Sunteți pe pagina 1din 8

Vestitorul O

\M l IX - NR. l $9
145 OCT OM B R I E 1997
PERIODIC DE INFORMAIE BISERICEASC, TEOLOGIE I
SPIRITUALITATE AL PATRIARHIEI ROMNE
> v
Vizita n Romnia i acordarea titlului de
Doctor honoris causa Sanctitii Sale
Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic
Mnstirea Neam
Scurt istoric *1
| MnstireaNeam seafl situat la15km NV de Cetatea
! Neamului, pe valea prului Nemior, ta altitudinea de
I 45o_ino msi esteconsiderat cea mai veche i nsemnat
j avgzaremonahaldin Moldova. Cea dinti bisericde zid a
| ostnlat de domnitorul Petru Muat (1375-1391) pe
i locui unui vechi schit de lemn; tumul-clopotni, cu frumosul
i u gang boltit, este construit la baz din vremea lui
|Alexandru cel Bun pelanceputul secolului al XV-lea, iar
!biserica actualcu hramul "nlarea Domnului" este zidit
j detefancel Mare i Sfnt Intre anii 1485-1497, dup cum
| atestdocumentelei pisania aflat deasupra uii de intrare.
.Aceastbisericeste cea mai mare i cea mai expresiv
dintretoate ctitoriilelui tefan cel Mare, cel mai interesant
i i reprezentativ monument al arhitecturii moldoveneti din
J secolul al XV-lea, att ca plan i structur interioar, ct i ca
j moddedecorarea faadelor. Meterul care a zidit-o a tiut
>s combineNn mod unitar elementele mai valoroase ale
j realizrilor anterioare, alturnd naosului treflat al bisericii
I de tipul "St Gheorghe" din Hrlu, pronaosul cu dou
1cupoledetipul celor folositeiabiserica"Sf. Ioan" din Piatra
| Neam.
1 Planul bisericii lui tefan Voievod, prin introducerea
| camerei mormintelor ntre naos i pronaos i prin adugarea
| unui pridvor pe latura de vest, stabilete tipul clasic al
| btsencndemnstire care vafi preluat n secolele urmtoare.
' n pianul original s-aadugat pe latura de sud a absidei al-
!tarului n timpul lui Ilia Vod "Clisiamia" pe la 1550.
Decoraiaexterioar a bisericii consacr stilul moldovenesc
rezultat din mbinarea elementelor bizantine (ceramica
smluit) i gotice(ancadramentele de ui i ferestre, con
traforturile), adaptate fondului autohton.
Picturainterioarmarcheaz dou etape distincte: n altar,
naos i cameramormintelor ea aparine epocii Iui tefan cel
Mare, cea din pronaos i pridvor aparinnd stilului din
vremealui Petru Rare (sec. XVI). ntreg ansamblul pic
tural dinbiserici portalul turnului-clopotni a fost repic-
tat culoarepesteculoare n anul 1830.
Mnstirea Neam a
fost de asemenea un
important centru cul
tural i artistic,
ncepnd cu secolul al
XV-lea a fost nfiinat
o coal de caligrafi i
miniaturiti, dintre
care o figur de seam
a fost cea a monahului
Gavriil Uric care a scris
pe pergament cu
remarcabile miniaturi
Tetraevanghelul de la
1429, originalul
gsindu-se Ia Oxford.
Aici s-au format cei doi
cronicari, Macarie i
Eftimie, care au scris
cronicile rii Mol
dovei pe vremea lui
Petru Rare i
Alexandru
Lpuneanu din
secolul al XVI-lea. Din
aceast mnstire s-au
ridipat muli crturari,
promotori ai culturii
naionale, clugri """ - ...........
nvai, care au cinstit
scaunele vldiceti.
La nceputul secolului al XlX-lea iafiin i o tipografie
care a editat multe cri ntr-o grafic superioar, printre
care Evanghelia de la1821, o frumoas oper de art.
Ca i celelalte vechi i importante aezminte mnstireti
din ara noastr, Mnstirea Neam a posedat un bogat
tezaur de obiecte artistice bisericeti lucrate de clugri:
icoane, sfenice, potire, sculpturi n lemn, esturi .a., toate
de o mare valoare artistic. Dintre acestea trebuie
menionat icoana Maicii Domnului fctoare de minuni,
avnd pe revers icoana Sfntului Gheorghe, druit de
mpratul bizantin Ioan al VlII-lea Paleologul lui Alexandru
cel Bun lanceputul secolului al XV-lea. Icoana a fost pictat
m i MANASTIREA NEAM
Biserica iriJ farea Domnului", ctitorie a domnitorului tefan cei
Mare.i,Sfnt, construit la sfritul secolului ai XV - lea
n secolul al VH-lea (665) i ferecat n argint i aur n timpul
domniei lui Mihai Sturza (1844-1845).
La etajul laturii de sud-vest a incintei se afl biblioteca
mnstirii, care deine peste 16000 de volume, manuscrise
i cri n limbaromn i n alte limbi strine, precum i un
muzeu ceconine o valoroas colecie de obiecte bisericeti,
dintre care se disting Catapeteasma din secolul al XVII- tea,
care a aparinut paraclisului Cetii Neamului, tipografia
veche, Evangheliarele .a.
ntre anii 1954-1961, Mnstirea Neam a fost restaurat
sub grijaDireciei monumentelor istorice fincolaborare cu
Departamentul Cultelor i Mitropolia Moldovei i Sucevei-
Iai.
Noi posturi de preoi
n armata romn
p P t p l l
4 x .:?
| in lumina prevederilor
1 Protocolului cu privire la or-
} Q^eizarea i desfurarea asls-
terei religioase fn Armata
I RomAn n conformitate cu
hotrrile Sfntului Sinod nr.
5211/1996 i rir 5996/ 1997 Si cal
urmarea meteoerit intervenit
mrreP*riarhia Romn i Mini-
! *erj| Aprrii Naionale. se va or
ynr/a un nou ay amari de
j eter*orare pentru octjperea
P9e*if de preoi (narmat,
ctjrtitlunii noiembrie 1997.
j terAjt care riof*tr n* ee trmnrie
te eyefiw, rie aler portare
| cate f ' tt t rer ri meortei de
r r e i s e t Viciata trefi ij i hA
* * * * * * * * <*mAtttarre\e ooodmt
IU r.eopap Ir, t*r*ve ou
crerke perne f , ry>
, ^^MMz-fAidemewrHimrfcjt
| ar* I ierte
I * * * * * * * %* mare de
snt at e bun i vrst a de cel
mult 40 de ani i s se bucure de
presti gi u n Biseri c i soci etate.
Informaii pri vind compl et area
dosarul ui de candi dare i pos
turi le scoase la concurs se vor
soli cita de preoi i i nteresai de la
Cent rel e Eparhi al e de care
apari n sau de la Cancel ari a Sf.
Si nod (tel 01 337.08 30 sau
337 08.37).
Temat i ca l bibli ografi a pent ru
pregt i rea In vederea parti cipri i
m eyamen au fost publ i cate fn pe
ri orfleul 'Vestit orul Ortodoxi ei ',
enul III, nr 149/16 31 Ianuarie
1990, p 2 l f
Data limi t pent ru trimi terea de
ctre Cent rel e Eparhi al e la Cerv
cel ari Sf Si nod a dosarel or da
candi dare a cteitllur mcnmanda l
at f a 6 nnt emfai a 199/,
Cane al ar la tf Slnotl
Bartol omeu I , Patri arhul Ecumeni c
Di scurs cu pri l ej ul pri mi ri i
ti tl ului de Doctor Honori s Cauza
al Facult ii de Teol ogi e a Uni ver
sitii *AI. I. Cuza" din l ai
15 oct. 1997
O
ri dc cteori estecinstit Inpersoana
Smereniei NoastreTronul Ecumenic,
suntemstpnii desentimenteamestecate.
Pe de o parte, de bucurie pentru
recunoatereaslujirii ndelungate pecare
Patriarhia Ecumenica, cu harul lui Dum
nezeu atmpllnit-o Inntreagaortodiwiei, pe
dealtparte, denelinite, canucumvacinstea
aceasta sfl fie neleasa ca adresata per
soanelor, dei eaaparinecelui caredruiete
acestora voini putere, adic Domnului
nostrullsus llristossi nisericii SaleOrtodoxe,
tiareconstituieun singur trup cumai multe
mdulare,
Primind, aadar, aceastadistinciedetealt
cinste, amu lai ASmereniei Noastre, titlul it*
/ tochir honoris cinuri al UimitAlt de
teologie s hjnerunostutei 1tniveodlAl dtn
tei, ctinslderAnt att deIssineneles ctn
persoana nonstiA este einsiMA (sloria de
tipt-napt* diat mii de ani a Puntaihiel
lnimenl,e t (Vi cat* lea lungul alAtor
seueauisltat o Inetna uneori incmtliil
f
reie, Prea naltul Pomlana I tuluror,
lumntrmr latl, prinlini. InIhduii Mint
De aceea, spummmulumirile noastre,
mai nti buntii Dumncecuhn nostru (X
In Treime, Cel care ne-a druit bucur
recunoaterii tn acelai duh fresc a hxrr*
Sale mntuitoare, i, final doilearnd, tuturor
membrilor Corpului profesoral, care, prm
hotrrea lor ne-au adus tn ace tec al
cunoaterii, pentru ca s petrecem frete a
acelai duh. Primim de asemenea cu
mulumire i plcere cuvuitete fruatons* oi
tile gic i i adresate Smereniei Noaatre, An
legtur cu persoana noastr sau cu Patriar
hiaEcumenic.
Deoarece m-am referit la petrevec**
freasc tn acelai duh, s tiieetvwis te ou*
tinuare a vedea teipeeuii cru duh A
aparinem ivs i te ceduh suntem t petrecem
mpreun frete Est* bute cunoscut u
exist A mat multe teluri de chihurt t e i m
dotau shmpuriAtori Duhutut OttosKxt, tel
(Iminspirai i tedonuAi <tesoaa Este, te
Asemenea, cunomut c iutile lui ss\st*
duhnit se ptestnl Ai vemnt xivvJret,
vnirt a ne amgi s te pruntui ca h*idate
nt<astrv, test mfotul ete exmtiso stare te
lli tte de Iu adevrata vsaA sttvkaA IV
ere t vt Ni ttpt ut ane ndeamn te e viata
rnduri stiumtem ott>tut duh I Kvwi *,
IV * t ai te terenIm js tete i s pnvm cvea
te este hun ( \ Itm v i l i
or o u Ut pAhfatrkt 4 I
tMfrtetv'aaxav
Et dr Ct mt *mt t i COMAN
l t\t i t o t u l ( Ortodoxi ei b i f a t
iStfth,
M vStradanii la
temeluirea Bibliotecii
f i t Sfntului Sinod
ftylf ,
continuare din numrul trecut
Aa a iixvput truda aduoru i aducerii
crilor la noua bibliotec. Patriarhul J us-
timan a poruncit s se strng din Palatul
Patriarhiei Romne i de la Facultatea de
Teologic Ortodox din Bucureti lzi cu cri
i cu reviste, care s fie aduse la noua sa
ctitooe de la Mnstirea Antim. Este, aici,
vrednic a sepomeni c, printre multe altele,
amprimit i sena veche a revistei BisericaOr
todoxRomn, aprut de la1879 ncoace.
Acestor colecii de carte dintru nceput se
adugau treptat pachete mari cu cri din
strintate, i care se aflau depozitate la
Palatul Patriarhal, i pe care eu aveams le
cercetez i sleaez n bun rnduial lanoua
Bibliotec a Sfntului Sinod. Toate aceste
colete cu cri purtau nscrisul absurd i de
trist amintire: "Fond interzis", de parc ar fi
vrut s-i asupreasc mintea cu o legenou i
fr noim, dup care o carte este scrisi
ti pant mimai pentru a nu-i fi ngduit s o
dteuL. Aceast lege Sr temei,
nendreptit i pgubitoare seaplica, ns, i
ctorva 'dintreprofesorii notri de seam ai
Facultii de Teologie, precum printele
profesor Dumitru Stniloae, profesorul
NicolaeChiescu, sau profesorul Teodor M.
Popescu; ei aveau, deci, putin ssebucure
i s preuiasc comorile de aleas cultur
teologic strns n crile ce veneau s
sporeasc zestrea noii Biblioteci a Sntului
Sinod i lacare nimeni in afar de ei nu aveau
ngduin sajung.
Deoarece, aa cumam zis mai nainte, Prea
Fericitul Patriarh J ustinian mi ncredinase
mie treburile dealctuire, ntocmire i bun
rnduial aleBibliotecii Sntului Sinod, eu
amtrudit, astfel aid, din octombrie 1958,
adicntocmai de ladata nfiinrii ei, pn la
13martie1959, cnd, lalsatul serii, am fost
ridicat de securitate i, camuli ali slujitori ai
sfintelor altare i smerii nchintori n
veminte preoeti ai Domnului i
Mntuitorului nostru Iisus Hristos, am fost
ntemniat nnchisorilecomuniste, cu osnd
camavut legturi cu micarea legionar i
pentru dumnie de clas. Aveams stau
astfel robit prin ocnele "eroicului partid al
daset muncitoare" pn n anul 1964, cnd
amfost lsat slobod. Sunt fericit s spun acum
c Atotntorul Printele nostru Dumnezeu
ro-a mpodobit pe mine, nevrednicul robul
Lui, cu slvitncercare i mustrare a acestor
amde temni grea, pe care i-amtrecut cu
ndelung rbdare, Indurare a rului i
prtie cu fraii mei de robie, mrturisindu-
L, mpreun, pe Domnul nostru Fiul Unul
Nscut Dac mi este ngduit s arunc azi
napoi o privire peste viaa mea trecut -
vzndu-m, la treisprezece ani, monah Ia
snta Mnstire Cheia, al crei stare am fost
apt amde-a rndul i al crei stare din afar
mai sunt nc, dup aceea, Intre 1932 i 1940,
elev la Seminarul Teologic de la sfnta
Mnstire Cernica, i ntre 1940 i 1944 stu
dent deslui tor al tiinelor teologice la In
stitutul Teologic din Bucureti, i mai departe
preot, apoi spiritual al Institutului Teologic,
protosinghel i, din 1956, arhimandrit - ei
bine, mi este limpede c toat aceast
pmntete petrecut via a mea mi-a fost
druit de Atotputernicul pentru a fi
luminat de negrita fericirea mrturisirii lui
Hristos n vremea acelor ani de robie prin
temniele comuniste, cnd nu am vorbit
mciodat intru dezndejdea duhului meu i
rur nu am plns vreodat Intru amrciunea
mim mete. ci am spus cFlifaz. "Fericit este
omul pe care Dumnezeu II mustr".
Dar Mtorcndo-mfi iar iaceea ceam a zice
mai departe despre temeiurile Bibfcoteeii
Sfntului Sinod, unde Prea Fericitul Patriarh
JtMtMnan mi hrzise dintru nceput ia os
teneai punem hun rnduial, trebuie s
adaug c, n anii robiei mele, corabia
biMIoteeit fiiaese dus nainte de eminentul
profesor Dumitru Feetoro, pe atunci i eon-
ber la Departamentul de relaii crier ne al
Patriarhiei Romne F) a avut bucuria A
rmSk te anul 1960, tefSutndu e eroteefut
demobilier al arbtteeiolut Dumitre Berechet,
des*tn%ry eu buh meteug pricepere In
iiskerrh patriarhale un nu tie azi
Adapurile mastve dt lemn bogat sculptat,
ea acciparliM rar gme pereii MMMeui, i
care ocrotesc de praf sau de orice alt
deteriorare, dinapoia geamurilor, irurile
lungi ale crilor? Acest mobilier - mpreun
cu mesele largi acoperite cu adevrate cupole
de cristal sub care odihnesc la vedere
preioasele manuscrise strvechi i tipriturile
jrare - sporete osrduitoarea grij care noi,
'ostenitorii bibliotecii, o purtm cu dragoste
nepreuitei sale zestre de manuscrise i
tiprituri. Biblioteca Academiei Romne,
Departamentul Cultelor i ...chiar Ministerul
de Interne (!) i-au artat admiraia pentru
acest mobilier care asigur coleciilor celemai
bune condiii de conservare.
Chiar n anul ieirii mele din temni, 1964,
Prea Fericitul Patriarh J ustinian mi
ncredineaz iar cheile Bibliotecii Sfntului
Sinod, mpreun cu porunca de a cluzi i
gospodri, i de aici nainte, rosturile acesteia.
Aa se face c, ntorcndu-m, am gsit
cteva mii de volume depozitate n pachete
care purtau, toate, acela nscris prevestitor:
Fond interzis! n anii robiei mele prin
nchisorilecomuniste, Dumnezeu m ntrise
nespus, aa c nu am ovit o clip: mi-am
suflecat mnecile i, cu credin n Hristos,
m-amapucat grabnic de treab. Am desfcut
toate pachetele cu cri i, nepstor cu bun
tiin, la orice avertisment, m-am ispitit s
pun n rafturi carte dup carte, fiecare cu fia
ei. Dar aceasta nu o fceam oricum, cci, dei
gsisemcrile de-a valma, nici una nu a lipsit
s treac prin mna mea, rnduindu-le pe
domenii i pe ediii, oprind i aeznd n raft
exemplarul cel mai bun, cobornd dubletele
n depozitul de la subsol. Astfel, am introdus
- n mod firesc i negndind o clipla preul
nou pe care l-a fi putut plti pentru j
cutezana mea - ntreg "Fondul interzis" In
fondul general al coleciilor, punnd orice
carte landemna oricui vroia s o coboare
din raft i s o citeasc. i, vreme de treizeci i
cinci de ani, de cnd mi-amnchinat toat os
teneala i puterea rosturilor i bunelor
rnduieli ale Bibliotecii Sntului Sinod, nu
m-am abtut o clip de la acest ndreptar
moral de principiu.
Aa s-a pus nceput zestrei de carte a
Bibliotecii Sfntului Sinod. La smburele de
4000 de volume al daniei mitropolitului
Nifon, s-au adugat alte mii i mii de cri,
astfel c astzi aceast zestre numr mai
bine de 60 000 de volume din care aproape
4000 sunt catalogate la rubrica cri rare, iar
numrul manuscriselor urc la 450, din care
200 sunt mai vechi (secolul al XVI- lea i al
XVH-Iea), iar 250 mai noi (secolul al XVIII-
lea i al XDC-Iea). Crile vechi i rare
strlucesc In ferecturi scumpe ca nite nes
temate de veche cultur i sunt ocrotite n
vitrine acoperite cu geam, fcndu-i pe cei
care calcpragul bibliotecii s se opreasc i
s le cinsteasc cu luare-aminte i mult
preuire. S amintim cteva din acesteodoare
de vechi tiprituri: Sfntul Ioan Hrisostom:
Mrgritarele (Veneia, 1621), Cazania lui
Varlaam (Iai, 1643), Noul Testament
(Blgrad, 1648), Evanghelia nvtoare
(Dealu, 1649), ndreptarea Legii (Trgovite,
1652), Scutul Katekismului cu rspuns den
scriptura Sfnt mpotriva rspunsului a dou
ri fr Scriptura Sfnt (Blgrad, 1650),
Sfnta Evanghelie (Bucureti,1682), Apostol
(Bucureti, 1683), Biblia adec Dum-
nezeieasca Scriptur, a lui erban Can-
tacuzmo (Bucureti, 1688), Sfnta Evan
ghelie (Bucureti, 1693), Sfnta Evanghelie
(Snagov,1687), Evologhiu (Rmnic, 1706).
Dintre tipriturile rare l, prin urmare, foarte
preioase, Biblioteca Sfntului Sinod sepoate
mndri cu cteva piese nsemnate) cea mai
veche, Michelu ritti neapolilani (Basileam),
dateaz de la 1517; urmeaz apoi Varii his-
loriiu romanae srriptore.i parei el latini
W545), | ^ j
/mori
Artele i therelele Conciliului Tridenlm
(Pranlcfurt am Mein, 1576), liihlia, Velut el
Novam Trtlamenlum (1592), Doctrina ( htin
liana, InHmMtelatin li aran (Roma, 1611),
I. f hrivmtorrius I. Divina Misa (Veneia,
16*7).
(1545), Ccmcc/rdantiae maioret Sacre fliblioe
fl/mora, 1545), ftlblia Sacra (l ondra, 1561),
uf mar Innumrul urmtor
Arhi mandri t ,
Qrl gorl BAOU
Sfntul Qrl gorl o Tool ogul
Imnc teol ogi ce
II. Despre Fiul
1. Cflnta-vommai presus pe Fiul, premrind sngele
Curitor al patimilor noastre. Cci grabnic nevoie e
Camuritorul s apere ceretlle trii de limba care,
Nesocotit grind de Dumnezeire, pe sine se vanimici.
5. Mare este Tatl i mai nainte de El nimic nu era.
Cci toate lepoart InSine, nu e nimic mai presus de El.
Cuvntul lui Dumnezeu nscut din Tatl, e Fiul fr de nceput
Chip al Arhetipului, de-o fiin cu Cel ce L-a nsacut.
Cci mare e ntru slavFiul Tatlui; din Care S-a artat , ,
10. Cum numai Tatl tie i Cel nscut din Tatl
Cci n preajma Dumnezeirii nimic nu exista; i totui cunoscut
Tuturor muritorilor i mie deopotriv ne este
C nu ni se cuvine dumnezeietii nateri s aducem
Vreo curgere sau vreo tirbire de ruine. Cci dac eu
15. Nu sunt un Nsctor fr de pcat (cci totui sunt de trup legat, dar nusupm^
Cu att mai mult Cel ce e liber, netrupesc fiind. i dac de departe
Aceste firi sunt diferite, s nu te miri c naterile-s tot aa.
Cci dac timpul mai-nainte e de mine, nu e i mai nainte de Cuvnt
Exist timpul, al Crui Nsctor e fr de timp.
20. Pe cnd Tatl fr-de-nceput era dar nu era ceva mai sus de Dumnezeu
Atunci i Fiul, principiu avnd pe Tatl fr de-nceput
Ca a soarelui lumin ce-n jurul lui un preafrumos cerc este
Dar, dac toate-aceste analogii sunt mai prejos Dumnezeirii celei mari
S nu ndeprtm pe Atotstpnitorul Fiu de Tatl cel Atotstpnitor,
25. Punnd cumva distan ntre Acetia ce din veci exist.
Cci dac e ceva mai nainte de Dumnezeu, sau timpul, sau voin, Dumnezeiree.
mprit.
Cci Dumnezeu, ca Nsctor, este mare Nsctor.
Dac cea mai mare slav o are Tatl, cci, nu exist vreo cauz a prea-cinstitei Dumnezeu
Nici prea-cinstita natere din Tatl cel Atotputernic
30. Nu este mai puin slvit, dac n Tatl i e izvorul.
Pentru aceasta s nu-mi despari pe Dumnezeu de Dumnezeu.
Nu socoti c Fiul departe e de Tatl. .
Cci numirile: nenscut i natere din Tatl,
Nu denumesc Dumnezeirea Intru totul.
35. Cineva i-a nchipuit c amndou ^unt de-o parte i de alta a Dumnezeirii,
Rmnnd n afara ei, ns firea este nemprit
Iar dac e nscut Cuvntul, Tatl nicidecum nu are ceva .
Trupesc, fiind netrupesc (nicicnd nu este mintea omeneasc.
att de necugetat, nct s gndeasc acestea),
40. i socotete pe Dumnezeu Fiul, vrednic prea-mrire a Nsctorului
ns, dac fr judecat, aducnd prea-mrire a Nsctorului
Tatlui Celui Atotputernic, Intiprindu-i n suflet frica cea deart
Ai tgdui naterea, ai arunca pe Hristos ntre cele zidite
Deopotriv necinstind Dumnezeirea, o netrebnicule,
45. Pe de alt parte necinstind pe Nsctorul Fiului, Acesta nu mai esteDumnezeu, tW*
fost zidit.
Cci tot ceea ce nu era cndva dintre cele create este,
Chiar dac ar fi ceva care rmne neschimbat prin raiunile preamrite alelui Duffl*1
Pentru care raiune, preabunule, avnd nceput de aici,
Din patimile lui Hristos, l pui pe Dumnezeu mai pe urm
50. Pe care l pui sub legturi i, mpotriva lui Dumnezeu
Numeti Impreun-robia ta vrednic de rspltirile robiei. . t>
Dac Atotputernicul Dumnezeu L-a zidit mai trziu ca pe-o unealt bun
(Precum trudete un meter la carul su)
Ca Dumnezeu s m zideasc prin mna ntiului nscut al Su
55. i astfel creaia ar sta cu mult mai presus dect cerescul Hristos,
Cuvntul ar fi din cauza aceleia, iar nu aceea a lui Hristos.
Oare cine ar putea s spun acestea?
Iar dac i-a asumat trup, izbvindu-te de patimi
- Iat de ce trebuie s dai mare pre prea-slvitei Dumnezeiri
60. A pctuit Cel care prin mine e cu mult mai prea-slvit
Cci nu a pierdiut ceva din Dumnezeire i ne-a mntuit,
Tmduitor fiind, Care a nimicit patimile striccioaac
Era muritor, dar Dumnezeu. Din smna lui David dar
Ziditor al lui Adam. Purttor de trup ns i netrupesc
65. Din Maic Fecioar, circumscris, ns de necuprins
i a primit ieslea pe cnd steaua fi cluzea pc magi
Iar purttorii de daruri au venit i s-au tnchlnat.
Ca muritor a venit spre lupt, Insa biruit ca Unul de nebiruit
Ispit n trei ncercri; hran'potrivU
70. A hrnit mii, a schimbat apa n vin
S-a botezat, dar a splat pcatele l prin Duhul a fost numit cu glas oadetunet
Fiu al Celui fr tle-nceput
Ce muritor a primit somnul, dar ca Dumnezeu a potolit marea.
A obosit cu genunchii, dar a dat trie genunchilor celor obosii,
. ' t * J
Adr i an M A R I N I *
Crl at tna
Buna
t i m i n
Printele Stniloae - cuvinte pentru tineri
P
ubHcm n acest numr poate ultimul interviu
acordat de pr. prof. Dumitru Stniloae unor
tineri. Putem spune prin urmare c avem de-a
| face cu un mic testament pe care printele profesor
, l-a lsat tinerilor n primvara anului 1993,
\ Mulumim prietenilor de la ASCOR Braov i
k ASCOR Cluj prin intermediul crora se poate
republica acest interviu (Red.),
- tiinane las nchii n descrierea vieii noastre, ea
nu explicnimic, descrie numai legile lucrurilor, mai mult,
pe celeale lucrurilor materiale. Psihologia este cea mai
i slabdintre tiine pentru c vrea s reduc lacteva legi
viataspiritual. Omul eo tain de necuprins, de nedefinit,
fiecareomeste altul dect altul aa nct nu poi s reduci
viata persoanei la o tiin precis, aa cum pretind
oamenii de tiin. Fiecare persoan este o mare tain, o
; tain care m nal, care mi d o bucurie. De-a avea
lumea toat, dar nu am o persoan atent fa de mini, a
fi cel mai nefericit om. Deci ce mare lucru este persoana i
cineo poate defini? tiina nu cred cmai pretinde astzi
spoat defini o persoan.
Insi apariia omului este o tain Eu nu cred c omul
- a ieit din maimu. Cu ct m duc mai ndrt, cu att vd
un omsuperior omului de astzi. Omul de dinainte avea o
- nelegerea lucrurilor tainice. Cine i poate ntrece pe cei
careau scris crile Bibliei? Cu ct te duci mai napoi, cu
att dai de oameni mult mai nelepi dect oamenii de azi.
' Undeaajuns tiina aceasta a Occidentului? A ajuns la o
aanumit practic a tehnici a civilizaiei, s-au dezvoltat
. celemateriale, dar cele materiale...
Amfost astzi la Cemic i am trecut prin marginea
oraului. Amvzut nite blocuri teribil de lipsite de simul
estetic, de simul spiritualului, din care omul a disprut, a
disprut taina.
Poporul recunoate taina n toate; fiecare lucru, chiar i cel
material e tain. Cesuperficialitate trieti astzi cnd mergi
prin oraeleacestea cu blocurile lor, cu tehnica lor. Pentru
ranul carefceao fntn, fceaun gard, era mai complicat,
dar el tiacdincolo de lucruri toate sunt o tain mare... Pe
crtd oameniide azi nu mai aunimic dect aceast tehnic, ei
nici nu-si pun ntrebarea despre sensul lucrurilor. Dacnu e
dect lumea aceastacu dependenele ei, cu legile ei, totul ar fi
tarde sens. Dac oamenii mor rnd pe rnd, definitiv, i
apar alte generaii cemor definitiv, atunci ce sens ar mai ii
aici? N-ar fi nici un sens.
Spune Sf. Grigore de Nazianz: nu se poate s fi fost
cndvacnd n-a fost nimic. Unii oameni de tiin spun c
n-a fost nimic i s-a creat ceva din nimic. A fost
ntotdeauna ceva care nu are nceput, nu are cauz. De la
Acela sunt toate, n acela sunt cauzele lucrurilor. Deci
trebuiesfieperfect, desvrit, contient i trebuie s fie
deasupra legilor, absolut nesupus legilor.Acesta este
Dumnezeu care are puterea s creeze din nimic, nu din
Sine, cci dac ar fi din Sine ar fi toate perfecte. i mai ales
El trebuie s aib caracter de persoan. Dar nu poi s
gndeti persoana fr persoan, trebuie s fie o persoan
care iubete i care s te iubeasc. i ce iubire mai nalt
dect ntre Tat i Fiu! Fiind doi care se iubesc, iubirea lor
eperfect numai atunci cnd iubesc pe al treilea i fiecare
din ei are o bucurie cu mult mai mare cnd are pe altul i'
sebucur mpreun de cellalt. i iat cnvtura despre
SfntaTreime apare inevitabil.
Eu cred n maturizarea omenirii, dac aceasta mai este
posibil, n ntoarcerea ei la nelegerea tainei lucrurilor,'
vznd neputina tiinei de a explica totul. i de fapt ce
poate creatiina cu adevrat? Tot lucruri moarte. Eu cred
ci Occidentul acesta vaajunge laun mare fiasco cu aceast
tiinexact, care poate sduc lasfritul lumii.
Credina este tiina adevrat. Aceasta este? tiina
adevrat, tiina tainei care rspunde aspiraiei omului de
a cunoate la infinit. Niciodat nu poi s cunoti ceea ce
este n tain complet, trebuie s naintezi lainfintn aceast
cunoatere. De aceea Ortodoxia este cu mult mar nalt
dect Occidentul care a redus cretinismul la ceva foarte
apropiat de tiina mrginit a nu tiu cror secte. n
Axident cretinismul a intrat ntr-o lume barbar. n
, rasrit a intrat ntr-o lume care depise toate posibilitile
filozofiei ce nu o satisfceau, aducnd cu sine taina
persoanei, Evanghelia, Biblia n general. Spunea un
protestant: noi n-amneles din cretinismdecsnu furi,
snu ucizi, cnainte furami ucideam.
Dar ce minunat este cretinismul ! Poate fl depit
vreodat Biblia? Poate fi depit Evanghelia lui Ioan? Eu
a vrea s lucrez acum, dac mi ajut Dumnezeu, la un
studiu despre Hristos n epistolele Sfinilor Apostoli. Ct
bogie i profunzime n aceste scrieri. Cesunt filozofiile
pe lng epistolele lui Pavel? Cioran spune c a fost un
epileptic (clar cumpoate un epileptic sscrie aa ceva?), c
a nesocotit pe marii filozofi ai antichitii. Dar ce-mi
explic mie marile filozofii ale antichitii? Ce-mi explic
Plafon ? Ce-mi dau filozofiile occidentale care pierznd
spiritul tainei spun cDumn^feu e distent, cnu are nici
un rol n via noastr. Ci oameni se hrnesc cu aceast
filozofie? Un mic grup care pretindea c ciget. Pe cnd
Evanghelia hrnete de generaii i va hrni pn la
sfritul lumii viaa oamenilor. Acesta este cretinismul.
Eu cred caici este credina, n sesizarea tainei lucrurilor,
iar taina suprem este persoana. Persoana..care iubete.
Credina este adevrata tiin. Nu poi despri tiina de
credin. tiina care nu are credin nu e tiin.
- Printe, care credei c ar fi rolul ortodoxiei romneti n
revitalizarea spiritual a poporului? .
- Eu cred ctrebuie s rmnem n cretinismul de la
.nceput. Poporul romn s-aprecizat capopor romn prin
Cretinism, Sevorbete n faptele Apostolilor de un vis al
!lui Pavel, n Troia. I se arat un macedonean care i spune:
Treci Bosforul i te du cse deschide o poart nou. i a
ajuns n Filippi care era colonie roman. Deci noi avem
cretinismul nainte de Roma. LaRoma a mers Pavel abia
dup aceea, cnd este dus, legat i nchis; aici nu s-avorbit
vreo dou sute de ani de cretinism n limba latin...
' - Vrei s spunei c pentru prima dat limba latin s-a
vorbit aici?
- Pavel spune c Filippi era colonie roman, iar noi
avem termenii latini de aici i nu de laRoma.
- Ai notri proprii?
Da, exact. nainte de cei care s-au format laRoma. Eu
zic aa csuntem protolatinifatea. Nici o limb vorbit nu
este att de latin ca limba noastr i att de aproape de
limba latin scris. De ce noi am rmas latini dup ce am
fost sub stpnire roman camo sut i ceva de ani? Aa
de repede i pierde un popor limba? De ce nu au devenit
latini grecii, cei din Asia Mic sau cei din Egipt, de ce
numai noi am rmas latini? Eu crpd c tracii acetia erau
protolaUnitatea i se ntindeau foarte departe, din Bitinia
nan n Frigia i s-au extins n Balcani pn la nord de
Carpai. Datorit mprejurrilor sau poate prin modul
nostru de a fi prea ngduitori, ne-am mpuinat teritoriul.
Noi avem cuvintele latine cele mai substaniale i cele
mai pline de sev. Noi zicem "Atotiitorul", traducerea
exact dup "Pantocrator"; n Occident se spune
"Atotputernicul" care e mai rece. "Atotiitorul" parc te
mbrieaz. Noi zicem"Tat", ei zic "Pater". Tat e parc
altfel. Noi zicem"Fecioar" ei zic "Virgo", mai fizic. Ei zic
"regnum", "stpnire", nri zicem "mprie", parc mai
| plin de mister, de basm; noi zicem"biseric" - ''basiliki",
cldire mprteasc, ei zic "Ecclesia" care a trecut de la
Roma la toate popoarele din Occident, ns lanoi nu. Noi
avem o limb latin, dar proprie.
- Unicitatea noastr dste aceea de popor-ladn ortodox?'
- Noi am rmas un popor de legtur ntre Occident i
Orient, reunim luciditatea latin i sentimentul acesta de
Tain al Rsritului. Slavii au i ei acest sentiment, dar au i
ceva neluminat. Noi vorbim foarte mult de lumin, noi
spunem lumii lumin. n basmele noastre* e atta buntate
i lumin. Pcat cintelectalii notri nu s-au aplecat asupra
oiritualitii poporului nostru.
- Despre "Mioria" ce i(e putei spune?
- Mioria este Hristos i sufletul omenesc. Cei trei
ciobani - cel care are oi mai multe cred ceste Hristos, iar
ceilaiii doi Pilat i evreii. i El are ca mireas pe sufletul
omenesc. Iat ct de adnc este "Mioria". Se simte c
poporul nostru este un popor cretin.
- Printe, credei c mai este timp de ecumenism acum cnd
ortodocii nu sunt unii?
- Eu nu prea sunt pentru ecumenism; socotesc c
ecumenismul este produsul masoneriei; iari vor s
relativizeze credina' adevrat. A avut dreptate Biserica:
nu prea suntem unii. Ecumenismul este pan-erezia
timpului nostru. De ce s mai stau de vorb cu ei care au
fcut femeile preoi, sunt de acord cu homosexualii, nu se
mai cstoresc...?
- Printe, vorbii-ne despre sfinenia cstoriei.
-Familia e sfnt. Sfinii prini au ludat la fel de mult
sfinenia cstoriei ca i monahismul. Pe de o parte, se
recunoate c Dumnezeu a creat pe om, brbat i femeie.
Omul ntreg este brbat i femeie i de fapt, n cstorie se
depete plcerea pur trupeasc; vin atatea griji, o mn
de copii...Trebuie depit acest trupesc. Totui este i
aceast mplinire legtura complet. Eu cel puin aa am
trit n viaa de familie: nu mai e viaa mea ntreag. Ct
sensibilitate n iubirea unuia pentru altul. Sepoate scrie o
carte despre sfinenia cstoriei...
n Occident nu mai exist cstorie. Li se pare
important homosexualitatea. Nu mai nainteaz
omenirea, nu se mai nmulesc oamenii. n Suedia numai
3% cstoresc, triesc aa... n Olanda vezi bibat i
femeie mperechindu-se n vitrin. In America s-alegalizat
homosexualitatea, drogurile. Unde a ajuns omul? Nu mai
au nici o nelegere a tainei.
- Recunoaterea oficial a homosexualitii nu^i acea
urciune aprut n faa lumii n Apocalips?
- Cred cda. Zice i Sf. Apostol Pavel n cap I, Romani.
Oamenii au ajuns nebuni: ''asemenea i brbaii, lsnd
rnduiala cea dup fire a prii femeieti s-au aprins n
pofta lor unii dup alii, brbaii cu brbaii, svrind
ruinea i lund rsplata cuvenit rtcirii lor. i femeile
lor au schimbat fireasca rnduial cu ceatrupeasc, cu cea
mpotriva firii." S fimcretini i s ne inemde aceast
unitate, unitate care ne-a dat o singur via. Astfel nu mai
eti ntreg. Amspus-o i n "Dogmatica": omul ntreg e
.jjrbat i femeie. Brbatul singur nu e om ntreg, femeia
singur nu e omntreg, numai mpreun sunt omntreg. i
ct de nmuinat eti, dup ce nu mai ai femeie...Cine te
iubete? Teiubete soia, te iubete brbatul. Astfel cfotul
e comun; nu se mai socotete cast e al meu, sta e al tu.
El are grij de ea, ea are grij de el, E imitaia Sfintei Treimi
ntr-un fel. E o fiin n dou persoane, cao unitate deplin.
A consemnat Mlhal NEACU
I
n perioada 8-11 octombrie 1997 a avut loc t
simpozion dedicat printelui prof Dumitru Sti
personaliti ale vieii culturale romneti: acade
profesor Dumitru fcipescu, nalt Prea Siniful S*
ElenaSotunca etc. Lanceputul acestor manifestri
reviste ASCOR; "Schimbarea la fa". AceasC
pre/rrfe tineri lor repere pen tru ntoarcerea lao ad
'resfiri* f a un semn ncurajator pentru noi, simp<
zi n care a Unt i deschiderea anului universitar
prezena Sanctitii Sale Baftolorneu, Patriarhul C
Fer iotului Printe Teoctist, Patriarhul Bisericii Orti
>Bucureti cel de-al treilea
niloae care a avut ca invitai
mician Virgil Cndea, preot
nflm Fgaranul, publicist
-a lansat i primul numr al
publicaie i propune s
arat tradiie romneasc i
'/tonul s-a ncheiat n acefali
la Facultatea de teologie,' <
onstantinopolului i a Prea
tdoxe Romane,
Tot aproximativ n acelai perioad a avut loc l a doua Consftuire Naional
ASCOR la care au participat 80 de studeni de la principalele entre universitare. Din
hotrrile importante amintim aici faptul c ASCOR i-a definit organizarea la nivel
naional: astlel structura asociaiei se muleaz dup structura Bisericii, filialele din
centrele episcopale avnd rolul de a coordona activitatea ASCORului n episcopia
respectiv, cu alte cuvinleASCOR dorete s devin n primul rnd un departament
pentru tinerel al Bisericii i nu un ONG care s fie eficient n alctuirea proiectelor de
sponsorizare, Deasemenea s-a hotrt c ASCOR poale avea filiale sau departamente n
orke li'caii la te din (ar, respectnd u-se anumite criterii care s nu afecteze caracterul
pronunai studenesc al asociaiei,
Tu dor POPESCU
Realizatori: Adrian Umani, Tudor Popwcu *
/ - / ') <)( l u t n o n ' >" /
4 f \UWl t i h' JTi i ere
Bar t ol omeu I ,
Pat r i ar h Ec umeni c
| Discurs cu pnl|ul primirii titlului
I du Doctor Honorls Cauza al
Facultii do Toolouie a
Universitii 'Al I. Cura* din lai
15 oct. 1997
I cstilorul ( Irtodiw hl
Duhul ortodox
"Caracterul unei nelegeri juridice a relaiei omului
cu Dumnezeu nu exprim spiritul ortodox
vrnm
wfm.
continuare din pagina 1
Si. Ap. i Bv. loan ne ofer
tribut Cezarului au
riterlul fun
damental de deosebire a duhurilor, "dac
acesteasunt delaDumnezeu sau nu" (1 loan
4, 1) spunnd: "One* duh cur* mrturisete pe
lisus Hm tos venit in trup, de la Dumnezeu este;
si orice duri care nu mrturisete pe lisus Hris-
los venit in trup, nu este de la Dumnezeu" (1
loan 4,2-3).
Desigur, au existat i mai exist fnc unii
semeni ai notri carenu primesc pelisus Hris-
tos ntrupat. Dar acetianu seaflaprintrenoi,
cretinii ortodoci. Penoi, nceptorul rut(ii
i neltorul ncearcsnertceasc tnalte
aspecte(teme), cunoscnd cDomnul nostru
aspus cacel carecade tntr-un singur punct
devine vinovat tn toate. Prin urmare, dac
vrjmaul reuete s ne ndeprteze fie i
numai delaun punct al adevrului estecai
cnd ne-ar fi desprins de ntreg adevrul.
Deoareceadevrul esteDomnul nostru lisus
Hristos, aa cum nsui El s-a descoperit
(loan 14, 6) i, prin urmare, cel care fi
ntoarcefaasa delaun singur aspect din cele
carealctuiesc mpreun imagineaSa, esteca
i cnd i-ar ntoarcela(adelantreg Domnul
i Mntuitorul nostru.
AceastobservaieneconduceIao prim i
fundamental trstur caracteristic a
adevrului ortodox pe care trebuie s-I
aprofundam. Acesta este sobornicitatea
(catolicitatea).
Sobornicitatea, trstur
fundamental a adevrului
ortodox
Mntullorul
rspunde Intr-o manier care dovedete c
adevrul sealtaInafaraacestei dileme. "Dup
Cezarului ce e ai Cezarului i lui Dumnezeu,
cele ale lui Itumnezeu" (Mt 22, 21).
l a dilema Sfnta Scriptur sau Sf. Trudtpe,
care achinuit i mai chinuienccretinismul
Din acest motiv, pentru a evita
unilateralitatea, spiritul ortodox ne atrage
atenia prin Intermediul teologici apofatlcc, ca
adevrul, Inntregimea Iul, se afl dincolo de
formularea catafatic, afirmativ, a lui, chiar
l atunci cnd aceasta este corect. Adevrul
este exprimat prin definiiile dogmaticii
f
Vizita Patriarhului Ecumenic
Bartolomeu I n Romnia
fnluna tKtombne a acestui an, Ranotomeu
I, Patriarhul Ecumanic al Constau-
tinoptdului, a efectuat o vizit oficial in ara
noastr. s
La 11 octombrie 1997 la Bucureti,
Sanctitatea Sa Bartalomeu l, Pamarfnti
Ecumenic al Consutntinopahdui, a participat
la deschiderea imului universitar ia Facul-
i:tatea de Teologie Ortodox i la irichider0
Simpozionului "Dumitru Stntloaer.
La invitaia fnalt Prea Sfinitului Daniel,
Mitropolitul Moldovei i Bucovinei, Patriar
hul Ecumenic f i I*rea Fericind Printe
Patriarh eochst; Patriarhul Romniei,
nconjurai de un mare sobor de ierarhi din
Romnia, Grecia, Ucraina i Rusia, au par
ticipat la festivitile cela de-a 500 a
amversri de la sfinirea bisericii Mnstirii
Neam ctitorit tn 1497 de domnitorul , . ^ w ,
tefan cel Mare i Sfnt. Cu acest prilej, ciplinar i integriitoare, n care tiina intr
Sanctitatea Sa Bartalomeu 1 a inaugurat n dialog cu alte forme de cunoatere a exis
muzeul "Sf. Prusie de la Neam" ale crui teneL
gil Cndea.
La 14 oct. 1997, la Mitropolia din Iai, d
fost serbat a 110 -a aniversare de la sfinirea
catedarabn (1887). Au fost prezeni reprezen
toni ai conducerii de stat ai Romniei,
precum i Majestdfile Lor regale, Mihai i
Ana. .
I La S oct, Universitatea 'Al. I. Caza!1din
lai a decernat Sanctitii Sale BaruAomeu 1
titlul de Doctor honons cattsa. nalt Prea
:Sfinitul Mitropolit Daniel' a evideniat
meritele deosebite ale Patriarhului Ecumenic;
nfntrirea unitii ortodoxe, promovarea
dialoguui ecumenic contemporan, unitatea
Europei t preocuparea pentru problemele|
ecologice. Sanctitatea Sa a inut un discurs
academic de o profunzime deosebit despre
cunoaterea existenei din jpunct de vedere or
todox, o cunoatere integral, irtterdis-
Toan lacob ae la Neam", tn incinta Semi-
Proclamnd de fiecare dat cnd rostim
Simbolul Credinei noastre credina Tnsobor-
nicitatea Bisericii, nelegem, de obicei,
aceast sobornicitate ca exprimnd braele
atotcuprinztoare aleBisericii n carencap i
care vor s cuprind pe toi oamenii. Dar
sobornicitatea (universalitatea) Bisericii Or
todoxe, aa cumeste trit de ea nsi, aa
cum a fost trit de Sfinii i de Prinii
I lisericii, este cevamai cuprinztor, mai larg.
Universalitatea duhului ortodox mbrieaz
i cuprinde, nu numai pe toi oamenii, ci i
ntreaga creaie i ntreg adevrul. Aceste
dou elementealeuniversalitii spiritului or
todoxsunt uneori ignorate, cade altfel i cel Ia
carene-amreferit mai sus; consecina acestei
ignorri este cderea de la duhul (spiritul) or
todox nalt duh, pe care amputea s-l numim,
amintindu-ne cuvntul Apostolului Pavel, ca
duh ai frmirii (mpririi).
P^v,bun dreptate se ntreab Apostolul
Pavel: "s-a mprit oare Hristos7" (1 Cor. 1.
13). Rspunsul este desigur negativ. Nu este
pasibil ca Hristos s fie mprit. Ar fi oare
pasibil mprirea lui Hristos, pentru ca
unele aspecte s fie primite iar altele s fie
respinse? Desigur, nu!
Domnul nostru lisus Hristos, Fiul i
Cuvntul lui Dumnezeu, "prin care toate s-au
fcut" i nc "bune foarte", nu este posibil s
vrea ca noi s mprim (frmim) creaia
Lui, care este "bun foarte" Inntregimea ei, i
s primim, de exemplu, sufletul iar trupul s-l
respingem, aa cum nvau unii din filosofii
antici, sau s acceptm spiritul i s respingem
materia sa, s fimde acord cu viaa monahal
i s respingem viaa conjugal, s primimfap
tele Mriei i s le respingem pe ale Martei;
sau ceva s acceptm i altceva s respingem.
Toate ezitrile nu sunt nimic altceva dect
selecia arbitrar a unei formulri sau a unui
aspect al adevrului i identificarea acestora
cu adevrul ntreg sau cu cea mai important
parte a adevrului. In limba greac, din care i
provine cuvntul "erezie" (cupeul f ) sensul
iniial al acestui cuvnt era acela de preferin
Duhul Ortodox, din acest punct de vedere,
refuz preferina pentru unde aspecte din
ntregul vieii f nvturii cretine i
neglijarea sau respingetea altora. Efortul su
continuu a constat fn a ne convinge pe noi,
credincioii, ca, "ipe acestea s le facem i pe
acelea s nu le lsm(Mt. 23,23). Multe din
dilemele care au fost exprimate de oameni au
font respinse de ctre Mntuitorul Hristos i
de ctre Biserica Ortodox ca fiind pscudo*
dileme. Lantrebarea dac Ircbulc sse dea
Sale Bartolomeu I, Biserica i problemele;
"ll azi Vocaia mm n
publicat ae
norului Teologic i biserica"Sfnta Teodora - jumii
de la Sihlaian incinta mnstirii Sihstria, odox
fitro
Ea srbtorile de la Iai a fost prezent s i
Eminena Sa, Cardinalul Silvano Piovanetli
de azi. Vocaia universal a Or-
Mn&stirea Neam a fost onorat anul acesta W editura Jrintas a
cu aniversare mondial UNESCO. Mesajul Muropohei Moldovei i Bucovinei,
domnului director genertd UNESCO;
Federico Major, a fost citit tn faa mulimii de U
dl ambasador Dan Hulic. Au mai fost or
f
cauzate un program cultural i un simpozion
1NESCO dedicate mnstirii Neam,
Mitropolia Moldova i Bucovinei a dedicat ?
Un volum acestei aniversri: Romnii n ;
rennoirea irihast ngrijit deptof. aca Vir L
de florena (Italia) nsoit de Monseniorul:
Petru Gherghef episcop romano-catoB: de
lai
Secretariatul Mitropoliei
. Moldovei i Bucovinei
apusean, Romano-catolicismul i Protestan
tismul, Biserica Ortodox rspunde:
amndou, i una i celalalt.
Pentru Biserica Ortodox, elul nu este
"oypcctiKoi opoi" dar nu este cuprins n
acestea, nu se supune, nu poate fi cuprins de
mintea i de limbajul omenesc. Depete
orice formulare i orice nelegere a sa, de
aceea toate formulrile dogmatice trebuie s
Soborul de preoi al Mnstirii Neamului
preferina selectiv, ci armonizarea prilor,
trirea simultan, participarea In egal
msur i launa i lacealalta, la"acestea" i la
"acelea", echilibrarea complementar a
lucrurilor, mersul naintefr a faceexcluderi.
Deaceea sei cere o permanent veghere, o
obositoare paz a minii i controlul
gndurilor. Preferina pentru un anume
aspect, erezia, este o soluiefacil, n calc larg,
care duce Inslapierzanie. Mersul permanent
ca pe srm, despre caro ne vorbete Sf.
Origoric, este calcn cea strmt, In con-
ccnfrnrca minii, cu atenia permanent treaz,
care duce lavia.
fie nelese fn chip dumnezeiesc. Orice per
cepie unilateral i limitativ a adevrului
dumnezeiesc nu exprim spiritul ortodox.
Dumnezeul nostru, despre care Biserica Or
todox ne nva att de multe lucruri prin
afirmaii pozitive, tn celedin urm este carac
terizat tn rugciunile de la Dumnezeiasca
Liturghie ca ^Dumnezeu negrit, necuprins
cu gndul, nevzut, neajuns". In felul uccsa,
Biserica Ortodox ne pzete de ispita
preferinei pentru teologia catafntic sau
pentru cea apofallc, ca exprimnd fn ex
clusivitate adevrul. Lc folosete pc
amndou, nvndu-nc n felul acesta ca
Adevrul tn Sine, Domnul nostru lisus Hris
tos, nu este posibil s fie trit numai mental,
s fie neles numai apofatic sau numai
catafatic sau prin nsoirea celor dou, ci este
nevoie de participare, dc mprtirea real
de Acesta, de a mnca Trupul i a bea Sngele
Lui, mprtirea de Duhul Sfnt, mbrcarea
n Hristos; Hristos trebuies iachipnluntrul
nostru; viaa lui Hristos In noi i viaa noastr
n Hristos.
Domnul nostru lisus Hristos este n acelai
timp Cel venit n trup, Care poate fi atins de
minile noastre, poate fi vzut cu ochii notri,
Cel de care ne putem mprti dar n acelai
timp este i de neatins; Cel ce se mnnc
pururea i nu se sfrete; Cel care ne-a vestit
c vom avea necazuri n lume, dac i bucurie
pe care nimeni nu ne-o poate lua i pace care
depete orice minte. Acesta este duhul or- ~ 9 rf
todox: sobomicos, integrator i nu separator,
discriminator.
Dar vrjmaul nostru al tuturor, nu-i
epuizeaz strdaniile saje otrvitoare numai
pentru a ne convinge s facem selecii ar
bitrare din adevrul cel ntru Hristos.
ncearc s ne determine s acceptm, ca ex
presie a spiritului ortodox, atitudini care sunt
categoric contrare acestuia. O astfel de
atitudine, care a fost cu trie combtut de
Ap. Pavel i de Prinii Bisericii Ortodoxe este
concepia iudaic legalist a realitii
(lucrurilor). Aceasta i are originea n persist
ena cu care cretinii provenii dintre iudei
apelau la legea mozaic. Astfel s-a
mprumutat deja caracterul unei nelegeri
juridice a relaiei omului cu Dumnezeu.
Aceast concepie juridic nu exprim spiritul
ortodox, n ciuda faptului c a ptruns prin
autorii din Apus i n Biserica Ortodox a
Rsritului, n diferite regiuni.
Caracterul u n ei nelegeri
ju ri d i c e a r e l a i e i omului
cu D u m n ez e u nu exprim
d u h u l ortodox .
Sf. Ap. Pavel, scriind Galatenilor, i aver
tizeaz cu fermitate asupra faptului c cei care
continu s se justifice prin lege, se
ndeprteaz de Hristos i cad din har. (Gal. 5,
4). Deoarece Domnul nostru lisus Hristos ne
druiete i nou tot att ct a druit i
lucrtorilor din ceasul al unsprezecelea dup
har, din dragoste i nu din obligaie, deter
minat de faptele noastre bune.
Dumnezeu nu ni se ofer n schimb a ceva,
el este un Tat bun care se bucur de ntoar
cerea fiului risipitor i nu mai ine seam cta
risipit i-ct i datoreaz fiul pierdut cares-a
aflat, ci sacrific pentru el, frnici cea mai
mic reinere, vielul cel gras. Dreptatea lui
Dumnezeu nu const n echilibrul dintre
greeli i pedepse sau dintre faptele bune i
rsplata lor, ci n restaurarea omului czut i
readucerea lui la frumuseea dinti,
mbrcarea vemntului dinti. Acest lucru
nu se realizeaz dintr-o dat, dup modelul
omenesc, prin plata unui pre de
rscumprare, ci printr-o intervenie a lui
Dumnezeu n istorie, prin care Noul Adam,
Cel nti nscut din mori, ne cheam petoi jsyV
la pocin, dup .care. urmeaz iertarea '**
tururor pcatelor celor ce se pociesc,
prelund El, pe Cruce, greutatea i lanurilei
moartea i dnd n schimb via i nc din
belug. Astfel, tot ceea ce se refer la
mntuirea noastr trebuie neles n chip
dumnezeiesc, n ciuda faptului c este ex
primat n limbaj omenesc, prin imagini luate
din viaa noastr, care n nici un caz nu poate
fi comparat cu viaa dumnezeiasc.
Prin intermediul acestor expresii
antropomorfe ncercm s nelegem, dei
numai ca "prin ghicitur", adevrul mntuirii.
Acest adevr ns, nu poate fi cuprins tfi ex
emplele folosite, precum tergerea datoriei,
plata preului de rscumprare i altele
asemenea.
D u h u l ortodox nu se
o p ret e la lit er ci caut
du hul care a in s p i r a t litera
Aa cum am artrat mai sus, duhul ortodox
I'estitoml Ortodoxiei
Mrturii

Cuvnt ar ea Patriarhului Ecumenic %


Bartolomeu I, cu ocazia primirii titlului
|M pl Doctor honoris causa la Iai
de
_ * opretelaliterci caut duhul care a
hter; nu i concentreaz atenia
, unei singure formulri, ci urmrete
corelarea tutua>r formulrilor s
adevrul ntreg (integral), care este
ntoateformulrile, dar, cu toate aces
tea nuestecircumscrisn niciuna din ele i
mo totoatelaun Ioc, ci fiind mai presus de
putnd fi trit "taparte" prin com
punea cuHnstos. El nu poate fi conceput
mental prin asimilarea exemplelor i for
mulrilor.
Spunnd cele de mai sus nu anulm
utilitateaexemplelor i a formulrilor, ci sem
nalmfaptul caacestea sunt laptele, hrana
necesarpentru vrsta prunciei, dar nu este
tuanadeplindecare nu suntem nc vred-
m Deasemenea, nu anulm nici judecata
ceadreapta lui Dumnezeu, ci accentum
ceeaceau scos n eviden i Sfinii Prini i
anume, c dreptatea lui Dumnezeu exist
mpreuncumilostivireai cu iubirea Sa de
oameni, care fiind puse ta lucrare de ctre
harul divin o face ca i nevzut n viaa
noastrpeceadinti.
Vorbind, deci, despre un atribut al lui Dum
nezeu, nusubestimmi nici nu negm exis
tenacelorlalte, pentru c tatr-o astfel de
situaieamiei din spiritul ortodox al sobor-_
mritii (integralitii), despre care am vorbit
mai sus, cfolosimposibilitile limitate ale
cuvntului omenesc, care nu ne ngduie ex
primareasimultan a tuturor. Acest lucru
esteposibil numai ta starea de comuniune, de
participarelaDumnezeu, cnd cuvntul tace,
iar mintea, cugetul, se transfigureaz i exis
tenasetadumnezeietedup har, vede ceea
cenusepoatevedea i aude ceea ce nu se
poateauzi, despre care Apostolul Pavel ne
spuneca auzit cuvinte care nu se pot gri i
avzut ceeaceochiul nu a vzut niciodat,
mei nu poate vedea, desigur, ta afar de
spaiui detimp, dar ta realitate, n afar de
oncendoialdar mai presus de lume.
Dar spiritul ortodox nu este numii sobor
nicesc ta antitez cu cel separator i
preferenial sau eretic, nici cel al harului i
darului ta antitez cu cel legalist (juridic).
Esteinegal msur spiritul dreptei chib
zuine( ) ta antitez cu spiritul
raionalismului ( ).
Pare, desigur, greu de neles conceptul c
pot fi contrari doi termeni, dei ambii au ca
primelement component acelai cuvnt care
arat corectitudinea. Deoarece, dac ceva
ratecorect, estecorect pentru totdeauna i
dinoriceperspectivi nu poate s fie contrar
sei.
Diferenanu serefer ns laacest element
taniponent care arat justee, ci are n vedere
criteriul justeii sau corectitudinii, ta funcie
decareceva este socotit corect sau nu. i
pentructermenii trebuie s aib un coninut
acceptat convenional de ctre partenerii de
pentru ca s poat fi posibil
nelegerea ntre ei, definim sensul dreptei
** corectei chibzuine ( ) ca
aprecierea corectitudinii pe baza
Sdirii integrale, iar sensul raionalismului
M fiind aprecierea corectitudinii pe baza
CW)o*cutei ratio.
acestei raiuni, adic pe om, criteriu al
adevrului. Aceasta aduce cu sinenegarea lui
Dumnezeu, din moment ce Dumnezeu nu
poate fi dovedit logic, raional; aduce cu sine
orgoliul omului, dorina lui de a deveni super-
orn i proclamarea faptului c - dup logica
lui - Dumnezeu a murit.
Aceast situaie schizofrenic a omului cu
prea mult prere de sine l caracterizeaz pe
cel care se ncrede exclusiv n judecata sa.
Aceast supralicitare proprie l conduce pe
om ladesconsiderarea celorlali, laneglijarea
(ignorarea) lui Dumnezeu, i, n cele din
urm la desconsiderarea omului normal.
foarte mult, ni s-a certificat din punct de
vedere tiinific c tn oricare dintre domeniile
de cercetat, sunt mult mai multe lucrurile pe
care nu lecunoatem, ncdect cele pe care
am ajuns s le cunoatem. In consecin,
oricare dintre concluziile laxare a ajuns
prelucrarea logic a datelor pe care le
intenionalizrii exagerate, dar i ngustimii
oviniste, ca s ne exprimm aristotelic.
Duhul ortodox recunoate drept pozitiv
identitatea proprie a popoarelor t nu
urmrete anularea acesteia, dar nu o ac
cept ca Fiindmai presus de adevrul lui Hris-
tos.
Dup duhul ortodox,
raiunea, logica uman
este un instrument util i
un dar al lui Dumnezeu
ctre om
Dup spiritul ortodox, raiunea, logica
uman este un instrument util i un dar aljui
Dumnezeu ctre om, "bun foarte", dar cu
condiia ca s fiefolosit ta limitele vocaiei sau
ale misiunii sale. Nu poate fi ns acceptat
drept criteriul tuturor.
Exist drumul Damascului i ta timpul
strbaterii acestui drum exist posibilitatea
dialogului direct i personal, a ntlnirii cu
Dumnezeu n persoana Iui Iisus Hristos.
Exist harul care adeverete (confirm) ceea
ce simte inima. Exist mprtirea (com
uniunea) personal cu energiile necreate ale
Dumnezeirii, pe care au trit-o Sfinii i pe
care nu o pot experimenta cei care se ncred
numai n propria lor raiune. Exist iubirea
care deschide multe ui ale cunoaterii super
ioare i credina care poate ptrunde la
lucrurile nevzute.' Omul care are spiritul
(duhul) ortodox al dreptei gndiri (op
dorppootvrj) nu este posibil s ignore toate
aceste lucruri, deoarece el nu se supune con
trolului exclusivist al raiunii.
De altfel, dac le separm n profunzime,
vom vedea c logica uman pleac de Ia
anumite axiome, care .ta mod arbitrar se
nvrednicesc de un prestigiu i de
recunoatere general. Dar dac nlocuim
aceste axiome cu altele, aa cum au fcut unii
matematicieni care au nlocuit axiomele
geometriei euclidiene, vom ajunge la alte
concluzii. Prin urmare, dac'omuleste acela
care pune temelia propriei sale logici este
responsabil i de concluziile lacare ajunge.
n Biserica Ortodox, alt
temelie nu poate nimeni s
pun n afara aceleia care
a fost pus, care este Iisus
Hristos
Acceptarea raiunii,
adic a logicii umane,
a pe singurul criteriu al
adevrului,
anuleaz sobornicitatea
irticdiaf c raiunea este parte a
integraleMc opflorpporftn/ este o
>w>ne cuprinztoare, incluznd i alte
arar decele ale raiunii Prin uf-
, acceptarea raiunii, adic a logiciI
***** eappsingurul criteriu al adevrului,
tleaz^(hormeifafea(Caracterul bobsfiC),
( Street iz/K/r toate celelalte criterii i
ifecunoatere ale omului In piu*
revelaia dumnezeiasc a
. adev r* dumnezeieti tute nu se

[dumnezeieti i
r *1/'* r<meneri.
te potofrfl *6-1 accepte
(jtv/Ur/,. trnmfCM acceptarea tap
Ti* 4* 'are esupune mt udului critic fain
( , 6 pe puttMonil
InBiserica Ortodox ns, alt temelie nu
poate nimeni s pun ta afara aceleia care a
fost pus, care este Iisus Hristos (1 Cor. 2,
11). i noi cretinii ortodoci avemabsolut
ncredere Inaceast temelie. Aceasta pentru
c timc Hristos ne-a iubit pe noi pn la
moarte i s-a rstignit pentru noi. Asemenea
lucru nici unul clin raionaliti nu a fcui
pentru noi. Totui, Duhul nostru nu se lupt
pentru a nimici argumentele rufnndate ale
raionalitilor, ci i continu drumul su. In
felul acesta nu se supune raionalismului l
nici nu se angajeaz In disputa ralonallst
zadarnic i neroditoare, care este, de altfel,
valoarea logicii umane In fata logicii Iul Dum
nezeu, de care s-au mprtit Intr-o msur
oarecare sfinii'/ Dumnezeu ne spune prin
gura profetului Isala, ct de departe este
cerul de prnnf, att de departe suni
judecile noastre de gndul Iul Dumnezeu
(/s. 5J , 9), Iar un gnditor al zilelor noastre a
scris; ct de departe esle logicamaimuei de
logica unul om tltt mijloc, al de departe esle
logic acestuia din urmfi de logicaunul geniu
utrinn i desigur, adugm noI. nu eslsi
msur de maturul a distanei tJInli* logica
omului, fithlwf l geulal, fi logic Iul Dum
ne /eu,
logica, ilf nllhtl, ptelunea/h dale, Inor-
maii Asl/l, cnd cunoatere a crescu!
cunoatem pn
acum, este
ameninat de erezia
nelurii tn calcul - din
imposibilitatea de a o
face - a informaiilor
care nu s-au des
coperit nc. Toate
acestea nseamn c
sigurana logicii
noastre i credina ta
stabilitatea ei nu pot fi
absolute, ba mai
mult, riscul
rsturnrii oricrei
concluzii tiinifice
venit din even
tualitatea unor noi
descoperiri n
domeniu, necunos
cute pn atunci, care
n mod obligatoriu
aduce cu sine refor-
mularea concluziei,
st deasupra acesteia
precum sabia lui
Damocles.
Dac, prin urmare,
concluziile prelucrrii
logice a informaiilor
sunt meteorice, chiar
i n cadrul naturii
materiale, care este
studiat de pe o baz mai stabil, oferit de
tiinele pozitive, cu ct mai mult prelucrarea
logica datelor ce in de viaa duhovniceasc
necunoscute n cea mai mare parte, chiar i
pentru oamenii de tiin! Cei care au ex
periena cunoaterii duhovniceti (spirituale)
afirm prin gura Sf. Ap. Pavel c omul duhov
nicesc (nu intelectualul zilelor noastre, ci cel
care face experiena vieii duhovniceti n
Hristos) "toate le judec, acesta ns de
nimeni nu poate fi judecat" (1 Cor. 2,15).
Aadar, ceea ce raionalismul carac
terizeaz ca fiind instrumentul absolut al
cunoaterii, raiunea, nu este dect un instru
ment relativ de cunoatere, potrivit numai
pentru dobndirea cunoaterii veacului aces
tuia, care continuu se reconsider i se refbr-
muleaz.
Pentru aceste motive i Sfinii Prini ai
Bisericii Ortodoxe urmnd Apostolului
Pavel, socotesc cuvintele nelepciunii
omeneti insuficiente pentru a exprima
adevrurile dumnezeieti, care sunt ex
primate "prin artarea duhului i a puterii lui
Dumnezeu" (1 Cor. 2, 4). Ei folosesc insi
argumentarea logic pentru a demonstra
lipsade logica diferitelor erezii.
nelepciunea Bisericii nu '
este nelepciunea acestui
veac, ci nelepciunea lui
Dumnezeu
Icoana Maicii Domnului de la
j| Mnstirea Neam,
fctoare de minuni
nelepciunea Bisericii nu este, Ins, nelep
ciunea acestui veac, cl nelepciunea Iul Dum
nezeu (1 Cor. 2, 7), descoperit nou de
Duhul Acestuia (I Cor 2, 10). "Iar noi nu tun
primit ilnhul lumii, ci Duhul lui Dumnettu,
pentru cu sd cunoatem cete ctilruite notai <te
Dumnereu, l'e care le fi sHinem nu fit cuiiM-
lele fnvdfale din tnfetefsdnnea imteneatcd, ci
tn cuvinte fnvdpite de ia Duhni Sfdni
ItUnurlnd oamenilor dnlioniiceti ha iunie
duhovnicefii" (I Cor. t, 12 1!).
Aadar - pentru a nchidel acest subiect
duhul orloilns nu este duhul nelepciunii
omeneti, al cilvAnlnlul omenesc, raional, cl
esle Duhul ilujiA Dumnezeii, Duri de la
Dumnezeii, Duh Mirtul
Amputea s mal viithlul mult lucii despie
dilemele manlleslrl ale duhului iitlmliu fit
HMlitezA eu tAMiille de laacest duh Asllel.
de es, n emisei Inj u UHlvelsiilllAlt tiuitului
ut hidos l ti maitlfesliue paiialA a acestuia
esle tHunutnleiinieii a, (tu se opune |
O alt manifestare a
universalitii (sobor-
nidtii) duhului or
todox este lucrarea
pentru mntuirea
ntregii lumi i nu
numai a propriei
noastre persoane. Aa
cum nva Sf. Prini
i cum confirm prac
tica liturgic a Bisericii,
Biserica Ortodox se
roag cu orice prilej
pentru toat lumea,
pentru cei vii i pentru
cei adormii, pentru cei
prezeni ca i pentru
cei care lipsesc, pentru
cei drepi i pentru cei
pctoi, pentru
unitatea i pentru
binele comun al
tuturor, dorind ca s
nu ajungem la
desvrire fr
acetia. Numai ta litur
ghia credincioilor, la
care este ngduit
participarea numai a
acestora, rugciunile
se extind referindu-se
la cei botezai i lacei
care au adormit ta
ndejdea vieiivenice i care locuiesc ta toate
satele i oraele, dar nu cuprind i pe cei care
nu se afl n Biserica Ortodox, pe cei care nu
pot participa la taina Cinei Domnului.
Dar referirea la fiecare din atributele
duhului ortodox, care este duhul adevrului,
al vieii, al libertii, al nfierii, al bucuriei, al
optimismului, al efedinei, al ncrederii, al
neptimirii, al neiubirii de sine, al iubirii, al
frietii, al iubirii de oameni, al respectului,
al dreptii, al nvierii, al biruinei, al pcii, al
mntuirii i al multora asemenea acestora, nu
este posibil din cauza timpului. A fi ortodox
nu nseamn numai a primi nvtura dog
matic ortodox, d i a te conforma i a te lsa
inspirat de duhul ortodox i a realiza etosul
ortodox. Numai atunci Ortodoxia noastr
devine ortodoxie tn fapt, plcut lui Dum
nezeu i atrgtoare pentru semenii notri.
Acesta este duhul ortodox, aceasta este
nelepciunea, aceasta i gndim cele dup
Dumnezeu. i n aceast nelepciune, pentru
ca s repetm cuvintele neleptul Sokxnon
este "diurni nelegerii sfnt, fr pereche, cm
multe laturi nepdmntene, ager, i\itrunrh v,
nentinat, preanelept, fiird de patimd, iubitor
de bine, ascuit neoprit binefik'ttv, iubitor de
oameni neclintit temeinic, netulburat atcu-
putemic, atoatesegheav, i r\lrbxlt,bul prin
toate diihiuile istee, curate i ivict de subur
Pentni of nelepciunea este m>u sprintend
dect orice micare, ea /\itrunde i ifitet faf
pretutindeni prin curdpa ev ba este suflul
puterii lui Dumnetett, ea este curata rvwirwwv
a slavei Celui Atotfsitemic, astfel cd nimu' nu
poate .v<l o fittristere Fa este sO'dhtxirea luminii
celei venice i oglinda fi n i patd a hterihii hti
Dumnereu i chipul buntapi Sale. Fimdcd
este unit toitte le /s site, t ninuthtnd urni cu
sine fhsai ea toate le fitMonWft si nhjstndH
du se prin t vr<'tui, fit sufletele sfinte, tu
ntocmete din ele eieteni <ttho Dumnereu i
prvH'HHi.
f'u adeislrat IMtmnemt nmov nu iubete
fihrl numai fiev/ c#trtwz (Hltu Hfelept'btne
Fa este mai flum st.nl dei tlt ustnue st des-fll
fi sttd imhatuirea xteM*\ dthsliiMtt itMturi cu
lumina Inelefsiiunea o fitftvtv rhndt'd du\t
hauuirl uitoeanl mstfeeri *e istmi frtvhp
clintea rdmdne nebmut bt ftpt nitmlpC
(lnt*lp Milionion 7, l l 10)
"fnielets urnea nbtidne nebnuml fit faa
tduhlfii,
Au'ilii iA O ultimul itivrtnl At iMM
Itorlouulul UtMIru tlutlOVIVUWK' th.' (VStAzt
ivu |> |a l)viunu vu a
ttretInului tH hHlos nu OMt htrint vtetiUitA,
1-15 octombrie J 997
\ 'esiUi >rul <)r1 (M i x t e i ---------
Agenda de lucru a Prea Fericitului
Printe TEOCT1ST, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Romne,
15-30 septembrie 1097
t* * ht.itKXi /vcftrAWM
Audiene i pnrrwn
M uf ti i epMlknt - dL K.M)[WxWSfU,
! precvhoicteCamerei l>epuu(ikv;
- uo grup J c iikxu&i t monahii din Grecia
- pctencu ta mnstirile din Moldova i
*Bucovina - grup condus i prezentai Prea
<Feociru Sale dectre P Cuv. Arhinv Mel-
dusedec, stareul Mnstirii Puma, jud.
i Suceava.
Miercuri, l septembrie - dl Ec. Nlanus
| Stotcescu, directorul Bazei de
! Aprovioooare a Petrom SA, membru al
! Adunrii eparhiale a Arhiepiscopiei
' Bucuretilor
Joi, 18 septembrie - PS dr Laureniu
j Streza Episcopul Caransebeului;
- PS Calinic, Episcopul Argeului i Mus-
cetufui,
-PS pr. dr. NcolaeDur, parohul Parohiei
j Ortodoxe Romne din Viena.
Vineri, 19 septembrie - P. Cuv. lerom.
1Dimitne leremia, doctorand la Institutul
j Teologic Saint Sergedin Paris;
- PC pr. Constantin Iana, parohul Parohiei
i Ortodoxe Romne Sntul Nicolre din
Adelaide, Australia.
Smbt, 20 septembrie - dl, dr. Mircea
Munceanu, preedintele Uniunii Mondialea
j Romnilor Liberi.
Luni. 22 septembrie - EPS Arhiepiscop
J Bartolomeu al Vadului, Feleacului i
Clujului;
- dl col. Ion Anghel Mnstire, eful
J Direciei de cultur i Sport a Ministerului
de Interne;
- dl. prof. univ. dr. Victor Crciun,
j preedintele Ligii Culturale pentru Unitatea
Romnilor de Pretutindeni.
Mari. 23 septembrie - IPS dr. Serafim
J oant, Arhiepiscop de Berlin i Mitropolit
al Europei Centrale;
- dl Nicolae Noica, ministrul Lucrrilor
Publice i Amenajrii Teritoriului;
- dl Matei Cazacu din Frana.
Agenda liturgic
Vineri, 19 septembrie - a nlat o
l
rugciunepentru defunctul Mircealonescu,
colaborator de valoare al Administraiei
Patriarhalepecareaslujit-o ctevadecenii
tafunciadecontabil ef.
Duminic, 21 septembrie - a asistat l
Sfnta Liturghie svrit n biserica
parohiei Brdet, jud. Arge, dePS Calinic,
Episcopul Argeului i Muscelului, cu ocazia
aniversrii a600 deani delactitorireaaces
tei biserici de ctre voievodul Mircea cel
Btrn.
Agenda Administrativ-pastoral
Vineri, 19septembrie - abinecuvntat pe
participanii lalucrrilesimpozionului /Isis-
tena social desfurat de Biserica Or
todox Romn n noile condiii socio-
economice ale rii desfurat ntre 17-19
septembrielaPalatul Patriarhiei Romne.
Mari, 23septembrie - a prezidat edina
delucru aPermanenei Sfintei Arhiepiscopii
a Bucuretilor.
Miercuri, 24septembrie - Luni, 29 sep
tembrie - nfruntea unei delegaii aBisericii
OrtodoxeRomne, format din IPS Daniel,
Mitropolitul Moldovei i Bucovinei, IPS
Serafim, Mitropolit al Germaniei, IPS Bar
tolomeu, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului
i Clujului i PS Nifon, Episcopul Sloboziei
i Clrailor, aparticipat lalucrrileSim
pozionului internaional Religie, tiin,
mediu - Marea Neagr n criz, organizat de
PatriarhiaEcumenic, prilej cu careau fost
vizitateorae- port din Romnia, Bulgaria,
Turcia i Grecia, vetre i mrturii ale
vechimii cretinismului n acest spaiu.
Luni, 29 septembrie - s-antlnit cu prea
cucernicii preoi participani la cursurile
misionar - pastorale i de metodologie
didactic- seriaa 82-a, organizatelaFacul
tatea deTeologiedin Bucureti, adresndu-
lecu acest prilej ndemnuri pentru o ct mai
rodnic misiune pastoral, la nlimea
chemrilor, cerinelor i nevoilor societii
romneti de astzi.
Mari, 30 septembrie - a prezidat lucrrile
Sfntului Sinod plenar al Bisericii Ortodoxe
Romne.
diac. Nicol ae VLADU
Secretarul Cabinetului Patriarhal
._________________________________ J
Nouti
loan Kovalesky - "Fericiii
nebuni pentru Hristos",
Editura Anastasia,
Colecia Eseu teologic,
Bucureti, 1997, 300 p
Editura Anastasia prezint prin aceast
lucrare, ntr-o form grafic deosebit, una
dintre frumoasele lucrri ale teologiei or
todoxe aflate sub semntura lui loan
Kovalevsky. Acest volum, editat cu sprijinul
Monahului Ignatic, apare sub traducerea
cunoscutului Boris Buzil, traducere dup
originalul rusesc "Nebunia ntru Hristos i
nebunii pentru Hristos n Biserica Rsritului
i n cea ruseasc", cu un frumos i distins lim
baj teologic, simplu i explicit.
Demerdul kovalevskian se dovedete prin
parcurgerea acestei lucrri unul actual
spiritualitii ortodoxe. El, Kovalesky,
ncearc s fac o trecere n revist a
nebunilor i a nebuniei ntru Hristos, ex
emplificat pe cazuri concrete, expunere ce
este nsoit de un comentariu riguros
Dup o introducere general n care se
ncearcpunerea n tem prin definirea n linii
mari a "nebuniei ntru Hristos", cartea se
mparte n dou pri, la rndul lor cu mai
multecapitole, care cuprind pe de-o parte o
sistematizare general a problemei n discuie
urmat, pe de alt parte, de urmrirea
fenomenului n spaiul particular rusesc. Car
tea mai cuprinde la sfrit o Addenda cu
mrturii ale nebunilor n Hristos de laMuil-
tele Ates i din Moldova.
Lucrarea o considermde un deosebit inter
es. Este, oare, asceza nebuniei mistice n acord
cu spiritul cretinismului n general, i cu
natura uman n special? se ntreab autorul,
punndu-1 pe cititor n dificultate prin
cutrile lui spre desluirea problemei. n
acela timp autorul vine i explic- lmurit
"cumi n cechip poate duce nebunia ntru
Hristos ladesvrire moral".
Interesant este faptul cautorul vine ntot
deauna cu afirmaii sprijinite pe exemple con
cretei vii, acestea aducndu-le pn n zilele
noastre, n contemporaneitate. EI face de
altfel o mic"istorie" a nebuniei n Hristos, o
exemplificarea acestui fenomen n existena
istoric. Arat cOrtodoxia a avut tot timpul
"nebuni ntru Hristos" i cde foarte multe ori
aceast "nebunie" catalogat sminteal de
contemporani s-a dovedit "nelepciune"
naintealui Dumnezeu.
" Este cu totul fr temei ceri n a ca
l ucrarea mntuirii, pl cut lui Dum-
editoriale
fericiii nebuni
pentru Hristos
nezeu, s arat e pentru toi la fel. Am
remarcat dej a c diversitatea forelor
exi st ent e n om face.cu neputin o
uni formi zare a modul ui de a aciona
Import an a nebuniei mistice nu
scade prin faptul c modul de via
respecti v nu poat e fi generalizat,
dup cum nici casti tatea nu
ncet eaz s rmn o nal t virtute,
dei nu toi oamenii i-o pot pstra
Este li psit de temei i temerea c or
di nea soci al s-ar destrma dac ar
deveni toi nebuni pentru Hristos.
Dar nu pot deveni toi, fie pentru c,
nti de toate, cal ea nebuniei mistice,
aa cum am vzut, este partea celor
desvri i, care s-au ntrit n virtui
i, pe deasupra, aa cum observam
mai devreme, puinii oameni care s-
au mntuit urmnd aceast cale
gr ea i alunecoas, au fcut-o dintr-
o chemare de sus. n ce privete
opi ni a c nebunii pentru Hristos ar fi
el ement e nefolositoare pentru
soci etat e, aceasta se infirm, n mod
evident, prin faptul c viaa lor a exer
citat o nal t i binefctoare
nruri re asupra contemporanilor."
Redacia
Parte din moatele Sfntului loan Gur de Aur la Bucureti
| Cardinalul Silvano Piovanelli,
Arhiepiscopul Florenei
nitscat n Ron i MogHIo, I* data
j 4* Zi februar} 1924. A fwt hirotonit
j: preot I 13 Hli* 1947 ii hIm eofemp
titntar fa Titbtm* di Mauritonfo la zH miri
; 19X2, fiind hirotonit pisenp I 24 jnnl
; 1982. A fori avansat Hrhfepincop dr
PWwo la 18 mari 1983 dr eitrt papa
loorv P*<t al H-lea^Alt* tardinat la 25 mai
I 1985, ca titlul "St, Mrim (felie Oraiit a
! Vi* Trionfiri*. ,
La irr/rtaia Prea fericitului Printe Teoc-
ttaf, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, In
perioada 17-i7 octombrie 1907, Eminena Sa
Silvano Pur/anelli, cardinalul florenei, a
Vr/rtat BisericaOrtodox Romnlnson de
M'M*tr,vrru1 Angelo Onaroni, rreyuhnteUi
Oxrmet fxurnernee din Toscana, Don Alea-
"Sunt fericit i recunosctor de a fi fost primit de Prea Feri ci rea Sa, Pri n
tel e Patriarh Teoctist, cu mult respect i cu mult afeciune n cat edral a Sa.
M aplec n faa persoanei Sale gndi ndu-m la meritel e i la cali ti le
Sale, la njimea spiritual i istoric a Bisericii Sale, pe care Sfntul Duh a
voit s i-o ncredineze, la dumnezei asca autori tate care eman din dem
nitatea Sa patriarhal.
Hat aici Sfintele Moate ale Sfntului loan Gur de Aur, cu urarea i cu
rugciunea ca bunii cretini s devin chiar ei "guri de aur*. " Gur de aur"
este gura care predic adevrul cu dragoste i exprim dragost e n
adevr. Mai mult este vi aa care face adevrul n iubire.
Vom fi "guri de aur" n msura n care vom fi "guri" ale lui Hristos.
Sfintele Moate s fie pentru dumneavoastr proteci e i sprijin ca s
putei real iza n mod demn, cu sfinenie n Dumnezeu, noua cat edral care
este n inima i n sufletul PF Voastre, precum i a episcopil or i
credincioilor de aici."
din cuvntul Eminenei Sale cu prilejul drui rii Sfintelor Moate
ale Sf. loan Gur de Aur Biseri ci i Ortodoxe Romne
.tandro Lombardi - preot, Don Francesco
Chilleri - preot, Don Robert Sviderskl - preot.
In decursul celor cinci zilealevizitei, distinii
oaspei au participat n prezena Sanctitii
Sale Bartolomeu 1, Patriarhul Ecumenic al
Constantinopolului, aPrea Fericitului Printe
Teoctist, Patriarhul Romniei, a IPS
Mitropolit Daniel al Moldovei l Bucovinei i
a altor nali ierarhi ai Bisericii Ortodoxe
Romne, alturi deun marenumflr declerici
i credincioi, lasrbtoarea Sfintei Cuvioase
Parascheva De aserhenea au fosl vizitate
biserici deparohie, mflnflsllrl, centredeasis
tent socialfl ale Bisericii, i sau ntlnii eu
ierarhi, preoi, monahi l credincioi ortodoci ,
romni, cunoscnd nernijloci! o parle din
mplinirilei nevoilevieii l acllvllflll pnslorn
misionareale Bisericii Ortodoxe Romne i
slrdanin sadea facecunoscut mesajul Sfintei
Evanghelii nsocietatea romneasc contem
poran.
fn ziua sosirii In Ronirtln, Excelena Sa n
fost oaspeteleEpiscopiei Romanului oc unde
adoua zl, 14octombrie ac s-andreptat ntr-
utt pelerinaj spre lai la moatele Sfintei
Cuvlonselnrnschcvn, ucrotltoarc aMoldovei,
participnd laSfntaLiturghieces-aoficiat In
ncensl maro sflrbluarc a Moldovei l a
fnlregll flrl, undenufost prezeni sule do ml!
de credincioi pentru n ridica mpreun cu
Imtlll Ierarhi pre/onl rugelun! ctre Dum
nezeu prin Sfinii Si,
De Iii ncensl mare siti ntinare nalii
oaspei, Insolii de l Episcop Vlncenfu
Plnli'leami, vietuir lntrlin Iuti, un continuat s
slrniiilil meleagurile Moldovei pentru n no
bucura de atmosfera de linitei paceduhov
niceasc a mnstirii Vorona i a altor
mnstiri n zilelede miercuri 15octombriei
joi 16octombrie. Locuriledepopas duhov
nicesc au fost: mnstirea Vorone,
mnstirea Putna, mnstirea Sucevia,
mnstirea Moldovia, mnstirea Humor,
biserica satului Victoria. Pe lngacesteaa
fost vizitat locul de retragere pentru btrnii
din Suceava aflat n grija Arhiepiscopiei
Sucevei i s-au bucurat deOspitalitateaoferit
de IPS Arhiepiscop Pimen al Sucevei i
Rduilor.
Sosind din MitropoliaMoldovei taArhiepis
copia Bucuretilor s-asvrit SfntaLitur- -
ghie prilejuitdeaducerea delaFlorenaavi
Sfintelor MoatealeCelui ntreSfini Pnn-
telui nastru loan Hrisostom, Arhiepiscopul
Constantinopolului, n ziuadevineri 17oc*
. tombrie la biserica nlarea Domnului
ridicat fn cinstea"Eroilor Tineri" tacimitirul
unde sunt aezai cei cares-au jertfit taanul
1989.
La liturghia oficiat de Prea Fericitul
Printe Teoctist, Patriarhul Bisericii Or*
todoxeRomne, au luat partenalii oaspei;
ES Arhiepiscopul loan Robu ai Bisericii ;
Romano-Catolicc dinBucureti, personaliti
alo vieii sociale din Romnia l un numr
muredecredincioi dornici .ssc nchinel s
venereze moatele Slntulul loan Gur vie
Aur. Moatele druite de Arhiepiscopia
Florenei prin EminenaSaSilvano Piovanelli
vor sllui temporar taaceastbisericpAna
cnd cu ajutorul Iul Dumnezeu l al Slntulul
loan Ciur#deAur vor Itpuselahx*l demarc
cinstire ta Catedrala Mntuirii Neamului
creia i sunt meniteacesteodoaredemare
pre pentru ntreaga lumecretin.
Redacia
I estiu nul ( hunii
/i/Mr
O via de om nchinat 4/%.F
slujirii lui Dumnezeu i Bisericii Lui
Trecerea Printelui Dumitru Luca,
t'ost director al Seminarului Teologic
din Buzu, la cele venice
A murit printele Luca
transportat la Buzu unde a fost nmormntat
in cimitirul "Dumbrava.
Printele Director
Dumitru Luca a plecat pe
drumul veniciei
Pentru cei care au avut ansa i bucuria de a
ft studiat la Seminarul Teologic din Buzu, n
anii activitii sale i mai ales in calitatea sa de
conductor al acestei coli, printele Luca a
rmas "Printele D i r e c t o r Preot cu solid i
multilateral cultur teologic i laic, cu
lung i bogat experien pastoral i de
viaa, cu reale i rare caliti de profesor, cu
sim gospodresc, cu autoritate, dar i cu
mult i printeasc nelegere fa de elevi,
printele Dumitru Luca a aat strlucire colii
pe care a iubit-o i a imprimat elevilor
amprenta unei instituii serioase n care s-au
format elemente valoroase pentru preoie i
nvmntul teologic.
Profesor de vocaie, contiincios, cu mult
tact pedagogic i metod, punctual, sistematic
adorabil este faptul c ne va fi foarte greu s
explicm cum reueau s coabiteze in acelai
ipostas uman atta buntate i o incredibila
fermitate. Dac "viaa este o lupt", cu cer
titudine Printele a fost un mare erou al ei; nu
am cunoscut un erou mai adevrat ca el, acolo
printre oameni, n cotidianul mocirlos care
nghite miliarde de indivizi n anonimatul in
sipid i vscos. A fost cu adevrat un anonim
irepetabil ntru care un om obinuit s-a izbvit
de parivul anonimat cenuiu.
Definiia cea mai scurt i cea mai exact
pentru preotul Dimitrie Luca este una uitat
de milenii: a fost un Brbat Sfnt. i este att
de greu s fii i brbat i sfnt. Iar el a fost!
Cine ar putea spune cu ct vitejie i-a purtat
frumuseea-i brbteasc de excepie
nentinata de-a lungul unui veac al desfrnar
sans frontires? i s nu uitm c rmne
vduv, pierzndu-i adorata-i soie (Nina
La pleiada de dascli strlucii care ne-au
laminat cilevieii i ne-au dltuit i format
caractere cretine, n slujirea Bisericii
Mntuitorului Hristos i care ne vorbesc de
dincolo demormnt, se adaug, plecnd pe
drumul veniciei, printele profesor i direc
tor LucaDumitru de la Seminarul Teologic
'ChesaneEpiscopul" din Buzu. Sentimentul
pecarel ncercmla aceast plecare a sa, cei
carei-amfost ucenici i pe care ne-a crescut i
educat cu dragoste printeasc, este acela al
desprimde prinii notri trupeti; pentru c
onnte Luca a fost un adevarat printe.
Poatemai mult dect oricare dintre dasclii
notri, care mai de care mai erudit i mai
* contient de chemarea sublim a sacer
doiului i apostolatului didactic, printele
Lucas-aimpus n faa elevilor si ca o per
sonalitate complex, mbinnd J n fiina sa
calitiledesvritealepreotului i dasclului
deteologie.
Nscut la 16 octombrie 1908, pe plaiuri ol
tene, la Dtgani, judeul V lcea, paii i-au
fe. purtai spre pmntul ncrcat de
legend, vitejie dar i de suferi n al
Basarabiei. A urmat i absolvit, cu rezul tate
trluate la nvtura, Seminarul Teol ogic i
Facultatea de Teologie din Chiinu} apoi
Seminarul pedagogic din lai. A mbri at cu
mult responsabilitate slujirea preoeasc cu
care s-a identificat toat viaa, fiind numi t n
1932, preot la Cetatea Alb-I zmail. Dup
patru am de csnicie, n 1936, a rmas vduv
* dar w m gu m r a s
noi toi, care i-am fost. elevi, un cSsnfcje_^ m(,ral acestui nu pentru
"model" demn
pnn decesul soiei, la naterea primului copil.
i : ........=r
*
a dus cu mult demnitate i cu rara curie
tot restul vieii, jugul vduviei, alturi de
pnni. ngnjmdu-se de creterea unicului fiu,
ajuns medic de valoare. A ramas mpreun cu
pnnii i fiul Va Chiinu unde, ntre 1937-
1940, a fost profesor la Seminarul Teologic
dilocalitate, apoi, datorit vitregiilor vremii,
profesor ta Seminarul le la Curtea de Arge,
tare 1940-1941, ca apoi s se ntoarc din nou
\a Chiinu, ntre 1941-1944. Dup o
a
rmare prin mai multe localiti, s-a
it In 1948 la Buzu, fiind mai nti
profesor ia coala de cntrei, iar din 1951,
cnd Seminarul i-a redeschis porile.
_HI. H __de urmat n toate. Pentru
elevul seminarist, ca de altfel i pentru studen-
tul teolog, profesorul model nseamn enorm
de mult, tar printele Luca a fost un model de
profesor i preot. Profesorul, la care leciile se
nvau din clas, era dublat i de sacerdotul
de vocaie. Era exigent cu sine i cu cei din-jur,
ncepnd cu inuta vestimentar i cu
atitudinea fa de lucrurile sfinte. Slujirea cu
mult prestan, cu ptrundere i trire
sufleteasc rar ntlnit, dus pn la trans
figurare. Predicile sale erau o adevrat
ncntare, ntocmite i rostite dup toate ex
igenele retorice. Ele aveau ceva din
frumuseea i farmecul hrisostomic. A fost
numit pe drept, de ctre nalt Prea Sfinitul
Mitropolit Dr. Antonie al Transilvaniei, care
i-afost elev, "maestru al elocinei". Dar, mai
presus de toate, printele Luca a fost un om
de mare caracter, de o cinste ireproabil, de
o inut moral incontestabil, mereu sincer,
jovial i ndatoritor. A fost om de comportare
i atitudine rectilinie, stnd departe ae com
promis, fr s se manifeste ns cu rigiditate
i ostentaie. A fost un caracter cretin
desvrit.
A a l-au vzut, l-au simit, l-au apreciat i
l-au iubit fotii si elevi, risipii astazi pe la
slujirile la care Dumnezeu i-a chemat i care
sunt sigur c i pomenesc cu evlavie i respect
numele su la Sfnta j i Dumnezei asca L i tur
ghie pe care ne-a nvaat s o slujim cu atta
druire. Personal, am fost unul di ntre cei mai
apropiai i iubii fii sufleteti ai si i nu
greesc dac spun c m-am aplecat asupra
L iturgicii datorit dragostei cu care ne vorbea
despre cultul divin i l tria. Niciodat nu voi
reui s fiu suficient de recunosctor pentru
dragostea pe care mi-a sdit-o spre slujirea
preoeasc. Cci n-am fi fost ceea ce suntem
dac n-ar fi fost bunii notri profesori.
Pr. prof. dr. Nicolae
D. NECULA
fi explicat dect n contextul figurilor legen
dare- din panteonul istoriei oltene din care
pmnt nepereche.(Drgani) se nscuse la
nceputul acestui secol. C nu a renunat nici
o_ secund la statura lui de sfinenie
brbteasc, nefcnd nici cel mai mic com
promis, se vede uor din aceea c nu a ajuns
nici mcar episcop, dei niciunul nu ar fi fost
mai potrivit, mai vrednic de a fi. A rmas ns
i va sta totdeauna sufletelor celor ce l-au
cunoscut, "lalocul cel prea nalt" al moralitii
ireproabile, al moralitii cretine ca on
tologie. De aici i autoritatea sacerdotal ab
solut - piatr de hotar dominant n inutul
liturgic. Chiar i pe strad, printele Luca
prea s fie n altar, era liturgicul ntrupat.
Acest tot luminos, vizibil cu ochiul liber, iz
vora la el dintr-o candoare adorabil. Timp de
un deceniu de mpreun slujire laSf. Gheor-
ghe Vechi, mi-a asigurat atmosfera aceea de
puritate liturgica, necesar jertfei
nelegtoare. Un deceniu de liturghie curat,
cei mai mare dar pe care putea s-l faca
bisericii noastre cineva L
Odat cu pl ecarea lui, i ntegri tatea i acrivia
tipiconal l vor urma acolo tn l umea de sus.
n acest sens, noi cei de jos, am rmas ae
orfani. Tipicul i L iturgica l vor plnge cu
amar i nemngiere; era al lor. Oare s fie
ntmpl tor c autori tatea liturgic univer
sitar de la noi astzi se revendica de la coala
buzoi an printelui L uca? Dovad c
preotul N. Necula a fost singurul (dar suma-
mente ndeajuns) dintre "slviii ucenici" care
l-au prohodit frumos, aa cum nvase de la
maestrul bun i stranic n frageda-i tineree
seminarial. Dar ce am putea s spunem
despre calitile marelui plecat, n omiletic,
n moral, n catehez (toat viaa i-a fost o
nentrerupt catehez), n muzic (i pstrase
vocea de adolescent cniar i n preajma celor
nouzeci de ani) sau n psihologia duhov
niceasc.
S-a nscut (a 16 octombrie 1908 la
Drgpni, lng Pitejti. A urmat Seminarul,
apoi Facultatea de Teologie de la Chiamiu
unde tatl su fusese mutat cu serviciul. Brcat
tnr la Cetatea Aib-ismaiJ, fi moare soia la
prima natere (1937) i, doar cu prinii i
copilul, rmne ta Chiinu spiritual la Semi
nar pn n anul 1945 cnd vme la Buzu.
L-am cunocut bine, aveam doar 12 ani cnd
la Seminarul din Buzu ne-a venit spiritual
tnr (37 de ani) i frumos, apropiat mai a ies
de noi, cei mici, i cruia fi plcea s slujeasc.
De la venirea damului slujbele de la paradis
erau nelipsite, iar seara, dup rugciune,
meditaiile erau ateptate y apreciate de cei
aproape 300 de elevi ai Seminarului. Rmas
singur prea devreme, cu grija educrii fiului
rmas de la naterea sa fr mam, amndoi
cu frica "pericolului rou" care bntuia estul
Europei i cu grija zilei de mine care era des
tul de sumbra intr-un ora n care nu avea
cas, nici rude, a trecut peste toate cu puterea
preotului tnr susinut de credina puternic
in Cel pe care avea s-L slujeasc toat viaa.
Dup 1948 a predat la coala de Cntrei i
pe unde a putut pn n 1951 cnd Seminarul
i-a redeschis porile i de unde n-a mai plecat
pn la pensie.
A stat la Seminar 30 de ani: spiritual,
profesor i director, dar mai presus efetoate
printe duhovnicesc i ndrumtor al attor
serii de absolveni, majoritatea preop care-i
aduc aminte cu drag de printele Luca
Dumitru. i-aduc aminte cu drag, pentru c
printele Luca a fost pentru noi toi un chip
ae lumin, chip de preot adevrat, blnd i
bun, cu un suflet deschis, fr vicleuguri as
cunse, cu ochii ptrunztori care i inspirau
ncredere i te fceau s-i dezvlui ntreg
psul inimii. Avea atta rbdare, nct
niciodat nu se plngea de necazurile proprii;
ba mai avea jiutere s ntreasc i pe aliL
Calmi rbdtor, fr grab i frmntri in
utile, mergea ncet, dar mereu i sigur nainte.
i-a pstrat demnitatea n toate privinele i
ocaziile, a semnat mult corectitudine i
modestie, avnd ntotdeauna un cuvnt bun
g
ntru cei ce veneau n legtur cu dnsul
ra mai tot timpul senin i cu vorba bun, fr
sse team de moarte, cacel cetia c omul,
fiind zidit dup chipul lui Dumnezeu, nu
moare, d merge laCel ce i-adat viaa, pentru
c"Dumnezeu nu este Dumnezeul morilor,
d al viilor" (Matei 22, 29), cde Ianvierea
Mntuitorului omul a fost eliberat de fiica
morii i cel cecrede n EJ nu va mai muri, b
vaavea via venic (Ioan 3, 16).
'5*r
profesor la aceasta coal, de care i-a legat
viaai numele, ndeplinind pe rnd funciile
despiritual, profesor i director. Ca director,
acondus Seminarul Teologic vreme de 13 ani,
sub oblduirea vrednicului de pomenire, epis
copul Antim Ajvgelescu. Dup trecerea la
pensie printele Luca S-astabilit n Bucureti,
lujinn \a diferite biserici, iar n ultimii zece
ani, alturi de unul din ucenicii si iubii,
printele prof. Ion Buga c>;- " d
ObeorgjveVechi" din ( a
a
La plecarea
Printelui nostru pe
drumul luminii
Printele Dimitrie Luca, mi marele colii
buzoiene, la adnci btrnei i negrite os
teneli sfinte, i-a plecat t el capul ' sub
Nu cred s fi realizat spovedanii mai
frumoase dect cele tn faa buntii lui in
transigente. Te simeai iertat doar prin aceea
c stateai fn faa lui; era o prezen
purificatoare, ierttoare. Ceea ce se mai im
pune sublinierii noastre ar fi naturaleea Iui
absolut n toate, chiar i In sfinenie; cred c
acesta ar fi chipul eristic originar al sfineniei.
Fr extrmisme, nesilit, neprefcut - cum
de la Biserica "Sf.
'apttal. A slujit pn
aproape de obtescul su sfrit care l-a luat
ntre tva n seara zilei de vineri 11 iulie.
Probfjdirea i s-a fcut duminic 13 iulie, tn
biserici unde a slujit n UUtmii ani ai vieii sale,
de un v>bor numeros de preoi i diaconi,
Owvtrecare n-u lipsit i foti ucenici de-al si.
Vravst activitateai-au fost evocate de prin-
UeVawle'exirdct, care a vorbit in numele
basatabeni, slujitori tn diverse
patrafirul gliei strbune, spre a primi obteas
ca dezlegare din cele de aici. Cu aceeai dis
creie tnalt cu care s-a strecurat de-a lungul
acestui secol-labirlnt i pe car-el-a biruit prin
este apa curat a izvorului frumos.
Printele ne-a nvat cum s ne mntuim la
izvor, n viaa noastra cea de toate zilele, cu o
simpl bucat de pine i cu un pahar de ap
clara. Acest echilib bru natural Intr-o via de
radigma spe-
J ot.
i
Dimitrie
prectal
VaseVdin Bucofet
pe care i nr
tdnl sau
prmt
rhcotaefj
feti i venii, n ciuda anilor
, Yn numr foarte mare ta
al su deunul din fotii seminariti de
iart y ( htinu de un reprezentant al
"'lui parotnat M de d<n tllf* ucenicii si,
ele profesor lemn Buga i pr. prof.
Necula
tberiu tn trupul su nensufleit a fost apoi
creti
uca nu se va mal repeta, tn veci.
Nicieri ca aici nu se potrivesc mai bine
cuvintele Apostolului-, "celei dacei ai uvea reci
de mii de lnvd(dtejri tn I IrLltet", totui un sin
gur Printe am avut peste sufletele noastre -
pe cel care Il fcuse renume din accastn.
Fiindc trebuie s recunoatem c nu oricine
se nvrednicete s fie gratulat cu un eng-
nomen (porecl)cu. "lelthuu" i snil uitm
c-i Impusese stalurn de n i l nu doar unor
copii sfii mi, ci unor brbai tn tont Icgen, cres
cui i ntrii cu duhul sub dulceu Iul privire
printeasc. Ceeu ce vn rmne o enigm

n
.uca. Precum ej,
nu mal rmne niciunul n lumea noastr
mic. Odihneusc-se la locul lui cu pacel
PS Pentru ucenicii btuoieni: ImpArtIndu-l
eu dou ore tnninte de sfrll. i-nmcerut icr-
tnre pentru necazurile pe crei le-am pricinuit
"fn vremea eiceea". Incare printele, rncflndu-
. ml o cruce blnd ne frunte mi-n spus: V-m/m
iubit tnult, m i nu hitl uieafir
Cu nccslen i-n ncheiat cuvntul ctre noi.
Amlnl i
lupul
rturisif l
A m l ucrat mpreun aproape 20 de ani, fiin-
du-i elev, col aborator t coleg. I n ultimii ani,
dup 1989, nu ne-am mai ntlnit. A m vorbit
cu dnsul la telefon de A nul Nou i de Pate,
cnd i-am propus s-l aduc s vad Seminarul
aa cu l lsasem n 1948 cnd am fost izgonii
din el: "Nu maijxrt, m i Mihalache. m -au l sa t
picioarele... Nu am insistat i ru am fcut,
printe director L uca. Te-a chemat Dum
nezeu naintea noastr, probabil s ne fii
cluzitor i dincolo, aa cum ne-ai fost ai a.
Dumnezeu a luat dintre noi pe cel mai bun, ca
s ntreasc acolo sus corpul profesoral al
Seminarului buzoian, aezndu-f lng prin
tele Gheorghe Marin eseu, lngprintele J an
Constantinescu, lng printele Vasilc Sibies-
cu i printele I orgu Gonstantinescu,
profesori care au ridicat Seminarul de la
Buzu dup 1948 printre cele mai bune coli
din ar.
Acolo sus, fh panteonul Bisericii tri
umftoare, alturi ac vrednicii notrii nain
tai, vei continua slujba Liturghiei, rugndu-
v pentru cei dragi, aa cum ai tcut toat
viaa. Trupete vei locui de acum iii linitea
cimitirului Dumbrava lng mama care v-a
dat via i lng care ai dorit s venii, dar
sufletete vei rmnc fn inimile noastre i la
temelia Seminarului Teologic de la Buzu ca
o icoan luminoas, a sa cum a rmas trupul
Anei Meterului Manolc fn zidurile
Mnstirii Arge. I a vremelnica noastr
desprire, plini de ndejdea vieii de apoi i a
nvierii venice, v ncredinm printe direc
tor Luca Dumitru c dragostea celor ce v
nconjoar mum si a multor serii de absol
veni care n-au puiul fi de (a v va fnsoi i
d imulo de mormnt i c atta vreme ct vom
tri nu vom tnceta s ne rugm lient ni odihna
suicidului vostru mare i nobil. lYtiilul oare
v-a cunoscut acum Ml de ani i oaie, jxvite, v-a
necjit de ntullc ori, v cerf fiico data iertare
si -I .roag pe I umnezeu s vdruiasc pace
tn nur* - venic !
Pr. Ion BUQA
mpria celor drepi.
ArhkKacon
Tu d o r MIHA L A CHE
Adevrul despre Parohia
Ortodox Romn MSf. Nicolae'
din Dusseldorf
Credina i drapelul
iftiri? octombrie 199? a avut Joc la
tr.irfv'urg a dorica Summit al Consiliului
gucopet 3caseau participat 40 de efi de:
sure, efi 4e guverne i multe alte per*
CBdttyi marcante alevieii: pohticeinter:
aipotuue. Presa sens t, televiziuneadin
aure^a Europ, aau numai; au dezbtut
S&ampifi reportaje toate momentele im-
portante ale aceste reuniuni de laStras.-:
bourg, capttalaEuropei.
Romnia a fost reprezentat de o
delegaiecondus de nsui di preedinte:
Emil Consianticescu. 3sojit de ministrul
afacerilor externe, dl. Adrian Severin.
Ritmui enston;tnt i caracterul
preponderent politic ai acestei vizite la
Strasbeurg au fost ntrerupte de cteva
mcmeme"de simire t trire autentic
romneasc t cretin. Unui dintreaceste ':
momente -aconstituit recepia oferit dej
preedintele Emil Constantmescu lasediul
Anrtusadei Romniei, jet 9 octombrie/
pnJ q cu care s-a putut ntlni i chiar
aiak'si cu unn dintre romn pe care::
vai ante vjejj j-an aruncat pe aceste
meleaguri. precum i cu un grup ai
studendcr : doctoranzilor romni aflai lai
sud tStrasbourghearesunt organizai n
Amicale des Etudiona Roummns
(ADER).
Apoi. smbt 11octombrie, nainte de
ntoarcerea St ar preedinteleRomniei
a onut s poposeasc pentru un timp *.
deloc scurt, avnd n vedere ritmul n care
s-a desfurat ntreaga vizit - t la
Gcsorol aslaar romn de laSoulzmatf;
Situat laarca l 0 Ion sud de Strasbourg,
acesta nu este singurul cimitir militar:::
romn din Alsacia t Lorena. (De altfel
despre acest cimitir i despre pelerinajele
care seorganizeazn fiecare an In preaj
ma praznicului nlrii Domnului t ri
jurul datei de 11noiembrie - ziua armis-
tiiului - va mai scris n presa noastr, chiar |
6i cea bisericeasc, iar Redacia "Viaa1
faritua a Televiziunii Romne a
realizat un reportaj n primvara anului
19%j. .Acest amnar este al doilea ca
3r,me. ns cel mai baie organizat $i
tarefimit prin purtarea de grija primriei;
din feutematt care, de altfel, a organizat t
primirea preedintelui Romniei n
comun:
J op depunerea coroanefer de flori i
Borurilemifetaren memoria celor 687 de
xosum romni ale cror rmie
pmnteti se rdihnesc In umbra pdurii
de ia Sootematt, a urmat slujb parav
| tatuJut ofiaar de preoii ortodoci romni
de a Straibourg - unit finireacetia surit
i piteujr. m parohiilor romneti dmaceast
fperte a tmpei,. iar ala $ubt venii fit
I ace m i oaz de rommtate. In eom-
fiune o i cei / t cu ei adormtt,
I fort copleit de emoii, tar
; p*w.re;* v trdat simmintele de atunci
| cted va cna>Veyuca pomenire, cnd S-a
<uat Imnul frjrnlur, dar mai cu seam
jjlwd a opoM asupra drapelului i
f BwnV'Xi cu ia>rin loc de vechea tem/ f
jj Me dintre apetele <fin Piaa (Jisivr>J
15*^" -rr<l ^ o vj<*af4de vreme este wA la j
:: mf*wrer!<tr, depane de ar, nsoind 1
f aiafeuirae rtramfor <Je pe aceste i
| ******. | acestaaPer mira-j
1 i pf.ierawjeie de ta !
r*.tr/JMvt'/A-jiti pecieitmpl j
ie *r.<ad*fi prrMar /hr* nvimtiai
trvs mdecemtaie j W
'd* ***** dar
4r<f iietewAru Oabrta!
cotitimiure din numrul trecut
S
ub imboldul bunelor sentiment0
cretineti i convins fiind cniijoritatea
romnilor ce frecventeaz aceast biseric
doresc sincer unitatea ei in numele Domnului
nostru lisus Hristos i nu a vreunei grupri
politice, mi reiau activitatea onorifica la
aceast biseric, att n stran ct i n consiliul
parohial. mpreun cu soia, reuesc s reor
ganizez corul Slujbelei recapt strlucirea
de alt dat, iar bisericarencepe s se umple
din nou. PrinteleHodo accept numirea sa
to funcia de paroh. Viaa parohiei revine
relativ la normal, cu toat concurena i
propaganda ndreptat mpotriva noastr de
noua 'parohie, sprijinit puternic de biserica
greac. Credincioii se ntorc, unul cte unul,
labisericamam, caalbinele lamatc. Chiar
i dl. Sava, fost membru n consiliul parohial i
unul din fondatorii noii asociaii religioase, aa
cum artam nainte, revine printre noi,
relundu-i activitatea obinuit n cadrul
parohiei. n edina adunrii generale din 12.
03.96 sunt ales, n unanimitate, preedinte al
consiliului parohial.
n noua mea funcie sunt confruntat, de la
bun nceput, cu nemulumirea tot mai mare a
credincioilor, cauzat de meninerea
parohiei n jurisdicia unui episcop strin,
necanonic, i n pofida celor ntmplate.
Problema schimbrii eparhiei i subor
donarea parohiei unui episcop canonic, dar
romn, era imperios necesar,
n urma consultrii tuturor membrilor con
siliului parohial (exceptnd pe cei abseni) i a
majoritajii enoriailor, s-a ajuns laconcluzia
final ca locul firesc al parohiei ortodoxe
romne "Sf. Nicolae" din Duesseldorf nu
E
oate fi dect n cadrul Mitropoliei Ortodoxe
iomne pentru Germania i Europa
Central. Mitropolia fusese nfiinat n
noiembrie 1993, aa cum am amintit mai
nainte, la iniiativa celor apte preoi i
cuprindea, deja n jurisdicia ei canonica, -
marea majoritate a parohiilor ortodoxe
romne din Germania i Europa Central. n
Germania, de exemplu, din totalul de 23 de
parohii, 18 depindeau canonic de IPS
Serafim.
Astfel, la cererea ferm i sub semntura a
15 din totalul de 20 de membrii ai consiliului
parohial, comitetul de conducere al parohiei
format din PC pr Ioan Hodo - preotul paroh,
Dimitrie Antal - preedintele consiliului
parohial i Dumitru Cenda - vicepreedintele
consiliului parohial solicit IPS Serafim, Ar
hiepiscop de Berlin i Mitropolit Ortodox
Romn pentru Germania i Europa Central
P
rin cererea datat 24. 06. 1996 integrarea
arohiei OrtodoxeRomne "Sf. Nicolae" din
Duesseldorf n jurisdicia canonic a IPS Sale..
Cererea este acceptat i integrarea se perfec
teaz prin actul nr. 129 din 12.07.1996.
Parohia Ortodox Romn
"Sf. Nicolae" din Dusseldorf
intr din nou n "canonicitate"
Prin acest act, Parohia Ortodox Romn
"Sf. Nicolae" din Duesseldorf intr dir nou n
canonicitate, adic n legtur fireasc cu epis
copul rnduit de Dumnezeu de a pstori pe
fraii si de un snge i o credin. Actul
corespunde de asemenea i canonului 34
apostolic, care prevede ca fiecare naie s-i
aibe episcopii sai proprii, din naia respectiva.
J usteea integrrii parohiei n Mitropolia
Ortodox Romn pentru Germania i
Europa Central a fosf confirmat l de cei
peste 2fX) de credinoioi care au participat la
Sf I.iturghie din 13octombrie 96 celebrat In
biserica parohiei noastre "Sf Nicolae" din
Duesselclorf de ctre un sobor de preoi i
diaconi n frunte cu Mitropolitul llostru IPS
Serafim.
moilor
Bucuria regsirii In biset>ca
strmoilor notri a fost srhlorit n cadrul
agapei ce a urmat dup slujh In sala ele
adunare a centrului. Ca niciodat pn acum,
atmosfera n care s-a desfurat agapa a fost
de total armonie i de profund nelegere.
Cel aproape o suta de comeseni s-au putut
. polta Inimii, din minunatele i
variatele bucate pregtite cu deosebita
dragoste i srg de harnicile
gospodine,
reete
noastre
tradiionale

Itpm
1f ff JtH**
( f 4
CUt EOr RE l MACHE TARE p CALCI II
C RrJ o) V f OT I T Om O R T O D n^TOn
Ar i r * B(l Rg|ft Mari a m, ;^ b l p 5 b / U f f f l
BiJ CUfhti, cori 70001, Irinfon <j|
TIPARUL ( Xf CUt ATLANT fCPRlfJDf
, *c, 1, ap,
J 35Q1 7o,
PROGRESUL RMANEnr^ UqRAFIC
-****-- ,/\
ABONAM f NTII o t po t pa c e
ERfcJUl 1000 LE
PRIN
^o/iia |M
ODIPET 8,A.
ofttal oQui provei : 3027
Costanclache cu atta culani nc rsfaii t
ar fi: fur, ageni (sc nelege, nu-i m>, |v,
s insinueze?), unelte, trdtori, viajLI ?*E
nav de nervi etc, consider corice fit
nfrupta, dup pofti
I.....Il | ,ate
srt
dup ^ , ___ j._.
romneti, att de apreciate de noi toi. Din
pcate bucuria regsirii n biserica
strmoeasc, este umbrit de campania
calomnioas i de o brutalitate, greu de
descris, pornita de grupul Dobrescu & Co.
mpotriva conducerii parohiei i a celor ce au
cutezat s fac acest pas, adic mpotriva
majoritii covritoare a enoriailor i a con
siliului parohial.
Acestui grup i se mai altur nc ase per
soane care jpentru lips nemotivat de Ia
biseric i deci a nendeplinirii sarcinilor i
atribuiilor fa de parohie, fuseser excluse
din consiliul parohial prin hotrrea luat n
unanimitate de adunarea general din 12. 03.
96 (deci i de Dobrescu & Co.), fapt com
unicat n scris celor n cauz. Nici una din
aceste persoane nu a fcut contestaie n ter
menul legal, deci acceptaser, aceast
hotrre, care era de fapt absolut corect i
conform statutului.
Aceast campanie nu urmrea altceva dect
anularea, cu orice prej, a integrrii parohiei n
biserica strmoeasca. Grupul de opozani,
pierznd busola, merge cu lipsa de scrupule
aa de departe nct, mistificnd realitatea i
interpretnd statutul asociaiei dup bunul lui
plaC afirm c integrarea parohiei n biserica
strmoeasc ar fi chiar "ilegal i mpotriva
legilor germane" (vezi articolele dlui. Costn-
dache). Dl. Dobrescu ne reclam chiar,
pentru nclcarea legii, att la biserica evan
ghelic de care aparine centrul din Duessel
dorf- Wersten ct i la tribunal.'
Integrarea, pe lng faptul c nu este ilegal,
s-a fcut n conformitate cu acest statui, care
la punctul 3 din preambul prevede c: -inde
pendena' fa de biserica din patrie se va
menine pn n momentul n care ea (biserica
din patrie nn) i-a rectigat libertatea i i
poate rezolva chestiunile proprii liber i inde
pendent".
n sperana c cititorul acestor rnduri,
desigur cam numeroase, a reuit deja s-i
fac o imagine ct de ct clar despre aceasta
comunitate romneasc din Germania i
despre multiplele probleme uneori foarte
neplcute, aa cum s-a vzut; cu care este con
fruntat, ma voi opri numai asupra adunrii
generale extraordinare din 30.11.96, unul din
punctele cheie ale articolului "de fond" al d-lui
Costandache. edina avea ca tem pe or
dinea de zi modificarea i completarea
statutului, necesar ca urmare, pe de o parte,
a integrrii parohiei n jurisdicia canonic a
IPS Serafim, iar pe de alta, a unor aspecte noi
intervenite nviata disporei dup cderea cor
tinei de fier i a altor hotrri luate de consiliul
parohial.
Cei patru opozani n frunte cu dl. Dobres
cu, prezeni la eain, ncearc de la bun
nceput i ntr-o manier extrem de in
sulttoare i de arogant s oblige adunarea
s rediscute integrarea, act pecetluit deja,
pentru totdeauna. n urm cu patru luni,
transformnd edina ntr-un vacarm de
nedescrls. edina nu s-a putut ncepe dect
dup ce integrarea s-a mai supus odat
votului. Din cele22 dc persoane prezpnte, 18
au votat pentru, iar mpotriv numai cei 4
opozani. In semn dc protest ei prsesc ini-
ecliat sala de edine. Cei 18membri ai con
siliului parohial rmai n sal, consider c
a l t u i w *J lS ,mPtriva Integrrii ct i
*piiini>inCa 11^uncrn l prsirea slii Uc
meiXu tn0,. .'1VllVPalihil cu calitatea dc
n a n l m l t n / r r l W 5* hotrsc n u-
excluderea lor din rndurile sule.
U prlvlre bogia dc epitete cu caro dl.
tariu este de prisos
n ncheiere voi ncerca sclarifici u
aspecte referitoare laIPS Serafim
-1 <__ i _ i :______ i. ___ . . _ ri"'U'C1,
I
mod tendenios, sunt prezentatefalsm. *
i simplu inventate, att dedl. CoaiaJ ii1
ct i de ceilali detractori ai IPS Sale, ^
1. IPS Serafim nu a fost trimis
nici c.
s pun stpnire pe diasporaromnca
IPS Sa a fost ales Arhiepiscop deBa T
Mitropolit pentru Germania i urJ
Central de ctre adunarea eparhiala8
Mitropoliei Ortodoxe Romnepentru(J
mania i Europa Central ntrunitinsed
ordinar la Aachen pe 16-17octombrieM
Mitropolia fusese nfiinat, repet, lainiuauv
acelui grup de apte preoi dindiasporpu
ianuarie 1993. Ea este dup statut autonom
i ca atare, se conduce i seadministreazw
organele sale proprii att din punct devajg,
pastoral ct i economic i financiar. Sf.w
al BOR, valideaz la 12. 01. 94alegea
noului mitropolit n persoanaIPS dr. Serat
J oant. Ceremonia intronizrii areIocla5.06
94 n biserica "Sf. Luca" din Mnchen.
2. Parohia ortodox romn "St Niate'
din Duesseldorf (aa cumamartat nainteja
fost integrat n Mitropolia Ortodcs
Romn pentru Germania i Europa
Central la propria ei cerere i nu"acaparat*
de "Romul J oant" cu ajutorul "agenilor*
Cenda i Antal i. a celor cel-autrimis, ai
Patriarhia Ortodox Romn fregimui fa
cu. Integrarea a fost solicitatdetreiptmn
din membrii consiliului parohial i aman i
majoriti a enoriailor.
f
3. Biserica, la fel ca oricareinstituiesas f
ntreprindere, nu poate existai funciomfri |
s aib un sediu, un acoperi propriu.Aajo m
Mitropolie. n prezent i n modproviamm
sediul Mitropoliei Ortodoxe Romnepein f*
Germania i Europa Central se afltaK *
Regensburg, la Institutul pentru Biserici |
Orientale, ce aparine Bisericii Catolice.
Apelul lansat de IPS Serafimpentru vi
cumprarea unei biserici cucldireaferarae
pua n vnzare de BisericaEvanghelii &
Kln la preul de 1,5 milioaneDM, cear pi ^
tea servi ca sediu mitropolitan, afostadrea *
exclusiv romnilor stabilii noccidenti s \
celor din ar, care n prezent traverseaio
E
erioad marcat de mari lipsuri patent X
iac ne gndim numai lafaptul cosm ^
cas de locuit sau un apartament depat 1
camere cost n Germania cca. 500.000WL ^
S
al cumprrii acestei cldiri bstemai roi
t amical. Aceast, sum s-ar strngelan
nici un sacrificiu, aa cumtn modgena
susine dl. Constanaache, dacdetrera
cei aprox. 300 000 de romni stabilii i) s |
manta ar dona derizoria sumde5DM, S
echivalentul unui pachet de igri.
4. Cererea adresat Sf. Sinodal BOR?* r
.nat de 203 romni din diaspor, princare \
solicit nlocuirea Mitropolitului Serafim :
poate fi considerat dect ca o :
nereuit. Ea reprezint excusiv opiniactw|
203 persoane semnatare i nu acelor peste*
milion de romni ortodoci ce traic
Europa Occidental i care dorescstix
comuniunea cu biserica moilor i strnwiM
lor. n afar de asta, fin mitropolit aleswp
toate canoanele bisericeti, nu sepoatetowc*
dup bunul plac al unuia sau altuia.
Dlmltrl ANTAL
Monhein, Gemufo** |
31.O5.0
J
1
COLEGIUL DE REDACpE:
Dr. Damaschln
CORAVU - &EVERINEANUL
Eplscop Vicar - prn^odinl
Acad. Pro(. Dr. Zon
Buuleuga,
Acad. Prof. Unlv. Dr, Vlrgil CAik^
Pr. Dr. Constantia CottW'
rndactor lesponsabll,
MajICBl Popa * ret^ddt,
Adrlan Marttmcu -
Cai mon Pajanoa

S-ar putea să vă placă și