Sunteți pe pagina 1din 15

OI.

2
Care dintre urm torii factori au fost esen iali pentru dumneavoastr n alegerea
programului de licen ( acorda i note de la 1 la 10 n func ie de importan a factorilor pentru
dumneavoastr , 1 fiind cel mai pu in important iar 10 cel mai important ) ?
a.Anturajul:
Variabil evaluat pe o scal numeric.
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Anturaj 565 99.6% 2 .4% 567 100.0%
Descriptives
tatistic td. "rror
Anturaj Mean 4.56 .106
95% Con#idence $nter%al #or
Mean
&o'er (ound 4.)5
*++er (ound 4.77
5% Tri,,ed Mean 4.49
Median 5.00
Variance 6.)22
td. -e%iation 2.514
Mini,u, 1
Ma.i,u, 10
/ange 9
$nter0uartile /ange 5
1e'ness .122 .10)
3urtosis 4.996 .205
Tests of Normality
3ol,ogoro%4,irno%
a
5a+iro46il1
tatistic d# ig. tatistic d# ig.
Anturaj .11) 565 .000 .940 565 .000
Din tabelul Descriptives reiese c nota medie acrodat de studen i cu privire la alegerea
programului de licen privind Anturajul, este de cel pu in ,!" i de cel mult ,##, estima ie
fcut cu un coeficient de $ncredere de %"&.
b.'acilit ile oferite ((rasmus, burse, te)nologie):
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
7acilitati o#erite 565 99.6% 2 .4% 567 100.0%
Descriptives
tatistic td. "rror
7acilitati o#erite Mean 6.45 .096
95% Con#idence $nter%al #or
Mean
&o'er (ound 6.26
*++er (ound 6.64
5% Tri,,ed Mean 6.5)
Median 7.00
Variance 5.195
td. -e%iation 2.279
Mini,u, 1
Ma.i,u, 10
/ange 9
$nter0uartile /ange )
1e'ness 4.461 .10)
3urtosis 4.421 .205
Tests of Normality
3ol,ogoro%4,irno%
a
5a+iro46il1
tatistic d# ig. tatistic d# ig.
7acilitati o#erite .122 565 .000 .952 565 .000
Din tabelul Descriptives reiese c nota medie acrodat de studen i cu privire la alegerea
programului de licen privind 'acilitati *ferite, este de cel pu in +,+, i de cel mult +,+
estima ie fcut cu un coeficient de $ncredere de %"&.
c.-restigiul:
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
Prestigiu 565 99.6% 2 .4% 567 100.0%
Descriptives
tatistic td. "rror
Prestigiu Mean 7.)0 .090
95% Con#idence $nter%al
#or Mean
&o'er (ound 7.12
*++er (ound 7.47
5% Tri,,ed Mean 7.46
Median 2.00
Variance 4.592
td. -e%iation 2.14)
Mini,u, 1
Ma.i,u, 10
/ange 9
$nter0uartile /ange )
1e'ness 41.022 .10)
3urtosis .644 .205
Tests of Normality
3ol,ogoro%4,irno%
a
5a+iro46il1
tatistic d# ig. tatistic d# ig.
Prestigiu .179 565 .000 .296 565 .000
Din tabelul Descriptives reiese c nota medie acrodat de studen i cu privire la alegerea
programului de licen privind -restigiul, este de cel pu in #,., i de cel mult #,# estima ie
fcut cu un coeficient de $ncredere de %"&.
d. nclina ia c tre un anumit domeniu de activitate:
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
$nclinatie catre un do,eniu
de acti%itate
565 99.6% 2 .4% 567 100.0%
Descriptives
tatistic td. "rror
$nclinatie catre un do,eniu
de acti%itate
Mean 7.92 .020
95% Con#idence $nter%al #or
Mean
&o'er (ound 7.22
*++er (ound 2.14
5% Tri,,ed Mean 2.15
Median 2.00
Variance ).617
td. -e%iation 1.902
Mini,u, 1
Ma.i,u, 10
/ange 9
$nter0uartile /ange 2
1e'ness 41.149 .10)
3urtosis 1.111 .205
Tests of Normality
3ol,ogoro%4,irno%
a
5a+iro46il1
tatistic d# ig. tatistic d# ig.
$nclinatie catre un do,eniu
de acti%itate
.200 565 .000 .272 565 .000
Din tabelul Descriptives reiese c nota medie acrodat de studen i cu privire la alegerea
programului de licen privind nclina ia c tre un anumit domeniu de activitate, este de cel
pu in #,/, i de cel mult /,. estima ie fcut cu un coeficient de $ncredere de %"&.
e.0ndrumari persoane apropiate:
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
$ndru,ari +ersoane
a+ro+iate
565 99.6% 2 .4% 567 100.0%
Descriptives
tatistic td. "rror
$ndru,ari +ersoane
a+ro+iate
Mean 6.50 .096
95% Con#idence $nter%al #or
Mean
&o'er (ound 6.)1
*++er (ound 6.69
5% Tri,,ed Mean 6.60
Median 7.00
Variance 5.2))
td. -e%iation 2.222
Mini,u, 1
Ma.i,u, 10
/ange 9
$nter0uartile /ange )
1e'ness 4.705 .10)
3urtosis 4.02) .205
Tests of Normality
3ol,ogoro%4,irno%
a
5a+iro46il1
tatistic d# ig. tatistic d# ig.
$ndru,ari +ersoane
a+ro+iate
.149 565 .000 .9)1 565 .000
Din tabelul Descriptives reiese c nota medie acrodat de studen i cu privire la alegerea
programului de licen privind 0ndrumari personae apropiate, este de cel pu in +,!. i de cel
mult +,!% estima ie fcut cu un coeficient de $ncredere de %"&.
f.Domeniu cautat:
Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total
N Percent N Percent N Percent
-o,eniu cautat 565 99.6% 2 .4% 567 100.0%
Descriptives
tatistic td. "rror
-o,eniu cautat Mean 2.)1 .075
95% Con#idence $nter%al #or
Mean
&o'er (ound 2.16
*++er (ound 2.45
5% Tri,,ed Mean 2.49
Median 9.00
Variance ).14)
td. -e%iation 1.77)
Mini,u, 1
Ma.i,u, 10
/ange 9
$nter0uartile /ange 2
1e'ness 41.496 .10)
3urtosis 2.755 .205
Tests of Normality
3ol,ogoro%4,irno%
a
5a+iro46il1
tatistic d# ig. tatistic d# ig.
-o,eniu cautat .211 565 .000 .2)2 565 .000
Din tabelul Descriptives reiese c nota medie acrodat de studen i cu privire la alegerea
programului de licen privind Domeniul cautat, este de cel pu in /,.+ i de cel mult /,"
estima ie fcut cu un coeficient de $ncredere de %"&.
OI.q4
Care dintre urmtoarele variante descrie concep ia dvs. privind alegerea speciali1rii:
a) doresc s urme1 $n continuare cursurile unei facult i din ar deoarece am acelea i
anse ca i cei care studia1 $n strintate
b) doresc s urme1 cursurile unei facult i din strintate deoarece am mai multe anse s
ob in un post bun pe viitor
c) doresc s urme1 cursurile unei facult i din strintate deoarece domeniile din ar nu
m satisfac
Statistics
N Valid 565
Missing 2
Cu o probabilitate de %"& ponderea celor care:
Declara ca, conceptia privind alegerea speciali1arii este sa urme1e cursurile unei facultati din tara
2 are acelasi sanse ca si cei care studia1a in strainatate, se incadrea1a in intervalul