Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea Transilvania din Braov

Facultatea de tiine Economice i Administrarea Afacerilor


Specializarea: Marketin
IMPLEMENTAREA TEHNICILOR INOVATOARE DE MARKETING
ALE PARCULUI DE DISTRAC II DISNEYLAND N CADRUL
PARCULUI TERRA PARK

Profesor coordonator Student
Lect.univ.dr. Adina Nic!eta Candrea Ara"# Crina$Nicu!ina
Gru%a &'''
(ra v $ )*'+
Cuprins
Cuprins.................................................................................................................................... 2
Capitolul 1............................................................................................................................... 3
Analiza bunelor practici de marketing implementate in cadrul parcului de distracii Disneyland
................................................................................................................................................ 3
1.1 Scurt prezentare a parcului de distracii Disneyland....................................................3
1.2 Strategii de marketing adoptate in cadrul parcului Disneyland.......................................4
1.2.1 !erta de ser"icii..................................................................................................... 4
1.2.2 #olitica de pret........................................................................................................ $
1.2.3 #olitica de plasament.............................................................................................. $
1.2.4 #olitica de promo"are.............................................................................................. %
Capitolul 2............................................................................................................................... &
Analiza principalelor probleme de marketing cu care se con!runta 'erra #ark........................&
2.1 Scurt prezentare (i principalele probleme de marketing cu care se con!runt 'erra
#ark )ucure(ti..................................................................................................................... &
Capitolul 3............................................................................................................................. 11
*ecomandari pri"ind implementarea te+nicilor ino"atoare de marketimg utilizate de
Disneyland in cadrul parcului de distracii 'erra #ark )ucure(ti............................................11
Concluzii............................................................................................................................... 12
)ibliogra!ie............................................................................................................................ 13
Capitolul
Anali!a "unelor practici de #ar$etin% i#ple#entate in
cadrul parcului de distrac ii Disne&land
1.1 Scurt prezentare a parcului de distrac ii Disneyland
Ttu! a ,nce%ut cu un rice! $ Mic-e. Mu/e $ adu/ !a via # ,n '0)&1 de/%re
care 2a!t Di/ne. ,n/u i /%unea c# i! iu3e te "ai "u!t decat %e rice 4e"eie %e care
a cun/cut$. Tt creatru! !ui Mic-e. /u/ inea c# ani"a ia e/te un "i5!c univer/a!
de c"unicare6 /e adre/ea7# a"eni!r de tate v8r/te!e1 din ,ntrea9a !u"e i1 ,ntr$
adevar1 univer/u! "ra! creat de Di/ne.1 ,n care 3ine!e ie/e "ereu triu"4atr1 e/te
,ndr#9it de t i.
n '0::1 2a!t Di/ne. a 4acut %ri"u! %a/ dinc! de rea!itatea virtua!# %e care
crea/e6 a ,n4iin at %ri"u! %arc te"atic $ Di/ne.!and $ ,n Ana;ei"1 Ca!i4rnia. n ciuda
tuturr critici!r care %rrceau un ra/un#tr de7a/tru 4inanciar1 %arcu! a avut ,n
%ri"u! an de 4unc inare un venit 3rut de '* "i!iane de d!ari. Vi/u! a ie/it
,nvin9#tr ,n 4a a rea!it# ii. A%i1 "a9ia 2a!t Di/ne. /$a ra/%andit ,n !u"e.
La ra actua!#1 cu ,nca/ari tta!e <din tate activit# i!e= de &* de "i!iarde de
d!ari anua!1 c"%ania de ine : %arcuri te"atice6 Di/ne.!and Ca!i4rnia <'0::=1
Di/ne. 2r!d >!rida <'0?'=1 Di/ne.!and T-. <'0&@= /i Di/ne.!and Pari/ <'00)=1
Di/ne.!and Hn9 Kn9 <)**:=1 Di/ne.!and S;an9;ai /i Di/ne.!and Du3ai 4iind
%r9ra"ate /# /e de/c;id# ,n ur"atrii : ani.
'
Ce! "ai "are %arc i re/rt Di/ne. %an# ,n %re7ent e/te ce! din >!rida1 care
cu%# /u%ra4ata de ')'1? -" %atra i <a%ra%e de dua ri "ai "u!t decat in/u!a
Man;attan=1 are %e/te A*.*** de an9a5a i i cateva 7eci de "i!iane de vi7itatri
anua!. Gi9anticu! c"%!eB are %atru %arcuri te"atice1 dua %arcuri acvatice1 )@ de
;te!uri1 a/e terenuri de 9!4 i dua c"%!eBe de di/trac ii indr. A! di!ea "are
%arc Di/ne.!and e/te ce! din Pari/ a avut de !a inau9urare1 ,n '00)1 %e/te )** de
"i!iane de vi7itatri1 dintre care 'A "i!iane nu"ai anu! trecut $ ceea ce i! 4ace cea
"ai vi7itat# de/tina ie turi/tic# a >ran ei i a Eur%eiC a/ta ,n %4ida atitudinii /ti!e a
,nte!ectua!itatii 4rance7e1 care$! cn/idera un a4rnt adu/ cu!turii #rii !r.
)
1
+ttp,--tra"el.descopera.ro-%%..%/%0D1S2345A2D0copilaria0perpetua0intr0o0lume0de0"is
2
+ttp,--666.t"l.ro-disneylandparis-
La c8teva 7eci de -i!"etri de ca%ita!a >ranDei eBi/t# un !c creat %e cnce%tu!
de Ei!u7ieF. Aici1 vi/e!e /e v8nd %e 3ani "u!Di1 nervi %e "#/ur#1 c7i Gi 3/ea!# c8t
cu%rinde. n/#1 !a 4ina!1 /e %ate a5un9e1 %r3a3i!1 !a cnc!u7ia c# de/tinu! a re7ervat
,nt8!nirea cu unu! dintre ce!e "ai 4a/cinante !curi cu %utinD#.
Ma5ritatea turiGti!r care a5un9 !a Di/ne.!and Pari/ c3ar# %e aer%rtu!
(eauvai/1 !cu! unde ateri7ea7# cur/e!e aeriene !H$c/t. Lcu! e/te 4a/cinant1 "ai
a!e/ dac# Di$ai %riectat ,n "inte1 %8n# !a ace! ""ent1 i"a9ini de/%re cu" va ar#ta
dru"u! c#tre1 %/i3i!1 ce! "ai ne3iGnuit !c din Eur%a. La 4aDa !cu!ui1 dai %e/te un
4e! de aer9ar# %entru cur/e!e aeriene. C3ri direct %e %i/t#1 nici vr3# de vreun
aut3u71 intri ,ntr$ c!#dire ce riva!i7ea7#1 ca "#ri"e1 cu Aut9ara Mi!itari Gi ai ieGit ,n
c8"%. C8t ve7i cu c;ii1 /e ,ntind %arcare Gi c8"%uri ver7i. De !a (eauvai/ !a
Di/ne.!and ai du# variante6 4ie ,Di re7ervi din ti"% "aGin#1 %rin ;te!u! unde
ur"ea7# /# 4ii ca7at1 4ie iei unu! dintre aut3u7e!e din %arcare1 ce %!eac# ,n 4iecare
r#. n a"3e!e ca7uri1 %reDu! unei c#!#trii du/ e/te de a%rBi"ativ '** de eur de
4a"i!ie.
@
'( Strate%ii de #ar$etin% adoptate in cadrul parcului Disne&land
'(' )ferta de ser*icii
Parcu! Di/ne.!and /e a4!# !a @* de -i!"etri de Pari/1 ,n Marne$!a$Va!!e1 /e
,ntinde %e /u%ra4a # tta!# de '0 -i!"etri %#tra i i e/te ,"%#r it ,n ) 6
Di/ne.!and i /tudiuri!e 2a!t Di/ne.. A"3e!e %#r i /unt de/c;i/e tt ti"%u! anu!ui1
iar vi7itatrii %t a!e9e dintr$ 9a"# de :* de % iuni de activit# i. Sunt di/%ni3i!e ?
;te!uri cu te"atic# di4erit#1 tate a"intind de !u"ea aventuri!r i a %ve ti!r. Pe
!8n9# 5curi1 "ai eBi/t# i a!te /ervicii1 cu" ar 4i cine"at9ra4e!e1 re/taurante!e i
3aruri!e. n %!u/1 "ereu /e de/4# ar# c8te un eveni"ent /au un 4e/tiva! ,n
%arcuri1 Di/ne.!and Pari/ 4iind a/t4e! i "ai %!in de via # i de e" ie.
Le9#tura dintre ;te!uri Gi intrarea ,n Di/ne.!and /e 4ace cu a5utru! unr
aut3u7e 9ratuite1 ce %!eac# !a 4iecare '* "inute din 4aDa 7nei de ca7are Gi %re/te
c;iar ,n 4aDa %arcu!ui. Intrarea ,n Di/ne.!and Pari/ e/te /en7aDina!#. Un Gir de
%arcuri rtunde1 cu 48nt8n# "are ,n "i5!c1 unde turiGtii ,Gi %t 4ace 4t9ra4ii. La
nu"ai c8Diva "etri1 /e vede %ri"u! 4i!tru de acce/ ,n %arc1 unde /unt cntr!ate /au
3
+ttp,--tra"el.descopera.ro-%%..%/%0D1S2345A2D0copilaria0perpetua0intr0o0lume0de0"is
/canate 3a9a5e!e1 a%i a%ar %rDi!e %rinci%a!e Gi ,"3u!7ea!a inevita3i!#1 c%ii ur!8nd
din tate %uteri!e Gi %#rinDi /!eiDi1 c;inuindu$/e /# 78"3ea/c# %entru a !e 4ace %e %!ac.
Or9ani7at %e du# %arcuri te"atice uriaGe1 2a!t Di/ne. Studi Par-/ Gi
Di/ne.!and Par-1 !cu! %are trecere ,n revi/t# a tuturr ace!r 98nduri n#/truGnice
care ar 4i %utut trece %rin "intea cuiva de$a !un9u! vieDii1 dar %e care nu Gtiau cu" /#
!e %un# ,n a%!icare. Cur/e ne3uneGti1 /en7aDii tari1 %ei/a5e de$Di iau c;ii1 ca/e
38ntuite1 73ruri1 c#deri ,n 9! cu 3arca.
+
Di/ne.!and Pari/ e/te !u"e eBtrardinar# ce "erit# eB%!rat# ,n ce!e "ai
"ici deta!iiC turi tii %re4er# /# , i 4ac# vacan # ,ntrea9# nu"ai ,n "inunata !u"e
Di/ne..
n >ranta1 ace tia nu tre3uiau /# /e in9ri5re7e de eBi/tenta cutre"ure!r a/a
cu" /e inta"%!a/e in ca7u! Di/ne.!and din Ca!i4rnia1 /au de ura9ane a/a cu" /e
inta"%!a/e in ca7u! Di/ne.!and din >!rida dar au 4/t nevi i /# in# cnt de iarna
rece i de vre"ea %!ia/# din re9iunea ,n care Di/ne.!and Pari/ ur"a /# 4ie
cn/truit.
Pe !an9# vre"ea ca%ricia/a1 a!t# %rvcare cn/tituia 4a%tu! c# ur"au /#
cn/truia/c# un %arc cu un ca/te! ,n Eur%a1 cntinentu! %!in de ca/te!e vec;i de
/ec!e i %ve/ti cu 7ane. Ace/tea i "u!te a!te %r3!e"e au 4/t cu tate re7!vate
,ntr$un "d %!in de 3un 9u/t i cu "u!ta inte!i9ent# de ec;i%a care a creat ,n >ran a
ceea ce e/te i a/ta7i ce! "ai 4ru"/ re9at "a9ic din !u"ea Di/ne..
O di4erent# i"%rtant# ,ntre Di/ne.!and Pari/ /i a!te %arcuri te"atice Di/ne.
/e arata turi ti!r ,nca ,nainte ca ace tia /#$ i cu"%ere 3i!ete!e de intrare 6 Hte!u!
Di/ne.!and e/te %ri"u! ;te! Di/ne. /ituat !a intrarea ,n %arc1 cu %rive!i/te
eBtrardinara /%re %arcu! de di/trac ii %entru turi tii care /e ca7ea7# aici. Ca/e!e de
3i!ete !a Di/ne.!and Pari/ /unt /ituate /u3 ;te!. De /u3 Hte! Di/ne.!and1 din
/%ate!e %r i!r de intrare in %arc1 ,nce%e ca!atria in !u"ea "a9ic# de !a Di/ne.!and
Pari/.
La Di/ne.!and Pari/ eBi/t# cinci 7ne /au inuturi de vi/ care a tea%t#
"i!iane de turi ti anua! care a!e9 /#$ i %etreac# aici vacan # %re/#rat# cu
""ente "e"ra3i!e. Ce!e cinci inuturi a!e %arcu!ui Di/ne.!and Pari/ /unt 6 Main
Street USA1 >rntier!and1 Adventure!and1 >anta/.!and i Di/cver.!and.
Le9#tura dintre ce!e cinci 7ne /e 4ace !a %icir1 di/tanDe!e 4iind "ici1 /au cu un
tren /%ecia!1 9ratuit. Avanta5u! ace/tui tren e/te c# vine de/1 ca" !a 4iecare )* de
4
+ttp,--ade"arul.ro-li!e0style-tra"el-disneyland0paris0locul0lumea0isi0sc+imba0regulile0
1782/!3&2dc%b/88!!8$28bb3/-inde9.+tml
"inute1 Gi c# %rive!iGtea %e care %Di ad"ira din e! e 9r7av#. De7avanta5u! e/te c#1
%entru a$! %utea !ua1 eGti nevit1 de/i9ur1 /# /tai !a c7i -i!"etrice.
Acea/ta a4acere uria # e/te ,n cntinu# eB%an/iune. Pr9ra"u! Ma9ica!
Gat;erin9/1 !an/at ,n ct"3rie )**@1 e/te %riritate "ndia!# ,n "aterie de turi/"
i %er"ite 9ru%uri!r1 ricat de nu"era/e1 /a traia/ca ,"%reuna <ca c"unitate
ad$;c= eB%erienta !u"ii Di/ne.. Mai eBi/ta a%i >a/t Pa// $ un %r9ra" %entru un
/i/te" de acce/ ce i"%iedic# 4r"area c7i!r in/u%rta3i!e din %arcuri!e de di/tractii
$ /i cardu! c$3randuit Di/ne. VISA1 care %er"ite uti!i7atri!r /# ca/ti9e eBcur/ii /au
di4erite %rdu/e Di/ne..
Parcu! Di/ne.!and a reu it /#$ i cree7e i"a9ine 3un# ,n decur/u! ti"%u!ui
datrit# /erviici!r de ca!itate < ,n /en/u! c# nu au 4/t accidente 4arte 9rave i !u"ea
a %rin/ ,ncredere=1 9a"# diver/i4icat# de /ervicii 4erite < di/trac ie1 ca7are1 "8ncare1
eBcur/ii1 re!aBare= %e care !e 4er# /%re 3ucuria ce!r "ici dar i ce!r "ari.
'('( Politica de pret
Pre u! unui 3i!et de intrare !a Di/ne.!and Pari/ e/te de :' de eur %entru 7i1
'') eur %entru du# 7i!e1 '@0 eur %entru @ 7i!e.
EBi/t# 3i!ete care inc!ud dru"u! din Pari/ i 3i!etu! de intrare !a Di/ne.!and
Pari/. De !a ' A%ri!ie i %8n# !a @' Oct"3rie r# de %!ecare a ace/tr aut3u7e de
!uB cu 3i!et !a Di/ne.!and Pari/ inc!u/ e/te ?6+: a." iar de !a ' Nie"3rie %8n# !a @'
Martie de !a &6': a.". Pre u! unui a/t4e! de 3i!et e/te de &' de eur i inc!ude
tran/%rtu! i intrarea !a Di/ne.!and Pari/.
Cea "ai ie4tin# "etd# %entru %rcurarea carduri!r de acce/ ,n Di/ne.!and
Pari/ e/te a%e!area c;iar !a ;te!. Carduri!e re/%ective ac%er# ,ntrea9a %eriad# a
/e5uru!ui /i eBi/ta reduceri cn/i/tente.
Cardu! de acce/ !a Di/ne.!and a/i9ur# intrarea ,n tate atracDii!e %arcu!ui1 3a
c;iar Gi acce/ ra%id ,n anu"ite !curi1 ,ntre anu"ite interva!e de ti"% a!e 7i!ei.
'('+ Politica de plasa#ent
Di/ne.!and Pari/ e/te /ituat !a nu"ai @) de -i!"etri e/t de Pari/1 ca%ita!#
>ran ei. A/t4e! %arcu! %ate 3ene4icia din %!in de in4ra/tructura 4arte 3ine %u/# !a
%unct care !ea9# Pari/u! nu nu"ai de re/tu! >ran ei dar de ,ntrea9# Eur%a i %rin
ce!e du# aer%rturi interna ina!e de re/tu! !u"ii.
Di/ne.!and Pari/ e/te /ituat %e aut/trada A+ care une te Pari/ de
Ger"ania.
Se %ate a5un9e i cu tran/%rtu! %u3!ic din Pari/ %8n# !a Di/ne.!and Pari/.
De a/e"enea eBi/t# !inii de aut3u7 direct de !a aer%rtu! C;ar!e/ de Gau!!e.
Di/ne.!and Pari/ are i %r%ria /# /ta ie de TGV.
:
'(', Politica de pro#o*are
FE di/tractiv /# 4aci i"%/i3i!u!IJ /%unea dat# 2a!t Di/ne.1 ce! care1 ,n '0)@1
//ea !a H!!.Hd cu +* de d!ari ,n 3u7unar i %e a! carui nu"e acu" cun/cut in
,ntrea9a !u"e /$a cn/truit un adevarat re9at a! c%i!#riei.
Di/ne.!and /e %r"vea7# %rin 4arte "u!te "i5!ace i ave" ca i eBe"%!e 6
Pa9in# 4icia!# de >ace3- cu un nu"#r de a%rBi"ativ '& "i!iane< cea din
Ca!i4rina= de !i-euri i a%rBi"ativ @ "i!iane< Di/ne.!and Pari/=.
Site$u! 44icia!6 ;tt%6KKHHH.di/ne.!and%ari/.4rKindeB.;t"! care e/te 4arte c"%!eB 3a
c;iar , i % i ca!cu!# c8t te c/t# /e5uru! ac!. Pe /ite 9#/i" date de/%re tate
/ervicii!e 4erite ,n ace/t c"%!eB1 c;iar i ;art# unde !e 9#/i". G#/i" date de/%re
%arcuri<5curi!e din %arc=1 re/taurant1 ;te!uri1 eveni"ente1 %r" ii /%ecia!e.
Di/ne.!and r9ani7ea7#L 4arte "u!te cncur/uri %entru c8/ti9area de 3i!ete ,n
ace/t !c "inunat1 care /unt %r"vate %e internet /au %e tv ,n /%ecia! %e %/tu!
Di/ne. C;ane!.
n R"8nia i ,n a!te #ri %arcu! /e %r"vea7#L %rin a9en ii!e de turi/" care 4ac
%ac;ete /%ecia!e %entru dritri.
Un a!t avanta5 %entru %r"vare e/te %/tu! Di/ne. C;ane! /i nu dar e! care
di4u7ea7# de/ene1 4i!"e cu %er/ana5e!e din ace/t %arc iar drin a ce!r "ici /# !e
cuna/c# e/te 4arte "are. Pate i cei "ai "ari care au cre/cut cu ra iu! Dna!d1
/rice!u! Mic-e. Mu/e1 etc , i dre/c /# a5un9# ac!.
EBi/ta 4arte "u!te 4eed$3ac-uri %e 99!e daca dri" /# ti" %areri de !a a"eni
care au 4/t ac!.
8
+ttp,--robins.ric+mond.edu-documents-cases-:altDisney.pd!
Pe %arcur/u! 7i!ei !a Di/ne.!and1 atunci cand eB%eri"ente7i Fdi/trac ii !eJ
eBi/tente i /e 4ac "ereu %7e %e care dac# dre ti !e %ti ac;i7itina du%#
ter"inarea tra/eu!ui. P7a avand /i "arca Di/ne.!and %e ea.
Capitolul (
Anali!a principalelor pro"le#e de #ar$etin% cu care se
confrunta Terra Par$
(' Scurt- pre!entare i principalele pro"le#e de #ar$etin% cu care se
confrunt- Terra Par$ .ucure ti
(ucureGtiu! /e %ate !#uda1 a/e"enea "ari!r ca%ita!e din Eur%a Gi din !u"e1
cu %r%riu! %arc de di/tracDii. TERRA PARK1 /ituat %e (u!evardu! Ti"iGara1 !a ieGirea
c#tre aut/trada (ucureGti M PiteGti.
n cei @*.*** de "etri %#traDi ai %arcu!ui vr 4i "ntate %entru ,nce%ut @* de
ec;i%a"ente1 cu" ar 4i EN >rce THerJ1 %!at4r"# care /e ridic# !a ina!ti"e de :@
de "etri %entru a c3r, cu vite7# /au %%u!aru! R!!erca/ter <a.-.a. Mnta9ne
Ru//e=1 cu un tra/eu de @'* "etri Gi ,n#!Di"e "aBi"# de ru!are de '' "etri.
ETERRA PARK e/te un %riect ,n deru!are. Nu ne v" %ri aici. Ave" ,n %!an
Gi a dua eta%# a de7v!t#rii %arcu!ui1 %entru a 4eri vi7itatri!r nGtri ni 4aci!it#Di Gi
ni /ur%ri7e %!#cute6 ce! "ai "are r!!erca/ter din Dar#1 un ;te! %entru cei care vin
din a4ara raGu!ui1 /a!# de cncerte Gi a!te /%aDii invative de %etrecere a ti"%u!ui
!i3erJ1 adau9# E3er;art.
Oi cine e "ana9eru! care ridic# %riectu!P
Eric E3er;art /e %re7int# ca E/%ecia!i/t recun/cut !a nive! internaDina! ,n d"eniu!
"ana9e"entu!ui %arcuri!r te"atice Gi /e !aud# cu un %rt4!iu 39at ,n %riectare1
de/i9n$u! Gi cn/u!tanD# 4erit# diver/e!r %riecte ,n d"eniu.
n %eriada '0&)$)*** a 4/t i"%!icat in de7v!tarea %arcuri!r Di/ne. din
>!rida M Ca!i4rnia1 Pari/ Gi T-.1 cu%and %7itii de t% "ana9e"ent.
nce%8nd cu anu! )***1 a 4erit cn/u!tanD# %eratri!r de %arcuri de
di/tractie Gi a %artici%at !a crearea Gi deru!area unr %riecte de cu!tur# Gi
diverti/"ent6 Mu7eu! T!eranDei din L/ An9e!e/ <%/i3i! a"%!a/a"entu! cu!tura!
4avrit a! 3#ieDi!r de !a (u/ine// CverQ=1 (i3!iteca Pre7idenDia!# Rea9an1
(i3!iteca (i!!. Gra;a" Gi centre!e de 4i!" Sundance.
E/te a4i!iat !a Internatina! A//ciatin 4 A"u/e"ent Par-/ R Attractin/
<A/ciatia Internatina!a a Parcuri!r de Di/tractii /i a Atractii!r=.
A
$
+ttp,--666.dcne6s.ro-terra0park0bucuresti0unde0se0a!la0si0cum0arata0cel0mai0asteptat0parc0de0
distractii0"ideo0spion71.4$1$.+tml
TERRA PARK /N DATE 0I CI1RE
Inve/tiDie iniDia!#6 ): "i!iane Eur
Nu"#r atracDii6 @* de ride$uri <'? de eBterir Gi '@ de interir=
Su%ra4aD#6 @*.*** "etri %atrati
Vi7itatri e/ti"aDi %entru %ri"u! an6 a%rB. A**.*** %er/.
Ca%acitate de %re!uare6 %e/te '.*** de %er/. /i"u!tan <,n ride$uri=
In %ri"u! r8nd e/te de/tina ie de intere/ !ca!1 nu /e %r"vea7# ,n ar# de/tu!
de "u!t ca /# atra9% %er/ane!e din a4ara (ucure tiu!ui.
Pr"varea !r /e 4ace "ai "u!t %e /ite i %e 4ace3-1 "ai %utin %e tv.
Privit de !a di/tan # Terra Par- nu %are !a 4e! de i"%re/inant ca !ca ie /i"i!ar#
din ccident. Intrarea e/te una /i"%!#1 neatractiv# din %unctu! "eu de vedere.
O a!ta %r3!e"# ar 4i ca nu eBi/t# indicatare /%re %arc.
Pre uri!e %racticate /unt "edii de eBe"%!u cea "ai ie4tin# di/tractie c/t# A
%uncte a/ta ,n/e"nand A !ei. EBi/t# /i %r" ii %entru ace/te %uncte. >iecare
%er/an# %ate /# ac;i7i ine7e un card %e care /# , i %un# c8te %uncte dre te iar
!a /u"e!e "ai "ari /e %ri"e/c '*1 )* %uncte 3nu/ ,n 4unc ie de /u"a care dre/ti.
n/a 3nu/uri!e /e a%!ic# dar de !a ?* !ei ,n /u/.
Capitolul +
Reco#andari pri*ind i#ple#entarea te2nicilor ino*atoare
de #ar$eti#% utili!ate de Disne&land in cadrul parcului
de distrac ii Terra Par$ .ucure ti
In %ri"u! rand cn/ider c# tre3uie "ai "u!ta %u3!icitate %rin /%turi %u3!icitare1
%rin diver/e eveni"ente !a care /# %artici%e ca /%n/r1 /# r9ani7e7e "ai
"u!te cncur/uri %entru c8 ti9area de 3i!ete.
A a cu" %er/ane!e care vin !a Di/ne.!and %!eac# i cu a"intire %a!%a3i!#
cu" /unt %7e!e cred c# i aici ar tre3ui /# /e a%!ice acea/t# "etd#.
Intrducerea %!iticii de 4ide!i7are ar 4i nece/ar#1 % i 4ace ,n a a 4e! ca ace! "
/# "ai vin# %e ac! i cu /i9uran a nu va veni /in9ur.
A a cu" /e %r"vea7# Di/ne.!and %rin a9en ii de turi/" ar %utea /# ,ncerce
i ei. R"8ni!r !e %!ace adrena!ina.
Cn/truirea unr ;te!uri %e !an9# ace/t %arc ar 4i idea!# dac# %riectu! /$ar
eBtinde %e/te 9rani e!e (ucure tiu!ui.
Or9ani7area de eveni"ente te"atice i !a diver/e /#r3#tri1 /# cree7e %r%rii!e
%er/na5e care /# 4ie %r"vate.
Ada%tarea tari4e!r !a nive!u! venituri!r din R"8nia.
Conclu!ii
R"8nii /unt "ari iu3itri de adrena!in#. Terra Par- %ate i"%!e"enta %!itici
de "ar-etin9 care /# a5ute ace/t %arc /# urce de/tu! de /u/ ,n ara na/tr#.
Din cau7a nu"aru!ui "ic de c!ien i nu %t nici /# /cad# %re uri!e.
Cu rec!a"# %uternic# ,n "a//$"edia Terra Par- ar %utea /# devin#
de/tina ia nu"aru! unu ,n R"8ina ,n "aterie de adrena!in# eB%!atat# !a "aBi".
.i"lio%rafie
1. +ttp,--ade"arul.ro-li!e0style-tra"el-disneyland0paris0locul0lumea0isi0sc+imba0
regulile01782/!3&2dc%b/88!!8$28bb3/-inde9.+tml
2. +ttp,--robins.ric+mond.edu-documents-cases-:altDisney.pd!
3. +ttp,--tra"el.descopera.ro-%%..%/%0D1S2345A2D0copilaria0perpetua0intr0o0
lume0de0"is
+. ;tt%6KKHHH.dcneH/.rKterra$%ar-$3ucure/ti$unde$/e$a4!a$/i$cu"$arata$
ce!$"ai$a/te%tat$%arc$de$di/tractii$vide$/%inS'*+A'A.;t"!
:. ;tt%6KKHHH.tv!.rKdi/ne.!and%ari/K
A. ;tt%6KKHHH.terra$%ar-.rK
?. ;tt%6KKr.Hi-i%edia.r9KHi-iKDi/ne.!and