Sunteți pe pagina 1din 7

22 RFPC nr.

11-12/2011
CONTABILITATE PUBLIC
RFPC nr. 11-12/2011 1
PROIECTE IMPLEMENTATE N PARTENERIAT
COFINANATE DIN INSTRUMENTE STRUCTURALE
PENTRU OBIECTIVUL CONVERGEN
- MONOGRAFIE CONTABIL -
(partea I)

Liliana REPANOVICI Consilier superior
Direcia General Metodologie Contabil Instituii Publice
Ministerul Finanelor Publice


Rezumat
Prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene sunt
cofinanate, din Instrumente Structurale pentru Obiec-
tivul Convergen, proiecte implementate n partene-
riat.
Monografia contabil este bazat pe fluxurile fi-
nanciare specifice de derulare a fondurilor respec-
tive i pe modalitatea de cuprindere n bugetul lide-
rului de proiect, precum i a partenerilor.
Liderul unui parteneriat este responsabil de asi-
gurarea implementrii proiectului, respectarea pre-
vederilor din contractele de finanare ncheiate cu
autoritile de management i din acordurile de par-
teneriat ncheiate cu parteneri.
Decontarea cheltuielilor efectuate n cadrul pro-
iectelor implementate n parteneriat se realizeaz pe
de-o parte ntre autoritile de management i lider
i pe de alt parte, ntre lider i parteneri.
Liderul i partenerii - instituii publice i cuprind
n buget sumele necesare finanrii activitilor pro-
prii din cadrul proiectelor.
Abstract
Through the Cohesion Policy of the European
Union shall be cofinanced, from the Structural Instru-
ments for the Convergence Objective, the projects
implemented in partnership.
The accounting monography is based on the spe-
cific financial flows to progress of the respective
funds and the manner in which the budget of the pro-
ject leader and also, of partners.
The leader of a partnership is responsible for en-
suring the implementation of the project, compliance
with the provisions of the contracts concluded with
the authorities of financing management and out of
partnership agreements completed with partners.
Settlement of the expenditure incurred under pro-
jects implemented in partnership shall be conducted
on the one hand between the management authori-
ties and leader, on the other hand between the lea-
der and partners.
Leader and partners - public institutions shall in-
clude in the budget the amounts sums required for
financing their own activities within projects.
Cuvinte cheie:
pateneriat, coeziune, lider, cofinanare, UE
Keywords:
partnership, cohesion, leader, cofinancing, EU

n normele metodologice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor
publice la 31 decembrie 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 59/2011
1
, sunt
prevzute principalele operaiuni privind nregistrarea n contabilitate a proiectelor implementate
n parteneriat finanate din Instrumente Structurale pentru Obiectivul Convergen.
Fluxurile financiare privind derularea proiectelor derulate n parteneriat sunt prevzute n
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/2009
2
privind gestionarea financiar a instrumentelor
structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, cu modificrile i completrile
ulterioare i n normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 64/2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.548/2009
3
, cu
modificrile i completrile ulterioare.

1
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 59/11.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ntocmi-
rea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2010 (M.O. nr. 46/19.01.2011)
2
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/03.06.2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i
utilizarea acestora pentru obiectivul convergen (M.O. nr. 413/17.06.2009), cu modificrile i completrile ulterioare
3
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.548/25.08.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor
structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen (M.O. nr. 619/15.09.2009), cu modificrile i comple-
trile ulterioare
CONTABILITATE PUBLIC

RFPC nr. 11-12/2011 2
Redm n cele ce urmeaz un exemplu practic privind principalele nregistrri contabile
pentru proiectele derulate n parteneriat.

Monografie contabil privind nregistrarea n contabilitate
a proiectelor implementate n parteneriat finanate din Instrumente Structurale,
pentru Obiectivul Convergen

A. n situaia n care liderul este desemnat ca fiind o instituie public finanat
integral din venituri proprii (ex.: universiti, autoriti naionale, agenii naionale etc.),
iar partenerii sunt instituii publice finanate integral din venituri proprii (ex.: universiti,
autoriti naionale, agenii naionale etc.)
I. n contabilitatea liderului:
1. ncasarea prefinanrii de la autoritile de management. Document: extras de cont.

5151 Disponibil n lei din fonduri externe
nerambursabile
= 4585 Avansuri primite de la Autoriti-
le de Certificare/Autoritile de
Management/Ageniile de Pli
reprezentnd prefinanare INS-
TRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICUL-
TUR, FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI
100.000 lei

2. Virarea prefinanrii n conturile proprii. Document: extras de cont.

581 Viramente interne = 5151 Disponibil n lei din fonduri
externe nerambursabile
40.000 lei


560/cap.45.10.subcap.01-03.paragraf 03
Disponibil al instituiilor publice
finanate integral din venituri proprii
= 581 Viramente interne 40.000 lei

3. Virarea prefinanrii cuvenite partenerilor. Document: extras de cont.

461 Debitori/analitic distinct = 5151 Disponibil n lei din fonduri
externe nerambursabile
60.000 lei

4. Acordarea de avansuri furnizorilor pentru executri de lucrri sau prestri de servicii.
Documente: extras de cont, factur.

409 Furnizori-debitori = 560/proiect/titlu56.art.01-03.alin.01-03
Disponibil al instituiilor publice
finanate integral din venituri proprii
4.000 lei

5. Achiziii de bunuri i servicii n baza facturii emise de furnizori. Document: not contabil.
a) nregistrarea activelor fixe corporale sau necorporale

2xx Conturi de active fixe = 404 Furnizori de active fixe 60.000 lei

b) nregistrarea bunurilor achiziionate

30x Stocuri de materii i materiale = 401 Furnizori 35.000 lei

c) nregistrarea serviciilor prestate


CONTABILITATE PUBLIC
RFPC nr. 11-12/2011 23
CONTABILITATE PUBLIC

RFPC nr. 11-12/2011 2
Redm n cele ce urmeaz un exemplu practic privind principalele nregistrri contabile
pentru proiectele derulate n parteneriat.

Monografie contabil privind nregistrarea n contabilitate
a proiectelor implementate n parteneriat finanate din Instrumente Structurale,
pentru Obiectivul Convergen

A. n situaia n care liderul este desemnat ca fiind o instituie public finanat
integral din venituri proprii (ex.: universiti, autoriti naionale, agenii naionale etc.),
iar partenerii sunt instituii publice finanate integral din venituri proprii (ex.: universiti,
autoriti naionale, agenii naionale etc.)
I. n contabilitatea liderului:
1. ncasarea prefinanrii de la autoritile de management. Document: extras de cont.

5151 Disponibil n lei din fonduri externe
nerambursabile
= 4585 Avansuri primite de la Autoriti-
le de Certificare/Autoritile de
Management/Ageniile de Pli
reprezentnd prefinanare INS-
TRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICUL-
TUR, FONDURI DE LA BUGET
I ALTE FONDURI
100.000 lei

2. Virarea prefinanrii n conturile proprii. Document: extras de cont.

581 Viramente interne = 5151 Disponibil n lei din fonduri
externe nerambursabile
40.000 lei


560/cap.45.10.subcap.01-03.paragraf 03
Disponibil al instituiilor publice
finanate integral din venituri proprii
= 581 Viramente interne 40.000 lei

3. Virarea prefinanrii cuvenite partenerilor. Document: extras de cont.

461 Debitori/analitic distinct = 5151 Disponibil n lei din fonduri
externe nerambursabile
60.000 lei

4. Acordarea de avansuri furnizorilor pentru executri de lucrri sau prestri de servicii.
Documente: extras de cont, factur.

409 Furnizori-debitori = 560/proiect/titlu56.art.01-03.alin.01-03
Disponibil al instituiilor publice
finanate integral din venituri proprii
4.000 lei

5. Achiziii de bunuri i servicii n baza facturii emise de furnizori. Document: not contabil.
a) nregistrarea activelor fixe corporale sau necorporale

2xx Conturi de active fixe = 404 Furnizori de active fixe 60.000 lei

b) nregistrarea bunurilor achiziionate

30x Stocuri de materii i materiale = 401 Furnizori 35.000 lei

c) nregistrarea serviciilor prestate


CONTABILITATE PUBLIC
24 RFPC nr. 11-12/2011
CONTABILITATE PUBLIC

RFPC nr. 11-12/2011 3
6xx/proiect/titlu 56.art.01-03.alin.01-03
Conturi de cheltuieli
= 401 Furnizori 5.000 lei

6. Decontarea avansurilor acordate furnizorilor. Document: not contabil.

401 Furnizori = 409 Furnizori-debitori 4.000 lei

7. Plata furnizorilor din sursele proprii. Document: extras de cont.

401 Furnizori = 560/proiect/titlu56.art.01-03.alin.01-03
Disponibil al instituiilor publice
finanate integral din venituri proprii
36.000 lei


404 Furnizori de active fixe = 560/proiect/titlu56.art.01-03.alin.01-03
Disponibil al instituiilor publice
finanate integral din venituri proprii
60.000 lei

8. Evidenierea creanei fa de Comisia European la nivelul plilor efectuate de la titlul
56 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare pentru cota-
parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare. (75.000 lei
* 75% = 56.250 lei). Document: not contabil.

4505.5 Sume de primit de la Comisia Eu-
ropean reprezentnd venituri ale
bugetului general consolidat insti-
tuii publice finanate din venituri
proprii/venituri proprii i subvenii -
INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTU-
R I ALTE FONDURI
=
473 Decontri din operaii n curs de
clarificare/analitic distinct/
Sume n curs de solicitare la
rambursare
56.250 lei


Totalul cheltuielilor efectuate de lider pentru derularea proiectului 100.000 lei
din care: - cheltuieli totale fr TVA 80.645 lei
din care: - cheltuieli eligibile 75.000 lei
- FEN POSTADERARE
(Instrumente Structurale - Obiectivul Convergen 75%) 56.250 lei
- cofinanare buget de stat 23% 17.250 lei
- cofinanare proprie 2% 1.500 lei
- alte cheltuieli dect cele eligibile 5.645 lei
- total TVA 19.355 lei
din care: - aferent cheltuielile eligibile 18.000 lei
- aferent cheltuielile neeligibile 1.355 lei

Totalul cheltuielilor efectuate de parteneri pentru derularea proiectului
i prezentate liderului n vederea cuprinderii n cererea de rambursare

90.000 lei
din care: - cheltuieli totale fr TVA 72.581 lei
din care: - cheltuieli eligibile 72.581 lei
- FEN POSTADERARE
(Instrumente Structurale - Obiectivul Convergen 75%) 54.436 lei
- cofinanare buget de stat 23% 16.693 lei
- cofinanare proprie 2% 1.452 lei
- total TVA 17.419 lei
- cheltuieli neeligibile - TVA 17.419 lei
9. nregistrarea cererii de rambursare centralizate a liderului i a partenerilor. Document:
not contabil.
a) sume de rambursat din FEN POSTADERARE (75% din totalul cheltuielilor eligibile)

CONTABILITATE PUBLIC

RFPC nr. 11-12/2011 4
4583.1.1 Sume de primit de la Autoritile
de Certificare/Autoritile de
Management n contul plilor
efectuate n anul curent -
FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE
POSTADERARE
= %
775/cap.45.10.subcap.01-03. paragraf 01
Finanare din fonduri externe ne-
rambursabile postaderare
462 Creditori/analitic distinct (parteneri)
110.686 lei
56.250 lei


54.436 lei

b) sume de rambursat din Fonduri de la buget cofinanare: 17.250 lei + 16.693 lei, TVA:
18.000 lei + 17.419 lei, din care:
- sume cuvenite liderului (17.250 lei + 18.000 lei = 35.250 lei)
- sume cuvenite partenerului (16.693 lei + 17.419 lei = 34.112 lei)

4583.2.1 Sume de primit de la Autoritile
de Certificare/Autoritile de
Management n contul plilor
efectuate n anul curent -
FONDURI DE LA BUGET
= %
778/cap.42.10.subcap.42.10.39
Venituri din contribuia naional
aferent programelor/proiectelor
finanate din fonduri externe ne-
rambursabile
462 Creditori/analitic distinct
(parteneri)
69.362 lei
35.250 lei
34.112 lei

10. Diminuarea sumelor de primit de la autoritile de management cu sumele primite n
avans sub form de prefinanare prin aplicarea procentului de 10% (stabilit n contractul/deci-
zia/ordinul de finanare) din valoarea ncasat. Document: not contabil.

4585 Avansuri primite de la Autoritile de
Certificare/Autoritile de Manage-
ment/Ageniile de Pli reprezentnd
prefinanare INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PEN-
TRU AGRICULTUR, FONDURI DE
LA BUGET I ALTE FONDURI
= 4583.1.1 Sume de primit de la Autoritile
de Certificare/Autoritile de Mana-
gement n contul plilor efectuate
n anul curent FONDURI EX-
TERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE
10.000 lei

11. Deducerea prefinanrii acordate partenerilor. Document: not contabil.

462 Creditori/analitic distinct
(parteneri)
= 461 Debitori/analitic distinct 6.000 lei

12. Stingerea creanei fa de Comisia European dup ntocmirea cererii de rambursare.
Document: not contabil.

473 Decontri din operaii n curs de
clarificare/analitic distinct/
Sume n curs de solicitare la
rambursare
= 4505.5 Sume de primit de la Comisia
European reprezentnd venituri
ale bugetului general consolidat
instituii publice finanate din venituri
proprii/venituri proprii i subvenii
INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICUL-
TUR I ALTE FONDURI
56.250 lei

13. ncasarea sumelor rambursate de autoritile de management. Document: extras de cont.
a) sume rambursate din FEN POSTADERARE (56.250 lei + 54.436 lei 10.000 lei = 100.686 lei)

5151 Disponibil n lei din fonduri externe
nerambursabile
= 4583.1.1 Sume de primit de la Autoritile
de Certificare/Autoritile de Mana-
gement n contul plilor efectuate n
anul curent - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE
100.686 lei

CONTABILITATE PUBLIC
RFPC nr. 11-12/2011 25
CONTABILITATE PUBLIC

RFPC nr. 11-12/2011 4
4583.1.1 Sume de primit de la Autoritile
de Certificare/Autoritile de
Management n contul plilor
efectuate n anul curent -
FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE
POSTADERARE
= %
775/cap.45.10.subcap.01-03. paragraf 01
Finanare din fonduri externe ne-
rambursabile postaderare
462 Creditori/analitic distinct (parteneri)
110.686 lei
56.250 lei


54.436 lei

b) sume de rambursat din Fonduri de la buget cofinanare: 17.250 lei + 16.693 lei, TVA:
18.000 lei + 17.419 lei, din care:
- sume cuvenite liderului (17.250 lei + 18.000 lei = 35.250 lei)
- sume cuvenite partenerului (16.693 lei + 17.419 lei = 34.112 lei)

4583.2.1 Sume de primit de la Autoritile
de Certificare/Autoritile de
Management n contul plilor
efectuate n anul curent -
FONDURI DE LA BUGET
= %
778/cap.42.10.subcap.42.10.39
Venituri din contribuia naional
aferent programelor/proiectelor
finanate din fonduri externe ne-
rambursabile
462 Creditori/analitic distinct
(parteneri)
69.362 lei
35.250 lei
34.112 lei

10. Diminuarea sumelor de primit de la autoritile de management cu sumele primite n
avans sub form de prefinanare prin aplicarea procentului de 10% (stabilit n contractul/deci-
zia/ordinul de finanare) din valoarea ncasat. Document: not contabil.

4585 Avansuri primite de la Autoritile de
Certificare/Autoritile de Manage-
ment/Ageniile de Pli reprezentnd
prefinanare INSTRUMENTE
STRUCTURALE, FONDURI PEN-
TRU AGRICULTUR, FONDURI DE
LA BUGET I ALTE FONDURI
= 4583.1.1 Sume de primit de la Autoritile
de Certificare/Autoritile de Mana-
gement n contul plilor efectuate
n anul curent FONDURI EX-
TERNE NERAMBURSABILE
POSTADERARE
10.000 lei

11. Deducerea prefinanrii acordate partenerilor. Document: not contabil.

462 Creditori/analitic distinct
(parteneri)
= 461 Debitori/analitic distinct 6.000 lei

12. Stingerea creanei fa de Comisia European dup ntocmirea cererii de rambursare.
Document: not contabil.

473 Decontri din operaii n curs de
clarificare/analitic distinct/
Sume n curs de solicitare la
rambursare
= 4505.5 Sume de primit de la Comisia
European reprezentnd venituri
ale bugetului general consolidat
instituii publice finanate din venituri
proprii/venituri proprii i subvenii
INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICUL-
TUR I ALTE FONDURI
56.250 lei

13. ncasarea sumelor rambursate de autoritile de management. Document: extras de cont.
a) sume rambursate din FEN POSTADERARE (56.250 lei + 54.436 lei 10.000 lei = 100.686 lei)

5151 Disponibil n lei din fonduri externe
nerambursabile
= 4583.1.1 Sume de primit de la Autoritile
de Certificare/Autoritile de Mana-
gement n contul plilor efectuate n
anul curent - FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE
100.686 lei

CONTABILITATE PUBLIC
26 RFPC nr. 11-12/2011
CONTABILITATE PUBLIC

RFPC nr. 11-12/2011 5
b) sume rambursate din Fonduri de la buget cofinanare (17.250 lei + 18.000 lei + 16.693 lei
+ 17.419 lei = 69.362 lei)

5151 Disponibil n lei din fonduri externe
nerambursabile
= 4583.1.2 Sume de primit de la
Autoritile de Certificare/Autori-
tile de Management n contul
plilor efectuate n anul curent -
FONDURI DE LA BUGET
69.362 lei

14. Virarea sumelor rambursate n conturile proprii de venituri. Document: extras de cont.
a) sume rambursate din FEN POSTADERARE: 56.250 lei 4.000 lei prefinanare dedus
(40.000 lei * 10%) = 52.250 lei

581 Viramente interne = 5151 Disponibil n lei din fonduri
externe nerambursabile
52.250 lei


560/cap.45.10.subcap.01-03.paragraf 01
Disponibil al instituiilor publice
finanate integral din venituri proprii
= 581 Viramente interne 52.250 lei

b) sume rambursate din Fonduri de la buget de stat (17.250 lei + 18.000 lei = 35.250 lei)

581 Viramente interne = 5151 Disponibil n lei din fonduri
externe nerambursabile
35.250 lei


560/cap.42.10.subcap.39
Disponibil al instituiilor publice
finanate integral din venituri proprii
= 581 Viramente interne 35.250 lei

15. Virarea sumelor datorate partenerilor: 54.436 lei (FEN) + 16.693 lei (cofinanare) +
17.419 lei (TVA) 6.000 lei (prefinanare dedus 60.000 lei * 10% = 82.548 lei)

462 Creditori/analitic distinct
(parteneri)
= 5151 Disponibil n lei din fonduri
externe nerambursabile
82.548 lei

II. n contabilitatea partenerilor:
1. ncasarea prefinanrii de la lider. Document: extras de cont.

560/cap.45.10.subcap.01-03.paragraf 03
Disponibil al instituiilor publice
finanate integral din venituri proprii
= 462 Creditori/analitic distinct 60.000 lei

2. Acordarea de avansuri furnizorilor pentru executri de lucrri sau prestri de servicii.
Documente: extras de cont, factur.

409 Furnizori-debitori = 560/proiect/titlu 56.art.01-03.alin.01-03
Disponibil al instituiilor publice
finanate integral din venituri proprii
3.000 lei

3. Achiziii de bunuri i servicii n baza facturii emise de furnizori. Document: not contabil.
a) nregistrarea activelor fixe corporale sau necorporale

2xx Conturi de active fixe = 404 Furnizori de active fixe 50.000 lei

b) nregistrarea bunurilor achiziionate

30x Stocuri de materii i materiale = 401 Furnizori 30.000 lei
c) nregistrarea serviciilor prestate
CONTABILITATE PUBLIC

RFPC nr. 11-12/2011 6

6xx/proiect/titlu56.art.01-03.alin.01-03
Conturi de cheltuieli
= 401 Furnizori 10.000 lei

4. Decontarea avansurilor acordate furnizorilor. Document: not contabil.

401 Furnizori = 409 Furnizori-debitori 3.000 lei

5. Plata furnizorilor din sursele proprii. Document: extras de cont.

401 Furnizori = 560/proiect/titlu 56.art.01-03.alin.01-03
Disponibil al instituiilor publice
finanate integral din venituri proprii
37.000 lei


404 Furnizori de active fixe = 560/proiect/titlu 56.art.01-03.alin.01-03
Disponibil al instituiilor publice
finanate integral din venituri proprii
50.000 lei

6. Evidenierea creanei fa de Comisia European la nivelul plilor efectuate de la titlul
56 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare pentru cota-
parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare. Docu-
ment: not contabil.

4505.5 Sume de primit de la Comisia Eu-
ropean reprezentnd venituri ale
bugetului general consolidat insti-
tuii publice finanate din venituri
proprii/venituri proprii i subvenii -
INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTU-
R I ALTE FONDURI
= 473 Decontri din operaii n curs de
clarificare/analitic distinct/
Sume n curs de solicitare la
rambursare
54.436 lei


Totalul cheltuielilor efectuate 90.000 lei
din care: - cheltuieli totale fr TVA 72.581 lei
din care: - cheltuieli eligibile 72.581 lei
- FEN POSTADERARE
(Instrumente Structurale - Obiectivul Convergen 75%) 54.436 lei
- cofinanare buget de stat 23% 16.693 lei
- cofinanare proprie 2% 1.452 lei
- cheltuieli neeligibile - TVA 17.419 lei
7. nregistrarea cererii de rambursare transmis liderului. Document: not contabil.
54.436 lei (FEN) + 16.693 lei (cofinanare) + 17.419 lei (TVA) = 88.548 lei

461 Debitori/analitic distinct = %
775/cap.45.10.subcap.01-03.paragraf 01
Finanarea din fonduri externe ne-
rambursabile postaderare
778/cap.42.10.subcap.42.10.39
Venituri din contribuia naional
aferent programelor/proiectelor fi-
nanate din fonduri externe neram-
bursabile
88.548 lei
54.436 lei


34.112 lei

8. Stingerea creanei fa de Comisia European dup depunerea cererii de rambursare la
autoritile de management de ctre lider. Document: not contabil.


CONTABILITATE PUBLIC
RFPC nr. 11-12/2011 27
CONTABILITATE PUBLIC

RFPC nr. 11-12/2011 6

6xx/proiect/titlu56.art.01-03.alin.01-03
Conturi de cheltuieli
= 401 Furnizori 10.000 lei

4. Decontarea avansurilor acordate furnizorilor. Document: not contabil.

401 Furnizori = 409 Furnizori-debitori 3.000 lei

5. Plata furnizorilor din sursele proprii. Document: extras de cont.

401 Furnizori = 560/proiect/titlu 56.art.01-03.alin.01-03
Disponibil al instituiilor publice
finanate integral din venituri proprii
37.000 lei


404 Furnizori de active fixe = 560/proiect/titlu 56.art.01-03.alin.01-03
Disponibil al instituiilor publice
finanate integral din venituri proprii
50.000 lei

6. Evidenierea creanei fa de Comisia European la nivelul plilor efectuate de la titlul
56 Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare pentru cota-
parte din cheltuielile eligibile aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare. Docu-
ment: not contabil.

4505.5 Sume de primit de la Comisia Eu-
ropean reprezentnd venituri ale
bugetului general consolidat insti-
tuii publice finanate din venituri
proprii/venituri proprii i subvenii -
INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTU-
R I ALTE FONDURI
= 473 Decontri din operaii n curs de
clarificare/analitic distinct/
Sume n curs de solicitare la
rambursare
54.436 lei


Totalul cheltuielilor efectuate 90.000 lei
din care: - cheltuieli totale fr TVA 72.581 lei
din care: - cheltuieli eligibile 72.581 lei
- FEN POSTADERARE
(Instrumente Structurale - Obiectivul Convergen 75%) 54.436 lei
- cofinanare buget de stat 23% 16.693 lei
- cofinanare proprie 2% 1.452 lei
- cheltuieli neeligibile - TVA 17.419 lei
7. nregistrarea cererii de rambursare transmis liderului. Document: not contabil.
54.436 lei (FEN) + 16.693 lei (cofinanare) + 17.419 lei (TVA) = 88.548 lei

461 Debitori/analitic distinct = %
775/cap.45.10.subcap.01-03.paragraf 01
Finanarea din fonduri externe ne-
rambursabile postaderare
778/cap.42.10.subcap.42.10.39
Venituri din contribuia naional
aferent programelor/proiectelor fi-
nanate din fonduri externe neram-
bursabile
88.548 lei
54.436 lei


34.112 lei

8. Stingerea creanei fa de Comisia European dup depunerea cererii de rambursare la
autoritile de management de ctre lider. Document: not contabil.


CONTABILITATE PUBLIC
28 RFPC nr. 11-12/2011
CONTABILITATE PUBLIC

RFPC nr. 11-12/2011 7
473 Decontri din operaii n curs de
clarificare/analitic distinct/
Sume n curs de solicitare la
rambursare
= 4505.5 Sume de primit de la Comisia Eu-
ropean reprezentnd venituri ale
bugetului general consolidat insti-
tuii publice finanate din venituri
proprii/venituri proprii i subvenii -
INSTRUMENTE STRUCTURALE,
FONDURI PENTRU AGRICULTU-
R I ALTE FONDURI
54.436 lei

9. Diminuarea sumelor de primit de la autoritile de management cu sumele primite n
avans sub form de prefinanare prin aplicarea procentului de 10% (stabilit n acordul de parte-
neriat) din valoarea ncasat. Document: not contabil.

462 Creditori/analitic distinct = 461 Debitori/analitic distinct 6.000 lei

10. ncasarea sumelor rambursate de liderul de proiect. Document: extras de cont.
(54.436 lei 6.000 lei = 48.436 lei)

560/cap.45.10.subcap.01-03.paragraf 01
Disponibil al instituiilor publice
finanate integral din venituri proprii
= 461 Debitori/analitic distinct 48.436 lei


560/cap.42.10.subcap.39
Disponibil al instituiilor publice
finanate integral din venituri proprii
= 461 Debitori/analitic distinct 34.112 lei


nregistrrile contabile de mai sus se pot efectua i pentru proiectele implementate n par-
teneriat, care sunt cofinanate din alte fonduri externe nerambursabile postaderare dect Instru-
mente Structurale Obiectivul Convergen, cu adaptarea fluxurilor financiare specifice fonduri-
lor respective.

Bibliografie:
1. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 64/03.06.2009 privind gestionarea financiar a instru-
mentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen (M.O. nr. 413/17.06.2009), cu
modificrile i completrile ulterioare.
2. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.548/25.08.2009 pentru aprobarea Normelor metodo-
logice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea
financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen (M.O. nr.
619/15.09.2009), cu modificrile i completrile ulterioare.
3. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.169/26.06.2009 pentru modificarea i completarea
Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de con-
turi pentru instituiile publice i instruciunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1.917/2005 (M.O. nr. 513/27.07.2009). Normele metodologice ale prezentului ordin
sunt publicate n M.O. nr. 1.186bis/29.12.2005, cu modificrile i completrile ulterioare.
Anexa/26.06.2009 ce face parte din Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.169/2009 este publicat n
M.O. nr. 513bis/27.07.2009.
4. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 59/11.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare ale instituiilor publice la 31 decembrie 2010 (M.O.
nr. 46/19.01.2011).
5. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.865/08.04.2011 pentru aprobarea Normelor metodolo-
gice privind ntocmirea i depunerea situaiilor financiare trimestriale ale instituiilor publice, precum i a
unor raportri financiare lunare n anul 2011 (M.O. nr. 271/18.04.2011).
PIAA DE CAPITAL
RFPC nr. 11-12/2011 1
ASPECTE SEMNIFICATIVE PRIVIND PIAA DE CAPITAL

Dr. ec. Vasilica VLCU ef serviciu
Soluionare Contestaii
D.G.F.P. Brila


Provocarea la care asistm dat de gradul de interes manifestat n planul pieei de
capital din Romnia i nu numai pentru tot mai muli investitori, care urmresc s-i valo-
rifice capitalurile ntr-un mod eficient, ne determin s abordm ntr-o manier unitar
problematica specific pieei de capital.
n condiiile importanei, precum i a complexitii acestei teme, trebuie s admitem
c suntem n imposibilitatea de a surprinde absolut tot ce prezint interes n direcia
amintit. n atare situaie, ne vom preocupa de a sesiza esenialul i de a reine ceea ce
este util pentru atingerea obiectivului propus.
Prin urmare, n scopul facilitrii demersului n cauz vom proceda, n continuare, la
o abordare pe seciuni a aspectelor identificate a fi semnificative.
Referine privind aciunile i obligaiunile
Indiferent dac ne plasm n locul emitentului, al intermediarului financiar sau al investito-
rului, pentru a adopta decizia potrivit trebuie s nelegem ce sunt i prin ce se caracterizeaz
aciunile i obligaiunile. Acestea fiind considerentele, ncercm, n continuare, s prezentm, n
detaliu, informaiile identificate a fi necesare.
Aciunile sunt titluri de valoare negociabile, care constituie pri din capitalul social al
unei entiti i prezint urmtoarele elemente specifice:
sunt fraciuni egale ale capitalului social i au o anumit valoare nominal;
reprezint instrumente negociabile, adic pot fi nstrinate sau achiziionate, fr nde-
plinirea unor condiii de form sau publicitate;
au caracter indivizibil, n sensul c entitatea nu recunoate pentru o aciune dect un
singur proprietar;
genereaz venituri variabile.
n structura lor distingem dou categorii de titluri, i anume: aciunile comune sau ordinare
i aciunile prefereniale sau prioritare.
Aciunile comune reprezint fraciuni egale ale capitalului social al unei entiti, care con-
fer deintorului lor urmtoarele drepturi: la vot, la dividende i reziduale.
Aciunile prefereniale confer deintorilor prioritate la ncasarea dividendelor i la des-
pgubire, n caz de lichidare, naintea aciunilor comune. Aceste titluri asigur plata unui divi-
dend fix, care este anunat n momentul lansrii ofertei pe pia.
La acest punct al consideraiilor se impune a fi prezentate, n mod succint, principalele ca-
tegorii de aciuni prefereniale, dup cum urmeaz:
Aciunile prefereniale cumulative sunt cel mai frecvent ntlnite. Ele se caracterizeaz
prin faptul c deintorii lor primesc dividende a cror plat poate fi amnat pentru o dat ulte-
rioar, dac nu se realizeaz profit ntr-un anumit an.
Aciunile prefereniale noncumulative, spre deosebire de titlurile anterioare, nu permit ca
arieratele din dividende s fie amnate. Concret, entitatea poate achita dividende, integral sau
parial, atunci cnd situaia financiar i permite acest lucru. n caz contrar, respectiv dac nu se
realizeaz profit, este evident c nu vor exista nici dividende.
Aciunile prefereniale rambursabile sunt cele care prezint, de regul, o dat fix de
rscumprare, iar operaiunea propriu-zis poate fi realizat la valoarea nominal sau cu prim.
Aciunile prefereniale participative reprezint titluri care ofer posibilitatea obinerii
unor dividende superioare ratei precizate iniial. Mai exact, dac profitul este superior nivelului
nscris n condiiile de emisiune, atunci deintorul primete un dividend majorat.
CONTABILITATE PUBLIC