Sunteți pe pagina 1din 2

Erori aleatorii si erori sistematice.

Incertitudinea de masurare
Dupa modul de manifestare a erorilor la repetarea masurarilor care au loc in conditii practic
identice, ele se clasifica in:
1) Erori aleatoare ce variaza imprevizibil in timp ca valoare si ca semn; ele pot fi pozitive sau
negative; cele mici au o probabilitate de aparitie mai mare decat cele mari, iar valoarea lor medie
tinde spre zero daca numarul de masurari tinde spre infinit.
Aceste erori nu pot fi eliminate si nici corectate, insa nivelul lor poate fi redus prin prelucrarea
rezultatelor unui sir de masurari n.
Se demonstreaza ca cea mai buna estimare a valorii adevarate a masurandului o reprezinta media
aritmetica, , definita cu relatia:

Imprastierea rezultatelor masurarilor se caracterizeaza prin eroarea medie patratica eperimentala, s,
definita prin relatia:

! problema legata de prelucrarea rezultatelor masurarilor afectate de erori intamplatoare, o
constituie cunoasterea legii de repartitie probabilistica a acestora. In te"nica masurarilor se
considera ca erorile aleatoare au o lege de repartitie normala.
#) Erorile sistematice, care se caracterizeaza prin aceea ca nu variaza in timp sau au o variatie lenta
la repetarea masurarilor; ele pot avea o lege de variatie cunoscuta, insa pentru determinarea lor sunt
necesare masurari suplimentare, in afara procesului de masurare. $aracteristic pentru erorile
sistematice este faptul ca au o sursa cunoscuta care le genereaza si deci este posibil ca legea lor de
variatie sa fie data, putand fi aplicate anumite corectii in procesul de masurare.
Eroarea de msurare sistematic este o component% a erorii de m%surare care la m%sur%ri repetate
r%m&ne constant% sau variaz% 'ntr(un mod previzibil.
Repetabilitatea
! condi ie de m%surare cu repetabilitate este o condi ie de m%surare, dintr(un
ansamblu de condi ii care cuprinde aceea i procedur% de m%surare, aceia i operatori,
acela i sistem de m%surare, acelea i condi ii de operare, acela i loc i m%sur%ri
repetate ale acelora i obiecte sau ale unor obiecte similare 'ntr(o perioad% scurt% de
timp.
Reproductibilitate
$ondi ia de m%surare cu reproductibilitate este o condi ie de m%surare, dintr(un
ansamblu de condi ii care cuprinde locuri, operatori i sisteme de m%surare diferite i
m%sur%ri repetate ale acelora i obiecte sau ale unor obiecte similare.
Stabilitatea unui instrument de msurare
Stabilitatea unui instrument de m%sur% reprezint% proprietatea unui instrument de
m%sur% prin care caracteristicile sale metrologice r%m&n constante 'n timp.