Sunteți pe pagina 1din 27

Corpul Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia

Filiala ARGE
PROGRAM PREGTIRE TAGIARI
A!"# $
eme%trul &
Studii de caz la disciplina
Contabilitate
#e'tor (ormator
Con()uni*)dr) +te(an ,unea


Pite ti &-$.
1
tudii de 'az
tudiul de 'az $
Con(orm OMFP .-//0&--1 'ontabilizai operaiile de mai 2o%3
(a) Valoare contabil program informatic la 31 decembrie N 20.000 lei !aloare de in!entar
program informatic la 31 decembrie N 22.000 lei" a#ustri pentru depreciere e$istente din
anul N%1 &.000 lei.
(b) Se 'nregistreaz amortizarea anului N pentru un utila# care a fost cumprat (i pus 'n
func)iune pe data de 10 august anul N" costul fiind 130.000 lei. *tila#ul se amortizeaz
degresi! pe durata de + ani.
(c) V,nzarea (i 'ncasarea de titluri imobilizate ale societ)ii -./- (ac iuni la entit ile
afiliate) la un pre) de !,nzare de 13+.000 lei" comision pltit 12.000 lei. 0itlurile au fost
ac1izi)ionate cu 20.000 lei (i e$ist o a#ustare pentru depreciere constituit din anul precedent
'n sum de 33.000 lei.
(d) Se 'ncaseaz o dob,nd aferent anului precedent pentru un 'mprumut acordat pe termen
lung unei alte societ)i 'n sum de 3&.000 lei.
RE4O#5ARE3
6a7 Valoarea de in!entar este mai mare ca !aloarea contabil" deci a#ustarea pentru depreciere
e$istent se anuleaz prin reluare la !enituri4
&.000 lei &1- 5 89$. &.000 lei
-#ustri pentru
deprecierea imobilizrilor
necorporale
Venituri din a#ustri
pentru deprecierea
imobilizrilor
(b) Amortizarea pentru primul an: 130.000 lei x 20 % x 1,5 x 4 luni : 12 luni = 13.000
lei (activul se amortizeaz ncep!n" cu luna septem#rie$
:9$$ &9$. 13.000 lei
C1eltuieli de e$ploatare pri!ind
amortizarea imobilizrilor
-mortizarea
instala)iilor" mi#loacelor
de transport" animalelor
(i planta)iilor
6'7 V,nzarea titlurilor imobilizate
6'$7 recunoa(terea pre)ului de !,nzare ca !enit4
13+.000
lei
;:$
Debitori diveri
5 8:;$
Venituri din imobilizri
financiare cedate
13+.000
lei
6'&7 scderea din e!iden) a titlurilor la costul lor4
20.000 lei ::;$
Cheltuieli privind
imobilizrile financiare
cedate
5 &:$
Aciuni deinute la entitile
afiliate
20.000 lei
6'.7 'ncasarea titlurilor cedate (i 'nregistrarea comisionului4
123.000
lei
/$&
Conturi curente la bnci
5 ;:$
Debitori diveri
13+.000
lei
12.000 lei :&&
Cheltuieli privind
comisioanele i onorariile
6';7 anularea a#ustrii rmase fr obiect4
2
33.000
lei
&1:$
Ajustri pentru pierderea
de valoare a aciunilor
deinute la entitile
afiliate
5 89:.
Venituri financiare privind
ajustrile pentru pierderea de
valoare a imobilizrilor
financiare
33.000 lei
6d7 6ncasarea dob,nzii aferente anului anterior4
3&.000
lei
/$&$
Conturi curente la
bnci
5
&:8:
Dobnzi aferente mprumuturilor
acordate pe termen lung
3&.000 lei
tudiul de 'az &
Con(orm OMFP .-//0&--1 'ontabilizai operaiile de mai 2o%3
(a) Se plte(te un furnizor de imobilizri 'n condi)iile4 pre) cumprare utila# 1&.+00 lei" la care
s7a aplicat 0V-" 2&8" a!ans ini)ial acordat 2.000 lei plus 0V- 2& 8. Se re)ine a!ansul pltit
(i se plte(te datoria rmas de ac1itat.
(b) 9e 10 august N se ac1izi)ioneaz un utila# la pre)ul de 12.000 lei (pre)ul nu include 0V-)
pus 'n func)iune pe data de 1+ septembrie N" c1eltuielile cu punerea 'n func)iune efectuate de
o alt firm specializat fiind 1.000 lei. Cota 0V- 2& 8.
(c) Se prime(te sub form de dona)ie un utila# a crui !aloare este 13.000 lei
(d) Se 'nregistreaz amortizarea anului N pentru un utila# care a fost cumprat (i pus 'n
func)iune pe data de 10 august anul N" costul fiind 130.000 lei. *tila#ul se amortizeaz
degresi! fr influen)a uzurii morale pe durata de + ani.
(e) Se 'nregistreaz la constructor garan)ia de bun e$ecu)ie re)inut de beneficiar 'n sum de
&.3&0 lei.
RE4O#5ARE3
6a7 9lata furnizorului cu re)inerea a!ansului4
12.:;0 lei ;-;
urnizori de imobilizri
< &.&
Avansuri acordate
pentru imobilizri
corporale
2.000 lei
;;&:
!VA deductibil
&;0 lei
/$&
Conturi curente la
bnci
1+.+00 lei
6b7 <eoarece acti!ul nu este pus 'n func)iune la data ac1izi)iei !a fi e!iden)iat distinct 'n
categoria imobilizrilor corporale 'n curs de e$ecu)ie4
12.000 lei &.$
"mobilizri corporale n
curs de e#ecuie
< ;-;
urnizori de
imobilizri
1&.;;0 lei
2.;;0 lei ;;&:
!VA deductibil
C1eltuielile de punere 'n func)iune reprezint o parte component a costului unei
imobilizri corporale" deci se adaug la !aloarea imobilizrii 'n curs4
1.000 lei &.$
"mobilizri corporale n
curs de e#ecuie
< ;-;
urnizori de
imobilizri
1.2&0 lei
3
2&0 lei ;;&:
!VA deductibil
6'7 9rimirea prin dona)ie4
13.000 lei &$.$
$chipamente
tehnologice %maini&
utilaje i instalaii de
lucru'
< ;8/.
Donaii pentru
investiii
13.000 lei
(d) Amortizarea pentru primul an: 130.000 lei x 20 % x 1,5 x 4 luni : 12 luni = 13.000 lei:
:9$$ &9$. 13.000 lei
C1eltuieli de e$ploatare pri!ind
amortizarea imobilizrilor
-mortizarea
instala)iilor" mi#loacelor
de transport" animalelor
(i planta)iilor
6e7 6nregistrarea garan)iei de bun e$ecu)ie re)inut de beneficiar4
&.3&0 lei &:89
Alte creane imobilizate
5 ;$$$
Clieni
&.3&0 lei

tudiul de 'az .
Con(orm OMFP .-//0&--1 'ontabilizai operaiile de mai 2o%3
(a) 9rimirea 'n concesiune a unei pduri care apar)ine domeniului public al statului" 'n
condi)iile4 durata concesiunii este de &0 ani" 'ncep,nd cu 01.01.N" !aloarea total a
concesiunii de 3.;&0.000 lei" cu o rede!en) lunar de ;.000 lei" pltibil pe data de 1+ ale
lunii urmtoare celei 'n care se datoreaz.
(b) Studii topografice 'n sum de 3.000 lei" efectuate anterior ac1izi)iei dreptului de e$plorare
a unui perimetru minier .
(c) V,nzarea unui program informatic la pre) de !,nzare 1+0.000 lei e$clusi! 0V- 2& 8.
Costul programului informatic a fost 120.000 lei" amortizarea cumulat p,n la data !,nzrii
&+.000 lei.
(d) Se 'nregistreaz dob,nda anual de 'ncasat aferent 'mprumuturilor pe termen lung
acordate unei alte societ)i 'n sum de &+.000 lei.
(e) Se 'ncaseaz o dob,nd aferent anului precedent pentru un 'mprumut acordat pe termen
lung unei alte societ)i 'n sum de 3&.000 lei.
RE4O#5ARE3
6a7 Concesiunea primit se reflect ca imobilizri necorporale deoarece contractul de
concesiune pre!ede o durat (&0 de ani) (i o !aloare determinat de concesiune (3.;&0.000
lei).
=dat cu semnarea contractului se recunoa(te acti!ul necorporal pentru !aloarea total a
concesiunii primite4
3.;&0.000 lei &-/ 5 $:8 3.;&0.000 lei
Concesiuni" bre!ete"
licen)e" mrci comerciale"
drepturi (i acti!e similare
-lte 'mprumuturi (i
datorii asimilate
4
(i concomitent4
<ebit ;03; >unuri publice primite 'n administrare " concesiune (i cu c1irie 3.;&0.000
lei)
(b) %u se inclu" n costul activului necorporal c&eltuielile cu stu"iile topo'ra(ice,
e(ectuate anterior o#)inerii "reptului le'al "e explorare.
:$; 5 ;-$ 3.000 lei
C1eltuieli cu studiile (i cercetrile /urnizori
6'7 V,nzarea programului informatic" neamortizat integral4
6'$7 9re)ul de !,nzare4
1;3.000 lei ;:$ 5 8/9. 1+0.000 lei
<ebitori di!er(i Venituri din
!,nzarea acti!elor (i
alte opera)ii de
capital
;;&8 33.000 lei
0V- colectat
6'&7 Scoaterea din e!iden) a programului informatic" neamortizat integral4
&+.000 lei &9-9 5 &-9 120.000 lei
-mortizarea altor
imobilizri necorporale
-lte imobilizri
necorporale
2+.000 lei :/9.
C1eltuieli pri!ind acti!ele
cedate (i alte opera)ii de
capital
6d7 <ob,nda anual de 'ncasat4
&+.000 lei &:8:
Dobnda aferent
mprumuturilor acordate pe
termen lung
5 8:.
Venituri din creane
imobilizate
&+.000 lei
6e7 6ncasarea dob,nzii aferente anului anterior4
3&.000
lei
/$&$
Conturi curente la
bnci
5
&:8:
Dobnzi aferente mprumuturilor
acordate pe termen lung
3&.000 lei
tudiul de 'az ;
Con(orm OMFP .-//0&--1 'ontabilizai operaiile de mai 2o% e(e'tuate de
A#FA3
(a) -pro!izionarea cu materii prime 20 buc ? 300 lei@buc pre) de cumprare (i c1eltuieli de
transport 1.000 lei. Cota 0V- 2& 8. 0V- nu poate fi recuperat de la autoritatea fiscal.
(b) Se ac1izi)ioneaz 2.000 de pungi cu scop de re!,nzare la pre)ul de 1"+ lei pe pung"
ecota$a 0"1 lei pe pung" 0V- 2& 8.
(c) Se lic1ideaz un depozit constituit 'n !aloare de ;00 euro4 curs !alutar la data lic1idrii
&"1220 lei@euro" !aloarea contabil a depozitului 'n lei 3.200 lei.
(d) Se ac1izi)ioneaz prin intermediul unei bnci &.000 ac)iuni necotate >A0- la pre)ul de &
lei pe ac)iune" comisioanele suportate fiind 300 lei. 9lata se face prin contul bancar. /irma
5
inten)ioneaz s de)in aceste ac)iuni 'n !ederea realizrii unui profit pe termen scurt (i le
clasific 'n categoria ac)iunilor de)inute la entit)ile afiliate.
(e) Se acord pe data de 23.12.N un a!ans unui salariat 'n !ederea unei deplasri 'n )ar 'n
sum de 3.000 lei. -!ansul nu a fost decontat p,n la sf,r(itul anului.
(f) Se acord de Crciun 100 tic1ete cadou salaria)ilor a c,te +0 lei fiecare (se 'nregistreaz
acordarea).
Rezol*are3
6a$7 V,nzarea mrfurilor4
&.:30 lei ;$$$
Clieni
5 8-8
Venituri din
vnzarea
mrfurilor
&.000 lei
;;&8
!VA colectat
:30 lei
6a&7 6ncasarea contra!alorii mrfurilor4
0ic1ete 5 2+0 tic1ete $ : lei@tic1et 5 2.1;0 lei
Numerar 5 &.:30 lei 7 2.2+0 lei 5 2.2;0 lei
2.2+0 lei /.&9
Alte valori
5 ;$$$
Clieni
&.:30 lei
2.210 lei /.$$
Casa n lei
6b7 <istribuirea biletelor de tratament4
9arte suportat de salaria)i 5 20 8 $ 20.000 lei 5 1&.000 lei
9arte suportat de entitate 5 30 8 $ 20.000 lei 5 3.000 lei
3.000 lei :;/9 5 /.&& 20.000 lei
Alte cheltuieli privind
asigurrile i protecia
social
(ilete de tratament
i odihn
1&.000 lei ;&9&
Alte creane n legtur
cu personalul
6'7 -c1izi)ia obliga)iunilor4
10.000 lei /-: 5 ;:$)IF 11.000 lei
)bligaiuni Debitori diveri
1.000 lei :&&
Cheltuieli privind
comisioanele i onorariile
6d$7 =b)inerea de produse finite la cost produc)ie4 2.000 de pungi $ 1"2 lei@pung 5
2.&00 lei
2.&00 lei .;/
*roduse finite
5 8$$
Venituri aferente
costurilor
stocurilor de
produse
2.&00 lei
6d&7 V,nzarea de produse finite4
9re)ul de !,nzare4 +00 pungi $ 2"1 lei@pung 5 1.0+0 lei
Acota$a datorat bugetului4 +00 pungi $ 0"1 lei@pung 5 +0 lei
0V- colectat 5 2& 8 $ (1.0+0 lei % +0 lei) 5 23& lei
*
1.33& lei ;$$$
Clieni
< 8-$
Venituri din
vnzarea
produselor finite
1.0+0 lei
;;:
Alte impozite& ta#e
i vrsminte
asimilate
+0 lei
;;&8
!VA colectat
23& lei
6d.7 <escrcarea gestiunii pentru costul de produc)ie4 +00 de pungi $ 1"2 lei@pung 5
300 lei4
300 lei 8$$
Venituri aferente
costurilor stocurilor de
produse
5 .;/
*roduse finite
300 lei
6e$7 -cordarea a!ansului de trezorerie4
1.000 lei /;& 5 /.$$ 1.000 lei
Avansuri de trezorerie Casa n lei
6e&7 .a sf,r(itul anului" suma reflectat 'n contul +&2 este !irat 'n contul &314
1.000 lei ;:$ 5 /;& 1.000 lei
Debitori diveri Avansuri de
trezorerie
6($7 <esc1iderea acrediti!ului4 ;00 euro $ &"2&31 lei@euro 5 3.3:&"&; lei
3.3:&"&; lei /9$ 5 /$&; 3.3:&"&; lei
Viramente interne Conturi la bnci n
valut
Bi4
3.3:&"&; lei /;$& 5 /9$ 3.3:&"&; lei
Acreditive n valut Viramente interne
tudiul de 'az /
Con(orm OMFP .-//0&--1 'ontabilizai operaiile de mai 2o% e(e'tuate de
A#FA3
(a) Se !,nd mrfuri la pre)ul de !,nzare &.000 lei" 0V- 2& 8" contra!aloarea mrfurilor fiind
'ncasat par)ial cu tic1ete de mas (2+0 tic1ete $ : lei@tic1et) (i par)ial 'n numerar.
(b) Se distribuie bilete de tratament 'n !aloare de 20.000 lei" partea suportat de salaria)i 20
8" restul de entitate (se 'nregistreaz distribuirea).
(c) Se ac1izi)ioneaz la data de obliga)iuni municipale cotate" 'n !aloare de 10.000 lei
(obliga)iunile sunt ac1izi)ionate la !aloarea nominal). <econtarea se face prin contul desc1is
la o SSC/. Comisioanele legate de ac1izi)ie sunt de 1.000 lei. =bliga iunile sunt considerate
in!esti ii financiare pe termen scurt.
(d) Se ob)in din produc)ie proprie 2.000 de pungi la costul de produc)ie 1"2 lei@pung. *lterior
!inde unui client +00 pungi la pre)ul de !,nzare 2"1 lei@pung" plus ecota$a de 0"1 lei pe
pung" 0V- 2& 8.
(e) Se acord pe data de 2; decembrie anul N un a!ans de 1.000 lei administratorului firmei
'n !ederea ac1itrii unor facturi ctre furnizorul de mrfuri. -!ansul nu a fost decontat p,n
la sf,r(itul anului.
+
(f) Se desc1ide un acrediti! pentru plata datoriei fa) de un furnizor e$tern 'n sum de ;00
euro. Cursul de sc1imb este &"2&31 lei@euro.
Rezol*are3
6a$7 V,nzarea mrfurilor4
&.:30 lei ;$$$
Clieni
5 8-8
Venituri din
vnzarea
mrfurilor
&.000 lei
;;&8
!VA colectat
:30 lei
6a&7 6ncasarea contra!alorii mrfurilor4
0ic1ete 5 2+0 tic1ete $ : lei@tic1et 5 2.1;0 lei
Numerar 5 &.:30 lei 7 2.2+0 lei 5 2.2;0 lei
2.2+0 lei /.&9
Alte valori
5 ;$$$
Clieni
&.:30 lei
2.210 lei /.$$
Casa n lei
6b7 <istribuirea biletelor de tratament4
9arte suportat de salaria)i 5 20 8 $ 20.000 lei 5 1&.000 lei
9arte suportat de entitate 5 30 8 $ 20.000 lei 5 3.000 lei
3.000 lei :;/9 5 /.&& 20.000 lei
Alte cheltuieli privind
asigurrile i protecia
social
(ilete de tratament
i odihn
1&.000 lei ;&9&
Alte creane n legtur
cu personalul
6'7 -c1izi)ia obliga)iunilor4
10.000 lei /-: 5 ;:$)IF 11.000 lei
)bligaiuni Debitori diveri
1.000 lei :&&
Cheltuieli privind
comisioanele i onorariile
6d$7 =b)inerea de produse finite la cost produc)ie4 2.000 de pungi $ 1"2 lei@pung 5
2.&00 lei
2.&00 lei .;/
*roduse finite
5 8$$
Venituri aferente
costurilor
stocurilor de
produse
2.&00 lei
6d&7 V,nzarea de produse finite4
9re)ul de !,nzare4 +00 pungi $ 2"1 lei@pung 5 1.0+0 lei
Acota$a datorat bugetului4 +00 pungi $ 0"1 lei@pung 5 +0 lei
0V- colectat 5 2& 8 $ (1.0+0 lei % +0 lei) 5 23& lei
1.33& lei ;$$$
Clieni
< 8-$
Venituri din
vnzarea
produselor finite
1.0+0 lei
,
;;:
Alte impozite& ta#e
i vrsminte
asimilate
+0 lei
;;&8
!VA colectat
23& lei
6d.7 <escrcarea gestiunii pentru costul de produc)ie4 +00 de pungi $ 1"2 lei@pung 5
300 lei4
300 lei 8$$
Venituri aferente
costurilor stocurilor de
produse
5 .;/
*roduse finite
300 lei
6e$7 -cordarea a!ansului de trezorerie4
1.000 lei /;& 5 /.$$ 1.000 lei
Avansuri de trezorerie Casa n lei
6e&7 .a sf,r(itul anului" suma reflectat 'n contul +&2 este !irat 'n contul &314
1.000 lei ;:$ 5 /;& 1.000 lei
Debitori diveri Avansuri de
trezorerie
6($7 <esc1iderea acrediti!ului4 ;00 euro $ &"2&31 lei@euro 5 3.3:&"&; lei
3.3:&"&; lei /9$ 5 /$&; 3.3:&"&; lei
Viramente interne Conturi la bnci n
valut
Bi4
3.3:&"&; lei /;$& 5 /9$ 3.3:&"&; lei
Acreditive n valut Viramente interne
= entitate a emis pe data de 1 septembrie N un 'mprumut obligatar cu urmtoarele
caracteristici4 numr obliga)iuni 1.000 titluri pre) de rambursare 1.+00 lei pe titlu !aloare
nominal 1.000 lei pe titlu pre) de emisiune 1.100 lei pe titlu durata 'mprumutului 10 ani
dob,nda anual 108. 9rimele pri!ind rambursarea 'mprumutului din emisiuni de obliga)iuni
se amortizeaz liniar pe durata 'mprumutului. 6n anul N%1 au loc opera)iile4
(a) Se rscumpr (i anuleaz 200 obliga)iuni" pre) rscumprare 1.320 lei pe titlu
(b) Se rscumpr (i anuleaz 300 obliga)iuni" pre) rscumprare 1.&30 lei pe titlu
(c) Se con!ertesc &00 obliga)iuni 'n 300 ac)iuni" !aloarea nominal a unei ac)iuni fiind de
1.&00 lei pe ac)iune.
e 'ere3 Con(orm OMFP .-//0&--1 'ontabilizai3
6a7Emiterea =mprumutului obli>atar la $ %eptembrie !
6b7Pre'izai 'u 'e *aloare (i>ureaz? =n bilan =mprumutul obli>atar la %(ritul anului !
6b7 R?%'ump?rarea i anularea obli>aiunilor =n anul !@$ =n 'ele dou? 'azuriA
6'7Con*er%ia obli>aiunilor =n a'iuni =n anul !@$
RE4O#5ARE3
6a7 Amiterea 'mprumutului4
Suma de rambursat 5 1.000 obliga)iuni $ 1.+00 lei pre) de rambursare 5 1.+00.000 lei
Suma primit 5 1.000 obliga)iuni $ 1.100 lei pre) de emisiune 5 1.100.000 lei
9rime pri!ind rambursarea obliga)iunilor4 1.+00.000 lei D 1.100.000 lei 5 &00.000 lei
-
B 5 $:$
6mprumuturi din
emisiuni de obliga)iuni
1.+00.000 lei
;:$ 1.100.000 lei
<ebitori di!er(i
$:1 &00.000 lei
9rime pri!ind rambursarea
obliga)iunilor
6b7 -mortizarea primelor 'n anul N de la 1 septembrie N la 31 decembrie N" adic & luni4
400.000 lei : 10 ani x 4 luni : 12 luni = 13.333 lei:
:9:9 5 $:1 13.333 lei
C1eltuieli financiare pri!ind
amortizarea primelor de rambursare a
obliga)iunilor
9rime pri!ind
rambursarea
obliga)iunilor
.a sf,r(itul anului N 'mprumutul obligatar !a figura 'n bilan) cu !aloarea4 1.+00.000 lei D
3;3.332 lei 51.113.333
6'7 Escumprarea obliga)iunilor4
(c1) .scumprarea o#li'a)iunilor la pre)ul "e rscumprare 200 o#li'a)iuni x : 1.*20 lei pe
titlu = 324.000 lei
/-/ 5 /$& 32&.000 lei
=bliga)iuni emise (i rscumprate Conturi curente la bnci
6'&7 -nularea obliga)iunilor emise rscumprate4
/mprumutul "in emisiuni "e o#li'a)iuni se "iminueaz cu numrul "e o#li'a)iuni anulate x
valoarea lor "e nre'istrare ini)ial, a"ic pre)ul "e ram#ursare: 200 o#li'a)iuni x 1.500 lei pe
titlu pre) "e ram#ursare = 300.000 lei
B 5 /-/
=bliga)iuni emise (i
rscumprate
32&.000 lei
300.000
lei
$:$
6mprumuturi din emisiuni de
obliga)iuni
2&.000
lei
::9
-lte c1eltuieli financiare
6d7 Escumprarea obliga)iunilor4
(d1) .scumprarea o#li'a)iunilor la pre)ul "e rscumprare 300 o#li'a)iuni x : 1.430 lei pe
titlu = 42-.000 lei
/-/ 5 /$& &2:.000 lei
=bliga)iuni emise (i rscumprate Conturi curente la bnci
6d&7 -nularea obliga)iunilor emise rscumprate4
6mprumutul din emisiuni de obliga)iuni se diminueaz cu numrul de obliga)iuni anulate $
!aloarea lor de 'nregistrare ini)ial" adic pre)ul de rambursare4 300 obliga)iuni $ 1.+00 lei pe
titlu pre) de rambursare 5 &+0.000 lei
&+0.00
0 lei
$:$ 5 B
6mprumuturi din emisiuni de /-/ &2:.000 lei
10
obliga)iuni
=bliga)iuni emise (i
rscumprate
8:9 21.000 lei
-lte !enituri financiare
tudiul de 'az :
Con(orm OMFP .-//0&--1 'ontabilizai operaiile de mai 2o%3
(a) Corectarea unei erori 'n condi)iile4 'n urma unui control intern desf(urat 'n anul N%1" se
constat c entitatea a 'ncasat contra!aloarea unei facturi reprezent,nd prestare de ser!icii" 'n
sum de 1.&00 lei" fr ca factura respecti! s fie 'nregistrat 'n contabilitate" la momentul
emiterii ei (anul N). 9resupunem c eroarea este considerat semnificati!. Cota de 0V- 2&
8.
(b) -coperirea din capitalul social a unor pierderi din e$erci)iile precedente 'n sum de 1.+30
lei
(c) -mortizarea primelor pri!ind rambursarea obliga)inilor pentru primul an 'n condi)iile4
data emiterii 'mprumutului 1 aprilie N numr obliga)iuni +00 titluri !aloarea nominal a
unei obliga)iuni 1.000 lei pre)ul de emisiune al unei obliga)iuni ;+0 lei pre)ul de rambursare
al unei obliga)iuni 1.1+0 lei durata de rambursare + ani.
RE4O#5ARE3
6a7 Corectarea erorii pentru factura omis4
1.233
lei
;$$$ 5 $$8; 1.&00 lei
Clien)i Eezultatul reportat
pro!enit din corectarea
erorilor contabile
;;&8 333 lei
0V- colectat
(b) Acoperirea "in capitalul social a unor pier"eri "in exerci)iile prece"ente:
$-$& 5 $$8$ 1.+30 lei
Capital subscris !rsat Eezultatul reportat
reprezent,nd profitul
nerepartizat" respecti!
pierderea nerecuperat
6'7 -mortizarea primelor4
Suma de rambursat 5 +00 obliga)iuni $ 1.1+0 lei pre) de rambursare 5 +2+.000 lei
Suma primit 5 +00 obliga)iuni $ ;+0 lei pre) de emisiune 5 &2+.000 lei
9rime pri!ind rambursarea obliga)iunilor4 +2+.000 lei D &2+.000 lei 5 1+0.000 lei
-mortizarea primelor 'n anul N de la 1 aprilie N la 31 decembrie N" adic : luni4
150.000 lei : 5 ani x - luni : 12 luni = 22.500 lei:
:9:9 5 $:1 22.+00 lei
C1eltuieli financiare pri!ind
amortizarea primelor de rambursare a
obliga)iunilor
9rime pri!ind
rambursarea
obliga)iunilor
11
-./- construie(te 'n regie proprie un ec1ipament te1nologic pe care 'l 'ncepe la
01.01 anul N (i 'l finalizeaz anul urmtor.
6n anul N" c1eltuielile 'nregistrate 'n legtur cu construc)ia ec1ipamentului au fost4
materii prime 13.000 lei salarii 12.000 lei amortizri 1+.000 lei c1eltuieli indirecte
repartizate 11.000 lei c1eltuieli generale de administra)ie +.000 lei.
6n anul N%1" c1eltuielile 'nregistrate 'n legtur cu construc)ia ec1ipamentului au fost4
materii prime 1&.000 lei salarii 12.000 lei amortizri 1+.000 lei c1eltuieli indirecte
repartizate 1;.000 lei c1eltuieli generale de administra)ie 3.000 lei. 9entru testarea
func)ionrii corecte a ec1ipamentului s7au 'nregistrat c1eltuieli materiale de 10.000 lei (i
c1eltuieli salariale de &.000 lei. Eecep)ia are lor pe data de 1+ martie N%1.
Ac1ipamentul este amortizat liniar 'n + ani. .a in!entarul anului N%1 se constat c
!aloarea de in!entar este 100.000 lei.
e 'ere3 Con(orm OMFP .-//0&--1 'ontabilizai3
6a7 Re'unoaterea 'o%tului de produ'ie a(erent anului !A
6b7 Re'unoaterea 'o%tului de produ'ie a(erent anului !@$
6'7 Re'unoaterea 'o%turilor de te%tare in'lu%e =n 'o%tul a'ti*ului imobilizat
6d7 Re'epia e'Cipamentului la 'o%t de produ'ie
6e7 Ce =nre>i%trare 'ontabil? %e e(e'tueaz? la in*entarul anului !@$D
RE4O#5ARE3
6a7 Costul de produc)ie anul N5 materii prime 13.000 lei % salarii 12.000 lei %
amortizri 1+.000 lei % c1eltuieli indirecte repartizate 11.000 lei 5 +&.000 lei
<eoarece construc)ia nu e finalizat" se !a recunoa(te o imobilizare 'n curs
+&.000 lei &.$
"mobilizri corporale n
curs de e#ecuie
< 8&&
Venituri din
producia de
imobilizri
corporale
+&.000 lei
6b7 Costul de produc)ie anul N%15 materii prime 1&.000 lei % salarii 12.000 lei %
amortizri 1+.000 lei % c1eltuieli indirecte repartizate 1;.000 lei 5 +:.000 lei
Similar" se !a recunoa(te o imobilizare 'n curs4
+:.000 lei &.$
"mobilizri corporale n
curs de e#ecuie
< 8&&
Venituri din
producia de
imobilizri
corporale
+:.000 lei
6'7 Eecunoa(terea costurilor de testare incluse 'n costul acti!ului imobilizat4
Cncluderea 'n costul acti!ului imobilizat a costurilor de testare dup ce s7au sczut
'ncasrile nete din !,nzarea e(antioanelor4
Costuri de testare 5 10.000 lei % &.000 lei 5 1&.000 lei
1&.000 lei &.$
"mobilizri corporale n
curs de e#ecuie
< 8&&
Venituri din
producia de
imobilizri
corporale
1&.000 lei
6d7 Eecep)ia ec1ipamentului la cost de produc)ie 5 +&.000 lei % +:.000 lei % 1&.000
lei 5 122.000 lei4
12
122.000 lei &$.$
$chipamente
tehnologice %maini&
utilaje i instalaii de
lucru'
< &.$
"mobilizri
corporale n curs
de e#ecuie
122.000 lei
6e7 .a in!entarul anului N%14
-mortizarea anului N%14 122.000 lei 4 + ani $ : luni 4 12 luni 5 1:.0+0 lei
(ec1ipamentul se amortizeaz de la 1 aprilie N%1).
Valoarea rmas la sf,r(itul anului N%14 122.000 lei D 1:.0+0 lei 5 102.:+0 lei
Eecunoa(terea unei a#ustri pentru deprecieri 5 102.:+0 lei D 100.000 lei 5 2.:+0 lei
2.:+0 lei :9$. 5 &1$ 2.:+0 lei
C1eltuieli de e$ploatare
pri!ind a#ustrile pentru
deprecierea imobilizrilor
-#ustri pentru
deprecierea
imobilizrilor
corporale
tudiul de 'az 8
9e data de 1 mai anul N" 'n !ederea ac1izi)iei utila#ului F" se plte(te furnizorului un
a!ans pe baza facturii primite anterior de +.000 lei plus 0V- 2& 8. 9e data de 10 mai anul N
se prime(te factura care cuprinde4 pre) de cumprare 1:.000 lei" c1eltuieli de transport 1.000
lei. 9e data de 1+ mai N se ac1it datoria fa) de furnizor" re)in,ndu7se a!ansul acordat.
*tila#ul este amortizat liniar 'n + ani" fiind pus 'n func)iune pe data de 10 mai anul N.
9e data de 01.01.N%1 utila#ul s7a stricat. 6n !ederea repara)iei entitatea face apel la
ser!iciile unei firme de specialitate care 'i recomand 'nlocuirea unei piese de sc1imb.
Antitatea cumpr piesa de sc1imb la costul de +.000 lei" costul repara)iilor efectuate de firma
specializat fiind 2.+00 lei. Cu aceast ocazie firma specializat recomand (i 'nlocuirea
motorului" cu unul mai fiabil 'n !ederea diminurii consumului de energie electric" costul
motorului 2+.000 lei.
9e data de 30 septembrie N%1 entitatea decide casarea utila#ului. C1eltuielile
ocazionate de casare se ridic la 1+.000 lei" din care materiale 2.000 lei" restul salariale. <in
casare rezult piese de sc1imb recuperate 'n sum de 1;.000 lei.
e 'ere3 Con(orm OMFP .-//0&--1 'ontabilizai3
6a7 Primirea (a'turii de a*an% i plata a'e%teia
6b7 A'Ciziia utila2ului i reinerea a*an%ului
6'7 Plata (urnizorului
6d7 Amortizarea anului !
6e7 CCeltuielile ulterioare pri*ind reparaiile e(e'tuate
6(7 CCeltuielile le>ate de 'a%are
6>7 Enre>i%trarea pie%elor de %'Cimb re'uperate
RE4O#5ARE3
6a7Primirea (a'turii de a*an%4
+.000 lei &.& < ;-; 3.200 lei
13
Avansuri acordate
pentru imobilizri
corporale
urnizori de
imobilizri
1.200 lei ;;&:
!VA deductibil
Plata (a'turii de a*an%3
3.200 lei ;-;
urnizori de imobilizri
< /$&$
Conturi la bnci n
lei
3.200 lei
6b7 /actura cuprinde4
9re) de cumprare 5 1:.000 lei
%C1eltuieli de transport 5 1.000 lei
5 Cost de ac1izi)ie 5 20.000 lei
20.000 lei &$.$
$chipamente
tehnologice %maini&
utilaje i instalaii de
lucru'
< ;-;
urnizori de
imobilizri
23.300 lei
3.300 lei ;;&:
!VA deductibil
Ee)inere a!ans
3.200 lei ;-;
urnizori de imobilizri
< B
&.&
Avansuri acordate
pentru imobilizri
corporale
;;&:
!VA colectat
3.200 lei
+.000 lei
1.200 lei
14
6'7 9lata furnizorului4
1;.300 lei ;-;
urnizori de imobilizri
< /$&
Conturi curente la
bnci
1;.300 lei
6d7 -mortizarea anului N4 20.000 lei 4 + ani $ 2 luni 4 12 luni 5 2.333 lei (utila#ul se
amortizeaz 'ncep,nd cu luna iunie)
:9$$ &9$. 2.333 lei
C1eltuieli de e$ploatare pri!ind
amortizarea imobilizrilor
-mortizarea
instala)iilor" mi#loacelor
de transport" animalelor
(i planta)iilor
Valoarea rmas la sf,r(itul anului N4 20.000 lei 7 2.333 lei 5 12.332 lei
6e7 Eecunoa(terea c1eltuielilor ulterioare4
9iesa de sc1imb 'nlocuit !a fi recunoscut ca un consum.
Costul repara)iilor efectuate de >A0- !a fi recunoscut ca o c1eltuial.
6nlocuirea motorului conduce la ob)inerea de beneficii economice !iitoare prin
reducerea c1eltuielilor cu energia" deci !a fi recunoscut ca o component a acti!ului.
9iesele de sc1imb4
:-&; 5 .-&; +.000 lei
C1eltuieli pri!ind piesele de sc1imb 9iese de sc1imb
Eepara)iile4
:$$ 5 ;-$ 2.+00 lei
C1eltuieli cu 'ntre)inerea (i repara)iile /urnizori
Costul motorului4
&$.$
$chipamente
tehnologice %maini&
utilaje i instalaii de
lucru'
< ;-;
urnizori de
imobilizri
2+.000 lei
Valoarea utila#ului la 1 ianuarie N%14 12.332 lei % 2+.000 lei 5 &2.332 lei
6(7 C1eltuielile legate de casare se recunosc pe naturi de c1eltuieli4
6($7 Gateriale4
2.000 lei :-&
Cheltuieli cu materialele
consumabile
< .-&
+ateriale
consumabile
2.000 lei
6(&7 Salariale4
;.000 lei :;$
Cheltuieli cu salariile
personalului
< ;&$
*ersonal salarii
datorate
;.000 lei
6>7 6nregistrarea pieselor de sc1imb recuperate4
1;.000 lei .-&;
*iese de schimb
< 8/99
Alte venituri din
e#ploatare
1;.000 lei
tudiul de 'az 9
15
-./- )ine e!iden)a stocurilor prin metoda in!entarului permanent (i e!alueaz
stocurile la ie(ire prin metoda /C/=. Stoc ini)ial la 01.0:410 buc $ 200 lei@buc. 6n cursul lunii
au loc opera)iile4
(a) 9e data de 0;.0: ac1izi)ii +0 buc $ 2+0 lei@buc" reducere comercial 'nscris 'n
factur 2 8.
(b) 9e data de 1+.0: consum +2 buc.
(c) 9e data de 1:.0: ac1izi)ii 20 buc $ 300 lei@buc pre) de cumprare (i c1eltuieli de
transport 'nscrise 'n factur 1.000 lei.
(d) 9e data de 21.0: se prime(te de la furnizor o factur cuprinz,nd un scont de 3 8
aplicat la !aloarea materiilor prime din factura din 1:.0:
(e) 9e data de 30.0: consum 23 buc.
.a in!entarierea fizic se constat un stoc faptic de 3 buc e!aluate la !aloarea total
de 2.000 lei.
e 'ere3 'on(orm OMFP .-//0&--1 'ontabilizai3
6a7 Contabilizarea operaiilor =n ordine 'ronolo>i'?)
6b7 Re>ularizarea in*entarului)
Rezol*are3
6a7 Contabilizarea opera)iilor4
$) <eterminarea costului unitar de ac1izi)ie pentru intrrile din data de 0;.0:4

9re) de cumprare +0 buc $ 2+0 lei@buc 12.+00 lei


7 Eeducere comercial 2 8 $ 12.+00 lei (2+0 lei)
5 Cost de ac1izi)ie 12.2+0 lei
% 0V- 2& 8 $ 12.2+0 lei 2.:&0 lei
5 0otal factur 1+.1:0 lei
Cost de ac1izi)ie unitar (12.2+0 lei@+0 buc) 2&+ lei@buc
12.2+0 lei .-$ 5 ;-$ 1+.1:0 lei
+aterii prime urnizori
2.:&0 lei ;;&:
!VA deductibil
&) Valoarea ie(irilor din data de 1+.0: este4
1.0: Stoc ini)ial 10 buc $ 200 lei@buc
;.0: Cntrri +0 buc $ 2&+ lei@buc
1+.0: Ce(iri +2 buc $ H Eest ; buc $ 2&+ lei@buc
Valoare ie(iri din 1+.0: 5(10 buc $ 200 lei@buc) % (&2 buc $ 2&+ lei@buc ) 5 12.2:0 lei.
12.2:0 lei :-$ 5 .-$ 12.2:0 lei
Cheltuieli cu materiile
prime
+aterii prime
.) <eterminarea costului unitar de ac1izi)ie pentru intrrile din data de 1:.0:4

9re) de cumprare 20 buc. ? 300 lei@buc 3.000 lei


% C1eltuieli de transport 1.000 lei
5 Cost de ac1izi)ie 2.000 lei
% 0V- 2& 8 $ 2.000 lei 1.3;0 lei
5 0otal factur ;.3;0 lei
1*
Cost de ac1izi)ie unitar (2.000 lei@20 buc) 3+0 lei@buc
2.000 lei .-$ 5 ;-$ ;.3;0 lei
+aterii prime urnizori
1.3;0 lei ;;&:
!VA deductibil
;) Contabilizarea scontului primit4
Scont 5 3 8 $ 2.000 lei 5 210 lei
0V- aferent scontului 5 2& 8 $ 210 lei 5 +0"& lei
0otal datorie de redus4 230"& lei
230"& lei ;-$
urnizori
< 8:8
Venituri din
sconturi obinute
210 lei
;;&:
!VA deductibil
+0"& lei
/) Valoarea ie(irilor din 30.0:4
1+.0: Stoc rmas ; buc $ 2&+ lei@buc
1:.0: Cntrri 20 buc $ 3+0 lei@buc
30.0: Ce(iri 23 buc $ H Eest + buc $ 3+0
lei@buc
Valoare ie(iri din 30.0: 5 (; buc $ 2&+ lei@buc) % (1+ buc $ 3+0 lei@buc) 5 2.210
lei@buc
2.210 lei :-$ 5 .-$ 2.210 lei
Cheltuieli cu materiile
prime
+aterii prime
6b7 Eegularizarea in!entarului4
Situa)ia stocului final4

Stoc final scriptic + buc $ 3+0 lei@buc 1.2+0 lei


Stoc faptic constatat la in!entariere 3 buc 2.000 lei
9lus de in!entar (2.000 lei D 1.2+0 lei) 2+0 lei
9lusul de materii prime constatat la in!entariere se contabilizeaz prin formula4
2+0 lei .-$ 5 :-$ 2+0 lei
+aterii prime Cheltuieli cu
materiile prime
tudiul de 'az 1
-./- prezint la 'nceputul lunii decembrie urmtoarea situa)ie a stocului de marf4
Si 321 5 200 buc $ 1++ lei pe bucat 5 31.000 lei Si 32; 5 :.313 lei Si &&2; 5 3.000 lei. 6n
cursul lunii au loc opera)iile4
(a) -c1izi)ie mrfuri 300 buc $ 1+0 lei pe bucat 0V- 2& 8. -daosul comercial
practicat este 2+ 8.
(b) *lterior se prime(te de la furnizor o factur ce cuprinde un scont de 2 8" 0V- 2&
8.
(c) V,nzare de mrfuri la pre)ul cu amnuntul inclusi! 0V- 1+&.000 lei.
(d) .a sf,r(itul e$erci)iului financiar !aloarea realizabil net a mrfurilor rmase 'n
stoc este ;.000 lei.
e 'ere3 'on(orm OMFP .-//0&--1F 'ontabilizai3
6a7 A'Ciziia m?r(urilor
1+
6b7 5nzarea m?r(urilor
6'7 Pre'izai =nre>i%trarea 'ontabil? 'are %e e(e'tueaz? la %(ritul anului
6d7 Pre'izai 'u 'e *aloare *or (i>ura m?r(urile =n bilan)
Rezol*are3
6a7 -c1izi)ia mrfurilor4
/actura cuprinde4
9re) cumprare 5 300 buc $ 1+0 lei@buc 5 :0.000 lei
% 0V- 5 2& 8 $ :0.000 lei 5 21.300 lei
5 0otal factur 5 111.300 lei
:0.000 lei .8$ 5 ;-$ 111.300 lei
+rfuri urnizori
21.300 lei ;;&:
!VA deductibil
Cncluderea 'n !aloarea stocului a adaosului comercial (i a 0V- nee$igibil4
-daos comercial 5 2+ 8 $ :0.000 lei 5 22.+00 lei
0V- nee$igibil 5 2& 8 $ (:0.000 lei % 22.+00 lei) 5 22.000 lei
&:.+00 lei .8$ 5 .89 22.+00 lei
+rfuri Diferene de pre la
mrfuri
;;&9 22.000 lei
!VA nee#igibil
6b7 9rimirea scontului4
Scont 5 2 8 $ :0.000 lei 5 1.;00 lei
0V- aferent scontului 5 &32 lei
0otal datorie de redus 5 2.232 lei
2.232 lei ;-$
urnizori
< 8:8
Venituri din
sconturi obinute
1.;00 lei
;;&:
!VA deductibil
&32 lei
6'7 V,nzarea4
6'$7 9re)ul de !,nzare4
9re)ul de !,nzare 'ncasat 5 9re)ul cu amnuntul inclusi! 0V- 5 1+&.000 lei
9re) cu amnuntul e$clusi! 0V- 5 1+&.000 lei $ 100 4 12& 5 12&.1:3"+ lei
0V- 5 1+&.000 lei $ 2& 4 12& 5 2:.;03"+ lei
1+&.000 lei /.$$
Casa n lei
< 8-8
Venituri din
vnzarea
mrfurilor
12&.1:3"+ lei
;;&8
!VA colectat
2:.;03"+ lei
6'&7 <escrcarea gestiunii pentru costul de ac1izi)ie4
Calcul adaos comercial aferent mrfurilor !,ndute4
< 321 C < 32; C
Si 31.000 lei 1+&.000 lei 2&.;3;"2lei Si :.313 lei
:0.000 lei 22.+00 lei
&:.+00 lei
1,
Sfd4 13.+00 lei Sfc4 2.22&"3 lei
< &&2; C
2:.;03"+ lei Si 3.000 lei
22.000 lei
Sfc4 3.1:3"+ lei
I 32; 5 (+.000 lei % 22.+00 lei) 4 J(31.000 lei % 13:.+00) D (3.000 lei %22.000 lei)K 5
22.+00 lei 4 132.+00 lei 5 0"2
-daosul comercial aferent ie(irilor 5 0"2 $ 12&.1:3"+ lei 5 2&.;3;"2 lei
Cost ac1izi)ie 5 1+&.000 lei 7 2:.;03"+ lei 7 2&.;3;"2 lei 5 ::.3+3"; lei4
::.3+3"; lei :-8 5 .8$ 1+&.000 lei
Cheltuieli privind
mrfurile
+rfuri
2&.;3;"2 lei .89
Diferene de pre la
mrfuri
30.;00 lei ;;&9
!VA nee#igibil
Valoarea mrfurilor rmase 'n stoc 5 13.+00 lei 7 2.22&"3 lei 7 3.1:3"+ lei 5 ;.;32"2
lei.
6d7 .a sf,r(itul anului4
Valoarea realizabil net de ;.000 lei este mai mic dec,t costul de ;.;32"2 lei" deci
mrfurile sunt depreciate (i se constituie o a#ustare pentru depreciere 5 ;32"2 lei4
;32"2 lei :9$; 5 .18 ;32"2 lei
Cheltuieli de e#ploatare
privind ajustrile pentru
deprecierea activelor
circulante
Ajustri pentru
deprecierea
mrfurilor
Grfurile figureaz 'n bilan) cu !aloarea de ;.000 lei
tudiul de 'az $-
-./- ob)ine produse finite" utiliz,nd metoda costului standard. .a 'nceputul lunii
decembrie situa)ia stocurilor era4
Eoc1ii4 &00 buc)i" e!aluate la costul standard 1+0 lei@buc.
Sacouri4 +00 buc)i" e!aluate la cost standard :0 lei@buc.
<iferen)a de pre) aferent celor dou stocuri este 1+.000 lei (nefa!orabil)
6n cursul lunii au loc opera)iile4
(a) Se fabric 100 buc)i roc1ii (i 200 buc)i sacouri.
(b) Se !,nd clientului >A0- 1+0 buc roc1ii la pre) !,nzare 130 lei pe bucat" 0V- 2&
8
(c) *lterior se acord clientului >A0- un rabat de 3 8" 0V- 2& 8.
(d) Se !,nd clientului <A.0- 3+0 buc)i sacouri la pre)ul de !,nzare 100 lei pe
bucat" 0V- 2& 8.
(c) *lterior se acord clientului <A.0- un scont de 2 8" 0V- 2& 8.
.a sf,r(itul lunii se calculeaz costul efecti! al produselor finite" respecti!4 roc1ii 5
130 lei pe bucat (i sacouri 5 ;; lei pe bucat.
e 'ere3 'on(orm OMFP .-//0&--1F 'ontabilizai3
1-
6a7 Obinerea produ%elor (inite
6b7 5nzarea produ%elor (inite 'lientului ,ETA
6'7 Redu'erea 'omer'ial? a'ordat? 'lientului ,ETA
6d7 5nzarea produ%elor (inite 'lientului GE#TA
6e7 Redu'erea (inan'iar? a'ordat? 'lientului GE#TA
6(7 Pre'izai 'u 'e *aloare *or (i>ura =n bilan produ%ele (inite)
Rezol*are3
6a7 =b)inerea produselor finite e!aluate la cost standard4
Eoc1ii 5 100 buc)i roc1ii $ 1+0 lei@buc cost standard 5 1+.000 lei
Sacouri 5 200 buc)i sacouri $ :0 lei@buc cost standard 5 1;.000 lei
1+.000 lei .;/)-$
*roduse finite@ ,ochii
5 8$$
Venituri aferente
costurilor
stocurilor de
produse
33.000 lei
1;.000 lei .;/)-&
*roduse finite@ -acouri
6b$7 V,nzarea produselor finite clientului >A0-4
/actura cuprinde4
Eoc1ii4 1+0 buc roc1ii $ 130 lei@buc pre) !,nzare 5 2&.000 lei
0V- 5 2& 8 $ 2&.000 lei 5 +.230 lei
0otal factur 5 2:.230 lei
2:.230 lei ;$$$
Clieni@($!A
< 8-$
Venituri din
vnzarea
produselor finite
2&.000 lei
;;&8
!VA colectat
+.230 lei
6b&7 <escrcarea gestiunii" pentru cost standard4
Eoc1ii 5 1+0 buc)i roc1ii$ 1+0 lei@buc cost standard 5 22.+00 lei
22.+00 lei 8$$
Venituri aferente
costurilor stocurilor de
produse
5 .;/)-$
*roduse finite@
,ochii
22.+00 lei
6'7 Eeducerea comercial acordat clientului >A0-4
Eabat 5 3 8 $ 2&.000 lei 5 220 lei
0V- aferent rabatului 5 2& 8 $ 220 lei 5 122"; lei
0otal crean) de redus 5 ;:2"; lei
(;:2"; lei) ;$$$
Clieni@($!A
< 8-1
,educeri
comerciale
acordate
(220 lei)
;;&8
!VA colectat
(122"; lei)
6d$7 V,nzarea produselor finite clientului <A.0-4
/actura cuprinde4
Sacouri4 3+0 buc sacouri $ 100 lei@buc pre) !,nzare 5 3+.000 lei
0V- 5 2& 8 $ 3+.000 lei 5 ;.&00 lei
0otal factur 5 &3.&00 lei
20
&3.&00 lei ;$$$
Clieni@D$.!A
< 8-$
Venituri din
vnzarea
produselor finite
3+.000 lei
;;&8
!VA colectat
;.&00 lei
6d&7 <escrcarea gestiunii" pentru cost standard4
Sacouri 5 3+0 buc)i sacouri $ :0 lei@buc cost standard 5 31.+00 lei
31.+00 lei 8$$
Venituri aferente
costurilor stocurilor de
produse
5 .;/)-&
*roduse finite@
-acouri
31.+00 lei
6e7 Eeducerea financiar acordat clientului <A.0-4
Scont 5 2 8 $ 3+.000 lei 5 200 lei
0V- aferent scontului 5 2& 8 $ 200 lei 5 13; lei
0otal crean) de redus 5 ;3; lei
200 lei ::8
Cheltuieli privind
sconturile acordate
< ;$$$
Clieni@D$.!A
;3; lei
13; lei ;;&8
!VA colectat
6(7 Calculul (i 'nregistrarea diferen)elor de pre) pentru produsele finite ob)inute4
Eoc1ii 5 100 buc)i roc1ii $ (1+0 lei@buc cost standard7130 lei@buc cost efecti!) 5 7
1.000 lei (nefa!orabil)4
1.000 lei .;9
Diferene de pre la
produse
5 8$$
Venituri aferente
costurilor
stocurilor de
produse
1.000 lei
Sacouri 5 200 buc)i sacouri $ (:0 lei@buc cost standard 7 ;;@buc cost efecti!) 5 % &00
lei (fa!orabil)4
&00 lei 8$$
Venituri aferente
costurilor stocurilor de
produse
5 .;9
Diferene de pre la
produse
&00 lei
6>7 Calculul (i 'nregistrarea diferen)elor de pre) pentru produsele finite ie(ite4
Situa)ia 'n conturi4
Solduri ini)iale produse finite e!aluate la cost standard4
Eoc1ii4 &00 buc)i $ 1+0 lei@buc costul standard 5 30.000 lei
Sacouri4 +00 buc)i $ :0 lei@buc cost standard 5 &+.000 lei
Sold ini)ial diferen)e pre) la produse 5 1+.000 lei (nefa!orabil)
< 3&+.01 C < 3&+.02 C
Si 30.000 lei 22.+00 lei Si &+.000 lei 31.+00 lei
1+.000 lei 1;.000 lei
Sfd4 +2.+00 lei Sfd4 31.+00 lei
< 3&; C
Si 1+.000 lei &00 lei
21
1.000 lei 3.102 lei
Sfd4 :.&:; lei
I 5 J(1+.000 lei %300 lei)4 (10+.000 lei % 33.000 lei)K 5 0"113
<iferen)e aferente ie(irilor 5 0"113 $ +&.000 lei 5 3.102 lei
3.102 lei 8$$
Venituri aferente
costurilor stocurilor de
produse
5 .;9
Diferene de pre la
produse
3.102 lei
9rodusele finite !or figura 'n bilan) cu4 +2.+00 lei % 31.+00 lei % 10:.&:; lei 5 :3.&:;
lei.
tudiul de 'az $$
Con(orm OMFP .-//0&--1 'ontabilizai operaiile de mai 2o% e(e'tuate de
A#FA3
(a) -pro!izionarea cu materii prime 20 buc ? 300 lei@buc pre) de cumprare (i
c1eltuieli de transport 1.000 lei. Cota 0V- 2& 8. 0V- nu poate fi recuperat de la
autoritatea fiscal.
(b) Se distribuie bilete de tratament 'n !aloare de 20.000 lei" partea suportat de
salaria)i 20 8" restul de entitate.Se 'nregistreaz distribuirea.
(c) Se transfer produse finite la magazinul propriu de desfacere cu amnuntul. Costul
de produc)ie al produselor finite transferate a fost 2.000 lei" cota de adaos comercial 2+ 8"
0V- 2& 8.
(d) Se doneaz unei alte societ)i produse finite" cost de produc)ie 2.000 lei. =pera)ia
este impozabil din punctul de !edere al 0V-. Cota 0V- 2& 8.
Rezol*are3
6a7 -c1izi)ia materiilor prime 'n cazul 'n care 0V- nu poate fi recuperat de la autoritatea
fiscal4
Gaterii prime 5 20 buc ? 300 lei@buc 5 3.000 lei
0V- 5 3.000 lei $ 2& 8 5 1.&&0 lei
0otal 5 2.&&0 lei
2.&&0 lei .-$ 5 ;-$ 2.&&0 lei
+aterii prime urnizori
6b7 <istribuirea biletelor de tratament4
9arte suportat de salaria)i 5 20 8 $ 20.000 lei 5 1&.000 lei
9arte suportat de entitate 5 30 8 $ 20.000 lei 5 3.000 lei
3.000 lei :;/9 5 /.&& 20.000 lei
Alte cheltuieli privind
asigurrile i protecia
social
(ilete de tratament i
odihn
1&.000 lei ;&9&
Alte creane n legtur cu
personalul
6'7 0ransferul produselor finite 'n categoria mrfurilor pentru a fi !,ndute 'n magazinul cu
amnuntul4
-daos comercial 5 2.000 lei $ 2+ 8 5 +00 lei
0V- nee$igibil 5 (2.000 lei % +00 lei) $ 2& 8 5 300 lei
3.100 lei .8$ 5 .;/ 2.000 lei
+rfuri *roduse finite
.;9 +00 lei
22
Diferene de pre la
mrfuri
;;&9 300 lei
!VA nee#igibil
6d7 <onarea de produse finite4
2.000 lei :/9&
Donaii acordate
5 .;/
*roduse finite
2.000 lei
Bi pentru 0V-4 2& 8 $ 2.000 lei 5 &;0 lei
&;0 lei :./ 5 ;;&8 &;0 lei
Cheltuieli cu alte impozite&
ta#e i vrsminte asimilate
!VA colectat
tudiul de 'az $&
-./- import mrfuri de la un furnizor e$tern >A0- cu sediul 'n S*- 'n condi)iile4
pre) de cumprare 1.;00 dolari" ta$a !amal +23 lei" comision !amal 2;"; lei 0V- 1.+22"+.
Cursul de sc1imb !alutar aplicabil la data recep)iei este 3"2 lei@dolar. 9entru a aduce marfa 'n
unitate" -./- apeleaz la ser!iciile unei firme de transport intern <A.0- de la care
prime(te o factur 'n !aloare total de :30 lei (inclusi! 0V-). 9entru plata furnizorului e$tern
-./- desc1ide un acrediti!" cursul de sc1imb la data desc1iderii acrediti!ului 3"2&31
lei@euro. Cursul la data decontrii este 3"212+ lei@dolar. *lterior" -./- prime(te de la
furnizorul intern un scont de 3 8.
e 'ere3 Con(orm OMFP .-//0&--13
6a7 Cal'ulai 'o%tul de a'Ciziie
6b7 Contabilizai re'epia bunurilor importate
6'7 Contabilizai plata T5A dedu'tibil?
6d7 Contabilizai (a'tura primit? de la (urnizorul de tran%port intern
6e7 Ge%'Ciderea a'rediti*ului
6(7 Plata (urnizorului din a'rediti* i re'unoaterea di(erenei de 'ur% a(erente
a'rediti*ului
6>7 Primirea %'ontului de la (urnizorul intern
Rezol*are3
6a7 Costul de ac1izi)ie4
9re) cumprare4 1.;00 dolari $ 3"2 lei@dolar curs la data recep)iei +.230 lei
% 0a$a !amal +23 lei
% Comision !amal 2;"; lei
% C1eltuieli de transport incluse 'n costul de ac1izi)ie (i atunci c,nd
func)ia de apro!izionare este e$ternalizat (e$clusi! 0V-4 :30 $ 100412&
5 ;00 lei)
2+0 lei
5 Cost de ac1izi)ie 2.11&"; lei
6b7 Eecep)ia bunurilor importate4
3.33&"; lei .8$ 5 ;-$)-$ +.230 lei
+rfuri urnizori/($!A
;;:
Alte impozite& ta#e
i vrsminte
asimilate
30&"; lei
(+23 lei % 2;";
lei)
6'7 9lata 0V-4
1.+22"+ lei ;;&:
!VA deductibil
5 /$&$
Conturi la bnci n
1.+22"+ lei
23
lei
6d7 /actura primit de la furnizorul de transport intern4
2+0 lei .8$ 5 ;-$)-& :30 lei
+rfuri urnizori/D$.!A
1;0 lei ;;&:
!VA deductibil
6e7 <esc1iderea acrediti!ului4 1.;00 euro $ 3"2&31 lei@euro 5 +.;32"+;"+; lei
+.;32"+; lei /9$ 5 /$&; +.;32"+; lei
Viramente interne Conturi la bnci n
valut
Bi4
+.;32"+; lei /;$& 5 /9$ +.;32"+; lei
Acreditive n valut Viramente interne
6(7 9lata furnizorului din acrediti!4
<atorie recunoscut anterior" furnizor >A0- 4 +.230 lei
Valoare decontat din acrediti!4 1.;00 euro $ 3"212+ lei@euro 5 +.2;2"+ lei
+.230 lei ;-$)-$ 5 /;$& +.2;2"+ lei
urnizori/($!A Acreditive n valut
22"+ lei ::/
Cheltuieli din diferene de
curs valutar
Bi4
Eecunoa(terea diferen)ei de curs aferente acrediti!ului4 +.;32"+; lei 7 +.2;2"+ lei 5
++"0; lei4
++"0; lei ::/ 5 /;$& :1"; lei
Cheltuieli din diferene de
curs valutar
Acreditive n valut
6>7 9rimirea scontului de la furnizorul intern4
Scont 5 3 8 $ 2+0 lei 5 22"+ lei
0V- aferent contului 5 2& 8 $ 22"+ lei 5 +"& lei
0otal datorie de redus 5 22": lei
22": lei ;-$
urnizori
< 8:8
Venituri din
sconturi obinute
22"+ lei
;;&:
!VA deductibil
+"& lei
tudiul de 'az $.
9e data de 1.mai anul N" 'n !ederea ac1izi)iei de materiale consumabile se plte(te
furnizorului un a!ans de &.000 lei plus 0V- 2& 8 pentru care a fost primit o factur
anterior. 9e data de 20 mai anul N se prime(te factura pri!ind stornarea a!ansului (i factura
pri!ind ac1izi)ia de materiale consumabile care cuprinde4 pre) de cumprare +.000 lei"
c1eltuieli de transport +00" 0V- 2&8. 9e data de 2; mai se prime(te de la furnizor o factur
reprezent,nd o reducere comercial de 10 8 aplicat la suma aferent facturii din 20 mai.
9entru restul datoriei se emite un efect de comer). *lterior efectul este pltit 'n mod direct" 'n
numerar.
e 'ere3 Con(orm OMFP .-//0&--1F 'ontabilizai3
6a7 (a'tura de a*an% i plata a*an%ului
24
6b7 A'Ciziia de materiale 'on%umabile
6'7 Fa'tura de %tornare a a*an%ului
6d7 Enre>i%trarea redu'erii 'omer'iale primite
6e7 Emiterea e(e'tului de 'omer
6(7 Plata e(e'tului de 'omer
Rezol*are3
6a7 factura de a!ans 4
&.000 lei ;-1$
urnizori 0 debitori pentru
cumprri de bunuri de
natura stocurilor
< ;-$
urnizori
&.:30 lei
:30 lei ;;&:
!VA deductibil
Bi plata a!ansului4
&.:30 lei ;-$
urnizori
< /$&
Conturi curente la
bnci
&.:30 lei
6b7 /actura cuprinde4
9re) de cumprare 5 +.000 lei
%C1eltuieli de transport 5 +00 lei
5 Cost de ac1izi)ie 5 +.+00 lei
% 0V- 2& 8 $ +.+00 lei 5 1.320 lei
5 0otal factur 5 3.;20 lei
+.+00 lei .-&
+ateriale consumabile
< ;-$
urnizori
3.;20 lei
1.320 lei ;;&:
!VA deductibil
6'7 /actura de stornare a a!ansului4
(&.000 lei) ;-1$
urnizori 0 debitori pentru
cumprri de bunuri de
natura stocurilor
< ;-$
urnizori
(&.:30 lei)
(:30 lei) ;;&:
!VA deductibil
6d7 6nregistrarea reducerii comerciale primite la -./-4
Eeducere comercial 5 10 8 $ +.+00 lei 5 ++0 lei
0V- aferent reducerii 5 ++0 lei $ 2& 8 5 132 lei
0otal datorie de redus 5 3;2 lei
(++0 lei) :-1
,educeri comerciale
primite
< ;-$
urnizori
(3;2 lei)
(132 lei) ;;&:
!VA deductibil
6e7 Amiterea efectului pentru restul datoriei4 3.;20 lei7 3;2 lei 5 3.13; lei
3.13; lei ;-$
urnizori
< ;-.
$fecte de pltit
3.13; lei
6(7 9lata efectului de comer)4
3.13; lei ;-.
$fecte de pltit
< /.$$
Casa n lei
3.13; lei
tudiul de 'az $;
25
9e data de 1 mai anul N" 'n !ederea ac1izi)iei utila#ului F se plte(te furnizorului un
a!ans de +.000 lei plus 0V- 2& 8 pe baza unei facturi primite anterior. 9e data de 10 mai
anul N se prime(te factura de ac1izi)ie care cuprinde4 pre) de cumprare 1:.000 lei" c1eltuieli
de transport 1.000 lei. *tila#ul este sub!en)ionat pentru suma de ;.000 lei. *tila#ul este
amortizat liniar 'n + ani" fiind pus 'n func)iune pe data de 10 mai anul N. .a sf,r(itul anului
N%2 societatea !a rambursa ;0 8 din !aloarea sub!en)iei primite.
e 'ere3 Con(orm OMFP .-//0&--1 'ontabilizai3
6a7 (a'tura de a*an% i plata a*an%ului
6b7 A'Ciziia utila2ului
6'7Primirea i =n'a%area %ub*eniei
6d7 Amortizarea anului !
6e7 Tre'erea %ub*eniei la *enituri pentru anul !
6(7 Rambur%area %ub*eniei
Rezol*are3
6a7 factura de a!ans 4
+.000 lei &.&
Avansuri acordate
pentru imobilizri
corporale
< ;-;
urnizori de
imobilizari
3.200 lei
1.200 lei ;;&:
!VA deductibil
9lata a!ans
3.200 lei ;-;
urnizori de imobilizri
< /$&$
Conturi la bnci n
lei
3.200 lei
6b7 /actura cuprinde4
9re) de cumprare 5 1:.000 lei
%C1eltuieli de transport 5 1.000 lei
5 Cost de ac1izi)ie 5 20.000 lei
% 0V- 2& 8 $ 20.000 lei 5 &.;00 lei
5 0otal factur 5 2&.;00 lei
20.000 lei &$.$
$chipamente
tehnologice %maini&
utilaje i instalaii de
lucru'
< ;-;
urnizori de
imobilizri
2&.;00 lei
&.;00 lei ;;&:
!VA deductibil
6'7 Eecunoa(terea dreptului de a primi sub!en)ia4
;.000 lei ;;/$
-ubvenii
guvernamentale
< ;8/$
-ubvenii
guvernamentale
pentru investiii
;.000 lei
6ncasarea sub!en)iei4
;.000 lei /$& < ;;/$ ;.000 lei
2*
Conturi curente la bnci -ubvenii
guvernamentale
6d7 -mortizarea anului N4 20.000 lei 4 + ani $ 2 luni 4 12 luni 5 2.333 lei (utila#ul se
amortizeaz 'ncep,nd cu luna iunie)
:9$$ &9$. 2.333 lei
C1eltuieli de e$ploatare pri!ind
amortizarea imobilizrilor
-mortizarea
instala)iilor" mi#loacelor
de transport" animalelor
(i planta)iilor
6e7 0recerea sub!en)iei la !enituri pentru anul N4 ;.000 lei 4 + ani $ 2 luni 4 12 luni 5
:33 lei4
:33 lei ;8/$
-ubvenii
guvernamentale pentru
investiii
< 8/9;
Venituri din
subvenii pentru
investiii
:33 lei
6(7 Eambursarea sub!en)iei4
6n anul N%1 (i N%2 se reia la !enituri4 ;.000 lei 4 + ani 5 1.300 lei
.a data rambursrii soldul sub!en)iei este4 ;.000 lei sub!en)ie primit D :33 lei
sub!en)ie reluat anul N 7 2 ani $ 1.300 lei pe an sub!en)ie reluat anul N%1 (i N%2 5 3.;32
lei
Sub!en)ie de rambursat4 ;0 8 $ ;.000 lei 5 3.&00 lei
3.;32 lei ;8/$
-ubvenii
guvernamentale pentru
investiii
< /$&
Conturi curente la
bnci
3.&00 lei
2.+33 lei :/99
Alte cheltuieli de
e#ploatare
,iblio>ra(ie
***Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice
Europene, parte component a re'lementrilor conta#ile con(orme cu "irectivele
europene, apro#ate prin 0r"inul ministrului (inan)elor pu#lice nr. 3.0551200-, pu#licat
n 2onitorul 0(icial nr. +** #is "in 10.11.200-.
333, Ghid practic de aplicare a reglementrilor contabile conforme cu Directivele Europene
aprobate prin O!" nr# $%&&'(%%), 4"itura 5455A., 6ucure7ti, 2010.
333 Ghid pentru pregtirea candidailor la e*amenul de acce+ la +tagiul pentru obinerea
calitii de e*pert contabil ,i de contabil autori-at, 4"itura 5455A., 2012
2+