Sunteți pe pagina 1din 24

CAIET DE SARCINI

1
CAIET DE SARCINI
REZISTEN
Cap I GENERALITI
Prezentele specificaii tehnice s-au ntocmit n conformitate cu !Re"ulament pri#in$ proce$urile $e or"anizare a licitaiilor% prezentarea
ofertelor &i a$'u$ecarea proiect(rii in#estiiilor pu)lice* - ane+e la ,-.-R- nr /0/11223 - pu)licat n 4onitorul 5ficial al Rom6niei - anul
I7-nr- 02 $in 31 ianuarie 1228- care la art- 1-19 pre#e$e ela)orarea proiectului tehnic %caietului $e sarcini &i $etaliilor $e e+ecuie ale
in#estiiei pu)lice respecti#e- Aceste caiete $e sarcini se #or stu$ia n mo$ o)li"atoriu inainte $e nceperea e+ecuiei- Notele finale ale
acestor caiete $e sarcini sunt aplica)ile tuturor capitolelor caietelor $e sarcini -
:n cazul n care proiectul sau p(ri ale proiectului nu sunt nelese $ec(tre e+ecutant acesta are o)il"aia s( anune proiectantul n cel mai
scurt timp pentru clarificare- 5rice comunicare spre proiectant se face n scris sau se consemneaz( n scris $up( luarea unei $ecizii-
Decizia se menioneaz( n scris n minimum 3 ;trei< copii pentru )eneficiar% e+ecutant &i proiectant- E+ecutantul &i )eneficiarul au
o)li"aia s( anune inspecia $e stat n construcii naintea fazelor $eterminante pentru a putea participa la acestea-
Prezenta $ocumentaie cuprin$e specificaiile tehnice - curente - pentru lucr(rile aferente lucr(rilor $e structur(% terasamente% fun$aii%
elemente structurale $in )eton armat si metal% $ezafect(ri ;$emol(ri< construcii% inter#enii la elemente structurale e+istente $in zi$(rie
$e c(r(mi$( &i )eton armat= n funcie $e con$iiile locale nu se #or respecta acele specificaii tehnice% care nu sunt aplica)ile sau sunt n
e+ces-
De asemenea% $ocumentaia cuprin$e o serie $e stan$ar$e $e referin( ;stan$ar$e rom6ne&ti% normati#e $e e+ecuie a lucr(rilor% prescrip'i
tehnice% etc-<=n cazul n care pe parcursul ela)or(rii proiectului &i e+ecuiei lucr(rilor% unele $in stan$ar$ele $e referin( se mo$ific( sau
se anuleaz( fiin$ nlocuite cu altele se #or lua n consi$erare cele care se nca$reaz( n le"islaia n #i"oare -
:n ntre"ul proces $e $erulare a lucr(rilor $e e+ecuie sunt implicai trei factori
- >eneficiarul $e in#estiie - numit >ENE?ICIAR
- Proiectantul $e specialitate - numit PR5IECTANT
- Constructorul care &i-a a$'u$ecat lucrarea in urma licitaiei- numit C5NTRACT5R-
:n conformitate cu pre#e$erile le"islaiei n #i"oare pe tot parcursul e+ecut(rii lucr(rilor prin personal propriu $e specialitate an"a'at
permanent sau nepermanent%
>ENE?ICIAR@A #a asi"ura urm(rirea lucr(rii% su) $ou( aspecte
- cantitati#% n #e$erea $econt(rilor-
- calitati#% $in punct $e #e$ere tehnic% n #e$erea respect(rii proiectului &i specificaiilor tehnice-
Pe tot parcursul e+ecuiei se nume&te DIRI.lNTE an"a'atul care urm(re&te cantitati# lucrarea &i C5NS@ATANT cel care urm(re&te
lucrarea $in punct $e #e$ere calitati# - tehnic ;personal tehnic $e specialitate B atestat B a#6n$ calificarea cel puin la ni#el $e in"iner<-
Caietele $e sarcini 1 specificaiile tehnice 1 sunt un instrument cu $u)lu rol
- constituie )aza $e sta)ilire a preurilor pentru lucr(rile care urmeaz( s( se e+ecute% $etaliin$ con$iiile tehnice comple+e $e e+ecuie%
calitatea materialelor care se pun n lucrare% stan$ar$ele $e calitate &i e+ecuie &i con$iiile $e #erificare &i recepie a lucr(rilor - pe tot parcursul
e+ecuiei c6t &i la final
- constituie instrumentul $e )az( pentru )eneficiar% al(turi $e proiect pentru urm(rirea lucr(rilor &i al(turi $e cantit(ile $e
lucr(ri e+ecutate% pentru sta)ilirea mo$ului $e m(surare &i $econtare a acestora-
.re&elile sau neconcor$anele o)ser#ate $e e+ecutant n proiect #or fi p)li"atoriu anunate proiectantului n timp util pentru a putea fi
reme$iate- .re&elile $e tipar sau imposi)ilitatea citiri unor zone $e plan&e nu pot fi imputate proiectantului $ac( se poate $e$uce $in alt(
parte situaia corect(- Rotun'irile numerice la cantit(i tre)uie s( fie luate n consi$erare n momentul e#alu(rii cantit(ilor &i nu pot fi
impuse proiectantului ;orice rotun'ire se face la num(r ntre" superior sau inferior cel mai apropiat<-Rotun'irile numerice se #or face la
cel mai apropiat num(r conform toleranelor specifice pentru fiecare element ;conform normati#elor n #i"oare< % $ar se #a stu$ia
ntot$eauna influena aceste rotun'iri asupra ntre"ului element $in punct $e #e$ere al implicaiilor la alte elemente ale acestor rotun'iri-
A#6n$ n #e$ere c( un num(r mare $e cote rezult( $in rele#ee orice $iferen( mai mare $e CD ;&i mai mare $e C9 mm< $in #alorile scrise
;la cote n plan sau $e ni#el< #or fi comunicate proiectantului % prin n scris a unui proces #er)al $e constatare- Dac( se constat( alte
a)ateri fa( $e pre#e$erile proiectului n momentul $ecopert(rii sau a altor operaii $in timpul e+ecuiei se #a anuna proiectantul-
A)aterile $e la proeict $atorate necomunic(rii la timp ale acestor cote &i imp(licaiile acestor a)ateri nu ca$ n sarcina proiectantului-
Pentru sta)ilirea preturilor unitare% n ca$rul ofertei &i e#entuala ne"ociere a acestora% conform pre#e$erilor le"islaiei n #i"oare%
C5NTRACT5R@A tre)uie s( prezinte oferta n ipotezele $e materiale &i tehnolo"ii precizate n proiect &i n specificaiile tehnice% $ar
poate prezenta &i #ariante $e ofert( n alte ipoteze - cu respectarea stan$ar$elor &i con$iiilor $e calitate specificate - cu suportarea tuturor
cheltuielilor presupuse $e e#entuale refaceri pariale sau totale $e $ocumentaii tehnice $e $etaliu-
:n acela&i timp cu ne"ocierea preurilor%- n funcie $e e#entualele #ariante tehnolo"ice sau $e materiale% se #or a$apta e#entual &i
specificaiile tehnice respecti#e% sau $up( semnarea contractutui se #or supune apro)(rii &i C5NS@ATANT@A@I toate mo$ific(rile
rezultate -
:n ceea ce pri#e&te sta)ilirea materialelor &i pro$uselor ce se pun n oper( n conformitate cu uzanele internaionale% proiectul &i
specificaiile tehnice sta)ilesc con$iiile tehnice &i $e calitate ce tre)uiesc n$eplinite $e lucr(ri% materiale &i pro$use% propun6n$u-se $e
re"ul( o #ariant(- f(r( s( se limiteze posi)ilitatea $e a utiliza alte materiale 1 pro$use sau tehnolo"ii alternati#e-
Pentru sta)ilirea materialelor 1 pro$uselor 1% tehnolo"iilor curente C5NTRACT5R@A #a tre)ui% la nceperea lucr(rilor sau pe parcursul
realiz(rii lucr(rilor% s( supun( apro)(rii C5NS@ATANT@l@I #ariantele alese n con$iiile $e calitate specificate &i n con$iiile $e pre
apro)ate-
Citirea %nele"erea &i nsu&irea acestor caiete $e sarcini nu scute&te e+ecutantul $e cunoa&terea &i respectarea tuturor aspectelor le"ate
referitoare la asi"urarea calit(ii n construcii stan$ar$e% normati#e% prescripii tehnice % procese #er)ale% $ocumente speciale pri#in$
calitatea etc-
Aista normati#elor care apare la fiecare caiet $e sarcine este enuniati#( nu e+hausti#(- 5rice normati# cone+ unei acti#it(i $escrise n
caietul $e sarcini tre)uie respectat in$iferent $ac( el a fost menionat sau nu la lista $e stan$ar$e $e referin(-
Recepia lucr(rilor la $iferite capitole #a a#ea n #e$ere urm(toarele acte normati#e % ce re"lementeaz( aceast( acti#itate
- Normati# pentru #erificarea calit(ii &i recepia lucr(rilor $e construcii &i instalaii aferente % C CE-FC
- Instruciuni pentru #erificarea calit(ii &i recepia lucr(rilor ascunse la construcii &i instalaii aferente % CCE-FC
- Ae"ea 191122C-
0
Msuri NTS i PSI
:naintea $emar(rii lucr(rilor $e e+ecuie se #or a#ea n #e$ere urm(toare acte normati#e ce re"lementeaz( aceste cerine
Norme repu)licane $e protecia muncii % apro)ate $e 4inisterul 4uncii &i 4inisterul S(n(tr(ii cu or$inele nr- 381/C &i E91/C
Re"ulamentul pri#in$ protecia &i i"iena muncii n construcii G 5r$inul 4APAT 21N11C-93-1223
Norme tehnice $e proiectare &i realizarea construciilor pri#in$ protecia la aciunea focului % P11F-22
Norme "enerale $e pre#enirea &i stin"ere a incen$iilor apro)ate cu $ecretul nr%0291// completate cu or$inele 4I 3F1123 %
4APAT /1N123
Normati# $e pre#enirea &i stin"ere a incen$iilor pe $urata e+ecut(rii lucr(rilor $e construcii &i instalaii% C399-28
5rice alt act1protocol care re"lementeaz( &i sta)ile&te m(suri NTS &i PSI sta)ilite ntre antreprenopr &i in#estitor pentru
lucr(rile ce se e+ecut( n incint(-
Aceste caiete $e sarcini conin capitole pentru toate lucr(rile importante ale acestui proiect-
LUCRRI PREMERGTOARE EXECUIEI
Generali!i
Acest capitol cuprin$e sarcinile ce tre)uie respectate la lucr(rile premer"(toare prezentului proiect-
Pr"#le$e spe%iale
>eneficiarul #a asi"ura #erificarea proiectului $e e+ecutie $e c(tre #erificatori $e proiecte atestai $e comisia $e atestare a
4inisterului Transporturilor Turismului si Constructiilor% persoane fizice sau 'uri$ice% alii $ec6t speciali&tii ela)oratori
al proiectului% conform re"ulamentului apro)at prin ,. nr- /3111221 ;Re"ulament $e atestare tehnico-profesionala a
speciali&tilor cu acti#itate n construcii< si ,. nr- 20C1122C-
:n etapa $e pre"(tire a e+ecuiei unei p(rti $in lucrare% e+ecutantul #a controla% prin m(sur(tori pe teren%
corespon$ena $imensional( cu cele proiectate- Pro$uc(torii &i m(rcile $e pro$use1materiale in$icate n acest proiect sunt
cele care corespun$ concepiei tehnico-economice a proiectantului- Acestea pot fi mo$ificate cu acor$ul proiectantului &i
in#estitorului-
Antreprenorul #a numi - conform Ae"ii 191122C pri#in$ calitatea n constructii - responsa)ilul tehnic atestat care
r(spun$e conform atri)uiilor care i re#in $e realizarea ni#elului $e calitate corespunzator e+i"enelor $e performan(
eseniale ale lucr(rilor- Antreprenorul &i in#estitorul au o)li"aia mont(rii la #e$ere a panoului $e i$entificare a
in#estiiei completat corespunz(tor-
Dup( primirea $ocumentaiei tehnice $e e+ecuie% antreprenorul #a asi"ura cunoa&terea proiectului $e c(tre toi factorii
care concura la realizarea lucr(rii-
Se #a comunica Inspectiilor teritoriale% conform ,. nr-0E111228
si ,. nr-/EE1122/ pro"ramul calen$aristic pentru #erificarea &i recepia fazelor $eterminante% $e la care e+ecuia nu
mai poate continua f(r( recepia fazei- Acest plan se #a comunica tuturor factorilor interesai- Antreprenorul #a
solicita prezenta proiectantului &i a celorlalti factori implicati la receptionarea fazelor $eterminante cu cel putin C zile
inainte $e termenul fi+at-
Aucr(rile $e structur( se #or e+ecuta pe )aza $ocumentaiei tehnice cuprinse n proiect% precum &i a
complet(rilor &i mo$ific(rilor transmise $e proiectant n timpul e+ecuiei prin planuri suplimentare% planuri
mo$ificatoare sau $ispoziii $e &antier-
Antreprenorul #a semnala proiectantului e#entualele neconcor$ane% omisiuni sau neclarit(i% ap(rute n proiect
n caietele $e sarcini sau n mo$ific(rile trimise% pentru a fi analizate &i a se lua m(surile necesare% naintea e+ecuiei fazei
respecti#e-
Antreprenorul poate face propuneri $e mo$ific(ri fa( $e soluiile tehnolo"ice cuprinse n proiect n scopul
a$apt(rii la propria tehnolo"ie- Aceste propuneri se #or putea aplica numai $up( nsu&irea lor $e c(tre proiectant-
Aa punctul $e lucru se #or "asi in mo$ o)li"atoriu $ocumentatia completa $e e+ecutie ;autorizatie $e
construire% proiect tehnic% $etalii $e e+ecutie% caiete $e sarcini<% re"istrul $e procese #er)ale $e lucrari ascunse%procese
#er)ale $e faze $eterminante% aspect )eton $upa $ecofrare% con$ica )etoane% re"istrul $e comunic(ri &i
$ispoziii $e &antier% principalele norme care "u#erneaz( tehnolo"ia $e e+ecuie- Antreprenorul are o)li"aia $e a pune la
$ispoziia &antierului orice norme care sunt necesare pentru e+ecuia lucr(rii conform prezentului proiect-
:n cazul a)or$(rii unor proce$ee tehnolo"ice care nu sunt acoperite prin norme tehnice le"al apro)ate proiectantul #a
prezenta un caiet $e sarcini special intocmit pri#in$ succesiunea fazelor tehnolo"ice &i m(suri specifice-
Cap II TERASAMENTE
&'(' GENERALITI
O#ie%ul spe%i)i%a!iei
Acest capitol cuprin$e specificaii tehnice pentru lucr(rile $e terasamente% const6n$ $in s(p(turi% nc(rcarea n mi'loacele $e transport%
transportul% mpr(&tierea% ni#elarea &i compactarea p(m6ntului% efectuate pentru realizarea fun$aiilor si a terasamentelor-
C"n%epe *e #a+
Aa acest contract e+ecutarea lucr(rilor $e terasamente se face mecanizat% meto$ele $e lucru manuale fiin$ aplicate numai acolo un$e
folosirea mi'loacelor mecanice nu este posi)il( sau nu este 'ustificat(-
Pentru spri'inirea s(p(turilor se #or utiliza% $e re"ul(% elemente $e in#entar- mo$ulate% concepute pentru un $omeniu mare $e utilizare &i cu
posi)ilit(i $e refolosire-
Antreprenorul #a asi"ura% prin posi)ilit(ile proprii sau prin cola)orare cu unit(ile $e specialitate efectuarea tuturor ncerc(rilor
&i $etermin(rilor rezultate $in aplicarea prezentului caiet $e sarcini-
3
Antreprenorul este o)li"at s( efectueze% la cererea )eneficiarului #erificari suplimentare fa( $e pre#e$erile prezentului caiet
$e sarcini-
Antreprenorul este o)li"at s( asi"ure a$optarea m(surilor tehnolo"ice &i or"anizatorice care s( con$uc( la
respectarea strict( a
pre#e$erilor prezentului caiet $e sarcini-
Antreprenorul este o)li"uat s( in( e#i$ena zilnic( a con$iiilor $e e+ecutare a terasamentelor cu rezultatele o)inute n urma
$etermin(rilor &i ncerc(tilor -
:n cazul n care se #or constata a)ateri $e la prezentul caict $e sarcin )enefciarul #a $ispune ntreruperea e+ecuiei lucr(rilor &i
luarea m(surilor ce se impun-
Ele$ene *e pr"ie%are
E#entualele neconcor$ane ntre situaia luat( n consi$erare n proiect% pe )aza stu$iului "eotehnic% &i specificat( pe planurile $e fun$aii
&i constat(rile C5NTRACT5R@A@I la e+ecuia s(p(turilor% n ceea ce pri#e&te stratificaia terenului $e fun$are% natura apei su)terane%
o)stacole nt6lnite ;hru)e% umpluturi locale% canaliz(ri% etc-< #or fi semnalate C5NS@ATANT@A@I pentru sta)ilirea masurilor
corespunz(toare- :n astfel $e situaii nu se #a continua lucrul f(r( acor$ul scris al C5NS@ATANT@A@I-
Aa e+ecutarea $e s(p(turi l6n"( cl($iri e+istente $ac( se constat( $e C5NTRACT5R c( ipotezele luate n consi$erare n proiect la )aza
m(surilor $e asi"urare a sta)ilit(ii cl($irilor e+istente nu corespun$% C5NTRACT5R@A #a opri lucr(rile p6n( la o)inerea acor$ului $in
partea Consultantului asupra mo$ific(rilor $e soluii sau $imension(rii necesare-
Pentru lucr(rile $e terasamente $e #olum mai mare C5NTRACT5R@A #a ntocmi fi&e sau proiecte tehnolo"ice pe care le #a supune
apro)(rii C5NS@ATANT@A@I-
Pentru spri'inirea s(p(turilor cu a$6ncimi peste C%9 m se #or ela)ora proiecte $e e+ecuie $e c(tre C5NTRACT5R pe care acesta le #a
supune apro)(rii C5NS@ATANT@A@I-
&'&' STANDARDE DE RE,ERIN
San*ar*e r"$-nei
- STAS E9C8-// Terenul $e fun$aie- A$6ncimi $e n"he
- STAS 0/8C-29 Terenul $e fun$aie @rm(rirea tas(rii construciilor
- STAS 121311-F0 Terenul $e fun$aie- P(m6nturi- $eterminarea umi$it(ii-
- STAS 021E-F/ Aucr(ri $e $rumuri &i c(i ferate- Prote'area taluzurilor &i &anurilor-
-STAS 2F0819-/8 Trasarea construciilor- Prescripii "enerale-
-STAS 2F0811-F/ Trasarea construciilor-
N"r$ai.e r"$-nei *e e/e%u!ie
- C 1E2- FF Normati# pentru e+ecutarea lucr(rilor $e terasamente pentru realizarea fun$aiilor construciilor ci#ile &i
in$ustriale
- C 1E- F8 Normati# pentru realizarea pe timp fri"uros a lucr(rilor $e construcii &i a instalaiilor aferente-
- C CE -FC 7erificarea calit(ii lucr(rilor $e construcii &i instalaiile aferente
- C E1- /8 Instruciuni tehnice pentru $eterminarea tas(rilor
- C 02- FC Normati# pri#in$ consoli$area terenurilor $e fun$are sla)e prin proce$ee mecanice
- C 1EF- F9 Instruciuni tehnice pentru consoli$area p(m6nturilor sensi)le la umezire prin silicatizare &i electrosilicatizare
- C 1F0 - F/ Normati# pentru e+ecutarea mecanizat( a terasamentelor $e $rumuri
Ale pres%rip!ii r"$-nei
- 5r$in I.SIC nr- F19/-11-l2F1% referitor la ncerc(rile $e la)orator pentru #erificarea compact(rii terenului
- P /- 0999 - Normati# pentru proiectarea &i e+ecutarea construciilor fun$ate pe p(m6nturi sensi)ile la umezire
- NE9991-2E - Instruciuni tehnice- pentru proiectarea &i e+ecutarea construciilor fun$ate pe pam6nturi cu umfl(ri &i contracii mari
- Aa e+ecutarea terasamentelor se respect( pre#e$erile $in stan$ar$ele &i normati#ele n #i"oare n m(sura n care completeaz( &i nu
contra#in prezetului caiet $e sarcini-
&'0' MATERIALE 1I PRODUSE
Maeriale
- A"re"ate
- >alast
- P(m6nt pentru umplutur(
A%%es"rii
Dulapi metalici e+ecutai $in ta)l( am)utisat( su) forma $e chesoane ri"i$izai cu ner#uri interioare $in ta)l( on$ulat( &i spraiuri mecanice
pentru spri'iniri-
Spraiuri mecanice -
Ca$re #erticale port&praiuri hi$raulice -
Panouri metalice port"lisiere -
Panouri metalice cu role $e "hi$are- Distanieri orizontali e+tensi)ili% pentru spri'iniri-
&'2' TRANSPORT3 MANIPULARE3 DEPOZITARE
Transportul p(m6ntului se #a face cu auto)asculante inc(rcate cu mi'loace mecanizate sau manual-
Depozitarea p(m6ntului necesar pentru umplutur( se #a face n ime$iata apropiere- Depozitarea rezultatelor $efri&(rilor &i cur(irii
terenului se #a face n locurile pentru care s-a o)inut a#izul prim(riei-
8
&'4' EXECUIA LUCRRILOR
Generali!i
Aa e+ecutarea s(p(turilor pentru fun$aii se #a ine seama s( nu fie periclitate instalaiile n#ecinate zonelor $e lucru-
Dac( e+ecuia s(p(turilor pentru fun$aii implic( $ez#elirea unor reele $e instalaii su)terane e+istente% e+ecutarea lucr(rilor #a ncepe-
numai $up( o)inerea a#izului $e s(p(tur( &i a permisului $e foc-
Dezafectarea reelelor $e instalaii su)terane se #a face numai cu acor$ul Consultantului &i acor$ul scris al >eneficiarului-
C6n$ turnarea )etonului n fun$aii nu se face ime$iat $up( e+ecutarea s(p(turii pentru a mpie$ica mo$ificarea caracteristicilor fizico-
mecanice ale terenului su) talpa $e fun$are% aceasta #a fi oprit( la o cot( mai ri$icat( $ec6t cota final( n funcie $e calitatea terenului-
CAAITATEA TEREN@A@I DI?ERENHA DE C5TI
- nisipuri fine 9%099%39 cm
- p(m6nturi ar"iloase 9%1C9%0C cm
- p(m6nturi sensi)ile la umezire 9%899%C9 cm
E+ecuia fun$aiilor apropiate #a ncepe cu cele situate la a$6ncimile cele mai mari-
Aa s(p(turile $e lun"imi mari se #a asi"ura prin pante posi)ilitatea colect(rii apelor n timpul e+ecuiei-
Nu se #or amplasa puurile $e colectare n #e$erea $ren(rii terenului su) talpa $e fun$are-
S(p(turile e+ecutate cu e+ca#atoare nu #or $ep(&i profilul proiectat al s(p(turii-
@ltimii 09-39 cm $easupra cotei inferioare a profilului s(p(turii se #or e+ecuta manual-
Dac( pe fun$ul "ropii% la cota $e fun$are- apar cr(p(turi n teren% m(surile necesare n #e$erea fun$(rii se #or sta)ili n acor$ cu
Consultantul-
Necesitatea spri'inirii pereilor s(p(turilor $e fun$aie se #a sta)ili in6n$ seama $e a$6ncimea s(p(turii% natura% omo"enitatea%
stratificaia% coeziunea% "ra$ul $e fisurare &i umi$itatea terenului% re"imul $e scur"ere al apelor su)terane% con$iiile meteorolo"ice &i
climaterice $in perioa$a $e e+ecuie a lucr(rilor $e terasamente% tehnolo"ia $e e+ecuie a$optat(% etc-
Opera!iuni pre5i"are
:nainte $e nceperea lucr(rilor $e s(p(tur( se #or e+ecuta urm(toarele operaiuni
pre"(titoare
- $efri&(rile plantaiei e+istente pe amplasament
- $emol(ri ale unor structuri e+istente pe amplasament
- cur(irea &i amena'area terenului pentru $iri'area apelor superficiale
.ropile ce r(m6n $up( scoaterea )uturu"ilor #or fi umplute cu p(m6nt compactat
Se #or e+ecuta ri"ole sau &anuri $e "ar$( pentru $iri'area apelor superficiale :n afara zonelor $e lucru ;conform proiectului<-
:nainte $e e+ecuia lucr(rilor $e s(p(turi se #a face trasarea prin fi+area- conform proiectului% a poziiei construciilor pe amplasamentele
proiectate-
E/e%u!ia lu%rril"r *e spur
a< E+ecutarea s(p(turilor $easupra apelor su)terane
S(p(turile cu perei #erticali nespri'inii se pot e+ecuta cu a$6ncimi p6n( la
- 9% /C m n cazul terenurilor necoezi#e &i sla) coezi#e
- 1%0C m n cazul terenurilor cu coeziune mi'locie
- 0%99 m n cazul terenurilor cu coeziune foarte mare
Pentru meninerea sta)ilit(ii malurilor% terenul $in 'urul s(p(turii tre)uie s( nu fie nc(rcat &i s( nu sufere #i)raii-
P(m6ntul rezultat $in s(p(tur( se #a $epozita la o $istan( $e minimum 1 m $e mar"inea "ropii $e fun$are-
Contractorul #a lua m(suri $e nl(turare rapi$( a apelor pro#enite acci$ental &i mpotri#a surp(rii malurilor-
Aa s(p(turile cu perei n taluz% cu a$6ncimi p6n( la 0%9m ; p(m6nt cu umi$itate natural( su) 10 - 1FD< panta taluzului s(p(turii
; tan"ena un"hiului $e :nclinare fa( $e orizontal( <% nu tre)uie s( $ep(&easc( #alorile ma+ime a$mise pentru $i#erse cate"orii $e
p(m6nturi-
- nisip% )alast 111-
- nisip ar"ilos 111%0C
- ar"il( nisipoas( 013
- ar"il( 110
- loess 813
- roc( fria)il( 011- 811
- st6nc( 811-/11
:n cazul s(p(turilor manuale cu a$6ncime peste 0%9m taluzul tre)uie e+ecutat n trepte% pre#(z6n$u-se pe n(limi )anchete care s(
permit( e#acuarea p(m6ntului prin relee= )anchetele #or a#ea l(imea $e 9%E- 1%9m &i $istanele pe #ertical( ntre ele $e circa 0%9m-
E+ecutarea s(p(turilor cu perei #erticali spri'inii se utilizeaz( c6n$ nu este posi)il( sau economic( s(p(tura n taluz sau c6n$ a$6ncimea
s(p(turii $ep(&e&te con$iiile $e e+ecuie a s(p(turilor cu pereii #erticali nespri'inii-
Spri'inirea s(p(turilor la o a$6ncime p6n( la C%9m se e+ecut( cu elemente
metalice $e in#entar conform normelor n #i"oare-
)< E+ecutarea s(p(turilor su) ni#elul apelor su)terane
S(p(turile su) ni#elul apelor su)terane sau n terenuri cu infiltraii puternice $e ap( se #or e+ecuta prin spri'inirea pereilor s(p(turii $e
fun$aie cu palplan&e metalice% cu sau f(r( ancora'e-
Aa ancorarea palplan&elor pereii a$6nci turnai n teren se #or utiliza numai atunci c6n$ fac parte $in lucrarea $efiniti#(-
C
:n$ep(rtarea apei se #a realiza prin EP@IS4ENTE DIRECTE prin pomparea $irect( a apei $in "ropile $e fun$aie sau EP@IS4ENTE
INDIRECTE prin co)or6rea ni#elului apei su)terane cu a'utorul unor puuri filtrante &i filtre aciculare amplasate n afara contururilor
e+ca#ate-
In$iferent $e situaie &i $e soluiile propuse% C5NTRACT5R@A nu #a ncepe lucr(rile f(r( a o)ine acor$ul C5NS@ATANT@A@I-
E/e%u!ia lu%rril"r *e u$pluuri
@mpluturile compactate ntre fun$aii% la e+teriorul cl($irilor sau su) par$oseli se #or e+ecuta% $e re"ul(% cu p(m6nturile rezultate $in
lucr(rile $e s(p(tur(-
Este interzis( realizarea umpluturilor $in p(m6nturi cu umfl(ri &i contracii mari% m6luri% prafuri% ar"ile moi% cu coninut $e materii or"anice%
resturi $e lemn% )ul"(ri- etc-
@mpluturile ntre fun$aii &i la e+teriorul cl($irilor% p6n( la cota pre#(zut( n proiect% se #or e+ecuta ime$iat $up( $ecofrarea fun$aiilor
pe )az( $e fi&e tehnolo"ice ntocmite $e C5NTRACT5R &i a#izate $e C5NS@ATANT-
Dup( sta)ilirea utila'ului &i num(rului $e treceri% a "rosimii stratului &i umi$it(ii optime a p(m6ntului% se #a trece la compactarea
efecti#( a straturilor p6n( la realizarea "rosimii umpluturii-
C"n*i!ia *e %aliae a %"$pa%rii
.ra$ul $e compactare al umpluturii%- pentru asi"urarea unei )une calit(i% tre)uie s( respecte urm(torii parametrii
- $-min J 1%E8 t1m
3
; 9%2/ Proctor normal <
- Kopt J 1E- 00D
Pentru compactarea umpluturilor- se #or folosi mi'loace mecanice terasiere pentru spaiile lar"i e+terioare &i maiuri mecanice $e Eo-
099L" cu motor cu e+plozie sau acionate electric- Detalierea ale"erii lor se #a putea face $up( ce se #or cunoa&te $isponi)ilit(ile
e+ecutantului -
Se interzice utilizarea maiurilor manuale% $eoarece nu se pot o)ine cu ele rezultatele $e calitate prescrise pentru ar"ilele $e pe
amplasament-
Se #a utiliza un mai mecanic $e min-E9 L" ale c(rui caracteristici se #or comunica proiectantului pentru acor$-
Pamatul procurat se #a a&terne in straturi a#6n$ "rosimea af6nat( $e 1Ccm ;a)atere 0cm<= m(surarea lor se face pe pereii fun$aiei-
@mi$itatea p(m6ntului se #a #erifica nainte $e compactare% tre)uin$ s( se nscrie n mo$ omo"en n $omeniul N J 1E- 00= in nici un caz
nu se #a folosi material supraumezit ;K 00D<- :nainte $e compactare se #a asi"ura f(r6miarea )ul"(rilor mari cu lopata-
:n- faza 1 se #or e+perimenta cu un acela&i mai mecanic pe ntrea"a suprafa( aleas(
- 3 straturi + 1Ccm "rosime af6nat( cu E treceri pe aceia&i urm(
- 3 straturi + 1Ccm "rosime af6nat( cu C treceri pe aceia&i urm(
- 3 straturi + 1Ccm "rosime af6nat( cu 8 treceri pe aceia&i urm(
.rosimea straturilor $up( compactare se #a m(sura &i nota pentru fiecare strat% ea tre)uin$ s( fie $e 19-10 cm-
Cur!irea3 pr"e%!ia lu%rril"r
:ntrea"a suprafa( a terenului pe care se e+ecut( lucr(rile $e terasamente #a fi cur(at( $e frunze% cren"i% )uruieni &i c6n$ este cazul $e
z(pa$(-
:n cazul unei umeziri superficiale% $atorit( precipitaiilor atmosferice nepre#(zute% fun$ul "ropii $e fun$aie tre)uie l(sat s( se z#6nte
nainte $e nceperea lucr(rilor $e e+ecutare a fun$aiei ;)etonare<% iar $aca umezirea este puternic( se #a n$ep(rta stratul $e noroi-
:n perioa$a $e timp fri"uros sistemele $e realizare a epuismentelor #or tre)ui prote'ate mpotri#a n"heului-
C"n*i!ii *e pr"e%!ia $un%ii
Aa e+ecutarea lucr(rilor cuprinse n acest capitol $e specificaii tehnice se #or respecta urm(toarele prescripii
- Normele repu)licane $e protecia muncii% apro)ate $e 4inisterul 4uncii &i 4inisterul S(n(t(ii cu or$inele 38112/C &i E9112/C &i
completate cu or$inele 119112// &i 32112//
- Normele .enerale $e protecie mpotri#a incen$iilor la proiectarea &i realizarea construciilor &i instalaiilor% apro)ate cu Decretul Consiliului $e
Stat 029112//
- Normele tehnice $e proiectare &i realizare a construciilor pri#in$ protecia la aciunea focului P11F-F3-
- Normele $e protecia muncii in acti#itatea $e construcii - monta' apro)ate $e 4-A-P-A-T cu or$inul nr-2N11S-93-23
Se interzice cu $es(#6r&ire focul n s(p(turile cu perei spri'inii fie pentru $ez"hearea p(m6ntului fie pentru nc(lzirea muncitorilor- Se
#a e#ita folosirea utila'elor #i)ratoare la lucr(rile $e terasamente-
&'6' RECEPIA LUCRRILOR
Generali!i
:nainte $e nceperea lucr(rilor $e terasamente se #a #erifica ntrea"a trasare pe teren at6t n ansam)lu c6t &i pentru fiecare o)iect n parte-
Se #a #erifica $ac( stratul $e p(m6nt #e"etal a fost recuperat $up( $ecapare &i a fost $epozitat corespunz(tor% in #e$erea unor noi
utiliz(ri-
Deficienele constatate la lucr(rile $e terasamente se #or consemna n Procesul verbal de lucrri ascunse mpreun( cu m(surile $e
reme$iere aplicate conform in$icaiilor Consultantului-
T"leran!e a*$isi#ile
Toleranele la trasarea construciilor% pentru lun"imi
Aun"imea construcie ;m< 0C C9 199 1C9 099 0C9
Tolerante ;cm< 0 0 3 8 C C
E
Pentru lun"imi interme$iare% toleranele se interpoleaz(-
Pentru pante% toleranele pentru lun"imi se ma'oreaz( $up( cum urmeaz(
Panta terenului ; n "ra$e < pM3 3MpM19 19MpM1C pN1C
Sporul $e pant( ; D < 9 0C Co 199
Pentru un"hiuri% toleranele $e trasare sunt 1-
Toleranta a$mis( pentru reperul $e cot( 9%99 este $e 1cm-
A)aterea a$misi)il( fa( $e proiect &i specificaiile tehnice pentru materialele ;nisip- )a1ast% pietri& sau piatr( spart(< $in care se
realizeaz( pernele $e umplutura pentru consoli$area terenului $e fun$are sunt
- "ranulaia sorturilor CD
- "ra$ul $e compactare me$ie 0D
minim( CD
A)aterile a$misi)ile fa( $e "ra$ul $e compactare pre#(zut n proiect &i specificaiile tehnice sunt
Tipul $e lucrare A)aterea me$ie A)aterea
minim(
sistematizare #ertical( 19D 1CD
n 'urul fun$aiilor su)solurilor &i su) par$oseli CD FD
la &anuri $e con$ucte CD FD
7eri)i%ri 8n .e*erea re%ep!iei
Aa terminarea lucr(rilor $e s(p(turi pentru fun$aii se #or #erifica pentru fiecare n parte $imensiunile &i cotele $e ni#el realizate &i se #or
compara cu cele $in proiect-
Se- #or #erifica procesele #er)ale $e lucr(ri ascunse% semnate $e C5NS@ATANT ;pentru )eneficiar<% C5NTRACT5R &i $e
PR5IECTANT ;$ac( firma
$e consultan( este alta $ec6t proiectantul< referitoare la
- mo$ific(rile intro$use fa( $e pre#e$erile iniiale ale proiectului &i specificaiilor tehnice
- pro)ele $e la)orator pentru #erificarea terenului su) cota $e fun$are ;cel puin
una la 099 mp suprafaa $e s(p(tur( &i minimum 3 pentru fiecare o)iect<-
7erificarea calit(ii lucr(rilor $e umpluturi se #a face urm(rin$ folosirea unui material corespunz(tor &i prin asi"urarea unei tehnolo"ii
corecte $e compactare &i prin respectarea "rosimii stratelor orizontale &i a num(rului $e treceri prescris cu utila'ele a$ec#ate-
7erific(rile se #or efectua pentru fiecare strat elementar n parte &i pentru toat( "rosimea-umpluturii% se #a lua c6te o pro)( la C9-199 m
3

$e p(m6nt compactat-
Se #or face #erifc(ri conform STAS 1213113-12F3 a tuturor caracteristicilor compact(rii $ate prin proiect-
Rezultatele acestor #erific(ri se #or nscrie n procesul #er)aI $e lucr(ri ascunse-
Se #a #erifica $ac( lucr(rile e+ecutate se nscriu n limitele $e toleran( a$misi)ile% conform specificaiilor tehnice-
Re$e*ieri
C5NS@ATANT@A #a $eci$e% n cazul unor nerespect(ri ale pre#e$erilor $in proiect &i a prezentelor specificaii% care sunt m(surile $e
reme$iere% locale sau $e mai mare ntin$ere% n funcie $e natura &i amploarea $eficienelor constatate -
Costurile presupuse $e e#entualele lucr(ri $e reme$iere #or fi inte"ral suportate $e C5NTRACT5R-
&'9' MSURTORI 1I DECONTARE
Decontarea lucr(rilor $e terasamente se #a face pe )aza preurilor unitare sta)ilite prin $e#izul apro)at &i pe )aza planurilor $in proiect -
&': RECEPIA ,INAL
Aa recepia final( a lucr(rii se #a consemna mo$ul n care s-au comportat terasamentele n perioa$a $e "aranie &i $ac(
acestea au fost ntreinute corespunzator -
Cap III ;ETOANE
3.1. GENERALITI
>etoanele folosite n realizarea construciei sunt $e marc( ; clas( < curent folosite la noi n tar(% raportate la posi)ilit(ile
tehnice e+istente actualmente-
Totu&i a#6n$ n #e$ere clasa-$e importan( cerut( construciei $ecur" unele cerine $e calitate care impun anumite e+i"ene
pri#in$ calitatea materialelor folosite ce intr( n componena )etonului% calit(ile )etonului realizat% mo$ul $e punere n oper( &i
urm(rirea lucr(rilor $e punere n oper(-
/
0'&' STANDARDE 1I NORMATI7E DE RE,ERIN'
San*ar*e'
- STAS /29 - F8 apa pentru )etoane &i mortare
- STAS 3FF - F9 liani hi$raulici% ciment portlan$
- STAS 1EE/- /E a"re"ate naturale "rele% pentru )etoane &i mortare cu
liani minerali
- STAS 1919/19-29calculul &i alc(tuirea elementelor $in )eton% )eton armat
&i )eton precomprimat
- STAS FE99- /2 construcii ci#ile% in$ustriale &i a"ricole% tolerane &i ansam)luri
n construcii% sisteme $e toleran(
- STAS 190EC-/C tolerane n construcii% calitatea suprafeelor% termeni &i
noiuni $e )az(
- STAS 190EC11-F8tolerane n construcii% tolerane la suprafeele $e )eton
armat
- STAS 1089911-FCconstrucii ci#ile &i in$i#i$uale% performane n construcii%
noiuni &i principii "enerale-
N"r$ai.e
- NE 910-22 G Co$ $e practica pentru e+ecutarea lucr(rilor $e )eton &i )eton armat
0'0' MATERIALE ,OLOSITE LA PREPARAREA ;ETOANELOR'
Ci$en
Aa prepararea )etoanelor se #a folosi ciment I30%C ale c(rui con$iii tehnice $e recepie &i li#rare sunt re"lementate prin STAS
3FF-2C% cu acor$ul proiectantului &i conform normati#ului NE910-22% I30%C se poate nlocui cu alt tip $e ciment-
Depozitarea cimentului la staia $e )etoane se #a face n silozuri- Se #a ine o)li"atoriu e#i$ena silozurilor n care a fost $epozitat fiecare
transport $e ciment-
Durata $epozit(rii n silozurilor staiei $e )etoane nu #a $ep(&i 39 $e zile $e la $ata e+pe$ierii $e la furnizor- Dac( n mo$
e+cepional se $ep(&e&te aceast( $urat( $e $epozitare% cimentul n cauz( #a putea fi utilizat numai cu acor$ul proiectantului &i
)eneficiarului &i n funcie $e rezistenele mecanice o)inute conform STAS 00/1E-FE% la #6rste $e 0 zile pe pro)e prele#ate ;la e#acuarea
$in siloz < cu cel mult C zile nainte $e acceptarea utiliz(rii-
7erificarea calit(ii cimentului apro#izionat se #a face conform pre#e$erilor $in ane+a I- Darea n consum a fiec(rui transport
$e ciment se #a face numai cu a#izul la)oratorului &i n )aza rezultatelor ncerc(rilor pri#in$ priza% constana $e #olum &i rezistentele
mecanice la #6rsta $e 0 zile-
A5re5ae
Sorturile $e a"re"ate tre)uie s( n$eplineasc( con$iiile tehnice pre#(zute n STAS 1EE/-/E- Se #or utiliza sorturile 9-3% 3-/% /-
09% 09-31% cu specificaiile respecti#e pentru $iferitele clase $e )eton-
A$optarea altor surse sau sorturi $e a"re"ate este a$mis( numai cu acor$ul preala)il al proiectantului &i )eneficiar-
Din punct $e #e$ere al "ranulozit(ii% sorturile $e a"re"ate tre)uie s( respecte urm(toarele con$iii
- rest pe ciurul inferior care $elimiteaz( sortu1 ma+- 19D
- trecere prin ciurul superior care $elimiteaz( sortul min- 29D
-pentru sortul 9-3 mm trecerea prin sita $e 1mm tre)uie s( fie cuprins( ntre 3C---/CD-
:n cazurile n care se constat( c( sorturile apro#izionate nu respect( con$iiile menionate% la)oratorul #a reanaliza proporia
$intre $iferitele sorturi astfel nc6t a"re"atul total s( se nscrie n limitele acceptate% prin prezentul caiet $e sarcini- :n asemenea situaii
la)oratorul #a urm(ri meninerea constant( a coninutului $e a"re"ate mai mari $e 3mm- Determinarea se #a efectua prin cernerea pe
ciurul $e 3mm su) 'et $e ap(% a unei cantit(i $e l9 L" )eton proasp(t &i c6nt(rirea n stare ume$( a a"re"atelor r(mase pe ciur- Dac( ntre
$ou( $etermin(ri succesi#e efectuate la inter#al $e 3-8 ore% $iferena este mai mare $e 19D se #a corecta proporia $intre sorturi-
Sorturile $e a"re"ate tre)uie s( n$eplineasc( urm(toarele con$iii% n ceea ce pri#e&te coninutul $e impurit(i
- corpuri str(ine ;animale sau #e"etale< nu se a$mit
- pelicul( $e ar"il( sau alt material a$erent $e "ranulele a"re"atului nu se a$mit
- ar"il( n )uc(i nu se a$mite
- coninutul $e mic( ma+-0D=
- coninutul $e c(r)une ma+-o%CD-
Coninutul $e p(ri le#i"a)ile nu #a $ep(&i
- pentru nisip ma+-0D=
- pentru pietri& ma+-o%CD
- pentru a"re"atul total- ma+- 1D-
Respectarea coninutului limit( $e parte le#i"a)il( este strict o)li"atorie la sursa $e apro#izionare% n m(sura n care este
necesar se #a recur"e la sp(larea a"re"atului% reciuruire% etc-
,umusul $eterminat ca soluie Na5, #a $a o soluie incolor( sau "al)en $eschis-
Pietri&ul &i cri)lura tre)uie s( n$eplineasc( n ceea ce pri#e&te forma "ranulelor urm(toarele con$iii minime
)1a 9%EE &i c1a 9%33-
4eto$ele $e #erificare e calit(ii a"re"atelor sunt sta)ilite prin STAS 8E9E-F9-
Pentru cantitatea li#rat( n ca$rul unui transport furnizorul este o)li"at ca o$at( cu $ocumentul $e e+pe$iie s( trimit( &i
certificatul $e calitate cu rezultatele $etermin(rilor efectuate- Aa)oratorul e+ecutantului este o)li"at s( e+amineze $atele nscrise n
certificatul $e calitate- Dac( acestea "aranteaz( calitatea a"re"atulul% la)oratorul #a proce$a n continuare la #erific(rile pre#(zute n
ane+a I% $ac( nu transportul #a fi refuzat-
F
:n timpul transportului $e la furnizor &i $epozit(rii la staia $e )etoane% a"re"atele tre)uie ferite $e impurific(ri sau amestecarea
sorturilor-
Depozitele la staia $e )etoane se #or realiza pe platforme )etonate a#6n$ asi"urat( e#acuarea rapi$( e apei rezultate $in
precipitaii sau stropirea a"re"atelor
Aa)oratorul e+ecutantului are o)li"aia $e a efectua #erificarea con$iiilor $e calitate pentru fiecare sort $e a"re"at ; la apro#izionarea
acestuia% se #or efectua #erific(ri pentru
- corpuri str(ine
- ar"il( n )uc(i
- parte le#i"a)il(
- "ranulozitate
- forma "ranulelor ; pentru pietri& &i cri)lur( <-
Determinarea se #a face pentru fiecare lot apro#izionat $ar cel puin c6te o pro)( pentru fiecare 099 m
3
- Dac( rezultatele se
nscriu n con$iiile pre#(zute% a"re"atul se #a $a n consum% $ac( nu= se #a interzice utilizarea lui% iar n termen $e 8F ore se #a sesiza
furnizorul &i )eneficiarul-
Intrate n utilizare &i pe parcursul utiliz(rii la staia $e )etoane% la)oratorul #a #erifica "ranulozitatea sorturilor &i umi$itatea% o
$at( pe schim) &i ori $e c6te ori se consi$er( necesar ca urmare a mo$ific(rii acestor caracteristici- Rezultatele $etermin(rilor #or fi
folosite la corectarea reetelor $e )eton-
Aa)oratorul constructorului #a ine e#i$enele #erific(rii calit(ii a"re"atelor astfel
- ntr-un $osar #or fi cuprinse toate certificatele $e calitate emise $e furnizor
- ntr-un re"istru-caiet $e a"re"ate #or fi menionate toate rezultatele $etermin(rilor efectuate $e la)orator% la apro#izionarea
a"re"atelor
- ntr-un re"istru ; caiet $e a"re"ate < #or fi cuprinse toate rezultatele $etermin(rilor
$e la)orator efectuate n cursul utiliz(rii a"re"atelor-
Apa
Apa folosit( la prepararea )etonului #a pro#eni $in reeaua pu)lic( $e alimentare-
A*ii.i
Pentru m)un(t(irea lucra)ilit(ii )etonului proasp(t se #a utiliza a$iti#ul superplastifiant flu)et% n conformitate cu pre#e$erile
instruciunilor tehnice C 0ll-F0% &i NE910-22 % ane+a I-3-
Pentru )etoanele $e clasa C1E109 ;>c09< &i C0910C ;>c0C< se a$mite nlocuirea a$iti#ului flu)et cu a$iti#ul $isan -A% la a c(rui
utilizare se #or respecta pre#e$erile $in Ane+a I-3- a NE910-22% cu precizarea c( $eterminarea coninutului $e aer oclus este o)li"atorie
numai n ca$rul ncerc(rilor preliminare $e la)orator pentru sta)ilirea compoziiei )etonului-
@tilizarea altor tipuri $e a$iti#i este a$mis( numai cu acor$ul preala)il al proiectantului-
Con$iii tehnice
Tipurile $e )etoane care se #or utiliza sunt ar(tate n ta)elul 8-1-
Ta)elul 8-1-
>eton tip 4arca Clasa Domeniul $e aplicare
I >099 C1011C
;>c 1C<
>locul $e fun$are
II >0C9 C1E109
;>c 09<
Ra$ier% perei su)sol &i plan&ee peste su)sol% st6lpi% perei%
plan&ee
III > 399 C0910C
;>c 0C<
?un$atii in me$iu salin
Pentru asi"urarea con$iiilor $e rezisten( &i $ura)ilitate compoziiile $iferitelor tipuri $e )etoane tre)uie s( respecte parametrii
specificai n normati#ul NE910-22- :n cazul c6n$ nu se folosesc astfel $e a$iti#i se #or respecta parametrii $in ta)elul 8-0-
Ta)elul 8-0-
Parametri compoziiei 4arca )etonului 1 Clasa )etonului
>099 1C1011C
; >c1C<
>0C91 C1E109
;>c09<
Raport A1C ma+ 9%C2
Aucra)ilitate% tasare ;cm< 19-1C 19-1C
A"re"ate ma+ 31 31
Doza' ciment Pa3C ;L"1m
3
< ma+ 029 30C
min 389 3/C
A$iti# flu)et ; I1m
3
< 8%C-E 8%C-E
-A$iti# $isan- AO; L"1m
3
< 9%/9 9%F9
; l1m
3
< 3%C9 8%9
O @tilizarea este a$mis( numai $ac( nu se $ispune $e a$iti#ul flu)et% iar cantitatea1m
3
este in$icat( orientati# urm6n$ a fi
sta)ilit( $e la)orator-
.ranulozitatea a"re"atului total se #a nscrie n limitele prescrise prin NE910-22 pentru )etoanele ce se #or turna n fun$aii &i
structura su)solului- Pentru )etonul C1E109 ;>c09< ce se #a turna n suprastructur( se #a nscrie n urm(toarele limite ;Ta)elul 8-3<-
2
Ta)elul 8-3-
4arca Clasa Aimita Treceri prin ciurul ; sita < cu ochiuri $e
>eton )eton 9%0 1 3 / 1E 31
C1E109
;>c0C<
ma+ C 1C 02 8C EF 199
min 1 / 12 3C CF 2C
C"$p"+i!ia #e"nului
Sta)ilirea compoziiei pentru )etoanele $e ClasaC1E109 ;>c 09< se #a face pe )aza ncerc(rilor preliminare $e la)orator-
Pentru fiecare marc( $e )eton se #a ntocmi un pro"ram $e ncerc(ri cere #e lua n consi$erare urm(toarele
- asi"urarea lucra)ilit(ii impuse &i sta)ilirea cantit(ii necesare $e ap( $e amestec
- nca$rarea "ranulozit(ii a"re"atului total $e preferin( n 'um(tatea inferioar( a $omeniului precizat n ta)elul 3 &i $efiniti#area
$omeniului a$optat
- a$optarea $oza'ului optim $e ciment
- a$optarea procentului optim $e a$iti#
- urm(rirea e#oluiei rezistenelor n primele / zile $e nt(rire
- o)inerea unei rezistene me$ii la #6rsta $e 0F zile care s( $ep(&easc( marca cu 19-1CD-
Pentru m(rcile $e )eton mai mari $e C1011C ;>c1C<% compoziiile se #or% $efiniti#a $e c(tre la)orator &i- #or fi prezentate
proiectantului spre apro)are-
Dup( acceptare% compoziiile sta)ilite se #or transmite staiei $e )etoane% fiin$ consi$erate $rept compoziii $e )az(-
Pentru toate m(rcile $e )etoane% n funcie $e caracteristicile sorturilor $e a"re"ate $in $epozitul $e consum al staiei%
personalul la)oratorului #a a$opta compoziia $e )az( &i #a emite reeta $e preparare- A$aptarea se #a face conform
preciz(rilor $in ane+a II -
Prepararea #e"nului
Staia $e )etoane tre)uie s( fie atestat( conform NE910-22% e+ecutantul este o)li"at s( ia toate m(surile pentru realizarea
con$iiilor necesare acestui scop-
Dozarea materialelor componente ale )etonului se #a face "ra#imetric a$mi6n$u-se urm(toarele a)ateri
- ciment lD
- a"re"ate $ozate in$i#i$ual 0D
- a"re"a te $ozate cumulat 1D
- ap( 1D
- a$iti# 9%1 litru1litru-
Se #a #erifica s(pt(m6nal &i ori $e c6te ori se consi$er( necesar% funcionarea corect( a mi'loacelor $e $ozare% folosin$u-se
"reut(i etalonate cel puin p6n( la 099L" ;$e e+emplu F "reut(i a 0C L" fiecare<- Este interzis( prepararea )etonului n instalaiile care
nu asi"ur( respectarea a)aterilor pre#(zute la pct-1-8-E-0-
Dozarea a$iti#ului se #a face cu $ozatoare corespunz(toare care s( permit( o m(surare ct mai e+act( a cantit(ii -
5r$inea $e intro$ucere a materialelor componente n )etonier( se #a face conform c(rii tehnice a utila'ului respecti#-
:n cazul folosirii a$iti#ului flu)et se intro$uc iniial componentele soli$e &i minimum F9D $in cantitatea $e ap( iar $up( o
prim( perioa$( $e mala+are &i a$iti#ul &i e#entual rest $e ap(- Durata $e mala+are #a fi $e minimum E9 sec- Dac( se folose&te a$iti#ul
flu)et $urata $e mala+are #a fi $e minimum 29 sec- Aa locul $e punere n oper( se #a asi"ura cantitatea necesar( $e a$iti# flu)et
pentru corectarea lucra)ilit(ii )etonului- :n perioa$a $e timp fri"uros e+ecutantul tre)uie s( ia toate m(surile astfel nc6t temperatura
)etonului proasp(t s( nu fie mai mic( $e P/C- Aceste m(suri #or inclu$e n$ep(rtarea "heii &i a )ul"(rilor $e a"re"ate n"heate%
acoperirea a"re"atelor cu prelate &i nc(lzirea lor cu a)ur sau cu aer cal$ circul6n$ prin re"istre $e e#i% utilizarea apei cal$e% etc-
A"re"atele nu #or fi nc(lzite la temperaturi mai mari $e 39C-
Dac( la prepararea )etoanelor se utilizeaz( ap( cal$( cu temperatura mai mare $e 89C% se #a e#ita contactul $irect al apei cu
cimentul n acest caz se #a amesteca mai nt6i apa cu a"re"atele &i numai $up( ce temperatura amestecului a co)or6t su) 89 C% se #a
a$(u"a &i cimentul-
:n perioa$a $e timp c(l$uros ;temperaturi mai mari $e 0CC< $ac( se e+ecut( elemente cu "rosimi mai mari $e 1%99 m%
e+ecutantul #a lua toate m(surile necesare pro$ucerii )etonului su) temperatura ma+im( a$mis( $e 0CC- Aceste m(suri #or cuprin$e
stropirea $epozitului $e a"re"ate cu ap( rece% folosirea apei reci la prepararea
)etoanelor% sau )etonarea n perioa$e cu temperaturi mai sc(zute-
0'2' TRANSPORTUL ;ETONULUI
Transportul )etonului $e la staia $e )etoane la locul $e punere n lucrare se #a face cu autoa"itatoare transportul local al
)etonului se #a face cu pompa% )ene% sLipuri% tom)eroane% etc- ?iecare transport $e )eton #a fi nsoit $e un )on ;fi&(< $e transport
;li#rare< n care #or fi menionate
- nr- )onului &i $ata ntocmirii
- staia la care s-a preparat )etonul
- tipul $e )eton &i #olumul
- $estinaia )etonului% o)iectul
- ora plec(rii $in staie
- ora nceperii &i termin(rii $esc(rc(rii la &antier
Datele referitoare Ia staia $e )etoane #or fi completate $e &eful staiei% iar $atele $in &antier #or fi completate $e maistrul
lucr(ri- >onul $e transport se #a ntocmi n $u)lu e+emplar% un e+emplar #a r(m6ne n &antier% iar cel(lalt se #a ntoarce la staie- Durata
19
$e transport care se consi$er( $in momentul plec(rii $e la staie p6n( la sosirea pe &antier% nu #a $ep(&i 8C min-
Aa ntreruperea lucrului% mi'loacele $e transport &i cele $e preparare #or fi sp(late cu 'et $e ap(- Se interzice cu $es(#6r&ire%
ins(% intro$ucerea a"re"atelor la nc(rcat nainte $e "olirea complet( a apei $in to)a a"itatorului-
0'4' CONTROLUL CALITII ;ETONULUI'
Re"uli care tre)uie respectate n ca$rul acti#it(ii $e control &i asi"urare a calit(ii )etoanelor% sunt precizate n $etaliu astfel
1/-0-1 - 7erific(ri &i $etermin(ri la apro#izionarea materialelor
1/-0-0-0 - 7erific(ri &i $etermin(ri $e la)orator pentru a$aptarea compoziiei
)etonului
O9 1/-0-1-0- - 7erific(ri &i $etermin(ri $e la)orator pe parcursul prepar(ri &i
li#r(rii )etonului-
O1 1/-0-1-3- - 7erific(ri &i $etermin(ri la locul $e punere n oper(
Rezultatele ncerc(rilor efectuate pe serii $e c6te trei epru#ete% la #6rsta $e 0F zile tre)uie s( satisfac( con$iiile $e la punctele
1/-0-0-0- &i 1/-0-0-3-
Conform meto$olo"iei $escris( n NE910-22% la)oratorul staiei $e )etoane #a ntocmi o sintez( a rezultatelor nre"istrate pe
pro)ele $e )eton% $e clas( mai mare sau e"al( cu C1011C;>c1C < ncercate n cursul fiec(rui trimestru-
Rezultatele ncerc(rilor efectuate pe pro)ele recoltate pe &antier tre)uie s( respecte con$iiile impuse $e NE910-22-
Pentru sta)ilirea operati#( a realiz(rii clasei )etonului pus n oper(% ca prim in$iciu se #a satisface con$iia c( oricare rezultat al
ncerc(rilor la rezistena pe cu) s(-fie cel puin e"al cu rezistena minim( a$misi)il( ;#ezi te)-8-8-<
Ta)el 8-8-
4arca Clasa R
min
a$mis-
>C9 C0-F13-C;>c 3%C< 39
>099 C1011C;>c1C< 13C
>0C9 C1E109;>c09< 1F9
Aceast( con$iie este echi#alent( cu con$iia $in NE910-22% 1/-0-0-3--
Clasa )etonului nu se consi$er( realizat( $ac( nu sunt satisf(cute toate con$iiile $in respecti#a ane+(-
0'<' TURNAREA ;ETONULUI'
Pentru fiecare cate"orie $e elemente ; fun$aii% perei% st6lpi% plan&ee% etc- < se #a ela)ora $e c(tre e+ecutant fi&a tehnolo"ic( $e
)etonare care #a fi n preala)il prezentat( proiectantului &i )eneficiarului spre acceptare-
?i&a tehnolo"ic( #a cuprin$e
- or$inea &i ritmul $e )etonare
- utila'ele $e transport &i punere n oper( a )etonului &i corelarea capacit(ii acestora cu ritmul $e )etonare sta)ilit
- m(surile preconizate pentru asi"urarea calit(ii lucr(rilor
:nainte $e turnarea )etonului n cofra'e se #a face-controlul &i recepia lucr(rilor $e cofra'e conform pct-1-C-E- &i a arm(turilor
conform pct-1-E-18-
>etonarea #a fi supra#e"heat( permanent $e un in"iner numit $e con$ucerea unit(ii e+ecutante- Acesta #a ntocmi o fi&( $e
)etonare n care #a consemna
- $ata &i ora nceperii &i termin(rii )eton(rii
- #olumul $e )eton pus n lucrare
- in$icati#ele seriilor $e pro)e prele#ate
- m(surile a$optate n cazul unor $ificult(i ap(rute n cursul )eton(rii ;intemperii%
ntreruperi $e )etonare% $efeciuni ale cofra'elor% etc<-
Re5uli 5enerale *e #e"nare
Punerea n oper( a )etonului se #a face n ma+imum 1%C ore $in momentul plec(rii )etonului $e la staie-
:n(limea $e c($ere li)er( a )etonului s( nu fie mai mare $e 1%C9m
Turnarea noului strat se #a face nainte $e nceperea prizei )etonului $in stratul turnat anterior-
Turnarea se #a face continuu p6n( la rosturile $e tehnolo"ice $e lucru -
Durata ma+im( a ntreruperilor $e )etonare% pentru care nu este necesar( luarea $e m(suri speciale la reluarea turn(rii nu
tre)uie s( $ep(&easc( timpul $e ncepere a prizei )etonului-
Pentru alte re"uli "enerale se #or respecta cele impuse prin NE910-22-
Turnarea #e"nului *e pr"e%!ie a ar$urii
Aceasta se #a ncepe numai $up( ce "eotehnicianul &i proiectantul au certificat c( la cota respecti#( $e s(p(tur( sau taluz
terenul corespun$e $in punct $e #e$ere fizico-mecanic- E+ecutantul tre)uie s( pre"(teasc( pentru turnarea )etonului $e protecie numai
strict suprafaa $e teren pentru care poate asi"ura )eton n ziua respecti#(-
E+ecutantul tre)uie s( asi"ure utila'ul necesar e#acu(rii e#entualelor ape plu#iale
colectate n ampriza s(p(turii-
Turnarea )un*a!iil"r *e #e"n ar$a
Turnarea )etonului se #a face continuu &i n straturi $e ma+im C9 cm "rosime- Acoperirea cu un nou strat $e )eton se #a face
$up( un inter#al $e ma+imum 0 ore-
7or fi pre#(zute m(suri $e $iri'are a apelor pro#enite $in precipitaii pentru a nu se acumula n zonele un$e se )etoneaz(-
Pentru alte re"uli $e tunare a )etonului n fun$aii se #a a#ea n #e$ere re"lement(rile pre#(zute n NE910-22 - Turnarea )etonului
n perei % st6lpi %
"rinzi &i pl(ci% se #e face urm6n$ re"ulile prescrise n NE910-22-
11
Turnarea #e"nului pe i$p )ri5ur"s
In con$iiile n cere temperatura aerului este mai mic( sau e"al( cu PCC% sau e+ist( posi)ilitatea ca n inter#al $e 08 ore s(
sca$( su) limita amintit(% se recoman$( ca temperatura )etonului proasp(t s( fie $e 1C-09C-
Aa turnarea )etonului pe timp fri"uros se #or lua m(surile necesare pentru cur(irea suprafeei $e )etonare $e z(pa$( &i "hea(-
Este interzis( folosirea clorurii $e calciu ca a"ent $e $ez"heare-
Dac( temperatura suprafeei care urmeaz( s( fie acoperit( cu )eton este mai mic( $e P CC )etonarea nu #a ncepe-
Pentru alte re"lement(ri pri#in$ turnarea )etonului pe timp fri"uros% a se #e$ea NE910-22-
Turnarea #e"nului pe i$p %l*ur"s
Aa turnarea )etonului pe timp c(l$uros% e+ecutantul #a lua m(surile necesare prote'(rii corespunz(toare a )etonului mpotri#a
efectului e#apor(rii rapi$e a apei $in )eton- Se recoman$( )etonarea n timpul nopii% $ac( n cursul zilei se nre"istreaz(
temperaturi mai mari $e P0CC-
Traarea #e"nului *up urnare
a< Con$iii normale $e temperatur(
- )etonul #a fi inut permanent ume$ timp $e minimum / zile
- acest lucru se #a realiza fie prin stropirea permanent(% fie prin acoperirea cu prelate% ro"o'ini sau p6nz( $e sac meninute
permanent ume$e
- stropirea manual( intermitent( este interzis(
C"n*i!ii *e i$p )ri5ur"s
- m(surile $e protecie pe timp fri"uros temperatura me$iului am)iant ;m(surat( la ora F $imineaa < este mai mic( $e P FC-
- se #or asi"ura con$iii normale $e priz( &i nt(rire
- se #a asi"ura o rezistent( suficient( pentru a e#ita $eteriorarea prin aciunea $ez"heului &i n"heului
- e#itarea $e fisuri cauzate $e contractarea prin r(cirea )rusc( a stratului superficial $e )eton
- protecia se #a realiza prin acoperire cu saltele e+ecutate $in ro"o'ini cuprinse ntre $ou( folii $e polietilen(
- protecia se #a menine pe o $urat( minim( $e / zile $e la turnarea )etonului
- n cazul elementelor cu "rosime mai mare $e 1%9 m nl(turarea protecie este a$mis( numai $ac( $iferenele $intre
temperatura suprafeei )etonului
&i cea a me$iului este mai mic( $e 10C-
C"n*i!ii *e i$p %l*ur"s
- toate suprafeele #or fi meninute ume$e n permanen(% fie prin stropire continu(% fie prin acoperire cu materialele menionate
la para"raful prece$ent &i stropire manuel(
- $urata $e tratare #a fi $e minim 18 zile
C"$pa%area #e"nului
Compactarea )etonului se #e face cu #i)ratoare interne ;per#i)ratoare<-
Se #or crea la inter#alul $e ma+imum 3 m a unor spaii li)ere ntre arm(turile $e la partea superioar( care s( permit(
p(trun$erea li)er( a )etonului sau a furtunurilor prin care se $escarc( )etonul- Spaiile necesare p(trun$erii #i)ratorului se #or crea la
inter#al $e ma+imum cinci ori "rosimea elementului- Personalul care efectueaz( #i)rarea #a fi instruit n preala)il pentru a respecta
urm(toarele re"uli
- intro$ucerea #i)ratorului se #a face c6t mai #ertical f(r( a atin"e arm(turile &i p(trunz6n$ n stratul turnat anterior pe o
a$6ncime $e 19-1Ccm
- $urata $e #i)raie pe o poziie #a fi $e 19-39 sec aceasta prelun"in$u-se $ac( suprafaa )etonului nu este orizontal( sau
continu( s( $e"a'eze )ule $e aer $in masa )etonului
- e+tra"erea #i)ratorului se #a face lent pentru a se e#ita formarea $e "oluri
- poziia urm(toare $e intro$ucere e #i)ratorului nu #a $ep(&i $istana $e 1%9m-
0'6' ROSTURI DE TURNARE
Rosturile $e )etonare #or fi $ispuse n poziiile sta)ilite $e proiectant= ele #or fi #erticale-
Rosturile #or fi realizate folosin$ ta)l( e+pan$at(- Reluarea )eton(rii se #a face la inter#alul pre#(zut n proiect &i $up(
n$ep(rtarea laptelui $e ciment &i a e#entualului )eton necompactat- :n cazurile n care este posi)il se #a e+tra"e ta)la e+pan$at( montat(
n rost-
Aa rosturile ;ntreruperile< $e turnare ale fun$aiilor se #a asi"ura un spor $e armare lon"itu$inal( astfel nc6t procentul $e
armare n seciunea trans#ersal( n care se face ntreruperea% s( fie $e apro+imati# o%CD- Aocul acestora &i mo$ul $e $ispunere a arm(turii
suplimentare fiin$ sta)ilit( la propunerea C5NTRACTANT@A@I cu acor$ul PR5IECTANT@A@I-
Pentru alte re"uli pri#in$ tratarea rosturilor $e turnare a se urm(ri cele pre#(zute n NE910-22-
10
0'9' DECO,RAREA
Dac( prin proiect nu se specific( altfel% termenele minime pentru $ecofrare #or fi cele prezentate n ta)elul 8-C-
Te)elul 8-C-
5peraiunea $e $ecofrare Termen minim $e $ecofrare
-zile pentru temperaturaO me$iului-
PC P2C P19 P1CC N P1CC
Decofrarea feelor laterale 8 3 0
Decofrarea feelor inferioare ale
cofra'elor
Plan&ee% "rinzi cu
$eschi$erea Em
19 F E
cu meninerea popilor $e
si"uran(
.rinzi cu $eschi$erea Em 18 10 F
:n$ep(rtarea popilor $e
Plan&ee% "rinzi cu
$eschi$erea Em
08 1F 10
Si"uran( .rinzi cu $eschi$erea E 10
m
30 08 1E
O Temperatura minim( pe inter#alul $e meninere a cofra'ului% m(surat( la ora F $imineaa-
:n cursul operaiei $e $ecofrare se #or respecta in$icaiile $e la capitolul !C5?RAQE !
Pentru alte re"uli se #or respecta cerinele impuse $e NE910-22-
0':' A;ATERI 1I TOLERANE
A)aterile ma+ime a$misi)ile la e+ecutarea lucr(rilor $e )eton &i )eton armat monolit sunt ar(tate n ane+a R7I3- $in NE910-22-
0'(=' CONTROLUL CALITII LUCRRILOR DE ;ETON ARMAT
?azele procesului $e e+ecuie a lucr(rilor $e )eton armat% constituie n ma'oritate lucr(ri ascunse% astfel nc6t #erificarea &i
controlul calit(ii acestora tre)uie s( fie consemnate n B Re"istrul $e procese #er)ale $e lucr(ri ascunse B- Acestea #or fi ncheiate ntre
reprezentanii )eneficiarului &i e+ecutantului &i #or fi a$use la cuno&tina proiectantului !-
:n procesele #er)ale $e lucr(ri ascunse se #or preciza
- elementul sau lucrarea supus( #erific(rii
- #erific(rile efectuate
- constat(rile rezultate
- acor$ul pentru trecerea la e+ecutarea fazei urm(toare
Dac( se constat( neconcor$ane fa( $e proiect sau caietul $e sarcini% se #or preciza m(surile necesare $e reme$iere care #or fi
supuse spre acceptare proiectantului- Dup( e+ecutarea reme$ierilor se #a proce$a la ncheierea unui proces #er)al $e lucr(ri ascunse-
:n cazurile n care% pe parcursul e+ecuiei se constat( a)ateri fa( $e proiect% caietul $e sarcini sau re"lement(rile tehnice n
#i"oare% reprezentantul )eneficiarului #a $ispune ntreruperea e+ecuiei lucr(rii n cauz( &i #a ntocmi o not( $e constatare ntr-un re"istru
special constituit- :n asemenea situaii% reprezentantul )eneficiarului #a ncuno&tina operati# proiectantul care #a sta)ili &i consemna
m(surile ce se impun a fi luate nainte $e continuarea e+ecuiei lucr(rii-
Pentru principalele faze $e e+ecuie reprezentantul )eneficiarului #a #erifica
- Calitatea lucr(rilor $e cofra'e conform seciunii ! C5?RAQE !
- Calitatea lucr(rilor $e montare a arm(turilor conform seciunii ! AR4IT@RI !
:nainte $e nceperea )eton(rii se #a #erifica $ac( sunt pre"(tite corespunz(tor suprafeele $e )eton turnate anterior &i cu care
urmeaz( s( #in( n contact )etonul nou% respecti# $ac(
- s-a n$ep(rtat stratul $e lapte $e ciment
- s-au n$ep(rtat zonele $e )eton necompactat
- suprafeele n cauz( prezint( ru"ozitatea necesar( asi"ur(rii unei )une le"(turi ntre )etonul nou &i cel #echi
Calitatea )etonului li#rat se #a #erifica trimestrial prin prelucrarea statistic( a rezultatelor ncerc(rilor efectuate pe pro)ele
prele#ate la staia $e )etoane conform capitolului F - ! Controlul calit(ii )etonului ! $in prezenta seciune- Calitatea )etonului pus in
lucrare pentru fiecare parte $e structur(% se apreciaz( in6n$ seama $e
- constat(rile e+amin(rii #izuale a elementelor n cauz(
- analizarea rezultatelor ncerc(rilor efectuate pe epru#etele confecionate la &antier-
Calitatea )etonului pus n lucrare se consi$er( corespunz(toare $ac(
- nu se constat( $efecte $e turnare sau compactare ; "oluri% se"re"(ri% $iscontinuit(i% tec <
- rezultatele ncerc(rilor efectuate pe cu)urile $e pro)( n$eplinesc con$iiile pre#(zute la capitolului F ! Controlul calit(ii
)etonului! $in prezenta seciune-
Pentru alte e+i"ene se #or a#ea n #e$ere re"lement(rile $in NE910-22-
:n cazurile n care rezult( o calitate necorespunz(toare )etonului pus n lucrare% proiectantul #a analiza &i sta)ili m(surile ce se impun-
Recepia structurii $e rezisten( se #a face conform caiet 7 punctele 0-13-3-1C $in normati#ul C-189-FE
0'((' MSURTORI 1I DECONTRI
>etonul preparat n staiile centralizate se m(soar( &i se pl(te&te la mc-
Punerea n oper( e )etonului se m(soar( &i se pl(te&te la mc-
13
Cap I7 CO,RA>E
2'(' GENERALITI
Cofra'ele se #or confeciona $in lemn% pro$use pe )az( $e lemn sau metal- 4aterialul utilizat la confecionarea cofra'ului &i
"rosimea acestuia tre)uie s( asi"ure realizarea unei suprafee $e )eton plane &i $e calitatea cerut(-
Cofra'ele &i susinerile lor #or fi astfel alc(tuite nc6t s( n$eplineasc( urm(toarele cerine
- s( asi"ure o)inerea unor elemente cu forma &i $imensiunile pre#(zute n proiect
- su) aciunea presiunii )etonului proasp(t &i a nc(rc(rilor ce apar n procesul $e e+ecuie s( nu permit( $eform(ri care s(
$ep(&easc( a)aterile a$mise pentru elementele ce se toarn(
- s( permit( o montare &i $ecofrare c6t mai simpl(
- n(limea ma+im( cofrat( pentru o etap( $e )etonare nu tre)uie s( $ep(&easc(
0-89 m n cazul pereilor &i respecti# 1-09 m n cazul st6lpilor
2'&' STANDARDE 1I NORMATI7E DE RE,ERIN'
San*ar*e'
STAS /992-/2 Construcii ci#ile in$ustriale &i a"ricole tolerane &i asam)l(ri n
construcii= terminolo"ie
STAS FE99-/2 Construcii ci#ile in$ustriale &i a"ricole tolerane &i asam)l(ri n
construcii% sistem $e tolerane
STAS 190EC-/C Tolerane n construcii- Calitatea suprafeelor- Termeni &i noiuni
$e )az(-
STAS 190EC11-F8 Tolerane n construcii- Tolerane la suprafeele $e )eton aparent-
STAS 1089911-FC Construcii ci#ile &i in$ustriale- Performane n construcii- Noiuni
&i principii "enerale
STAS 1919/19-29 Calculul &i alc(tuirea elementelor $in )eton% )eton armat &i )eton
precomprimat-
N"r$ai.e
NE910-22O Co$ $e practic( pentru e+ecutarea lucr(rilor $in )eton &i lucr(ri armat
O Se #or a#ea n #e$ere &i principalele re"lement(ri care completeaz( pre#e$erile
NE910-22% $in ane+a 7-1- a acestuia-
2'0' CONDIII DE MONTA> 1I EXPLOATARE
C"n*i!ii *e $"na?
:nainte $e nceperea mont(rii cofra'elor pentru st6lpi &i perei se #a proce$a la
- #erificarea &i recepionarea arm(turilor montate
- pre"(tirea rostului $e )etonare% respecti# a suprafeei $e )eton #echi care urmeaz( s( #in( n contact cu )etonul nou% prin
&piuire &i suflare cu aer comprimat sau sp(lare cu 'et $e ap(-
:nchi$erea cofra'elor pentru st6lpi &i perei se #a face cu cel mult 08 $e ore nainte $e )etonare &i $up( acceptarea $e c(tre
$iri"inte a mo$ului $e pre"(tire a rostului $e )etonare la montarea cofra'elor se #or respecta urm(toarele con$iii
- poziionarea n plan conform proiectului
- asi"urarea orizontalit(ii &i #erticalit(ii
- asi"urarea respect(rii $imensiunilor seciunilor ce se )etoneaz(
- asi"urarea "rosimii pre#(zute prin proiect pentru stratul $e acoperire a arm(turilor
- Poziionarea conform proiectului a "olurilor &i pieselor n"lo)ate
C"n*i!ii *e e/pl"aare
Pe parcursul )eton(rii se #a urm(rii meninerea etan&eit(ii &i poziiei iniiale a cofra'elor% ntrerup6n$u-se )etonarea &i
a$opt6n$u-se m(suri ur"ente $e reme$iere n cazurile n care acestea se impun-
Dup( $ecofrare% panourile &i piesele $e susinere sau spri'inire #or fi cur(ate% n$ep(rt6n$u-se laptele $e ciment sau )etonul
a$erent- Se interzice montarea panourilor care prezint( lapte $e ciment sau )eton a$erent-
Pentru re$ucerea a$erenei ntre )eton &i cofra' &i o)inerea unor suprafee $e )eton
corespunz(toare% panourile $e cofra' #or fi unse n preala)il cu su)stane $e $ecofrare-
Pr"%esul penru %")ra? i sus!ineri se ela#"rea+ *e anrepren"r pe %@eluiala sa' La pr"ie%are se .a !ine %"n *e N"r$ai.ul
C'(2=A9< ane/a II %are pre%i+ea+ sar%inile *e %al%ul penru pr"ie%are-
A#aeri3 "leran!e i .eri)i%ri ale a%es"ra
A)aterile a$misi)ile sunt cele precizate prin NE910-22
2'2' CONTROLUL 1I RECEPIA LUCRRILOR DE CO,RA>
Aa terminarea e+ecut(rii cofra'elor se #a #erifica
- alc(tuirea elementelor $e susinere &i spri'inire
- ncheierea corect( a elementelor cofra'elor &i asi"urarea etan&eit(ii necesare
- $imensiunile n plan &i ale seciunii trans#ersale
- poziia cofra'elor n raport cu cea a elementelor corespunz(toare situate la
ni#elurile inferioare
- corespon$ena cotelor cofra'elor% at6t n plan c6t &i ca ni#el cu cele $in proiect
- orizontalitate &i planeitatea cofra'elor pl(cilor &i "rinzilor
18
- #erticalitate cofra'elor st6lpilor &i pereilor
- e+istena m(surilor pentru meninerea formei cofra'elor &i pentru asi"urarea
etan&eit(ii lor
- m(surile pentru fi+area cofra'elor $e elementele $e susinere
- rezistena &i sta)ilitatea elementelor $e susinere% e+istena &i corecta montare
a contra#6ntuirilor pe cele $ou( $irecii% corecta rezemare &i fi+are a susinerilor% e+istena penelor sau a altor $ispoziti#e $e
$ecofrare% a t(lpilor pentru repartizarea presiunilor pe teren% etc-
- e+istena n num(r suficient a $istanierilor
- instalarea conform proiectului a pieselor ce #or r(m6ne n"lo)ate n )eton sau care ser#esc pentru crearea $e "oluri-
:n cazul c6n$ se constat( nepotri#iri fa( $e proiect sau se apreciaz( ca neasi"urat( rezistena &i sta)ilitatea susinerilor se #or a$opta
m(surile corespunz(toare -
:n urma efectu(rii #erific(rilor &i m(surilor menionate se #a proce$a la consemnarea celor constatate -ntr-un proces #er)al $e
lucr(ri ascunse-
Dac( p6n( la nceputul )eton(rii inter#in unele e#enimente $e natur( s( mo$ifice situaia constatat( se #a proce$a la o nou(
#erificare conform pre#e$erilor menionate &i la ncheierea altui proces #er)al-
:n cursul operaiunilor $e $ecofrare se #or respecta urm(toarele
- $esf(&urarea operaiei #a fi supra#e"heat( $irect $e c(tre con$uc(torul lucr(rii
- susinerile cofra'elor se $esfac ncep6n$ $in zona central( a $eschi$erii elementelor &i continu6n$ simetric c(tre reazeme-
- sl()irea pieselor $e fi+are ; piese% #incluri% etc- < se #a face treptat% f(r( &ocuri
- $ecofrarea se #a face astfel nc6t s( se e#ite preluarea% )rusc( a nc(rc(rilor
in "reutatea proprie a elementului ce se $ecofreaz(-
2'4' MSURTORI 1I DECONTRI
Cofra'ele &i susinerea acestora se m(soar( &i se pl(tesc la mp-Se cuprin$ preurile $e achiziionare % transport% montare%
cur(ire% returnarea la $ein(tor precum &i chiria $e imo)ilizare pe &antier-
Cap 7 ARMTURI DIN OEL ;ETON
4'(' GENERALITI
TipuriIe $e arm(turi foIosite conform proiectului pentru realizarea structurii $e )eton armat a construciei sunt cele curent
folosite la noi n ar(-
In acest caiet $e sarcini sunt incIuse unele pre#e$eri le"ate $e montarea &i urm(rirea lucr(riIor ce $ecur" $in necesitatea
realiz(rii unei caIit(i a Iucr(riIor $e construcii monta' ce $ecur" $in clasa $e importan( a construciei-
4'&' STANDARDE 1I NORMATI7E DE RE,ERIN'
San*ar*e'
- STAS 83F11- F9 5el )eton Iaminat Ia cal$= 4(rci &i con$iii tehnice "enerale $e calitate
-STAS 83F10- F9 S6rm( tras( pentru )eton armat
- STAS 83F13- F9 Plase su$ate pentru )eton armat
- STAS /992- /2 Construcii ci#iIe% in$ustriaIe &i a"ricoIe= Tolerane &i asam)l(ri n construcii- TerminoIo"ie
- STAS FE99- /2 Construcii ci#ile% in$ustriale &i a"ricole- ToIerane &i asam)l(ri n construcii- Sistem $e tolerane-
- STAS 1089911-FCConstrucii ci#ile &i in$ustriaIe= Performane n construcii- Noiuni &i principii "eneraIe
- STAS 1919/19-29 CaIculul &i aIc(tuirea eIementeIor $in )eton% )eton armat &i )eton precomprimat
N"r$ai.e'
NE910-22O Co$ $e practic( pentru e+ecutarea lucr(rilor $in )eton &i lucr(ri armat
O Se #or a#ea n #e$ere &i principalele re"lement(ri care completeaz( pre#e$erile NE910-22% $in ane+a II-1- a acestuia-
5.3. MATERIALE ,OLOSITEB APRO7IZIONRE LI7RARE 1I DEPOZITARE
Maeriale )"l"sie
5eIurile $in )eton tre)uie s( respecte con$iiiIe tehnice pre#(zute n STAS 83F-F9-
Apr".i+i"nare i li.rare
?iecare lot apro#izionat tre)uie s( fie nsoit $e certificatul $e calitate eIi)erat $e pro$uc(tor-
Aa apro#izionare se #a proce$a la
- constatarea e+istenei certificatuIui $e calitate=
- #erificarea prin n$oire Ia rece
- #erificarea prin ncercare la traciune ceI puin o pro)( la C9 tone-
Dep"+iare
Pentru $epozitare se #or respecta pre#e$eriIe $in NE910-22
C"nr"IuI %ali!ii ar$uriI"r *e "!el #e"n
Controlul calit(ii arm(turiIor $e oel )eton se #a face conform pre#e$eriIor $in NE910-22 -
5.4. ,ASONAREA 1I MONTAREA ;ERELOR'
,as"narea #arel"r
?asonarea )areIor se #a face n strict( conformitate cu pre#e$erile proiectului-
1C
>arele t(iate &i fasonate #or fi $epozitate in pachete etichetate n a&a feI nc6t s( se e#ite confun$area lor &i s( se asi"ure p(strarea formei
&i cur(eniei lor p6n( n momentul mont(rii-
Etrierii se #or confeciona cu ciocuri la 8CS;13CS<% Iun"imea acestora pe poriunea $reapt( fiin$ $e minimum 19 cm sau 19 -
Pentru alte cerine se #or respecta cele prezentate n NE910-22 ane+a II-1-
M"narea #arel"r
4ontarea se ncepe $up( recepionarea caIitati#( a cofra'elor- Arm(turile #or fi montate in poziia pre#(zut( n proiect &i
$etaliile $e armare- 4eninerea poziiei tre)uie s( fie asi"urat( n tot timpul turn(rii )etonului-
Pentru asi"urarea stratului $e acoperire cu )eton pre#(zut% se #or utiliza $istanieri confecionai $in mas( plastic( sau prisme
$e mortar pre#(zute cu c6te o s6rm( pentru a fi le"ate $e arm(turi= se interzice folosirea cupoanelor $e oel )eton-
Dac( prin proiect nu se specific( altfel le"area arm(turilor sa #a face cu $ou( fire $e s6rm( nea"r( $e 1%C mm $iametru% la
fiecare ncruci&are $e )are-
E+ecutantul #a lua toate m(suriIe necesare amplas(rii tuturor pieselor n"Io)ate% n conformitate cu $etaIiile $in proiectul $e
e+ecuie-
Aa montarea pieseIor n"Io)ate% se #or Iua m(suri pentru fi+area lor astfel nc6t se asi"ure meninerea poziiei corecte n tot
timpuI turn(rii )etonului- Aa monterea pieseIor n"Io)ate se #or respecta toIeranele pre#(zute n proiect- Pentru alte cerine se #or apIica
ceIe pre#(zute n NE910-22-
Aa rosturile ;ntreruperiIe < $e turnare ale fun$aiilor se #a asi"ura un spor $e armare Ion"itu$inal( astfel nc6t procentul $e armare n
seciune trans#ersal( n care se face ntreruperea% s( fie $e apro+imati# 9%CD% locul acestora &i mo$ul $e $ispunere a arm(turii
supIimentare% fiin$ sta)iIite la propunerea e+ecutantului cu acor$ul proiectantului-
4'4' TOLERANE 1I A;ATERI
A)aterile limit( a$mise la fasonarea &i montarea arm(turilor sunt cele in$icate prin ane+a II-0-%$in NE910-22-
Pre.e*eri %"nsru%i.e
Pre#e$eriIe constructi#e care tre)uie s( fie respectate la armarea elementelor $e )eton armat sunt cele in$icate n NE910-22-
Sraul *e a%"perire %u #e"n
Dac( prin proiect nu s-au pre#(zut alte acoperiri se #or respecta cele pre#(zute n NE910-22-
In*irea #arel"r
Se #or respecta pre#e$erile $in proiect &i $in normele &i stan$ar$eIe care sta)ilesc aceste re"uli ;STAS 1919/-29<- Referitor Ia nn($irile
)areIor ce $ep(&esc lun"imea $e 10%9 m % pentru $iametre mai mari $e 10 se precizeaz( c( acestea se #or face n seciuni $e caIitate cu
minimum C9% iar n aceia&i seciune se #or 'oanta ma+imum 113 $in seciunea total( $e armare-
Cnl"%uirea ar$uril"r pre.+ue
In cazul c6n$ nu se $ispune $e sortimentul &i $iametrele pre#(zute n proiect% se poate proce$a la nlocuirea acestora% cu
acor$ul proiectantului &i cu respectarea
re"uliIor pre#(zute n NE910-22-
4'<' CONDIIILE DE RECEPIE ALE ARMTURILOR
Aa terminarea mont(rii arm(turiIor )eneficiarul prin reprezentantul s(u #a #erifica
- num(rul% $iametrul &i poziia arm(turilor n $iferite seciuni trans#ersale aIe elementelor structurii
- $istana $intre etrieri% $iametrul acestora &i mo$ul lor $e fi+are
- lun"imea poriunilor $e )are care $ep(&esc reazemele sau care urmeaz( a fi n"lo)ate n elementele ce se toarn( ulterior
- lun"imile $e petrecere la nn($iri
- calitatea su$urilor
- num(rul &i calitatea Ie"(turilor $intre )are
- $ispoziti#ele $e meninere a poziiei arm(turilor n cursul )eton(rii
- mo$ul $e asi"urare e "rosimii stratului $e acoperire cu )eton
- poziia% mo$ul $e fi+are &i $imensiunile pieselor n"lo)ate
:n ca$rul Normati#ului C-CE-FC caietul 7 capitolul 0-8 sunt pre#(zute toate #erific(rile &i mo$ul $e stipulare a o)ser#aiilor
f(cute asupra arm(turilor montate n cofra'e% pre"(tite pentru )etonare-
4'6' MSURTORI 1I DECONTRI
?asonarea &i montarea arm(turiIor $e oel )eton se m(soar( &i se pl(tesc la L"-
Cap 7I ZIDRII
<'(' PRE7EDERI GENERALE
Prezentul capitol are ca o)iect e+ecutarea zi$(riilor la pereii $esp(ritori-
Elementele $e construcii $in zi$(rie proiecteaz(% e+ecut( &i se e+ploateaz( n conformitate cu pre#e$erile cuprinse n
stan$ar$ul STAS 1919211- F0 &i alte re"lement(ri le"ale n #i"oare-
:nt(rirea zi$(riei cu centuri &i st6lpi&ori $in )eton armat% precum &i e+ecutarea le"(turilor $intre pereii $esp(ritori &i structura
$e rezisten( a cl($irii fac o)iectul unui su)capitol separat-
Prezentul capitol are $rept scop realizarea unui ni#el ri$icat $e calitate a lucr(rilor $e zi$(rie% a#6n$ n #e$ere importana
$eose)it( a construciei- :n acest scop au fost a$aptate &i completate pre#e$erile actelor normati#e n #i"oare -
Pe parcursul e+ecut(rii lucr(rilor $e zi$(rie e+ecutantului i re#in urm(toarele o)li"aii
a< respectarea strict( a pre#e$erilor $in proiect -&i $in prezentul capitol
)< o)inerea n preala)il a acor$ului )eneficiarului &i proiectantului pentru
1E
- folosirea altor materiale $ec6t cele precizate n prezentul capitol
- schim)(ri ale tehnolo"iei $e e+ecuie precizat( n prezentul capitol-
Pre#e$erile prezentului capitol pot fi completate% mo$ificate sau a$aptate% $e c(tre proiectant pe parcursul e+ecuiei lucr(rilor%
comunic6n$u-se n scris )eneficiarului
&i e+ecutantului noile pre#e$eri-
<'&' STANDARDE 1I NORMATI7E DE RE,ERIN'
San*ar*e'
Principalele stan$ar$e ce tre)uiesc respectate sunt
- STAS 19198-F3 Construcii $in zi$(rie- Pre#e$eri fun$amentale pentru calculul
elementelor structurale-
- STAS 1919211-F0Aucr(ri $e zi$(rie- Calculul &i alc(tuirea elementelor-
- STAS 8C/- FE C(r(mizi ceramice pline-
- STAS C1FC- FE C(r(mizi &i )locuri ceramice cu "oluri #erticale-
- STAS F93E- F1 >locuri mici $e )eton celular autocla#izat
- STAS 193E- FC 4ortare o)i&nuite pentru zi$(rie &i tencuial(-
- STAS 3FF- F9 Aiani hi$raulici% ciment portlan$
- STAS 190EC-/C Tolerane n construcii% calitatea suprafeelor% termeni &i
noiuni $e )az(
N"r$ai.e'
- CR E-099E Normati# pri#in$ alc(tuire% calculul &i e+ecutarea structurilor $e zi$(rie
- P 198-F2 Normati# pentru proiectarea &i e+ecutarea pereilor $in )-c-a-
<'0' MATERIALE ,OLOSITE LA EXECUTAREA ZIDRIILOR
Cr$i*a
Aa e+ecutarea lucr(rilor $e zi$(rii se #or folosi numai c(r(mizi pline marca C199% calitatea !A*% clasa C1% conform STAS 8C/
-FE sau c(r(mizi cu "oluri #erticale marca C199% calitatea !A*% clasa C1% conform STAS C1FC-1-FE% &i C1FC-0-FE-
De asemenea% pentru lucr(rile $e zi$(rie se #or folosi )locuri mici $in )eton celular autocla#izat% sortiment .>N C9% STAS F93E-F1-
Me"*ele *e .eri)i%are a %ali!ii %r$i+il"r si a #l"%uril"r *e #'%'a
7erificarea $imensiunilor se #a face cu metrul metalic sau cu &u)lerul= se efectueaz( pe acela&i element trei m(sur(ri pentru
fiecare $imensiune &i se #or consi$era ca $imensiune me$ia aritmetic( a celor trei m(sur(tori-
7erificarea aspectului se #a face #izual &i cu instrumente o)i&nuite $e m(surare-
7erificarea caracteristicilor pentru )etonul celular autocla#izat se #a face n la)oratoare autorizate conform pre#e$erilor $in
STAS /388-/9% iar pentru zi$(rie e+ist( con$iiile tehnice $e calitate NTl 1029-12FE-
Ai#rarea )locurilor $in )eton celular autocla#izat &i a c(r(mizilor pline se #a face paletizat- Nu se #or recepiona )locurile &i
c(r(mizile li#rate n #rac- ?iecare lot $e li#rare #a fi nsoit $e $ocumentul $e certificare a calit(ii ntocmite la pro$uc(tor conform
$ispoziiilor le"ale n #i"oare-
Pe timpul transportului% )locurile $e zi$(rie &i )-c-a- #or fi prote'ate mpotri#a umezirii $atorit( intemperiilor- Depozitarea
)locurilor mici $in )eton celular autocla#izat &i cele $in zi$(rie% se #a face n mo$ o)li"atoriu pe ni#elul $e lucru pe paleii cu care s-a
efectuat transportul% n scopul e#it(rii manipul(rilor suplimentare care ar putea con$uce la $eteriorarea )locurilor- Se interzice cu
$es(#6r&ire manipularea )locurilor
$e zi$(rie &i )-c-a- prin proce$ee care pot pro#oca $eteriorarea lor aruncare% r(sturnare-
M"rare *e +i*rie
Pre#e$erile $in prezentul su)capitol se refer( la compoziia% prepararea &i transportul mortarelor $e zi$(rie $e tipul ciment-#ar%
utilizate la e+ecutare zi$(riilor precum
&i la #erificarea calit(ii lor-
Con$iii tehnice
4ortarele $e zi$(rie $e tipul ciment-#ar% #or a#ea marca 4 C9% notat( 4 C9T-
7erificarea realiz(rii m(rcii mortarului pus n lucrare se face conform STAS 0E38- F9= rezistena minim( la compresiune la 0F zile care
asi"ur( nca$rarea n marca 4 C9T conform STAS 1939- F8 este $e C N1mm
0
- Consistena mortarului #a fi $e /UF cm= $eterminarea
consistenei se face cu conul etalon conform STAS 0E38- F9 pct-3-11-
Densitatea aparent( a mortarului #a fi cuprins( ntre 12C9- 0099 L"1m
3
= $eterminarea $ensit(ii aparente se face conform STAS 0E38- F9
pct-3-l0- Ten$ina $e se"re"are% e+primat( prin coeficientului $e se"re"are #a fi $e ma+imum C9 cm
3
&i STAS 0E38- F9 pct-3-l-3-
Capacitatea $e reinere a apei e+primat( prin in$icele $e reinere a apei% tre)uie s( ai)( urm(toarele #alori
- n cazul meto$ei prin #acuumare min-/9 D=
- n cazul meto$ei strat a)sor)ant min-29D-
7erificarea se face conform STAS 0E38 -F9 pct-3-l-8- A$eziunea la suport% e+primat( prin rezistena la smul"ere #a fi e"al( n
me$ie cel puin cu 9%8 N1mm0- Determinarea se face conform STAS 0E38 -F9% pct-8-lE-
4ateriale
Pentru prepararea mortarului se #or folosi urm(toarele materiale
7ar past( conform STAS 18E-/F B7ar pentru construciiB- Se poate utiliza oricare $in cele $ou( calit(i $e #ar
pre#(zute n stan$ar$- Densitatea aparent( a pastei $e #ar corespunz(toare consistenei $e 10 cm-% este in$icat( n
ta)elul 1-
1/
Ta)elul 1
Calitatea pastei Densitatea aparent( a pastei $e #ar ;V"1m
3
<
I 10C9 - 1399
II 1391 - 13C9
Ciment Pa 3C% conform STAS 3FF-F1-
Nisip natural $e r6u% conform STAS 1EE/-/E- .ranulozitatea nisipului tre)uie s( se nca$reze n limitele $in ta)elul0
Ta)elul 0
.ranula D treceri n mas( prin sita mm
ma+im( 9%0 1%9 3%1C /%1
/ min- 3 min- 0C min- C1 min- 2C
min- 10 min- 89 min- /9 min- 199
Apa se #a utiliza $in reeaua pu)lic( $e alimentare a municipiului-
Compoziia-mortarelor
Doza'ul pentru mortarul $e zi$(rie $e tipul #ar ciment care poate fi utilizat f(r( ncerc(ri preliminare n cazul folosirii
nisipurilor naturale ; conform STAS 1EE/-/E < este ar(tat n ta)elul 3-
Ta)elul 3-
4arca Tip 4ateriale pentru 1 mc mortar
mortar mortar Ciment Pa 3C 7ar past( Nisip
;L"< ;mc< ;L"< ;mc< ;L"<
4C9 T ciment-#ar 039 9%92 11C 1%1F 1E99
<'2' ALCTUIREA ZIDRIILOR
Ti$(riile se e+ecut( $in )locuri ntre"i a&ezate pe lat% n r6n$uri orizontale &i paralele- Aa alc(tuirea zi$(riei pe l6n"( )locuri
ntre"i se folosesc &i fraciuni $e )locuri necesare eserii corecte a zi$(riei- Aceste fraciuni se o)in $in )locurile ntre"i prin t(ierea cu
fier(str(ul- Heserea rosturilor #erticale se face la fiecare r6n$% astfel nc6t suprapunerea )locurilor $in $ou( r6n$uri succesi#e pe n(limea
zi$(riei s( se fac( pe 110 sau 118 $in lun"imea )locului-
Rosturile #erticale &i orizontale #or a#ea "rosimea $e 19mm &i se #or umple complet cu mortar pe toat( "rosimea ;Atenie la
umplerea rosturilor #erticale<- A)aterile a$misi)ile $e la "rosimea rosturilor #or fi $e 0mm% at6t pentru cele orizontale c6t &i pentru cele
#erticale-
Se recoman$( ca n cazul zi$(riei nt(rite cu st6lpi&ori &i centuri $e )eton armat% $istanele pe #ertical( $intre centuri s( fie
multiplul n(limii r6n$urilor $e zi$(rie% astfel nc6t ntrea"a cantitate $e zi$(rie s( poat( fi realizat( folosin$ )locuri ntre"i-
Ae"(turile cu pereii $e contra#6ntuire se #or face prin interme$iul st6lpi&orilor $e )eton armat care se #or realiza n "rosimea
zi$(riei% la intersecia cu peretele $e contra#6ntuire- :n #e$erea asi"ur(rii unei conlucr(ri c6t mai )une ntre pereii care se intersecteaz(%
centurile $e pe am)ii perei se #or realiza la acela&i ni#el% arm(tura lon"itu$inal( a centurilor $e pe peretele $e contra#6ntuire ancor6n$u-
se n centura $e pe peretele contra#6ntuit-
Turnarea )etonului n centurile $e )eton armat se #a face n mo$ o)li"atoriu concomitent pe am)ele $irecii ncep6n$ $in zona
$e intersecie ; zona st6lpi&orului <-
Ancorarea zi$(riei $e elementele structurale se #a face cu must(i $in otel )eton conform $etaliilor $in proiectul $e e+ecuie-
4ust(ile #or a#ea lun"imea n planul orizontal al rostului $e 8C-C9 cm &i #or fi su$ate $e piesele metalice n"lo)ate n elementele $e
structurii- Se #a acor$a o "ri'( $eose)it( poziion(rii arm(turilor n raport cu a+ul pereilor &i asi"ur(rii prote'(rii lor cu mortar-
:n anumite zone% pereii nestructurali $e zi$(rie #or fi pre#(zui cu tencuial( armat( pe una sau $ou( fee% conform ane+elor
ime$iat prezentate -
Te@n"l"5ie *e e/e%u!ie a +i*riil"r
:nainte $e nceperea lucr(rilor $e zi$(rie% se #a proce$a la e+ecutarea tras(rii pereilor pe suprafaa plan&eului pe care sunt
amplasai- Trasarea se #a face complet% cuprinz6n$ toate elementele $in plan ;intr6n$uri% ie&in$uri% coluri% intersecii% "oluri $e u&i n
#e$erea e#it(rii mo$ific(rilor ;$emol(rilor< ulterioare-
Trasarea $up( planurile $e e+ecuie se #a face cu a'utorul &a)loanelor% $reptarelor colarelor% etc- Ainiile $e trasare ale feelor
zi$(riilor pot fi marcate cu &ipci $e lemn prinse cu ipsos $e plan&eu- :nainte $e punerea n lucrare% c(r(mizile se #or u$a )ine cu ap(- Pe
timp c(l$uros% u$area se #a face a)un$ent-
Rosturile orizontale &i #erticale ale zi$(riilor se #or umple )ine cu mortar% $ar l(s6n$u-se neumplute pe o a$6ncime $e 1---1%C
cm $e la faa e+terioar( a zi$(riei- 5rizontalitatea r6n$urilor $e zi$(rie se o)ine utiliz6n$ ri"le metalice sau $e lemn "ra$ate la inter#ale
e"ale cu n(limea r6n$ului $e zi$(rie aceste ri"le se fi+eaz( la nceperea lucr(rilor la capetele panoului $e zi$(rie $e e+ecutat-
7erificarea permanent( a orizontalit(ii fiec(rui r6n$ $e zi$(rie efectuat% se face cu o sfoar( $e
trasat ntins( ntre ri"lele "ra$ate-
7eri)i%area %ali!ii lu%rril"r *e +i*rie
Aa realizarea lucr(rilor $e zi$(rie $in )locuri mici $e )eton celular autocla#izat se #or efectua #erific(ri at6t n timpul e+ecuiei
zi$(riei c6t &i $up( terminarea lor- Se #a #erifica $ac( lucr(rile corespun$ cu $ocumentaia tehnic( care st( la )aza e+ecuiei precum &i
calitatea lucr(rilor e+ecutate-
7erificarea $imensiunilor &i calit(ii materialelor utilizate se face conform con$iiilor precizate la su)capitolul 0 B4ateriale
folosite la e+ecutarea zi$(riilorB-
7erific(rile pri#in$ calitatea zi$(riilor constau -n
1F
- #erificarea "rosimii pereilor netencuii se #a face consi$er6n$ me$ia a trei m(sur(tori% cu precizia $e 1mm efectuat( ntre
$ou( $reptare a&ezate pe feele pereilor- A)aterile limit( $e la "rosimea $e e+ecuie a pereilor $in zi$(rie a#6n$ "rosimea
)rut( $e 0C cm #or fi $e F mm pentru )-c-a- &i E mm pentru c(r(mi$a $in ar"il( ars(-
- #erificarea- "rosimii rosturilor #erticale &i orizontale se face prin sta)ilirea unei "rosimi me$ii $e rost% pentru o poriune $e
m)inare% m(surat( pe orizontal(% respecti# pe #ertical(- Dac( la e+aminarea #izual( se o)ser#( neuniformit(i mari ntre
"rosimile $iferitelor rosturi se #a proce$a &i la #erificarea "rosimii fiec(rui rost- 7erificarea se face cu o ri"l( metalic( sau
rulet( metalic( a#6n$ "ra$aie milimetric( A)aterile limit( $e la "rosimea rosturilor #or fi $e 0mm at6t pentru cele
orizontale c6t &i pentru cele #erticale-
- #erificarea umplerii rosturilor se #a face prin e+aminare #izual(-
- #erificarea eserii corecte a zi$(riei n c6mp se face n cursul e+ecuiei% prin e+aminare #izual(% rezultatele #erific(rii consemn6n$u-se n
$ocumentele $e &antier-
- #erificarea orizontalit(ii suprafeelor superioare a le r6n$urilor $e zi$(rie se face cu a'utorul ni#elei &i a $reptarului- A)aterile
fa( $e orizontal( a suprafeelor superioare a fiec(rui r6n$ $e zi$(rie #or fi $e ma+- 0mm1m% $ar cel mult 1Cmm pe toat(
lun"imea nentrerupt( a peretelui-
- 7erificarea planeit(ii suprafeelor &i a rectilinit(ii muchiilor se face prin aplicarea pe suprafaa peretelui n lun"ul muchiilor%
a unui $reptar $e minimum 0m lun"ime &i prin m(surarea inter#alului $intre acest $reptar &i suprafaa peretelui ;sau linia
muchiei<- A)aterile limit( $e la planeitatea suprafeelor #or fi $e 0 mm1 m- A)aterile limit( $e la rectilinitatea muchiilor #or fi $e
1mm pentru o m(sur(toare &i cel mult 19mm pe toat( lun"imea nentrerupt( a muchiei peretelui-
- #erificarea #erticalit(ii suprafeelor &i muchiilor cu a'utorul unei ri"le "ra$ate n mm cu o lun"ime $e minimum 0-%9 m &i a
unui fir cu plum)- A)aterile limit( $e la #erticalitate #or fi $e 3 mm1m &i cel mult E mm pe toat( n(limea peretelui-
- #erificarea $imensiunilor nc(perilor &i a m(rimii "olurilor pentru u&i% ferestre% ni&e% se face prin m(sur(ri e+ecutate cu metrul
sau ruleta- A)aterile limit( pentru $imensiunile "olurilor $e u&i% ferestre% ni&e #or fi $e 19 mm-
:naintea nceperii lucr(rilor $e finisare ;tencuieli% plac(ri< lucr(rile $e zi$(rie propriu-zise #or fi recepionate at6t faptic c6t &i
scriptic ;pe )aza $ocumentelor ntocmite< $e c(tre or"anul $e control intern al e+ecutantului mpreun( cu reprezentantul )eneficiarului-
Rezultatele recepiei lucr(rilor $e zi$(rie #or fi consemnate n $ocumentele $e &antier-
:n cazul n care lucr(rile $e zi$(rie e+ecutate se consi$er( recepionate% se poate trece la e+ecutarea lucr(rilor $e finisare% acest
lucru consemn6n$u-se intr-un proces #er)al $e pre$are e fazei ncheiate respecti# a lucr(rilor $e zi$(rie propriu-zise-
Defecte a$mise ale )locurilor $e zi$(rie &i )-c-a- sunt cele $ate n STAS1-F9% STAS
C1FC10-F9% respecti# STAS 8C/-F9-
<'4' ZIDRIE CNTRIT CU TENCUIAL ARMAT
TEDNOLOGIE T( - Pre"(tirea patului
Se n$ep(rteaz( materialul nea$erat-
Se a$6ncesc rosturile la 19---0Cmm $up( conte+t-
Se perie suprafaa cu peria $e s6rm(% ener"ic% p6n( la $eschi$erea porilor c(r(mizilor cru$e sau a asperit(ilor )locurilor $e
piatr(- Se sufl( suprafeele astfel pre"(tite cu aer comprimat ;$ac( se $ispune<-
NOTAE Pre"(tirea corect( a patului este o operaie $eose)it $e important( pentru realizarea a$erenei ntre mortarul pentru tencuial(
armat( &i peretele e+istent pentru fiecare 1L"1m0 $e a$erent( o)i&nuit(% corespun$e o interaciune coezi#( $e 19 to1mp-
TEDNOLOGIE T& - Aplicarea sistemului $e armare
Pe patul pre"(tit conform tehnolo"iei T1 se monteaz( reeaua $e )are $e oel la pasul specificat n proiect- Se lea"( toate
interseciile reelei cu s6rm( nea"r(- Se fi+eaz( reeaua $e arm(turi $e pat cu scoa)e sau crampoane ;C-19 )uc1mp <- Se monteaz(
arm(tura $e )or$a' cu $iferite structuri ;"oluri $e u&i sau ferestre% intersecii $e zi$uri< -
TEDNOLOGIE T0 - C(m(&uirea pereilor cu mortar pentru tencuial( armat( aplicat( cu mistria
Se umeze&te patul &i sistemul $e arm(turi $e $ou( ori n inter#al $e 3-8 ore- Aplicarea primului strat cu mistria se #a $eclan&a la cca-
0 ore $up( a a $oua umezire% $ecala' necesar pentru $eschi$erea porilor prin s#6ntare- Aplicarea mortarului pentru tencuiala armat( se #a
face ener"ic su) $irecta supra#e"here a con$uc(torului $e lucrare- Pentru resu$area chimic( ntre straturi se #or lua urm(toarele m(suri
- se #a $elimita zona care urmeaz( a fi e+ecutat( n flu+ continuu n $ecursul unei zile $e lucru= su) nici o form( nu se #a
e+tin$e e+ecuia unui tronson )ine $elimitat $e la o zi la alta-
- re#enirea $e la strat la strat #a fi $ozat( funcie $e con$iiile climatice= n con$iii normale este )ine s( nu se $ep(&easc( 3 ore-
Aplicarea se #e face $e 3-8 ori astfel nc6t sistemul $e arm(turi s( fie perfect !mulat* iar "rosimea c(m(&ii $e C-E cm-
Re!ea $"rarului penru en%uiala ar$a
- 1 parte ciment=
- 0 p(ri nisip "r(unos
- ma+- 0 p(ri nisip mare - 3 mm=
- 9%1 p(ri #ar $e flui$ificare=
- ap( suficient( pentru a o)ine un amestec semi#6rtos care prin aruncare cu mistria s( nu se separe $e !pat* sau $e stratul
aplicat anterior-
A)aterile fa( $e orizontal( ale suprafeelor superioare a fiec(rui r6n$ $e zi$(rie% #or fi $e ma+- 0mm1m% ns( cel mult 1C mm
pe toat( lun"imea nentrerupt( peretelui-
Pe timpul e+ecuiei% se #a controla permanent #erticalitatea zi$(riei% fie cu firul cu plum) l(sat s( ca$( li)er pe n(limea
zi$(riei% fie cu a'utorul unui $reptar &i a ni#elei a&ezate cu lun"imea pe n(limea zi$(riei-
4ortarul scurs pe feele zi$(riei sau ie&it $in rosturi% se #a cur(a cu a'utorul mistriei $up( e+ecutarea a 0-3 r6n$uri $e zi$(rie-
:ntreruperea lucrului pe timpul e+ecut(rii zi$(riei se #a face f(r( a a&terne mortar peste ultimul r6n$ $e )locuri mici $e )eton
celular autocla#izat -
12
T(ierea )locurilor $in )eton celular autocla#izat n #e$erea o)inerii unei tras(ri corespunz(toar se #a face n e+clusi#itate cu
fier(str(ul special $in trusa pentru lucr(ri $e zi$(rie pentru )eton celular autocla#izat - T(ierea c(r(mizilor n fraciunile necesare pentru
realizarea corespunz(toare a eserii sau a e#entualelor le"(turi $e zi$(rie )ine ascuit sau cu o unealt( electric( cu $isc a)razi# -
<'< PEREI NEPORTANI CNTRII CU STFLPI1ORI 1I CENTURI DIN ;ETON ARMAT
Pre.e*eri 5enerale
Prezentul su)capitol are ca o)iect alc(tuirea &i e+ecutarea pereilor interiori neportani $in zi$(rie $e c(r(mi$( sau )-c-a-
inclusi# nt(rirea zi$(riei cu centuri &i st6lpi&ori $in )eton armat &i realizarea le"(turilor $intre pereii interiori neportani &i elementele
structurii $e rezisten( ale cl($irii &i alc(tuirea &i e+ecutarea zi$(riei $e compartimentare-
Pereii interiori neportani &i zi$(riile $e placa' nu preiau alte nc(rc(ri #erticale $ec6t cele pro#enite $in "reutatea proprie% $in
"reutatea elementelor $e finisa' ; placa'e% ta#ane false < &i a e#entualelor o)iecte suspen$ate ;mo)ilier sau echipamente tehnico- sanitare <
Pre#e$erile prezentului su)capitol pot fi mo$ificate % sau rea$aptate funcie $e con$iiile specifice pentru fiecare tronson sau
su)ansam)lu al cl($irii% f(r( ca prin aceasta
s( se a'un"( la nerespectarea con$iiilor tehnice $e principiu cuprinse n caietul $e sarcini -
Maeriale
C(r(mizi pline &i )locuri )-c-a-
Pentru e+ecutarea zi$(riilor se #or folosi c(r(mizi &i )locuri )-c-a- conform celor ar(tate n prezentului capitol-
:n #e$erea realiz(rii n pereii $esp(ritori a unor trasee ;$e instalaii $e nc(lzire% sanitare sau electrice < orizontale se #or
utiliza c(r(mizi speciale $in )eton% confecionate pe &antier- Aceste c(r(mizi se #or confeciona $in )eton $e marc( > 099 n tipare
speciale &i #or fi puse n oper( cel puin 01 zile $e la $ata turn(rii-
4ortare Pentru e+ecutarea zi$(riilor se #a utiliza mortar marca 4 C9 T -
>etoane :n elementele $e )eton armat n"lo)ate n zi$(rie ;centuri% )uian$ru"i% st6lpi&ori < se #a utiliza )eton $e marc(
minimum >c1C ;>099<-
Arm(turi Pentru armarea elementelor $in )eton armat n"lo)ate n zi$(rie se #a utiliza oel )eton 5>3/ &i PC C0% conform
STAS 83F11- F9 ! 5el )eton laminat la cal$= m(rci &i con$iii "enerale $e calitate !
.hermelePentru prin$erea tocurilor $e u&i interioare se #or utiliza la zi$(ria pereilor $esp(ritori acolo un$e este cazul%
c(r(mizi "hermele $in )eton confecionate
pe &antier -
Cnrirea +i*riei %u s-lpi"ri *in #e"n ar$a
Pereii interiori neportani e+ecutai $in zi$(rie $e c(r(mi$( se #or nt(rii cu st6lpi&ori $in )eton armat% $ispu&i la apro+imati#
3m- Pre#e$erile $e st6lpi&ori $in )eton armat este o)li"atorie pentru toi pereii interiori neportani a c(ror lun"ime $ep(&e&te 3m% precum
&i pentru )or$area "olurilor pentru u&i sau ferestre metalice a c(ror "reutate este mai mare $e C9L"1m
0
-
Dimensiunile minime ale st6lpi&orilor $in )eton armat #or fi $e 0C + 0C cm pentru perei $e 0Ccm &i $e 10
C
+ 10
C
cm "rosime -
St6lpi&orii $in )eton armat #or fi realizai $in )eton >099 &i arm(turi $in oel )eton 5> 3/-
:n scopul sporirii conlucr(rii ntre st6lpi&orii $in )eton armat &i zi$(ria n care sunt n"lo)ai se #a realiza zi$(ria n &trepi= n
acela&i scop n rosturile orizontale ale zi$(riei corespunz(toare penelor $in )eton se #or $ispune arm(turi ; 0E ;F< 1C9 <
Armarea minim( lon"itu$inal( a st6lpi&orilor #a fi 819% procentul $e armare ne$ep(&in$ $e re"ul( pentru st6lpi&orii $e 08 +
08 cm% #aloarea $e 1%0D $in seciunea $e )eton- :nn($irea )arelor lon"itu$inale se #a face prin suprapunere% lun"imea minim( $e
suprapunere fiin$ $e 89 $iametre- >arele #or fi pre#(zute cu ciocuri -
Etrierii #or fi n mo$ curent $in )are $e oel E 109cm ;F 109cm< n$esii la 19cm n zonele $e nn($ire a arm(turilor lon"itu$inale
precum &i n zona $e nt6lnire cu centurile pe o lun"ime $e cel puin C9cm $e o parte &i alta- :n zonele n care st6lpi&orii sunt solicitai la fore
t(ietoare etrierii se #or $imensiona ca pentru elementele $in )eton armat-
:n scopul e#it(rii t(ierii arm(turilor n Wcazul e#entualelor treceri $e trasee $e instalaii% se #a asi"ura pe una $in feele st6lpului ; situat(
n planul pereilor < o acoperire $e )eton $e Ccm la st6lpi&orii $e 08 + 08cm &i $e 8cm la st6lpi&orii $e 08 + 11
C
cm-
Inrirea +i*riei %u %enuri *in #e"n ar$a
Concomitent cu pre#e$erea $e st6lpi&ori $in )eton armat zi$(ria pereilor interiori neportani #a fi nt(rit( &i cu centuri $in
)eton armat-
Se #or pre#e$ea n mo$ o)li"atoriu centuri $in )eton armat la partea superioar( a tuturor pereilor care a'un" la plan&eul
superior= aceste centuri #or fi le"ate cu st6lpi&ori $in )eton armat-
In c6mp curent% $istana ma+im( ntre centuri #a fi $e apro+imati# 3%9m% form6n$ mpreun( cu st6lpi&orii $in )eton armat o
reea cu ochiurile $e apro+imati# 3%9m + 3%9m-
Aa pereii interiori neportani a#6n$ "oluri $e u&i% se #or pre#e$ea centuri situate la partea superioar( a "olului $e u&(% funcie
$e n(limea u&ilor &i care 'oac( rol $e )uian$ru"
:n cazul n care n(limi1l $e u&i $ep(&esc n(limea $e 3%9m% se pot pre#e$ea &i centuri interme$iare la 'um(tatea $istanei pe
n(lime% ntre par$oseal( &i centura a#6n$ rol $e )uian$ru"- Cotele intra$osului centurilor )uian$ru" se m(soar( $e la cota finit( a
par$oselii-
Se #or pre#e$ea centuri $in )eton armat% n c6mpul peretelui altele $ec6t cele $e mai sus% a#6n$ rolul $e nt(rire local( a
zi$(riei% n $reptul unor elemente "rele $e finisa' ;)r6e &i corni&e $in piatr(< sau a unor echipamente tehnice "rele -
Dimensiunile minime ale centurilor $in )eton armat #or fi $e 0C + 09cm pentru pereii a#6n$ 0Ccm "rosime &i $e 10
C
+ 09cm pentru
pereii a#6n$ 10
C
cm "rosime- Centurile $in )eton armat #or fi alc(tuite cu )eton >099 &i arm(turi $in oel )eton 5>3/-
Armarea minim( lon"itu$inal( a centurilor #a fi 8 19- >arele $in centuri #or fi nn($ite prin suprapunere pe o lun"ime $e 89
$iametre &i le"ate cu s6rm( n aceea&i seciune se #or nn($i cel mult C9 D $in )are% $istana $intre zonele $e nn($ire fiin$ $e minimum
1m- >arele lon"itu$inale ale centurilor #or fi le"ate cu etrieri 5>3/ E
:n seciunile n care centurile sunt supuse solicit(rilor $in for( t(ietoare% etrierii se #or $imensiona ca pentru elemente $in )eton armat-
:n poriunile al(turate st6lpi&orilor $in )eton armat etrieri se #or n$esi la 19cm pe o lun"ime $e circa C9cm st6n"a $reapta-
:n scopul e#it(rii t(ierii arm(turilor% n cazul e#entualelor treceri $e trasee $e instalaii% se #a asi"ura pe una $in feele centurii
;situate n planul peretelui< o acoperire $e )eton $e Ccm la centurile $e 0C + 09cm &i $e 8 cm la centurile $e 10
C
+ 09 cm-
09
An%"rarea pere!il"r ineri"ri nep"ran!i *e ele$ene sru%urale .eri%ale
Gs-lpi3 *ia)ra5$eH
:n scopul ri"i$iz(rii pereilor neportani interiori $in zi$(rie $e c(r(mi$( sau )-c-a- pe $irecia perpen$icular( pe planul lor% se
#a proce$a la ancorarea zi$(riei $e elementele structurale $in )eton armat #erticale ;st6lpi% $iafra"me<-
Ancorarea se #a face cu )are $e oel ;conform proiectului< a#6n$ lun"imea $e C9cm% $ispuse n rosturile orizontale ale zi$(riei
&i prinse prin su$ur( $e elementele metalice n"lo)ate n elementele structurale- :n cazul n care poziia elementelor metalice n"lo)ate nu
corespun$e cu necesit(ile $e ancorare se #a proce$a la prin$erea arm(turilor orizontale $in rosturi $e elementele structurale cu a'utorul
)olurilor e+pan$a)ile ;cone+pan$<-
Prin$erea la partea inferioar( Pereii interiori neportani e+ecutai $in zi$(rie $e c(r(mi$( sau )- c- a% se #or fi+a la partea inferioar( n
par$oseal(= e+ecutarea par$oselii propriu-zise ;peste plan&ee $in )eton armat% $e rezisten(< se #a face $up( e+ecutarea zi$(riilor-
Ae"(turile cu plan&eele superioare
:n cazul n care n proiect nu sunt $ate $etalii speciale% pereii $esp(ritori #or fi mp(nai la partea superioar( cu mortar $e
ciment &i pene metalice la plan&eul superior= pereii interiori $in aceast( cate"orie nu #or a#ea centuri la partea superioar(% ultimul r6n$ al
zi$(riei se #a e+ecuta cu c(r(mizi a&ezate n lun"-
Tehnolo"ia $e e+ecuie a pereilor interiori nt(rii cu st6lpi&ori &i centuri
:nainte $e e+ecutarea zi$(riei pereilor $esp(ritori pe suprafeele st6lpilor sau $iafra"melor la care se ancoreaz( pereii $esp(ritori se
#a aplica un &pri $e mortar $e ciment= rostul #ertical $intre zi$(rie &i elementul $e structur( #a fi umplut complet cu mortar-
Arm(tura st6lpi&orilor se recoman$( a fi realizat( n carcase prefa)ricate% care se #or monta nainte $e e+ecutarea zi$(riei% la poziia
cerut( n proiect- Pe m(sura e+ecut(rii zi$(riei% n rosturile orizontale ale acesteia se a&eaz( )arele orizontale $e re"ul( la elementele structurale &i
st6lpi&orii $in )eton armat% care #or fi n"lo)ate n mortar-
Rosturile zi$(riei $in $reptul st6lpi&orilor se las( neumplute cu mortar pe o a$6ncime $e cca- 0cm% pentru realizarea unei
le"(turi c6t mai )une cu st6lpi&orii- Turnarea )etonului se face n straturi cu n(limea $e cca- 1m% $up( u$area n preala)il a zi$(riei &i
cofra'ului- :n$esarea )etonului se #a face cu #er"ele- Se interzice folosirea in acest scop a #i)ratoarelor sau )aterea cofra'elor cu ciocanul
.hermelele speciale pentru prin$erea tocurilor $e u&( se #or zi$i la poziia in$icat( pe m(sura e+ecut(rii zi$(riei sau se #or $ispune n
cofra'e n cazul n care "olurile $e u&( sunt )or$ate cu st6Ipi&ori $in )eton armat-
<'6' MSURTORI 1I DECONTRI
Aucr(rile $e zi$(rii se #or m(sura &i $econta la mc% conform proiectelor% $etaliilor $e e+ecuie% $ispoziiilor $e &antier-
CAP 7II' DIDROIZOLAII LA PEREI
6'(' GENERALII
,i$roizolaiile pre#(zute n acest capitol se refer( la protecia mpotri#a umi$it(ii p(m6ntului &i a apelor-
6'& STANDARDE 1I NORMATI7E DE RE,ERIN
San*ar*e'
- STAS 03CC11-FC Construcii ci#ile in$ustriale &i a"rozootehnice- Aucr(ri $e
hi$roizolaii n construcii- Clasificarea &i terminolo"ie-
- STAS 03CC10-F/ Construcii ci#ile in$ustriale &i a"rozootehnice- ,i$roizolaii
$in materiale )ituminoase la elementele $e construcii- Prescripii "enerale $e proiectare &i
e+ecuie-
- STAS /992- /2 Construcii ci#ile in$ustriale &i a"ricole tolerane &i asam)l(ri
n construcii= terminolo"ie
- STAS FE99- /2 Construcii ci#ile% in$ustriale &i a"ricole% tolerane &i ansam)luri
n construcii% sisteme $e toleran(
- STAS 190EC-/C Tolerane n construcii% calitatea suprafeelor% termeni &i
noiuni $e )az(
N"r$ai.e
- C 110-FE Normati# pentru proiectarea &i e+ecutarea hi$roizolaiilor $in materiale )ituminoase la lucr(ri $e
construcii-
- NP98910990 Normati# pri#in$ proiectarea % e+ecutarea &i e+ploatarea hi$roizolaiei la cl($iri
6'0' MATERIALE
Maeriale #iu$in"ase
Pentru hi$roizolaii &i lucr(rile aferente acestora se #or utiliza urm(toarele materiale
- p6nz( )itumat( tip PACC% PA8C conform STAS 198E-/F
- es(tur( $in fi)re $e sticl( )itumat( tip TSA 0999% conform STAS 1918E-FE
- cartoane )itumate tip CA 333% CA 899 conform STAS 139-F9
- mp6slitur( $in fi)re $e sticl( )itumate tip IA 1199 ; conform STAS /21E-FE <
&i IA 1099 ; conform N-T-R- F9E/-FC <
- )itum pentru lucr(ri $e hi$roizolaii tip , F9129% conform STAS /9E8-/F
Pentru alte materiale au+iliare se #a consulta normati#ul C 110-FE-
Maeriale %era$i%e
01
Pentru protecia e+terioar( a hi$roizolaii pereilor se e+ecut( o zi$(rie $e c(r(mi$( plin( C 199 cu mortar 4 C9z- Pentru materialele
folosite pentru realizarea acestei zi$(rii $e protecie se #a consulta capitolul !Ti$(rii* $in prezentul caiet $e sarcini-
6'2' DIDROIZOLAII CONTRA APELOR ,R PRESIUNE
Aceste hi$roizolaii se pre#($ mpotri#a umi$it(ii p(m6ntului &i a apelor $in precipitaii ce nu se pot acumula &i sta"na n zona $e
umplutur(-
Structura hi$roizolant( G termen ce $efine&te un sistem structural monostrat % )istrat sau tristrat $in materiale hi$roizolante $efinite
conform pre#e$erilor NP98910990 art-1-8-3-8-
Structurile hi$roizolante $in mem)rane se prote'eaz( fa( $e factorii $e me$iu n unul $in mo$urile specificate n NP98910990
art-1-8-3-C-
,i$roizolaia )ituminoas( a pereilor se #a pre#e$ea $e re"ul( pe structura $e rezisten( $in )eton armat% e+ecutia efectu6n$u-se $inspre
e+teriorul construciei n spaiul rezultat $in s(p(tur(- :n cazul c6n$ nu se poate asi"ura la e+terior spaiul $e lucru $atorit( unor
construcii a$iacente e+istente% se poate a$opta &i sistemul $e e+ecuie a hi$roizolaiei $in interior pe peretele $e protecie cu rol $e
suport-
Se #or respecta in$icaiile cuprinse n Normati#ul C 110-FE% capitolul 8 !,i$roizolaii la construcii su)terane* &i NP98910990-
6'4' 7ERI,ICAREA CALITII LUCRRILOR DE DIDROIZOLAII
Se #or respecta in$icaiile cuprinse n capitolul C cu acela&i nume $in Normati#ul C 110-FE-
6'<'' MSURTORI 1I DECONTRI
Aucr(rile $e hi$roizolaii pe suprafee se #or m(sura &i pl(tii la metru p(trat- Aucr(rile $e etan&are a rosturilor se #or m(sura &i pl(tii la
metru liniar- Aucr(rile $e protecie ale hi$roizolaiei #erticale $in zi$(rie $e c(r(mi$( se #or m(sura &i pl(ti la metru cu)-
Cap 7III SARPANTE
9'(' GENERALITI
E+ecutarea &arpantelor tre)uie s( se fac( cu lemn $e )un( calitate cu lun"imile &i seciunile prescrise n proiecte- :
m)in(rile se e+ecut( c6t se poate $e n"ri'it = pentru aceasta feele $e contact tre)uie s( fie plane &i nete$e- 5rice piesa montat(
care are m)in(rile imperfecte tre)uie scoas( i nlocuit(- Este )ine ca "(urile &i m)in(rile pentru )uloane s( fie i"nifu"ate nainte $e a
asam)la piesele- Aa e+ecuia prin$erilor cu cuie acestea #or fi )(tute normal pe piese% iar capetele ie&ite #or fi n$oite pe fi)rele
lemnului- Spre a e#ita $espicarea lemnului% cuiele )a(ute consecuti# nu #or fi pe aceea&i fi)r(- Reazemele &i $istanele $intre ele tre)uie
s( corespun$( ri"uros cu proiectele- Aa montarea $efiniti#( se #erific( cota $e ni#el% orizontalitatea coar$elor &i a pantelor- Se
controleaz( $e asemenea ca fermele s( fie perfect aliniate% astfel ca prin montarea c(priorilor s( se o)in( suprafee plane pentru
n#elitoare- Cle&tii se str6n" $e piesele fermei cu )uloane asi"ur6n$u-se ri"i$izarea &arpantei- Su) piuliele &i capetele )uloanelor se
intro$uc &ai)e metalice pentru meninerea forei $e str6n"ere-
Piesele sarpantei se n$eparteaz( $e co&urile $e fum cu cel puin 09 cm-
Po$ul tre)uie pre#azut cu lucarne suficiente pentru iluminare &i aerisire- Aceste lucarne tre)uie s( fie $estul $e mari ca s(
permit( ie&irea pe acoperis- Aa strea&ini feele #(zute ale c(priorilor &i sc6n$urilor f(luite tre)uie "run$uite cu ulei $e in fiert-
Pazia strea&inii tre)uie s( ai)( o laime suficient( astfel ca partea $e 'os s( $ep(&easc( fun$ul '"hea)ului cu cel puin 0 cm-
4uncitorii care lucreaz( la e+ecutarea &arpantei #or fi asi"urai tot timpul cu centuri $e si"uran(- 5 atenie $eose)it( se #a
asi"ura manipularii materialului lemnos cu macaraua% n special opririi )alansului nc(rc(rii n carli"ul macaralei- Elementele #erticale
pe masur( ce se monteaza #or fi contra#6ntuite pro#izoriu pentru a nl(tura pericolul $e r(sturnare- P6n( la ancorarea $efiniti#( a ntre"ii
&arpante % $iferitele p(ri ale &arpantei $up( ce au fost montate #or fi ancorate pro#izoriu-
Aucr(rile pe acoperi& tre)uie s( se suspen$e n caz $e polei sau $e furtuni% c6n$ #6ntul sufl( cu o t(rie peste "ra$ul E-
9'&' MSURTORI 1I DECONTARE
De%"narea lu%rril"r *e e/e%uare a arpanei se .a )a%e la $p pe #a+a pre!uril"r uniare sa#ilie prin *e.i+ul
apr"#a i pe #a+a planuril"r *in pr"ie% '
AP IX' RECEPIA LUCRRILOR
:'( Generali!i
Acest capitol cuprin$e sarcinile ce tre)uie respectate la recepia lucr(rilor $e construcii &i instalaii aferente acestora-
:'& Pr"#le$e %urene
a'San*ar*e *e re)erin!
A D'G' nr'&60I(::2 Re5ula$enul *e re%ep!ie a lu%rril"r *e %"nsru%!ii i insala!ii a)erene a%es"ra
A M'O' nr'(:0I(::2 Re5ula$enul *e re%ep!ie a lu%rril"r *e %"nsru%!ii i insala!ii a)erene a%es"ra
A C 4<A94 N"r$ai. penru .eri)i%area %ali!ii i re%ep!ia lu%rril"r *e %"nsru%!ii'
A Le5ea (=I(::4
#'Des%riere
Recepia constituie o component( a sistemului calitati# n construcii &i este actul prin care in#estitorul%$eclar( c( accept(% preia
lucrarea cu sau f(r( rezer#e &i c( aceasta poate fi $at( n folosin(- Prin actul $e recepie se certific( faptul c( e+ecutantul &i-a
n$eplinit o)li"aiile n conformitate cu pre#e$erile contractului &i ale $ocumentaiei $e e+ecuie-
Recepia lucr(rilor $e construcii $e orice cate"orie &i instalaii aferente acestora se efectueaz( at6t la lucr(ri noi c6t &i la
00
inter#eniile n timp asupra constructiilor e+istente ;reparaii capitale% consoli$(ri% mo$ific(ri% e+tin$eri etc-< &i se realizeaz( n
$oua etape
- recepia la terminarea lucr(rilor
- recepia final( la terminarea perioa$ei $e "aranie
Pentru lucr(rile $e construcii &i instalaii aferente acestora% in$iferent $e sursa $e finanare% $e forma $e proprietate sau $e
$estinaie% recepiile se #or or"aniza $e c(tre coor$onatorii $e cre$ite sau proprietari% care au calitatea $e in#estitori ;persoan(
fizica sau 'uri$ic( care ncheie contractul $e e+ecutare $e lucr(ri $e construcii% urm(re&te n$eplinirea lui &i preia lucrarea<-
Pentru recepia la terminarea lucr(rilor% e+ecutantul comunic( in#estitorului $ata termin(rii tuturor lucr(rilor pre#azute n
contract printr-un $ocument scris confirmat $e in#estitor- 9 copie a comunic(rii #a fi transmis( $e e+ecutant &i
reprezentantului in#estitorului pe &antier-
Comisia $e receptie se #a numi $e in#estitor &i #a fi alc(tuit( $in cel puin C mem)ri- 5)li"atoriu #a face parte un reprezentant
al in#estitorului &i un reprezentant al a$ministraiei pu)lice locale pe teritoriul c(ruia este amplasat( construcia% iar restul #or fi
speciali&ti n $omeniu-
Aa recepia cl($irilor cu n(limea $e peste 0F m% cu s(li a"lomerate% cu capacitate pentru mai mult $e 1C9 persoane% a
hotelurilor% a spitalelor% c(minelor pentru copii &i )atrani sau a altor cla$iri $estinate persoanelor ce nu se pot e#acua sin"ure%
in#estitorii sunt o)li"ai ca n comisiile $e receptie s( inclu$a &i o persoana $esemnata $e inspeciile teritoriale $in ca$rul
Coman$amentului trupelor $e pompieri &i care #a fi solicitat( n scris $e c(tre in#estitor- Numele persoanei $esemnate #a fi
comunicat n scris in#estitorului n inter#alul $e timp $e la primirea solicit(rii p6n( la $ata ntrunirii comisiei $e recepie-
Procesul #er)al $e recepie #a consemna realizarea m(surilor pre#azute n $ocumentaia $e e+ecuie $in punct $e #e$ere al
pre#enirii si al stin"erii incen$iilor f(r( $e care recepia nu este acceptat(-
Comisiile $e recepie pentru construciile parter% parter &i eta'% cu n(limea la comi&a $e ma+imum F m cu cel mult 8
apartamente% cu suprafaa $esfa&uratp $e ma+imum 1C9 mp pentru ane+ele "ospo$are&ti ale acestora% precum &i pentru
construciile pro#izorii% #or fi alc(tuite $in 0 mem)ri in#estitorul sau proprietarul &i $ele"atul a$ministraiei pu)lice locale-
In#estitorul #a or"aniza nceperea recepiei n ma+imum IC zile calen$aristice $e la notificarea termin(rii lucr(rilor &i #a
comunica $ata sta)ilit(
- mem)rilor comisiei $e recepie
- e+ecutantului
- proiectantului
Reprezentantul e+ecutantului si al proiectantului nu pot face parte $in comisia $e recepie% ace&tia a#6n$ calitatea $e in#itai-
Proiectantul #a ntocmi &i prezenta comisiei $e recepie un referat cu punctul sau $e #e$ere pri#in$ e+ecuia construciei-
Comisia $e receptie se nt6lne&te la $ata% ora &i locul fi+at% iar pre&e$intele acesteia numit $e in#estitor%sta)ile&te pro"ramul
$up( care #a fi facuta recepia- Comisia $e recepie poate funciona numai n prezena a cel puin 013
$in mem)ri numii ai
acesteia- ,otar6rea comisiei se ia cu ma'oritate simpl(-
Comisia $e receptie e+amineaza urm(toarele
- respectarea pre#e$erilor $in autorizaia $e construire precum &i a#izele &i con$iiile $e e+ecuie impuse $e autorit(ile
competente% analiza se efectueaz( prin cercetarea #izuala a construc(iei &i prin e+aminarea $ocumentelor coninute n
cartea tehnic(-
- e+ecutarea lucr(rilor n conformitate cu pre#e$erile contractului &i ale $ocumentaiei $e e+ecuie-
- terminarea tuturor lucr(rilor pre#azute n contractul ncheiat ntre in#estitor &i e+ecutant &i n $ocumentaia ane+( la
contract=
- referatul $e prezentare ntocmit $e proiectant-
Aa terminarea e+amin(rii comisia #a consemna o)ser#aiile &i concluziile n procesul #er)al $e recepie conform ane+ei nr-1 la
Re"ulament% pe care il #a nainta n termen $e 3 zile lucr(toare in#estitorului cu recoman$area $e a$mitere cu sau f(r( o)iecii a
recepiei% $e am6nare sau respin"erea ei-
Cazurile pentru care comisia $e recepie recoman$( am6narea sau respin"erea recepiei sunt pre#azute la art- 1/ &i art- 1F $in
Re"ulamentul apro)at $e hotarirea "u#ernului nr- 0/311228-
Am6narea recepiei se recoman$( c6n$ ;art- 1/<
- se constat( lipsa sau neterminarea unor lucr(ri ce afecteaza si"uranta n e+ploatare a construciei $in punct $e #e$ere al
e+i"enelor eseniale=
- construcia prezint( #icii a c(ror reme$iere este $e $urat( &i care $ac( nu ar fi f(cute ar $iminua consi$era)il utilitatea lucr(rii=
- e+ista n mo$ 'ustificat $u)ii cu pri#ire la calitatea lucr(rilor &i este ne#oie $e ncerc(ri $e orice fel pentru a le clarifica-
Comisia recoman$( respin"erea recepiei $ac( se constat( #icii care nu pot fi nl(turate &i care prin natura lor mpie$ic( realizarea uneia
sau mai multor e+i"ene eseniale% caz n care se impun e+pertize% reproiect(ri% refaceri $e lucr(ri etc- ;art- 1F< -
Pe )aza procesului-#er)al $e recepie% in#estitorul hot(r(&te a$miterea% am6narea sau respin"erea recepiei &i notific( hotararea
sa n inter#al $e 3 zile lucr(toare e+ecutantului% mpreun( cu un e+emplar $in procesul-#er)al-
:n cazul c6n$ recepia se face cu o)iecii% n procesul #er)al $e recepie se #or in$ica n mo$ e+pres acele lipsuri care tre)uie
s( fie reme$iate- Termenele $e reme$iere se #or con#eni cu e+ecutantul% $ar ele nu #or $ep(&i $e re"ula 29 $e zile
calen$aristice $e la $ata recepiei-
Data recepiei este cea a ncheierii $e c(tre comisia $e recepie a procesului #er)al $e recepie a lucr(rilor cu sau f(r( o)iecii-
Cu ocazia recepiei in#estitorul preia lucrarea $e la e+ecutant-
Procesele #er)ale $e recepie la terminarea lucr(rilor se $ifuzeaz( prin "ri'a in#estitorului
- e+ecutantului=
- proiectantului=
- or"anului a$ministraiei pu)lice locale emitent al autorizaiei $e construire=
- or"anului a$ministraiei financiare locale=
- ori"inalul r(m6ne la in#estitor-
Recepia final( este con#ocat( $e in#estitor n cel mult 1C zile $up( e+pirarea perioa$ei $e "aranie- Perioa$a $e "aranie este
cea pre#(zut( n contract-
Aa receptia finala particip(
- in#estitorul
03
- comisia $e receptie numita $e in#estitor
- proiectantul lucr(rii
- e+ecutantul
Comisia $e recepie final( e+amineaz( urm(toarele
- procesele #er)ale la terminarea lucr(rilor=
- finalizarea lucr(rilor cerute la Brecepia la terminarea lucr(rilorB=
- referatul in#estitorului pri#in$ comportarea construciilor &i instalaiilor aferente n e+ploatare pe perioa$a $e "aranie-
Aa terminarea recepiei comisia i&i #a consemna concluziile ntr-un proces #er)al $e recepie final( potri#it( ane+ei nr- 0 la
re"ulament% cu recoman$area $e a$mitere cu sau f(r( o)iecii a receptiei% $e am6nare sau $e respin"ere a ei- In#estitorul
hot(r(&te a$miterea recepiei pe )aza recoman$(rii comisiei $e recepie final( &i notific( e+ecutantului hotar6rea sa n termen
$e 3 zile lucratoare $e la primirea propunerilor comisiei-
Data recepiei finale este $ata notific(rii $e c(tre in#estitor a hot(r6rii sale-
Procesele #er)ale $e recepie final( se $ifuzeaz( prin "ri'a in#estitorului
- or"anului a$ministratiei pu)lice locale emitent al autorizaiei $e construire &i e+ecutantului
Deose)it $e important este CARTEA TE,NICI A C5NSTR@CHIEI al c(rui coninut &i mo$ul $e completare sunt
prezentate n ane+a nr-E la Re"ulament-
5rice contract pri#in$ e+ecuia unor lucr(ri $e construcii &i instalaii aferente acestora n su)antrepriza este recoman$a)il s(
conina urm(toarele pre#e$eri
- Recepia la terminarea lucr(rilor s( se ncheie prin Proces 7er)al $e recepie la terminarea lucr(rilor ncheiat conform
4-5- nr- 12310F-9/-1228 BRe"ulamentul $e recepie a lucr(rilor $e construcii &i instalaii aferente acestoraB cu o)ser#aia
c( implicarea proiectantului% reprezentantului in#estitorului% reprezentantului a$ministraiei pu)lice locale la aceasta
recepie cu caracter intern se #a face cu acor$ul acestora-
Su)antreprenorul &i asuma n acest sens r(spun$erea $e respectare a con$iiilor $e calitate &i #erific(rile pe care le
efectuaz( potri#it normati#ului CCE-FC BNormati# pentru #erificarea calit(ii si recepia lucr(rilor $e construcii &i
instalatiilor aferenteB &i se o)li"( la ncheierea proceselor #er)ale $e lucr(ri ascunse &i pe faze $e lucr(ri precum &i la
efectuarea #erific(rilor &i pro)elor precizate n normati#- ?rec#ena &i tipul acestora pe faze $e lucr(ri% sau faze
$eterminate este precizata at(t n caietele $e sarcini c(t &i n mo$ complet n normati#ul precizat anterior-
- Procesele #er)ale $e lucr(ri ascunse &i celelalte acte menionate anterior ncheiate $e su)antreprenor se pre$au
antreprenorului &i fac parte inte"ranta $in BCARTEA TE,NICI A C5NSTR@CHIEIB -
5rice situaie $e liti"iu a c(rei solutionare nu este pre#(zuta sau tratat( n prezentul caiet $e sarcini se rezol#( potri#it
pre#e$erilor inte"rale ale BRe"ulamentului $e recepie a lucr(rilor $e construcii &i instalaii aferente acestoraB pu)licat n 4-5-
nr- 123 $in 0F iulie 1228 si1sau pre#e$erilor le"ale n #i"oare-
CAP' X' NOTE ,INALE
apli%ae uur"r %aieel"r *e sar%ini
X
Prezentele caiete $e sarcini sunt o)li"atorii &i nu nlocuiesc ci completeaz( plan&ele &i alte p(rti scrise ale proiectului

5rice mo$ificare a$us( n proiect f(r( acor$ul proiectantului atra"e $up( sine asumarea responsa)ilit(ii pentru
acea parte $in proiect pentru cel care ntreprin$e mo$ificarea- 4o$ific(rile se comunic( n scris proiectantului cu
minimum $ou( zile nainte $e a $ori ca mo$ificarea s( se implementeze- :n caz $e ur"ena proiectantul #a fi in&tiinat ime$iat
asupra pro)lemelor ap(rute n proiect %iar proiectantul #a oferi n termenul cel mai scurt soluii la pro)lemele ap(rute-
X
5rice erori n proiect semnalate pe parcursul e+ecuiei $e c(tre e+ecutant se #or comunica o)li"atoriu
proiectantului
n cel mai scurt timp cu putin(-
X Prezentele caiete $e sarcini conin $oar pro)leme speciale ale e+ecuiei% caietele $e sarcini tip ale fiec(rei lucr(ri
normati#ele &i stan$ar$ele n #i"oare fun$ o)li"atorii- A#6n$ n #e$ere unele p(ri $elicate ale e+ecuiei $in aceast(
lucrare &i comple+it(ii mari ale unor p(ri ce au "enerat $ificult(i $e e+plicare ale unor p(rti% orice nenele"ere sau $u)iu n
nele"erea unui aspect al prezentului proiect #a fi comunicat(% $iscutat( &i soluionat( cu proiectantul n cel mai scurt timp
cu putin(- :nt6rzierile $atorate nenele"erii proiectului n cazul n care nu au fost comunicate proiectantului ca$ n sarcina
celui care le-a pro$us-
X
Proiectantul &i rezer#( $reptul complet(rii &i mo$ificprii prezentului caiet n con$iiile oferirii unor soluii $in
partea
e+ecutantului propuse spre apro)are &i nsuite precum &i n cazul implement(rii n timp util a altor soluii noi% eficiente
economic-
X
Prezentului caiet $e sarcini i se pot ata&a sau nu ane+e nenumerotate pentru operati#itatea consult(rii
conin6n$
tolerane% a)ateri a$misi)ile% e+trase $in BNormati# pentru #erificarea calit(ii &i recepia lucr(rilor $e construcii &i instalaii
aferenteB CCE-FC-

08