Sunteți pe pagina 1din 83

1.

Enumerai principiile deontologice aplicabile n misiunile privind expertizele contabile i dezvoltai


principiul Acceptrii expertizelor contabile.
1. INDEPENDENTA EXPERTULUI CONTABIL
2. COMPETENTA EXPERTULUI CONTABIL
3. CAL!A!EA E"#E$!%EL&$ C&'!A(LE
). *EC$E!+L #$&,E*&'AL si C&',-E'!AL!A!EA E"#E$!+L+ C&'!A(L
.. ACCE#!A$EA E"#E$!%EL&$ C&'!A(LE
Solicitrile adresate e!ertilor co"ta#ili !ri$i"d e%ect&area de e!erti'e co"ta#ile "& !ot %i re%&'ate dec(t dac eist
)oti$e te)ei"ice.
Tot&si* e!ert&l co"ta#il* +"ai"te de a acce!ta e%ect&area &"ei e!erti'e co"ta#ile* tre#&ie s,si a"ali'e'e !osi#ilitatea de
a +"de!li"i )isi&"ea ti"("d sea)a +" s!ecial de re-&lile de i"de!e"de"t si co)!ete"t.
C&/E'!A$
3.1..1. Misi&"ea !ri$i"d e%ect&area &"ei e!erti'e co"ta#ile
"& !oate %i re%&'at !e )oti$e et"ice* reli-ioase* !olitice sa& de alt "at&r. Aceasta* deoarece e!erti'a co"ta#il este &"
act de !ro# stii"ti%ic.
3.1..0. Calitatea de e!ert co"ta#il este i"co)!ati#il c& cea de )artor +" aceeasi ca&'* calitatea de )artor a$("d
+"t(ietate. E!ert&l co"ta#il se a%l +" i"co)!ati#ilitate dac eist +)!re.&rri di" care re'&lt c este i"teresat s&# orice
%or) el* sot&l /sotia0 sa& $reo r&d a!ro!iat +" sol&tio"area ca&'ei +"tr,&" a"&)it )od care l,ar deter)i"a !e e!ert&l
co"ta#il s %ie s&#iecti$.
3.1..3. Pot %i asi)ilate c& 1+)!re.&rri di" care re'&lt c este
i"teresat s&# orice %or)2 &r)toarele sit&atii +" care s,ar !&tea -si e!ert&l co"ta#il3
/i0 Dac* +" calitate de or-a" de co"trol* cola#orator sa& co"silier al &"eia di"tre !rtile +" !roces* s,a !ro"&"tat as&!ra
&"or as!ecte ori a l&at !arte la +"toc)irea actelor !ri)are* a e$ide"telor te4"ico,o!erati$e sa& la ela#orarea sit&atiilor
%i"a"ciare care %ac o#iect&l dosar&l&i s&!&s .&dectii5
/ii0 Dac* +" calitate de e!ert co"ta#il* si,a e!ri)at o !ri)
o!i"ie +" aceeasi ca&' s&!&s .&dectii* deoarece !ri)ea'
!re'&)tia c ar %i i"teresat +" s&sti"erea !ri)ei
sol&tii. 6" !artic&lar* e!ert&l co"ta#il care a e%ect&at o
e!erti' etra.&diciar la cererea &"ei !rti +" !roces se
a%l +" i"co)!ati#ilitate c& calitatea de e!ert "&)it di"
o%ici&. Dac +"de!li"este co"ditiile de i"de!e"de"t si
de co)!ete"t* !oate acce!ta calitatea de e!ert co"ta#il
reco)a"dat de !arte.
3.1..). 6"ai"te de a acce!ta sa& i)ediat d&! "&)ire e!ert&l
co"ta#il are o#li-atia s co)&"ice or-a"&l&i care l,a "&)it* +" scris* sit&atiile de )ai s&s* !rec&) si cele !re'e"tate +"
"or)ele 7811 si 7812.
3.1.... Toate co)e"tariile !ri$i"d "or)a -e"eral de #a' s&"t
si r)(" !erti"e"te.
9. RESPONSABILITATEA E:ECTUARII EXPERTI;EI CONTABILE
0. -etaliai elementele de cuprins 1paragra2ele3 ale capitolului 4Concluzii5 din raportul de expertiz
contabil.
Lucr6rile si concluziile expertizei contabile se consemneaz6
+"tr,&" ra!ort scris care tre#&ie s c&!ri"d cel !&ti" trei ca!itole3
Ca!itol&l I INTRODUCERE*
Ca!itol&l II DES:<=URAREAEXPERTI;EI CONTABILE >i
Ca!itol&l III CONCLU;II.
Str&ct&ra celor 7 ca!itole o#li-atorii tre#&ie res!ectat.
C("d a& %ost "&)iti sa& a"-a.ati )ai )&l?i e!erti co"ta#ili +" aceeasi ca&' se +"toc)este &" si"-&r ra!ort de e!erti'
co"ta#il. Dac s&"t deose#iri de !reri +"tre e!erti* o!i"iile se!arate tre#&ie co"se)"ate +" c&!ri"s&l ra!ort&l&i de
e!erti' co"ta#il sa& +"tr,o a"e a acest&ia.
Capitolul C&'CL+% al raportului de expertiz6 co"ta#il tre#&ie s co"ti" c(te &" !ara-ra% disti"ct c&
co"cl&'ia /rs!&"s&l0 la %iecare o#iecti$ /+"tre#are0 al /a0 e!erti'ei co"ta#ile !rel&at/0 +" )a"iera +" care a %ost
%or)&lat/0 +" Ca!itol&l II DES:<SURAREA EXPERTI;EI CONTABILE.
3. -etaliai elementele de cuprins 1paragra2ele3 ale capitolului 4ntroducere5 din raportul de expertiz
contabil.
3.31.1. Capitolul '!$&-+CE$E al raportului de expertiz6 contabil6 tre#&ie s c&!ri"d cel !&ti" &r)toarele
!ara-ra%e3
a3 #aragra2ul de identi2icare a expertului1tilor3 contabil1i3 "o)i"ali'at/ti0 !e"tr& e%ect&area e!erti'ei co"ta#ile* care
tre#&ie s c&!ri"d i"%or)atii c& !ri$ire la3 "&)ele si !re"&)ele e!ert&l&i/tilor0* do)icili&l acest&ia /acestora0*
"&)r&l car"et&l&i de e!ert co"ta#il si !o'itia di" Ta#lo&l e!ertilor co"ta#ili5
b3 #aragra2ul de identi2icare a organului care a dispus e2ectuarea e!erti'ei co"ta#ile .&diciare sa& a clie"t&l&i
care a solicitat e%ect&area e!erti'ei co"ta#ile etra.&diciare.
6" acest !ara-ra% se )e"tio"ea'3
, +" ca'&l e!erti'elor co"ta#ile .&diciare3 act&l care a stat la #a'a "&)irii e!ert&l&i/tilor0* res!ecti$ 6"c4eiere de
sedi"t /+" ca'&rile ci$ile0 sa& ordo"a"t a or-a"elor de &r)rire !e"al /+" ca'&rile !e"ale0* c& )e"tio"area datei
acest&ia* de"&)irea si calitatea !roces&al a !rtilor* do)icili&l sa& sedi&l social al acestora* "&)r&l si a"&l dosar&l&i
si "at&ra acest&ia /ci$il
sa& !e"al05
@ +" ca'&l e!erti'elor co"ta#ile etra.&diciare3 de"&)irea clie"t&l&i* do)icili&l sa& sedi&l social al acest&ia* "&)r&l si
data co"tract&l&i +" #a'a cr&ia se e%ect&ea' e!erti'a co"ta#il solicitat5
c3 #aragra2ul privind identi2icarea mpre7ur6rilor si circumstan8elor
+" care a l&at "astere liti-i&l +" care s,a dis!&s e%ect&area e!erti'ei co"ta#ile .&diciare sa& co"tet&l +" care a %ost
co"tractat e!erti'a co"ta#il etra.&diciar5
d3 #aragra2ul privind identi2icarea obiectivului1elor3 expertizei co"ta#ile .&diciare* %or)&larea o#iecti$&l&i/elor0
e!erti'ei co"ta#ile. 6" ca'&l e!erti'elor co"ta#ile .&diciare %or)&larea o#iecti$&l&i/lor0 e!erti'ei co"ta#ile se !reia
1ad,litera)2 di" %or)&larea acest&ia /acestora0 +" 6"c4eierea de sedi"? /+" ca&'e ci$ile0* res!ecti$ +" ordo"a"ta
or-a"elor de &r)rire si cercetare !e"al /+" ca&'e
!e"ale0. 6" ca'&l e!erti'elor co"ta#ile etra.&diciare %or)&larea o#iecti$&l&i/elor0 acestora tre#&ie s %ie cea di"
co"tract5
e3 #aragra2ul privind identi2icarea datei sau perioadei si a locului n care s9a e2ectuat expertiza contabil6. 6"
ca'&l e!erti'elor co"ta#ile dis!&se de or-a"ele +" dre!t* +" ca&'e ci$ile* data si loc&l +"ce!erii l&crrilor e!erti'ei
co"ta#ile tre#&ie doc&)e"tate !ri" citarea !rtilor !ri" scrisoare c& a$i' de !ri)ire5
23 #aragra2ul privind identi2icarea materialului documentar
care are o le-t&r ca&'al c& o#iecti$&l/ele0 e!erti'eico"ta#ile si care a stat la #a'a +"toc)irii ra!ort&l&i de e!erti'
co"ta#il. Material&l doc&)e"tar "o)i"ali'at +" acest !ara-ra% tre#&ie s %ie strict adec$at "ecesittilor
de doc&)e"tare a o#iecti$elor e!erti'ei co"ta#ile .&diciare sa& etra.&diciare5
g3 #aragra2ul privind identi2icarea datei sau perioadei n care s9a redactat raportul de expertiz6 contabil6: c&
)e"tio"area e!res dac s,a& )ai e%ect&at sa& "& alte e!erti'e co"ta#ile a$("d acelasi /aceleasi0 o#iecti$/e0. De
ase)e"ea*
+" acest !ara-ra% tre#&ie )e"tio"at dac s,a& %olosit l&crrile altor e!erti /co"ta#ili* te4"ici etc.0* !ro#le)ele ridicate de
!rtile i"teresate +" e!erti' si e!licatiile date de acestea +" ti)!&l e%ect&rii e!erti'ei5
;3 #aragra2ul privind identi2icarea datei ini8iale p<n6 la care raportul de expertiz6 contabil6 trebuia depus la
bene2iciar si i"dicarea e$e"t&alelor !erioade de !rel&"-ire %at de ter)e"&l i"itial.
). Care sunt prevederile legale privind delegarea i supraveg;erea lucrrilor re2eritoare la expertizele
contabile=
E%ect&area l&crrilor !ri$i"d e!erti'ele co"ta#ile .&diciare "& !oate %i dele-at de ctre e!ertii co"ta#ili "&)iti di"
o%ici& sa& la reco)a"darea !rtilor asiste"tilor sa& cola#oratorilor lor. 6" ca'&l e!erti'elor co"ta#ile etra.&diciare*
e!ert&l co"ta#il !oate dele-a eec&tarea &"or l&crri asiste"tilor sa& cola#oratorilor si* !str("d&,si rs!&"derea %i"al
as&!ra co"ti"&t&l&i si
co"cl&'iilor ra!ort&l&i de e!erti' co"ta#il etra.&diciar.
.. Ce prevede nc;eierea de edin prin care organele ndreptite s dispun e2ectuarea expertizei
contabile 7udiciare: numesc expertul desemnat s e2ectueze expertiza.
6" ast%el de ca&'e* or-a"&l de &r)rire !e"al sa& i"sta"ta de .&decat care a dis!&s e%ect&area &"ei e!erti'e co"ta#ile
%iea' &" ter)e" la care s&"t c4e)ate !rtile* !rec&) si e!ert&l co"ta#il* ad&c("d&,li,se la c&"osti"t +"tre#rile la
care tre#&ie s rs!&"d e!ert&l co"ta#il si !reci'("d&,li,se c a& dre!t&l s %ac o#ser$atii c& !ri$ire la +"tre#ri si c
!ot cere )odi%icarea sa& co)!letarea lor. Totodat* !rtile s&"t +"c&"osti"tate c a& dre!t&l s cear "&)irea si a c(te
&"&i e!ert reco)a"dat de %iecare di"tre ele* care s !artici!e la e%ect&area e!erti'ei.
Proced&ral* dis!&"erea e!erti'ei co"ta#ile .&diciare +" ca&'e !e"ale se %ace !ri" ordo"a"t e)is de or-a"&l de
&r)rire !e"al* care tre#&ie s co"ti" aceleasi ele)e"te ca si 6"c4eierea de sedi"t !e"tr& "&)irea e!ertilor co"ta#ili
+" ca&'e ci$ile
>. Comentai necesitatea calitii expertizelor contabile ntocmite n scopul soluionrii cauzelor a2late pe
rolul instanelor sau altor organe cu atribuii 7urisdicionale.
E!ert&l co"ta#il tre#&ie s e%ect&e'e e!erti'ele co"ta#ile !e"tr& care a %ost solicitat si !e care le,a acce!tat c&
co"stii"cio'itate* de$ota)e"t* corectit&di"e si i)!artialitate5 !e"tr& asi-&rarea +" i"teres !&#lic c aceste ceri"te s&"t
+"de!li"ite* e!erti'ele co"ta#ile s&"t s&!&se a&dit&l&i de calitate !otri$it re-le)e"trilor Cor!&l&i. E!erti'ele
co"ta#ile tre#&ie s %ie &tile celor care le,a& solicitat.
6" e!erti'ele co"ta#ile .&diciare* e!ert&l co"ta#il este &" tert +" !roces* care !ri" calitatea l&i !roces&al co"tri#&ie la
sta#ilirea ade$r&l&i de ctre or-a"ele de dre!t. Ra!ort&l de e!erti' co"ta#il .&diciar are caracter de !ro# stii"ti%ic
care tre#&ie s !re'i"te &" +"alt -rad al i"dicel&i co"tri#&ti$ la sol&tio"area ca&'ei +" care a %ost dis!&s.
?. Clasi2icarea expertizelor contabile 2uncie de cele dou criterii 1scop i natura obiectivelor3.
E!erti'ele co"ta#ile !ot %i clasi%icate3
I. D&! sco!&l !ri"ci!al +" care a& %ost solicitate* +"3
a0 e!erti'e co"ta#ile .&diciare* re-le)e"tate de3 Cod&l de !roced&r ci$il5 Cod&l de !roced&r !e"al5 alte le-i
s!eciale5
#0 e!erti'e co"ta#ile etra.&diciare @ s&"t cele e%ect&ate +" a%ara !roced&rilor re-le)e"tate !ri$i"d re'ol$area &"or
ca&'e s&!&se $erdict&l&i .&stitiei. S&"t e%ect&ate +" a%ara &"&i !roces .&stitiar. N& a& calitatea de )i.loc de !ro# +"
.&stitie* ci* cel )&lt* de ar-&)e"te !e"tr& solicitarea dectre !rti a ad)i"istrrii !ro#ei c& e!erti'a co"ta#il .&diciar
sa& !e"tr& re'ol$area &"or liti-ii !e cale a)ia#il.
II. D&! "at&ra !ri"ci!al&l&i/elor0 o#iecti$/e0 la care se re%er* +"3
a0 e!erti'e co"ta#ile ci$ile dis!&se sa& acce!tate +" re'ol$area liti-iilor ci$ile5
#0 e!erti'e co"ta#ile !e"ale dis!&se sa& acce!tate +" re'ol$area &"or as!ecte ci$ile atasate liti-iilor !e"ale5
c0 e!erti'e co"ta#ile co)erciale dis!&se sa& acce!tate +" re'ol$area liti-iilor co)erciale5
d0 e!erti'e co"ta#ile %iscale dis!&se sa& acce!tate +" re'ol$area liti-iilor %iscale5
e0 alte cate-orii de e!erti'e co"ta#ile .&diciare dis!&se de or-a"ele +" dre!t sa& etra.&diciare solicitate de ctre
clie"?i.
III. 6" %&"ctie de "at&ra .&ridic* e!erti'ele co"ta#ile !ot %i3
@ ci$ile5
@ !e"ale5
@ etra.&diciare.
@. Care sunt categoriile de debitori: i n ce stare se a2l: pentru a li se aplica procedura general
reglementat de Legea nr. @.A0BB> privind procedura insolvenei=
10 Proced&ra -e"eralA !re$A'&tA de !re'e"ta le-e se a!licA &r)Atoarelor cate-orii de de#itori a%laBi +" stare de i"sol$e"BA
sa& de i"sol$e"BA i)i"e"tA* c& ece!Bia celor !re$A'&Bi la ali". /20 lit. c0 Ci d03
1. societABile co)erciale5
2. societABile coo!erati$e5
7. or-a"i'aBiile coo!eratiste5
D. societABile a-ricole5
8. -r&!&rile de i"teres eco"o)ic5
9. orice altA !ersoa"A .&ridicA de dre!t !ri$at care des%ACoarA Ci acti$itABi eco"o)ice.
C. Cui poate delega adunarea general extraordinar exerciiul atribuiilor sale privindD mutarea sediului
societii: sc;imbarea obiectului de activitate al societii: ma7orarea capitalului social=
Eerciti&l atri#&tiilor $a !&tea %i dele-at co"sili&l&i de ad)i"istratie sa& ad)i"istrator&l&i &"ic !ri" act&l co"stit&ti$ sa&
!ri" 4otarare a ad&"arii -e"erale etraordi"are.
1B. *tabilii valoarea de adevr a urmtoarei a2irmaii 4-esc;iderea procedurii insolvenei are ca e2ect
ridicarea dreptului debitorului de administrare E const<nd n dreptul de a9i conduce activitatea: de a9i
administra bunurile din avere i de a dispune de acestea5. FntrebareD Adevarat sau ,als= -ezvoltai rpunsul.
D&!A ce s,a dis!&s desc4iderea !roced&rii !otri$it art. 77* este i"ter'is ad)i"istratorilor
de#itorilor* !ersoa"e .&ridice* s&# sa"cBi&"ea "&litABii* sA +"strAi"e'e* %ArA acord&l .&decAtor&l&i,si"dic*
acBi&"ile ori !ArBile lor sociale sa& de i"teres deBi"&te de de#itor&l care %ace o#iect&l acestei !roced&ri.
De#itor&l CiEsa&* d&!A ca'* ad)i"istrator&l .&diciar s&"t o#li-aBi sA +"toc)eascA Ci sA !Astre'e o listA c&!ri"'("d toate
+"casArile* !lABile Ci co)!e"sArile e%ect&ate d&!A desc4iderea !roced&rii* c& !reci'area "at&rii Ci $alorii acestora Ci a
datelor de ide"ti%icare a coco"tracta"Bilor.
Art. DF. , /10 Desc4iderea !roced&rii ridicA de#itor&l&i dre!t&l de ad)i"istrare , co"st("d +" dre!t&l de aCi co"d&ce
acti$itatea* de a,Ci ad)i"istra #&"&rile di" a$ere Ci de a dis!&"e de acestea ,* dacA acesta "& si,a declarat* +" co"diBiile
art. 2G ali". /10 lit. 40 sa&* d&!A ca'* art. 77 ali". /90* i"te"Bia de reor-a"i'are.
/20 C& ece!Bia ca'&rilor !re$A'&te e!res de le-e* !re$ederile ali". /10 s&"t a!lica#ile Ci #&"&rilor !e
care de#itor&l le,ar do#("di &lterior desc4iderii !roced&rii.
/70 H&decAtor&l,si"dic $a !&tea ordo"a ridicarea* +" tot sa& +" !arte* a dre!t&l&i de ad)i"istrare al
de#itor&l&i odatA c& dese)"area &"&i ad)i"istrator .&diciar* i"dic("d totodatA Ci co"diBia de eercitare a co"d&cerii
de#itor&l&i de cAtre acesta.
/D0 Dre!t&l de ad)i"istrare al de#itor&l&i +"cetea'A de dre!t la data la care se dis!&"e +"ce!erea
%ali)e"t&l&i.
11. +n acionar care nu a votat n 2avoarea unei ;otr<ri a adunrii generale are dreptul de a se retrage din
societate i de a solicita cumprarea aciunilor sale de ctre societate. Cine stabilete preul aciunilor i cine va
suporta costurile de evaluare a acestora=
1. Actio"arii care "& s&"t de acord c& 4otararile l&ate de ad&"area -e"erala c& !ri$ire la sc4i)#area o#iect&l&i !ri"ci!al
de acti$itate* la )&tarea sedi&l&i sa& la %or)a societatii a& dre!t&l de a se retra-e di" societate si de a o#ti"e de la
societate co"tra$aloarea acti&"ilor !e care le !oseda* la $aloarea )edie deter)i"ata de catre &" e!ert a&tori'at* !ri"
%olosirea a cel !&ti" do&a )etode de e$al&are rec&"osc&te de sta"dardele e&ro!e"e de e$al&are /EIS0.
103 Cost&rile -e"erate de e%ect&area e!erti'ei se s&!orta de societatea i" ca&'a.
10. Care sunt organele care aplic procedura insolvenei i ce trebuie s asigure acestea pe perioada
des2urrii acestei proceduri=
Or-a"ele care a!licA !roced&ra s&"t3 i"sta"Bele .&decAtoreCti* .&decAtor&l,si"dic: ad)i"istrator&l .&diciar Ci lic4idator&l.
/20 Or-a"ele !re$A'&te la ali". /10 tre#&ie sA asi-&re e%ect&area c& celeritate a actelor Ci o!eraBi&"ilor
!re$A'&te de !re'e"ta le-e* !rec&) Ci reali'area +" co"diBiile le-ii a dre!t&rilor Ci o#li-aBiilor celorlalBi
!artici!a"Bi la aceste acte Ci o!eraBi&"i
13. Care sunt caracteristicile lic;idrii 7udiciare a ntreprinderii din punctul de vedere al evalurii=
Lic4idator&l $a a"-a.a* +" "&)ele de#itor&l&i* &" e$al&ator* !ersoa"A %i'icA sa& .&ridicA* ori $a &tili'a* c& acord&l
co)itet&l&i creditorilor* &" e$al&ator !ro!ri&* !e"tr& a e$al&a #&"&rile di" a$erea de#itor&l&i* +" co"%or)itate c&
sta"dardele i"ter"aBio"ale de e$al&are.
/D0 6" %&"cBie de circ&)sta"Bele ca&'ei Ci !e c(t !osi#il* #&"&rile di" a$erea de#itor&l&i $or %i e$al&ate at(t i"di$id&al*
c(t Ci +" #loc5 !ri" #loc* ca a"sa)#l& %&"cBio"al* se +"Bele-e o !arte sa& toate #&"&rile
de#itor&l&i* "ecesare !e"tr& des%AC&rarea &"ei a%aceri* !e"tr& care &" c&)!ArAtor o%erA &" !reB "ede%alcat !e #&"&rile
co)!o"e"te.
Art. 11F. , /10 6" ca'&l !ro!&"erii de $("'are +" #loc* lic4idator&l $a !re'e"ta co)itet&l&i creditorilor &"
ra!ort +" care $or %i i"dicate* descrise Ci e$al&ate #&"&rile ce &r)ea'A a %i $("d&te +)!re&"A* !reci'("d&se Ci sarci"ile de
care* e$e"t&al* s&"t -re$ate* +"soBit de !ro!&"eri $i'("d )odalitABile de $("'are. O co!ie de !e ra!ort $a %i de!&sA la
-re%a tri#&"al&l&i* &"de $a !&tea %i st&diatA de orice altA !arte i"teresatA.
/20 Ra!ort&l !re$A'&t la ali". /10 $a c&!ri"de !ro!&"eri !ri$i"d )odalitatea de $("'are +" #loc* d&!A c&)
&r)ea'A3
a0 $("'are !ri" "e-ociere directA cAtre &" c&)!ArAtor de.a ide"ti%icat* c& !reci'area co"diBiilor )i"i)e
ale co"tract&l&i* c&) ar %i !reB&l Ci )odalitatea de !latA5
#0 $("'are !ri" "e-ociere directA* %ArA c&)!ArAtor ide"ti%icat* c& !reci'area !reB&l&i )i"i) !ro!&s. 6"
acest ca'* lic4idator&l !oate "e-ocia !reB&l co"cret al $("'Arii #&"&rilor* iar dacA !reB&l )i"i) "& se !oate o#Bi"e*
ad&"area -e"eralA a creditorilor se $a +"tr&"i di" "o& !e"tr& a decide dacA !reB&l )i"i) i"iBial scade sa& &r)ea'A sA se
treacA la $("'area i"di$id&alA a #&"&rilor5
c0 $("'area la licitaBie.
1). Ce reprezint rata de actualizare a capitalurilor=
Rata de act&ali'are tre#&ie sa %ie rata &"ei tae a"tici!ate care re%lecta i)!&"erile c&re"te !e !iata ale $alorii i" ti)! a
#a"ilor si risc&rile s!eci%ice acti$&l&i. I"tre!ri"derea !oate reti"e &r)atoarele rate de act&ali'are3 )edia !o"derata a cost
ca!ital&l&i* rata i)!licita i" tra"'actiile c&re"te !e !iata !e"tr& acti$e si)ilare. Esti)area %l&&rilor $iitoare de "&)erar
si rata de act&ali'are s&"t i"%l&e"tate de cresterile de !ret. Daca rata de act&ali'are i"cl&de e%ect&l cresterilor de !ret
cores!&"'atoare i"%latiei -e"erale* %l&&rile $iitoare de "&)erar s&"t esti)ate i" ter)e"i "o)i"ali. Daca rata de
act&ali'are i"cl&de e%ect&l cresterilor de !ret cores!&"'atoare i"%latiei -e"erale* %l&&rile $iitoare de "&)erar s&"t
esti)ate i" ter)e"i reali.
Pe"tr& deter)i"area $alorii act&ali'ate a &"&i acti$ s&"t "ecesare &r)atoarele ele)e"te3
J !erioada de ti)! !e"tr& care acti$&l -e"erea'a %l&&ri de "&)erar5
J %l&&rile "ete de "&)erar aste!tate a %i o#ti"&te di" &tili'area acti$&l&i !e d&rata de $iata &tila si di" $a"'area acti$&l&i
la s%irsit&l d&ratei de $iata &tila5
J rata de act&ali'are.
1.. Cum se determin costul capitalului propriu al unei ntreprinderi=
Cost&l ca!ital&rilor !ro!rii co"stit&ie o co)!o"e"ta a cost&l&i )edi& !o"derat al ca!ital&rilor dar si o !osi#ila rata de
act&ali'are %olosita de i"tre!ri"dere.
9Cost ca! !ro!ri& e!r !ri" act co))&"e K di$ide"d &lti)&l a"E$al .&sta )edie a acti&"iiLcrestere !reco"i'ata a
di$ide"d&l&i
, ca"d se co"sidera ca re)&"erarea %o"d&rilor !ro!rii se reali'ea'a !ri" di$ide"de distr#&ite si !ri" !ro%it&ri rei"$estite*
cost&l ca!ital&rilor $a %i 3
MCPR K DII L /1,d0NO
S CPR
DII K di$ide"d&l !e acti&"e distri#&it
S K c&rs&l #&rsier al acti&"ii %ir)ei a"ali'ate
d K rata de distri#&ire a di$ide"delor
O K !ro%it&l "et al %ire)ie
CPR K $aloarea co"ta#ila a ca! !ro!rii ale %ir)ei
Cost G pro2it 1 dividende3 A capital propriu
cost G dobanda H prima de risc
1>. Ce este actualizarea=
Act&ali'area , este )etoda !ri" care se asi-&ra co)!ara#ilitatea &"or !ara)etri eco"o)ici si i"dicatori %i"a"ciari care se
o#ti" i" !erioade di%erite de ti)!. Se reali'ea'a si se e!ri)a !ri" do&a te4"ici s!eciale* d&!a c&) este l&at i" calc&l
%actor&l ti)!3 te4"ici de ca!itali'are sa& de %r&cti%icare* di"d %actor&l ti)! se ia i" calc&l di" directia trec&t , !re'e"t ,
$iitor si te4"ici de act&ali'are !ro!ri&,'isa* ca"d %actor&l ti)! se ia i" calc&l di" directia $ii tor , !re'e"t , trec&t.
1?. Care sunt metodele de calcul al activului net corectat al unei ntreprinderi=
/etode de determinare a Activului net cori7at
Ialoarea matematica G Activul total
Ialoarea i"tri"seca a Activului net cori7at1A'C3 K 1.FP9 care se )ai "&)este
valoare patrimoniala propriu9zisa sau situatie neta patrimoniala.
Activul net cori7at se determina prinD
/E!&-A *+(*!$AC!IAD
Valoarea matematica = 26.323
Minus datoriile = -24.617
ANC 1.706
/E!&-A A-!IA
Capitalurile contabile proprii = 4.132
i a soldurilor in!luientelor e"aluarii#
Minus pro!itul-trans!ormat
in pierdere = - 1.117
$lus pierderea = - 743
$lus di!.ne%ati"a de e"aluare = - &66
A'C G 1.?B>
1@. Fn ce const separarea bunurilor dintr9o ntreprindere n bunuri necesare i bunuri nenecesare=
Se!ararea ele)e"telor !atri)o"iale de acti$ /c& deose#ire i)o#ili'ari si stoc&ri0 i" ele)e"te "ecesare e!loatarii si
ele)e"te i" a%ara e!loatarii se %ace i" %&"ctie de &tilitatea %iecar&i #&"* si )as&rata !ri" -rad&l de !artici!are la
reali'area !ro%it&rilor.
Re'&ltat&l acestei o!erati&"i se !oate co"creti'a3
%ie i" deter)i"area &"ei ca!acitati #e"e%iciare s&!erioare %ata de !ro%it&rile i"re-istrate !ri" #ila"t&ri* at&"ci
ca"d !e cale de e!erti'a si dia-"ostic se co"stata o !osi#ila crestere a -rad&l&i de &tilitate a ele)e"telor !atri)o"iale
de acti$5
%ie i" %olosirea i" alte sco!&ri sa& c& alte desti"atii a #&"&rilor )o#ile si i)o#ile* %ara &tilitate sa& c& &tilitate
red&sa* i" reali'area o#iect&l&i e!loatarii societatii res!ecti$e5 !ot %i a$&te i" $edere cai de restr&ct&rare c&) ar %i3
%or)area de "oi societati co)erciale* i"c4irierea* co"cesio"area* asocierea etc.* ori !&r si si)!l& $alori%icarea* %ie si ca
)ateriale.
Aceste #&"&ri )ateriale &r)ea'a a se e$al&a i" $aloarea $e"ala* adica s&)a tre'oreriei ce se $a de-a.a la cesi&"ea lor.
I"di%ere"t de )od&l s!eci%ic de e$al&are* ele)e"tele !atri)o"iale i" a%ara e!loatarii se a& i" $edere* i" )od disti"ct* c&
oca'ia a!licarii %or)&lelor de e$al&are a societatii res!ecti$e.
1C. Care sunt paii 1etapele3 n determinarea activului net corectat al unei ntreprinderi=
Activul net corectat 1A'C3 al &"ei i"tre!ri"deri se deter)i"a !arc&r-a"d&,se s&ccesi$ trei eta!e3
, se!ararea t&t&ror ele)e"telor !atri)o"iale de acti$ i" ele)e"te "ecesare e!loatarii si ele)e"te i" a%ara e!loatarii
/"ecesare i"tre!ri"derii05
, ree$al&area t&t&ror ele)e"telor !atri)o"iale de acti$ "ecesare e!loatarii5
, calc&l&l )ate)atic al acti$&l&i "et corectat.
0B. Enumerai situaiile de incompatibilitate n care se poate a2la expertul contabil numit ntr9o cauz de
ctre organul ndreptit s dispun e2ectuarea expertizei.
Co"%or)itatea c& !ri"ci!iile %&"da)e"tale re-le)e"tate de Cod !oate %i a)e"i"BatA Ci +" &r)Atoarele sit&aBii3
1. c("d !ro%esio"ist&l co"ta#il e%ect&ea'A l&crAri !e"tr& a-e"Bii eco"o)ici sa& !e"tr& i"stit&Biile la care a& Ci calitatea de
salariat* i"di%ere"t de "at&ra Ci d&rata co"tract&l&i de )&"cA.
2. c("d !ro%esio"ist&l co"ta#il e%ect&ea'A l&crAri !e"tr& a-e"Bii eco"o)ici sa& !e"tr& i"stit&Biile c& care a"-a.atorii
!ro%esio"ist&l&i co"ta#il se a%lA +" ra!ort&ri co"tract&ale* ca de ee)!l&3
a , !ro%esio"ist&l co"ta#il a"-a.at +" i"d&strie* co)erB* ed&caBie* etc. sa& +"tr,o societate de e!erti'A* !restea'A ser$icii
!ro%esio"ale !e"tr& o e"titate care se a%lA +" relaBie co"tract&alA c& a"-a.ator&l sA&5
# , !ro%esio"ist&l co"ta#il a"-a.at +"tr,o i"stit&Bie !&#licA* !restea'A ser$icii !ro%esio"ale !e"tr& o e"titate c& care
i"stit&Bia se a%lA +" ra!ort&ri .&ridice de dre!t co)ercial* %iscal* etc.
7. c("d !ro%esio"ist&l co"ta#il e%ect&ea'A l&crAri !e"tr& a-e"Bii eco"o)ici sa& !e"tr& i"stit&Biile c& care a"-a.atorii
!ro%esio"ist&l&i co"ta#il se a%lA +" co"c&re"BA5
D. c("d !ro%esio"ist&l co"ta#il e%ect&ea'A l&crAri !e"tr& a-e"Bii eco"o)ici sa& i"stit&Bii* sa& !ersoa"e %i'ice* +" ca'&l +"
care s&"t r&de sa& a%i"i !("A la -rad&l !atr& i"cl&si$ sa& soBi ai ad)i"istratorilor5
8. c("d !ro%esio"ist&l co"ta#il e%ect&ea'A l&crAri +" sit&aBia +" care eistA ele)e"te care atestA starea de co"%lict de
i"terese. EistA co"%lict de i"terese +" &r)Atoarele sit&aBii3
a. acce!tarea "&)irii sa& dese)"Arii +" calitate de e!ert +"tr,o ca&'a* dacA3
.1 , e!ert&l sa& &" )e)#r& al %a)iliei sale se a%lA +"tr,o relaBie de )&"cA* de %a)ilie* co)ercialA sa& de altA
"at&rA c& &"a di" !ArBile ca&'ei5
.2 , e!ert&l a a$&t calitatea de a"-a.at sa& a a$&t relaBii co"tract&ale de orice %el c& &"a di" !ArBi +" &lti)ii 2
a"i5
.7 , e!ert&l* are c&"oCti"BA sa& ar %i tre#&it sA Ctie* +" $irt&tea %&"cBiilor !e care le deBi"e +" str&ct&rile alese Ci
eec&ti$e ale Cor!&l&i* cA +" ca&'a res!ecti$A a& eistat sa& eistA liti-ii +" c&rs la co)isia de disci!li"A sa& la alte
or-a"e Ci i"sta"Be ale Cor!&l&i* !ri$i"d &" )e)#r& al Cor!&l&i.
rica
#. acce!tarea "&)irii sa& dese)"Arii +" calitate de e!ert +" )ai )&lte %a'e s&ccesi$e ale aceleiaCi ca&'e* c&) ar %i3
, e!ert +" %a'a de cercetare Ci +" %a'a de .&decatA5
, e!ert "&)it +"tr,o %a'A Ci e!ert /co"silier0 al &"ei !ArBi +" altA %a'A5
c. o#Bi"erea de l&crAri +" +)!re.&rAri le-ate de eercitarea %&"cBiilor Ci atri#&Biilor a%ere"te calitABii de or-a" ales sa&
"&)it +" str&ct&rile de co"d&cere Ci de eec&Bie ale %ilialei CECCAR5
d. !artici!area la acBi&"i* %a!te sa& ca&'e +" rol d&#l&3 de !ro%esio"ist +" !racticA !&#licA Ci de or-a" ales sa& "&)it +"
str&ct&rile de co"d&cere Ci de eec&Bie ale %ilialei Cor!&l&i* ca de ee)!l&3
.1 , l&area de 4otAr(ri* deci'ii Ci se)"area de cores!o"de"BA +" "&)ele %ilialei sa& a co)isiei de disci!li"A*
dacA +" ca&'a res!ecti$A &" )e)#r& al co"sili&l&i %ilialei sa& al co)isiei de disci!li"A a e%ect&at l&crAri sa& a !artici!at
+" $re&" %el +" calitate de li#er !ro%esio"ist co"ta#il5
.2 , .&decarea +" cadr&l co)isiei de disci!li"A a %ilialei a &"or %a!te +" le-At&rA c& ca&'e la care a& !artici!at +"
$re&" %el* +" calitate de li#er !ro%esio"iCti* )e)#rii co"sili&l&i %ilialei* )e)#rii co)isiei de disci!li"A* ce"'or&l sa&
$re&" a"-a.at al %ilialei res!ecti$e.
9. c("d !ro%esio"ist&l co"ta#il e%ect&ea'A l&crAri +" sit&aBia +" care eistA ele)e"te care atestA starea de
i"co)!ati#ilitate.
01. Ce se nelege prin procedura 2alimentului: potrivit Legii nr. @.A0BB> privind procedura insolvenei=
!ri" !roced&ra %ali)e"t&l&i se +"Bele-e !roced&ra de i"sol$e"BA co"c&rs&alA colecti$A Ci e-alitarA
care se a!licA de#itor&l&i +" $ederea lic4idArii a$erii acest&ia !e"tr& aco!erirea !asi$&l&i* %ii"d &r)atA de radierea
de#itor&l&i di" re-istr&l +" care este +")atric&lat5
00. C<nd o societate pe aciuni i dob<ndete propriile aciuni n condiiile legii: cine exercit dreptul de vot
pentru aceasta=
Societatea "& !oate do#a"di !ro!riile sale acti&"i* %ie direct* %ie !ri" !ersoa"e care actio"ea'a i" "&)e !ro!ri&* dar !e
sea)a acestei societati* i" a%ara de ca'&l i" care ad&"area -e"erala etraordi"ara a actio"arilor 4otaraste alt%el* c&
res!ectarea dis!o'itiilor care &r)ea'a.
Acti&"ile do#a"dite !otri$it art. 1P7 ali". /10,/80 si ali". /G0 "& da& dre!t la di$ide"de. Pe toata d&rata !osedarii lor de
catre societate* dre!t&l de $ot !e care il co"%era aceste acti&"i este s&s!e"dat* iar )a.oritatile de !re'e"ta si de $ot !e"tr&
l&area i" )od $ala#il a 4otararilor i" ad&"arile -e"erale se ra!ortea'a la rest&l ca!ital&l&isocial.
03. Ce trebuie s cuprind raportul ntocmit: n mod obligatoriu: de administratorii societii pe aciuni care
particip la 2uziune sau divizare=
Ad)i"istratorii societatilor care %&'io"ea'a sa& se di$id $or !&"e la dis!o'itie actio"arilorEasociatilor la sedi&l social* c&
cel !&ti" o l&"a i"ai"te de data sedi"tei ad&"arii -e"erale etraordi"are3
a3 !roiect&l de %&'i&"eEdi$i'are5
b3 darea de sea)a a ad)i"istratorilor* i" care se $a .&sti%ica di" !&"ct de $edere eco"o)ic si .&ridic "ecesitatea
%&'i&"iiEdi$i'arii si se $a sta#ili ra!ort&l de sc4i)# al acti&"ilorE!artilor sociale5
c3 sit&atiile %i"a"ciare i)!re&"a c& ra!oartele de -esti&"e !e &lti)ele 7 eercitii %i"a"ciare* !rec&) si c& 7 l&"i i"ai"te
de data !roiect&l&i de %&'i&"eEdi$i'are5
d3 ra!ort&l ce"'orilor si* d&!a ca'* ra!ort&l a&ditorilor %i"a"ciari5
e3 ra!ort&l &"&ia sa& al )ai )&ltor e!erti* !ersoa"e %i'ice sa& .&ridice* dese)"ati c& res!ectarea art. 7G si 7Q*de
.&decator&l dele-at* as&!ra .&stetei ra!ort&l&i de sc4i)# al acti&"ilorE!artilor sociale* i" ca'&l societatilor !e acti&"i* i"
co)a"dita !e acti&"i sa& c& ras!&"dere li)itata5 !e"tr& i"toc)irea ra!ort&l&i* %iecare di"tre e!erti are dre!t&l sa o#ti"a
de la societatile care %&'io"ea'aEse di$id toate doc&)e"tele si i"%or)atiile "ecesare si sa e%ect&e'e $eri%icarile
cores!&"'atoare. Ra!ort&l $a c&!ri"de3
9 )etodele %olosite !e"tr& a se a.&"-e la ra!ort&l de sc4i)# !ro!&s5
9 a!recierea daca acele )etode a& %ost adec$ate* )e"tio"area $alorilor la care s,a a.&"s !ri" %iecare )etoda* !rec&) si
o!i"ia as&!ra i)!orta"tei acestor )etode i"tre cele !e"tr& a.&"-erea la $alorile res!ecti$e5
9 e$e"t&alele -re&tati i"ta)!i"ate i" c&rs&l acti&"ii de e$al&are5
23 e$ide"ta co"tractelor c& $alori de!asi"d 1PP.PPP.PPP lei i" c&rs de eec&tare si re!arti'area lor* i" ca' de
di$i'are a societatilor.
103 Actio"ariiEasociatii $or !&tea o#ti"e -rat&it co!ii de !e actele e"&)erate la ali". /10 sa& etrase di" ele.
0). *C "J *$L n calitate de creditor a *C %K *$L a primit de la 2ide7usorul 1garantul3 acesteia o plat
parial: nainte de nregistrarea cererii de admitere a creanelor n termenul 2ixat n sentina de desc;idere a
procedurii insolvenei. Fnscrierea n tabelul de creane a creditoarei *C "J *$L se va 2ace la ntreaga valoare a
crenei. Cum i va recupera 2ide7usorul suma de bani pltit creditoarei=
U" creditor care* +"ai"te de +"re-istrarea &"ei cereri de ad)itere* a !ri)it o !latA !arBialA !e"tr& crea"Ba sa de la &"
code#itor sa& de la &" %ide.&sor al de#itor&l&i !oate a$ea crea"Ba +"scrisA +" ta#el&l de crea"Be "&)ai !e"tr& !artea !e
care "& a +"casat,o +"cA
0.. -e cine va 2i convocat adunarea creditorilor n cadrul procedurii insolvenei=
Ad&"area creditorilor $a %i co"$ocatA Ci !re'idatA de ad)i"istrator&l .&diciar sa&* d&!A ca'*
de lic4idator* dacA le-ea sa& .&decAtor&l,si"dic "& dis!&"e alt%el5 secretariat&l Cedi"Belor ad&"Arilor
creditorilor este +" sarci"a ad)i"istrator&l&i .&diciar sa&* d&!A ca'* a lic4idator&l&i.
0>. Care sunt termenele de executare a planului de reorganizare a activitii debitorului=
70 Eec&tarea !la"&l&i de reor-a"i'are "& $a !&tea de!ACi 7 a"i* socotiBi de la data co"%ir)Arii.
/D0 La reco)a"darea ad)i"istrator&l&i .&diciar* d&!A trecerea &"&i ter)e" de cel )&lt 1G l&"i de la
co"%ir)area !la"&l&i* aceastA !erioadA $a !&tea %i eti"sA c& cel )&lt +"cA o !erioadA de &" a"* dacA
!ro!&"erea este $otatA de cel !&Bi" do&A trei)i di" creditorii a%laBi +" sold la acea datA.
0?. +n acionar s9a adresat din nou instanei de 7udecat cer<nd dizolvarea societii pe aciuni pe motiv c s9
a redus capitalul social sub minimul legal de CB.BBB lei: cu toate c p<n la rm<nerea irevocabil a ;otr<rii
7udectoreti de dizolvare: societatea comercial i9a rentregit capitalul social. Ce soluie va 2ormula instana=
/otivai.
Dis!o'itiile ali". /10 si /20 "& se a!lica i" ca'&l i" care* i" ter)e" de Q l&"i de la data co"statarii !ierderii sa& ed&cerii
ca!ital&l&i social* acesta este rei"tre-it sa& este red&s la s&)a ra)asa ori la )i"i)&l le-al sa& ca"d societatea se
tra"s%or)a i"tr,o alta %or)a la care ca!ital&l social eiste"t cores!&"de.
0@. La constituirea prin subscripie integral i simultan a capitalului social a societii comerciale 4Lira5
*A: acionarul A.C. a ac;itat 3BL din capitalul subscris: reprezent<nd aport n numerar i n natur. !in<nd
cont c nmatricularea societii s9a 2ut cu data de 1 2ebruarie 0BB@: de la ce dat poate 2i somat A.C. s9i
execute obligaia de vrsm<nt pentru restul sumei subscrise= /otivai.
Societatea se !oate co"stit&i "&)ai daca i"tre-&l ca!ital social a %ost s&#scris si %iecare acce!ta"t a $arsat i" "&)erar
.&)atate di" $aloarea acti&"ilor s&#scrise la Casa de Eco"o)ii si Co"se)"ati&"i , C.E.C. , S.A. ori la o #a"ca sa& la
&"a di"tre &"itatile acestora. Rest&l di" ca!ital&l social s&#scris $a tre#&i $arsat i" ter)e" de 12 l&"i de la i")atric&lare
0C. Creditorul unei societi pe aciuni s9a adresat instanei 7udectoreti cer<nd dizolvarea societii
respective: pe motiv c numrul acionarilor si s9a redus la unul singur E sub minimul legal E cu toate c dup
11 luni de la aceast reducere: societatea i9a reconstituit numrul de acionari. Ce soluie va 2ormula instana=
/otivai.
Dis!o'itiile ali". /10 si /20 "& se a!lica i" ca'&l i" care* i" ter)e" de Q l&"i de la data co"statarii !ierderii sa& ed&cerii
ca!ital&l&i social* acesta este rei"tre-it sa& este red&s la s&)a ra)asa ori la )i"i)&l le-al sa& ca"d societatea se
tra"s%or)a i"tr,o alta %or)a la care ca!ital&l social eiste"t cores!&"de.
3B. Fn ce termen de la data depunerii cererii de convocare a adunrii generale: de ctre un acionar ale crui
aciuni reprezint 31L din capitalul social: este obligat consiliul de administraie: respectiv directoratul s
convoace adunarea general a acionarilor: dac cererea cuprinde dispoziii ce intr n atribuiile adunrii=
Ad&"area -e"erala $a a$ea loc i" ter)e" de o l&"a de la cerere.
31. Fn ce termen de la comunicarea somaiei trebuie stins debitul pentru ca procedurile de executare silit s
nu continue=
N& )ai )ic de 1P 'ile si )ai )are de 7P de 'ile
30. Este obligatorie declarare n $omania a sediilor secundare din strintate ale unui contribuabil cu
domiciliul 2iscal n $omania= *i daca da: n ce termen.
Co"tri#&a#ilii c& do)icili&l %iscal +" Ro)("ia a& o#li-aBia de a declara +" ter)e" de 7P de 'ile +"%ii"Barea de %iliale Ci
sedii sec&"dare +" strAi"Atate
33. Ce document trebuie s nsoeasc micarea intracomunitar a produselor accizabile cu accize pltite=
Prod&sele !re$a'&te la ali". /10 circ&la i"tre stat&l )e)#r& i" care a& %ost de.a eli#erate i" co"s&) si Ro)a"ia* i"sotite
de doc&)e"t&l de i"sotire si)!li%icat
3). Ce reprezint produsele accizabile n nelesul codului 2iscal=
Acci'ele ar)o"i'ate s&"t tae s!eciale de co"s&) care se datorea'a #&-et&l&i de stat !e"tr& &r)atoarele !rod&se
!ro$e"ite di" !rod&ctia i"ter"a sa& di" i)!ort3
a0 #ere5
#0 $i"&ri5
c0 #a&t&ri %er)e"tate* altele decat #ere si $i"&ri5
d0 !rod&se i"ter)ediare5
e0 alcool etilic5
%0 t&t&" !rel&crat5
-0 !rod&se e"er-etice5
40 e"er-ie electrica
3.. & persoan 2izic deine de la 1B iunie 0BB@ un teren arabil n intravilan de 1B ;ectare. -eterminai
impozitul de plat dac impozitul unitar este de 0B lei A ;a: iar coe2icientul de corecie este 3.BB.
1P 4a 2P K 2PP lei 7 K 9PP lei E a" E12K8P 9 K 7PP lei
3>. Cine are obligaia de virare la stat a impozitului pe veniturile din dob<nzi obinute de persoane 2izice=
IPe"tr& $e"it&rile s&# %or)A de do#("'i* i)!o'it&l se calc&lea'A Ci se reBi"e de cAtre !lAtitorii de ast%el de $e"it&ri la
)o)e"t&l +"re-istrArii +" co"t&l c&re"t sa& +" co"t&l de de!o'it al tit&lar&l&i* res!ecti$ la )o)e"t&l rAsc&)!ArArii* +"
ca'&l &"or i"str&)e"te de eco"o)isire. 6" sit&aBia s&)elor !ri)ite s&# %or)A de do#("dA !e"tr& +)!r&)&t&rile acordate
!e #a'a co"tractelor ci$ile* calc&l&l i)!o'it&l&i datorat se e%ect&ea'A la )o)e"t&l !lABii do#("'ii. Iirarea i)!o'it&l&i
!e"tr& $e"it&rile di" do#("'i se %ace l&"ar* !("A la data de 28 i"cl&si$ a l&"ii &r)Atoare +"re-istrAriiErAsc&)!ArArii* +"
ca'&l &"or i"str&)e"te de eco"o)isire* res!ecti$ la )o)e"t&l !lABii do#("'ii* !e"tr& $e"it&ri de aceastA "at&rA* !e #a'a
co"tractelor ci$ile. Pe"tr& de!o'itele la ter)e" co"stit&ite* i"str&)e"tele de eco"o)isire do#("dite* co"tractele ci$ile
+"c4eiate* de!o'itele la $edereEco"t&rile c&re"te co"stit&ite a"terior datei de 1 ia"&arie 2PPF* dar a cAror scade"BA este
+"ce!("d c& data de 1 ia"&arie 2PPF* !e"tr& deter)i"area i)!o'it&l&i !e $e"it&rile di" do#("'i se a!licA cota de i)!o'it
de la data co"stit&irii e
3?. Explicai interesul public: potrivit prevederilor Codului etic national al pro2esionitilor contabili.
P&#lic&l !ro%esi&"ii co"ta#ile este %or)at di" clie"Bi* do"atori de credite* -&$er"a"Bi* a"-a.atori* a"-a.aBi* i"$estitori*
co)&"itatea oa)e"ilor de a%aceri* a %i"a"Batorilor Ci alte !ersoa"e care se #a'ea'A !e o#iecti$itatea Ci i"te-ritatea
!ro%esio"iCtilor co"ta#ili !e"tr& a )e"Bi"e %&"cBio"area cores!&"'Atoare a eco"o)iei. Aceasta +"credere i)!&"e
!ro%esi&"ii co"ta#ile o rAs!&"dere !&#lica. I"teres&l !&#lic este de%i"it dre!t #&"Astarea colecti$a a co)&"itABii Ci a
i"stit&Biilor deser$ite de !ro%esio"ist&l co"ta#il.
3@. $elaiile pro2esionitilor contabili cu clienii: n spri7inul Codului etic naional.
Pri"ci!i&l co)!orta)e"t&l&i !ro%esio"al i)!&"e ca o#li-aBie !ro%esio"iCtilor co"ta#ili de a se co"%or)a le-ilor Ci
re-le)e"tArilor rele$a"te Ci de a e$ita orice acBi&"i care !ot discredita !ro%esia co"ta#ilA. Acestea i"cl&d acBi&"i !e #a'a
cArora* o terBA !arte raBio"alA Ci i"%or)atA* la c&re"t c& toate i"%or)aBiile rele$a"te* ar co"cl&'io"a cA este a%ectatA +"
)od "e-ati$ #&"a re!&taBie a !ro%esiei.
18P.2 6" cadr&l strate-iei de !ro)o$are Ci de )arReti"- a lor Ci a acti$itABii !e care o e%ect&ea'A* !ro%esio"iCtii co"ta#ili
"& tre#&ie sA %&r"i'e'e i"%or)aBii ero"ate des!re !ro%esia lor. Pro%esio"iCtii co"ta#ili tre#&ie sA %ie ci"stiBi Ci loiali Ci "&
tre#&ie3
, sA %acA re$e"dicAri ea-erate !e"tr& ser$iciile !e care le o%erA* cali%icArile !e care le !osedA Ci e!erie"Ba !e care o
deBi"5
, sA o%ere re%eri"Be co)!ro)iBAtoare sa& co)!araBii li!site de %&"da)e"t !ri$i"d )&"ca des%AC&ratA de alBii.
3C. Ce obligaii are CECCA$ 2a de pro2esionitii contabili anga7ai n industrie: comer: educaie: sectorul
public etc.=
)B. #rezentai structura i prile componente ale Codului etic naional al pro2esionitilor contabili.
Cod&l c&!ri"de o#iecti$ele Ci !ri"ci!iile %&"da)e"tale* redate la )od&l -e"eral Ci "& desti"ate a %i %olosite !e"tr& a
re'ol$a !ro#le)ele etice ale co"ta#ililor !ro%esio"iCti* +"tr,&" ca' #i"e deter)i"at. Cod&l o%erA a"&)ite li"ii directoare
+" ceea ce !ri$eCte a!licarea +" !racticA a o#iecti$elor Ci !ri"ci!iilor %&"da)e"tale c& !ri$ire la "&)Ar&l sit&aBiilor
ti!ice care se +"t(l"esc +" !ro%esi&"ea co"ta#ilA.
Cod&l are trei !ArBi3
Partea A se a!licA t&t&ror co"ta#ililor !ro%esio"iCti* +" a%arA de ca'&l c("d altce$a este s!eci%icat /secBi&"ile 1,F0.
Partea B se a!licA "&)ai co"ta#ililor li#er,!ro%esio"iCti GsecBi&"ile G,1D0.
Partea C se a!licA !e"tr& co"ta#ilii !ro%esio"iCti salariaBi Ci de ase)e"i !oate %i a!licatA* +" circ&)sta"Be si)ilare*
co"ta#ililor salariaBi di" ca#i"etele c& li#erA !racticA GsecBi&"ile 18,1G0.
)1. Ce condiii trebuie s ndeplineasc o societate comercial pentru a deveni membr a Corpului=
Pri" societate de e!erti'A co"ta#ilA se +"Bele-e societatea co)ercialA care +"de!li"eCte co"diBiile !re$A'&te la art.G lit.a,
d di" O.S."r.98E1QQD Ci este +"scrisA +" Ta#lo&l Cor!&l&i* adicA3
a0 sA ai#A ca o#iect de acti$itate eercitarea !ro%esiei de e!ert co"ta#il5
#0 )a.oritatea acBio"arilor sa& asociaBilor sA %ie e!erBi co"ta#ili Ci sA deBi"A )a.oritatea acBi&"ilor sa&
a !ArBilor sociale5
c0 co"sili&l de ad)i"istraBie al soietABii co)erciale sA %ie ales +" )a.oritate di"tre acBio"arii sa&
asociaBii e!erBi co"ta#ili*
d' ac(iunile s) !ie nominati"e. *rice nou asociat sau ac(ionar s) !ie admis de adunarea %eneral).
)0. Fn ce const pregtirea stagiarilor n sistem colectiv=
10 Pre-Atirea +" siste) colecti$ a sta-iarilor se %ace !e #a'a &"&i cale"dar se)estrial +"toc)it de director&l eec&ti$ al
%ilialei si $i'at de !resedi"tele %ilialei !("A la data de 18 a !ri)ei l&"i di" se)estr& si se tra"s)ite Directiei -estio"are
sta-i& di" cadr&l Cor!&l&i.
/20 Cale"dar&l se)estrial de !re-Atire $a co"ti"e* d&!A ca'3
a0 "&)Ar&l total al sta-iarilor +"scrisi !e"tr& siste)&l colecti$ de !re-Atire* !e a"i5
#0 lectorii ce !ot %i &tili'ati !e"tr& $eri%icarea l&crArilor !ro%esio"ale si !redarea c&rs&rilor de !re-Atire te4"icA si
deo"tolo-icA5
c0 lista sta-iarilor /!e a"i0 re!arti'ati !e"tr& &" lector* dar "& )ai )&lt de 1PP de sta-iari !e"tr& &" lector5
d0 -ra%ic&l de e%ect&are a l&crArilor !ro%esio"ale /2PP de ore E se)estr&0 si 'ilele de !re-Atire te4"icA si deo"tolo-icA*
!e"tr& %iecare lector.
)3. Care sunt obligaiile de raportare ale membrilor=
I"di%ere"t de )isi&"ea !e care o are de +"de!li"it* EC sa& CA tre#&ie sA ela#ore'e &" ra!ort +" le-At&rA c& )isi&"ea
res!ecti$A. Ela#orarea acest&i ra!ort se reali'ea'A co"%or) "or)elor !ro%esio"ale.
)). Care sunt principalele prevederi ale 'ormelor CECCA$ privind nivelul de organizare i des2urare a
cursurilor pentru nelegerea i aplicarea ,$*AA*=
).. Ce nelegei prin control de calitate asupra serviciilor pro2esionale e2ectuate de membrii Corpului=
Calitatea este &" atri#&t i)!orta"t al acti$itABii !ro%esio"ist&l&i co"ta#il. A&toco"trol&l calitABii l&crArilor +"sea)"A
a!licarea de cAtre !ro%esio"ist sa& de ca#i"et a !ri"ci!iilor Ci !roced&rilor +" sco!&l sta#ilirii &"&i -rad re'o"a#il de
certit&di"e cA l&crArile s,a& e%ect&at co"%or) 1!ri"ci!iilor de #a'A care -&$er"ea'A l&crArile res!ecti$e2.
Pri"ci!iile de calitate co"stit&ie o#iecti$e Ci sco!&ri* iar !roced&rile a&toco"trol&l&i se de%i"esc ca )As&ri de l&at !e"tr&
a satis%ace !ri"ci!iile ado!tate care !&" +" acBi&"e* +" a!licare !eoced&ri !ri$i"d3
calitABi !erso"ale /ca#i"et sa& societate05
a!tit&di"i Ci co)!ete"BA5
re!artiBia l&crArilor5
i"str&cBi&"i Ci s&!er$i'are.
Co"trol&l de calitate as&!ra l&crArilor reali'ate de EC sa& CA care,Ci des%ACoarA acti$itatea i"di$id&al se
!oate or-a"i'a Ci eercita "&)ai de cAtre CECCAR* !otri$it Nor)elor e)ise de acesta Ci a!ro#ate de Co"%eri"Ba
NaBio"alA.
)>. Ce nelegei prin obiectivitate=
OBIECTIIITATE @ asociere de i)!arBialitate* ci"ste i"telect&alA Ci de de'i"teres %aBA de orice co"%licte de i"teres.
)?. Ce nelegei prin independen=
U" !ro%esio"ist co"ta#il +" !ractica !&#licA "& ar tre#&i sA se a"-a.e'e +" orice a%aceri* oc&!aBie* sa& acti$itate care +i
a%ectea'A sa& care ar !&tea a%ecta i"te-ritatea* o#iecti$itatea sa& #&"a re!&taBie a !ro%esiei Ci care ca re'&ltat ar %i
i"co)!ati#ilA c& !restarea ser$iciilor !ro%esio"ale.
)@. Ce nelegei prin respectul 2a de normele te;nice i pro2esionale=
Res!ect&l %aBA de "or)ele te4"ice Ci !ro%esio"ale !res&!&"e cA !ro%esio"ist&l co"ta#il tre#&ie sA reali'e'e ser$iciile
!ro%esio"ale co"%or) "or)elor te4"ice Ci !ro%esio"ale a!lica#ile Ci este o#li-at sA &r)AreascA c& -ri.A Ci co)!ete"BA
i"str&cBi&"ile clie"t&l&i saA& sa& a"-a.ator&l&i sA&* +" )As&ra +" care acestea s&"t co)!ati#ile c& ei-e"Bele de
i"te-ritate* o#iecti$itate* iar +" ca'&l li#er !ro%esio"iCtilor* de i"de!e"de"BA.
6"tre altele* !ro%esio"ist&l co"ta#il tre#&ie sA res!ecte "or)ele te4"ice Ci !ro%esio"ale !&#licate de3 I:AC
/Nor)ele i"ter"aBio"ale de a&dit0* IASC /Nor)ele co"ta#ile i"ter"aBio"ale0* or-a"is)&l !ro%esio"al* )e)#r& al I:AC Ci
le-islaBia +" $i-oare.
)C. Fn ce const secretul pro2esional i con2idenialitatea expertului contabil =
Secret&l !ro%esio"al @ sA %ie res!ectat secret&l* caracter&l co"%ide"Bial al i"%or)aBiilor o#Bi"&te c& oca'ia eec&tArii
l&crArilor sale*
Co"%ide"Bialitatea !res&!&"e cA !ro%esio"ist&l co"ta#il tre#&ie sA
res!ecte co"%ide"Bialitatea i"%or)aBiilor o#Bi"&te +" ti)!&l )isi&"ilor sale Ci "& tre#&ie sA le &tili'e'e sa& sA le di$&l-e
%ArA a&tori'aBie scrisA* +" a%arA de ca'&rile c("d o#li-aBia di$&l-Arii este !re$A'&tA !ri" le-e sa& "or)e re-le)e"tare.
.B. Fn ce const di2erena dintre expertul contabil i economistul salariat M dintre contabilul autorizat i
contabilul salariat =
E!ert&l co"ta#il este !ersoa"a care a do#("dit aceastA calitate*
+" co"diBiile O.S. "r.98E1QQD* a$("d co)!ete"Ba !ro%esio"alA de a $eri%ica Ci de a a!recia )od&l de or-a"i'are Ci de
co"d&cere a acti$itABii eco"o)ico,%i"a"ciare Ci de co"ta#ilitate* de a s&!ra$e-4ea -esti&"ea societABilor co)erciale Ci de
a $eri%ica le-alitatea #ila"B&l&i co"ta#il Ci a co"t&l&i de !ro%it sa& !ierdere.
Pri" &r)are* "e -Asi) +" %aBa &"ei arii de co)!ete"Be )&lt )ai lar-i %aBA de cea a &"&i eco"o)ist salariat5
eco"o)ist&l este s&#ordo"at &"&i Ce% ierar4ic Ci eec&tA atri#&Biile s!eci%ice %iCei !ost&l&i sA&. De ase)e"ei*
eco"o)ist&l este s!eciali'at +" )&lte do)e"ii3 %i"a"ciar,co"ta#il.
E!ert&l co"ta#il este &" eco"o)ist* a#sol$e"t al s!eciali'Arii %i"a"ciar,co"ta#ile* i"de!e"de"t %aBA de societatea
co)ercialA. El "& !ri)eCte* !e"tr& l&crArile eec&tate* &" salari&* ci &" ONORARIU !re$A'&t !ri" co"tract&l +"c4eiat c&
re%erire la )isi&"ea sa.
Co"ta#il&l a&tori'at este !ersoa"a care a do#("dit aceastA calitate +" co"diBiile O.S. "r.98E1QQD Ci are
ca!acitatea de a Bi"e co"t#ilitatea Ci de a +"toc)i #ila"B&l co"ta#il.
Co"ta#il&l a&tori'at* ca Ci e!ert&l co"ta#il* este &" !ro%esio"ist i"de!e"de"t* "esalari'at de o e"titate
eco"o)icA.
Co"ta#il&l salari'at este s&#ordo"at Ce%&l&i ierar4ic Ci eec&tA sarci"ile ce +i re$i" di" %iCa i"di$id&alA. Rareori*
+" ca'&l &"ei +"tre!ri"deri )ari* )i.locii* eec&tA toate l&crArile co"t#ile. De re-&lA* este s!eciali'at !e &" sector al
co"ta#ilitABii.
Ca Ci eco"o)ist&l salariat* co"ta#il&l salariat rAs!&"de %aBA de calitatea l&crArilor eec&tate* !&t("d %i sti)&lat
ori !e"ali'at de Ce%&l ierar4ic sa& la !ro!&"erea acest&ia.
E!ert&l co"ta#il* co"ta#il&l a&tori'at* c4iar dacA s&"t i"de!e"de"Bi* rAs!&"d ci$il Ci !e"al %aBA de +tre!ri"dere.
6" sc4i)#* eco"o)ist&l Ci co"ta#il&l* salariaBi* !ierd c& -re& !ost&l sa& +" &r)a &"or !roced&ri a"e$oioase.
Re'&)("d a$e)3
EXPERT, CONTABIL*
CONTABIL AUTORI;AT
I"de!e"de"BA certi%icare a!arte"e"BA res!o"sa#ilitate
la or-a"is)&l co"%ide"Bialitate
!ro%esiei
"& %ac !arte di" str&ct&rile e"titABii
ECONOMISTUL SALARIAT
CONTABIL SALARIAT
Sl&.#aC s&#ordo"are %ac !arte di" rAs!&"dere li)itatA
Ierar4icA str&ct&rile e"titABii
.1. Cine este contabilul autorizat=
Este !ersoa"a care a do#("dit aceastA calitate +" co"diBiile
*rdonan(ei +*.,. nr.6&-1..4' /i are capacitatea de a (ine contabilitatea /i de a 0ntocmi bilan(ul contabil.
.0. #rezentai cel puin ? caracteristici ale auditului statutar care9l deosebesc de auditul contractual.
Audit statutar
T Se reali'ea'A !ri" !ersoa"e %i'ice sa& .&ridice sta#ilite de acBio"ari.
T Se res!ectA "or)ele &"&i or-a"is) !ro%esio"al.
N Asi-&rA credi#ilitatea "ecesarA !e"tr& terBi as&!ra sit&aBiilor %i"a"ciare ale e"titABii.
T I"de!e"de"Ba U !ri"ci!i&l de #a'A !e"tr& credi#ilitate.
Audit contractual
Se reali'ea'A ecl&si$ !ri" %ir)e de s!ecialitate.
T I"de!e"de"Ba Ci res!o"sa#ilitatea /aco!erita !ri" asi-&rare0 co"d&ce la &" +"alt -rad de credi#ilitate a
sit&aBiilor %i"a"ciare a&ditate.
1. a&dit&l stat&tar re!re'i"ta i"de!li"irea o#li-atiilor c& !ri$ire la s&!ra$e-4erea -esti&"ii i"tre!ri"derii
2. a&dit&l stat&tar $eri%icarea si certi%icarea #ila"t&l&i co"ta#il
7. Acti$itate reali' de ce"'ori* e!erti co"ta#ili
D. o#li-atie de s&!ra$e-4ere a -esti&"ii soc co)
8. sa reali'e'e $eri%icari si i"ter$e"tii
9. sa $eri%ice casa si #ila"t&l co"ta#il
F. a&dit&l co"tract re!re' rel co"tract&ala !ri$ eec l&crarilor s!eci%ice de a&dit c& !ri$ire la atestarea i"%or)
i"scrise i" sit&atiile %i"a"ciare
.3. Artai categoriile de persoane care vor putea propune un plan de reorganizare a activitii debitorului
a2lat n insolven: potrivit Legii nr. @.A0BB>: i care sunt termenele n care pot propune planul.
/10 Ur)Atoarele cate-orii de !ersoa"e $or !&tea !ro!&"e &" !la" de reor-a"i'are +" co"diBiile
de )ai .os3
a0 de#itor&l* c& a!ro#area ad&"Arii -e"erale a acBio"arilorEasociaBilor* +" ter)e" de 7P de 'ile de la
a%iCarea ta#el&l&i de%i"iti$ de crea"Be* c& co"diBia %or)&lArii* !otri$it art. 2G* a i"te"Biei de reor-a"i'are*
dacA !roced&ra a %ost decla"CatA de acesta* Ci !otri$it art. 77 ali". /90* +" ca'&l +" care !roced&ra a %ost desc4isA ca
&r)are a cererii &"&ia sa& a )ai )&ltor creditori5
#0 ad)i"istrator&l .&diciar* de la data dese)"Arii sale Ci !("A la +)!li"irea &"&i ter)e" de 7P de 'ile d ela data a%iCArii
ta#el&l&i de%i"iti$ de crea"Be* c& co"diBia sA +Ci %i )a"i%estat aceastA i"te"Bie !("A la $otarea ra!ort&l&i !re$A'&t la art. 8Q
ali". /205
c0 &"&l sa& )ai )&lBi creditori care Ci,a& a"&"Bat aceastA i"te"Bie !("A la $otarea ra!ort&l&i !re$A'&t la
art. 8Q ali". /20* deBi"("d +)!re&"A cel !&Bi" 2PV di" $aloarea totalA a crea"Belor c&!ri"se +" ta#el&l
de%i"iti$ de crea"Be* +" ter)e" de 7P de 'ile de la data a%iCArii ta#el&l&i de%i"iti$ de crea"Be.
.). -e cine poate 2i exercitat aciunea n rspundere contra 2ondatorilor: administratorilor: directorilor:
respectiv a membrilor directoratului i consiliului de administraie: precum i a cenzorilor sau auditorilor
2inanciari: pentru daune cauzate societii de acetia prin nclcarea ndatoririlor lor 2a de societate=
Acti&"ea i" ras!&"dere co"tra %o"datorilor* ad)i"istratorilor* ce"'orilor sa& a&ditorilor %i"a"ciari si directorilor a!arti"e
ad&"arii -e"erale* care $a decide c& )a.oritatea
... Care sunt condiiile legale pe care trebuie s le ndeplineasc o persoan 2izic sau 7uridic pentru a 2i
desemnat ca administrator 7udiciar n cadrul procedurii insolvenei=
Practicie"ii +" i"sol$e"BA i"teresaBi $or de!&"e la dosar o o%ertA de !rel&are a !o'iBiei de
ad)i"istrator .&diciar +" dosar&l res!ecti$* la care $or a"ea do$ada calitABii de !racticia" +" i"sol$e"BA Ci o co!ie de !e
!oliBa de asi-&rare !ro%esio"alA. 6" o%ertA* !racticia"&l +" i"sol$e"BA i"teresat $a !&tea arAta Ci dis!o"i#ilitatea de ti)! Ci
de res&rse &)a"e* !rec&) Ci e!erie"Ba -e"eralA sa& s!eci%icA "ecesare !rel&Arii dosar&l&i Ci #&"ei ad)i"istrAri a
ca'&l&i. 6" ca'&l +" care "& eistA "ici o ast%el de o%ertA* .&decAtor&l,si"dic $a dese)"a !ro$i'ori&* !("A la !ri)a
ad&"are a creditorilor* &" !racticia" +" i"sol$e"BA ales +" )od aleatori& di" Ta#lo&l U.N.P.I.R.
.>. -e2inii starea de Oinsolven5 potrivit Legii nr. @.A0BB> cu privire la procedura insolvenei.
i"sol$e"Ba este acea stare a !atri)o"i&l&i de#itor&l&i care se caracteri'ea'A !ri" i"s&%icie"Ba
%o"d&rilor #A"eCti dis!o"i#ile !e"tr& !lata datoriilor ei-i#ile3
a0 i"sol$e"Ba este !re'&)atA ca %ii"d $AditA at&"ci c("d de#itor&l* d&!A 7P de 'ile de la scade"BA* "& a
!lAtit datoria sa %aBA de &"&l sa& )ai )&lBi creditori5
#0 i"sol$e"Ba este i)i"e"tA at&"ci c("d se do$edeCte cA de#itor&l "& $a !&tea !lAti la scade"BA datoriile ei-i#ile
a"-a.ate* c& %o"d&rile #A"eCti dis!o"i#ile la data scade"Bei
.?. #rezentai componentele ratei de actualizare atunci c<nd e neleas ca i rat de rentabilitate a
investiiilor alternative.
$ata de capitalizare sau de actualizare este %or)ata* de re-&la* di" rata de #a'a /"e&tra0 la care se ada&-a !ri)a de
risc a i"tre!ri"derii de e$al&at.
$ata neutra 9 cores!&"de &"or !lasa)e"te %ara risc&ri si cel )ai adesea )ari)ea ei se sta#ileste la "i$el&l do#a"'ii
!racticate la i)!r&)&t&rile de stat.
#rima de risc , este c& atat )ai )are c& cat e!loatarea !re'i"ta risc&ri5 risc&rile i"ter"e se sta#ilesc c& oca'ia
dia-"ostic&l&i de e$al&are* iar risc&rile eter"e !ri" doc&)e"tare si i"$esti-atii eterioare ale e$al&atorilor* i"cl&si$ i"
le-at&ra c& re"ta#ilitatea ra)&rii di" care %ace !arte i"tre!ri"derea.
.@. #rezentai caracteristicile generale ale unui cas;92loP.
Cas;92loP , %l& de lic4iditati.
:l&&l a"&al de lic4iditati "ete* %olosit i" e$al&area &"ei i"tre!ri"deri* se o#ti"e de re-&la !ri" )etoda i"directa*
res!ecti$ !ri" i"s&)area !ro%it&l&i "et c& a)orti'arile si !ro$i'ioa"ele !e"tr& risc&ri si c4elt&ieli si scaderea $ariatiei
"ecesar&l&i de %o"d de r&l)e"t si a %o"d&rilor "ecesare !e"tr& i"$estitiile de )e"ti"ere /"& de de'$oltare0.
.C. Care sunt situaiile n care: n contabilitate: se apeleaz la evaluri economice ale activelor=
Eista trei )ari -r&!e de %actori ete)i a caror acti&"e co"d&ce la distorsi&"i i"tre #ila"t&l co"ta#il al &"&i a-e"t
eco"o)ic si #ila"t&l sa& eco"o)ic* si care %ac "ecesara ree$al&area3
, !ret&rilor li#ere5
, ra!ort&l&i de sc4i)# al )o"edei "atio"ale5
-esti&"ii i"ter"e a a-e"tilor eco"o)ici* c& deose#ire s&# &r)atoarele as!ecte3 )odalitati de a)orti'are
!racticate si )odalitati de co"ta#ili'are &tili'ate /co"ta#ilitatea de -esti&"e* ca s&!ort )aterial al secret&l&i co)ercial al
i"tre!ri"derii* care sta la #a'a co)!etitiei si co"c&re"tei , co"ditii de )a"i%estare a !ri"ci!iilor si re-&lilor eco"o)iei de
!iata0.

>B. Explicai relaia dintre riscuri i rata de actualizare.


Pri)a de risc* co)!o"e"ta a ratei de act&ali'are este c& atat )ai )are c& cat e!loatarea !re'i"ta risc&ri5 risc&rile
i"ter"e se sta#ilesc c& oca'ia dia-"ostic&l&i de e$al&are* iar risc&rile eter"e !ri" doc&)e"tare si i"$esti-atii eterioare
ale e$al&atorilor* i"cl&si$ i" le-at&ra c& re"ta#ilitatea ra)&rii di" care %ace !arte i"tre!ri"derea.
>1. #rezentai 3 metode de determinare a ratei de actualizare.
,Re"ta#ilitatea s!eci%ica aCte!tata !e"tr& i"$estitii alter"ati$e*
,rata de act&ali'are K do# o#li-atii&"ilor de stat L !ri)a de risc*.
, rata "e&tra de !lasa)e"t !e !iata %i"a"ciara
, rata do#a"'ii cer&ta !e"tr& !lata datoriei !la"i%icate5
Rata do#a"'ii care este #a'ata !e o esti)are s&#iecti$a a co)!o"e"telor sale /rata do#a"'ii de #a'a %ara risc0
>0. -e2inii valoarea de pia.
Ialoarea de piata , re!re'i"ta s&)a esti)ata !e"tr& care o !ro!rietate ar !&tea %i sc4i)#ata la data e$al&arii* i"tre &"
c&)!arator si &" $a"'ator* 4otarati si a$i'ati* care actio"ea'a i" c&"osti"ta de ca&'a* !r&de"t si %ara co"stra"-eri* i"tr,o
tra"'actie ec4ili#rata* d&!a &" )arReti"- adec$at.
>3. Care este rolul dignosticului n evaluarea ntreprinderii=
Dia-"ostic&l are dre!t sco!
, +"Bele-erea %actorilor eco"o)ici care i"%l&e"Bea'A sector&l de acti$itate al +"tre!ri"derii5
, c&"oaCterea re-&lilor co"c&re"Biale ale sector&l&i di" care %ace !arte +"tre!ri"derea5
, deter)i"area o!ort&"itABilor si risc&rilor* !&"ctelor %orte si sla#e i" !re'e"t si i" $iitor5
, %ac&ltatea de i"te-rare a re'&ltatelor i" re!re'e"tarea si"tetica sa& )odel&l* i" se"s calitati$* !e care &tili'atorii
ra!ort&l&i de e$al&are il cA&ta i" acea +"tre!ri"dere !e"tr& a ded&ce ra!id co"seci"Bele la "i$el&l re'&ltatelor sale.
Rol&l dia-"ostic&l&i i" e$al&area +"tre!ri"derii 3
, este de a orie"ta e$al&ator&l i" eta!a de e$al&are !ro!ri&,'isa res!ecti$ i" sta#ilirea i!ote'elor de e$al&are*
, ale-erea )etodelor*
, a.&ta la a"tici!area $iitor&l&i %ir)ei*
, la de!istarea %actorilor de risc si
, la sta#ilirea i!ote'elor de e$al&are scara $alorilor deter)i"ate !re'e"tate i" ra!ort&l %i"al.
>). Explicai di2erenele dintre pre i valoare.
PreB&l este s&)a de #a"i ce se !oate o#Bi"e di" $("'area &"&i #&" de #&"A$oie* i"tre !arBi a%late i" c&"oCti"Ba de ca&'a*
i" cadr&l &"ei tra"'acBii i" care !reB&l este deter)i"at o#iecti$. Sta#ilirea !reB&l&i !res&!&"e "e-ocierea* e$al&ator&l "&,
si !ro!&"e sa deter)i"e !reB&l&i ci -a)a de $alori* res!ecti$e 'o"a i" care ar !&tea +"ce!e "e-ocierea si care ar !&tea
!ro#a#il sa se sit&e'e !reB&l.
Ialoarea &"&i #&" se %o"dea'A !e "oBi&"e de sc4i)#* se !oate co"sidera ast%el ca $aloarea co)erciala co"stit&ie !&"ct&l
de ec4ili#r& i" care $("'Ator&l acce!ta sa $a"da si co)!arator&l sa c&)!ere. Ialoarea de!i"de de &"ele criterii sa&
%actori care i"%l&e"Bea'A dori"Ba de a c&)!Ara sa& $i"de5 aceste criterii !ot %i s&#iecti$e* de "at&ra !si4olo-ica sa&
eco"o)ica si o#iecti$e* !ri" a!licarea &"or )etode de e$al&are care a#ordea'A at(t se!arate cat si +)!re&"a * lat&ra
!atri)o"iala si !ro%ita#ilitatea #&"&l&i* acti$&l&i sa& +"tre!ri"derii i" a"sa)#l&l sa&.
>.. Explicai necesitatea evalurii economice i 2inanciare a unei ntreprinderi.
Proces&l de e$al&are eco"o)ica are dre!t o#iecti$
, sta#ilirea $alorii de !iaBa*
, a $alorii de circ&laBie a #&"&rilor* acti$elor si +"tre!ri"derilor*
, el co"stit&ie &" i"str&)e"t de orie"tare a o!eratorilor eco"o)ici i" s!aBi&l eco"o)ic al tarii.
Necesitatea e$al&Arii &"ei +"tre!ri"deri a!are c("d i" $iata +"tre!ri"derii a& loc &"ele sc4i)#Ari se)"i%icati$e c&) s&"t3
, )odi%icAri i" )Ari)ea si str&ct&ra ca!ital&l&i social*
, )odi%icAri i" "&)Ar&l si co)!o"e"ta acBio"arilor sa& asociaBilor*
, acti&"i .&ridice c& sco! !atri)o"ial /s&ccesi&"i* %ali)e"te* !arta.e0*
, i" ca'&l tra"'acBiilor co)erciale*
, c& oca'ia !ri$ati'Arii c("d ele)e"tele !re'e"tate i" #ila"B&l co"ta#il "& re%lecta $alori de !iaBa ci )ai de-ra#A $alori
ad)i"istrati$e* sa& cost&ri istorice )&lt di%erite de $alorile .&ste
>>. Explicai semni2icaia datrii raportului de audit.
se)"i%icaBia datArii ra!ort&l&i de a&dit , ra!ort&l a&ditor&l&i tre#&ie sA !oarte data de la s%ArCit&l l&crArilor de a&dit.
Cititor&l este ast%el i"%or)at cA a&ditor&l a a!reciat e%ectele as&!ra sit&aBiilor %i"a"ciare Ci as&!ra ra!ort&l&i sA&*
e$e"i)e"telor Ci tra"'acBiilor i"ter$e"ite* de care el a a$&t c&"oCti"BA !("A la aceastA datA. 6"tr&c(t res!o"sa#ilitatea
a&ditor&l&i co"stA +" e)iterea &"&i ra!ort as&!ra sit&aBiilor %i"a"ciare !re-Atite Ci !re'e"tate de co"d&cerea societABii*
ra!ort&l sA& "& tre#&ie sA !oarte o datA a"terioarA celei la care sit&aBiile %i"a"ciare a& %ost +"c4ise Ci a!ro#ate.
>?. Elementele de baz ale raportului de audit ntr9o misiune de audit statuar.
1. Ra!ort&l de a&dit c&!ri"de &r)Atoarele ele)e"te de #a'A* !re'e"tate* de re-&lA* +" %or)at&l de )ai .os3
/a0 titl&5
/#0 desti"atar&l5
+c' para%ra!ul de desc1idere sau introducti"
/i0 ide"ti%icarea sit&aBiilor %i"a"ciare a&ditate5
/ii0 o declaraBie !ri$i"d res!o"sa#ilitatea co"d&cerii e"titABii* !rec&) Ci res!o"sa#ilitatea a&ditor&l&i.
+d' $ara%ra!ul re!eritor la s!era an%a2amentului +0n care se pre3int) natura unui audit'
o re%erire la ISA sa& la sta"dardele ori !racticile "aBio"ale de a&dit rele$a"te5
o !re'e"tare a ra!ort&l&i de a&dit e%ect&at5
e' para%ra!ul re!eritor la opinie4 ce co"Bi"e $ara%ra!ul re!eritor la opinie
care co"Bi"e e!ri)area &"ei o!i"ii as&!ra sit&aBiilor %i"a"ciaretri)itere la
cadr&l -e"eral de ra!ortare %i"a"ciarA &tili'at !e"tr& +"toc)irea sit&aBiilor %i"a"ciare /i"cl&si$ ide"ti%icarea BArii de ori-i"e7 a cadr&l&i de ra!ortare %i"a"ciare at&"ci c("d cadr&l &tili'at "& este re!re'e"tat de
Sta"dardele I"ter"aBio"ale de Co"ta#ilitate0
/i0 O e!ri)are a o!i"iei as&!ra sit&aBiilor %i"a"ciare5
/e0 data ra!ort&l&i5
/%0 adresa a&ditor&l&i5 Ci
/-0 se)"At&ra a&ditor&l&i.
/40 Este de dorit o a"&)itA &"i%or)itate !ri$i"d %or)a Ci co"Bi"&t&l ra!ort&l&i de a&dit* deoarece aceasta co"tri#&ie la
+)#&"AtABirea -rad&l&i de +"Bele-ere al cititor&l&i* !rec&) Ci la ide"ti%icarea sit&aBiilor "eo#iC"&ite c("d acestea a!ar.
>@. *tructura dosarului exerciiului.
Pla"i%icarea a"-a.a)e"&l&i de a&dit
S&!er$i'area l&crarilor
A!recierea co"trol&l&i i"ter"
O#ti"erea de ele)e"te !ro#a"te
>C. $olul i importana dosarului exerciiului.
Dosar&l eerciti&l&i c&!ri"de toate ele)e"tele a"-a.a)e"t&l&i de a&dit a caror &tilitate "& de!aseste eerciti&l co"trolat.
El !er)ite a&ditor&l&i sa asa)#le'e toate l&crarile i"ce!a"d de la or-a"i'area )isi&"ii la si"te'a si %or)&larea ra!ort&l&i
de a&dit.
Dosar&l eerciti&l&i este i"dis!e"sa#il !e"tr& o )ai #&"a or-a"i'are si co"trol ale )isi&"ii. Pe"tr& doc&)e"tarea
l&crarilor e%ect&ate* a deci'iilor l&ate si asi-&rarea ca !ro-ra)&l s,a der&lat %ara o)isi&"i* !e"tr& i"les"irea )&"cii i"
ec4i!a si s&!er$i'area l&crarilor date de cola#oratori si !e"tr& .&sti%icarea o!i"iei e)ise si redactarea ra!ort&l&i.
?B. Controlul de calitate la nivelul organismului pro2esional.
Treca"d de la )etoda co"trol&l&i cole-ial la co"trol&l e%ect&at de or-a"is)&l !ro%esio"al !ri" !erso"al a"-a.at* i)#i"at
c& !re'e"tarea de WRa!oarte a"&aleW !ri$i"d a&dit&l de calitate* s,a re&sit* !e de o !arte* o )ai #&"a !erce!ere di" !artea
7
CECCAR as&!ra )od&l&i i" care s&"t or-a"i'ate si des%as&rate acti$itatile ca#i"etelorEsocietatilor )e)#re* iar !e de
alta !arte* a& cresc&t res!o"sa#ilitatile !ro%esio"istilor co"ta#ili %ata de c&"oasterea* i"s&sirea* a!licarea si res!ectarea
"or)elor si -4id&rilor !ro%esio"ale e)ise de CECCAR* ast%el i"cat ser$iciile !restate sa %ie la "i$el&l ei-e"telor
!ri$i"d calitatea cer&ta de terti.
Mo"itori'area de catre CECCAR a acti$itatilor des%as&rate de )e)#ri a co"d&s la cresterea i"teres&l&i %ata de etica si
deo"tolo-ie i" !ro%esie* ast%el i"cat Cod&l Etic Natio"al al Pro%esio"istilor Co"ta#ili a de$e"it i"dis!e"sa#il de !e )asa
co"ta#ililor di" Ro)a"ia.
?1. #rezentai pe scurt coninutul seciunii a @9a din Codul etic naional al pro2esionitilor contabili din
$om<nia.
21P. Acce!tarea &"&i clie"t
6"ai"tea acce!tArii tre#&ie %Ac&te3
e$al&area risc&rilor
$eri%icarea !ri$i"d res!ectarea !ri"ci!iilor i"de!e"de"Bei
i"te-ritatea
o#iecti$itatea
co)!ete"Ba
co"%ide"Bialitatea
co)!orta)e"t&l !ro%esio"al
sta#darde te4"ice
?0. &bligaiile etice ale expertului contabil n cursul unei misiuni de consultan 2iscal.
U" !ro%esio"ist co"ta#il "& tre#&ie sa dea &"&i clie"t sa& &"&i a"-a.ator asi-&rarea ca declaraBia %iscala Ci co"s&lta"ta +"
)aterie %iscala s&"t di"colo de orice +"doiala. Pro%esio"ist&l co"ta#il tre#&ie sa se asi-&re ca a"-a.ator&l sa& clie"t&l
s&"t co"Ctie"Bi de li)itele le-ate de ser$iciile Ci co"s&lta"ta %iscala Ci ca "& i"ter!retea'A -reCit e!ri)area o!i"iei dre!t
o a%ir)are a eiste"tei &"&i %a!t real.
U" !ro%esio"ist co"ta#il care +"tre!ri"de sa& asista la !re-Atirea &"ei declaraBii %iscale tre#&ie sa i"%or)e'e clie"t&l sa&
a"-a.ator&l ca res!o"sa#ilitatea !e"tr& co"Bi"&t&l declaraBiei re$i"e +" !ri)&l r("d clie"t&l&i sa& a"-a.ator&l&i.
Pro%esio"ist&l co"ta#il tre#&ie sa ia )as&rile "ecesare !e"tr& a se asi-&ra ca declaraBia %iscala este corect +"toc)ita !e
#a'a i"%or)aBiei !ri)ite.
Co"s&lta"ta %iscala sa& o!i"iile re%eritoare la co"seci"Ba )ateriala date clie"t&l&i ori &"&i a"-a.ator tre#&ie sa %ie
e!ri)ate s&# %or)a &"ei scrisori sa& i"tr,o "ota +" dosar&l de l&cr&.
U" !ro%esio"ist co"ta#il "& tre#&ie sa %ie asociat c& "ici o declaraBie sa& co)&"icare +" care eista )oti$ sa se creadA ca3
a0 ar co"Bi"e o declaraBie %alsa sa& +"CelAtoare5
#0 ar co"Bi"e declaraBii sa& i"%or)aBii %&r"i'ate "e-li.e"t sa& %ArA "ici o c&"oaCtere reala a %a!t&l&i ca ele s&"t ade$Arate
sa& %alse* sa&
c0 ar o)ite sa& asc&"de i"%or)aBia cer&ta a %i !re'e"tata Ci o ase)e"ea o)itere sa& asc&"dere !oate i"d&ce +" eroare
a&toritABile %iscale.
?3. Care este structura Codului etic naional al pro2esionitilor contabili din $om<nia=
Cod&l c&!ri"de o#iecti$ele Ci !ri"ci!iile %&"da)e"tale* redate la )od&l -e"eral Ci "& desti"ate a %i %olosite !e"tr& a
re'ol$a !ro#le)ele etice ale co"ta#ililor !ro%esio"iCti* +"tr,&" ca' #i"e deter)i"at. Cod&l o%erA a"&)ite li"ii directoare
+" ceea ce !ri$eCte a!licarea +" !racticA a o#iecti$elor Ci !ri"ci!iilor %&"da)e"tale c& !ri$ire la "&)Ar&l sit&aBiilor
ti!ice care se +"t(l"esc +" !ro%esi&"ea co"ta#ilA.
Cod&l are trei !ArBi3
Partea A se a!licA t&t&ror co"ta#ililor !ro%esio"iCti* +" a%arA de ca'&l c("d altce$a este s!eci%icat /secBi&"ile 1,F0.
Partea B se a!licA "&)ai co"ta#ililor li#er,!ro%esio"iCti GsecBi&"ile G,1D0.
Partea C se a!licA !e"tr& co"ta#ilii !ro%esio"iCti salariaBi Ci de ase)e"i !oate %i a!licatA* +" circ&)sta"Be si)ilare*
co"ta#ililor salariaBi di" ca#i"etele c& li#erA !racticA GsecBi&"ile 18,1G0.
?). #rote7area independenei prin msuri interne cabinetului.
?.. #rote7area independenei prin normele legale i pro2esionale.
?>. /ani2estri de 2amiliarism E ameninare la adresa independenei.
Risc&l ca e!ert&l co"ta#il sA %ie i"%l&e"Bat de !erso"alitatea Ci calitABile clie"t&l&i* sA %ie !rea ate"t la i"teresele
clie"t&l&i* a%ectarea ate"Biei e!ert&l&i de c&"oaCterea de )&lt ti)! a t&t&ror !ro#le)elor clei"t&l&i* ceea ce !aote
co"d&ce la o +"credere ecesi$A +" clie"t Ci la testarea i"s&%icie"tA a i"%or)aBiilor !re'e"tate de acesta.
??. -e2inii valoarea 7ust.
Ialoarea .&sta re!re'i"tA s&)a !e"tr& care &" acti$ ar !&tea %i sc4i)#at de #&"a $oie i"tre do&a !arBi a%late i" c&"oCti"Ba
de ca&'a* i" cadr&l &"ei tra"'acBii c& !reB&l deter)i"at o#iecti$.
?@. Explicai legtura dintre scop i metod n evaluarea ntreprinderii.
A!recierea !er%or)a"tei se reali'ea'a !ri" e$al&are iar e$al&area se reali'ea'a c& a.&tor&l di$ersilor i"dicatori iar
i"dicatorii la ri"d&l lor se calc&lea'a i" #a'a &"or ele)e"te de #ila"t.Ele)e"tele de #ila"t !ot %i )ai )&lt ori )ai !&ti"
edi%icati$e i" %&"ctie de sco!&l &r)arit si i" %&"ctie de care %or)a a #ila"t&l&i se &tili'ea'a sti&t %ii"d ca i" reali'area
e$al&arii se $e4ic&lea'a cel !&ti" trei %or)e de #ila"t*res!ecti$3
,#ila"t&l co"ta#il5
,#ila"t&l eco"o)ic 5
,#ila"t&l %&"ctio"al.
?C. Clasi2icai di2eritele tipuri de evaluri.
Di" !&"ct de $edere al &tili'ator&l&i e$al&arii
, e$al&ari co"ta#ile
, e$al&ari ad)i"istrati$e /cele solicitate de ad)i"istrator0
, e$al&ari #a'ate !e e!erti'a si dia-"ostic
Di" !&"ct de $edere al o#iect&l&i e$al&arii3
, e$al&ari de i"tre!ri"deri
, e$al&ari de #&"&ri
, e$al&ari de -r&!e de #&"&ri
Di" !&"ct&l de $edere al sco!&l&i e$al&arii3
, e$al&ari e%ect&ate i" co"corda"ta c& ceri"tele stat&tare
, e$al&ari co"tract&ale
, e$al&ari -e"erate de i"itiati$e a"tre!re"oriale /%&'i&"i* s&!li)e"tari de %o"d&ri* * tra"s%eral acti$elor "ete* o%erte
!&#lice i"itiale* rasc&)!arari )a"a-eriale0 e$al&rari i" sco!&ri co)erciale* %iscal
@B. Explicai rolul bilanului contabil n evaluarea unui activ sau a unei ntreprinderi.
Orice e$al&are de acti$e* %ir)a sa& societate etc. are ca !&"ct de !or"ire #ila"B&l co"ta#il* deoarece i" el se re%lecta
$ol&)&l %o"d&rilor !ro!rii* !iaBa* strate-iile a!licate de %ir)a* el re%lecta sit&aBia !atri)o"i&l&i* a a$erii ac&)&late de
%ir)a de la +"%ii"Bare si re'&ltatele %i"a"ciare o#Bi"&te i" &lti)a !erioada !e"tr& care s,a i"c4eiat.
@1. mposibilitatea exprimrii unei opiniiD motive: mod de prezentare.
I"ter$i"e at&"ci ca"d li)itarea i"tre!ri"derii l&crarilor sa& i"certit&di"ilor s&"t de asa "at&ra i"cat a&ditor&l "& este i"
)as&ra sa %or)&le'e $reo o!i"ie as&!ra #ila"t&l&i
@0. &pinia de2avorabilD motive: mod de prezentare.
Se e!ri)a ca"d de'acord&rile c& co"d&cerea i"tre!ri"derii s&"t se)"i%icati$e si a& o i"cide"ta i)!orta"ta as&!ra
#ila"t&l&i co"ta#il* care este i"co)!let* "esi"cer* i"selator.
@3. *tructura dosarului permanent.
, :isa de caracteri'are
, sc&rt istoric al i"tre!ri"derii
, or-a"i-ra)e
!ersoa"ele care a"-a.ea.a i"tre!ri"derea
co"t&rile a"&ale ale &lti)ilor eercitii
"ote as&!ra or-a"i'arii sector&l&i de acti$itate* !rod&ctie
"ote as&!ra stat&t&l&i
!rocese $er#ale ale Co"sili&li& de Ad)i"istratie si ASA
str&ct&ra -r&!&l&i
co"tracte* asi-&rari
Co"ti"e secti&"i de la a,%
a. Se"eralitati
#. Co"trol i"ter"
c. Co"t&ri a"&ale
d. A"ali'e !er)a"e"te
e. :iscal si social
%. H&ridic
@). $olul i importana dosarului permanent.
Are rol i"%or)ati$ . Pe"tr& !astrarea rol&l&i i"%or)ati$ tre#&ie ti"&t la 'i* sa "& co"ti"a i"%or)atii !eri)ate si doc&)e"te
$ol&)i"oase ale i"tre!ri"derii ci doar etrasele acestora.
Dosar&l !er)a"e"t !er)ite e$itarea re!etarii i" %iecare a" a &"or l&crari si tra"s)iterea de la &" eerciti& la alt&l a
ele)e"telor de c&"oastere a i"tre!ri"derii
G8. Controlul de calitate la nivelul cabinetului de audit.
Se %ace !ri" Ra!ort&l a""&al al )e)#rilor
Ra!ort&l a""&al catre )i"ister&l %i"a"telor
Pe"tr& toate %ir)ele de a&dit care e%ect&ea'a a&dit la societatile cotate la #&rsa* Ca)era $a or-a"i'a cel !&ti" o i"s!ectie
!e a"* al carei o#iecti$ $a co"sta i" a"ali'a dosarelor de a&dit !e"tr& cel !&ti" &" clie"t cotat la #&rsa.
@>. Explicai scopul i obiectivele controlului de calitate al serviciilor de audit.
Ra!ort&l a""&al al )e)e#rilor este cer&t de ca)era !e"tr& i"de!li"ire o#li-atiilor le-ale ale acesteia
o#iecti$e
1. co"%or)itatea c& sta"dardele !ro%esio"ale si c& ceri"tele "or)ati$e si le-ale5
1. res!ectarea !re$ederilor re%eritoare la e%ect&area !ro!ri&,'isa a a&dit&l&i %i"a"ciar* i" co"%or)itate c& Nor)ele
)i"i)ale de a&dit ale Ca)erei si c& ISA5
@?. Cum explicai responsabilitile etice ale altor pro2esioniti utilizai n cadrul unei misiuni de audit: de
baz.
o#iecti$itatea
i"de!e"de"ta
O )isi&"e de certi%icare re'o"a#ilA +" care &" !ro%esio"ist co"ta#il i"de!e"de"t +Ci e!ri)A o o!i"ie c& !ri$ire la
%a!t&l dacA sit&aBiile %i"a"ciare s&"t sa& "& +"toc)ite* di" toate !&"ctele de $edere* co"%or) c& cadr&l de ra!ortare
%i"a"ciarA ide"ti%icat* c&) ar %i o )isi&"e e%ect&atA co"%or) c& Sta"dardele I"ter"aBio"ale de A&dit. Acestea i"cl&d
&" A&dit Stat&tar care este a&dit&l &"ei sit&aBii %i"a"ciare solicitat de le-islaBie sa& de re-le)e"tAri.
@@. &bligaiile etice ale experilor contabili i contabililor autorizai: salariai.
!ro%esio"iCtii co"ta#ili salariaBi tre#&ie sA %ie loiali at(t $i'a$i de a"-a.ator* c(t Ci %aBA de !ro%esie* aceste do&A
ei-e"Be %ii"d &"eori +" co"tradicBie.
Pri)a co"diBie a &"&i a"-a.at este de a s&sBi"e o#iecti$ele etice
Ci le-iti)e ale or-a"i'aBiilor !ro%esio"ale.
TotodatA "& !oate %i o#li-at &" a"-a.at3
- sA $iole'e le-islaBia5
- sA +"calce re-&lile Ci "or)ele !ro%esiei*
- sA )i"tA a&ditorii a"-a.ator&l&i sA&5
- sA se)"e'e o declaraBie care co"Bi"e distorsi&"i ale realitABii.
DacA !ro%esio"ist&l co"ta#il salariat "& re&CeCete sA re'ol$e o
!ro#le)A i)!orta"tA care co"stit&ie &" co"%lict +"tre a"-a.aBi Ci ei-e"Bele !ro%esio"ale* d&!A ce a& %ost e!&i'ate toate
eCaloa"ele /!("A la ad)i"istratori0* el "& are altA ale-ere dec(t sA de)isio"e'e5 )oti$ele &"ei ast%el de deci'ii s&"t
"oti%icate a"-a.ator&l&i* dar o#li-aBiile de co"%ide"Bialitate +i i"ter'ic sA i"%or)e'e terBe !ersoa"e /+" a%arA de ca'&l cA o
!re$edere le-alA sa& o "or)A !ro%esio"alA !re$Ad aceastA o#li-aBie0.
s!ri.i" !ro%esio"al acordat altor cole-i3 +"deose#i cel care are a&toritate rec&"osc&tA de cAtre ceilalBi /+" a"ali'a*
+" .&decarea +" )od !ro%esio"al a di%ere"delor de o!i"ie05
co)!ete"Ba !ro%esio"alA !ri" care &" !ro%esio"ist co"ta#il "& tre#&ie sA i"d&cA +" eroare !atro"&l des!re -rad&l
de !re-Atire sa& e!erie"BA !e care +l deBi"e5
!re'e"tarea i"%or)aBiilor %i"a"ciar,co"ta#ile +" +"tre-i)e* c& o"estitate* +" )od !ro%esio"al Ci ast%el +"c(t sA %ie
+"Belese +" co"tet&l lor.
I"%or)aBiile sA descrie clar "at&ra ade$AratA a tra"'acBiilor
co)erciale* acti$elor* !asi$elor* sA ordo"e'e i"trArile cro"olo-ic Ci adec$at.
@C. nvestigaii i sanciuni pentru nerespectarea normelor de comportament.
6" ra!ort de -ra$itatea a#aterilor sA$(rCite* sa"cBi&"ile s&"t3
M&strare3 co)!orta)e"t
A$ertis)e"t3
- a#se"Ba "e)oti$atA de la +"tr&"irea A.S. a %ilialei
sa& de la Co"%eri"Ba NaBio"alA.
S&s!e"darea dre!t&l&i de a eercita !ro%esia de e!ert co"ta#il sa& de co"ta#il a&tori'at !e o !erioadA de ti)! de la 7
l&"i la &" a"3
- a#se"Ba "e)oti$atA de la do&A Cedi"Be co"sec&ti$e
ale AS ale %ilialei sa& ale CN5
- "e!lata coti'aBiei a"&ale CiEsa& a celorlalte o#li-aBii
#A"eCti* la ter)e"ele sta#ilite de Re-&la)e"t* !e d&rata &"&i a" cale"daristic5
- "eres!ectarea "or)elor !ri$i"d a!Ararea Ci
!Astrarea secret&l&i !ro%esio"al
I"ter'icerea dre!t&l&i de a eercita !ro%esia de e!ert co"ta#il sa& co"ta#il a&tori'at* O.S. 998 6" R-&la)e"t&l de
Or-a"i'are Ci :&"cBio"are a Cor!&l&i* la sa"cBi&"i* art.17D* este !re$A'&tA sa"cBi&"ea 1I"terdicBia dre!t&l&i de eercitare
a !ro%esiei2 !e"tr& o!t a#ateri disci!li"are.
SURSA3 O.S. 98E1QQD )odi%icatA RO: al Cor!&l&i 1QQ8.
CB. #rote7area independenei prin clauze contractuale cu clientul.
C1. Acini de intimidare E ameninare la adresa independenei.
a)e"i"BAri le-ate de i"teres&l !ro!ri&3
:i"a"ciar3 direct /de!e"de"Ba de o"orarii* o"orarii resta"te* tea)a de a !ierde clei"t&l0 Ci i"direct5
a)e"i"BAri le-ate de a&toco"trol /i)!licarea a&ditor&l&i +" alte l&crAri +" cadr&l aceleaCi %ir)e05
%a)iliaris) sa& +"credere !rea )are +" clie"t /testarea i"s&%icie"tA a i"%or)aBiei %&r"i'ate de clie"t05
c&"oaCterea de )&ltA $re)e a clie"t&l&i5
!erso"alitatea Ci calitatea clie"t&l&i5
i"ti)idarea de cAtre &" clie"t !rea do)i"a"t* ceea ce i)!&"e EC sA acBio"e'e +" )a"ierA s&#iecti$A.
C0. #rin ce se caracterizeaz raportul auditorului asupra situaiilor 2inanciare condensate=
A&ditor&l "& tre#&ie sa e)ita $re&" ra!ort as&!ra sit&atiilor %i"a"ciare co"de"sate decat +" ca'&l &"de acesta a e)is &"
ra!ort de a&dit as&!ra sit&atiilor %i"a"ciare +" a"sa)#l&l lor.
Care s&"t ele)e"tele de #a'a ale &"&i ra!ort as&!ra sit&atiilor %i"a"ciare co"de"sateX
1. , titl&l5
2. , desti"atar&l5
7. , ide"ti%icarea sit&atiilor %i"a"ciare a&ditate di" care s,a& "asc&t sit&atiile %i"a"ciare co"de"sate5
D. , o o!i"ie care sa i"dice daca i"%or)atiile c&!ri"se +" sit&atiile %i"a"ciare co"de"sate s&"t +" co"corda"ta c& sit&atiile
%i"a"ciare a&ditate* di" care acestea s,a& "asc&t5
8. , o )e"ti&"e* sa& o tri)itere la o "ota a"ea la sit&atiile %i"a"ciare co"de"sate* +" care se )e"tio"ea'a ca sit&atiile
%i"a"ciare co"de"sate tre#&iesc citite +)!re&"a c& sit&atiile %i"a"ciare +" a"sa)#l&l lor si c& ra!ort&l de a&dit as&!ra
acestora5
9. , data ra!ort&l&i5
F. , adresa a&ditor&l&i5
G. , se)"at&ra a&ditor&l&i.
C3. Care este s2era de cuprindere a misiunilor de audit speciale=
Anga7amentele de audit cu scop special cuprindD
, sit&aBii %i"a"ciare +"toc)ite +" alte #a'e de co"ta#ilitate dec(t Sta"dardele I"ter"aBio"ale sa& Sta"dardele NaBio"ale de
Co"ta#ilitate
$rin raportul de audit "om stabili dac) situa(iile !inanciare sunt 0ntocmite sub toate aspectele semni!icati"e 0n
con!ormitate cu ba3a identi!icat) a contabilit)(ii.
, co"t&ri s!eci%icate* ele)e"te ale co"t&rilor sa& ele)e"te di"tr,o sit&aBie %i"a"ciarA* res!ecti$ ra!oarte as&!ra &"ei
co)!o"e"te a sit&aBiilor %i"a"ciare
$rin raportul de audit "om indica ba3a contabilit)(ii 0n con!ormitate cu care componenta este pre3entat) sau "om !ace
re!erire la un acord care speci!ic) ba3a. *pinia "a e5prima dac) acea component) este 0ntocmit) sub toate aspectele
semni!icati"e 0n concordan() cu ba3a identi!icat) a contabilit)(ii.
, co"%or)itatea c& acord&rile co"tract&ale
Accept)m an%a2amente asupra con!ormit)(ii cu acordurile contractuale atunci c6nd aspectele %enerale ale con!omit)(ii
sunt le%ate de aspectele !inanciare /i contabile incluse 0n aria compoten(ei pro!esionale a auditorului sau e5ist)
posibilitate apel)rii la un e5pert 0n domeniu. 7aportul de audit "a speci!ica dac) entitatea s-a con!ormat cu pre"ederile
particulare ale acordului.
, Ci sit&aBii %i"a"ciare si"tetice
C). #rin ce se deosebete o misiune de audit bazat pe proceduri convenite de o misiune de audit statutar=
O#iecti$&l &"ei )isi&"i de ea)i"are !e #a'A de !roced&ri c&$e"ite co"stA +" !&"erea +" l&cr&* de cAtre a&ditor* a
!roced&rilor Ci te4"icilor de a&dit care a& %ost de%i"ite +" !reala#il de co)&" acord c& +"tre!ri"derea,clie"t Ci e$e"t&al terBii
i"teresaBi Ci +" co)&"icarea co"statArilor re'&ltate di" l&crArile )isi&"ii.
a&dit stat&tar5 cele trei de"&)iri a$("d aceleaCi se)"i %icaBii3
caracter&l le-al* care re'&ltA di" aceea cA este si"-&r&l ti! de a&dit re-le)e"tat la "i$el e&ro!ea" /Directi$a a
IUI,a0 Ci !re$A'&t* de re-&lA* !ri" le-ea co)!a"iilor Ci !ri" actele co"stit&ti$e /stat&tele0 acestora5
stat&t&l de i"de!e"de"BA al !ersoa"elor care reali'ea'A
aceste )isi&"i de a&dit Ci a&to"o)ia or-a"is)&l&i di" care
%ace !arte a&ditor&l.
Q8. 6mpotriva societii Al2a *.$.L. s9a emis o decizie de impunere reprezent<nd di2erene de impozit pe
pro2it a2erent anului 0BB? n sum de 0.103.BBB lei. Care este organul competent la care societatea poate
introduce contestaie mpotriva deciziei de impunere=
A%en(iei Na(ionale de administrare 8iscal) a crean(elor !iscale datorate de marii contribuabili4 inclusi" de sediile
secundare ale acestora4 competen(a poate !i stabilit) 0n sarcina altor or%ane !iscale dec6t cele pre")3ute la alin. +1'4
prin ordin al ministrului !inan(elor publice4 la propunerea pre/edintelui A%en(iei Na(ionale de Administrare 8iscal)
C>. Con2orm prevederilor legale nedepunerea declaraiei 2iscale d dreptul organului 2iscal s procedeze la
stabilirea din o2iciu a impozitelor: taxelor: contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat.
-in ce moment are organul 2iscal dreptul de stabilire din o2iciu a impozitelor: taxelor: contribuiilor i a altor
sume datorate bugetului general consolidat n aceast situaie=
Nede!&"erea declaraBiei %iscale dA dre!t&l or-a"&l&i %iscal sA !rocede'e la sta#ilirea di" o%ici& a o#li-aBiilor %iscale !ri"
esti)area #a'ei de i)!&"ere !otri$it art. 98. Sta#ilirea
di" o%ici& a o#li-aBiilor %iscale "& se !oate %ace +"ai"te de +)!li"irea &"&i ter)e" de 18 'ile
de la +"Ctii"Barea co"tri#&a#il&l&i !ri$i"d de!ACirea ter)e"&l&i le-al de de!&"ere a
declaraBiei %iscale
C?. Care este codul de identi2icare 2iscal pentru persoanele 2izice=
!e"tr& !ersoa"ele %i'ice* codul "&)eric !erso"al atri#&it !otri$it le-ii s!eciale5
c0 !e"tr& !ersoa"ele %i'ice care "& deBi" cod "&)eric !erso"al* "&)Ar&l de ide"ti%icare
%iscalA atri#&it de or-a"&l %iscal co)!ete"t di" s&#ordi"ea A-e"Biei NaBio"ale de
Ad)i"istrare :iscalA
C@. Ce document trebuie s nsoeasc micarea produselor accizabile n regim suspensiv=
De!lasarea !rod&selor acci'a#ile i" re-i) s&s!e"si$ este !er)isa "&)ai at&"ci ca"d este i"sotita de doc&)e"t&l
ad)i"istrati$ de i"sotire.
Model&l doc&)e"t&l&i ad)i"istrati$ de i"sotire $a %i !re$a'&t i" "or)e.
/20 I" ca'&l de!lasarii !rod&selor acci'a#ile i" re-i) s&s!e"si$* acest doc&)e"t se i"toc)este i" 8 ee)!lare* &tili'ate
d&!a c&) &r)ea'a3
a0 !ri)&l ee)!lar ra)a"e la a"tre!o'it&l %iscal e!editor5
#0 ee)!larele 2* 7 si D ale doc&)e"t&l&i i"sotesc !rod&sele acci'a#ile !e !arc&rs&l )iscarii !a"a la a"tre!o'it&l %iscal
!ri)itor* o!erator&l i"re-istrat sa& o!erator&l "ei"re-istrat. La sosirea !rod&selor la loc&l de desti"atie* acestea tre#&ie
sa %ie co)!letate de catre !ri)itor si sa %ie certi%icate de catre a&toritatea %iscala co)!ete"ta i" ra'a careia isi des%asoara
acti$itatea !ri)itor&l* c& ece!tiile !re$a'&te i" "or)e. D&!a certi%icare* ee)!lar&l 2 al doc&)e"t&l&i ad)i"istrati$ de
i"sotire se !astrea'a de catre acesta* ee)!lar&l 7 se tra"s)ite e!editor&l&i* iar ee)!lar&l D se tra"s)ite si ra)a"e la
a&toritatea %iscala co)!ete"ta a !ri)itor&l&i5
c0 ee)!lar&l 8 se tra"s)ite de catre e!editor* la )o)e"t&l e!edierii !rod&selor* a&toritatii %iscale co)!ete"te i" ra'a
careia acesta isi des%asoara acti$itatea.
/70 A"tre!o'it&l %iscal !ri)itor* o!erator&l i"re-istrat sa& o!erator&l "ei"re-istrat are o#li-atia de a tra"s)ite
a"tre!o'it&l&i %iscal e!editor ee)!lar&l 7 al doc&)e"t&l&i ad)i"istrati$ de i"sotire* i" co"%or)itate c& le-islatia
stat&l&i )e)#r& al e!editor&l&i.
CC. & persoan 2izic ac;iziioneaz automobile din Qermania i apoi le revinde n $om<nia: realiz<nd acest
lucru cu un caracter de continuitate: 2iind activitatea din care obine venitul su principal. !rebuie aceast
persoan s se nregistreze n scopuri de !IA= Argumentai.
1BB. Care sunt termenele de depunere a declaraiei recapitulative de !IA=
:iecare !ersoa"A i)!o'a#ilA* +"re-istratA co"%or) art. 187* tre#&ie sA +"toc)eascA Ci sA de!&"A la or-a"ele %iscale
co)!ete"te* !("A la data de 28 i"cl&si$ a l&"ii &r)Atoare &"&i tri)estr& cale"daristic* o declaraBie reca!it&lati$A !ri$i"d
li$rArile i"traco)&"itare* co"%or) )odel&l&i sta#ilit de Mi"ister&l :i"a"Belor P&#lice*
1B1. Care este documentul n baza cruia se colecteaz !IA n cazul unei livrri ctre sine=
A&to%act&ra !e"tr& li$rAri de #&"&ri sa& !restAri de ser$icii cAtre si"e tre#&ie e)isA "&)ai dacA o!eraBi&"ile +" ca&'A
s&"t taa#ile Ci "&)ai +" sco!&l taei*
1B0. *.C. Al2a *.$.L. se n2iineaz la data de 1C iunie 0BB@. Cu aceast ocazie estimeaz c nu va realiza o
ci2r de a2aceri 2oarte mare n anul 0BB@ i: ca urmare: nu se nregistrea n scop de !IA opt<nd pentru
aplicarea regimului special pentru ntreprinderi mici. La 31.10.0BB@ constat c ci2ra ei de a2aceri a a7uns la
nivelul de >B.BBB lei. -ac nivelul cursului de sc;imb este de 1 euro G 3:3@1? lei: mai poate pstra *.C. Al2a
regimul ntreprindere mic nepltitoare de !IA= Argumentai rspunsul.
Da )ai !oate !astra re-i)&l de i"tre!ri"dere )ica "e!latitoare !e"tr& ca "& a de!asit 78PPP e&ro* !la%o"&l. 9PPPPLei
i"sea)"a, 1FFD2 e&r
1B3. *.C. Qama *.$.L. stabilit i nregistrat n scop de !IA n $om<nia transport trei imprimante:
produse de acesta la o expoziie de te;nologie ce are loc n ,rana. -up expoziie imprimantele sunt aduse
napoi n $om<nia. Ce obligaii are *.C. Qama *.$.L. din punct de vedere al !IA pentru aceast tranzacie=
Doar de a co)!leta re-istr&l "o"tra"s%er&rilor
1B). *.C. Al2a *.$.L.: o societate comercial stabilit n $om<nia: nregistrat n scop de !IA n $om<nia
ac;iziioneaz de la societatea Qama: stabilit n #ortugalia i nregistrat n scop de !IA n #ortugalia: 2ructe
care sunt transportate din #ortugalia n $om<nia de ctre Qama: exist<nd documente de transport n acest sens.
Ce operaiune realizeaz *.C. Al2a *.$.L. i cum va nregistra !IA9ul a2erent acestei operaiuni tiind c 2ructele
ac;iziionate vor 2i utilizate pentru operaiuni care dau dreptul de deducere a !IA9ului=
Ac4i'itie i"traco)&"itara
DD29 K DD2F
1P8. *.C. Al2a *.$.L.: o societate comercial stabilit n $om<nia: nregistrat n scop de !IA n $om<nia
vinde ctre societatea (eta: stabilit n +ngaria i nregistrat n scop de !IA n +ngaria: 2ructe care sunt
transportate din $om<nia n ,rana. (eta i comunic lui *.C. Al2a *.$.L. un cod de !IA valabil emis de
autoritile din +ngaria: *.C. Al2a *.$.L. dein<nd i documente de transport care atest transportul bunurilor
din $om<nia n +ngaria. *.C. Al2a *.$.L. 2actureaz aceast operaiune cu !IA 1CL: con2orm cotei din
$om<nia: argument<nd c nu poate 2actura Oscutit cu drept de reducere5 ntruc<t (eta nu i 2urnizeaz un cod
valabil de !IA emis de autoritile din ,rana: locul unde a7ung bunurile. Este corect= Argumentai.
Codul 2iscal: locul unei ac;iziii intracomunitare de bunuri este ntotdeauna n statul membru n care se nc;eie
expedierea sau transportul bunurilor. Fn cazul n care: con2orm art. 172 alin. 103 din Codul 2iscal: cumprtorul
2urnizeaz un cod de nregistrare n scopuri de !IA dintr9un alt stat membru: dec<t cel n care se nc;eie
expedierea sau transportul bunurilor: se aplic reeaua de siguran: respectiv ac;iziia intracomunitar se
consider c are loc i n statul membru care a 2urnizat codul de nregistrare n scopuri de !IA i n statul
membru n care se nc;eie expedierea sau transportul bunurilor.
/20 6" se"s&l art. 1721 ali". /70 di" Cod&l %iscal* dacA c&)!ArAtor&l %ace do$ada cA a s&!&s la !lata taei ac4i'iBia
i"traco)&"itarA Ci +" stat&l )e)#r& +" care se +"c4eie e!edierea sa& tra"s!ort&l #&"&rilor Ci +" stat&l )e)#r& care a
%&r"i'at &" cod de +"re-istrare +" sco!&ri de TIA* acesta !oate solicita restit&irea taei ac4itate +" stat&l )e)#r& care a
%&r"i'at cod&l de +"re-istrare +" sco!&ri de TIA. Restit&irea taei a%ere"te ac4i'iBiei i"traco)&"itare se reali'ea'A ast%el3
a0 +" ca'&l !ersoa"elor +"re-istrate +" sco!&ri de TIA co"%or) art. 187 di" Cod&l %iscal* !ri" +"re-istrarea c& se)"&l
)i"&s +" deco"t&l de taA !re$A'&t la art. 1892 di" Cod&l %iscal a ac4i'iBiei i"traco)&"itare Ci a taei a%ere"te5
#0 +" ca'&l !ersoa"elor +"re-istrate +" sco!&ri de TIA co"%or) art. 1871 di" Cod&l %iscal* restit&irea taei se reali'ea'A
co"%or) "or)elor !roced&rale +" $i-oare.
1P9.
1B?. *.C. Al2a *.$.L.: o societate comercial stabilit n $om<nia: nregistrat n scop de !IA n $om<nia
vinde ctre societatea (eta: stabilit i nregistrat n scop de !IA n +ngaria: 2ructe care sunt transportate din
$om<nia n +ngaria de ctre (eta. Ce operaiune realizeaz *.C. Al2a *.$.L. i care sunt condiiile pentru ca *.C.
AL,A *.$.L. s 2actureze operaiunea Oscutit cu drept de deducere5=
Li$rare i"traco)&"itara* co"ditie %&r"i'are cod de i"re-istrare i" sco!&ri de TIA
1B@. & persoan 2izic deine de la 1B aprilie 0BB@ un teren arabil n extravilan n zona A de 1B ;ectare.
-eterminai impozitul de plat dac impozitul unitar este de 3> leiA;a.
mpozit annual G 1Bx3> G 3>B ron A10 G3B ronA luna x @ G 0)B ron
1BC. & persoan deine un autoturism cu o capacitate cilindric de 1@0B cmc ncep<nd cu luna decembrie
0BB?. -eterminai impozitul pe mi7loacele de transport: a2erent anului 0BB@: n condiiile n care impozitul unitar
este >B leiA0BB cmc.
1@0BA0BB G1C.1 x >B G .)> ron
11B. #recizai trei tipuri de venituri ce nu intr n baza impozabil n scopul calculrii impozitului pe
veniturile microntreprinderilor=
Ie"it&ri di" !rod&ctia i)o#ili'arilor
Ie"it&ri di" $ariatia stoc&rilor
$e"it&ri di" di$ide"de de la alta !ers .&ridica
111. Ameninri legate de intimidare E descriere.
Posi#ilitatea ca e!ert&l sA %ie i"ti)idat de o a)e"i"Bare sa& de &" clie"t do)i"a"t Ci sA se tea)A de co"seci"Bele ce
dec&r- di" acBio"area de o )a"ierA o#iecti$A.
110. &norariile i independena E descriere.
C("d o"orariile !ri)ite de la &" clie"t* sa& de la &" -r&! de care a!arBi"e acest clei"t* re!re'i"tA o !arte i)!orta"tA di"
o"orariile #r&te totale ale !ro!rietar&l&i co"ta#il li#eral sa& ale ca#i"et&l&i +" a"sa)#l&* de!e"de"Ba %aBA de acest clie"t
sa& -r&! tre#&ie ea)i"atA c& ate"Bie* cAci i"de!e"de"Ba !oate %i !&sA +" ca&'A.
Or-a"is)ele )e)#re ale I:AC sta#ilesc re-&li Ci %&r"i'ea'A i"str&cBi&"i )e)#rilor lor
re%eritoare la acest s&#iect5 acestea tre#&ie sA %ie +" co"corda"BA c& "i$el&l de de'$oltare a !ro%esiei co"ta#ile* c& sit&aBia
eco"o)icA a %iecArei BAri.
Ser$iciile !ro%esio"ale "& tre#&ie sA %ie !ro!&se sa& e%ect&ate &"&i clie"t !e #a'A de acord&ri sa& co"tracte
co"%or) cArora %act&rarea o"orariilor este co"diBio"ate de i)!orta"Ba !ro#le)elor desco!erite sa& de re'&ltatele acestor
ser$ciii.
6" CArile +" care %act&rarea o"orariilor co"diBio"atA de re'&ltat este a&tori'atA de le-islaBia sa& de "or)ele
or-a"is)&l&i* aceste )isi&"i tre#&ie li)itate la acelea !e"tr& care i"de!e"de"Ba "& este o#li-atorie.
O"orariile %iate de tri#&la sa& de altA a&toritate !&#licA "& s&t" co"siderate ca i"tr("d +" aceastA cate-orie.
Di)!otri$A* o"orariile %act&rate !roce"t&al sa& alte )etode si)ilare s&"t co"siderate ca i"tr("d +" aceastA cate-orie.
113. Ce se nelege prin publicitate n pro2esia contabil=
P&#licitatea +" !ro%esia co"ta#ilA se %ace +" li)itele stricte !re$A'&te de Cod&l etic Ci %ArA a %i a%ectate i"teresele
celorlalBi )e)#ri ai CECCAR. 6" acest se"s* tre#&ie a$&t +" $edere3
i"%or)area o#iecti$A a !&#lic&l&i5
dece"Ba5
ci"stea5
+"crederea5
#&"&l -&st.
11). Care sunt condiiile cerute unei aciuni de promovare atunci c<nd publicitatea nu este autorizat=
sA ai#A ca o#iect ad&cerea al c&"oCti"Ba !&#lic&l&i sa& a acelor sectoare ale !&#lic&l&i care s&"t i"teresate* a
%a!telor* +"tr,&" )od care sA "& %ie %als* sA "& i"d&cA +" eroare Ci sA "& !rod&cA dece!Bii5
sA %ie de #&" si)B5
sA %ie de)"A di" !&"ct de $edre !ro%esio"al5
sA e$ite re!etarea %rec$e"tA* oste"tati$A a "&)el&i co"ta#il&l&i !ro%esio"ist i"de!e"de"t5
sA e$ite !ro)o$area !erso"alA ecesi$A.
11.. Calitile membrilor: condiii pentru meninerea acestora.
Acti$itatea )e)#rilor Cor!&l&i se caracteri'ea'A !ri"3
Ctii"BA* co)!ete"BA Ci co"Ctii"BA5
i"de!e"de"BA de s!irit Ci de i"teres )aterial5
)oralitate* !ro#itate Ci de)"itate5
Pe"tr& )e"Bi"erea acestor calitABi* %iecare )e)#r& tre#&ie sA3
sA +Ci de'$olte "eco"te"it c&lt&ra5
acorde toatA ate"Bia !e"tr& orice !ro#le)A ea)i"atA5
+Ci e!ri)e o!i"ia %ArA "ici o e'itare5 sA se e!ri)e clar* cate-oric Ci %er)5
"& dea "iciodatA oca'ia de a se a%la +" sit&aBia sA "& !oatA sA +Ci eercite li#er !ro%esia* sA "&,Ci eercite
li#ertatea de -("dire5
co"sidere cA i"de!e"de"Ba sa tre#&ie circ&)scrisA* +" orice +)!re.&rare* re-&lilor sta#ilite de Cor!
11>. onescu on este un contribuabil persoan 2izic: pltind impozit pe venitul din salarii. 'emulumit de
calitatea serviciilor publice o2erite de stat el solicit rambursarea impozitului pltit n anul 0BB? consider<nd c
suma pltit nu este ec;ivalent cu serviciile publice de care a bene2iciat. Este aceast solicitare ntemeiat=
Argumentai.
11?. /rimea impozitelor datorate de 2iecare persoan trebuie s 2ie cert: nu arbitrar: iar termenele:
modalitatea i locul de plat s 2ie stabilite 2r ec;ivoc pentru a 2i cunoscute i respectate de 2iecare pltitor.
Acesta este enunul crui principiu al impunerii 2ormulat de Adam *mit;=
!ri"ci!i&l certit&di"ii i)!&"erii
11@. Ce este i ce conine #rogramul naional de 2ormare i dezvoltare pro2esional continu=
Pro-ra)&l,cadr& co"?i"e !ro-ra)&l de !re-tire i"i?ial adresat
!ersoa"elor a#sol$e"te ale ea)e"&l&i de acces la !ro%esie +"
c&rs de e%ect&are a sta-i&l&i* !rec&) >i de'$oltarea !ro%esio"al
co"ti"& adresat e!er?ilor co"ta#ili >i co"ta#ililor a&tori'a?i )e)#ri
ai CECCAR >i t&t&ror !ro%esio"i>tilor co"ta#ili di" eco"o)ie.
Pro-ra)&l de !re-tire i"i?ial
3. Pre-tirea !ro%esio"al a sta-iarilor /a#sol$e"?ilor ea)e"&l&i de
acces la !ro%esia co"ta#il0 este !arte co)!o"e"t a PNDPC >i
se reali'ea' +" co"%or)itate c& !re$ederile Re-&la)e"t&l&i
!ri$i"d e%ect&area sta-i&l&i >i ea)e"&l&i de a!tit&di"i +" $ederea
acces&l&i la calitatea de e!ert co"ta#il >i de co"ta#il a&tori'at*
a!ro#at !ri" 4otr(re a Co"sili&l&i S&!erior.
De'$oltarea !ro%esio"al co"ti"&
). Pro-ra)&l este str&ct&rat !e 1P do)e"ii /disci!li"e0 o#li-atorii
ale acti$it?ilor ce co"stit&ie !reoc&!ri ale !ro%esio"i>tilor co"ta#ili*
>i a"&)e3
@ 6"?ele-erea >i a!licarea Sta"dardelor I"ter"a?io"ale de Ra!ortare
:i"a"ciar5
@ A&dit >i certi%icare5
@ Co"ta#ilitate %i"a"ciar5
@ Co"ta#ilitate >i co"trol de -esti&"e5
@ :iscalitate5
@ E$al&area eco"o)ic >i %i"a"ciar a +"tre!ri"derilor5
@ Ma"a-e)e"t&l !ie?elor de ca!ital5
@ Dre!t @ Le-isla?ie e&ro!ea"5
@ Doctri" >i deo"tolo-ie !ro%esio"al5
@ E!erti' co"ta#il.
11C. Care sunt condiiile pentru a deveni auditor de calitate n cadrul C.E.C.C.A.$.=
10B. Ce nelegei prin integritate=
+" co"ta#il !ro%esio"ist tre#&ie sA %ie DREPT* SINCER YI CORECT +" reali'area sarci"ilor !ro%esio"ale.
101. Ce nelegei prin competen pro2esional i pruden=
Co)!ete"Ba !ro%esio"alA are do&A co)!o"e"te de #a'A3
.1 o#Bi"erea5
.2 )e"Bi"erea
Co)!ete"Ba !ro%esio"alA !res&!&"e cA !ro%esio"ist&l co"ta#il tre#&ie sA %&r"i'e'e ser$icii !ro%esio"ale c& co)!ete"BA*
-ri.A Ci s(r-&i"BA Ci este o#li-at sA )e"Bi"A +" !er)a"e"BA &" "i$el de c&"oCti"Be Ci de co)!ete"BA !ro%esio"alA care sA
.&sti%ice aCte!tArile &"&i clie"t sa& ale a"-a.ator&l&i5 aceasta !res&!&"e ca el sA %ie la c&re"t c& &lti)ele e$ol&Bii Ci
"o&tABi di" !ractica !ro%esio"alA* di" le-islaBie Ci te4"ici de l&cr&.
Do#("direa co)!ete"Bei !ro%esio"ale cere3
.7 +"alt sta"dard de !re-Atire -e"eralA* &r)atA de &"a s!eci%icA5
.D !racticA Ci ea)i"are +" s&#iecte !ro%esio"ale se)"i%icati$e5
.8 !erioadA de !racticA +" do)e"i&.
Me"Bi"erea co)!ete"Bei !ro%esio"ale cere3
.9 c&"oaCterea co"ti"&A a e$ol&Biilor +" !ro%esia co"ta#ilA /la "i$el "aBio"al Ci i"ter"aBio"al +" co"ta#ilitate*
a&dit Ci alte re-le)e"tAri stat&tare Ci ceri"Be rele$a"te05
.F ado!tarea &"&i !ro-ra) care sA -ara"te'e &" co"trol de calitate +" +"de!li"irea sarci"ilor !ro%esio"ale*
+" co"%or)itate c& "or)ele "aBio"ale Ci i"ter"aBio"ale.
Co)!ete"Bele !ro%esio"ale /co)e"tari&03
U" !ro%esio"ist co"ta#il salariat care l&crea'A +" i"d&strie* co)erB* sector&l !&#lic sa& +" siste)&l ed&caBio"al
!oate %i solicitat !e"tr& re'ol$area &"or atri#&Bii i)!orta"te !e"tr& care "& are %or)aBia sa& e!erie"Ba "ecesarA.
6" ase)e"ea sit&aBii "& tre#&ie sA,Ci i"d&cA +" eroare a"-a.ator&l c& !ri$ire la "i$el&l real al co)!ete"Belor sale* cer("d
co"s&lta"Ba sa& asiste"Ba &"&i s!ecialist.
122. Ce +"Bele-eBi !ri" co)!orta)e"t !ro%esio"alX
co)!orta)e"t cores!&"'Ator ei-e"Belor !ro%esiei co"ta#ile5
127. Ci"e !oate eercita !ro%esia de e!ert co"ta#il Ci de co"ta#il @ a&tori'atX
Pro%esia de e!ert co"ta#il Ci de co"ta#il a&tori'at se eercitA de
cAtre !ersoa"ele care a& aceastA calitate* +" co"diBiile !re$A'&te de
Ordo"a"Ba S&$er"&l&i "r.98E1QQD Ci Ordo"a"Ba S&$er"&l&i "r.GQE1QQG
c& res!ectarea !ri"ci!i&l&i i"de!e"de"Bei !ro%esiei.
10). Cine este expertul contabil=
E!ert&l co"ta#il este !ersoa"a care a do#("dit aceastA calitate +"
co"diBiile Ordo"a"Bei /O.S. "r.98E1QQD0 Ci are co)!ete"Ba !ro%esio"alA de a $eri%ica Ci de a a!recia )od&l de or-a"i'are
Ci de co"d&cere a acti$itABii eco"o)ico,%i"a"ciare Ci de co"ta#ilitate* de a s&!ra$e-4ea -esti&"ea societABilor co)erciale
Ci de a $eri%ica le-alitatea #ila"B&l&i co"ta#il Ci a co"t&l&i de !ro%it Ci !ierderi.
E!ert&l co"ta#il este s!ecialist&l care a do#("dit cea )ai +"altA
Cali%icare +" do)e"i&l co"ta#ilitABii Ci care are acces "e+"-rAdit la e%ect&area t&t&ror l&crArilor !ro%esio"ale* i"cl&si$
$eri%icarea Ci certi%icarea sit&aBiilor %i"a"ciare.
10.. Cum se obine calitatea de expert contabil=
Pri" ea)e". Ea)e"&l se des%ACoarA +" #a'a "or)elor Cor!&l&i Ci a Re-&la)e"t&l&i !e"tr& e%ect&area sta-i&l&i Ci !ri"
ea)e"&l de a!tit&di"i* +" $ederea acces&l&i la calitatea de e!ert co"ta#il Ci co"ta#il a&tori'at.
10>. Care sunt lucrrile ce pot 2i executate de contabilii autorizai=
L&crAri ce !ot %i eec&tate de co"ta#il&l,a&tori'at3
C& st&dii s&!erioare C& st&dii )edii
a. Bi"e co"ta#ilitatea o!eraBi&"ilor eco"o)ico,%i"a"ciare
!re$A'&te +" co"tract
#. +"toc)eCte #ila"B&l co"ta#il
a. Bi"e co"ta#ilitatea o!eraBi&"ilor eco"o)ico,
%i"a"ciare !re$A'&te +" co"tract.
c. $eri%icA Ci certi%icA #ila"B&l co"ta#il
d. +"de!li"eCte o#li-aBiile !re$A'&te de le-e !e"tr& ce"'orii
"&)iBi la societABile co)erciale.
#. +"toc)eCte #ila"B&l co"ta#il
10?. Care sunt relaiile pro2esionitilor contabili cu clienii=
RelaBiile )e)#rilor Cor!&l&i c& clie"Bii se sta#ilesc !ri" co"tract scris de !restAri ser$icii* se)"at de a)#ele !ArBi.
6" a%ara o"orariilor !e"tr& l&crArile eec&tate* orice altA relaBie %i"a"ciarA c& &" clie"t ca3 !artici!aBii la ca!ital*
dareEl&are de +)!r&)&t de #&"&ri* ser$icii sa& #a"i etc. este s&sce!ti#iliA de a a%ecta o#iecti$itatea Ci de a deter)i"a
terBii sA co"sidere cA aceastA o#iecti$itate este co)!ro)isA.
6" cadr&l +"de!li"irii l&crArilor* )e)#rii Cor!&l&i tre#&ie sA se re'&)e "&)ai la acordarea de a$i'e de
co"s&lta"BA !ro%esio"alA Ci sA "& +)!iete'e acti$itatea de ad)i"istrare* care este &" atri#&t ecl&si$ al clie"t&l&i.
O ate"Bie a!arte se acordA relaBiilor !erso"ale sa& %a)iliale ale lor sa& ale cola#oratorilor lo c& clie"Bii*
asi-&r(#d&,se cA aceste relaBii "& ad&c ati"-ere i"de!e"de"Bei lor.
Sta#ilirea sa& +"treBi"erea realBiilor !ro%esio"ale c& clie"Bii !ot a"tre"a rAs!&"derea !e"tr& &" !re.&dici&
%i"a"ciar sa& )oral* !e"tr& )e)#rii Cor!&l&i.
Se i)!&"e o selectare a clie"Bilor Ci a!recierea sit&aBieie )e)#rilor Cor!&l&i +" ra!ort c& res!ectarea
!ri"ci!iilor i"de!e"de"Bei Ci co)!ete"Bei.
Orice "o& clie"t Ci orice "o&A l&crare solicitatA de $ec4ii clie"Bi tre#&ie sA %acA o#iect&l acce!tArii Ci +"c4eierii
co"tract&l&i d&!A3
a0 e$al&area risc&rilor5
#0 o e$al&are* res!ecti$ o $eri%icare !ri$i"d res!ectarea !ri"ci!i&l&i i"de!e"de"Bei !ro%esiei5
c0 o a!reciere a e%icie"Bei eec&tArii l&crArilor +" ra!ort c& co)!ete"Ba Ci c& )i.loacele societABii.
Deci'ia %i"alA a!arBi"e e!ert&l&i sa& co"ta#il&l&i a&tori'at. Periodic
se e$al&ea'A a!reciea'A e$e"t&alele sc4i)#Ari a!Ar&te +" sit&aBia clie"Bilor sa& ca#i"et&l&iEsocietABilor lor Ci dacA acestea
-e"erea'A "oi risc&ri.
E$ide"Bierea sa& )odi%icarea l&crArilor "& se !oate %ace dec(t +"
#a'a &"&i act adiBio"al la co"tract.
Pro%esio"iCtii !ot e!ri)a +" scris clie"Bilor reco)a"dAri sa& re'er$e. 6" ca'&l co"testArii lor* scrise* $or !&tea
co"stit&i !ro#e eo"eratoare de res!o"sa#ilitate a !ro%esio"iCtilor co"ta#ili.
6" sit&aBia i)!osi#ilitABii eec&tArii l&crArilor solicitate di" ca&'a clie"t&l&i* co"tract&l se re'ilia'A.
SURSA3 Cartea e!ert&l&i co"ta#il Ci a co"ta#il&l&i a&tori'at* CECCAR* Bc&reCti* 2PP1
10@. Ce este C.E.C.C.A.$.=
CECCAR este !ersoa"A .&ridicA de &tilitate !&#licA Ci a&to"o)A* di" care %ac !arte e!erBii co"ta#ili Ci co"ta#ilii
a&tori'aBi* +" co"diBiile !re$A'&te de O.S. "r. 98E1QQD* )odi%icatA.
10C. $olul bilanului n dignosticul de evaluare.
Orice e$al&are de acti$e* %ir)a sa& societate etc. are ca !&"ct de !or"ire #ila"B&l co"ta#il* deoarece i" el se re%lecta
$ol&)&l %o"d&rilor !ro!rii* !iaBa* strate-iile a!licate de %ir)a* el re%lecta sit&aBia !atri)o"i&l&i* a a$erii ac&)&late de
%ir)a de la +"%ii"Bare si re'&ltatele %i"a"ciare o#Bi"&te i" &lti)a !erioada !e"tr& care s,a i"c4eiat.
13B. &biectivul i mi7loacele de realizare ale dignosticului de organizare: management i resurse umane.
O#iecti$&l +l re!re'i"tA a"ali'a str&ct&rii &)a"e si a ca!acitaBii !erso"al&l&i de a co"tri#&i la reali'area acti$itABii
+"tre!ri"derii.
Co"statAri se %ac &r)Atoarele de)ers&ri3
a0 A"ali'a str&ct&rii &)a"e si a"&)e3
, Or-a"i'area ierar4ica si %&"cBio"ala a +"tre!ri"derii5
, Date c& !ri$ire la !erso"al3 !re-Atirea *-rad&l de oc&!are5 $ec4i)ea i" +"tre!ri"dere5 %l&ct&aBiile* a#se"teis).
#0 Date c& !ri$ire la co"d&cerea +"tre!ri"derii3 $arsta* !re-atire*e!erie"ta*stil de co"d&cere*siste) de
re)&"erare*le-at&ra c& actio"ariat&l
c0 Date sociale3 cli)at&l social*!rotectia )&"cii*or-a"i'are si"dicala.
Co"cl&'ia A"ali'a"d datele de )ai s&s se !oate sta#ili3
Z O!ort&"itABile
Z Risc&rile
Z P&"ctele %orte 3 !erso"al ta"ar* %lei#il* #i"e !re-atir* eista o #&"a or-a"i'are* eista )oti$area )&"cii.
Z !&"cte sla#e 3 !roasta %&"ctio"are a co"d&cerii5salari'are "esti)&lata5relatii de r&de"ie i"tre co"d&cere si salariati.
131. $olul bilanului 2uncional n diagnosticul de evaluare
Bila"B&l este i"str&)e"t&l de a"ali'a* !e #a'a !ost&rilor di" #ila"t* a !ri"ci!alelor %&"ctii ale +"tre!ri"derii3
, %&"cBiile de i"$estiBii*
, de e!loatare si
, de tre'orerie @ i" acti$e si
, %&"cBia de %i"a"Bare i" !asi$.
130. Care este comportamentul pro2esionalismului contabil ntr9o activitate de consilier 2iscal=
Co"ta#il&l !ro%esio"ist care !restea'A ser$icii !ro%esio"ale +" do)e"i&l %iscalitABii este +"dre!tABit sA se sit&e'e +" cea
)ai #&"A !o'iBie +" %a$oarea &"&i clie"t sa& a &"&i !atro"* c& co"diBia ca !restaBia sA %ie e%ect&atA c& co)!ete"BA.
I"te-ritatea Ci o#iecti$itatea "& tre#&ie di)i"&ate* iar o!i"ia co"ta#il&l&i !ro%esio"ist tre#&ie sA %ie co"%or)
le-ii.
D&#iile !ot %i re'ol$ate +" %a$oarea clie"t&l&i dacA eistA s&!ort re'o"a#il !e"tr& !o'iBia res!ecti$A.
CE :ACE SAU CE NU :ACE CONTABILUL PRO:ESIONISTX
"& tre#&ie sA dea asi-&rarea cA declaraBia %iscalA Ci s%at&l +" )aterie %iscalA s&"t dicolo de orice +"doialA5
sA se asi-&re cA cei !e care +i co"siliea'A s&"t co"Ctie"Bi de li)itele le-ate de s%at&rile Ci co"s&lta"Ba %iscalA Ci "&
i"ter!retea'A -reCit e!ri)area o!i"iei dre!t o a%ir)are a &"&i %a!t5
+" declaraBia %iscalA +"toc)itA de co"ta#il&l !ro%esio"ist res!o"sa#ilitatea !e"tr& co"Bi"&t re$i"e +" !ri)&l r("d
clie"t&l&i. Co"s&lta"Ba* o!i"iile tre#&ie +"re-istrate s&# %or)a &"ei scrisori* &"&i )e)ora"d&).
N& tre#&ie sA %ie asociat c& "ici o declaraBie sa& co"trari& di" care sA se creadA3
ar co"Bi"e &" %als sa& o i"d&cere +" eroare5
ar co"Bi"e i"%or)aBii %&r"i'ate c& "e!Asare sa& "ec&"oaCterea realA a %a!t&l&i5
ar o)ite sa& ar asc&"de i"%or)aBia cer&tA* !&t("d i"d&ce +" eroare %isc&l.
!oate %olosi esti)Arile +" !re-Atirea declaraBiilor %iscale.
133. Care sunt atribuiile Consiliului *uperior al C.E.C.C.A.$.=
ale-e* di"tre )e)e#rii sAi* !reCedi"tele Ci cei 8 $ice!reCedi"Bi care s&"t aleCi di"tre e!erBii co"ta#ili Ci &" I.P. di"tre
co"ta#ilii a&tori'aBi.
Asi-&rA ela#orarea Ci co)!letarea Re-&la)e"t&l&i de or-a"i'are Ci %&"cBio"are a Cor!&l&i Ci a Cod&l&i !ri$i"d co"d&ita
etciA Ci !ro%esio"alA a EC Ci CA* c& a$i'&l M: Ci al MH.
A!ro#A "or)ele !ri$i"d des%AC&rarea acti$itABii c&re"te a co)!arti)e"telor Ci $eri-ilor or-a"i'atorice ale Cor!&l&i.
Asi-&rA ad)i"istrarea Ci -estio"area !atri)o"i&l&i Cor!&l&i.
Deli#erea'A as&!ra t&t&ror !ro#le)elor !ri$i"d !ro%esia de EC Ci CA.
Ie-4ea'A ca re-&la)e"t&l !ri$i"d do#("direa calitABii de EC Ci CA sA %ie strict a!licat.
Asi-&rA coordo"area Ci co"trol&l acti$itABii C: /Co"siliilor %ilialelor05 sta#ileCte )etodolo-ia de ela#orare a BIC al
cor!&l&i.
A!ro#A statele de %&"cBi&"i al Cor!&l&i Ci %ilialelor.
Asi-&rA !artici!area +" cadr&l &"or co)isii de st&dii Ci cercetAri desti"ate a %ace sA !ro-rese'e !ro%esia Ci Ctii"Ba
co"ta#ilA +" di$erse -r&!e de l&cr&* di" cadr&l i"stit&Biilor -&$er"a)e"tale Ci "e-&$er"a)e"tale* la solicitarea acestora.
Decide +" ter)e" de 7P de 'ile* as&!ra co"testaBiilor %Ac&te +)!otri$a 4otAr(rilor l&ate de Co)isia s&!erioarA de
disci!li"A.
Ia toate )As&rile "ecesare !e"tr& des%AC&rarea +" #&"e co"diBii a acti$itABii de acordare a $i'ei a"&ale !e"tr& eercitarea
!ro%esiei Ci a celei de si-&rare a risc&l&i !ro%esiei de cAtre )e)#rii Cor!&l&i.
6"de!li"eCte alte atri#&Bii !re$A'&te de le-e* de Re-&la)e"t Ci de 4otAr(rile Co"%eri"Bei NaBio"ale a CECCAR.
17D. Care sunt categoriile de debitori n stare de insolven crora li se aplic procedura simpli2icat instituit
de legea nr. @.A0BB>=
Proced&ra si)!li%icatA !re$A'&tA de !re'e"ta le-e se a!licA de#itorilor a%laBi +" stare de i"sol$e"BA* are se +"cadrea'A +"
&"a di"tre &r)Atoarele cate-orii3
a0 co)ercia"Bi* !ersoa"e %i'ice* acBio"("d i"di$id&al5
#0 asociaBii %a)iliale5
c0 co)ercia"Bi care %ac !arte di" cate-oriile !re$A'&te la ali". /10 Ci +"de!li"esc &"a di"tre &r)Atoarele
co"diBii3
1. "& deBi" "ici &" #&" +" !atri)o"i&l lor5
2. actele co"stit&ti$e sa& doc&)e"tele co"ta#ile "& !ot %i -Asite5
7. ad)i"istrator&l "& !oate %i -Asit5
D. sedi&l "& )ai eistA sa& "& cores!&"de adresei di" re-istr&l co)erB&l&i5
d0 de#itori care %ac !arte di" cate-oriile !re$A'&te la ali". /10* care "& a& !re'e"tat doc&)e"tele
!re$A'&te la art. 2G ali". /10 lit. #0* c0* e0 Ci 40 +" ter)e"&l !re$A'&t de le-e5
e0 societABi co)erciale di'ol$ate a"terior %or)&lArii cererii i"trod&cti$e5
%0 de#itori care Ci,a& declarat !ri" cererea i"trod&cti$A i"te"Bia de i"trare +" %ali)e"t sa& care "& s&"t
+"dre!tABiBi sA #e"e%icie'e de !roced&ra de reor-a"i'are .&diciarA !re$A'&tA de !re'e"ta le-e.
13.. Ce obigaii au 2ilialele Corpului pe linia comunicrii cu membrii=
Co"sili&l %ilialei tre#&ie sA se asi-&re cA toate societABile de
e!erti'A co"ta#ilA* toate s&c&rsalele sa& %ilialele acestora se a%lA s&# co"trol&l &"&i e!ert co"ta#il sa& co"ta#il
a&tori'at* )e)#r& al Cor!&l&i. C.:. are o#li-aBia de a or-a"i'a Ci a eercita siste)atic ea)i"area !ro%esio"alA a
)e)#rilor sAi /$e'i atri#&Biile0.
13>. Con2licte de interese E Circumstane de care trebuie inut seama. -escriere.
Pro%esio"iCtii co"ta#ili s&"t deseori co"%r&"taBi c& sit&aBii care i)!licA co"%licte de ordi" !ro%esio"al5 "& se !oate sta#ili
o listA co)!letA de sit&aBii s&sce!ti#ile de a -e"era co"%licte de i"terese5 ei tre#&ie sA %ie !er)a"e"t ate"Bi la %actorii care
da& "aCtere la ast%el de co"%licte.
EistA &"ele circ&)sta"Be !artic&lare +" care res!o"sa#ilitatea !ro%esio"ist&l&i co"ta#il !oate %i +" co"%lict c&
&"ele ceri"Be i"ter"e Ci eter"e a"&)e3
&" s&!erior* director* ad)i"istrator sa& asociat !oate %ace !resi&"i5 relaBiile %a)iliale sa& !erso"ale !ot* de
ase)e"ea* -e"era !resi&"i. Tre#&ie desc&ra.atA orice relaBie sa& orice i"teres s&sce!ti#il de a !&"e +" !ericol* de a
i"%l&e"Ba "e-ati$ i"te-ritatea !ro%esio"ist&l&i co"ta#il5
!ro%esio"ist&l&i co"ta#il i se !oate cere sA l&cre'e co"tra "or)elor !ro%esio"ale Ci te4"ice5
!ro%esio"ist&l se !oate -Asi +"tre ei-e"Bele &"&i s&!erior Ci a!licarea "or)elor te4"ice Ci !ro%esio"ale5
&" co"%lict de i"terese se !oate !rod&ce c("d !&#licarea &"or i"%or)aBii ero"ate !oate a$a"ta.a a"-a.ator&l sa&
clie"t&l Ci %a$ori'a sa& de'a$a"ta.a !ro%esio"ist&l co"ta#il.
13?. & societate comercial a nregistrat n cursul anului 0BB@ o sum de 0..BB lei reprezent<nd c;eltuieli cu
repararea unui autove;icul: neav<nd ns contract nc;eiat pentru aceast prestare de servicii. La un control
asupra impozitului pe pro2it aceast sum i s9a considerat ca 2iind nedeductibil ntruc<t reprezint o prestare de
servicii: dei s9a constatat c acest serviciu a 2ost necesar i existau toate documentele 7usti2icative care s
demonstreze c serviciul a 2ost e2ectiv prestat. Controlul a procedar correct= Explicai.
N& i"trA s&# i"cide"Ba co"diBiei !ri$itoare la +"c4eierea co"tractelor de !restAri de ser$icii* !re$A'&tA la art. 21 ali". /D0
lit. )0 di" Cod&l %iscal* ser$iciile c& caracter oca'io"al !restate de !ersoa"e %i'ice a&tori'ate Ci de !ersoa"e .&ridice*
c&) s&"t3 cele de +"treBi"ere Ci reparare a activelor* ser$iciile !oCtale* ser$iciile de co)&"icaBii Ci de )&lti!licare*
!arcare* tra"s!ort Ci altele ase)e"ea.
13@. Cum se rezolv con2lictele de etic potrivit Codului etic naional al pro2esionitilor contabili=
C("d se co"%r&"ta c& !ro#le)e etice i)!orta"te* !e"tr& a re'ol$a acest co"%lict* !ro%esio"iCtii co"ta#ili tre#&ie sa
res!ecte !oliticile sta#ilite de cAtre or-a"i'aBia* /+"tre!ri"derea0 la care este a"-a.at. Daca ase)e"ea !olitici "& re'ol$a
co"%lict&l etic* tre#&ie sa se ti"a co"t de &r)Atoarele3
, sa se a"ali'e'e !ro#le)a co"%lict&alA c& s&!erior&l ierar4ic i)ediat. Daca !ro#le)a "& este re'ol$ata c& s&!erior&l
ierar4ic i)ediat Ci !ro%esio"ist&l co"ta#il se decide sa )ear-A la "i$el&l s&!erior &r)Ator de co"d&cere* s&!erior&l
ierar4ic i)ediat tre#&ie sa %ie +"Ctii"Bat des!re aceasta deci'ie. Daca se desco!erA ca Ce%&l ierar4ic s&!erior este i)!licat
+" !ro#le)a co"%lict&alA* !ro%esio"ist&l co"ta#il tre#&ie sa !re'i"te !ro#le)a la "i$el&l i)ediat s&!erior di" co"d&cere.
C("d Ce%&l ierar4ic s&!erior este Ce%&l co)!arti)e"t&l&i &r)Atoarele "i$el&ri s&!erioare care !ot co"trola acti$itatea
&r)ea'A sa %ie directorii de resort* Co"sili&l de ad)i"istraBie* sa& Ad&"area -e"erala /d&!A ca'0.
, sa se solicite co"s&lta"ta sa& co"siliere* !e #a'a co"%ide"Biala* de la &" co"silier i"de!e"de"t sa& de la or-a"is)&l
!ro%esio"al co"ta#il* !e"tr& a o#Bi"e o +"Bele-ere a !osi#ilelor e$ol&Bii ale sit&aBiei.
, daca co"%lict&l de etica )ai eista +"cA d&!A e!&i'area co)!leta a t&t&ror !osi#ilitABilor de co"trol i"ter"* +" &lti)a
i"sta"Ba !ro%esio"ist&l co"ta#il "& !oate a$ea alta sol&Bie la &"ele !ro#le)e se)"i%icati$e /de e. %ra&da0 dec(t sa,Ci dea
de)isia Ci sa !re'i"te &" )e)ora"d&) i"%or)ati$ &"&i re!re'e"ta"t cores!&"'Ator al acelei or-a"i'aBii /+"tre!ri"deri0
.
13C. Ce sunt serviciile pro2esionale= Care sunt caracteristicile eseniale ale unei pro2esii contabile=
&rice ser$ici& care "ecesitA co)!ete"Be co"ta#ile sa& si)ilare +"de!li"ite de cAtre &" !ro%esio"ist co"ta#il* c&!ri"'("d
)isi&"i co"ta#ile* de a&dit* co"silier %iscal* co"silier de -esti&"e %i"a"ciarA.
1)B. &biectivul i mi7loacele de realizare ale diagnosticului te;nic: te;nologic i de exploatare.
D.7.1. O#iecti$3 sta#ilirea )as&rii i" care )i.loacele de !rod&ctie )ateriale ras!&"d "e$oilor act&ale sa& $iitoare ale
i"tre!ri"derii sa& ale !ote"tial&l&i c&)!arator.
D.7.2. Co"statari3 se i)!&"e c&"oasterea i"%rastr&ct&rii* a !ote"tial&l&i de !rod&ctie la &" )o)e"t dat si e$ol&tia i"
ti)!* sta#ilirea di"a)icii i)o#ili'arilor cor!orale*a "i$el&l&i de a&to)ati'are si a !rod&cti$itatii* dar si a"ali'a %&"ctiei
de cercetare,de'$oltare* !e"tr& a deter)i"a strate-ia i" $iitor a i"tre!ri"derii.
D.7.7. Co"cl&'ii !re'e"tate s&# %or)a3
. o!ort&"itatilor5
. risc&rilor5
J !&"ctelor %orte3 o #&"a &tili'are a ca!acitatii de !rod&ctie* &tila.e )oder"e* !ret&ri co)!etiti$e* ser$icii co)!ete"te5
, !&"ctelor sla#e3 o !la"i%icare de%ect&oasa a !rod&ctiei* o co"d&cere de%ect&oasa a a!ro$i'io"arilor si tra"s!ort&rilor*
stoc&ri de )aterii !ri)e* !ro#le)e de calitate a !rod&selor si ser$iciilor.
1)1. Care sunt organele cu atribuii de control n cadrul C.E.C.C.A.$.: la nivel central i teritorial=
D. Co"%eri"ta "atio"alA este or-a"&l s&!erior de co"d&cere si de co"trol al Cor!&l&i.
1)0. $aportarea unei misiuni de compilare.
+"tr,o )isi&"e de co)!ilare "& se e!ri)A "ici o asi-&rare +" ra!ort* c& toate cA &tili'atorii i"%or)aBiilor #e"e%icia'A de
ser$icii co"ta#ile. Pro%esio"ist&l co"ta#il &tili'ea'A c&"oCti"Bele sale co"ta#ile* Ci "& !e cele de a&ditor* +" sco!&l str("-erii*
clasArii Ci si"teti'Arii sit&aBiilor %i"a"ciare. Proced&rile a!licate +" ast%el de )isi&"i "& a& dre!t sco! sA !er)itA %&r"i'area
&"ei asi-&rAri as&!ra sit&aBiilor %i"a"ciare res!ecti$e5 &tili'atorii acestor i"%or)aBii s&"t +"cre'Atori tot&Ci cA #e"e%icia'A de
i"ter$e"Bia &"&i !ro%esio"ist care ad&ce c&"oCti"Bele Ci co)!ete"Bele sale la ela#orarea acestor sit&aBii %i"a"ciare.
1)3. Ce conine -eclaraia Consiliului *uperior al Corpului privind punerea n aplicare i nsuirea cerinelor
etice=
Co"sili&l S&!erior al Cor!&l&i E!erBilor Co"ta#ili Ci Co"ta#ililor A&tori'aBi di" Ro)("ia doreCte sA atra-A ate"Bia
t&t&ror !ro%esio"iCtilor co"ta#ili as&!ra "ecesitABii de a da &r)are !re'e"tei DeclaraBii.
1. C.E.C.C.A.R.* ca )e)#r& al I:AC* are res!o"sa#ilitatea de a !ro)o$a "or)e de +"altA co"d&itA !ro%esio"alA Ci sA se
asi-&re cA ceri"Bele etice s&"t res!ectate* iar "eres!ectarea lor $a %i i"$esti-atA* l&("d&,se )As&rile care se c&$i".
2. Misi&"ea de a !re-Ati ceri"Be etice detaliate a!arBi"e Co"sili&l&i S&!erior al C.E.C.C.A.R.
7. Ado!tarea ceri"Belor etice i"ter"aBio"ale ale I:AC de cAtre C.E.C.C.A.R. "& $a asi-&ra +" )od o#li-atori& a!licarea
acestor "or)e de co"d&itA sta#ilite. De aceea* C.E.C.C.A.R. ela#orea'A !re$ederi "or)ati$e adec$ate ceri"Belor etice
a!lica#ile t&t&ror )isi&"ilor !ro%esio"iCtilor co"ta#ili.
D. C.E.C.C.A.R. asi-&rA co"s&lta"BA Ci +"dr&)Ari care sA a.&te la re'ol$area co"%lictelor de eticA ale !ro%esio"iCtilor
co"ta#ili.
Sta#ilirea &"&i co)!arti)e"t de i"ter!retareE+"dr&)areEco"s&lta"BA tre#&ie sA ai#A &r)Atoarele caracteristici3
, o#iecti$ele l&i Ci !roced&rile de %&"cBio"are tre#&ie sA %ie tra"s!are"te Ci !ro)o$ate lar- +" r("d&l )e)#rilor5
, !roced&rile de %&"cBio"are tre#&ie sA o%ere si-&ra"Ba cA se $a Bi"e sea)a "&)ai de +"tre#Ari re'o"a#ile di" !artea
)e)#rilor Ci cA cel care +"trea#A rAs!&"de !e"tr& %or)&larea clarA a %a!telor Ci circ&)sta"Belor5
, cei +"sArci"aBi sA o%ere co"s&lta"BA tre#&ie sA ai#A &" "i$el cores!&"'Ator de a&toritate Ci o e!erie"BA te4"icA s&%icie"tA
!e"tr& a acorda ase)e"ea +"dr&)Ari5
, cererile $or %i %Ac&te de o#icei !e #a'A de co"%ide"Bialitate iar re'&ltatele oricAror i"ter!retAriEco"s&lta"BAE+"dr&)Ari !ot
%ace o#iect&l !&#licArii /%ArA a da "&)e0* ca )odalitate de %or)are eticA !e"tr& toBi !ro%esio"iCtii co"ta#ili.
Pe"tr& a rAs!&"de ceri"Belor di" !re'e"t&l !ara-ra%* +" cadr&l Cor!&l&i E!erBilor Co"ta#ili Ci Co"ta#ililor A&tori'aBi
%&"cBio"ea'A De!arta)e"t&l de eticA* co)isiile de a!el Ci co)isiile de disci!li"A* atri#&Biile acestora %ii"d sta#ilite !ri"
4otAr(ri ale Co"sili&l&i S&!erior.
8. P&"erea +" a!licare a ceri"Belor etice $a %i s&sBi"&tA de i"trod&cerea &"&i !ro-ra) )e"it sA asi-&re Cor!&l E!erBilor
Co"ta#ili Ci Co"ta#ililor A&tori'aBi di" Ro)("ia cA )e)#rii i"di$id&ali c&"osc toate ceri"Bele etice Ci co"seci"Bele
"eres!ectArii acestor ceri"Be. Ase)e"ea i"%or)aBii !ot %i co)&"icate )e)#rilor* i"di$id&al* !ri" )a"&ale* !&#licaBii
te4"ice* re$iste !ro%esio"ale* ra!oarte +" le-At&rA c& a&dieri Ci acti$itABi disci!li"are* !ro-ra)e re%eritoare la !re-Atirea
!ro%esio"alA co"ti"&A* !&#licaBii* !resA %i"a"ciarA Ci de a%aceri Ci rAs!&"s&ri !ri$i"d ceri"Bele de co"s&lta"BA de la
co)itet&l s!eci%ic.
9. Pro%esio"iCtii co"ta#ili $or res!ecta ceri"Bele etice care +i !ri$esc* %ArA sA %ie "e$oie de co"str("-eri sa& sa"cBi&"i. 6"
ci&da acest&i %a!t* se !ot !rod&ce ca'&ri +" care ast%el de ceri"Be s&"t i-"orate +" )od %la-ra"t sa& !e care aceCtia "& le
res!ectA di" eroare* o)isi&"e sa& di" li!sa de +"Bele-ere a lor. Este +" i"teres&l !ro%esiei Ci al t&t&ror )e)#rilor ca
!&#lic&l lar- sA ai#A +"credere cA "eres!ectarea ceri"Belor etice ale !ro%esiei $a %i i"$esti-atA Ci* acolo &"de este ca'&l*
$or %i l&ate )As&ri disci!li"are.
F. Pro%esio"iCtii co"ta#ili tre#&ie deci sA %ie !re-AtiBi sA .&sti%ice orice a#atere* de la ceri"Bele etice. Neres!ectarea
ceri"Belor etice sa& i"ca!acitatea de a .&sti%ica a#aterile de la acestea !ot co"stit&i a#ateri !ro%esio"ale care !ot da
"aCtere &"or acBi&"i disci!li"are.
G. P&terea acBi&"ii disci!li"are este sta#ilitA !ri" re-le)e"tArile C.E.C.C.A.R.
Q. MAs&rile disci!li"are !ot a!Area* de o#icei* +" &r)a &"or !ro#le)e ca3
, "eres!ectarea "or)elor -e"erale de #a'A Ci s!eci%ice a!lica#ile t&t&ror )isi&"ilor !ro%esio"iCtilor co"ta#ili5
, "eres!ectarea re-&lilor de eticA5
, co"d&itA discredita#ilA sa& de'o"oratA.
1P. I"$esti-aBiile disci!li"are $or +"ce!e* de o#icei* ca re'&ltat al &"or !l("-eri5 str&ct&rile ce"trale Ci locale ale Cor!&l&i
tre#&ie sA ia +" co"sideraBie toate !l("-erile. I"$esti-aBiile !ot* tot&Ci* sA %ie i"trod&se di" o%ici& de C.E.C.C.A.R. sa& de
cAtre o e"titate ad)i"istrati$A* %ArA sA %ie %Ac&tA o !l("-ere. I"$esti-aBiile !ot %i %Ac&te $er#al sa& !ri" cores!o"de"BA.
Tre#&ie +"totdea&"a +"Ctii"Bat )e)#r&l +)!otri$a cAr&ia se %ace !l("-ere* !rec&) Ci cel care a %Ac&t !l("-erea. Acolo
&"de eistA o dis!&tA* se !oate +"cerca o co"ciliere* %ie !ri" co)isiile de disci!li"A ale %ilialelor* %ie !ri" co)isiile de
ar#itra. ale acestora.
11. Poate %i o!ort&" sA se %acA !&#licitate !roced&rilor disci!li"are Ci de a!el. Ast%el* s&"t i"%or)aBi at(t )e)#rii* c(t Ci
!&#lic&l lar-. Tot&Ci* as!ectele de co"%ide"Bialitate Ci ti!&l +"cAlcArilor tre#&ie sA %ie l&ate +" co"sideraBie at&"ci c("d se
decide )etoda de !&#licitate.
1)). Enumerai @ atribuii ale adunrii generale ale 2ilialei C.E.C.C.A.$.
10 Ia c&"oCtii"BA. de'#ate si a!ro#a. !ri" $ot desc4is* ra!ort&l Co"sili&l&i %ilialei !e"tr& eerciti&l %i"a"ciar e!irat si
ra!ort&l ce"'orilor as&!ra -esti&"ii %i"a"ciare a Co"sili&l&i %i4ialei.
20 A!ro#a* !ri" $ot desc4is* #.$.c. al %ilialei !e"tr& eerciti&l %i"a"ciar $iitor si eec&tia #.$.c !e"tr& cerciti&l %i"a"ciar
e!irat.
70 Ia c&"osti"ta de ra!ort&l Co"sili&l&i %ilialei !ri$i"d re'&ltatele a"ali'ei acti$itatii !ro%esio"ale a e!ertilor i"di$id&ali
si a societatilor co)erciale co"trolate* i" $ederea asi-&rarii #&"ei eercitAri a !ro%esiei de e!ert co"ta#il si de co"ta#il
a&tori'at !e teritori&l %ilialei. A!ro#A lista e!erti1or co"ta#ili i"di$id&ali si a societatilor ce $or %i a"ali'ate i" a"&l
&r)ator.
D0 No&l R.O.:.3 ale-e si re$oca !resedi"tele si doi )e)#ri ai Co)isiei de disci!li"a a %ilialei.
80 Ale-e si re$oca !e )e)#rii C.:.C.* !resedi"tele si )e)#rii co)isiei de ce"'ori.
90 Pro!&"e. di"tre )e)#ri sai* ca"didatii !e"tr& C.S.
F0 Ado!ta lista )e)#rilor de o"oare ai %ilialei.
G0 Sta#ileste )as&rile "ecesare !e"tr& i"de!li"irea altor atri#&tii !re$a'&te de acte "or)ati$e sa& de [ot. ale C.S.
1).. &biectivele i mi7loacele de realizare ale diagnosticului 2inanciar9contabil.
O#iecti$e3
J sta#ilirea eiste"tei i)a-i"ii %idele* clare si co)!lete a !atri)o"i&l&i* a re'&ltatelor si a sit&atiei %i"a"ciare ale e"titatii
e$al&ate* !rec&) si a starii de sa"atate %i"a"ciare a acesteia5
J &tili'area relatiei e%ect&l&i de le$ier !e"tr& a %ace dia-"ostic&l ratei de re"ta#ilitate a ca!ital&rilor !ro!)5
J e$al&area di%ere"telor i"tre e%ect&l de le$ier %i"a"ciar )as&rat !leca"d de la $alorile co"ta#ile si e%ect&l de le$ier
)as&rat !leca"d de la $alorile de !iata5 J dia-"ostic&l ratei de re"ta#ilitate eco"o)ic a* !leca"d de la rata )ar.ei
eco"o)ice si rata de rotatie a ca!ital&rilor i"$estite5
J &tili'area total&l&i sold&rilor i"ter)ediare de -esti&"e !e"tr& a"ali'a %or)arii )ar.ei eco"o)ice5
J a"ali'a di%ere"telor i"tre o!tica de re"ta#ilitate si o!tic a !rod&cti$ista !ri" reali'area &"&i a&dit as&!ra sit&atiilor
%i"a"ciare.
D.8.2. Co"statari3 acestea re'&lta i" &r)a reali'arii o#iecti$&l&i* a$a"d ca )i.loace de e%ect&are datele si i"%or)atiile
co"ti"&te i" co"t&rile a"&ale* re'&ltatele %i"a"ciare ea)i"ate !e &lti)ii 7,8 a"i* !rel&ate !otri$it )etodolo-iilor
s!eci%ice e$al&arilor !atri)o"iale.
D.8.7. Co"cl&'ii3 se i)!&" i" #a'a co"statarilor* e!ri)ate s&# %or)a3
J o!ort&"itatilor5
J risc&rilor5
J !&"ctelor %orte5
J !&"ctelor sla#e.
1)>. Care este cursul de sc;imb care trebuie 2olosit pentru a trans2orma veniturile din lei n euro n scopul
veri2icrii: pe parcursul anului: a condiiei de a avea venituri anuale sub 1BB.BBB euro ce trebuie ndeplinit de
pltitorii de impozit pe veniturile microntreprinderilor=
C&rs&l de sc4i)# LEUEEUR !e"tr& deter)i"area ec4i$ale"t&l&i +" e&ro a $e"it&rilor reali'ate de )icro+"tre!ri"deri este
cel co)&"icat de Ba"ca NaBio"alA a Ro)("iei !e"tr& &lti)a 'i a %iecArei l&"i a !erioadei cAreia +i este a%ere"t $e"it&l
res!ecti$.
1)?. & societate comercial i trimite directorul general ntr9o delegaie n +ngaria cu autoturismul
proprietatea societii comerciale. n +ngaria directorul alimenteaz autoturismul cu benzin: dup care se
rentoarce n $om<nia. !rebuie declarat aceast operaiune n declaraia recapitulativ de !IA= Argumentai.
N& se declara deoarece "& este co"siderata ac4i'itie i"traco)&"itara
1)@. *C Al2a *$L: stabilit i nregistrat n scop de !IA n $om<nia: nc;iriaz o cldire lui *C (eta *$L:
stabilit i nregistrat n scop de !IA n $omnia. *C Al2a *$L opteaz pentru 2acturarea acestei operaiuni cu
!IA: ncep<nd din c;iar data nc;irierii: 1B.B..0BB@. $ealiz<nd c pentru a putea 2ace acest lucru este nevoie de
depunerea unei noti2icri de taxare a operaiunii la Administraia ,inanciar: *C Al2a *$L depune noti2icarea la
data de 3B.11.0BB@: preciz<nd n noti2icare c data de la care i exercit opiunea este de 1B.B..0BB@. La un
control realizat la *C (eta *$L: inspectorii 2iscali constat acest lucru i apreciaz c *C (eta *$L nu avea
dreptul de deducere a !IA pe perioada dintre momentul nc;irierii i momentul depunerii noti2icrii de taxare:
ast2el c exclude de la deducere !IA9ul a2erent 2acturilor de c;irie din perioada mai E noiembrie 0BB@. Este
corect=
O!Bi&"ea !re$A'&tA la ali". /10 se $a "oti%ica or-a"elor %iscale co)!ete"te !e %or)&lar&l !re'e"tat +" a"ea "r. 1 la
!re'e"tele "or)e )etodolo-ice Ci se $a eercita de la data +"scrisA +" "oti%icare. O co!ie de !e "oti%icare $a %i tra"s)isA
clie"t&l&i. De!&"erea c& +"t(r'iere a "oti%icArii "& $a a"&la dre!t&l !ersoa"ei i)!o'a#ile de a a!lica re-i)&l de taare.
1)C. #rezentai i explicai modul de determinare a costului capitalului unei ntreprinderi.
Rata de act&ali'are !oate re%lecta cost&l )edi& !o"derat al ca!ital&l&i +"tre!ri"derii. Desi-&r* se +"Bele-e ca* at&"ci c("d
%ir)a "& &tili'ea'A credite* rata de act&ali'are $a %i e-ala c& cost&l ca!ital&rilor !ro!rii.
:or)&la de calc&l a cost&l&i ca!ital&l&i )edi& !o"derat al ca!ital&l&i este3
CMPC K CM!rNM!rE$LCDN /1,Ci0 * &"de3
CMPC K cost&l )edi& !o"derat al ca!ital&l&i
CM!r K cost&l ca!ital&l&i !ro!ri&
M!r K ca!ital&l !ro!ri&
I K $aloarea de !iata a i"tre!ri"derii /ca!ital la dis!o'itia %&r"i'orilor de ca!ital0
CD K credite
Ci K cota de i)!o'it !e !ro%it
1.B. Care sunt competenele Comisiei de -isciplin a ,ilialei=
Co)isia de disci!li"a de !e l("-a co"sili&l %ilialei este co)!ete"ta sa sa"cio"e'e a#aterile disci!li"are sa$(rsite de
e!ertii co"ta#ili si co"ta#ilii a&tori'ati* )e)#ri ai %ilialei* c& do)icili&l i" ra'a teritorial\ a acesteia* c4iar dac\
a#aterile a& %ost s\$arsite i" ra'a teritoriala a altei %i4iale.
:ac ece!tie !l("-erile !ri$itoare la %a!te s\$(rsite de )e)#rii Co"sili&l&i S&!erior si ai co"silillor %ilialelor* de
!resedi"tii Co"sili&l&i S&!erior si ai co"siliilor %ilialelor* !rec&) si de !ersoa"ele %i'ice strai"e carora le,a %ost
rec&"osc&t dre!t&l de a eercita !ro%esia de e!ert co"ta#il sa& co"ta#il a&tori'at i" Ro)("ia* care se de!&" la Co)isia
s&!erioara de disci!li"a.
Pl("-erea i"dre!tata i)!otri$a &"&i )e)#r& al Cor!&l&i se adresea'\ co"sili&l&i %alialei di" care %ace !arte acestia* c&
ece!tia sit&atiilor i" care co)!ete"ta a!arti"e Co)isiei s&!erioare de disci!li"a* !e"tr& care !l("-erile se de!&" la
Co"sili&l S&!erior.
1.1. & societate comercial se n2iineaz n anul 0BB? ca pltitor de impozit pe veniturile
microntreprinderilor. Execiiul 2inanciar al anului 0BB? nregistreaz o pierdere de 0.BBB lei. n anul 0BB@ trece
la regimul de pltitor de impozit pe pro2it. #oate societatea s9i recupereze: n scopul calculului impozitului pe
pro2it pe anul 0BB@: pierderea nregistrat n anul 0BB?=
Co"tri#&a#ilii care a& %ost !lAtitori de i)!o'it !e $e"it Ci care a"terior a& reali'at !ierdere %iscalA i"trA s&# i"cide"Ba
!re$ederilor ali". /10* res!ecti$ ali". /80* de la data la care a& re$e"it la siste)&l de i)!o'itare re-le)e"tat de !re'e"t&l
titl&. AceastA !ierdere se rec&!erea'A !e !erioada c&!ri"sA +"tre data +"re-istrArii !ierderii %iscale Ci li)ita celor 8 a"i*
res!ecti$ F a"i* d&!A ca'.
1.0. Care sunt componentele 2undamentale ale oricrei evaluri de ntreprindere=
, acti$&l "et corectat si
, ca!acitatea #e"e%iciara
1.3. & persoan 2izic deine un autoturism cu o capacitate cilindric de 0.>0B cm
3
: ac;iziionat la data de 0B
mai 0BB@. mpozitul unitar este >B leiA0BB cmc. -eterminai impozitul de plat n 0BB@.
292PE2PPN9P K E12NFK D8G.8 ro"
1.). Care sunt principiile 2undamentale ale eticii n audit nscrise n Codul etic=
INTESRITATE @ dre!t* si"cer* ci"stit5
OBIECTIIITATE @ corect* %ArA idei !reco"ce!&te5
COMPETEN]^ PRO:ESIONAL^ @ l&crAri e%ect&ate c& -ri.A Ci s(r-&i"BA* !Astrarea la 'i a "i$el&l&i de
c&"oCti"Be !ro%esio"ale5
CON:IDEN]IALITATE @ !Astrarea secret&l&i !ro%esio"al5
PRO:ESIONALISM @ co)!orta)e"t cores!&"'Ator ei-e"Belor !ro%esiei co"ta#ile5
RESPECTAREA NORMELOR TE[NICE YI PRO:ESIONALE @ eec&tarea l&crArilor co"%or) "or)elor
te4"ice Ci !ro%esio"ale a!lica#ile* &r)("d co"co)ite"t satis%acerea ceri"Belor clie"t&l&i sa& a"-a.ator&l&i Ci dacA s&"t
co)!ati#ile c& ei-e"Bele i"te-ritABii* o#iecti$itABii Ci i"de!e"de"Bei.
1... Explicai principiul competenei n audit.
l&crAri e%ect&ate c& -ri.A Ci s(r-&i"BA* !Astrarea la 'i a "i$el&l&i de c&"oCti"Be !ro%esio"ale5
1.>. Care sunt abaterile disciplinare ale membrilor care se sancioneaz cu suspendare=
S&s!e"dare ca&'atA de3
1. a#se"Ba "e)oti$atA de la +"tr&"irea a do&A Cedi"Be co"sec&ti$e ale ad&"Arii -e"erale a %ilialei sa& ale Co"%eri"Bei
NaBio"ale5
2. Ne!lata coti'aBiei a"&ale sa&ECi a celorlalte o#li-aBii #A"eCti la ter)e"ele sta#ilite de Re-&Ra)e"t* !e d&rata
&"&i a" cale"daristic*
7. "eres!ectarea "or)elor !ri$i"d a!Ararea Ci !Astrarea secret&l&i !ro%esio"al.
1.?. Care este organizarea C.E.C.C.A.$.=
Sedi&l ce"tral al Cor!&l&i este +" )&"ici!i&l B&c&reCti. Cor!&l Ee!erBilor Co"ta#ili Ci Co"ta#ililor A&tori'aBi di"
Ro)("ia are %iliale %ArA !erso"alitate .&ridicA +" %iecare reCedi"BA de .&deB Ci +" M&"ici!i&l B&c&reCti. CECCAR este
ast%el or-a"i'at +"c(t sA,Ci !oatA +"de!li"i atri#&Biile de or-a"is) de a&tore-le)e"tare.
LA NIIEL CENTRAL
Or-a"e de deci'ie /le-islati$0 Or-a"e de eec&Bie
Co"%eri"Ba NaBio"alA
Co"sili&l S&!erior
Biro&l !er)a"e"t
PreCedi"tele Cor!&l&i
Secretariat&l Se"eral
Sectoare
SecBi&"i* co)isii Ci de!arta)e"te
LA NIIEL DE :ILIAL^
Ad&"area Se"eralA
Co"sili&l %ilialei
Biro&l Per)a"e"t
PreCedi"tele %ilialei
Secretariat&l %ilialei
Sectoare
SecBi&"i
SURSA3 R.O.:. al CECCAR* +" Cartea e!ert&l&i co"ta#il Ci al co"ta#il&l&i a&tori'at* CECCAR* B&c&reCti* 2PP1
1.@. n ipoteza n care consiliul de administraie: respectiv directoratul: constat c: n urma unor pierderi
stabilite prin situaiile 2inanciare anuale aprobate con2orm legii: activul net al societii: determinat ca di2eren
ntre totalul activelor i totalul datoriilor acesteia: s9a diminuat la mai puin de 7umtate din valoarea capitalului
social subscris: va convoca adunarea general extraordinar. n situaia de 2apt prezentat ce va ;otradunarea
general extraordinar=
Daca ad)i"istratorii co"stata ca* i" &r)a &"or !ierderi* acti$&l "et* deter)i"at ca di%ere"ta i"tre total&l acti$elor si
datoriile societatii* re!re'i"ta )ai !&ti" de .&)atate di" $aloarea ca!ital&l&i social* $or co"$oca ad&"area -e"erala
etraordi"ara* !e"tr& a 4otari rei"tre-irea ca!ital&l&i* red&cerea l&i la $aloarea ra)asa sa& di'ol$area societatii.

1.C. Care sunt criteriile n 2uncie de care se 2ace evaluarea bunurilor dintr9o ntreprindere n vederea
determinrii activului net cori7at=
, se!ararea t&t&ror ele)e"telor !atri)o"iale de acti$ i" ele)e"te "ecesare e!loatarii si ele)e"te i" a%ara e!loatarii
/"ecesare i"tre!ri"derii05
, ree$al&area t&t&ror ele)e"telor !atri)o"iale de acti$ "ecesare e!loatarii5
, calc&l&l )ate)atic al acti$&l&i "et corectat.
1>B. Care sunt obligaiile de comunicare n cazul aplicrii de sanciuni disciplinare membrilor=
A!licarea &"ei sa"cti&"i disci!li"are tre#&ie sa %ie ad&sa la c&"osti"ta !&#lic&l&l !ri"3
a0 a%isarea &"&i etras al 4otar(rii de sa"ctio"are la sedi&l %ilialei Cor!&l&i* al directiei -e"erale a %i"a"telor !&#lice si
co"trot&l&i %i"a"ciar de stat .&dete"e* res!ecti$ a )&"ici!i&l&i B&c&resti* si a tri#&"al&l&i* i"sotita de !&#licarea acest&ia
i"t",&" 'iar local de lar-a circ&latie5
#0 co)&"icarea )as&rii* i" scris* directiei -e"erale a %i"a"telor !&#lice si co"trol&l&i %i"a"ciar de stat .&dete"e* res!ecti$
a )&"ici!i&l&i B&c&resti* si tri#&"al&l&i
1>1. & societate comercial deine un mi7loc 2ix cu o valoare de intrare de 0..BBB lei: amortizat n sum de
0B.BBB lei. La data de 1. mai 0BB@ societatea caseaz bunul: obin<nd n urma valori2icrii prin v<nzare a
prilor componente suma de 0.BBB lei. Comentai deductibilitatea la calculul pro2itului impozabil a c;eltuielilor
cu valoarea rmas neamortizat a mi7locului 2ix.
6" a!licarea !re$ederilor art. 2D ali". /180 di" Cod&l %iscal* c4elt&ielile +"re-istrate ca &r)are a casArii &"&i )i.loc %i c&
$aloarea de i"trare i"co)!let a)orti'atA s&"t c4elt&ieli e%ect&ate +" sco!&l reali'Arii de $e"it&ri i)!o'a#ile.
Pri" casarea &"&i )i.loc %i se +"Bele-e o!eraBia de scoatere di" %&"cBi&"e a acti$&l&i res!ecti$* &r)atA de de')e)#rarea
acest&ia Ci $alori%icarea !ArBilor co)!o"e"te re'&ltate* !ri" $("'are sa& !ri" %olosirea +" acti$itatea c&re"tA a
co"tri#&a#il&l&i.
1>0. Explicai n ce const stagiul pentru a participa la examenul de aptitudini n vederea obinerii calitii de
expert contabil i de contabil autorizat.
6" !erioada de sta-i&* sta-iar&l este o#li-at sA e%ect&e'e )i"i)&) 2PP de ore !e se)estr&* +" ti)!&l orelor "or)ale de
)&"cA ale t&torel&i de sta-i& sa& !otri$it !ro-ra)&l&i de sta-i& +" siste) colecti$.
/90 6" &lti)ele 9 l&"i de sta-i&* t&torele de sta-i& tre#&ie sA acorde sta-iar&l&i* la cerere* &" co"cedi& "e!lAtit de cel
!&_i" 7P de 'ile !e"tr& !re-Atirea
ea)e"&l&i de a!tit&di"i la !ro%esiile de e!ert co"ta#il si de co"ta#il a&tori'at.
1>3. Cum se 2ace alegerea n Consiliul *uperior al Corpului=
Ale-erile !e"tr& Co"sili&l s&!erior se %ac !ri" $ot secret5 s&"t declarati alesi ca"didatii care a& o#ti"&t )i"i)&) do&A
trei)i di" "&)Ar&l $ot&rilor e!ri)ate. 6" ca'&l +" care ca"dida_ii "& +"tr&"esc aceastA )a.oritate se or-a"i'ea'A al
doilea t&r de scr&ti"* la care s&"t declara_i alesi cei care a& +"tr&"it )a.oritatea si)!lA a $ot&rilor e!ri)ate.
1>). *ocietatea AL,A *$L: societate de expertiz contabil: pltitoare de impozit pe pro2it ac;it n anul 0BB@
o cotizaie obligatorie ctre CECCA$ n valoare de 1>.BBB lei. -eterminai suma deductibil la calculul
impozitului pe pro2it a2erent acestei c;eltuieli: tiind c pentru cursul de sc;imb se 2olosete valoarea 1 euro G
3:> lei.
I"trA s&# i"cide"Ba !re$ederilor art. 21 ali". /20 lit. -0 di" Cod&l %iscal c4elt&ielile c& taele de +"scriere* coti'aBiile Ci
co"tri#&Biile o#li-atorii* sta#ilite !ri" acte "or)ati$e* de !racticare a &"or !ro%esii c&) s&"t3 e!ert co"ta#il* co"ta#il
a&tori'at* ar4itect* )edic* a&ditor %i"a"ciar* a$ocat* "otar Ci altele ase)e"ea.
1>.. Artai care sunt principalele atribuii 7uridicionale ale 7udectorului sindic n procedura insolvenei.
Pri"ci!alele atri#&Bii ale .&decAtor&l&i,si"dic* +" cadr&l !re'e"tei le-i* s&"t3
a0 !ro"&"Barea )oti$atA a 4otAr(rii de desc4idere a !roced&rii Ci* d&!A ca'* de i"trare +" %ali)e"t at(t
!ri" !roced&ra -e"eralA* c(t Ci !ri" !roced&ra si)!li%icatA5
#0 .&decarea co"testaBiei de#itor&l&i +)!otri$a cererii i"trod&cti$e a creditorilor !e"tr& +"ce!erea
!roced&rii5 .&decarea o!o'iBiei creditorilor la desc4iderea !roced&rii5
c0 dese)"area )oti$atA* !ri" se"ti"Ba de desc4idere a !roced&rii* di"tre !racticie"ii +" i"sol$e"BA care a&
de!&s o%ertA de ser$icii +" acest se"s la dosar&l ca&'ei* a ad)i"istrator&l&i .&diciar !ro$i'ori& sa&* d&!A
ca'* a lic4idator&l&i care $a ad)i"istra !roced&ra !("A la co"%ir)area ori* d&!A ca'* +"loc&irea sa de cAtre
ad&"area creditorilor* sta#ilirea re)&"eraBiei +" co"%or)itate c& criteriile sta#ilite !ri" le-ea de or-a"i'are a
!ro%esiei de !racticia" +" i"sol$e"BA* !rec&) Ci a atri#&Biilor acest&ia !e"tr& aceastA !erioadA. 6" $ederea
dese)"Arii !ro$i'orii a ad)i"istrator&l&i .&diciar* .&decAtor&l,si"dic $a Bi"e co"t de toate o%ertele de ser$icii
de!&se de !racticie"i* de cererile +" acest se"s de!&se de creditori Ci* d&!A ca'* de de#itor* dacA cererea
i"trod&cti$A +i a!arBi"e5
d0 co"%ir)area* !ri" +"c4eiere* a ad)i"istrator&l&i .&diciar sa& a lic4idator&l&i dese)"at de ad&"area
creditorilor* co"%ir)area o"orari&l&i "e-ociat c& ad&"area creditorilor5
e0 +"loc&irea* !e"tr& )oti$e te)ei"ice* !ri" +"c4eiere* a ad)i"istrator&l&i .&diciar sa& a lic4idator&l&i5
%0 .&decarea cererilor de a i se ridica de#itor&l&i dre!t&l de a,Ci )ai co"d&ce acti$itatea5
-0 .&decarea cererilor de atra-ere a rAs!&"derii )e)#rilor or-a"elor de co"d&cere care a& co"tri#&it la
a.&"-erea de#itor&l&i +" i"sol$e"BA* !otri$it art. 17G* sesi'area or-a"elor de cercetare !e"alA +" le-At&rA c&
sA$(rCirea i"%racBi&"ilor !re$A'&te la art. 1D7,1DF5
40 .&decarea acBi&"ilor i"trod&se de ad)i"istrator&l .&diciar sa& de lic4idator !e"tr& a"&larea &"or acte
%ra&d&loase Ci a &"or co"stit&iri ori tra"s%er&ri c& caracter !atri)o"ial* a"terioare desc4iderii !roced&rii5
i0 .&decarea co"testaBiilor de#itor&l&i* ale co)itet&l&i creditorilor ori ale oricArei !ersoa"e i"teresate
+)!otri$a )As&rilor l&ate de ad)i"istrator&l .&diciar sa& de lic4idator5
.0 ad)iterea Ci co"%ir)area !la"&l&i de reor-a"i'are sa&* d&!A ca'* de lic4idare* d&!A $otarea l&i de
cAtre creditori5
R0 sol&Bio"area cererii ad)i"istrator&l&i .&diciar sa& a co)itet&l&i creditorilor de +"trer&!ere a !roced&rii
de reor-a"i'are .&diciarA Ci de i"trare +" %ali)e"t5
l0 sol&Bio"area co"testaBiilor %or)&late la ra!oartele ad)i"istrator&l&i .&diciar sa& ale lic4idator&l&i5
)0 .&decarea acBi&"ii +" a"&larea 4otAr(rii ad&"Arii creditorilor5
"0 !ro"&"Barea 4otAr(rii de +"c4idere a !roced&rii.
1>>. n ce comst metoda substractiv de calcul a activului net cori7at=
Met. s&#stracti$a co"sta i" ded&cerea di" total&l acti$&l&i ree$al&at corectat /$al. )ate)atica0 a t&t&ror datoriilor
act&ali'ate.
1>?. Enumerai ) elemente intangibile care pot 2i evaluate distinct.
Ele)e"tele i"ta"-i#ile s&"t i)o#ili'arile "ecor!orale* res!ecti$e* c4elt&ieli de co"stit&ire* de cercetare de'$oltare*
lice"te*)arci* #re$ete* so%t&ri* %o"d&l co))ercial* etc.
1>@. Ce va putea s prevad planul de reorganizare a activitii debitorului= Ce va indica i va trebui s
cuprind planul de reorganizare a activitii debitorului=
Pla"&l de reor-a"i'are $a i"dica !ers!ecti$ele de redresare +" ra!ort c& !osi#ilitABile Ci
s!eci%ic&l acti$itABii de#itor&l&i* c& )i.loacele %i"a"ciare dis!o"i#ile Ci c& cererea !ieBei %aBA de o%erta
de#itor&l&i* Ci $a c&!ri"de )As&ri co"corda"te c& ordi"ea !&#licA* i"cl&si$ +" ceea ce !ri$eCte )odalitatea de selecBie*
dese)"are Ci +"loc&ire a ad)i"istratorilor Ci a directorilor.
Pla"&l de reor-a"i'are $a )e"Bio"a3
a0 cate-oriile de crea"Be care "& s&"t de%a$ori'ate* +" se"s&l le-ii5
#0 trata)e"t&l cate-oriilor de crea"Be de%a$ori'ate5
c0 dacA Ci +" ce )As&rA de#itor&l* )e)#rii -r&!&l&i de i"teres eco"o)ic* asociaBii di" societABile +" "&)e colecti$ Ci
asociaBii co)a"ditaBi di" societABile +" co)a"ditA $or %i descArcaBi de rAs!&"dere5
d0 ce des!A-&#iri &r)ea'A a %i o%erite tit&larilor t&t&ror cate-oriilor de crea"Be* +" co)!araBie c& $aloarea esti)ati$A ce
ar !&tea %i !ri)itA !ri" distri#&ire +" ca' de %ali)e"t5 $aloarea esti)ati$A se $a calc&la la data !ro!&"erii !la"&l&i.
1>C. Care sunt potrivit legii atribuiile C.E.C.C.A.$.=
6" art. 1Q di" O.S. "r. 98E1QQ8 s&"t e"&)erate &r)Atoarele atri#&Bii3
1. or-a"i'ea'A co"c&rs&l de ad)itere5
or-a"i'ea'A e%ect&area sta-i&l&i5
or-a"i'ea'A s&sBi"erea ea)e"&l&i de a!tit&di"i !e"tr& acces&l la !ro%esia de e!ert co"ta#il Ci de co"ta#il
a&tori'at5
ela#orea'A3 !ro-ra)ele de co"s&rs* +" $ederea acces&l&i la
!ro%esie* re-le)e"tArile !ri$i"d sta-i&l Ci ea)e"&l de a!tit&di"i care se a$i'ea'A de M.:.* &r)Ari"d&,se ar)o"i'area c&
!re$ederile Directi$elor E&ro!e"e +" do)e"i&.
2. Or-a"i'ea'A e$ide"Ba e!erBilor co"ta#ili* a co"ta#ililor
a&tori'aBi Ci a societABilor co)erciale de !ro%il* !ri" +"scrierea acestora +" Ta#lo&l Cor!&l&i.
7. Asi-&rA #&"a des%AC&rare a acti$itABii e!erBilor co"ta#ili Ci a
co"ta#ililor a&tori'aBi.
D. Ela#orea'A Ci !&#licA "or)ele !ri$i"d acti$itatea !ro%esio"alA
Ci co"d&ita e!erBilor co"ta#ili Ci a co"ta#ililor a&tori'aBi* ela#orea'A -4id&rile !ro%esio"ale +" do)e"i&l %i"a"ciar
co"ta#il5
8. Ela#orea'A* +" cola#orare c& i"stit&Biile -&$er"a)e"tale*
sta"dardele !ri$i"d e$al&area societABilor co)erciale* !rec&) Ci a &"or acti$e sa& #&"&ri ale acestora.
9. S!ri.i"A %or)area Ci !er%ecBio"area !ro%esio"alA a e!erBilor
co"ta#ili Ci a co"ta#ililor a&tori'aBi* !ri" !ro-ra)e a"&ale de !re-Atire co"ti"&A* or-a"i'ate +" di$erse %or)e*ast%el +"c(t
la acestea sA ai#A acces toBi )e)#ri acti$i.
F. A!ArA !resti-i&l Ci i"de!e"de"Ba !ro%esio"alA a )e)#rilor sAi
+" ra!ort&rile c& a&toritABile !&#lice* or-a"is)e s!eciali'ate* !rec&) Ci c& alte !ersoa"e .&ridice Ci %i'ice di" BarA Ci
strAi"Atate.
G. Cola#orea'A c& asociaBiile !ro%esio"ale de !ro%il di" BarA Ci di"
strAi"Atate.
Q. Editea'A !&#licaBii de s!ecialitate.
1P. Alte atri#&Bii sta#ilite !ri" le-e sa& re-&la)e"t.
SURSA3 OS 98E1QQ8 )odi%icatA.
1?B. Ce se nelege prin calitatea de persoan 7uridic a Corpului=
Cor!&l este +"%ii"Bat c& stat&t de !ersoa"A .&ridicA Ci* !ri" &r)are* +"de!li"eCte sa& are atri#&tele &"ei !ersoa"e .&ridice.
1Persoa"a .&ridicA e o colecti$itate de oa)e"i* co"stit&itA +" co"diBiile le-ii* care ca!AtA a"&)ite dre!t&ri Ci
a"&)ite o#li-aBii "ecesare ati"-erii sco!&l&i lor2. / A. I(rla"* Dre!t co)ercial Ci eco"o)ic ro)("esc2* Ed. Mirto"*
Ti)iCoara* 1QQG0.
Ele)e"tele co"stit&ti$e ale !ersoa"elor .&ridice s&"t /acelaCi a&tor03
.G or-a"i'area de si"e,stAtAtoare5
.Q !atri)i"i&l !ro!ri&5
.1P sco!&l deter)i"at.
Aceste ele)e"te le are Ci CECCAR* are* de ase)e"i* ca!acitatea de %olosi"BA care se re%erA la dre!t&rile Ci o#li-aBiile
care cores!&"d sco!&l&i !e"tr& care a %ost +"%ii"BatA /!ersoa"a .&ridicA0 Ci ca!acitatea de eerciBi&.
Are ca!acitatea de eerciBi& di" )o)e"t&l co"stit&irii or-a"elor sale de co"d&cere.
Cor!&l re!re'i"tA !ro%esia* +" ra!ort c& alte i"stit&Bii di" Ro)("ia Ci di" a%ara BArii.
RelaBiile c& #e-et&l directe5
Are co"t +" #a"cA5
6"toc)eCte BIC5
Or-a"i'ea'A co"ta#ilitate !ro!rie* +"toc)eCte #ila"B !ro!ri& !otri$it le-ii5
Sestio"ea'A +"tre-&l !atri)o"i& al Cor!&l&i* i"cl&si$ !e cel dat +" ad)i"istrare o!erati$A %ilialelor5
Co"Bi"&t&l ca!acitABii de %olosi"BA Ci de eerciBi& este dat de atri#&Biile ce le are Cor!&l /i"ter"e Ci eter"e0.
SURSA3 O.S. "r. 98E1QQD* Cartea E!ert&l&i Co"ta#il Ci Co"ta#il&l&i A&tori'at* Ed. CECCAR* B&c&reCti*
2PP1.
1?1. #recizai i explicai in2raciunile de natur penal n contextul e2ecturii expertizelor contabile.
6" sit&aBia +" care a sA$(rCit o %a!tA /i"%racBi&"e0* c& !ericol social* c& $i"o$ABie* %a!tA !re$A'&tA de le-ea !e"alA.
1?0. Conceptul de independen n audit.
Pri"ci!i&l i"de!e"de"Bei se a!licA t&t&ror !ro%esio"iCtilor co"ta#ili +" !ractica li#erA /li#er,!ro%esio"iCtii co"ta#ili0
i"di%ere"t"at&ra ser$ici&l&i !ro%esio"al !restat. +" ca'&l eec&tArii* +"sA* a &"or )isi&"i de a&dit !ri" care se %&r"i'ea'A o
asi-&rare /certi, t&di"e0 +" ce !ri$eCte credi#ilitatea sit&aBiilor sa& i"%or)aBiilor %i, "a"ciare +" %aBa !&#lic&l&i*
i"de!e"de"Ba de$i"e cea )ai si-&rA -ara"Bie cA !ro%esio"ist&l co"ta#il Ci,a +"de!li"it )isi&"ea +" co"diBii de i"te-ritate Ci
c& o#iecti$itate. 3.1. Abordarea conceptual I"de!e"de"Ba are do&A co)!o"e"te %&"da)e"tale3
, ndependena de spirit 1raionamentului pro2esional3D
Este caracteri'atA !ri" starea de s!irit care +"les"eCte o#Bi"erea &"ei o!i"ii "ea%ectate de i"%l&e"Be care !ot co)!ro)ite
acest
raBio"a)e"t !ro%esio"al* !er)iB("d !ro%esio"ist&l&i co"ta#il sA
acBio"e'e c& i"te-ritate* c& o#iecti$itate Ci c& !r&de"BA !ro%esio"alA.
, ndependena n aparen
1comportamental3D
Se caracteri'ea'A !ri" e$itarea %a!telor Ci circ&)sta"Belor care !ot %i at(t de se)"i%icati$e* +"c(t o terBA !ersoa"A* lo-icA Ci
i"%or)atA /deBi"("d toate i"%or)aBiile rele$a"te Ci a!lic("d toate )As&rile de !re$edere "ecesare0* ar !&tea a.&"-e la
co"cl&'ia "or)alA cA i"te-ritatea* o#iecti$itatea Ci !r&de"Ba !ro%esio"alA ale ca#i"et&l&iEsocietABii sa& -r&!&l&i sa& ale &"&i
)e)#r& al acestora a& %ost co)!ro)ise.
1?3. Care sunt te;nicile de actualizare.
Rata de act&ali'are este &" ele)e"t al !ieBei %i"a"ciare i"trod&s i" calc&l&l !ara)etrilor eco"o)ici si al i"dicatorilor
%i"a"ciari.
Act&ali'area si ca!itali'area s&"t 2 te4"ici le-ate dar di%erite5 s&"t le-ate !ri" %actor&l ti)!.
Eco"o)ia de !iata are 7 !iete di%erite3
1. !iata de #&"&ri si ser$icii5
2. !iata %i"a"ciara5
7. !iata )&"cii.
I" !iaBa de #&"&ri si ser$icii o )ar%a sa& &" !rod&s c& cat sta )ai )&lt c& at(t ad&ce !a-&#e.
I" !iaBa %i"a"ciara * #a"&l c& cat sta )ai )&lt c& atat ad&ce !a-&#e. I" aceasta !iaBa #a"ii s&"t "eec4i$ale"ti si !e"tr& a,i
!&tea %ace co)!ara#ili tre#&ie sa %olosi) te4"icile de act&ali'are.
Act&ali'area se reali'ea'A si se e!ri)a !ri" 2 te4"ici s!eciale * d&!A c&) este l&at i" co"siderare %actor&l ti)!* ast%el3
1. Daca %actor&l ti)! se ia i" calc&l di" direcBia trec&t @ !re'e"t , $iitor * se a!lica re-&la ca!itali'Arii sa& te4"ica de
ca!itali'are "&)ita si de %r&cti%icare5
, s&)a c4elt&ita a'i 1X2 are ca ec4i$ale"t i" $iitor* !este 1"2 a"i* o s&)a 1`2 daca s&)a X o a)!li%ica) c& %actor&l de
ca!itali'are /1Li0" .
2. daca %actor&l ti)! se ia i" calc&l di" directia $iitor @!re'e"t , trec&t se a!lica te4"ica de act&ali'are "&)ita si re-&la
de act&ali'are
, s&)a 1`2 !re$a'&ta a %i c4et&ita i" $iitor !este 1"2 a"i are i" !re'e"t $aloarea 12 daca s&)a ` o a!li%ica) c& %actor&l
de act&ali'are 1E/1Li0"
, s&)a a !re$A'&ta a %i %l&&l de tre'orerie i" $iitor !este " a"i are i" !re'e"t $aloarea X daca !e a il a)!li%ica) c&
%actor&l de act&ali'are
X K a bbb1bbbb
/1Li0"
, rd /rata de%latata0 K i,%
/1L%0"
, rata "e&tra de !lasa)e"t 1
A"K 1 , /1Lt0"
t
, act&ali'area &"ei serii de %l&&ri co"sta"te t
, act&ali'area !e #a'a i"dicator&l&i PER
1?). Explicai relaia dintre activul net cori7at al unei ntreprinderi i valoarea acesteia.
Ialoarea !atri)o"iala este acti$&l "et cori.at o#ti"&t ca di%ere"ta i"tre acti$&l #ila"t&l&i eco"o)ic si datoriile i"scrise i"
acest #ila"t.
Ialoarea !atri)o"iala a &"ei i"tre!ri"deri este acti$&l "et cori.at
1?.. Cum se calculeaz valoarea substanial brut a unei ntreprinderi= Explicai semni2icaia acesteia.
Ial. s&#sta"Biala #r&ta este e-ala c& acti$&l ree$al&at !l&s $aloarea #&"&rilor %olosite de +"tre!ri"dere %ara a %i
!ro!rietara acestora* )i"&s $aloarea #&"&rilor care* desi s&"t i"re-istrate i" !atri)o"ial +"tre!ri"derii* "& s&"t %olosite
di" di$erse ca&'e.
Ea se)"i%ica $aloarea #&"&rilor* ca!acitatea re%lectata i" acti$e* de care dis!&"e si le !oate &tili'a +"tre!ri"derea la &"
)o)e"t dat* !re'e"t("d $aloarea acti$&l&i !e #a'a !ri"ci!i&l&i !re$ale"tei eco"o)ic&l&i as&!ra .&ridic&l&i.
1?>. Care sunt elementele principale pe care le conine 4-eclaraia anual5 depus de membrii CECCA$ n
vederea obinerii vizei de exercitare a pro2esiei=
Pri$i"d acti$itatea des%as&rata !e"tr& sta#ilirea coti'atiei
1FF. Care este termenul de depunere a declaraiei privind impozitul pe pro2it /1P10X
Pe"tr& co"tri#&a#ili care i"c4id eerciti&l %i"a"ciar 18EP2
Pe"tr& co"tri#&a#ili care a& ca !erioada a"&l 18EP2
Pe"tr& co"tri#&a#ili care "& i"c4id e %i" !a"a la 18.P2 ter)e"&l este 18EPD
1?@. Care sunt sursele de 2inanare ale CECCA$=
taa de +"scriere la ea)e"&l de EC Ci CA5
taa de +"scriere +" Ta#lo&l Cor!&l&i5
Coti'aBii a"&ale as&!ra $e"it&rilor5
Do"aBii* $("'Ari de !&#licaBii !ro!rii5
Alte $e"it&ri.
1?C. Ce este rata de actualizare=
Rata de act&ali'are este rata de re"ta#ilitate &tili'ata !e"tr& deter)i"area $alorii act&ali'ate* la o a"&)ita data* a &"&i
$arsa)a"t &"ic sa& a &"ei serii de $ArsA)i"te de +"casat sa& de !lAtit &lterior.
1@B. & societate comercial a realizat n anul 0BB@ venituri totale de 0.B.BBB lei i c;eltuieli totale de 1?..BBB
lei. n cadrul acestor c;eltuieli s9a inclus o sum de 0B.BBB lei reprezent<nd asigurri de pensii 2acultative
suportate de anga7ator pentru cei 1B anga7ai ai si n anul 0BB@: respectiv 0.BBB lei pe anga7at. -eterminai suma
deductibil a c;eltuielilor cu asugurrile de pensii 2acultative: tiind c pentru cursul de sc;imb se 2olosete
valoarea 1 euro G 3:> lei.
2PP e&ro E a"-a.t ded&cti#il i" 2PPG
F2P ro" E a"-a.at 1P K F2PP
"eded&cti#il 12GPP
1@1. Explicai ce reprezint 4structura de comisionar5 din punct de vedere al !IA.
Co)isio"ar&l este co"siderat di" !&"ct de $edere al taei c&)!ArAtor Ci re$("'Ator al #&"&rilor* i"di%ere"t dacA
acBio"ea'A +" co"t&l $("'Ator&l&i sa& c&)!ArAtor&l&i* co)ite"t* !roced("d ast%el3
a0 !ri)eCte de la $("'Ator o %act&rA sa& orice alt doc&)e"t ce ser$eCte dre!t %act&rA e)isA !e "&)ele sA&* Ci
#0 e)ite o %act&rA sa& orice alt doc&)e"t ce ser$eCte dre!t %act&rA c&)!ArAtor&l&i.
1@0. +n acionar al unei societi pe aciuni supus divizrii a contestat proiectul de divizare n 0 societi pe
aciuni supus aprobrii adunrii generale extraordinare: invoc<nd absena din proiectul de divizare a raportului
administratorilor societii care particip la divizare. Este ntemeiat contestaia acionarului= /otivai.
, I" #a'a 4otararii ad&"arii -e"erale a actio"arilor a %iecareia di"tre societatile care !artici!a la %&'i&"e sa& la di$i'are*
ad)i"istratorii acestora i"toc)esc &" !roiect de %&'i&"e sa& de di$i'are* care $a c&!ri"de3
a3 %or)a* de"&)irea si sedi&l social al t&t&ror societatilor !artici!a"te la o!erati&"e5
b3 %&"da)e"tarea si co"ditiile %&'i&"ii sa& ale di$i'arii5
c3 sta#ilirea si e$al&area acti$&l&i si !asi$&l&i* care se tra"s)it societatilor #e"e%iciare5
d3 )odalitatile de !redare a acti&"ilor sa& a !artilor sociale si data de la care acestea da& dre!t&l la di$ide"de5
e3 ra!ort&l de sc4i)# al acti&"ilor sa& al !artilor sociale si* daca este ca'&l* c&a"t&)&l s&ltei5 "& $or !&tea %i
sc4i)#ate !e"tr& acti&"i e)ise de societatea a#sor#a"ta acti&"ile societatii a#sor#ite al caror tit&lar este* direct
sa& !ri" !ersoa"e i"ter!&se* societatea a#sor#a"ta ori i"sasi societatea a#sor#ita5
23 c&a"t&)&l !ri)ei de %&'i&"e sa& de di$i'are5
g3 dre!t&rile care se acorda o#li-atarilor si orice alte a$a"ta.e s!eciale5
;3 data sit&atiei %i"a"ciare de %&'i&"eEdi$i'are* care $a %i aceeasi !e"tr& toate societatile !artici!a"te5
i3 orice alte date care !re'i"ta i"teres !e"tr& o!erati&"e.
1@3. ,a de societatea comercial "% *.$.L. s9a dispus desc;iderea procedurii insolvenei n condiiile
prevzute de art. 33: din Legea nr. @.A0BB>. -up aceast dispoziie administratorii debitorului: persoan
7uridic: au nstrinatn 2r acordul 7udectorului sindic prile sociale ctre o alt societate comercial %. 1.Este
legal nstrinarea e2ectuat prin ;otr<rea administratorilor= 0.Ce va dispune 7udectorul sindic n acest caz=
H&decAtor&l,si"dic $a dis!&"e i"dis!o"i#ili'area acBi&"ilor ori a !ArBilor sociale sa& de i"teres* !otri$it ali". /10* +"
re-istrele s!eciale de e$ide"BA ori +" co"t&rile +"re-istrate electro"ic.
1@). -e2inii valoarea actual a unui bun.
Ialoarea act&ala a &"&i #&" este $aloarea act&ali'ata a $iitoarelor i"trAri "ete de "&)erar* care &r)ea'A a %i -e"erate de
der&larea "or)ala a acti$itABii +"tre!ri"derii.
Ialoarea act&ala K $aloare de &tilitate
1@.. $iscuri legate de interesul propriu E descriere.
I"teres %i"a"ciar direct sa& i"direct* de!e"de"BA de o"orarii* dori"Ba de a +"casa o"orariile resta"te* tea)a de a !ierde
clie"t&l etc.
1@>. Ce reprezint stopa7ul la surs= Exempli2icai.
O!rirea si $irarea a"&)itor i)!o'ite !e $e"it&rile !ersoa"eor %i'ice de catre !latitor&l de $e"it c&) ar %i3 i)!o'it !e
di$ide"dele !ers %i'* co"tracte ci$ile* $e"it&ri di" do#a"'i
1@?. *ocietatea comercial " *.$.L. vireaz n luna aprilie 0BB@ suma de 10B lei reprezent<nd impozitul pe
veniturile din salarii pentru salariata sa Andreescu Andreea. denti2icai subiectul i obiectul impozitului pe
veniturile din salarii n acest caz
.S&#iect&l K !ersoa"a %i'icA sa& .&ridicA o#li-atA la !lata l&i sc X SRL
O#iect&l K )ateria s&!&sA i)!&"erii I)o'it&l !e salarii
1@@. #recizai care sunt c;eltuielile ce pot 2i sczute din baza impozabil n scopul calculrii impozitului pe
veniturile microntreprinderilor.
Ialoarea casei de )arcat ac4i'itio"ate
1@C. Care sunt rspunderile pro2esionitilor contabili=
6" O.S. "r.98E1QQD )odi%icatA* la SecBi&"ea a II,a s&"t !re$A'&te rAs!&"derile e!erBilor co"ta#ili Ci ale co"ta#ililor
a&tori'aBi Ci a"&)e3
RAs!&"deri +" eercitarea !ro%esiei
1QP. Disci!li"arA /co"diBio"Ari0
.11 ra!ort de )&"cA co"creti'at !ri"tr,&" co"tract de
)&"cA5
.12 eiste"Ba &"&i re-&la)"et5
.17 a#aterea disci!li"arA
1Q1. Ad)i"istrati$A /co"tra$e"Bio"alA0
.1D sA$(rCitA c& $i"o$ABie5
.18 sa"cBi&"e !ri" a$ertis)e"t*
.19 %a!ta !re$A'&tA de le-e sa& alt act "or)ati$ ca
%ii"d co"tra$e"Bie se sa"cBio"ea'A c4iar dacA este sA$(rCitA %ArA i"te"Bie.
1Q2. CIIIL^
.1F co"tract&l5
.1G %a!ta5
.1Q !re.&dici&l5
.2P ca&'alitatea5
.21 Ii"o$ABia
SURSA3 O.S. "r.98E1QQD )odi%icatA RO: al Cor!&l&i 1QQ8.
1Q7. Pre'e"taBi Ci e!licaBi cele 9 !ri"ci!ii %&"da)e"tale !re$A'&te +" Cod&l etic "aBio"al al !ro%esio"iCtilor co"ta#ili.
INTESRITATE @ dre!t* si"cer* ci"stit5
OBIECTIIITATE @ corect* %ArA idei !reco"ce!&te5
COMPETEN]^ PRO:ESIONAL^ @ l&crAri e%ect&ate c& -ri.A Ci s(r-&i"BA* !Astrarea la 'i a "i$el&l&i de
c&"oCti"Be !ro%esio"ale5
CON:IDEN]IALITATE @ !Astrarea secret&l&i !ro%esio"al5
PRO:ESIONALISM @ co)!orta)e"t cores!&"'Ator ei-e"Belor !ro%esiei co"ta#ile5
RESPECTAREA NORMELOR TE[NICE YI PRO:ESIONALE @ eec&tarea l&crArilor co"%or) "or)elor
te4"ice Ci !ro%esio"ale a!lica#ile* &r)("d co"co)ite"t satis%acerea ceri"Belor clie"t&l&i sa& a"-a.ator&l&i Ci dacA s&"t
co)!ati#ile c& ei-e"Bele i"te-ritABii* o#iecti$itABii Ci i"de!e"de"Bei.
1C). Cum se exercit pro2esia de expert contabil i de contabil autorizat=
Pro%esia de e!ert,co"ta#il Ci de co"ta#il,a&tori'at se eercitA de cAtre !ersoa"ele care a& do#("dit le-al aceastA calitate.
Eercitarea se reali'ea'A "&)ai de cAtre !ersoa"ele %i'ice sa& .&ridice* )e)#re ale Cor!&l&i* +"scrise +" ta#lo&. Ta#lo&l
se !&#licA a"&al +" Mo"itor&l O%icial al Ro)("iei. At(t e!erBii co"ta#ili c(t Ci co"ta#ilii a&tori'aBi !ot eercita !ro%esia
i"di$id&al ori +" societABi co)erciale de e!erti'A co"ta#ilA.
At(t e!erBii co"ta#ili c(t Ci co"ta#ilii a&tori'aBi "& !ot e%ect&a l&crAri !e"tr& a-e"Bii eco"o)ici sa& !e"tr&
i"stit&Bii &"de s&"t salariaBi Ci !e"tr& cei c& care a"-a.aBii lor s&"t +" ra!ort&ri co"tract&ale ori se a%lA +" co"c&re"BA. De
ase)e"ea* le este i"ter'is sA e%ect&e'e l&crAri !e"tr& a-e"Bii eco"o)ici* +" ca'&l +" care s&"t r&de sa& a%i"i !("A la
-rad&l al !atr&lea* i"cl&si$ soBi,soBii ale ad)i"istrator&l&i* ori +" sit&aBia +" care eistA ele)e"te care atestA starea de
co"%lict de i"terese sa& de i"co)!ati#ilitate.
SURSA3 Cartea e!ert&l&i co"ta#il Ci co"ta#il&l&i a&tori'at* CECCAR* B&c&reCti* 2PP15
Cod&l !ri$i"d co"d&ita eticA Ci !ro%esio"alA a e!erBilor co"ta#ili Ci co"ta#ililor a&tori'aBi di" Ro)("ia* SecBi&"ea 7*
Eercitarea !ro%esiei.
1C.. Care sunt drepturile membrilor C.E.C.C.A.$.=
dre!t&l de eercitarea !ro%esiei !e +"tre- teritori&l BArii.
1C>. Ce reprezint Codul etic naional al pro2esionitilor contabili=
Cod&l etic "aBio"al al !ro%esio"iCtilor co"ta#ili di" Ro)("ia sta#ileCte "or)e de co"d&ita !e"tr& !ro%esio"iCtii co"ta#ili
Ci %or)&lea'A !ri"ci!iile %&"da)e"tale care tre#&ie res!ectate de cAtre !ro%esio"iCtii co"ta#ili +" $ederea reali'Arii
o#iecti$elor co)&"e. Pro%esio"iCtii co"ta#ili di" Ro)("ia acBio"ea'A +" di%erite e"titABi Ci ra)&ri ale eco"o)iei
"aBio"ale ca li#er,!ro%esio"iCti sa& ca a"-a.aBi5 sco!&l de #a'a al Cod&l&i* tre#&ie i"sa +"totdea&"a res!ectat.
1C?. Expunei elementele de compunere ale costului de nlocuire net E valoare sau procedur de evaluare a
activelor.
Se ca&ta $aloarea &"&i acti$ "o& ec4i$ale"t. Di" aceasta $aloare se scade a)orti'area cores!&"'atoare d&ratei de $iata
&tila co"s&)ata* a%ere"ta #&"&l&i deti"&t si care &r)ea'a a se i"loc&i* si se o#ti"e cost&l c&re"t. Cost&l c&re"t !oate %i
i"sa a"ali'at di" )ai )&lte !&"cte de $edere. Pe"tr& acti$ele o#ti"&te de i"tre!ri"dere di" !rod&ctie !ro!rie* cost&l
c&re"t !oate %i re!re'e"tat de cost&l de re!rod&ctie "ecesar i"tre!ri"derii !e"tr a !rod&ce &" acti$ ide"tic sa& ec4i$ale"t
c& cel $i'at a %i i"loc&it. Pe"tr& acti$ele care !ot %i ac4i'itio"ate* cost&l c&re"t re!re'i"ta s&)a de "&)erar !latita i"
!re'e"t !e"tr& a ac4i'itio"a &" acti$ ide"tic sa& ec4i$ale"t. Pe"tr& i)o#ili'arile cor!orale c& d&rata de $iata co"s&)ata*
cost&l c&re"t !oate %i re!re'e"tat de s&)a de "&)erar !latita !e"tr& ac4i'itio"area &"&i acti$ ide"tic sa& ec4i$ale"t !e
!iata seco"d,4a"d.
1C@. Care sunt condiiile pentru acordarea vizei de exercitare a pro2esiei de ctre membrii CECCA$=
De!&"erea declaratiei a"&ale si !lata coti'atiilor
1CC. Ce conine 7urm<ntul pe care un membru l depune la nscrierea n !abloul Corpului=
ceccar1PWH&r sA a!lic +" )od corect Ci %ArA !Arti"ire le-ile BArii* sA res!ect !re$ederile Re-&la)e"t&l&i Cor!&l&i
E!erBilor Co"ta#ili Ci Co"ta#ililor A&tori'aBi Ci ale Cod&l&i !ri$i"d co"d&ita eticA Ci !ro%esio"alA a e!erBilor co"ta#ili
Ci co"ta#ililor a&tori'aBi* sA !Astre' secret&l !ro%esio"al Ci sA ad&c la +"de!li"ire c& co"Ctii"cio'itate +"datoririle ce +)i
re$i" +" calitate de e!ert co"ta#il /co"ta#il a&tori'at0W.
2PP. Care este str&ct&ra or-a"i'atoricA /or-a"i-ra)a0 &"ei %iliale a CECCARX
Sedi&l ce"tral al Cor!&l&i este +" )&"ici!i&l B&c&reCti. Cor!&l Ee!erBilor Co"ta#ili Ci Co"ta#ililor A&tori'aBi di"
Ro)("ia are %iliale %ArA !erso"alitate .&ridicA +" %iecare reCedi"BA de .&deB Ci +" M&"ici!i&l B&c&reCti. CECCAR este
ast%el or-a"i'at +"c(t sA,Ci !oatA +"de!li"i atri#&Biile de or-a"is) de a&tore-le)e"tare.
LA NIIEL CENTRAL
Or-a"e de deci'ie /le-islati$0 Or-a"e de eec&Bie
Co"%eri"Ba NaBio"alA
Co"sili&l S&!erior
Biro&l !er)a"e"t
PreCedi"tele Cor!&l&i
Secretariat&l Se"eral
Sectoare
SecBi&"i* co)isii Ci de!arta)e"te
LA NIIEL DE :ILIAL^
Ad&"area Se"eralA
Co"sili&l %ilialei
Biro&l Per)a"e"t
PreCedi"tele %ilialei
Secretariat&l %ilialei
Sectoare
SecBi&"i
0B1. &biectivul i mi7loacele de realizare ale diagnosticului 7uridic.
O#iecti$&l il co"stit&ie a!recierea sit&atie .&ridice a societatii i" ra!ort c& !ro!rietarii* c& tertii sa& c& salariatii.
Co"statari , ]i"("d sea)a de !re$ederile le-ale i" $i-oare e!ert&l e$al&ator $a sta#ili daca3
, Societatea este co"stit&ita le-al5
, Eista acte si co"tracte !ri$i"d dre!t&rile de !ro!rietate5
, Eista co"tracte i"c4eiate c& !arte"erii eter"i5
, Eista acti&"i .&ridice i" c&rs5
, Eista co"tracte i"di$id&le de )&"ca5
, Care este re-i)&l %iscal al i"tre!ri"deriiX
Co"cl&'ia3 D&!A trecerea i" re$ista a )i.loacelor de reali'are si a !roced&rilor de l&cr& se sta#ilesc3
Z O!ort&"itABile eiste"te i" )edi&l eterior +"tre!ri"derii* adicA e$ol&Bii c& &" caracter !re$i'i#il !o'iti$ !t
+"tre!ri"derea e$al&ata c&) ar %i le-islaBie si re-le)e"tari s!eci%ice %a$ora#ile.
Z Risc&rile eiste"te i" )edi&l eter" +"tre!ri"derii* adicA e$ol&Bii c& &" e%ect !re$i'i#il "e-ati$ /i"$ers o!ort&"itABilor0 5
Z P&"ctele %orte* adicA at&&rile ca &r)are a &"or %actori* c&) ar %i3
, o #&"a or-a"i'are si %&"cBio"are a +"tre!ri"derii5
, co"tract si stat&t cores!&"'Atoare5
, relaBii co"tract&ale corecte5
, %i"a"Bare asi-&rata5
, a#se"ta liti-iilor5
, re-le)e"tari %iscale a!licate corecte5
, o#li-aBii %iscale +"de!li"ite la ti)!5
Z !&"cte sla#e* adicA de%icie"te co"statate i" or-a"i'area si %&"cBio"area +"tre!ri"derii3
, stat&t&l si co"tract&l "ecores!&"'Atoare sit&aBiei de %a!t5
, eiste"ta &"or liti-ii co"tract&ale c& terBii si c& !ro!rii salariaBi5
, co"%licte de )&"ca5
, o#li-aBii %iscale "eres!ectate.
0B0. Care sunt principalele orientri strategice ale CECCA$ pentru perioada 0BB. E 0B1B=
Or-a"i'area !ro%esiei5
c Eercitarea !ro%esiei5
c I"teres&l !&#lic5
c Ed&caie5
c Parte"e"iat&l sector !&#lic,sector !"i$at5
c De'$oltarea ser$iciilor !e"tr& )e)#ri5
c Acti$itatea i"te)atio"ald.
0B3. Care sunt actele de comportament prin care se mani2est pstrarea secretului pro2esional i
con2idenialitatea expertului contabil n cazul unei expertize contabile 7udiciare=
tre#&ie a$&te +" $edere &r)Atoarele as!ecte /c& titl& de ee)!le03
1. c("d di$&l-area este a&tori'atA de clie"t3 dacA i"teresele
t&t&ror !ArBilor /c& deose#ire terCi0 !ot %i le'ate5
2. c("d di$&l-area este cer&tA de le-e sa& c("d eistA
o#li-aBii !ro%esio"ale de di$&l-are3
.22 !ro%esio"ist&l tre#&ie sA %acA a!el la .&decata sa*
!e"tr& a deter)i"a ti!&l de i"%or)aBii care !ot %i di$&l-ate5 tre#&ie sA se e$ite sit&aBiile care i)!licA %a!te sa& o!i"ii
"e.&sti%icate sa& "e.&sti%ica#ile5
.27 !ro%esio"ist&l tre#&ie sA se asi-&re cA !ersoa"ele care
!ri)esc i"%or)aBiile s&"t desti"atarii corecBi ai &"or ast%el de i"%or)aBii* adicA c& a#ilitABi sA !ri)eascA ast%el de
i"%or)aBii5
.2D !ro%esio"ist&l tre#&ie sA sta#ileascA dacA di$&l-area Ci
co"seci"Bele acesteia i)!licA res!o"sa#ilitatea sa.
Se reco)a"dA* +" toate aceste ca'&ri* co"s&ltarea or-a"is)&l&i !ro%esio"al CiEsa& a &"&i a$ocat.
0B). Care sunt atribuiile Comisiilor de disciplin de pe l<ng 2ilialele Corpului i ale Comisiei *uperioare de
-isciplin=
Comisia superioar) de disciplin) @ de !e l("-A CS al Cor!&l&i este o co)isie de sa"cBio"are +" )aterie
disci!li"arA !e"tr& a#ateri de la co"d&ita eticA Ci !ro%esio"alA a )e)#rilor CS al Cor!&l&i.
Comisia de disciplin) a !ilialei
Co)isiile $e-4ea'A la res!ectarea cod&l&i etic Ci a re-&la)e"telor Ci "or)elor cor!&l&i5
Sa"cBi&"ile se a!licA +" %&"cBie de a#aterile disci!li"are* de -ra$itatea +"cAlcArii Ci &r)Arile acesteia* !rec&) Ci
de !ersoa"a +" ca&'A.
2P8. Ce este Ci c&) %&"cBio"ea'A Co)isia de disci!li"A a &"ei %iliale CECCARX
Sa"cBio"ea'A a#aterile disci!li"are sA$(rCite de EC* CA* )e)#ri ai %ilialei*c& do)icili&l +" ra'a teritorialA a
acesteia* c4iar dacA a#aterile a& %ost sA$(rCite +" ra'a teritorialA a altei %iliale.
6"Ctii"Bea'A !reCedi"tele C: Ci !e re!re'e"ta"t&l M: des!re recla)aBiile !ri)ite /ece!Bie recla)aBiile +"dre!tate
+)!otri$a )e)#rilor BP ale %ilialelor sa& ale !ro%esio"iCtilor Ci societABilor strAi"e care se adresea'A Co)isiei s&!erioare
de Disci!li"A.
Co)isia l&crea'A +" !le"&l sA&. Cea s&!erioarA re'ol$A co"testaBiile %Ac&te +)!otri$a 4otAr(rilor Co)isiilor de disci!li"A
ale %ilialelor. Ter)e"&l de co"testare este de 7P de 'ile* iar ra!ort&l dis!&"e de cel )&lt 7P de 'ile !e"tr& a !re-Ati &"
ra!ort&l Ci !e"tr& a,l s&sBi"e +" %aBa Co)isiei s&!erioare.
Co)isia s&!erioarA de disci!li"A +"toc)eCte o c&le-ere c& toate sol&Biile !ro!rii !ro"&"Bate* c(t Ci c& cele
!ro"&"Bate de co)isiile de disci!li"A ale %ilialelor* !&#lic("d&,le a"&al +" re$ista Cor!&l&i. Co)isia de disci!li"A a
%ilialei .&decA !otri$it Re-&la)e"t&l&i co)isiilor de disci!li"A.
0B>. Care sunt atribuiile Con2erinei 'aionale a CECCA$=
a!ro#A RO:* a!ro#A Cod&l !ri$i"d co"d&ita eticA Ci !ro%esio"alA a EC Ci CA Ci co)!letArile &lterioare a$i'ate
de M: Ci MH.
Sta#ileCte direcBiile de #a'A Ci )As&rile "ecesare !e"tr& asi-&rarea #&"ei eercitAri a !ro%esiei de EC Ci CA.
Ea)i"ea'A Ci a!ro#A* !ri" $ot desc4is ra!ort&l de acti$itate !re'e"tat de CS !e"tr& eerciBi&l /e!irat0 +"c4eiat
Ci ra!ort&l ce"'orilor as&!ra -esti&"ii %i"a"ciare a CS.
A!ro#A !ri" $ot desc4is #ila"B&l co"ta#il* eec&Bia #&-et&l&i de $e"it&ri Ci c4elt&ieli !e"tr& eerciBi&l +"c4eiat*
!rec&) Ci BIC al eerciBi&l&i $iitor* !re'e"tate CS.
A!ro#A* !ri" $ot desc4is* or-a"i-ra)a CS* siste)&l de salari'are !e"tr& a"&l &r)Ator* !rec&) Ci !ri"ci!iile Ci
criteriile de or-a"i'are Ci salari'are ale a!arat&l&i !ro!ri& Ci ale a!aratelor Co"sili&l&i %ilialelor.
A!ro#A* !ri" $ot desc4is* siste)&l de acordare Ci c&a"t&)&l c4elt&ielilor de de!lasare Ci re!re'e"tare +"
Co"siliile Cor!&l&i !e a"&l &r)Ator* la !ro!&"erea !reCedi"tel&i Co"sili&l&i S&!erior.
Ale-e Ci re$ocA C.S.* re%eritor la re'&ltatele ale-erilor !ri$i"d re+"oirea )a"datelor )e)#rilor Co"sili&l&i
Cor!&l&i* i"cl&si$ re$ocarea celor aleCi.
A!ro#A* !ri" $ot desc4is* "i$el&l i"de)"i'aBiilor !e"tr& or-a"ele alese ale Cor!&l&i* "i$el&l coti'aBiilor de
)e)#r& Ci al taelor !e"tr& ea)i"are. A!ro#A* !ri" $ot desc4is* "i$el&l i"de)"i'aBiilor !e"tr& or-a"ele alese Ci al
taelor de +"scriere +" e$ide"Ba Cor!&l&i.
A!ro#A* !la"&rile a"&ale de acti$itate ale CS Ci ale Co"siliilor %ilialelor.
[otArACte* s&!ra !ro!&"erilor de sa"cBio"are disci!li"arA a )e)#rilor Co"sili&l&i Ci al Co"siliilor %ilialelor
%or)&late de Co)isia s&!erioarA de disci!li"A.
Sta#ileCte a"&al coti'aBia* !e tra"Ce de $e"it.
Alte atri#&Bii sta#ilite de le-e* Re-&la)e"t Ci !ro!riile 4otAr(ri.
0B?. Ce se nelege prin caracterul obligatoriu al impozitului=
ToBi cei care reali'ea'A o#iect&l i)!o'a#il tre#&ie sA !lAteascA i)!o'it5
0B@. Listai > situaii de incompatibiliti i con2licte de interese n exercitarea pro2esiei de expert contabil i
contabil autorizat con2orm normelor etice ale Corpului.
Pro%esio"iCtii co"ta#ili s&"t deseori co"%r&"taBi c& sit&aBii care i)!licA co"%licte de ordi" !ro%esio"al5 "& se !oate sta#ili
o listA co)!letA de sit&aBii s&sce!ti#ile de a -e"era co"%licte de i"terese5 ei tre#&ie sA %ie !er)a"e"t ate"Bi la %actorii care
da& "aCtere la ast%el de co"%licte.
EistA &"ele circ&)sta"Be !artic&lare +" care res!o"sa#ilitatea !ro%esio"ist&l&i co"ta#il !oate %i +" co"%lict c&
&"ele ceri"Be i"ter"e Ci eter"e a"&)e3
&" s&!erior* director* ad)i"istrator sa& asociat !oate %ace !resi&"i5 relaBiile %a)iliale sa& !erso"ale !ot* de
ase)e"ea* -e"era !resi&"i. Tre#&ie desc&ra.atA orice relaBie sa& orice i"teres s&sce!ti#il de a !&"e +" !ericol* de a
i"%l&e"Ba "e-ati$ i"te-ritatea !ro%esio"ist&l&i co"ta#il5
!ro%esio"ist&l&i co"ta#il i se !oate cere sA l&cre'e co"tra "or)elor !ro%esio"ale Ci te4"ice5
!ro%esio"ist&l se !oate -Asi +"tre ei-e"Bele &"&i s&!erior Ci a!licarea "or)elor te4"ice Ci !ro%esio"ale5
&" co"%lict de i"terese se !oate !rod&ce c("d !&#licarea &"or i"%or)aBii ero"ate !oate a$a"ta.a a"-a.ator&l sa&
clie"t&l Ci %a$ori'a sa& de'a$a"ta.a !ro%esio"ist&l co"ta#il.
0BC. n ce const metoda aditiv de calcul a activului net cori7at=
Met aditi$a co"sta i" corectarea ca!ital&rilor !ro!rii di" #ila"B&l co"ta#il c& i"%l&e"tele di" ree$al&area ele)e"telor
!atri)o"iale.
01B. #rincipalele prevederi ale Codului etic re2eritoare la con2idenialitate.
Co"%ide"Bialitatea este strictA* +" a%arA de ca'&l +" care a !ri)it o
a&tori'aBie s!ecialA de a di$&l-a i"%or)aBiile sa& +" ca' de o#li-aBii le-ale sa& !ro%esio"ale.
Pro%esio"iCtii co"ta#ili tre#&ie sA se asi-&re cA !ersoa"ele a"-a.ate s&# orice %or)A,s&#alter"i sa&
cola#oratori res!ectA aceleaCi re-&li de co"%ide"Bialitate.
Co"%ide"Bialitatea se re%erA "&)ai la di$&l-area i"%or)aBiilor5 ea i)!licA* de ase)e"ea* %a!t&l cA
i"%or)aBiile !ri)ite "& s&"t %olosite de !ro%esio"ist&l co"ta#il +" #e"e%ici&l sA& !erso"al sa& al &"&i terB.
Acest !ri"ci!i& "& se a!licA di$&l-Arii i"%or)aBiilor care !er)it !ro%esio"ist&l&i co"ta#il sA +"de!li"eascA
o#li-aBiile sale* sta#ilite !ri" "or)ele !ro%esio"ale.
6" i"teres&l !&#lic&l&i Ci al !ro%esi&"ii* "or)ele !ro%esio"ale tre#&ie sA de%i"eascA co"ce!t&l de co"%ide"Bialitate
Ci sA %&r"i'e'e o orie"tare as&!ra "at&rii Ci +"ti"derii o#li-aBiilor le-ate de co"%ide"Bialitate Ci as&!ra circ&)sta"Belor +"
care di$&l-area de i"%or)aBii !ri)ite +" c&rs&l eercitArii &"ei )isi&"i tre#&ie a&tori'atA sa& cer&tA.
O#li-aBiile de co"%ide"Bialitate sa& secret !ro%esio"al s&"t +"scrise +" le-islaBia %iecArei BAri.
Pe"tr& a sta#ili dacA i"%or)aBiile co"%ide"Biale !ot %i di$&l-ate* tre#&ie a$&te +" $edere &r)Atoarele
as!ecte /c& titl& de ee)!le03
- c("d di$&l-area este a&tori'atA de clie"t3 dacA i"teresele
t&t&ror !ArBilor /c& deose#ire terCi0 !ot %i le'ate5
- c("d di$&l-area este cer&tA de le-e sa& c("d eistA
o#li-aBii !ro%esio"ale de di$&l-are3
i. !ro%esio"ist&l tre#&ie sA %acA a!el la .&decata sa*
!e"tr& a deter)i"a ti!&l de i"%or)aBii care !ot %i di$&l-ate5 tre#&ie sA se e$ite sit&aBiile care i)!licA %a!te sa& o!i"ii
"e.&sti%icate sa& "e.&sti%ica#ile5
ii. !ro%esio"ist&l tre#&ie sA se asi-&re cA !ersoa"ele care
!ri)esc i"%or)aBiile s&"t desti"atarii corecBi ai &"or ast%el de i"%or)aBii* adicA c& a#ilitABi sA !ri)eascA ast%el de
i"%or)aBii5
iii. !ro%esio"ist&l tre#&ie sA sta#ileascA dacA di$&l-area Ci
co"seci"Bele acesteia i)!licA res!o"sa#ilitatea sa.
Se reco)a"dA* +" toate aceste ca'&ri* co"s&ltarea or-a"is)&l&i !ro%esio"al CiEsa& a &"&i a$ocat.
011. Ce nelegei prin *upraveg;erea #ublic=
Art.7F di" OS "r.98E1QQD* )odi%icatA !ri" OS "r.1FE2PPF !re$ede3
1Acti$itatea Cor!&l&i E!erBilor Co"ta#ili Ci Co"ta#ililor A&tori'aBi di" Ro)("ia se des%ACoarA s&# s&!ra$e-4erea
a&toritABii de stat* re!re'e"ta"tA de Mi"ister&l :i"a"Belor P&#lice.
6" reali'area atri#&Biilor de s&!ra$e-4ere !&#licA +" do)e"i&* Mi"ister&l :i"a"Belor P&#lice !oate dele-a atri#&Biile sale
&"&i alt or-a"is)* +" co"diBiile le-ii2.
Persoa"ele dese)"ate de Mi"ister&l :i"a"Belor P&#lice sA e%ect&e'e s&!ra$e-4erea !&#licA a acti$itABii Cor!&l&i
E!erBilor Co"ta#ili Ci Co"ta#ili A&tori'aBi di" Ro)("ia a& &r)Atoarele +"datoriri3
a0 !artici!A la Co"%eri"Ba "aBio"alA Ci la Cedi"Bele Co"sili&l&i S&!erior* %ArA dre!t de $ot5
#0 sesi'ea'A )i"istr&l %i"a"Belor !&#lice ori de c(te ori 4otAr(rile Cor!&l&i E!erBilor Co"ta#ili Ci Co"ta#ililor A&tori'aBi
di" Ro)("ia co"tra$i" re-le)e"tArilor le-ale. [otAr(rile res!ecti$e de$i" a!lica#ile "&)ai d&!A !ro"&"Barea acest&ia.
010. Care sunt lucrrile ce pot 2i executate de experii contabili=
Bi"erea sa& s&!ra$e-4erea co"ta#ilitABii Ci +"toc)irea #ila"B&l&i co"ta#il3
2. acordarea asiste"Bei !ri$i"d or-a"i'area Ci Bi"erea co"ta#ilitABii* i"cl&si$ +" ca'&l siste)elor i"%or)atice*
7. ela#orarea Ci !&"erea +" a!licare a !rocedeelor co"ta#ile* a !la"&l&i de co"t&ri ada!tat &"itABii* a co"ta#ilitABii de
-esti&"e* a ta#lo&l&i de #ord* a co"trol&l&i de -esti&"e Ci co"trol&l !ri" #&-et* +" #a'a Ci res!ectarea "or)elor -e"erale.
e%ect&area de a"ali'e eco"o)ico,%i"a"ciare.
D. a"ali'a str&ct&rilor %i"a"ciare5
8. a"ali'a -esti&"ii %i"a"ciare Ci a re"ta#ilitABii ca!ital&l&i i"$estit5
9. te4"ici de a"ali'A Ci de -esti&"e a %o"d&l&i de r&l)e"t5
F. siste) de leasi"-* %actori"- etc.5
G. deter)i"area sit&aBiilor %i"a"ciare Ci de -esti&"e !ri" ra!oarte !oce"t&ale5
Q. ela#orarea de ta#lo&ri de %i"a"Bare Ci !la"&ri de tre'orerie*
1P. ela#oPrarea de ta#lo&ri de &tili'Ari Ci res&rse*
11. asiste"BA +" !re$e"irea Ci +"lAt&rarea di%ic&ltABilor &"itABii.
e%ect&area de a&dit %i"a"ciar co"ta#il* ca3
12. dia-"ostic %i"a"ciar5
17. creCterea* re"ta#ilitatea* ec4ili#r&l Ci risc&rile %i"a"ciare*
1D. a&dit i"ter"* or-a"i'area sa& co"trol&l re-&laritABii Ci si"ceritABii siste)&l&i5
18. st&dii* asiste"BA !e"tr& reali'area de i"$estiBii %i"a"ciare5
19. a&dit Ci certi%icarea #ila"B&l&i co"ta#il.
e%ect&area de e$al&Ari !atri)o"iale3
1F. e$al&Ari de #&"&ri Ci acti$e !atri)o"iale5
1G. e$al&Ari de +"tre!ri"deri Ci de $alori )o#iliare !e"tr& $("'Ari* s&ccesi&"i* !arta.e* do"aBii sa& la cererea celor
i"teresaBi5
1Q. e$al&Ari de ele)e"te i"ta"-i#ile.
e%ect&area de e!erti'e co"ta#ile3
ca)ia#ile /la cerere05
cco"ta#il,.&diciare5
c ar#itra.e +" ca&'e ci$ile*
ce!erti'e de -esti&"e.
%. eec&tarea de l&crAri c& caracter %i"a"ciar,co"ta#il* ca3
c +"toc)irea de sit&aBii !eriodice5
c co"solidarea co"t&rilor Ci #ila"B&l&i*
c +"toc)irea de !la"&ri de %i"a"Bare !e ter)e" )edi& Ci l&"-.
-. eec&tarea de l&crAri c& caracter %iscal* ca3
c st&dii Ci co"s&ltaBii !e !ro#le)e de ordi" %iscal5
c !artici!area la +"toc)irea Ci de!&"erea declaraBiilor %iscale5
c asiste"BA +" !ro#le)e de TIA Ci i)!o'ite5
c %iscalitate i)o#iliarA5
c asiste"BA +" a!licarea tari%&l&i $a)al5
c asistarea co"tri#&a#il&l&i c& oca'ia $eri%icArilor.
4. e%ect&area de l&crAri de or-a"i'are ad)i"istrati$A Ci i"%or)aticA3
c or-a"i-ra)e* str&ct&ri* de%i"iri de %&"cBii5
c le-At&ri +"tre ser$icii* circ&laBia doc&)e"telor Ci i"%or)aBiilor5
c a"ali'a Ci or-a"i'rea %l&&l&i i"%or)aBio"al*
c %or)area !ro%esio"alA co"ti"&A5
c co"tri#&Bii la !rotecBia !atri)o"i&l&i &"itABii5
c )eca"i'area Ci a&to)ati'area !rel&crArii i"%or)aBiilor* ale-erea
ec4i!a)e"telor5
c ale-erea so%t&rilor "ecesare.
013. Care sunt atribuiile reprezentantului /inisterului Economiei i ,inanelor pe l<ng consiliile 2ilialor=
Re!re'e"ta"t&l Mi"ister&l&i :i"a"lelor de !e l("-a co"sili&l %ilialei are &rr"atoarele atri#&lii3
a0 !artici!a la l&crarile ad&"arii -e"erale* ale Co"sili&l&i %ilialei* ale Biro&l&i !er)a"e"t si ale Co)isiei de disci!li"a*
%ara dre!t de $ot5
#0 sesi'ea'a Cor!&l E!erilor Co"ta#ili si Co"ta#ililor A&tori'ati c& !ri$ire la a!ro#area sa& re%&'&l de i"scriere i"
e$ide"ta acest&ia de catre co"siliile %i4ialelor* !e care le co"sidera "ele-ale5
c0 sesi'ea'a Co)isia s&!erioara de disci!li"a c& !ri$ire la 4otar(rile co)isiei de disci!li"a a %ilialei !e care le co"sidera
"ele-ale5
d0 sesi'ea'a re!re'e"ta"t&l Mi"ister&l&i :i"a"telor de !e l("-a Co"sili&l s&!erior as&!ra 4otar(rilor co"sili&l&i %i4ialei*
care co"tra$i" re-le)e"tarilor le-ale* !rec&) si c& !ri$ire la ca'&rile !re$a'&te la lit. # si c.
01). Care sunt rspunderile membrilor CECCA$= -ar sanciunile disciplinare care se aplic acestora=
6" O.S. "r.98E1QQD )odi%icatA* la SecBi&"ea a II,a s&"t !re$A'&te rAs!&"derile e!erBilor co"ta#ili Ci ale co"ta#ililor
a&tori'aBi Ci a"&)e3
RAs!&"deri +" eercitarea !ro%esiei
218. Disci!li"arA /co"diBio"Ari0
i$. ra!ort de )&"cA co"creti'at !ri"tr,&" co"tract de
)&"cA5
$. eiste"Ba &"&i re-&la)"et5
$i. a#aterea disci!li"arA
219. Ad)i"istrati$A /co"tra$e"Bio"alA0
$ii. sA$(rCitA c& $i"o$ABie5
$iii. sa"cBi&"e !ri" a$ertis)e"t*
i. %a!ta !re$A'&tA de le-e sa& alt act "or)ati$ ca
%ii"d co"tra$e"Bie se sa"cBio"ea'A c4iar dacA este sA$(rCitA %ArA i"te"Bie.
21F. CIIIL^
. co"tract&l5
i. %a!ta5
ii. !re.&dici&l5
iii. ca&'alitatea5
i$. Ii"o$ABia
6" ra!ort de -ra$itatea a#aterilor sA$(rCite* sa"cBi&"ile s&"t3
M&strare3 co)!orta)e"t
A$ertis)e"t3
$. a#se"Ba "e)oti$atA de la +"tr&"irea A.S. a %ilialei
sa& de la Co"%eri"Ba NaBio"alA.
S&s!e"darea dre!t&l&i de a eercita !ro%esia de e!ert co"ta#il sa& de co"ta#il a&tori'at !e o !erioadA de ti)! de la 7
l&"i la &" a"3
$i. a#se"Ba "e)oti$atA de la do&A Cedi"Be co"sec&ti$e
ale AS ale %ilialei sa& ale CN5
$ii. "e!lata coti'aBiei a"&ale CiEsa& a celorlalte o#li-aBii
#A"eCti* la ter)e"ele sta#ilite de Re-&la)e"t* !e d&rata &"&i a" cale"daristic5
$iii. "eres!ectarea "or)elor !ri$i"d a!Ararea Ci
!Astrarea secret&l&i !ro%esio"al
I"ter'icerea dre!t&l&i de a eercita !ro%esia de e!ert co"ta#il sa& co"ta#il a&tori'at* O.S. 998 6" R-&la)e"t&l de
Or-a"i'are Ci :&"cBio"are a Cor!&l&i* la sa"cBi&"i* art.17D* este !re$A'&tA sa"cBi&"ea 1I"terdicBia dre!t&l&i de eercitare
a !ro%esiei2 !e"tr& o!t a#ateri disci!li"are.
SURSA3 O.S. 98E1QQD )odi%icatA RO: al Cor!&l&i 1QQ8.
01@. Care sunt abaterile disciplinare ale membrilor care se sancioneaz cu interdicie=
R^SPUNS3
I"ter'icerea este acBi&"ea de a i"ter'ice. I"ter'ice +"sea)"A a o!ri !e ci"e$a de la ce$a* a "& !er)ite sA %acA
ce$a* a !ro4i#i... i"terdicBie este !re$ederea le-alA !ri" care se i"ter'ice sA$(rCirea a"&)itor %a!te sa& acte /DEX0.
CA;URI DE INTER;ICERE
A#se"Ba "e)oti$atA de la trei re&"i&"i co"sec&ti$e ale AS ale %ilialei sa& ale Co"%eri"Bei NaBio"ale5
P&#licitatea %ArA res!ectarea !re$ederilor Cd&l&i !ri$i"d co"d&ita eticA Ci !ro%esio"alA a e!erBilor co"ta#ili Ci a
co"ta#ililor a&tori'aBi di" Ro)("ia5
Ne!lata coti'aBiei a"&ale Ci a celorlalte o#li-aBii #A"eCti a%ere"te &"&i a" cale"daristic5
Co"da)"area )e)#r&l&i Cor!&l&i !e"tr& sA$(rCirea &"ei %a!te !e"ale care* !otri$it le-ii* i"ter'ice dre!t&l de -esti&"e Ci
de ad)i"istrare a societABii co)erciale de !ro%il5
eec&tarea &"ei !ede!se !ri$ate de li#ertate !e"tr& sA$(rCirea &"ei %a!te care "& i"ter'ice dre!t&l de -esti&"e Ci de
ad)i"istrare a societABii co)erciale de !ro%il5
"e!lata la #&-et* +" ter)e"&l Ci +" c&a"t&)&l !re$A'&t de le-e* a i)!o'itelor c&$e"ite stat&l&i as&!ra o"orariilor +"casate
de cAtre !ersoa"e %i'ice5
+"cAlcarea "or)elor de l&cr& !ri$i"d eercitarea !ro%esiei5
re%&'&l de a !&"e la dis!o'iBia or-a"elor de co"trol ale Cor!&l&i doc&)e"tele !ri$i"d acti$itatea !ro%esio"alA5
!racticarea !ro%esiei de e!ert co"ta#il sa& co"ta#il a&tori'at %ArA $i'A a"&alA !e"tr& eercitarea !ro%esiei le-al
co"stit&ite.
01C. Care sunt competenele Comisiei *uperioare de disciplin=
Co)isia S&!erioar\ de Disci!li"a are &r)\toarea co)!ete"ta3
a0 a"ali'ea'a !la"-erile re%eritoare la a#ateri de la co"d&ita etica si !ro%esio"ala ale )e)#"#or Co"sili&l&i S&!erior si ai
co"siliilor %ilialelor* %ac("d !ro!&"eri de sa"ctio"are a acestora Co"%eri"tei Natio"ale care 4otaraste5
#0 sol&tio"ea'a !la"-erile re%eritoare la a#aterile de la co"d&ita etic\ si !ro%esio"al\ a !resedi"tilor Co"sili&l&i S&!erior
si co"siliilor %ilialelor* !rec&) si a !ersoa"elor %i'ice str\i"e carora le,a %ost rec&"osc&t dre!t&l de a eercita !ro%esia de
e!ert co"ta#il sa& co"ta#il a&tori'at i" Ro)("ia si a!lica* d&!a ca'* sa"cti&"ile !re$a'&te i" art. 19 di" O.S. "r.
98E1QQD* a!ro#ata si )odi%icat\ !ri" Le-ea "r.D2E1QQ8* c& )odi%icarile si co)!letarile &lterioare5
c0 re'ol$a co"testatiile %or)&late i)!otri$a 4otar(rilor disci!li"are !ro"&"ate de co)isiile de disci!li"a ale %ilialelor.
d0 a!lica sa"cti&"ea i"ter'icerii dre!t&l&i de a eercita !ro%esia de e!ert co"ta#il sa& co"ta#il a&tori'at )e)#ri#or
Cor!&l&i care a& sa$(rsit a#ateri -ra$e
Co)isia s&!erioara de disci!li"a este %or)ata di" 8 )e)#ri tit&lari si 8 )e)#ri s&!1ea"ti* ast%el3
a0 !resedi"tele si 2 )e)#ri* e!erti co"ta#ili* alesi de Co"%eri"ta Natio"ala di"tre )e)#rii Cor!&l&i E!ertilor
Co"ta#ili si Co"ta#ililor A&tori'ati di" Ro)("ia* care se #&c&ra de a&toritate !ro%esio"ala si )orala deose#ita5
#0 2 )e)#ri dese)"ati de )i"istr&l %i"a"telor.
I" ace1easi co"ditii s&"t dese)"ati si s&!lea"tii.
Ma"dat&l )e)#rilor co)isiei este de D a"i.
Pot %ace co"testatii la Co)isia s&!erioara de disci!li"a i)!otri$a 4otar(rilor co)isiilor de disci!li"a ale %ilialelor toti cei
i"teresati* !rec&) si co"siliile %ilialelor.
Ter)e"&l de co"testare este de 7P de 'ile de la data co)&"ic\rii 4otar(rii co)isiilor de disci!li"a ale %ilialelor.
I" !erioada de .&decare a co"testatiei se s&s!e"da a!licarea !re$ederilor 4otar(ri de sa"ctio"are* !e"tr& l&crarile
i"ce!&te.
Ra!ortor&l dis!&"e de cel )&lt 7P de 'ile !e"tr& a !re-ati ra!ort&l si !e"tr& a,l s&sti"e i" %ala Co)isiei s&!erioare de
disci!li"a la ter)e"&l sta#ilit.
I" ca'&rile !re$a'&te la !&"ct&l a0 di" co)!ete"tele Co)isiei s&!erioare de disci!li"a !re'e"tate )ai s&s* 4otar(rea de
sa"ctio"are se s&!&"e de'#aterii Co"%eri"tei Natio"ale* care o !oate co"%ir)a sa& i"%ir)a. Co"testarea sa"cti&"ilor
4otar(te de Co"%eri"ta Natio"ala se %ace la sectia de co"te"cios ad)i"istrati$ a c&rtii de a!el* i" ter)e" de 7P de 'ile de
la data i"stii"tarii o%iciale a cel&i i" ca&'a.
Me)#rii Co)isiei s&!erioare de disci!li"a s&"t ras!&"'atori de !astrarea secret&l&i !ro%esio"al i" eercitarea
)a"dat&l&i lor.
[otar(rile Co)isiei s&!erioare de disci!li"a !ot %i co"testate la Co"sili&l S&!erior al Cor!&l&i* i" ter)e" de cel )&lt 18
'ile cale"daristice de la l&area la c&"osti"ta. Co"testalia "& s&s!e"da a!licarea 4ot\rarii.
Pe"tr& co"stit&irea .&ris!r&de"tei disci!li"are* Co)isia s&!erioara de disci!li"a i"toc)este o c&le-ere c& toate sol&tiile
!ro!rii !ro"&"tate* cat si c& cele !ro"&"tate de co)isiile de disci!li"a ale %ilialelor* !&#lic("d&,le a"&al i" re$ista
Cor!&l&i.
00B. Care este logo9ul CECCA$ i ce conine sigla CECCA$=
Lo-o,&l CECCAR3 eYtii"BA* I"de!e"de"BA* Moralitate2
Si-la CECCAR este co)!&sa di"3
U P carte,re-istr&* si)#oli'("d i"se)"&l !ro%esiei5
U U" cad&ce& U toia-&l de crai"ic al 'e&l&i [er)es* a$("d ca i"se") di$i" doi ser!i i"colaciti* !ret&it i" Srecia
a"tic\* ca a$("d $aloare de si)#ol di!lo)atic5 e)#le)a Cor!&l&i si)#oli'ea'a rol&l de crai"ic al !ro%esio"ist&l&i
co"ta#il* !e care il are at&"ci c("d red\ i)a-i"ea %idela* corecta si co)!leta a !atri)o"i&l&i co"ta#ili'at sa& e!erti'at5
U de$i'a eYtii"BA* I"de!e"de"BA* Moralitate2 U atri#&te ese"tiale ale eercitarii !ro%esiei.
001. -e ce este obligatorie evaluarea n cazul privatizrii unei ntreprinderi=
, di" !&"ct de $edere !atri)o"ial* )a.oritatea ele)e"telor !atri)o"iale di" #ila"B&rile societatilor c& ca!ital de stat "&
re%lecta $alori de !iata ci $alori ad)i"istrati$e* ree$al&area %ii"d "ecesara !e"tr& sta#ilirea $alorii de !iata a #&"&rilor
, di" !&"ct de $edere al re"ta#ilitatii* trec&t&l +"tre!ri"derii tre#&ie co"siderat ca "ere!rod&cti#il5 "& toti %actorii care a&
deter)i"at sa& a& i"%l&e"tat !ro%it&l di" #ila"t&rile societatilor c& ca!ital de stat !ot %i etra!olate i" !erioada !ost
!ri$ati'are
, c&)!arator&l "& i"$esteCte !e"tr& ce a o#ti"&t %ost&l !ro!rietar ca !ro%it ci !e"tr& ce $a o#ti"e le* de aceea
!ro%ita#iliatea i"tre!ri"derii tre#&ie ra-a"dita5
, $aloarea i"tre!ri"derii tre#&ie deter)i"ate i" %&"ctie de -rad&l de &tilitate a t&t&ror ele)e"telor !atri)o"iale*
c&)!arator&l "etre#&i"d sa %ie !e"ali'at !e"tr& !olitica de i"$estitii a %ost&l&i !ro!rietar* sti&t %ii"d ca &" #&" %ara
&tilitate "& are $aloare sa& aceasta este "ese)"i%icati$a. C& oca'ia e$al&arii !e"tr& !ri$ati'are* tre#&ie o#ser$ata si
a"ali'ata "ecesitatea &"ei e$e"t&ale restr&ct&rari.
000. n ce const procedura de acordare a vizei anuale de exercitare a pro2esiei=
a0 ac4itarea +" +"tre-i)e a o#li-aBiilor %aBA de Cor! !e a"&l c&re"t5
#0 !lata la #&-et&l de stat* +" c&a"t&)&l Ci la ter)e"&l !re$A'&t de le-e* a i)!o'itelor c&$e"ite stat&l&i as&!ra
o"orariilor +"casate de la #e"e%iciari5
do$ada asi-&rArii !e"tr& risc&l !ro%esio"al5
d0 do$ada cA "& a& s&%erit "ici o co"da)"are care* !otri$it le-islaBiei +" $i-oare* i"ter'ice dre!t&l de -esti&"e Ci de
ad)i"istrare a societABilor co)erciale /!re'e"tarea certi%icat&l&i de ca'ier .&diciar sa& declaraBie !e !ro!ria rAs!&"dere05
e0 "& a& sA$(rCit %a!te care sA +"calce o#li-aBiile !re$A'&te de le-e* !rec&) Ci re-&lile !ri$i"d co"d&ita eticA Ci
!ro%esio"alA* !otri$it !ct.12D Ci 128 di" Re-&la)e"t&l de Or-a"i'are Ci :&"cBio"are a Cor!&l&i* !e"tr& care sA %i %ost
sa"cBio"aBi de co)isia de disci!li"A c& s&s!e"darea dre!t&l&i de eercitare a !ro%esiei* !e toatA d&rata s&s!e"dArii*
!rec&) Ci c& i"ter'icerea dre!t&l&i de eercitare a !ro%esiei5
%0 de!&"erea declaraBiei a"&ale !ri$i"d acti$itatea des%AC&ratA +" a"&l e!irat completat la toate rubricile5
-0 de!&"erea de do$e'i !ri$i"d de'$oltarea !ro%esio"alA co"ti"&A !otri$it Nor)ei 7G* res!ecti$ DP de ore de !re-Atire
!ro%esio"alAEa" cale"daristic5
40 !re'e"tarea &"ei ade$eri"Be )edicale di" care sA re'&lte cA +"de!li"eCte co"diBia !re$A'&tA de art.D/10 lit.a Ci art.8
di" O.S."r.98E1QQD Ci este a!t di" !&"ct de $edere %i'ic Ci !si4ic !e"tr& eercitarea !ro%esiei de e!ert co"ta#il Ci*
res!ecti$* de co"ta#il a&tori'at. 6" sit&aBia +" care se i)!&"e* se $a !re'e"ta Ci &" certi%icat )edical !ri$i"d starea de
sA"Atate eli#erat de cAtre o Co)isie de s!ecialitate sta#ilitA de Cor!.
Acordarea $i'ei se co"creti'ea'A !ri" se)"At&rA Ci !ri" Cta)!ila %ilialei !&sA +" cAs&Ba s!ecial re'er$atA +" car"et&l de
)e)#r& al Cor!&l&i* !rec&) Ci !ri" eli#erarea a&tori'aBiei de eercitare a !ro%esiei !e a"&l res!ecti$.
AcBi&"ea de acordare a $i'ei a"&ale !e"tr& eercitarea !ro%esiei se des%ACoarA !("A la data de 18 %e#r&arie* d&!A care
%ilialele a& o#li-aBia3
a. sA a%iCe'e la sedi&l %ilialei* la i"sta"Bele de .&decatA* Ca)era de Co)erB Ci I"d&strie* O%ici&l Re-istr&l&i Co)erB&l&i
etc. lista )e)#rilor Cor!&l&i* care a& o#Bi"&t $i'a a"&alA Ci a& dre!t&l sA eercite !ro%esia5
#. sA +"ai"te'e la A!arat&l Ce"tral o i"%or)are as&!ra )od&l&i de reali'are a acestei acBi&"i* )e"Bio"("d "&)Ar&l
)e)#rilor care a& o#Bi"&t $i'a a"&alA* di" "&)Ar&l total de )e)#ri ai Cor!&l&i5
003. Care sunt condiiile pentru a deveni expert contabilM precizai nivelul de pregtire teoretic i practic
necesare.
Ea)e"&l se des%ACoarA +" #a'a "or)elor Cor!&l&i Ci a Re-&la)e"t&l&i !e"tr& e%ect&area sta-i&l&i Ci !ri" ea)e"&l de
a!tit&di"i* +" $ederea acces&l&i la calitatea de e!ert co"ta#il Ci co"ta#il a&tori'at.
Sc4e)atic3
EXAMEN
DE ADMITERE !ri$i"d acces&l /)edia )i"i) F* iar !e disci!li"e 90
STASIU /7 a"i* t&tore0
/2PP ore se)estr& 0L !re-Atire deo"tolo-icA Ci doctri"A !ro%esio"alA
EXAMEN DE APTITUDINI /art.2* O.S.GQE1QQG0
EXPERT CONTABIL CONTABIL AUTORI;AT
PROBE
SCRISE ORALE
COMENTARII
2P. Pe"tr& a %i +"scriCi la co"c&rs&l de ad)itere* ca"diadBii tre#&ie sA +"de!li"eascA a"&)ite co"diBii3
EXPERT CONTABIL
a& ca!acitatea de!li"A de eerciBi&.
a& st&dii eco"o)ice s&!erioare +" s!ecialitatea co"ta#ilitate,%i"a"Be* c& di!lo)A rec&"osc&tA de MEN Ci !racticA +"
s!ecialitate de cel !&Bi" trei a"i* sa& st&dii eco"o)ice s&!erioare Ci !racticA +" s!ecialitate de cel !&Bi" ci"ci a"i.
N& a& s&%erit "ici o co"da)"are* care* !otri$it le-islaBiei +" $i-oare* i"ter'ice dre!t&l de -esti&"e Ci de ad)i"istrare a
societABilor co)erciale.
A& !ro)o$at !ro#ele !ri$i"d acces&l la !ro%esia de e!ert co"ta#il.
00). #rezentai 3 momente din viaa ntreprinderii n care este obligatorie evaluarea.
, )odi%icAri i" )Ari)ea si str&ct&ra ca!ital&l&i social
, )odi%icAri i" "&)Ar&l si co)!o"e"ta acBio"arilor sa& asociaBilor
, acti&"i .&ridice c& sco! !atri)o"ial /s&ccesi&"i* %ali)e"te* !arta.e0
00.. Care sunt regulile de etic aplicabile contabililor salariati n industrie: comer: transport: sector public=
!ro%esio"iCtii co"ta#ili salariaBi tre#&ie sA %ie loiali at(t $i'a$i de a"-a.ator* c(t Ci %aBA de !ro%esie* aceste do&A
ei-e"Be %ii"d &"eori +" co"tradicBie.
Pri)a co"diBie a &"&i a"-a.at este de a s&sBi"e o#iecti$ele etice
Ci le-iti)e ale or-a"i'aBiilor !ro%esio"ale.
TotodatA "& !oate %i o#li-at &" a"-a.at3
i. sA $iole'e le-islaBia5
. sA +"calce re-&lile Ci "or)ele !ro%esiei*
i. sA )i"tA a&ditorii a"-a.ator&l&i sA&5
ii. sA se)"e'e o declaraBie care co"Bi"e distorsi&"i ale realitABii.
DacA !ro%esio"ist&l co"ta#il salariat "& re&CeCete sA re'ol$e o
!ro#le)A i)!orta"tA care co"stit&ie &" co"%lict +"tre a"-a.aBi Ci ei-e"Bele !ro%esio"ale* d&!A ce a& %ost e!&i'ate toate
eCaloa"ele /!("A la ad)i"istratori0* el "& are altA ale-ere dec(t sA de)isio"e'e5 )oti$ele &"ei ast%el de deci'ii s&"t
"oti%icate a"-a.ator&l&i* dar o#li-aBiile de co"%ide"Bialitate +i i"ter'ic sA i"%or)e'e terBe !ersoa"e /+" a%arA de ca'&l cA o
!re$edere le-alA sa& o "or)A !ro%esio"alA !re$Ad aceastA o#li-aBie0.
s!ri.i" !ro%esio"al acordat altor cole-i3 +"deose#i cel care are a&toritate rec&"osc&tA de cAtre ceilalBi /+" a"ali'a*
+" .&decarea +" )od !ro%esio"al a di%ere"delor de o!i"ie05
co)!ete"Ba !ro%esio"alA !ri" care &" !ro%esio"ist co"ta#il "& tre#&ie sA i"d&cA +" eroare !atro"&l des!re -rad&l
de !re-Atire sa& e!erie"BA !e care +l deBi"e5
!re'e"tarea i"%or)aBiilor %i"a"ciar,co"ta#ile +" +"tre-i)e* c& o"estitate* +" )od !ro%esio"al Ci ast%el +"c(t sA %ie
+"Belese +" co"tet&l lor.
I"%or)aBiile sA descrie clar "at&ra ade$AratA a tra"'acBiilor
co)erciale* acti$elor* !asi$elor* sA ordo"e'e i"trArile cro"olo-ic Ci adec$at.
00>. Ce se nelege prin autonomia Corpului=
A&to"o)ia* +" -e"eral*este sit&aBia cel&i care "& de!i"de de "i)e"i* care are de!li"A li#ertate +" acBi&"ile sale /De0.
A&to"o)ia Cor!&l&i %ace di" acesta &" or-a"is) de a&tore-le)e"tare +" !ro%esie5 aceasta !res&!&"e "es&#ordo"area
$re&"ei a&toritABi.
Cor!&l !ri" Re-&la)e"t&l sA&* !ri" stat&t&l sA&* "& este s&#ordo"at $re&"&i or-a"is) statal. Di)!otri$A* !ri"
dele-aBia !ri)itA di" !artea a&toritABii !&#lice* acordA Ci retra-e dre!t&l de eercitare a !ro%esiei de e!ert co"ta#il Ci de
co"ta#il a&tori'at Ci are dre!t&l de eercitare a !ro%esiei de e!ert co"ta#il Ci co"ta#il a&tori'at Ci are dre!t&l sA
co"trole'e co)!ete"Ba Ci )oralitatea )e)#rilor sAi. Pri" or-a"ele alese* cor!&l este re!re'e"tat +" %aBa a&toritABii
!&#lice* !rec&) Ci +" ra!ort&rile c& !ersoa"ele %i'ice Ci .&ridice di" BarA Ci strAi"Atate. Cor!&l cola#orea'A c& or-a"ele
de s!ecialitate ale stat&l&i +" ela#orarea de "or)e le-ate de !ro%esia co"ta#ilA* dar "or)ele de l&cr&* s!eci%ice !ro%esiei*
care s&"t re'&ltat&l acti$itABii Cor!&l&i.
00?. Cum este structura organizatoric 1organigrama3 CECCA$ la nivel central=
LA NIIEL CENTRAL
Or-a"e de deci'ie /le-islati$0 Or-a"e de eec&Bie
Co"%eri"Ba NaBio"alA

Co"sili&l S&!erior
Biro&l !er)a"e"t
PreCedi"tele Cor!&l&i
Secretariat&l Se"eral
Sectoare
SecBi&"i* co)isii Ci de!arta)e"te
00@. Care sunt principalele ) obligaii ale unui membru CECCA$=
a0 ac4itarea +" +"tre-i)e a o#li-aBiilor %aBA de Cor! !e a"&l c&re"t5
#0 !lata la #&-et&l de stat* +" c&a"t&)&l Ci la ter)e"&l !re$A'&t de le-e* a i)!o'itelor c&$e"ite stat&l&i as&!ra
o"orariilor +"casate de la #e"e%iciari5
do$ada asi-&rArii !e"tr& risc&l !ro%esio"al5
d0 do$ada cA "& a& s&%erit "ici o co"da)"are care* !otri$it le-islaBiei +" $i-oare* i"ter'ice dre!t&l de -esti&"e Ci de
ad)i"istrare a societABilor co)erciale /!re'e"tarea certi%icat&l&i de ca'ier .&diciar sa& declaraBie !e !ro!ria rAs!&"dere05
e0 "& a& sA$(rCit %a!te care sA +"calce o#li-aBiile !re$A'&te de le-e* !rec&) Ci re-&lile !ri$i"d co"d&ita eticA Ci
!ro%esio"alA* !otri$it !ct.12D Ci 128 di" Re-&la)e"t&l de Or-a"i'are Ci :&"cBio"are a Cor!&l&i* !e"tr& care sA %i %ost
sa"cBio"aBi de co)isia de disci!li"A c& s&s!e"darea dre!t&l&i de eercitare a !ro%esiei* !e toatA d&rata s&s!e"dArii*
!rec&) Ci c& i"ter'icerea dre!t&l&i de eercitare a !ro%esiei5
%0 de!&"erea declaraBiei a"&ale !ri$i"d acti$itatea des%AC&ratA +" a"&l e!irat completat la toate rubricile5
-0 de!&"erea de do$e'i !ri$i"d de'$oltarea !ro%esio"alA co"ti"&A !otri$it Nor)ei 7G* res!ecti$ DP de ore de !re-Atire
!ro%esio"alAEa" cale"daristic5
40 !re'e"tarea &"ei ade$eri"Be )edicale di" care sA re'&lte cA +"de!li"eCte co"diBia !re$A'&tA de art.D/10 lit.a Ci art.8
di" O.S."r.98E1QQD Ci este a!t di" !&"ct de $edere %i'ic Ci !si4ic !e"tr& eercitarea !ro%esiei de e!ert co"ta#il Ci*
res!ecti$* de co"ta#il a&tori'at. 6" sit&aBia +" care se i)!&"e* se $a !re'e"ta Ci &" certi%icat )edical !ri$i"d starea de
sA"Atate eli#erat de cAtre o Co)isie de s!ecialitate sta#ilitA de Cor!.
00C. Care sunt 2aptele care constituie abateri disciplinare ale membrilor Corpului=
iii. a#se"Ba "e)oti$atA de la +"tr&"irea A.S. a %ilialei
sa& de la Co"%eri"Ba NaBio"alA.
S&s!e"darea dre!t&l&i de a eercita !ro%esia de e!ert co"ta#il sa& de co"ta#il a&tori'at !e o !erioadA de ti)! de la 7
l&"i la &" a"3
i$. a#se"Ba "e)oti$atA de la do&A Cedi"Be co"sec&ti$e
ale AS ale %ilialei sa& ale CN5
$. "e!lata coti'aBiei a"&ale CiEsa& a celorlalte o#li-aBii
#A"eCti* la ter)e"ele sta#ilite de Re-&la)e"t* !e d&rata &"&i a" cale"daristic5
$i. "eres!ectarea "or)elor !ri$i"d a!Ararea Ci
!Astrarea secret&l&i !ro%esio"al
I"ter'icerea dre!t&l&i de a eercita !ro%esia de e!ert co"ta#il sa& co"ta#il a&tori'at* O.S. 998 6" R-&la)e"t&l de
Or-a"i'are Ci :&"cBio"are a Cor!&l&i* la sa"cBi&"i* art.17D* este !re$A'&tA sa"cBi&"ea 1I"terdicBia dre!t&l&i de eercitare
a !ro%esiei2 !e"tr& o!t a#ateri disci!li"are.
SURSA3 O.S. 98E1QQD )odi%icatA RO: al Cor!&l&i 1QQ8.
03B. Ce este i cum 2uncioneaz Comisia *uperioar de -isciplin=
#. Comisia superioar) de disciplin) @ de !e l("-A CS al Cor!&l&i este o co)isie de sa"cBio"are +" )aterie
disci!li"arA !e"tr& a#ateri de la co"d&ita eticA Ci !ro%esio"alA a )e)#rilor CS al Cor!&l&i.
Co)isia S&!erioar\ de Disci!li"a are &r)\toarea co)!ete"ta3
a0 a"ali'ea'a !la"-erile re%eritoare la a#ateri de la co"d&ita etica si !ro%esio"ala ale )e)#"#or Co"sili&l&i S&!erior si ai
co"siliilor %ilialelor* %ac("d !ro!&"eri de sa"ctio"are a acestora Co"%eri"tei Natio"ale care 4otaraste5
#0 sol&tio"ea'a !la"-erile re%eritoare la a#aterile de la co"d&ita etic\ si !ro%esio"al\ a !resedi"tilor Co"sili&l&i S&!erior
si co"siliilor %ilialelor* !rec&) si a !ersoa"elor %i'ice str\i"e carora le,a %ost rec&"osc&t dre!t&l de a eercita !ro%esia de
e!ert co"ta#il sa& co"ta#il a&tori'at i" Ro)("ia si a!lica* d&!a ca'* sa"cti&"ile !re$a'&te i" art. 19 di" O.S. "r.
98E1QQD* a!ro#ata si )odi%icat\ !ri" Le-ea "r.D2E1QQ8* c& )odi%icarile si co)!letarile &lterioare5
c0 re'ol$a co"testatiile %or)&late i)!otri$a 4otar(rilor disci!li"are !ro"&"ate de co)isiile de disci!li"a ale %ilialelor.
d0 a!lica sa"cti&"ea i"ter'icerii dre!t&l&i de a eercita !ro%esia de e!ert co"ta#il sa& co"ta#il a&tori'at )e)#ri#or
Cor!&l&i care a& sa$(rsit a#ateri -ra$e
Co)isia s&!erioara de disci!li"a este %or)ata di" 8 )e)#ri tit&lari si 8 )e)#ri s&!1ea"ti* ast%el3
a0 !resedi"tele si 2 )e)#ri* e!erti co"ta#ili* alesi de Co"%eri"ta Natio"ala di"tre )e)#rii Cor!&l&i E!ertilor
Co"ta#ili si Co"ta#ililor A&tori'ati di" Ro)("ia* care se #&c&ra de a&toritate !ro%esio"ala si )orala deose#ita5
#0 2 )e)#ri dese)"ati de )i"istr&l %i"a"telor.
I" ace1easi co"ditii s&"t dese)"ati si s&!lea"tii.
Ma"dat&l )e)#rilor co)isiei este de D a"i.
Pot %ace co"testatii la Co)isia s&!erioara de disci!li"a i)!otri$a 4otar(rilor co)isiilor de disci!li"a ale %ilialelor toti cei
i"teresati* !rec&) si co"siliile %ilialelor.
Ter)e"&l de co"testare este de 7P de 'ile de la data co)&"ic\rii 4otar(rii co)isiilor de disci!li"a ale %ilialelor.
I" !erioada de .&decare a co"testatiei se s&s!e"da a!licarea !re$ederilor 4otar(ri de sa"ctio"are* !e"tr& l&crarile
i"ce!&te.
Ra!ortor&l dis!&"e de cel )&lt 7P de 'ile !e"tr& a !re-ati ra!ort&l si !e"tr& a,l s&sti"e i" %ala Co)isiei s&!erioare de
disci!li"a la ter)e"&l sta#ilit.
I" ca'&rile !re$a'&te la !&"ct&l a0 di" co)!ete"tele Co)isiei s&!erioare de disci!li"a !re'e"tate )ai s&s* 4otar(rea de
sa"ctio"are se s&!&"e de'#aterii Co"%eri"tei Natio"ale* care o !oate co"%ir)a sa& i"%ir)a. Co"testarea sa"cti&"ilor
4otar(te de Co"%eri"ta Natio"ala se %ace la sectia de co"te"cios ad)i"istrati$ a c&rtii de a!el* i" ter)e" de 7P de 'ile de
la data i"stii"tarii o%iciale a cel&i i" ca&'a.
Me)#rii Co)isiei s&!erioare de disci!li"a s&"t ras!&"'atori de !astrarea secret&l&i !ro%esio"al i" eercitarea
)a"dat&l&i lor.
[otar(rile Co)isiei s&!erioare de disci!li"a !ot %i co"testate la Co"sili&l S&!erior al Cor!&l&i* i" ter)e" de cel )&lt 18
'ile cale"daristice de la l&area la c&"osti"ta. Co"testalia "& s&s!e"da a!licarea 4ot\rarii.
Pe"tr& co"stit&irea .&ris!r&de"tei disci!li"are* Co)isia s&!erioara de disci!li"a i"toc)este o c&le-ere c& toate sol&tiile
!ro!rii !ro"&"tate* cat si c& cele !ro"&"tate de co)isiile de disci!li"a ale %ilialelor* !&#lic("d&,le a"&al i" re$ista
Cor!&l&i.
031. Care sunt organele i structurile Corpului cu atribuii de investigare: 7udecare i tragere la rspundere=
Or-a"ele si str&ct&rile Cor!&l&i c& atri#&tii de i"$esti-are* .&decare si tra-ere la ras!&"dere s&"t3
La "i$el ce"tral3 Co)isia S&!erioara de Disci!li"a
La "i$el teritorial3 Co)isia de Disci!li"a a :ilialei
030. Explicai termenii de previziuni i proiecii n audit.
Ter)e"&l !re$i'i&"i dese)"ea'A i"%or)aBii %i"a"ciare !re$i'io"ale ela#orate !e #a'A de i!ote'e re%eritoare la e$e"i)e"te
$iitoare !e care co"tea'A co"d&cerea Ci +" %&"cBie de care aceasta a sta#ilit acBi&"ile +"tre!ri"se !e"tr& !re-Atirea acestor
i"%or)aBii /i!ote'ele sa& esti)Arile cele itiai !la&'i#ile0.
Ter)e"&l !roiecBii dese)"ea'A i"%or)aBii %i"a"ciare #a'ate !e i!ote'e teoretice re%eritoare la e$e"i)e"te $iitoare Ci la
acBi&"i ale co"d&cerii care !ot sa& "& sA se !rod&cA* !rec&) Ci !e co)#i"area esti)Arilor celor )ai !la&'i#ile c&
i!ote'ele teoretice.
033. Enumerai situaiile care nu rspund criteriilor de obiectivitate: ncredere: cinste: decen i bun gust
pentru o aciune de promovare=
cele care creea'A s!era"Be %alse* i"d&c +" eroare sa& creea'A s!era"Be "e.&sti%icate de !osi#ile re'ol$Ari
%a$oira#ile*
i)!licA !osi#ilitatea de a i"%l&e"Ba orice i"sta"BA* tri#&"al* a-e"Bie de re-le)e"tare*
declaraBii #o)#astice5
%ac co)!araBii c& alBii5
co"Bi" )Art&rii sa& a!ro#Ari scrise*
care co"Bi" orice alte !reci'Ari ce ar !&tea sA !rod&cA &"ei !ersoa"e re'o"a#ile o "e+"Bele-ere sa& o dece!Bie*
care !reti"d* "e.&sti%icat* cA !ersoa"a res!ecti$A este e!ert sa& s!ecialist +"tr,&" a"&)e doe)"i& al
co"ta#ilitABii.
03). Care sunt atribuiile preedintelui CECCA$=
ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI CORPULUI3
a0 Co"$oac\ si co"d&ce sedi"tele C.S. si ale B.P.
#0 Co"d&ce si coordo"ea'a de'#aterile.
c0 Pre'i"ta a"&al C.S.* s!re ado!tare* !roiect&l de #&-et !e"tr& eerciti&l $iltor.
d0 A!ro#a a"-a.area si e%ect&area c4elt&ielilor i" cadr&l #&-et&l&i a!ro#at de Co"%eri"ta Nalio"ala.
e0 Pre'i"ta #ila"t&l co"ta#il* s!re ado!tare* C.S. si* s!re a!ro#are* Co"%eri"tei Natio"ale.
%0 N&)este si re$oca. c& res!ectarea statelor de %&"cti&"i a!ro#ate de Co"sili&l Natio"al* !erso"al&l !ro!ri& al
Co"sili&l&i si sta#i1este salariile* c& a!ro#area B.P.
-0 Re!re'i"ta Cor!&l i" %ata a&toritailor !&#lice* a tertilor sa& a or-a"i'aiilor "atio"ale si i"ter"aio"ale* a!ar("d
!resti-i&l si i"de!e"de"ta !ro%esio"ala a )e)#rilor sai.
40 I"de!li"este orice alte atri#&tii sta#ilite de C.N.* C.S. si B.P.
03.. &biectivul i mi7loacele de realizare ale diagnosticului commercial.
O#iecti$&l +l re!re'i"tA deter)i"area loc&l&i oc&!at !e !iaBa de +"tre!ri"dere i" !re'e"t si i" $iitor.
Co"statAri
a0 Por"i) de la "o)e"clator&l de !rod&se sa& la !ri"ci!alele acti$itati ale +"tre!ri"derii se $a calc&la !o"derea lor i"
$ol&)&l total al acti$itABii5
#0 Se $a e%ect&a o a"ali'a a clie"Bilor c& !o"dere i)!orta"ta sa& )are si !e"tr& aceCtia d&rata de rec&!erare a
crea"Belor 5se $or a"ali'a clie"tii i"certi5
c0 Se $or a"ali'a %&r"i'orii5
d0 Se $a ide"ti%ica co"c&re"ta act&ala si !ote"tiala5
e0 Se $a a"ali'a retea&a de distri#&tie a i"tre!ri"derii5
%0 Se $a a"ali'a -rad&l de !er)ea#ilitate a !ietei5
-0 Se $a a"ali'a ti!&rile de acti&"i !ro)otio"ale %ac&te de +"tre!ri"dere* c&a"t&)&l c4elt&ielilor !&#licitare* e$ol&tia
!oliticii de !ro)o$are a !rod&selor si a i)a-i"ii %ir)ei5
Co"cl&'ia
Z O!ort&"itABile
Z Risc&rile
Z P&"ctele %orte ca de e3 retea de $a"'are !&ter"ica* clie"ti stator"ici*calitate % #&"a a !rod&selor si ser$iciilor
Z !&"cte sla#e ca de e3 !rod&se si ser$icii sc&)!e si de o calitate i"doiel"ica* c&"osterea i"s&%icie"ta a !ietii.
279. Societatea AL:A S.R.L.* societate de e!erti'A co"ta#ilA* !lAtitoare de i)!o'it !e !ro%it ac4itA +" a"&l 2PPG o
coti'aBie o#li-atorie cAtre CECCAR +" $aloare de 19.PPP lei. De ase)e"ea ea se +"scrie +" AsociaBia I"ter"aBio"alA de
:iscalitate* o or-a"i'aBie "o",!ro%it c& sco! cercetarea +" do)e"i&l %iscal* !e"tr& care ac4itA o coti'aBie +" a"&l 2PPG de
1G.PPP lei. Deter)i"aBi s&)a ded&cti#ilA la calc&l&l i)!o'it&l&i !e !ro%it a%ere"tA acestor c4elt&ieli* Ctii"d cA !e"tr&
c&rs&l de sc4i)# se %oloseCte $aloarea 1 e&roK7*9 lei.
79PP ro" s&)a ded&cti#ila
03?. Activiti incompatibile cu exercitarea pro2esiei libere.
1. "& tre#&ie sA eercite +" !aralel acti$itABi care a%ectea'A sa& s&"t s&sce!ti#ile de a a%ecta i"te-ritatea*
o#iecti$itatea* i"d!e"de"Ba* #&"a re!&taBie a !ro%esiei* care s&"t i"co)!ati#ile c& eercitarea !ro%esiei li#erale.
2. Calitatea de e!ert co"ta#il este i"co)!ati#ilA c& orice acti$itate salariatA +" a%ara Cor!&l&i sa& orice
acti$itate co)ercialA /$. L12F re%eritoare la acti$itatea de ce"'orat0.
7. 6" &"ele sit&aBii* li#er !ro%esio"ist&l co"ta#il !oate !ri)i s!re co"ser$are Ci &tili'are* !otri$it le-ii* %o"d&ri
ale clie"Bilor* el tre#&i"d3
$ii. sA !Astre'e aceste %o"d&ri se!arat de %o"d&rile !ro!rii5
$iii. sA le &tili'e'e co"%or) desti"aBiilor sta#ilite5
i. sA ai#A !osi#ilitateas sA .&sti%ice eiste"Ba Ci &tili'area %o"d&rilor res!ecti$e.
27G. RelaBiile !erso"ale* %a)iliale Ci i"de!e"de"Ba @ descriere.
RelaBiile !erso"ale Ci %a)iliale !ot !re.&dicia i"de!e"d"eBa. Tre#&ie deci sA "e asi-&rA) cA "ici o relaBie !erso"alA sa&
%a)ilialA "& !&"e +" !ericol i"de!e"de"Ba !ro%esio"ist&l&i +" +"de!li"irea )isi&"ii sale.
Este i)!osi#il de codi%icat +" )od !recis re-&lile co"%or) cArora o relaBie !erso"alA sa& %a)ilialA +"tre &" !ro%esio"ist
li#eral Ci &" clie"t este acce!ta#ilA /!ri" clie"t +"eBle-("d&,se !ro!rietar&l +"tre!ri"derii* acBio"ari !ri"ci!ali* directori
-e"erali* directori %i"a"ciari* ad)i"sitrator sa& !ost&ri ec4i$ale"te0
I"stit&tele )e)#re ale I:AC tre#&ie sA,Ci i"%or)e'e )e)#rii de ti!&l de sit&aBii s&sce!ti#ile de a,i e!&"e la !resi&"i.
De ee)!l&* ast%el de !resi&"i !ot a!Area at&"ci c("d li#er !ro%esio"ist&l are i"terese %i"a"ciare co)&"e c& &" cadr& sa&
a"-a.at al clie"t&l&i* sa& c("d deBi" +)!re&"A i"terese se)"i%icati$e +"tr,o societate +" !artici!aBi&"e c& &" clie"t.
03C. Care este locul i rolul reprezentantului /E,=
Re!re'e"ta"t&l Mi"ister&l&i :i"a"lelor de !e l("-a co"sili&l %ilialei are &rr"atoarele atri#&lii3
a0 !artici!a la l&crarile ad&"arii -e"erale* ale Co"sili&l&i %ilialei* ale Biro&l&i !er)a"e"t si ale Co)isiei de disci!li"a*
%ara dre!t de $ot5
#0 sesi'ea'a Cor!&l E!erilor Co"ta#ili si Co"ta#ililor A&tori'ati c& !ri$ire la a!ro#area sa& re%&'&l de i"scriere i"
e$ide"ta acest&ia de catre co"siliile %i4ialelor* !e care le co"sidera "ele-ale5
c0 sesi'ea'a Co)isia s&!erioara de disci!li"a c& !ri$ire la 4otar(rile co)isiei de disci!li"a a %ilialei !e care le co"sidera
"ele-ale5
d0 sesi'ea'a re!re'e"ta"t&l Mi"ister&l&i :i"a"telor de !e l("-a Co"sili&l s&!erior as&!ra 4otar(rilor co"sili&l&i %i4ialei*
care co"tra$i" re-le)e"tarilor le-ale* !rec&) si c& !ri$ire la ca'&rile !re$a'&te la lit. # si c.
0)B. Ameninri legate de 2amiliarism sau ncredere E descriere.
Risc&l ca e!ert&l co"ta#il sA %ie i"%l&e"Bat de !erso"alitatea Ci calitABile clie"t&l&i* sA %ie !rea ate"t la i"teresele
clie"t&l&i* a%ectarea ate"Biei e!ert&l&i de c&"oaCterea de )&lt ti)! a t&t&ror !ro#le)elor clei"t&l&i* ceea ce !aote
co"d&ce la o +"credere ecesi$A +" clie"t Ci la testarea i"s&%icie"tA a i"%or)aBiilor !re'e"tate de acesta.
0)1. $aportul asupra unor rubrici din situaiile 2inanciare.
A&ditor&l&i i se !oate cere sA e!ri)e o o!i"ie as&!ra &"eia sa& )ai )&ltor r&#rici di" sit&aBiile %i"a"ciare ca* de
ee)!l&* crea"Be* stoc&ri* calc&l&l !artici!Arii la #e"e%icii sa& e%ect&area &"&i !ro$i'io". AceastA cerere !oate %ace o#iect&l
&"ei )isi&"i disti"cte sa& sA %ie reali'atA +" cadr&l )isi&"ii de a&dit de #a'A. O ast%el de )isi&"e "& co"d&ce la &" ra!ort de
a&dit as&!ra sit&aBiilor %i"a"ciare +" a"sa)#l&l lor Ci* +" co"seci"BA* o!i"ia a&ditor&l&i se $a re%eri "&)ai la r&#rica
/r&#ricile0 a&ditatA /a&ditate0.
Pe"tr& a de%i"i +"ti"derea )isi&"ii* a&ditor&l tre#&ie sA Bi"A sea)a de r&#ricile di" sit&aBiile %i"a"ciare care s&"t
i"terde!e"de"te* s&sce!ti#ile de a a$ea o i"%l&e"BA se)"i%icati$A as&!ra i"%or)aBiilor +" le-At&rA c& care i s,a cer&t o!i"ia5
aceasta !e"tr& cA "&)eroase r&#rici di" sit&aBiile %i"a"ciare s&"t le-ate +"tre ele* de ee)!l&3 crea"Bele /clie"Bii0 de
$("'Ari* stoc&rile de %&r"i'ori etc.
A&ditor&l tre#&ie sA %ie'e !ra- de se)"i%icaBie !e"tr& r&#ricile di" sit&aBiile %i"a"ciare as&!ra cArora +Ci $a e!ri)a o!i"ia5
de re-&lA aceste !a-i"i s&"t )&lt )ai red&se %aBA de cele care s,ar %i sta#ilit +" ca'&l a&ditArii sit&aBiilor %i"a"ciare +"
a"sa)#l&.
Ra!ort&l a&ditor&l&i tre#&ie sA )e"Bio"e'e re%ere"Bial&l co"ta#il !e #a'a cAr&ia a %ost a&ditatA r&#rica res!ecti$A di"
sit&aBiile
%i"a"ciare.
At&"ci c("d a&ditor&l a %or)&lat o o!i"ie de%a$ora#ilA sa& o i)!osi#ilitate de e!ri)are a o!i"iei as&!ra sit&aBiilor
%i"a"ciare +" a"sa)#l&l lor* el !oate e)ite o alt%el de o!i"ie +" ra!ort&l as&!ra &"ei r&#rici "&)ai dacA aceastA r&#ricA "&
co"stit&ie o !arte se)"i%icati$A a acestor sit&aBii %i"a"ciare.
0)0. Care este procedura de urmat c<nd este di2icil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a
rezolva un con2lict de ordin personal=
C("d este di%icil de sesi'at &" co)!orta)e"t co"trar eticii sa& !e"tr& a re'ol$a &" co"%lict de ordi" !ro%esio"al* dacA
!oliticile sta#ilite de or-a"is)&l !ro%esio"al "& s&"t s&%icie"te* !ro%esio"ist&l !oate rec&r-e la !roced&ra &r)Atoare3
ea)i"area co"%lict&l&i c& s&!erior&l direct5 dacA i"ter$e"Bia s&!eriro&l&i direct "& este s&%icie"tA Ci
!ro%esio"ist&l decide sA se adrese'e eCalo"&l&i s&!erior &r)Ator* s&!eriro&l direct tre#&ie "oti%icat +" acest se"s. DacA
s&!eriro&l direct este !res&!&s i)!licat +" co"%lict* !ro%esio"ist&l tre#&ie sA se s&!&"A eCalo"&l&i ierar4ic cel )ai ridicat5
solicitarea a$i'&l&i co"%ide"Bial al &"&i co"silier i"de!e"de"t sa& al or-a"is)&l&i !ro%sio"al5
dacA toate rec&rs&rile i"ter"e "& s&"t s&%icie"te* !ro%esio"ist&l co"ta#il* !oate !e"tr& c4esti&"i -ra$e* sA
de)isio"e'e Ci sA tri)itA o scrisoare* +" acest se"s* co"d&cerii e"titABii care l,a a"-a.at*
Orice !ro%esio"ist co"ta#il care oc&!A &" !ost de co"d&cere
tre#&ie sA se asi-&re cA* +" cadr&l e"titABii res!ecti$e* s&"t sta#ilite re-&li +" )aterie de re'ol$are a co"%lictelor
!ro%esio"ale.
0)3. & societate comercial deine un mi7loc 2ix cu o valoare de intrare de 0..BBB lei: amortizat n sum de
0B.BBB lei. La data de 1..B..0BB@ societatea caseaz bunul: obin<nd n urma valori2icrii prin v<nzarea prilor
componente suma de ?.BBB lei. Comentai deductibilitatea la calculul pro2itului impozabil a c;eltuielilor cu
valoarea rmas neamortizat a mi7locului 2ix.
Este ded&cti#il i"te-ral datorita %a!t&l&i ca $alori%ica co)!o"e"tele este o c4elt&iala care -e"erea'a $e"it
0)). Activitatea de consultan 2iscal: con2orm prevederilor Codului etic.
Co"ta#il&l !ro%esio"ist care !restea'A ser$icii !ro%esio"ale +" do)e"i&l %iscalitABii este +"dre!tABit sA se sit&e'e +" cea
)ai #&"A !o'iBie +" %a$oarea &"&i clie"t sa& a &"&i !atro"* c& co"diBia ca !restaBia sA %ie e%ect&atA c& co)!ete"BA.
I"te-ritatea Ci o#iecti$itatea "& tre#&ie di)i"&ate* iar o!i"ia co"ta#il&l&i !ro%esio"ist tre#&ie sA %ie co"%or)
le-ii.
D&#iile !ot %i re'ol$ate +" %a$oarea clie"t&l&i dacA eistA s&!ort re'o"a#il !e"tr& !o'iBia res!ecti$A.
CE :ACE SAU CE NU :ACE CONTABILUL PRO:ESIONISTX
"& tre#&ie sA dea asi-&rarea cA declaraBia %iscalA Ci s%at&l +" )aterie %iscalA s&"t dicolo de orice +"doialA5
sA se asi-&re cA cei !e care +i co"siliea'A s&"t co"Ctie"Bi de li)itele le-ate de s%at&rile Ci co"s&lta"Ba %iscalA Ci "&
i"ter!retea'A -reCit e!ri)area o!i"iei dre!t o a%ir)are a &"&i %a!t5
+" declaraBia %iscalA +"toc)itA de co"ta#il&l !ro%esio"ist res!o"sa#ilitatea !e"tr& co"Bi"&t re$i"e +" !ri)&l r("d
clie"t&l&i. Co"s&lta"Ba* o!i"iile tre#&ie +"re-istrate s&# %or)a &"ei scrisori* &"&i )e)ora"d&).
N& tre#&ie sA %ie asociat c& "ici o declaraBie sa& co"trari& di" care sA se creadA3
1. ar co"Bi"e &" %als sa& o i"d&cere +" eroare5
2. ar co"Bi"e i"%or)aBii %&r"i'ate c& "e!Asare sa& "ec&"oaCterea realA a %a!t&l&i5
7. ar o)ite sa& ar asc&"de i"%or)aBia cer&tA* !&t("d i"d&ce +" eroare %isc&l.
!oate %olosi esti)Arile +" !re-Atirea declaraBiilor %iscale.
0).. *lbirea autocontrolului E ameninare la adresa independenei. $enunarea la convingeri E ameninare la
adresa independenei.
De re-&lA* !e"tr& co"tractele /)isi&"ile0 de a&dit sa& de "o",a&dit este "ecesar sA %ie ree$al&atA )odalitatea de asi-&rare a
i"de!e"de"Bei ca#i"et&l&iEsocietABii sa& a )e)#rilor acesteia* !e"tr& a %&"da)e"ta co"cl&'ia %i"alA a "i$el&l&i de asi-&rare
a a"-a.a)e"t&l&i.
A)e"i"Barea la adresa i"de!e"de"Bei* le-ate de slA#irea a&toco"trol&l&i* a!are at&"ci c("d &"&l di" )e)#rii
ca#i"et&l&iEsocietABii a %ost a"terior &"a di" !ersoa"ele care a -estio"at !atri)o"i&l clie"t&l&i Ci di" aceastA !o'iBie !oate
eercita o i"%l&e"BA se)"i%icati$A directA as&!ra "i$el&l&i de asi-&rare al a"-a.a)e"t&l&i %aBA de clie"t.
Ee)!le +" acest se"s* "ee4a&sti$e* care !ot crea acest -e" de a)e"i"BAri la adresa i"de!e"de"Bei* !ot %i3
f &" )e)#r& al ca#i"et&l&iEsocietABii care este sa& a %ost rece"t &"a di" !ersoa"ele care a -estio"at
!atri)o"i&l clie"t&l&i5
f &" )e)#r& al ca#i"et&l&iEsocietABii care este sa& a %ost rece"t &" a"-a.at al clie"t&l&i +"tr,o !o'iBie di"
care !oate eercita o i"%l&e"BA se)"i%icati$A directA as&!ra "i$el&l&i de certit&di"e , asi-&rare , a co"tract&l&i %aBA de
clie"t5
f !restarea de ser$icii !e"tr& &" clie"t al &"&i co"tract de a&dit sa& de "o",a&dit care !oate a%ecta
direct "i$el&l certit&di"ii asi-&rArii !ro%esio"ist&l&i co"ta#il %aBA de clie"t5
a !re-Atirea datelor ori-i"ale &tili'ate la -e"erarea sit&aBiilor %i"a"ciare sa& !re-Atirea &"or +"re-istrAri care %ac o#iect&l
"i$el&l&i de asi-&rare a !ro%esio"ist&l&i co"ta#il %aBA de clie"t.
Cau3e datorate renun()rii la propriile con"in%eri
A!ar at&"ci c("d ca#i"et&lEsocietatea sa& &" )e)#r& al acest&ia* !ro)o$ea'A* sa& !oate %i !erce!&t a !ro)o$a sit&aBia
sa&o!i"ia &"&i clie"t !("A la !&"ct&l +" care o#iecti$itatea sa este sa& !oate %i +"BeleasA ca %ii"d co)!ro)isA. Aceasta ar
!&tea %i ca'&l +" care ca#i"et&lEsocietatea sa& &" )e)#r& al acest&ia Ci,a& s&#ordo"at raBio"a)e"t&l lor !ro%esio"al
acel&ia al clie"t&l&i.
Ee)!le +" acest se"s* %ArA a %i e4a&sti$e* care !ot crea a,)e"i"BAri la adresa i"de!e"de"Bei de acest %el !ot %i3
, a se oc&!a c&* a %i !ro)otor al acBi&"ilor sa& a altor titl&ri de $aloare ale clie"t&l&i5
, a acBio"a ca &" a$ocat sa& co"silier al clie"t&l&i* +" liti-iile sa& +" re'ol$area "e+"Bele-erilor c& terBe !ArBi.
0)>. Cum se obine calitatea de contabil autorizat=
Pri" ea)e". Ea)e"&l se des%ACoarA +" #a'a "or)elor Cor!&l&i Ci a Re-&la)e"t&l&i !e"tr& e%ect&area sta-i&l&i Ci !ri"
ea)e"&l de a!tit&di"i* +" $ederea acces&l&i la calitatea de e!ert co"ta#il Ci co"ta#il a&tori'at.
Sc4e)atic3
EXAMEN
DE ADMITERE !ri$i"d acces&l /)edia )i"i) F* iar !e disci!li"e 90
STASIU /7 a"i* t&tore0
/2PP ore se)estr& 0L !re-Atire deo"tolo-icA Ci doctri"A !ro%esio"alA
EXAMEN DE APTITUDINI /art.2* O.S.GQE1QQG0
EXPERT CONTABIL CONTABIL AUTORI;AT
PROBE
SCRISE ORALE
0)?. Enumerai ameninri i riscuri care a2ecteaz independena.
a)e"i"BAri le-ate de i"teres&l !ro!ri&3
:i"a"ciar3 direct /de!e"de"Ba de o"orarii* o"orarii resta"te* tea)a de a !ierde clei"t&l0 Ci i"direct5
a)e"i"BAri le-ate de a&toco"trol /i)!licarea a&ditor&l&i +" alte l&crAri +" cadr&l aceleaCi %ir)e05
%a)iliaris) sa& +"credere !rea )are +" clie"t /testarea i"s&%icie"tA a i"%or)aBiei %&r"i'ate de clie"t05
c&"oaCterea de )&ltA $re)e a clie"t&l&i5
!erso"alitatea Ci calitatea clie"t&l&i5
i"ti)idarea de cAtre &" clie"t !rea do)i"a"t* ceea ce i)!&"e EC sA acBio"e'e +" )a"ierA s&#iecti$A.
0)@. Care sunt imperativele 2undamentale pentru realizarea obiectivului pro2esiei contabile=
Pe"tr& reali'area o#iecti$&l&i !ro%esiei co"ta#ile* adicA satis%acerea ei-e"Belor !&#lic&l&i* se i)!&" !atr& i)!erati$e
%&"da)e"tale3
Credi#ilitatea @ !&#lic&l are "e$oie de i"%or)aBii credi#ile5
Pro%esio"alis) , !ro%esi&"ea co"ta#ilA are "e$oie de !ersoa"e rec&"osc&te de clei"Bi* a"-a.atori Ci terCi
i"teresaBi ca !ro%esio"iCti +" do)e"i&5
Calitatea ser$iciilor @ toate ser$iciile %&r"i'ate de &" !ro%esio"ist co"ta#il tre#&ie sA satis%acA criterii !recise de
a!reciere5
6"credere @ &tili'atorii ser$iciilor !ro%esio"iCtilor co"ta#ili tre#&ie sA %ie asi-&raBi cA aceste ser$icii s&"t
s&#ordo"ate &"&i a"sa)#l& de re-&li de eticA !ro%esio"alA.
SURSA3 Cod&l etic.
0)C. mpozitul pe pro2it se calculeaz prin aplicarea unei cote de 1>L asupra pro2itului impozabil. Ce 2el de
tip de cot de impunere este aceasta=
I)!o'it direct !roce"t&al
0.B. Ce se nelege prin competena expertului contabil=
l&crAri e%ect&ate c& -ri.A Ci s(r-&i"BA* !Astrarea la 'i a "i$el&l&i de c&"oCti"Be !ro%esio"ale5
Co)!ete"Ba !ro%esio"alA are do&A co)!o"e"te de #a'A3
. o#Bi"erea5
i. )e"Bi"erea
Co)!ete"Ba !ro%esio"alA !res&!&"e cA !ro%esio"ist&l co"ta#il tre#&ie sA %&r"i'e'e ser$icii !ro%esio"ale c& co)!ete"BA*
-ri.A Ci s(r-&i"BA Ci este o#li-at sA )e"Bi"A +" !er)a"e"BA &" "i$el de c&"oCti"Be Ci de co)!ete"BA !ro%esio"alA care sA
.&sti%ice aCte!tArile &"&i clie"t sa& ale a"-a.ator&l&i5 aceasta !res&!&"e ca el sA %ie la c&re"t c& &lti)ele e$ol&Bii Ci
"o&tABi di" !ractica !ro%esio"alA* di" le-islaBie Ci te4"ici de l&cr&.
Do#("direa co)!ete"Bei !ro%esio"ale cere3
ii. +"alt sta"dard de !re-Atire -e"eralA* &r)atA de &"a s!eci%icA5
iii. !racticA Ci ea)i"are +" s&#iecte !ro%esio"ale se)"i%icati$e5
i$. !erioadA de !racticA +" do)e"i&.
Me"Bi"erea co)!ete"Bei !ro%esio"ale cere3
$. c&"oaCterea co"ti"&A a e$ol&Biilor +" !ro%esia co"ta#ilA /la "i$el "aBio"al Ci i"ter"aBio"al +"
co"ta#ilitate* a&dit Ci alte re-le)e"tAri stat&tare Ci ceri"Be rele$a"te05
$i. ado!tarea &"&i !ro-ra) care sA -ara"te'e &" co"trol de calitate +" +"de!li"irea sarci"ilor
!ro%esio"ale* +" co"%or)itate c& "or)ele "aBio"ale Ci i"ter"aBio"ale.
Co)!ete"Bele !ro%esio"ale /co)e"tari&03
U" !ro%esio"ist co"ta#il salariat care l&crea'A +" i"d&strie* co)erB* sector&l !&#lic sa& +" siste)&l ed&caBio"al
!oate %i solicitat !e"tr& re'ol$area &"or atri#&Bii i)!orta"te !e"tr& care "& are %or)aBia sa& e!erie"Ba "ecesarA.
6" ase)e"ea sit&aBii "& tre#&ie sA,Ci i"d&cA +" eroare a"-a.ator&l c& !ri$ire la "i$el&l real al co)!ete"Belor sale*
cer("d co"s&lta"Ba sa& asiste"Ba &"&i s!ecialist.
0.1. Cum se menine calitatea de expert contabil i calitatea de contabil autorizat=
Pri" +"scrierea +" Ta#lo&l Cor!&l&i. 6"scrierea se reali'ea'A +" #a'a
+"de!li"irii co"diBiilor !ri$i"d acordarea calitABii de e!ert co"ta#il Ci co"ta#il a&tori'at.
6"scrierea +" Ta#lo&l Cor!&l&i co"%erA dre!t&l la eercitarea !ro%esi&"ii !e +"tre- teritori& BArii. A"&la se o#Bi"e
lice"Ba de eercitare a !ro%esiei /$i'a0. Li!sa lice"Bei sa& "elice"Bierea atra-e radierea di" Ta#lo& sa& s&s!e"darea
eercitArii !ro%esiei* a dre!t&l&i de a eercita.
0.0. -etaliai principiul general re2eritor la 4Examinarea regularitii documentelor 2inanciar9contabile5 pe
care expertul contabil trebuie s l respecte n executarea expertizei contabile.
Pe"tr& a !&tea ser$i ca s&!ort de i"%or)atie si de !ro#a i" e!erti'a co"ta#ila* doc&)e"tele si datele %i"a"ciar co"ta#ile
tre#&ie sa %ie si"cere si eacte. Ieri%icarea %or)ala este de re-&la o l&crare !reli)i"ara a e!erti'ei si !res&!&"e5
, i"de!li"irea co"ditiilor de %or)a eterioara
, daca se ti" re-istrele le-ale
, daca i"re-istrarile s&"t ti"&te la 'i
, daca i"re-istrarile s&"t %ac&te i" ordi"ea i" care s,a& !rod&s
, daca re-istrele s&"t "&)erotate si !ara%ate
, daca re-istrele s&"t !ara%ate si si-ilate
Di" !&"ct de $edere al co"ti"&t&l&i si si"ceritatii* $eri%icarea "& se !oate li)ita la &" co"trol %or)al. Ca !ri"ci!i&*
$eri%icarea re-&laritatii tre#&ie sa arate daca re-istrele !ot %olosi/si i" ce )as&ra0 la $eri%icare sa& e!erti'a* ori tre#&ie
sa %ie i"lat&rate co)!let sa& !artial. Mas&ra i" care &"ele a#ateri de la dis!o'itiile le-ale sa& de la re-&lile de or-a"i'are
si ti"ere a co"ta#ilitatii !ot i"%l&e"ta %orta !ro#atorie a re-istrelor de!i"de de "at&ra a#aterilor* de le-at&ra lor c& %a!tele
s&!&se $eri%icarii* de .&ris!r&de"ta eiste"ta. Di" acest )oti$ * e!ert&l "& !oate sa se li)ite'e "&)ai la co"statarea
"ere-&laritatii doc&)e"telor* ci tre#&ie sa co"ti"&e l&crarea.
0.3. Ce este Etica=
ETIC^K Ctii"Ba care se oc&!A c& st&di&l teoretic al $alorilor Ci
co"diBiei &)a"e di" !ers!ecti$a !ri"ci!iilor )orale Ci rol&l lor +" $iaBa socialA5 totalitatea "or)elor de co"d&itA )oralA*
cores!&"'Atoare &"&i do)e"i&* &"ei acti$itABi sa& &"ei colecti$itABi.
ETICA este strAi"A dictat&rii Ci ce"tralis)&l&i5 ea este s!eci%icA
de)ocraBiei* deoarece de)ocraBia !res&!&"e dere-le)e"tare* loc&l le-ilor %ii"d l&at de !ri"ci!ii etice* ast%el se !oate
al&"eca s!re a"ar4ie Ci de'ordi"e.
0.). Enumerai cel puin . cauze care ar putea conduce la situaia n care stocul 2aptic al unei uniti
depete stocul maxim posibil al acesteia.
Ca&'ele care -e"erea'a o ast%el de sit&atie !ot %i3
, i"trod&cerea de )ar%&ri i" -esti&"e %ara doc&)e"te le-ale
, crearea de !l&s&ri i" -esti&"e !ri" )i.loace %ra&d&loase
, li$rarea altor #&"&ri decat cele i"scrise i" doc&)e"te
, dil&area &"or !rod&se * $a"'area lor i" a)estec sa& de"at&rarea !ro!ortiilor de a)estec
, sc4i)#&rile sa& i)!r&)&t&rile de )ar%&ri i"tre -esti&"ile de acelasi %el
, %olosirea %ra&d&loasa a a!aratelor de )as&ra si co"trol
0... Enumerai cel puin > metode i te;nici extracontabile 2olosite de experii contabili n e2ectuarea
expertizelor contabile.
Metodele rec&"osc&te de doctri"a co"ta#ila s&"t3
, $eri%icarea r&la.elor* sold&rilor si re!ort&rilor
, re%acerea &"or calc&le
, a"ali'a #ila"t&l&i* a #ala"telor de $eri%icare sa& a altor calc&le de si"te'a
, &r)arirea res!ectarii )etodolo-iei co"ta#ile si a "or)elor de e%ect&are a i"re-istrarilor
, co"trol&l )od&l&i de e$al&are a ele)e"telor !atri)o"iale
, e%ect&area &"or !&"cta.e/i"tre e$ide"ta ca"titati$a si cea $alorica* i"tre co"t&rile si"tetice si cele a"alitice0
, $eri%icarea corectit&di"ii a"ali'elor !e #a'a de #ila"t sa& a altor a"ali'e eco"o)ico %i"a"ciare
0.>. -etaliai principiul general re2eritor la 4Alegerea metodelor de cercetare5 pe care expertul contabil
trebuie s l respecte n executarea expertizei contabile.
I" e!erti'ele co"ta#ile se &tili'ea'a i" -e"eral do&a ti!&ri de )etode3
, )etode !ro-resi$e* care !or"esc de la %a!t&l co"ta#il i'olat* i"ce!a"d c& act&l care a dat "astere o!erati&"ii* !e care
e!ertii il &r)aresc a!oi i" re-istr&l .&r"al* cartea )are si #ila"t
, )etode re-resi$e* care !or"esc de la sit&atiile %i"a"ciare a"&ale* !&ta"d &r)ari &"ele o!erati&"i !e cale i"$ersa* !a"a
la ori-i"ea lor/doc&)e"t .&sti%icati$0
Metodele !ro-esi$e se %olosesc i"deose#i i" e!erti'ele .&diciare care se re%era la %ra&de sa& alte %a!te !e"ale* iar la
$eri%icarile di" e!erti'ele %iscale se %olosesc a)#ele )etode.
Di" !&ct&l de $edere al eti"derii cercetarilor* e!ertii co"ta#il %olosesc )etoda $eri%icarii co)!lete sa& )etoda
$eri%icarii !ri" so"da..
I" toate sit&atiile !artile ese"tiale * care !re'i"ta o i)!orta"ta deose#ita !e"tr& sco!&l l&crarii* se $eri%ica i" i"tre-i)e.
De ase)e"ea * !e"tr& clari%icare o#iecti$elor e!erti'ei* e!ertii !ot %olosi )etode co"ta#ile si )etode si te4"ici
etraco"ta#il
0.?. ,ixarea obiectivelor n expertiza contabil n cauze civile i penale.
E%ect&area e!erti'ei co"ta#ile .&diciare se dis!&"e de or-a"&l de &r)arire !e"ala ori i"sta"ta de .&decata* la cerere* sa&
di" o%ici&* ca"d !e"tr& la)&rirea &"or %a!te sa& i)!re.&rari ale ca&'ei* i" $ederea a%larii ade$ar&l&i* s&"t "ecesare
c&"osti"tele &"&i e!ert co"ta#il.
O#iecti$ele e!erti'ei co"ta#ile* res!ecti$ i"tre#arile la care tre#&ie sa ras!&"da e!ert&l se sta#ilesc d&!a c&)
&r)ea'a3
1. i" ca&'ele ci$ile3 o#iecti$ele e!erti'ei se sta#ilesc de catre !arteaE!artile i"teresate sa& de catre i"sta"ta de .&decata*
e!ert&l co"ta#il %ii"d i"%or)at des!re acestea !ri" i"c4eierea de sedi"ta !ri" care este dese)"at sa e%ect&e'e e!erti'a
i" ca&'a res!ecti$a.
2. i" ca&'ele !e"ale3 %iarea o#iecti$elor la care &r)ea'a sa ras!&"da e!ert&l se des%asoara i" do&a eta!e ast%el3
a0 i"c&$ii"tarea !ro#ei si sta#ilirea o#iecti$elor de !ri"ci!i&* "&)irea e!ert&l&i si %iarea &"&i ter)e" ca"d se citea'a
!artile i)!re&"a c& e!ert&l "&)it si a"ali'a s&)ara a dosar&l&i de catre e!ert&l co"ta#il
#0 !&"erea i" disc&tia !artilor si a e!ert&l&i "&)it a o#iecti$elor la care acesta tre#&ie sa ras!&"da* ate"tio"area as&!ra
%a!t&l&i ca are dre!t&l sa %aca o#ser$atii si sa solicite )odi%icarea o#iecti$elor* sa co)!lete'e o#iecti$ele i" !re'e"ta
!artilor
0.@. Enumerai principiile generale aplicabile n orice veri2icare i expertiz contabil.
Pri"ci!iile -e"eral a!lica#ile i" orice $eri%icare si i" e!erti'a co"ta#ila s&"t3
, Deter)i"area "at&rii si o#iect&l&i l&crarii
, :iarea &"&i !la" de l&cr&
, Ale-erea )etodelor de cercetare
, St&di&l !reli)i"ar al or-a"is)&l&i i"tre!ri"derii
, St&di&l %&"ctiei %i"a"ciar co"ta#ile
, Ea)i"area re-&laritatii doc&)e"telor %i"a"ciar co"ta#ile
0.C. Erori i delicate n te;nica expertizelor contabile.
$as!&"s3 Pri"ci!alele ti!&ri de erori ce !ot %i ide"ti%icate s&"t3
, erori de calc&latie
, erori de re!ortare
, erori de i"re-istrare co"ta#ila
, erori de e$al&are
Delictele co"ta#ile re!re'i"ta a#ateri de la le-e si re-&la)e"te si s&"t de re-&la sa"ctio"ate !e"al
D!d$ al a&tor&l&i* delictele !ot %i3
, delicte ale i"tre!ri"'ator&l&i sa& co"d&cerii
, delicte ale asociatilor
, delicte ale !erso"al&l&i %ata de i"tre!ri"dere
D!d$ al acti&"ii
, delicte de i"d&cere i" eroare
, delicte de asc&"dere a %a!tei sa& sit&atii
, delicte de %alsi%icare
, delicte de det&r"are
D!$d al )i.loacelor %olosite
, delicte !rod&se !ri" acti&"i
, delicte !rod&se !ri" o)isi&"i
, delicte !rod&se i" eces
0>B. Enumerai 2aptele care se sancioneaz cu interdiciaAsuspendarea dreptului de exercitare a pro2esiei de
expert contabil.
S&s!e"darea +"sea)"A a +"trer&!e* a a)("a* a o!ri te)!orar o acti$itate /DEX0
CA;URI DE SUSPENDARE /RO:0 7,12 l&"i
$ii. a#se"Ba "e)oti$atA de la do&A Cedi"Be co"sec&ti$e
ale AS ale %ilialei sa& ale Co"%eri"Bei NaBio"ale*
$iii. "e!lata coti'aBiei a"&ale CiEsa& a celorlalte ter)e"e
sta#ilite de Re-&la)e"t* !e d&rata &"&i a" cale"daristic5
i. "eres!ectarea "or)elor !ri$i"d a!Ararea Ci
!Astrarea secret&l&i !ro%esio"al
1Q. Ca'&ri de i"ter'icere a dre!t&l&i de a eercita !ro%esia co"ta#ilA.
R^SPUNS3
I"ter'icerea este acBi&"ea de a i"ter'ice. I"ter'ice +"sea)"A a o!ri !e ci"e$a de la ce$a* a "& !er)ite sA %acA
ce$a* a !ro4i#i... i"terdicBie este !re$ederea le-alA !ri" care se i"ter'ice sA$(rCirea a"&)itor %a!te sa& acte /DEX0.
CA;URI DE INTER;ICERE
A#se"Ba "e)oti$atA de la trei re&"i&"i co"sec&ti$e ale AS ale %ilialei sa& ale Co"%eri"Bei NaBio"ale5
P&#licitatea %ArA res!ectarea !re$ederilor Cd&l&i !ri$i"d co"d&ita eticA Ci !ro%esio"alA a e!erBilor co"ta#ili Ci a
co"ta#ililor a&tori'aBi di" Ro)("ia5
Ne!lata coti'aBiei a"&ale Ci a celorlalte o#li-aBii #A"eCti a%ere"te &"&i a" cale"daristic5
Co"da)"area )e)#r&l&i Cor!&l&i !e"tr& sA$(rCirea &"ei %a!te !e"ale care* !otri$it le-ii* i"ter'ice dre!t&l de -esti&"e Ci
de ad)i"istrare a societABii co)erciale de !ro%il5
eec&tarea &"ei !ede!se !ri$ate de li#ertate !e"tr& sA$(rCirea &"ei %a!te care "& i"ter'ice dre!t&l de -esti&"e Ci de
ad)i"istrare a societABii co)erciale de !ro%il5
"e!lata la #&-et* +" ter)e"&l Ci +" c&a"t&)&l !re$A'&t de le-e* a i)!o'itelor c&$e"ite stat&l&i as&!ra o"orariilor +"casate
de cAtre !ersoa"e %i'ice5
+"cAlcarea "or)elor de l&cr& !ri$i"d eercitarea !ro%esiei5
re%&'&l de a !&"e la dis!o'iBia or-a"elor de co"trol ale Cor!&l&i doc&)e"tele !ri$i"d acti$itatea !ro%esio"alA5
!racticarea !ro%esiei de e!ert co"ta#il sa& co"ta#il a&tori'at %ArA $i'A a"&alA !e"tr& eercitarea !ro%esiei le-al
co"stit&ite.
0>1. -repturile expertului contabil n activitatea de expertiz 7udiciar: n cauze penale: con2orm prevederilor
legale.
E!ert&l co"ta#il "&)it i"tr,o ca&'a !e"ala are &r)atoarele dre!t&ri3
, sa ia c&"osti"ta de )aterial&l dosar&l&i "ecesar !e"tr& e%ect&area e!erti'ei
co"ta#ile .&diciare "&)ai c& i"c&$ii"tarea or-a"&l&i de cercetare sa& de .&decata
, sa %aca o#ser$atii c& !ri$ire la o#iecti$ele e!erti'ei si sa ceara )odi%icarea sa& co)!letarea lor
, sa !ri)easca* i" co"ditiile si c& acord&l or-a"elor de cercetareEde .&decata la)&riri si e!licatii de la !arti
, sa !artici!e la e%ect&area e!erti'ei co"ta#ile .&diciare i" calitate de e!ert reco)a"dat de catre &"a di" !arti
, sa solicite or-a"&l&i de cercetare sa& i"sta"tei de .&decata sa dis!&"a i" sarci"a !artilor !lata o"orari&l&i !e"tr& )&"ca
de!&sa
0>0. #recizai cazurile de abinere a experilor contabili n cazul expertizei 7udiciare n procesul penal.
Ca'&rile de a#ti"ere a e!ertilor co"ta#ili i" ca'&l e!erti'ei .&diciare i" !roces&l !e"al s&"t si)ilare c& ca'&rile de
rec&'are si a"&)e3
, ca"d el* sot&l sa&* asce"de"tii sa& desce"de"tii lor a& $re&" i"teres i" .&decarea !rici"ii* sa& este sot* r&da sa& a%i"
!a"a la al !atr&lea -rad i"cl&si$ c& $re&"a di"tre !arti
, ca"d se a%la i" $re&"&l di"tre ca'&rile !re$a'&te i" art. 1PP di" le-ea de or-a"i'are .&decatoreasca
, ca"d sot&l i" $iata si "edes!artit este r&da sa& a%i" al &"eia di"tre !arti !a"a la al !atr&lea -rad i"cl&si$* sa& daca* %ii"d
i"cetat di" $iata ori des!artit* a& ra)as co!ii
, daca el* sot&l sa& r&dele lor !a"a la al !atr&lea -rad i"cl&si$ a& o !rici"a ase)a"atoare c& cea care se .&deca* sa& daca
a& o .&decata la i"sta"ta &"de &"a di" !arti se .&deca
, daca i"tre aceleasi !ersoa"e si &"a di"tre !arti a %ost &" ca' de .&decata !e"ala ti)! de ci"ci a"i i"ai"tea rec&'arii
, daca este t&tore* c&rator sa& co"silier .&diciar al &"eia di"tre !arti
, daca si,a s!&s !arerea c& !ri$ire la !rici"a care se .&deca
, daca a !ri)it de la &"a di"tre !arti dar&ri sa& %a-ad&ieli de dar&ri sa& alt%el de i"datoriri
, daca este i" $ra.)asie i"tre el* sot&l sa& r&dele lor !a"a la al !atr&lea -rad i"cl&si$ si &"a di"tre !arti* sotii sa& sotiile
acestora !a"a la al !atr&lea -rad i"cl&si$.
0>3. Expertizele pot avea ca obiect di2erite aspecte ale vieii economice: 7uridice sau administrativeM enumerai
. dintre acestea.
E!erti'ele co"ta#ile !ot %i dis!&se i" dosare ci$ileE!e"ale care .&deca &"ele ca&'e c&) s&"t3
, sta#ilirea cotei !arti ce re$i"e %iecar&i sot i" ca'&l &"&i !reces de !arta.* ca &r)are a di$ort&l&i* ca"d sotii a&
ac4i'itio"at #&"&ri co)&"e i" ti)!&l casatoriei
, solicitarea de recalc&lare a dre!t&rilor de !e"sie !e"tr& &" co"testatar al !e"siei
, co"testarea &"or s&)e c&!ri"se i" !roces&l $er#al de co"trol i"toc)it de or-a"ele %iscale* d&!a res!i"-erea co"testatiei
de!&se de catre co"tri#&a#il la or-a"&l %iscal res!ecti$* co"%or) cod&l&i de !roced&ra %iscala
, sta#ilirea &"&i !re.&dici& i"tr,&" dosar de dela!idare di" -esti&"e sa& -esti&"e %ra&d&loasa
, act&ali'area &"or s&)e acordate c& titl& de i)!r&)&t de catre o !ersoa"a %i'ica &"ei alte !ersoa"e %i'ice* i" #a'a &"&i
co"tract de i)!r&)&t * &r)at de "erestit&irea la ter)e" a s&)elor datorate
0>). #recizai care sunt in2raciunile de natur civil n contextul e2ecturii expertizelor contabile.
Ras!&"derea ci$ila a e!ert&l&i co"ta#il !oate %i i"stit&ita i" te)ei&l art. QQG di" Cod&l Ci$il* !otri$it car&ia orice %a!ta
a o)&l&i care ca&'ea'a alt&ia !re.&dici& o#li-a !e acela di" a car&i -reseala s,a oca'io"at a,l re!ara. Literat&ra .&ridica
co"sacra !ri"ci!ii de ras!&"dere ci$ila %oarte lar-i si c&!ri"'atoare* ast%el i"cat orice acti$itate !re.&dicia#ila este
s&sce!ti#ila sa i"tre s&# i"cide"ta lor. I" acest %el* i" sit&atiile i" care li!seste o re-le)e"tare e!resa s!eciala !e"tr&
a"-a.area ras!&"derii .&ridice* se a!elea'a la aceste tete di" Cod&l Ci$il.
E!ertii co"ta#ili !ot si tre#&ie sa -ara"te'e ras!&"derea ci$ila !ri$i"d acti$itatea des%as&rata !ri" i"c4eierea &"ei !olite
de asi-&rare de risc !ro%esio"al. Potri$it acestei !olite* asi-&rator&l aco!era* i" li)ita s&)ei asi-&rate* des!a-&#irile !e
care asi-&rat&l este o#li-at !ri" 4otarare .&decatoreasca !ro"&"tata de o i"sta"ta ci$ila sa le !lateasca &"ei terte !arti*
!e"tr& &" !re.&dici& de "at&ra )ateriala sa& %i"a"ciara s&r$e"it ca &r)are a &"or acte sa$arsite de catre !ro%esio"ist&l
co"ta#il i" eercitarea )isi&"ii sale.
0>.. Enumerai particularitile raportului de expertiz contabil extra7udiciar n raport cu cel de
expertizcontabil 7udiciar.
Redactarea ra!ort&l&i de e!erti'a co"ta#ila etra.&diciara tre#&ie sa res!ecte aceleasi ei-e"te ca si redactarea
ra!ort&l&i de e!erti'a co"ta#ila .&diciara* c& &"ele !artic&laritati* c&) s&"t3
a0 Ra!ort&l de e!erti'a co"ta#ila .&diciara este re-le)e"tat !roced&ral /Cod&l de !roced&ra ci$ila si Cod&l de
!roced&ra !e"ala0 si "& !oate %i e%ect&at decat de catre e!ert&l care a %ost dese)"at sa,l e%ect&e'e*&" ast%el de
i)!edi)e"t &" eista i" ca'&l ra!ort&l&i de e!erti'a co"ta#ila etra.&diciara* acesta !&ta"d %i e%ect&at si de catre o
societate de e!erti'a co"ta#ila. I" acest ca'* i" !ri)al !ara-ra% al ra!ort&l&i de e!erti'a* &"de se %ace ide"ti%icarea
e!ert&l&i co"ta#il * se $or trece datele de ide"ti%icare ale societatii co)erciale de !ro%il* !rec&) si "&)ele
!erso"ei/e!ert&l&i0 care o re!re'i"ta
#0 I" !ara-ra%&l al doilea al ra!ort&l&i de e!erti'a co"ta#ila etra.&diara tre#&ie sa se )e"tio"e'e "&)ar&l co"tract&l&i
de !restari ser$icii si datele de ide"ti%icare ale clie"t&l&i/de"&)ire* sedi& social etc0
c0 Para-ra%&l al treilea tre#&ie sa co"ti"a e!licit i)!re.&rarile si circ&)sta"tele care l,a& deter)i"at !e clie"t sa solicite
!restatia e!ert&l&i co"ta#ilEsocietatii de e!erti'a co"ta#ila. Descrierea tre#&ie %ac&ta co"cis* c& claritate si %ara detalii
i"&tile
d0 Para-ra%&l !atr& tre#&ie sa redea o#iecti$ele e!erti'ei co"ta#ile etra.&diciare asa c&) a& %ost %or)&late i"
co"tract&l de !restari ser$icii
e0 I" !ara-ra%&l al ci"cilea se descrie d&rata si loc&l de des%as&rare al e!erti'ei co"ta#ile etra.&diciare
%0 I" !ara-ra%&l sase se descrie )aterial&l doc&)e"tar st&diat* c& !reci'area ca i" ca'&l e!erti'ei co"ta#ile
etra.&diciare este o#li-at sa %aca co"sideratii c& !ri$ire la calitatea )aterial&l&i doc&)e"tar* l&cr& "ereco)a"dat i"
ca'&l e!erti'ei co"ta#ile .&diciare
-0 I" !ara-ra%&l sa!te al ra!ort&l&i de e!erti'a co"ta#ila etra.&diciara este reco)a"da#il ca e!ert&l co"ta#il sa
a"ali'e'e i" detali& e$e"t&ale alte e!erti'e co"ta#ile e%ect&ate c& aceleasi o#iecti$e* alte e$al&ari ale e!ertilor*
deoarece s!re deose#ire de e!erti'ele co"ta#ile .&diciare* e!ertii "& a& la dis!o'itie &" dosar al ca&'ei. Aceste
!reci'ari tre#&ie !re'e"tate "&)ai i" )as&ra i" care e!ert&l co"ta#il a!recia'a ca acestea s&"t &tile clie"t&l&i sa& alt&i
&tili'ator al e!erti'ei co"ta#ile.
40 I" !ara-ra%&l o!t al e!erti'ei co"ta#ile tre#&ie sa se )e"tio"e'e e!licit data %iata i" co"tract&l de !restari ser$icii
!e"tr& de!&"erea ra!ort&l&i de e!erti'a co"ta#ila etra.&diciara
i0 Redactarea ca!itolelor II Des%as&rarea e!erti'ei co"ta#ile etra.&diciare si III Co"cl&'ii ale ra!ort&l&i de e!erti'a
co"ta#ila etra.&diciara tre#&ie sa %ie clara* co"cisa si %ara a)#i-&itati * la %el ca i" ca'&l ra!ort&l&i de e!erti'a
co"ta#ila etra.&diciara. E$e"t&alele co"sideratii !erso"ale ale e!ert&l&i co"ta#il tre#&iesc redata i" ca!itol&l II
Co"sideratii !erso"ale ale e!ert&l&i co"ta#il* care s!re deose#ire de ra!ort&l de e!erti'a co"ta#ila .&diciara* &"de
acest ca!itol "& se reco)a"da a %i &'itat* i" ca'&l e!erti'elor co"ta#ile etra.&diciare este reco)a"dat sa se redacte'e.
0>>. Cine i n ce condiii dispune e2ectuarea expertizei contabile 7udiciare: cine numete expertul contabil
ice elemente trebuie s cuprind nc;eierea de edinA&rdonana prin care se dispune e2ectuarea expertizei
contabile.
E!ert&l co"ta#il* !e"tr& a !&tea e%ect&a e!erti'e co"ta#ile .&diciare si sa& etra.&diciare* tre#&ie sa %ie )e)#r& al
Cor!&l&i* i"scris i" Ta#lo&l Cor!&l&i* care se !&#lica a"&al i" Mo"itor&l O%icial al Ro)a"iei.Orice solicita"t de
e!erti'e co"ta#ile are dre!t&l sa co"tacte'e !e oricare di"tre e!ertii co"ta#ili "o)i"ali'ati i" Mo"itor&l O%icial al
Ro)a"iei. I" ra!ort&l direct di"tre solicita"t&l e!erti'ei co"ta#ile si e!ert&l co"ta#il* acesta di" &r)a tre#&ie sa se
le-iti)e'e c& car"et&l de e!ert co"ta#il* $i'at la 'i.
C&)* i" )a.oritatea ca'&rilor* e!erti'ele co"ta#ile s&"t l&crari c& caracter de &r-e"ta* )ai ales !e"tr& solcita"ti*
co"tactarea e!ertilor co"ta#ili tre#&ie sa %ie o s&#eta!a disti"cta si !re)er-atoare "&)irii e!ertilor co"ta#ili* !e"tr& a
"& se !rel&"-i "e.&sti%icat !erioada "ecesara ela#orarii e!erti'elor co"ta#ile. Solicita"t&l e!erti'ei co"ta#ile tre#&ie sa
se asi-&re i" !reala#il ca e!ert&l co"ta#il co"tactat are dis!o"i#ilitatea sa e%ect&e'e e!erti'a co"ta#ila ce &r)ea'a a %i
solicitata.
E!erti'ele co"ta#ile .&diciare !ot %i dis!&se "&)ai de catre or-a"ele i"dre!tatite de le-e !e"tr& ad)i"istrarea !ro#ei c&
e!erti'a.
Co"%or) cod&l&i de !roced&ra ci$ila* art 2P1,21D* i"sta"tele de dre!t ci$il* at&"ci ca"d co"sidera "ecesar sa c&"oasca
!ararea &"or e!erti co"ta#ili* !ot "&)i* la cererea !artilor sa& di" o%ici&* &"&l sa& trei e!erti co"ta#ili* !ri" I"c4eiere
de sedi"ta* care tre#&ie sa c&!ri"da3
, "&)ele e!ert&l&i co"ta#ilEe!ertilor co"ta#ili "&)iti di" o%ici& sa& la cererea !artilor i" !roces
, o#iecti$ele /i"tre#arile0 la care e!ert&l tre#&ie sa ras!&"da. Acestea tre#&ie sa %ie %or)&late* co"cis* %ara ec4i$oc* si
%ara a se solicita e!ert&l&i co"ta#il sa se !ro"&"te as&!ra i"cadrarilor le-ale ale %a!telor s&!&se .&decatii
, ter)e"&l &" care tre#&ie sa se e%ect&e'e e!erti'a co"ta#ila* ti"a"d&,se sea)a de %a!t&l ca ra!ort&l tre#&ie de!&s la
i"sta"ta care a dis!&s,o c& ci"ci 'ile i"ai"te de ter)e"&l de .&decata. Daca ter)e"&l i"itial este co"siderat de catre
e!ert i"adec$at* e!ert&l co"ta#il este i"dre!tatit sa solicite i"sta"tei &" ter)e" adec$at* )i"i) "ecesar !e"tr&
e%ect&area e!erti'ei co"ta#ile .&diciare.
I" ca'&l e!erti'elor co"ta#ile .&diciare dis!&se i" dosarele !e"ale* "&)irea e!ert&l&i co"ta#il se %ace !ri" Ordo"a"ta
de "&)ire* e)isa de or-a"&l de cercetare sa& de .&decata* care co"ti"e aceleasi ele)e"te ca si i"c4eierea de sedi"ta i"
ca'&l dosarelor ci$ile.
0>?. #recizai incompatibilitile expertului contabil n demersul e2ecturii expertizelor contabile.
E!ert&l co"ta#il se a%la i" i"co)!ati#ilitate i" &r)atoarele sit&atii3
, daca este i)!licat %i"a"ciar* direct sa& i"direct i" acti$itatile clie"tilor sai* c&) ar %i3 acce!tarea &"ei %or)e de
salari'are5 o#ti"erea de !artici!atii la ca!ital&l social 5 darea sa& l&area de #&"&ri* ser$icii sa& #a"i5 acordarea sa&
!ri)irea de -a.&ri sa& ca&ti&"i de la sa& !e"tr& clie"tii sai.
, Este i)!licat i" acti$itatile clie"tilor sai i" calitate de )e)#r& al co"sili&l&i de ad)i"istratie al eec&ti$&l&i acest&ia
sa& calitate de a"-a.at
, Des%asoara acte de co)ert sa& sl&.#e salariate co"co)ita"t c& eercitarea !ro%esiei co"ta#ile li#erale* care se !oate
%i"ali'e i"tr,&" co"%lict de i"terese sa& care s&"t !ri" "at&ra lor i"co)!ati#ile sa& i" co"tradictie c& !o'itia de
i"de!e"de"ta* i"te-ritate si o#iecti$itate a !ro%esio"ist&l&i co"ta#il5
, Este i)!licat !ri" relatiile de %a)iliale si sa& !erso"ale c& clie"tii sai5
, Acce!ta si !ri)este de la &" si"-&r clie"t o"orarii care co"stit&ie !roce"ta.e i"acce!ta#il de ridicate !e"tr& $e"it&rile
!ro%esio"ist&l&i co"ta#il* ceea ce !res&!&"e ca !ro%esio"ist&l co"ta#il isi aloca )a.oritatea ti)!&l&i a%ectat acti$itatii
sale i" i"teres&l clie"t&l&i res!ecti$e
, Acce!ta si !ri)este o"orarii "e!reci'ate a"tici!at i" s&)a a#sol&ta !ri" co"tracte sa& co"$e"tii
, E!ertilor co"ta#ili le este i"ter'is sa e%ect&e'e l&crari* deci i"cl&si$ e!erti'e co"ta#ile .&diciare si etra.&diciare
!e"tr& a-e"tii eco"o)ici* i" ca'&l i" care s&"t r&de sa& a%i"i !a"a la -rad&l al !atr&lea i"cl&si$ sa& s&"t soti ai
ad)i"istratorilor.
, Daca este )artor e!ert sa& ar#itr& i" aceeasi ca&'a* calitatea de )artor a$a"d i"taietate
, Daca a %ost )artor sa& re!re'e"ta"t/e!ert reco)a"dat de !arte0 ori a!arator al $re&"eia di" !arti
, Daca eista i)!re.&rari di" care re'&lta ca este i"teresat* s&# orice %or)a* e!ert&l* sot&l sa& $reo r&da a!ro!iata i"
sol&tio"area ca&'ei i"tr,&" a"&)it )od* care s&"t de "at&ra sa,l %aca !e e!ert s&#iecti$
, Daca s,a !ro"&"tat as&!ra &"or as!ecte care co"stit&ie o#iect&l dosar&l&i* i" calitate de or-a" de co"trol* co"d&cere*
te4"ic de s!ecialitate* ori a l&at !arte* ca eec&ta"t* la i"toc)irea actelor !ri)are* a e$ide"telor co"ta#ile te4"ico
o!erati$e5
, Daca a )ai i"toc)it o e!erti'a co"ta#ila i" acelasi dosar* oca'ie c& care si,a
e!ri)at o!i"iile
0>@. -etaliai procedurile depunerii raportului de expertiz contabil.
Ra!ort&l de e!erti'a co"ta#ila se !ara%ea'a si se se)"ea'a %ila de %ila* i"cl&si$ a"eele. Ra!ort&l de e!erti'a co"ta#ila
se de!&"e la #e"e%iciar&l acesteia i" ter)e"&l le-al sa& co"tract&al.
Ra!ort&l de e!erti'a co"ta#ila "& se se)"ea'a de catre "ici &"a di" !artile i"teresate i" e%ect&area ee!rti'ei co"ta#ile.
De re-&la* ra!ort&l de e!erti'a co"ta#ila se i"toc)este i" do&a ee)!lare ori-i"ale5 &"&l !e"tr& or-a"&l care a dis!&s
sa& !artea care a solicitat e%ect&area e!erti'ei co"ta#ile si &"&l ra)a"e la e!ert&l co"ta#il care a e%ect&at e!erti'a
co"ta#ila.N&)ar&l de ee)!lare ori-i"ale !oate %i )ai )are daca #e"e%iciar&l acest&ia solicita acest l&cr&.
Ra!ort&l de e!erti'a co"ta#ila .&diciara se de!&"e la or-a"ele care a& dis!&s,o c& cel !&ti" 8 'ile i"ai"te de data
sta#ilita !e"tr& .&decata. Ra!ort&l de!&s la i"sta"tele de .&decata tre#&ie sa ai#a $i'a de $eri%icare a %ilialei CECCAR.
Ra!ort&l de e!erti'a co"ta#ila etra.&diciara se !reda clie"t&l&i care a solicitat,o la loc&l si la ter)e"&l !re$a'&t i"
co"tract
0>C. -etaliai elementele de cuprins 1paragra2ele3 ale capitolului 4-es2urarea expertizei contabile5 din
raportul de expertiz contabil.
:iecare o#iecti$ /i"tre#are0 al e!erti'ei* c& descrierea a)a"&"tita a o!eratiilor e%ect&ate de e!ert&l co"ta#il c& !ri$ire
la str&ct&ra )aterial&l&i doc&)e"tar* a actelor si %a!telor a"ali'ate* a s&rselor de i"%or)atii &tili'ate
, :iecare !ara-ra% tre#&ie sa se i"c4eie c& co"cl&'ia /ras!&"s&l0 e!ert&l&i co"ta#il* care tre#&ie sa %ie !rgcis* co"cis*
redactat i"tr,o )a"iera a"alitica* ordo"ata si siste)ati'ata si %ara a!recieri ale e!ert&l&i as&!ra calitatii doc&)e"telor
.&sti%icati$e.Este de )e"tio"at ca e!ert&l a"ali'ea'a e$e"i)e"te si tra"'actii si "& i"cadrarea .&ridica a acestora. I"
ca'&ri deose#ite* i" care e!ert&l co"ta#il* i" eec&tarea )isi&"ii sale* se co"%r&"ta c& acte si doc&)e"te care "&
i"tr&"esc co"ditiile le-ale* care e!ri)a sit&atii "ereale sa& care s&"t s&s!ecte* el "& tre#&ie sa ia i" co"siderare i"
sta#ilirea co"cl&'iilor sale la o#iecti$ele e!erti'ei co"ta#ile* dar tre#&ie sa )e"tio"e'e aceasta i" ra!ort&l de e!erti'a
co"ta#ila. I" %iecare ast%el de !ara-ra% tre#&ie !re'e"tat a"sa)#l&l calc&lelor si i"ter!retarea re'&ltatelor acestora. Dar
daca aceste !re'e"tari ar i"-re&"a i"tele-erea e!&"erii de catre #e"e%iciar&l ra!ort&l&i de e!erti'a co"ta#ila*este
reco)a"da#il ca a"sa#l&l calc&lelor sa se %aca i" a"ee la ra!ort&l de e!erti'a co"ta#ila* iar i" tetil e!erti'ei
co"ta#ile sa se !re'i"te doar re'&ltatele calc&lelor si i"ter!retarea acestora.
, Daca ra!ort&l de e!erti'a este i"toc)it de )ai )&lti e!erti care a& o!i"ii di%erite* i"tr,&" !ara-ra% al ca!itol&l&i II
%iecare e!ert tre#&ie sa,si )oti$e'e detaliat si doc&)e"tat o!i"ia !e care o s&sti"e.
0?B. Care este cuprinsul dosarului de lucru al expertului contabil privind documentarea expertizelor
contabile.
Dosar&l de l&cr& al e!ert&l&i co"ta#il i" ce !ri$este doc&)e"tarea e!erti'elor co"ta#ile* tre#&ie sa c&!ri"da * d&!a
ca'3
, i"c4eierea de sedi"ta /i" ca&'ele ci$ile0 Ordo"a"ta de "&)ire/i" ca&'ele !e"ale0 sa& co"tract&l de !restari ser$icii
!e"tr& e!erti'ele etra.&diciare
, ra!ort&l de e!erti'a co"ta#ila .&diciara* ee)!lar&l care ra)a"e e!ert&l&i !e"tr& .&sti%icarea i"de!li"irii )isi&"ii
, e$e"t&alele cores!o"de"te* ras!&"s&ri la i"tre#ari sa& s&!li)e"te de e!erti'a co"ta#ila solicitate de or-a"ele i" dre!t
care a& dis!&s !ro#a c& e!erti'a co"ta#ila .&diciara
, "ote !erso"ale ale e!ert&l&i co"ta#il* %&"da)e"tarea #&-et&l&i de ti)! alocat !e"tr& eec&tarea e!erti'ei deco"t&l
de c4elt&ieli oca'io"at !e"tr& !lata l&i de catre #e"e%iciarii e!erti'ei
0?1. Consideraii asupra $aportului de imposibilitate a e2ecturii expertizei contabile.
I" &"ele ca'&ri* c& caracter de ece!tie* e%ect&area l&crarilor de e!erti'a co"ta#ila este i"-re&"ata sa& c4iar i)!osi#ila
di" ca&'a )od&l&i de%ect&os de co"d&cere a co"ta#ilitatii sa& c4iar "eco"d&cerea la 'i a acesteia sa& a tra"'actiilor si
e$e"i)e"telor s&!&se e!erti'arii. I" ast%el de ca'&ri* e!ert&l co"ta#il &" este a#ilitat ca )ai i"tai sa re%aca sa& sa
ad&ca la 'i co"ta#ilitatea si a!o" sa e%ect&e'e e!erti'a co"ta#ila. I" aceste sit&atii e!ert&l co"ta#il i"toc)este &"
ra!ort de i)!osi#ilitate a e%ect&arii e!erti'ei co"ta#ile di" care sa re'&lte ar-&)e"tat )oti$ele i)!osi#ilitatii e%ect&arii
e!erti'ei co"ta#ile.
Or-a"&l care a dis!&s e%ect&area e!erti'ei $a dis!&"e si co)!letarea )aterial&l&i doc&)e"tar* !eritada i" care l&crarile
de e!erti'a s&"t co"siderate s&s!e"date.
Ra!ort&l de i)!osi#ilitate a e%ect&arii e!erti'ei co"ta#ile .&diciare are aceeasi str&ct&ra ca si &" ra!ort "or)al de
e!erti'a co"ta#ila .&diciara* res!ecti$ I"trod&cere* Des%as&rarea e!erti'ei co"ta#ile si Co"cl&'ii* c& !reci'area ca i"
ca!itol&l II s&"t e!licitate ar-&)e"tat )oti$ele !e"tr& care &" s,a !&t&t reali'a l&crarea de e!erti'a co"ta#ila.
0?0. -etaliai principiul general re2eritor la 4*tudiul 2unciei 2inanciar9contabile5 pe care expertul contabil
trebuie s l respecte n executarea expertizei contabile.
Cercetarea %&"ctiei %i"a"ciar co"ta#ile este ese"tiala !e"tr& orice e!ert care &r)ea'a sa e%ect&e'e o e!erti'a co"ta#ila.
P&"ct&l de !lecare i" acest de)ers il co"stit&ie st&dierea !la"&l&i de co"t&ri s!eci%ic ra)&rii de acti$itate* c& st&dierea
corelatiei i"tre co"t&rile si"tetice si cele a"alitice* i"tre co"ta#ilitatea %i"a"ciara si cea de -esti&"e.Se $a a$ea i" $edere
atat )od&l de i"re-istrare i" co"t&ri al %iecarei o!erati&"i cat si i"%l&e"ta i" sit&atiile %i"a"ciare a"&ale.
0?3. -etaliai principiul general re2eritor la 4*tudiul preliminar al organismului ntreprinderii5 pe care
expertul contabil trebuie s l respecte n executarea expertizei contabile.
Orice l&crare de $eri%icare* i"cl&si$ cea de e!erti'a co"ta#ila !res&!&"e c&"oasterea* cel !&ti" s&)ara* a o!erati&"ilor
s!eci%ice a-e"t&l&i eco"o)ic i" ca&'a si a or-a"i'arii l&i di" !&"ct de $edere .&ridic* ad)i"istrati$ si eco"o)ic. E!ertii
co"ta#ili tre#&ie sa ea)i"e'e c& !recarere3
, ci"e are dre!t&l de dis!o'itie/de se)"at&ra0 si li)itele !&terii acordate %iecar&i decide"t
, daca ad)i"istratia %ir)ei este este #i"e deli)itata de co)!arti)e"tele eco"o)ice /i" s!ecial de casierie0
, daca eista i" %ir)a &" ser$ici& de co"trol i"ter"* i"de!e"de"t de celelalte co)!arti)e"te
, daca )iscarile i"ter"e de #&"&ri si $alori se %ac !e #a'a de doc&)e"te sa& s&# se)"at&ra.
Li!s&rile co"statate i" or-a"i'area i"tre!ri"derii sa& i" siste)ele de e$ide"ta !ot re!re'e"ta i"dicatii &tile i" reali'area
e!erti'ei co"ta#ile
0?). Enumerai cel puin > metode contabile 2olosite de experii contabili n e2ectuarea expertizelor contabile:
omologate de doctrina contabili reglementate prin norme 7uridice i metodologice.
Metodele rec&"osc&te de doctri"a co"ta#ila s&"t3
, $eri%icarea r&la.elor* sold&rilor si re!ort&rilor
, re%acerea &"or calc&le
, a"ali'a #ila"t&l&i* a #ala"telor de $eri%icare sa& a altor calc&le de si"te'a
, &r)arirea res!ectarii )etodolo-iei co"ta#ile si a "or)elor de e%ect&are a i"re-istrarilor
, co"trol&l )od&l&i de e$al&are a ele)e"telor !atri)o"iale
, e%ect&area &"or !&"cta.e/i"tre e$ide"ta ca"titati$a si cea $alorica* i"tre co"t&rile si"tetice si cele a"alitice0
, $eri%icarea corectit&di"ii a"ali'elor !e #a'a de #ila"t sa& a altor a"ali'e eco"o)ico %i"a"ciare
0?.. -etaliai principiul general re2eritor la 4,ixarea unui plan de lucru5 pe care expertul contabil trebuie s
l respecte n e2ectuarea expertizei contabile.
Pla"&l de l&cr& sta#ileste o a"&)ita ordi"e i" c&le-erea* selectarea si ea)i"area )aterial&l&i de cercetat.Aceasta ordi"e
de!i"de de "at&ra l&crarii si de )etodele care &r)ea'a a se i"tre#&i"ta.Pla"&l de l&cr& tre#&ie sa ti"a sea)a de ti)!&l
de care dis!&"e e!ert&l* ast%el i"cat acesta sa !oata eec&ta l&crarea !a"a la ter)e"&l %iat.
Pla"&l de l&cr& c&!ri"de i" -e"eral trei !arti si a"&)e3
, !artea i"trod&cti$a c& !re-atirea l&crarii* i"%or)atii si !&"ctele de cercetat
, e%ect&area !ro!ri'isa a l&crarii
, !artea %i"ala c&!ri"'a"d re'&)at&l cercetarilor si care !ri$este i"toc)irea ra!ort&l&i de e!erti'a.
Pe"tr& %iecare !arte e!ert&l $a "ota !ri"ci!alele ele)e"te * )od&l de a#ordare si ti)!&l alocat !e"tr& %iecare. I" ca'&l
i" care l&crarea este e%ect&ata de )ai )&lti e!erti* !la"&l de l&cr& $a c&!ri"de i" )od o#li-atori& distri#&tia sarci"ilor
i"tre e!erti.
0?>. -eterminarea naturii i obiectului lucrrii ca principiu general n expertiza contabil 1desemnarea
expertului contabil3.
Ca !ri"ci!i&* "at&ra si o#iecti$&l $eri%icarilor sa& e!erti'elor co"ta#ile !ot sa re'&lte di"3
, )a"dat&l !ri)it
, !re$ederile &"or tete de le-e
, i)!re.&rarile care a& deter)i"at l&crarea
Deter)i"area "at&rii si a o#iect&l&i l&crarii este "e)i.locit le-ata de )od&l de i"credi"tare a )a"dat&l&i. I" ca'&l
e!erti'elor co"ta#ile !ro#le)a se !&"e i" do&a )od&ri disti"cte si a"&)e3
, la e!erti'ele etra.&diciare ale-erea e!ert&l&i se %ace de catre #e"e%iciar&l e!erti'ei* )a"dat&l %ii"d i"credi"tat !r&"
se)"area co"tract&l&i
, la e!erti'ele co"ta#ile .&diciare dese)"area e!ert&l&i se %ace tot de catre #e"e%iciari* dar c& res!ectarea &"or
!roced&ri s!eciale* !ri" i"c4eiere de sedi"ta sa& ordo"a"ta de "&)ire. De ase)e"ea la e!erti'ele .&diciare !ot !artici!a
si alti e!erti decat cei "&)iti o%icial* res!ecti$ e!ertii reco)a"dati de catre !arti.
I"credi"tarea )a"dat&l&i tre#&ie sa ai#a i" $edere si e$e"t&alele i"co)!ati#ilitati ale e!ertilor.
I" ceea ce !ri$este %iarea o#iecti$elor * se %ace s&# as!ect !roced&ral i" )od di%erit i" liti-iile ci$ile %ata de cele
!e"ale.Aceasta eta!a are o i)!orta"ta %oarte )are i" calitatea ra!ort&l&i de e!erti'a co"ta#ila.
0??. Considerente privind valori2icarea lucrrilor de expertiz contabil.
Pe"tr& a %i ad)i"istrata ca !ro#a i" .&stitie* e!erti'a co"ta#ila tre#&ie sa !re'i"te &" "i$el calitati$ ridicat* sa co"tri#&ie
e%icie"t la sol&tio"area ca&'ei.
E!erti'a co"ta#ila .&diciara "& are %orta !ro#a"ta a#sol&ta* !o"derea ei i" re'ol$area ca&'ei %ii"d e-ala c& orice alt
)i.loc de !ro#a* deci e%icie"ta ei ca )i.loc de !ro#a este deter)i"ata de co"tri#&tia sa la sol&tio"area ca&'ei.Ca!acitatea
de a e$al&a co"cl&'iile ra!ort&l&i de e!erti'a co"ta#ila re$i"e or-a"&l&i care a dis!&s e%ect&area e!erti'ei* deoarece
acesta ras!&"de de 4otararea ce se !ro"&"ta !e #a'a !ro#elor.
Ialori%icarea e!erti'ei co"ta#ile i" acti$itatea .&diciara !res&!&"e i"s&sirea co"cl&'iilor acesteia de catre or-a"&l
#e"e%iciar. S&"t si sit&atii i" care* d&!a ea)i"area e!erti'ei co"ta#ile .&diciare* #e"e%iciar&l sa a.&"-a la co"cl&'ia ca
ra!ort&l este "ecores!&"'ator.I" aceste sit&atii* or-a"&l care a dis!&s e!erti'a* !oate dis!&"e* la cererea !artilor sa& di"
o%ici&* )as&ri de re%acere sa& de co)!letare a e!erti'ei.Acest l&cr& se !oate reali'a !ri"3 la)&riri $er#ale date de catre
e!ert i" %ata i"sta"tei de .&decata* la)&riri scrise !ri"tr,&" s&!li)e"t la e!erti'a sa& dis!&"erea &"ei "oi e!erti'e
e%ect&ate de catre alt e!ert co"ta#il.
0?@. $adierea unui membru al Corpului experilor contabili i contabililor autorizai din !ablou.
Co"sili&l %ilialei !ro"&"BA radierea &"&i )e)#r& di" Ta#lo&l Cor!&l&i +" &r)Atoarele sit&aBii3
a0 c("d )e)#r&l Cor!&l&i a %ost co"da)"at de%i"iti$ !e"tr& sA$(rCirea &"ei i"%racBi&"i care* !otri$it le-islaBiei +"
$i-oare* i"ter'ice dre!t&l de ad)i"istrare Ci -esti&"e a societABilor co)erciale5
#0 "ede!&"erea la #&-et&l stat&l&i a i)!o'it&l&i as&!ra o"orariilor +"casate de la !ersoa"ele %i'ice5
c0 "e!lata coti'aBiei !ro%esio"ale !e o !erioadA de &" a"5
d0 "eres!ectarea "or)elor re%eritoare la i"co)!ati#ilitABi Ci co"%licte de i"terese5
e0 )e)#r&l Cor!&l&i a %ost sa"cBio"at c& i"ter'icerea dre!t&l&i de eercitare a !ro%esiei5
%0 )e)#r&l Cor!&l&i a %ost declarat i"a!t di" !&"ct de $edere )edical !e"tr& eercitarea !ro%esiei.
0?C. (aza 7uridic a expertizei contabile.
E!erti'ele co"ta#ile s&"t re-le)e"tate ast%el3
a0 le-al 3 OS 98E1QQD !ri$i"d or-a"i'area acti$itatii de e!erti'a co"ta#ila si a co"ta#ililor a&tori'ati* c& )odi%icarile si
co)!letarile &lterioare
#0 !roced&ral3 Cod&l de !roced&ra ci$ila si Cod&l de !roced&ra !e"ala
c0 !ro%esio"al3 Re-&la)e"t&l de or-a"i'are si %&"ctio"are a Cor!&l&i E!ertilor Co"ta#ili si Co"ta#ililor A&tori'ati di"
Ro)a"ia si Nor)a !ro%esio"ala CECCAR "r. 78 di" 2PPP
0@B. &bligaiile expertului contabil la e2ectuarea unei expertise contabiler 7udiciare n cauza penal.
I" dosarele !e"ale e!ert&l co"ta#il are &r)atoarele o#li-atii3
, sa %ie !re'e"t i" %ata or-a"&l&i de cercetare sa& de .&decata c& oca'ia "&)irii sale/art. 12P C!!0
, sa se i"%or)e'e as&!ra o#iecti$elor la care tre#&ie sa ras!&"da
, sa se a#ti"a de la e%ect&area e!erti'ei co"ta#ile .&diciare i" dosar&l res!ecti$ * daca se a%la i" &"a di" sit&atiile de
i"co)!ati#ilitate sa& de rec&'are
, sa ceara co)!letarea dosar&l&i ca&'ei "&)ai c& acord&l or-a"&l&i de cercetare sa& de .&decata
, sa a!lice !ri"ci!i&l de i)!artialitate i" e%ect&area e!erti'ei co"ta#ile
, sa eec&te !erso"al* c& co)!ete"ta si la ter)e" )a"dat&l i"credi"tat de or-a"&l de &r)arire !e"ala sa& i"sta"ta de
.&decata
, sa ia le-at&ra c& !artile di" dosar "&)ai c& i"c&$ii"tarea or-a"&l&i de cercetareEde .&decata
, sa de!&"a ra!ort&l de e!erti'a co"ta#ila .&diciara la ter)e"&l sti!&lat i" Ordo"a"ta de "&)ire
, sa e%ect&e'e s&!li)e"t&l de e!erti'a co"ta#ila daca i se cere
0@1. /odaliti i proceduri privind plata experilor 7udiciari.
Odata c& "&)irea e!ert&l&i co"ta#il !ri" i"c4eiere de sedi"ta* se sta#ileste &" o"orari& !ro$i'ori&* care se de!&"e de
catre !artea di" dosar i" sarci"a careia a dis!&s i"sta"ta de .&decata.Acest o"orari& !ro$i'ori& se !lateste i" co"t&l
Biro&l&i Local de E!erti'e de !e la"-a Tri#&"al&l H&detea". D&!a %i"ali'area ra!ort&l&i de e!erti'a co"ta#ila* e!ert&l
co"ta#il "&)it de!&"e la i"sta"ta de .&decata o "ota de %&"da)e"tare a o"orari&l&i* !ri" care se sta#ileste s&)a totala de
!lata i" sarci"a !artilor. De re-&la* %&"da)e"tarea o"orari&l&i se %ace i" %&"ctie de ti)!&l de )&"ca alocat* de
co)!leitatea l&crarilor si de alte c4elt&ieli accesorii oca'io"ate de tra"s!ort&l i" alte localitati* ca'are* c4elt&ieli de
editare* etc.I"sta"ta de .&decata dis!&"e !lata di%ere"tei de o"orari&* !&"a"d&,i i" $edere e!ert&l&i co"ta#il sa de!&"a
l&crarea la !ri)&l ter)e".D&!a de!&"erea ra!ort&l&i de e!erti'a co"ta#ila * %&"ctio"ar&l de la #iro&l local tra"s%era
s&)ele i"casate i" co"t&l #iro&l&i local i" co"t&l !erso"al al e!ert&l&i care a e%ect&at l&crarea. Aceasta )odalitate de
deco"tare a o"orariilor !e"tr& e!ertii .&diciari este re-le)e"tata de OS 2E2PPP* iarr %&"da)e"tarea o"orariilor se %ace
de re-&la !ri"tr,&" tari% !e ora.De ase)e"ea e!ertii co"ta#ili tre#&ie sa %aca %&"da)e"tarea o"orariilor si i" %&"ctie de
reco)a"darile c&!ri"se i" Tari%ele orie"tati$e !&#licate de catre CECCAR.
0@0. Considerente care stau la baza utilizrii lucrrilor altor pro2esioniti n cadrul expertizelor contabile.
I" &"ele ca&'e ci$ileE!e"ale* di" datele eiste"te la dosar&l ca&'ei sa& di" doc&)e"tarea e%ect&ata de catre e!ert&l
co"ta#il* "& !ot %i ide"ti%icate toate i"%or)atiile "ecesare !e"tr& %or)&larea ras!&"s&rilor la o#iecti$ele e!erti'ei. I"
aceasta sit&atie * e!ert&l co"ta#il tre#&ie sa solicite i"sta"tei* sa dis!&"a i" !reala#il e%ect&area &"or alte l&crari de
e!erti'a te4"ica* to!o-ra%ica*-ra%olo-ica* etc.* &r)a"d ca i" %&"ctie de co"cl&'iile acestor l&crari* e!ert&l co"ta#il sa
%ie i" )as&ra sa ras!&"da la o#iecti$ele e!erti'ei co"ta#ile.Pro%esio"istii co"ta#ili care &tili'ea'a l&crarile altor
!ro%esio"io"isti a!recia'a i" ce )as&ra l&crarile acestora !ot ser$i la reali'area o#iecti$elor )isi&"ii lor. L&crarile
e%ect&ate de alti !ro%esio"isti se )ateriali'ea'a i" ra!oarte* e$al&ari* a$i'e si declaratii.
0@3. Condiiile de redactare a capitolului 4Considerente personale5 din raportul de expertiz contabil
7udiciar.
Model&l !ro%esio"al al Ra!ort&l&i de e!erti'a Co"ta#ila .&diciara c&!ri"de &" !ara-ra% sa& &" ca!itol %i"al i" care
e!ert&l co"ta#il !oate %ace &"ele co"sideratii sa& !reci'ari s&!li)e"tare $i'a$i de o#iecti$ele/i"tre#arile0 %iate
e!erti'ei co"ta#ile* c& !reci'area ca acest !ara-ra% !oate %i i"trod&s "&)ai daca e!ert&l co"ta#il co"sidera ca i,ar %i
&til or-a"&l&i .&diciar care a dis!&s e!erti'a co"ta#ila.Acest ca!itol tre#&ie sa %ie &'itat c& !reca&tie* )ai ales de catre
e!ert&l co"ta#il "&)it di" o%ici&* deoarece !re'e"ta l&i i" ra!ort&l de e!erti'a co"ta#ila .&diciara $i"e i" co"tradictie
c& !ri"ci!i&l deo"tolo-ic !ri$i"d secret&l !ro%esio"al si co"%ide"tialitatea i" e!erti'ele co"ta#ile.Mai )&lt* e!ert&l
co"ta#il !ri" acest !ara-ra%* rele$a )ai )&lt decat i se cere. Se reco)a"da )ai )&lt %olosirea acest&i ca!itol de catre
e!ertii reco)a"dati de catre !arti* daca i"%or)atiile s&"t i" #e"e%ici&l !artii !e care o re!re'i"ta* %ara i"sa a i"cri)i"a
!artea ad$ersa.O!ti&"ea de a i"trod&ce &" ast%el de !ara-ra% i"tr,&" ra!ort de e!erti'a co"ta#ila .&diciara a!arti"e
ecl&si$ e!ert&l&i co"ta#il.
0@). #recizai situaiile n care expertul contabil poate 2i recuzat con2orm prevederilor Codului de procedur
civil i Codului de procedur penal.
I" co"tet&l re-le)e"tarilor !roced&rale/ci$ile si !e"ale0 e!ert&l co"ta#il !oate %i rec&'at3
, ca"d el* sot&l sa&* asce"de"tii sa& desce"de"tii lor a& $re&" i"teres i" .&decarea !rici"ii* sa& este sot* r&da sa& a%i"
!a"a la al !atr&lea -rad i"cl&si$ c& $re&"a di"tre !arti
, ca"d se a%la i" $re&"&l di"tre ca'&rile !re$a'&te i" art. 1PP di" le-ea de or-a"i'are .&decatoreasca
, ca"d sot&l i" $iata si "edes!artit este r&da sa& a%i" al &"eia di"tre !arti !a"a la al !atr&lea -rad i"cl&si$* sa& daca* %ii"d
i"cetat di" $iata ori des!artit* a& ra)as co!ii
, daca el* sot&l sa& r&dele lor !a"a la al !atr&lea -rad i"cl&si$ a& o !rici"a ase)a"atoare c& cea care se .&deca* sa& daca
a& o .&decata la i"sta"ta &"de &"a di" !arti se .&deca
, daca i"tre aceleasi !ersoa"e si &"a di"tre !arti a %ost &" ca' de .&decata !e"ala ti)! de ci"ci a"i i"ai"tea rec&'arii
, daca este t&tore* c&rator sa& co"silier .&diciar al &"eia di"tre !arti
, daca si,a s!&s !arerea c& !ri$ire la !rici"a care se .&deca
, daca a !ri)it de la &"a di"tre !arti dar&ri sa& %a-ad&ieli de dar&ri sa& alt%el de i"datoriri
, daca este i" $ra.)asie i"tre el* sot&l sa& r&dele lor !a"a la al !atr&lea -rad i"cl&si$ si &"a di"tre !arti* sotii sa& sotiile
acestora !a"a la al !atr&lea -rad i"cl&si$
2G8. Pre'e"taBi 8 sit&aBii de a)e"i"Bare la adresa i"de!e"de"Be
a)e"i"BAri le-ate de i"teres&l !ro!ri&3
:i"a"ciar3 direct /de!e"de"Ba de o"orarii* o"orarii resta"te* tea)a de a !ierde clei"t&l0 Ci i"direct5
a)e"i"BAri le-ate de a&toco"trol /i)!licarea a&ditor&l&i +" alte l&crAri +" cadr&l aceleaCi %ir)e05
%a)iliaris) sa& +"credere !rea )are +" clie"t /testarea i"s&%icie"tA a i"%or)aBiei %&r"i'ate de clie"t05
c&"oaCterea de )&ltA $re)e a clie"t&l&i5
!erso"alitatea Ci calitatea clie"t&l&i5
i"ti)idarea de cAtre &" clie"t !rea do)i"a"t* ceea ce i)!&"e EC sA acBio"e'e +" )a"ierA s&#iecti$
0@>. Explicai principiul con2idenialitii n audit.
Acest !ri"ci!i& !res&!&"e cA !ro%esio"ist&l co"ta#il tre#&ie sA res!ecte co"%ide"Bialitatea i"%or)aBiilor o#Bi"&te +" ti)!&l
)isi&"ilor sale Ci "& tre#&ie sA le &tili'e'e sa& sA le di$&l-e %ArA a&tori'are scrisA* +" a%arA de ca'&rile c("d o#li-aBia
di$&l-Arii e !re$A'&tA !ri" le-e sa& "or)e re-&la)e"tare.
0@?. Explicai principiul integritii i obiectivitii n audit.
9nte%ritatea !res&!&"e cA !ro%esio"ist&l co"ta#il tre#&ie sA %ie dre!t Ci ci"stit at&"ci c("d e%ect&ea'A ser$icii
!ro%esio"ale.
*biecti"itatea !res&!&"e cA !ro%esio"ist&l co"ta#il tre#&ie sA %ie i)!arBial* %ArA !re.&dicii* sA "& se a%le +" sit&aBii de
i"co)!ati#ilitate* de co"%lict de i"terese sa& +" alte sit&aBii de "at&rA a deter)i"a &" terB sA !&"A la +"doialA o#iecti$itatea
acest&ia.
0@@. Cum explicai necesitatea unui Cod etic n audit=
Necesitatea Cod&l&i co"stA +"3
, "ecesitatea -ara"tArii &"ei calitABi o!ti)e a ser$iciilor5
, co"ser$area +"crederii !&#lic&l&i +" !ro%esie5
, asi-&rarea !rotecBiei* at(t a !ro%esio"ist&l&i co"ta#il c(t
Ci a terBilor #e"e%iciari sa& &tili'atori ai ser$iciilor acest&ia5
, co"%ir)area de a&toritate a l&crArilor e%ect&ate de !ro%esi"iCtii co"ta#ili5
"ecesitatea asi-&rArii a!ArArii o"oarei Ci i"de!e"de"Bei !ro%esio"ist&l&i co"ta#il Ci a or-a"is)&l&i di" care %ace !arte.
0@C. 'ormele de raportare n cazul unei misiuni de examen limitat 1revizuire3.
Ra!ort&l de ea)e" li)itat tre#&ie sA co"Bi"A o co"cl&'ie scrisA* clar e!ri)atA* s&# %or)a &"ei asi-&rAri "e-ati$e.
Pe #a'a l&crArilor reali'ate s&"t e$al&ate i"%or)aBiile str("se +" ti)!&l ea)e"&l&i li)itat5 ra!ort&l tre#&ie sA i"dice dacA
sit&atiile %i"a"ciare "& da& o i)a-i"e %idelA /sa& 1"& !re'i"tA +" )od si"cer +" toate as!ectele lor se)"i%icati$eW0* co"%or)
&"&i re%ere"Bial co"ta#il ide"ti%icat.127D89FGQ1P11121712
Ra!ort&l de ea)e" li)itat al sit&aBiilor %i"a"ciare descrie +"ti"derea )isi&"ii !er)iB("d&,i lector&l&i sA +"Belea-A "at&ra
l&crArilor reali'ate. El tre#&ie sA !reci'e'e de ase)e"ea cA "ici o o!i"ie de a&dit "& este e!ri)atA.
0CB. #roceduri de realizare a unei misiuni de examen limitat 1revizuire3.
+"tr,&" ea)e" li)itat a&ditor&l rec&r-e la !ro!ri&l sA& raBio"a)e"t !ro%esio"al !e"tr& a deter)i"a "at&ra* cale"dar&l Ci
+"ti"derea !roced&rilor de ea)e" li)itat.
Pe"tr& aceasta el se s!ri.i"A !e ele)e"tele &r)Atoare3
, c&"oCti"Bele o#Bi"&te c& oca'ia &"or )isi&"i de a&dit sa& )isi&"i de ea)e" li)itat e%ect&ate a"terior5
, c&"oaCterea acti$itABilor +"tre!ri"derii* a !ri"ci!iilor Ci co"$e"Biilor co"ta#ile a!licate +" sector&l di"
care %ace !arte +"tre!ri"derea !rec&) Ci a siste)&l&i co"ta#il al acesteia5
, caracter&l se)"i%icati$ al tra"'acBiilor Ci sold&rilor co"t&rilor.
Pe"tr& sta#ilirea !ra-&l&i de se)"i%icaBie $or %i a!licate aceleaCi !ri"ci!ii ca Ci +" ca'&l )isi&"ilor de a&dit de #a'A.
Proced&rile ea)e"&l&i li)itat !res&!&" eta!ele &r)Atoare3
, c&"oaCterea acti$itABilor +"tre!ri"derii Ci ale sector&l&i di" care %ace !arte5
, a"ali'a !ri"ci!iilor Ci !racticilor co"ta#ile &r)ate de +"tre!ri"deri5
, a"ali'a !roced&rilor !racticate de +"tre!ri"dere !e"tr& co"ta#ili'area* clasi%icarea Ci +"toc)irea
doc&)e"telor de si"te'A* str("-erea i"%or)aBiilor ce $or %i +"scrise +" "otele a"ee Ci !re-Atirea sit&aBiilor %i"a"ciare.
, !ri)irea +" l&cr& a !roced&rilor a"alitice desti"ate ide"ti%icArii $ariaBiilor* te"di"Belor Ci ele)e"telor
"eo#iC"&ite cA&t("d +" )od deose#it +"3
Z co)!ararea sit&aBiilor %i"a"ciare c& cele ale eerciBiilor !recede"te5
Z co)!ararea sit&aBiilor %i"a"ciare c& sit&aBiile #&-etare ale !erioadei Ci cele !re$i'io"ale5
Z st&di&l di%ere"Belor di"tre ci%rele +"scrise +" sit&aBiile %i"a"ciare !e"tr& a"&)ite r&#rici Ci cele !la"i%icate
sa& c& cele reali'ate de alte +"tre!ri"deri di" acelaCi sector.
I" ca'&l ea)e"&l&i li)itat* a&ditor&l "& este Bi"&t sA a!lice !roced&ri $i'("d ide"ti%icarea &"or e$e"i)e"te care se !rod&c
d&!A
0C1. nteresul propriu E ameninare la adresa independenei.
A& loc at&"ci c("d &" ca#i"et* societate sa& )e)#rii acestora ar !&tea #e"e%icia de &" i"teres /!artici!are0 %i"a"ciar di"
!artea clie"t&l&i sa& dacA &" i"teres !ro!ri& al acestor ca#i"ete ar i"tra +" co"%lict c& clie"t&l res!ecti$. Ast%el de ee)!le
!ot %i3
a !artici!are %i"a"ciarA directA sa& i"directA la ca!ital&l !ro!ri& al clie"t&l&i res!ecti$5
f &" +)!r&)&t sa& o -ara"Bie la sa& de la &" clie"t sa& de la !ersoa"e care -estio"ea'A !atri)o"i&l
clie"t&l&i5
f o"orarii totale !ro$e"i"d de la &" si"-&r clie"t5
f !reoc&!are ca&'atA de !osi#ilitatea !ierderii &"&i co"tract /)isi&"e05
f relaBii de a%aceri c& clie"t&l co"tract&l&i de !restAri de ser$icii !ro%esio"ale5
a !ote"BialA a"-a.are ca salariat al clie"t&l&i5
f o"orarii "e!re$A'&te +" co"tract&l de a&dit sa& de !restAri
de ser$icii !ro%esio"ale.
0C0. #<n c<nd sun obligai contribuabilii s depun opiunea de pltitori de impozit pe veniturile
microntreprinderilor n situaia n care ndeplinesc condiiile i nu au mai 2ost niciodat pltitor de impozit pe
veniturile microntreprinderilor.
I" ter)e" de 9P de 'ile de la i"%ii"tare tre#&ie sa a"-a.e'e )i"i) o !ersoa"a si sa de!&"a $ector&l %iscal c& o#li-atiile de
!lata !e"tr& salariat
0C3. & societate comercial care are ca obiect principal de activitate 4Activiti de consultan pentru a2aceri
i management5 poate 2i pltitor de impozit pe veniturile microntreprinderilor=
Poate %i daca !o"derea $e"it&rilor di" co"s&lta"ta "& de!aseste 8PV di" total&l $e"it&rilor.
0C). &biectivul i principiile generale ale unei misiuni de examen limitat 1revizuire3.
O#iecti$&l &"ei )isi&"i de ea)e" li)itat este sA !er)itA a&ditor&l&i sA co"cl&'io"e'e , !e #a'A de !roced&ri care "&
!&" +" l&cr& toate dili-e"tele "ecesare !e"tr& &" a&dit , cA "ici &" %a!t se)"i%icati$ "& a %ost desco!erit care sA,1 %acA sA
creadA cA sit&aBiile %i"a"ciare "& a& %ost sta#ilite +" toate as!ectele lor se)"i%icati$e co"%or) &"&i re%ere"Bial co"ta#il
ide"ti%icat /asi-&rare "e-ati$A0.
A&ditor&l tre#&ie sA res!ecte re-&lile de eticA +"scrise +" Cod&l etic Ci a"&)e3 i"de!e"de"Ba* i"te-ritatea* o#iecti$itatea*
co)!ete"Ba !ro%esio"alA* co"%ide"Bialitatea* !ro%esio"alis)&l Ci res!ect&l %aBA de "or)ele te4"ice Ci !ro%esio"ale.
0C.. /isiunea de examinare a in2ormaiilor 2inanciare previzionaleD caracteristici.
O#iecti$&l &"ei )isi&"i de ea)i"are !e #a'A de !roced&ri c&$e"ite co"stA +" !&"erea +" l&cr&* de cAtre a&ditor* a
!roced&rilor Ci te4"icilor de a&dit care a& %ost de%i"ite +" !reala#il de co)&" acord c& +"tre!ri"derea,clie"t Ci e$e"t&al terBii
i"teresaBi Ci +" co)&"icarea co"statArilor re'&ltate di" l&crArile )isi&"ii.
+"tr&c(t a&ditor&l !re'i"tA &" ra!ort "&)ai as&!ra co"statArilor reieCite di" !roced&rile co"$e"ite* "ici o asi-&rare "& este
%&r"i'atA +" ra!ort&l sA&5 desti"atarii ra!ort&l&i s&"t cei care e$al&ea'A !roced&rile Ci co"statArile a&ditor&l&i Ci tra- ei
+"CiCi !ro!riile lor co"cl&'ii di" l&crArile a&ditor&l&i.
Ra!ort&l se adresea'A ecl&si$ !ArBilor c& care s,a& co"$e"it !roced&rile de l&cr&* cAci alBi &tili'atori ar i-"ora )oti$ele
!&"erii +" l&cr& a !roced&rilor Ci riscA sA i"ter!rete'e -reCit re'&ltatele.
A&ditor&l tre#&ie* +" ast%el de )isi&"i* sA res!ecte re-&lile de cAtre3 i"te-ritate* o#iecti$itate* co)!ete"BA !ro%esio"alA*
co"%ide"Bialitate* !ro%esio"alis)&l Ci res!ect&l %aBA de "or)ele te4"ice Ci !ro%esio"ale. I"de!e"de"Ba "& este o ei-e"BA
!e"tr& ast%el de)isi&"i5 dacA tot&Ci a&ditor&l "& este i"de!e"de"t $a %ace )e"Bi&"e +" ra!ort&l sA&.
A&ditor&l tre#&ie sA se asi-&re cA +"tre!ri"derea Ci ceilalBi &tili'atori a& +"Beles #i"e !roced&rile co"$e"ite Ci +" )od
deose#it +" le-At&rA c&3
, "at&ra )isi&"ii* i"cl&si$ %a!t&l cA !roced&rile !&se +" l&cr&
"& co"stit&ie "ici &" a&dit* "ici &" ea)e" li)itat Ci +"
co"seci"BA "ici o asi-&rare "& $a %i %&r"i'atA5
, o#iecti$&l )isi&"ii5
, ide"ti%icarea i"%or)aBiilor %i"a"ciare care $or %i s&!&se
!roced&rilor c&$e"ite5
, "at&ra* cale"dar&l Ci i"trod&cerea !roced&rilor s!eci%ice
ce $or %i a!licate5
, %or)a ra!ort&l&i c&!ri"'("d co"statArile e%ect&ate5
, li)itele di%&'Arii ra!ort&l&i de co"statare5 dacA aceste li)itAri s&"t co"trare "or)elor le-ale sa&
!ro%esio"ale a&ditor&l "& !oate acce!ta )isi&"ea.
De%i"iBiile Ci ter)e"ii )isi&"ii s&"t +"scrise +" scrisoarea de )isi&"e sa& co"tract* di" care "& !ot li!si !re$ederi
re%eritoare la3 Re'&)at&l !roced&rilor co"$e"ite +"tre toate !ArBile i"teresate5
, o )e"Bi&"e care a)i"teCte cA ra!ort&l de co"statare "& $a %i tra"s)is dec(t !ArBilor ide"ti%icate care
a& co"$e"it !roced&rile5
, )odel&l ra!ort&l&i c&!ri"'("d co"statArile.
0C>. Care sunt elementele de baz ale unui raport asupra situaiilor 2inanciare condensate=
Ra!ort&l a&ditor&l&i as&!ra sit&aBiilor %i"a"ciare co"de"sate tre#&ie sA c&!ri"dA &r)Atoarele ele)e"te de #a'A3
, titl&l5
, desti"atar&l5
, ide"ti%icarea sit&aBiilor %i"a"ciare a&ditate di" care s,a& "Asc&t sit&aBiile %i"a"ciare co"de"sate5
, o re%erire la data ra!ort&l&i de a&dit as&!ra sit&aBiilor %i"a"ciare +" a"sa)#l&l lor Ci +" ti!&l de o!i"ie
e!ri)atA +" acel ra!ort5
, o o!i"ie care sA i"dice dacA i"%or)aBiile c&!ri"se +" sit&aBiile %i"a"ciare co"de"sate s&"t +" co"corda"BA c&
sit&aBiile%i"a"ciare a&ditate* di" care acestea s,a& "Asc&t. DacA a&ditor&l a e)is o o!i"ie )odi%icatA as&!ra sit&aBiilor
%i"a"ciare +" a"sa)#l&l lor* dar este satis%Ac&t de !re'e"tarea sit&aBiilor %i"a"ciare co"de"sate* ra!ort&l tre#&ie sA
)e"Bio"e'e cA deCi sit&aBiile %i"a"ciare co"de"sate s&"t +" co"corda"BA c& sit&aBiile %i"a"ciare +" a"sa)#l&l lor* acestea
!ro$e"i"d di" sit&aBii %i"a"ciare care a& %Ac&t o#iect&l &"&i ra!ort de a&dit )odi%icat.
, o )e"Bi&"e* sa& o tri)itere la o "otA a"eA la sit&aBiile %i"a"ciare co"de"sate* +" care se )e"Bio"ea'A cA
!e"tr& o #&"A +"Bele-ere a re'&ltatelor Ci sit&aBiilor %i"a"ciare ale e"titABii* sit&aBiile %i"a"ciare co"de"sate tre#&iesc citite
+)!re&"A c& sit&aBiile %i"a"ciare +" a"sa)#l&l lor Ci c& ra!ort&l de a&dit as&!ra acestora5
, data ra!ort&l&i5
, adresa a&ditor&l&i5
, se)"At&ra a&ditor&l&i.
0C?. #rin ce se caracterizeaz raportul auditorului asupra respectrii clauzelor contractuale=
A&ditor&l !oate sA acce!te o ast%el de )isi&"e "&)ai dacA )isi&"ea se re%erA ecl&si$ la ea)i"area res!ectArii cla&'elor
care $i'ea'A as!ecte co"ta#ile Ci %i"a"ciare5 dacA "&)ai &"ele c4esti&"i !artic&lare "& s&"t aco!erite de co)!ete"Ba
a&ditor&l&i* acesta $a rec&r-e la ser$iciile &"&i e!ert.
O!i"ia a&ditor&l&i !oate %ace o#iect&l &"&i ra!ort disti"ct sa& $a %i i"cl&sA +" ra!ort&l de a&dit* de #a'A.
0C@. Care sunt caracteristicile unei misiuni de compilare=
O#iecti$&l &"ei )isi&"i de co)!ilare co"stA +" &tili'area co)!ete"Belor co"ta#ile /Ci "& cele de a&dit0 +" $ederea
str("-erii* clasArii Ci e%ect&Arii si"te'ei i"%or)aBiilor %i"a"ciare.
AceastA )isi&"e co"stA* +" -e"eral* +" e%ect&area &"ei si"te'e a i"%or)aBiilor detaliate +" sco!&l !re'e"tArii s&# o %or)A
re'&)atA* i"teli-i#ilA. Proced&rile !&se +" l&cr& "& !er)it Ci "ici "&,Ci !ro!&"* %&r"i'area $re&"ei asi-&rAri as&!ra
i"%or)aBiilor %i"a"ciare5 &tili'atorii i"%or)aBiilor %i"a"ciare ast%el co)!ilate #e"e%icia'A +"sA de +"crederea cA l&crArile
res!ecti$e a& %ost e%ect&ate de &" !ro%esio"ist co"ta#il !osesor al co)!ete"Belor "ecesare.
O )isi&"e de co)!ilare c&!ri"de +" -e"eral !re-Atirea sit&aBiilor %i"a"ciare /co)!lete sa& "&0 dar Ci colectarea* clasarea Ci
si"te'a altor i"%or)aBii %i"a"ciare.
+"tr,o )isi&"e de co)!ilare a&ditor&l tre#&ie sA res!ecte re-&lile -e"erale de eticA Ci a"&)e3 i"te-ritatea* o#iecti$itatea* cor"
!ete"Ba !ro%esio"alA* co"%ide"Bialitatea* !ro%esio"alis)&l Ci res!c$ t&l %aBA de "or)ele te4"ice Ci !ro%esio"ale. I"de!e"de"Ba "&
este hi ceri"BA dar dacA a&ditor&l "& este i"de!e"de"t tre#&ie sA %acA ii )e"Bi&"e +" ra!ort.
Co"ta#il&l tre#&ie sA se asi-&re cA "& eistA "ici o "e+"Bele-ere c& clie"t&l +" ce !ri$eCte ter)e"ii )isi&"ii Ci de %a!t&l c5i
clie"t&l este de acord +" ce !ri$eCte3
, "at&ra )isi&"ii* i"cl&si$ %a!t&l cA "& co"stit&ie "ici &" a&dit* "ici &" ea)e" li)itat Ci* +"
co"seci"BA* "ici o asi-&rare "& $a %i %&r"i'atA5
, %a!t&l cA "& !oate aCte!ta ca )isi&"ea sA desco!ere erori sa& ile-alitABi5
, "at&ra i"%or)aBiilor ce $or %i %&r"i'ate5
, %a!t&l cA co"d&cerea +"tre!ri"derii este res!o"sa#ilA de eactitatea Ci e4a&sti$itatea i"%or)aBiilor
%i"a"ciare co)!ilate5
, re%ere"Bial&l co"ta#il !e #a'a cAr&ia $or %i co)!ilate i"%or)aBiile %i"a"ciare Ci cA orice a#atere de la
acesta $a %i )e"Bio"atA5
, o#iecti$&l Ci di%&'area i"%or)aBiilor co)!ilate5
, %or)a ra!ort&l&i.
A&ditor&l Ci clie"t&l sA& $or co"$e"ii co"Bi"&t&l scrisorii de )isi&"e sa& co"tract&l&i de !restAri de ser$icii.
0CC. *C Al2a *$L se in2iineaz la data de 1C.B>.0BB@. Cu aceast ocazie estimeaz c nu va realize o ci2r de
a2aceri 2oarte mare n anul 0BB@ i: ca urmare: nu se nregistreaz n scop de !IA opt<nd pentru aplicarea
regimului special pentru ntreprinderi mici. La 31.10.0BB@ constat c ci2ra ei de a2aceri a a7uns la nivelul de
?0.BBB lei. -ac nivelul cursului de sc;imb este de 1 euroG3:3@1? lei: mai poate pstra *C Al2a regimul de
ntreprindere mic nepltitoare de !IA= Argumentai rspunsul.
Da 212Q1 e&ro li)ita 78PPP e&ro
3BB. *C Al2a *$L: o societate comercial stabilit n $om<nia: nregistrat n scop de !IA n $om<nia
ac;iziioneaz de la societatea Qama: stabilit n #ortugalia i nregistrat n scop de !IA n #ortugalia: 2ructe
care sunt transportate din #ortugalia n $om<nia de ctre Qama: exist<nd documente de transport n acest sens.
Ce operaiune realizeaz *C Al2a *$L i n ce declaraie trebuie raportat aceast operaiune=
Ac4i'itie i"traco)&"itara si se declara i" declaratia reca!it&lati$a 7QP
3B1. *C Al2a *$L: o societate comercial stabilit n $om<nia: nregistrat n scop de !IA n $om<nia
ac;iziioneaz de la societatea Qama: stabilit n #ortugalia i nregistrat n scop de !IA n #ortugalia: 2ructe
care sunt transportate din #ortugalia n $om<nia. Care sunt condiiile n care Qama i poate 2actura lui *C Al2a
*$L cu condoia 4scutit cu drept de deducere5=
Co)&"icarea cod&l&i de i"re-istrare i" sco!&ri de TIA
7P2. *C Al2a *$L: o societate comercial stabilit n $om<nia: nregistrat n scop de !IA n $om<nia vinde
ctre societatea (eta: stabilit i nregistrat n scop de !IA n +ngaria: 2ructe care sunt transportate din (uzu:
de la sediul lui AL,A: n &radea: la un sediu permanent al lui (E!A. n ce condiii poate *C AL,A *$L s
2actureze aceast livrare intracomunitar cu condiia 4scutit cu drept de deducere5=
Pre$ederile ali". /20 "& se $or a!lica* iar ac4i'iBia i"traco)&"itarA de #&"&ri* e%ect&atA co"%or) ali". /10* +" cadr&l &"ei
o!eraBi&"i tri&"-4i&lare +" alt stat )e)#r& dec(t Ro)("ia* de cAtre c&)!ArAtor&l re$("'Ator +"re-istrat +" sco!&ri de
TIA +" Ro)("ia* +" co"%or)itate c& art. 187* se $a co"sidera cA a %ost s&!&sA la !lata taei !e $aloarea adA&-atA +"
acel alt stat )e)#r&* dacA se +"de!li"esc &r)Atoarele co"diBii3
a0 c&)!ArAtor&l re$("'Ator +"re-istrat +" sco!&ri de TIA +" Ro)("ia +" co"%or)itate c& art. 187 %ace do$ada cA a
e%ect&at ac4i'iBia i"traco)&"itarA +" $ederea e%ect&Arii &"ei li$rAri &lterioare +" acel alt stat )e)#r&* li$rare !e"tr& care
#e"e%iciar&l care este +"re-istrat +" sco!&ri de TIA +" stat&l )e)#r& res!ecti$ a %ost dese)"at ca !ersoa"A o#li-atA la
!lata taei a%ere"te5
#0 o#li-aBiile !ri$i"d declararea acestor o!eraBi&"i* sta#ilite !ri" "or)e* a& %ost +"de!li"ite de cAtre c&)!ArAtor&l
re$("'Ator +"re-istrat +" sco!&ri de TIA +" Ro)("ia +" co"%or)itate c& art. 187.