Sunteți pe pagina 1din 3

STUDIU DE FEZABILITATE

MODEL
I. Pri scrise
1. Date generale
a. Denumirea investiiei;
b. Descrierea companiei:
- structura acionariatului;
- descrierea afacerii curente;
- scurt istoric al companiei (date de identificare);
- sinteza situaiei financiare (ultimii doi ani);
- scurt diagnostic economico-financiar (rate de rentabilitate economic financiar !i
comercial; rate de lic"iditate lic"iditatea curent !i lic"iditatea imediat; rate de activitate
rotaia stocurilor durata de #ncasare a creanelor durata de plat a furnizorilor rotaia
activelor totale !i activelor fi$e; rate de solvabilitate gradul de #ndatorare !i indicatorul
privind acoperirea dob%nzii; fondul de rulment nevoia de fond de rulment !i trezoreria net
capacitatea de autofinanare tabloul flu$urilor de trezorerie);
- capacitatea managerial (organigrama, sistem informatic, certificri, etc.).
2. Date tehnice ale inestiiei
a. amplasarea investiiei;
b. utiliti e$istente&necesare;
c. autorizaii avize !i acorduri obinute&necesare;
d. soluia te"nica propus: construcie amena'are ec"ipamente !i utila'e flu$ te"nologic
'ustificarea soluiei propuse #n raport cu alte alternative posibile scenarii propuse
te"nicoeconomice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse (minimum dou
din care obligatoriu unul cu !i unul fr investiie nerambursabil) precum !i scenariul
recomandat de ctre elaborator&avanta'ele acestui scenariu.
(n descrierea te"nica se va avea #n vedere descrierea pe larg a #ntregului flu$ te"nologic !i nu
doar a investiiei preconizate a fi finanat din fonduri nerambursabile. )biectivele prezentate
vor fi cele generale ale proiectului !i nu doar cele ale investiiei propuse. *e va e$plica #n
detaliu cum va fi integrat investiia finanat din fonduri nerambursabile in
procesul&procesele de fabricaie ale intreprinderii (pornind de la materia prim p%n la
produsul finit&ambalat) !i cu precizarea #n detaliu a msurilor preconizate #n vederea creerii de
faciliti la locurile de munc !i proteciei mediului.
*e recomand a fi prezentate scenariile te"nico-economice de implementare a proiectului
care s reprezinte diverse alternative investitionale dimensionate valoric:
+. ,arianta fr investiie - previziuni activitate curenta;
.. ,arianta cu investitie - previziuni pentru activitatea companiei dupa implementarea
investitiei #n varianta cu asisten financiar nerambursabil !i varianta fr asisten
financiar nerambursabil din surse proprii ale antreprenorului inclusiv #mprumuturi
(activitate curenta / investitie);
0erioada de analiz pentru fiecare scenariu este cea indicat mai sus: +1 ani de la finalizarea
investiiei. *e va preciza !i 'ustifica varianta selectat.
!. Plan"l #e l"cr"
a. descrierea planului de lucru a activitilor !i sub-activitilor durata realizrii investiiei;
b. descrierea activitilor care vor fi sub-contractate;
(Se recomand utilizarea Diagramei Gantt)
$. %&st"l esti'ati al inestiiei ()entr" s&l"ia tehnic rec&'an#at*
A. %&st"l inestiiei (inclusiv ponderea fiecrei componente n total costuri investiie)
a. Devizul pe componente ma'ore ale investiiei:
- costuri de construcie amena'are ec"ipamente !i utila'e soft2are;
- costurile de management (costuri salariale, subcontractare consultant,ac!iziii publice,
audit etc);
- costuri de asisten te"nic (proiectare, dare n folosin, instruirea personalului te!nic se
vor prezenta n detaliu "i ce programe de perfecionare vor fi destinate personalului implicat
n e#ploatarea investiiei preconizate, autorizri $ acreditri, etc.);
- costuri cu publicitate (conform %ormelor &');
b. Devizul general al investiiei.
B. %&st"ri #e &)erare (inclusiv ponderea acestora n total costuri investiie)
a. 0lan operaional: detaliere costuri de operare.
%. %&st"l teren"l"i (inclusiv ponderea acestuia n total costuri investiie)
(n msura n care este posibil, se vor )ustifica prin documente (cataloage, oferte generale de
pre) dimensiunile costurilor preconizate; )ustificarea adecvat "i probat cu documente va
contribui la evaluarea corect a proiectului.
+ . Anali,a )ieei
a. 0iaa produsului oferit:
beneficiarii & clienii poteniali (descrierea cererii pentru produs, ponderea n cifra de
afaceri, planul de mar*eting);
concurena actual & potenial;
b. *trategia de v%nzare
preul propus;
metode de v%nzare.
-. Anali,a ec&n&'ic&./inanciar
a. 3naliza financiar a investiiei (inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar
flu$ul cumulat valoarea actual net rata interna de rentabilitate !i raportul cost-beneficiu) .
3ceasta analiza stabileste distributia probabila a valorii indicatorilor de performanta ai
proiectului. 0entru proiectele de investitii se poate folosi metoda 4onte5arlo care poate fi
aplicata folosind un program de calculare adecvat. 4etoda presupune e$tragerea aleatoare
repetat a unui set de valori pentru variabilele critice si calcularea indicilor de performanta
pentru proiect rezultand din fiecare grup de valori e$trase curba probabilit ii cumulate care
va permite atribuirea unui grad de risc al proiectului.
(n cadrul acestui capitol se vor prezenta riscurile ce pot aparea pe parcursul derularii
implementarii proiectului precum si masurile ce pot fi aplicate pentru prevenirea sau
reducerea acestora (te"nice financiare institutionale de mediu etc).
6n acest capitol se vor include urmtoarele situaii financiare:
- necesarul de finanare al proiectului;
- sursele de finanare (pe durata implementrii proiectului !i dup #ncetarea finanrii
nerambursabile);
- bilanul contul de profit !i pierdere calculul de lic"iditi (cas" flo2) anual estimare
pentru perioada de analiz.
0. Finanarea inestiiei
a. 7ecesar de finanare;
b. *ursele de finanare: sursa proprie sursa atras.
1. Ane2e3
a. 3vize !i acorduri necesare proiectului de investiii (dac este cazul);
b. 8ista ec"ipamentelor&utila'elor ce urmeaz a fi ac"iziionate prin proiect.
II. Pri #esenate (dup caz*
a. 0lan de #ncadrare #n zon;
b. 0lan situaie;
c. 0lan de amplasament;
d. 9eleveu;
e. 0lan de amena'are;
f. *c"i flu$ te"nologic.