Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea

Resurselor Umane 2007-20!" #nveste te $n oameni% POSDRU&'2&("&()'*2


APROBAT,
DIRECTOR EXECUTIV
Rodica Maria PICU
CAIET DE SARCINI
1. INTRODUCERE
Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinelor pe baza crora se elaboreaz oferta de ctre fiecare
dintre ofertani. Toate cerinele sunt minimale i obligatorii. n condi iile n care caracteristicile minime
obligatorii nu sunt ndeplinite de ofert, aceasta se descalific.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Contractul de achiziie public are ca obiect nchirierea unor sli de curs n oraul Ploieti - cod CP
!"#$""""-!, cu respectarea graficului de implementare a proiectului pentru desfurarea programelor de
formare profesional din cadrul proiectului %&econ'ersie profesional n domeniul administraiei i
ser'iciilor publice n regiunile est, (ud-est, (ud, (ud-)st i *ucureti-+lfo', - +- Proiect
P.(-&/01203.$0(034152.
3. DESCRIEREA SERVICIILOR
Proiect! "Reco#$er%ie &ro'e%io#a!( )# do*e#i! ad*i#i%tra+iei ,i %er$icii!or &-!ice )#
re.i#i!e Ve%t, Sd/Ve%t, Sd, Sd/E%t ,i Bcre,ti/I!'o$0/ ID Proiect POSDRU12213.11S134252 are
drept scop integrarea pe piaa muncii a omerilor din regiunile est, (ud-est, (ud, (ud-)st i *ucureti-
+lfo' prin msuri de recon'ersie profesional i consiliere pentru grupul int, n 'ederea creterii anselor
acestora de a i gsi un loc de munc n domeniul administraiei i ser'iciilor publice.
/nul din obiecti'ele specifice ale proiectului este organizarea a $"" de programe de recon'ersie
profesional, perfecionare i specializare n funcie de rezultatele studiilor pentru un numr minim de $3""
de persoane din regiunile int n domeniul administraiei i al ser'iciilor publice.
6utoritatea contractant dorete s achiziioneze ser'icii de nchiriere sli de curs n oraul Ploieti
pentru programele de formare.
Perioada de desfurare a programelor de formare este 'e-rarie 2613/i!ie 2613, conform graficului
de desfurare a cursurilor ce 'a fi pus la dispoziia ofertantului declarat c7tigtor.


Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-20!" #nveste te $n oameni% POSDRU&'2&("&()'*2
Programele de formare au n medie 5" ore cu 5 ore0zi.
Programul de desfurare a cursurilor 8sesiuni de predare i pauze aferente9 este de la ora 4:""-$!:"",
de luni p7n 'ineri, inclusi'.
;a aceste programe de formare 'or participa apro<imati' 23 de cursani pe grup. (e pot organiza
ma<im c7te dou programe de formare n paralel n dou sli diferite.
(lile trebuie s aib o capacitate de cca. 23 locuri i 'or fi dotate cu echipamente necesare
procesului de formare: 'ideoproiector, ecran de proiecie, flipchart.
=urnizorul 'a asigura un spaiu necesar pentru ser'iciile de catering 8pauz de cafea i pauz de
mas9 care sunt n responsabilitatea 6chizitorului.
(er'iciile prestate trebuie s corespund solicitrilor din Caietul de sarcini. n acest sens, orice ofert
prezentat care nu corespunde pre'ederilor Caietului de sarcini 'a fi luat n considerare numai n msura
n care oferta tehnic presupune asigurarea unui ni'el calitati' superior cerinelor minime impuse n Caietul
de sarcini.
7. CLAU8E CONTRACTUALE OBLI9ATORII
7.1. Pri#ci&a!e!e o-!i.a+ii a!e 'r#i:or!i;
=urnizorul trebuie s asigure n perioada 'e-rarie 2613/i!ie 2613 disponibilitatea slii pentru
programele de formare>
=urnizorul trebuie s presteze ser'iciile la standardele i performanele solicitate>
=urnizorul trebuie s presteze ser'iciile n conformitate cu solicitrile 6chizitorului.
7.2. Pri#ci&a!e!e o-!i.a+ii a!e ac<i:itor!i;
6chizitorul se oblig s anune furnizorul cu cel puin 3 zile lucratoare nainte de fiecare
program de formare pentru punerea la dispoziie a slii>
3. DATE PUSE LA DISPO8I=IE DE C>TRE AC?I8ITOR
6chizitorul 'a pune la dispoziia ofertantului toate informaile solicitate i care au importan pentru
realizarea contractului.
5. ELABORAREA O@ERTEI
5.1. O@ERTA @INANCIAR>
.ferta financiar 'a fi e<primat n lei, fr T..6. i 'a cuprinde tariful pe zi.


Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-20!" #nveste te $n oameni% POSDRU&'2&("&()'*2
.fertantul 'a elabora propunerea financiar astfel nc7t aceasta s furnizeze toate informaiile
solicitate cu pri'ire la pre precum i la alte condiii financiare i comerciale legate de obiectul contractului
de achiziie public.
5.2. O@ERTA TE?NIC>
.fertantul 'a prezenta n cadrul ofertei tehnice descrierea i detalierea ser'iciilor ce urmeaz a fi
furnizate.
A. MODALITATEA DE PLAT>
=urnizorul 'a emite c7te o factur la sf7ritul fiecrei perioade de prestare a ser'iciilor 8pentru fiecare
curs de formare n parte, conform notificrii transmise de 6chizitor9.
nainte de nceperea unui program de formare se 'a ncheia un proces 'erbal de predare-primire a
spaiului, iar la finalizarea fiecrei perioade de prestare a ser'iciilor pentru un program de formare se 'a
ncheia un proces 'erbal de restituire a spaiului. Plata facturilor se 'a face n termen ma<im de #" zile de
la data primirii de ctre 6chizitor a facturii aferente perioadei de formare respecti'e.
=urnizorul declarat c7tigtor i 'a deschid obligatoriu cont la Trezoreria (tatului.
2. AL=I TERMENI
1.$. n cazul n care sunt semnalate nemulumiri repetate, 6chizitorul 'a proceda la rezilierea
contractului. n acest caz se 'a ncheia un nou contract cu furnizorul clasat pe locul urmtor fr reluarea
procedurii de atribuire.
1.2. 6chizitorul poate anula comenzile0notificrile transmise sau modifica perioada de desfurare a
cursurilor. -e asemenea, n cazul n care acti'itile proiectului se 'or reprograma, acestea 'or fi
comunicate =urnizorului n timp util.
?ume i prenume =uncia -ata (emntura
izat / Constantina Cozmaciuc @anager proiect $1."$.2"$#
izat / Carmen (ecareanu Coordonator formare $1."$.2"$#
izat / @arilena Tudor )<pert calitate $1."$.2"$#
ntocmit / (il'iu 6ndreescu 6sistent proiect $1."$.2"$#