Sunteți pe pagina 1din 7

Confidenial

Numai pentru scopuri de cercetare statistic


Acest formular se transmite la Direcia Regional/
Judeean de Statistic
tel:
pn la data de 12.05.2014
Numele persoanei care rspunde de informaiile
nscrise n formular:

Dl (Dna) ..............................................................

!elefon........................................................
Apro"at de #nstitutul Naional de Statistic n "a$a %egii nr.
&&'/&(() pri*ind organi$area +i funcionarea statisticii
oficiale n Rom,nia- cu modificrile +i completrile
ulterioare- care pre*ede:
. /#nstitutul Naional de Statistic este autori$at s solicite +i
s o"in gratuit date statistice de la toate persoanele fi$ice
+i 0uridice re$idente n Rom,nia sau nere$idente care +i
desf+oar acti*itatea pe teritoriul Rom,niei.1.
. 2onstituie contra*enii faptele pre*$ute la Art.34 lit.a)- ")-
c) din %egea nr. &&'/&(() pri*ind organi$area +i
funcionarea statisticii oficiale n Rom,nia.
Numele i prenumele conductorului unitii
.................................................
(Semntura conductorului unitii)
%.S
Nr...........data&(53
Volumul de lemn exploatat n anul &(56
A. Date de identificare
1. n rei!trul !tati!tic ai fo!t "nrei!trat cu urmtoarele date# 2. $orectai e%entualele erori#
Denumirea
unitii....................................


2od 7nic de #dentificare
Judeul .....................................................................


cod S#R7!A
%ocalitatea.............................................

cod S#R7!A
Strada ..................................... Nr ......8l.ScAp
Sectorul
!elefon ............................... 9a:
............
;.mail ...........................................................
9orma de proprietate
1&
.....................................2od


Acti*itatea principal
2&
..............................2A;N Re*.&

9orma 0uridic de organi$are a unitii


'&
2od

1(2(')
Se completea$ conform preci$rilor
Denumirea
unitii....................................


2od 7nic de #dentificare
Judeul ...............................................................
............


cod S#R7!A
%ocalitatea...........................................

cod S#R7!A
Strada ..................................... Nr ......8l.ScAp
Sectorul
!elefon ......................... 9a: ............
;.mail
...........................................................
9orma de proprietate
1&
.....................................2od


Acti*itatea principal
2&
..............................2A;N Re*.&

9orma 0uridic de organi$are a unitii


'&
2od

1(2(')
Se completea$ conform preci$rilor
1&
9orma de proprietate (tip capital)
.integral de stat
.ma0oritar de stat (capital de stat <4(=)
.ma0oritar pri*at (capital pri*at <4(=)
.integral pri*at
.cooperatist
2od
5(
&(
&4
6(
3(
.o"+teasc
.integral strin
.pu"lic de interes naional
+i local
2od
4(
'(
>(
2&
Acti*itatea principal e:ercitat se determin potri*it 2lasificrii Acti*itilor din
;conomia Naional . 2A;N Re*.&.
'&
R.A.. regia autonom ? cod (5@ SN2 . societate n nume colecti* ? cod
(&@ S2S ? societate n comandit simpl ?cod (6@ S2A ?societate n
comandit pe aciuni ? cod (3@ S.A. ?societate pe aciuni ? cod (4@ S.R.%. ?
societate cu rspundere limitat ? cod ('@ #.#. ?intreprindere indi*idual ?
cod (>@ A.9.A. ? persoan fi$ic autori$at ? cod (B.
.
). Detalii de!pre unitate la data de 65 decem"rie &(56
1. Numrul total de personal anga0at n e:ploatarea lemnului CDEDEDF
din care: a) . ingineri CDEDF ") . teGnicieni. CDEDF c) . muncitori calificai CDEDF d) ? muncitori necalificai CDEDF
2. 2ifra de afaceri din e:ploatarea lemnului . lei (fr !HA).........................................
'. Holumul in*estiiilor n e:ploatarea lemnului . lei (fr !HA)...................................
S#%H 4/5
*e+ultatul
inter
%iul
ui
*,-.N/A
/n!titutul
Naional de
0tati!tic
$ercetare
0tati!tic
0/1V. 5
/n!titutul Naional de 0tati!tic 8d. %i"ertii nr. 5'- Sector 4- 8ucure+ti . cod (4(>('@
$ap. 1. Acti%iti de!furate "n domeniul fore!tier
1.1. ;:ploatare forestier CDEDF 1.2. Alte tipuri de acti*itIi CDEDF Se *a marca cu /J1 acti*itatea desf+urat
$ap. 2. Volumul lemnului exploatat pe forme de proprietate i rupe de !pecii
Atenie! informaiile se refer la volumul lemnului exploatat n cursul anului 2013, exprimat n metri cubi fr zecimale i valoarea lemnului de lucru i
a lemnului de foc n lei fr zecimale. n coloanele 1, 3 pn la ! se va nre"istra volumul total i volumul pe specii iar n coloana 2 rd.# i rd.$ se trece
valoarea lemnului n ramp din facturile de ac%iziie. Not: Se completeaz fr zecimale
Nr.
rd. Sortimentul
! K ! A %
col.6L3L4L'L>
m.c.
Haloarea
lemnului
lei
R+inoase
m.c.
9ag
m.c.
2*ercinee
(ste0ari)
m.c.
Di*erse
specii tari
m.c.
Di*erse
specii moi
m.c.
A 8
5 & 6 3 4 ' >
5 Volumul lemnului exploatat 2
total
rd.5 M rd.(&L6L3L4) +i rd.5 M rd.(BL)L5(L55L5&)
J
& . din pdurile proprietate pu"lic a
statului
J
6
. din pdurile proprietate pu"lic a
unitilor administrati* teritoriale
J
3
. din pdurile proprietate pri*at
J
4
. din *egetaia forestier situat pe
terenuri din afara fondului forestier
J
'
1emn de lucru
(fIrI coa0I)
J
>
$oa3a lemnului de lucru
J
B
4otal lemn de lucru cu coa3
(rd.'Lrd.>)
) 1emn de foc i pentru
manali+are
5(
$r5ci
J
55
*e!turi de exploatare
J
5&
$on!umuri te6noloice
J
S#%H 4/&
$ap. '. Volumul lemnului rotund pe !ortimente i rupe de !pecii Not: Se completeaz fr zecimale 7metri cu8i7

$ap. 4. 9tili+area lemnului rotund "n anul 201' Not: Se completeaz fr zecimale
Nr.
rd. Sortimentul
! K ! A %
col.(&L3L'L>)
m.c.
H,n$ri
%emn procesat
n seciile
proprii
m.c.
2onsum
propriu
m.c.
#ntern ;:port
m.c. lei m.c. lei
A ) 1 2 ' 4 5 : ;
5
Volumul lemnului rotund
utili+at 2 total( din care#
rd1=rd.(2+3+......+13)
&
8u+tean pentru prelucrarea n
cGerestea
6
8u+tean pentru furnir estetic +i
furnir teGnic
3
8u+tean pentru re$onan +i
cla*iatur
4
%emn rotund +i despicat pentru
prelucrare n celulo$I +i G,rtie
'
%emn pentru prelucrare n
plci din a+cGii +i fi"re de lemn
> %emn pentru min
B
%emn rotund de r+inoase +i
foioase pentru construcii rurale
) %emn pentru distilare
5( %emn pentru tanani
55
%emn pentru alte utili$ri
(araci- co$i unelte- spalieri-etc)
5&
%emn de foc
56 %emn pentru mangali$are
Corelaie ntre capitole: Cap.4, col.1, rd.1 N Cap.3, col.1, rd.1
S#%H 4/6
Nr.
rd. Sortimentul
! K ! A %
col.(&L6L3L4L')
R+inoase 9ag
2*ercinee
(ste0ari)
Di*erse
specii tari
Di*erse
specii moi
A ) 1 2 ' 4 5 :
5
Volumul lemnului rotund2 total(
din care# rd1=rd.(2+3+......+13)
corelaie: Cap.3,rd1,col1 = Cap2 (rd!+rd"),col1
& 8u+tean pentru prelucrarea n cGerestea
6
8u+tean pentru furnir estetic +i furnir
teGnic
3 8u+tean pentru re$onan +i cla*iatur
4
%emn rotund +i despicat pentru
prelucrare n celulo$I +i G,rtie
'
%emn pentru prelucrare n plci din
a+cGii +i fi"re de lemn
> %emn pentru min
B
%emn rotund de r+inoase +i foioase
pentru construcii rurale
) %emn pentru distilare
5( %emn pentru tanani
55
%emn pentru alte utili$ri (araci- co$i
unelte- spalieri-etc)
5& %emn de foc
56 %emn pentru mangali$are
$ap. 5 <c6ipamente i animale de traciune folo!ite "n acti%itile de exploatare fore!tier "n anul 201'
(unitile RNP-Romsilva i ocoalele silvice private nu completeaz acest capitol )
Not: Se completeaz fr zecimale
Nr
rd. <c6ipamente i animale de traciune
/n%entar la data de '1 decem8rie 201' Ac6i+iii "n 201'
4otal #in care:
-ai
%ec6i de
10 ani
("uci.)
Numr
("uci)
Valoarea
(lei)
Numr
("uci)
Valoarea
(lei)
A ) 1 2 ' 4 5
5 4ractoare uni%er!ale su" '4 2A
&
4ractoare uni%er!ale peste '4 2A
6 4ractoare articulate fore!tiere =4A>&
3 $amioane su" &( tone sarcina util
4 $amioane peste &( tone sarcina util
' Alte %e6icule cu motor
(a$totren fore%tier, platform fore%tier,
&ar'e%ter, for(arder, a$totren pentr$ dr$m$ri,
)ncrctoare frontale, a$to$tilitare,
a$tot$ri%me, a$tola*oratoare, etc.)
> Alte ec6ipamente (care nu sunt *eGicule-
e:. funiculare).
N$ %e incl$d *$n$rile c$ 'aloare %cz$t %a$ c$
d$rat mic de folo%in(fer%traie electrice %a$
mecanice, etc)
B /n%entar de animale %ii de traciune
+ncl$de ca*aline ,i alte animale de traci$ne
folo%ite )n acti'itile de e-ploatare fore%tier
$ap. :. Venituri i c6eltuieli din acti%itatea fore!tier "n anul 201'

(Atenie! Se 'or trece n$mai acele 'alori de%tinate acti'itii de e-ploatare fore%tier)
Not: Se completeaz fr zecimale
Nr.
rd.
Denumirea indicatorilor Valoarea
lei
A ) 1
5 $6eltuieli pri%ind eneria !i com8u!ti8ilii 2 din cont !./ + !.22
&
$6eltuieli cu "ntreinerea mainilor utila3elor i ec6ipamentelor 2 pie%e de %c&im* (cont
!.24) + %er'icii (din cont !11)
6
$6eltuieli cu "ntreinerea cldirilor2 materiale (din cont !.2) + %er'icii (din cont !11+
alte cont$ri)
3
$6eltuieli !er%icii fore!tiere executate de teri 2 tierea, deco0irea *$,tenilor,
tran%port$l *$,tenilor )n interior$l pd$rii, etc (cont !21+!24+!21)
4 $6eltuieli cu alte 8unuri i !er%icii 2 'ezi precizri de completare
' $6eltuieli cu per!onalul 2 cont !41+ !42+ !4/+ alte cont$ri
>
$6eltuieli cu c6irii i alte taxe de "nc6iriere a mi3loacelor imo8iliare 2 'ezi precizri de
completare
B $6eltuieli pri%ind do8n+ile 2 cont !!!
) $6eltuieli pri%ind alte impo+ite pe producie 2 din cont !3/
5( Venituri din do8n+i 2 cont 2!!
55 Venituri din alte !u8%enii pe producie 2 din cont 241
$ap. ;. $ldiri?8irouri (N$mai pentr$ e-ploatare fore%tier)
Not: %e completeaz fr
zecimale
Nr.
$ldiri ? )irouri /n%entar la data de '1 decem8rie 201'(
din care#
/n%e!tiii
201'
S#%H 4/3
rd
4otal
-ai %ec6i
de 25 de
ani
Numr
"uci
Valoarea de
in%entar
lei
Numr
"uci
Numr
"uci
0uprafaa
m
&
Valoarea
lei
A
) 1 2 ' 4 5 :
5
Depo+ite( maa+ii
#epozite amena0ate ,i ma3azii de%tinate
%tocrii lemn$l$i, prod$%elor din lemn ,i
ec&ipamentelor
&
Ateliere
Cldiri de%tinate )ntreinerii ,i reparrii
$tila0elor
6
$ldiri ? )irouri
Cldiri de%tinate acti'itilor admini%trati'e
,i de mana3ement
3
Alte cldiri
Cldiri ,i con%tr$cii de%tinate acti'itilor
de e-ploatare, altele dec4t cele menionate
anterior
$ap.@ Aerioada de lucru efecti% "n exploatarea lemnului n anul &(56
Se va trece volumul lemnului exploatat pe trimestre (suma lor treuie s !ie e"al cu valoarea #in Cap$%$ r#$%& col$%$' metri cu8i
Nr.
rd.
4otal( din care#
col(&L6L3L4)
4rim / 4rim // 4rim /// 4rim /V
A ) 1 2 ' 4 5
1 Volumul lemnului
exploatat
Corelaie ntre capitole: Cap.1,col.1,rd.1=Cap.1,col.1,rd.1
A*<$/BC*/ D< $,-A1<4A*<
2ulegerea datelor pentru aceastI cercetarea statisticI se face cu operatori de teren prin inter*iu faI n faI.
C&e%tionar$l %e 'a completa la operatorii economici care a$ e-ploatat ma% lemnoa% din pd$ri, indiferent de forma
de proprietate a ace%tora %a$ mod$l de atri*$ire (licitaie, ne3ociere direct, c$mprare, etc). #nformaiile din
cGestionar *or fi furni$ate de ctre responsa"ilul compartimentului Omas lemnoasO sau- n ca$ul n care nu e:ist o
persoan cu aceast responsa"ilitate n unitate- datele se culeg de la di*ersele compartimente care le dein. 5n am*ele
%it$aii, c&e%tionar$l e%te 'izat de cond$ctor$l $nitii, care )l %emneaz ,i aplic ,tampila rot$nd a $nitii . Aerioada
de referin a ancGetei ce se reali$ea$ n anul curent- este (5 ianuarie ? 65 decem"rie a anului anterior.
Re$ultatul inter*iului se *a completa numai de operatorul de teren cu urmtoarele coduri# 5 . cGestionar completat@ & .
refu$ s rspund@ 6 . imposi"il de contactat@ 3 . neidentificat@ 4 . temporar fr acti*itate@ ' . desfiinat sau n curs de
licGidare@ > . unitate nou nfiinat.
A. Date de identificare
#nformaiile din acest capitol conin date pentru identificarea unitii cercetate aflate n "a$a de date a registrului statistic
+i alturat un cartu+ n care aceste date pot fi corectate de persoana care rspunde de informaiile nscrise n formular.
). Detalii de!pre unitate
Pn acest capitol se *or completa informaiile solicitate pri*ind numrul de personal anga0at n acti*itatea de e:ploatare a
lemnului- cifra de afaceri- *olumul total al in*estiiilor n acti*itatea de e:ploatare a lemnului.
$AA 1. Pn acest capitol se *a "ifa cIsua corespun$Itoare tipului de acti*itate desfI+uratI n e:ploatarea lemnului.
$AA 2. Pn acest capitol se *or nregistra informaii pri*ind *olumul de lemn e:ploatat n cursul anului &(56:
6ol$m$l lemn$l$i e-ploatat 7 repre$int lemnul de lucru +i lemnul de foc recoltat +i colectat ()n re3ie proprie %a$ c$
pre%tatori %er'icii)- de pe suprafaa parcGetelor sau din suprafaa afectat de produse accidentale- inclusi* cel aflat n
platformele primare.
7emn de l$cr$ 7 se *a nregistra *olumul de lemn de lucru fIrI coa0I.
Coa0a lemn$l$i de l$cr$ 8 se *a nregistra coa0a lemnului de lucru@ e:clude coa0a crIcilor +i a lemnului de foc.
7emn de foc ,i pentr$ man3alizare . se *a nregistra *olumul lemnului recoltat n scopuri energetice- cum ar fi: lemn de
foc cu coa0I- lemn pentru producia de mangal- resturi de e:ploatare- cioate- etc. #nclude lemnul recoltat care pro*ine din
ar"ori do"or,i ntr.o perioad anterioar +i de la ar"ori uscai sau *tmai de cau$e naturale. 9-cl$de lemn$l de foc care
%e o*ine ca prod$% %ec$ndar %a$ ca de,e$ri din prel$crarea ind$%trial a lemn$l$i rot$nd.
Cr:ci 8 se *a nregistra *olumul de mas lemnoas su" formI de crIci care re$ultI n procesul de e:ploatare +i rm,n pe
teren (estimare).
;e%t$ri de e-ploatare 7 se *a nregistra prin estimare *olumul de resturi lemnoase pro*enite din operaiile de e:ploatare-
care n general rm,n n pdure (cioate- crIci su"iri- lemn putregIios- rumegu+- scurtIturi).
Con%$m$ri te&nolo3ice 8 se *a nregistra *olumul de lemn consemnat su" formI de consumuri teGnologice de e:ploatare
(tIieturile de do"or,re +i fasonare- rupturile de la do"or,re- supralungimi- etc).
6aloarea lemn$l$i < *aloarea de *,n$are/cumprare(de pia) a lemnului n ramp. (rd.B +i rd. ))
S#%H 4/4
$AA.' 6ol$m lemn$l$i rot$nd 8 se *a calcula prin nsumarea *olumului de lemn de lucru (rotund +i despicat) +i lemnul de
foc +i pentru mangali$are.
Corelaii de 'erificat: r4nd 1, col 1, capitol 3 = r4nd (!+"), col 1, capitol 2
=$,tean pentr$ prel$crare )n c&ere%tea ,i )n alte prod$%e din lemn o*in$te prin de*itare 7 lemn utili$at pentru:
cGerestea- tra*erse- grin$i- lamele pentru ldie- fri$e pentru parcGet clasic sau stratificat- fri$e pentru plci m"inate din
lemn masi*- doage pentru "utoaie +i "udane- etc.
=$,teni pentr$ f$rnir e%tetic ,i f$rnir te&nic 7 lemn rotund pentru producerea de furnire teGnice sau estetice- prin tiere
plan sau derulare.
=$,teni pentr$ rezonan ,i cla'iat$r 7 lemn rotund de calitate superioar- utili$at la fa"ricarea instrumentelor mu$icale
(lemn de "rad- molid- fag +i di*erse specii).
7emn rot$nd ,i de%picat pentr$ prel$crare )n cel$loz ,i &4rtie 7 lemn utili$at la producia de celulo$.
7emn pentr$ prel$crare )n plci din a,c&ii ,i fi*re de lemn 7 lemn utili$at la producerea plcilor din a+cGii de lemn
(AA%) sau a plcilor din fi"re de lemn (A9%- AA9- etc).
7emn de min 7 repre$int *olumul de lemn rotund care ndepline+te condiiile pentru a fi utili$at n acti*itile miniere.
7emn rot$nd de r,inoa%e ,i foioa%e pentr$ con%tr$cii r$rale 7 repre$int *olumul de lemn destinat utili$Irii n
construcii.
7emn pentr$ di%tilare 7 lemn utili$at la distilarea uscat (lemn despicat de fag- carpen- etc).
7emn pentr$ tanani 7 lemn utili$at la o"inerea de e:tracte tanante *egetale (lemn de ste0ar- molid- salc,m +i salcie).
7emn pentr$ alte $tilizri 7 lemn utili$at pentru o"inerea de araci- spalieri- co$i de unelte +i alte produse de aceast
natur.
7emn de foc . lemn utili$at la foc- pentru ncl$irea locuinelor- pregtirea Granei- uscarea sau desGidratarea unor
produse- etc. 9-cl$de lemn$l de foc care %e o*ine ca prod$% %ec$ndar %a$ ca de,e$ri din prel$crarea ind$%trial a
lemn$l$i rot$nd.
7emn pentr$ man3alizare 7 lemn utili$at pentru producerea cr"unelui de lemn prin car"oni$are n "oc+e.
Corelaii de 'erificat: rd.",cap.2 = rd.12+rd.13, cap.3
$AA.4 Pn acest capitol se *or trece doar procesele strict legate de utili$area lemnului rotund e:ploatat.
6ol$m$l lemn$l$i rot$nd $tilizat din cap.4 incl$de acele cantiti care a$ fo%t $tilizate )n an$l de referin.
Corelaii: Cap.4.,col.1=col.2+col4+col.!+col.2, pentr$ toate rind$rile.
Corelaie )ntre capitole: Cap.4, col.1,rd.1>Cap.3,col.1,rd.1.
Cap.4, col.1,rd.2>Cap.3,col.1,rd.2
.........................................................
Cap.4, col.1,rd.13>Cap.3,col.1,rd.13
$AA.5 Se *or raporta acele ecGipamente care sunt utili$ate la e:ploatare forestier.
8 &ar'e%ter, for(arder: $tila0e8com*ine de recoltat re%pecti' de )ncrcat ,i tran%port ar*ori in catar3 %a$ fa%onai %$mar.
(nitile RNP-Romsilva i ocoalele silvice private nu completeaz acest capitol #ac au completat n S)*+ ,$
$AA.: (Atenie! Se 'or trece n$mai acele 'alori de%tinate acti'itii de e-ploatare fore%tier)
C&elt$ieli pri'ind ener3ia ,i com*$%ti*ili 7 se nregistrea$ *aloarea consumurilor de energie- lu"rifiani +i com"usti"ili
pentru e:ploatare forestier. (din cont !./+ !.22).
C&elt$ieli c$ )ntreinerea ma,inilor, $tila0elor ,i ec&ipamentelor 8 se nregistrea$ *aloarea pieselor de scGim" +i a
ser*iciilor pentru e:ploatarea forestier. (pie%e de %c&im* cont !.24 ,i %er'icii din cont !11)
C&elt$ieli c$ )ntreinerea cldirilor 7 se nregistrea$ acGi$iionarea materialelor de construcie +i a forei de munc-
*aloarea lucrrilor de ntreinere +i reparaii a cldirilor- pentru e:ploatarea forestier. (materiale din cont !.2 ,i %er'icii
din cont !11+alte cont$ri).
C&elt$ieli c$ %er'icii fore%tiere e-ec$tate de teri 7 se nregistrea$ *aloarea ser*iciilor +i lucrrilor forestiere de la teri-
cum ar fi tierea- deco0irea- transportul "u+tenilor n interiorul pdurii- etc. (cont !21+!24+ !21)
C&elt$ieli c$ alte *$n$ri ,i %er'icii 8 cGeltuieli care nu se regsesc la r,ndurile 5.3 pentru e:ploatarea forestier: pentru
ncGirierea cldirilor destinate produciei sau altor acti*e (ma+ini- utila0e)- pentru ser*icii de consultan- cercetare-
conta"ilitate- pu"licitate- cursuri de pregtire- etc.- pentru po+t +i telecomunicaii- pentru comisioane "ancare- precum +i
pentru acGi$iionarea de unelte mici- uniforme sau ecGipament de lucru cu *aloare sc$ut (su" 5B(( lei p,n la data de 6( .
('.&(56 +i su" &4(( lei de la data de 5.(>.&(56) conform QR &>'/&(56.
C&elt$ieli c$ per%onal$l 7 se nregistrea$ *aloarea salariilor +i a altor drepturi cu*enite personalului (e:. ticGete de mas-
etc)@ cGeltuieli pri*ind asigurrile +i protecia social. (cont !41+!42 +!4/+ alte cont$ri).
C&elt$ieli c$ c&irii ,i alte ta-e de )nc&iriere a mi0loacelor imo*iliare 2 cuprind numai costurile aferente cGiriei
terenurilor.
C&elt$ieli pri'ind do*4nzile 7 se nregistrea$ *aloarea do",n$ilor datorate sau pltite aferente mprumuturilor +i
datoriilor asimilate- la plata n rate +i altor operaiuni "ancare- pentru e:ploatarea forestier@ e:clude ser*iciile de
intermediere financiar indirect msurate. (cont !!!).
C&elt$ieli pri'ind alte impozite pe prod$cie 2 impo$ite pe care ntreprinderea le suport ca urmare a acti*itii lor de
producie- independent de cantitatea sau *aloarea "unurilor +i ser*iciilor *,ndute sau scGim"ate (a se include aici
impo$itele funciare +i su".compensarea !HA). (din cont !3/)
S#%H 4/'
6enit$ri din do*4nzi 7 cu a0utorul acestui cont se ine e*idena *eniturilor financiare din do",n$ile cu*enite pentru
disponi"ilitile din conturile "ancare (inclusi* cele pentru in*estiii)- pentru mprumuturile acordate sau pentru li*rrile pe
credit- pentru e:ploatarea forestier@ (cont 2!!).
6enit$ri din alte %$*'enii pe prod$cie 7 se nregistrea$ sumele de care pot "eneficia unitile productoare re$idente- n
funcie de acti*itatea lor de producie (include orice su"*enii pentru ocuparea forei de munc- supra.compensarea !HA-
su"*enii pentru acGi$iionarea de acti*e fi:e (cont 241).
$AA.;. $ldiri?8irouri 7 se *or lua n consideraie acele cldiri care sunt proprietatea operatorilor economici sau sunt
administrate de ace+tia. (nitile RNP-Romsilva i ocoalele silvice private nu completeaz acest capitol #eoarece au
completat n S)*+ ,$
$AA.@. Aerioada de lucru efecti% "n exploatarea lemnului
Pn acest capitol se *a trece *olumul lemnului e:ploatat pe trimestre din anul &(56- c,nd s.a lucrat efecti* la do"or,rea-
fasonarea- sortarea- colectarea +i transportul lemnului n depo$itul final. Acest lucru este necesar pentru a reparti$a
trimestrial *aloarea adugat pe ramur la calculul A.#.8.
Corelaii de 'erificat: r4nd 1,col 1,cap.1 = r4nd 1,col1,cap.1
cap1,r4nd1 =r4nd(2+3+4+/)
?entr$ informaii %$plimentare %$nati la telefon$l #ireciei de Stati%tic @$deean din 0$de$l d$mnea'oa%tr (care '8a
tran%mi% c&e%tionar$l) afi,at pe prima pa3in din c&e%tionar de a%emenea p$tei p$ne )ntre*ri la adre%a de eAmail:
oli'ian.n$te%c$Bin%%e.ro
S#%H 4/>