# (e sex". Iima ei tresarea i piept
(oar pri1i(u%#.
Cu miscari repe&i si 0#uete' Matt scoase o cutie
(e ca0ea (itr%u (u#ap si puse 0i#tru# i 0uctiue.
Apoi' #ua o ti+aie' i care icepu sa 0ri+a 0e#ii (e
suca' pe c*( spar+ea oua#e (easupra uei a#te
ti+ai. Li#ah' i aceeasi camasa (e oapte 1eche'
cu +u#er ia#t' pe care o #uase #a cu#care' si paru#
tot pe /i+u(iuri' icepu sa co1erse&e cu !a"#e".
4 P#eci #a ser1iciu i (imieata asta' (ra+a mea,
4 As 1rea sa pot ram*e petru a%ti ura (rum
/u' ii raspuse !a"#e". Dar tocmai am a1ut o
saptam*a (e coce(iu si sut asteptata #a /irou.
4 Si+ur' (ra+a mea' ite#e+. Norocu# meu ca
pro+ramu# (e a&i a# #ui Matt e mai 0#exi/i#.
C*( ca0eaua 0u +ata' Matt a(use #a masa (oua
cesti a/uri(e' pu*( ua i 0ata #ui Li#ah si pe
cea#a#ta i (reptu# #ui !a"#e". Re1ei cu o
&aharita si #i+urite' apoi isi #ua si caa #ui.
!a"#e" isi i(u#ci ca0eaua (upa +ustu# sau' apoi
sor/i o i+hititura' esi+ura. Toata scea era at*t
(e casica si 0ami#iara' cu Matt si /uica #ui #a
masa (i /ucatarie. Numai ea u%si a1ea #ocu#
aco#o.
I c*te1a miute' Matt puse i 0ata #or 0ar0urii#e
p#ie cu 2umari (e oua' suca si p*ie pra2ita.
!a"#e" se stra(uia sa u se uite #u+ #a pieptu# #ui
0ermecator (e #at' i timp ce #ua prima
im/ucatura (e 2umari. Erau (e#icioase' ceea ce' i
chip ciu(at' o 0acea sa%i 1ia sa p#*+a.
)l iubea, ii iubea +amilia, iar el mai stia si sa
gateasca. P,na si ca+eaua o +acea buna.
)ar in materie de amor...
I&+oi +*(u#.
Li#ah 1or/ea cu Matt' iar !a"#e" c#ipi (i ochi'
chiui(u%se sa se cocetre&e asupra cu1ite#or
/atr*ei.
4 Icerc sa u #e (au s0aturi uor tieri ca 1oi'
acum ca ati crescut' spuea Li#ah cu serio&itate'
p#im/*(u%si ochii a#/astri itre !a"#e" si Matt.
Dar' iaite (e a p#eca' 1reau sa 1a spu u
#ucru. Iieti mite ca imic u cotea&a mai mu#t
(ec*t (ra+ostea (itre 1oi. I(i0eret pri ce
eca&uri treceti i 1iata' iu/irea o 1eti a1ea
itot(eaua' iar ea 1a 1a a2uta s%o scoateti #a
capat. >a mai amititi 2uramite#e uptia#e,
!a"#e" se icor(a.
4 BLa 1reme (e /oa#a si (e saatate' /o+ati si
saraci (eopotri1aB' cotiua Li#ahC isi #asa o m*a
peste a #ui Matt. E(+ar si cu mie am 0ost
itot(eaua at*t (e 0ericiti si icio(ata %am a1ut
u cet i /u&uar. Ne iu/eam cu trup si su0#et.
*u trup si su+let. Cu1ite#e ei o (ureau pe !a"#e".
Isi simtea autocotro#u# tot mai 0ra+i# cu 0iecare
miut.
Li#ah u termiase. Str*se m*a #ui Matt.
4 Iar mai t*r&iu' (upa ce E(+ar a murit si 1oi'
copiii' 1%ati mutat #a mie' am 0ost 0ericiti toti trei
4 (esi 1oi 1a pier(userati paritii. Asta' 0ii(ca i
casa oastra exista iu/ire. Eu 1a iu/eam' pe tie
si pe Beth' iar 1oi ma iu/eati pe mie. Numai
at*ta am 1rut sa 1a spu' isi retrase ea m*a'
sor/i( (i ca0ea.
4 E miuat' spuse icet !a"#e"' (itr%o (ata
cuprisa (e emotie. Si ea dorea o asemenea
iubire. 6are a1ea s%o +aseasca 1reo(ata,
Matt o pri1i' o/ser1*(u%i #ucirea ume(a a ochi#or
1er&i. Se +*(i #a isistete#e ei cum ca era
/#estemata' ca iu/irea si casicia u erau petru
ea. Dar se 1e(ea #impe(e ca 1or/e#e /atr*ei o
miscasera a(*c.
Poate ca' (e 0apt' !a"#e" isi (orea iu/irea si
casicia 4 toate #ucruri#e 0rumoase (i po1esti. Nu
cum1a ii era (oar teama, Nu cum1a se 0o#osea
(e ace# presupus /#estem ca (e o scu&a,
Se icruta' pri1i(%o atet.
4 E timpu# sa p#ec' spuse ea pe easteptate. Am...
Am uitat ca i (imieata asta a1eam o aumita
trea/a #a /irou.
Isi impise scauu# iapoi si se ri(ica. Dupa ce%i
(a(u /atr*ei u sarut' #u*(u%si poseta' pori
spre usa.
Matt 1ei (upa ea.
4 Iti mu#tumesc petru... aseara' cu Li#ah' cu
toate pro/#eme#e' spuse e# icet. Nu asta ar 0i
1rut sa%i spua' (ar a#tce1a u reusea sa%i treaca
pri mite.
4 N%ai (e ce' spuse !a"#e"' e1it*(u%i ochii. Re1i
(upa%amia&a' ca sa%mi iau #ucruri#e.
4 Eu am o it*#ire cu u su/cotractor' pe ou#
meu satier' #a ora patru. Dar 1oi icerca sa 0iu
aici c*( iti termii tu pro+ramu#.
4 Pot sa%ti #as cheia pe masa' rep#ica !a"#e". Nu%ti
crea comp#icatii' umai ca sa a2u+i.
5acea ca totu# sa 0ie a# (racu#ui (e simp#u. 5ara
ici o comp#icatie.
>oia s%o opreasca' (ar era prea e(umerit (e
motivul petru care 1oia s%o opreasca' asa ca u
reusi sa scoata o 1or/a. I c#ipa urmatoare'
!a"#e" p#ecase.
!a"#e" isi i(esa cosmetica#e#e i mica +eata pe
care o a(usese i /aia #ui Matt. Se +ra/ea'
hotar*ta sa termie iaite (e sosirea #ui acasa.
Nu 1oia sa%# it*#easca. P#ecase (e #a /irou mai
(e1reme' tocmai petru a u 0i e1oita sa se
1a(a cu e#.
Apoi' isi +asi camasa (e oapte si haie#e (i
a2u. Le #asase impaturite cu +ri2a' pe u scau
(i (ormitoru# #ui Matt.
Ramase pe #oc' pri1i( patu#. I oaptea trecuta i#
impartisera itre ei' (ar #a 0e# (e /ie puteau sa
se 0i a0#at i +a#axii (i0erite.
Re&em*(u%se (e tocu# usii' se #asa i 1oia uui
momet (e amaraciue (ureroasa. Cum isi
putuse ichipui ca s%ar 0i i(ra+ostit (e ea, Era
u om epasator si sporti1. Ea isi p#ai0ica 0iecare
pas i 1iata. Matt ii amitise (e atractia
cotrarii#or 4 a(ica si+uru# #ucru care%i uea cu
a(e1arat. 6 atractie. Cuoscuse #imite#e re#atiei
i care itra (ar' u(e1a pe parcurs' uitase (e
e#e.
I ici u ca& %a1ea sa%si permita sa #e mai uite.
4 Ce%ti mai 0ace e1asta, itre/a i aceeasi (upa%
amia&a Tomm" Richar(so' ista#atoru# ce# che#'
pe satieru# uei 1i#e (e coma(a u(e Matt
tocmai 1*r*se h*r#etu# i pam*t.
Se it*#isera petru a re1e(ea proiectu#
ista#atii#or. P#au# casei era 2a#oat' iar
ista#atoru# se pre+atea sa a(uca te1i#e' a (oua
&i.
4 Exce#et! raspuse exu/erat Matt.
Nu%# (era2a ca at*tia oamei pareau sa 0i 1a&ut
emisiuea (e te#e1i&iue cu e# si !a"#e". Ii
p#acea. I# ic*ta sa 0ie Bsotu#B ei.
Ii p#acuse sa se tre&easca (i som cu ea a#aturi'
sa%si /ea cu ea ca0eaua (e (imieata' sa%i
pre+ateasca micu# (e2u. Totu# ii p#acea i re#atia
#or.
Numai ca acum' totu# se s0*rsise.
4 Nu peste mu#t' 1ei costrui o casa (itr%asta si
petru 1oi' cometa Richar(so. >eti a1ea e1oie
(e #oc' petru at*tia copii... aruca e#' i timp ce
mer+ea i 2uru# perimetru#ui 2a#oat' cu p#auri#e
arhitectura#e itr%o m*a.
4 !mm...
Matt isi ima+ia copiii pe care i%ar 0i a1ut cu
!a"#e". Baietei &/ur(a#ici ca e#' 0etite
meticu#oase ca ea. Nu%si putu stap*i u &*m/et.
Apoi' isi reamiti ca asa ce1a %a1ea sa se
it*mp#e. Pretisa #or casicie #uase s0*rsit.
Cu at*t mai /ie. Nu era +ata petru isuratoare
si 0ami#ie. 5irma #ui ica u era (estu# (e so#i(a.
Se +*(ea #a tot ceea ce%i spusese Li#ah i
(imieata aceea. A1usese o copi#arie 0ericita'
(esi u statusera icio(ata /ie cu /aii. Nu
securitatea 0iaciara era aceea care a(ucea
0ericirea uei 0ami#ii.
Se icruta. Cum (e uitase tocmai acest #ucru,
Se ascu(ea (upa e1oia (e si+urata materia#a'
#a 0e# cum se ascu(ea si !a"#e" (upa ace#
/#estem a# ei,
Isa chiar se ascundea (upa /#estem, Ditr%o
(ata' stiu ca tre/uia sa a0#e.
4 Tomm"' am o trea/a! ii stri+a e# ista#atoru#ui.
Richar(so i# pri1i mirat. Apoi' (a(u (i cap'
ite#epteste.
4 Proaspat casatoriti... cometa e#' 0ac*(u%i
sem sa p#ece. 5u+i acasa #a e1estica. Amoru#
(e (up%amia&a.
Ii 0acu cu ochiu#.
4 Ite#e+e tata.
Si re1ei cu pri1irea #a p#auri.
Matt pori ca 1*tu#' cu camioeta' spre casa. Ii
(a(use #ui !a"#e" o cheie' (ar ea u a1ea cum sa
0i iesit (e2a (e #a ser1iciu. Putea a2u+e iaitea
ei.
6 +asi (e2a aco#o. Masia ei era i parcare. Iima
icepu sa%i pa#pite i piept. Itra i apartamet
cu cheia #ui' /*2/*i( sa (escuie' (e at*ta +ra/a.
Ner1os' isi #asa simtu# umoru#ui sa%i aute
itrarea.
4 Iu/ito' am sosit! stri+a' cu o sooritate
0a/u#oasa i pra0uita 0ormu#a. Ar 0i 1rut s%o
rosteasca i 0iecare &i. Nu%i pasa (aca o spuea
itr%o cocioa/a sau itr%u pa#at. Nu 1oia (ec*t s%
o spua 4 si u oricui' ci umai #ui !a"#e".
!a"#e" iesi i #i1i+. A1ea i m*a +eata cu care
isi a(usese #ucruri#e' i seara trecuta.
4 Bua' se opri ea i mi2#ocu# camerei.
4 P#eci,
4 Pai' (a' u #ocuiesc aici' ai uitat, Asta era o
po1este pe care am scorit%o petru Li#ah.
>ocea ii era seaca.
4 Nu 1reau sa p#eci.
!a"#e" c#ipi (i ochi.
4 Cum,
4 M%ai au&it' parcurse e# (i c*ti1a pasi spatiu#
care%i mai (espartea. Nu 1reau sa p#eci.
4 Dar trebuie sa p#ec.
6 #ua (e m*a.
4 !a"#e"...
4 Tre/uie sa p#ec' Matt.
I ochii ei sc*teia u amestec (e emotii pe care
u #e putea (esci0ra. !a"#e" isi smu#se m*a.
4 N%o sa am o a1etura cu tie!
4 Cum, Dar ici eu u%mi (oresc a1eturi cu tie!
4 Serios, #ua ea o atitu(ie eicre&atoare. Si%
atucea' ce%ti (oresti,
Matt isi trecu o m*a pri par.
4 Nu stiu. Mai a(ieaori am (escoperit ca sut
i(ra+ostit (e tie! Scu&a%ma ca ica %am pus #a
puct toate (eta#ii#e.
P*a si u 0#uture #%ar 0i putut (o/ori (e pe
picioare. !a/ar %a1usese ca urma sa rosteasca
ace#e cu1ite. Dar erau a(e1arate.
De c*( era i(ra+ostit (e ea, De c*te1a &i#e,
/e ani de zile&
!a"#e" simti ca o #ua cu 0ri+. Chiar ii spusese Matt
ca o iu/ea,
Parca ar 0i stat pe o ca#e 0erata. U mar0ar eorm
se repe&ea spre ea. Daca (a(ea cre&are
cu1ite#or #ui Matt' si u erau a(e1arate' (urerea
ar 0i stri1it%o comp#et. Se rasuci pe ca#c*ie'
ti*(u%si str*s +eata' cu #acrimi (e teama si
sperata ump#*(u%i ochii.
4 Zi ce1a' m*r*i Matt' (i spate#e ei. Zi orice' u
1e&i ca mor aici,
!a"#e" c#ipi rapi( (i ochi' icerc*( sa%si
stap*easca a1a#a #acrimi#or. Se itoarse (i
ou' icet.
4 asta%i uu# (i texte#e ta#e, itre/a ea' cu 1oce
crispataC u%si putea permite sa%# crea(a. Poti
spue c*t 1rei ca ma iu/esti' (ar tot %o sa am o
a1etura cu tie' auta ea.
4 Ii%am spus ca u ma iteresea&a o a1etura'
riposta Matt. >reau sa am o 1iata impreua cu
tie.
Se 0acu #umia. Si+ur stia ce 1oia. >oia ca
pre0acatoria #or sa 0ie a(e1arata. 6 casicie
a(e1arata.
4 >reau iu/ire' casatorie' copii. Toata po1estea.
.oata povestea. !a"#e" isi i+a(ui sa spere' (oar
putite#. Dorea at*t (e mu#t sa%# crea(a.
4 Dar cre(eam ca u 1rei sa te isori. Ce# puti'
u prea cur*(.
Isi musca /u&a.
4 Si u cu mie' a(au+a ea' cu u mic tremur.
4 Cre&usem ca tre/uie sa%mi pu 0irma pe /a&e
so#i(e' iaite (e a ma casatori. Isa +reseam.
Nu era (ec*t o scu&a. Ceea ce a spus Li#ah a&i%
(imieata e a(e1arat. Baii %a(uc 0ericirea.
Se icruta.
4 Dar cum a(ica' u cu tie,
Si iar o apuca (e m*a.
4 Ai spus ca u (oresti comp#icatii...
4 Cre( ca situatia (itre oi a 0ost itot(eaua
comp#icata' u, o cuprise e# (e%a /ie#ea i
/rate. Cre( ca (itot(eaua te%am iu/it. 6ricum'
eu cre(eam ca tu esti cea care u 1oia
comp#icatii. N%am 1rut sa te sperii. Si tocmai asta
e' u, Esti speriata. Stii ca u exista ici u
/#estem' ca esecuri#e i casicie a#e mamei ta#e
u iseama ca tu u poti a1ea o casicie
0ericita. Ii%e (oar puti cam 0rica' at*ta tot.
4 Da' marturisi ea' cu 1oce tremuratoare.
4 Iti mai e 0rica si%acum,
Z+u(uita' (ar (itr%o (ata si+ura' !a"#e" sopti3
4 Nu. Sut... sut i(ra+ostita (e tie.
Se trase mai aproape (e e#' cu o miscare
u(uitoare. Matt o saruta pe +ura' 0ier/ite si
posesi1' ump#*(u%i tot trupu# (e 1a#uri#e uei
(orite 0ericite.
4 C*( e putem casatori, o pri1i e# cu (ra+.
4 Toata #umea cre(e ca e%am casatorit (e2a' ii
amiti !a"#e"' cam ametita.
4 Ne 1om reioi 2uramite#e' hotari e#. >reau sa
ma isor cu tie i 0ata tuturor.
!a"#e" sur*se.
4 Nuta #a /iserica,
N%a1ea ce 0ace 4 o (orea. Biserica' marsu# uptia#
pri aos. Povestea.
Matt o/ser1a ca rotite#e mitii ei se i1*rteau
(e2a' tic#ui( p#auri.
4 Cate+oric' spuse e#. U si+ur #ucru' mai
a(au+a' cu +#as se&ua#.
4 Ce aume, itre/a !a"#e"' 1isatoare.
6 cuprise i /rate.
4 Lua (e miere.
4 Noi am iceput cu s0*rsitu#' mai stii, Am si 0ost
i #ua (e miere.
4 A' u' c#atia e# (i cap. Asta%i o #ua (e miere
care u se 1a termia icio(ata. >a (ura o
1esicie.
!a"#e" tremura (e 0ericire.
4 6 1esicie,
4 6 1esicie.
Si o (use iapoi i (ormitor 4 i (ormitoru# #or 4
petru a%i o0eri pe #oc sa +uste (i ceea ce #e
re&er1a 1esicia.
0 S+,rsit (