Sunteți pe pagina 1din 7

Arborii planetari

Arborii planetari servesc la transmiterea momentului motor de la diferential la rotile


motoare ale automobilului.
Un ansamblu arbore planetar este compus:
1. dintr-un arbore transversal;
2. dou articula ii homocinetice;
3. dou burdufuri.
1) Arbori transversali
In afara de momentul motor, care solicita arborii planetari la torsiune, ei pot fi
solicitati si la incovoiere de fortele care actioneaa asupra rotii motoare.
In fi!ura 1 se preinta roata motoare a unui automobil asupra careia actioneaa:
momentul transmis de la diferential de cartre arborele planetar "#r , forta de franare $#f,
reactiunea normala a caii asupra rotii %#2, reactiunea transversala a caii asupra rotii &#2, care
apare la deplasarea in curbe.
Arborele planetar este supusla torsiune de catre momentul "#r, iar fortele $r, $#f, %#2
si &#2 il pot solicita la incovoierein planul oriontal, iar fortele %#2 si &#2 la momente de
incovoiere in plan vertical.
1.1) Clasificarea arborilor planetari
'lasificarea arborilor planetari se face dupa solicitarile la care sunt supusi. (olicitarile
arborilor planetari depinde de modul de montare al capatului lor e)terior in carterul puntii
motoare. In functie de modul de montare al arborilor planetari ei se impart in :
a* Arbori planetari total descarcati
(unt solicitati numai la torsiune. In acest ca, butucul rotii motoare se
monteaa prin intermediul a doi rulmenti conici 2 si 3 pe trompa 1 a carterului
puntii spate. In aceasta situatie, solicitarea la incovoiere este preluata numai de
carterul puntii motoare, arborele planetar preluand numai momentul motor ce-l
solicita la torsiune. (olutia cu arborii planetari total incarcati se utilieaa la
autocamioane si autobue
b* Arborii planetari semiincarcati
(e monteaa printr-un sin!ur rulment 2 dispus intre butucul rotii si carterul
puntii motoare 1. Acesti arbori sunt solicitati la torsiune de momentul "#r si
partial la incovoiere de forta &#2. "omentul incovoietor dat de aceasta forta
este preluat atat de arborele planetar cat si de carterul puntii din spate. (e
utilieaa la autoturisme si la camioane usoare.
c* Arborii planetari total incarcati
(e spri+ina printr-un sin!ur rulment 1 montat intre arborele si carterul puntii
motoare. Acesti arbori sunt solicitati atat la torsiune cat si la incovoiere.
(olutia se utilieaa la autoturisme
1.2) Tipuri constructive de arbori planetari
,entru a transmite momentul motor de la diferential la rotile motoare arborii planetari
sunt solidariati la dotatie atat cu diferentialul cat si cu butucul rotiii motoare.
In fi!ura de mai +os sunt preentate tipurile constructive de arbori planetari ce se
deosebesc intre ei dupa modul de siliariare a pinioanelor planetare precum si cu rotile
motoare.
-a arborele preentat in fi!ura de mai +os, solidariarea cu pinionul se face prin
intermediul naelurilor prevaute la capatul 1, iar butucul rotii prin flansa 2.

Arborele din fi!ura de mai +os se solidarieaa cu pinionul planetar tot prin capatul
canelat 1 iar cu butucul rotii motoare prin intermediun unei pene ce are un locas pe portiunea
conica 2.
-a arborele preentat in fi!ura de mai +os pinionul planetar 1 face corp comun cu
arborele, iar solidariarea cu butucul rotii motoare se face tot prin intermediul unei pene
fiate intr-un locas pe portiunea conica 2.
Arborele planetar din fi!ura de mai +os se solidarieaa la rotatie atat cu pinionul
planetar cat si cu butucul rotii motoare prin intermediul capetelor canelate 1 si 2.
2) Articulatiile Cardanice sincrone
Articulatiile cardanice sincrone asi!ura o vitea un!hiulara e!ala pentru ambii arbori
ai transmisiei cardanice. Articulatiile cardanice sincrone pot fi articulatii cardanice duble si
articulatii cardanice homocinetice. Articulatiile cardanice sincrone duble se obtin prin
dublarea celor asincrone. Articulatiile cardanice cu vitee un!hiulare e!ale se utilieaa mai
ales pentru antrenarea rotilor puntilor de directie si motoare.
a* Articulatia cardanica homocinetica cu bile si par!hie divioare ./eppa*
Arborele canelat 0 este prevaut cu capul sferic 1m oar pe canelurile arborelui
planetar 11 este montata roata stelata de actionare 3. In capul sferic si pe roata stelata sunt
taiate sase canale in care sunt introduse bilele 2, mentinute intr-o anumita poitie de
separatorul 2. 'u a+utorul bilelor se transmite momentul intre arborii 11 si 0. 'and arborii
sunt inclinati sunt un anumit un!hi, par!hia 3 deplaseaa cupa de !hidare 4 care va inclina
separatorul 2, impreuna cu bilele 2, in poitia ain care planul ce trece prin centrele bilelor este
planul bisector al un!hiului dintre cei doi arbori, in scopul sincroniarii viteelor un!hiulare.
Arborele 0 este le!at prin flansa 11 de butucul rotii 12.
b* Articulatia cardanica homocinetica cu bile si canale divioare .5endi)-6eiss*
$urcile 0 si 11, e)ecutate dintr-o bucata cu arborii 1 si 4, sunt prevaute cu patru
canale 2 si respectiv 2 in care se inroduc bilele 3. 5ila 7 este montata in locasurile semisferice
din centrul furcilor si serveste la centrarea acestora.5oltul 8 este introdus cu un capat intr-un
orificiu al furcii conduse, serveste la fi)area bilei 7 intr-o anumita poitie. $i)area boltului 8
in furca 0 se face cu a+utorul stiftului 3, care semonteaa in orificiul 11. 9atorita poitiei
canalelor din furci in timpul functionarii articulatiei bilele 3 se aseaa in planul bisector al
un!hiului format de arborii 1 si 4 realiand astfel sinctroniarea viteelor un!hiulare ale lor.
:alorile ma)ime ale un!hiului dintre cei doi arbori poate fi de ma)im 33 !rade.
c*;ransmisia tripoda dubla cu !aleti sferici
(e utilieaa la autoturisme pentru antrenarea puntii din fata. <a se compune
din cumpla+ul tripod un!hiular-a)ial de lan!a diferential si din cupla+ul tripod
un!hiular de lan!a roata. 'upla+ul tripod de lan!a diferential are rolul principal de
compensare a deplasarilor relative a)iale. In scopul reducerii pierderilor prin frecare,
!aletii sferici 3 sunt montati pe elementul tripod 7 prin intermediul rolelor ace 4.
'upla+ul tripod de lan!a roata permite in timpul functionarii inclinarea cu un un!hi de
21 de !rade, iar limitarea a)iala se realiaa prin intermediul elementului elastic 2.
3) Burdufurile
5urdufurile au rol de a prote+a articula ia =mpotriva impurit ilor i con ine
lubrifiantul pentru un!erea articula iilor. <le pot fi fcute din cauciuc sau din
materiale termoplastice.