Sunteți pe pagina 1din 55

RSPUNDEREA MEDICILOR

RSPUNDEREA DELICTUAL
RSPUNDEREA PENAL
MALPRAXIS


Av. Dr Aurel Teodor Moldovan
CUPRINS
Cap. I Consideraii generale ................................................................................................4
Cap II Condiiile generale ale angajrii rspunderii medicului...........................................6
2.1. Existena unei fapte ilicite.........................................................................................6
2.2. Existena unui prejudiciu..........................................................................................8
2.2.1. Oligaiile medicului fa de pacient...............................................................1!
2.2.2. Oligaiile medicilor fa de teri.....................................................................12
2.". Existena unui raport de cau#alitate $ntre fapta ilicit %i prejudiciu........................14
2.4. Culpa.......................................................................................................................1&
2.4.1. 'orme de culp profesional............................................................................1&
2.4.1.1. Culpe de te(nic medical........................................................................1&
2.4.1.1. Culpe de te(nic medical....................................................................................1&
2.4.1.2. Culpa din omisiune...................................................................................1)
2.4.1.2. Culpa din omisiune...............................................................................................1)
Cap III. *spunderea ci+il................................................................................................22
".1. *spunderea medicilor,delictual sau contractual -.............................................22
".2. *spunderea ci+il delictual.................................................................................24
".". .ratamentul pri+at...................................................................................................2&
".4. /sigurarea de rspundere ci+il..............................................................................26
".&. /lte elemente ale rspunderii ci+ile a medicului....................................................20
".&.1. Eroarea $n medicin.........................................................................................20
".&.2. *iscul medical..................................................................................................28
Cap I1 *spunderea penal..............................................................................................."!
4.1. *spunderea penal a medicului $n *om2nia........................................................."!
4.1.1. 3ciderea din culp..........................................................................................."!
4.1.2. 1tmarea corporal din culp........................................................................"1
4.1.". 4ro+ocarea ilegal a a+ortului.........................................................................."2
4.1.4. 5i+ulgarea secretului profesional...................................................................."2
4.1.&. /u#ul $n ser+iciu contra intereselor persoanei..............................................."2
4.1.6. 6uarea de mit.................................................................................................."2
4.1.0. 4rimirea de foloase necu+enite........................................................................""
4.1.8. 'alsul intelectual..............................................................................................""
4.2. *spunderea penal a medicului $n 7area 8ritanie...............................................""
Cap 1. 9pee....................................................................................................................."&
&.1. 9pee *om2nia........................................................................................................"&
/proape &!! de oameni au acu#at cadrele medicale din Capital c le,au ucis rudele cu
neglijena lor.................................................................................................................."0
7edicul :aum Ciomu a fost condamnat la un an de inc(isoare cu suspendare ,1!
Ianuarie 2!!0................................................................................................................."8
Instana a admis dou experti#e $n dosarul medicului Ciomu...........................................")
4enisul taiat de Ciomu putea fi sal+at daca era pastrat corect ..........................................")
&.2. /rticole din #iare referitoare rspunderea medicilor,malpraxis.............................44
/de+rul 21 octomrie 2!!).........................................................................................44
Conforma acestui articol asiguratorii $ncasea# milioane de euro din poliele de
malpraxis fr s le ofere protecie doctorilor %i despguirii pacienilor. 4rof dr
7onica 4op susine c anii se dau pe nimic; deoarece polia nu acoper daunele
morale; riscurile legale ale operaiilor c(irurgicale <a+orturile; transplanturile; c(irurgia
plastic=. 5e asemenea se mai susine c toate contractile >conin clause g2ndite astfel
$nc2t asigurtorul s nu plteasc nimic?. 5octorul 5ia /(med medic ortoped la
policlinica ortopedic .itan 8ucure%ti...........................................................................44
5irectorul @eneral 3:I9/*; 'lorentina /lmjanu a declarat c pentru daunele morale
treuie s se plteasc un pre mai mare........................................................................44
4rof dr 1asile /strstoae; pre%edintele Colegiului medicilor din *om2nia +ede ca o
soluie a nemulumirilor pacienilor medierea prin care s se staileasc o sum de ani
la care pacientul are dreptul...........................................................................................44
1aloarea primelor de asigurri A....................................................................................4&
&!!! medici c(irurgi pltesc &! euro de persoan +aloarea asigurriiBan C..................4&
1&.!!! de medici stomatologi pltesc "! euro prim de asigurareBpersoanBan C..........4&
)!!! de medici speciali%ti pltesc "! euro prim de asigurareBpersoanBan C................4&
11.!!! medici de familie pltesc 12 euro prim de asigurareBpersoanBan C.................4&
14!.!!! asisteni medicali pltesc 12 euro prim de asigurareBpersoanBan C ..............4&
&.". 9pee Italia..............................................................................................................&!
&.4. 9pee 9pania............................................................................................................&"
Cap. I Consideraii enerale
'uncia cardinal %i unic a medicului a fost %i a rmas +indecarea omului de suferinele
pro+ocate de oli. 5e sute %i mii de ani se a%teapt mai mult de la aceast profesie %i tot de atunci
practica medical %i medicul sunt permanent $n atenia olna+ilor %i a celor din jur.
4rofesorul I. 7oraru define%te deontologia ca fiind ansamlul normelor
referitoare la conduit; drepturile %i oligaiile medicului $n aporturile sale cu medicii; cu
personalul medical %i cu olna+ii.
Impresionantul monument legislati+ numit D Codul lui EamuraiF conine unele
pre+ederi legate de exercitarea practicii medicale; precum %i $n pri+ina responsailitii ci+ile %i
penale decurg2nd din e+entualele +tmri pricinuite de medic. *esponsailitatea penal este
deoseit de se+er legiferat D 5ac medicul a tratat cu sula de ron# un om lier pentru o ran
grea %i i,a pricinuit acestui om moartea sau i,a scos omului aleaa cu sula de ron# %i i,a
+tmat oc(iul omului; i se +or tia m2inileF. 5ac +ictima era un scla+ cele expuse mai sus
staileau doar o oligaie ci+il de despguire A pentru moartea scla+ului; predarea altuia $n loc;
iar pentru orire plata a jumtate din preul acelui scla+.
.extele talmudice arat c medicul nu putea executa o operaie fr consimm2ntul
olna+ului; fiind responsail fa de acesta %i de familia sa. 5ac printr,un tratament imprudent
se producea moartea unui olna+; medicul era condamnat la reclu#iune intr,o localitate
periferic.
In India antic; conform 6egilor lui 7anu medicul era supus unei amen#i pentru
tratamentul nereu%it; cuantumul amen#ii de casta din care fcea parte olna+ul.
In lumea roman; cadrul normati+ nu a exclus responsailitatea medical; Lex Aquillia
adoptat $n secolul al III,lea I.Er pre+#2nd pedeapsa capital pentru pro+ocarea morii unui om
lier; din culp prin nepricepere; %i doar angajarea rspunderii ci+ile cu despguiri pentru
moartea unui scla+. Exist formulri care sugerea# efectul exonerator de rspundere al forei
majore.
Lex Cornelia aduce preci#ri $n ceea ce pri+e%te responsailitatea medicului $n ca# de
prsire a olna+ului; de tratament neglijent urmat de moartea olna+ului %i $n ca# de pro+ocare
a a+ortului.
Lex Pompeia de parricidiis pre+edea o sanciune special pentru medic; in ca# de
complicitate la paricid; complicitatea consider2ndu,se demonstrat prin simplul fapt c medicul a
luat cuno%tin de $nt2mplare %i nu a denunat,o.
3n document cuprin#2nd elemente deontologice %i pre+ederi referitoare la
responsailitatea medical este %i cel datat din 106! intitulat D *esponsailitatea medical prin
inter+enia gre%itF. 5in anu 18!" se pstrea# o porunc a lui /lexandru Ipsilanti adresat
medicului %ef de a anc(eta ca#ul unor medici care; fiind $nele%i cu anumii farmaci%ti; nu
prescriau dec2t reete neinteligiile; astfel ca s nu le poat descifra dec2t farmaci%tii cu care se
stailise $nelegerea. /semenea fapte erau se+er sancionate penal.
Epoca legilor sanitare organice $ncepe $n ara noastr cu 6egea de organi#are sanitar din
anul 1804 %i este continuat cu legile din 18)8 %i 6egea din 1)1!. 9e conturea# astfel din ce $n
ce mai complet nucleul de oligaii profesionale cu caracter juridic; desprinse %i preluate din
sfera eticii medicale tradiionale; care +or constitui temeiul responsailitii juridice a medicului.
In contextul cre%terii moti+elor de incriminare a acti+itii medicale au aprut noi sisteme
de reparaie a prejudiciului prin asigurri; re#ol+area litigiilor medic,olna+ prin societi de
asigurare; independent de stailirea judiciar a culpei. *eparaiile sunt stailite fie prin
indemni#area olna+ului; cu stailire forfetar; fie pe cale contencioas. 5ac olna+ul a fost
indemni#at ca +ictim a unui prejudiciu; nu mai este important a se staili dac autorul lui este
sau nu este +ino+at.
*esponsailitatea medical decurge din particularitile profesiunii medicale; din
$ncrederea pe care omul olna+ o are $n deci#iile; deseori su+erane ale medicului; ca %i $n
posiilitatea actului medical de a se desf%ura uneori impre+i#iil sau c(iar ire+ersiil precum %i
$n scopul medicinii de a influena capacitatea de producie %i dinamica populaiei.
*esponsailitatea medical a#at pe culp asigur astfel progresul %tiinei medicale; ca
%i efortul su de a face riscurile la care expune olna+ul c2t mai rare %i minore; tocmai prin
e+itarea osesiei rspunderii care duce la in(iiie profesional. 4rogresul medical se asigur
prin acceptarea oricror riscuri utile olna+ului %i prin neacceptarea celor insuficient e+aluaile
%i pre+i#iile; a celor ce re#ult din $ncrederea orgolioas $n forele proprii sau din necunoa%terea
te(nicii %i aparaturii; ce re#ult din $nclcarea con%tiintei medicului asupra propriilor sale limite.
Cap II Condiiile enerale ale ana!"rii r"spunderii #edi$ului
4entru angajarea rspunderii ci+ile a medicului <art ))8,))) C.ci+= este necesar
$ntrunirea cumulati+ a patru conditiiA fapta ilicit; prejudiciu; raport de cau#alitate $ntre fapta
medicului %i prejuduciul produs %i +ino+ia medicului
%.&. E'is(ena unei )ap(e ili$i(e
'aptele ilicite sunt conduite ale omului prin care se $ncalc normele dreptului oiecti+ sau
regulile de con+ieuire social; s+2r%ite fr intenia de a produce efecte juridice impotri+a
autorului lor; efecte care totu%i se produc $n puterea legii. 4rin fapta ilicit $nelegem aciunea sau
inaciunea care are ca re#ultat $nclcarea drepturilor suiecti+e sau intereselor legitime ale unei
persoane
1
.
.extele Codului ci+il nu pre+d expres ca fapta pguitoare s fie ilicit C art ))8,)))
C.ci+ fac referiri numai la culp; neglijen %i impruden C art ))8 dispune A D Orice fapt a
omului care cau#ea# altuia un prejudiciu olig pe acela din a crui gre%eal s,a oca#ionat; a,l
1
6i+iu 4op; .eoria general a oligaiilor. Editura 6umina 6ex; 8ucure%ti 1))8; p 212,21"
reparaF; iar art ))) pre+ede D Omul este responsail nu numai de prejudiciul ce a cau#at prin
fapta sa; dar %i de acela ce a cau#at prin neglijena sau imprudena saF. Oligaia de reparare
exist at2t $n ca#ul culpei sau gre%elii intenionate; c2t %i a culpei neintenionate.
:eglijena repre#int omisiunea de a face ce+a ce un om cu o impruden modest; g(idat
dup aspectele specifice conduitei omului grijuliu; ar face sau a face ce+a ce un om prudent %i
diligent nu ar face.
@rija re#onail poate fi apreciat doar prin referire la comportamentul medicului $n
circumstanele $n care a acionat. 9pre exemplu medicul care $n faa unei urgene acionea# dup
intuiia de moment nu +a fi judecat prea aspru doar pentru c un alt mod de aciune ar fi e+itat
rul.
Oligaia este aceea de a exercita o $ngrijire normal; c(i#uit; re#onail; doctorul nu
treuie s garante#e un re#ultat fa+orail al eforturilor sale. 7edicii nu sunt judecai dup
standardele celui mai experimentat; celui mai $ndem2natic sau dup cel mai pregtit memru al
profesiunii; ci prin raportare la standardele unui practician cu o competen oi%nuit $ntr,un
anumit domeniu medical.
8una credin nu poate fi in+ocat drept cau# exoneratoare de rspundere; dac $n
acti+itatea pe care o desf%oar; medicul nu reu%e%te s ating standardele oiecti+e ale unui
doctor oi%nuit %i prudent; deci cu o diligen medie.
O prolem legat de relaia medic,pacient este cea a consimm2ntului pacientului dup
o prealail informare.
Celerul Eaeas Corpus ne +ore%te despre dreptul su+eran; asolut al omului,pacient
asupra corpului su; dreptul opo#ail tuturor; inclusi+ medicului curent. .oate statutele
deontologice medicale pre+d c actele de $ngrijire; de tratare sau de explorare medical se fac
numai cu consimm2ntul olna+ului sau al repre#entanilor si legali. Oligati+itatea
consimm2ntului pentru orice act este corelati+ dreptului deci#ie care aparine olna+ului.
Consimm2ntul este pre#umat uneori prin $ns%i pre#entarea pacientului la o consultaie
medical. Consimm2ntul pacientului nu este oligatoriu $n ipote#a olilor infecto,contagioase
sau $n ca#ul olna+ilor psi(ici; $ntruc2t $n aceste ca#uri interesul general pre+alea# asupra
interesului indi+idual; iar medicul are oligaia de a sal+garda interesul colecti+itii prin
instituionali#area olna+ului. 5ac olna+ul se afl $n imposiilitate de a,%i manifesta lier
+oina; se poate oine consimm2ntul c(iar de la familie.
2
4entru inter+eniile laorioase; cum este ca#ul tratamentelor c(irurgicale estetice exist
formulare tip de consimm2nt $n scris.
In c(irurgia de necesitate; cu riscuri +itale pentru olna+; consimm2ntul este pre#umat.
:u se +or efectua dec2t operaii paliati+e; am2n2ndu,se amputaiile largi dac riscurile nu sunt
iminente. /ceste operaii se +or face numai dup ce olna+ul a rede+enit con%tient; c2nd se +a
putea face prealaila informare cu scopul de a oine consimm2ntul $n continuare.
Consimm2ntul treuie s fie re#ultatul unei delierri lucide %i treuie exprimat $n
cuno%tin de cau#. El treuie dat de pacient; iar pentru minori sau incapaili de ctre prini sau
de persoanele $n grija crora se afl.
7ajoritatea litigiilor $n care sunt implicai medicii pri+esc aciuni pentru neglijen
medical; eroarea medical <medical malpractice=.
:eglijen medical nu este dec2t o aplicaie a delictului neglijenei $n acti+itatea prestat
de profesioni%ti precum doctori; sore medicale %i alte persoane implicate $n oferirea ser+iciilor de
$ngrijire a sntii. 6egea neglijenei este aplicat la contextul medical %i neglijena medical
este o form specific a rspunderii pentru neglijen $n context profesional.
%.%. E'is(ena unui pre!udi$iu
O condiie sine Gua non a angajrii rspunderii ci+ile o repre#int existena unui
prejudiciu.
4rejudiciul repre*in(" re#ultatele duntoare; de natur patrimonial sau nepatrimonial;
efecte ale $nclcrii drepturilor suiecti+e %i intereselor legitime ale unei persoane.
In conformitate cu pre+ederile art ))8,))) C.ci+ rspunderea ci+il inter+ine numai $n
ca#ul $n care exist un prejudiciu ce treuie reparat.
Oric2t de condamnail ar fi o fapt ilicit %i oric2t de gra+ ar fi culpa autorului;
rspunderea ci+il delictual nu poate inter+eni dec2t dac; prin fapta ilicit %i culpail s,a
cau#at un prejudiciu cui+a. *spunderea ci+il delictual se reduce conform art ))8,1!!" C.ci+
2
/lmo% 8ela .rif, *esponsailitatea juridic medical $n *om2nia; Ed. 4olirom 2!!!; p 8&
la repararea paguelor cau#ate. 4rejudiciul este nu numai condiia rspunderii; dar %i msura ei;
autorul rspunde numai $n limita prejudiciului cau#at
"
.
Hn lipsa unui prejudiciu nu suntem $n pre#ena rspunderii ci+ile. /t2ta +reme c2t o
persoan nu a fost pguit; ea nu are dreptul de a pretinde nici o reparaie deoarece nu poate
face do+ada unui interes.
Hn acti+itatea medical prejudiciile $nt2lnite sunt cele cau#ate direct persoanei fi#iceC
aceste prejudicii pot fi clasificate $n funcie de domeniul personalitii umane $nclcate $nA
a= 4rejudiciile cau#ate persoanei fi#ice sau prejudiciile corporale; care re#ult din
atingerile aduse sntii %i integritii corporale a omului %i constau $nA dureri
fi#ice %i psi(ice; a cror reparare neasc este numit %i pretium dolorisC
prejudicial de agreement; const2nd $n pierderea sau restr2ngerea posiilitilor
fiinei umane de a se ucura de satisfaciile %i plcerile normale ale +ieiiC
prejudicial estetic prin care se $neleg atingerile aduse armoniei fi#ice %i
$nfi%rii unei personaeC
= 4rejudiciile cau#ate personalitii affecti+e; categorie $n care sunt incluse
durerile psi(ice determinate spre exemplu de moartea unei rude.
3n exemplu poate fi expus de jurisprudena france# >4acienta a fost operat de doctoral
I; iar aneste#ia a fost efectuat de medical J. 5iagnosticul stailit a determinat necesitatea unei
inter+enii c(irurgicale ce a fost efectuat dar s,a soldat cu parali#ie. 4acienta i,a acionat $n
judecat pe cei doi medici; consider2ndu,i direct rspun#tori de accidentul suferit. Experti#a
efectuat $n cau# a e+ideniat legtura de cau#alitate incontestail $ntre operaie %i parali#ie. In
condiiile $n care aneste#ia a fost corect efectuat; iar starea anterioar de sntate a pacientei nu
a influenat $n nici un fel re#ultatul prejudiciail; singura cau# a acestuia rm2ne inter+enia
c(irurgical?.
:atura %i intensitatea durerilor sunt diferit trite de fiecare +ictim; $n funcie de +2rst;
starea de sntate; la care s,ar putea aduga ali factori A ec(ilirul psi(ic; circumstanele
existeniale cum ar fi i#olarea; natura acti+itii profesionale; c(iar apartenena etnic.
6murirea noiunii de prejudiciu de agrement a generat +ii discuii $n literatura de
specialitate. Intr,o concepie restricti+; prejudiciul de agrement este limitat la pierderea
plcerilor legate de desf%urarea unor acti+iti determinate; pe care +ictima anterior producerii
"
6.4op, .eoria general a oligaiilor; Editura 6umina 6EK; 8ucure%ti 1))8; p 1))
accidentului le practica. Curtea de Casaie france# dup anul 1)0" pri+e%te prejudiciul de
agrement ca pe o pri+are de toate plcerile unei +iei normale.
/ccidentele medicale pot fi cau#a %i a unui prejudiciu special, prejudiciul estetic. /cesta
include +tmrile %i le#iunile prin care se adduce atingere armoniei fi#ice sau $nfisrii
persoanei. /ici sunt incluse mutilrile; cicatricile %i desfigurrile care diminuea# posiilitile
de afirmare deplin $n +ia sau rpesc aceast posiilitate. 5espguirea acordat $n repararea
prejudiciului estetic este denumit %i pre al frumuseii
4
.
4rejudiciile pot fi patrimoniale %i nepatrimoniale. 4rejudiciile patrimoniale sunt acelea
care au un coninut economic; put2nd fi e+aluate pecunuiar; cum ar fi +tmarea sntii unei
persoane. 4rejudiciile nepatrimoniale sau daunele morale sunt consecinele duntoare care nu
pot fi e+aluate $n ani %i re#ult din atingerile %i $nclcrile drepturilor personale; fr coninut
economic. /stfel de consecine duntoare sunt moartea; durerile fi#ice %i psi(ice; restr2ngerea
posiilitilor fiinei umane de a se ucura de satisfaciile +ieii.
In situaia $n care medicul este asigurat de rspundere ci+il; pacientul poate primi
despguirea direct de la societatea de asigurare. 4acientul nu poate cere despguiri de la
medic, autor al faptei prejudiciaile. 5ac suma pltit de societatea de asigurare nu acoper
integral prejudiciul; pacientul are dreptul s pretind diferena de despguire de la medicul
+ino+at. 5up ce a pltit pacientului despguirea; societii de asigurare nu $i este recunoscut;
un drept de regres $mpotri+a autorului prejudiciului; deoarece el este asigurat de rspundere
ci+il delictual %i $n acest scop a pltit primele de asigurare
&
.
C2nd se pretinde neglijena medicului; reclamantul <pacientul= treuie s do+edeasc A
- c oligaia de $ngrijire $i era datorat de p2r2t <cadru medical sau spital= C
- c medicul %i,a $nclcat aceast oligaie; neexercit2nd grij %i $ndem2nare
re#onail C
- c $nclcarea oligaiei a cau#at daune; concreti#ate $n prejudiciile suferite de
pacient.
%.%.&. O+liaiile #edi$ului )a" de pa$ien(
4
Clina Lugastru, *epararea prejudiciilor nepatrimoniale; Editura 6umina 6ex; 8ucure%ti 2!!1; p 210
&
'r. 5eaM, .ratat de drept ci+il. Contracte speciale. Editura /ctami; 8ucure%ti 1))); p 4)8; &!2
In 1)&0 :at(an afirm c D Oligaia de $ngrijire a cadrelor medicale apare independent
de orice contract cu pacientul lor. Ea se a#ea# doar pe faptul c respecti+ul cadru medical preia
$ngrijirea %i tratamentul pacientuluiF.
In general oligaia se na%te din acordul +oluntar al doctorilor de a $ngriji sau de a trata o
persoan. Existena acestei oligaii nu este condiionat de reciprocitatea acordului din partea
pacientului. 5octorul +a datora $n mod egal o oligaie de $ngrijire unui adult incompetent; de
exemplu unui pacient incon%tient $n secia de urgene %i accidente sau unui copil adus $n
cainetul su care este prea t2nr pentru a consimi %i pe care,l examinea#. /ceea%i oligaie
incum %i altor cadre medicale; cum sunt asistentele; care intr $n contact cu pacienii; instanele
urm2nd a staili; $n ca# de litigiu; dac acel profesionist %i,a asumat responsailitatea prin
preluarea $ngrijirii persoanei.
*eglementrile din 1))2 au stailit situaiile prin care este creat relaia formal pacient,
medic. 3n generalist datorea# pacientului su $n mod formal doar o oligaie de $ngrijire c2nd
cunoa%te efecti+ circumstanele care declan%ea# oligaia sa conform pre+ederilor
*eglementrilor. In lipsa unei cereri directe sau indirecte de $ngrijire; generalistul nu datorea# o
atare oligaie. 5ac oligaia pre+#ut de *eglementrile din 1))2 este una continu care
impune generalistului de a,l consulta pe pacient. 9pre exemplu pacienii cu +2rsta peste 0& de
ani; crora treuie s li se ofere o consultaie anual; fiind irele+ant dac pacientul a solicitat sau
nu consultaia.
3neori pacienii unui generalist pot fi tratai de un alt medic <$nlocuitorul acestuia= c2t
timp generalistul lipse%te. 3n generalist nu este rspun#tor pentru un delegat care este $nscris pe
6ista 7edical a 5ireciei 9anitare; rspunderea re+enind $n $ntregime delegatului. In ca#ul $n
care delegatul nu este $nscris pe 6ist rspunderea aparine medicului generalist.
Doctorii de spital care lucrea# $n cadrul unei instituii :E9 sau $n uniti conduse de
5irecia 9ntii do2ndesc o po#iie diferit de cea a generali%tilor.
Orice medic angajat $ntr,o astfel de instituie datorea# $ngrijiri pacientului pe care l,a
>preluat?; aceast oligaie pri+e%te toat ec(ipa coordonat de acel medic.
O prolem pri+e%te momentul de care ia na%tere oligaia de $ngrijire pe care medical de
spital o datorea# pacientului. Este posiil ca un pacient care %i,a pierdut cuno%tina $n secia de
urgen %i accidente a unui spital s fac o pl2ngere $mpotri+a medicului de ser+iciu in+oc2nd ca
temei neglijena acestuia- 5ifer de la ca# la ca# $n funcie dac medical a preluat expres au
implicit $ngrijirea. *ele+ant $n acest ca# este soluia adoptat $n cau#a 8arnett + C(elsea and
Nensington E7C. In spe; dup ce a ut un ceai $mpreun cu colegii de ser+iciu; reclamantului
i s,a fcut ru; moti+ pentru care s,a pre#entat de urgen la scpital. 3nul dintre colegii lui i,a
adus la cuno%tin unei asistente cele $nt2mplate iar aceasta i,a telefonat medicului de ser+iciu
care; $ntruc2t nu se simea ine; nu l,a consultat pe pacient %i i,a spus pacientei s,l trimit acas
%i s,l contacte#e pe medicul curant al reclamantului. C2te+a ore mai t2r#iu acesta a decedat ca
urmare a otr+irii cu arsenic. Ludectorul :eil a respins aciunea; moti+2nd c; c(iard ac
doctorul l,ar fi consultat pe pacient decesul era iminent $ntruc2t nu exista posiilitatea
administrrii la timp a unui antidot eficient. In conclu#ie; nu a fost reinut +reo legtur de
cau#alitate $ntre deces %i conduita neglijent a medicului de ser+iciu. In ceea ce pri+e%te existena
unei oligaii de $ngrijire $n sarcina medicului %i asistentei; judectorul :eil a conclu#ionat c a
existat D o relaie directa %i apropiatF $ntre ei. Cu toate acestea; $n cau# este de necontestat c
at2t asistenta; c2t %i medicul %i,au asumat o responsailitate fa de decedat prin ajutarea %i
sftuirea lui; $ns numai cel din urm; nu %i prima; a fost neglijent $n mod e+ident prin a nu,l
examina %i admite pe pacient $n spital.
%.%.%. O+liaiile #edi$ilor )a" de (eri
1orind $n numele Curii de /pel judectorul 9tuart 9mit( a mers at2t de departe $nc2t a
afirmat c doctorul are o oligaie de $ngrijire numai fa de pacienii si %i niciodat fa de
altcine+a; inclusi+ $n ca#ul parinilor pacientului decedat. 4o#iia Curii de apel treuie
interpretat ca fiind o limit a principiului $n sensul c medicul are doar oligaia ca; $n aceast
calitate; s,%i trate#e pacienii; fr a nega $ns $n modalitate existena unei oligaii de $ngrijire;
cci coninutul acesteia poate s cuprind exclusi+ atenionarea sau sftuirea terelor persoane;
iar nu neaparat o aciune desf%urat $n calitate de medic. Exist situaii $n care un medic poate
a+ea oligaia de $ngrijire fa de o persoan care nu este pacientul su.
Ca re#ultat al tratamentului aplicat %i al responsailitii pentru $ngrijirea pacientului; un
doctor poate %ti c acest pacient repre#int un potenial pericol pentru alte persoane. 9pre
exemplu A
- un doctor care %tie c pacientul su sufer de o oal infecioas pe care este
proail ca acesta s o transmit altora prin contact sexual sau printr,un alt
mod C
- un generalist al crui pacient epileptic %ofea# %i rne%te sau ucide pe cine+a $n
timpul unei cri#e C
- un psi(iatru al crui pacient; olna+ mintal; amenin c +a rni sau +a ucide o
alt persoan C
- un pacient rat care este sftuit gre%it c o +asectomie a reu%it %i c nu treuie
s ia msuri contracepti+e; %i ca re#ultat partenera sa rm2ne $nsrcinat.
In ceea ce pri+e%te pacienii internai $n seciile de psi(iatrie; unele instane din 93/ au
recunoscut c un psi(iatru are o oligaie de $ngrijire fa de +ictimele poteniale ale unui pacient
periculos.
In cau#a .arasoff + *egents of 3ni+ersitO of California; Curtea 9uprem a Californiei a
reinut c un psi(oterapeut are o oligaie de $ngrijire fa de +ictimele pacientului su pe care le
cuno%tea ca inte $ntenionate ale pacientului. Ludectorul .roiner a statuat A D 5e%i; potri+it
dreptului comun; ca regul general; o persoan nu are oligaia de a controla conduita altuia;
nici s,i a+erti#e#e pe cei primejduii de o asemenea conduit; instanele au stailit o excepie de
la aceast regul $n ca#urile $n care p2r2tul se afla $ntr,o relaie special fie cu persoana a crei
conduit treuia controlat; fie cu +ictima pre+i#iil a acestei conduiteF.
Curtea de /pel a conclu#ionat c p2r2tul a+ea oligaia legal de a lua msuri re#onaile
pentru a pre$nt2mpina pericolul prin a+erti#area +ictimei; a poliiei sau a altor persoane expuse
acestui pericol. /cela%i judector aprecia c D Intr,o societate ameninat de un asemenea risc nu
putem tolera $n continuare expunerea la un pericol ce ar re#ulta din faptul c medicul a cunoscut
caracterul periculos al pacientului suF.
9oluia instanei a fost fa+ori#at de faptul c +ictima a fost cunoscut %i indicat de ctre
pacient medicului.
3n medic care este solicitat de pacientul su pentru a furni#a un raport medical unei tere
pri; de exemplu unei companii de asigurri sau unui potenial angajator; poate a+ea o oligaie
de $ngrijire a terei pri; oligaie a crei coninut const $n $ndatorirea medicului de a proceda
cu maxim diligen pentru ca terul s nu sufere nici o pierdere economic.
%.,. E'is(ena unui rapor( de $au*ali(a(e -n(re )ap(a ili$i(" .i pre!udi$iu
*aportul de cau#alitate este o condiie esenial; general; a rspunderii ci+ile; fr a
deosei $ntre rspunderea delictual sau cea contractual.
*aportul de cau#alitate $ntre fapta ilicit %i prejudiciu este o condiie oiecti+ a
rspunderii ci+ile care nu se confund cu gre%eala sau culpa. Culpa este o condiie suiecti+.
4oate exista raport de cau#alitate dar s lipseasc culpa; cum de asemenea poate exista culpa
autorului faptei ilicite %i s nu existe raport de cau#alitate. 'r raport de cau#alitate nu exist
rspundere ci+il.
In multe situaii legtura de cau#alitate este greu de stailit; ea nu este liniar sau este
fr2nt de inter+enia altor factori.
5ac starea sntii olna+ului este agra+at de aflarea unei +e%ti proaste pri+ind
familia; c(iard ac stadiul +indecrii a fost $nt2r#iat de o eroare medical; nu se +a rspunde
pentru efectul pro+ocat de aceast +este. C2nd un medic prescrie gre%it o reet; iar farmacistul
neatent o execut; pentru prejudiciul cau#at +or rspunde am2ndoi. 3n medic care explic
olna+ului c nu are nici o %ans de +indecare rm2ne rspun#tor pentru aceast impruden;
mai ales dac; practic; s,a do+edit c aceast +este a precipitat e+oluia nefa+orail a olii.
'ora major %i ca#ul fortuit au jucat $ntotdeauna un rol determinant $n exonerarea de
rspundere a medicului. 'ora major poate fi reinut ori de c2te ori stailirea gre%it a unui
diagnostic sau nefinali#area unei terapii sunt cau#ate de $mprejurri externe; iar ca#ul fortuit
apare atunci c2nd aceast cau# este de natur intern.
In angajarea rspunderii medicului pentru neglijenele comise $n actul medical treuie
proat existena raportului de cau#alitate; pro ce incum pacientului. Exist situaii $n care
existena legturii de cau#alitate; $ntre fapta medicului %i prejudiciul produs este at2t de e+ident
$nc2t este suficient aplicarea principiului res ipsa loGuitur <lucrul +ore%te de la sine=.
In literatura de specialitate anglo,saxon aplicarea acestui principiu este condiionat de
$ndeplinirea cumulati+ a trei condiii A
- accidentul treuie s fie de a%a natur $nc2t s nu se poat petrece dec2t dac
cine+a a fost neglijent C
- acu#atul treuie s fi a+ut controlul asolut asupra cau#ei aparente a
accidentului C
- reclamantul nu treuie s fi contriuit $n +reun fel la producerea accidentului
6
.
/cest principiu nu se aplic $n situaia $n care +tmarea in+ocat de pacient este urmarea
recunoscut a unui risc inerent al tratamentului; at2ta +reme c2t asemenea accidente pot aprea
fr neglijen. 5ac riscul; de%i recunoscut nu apare $n mod normal; $n lipsa neglijenei; res ipsa
loGuitur +a fi aplicail.
%./. Culpa
9pre deoseire de neglijen sau impruden; c2nd actul cau#ator de prejudiciu este comis
pentru c fptuitorul nu reu%e%te s fac ceea ce o persoan prudent si re#onail ar face; culpa
intenionat implic intenia de a face ru.
*esponsailitatea medical fiind o responsailitate a#at pe gre%eal; prolema
principal este aceea a definirii gre%elii medicale; a conturrii coninutului su; pentru a fi
reinut ca o culp judiciar.
Ioan 'ruma define%te culpa ca fiind o eroare de conduit; pe care un medic prudent %i
diligent; aflat pe acela%i plan profesional %i $n acelea%i circumstane extreme; nu ar fi comis,o.
%./.&. 0or#e de $ulp" pro)esional"
%./.&.&. Culpe de (e1ni$" #edi$al"
Culpa profesional medical const $n nerespectarea regulilor pri+ind exercitiul profesiei
medicale; prin nepricepere sau aatreri de la reguli $ndeo%te recomandate %i recunoscute $n
practica acestei profesii; pro+enite din neglijen; nepsare sau nerespectarea unor metode %i
procedee specifice. 9e mai nume%te %i imprunden.
/ceste culpe sunt A
/. Culpa profesional prin nepregtire <nepricepere; ignoran; ne%tiin; impariie;
incompeten=.
6
/lmo% 8ela .rif, *esponsailitatea juridic medical $n *om2nia; Ed. 4olirom 2!!!; p )&
/ceste ca#uri apar $n stailirea diagnosticului apar $n aplicarea tratamentului; ori de c2te
ori acti+itatea medicului este desf%urat fr ca el s ai cuno%tienele necesare sau prin
utili#area unor cuno%tine necorespun#toare.
Ignorana este o gre%eal fundamental a medicului; fiind la fel de gra+ ca necinstea A
D In situaii de urgen; impariia poate de+eni fatal pentru olna+ %i este deja criminal. In
ultimii ani; datorit a+alan%ei informaionale; competena medicului se oine cu greutate; fiind
necesar o dorin permanent de punere la punct prin documentare; pe l2ng cuno%tinele
elementare acumulate conform unei programe analitice $n timpul cursurilor din facultate; al
examenelor de calificare %i perfecionare %i al concursurilor profesionale. Inc din antic(itate se
pune prolema acumulrii experienei prin practic alturi de studiu permanent; medicului
aplic2ndu,i,se pedespse gra+e dac pierdea olna+ul din cau#a nepregtirii sale profesionaleF
0
.
3n ca# de pri+are de %ans prin ignoran cominat cu neglijen ar fi A un olna+ de &8
de ani este internat $n secia de oli interne a unui spital or%enesc pre#ent2nd un sindrom feril
cu un sindrom iologic de inflamaie net etic(etat cu arterit <inflamaia unei artere=; reumatism
infecios <oal caracteri#at prin inflamia esutului conjuncti+ din $ntregul organism; dar $n
special din articulaii; inim %i +ase= %i alergie la antiiotice. 'iind su tratament olna+ul
pre#int diaree %i +rsturi; care determin scderea ponderal p2n la ca%exie <slaire
progresi+= cu topirea maselor musculare. .ransferat la secia de oli interne a spitalului
judeean; pacientului i se pune diagnosticul de peritonit purulent de origine apendicular care
e+oluea# p2n la deces. 6a necropsie se constat le#iuni produse de un %oc toxico,septic.
Comisia de experti# medico,legal a reinut $n spe incidena unor multiple gre%eli prinA
incompeten,nesesi#area adomenului acutC neglijen, nesolicitarea consultului interdisciplinar
cu un c(irurg C pri+are de %ans, trimiterea tardi+ a olna+ului la un e%alon superior
8
.
8. Culpa profesional prin nepre+edere <impruden=
4entru ca medicul s se $n%ele c2t mai puin $n practica sa; pentru a putea e+ita erorile;
precum %i unele complicaii ale olilor; treuie s dea do+ad; $n mod permanent; de pruden %i
discernm2nt.
0
@(eorg(e 9cripcaru; .erancea 7oise, Coordonatele deontologice ale actului medical. Editura 7edical.
8ucure%ti 1)8); pag 214
8
/lmo% 8ela .rif, *esponsailitatea juridic medical $n *om2nia; Ed. 4olirom 2!!!; p 1!&
Imprudena const $n comiterea unei acti+iti po#iti+e; fr a pre+edea c pot aprea
consecine ilicite; de%i se putea %i treuia s se pre+ad acest lucru.
Constituie imprudenA
- aplicarea oricrui tratament c(irurgical sau c(imioterapic fr cunoa%terea
contraindicaiilorC
- aplicarea de seroterapie %i medicaie la personae care au pre#entat fenomene de
intoleran la aceste sustaneC
- expunerea olna+ului la riscuri inutile prin executarea unei inter+enii
c(irurgicale care nu se impunea de urgen; atunci c2nd nu exist utilitile
necesare pentru securitatea actului operator; confortul olna+ului %i confortul
medicului C
- lsarea $n funciune a unor sisteme de drenaj %i aparate $n ciuda sc(imrii strii
fi#iologice a olna+ului <$n seciile de aneste#ie,reanimare=.
Culpa prin nepre+edere este imputail %i $n situaii neoi%nuite; c2nd medicul +a
rspunde fie pentru faptul c nu a pre+enit olna+ul despre unele riscuri; fie $n ca#ul $n care;
inform2ndu,l $ntr,un mod necorespun#tor acesta sufer un %oc %i se sinucide.
81. *eglementare spaniol $n materie de impruden
)

Inter+enii imprudente $n timpul sarcinii %i na%terii. Este anali#at prolematica care
ls2nd la o parte prolemele comune cu alte sectoare de inter+enie sanitar se anali#ea#
specificul comportamentelor medicale imprudente de la $nceputul sarcinii p2n la na%tere.
9tailirea re#ultatului cau#at %i calificarea sa sunt legate str2ns de diferitele +alori fundamentale
protejate de legea penal; care pot fi afectate.
Efectuarea de te(nici a+2ndca re#ultat a+ortul, se face referire la toate acele ca#uri $n care
se reali#ea# o inter+enie medical pentru a cau#a un a+ort fr a respecta cerinele lex artis.
Oiecti+ul operaiei este de a reali#a o $ntrerupere +oluntar de sarcin; fie c este un ca# permis
prin lege; fie c nu; dar aceast inter+enie reali#at neglijent cau#ea# pe l2ng re#ultatul normal
al operaiei %i alte consecine suplimentare cum ar fi prejudiciile sau decesul mamei.
)
Ester Ea+a @arcia, 6a imprudencia medica; tOrant lo lanc(; 1alencia 2!!1
Cu u%urin s,ar putea aprecia c soluia acestor ca#uri nu este foarte prolematic; $ntru,
ct $n ca#ul tuturor pot fi identificate dou re#ultate diferite <a+ort %i prejudiciiBdeces=; care de%i
inter+in $n corpul unei singure paciente afectea# +alori fundamentale de natur diferit %i cu
titularitate diferit %i de aceea aceea pri+esc calificri juridice diferite. In ceea ce pri+e%te a+ortul;
dac acesta nu se $ncadrea# $n nicio indicaie legal aciunea medicului +aputea fi cu intenie %i
la fel %i aciunea mamei. 4rejudiciile sau decesul acesteia +or da na%tere delictului corespun#tor
de +tmare corporal din culp sau ucidere din culp ce +a treui soluionat conform regulilor
generale ale concursului ideal <crimina culposa=.
C. Culpa profesional prin neglijen <neatenie=
:eglijena $n practica medical ia forma graei; superficialitii; $ndeplinirii
necon%tiincioase a oligaiilor. :eglijena poate lua forma A
- nelurii corecte a anamne#ei C
- neexecutrii unui examen clinic corect C
- neefecturii unor examene paraclinice de rutinC
- nelurii tuturor msurilor de asepsie $n +ederea unei operaii
1!
.
9unt considerate neglijene gra+e A
- nei#olarea olna+ilor contagio%i %i nepre+enirea memrilor familiei acestor
olns+i asupra necesitii profilaxiei; e+entual prin imuni#are C
- neefectuarea terapiei antitetanice la plgile potenial tetanigeneC
- in jectarea de medicamente cu perioada de utili#are dep%it C
- injectarea unei alte sustane dec2t cea dorit; numai pentru c fiolele au fost
puse; $n mod neglijent; una l2ng alta.
8ela .rif exemplific urmtorul ca# A $n ca#ul seciei de ostetric a unui spital judeean;
pacienta; o femeie de &2 de ani; este operat de o ec(ip operatorie condus de medicul primar.
In timpul operaiei se transfu#ea# olna+ei s2nge grupa /II *( po#iti+ consider2ndu,se c
olna+a are grupa /8 I1 *( po#iti+ conform unui test de laorator anterior; fr a se face proa
compatiilitii directe pe lam. 9ituaia pacientei s,a $nrutit rusc; duc2nd imediat la deces.
3lterior s,a constatat c o anali# a grupei sanguine a pacientei; netrecut $ns pe foaia de
oser+aie; arat c olna+a are grupa !1. Comisia de experti# medico,legal a stailit drept
1!
/lmo% 8ela .rif, *esponsailitatea juridic medical $n *om2nia; Ed. 4olirom 2!!!; p 1!8
cau# a morii %ocul post transfu#ional ire+ersiil prin transfu#ie incompatiil de s2nge /II la
!1 %i a artat c responsailitatea pentru gre%eal aparine medicului aneste#ist care era oligat s
fac proa compatiilitii directe pe lam. Ec(ipa de c(irurgi a fcut correct inter+enia.
5. Culpa profesional prin u%urin <nepsare=
3%urina profesional re#id $nA
- neexaminarea clinic %i complet a olna+uluiC
- ignorarea riscurilor la care este supus olna+ulC
- imoili#area inadec+at a unor fracturiC
- pierderea au#ului unui copil prin tratarea mamei cu streptomicinC
- efectuarea necorespun#toare a unor injecii sau puncii C
- apariia de efecte secundare notorii, trecute $n prospectul medicamentului, prin
nerespectarea do#elor maximeC
- ignorarea condiiilor precare de lucru, mi#erie; sterili#are necorespun#toare.
.ratarea unui olna+ $n lipsa unui consult prealail; inter+enia c(irur(ical efectuat fr
a+i#ul necesar al altui specialist constituie exemple gre%ite soldate cu prejudicii $n practica
medical.
%./.&.%. Culpa din o#isiune
7edicul este responsail at2t c2nd acionea# c2t %i c2nd nu acionea#C acesta rspunde
de tot ceea ce face %i de tot ce refu# s fac. *efu#ul de a acorda asisten medical unui olna+
aflat $ntr,o stare disperat sau unei persoane gra+ accidentate constituie o $nclcare e+ident a
$ndatoririlor profesionale; care atrage responsailitatea disciplinar; ci+il %i penal a medicului.
Culpa prin omisiune repre*in(" atitudinea unei persoane de a se aine +oluntar sau
in+oluntar de la $ndeplinirea unei oligaii de a aciona pentru a $mpiedica producerea unui
prejudiciu.
Condiii
&&
2
- omisiunea medicului s constea $ntr,o impruden; neglijen sau nepre+edere;
apreciat pe a#a criteriului astract al comparrii cu un medic cu diligen %i
pruden normale C
11
/lmo% 8ela .rif, *esponsailitatea juridic medical $n *om2nia; Ed. 4olirom 2!!!; p 11!
- omisiunea s se refere la o oligaie de a aciona; c(iar $n afara textelor de lege;
pe a#a principiilor de drept; a regulilor de con+ieuire social; de un,
credin; a u#anelor %i regulilor profesionale.
Culpa din omisiune medical se pre#int su urmtoarele forme A
/. *efu#ul de a rspunde la solicitare
8ela .rif pre#int caracteristicile care definesc aceast noiune A
- refu#ul medicului de a se deplasa la locul unde se afl persoana $n suferin
<implic uneori caracter intenional; dar cel mai adesea rele+ un caracter
neglijent= C
- $ngrijirile pe care medicul le,ar fi acordat olna+ului erau de natur s $i sal+e#e
acestuia +iaa sau ar fi $mpiedicat $nrutirea strii lui C
- dac nu ar fi promis c se +a deplasa la locul unde se afl persoana $n suferin;
olna+ul sau rudele lui ar fi putut c(ema alt medic; care i,ar fi acordat ajutorul
necesar.
7edicul de familie $n *om2nia este oligat s acorde ajutor medical la domiciliul
olna+ului %i s rspund la solicitri; c2nd exist urgene sau pericol imediat.
8. *efu#ul inter+eniei <neasumarea de riscuri=
In momentul $n care medicul se afl $n faa olna+ului; iar starea acestuia impune o
atitudine medical; o mane+r; o inter+enie c(irurgical sau simpla administrare de
medicamente; neasumarea riscului acestei atitudini de ctre medic; $n mod nejustificat; duce la
imputailitate; dac asteniunea generea# un prejudiciu.
8ela .rif e+idenia# exemplul A pacientul; un rat de 8" de ani; +ictim a unei t2l(rii;
este examinat medico,legal la o clinic neuroc(irurgical pentru plag frontal; fr le#iuni
osoase %i confu#ie cereral minor; apreciindu,se c necesit 21,2" #ile de $ngrijiri medicale
pentru +indecare. Este externat $ns a treia #i; iar dup 22 de #ile de la traumatism; decedea# la
domiciliu. :ecropsia e+idenia# existena unei contu#ii cererale gra+e; fracturi craniene; iar
comisia de experti# medico,legal conclu#ionea# c a fost +ora de o lips de preocupare
profesional pentru diagnostic %i tratament; $n contextul unei omisiuni prin lips de inter+enie.
C. *efu#ul trimiterii la un e%alon superior <pri+area de %ans=
Conform art "6 din Codul deontologic; dac $n urma examinrii sau $n cursul
tratamentului; medicul consider c nu are suficiente cuno%tine sau experien pentru a asigura o
asisten corespun#toare +a solicita un consult cu speciali%ti sau +a $ndruma olna+ul ctre
ace%tia.
3n ca# pre#entat de 8. .rif este cel al medicului care consult olna+ul pe strad $n
postura D samariteanului milosti+F %i omite s,l a+erti#e#e asupra necesitii urmrii unui
tratament de specialitate $ntr,o clinic medical. Imprejurrile $n care a fost efectual consultul $l
exonerea# pe medic de responsailitatea pentru omisiunea trimiterii la un e%alon superior; dac
urgena a fost re#ol+at corect %i doar neglijena contriuti+ a olna+ului de a adresa altor
medici a condus la e+oluia nefast a olii cronice; de care nu a fost a+i#at.
5. :eacordarea dreptului la a doua opinie $n aceea%i cau# medical
:eacordarea dreptului la o a doua opinie repre#int o culp prin omisiune C medicul
ignor $n acest ca# posiilitatea c diagnosticul %i interpretarea pe care a dat,o acestuia ar putea fi
gre%ite; fiind astfel $nclcat %i dreptul pacientului la informare pri+ind gra+itatea afeciunii sale;
%ansele de tratare efecti+ a olii de care sufer .
E. /andonul olna+ului <refu#ul medicului de a continua tratamentul=
/rt "0 din Codul deotologic pre+ede c medicul care a $nceput un tratament are oligaia
de a,l continua p2n la completa $nsnto%ire sau ameliorare a olna+ului sau p2n c2nd acesta
trece $n $ngrijirea altui medic. /rt "8 al aceluia%i cod pre+ede c $n ca# de pericol de moarte
nemijlocit; medicul +a rm2ne l2ng olna+ at2t timp c2t este ne+oie de ajutorul lui personal.
8olna+ii considerai ne+indecaili +or fi tratai cu aceea%i grij %i atenie ca %i olna+ii
+indecaili.
7edicul poate renuna $n mod licit la tratarea unui anumit olna+ in+oc2nd un moti+
legitim; fora major sau ca#ul fortuit; $n ca# contrat fiind inut s rspund pentru aandon.
Inlocuirea unui medic treuie s se fac cu unul pre#ent2nd aceea%i capacitate
profesional %i experien; $n ca# contrar medicul urm2nd s rspund pentru neglijen sau
impruden.
In ca#urile de urgen orice medic are datoria de a inter+eni $n folosul olna+ului sau
accidentatului c(iard ac nu este specialist. 4rejudiciul cau#at prin lipsa cuno%tinelor de
specialitate +a fi $ntotdeauna mai mic dec2t acela pricinuit prin neasistarea olna+ului.
Cap III. R"spunderea $ivil"
,.&. R"spunderea #edi$ilor3deli$(ual" sau $on(ra$(ual" 4
4otri+it unei preri; rspunderea medicului se pune mereu pe tr2m contractual; deoarece
prejudicial pe care,l cau#ea# repre#int o consecin a exercitrii necorespun#toare a oligaiei
ce,i re+enea din contractul $nc(eiat cu clientul suC numai $n situaia $n care prejudicial este
cau#at unui ter sau atunci c2nd este re#ultatul unei inter+enii de urgen s,ar pune prolema
unei rspunderi delictuale sau c+asidelictuale.
Intr,o alt prere; rspunderea medicului poate fi extracontractual sau contractual $n
funcie de circumsstanele $n care +ictima a fost prejudiciat. 9e consider c medicii care se afl
$n ser+iciul statului au o rspundere extracontractual <delictual sau c+asidelictual=; deoarece
ace%tia nu sunt ale%i de olna+iC $n sc(im medicii care practic profesia $n cadrul unei
organi#aii colecti+e; cainete speciale cu plat sau cooperatiste au $n principiu rspundere
contractual c(iar atunci c2nd acord $ngrijiri gratuite. 1ictima ar putea $ns opta $ntre cele dou
rspunderi
12
.
In marea lor majoritate; toi cei care au studiat practica medical s,au pronunat pentru
responsailitatea delictual.
5istincia $ntre cele dou instituii are $n +edere faptul c rspunderea contractual apare
ca o aplicaie; $ntr,un ca# particular; a rspunderii delictuale care formea# regula $n materia
12
Emil 4u%cariu, 4rincipiile juridice ale responsailitii medicale; in 6.4. nr 12B1)&); p 2",4!
rspunderii ci+ile. 5ac admitem c are natur delictual $nseamn c orice gre%eal a medicului
+a fi apreciat plec2nd de la regula consacrat de art ))8 C.ci+; pe c2nd dac admitem caracterul
contractual +om aprecia gre%eala medicului prin raportare la clau#ele contractuale con+enite cu
pacientul %i o +om asimila neexecutrii oligaiei asumate.
/li autori au considerat c rspunderea medicului pentru faptele sale culpaile s+2r%ite
$n exerciiul profesiunii au un caracter delictual indiferent de felul unitii sanitare $n care,%i
desf%oar acti+itatea. Este mai mult dec2t normal ca +iaa; sntatea fi#ic sau psi(ic a
persoanei s nu fac oiectul unei con+enii. Hn ceea ce pri+e%te ipote#a cum c rspunderea
medicului ar putea fi contractual ace%tia autori o consider fr fundament ; argument2nd c
>Este ade+rat c acolo se plte%te o tax. 5ar c(iar %i $n aceast form de organi#are; medical
prestea# o munc de asisten medical a populaiei; pe care o $ndepline%te ca urmare a misiunii
$ncredinate de stat?
1"
.
Indiferent dac asistena medical se acord $n uniti sanitare de stat sau particulare;
medical i%i asum oligaia de a o acorda $n a#a consimm2ntului pacientului. Contractul ia
na%tere $ntre pacient %i unitatea sanitar dac medical este angajatul unitii sanitare.
'urni#orul de ser+ice medicale se olig fa de casa de asigurri s acorde $ngrijiri
asigurailor $n ca# de oal sau accident; s furni#e#e tratamentul adec+at; s,%i concilie#e
pacienii $n scopul pre+enirii olilor. 'urni#orul de ser+icii medicale garantea# %i rspunde de
calitatea ser+iciilor medicale acordate asigurailor. Casa de asigurri este cea care plte%te
furni#orilor drepturile ne%ti pentru ser+iciile prestate.
*aporturile medicale $ntre furni#orul de ser+icii medicale %i Casa de asigurri de sntate
sunt foarte clar %i detaliat reglementate. :u acela%i lucru se poate spune cu pri+ire la relaiile
dintre medic %i pacient; mai ales c $n cadrul acestor raporturi inter+in accidente medicale.
Exist categorii de asigurai care de%i nu contriuie la fond eneficia# de asisten
medical. /ceste categorii de persoane sunt enumerate $n art 6 %i ) din lege. *elaiile dintre
pacient %i furni#orul de ser+icii medicale se situea# $n sfera rspunderii ci+ile delictuale; $n
temeiul art ))8,))) C.ci+.
In dreptul engle# ser+iciile medicale prin :ational Eealt( 9er+ices <Organi#aia
:aional a 9ntii= sunt furni#ate pacienilor pe a#a unor oligaii prestailite. /ceast
$ndatorire de a furni#a ser+iciile medicale se consider incompatiil cu orice $nelegere
1"
Emil 4oenaru; *adu O#un, 7edic; societate; rspundere; Editura 7edical; 8ucure%ti 1)00; p 14!,141
contractual. 4acientul nu plte%te nimic $n sc(imul promisiunii medicului de a,l trata;
promisiune ce constituie un element esenial al oricrui contract.
Hn /nglia in+ocarea unui temei contractual $n angajarea rspunderii medicilor sau a
spitalelor poate pri+i exclusi+ tratamentul pri+at. 9e poate na%te %i o oligaie contractual $ntre
pacient %i un doctor sau o unitate sanitar $n +irtutea unor $nelegeri prealaileC dac tratamentul
este furni#at $n afara :E9 %i sunt $ndeplinite condiiile legale pentru existena contractuluiA
intenia de a da na%tere unor raporturi legaleC capacitatea contractual a prilorC clau#ele
contractului sunt ne$ndoielnice %i exist un pre.
,.%. R"spunderea $ivil" deli$(ual"
*spunderea medicului pentru faptele sale culpaile s+2r%ite $n exerciiul profesiei are
un caracter delictual. 'iecare are asupra persoanei sale un drept exclusi+; opo#ail tuturor;
nimeni nu are dreptul de a +tma o persoan.
*spunderea ci+il delictual este urmarea prejudiciului creat printr,un fapt illicit $n afara
existenei oricrei legturi juridice preexistente $ntre +ictim %i autor; $n timp ce rspunderea
ci+il contractual re#ult din nerespectarea clau#elor unei con+enii preexistente; prejudiciul
fiind consecina acestei neexecutri. Hntr,o spe p2r2tul $n calitatea sa de medic de specialitate
afl2ndu,se $n ser+iciul de gard; $n exercitarea funciei $ncredinate %i atriuiilor sale de ser+iciu;
a acordat o asisten medical necorespun#toare fiicei minore a reclamanilor; care a determinat
in+alidarea permanent a memrului ei superior drept. 4rin deci#ia ci+il nr 114B1)8);
.riunalul 9uprem; secia ci+il; se pronun astfelA >$n atare situaie; unitatea sanitar creia i s,
a adresat +ictima; unde i s,a acordat asisten medical de ctre p2r2t $n cadrul funciei
$ncredinate; consecin a raportului de suordonare dintre prepus %i comitent este rspun#toate
pentru prejudiciul cau#at de medic; fiind gre%it moti+area instanelor; $n sensul c independena
profesional a medicilor %i comiterea de fapte culpaile $n cadrul asistenei de urgen nu poate
antrena rspunderea spitalului?.
9e face referire la rspunderea comitenilor pentru fapta prepu%ilor care au cau#at un
prejudiciu $n cadrul funciei ce le,a fost $ncredinat $n conformitate cu pre+ederile art 1!!! alin
" C.ci+. 4entru angajarea rspunderii comitenilor este necesar existena unei legturi +dite
$ntre funcia $ncredinat %i actiunea pguitoare a unui raport causal direct sau de o asemenea
conexitate $nc2t exercitarea funciei $ncredinate prepusului s fi influenat $n mod (otr2tor
comiterea faptei.
'rec+ena %i +olumul aciunilor $n neglijen medical a crescut considerail $n ultimii
ani. Hnainte de 1)8!; aceste aciuni erau relati+ rare $n /nglia. Hn 93/ $n urmtorii ani s,a ajuns
la a se face afirmaii conform crora litigiile au atins >proporii de cri#?.
:eglijena medical este $n realitate doar o aplicaie a delictului neglijenei la
profesioni%ti ca de exemplu A doctori; surori %i orice alte persoane implicate $n oferirea ser+iciilor
de $ngrijire a sntii. 6egea neglijenei este aplicail la contextul medical %i neglijena
medical este o form specific a rspunderii pentru neglijen $n contextul profesional.
,.,. Tra(a#en(ul priva(
C2nd tratamentul sau o alt $ngrijire medical sunt furni#ate $n cadru pri+at; $ntre medic
%i pacient %i; de oicei $ntre clinic sau instituie %i pacient se na%te o relaie contractual. :atura;
scopul %i condiiile acestor contracte +or depinde de circumstane. 5e%i exist o +arietate de
modaliti de manifestare a relaiilor contractuale $n materia ingrijirii medicale pri+ate pacientul
+a $nc(eia con+enii separate cu medicii %i cu clinica pentru furnicarea de utiliti %i personal.
Exist situaii $n care contractul poate fi $nc(eiat de pacient direct cu clinica pentru furni#area
ser+iciilor $nclu#2nd %i medicii care +or $ndeplini procedura.
4rile pot staili $n aceste contracte di+erse clau#e redactarea lor $n form scris nefiind
oligatorie. Condiiile referitoare la plat; furni#area de faciliti %i personal; +or depinde $n mod
normal de circumstane.
9e pune prolema garantrii de ctre doctor a re#ultatului tratamentului prin cadrul
contractului C se +a putea pl2nge un pacient dac tratamentul nu are ca efect +indecarea sau nu
produce re#ultatul urmrit. /ngajamentul unui medic +a fi asimilat unei garanii contractuale de
+indecare ori de c2te ori acesta +a folosi cu+inte explicite %i neec(i+oce de +indecare precum
D eu garante# c + +ei +indecaF C D garante# c o s + fac m2na perfect 1!!PF sau D +
asigur c nu +ei mai a+ea copii niciodat; suntei sterilF.
3n exemplu de acest fel a fost $nregistrat $n Canada; cu pri+ire la c(irurgia plastic. In
cau#a 6a 'leur +. Cornelius; p2r2tul; un c(irurg estetician a $ndeplinit o procedur pentru a
reduce dimensiunile nasului reclamantei. El nu a informat,o c exist un risc de 1!P de a
rm2ne cicatrici; ceea ce $n fapt s,a %i $nt2mplat. Ludectorul 8arrO l,a inut pe p2r2t s rspund
pentru neglijen %i pentru ne$ndeplinrea contractului. El a fcut diferen $ntre D un medic
oi%nuitF %i un Dc(irurg esteticianF. 42r2tul i,a spus reclamantei de ce are ne+oie; i,a desenat o
diagram cu pri+ire la ce +a face %i cum +a arta %i i,a spus D:icio prolem. 1ei fi foarte
fericitF judectorul 8arrO a conclu#ionat c aceasta; a+2nd $n +edere e%ecul su de a a+erti#a cu
pri+ire la riscul cicatricilor; constituie o garanie a succesului. 5e%i %i alte instane au pri+it in
mod similar c(irurgia estetic; temdina dreptului engle# rm2ne incert.
In lipsa unei oligaii de a,l face pe pacient s arate Duimitor de frumosF; D c(ipe%
dincolo de cu+inteF c(iar $n acest context s,a sugerat c tot ceea ce c(irurgul $%i asum este s
exercite grij %i $ndem2nare re#onaile.
,./. Asiurarea de r"spundere $ivil"
/sigurarea de rspundere ci+il cuprinde A
a= 4lata de daune ctre pacientul +tmat <o amend $n ca#ul unei condamnri
penale nu este pltit de ctre asigurtor C aceasta treuie pltit c(iar de ctre
medic= C
= /sistena %i aprarea $n ca#ul cererilor ne$ntemeiate de daune.
5e la asigurarea de rspundere sunt exceptate A
- daunele pe care le sufer asiguratu C
- daunele cau#ate cu intenie sau $n mod con%tient printr,o acti+itate care
contra+ine legilor pri+itoare la profesie; dispo#iiilor sau regulamentelor
stailite de autoriti C
- preteniile rudelor apropiate C
- amen#ile sau anii solicitai cu titlu de rscumprare C
- daunele produse unurilor altei persoane pe care asiguratul le,a $mprumutat; le,
a $nc(iriat sau le,a primit spre depo#itare C
- daunele produse unurilor $n timpul prelurii; folosirii sau transportrii lor sau
$n timpul altor acti+iti asemntoare.
,.5. Al(e ele#en(e ale r"spunderii $ivile a #edi$ului
,.5.&. Eroarea -n #edi$in"
Este un turism faptul c $n medicin ade+rul %i,a facut loc printre ipote#e %i c(iar erori;
c drumul de la ipotetic la teoretic nu a fost lipsit de sinuoti %i $ncertitudini; c aplicarea noului
$n medicin a desc(is uneori poarta erorilor care au stat la originea marilor descoperiri; c
eroarea a fost o +am ine+itail pe care a treuit s o plteasc progresul medical $n decursul
timpului. 9e spune c dac un %ofer face o eroare la " Mm parcur%i ; un medic face cel putin o
eroare pe #i; progresul te(nic multiplic2nd riscurile erorilor %i confirm2nd faptul c; $n medicin;
fr acceptarea unor riscuri; deseori nu exist succes terapeutic %i progres medical
14
.
Eroare de fapt este neimputail; ea nu este urmat de repre#entarea suiecti+ a
consecinelor ei negati+e; deoarece nu a putut fi pre+#ut $n ciuda diligenelor atente %i
minuioase. Erorile se datoresc unei imperfeciuni ale %tiinei medicale la un moment dat; unei
reacti+iti particulare ale olna+ului; care duc la cunoa%terea fals a unei situaii de fapt. Ele se
produc $n condiiile unei acti+iti perfect normale.
Eroarea de norm este imputail. /ceasta ine de domeniul con%tiinei profesionale %i se
asimilea# gre%elii; $n situaia $n care nu se respect normele acceptate $n mod unanim. Erorile de
norm pot fi at2t comisi+e c2t %i omisi+e; pot fi certe %i $ndoielnice; pot fi u%oare %i gra+e.
@(eorg(e 9cripcaru pre#int un ca# nefericit de eroare neimputail A pacienta; o femeie
de "! de ani; este lo+it cu o piatr $n cap %i se adresea# pentru o plag unui medic specialist
c(irurg $n cadrul spitalului judeean. 9e fac toaleta %i sutura plgii %i profilaxie anti,tetanic.
5up " #ile olna+a se internea# cu o stare general gra+ %i; $n ciuda terapiei; decedea#.
5o+edind interes pentru ca#; dar %i lips de cuno%tine medicale; organul de urmrire penal
ordon ca prin experti#a medico,legal s se staileasc $n ce msur este indicat tratamentul anti
14
@(eorg(e 9cripcaru; .erancea 7oise, Coordonatele deontologice ale actului medical. Editura 7edical.
8ucure%ti 1)8); pag 246
tetanic %i dac exist contraindicaii pentru acesta. Comisia de experti# a rspuns c +accinarea
cu atitetanus este oligatorie pentru profilaxia tetanosului %i deci indicat %i c reacti+itatea
+ictimei a fost particular; neexist2nd contraindicaii la administrare.
Eroarea este diferit de gre%eal. @re%eal o repre#int situaiile $n care $n acelea%i
condiii de lucru; oricare alt medic era $n msur s e+ite prejuduciul datorat nepriceperii;
neglijenei; nerespectrii normelor te(nice; necunoa%terii; $ndoielii omisi+e; aprecierii
superficiale a ca#ului sau inaptitudinii. /ceste gre%eli sunt false erori %i ele angajea#
responsailitatea.
5ac medicul a respectat cerinele unei atitudini ideale; neconcordana diagnosticului cu
realitatea +a fi doar o eroare; cci orice medic ar fi ajuns la acelea%i conclu#ii; $n acelea%i
condiii.
4otri+it dreptului medical engle# erorile de diagnostic se pot datora necunoa%terii
trecutului medical al pacientului; examinrii gre%ite; interpretrii eronate a simptomelor;
neefecturii anumitor teste; netrimiterii pacientului ctre un consult de specialitate sau
nesc(imrii diagnosticului $n ca#ul unui tratament care nu d re#ultate.
.ratamentul medical al pacientului are $n +edere cunoa%terea de ctre medic nu numai a
semnelor sau simptomelor olii sau le#iunii cu care s,a pre#entat; dar %i detalii despre tratamente
anterioare ale acelee%i oli sau asemntoare; despre e+entualele alergii ale pacientului la
anumite sustane sau medicamente; despre alte oli de care sufer el sau memrii familiei sale.
9pre exemplu ca#ul unui pacient care a+ea degetul #droit $ntr,un accident de munc; i s,a
acordat primul ajutor la un anumit spital fr a i se administra injecia anti,tetanos; fiind totu%i
sftuit s consulte pentru tratamente ulterioare alt medic. 4acientul a apelat la medicul su de
familie care doar i,a sc(imat pansamentul. 4acientul a murit de septicemie. /t2t spitalul c2t %i
medicul la care s,a adresat ulterior au fost gsii +ino+ai pentru c au omis o msur elementar
de precauie; respecti+ injecia; $ns medicului personal i se poate imputa %i faptul c nu l,a
$ntreat pe pacient ce pise %i ce tratament i s,a aplicat.
,.5.%. Ris$ul #edi$al
Cu toate posiilitile te(nice pe care le $nregistrea# medicina; practica medical conine
$nc laturi nepre+#ute; care se pot transforma $n riscuri antren2nd rspunderea medicului.
Cunoa%terea ideal medical nu exclude $nt2mplarea %i riscul; care pot de+eni pre+i#iile; cu
ajutorul cunoa%terii. Exist un nepre+#ut $n cel mai exact diagnostic; ca %i $n cea mai perfect
inter+entie c(irurgical; moti+ pentru care; pentru a a+ea cuno%tin limpede; medicul treuie s
concilie#e permanent te(nica cu etica actului medical; s ai cuno%tina limitelor %i puterilor
proprii; cuno%tina riscurilor gre%elilor %i erorilor ce pot re#ulta din imperfeciunea pregtirii %i a
inteligenei sale; din reacti+itatea olna+ului sau din particularitile olii.
Cu c2t o terapie este mai complex; mai acti+ %i deci mai util; cu at2t riscurile sale sunt
mai mari; moti+ pentru care medicul treuie s estime#e exact condiiile $n care poate accepta
asemenea riscuri; cum s le e+alue#e statistic; pentru a le face utile olna+ului. 4rogresul medical
$nseamn a face riscuri din ce $n ce mai reduse pentru olna+; de a le accepta $n interesul
olna+ului; deoarece totdeauna medicul care +rea s fie util pe plan profesional %i uman treuie
s,%i asume un risc %i s nu poarte frica responsailitii.
*iscurile pot fi pre+i#iile %i impre+i#iile %i prin aceasta con%tiente sau incon%tiente;
justificate sau nejustificate.
@(eorg(e 9cripcaru pre#int ca#ul pacientei $n +2rst de 2" de ani care pre#entat la un
spital pentru $ntreruperea de sarcin $n luna a doua; i se face aneste#ie local prin injectarea de
xilin. Imediat apare ciano#a feei %i a mucoaselor; spume periucal %i perina#al %i deces $n 1,2
minute. /utopsia rele+ edem cereral; edem pulmonar %i congestie +isceral generali#at.
Conclu#iile raportului indic faptul c moartea s,a datorat unui accident anafilactic impre+i#iil
pe fondul unei sensiiliti la xilin.
4otri+it dreptului medical anglo,saxon; un doctor nu poate fi acu#at c este neglijent doar
pentru c riscul poate fi anticipat. Hn unele $mprejurri ignorarea riscurilor mici este re#onail;
deoarece %ansa de a se materiali#a este departe; iar costurile de a le lua $n calcul sunt mari. C2nd
preul e+itrii riscului este minim; doctorul poate fi neglijent ingnor2nd c(iar un risc $ndeprtat
ca reali#are. Conduita medicului treuie adaptat $n funcie de riscuri C cu c2t riscul este mai
mare; cu at2t precauiile medicului treuie s fie mai mari; dac prejudiciul posiil a se produce
este mai gra+; treuie luate precauii mai mari. *iscul ca un pacient s fie accidentat; infectat cu
EI1 printr,o transfu#ie contaminat; +a impune un atent standard de atenie pentru furni#orul de
s2nge; a+2nd $n +edere gra+itatea consecinelor.
Cap I6 R"spunderea penal"
/.&. R"spunderea penal" a #edi$ului -n Ro#7nia
'orma cea mai gra+ a responsailitii medicale este cea penal.
In fa+oarea necesitii reglementrii rspunderii juridice medicale sunt in+ocate
urmtoarele argumente A
, medicina este o acti+itate social ca oricare alta %i nu poate fi scutit de o astfel de
reglementareC
, statul reglementea# prin Constituie dreptul la asigurarea 9ntii %i este firesc ca $n
ca#ul prejudicierii sale cel care a creat acel prejudiciu s rspund pentru fapta sa %i s repare
prejudiciul C
, datorit specificului su este ine+itail o e+aluare juridic a responsailitii C
, medicul ca orice profesionist; poate s gre%easc fie intenionat fie fr intenie.
7edicul +a rspunde penal ori de c2te ori s+2r%e%te o fapt pre+#ut de legea penal
rom2n; cu excepia situaiilor $n care este incident +reuna din cau#ele care $nltur caracterul
penal al faptei.
/.&.&. U$iderea din $ulp"
3ciderea din culp const $n fapta de a ucide o persoan; fr intenie. 'apta medicului
care $n exerciiul profesiei sale; din culp; ucide o persoan; poate fi $ncadrat $n pre+ederile
acestui articol la alin 2; sau la alin 4 dac se afl $n stare de erietate.
Hn exercitarea profesiunii sale care are ca oiect corpul omenesc; medical poate fi expus
mai mult dec2t orice profesionist la gre%eli imputaile; la infraciuni de +tmare a integritii
corporale; dar legea face discticie clar $ntre re#ultatul dorit al tratamentului %i re#ultatul
>culpos?; adic cel nedorit; rspunderea penal este angajat numai $n cel din urm ca# ca
urmare a existenei unei +ino+ii a medicului; pre#ent su forma culpei.
Identic prin re#ultat cu infraciunea de omor; uciderea din culp se deosee%te de aceasta
prin forma de +ino+ie. 5e%i pericolul social al faptei de ucidere din culp este e+ident mai
redus dec2t acela al omorului; care presupune intenia; legea incriminea# asemenea fapte pentru
c ele constituie o gra+ ameninare la adresa +ieii oamenilor %i pentru c acion2nd prin
constr2ngere penal asupra con%tiinei oamenilor se poate determina formarea unei atitudini de
grij %i maxim atenie fa de +iaa celor din jur.
/.&.%. 6"("#area $orporal" din $ulp"
O alt infraciune de care se poate face +ino+at medicul prin $nclcarea oligaiei de
diligen %i pruden; este +tmarea corporal din culp.
C2nd $n urma inter+eniei unui medic se produce +tmarea corporal din culp a unui
pacient ca urmare a nerespectrii dispo#iiilor legale sau a msurilor de pre+edere pentru
exerciiul unei profesii sau meserii ori pentru $ndeplinirea unei acti+iti; pedeapsa este
$nc(isoarea sau amenda. /ciunea penal se pune $n mi%care la pl2ngerea prealail; iar
$mpcarea prilor $nltur rspunderea penal.
/ceast situaie inter+ine ca urma a nerespectrii normelor medicale de tratament;
prescrierea de medicamente contraindicate sau aplicarea unor tratamente necorespun#toare care
cau#ea# +tmarea integritii corporale sau a sntii; inclusi+ +tmarea coporal din culp;
necesit2nd $ngrijiri medicale $n raport cu +tmarea produs. C2nd nerespectarea acestor norme
de tratament are drept urmare moartea olna+ului; fapta constituie infraciunea de ucidere din
culp.
/.&.,. Provo$area ileal" a avor(ului
Intreruperea cursului sarcinii prin orice mijloace; $n afara instituiilor medicale autori#ate;
de ctre o persoan care nu este medic de specialitate dac sarcina a dep%it 14 sptm2ni se
sancionea# cu $nc(isoarea. 5ac are loc fr consimm2ntul femeiii insrcinate se constituie
circumstan agra+ant. 5e asemenea repre#int circumstane agra+ante dac se produce o
+tmare corporal gra+ sau dac se produce moartea femeii $nsrcinate.
/.&./. Divularea se$re(ului pro)esional
9e pedepse%te cu $nc(isoarea sau amenda fapta medicului de a di+ulga fr drept date de
care a luat cuno%tin $n exerciiul profesiei; dac prin aceasta a cau#at unei persoane un
prejudiciu patrimonial sau moral. /ciunea penal se pune $n mi%care la pl2ngerea prealail a
persoanei +tmate; iar $mpcarea prilor $nltur rspunderea penal.
/.&.5. A+u*ul -n servi$iu $on(ra in(ereselor persoanei
'apta funcionarului pulic care $n exerciiul atriuiilor sale de ser+iciu cu %tiin nu
$ndepline%te un act sau $l $ndepline%te $n mod defectuos %i prin aceasta cau#ea# o +tmare
intereselor legale ale unei personae; sanciunea fiind $nc(isoarea.
Hn domeniul medical; s+2r%irea acestei infraciuni este de cele mai multe ori legat de
recomandarea folosirii de medicamente; produse iologice; dispo#iti+e te(nico,medicale $n alte
condiii dec2t cele stailite de lege.
/.&.8. Luarea de #i("
*epre#int fapta funcionarului care direct sau indirect pretinde sau prime%te ani sau alte
foloase care nu i se cu+in; ori accept promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge $n
scopul de a $ndeplini; a nu $ndeplini ori a $nt2r#ia $ndeplinirea unui act pri+itor la $ndatoririle de
ser+iciu; sau $n scopul de a face un act contrat acestor $ndatoriri.
/.&.9. Pri#irea de )oloase ne$uveni(e
*epre#int primirea de ctre un funcionar; direct sau indirect; de ani ori alte foloase;
dup ce a $ndeplinit un act $n +irtutea funciei sale %i la care era oligat $n temeiul acesteia.
Condiionarea $ngrijirilor medicale cu primirea unor sume de ani sau de oinerea unor
a+antaje materiale constituie fie infraciunea de luare de mit; fie primirea de foloase necu+enite.
/.&.:. 0alsul in(ele$(ual
'alsificarea unui $nscris oficial cu prilejiul $ntocmirii acestuia de ctre un funcionar sau
alt salariat aflat $n exerciiul atriuiilor de ser+iciu; prin atestarea unor fapte sau $mprejurri
necorespun#toare ade+rului sau omisiunea cu %tiin de a insera unele date sau $mprejurri.
/.%. R"spunderea penal" a #edi$ului -n Marea ;ri(anie
A$eas(" )or#" de r"spundere !uridi$" in(ervine -n si(uaia -n $are #edi$ul $o#i(e o
)ap(" ili$i("< de$lara(" prin lee $a in)ra$iune.
5omeniul de reglementare al infraciunii aparine dreptului penal. Infraciunea este o
fapt care pre#int pericol social; s+2r%it cu +ino+ie; sancionat de legea penal.
In do#eniul s"n"("ii< ur#"(oarele in)ra$iuni au le"(ur" $u e'er$i(area pro)esiei
de #edi$2
- infraciunea de ucidere din culpC aceast infraciune face parte din grupul
infraciunilor contra +ieii %i const $n s+2r%irea oricrei aciuni sau inaciuni pre+#ute de lege
prin care se suprim din culp; +iaa unei persoaneC
- divulgarea secretului profesionalC aceast infraciune face parte din grupul
infraciunilor contra liertii persoanei %i const $n di+ulgarea; fr drept; a unor date de ctre
cel cruia i,au fost $ncredinate sau de ctre cel care a luat cuno%tin $n +irtutea profesiei sau
funciei; dac fapta este de natur a aduce prejudicii unei persoaneC
- neglijena n serviciuC aceast infraciune face parte din grupul infraciunilor
care aduc atingere unor acti+iti de interes pulic sau altor acti+iti reglementate de lege; const
$n $nclcarea din culp de ctre un funcionar pulic a unei $ndatoriri de ser+iciu prin
ne$ndeplinirea acesteia sau prin $ndeplinirea ei defectuoas; dac s,a cau#at o tulurare al unului
mers al unui organ sau al unei instituii de stat ori altei uniti puliceC
- luarea de mitC aceast infraciune face parte din grupul de infraciuni care aduc
atingere unor acti+iti de interes pulic sau altor acti+iti reglementate de lege %i const $n fapta
funcionarului care direct sau indirect pretinde sau prime%te ani sau alte foloase care nu i se
cu+in; ori accept promisiunea unei astfel de foloase sau nu o respinge $n scopul de a $ndeplini; a
nu $ndeplini ori a $nt2r#ia $ndeplinirea unui act pri+itor la $ndatoririle sale de ser+iciu sau $n
scopul de a face un act contrar acestor $ndatoririC
- primirea de foloase necuveniteC aceast infraciune face parte din categoria
infraciunilor care aduc atingere unor acti+iti de interes pulic sau altor acti+iti reglementate
de lege %i const $n primirea de ctre un funcionar direct sau indirect; de ani sau de alte foloase
dup ce a $ndeplinit un act $n +irtutea funciei sale %i la care era oligat $n temeiul acesteia.
/cestea ar fi infraciunile s+2r%ite de medic prin nerespectarea oligaiei de diligen $n
exer+itarea profesiei sale. 1iaa uman repre#int cea mai important +aloare pe care legea i%i
propune sa o proteje#e. Orice aciune menit a primejdui +iaa unei persoane poate constitui
temei legal de urmrire $n justiie; iar actele care intenionea# s distrug +iaa uman sunt $n
mod special aspru pedepsite de lege ca omucidere.
/doptarea unei dispo#iii penale care s sancione#e aspru malpraxis,ul este $nt2mpinat
cu reticen $n primul r2nd de corpul medicilor care refu# $nc s con%tienti#e#e importana
responsaili#rii actului medical. 1iitorul +a fi unul $n care pacienii +or fi mult mai ateni la
ser+iciile medicale de care +or eneficia; iar corpul medical mult mai consient %i mai precaut $n
ceea ce pri+e%te responsailitatea fa de actul medical.
Cap 6. Spee
5.&. Spee Ro#7nia
% MAI %==>
O +"(r7n" din 67l$ea< $are a de$eda( la spi(al< a a!uns a$as" $u un (a'i
Ca# %ocant la 12lcea. O femeie de 6& de ani care a murit la spitalul judeean a ajuns acas
cu taxiul %i cu un ilet de externare pe care scria c era +ie. 4otri+it familiei; femeia a fost tratat
cu nepsare %i neglijen $n spital. / murit $n timp ce a%tepta amulana care s o duc la alt
spital; la cererea familiei. Cu toate acestea; medicul care a semnat externarea nu a dat familiei un
act constatator al decesului. 7ai muli medici %i asistente sunt cercetai $n acest ca#.
'emeia de 6& de ani s,a internat cu dureri de spate $n urm cu c2te+a #ile. 5up ce a
a%teptat pe (olurile 9pitalului Ludeean 12lcea mai ine de %apte ore; medicul de la neurologie a
acceptat s o interne#e.
Q/m umlat cu ea pe la toate seciile; nimeni din acest spital nu a +rut s o interne#e;
nimeniQ; a declarat /na .otli%; fata decedatei.
4entru c femeia se simea din ce $n ce mai ru; soul ei a cerut transferul la 8ucure%ti.
8tr2na nu a mai apucat $ns s ajung $n capital. / murit $n salon; a%tept2nd amulana.
'emeia a ajuns acas cu un taxi; nu cu amulana. 'iica femeii a $ncercat apoi s oin apoi un
certificat de deces. 'r succes $ns.
Q/m fost la comuna 4ope%ti unde treuia s mi se dea acest certificat %i mi s,a spus c nu
%tiu nimic despre acest lucru %i m,au trimis la medicul de familie; medicul de familie mi,a spus
c treuie s m duc la spitalQ; a mai adugat /na .otli%.
'amilia a sesi#at apoi conducerea spitalului care a desc(is o anc(et.
Q'aptul c reclamanta aprecia# negati+ ser+iciile medicale aplicate $n spitalul $n care
pacienta a fost internat a dus la formularea acestei reclamaii %i acest lucru se +a anali#aQ
afirmat dr. 6aureniu Eolerga; purttor de cu+2nt 9pitalul Ludeean 12lcea.
.rei medici %i mai multe asistente de la 9pitalul Ludeean 12lcea sunt acu#ai de ctre
familie de neglijen %i nepsare. Ca#ul este $n atenia comisiei intern de etic din cadrul
spitalului; a Colegiului 7edicilor dar %i a poliiei care a $nceput cercetarea penal $mpotri+a
medicului care a semnat iletul de externare.
& Mai %==>
Un +e+elu. a #uri( la o *i dup" $e a ie.i( din spi(al
5arius a+ea numai doua luni cand a fost internat; in luna decemrie a anului trecut; la
9pitalul Ludetean din Calarasi; deoarece a+ea simptome de raceala.
/ici; doctorii l,au consultat si au constatat ca micutul sufera de pneumonie acuta
interstitiala; afectiune care poate fi tratata cu medicamente. .atal copilului; Ionut 4laiasu; sustine
ca timp de doua saptamani; cat a stat in spital; eelusul a a+ut; insa; mai multe reactii ad+erse la
tratamente. 'ie se in+inetea la fata; fie era foarte palid si facea temperatura. 8aratul spune ca
medicii au pus aceste reactii pe seama unor alergii si nu l,au tratat corespun#ator. Q9otia mea se
ducea plangand la asistente si le ruga sa,i faca ce+a copilului; sa,si re+ina; si ele ii spuneau ca nu
pot face nimic si ca treuie sa astepte sa se sc(ime turaQ; ne,a spus; indurerat; tatal eelusului.
5upa doua saptamani de spitali#are; 5arius a fost externat; pentru ca medicii au spus ca se simte
ine. 5ar; a doua #i; parintii au constatat cu stupoare ca eelusul a murit; iar cau#a decesului a
fost stop cardio,respirator.
%> Aprilie %==>
Un #edi$ de pe a#+ulan" .i3a a+andona( pa$ien(a pen(ru $" -.i (er#inase (ura
/ lsat pacienta s a%tepte un alt ec(ipaj de amulan pentru c %i,a terminat programul.
Este +ora despre un medic de pe o amulan ie%ean care %i,a aandonat olna+a; o femeie $n
+2rst de 8! de ani; pentru c $%i terminase tura de #ece minute. 7edicul; care se afla la
domiciliul tr2nei nu a mai a+ut rdare s a%tepte al doilea ec(ipaj care s duc tr2n la
spital.
7edicul %i,a justificat gestul prin faptul c nu era +ora despre un ca# gra+; ci despre o
consultaie pentru (ipertensiune arterial cu suspiciune de atac +ascular cereral; moti+ pentru
care a %i c(emat un alt ec(ipaj pentru transportarea olna+ei la spital.
Hns; nu a mai a%teptat $nc #ece minute p2n la sosirea celuilat ec(ipaj; fiind con+ins de
faptul c nu mai este necesar pre#ena sa %i $n plus terminase %i programul de lucru.
5octorul spune $n sprijinul su c pacienta nu a necesitat nici $n timpul transportului
perfu#ii sau tratament; femeia ajung2nd pe picioarele ei la spitalul de neuroc(irurgie.
9tarea olna+ei este un; medicii de la 9pitalul de :euroc(irurgie +orind despre
modificri +asculare caracteristice +2rstei.
*epre#entanii familiei nu au de g2nd s fac reclamaie.
.otu%i; conducerea ser+iciului de amulan critic felul cum a acionat medicul; spun2nd
c indiferent de starea pacientului; doctorul nu ar fi treuit s $l lase singur %i treuia s a%tepte
sosirea ec(ipajului c(emat.
/nc(eta care a fost demarat +a staili dac este un ca# de etic medical.
%, iunie %==:
Pes(e &=== de re$la#aii de #alpra'is la Coleiul #edi$ilor
Aproape 5== de oa#eni au a$u*a( $adrele #edi$ale din Capi(al" $" le3au u$is rudele
$u neli!ena lor.
Iar dup toate anc(etele; doar trei doctori %i,au pierdut dreptul de a opera. Cei din
Colegiu depun $ns %i ei o pl2ngereA nu e drept s fie socotii +ino+ai 11.!!! de medici pentru
gre%elile c2tor+a colegi de reasl.
Hn #ece ani; la Colegiul 7edicilor din 8ucure%ti peste 1.1!! de oameni au reclamat modul
$n care ei sau apropiaii lor au fost tratai $n spitalele din Capital. 48& dintre pl2ngeri se refer la
pacieni care ar fi murit tocmai din cau#a gre%elilor cadrelor medicale.
5up toate aceste reclamaii; numai trei medici %i,au pierdut dreptul de a opera. 5ou
ca#uri sunt cunoscuteA cel al doctorului *#+an .ranc; nuit c %i,a +iolat %i apoi aruncat de la
etaj o pacient %i cel al profesorului Ciomu care a amputat penisul unui olna+ $n timpul unei
inter+enii anale.
5octorii se pl2ng c li se face o mare nedreptateA de%i numai c2i+a gre%esc cu toii sunt
pu%i la #id de pacieni %i jurnali%ti.
C2t pri+e%te +erdictele date de organi#aiile profesionale ale medicilor; $n peste 8!P
dintre ca#uri doctorii sunt declarai ne+ino+ai. 4l2ngerile pacienilor sunt $ns tot mai
numeroase.
Ca*ul Cio#u
Medi$ul Nau# Cio#u a )os( $onda#na( la un an de in$1isoare $u suspendare 3&=
Ianuarie %==9
Ludecatoria sectorului & l,a condamnat ieri pe doctorul :aum Ciomu la un an de
inc(isoare cu suspendare pentru mutilarea; in timpul unei inter+entii c(irurgicale; a unui pacient;
oligandu,l la plata de daune morale de 12&.!!! E3* si ).!!! *O: daune materiale. Instanta a
dispus si si suspendarea dreptului de practica a doctorului Ciomu pentru o perioada de trei ani.
/+ocatul 7ircea 5utu; aparatorul lui :aum CiomuA
>Ludecatorii treuiau sa tina cont de ni+elul de +iata al *omaniei si de posiilitatea
clientului meu de a plati acesti ani. /m cerut judecatorilor sa tina cont de jurisprudenta
europeana si le,am pre#entat un ca# asemanator. In octomrie 2!!6; un triunal france# a
condamnat un medic care; din eroare; a sectionat aorta unei tinere de "2 de ani si i,a pro+ocat
decesul. / primit patru luni cu suspendare si a treuit sa plateasca daune de 0& de mii de euro.?
/+ocata Ioana Ionescu; aparatoarea pacientului cu penisul taiatA D8!!.!!! de euro daune
morale si 2&.!!! euro daune materiale ar fi treuit sa acorde instana F
Ins(ana a ad#is dou" e'per(i*e -n dosarul #edi$ului Cio#u
Ins(ana Tri+unalului ;u$ure.(i a ad#is< e)e$(uarea unei e'per(i*e psi1ia(ri$e a
#edi$ului Nau# Cio#u .i a al(eia (rau#a(oloi$e pen(ru evidenierea s("rii psi1i$e a
+"r+a(ului pe $are l3a #u(ila( -n (i#pul unei in(ervenii $1iruri$ale.
/+ocatul lui :aum Ciomu ; 7ircea 5uu; a solicitat instanei experti#a traumatologic
sau efectuarea unei experti#e de acest gen asupra lui Ion Liga; care s e+idenie#e starea acestuia
dup operaia reconstructi+ efectuat de doctorul Ioan 6ascr.
/prtorul a mai cerut a+i#ul experti#ei psi(iatrice a doctorului Ciomu de ctre Comisia
9uperioar a Institutului de 7edicin 6egal Q7ina 7ino+iciQ; din care s fac parte; de aceast
dat; %i un specialist neurolog.
Instana a admis cele dou cereri. 5e asemenea; magistraii au dispus ca; la termenele
+iitoare; Ciomu %i +ictima sa s fie audiai.
4e de alt parte; instana a respins o cerere prin care se solicita experti#a psi(ologic a
prii +tmate; Ion Liga. /+ocatul acestuia; 7i(ai Olariu; a declarat $n faa instanei c experti#a
nu,%i are rostul deoarece $n acest moment clientul su se afl $n aceea%i stare psi(ic.
7edicul :aum Ciomu a fost deferit justiiei; $n octomrie 2!!4; de procurorii
ucure%teni; pentru c a lsat infirm un pacient; doctorul fiind acu#at de +tmare corporal
gra+ din culp; dup i,a secionat $n trei penisul unui pacient.
S3a ve1i$ula( o p"rere $on)or# $"reia 2
Penisul (aia( de Cio#u pu(ea )i salva( da$a era pas(ra( $ore$(
4enisul sectionat accidental in trei ucati de c(irurgul :aum Ciomu ar fi putut fi sal+at;
daca ar fi fost conser+at corect; sunt de parere magistratii .riunalului 8ucuresti. Instanta si,a
moti+at recent deci#ia prin care a majorat daunele materiale acordate +ictimei; Ion Liga; de la
12&.!!! de euro la &!!.!!! de euro. Ludecatorii au anali#at toate experti#ele de la dosar;
conclu#ionand ca ucatile de penis ar fi putut fi reatasate printr,o inter+entie c(irurgicala
reparatorie; coordonata de profesorul Ion 6ascar; cu conditia sa nu fi fost puse si; respecti+;
aduse in apa. /stfel; dupa operatia esuata a doctorului Ciomu; care suferise c(iar atunci un
accident cereral; personalul medical a pus ucatile de penis direct $n g(ea; care s,a topit; iar
inter+enia reparatorie a fost complet compromis.
3lterior $n presa scris au aprut articole precum A
5octorul Ciomu poate rm2ne $n sistemul medicalA
:aum Ciomu; medicul care a secionat penisul unui pacient; poate rm2ne $n sistemul
medical. 7agistraii Ludectoriei 9ectorului & au moti+at deci#ia prin care l,au condamnat pe
Ciomu la un an cu suspendare %i la plata a 12&.!!! de euro daune morale. Ei spun c lui Ciomu
nu i se poate inter#ice s fie medic $n general; ci doar medic c(irurg urolog. 1ictima lui :aum
Ciomu a cerut 8!!.!!! de euro pentru repararea daunelor morale. Instana a decis c este prea
mult.
QHn primul r2nd suferina fi#ic %i moral nu poate fi cuantificat. Hn al doilea r2nd;
acordarea unor despguiri morale nu treuie s constituie mijloc de $mogire; ci treuie s
reflecte; at2t c2t este posiil necesarul atenurii urmrilor generate de infirmitate; prin crearea
unei anumite amiane care s $nlocuiasc acele latitudini pe care omul pe deplin sntos le are.Q
/ceasta a fost conclu#ia instanei.
Hn pri+ina interdiciei de a mai profesa %i aceasta a fost aplicat nuanat. 4entru c; spun
speciali%tii; treuia luat $n calcul situaia concret %i nu $ntreaga carier medical a lui Ciomu.
QExperti#a medico,legal conclu#ionea#; fr putin de tgad; c starea de infirmitate s,a
constituit ca urmare a unui act c(irurgical gre%it; determinat de un diagnostic preoperator
insuficient argumentat %i de o te(nic c(irurgical gre%it. 'ire%te c msura de siguran nu +a
pri+i profesia de medic $n sens larg; ci pe cea de c(irurg,urolog; $n exercitarea acesteia din urm
fiind comis infraciunea.Q / moti+at instana.
5e asemenea; instana a mai moti+at %i faptul c in2nd cont de $mprejurrile producerii
e+enimentului se poate trage conclu#ia c Ciomu a acionat fr intenie %i c nu repre#int un
pericol social general. 5e aceea pedeapsa care treuie s i se aplice este una cu suspendare.
5eci#ia judectoriei a fost atacat cu apel la .riunal; toate prile fiind nemulumite , Ciomu de
pedeapsa primit; iar +ictima de +aloarea despguirilor acordate.
Sub nr de dosar 22255/3/2009 Tribunalul Bucureti- Ciomu Naum Nicolae cheam n
udecat Cole!iul medicilor "entru nde"linirea obli!a#iei de a $ace% &eclamantul dorete
re"rimirea n "ro$esie% 'osarul se a$la momentan "e rolul instan#ei%
%, iunie %==:
Un #edi$ din ;ra.ov a )os( a$u*a( de #alpra'is pen(ru un $opil n"s$u( )"r" #7ini
5oi tineri prini din 8ra%o+; Crina %i O+idiu Clureanu; o acu# pe doctoria Ionela
@amara; ostetricianul care a supra+eg(eat sarcina; c nu a oser+at $n urma anali#elor
ecografice malfomaia cu care s,a nscut ieelul lor. Ei au $naintat deja pl2ngere penal
$mpotri+a medicului ra%o+ean; sesi#2nd totodat Colegiul 7edicilor. 7edicului ra%o+ean i se
aduce acu#a de +tmare corporal gra+ din culp; legat de exrcitarea profesiei de medic.
Crina Clureanu a adus pe lume; $n data de 6 mai 2!!0; un ieel de 2&!! de grame.
5e%i medicul Ionela @amara o asigurase pe durata sarcinii c ftul este sntos; la na%tere
prinii au a+ut parte de un %ocA micuul s,a nscut cu infirmitate permanent; la amele m2ini;
lipsindu,i o parte din antera.
5e%i femeia a+ea "4 de ani; +2rst la care riscul apariiei anomaliilor ftului este mult mai
mare dec2t $n ca#ul gra+idei tinere; dr. Ionela @amara nu i,a recomandat dec2t anali#e medicale
u#uale.
Q5e la $nceputul sarcinii am fost pacienta doamnei doctor @amara Ionela; fiind $n
e+idena medical a acesteia; pre#ent2ndu,m la toate examenele medicale stailite; efectu2nd
examenele de in+estigaie,ecografie ;anali#e medicale ;stailite de aceasta 4e tot parcursul
sarcinii; am fost asigurat; cu oca#ia fiecrui control efectuat de doamna doctor; c sarcina este
$n e+oluie normal; c ftul se de#+olt normal; c nu exist proleme care s indice +reo
anomalie de de#+oltare a acestuia. 9ingurele recomandri medicale primite pe parcursul sarcinii
au fost cele referitoare la efectuarea unor anali#e medicale; pe care de asemenea le,am anexat
pl2ngerii $naintate Colegiului 7edicilor. 5e fiecare dat c2nd mergeam la control; la $ntrearea
mea dac este necesar s fac %i alte in+estigaii sau anali#e; mi s,a rspuns c nu este ca#ul pentru
c sarcina decurge $n mod normalQ; susine mama ieelului nscut cu cumplita malformaie.
5e%i treuia s o asiste pe femeie la na%terea prin ce#arian; medicul Ionela @amara nici
mcar nu a fost alturi de pacient.
Q/+2nd $n +edere +2rsta <"4 ani = i,am solicitat doamnei doctor s m programe#e pentru
efectuarea unei operaii de ce#arian. 5oamna doctor a spus c nu a reu%it s oin aceast
programare iar din 14 mai urma s plece ;astfel c am a%teptat $mplinirea termenului; pentru a
na%te normal; stailind ca la deutul tra+aliului s o anun pentru a +eni la spital s m asiste la
na%tere. Hn data de 6 mai 2!!0 am sunat,o la telefon de mai multe ori pe doamna doctor pentru a
o solicita s +in la spital s m asiste la na%tere astfel cum stailisem; $ns nu a rspuns la
telefon; situaie $n care m,am internat la 7aternitatea 8ra%o+; fiind asistat la na%tere de domnul
doctor C. /nastasiuQ; a declarat Crina Clureanu.
9oul acesteia susine c a sunat,o pe doctori pentru a o $ntrea de ce nu s,a pre#entat la
na%tere.
QExplicaia oferit pe un ton iritat de doamna doctor a fost aceea c timpul necesar
examinrii unui pacient ar fi de minim o or; ceea ce nu este posiil %i D dac ar fi aflat la 6,0
luni %ocul ar fi fost duluF. 9oul meu a $nregistrat con+orirea a+ut cu doamna doctor; aceasta
fiind transcris pe suport audio %i pe (2rtie %i certificat de un specialist $n $nregistrri audio,
+ideoQ; adaug Crina Clureanu.
7icuul adus pe lume de Crina Clureanu +a fi marcat toat +iaa de infirmitatea cu care
s,a nscut. R:u $%i poate folosi m2nuele. /m +orit cu cei de la 9pitalul 8udimex din 8ucure%ti.
9e pot pune ni%te prote#e; permanente aia dup ce $mpline%te 18 ani. 5ar procedura e
traumati#ant %i costisitoare?; sunt de prere prinii micuului. /ce%tia o consider +ino+at de
situaie pe dr. Ionela @amara. Hmpotri+a ei au formulat o pl2ngere la 4arc(et; dar %i la Colegiul
medicilor. @amara este acu#at de +tmare corporal gra+ din culp legat de exercitarea
profesiei de medic. R4l2ngerea penal $mpotri+a doamnei @amara este $nregistrat pe rolul
4arc(etului Ludectoriei 8ra%o+; fiind trimis $n +ederea cercetrilor la Inspectoratul de 4oliie.
/m formulat pl2ngere %i la Colegiul 7edicilor. Ca urmare a insitenelor depuse de mine mi s,a
spus c procedura e greoaie %i se reunesc mai greu. Colegiul medicilor s,a $ntrunit pe 10 iulie %i
s,a reparti#at aceast pl2ngere pentru anali#a profesional. Ceea ce i,a nemulumit pe clienii mei
e lipsa de reacie. :ici nu ne,au adus la cuno%tin printr,o adres c urmea# s se $ntruneasc.
*eferitor la prestaia medicului; susin cu trie c exist dou +arianteA o necompeten
profesional dat de lipsa de pergtire $n utili#area aparatului ecograf; $n condiiile $n care ali
medici speciali%ti au spus c $n urma in+estigaiilor mai amnunite anomalia ar fi putut fi
depistat. 4e de alt parte poate fi +ora %i de o lips de informare %i $nclinm spre aceast
+ariant. 5o+ad c medicul nu a $nm2nat pacientei ultimele dou plan%e ecografice; medicul nu
s,a pre#entat la na%tere; iar dup na%tere a fcut afirmaia c D5ac ar fi aflat la 6,0 luni %ocul ar
fi fost duluF. 7edicul are oligaie de informare a pacientului; aceast oligaie asigur2ndu,I
totodat posiilitatea de a se descrca de o anumit +in?; e de prere Camelia *oman; a+ocata
familiei Clureanu.
4rinii micuului cred c anomalia ar fi putut fi oser+at $nc din a treia lun de sarcin.
9urse medicale susin $ns c %i $n ca#ul unor ecografii performante de tip "5 sau 45; exist
peste 4!P din ca#uri $n care malformaiile nu pot fi depistate. Hn plus; dac se descoper o
anomalie ca cea din ca#ul micuului familiei Clureanu; dup luna a treia %i jumtate de sarcin
nu se face indicaie de $ntrerupere de sarcin; dec2t dac s,ar pune +iaa mamei $n pericol.
4otri+it repre#entanilor Colegiului medicilor 8ra%o+; pe numele doctoriei Ionela @amara nu s,
au mai formulat p2n acum pl2ngeri de malpraxis. R Comisia de 5isciplin a Colegiului
7edicilor se +a $ntruni $n momentul $n care o +a con+oca doctorul 8lescu. 4oate fi sptm2na
+iitoare sau cealalt?; ne,a declarat Constantin C2rstea; pre%edintele Colegiului 7edicilor
8ra%o+.
%, iunie %==:
Conda#na( pen(ru #alpra'is
3n c(irurg din 8rila a fost condamnat la doi ani $nc(isoare %i %i,a prierdut dreptul de a
profesa; dup ce instana l,a gsit +ino+at pentru uciderea din culpa a unei paciente. Incidentul a
a+ut loc $n 1))0; la 9pitalul 9f2ntul 9piridon din 8rila iar femeia a murit $n urma unei injecii
prescrise de medicul 'lorea @geanu. 4acienta a fost internat cu colic iliar; ciro# (epatic;
(ernie de disc si tulurri neuromotorii. Hn perioada spitali#rii a fcut o infecie din cau#a unei
injecii cu calmant; prescris de medicul 'lorea @geanu.5osarul a fost judecat mai $nt2i la
Ludectoria 8rila; care l,a gsit ne+ino+at pe medic. 4rocurorii au fcut recurs %i $n cele din
urm Curtea de /pel @alai l,a condamnat pe 'lorea @geanu.5eci#ia Curtii de /pel @alati este
definiti+a %i ire+ocail %i a fost pus $n aplicare imediat. 7edicul 'lorea @geanu a fost oligat
%i la plata unei despguiri de &!! de milioane de lei %i i,a fost inter#is dreptul de practic. Cu
toate aceste el nu +a face nici o #i de $nc(isoare; deoarece s,a $ncadrat $n pre+ederile legii &4"
din 2!!2; prin care au fost graiate toate pedepsele cu $nc(isoarea de p2n la cinci ani.
Un al( $a* de #alpra'is ajuns $n instan este a c(irurgului spitalului de ortopedie 'oi%or
din 8ucure%ti; .raian 3rsu. In urma unei operaii de (ernie de disc acesta a lsat cu un (andicap
locomotor un pacient. 6a $nceputul lunii octomrie 2!!) .riunal 8ucure%ti a decis ca medicul
s rspund $n solidar cu spitalul. 6i s,a pus $n +edere s plteasc suma de &!.!!! euro
repre#ent2nd daune materiale; respecti+ suma de 2&!.!!! euro repre#ent2nd daune morale.
5eci#ia nefiind definiti+; aceasta poate fi atacat la Curtea de /ppel cu recurs $n termenul
pre+#ut de lege $n aceast materie
5.%. Ar(i$ole din *iare re)eri(oare r"spunderea #edi$ilor3#alpra'is
Adev"rul %& o$(o#+rie %==>
Conforma acestui articol asiguratorii $ncasea# milioane de euro din poliele de malpraxis
fr s le ofere protecie doctorilor %i despguirii pacienilor. 4rof dr 7onica 4op susine c
anii se dau pe nimic; deoarece polia nu acoper daunele morale; riscurile legale ale operaiilor
c(irurgicale <a+orturile; transplanturile; c(irurgia plastic=. 5e asemenea se mai susine c toate
contractile >conin clause g2ndite astfel $nc2t asigurtorul s nu plteasc nimic?. 5octorul 5ia
/(med medic ortoped la policlinica ortopedic .itan 8ucure%ti.
5irectorul @eneral 3:I9/*; 'lorentina /lmjanu a declarat c pentru daunele morale
treuie s se plteasc un pre mai mare.
4rof dr 1asile /strstoae; pre%edintele Colegiului medicilor din *om2nia +ede ca o
soluie a nemulumirilor pacienilor medierea prin care s se staileasc o sum de ani la care
pacientul are dreptul.
1aloarea primelor de asigurri A
- &!!! medici c(irurgi pltesc &! euro de persoan +aloarea asigurriiBan C
- 1&.!!! de medici stomatologi pltesc "! euro prim de asigurareBpersoanBan C
- )!!! de medici speciali%ti pltesc "! euro prim de asigurareBpersoanBan C
- 11.!!! medici de familie pltesc 12 euro prim de asigurareBpersoanBan C
- 14!.!!! asisteni medicali pltesc 12 euro prim de asigurareBpersoanBan C
Eveni#en(ul *ilei3 #ari %, iunie %==>< pa 9
SIn ceea ce pri+e%te infraciunile comise asupra ftului noua lege pre+ede c D femeia
$nsrcinat; care $%i $ntrerupe cursul sarcinii; nu +a fi pedepsitF. D/dic; fapta comis de femeia
$nsrcinat constituie infraciune; cu toate consecinele ce decurg de aici $n planul participaiei
penale; renun2ndu,se doar la sancionarea acesteiaF; au explicat speciali%tii care au lucrat la
redactarea noului Cod.
.otodat; a+ortul terapeutic este permis prin lege p2n la 24 de sptm2ni sau p2n la
na%tere; dac $ntreruperea de sarcin este $n interesul mamei ori al ftului. O infraciune nou se
refer $ns la +tmarea ftului $n Dmomentul cuprins $ntre declan%area procesului na%terii,
moment din care nu se mai poate discuta despre o infraciune de a+ort,; %i momentul $nc(eierii
acestui procesF; fapt pedepsit cu $nc(isoarea de la " luni la 2 aniT.
Eveni#en(ul *ilei3 #ier$uri %= #ai %==>< pa & ?,.
Romnul care a ales moartea asistat
Ca#ul unui emigrant roman de 62 de ani; stailit $n El+eia; eutanasiat $ntr,o clinic de la
Juric(; de%i nu suferea de nicio oal incurail; a ie%it la i+eal $n presa canadian la mai ine
de un an dup ce s,a petrecut. 5efunctul suferea de a gra+ depresie; dup trei csnicii e%uate %i
dup $nstrinarea de unicul su fiu; nscut $n urma unei relaii neoficiali#ate.
*e#identul el+eian Andrei @a+er era de origine e+reiasc %i $%i trise primii 2) de ani $n
*om2nia; ar pe care o prsise $n 1)0&; stailindu,se iniial $n Israel. Cel care a adus ca#ul lui
Eaer $n atenia presei nord,americane a fost un e+reu nscut $n *omnia %i stailit $n Canada;
prieten din tineree al defunctului. /cesta a fost destinatarul ultimului e,mal trimis de Eaer;
scris exact $n momentul $n care personalul clinicii se pregtea s,i administre#e do#a letal de
otra+ DC2nd +ei citi aceste cu+inte eu nu +oi mai fi $n +ia. 3it,m c2t poi de repede %i fii
fericit pe c2t posiilF; a fost unul rmas pe care /ndrei Eaer i l,a lsat in csua po%tei
electronice.
Continuare de la pagina "
/ndrei Eaer a capitulat $n lupta cu +iaa dup 62 de ani; trei csnicii e%uate $n
$nstrinarea de unicul su fiu
Jiarul T:ational 4ostT; din .oronto Canada; a de#+luit la sf2r%itul sptm2nii trecute; $n
ca#ul unui rat originar din *om2nia care a fost eutanasiat de personalul unei clinici
speciali#ate din El+eia; $n ciuda faptului c era sntos %i suferea doar de depresie.
Jilele lui /ndrei Eaer; 62 de ani; au fost curmate $n martie 2!!8; la solicitarea expres;
unitatea medical care i,a dus la un sf2r%it execuia U 5ignitas, fiind cunoscut penstru u%urina
cu care face acest ser+iciu.
6egislaia el+eian permite eutanasia; at2ta +reme c2t ea nu este facut $n mod interesat;
a declarat pentru T:ational 4ostT judectorul 4(ilippe 8aroni; cel care a in+estigat sinuciderea
lui Eaer. 8aroni a afirmat pentru aceea%i surs c datorit specificului acestui ca# <sntatea
clinic a eutanasiatului=; spea a fost $naintat %i consiliului medical; care mai cercetea# %i ast#i
respectarea codului etic profesional de ctre clinica pri+at 5ignitas.
Ul(i#u #esa!
Cel care a pre#entat ca#ul lui /ndrei Eaer a fost 4aul .auerg; un prieten din Canada cu
care cel disprut purta o str2ns coresponden.
5e astfel .auerg a fost destinatarul ultimului e,mail trimis de Eaer. 'usese scris $n
timp ce personalul de la 5ignitas se pregtea s,i administre#e do#a letal de pentoarital de
sodiu %i coninea; alturi de moti+aia gestului; ultimele g2nduri pe care Eaer +roia s le
transmit cunoscuilor.
O prie(enie $are a -nvins dis(anele
5e astfel; .auerg este %i el e+reu originar din *om2nia; cei doi $mprt%ind o prietenie
desf%urat de,a lungul a patru decenii %i trei continente. 4orti+it lui .auerg; Eaer fcuse
studiile $n *om2nia; asol+ind facultatea de fi#ic din cadrul 3ni+ersitii 8ucure%ti %i emigrase
$n Israel $n 1)0&. 5e acolo please $n El+eia unde a trit p2n la moarte; lucr2nd ca inginer $n
automati#ri pentru di+erse companii. Cei doi prieteni; desprii $n anii 1)8!; c2nd 4aul .auerg
%i,a ales ca ar a exilului Canada; se +edeau periodic; Eaer +i#it2ndu,%i de multe ori amicul
stailit $n nordul /mericii.
S6a re+elionul 2!!8 pe care l,a petrecut $mpreun cu familia mea %i ali prieteni de,ai
no%tri; a disprut rusc dintre noi; cut2nd singurtate $n curtea casei $n care ne aflamT;
po+este%te .auerg unul dintre sentimentele depresiei prin care trecea prietenul su doar cu trei
luni $nainte de a cere s fie ucis. /cesta $l descrie pe Eaer ca pe So persoan +oluntar; extrem
de inteligent; $n compania creia oamenii $%i doreau s se afleT.
Cu toate acestea; rm2nea un ins dificil; care acumulase trei di+oruri %i mai multe
de#amgiri de la semeni. 9e pare c desprirea de ultima sa soie; ie%irea la pensie; precum %i
$nstrinarea de unicul su fiu; nscut dintr,o relaie exttraconjugal; au fost moti+aiile care l,au
$mpins pe Eaer S$n raeleT celor de la 5ignitas.
Leislaie nou" privind $ulpa #edi$al"
*epre#entanii Colegiului medicilor din *om2nia +or o nou legislaie pri+ind culpa
medical; precum %i o comisie de mediere $ntre societatea de asigurri %i pacient. Colegiul
medicilor nu dore%te ca pacienii s fie despguii direct de medicii care le,au creat proleme.
5e la $nceputul anului %i p2n $n pre#ent; la ni+el naional; s,au acordat $n lumea medical o serie
de sanciuni medicilor +ino+ai de malpraxis A 11 a+ertismente; ) +oturi de lam; o amend C 0
interdicii %i 24 de mustrri.
/lte 24 de dosare sunt $n curs de soluionare; de%i p2n la 1 septemrie au fost anali#ate
1!" dosare $n care au fost implicai 118 medici. In 2!!0; Comisia 9uperioar de 5isciplin a
Colegiului 7edicilor din *om2nia a anali#at 11" dosare $n care au fost implicai 1"& medici.
*epre#entanii Colegiului 7edicilor din *om2nia +or ca judecarea culpelor medicale s se fac
prin conciliere %i doctorul +ino+at s fie sancionat disciplinar de Colegiu.
O alt msur; pe care o doresc a fi pus $n practic; este aceea $n care comisia de
mediatori s (otreasc plata prejudiciului direct pacientului.
In pre#ent; ca#urile de culp medical sunt anali#ate de comisiile de disciplin ale
Colegiului 7edicilor din *om2nia; dar %i de Comisia de 7alpraxis a 7inisterului 9ntii.
7edicii doresc ca introducere $n 6egea malpraxisului a cii extrajudectore%ti s fie luat
$n discuie de +iitorul 4arlament c2t se poate de repede; pentru a putea fi aplicat c2t mai repede
$ncep2nd cu prim+ara anului +iitor. Conform noii legi; pacienii nu +or mai fi plimai pe
drumurile triunalelor pentru a fi despguii $n ca#uri de malpraxis.
9uspendarea dreptului la lier practic a profesiei a fost aplicat $n *om2nia; $n doar
dou ca#uri celere A cel al doctorului :aum Ciomu %i a doctorului *#+an .ranca de la 9pitalul
de copii S@rigore /lexandrescuT.

Eveni#en(ul *ilei3 sa#+"(" / o$(o#+rie %==:< pa /
6i$(i#ele erorilor #edi$ale< desp"u+i(e
Colegiul 7edicilor din *om2nia <C7*= propune $nfiinarea unor comisii de mediere
$ntre medici %i pacieni; pentru ca#urile de malpraxis. /stfel pacienii ar urma s fie despguii
$nainte ca medicul inculpat s fie gsit +ino+at. In 2!!8 mai puin de 2!P dintre medicii
reclamai au fost gsii +ino+ai. 9anciunile date sunt; de cele mai multe ori; simolice.
Doar doi +olnavi desp"u+ii
7ai putin de 6! de cadre medicale au fost sancionate $n urma reclamaiilor pacienilor $n
anul 2!!8; $n condiiile $n care 288 de pacieni au depus astfel de pl2ngeri la colegiile medicilor.
5e%i reclamaiile sunt justificate; pacienilor li se face cu greu dreptate. 5e exemplu; la
Comisia de 7alpraxis din cadrul C7*; e+aluatorii sunt +oluntari; ceea ce $ncetine%te mult
anali#a dosarelor. C(iar dac la Comisia 7inisterului 9ntii perioada de re#ol+are a dosarului
este mai mic; treuie pltit o tax de 4.!!! lei.
In instan; medicul inculpat poate fi gsit +ino+at %i $n mai muli ani. D sunt doar dou
ca#uri $n care medicul a fost oligat s plteasc daune pacientuluiF sulinia# 1asile
/strstoae; pre%edintele C7*.
Medierea )un$ionea*" -n 0rana .i Marea ;ri(anie
C7* propune $nfiinarea unei instituii de mediere pentru o re#ol+are mai rapid a
ca#urilor de malpraxis; dup modelul unor ri precum 'rana sau 7area 8ritanie.
>4acienii se +or adresa acestei instituii; care +a anali#a +aloarea daunelor %i +a lua
legtura cu asigurtorul spitalului; pentru a,l con+inge s,l despgueasc pe olna+. Hn tot acest
timp; pacientul nu +a a+ea nicio legtur cu medical; care +a fi anc(etat separat? preci#ea#
pre%edintele C7*.
Eveni#en(ul *ilei3 sa#+"(" / o$(o#+rie %==:< pa &=
An$1e(" -n i#pas la Coleiul Medi$ilor
6a o lun de la moartea micuei /lexandra Oancea; $n urma unei operaii de polipi;
/nc(eta Colegiului 7edicilor Cluj ate pasul pe loc. 4e de alt parte tatl micuei; Ctlin
Oancea; de%i nu,%i mai +#use copilul de doi ani; l,a contactat pe medicul care a efectuat
operaia; 9il+iu /lu; %i i,a cerut ani.
In sc(im unicii /lexandrei susin c gestul ginerelui lor este ru%inos %i c anii nu
rscumpr +iaa nepoatei lor. D C(iar medicul +ino+at nu +reau s fie pedepsit. 1reau doar s
recunoasc c a gre%it %i ce ni s,a $nt2mplat nou s nu se mai $nt2mpleF; spune Ileana 4ru.
4e 4 septemrie; /lexandra Oancea a fost operat de polipi la Clinica 7axilofacial Cluj
:apoca; de o ec(ip format din c(irurgul 9il+iu /lu %i medicul aneste#ist 7aria 'ilip. 'etia a
murit; cel mai proail; $n urma unui %oc anafilactic; pro+ocat de medicamentele administrate
pentru a,%i re+eni din aneste#ia general
Moar(ea suspe$(" a unui +aia( de &= ani
/utoritatea pentru 9ntate 4ulic Eunedoara %i Colegiul 7edicilor Eunedoara au
demarat o anc(et $n ca#ul unui ieel de 1! ani; din Clan; care a murit din cau#a unui edem
cereral pro+ocat; se pare; de o meningoencefalit depistat tardi+.
4e 24 septemrie; 8ogdan 8asara a fost dus de prini la spitalul din Eunedoara; iar
medicii de aici i,au prescris un tratament la domiciliu pentru o form mai se+er de +iro#. 5up
c2te+a #ile ieelul a fost internat la secia de oli infecioase; unde i s,a descoperit un edem
cereral.
4acientul a fost tranferat la 9pitalul de 8oli Infecioase din .imi%oara; unde a intrat $n
com %i a decedat miercuri. D /t2t la Eunedoara; c2t %i la .imi%oara; ieelul a+ea o stare clinic
un. 1om %ti clar cau#a decesului peste dou,trei sptm2ni; c2nd +om a+ea re#ultatele
anali#elor de laorator. :u putem spune dac a fost sau nu un ca# de malpraxisF; declar 5an
7ag(eru; directorul executi+ /94 Eunedoara.
Transilvania E'pres< &,3&/ de$e#+rie %==: pa :
6a(i$anul $onda#n" noile (e1ni$i #edi$ale
1aticanul a condamnat; $ntr,un text doctrinar pulicat ieri; noile te(nici medicale sau
%tiinifice care aduc atingere; D $ntr,un fel sau altulF emrionului uman; considerat o fiin
uman.
Instruciunea pri+ind anumite c(estiuni de ioetic; $ndelung a%teptat; condamn
clonarea uman; utili#area terapiei cu celulele susa emrionare; precum %i producerea de
+accinuri; pornind de la celulele emrionare.
.extul 1aticanului; intitulat D 5ignitas personaeF <5emnitatea persoanei=; reafirm2nd
inter#icerea de ctre 8iserica Catolic a procreaiei asistate prin fertili#area in,+itro. 1aticanul se
opune; de asemenea; pilulei de a doua #i; steriletului %i pilulei aorti+e <*3486=; forme de
contracepie condamnate pentru c intr $n D categoria pcatului a+ortuluiF.
5ocumentul este o aducere la #i a instruciunii D 5onum +itaeF <5arul +ieii= din 1)80;
care c(ema deja la respectarea $n emrionul uman a demnitii la care are dreptul orice fiin
uman.
Intr,o epoc $n care numeroase ri au legali#at te(nicile condamnate de 8iserica;
D 5ignitas personaeF le cere oamenilor de %tiin catolici D s se disocie#e; $n exercitarea
acti+itii lor de cercetare; de un cadru legislati+ de o gra+ injustee; %i s afirme cu claritate
+aloarea +ieii umaneF.
5.,. Spee I(alia
Ca#ul Eluanei Englaro e inecunoscut $n ItaliaA e +ora despre o fat care a suferit un
teriil accident rutier $n noaptea de 18 ianuarie 1))2; c2nd autoturismul pe care $l conducea s,a
i#it +iolent de un #id $n $mprejurimile localitataii 6ecco. 4rimele anali#e au demonstrat
condiiile deoseit de gra+e in care se gsea Eluana U se afla deja $n com ,rele+2nd o fractur a
osului frontal %i o fractur,luxaie a celei de,a doua +erter cer+icalC $n urma tomografiei se
oser+ o puternic (emoragie $n emisfera cereral st2ng %i le#iuni $n di+erse alte #one
encefalice; $n special $n partea fronto,temporal a emisferei st2ngi %i a amilor nuclei talamici.
/ccidentul determina starea de com +egetati+ permanent cu tetraplegie spastic %i pierderea
facultilor psi(ice superioare. 'ata rm2ne $n +ia %i e internat $n casa de tratament >8eato
6uigi .alamoni? din 6ecco. Eluana $mplinise de cur2nd 21 de ani.
In 1))0 8eppino Englaro oine tutela fiicei sale %i $n 1))) $ncepe o tlie judiciar care
+a dura aproximati+ 2! de ani; cu scopul de a oine pentru fiica sa dreptul de a muri cu
demnitate. .atl a afirmat; susinut %i de martori; c Eluana %i,a exprimat categoric dorina de a
nu fi inut $n mod artificial $n +ia $n ca#ul ipotetic $n care i s,ar $nt2mpla ce+a. 4rima cerere de
a opri aparatele $i este refu#at at2t $n prima instan; c2t %i $n apel. In 2!!2 pre#int din nou
aceea%i cerere $n faa judectorului tutelar; iar $n 2!!6 pre#int o nou cerere care $i +a fi refu#at
pe moti+ c tutorele nu are putere de repre#entare $n materia drepturilor strict personale din
categoria crora fac parte %i drepturile existeniale $n discuie.
Curtea de Casaie inter+ine de dou ori de,a lungul parcursului judiciar; %i cu a doua
(otr2re
1&
casea# sentina instanei de apel %i statuea# c autoritatea judiciar are puterea de a
autori#a $ntreruperea alimentrii artificiale $n condiii de com +egetati+ permanent dac
repre#entanii legali proea# c persoana $ns%i; $n deplintatea facultilor mentale; ar fi
pre#entat aceea%i cerere. Ludectorii de la Curtea de /pel 7ilano emit decretul din 2& iunie 2!!8
prin care pun $n aplicare principiile de drept enunate de Curtea de Casaie %i ca urmare acord
autori#aia cerut de ctre dl. Englaro. 6a a#a deci#iei st reconstituirea +oinei %i personalitii
Eluanei cu ajutorul declaraiilor martorilor %i diagnosticarea strii de com ca fiind +egetati+
permanent. /ceast (otr2re a fost extrem de contro+ersat deoarece se introduce $ntr,un
context legislati+ $n care lipsesc pre+ederi normati+e referitoare la eutanasie %i testament iologic
%i nu exist deci parametri legitimi de referin.
9entina pionieristic a Curii de /pel 7ilano are ca urmare $ntroducerea unui
recurs la Curtea Constituional care are ca oiect un a%a,#is conflict $n legtur cu separarea
puterilor $n stat. 4arlamentul italian imput .riunalului milane# de a,%i fi dep%it atriuiile
judectore%ti %i de a,%i fi arogat prerogati+e specifice puterii legislati+e. Curtea Constituional
declar contestaiile Camerei 5eputailor %i ale 9enatului ca fiind inadmisiile; deoarece
1&
Curtea de Casaie; sentina 21048B1& noiemrie U 16 decemrie 2!!0
sentinele Curii de Casaie si ale Curii de /pel 7ilano au eficacitate limitat exclusi+ la ca#ul
$n spe %i deci nu pot fi considerate ca fiind expresia asumrii unei funcii normati+e.
4rocurorul general de la 4arc(etul de pe l2ng Curtea de /pel 7ilano a atacat %i
el cu recurs la Curtea de Casaie 5ecretul din ) iulie 2!!8; dar Curtea de Casaie $l respinge $n 11
noiemrie 2!!8 pentru lipsa de calitate procesual acti+ a procurorului.
In 16 decemrie 2!!8 Curtea European a 5repturilor Omului a declarat
inadmisiilitatea recursurilor inaintate de %ase ceteni %i %apte asociaii italiene care sesi#ea#
Curtea $n temeiul art. 2; " %i 6 <pri+ind dreptul la +ia; inter#icerea torturii; pedepselor %i a
tratamentelor inumane %i degradante; %i dreptul la un proces ec(itail= din Con+enia pentru
aprarea drepturilor omului %i a liertilor fundamentale; pe moti+ c reclamantele nu au
calitatea de +ictime %i nu au suferit niciun fel de prejudiciu.
./* 6omardia pune punct acestui iter legislati+ care a durat aproximati+ 2! de ani %i cu
sentina din 22 ianuarie 2!!) impune /utoritii 4ulice s coopere#e pentru indi+iduali#area
unei structuri sanitare dotate cu te(nologia necesar pentru a acorda asisten sanitar Eluanei
dup suspendarea aparatelor care o (rnesc artificial.
In ) feruarie 2!!) Eluana Englaro $ncetea# din +ia; la trei #ile dup ce i,a fost
suspendat tratamentul de (rnire artificial. 6a acea dat a+ea "8 de ani.

ter judiciarA
1))2; 18 ianuarie U are loc accidentul Eluanei , a+ea 21 de aniC
1. 1))); 2 martie , .riunalul 6ecco respinge cererea tutorelui de a oine
autori#aia de a suspenda tratamentul de alimentare artificial a fiicei Eluana pe moti+ c aceast
cerere e incompatiil cu art. 2 din ConstitutieC
2. 1))); "1 decemrie U Curtea de /pel 7ilano menine dispo#iiile .riunalului
6ecco pe moti+ c pre+ederile necongruente ale actualului sistem legislati+ nu permit adoptarea
unei astfel de deci#ii cu caracter ire+ersiilC
". 2!!2; 2! iulie , .riunalul 6ecco respinge din nou cererea tutorelui $n +irtutea
principiului de pre+alen a +ieii umane $n ciuda condiiilor patologice ulterior inter+enite %i a
+oinei exprimate $n precedenta de pacientC
4. 2!!"; 10 octomrie , Curtea de /pel 7ilano confirm decretul .riunalului
6eccoC
&. 2!!&; 2! aprilie , Curtea de Casaie prin ordonana nr.82)1B!& respinge recursul
inaintat de tutore pe moti+ c nu a fost instaurat contradictoriul %i predispune numirea unui
curator special C
6. 2!!6; 2 feruarie U .riunalul 6ecco respinge din nou cererea tutorelui %i a
curatorului special pe moti+ c ace%tia nu au drept de repre#entan $n ceea ce pri+e%te drepturile
strict personle ale inter#iseiC
0. 2!!6; 1& noiemrieB16 decemrie , Curtea de /pel 7ilano; secia Q4ersoane;
minori %i familieQ recunoa%te puterea general de repre#entan a tutorelui pentru toate drepturile
care pri+esc ocrotirea persoanei; dar examin2nd $n fond cererea acestuia o respinge pe moti+ c
acti+itatea proatorie desf%urat nu permite atriuirea ideilor Eluanei U exprimate $n perioada
c2nd aceasta era con%tient %i se ucura de optime condiii de sntate , eficiena %i eficacitatea
necesar pentru a putea fi aplicate situaiei actuale C
8. 2!!0; 16 octomrie , Curtea de Casaie; sentina nr.21048 , casea# (otr2rea
Curii de /pel %i retrimite cau#a spre rejudecare $ntruc2t consider insuficient moti+area
judectorilor Curii cu pri+ire la reconstituirea +oinei Eluanei C
). 2!!8; ) iulie , 5ecretul Curtea de /pel 7ilano care reanali#ea# cau#a %i decide
de a acorda tutorelui autori#aia de a suspenda alimentarea %i (idratarea artificial a Eluanei C
1!. 2!!8; 8 octomrie , Curtea Constituional declar inadmisiilitatea recursurilor
inaintate de 9enat %i de Camera 5eputailorC
11. 2!!8; 16 decemrie U CE5O declar inadmisiilitatea recursului pre#entat de 6
ceteni italieni %i 0 asociaii italiane pe moti+ c reclamantele nu au calitatea de +ictimC
12. 2!!); 26 ianuarie U .riunalul /dministrati+ al *egiunii 6omardia impune
/utoritii 4ulice s coopere#e pentru indi+iduali#area unei structuri sanitare dotate cu
te(nologia necesar pentru a acorda asisten sanitar Eluanei dup suspendarea aparatelor care o
(rnesc artificialC
2!!); ) feruarie U Eluana Englaro $ncetea# din +ia; la trei #ile dup ce i,a fost
suspendat tratamentul de (rnire artificial U a+ea "8 de ani.
5./. Spee Spania
Coportament imprudent $n timpul na%teriiA
Hn jurul orelor 18 din data de 22 septemrie 1))4; $n clica C asistat de ctre acu#at;
medicul ginecolog E.O.; doamna 7: a nscut un copil care a a+ut ne+oie de asisten medical
imediat pentru a fi reanimat; cu intuare fcut de medicul aneste#ist; doctorul 8, care a fcut,
o, %i de tratamente ulterioare pe care le a primit dup un tranfer corespun#tor $n amulan, la
secia de neonatologie din 9pitalul @. Hn ciuda acestor lucruri copilul sufer de o encefalopatie
cronic cu $nt2r#iere a tuturor modurilor de maturi#are psi(o,motorie; $n urma unor factori de
(ipoxie isc(emic cereral $n perioada prenatal.
5oamna 7: se internase $n #iua anterioar $n clinica menionat la indicaiile doctorului,
care a asistat,o $n timpul sarcinii deoarece se pl2ngea de puternice dureri lomare care au fost
interpretate cu o colit nefritic; moti+ pentru care a fost internat %i tratat $n clinica unde a fost
tratat ca oricare alt pacient; $n ciuda sarcinii care ajunsese la "8 de sptm2ni.
5e%i; $n afara anali#elor de urin %i s2nge; i s,a fcut o radiografie ostetric; doctorul
care a +i#itat,o de mai multe ori; ultima oar pe la orele 22 a asistat pe diagnosticul su iniial un
consult ginecologic; pe care l,a fcut la cererea doamne 7; o moa% din Clinic; la aproximati+ o
ora dup aceea; confirm2nd c seafl $ntr,un stadiu a+ansat de dilataie; moti+ pentru care a
trimis,o imediat la sala de na%teri a clinicii unde s,a produs, asistat de medic, na%terea
respecri+; $n circa jumtate de or; de%i cu ajutorul unui +acuum; fr nicio complicaie pe
traseul de expul#ie %i fr do+ada c a pl2ns sau nu copilul; $nainte de a fi supus reanimrii.
Eotr2rea instanei de fond l,a ac(itat pe acu#at; exclusi+ pe a#a antipicitii din Codul
penal in +igoare atunci a prejudiciilor prin impruden cau#ate unei fiine umane $nainte de
na%tere; referitor la acesta; .riunalul 9uprem afirma urmtoareleA
Rca#ul pe care,l examinm $n pre#entul recurs $n casaie nu se refer la o +ia uman $n
formare; ci prejudiciile gra+e manifestate la sf2r%itul na%terii au fost cau#ate de $nt2r#ierea
nsterii declan%ate; $mpiedic2ndu,se copilul s ias c2nd ar fi treuit.
Hnceputul na%terii marc(ea# sf2r%itul stadiului fetal %i acest $nceput apare prin perioada
de dilataie %i continu cu perioada de expul#ie $n amele momente fiind considerat na%terea ca
declan%at. Contraciile din perioada de dilataie treuie s mrerasc ie%irea din uter p2n la
extensia sa total %i $mping copilul afar repre#ent2nd o $ncercare de expul#ie din corpul intern si
pe l2ng contracii apar durerile proprii expul#iei ce constituie fa#a terminal a na%terii.
9puneam c $nceputul na%terii marc(ea# sf2r%itul stadiului fetal % transform $n persoan
ceea ce $nainte era ft. :u exist $n dreptul penal un precept care s semnale#e; cum se $nt2mpl
$n Codul ci+il delimitarea pentru oinerea de efecte; consideraiei juridice de persoan. :u este
nicio $ndoial c se conceptuali#ea# persoana $ncep2nd cu momentul $n care se declan%ea#
na%terea; ceea ce situea# pe linia celei mai mari eficiene a dreptului la +ia la integritatea fi#ic
%i la sntate menionate la art 1& %i 4" din Constituie.
'iina uman; a crei na%tere s,a declan%at; repre#int o +aloare fundamental protejat %i
$n acela%i timp oiectul care se refer la aciunea sau omisiunea clasificate ca delicte de omor sau
+tmare corporal $n Codul penal. :u sunt delicte de a+ort nici de prejudicii ale ftului de
examinat $n situaia actual. :u sntatea; integritatea sau +iaa ftului sun puse $n pericol; ci
sntatea %i integritatea fi#ic ale unei persoane; menionate $n art 42! din Codul penal arogat %i
art 140 din Codul penal $n +igoare.
.reuie luat $n considerare faptul c agresiunea proprie unui delict $mpotri+a persoanelor
nu presupune ca aciunea sau omisiunea noci+ s se produc printr,o aciune direct asupra
+ictimei fiind posiil ca aciunea sau omisiunea care creea# sitaia de risc sau pericol pentru
unul juridic protejat s se produc prin intermediul altei persoane sau oiect iar alt lucru nu
poate fi $neles din art 140 Cpenal %i art 42! din textul arogat care; cu o mare extindere; se
refer la pro+ocarea de prejudicii prin orice mijloc sau procedur?.