Sunteți pe pagina 1din 201

Universitatea Titu Maiorescu-Bucureti

Prof.univ.dr. Nicolae VOICULESCU


PROTECIA INTERNAIONAL A
DREPTURILOR OMULUI
-Note de curs i tete re!re"entative-
n societatea contemporan existena drepturilor omului i garantarea lor este
n multe regiuni ale lumii un lucru normal. Meritul acestei stri de fapt revine
i activitii prodigioase pe care organizaiile internaionale cu vocaie
universal sau regional au depus-o cu deosebire n ultimele decenii.
De realizrile pe care aceste organizaii le-au avut i le au n acest domeniu se
bucur i romnii dat fiind c !omnia este integrat n toate sistemele
internaionale de protecie a depturilor omului.
De aceea este necesar ca orice cetean i cu att mai mult cei ce urmeaz
studii de specialitate "uridic s cunoasc cele mai importante documente
internaionale precum i specificul mecanismelor de protecie i control
pentru a putea fi valorificate ct mai eficient pe plan intern.
#ceste note de curs nu sunt redactate astfel nct s cuprind n mod ex$austiv
informaia referitoare la normele i mecanismele de protecie a drepturilor
omului existente.
%e-am propus doar s facem o sintez a acestora suficient ns s g$ideze
studenii n demersurile lor proprii de studiu i cercetare astfel nct n mod
euristic s le neleag i s le asimileze ntru beneficiul propriei lor formri
civice.
Prof.Univ.#r.
Nicolae Voiculescu
.. 3
CUP$INS
Unitatea de %nv&'are I #$EPTU$ILE OMULUI (N SISTEMUL
O$)*NI+*,IEI N*,IUNILO$ UNITE
I.CARTA ORGANIZAIEI NAIUNILOR UNITE .7
II. DOCUMENTE ADOPTATE DE ORGANIZAIA NAIUNILOR UNITE--------.9
Declaraia Univeral! a Dre"#$ril%r O&$l$i '(9)*+.......................................................... ...............(,
Pac#$l in#ernai%nal c$ "rivire la -re"#$rile civile .i "%li#ice.()
Pac#$l in#ernai%nal c$ "rivire la -re"#$rile ec%n%&ice/ %ciale .i c$l#$rale..(7
C%nvenia in#ernai%nal! "rivin- eli&inarea #$#$r%r 0%r&el%r -e -icri&inare raial!..(9
C%nvenia 1&"%#riva #%r#$rii .i al#%r "e-e"e %ri #ra#a&en#e c$ cr$2i&e/ in$&ane a$
-e3ra-an#e...4,
C%nvenia a$"ra eli&in!rii #$#$r%r 0%r&el%r -e -icri&inare 0a! -e 0e&ei.44
C%nvenia c$ "rivire la -re"#$rile c%"il$l$i ..43
II. MECANI5ME 6I PROCEDURI DE PROTECIE A DREPTURILOR OMULUI 5U7 EGIDA
ECO5OC ..........................................................................................................................................48
5arcini -e 1nv!are '1n#re9!ri -e c%n#r%l+ 3,
7i9li%3ra0ie ...................3(
Unitatea de %nv&'are II Or.ani"a'ia Interna'ional& a Muncii /O.I.M.0
I. I#%ric: -%&enii -e ac#ivi#a#e ...........................................................................................33
II. 5#r$c#$ra O.I.M. .3)
III. N%r&ele in#ernai%nale 1n -%&eni$l &$ncii .38
I;. C%-$l in#ernai%nal al &$ncii < c%nin$# .33
;. Mecani&e -e c%n#r%l ..)4
5arcini -e 1nv!are '1n#re9!ri -e c%n#r%l+ .)8
7i9li%3ra0ie )=
Unitatea de %nv&'are III CONSILIUL EU$OPEI
I. NOIUNI INTRODUCTI;E ..)*
II. CON;ENIA EUROPEAN> A DREPTURILOR OMULUI '(98,+ ..8(
a. Carac#eri#ici 3enerale .......................8(
9. Dre"#$ri .i li9er#!i 3aran#a#e .84
c. C%n-iii -e e?erci#are =,
-. Mecani&$l -e "r%#ecie a -re"#$ril%r %&$l$i in#i#$i# -e C%nvenia e$r%"ean! a -re"#$ril%r
%&$l$i @ C$r#ea e$r%"ean! a -re"#$ril%r %&$l$i .................................=4
III. CARTA 5OCIAL> EUROPEAN> '(9=(+ 6I CARTA 5OCIAL> EUROPEAN>
RE;IZUIT> '(99=+ =9
I;. ALTE CON;ENII ALE CON5ILIULUI EUROPEI
C%nvenia "en#r$ "revenirea #%r#$rii .i a "e-e"el%r .i #ra#a&en#el%r in$&ane a$ -e3ra-an#e
*4
C%nvenia ca-r$ "en#r$ "r%#ecia &in%ri#!il%r nai%nale ----------------..*3
.. )
C%nvenia e$r%"ean! "rivin- l$"#a 1&"%#riva #ra0ic$l$i -e 0iine $&ane ..*)
5arcini -e 1nv!are '1n#re9!ri -e c%n#r%l+. *=
7i9li%3ra0ie ....................*=
UNIT*TE* #E (NV1,*$E IV UNIUNE* EU$OPE*N1
I. Uni$nea E$r%"ean! @ re"ere i#%rice ...............................................................................*9
II. Car#a -re"#$ril%r 0$n-a&en#ale ale Uni$nii E$r%"ene '4,,,+ .94
III. Car#a C%&$ni#!ii "rivin- -re"#$rile %ciale 0$n-a&en#ale ale l$cr!#%ril%r '(9*9+ 9=
I;. Li9era circ$laie a "er%anel%r .i a 0%rei -e &$nc! 9*
5arcini -e 1nv!are '1n#re9!ri -e c%n#r%l+.((9
7i9li%3ra0ie ..((9
Te&e re0era#e la -ici"lina Pr%#ecia in#ernai%nal! a -re"#$ril%r %&$l$i. A$ri"r$-ena C$rii
e$r%"ene a -re"#$ril%r %&$l$i .................................(4(
7I7LIOGRABIE GENERAL> .......................................................................................................234
*NE5E
DECLARATIA UNI;ER5ALA A DREPTURILOR OMULUI ....................(4=
PACTUL INTERNAIONAL CU PRI;IRE LA DREPTURILE CI;ILE 6I
POLITICE........................................................................................................................................(3(
PACTUL INTERNAIONAL CU PRI;IRE LA DREPTURILE ECONOMICE/ 5OCIALE 6I
CULTURALE .................................................................................................................................()7
CON;ENIILE ORGANIZAIEI INTERNAIONALE A MUNCII RATIBICATE DE
ROMCNIA ..................................................................................................................................
...(8=
C%nven#i%n -e a$ve3ar-e -e Dr%i# -e lDE%&&e e# -e Li9er#F 0%n-a&en#ale/ #elle G $Da&en-Fe "ar
le Pr%#%c%le n
%
(( e# () ..(8*
N O T > 1n a#enia "er%anel%r ce -%rec ! e a-ree2e CURTII EUROPENE A DREPTURILOR
OMULUI .(78
M%-el cerere c!#re CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI(*,
CARTA DREPTURILOR BUNDAMENTALE ALE UNIUNII EUROPENE'4,,,+ ...................(*9
.. 8
Unitatea de %nv&'are I
#$EPTU$ILE OMULUI (N SISTEMUL
O$)*NI+*,IEI N*,IUNILO$ UNITE
&itlul unitii
'uprinsul unitii
(biectivele nvrii
'oninutul unitii )sinteze teoretice exemple*
+arcini de nvare
,ibliografie
Cu!rinsul unit&'ii
Organizaia Naiunilor Unite are un rol deosebit de important n ceea ce
privete promovarea internaional a drepturilor pe de parte prin adoptarea
unor documente eseniale n materie, iar, pe de alt parte, prin numeroasele
organe principale i subsidiare de control structurate n cadrul ei.
n cuprinsul acestui capitol sunt prezentate documente fundamentale
adoptate n cadrul Organizaiei Naiunilor Unite, cum sunt Carta O.N.U.,
eclaraia Universal a repturilor Omului, !actele internaionale cu privire la
drepturile omului din "#$$, conveniile privind eliminarea tuturor formelor de
discriminare rasial, mpotriva torturii i altor pedepse ori tratamente cu cruzime,
inumane sau degradante, eliminarea tuturor formelor de discriminare fa de
femei, ori cea cu privire la drepturile copilului. Cu aceast ocazie, se trec n
revist prevederile eseneiale ale acestor documente, precum i mecanismele de
control instituite de acestea.
e asemenea, sunt prezentate mecanismele i procedurile de protecie a
drepturilor omului dezvoltate sub egida Consiliului %conomic i &ocial al O.N.U.
'%CO&OC(.
.. =
O6iectivele %nv&'&rii
A i-en#i0ica .i a 1nele3e "eci0ic$l %r3ani&el%r crea#e .i al n%r&el%r a-%"#a#e
la nivel$l Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e. Hnele3erea ra"%r#$ril%r #an-ar-el%r
$niverale 1n &a#eria -re"#$ril%r %&$l$i 1n ra"%r# c$ cele re3i%nale
Con'inutul unit&'ii
I.C*$T* O$)*NI+*,IEI N*,IUNILO$ UNITE
D%c$&en#$l c%n#i#$#iv al %r3ani2aiei/ Carta O.N.U./ a-%"#a#! la 4= i$nie
(9)8 la 5an Brancic%/ anali2ea2! -re"#$rile %&$l$i .i li9er#!ile 0$n-a&en#ale
1n#r@% erie -e -i"%2iii. A#0el/ 1n Prea&9$l/ "%"%arele Nai$nil%r Uni#e 1.i
a0ir&! I%#!rJrea -e Ka "r%cla&a -in n%$ 1ncre-erea l%r 1n -re"#$rile
0$n-a&en#ale ale %&$l$i/ 1n -e&ni#a#ea .i val%area "er%anei $&ane/ 1n
e3ali#a#ea -re"#$ril%r 1n#re 9!r9ai .i 0e&ei/ ca .i 1n#re nai$ni/ &ari a$ &iciL.
;%ina -e a -e2v%l#a .i 1nc$raMa re"ec#$l -re"#$ril%r %&$l$i .i li9er#!ile
0$n-a&en#ale .i -e a 0acili#a e?erci#area -re"#$ril%r %&$l$i .i a li9er#!il%r
0$n-a&en#ale e#e a0ir&a#! $9 -ivere 0%r&e .i 1n &ai &$l#e rJn-$riN -e
e?e&"l$/ 1n ar#ic%l$l $n$/ care #ra#ea2! c%"$rile .i "rinci"iile Nai$nil%r
Uni#e: 1n ar#.(3/ rela#iv la 0$nciile .i "$#erile A-$n!rii Generale: 1n ar#.=4
"rivin- acelea ale C%nili$l$i Ec%n%&ic .i 5%cial. Ar#.* "reve-e c! Onici %
re#ricie n$ va 0i i&"$! -e c!#re Or3ani2aie acce$l$i 9!r9ail%r .i 0e&eil%r/
1n c%n-iii e3ale/ la #%a#e 0$nciile 1n %r3anele ale "rinci"ale .i $9i-iare. Hn
ar#. 8=/ #%i &e&9rii O.N.U. e an3aMea2! ! aci%ne2e/ a#J# 1n c%&$n cJ# .i
e"ara#/ 1n c%%"erare c$ Or3ani2aia/ 1n ve-erea reali2!rii c%"$ril%r en$na#e 1n
ar#. 88/ 1n "ecial Ore"ec#area $niveral! .i e0ec#iv! a -re"#$ril%r %&$l$i .i
li9er#!il%r 0$n-a&en#ale "en#r$ #%i/ 0!r! -e%e9ire -e ra!/ e?/ li&9! a$
reli3ie.L
Ace#e -i"%2iii a$ -e#er&ina# % erie -e i&"%r#an#e c%necine re0eri#%are la
"r%&%varea in#ernai%nal! a -re"#$ril%r %&$l$i/ "rin#re care a&in#i&N
a+ Car#a a Oin#ernai%nali2a#L "r%#ecia -re"#$ril%r %&$l$i. A-erJn- la Car#!/
care e#e $n #ra#a# &$l#ila#eral/ #a#ele "!ri rec$n%c c! -re"#$rile %&$l$i care
$n# inv%ca#e 1n ea -evin -e@ac$& % &a#erie in#ernai%nal! .i c!/ 1n c%necin!/
ace#e -re"#$ri n$ in n$&ai -e c%&"e#ena l%r e?cl$iv!. Ace#e "rinci"i$ a
0%# 0recven# c%n#e#a# -e $nele #a#e 1n #i&"$l "ri&il%r ani -e 0$nci%nare a
O.N.U./ -ar a#!2i n$ e?i#! nici % 1n-%ial! 1n acea#! "rivin!. T%#$.i/ acea#a
n$ 1nea&n! c! %rice vi%lare a -re"#$ril%r %&$l$i -e c!#re $n #a# &e&9r$ al
O.N.U. -evine a$#%&a# % "r%9le&! in#ernai%nal!
.. 7
9+ O9li3aia #a#el%r &e&9re O.N.U. -e a c%%"era c$ acea#a 1n "r%&%varea
-re"#$ril%r %&$l$i .i li9er#!il%r 0$n-a&en#ale a"er&i Or3ani2aiei ! -i"$n!
-e 9a2a M$ri-ic! necear! "en#r$ a reali2a arcina -e a -e0ini .i c%-i0ica ace#e
-re"#$ri '"ac#ele .i al#e in#r$&en#e in#ernai%nale c$ v%caie $niveral!+
c+ 5@a re$.i#/ -e@a l$n3$l anil%r/ ! e clari0ice 1n#in-erea %9li3aiei #a#el%r -e a
O0av%ri2aL -re"#$rile %&$l$i/ -Jn- ace#$i #er&en % in#er"re#are $0icien# -e
"reci! .i $0icien# -e lar3! "en#r$ a "er&i#e crearea -e in#i#$ii 1n 9a2a Car#ei/
care #re9$ie ! ai3$re re"ec#$l -re"#$ril%r %&$l$i -e c!#re 3$verne.
Car#a O.N.U.a ac%r-a# $n r%l i&"%r#an# )dunrii *enerale/ care/ "rin
n$&er%aele ale re2%l$ii/ a c%n#ri9$i# 1n#r@% &!$r! i&"%r#an#! la a0ir&area .i
-e2v%l#area -re"#$ril%r %&$l$i.T%#%-a#!/ ea iniia2! #$-ii .i ela9%rea2!
rec%&an-!ri/ 1n c%"$l O-e a "r%&%va c%%"erarea in#ernai%nal! 1n -%&eniile
ec%n%&ic/ %cial/ c$l#$ral/ al 1nv!!&Jn#$l$i .i !n!#!ii .i -e a "riMini
1n0!"#$irea -re"#$ril%r %&$l$i .i li9er#!il%r 0$n-a&en#ale "en#r$ #%i 0!r!
-e%e9ire -e ra!/ e?/ li&9! a$ reli3ieL.
D$"! an$l (9)*/ -a#a a-%"#!rii Declaraiei Univerale a Dre"#$ril%r O&$l$i/
A-$narea General! a O.N.U. a a-%"#a# n$&er%ae -eclaraii a$ c%nvenii "rivin-
#e&e -in -%&eni$l -re"#$ril%r %&$l$i.
MaM%ri#a#ea "r%9le&el%r "rivin- -re"#$rile %&$l$i $n# #ri&ie -e c!#re
A-$narea General! c!#re C%&iia a III@a care e %c$"! -e "r%9le&ele %ciale/
$&ani#are .i c$l#$rale. C%&iia a #reia %c$"! c$ "r%9le&ele %ciale le3a#e -e
"r%9le&ele $&ani#are a$ ale -re"#$ril%r %&$l$i care a0ec#ea2! "%"$la ia -in 1n#rea3a
l$&e.
C%&iia a #reia e %c$"! c$ "r%9le&ele i&"%r#an#e "rivin- -e2v%l#area %cial!/
c$& ar 0i "r%&%varea 0e&eil%r/ "r%#ec ia c%"iil%r/ "%"$la iile in-i3ene/ #ra#a&en#$l
re0$3ia il%r/ "r%#ec ia li9er#! il%r 0$n-a&en#ale "rin eli&inarea -icri&in!rii raiale
i -re"#$l la a$#%-e#er&inare.
De ae&enea/ C%&iia e %c$"! c$ "r%9le&e le3a#e -e #inere#/ 0a&ilie/
1&9!#rJnire/ "er%anele c$ Ian-ica"/ -e "revenire a cri&inali#! ii/ -e M$#i ie "enal!
a$ -e c%n#r%l$l in#erna i%nal -e -r%3$ri.
Hn an$l (993/ A-$narea General! a crea#/ "rin Re2%l$ia )*P()( "%#$l -e
nalt Comisar al Naiunilor Unite pentru drepturile omului. Ace#a e#e
re"re2en#an#$l %0icial al O.N.U. "en#r$ "r%9le&ele re0eri#%are la -re"#$rile %&$l$i .i
ra"%r#ea2! -irec# 5ecre#ar$l$i General al O.N.U.
Hnal#$l C%&iar e #r!-$ie.#e ! c%n-$c! &i.carea in#ernai%nal! 1n 0av%area
-re"#$ril%r %&$l$i. El 0ace 1n &%- re3$la# -eclaraii "$9lice .i lanea2! a"el$ri 1n
ca2$l cri2el%r ce a0ec#ea2! -re"#$rile %&$l$i. De ae&enea/ el c!l!#%re.#e -ee%ri
.. *
"en#r$ a e ai3$ra c! &eaM$l -re"#$ril%r %&$l$i e#e 1nele 1n #%a#e 2%nele 3l%9$l$i.
Hn "aralel/ Hnal#$l C%&iar -ial%3Iea2! .i c%%"erea2! 1n#r@% &anier! c%n#r$c#iv! c$
3$vernele "en#r$ a 1n#!ri "r%#ecia -re"#$ril%r %&$l$i la nivel nai%nal. Hn "l$/
Hnal#$l C%&iar c%la9%rea2! c$ $n evan#ai #%# &ai lar3/ "rin#re care %r3ani2aiile
ne3$verna&en#ale/ in#i#$iile $nveri#are .i ec#%r$l "riva#/ 1n c%"$l -i0$2!rii 1n#r@%
&anier! cJ# &ai lar3! a an3aMa&en#el%r 1n &a#eria -re"#$ril%r %&$l$i.
Hn 9a2a ar#. =4 al Car#ei O.N.U./ Consiliul %conomic i &ocial
'%CO&OC( "%a#e 0ace Krec%&an-!ri 1n c%"$l "r%&%v!rii re"ec#!rii
-re"#$ril%r %&$l$i .i li9er#!il%r 0$n-a&en#ale "en#r$ #%iL. De ae&enea/
c%n0%r& ar#. =*/ C%nili$l "%a#e 1n0iina c%&iii 1n -%&eniile ec%n%&ic .i
%cial .i "en#r$ "r%#ecia -re"#$ril%r %&$l$i.
ECO5OC "%a#e/ -e ae&enea/ ! "re3!#eac! "r%iec#e -e c%nvenii
"en#r$ a le $"$ne A-$n!rii Generale .i ! c%nv%ace c%n0erine in#ernai%nale
c%nacra#e "r%9le&el%r re0eri#%are la -re"#$rile %&$l$i.
Hn a"licarea ar#. =* al Car#ei O.N.U./ c%n0%r& c!r$ia el Kva 1n0iina
c%&iii "en#r$ "r%9le&ele ec%n%&ice .i %ciale .i "en#r$ "r%&%varea
-re"#$ril%r %&$l$iL/ C%nili$l Ec%n%&ic .i 5%cial a crea# 'omisia drepturilor
omului
2
.i 'omisia pentru condiia femeii.
Ar#ic%l$l =) a9ili#ea2! C%nili$l ! c%nvin! c$ &e&9rii Nai$nil%r Uni#e
.i c$ in#i#$iile "eciali2a#e "re a %9ine ra"%ar#e "rivin- &!$rile l$a#e 1n
e?ec$#area "r%"riil%r ale rec%&an-!ri .i a rec%&an-!ril%r A-$n!rii Generale
1n "r%9le&e -e c%&"e#ena C%nili$l$i.
Mai a&in#i& c! -e@a l$n3$l #i&"$l$i ECO5OC a c%n#i#$i# % erie -e
c%&i#e#e "eciale/ a n$&i# a$ a a$#%ri2a# 5ecre#ar$l General al O.N.U. !
n$&eac! ra"%r#%ri "eciali a$ c%&i#e#e -e e?"eri 1n "r%9le&e -e ac#$ali#a#e
-in -%&eni$l -re"#$ril%r %&$l$i.
C%nili$l/ care e#e c%&"$ -in 8) -e &e&9ri/ ine/ 1n &%- n%r&al/ %
ei$ne %r3ani2a#%ric! .i -%$! ei$ni re3$la#e 1n 0iecare an. Pr%9le&ele
"rivin- -re"#$rile %&$l$i $n#/ -e %9icei/ #ran&ie C%&i#e#$l$i al -%ilea al
C%nili$l$i 'c%&i#e#$l %cial+ 1n care $n# re"re2en#ai #%i cei 8) -e &e&9ri/
-e.i $nele "r%9le&e $n# -e29!#$#e 1n "len. Ra"%ar#ele C%&i#e#$l$i %cial/
care c%nin re2%l$ii .i -eci2ii/ $n# $"$e C%nili$l$i "re e?a&inare .i
-eci2ie 1n ca-r$l $n%r .e-ine "lenare.
(
;e2i infra/ ". 48.
.. 9
II. #OCUMENTE *#OPT*TE #E O$)*NI+*,I*
N*,IUNILO$ UNITE
Hn ca-r$l Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e a$ 0%# a-%"#a#e/ 1nce"Jn- c$ an$l
(9)*/ a"r%?i&a#iv 7, -e c%nvenii .i -eclaraii "rivin- -re"#$rile %&$l$i. D%&eniile
ac%"eri#e -e ace#ea $n# $r&!#%areleN
@ l$"#a c%n#ra -icri&in!rii
@ 3en%ci-/ cri&e -e r!29%i/ cri&e 1&"%#riva $&ani#!ii
@ -re"#$rile 0e&eil%r
@ -re"#$rile c%"iil%r
@ -re"#$rile "er%anel%r 1n vJr#!
@ -re"#$rile "er%anel%r c$ Ian-ica"
@ -re"#$rile %&$l$i 1n a-&ini#rarea M$#iiei
@ 9$n!#area/ "r%3re$l .i -e2v%l#area 1n -%&eni$l %cial
@ "r%&%varea .i "r%#ecia -re"#$ril%r %&$l$i
@ c!!#%rie
@ -re"#$l la !n!#a#e
@ clavie/ ervi#$-e/ &$nc! 0%ra#! .i "rac#ici anal%a3e
@ -re"#$rile &i3ranil%r
@ ce#!enie/ a"a#ri-ie/ a2il .i re0$3iai
@ -re"# $&ani#ar
.. (,
Hn cele ce $r&ea2! ne v%& li&i#a a "re2en#a -%ar cele &ai i&"%r#an#e
-%c$&en#e a-%"#a#e 1n ca-r$l O.N.U. 1n &a#eria -re"#$ril%r %&$l$i.
#eclara'ia Universal& a #re!turilor O7ului /289:0
Declaraia Univeral! a Dre"#$ril%r O&$l$i a 0%# "r%cla&a#! .i a-%"#a#! la (,
-ece&9rie (9)*. Ea @a c%n#i#$i# 1n "ri&$l in#r$&en# in#ernai%nal care a
"rev!2$# -re"#$rile -e care #re9$ie ! e 9$c$re %rice "er%an!/ @a $9linia# c!
Ke#e eenial ca -re"#$rile %&$l$i ! 0ie "r%#eMa#e -e $n i#e& -e
-re"#L'Prea&9$l+.
Acea#a e#e "ri&a rec$n%a #ere $niveral! a 0a"#$l$i c! li9er#! ile i
-re"#$rile 0$n-a&en#ale $n# ineren#e %ric!rei 0iin e $&ane/ c! ele $n# inaliena9ile
i e a"lic! 1n &%- e3al "en#r$ #% i i #% i $n#e& n!c$ i li9eri i e3ali 1n -e&ni#a#e
i 1n -re"#$ri.
Declaraia en$&er! -%$! ca#e3%rii -e -re"#$riN civile .i "%li#ice/ "e -e % "ar#e/
"rec$& .i -re"#$ri ec%n%&ice/ %ciale .i c$l#$rale/ "e -e al#! "ar#e.
Declaraia Univeral! a Dre"#$ril%r O&$l$i n$ e#e $n ac# M$ri-ic/ ea neavJn-
"$#erea M$ri-ic! a $n$i #ra#a#. T%#$.i/ -e@a l$n3$l #i&"$l$i -e la a-%"#area a/ ea a 0%#
0%l%i#! ca $n -%c$&en# -e re0erin! ce c$"rin-e #an-ar-ele &ini&e 1n -%&eni$l
-re"#$ril%r %&$l$i. Te?#$l Declaraiei @a i&"$ ca incl$2Jn- c%nce"ia c%&$ni#!ii
in#ernai%nale 1n ace# en/ 0iin- inv%ca#! %ri -e cJ#e %ri e?i#a$ 1nc!lc!ri 0la3ran#e
ale ace#%r -re"#$ri. Ca a#are/ "%a#e c$ #e&ei/ ea a 0%# c%ni-era#! ca 0!cJn- "ar#e -in
-re"#$l in#ernai%nal c$#$&iar
(
.
Oric$&/ -e la ace# -%c$&en# e %ri3inea2! in#r$&en#ele in#ernai%nale -in
-%&eni$l -re"#$ril%r %&$l$i c$ carac#er n%r&a#iv '"ac#e .i c%nvenii+ a-%"#a#e
$l#eri%r 1n ca-r$l Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e .i al in#i#$iil%r "eciali2a#e.
H&"re$n! c$ c$ Pac#$l in#ernai%nal c$ "rivire la -re"#$rile ec%n%&ice/ %ciale .i
c$l#$rale/ Pac#$l in#ernai%nal c$ "rivire la -re"#$rile civile .i "%li#ice .i cele -%$!
Pr%#%c%ale 0ac$l#a#ive la ace#a/ Declaraia 0%r&ea2! a.a@n$&i#a 'art internaional
a drepturilor omului.
De@a l$n3$l anil%r/ ace# an3aMa&en# a c!"!#a# "$#ere M$ri-ic!/ 0ie $9 0%r&a
#ra#a#el%r/ a -re"#$l$i c$#$&iar in#erna i%nal/ a "rinci"ii 3enerale/ a ac%r-$ril%r
(
A. Qi/ -e role de la Declaration universelle des droits de l.$omme dans le developpement du droit
international O.N.U./ 7$lle#in -e -r%i# -e lRI%&&e/ (9**/ ".8(.
.. ((
re3i%nale i le3ila iil%r na i%nale na i%nal!/ "rin care -re"#$rile %&$l$i "%# 0i
e?"ri&a#e i 3aran#a#e.
Declaraia Univeral! a Dre"#$ril%r O&$l$i a in"ira# &ai &$l# -e *, -e
-eclara ii in#erna i%nale i #ra#a#ele "rivi#%are la -re"#$rile in#erna i%nale ale %&$l$i/
$n n$&!r &are -e c%nven ii re3i%nale "rivin- -re"#$rile %&$l$i/ le3ila ii na i%nale
1n -%&eni$l -re"#$ril%r %&$l$i/ "rec$& i "reve-eri c%n#i#$ i%nale/ ceea ce e
c%n#i#$ie 1n#r@$n i#e& $niveral c%n#rJn3!#%r ce vi2ea2!/ "r%&%varea i "r%#ec ia
-re"#$ril%r %&$l$i
Declaraia Univeral! a Dre"#$ril%r O&$l$i e c%&"$ne -in#r@$n "rea&9$l .i
$n n$&!r -e 3, -e ar#ic%le ce en$n! -re"#$rile eeniale ale %&$l$i .i li9er#!ile
0$n-a&en#ale "e care le "%# "re#in-e 0!r! -icri&inare -e %rice 0el.
/rimul articol "reve-e c! K T%a#e 0iinele $&ane e nac li9ere .i e3ale 1n
-e&ni#a#e .i 1n -re"#$ri. Ele $n# 1n2e#ra#e c$ rai$ne .i c%n#iin! .i #re9$ie ! e
c%&"%r#e $nele 0a! -e al#ele 1n "iri#$l 0ra#erni#!ii.L
Ace# ar#ic%l -e0ine.#e i-eal$rile 0$n-a&en#ale -in care e in"ir! DeclaraiaN
-re"#$l la li9er#a#e .i e3ali#a#e e#e $n -re"# -%9Jn-i# "rin na.#ere .i n$ #re9$ie ! 0ie
1n#r!ina#. C$& %&$l e#e % 0iin! &%ral! -%#a#! c$ rai$ne/ el -i0er! -e celelal#e 0iine
-e "e P!&Jn# .i "%a#e/ 1n c%necin! ! "re#in-! an$&i#e -re"#$ri .i an$&i#e li9er#!i
-e care celelal#e vie$i#%are n$ e 9$c$r!.
#rticolul 0/ care en$n! "rinci"i$l eenial al e3ali#!ii .i al ne-icri&in!rii 1n
ceea ce "rive.#e e?ercii$l -re"#$ril%r %&$l$i .i al li9er#!il%r 0$n-a&en#ale/ in#er2ice
%rice K-e%e9ire ca/ -e "il-!/ -e%e9irea -e ra!/ c$l%are/ e?/ li&9a/ reli3ie/ %"inie
"%li#ic! a$ %rice al#! %"inie/ -e %ri3ine nai%nal! a$ %cial!/ avere/ na.#ere a$ %rice
al#e 1&"reM$r!ri.
#rticolul 1/ #a9ile.#e c! KOrice 0iin! $&an! are -re"#$l la via!/ la li9er#a#e .i
la ec$ri#a#ea "er%anei ale.L Ace# ar#ic%l/ 1&"re$n! c$ ar#ic%l$l 44/ care in#r%-$ce
-re"#$rile ec%n%&ice/ %ciale .i c$l#$rale/ $n# c%ni-era#e a-ev!ra#e "ie#re
$n3Ii$lare "en#r$ c! ele e?"ri&! -%$! -in#re carac#eri#icile 0$n-a&en#ale ale
-re"#$ril%r %&$l$iN ele $n# $niverale .i inaliena9ile
(
.
#rticolul 1 in#r%-$ce articolele 2-03/ 1n care $n# en$na#e alte drepturi civile
i politice .i care "rev!- c! ni&eni n$ va 0i in$# 1n clavie/ nici 1n ervi#$-e: ni&eni
n$ va 0i $"$ #%r#$rii/ nici la "e-e"e a$ #ra#a&en#e cr$-e/ in$&ane a$ -e3ra-an#e:
0iecare %& are -re"#$l ! i e rec$n%ac! "re#$#in-eni "er%nali#a#ea M$ri-ic!: %rice
"er%an! are -re"#$l la $n rec$r e0ec#iv 1n 0aa M$ri-iciil%r: ni&eni n$ #re9$ie ! 0ie
are#a#/ -ein$# a$ e?ila# 1n &%- ar9i#rar: %rice "er%an! are -re"#$l 1n -e"lin!
e3ali#a#e -e a 0i a$-ia#! 1n &%- ecIi#a9il .i "$9lic -e c!#re $n #ri9$nal in-e"en-en# .i
(
;e2i Ral$ca Mi3a@7e.#eli$/ #re!t interna'ional. Introducere %n #re!tul interna'ional !u6lic; E-i#$ra All
7$c$re.#i/ (99*/ ".(73.
.. (4
i&"arial: %rice "er%ana ac$2a#! -e c%&i#erea $n$i ac# c$ carac#er "enal are -re"#$l
! 0ie "re$"$! nevin%va#! "Jna cJn- vin%vaia a va 0i #a9ili#! 1n &%- le3al 1n
c$r$l $n$i "r%ce "$9lic: ni&eni n$ va 0i $"$ la i&i?#i$ni ar9i#rare 1n viaa a
"er%nal!/ 1n 0a&ilia a/ 1n -%&icili$l l$i a$ 1n c%re"%n-ena a: %rice "er%an! are
-re"#$l -e a circ$la 1n &%- li9er .i -e a@.i ale3e re.e-in#a .i -e a c!$#a a2il: %rice
"er%an! are -re"#$l la % ce#!enie: 9!r9a#$l .i 0e&eia/ 0!r! nici % re#ricie 1n ce
"rive.#e raa/ nai%nali#a#ea a$ reli3ia/ a$ -re"#$l -e a e c!!#%ri .i -e a 1n#e&eia %
0a&ilie: %rice "er%an! are -re"#$l la "r%"rie#a#e/ la li9er#a#ea 3Jn-irii/ -e c%n.#iin! .i
reli3ie/ la li9er#a#ea %"iniil%r .i e?"ri&!rii/ la li9er#a#ea -e 1n#r$nire .i -e a%ciere
"a.nic!: %rice "er%an! are -re"#$l -e a l$a "ar#e la c%n-$cerea #re9$ril%r "$9lice ale
!rii ale .i are -re"#$l -e acce e3al la 0$nciile "$9lice -in ara a.
#rticolul 00 "reve-e c! KOrice "er%an!/ 1n cali#a#ea a -e &e&9r$ al
%cie#!ii/ are -re"#$l la ec$ri#a#ea %cial!: ea e#e 1n-re"#!i#! ca "rin e0%r#$l nai%nal
.i c%la9%rarea in#ernai%nal!/ inJn-$@e ea&a -e %r3ani2area .i re$rele 0iec!rei
!ri/ ! %9in! reali2area -re"#$ril%r ec%n%&ice/ %ciale .i c$l#$rale in-i"ena9ile
"en#r$ -e&ni#a#ea a .i li9era -e2v%l#are a "er%nali#!ii ale.L
El in#r%-$ce ar#ic%lele 43@47 1n care $n# en$na#e -re"#$rile ec%n%&ice/
%ciale .i c$l#$rale/ -re"#$ri "e care le "%a#e "re#in-e %rice "er%an! K1n cali#a#ea a
-e &e&9r$ al %cie#!iiL. Pe -e al#! "ar#e/ #re9$ie ! %9erv!& c! 1n#in-erea ace#%r
-re"#$ri -e"in-e/ a.a c$& cIiar ar#. 44 &eni%nea2!/ -e re$rele e?i#en#e 1n 0iecare
ar!.
#rticolele 00-04 rec$n%c $n n$&!r -e drepturi economice sociale i culturale
-e care #re9$ie ! e 9$c$re %rice %&/ c$& $n#N -re"#$l la ec$ri#a#ea %cial!: -re"#$l
la &$nc!/ la li9era ale3ere a &$ncii ale/ la c%n-iii ecIi#a9ile .i a#i0!c!#%are -e
&$nc!/ "rec$& .i la %cr%#irea 1&"%#riva .%&aM$l$i: -re"#$l la alari$ e3al "en#r$
&$nc! e3al!: -re"#$l la % re#ri9$ire ecIi#a9il! .i a#i0!c!#%are care !@i ai3$re a#J#
l$i/ cJ# i 0a&iliei ale/ % e?i#en! c%n0%r&! c$ -e&ni#a#ea $&an! .i c%&"le#a#!/ la
nev%ie/ "rin al#e &iMl%ace -e "r%#ecie %cial!: -re"#$l -e a 1n#e&eia in-ica#e .i -e a
e a0ilia la in-ica#e "en#r$ a"!rarea in#ereel%r ale: are -re"#$l la %-iIn! .i recreaie/
incl$iv la % li&i#are re2%na9il! a 2ilei -e &$nc! .i la c%nce-ii "eri%-ice "l!#i#e:
-re"#$l la $n nivel -e #rai care !@i ai3$re !n!#a#ea .i 9$n!#area l$i .i 0a&iliei ale/
-re"#$l la 1nv!!#$r!: -re"#$l -e a l$a "ar#e 1n &%- li9er la viaa c$l#$ral! a
c%lec#ivi#!ii/ -e a e 9$c$ra -e ar#e .i -e a "ar#ici"a la "r%3re$l .#iini0ic .i la
9ine0acerile l$i.
#rticolul 05 rec$n%a.#e c! K%rice "er%an! are -re"#$l la % %rJn-$ire %cial! .i
in#ernai%nal! 1n care -re"#$rile .i li9er#!ile e?"$e 1n "re2en#a Declaraie "%# 0i "e
-e"lin 1n0!"#$i#eL. 5e $9linia2!/ #%#%-a#!/ 0a"#$l c! K%rice "er%an! are 1n-a#%riri 0a!
-e c%lec#ivi#a#e/ -e%arece n$&ai 1n ca-r$l ace#eia e#e "%i9il! -e2v%l#area li9er! .i
-e"lin! a "er%nali#!ii ale.L
.. (3
#rticolul 06 "reve-e c! K Hn e?erci#area -re"#$ril%r .i li9er#!il%r ale/ 0iecare
%& n$ e#e $"$ -ecJ# n$&ai 1n3ra-iril%r #a9ili#e "rin le3e/ e?cl$iv 1n c%"$l -e a
ai3$ra c$veni#a rec$n%a.#ere .i re"ec#are a -re"#$ril%r i li9er#!il%r al#%ra .i ca !
0ie a#i0!c$#e M$#ele cerine ale &%ralei/ %r-inii "$9lice .i 9$n!#!rii 3enerale 1n#r@%
%cie#a#e -e&%cra#ic!L.
Hn 0Jr.i#/ articolul 17 #a9ile.#e c! KNici % -i"%2iie a "re2en#ei Declaraii n$
"%a#e 0i in#er"re#a#! ca i&"licJn- "en#r$ vre$n #a#/ 3r$"are a$ "er%an! -re"#$l -e a
e -e-a la vre% ac#ivi#a#e a$ -e a !vJr.i vre$n ac# 1n-re"#a# "re -e0iinarea $n%r
-re"#$ri a$ li9er#!i en$na#e 1n "re2en#a Declaraie.L
C%nce"$#! ca 0iin- $n i-eal c%&$n -e a#in -e c!#re #%a#e "%"%arele .i #%a#e
nai$nile/ Declaraia Univeral! a Dre"#$ril%r O&$l$i a -eveni# 1n &%- e0ec#iv $n
e#al%n ce "er&i#e ! e -e#er&ine 1n ce &!$r! $n# re"ec#a#e .i a"lica#e n%r&ele
in#ernai%nale 1n &a#eria -re"#$ril%r %&$l$i.
Declaraia Univeral! a Dre"#$ril%r O&$l$i e#e &eni%na#! .i 1n 'onstituia
!omniei. A#0el/ ar#.4, alin.( "reve-e c! K-i"%2iiile c%n#i#$i%nale "rivin-
-re"#$rile .i li9er#!ile ce#!enil%r v%r 0i in#er"re#a#e .i a"lica#e 1n c%nc%r-an! c$
Declaraia Univeral! a Dre"#$ril%r O&$l$i/ c$ "ac#ele .i c$ celelal#e #ra#a#e la care
R%&Jnia e#e "ar#e.L Prin acea#! "reve-ere/ e rec$n%a.#e 0a"#$l c! Declaraia
c%n#i#$ie -%c$&en#$l ce c$"rin-e "rinci"iile .i n%r&ele 3enerale 1n &a#eria
-re"#$ril%r %&$l$i ce@.i a$ -e"lin! a"licare .i 1n ara n%a#r!.

.. ()
Pactele interna'ionale cu !rivire la dre!turile o7ului
La (= -ece&9rie (9==/ "rin Re2%l$ia A-$n!rii Generale a Nai$nil%r Uni#e
44,,A 'SSI+ era$ a-%"#a#e -%$! -%c$&en#e in#ernai%nale ce i#e&a#i2a$ ana&9l$l
-re"#$ril%r %&$l$i/ #a9ilin-/ #%#%-a#!/ &ecani&e "eci0ice -e 3aran#are .i -e
&%ni#%ri2are a re"ec#!rii an3aMa&en#el%r #a#el%r "!ri. E#e v%r9a -e Pac#$l
in#ernai%nal c$ "rivire la -re"#$rile ec%n%&ice/ %ciale .i c$l#$rale/ "rec$& .i -e
Pac#$l in#ernai%nal c$ "rivire la -re"#$rile civile .i "%li#ice/ a&9ele ra#i0ica#e .i -e
R%&Jnia "rin Decre#$l nr.4(4 -in 3( %c#%&9rie (97).
Prea&9$lele a&9el%r Pac#e $n# re-ac#a#e 1n #er&eni a"r%a"e i-en#ici. Ele
"reci2ea2! c! K1n c%n0%r&i#a#e c$ Declaraia Univeral! a Dre"#$ril%r O&$l$i/ i-eal$l
0iinei $&ane li9ere/ 9$c$rJn-$@e -e li9er#!ile civile .i "%li#ice .i eli9era#! -e #ea&!
.i -e &i2erie/ n$ "%a#e 0i reali2a# -ecJ# -ac! e creea2! c%n-iii care "er&i# 0iec!r$ia
! e 9$c$re -e -re"#$rile ale civile .i "%li#ice/ ca .i -e -re"#$rile ale ec%n%&ice/
%ciale a$ c$l#$raleL.
De ae&enea/ "ri&$l ar#ic%l -in 0iecare ac# -eclar! -re"#$l la a$#%-e#er&inare
e#e $niveral .i cere #a#el%r ! 0acili#e2e reali2area ace#$i -re"# .i !@l re"ec#e.
Ar#ic%l$l 3 -in cele -%$! Pac#e rea0ir&! -re"#$l e3al "e care@l are 9!r9a#$l .i
0e&eia -e a e 9$c$ra -e #%a#e -re"#$rile.
.. (8
Ar#ic%l$l 8/ 1n a&9ele -%c$&en#e/ "reve-e 3aranii c%n#ra $"ri&!rii a$
li&i#!rii nele3ale a -re"#$ril%r %&$l$i a$ a li9er#!il%r 0$n-a&en#ale .i 1&"%#riva
in#er"re#!rii er%na#e a -i"%2iiil%r Pac#el%r "en#r$ a M$#i0ica vi%larea $n$i -re"# a$ a
$nei li9er#!i. El in#er2ice -e ae&enea ca #a#ele ! li&i#e2e -re"#$rile -eMa 1n vi3%are
"e #eri#%ri$l l%r $9 "re#e?#$l c! Pac#ele n$ le rec$n%c a$ le rec$n%c 1n#r@% &!$r!
&ai &ic!.
Pactul interna'ional cu !rivire la dre!turile civile i !olitice
Dre"#$rile civile .i "%li#ice 3aran#a#e -e Pac#$l in#ernai%nal c$ "rivire la
-re"#$rile civile .i "%li#ice
(
$n# en$&era#e ar#ic%lele =@47 .i "rev!-N
@ -re"#$l la via! 'ar#. =+
@ Ni&eni n$ va 0i $"$ #%r#$rii .i nici $n%r "e-e"e a$ #ra#a&en#e cr$-e/
in$&ane a$ -e3ra-an#e 'ar#.7+
@ Ni&eni n$ va 0i in$# 1n clavie: clavia .i c%&er$l c$ clavi/ $9 #%a#e
0%r&ele/ $n# in#er2ie: Ni&eni n$ va "$#ea 0i in$# 1n ervi#$#e: Ni&eni n$
va "$#ea 0i c%n#rJn ! e?ec$#e % &$nc! 0%ra#! a$ %9li3a#%rie 'ar#. *+
@ Ni&eni n$ "%a#e 0i are#a# a$ -ein$# 1n &%- ar9i#rar 'ar#.9+
@ Orice "er%an! "riva#! -e li9er#a#e va 0i #ra#a#! c$ $&ani#a#e .i c$
re"ec#area -e&ni#!ii ineren#e "er%anei $&ane 'ar#. (,+
@ Ni&eni n$ "%a#e 0i 1n#e&nia# "en#r$ in3$r$l &%#iv c! n$ e#e 1n &!$r! !
e?ec$#e % %9li3aie c%n#rac#$al! 'ar#. ((+
@ -re"#$l -e a circ$la ac%l% li9er .i -e a@.i ale3e li9er re.e-ina 'ar#. (4+
@ in#er2icerea e?"$l2!rii $n$i #r!in care e a0l! 1n &%- le3al "e #eri#%ri$l $n$i
#a# "ar#e -ecJ# 1n e?ec$#area $nei -eci2ii l$a#e 1n c%n0%r&i#a#e c$ le3ea 'ar#
(3+
@ T%i %a&enii $n# e3ali 1n 0aa #ri9$nalel%r .i c$ril%r -e M$#iie .i $n#
"rev!2$#e 3aranii "en#r$ "er%anele care 0ac %9iec#$l $r&!riril%r M$-iciare
'ar#. ()+
@ Ni&eni n$ va 0i c%n-a&na# "en#r$ aci$ni a$ %&ii$ni care n$ c%n#i#$ia$
$n ac# -elic#$%/ "%#rivi# -re"#$l$i nai%nal a$ in#ernai%nal/ 1n &%&en#$l 1n
care a$ 0%# !vJr.i#e 'ar#. (8+
@ Orice %& are -re"#$l -e a i e rec$n%a.#e "re#$#in-eni "er%nali#a#ea M$ri-ic!
'ar#. (=+
@ Ni&eni n$ va "$#ea 0i $"$ vre$n%r i&i?#i$ni ar9i#rare a$ ile3ale 1n viaa
"ar#ic$lar!/ 1n 0a&ilia/ -%&icili$l a$ c%re"%n-ena a/ nici la a#in3eri
ile3ale a-$e %n%arei .i re"$#aiei ale 'ar#. (7+
@ Orice "er%an! are -re"#$l la li9er#a#ea 3Jn-irii/ c%n.#iinei .i reli3iei 'ar#.
(*+
@ Orice "er%an! are -re"#$l la li9er#a#ea -e e?"ri&are 'ar#. (9+
(
A-%"#a# .i -ecIi "re e&nare -e A-$narea General! a Nai$nil%r Uni#e la (= -ece&9rie (9==. In#ra# 1n vi3%are la 43
&ar#ie (97=. R%&Jnia a ra#i0ica# Pac#$l la 3( %c#%&9rie (97) "rin Decre#$l nr.4(4/ "$9lica# 1n 7$le#in$l O0icial al
R%&Jniei/ "ar#ea I/ nr. 3)= -in 4, n%ie&9rie (97).
.. (=
@ Orice "r%"a3an-! 1n 0av%area r!29%i$l$i e#e in#er2i! "rin le3e: Orice
1n-e&n la $r! nai%nal!/ raial! a$ reli3i%a! care c%n#i#$ie % inci#are la
-icri&inare/ la %#ili#a#e a$ la vi%len! e#e in#er2i "rin le3e 'ar#. 4,+
@ Dre"#$l -e 1n#r$nire "a.nic! e#e rec$n%c$# 'ar#. 4(+
@ Orice "er%an! are -re"#$l -e a e a%cia 1n &%- li9er c$ al#ele/ incl$iv
-re"#$l -e a c%n#i#$i in-ica#e .i -e a a-era la ele/ "en#r$ %cr%#irea
in#ereel%r ale 'ar#.44+
@ Dre"#$l -e a e c!!#%ri .i -e a 1n#e&eia % 0a&ilie e#e rec$n%c$# 9!r9a#$l$i
.i 0e&eii/ 1nce"Jn- -e la vJr#a n$9il! 'ar#. 43+
@ M!$rile &eni#e ! "r%#eMe2e c%"iii $n# "rev!2$#e la 'ar#. 4)+
@ Dre"#$l -e a l$a "ar#e la c%n-$cerea a0aceril%r "$9lice/ -e a v%#a .i -e a 0i
ale/ -e a acce-e 1n c%n-iii -e e3ali#a#e la 0$nciile "$9lice 'ar#. 48+
@ T%a#e "er%anele $n# e3ale 1n 0aa le3ii .i a$/ 0!r! -icri&inare/ -re"#$l la %
%cr%#ire e3al! -in "ar#ea le3ii ar#. 4=
@ Dre"#$l "er%anel%r a"arinJn- &in%ri#!il%r e#nice/ reli3i%ae a$
lin3vi#ice/ -e a avea/ 1n c%&$n c$ ceilali &e&9ri ai 3r$"$l$i l%r/ "r%"ria
l%r via! c$l#$ral!/ -e a "r%0ea .i "rac#ica "r%"ria l%r reli3ie a$ -e a 0%l%i
"r%"ria l%r li&9! 'ar# 47+.
5"re -e%e9ire -e Declaraia Univeral! a Dre"#$ril%r O&$l$i .i -e "ac#$l
c%re"%n-en#/ Pac#$l in#ernai%nal c$ "rivire la -re"#$rile ec%n%&ice/ %ciale .i
c$l#$rale/ Pac#$l in#ernai%nal c$ "rivire la -re"#$rile civile .i "%li#ice n$ c%nine %
-i"%2iie 3eneral! a"lica9il! ana&9l$l$i -re"#$ril%r "rev!2$#e -e Pac#/ care !
a$#%ri2e2e re#ricii 1n e?erci#area l%r. T%#$.i/ &ai &$l#e ar#ic%le ale Pac#$l$i
#i"$lea2! c! -re"#$rile "e care -e0ine.#e n$ "%# 0ace %9iec#$l re#riciil%r -ecJ# -ac!
ace#ea $n# "rev!2$#e -e le3e .i $n# neceare "en#r$ a "r%#eMa ec$ri#a#ea nai%nal!/
%r-inea "$9lic! a$ -re"#$rile .i li9er#!ile al#$ia.
Oric$&/ an$&i#e -re"#$ri n$ "%# 0i $"en-a#e a$ li&i#a#e 1n nici %
circ$&#an!/ cIiar 1n i#$aii -e $r3en!. E#e v%r9a -e -re"#$l la via!/ la "r%#ecie
c%n#ra #%r#$rii/ claviei a$ ervi#$ii/ 1ncIi%area "en#r$ -a#%rii .i a"licarea le3il%r
"enale re#r%ac#ive/ -re"#$l 0iec!r$ia la rec$n%a.#erea "er%nali#!ii M$ri-ice .i
li9er#a#ea 3Jn-irii/ -e c%n.#iin! .i reli3ie.
Mecanis7ul de control
Pac#$l in#ernai%nal c$ "rivire la -re"#$rile civile .i "%li#ice in#i#$ie
Co7itetul dre!turilor o7ului/ care e#e $n %r3ani& -e e?"eri/ c%&"$ -in (*
&e&9ri ale.i c$ #i#l$ in-ivi-$al/ "rin v%# ecre#/ "en#r$ "a#r$ ani -e c!#re #a#ele@"!ri
la Pac#. La ale3eri e are 1n ve-ere % re"re2en#are ecIi#a9il! -in "$nc# -e ve-ere
3e%3ra0ic/ a "rinci"alel%r i#e&e M$ri-ice .i -i0eri#el%r 0%r&e -e civili2aie. C%&i#e#$l
e re$ne.#e -e 3 %ri "e an .i ia -eci2ii "e 9a2! -e c%nen.
A#ri9$iile C%&i#e#$l$i/ a.a c$& reie ele -in ar#.),@)8 ale Pac#$l$i $n#
$r&!#%areleN a+ ! e?a&ine2e ra"%ar#ele #a#el%r "!ri a$"ra &!$ril%r l$a#e "en#r$
a"licarea -re"#$ril%r rec$n%c$#e 1n Pac# .i "r%3reele reali2a#e 1n i&"le&en#area
ace#%ra: 9+ ! a-ree2e #a#el%r "!ri "r%"riile ra"%ar#e .i %9ervaiile "e care le
.. (7
c%ni-er! "%#rivi#e c+ !@.i a$&e an$&i#e 0$nci$ni c$ c%"$l -e re3le&en#a
-i0eren-ele -in#re #a#ele "!ri "rivin- a"licarea Pac#$l$i/ c$ c%n-iia ca "!rile ! 0i
rec$n%c$# c%&"e#ena C%&i#e#$l$i 1n acea#! "rivin! -+ cJn- e#e ca2$l/ !
-ee&ne2e % c%&iie c%n$l#a#iv! ad $oc care ! %0ere #a#el%r "!ri/ in#erea#e 1n
%rice c%n0lic# "rivin- a"licarea Pac#$l$i/ 9$nele ale %0icii. 5c%"$l $r&!ri# -e ace#
c%&i#e# e#e aM$n3erea la % %l$ie a&ia9il! 0%n-a#! "e re"ec#area Pac#$l$i.
Pr%ce-$ra ra"%ar#el%r e#e % "r%ce-$r! -e c%%"erare in#ernai%nal! ce are -re"#
%9iec#iv ! "r%&%ve2e 1ncre-erea 1n#re #a#ele@"!ri .i #a9ili#a#ea/ 1ncercJn- !
eli&ine even#$alele "erce"ii a$ in#er"re#!ri -i0eri#e. Pr%ce-$ra ra"%ar#el%r are ca
c%"/ 1n "ri&$l ran-/ cIi&9$l reci"r%c -e e?"erien! .i in0%r&aie "en#r$
"r%&%varea c%%"er!rii/ C%&i#e#$l 1ncercJn- ! anali2e2e 1n c%&en#ariile ale
3enerale e?"eriena %9in$#! 1n e?a&inarea ra"%ar#el%r #a#el%r.
Mecani&$l -e c%n#r%l a 0%# -e2v%l#a# "rin a-%"#area !ri7ului Protocol
facultativ la Pactul interna'ional cu !rivire la dre!turile civile i !olitice
2
1n 9a2a
c!r$ia "er%anele care $in c! $n# vic#i&e ale 1nc!lc!rii $n$ia -in -re"#$rile
en$na#e 1n "ac# .i care a$ e"$i2a# c!ile in#erne -e a#ac "%# ! #ran&i#! c%&$nic!ri
crie "en#r$ a 0i e?a&ina#e -e c!#re C%&i#e#$l -re"#$ril%r %&$l$i.
C%&$nic!rile -eclara#e a-&ii9ile 'c%n-iiile -e a-&ii9ili#a#e $n# en$&era#e
la ar#. 4/ ar#. 3 .i "ar.4 al ar#. 8+ -e c!#re C%&i#e# $n# a-$e 1n a#enia #a#$l$i "ar#e
care ar 0i vi%la# $na -in -i"%2iiile Pac#$l$i. Hn cele .ae l$ni care $r&ea2!/ #a#$l
re"ec#iv #re9$ie ! $"$n! 1n cri e?"licaii a$ -eclaraii 1n "r%9le&a 1n cIe#i$ne
.i ! in-ice/ -ac! e#e ca2$l/ &!$rile "e care le@ar "$#ea l$a "en#r$ a re&e-ia i#$aia.
E?a&inarea c%&$nic!ril%r "ri&a#e 1n c%n0%r&i#a#e c$ -i"%2iiile Pr%#%c%l$l$i
0ac$l#a#iv c$ $.ile 1ncIie inJn- ea&a -e #%a#e in0%r&aiile crie care le $n# $"$e
-e c!#re "ar#ic$lar .i -e c!#re #a#$l "ar#e in#erea#. H.i 0ace a"%i c$n%c$#! %"inia a
#a#$l$i "ar#e .i "er%anei in-ivi-$ale.
Deci2iile C%&i#e#$l$i/ "e 0%n-/ $n# -e 0a"#/ rec%&an-!ri ne%9li3a#%rii .i/ ca
a#are/ ele $n# n$&i#e K"$nc#e -e ve-ereL/ c%n0%r& ar#. 8 "ar. ) al Pr%#%c%l$l$i
0ac$l#a#iv. A.a-ar/ C%&i#e#$l n$ are a#ri9$ii -e #i" M$ri-ici%nal/ el ne"$#Jn- l$a
-eci2ii %9li3a#%rii "en#r$ #a#ele "!ri. CIiar 1n ca2$rile 1n care a"recierile ale n$ $n#
$r&a#e/ Pr%#%c%l$l 0ac$l#a#iv n$ "reve-e vre$n &ecani& c%erci#iv a$ anci$ni.
Un al doilea Protocol facultativ la Pac#$l in#erna i%nal "rivin- -re"#$rile
civile i "%li#ice care vi2ea2! a9%lirea "e-e"ei c$ &%ar#ea/ a 0%# a-%"#a# -e c!#re
A-$narea General! a Na i$nil%r Uni#e "rin Re2%l$ ia ))P(4* -in (8 -ece&9rie (9*9.
A a c$& "reve-e "ri&$l !$ ar#ic%l/ nici % "er%an! a0la#! 1n M$ri-ic ia $n$i #a#
"ar#e la "r%#%c%l n$ va 0i e?ec$#a#!.
(
A-%"#a# .i -ecIi "re e&nare -e A-$narea General! a Nai$nil%r Uni#e la (= -ece&9rie (9==. In#ra# 1n vi3%are la 43
&ar#ie (97=. R%&Jnia a ra#i0ica# Pac#$l la 3( %c#%&9rie (97) "rin Decre#$l nr.4(4/ "$9lica# 1n 7$le#in$l O0icial al
R%&Jniei/ "ar#ea I/ nr. ()= -in 4, n%ie&9rie (97).
.. (*
Pactul interna'ional cu !rivire la dre!turile econo7ice; sociale i
culturale
5"re -e%e9ire -e -re"#$rile civile .i "%li#ice/ incl$e 1n Pac#$l c%re"%n-en#/
Pac#$l in#ernai%nal c$ "rivire la -re"#$rile ec%n%&ice/ %ciale .i c$l#$rale
(
e#e/ a.a
c$& a& &ai $9linia#/ 1n c%relaie -irec#! n$ n$&ai c$ v%ina "%li#ic! a $n$i 3$vern
a$ al#$l/ ci/ &ai ale/ c$ re$rele 0inanciare -i"%ni9ile/ c!r%ra li e a-a$3! c%n-iii
c$& $n# nivel$l -e e-$caie a$ c%%"erarea in#ernai%nal! 1n -%&eni$. De aceea/
alin.( al ar#.4 al Pac#$l$i "er&i#e #a#el%r "!ri !@.i a$&e $n an3aMa&en# -e
a"licare "r%3reiv! a -re"#$ril%r incl$e. A#0el/ K 0iecare #a# "ar#e e an3aMea2!
! aci%ne2e a#J# "rin "r%"ri$l !$ e0%r#/ cJ# .i "rin ai#en! .i c%%"erarea
in#ernai%nal!/ 1n "ecial "e "lan ec%n%&ic .i #eInic/ 0%l%in- la &a?i&$& re$rele
ale -i"%ni9ile "en#r$ ca e?erci#area -e"lin! a -re"#$ril%r rec$n%c$#e 1n "re2en#$l
Pac# ! 0ie ai3$ra#! "r%3reiv "rin #%a#e &iMl%acele a-ecva#e/ incl$iv "rin a-%"#area
-e &!$ri le3ila#iveL.
Dre"#$rile 3aran#a#e -e Pac#$l in#ernai%nal c$ "rivire la -re"#$rile ec%n%&ice/
%ciale .i c$l#$rale #re9$iec e?erci#a#e 0!r! nici % -icri&inare 1n#e&eia#! "e ra!/
c$l%are/ e?/ li&9!/ reli3ie/ %"inie "$9lic! a$ %rice al#! %"inie/ %ri3ine nai%nal! a$
%cial!/ avere/ na.#ere a$ "e %rice al#! 1&"reM$rare 'ar#.4 alin.4+.
Par#ea a III@a a Pac#$l$i en$&er! -re"#$rile 3aran#a#e.
A#0el/ dreptul la munc c$"rin-e/ c%n0%r& ar#.= alin.(/ -re"#$l "e care 1l are
%rice "er%an! -e a avea "%i9ili#a#ea !@.i cJ.#i3e e?i#ena "rin#r@% &$nc! li9er
alea! a$ acce"#a#!. 5#a#el%r "!ri li e cere ! a-%"#e acele &!$ri 1n ve-erea
ai3$r!rii -e"linei e?erci#!ri a ace#$i -re"#/ re0eri#%are 1n "ecial la %rien#area .i
"re3!#irea #eInic! .i "r%0ei%nal!/ ela9%rarea -e "r%3ra&e/ -e &!$ri .i -e #eInici
"%#rivi#e "en#r$ a ai3$ra -e2v%l#area ec%n%&ic!/ %cial! .i c$l#$ral! c%n#an#! .i %
-e"lin! 1n#re9$inare "r%-$c#iv! a 0%rei -e &$nc! 1n c%n-iii ce 3aran#ea2!
in-ivi2il%r 0%l%ina li9er#!il%r "%li#ice .i ec%n%&ice 0$n-a&en#ale 'ar#.= alin4+.
C%rela#iv -re"#$l$i la &$nc!/ e#e -re"#$l "e care 1l are %rice "er%an! -e a e
9$c$ra -e c%n-iii -e &$nc! M$#e .i 0av%ra9ile care "re$"$ne necei#a#ea ai3$r!rii
$n$i alari$ ecIi#a9il .i a $nei re&$neraii e3ale "en#r$ % &$nc! -e val%are e3al!/ a
ec$ri#!ii .i i3ienei &$ncii/ a li&i#!rii rai%nale a -$ra#ei &$ncii .i a c%nce-iil%r
"eri%-ice "l!#i#e 'ar#.7+.
Dre"#$l -e %r3ani2are in-ical! e#e -e#alia# 1n c$"rin$l ar#ic%l$l$i *. El
c$"rin-e -re"#$l -e a 0%r&a in-ica#e/ -e #r$c#$rare a ace#%ra 1n 0e-eraii/
c%n0e-eraii nai%nale/ "rec$& .i %r3ani2aii in-icale in#ernai%nale. E#e 3aran#a#/
-e ae&enea/ -re"#$l la 3rev!.
Mai -e"ar#e/ $n# #a#$a#e -re"#$l la ec$ri#a#e %cial!/ incl$iv la ai3$r!ri
%ciale 'ar#.9+/ -re"#$l la "r%#ecia 0a&iliei 'ar#.(,+/ -re"#$l la $n nivel -e via!
a#i0!c!#%r 'ar#.((+/ -re"#$l "e care 1l are %rice "er%an! -e a e 9$c$ra -e cea &ai
(
A-%"#a# .i -ecIi "re e&nare -e A-$narea General! a Nai$nil%r Uni#e la (= -ece&9rie (9==. In#ra# 1n vi3%are la 43
&ar#ie (97=. R%&Jnia a ra#i0ica# Pr%#%c%l$l la 4* i$nie (993 "rin Le3ea nr.39/ "$9lica#! 1n 7$le#in$l O0icial al
R%&Jniei/ "ar#ea I/ nr. (93 -in 4, i$nie (993.
.. (9
9$n! !n!#a#e 0i2ic! .i &in#al! "e care % "%a#e a#in3e 'ar#.(4+/ -re"#$l la e-$caie
'ar#.(3 .i ()+ .i -re"#$l -e a "ar#ici"a la viaa c$l#$ral! .i a 9ene0icia -e "r%3re$l
.#iini0ic .i a"licaiile ace#$ia 'ar#.(8+.
Pen#r$ a a"recia 3ra-$l 1n care #a#ele "!ri re"ec#! -i"%2iiile Pac#$l$i/
ace#ea #re9$ie ! "re2in#e Kra"%ar#e a$"ra &!$ril%r "e care le@a$ a-%"#a# .i a$"ra
"r%3reel%r %9in$#eL.
Ra"%ar#ele $n# e?a&ina#e -e 'omitetul drepturilor economice sociale i
culturale/ 1n0iina# 1n an$l (9*8/ .i c%&"$ -in (* e?"eri a c!r%r c%&"e#en! 1n
-%&eni$l -re"#$ril%r %&$l$i e#e rec$n%c$#! .i care 1.i -e0!.%ar! ac#ivi#a#ea c$ #i#l$
"er%nal. E?"erii $n# ale.i -e c!#re C%nili$l Ec%n%&ic .i 5%cial 'ECO5OC+ al
Nai$nil%r Uni#e "en#r$ $n &an-a# -e ) ani "rin cr$#in ecre# "e % li#! -e can-i-ai
-ee&nai -e c!#re #a#ele "!ri la Pac#.
D$"! ce e?a&inea2! ra"%ar#ele/ C%&i#e#$l 0ace $3e#ii .i rec%&an-!ri -e
%r-in 3eneral. 5#a#ele "!ri "%# -ee&na re"re2en#ani la re$ni$nile C%&i#e#$l$i a#$nci
cJn- ra"%ar#ele ce le vi2ea2! $n# e?a&ina#e. De ae&enea/ ele "%# 0ace -eclaraii
a$"ra ra"%ar#el%r 1nain#a#e .i "%# r!"$n-e 1n#re9!ril%r "$e -e &e&9rii
C%&i#e#$l$i.
C%&i#e#$l -re"#$ril%r ec%n%&ice/ %ciale .i c$l#$rale are % ei$ne -e l$cr$
an$al! la O0ici$l Nai$nil%r Uni#e -in Geneva.
Ace# &ecani& -e c%n#r%l al re"ec#!rii an3aMa&en#el%r a$&a#e -e -i0eri#ele
#a#e "rin ra#i0icarea Pac#$l$i in#ernai%nal c$ "rivire la -re"#$rile ec%n%&ice/ %ciale
.i c$l#$rale e#e li&i#a# -eci la anali2a ra"%ar#el%r .i "re2en#area $n%r $3e#ii .i
rec%&an-!ri. El n$ in#i#$ie $n &ecani& -e 3aran#are care ! "er&i#! "ri&irea .i
anali2area $n%r cereri in#er#a#a#ale a$ in-ivi-$ale 1n ca2$l 1nc!lc!rii eri%ae a
-re"#$ril%r 3aran#a#e/ a.a c$& e#e "%i9il 1n i#e&$l -e &%ni#%ri2are in#i#$i# -e
in#r$&en#$l in#ernai%nal c%re"%n-en#/ .i an$&e Pac#$l in#ernai%nal c$ "rivire la
-re"#$rile civile .i "%li#ice. Acea#! -i0ereniere e -a#%rea2! "eci0ici#!ii -re"#$ril%r
ec%n%&ic%@%ciale/ c!r%ra n$ li e "%# a"lica 1n#%#-ea$na cri#erii $nice -e eval$are a
"r%3reel%r 1nre3i#ra#e.
La (, Dece&9rie 4,,*/ A-$narea General! a a-%"#a# $n /rotocol opional
'GA re%l$#i%n APRE5P=3P((7+ la Pac#$l In#ernai%nal "rivin- Dre"#$rile Ec%n%&ice/
5%ciale .i C$l#$rale care "reve-e c%&"e#ena C%&i#e#$l$i a "ri&i .i anali2a
c%&$nic!ri. El a in#ra# 1n vi3%are la 8 &ai 4,(3 n$ a 0%# ra#i0ica# 1nc! -e c!#re
R%&Jnia.
C%n-iiile -e a-&ii9ili#a#e $n# ae&!n!#%are c$ cele #a9ili#e 1n Pr%#%c%l$l
%"#i%nal la Pac#$l In#ernai%nal "rivin- Dre"#$rile Civile .i P%li#ice.
.. 4,
Conven'ia interna'ional& !rivind eli7inarea tuturor for7elor de
discri7inare rasial&
C%nvenia in#ernai%nal! "rivin- eli&inarea #$#$r%r 0%r&el%r -e -icri&inare
raial!
(
a 0%# a-%"#a#! "rin rea0ir&area c%nvin3erii c! -icri&inarea 1n#re 0iinele
$&ane "en#r$ &%#ive -e ra!/ c$l%are a$ %ri3ine e#nic! e#e $n %9#ac%l 1n calea
relaiil%r "a.nice -e "rie#enie 1n#re nai$ni/ 0iin- $ce"#i9il! ! #$l9$re "acea .i
ec$ri#a#ea "%"%arel%r/ "rec$& .i c%e?i#ena ar&%ni%a! a "er%anel%r 1n ca-r$l
acel$ia.i #a#.
A.a c$& e "reve-e 1n ar#. 4 al c%nveniei/ #a#ele@"!ri c%n-a&n!
-icri&inarea raial! .i e an3aMea2! ! $r&e2e/ "rin #%a#e &iMl%acele "%#rivi#e .i 0!r!
1n#Jr2iere/ % "%li#ic! &eni#! ! eli&ine %rice 0%r&! -e -icri&inare raial!/ !
0av%ri2e2e 1nele3erea 1n#re #%a#e raele .i 1n ace# c%"N
a+ 0iecare #a# "ar#e e an3aMea2! ! n$ rec$r3! la ac#e a$ "rac#ici -e -icri&inare
raial! 1&"%#riva $n%r "er%ane/ 3r$"$ri -e "er%ane a$ in#i#$ii .i ! 0ac! 1n
a.a 0el 1ncJ# #%a#e a$#%ri#!ile "$9lice .i in#i#$iile "$9lice/ nai%nale .i l%cale
! e c%n0%r&e2e ace#ei %9li3aii:
9+ 0iecare #a# "ar#e e an3aMea2! ! n$ 1nc$raMe2e/ ! n$ a"ere .i ! n$ "riMine
-icri&inarea raial! "rac#ica#! -e vre% "er%an! a$ %r3ani2aie/ %ricare ar 0i
ea:
c+ 0iecare #a# "ar#e #re9$ie ! ia &!$ri e0icace "en#r$ a ree?a&ina "%li#ica
3$verna&en#al! nai%nal! .i l%cal! .i "en#r$ a &%-i0ica/ a9r%3a a$ an$la %rice
le3e .i %rice re3le&en#are avJn- -re"# e0ec# crearea -icri&in!rii raiale a$
"er"e#$area ei/ ac%l% $n-e e?i#!:
-+ 0iecare #a# "ar#e #re9$ie/ "rin #%a#e &iMl%acele c%re"$n2!#%are/ incl$iv/ -ac!
1&"reM$r!rile % cer/ "rin &!$ri le3ila#ive/ ! in#er2ic! -icri&inarea raial!
"rac#ica#! -e "er%ane/ -e 3r$"$ri a$ -e %r3ani2aii .i !@i "$n! ca"!#:
e+ 0iecare #a# "ar#e e an3aMea2! ! 0av%ri2e2e/ -ac! va 0i ca2$l/ %r3ani2aiile .i
&i.c!rile in#e3rai%ni#e &$l#iraiale .i al#e &iMl%ace -e na#$r! a eli&ina
9arierele 1n#re rae .i a -ec$raMa ceea ce #in-e "re 1n#!rirea -e29in!rii raiale.
Hn 9a2a ar#. * al C%nveniei in#ernai%nale "rivin- eli&inarea #$#$r%r 0%r&el%r
-e -icri&inare raial! a 0%# crea#/ 1n an$l (97,/ Co7itetul !entru eli7inarea
(
A-%"#a#! .i -ecIi! "re e&nare -e A-$narea General! a Nai$nil%r Uni#e "rin Re2%l$ia 4(,= 'SS+ -in 4(
-ece&9rie (9=8. In#ra#! 1n vi3%are la ) ian$arie (9=9. R%&Jnia a a-era# la C%nvenie la () i$lie (97, "rin Decre#$l nr.
3)8/ "$9lica# 1n 7$le#in$l O0icial al R%&Jniei/ "ar#ea I/ nr. 94 -in 4* i$lie (97,.
.. 4(
discri7in&rii rasiale/ c%&"$ -in (* e?"eri ale.i "rin v%# ecre# -e #a#ele "!ri la
C%nvenie care e re$nec -e -%$! %ri "e an .i 1.i -e0!.%ar! ac#ivi#a#ea c$ #i#l$
in-ivi-$al.
C%&i#e#$l "en#r$ eli&inarea -icri&in!rii raiale e?a&inea2! ra"%ar#ele
"re2en#a#e -e #a#ele@"!ri la C%nvenie/ %-a#! la -%i ani/ 1n le3!#$r! c$ &!$rile -e
%r-in le3ila#ive/ M$-iciar/ a-&ini#ra#ive a$ -e al#! na#$r!/ 1n#re"rine 1n a"licarea
C%nveniei.
C%&i#e#$l e#e c%&"e#en# ! anali2e2e n$ n$&ai ra"%ar#ele #a#el%r a$"ra
"r%9le&el%r &eni%na#e .i "lJn3erile in#er#a#ale re0eri#%are la vi%l!ri ale C%nveniei/
-ar .i c%&$nic!ri -in "ar#ea $n%r "er%nae a$ 3r$"$ri -e "er%ane inJn- -e
M$ri-icia #a#el%r "!ri/ c$ c%n-iia ca ace#ea ! 0i rec$n%c$# c%&"e#ena
C%&i#e#$l$i 1n ace# -%&eni$.
Conven'ia %7!otriva torturii i altor !ede!se ori trata7ente cu
cru"i7e; inu7ane sau de.radante
Hn 1nele$l ace#ei C%nvenii
(
/ #er&en$l K#%r#$r!L -ee&nea2! %rice ac# "rin
care e "r%v%ac! $nei "er%ane/ c$ in#enie/ % -$rere a$ $0erine "$#ernice/ -e
na#$r! 0i2ic! a$ "iIic!/ 1n "ecial c$ c%"$l -e a %9ine/ -e la acea#! "er%an! a$
-e la % "er%an! #er!/ in0%r&aii a$ &!r#$riiri/ -e a % "e-e"i "en#r$ $n ac# "e care
acea#a a$ % #er! "er%an! l@a c%&i a$ e#e 9!n$i#! c! l@a c%&i/ -e a % in#i&i-a
a$ -e a 0ace "rei$ne a$"ra $nei #ere "er%ane/ a$ "en#r$ %rice al# &%#iv 9a2a# "e
% 0%r&! -e -icri&inare/ %ricare ar 0i ea/ a#$nci cJn- % ae&enea -$rere a$ $0erin!
$n# "r%v%ca#e -e c!#re $n a3en# al a$#%ri#!ii "$9lice a$ %rice al#! "er%an! care
aci%nea2! c$ #i#l$ %0icial/ a$ la in#i3area a$ c$ c%ni&!&Jn#$l e?"re a$ #aci# al
$n%r ae&enea "er%ane.
C%nvenia %lici#! 0iec!r$i #a# "ar#e ! ia &!$rile le3ila#ive/ a-&ini#ra#ive/
M$-iciare .i al#e &!$ri e0icien#e "en#r$ a 1&"ie-ica c%&i#erea $n%r ac#e -e #%r#$r! "e
#eri#%ri$l -e $9 M$ri-icia a. Nici % 1&"reM$rare e?ce"i%nal!/ %ricare ar 0i ea/ 0ie c!
e#e v%r9a -e #area -e r!29%i a$ a&eninarea c$ r!29%i$l/ -e in#a9ili#a#e "%li#ic!
in#ern! a$ -e %rice al#! #are -e e?ce"ie/ n$ "%a#e 0i inv%ca#! "en#r$ a M$#i0ica
#%r#$ra'ar#.4+.
(
A-%"#a#! .i -ecIi! "re e&nare -e A-$narea General! a Nai$nil%r Uni#e "rin re2%l$ia 39P)= -in (, -ece&9rie
(9*). In#ra#! 1n vi3%are la 4= i$nie (9*7. R%&Jnia a ra#i0ica# C%nvenia la 9 %c#%&9rie (99, "rin Le3ea nr. (9P(99,/
"%9lica#! 1n 7$le#in$l O0icial al R%&Jniei/ "ar#ea I/ nr. ((4 -in (, %c#%&9rie (99,.
.. 44
De ae&enea/ nici $n #a# "ar#e n$ va e?"$l2a/ re"in3e .i nici e?#r!-a %
"er%an! c!#re $n al# #a#/ cJn- e?i#! &%#ive eri%ae -e a cre-e c! ac%l% acea#a
ric! ! 0ie $"$! la #%r#$r!'ar#.3+.
Biecare #a# "ar#e #re9$ie ! ve3Ie2e ca #%a#e ac#ele -e #%r#$r! ! c%n#i#$ie
in0raci$ni -in "$nc#$l -e ve-ere al -re"#$l$i "enal.5e va "r%ce-a la 0el 1n "rivina
#ena#a#ivei -e a "rac#ica #%r#$ra a$ %rice ac# !vJr.i# -e %ricare "er%an! .i care ar
c%n#i#$i c%&"lici#a#e a$ "ar#ici"are la #%r#$r!'ar#.)+.
Hn #e&ei$l ar#. (7 -in C%nvenie a 0%# c%n#i#$i#/ 1n an$l (9*7/ Co7itetul
%7!otriva torturii c%&"$ -in 2ece e?"eri in-e"en-eni ale.i -e #a#ele@"!ri "e %
"eri%a-! -e "a#r$ ani. Ar#ic%lele (9@4) -in C%nvenie #a9ilec c%&"e#ena
C%&i#e#$l$i -e a #$-ia ra"%ar#ele "e care i le $"$n #a#ele@"!ri 1n le3!#$r! c$
&!$rile "e care le@a$ 1n#re"rin "en#r$ a"licarea ace#eia/ -e a "ri&i "lJn3erile $n$i
#a# "ar#e/ le3a#e -e a"licarea C%nveniei -e c!#re al# #a# "ar#e .i -e a e?a&ina
"lJn3erile "ar#ic$laril%r care "re#in- c! $n# vic#i&e ale vi%l!rii C%nveniei -e c!#re
"r%"ri$l #a#.
C%&i#e#$l in#ervine n$&ai a#$nci cJn- -in $re i3$re/ -e&ne -e 1ncre-ere/
are in0%r&aii c! #%r#$ra e#e "rac#ica#! 1n &%- i#e&a#ic "e #eri#%ri$l $n$i #a# "ar#e
la C%nvenie. Hn ace# ca2/ el invi#! #a#$l 1n cIe#i$ne ! c%%"ere2e 1n e?a&inarea
"r%9el%r .i/ -ac! c%ni-er! necear/ -ee&nea2! "e $n$l a$ &ai &$li -in &e&9rii
!i ! 1n#re"rin-! % ancIe#! c%n0i-enial! 1n ace# en. Re2$l#a#$l ancIe#ei/ 1&"re$n!
c$ c%&en#ariile .i $3e#iile C%&i#e#$l$i $n# #ran&ie #a#$l$i 1n ca$2!. PJn! 1n
ace# &%&en# "r%ce-$rile $n# c%n0i-eniale -ar/ -$"! c%n$l#area #a#$l$i 1&"%#riva
c!r$ia e?i#! "lJn3eri/ C%&i#e#$l "%a#e -eci-e incl$-erea $n$i re2$&a# al
c%n#a#!ril%r ale 1n ra"%r#$l !$ an$al.
Pen#r$ %l$i%narea even#$alel%r -i0eren-e -in#re #a#e 1n le3!#$r! c$ a"licarea
C%nveniei/ C%&i#e#$l "%a#e e?erci#a an$&i#e 0$ncii -e c%nciliere/ c$ c%n-iia ca
#a#ele re"ec#ive ! 0i rec$n%c$# c%&"e#ena a 1n ace# -%&eni$. Hn ace# en/ el
"%a#e c%n#i#$i c%&iii -e c%nciliere ad $oc/ "$nJn- la -i"%2iia "!ril%r in#erea#e
9$nele ale %0icii/ 1n c%"$l aM$n3erii la % %l$ie a&ia9il!.
C%&i#e#$l "%a#e e?a&ina c%&$nic!rile '"lJn3erile+ $"$e -e "ar#ic$lari/ a$ 1n
n$&ele ace#%ra/ care "re#in- c! $n# vic#i&e ale $nei vi%l!ri ale -i"%2iiil%r
C%nveniei -e c!#re #a#$l "ar#e/ $9 M$ri-icia c!r$ia e a0l! n$&ai 1n c%n-iiile 1n
care #a#$l re"ec#iv a rec$n%c$# c%&"e#ena C%&i#e#$l$i 1n &a#erie.
Conven'ia asu!ra eli7in&rii tuturor for7elor de discri7inare fa'& de
fe7ei
.. 43
C%nvenia a$"ra eli&in!rii #$#$r%r 0%r&el%r -e -icri&inare 0a! -e 0e&ei a
0%# a-%"#a#!
(
"lecJn-$@e -e la "re&i2a c%n0%r& c!reia -icri&inarea 0a! -e 0e&ei
vi%lea2! "rinci"iile e3ali#!ii 1n -re"#$ri .i re"ec#$l$i -e&ni#!ii $&ane/ c! ea
1&"ie-ic! "ar#ici"area 0e&eil%r/ 1n acelea.i c%n-iii ca 9!r9aii/ la viaa "%li#ic!/
%cial!/ ec%n%&ic! .i c$l#$ral! -in ara l%r/ creea2! %9#ac%le cre.#erii 9$n!#!rii
%cie#!ii .i a 0a&iliei .i 1&"ie-ic! 0e&eile !@.i erveac! ara .i %&enirea 1n
-e"lin!#a#ea "%i9ili#!il%r l%r.
Hn 1nele$l C%nveniei/ e?"reia -icri&inare 0a! -e 0e&ei vi2ea2! %rice
-i0ereniere/ e?cl$-ere a$ re#ricie 9a2a#! "e e?/ care are -re"# e0ec# a$ c%" !
c%&"r%&i#! %ri ! aniIile2e rec$n%a.#erea/ 9ene0ici$l .i e?erci#area -e c!#re 0e&ei/
in-i0eren# -e #area l%r &a#ri&%nial!/ "e 9a2a e3ali#!ii -in#re 9!r9a# .i 0e&eie/ a
-re"#$ril%r %&$l$i .i li9er#!il%r 0$n-a&en#ale/ 1n -%&eni$l "%li#ic/ ec%n%&ic/ %cial/
c$l#$ral .i civil .i 1n %rice al# -%&eni$.
C%nvenia %lici#! #a#el%r "!ri ! a-%"#e &!$rile neceare "en#r$ eli&inarea
-icri&in!rii 0a! -e 0e&ei 1n viaa "%li#ic! .i "$9lic!/ 1n ceea ce "rive.#e e-$caia/ 1n
-%&eni$l an3aM!rii 1n &$nc! .i 1n -%&eni$l !n!#!ii 'ar#.7@((+.
De ae&enea/ e reine -e2i-era#$l -e a e ine ea&a -e "r%9le&ele "eci0ice
ale 0e&eil%r -in &e-i$l r$ral .i -e r%l$l i&"%r#an# "e care ace#e 0e&ei 1l a$ 1n
$inerea &a#erial! a 0a&iliil%r l%r/ 1n "ecial "rin &$nca l%r 1n ec#%arele
ne0inanciare ale ec%n%&iei 'ar#.()+.
5#a#ele "!ri rec$n%c e3ali#a#ea 0e&eii c$ 9!r9a#$l 1n 0aa le3ii. Hn ace# en/
ele rec$n%c 0e&eia/ 1n &a#erie civil!/ ca avJn- % ca"aci#a#e M$ri-ic! i-en#ic! c$ aceea
a 9!r9a#$l$i .i acelea.i "%i9ili#!i "en#r$ a % e?erci#a 'ar#.(8+.
Hn 0Jr.i#/ C%nvenia %lici#! #a#el%r "!ri ! ia #%a#e &!$rile neceare "en#r$ a
eli&ina -icri&inarea 0a! -e 0e&ei 1n #%a#e "r%9le&ele -ec$r3Jn- -in c!!#%rie .i 1n
ra"%r#$rile -e 0a&ilie'ar#.(=+.
Hn a"licarea ar#. (7 -in C%nvenie/ a 0%# c%n#i#$i# 1n an$l (9*4 Co7itetul
!entru eli7inarea tuturor for7elor de discri7inare fa'& de fe7ei c%&"$ -in 43
-e e?"eri ce@.i -e0!.%ar! ac#ivi#a#ea c$ #i#l$ in-ivi-$al .i care e re$ne.#e -e -%$!
%ri "e an. Pe 9a2a ra"%ar#el%r #a#el%r@&e&9re ale C%nveniei/ C%&i#e#$l 1n#%c&e.#e
$n ra"%r# an$al/ c$"rin2Jn- $3e#ii .i rec%&an-!ri 1n -%&eni$/ "e care 1l 1nain#ea2!
A-$n!rii Generale a O.N.U./ "rin ECO5OC. P%#rivi# C%nveniei/ ace# C%&i#e# n$
e#e a$#%ri2a# ! anali2e2e "e#iii in-ivi-$ale a$ "lJn3eri ale $n$i #a# 1&"%#riva
al#$ia.
(
A-%"#a#! .i -ecIi! "re e&nare -e A-$narea General! a Nai$nil%r Uni#e "rin Re2%l$ia 3)P(*, -in (* -ece&9rie
(979. In#ra#! 1n vi3%are la 3 e"#e&9rie (9*(. R%&Jnia a ra#i0ica# C%nvenia la 4= n%ie&9rie (9*( "rin Decre#$l nr. 3)4/
"$9lica# 1n 7$le#in$l O0icial al R%&Jniei/ "ar#ea I/ nr. 9) -in 4* n%ie&9rie (9*(.
.. 4)
Prin#r@$n /rotocol opional la C%nvenia a$"ra eli&in!rii #$#$r%r 0%r&el%r -e
-icri&inare 0a! -e 0e&ei/ a-%"#a# la = S (999'ra#i0ica# -e R%&Jnia "rin Le3ea
nr.4*3P4,,3+/ a 0%# ac%r-a#! c%&"e#ena C%&i#e#$l$i "en#r$ eli&inarea #$#$r%r
0%r&el%r -e -icri&anre 0a! -e 0e&ei -e a "ri&i .i anali2a comunicri.
Conven'ia cu !rivire la dre!turile co!ilului
C%nvenia c$ "rivire la -re"#$rile c%"il$l$i
(
c%n#i#$ie e?"reia i&"%r#anei
ac%r-a#e c%%"er!rii in#ernai%nale "en#r$ 1&9$n!#!irea c%n-iiil%r -e via! 1n #%a#e
!rile .i 1n &%- -e%e9i# 1n !rile 1n c$r -e -e2v%l#are.
Hn en$l C%nveniei/ "rin copil e 1nele3e %rice 0iin! $&an! $9 vJr#a -e (*
ani/ c$ e?ce"ia ca2$ril%r cJn-/ 1n 9a2a le3ii a"lica9ile c%"il$l$i/ &aM%ra#$l e#e
#a9ili# $9 acea#! vJr#!.
Dre"#$rile en$na#e 1n acea#! C%nvenie #re9$ie ! 0ie 3aran#a#e #$#$r%r
c%"iil%r care in -e M$ri-icia #a#el%r "!ri/ 0!r! nici % -i#incie/ in-i0eren# -e ra!/
c$l%are/ e?/ li&9!/ reli3ie/ %"inie "%li#ic! a$ al#! %"inie a c%"il$l$i a$ a "!rinil%r
a$ a re"re2en#anil%r !i le3ali/ -e %ri3inea l%r nai%nal!/ e#nic! a$ %cial!/ -e
i#$aia l%r &a#erial!/ -e inca"aci#a#ea l%r/ -e na.#erea l%r a$ -e al#! i#$aie.
Cele &ai i&"%r#an#e -re"#$ri 3aran#a#e -e c!#re C%nvenia c$ "rivire la -re"#$rile
c%"il$l$i $n# $r&!#%areleN
@ -re"#$l la via!'ar#.=+
@ -re"#$l la n$&e/ -re"#$l -e a -%9Jn-i % ce#!enie 'ar#.7+
@ -re"#$l la i-en#i#a#e 'ar#.*+
@ -re"#$l c%"il$l$i -e a n$ 0i e"ara# -e "!rinii !i'ar#.9+
@ -re"#$l la %"inie'ar#.(4+
@ li9er#a#ea -e e?"ri&are 'ar#.(3+
@ -re"#$l c%"il$l$i la li9er#a#ea -e 3Jn-ire/ -e c%n.#iin! .i reli3ie'ar#.()+
@ -re"#$l la li9er#a#ea -e a%ciere .i la li9er#a#ea -e re$ni$ne "a.nic!'ar#.(8+
@ -re"#$l -e a n$ 0ace %9iec#$l in3erinel%r ar9i#rare a$ ile3ale 1n viaa
"er%nal!/ 0a&ilia a/ -%&icili$l a$ c%re"%n-ena a .i nici al $n%r a#ac$ri
ile3ale la %n%area .i re"$#aia a'ar#.(=+
(
A-%"#a#! -e A-$narea General! a Nai$nil%r Uni#e la 4, n%ie&9rie (9*9. In#ra#! 1n vi3%are la 4 e"#e&9rie (99,.
R%&Jnia a ra#i0ica# C%nvenia la 47 e"#e&9rie (99, "rin Le3ea nr. (*P(99,/ "$9lica#! 1n M%ni#%r$l O0icial al
R%&Jniei/ "ar#ea I/ nr. (,9 -in 4* e"#e&9rie (99,.
.. 48
@ "r%#eMarea c%"il$l$i 1&"%#riva %ric!r%r 0%r&e -e vi%len!/ v!#!&are a$ -e
a9$2 0i2ic a$ &en#al/ -e a9an-%n a$ ne3liMen!/ -e rele #ra#a&en#e a$ -e
e?"l%a#are/ incl$iv vi%lena e?$al!'ar#.(9+
@ -re"#$l c%"il$l$i Ian-ica"a# &en#al a$ 0i2ic -e a e 9$c$ra -e % via! "lin!
.i -ecen#!/ 1n c%n-iii care ! 1i 3aran#e2e -e&ni#a#ea/ ! 1i "r%&%ve2e
a$#%n%&ia .i ! 1i 0acili#e2e "ar#ici"area ac#iv! la viaa c%lec#ivi#!ii'ar#. 43+
@ -re"#$l c%"il$l$i -e a e 9$c$ra -e cea &ai 9$n! #are -e !n!#a#e
"%i9il!'ar#.4)+
@ -re"#$l -e a 9ene0icia -e ec$ri#a#e %cial!/ incl$iv -e ai3$r!ri
%ciale'ar#.4=+
@ -re"#$l %ric!r$i c%"il la $n nivel -e via! $0icien# "en#r$ -e2v%l#area a
0i2ic!/ &en#al!/ "iri#$al!/ &%ral! .i %cial!'ar#.47+
@ -re"#$l la e-$caie 'ar#.4*+
@ -re"#$l la %-iIn! .i #i&" li9er/ -re"#$l -e a e M$ca .i -e a "rac#ica ac#ivi#!i
recrea#ive'ar#. 3(+
@ -re"#$l c%"il$l$i -e a 0i "r%#eMa# 1&"%#riva e?"l%a#!rii ec%n%&ice .i a
i&"lic!rii 1n %rice &$nc! ce ar c%&"%r#a ric$ri a$ ar 1&"ie-ica e-$caia
a$ care ar -!$na !n!#!ii a$ -e2v%l#!rii ale 0i2ice/ &en#ale/ "iri#$ale/
&%rale a$ %ciale'ar#.34+
@ -re"#$l -e a0i "r%#eMa# 1&"%#riva %ric!rei 0%r&e -e e?"l%a#are e?$al! .i -e
a9$2 e?$al 'ar#.3)+
@ -re"#$l -e a n$ 0i $"$ la #%r#$r!/ la "e-e"e a$ #ra#a&en#e cr$-e/ in$&ane
a$ -e3ra-an#e .i -e a n$ 0i "riva# -e li9er#a#e 1n &%- ile3al a$ ar9i#rar
'ar#.37+
@ -re"#$l %ric!r$i c%"il $"ec#/ ac$2a# a$ -%ve-i# c! a c%&i % 1nc!lcare a
le3ii "enale -e a 0i #ra#a# 1n#r@$n &%- -e na#$r! ! 0av%ri2e2e i&$l !$ -e
-e&ni#a#e .i al val%rii "er%nale/ ! 1n#!reac! re"ec#$l !$ "en#r$
-re"#$rile %&$l$i .i li9er#!ile 0$n-a&en#ale ale al#%ra .i ! in! ea&a -e
vJr#a a ca .i -e necei#a#ea -e a "r%&%va rein#e3rarea c%"il$l$i .i
a$&area -e c!#re ace#a a $n$i r%l c%n#r$c#iv 1n %cie#a#e 'ar#.),+.
Hn #e&ei$l ar#. )3 -in C%nvenie e "reve-e in#i#$irea $n$i Co7itet al
dre!turilor co!ilului c%&"$ -in (, e?"eri "rin v%# ecre# -e "e % li#! -ee&na#!
-e #a#ele "!ri .i care@.i -e0!.%ar! ac#ivi#a#ea c$ #i#l$ in-ivi-$al.
.. 4=
C%&i#e#$l anali2ea2! ra"%ar#ele "e care #a#ele "!ri #re9$ie ! le 1n#%c&eac! %
-a#! la cinci ani a$"ra &%-$l$i 1n care a"lic! C%nvenia/ "rec$& .i a$"ra
-i0ic$l#!il%r 1n#J&"ina#e.
C%&i#e#$l "%a#e 0ace $3e#ii .i rec%&an-!ri -e %r-in 3eneral. Ace#e $3e#ii
.i rec%&an-!ri -e %r-in 3eneral $n# #ran&ie %ric!r$i #a# "ar#e in#erea# .i a-$e 1n
a#enia A-$n!rii Generale a O.N.U./ 1n%i#e/ -ac! e#e ca2$l/ -e %9ervaiile #a#el%r
"!ri.
II. Mecanis7e i !roceduri de !rotec'ie a dre!turilor o7ului
su6 e.ida ECOSOC
A#$nci cJn- anali2!& %r3anele .i &ecani&ele -e "r%#ecie a -re"#$ril%r
%&$l$i #r$c#$ra#e 1n ca-r$l Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e/ #re9$ie ! 0ace& -i#incie
1n#re cele care a$ 0%# in#i#$i#e 1n #e&ei$l -iverel%r #ra#a#e .i cele care a$ 0%# crea#e
1n #e&ei$l Car#ei O.N.U..
Pri&ele/ care 1.i -a#%rea2! e?i#ena -i"%2iiil%r c%nin$#e 1n in#r$&en#ele
M$ri-ice "eci0ice '"ac#ele in#ernai%nale .i c%nveniile &eni%na#e 1n l$crare+ a$
&an-a#e &ai re#rJne '-e e?e&"l$/ ana&9l$l a"ec#el%r c%-i0ica#e 1n in#r$&en#$l
re"ec#iv+/ e a-reea2! $nei a$-iene li&i#a#e '-e e?e&"l$/ in#r$&en#$l e a-reea2!
-%ar !ril%r care l@a$ ra#i0ica# +. Ace#e carac#eri#ici a$ %r3ani&e "e care le@a&
anali2a# -eMa c$& $n# C%&i#e#$l -re"#$ril%r %&$l$i/ C%&i#e#$l -re"#$ril%r
ec%n%&ice/ %ciale .i c$l#$rale/ C%&i#e#$l -re"#$ril%r c%"il$l$i e#c.
Al -%ilea #i" -e &ecani&e/ care 1.i -a#%rea2! e?i#ena -i"%2iiil%r c%nin$#e
1n Car#a O.N.U./ a$ &an-a#e 0%ar#e lar3i 1n &a#eria -re"#$ril%r %&$l$i/ e a-reea2!
$nei a$-iene neli&i#a#e .i ia$ &!$ri 1n 0$ncie -e v%#$l &aM%ri#!ii. A#0el/ C%nili$l
Ec%n%&ic .i 5%cial 'ECO5OC+ al O.N.U. a crea# 1n #e&ei$l "reve-eril%r Car#ei
O.N.U. 1n (9)= C%&iia "rivin- c%n-iia 0e&eii .i C%&iia -re"#$ril%r %&$l$i care/
la rJn-$l !$/ a 1n0iina#/ 1n (9)7/ 5$9c%&iia -e l$"#! 1&"%#riva &!$ril%r
-icri&ina#%rii .i "r%#ecia &in%ri#!il%r/ 1nl%c$i#! -in an$l 4,,7 -e C%&i#e$l
c%n$l#a#iv al C%nili$l$i -re"#$ril%r %&$l$i.
Co7isia dre!turilor o7ului; -eveni#! -in an$l 4,,= Consiliul dre!turilor
o7ului; e#e "rinci"al$l %r3an al ECO5OC 1n -%&eni$l -re"#$ril%r %&$l$i. Ea
e0ec#$ea2! #$-ii/ "re3!#e.#e rec%&an-!ri .i ela9%rea2! "r%iec#e -e in#r$&en#e
in#ernai%nale "rivin- -re"#$rile %&$l$i.
.. 47
C%&iia -re"#$ril%r %&$l$i a "ri&i# c%&"e#ene 1n ceea ce "rive.#e ancIe#area
1n "rivina ale3aiil%r "rivin- vi%l!ri ale -re"#$ril%r %&$l$i .i 1n e?a&inarea
c%&$nic!rile rela#ive la ace#e vi%l!ri/ "rec$& .i r!"$n$rile #a#el%r 1n le3!#$r! c$
"re#inele vi%l!ri. C%&iia .i@a 1n-e"lini# ace#e c%&"e#ene 1n ca-r$l $r&!#%arel%r
#i"$ri -e "r%ce-$riN
a+ Procedura instituit& !rin $e"olu'ia ECOSOC 2<=4 din 3> 7ai 28>=
/revi"uit& !rin $e"olu'ia 3===?4 din 2@ iunie 3===0. C%&iia -re"#$ril%r
%&$l$i e#e a$#%ri2a#! ! e?a&ine2e vi%l!ri 0la3ran#e/ i#e&a#ice .i #e&einic
-%ve-i#e ale -re"#$ril%r %&$l$i .i li9er#!il%r 0$n-a&en#ale in-i0eren# -e ara 1n
care e "r%-$c. C%&$nic!rile "%# "r%veni -e la %rice "er%an! a$ 3r$" care
$in a 0i vic#i&e ale $nei vi%l!ri a -re"#$ril%r %&$l$i a$ a$ c$n%.#in! -irec#!
.i i3$r!. Pen#r$ a e evi#a ca nici % c%&$nicare ! n$ 0ie 1n c%n#ra -i"%2iiil%r
Car#ei O.N.U/ 5$9c%&iia -e l$"#! 1&"%#riva &!$ril%r -icri&ina#%rii .i
"r%#ecia &in%ri#!il%r a in#i#$i# % erie -e re3$li -e a-&ii9ili#a#e a
c%&$nic!ril%r.
Pr%ce-$ra (8,3 -e e?a&inare a c%&$nic!ril%r c%n0i-eniale a 0%# &%-i0ica#! 1n
ca-r$l ei$nii c$ n$&!r$l 8= a C%&iiei "en#r$ Dre"#$rile O&$l$i care a av$# l%c 1n
an$l 4,,,. Gr$"$l -e l$cr$ "rivin- 1&9$n!#!irea e0icaci#!ii C%&iiei "en#r$
Dre"#$rile O&$l$i/ a incl$ 1n ra"%r#$l !$ 'EPCN.)P4,,,P((4+ rec%&an-!ri "rivin-
&%-$l 1n care Pr%ce-$ra (8,3 ar #re9$i ! 0ie &%-i0ica#!. Ace#e rec%&an-!ri a$ 0%#
a"%i 1nc%r"%ra#e 1n#r@$n "r%iec# -e re2%l$ie in#i#$la# TPr%ce-$ra -e e?a&inare a
c%&$nic!ril%r re0eri#%are la -re"#$rile %&$l$i K/ care a 0%# "ar#e a -eci2iei C%&iiei
4,,,P(,9 'a-%"#a#! 0!r! v%# 4= a"rilie 4,,,+ . C%nili$l Ec%n%&ic .i 5%cial a a-%"#a#
"r%iec#$l la (= i$nie 4,,,/ el -evenin- +ezoluia ,--- . /. C$ #%a#e ace#ea/ .i 1n
c%n0%r&i#a#e c$ acea#! Re2%l$ie/ "r%ce-$ra &%-i0ica#! c%n#in$! ! 0ie -en$&i#!
Pr%ce-$ra (8,3.
Cri#eriile -e a-&ii9ili#a#e a c%&$nic!ril%r $n# $r&!#%areleN
C%&$nic!rile inc%&"a#i9ile c$ "rinci"iile Car#ei ONU a$ &%#iva#e "%li#ic
"rin 0a"#$l c! n$ $n# eli3i9ile .
C%&$nic!rile $n# a-&ii9ile -ecJ# -ac! anali2a l%r %0er! 1n &%- re2%na9il
&%#ive -e a cre-e @ l$Jn- 1n c%ni-erare r!"$n$rile -in "ar#ea 3$vern$l$i <
c! ele -e2v!l$ie e?i#ena $n$i ana&9l$ -e vi%l!ri 0la3ran#e i i#e&a#ice ale
-re"#$ril%r %&$l$i .i ale li9er#!il%r 0$n-a&en#ale.
C%&$nic!rile "%# 0i -e"$e -e c!#re %rice in-ivi- a$ 3r$" -e "er%ane care e
"re#in- c! a$ 0%# % vic#i&e ale 1nc!lc!ril%r -re"#$ril%r %&$l$i a$ care a$
c$n%.#in! 1n &%- -irec# i3$r -e a#0el -e 1nc!lc!ri. C%&$nic!rile an%ni&e
n$ $n# a-&ii9ile/ nici cele care e 9a2ea2! e?cl$iv "e .#iri -i0$2a#e "rin
&iMl%ace -e c%&$nicare 1n &a!.
.. 4*
T%a#e c%&$nic!rile #re9$ie ! c%nin! % -ecriere a 0a"#el%r .i ! in-ice
%9iec#$l "e#iiei .i -re"#$rile -e care a$ 1nc!lca#e. Ca re3$l! 3eneral!/
c%&$nic!rile care c%nin $n li&9aM a9$2iv a$ in$l#!#%r la a-rea #a#$l$i 1n
ca$2! n$ $n# e?a&ina#e .
Rec$r$rile in#erne #re9$ie ! 0ie e"$i2a#e 1nain#e ca % c%&$nicare ! 0ie
e?a&ina#!/ c$ e?ce"ia ca2$l$i 1n care e #a9ile.#e c! -e&er$rile la nivel
nai%nal ar 0i ine0icien#e a$ c! aci$nea @ar "rel$n3i 1n &%- neM$#i0ica#.

9+ Proceduri i or.ane de ancAet& !entru anali"a situa'iilor ce afectea"&
dre!turile o7ului. CJn- Pr%ce-$ra (8,3 n$ .i@a a#in c%"$l/ C%&iia
-re"#$ril%r %&$l$i a &an-a#a# $n an$&i# n$&!r -e %r3ane "en#r$ a anali2a
i#$aiile a0ec#Jn- -re"#$rile %&$l$i 1n#r@$n n$&!r -e !ri. el$l $r&!ri# e#e -e
a #a9ili 0a"#ele 1n i#$aia 1n ca$2! .i a c%n#ri9$i la re#a9ilirea -re"#$ril%r.
Ra"%ar#ele $n# $"$e C%&iiei .i A-$n!rii Generale -e c!#re "er%nali#!i
'e?"eri/ ra"%r#%ri "eciali/ re"re2en#ani "eciali+ 1n!rcinai ! cerce#e2e
i#$aiile -e vi%lare a -re"#$ril%r %&$l$i 0ie 1n re3i$ni/ 0ie 1n#r@% ar!/ 0ie $n
0en%&en -e#er&ina#.
'aracteristicile organelor de anc$et in#i#$i#e -e ace#e "r%ce-$ri ar "$#ea 0i
in#e#i2a#e a#0elN
a. 5c%"$l l%r e#e -e a aM$#a la re#a$rarea -re"#$ril%r %&$l$i .i n$ -e a
M$-eca nici -e a c%n-a&na:
9. Hn a"licarea "rinci"i$l$i c%n0%r& c!r$ia 3$vernele $n# re"%na9ile
"en#r$ re"ec#$l -re"#$ril%r %&$l$i/ c%n0r$n#a#e c$ i#$aii evi-en#e -e
vi%lare a ace#%r -re"#$ri/ inc$&9! 3$vern$l$i ! -%ve-eac!
ine?ac#i#a#ea ale3aiil%r a$ -e a ar!#a c! e?i#! &!$ri a$ 1nele3e ! ia
&!$ri neceare "en#r$ a ai3$ra re"ec#$l -re"#$ril%r %&$l$i:
c. R%l$l .i c%"$l ace#%r %r3ane e#e -e a ai3$ra "r%#ecia -re"#$ril%r
%&$l$i/ "revenin- vi%l!rile ace#%ra/ in#in- ! le %"reac! -ac! a$ av$#
l%c .i ! rein#i#$ie 1n#r@% &anier! 3eneral! -re"#$rile %&$l$i.
Pe -e al#! "ar#e/ %r3anele -e ancIe#! $r&!rec % erie -e obiective specifice 1n
ac#ivi#a#ea l%r/ .i an$&eN
(. clai0icarea i#$aiil%r:
4. ai#en! ac%r-a#! %r3anel%r in#ernai%nale 1n -eli9erarea l%r 1n
"rivina i#$aiil%r .i 0en%&enel%r re"ec#ive:
.. 49
3. aM$#%r 3$vernel%r i&"lica#e 1n l$area la c$n%.#in! a e?i#enei
e?ceel%r c%&ie -e a3enii nai%nali:
). #a9ilirea #!ril%r -e vi%lare ce a$ av$# l%c 1n #rec$# "er&iJn- a#0el
3$vern$l$i ! ia &!$rile a-ecva#e "e "lan le3ila#iv a$ -e a 1n#!ri
in#i#$iile -e "r%#ecie e?i#en#e:
8. "riMin 1n #a9ilirea #en-inel%r '#%r#$ri/ -i"ariii/ e?ec$ii $&are a$
ar9i#rare/ in#%leran! reli3i%a!+:
=. &iMl%c -e a 0ace ! in#ervin! % "re2en! in#ernai%nal! 1n!rcina#! !
e %c$"e -e an$&i#e i#$aii.
A.a c$& @a &eni%na# $n r%l i&"%r#an# 1n -er$larea ace#%r "r%ce-$ri -e
ancIe#! 1l are +ubcomisia de lupt mpotriva msurilor discriminatorii i protecia
minoritilor. Acea#a a 0%# crea#! "en#r$ a 1n#re"rin-e #$-ii/ 1n "ecial 1n l$&ina
Declaraiei Univerale a Dre"#$ril%r O&$l$i/ .i -e a a-rea rec%&an-!ri C%&iiei
-re"#$ril%r %&$l$i avJn- ca #e&! l$"#a 1&"%#riva &!$ril%r -icri&ina#%rii -e %rice
0el l$a#e "rin vi%larea -re"#$ril%r %&$l$i .i a li9er#!il%r 0$n-a&en#ale. Din an$l 4,,7
ea 0%# 1nl%c$i#! -e 'omitetul consultativ al 'onsiliului drepturilor omului.
Prin +ezoluia ).+%&.$-.,0" a-%"#a#! -e A-$narea General! a O.N.U. la (8
&ar#ie 4,,=/ a 0%# in#i#$i# Consiliul dre!turilor o7ului; c%&"$ -in )7 -e
&e&9ri/ care nlocuiete 'omisia drepturilor omului/ ca %r3an $9i-iar al A-$n!rii
Generale. N%$l %r3ani& are arcina ! "r%&%ve2e re"ec#$l $niveral .i a"!rarea
-re"#$ril%r %&$l$i .i a li9er#!il%r 0$n-a&en#ale "en#r$ #%i/ 0!r! nici % -eee9ire .i
1n#r@% &anier! M$#! .i ecIi#a9il!. C%nili$l are c%&"e#ena ! e?a&ine2e vi%l!rile
-re"#$ril%r %&$l$i/ c$ -e%e9ire a#$nci cJn- ace#ea $n# 0la3ran#e .i i#e&a#ice .i
0ace rec%&an-!ri 1n ace# en.
U la -i00Frence -e la C%&&ii%n/ le n%$vea$ C%neil e# $n %r3ane $9i-iaire -e
lRAe&9lFe 3FnFrale. U ce #i#re/ il -%i# ren-re c%&"#e -irec#e&en# -e e ac#ivi#F V
lRene&9le -e W#a# Me&9re -e lRONU. Le C%neil e# la "rinci"ale in#ance -e
-ial%3$e e# -e c%%"Fra#i%n $r le -r%i# -e lRI%&&e -$ X#Y&e -e Na#i%n Unie.
De ae&enea/ C%nili$l -re"#$ril%r %&$l$i "r%ce-ea2! la $n e?a&en "eri%-ic
$niveral/ "e 9a2a in0%r&aiil%r %9iec#ive .i 0ia9ile/ al &%-$l$i 1n care 0iecare #a# -in
cele (94 -e #a#e &e&9re al O.N.U./ 1nce"Jn- cIiar c$ &e&9rii C%nili$l$i/ re"ec#!
%9li3aiile .i an3aMa&en#ele ale 1n &a#eria -re"#$ril%r %&$l$i.
5"re -e%e9ire -e C%&iie/ C%nili$l -re"#$ril%r %&$l$i e re$ne.#e 1n &%-
re3$la# #%# #i&"$l an$l$i .i ine &ini&$& 3 ei$ni "e an/ -in care % ei$ne
"rinci"al!/ care -$rea2! cel "$in (, !"#!&Jni. Hn "l$/ e "%a#e re$ni .i 1n ei$ni
.. 3,
e?#ra%r-inare -ac! $n &e&9r$ %lici#! acea#a "riMini# -e % #rei&e -in &e&9rii
C%nili$l$i.
Da# 0iin- c! &e&9rii !i $n# ale.i -irec# -e c!#re A-$narea General!/ C%nili$l
re0lec#! 3ra-$l ri-ica# -e i&"%r#an! ac%r-a#! -re"#$ril%r %&$l$i/ care a"arin #$#$r%r
"%"%arel%r .i care/ al!#$ri -e -e2v%l#are .i -e ec$ri#a#e/ c%n#i#$ie $n$l -in#re cei #rei
"il%ni ai ONU.
Z
S1 $E,INEMB
#eose6iri %ntre !rocedura !rev&"ut& de $e"olu'ia 2<=4 i Procedura !rev&"ut&
%n Protocolul facultativ la Pactul interna'ional cu !rivire la dre!turile civile i
!olitice
De%e9irea 0$n-a&en#al !
o Pr%ce-$ra (8,3 e a"lic! anali2ei situaiilor
o Pr%ce-$ra "rev!2$#! -e Pr%#%c%l$l 0ac$l#a#iv "rive.#e anali2a
"lJn3eril%r in-ivi-$ale/ al#0el@2i ca2$ril%r i2%la#e -e vi%lare
"re$"$! a -re"#$ril%r %&$l$i
Al#e -e%e9iri
(. @ Pr%ce-$ra (8,3 e 9a2ea2! "e % re2%l$ie a $n$i %r3an O.N.U./ care
e#e ECO5OC: c%%"erarea v%l$n#ar! a #a#el%r e#e in-i"ena9il! 1n
0$nci%narea a
@ Pr%ce-$ra "rev!2$#! -e Pr%#%c%l$l 0ac$l#a#iv re2$l#! -in#r@$n #ra#a#
in#ernai%nal 1n #er&enii c!r$ia #a#ele "!ri acce"#! ! 0ie e?a&ina#e/
-$"! % "r%ce-$r! -e#er&ina#!/ "lJn3erile -e"$e 1&"%#riva l%r
4. @ Pr%ce-$ra (8,3 e#e a"lica9il! #$#$r%r #a#el%r
@ Pr%ce-$ra "rev!2$#! -e Pr%#%c%l$l 0ac$l#a#iv n$ e a"lic! -ecJ#
#a#el%r care a$ a-era# la Pac# .i la Pr%#%c%l a$ care le@a$ ra#i0ica#
.. 3(
3. @ Pr%ce-$ra (8,3 e a"lic! la %rice vi%lare a -re"#$ril%r %&$l$i .i a
li9er#!il%r 0$n-a&en#ale/ 1n 3eneral
@ Pr%ce-$ra "rev!2$#! -e Pr%#%c%l$l 0ac$l#a#iv n$ "rive.#e -ecJ#
-re"#$rile civile .i "%li#ice &eni%na#e 1n Pac#
). @ La Pr%ce-$ra (8,3 "%a#e rec$r3e %rice "er%an!/ 3r$" -e "er%ane
a$ %r3ani2aie ne3$verna&en#al!/ c$ c%n-iia -e a avea c$n%.#in!
-irec#! a$ in-irec#! a $nei vi%l!ri a -re"#$ril%r %&$l$i
@ C%&$nic!rile "re2en#a#e 1n vir#$#ea Pr%#%c%l$l$i 0ac$l#a#iv #re9$ie
! 0ie e&na#e -e vic#i&a "re2$&a#! a$ -e % "er%an! avJn- -re"#$l !
aci%ne2e 1n n$&ele !$
8. @ A$#%rii c%&$nic!ril%r 0!c$#e 1n 9a2a Pr%ce-$rii (8,3 n$ "ar#ici"! la
nici $n #a-i$ al ace#ei "r%ce-$ri/ ei ne0iin- in0%r&ai a$"ra &!$ril%r
care "%# 0i l$a#e -e Nai$nile Uni#e/ a0ar! -e ca2$l 1n care ele $n# 0!c$#e
"$9lice
@ A$#%r$l $nei c%&$nic!ri a-rea#e C%&i#e#$l$i -re"#$ril%r %&$l$i 1n
vir#$#ea Pr%#%c%l$l$i 0ac$l#a#iv e#e "ar#ici"an# la "r%ce-$r!/ e#e
in0%r&a# a$"ra #$#$r%r &!$ril%r l$a#e -e C%&i#e# a$ -e 3r$"$l -e
l$cr$ "rivin- c%&$nic!rile

Sarcini de %nv&'are /%ntre6&ri de control0


(. Care $n# "reve-erile Car#ei O.N.U. "rivin- re"ec#$l -re"#$ril%r %&$l$i[
4. Ce a#ri9$ii are Hnal#$l C%&iar al Nai$nil%r Uni#e "en#r$ -re"#$rile %&$l$i[
3. Care e#e i&"%r#ana Declaraiei Univerale a Dre"#$ril%r O&$l$i[
). Ce -re"#$ri 3aran#ea2! Pac#$l in#ernai%nal c$ "rivire la -re"#$rile civile .i
"%li#ice[
8. Care e#e &ecani&$l -e c%n#r%l "rev!2$# -e Pac#$l in#ernai%nal c$ "rivire la
-re"#$rile civile .i "%li#ice[
=. Ce -re"#$ri 3aran#ea2! Pac#$l in#ernai%nal c$ "rivire la -re"#$rile ec%n%&ice/
%ciale .i c$l#$rale
.. 34
7. Care e#e &ecani&$l -e c%n#r%l "rev!2$# -e Pac#$l in#ernai%nal c$ "rivire la
-re"#$rile ec%n%&ice/ %ciale .i c$l#$rale
*. Care e#e "eci0ic$l &ecani&el%r -e c%n#r%l al re"ec#!rii -re"#$ril%r civile .i
"%li#ice 1n ra"%r# c$ cele ec%n%&ice/ %ciale .i c$l#$rale[
9. Ce &ecani&e -e c%n#r%l "rev!- -iverele c%nvenii a-%"#a#e 1n ca-r$l O.N.U.
1n &a#eria -re"#$ril%r %&$l$i[
(,.Care $n# &ecani&e .i "r%ce-$ri -e "r%#ecie a -re"#$ril%r %&$l$i 1n0iina#e
$9 e3i-a ECO5OC[
((. Care e#e ra"%r#$l 1n#re Pr%ce-$ra in#i#$i#! "rin Re2%l$ia ECO5OC (8,3 .i
Pr%ce-$rile .i %r3anele -e ancIe#! "en#r$ anali2a i#$aiil%r ce a0ec#ea2!
-re"#$rile %&$l$i[
(4.Care $n# -e%e9irile 1n#re "r%ce-$ra "rev!2$#! -e Re2%l$ia (8,3 .i Pr%ce-$ra
"rev!2$#! 1n Pr%#%c%l$l 0ac$l#a#iv la Pac#$l in#ernai%nal c$ "rivire la -re"#$rile
civile .i "%li#ice[
BIBLIO)$*CIE
(. A$rec$ 7%3-an/ 7%lin#inean$ Ale?an-r$/ N!#ae A-rian/ Drept
internaional contemporan/ All 7ec\/ 4,,,
4. Ral$ca Mi3a@7e.#eli$/ Ca#rinel 7r$&ar/ /rotecia internaional a drepturilor
omului- %ote de curs/ E-iia a 8@a/ E-i#$ra Univer$l A$ri-ic/ 7$c$re.#i/ 4,(,
3. TI%&a 7$er3en#Ial/ Ale?an-re Qi -a protection internationale des droits
de l.$omme/ E-i#i%n N.P. En3el/ (99l
). Ra-$ C. De&e#rec$/ Irina M%r%ian$ Zl!#ec$/ Drepturile omului n sistemul
%aiunilor 8nite9 protecie i promovare/ In#i#$#$l R%&Jn "en#r$ Dre"#$rile
O&$l$i/ 7$c$re.#i/ 4,,,
8. I%n Diac%n$/ Drepturile omului/ In#i#$#$l R%&Jn "en#r$ Dre"#$rile O&$l$i/
7$c$re.#i/ (993
=. Cri#ian A$ra/ Drepturile omului 9 drepturile minoritilor naionale/ E-i#$ra C.
E. 7ec\/ 7$c$re.#i/ 4,,=
7. C%rneli$ Livi$ P%"ec$/ :otrrile 'urii ;uropene a Drepturilor (mului
pronunate n cauzele mpotriva !omniei )3665-0770*/ E-. All@7ec\/
7$c$re.#i/ 4,,3:
.. 33
*. C%rneli$@Livi$ P%"ec$/ 'urtea ;uropean a drepturilor (mului/ All 7ec\/
7$c$re.#i/ 4,,)
9. /rincipalele instrumente internaionale privind drepturile omului la care
!omnia este parte/ v%l.I@II/ In#i#$#$l R%&Jn "en#r$ Dre"#$rile O&$l$i/
7$c$re.#i/ 4,,7
(,. A-rian N!#ae/ Drepturile omului- religie a sfritului de secol/ In#i#$#$l
R%&Jn "en#r$ Dre"#$rile O&$l$i/ 7$c$re.#i/ (994

Unitatea de %nv&'are II
Or.ani"a'ia Interna'ional& a Muncii /O.I.M.0
&itlul unitii
'uprinsul unitii
(biectivele nvrii
.. 3)
'oninutul unitii )sinteze teoretice exemple*
+arcini de nvare
,ibliografie
Cu!rinsul unit&'ii
)cest capitol prezint structura i specificul normelor adoptate de cea mai
vast instituie specializat a Organizaiei Naiunilor Unite n ceea ce privete
protecia i promovarea drepturilor economice i sociale. !rin conveniile i
recomandrile adoptate, Organizaia 1nternaional a 2uncii a creat Codul
internaional al muncii, ce a influenat activitatea de reglementare i a altor
organizaii internaionale cu atribuii n materie.
3otodat, sunt prezentate mecanismele de control structurate n cadrul
acestei organizaii, si anume controlul regulat i procedurile speciale, inclusiv cele
viz4nd protecia libertii sindicale i a drepturilor sindicale.
O6iectivele %nv&t&rii
A e?"lica "eci0ic$l %9iec#ivel%r .i ac#ivi#!ii Or3ani2aiei In#ernai%nale a
M$ncii. A i-en#i0ica i#e&$l n%r&a#iv al O.I.M. .i a 1nele3e i&"ac#$l c%nveniil%r .i
rec%&an-!ril%r ace#eia 1n i#e&ele M$ri-ice in#erne.
Con'inutul unit&'ii
O$)*NI+*,I* INTE$N*,ION*L1 * MUNCII /O.I.M.0
I. IstoricD do7enii de activitate
Or3ani2aia In#ernai%nal! a M$ncii/ cea &ai vecIe .i &ai va#! in#i#$ie
"eciali2a#! -in i#e&$l Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e/ a l$a# 0iin! 1n an$l (9(9 "rin
Tra#a#$l -e la ;eraille '"ar#ea SIII+/ c%ncre#i2Jn- i-eea 0$n-a&en#al! 1ncri! 1n
C%n#i#$ia a c%n0%r& c!reia % "ace $niveral! .i -$ra9il! n$ e "%a#e #a9ili -ecJ# "e
9a2a M$#iiei %ciale.
In acce"i$nea O.I.M./ "ustiia social i&"lic! re"ec#$l -re"#$ril%r %&$l$i/ $n
nivel -e via! -ecen#/ c%n-iii -e &$nc! $&ane/ "er"ec#ive "%2i#ive "en#r$ %c$"area
0%rei -e &$nc! .i ec$ri#a#ea ec%n%&ic!.
Hn (9))/ "rin Declaraia de la /$iladelp$ia/ a$ 0%# -e2v%l#a#e c%"$rile .i
"rinci"iile ale 0$n-a&en#ale/ a0i&Jn-$@e "rinci"ial c!N
@ &$nca n$ e#e % &ar0!N
.. 38
@ li9er#a#ea -e e?"reie .i -e a%ciere e#e % c%n-iie in-i"ena9il! a $n$i
"r%3re $in$#N
@ !r!cia/ %ri$n-e ea e?i#!/ c%n#i#$ie $n "eric%l "en#r$ "r%"eri#a#ea #$#$r%rN
@ #%a#e 0iinele $&ane/ 0!r! -e%e9ire -e ra!/ cre-in! a$ e?/ a$ -re"#$l -e a@
.i $r&!ri "r%3re$l l%r &a#erial .i -e2v%l#area l%r "iri#$al! 1n li9er#a#e .i -e&ni#a#e/
1n ec$ri#a#e ec%n%&ic! .i c$ .ane e3ale.
Or3ani2aia In#ernai%nal! a M$ncii e#e in3$ra in#i#$ie in#ernai%nal! ce
0$nci%nea2! "e principiul tripatitismului/ "%li#ica .i "r%3ra&ele ale 0iin- 0%r&$la#e
-e re"re2en#anii "a#r%na#el%r .i ai in-ica#el%r "e "ici%r -e e3ali#a#e c$ cei
3$verna&en#ali. O.I.M. 1nc$raMea2!/ -e ae&enea/ in#a$rarea #ri"ar#i#i&$l$i 1n
ca-r$l #a#el%r &e&9re/ 1n-e&nJn-$@le ! #a9ileac! $n -ial%3 %cial e0icien# "rin
a%cierea %r3ani2aiil%r in-icale .i "a#r%nale la ela9%rarea .i/ -ac! e#e ca2$l/ la
"$nerea 1n a"licare a "%li#icil%r nai%nale 1n -%&eni$l %cial .i ec%n%&ic/ ca .i 1n
&$l#e al#e ec#%are.
C%ni-erJn-$@e c! Knea-%"#area -e c!#re % nai$ne an$&e a $n$i re3i& -e
&$nc! c$ a-ev!ra# $&an c%n#i#$ie $n %9#ac%l 1n calea e0%r#$ril%r al#%r nai$ni
-%ri#%are ! 1&9$n!#!eac! %ar#a &$nci#%ril%r 1n "r%"riile l%r !riL
3
/ O.I.M. a
c%n#i#$i# .i c%n#i#$ie ca-r$l in#i#$i%nal cel &ai a-ecva# care/ la car!
in#ernai%nal!/ "er&i#e a9%r-area "r%9le&el%r .i "rec%ni2area %l$iil%r "en#r$ ca
"e#e #%# 1n l$&e c%n-iiile -e &$nc! .i ec$ri#a#e %cial! ! 0ie cJ# &ai 9$ne.
Hn c%ncre#i2area "rinci"iil%r c%n#i#$i%nale/ Or3ani2aia In#ernai%nal! a
M$ncii .i@a #r$c#$ra# activitile 1n $r&!#%arele -ireciiN
@ ela9%rarea -e "%li#ici .i -e "r%3ra&e in#ernai%nale ce vi2ea2! "r%&%varea
-re"#$ril%r 0$n-a&en#ale ale %&$l$i/ a&eli%rarea c%n-iiil%r -e via! .i -e &$nc! .i
-e2v%l#area "%i9ili#!il%r -e an3aMare 1n &$nc!N
@ #a9ilirea n%r&el%r in#ernai%nale -e &$nc! 1n "aralel c$ #r$c#$rarea $n$i
i#e& -e c%n#r%l al a"lic!rii n%r&el%r/ -e#ina# ! %rien#e2e aci$nea nai%nal! 1n
en$l a"lic!rii ace#%r "rinci"iiN
@ %r3ani2area $n$i va# "r%3ra& -e c%%"erare #eInic! "e "lan in#ernai%nal/
-e0ini# .i "$ 1n a"licare 1n ca-r$l $n$i "ar#eneria# ac#iv c$ &an-anii/ &eni# ! aM$#e
!rile ! a"lice 1n &%- c%ncre# ace#e "rinci"iiN
@ -er$larea -e "r%3ra&e -e 0%r&are/ -e 1nv!!&Jn#/ -e cerce#are .i "$9licaii
ce vin 1n "riMin$l cel%rlal#e 0%r&e -e ac#ivi#a#e.
II. Structura O.I.M.
Or3ani2aia In#ernai%nal! a M$ncii e#e c%&"$! -in#r@% a-$nare 3eneral!
an$al!/ C%n0erina In#ernai%nal! a M$ncii/ $n c%nili$ e?ec$#iv@ C%nili$l -e
A-&ini#raie/ .i $n ecre#aria# "er&anen#@ 7ir%$l In#ernai%nal al M$ncii '7.I.M.+.
.. 3=
Or3ani2aia 1.i -e0!.%ar! ac#ivi#a#ea .i "rin %r3ani&e $9i-iare/ c$& ar 0i
c%n0erinele re3i%nale/ c%&iiile in-$#riale .i re$ni$nile -e e?"eri.
'onferina <nternaional a Muncii ale3e C%nil$l -e a-&ini#raie/ a-%"#!
9$3e#$l O.I.M./ 0inana# "rin c%n#ri9$ia #a#el%r &e&9re/ #a9ile.#e n%r&e
in#ernai%nale 1n -%&eni$l &$ncii/ %0erin-/ #%#%-a#!/ $n ca-r$ 3l%9al "en#r$
-ic$#area "r%9le&el%r %ciale .i -e &$nc!. Dele3aia nai%nal! a 0iec!rei !ri
c$"rin-e -%i re"re2en#ani ai 3$vern$l$i/ $n re"re2en#an# al "a#r%na#$l$i .i $n$l -in
"ar#ea %r3ani2aiil%r in-icale 1n%ii -e c%nilieri #eInici -$"! necei#!i. Dele3aii
"a#r%na#el%r .i ai in-ica#el%r e 9$c$r! -e li9er#a#e -e e?"reie. Ei "%# 0i 1n -e2ac%r-
c$ 3$vernele l%r/ ca .i 1n#re ei/ ceea ce e .i 1n#J&"l! a-eea.
'onsiliul de #dministraie are/ -e re3$l!/ #rei ei$ni "e an la Geneva/ 1n
ve-erea a-%"#!rii $n%r -eci2ii "rivin- cIe#i$ni "%li#ice/ "rec$& .i a "r%3ra&el%r -e
aci$ne. Ca .i C%n0erina/ C%nili$l -e A-&ini#raie e#e -e na#$r! #ri"ar#i#!. El e#e
alc!#$i# -in 4* -e &e&9ri -in "ar#ea 3$vernel%r/ () -in "ar#ea %r3ani2aiil%r "a#r%nale
.i () -in "ar#ea in-ica#el%r. G$vernele $n$i n$&!r -e (, #a#e "$#ernic
in-$#riali2a#e $n# re"re2en#a#e "er&anen#/ re#$l &e&9ril%r 0iin- ale.i la 0iecare 3
ani -e C%n0erin!.
C%nili$l -e A-&ini#raie are $n r%l i&"%r#an# 1n ceea ce "rive.#e c%n#r%l$l
a"lic!rii n%r&el%r in#ernai%nale ale &$ncii. El a in#i#$i#/ 1n ace# c%"/ #rei
%r3ani&e/ a$"ra c!r%ra v%& &ai reveni/ .i an$&eN C%&iia -e e?"eri "en#r$
a"licarea c%nveniil%r .i rec%&an-!ril%r/ C%&iia -e inve#i3are .i -e c%nciliere 1n
&a#eria li9er#!ii in-icale .i C%&i#e#$l li9er#!ii in-icale.
,iroul <nternaional al Muncii e#e/ a.a c$& a& a&in#i#/ ecre#aria#$l
"er&anen# al O.I.M.. El ela9%rea2! -%c$&en#ele .i ra"%ar#ele care c%n#i#$ie
-%c$&en#aia in-i"ena9il! "en#r$ c%n0erinele .i re$ni$nile %r3ani2aiei. De
ae&enea/ 7.I.M. recr$#ea2! e?"erii "en#r$ ac#ivi#!ile -e c%%"erare #eInic! ce e
-er$lea2! 1n l$&ea 1n#rea3!. 7.I.M. %r3ani2ea2! ac#ivi#!i -ivere -e "$9licare .i
"$9licare a $n%r -%c$&en#e "rivin- % 0er! lar3! -e "r%9le&e %ciale .i -e &$nc!.
III. Nor7ele interna'ionale %n do7eniul 7uncii
Una -in#re arcinile "rinci"ale ale Or3ani2aiei In#ernai%nale a M$ncii a 0%#/
1nc! -e la crearea a/ 1&9$n!#!irea c%n-iiil%r -e &$nc! .i via! "rin c%n#r$irea $n$i
c$"rin2!#%r c%- -e le3i .i "rac#ici. 5e "%a#e "$ne/ a#0el/ c! O.I.M. a crea# -re"#$l
in#ernai%nal al &$ncii "rin cele (** c%nvenii .i (99 rec%&an-!ri a-%"#a#e "Jn! 1n
an$l 4,,7.
'onveniile (.<.M. $n# in#r$&en#e M$ri-ice ce re3le&en#ea2! $n$l a$ al#$l
-in#re a"ec#ele a-&ini#r!rii 0%rei -e &$nc!/ ale 9$n!#!rii %ciale a$ ale
-re"#$ril%r %&$l$i. Ra#i0icarea $nei c%nvenii i&"lic! % -$9l! %9li3aie -in "ar#ea
$n$i #a# &e&9r$N ea e#e $n an3aMa&en# -e a a"lica "reve-erile c%nveniei re"ec#ive
.i/ 1n acela.i #i&"/ in-ic! -i"%ni9ili#a#ea #a#$l$i ra#i0ican# -e a acce"#a &!$rile -e
$"rave3Iere in#ernai%nal! "eci0ice %r3ani2aiei.
.. 37
!ecomandrile a-%"#a#e -e c!#re O.I.M. $n# in#r$&en#e M$ri-ice i&ilare
c%nveniil%r/ ne0iin- 1n! $"$e ra#i0ic!rii .i c$"rin2Jn- %rien#!ri &ai -e#alia#e. Ele
n$ a$/ a.a-ar/ 0%r! M$ri-ic!/ ci %0er! $n &%-el .i $n #i&$l "en#r$ le3ilaia .i "rac#ica
!ril%r &e&9re. De re3$l!/ % -a#! c$ % c%nvenie e a-%"#! % rec%&an-are
c%re"%n-en#!.
C%nveniile .i rec%&an-!rile $n# a-%"#a#e -$"! ce %9in -%$! #rei&i -in
v%#$rile C%n0erinei In#ernai%nale a M$ncii. Ele $n# -e0ini#iva#e la ca"!#$l $n$i
"r%ce ce 1nce"e c$ #$-i$l c%&"ara#iv al le3ilaiei .i "rac#icii 1n #a#ele &e&9re .i
c%n#in$! c$ anali2a "r%iec#el%r in#r$&en#el%r n%r&a#ive in#ernai%nale -e c!#re
7.I.M./ 3$verne/ in-ica#e/ "a#r%na#e/ "rec$& .i -e c!#re % c%&iie "ecial! #ri"ar#i#!
in#i#$i#! 1n #i&"$l C%n0erinei In#ernai%nale a M$ncii.
Da# 0iin- c! n%r&ele O.I.M. e a-reea2! $n%r !ri c$ #r$c#$ri %ciale 0%ar#e
-iveri0ica#e/ &ai &$l# a$ &ai "$in -e2v%l#a#e -in "$nc# -e ve-ere ec%n%&ic/ a$
0%# c%nce"$#e % erie -e 0%r&$le &eni#e ! "er&i#! $n$i n$&!r cJ# &ai &are -e #a#e
! ai3$re 1n &%- "r%3reiv nivel$l -e -e "r%#ecie -%ri#. A#0el/ e %0er! "%i9ili#a#ea
acce"#!rii -%ar a an$&i#%r "!ri ale $nei c%nvenii / a e?cl$-erii an$&i#%r ec#%are -e
ac#ivi#a#e/ ca#e3%rii -e &$nci#%ri a$ an$&i#%r re3i$ni ale !rii -in cJ&"$l -e a"licare
a c%nveniei. Mai #re9$iec a&in#i#e/ 1n ace# en/ K cla$2ele -e a"licare 3ra-$al!L
care "er&i# -e a ri-ica 1n &%- "r%3reiv nivel$l -e a"licare a$ -e l!r3ire a cJ&"$l$i
-e "r%#ecie. De ae&enea/ 1n $nele i#$aii $n# a-%"#a#e c%nvenii care e li&i#ea2!
la en$narea "rinci"iil%r 0$n-a&en#ale/ n%r&e &ai "recie .i &ai -e#alia#e 0i3$rJn- 1n
rec%&an-!ri c%&"le&en#are. Mai a&in#i& "%i9ili#a#ea %0eri#! -e $nele c%nvenii -e
a ale3e %l$ii -i0eri#e "en#r$ a re2%lva % "r%9le&!/ ca .i $"leea "rev!2$#! 1n
&e#%-ele -e a"licare.
T%#$.i/ #re9$ie $9linia# c! ae&enea cla$2e -e a"licare 3ra-$al! n$ "%# 0i
incl$e 1n c%nveniile "rivin- -re"#$rile .i li9er#!ile 0$n-a&en#ale ale %&$l$i.
In i#e&$l O.I.M. $n# c$n%c$#e .i a.a@n$&i#ele c%nvenii K"r%&%i%naleL
"rin care #a#ele e an3aMea2!/ 1n &%&en#$l ra#i0ic!rii/ ! a#in3! %9iec#ivele en$na#e/
-ar "rin &e#%-e care/ 1n &are "ar#e/ $n# l!a#e la -icreia l%r/ ca .i/ -e al#0el/
calen-ar$l &!$ril%r ce $r&ea2! a 0i a"lica#e.
IV.. Codul interna'ional al 7uncii - con'inut
Cele (*9 c%nvenii .i 4,4 rec%&an-!ri a-%"#a#e
(
c%n#i#$ie c%-$l in#ernai%nal al
&$ncii/ care a in0l$en a# n%r&a#iv i ac#ivi#a#ea al#%r %r3ani2a ii in#erna i%nale c$
"re%c$"!ri 1n &a#erie. Anali2a c%nin$#$l$i ace#%r n%r&e -e&%n#rea2! c! O.I.M.
are % c%&"e#en! 3eneral!/ ele "rivin-/ -e 0a"#/ #%a#e a"ec#ele ce in -e &$nc! .i
ec$ri#a#e %cial!. Ele ac%"er!/ c%n0%r& clai0ic!rii reali2a#e -e O.I.M. 1n!.i
)
/
$r&!#%arele -%&eniiN
(
5i#$a ie la ( a$3$# 4,(3.
.. 3*
2. #re!turile funda7entale ale o7ului
In 0a"#/ #%a#e n%r&ele O.I.M. $n# re0le?ia v%inei #a#el%r &e&9re -e a ai3$ra
"rin re3le&en#are in#ernai%nal! $n -re"# 0$n-a&en#al al %&$l$iN -re"#$l la &$nc! .i
ec$ri#a#e %cial!/ "rec$& .i -re"#$rile c%ne?e ace#$ia.
Dar "en#r$ "en#r$ rai$ni -e i#e&a#i2are v%& c$"rin-e 1n ca#e3%ria
c%nveniil%r vi2Jn- 3aran#area -re"#$ril%r 0$n-a&en#ale ale %&$l$i "e cele re0eri#%are
laN
#. -ibertatea sindical
Ma#eria li9er#!ii in-icale a 0%# re3le&en#a#! "rin &ai &$l#e c%nvenii/ -in#re
care -%$! $n# -e % -e%e9i#! i&"%r#an!/ .i an$&e C%nvenia nr.*7 "rivin- li9er#a#ea
in-ical! .i "r%#ecia -re"#$l$i in-ical '(9)*+ .i C%nvenia nr.9* "rivin- -re"#$l -e
%r3ani2are .i -e ne3%ciere c%lec#iv! '(9)9+.
Pri&a -in#re ele/ C%nvenia nr.*7/ "reve-e c! &$nci#%rii .i "a#r%nii/ 0!r! nici %
-e%e9ire/ a$ -re"#$l/ 0!r! a$#%ri2are "reala9il!/ ! c%n#i#$ie %r3ani2aii/ la ale3erea
l%r/ "rec$& .i ! e a0ilie2e la ace#e %r3ani2aii/ c$ in3$ra c%n-iie -e a e c%n0%r&a
#a#$#el%r ace#%ra -in $r&! 'ar#. 4+. A$#%ri#!ile "$9lice #re9$ie ! e a9in! -e la
%rice in#ervenie -e na#$r! ! li&i#e2e ace# -re"# a$ !@i 1&"ie-ice e?erci#area le3al!
'ar#.3 "ar.4+. In ace# en/ c%nvenia #a9ile.#e 3aranii &eni#e ! "er&i#!
%r3ani2aiil%r in-icale !@.i -e0!.%are ac#ivi#a#ea 1n -e"lin! in-e"en-en!. T%#$.i/
1n e?erci#area ace#%r -re"#$ri care le $n# rec$n%c$#e -e c!#re c%nvenie/ cei
in#ereai .i %r3ani2aiile ce@i re"re2in#! $n# in$i ! re"ec#e le3ali#a#ea. Pe -e al#!
"ar#e/ le3ilaia nai%nal! .i &aniera 1n care ea e#e a"lica#! n$ #re9$ie/ #%#$.i/ !
a-$c! a#in3ere 3araniil%r "rev!2$#e -e c%nvenie.
C%nvenia nr.9* $r&!re.#e ca %r3ani2aiile -e &$nci#%ri .i -e "a#r%ni !
9ene0icie2e -e % "r%#ecie a-ecva#! 1&"%#riva %ric!r%r ac#e -e in3erin! ale $n%ra 0a!
-e celelal#e'ar#.4+. Pen#r$ acea#a/ #re9$iec l$a#e &!$ri c%re"$n2!#%are c%n-iiil%r
nai%nale "en#r$ a 1nc$raMa .i a "r%&%va -e2v%l#area .i 0%l%irea cJ# &ai lar3! a
"r%ce-$ril%r -e ne3%ciere v%l$n#ar! . 5$n# in#er2ie ac#ele "rin care e $9%r-%nea2!
an3aMarea $n$i &$nci#%r c%n-iiei -e a n$ e a0ilia la $n in-ica# a$ -e a 1nce#a !
0ac! "ar#e -in#r@$n in-ica#.
,. <nterzicerea muncii forate
C%nvenia nr. 49 "rivin- &$nca 0%ra#! '(93,+ vi2ea2! $"ri&area rec$r3erii la
&$nc! 0%ra#! a$ %9li3a#%rie $9 #%a#e 0%r&ele ei. T%#$.i/ C%nvenia n$ e a"lic!/ $9
re2erva an$&i#%r c%n-iii .i 3aranii/ 1n ca2$lN ervici$l$i &ili#ar %9li3a#%ri$/ an$&i#%r
%9li3aii civice/ &$nca 1n "eni#enciar/ &$nca -e"$! 1n ca2$ri -e 0%r! &aM%r!.C$ %
in3$r! e?ce"ie/ &$nca 0%ra#! a$ %9li3a#%rie/ $9 #%a#e 0%r&ele ei/ va #re9$i ! 0ie
re&$nera#!'ar#.(),+.
O al#! c%nvenie/ .i an$&e C%nvenia nr.(,8 "rivin- a9%lirea &$ncii 0%ra#e
'(987+/ a in#er2i 0%l%irea &$ncii 0%ra#e .i %9li3a#%rii 1n c%"$ri "%li#ice/ ca &e#%-!
-e &%9ili2are .i $#ili2are a 0%rei -e &$nc! 1n c%"$l -e2v%l#!rii ec%n%&ice/ ca
.. 39
&!$r! -e -ici"lin! a &$ncii .i "e-ea"! "en#r$ "ar#ici"area la 3reve .i ca &!$r! -e
-icri&inare raial!/ %cial!/ nai%nal! a$ reli3i%a!.
'. ;galitatea de anse i tratament
C%nvenia cea &ai i&"%r#an#! 1n &a#erie e#e C%nvenia nr.((( "rivin-
-icri&inarea 1n -%&eni$l %c$"!rii 0%rei -e &$nc! .i e?erci#!rii "r%0eiei '(98*+.
Dicri&inarea e#e -e0ini#! ca 0iin- %rice -i0ereniere/ e?cl$-ere a$ "re0erin!
1n#e&eia#! "e ra!/ c$l%are/ e?/ reli3ie/ c%nvin3eri "%li#ice/ acen-en! nai%nal! a$
%ri3ine %cial!/ care are ca e0ec# ! $"ri&e a$ ! .#ir9eac! e3ali#a#ea -e .ane a$
-e #ra#a&en# 1n &a#erie -e %c$"are a 0%rei -e &$nc! .i -e e?erci#are a "r%0eiei
'ar#.(/ "ar.(/ li#.a+. CJ&"$l -e a"licare a C%nveniei incl$-e acce$l la "re3!#irea
"r%0ei%nal!/ acce$l la %c$"area 0%rei -e &$nc! .i la e?erci#area -i0eri#el%r "r%0eii/
"rec$& .i c%n-iiile -e %c$"are a 0%rei -e &$nc!.
Ca a#are/ #a#$l care ra#i0ic! acea#! c%nvenie #re9$ie ! a9r%3e %rice -i"%2iie
le3ila#iv! .i ! &%-i0ice %rice -i"%2iie a$ "rac#ic! a-&ini#ra#iv! inc%&"a#i9il! c$
"%li#ica &eni%na#!/ ! a-%"#e le3i .i ! 1nc$raMe2e "r%3ra&e -e e-$care ca"a9ile !
ai3$re acce"#area .i a"licarea "%li#icii nai%nale 1n c%la9%rare c$ %r3ani2aiile
l$cr!#%ril%r .i "a#r%nil%r.
R%&Jnia a ra#i0ica# #%a#e c%nveniile O.I.M. ce e ra"%r#ea2! la -re"#$ri
0$n-a&en#ale ale %&$l$i 1n "r%ce$l &$ncii.
Mai #re9$ie ! a&in#i& c! 1n an$l (99* a 0%# a-%"#a#! Declaraia (.<.M.
referitoare la principiile i drepturile fundamentale ca % e?"reie a an3aMa&en#$l$i
3$vernel%r/ %r3ani2aiil%r "a#r%nale .i in-icale -e a "r%&%va val%rile $&ane
0$n-a&ne#ale@ val%r care $n# -e "ri&! i&"%r#an! "en#r$ viaa ec%n%&ic! .i %cial!
a %ric!rei %cie#!i. Ace#e "rinci"ii .i -re"#$ri $n#N
Li9er#a#ea -e a%ciere .i rec$n%a.#erea e0ec#iv! a-re"#$l$i -e ne3%ciere
c%lec#iv!:
Eli&inarea %ric!rei 0%r&e -e &$nc! 0%ra#! a$ %9li3a#%rie:
A9%lirea e0ec#iv! a &$ncii c%"iil%r:
Eli&inarea -icri&in!rii 1n &a#erie -e an3aMare .i "r%0eie
Declaraia #a9ile.#e 1n &%- clar c! ace#e -re"#$ri $n# $niverale .i e a"lic!
#$#$r%r "%"%arel%r .i #$#$r%r #a#el%r/ in-i00eren# -e nivel$l l%r -e -e2v%l#are
ec%n%&ic!. Pen#r$ !rile care n@a$ ra#i0ica# #%a#e c%nveniile 0$n-a&en#ale -in
-%&eni$l -re"#$ril%r %&$l$i/ Declaraia "reve-e ela9%rarea $n%r ra"%ar#e an$ale
"rivin- "r%3reele reali2a#e la nivel nai%nale/ ca .i -i0ic$l#!ile 1n#J&"ina#e 1n
"r%ce$l -e ra#i0icare.
Conventions fonda7entales
Convention /nE :>0 sur la li6ertF sGndicale et la !rotection du droit
sGndical; 289:
Convention /nE 8:0 sur le droit dHor.anisation et de nF.ociation collective;
2898
Convention /nE 380 sur le travail forcF; 284=
.. ),
Convention /nE 2=<0 sur lHa6olition du travail forcF; 28<>
Convention /nE 24:0 sur lHI.e 7ini7u7; 28>4
Convention /nE 2:30 sur les !ires for7es de travail des enfants; 2888
Convention /nE 2==0 sur lHF.alitF de rF7unFration; 28<2
Convention /nE 2220 concernant la discri7ination /e7!loi et !rofession0;
28<:
Conventions de .ouvernance
Le C%neil -Da-&ini#ra#i%n -$ 7IT a F3ale&en# G$ali0iF G$a#re a$#re
c%nven#i%n -Din#r$&en# T"ri%ri#aireT/ enc%$ra3ean# aini le W#a# Me&9re V le
ra#i0ier en rai%n -e le$r i&"%r#ance "%$r le 0%nc#i%nne&en# -$ X#Y&e -e n%r&e
in#erna#i%nale -$ #ravail. De"$i 4,,*/ ce c%nven#i%n %n# G$ali0iFe -e
C%nven#i%n -e 3%$vernance/ i-en#i0iFe "ar la DFclara#i%n -e lROIT $r la M$#ice
%ciale "%$r $ne &%n-ialia#i%n FG$i#a9le c%&&e F#an# le n%r&e le "l$
i&"%r#an#e -$ "%in# -e v$e -e la 3%$vernance.
Conventions de .ouvernance
Convention /nE :20 sur lHins!ection du travail; 289>
Convention /nE 2330 sur la !olitiJue de lHe7!loi; 28@9
Convention /nE 2380 sur lHins!ection du travail /a.riculture0; 28@8
Convention /nE 2990 sur les consultations tri!artites relatives au nor7es
internationales du travail; 28>@
3. Ocu!are
a./olitica de ocupare
O9iec#iv$l $nei -e"line %c$"!ri a 0%rei -e &$nc!/ 1n c%" "r%-$c#iv .i 1n
c%n-iii -e li9er! ale3ere a &$ncii e#e "r%&%va# -e C%nvenia nr.(44 "rivin- "%li#ica
-e %c$"are a 0%rei -e &$nc! '(9=)+. P%li#ica a-%"#a#! 1n ve-erea a#in3erii
%9iec#iv$l$i &eni%na# va #re9$i ! ai9! 1n ve-ere #a-i$l .i -e nivel$l -e2v%l#!rii
ec%n%&ice/ "rec$& .i -e le3!#$rile -in#re %9iec#ivele $#ili2!rii 0%rei -e &$nc! .i al#e
%9iec#ive ec%n%&ice .i %ciale .i va 0i a"lica#! "rin &e#%-e a-a"#a#e la c%n-iiile .i
%9icei$rile nai%nale 'ar#.(/ "ar.3+. In "l$/ re"re2en#anii cel%r ce an3aMea2! .i ai
l$cr!#%ril%r v%r #re9$i ! 0ie c%n$l#ai a$"ra "%li#icil%r -e an3aMare/ "en#r$ ca ! e
in! ea&a 1n &%- -e"lin -e e?"eriena .i %"inia l%r/ ca ei ! c%la9%re2e la ela9%rarea
ace#%r "%li#ici .i ! aM$#e la %9inerea "riMin$l$i 1n 0av%area ace#%ra.
C%nvenia nr.(=* "rivin- "r%&%varea an3aM!rii .i "r%#ecia c%n#ra .%&aM$l$i
'(9**+ #a9ile.#e 1n arcina #a#el%r ra#i0ican#e %9li3aia c%%r-%n!rii i#e&el%r -e
"r%#ecie c%n#ra .%&aM$l$i c$ "%li#icile -e %c$"are.
.. )(
D%$! -in#re c%nvenii c%ncre#i2ea2! "rinci"i$l #i&"$l$i -e &$nc! ela#ic ce
carac#eri2ea2! % "%li#ic! -e %c$"are &%-ern!. E#e v%r9a -e C%nvenia nr.(78 "rivin-
&$nca c$ #i&" "arial '(99)+/ "rec$& .i -e C%nvenia nr. (77 "rivin- l$cr$l la
-%&icili$ '(99=+.
,.+erviciul de anga"are
In 9a2a C%nveniei nr.** '(9)*+/ #a#$l #re9$ie ! in#i#$ie $n ervici$ "$9lic .i
3ra#$i# -e an3aMare. De ae&enea/ C%nvenia nr.9= "rivin- 9ir%$rile -e "laare c$
"la#! '(9)9+ "reve-e $"ri&area "r%3reiv! a 9ir%$ril%r -e "laare c$ "la#!.
'. (rientare i formare profesional
C%nvenia nr. ()4 "rivin- "$nerea 1n val%are a re$rel%r $&ane '(978+
%lici#! #a#el%r "!ri ! a-%"#e .i ! -e2v%l#e "%li#ici .i "r%3ra&e c%&"le#e .i
c%ncer#a#e -e %rien#are .i 0%r&are "r%0ei%nal!/ "rin #a9ilirea/ 1n "ecial -a#%ri#!
erviciil%r -e an3aMare/ a $nei relaii #rJne 1n#re %rien#area .i 0%r&area "r%0ei%nal!/
"e -e % "ar#e/ .i %c$"area 0%rei -e &$nc!/ "e -e al#! "ar#e.
D. !eadaptarea i anga"area persoanelor $andicapate
Di"%2iiile C%nveniei nr.(89 '(9*3+ vi2ea2! ! ai3$re "er%anel%r
Ian-ica"a#e/ 1n -e"lin! e3ali#a#e/ $n l%c -e &$nc! c%nvena9il / ca .i ineria l%r
%cial!.
;. +ecuritatea anga"rii
C%nvenia nr.(8* "rivin- c%nce-ierea '(9*4+ $r&!re.#e "r%#eMarea &$nci#%ril%r
1n ca2$l 1nce#!rii relaiei -e &$nc! la iniia#iva "a#r%nil%r.
4. Politica social&
O C%nvenie 3eneral! "rivin- "%li#ica %cial! nr.((7 '%9iec#ive .i n%r&e -e
9a2!+ a 0%# a-%"#a#! 1n (9=4. Ea #a#$ea2!/ "rinci"ial/ c! %rice "%li#ic! #re9$ie !
$r&!reac! 1n "ri&$l rJn- 9$n!#area .i -e2v%l#area "%"$laiei/ "rec$& .i 1nc$raMarea
ace#eia c!#re "r%3re$l %cial. De ae&enea/ 1n -e0inirea %ric!rei "%li#ici -e
i&"%r#an! 3eneral! va #re9$i ! e in! ea&a -e re"erc$i$nile ace#ei "%li#ici
a$"ra 9$n!#!rii "%"$laiei 'ar#.(+. In ve-erea c%ncre#i2!rii ace#%r %9iec#ive/
C%nvenia in#i#$ie % erie -e n%r&e -e 9a2! "rivin-/ 1n "ecial/ nivel$rile -e
alari2are/ "r%#ecia alariil%r/ "r%#ecia c%n#ra %ric!rei -icri&in!ri/ vJr#a &ini&! -e
a-&i#ere la an3aMare/ "rec$& .i e-$caie .i 0%r&are "r%0ei%nal!.
9. *d7inistra'ia 7uncii
In acea#! ca#e3%rie $n# 3r$"a#e n%r&e ce vi2ea2! in#i#$irea $n%r &ini#ere
ale &$ncii c%&"e#en#e .i e0icien#e. 5$n# av$#e 1n ve-ere -%&enii -e ac#ivi#a#e c$&
$n#N
a. <nspecia muncii
.. )4
C%nvenia nr.*( '(9)7+ "reve-e $n i#e& -e in"ecie a &$ncii &eni# !
ai3$re a"licarea -i"%2iiil%r le3ale rela#ive la c%n-iiile -e &$nc! .i -e "r%#ecie a
&$nci#%ril%r 1n $ni#!ile in-$#riale .i/ 1n &%- 0ac$l#a#iv/ 1n cele c%&erciale.
b. +tatistici
In 9a2a C%nveniei nr.(=, "rivin- #a#i#icile -e &$nc! '(9*8+ #a#ele
ra#i0ican#e e %9li3! ! "$9lice "eri%-ic #a#i#ici -e 9a2!
1n#r@% erie -e -%&enii e?"re "rev!2$#e -e c%nvenie. In i#$aia ela9%r!rii a$
revi2$irii c%nce"#el%r/ -e0iniiil%r .i &e#%-%l%3iei $#ili2a#e 1n ace# c%"/ ace#ea
#re9$ie ! ia 1n c%ni-erare n%r&ele .i -irec#ivele cele &ai recen#e #a9ili#e $9
a$"iciile O.I.M.
c.'onsultri tripartite
O.I.M. a a-%"#a# 1n (97= C%nvenia nr.()) "rin care e in#i#$ie 1n arcina
#a#el%r ce % ra#i0ic! %9li3aia ai3$r!rii $n%r c%n$l#!ri #ri"ar#i#e 1n ve-erea "$nerii 1n
a"licare a n%r&el%r in#ernai%nale ale &$ncii. Na#$ra .i 0%r&ele "r%ce-$ril%r -e
c%n$l#are $n# #a9ili#e c%n0%r& "rac#icii nai%nale .i -$"! c%n$l#area %r3ani2aiil%r
re"re2en#a#ive ale "a#r%nil%r .i l$cr!#%ril%r.
<. $ela'ii !rofesionale
In acea#! ca#e3%rie $n# incl$e % erie -e in#r$&en#e n%r&a#ive ce e re0er!
la -ivere a"ec#e ale relaiil%r 1n#re "a#r%ni .i l$cr!#%ri.
a. %egociere colectiv conciliere i arbitra" voluntare consultare i
colaborare
A&in#i&/ 1n ace# en/ C%nvenia nr. (8) "rivin- ne3%cierea c%lec#iv! '(9*(+/
"rin care e "r%&%vea2! ne3%cierea c%lec#iv! li9er! .i v%l$n#ar! 1n #%a#e -%&eniile -e
ac#ivi#a#e ec%n%&ic!/ c$ e?ce"ia 0%rel%r ar&a#e .i "%liiei care "%# 0i e?ce"#a#e. In ce
"rive.#e 0$ncia "$9lic!/ "rin le3ilaie a$ "rac#ica nai%nal! "%# 0i 0i?a#e &%-ali#!i
"eciale -e a"licare 'ar#.(+.
b.'omunicaii n interiorul ntreprinderii analiza reclamaiilor
Re0eri#%r la ace#e a"ec#e ale relaiil%r "r%0ei%nale/ 1n ca-r$l O.I.M. n$ a$
0%# a-%"#a#e c%nvenii/ ci -%$! rec%&an-!ri/ nr.(49 .i (3,/ a&9ele -in (9=7/ "rin
care e e?"$n ele&en#ele $nei "%li#ici -e c%&$nicare la nivel$l 1n#re"rin-erii/
rea0ir&Jn-$@e -re"#$l &$nci#%ril%r 'in-ivi-$ali a$ 1n 3r$"+ -e a 1nain#a recla&aii
care ! n$ r!&Jn! ne%l$i%na#e.
@. Condi'ii de 7unc&
a. +alarii
C%nvenia nr.(3( "rivin- 0i?area alariil%r &ini&e '(97,+ %lici#! #a#el%r
ra#i0ican#e ! in#i#$ie $n i#e& -e alarii &ini&e care ! "r%#eMe2e #%a#e 3r$"$rile -e
alariai ale c!r%r c%n-iii -e &$nc! $n# -e ae&enea na#$r! 1ncJ# ace#%r alariai !
li e ai3$re % "r%#ecie c%re"$n2!#%are. Ace#e 3$"$ri $n# -e#er&ina#e -e ac%r- c$
.. )3
%r3ani2aiile re"re2en#a#ive ale cel%r care an3aMea2! .i ale l$cr!#%ril%r a$ -$"!
-e"lina c%n$l#are a ace#%ra.
Pr%#ecia alariil%r e#e ai3$ra#! -e C%nvenia nr.98 '(9)9+. 5e in#i#$ie
%9li3aia "l!ii ra"i-e .i in#e3rale a alari$l$i "rin evi#area "rac#icil%r care $n# -e
na#$r! ! "%reac! "e#e &!$r! -e"en-ena alariail%r 0a! -e "a#r%n. Reinerile -in
alari$ n$ v%r 0i a$#%ri2a#e -ecJ# 1n c%n-iiile .i li&i#ele "recrie -e le3ilaia
nai%nal! a$ #a9ili#e "rin#r@$n c%n#rac# c%lec#iv %ri % I%#!rJre ar9i#ral! 'ar#.*+.
b. Durata muncii munca de noapte i concedii
Pri&a c%nvenie a-%"#a#! -e O.I.M. 1n an$l (9(9 0i?a -$ra#a &a?i&! a &$ncii
1n in-$#rie la * %re "e 2i .i )* %re "e !"#!&Jn!. Mai #Jr2i$/ "rin Rec%&an-area
nr.((= '(9=4+ e 1nc$raMa a-%"#area "rinci"i$l$i !"#!&Jnii -e ), %re 0!r! re-$cerea
alari$l$i.
N%r&ele "rivin- &$nca -e n%a"#e 'C%nvenia nr.(7( -in (99, .i rec%&an-area
c%re"%n-en#!+ vi2ea2! "r%#ecia 0e&eil%r .i c%"iil%r a$ a-%lecenil%r.
Re"a$$l !"#!&Jnal 0ace %9iec#$l C%nveniei nr.() '(94(+/ iar c%nce-iile
an$ale "l!#i#e -e cel "$in #rei !"#!&Jni $n# "rev!2$#e -e C%nvenia nr.(34'(97,+.
c. +ecuritatea i sntatea la locul de munc
Ace# $9iec# 0ace %9iec#$l a "e#e 3, -e c%nvenii .i al $n$i n$&!r .i &ai
ri-ica# -e rec%&an-!ri/ a-everin- 0a"#$l c! el e#e 1n cen#r$l "re%c$"!ril%r O.I.M.
C%nvenia nr. (88 "rivin- ec$ri#a#ea .i !n!#a#ea &$nci#%ril%r '(9*(+ vi2ea2!
crearea $nei "%li#ici c%eren#e 1n &a#erie -e ec$ri#a#e .i !n!#a#e a &$nci#%ril%r .i
&e-i$l$i -e &$nc!. C%nvenia -e0ine.#e -ireciile -e aci$ne ale $nei a#0el -e
"%li#ici. Ea #a9ile.#e % erie -e n%r&e -e#$l -e -e#alia#e "rivin- aci$nile la nivel
nai%nal/ "rec$& .i la nivel -e 1n#re"rin-ere.
De ae&enea/ % erie -e n%r&e vi2ea2! ! "r%#eMe2e &$nci#%rii c%n#ra $n%r
ric$ri "recie. Prin#re c%nveniile a-%"#a#e 1n $l#i&ii ani/ e re0er! la ace# a"ec#/
C%nvenia nr.(74 "rivin- c%n-iiile -e &$nc! 1n I%#el$ri .i re#a$ran#e '(99(+/
C%nvenia nr. (7) a$"ra "revenirii acci-en#el%r in-$#riale &aM%re '(993+/ C%nvenia
nr. (7= "rivin- ec$ri#a#ea .i !n!#a#ea 1n &ine '(998+.
d. +ervicii sociale locuine timp liber
O erie -e rec%&an-!ri '4(P(94)/ (,4P(98=/ ((8P(9=(+ #a9ilec n%r&e 1n
ace#e ec#%are c%&"le&en#are "re#!rii &$ncii "r%"ri$@2ie.
>. Securitate social&
6i ace# -%&eni$ a 0%# 9%3a# n%r&a#ivi2a# "rin c%nvenii .i rec%&an-!ri
C%nvenia ca-r$ 1n &a#erie e#e C%nvenia nr.(,4 "rivin- ec$ri#a#ea %cial!
'n%r&e &ini&e+ -in (984. Prin a-%"#area ei @a $r&!ri# ! e in#i#$ie/ c$
0le?i9ili#a#ea cer$#! -e -iveri#a#ea e?i#en#! 1n #a#ele &e&9re/ a $n%r nivel$ri
.. ))
&ini&e -e "re#aii 1n 9 ra&$ri ale ec$ri#!ii %ciale/ c%ni-era#e ca 0iin- eeniale
'1n3riMiri &e-icale/ in-e&ni2aii -e 9%al!/ "re#aii -e .%&aM/ "re#aii -e 9!#rJnee/
"re#aii 1n ca2$l acci-en#el%r -e &$nc! .i al 9%lil%r "r%0ei%nale/ "re#aii c!#re
0a&ilii/ "re#aii -e &a#erni#a#e/ "re#aii -e invali-i#a#e .i "re#aii "en#r$ $r&a.i+.
Pen#r$ a ra#i0ica acea#! C%nvenie/ #a#$l in#erea# #re9$ie ! e an3aMa2e ! re"ec#e
n%r&ele "rev!2$#e "en#r$ cel "$in 3 -in ra&$rile en$&era#e/ -in care $na cel "$in
-in cele re0eri#%are la "re#aiile -e .%&aM/ acci-en#e -e &$nc! .i 9%li "r%0ei%nale/
9!#rJnee/ invali-i#a#e a$ $r&a.i. Ul#eri%r &%&en#$l$i ra#i0ic!rii/ #a#$l re"ec#iv 1.i
"%a#e a$&a an3aMa&en#$l re"ec#!rii .i c$ "rivire la al#e ra&$ri.
Pe lJn3! C%nvenia nr. (,4/ a$ 0%# a-%"#a#e n$&er%ae c%nvenii care
-e#alia2! -i0eri#ele -%&enii ale ec$ri#!ii %ciale.
:. Munca fe7eilor
N%r&ele O.I.M. $r&!rec ! ai3$re e3ali#a#ea -e re&$nerare'C%nvenia
nr.(,,P(98(+ a 0e&eil%r c$ 9!r9aii/ "rec$& .i ! in#i#$ie &!$ri $"li&en#are -e
"r%#ecie 1n ca2$l &a#erni#!ii'c%nveniile nr.3P(9(9/ nr.(,3P(984 .i nr. (*3P4,,,+/ al
&$ncii -e n%a"#e'C%nvenia nr.*9P(9)*+/ in#er2icJn-$@e #%#%-a#! &$nca 0e&eil%r 1n
&$ncile $9#erane 'C%nvenia nr.)8P(938+.
8. Munca co!iilor i adolescen'ilor
Ca .i 1n ca2$l &$ncii 0e&eil%r/ &$nca c%"iil%r .i a-%lecenil%r a 0%#
re3le&en#a#! "rin c%nveniile O.I.M. A$ 0%# #a9ili#e/ a#0el/ n%r&e "rivin- vJr#a
&ini&! -e a-&i#ere la an3aMare 'C%nvenia nr.(3*P(973+ care n$ "%a#e 0i $9 (8 ani/
a$ (* ani "en#r$ &$ncile "eric$l%ae/ "rec$& .i re0eri#%are la e?a&en$l &e-ical la
an3aMare 'c%nveniile nr.77P(9)= .i (4)P(9=8+ De ae&enea/ a-%lecenii $9 (* ani
n$ "%# 0i 0%l%ii 1n &$nci -e n%a"#e 'c%nveniile nr.79P(9)= .i 9,P(9)*+.
De ae&enea/ "en#r$ a e evi#a e?"l%a#area &$ncii c%"iil%r a 0%# a-%"#a#!
C%nvenia nr. (*4P(999 "rivin- eli&inarea cel%r &ai 3rave 0%r&e -e &$nc! a
c%"iil%r.
2=. *lte cate.orii de 7uncitori
N%r&e -e "r%#ecie a al#%r ca#e3%rii -e &$nci#%ri "%# 0i re3!i#e 1n i#e&$l
c%nveni%nal O.I.M. Ne v%& li&i#a 1n!/ 1n c%n#in$are/ la en$&erarea l%r.
@ &$nci#%rii vJr#nici
@ &$nci#%rii &i3rani
@ &$nci#%rii in-i3eni/ &$nci#%rii -in #eri#%riile ne&e#r%"%li#ane/ "%"%are
in-i3ene .i #ri9ale
@ &arinari '&ai &$l# -e 8, c%nvenii .i rec%&an-!ri+
@ "ecari
@ &$nci#%ri a3ric%li
@ -%cIeri
@ "er%nal in0ir&ier.
.. )8
V.. Mecanis7e de control
Ra#i0icarea $neia a$ al#eia -in#re c%nveniile O.I.M. -e c!#re $n #a# i&"lic!
an3aMa&en#$l ace#$ia -e a l$a #%a#e &!$rile neceare "en#r$ a c%ncre#i2a "reve-erile
ace#%ra. C%n0%r& C%n#i#$iei O.I.M. / e?i#! $n c%n#r%l re3$la# 9a2a# "e i#e&$l
ra"%ar#el%r .i $n i#e& cvaiM$ri-ici%nal 9a2a# "e i#e&$l "lJn3eril%r .i
recla&aiil%r.
). Controlul regulat
G$vernele #re9$ie ! "re2in#e rapoarte c!#re 7.I.M. a$"ra &!$ril%r l$a#e
"en#r$ a $"$ne c%nveniile n%$ a-%"#a#e a$#%ri#!il%r c%&"e#en#e/ a$"ra ca-r$l$i
le3ila#iv .i a "rac#icii l%r 1n ceea ce "rivec c%nveniile nera#i0ica#e/ ca .i a$"ra
&!$ril%r l$a#e "en#r$ a "$ne 1n a"licare c%nveniile ra#i0ica#e. Ra"%ar#ele a$"ra
c%nveniil%r ra#i0ica#e $n# reali2a#e -$"! $n 0%r&$lar -e ra"%r# a"r%9a# -e c!#re
C%nili$l -e A-&ini#raie. C%"ii -$"! ace#e ra"%ar#e #re9$iec #ran&ie
%r3ani2aiil%r in-icale .i "a#r%nale cele &ai re"re2en#a#ive.
Ra"%ar#ele 3$vernel%r $n# e?a&ina#e 1n "ri&! in#an!/ 1n .e-in! an$al!/ -e
'omisia de experi pentru aplicarea conveniilor i recomandrilor c%&"$! -in 4,
"er%nali#!i in-e"en-en#e -e "ri& "lan/ c$ % 1nal#! c%&"e#en! 1n -%&eni$l M$ri-ic
a$ %cial/ .i care 1.i -e0!.%ar! ac#ivi#a#ea c$ #i#l$ "er%nal.
Ra"%r#$l C%&iiei -e e?"eri/ c$"rin2Jn- %9ervaii .i cereri -irec#e c!#re
-iverele 3$verne/ e#e $"$ C%n0erinei In#ernai%nale a M$ncii ce e c%nv%ac!
an$al "en#r$ a 0i e?a&ina# .i -ic$#a# -e c!#re % c%&iie #ri"ar#i#! a C%n0erinei
"ecial c%n#i#$i#! 1n ace# c%"N 'omisia de aplicare a conveniilor i
recomandrilor. P$nc#ele eeniale ale -e29a#eril%r .i c%ncl$2iile c%&iiei $n#
inc%r"%ra#e 1n#r@$n ra"%r# ce e 1nain#ea2! "len$l$i C%n0erinei. O -a#! a-%"#a# -e
c!#re C%n0erin!/ ra"%r#$l e#e c%&$nica# 3$vernel%r/ c!r%ra li e a#ra3e a#enia a$"ra
"$nc#el%r "e care #re9$ie ! le ia 1n c%ni-erare 1n &%&en#$l re-ac#!rii vii#%arel%r
ra"%ar#e.
5. !roceduri speciale
Pe lJn3! c%n#r%l$l re3$la#/ C%n#i#$ia O.I.M. "reve-e -%$! "r%ce-$ri "eciale
1n ca2$l 1nc!lc!rii $nei c%nvenii ra#i0ica#e -e c!#re % ar! an$&eN recla&aiile .i
"lJn3erile.
Hn 9a2a ar#.4) .i 48 ale C%n#i#$iei O.I.M./ %rice %r3ani2aie "a#r%nal! a$
in-ical!/ 0ie ea nai%nal! a$ in#ernai%nal!/ "%a#e "re2en#a 7ir%$l$i In#ernai%nal al
M$ncii % reclamaie "rin care e inv%c! &aniera nea#i0!c!#%are "rin care $n #a#
&e&9r$ 0ace a"licarea $nei c%nvenii "e care a ra#i0ica#@%. Recla&aiile $n# anali2a#e
-e % c%&iie #ri"ar#i#! a C%nili$l$i -e A-&ini#raie. De ae&enea/ ele "%# 0i
#ran&ie 3$vern$l$i 1n ca$2! "en#r$ ca ace#a ! 0ac! % -eclaraie 1n ace# en.
Dac! n$ e "ri&e.#e nici % -eclaraie/ a$ -ac! -eclaraia "ri&i#! n$ e#e
.. )=
a#i0!c!#%are/ C%nili$l -e A-&ini#raie "%a#e 0ace "$9lic! recla&aia .i/ -ac! e#e
ca2$l/ r!"$n$l "ri&i#.
O "r%ce-$r! &ai c%&"le?!/ e#e aceea a plngerilor/ "rev!2$#! -e ar#ic%lele
4=@49/ 3(@3) ale C%n#i#$iei O.I.M. PlJn3erile "%# 0i -e"$e -e %ricare #a# &e&9r$
c%n#ra $n$i al# #a# &e&9r$ care/ 1n %"inia a/ n$ ar ai3$ra 1n &%- a#i0!c!#%r
a"licarea $nei c%nvenii "e care a&9ele #a#e a$ ra#i0ica#@%. O "r%ce-$r! anal%a3!
"%a#e 0i an3aMa#! -e c!#re C%nili$l -e A-&ini#raie 0ie -in %0ici$/ 0ie 1n 9a2a $nei
"lJn3eri -e"$e -e $n -ele3a# '3$verna&en#al/ "a#r%nal/ in-ical+ la C%n0erina
In#ernai%nal! a M$ncii. PlJn3erile $n# -e %9icei anali2a#e -e % c%&iie -e ancIe#!
c%&"$! -in #rei &e&9ri in-e"en-eni -ee&nai 1n ace# c%" -e C%nili$l -e
A-&ini#raie. C%&iia "%a#e ac$l#a &!r#$rii .i "%a#e -e0!.$ra ancIe#e "e #eren
"en#r$ a "$#ea re-ac#a $n ra"%r# 1n care e incl$- c%n#a#!rile "rivin- i#$aia -e 0a"#
.i -e -re"#/ ca .i rec%&an-!rile "e care c%ni-er! necear a le 0ace "en#r$ ai3$rarea
a"lic!rii c%nveniei 1n cIe#i$ne. Ra"%r#$l C%&iiei -e ancIe#! e#e c%&$nica#
C%nili$l$i -e A-&ini#raie .i 0iec!r$ia -in 3$vernele in#erea#eN #%#%-a#!/ el e#e
"$9lica#. Biecare -in 3$verne -i"$ne -e $n #er&en -e 3 l$ni "en#r$ a in-ica -ac! el
acce"#! a$ n$ rec%&an-!rile c%nin$#e 1n ra"%r#. Orice 3$vern care n$ acce"#! ace#e
rec%&an-!ri "%a#e $"$ne -i0eren-$l C$rii In#ernai%nale -e A$#iie/ 0a"# ce n$ @a
1n#J&"la# "Jn! 1n "re2en#.
C. !rotecia libertii sindicale i a drepturilor sindicale
Hn c%nce"ia O.I.M./ li9er#a#ea in-ical! e#e c%n-iia "reala9il! a %ric!r$i
"r%3re c!#re M$#iia %cial!/ ea "er&iJn- l$cr!#%ril%r !@.i e?"ri&e a"iraiile l%r/ !
le 1n#!reac! "%2iia l%r 1n ne3%cierile c%lec#ive reecIili9rJn- c%n#ri9$ia "!ril%r. De
ae&enea/ li9er#a#ea in-ical! c%n#i#$ie % $#il! c%n#ra"%n-ere "$#erii #a#$l$i/
"er&iJn- l$cr!#%ril%r ! "ar#ici"e la ela9%rarea .i a"licarea "%li#icii ec%n%&ice .i
%ciale
8
.
I&"%r#ana -e%e9i#! a "r%#eciei li9er#!ii in-icale a -e#er&ina# in#i#$irea
$n%r "r%ce-$ri "eciale "en#r$ e?a&inarea "lJn3eril%r re0eri#%are la vi%larea
-re"#$ril%r in-icale/ "r%ce-$ri #a9ili#e "e 9a2a $n$i ac%r- -in an$l (98, 1n#re
O.I.M. .i C%nili$l Ec%n%&ic .i 5%cial al Nai$nil%r Uni#e.
Tre9$ie rein$# c! "r%ce-$rile "eciale re0eri#%are la li9er#a#ea in-ical! n$
1nl%c$iec ci c%&"le#ea2! c%n#r%l$l re3$la# al a"lic!rii c%nveniil%r ca .i
&ecani&ele "eciale 9a2a#e "e i#e&$l recla&aiil%r .i "lJn3eril%r. T%#%-a#!/
ace#e "r%ce-$ri "%# 0i an3aMa#e 1&"%#riva 3$vernel%r cIiar -ac! ele n$ a$ ra#i0ica#
c%nveniile O.I.M. re0eri#%are la li9er#a#ea in-ical!/ 1n 9a2a i-eii c%n0%r& c!reia
li9er#a#ea iin-ical! e#e $n$l -in %9iec#ivele a0ir&a#e -e C%n#i#$ia O.I.M./ #re9$in-
-eci ! 0ie re"ec#a#! -e #a#ele &e&9re 1n vir#$#ea a"ar#enenei l%r la %r3ani2aie.
Prin ac%r-$l -in#re O.I.M. .i ECO5OC a$ 0%# in#i#$i#e -%$! %r3aneN C%&iia
-e inve#i3are .i c%nciliere 1n &a#eria li9er#!ii in-icale .i C%&i#e#$l li9er#!ii
in-icale al C%nili$l$i -e A-&ini#raie.
.. )7
'omisia de investigare i conciliere n materia libertii sindicale e#e cIe&a#!
! e "r%n$ne 1n ca2$ri -e i&"%r#an! -e%e9i#!. C%&"$!/ -e %9icei -in 3 &e&9ri
n$&ii -e C%nili$l -e A-&ini#raie -in rJn-$l "er%nali#!il%r in-e"en-en#e -e
1nal#! cali0icare/ ea n$@.i "%a#e -e0!.$ra ac#ivi#a#ea -ecJ# avJn- c%ni&!&Jn#$l
#a#$l$i 1n ca$2!/ 0a"# ce -e@a l$n3$l #i&"$l$i a 1n3re$na# a"licarea 1n#re3ii "r%ce-$ri'
0%l%i#! n$&ai 1n = i#$aii+.
M$l# &ai %"erai%nal @a -%ve-i# a 0i 'omitetul libertii sindicale al
'onsiliului de #dministraie/ in#i#$i# 1n an$l (98( ca $n %r3ani& #ri"ar#i# c%&"$
-in 9 &e&9ri '3 "en#r$ 0iecare 3r$"+ .i "re2i-a# -e % "er%nali#a#e in-e"en-en#!.
B$nciile ale a$ $n carac#er cvaiM$-iciar/ "r%ce-$ra "e care el % $r&ea2! 0iin-
c%n0%r&! "rinci"iil%r 0$n-a&en#ale care 3$vernea2! "r%ce-$rile M$-iciare.
Re$nin-$@e -e 3 %ri "e an/ la Geneva/ C%&i#e#$l li9er#!ii in-icale
e?a&inea2! "lJn3erile ce@i $n# 1nain#a#e re0eri#%are la vi%l!ri ale c%nveniil%r
"rivin- li9er#a#ea in-ical!/ in-i0eren# -ac! #a#$l 1n ca$2! a ra#i0ica# ace#e c%nvenii
a$ n$. In "l$/ c%ni&!&Jn#$l 3$vernel%r vi2a#e n$ e#e necear "en#r$ anali2a
ace#%r "lJn3eri. C%&i#e#$l e?a&inea2! -%c$&en#ele crie ce@i $n# 1nain#a#e/
"rec$& .i c%&en#ariile #a#$l$i 1n ca$2!. In ca2$rile -e % 3ravi#a#e -e%e9i#!/
Direc#%r$l General al 7.I.M. "%a#e cere 3$vern$l$i ! a$#%ri2e2e $n re"re2en#an# al
Direc#%r$l$i General "en#r$ a e0ec#$a % ancIe#! 1n ara re"ec#iv! "en#r$ -e0ini#ivarea
$n$i ra"%r# ce va 0i $#ili2a# -e c%&i#e# 1n re-ac#area c%ncl$2iil%r .i rec%&an-!ril%r.
Dac! e #a9ile.#e c! a av$# l%c % 1nc!lcare a -re"#$ril%r in-icale/ 3$vern$l
in#erea# "%a#e 0i invi#a# -e c!#re C%nili$l -e A-&ini#raie ! ia &!$rile neceare
"en#r$ re-rearea i#$aiei .i ! 0ac!/ #%#%-a#!/ $n ra"%r# -e"re ace#a 1n#r@$n #er&en
-e#er&ina#. Hn "l$/ -ac! e#e necear a e 1nl!#$ra % i#$aie care a-$ce a#in3ere
li9er#!ii in-icale .i -ac! #a#$l re"ec#iv a ra#i0ica# c%nveniile "er#inen#e/ cIe#i$nea
e#e #ri&i! C%&iiei -e e?"eri "en#r$ a"licarea c%nveniil%r .i rec%&an-!ril%r
"en#r$ a "$#ea 0i $r&!ri#! c%n0%r& "r%ce-$ril%r c%n#r%l$l$i re3$la#.
De la crearea a C%&i#e#$l li9er#!ii in-icale a e?a&ina# &ai &$l# -e (*,, -e
ca2$ri/ $nele -e#$l -e eri%ae/ re0eri#%are la "r%9le&e c$& $n#N c%n#i#$irea
%r3ani2aiil%r .i -re"#$l -e a e a0ilia la ace#ea/ ale3erea .i -e#i#$irea li-eril%r/
in3erine ale a-&ini#raiei 1n ac#ivi#a#ea in-ica#el%r/ -i2%lvarea a$ $"en-area
%r3ani2aiil%r/ -re"#$l la 3rev!/ ac#ele -e -icri&inare an#iin-ical! 1n an3aMare/
are#area in-icali.#il%r .i in#er2icerea re$ni$nil%r .i &ani0e#aiil%r in-icale. Prin
ac#ivi#a#ea a/ C%&i#e#$l li9er#!ii in-icale a ela9%ra# $n ana&9l$ -e "rinci"ii care
0%r&ea2! $n veri#a9il -re"# in#ernai%nal al li9er#!ii in-icale
(
.
Sarcini de %nv&'are / %ntre6&ri de control0
(
;e2i/ Droit s=ndical de l.(<&/ 7IT/ Geneve/(99=/ ".(4=.
.. )*
(. Care e#e c%nin$#$l n%i$nii -e M$#iie %cial! 1n acce"i$nea O.I.M.[
4. Care $n# c%"$rile .i "rinci"iile ale 0$n-a&en#ale ale O.I.M. c%nin$#e 1n
Declaraia -e la PIila-el"Iia[
3. Care $n# -i0erenele 1n#re c%nveniile .i rec%&an-!rile a-%"#a#e 1n ca-r$l
O.I.M.[
). Care $n# -%&eniile -e re3le&en#are ale n%r&el%r O.I.M.[
8. Hn ce c%n#! c%n#r%l$l re3$la# al a"lic!rii n%r&el%r O.I.M.[
=. Care $n# "r%ce-$rile "eciale -e c%n#r%l a"lica#e 1n ca-r$l O.I.M.[
BIBLIO)$*CIE
((. A$rec$ 7%3-an/ 7%lin#inean$ Ale?an-r$/ N!#ae A-rian/ Drept
internaional contemporan/ All 7ec\/ 4,,,
(4. Ral$ca Mi3a 7e.#eli$/ Drept internaional 9 introducere n dreptul
internaional public @ E-. a 3@a/ rev. .i a-!$3i#!/ E-i#$ra ALL 7ECQ/
7$c$re.#i/ 4,,3
(3. Ral$ca Mi3a@7e.#eli$/ Ca#rinel 7r$&ar/ /rotecia internaional a drepturilor
omului- %ote de curs/ E-iia a I;@a/ E-i#$ra Univer$l A$ri-ic/ 7$c$re.#i/ 4,,9
(). TI%&a 7$er3en#Ial/ Ale?an-re Qi -a protection internationale des droits
de l.$omme/ E-i#i%n N.P. En3el/ (99l
(8. D. 7%3-an/ M. 5ele3ean/ Drepturile i libertile fundamentale n
"urisprudena ';D(/ E-. All 7ec\/ 7$c$re.#i 4,,8:
(=. Ra-$ C. De&e#rec$/ Irina M%r%ian$ Zl!#ec$/ Drepturile omului n sistemul
%aiunilor 8nite9 protecie i promovare/ In#i#$#$l R%&Jn "en#r$ Dre"#$rile
O&$l$i/ 7$c$re.#i/ 4,,,:
(7. An-rei P%"ec$/ Dreptul internaional i european al muncii/ E-i#$ra
C.E.7ec\/ 7$c$re.#i/ 4,,*
(*. /rincipalele instrumente internaionale privind drepturile omului la care
!omnia este parte/ v%l.I@II/ In#i#$#$l R%&Jn "en#r$ Dre"#$rile O&$l$i/
7$c$re.#i/ 4,,7
.. )9
(9. Nic%lae ;%ic$lec$/ Dreptul muncii-reglementri interne i comunitare
E-i#$ra ]%l#er Ql$^er/ 7$c$re.#i/ 4,,7
4,. Nic%lae ;%ic$lec$ Drept comunitar al muncii/ E-i#$ra ]%l#er Ql$^er/
7$c$re.#i/ 4,,9
Unitatea de %nv&'are III
CONSILIUL EU$OPEI
&itlul unitii
'uprinsul unitii
(biectivele nvrii
'oninutul unitii )sinteze teoretice exemple*
+arcini de nvare
,ibliografie
Cu!rinsul unit&'ii
.. 8,
)cest unitate de nvare prezint structura i activitatea normativ a
Consiliului %uropei. Un spaiu e6tins este destinat Conveniei pentru protecia
drepturilor omului i a libertilor fundamentale, precum i sistemului de control
creat n temeiul acesteia. e asemenea, se subliniaz specificul procedurii n faa
Curii %uropene a repturilor Omului, precum i condiiile de admisibilitate a
cererilor cu care aceasta este sesizat.
n materia drepturilor economico7sociale a fost adoptat Carta social
european. n curs se prezint coninutul acestui important document al
Consiliului %uropei, precum i mecanismul de control prevzut de acesta.
n nc8eiere, sunt trecute n revist alte convenii ale Consiliului %uropei,
i anume Convenia pentru prevenirea torturii i a pedepselor i tratamentelor
inumane sau degradante, Convenia cadru pentru protecia minoritilor
naionale, precum i Convenia european privind lupta mpotriva traficului de
fiine umane.
O6iectivele %nv&'&rii
A e?"lica "eci0ic$l &ecani&$l$i -e "r%#ecie in#i#$i# la nivel$l C%nili$l$i
E$r%"ei. A -e"rin-e #$-enii c$ M$ri"r$-ena C$rii e$r%"ene a -re"#$ril%r %&$l$i/
"rec$& .i c$ "r%ce-$rile an#a&a#e 1nain#ea ace#eia.
Con'inutul unit&'ii
CONSILIUL EU$OPEI
I. NOIUNI INTRODUCTI;E
a. O6iective; sco!uri
C%nili$l E$r%"ei a l$a# 0iin! 1n an$l (9)9/ ca %r3ani2aie e$r%"ean! -e
c%%"erare in#er3$verna&en#al! .i "arla&en#ar!/ n$&!rJn-/ 1n "re2en#/ )7 -e #a#e
&e&9re.
.. 8(
C%n0%r& "ri&$l$i ar#ic%l -in 5#a#$#$l !$/ c%"$l %r3ani2aiei e#e -e a reali2a
% $ni$ne &ai #rJn! 1n#re &e&9rii !i "en#r$ alv3ar-area .i "r%&%varea i-eal$ril%r
.i "rinci"iil%r care le $n# "a#ri&%ni$ c%&$n .i -e a 0av%ri2a "r%3re$l l%r ec%n%&ic
.i %cial/ c$l#$ral/ .#iini0ic/ M$ri-ic .i a-&ini#ra#iv.
/rincipiile statutare ale C%nili$l$i E$r%"ei $n#N -e&%craia "l$rali#!/
re"ec#$l -re"#$ril%r %&$l$i .i #a#$l -e -re"#.
Ac#ivi#!ile C%nili$l$i E$r%"ei ac%"er! "rinci"alele domenii ce "re%c$"!
-iverele %cie#!i/ c$ e?ce"ia cel$i &ili#ar/ .i an$&eN -re"#$rile %&$l$i/ &a@
&e-ia/ c%%"erare M$ri-ic!/ "r%9le&e %ciale .i ec%n%&ice/ !n!#a#e/ e-$caie/ c$l#$r!/
"%r#/ #inere#/ a-&ini#raie l%cal! .i re3i%nal!/ &e-i$.
Hn #er&enii ar#ic%l$l$i 3 al 5#a#$#$l$i C%nili$l$i E$r%"ean/ e&na# la L%n-ra la
8 &ai (9)9/ T%rice &e&9r$ al C%nili$l$i E$r%"ei rec$n%a.#e "rinci"i$l "ree&inenei
-re"#$l$i .i "rinci"i$l$i 1n vir#$#ea c!r$ia %rice "er%an! "laa#! $9 M$ri-icia a
#re9$ie ! e 9$c$re -e -re"#$rile .i li9er#!ile 0$n-a&en#ale ale %&$l$iT.
Re"ec#$l "ree&inenei -re"#$l$i/ al -re"#$ril%r %&$l$i .i al li9er#!il%r
0$n-a&en#ale c%n#i#$ie/ 1n acela.i #i&"/ "rinci"al$l cri#eri$ al a-&i#erii 1n ca-r$l
C%nili$l$i E$r%"ei/ ca .i %9li3aia eenial! "e care .i@% a$&! #a#ele &e&9re.
N%r&ele C%nili$l$i E$r%"ei a$ -a# c%nin$# n%i$nii #a#$l$i -e -re"#. Acea#a
i&"lic! "rinci"i$l le3ali#!ii/ -re"#$l la % 9$n! a-&ini#rare a M$#iiei/ acce$l la $n
#ri9$nal/ 3aran#area $n$i "r%ce ecIi#a9il .i "$9lic/ i&"ariali#a#ea M$-ec!#%r$l$i/
"r%"%ri%nali#a#ea "e-e"el%r. Ace#e "rinci"ii #re9$ie ! carac#eri2e2e aci$nea
e?ec$#iv$l$i .i a-&ini#raiei/ ca .i aceea a "$#erii M$-ec!#%re.#i .i le3ila#ive.
CJ# "rive.#e re"ec#$l -re"#$ril%r %&$l$i/ ace#a a 0%# %9iec#iv$l &aM%r al
C%nili$l$i E$r%"ei/ i#e&$l in#i#$i# 1n ace# c%" avJn- $n -$9l$ 0$n-a&en#
c%nveni%nalN C%nvenia e$r%"ean! a -re"#$ril%r %&$l$i '(98,+ .i Car#a %cial!
e$r%"ean! '(9=(+.
6 . Structura
C%nili$l E$r%"ei are dou organe principale9 C%&i#e#$l Mini.#ril%r .i
A-$narea Parla&en#ar!. Ace#ea $n# ai#a#e -e $n 5ecre#aria#/ "laa# $9 a$#%ri#a#ea
$n$i ecre#ar 3eneral ale -e A-$narea Parla&en#ar!. De ae&enea/ &ai 0$nci%nea2!
$n C%n3re al "$#eril%r l%cale .i re3i%nale/ c%&"$ -in#r@% Ca&er! a "$#eril%r l%cale
.i % ca&er! a re3i$nil%r 'omitetul Minitrilor e#e %r3an$l -e -eci2ie al C%nili$l$i
E$r%"ei. El e c%&"$ne/ -e re3$l!/ -in &ini.#rii -e e?#erne ai !ril%r &e&9re ca
#i#$lari/ "$#Jn- 0i $"linii/ 1n an$&i#e i#$aii/ .i -e ali &ini.#ri. Ei e re$nec -e cel
"$in -%$! %ri "e an "en#r$ a anali2a #a-i$l c%%"er!rii la nivel e$r%"ean .i "en#r$ a
-ic$#a "r%9le&e -e in#ere "%li#ic.
A-M$ncii &ini.#ril%r $n# re"re2en#ani "er&aneni ai 3$vernel%r la C%nili$l
E$r%"ei. Ace.#ia e 1n#r$nec cJ#e % !"#!&Jn! 1n 0iecare l$n! .i a$/ "rac#ic/ acelea.i
"$#eri c$ cele ale &ini.#ril%r/ $"ervi2Jn- ac#ivi#!ile C%nili$l$i E$r%"ei.
Deci2iile C%&i#e#$l$i Mini.#ril%r e 0$n-a&en#ea2! "e rec%&an-!rile A-$n!rii
Parla&en#are/ "e "r%"$nerile c%&i#e#el%r -e e?"eri 3$verna&en#ali .i "e cele ale
.. 84
c%n0erinei "eciali2a#e ale &ini.#ril%r .i ale 5ecre#aria#$l$i General al C%nili$l$i
E$r%"ei.
Deci2iile C%&i#e#$l$i Mini.#ril%r e c%ncre#i2ea2! 0ie 1n rec%&an-!ri c!#re
3$vernele #a#el%r &e&9re/ 0ie 1n c%nvenii .i ac%r-$ri e$r%"ene/ ace#ea -in $r&!
avJn- $n carac#er %9li3a#%ri$ "en#r$ #a#ele ce le ra#i0ic!.
C%&i#e#$l Mini.#ril%r a-%"#!/ -e ae&enea/ -eclaraii .i re2%l$ii 1n "r%9le&e
"%li#ice in#ernai%nale.
Cea &ai &are "ar#e a -eci2iil%r necei#! % &aM%ri#a#e -e 4P3 -in v%#$rile
e?"ri&a#e. An$&i#e -eci2ii i&"%r#an#e/ c$& ar 0i a-%"#area $n%r rec%&an-!ri
a-rea#e 3$vernel%r/ #re9$ie l$a#e 1n $nani&i#a#e. Hn "r%9le&ele -e "r%ce-$r!/
&aM%ri#a#ea i&"l! e#e $0icien#!.
C%&i#e#$l Mini.#ril%r "%a#e -eci-e crearea $n%r comitete de experi
guvernamentali care -evin re"%na9ile "en#r$ $n ec#%r -e#er&ina#. Cele &ai
re"re2en#a#ive c%&i#e#e -irec#%are a$ e$r%"ene/ c$& &ai $n# -en$&i#e/ a$ ca %9iec#
-e ac#ivi#a#e -re"#$rile %&$l$i/ "%li#ica %cial!/ ec$ri#a#ea %cial!/ "%"$laia/
!n!#a#ea/ &i3raia .i a2il$l/ c%%"erarea M$ri-ic!/ "r%9le&ele cri&inali#!ii ..a.
Tre9$iec a&in#i#e/ #%#%-a#!/ conferinele minitrilor din rile europene/ care
a$ $n i&"%r#an# r%l 1n 0$n-a&en#area -eci2iil%r C%&i#e#$l$i Mini.#ril%r. A#0el/
1nce"Jn- -in an$l (989 e -e0!.%ar! "eri%-ic c%n0erinele &ini.#ril%r 1n!rcinai c$
"r%9le&ele 0a&iliale/ "rec$& .i cele ale &ini.#ril%r e-$caiei/ -in an$l (9=( ale
&ini.#ril%r M$#iiei/ -in an$l (974 ale &ini.#ril%r &$ncii/ -in (979 ale &ini.#ril%r
ec$ri#!ii %ciale/ -in (9*, ale &ini.#ril%r 1n!rcinai c$ "r%9le&ele &i3raiei/ -in
(9*= ale re"%na9ilil%r &ini#eriali 1n!rcinai c$ "r%9le&ele e3ali#!ii -in#re 0e&ei
.i 9!r9ai.
Cel -e@al -%ilea %r3an re"re2en#a#iv al C%nili$l$i E$r%"ei/ #dunarea
/arlamentar/ e#e/ "re -e%e9ire -e C%&i#e#$l Mini.#ril%r/ care e#e $n %r3an -e
-eci2ie/ $n %r3an c%n$l#a#iv/ 0!r! "$#ere -e le3i0erare. N$&!r$l re"re2en#anil%r
0iec!r$i #a# &e&9r$ '1n#re 4 .i (*+ e#e #a9ili# 1n 0$ncie -e "%"$laia !rii re"ec#ive/
c%&"%2iia -ele3aiil%r re0lec#Jn- ra"%r#$l -e 0%re 1n#re "ar#i-ele "%li#ice -in #a#$l
re"ec#iv. Parla&en#arii e "r%n$n!/ 1n!/ 1n n$&e "r%"ri$ .i n$ 1n n$&ele
"arla&en#$l$i care i@a -ee&na# a$ al "ar#i-$l$i "e care@l re"re2in#!.
Hn ca-r$l A-$n!rii Parla&en#are/ @a$ 0%r&a# $r&!#%arele 3r$"$ri "%li#iceN
%ciali#/ "ar#i-$l "%"$lar e$r%"ean/ 3r$"$l -e&%crail%r e$r%"eani/ li9eral/ 3r$"$l
-e&%cra#ic .i re0%r&a#%r/ 3r$"$l "en#r$ #Jn3a $ni#ar! e$r%"ean!.
R%&Jnia e#e re"re2en#a#! -e $n n$&!r -e (, "arla&en#ari.
E%#!rJrile A-$n!rii Parla&en#are e c%n#i#$ie 1n %rien#!ri "en#r$ 3$vernele
#a#el%r &e&9re/ re"ec#iv "en#r$ "arla&en#ele nai%nale.
Pe lJn3! A-$nare $n# %r3ani2a#e % erie -e comitete de experi 1n -ivere
-%&enii/ incl$iv 1n cel al relaiil%r c$ #a#ele ne&e&9re.
A-$narea 1n#reine $n -ial%3 "er&anen#/ la #%a#e nivel$rile/ c$ C%&i#e#$l
Mini.#ril%r/ c!r$ia 1i "re2in#! ra"%ar#e .i rec%&an-!ri.
Hn arcina A-$n!rii Parla&en#are #! ale3erea 5ecre#ar$l$i General al
C%nili$l$i E$r%"ei/ a 5ecre#ar$l$i General a-M$nc#/ a M$-ec!#%ril%r C$rii E$r%"ene a
Dre"#$ril%r O&$l$i/ "rec$& .i a 3re0ier$l$i A-$n!rii.
.. 83
c. *ctivitatea nor7ativ&
Ac#ivi#a#ea n%r&a#iv! a C%nili$l$i E$r%"ei @a c%ncre#i2a# 1n ela9%rarea a 033
de convenii i acorduri europene "Jn! 1n an$l 4,(,/ "rec$& .i "r%#%c%ale la ace#ea/
&aM%ri#a#ea -ecIie "re ra#i0icare a$ a-erare .i #a#el%r care n$ 0ac "ar#e -in
%r3ani2aie.
5"re -e%e9ire -e in#r$&en#ele n%r&a#ive a-%"#a#e 1n ca-r$l Uni$nii
E$r%"ene/ care $n# %9li3a#%rii "en#r$ #a#ele &e&9re/ c%nveniile C%nili$l$i
E$r%"ei $n# %9li3a#%rii -%ar 1n !rile care le e&nea2! .i le ra#i0ic! a$ a-er! la
ace#ea. A.a-ar/ ele n$ c%n0er! $n carac#er $"ranai%nal C%nili$l$i E$r%"ei.
Pe -e al#! "ar#e/ c%nveniile .i ac%r-$rile nera#i0ica#e e c%n#i#$ie 1n#r@% $r!
-e in"iraie a$ -e iniia#iv! "en#r$ 3$vernele #a#el%r &e&9re.
Pe lJn3! c%nvenii/ a$ 0%# a-%"#a#e -e c!#re C%nili$l E$r%"ei n$&er%ae
recomandri a-rea#e #a#el%r &e&9re/ ce #a9ilec %rien#!ri 1n -ivere "r%9le&e.
Ne0iin- -%c$&en#e #ric# M$ri-ice/ c$ carac#er %9li3a#%ri$/ ele #raea2! -irecii -e
aci$ne ale %r3ani2aiei/ "$#Jn- 0i #ran0%r&a#e 1n c%nvenii a$ ac%r-$ri.
E#e in#erean# -e a&in#i# c! "rin cele 4(8 -e c%nvenii .i ac%r-$ri 1ncIeia#e
$9 e3i-a C%nili$l$i E$r%"ei
(
e ac%"er! ceea ce ar 0i #re9$i# ! e re3le&en#e2e 1n
2eci -e &ii -e #ra#a#e 9ila#erale. 5e 1nve-erea2!/ a#0el/ e0iciena c%n#i#$irii
%r3ani2aiei e$r%"ene 1n 3irarea relaiil%r a#J# -e c%&"le?e in#er#a#ale "rin
in#er&e-i$l #ra#a#el%r &$l#ila#erale.
Ac#ele n%r&a#ive a-%"#a#e 1n ca-r$l C%nili$l$i E$r%"ei ac%"er! a"r%a"e #%a#e
-%&eniile -re"#$l$iN -re"#$l civil/ incl$iv -re"#$l 0a&iliei/ -re"#$l a-&ini#ra#iv/
-re"# in#ernai%nal/ -re"# "enal e#c.
Hn#re3 ace# e-i0ici$ n%r&a#iv vi2ea2! crearea $nei in0ra#r$c#$ri care !
0av%ri2e2e c%%"erarea in#er#a#al! 1n E$r%"a/ ! #i&$le2e ac#$ali2area i#e&el%r
nai%nale -e -re"#/ "rec$& .i ! ac%"ere/ cJn- e ca2$l/ $nele lac$ne le3ila#ive.
II. CONVEN,I* EU$OPE*N1 * #$EPTU$ILO$ OMULUI
/28<=0
a. Caracteristici .enerale
(
La ( a$3$# 4,(3
.. 8)
'onvenia pentru protecia drepturilor omului i a libertilor fundamentale a
0%# e&na#! la R%&a/ la ) n%ie&9rie (98, .i a in#ra# 1n vi3%are la 3 e"#e&9rie (983.
Ea a #ran0%r&a#/ "e "lan re3i%nal e$r%"ean/ (* "rinci"ii "r%cla&a#e 1n (9)* 1n
Declaraia Univeral! a Dre"#$ril%r O&$l$i a-%"#a#! -e Or3ani2aia Nai$nil%r Uni#e/
1n %9li3aii M$ri-ice c%ncre#e. R%&Jnia a ra#i0ica# ace# -%c$&en# in#ernai%nal "rin
Le3ea nr. 3,P(99) "rivin- ra#i0icarea C%nven iei "en#r$ a"!rarea -re"#$ril%r %&$l$i
i a li9er#! il%r 0$n-a&en#ale i a "r%#%c%alel%r a-i i%nale la acea#! c%nven ie
'"$9lica#! in M%ni#%r$l O0icial nr. (38 -in 3( &ai (99)+.
Biin- cel &ai i&"%r#an# in#r$&en# M$ri-ic 1n i#e&$l c%nveni%nal al
C%nili$l$i E$r%"ei/ C%nvenia e$r%"ean! a -re"#$ril%r %&$l$i c%n#i#$ie $n re"er -e
&arc! 1n -e2v%l#area -re"#$l$i in#ernai%nal. In0l$ena a a 0%# rei&i#! n$ n$&ai -e@
a l$n3$l E$r%"ei/ -ar .i "e #%a#e c%n#inen#ele .i 1n #%a#e !rile 1n care @a$ -e"$
e0%r#$ri "en#r$ a e ai3$ra % &ai 9$n! "r%#ecie a -re"#$ril%r %&$l$i.
La %ra ac#$al!/ i#e&$l -e "r%#ecie e$r%"ean in#i#$i# "rin C%nvenie e#e n$
n$&ai cel &ai vecIi/ -ar/ #%#%-a#!/ .i cel &ai avana# .i e0icace -in #%a#e i#e&ele
e?i#en#e -e "r%#ecie a -re"#$ril%r %&$l$i.
C%nvenia e$r%"ean! a -re"#$ril%r %&$l$i e#e $n #ra#a# in#ernai%nal 1n vir#$#ea
c!r$ia #a#ele c%n#rac#an#e 1.i a$&! an$&i#e %9li3aii M$ri-ice. G$vernele a$ %9li3aia
-e a ve3Iea ca "er%anele care $n# $9 M$ri-icia l%r/ .i n$ n$&ai ce#!enii !rii
re"ec#ive/ ! e 9$c$re -e -re"#$rile .i li9er#!ile "rev!2$#e -e C%nvenie.
Unele !ri a$ in#e3ra# C%nvenia 1n -re"#$l nai%nal/ a#0el 1ncJ# %rice in-ivi- !
"%a#! "re2en#a % "lJn3ere a$ $n a"el la $n #ri9$nal nai%nal a$ c!#re % al#! a$#%ri#a#e
9a2Jn-$@e -irec# "e "reve-erile ace#eia. Dar/ cIiar -ac! % ar! n$ a in#e3ra#
C%nvenia 1n -re"#$l !$/ ace#a n$ #re9$ie ! 0ie 1n c%n0lic# c$ in#r$&en#$l e$r%"ean.
C%nvenia n$ e#e -e#ina#! ! 1nl%c$iac! i#e&ele nai%nale -e "r%#ecie a
-re"#$ril%r %&$l$i/ ci ! c%n#i#$ie % 3aranie in#ernai%nal! ce e a-a$3! -re"#$l$i -e
rec$r 1n 0iecare #a#. Acea#! 3aranie e c%ncre#i2ea2! "rin "%i9ili#a#ea in-ivi2il%r
care e c%ni-er! le2ai 1n -re"#$rile l%r -e a an#a&a "r%ce-$ri 1n 0aa in#i#$iil%r
crea#e 1n 9a2a C%nveniei 1n c%n#ra 3$vern$l$i "e care@l c%ni-er! re"%na9il
Hnce"Jn- c$ an$l (98,/ (= "r%#%c%ale a$ 1n#!ri# C%nvenia e$r%"ean! a
-re"#$ril%r %&$l$i. Ele 3aran#ea2! an$&i#e -re"#$ri .i li9er#!i/ al#ele -ecJ# cele ce
0i3$ra$ -eMa 1n C%nvenie a$ &%-i0ic! an$&i#e -i"%2iii "r%ce-$rale.
6. #re!turi i li6ert&'i .arantate
MaM%ri#a#ea -re"#$ril%r .i li9er#!il%r "r%#eMa#e -e C%nvenia e$r%"ean! a
-re"#$ril%r %&$l$i.i "r%#%c%alele a-ii%nalea la acea#a a$ $n caracter civil sau
politic. Dre"#$rile %ciale .i ec%n%&ice $n# 1ncrie .i 3aran#a#e "rin Car#a %cial!
e$r%"ean!.
Dre"#$rile .i li9er#!ile 1ncrie 1n C%nvenie $n# rec$n%c$#e T%ric!rei
"er%ane a0la#e $9 M$ri-icia #a#el%r &e&9reT 'ar#. (+. 5$n# "r%#eMa#e/ a.a-ar/ n$
n$&ai -re"#$rile ce#!enil%r #a#$l$i re"ec#iv/ -ar .i cele ale #r!inil%r/ "er%anel%r
0!r! ce#!enie/ "rec$& .i "er%anel%r 0!r! ca"aci#a#e M$ri-ic!/ c$& $n# c%"iii a$
"er%anele c$ Ian-ica" ever.
.. 88
5i#e&$l n%r&a#iv in#i#$i# -e C%nvenia e$r%"ean! a -re"#$ril%r %&$l$i
c$"rin-e $r&!#%arele -re"#$ri
Conventia din 28<=
)rticolul ,9 reptul la via
Dre"#$l la via#a al %ricarei "er%ane e#e "r%#eMa# "rin le3e. M%ar#ea n$ e#e
c%ni-era#a ca 0iin- ca$2a#a "rin incalcarea ace#$i ar#ic%l in ca2$rile in care acea#a
ar re2$l#a -in#r@% rec$r3ere a9%l$# neceara la 0%r#aN
a+ "en#r$ a ai3$ra a"ararea %ricarei "er%ane i&"%#riva vi%len#ei ile3ale:
9+ "en#r$ a e0ec#$a % are#are le3ala a$ "en#r$ a i&"ie-ica eva-area $nei "er%ane
le3al -e#in$#e:
c+ "en#r$ a re"ri&a/ c%n0%r& le3ii/ #$l9$rari vi%len#e a$ % in$rec#ie.
)rticolul /9 1nterzicerea torturii
Ni&eni n$ "%a#e 0i $"$ #%r#$rii/ nici "e-e"el%r a$ #ra#a&en#el%r in$&ane %ri
-e3ra-an#e.
)rticolul :9 1nterzicerea sclaviei i a muncii forate
5clavia .i &$nca 0%ra#! "re$"$n 0%r&e -e c%n#r%l a$"ra in-ivi-$l$i .i $n#
carac#eri2a#e -e c%n-iii %"reive "e care in-ivi-$l n$ le "%a#e cIi&9a a$ "e care n$
le "%a#e 1nl!#$ra.
CJ# "rive.#e &$nca 0%ra#!/ C$r#ea E$r%"ean! a Dre"#$ril%r O&$l$i a 0!c$#
a"el/ 1n -e0inirea ace#eia/ la c%nveniile Or3ani2aiei In#ernai%nale a M$ncii/
c%n0%r& c!r%ra ea "rive.#e T%rice &$nc! a$ ervici$ care e#e i&"$ -e la %rice
"er%an! a$ a&eninarea %ric!rei "e-e"e .i "en#r$ care "er%ana re"ec#iv! n$ @a
%0eri# ea 1n!.i ca v%l$n#ar!T 'ar#. 4 al C%nveniei O.I.M. nr. 49+.
P%#rivi# ar#. ) -in C%nvenia E$r%"ean!/ ni&eni n$ "%a#e 0i c%n#rJn !
-e0!.%are % &$nc! 0%ra#! a$ %9li3a#%rie: "rin e?ce"ie -e la acea#! re3$l!/ n$ e
c%ni-er! &$nc! 0%ra#! a$ %9li3a#%rieN
@ &$nca "re#a#! 1n &%- n%r&al -e c!#re % "er%an! a0la#! 1n -e#enie a$ "e
-$ra#a cJ# e#e "$! 1n li9er#a#e c%n-ii%na#!:
@ ervici$l c$ carac#er &ili#ar a$/ 1n ca2$l %9ieciei -e c%n.#iin!/ 1n !rile 1n
care acea#a e#e rec$n%c$#!/ ervici$l cer$# 1n l%c$l ervici$l$i &ili#ar %9li3a#%ri$:
@ %rice ervici$ cer$# 1n ca2 -e cri2! a$ -e cala&i#!i care a&enin! viaa a$
9$n!#area c%&$ni#!ii:
@ %rice &$nc! a$ ervici$ 0!cJn- "ar#e -in %9li3aiile civice n%r&ale.
)rticolul 09 reptul la libertate i securitate
.. 8=
C%nvenia "reve-e % erie -e 3aranii &eni#e ! eli&ine %rice 1nc!lcare a$
a9$2$ri le3a#e -e e?erci#area acer#$i -re"#. A#0elN
(. Orice "er%ana are -re"#$l la li9er#a#e i la i3$ran#a. Ni&eni n$ "%a#e 0i li"i# -e
li9er#a#ea a/ c$ e?ce"#ia $r&a#%arel%r ca2$ri i "%#rivi# cail%r le3aleN
a+ -aca e#e -e#in$# le3al "e 9a2a c%n-a&narii "r%n$n#a#e -e ca#re $n #ri9$nal
c%&"e#en#:

9+ -aca a 0ac$# %9iec#$l $nei are#ari a$ al $nei -e#ineri le3ale "en#r$ ne$"$nerea la
% I%#arire "r%n$n#a#a/ c%n0%r& le3ii/ -e ca#re $n #ri9$nal %ri in ve-erea 3aran#arii
e?ec$#arii $nei %9li3a#ii "reva2$#e -e le3e:

c+ -aca a 0%# are#a# a$ re#in$# in ve-erea a-$cerii ale in 0a#a a$#%ri#a#ii M$-iciare
c%&"e#en#e/ a#$nci cin- e?i#a &%#ive ver%i&ile -e a 9an$i ca a aviri# % in0rac#i$ne
a$ cin- e?i#a &%#ive #e&einice -e a cre-e in necei#a#ea -e a@l i&"ie-ica a
avireaca % in0rac#i$ne a$ a 0$3a -$"a avirirea ace#eia:

-+ -aca e#e v%r9a -e -e#en#ia le3ala a $n$i &in%r/ I%#ari#a "en#r$ e-$ca#ia a $9
$"rave3Iere a$ -e"re -e#en#ia a le3ala/ in c%"$l a-$cerii ale in 0a#a a$#%ri#a#ii
c%&"e#en#e:
e+ -aca e#e v%r9a -e"re -e#en#ia le3ala a $nei "er%ane $ce"#i9ile a #ran&i#a %
9%ala c%n#a3i%aa/ a $n$i aliena#/ a $n$i alc%%lic/ a $n$i #%?ic%&an a$ a $n$i
va3a9%n-:
0+ -aca e#e v%r9a -e"re are#area a$ -e#en#ia le3ala a $nei "er%ane "en#r$ a %
i&"ie-ica a "a#r$n-a in &%- ile3al "e #eri#%ri$ a$ i&"%#riva careia e a0la in c$r %
"r%ce-$ra -e e?"$l2are %ri -e e?#ra-are.
4. Orice "er%ana are#a#a #re9$ie a 0ie in0%r&a#a/ in #er&en$l cel &ai c$r# i in#r@%
li&9a "e care % in#ele3e/ a$"ra &%#ivel%r are#arii ale i a$"ra %ricarei ac$2a#ii
a-$e i&"%#riva a.

3. Orice "er%ana are#a#a a$ -e#in$#a/ in c%n-i#iile "reva2$#e -e "ara3ra0$l ( li#. c+
-in "re2en#$l ar#ic%l/ #re9$ie a-$a -e in-a#a inain#ea $n$i M$-eca#%r a$ a al#$i
&a3i#ra# i&"$#ernici# "rin le3e c$ e?erci#area a#ri9$#iil%r M$-iciare i are -re"#$l -e a
0i M$-eca#a in#r@$n #er&en re2%na9il a$ eli9era#a in c$r$l "r%ce-$rii. P$nerea in
li9er#a#e "%a#e 0i $9%r-%na#a $nei 3aran#ii care a ai3$re "re2en#area "er%anei in
ca$2a la a$-iere.

). Orice "er%ana li"i#a -e li9er#a#ea a "rin are#are a$ -e#inere are -re"#$l a
in#r%-$ca $n rec$r in 0a#a $n$i #ri9$nal/ "en#r$ ca ace#a a #a#$e2e in#r@$n #er&en
c$r# a$"ra le3ali#a#ii -e#inerii ale i a -i"$na eli9erarea a -aca -e#inerea e#e
ile3ala.
.. 87

8. Orice "er%ana care e#e vic#i&a $nei are#ari a$ a $nei -e#ineri in c%n-i#ii
c%n#rare -i"%2i#iil%r ace#$i ar#ic%l are -re"#$l la re"ara#ii.
)rticolul $9 reptul la un proces ec8itabil
La 0el ca .i ar#ic%l$l "rece-en#/ ar#. = are % i&"%r#an! -e%e9i#! "en#r$ c!
"reve-e 3aranii "r%ce-$rale "en#r$ a e ai3$ra $n "r%ce ecIi#a9il. Hn ace# enN
(. Orice "er%ana are -re"#$l la M$-ecarea in &%- ecIi#a9il/ in &%- "$9lic i in#r@$n
#er&en re2%na9il a ca$2ei ale/ -e ca#re % in#an#a in-e"en-en#a i i&"ar#iala/
in#i#$i#a -e le3e/ care va I%#ari 0ie a$"ra incalcarii -re"#$ril%r i %9li3a#iil%r ale c$
carac#er civil/ 0ie a$"ra #e&einiciei %ricarei ac$2a#ii in &a#erie "enala in-re"#a#e
i&"%#riva a. E%#arirea #re9$ie a 0ie "r%n$n#a#a in &%- "$9lic/ -ar acce$l in ala -e
e-in#e "%a#e 0i in#er2i "reei i "$9lic$l$i "e in#rea3a -$ra#a a "r%ce$l$i a$ a $nei
"ar#i a ace#$ia in in#ere$l &%rali#a#ii/ al %ri-inii "$9lice %ri al ec$ri#a#ii na#i%nale
in#r@% %cie#a#e -e&%cra#ica/ a#$nci cin- in#ereele &in%ril%r a$ "r%#ec#ia vie#ii
"riva#e a "ar#il%r la "r%ce % i&"$n/ a$ in &a$ra c%ni-era#a a9%l$# neceara -e
ca#re in#an#a a#$nci cin-/ in i&"reM$rari "eciale/ "$9lici#a#ea ar 0i -e na#$ra a a-$ca
a#in3ere in#ereel%r M$#i#iei.
4. Orice "er%ana ac$2a#a -e % in0rac#i$ne e#e "re2$&a#a nevin%va#a "ina ce
vin%va#ia va 0i le3al #a9ili#a.

3. Orice ac$2a# are/ in "ecial/ -re"#$lN

a+ a 0ie in0%r&a#/ in #er&en$l cel &ai c$r#/ in#r@% li&9a "e care % in#ele3e i in &%-
a&an$n#i#/ a$"ra na#$rii i ca$2ei ac$2a#iei a-$e i&"%#riva a:
9+ a -i"$na -e #i&"$l i -e inlenirile neceare "re3a#irii a"ararii ale:
c+ a e a"ere el in$i a$ a 0ie ai#a# -e $n a"ara#%r ale -e el i/ -aca n$ -i"$ne
-e &iMl%acele neceare "en#r$ a "la#i $n a"ara#%r/ a "%a#a 0i ai#a# in &%- 3ra#$i# -e
$n av%ca# -in %0ici$/ a#$nci cin- in#ereele M$#i#iei % cer:
-+ a in#re9e -aca a %lici#e a$-ierea &ar#%ril%r ac$2arii i a %9#ina ci#area i
a$-ierea &ar#%ril%r a"ararii in aceleai c%n-i#ii ca i &ar#%rii ac$2arii:
e+ a 0ie ai#a# in &%- 3ra#$i# -e $n in#er"re#/ -aca n$ in#ele3e a$ n$ v%r9e#e li&9a
0%l%i#a la a$-iere.
)rticolul ;9 Nici o pedeaps fr lege
Ni&eni n$ "%a#e 0i c%n-a&na# "en#r$ % ac#i$ne a$ % %&ii$ne care/ in
&%&en#$l in care a 0%# aviri#a/ n$ c%n#i#$ia % in0rac#i$ne/ "%#rivi# -re"#$l$i
na#i%nal i in#erna#i%nal. De ae&enea/ n$ e "%a#e a"lica % "e-ea"a &ai evera -eci#
aceea care era a"lica9ila in &%&en#$l aviririi in0rac#i$nii.
)rticolul <9 reptul la respectarea vieii personale i familiale
Orice "er%ana are -re"#$l la re"ec#area vie#ii ale "riva#e i -e 0a&ilie/ a
-%&icili$l$i a$ i a c%re"%n-en#ei ale.
.. 8*
N$ e#e a-&i a&e#ec$l $nei a$#%ri#a#i "$9lice in e?erci#area ace#$i -re"#
-eci# in &a$ra in care ace# a&e#ec e#e "reva2$# -e le3e i -aca c%n#i#$ie % &a$ra
care/ in#r@% %cie#a#e -e&%cra#ica/ e#e neceara "en#r$ ec$ri#a#ea na#i%nala/
i3$ran#a "$9lica/ 9$na#area ec%n%&ica a #arii/ a"ararea %r-inii i "revenirea 0a"#el%r
"enale/ "r%#eMarea ana#a#ii a$ a &%ralei/ %ri "r%#eMarea -re"#$ril%r i li9er#a#il%r
al#%ra.
)rticolul #9 =ibertatea de g4ndire, contiin i religie
Orice "er%an! are -re"#$l la li9er#a#ea -e 3Jn-ire/ -e c%n.#iin! .i -e reli3ie:
ace# -re"# incl$-e li9er#a#ea -e a@.i cIi&9a reli3ia a$ c%nvin3erea/ "rec$& .i
li9er#a#ea -e a@.i &ani0e#a reli3ia a$ c%nvin3erea 1n &%- in-ivi-$al a$ 1n c%lec#iv/
1n "$9lic a$ 1n "ar#ic$lar/ "rin c$l#/ 1nv!!&Jn#/ "rac#ici .i 1n-e"linirea ri#$al$ril%r.
Li9er#a#ea -e a@.i &ani0e#a reli3ia a$ c%nvin3erile n$ "%a#e 0ace %9iec#$l
al#%r re#rJn3eri -ecJ# acelea care/ "rev!2$#e -e le3e/ c%n#i#$ie &!$ri neceare/ 1n#r@
% %cie#a#e -e&%cra#ic!/ "en#r$ i3$rana "$9lic!/ "r%#ecia %r-inii/ a !n!#!ii a$ a
&%ralei "$9lice %ri "en#r$ "r%#eMerea -re"#$ril%r .i li9er#a#il%r al#%ra.
)rticolul "-9 =ibertatea de e6presie
Orice "er%ana are -re"#$l la li9er#a#ea -e e?"ri&are. Ace# -re"# c$"rin-e
li9er#a#ea -e %"inie i li9er#a#ea -e a "ri&i a$ -e a c%&$nica in0%r&a#ii %ri i-ei 0ara
a&e#ec$l a$#%ri#a#il%r "$9lice i 0ara a #ine ea&a -e 0r%n#iere. Pre2en#$l ar#ic%l n$
i&"ie-ica #a#ele a $"$na %cie#a#ile -e ra-i%-i0$2i$ne/ -e cine&a#%3ra0ie a$ -e
#elevi2i$ne $n$i re3i& -e a$#%ri2are.
E?erci#area ace#%r li9er#a#i ce c%&"%r#a in-a#%riri i re"%na9ili#a#i "%a#e 0i
$"$a $n%r 0%r&ali#a#i/ c%n-i#ii/ re#rin3eri a$ anc#i$ni "reva2$#e -e le3e/ care
c%n#i#$ie &a$ri neceare/ in#r@% %cie#a#e -e&%cra#ica/ "en#r$ ec$ri#a#ea na#i%nala/
in#e3ri#a#ea #eri#%riala a$ i3$ran#a "$9lica/ a"ararea %r-inii i "evenirea
in0rac#i$nil%r/ "r%#ec#ia ana#a#ii a$ a &%ralei/ "r%#ec#ia re"$#a#iei a$ a -re"#$ril%r
al#%ra "en#r$ a i&"ie-ica -iv$l3area -e in0%r&a#ii c%n0i-en#iale a$ "en#r$ a 3aran#a
a$#%ri#a#ea i i&"ar#iali#a#ea "$#erii M$-eca#%re#i.
)rticolul ""9 =ibertatea de ntrunire i asociere
Orice "er%ana are -re"#$l la li9er#a#ea -e in#r$nire "anica i la li9er#a#ea -e
a%ciere/ incl$iv -re"#$l -e a c%n#i#$i c$ al#ii in-ica#e i -e a e a0ilia la in-ica#e
"en#r$ a"ararea in#ereel%r ale.
E?erci#area ace#%r -re"#$ri n$ "%a#e 0ace %9iec#$l al#%r re#rin3eri -eci#
acelea care/ "reva2$#e -e le3e/ c%n#i#$ie &a$ri neceare/ in#r@% %cie#a#e
-e&%cra#ica/ "en#r$ ec$ri#a#ea na#i%nala/ i3$ran#a "$9lica/ a"ararea %r-inii i
"revenirea in0rac#i$nil%r/ "r%#eMarea ana#a#ii a$ a &%ralei %ri "en#r$ "r%#ec#ia
-re"#$ril%r i li9er#a#il%r al#%ra. Pre2en#$l ar#ic%l n$ in#er2ice ca re#rin3eri le3ale a
0ie i&"$e e?erci#arii ace#%r -re"#$ri -e ca#re &e&9rii 0%r#el%r ar&a#e/ ai "%li#iei a$
ai a-&ini#ra#iei -e #a#.
.. 89
)rticolul ",9 reptul la cstorie
Hnce"Jn- c$ vir#a #a9ili#a "rin le3e/ 9ar9a#$l i 0e&eia a$ -re"#$l -e a e caa#%ri i
-e a in#e&eia % 0a&ilie c%n0%r& le3ila#iei na#i%nale ce re3le&en#ea2a e?erci#area
ace#$i -re"#.
)rticolul "/9 reptul la un recurs efectiv
Orice "er%ana/ ale carei -re"#$ri i li9er#a#i rec$n%c$#e -e C%nvenia e$r%"ean! a
-re"#$ril%r %&$l$i a$ 0%# incalca#e/ are -re"#$l a e a-ree2e e0ec#iv $nei in#an#e
na#i%nale/ cIiar i a#$nci cin- incalcarea @ar -a#%ra $n%r "er%ane care a$ ac#i%na# in
e?erci#area a#ri9$#iil%r l%r %0iciale.
)rticolul ":9 1nterzicerea discriminrii
E?erci#area -re"#$ril%r i li9er#a#il%r rec$n%c$#e -e C%nvenia e$r%"ean! a
-re"#$ril%r %&$l$i #re9$ie a 0ie ai3$ra#a 0ara nici % -e%e9ire 9a2a#a/ in "ecial/ "e
e?/ raa/ c$l%are/ li&9a/ reli3ie/ %"inii "%li#ice a$ %rice al#e %"inii/ %ri3ine na#i%nala
a$ %ciala/ a"ar#enen#a la % &in%ri#a#e na#i%nala/ avere/ na#ere a$ %rice al#a i#$a#ie.
#re!turi !rev&"ute de Protocolul nr. 2/3=.III.28<40
)rticolul "9 !rotecia proprietii
Orice "er%ana 0i2ica a$ M$ri-ica are -re"#$l la re"ec#area 9$n$ril%r ale.
Ni&eni n$ "%a#e 0i li"i# -e "r%"rie#a#ea a -ecJ# "en#r$ ca$2a -e $#ili#a#e "$9lica i in
c%n-i#iile "reva2$#e -e le3e i -e "rinci"iile 3enerale ale -re"#$l$i in#erna#i%nal.

)rticolul ,9 reptul la educaie
Ar#ic%l$l 4 al Pr%#%c%l$l$i nr. ( -i"$ne c! Tni&!n$i n$ i e "%a#e re0$2a
-re"#$l la in#r$ireT. Mai -e"ar#e/ "ar#ea a -%$a a ar#ic%l$l$i "reve-e c! T#a#$l/ 1n
e?erci#area 0$nciil%r "e care .i le va a$&a 1n -%&eni$l e-$caiei .i al
1nv!!&Jn#$l$i/ va re"ec#a -re"#$l "!rinil%r -e a ai3$ra acea#! e-$caie .i ace#
1nv!!&Jn# c%n0%r& c%nvin3eril%r l%r reli3i%ae .i 0il%%0iceT. A.a-ar/ e la! la
-icreia #a#$l$i -e#er&inarea na#$rii .i c%"$l$i i&"lic!rii ale 1n i#e&$l
e-$cai%nal/ neavJn- %9li3aia ! ai3$re an$&i#e 0acili#!i e-$cai%nale a$ !
3aran#e2e c! 0iecare in-ivi- "ri&e.#e e-$caia "e care % -%re.#e. Pe -e al#! "ar#e/ e#e
3aran#a# -re"#$l "!rinil%r -e a 0i re"ec#a#e c%nvin3erile l%r 1n ra"%r# c$ e-$caia
c%"iil%r l%r.
La rJn-$l ei/ M$ri"r$-ena a a-Jnci# "rin in#er"re#are e&ni0icaia ar#. 4 al
Pr%#%c%l$l$i nr. (. A#0el/ C$r#ea a a"recia# c! T0%r&$larea ne3a#iv! 'a -re"#$l$i la
e-$caie+ in-ic! 0a"#$l c! "!rile c%n#rac#an#e n$ rec$n%c $n a#0el -e -re"# la
e-$caie a#0el 1ncJ# ! le i&"$n! ! in#i#$ie "e cIel#$iala l%r a$ ! $9veni%ne2e
%rice e-$caie -e $n an$&i# #i" a$ -e $n an$&i# nivelT. Hn 0%n-/ e#e v%r9a -e Ta
3aran#a "er%anel%r a0la#e $9 M$ri-icia "!ril%r c%n#rac#an#e -re"#$l/ 1n "rinci"i$/ -e
a -i"$ne ele 1nele -e &iMl%acele -e in#r$ire e?i#en#e la $n &%&en# -a#T. De
.. =,
ae&enea/ "en#r$ ca -re"#$l la e-$caie ! 0ie e0ec#iv/ Te#e necear ca 9ene0iciar$l !
ai9! "%i9ili#a#ea ! "r%0i#e -e "e $r&a e-$caiei "ri&i#e/ a-ic! ! ai9! -re"#$l !
%9in!/ 1n c%n0%r&i#a#e c$ le3ile 1n vi3%are 1n 0iecare #a#/ .i 1n#r@% 0%r&! a$ al#a/
rec$n%a.#erea %0icial! a #$-iil%r a9%lvi#eT 'cazul -egislaie lingvistic belgian
36>5+.
)rticolul /9 reptul la alegeri libere
Hn c%ncre#i2area ace#$i -re"#/ #a#ele "!ri e an3aMea2a ! %r3ani2e2e/ la
in#ervale re2%na9ile/ ale3eri li9ere c$ v%# ecre#/ in c%n-i#iile care ai3$ra li9era
e?"ri&are a %"iniei "%"%r$l$i c$ "rivire la ale3erea c%r"$l$i le3ila#iv.
#re!turi !rev&"ute de Protocolul nr. 9 /2@.I5.28@40
)rticolul "9 1nterzicerea deteniei pentru datorie
Ni&eni n$ "%a#e 0i "riva# -e li9er#a#ea a "en#r$ in3$r$l &%#iv ca n$ e#e 1n &a$ra
a e?ec$#e % %9li3a#ie c%n#rac#$ala.
)rticolul ,9 =ibertatea de circulaie
(. Oricine e 3ae#e in &%- le3al "e #eri#%ri$l $n$i #a# are -re"#$l a circ$le in &%-
li9er i a@i alea3a in &%- li9er ree-in#a a.
4. Orice "er%ana e#e li9era a "araeaca %rice #ara/ incl$iv "e a a.
3. E?erci#area ace#%r -re"#$ri n$ "%a#e 0ace %9iec#$l al#%r c%n#ri3eri -eci# acelea
care/ "reva2$#e -e le3e/ c%n#i#$ie &a$ri neceare/ in#r@% %cie#a#e -e&%cra#ica/
"en#r$ ec$ri#a#ea na#i%nala/ i3$ran#a "$9lica/ &en#inerea %r-inii "$9lice/ "revenirea
0a"#el%r "enale/ "r%#ec#ia ana#a#ii a$ a &%ralei/ %ri "en#r$ "r%#eMarea -re"#iril%r i
li9er#a#il%r al#%ra.
). Dre"#$rile rec$n%c$#e in "ara3ra0$l ( "%#/ -e ae&enea/ in an$&i#e 2%ne
-e#er&ina#e/ a 0aca %9iec#$l $n%r re#rin3eri care/ "reva2$#e -e le3e/ in# M$#i0ica#e
-e in#ere$l "$9lic in#r@% %cie#a#e -e&%cra#ica.
)rticolul /9 1nterzicerea e6pulzrii naionalilor
(. Ni&eni n$ "%a#e 0i e?"$l2a# "rin#r@% &a$ra in-ivi-$ala a$ c%lec#iva/ -e "e
#eri#%ri$l #a#$l$i al car$i ce#a#ean e#e.
4. Ni&eni n$ "%a#e 0i "riva# -e -re"#$l -e a in#ra "e #eri#%ri$l #a#$l$i al car$i ce#a#ean
e#e.
)rticolul :9 1nterzicerea e6pulzrilor colective ale strinilor
Protocolul nr. @ /3:.IV.28:40
)rticolul "9 )bolirea pedepsei cu moartea
.. =(
Hn #e&ei$l ace#$i ar#ic%l/ "e-ea"a c$ &%ar#ea e#e a9%li#!/ ni&eni ne"$#Jn- 0i
c%n-a&na# la % ae&enea "e-ea"a i nici e?ec$#a#.
#re!turi !rev&"ute de Protocolul nr. > /33.22.28:90
)rticolul "9 *aranii procedurale n caz de expulzare a strinilor
(. Un #rain care ii are ree-in#a in &%- le3al "e #eri#%ri$l $n$i #a# n$ "%a#e 0i
e?"$l2a# -eci# in #e&ei$l e?ec$#arii $nei I%#ariri l$a#e c%n0%r& le3ii i el #re9$ie a
"%a#aN

a+ a "re2in#e &%#ivele care "le-ea2a i&"%#riva e?"$l2arii ale:
9+ a ceara e?a&inarea ca2$l$i a$: i c+ a ceara a 0ie re"re2en#a# in ace# c%" in
0a#a a$#%ri#a#il%r c%&"e#en#e a$ a $neia %ri a &ai &$l#%r "er%ane -ee&na#e -e ca#re
acea#a a$#%ri#a#e.
4. Un #rain "%a#e 0i e?"$l2a# inain#e -e e?erci#area -re"#$ril%r en$&era#e in
"ara3ra0$l ( a+/ 9+ i c+ al ace#$i ar#ic%l/ a#$nci cin- e?"$l2area e#e neceara in
in#ere$l %r-inii "$9lice a$ e in#e&eia2a "e &%#ive -e ec$ri#a#e na#i%nala.
)rticolul ,9 reptul la dublu grad de jurisdicie n probleme penale
(. Orice "er%ana -eclara#a vin%va#a -e % in0rac#i$ne -e ca#re $n #ri9$nal are -re"#$l
a ceara e?a&inarea -eclara#iei -e vin%va#ie a$ a c%n-a&narii -e ca#re % M$ri-ic#ie
$"eri%ara. E?erci#area ace#$i -re"#/ incl$iv &%#ivele "en#r$ care ace#a "%a#e 0i
e?erci#a#/ in# re3le&en#a#e -e le3e.
4. Ace# -re"# "%a#e 0ace %9iec#$l $n%r e?ce"#ii in ca2$l in0rac#i$nil%r &in%re/ aa
c$& ace#ea in# -e0ini#e -e le3e/ a$ cin- cel in#erea# a 0%# M$-eca# in "ri&a in#an#a
-e ca#re cea &ai inal#a M$ri-ic#ie %ri a 0%# -eclara# vin%va# i c%n-a&na# ca $r&are a
$n$i rec$r i&"%#riva acIi#arii ale.
)rticolul 3: Dreptul la indemnizaie n caz de eroare judiciar
A#$nci cin- % c%n-a&nare "enala -e0ini#iva e#e $l#eri%r an$la#a a$ cin- e#e
ac%r-a#a 3ra#ierea/ "en#r$ ca $n 0a"# n%$ a$ recen# -ec%"eri# -%ve-e#e ca @a
"r%-$ % er%are M$-iciara/ "er%ana care a $0eri# % "e-ea"a -in ca$2a ace#ei
c%n-a&nari e#e -e"a3$9i#a c%n0%r& le3ii %ri "rac#icii in vi3%are in #a#$l re"ec#iv/
c$ e?ce"#ia ca2$l$i in care e -%ve-e#e ca ne-ec%"erirea in #i&" $#il a 0a"#$l$i
nec$n%c$# ii e#e i&"$#a9ila in #%# a$ in "ar#e.
)rticolul :9 reptul de a nu fi >udecat sau pedepsit de dou ori
.. =4
(. Ni&eni n$ "%a#e 0i $r&ari# a$ "e-e"i# "enal -e ca#re M$ri-ic#iile acel$iai #a#
"en#r$ avirirea in0rac#i$nii "en#r$ care a 0%# -eMa acIi#a# a$ c%n-a&na# "rin#r@%
I%#arire -e0ini#iva c%n0%r& le3ii i "r%ce-$rii "enale ale ace#$i #a#.
4. Di"%2i#iile "ara3ra0$l$i "rece-en# n$ i&"ie-ica re-ecIi-erea "r%ce$l$i/
c%n0%r& le3ii i "r%ce-$rii "enale a #a#$l$i re"ec#iv/ -aca 0a"#e n%i %ri recen#
-ec%"eri#e a$ $n vici$ 0$n-a&en#al in ca-r$l "r%ce-$rii "rece-en#e in# -e na#$ra a
a0ec#e2e I%#arirea "r%n$n#a#a.
)rticolul 5: Egalitatea ntre soi.
5%#ii e 9$c$ra -e e3ali#a#e in -re"#$ri i in re"%na9ili#a#i c$ carac#er civil/ in#re ei
i in rela#iile c$ c%"iii l%r in ceea ce "rive#e caa#%ria/ "e -$ra#a caa#%riei i c$
"rileM$l -e0acerii ace#eia. Ace# ar#ic%l n$ i&"ie-ic! #a#ele ! ia &!$rile neceare
1n in#ere$l c%"iil%r.
Protocolul 23 la Conven 'ia euro!ean& a dre!turilor o7ului /9.5I.3===0
Pr%#%c%l$l nr (4 in#er2ice 1n 3eneral %rice 0%r&! -e -icri&inare. Di"%2iiile
ac#$ale ale C%nveniei "rivin- "r%#ecia 1&"%#riva -icri&in!rii 'ar#ic%l$l ()+ $n#
li&i#a#e 1n -%&eni$l -e a"licare/ -e%arece ace#ea in#er2ic -icri&inarea -%ar a#$nci
cJn- e a"lic! la $n -re"# rec$n%c$# -e C%nvenia e$r%"ean! a -re"#$ril%r %&$l$i .
Pr%#%c%l$l () eli&in! acea#! li&i#are .i 3aran#ea2! c! nici % "er%an! n$ "%a#e 0ace
%9iec#$l %ric!rei 0%r&e -e -icri&inare .i $9 nici $n &%#iv -e c!#re % a$#%ri#a#e
"$9lic!.
Protocolul nr 24 la Conven'ia !entru a!&rarea dre!turilor o7ului i a
li6ert&'ilor funda7entale !rivind a6olirea !ede!sei cu 7oartea %n toate
circu7stan'ele /4.V.3==30
Ace# "r%#%c%l a9%le.#e "e-ea"a c$ &%ar#ea 1n #%a#e circ$&#anele/ cIiar .i
"en#r$ ac#e !vJr.i#e 1n #i&" -e r!29%i a$ -e "eric%l i&inen# -e r!29%i. E?ce"iile
a$ re2ervele n$ $n# a-&ie la -i"%2iiile Pr%#%c%l$l$i (3 la C%nvenia E$r%"ean! a
Dre"#$ril%r O&$l$i.
c. Condi'ii de eercitare
Hn e?erci#area -re"#$ril%r "rev!2$#e 1n C%nvenia E$r%"ean! a Dre"#$ril%r
O&$l$i/ #a#ele &e&9re #re9$ie ! $r&!reac! re"ec#area $r&!#%arel%r e?i3eneN
(. %ediscriminarea
E?erci#area -re"#$ril%r .i li9er#!il%r rec$n%c$#e #re9$ie ! 0ie ai3$ra#! T0!r!
vre% -e%e9ire 0%n-a#! 1n "ecial "e e?/ ra!/ c$l%are/ li&9!/ reli3ie/ %"inii "$9lice
.. =3
a$ %rice al#e %"inii/ %ri3inea nai%nal! a$ %cial!/ a"ar#enena la % &in%ri#a#e
nai%nal!/ avere/ na.#ere a$ %rice al#! i#$aieT 'ar#. ()+.
Hn acela.i en/ /rotocolul 30 la 'onvenia pentru aprarea drepturilor omului
i libertilor fundamentale in#er2ice 1n &%- 3eneral -icri&inarea.
Di#inciile neceare "e care $nele le3i le "rev!- 1n 0av%area an$&i#%r ca#e3%rii
-e "er%ane n$ #re9$ie ! -e"!.eac! an$&i#e li&i#e/ -e al#0el -e#$l -e 0le?i9ile 1n
"er"ec#iva M$ri"r$-enei C$rii e$r%"ene 'cazul -it$go? i alii '. !egatul 8nit
3654*.
C%nvenia e$r%"ean! a -re"#$ril%r %&$l$i 3aran#ea2! -re"#$rile in-ivi2il%r/ .i
n$ ale 3r$"$ril%r ca a#are. Prac#ic/ acea#a 1nea&n! c! n$&ai "!rile care $n# 1n &%-
-irec# a0ec#a#e "rin vi%larea $n$ia a$ &ai &$l#%r -re"#$ri "rev!2$#e -e C%nvenie "%#
1nain#a % cerere la 5#ra9%$r3. CIiar 1n ca2$l cereril%r "re2en#a#e 1n 3r$"/ 0iecare
in-ivi- -in ca-r$l ace#$ia #re9$ie ! $in! c! a 0%# vic#i&a $nei vi%l!ri an$&e
(8
.
4. !estrngerea exerciiului unor drepturi
A.a c$& a& &ai a&in#i#/ -$"! ce "ri&$l "ara3ra0 al ar#ic%lel%r *@(( ale
C%nveniei .i al ar#. ( al Pr%#%c%l$l$i nr. ) 3aran#ea2! % erie -e -re"#$ri/ cel -e@al
-%ilea "ara3ra0 al ar#ic%lel%r a&in#i#e 'al 3@lea 1n ca2$l ar#. 4 al Pr%#%c%l$l$i nr.)+
#a9ilec % erie -e #e&ei$ri care "%# 0i inv%ca#e 1n ve-erea re#rJn3erii -re"#$ril%r .i
li9er#!il%r re"ec#ive. Acea#! #r$c#$r! c%n#ri9$ie la i-en#i0icarea $n$i ecIili9r$ 1n#re
-re"#$rile in-ivi-$l$i .i in#ereele &ai lar3i ale $nei %cie#!i -e&%cra#ice/ ca .i 1n
in#anele la care @ar aM$n3e 1n ca2 -e c%n0lic# 'cazul @lass i alii c. !.A. Bermania
3645*.
A$ri"r$-ena a #a9ili# re3$la #ric#ei in#er"re#!ri a ace#%r cla$2e/ a#0el/ 1ncJ#
! 0ie evi#a#e even#$alele a9$2$ri. Acea#a 1nea&n! c! Tnici $n al# cri#eri$ -ecJ#
acelea &eni%na#e 1n 1n!.i cla$2a -e e?ce"#are n$ va 0i la 9a2a vre$nei re#ricii .i c!
ace#e cri#erii #re9$ie ! 0ie 1nelee a#0el 1ncJ# li&9aM$l ! n$ 0ie e?#in -inc%l% -e
1nele$l %9i.n$i#T 'cazul &imes c. !egatul 8nit 3646+.
Hn #%a#e "ara3ra0ele &eni%na#e/ e?i#! -%$! c%n-iii c!r%ra li e a"lic! re3$la
#ric#ei in#er"re#!ri/ .i an$&e re#riciile -re"#$ril%r .i li9er#!il%r #re9$ie ! 0ie
"rev!2$#e -e le3e .i neceare 1n#r@% %cie#a#e -e&%cra#ic!.
A-%"#area -e re#ricii 1n c%n-iiile le3ii i&"$ne ca le3ea re"ec#iv! ! 0ie
accei9il! .i 0%r&$la#! 1n &%- "reci Ta#0el ca %rice ce#!ean !@.i "%a#! a-a"#a
c%n-$i#aT 'cazul +unda= &imes c. !egatul 8nit+/ iar e?ercii$l "$#erii -e -icreie a
#a#$l$i ! vi2e2e $n c%" le3i#i& 'cazul Malone c. !egatul 8nit 3652+.
De ae&enea/ $n #a# n$ "%a#e inv%ca % #are 3eneral! -e necei#a#e "en#r$ a
M$#i0ica re#rJn3erea -re"#$ril%r .i li9er#!il%r 'cazul Brecia 36>6+.
Ar#ic%lele (7 .i (* ale C%nveniei e$r%"ene a -re"#$ril%r %&$l$i "rivec .i ele
re#rJn3erea e?ercii$l$i -re"#$ril%r .i li9er#!il%r "rev!2$#e -e acea#a. Ar#ic%l$l (7
in#er2ice #a#el%r/ 3r$"!ril%r a$ in-ivi2il%r -e a aci%na a#0el 1ncJ# ! 0ie a0ec#a#e a$
(8
;e2i/ D%nna G%&ien/ SAort .uide to tAe Euro!ean Convention on Ku7an $i.Ats; C%$ncil %0
E$r%"e/ 5#ra9%$r3/ (99(/ ". 34/ ((3.
.. =)
cIiar 1n0rJn#e -re"#$rile .i li9er#!ile rec$n%c$#e 1n C%nvenie a$ -e a a-$ce li&i#!ri
&ai a&"le ace#%r -re"#$ri .i li9er#!i -ecJ# acelea "rev!2$#e -e ea. 5$n# "%i9ile/
c%n0%r& ace#$i ar#ic%l/ -%$! i#$aiiN aceea 1n care #a#$l c%ni-er! c! $n 3r$" a$ $n
in-ivi- a aci%na# c%n#rar "rinci"i$l$i/ .i aceea 1n care $n 3r$" a$ $n in-ivi- ac$2!
#a#$l c! a -e"!.i# li&i#ele c%&"e#enei ale.
Hn cIi&9/ ar#. (* -i"$ne c! Tre#r1n3erile care/ 1n #er&enii "re2en#ei
C%nvenii/ $n# a-$e re"ec#ivel%r -re"#$ri .i li9er#!i n$ "%# 0i a"lica#e -ecJ# 1n
c%"$l "en#r$ care ele a$ 0%# "rev!2$#eT. Ace# ar#ic%l "%a#e 0i inv%ca# 1n le3!#$r! c$
$n$l a$ al#$l -in -re"#$rile 3aran#a#e -e C%nvenie.
3. Derogri n caz de rzboi sau alt pericol public
Ar#ic%l$l (8 al C%nveniei e$r%"ene a -re"#$ril%r %&$l$i re3le&en#ea2! 1n &%-
0%ar#e #ric# -er%3!rile -e la %9li3aiile a$&a#e -e #a#ele &e&9re/ 1n ca2 -e r!29%i
a$ al# "eric%l "$9lic/ .i an$&e Tn$&ai 1n &!$ra #ric#! 1n care i#$aia % cere .i c$
c%n-iia ca ace#e &!$ri ! n$ 0ie 1n c%n#ra-icie c$ al#e %9li3aii ce -ec$r3 -in
-re"#$l in#ernai%nalT.
Ter&en$l -e T"eric%l "$9licT trebuie s ntruneasc $r&!#%arele elemente
'vezi cazul Brecia 36>6+ N
(. ! 0ie ac#$al a$ i&inen#:
4. e0ec#ele ale ! i&"lice 1n#rea3a nai$ne:
3. ! 0ie a&enina#! c%n#in$area vieii %r3ani2a#e a c%&$ni#!ii:
). cri2a a$ "eric%l$l ! 0ie e?ce"i%nale/ a#0el 1ncJ# &!$rile n%r&ale a$ re#riciile
"er&ie -e C%nvenie "en#r$ ai3$rarea i3$ranei "$9lice/ !n!#!ii .i %r-inii ! e
-%ve-eac! ine0icien#e.
Mai &$l#/ "ara3ra0$l 4 al ar#. (8 in#er2ice -er%3!rile la ar#. 3 '#%r#$ra/ "e-e"ele a$
#ra#a&en#ele in$&ane %ri -e3ra-an#e+/ ar#. ) "ar. ( 'clavia+ .i ar#. 7
'nere#r%ac#ivi#a#ea le3ii "enale+.
d. Mecanis7ul de !rotec'ie a dre!turilor o7ului instituit de Conven'ia
euro!ean& a dre!turilor o7ului
Re"ec#area -re"#$ril%r %&$l$i e#e ai3$ra#!/ -e c!#re Curtea euro!ean& a
dre!turilor o7ului/ in#i#$i#! -e c!#re C%nvenie/ a&en-a#! -e Pr%#%c%alele nr. ((
i () i/ &ai recen#/ "rin "r%#%c%alele (8 i (=.
C$r#ea e?a&inea2! cererile c%ninJn- ale3aii "rivin- 1nc!lc!ri ale C%nveniei
e&anJn-/ 1n #e&ei$l ar#. 33 al C%nveniei/ 0ie -e la #a#e 'cereri in#er#a#ale+/ 0ie/
c%n0%r& ar#. 3)/ -e la "er%ane 0i2ice/ %r3ani2aii ne3$verna&en#ale a$ %rice 3r$"
-e "ar#ic$lari care e "re#in- vic#i&e ale vre$nei vi%l!ri a -re"#$ril%r .i li9er#!il%r
3aran#a#e "rin C%nvenie 'rec$r$ri in-ivi-$ale+.
C$r#ea E$r%"ean! a Dre"#$ril%r O&$l$i are a#J# % c%&"e#en! M$ri-ici%nal!
'vi2Jn- in#er"re#area .i a"licarea C%nveniei e$r%"ene a -re"#$ril%r %&$l$i+/ cJ# .i %
c%&"e#en! c%n$l#a#iv!.
.. =8
Or.ani"area Cur'ii Euro!ene a #re!turilor O7ului
C$r#ea e$r%"ean! a -re"#$ril%r %&$l$i e c%&"$ne -in#r@$n n$&ar -e
M$-eca#%ri e3al c$ acela al #a#el%r c%n#rac#an#e/ nee?i#Jn- 1n! nici % re#ric#ie 1n
ceea ce "rive#e n$&ar$l -e M$-eca#%ri -e aceeai na#i%nali#a#e.
A$-eca#%rii $n# alei -e 0iecare -a#a "en#r$ ae ani/ -e ca#re A-$narea
Parla&en#ara a C%nili$l$i E$r%"ei. T%#$i/ &an-a#$l $nei M$&a#a#i -in n$&ar$l
M$-eca#%ril%r alei la "ri&ele ale3eri va e?"ira -$"a #rei ani/ a#0el 1ncJ# re1nn%irea
&an-a#el%r $nei M$&a#a#i -in n$&ar$l M$-eca#%ril%r a e 0aca la 0iecare #rei ani.
A$-eca#%rii 1i e?erci#! ac#ivi#a#ea c$ #i#l$ in-ivi-$al i n$ re"re2in#a nici $n
#a#. Ei n$ "%# e?erci#a vre% ac#ivi#a#e inc%&"a#i9ila c$ %9li3a#iile l%r -e in-e"en-en#a
i i&"ar#iali#a#e a$ c$ -i"%ni9ili#a#ea cer$#a -e % ac#ivi#a#e e?erci#a#a "e #i&"
c%&"le#. Man-a#$l M$-eca#%ril%r e?"ira la a#in3erea vJr#ei -e a"#e2eci -e ani.
C$r#ea/ 1n "len$l ei 1i ale3e "ree-in#ele/ -%i vice"ree-in#i i -%i "ree-in#i -e
ec#i$ne "e % "eri%a-a -e #rei ani.
C%n0%r& re3$la&en#$l$i a$/ C$r#ea e#e 0%r&a#a -in "a#r$ ec#i$ni/ a car%r
c%&"%2i#ie/ 0i?a#a "e #rei ani/ #re9$ie a 0ie ecIili9ra#a a#J# -in "$nc# -e ve-ere
3e%3ra0ic/ cJ# i -in "$nc# -e ve-ere al re"re2en#arii "e e?e i #inJn- ea&a -e
-i0eri#ele i#e&e M$ri-ice e?i#en#e 1n #a#ele c%n#rac#an#e. Biecare ec#i$ne e#e
"re2i-a#a -e $n "ree-in#e/ -%i -in#re "ree-in#ii -e ec#i$ne 0iin- 1n acelai #i&"
vice"ree-in#i ai C$r#ii. Pree-in#ii -e ec#i$ne $n# ai#a#i i/ -aca e#e ca2$l/ $n#
1nl%c$i#i -e vice"ree-in#ii -e ec#i$ne.
Pen#r$ e?a&inarea ca$2el%r a-$e 1nain#ea a/ C$r#ea e 1n#r$ne.#e 1n c%&"le#
-e $nic M$-ec!#%r/ 1n c%&i#e#e -e #rei M$-ec!#%ri/ 1n Ca&ere -e .a"#e M$-ec!#%ri .i 1n#r@
% Mare Ca&er! -e .a"#e"re2ece M$-ec!#%ri. Ca&erele C$rii c%n#i#$ie c%&i#e#e
"en#r$ % "eri%a-! -e#er&ina#!.
Prin !rotocolul ": la Convenia european a drepturilor omului @a ac%r-a#
c%&"e#ena $n$i singur "udector -e a -eclara % cerere ina-&ii9il! a$ ! % c%a#!
-e "e r%l a#$nci cJn- % a#0el -e -eci2ie "%a#e 0i l$a#! 0!r! % anali2! $"li&en#ar!.
'omitete formate din trei "udecatori $n# c%n#i#$i#e "e % "eri%a-a -e (4 l$ni/ 1n
ca-r$l 0iecarei ec#i$ni. Ace#e c%&i#e#e a$ $n r%l i&"%r#an# 1n ac#ivi#a#ea -e elecie
a cereril%r -in "$nc# -e ve-ere al 1n-e"linirii c%n-iiil%r -e a-&ii9ili#a#e.
'amere din sapte membri '"en#r$ M$-eca#a -e 0%n-+ $n# c%n#i#$i#e 1n ca-r$l
0iecarei ec#i$ni/ "e 9a2a i#e&$l$i r%#a#iei/ "ree-in#ele -e ec#i$ne i M$-eca#%r$l
ale 1n n$&ele #a#$l$i in#erea# "ar#ici"Jn- -e -re"#. A#$nci cJn- M$-eca#%r$l ale 1n
n$&ele #a#$l$i in#erea# n$ e#e &e&9r$ al ec#i$nii/ el "ar#ici"a 1n cali#a#e -e
&e&9r$ -e -re"# al ca&erei. Me&9rii ec#i$nii care n$ $n# &e&9ri "lini ai Ca&erei
ia$ "ar#e ca &e&9ri $"lean#i.
C%&"$a -in a"#e"re2ece M$-eca#%ri/ Marea 'amer e#e c%n#i#$i#a "en#r$ %
-$ra#a -e #rei ani .i e#e c%&"e#en#! ! anali2e2e ca$2ele "rivin- "r%9le&e 3rave -e
in#er"re#are a C%nveniei "rec$& .i "en#r$ ca$2ele in#er#a#ale.
.. ==
Hn a0ara &e&9ril%r -e -re"# < "ree-in#ele/ vice"ree-in#ii i "ree-in#ii -e
ec#i$ni < ea e c%&"$ne/ -$"a i#e&$l r%#a#iei/ "%rnin- -e la -%$a 3r$"e care
al#ernea2a la 0iecare n%$a l$ni i a car%r c%&"%2i#iei e -%re#e ecIili9ra#a -in "$nc#
-e ve-ere 3e%3ra0ic i #ine ea&a -e -i0eri#ele i#e&e M$ri-ice e?i#en#e 1n #a#ele
c%n#rac#an#e.
A$-ec!#%r$l ale 1n n$&ele $n$i #a# "ar#e 1n#r@$n li#i3i$ e#e &e&9r$ -in %0ici$
al Ca&erei .i al Marii Ca&ere. Bac "ar#e/ -e ae&enea/ -in Marea Ca&er!/
Pre.e-in#ele C$rii/ vice"re.e-inii/ "re.e-inii Ca&erel%r .i ali M$-ec!#%ri -ee&nai
c%n0%r& Re3$la&en#$l$i C$rii. CJn- ca$2a e#e -e0eri#! Marii Ca&ere/ -$"! ce
an#eri%r 0$ee "re2en#a#! Ca&erei/ nici $n M$-ec!#%r al Ca&erei re"ec#ive n$ "%a#e
in#ra 1n c%&"%nena Marii Ca&ere/ c$ e?ce"ia Pre.e-in#el$i Ca&erei .i a
M$-ec!#%r$l$i ale 1n n$&ele #a#$l$i "ar#e in#erea#.
Procedura %n fata Cur'ii
2. )eneralit&'i
Biecare #a# c%n#rac#an# 'cerere #a#ala+ a$ "er%ana "ar#ic$lara care e
c%ni-era vic#i&a vi%larii C%nven#iei 'cerere in-ivi-$ala+ "%a#e a-rea -irec# C$r#ii
-e la 5#ra9%$r3 % cerere inv%cJn- vi%larea -e ca#re $n #a# c%n#rac#an# a $n$ia -in
-re"#$rile 3aran#a#e -e C%nven#ie. O n%#a "en#r$ 1n-r$&area "e#i#i%naril%r i
0%r&$lare -e cerere "%# 0i %9#in$#e -e la 3re0a.
Pr%ce-$ra 1n 0a#a C$r#i e$r%"ene a -re"#$ril%r %&$l$i e#e a-vera#iva i
"$9lica. A$-ien#ele $n# "$9lice/ -aca Ca&eraPMarea Ca&era n$ -eci-e al#0el -in
ca$2a $n%r circ$&#an#e e?ce"#i%nale. Me&%riile i al#e -%c$&en#e -e"$e la 3re0a
C$r#ii -e ca#re "ar#i $n# accei9ile "$9lic$l$i.
5%lici#an ii in-ivi-$ali "%# $"$ne ei 1n i i cererile/ -ar e rec%&an-!
re"re2en#area -e c!#re $n av%ca# i acea#a e#e cIiar necear! "en#r$ a$-ieri a$
-$"! ce cererea a 0%# -eclara#! a-&ii9il!. C%nili$l E$r%"ei a 1n0iin a# $n i#e& -e
ai#en ! M$ri-ic! "en#r$ recla&an ii care n$ a$ re$re $0icien#e.
Li&9ile %0iciale ale C$r#ii $n# 0rance2a i en3le2a/ -ar cererile "%# 0i re-ac#a#e 1n $na
-in li&9ile %0iciale ale #a#el%r c%n#rac#an#e. Hn-a#! ce %lici#area a 0%# -eclara#!
a-&ii9il!/ #re9$ie $#ili2a#! $na -in li&9ile %0iciale ale C$r ii/ -ac! "re e-in#ele
Ca&ereiPMarii Ca&ere n$ a$#%ri2ea2! 0%l%irea 1n c%n#in$are a li&9ii 0%l%i#e 1n
cerere.
3. Procedura referitoare la ad7isi6ilitate
Biecare cerere in-ivi-$al! e#e re"ar#i2a#! $nei eci$ni al carei "re.e-in#e
-ee&nea2! $n ra"%r#%r. D$"a % e?a&inare "reli&inar! a ca2$l$i/ ra"%r#%r$l
I%#ar!.#e -ac! ace#a #re9$ie e?a&ina# -e $n c%&i#e# -e #rei &e&9ri a$ -e % ca&er!.
Un c%&i#e# "%a#e -eclara/ 1n $nani&i#a#e/ % cerere ina-&ii9ila a$ a % #ear3a
-e "e r%l$l C$r#ii a#$nci cJn- % a#0el -e I%#arJre "%a#e 0i l$a#a 0ara al#a e?a&inare.
.. =7
Hn a0ara ca2$ril%r care le $n# re"ar#i2a#e -irec# -e ra"%r#%ri/ ca&erele a$ cereri
in-ivi-$ale ne-eclara#e ina-&ii9ile -e c%&i#e#$l cel%r #rei &e&9ri/ "rec$& i cereri
#a#ale. Ele e "r%n$n#a 1n "rivin#a a-&ii9ili#a#ii ca i a 0%n-$l$i cereril%r/ 1n 3eneral
"rin -eci2ii e"ara#e/ -ar cJn- e#e ca2$l/ "rin -eci2ii $nice.
Ca&erele "%# %ricJn- a ren$ne 1n 0av%area $nei Mari Ca&ere a#$nci cJn- $n
ca2 ri-ica % "r%9le&a 3rava -e in#er"re#are a C%nven#iei/ a$ -aca %l$#i%narea
"r%9le&ei "%a#e c%n-$ce la % c%n#ra-ic#ie c$ I%#arJrea -a#a an#eri%r -e C$r#e/ c$
c%n-i#ia ca $na -in "ar#i a n$ e %"$na 1n #er&en -e % l$na -e la -a#a n%#i0icarii
in#en#iei -e ren$n#are a Ca&erei.
Pri&a e#a"a a "r%ce-$rii e#e -e %9icei cri!.
L$a#e c$ &aM%ri#a#e -e v%#$ri/ I%#arJrile Ca&erei "rivin- a-&ii9ili#a#ea
#re9$ie a 0ie &%#iva#e i a-$e la c$n%#in#a "$9lic$l$i.
'ondiiile de admisibilitate a cererilor individuale $n# #a9ili#e -e c!#re ar#. 38/
al C%nveniei e$r%"ene a -re"#$ril%r %&$l$i/ a.a c$& a 0%# &%-i0ica# "rin Pr%#%c%l$l
nr.(). A#0el/ C$r#ea n$ "%a#e 0i ei2a#! -ecJ# -$"! epuizarea cilor de recurs
interne/ a.a c$& e 1nele3e -in "rinci"iile -e -re"# in#ernai%nal 3eneral rec$n%c$#e/
.i 1n#r@$n #er&en -e = l$ni -e la -a#a -eci2iei in#erne -e0ini#ive.
T%#%-a#!/ C$r#ea nu reine nicio cerere individual in#r%-$! 1n vir#$#ea ar#.
3)/a#0el c$& a 0%# &%-i0ica# "rin Pr%#%c%l$l ()/ 1n ca2$l 1n care N
a. ea e#e an%ni&! : a$
9. ea e#e 1n &%- eenial aceea.i c$ % cerere e?a&ina#! an#eri%r -e c!#re C$r#e a$
-eMa $"$! $nei al#e in#ane in#ernai%nale -e ancIe#! a$ -e re3le&en#are .i -ac! n$
c%nine 0a"#e n%i.
De ae&enea/ 'urtea declar inadmisibil %rice cerere in-ivi-$al! in#r%-$! 1n
vir#$#ea ar#. 3)/ a#$nci cJn- ea c%ni-er! c!N
a. ea e#e inc%&"a#i9il! c$ -i"%2iiile c%nveniei a$ ale "r%#%c%alel%r ale/ 1n &%-
v!-i# ne0%n-a#! a$ a9$2iv!: a$
9. recla&an#$l n$ a $0eri# nici$n "reM$-ici$ i&"%r#an#/ c$ e?ce"ia ca2$l$i 1n care
re"ec#area -re"#$ril%r %&$l$i 3aran#a#e "rin c%nvenie .i "r%#%c%alele ale i&"$ne %
e?a&inare a 0%n-$l$i cererii/ .i c$ c%n-iia -e a n$ re"in3e -in ace# &%#iv nici%
ca$2! care n$ a 0%# e?a&ina#! c%re"$n2!#%r -e % in#an! nai%nal!.
C$r#ea re"in3e %rice cerere "e care % c%ni-er! ina-&ii9il! 1n a"licarea
"re2en#$l$i ar#ic%l$i 38. Ea "%a#e "r%ce-a a#0el 1n %rice #a-i$ al "r%ce-$rii.
!egula epuizrii cilor de recurs interne e re3!e.#e/ -e al#0el/ 1n #%a#e
i#e&ele -e "r%#ecie a -re"#$ril%r %&$l$i. Ea "er&i#e #a#el%r ! re2%lve/ c$
"r%"riile &iMl%ace/ % i#$aie n!c$#! -in vi%larea -re"#$l$i in#ernai%nal. De
.. =*
ae&enea/ e evi#! "%i9ili#a#ea $"raa3l%&er!rii in#i#$iil%r in#ernai%nale "rin
&$l#i"licarea "lJn3eril%r care "%# 0i %l$i%na#e "e "lan in#ern
(=
.
C%n0%r& M$ri"r$-enei %r3anel%r C%nveniei/ rec$r$rile #re9$ie ! 0ie
accei9ile/ a-ecva#e .i e0icace/ 1n &!$r! ! re&e-ie2e vi%larea -re"#$ril%r 3aran#a#e.
Dac! cererea n$ e#e re"in! -e c!#re C$r#e/ #a#$l 1n ca$2! "%a#e %lici#a
neacce"#area ei "en#r$ c! n$ a$ 0%# e"$i2a#e c!ile -e rec$r in#erne/ #re9$in- ! 0ac!
-%va-a 1n ace# en. 5#a#$l re"ec#iv/ 1n!/ "%a#e ren$na la 9ene0ici$l re3$lii
e"$i2!rii c!il%r -e rec$r in#erne. Ren$narea #re9$ie ! 0ie 0%r&$la#! 1n &%- e?"lici#/
-ar 1n "rac#ic!/ cel &ai a-eea/ ea e#e i&"lici#!/ 1n "ecial a#$nci cJn- #a#$l recla&a#
acce"#! c%n#in$area "r%ce-$rii 0!r! ! ri-ice acea#! e?ce"ie.
A#$nci cJn- e anali2ea2! -ac! $n recla&an# a e"$i2a# rec$r$rile in#erne/
C$r#ea ia 1n c%ni-eraie a#J# 0%n-$l ca2$l$i/ a#0el c$& a 0%# cerce#a# la nivel$l
M$ri-iciei in#erne/ cJ# .i 3ra-$l 1n care rec$r$rile $n# 1n &%- e0ec#iv -i"%ni9ile.
C$r#ea a 0%# -e "!rere c! $n recla&an# n$ e#e %9li3a# ! inv%ce C%nvenia
e$r%"ean! a -re"#$ril%r %&$l$i 1n 0aa in#anel%r nai%nale/ a#J# #i&" cJ# el a inv%ca#
"reve-eri ale le3ilaiei in#erne c$ c%nin$# 1n &%- eenial i&ilar 'cazul 'ardot c.
Arana 3663+. T%#$.i/ $n recla&an# #re9$ie ! inv%ce C%nvenia a#$nci cJn- ea
c%n#i#$ie in3$ra 9a2! le3al! "en#r$ % an$&i#! ca$2! 'cazul De?eer c. ,elgia 3657+.
O cerere -eclara#! ina-&ii9il! "en#r$ nee"$i2area c!il%r -e rec$r in#erne "%a#e
0i ree?a&ina#! -e C$r#e % -a#! ce recla&an#$l a e"$i2a# c!ile -e a#ac -i"%ni9ile.
Cea -e@a -%$a c%n-iie i&"$! -e ar#. 38/ c%n0%r& c!reia cererea #re9$ie
in#r%-$! 1n#r@$n #er&en -e .ae l$ni -e la -a#a -eci2iei in#erne -e0ini#ive r!"$n-e
necei#!ii -e a e ai3$ra 1ncIeierea "r%ce$l$i 1n#r@$n #er&en re2%na9il/ evi#Jn-$@e
a#0el ca -eci2iile M$-iciare ! 0ie 1n &%- c%n#an# "$e 1n ca$2! 'cererea nr. 032CD>
cazul De ,ecEer c. ,elgia+.
Pen#r$ % 0$nci%nare &ai e0icien#! a C$rii E$r%"ene a Dre"#$ril%r O&$l$i/
Protocolul nr.29 a in#r%-$ 1n "rinci"al $r&!#%arele modificri la C%nvenia
E$r%"ean! a Dre"#$ril%r O&$l$iN
'ereri vdit inadmisibileN -eci2iile -e ina-&ii9ili#a#e 1n a#0el -e ca2$ri/
l$a#e "Jn! la in#rarea 1n vi3%are a Pr%#%c%l$l$i nr.() -e c!#re $n c%&i#e#
0%r&a# -in #rei M$-ec!#%ri/ $n# l$a#e -e c!#re $n in3$r M$-ec!#%r/ ai#a# -e
ra"%r#%ri care n$ $n# &e&9ri ai %r3anel%r M$-iciare. I-eea e#e -e a cre.#e
ca"aci#a#ea -e 0il#rare a C$rii/ c$ al#e c$vin#e ca"aci#a#ea a -e a eli&ina
ca$2ele T-i"era#eT.
'auze repetitiveN a#$nci cJn- ca2$l e#e "ar#e -in#r@% erie care re2$l#! -in
aceea.i -e0icien! #r$c#$ral! la nivel nai%nal/ e "r%"$ne ca acea#a ! 0ie
-eclara#! a-&ii9il! .i -eci! -e c!#re $n c%&i#e# -e #rei M$-ec!#%ri '1n l%c -e
% ca&er! -e .a"#e M$-ec!#%ri+/ 1n ca-r$l $nei "r%ce-$ri i&"li0ica#e.
(=
;e2i/ TI%&a 7$er3en#Ial/ Ale?an-re Qi/ La !rotection internationale des droits de
lLAo77e/ E-i#i%n N.P. En3el/ QeIl/ 5#ra9%$r3/ Arlin3#%n/ (99(/ ". =,/ =).
.. =9
8n nou criteriu de admisibilitateN "en#r$ a -a C$rii % 0le?i9ili#a#e &ai &are/
e "reve-e % n%$! c%n-iie a-&ii9ili#a#e '1n "l$ 0a! -e c%n-iiile e?i#en#e/
c$& ar 0i e"$i2area c!il%r -e rec$r in#erne/ "eri%a-a -e .ae l$ni+. Hn
c%n0%r&i#a#e c$ acea#! c%n-iie/ C$r#ea "%a#e -eclara ina-&ii9ile ca2$rile
1n care recla&an#$l n$ a $0eri# $n "reM$-ici$ i&"%r#an#/ c$ c%n-iia ca
Tre"ec#$l "en#r$ -re"#$rile %&$l$iT ! n$ %9li3e C$r#ea ! ia 1n c%ni-erare
ca$2a 1n 0%n- .i n$ re"in3! %rice ca$2! care n$ a 0%# 1n &%- c%re"$n2!#%r
e?a&ina#! -e c!#re % in#an! nai%nal!.
Hn #e&ei$l "r%#%c%l$l$i/ C%&i#e#$l -e Mini.#ri are -re"#$l/ 1n ca2$l 1n care
-eci-e ace# l$cr$ c$ % &aM%ri#a#e -e -%$! #rei&i/ ! iniie2e "r%ce-$ra 1n 0aa
C$rii 1n ca2$l 1n care $n #a# re0$2! ! e c%n0%r&e2e $nei I%#!rJri -e0ini#ive.
C%&i#e#$l -e Mini.#ri are/ -e ae&enea/ c%&"e#ena ! %lici#e C$rii
in#er"re#area $nei I%#!rJri/ care 1l va aM$#a 1n &ii$nea a -e $"rave3Iere a
e?ec$#!rii I%#!rJril%r M$-ec!#%re.#i .i/ 1n "ecial "en#r$ a #a9ilirea &!$ril%r
neceare "en#r$ a e c%n0%r&a $nei I%#!rJri.
Pr%#%c%l$l () "reve-e &%-i0icarea &an-a#$l$i M$-ec!#%ril%r C$rii e$r%"ene a
-re"#$ril%r %&$l$i/ care n$ &ai e#e -e .ae ani/ ci -e n%$! ani/ 0!r! a "$#ea 0i
reale.i.
O &eni$ne i&"%r#an#! e#e in#r%-$! la ar#. 89 "c#.4/ c%n0%r& c!r$ia
Uni$nea E$r%"ean! "%a#e a-era la C%nvenia E$r%"ean! a Dre"#$ril%r
O&$l$i.
Hn an$l 4,(3 a 0%# a-%"#a#e -%$! n%i "r%#%c%ale la C%nven ia E$r%"ean! a
Dre"#$ril%r O&$l$i/ care a-$ce &%-i0ic!ri $"li&en#are &ecani&$l$i -e "r%#ec ie
in#i#$i# -e c!#re acea#a.
Protocole nE 2< !ortant a7ende7ent M la Convention de sauve.arde
des #roits de lHKo77e et des Li6ertFs fonda7entales /STCE nE 3240
P%$r &ain#enir lRe00icaci#F -e la C%$r e$r%"Fenne -e -r%i# -e lRI%&&e/ ce
Pr%#%c%le a""%r#e le cIan3e&en# ci@a"rY V la C%nven#i%n '5TE n_ ,,8+N
< LRaM%$# -R$ne rF0Frence a$ "rinci"e -e $9i-iari#F e# V la -%c#rine -e la
&ar3e -Ra""rFcia#i%n -an le PrFa&9$le -e la C%nven#i%n :
< La rF-$c#i%n -e i? V G$a#re &%i -$ -Flai -an leG$el $ne reG$`#e -%i#
`#re in#r%-$i#e -evan# la C%$r :
< LRa&en-e&en# -$ cri#Yre -e receva9ili#F c%ncernan# le a "rFM$-ice
i&"%r#an# b "%$r $""ri&er la ec%n-e c%n-i#i%n e&"`cIan# le reMe# -R$ne
a00aire G$i nRa "a F#F -c&en# e?a&inFe "ar $n #ri9$nal in#erne :
< La $""rei%n -$ -r%i# -e "ar#ie V $ne a00aire -e R%""%er a$
-eaiie&en# -D$ne CIa&9re a$ "r%0i# -e la Gran-e CIa&9re :
< Le re&"lace&en# -e la li&i#e -RJ3e "%$r le M$3e "ar lRe?i3ence G$e le
can-i-a# a$ "%#e -e M$3e %ien# J3F -e &%in -e =8 an V la -a#e V
laG$elle la li#e -e #r%i can-i-a# e# a##en-$e "ar lRAe&9lFe
"arle&en#aire.
Le Pr%#%c%le n_ (8 "%r#an# a&en-e&en# V la C%nven#i%n -e a$ve3ar-e -e
Dr%i# -e lDE%&&e e# -e Li9er#F 0%n-a&en#ale a F#F a-%"#F "ar le C%&i#F
.. 7,
-e Mini#re l%r -e a (43e 5ei%n/ le (= &ai 4,(3/ e# a F#F %$ver# V la
i3na#$re V 5#ra9%$r3 le 4) M$in 4,(3.
Le Protocole nE 2@ "er&e# a$? "l$ Ia$#e M$ri-ic#i%n -R$ne Ea$#e Par#ie
c%n#rac#an#e/ #elle G$e -Fi3nFe "ar ce##e -erniYre/ -Ra-reer V la C%$r
e$r%"Fenne -e -r%i# -e lRI%&&e -e -e&an-e -Ravi c%n$l#a#i0 $r -e
G$e#i%n -e "rinci"e rela#ive V lRin#er"rF#a#i%n %$ V lRa""lica#i%n -e -r%i#
e# li9er#F -F0ini "ar la C%nven#i%n %$ e "r%#%c%le.
Le Pr%#%c%le n_ (= V la C%nven#i%n -e a$ve3ar-e -e Dr%i# -e lDE%&&e e#
-e Li9er#F 0%n-a&en#ale a F#F a-%"#F "ar le C%&i#F -e Mini#re l%r -e
a ((7=e rF$ni%n/ le (, M$ille# 4,(3/ e# era %$ver# V la i3na#$re V
5#ra9%$r3 le 4 %c#%9re 4,(3.
4. Procedura referitoare la fond
C%n0%r& ar#. 3*/ 1n ca2$l 1n care C$r#ea -eclar! % cerere a-&ii9il!/ eaN
a+ "r%ce-ea2! la e?a&inarea ca$2ei 1n c%n-iii -e c%n#ra-ic#%riali#a#e/
1&"re$n! c$ re"re2en#anii "!ril%r/ .i/ -ac! e#e ca2$l/ la % ancIe#!/ "en#r$
a c!rei -e0!.$rare e0icien#! #a#ele in#erea#e v%r 0$rni2a #%a#e 0acili#!ile
neceare:
9+ e "$ne la -i"%2iia cel%r in#ereai/ 1n c%"$l -e a e aM$n3e la re2%lvarea
ca$2ei "e cale a&ia9il!/ "e 9a2a re"ec#!rii -re"#$ril%r %&$l$i/ a#0el/ c$&
ace#ea $n# rec$n%c$#e 1n C%nvenie .i 1n Pr%#%c%alele ale.
Hn-a#! ce Ca&era a I%#arJ# a a-&i#! cererea/ ea "%a#e invi#a "ar#ile a $"$na
"r%9e $"li&en#are i %9erva#ii crie/ incl$iv 1n ceea ce 1l "rive#e "e recla&an#/ %
even#$ala cerere -e Ka#i0ac#ie ecIi#a9ilaL i a ai#e la % a$-iere "$9lica "rivin-
0%n-$l ca$2ei.
Pree-in#ele Ca&erei "%a#e/ 1n in#ere$l $nei 9$ne a-&ini#rari a -re"#a#ii/ a
invi#e a$ a a$#%ri2e2e %rice #a# c%n#rac#an# care n$ e#e "ar#e la "r%ce-$ra/ a$ %rice
"er%ana in#erea#a 1n a0ara recla&an#$l$i/ a 0aca %9erva#ii crie/ a$/ 1n
1&"reM$rari e?ce"#i%nale/ a ia "ar#e la a$-iere. Un #a# c%n#rac#an# al car$i ce#a#ean
e#e "e#i#i%nar 1n ca2 "%a#e in#erveni -e -re"#.
Hn c$r$l "r%ce-$rii re0eri#%are la 0%n-/ #ra#a#ive -e#ina#e 1ncIeierii $nei
re3le&en#ari a&ia9ile "%# 0i -$e "rin in#er&e-i$l 3re0ier$l$i. Ace#e ne3%cieri $n#
c%n0i-en#iale.
9. KotarIrile
Ca&erele ia$ I%#arJri c$ &aM%ri#a#e -e v%#$ri. Biecare M$-eca#%r care ia "ar#e la
e?a&inarea ca2$l$i are -re"#$l -e a ane?a I%#arJrii/ 0ie %"inia a e"ara#a <
c%nc%r-an#a a$ -i0eri#a @ 0ie % i&"la -eclara#ie -e -e2ac%r-.
.. 7(
Hn -ec$r -e #rei l$ni -e la -a#a "r%n$n#arii I%#arJrii $nei ca&ere/ %ricare "ar#e
"%a#e %lici#a ca a0acerea a 0ie -e0eri#a Marii Ca&ere/ -aca ea ri-ic! % "r%9le&!
3rav! re0eri#%are la in#er"re#area a$ la a"licarea C%nveniei a$ a Pr%#%c%alel%r ale/
a$ % "r%9le&! 3rav! c$ carac#er 3eneral. A#0el -e cereri $n# e?a&ina#e -e $n
c%le3i$ -e cinci M$-eca#%ri ai Marii Ca&ere/ c%&"$ -in "ree-in#ele C$r#ii/
"ree-in#ii ec#i$nil%r/ c$ e?ce"#ia "ree-in#el$i ec#i$nii -e care a"ar#ine ca&era care
a e&i I%#arJrea/ i $n al# M$-eca#%r/ ale/ "rin r%#a#ie/ -in#re M$-eca#%rii care n$ a$
0%# &e&9rii ca&erei ini#iale.
E%#arJrea Ca&erei -evine -e0ini#iva la e?"irarea #er&en$l$i -e #rei l$ni a$
1nain#e -aca "ar#ile -eclara ca n$ a$ in#en#ia -e a 0ace a"el la Marea Ca&era a$ -aca
c%le3i$l -e cinci M$-eca#%ri a re"in ae&enea cerere.
Daca c%le3i$l acce"#a cererea/ Marea Ca&era e "r%n$n#a a$"ra ca2$l$i c$
&aM%ri#a#e -e v%#$ri $9 0%r&a $nei I%#arJri care e#e -e0ini#iva.
T%a#e I%#arJrile -e0ini#ive ale C$r#ii $n# %9li3a#%rii "en#r$ #a#ele "JrJ#e 1n
ca$2a.
Dac! C$r#ea -eci-e c! a av$# l%c % vi%lare a C%nveniei a$ a Pr%#%c%alel%r .i
-ac! -re"#$l in#ern al "!rii c%n#rac#an#e n$ "er&i#e -ecJ# 1n &%- i&"er0ec# ! e
1nl!#$re c%necinele ace#eia/ C$r#ea ac%r-! "!rii le2a#e % re"araie ecIi#a9il! 'ar#.
)(+.
7ine1nele/ % re3le&en#are a&ia9il! a ca2$l$i e#e "%i9il! "e #%# "arc$r$l
"r%ce-$rii.
8.Cor'a o6li.atorie i eecutarea Aot&rIrilor
C%n0%r& "ar.( al ar#. )= al C%nveniei e$r%"ene a -re"#$ril%r %&$l$i/ #a#ele
"!ri e an3aMea2! ! e c%n0%r&e2e I%#!rJril%r -e0ini#ive ale C$rii 1n li#i3iile 1n care
ele $n# "!ri. C%n#r%l$l e?ec$#arii -eci2iil%r C$r#ii .i c%n#a#area 1ncalcaril%r
$rveni#e revine 'omitetului Ministrilor/ care ai3$r!/ 1n "ecial/ a-%"#area -e ca#re
#a#e a &!$ril%r 3enerale '&%-i0icarea le3ilaiei/ M$ri"r$-enei/ re3le&en#!ril%r .i
"rac#icil%r+ neceare evi#!rii n%il%r 1nc!lcari. El ai3$r!/ -e ae&enea/ "la#a c!#re
recla&an#P! a re"araiei ecIi#a9ile ac%r-a#e -e C$r#e .i/ 1n an$&i#e ca2$ri/ a"licarea
&!$ril%r c%ncre#e care 3aran#ea2! % re"ara#ie in#e3ral! 're-ecIi-erea "r%ce-$rii/
ri-icarea $nei -eci2ii -e in#er-icie a$ a $nei %r-%nane -e c%n0icare/ .#er3erea
&eni$nil%r -in ca2ier$l M$-iciar/ ac%r-area $n$i "er&i -e e-ere e#c.+.
E%#!rJrile -e0ini#ive ale C$rii $n# #ran&ie C%&i#e#$l$i -e Mini.#ri care
$"rave3Iea2! e?ec$#area l%r. Hn ca2$l 1n care C%&i#e#$l -e Mini.#ri c%ni-er! c!
in#er"re#area $nei I%#!rJri -e0ini#ive ca$2ea2! -i0ic$l#!i -e $"rave3Iere a e?ec$#!rii
I%#!rJrii/ el "%a#e ei2a C$r#ea ! e "r%n$ne a$"ra ace#ei "r%9le&e -e
in#er"re#are. Deci2ia -e a ei2a C$r#ea e#e l$a#! "rin v%# c$ % &aM%ri#a#e -e -%$!
#rei&i a re"re2en#anil%r c$ -re"# -e a "ar#ici"a la l$cr!rile C%&i#e#$l$i -e Mini.#ri.
De ae&enea/ 1n ca2$l 1n care C%&i#e#$l -e Mini.#ri c%ni-er! c! $n #a#
re0$2! ! e c%n0%r&e2e $nei I%#!rJri -e0ini#ive 1n#r@% ca$2! 1n care ace#a e#e "ar#e/
.i -$"! ce va 0i "$ 1n 1n#Jr2iere "ar#ea c%n#rac#an#! "rin#r@% -eci2ie l$a#! "rin v%# c$
% &aM%ri#a#e -e -%$! #rei&i a re"re2en#anil%r c$ -re"# -e a "ar#ici"a la l$cr!rile
.. 74
C%&i#e#$l$i -e Mini.#ri/ el "%a#e ei2a C$r#ea a$"ra "r%9le&ei re"ec#!rii -e c!#re
#a#$l re"ec#iv a %9li3aiil%r ale ce -ec$r3 -in "ar. ( al ar#.)=.
Hn ca2$l 1n care C$r#ea c%n#a#! % 1nc!lcare a -i"%2iiil%r "ar. (/ ea re#ri&i#e
ca$2a C%&i#e#$l$i -e Mini.#ri "en#r$ ca ace#a ! e?a&ine2e &!$rile ce e i&"$n.
@. *vi"ele consultative
C$r#ea "%a#e/ la cererea C%&i#e#$l$i Mini#ril%r/ a -ea avi2e c%n$l#a#ive
a$"ra "r%9le&el%r M$ri-ice "rivin- in#er"re#area C%nven#iei i a Pr%#%c%alel%r ale.
E%#arJrea C%&i#e#$l$i Mini#ril%r -e a cere avi2$l C$r#ii e#e l$a#a c$ &aM%ri#a#e -e
v%#$ri.
Cererile -e %"inii c%n$l#a#ive $n# e?a&ina#e -e Marea Ca&era/ ale carei
%"inii $n# e&ie c$ &aM%ri#a#e -e v%#$ri. Biecare M$-eca#%r "%a#e a@i ane?e2e 0ie
e?"%2e$l %"iniei ale e"ara#e < c%nc%r-an#a a$ -i0eri#a < 0ie % i&"la -eclaraie -e
-e2ac%r-.
III. C*$T* SOCI*L1 EU$OPE*N1 /28@20 NI C*$T* SOCI*L1
EU$OPE*N1 $EVI+UIT1 /288@0
a. Caracteristici .enerale
C%nvenia e$r%"ean! a -re"#$ril%r %&$l$i n$ e re0er!/ a.a c$& a& ar!#a#/
-ecJ# la -re"#$rile civile .i "%li#ice.
Ul#eri%r/ 1n ve-erea 3aran#!rii -re"#$ril%r ec%n%&ice .i %ciale/ a$ 0%# a-%"#a#e
% erie -e c%nvenii/ -in#re care cele &ai i&"%r#an#e $n# Car#a %cial! e$r%"ean!
'(9=(+/ 1&"re$n! c$ Pr%#%c%l$l !$ a-ii%nal '(9**+/ C%-$l e$r%"ean -e ec$ri#a#e
%cial! '(9=)+/ revi2$i# 1n (99,/ C%nvenia e$r%"ean! -e ec$ri#a#e %cial! '(974+ .i
C%nvenia e$r%"ean! "rivin- #a#$#$l M$ri-ic al &$nci#%r$l$i &i3ran# '(977+.
Car#a %cial! e$r%"ean!/ care@.i are %ri3inile 1n Declaraia Univeral! a
Dre"#$ril%r O&$l$i -in (9)*/ ale c!rei ar#ic%le 44@48 c%nacr! $n an$&i# n$&!r -e
-re"#$ri %ciale '-re"#$l la &$nc!/ -re"#$l la ec$ri#a#e %cial!/ -re"#$l la c%nce-ii
"l!#i#e/ -re"#$l in-ical/ -re"#$l la "r%#ecia &a&el%r .i c%"iil%r+/ c%n#i#$ie c%r%lar$l
C%nveniei e$r%"ene a -re"#$ril%r %&$l$i/ in#i#$in- $n i#e& e$r%"ean "en#r$
"r%#ecia -re"#$ril%r ec%n%&ice .i %ciale.
.. 73
Ela9%rarea ace#$i in#r$&en# in#ernai%nal n$ a 0%# li"i#! -e -i0ic$l#!i/
-a#%ri#! n%$#!ii rela#ive a ace#%r -re"#$ri care/ "re -e%e9ire -e -re"#$rile civile .i
"%li#ice/ n$ .i@a$ 3!i# -ecJ# rela#iv #Jr2i$ $n l%c 1n c%n#i#$iile nai%nale. Pe -e al#!
"ar#e/ -i0erenele c%ni-era9ile e?i#en#e 1n #r$c#$rile %ciale .i ec%n%&ice ale
-iverel%r #a#e c%&"lic! ela9%rarea %ric!r$i ac%r- in#ernai%nal 1n ace# -%&eni$. De
al#0el/ ace#ea $n# -i0ic$l#!i "e care le 1n#J&"in! .i 1n "re2en# #a#ele ce v%r ! a-ere
la i#e&$l in#i#$i# -e ace# in#r$&en# M$ri-ic in#ernai%nal.
De0ini#ivarea Car#ei %ciale e$r%"ene a -$ra# a"r%a"e 2ece ani/ re-ac#%rii ei
care a$ l$cra# c$ ai#ena OIM/ in"irJn-$@e/ &ai &$l# a$ &ai "$in/ "e -e % "ar#e/
-in $9#ana Pac#$l$i ONU rela#iv la -re"#$rile ec%n%&ice .i %ciale/ cJ#/ &ai ale/
-in c%nveniile .i rec%&an-!rile OIM.
Dinc%l% -e -en$&irea a/ Car#a %cial! e$r%"ean! n$ e#e n$&ai % -eclaraie/
ci re"re2in#! $n ana&9l$ -e -re"#$ri 0$n-a&en#ale 1n -%&eni$l &$ncii/ an3aM!rii/
relaiil%r %ciale .i ec$ri#!ii %ciale. E0%r#$l re-ac#%ril%r ei a 0%# -e a i-en#i0ica/
"en#r$ 0iecare -in#re -re"#$rile rec$n%c$#e/ $n ana&9l$ -e %9li3aii &ai &$l# a$
&ai "$in "recie ce v%r reveni #a#$l$i ce ra#i0ic! ace# in#r$&en#
(7
.
5e&na#! la T%rin%/ la (* %c#%&9rie (9=(/ Car#a %cial! e$r%"ean! a in#ra# 1n
vi3%are la 4= 0e9r$arie (9=8.
De.i n$&ele !$ e#e TCar#a %cial! e$r%"ean!T/ #re9$ie "reci2a# c! n$ e#e
v%r9a -e % i&"l! -eclaraie -e "rinci"ii/ 0iin-/ -e 0a"#/ % c%nvenie in#ernai%nal!
%9li3a#%rie "en#r$ #a#ele care a$ ra#i0ica#@%. C$ al#e c$vin#e/ n$ ne a0l!& n$&ai 1n
0aa $n$i #e?# "r%3ra&a#ic/ ci a $n$i ana&9l$ -e -i"%2iii %9li3a#%rii.
Mai "reci/ -$"! % "ri&! "ar#e -eclara#iv!/ ce en$&er! (9 -re"#$ri %ciale/ a
-%$a "ar#e in-ic! %9li3aiile ce inc$&9! #a#el%r e&na#are ale c%nveniei/ rel$Jn-$@
e ace#e (9 "$nc#e.
Ul#eri%r/ Car#a %cial! e$r%"ean! a 0%# c%&"le#a#! "rin #rei "r%#%c%ale/ .i
an$&eN
@ Protocolul adi'ional din < 7ai 28::/ "rin care e 3aran#ea2! n%i -re"#$ri
3r$"a#e 1n "a#r$ ar#ic%le:
@ Protocolul de a7endare din 32 octo76rie 2882 "rin care e
re#r$c#$rea2! "r%ce-$ra -e c%n#r%l:
@ Protocolul adi'ional din 8 noie76rie 288</ care #a9ile.#e "r%ce-$ra -e
recla&aii c%lec#ive.
La 3 &ai (99= a 0%# a-%"#a#! Carta social& euro!ean& revi"uit&/ ra#i0ica#! .i
-e R%&Jnia "rin Le3ea nr. 7) -in 3 &ai (999/ care va 1nl%c$i Car#a %cial! -in
(9=(.Te?#$l re$ne.#e -re"#$rile 3aran#a#e -e Car#a -in (9=(/ c$ $n n$&!r -e
a&en-a&en#e/ -re"#$rile 3aran#a#e -e Pr%#%c%l$l a-ii%nal -in (9**/ cJ# .i % erie -e
n%i -re"#$ri/ care a#in3/ 1n n%$a re-ac#are/ $n n$&!r -e 3(.
Hn "r%ce$l ela9%r!rii Car#ei/ @a "$ "r%9le&a %"i$nii 1n#re a e #a9ili $n
nivel ri-ica# al n%r&el%r a$/ -in c%n#ra/ $n nivel &e-i$/ care ! "er&i#! $n n$&!r cJ#
(7
F. /rGtot - Le droit social euro!Fen Pree $niveri#aire -e Brance/ Pari 3667.
.. 7)
&ai &are -e ra#i0ic!ri. Din &aniera -e re-ac#are a Car#ei/ e "are c! @a "re0era# $n
nivel evi-en# $9 cel &e-i$/ a$#%rii -%ve-in-$@e rela#iv "r$-eni 1n ace# en.
De al#0el/ Par#ea I a Car#ei re"re2in#! % -eclaraie ce -e#er&in! %9iec#ivele ce
$r&ea2! a 0i reali2a#e "rin a"licarea -%c$&en#$l$i in#ernai%nal
Pe lJn3! acea#! carac#eri#ic! a nivel$l$i -e re3le&en#are/ "en#r$ ca $n #a# !
ra#i0ice Car#a %cial! e$r%"ean! 'revi2$i#!+ e#e $0icien# a 0i acce"#a#e = ar#ic%le -in
$r&!#%arele 9 ar#ic%le ale -in cele 3( -e ar#ic%le ale P!rii a I @a a Car#eiN ar#. (/ 8/ =/
7/ (4/ (3/ (=/ (9 .i 4,/ "rec$& .i/ la ale3ere/ cel "$in (= ar#ic%le ale P!rii a II@a a$
=3 -e "ara3ra0e.
Acea#! #eInic! "%a#e ! "ar! "$in ci$-a#!/ -ar 1n &a#eria -re"#$l$i %cial
in#ernai%nal/ ea a -eveni# %9i.n$i#!. Iniia#%r$l ei a 0%# Or3ani2aia In#ernai%nal! a
M$ncii 'O.I.M.+ 1n "r%ce$l ela9%r!rii C%nveniei nr.(,4 "rivin- ec$ri#a#ea %cial!
'n%r&e &ini&e/ (984+.
Hn ace# en/ &eni%n!& c!/ "%#rivi# Le3ii nr.7)P(999/ !omnia a ratificat un
numr de 34 articole respectiv >D paragrafe numerotate.
6. Con'inut
#rticolele 'artei sociale europene )revizuite* conin dispoziii privind9
#rt. 3 - Dreptul la munc
Prin 3aran#area -re"#$l$i la &$nc!/ "!rile e an3aMea2! ! rec$n%ac! ca $n$l
-in "rinci"alele l%r %9iec#ive Treali2area .i &eninerea nivel$l$i cel &ai ri-ica# .i cel
&ai #a9il "%i9il -e %c$"are a 0%rei -e &$nc!T '"ar.(+.
#rt.0 - Dreptul la condiii de munc ec$itabile
Hn a"licarea ace#$i i#e& e $r&!re.#e a e 0i?a % T-$ra#! re2%na9il!T a 2ilei
-e &$nc! a$ a !"#!&Jnii -e l$cr$/ a e "reve-ea 2ile -e !r9!#%are "l!#i#e .i $n
c%nce-i$ an$al -e cel "$in "a#r$ !"#!&Jni/ "r%#ecia l$cr!#%ril%r ce@.i -e0!.%ar!
ac#ivi#a#ea 1n c%n-iii "eric$l%ae/ "rec$& .i ac%r-area $n$i re"a$ !"#!&Jnal.
Dar/ a.a c$& @a %9erva# 1n li#era#$ra -e "eciali#a#e/ Car#a e li&i#ea2! la
3enerali#!i .i n$ e "$ne "r%9le&a #a9ilirii $nei -$ra#e -e &$nc! $ni0%r&e/ c%&$ne.
Un "ara3ra0 "ecial %9li3! #a#ele ce ra#i0ic! Car#a ! e ai3$re c! l$cr!#%rii
$n# in0%r&ai a$"ra a"ec#el%r eeniale ale c%n#rac#$l$i a$ relaiei -e &$nc!.
#rt. 1 - Dreptul la securitate i la igien n munc
5e "reve-e necei#a#ea a-%"#!rii -e re3le&en#!ri "rivin- ec$ri#a#ea .i i3iena
&$ncii/ "rec$& .i a &!$ril%r neceare "rivin- c%n#r%l$l a"lic!rii ace#%r
re3le&en#!ri.
.. 78
Car#a %cial! e$r%"ean! revi2$i#! a in#r%-$ % erie -e -i"%2iii "rin care
#a#ele "!ri $n# %9li3a#e ! -e0ineac!/ ! a"lice .i ! ree?a&ine2e "eri%-ic % "%li#ic!
nai%nal! c%eren#! "rivin- ec$ri#a#ea .i !n!#a#ea l$cr!#%ril%r la l%c$l -e &$nc!.
#rt.2 - Dreptul la o salarizare ec$itabil
5#a#ele &e&9re e an3aMea2! ! rec$n%ac! -re"#$l l$cr!#%ril%r la %
re&$neraie $0icien#! "en#r$ a le ai3$ra l%r/ ca .i 0a&iliil%r l%r $n nivel -e via!
-ecen# '"ar.(+.
Un alari$ &ini& le3al n$ e?i#! 1n #%a#e !rile e&na#are. T%#$.i/ %r3anele
1n!rcina#e c$ c%n#r%l$l a"lic!rii Car#ei a$ re$.i#/ "rin in#er"re#!ri/ ! -ea %
e&ni0icaie &ai c%ncre#! ace#ei -i"%2iii 'alari$l cel &ai c!2$# n$ #re9$ie ! 0ie
in0eri%r $n$i "r%cen# -e =,d -in alari$l &e-i$ nai%nal+. 5e "reve-e/ #%#%-a#!/ c!
re&$nerarea %rel%r $"li&en#are #re9$ie ! e 0ac! la $n #ari0 &aM%ra#.
Hn "r%9le&a alariil%r 0e&eil%r/ #e?#$l a0ir&! -re"#$l l$cr!#%ril%r/ 9!r9ai .i
0e&ei/ la % re&$nerare e3al!/ "en#r$ % &$nc! -e val%are e3al!/ 0!r! al#e "reci2!ri 1n
"l$. Hn 0a"#/ ace# #e?# n$ e#e -ecJ# "$in -i0eri# -e cel "rivin- e3ali#a#ea alariil%r
9!r9ail%r .i 0e&eil%r/ 1ncri 1n c%nvenia c%re"%n-en#! a Or3ani2aiei
In#ernai%nale a M$ncii 'C%nvenia nr. (,,P(98(+.
Ar#ic%l$l ) c%nine/ -e ae&enea/ % -i"%2iie "rivin- eli&inarea reineril%r -in
alarii.
Hn 0Jr.i#/ e ara#! c!/ "en#r$ a e #a9ili % re&$nerare ecIi#a9il!/ #a#ele
&e&9re "%# ale3e 1n#re ne3%cieri c%lec#ive a$ % &e#%-! le3al!.
#rt.D - Dreptul sindical
C%n0%r& ar#.8/ T1n ve-erea 3aran#!rii li9er#!ii "en#r$ &$nci#%ri .i "a#r%ni -e a
c%n#i#$i .i -e a a-era la ace#e %r3ani2aii/ "!rile c%n#rac#an#e e an3aMea2! ca
le3ilaia nai%nal! ! n$ a0ec#e2e acea#! li9er#a#e .i nici ! n$ 0ie a"lica#! a#0el 1ncJ#
! a0ec#e2e acea#! li9er#a#eT.
Car#a a$#%ri2ea2! % erie -e e?ce"ii care a$ 0%# %lici#a#e -e !rile 1n care
-re"#$l in-ical n$ a"arine #$#$r%r ca#e3%riil%r -e l$cr!#%ri/ c$& e#e ca2$l
0$nci%naril%r care n$ e 9$c$r!/ "e#e #%#/ -e -e"lin! li9er#a#e in-ical!.
De ae&enea/ #e?#$l "reve-e c!/ "en#r$ &e&9rii 0%rel%r ar&a#e/ &!$ra 1n
care 3araniile -re"#$l$i in-ical v%r 0i "rev!2$#e va 0i -e#er&ina#! -e le3ilaiile
nai%nale.
#rt.> - Dreptul de negociere colectiv
Rec$n%a.#erea -re"#$l$i -e ne3%ciere c%lec#iv! e#e c%rela#! c$ aceea a
-re"#$l$i la 3rev!. Ace#a e#e $n eri% "a 1nain#e/ -ac! l$!& 1n c%ni-erare c!
-re"#$l la 3rev! n$ e#e rec$n%c$# 1n c%nveniile Or3ani2aiei In#ernai%nale a
M$ncii/ iar $nele le3ilaii ale !ril%r &e&9re ale C%nili$l$i E$r%"ei n$ rec$n%c ca
a#are ace# -re"#.
#rt.4 Dreptul copiilor i adolescenilor la protecie
.. 7=
;Jr#a &ini&! -e a-&i#ere la an3aMare e#e 0i?a#! la (8 ani/ ceea ce e#e
c%n0%r& c$ "reve-erile c%nveniil%r Or3ani2aiei In#ernai%nale a M$ncii.
T%#%-a#!/ vJr#a &ini&! "en#r$ a 0i a-&i la &$nc! 1n ca2$l an$&i#%r %c$"aii
-e#er&ina#e/ c%ni-era#e ca 0iin- "eric$l%ae a$ inal$9re/ a 0%# 0i?a#! "rin Car#a
%cial! e$r%"ean! revi2$i#! la (* ani.
De ae&enea/ e#e "rev!2$#! % "r%#ecie -e%e9i#! -in "$nc# -e ve-ere &e-ical/
incl$iv $n c%n#r%l &e-ical "eri%-ic/ "en#r$ l$cr!#%rii $9(* ani.
;Jr#a "Jn! la care -$ra#a -e &$nc! #re9$ie ! 0ie li&i#a#! a 0%# #a9ili#! la (*
ani.
#rt.5 - Dreptul lucrtoarelor la protecia maternitii
Car#a %cial! "re -e%e9ire -e c%nveniile O.I.M./ "reve-e c! re"a%$l -e
&a#erni#a#e va "$#ea 0i 1n%i#/ 0ie -e $n c%nce-i$ "l!#i#/ 0ie -e "re#aii -e ec$ri#a#e
%cial!/ 0ie -e $n v!r!&Jn# "releva# -in 0%n-$rile "$9lice.
Al#0el "$/ -re"#$l la c%nce-i$l -e &a#erni#a#e -! "%i9ili#a#ea $nei ale3eri/
0a"# ce -i#in3e Car#a %cial! -e "reve-erile C%nveniei O.I.M. nr.3 "rivin- "r%#ecia
&a#erni#!ii '(9(9+. C%n0%r& c%nveniei e$r%"ene/ "r%#ecia &a#erni#!ii e "%a#e 0ace
1n ca-r$l $nei "%li#ici -e ec$ri#a#e %cial! a$ 1n ca-r$l -re"#$l$i &$ncii/ #re9$in- !
e?i#e % c%&"enare cvaiin#e3ral! a alari$l$i 0e&eii 1n #i&"$l c%nce-i$l$i !$ -e
&a#erni#a#e. Car#a &er3e/ -in ace# "$nc# -e ve-ere/ &ai -e"ar#e 0a! -e c%nveniile
Or3ani2aiei In#ernai%nale a M$ncii.
Car#a revi2$i#! a e?#in "eri%a-a 1n care % 0e&eie 1n!rcina#! n$ "%a#e 0i
c%nce-ia#!. Acea#! "eri%a-! 1nce"e -in &%&en#$l 1n care &$nci#%area n%#i0ic!
an3aMa#%r$l$i 0a"#$l c! e#e 1n!rcina#! .i e 1n#in-e "Jn! la 0Jr.i#$l c%nce-i$l$i -e
&a#erni#a#e '#a9ili# la &ini&$& () !"#!&Jni.
#rt.6 - Dreptul la orientare profesional
5#a#ele &e&9re e an3aMea2! ! in#i#$ie $n i#e& in#i#$i%nal care ! "riMine
#%a#e "er%anele/ incl$iv cele c$ Ian-ica"/ ! re2%lve "r%9le&ele le3a#e -e ale3erea
$nei "r%0eii a$ -e "r%&%vare "r%0ei%nal!/ inJn- ea&a -e carac#eri#icile ace#%ra/
"rec$& .i -e "%i9ili#!ile "ieei 0%rei -e &$nc!.
#rt.37 - Dreptul la formare profesional
Ace# ar#ic%l in#i#$ie %9li3a#ivi#a#ea #a#el%r -e a i&"le&en#a $n i#e& -e
"re3!#ire/ 3eneral .i c%eren#/ .i a al#%r i#e&e -e 0%r&are "r%0ei%nal! 1n 0%l%$l
#ineril%r.
De ae&enea/ e "rev!- &!$ri "eciale "en#r$ recali0icarea "r%0ei%nal! a
&$nci#%ril%r a-$li/ c%n0%r& necei#!il%r "r%3re$l$i #eInic .i n%il%r %rien#!ri "e
"iaa 0%rei -e &$nc!/ "rin &!$ri "eciale -e rec%nverie .i reinerie -e l$n3! -$ra#!
a .%&eril%r.
#rt.33 - Dreptul la protecia sntii
.. 77
5e "reve-e an3aMa&en#$l a-%"#!rii acel%r &!$ri care ! eli&ine/ "e cJ#
"%i9il/ 0ac#%rii ce in-$c % !n!#a#e -e0icien#!/ "rec$& .i %r3ani2area $n%r ervicii -e
c%n$l#aie .i e-$caie vi2Jn- a&eli%rarea #!rii -e !n!#a#e .i 1n#!rirea i&$l$i -e
re"%na9ili#a#e in-ivi-$al! 1n &a#erie -e !n!#a#e.
#rt.30 - Dreptul la securitate social
5e 1ncrie -e2i-era#$l &eninerii $n$i re3i& -e ec$ri#a#e %cial! la $n nivel
a#i0!c!#%r/ cel "$in e3al cel$i necear "en#r$ ra#i0icarea C%-$l$i e$r%"ean -e
ec$ri#a#e %cial!.
Hn acela.i #i&"/ #a#ele &e&9re e an3aMea2! ! ri-ice/ "r%3reiv/ nivel$l
re3i&$l$i -e ec$ri#a#e %cial!/ incl$iv "rin 1ncIeierea $n%r ac%r-$ri 9ila#erale .i
&$l#ila#erale a$ "rin al#e in#r$&en#e M$ri-ice in#ernai%nale.
#rt.31 - Dreptul la asisten social i medical
Hn ve-erea ai3$r!rii e?erci#!rii e0ec#ive a -re"#$l$i -e ai#en! %cial! .i
&e-ical!/ #a#ele e&na#are e an3aMea2! ! ve3Ie2e ca %rice "er%an! care n$
-i"$ne -e re$re $0icien#e .i care n$ e#e 1n &!$r! ! .i le "r%c$re "rin "r%"riile
&iMl%ace a$ ! le "ri&eac! -in al#! $r!/ 1n "ecial "rin "re#aii re2$l#Jn- -in#r@$n
re3i& -e ec$ri#a#e %cial!/ ! "%a#! %9ine % ai#en! a-ecva#! .i/ 1n ca2 -e 9%al!/
1n3riMirile cer$#e -e i#$aia a.
#rt.32 - Dreptul de a beneficia de servicii sociale
Hn a"licarea ace#$i -re"# e $r&!re.#e 1nc$raMarea .i %r3ani2area erviciil%r ce
$#ili2ea2! &e#%-e "r%"rii ervici$l$i %cial .i care c%n#ri9$ie la 9$n!#area .i
-e2v%l#area in-ivi2il%r .i 3r$"$ril%r "r%0ei%nale/ ca .i a-a"#area l%r la &e-i$l %cial.
#rt.3D - Dreptul persoanelor cu $andicap la autonomie integrare social i
participare la viaa comunitii.
5e "rev!- &!$ri a-ecva#e "en#r$ "laarea "er%anel%r c$ Ian-ica" 0i2ic/ 1n
"ecial "rin in#er&e-i$l erviciil%r "eciali2a#e -e "laare/ "rec$& .i &!$ri -e
1nc$raMare a "a#r%nil%r "en#r$ a an3aMa 1n &$nc! "er%ane c$ Ian-ica".
#rt.3> - Dreptul familiei la protecie social "uridic i economic
E#e $n -re"# ai3$ra# "rin in#er&e-i$l "re#aiil%r %ciale 0a&iliale/ "rin
-i"%2iii 0icale -e 1nc$raMare a c%n#r$ciil%r -e l%c$ine a-a"#a#e necei#!il%r
0a&iliale/ -e aM$#%rare a #inerel%r 0a&ilii a$ "rin %rice al#e &!$ri a-ecva#e.
#rt.34 - Dreptul copiilor i adolescenilor la protecie social "uridic i economic
Ar#ic%l$l "reve-e/ 1n &%- 3eneral/ c! #a#ele c%n#rac#an#e v%r l$a #%a#e &!$rile
neceare .i a-ecva#e 1n ace# en/ incl$iv crearea a$ &eninerea in#i#$iil%r a$
erviciil%r c%re"$n2!#%are.
.. 7*
#rt.35 - Dreptul la exercitarea unei activiti lucrative pe teritoriul celorlalte /ri
Pe lJn3! ca-r$l crea# -e Uni$nea E$r%"ean!/ ace# ar#ic%l in#i#$ie %9li3aia -e
a a"lica/ 1n#r@$n "iri# li9eral/ re3le&en#!rile "rivin- e?erci#area -e c!#re #r!ini a $nei
ac#ivi#!i "e #eri#%ri$l al#$i #a#.
5#a#ele e&na#are e an3aMea2! ! 0acili#e2e ce#!enil%r al#%r #a#e c%n#rac#an#e
! l$cre2e "e #eri#%ri$l l%r/ 0iin- e?"re in-ica# c! e v%r a-a"#a re3le&en#!rile 1n
vi3%are .i c! e v%r i&"li0ica 0%r&ali#!ile care "rivec l$cr!#%rii #r!ini.
#rt.36 - Dreptul muncitorilor migrani i al familiilor lor la protecie i asisten
O -a#! ce e "er&i#e l$cr!#%ril%r #r!ini ! e in#ale2e "e #eri#%ri$l $n$i al# #a#/
#re9$ie ! li e rec$n%ac! ace#%ra e3ali#a#ea -re"#$ril%r.
Cele (4 "ara3ra0e ale ar#ic%l$l$i in#i#$ie e3ali#a#ea c$ "rivire la i&"%2i#e/ #a?e/
aci$ni 1n M$#iie/ e?"$l2are/ #ran0er$l cJ.#i3$ril%r ..a.
T%#$.i/ c%n0%r& ar#.(9/ l$cr1#%r$l &i3ran# "%a#e cere -%ar 1n li&i#ele le3ilaiei
#a#$l$i 1n ca$2! ca 0a&ilia ! i e al!#$re/ "rec$& .i ! #ran0ere in#e3ral cJ.#i3$rile .i
ec%n%&iile ale.
#rt.07 - Dreptul la egalitate de anse i tratament n materie de anga"are i profesie
fr discriminare bazat pe sex
5$n# vi2a#e/ 1n "rinci"al/ acce$l la an3aMare/ "r%#ecia c%n#ra c%nce-ierii .i
reineria "r%0ei%nal!/ reciclarea/ recali0icarea "r%0ei%nal!/ c%n-iiile -e an3aMare .i
-e &$nc!/ incl$iv re&$nerarea/ ev%l$ia "r%0ei%nal!/ incl$iv "r%&%varea.
#rt.03 - Dreptul la informare i consultare
C%n0%r& le3ilaiei .i "rac#icii nai%nale/ #a#ele &e&9re e an3aMea2! ! ia a$
! "r%&%ve2e acele &!$ri care ! "er&i#! l$cr!#%ril%r ! 0ie in0%r&ai "eri%-ic a$ 1n
#i&" %"%r#$n a$"ra i#$aiei ec%n%&ice .i 0inanciare a 1n#re"rin-erii. E#e rein$#!/
#%#%-a#!/ %9li3aia %r3ani2!rii -e c%n$l#!ri "rivin- -eci2iile $ce"#i9ile ! a0ec#e2e
1n &%- $9#anial in#ereele &$nci#%ril%r.
#rt.00 - Dreptul de a lua parte la determinarea i ameliorarea condiiilor de munc
i a mediului de munc
5$n# re3le&en#a#e "r%#ecia !n!#!ii .i ec$ri#!ii 1n ca-r$l 1n#re"rin-erii/
%r3ani2area erviciil%r .i 0acili#!il%r %ciale .i %ci%@c$l#$rale ale 1n#re"rin-erii/
"rec$& .i c%n#r%l$l re"ec#!rii re3le&en#!ril%r 1n ace#e -%&enii.
#rt.01- Dreptul persoanelor n vrst la o protecie social
5$n# av$#e 1n ve-ere/ "rin#re al#ele/ &!$ri ce a$ ca %9iec# 3aran#area -e
re$re $0icien#e/ l%c$ine a-ecva#e/ -ivere aM$#%are/ 1n3riMirea !n!#!ii e#c.
#rt. 02- Dreptul la protecie n caz de concediere
Ace# ar#ic%l "r%#eMea2! l$cr!#%rii 1&"%#riva c%nce-ieril%r a9$2ive/ "rec$& .i
-re"#$l ace#%ra la % in-e&ni2aie a-ecva#! a$ la % al#! re"araie c%re"$n2!#%are.
.. 79
#rt. 0D- Dreptul lucrtorilor la protecia propriilor creane n caz de insolvabilitate
a patronului acestora
Creanele l$cr!#%ril%r re2$l#a#e ca $r&are a c%n#rac#el%r -e &$nc! a$ a
relaiil%r -e &$nc! #re9$ie ! 0ie 3aran#a#e -e % in#i#$ie -e 3aran#are a$ %rice al#!
0%r&! e0icien#! -e "r%#ecie.
#rt. 0>-Dreptul la demnitate n munc
Ar#ic%l$l $r&!re.#e ! "r%&%ve2e eni9ili2area/ in0%r&area .i "revenirea 1n
&a#erie -e I!r$ire la l%c$l -e &$nc! a$ 1n le3!#$r! c$ &$nca/ "rec$& .i 1n "rivina
%ric!r$i al# c%&"%r#a&en# %#il a$ %0eniv.
#rt. 04- Dreptul lucrtorilor cu responsabiliti familiale la egalitate de anse i
tratament
5c%"$l ace#ei "reve-eri e#e acela -e a e evi#a ca re"%na9ili#!ile 0a&iliale
! -i&in$e2e .anele "r%0ei%nale ale l$cr!#%ril%r. De aceea/ #a#ele #re9$ie ! a-%"#e
&!$ri "eci0ice/ 1n "ecial 1n 0av%area &eninerii .i 1n#%arcerii la viaa ac#iv! -$"! %
"eri%a-! -e a9en! ca $r&are a 1n3riMirii c%"il$l$i .i a c%nce-i$l$i "aren#al.
#rt. 05- Dreptul reprezentanilor lucrtorilor la protecie n ntreprindere i
facilitile acordate acestora
P!rile e an3aMea2! ca/ 1n 1n#re"rin-eri/ re"re2en#anii l$cr!#%ril%r !
9ene0icie2e -e % "r%#ecie e0ec#iv! 1&"%#riva ac#el%r care ar "$#ea ! le a-$c! $n
"reM$-ici$/ incl$iv 1&"%#riva c%nce-ierii/ .i care ar 0i &%#iva#e -e cali#a#ea a$ -e
ac#ivi#!ile ace#%ra ca re"re2en#ani ai l$cr!#%ril%r -in 1n#re"rin-ere.
#rt. 06- Dreptul la informare i la consultare n procedurile de concediere colectiv
Ar#ic%l$l "reve-e %9li3aia "a#r%nil%r -e a in0%r&a .i c%n$l#a re"re2en#anii
l$cr!#%ril%r/ 1n #i&" $#il/ 1nain#ea $n%r c%nce-ieri c%lec#ive/ "rec$& .i a$"ra
"%i9ili#!il%r -e a evi#a c%nce-ierile c%lec#ive a$ a li&i#a n$&!r$l .i -e a -i&in$a
c%necinele ace#%ra.
#rt. 17- Dreptul la protecie mpotriva srciei i excluderii sociale
5e reine i&"era#iv$l a-%"#!rii $n%r &!$ri 1n ca-r$l $nei a9%r-!ri 3l%9ale .i
c%%r-%na#e "en#r$ "r%&%varea acce$l$i e0ec#iv 1n "ecial la an3aMare/ l%c$in!/
0%r&are/ 1nv!!&Jn#/ c$l#$r!/ ai#en! %cial! .i &e-ical! al "er%anel%r care e
3!ec a$ ric! ! e 3!eac! 1n#r@% i#$aie -e e?cl$-ere %cial! a$ -e !r!cie .i al
0a&iliei ace#%ra.
#rt. 13- Dreptul la locuin
5e "reve-e necei#a#ea a-%"#!rii $n%r &!$ri &eni#e ! 0av%ri2e2e acce$l la
l%c$in! la $n nivel a-ecva#.
c. Mecanis7ul de control
.. *,
E?i#! -%$! #i"$ri "rinci"ale -e &e#%-e "en#r$ a ve3Iea la a"licarea
c%nveniil%r in#ernai%nale 1n -%&eni$l %cial.
Hn "ri&$l rJn-/ $n# "lJn3erile e&anJn- -e la "er%ane in-ivi-$ale a$ -e la
3r$"$ri a$ a%ciaii. Hn al -%ilea rJn-/ e?i#! i#e&$l anali2ei "eri%-ice a ra"%ar#el%r
3enerale an$ale/ ela9%ra#e -e 3$vernele ce a$ ra#i0ica# % an$&i#! c%nvenie.Ace#e
ra"%ar#e 0ac re0erire la -i0eri#e "$nc#e "rev!2$#e -e c%nvenia re"ec#iv!.
C%nvenia E$r%"ean! a Dre"#$ril%r O&$l$i/ -$"! c$& @a ar!#a# 1n ca"i#%l$l
an#eri%r/ e re0er! la i#e&$l "lJn3eril%r.
Iniial/ Car#a %cial! e$r%"ean! a a-%"#a# sistemul rapoartelor. Ul#eri%r/ "rin
Pr%#%c%l$l a-ii%nal -in (998 @a a-!$3a# $n i#e& -e c%n#r%l 9a2a# "e reclamaiile
colective.
Car#a %cial! e$r%"ean! "reve-e #ran&i#erea -e c!#re 3$verne a dou feluri
de rapoarteN $nele vi2ea2! "%i9ili#a#ea $n$i c%n#r%l -e le3ali#a#e "r%"ri$@2i!/ al#0el
"$ e?ec$#area an3aMa&en#el%r a$&a#e: celelal#e $r&!rec $n a.a@2i c%n#r%l al
e0icaci#!ii/ vi2Jn-/ 1n "rinci"al/ -i"%2iiile care n$ a$ 0%# acce"#a#e -e #a#$l
re"ec#iv.
Ace#e ra"%ar#e $n# re-ac#a#e 1n &%- i&ilar cel%r ela9%ra#e $9 a$"iciile
Or3ani2aiei In#ernai%nale a M$ncii/ Car#a "rev!2Jn- &aniera 1n care ele $n#
e?a&ina#e.
Ra"%ar#ele e 1n#%c&ec bienal "en#r$ -i"%2iiile n$cle$l$i -$r 're"ec#iv la
"a#r$ ani "en#r$ al#e -i"%2iii+ .i "rivec a"licarea -i"%2iiil%r "!rii a II@a a Car#ei
"e care #a#$l re"ec#iv le@a acce"#a#.
Ra"%ar#ele $n# re-ac#a#e $r&!rin-$@e $n 0%r&$lar a-%"#a# -e C%&i#e#$l
Mini.#ril%r. C%"ii -$"! ace#e ra"%ar#e #re9$ie a-rea#e an$&i#%r %r3ani2aii nai%nale
in-icale .i "a#r%nale re"re2en#a#ive 'ar#.43+/ care "%# 0%r&$la %9ervaii a$"ra
c%nin$#$l$i l%r .i "%# cere ca ace#ea ! 0ie c%&$nica#e 5ecre#ar$l$i General al
C%nili$l$i E$r%"ei.
/rocedura de control "r%"ri$@2i! "reve-e in#ervenia a #rei %r3ane.
(+ Pri&$l e#e 'omitetul european al drepturilor sociale c%&i#e# -e e?"eri
in-e"en-eni/ c%&"$ -in n%$! &e&9ri -ee&nai -e C%&i#e#$l Mini.#ril%r al
C%nili$l$i E$r%"ei .i ai#a# -e $n %9erva#%r al Or3ani2aiei In#ernai%nale a
M$ncii. D$"! anali2area ra"%ar#el%r 9ienale .i a even#$alel%r %9ervaii ale
"ar#eneril%r %ciali/ ace# c%&i#e# "re2in#! %9ervaiile ale "rivin- 3ra-$l -e a"licare
a -i"%2iiil%r Car#ei $9 0%r&a Tc%ncl$2iil%rT
4(
.
4+ Ace#e c%ncl$2ii/ "rec$& .i ra"%ar#ele 9ienale $n# a"%i #ran&ie $n$i
c%&i#e# 0%r&a# -in re"re2en#ani ai 0iec!r$ia -in #a#ele ra#i0ican#e .i -en$&i#
'omitetul guvernamental. Ace# c%&i#e# 1.i -e0!.%ar! ac#ivi#a#ea 1n "re2ena $n%r
%9erva#%ri ai %r3ani2aiil%r in#ernai%nale in-icale .i "a#r%nale/ care "ar#ici"! la
.e-inele ale c$ #i#l$ c%n$l#a#iv. C%&i#e#$l "%a#e/ -e ae&enea/ ! c%n$l#e
re"re2en#ani ai %r3ani2aiil%r in#ernai%nale ne3$verna&en#ale ce a$ #a#$#
c%n$l#a#iv "e lJn3! C%nili$l E$r%"ei.
4(
Hn ac#ivi#a#ea -e in#er"re#are a an$&i#%r n%r&e ale Car#ei/ C%&i#e#$l e$r%"ean al -re"#$ril%r %ciale a inv%ca#
"reve-eri ale C%nveniei E$r%"ene a Dre"#$ril%r O&$l$i/ 1n "ecial ar#. = 'acce$l la $n #ri9$nal+ .i ar#. (3 '-re"#$l la $n
rec$r e0ec#iv+. E#e i#$aia $n%r -re"#$ri c$& $n# ne-icri&inarea 1n 0%l%irea 0%rei -e &$nc!/ e3ali#a#ea -e
re&$nerare/ e3ali#a#ea .anel%r .i -e #ra#a&en# 1n 0%l%irea 0%rei -e &$nc! .i 1n "r%0ei$ne e#c.
.. *(
C%&i#e#$l 3$verna&en#al "re3!#e.#e -eci2iile C%&i#e#$l$i Mini.#ril%r .i/ 1n
"ar#ic$lar/ eleci%nea2!/ "e 9a2a c%ni-eraiil%r -e "%li#ic! %cial! .i ec%n%&ic!/
i#$aiile care ar #re9$i ! 0ac! %9iec#$l rec%&an-!ril%r "en#r$ 0iecare #a# "ar#e 1n
ca$2!.
C%&i#e#$l 3$verna&en#al "%a#e a-rea $n avertisment $n$i #a# care n$ e
c%n0%r&ea2! $nei "reve-eri a Car#ei/ 1n ca2$l $nei c%ncl$2ii ne3a#ive a C%&i#e#$l$i
e$r%"ean al -re"#$ril%r %ciale a$ al li"ei -e in0%r&aii. Ace# aver#i&en# nu are
ns valoare "uridic/ 0iin- &ai -e3ra9! $n e&nal -e alar&! care e#e &eni# !
-e#er&ine #a#$l re"ec#iv ! aci%ne2e/ 1n ca2 c%n#rar 0iin- a-%"#a#! % rec%&an-are
la $r&!#%r$l cicl$ -e c%n#r%l.
3+ C%n0%r& ar#ic%l$l$i 47/ "ara3ra0 3 al Car#ei/ C%&i#e#$l 3$verna&en#al al
Car#ei #re9$ie ! ela9%re2e $n ra"%r#/ "en#r$ 'omitetul Minitrilor/ 1n ane?a c!r$ia
$n# c$"rine/ #%#%-a#!/ c%ncl$2iile C%&i#e#$l$i -e e?"eri a&in#i#.
C%&i#e#$l Mini.#ril%r e#e a"%i cIe&a# !@.i e?erci#e 0$nciile ce i@a$ 0%#
a#ri9$i#e "rin Car#a %cial! .i care e c%ncre#i2ea2! 1n e&i#erea -e recomandri
%lici#Jn- #a#el%r !@.i &%-i0ice le3ile a$ "rac#icile "en#r$ a e c%n0%r&a Car#ei.
Hn n%ie&9rie (998/ a 0%# a-%"#a#/ $n Pr%#%c%l a-ii%nal la Car#a %cial! care
in#i#$ie procedura reclamaiilor colective/ $n i#e& i&ilar cel$i e?i#en# 1n ca-r$l
Or3ani2aiei In#ernai%nale a M$ncii/ "rin care %r3ani2aii "a#r%nale .i in-icale/
"rec$& .i %r3ani2aii in#ernai%nale care a$ #a#$# c%n$l#a#iv "e lJn3! C%nili$l
E$r%"ei "%# inv%ca 1nc!lc!ri ale Car#ei %ciale e$r%"ene.
5e c%ncre#i2ea2!/ a#0el/ $n i#e& care "er&i#e "lJn3erile c%lec#ive "rivin-
nere"ec#area %9li3aiil%r a$&a#e "rin ra#i0icarea Car#ei.
Din "!ca#e/ R%&Jnia n$ a ra#i0ica# Pr%#%c%l$l a-i i%nal -in (998/ ne"ar#ici"Jn-
a#0el la $n i#e& -e c%n#r%l 1n#r@$n -%&eni$ 1n care ara n%a#r! n$ a a#in #an-ar-e
ri-ica#e.
PlJn3erile $n# e?a&ina#e -e C%&i#e#$l e$r%"ean al -re"#$ril%r %ciale/ care
#re9$ie ! -eci-! &ai 1n#Ji a-&ii9ili#a#ea l%r "e 9a2a cri#eriil%r en$&era#e -e
"r%#%c%l. C%&i#e#$l 1nain#ea2! $n ra"%r# c!#re C%&i#e#$l Mini.#ril%r/ care 1n ca2$l
a"lic!rii nea#i0!c!#%are a -i"%2iiil%r Car#ei %ciale va a-rea % rec%&an-are
#a#$l$i c%n#rac#an# 1n ca$2!. De ae&enea/ 1n circ$&#ane "eciale/ C%&i#e#$l
Mini.#ril%r "%a#e ! c%n$l#e C%&i#e#$l 3$verna&en#al a$"ra cIe#i$nii 1n ca$2!.
Pen#r$ a 0i a-&ii9il! 'c%n0%r& ar#. ) al Pr%#%c%l$l$i nr.3+ recla&aia #re9$ie
"re2en#a#! 1n cri/ ! e re0ere la % "reve-ere acce"#a#! -e "ar#ea c%n#rac#an#! 1n
ca$2! .i ! in-ice 1n ce &!$r! acea#! "reve-ere n$ a 0%# a"lica#! 1n &anier!
a#i0!c!#%are.
Para3ra0$l 3( al ra"%r#$l$i e?"lica#iv reine 1n arcina C%&i#e#$l$i e$r%"ean al
-re"#$ril%r %ciale necei#a#ea -e a l$a 1n c%ni-erare .i $r&!#%arele ele&en#eN
@ % recla&aie "%a#e 0i -eclara#! a-&ii9il! cIiar -ac! $n ca2 i&ilar a 0%#
$"$ $nei al#e in#ane nai%nale a$ in#ernai%nale
44
:
44
E#e evi-en# % -er%3are -e la re3$lile ce 3$vernea2! al#e &ecani&e -e c%n#r%l e?i#en#e la nivel in#ernai%nal ce e e?"lic! "rin
0a"#$l c! &ecani&$l recla&aiil%r c%lec#ive "rev!2$# 1n acea#! i#$aie n$ e#e $n$l M$ri-ici%nal.
.. *4
@ 0a"#$l c! $9#ana $nei recla&aii a c%n#i#$i# %9iec#$l e?a&in!rii 1n ca-r$l
"r%ce-$rii n%r&ale a ra"%ar#el%r 3$verna&en#ale n$ #re9$ie ! 1&"ie-ice@ 1n
ine@ a-&i#erea recla&aiei:
@ % recla&aie n$ e "%a#e re0eri la i#$aii in-ivi-$ale.
d. #o7eniu de a!licare
AvJn- $n carac#er &ai re#ric#iv -ecJ# C%nvenia E$r%"ean! a Dre"#$ril%r
O&$l$i/ c%n0%r& c!reia "!rile c%n#rac#an#e rec$n%c %ric!rei "er%ane a0la#e $9
M$ri-icia l%r -re"#$rile .i li9er#!ile en$na#e 1n C%nvenie/ Car#a %cial! n$ e a"lic!
-ecJ# ce#!enil%r #a#el%r c%n#rac#an#e. Ane?a a -i"$ne 1n &%- clar c! T"er%anele
vi2a#e la ar#ic%lele (@(7 .i 4,@3, n$ incl$- #r!inii -ecJ# 1n &!$ra 1n care ei $n#
ce#!eni ai al#%r P!ri/ care 1.i a$ re.e-ina le3al! a$ care l$crea2! 1n &%- %9i.n$i# "e
#eri#%ri$l P!rii re"ec#ive/ 0iin- 1nele c! ar#ic%lele &eni%na#e v%r 0i in#re"re#a#e 1n
l$&ina -i"%2iiil%r ar#. (* .i (9T.
Acea#! c%nce"ie/ care e 9a2ea2! "e n%i$nea -e reci"r%ci#a#e/ %9i.n$i#! 1n
#ra#a#e/ e 1n-e"!r#ea2! -e aceea -in care e in"ir! c%nveniile in#ernai%nale ale
&$ncii T-ecIieT ale Or3ani2aiei In#ernai%nale a M$ncii care/ 1n &%- n%r&al/
#a9ilec n%r&e -e "r%#ecie a"lica9ile ana&9l$l$i l$cr!#%ril%r -in#r@% ar!/
in-e"en-en# -e nai%nali#a#ea l%r. Hn li#era#$ra -e "eciali#a#e e a"recia2! c! acea#a
e#e % #r!!#$r! -e evi-en#! in0eri%ri#a#e 1n &aniera -e c%nce"ie a Car#ei %ciale
43
.
Ar#ic%l$l G al P!rii a ;@a a Car#ei %ciale revi2$i#e "reve-e % erie -e re#ricii
ce "%# 0i a-$e -re"#$ril%r "rev!2$#e -e Car#!. C%n0%r& ace#$i ar#ic%l/ "$nerea 1n
a"licare a -re"#$ril%r en$na#e n$ va "$#ea 0ace %9iec#$l $n%r re#ricii a$ li&i#!ri/ c$
e?ce"ia cel%r care $n# neceare 1n#r@% %cie#a#e -e&%cra#ic! "en#r$ a 3aran#a
re"ec#area -re"#$ril%r .i li9er#!il%r al#%ra a$ "en#r$ a "r%#eMa %r-inea "$9lic!/
ec$ri#a#ea nai%nal!/ !n!#a#ea "$9lic! a$ 9$nele &%rav$ri.
Pe -e al#! "ar#e/ "en#r$ !rile care n$ a$ le3ilaie %cial! -e2v%l#a#!/ Car#a le
"er&i#e ! "$n! 1n a"licare $nele -in -i"%2iiile c%nin$#e "rin in#er&e-i$l
c%nveniil%r c%lec#ive 1ncIeia#e 1n#re "a#r%ni a$ %r3ani2aii "a#r%nale .i %r3ani2aii
in-icale. De al#0el/ acea#! &e#%-! "rev!2$#! 1n ar#ic%l$l 33 e#e -eMa a-&i! .i 1n
ca-r$l Or3ani2aiei In#ernai%nale a M$ncii.
e. Ouris!ruden'a
C%n#r%l$l a"lic!rii Car#ei a c%n-$ la ela9%rarea $nei va#e M$ri"r$-ene.
Prin#re ele&en#ele cele &ai i&"%r#an#e 0i3$rea2! -e0inirea c$ &ai &are ac$ra#ee a
9ene0iciaril%r -iverel%r -re"#$ri rec$n%c$#e -e Car#!
4)
.
@ A 0%#/ a#0el/ necear ! e e?"lici#e2e c%nin$#$l ratione materiae al Car#ei/
-Jn-$@e/ 1n $nele ca2$ri/ e&ni0icaie c%nce"#el%r a$ #raJn-$@e li&i#ele n%i$nil%r
4
3
;e2i/ Gerar- LX%n@Caen/ An#%ine LX%n@Caen/ #roit social international et euro!Fen. PrFci Dall%2/ Pari/ (99(/ ". ()3.
4)
;e2i .i Carta social& euro!ean&-scurt .Aid/ C%nili$l E$r%"ei/ 4,,,.
.. *3
$#ili2a#e. A#0el/ an3aMa&en#$l 0i3$rJn- n articolul 3 paragraf (/ care e#e -e Ta
rec$n%a.#e ca %9iec#iv "rinci"al reali2area -e"linei an3aM!riT/ e?cl$-e a-%"#area $n$i
Ti#e& ec%n%&ic ce "reve-e % re2erv! "er&anen#! -e .%&eriT. C%&i#e#$l e$r%"ean
"en#r$ -re"#$rile %ciale a in#er"re#a# acea#! "reve-ere ca 0iin- % %9li3aie &ai
-e3ra9! -e &iMl%ace -ecJ# % %9li3aie -e re2$l#a#. O9iec#$l ace#ei n%r&e n$ e#e ca
#a#ele ! rec$n%ac! $n -re"# in-ivi-$al la $n l%c -e &$nc!/ ci acela ca ele ! -$c! %
"%li#ic! ec%n%&ic! "en#r$ a a&eli%ra i#$aia l%c$ril%r -e &$nc! .i ! ia &!$rile
neceare 1n ace# en.
@ Dreptul la securitate i igien n munc/ en$na# -e articolul 1 n$
&eni%nea2! 1n &%- e?"re ca#e3%riile -e l$cr!#%ri in#ereai. Unele %r3ane -e c%n#r%l
a$ a"recia# c! re3le&en#area ec$ri#!ii .i i3ienei #re9$ie/ 1n "rinci"i$/ ! 0ie
a"lica9il! a#J# &$nci#%ril%r alariai cJ# .i &$nci#%ril%r 0a&iliali a$ in-e"en-eni/ 1n
#%a#e ec#%arele ec%n%&iei. T%#$.i/ 3ra-$l ace#ei re3le&en#!ri .i al cel$i -e c%n#r%l al
a"lic!rii ale "%# -i0eri/ 1n 0$ncie -e ec#%r$l re"ec#iv: a#0el/ -e e?e&"l$/ n%r&ele
-e ec$ri#a#e v%r avea carac#eri#ici "r%"rii -e a"licare 1n in-$#rie .i a3ric$l#$r!.
@ Hn 0aa $nei n%i$ni a#J# -e i&"recie/ c$& e#e aceea a Hduratei rezonabile de
muncT )art.0 par.3* %r3anele -e c%n#r%l/ c%ni-erJn- rela#ivi#a#ea a 1n #i&" .i
"ai$/ @a$ a9in$# @% -e0ineac! 1n &%- a9%l$#. A"recierea #re9$ie 0!c$#! -e la ca2
la ca2/ inJn- ea&a n$ n$&ai -e -$ra#a &$ncii/ a.a c$& e#e ea #a9ili#! -e le3ilaia
nai%nal!/ -ar #%#%-a#! .i -e cea care re2$l#! -in c%nveniile c%lec#ive. De al#0el/ $n al#
ele&en# -e a"reciere #re9$ie c!$#a# 1n na#$ra .i 1n#in-erea -re"#$l$i an3aMa#%r$l$i -e a
cere/ -ac! e ca2$l/ e0ec#$area -e %re $"li&en#are.
@ Pen#r$ a 0i c%ni-era# ca ec$itabil 1n en$l articolului 2 par.3 $n alari$ n$
#re9$ie ! 0ie &$l# $9 nivel$l alari$l$i &e-i$ nai%nal. Pra3$l a-%"#a# 1n ace# en
-e C%&i#e#$l -re"#$ril%r %ciale e#e -e =,d 'val%are ne#!+. 5alariile #re9$ie ! 0ie/ -e
ae&enea/ 1n#%#-ea$na -ea$"ra "ra3$l$i -e !r!cie -in ara re"ec#iv!. Me#%-a -e
calc$l C%&i#e#$l$i e 9a2ea2! "e $&ele ne#e/ a-ic! -$"! c!-erea c%#i2aiil%r -e
ai3$rare %cial! .i inJn- ea&! -e c$#irile -e care 9ene0icia2! alaria#$l 1n "rivina
i&"%2i#$l$i "e veni#.
@ I&"%r#an#$l "rinci"i$ al e3ali#!ii alariil%r 1n#re 9!r9ai .i 0e&ei/ "en#r$ %
&$nc! -e val%are e3al!/ rec$n%c$# -e articolul 2 par.1 a 0!c$#/ -e ae&enea/
%9iec#$l $nei in#er"re#!ri a %r3anel%r -e c%n#r%l/ "rev!2$#e -e Car#!. A re2$l#a# c!/ 1n
ca2$l nere"ec#!rii/ ace# "rinci"i$ #re9$ie ! "%a#! 0ace %9iec#$l $n$i rec$r e0ec#iv
1n 0aa $n$i #ri9$nal a$ al#ei in#ane in-e"en-en#e. Hn a#0el -e ca2$ri/ recla&an#$l
#re9$ie ! 0ie la a-!"%#$l %ric!r$i ac# -e re#%ri$ne -in "ar#ea an3aMa#%r$l$i !$. Hn
"l$/ -ac! cla$2e c%n#rare ace#$i "rinci"i$ ar 0i c%nveni#e/ #%#$.i/ 1n c%nvenii
c%lec#ive a$ 1n c%n#rac#e -e &$nc!/ ele ar #re9$i ! 0ie c%ni-era#e ca n$le .i
neaveni#e.
- /aragraful 2 al articolului 2 cali0ic!/ -e ae&enea/ ca Tre2%na9ilT #er&en$l
-e preaviz -e care #re9$ie ! 9ene0icie2e %rice &$nci#%r/ 1n ca2 -e 1nce#are a
an3aM!rii. Hn ace# ca2/ -e&er$l %r3anel%r -e c%n#r%l a 0%# -e a a"recia/ -e la ca2 la
ca2/ -$ra#a "reavi2$l$i/ inJn- ea&a -e cri#erii -e ecIi#a#e/ c$& $n#/ -e e?e&"l$/
vecIi&ea 1n &$nc!.
.. *)
@ Dre"#$l la $n "reavi2 re2%na9il 1n ca2 -e 1nce#are a an3aM!rii e a"lic! #$#$r%r
ca#e3%riil%r -e alariai/ incl$iv cel%r care e a0l! 1n#r@% relaie -e &$nc! a#i"ic! a$
cel%r care e a0l! 1n "eri%a-a -e "r%9!.
- #rticolul D "er&i#e #a#el%r ! re#rici%ne2e dreptul sindical al poliitilor/
-ar n$ a$#%ri2ea2! $"ri&area c%&"le#! a ace#$i -re"#. 5e "%a#e i&"$ne
0$nci%naril%r -e "%liie ! a-ere la %r3ani2aii a$ -e a c%n#i#$i n$&ai %r3ani2aii
c%&"$e ecl$iv -in "r%"rii &e&9rii. T%#$.i/ ace#e a%ciaii ale "%lii.#il%r #re9$ie
! "%a#! !@.i e?erci#e an$&i#e "rer%3a#ive in-icale/ "rec$& -re"#$l -e a ne3%cia
c%n-iiile -e &$nc!/ re#ri9$ia .i -re"#$l -e 1n#r$nire. A-erarea la in-ica# n$ "%a#e
0i 1n nici $n ca2 %9li3a#%rie.
- #rticolul > paragraful 2 rec$n%a.#e -re"#$l "a#r%nil%r .i &$nci#%ril%r la
aciuni colective. Or3anele -e c%n#r%l a$ 0%# $nani&e 1n a rec$n%a.#e c!/ -ac! "en#r$
l$cr!#%ri/ ace# -re"# e #ra-$ce "rin rec$r3erea la 3rev!/ "en#r$ "a#r%ni Tl%c\@%$#@$lT
e#e &iMl%c$l "rinci"al/ -ac! n$ in3$r$l/ .i c! cele -%$! #i"$ri -e aci$ne c%lec#iv! n$
#re9$ie "$e/ 1n &%- necear/ "e "ici%r -e e3ali#a#e.
Dre"#$l la aci$ni c%lec#ive e#e 3aran#a# -%ar 1n ca2$l c%n0lic#el%r -e in#eree.
Re2$l#! c! el n$ vi2ea2! 3revele T"%li#iceT .i c! n$ #re9$ie inv%ca# 1n ca2$l
c%n0lic#el%r -e -re"#$ri/ a-ic! 1n ca2$l -i0eren-el%r avJn- ca %9iec# e?i#ena/
vala9ili#a#ea a$ in#er"re#area $nei c%nvenii c%lec#ive a$ vi%larea $nei a#0el -e
c%nvenii.
@ Dre"#$l la aci$ni c%lec#ive/ ca %rice al# -re"#/ "%a#e 0i re3le&en#a# 1n
e?ercii$l !$/ 1n li&i#ele ale -e0ini#e. A#0el/ articolul > par.2 "er&i#e/ 1n &%-
e?"re/ an$&i#e re#ricii/ incl$iv %9li3aia -e a re"ec#a $n an$&i# #i&" T"acea
%cial!T/ -ac! acea#a -ec$r3e -in#r@% c%nvenie c%lec#iv!.
@ A 0%# c%ni-era#!/ -e ae&enea/ ca % &!$r! a-&ii9il!/ %9li3aia i&"$! -e
le3ilaie/ -e a re"ec#a/ 1nain#e -e a e rec$r3e la % aci$ne c%lec#iv!/ % "eri%a-! -e
T#e&"%ri2areT/ 1n ca2$l 1n care ar 0i 1nce"$#e ne3%cieri a$ ar 0i 1n c$r -e -e0!.$rare
"r%ce-$ri -e c%nciliere .i ar9i#raM.
@ Re0eri#%r la efectele grevei c%n0%r& avi2$l$i %r3anel%r -e c%n#r%l/ acea#a n$
#re9$ie ! -$c! la 1nce#area c%n#rac#$l$i -e &$nc!. T%#$.i/ n$ e?i#! % vi%lare a Car#ei
-ac! acea#! 1nce#are n$ e#e -ecJ# 0%r&al! .i -ac!/ la 0Jr.i#$l 3revei/ &$nci#%r$l
c%n#in$! ! 9ene0icie2e -e -re"#$ri av$#e an#eri%r.
@ <nterzicerea muncii copiilor/ "rev!2$#! -e paragraful 3 al articolului 4
ac%"er! #%a#e -%&eniile -e ac#ivi#a#e/ a-ic! #%a#e ec#%arele ec%n%&ice .i #%a#e
#i"$rile -e 1n#re"rin-eri/ incl$iv 1n#re"rin-erile 0a&iliale .i #%a#e 0%r&ele -e &$nc!/
re&$nera#! a$ n$/ &$ncile a3ric%le/ &$nca -%&e#ic! .i &$nca la -%&icili$/ $9@
c%n#rac#area .i &$nca e0ec#$a#! -e c%"ii 1n ca-r$l 0a&iliei.
Ca -er%3are -e la in#er-icia -e a an3aMa c%"ii $9 (8 ani/ "ar. ( a$#%ri2ea2!
an3aMarea l%r la &$nci $.%are -e#er&ina#e/ care n$ ric! ! -!$ne2e !n!#!ii/
&%rali#!ii .i e-$caiei l%r. Ace#e &$nci #re9$ie ! 0ie 1n "rinci"i$ en$na#e 1n#r@%
li#! re#ric#iv!.
@ A"licarea "rinci"i$l$i e3ali#!ii -e #ra#a&en# 1n -%&eni$l &$ncii/ @a
c%ncre#i2a# 1n -ivere !ri/ "rin eli&inarea "r%3reiv! .i c%n#an#! a %ric!rei 0%r&e -e
discriminare bazat pe sex. Acea#a a c%n-$ %r3anele -e c%n#r%l la "reci2area
.. *8
1n#in-erii articolului 5 par.2/ care c%&"%r#! %9li3aia -e a re3le&en#a an3aMarea
0e&eil%r "en#r$ &$nca -e n%a"#e 1n $ni#!ile in-$#riale .i -e a in#er2ice %rice 0%l%ire
a 0%rei -e &$nc! 0e&inine 1n l$cr$l $9#eran 1n &ine/ ca .i/ -ac! e?i#!/ 1n %rice
l$cr!ri ce n$ c%nvin ace#%ra/ -a#%ri#! carac#er$l$i l%r "eric$l%/ inal$9r$ a$ "eni9il.
In#er-icia an3aM!rii 0%rei -e &$nc! 0e&inine 1n l%c$ri -e &$nc! $9#erane n$
vi2ea2! -ecJ# 0%l%irea 0e&eil%r la l$cr!ri -e e?#racie $9#erane 1n &ine/ "$#Jn- 0i
a-&ie "en#r$ ac#ivi#!i 1n "ecial -e na#$r! %cial!/ &e-ical!/ -e in"ecie .i
c%n-$cere.
@ In #er&enii articolului 3D par. 0/ politica locurilor de munc pentru
persoanele cu $andicap n$ #re9$ie ! e li&i#e2e la "%i9ili#!ile -e acce la $n l%c -e
&$nc!/ ci ea #re9$ie ! vi2e2e in#e3rarea -$ra9il! a "er%anel%r c$ Ian-ica"/ -e
e?e&"l$ / c$ aM$#%r$l &!$ril%r "rivin- &eninearea 1n ervici$. Hn ace# c%"/
"a#r%nii #re9$ie ! 0ie $"$.i $n%r %9li3aii "%2i#ive '%9li3aia -e rea9ili#are+ .i
ne3a#ive 'in#er2icerea -e a c%nce-ia % "er%an! -in ca$2a Ian-ica"$l$i+.
@ Pen#r$ a e ai3$ra respectarea art. 07/ #a#ele #re9$ie ! "reva-! 1n le3ilaia
l%r % "r%#ecie adecvat mpotriva oricrei msuri de discriminare a$ -e re#%ri$ne.
Le3ilaia #re9$ie ! "reva-! re-rearea i#$aiei re"ec#ive@ "re e?e&"l$/ 1n ca2 -e
c%nce-iere/ rein#e3rarea "er%anei in#erea#e@ .i % c%&"enaie "en#r$ %rice "ier-ere
0inanciar! $0eri#! 1n c$r$l "eri%a-ei in#er&e-iare. A#$nci cJn- % ae&enea %l$ie
n$ e#e "%i9il!/ "%a#e 0i "rev!2$#! % c%&"enaie 0inanciar!/ -ar n$&ai c$ c%n-iia
ca acea#a ! 0ie $0icien# -e i&"%r#an#! "en#r$ a@l -ec$raMa "e "a#r%n/ -ar .i "en#r$
a@l -e"!3$9i "e l$cr!#%r.
De ae&enea/ e#e "%i9il ! e "reva-! % inversare parial a sarcinii dovezii
1n ca2$rile ale3aiil%r re0eri#%are la -icri&inare 9a2a#! "e e?/ "JrJ#$l #re9$in- !
0ac! -%va-a c! -icri&inarea a"aren#! e -a#%rea2! $n%r 0ac#%ri %9iec#ivi care n$ a$
ni&ic -e@a 0ace c$ -icri&inarea 9a2a#! "e e? .i n$ c%n#i#$ie/ -eci/ % vi%lare a
"rinci"i$l$i e3ali#!ii -e #ra#a&en#.
@Dreptul la informare i consultare )art.03*/ "rec$& .i dreptul de a lua parte
la determinarea i ameliorarea condiiilor de munc i a mediului de munc )art. 00*
#re9$ie ! 0ie 1n%i#e -e 3aranii care ! ai3$re e?erci#area a e0ec#iv!/ 1n "ecial
"%i9ili#a#ea "en#r$ l$cr!#%ri -e a 0ace rec$r cJn- -re"#$rile n$ le $n# re"ec#a#e. Hn
"l$/ #re9$ie "rev!2$#e anci$ni 1n ca2$l 1n care 1n#re"rin-erile n$ e c%n0%r&ea2!
%9li3aiil%r l%r 1n acea#! "rivin!.
IV. *LTE CONVEN,II *LE CONSILIULUI EU$OPEI
Conven'ia !entru !revenirea torturii i a !ede!selor i trata7entelor inu7ane
sau de.radante
.. *=
C%nili$l E$r%"ei a a-%"#a#/ in (9*7/ C%nvenia e$r%"ean! "en#r$ "revenirea
#%r#$rii .i a "e-e"el%r a$ #ra#a&en#el%r in$&ane a$ -e3ra-an#e/ care a in#ra# 1n
vi3%are 1n (9*9. Acea#a C%nvenie c%&"le#ea2! "r%#ecia ai3$ra#! -e C%nvenia
e$r%"ean! a -re"#$ril%r %&$l$i in#i#$in- $n C%&i#e# e$r%"ean "en#r$ "revenirea
#%r#$rii 'CPT+.
C%&i#e#$l e#e c%&"$ -in e?"eri in-e"en-eni .i i&"ariali/ care "r%vin -in -%&enii
-i0eri#eN M$ri.#i/ &e-ici/ e?"eri 1n "r%9le&e "eni#enciare a$ ale "%liiei.
El "%a#e vi2i#a %rice 0el -e l%c -e -e#en#ieN incIi%ri i cen#re -e -e#en#ie "en#r$
&in%ri/ "%#$ri -e "%li#ie/ cen#re -e -e#inere a -e#in$#il%r i&i3ran#i i "i#ale
"iIia#rice "en#r$ a e?a&ina #ra#a&en#$l a"lica# "er%anel%r "riva#e -e li9er#a#e. El
are acce neli&i#a# la l%c$rile -e -e#en#ie/ "%a#e in#ervieva 0ara &ar#%ri -e#in$#ii i
"%a#e in#ra in c%n#ac#/ in &%- li9er/ c$ %rice al#a "er%ana a$ %r3ani2a#ie
ne3$verna&en#ala $ce"#i9ila -e a@i 0$rni2a in0%r&a#ii.
O9iec#iv$l $r&ari# -e C%&i#e# e#e in#arirea "r%#ec#iei -e#in$#il%r i&"%#riva
#%r#$rii i a "e-e"el%r a$ #ra#a&en#el%r in$&ane a$ -e3ra-an#e/ i n$ c%n-a&narea
#a#el%r "en#r$ a9$2$ri. D$"a 0iecare vi2i#a/ C%&i#e#$l ela9%rea2a $n ra"%r# in care
#a9ile#e re2$l#a#ele vi2i#ei i rec%&an-arile "e care le c%ni-era neceare "en#r$
i&9$na#a#irea i#$a#iei "er%anel%r "riva#e -e li9er#a#e. Ace# ra"%r# c%n0i-en#ial e#e
#ri&i #a#$l$i in ca$2a. Ra"%r#$l incl$-e %lici#area $n$i ra"$n cri -in "ar#ea
#a#$l$i/ in care a e "reci2e2e &a$rile l$a#e "en#r$ a"licarea rec%&an-aril%r 0ac$#e/
reac#iile la c%&en#ariile 0%r&$la#e i ra"$n$rile la in0%r&a#iile %lici#a#e. Ra"%ar#ele
C%&i#e#$l$i i ra"$n$rile #a#el%r in ca$2a $n# c%n0i-en#iale/ -ar a -eveni# %
"rac#ica %9in$i#a ca #a#ele a 0ie -e ac%r- a 0aca "$9lice ace#e -%c$&en#e.
In ca2$l e?ce"#i%nal in care $n #a# n$ re$e#e a c%%"ere2e/ C%&i#e#$l
e$r%"ean "en#r$ "revenirea #%r#$rii "%a#e -eci-e a 0aca % -eclara#ie "$9lica.
Conven'ia cadru !entru !rotec'ia 7inorit&'ilor na'ionale
Ca $r&are a 5$&&i#@$l$i e0il%r -e #a# i -e 3$vern -e la ;iena '(993+/
C%nili$l E$r%"ei a a-%"#a# in (99) C%nven#ia@ca-r$ "en#r$ "r%#ec#ia &in%ri#a#il%r
na#i%nale/ "ri&$l in#r$&en# &$l#ila#eral %9li3a#%ri$ -in "$nc# -e ve-ere M$ri-ic
-e#ina# "r%#eMarii &in%ri#a#il%r na#i%nale in 3eneral. Acea#a c%nven#ie@ca-r$
-e0ine#e an$&i#e %9iec#ive "e care #a#ele c%n#rac#an#e e an3aMea2a a le $r&areaca
"rin in#er&e-i$l le3ila#iei i "%li#icil%r na#i%nale/ c$& $n# e3ali#a#ea in 0a#a le3ii/
a-%"#area -e &a$ri vi2an- "a#rarea i "$nerea in val%are a c$l#$ril%r/ "r%#eMarea
.. *7
i-en#i#a#il%r/ reli3iil%r/ li&9il%r &in%ri#are i #ra-i#iil%r/ 3aran#area acce$l$i la &e-ia/
#a9ilirea -e rela#ii #ran0r%n#aliere li9ere i "anice.
C%nven#ia@ca-r$ a in#ra# in vi3%are la ( 0e9r$arie (99*. 5#a#ele c%n#rac#an#e
#re9$ie a "re3a#eaca $n ra"%r# "rivin- &a$rile a-%"#a#e i a@l "re2in#e in #er&en
-e ( an -e la -a#a ra#i0icarii i a"%i %-a#a la 0iecare 8 ani. C%&i#e#$l Mini#ril%r/ aM$#a#
-e $n C%&i#e# c%n$l#a#iv alca#$i# -in (* e?"er#i in-e"en-en#i $n# i&"lica#i in
&%ni#%ri2area C%nven#iei ca-r$. C%&i#e#$l C%n$l#a#iv eval$ea2a ace#e ra"%ar#e i
-e#er&ina -aca %9li3a#iile a$ 0%# c%&"le# in-e"lini#e. O"iniile l$i $n# #ran&ie
C%&i#e#$l$i Mini#ril%r care in0%r&ea2a #a#ele "ar#i a$"ra c%ncl$2iil%r i
rec%&an-aril%r. Re3$lile care 3$vernea2a acea#a "r%ce-$ra -e &%ni#%ri2are "er&i#/
-e ae&enea/ %r3ani2a#iil%r ne3$verna&en#ale i a%cia#iil%r &in%ri#a#il%r a
#ran&i#a in0%r&a#ii iPa$ ra"%ar#e al#erna#ive.
C%nili$l E$r%"ei a i&a3ina# % erie -e ac#ivi#a#i "en#r$ "r%#ec#ia &in%ri#a#il%r
na#i%nale ca "ar#e a "r%3ra&$l$i a$ -e c%%"erare i ai#en#aN %r3ani2area -e
re$ni$ni "en#r$ a %0eri in0%r&a#ii -e#alia#e -e"re C%nven#ia ca-r$ "en#r$ &in%ri#a#ile
na#i%nale 'i al#e in#r$&en#e M$ri-ice e$r%"ene+ i inc$raMea2a #a#ele care n$ $n#
"ar#e la C%nven#ia@ca-r$ a % e&ne2e i a % ra#i0ice. Pen#r$ #a#ele "ar#i re$ni$nile
-e in0%r&are "er&i# -ic$#area/ -e % &aniera a"r%0$n-a#a/ ev%l$#iile in#erveni#e la
nivel na#i%nal i cel "rivin- a"licarea C%nven#iei@ca-r$. Dele3a#iile incl$-
"arla&en#ari/ %0iciali 3$verna&en#ali i re"re2en#an#i ai &in%ri#a#il%r na#i%nale. 5$n#
e0ec#$a#e/ -e ae&enea/ e?"er#i2e le3ila#ive "rivin- cIe#i$ni rela#ive la "r%#ec#ia
&in%ri#a#il%r na#i%nale. 5$n# %r3ani2a#e/ #%#%-a#a/ e&inarii -e "re3a#ire a$"ra
re-ac#arii ra"%ar#el%r #a#ale c$ c%"$l -e a e0icien#i2a "r%ce-$ra -e $"ervi2are.
La 3 n%ie&9rie 4,,)/ Dele3a#ii Mini#ril%r a$ -eci reac#ivarea C%&i#e#$l$i -e
e?"er#i "rivin- cIe#i$nile rela#ive la &in%ri#a#ile na#i%nale 'DE@MIN+. Man-a#$l
DE@MIN "reve-e c%%"erarea c$ al#e %r3ani2a#ii in#erna#i%nale/ "rec$& i "ar#ici"area
ace#%ra.

Conven'ia euro!ean& !rivind lu!ta %7!otriva traficului de fiin'e u7ane
Hn 0iecare an/ &ii -e 0e&ei/ c%"ii i 9ar9a#i $n# vic#i&e ale #ra0ic$l$i in c%"$l
e?"l%a#arii e?$ale a$ al# 3en -e e?"l%a#are/ in in#eri%r$l %r in e?#eri%r$l 0r%n#ierel%r
#aril%r l%r. Ace# 0en%&en a -%9an-i# % a&"l%are 0ara "rece-en#/ inca# e "%a#e v%r9i
-e % n%$a 0%r&a -e clavaM.
C%nili$l E$r%"ei e#e % %r3ani2a#ie in#erna#i%nala a carei "re%c$"are
"rinci"ala c%n#a in alv3ar-area i "r%#ec#ia -re"#$ril%r "er%anei $&ane. Prin#re cele
.. **
)= -e #a#e &e&9re ale ale e?i#a #ari -e %ri3ine/ -e #ran2i# i -e -e#ina#ie a
vic#i&el%r ace#$i #ra0ic.
C%nili$l E$r%"ei a a-%"#a# C%nven#ia e$r%"eana "rivin- l$"#a c%n#ra #ra0ic$l$i
c$ 0iin#e $&ane la 3 &ai 4,,8/ -ecIia in ve-erea e&narii #$#$r%r #a#el%r &e&9re.
O9iec#$l ace#ei c%nven#ii e#e "revenirea i c%&9a#erea #ra0ic$l$i c$ 0iin#e
$&ane $9 #%a#e 0%r&ele/ na#i%nale i in#erna#i%nale/ le3a#e a$ n$ -e cri&a
%r3ani2a#a.
Un "ri& "rinci"i$ 0$n-a&en#al en$n#a# c$ "reci2ie in n%$a c%nven#ie "reve-e
ca "r%#ec#ia i "r%&%varea -re"#$ril%r vic#i&el%r #re9$ie a 0ie ai3$ra#a 0ara nici %
-ie&inare/ in-i0eren# -aca e#e 9a2a#a "e e?/ raa/ c$l%are/ li&9a/ reli3ie/ %"inii
"%li#ice a$ -e al#a na#$ra/ %ri3ine na#i%nala a$ %ciala/ a"ar#enen#a la % &in%ri#a#e
na#i%nala/ avere/ na#ere a$ %rice al#a i#$a#ie.
Princi"ala val%are a-a$3a#a a ace#ei c%nven#ii e#e a-%"#area $nei "er"ec#ive
9a2a#e "e -re"#$rile "er%anei $&ane/ a#en#ia "e care ea ac%r-a "r%#ec#iei vic#i&el%r
i &ecani&$l a$ in-e"en-en# -e &%ni#%ri2are/ care 3aran#ea2a re"ec#area -e ca#re
Par#i a -i"%2i#iil%r c%nven#iei.
Co7isarul dre!turilor o7ului
P%#$l -e Co7isar al dre!turilor o7ului a 0%# in#i#$i# 1n ca-r$l C%nili$l$i
E$r%"ei in an$l (999.
C%&iar$l e#e % in#i#$#ie in-e"en-en#a i&"$#ernici#a a "r%&%ve2e e-$ca#ia/
eni9ili2area a$"ra -re"#$ril%r %&$l$i/ ca# i re"ec#area ace#%r -re"#$ri i a
ai3$re c%n0%r&i#a#ea -e"lina i e0icien#a c$ in#r$&en#ele n%r&a#ive ale C%nili$l$i
E$r%"ei.
A$can- $n r%l c%&"le&en#ar i een#ial&en#e "reven#iv/ C%&iar$l e?erci#a
0$nc#ii -i0eri#e 0a#a -e cele ale C$r#ii e$r%"ene a -re"#$ril%r %&$l$i i a al#%r %r3ane
c%nven#i%nale. Bara a avea "$#ere M$ri-ic#i%nala/ el %0era c%nilii/ anali2e i
rec%&an-ari #a#el%r &e&9re "en#r$ re&e-ierea in$0icien#el%r le3ila#ive i
"revenirea incalcarii -re"#$ril%r %&$l$i in "rac#ica.
Man-a#$l a$ "reve-e/ -e ae&enea/ c%%"erarea c$ al#e in#i#$#ii in#erna#i%nale
"en#r$ "r%&%varea i "r%#ec#ia -re"#$ril%r %&$l$i/ ca# i "%i9ili#a#ea -e a in#erveni
"e 9a2a %ricarei in0%r&a#ii "er#inen#e care ii e#e 0$rni2a#a -e 3$verne/ "arla&en#e
na#i%nale/ av%ca#$l "%"%r$l$i a$ al#e in#i#$#ii i&ilare/ "ar#ic$lari a$ %r3ani2a#ii
ne3$verna&en#ale.
.. *9
L$crJn- i&"re$na c$ al#e in#i#$ii ale C%nili$l$i E$r%"ei/ C%&iar$l "%a#e
a-rea $n ra"%r#/ % rec%&an-are a$ $n avi2 a$"ra %ricarei cIe#i$ni "eci0ice
C%&i#e#$l$i Mini.#ril%r cJ# .i A-$narii Parla&en#are.
Sarcini de %nv&'are / %ntre6&ri de control0
(. Ce -i0erenia2! C%nvenia "en#r$ "r%#ecia -re"#$ril%r %&$l$i .i a li9er#!il%r
0$n-a&en#ale -e al#e n%r&e in#ernai%nale 1n &a#erie[
4. Care $n# -re"#$rile .i li9er#!ile 0$n-a&en#ale 3aran#a#e -e C%nvenia "en#r$
"r%#ecia -re"#$ril%r %&$l$i .i a li9er#!il%r 0$n-a&en#ale .i "r%#%c%alele
a-ii%nale[
3. Care $n# c%n-iiile -e e?erci#are a -re"#$ril%r .i li9er#!il%r 0$n-a&en#ale
3aran#a#e -e C%nvenia "en#r$ "r%#ecia -re"#$ril%r %&$l$i .i a li9er#!il%r
0$n-a&en#ale .i "r%#%c%alele a-ii%nale
). C$& e#e %r3ani2a#! C$r#ea E$r%"ean! a Dre"#$ril%r O&$l$i[
8. Care e#e "r%ce-$ra 1n 0aa C$r#ii E$r%"ene a Dre"#$ril%r O&$l$i[
=. Care $n# c%n-iiile -e a-&ii9ili#a#e a $nei cereri in-ivi-$ale la C$r#ea
E$r%"ean! a Dre"#$ril%r O&$l$i[
7. Care e#e c%nin$#$l Car#ei %ciale e$r%"ene 'revi2$i#e+[
*. Care e#e &ecani&$l -e c%n#r%l inn#i#$i# -e Car#a %cial! e$r%"ean![
9. Care $n# "reve-erile eeniale ale C%nveniei ca-r$ "en#r$ "r%#ecia
&in%ri#!il%r nai%nale[
BIBLIO)$*CIE
(. A$rec$ 7%3-an/ 7%lin#inean$ Ale?an-r$/ N!#ae A-rian/ Drept
internaional contemporan/ All 7ec\/ 4,,,
.. 9,
4. Ral$ca Mi3a 7e.#eli$/ Drept internaional 9 introducere n dreptul
internaional public @ E-. a 3@a/ rev. .i a-!$3i#!/ E-i#$ra ALL 7ECQ/
7$c$re.#i/ 4,,3
3. Ral$ca Mi3a@7e.#eli$/ Ca#rinel 7r$&ar/ /rotecia internaional a drepturilor
omului-%ote de curs/ E-iia a 8@a/ E-i#$ra Univer$l A$ri-ic/ 7$c$re.#i/ 4,(,
). 7ianca 5eleMan G$#an/ Pr%#ecia e$r%"ean! a -re"#$ril%r %&$l$i/ e-. a )@a/
E-i#$ra C.E. 7ec\/ 7$c$re.#i/ 4,((
8. C%rneli$ 71ran/ 'onvenia ;uropean a Drepturilor (mului. 'omentariu pe
articole. ;%l. ( .i 4. E-i#$ra C.E.7ec\/ 7$c$re.#i/ 4,,8@4,,=:
=. D. 7%3-an/ M. 5ele3ean/ Drepturile i libertile fundamentale n
"urisprudena ';D(/ E-. All 7ec\/ 7$c$re.#i 4,,8:
7. Ra-$ CIiri!/ 'onvenia ;uropean a Drepturilor (mului vol. < i <</ E-i#$ra
CE7ec\/ 4,,7
*. Ra-$ CIiri!/ Dreptul la un proces ec$itabil/ E-i#$ra Univer$l A$ri-ic/
7$c$re.#i/ 4,,*
9. Ra-$ C. De&e#rec$/ Irina M%r%ian$ Zl!#ec$/ Drepturile omului n sistemul
%aiunilor 8nite9 protecie i promovare/ In#i#$#$l R%&Jn "en#r$ Dre"#$rile
O&$l$i/ 7$c$re.#i/ 4,,,
(,.I%n Diac%n$/ Drepturile omului/ In#i#$#$l R%&Jn "en#r$ Dre"#$rile O&$l$i/
7$c$re.#i/ (993
((.R!2van Dinc!/ 'ereri n faa '.;.D.(. 'ondiii de admisibilitate/ E-. All@
7ec\/ 7$c$re.#i/ 4,,(:
(4.Nic%lae Ec%9ec$/ Mariana Nielea : c%%r-. Nic%lae Ec%9ec$/ Manualul
'onsiliului ;uropei 7ir%$l -e In0%r&are al C%nili$l$i E$r%"ei/ 7$c$re.#i/
4,,=
(3.D.A. Earri/ M. OR7%Xle/ C. ]ar9ric\/ -a? of t$e ;uropean 'onvention on
:uman !ig$ts/ 7$##er^%r#I/ L%n-%n/ D$9lin/ E-in9$r3I (998:
().Cri#ian A$ra/ Drepturile omului 9 drepturile minoritilor naionale/ E-i#$ra C.
E. 7ec\/ 7$c$re.#i/ 4,,=:
(8.An-rei P%"ec$/ Dreptul internaional i european al muncii/ E-i#$ra
C.E.7ec\/ 7$c$re.#i/ 4,,*:
.. 9(
(=.C%rneli$ Livi$ P%"ec$/ :otrrile 'urii ;uropene a Drepturilor (mului
pronunate n cauzele mpotriva !omniei )3665-0770*/ E-. All@7ec\/
7$c$re.#i/ 4,,3:
(7.C%rneli$@Livi$ P%"ec$/ 'urtea ;uropean a drepturilor (mului/ All 7ec\/
7$c$re.#i/ 4,,)
(*./rincipalele instrumente internaionale privind drepturile omului la care
!omnia este parte/ v%l.I@II/ In#i#$#$l R%&Jn "en#r$ Dre"#$rile O&$l$i/
7$c$re.#i/ 4,,7
(9.CIiri! Ra-$/ 'onvenia ;uropean a Drepturilor (mului. 'omentarii i
explicaii. E-iia (/ E-i#$ra C.E.7ec\/ 7$c$re.#i/ 4,,*
4,.7ea#rice Ra&acan$/ Iurisprudena ';D( n cauzele mpotriva !omniei/
E-i#$ra Ea&an3i$/ 7$c$re.#i/ 4,,*
4(.A.B.Ren$cci/ Droit europeen des droits de l.$omme/ LGDA/ Pari/ 4,,4
44.MicIele De 5alvia/ 'ompendium de la ';D:/ 4,,3
43.7ianca 5eleMan@G$an/ /rotecia european a Drepturilor omului. E-iia a
-%$a. E-i#$ra C.E.7ec\/ 7$c$re.#i/ 4,,=
4).7ianca 5eleMan@G$an/ E%rai$ R$$/ :otrrile ';D( mpotriva !omniei
)3665-077>*. E-i#$ra Ea&an3i$/ 7$c$re.#i/ 4,,=
48.Bre-ric 5$-re/ Drept ;uropean i internaional al drepturilor omului/ E-i#$ra
P%lir%& Ia.i/ 4,,=
4=.B. 5$-re/ A.P. Mar3$ena$-/ A. An-rian#i&9a2%vina/ A. G%$##en%ire/ M.
Levine#/ -es grands arrJts de la 'our europGenne des Droits de l.:omme/
PUB 4,,3:
47.Nic%lae ;%ic$lec$/ Dreptul muncii-reglementri interne i comunitare
E-i#$ra ]%l#er Ql$^er/ 7$c$re.#i/ 4,,7:
4*.Nic%lae ;%ic$lec$ Drept comunitar al muncii/ E-i#$ra ]%l#er Ql$^er/
7$c$re.#i/ 4,,9:
49.OG nr. 9)P(999 "rivin- "ar#ici"area R%&Jniei la "r%ce-$rile 1n 0aa C$rii
E$r%"ene a Dre"#$ril%r O&$l$i .i a C%&i#e#$l$i Mini.#ril%r al C%nili$l$i
E$r%"ei .i re3re$l #a#$l$i 1n $r&a I%#!rJril%r .i c%nveniil%r -e re2%lvare "e
cale a&ia9il!/ a"r%9a#! c$ &%-i0ic!ri .i c%&"le#!ri "rin Le3ea nr. *7P4,,(/
&%-i0ica#! "rin OUG nr. =)P4,,3 "en#r$ #a9ilirea $n%r &!$ri "rivin-
1n0iinarea/ %r3ani2area/ re%r3ani2area a$ 0$nci%narea $n%r #r$c#$ri -in
.. 94
ca-r$l a"ara#$l$i -e l$cr$ al G$vern$l$i/ a &ini#erel%r/ a al#%r %r3ane -e
"eciali#a#e ale a-&ini#raiei "$9lice cen#rale .i a $n%r in#i#$ii "$9lice
3,.EG nr. *=*P4,,3 "rivin- %r3ani2area .i 0$nci%narea A3en#$l$i 3$verna&en#al
"en#r$ C$r#ea E$r%"ean! a Dre"#$ril%r O&$l$i/ &%-i0ica#! "rin EG nr.
)48P4,,8 "rivin- %r3ani2area .i 0$nci%narea Mini#er$l$i A0aceril%r E?#erne.
3(. A$ri"r$-ena C$rii E$r%"ene a Dre"#$ril%r O&$l$i 1n ca$2ele care "rivec
R%&JniaN M%ni#%arele O0iciale ale R%&Jniei/ "ar#ea I/ i#e@$l C$rii E$r%"ene
a Dre"#$ril%r O&$l$i '^^^.ecIr.c%e.in#+/ i#e@$l Hnal#ei C$ri -e Caaie .i
A$#iie '^^^.cM.r%+
.. 93
UNIT*TE* #E (NV1,*$E IV
UNIUNE* EU$OPE*N1
&itlul unitii
'uprinsul unitii
(biectivele nvrii
'oninutul unitii )sinteze teoretice exemple*
+arcini de nvare
,ibliografie
Cu!rinsul unit&'ii
)cest capitol prezint contribuia Uniunii %uropene la evoluia
mecanismelor internaionale de protecie a drepturilor omului. &unt analizate
documente cum sunt Carta Comunitii privind drepturile sociale fundamentale
ale lucrtorilor sau Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii %uropene.
O atenie deosebit este acordat uneia dintre libertile fundamentale ale
dreptului comunitar, i anume libera circulaie a persoanelor i a forei de munc.
&e e6pliciteaz domeniul de aplicare al acestei liberti, precum i coninutul su
material concretizat n reglementri referitoare la9 reptul de intrare i de edere,
=iberul acces la anga>are i egalitatea de tratament, reptul de a rm4ne pe
teritoriul unui stat membru dup desfurarea unei activiti salariate n acel stat,
ori privind restricii ale dreptului de intrare i dreptului de edere pe motive de
ordine public, securitate public i sntate public.
O6iectivele %nv&'&rii
A ai&ila c$n%.#inele 0$n-a&en#ale re0eri#%are la &ecani&ele -e "r%#ecie a
-re"#$ril%r %&$l$i -e2v%l#a#e 1n ca-r$l Uni$nii E$r%"ene. A i-en#i0ica M$ri"r$-ena
e&ni0ica#iv! a C$rii -e A$#iie a Uni$nii E$r%"ene 1n &a#eria -re"#$ril%r .i
li9er#!il%r 0$n-a&en#ale.
Con'inutul unit&'ii
UNIUNE* EU$OPE*N1
I. Uniunea Euro!ean& - re!ere istorice
Hnce"$#$l celei &ai i&"%r#an#e c%n#r$cii ec%n%&ice/ %ciale .i M$ri-ice ale
E$r%"ei .i an$&e Uni$nea E$r%"ean!/ a c%n#a# 1n declaraia din # mai l#0- a lui
+obert &c8uman, &ini#r$l 0rance2 al a0aceril%r e?#erne/ 1n care "re2en#a "lan$l "e
care 1l ela9%rae 1n ve-erea $ni0ic!rii in-$#riei e$r%"ene a c!r9$nel$i .i %el$l$i. Era/
.. 9)
c$ a-ev!ra#/ % iniia#iv! i#%ric! 1n 0av%area $nei TE$r%"e %r3ani2a#e .i viiT/ care e#e
Tin-i"ena9il! civili2aieiT .i 0!r! -e care T"acea 1n l$&e n$ ar "$#ea 0i alva#!T.
Ace# "lan a -eveni# % reali#a#e % -a#! c$ 1ncIeierea #ra#a#$l$i ce a in#i#$i#
C%&$ni#a#ea E$r%"ean! a C!r9$nel$i .i Oel$l$i 'CECA+/ e&na# la l* a"rilie l98l la
Pari.
CJiva ani &ai #Jr2i$/ tratatele de la +oma din ,0 martie l#0; a$ c%n0ini#
c%n#i#$irea C%&$ni#!ii Ec%n%&ice E$r%"eane 'CEE+ .i C%&$ni#!ii E$r%"eane a
Ener3iei A#%&ice 'CEEA a$ EURATOM+.
Cele = #a#e &e&9re 0%n-a#%are era$ Brana/ I#alia/ 7el3ia/ L$?e&9$r3/ Olan-a
.i Re"$9lica Be-eral! Ger&ania. La l ian$arie (973 Re3a#$l Uni# al Marii 7ri#anii .i
Irlan-ei -e N%r-/ Dane&arca .i Irlan-a a$ a-era# la C%&$ni#a#e.
Ul#eri%r/ C%&$ni#a#ea e$r%"ean! @a e?#in "re $- "rin acce"#area ca &e&9ri
a P%r#$3aliei .i 5"aniei '( I (9*=+/ "rec$& .i a Greciei '( I (9*(+.
Hnce"Jn- c$ ( ian$arie (998/ %r3ani2aia @a l!r3i# "rin a-erarea a #rei n%i
#a#eN A$#ria/ 5$e-ia/ Binlan-a.
O -a#! c$ in#rarea 1n vi3%are a #ra#a#el%r -e la R%&a/ a$ 0iina# 3 c%&$ni#!i
-i0eri#e/ 9a2Jn-$@e 0iecare -in#re ele "e cJ#e $n #ra#a#. 5e "%a#e c%ni-era c! ace#e 3
c%&$ni#!i/ care "rivec -%&enii -i0eri#e/ 0%r&ea2! % $ni#a#e "rin %r3ani2area l%r
"%li#ic! .i M$ri-ic!. Ele a$ 0%# in#i#$i#e -e c!#re acelea.i #a#e &e&9re .i $r&!rec
acelea.i %9iec#ive -e 9a2!/ care $n# rel$a#e 1n "rea&9$lele cel%r 3 #ra#a#eN reali2area
$nei TE$r%"e %r3ani2a#eT/ #a9ilirea 0$n-a&en#el%r $nei T$ni$ni #%# &ai #rJne 1n#re
"%"%arele e$r%"eneT .i $n e0%r# c%&$n "en#r$ a c%n#ri9$i la T9$n!#area "%"%arel%r
l%rT. T%c&ai 1n ace# "iri# Parla&en#$l E$r%"ean a a-%"#a# Re2%l$ia -in (=
0e9r$arie 3645 "rin a care "r%"$ -ee&narea cel%r #rei c%&$ni#!i "rin e?"reia
'omunitatea ;uropean.
Un &%&en# i&"%r#an# 1l c%n#i#$ie e&narea -e c!#re cele (4 #a#e &e&9re la
vre&ea re"ec#iv!/ 1n an$l (9*=/ a )ctului Unic %uropean. Princi"al c%" al ace#$i
-%c$&en# a 0%# eli&inarea $l#i&el%r 9ariere 1n calea cre!rii "ieei $nice "Jn! la 3(
-ece&9rie (994. In "l$/ Ac#$l Unic E$r%"ean a e?#in 0era c%&"e#enel%r
C%&$ni#!ii .i a in#r%-$ % erie -e cIi&9!ri "r%ce-$rale &eni#e ! accelere2e
"r%ce$l -eci2i%nal la nivel c%&$ni#ar.
La 7 0e9r$arie (994 a 0%# e&na#/ la Maa#ricI#, 3ratatul privind Uniunea
%uropean '3.U.%.(. Prin ra#i0icarea a/ la 0Jr.i#$l an$l$i (993/ -e c!#re #%a#e #a#ele
&e&9re ale C%&$ni#!ii E$r%"ene 'numit de-acum oficial 8niunea ;uropean+/ @a
-ecIi -r$&$l reali2!rii/ 1n e#a"e/ a#J# a $nei $ni$ni "%li#ice/ cJ# .i a $nei $ni$ni
ec%n%&ice .i &%ne#are/ c%n#i#$in-/ 0!r! 1n-%ial!/ $n re"er 0$n-a&en#al 1n i#%ria
civili2aiei e$r%"ene.
La ( &ai (999 a in#ra# 1n vi3%are 3ratatul de )msterdam al c!r$i %9iec#iv l@a
c%n#i#$i# revi2$irea Tra#a#$l$i -e la Maa#ricI# "rin l$area $n%r -eci2ii "rivin-/ 1n
"rinci"al/ $r&!#%areleN
(. Per0eci%narea ac#ivi#!ii in#i#$iil%r e$r%"ene .i a-a"#area l%r 1n "er"ec#iva
e?#in-erii Uni$nii:
4. Pr%3reele neceare 1n &a#erie -e "%li#ic! e?#ern! .i -e ec$ri#a#e c%&$n!
"en#r$ a -%#a E$r%"a c$ % i-en#i#a#e .i c$ % in0l$en! e?#ern! "$#ernice:
.. 98
3.A"r%"ierea Uni$nii -e &e&9rii !i/ ceea ce "re$"$ne ! 0ie re&e-ia#e
-e0icienele Tra#a#$l$i -e la Maa#ricI# 1n -%&eni$l %cial/ al M$#iiei i al a0aceril%r
in#erne/ 1n c%n#r%l$l -e&%cra#ic al 0$nci%n!rii ale.
Tra#a#$l -e la A&#er-a&/ a c%n#ri9$i# la c%n%li-area -re"#$ril%r 0$n-a&en#ale
ale ce#!enil%r e$r%"eni. Ace#a a in#r%-$ % "r%ce-$r! -e anci%nare a #a#el%r
&e&9re care vi%lea2! -re"#$rile 0$n-a&en#ale ale ce#!ean$l$i. De ae&enea/ aria -e
a"licare a "rinci"i$l$i ne-icri&in!rii/ li&i#a#! "Jn! a#$nci la nai%nali#a#e/ a 0%#
e?#in! la e?/ ra!/ reli3ie/ vJr#! i %rien#are e?$al!.
T%#%-a#!/ Tra#a#$l -e la A&#er-a& a 1&9$n!#!i# "%li#ica -e #ran"aren! a
Uni$nii i le@a "er&i ce#!enil%r $n acce &ai lar3 la -%c$&en#ele %0iciale ale
in#i#$iil%r e$r%"ene.
O C%n0erin! in#er3$verna&en#al! c%nv%ca#! "en#r$ a -e29a#e "r%9le&ele
in#i#$i%nale le3a#e -e vii#%area e?#in-ere a Uni$nii @a #er&ina# la (( -ece&9rie
4,,, "rin a-%"#area 3ratatului de la Nisa/ a c!r$i ra#i0icare -e c!#re #a#ele &e&9re
@a 1ncIeia# la 0Jr.i#$l an$l$i 4,,4.
Hn an$l 4,,)/ a av$# l%c cea &ai c%nien#! l!r3ire a Uni$nii/ (, n%i #a#e c!"!#Jn-
#a#$#$l &$l# rJvin# -e #a# &e&9r$.
Hnce"Jn- c$ ( ian$arie 4,,7/ R%&Jnia .i 7$l3aria a$ a-era# la Uni$nea E$r%"ean!/
ri-icJn- la 47 n$&!r$l #a#el%r &e&9re.
Tratatul de la Lisa6ona '4,,7+ a a-$ &%-i0ic!ri 1n #r$c#$ra .i re3$lile -e
0$nci%nare a in#i#$iil%r e$r%"ene &eni#e a &!ri e0iciena a"lic!rii "%li#icil%r Uni$nii
E$r%"ene 1n c%n#e?#$l l!r3irii e&ni0ica#ive a ace#eia. Ur&are a in#rarii ale 1n
vi3%are/ Car#a -re"#$ril%r 0$n-a&en#ale a -re"#$ril%r %&$l$i ale Uni$nii E$r%"ene a
c!"!#a# % val%are M$ri-ic! i-en#ic! c$ a #ra#a#el%r e$r%"ene.
+istemul instituional al Uni$nii E$r%"ene care i@a$ ai3$ra# e0icaci#a#ea 1n
#r$c#$rarea "%li#icil%r/ incl$iv "e "lan le3ila#iv e#e c%&"$ -inN Parla&en#$l
E$r%"ean/ C%nili$l/ C%&iia .i C$r#ea -e A$#iie. Un r%l i&"%r#an# 1l a$/ #%#%-a#!/
C$r#ea -e C%n#$ri/ "rec$& .i C%&i#e#$l Ec%n%&ic .i 5%cial.
Tre9$ie re&arca#!/ #%#%-a#!/ .i a-Jnca i&"licare a in#i#$iil%r ale 1n -%&enii
care/ 1n &%- #ra-ii%nal/ inea$ -e c%n#r%l$l e?cl$iv al 0iec!r$i #a# in-ivi-$al/ ca .i
1n ca"aci#a#ea a -e a a-%"#a ac#e n%r&a#ive ce lea3! -irec# .i a$#%&a# n$ n$&ai
#a#ele &e&9re/ .i/ 1n e3al! &!$r!/ "er%anele 0i2ice .i M$ri-ice -in ace#e #a#e.
Prin $r&are/ "eci0ic Uni$nii e#e 3ra-$l ri-ica# -e i&"licare a ei 1n ra"%r#$rile
M$ri-ice in#erne ale #a#el%r &e&9re/ 2%n! $n-e %r3ani2aiile in#ernai%nale claice
#in- -%ar ! 0ie i&"lica#e "rin in#er&e-i$l relaiil%r M$ri-ice e?#erne ale &e&9ril%r l%r.
Pen#r$ a a"r%"ia Uni$nea -e ce#!enii !i/ "rin Tra#a#$l -e la Maa#ricI# @a
crea# % n%$! in#i#$ie/ .i an$&e Mediatorul ;uropean. Ace#a/ -en$&i# i
(mbudsman/ e#e -ee&na# -e Parla&en#$l E$r%"ean/ iar -$ra#a &an-a#$l$i !$ e#e
e3al! c$ cea a Parla&en#$l$i. R%l$l Me-ia#%r$l$i e#e acela -e a inve#i3a "lJn3erile
.. 9=
"rivin- a-&ini#rarea inc%rec#! 1n in#i#$iile i %r3ani&ele Uni$nii E$r%"ene. Orice
ce#!ean al Uni$nii a$ %rice "er%an! 0i2ic! a$ M$ri-ic! c$ -%&icili$l a$ e-i$l 1n#r@
$n #a# &e&9r$ al UE "%a#e 1nain#a % "lJn3ere c!#re Me-ia#%r. Ace#a 1ncearc!
1ncIeierea $n$i ac%r- a&ia9il 1n#re recla&an# i in#i#$ia a$ %r3ani&$l e$r%"ean
vi2a#.
Dre"#$l la "e#iie c!#re Parla&en#$l E$r%"ean -e care 9ene0icia2! %rice
"er%an! care -%&icilia2! "e #eri#%ri$l Uni$nii re"re2in#! $n al# 0ac#%r i&"%r#an# -e
a"r%"iere a ce#!enil%r -e in#i#$iile e$r%"ene.
II.Carta dre!turilor funda7entale ale Uniunii Euro!ene /3===0
La 7 -ece&9rie 4,,, la Nia a 0%# a-%"#a#! Car#a -re"#$ril%r 0$n-a&en#ale
ale Uni$nii E$r%"ene c$ c%"$l -e a e 1n#!ri "r%#ecia -re"#$ril%r 0$n-a&en#ale 1n
l$&ina ev%l$iei %cie#!ii/ a "r%3re$l$i %cial .i a -e2v%l#!ril%r .#iini0ice .i
#eIn%l%3ice.
3ratatul de la =isabona -in 4,,7 &%-i0ic! ar#. = alin.' (+ -in Tra#a#$l "rivin-
Uni$nea E$r%"ean!/ "reci2Jn-$@e 1n n%$a 0%r&$lare 0a"#$l c! KUni$nea rec$n%a.#e
-re"#$rile/ li9er#!ile .i "rinci"iile "rev!2$#e 1n Car#a -re"#$ril%r 0$n-a&en#ale'+
care are aceea.i val%are M$ri-ic! c$ cea a #ra#a#el%rL. A.a-ar/ "rin acea#! -i"%2iie
@a c%n0eri# Car#ei 0%r! M$ri-ic! %9li3a#%rie "en#r$ in#i#$iile Uni$nii E$r%"ene/
carac#er "e care n$ l@a av$# la &%&en#$l a-%"#!rii ale. Ca $r&are/ C$r#ea -e M$#iie
va "$#ea c%n#r%la re"ec#area Car#ei -re"#$ril%r 0$n-a&en#ale ale %&$l$i/ .i "$nerea
1n %"er! a re3le&en#!ril%r e$r%"ene -e c!#re #a#ele &e&9re. Prin acea#a e "%a#e
"$ne c! @a in#ra# 1n#r@% n%$! e#a"! i&"%r#an#! a c%n#r$ciei e$r%"ene/ a.a c$&
a"recia cIiar "re.e-in#ele C%&iiei E$r%"ene
(
.
A.a c$& e ara#! 1n "rea&9$l$l Car#ei/ KUni$nea e 1n#e&eia2! "e val%rile
in-ivi2i9ile .i $niverale ale -e&ni#!ii $&ane/ li9er#!ii/ e3ali#!ii .i %li-ari#!ii:
Uni$nea e "riMin! "e "rinci"i$l -e&%craiei .i "e "rinci"i$l #a#$l$i -e
-re"#.Uni$nea i#$ea2! "er%ana 1n cen#r$l aci$nii ale in#i#$in- ce#!enia Uni$nii .i
creJn- $n "ai$ -e li9er#a#e/ -e ec$ri#a#e .i -e M$#iie. Uni$nea c%n#ri9$ie la
"!#rarea .i -e2v%l#area ace#%r val%ri c%&$ne re"ec#Jn- -iveri#a#ea c$l#$ril%r .i
#ra-iiil%r "%"%arel%r E$r%"ei/ "rec$& .i a i-en#i#!ii nai%nale a #a#el%r &e&9re .i a
%r3ani2!rii "$#eril%r "$9lice la nivel nai%nal/ re3i%nal .i l%cal: Uni$nea ca$#! !
"r%&%ve2e % -e2v%l#are ecIili9ra#! .i -$ra9il! .i ai3$r! li9era circ$laie a
"er%anel%r/ &!r0$ril%r/ erviciil%r .i a ca"i#al$ril%r/ "rec$& .i li9er#a#ea -e #a9ilire.L
Acea#! Car#! a 0%# ela9%ra#! -e c!#re % C%nvenie alc!#$i#! -in &e&9ri ai
"arla&en#el%r nai%nale i ai Parla&en#$l$i E$r%"ean/ re"re2en#ani ai 3$vernel%r
#a#el%r &e&9re i $n &e&9r$ al C%&iiei E$r%"ene. Alc!#$i#! -in .ae #i#l$ri <
De&ni#a#ea/ Li9er#!ile/ E3ali#a#ea/ 5%li-ari#a#ea/ Dre"#$rile ce#!enil%r/ A$#iia <
(
A%e Man$el 7arr%%/ Declaraie c$ %ca2ia e&n!rii Car#ei -re"#$rl%r 0$n-a&enale/ 5#ra9%$r3/ (4 -ece&9rie
4,,7/IPP7P(=.
.. 97
Car#a c%nine 8) -e ar#ic%le care -e0inec val%rile 0$n-a&en#ale ale Uni$nii/ "rec$&
i -re"#$rile civile/ "%li#ice/ ec%n%&ice i %ciale ale ce#!enil%r e$r%"eni.
Car#a &ai accen#$ea2! $n a-ev!r/ .i an$&e acela c%n0%r& c!r$ia 0a"#$l -e a
9ene0icia -e ace#e -re"#$ri i&"lic! re"%na9ili#!i .i 1n-a#%riri a#J# 0a! -e #eri/
"rec$& .i 0a! -e c%&$ni#a#ea $&an! 1n 3eneral .i 0a! -e 3eneraiile vii#%are.
Pri&$l #i#l$ al Car#ei/ -en$&i# KDe&ni#a#eaL/c$"rin-e ar#ic%le care e re0er!
laN
-e&ni#a#ea $&an!
-re"#$l la via!
-re"#$l la in#e3ri#a#e al "er%anei
In#er2icerea #%r#$rii .i a "e-e"el%r a$ #ra#a&en#el%r in$&ane a$ -e3ra-an#e
In#er2icerea claviei .i a &$ncii 0%ra#e
Ti#l$l II / KLi9er#!ileL c$"rin-e $r&!#%arele -re"#$ri .i li9er#!iN
Dre"#$l la li9er#a#e .i la ec$ri#a#e
Re"ec#area vieii "ar#ic$lare .i -e 0a&ilie
Pr%#ecia -a#el%r c$ carac#er "er%nal
Dre"#$l -e c!!#%rie .i -re"#$l -e 1n#e&eiere a $nei 0a&ilii
Li9er#a#ea -e 3Jn-ire/ -e c%n.#iin! .i reli3i%a!
Li9er#a#ea -e e?"ri&are .i -e in0%r&are
Li9er#a#ea -e 1n#r$nire .i -e a%ciere
Li9er#a#ea ar#el%r .i .#iinel%r
Dre"#$l la e-$caie
Li9er#a#ea "r%0ei%nal! .i -re"#$l la &$nc!
Li9er#a#ea -e a -e0!.$ra % ac#ivi#a#e c%&ercial!
Dre"#$l -e "r%"rie#a#e
Dre"#$l la a2il
Pr%#ecia 1n ca2 -e evac$are/ e?"$l2are a$ e?#r!-are
Ti#l$l III/ -en$&i# KE3ali#a#eaL/ e re0er! laN
E3ali#a#ea 1n -re"#$ri
Ne-icri&inarea
Diveri#a#ea c$l#$ral!/ reli3i%a! .i lin3vi#ic!
E3ali#a#ea 1n#re 9!r9ai .i 0e&ei
Dre"#$rile c%"il$l$i
Dre"#$rile "er%anel%r 1n vJr#!
In#e3rarea "er%anel%r c$ Ian-ica"
.. 9*
Ti#l$l I;/ K5%li-ari#a#eaL e#e in%va#%r "rin 0a"#$l c! a%cia2! -re"#$rile %ciale i
ec%n%&ice -$"! c$& $r&ea2!N
Dre"#$l l$cr!#%ril%r la in0%r&are i c%n$l#are 1n ca-r$l 1n#re"rin-erii
Dre"#$l la ne3%ciere .i la aci$ni c%lec#ive
Dre"#$l -e acce la erviciile -e "laa&en#
Pr%#ecia 1n ca2$l c%nce-ierii neM$#i0ica#e
C%n-iii -e &$nc! ecIi#a9ile .i c%rec#e
In#er2icerea &$ncii c%"iil%r .i "r%#ecia #ineril%r la l%c$l -e &$nc!
;iaa -e 0a&ilie .i viaa "r%0ei%nal!
5ec$ri#a#ea %cial! .i ai#ena %cial!
Ai#ena &e-ical!
Acce$l la erviciile -e in#ere ec%n%&ic 3eneral
Pr%#ecia &e-i$l$i
Pr%#ecia c%n$&a#%ril%r
5! %9erv!& incl$-erea 1n Car#! a "reve-eril%r e?"lici#e re0eri#%are la &e-i$ .i
"r%#ecia c%n$&a#%ril%r "e care n$ le re3!i& 1n -%c$&en#ele cel%rlal#e %r3ani2aii
in#ernai%nale.
Ti#l$l ; en$&er! KDre"#$rile ce#!enil%rL/ .i an$&eN
Dre"#$l -e a ale3e .i -e a 0i ale 1n Parla&en#$l E$r%"ean
Dre"#$l -e a ale3e .i -e a 0i ale 1n ca-r$l ale3eril%r l%cale
Dre"#$l la 9$n! a-&ini#rare
Dre"#$l -e acce la -%c$&en#e
Me-ia#%r$l E$r%"ean
Dre"#$l -e "e#iie
Li9er#a#ea -e circ$laie .i -e .e-ere
Pr%#ecia -i"l%&a#ic! .i c%n$lar!
Ti#l$l ;I e#e -e-ica#e M$#iiei/ .i c$"rin-e % erie -e 3aranii i&"%r#an#e
"rivin-N
Dre"#$l -e a a"ela e0ec#iv .i -e acce la % in#an! i&"arial!
Pre2$&ia -e nevin%v!ie .i -re"#$l la a"!rare
Princi"iile le3ali#!ii .i "r%"%ri%nali#!ii in0raci$nil%r .i "e-e"el%r
Dre"#$l -e a n$ 0i M$-eca# a$ "e-e"i# "enal -e -%$! %ri "en#r$ aceea.i
in0raci$ne
O9erv!& c! 1n c$"rin$l -iverel%r #i#l$ri re3!i& a#J# -re"#$ri civile .i "%li#ice/
cJ# .i -re"#$ri ec%n%&ice/ %ciale .i c$l#$rale/ Car#a %"#Jn- a#0el "en#r$ al#e cri#erii
.. 99
-e i#e&a#i2are -ecJ# cele e?i#en#e la nivel$l cel%rlal#e %r3ani2aii in#ernai%nale c$
c%&"e#ene 1n &a#erie.
Di"%2iiile Car#ei e a-reea2! in#i#$iil%r/ %r3anel%r/ %0iciil%r i a3en iil%r
Uni$nii/ c$ re"ec#area "rinci"i$l$i $9i-iari#! ii/ "rec$& .i #a#el%r &e&9re numai
n cazul n care acestea pun n aplicare dreptul 8niunii 'ar#. 8(+.
T%#%-a#!/ Car#a rea0ir&! -re"#$rile care re2$l#! 1n "rinci"al -in #ra-i iile
c%n#i#$ i%nale i -in %9li3a iile in#erna i%nale c%&$ne #a#el%r &e&9re/ -in
C%nvenia e$r%"ean! "en#r$ a"!rarea -re"#$ril%r %&$l$i i a li9er#! il%r
0$n-a&en#ale/ -in Car#ele %ciale a-%"#a#e -e Uni$ne .i -e c!#re C%nili$l E$r%"ei/
"rec$& .i -in M$ri"r$-ena C$rii -e A$#iie a Uni$nii E$r%"ene .i a C$rii E$r%"ene
a Dre"#$ril%r O&$l$i'Prea&9$l/ alin.8+.
De al#0el/ a.a c$& e ara#! 1n ar#. 84 "ar.3./ 1n &!$ra 1n care Car#a c%nine
-re"#$ri ce c%re"$n- $n%r -re"#$ri 3aran#a#e "rin C%nvenia e$r%"ean! -e a"!rare a
-re"#$ril%r %&$l$i .i a li9er#!il%r 0$n-a&en#ale/ 1n ele$l .i 1n#in-erea l%r $n#
acelea.i ca .i cele c$"rine 1n C%nvenia &eni%na#!. Acea#! -i"%2iie 1&"ie-ic!
-re"#$l Uni$nii ! c%n0ere % "r%#ecie &ai lar3i.
Mai &$l#/ c%n0%r& ar#. = "ar.'4+ TUE/ Uni$nea a-er! la C%nvenia E$r%"ean!
"en#r$ a"!rarea -re"#$ril%r %&$l$i i a li9er#! il%r 0$n-a&en#ale. Hn "l$/ -re"#$rile
0$n-a&en#ale/ a#0el c$& $n# 3aran#a#e -e c%nven ia a&in#i#! i a#0el c$& re2$l#!
-in #ra-i iile c%n#i#$ i%nale c%&$ne #a#el%r &e&9re/ c%n#i#$ie "rinci"ii 3erale ale
-re"#$l$i Uni$nii 'ar#. =/ "ar.'3+/ TUE+.
A-erarea Uni$nii E$r%"ene la C%nvenia E$r%"ean! "en#r$ a"!rarea -re"#$ril%r
%&$l$i i a li9er#! il%r 0$n-a&en#ale va ri-ica i $nele "r%9le&e "rinci"iale/ $nele
-in#re ele &en i%na#e 1n Pr%#%c%l$l nr. */ c$& ar 0i &%-ali#! ile "eciale ale
"ar#ici"!rii Uni$nii la a$#%ri#! ile -e c%n#r%l ale C%nven iei e$r%"ene/ a$
&ecani&ele neceare "en#r$ a 3aran#a c! ac i$nile 0%r&$la#e -e #a#ele ne&e&9re i
ac i$nile in-ivi-$ale $n# 1n-re"#a#e 1n &%- c%rec# 1&"%#riva #a#el%r &e&9re iPa$/
-$"! ca2/ 1&"%#riva Uni$nii.
Orice re#rJn3ere a e?erci i$l$i -re"#$ril%r .i li9er#!il%r rec$n%c$#e "rin Car#!
#re9$ie ! 0ie "rev!2$#! -e le3e .i ! re"ec#e $9#an a ace#%r -re"#$ri .i li9er#!i.
Prin re"ec#area "rinci"i$l$i "r%"%ri%nali#!ii/ "%# 0i i&"$e re#rJn3eri n$&ai 1n
ca2$l 1n care ace#ea $n# neceare i n$&ai -ac! r!"$n- e0ec#iv %9iec#ivel%r -e
in#ere 3eneral rec$n%c$#e -e Uni$ne a$ necei#! ii "r%#eM!rii -re"#$ril%r i
li9er#! il%r cel%rlal i'ar#.84 "ar.(.+.
Di"%2iiile Car#ei/ care c%nin "rinci"ii care "%# 0i "$e 1n a"licare "rin ac#e
le3ila#ive -e "$nere 1n a"licare a-%"#a#e -e c!#re in#i#$iile/ %r3anele/ %0iciile i
a3en iile Uni$nii/ "rec$& .i "rin ac#e ale #a#el%r &e&9re 1n ca2$rile 1n care ace#ea
"$n 1n a"licare -re"#$l Uni$nii/ 1n e?erci#area c%&"e#enel%r l%r re"ec#ive.
Inv%carea l%r 1n 0aa in#anei M$-ec!#%re #i e a-&i#e n$&ai 1n c%"$l in#er"re#!rii .i
c%n#r%l$l$i le3ali#!ii $n%r a#0el -e ac#e'ar#.84 "ar.8.+.
.. (,,

III. Li6era circula'ie a !ersoanelor i a for'ei de 7unc&
Una -in#re li9er#!ile 0$n-a&en#ale ale -re"#$l$i c%&$ni#ar % c%n#i#$ie li9era
circ$laie a "er%anel%r .i a 0%rei -e &$nc!
(
.
Li9era circ$laie a "er%anel%r $r&!re.#e/ -in "$nc# -e ve-ere ec%n%&ic/ !
cree2e/ 1n "ri&$l rJn-/ % "ia! $nic! a 0%rei -e &$nc!/ iar -in "$nc# -e ve-ere "%li#ic
! reali2e2e % &ai &are c%e2i$ne a "%"%arel%r ce c%&"$n Uni$nea E$r%"ean! "rin
eli&inarea 9arierel%r "rivin- &i3raia .i "r%&%varea $nei Tce#!enii c%&$ni#areT.
De ae&enea/ li9era circ$laie a 0%rei -e &$nc! #re9$ie ! "er&i#! !ril%r care
e c%n0r$n#! c$ $n an$&i# nivel al .%&aM$l$i ! e?"%r#e -in $r"l$$l !$ c!#re !rile
1n care e 1nre3i#rea2! % "en$rie a &Jinii -e l$cr$.
Tra#a#ele c%&$ni#are -i#in3 1n#re alariai '&$nci#%ri+ .i "er%ane "rec$&
li9er@"r%0ei%ni.#ii/ %a&enii -e a0aceri/ care incl$- a#J# "er%anele 0i2ice cJ# .i cele
M$ri-ice.
-ibera circulaie a muncitorilor a$"ra c!reia v%& c%ncen#ra anali2a n%a#r!/
e#e "re2en#a#! 1n Tra#a#$l -e la R%&a/ ce a in#i#$i# C%&$ni#a#ea Ec%n%&ic!
E$r%"ean!/ 1n ar#ic%lele )*@)9
4
/ -$"! -i"%2iiile re0eri#%are la li9era circ$laie a
&!r0$ril%r .i 1n c%relaie c$ li9era circ$laie a erviciil%r .i ca"i#al$ril%r.
Li9era circ$laie a &$nci#%ril%r e -e0ine.#e "rin -re"#$l -e a r!"$n-e la %0er#e
"rivin- l%c$ri -e &$nc!/ -e a e -e"laa 1n ace# c%" "e #eri#%ri$l #a#el%r &e&9re/
-e a r!&Jne "e #eri#%ri$l #a#el%r &e&9re "en#r$ a -e0!.$ra % ac#ivi#a#e/ "rec$& .i -e
a r!&Jne "e #eri#%ri$l $n$ia -in ace#ea -$"! ce % "er%an! a -e0!.$ra# % ac#ivi#a#e
'ar#.)* "ar.3+.
Deci/ li9era circ$laie "re$"$ne -e la 1nce"$# c! &$nci#%r$l care e -e"laea2!
r!"$n-e $nei %0er#e e0ec#iv 0!c$#e c$ "rivire la $n l%c -e &$nc!. N$ e#e v%r9a/
a.a-ar/ -e -re"#$l -e a "leca 1n &%- li9er "e #eri#%ri$l !ril%r &e&9re "en#r$ a c!$#a
$n l%c -e &$nc!.
Ca $n c%r%lar al ace#ei li9er#!i/ #a#el%r &e&9re li e cere ! a9%leac! %rice
-icri&inare 1n#re &$nci#%ri 9a2a#! "e nai%nali#a#e/ c$ "rivire la an3aMare/
re&$nerare .i celelal#e c%n-iii -e &$nc! .i an3aMare 'ar#.)*/ "ar.4+.
T%#$.i/ % re#ricie i&"%r#an#! e#e a-$! -e "ara3ra0$l 3 al acel$ia.i ar#ic%l/
"rin care #a#ele &e&9re "%# li&i#a -re"#$l li9erei circ$laii "en#r$ rai$ni -e %r-ine
"$9lic!/ ec$ri#a#e "$9lic!/ ca .i "en#r$ rai$ni -e !n!#a#e "$9lic!.
(
Pen#r$ % a9%r-are &ai -e#alia#! a 1n#re3ii "r%9le&a#ici e?"$e 1n acea#! "ar#e a l$cr!rii/ ve2i Nic%lae ;%ic$lec$/
Drept comunitar al muncii/ E-i#$ra R%e##i/ 7$c$re.#i/ 4,,8.
4
In veri$nea a c%n%li-a#!/ incl$2Jn- &%-i0ic!rile a-$e -e #ra#a#ele $l#eri%are/ c$& $n# Tra#a#$l -e la Maa#ricI# a$
Tra#a#$l -e la A&#er-a&/ n$&er%#area ar#ic%lel%r Tra#a#$l$i -e la R%&a a 0%# cIi&9a#!. In c$"rin$l ace#ei l$cr!ri
a& %"#a#/ 1n c%"$l evi#!rii even#$alel%r c%n0$2ii/ "en#r$ #ri&i#erea la n$&er%#aia %ri3inal! a -iverel%r n%r&e
"re2en#a#e.
.. (,(
Li9era circ$laie a &$nci#%ril%r re"re2in#! 1n 0a"# % c%ncre#i2are 1n -%&eni$l
0%rei -e &$nc! a "rinci"i$l$i 3eneral c$"rin in ar#ic%l$l$i = al Tra#a#$l$i CEE
c%n0%r& c!r$ia K1n -%&eni$l a"lic!rii "re2en#$l$i #ra#a#/ .i 0!r! a a-$ce "reM$-icii
-i"%2iiil%r "ar#ic$lare "e care ace#a le "reve-e/ e#e in#er2i! %rice -icri&inare "e
9a2a na#i%nali#!ii.L
C$r#ea -e A$#i#ie a &arca#/ la rJn-$l !$/ i&"%r#ana ace#$i "rinci"i$
$9liniin- c! ar#ic%l$l )* e#e -irec# a"lica9il in i#e&ele M$ri-ice -in 0iecare #a#
&e&9r$ 0acJn- ina"lica9il! %rice -i"%2i#ie M$ri-ic! nai%nal! c%n#rar! ''omisie c.
!epublica Arancez cazul nr.3>4C41+.
C$r#ea a "reci2a#/ -e ae&enea/ c! ar#ic%l$l )* e a"lic! cIiar -ac! &$nca e#e
-e"$! 1n a0ara C%&$ni#!ii/ a#J# #i&" cJ# relaia M$ri-ic! -e an3aMare e#e "er0ec#a#!
1n ca-r$l C%&$ni#!ii.
Cerinel%r 1ncrie 1n Tra#a#$l CEE le@a 0%# ac%r-a#! &ai &$l#! c%ni#en! "rin
in#er&e-i$l $nei 9%3a#e legislaii derivate. E#e v%r9a -e % erie -e re3$la&en#e .i
-irec#ive / -in#re care cele &ai i&"%r#an#e $n#N
a+ Direc#iva =*P3=% "rivin- -re"#$rile -e in#rare .i re.e-in!:
9+ Re3$la&en#$l nr.(=(4P=* "rivin- acce$l la c%n-iiile -e an3aMare:
c+ Re3$la&en#$l nr. (48(P7, "rivin- -re"#$l -e a r!&Jne "e #eri#%ri$l $n$i
#a# &e&9r$ -$"! an3aMarea 1n acel #a#:
-+ Direc#iva =)P44( "rivin- -re"#$l #a#el%r &e&9re -e a -er%3a -e la
"reve-erile li9erei circ$laii "e &%#iv -e %r-ine "$9lic!/ ec$ri#a#e "$9lic! a$
!n!#a#e "$9lic!.
e+ Direc#iva 4,,)P3* "rivin- -re"#$l la li9er! circ$laie .i .e-ere "e
#eri#%ri$l #a#el%r &e&9re "en#r$ ce#!enii Uni$nii .i &e&9rii 0a&iliil%r ace#%ra/ -e
&%-i0icare a Re3$la&en#$l$i CEE nr. (=(4P=* .i -e a9r%3are a -irec#ivel%r
=)P44(PCEE/ =*P3=,PCEE/ 74P(9)PCEE/ 73P()*PCEE/ 78P3)PCEE/ 78P38PCEE/
9,P3=)PCEE/9,P3=8PCEE .i 93P9=PCEE.
A. DOMENIU DE APLICARE
Dre"#$rile ac%r-a#e -e ar#ic%l$l )* al Tra#a#$l$i C.E.E. .i -e le3ilaia -eriva#!
e&i! 1n a"licarea a "rivec &$nci#%rii .i 0a&iliile l%r.
In "rinci"i$/ numai lucrtorii din statele membre a$ li9er#a#ea -e a circ$la 1n
ca-r$l Uni$nii E$r%"ene/ -ar 0iecare #a# &e&9r$ #a9ile.#e/ c%n0%r& "r%"riei
le3ilaii/ cine 1i $n# ce#!enii/ ca .i &%-ali#!ile -e "ier-ere .i -%9Jn-ire a ce#!eniei.
Re0eri#%r la circ$laia "er%anel%r -in !rile #ere/ #re9$ie $9linia# c! !rile
Uni$nii E$r%"ene n$ a$ c%n#$ra#! 1nc! % "%li#ic! c%&$n!. Ul#i&ele re#ricii e?i#en#e
1n "ai$l c%&$ni#ar 1n -%&eni$l -e"la!rii .i c%n-iiil%r -e an3aMare ale l$cr!#%ril%r
.. (,4
a$ 0%# ri-ica#e "rin Re3$la&en#$l Nr. (=(4P=* .i Direc#iva =*P3=%. 5@a r!"$n "rin
acea#! re3le&en#are %9iec#ivel%r 0i?a#e "rin Tra#a#$l -e la R%&a/ c%ncre#i2Jn-$@e
reali2area in#e3ral! a li9erei circ$laii .i "reci2Jn-$@e 1n acela.i #i&" &ecani&ele .i
"r%ce-$rile -e "$nere 1n c%n#ac# .i c%&"enare ra"i-! .i e0icace a %0er#el%r .i
cereril%r -e l%c$ri -e &$nc! "e #eri#%ri$l #a#el%r &e&9re.
Hn acela.i #i&"/ 'urtea de Iustiie a 'omunitilor ;uropene @a "r%n$na# 1n
&ai &$l#e rJn-$ri a$"ra "reve-eril%r ce a$ in#i#$i# li9er#a#ea -e &i.care a 0%rei -e
&$nc!.
A#0el/ a reie.i# c! le3ilaia c%&$ni#ar! vi2ea2! Tl$cr!#%riiT 1n en$l -re"#$l$i
c%&$ni#ar .i n$ al -re"#$l$i nai%nal. In ca2$l -a?rie-,lum )%r.>>C5D* C$r#ea -e
A$#iie a #a9ili# c! "en#r$ $n &$nci#%r Tcarac#eri#ica eenial!T e#e c!/ 1n #i&"$l
$nei an$&i#e "eri%a-e -e #i&"/ el "re#ea2! ervicii "en#r$ .i $9 c%n-$cerea al#$ia 1n
cIi&9$l $nei re&$neraii.
Ter&en$l Tl$cr!#%rT c$"rin-e "er%anele an3aMa#e 1n ara 3a2-!/ cele care e
a0l! 1n c!$#area $n$i l%c -e &$nc!/ .%&erii a"i -e &$nc! .i care an#eri%r a$ 0%#
an3aMai )cazul :oeEstra %r.4DC>1* "er%anele inca"a9ile -e &$nc! -a#%ri#! 9%lii a$
acci-en#!rii $0eri#e 1n #i&"$l an3aM!rii 1n ara 3a2-! 'ar#.7'l+/ Direc#iva =*P3=%+/
"er%anele care a$ a#in vJr#a n%r&al! -e "eni%nare 1n #i&"$l -e0!.$r!rii ac#ivi#!ii
1n ara 3a2-!.
A.a-ar/ e ac%r-! % e&ni0icaie &ai lar3! n%i$nii -e l$cr!#%r alaria#.
L$cr!#%r/ 1n 1nele$l -re"#$l$i c%&$ni#ar/ e#e .i cel care "re#ea2! -%ar % ac#ivi#a#e
%ca2i%nal! a$ c$ #i&" "arial. E $0icien# ca ac#ivi#a#ea ! 0ie e0ec#iv!/ ! n$ 0ie "$r
.i i&"l$ $na 9enev%l! )cazul -evin %r.D1C53*.
De ae&enea/ "en#r$ ac%r-area #a#$#$l$i -e l$cr!#%r/ &$nca "re#a#! #re9$ie !
1n-e"lineac! a$ ! -erive -in#r@$n c%" ec%n%&ic )cazul ,ettra= %r. 122C54*.
M$l# &e-ia#i2a#! la #i&"$l !$ a 0%# ca$2a a-$! c$ $cce 1n 0aa C$rii -e
0%#9ali#$l 9el3ian Aean@Marc 7%&an. Ace#a a $in$# c! a.a 2i! K cla$2! a
nai%nali#!iiL/ e?i#en#! 1n 0%#9al$l "r%0ei%ni# c%n#ravine ar#. )* al Tra#a#$l$l
C.E.E./ -e%arece li&i#a li9er#a#ea -e &i.care a l$cr!#%ril%r 1n in#eri%r$l Uni$nii .
Mai &$l#/ Av%ca#$l General al C$rii a a"recia# c! %9li3aia cl$9$l$i care "reia
$n M$c!#%r -e a "l!#i % "ri&! -e #ran0er "en#r$ ace#a re#rJn3e .i ea li9er#a#ea -e
&i.care a M$c!#%ril%r. A&9ele a"ec#e c%n#ravin/ #%#%-a#!/ ar#ic%lel%r *8 .i *= ale
Tra#a#$l$i/ care in#er2ic a9$2$rile -e "%2iie -%&inan#! .i "rac#icile c%ncer#a#e "en#r$
li&i#area c%nc$renei.
Ceea ce C$r#ea a #a9ili# "rin M$ri"r$-ena a e#e 0a"#$l c! li9era circ$laie a
0%rei -e &$nc! #a9ili#! "rin ar#ic%l$l )* n$ e#e &eni#! n$&ai ! reali2e2e % "ia!
$nic! 1n 9ene0ici$l ec%n%&iei #a#el%r/ -ar ea are c%"$l -e a ac%r-a -re"#$l
l$cr!#%ril%r -e a@.i ri-ica #an-ar-$l -e via! "rin %rice &iMl%ace/ cIiar -ac! ace#a n$
e#e $0icien# "en#r$ a#in3erea nivel$l$i &ini& -e $92i#en! 1n#r@$n #a# an$&e.
Ba"#$l c! l$cr!#%r$l are &iMl%ace a-ii%nale/ c$& $n# "riMin$l 0a&iliei a$
"r%"rie#!ile "riva#e "en#r$ a@.i $"li&en#a veni#$rile n$ a0ec#ea2! #a#$#$l !$ -e
l$cr!#%r "r%#eMa# 1n ca-r$l C%&$ni#!ii ''azul -evin nr.D1C53+.
Prel$Jn- 3ener%aele in#er"re#!ri M$ri"r$-eniale an#eri%are/ irectiva
,--:./< "reve-e/ la ar#. 7 alin.'3+ c! $n ce#!ean care n$ &ai e#e l$cr!#%r a$
.. (,3
"er%an! care e?erci#! % ac#ivi#a#e in-e"en-en#! 1.i menine statutul de lucrtor a$
"er%an! care e?erci#! % ac#ivi#a#e in-e"en-en#! 1n $r&!#%arele c%n-iiiN
a+ e a0l! 1n inca"aci#a#e #e&"%rar! -e a &$nci/ ca re2$l#a# al $nei 9%li
a$ al $n$i acci-en#:
9+ e#e 1nre3i#ra#'!+ 1n &%- c%re"$n2!#%r ca 0iin- 1n .%&aM inv%l$n#ar/
-$"! ce a 0%# an3aMa#'!+ "e % "eri%a-! -e "e#e $n an/ .i @a 1nre3i#ra#
ca "er%an! care ca$#! -e l$cr$ la %0ici$l -e "laare a 0%rel%r -e
&$nc! c%&"e#en#:
c+ e#e 1nre3i#ra#'!+ 1n &%- c%re"$n2!#%r ca 0iin- 1n .%&aM inv%l$n#ar/
-$"! ce a 1n-e"lini# $n c%n#rac# -e &$nc! "e #er&en li&i#a#/ c$ -$ra#a
$9 $n an/ a$ -$"! ce a -eveni# .%&er'!+ 1n &%- inv%l$n#ar 1n #i&"$l
"ri&el%r -%$!"re2ece l$ni .i @a 1nre3i#ra# ca "er%an! care ca$#! -e
l$cr$ la %0ici$l -e "laare a 0%rel%r -e &$nc! relevan#. Hn ace# ca2/
#a#$#$l -e l$cr!#%r e &enine "en#r$ % "eri%a-! -e cel "$in .ae l$ni:
-+ 1nce"e $n #a3i$ -e 0%r&are "r%0ei%nal!. C$ e?ce"ia ca2$l$i 1n care
e a0l! 1n .%&aM inv%l$n#ar/ &eninerea #a#$#$l$i -e l$cr!#%r
"re$"$ne ca "re3!#irea ! ai9! le3!#$r! c$ ac#ivi#a#ea "r%0ei%nal!
an#eri%ar!.
Me&9ril%r 0a&iliei l$cr!#%r$l$i care e -e"laea2! li e ai3$r!/ -e ae&enea/
-re"#$l -e in#rare .i .e-ere "e #eri#%ri$l #a#el%r &e&9re ale Uni$nii E$r%"ene.
Ba&ilia e#e -e0ini#! 1n ace# c%n#e?#/ ca 0iin- c%&"$! -in %ia '$l+
l$cr!#%r$l$i'ei+ .i -ecen-enii l%r -ireci care a$ vJr#a $9 4( -e ani a$ care e a0l!
1n 1n#reinerea l%r/ "rec$& .i r$-ele -irec#e 1n#rein$#e 1n linie acen-en#! ale
l$cr!#%r$l$i .i ale %iei 'l$i+.
irectiva ,--:./< a incl$ 1n -e0iniia K&e&9r$l$i -e 0a&ilieL .i "ar#ener$l c$
care ce#!ean$l Uni$nii a c%n#rac#a# $n "ar#eneria# 1nre3i#ra#/ "e 9a2a le3ilaiei $n$i
#a# &e&9r$/ -ac! le3ilaia #a#$l$i &e&9r$ 3a2-! #ra#ea2! "ar#eneria#ele 1nre3i#ra#e
-re"# ecIivalen#e ale c!!#%riei .i 1nc%n0%r&i#a#e c$ c%n-iiile "rev!2$#e 1n le3ilaia
relevan#! a #a#$l$i &e&9r$ 3a2-!.
7. CONINUTUL MATERIAL
(. Dreptul de intrare i de edere
Direc#iva =*P3=,/ a $"ri&a# re#riciile "rivin- -e"laarea .i re2i-ena
ce#!enil%r -in Uni$nea E$r%"ean! .i ale &e&9ril%r 0a&iliil%r ace#%ra 'ar#.(+.
A#0el/ ea a ai3$ra# l$cr!#%r$l$i &i3ran# -re"#$l N
a+ -e a "!r!i #a#$l -e re.e-in! "en#r$ a -e0!.$ra % ac#ivi#a#e ca "er%an!
an3aMa#! 1n#r@$n al# #a# &e&9r$ 'ar#.4+:
9+ -e a in#ra "e #eri#%ri$l al#$i #a# &e&9r$ "e 9a2a -%ar a $nei c!ri -e
i-en#i#a#e a$ "a.a"%r# 'ar#.3'(++.
.. (,)
;i2ele -e in#rare 'a$ ecIivalen#$l l%r+ n$ a$ &ai 0%# %lici#a#e/ c$ e?ce"ia
&e&9ril%r -e 0a&ilie care n$ $n# ce#!eni ai $n$i #a# &e&9r$. Ace#%r #a#e li @a
cer$# ! ac%r-e 0acili#!i "en#r$ %9inerea vi2el%r neceare 'ar#.3'4++.
c+ -e a %9ine $n "er&i -e re2i-en!/ "e 9a2aN
a @-%c$&en#$l$i c$ care a in#ra# 1n #eri#%ri$
9 @c%n0ir&!rii an3aM!rii -e la an3aMa#%r a$ a $n$i cer#i0ica# -e an3aMare 'ar#.3'3+ li#.a
.i 9+.
Prin irectiva ,--:./< @a -%ri# ! e c%-i0ice .i ! e revi2$iac! in#r$&en#ele
c%&$ni#are e?i#en#e care #ra#ea2! 1n &%- e"ara# alariaii/ "er%anele care e?erci#! %
ac#ivi#a#e in-e"en-en#!/ "rec$& .i #$-enii .i al#e "er%ane inac#ive 1n c%"$l
i&"li0ic!rii .i 1n#!ririi -re"#$l$i la li9er! circ$laie .i .e-ere
(
"en#r$ #%i ce#!enii
Uni$nii. Ca a#are/ Direc#iva =*P3=, a 0%# a9r%3a#! -e la 3, a"rilie 4,,=/ $r&Jn- ca
e-i$l &a#eriei ! 0ie Direc#iva 4,,)P3*.
Ace# -in $r&! ac# c%&$ni#ar reine ca .i cel "e care@l 1nl%c$ie.#e -re"#$l -e
in#rare "e #eri#%ri$l $n$i #a# &e&9r$ "e 9a2a $nei c!ri -e i-en#i#a#e vala9ile a$ a
$n$i "a.a"%r# vala9il/ "rec$& .i necei#a#ea -e a n$ e i&"$ne ce#!enil%r Uni$nii
nici % vi2! -e in#rare a$ 0%r&ali#a#e ecIivalen#! 'ar#.8'(++.
5"re -e%e9ire -e ac#$l c%&$ni#ar an#eri%r/ irectiva ,--:./< reine n$ n$&ai
-re"#$l -e in#rare/ ci .i -re"#$l -e ie.ire "e care@l #%i ce#!enii Uni$nii -e a "!r!i
#eri#%ri$l $n$i #a# &e&9r$ "en#r$ a c!l!#%ri 1n al# #a# &e&9r$ 'ar#.)'(++.
Me&9ril%r -e 0a&ilie care n$ $n# re%r#iani ai $n$i #a# &e&9r$ li e cere
n$&ai ! "%e-e % vi2! -e in#rare 1n c%n0%r&i#a#e c$ Re3$la&en#$l CE nr. 839P4,,(/
care en$&er! !rile ale c!r%r re%r#iani #re9$ie ! "%e-e vi2e/ a#$nci cJn-
#raverea2! 0r%n#ierele e?#erne ale #a#el%r &e&9re/ "rec$& .i cele ale c!r%r
re%r#iani $n# c$#ii -e acea#! cerin!/ a$/ -ac! e#e ca2$l/ c$ le3ilaia nai%nal!.
Hn c%"$l 0acili#!rii li9erei circ$laii a &e&9ril%r -e 0a&ilie care n$ $n# re%r#iani ai
$n$i #a# &e&9r$/ cei care a$ %9in$# -eMa $n "er&i -e re2i-en! ar #re9$i ! 0ie
c$#ii -e necei#a#ea -e a %9ine % vi2! -e in#rare 1n en$l Re3$la&en#$l$i CE nr.
839P4,,(.
Ce#!enii Uni$nii 9ene0icia2! -e dreptul de edere n statul membru gazd pentru
o perioad de cel mult trei luni/ 0!r! a 0ace %9iec#$l nici $nei c%n-iii a$ 0%r&ali#!i/
al#a -ecJ# cerina -e a -eine % car#e -e i-en#i#a#e vala9il! a$ $n "a.a"%r# vala9il/ 0!r!
a e a-$ce a#in3ere $n$i #ra#a&en# &ai 0av%ra9il a"lica9il "er%anel%r care ca$#! -e
l$cr$/ c%n0%r& C$rii -e A$#iie 'ar#.=+.
Hn cIi&9/ dreptul de edere pentru o perioad mai mare de trei luni e ac%r-!/
c%n0%r& ar#. 7alin. '(+ al Direc#ivei 4,,)P3*/ -ac! ce#!enii Uni$nii care@l val%ri0ic! N
a+ $n# alariai a$ e?erci#! % ac#ivi#a#e in-e"en-en#! 1n #a#$l &e&9r$ 3a2-! :
(
Re3$la&en#$l nr. **3P4,,) a clari0ica# .i #er&in%l%3ic #er&enii -e Kre2i-en!L .i cel -e .e-ere. A#0el/ Kre2i-enaL
1nea&n! l%c$l 1n care l%c$ie.#e -e %9icei % an$&i#! "er%an!/ "e cJn- K.e-ereL 1nea&n! re2i-en! #e&"%rar!
'Prea&9$l alin. M+ .i \++.
.. (,8
9+ a$ $0icien#e re$re "en#r$ ei .i "en#r$ &e&9rii 0a&iliil%r l%r/ a#0el 1ncJ#
! n$ -evin! % "%var! "en#r$ i#e&$l -e ai#en! %cial! al #a#$l$i
&e&9r$ 3a2-! 1n #i&"$l "eri%a-ei -e .e-ere .i "%e-! % ai3$rare &e-ical!
c$"rin2!#%are/ vala9il! 1n #a#$l &e&9r$ 3a2-! :
c+ < $n# 1ncri.i 1n#r@% in#i#$ie "riva#! a$ "$9lic!/ acre-i#a#! a$ 0inana#! -e
c!#re #a#$l &e&9r$ 3a2-! "e 9a2a le3ilaiei a$ "rac#icil%r ale
a-&ini#ra#ive/ c$ c%"$l "rinci"al -e a $r&a #$-ii/ incl$iv -e 0%r&are
"r%0ei%nal!: .i
@ "%e-! % ai3$rare c$"rin2!#%are 1n #a#$l &e&9r$ 3a2-! .i ai3$r!
a$#%ri#a#ea nai%nal! c%&"e#en#!/ "rin#r@% -eclaraie a$ % al#! "r%ce-$r!
ecIivalen#! la "r%"ria ale3ere/ c! "%e-! $0icien#e re$re "en#r$ ei 1n.i.i .i
"en#r$ &e&9rii -e 0a&ilie/ a#0el 1ncJ# ! n$ -evin! % "%var! "en#r$
i#e&$l -e ai#en! %cial! al #a#$l$i &e&9r$ 3a2-! 1n #i&"$l "eri%a-ei
-e .e-ere : a$
-+ $n# &e&9ri -e 0a&ilie care 1n%ec %ri e al!#$r! $n$i ce#!ean al Uni$nii
care 1n-e"lin.e#e c%n-iiile &eni%na#e la li#.'a+/ '9+ a$ 'c+.
irectiva ,--:./< n$ &ai reine necei#a#ea eli9er!rii "er&iel%r -e re2i-en!. Hn
cIi&9/ ar#. * ac%r-! ac%r-! posibilitatea statelor membre gazd s cear cetenilor
8niunii s se nregistreze la a$#%ri#!ile c%&"e#en#e a#$nci cJn- "eri%a-ele -e .e-ere
-e"!.ec #rei l$ni.
Ter&en$l "en#r$ 1nre3i#rare e#e -e cel "$in #rei l$ni -e la -a#a %irii. 5e
eli9erea2! i&e-ia# $n cer#i0ica# -e 1nre3i#rare/ care c%nine n$&ele .i a-rea
"er%anei 1nre3i#ra#e/ "rec$& .i -a#a 1nre3i#r!rii. Nere"ec#area cerinei -e
1nre3i#rare -e c!#re "er%ana re"ec#iv! % "%a#e 0ace "e acea#a "ai9il! -e anci$ni
"r%"%ri%nale .i -icri&ina#%rii.
Pen#r$ eli9erarea $n$i certificat de nregistrare/ "%# 0i %lici#a#e 1n &%- li&i#a#iv %
erie -e -%c$&en#e &eni%na#e la alin.'3+ al ar#. *. D%c$&en#ele -%ve-i#%are cer$#e
-e a$#%ri#!ile c%&"e#en#e "en#r$ eli9erarea $n$i cer#i0ica# -e 1nre3i#rare a$ a $n$i
"er&i -e .e-ere $n# "eci0ica#e "en#r$ a e evi#a ca "rac#icile a-&ini#ra#ive a$
in#er"re#!rile -iver3en#e ! c%n#i#$ie $n %9#ac%l -i"r%"%ri%na# 1n calea e?erci#!rii
-re"#$l$i -e .e-ere -e c!#re ce#!enii Uni$nii .i &e&9rii 0a&iliil%r ace#%ra. Hn ace#
enN
@ ce#!enii Uni$nii c!r%ra li e a"lic! ar#. 7 alin.'(+ li#.'a+ #re9$ie ! "re2in#e %
car#e -e i-en#i#a#e vala9il! a$ $n "a.a"%r# vala9il/ % c%n0ir&are -e an3aMare
-in "ar#ea an3aMa#%r$l$i a$ $n cer#i0ica# -e an3aMare/ %ri % -%va-! c! $n#
"er%ane care e?erci#! % ac#ivi#a#e in-e"en-en#!:
@ ce#!enii Uni$nii c!r%ra li e a"lic! ar#. 7 alin.'(+ li#.'9+ #re9$ie ! "re2in#e %
car#e -e i-en#i#a#e vala9il! a$ $n "a.a"%r# vala9il .i ! 0$rni2e2e -%ve2i c!
a#i0ac c%n-iiile "rev!2$#e 1n -irec#iv!:
@ ce#!enii Uni$nii c!r%ra li e a"lic! ar#. 7 alin.'(+ li#.'c+ #re9$ie ! "re2in#e %
car#e -e i-en#i#a#e vala9il! a$ $n "a.a"%r# vala9il/ ! 0$rni2e2e -%ve2i
"rivin- 1ncrierea l%r 1n#r@% in#i#$ie acre-i#a#! .i 0a"#$l c! "%e-! %
.. (,=
ai3$rare &e-ical! c$"rin2!#%are/ "rec$& .i -eclaraia a$ "r%ce-$ra
ecIivalen#! &eni%na#! la ar#. 7 alin.'(+ li#.'c+. 5#a#ele &e&9re n$ "%# cere
ca acea#! -eclaraie ! "reci2e2e val%area re$rel%r.
Da# 0iin- c! n%i$nea -e Ore$re $0icien#eL e#e na#$r! ! 3enere2e % erie -e
a&9i3$i#!i .i neclari#!i/ e "reve-e c! #a#ele &e&9re n$ "%# #a9ili val%area
ace#%ra/ ci #re9$ie ! ia 1n c%ni-erare i#$aia "er%nal! a "er%anei 1n ca$2!. Hn
%rice ca2/ acea#! val%are n$ "%a#e 0i &ai &are -ecJ# "ra3$l $9 care re%r#ianii -in
#a#$l &e&9r$ 3a2-! "%# 9ene0icia -e ai#en! %cial!/ a$/ -ac! ace# cri#eri$ n$ e#e
a"lica9il/ &ai &are -ecJ# "enia &ini&! -e ai3$r!ri %ciale "l!#i#! -e c!#re #a#$l
&e&9r$ 3a2-!.
De ae&enea/ alin.'8+ al ar#. * en$&er! -%c$&en#ele care "%# 0i cer$#e membrilor
de familie ai ce#!enil%r Uni$nii/ care $n# ei 1n.i.i ce#!eni ai Uni$nii/ 1n ve-erea
eli9er!rii cer#i0ica#$l$i -e 1nre3i#rare.
Dre"#$l -e .e-ere al membrilor de familie ai unui cetean al 8niunii care nu sunt
resortisani ai unui stat membru e c%n0ir&!/ 1n c%n-iiile ar#. (, al Direc#ivei
4,,)P3*/ "rin eli9erarea $n$i -%c$&en# in#i#$la# O/ermis de edere de membru de
familie pentru un cetean al 8niuniiK.
Ace# "er&i -e .e-ere/ care are na#$ra M$ri-ic! a "er&iel%r -e re2i-en! ce e
ac%r-a$ 1n #e&ei$l Direc#ivei =*P3=,/ e#e vala9il #i&" -e cinci ani -e la -a#a
eli9er!rii a$ "e "eri%a-a "rev!2$#! -e .e-ere a ce#!ean$l$i Uni$nii/ -ac! acea#!
"eri%a-! e#e &ai &ic! -e cinci ani 'ar#.((+.
;ala9ili#a#ea "er&i$l$i -e .e-ere n$ e#e a0ec#a#! -e a9ene #e&"%rare care n$
-e"!.ec .ae l$ni "e an a$ -e a9ene -e -$ra#! &ai &are -a#%ra#! ervici$l$i
&ili#ar %9li3a#%ri$/ a$ -e % a9en! -e &a?i&$& -%$!"re2ece l$ni c%nec$#ive
-e#er&ina#! -e &%#ive i&"%r#an#e/ "rec$& arcina .i na.#erea/ 9%li 3rave/ #$-i$ a$
0%r&are "r%0ei%nal!/ a$ &$#are 1n in#ere -e ervici$ 1n al# #a# &e&9r$ a$ 1n#r@%
ar! #er!.
Dece$l a$ "lecarea ce#!ean$l$i Uni$nii -in #a#$l &e&9r$ 3a2-! n$ a0ec#ea2!
-re"#$l -e .e-ere al &e&9ril%r !i -e 0a&ilie care $n# re%r#iani ai $n$i #a#
&e&9r$.
CJ# "rivec &e&9rii -e 0a&ilie care n$ $n# re%r#iani ai $n$i #a# &e&9r$/
ace.#ia n$@.i "ier- -re"#$l -e .e-ere 1n ca2$l -ece$l$i ca"$l$i 0a&iliei/ c$ c%n-iia
! 0i av$# re.e-ina 1n #a#$l &e&9r$ 3a2-! 1n cali#a#e -e &e&9ri -e 0a&ilie #i&" -e
cel "$in $n an 1nain#e -e -ece$l ce#!ean$l$i Uni$nii 'ar#. (4+.
T%#$.i/ 1nain#e -e a -%9Jn-i -re"#$l -e .e-ere "er&anen#!/ -re"#$l -e .e-ere al
"er%anel%r in#erea#e r!&Jne $"$ %9li3aiei ca ace.#ia ! "%a#! -%ve-i c! $n#
alariai a$ "er%ane care e?erci#! % ac#ivi#a#e in-e"en-en#! a$ c! a$ $0icien#e
re$re "en#r$ ei 1n.i.i .i "en#r$ &e&9rii 0a&iliil%r l%r/ a#0el 1ncJ# ! n$ -evin! %
"%var! "en#r$ i#e&$l -e ai#en! %cial! al #a#$l$i &e&9r$ 3a2-! 1n #i&"$l
"eri%a-ei -e .e-ere .i c! "%e-! % ai3$rare &e-ical! c$"rin2!#%are. Ace.#i &e&9ri
-e 0a&ilie 1.i &enin -re"#$l -e .e-ere e?cl$iv "e 9a2! "er%nal!.
.. (,7
De ae&enea/ "lecarea ce#!ean$l$i Uni$nii -in #a#$l &e&9r$ 3a2-! a$ -ece$l
!$ n$ a#ra3e -$"! ine -$"! "ier-erea -re"#$l -e .e-ere "en#r$ c%"iii !i a$ "en#r$
"!rin#ele care are c$#%-ia ace#%r c%"ii/ in-i0eren# -e nai%nali#a#e/ 1n ca2$l 1n care
c%"iii 1.i a$ re.e-ina 1n #a#$l &e&9r$ 3a2-! .i $n# 1ncri.i 1n#r@% in#i#$ie -e
1nv!!&Jn# "en#r$ a #$-ia ac%l%/ "Jn! la #er&inarea #$-iil%r.
Div%r$l/ an$larea c!!#%riei ce#!ean$l$i a$ 1nce#area "ar#eneria#$l$i !$
1nre3i#ra# n$ a0ec#ea2! -re"#$l -e .e-ere al &e&9ril%r 0a&iliei ale/ care $n#
re%r#iani ai $n$i #a# &e&9r$ 'ar#. (3+.
CJ# "rivec &e&9rii 0a&iliei $n$i ce#!ean al Uni$nii care n$ $n# re%r#iani ai
$n$i #a# &e&9r$/ ace.#ia n$@.i "ier- -re"#$l -e .e-ere 1n ca2$l -iv%r$l$i/ an$l!rii
c!!#%riei ce#!ean$l$i a$ 1nce#!rii "ar#eneria#$l$i !$ 1nre3i#ra# 1n c%n-iiile
"rev!2$#e al alin. 4 al ar#. (3/ "rin#re care aceea ca -$ra#a c!!#%riei a$ a
"ar#eneria#$l$i 1nre3i#ra# ! 0i 0%# -e cel "$in #rei ani/ %ri %$l a$ "ar#ener$l care
n$ e#e re%r#ian# al $n$i #a# &e&9r$ ! ai9! c$#%-ia c%"iil%r ce#!ean$l$i Uni$nii.
Dre"#$l -e .e-ere -e care e 9$c$r! ce#!enii Uni$nii E$r%"ene .i &e&9rii
0a&iliil%r l%r $92i#! a#J# #i&" cJ# ace.#ia n$ -evin % "%var! e?a3era#! "en#r$
i#e&$l -e ai#en! %cial! al #a#$l$i &e&9r$ 3a2-!. T%#$.i/ "rel$Jn- i-ei -in
M$ri"r$-ena an#eri%ar! a C$rii -e A$#iie/ irectiva ,--:./< $9linia2!/ la ar#. ()
alin. )/ c! % &!$r! -e e?"$l2are n$ #re9$ie ! 0ie c%necina a$#%&a#! a 0a"#$l$i c!
ce#!ean$l Uni$nii a$ &e&9rii 0a&iliei ale a$ rec$r la i#e&$l -e ai#en! %cial!
al #a#$l$i &e&9r$ 3a2-!.
Hn %rice ca2/ % &!$r! -e e?"$l2are n$ "%a#e 0i 1n nici $n ca2 a-%"#a#! 1&"%#riva
$n%r ce#!eni ai Uni$nii E$r%"ene a$ &e&9ril%r -e 0a&ilie ai ace#%ra 'c$ e?ce"ia
i#$aiil%r 1n care re#rici%narea -re"#$l$i -e .e-ere e 0ace "e #e&ei$l %r-inii "$9lice/
i3$ranei "$9lice a$ !n!#!ii "$9lice+ -ac! 'c%n0%r& ar#. () alin.)+N
a+ ce#!enii Uni$nii $n# alariai a$ "er%ane care e?erci#! ac#ivi#!i
in-e"en-en#e/ a$
9+ ce#!enii Uni$nii a$ in#ra# "e #eri#%ri$l #a#$l$i &e&9r$ 3a2-! "en#r$ a c!$#a
-e l$cr$. Hn ace# ca2/ ce#!enii Uni$nii .i &e&9rii 0a&iliil%r ace#%ra n$ "%#
0i e?"$l2ai/ a#J# #i&" cJ# ce#!enii Uni$nii "%# 0$rni2a -%ve2i c! $n# 1n
c%n#in$are 1n c!$#are -e l$cr$ .i c! a$ % .an! real! -e a 0i an3aMai.
Hn "l$/ e?"irarea c!rii -e i-en#i#a#e a$ a "a.a"%r#$l$i "e 9a2a c!r$ia "er%ana 1n
ca$2! a in#ra# 1n #a#$l &e&9r$ 3a2-! .i i @a eli9era# $n cer#i0ica# -e 1nre3i#rare a$
$n "er&i -e .e-ere n$ c%n#i#$ie $n &%#iv -e e?"$l2are -in #a#$l &e&9r$ 3a2-!
'ar#. (= alin.4
4. -iberul acces la anga"are i egalitatea de tratament
Dre"#$l -e a r!"$n-e la %0er#e -e &$nc! e0ec#iv 0!c$#e e#e c%nacra# -e
!egulamentul %r.3>l0C>5. D$"! a-%"#area ace#$i ac# n%r&a#iv/ 1n #%a#e !rile
C%&$ni#!ii E$r%"ene re3i&$l an3aM!rii are -%$! carac#eri#ici N
.. (,*
1n "ri&$l rJn-/ recr$#area "rin 3riMa ervici$l$i "$9lic e#e -e ac$& 0ac$l#a#iv!.
Orice ce#!ean al $n$i #a# &e&9r$ .i %rice an3aMa#%r ce e?erci#! vre% ac#ivi#a#e
"e #eri#%ri$l $n$i #a# &e&9r$ "%# !@.i cIi&9e cererile .i %0er#ele l%r -e
&$nc!/ ! 1ncIeie c%n#rac#e -e &$nc! .i ! le "$n! 1n e?ec$#are c%n0%r& le3il%r
1n vi3%are .i 0!r! -icri&inare:
1n al -%ilea rJn-/ "en#r$ a %9ine eli9erarea $n$i "er&i -e re2i-en!/ alaria#$l
va a-$ce -%va-a c! el e#e 9ene0iciar$l $n$i c%n#rac# -e &$nc! "rin#r@%
-eclaraie -e an3aMare a$ $n cer#i0ica# -e &$nc! 0$rni2a# -e an3aMa#%r.
Ace#a e#e re3i&$l li9er$l$i acce la an3aMare. A#0el/ @a "$#$# a0ir&a c!
Re3$la&en#$l Nr. (=(4P=* a c%nacra# e?i#ena $nei veri#a9ile "iee e$r%"ene a
&$ncii/ ac%r-Jn-$@e "ri%ri#a#e l$cr!#%ril%r c%&$ni#ari 1n -e#ri&en#$l cel%r "r%venii
-in #ere !ri.
Pen#r$ a e &!ri e0icaci#a#ea a/ &ecani&$l in#i#$i# "rin Re3$la&en#$l nr/
(=(4P=* a 0%# "er0eci%na# "rin +egulamentul Nr. ,:/:.#, din ,; iulie "##,.
A#0el/ ar#ic%l$l (8 al Re3$la&en#$l$i (=(4P=*/ a#0el c$& a 0%# re0%r&$la# -e
Re3$la&en#$l 4)3)P94/ %9li3! erviciile "eciali2a#e -in 0iecare #a# &e&9r$ !
#ri&i#! 1n &%- "eri%-ic erviciil%r "eciali2a#e -in celelal#e #a#e &e&9re/ "rec$& .i
7ir%$l$i e$r%"ean -e c%%r-%nare
(
in0%r&aii "rivin-N
a+ %0er#ele -e l%c$ri -e &$nc! $ce"#i9ile ! 0ie %c$"a#e -e re%r#ianii al#%r
#a#e &e&9re:
9+ %0er#ele -e l%c$ri -e &$nc! a-rea#e #a#el%r &e&9re:
c+ cererile -e l%c$ri -e &$nc! -e"$e -e "er%anele ce a$ -eclara# 1n &%-
0%r&al c! -%rec ! l$cre2e 1n al# #a# &e&9r$:
-+ in0%r&aii/ "e re3i$ni .i ra&$ri -e ac#ivi#a#e/ "rivin- %lici#anii -e l%c$ri -e
&$nc! ce @a$ -eclara# 1n &%- e0ec#iv -i"$.i ! %c$"e $n l%c -e &$nc! 1n
al#! ar!.
De ae&enea/ ar#ic%l$l (= 1n re-ac#area Re3$la&en#$l$i nr. 4)3)P94 i&"$ne
ca %rice %0er#! -e l%c$ri -e &$nc! a-rea#! erviciil%r -e %c$"are ale $n$i #a#
&e&9r$ ! 0ie c%&$nica#! .i anali2a#! -e erviciile -e %c$"are c%&"e#en#e ale
#a#el%r &e&9re 1n ca$2!.
Dicri&in!rile -e %rice 0el #re9$ie ! 0ie 1nl!#$ra#e/ in-i0eren# -e $ra ace#%raN
re3le&en#!ri le3ale a$ cla$2e ale c%n#rac#el%r c%lec#ive a$ in-ivi-$ale. C$r#ea -e
M$#iie a accen#$a# a$"ra ace#ei i-ei a#$nci cJn- @a "r%n$na# a$"ra
Re3$la&en#$l$i Uni$nii Cicli#e In#ernai%nale/ .i an$&e a$"ra -i"%2iiil%r
re0eri#%are la c%&"$nerea ecIi"el%r -e "%r#ivi. Ea a rei#era#/ c$ ace# "rileM/ c!
in#er-icia -icri&in!ril%r 9a2a#e "e ce#!enie Te i&"$ne n$ n$&ai aci$nii
a$#%ri#!il%r "$9lice/ ci .i/ 1n aceea.i &!$r!/ re3le&en#!ril%r -e al#! na#$r! ce vi2ea2!
(
C%n0%r& Deci2iei C%&iiei 4,,3P*PCE/ 7ir%$l e$r%"ean -e c%%r-%nare ' re-en$&i# a 7ir%$l -e c%%r-%nare
EURE5 b+ $"ervi2ea2! re"ec#area -i"%2iiil%r "!rii a II -in Re3$la&en#$l nr. (=(4P=* .i aM$#! reea$a e$r%"ean! -e
ervicii -e %c$"are EURE5 !@.i 1n-e"lineac! ac#ivi#!ile. ;e2i .i <nfra/ ".
.. (,9
! re3le&en#e2e/ 1n#r@% &anier! c%lec#iv!/ &$nca alaria#!T'cazul Lalrave i @oc$
nr.1>C42+.
Da#%ri#! i&"%r#anei -e%e9i#e "e care % are Re3$la&en#$l (=l4P=* "en#r$
-re"#$l c%&$ni#ar al &$ncii/ v%& #rece 1n revi#!/ 1n c%n#in$are/ "rinci"alele ale
"reve-eri.
Ti#l$l I 'ar#.(@=+ in#i#$ie libertatea n procesul anga"rii. A#0el/ %rice ce#!ean
al $n$i #a# &e&9r$ are -re"#$l ! -e0!.%are % ac#ivi#a#e/ ca "er%an! an3aMa#!/ "e
#eri#%ri$l $n$i al# #a# &e&9r$/ 1n acelea.i c%n-iii ca .i ce#!enii acel$i #a# 'ar#.(+.
Un #a# &e&9r$ n$ "%a#e -icri&ina/ 1n &%- -ecIi a$ v%ala#/ "e ce#!enii
al#$i #a# &e&9r$ "rin li&i#area cereril%r .i %0er#el%r -e an3aMare 'ar#.3'(++ a$ "rin
#a9ilirea $n%r "r%ce-$ri "eciale -e recr$#are a$ "rin 1&"ie-icarea "rin %rice al#e
&iMl%ace a recr$#!rii l$cr!#%ril%r nere2i-eni 'ar#.3'4++.
De ae&enea/ n$ #re9$iec i&"$e re#ricii "rin n$&!r a$ "r%cen#aM
ce#!enil%r #r!ini ce $r&ea2! a 0i an3aMai/ 1n nici % ac#ivi#a#e .i 1n nici $n -%&eni$
'ar#.)+.
5#a#ele &e&9re #re9$ie/ #%#%-a#!/ ! %0ere %lici#anil%r #r!ini aceea.i ai#en!
1n c!$#area l%c$ril%r -e &$nc! "e care % ac%r-! ce#!enil%r "r%"rii 'ar#.8+.
Unele #a#e "%#/ #%#$.i/ ! "er&i#! i&"$nerea $n%r c%n-iii nere2i-enil%r le3a#e
-e c$n%.#inele lin3vi#ice cer$#e -e na#$ra "%#$l$i ce $r&ea2! a 0i %c$"a# 'ar#.3'l++.
Ti#l$l II al Re3$la&en#$l$i Nr. (=l4P=* 'ar#.7@9+ c%nine -i"%2iii "rivin-
anga"area i egalitatea de tratament. Ace#ea e re0er! la N
a+ 'ondiiile de munc
C%n0%r& ar#.7'(+/ T$n l$cr!#%r care are ce#!enia $n$i #a# &e&9r$ n$ "%a#e/ "e
#eri#%ri$l al#$i #a# &e&9r$/ ! 0ie #ra#a# 1n &%- -i0eri# 0a! -e l$cr!#%rii acel$i #a# "e
#e&ei$l ce#!eniei c$ "rivire la %ricare -in c%n-iiile -e &$nc!/ .i 1n "ecial 1n ceea ce
"rive.#e re&$neraia/ c%nce-ierea/ ca .i 1n i#$aiile 1n care ar 0i .%&er/ rein#ala# a$
rean3aMa#T.
Ace# ar#ic%l ac%"er! #%a#e 0%r&ele -e -icri&inare/ -irec#! a$ in-irec#!.
9+ #vanta"ele sociale i n legtur cu taxele
Ar#ic%l$l 7'4+ ac%r-! l$cr!#%r$l$i &i3ran# acelea.i avan#aMe %ciale .i 1n
-%&eni$l #a?el%r ca .i acelea ale l$cr!#%ril%r nai%nali. Ter&en$l Tavan#aMe %cialeT a
0%# in#er"re#a# -e C$r#ea -e A$#iie a C%&$ni#!ii 1n cel &ai lar3 en/ ac%"erin- .i
-re"#$ri care n$ era$ -irec# le3a#e -e c%n#rac#$l -e an3aMare 'cazul Aiorini %r.10C4D+.
c+ #ccesul n colile de pregtire profesional sau n casele de pensionari
5e ac%r-! 'ar#.7'3+ l$cr!#%ril%r &i3rani acce$l/ 1n acelea.i c%n-iii c$ ale
l$cr!#%ril%r a$#%I#%ni/ 1n .c%lile -e "re3!#ire "r%0ei%nal! a$ 1n caele -e "eni%nari.
-+ Drepturi sindicaleM drepturi de reprezentare i management
.. ((,
C%n0%r& ar#.*/ $n l$cr!#%r &i3ran# are -re"#$l la #ra#a&en# e3al 1n ceea ce
"rive.#e a"ar#enena la in-ica#e .i e?ercii$l -re"#$ril%r -erivJn- -in acea#a. El
"%a#e 0i e?cl$ -e la Tc%n-$cerea %r3ani&el%r 3$verna#e -e -re"#$l "$9lic .i -e la
"%eia $n$i %0ici$ 3$verna# -e -re"#$l "$9licT/ -ar el "%a#e 0i ale 1n %r3ani&ele
re"re2en#a#ive ale l$cr!#%ril%r e?i#en#e 1n a#0el -e 1n#re"rin-eri.
e+ -ocuine
Un l$cr!#%r i&i3ran# e 9$c$r! -e #%a#e -re"#$rile .i 9ene0iciile ac%r-a#e
l$cr!#%ril%r nai%nali 1n -%&eni$l l%c$inel%r/ incl$2Jn- "r%"rie#a#ea l%c$inei
neceare 'ar#.9+.
Prin -i"%2iiile incl$e 1n Ti#l$l II al Re3$la&en#$l$i (=(4P=* .i care e
a-a$3! cel%r -in Tra#a#$l CEE 'ar#.7/)*/84 .i 89+/ se desfiineaz orice discriminare
bazat pe cetenie 1n#re l$cr!#%rii #a#el%r &e&9re. Princi"i$l 0$n-a&en#al al
ne-icri&in!rii e a-a$3!/ -eci/ cel$i al li9er#!ii -e circ$laie. Prin el e e?"lic!/ -e
0a"#/ 1n#in-erea re3$lii li9er$l$i acce la an3aMare.
%ediscriminarea/ e3ali#a#ea c%&"le#! a ce#!enil%r Uni$nii/ a 0!c$# %9iec#$l
$nei 9%3a#e ac#ivi#!i -e interpretare a 'urii de Iustiie. A#0el/ ea "rive.#e %
ac#ivi#a#e "r%0ei%nal! %arecare. Ea e a"lic! #$#$r%r cel%r care -%rec ! e?erci#e 1n
Uni$ne % ac#ivi#a#e alaria#!/ "re#!ri ervicii a$ ! e #a9ileac! -in rai$ni
"r%0ei%nale.
De ae&enea/ ne-icri&inarea "rive.#e a#J# "e ce#!enii $n$i #a# &e&9r$ cJ# .i
"e #r!ini. Dac! $n ce#!ean al $n$i #a# a %9in$# % -i"l%&! 1n#r@$n al# #a# al Uni$nii
.i revine 1n ara a -e %ri3ine/ l$i n$ i e "%a#e %"$ne % re3le&en#are nai%nal! care n@
ar 0i %"%2a9il! $n$i l%c$i#%r al $nei al#e !ri a Uni$nii. E#e necear!/ 1n &%- evi-en#/
% ar&%ni2are a val%rii .i nivel$l$i -i"l%&el%r.
In 0Jr.i#/ M$ri"r$-ena a a#eni%na# a$"ra ca$2el%r in-irec#e -e -icri&inare/
care "%# 0i -ii&$la#e -e al#e c%n-iii inJn-/ -e e?e&"l$/ -e re.e-in! )cazul
!.<talian c.'omisie %r.31C51+. De aceea/ @a ar!#a# necei#a#ea 1n-e"!r#!rii %ric!r%r
-i"%2iii/ cIiar ne9a2a#e "e ce#!enie/ care a$ ca e0ec# '"rinci"al a$ e?cl$iv+
1n-e"!r#area ce#!enil%r al#%r #a#e &e&9re.
Ti#l$l III al Re3$la&en#$l$i Nr. (=(4P=* 'ar#.(,@(4+ c%nine -i"%2iii "rivin-
membrii de familie ai lucrtorului migrant. Pe lJn3! cele a&in#i#e &ai 1nain#e/ &ai
"$#e& reine "e cele re0eri#%are laN
a+ !eziden
Me&9rii 0a&iliei $n$i l$cr!#%r a$ -re"#$l ! e in#ale2e ei 1n.i.i c$ l$cr!#%r$l
&i3ran# 'care #re9$ie ! 0ie $n ce#!ean al Uni$nii+/ in-i0eren# -e ce#!enia l%r 'ar#.(,
'(++.
5#a#el%r &e&9re li e cere ! 0acili#e2e a-&i#erea %ric!r$i &e&9r$ -e 0a&ilie
-ac! Tel e#e -e"en-en# -e l$cr!#%r '...+ a$ #r!ie.#e $9 acela.i ac%"eri. 1n ara -e
$n-e vineT 'ar#.(,'4++.
.. (((
Hn c%"$l ca 0a&ilia ! e "%a#! in#ala c$ l$cr!#%r$l/ ace#a #re9$ie ! ai9! la
-i"%2iie l%c$ina c%ni-era#! ca n%r&al! "en#r$ l$cr!#%rii nai%nali 1n re3i$nea 1n
care el e#e an3aMa# 'ar#.(, '3++.
9+ #nga"are
C%n0%r& ar#.((/ %ia'$l+ l$cr!#%r$l$i &i3ran# .i c%"iii $9 4( -e ani a$ a0lai
1n 1n#reinere a$ -re"#$l ! -e0!.%are %rice ac#ivi#a#e ca "er%an! an3aMa#! "e 1n#re3
#eri#%ri$l #a#$l$i re"ec#iv/ cIiar -ac! ei n$ $n# ce#!enii nici $n$i al# #a# &e&9r$.
c+ #ccesul copiilor la cursurile de pregtire profesional i ucenicie
C%"iii $n$i ce#!ean al $n$i #a# &e&9r$ care e#e a$ a 0%# an3aMa# "e
#eri#%ri$l al#$i #a# &e&9r$ v%r 0i a-&i.i 1n 1nv!!&Jn#$l 3eneral/ la c$r$rile -e
$cenicie .i "r%0ei%nale 1n acelea.i c%n-iii c$ cele ale ce#!enil%r acel$i #a#/ -ac!
c%"iii re"ec#ivi 1.i a$ re2i-ena "e #eri#%ri$l !$ 'ar#.(4+.
Hn in#er"re#area ace#$i ar#ic%l/ C$r#ea -e A$#iie a C%&$ni#!ii E$r%"ene a
-eci c! $n c%"il al l$cr!#%r$l$i &i3ran# are -re"#$l la $n #ra#a&en# nai%nal c$ "rivire
la #%a#e 0%r&ele 1nv!!&Jn#$l$i -e #a#/ cIiar -ac! "!rin#ele l$cr!#%r a 0%# "eni%na#
a$ a -ece-a# 1n acel #a# 'cazul 'omisie c. ,elgia %r. 20C54*.
C$r#ea a &er cIiar &ai -e"ar#e 1n cazul Moritz )%r.167C54*. AvJn- 1n ve-ere
necei#a#ea $nei c%n#in$i#!i 1n e-$caia c%"iil%r/ n$ e va c%ni-era c! e "ier-e
#a#$#$l -e Tc%"il -in 0a&ilieT ce 9ene0icia2! -e "reve-erile Re3$la&en#$l$i (=(4P=*
-%ar "en#r$ 0a"#$l c! 0a&ilia a @a re1n#%r 1n #a#$l -e %ri3ine.
T%#$.i/ #re9$ie rein$#/ 1n 3eneral/ a.a c$& a -eci .i C$r#ea -e A$#iie )cazul
-ebon %r. 13>C5D* c! &e&9rii 0a&iliei $n$i l$cr!#%r $n# n$&ai in-irec# 9ene0iciari
ai -re"#$l$i la #ra#a&en# e3al ac%r-a# l$cr!#%r$l$i c%n0%r& ar#.7'4+ al Re3$la&en#$l$i
(=(4P=*. Avan#aMele %ciale "%# 0i ac%r-a#e &e&9ril%r -e 0a&ilie c%n0%r& ace#$i
ar#ic%l -%ar ca avan#aMe ale l$cr!#%r$l$i. Acea#a e#e % -i#incie -e 0inee/ -ar $na
-e#$l -e i&"%r#an#!
(
.
T%# "e 9a2a in#er"re#!rii %0eri#e -e C$r#ea -e A$#iie/ a 0%# ai3$ra#! li9era
circ$laie a #$-enil%r 1n "ai$l c%&$ni#ar 'cazurile Bravier nr.061C51 Aorc$eri
nr.3DC50 ,laizot nr.02C5> ..a.+.
3. Dreptul de a rmne pe teritoriul unui stat membru dup desfurarea unei
activiti salariate n acel stat
Ce#!enii Uni$nii "%# 0i 1n an$&i#e "eri%a-e nean3aMai. P%# 0i/ -e aceea/ "rivai
-e -re"#$l -e a e -e"laa .i -e a re2i-a 1n !rile ce c%n#i#$ie Uni$nea [
#rticolul 25 )1* )d* al Tra#a#$l$i CEE rec$n%a.#e -re"#$l -e a r!&Jne "e
#eri#%ri$l $n$i #a# -$"! ce $n l$cr!#%r a 0%# an3aMa# 1n ace#a.
!egulamentul %r. 30D3C47 a -e#alia# c%nin$#$l ace#$i -re"#. In c$"rin$l
ace#eia e "reve-e -re"#$l l$cr!#%r$l$i .i al 0a&iliei ale -e a r!&Jne "er&anen# 1n
(
A. 5#einer/ &extbooE on ;;' -a? 7lac\#%ne Pre Li&i#e-/ L%n-%n/ (99(. ".(),.
.. ((4
#a#$l 1n care el a l$cra# 1n ca2$l "eni%n!rii/ inca"aci#!ii a$/ "en#r$ 0a&ilie/ al &%rii
l$cr!#%r$l$i.
5$n# incl$e/ -e ae&enea/ -i"%2iii "eciale "en#r$ l$cr!#%r$l T0r%n#alierT/
a-ic! acela care #r!ie.#e 1n#r@$n #a# .i l$crea2! 1n al#$l a-iacen#.
Membrii familiei lucrtorului v%r avea -re"#$l ! re2i-e2e 1n &%- "er&anen#
a#$nci cJn- $n# 1n-e"lini#e % erie -e c%n-iii
irectiva ,--:./< c$"rin-e .i ea 1n ca-r$l Ca"i#%l$l$i I; -i"%2iii re0eri#%are
la dreptul de edere permanent. !egula general "e care ea % in#r%-$ce "en#r$
ce#!enii Uni$nii E$r%"ene .i &e&9rii 0a&iliil%r l%r e#e aceea c%n0%r& c!reia
ce#!enii Uni$nii care .i@a$ av$# re.e-ina le3al! 1n #a#$l &e&9r$ 3a2-! "e %
"eri%a-! ne1n#rer$"#! -e cinci ani a$ -re"#$l -e .e-ere "er&anen#! 1n #a#$l re"ec#iv
'ar#. (= alin.(+. Di"%2iia a&in#i#! e a"lic! .i 1n ca2$l &e&9ril%r -e 0a&ilie care n$
$n# re%r#iani ai $n$i #a# &e&9r$ .i care .i@a$ av$# re.e-ina le3al! 1&"re$n! c$
ce#!ean$l Uni$nii 1n #a#$l &e&9r$ 3a2-!/ "e % "eri%a-! ne1n#rer$"#! -e cinci ani.
C%n#in$i#a#ea .e-erii n$ e#e a0ec#a#! -e a9ene #e&"%rare care n$ -e"!.ec $n
#%#al -e .ae l$ni "e an a$ -e a9ene -e -$ra#! &ai l$n3! -a#%ra#e ervici$l$i &ili#ar
%9li3a#%ri$ %ri -e % a9en! -e &a?i& -%$!"re2ece l$ni c%nec$#ive -e#er&ina#! -e
&%#ive i&"%r#an#e/ "rec$& arcina a$ na.#erea/ 9%li 3rave/ #$-i$ a$ 0%r&are
"r%0ei%nal!/ a$ &$#are 1n in#ere -e ervici$ 1n al# #a# &e&9r$ a$ 1n#r@% ar! #er! .
O-a#! -%9Jn-i#/ -re"#$l -e .e-ere "er&anen#! e "ier-e n$&ai 1n ca2$l $nei a9ene
-in #a#$l &e&9r$ 3a2-! "e % "eri%a-! care -e"!.e.#e -%i ani c%nec$#ivi 'ar#. (=
alin.3 .i )+.
Re0%r&$lJn- 1n#r@$n en &ai lar3 -i"%2iiile -in Re3$la&en#$l nr/ (48(P7,
'"rin en$&erarea .i a "er%anel%r care e?erci#! % ac#ivi#a#e in-e"en-en#!+/ ar#. (7 al
Direc#ivei 4,,)P3* "reve-e c! -re"#$l -e .e-ere "er&anen#! 1n #a#$l &e&9r$ 3a2-!
se acord naintea nc$eierii unei perioade nentrerupte de cinci ani de edere -ac!N
a+ alariaii a$ "er%anele care e?erci#! % ac#ivi#a#e in-e"en-en#!/ 1n
&%&en#$l 1n care 1nce#ea2! ! l$cre2e/ a$ 1&"lini# vJr#a "rev!2$#! -e
le3ilaia #a#$l$i &e&9r$ re"ec#iv "en#r$ "enia "en#r$ li&i#! -e vJr#!
a$ l$cr!#%rii care 1nce#ea2! ! e?erci#e % &$nc! alaria#! "en#r$ a e
"eni%na 1nain#e -e li&i#a -e vJr#!/ c$ c%n-iia ! 0i l$cra# 1n #a#$l
&e&9r$ re"ec#iv cel "$in 1n cele -%$!"re2ece l$ni "rece-en#e .i !@.i
0i av$# re.e-ina ac%l% "e % "eri%a-! ne1n#rer$"#! &ai &are -e #rei ani.
9+ 5alariaii a$ "er%anele care e?erci#! % ac#ivi#a#e in-e"en-en#! .i a$
av$# re.e-ina 1n #a#$l &e&9r$ 3a2-! #i&" -e cel "$in -%i ani .i a$
1nce#a# l$cr$l -in ca$2a $nei inca"aci#!i "er&anen#e -e &$nc!. Dac!
acea#! inca"aci#a#e e#e re2$l#a#$l $n$i acci-en# -e &$nc! a$ al $nei
9%li "r%0ei%nale/ care 1n-re"#!e.#e "er%ana re"ec#iv! la %
in-e&ni2aie "l!#i#! in#e3ral a$ "arial -e % in#i#$ie a #a#$l$i &e&9r$
3a2-!/ n$ e i&"$ne nici % c%n-iie "rivin- -$ra#a .e-erii.
C%n-iiile "rivin- -$ra#a .e-erii .i a ac#ivi#!ii "rev!2$#e la li#.a+ .i 9+ n$
e a"lic! -ac! l$cr!#%r$l a$ "er%ana care e?erci#! % ac#ivi#a#e
in-e"en-en#! are $n %P%ie a$ $n "ar#ener care e#e re%r#ian# al
a#$l$i &e9r$ 3a2-! a$ .i@a "ier-$# nai%nali#a#ea #a#$l$i &e&9r$
.. ((3
re"ec#iv "rin c!!#%ria c$ l$cr!#%r$l a$ "er%ana care e?erci#! %
ac#ivi#a#e in-e"en-en#!.
c+ 5alariaii a$ "er%anele care e?erci#! % ac#ivi#a#e in-e"en-en#! .i care/
-$"! #rei ani -e &$nc! .i .e-ere ne1n#rer$"#! 1n #a#$l &e&9r$ 3a2-!/
l$crea2! ca an3aMai a$ "er%ane care e?erci#! % ac#ivi#a#e in-e"en-en#!
1n al# #a# &e&9r$/ -ar 1.i "!#rea2! re.e-ina 1n #a#$l &e&9r$ 3a2-! 1n
care e 1n#%rc -e %9icei 1n 0iecare 2i a$ cel "$in % -a#! "e !"#!&Jn!.
Hn &%- e?#eniv/ "eri%a-ele -e .%&aM inv%l$n#ar/ 1nre3i#ra#e c%re"$n2!#%r la
%0ici$l -e "laare a 0%rel%r -e &$nc! c%&"e#en#/ "eri%a-ele 1n care "er%ana n$
a l$cra# -in &%#ive in-e"en-en#e -e v%ina a/ "rec$& .i a9enele -e la l$cr$ .i
1nce#area l$cr$l$i -a#%ri#! $nei 9%li a$ acci-en# e c%ni-er! "eri%a-e -e
&$nc!.
In-i0eren# -e nai%nali#a#e/ &e&9rii -e 0a&ilie ai $n$i alaria# a$ ai $nei
"er%ane care e?erci#! % ac#ivi#a#e in-e"en-en#! care l%c$iec 1&"re$n! c$
ace#a "e #eri#%ri$l #a#$l$i &e&9r$ 3a2-! a$ -re"#$l -e .e-ere "er&anen#! 1n
#a#$l &e&9r$ re"ec#iv/ -ac! l$cr!#%r$l alaria# a$ "er%ana care e?erci#! %
ac#ivi#a#e in-e"en-en#! a -%9Jn-i# -re"#$l -e .e-ere "er&anen#! 1n #a#$l
&e&9r$ re"ec#iv.
T%#%-a#!/ &e&9rii 0a&iliei $n$i ce#!ean al Uni$nii care a$ -re"#$l -e .e-ere
a$ -re"#$l -e .e-ere "er&anen#! 1n#r@$n #a# &e&9r$ $n# 1n-re"#!ii ! e
an3aMe2e a$ ! e?erci#e % ac#ivi#a#e in-e"en-en#! 1n #a#$l re"ec#iv 'ar#. 43+.
Hn &%- i&ilar ar#. 3 al Re3$la&en#$l$i nr. (48(P7,/ .i 1n acelea.i c%n-iii
en$&era#e 1n ace#a/ alin. ) al ar#. (7 al Direc#ivei 4,,)P3* "reve-e ac%r-area
-re"#$l$i -e .e-ere "er&anen#! &e&9ril%r 0a&iliil%r alariail%r a$ "er%anel%r
care e?erci#! % ac#ivi#a#e in-e"en-en#! .i care -ece-ea2! 1n #i&"$l "eri%a-ei -e
ac#ivi#a#e/ -ar 1nain#e -e a -%9Jn-i #a#$#$l -e re2i-en# "er&anen# 1n #a#$l
&e&9r$ 3a2-!. A#0el/ membrii familiei dobndesc dreptul de edere
permanent 1n #a#$l re"ec#iv/ -ac!N
a. 1n &%&en#$l -ece$l$i/ alaria#$l a$ "er%ana care a e?erci#a# %
ac#ivi#a#e in-e"en-en#! 1.i av$ee re.e-ina "e #eri#%ri$l #a#$l$i
&e&9r$ re"ec#iv #i&" -e -%i ani ne1n#rer$"i/ a$
9. -ece$l a 0%# $r&area $n$i acci-en# -e &$nc! a$ a $nei 9%li
"r%0ei%nale/ a$
c. %$lP%ia care a $"ravie$i# .i@a "ier-$# nai%nali#a#ea #a#$l$i &e&9r$
re"ec#iv "rin c!!#%ria c$ alaria#$l a$ "er%ana care a e?erci#a# %
ac#ivi#a#e in-e"en-en#!.
Din "$nc# -e ve-ere a-&ini#ra#iv/ #a#ele &e&9re $r&ea2! ! eli9ere2e/ la
cerere/ ce#!enil%r Uni$nii 1n-re"#!ii la .e-ere "er&anen#! $n document care !
a#e#e .e-erea "er&anen#!.
Hn cIi&9/ "en#r$ &e&9rii -e 0a&ilie care n$ $n# re%r#iani ai $n$i #a#
&e&9r$/ -ar $n# 1n-re"#!ii la .e-ere "er&anen#!/ e eli9erea2! $n permis de
edere permanent/ care e re1nn%ie.#e a$#%&a# la 0iecare 2ece ani 'ar#. 4,+.
.. (()
T%i cei care 1n #e&ei$l Direc#ivei 4,,)P3* 1.i a$ re.e-ina "e #eri#%ri$l $n$i
#a# &e&9r$ 3a2-! 9ene0icia2! -e tratament egal c$ cel al re%r#ianil%r #a#$l$i
re"ec#iv. T%#$.i/ n$ e?i#! %9li3aia #a#$l$i 3a2-! -e a ac%r-a -re"#$l la
ai#en! %cial! 1n #i&"$l "ri&el%r #rei l$ni -e .e-ere .i nici n$ e#e %9li3a# ca/
1nain#e -e -%9Jn-irea -re"#$l$i -e .e-ere "er&anen#!/ ! ac%r-e aM$#%are "en#r$
#$-ii/ incl$iv "en#r$ 0%r&are "r%0ei%nal!/ c%n#Jn- 1n 9$re #$-ene.#i a$
cre-i#e #$-ene.#i $n%r "er%ane al#ele -ecJ# l$cr!#%rii/ "er%anele care e?erci#!
% ac#ivi#a#e in-e"en-en#!/ "er%anele care 1.i &enin ace# #a#$# .i &e&9rii
0a&iliil%r ace#%ra 'ar#.4)+.
A#0el re3le&en#a# -re"#$l -e .e-ere "er&anen#!/ ace#a are &enirea -e a 1n#!ri
en#i&en#$l ce#!eniei 1n ca-r$l Uni$nii E$r%"ene .i e#e "erce"$# ca $n ele&en#
cIeie 1n "r%&%varea c%e2i$nii %ciale/ care re"rin2in#!/ -e al#0el/ $n$l -in#re
%9iec#ivele 0$n-a&en#ale ale Uni$nii.
Direc#iva 4,,)P3* n$ "reve-e 1n &%- e?"lici# a9r%3area Re3$la&en#$l$i nr.
(48(P7,. Ca a#are/ "reve-erile cel%r -%$! ac#e c%&$ni#are $r&ea2! a 0i av$#e 1n
ve-ere 1n &%- c%rela#iv.
). #nga"area n administraia public
C%n0%r& ar#. )*')+ al Tra#a#$l$i CEE/ #a#ele &e&9re "%# re0$2a a$ restrnge
accesul la l%c$rile -e &$nc! -in -%&eni$l a-&ini#raiei "$9lice "e #e&ei$l ce#!eniei
l$cr!#%r$l$i.
Da#%ri#! 3ra-$l$i &are -e 3enerali#a#e al ace#ei "reve-eri/ C$r#ea -e A$#iie a
0%# nev%i#! ! e "r%n$ne 1n &ai &$l#e rJn-$ri a$"ra a.
A#0el/ 1n cazul +otgiu )%r.3D0C41+ @a ar!#a# c! e?ce"ia "rev!2$#! 1n ar#. )*
')+ n$ e a"lic! #$#$r%r l%c$ril%r -e &$nc! -in a-&ini#raia "$9lic!. Ea e a"lic!
n$&ai an$&i#%r ac#ivi#!i/ a0la#e 1n le3!#$r! c$ e?ercii$l a$#%ri#!ii -e #a#. Hn
vi2i$nea C$rii/ ac#ivi#!ile re"ec#ive #re9$ie ! i&"lice 1n &%- necear "ar#ici"area
la e?ercii$l -re"#$ril%r c%n0eri#e -e -re"#$l "$9lic .i ! e re0ere la ac#ivi#!i ce
vi2ea2! alv3ar-area in#ereel%r 3enerale ale #a#$l$i. Mai &$l#/ e?ce"ia e a"lic!
n$&ai c%n-iiil%r "rivin- acce$l 1n -%&eni$l re"ec#iv. Ea n$ "er&i#e e?i#ena $n%r
c%n-iii -icri&ina#%rii 1n an3aMare % -a#! ce l$cr!#%r$l$i i @a acce"#a# acce$l la
l%c$l -e &$nc! re"ec#iv.
Clari0ic!ri 1n in#er"re#area #e?#$l$i a&in#i# a$ 0%# a-$e c$ %ca2ia -e29a#eril%r
"rileM$i#e -e cazul 'omisie c. ,elgia )%r.326C46*. C%nce"#$l -e a-&ini#raie "$9lic!
e#e/ c%n0%r& C$rii -e A$#iie/ $n c%nce"# c%&$ni#ar. El e a"lic! n$&ai e?ercii$l$i
a$#%ri#!ii %0iciale .i are 1n ve-ere n$&ai l$cr!#%rii .i 0$nciile care $r&!rec a"!rarea
in#ereel%r 3enerale ale #a#$l$i.
Hn a"licarea ace#$i cri#eri$/ derogarea "rev!2$#! -e ar#.)*')+ va 0i -e uz
limitat a"licJn-$@e/ -eci/ "%#$ril%r care %lici#! -in "ar#ea "er%anel%r care le %c$"!
% l%iali#a#e "ecial! c!#re #a#/ c$& $n# 0$nciile M$-ec!#%re.#i/ e.al%anele $"eri%are
ale a-&ini#raiei -e #a#/ 0%rele ar&a#e .i "%liia.
Ar#ic%l$l )* ')+ #re9$ie ! 0ie anali2a# 1&"re$n! c$ ar#.88 al Tra#a#$l$i CEE
care "reve-e c! li9er#a#ea -e #a9ilire "er&i! -e -re"#$l c%&$ni#ar n$ e va a"lica
ac#ivi#!il%r care a$ le3!#$r!/ cIiar .i %ca2i%nal/ c$ e?ercii$l a$#%ri#!ii -e #a#.
.. ((8
AvJn- 1n ve-ere "rac#ica r!"Jn-i#! "rin#re #a#ele &e&9re -e a e?cl$-e "e cei ce
n$@i $n# ce#!eni -e la $n n$&!r &are -e "r%0eii 1n a-&ini#raia -e #a#/ 'omisia
;uropean a "$9lica# 1n l9** % %ot "rin care a "r%"$ an$&i#e ec#%are -e an3aMare
ce $r&ea2! a 0i c%ni-era#e T$0icien# -e 1n-e"!r#a#e -e ac#ivi#!ile "eci0ice 0erei
"$9lice a#0el c$& le@a -e0ini# C$r#ea E$r%"ean! .i care n$ ar "$#ea 0i ac%"eri#e -ecJ#
1n ca2$ri rare -e e?ce"ia -in ar#.)*')+T. Ace#ea c$"rin- N
erviciile "rivin- 1n3riMirea !n!#!ii "$9lice:
"re-area 1n in#i#$iile -e 1nv!!&Jn# ale #a#$l$i:
cerce#are 1n -%&enii ne&ili#are 1n in#i#$ii "$9lice:
%r3ani&e "$9lice re"%na9ile c$ "re#area erviciil%r c%&erciale.
Tre9$ie #%#$.i ! $9linie& c! "rin -i"%2iiile "rivin- ce#a#enia c%&$ni#ar! in#r%-$e
"rin Tra#a#$l -e la Maa#ricI# .i -e2v%l#a#e "rin Tra#a#$l -e la A&#er-a&/ n$ "$ini
#e%re#icieni i "rac#icieni ai -re"#$l$i c%ni-er! ca e?ce"ia "rev!2$#! la ar#. )*')+/
e?"reie a $nei c%nce"ii &ai #ra-ii%nale "rivin- n%i$nea -e l%iali#a#e 0a! -e #a#/
va -i&in$a ca i&"%r#an!. 6i acea#a "en#r$ c! e c%ni-er! c! e?i#! % c%n#ra-icie
1n#re ar#. )*')+ .i -er$larea $n$i "r%ce #%# &ai c%&"le? -e in#e3rare e$r%"ean!.
8. !estricii ale dreptului de intrare i dreptului de edere pe motive de ordine
public securitate public i sntate public
Ar#ic%lele )*'3+ .i 8= ale Tra#a#$l$i CEE "rev!- "%i9ili#a#ea li&i#!rii li9erei
circ$laii a l$cr!#%ril%r.
D$"! ce -e0ine.#e li9er#a#ea -e circ$laie/ ar#. )*'3+ "reci2ea2! c! ea Ti&"lic!
-re"#$l/ $9 re2erva li&i#!ril%r M$#i0ica#e -e rai$ni -e %r-ine "$9lic!/ ec$ri#a#e
"$9lic! .i !n!#a#e "$9lic!/ -e a r!"$n-e la %0er#e -e &$nc! e0ec#iv 0!c$#eT.
Ar#ic%l$l 8= e#e &ai c%&"le#/ el "reci2Jn- c! T"recri"iile re0eri#%are la
li9er#a#ea -e #a9ilire n$ "reM$-icia2! a"lica9ili#a#ea -i"%2iiil%r le3ila#ive
re3$la&en#are .i a-&ini#ra#ive "rev!2Jn- $n re3i& "ecial "en#r$ ce#!enii #r!ini .i
M$#i0ica# -e rai$ni -e %r-ine "$9lic!/ ec$ri#a#e "$9lic! .i !n!#a#e "$9lic!T.
Alinea#$l 4 -i"$ne c! T1nain#ea e?"ir!rii "eri%a-ei -e #ran2iie/ C%nili$l a-%"#!
-irec#ive "en#r$ c%%r-%narea -i"%2iiil%r le3ila#ive/ re3$la&en#are .i a-&ini#ra#ive
"reci#a#eT.
Ace# #e?# a #a# la 9a2a a-%"#!rii Directivei >2C003 privind coordonarea
msurilor speciale aplicate strinilor 1n -%&eni$l -e"la!rii .i re2i-enei/ M$#i0ica#e
-e rai$ni -e %r-ine "$9lic!/ ec$ri#a#e "$9lic! .i !n!#a#e "$9lic! .i care "rivec #%i
ce#!enii #a#el%r &e&9re care e?erci#! a$ in#eni%nea2! ! e?erci#e % ac#ivi#a#e
"r%0ei%nal!/ in-i0eren# -ac! e#e % ac#ivi#a#e alaria#! a$ in-e"en-en#!. Acea#!
-irec#iv! e#e a9r%3a#!/ 1nce"1n- c$ -a#a -e 3, a"rilie 4,,=/ -e c!#re irectiva
,--:./<, care/ la Ca"i#%l$l ;I in#i#$ie n%ile #an-ar-e 1n &a#erie.
5c%"$l -irec#ivei e#e -$9l$. Pe -e % "ar#e/ ea #a9ile.#e "rinci"iile "e 9a2a
c!r%ra $n #a# "%a#e re0$2a in#rarea a$ re2i-ena acel%ra care/ 1n al#e c%n-iii ar 0i
eli3i9ili/ "e #e&ei$l %r-inii "$9lice/ ec$ri#!ii "$9lice a$ !n!#!ii "$9lice. Hn al
-%ilea rJn-/ ea #a9ile.#e % erie -e 3aranii "r%ce-$rale care #re9$ie ! 0ie re"ec#a#e
.. ((=
-e a$#%ri#!ile c%&"e#en#e a#$nci cJn- e "$ne "r%9le&a e?cl$-erii $n%r #r!ini "e
9a2a $n$ia -in &%#ivele a&in#i#e.
Hn #i&" ce n%i$nile -e ec$ri#a#e "$9lic! .i !n!#a#e "$9lic! n$ a$ ri-ica#
"r%9le&e -e in#er"re#are/ 1nele$l .i c%"$l n%i$nii -e ordine public a$ necei#a#
interpretarea 'urii de Iustiie a 'omunitilor ;uropene. A#0el/ 1n cazul !utili
)%r.1>C4D* C$r#ea a -eci c! re#riciile "e ace# #e&ei n$ "%# a0ec#a -re"#$l $n$i
ce#!ean al $n$i #a# &e&9r$ -e a in#ra "e #eri#%ri$l al#$i #a# &e&9r$/ ! r!&Jn! .i !
circ$le 1n ace#a -ecJ# -ac! "re2ena a c%n#i#$ie % a&eninare real! .i $0icien# -e
3rav! "en#r$ %r-inea "$9lic!. C$r#ea a a-!$3a# c! acea#! a9%r-are c%n#i#$ie %
a"licare a "rinci"iil%r c$"rine 1n C%nvenia e$r%"ean! a -re"#$ril%r %&$l$i 'l98,+/
c%n0%r& c!reia n$ v%r 0i a"lica#e re#ricii "rivin- -re"#$rile "rev!2$#e 1n ar#.*@(( "e
#e&ei$l ec$ri#!ii nai%nale .i i3$ranei "$9lice -ecJ# -ac! ace#ea ar 0i neceare
"en#r$ "r%#ecia ace#%r in#eree 1n#r@% %cie#a#e -e&%cra#ic!
(
. Re#riciile 0ac -eci
$9iec#$l "rinci"i$l$i "r%"%ri%nali#!ii.
Direc#iva 4,,)P3* "%rne.#e -e la i-eea c%n0%r& c!reia e?"$l2area ce#!enil%r
Uni$nii .i a &e&9ril%r 0a&iliil%r l%r -in &%#ive -e %r-ine "$9lic! a$ ec$ri#a#e
"$9lic! e#e % &!$r! care "%a#e a0ec#a 3rav "er%ane care/ 0%l%in-$@e -e -re"#$rile
.i li9er#!ile c%n0eri#e -e Tra#a#/ @a$ in#e3ra# 1n &%- real 1n #a#$l &e&9r$ 3a2-!.
D%&eni$l -e a"licare al $n%r ae&enea &!$ri ar #re9$i "rin $r&are ! 0ie li&i#a#/ 1n
c%n0%r&i#a#e c$ "rinci"i$l "r%"%ri%nali#!ii/ ev%ca# -e M$ri"r$-en!/ "en#r$ a e ine
ea&a -e 3ra-$l -e in#e3rare al "er%anel%r 1n ca$2!/ -$ra#a .e-erii ace#%ra 1n #a#$l
&e&9r$ 3a2-!/ vJr#a/ #area -e !n!#a#e/ i#$aia l%r 0a&ilial! .i ec%n%&ic!/ "rec$&
.i le3!#$rile c$ ara -e %ri3ine.
Hn c%necin!/ c$ cJ# e#e &ai &are 3ra-$l -e in#e3rare al ce#!enil%r Uni$nii .i
al &e&9ril%r 0a&iliil%r l%r 1n #a#$l 3a2-!/ c$ a#J# ar #re9$i ! 0ie &ai &are 3ra-$l l%r
-e "r%#ecie 1&"%#riva e?"$l2!rii.
Hn ace# en/ % &!$r! -e e?"$l2are 1n-re"#a#! 1&"%#riva $n%r ce#!eni ai
Uni$nii care a$ l%c$i# &$li ani "e #eri#%ri$l #a#$l$i &e&9r$ 3a2-!/ 1n "ecial -ac! @
a$ n!c$# .i .i@a$ av$# re.e-ina ac%l% 1n#rea3a l%r via!/ ar #re9$i ! e ia n$&ai 1n
circ$&#ane e?ce"i%nale/ -ac! e?i#! &%#ive i&"era#ive ce in -e ec$ri#a#ea "$9lic!
'Prea&9$l/ alin.4)+
Direc#iva 4,,)P3* #a9ile.#e $n n$&!r -e circumstane 1n care &!$rile l$a#e
"e #e&ei$l %r-inii "$9lice a$ ec$ri#!ii "$9lice nu vor fi "ustificateN
a+ ele "%# 0i inv%ca#e "en#r$ a l$Mi $n%r c%"$ri ec%n%&ice 'ar#.47'(++:
9+ &!$rile l$a#e -in &%#ive -e %r-ine "$9lic! a$ ec$ri#a#e "$9lic! re"ec#!
"rinci"i$l "r%"%ri%nali#!ii .i e 9a2ea2! e?cl$iv "e c%n-$i#a "er%nal! a
in-ivi-$l$i 1n ca$2!. Dar/ a.a c$& a ar!#a# C$r#ea -e A$#iie 1n cazul Nan Du=n
)%r.23C42* ace# c%&"%r#a&en# n$ #re9$ie ! 0ie ile3al "en#r$ a M$#i0ica
e?cl$-erea #r!inil%r/ a#J# #i&" cJ# #a#$l a ar!#a# e?"lici# c! el c%ni-er!
ac#ivi#!ile re"ec#ive ca 0iin- T%cial -!$n!#%areT .i a l$a# &!$ri
a-&ini#ra#ive "en#r$ a le ne$#rali2a.
De ae&enea/ c%n-a&n!rile "enale an#eri%are n$ c%n#i#$ie &%#ive 1n ine "en#r$
l$area $n%r ae&enea &!$ri 'ar#.47'4+:
(
E#e v%r9a -e"re $r&!#%arele -re"#$riN re"ec#$l vieii "riva#e .i 0a&iliale/ li9er#a#ea 3Jn-irii/ c%n.#iinei .i reli3iei/ li9er#a#ea -e %"inie.
.. ((7
c+ n$ e "%a#e l$a % -eci2ie -e e?"$l2are 1&"%#riva $n$i ce#!ean al Uni$nii/ c$
e?ce"ia ca2$l$i 1n care -eci2ia e 9a2ea2! "e &%#ive i&"era#ive -e ec$ri#a#e
"$9lic!/ -e0ini#e -e #a#ele &e&9re/ -ac! ace#a N
@ .i@a av$# re.e-ina 1n #a#$l &e&9r$ 3a2-! 1n cei 2ece ani an#eri%ri a$
@ e#e &in%r/ c$ e?ce"ia ca2$l$i 1n care e?"$l2area e#e 1n in#ere$l c%"il$l$i/
c%n0%r& C%nveniei Nai$nil%r Uni#e "en#r$ Dre"#$rile C%"il$l$i -in 4,
n%ie&9rie (9*9.

CJ# "rive.#e e?ce"ia 9a2a#! "e sntatea public/ in3$rele 9%li care M$#i0ic!
&!$ri -e re#rici%nare a li9erei circ$laii $n# 9%lile c$ "%#enial e"i-e&ic/ c%n0%r&
-e0iniiei -in -%c$&en#ele relevan#e ale Or3ani2aiei M%n-iale a 5!n!#!ii/ "rec$& .i
al#e 9%li in0eci%ae a$ 9%li "ara2i#are c%n#a3i%ae/ -ac! ace#ea 0ac %9iec#$l $n%r
-i"%2iii -e "r%#ecie ce e a"lic! re%r#ianil%r -in #a#$l &e&9r$ 3a2-!. Hn "l$/
9%lile ce e -eclan.ea2! -$"! % "eri%a-! -e #rei l$ni -e la -a#a %irii n$ c%n#i#$ie
&%#ive -e e?"$l2are -e "e #eri#%ri$l re"ec#iv 'ar#. 49+.
Direc#iva 4,,)P3* #a9ile.#e/ #%#%-a#!/ -i"%2iii &eni#e ! prote"eze "e cei ce
v%r !@.i val%ri0ice -re"#$rile -e in#rare .i -e .e-ere 1n #a#ele &e&9re. Ace#ea e
re0er! la N
a+ %otificarea deciziilor
Per%anele in#erea#e $n# n%#i0ica#e 1n cri c$ "rivire la %rice -eci2ie a-%"#a#!
1n i#$aia a/ a#0el 1ncJ# ! "%a#! 1nele3e c%nin$#$l n%#i0ic!rii .i i&"licaiile ace#eia
'ar#.3, alin.(+.
9+ Motivarea deciziilor
Per%anele in#erea#e $n# in0%r&a#e 1n &%- "reci .i c%&"le# c$ "rivire la
&%#ivele -e %r-ine "$9lic!/ ec$ri#a#e "$9lic! a$ !n!#a#e "$9lic! "e care e 9a2ea2!
-eci2ia l$a#! 1n ca2$l l%r/ c$ e?ce"ia i#$aiil%r 1n care ace# l$cr$ e#e c%n#rar
in#ereel%r -e ec$ri#a#e ale #a#$l$i 'ar#.3, alin.4+.
c+ Dreptul la aprare
N%#i0icarea "reci2ea2! #ri9$nal$l a$ a$#%ri#a#ea a-&ini#ra#iv! la care "er%ana
in#erea#! "%a#e 0ace rec$r .i/ -ac! e#e ca2$l/ #er&en$l ac%r-a# "er%anei re"ec#ive
"en#r$ a "!r!i #eri#%ri$l #a#$l$i &e&9r$/ care n$ "%a#e 0i &ai &ic -e % l$n! -e la
-a#a n%#i0ic!rii 'ar#. 3, alin.3+.
d* Baranii procedurale
Per%anele in#erea#e a$ acce/ 1n #a#$l &e&9r$ 3a2-!/ la c!i -e rec$r
M$-iciare .i/ -ac! e#e ca2$l/ a-&ini#ra#ive/ "en#r$ a 0ace a"el a$ a %lici#a %
revi2$ire 1n le3!#$r! c$ % -eci2ie l$a#! 1&"%#riva l%r -in &%#ive -e %r-ine
"$9lic!/ ec$ri#a#e "$9lic! a$ !n!#a#e "$9lic! 'ar#. 3( alin.(+.
.. ((*
Per%anele care 0ac %9iec#$l $nei in#er-icii -e acce 1n #eri#%ri$ -in &%#ive -e
%r-ine "$9lic! a$ ec$ri#a#e "$9lic! "%# "re2en#a % cerere pentru ridicarea
interdiciei -$"! % "eri%a-! -e #i&" re2%na9il!/ 1n 0$ncie -e circ$&#ane/ .i 1n %rice
ca2 -$"! trei ani -e la e?ec$#area I%#!rJrii -e0ini#ive -e in#er-iciei care a 0%#
"r%n$na#! 1n &%- vala9il 1n c%n0%r&i#a#e c$ -re"#$l c%&$ni#ar/ a-$cJn- ar3$&en#e
ce a#e#! c! @a "r%-$ % cIi&9are real! a circ$&#anel%r care a$ M$#i0ica# -eci2ia
-e in#er-icie "r%n$na#! 1&"%#riva l%r 'ar#. 34 alin.(+.
Mai #re9$ie &eni%na# 0a"#$l c! #a#ele &e&9re "%# a-%"#a &!$rile neceare
"en#r$ a re0$2a/ an$la a$ re#ra3e %rice -re"# c%n0eri# -e Direc#iva 4,,)P3*/ 1n ca2 -e
a9$2 -e -re"# a$ 0ra$-!/ c$& $n# c!!#%riile -e c%nvenien! a$ al#e 0%r&e -e relaii
c%n#rac#a#e e?cl$iv 1n c%"$l -e a 9ene0icia -e -re"#$l -e li9er! circ$laie .i .e-ere
'ar#.38+.

C. IN5TITUII COMPETENTE
A$#%ri#a#ea c%&"e#en#! 1n -%&eni$l li9erei circ$laii a l$cr!#%ril%r e#e
C%nili$l. Ace#a/ c%n0%r& ar#.)9 al Tra#a#$l$i C.E.E./ a#0el c$& a 0%# &%-i0ica# "rin
Tra#a#$l -e la Maa#ricI#/ re"ec#Jn- % an$&e "r%ce-$r! '#a9ili#! 1n ar#.(*9 7 .i -$"!
c%n$l#a#ea C%&i#e#$l$i Ec%n%&ic .i 5%cial+/ -i"$ne/ "rin -irec#ive .i re3$la&en#e/
&!$rile neceare 1n ve-erea reali2!rii li9erei circ$laii.
Hn ace# en/ se urmrete9
a+ ai3$rarea $nei #rJne c%%"er!ri 1n#re erviciile nai%nale c$ a#ri9$ii 1n -%&eni$l
0%rei -e &$nc!:
9+ a9%lirea i#e&a#ic! .i "r%3reiv! a "r%ce-$ril%r .i "rac#icil%r a-&ini#ra#ive ce
re2$l#! -in le3ilaiile nai%nale a$ -in 1nele3eri an#eri%r 1ncIeia#e 1n#re #a#ele
&e&9re .i a c!r%r &eninere ar c%n#i#$i $n %9#ac%l 1n ceea ce "rive.#e li9era
circ$laie a l$cr!#%ril%r:
c+ in#i#$irea $n$i &ecani& a-ecva# care ! "$n! 1n le3!#$r! %0er#ele c$ cererile -e
l%c$ri -e &$nc!/ "rec$& .i ai3$rarea $n$i ecIili9r$ 1n#re cerere .i %0er#! "e "iaa
0%rei -e &$nc!/ a#0el 1ncJ# ! 0ie evi#a#e a&enin!rile eri%ae 1n ceea ce "rive.#e
nivel$l -e via! .i al an3aM!rii 1n -i0eri#e re3i$ni .i ec#%are ec%n%&ice.
O -e%e9i#! i&"%r#an! 1n 0%r&area $nei c%n.#iine c%&$ni#are 1n rJn-$l
ce#!enil%r % are "reve-erea 1ncri! 1n ar#. 8% al Tra#a#$l$i C.E.E./ c%n0%r& c!reia
#a#ele &e&9re $n# cIe&a#e ! 1nc$raMe2e cIi&9$l -e l$cr!#%ri #ineri/ "e calea $n%r
"r%3ra&e c%&$ne.
Prin a-%"#area #eci"iei Co7isiei nr 3==4?:?CE din 34 dece76rie 3==3
referitoare la !unerea %n a!licare a $e.ula7entului CEE nr. 2@23?@: al
Consiliului %n ceea !rivete co7!ensarea ofertelor i cererilor de locuri de
7unc&; @a $r&!ri# 1n#!rirea reelei de servicii de ocupare europene cunoscute sub
.. ((9
acronimul %U+%& 'EUR%"ean E&"l%X&en# 5ervice+/ in#i#$i#! "rin Deci2ia nr.
93P8=9PCEE '-eci2ie a9r%3a#! "rin n%$l ac# c%&$ni#ar+.
EURE5 c%n#ri9$ie la "$nerea 1n a"licare a -i"%2iiil%r "!rii a II@a a
Re3$la&en#$l$i nr. (=(4P=*. Ea "riMin! #ra#e3ia e$r%"ean! -e %c$"are .i c%n#ri9$ie
la 1n#!rirea "ieei $nice e$r%"ene/ "r%&%vJn-/ 1n in#ere$l %lici#anil%r -e l%c$ri -e
&$nc!/ al l$cr!#%ril%r .i an3aMa#%ril%rN
a+ -e2v%l#area "ieel%r -e 0%r! -e &$nc! e$r%"ene -ecIie .i accei9ile
#$#$r%ra:
9+ cIi&9$l #rannai%nal/ in#erre3i%nal .i #ran0r%n#alier -e %0er#e .i cereri -e
l%c$ri -e &$nc!:
c+ #ran"arena .i cIi&9$l -e in0%r&aii a$"ra "ieel%r 0%rei -e &$nc!
e$r%"ene/ incl$iv a$"ra c%n-iiil%r -e via! .i "%i9ili#!il%r -e -%9Jn-ire -e
cali0ic!ri:
-+ ela9%rarea -e &e#%-e .i in-ica#%ri 1n ace# en.
Deci2ia C%&iiei nr 4,,3P*PCE/ in#ra#! 1n vi3%are la ( &ar#ie 4,,3/ a 0%#
a-%"#a#! l$Jn-$@e 1n c%ni-erare .i vii#%area l!r3ire a Uni$nii E$r%"ene/ rein1n-$@e
necei#a#ea "$nerii 1n a"licare a reelei EURE5 1n !rile a0la#e 1n c$r -e a-erare.
C%n0%r& ar#ic%l$l$i 3 al -eci2iei/ ;8!;+ cuprindeN
a+ &e&9rii reelei EURE5/ a-ic! erviciile "eciali2a#e -ee&na#e -e c!#re
#a#ele &e&9re c%n0%r& ar#. (3/ "ara3ra0$l 4/ al Re3$la&en#$l$i nr. (=(4P=*/ "rec$&
.i 7ir%$l e$r%"ean -e c%%r-%nare/ c%n0%r& -i"%2iiil%r ar#ic%lel%r 4(/ 44 .i 43 -in
re3$la&en#$l a&in#i# .i
9+ "ar#enerii EURE5 "rev!2$i la ar#ic%l$l (7/ "ara3ra0$l (/ al Re3$la&en#$l$i
nr (=(4P=*/ .i an$&eN
i+ erviciile re3i%nale -e %c$"are ale #a#el%r &e&9re:
ii+ erviciile -e %c$"are c%&"e#en#e "en#r$ re3i$nile li&i#r%0e:
iii+ erviciile -e %c$"are "eciali2a#e c%&$nica#e C%&iiei c%n0%r& ar#. (7
"ar.4 al Re3$la&en#$l$i nr. (=(4P=*.
Ace#e 3r$"$ri c$"rin- %r3ani2aiile in-icale .i "a#r%nale -ee&na#e -e c!#re
&e&9rii EURE5.
D. LEGI5LAIE INTERN> ARMONIZAT> PRI;IND LI7ERA
CIRCULAIE A PER5OANELOR 6I A BOREI DE MUNC>
Directiva 15C0772 a Parla&en#$l$i E$r%"ean .i a C%nili$l$i -in 49 a"rilie
4,,) "rivin- li9era circ$laie .i .e-ere a ce#!enil%r Uni$nii E$r%"ene .i &e&9ril%r
-e 0a&ilie "e #eri#%ri$l #a#el%r &e&9re a 0%# #ran"$! 1n -re"#$l in#ern "rin
in#er&e-i$l Ordonanei de urgen nr. "-, din ": iulie ,--0 privind libera
.. (4,
circulaie pe teritoriul +om4niei a cetenilor statelor membre ale Uniunii
%uropene i &paiului %conomic %uropean
(
/ ac# n%r&a#iv -e % -e%e9i#! i&"%r#an!
1n ceea ce "rive.#e in#e3rarea "ieei 0%rei -e &$nc! a$#%I#%ne 1n cea e$r%"ean!.
A#0el/ e 9$c$r! -e % erie -e -re"#$ri 0$n-a&en#ale "rivin- ra"%r#$rile l%r
M$ri-ice -e &$nc! .i -e ec$ri#a#e %cial!/ rec$n%c$#e -e lege lata 1n#r@% erie -e ac#e
c%&$ni#are -e % -e%e9i#! i&"%r#an! .i "e care ac#$l n%r&a#iv r%&Jn le rec$n%a.#e
la rJn-$l !$. A#0el/ ce#!enii Uni$nii E$r%"ene/ "rec$& .i &e&9rii 0a&iliil%r l%r
care in#r! .i l%c$iec le3al 1n R%&Jnia/ 9ene0icia2! -e % erie -e -re"#$ri .i li9er#!i/
"rin#re care .i acela al $n$i acce ne1n3r!-i# "e "iaa 0%rei -e &$nc! -in R%&Jnia/
"rec$& .i la -e0!.$rarea al#%r ac#ivi#!i -e na#$r! ec%n%&ic!/ 1n c%n-iiile le3ii
a"lica9ile ce#!enil%r r%&Jni 'ar#. 3 li#. e++.
Ur&!rin- #r$c#$ra -irec#ivei e$r%"ene/ O.U.G. nr. (,4P4,,8 c$"rin-e
"reve-eri re0eri#%are la a"ec#e c$& $n#N
1ntrarea, ederea pe.de pe teritoriul +om4niei a cetenilor Uniunii
%uropene, precum i a membrilor familiilor lor
+estr4ngerea dreptului la liber circulaie pe teritoriul +om4niei, a
cetenilor Uniunii %uropene i a membrilor familiilor lor
(
P$9lica#! 1n M%ni#%r$l O0icial al R%&Jniei/ nr. =)=P4(i$lie 4,,8. A"r%9a#!/ c$ &%-i0ic!ri .i c%&"le#!ri/ "rin Le3ea nr.
4=,P4,,8 'M.O0. nr. 9,,P7 %c#%&9rie 4,,8+. M%-i0ica#! "rin Or-%nana G$vern$l$i nr. 3,P4,,='M.O0. nr. =3=P4) i$lie
4,,=+/ a"r%9a#!/ c$ &%-i0ic!ri .i c%&"le#!ri/ "rin Le3ea nr. 8,,P4,,= 'M.O0. nr. (,88P3, -ece&9rie 4,,=+.
.. (4(
Sarcini de %nv&'are / %ntre6&ri de control0
(. Care $n# -re"#$rile .i li9er#!ile c%nin$#e 1n Car#a -re"#$ril%r 0$n-a&en#ale
ale Uni$nii E$r%"ene[
4. Hn ce c%n-iii e ac%r-! -re"#$l -e .e-ere "en#r$ % "eri%a-! &ai &are -e #rei
l$ni 1n#r@$n #a# &e&9r$ al Uni$nii E$r%"ene "en#r$ ce#!enii c%&$ni#ari[
3. Hn ce c%n#! li9er$l acce la an3aMare .i e3ali#a#ea -e #ra#a&en# "rev!2$#e -e
-re"#$l c%&$ni#ar[
). Care $n# c%n-iiile ac%r-!rii -re"#$l$i -e .e-ere "er&anen#! "rev!2$#e -e
Direc#iva 3*P4,,)
8. Hn ce c%n-iii e "%a#e re#rici%na -re"#$l -e in#rare .i -re"#$l -e .e-ere "e
&%#ive -e %r-ine "$9lic!/ ec$ri#a#e "$9lic! .i !n!#a#e "$9lic! [
=. Care $n# "reve-erile eeniale ale Or-%nanei -e $r3en! nr. (,4 -in () i$lie
4,,8 "rivin- li9era circ$laie "e #eri#%ri$l R%&Jniei a ce#!enil%r #a#el%r
&e&9re ale Uni$nii E$r%"ene .i 5"ai$l$i Ec%n%&ic E$r%"ean [
BIBLIO)$*CIE
(. Ral$ca Mi3a 7e.#eli$/ Drept internaional 9 introducere n dreptul
internaional public @ E-. a 3@a/ rev. .i a-!$3i#!/ E-i#$ra ALL 7ECQ/
7$c$re.#i/ 4,,3
4. Ral$ca Mi3a@7e.#eli$/ Ca#rinel 7r$&ar/ /rotecia internaional a
drepturilor omului- %ote de curs/ E-iia a 8@a/ E-i#$ra Univer$l A$ri-ic/
7$c$re.#i/ 4,(,
3. 7ianca 5eleMan G$#an/ Pr%#ecia e$r%"ean! a -re"#$ril%r %&$l$i/ e-. a )@a/
E-i#$ra C.E. 7ec\/ 7$c$re.#i/ 4,((
). An-rei P%"ec$/ Dreptul internaional i european al muncii/ E-i#$ra
C.E.7ec\/ 7$c$re.#i/ 4,,*
.. (44
8. A.B.Ren$cci/ Droit europeen des droits de l.$omme/ LGDA/ Pari/ 4,,4
=. Bre-ric 5$-re/ Drept ;uropean i internaional al drepturilor omului/
E-i#$ra P%lir%& Ia.i/ 4,,=
7. Nic%lae ;%ic$lec$/ Dreptul muncii-reglementri interne i comunitare
E-i#$ra ]%l#er Ql$^er/ 7$c$re.#i/ 4,,7
*. Nic%lae ;%ic$lec$ Drept comunitar al muncii/ E-i#$ra ]%l#er Ql$^er/
7$c$re.#i/ 4,,9
9. Irina M%r%ian$ Zl!#ec$/ Ra-$ De&e#rec$/ Drept instituional comunitar
i drepturile omului/ In#i#$#$l R%&Jn "en#r$ Dre"#$rile O&$l$i/ 7$c$re.#i/
4,,8:
(,.A$ri"r$-ena C$rii -e A$#iie a Uni$nii E$r%"ene/ i#e@$l Uni$nii
E$r%"ene/ ^^^.e$r%"a.e$
.. (43
TEME $ECE$*TE
L* #ISCIPLIN*
P$OTEC,I* INTE$N*,ION*L1 * #$EPTU$ILO$ OMULUI.
OU$ISP$U#EN,* CU$,II EU$OPENE * #$EPTU$ILO$ OMULUI
(. Dre"#$rile %&$l$i 1n i#e&$l Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e @ Car#a O.N.U./
Declaraia $niveral! a -re"#$ril%r %&$l$i/ Pac#ele in#ernai%nale c$ "rivire la
-re"#$rile %&$l$i
4. C%nvenia in#ernai%nal! "rivin- eli&inarea #$#$r%r 0%r&el%r -e -icri&inare
raial!/ C%nvenia 1&"%#riva #%r#$rii .i al#%r "e-e"e %ri #ra#a&en#e c$ cr$2i&e/
in$&ane a$ -e3ra-an#e .i C%nvenia a$"ra eli&in!rii 0%r&el%r -e -icri&inare 0a!
-e 0e&ei @ -re"#$ri 3aran#a#e/ &ecani&e -e c%n#r%l
3. C%nvenia c$ "rivire la -re"#$rile c%"il$l$i @ -re"#$ri 3aran#a#e/ &ecani&e -e
c%n#r%l/ le3ilaie nai%nal!/ "%li#ici in#ernai%nale .i nai%nale
). Mecani&e .i "r%ce-$ri -e "r%#ecie a -re"#$ril%r %&$l$i $9 e3i-a ECO5OC
8. Or3ani2aia In#ernai%nal! a M$ncii @ c%nin$#$l n%r&el%r a-%"#a#e .i #ran"$nerea
l%r in -re"#$l in#ern
=. Or3ani2aia In#ernai%nal! a M$ncii @ &ecani&e -e c%n#r%l
7. C%nvenia e$r%"ean! a -re"#$ril%r %&$l$i @ -re"#$ri 3aran#a#e
*. C$r#ea E$r%"ean! a Dre"#$ril%r O&$l$i @ %r3ani2are .i "r%ce-$r!
9. Dre"#$l la li9er#a#e .i la i3$ran! 1n R%&Jnia .i 1n M$ri"r$-ena C$rii E$r%"ene a
-re"#$ril%r %&$l$i
((. Dre"#$l la $n "r%ce ecIi#a9il < M$ri"r$-ena C$rii E$r%"ene a -re"#$ril%r
%&$l$i .i M$ri"r$-ena 1&"%#riva R%&Jniei
(4. Dre"#$l la re"ec#area vieii "riva#e .i -e 0a&ilie < 1n R%&Jnia .i 1n M$ri"r$-ena
C$rii E$r%"ene a Dre"#$ril%r O&$l$i
.. (4)
(3. Li9er#a#ea -e 3Jn-ire/ -e c%n.#iin! .i -e reli3ie < 1n R%&Jnia .i 1n M$ri"r$-ena
C$rii E$r%"ene a Dre"#$ril%r O&$l$i
(). Li9er#a#ea -e e?"ri&are < 1n R%&Jnia .i 1n M$ri"r$-ena C$rii E$r%"ene a
Dre"#$ril%r O&$l$i
(8. Li9er#a#ea -e 1n#r$nire .i -e a%ciere< 1n R%&Jnia .i 1n M$ri"r$-ena C$rii
E$r%"ene a Dre"#$ril%r O&$l$i
(=. Dre"#$l -e "r%"rie#a#e < M$ri"r$-ena C$rii E$r%"ene a Dre"#$ril%r O&$l$i .i
M$ri"r$-ena 1&"%#riva R%&Jniei < in#e2! .i c%ncl$2ii
(7. Dre"#$l la e-$caie < 1n R%&Jnia .i 1n M$ri"r$-ena C$rii E$r%"ene a Dre"#$ril%r
O&$l$i
(*. Dre"#$rile &in%ri#!il%r 1n E$r%"a
(9. Car#a %cial! e$r%"ean! revi2$i#! @ -re"#$ri 3aran#a#e .i &ecani&e -e c%n#r%l
4,. C%nvenii ale C%nili$l$i E$r%"ei @ C%nvenia "en#r$ "revenirea #%r#$rii i a
"e-e"el%r i #ra#a&en#el%r in$&ane a$ -e3ra-an#e/ C%nvenia e$r%"ean! "rivin-
l$"#a 1&"%#riva #ra0ic$l$i -e 0iine $&ane
4(. Uni$nea E$r%"ean! .i -re"#$rile %&$l$i @ Car#a -re"#$ril%r 0$n-a&en#ale
44. Li9era circ$laie a "er%anel%r .i a 0%rei -e &$nc! 1n -re"#$l c%&$ni#ar
.. (48
BIBLIO)$*CIE )ENE$*L1
(. A$rec$ 7%3-an/ 7%lin#inean$ Ale?an-r$/ N!#ae A-rian/ Drept
internaional contemporan/ All 7ec\/ 4,,,
4. Ral$ca Mi3a 7e.#eli$/ Drept internaional 9 introducere n dreptul
internaional public @ E-. a 3@a/ rev. .i a-!$3i#!/ E-i#$ra ALL 7ECQ/
7$c$re.#i/ 4,,3
3. Ral$ca Mi3a@7e.#eli$/ Ca#rinel 7r$&ar/ /rotecia internaional a
drepturilor omului- %ote de curs/ E-iia a 8@a/ E-i#$ra Univer$l A$ri-ic/
7$c$re.#i/ 4,(,
). 7ianca 5eleMan G$#an/ Pr%#ecia e$r%"ean! a -re"#$ril%r %&$l$i/ e-. a )@a/
E-i#$ra C.E. 7ec\/ 7$c$re.#i/ 4,((
8. C%rneli$ 71ran/ 'onvenia ;uropean a Drepturilor (mului. 'omentariu
pe articole. ;%l. ( .i 4. E-i#$ra C.E.7ec\/ 7$c$re.#i/ 4,,8@4,,=
=. TI%&a 7$er3en#Ial/ Ale?an-re Qi -a protection internationale des
droits de l.$omme/ E-i#i%n N.P. En3el/ (99l
7. D. 7%3-an/ M. 5ele3ean/ Drepturile i libertile fundamentale n
"urisprudena ';D(/ E-. All 7ec\/ 7$c$re.#i 4,,8:
*. Ra-$ CIiri!/ 'onvenia ;uropean a Drepturilor (mului vol. < i <</
E-i#$ra CE7ec\/ 4,,7
9. Ra-$ CIiri!/ Dreptul la un proces ec$itabil/ E-i#$ra Univer$l A$ri-ic/
7$c$re.#i/ 4,,*
(,.Ra-$ C. De&e#rec$/ Irina M%r%ian$ Zl!#ec$/ Drepturile omului n
sistemul %aiunilor 8nite9 protecie i promovare/ In#i#$#$l R%&Jn "en#r$
Dre"#$rile O&$l$i/ 7$c$re.#i/ 4,,,
((.I%n Diac%n$/ Drepturile omului/ In#i#$#$l R%&Jn "en#r$ Dre"#$rile
O&$l$i/ 7$c$re.#i/ (993
(4.R!2van Dinc!/ 'ereri n faa '.;.D.(. 'ondiii de admisibilitate/ E-. All@
7ec\/ 7$c$re.#i/ 4,,(:
.. (4=
(3.Nic%lae Ec%9ec$/ Mariana Nielea : c%%r-. Nic%lae Ec%9ec$/ Manualul
'onsiliului ;uropei 7ir%$l -e In0%r&are al C%nili$l$i E$r%"ei/ 7$c$re.#i/
4,,=
().D.A. Earri/ M. OR7%Xle/ C. ]ar9ric\/ -a? of t$e ;uropean 'onvention on
:uman !ig$ts/ 7$##er^%r#I/ L%n-%n/ D$9lin/ E-in9$r3I (998:
(8.Cri#ian A$ra/ Drepturile omului 9 drepturile minoritilor naionale/ E-i#$ra
C. E. 7ec\/ 7$c$re.#i/ 4,,=:
(=.An-rei P%"ec$/ Dreptul internaional i european al muncii/ E-i#$ra
C.E.7ec\/ 7$c$re.#i/ 4,,*:
(7.C%rneli$ Livi$ P%"ec$/ :otrrile 'urii ;uropene a Drepturilor (mului
pronunate n cauzele mpotriva !omniei )3665-0770*/ E-. All@7ec\/
7$c$re.#i/ 4,,3:
(*.C%rneli$@Livi$ P%"ec$/ 'urtea ;uropean a drepturilor (mului/ All
7ec\/ 7$c$re.#i/ 4,,)
(9./rincipalele instrumente internaionale privind drepturile omului la care
!omnia este parte/ v%l.I@II/ In#i#$#$l R%&Jn "en#r$ Dre"#$rile O&$l$i/
7$c$re.#i/ 4,,7
4,.CIiri! Ra-$/ 'onvenia ;uropean a Drepturilor (mului. 'omentarii i
explicaii. E-iia (/ E-i#$ra C.E.7ec\/ 7$c$re.#i/ 4,,*
4(.7ea#rice Ra&acan$/ Iurisprudena ';D( n cauzele mpotriva !omniei/
E-i#$ra Ea&an3i$/ 7$c$re.#i/ 4,,*
44.A.B.Ren$cci/ Droit europeen des droits de l.$omme/ LGDA/ Pari/ 4,,4
43.MicIele De 5alvia/ 'ompendium de la ';D:/ 4,,3
4).7ianca 5eleMan@G$an/ /rotecia european a Drepturilor omului. E-iia a
-%$a. E-i#$ra C.E.7ec\/ 7$c$re.#i/ 4,,=
48.7ianca 5eleMan@G$an/ E%rai$ R$$/ :otrrile ';D( mpotriva
!omniei )3665-077>*. E-i#$ra Ea&an3i$/ 7$c$re.#i/ 4,,=
4=.A-rian N!#ae/ Drepturile omului- religie a sfritului de secol/ In#i#$#$l
R%&Jn "en#r$ Dre"#$rile O&$l$i/ 7$c$re.#i/ (994
47.Bre-ric 5$-re/ Drept ;uropean i internaional al drepturilor omului/
E-i#$ra P%lir%& Ia.i/ 4,,=
.. (47
4*.B. 5$-re/ A.P. Mar3$ena$-/ A. An-rian#i&9a2%vina/ A. G%$##en%ire/ M.
Levine#/ -es grands arrJts de la 'our europGenne des Droits de l.:omme/
PUB 4,,3:
49.Nic%lae ;%ic$lec$/ Dreptul muncii-reglementri interne i comunitare
E-i#$ra ]%l#er Ql$^er/ 7$c$re.#i/ 4,,7
3,.Nic%lae ;%ic$lec$ Drept comunitar al muncii/ E-i#$ra ]%l#er Ql$^er/
7$c$re.#i/ 4,,9
3(.Irina M%r%ian$ Zl!#ec$/ Ra-$ De&e#rec$/ Drept instituional comunitar
i drepturile omului/ In#i#$#$l R%&Jn "en#r$ Dre"#$rile O&$l$i/ 7$c$re.#i/
4,,8:
34.OG nr. 9)P(999 "rivin- "ar#ici"area R%&Jniei la "r%ce-$rile 1n 0aa C$rii
E$r%"ene a Dre"#$ril%r O&$l$i .i a C%&i#e#$l$i Mini.#ril%r al C%nili$l$i
E$r%"ei .i re3re$l #a#$l$i 1n $r&a I%#!rJril%r .i c%nveniil%r -e re2%lvare
"e cale a&ia9il!/ a"r%9a#! c$ &%-i0ic!ri .i c%&"le#!ri "rin Le3ea nr.
*7P4,,(/ &%-i0ica#! "rin OUG nr. =)P4,,3 "en#r$ #a9ilirea $n%r &!$ri
"rivin- 1n0iinarea/ %r3ani2area/ re%r3ani2area a$ 0$nci%narea $n%r
#r$c#$ri -in ca-r$l a"ara#$l$i -e l$cr$ al G$vern$l$i/ a &ini#erel%r/ a al#%r
%r3ane -e "eciali#a#e ale a-&ini#raiei "$9lice cen#rale .i a $n%r in#i#$ii
"$9lice
33.EG nr. *=*P4,,3 "rivin- %r3ani2area .i 0$nci%narea A3en#$l$i
3$verna&en#al "en#r$ C$r#ea E$r%"ean! a Dre"#$ril%r O&$l$i/ &%-i0ica#!
"rin EG nr. )48P4,,8 "rivin- %r3ani2area .i 0$nci%narea Mini#er$l$i
A0aceril%r E?#erne.
3). A$ri"r$-ena C$rii E$r%"ene a Dre"#$ril%r O&$l$i 1n ca$2ele care "rivec
R%&JniaN M%ni#%arele O0iciale ale R%&Jniei/ "ar#ea I/ i#e@$l C$rii
E$r%"ene a Dre"#$ril%r O&$l$i '^^^.ecIr.c%e.in#+/ i#e@$l Hnal#ei C$ri -e
Caaie .i A$#iie '^^^.cM.r%+
*drese INTE$NETN
^^^.il%.%r3./ Or3ani2aia In#ernai%nal! a M$ncii
^^^.c%e.in#./ C%nili$l E$r%"ei
^^^.ecIr.c%e.in#/ C$r#ea e$r%"eana a -re"#$ril%r %&$l$i
^^^.c%e.in#PTPEPE$&aneRi3I#/ Direc#ia 3enerala a -re"#$ril%r %&$l$i
.. (4*
^^^.c%e.in#PTPEPC%&&ii%nereE.R/ C%&iar$l -re"#$ril%r %&$l$i
^^^.e$r%"a.e$/ Uni$nea E$r%"ean!
*NE5E
#ECL*$*TI* UNIVE$S*L* * #$EPTU$ILO$ OMULUI
'a-%"#a#a -e A-$narea Generala a Or3ani2a#iei Na#i$nil%r Uni#e la (, -e e"#e&9rie
(9)*+
Prea76ul
C%ni-erin- ca rec$n%a#erea -e&ni#a#ii ineren#e #$#$r%r &e&9ril%r 0a&iliei $&ane i a -re"#$ril%r
l%r e3ale i inaliena9ile c%n#i#$ie 0$n-a&en#$l li9er#a#ii/ -re"#a#ii i "acii in l$&e/
C%ni-erin- ca i3n%rarea i -i"re#$irea -re"#$ril%r %&$l$i a$ -$ la ac#e -e 9ar9arie care rev%l#a
c%n#iin#a %&enirii i ca 0a$rirea $nei l$&i in care 0iin#ele $&ane e v%r 9$c$ra -e li9er#a#ea
c$vin#$l$i i a c%nvin3eril%r i v%r 0i eli9era#e -e #ea&a i &i2erie a 0%# "r%cla&a#a -re"# cea &ai
inal#a a"ira#ie a %a&enil%r/
C%ni-erin- ca e#e een#ial ca -re"#$rile %&$l$i a 0ie %cr%#i#e -e a$#%ri#a#ea le3ii "en#r$ ca %&$l
.. (49
a n$ 0ie ili# a rec$r3a/ ca %l$#ie e?#re&a/ la rev%l#a i&"%#riva #iraniei i a$"ririi/
C%ni-erin- ca e#e een#ial a e inc$raMa -e2v%l#area rela#iil%r "rie#ene#i in#re na#i$ni/
C%ni-erin- ca in Car#a "%"%arele Or3ani2a#iei Na#i$nil%r Uni#e a$ "r%cla&a# -in n%$ cre-in#a l%r
in -re"#$rile 0$n-a&en#ale ale %&$l$i/ in -e&ni#a#ea i in val%area "er%anei $&ane/ -re"#$ri e3ale
"en#r$ 9ar9a#i i 0e&ei i ca a$ I%#ari# a 0av%ri2e2e "r%3re$l %cial i i&9$na#a#irea c%n-i#iil%r -e
*rticolul @
Biecare %& are -re"#$l a i e rec$n%aca "re#$#in-eni "er%nali#a#ea M$ri-ica.
*rticolul >
T%#i %a&enii in# e3ali in 0a#a le3ii i a$/ 0ara nici % -e%e9ire/ -re"#$l la % e3ala "r%#ec#ie a le3ii.
T%#i %a&enii a$ -re"#$l la % "r%#ec#ie e3ala i&"%#riva %ricarei -icri&inari care ar vi%la "re2en#a
Declara#ie i i&"%#riva %ricarei "r%v%cari la % ae&enea -icri&inare.
*rticolul :
Orice "er%ana are -re"#$l la a#i0ac#ia e0ec#iva -in "ar#ea in#an#el%r M$ri-ice na#i%nale c%&"e#en#e
i&"%#riva ac#el%r care vi%lea2a -re"#$rile 0$n-a&en#ale ce@i in# rec$n%c$#e "rin c%n#i#$#ie a$
le3e.
*rticolul 8
Ni&eni n$ #re9$ie a 0ie are#a#/ -e#in$# a$ e?ila# in &%- ar9i#rar.
*rticolul 2=
Orice "er%ana are -re"#$l in -e"lina e3ali#a#e -e a 0i a$-ia#a in &%- ecIi#a9il i "$9lic -e ca#re $n
#ri9$nal in-e"en-en# i i&"ar#ial care va I%#ari 0ie a$"ra -re"#$ril%r i %9li3a#iil%r ale/ 0ie a$"ra
#e&einiciei %ricarei ac$2ari in &a#erie "enala in-re"#a#a i&"%#riva a.
*rticolul 22
Orice "er%ana ac$2a#a -e c%&i#erea $n$i ac# c$ carac#er "enal are -re"#$l a 0ie "re$"$a
nevin%va#a "ina cin- vin%va#ia a va 0i #a9ili#a in &%- le3al in c$r$l $n$i "r%ce "$9lic in care i@
a$ 0%# ai3$ra#e #%a#e3aran#iile neceare a"ararii ale. Ni&eni n$ va 0i c%n-a&na# "en#r$ ac#i$ni a$
%&ii$ni care n$i c%n#i#$ia$/ in &%&en#$l cin- a$ 0%# c%&ie/ $n ac# c$ carac#er "enal c%n0%r&
-re"#$l$i in#erna#i%nal a$ na#i%nal. De ae&enea/ n$ e va a"lica nici % "e-ea"a &ai 3rea -eci#
aceea care era a"lica9ila in &%&en#$l cin- a 0%# aviri# ac#$l c$ carac#er "enal.
*rticolul 23
Ni&eni n$ va 0i $"$ la i&i?#i$ni ar9i#rare in via#a a "er%nala/ in 0a&ilia a/ in -%&icili$l l$i a$
in c%re"%n-en#a a/ nici la a#in3eri a-$e %n%arei i re"$#a#iei ale. Orice "er%ana are -re"#$l la
"r%#ec#ia le3ii i&"%#riva $n%r ae&enea i&i?#i$ni a$ a#in3eri.
*rticolul 24
.. (3,
Orice "er%ana are -re"#$l -e a circ$la in &%- li9er i -e a@i ale3e ree-in#a in in#eri%r$l 3rani#el%r
$n$i #a#. Orice "er%ana are -re"#$l -e a "arai %rice #ara/ incl$iv a a/ i -e reveni in #ara a.
*rticolul 29
In ca2 -e "erec$#ie/ %rice "er%ana are -re"#$l -e a ca$#a a2il i -e a 9ene0icia -e a2il in al#e #ari.
Ace# -re"# n$ "%a#e 0i inv%ca# in ca2 -e $r&arire ce re2$l#a in &%- real -in#r@% cri&a -e -re"#
c%&$n a$ -in ac#i$ni c%n#rare c%"$ril%r i "rinci"iil%r Or3ani2a#iei Na#i$nil%r Uni#e.
*rticolul 2<
Orice "er%ana are -re"#$l la % ce#a#enie.
Ni&eni n$ "%a#e 0i li"i# in &%- ar9i#rar -e ce#a#enia a a$ -e -re"#$l -e a@i cIi&9a
ce#a#enia.
*rticolul 2@
C$ ince"ere -e la i&"linirea vir#ei le3ale/ 9ar9a#$l i 0e&eia/ 0ara nici % re#ric#ie in ce "rive#e
raa/ na#i%nali#a#ea a$ reli3ia/ a$ -re"#$l -e a e caa#%ri i -e a in#e&eia % 0a&ilie. Ei a$ -re"#$ri
e3ale la c%n#rac#area caa#%riei/ in -ec$r$l caa#%riei i la -e0acerea ei.
Caa#%ria n$ "%a#e 0i incIeia#a -eci# c$ c%ni&#a&in#$l li9er i -e"lin al viii#%ril%r %#i.
Ba&ilia c%n#i#$ie ele&en#$l na#$ral i 0$n-a&en#al al %cie#a#ii i are -re"#$l la %cr%#ire -in "ar#ea
%cie#a#ii i a #a#$l$i.
*rticolul 2>
Orice "er%ana are -re"#$l la "r%"rie#a#e/ a#i# in3$ra/ ci# i in a%cia#ie c$ al#ii.
Ni&eni n$ "%a#e 0i li"i# in &%- ar9i#rar -e "r%"rie#a#ea a.
*rticolul 2:
Orice %& are -re"#$l la li9er#a#ea 3in-irii/ -e c%n#iin#a i reli3ie: ace# -re"# incl$-e li9er#a#ea -e a@
i cIi&9a reli3ia a$ c%nvin3erea/ "rec$& i li9er#a#ea -e a@i &ani0e#a reli3ia a$ c%nvin3erea/
in3$r a$ i&"re$na c$ al#ii/ a#i# in &%- "$9lic/ ci# i "riva#/ "rin inva#a#$ra/ "rac#ici reli3i%ae/ c$l#
i in-e"linirea ri#$ril%r.
*rticolul 28
Orice %& are -re"#$l la li9er#a#ea %"iniil%r i e?"ri&arii: ace# -re"# incl$-e li9er#a#ea -e a avea
%"inii i&i?#i$ne -in a0ara/ "rec$& i li9er#a#ea -e a ca$#a/ -e a "ri&i i -e a ra"in-i in0%r&a#ii i
i-ei "rin %rice &iMl%ace i in-e"en-en# -e 0r%n#ierele -e #a#.
*rticolul 3=
Orice "er%ana are -re"#$l la li9er#a#ea -e in#r$nire i -e a%ciere "anica.
Ni&eni n$ "%a#e 0i ili# a 0aca "ar#e -in#r@% a%cia#ie.
*rticolul 32
.. (3(
Orice "er%ana are -re"#$l -e a l$a "ar#e la c%n-$cerea #re9$ril%r "$9lice ale #arii ale/ 0ie -irec#/ 0ie
"rin re"re2en#an#i li9er alei.
Orice "er%ana are -re"#$l -e acce e3al la 0$nc#iile "$9lice -in #ara a.
;%in#a "%"%r$l$i #re9$ie a c%n#i#$ie 9a2a "$#erii -e #a#: acea#a v%in#a #re9$ie a 0ie e?"ri&a#a
"rin ale3eri ne0ali0ica#e/ care a ai9a l%c in &%- "eri%-ic "rin $0ra3i$ $niveral/ e3al i e?"ri&a#
"rin v%# ecre# a$ $r&in- % "r%ce-$ra ecIivalen#a care a ai3$re li9er#a#ea v%#$l$i.
*rticolul 33
Orice "er%ana/ in cali#a#ea a -e &e&9r$ al %cie#a#ii/ are -re"#$l la ec$ri#a#ea %ciala: ea e#e
in-re"#a#i#a ca "rin e0%r#$l na#i%nal i c%la9%rarea in#erna#i%nala/ #inin-$@e ea&a -e %r3ani2area i
re$rele 0iecarei #ari/ a %9#ina reali2area -re"#$ril%r ec%n%&ice/ %ciale i c$l#$rale in-i"ena9ile
"en#r$ -e&ni#a#ea a i li9era -e2v%l#are a "er%nali#a#ii ale.
*rticolul 34
Orice "er%ana are -re"#$l la &$nca/ la li9era ale3ere a &$ncii ale/ la c%n-i#ii ecIi#a9ile i
a#i0aca#%are -e &$nca/ "rec$& i la %cr%#irea i&"%#riva %&aM$l$i.
T%#i %a&enii/ 0ara nici % -icri&inare/ a$ -re"#$l la alari$ e3al "en#r$ &$nca e3ala.
Orice %& care &$nce#e are -re"#$l la % re#ri9$ire ecIi#a9ila i a#i0aca#%are care a@i ai3$re a#i#
l$i/ ci# i 0a&iliei ale/ % e?i#en#a c%n0%r&a c$ -e&ni#a#ea $&ana i c%&"le#a#a/ la nev%ie/ "rin al#e
&iMl%ace -e "r%#ec#ie %ciala.

Orice "er%ana are -re"#$l -e a in#e&eia in-ica#e i -e a e a0ilia la in-ica#e "en#r$ a"ararea
in#ereelel%r ale.
*rticolul 39
Orice "er%ana are -re"#$l la %-iIna i recrea#ie/ incl$iv la % li&i#are re2%na9ila a 2ilei -e &$nca i
la c%nce-ii "eri%-ice "la#i#e.
*rticolul 3<
Orice %& are -re"#$l la $n nivel -e #rai care a@i ai3$re ana#a#ea i 9$na#area l$i i 0a&iliei ale/
c$"rin2in- Irana/ i&9raca&in#ea/ l%c$in#a/ in3riMirea &e-icala/ "rec$& i erviciile %ciale
neceare: el are -re"#$l la ai3$rare in ca2 -e %&aM/ 9%ala/ invali-i#a#e/ va-$vie/ 9a#rine#e a$ in
celelal#e ca2$ri -e "ier-ere a &iMl%acel%r -e $92i#en#a/ in $r&a $n%r i&"reM$rari in-e"en-en#e -e
v%in#a a.
Ma&a i c%"il$l a$ -re"#$l la aM$#%r i %cr%#ire -e%e9i#e. T%#i c%"iii/ 0ie ca in# nac$#i in ca-r$l
caa#%rii a$ in a0ara ace#eia/ e 9$c$ra aceeai "r%#ec#ie %ciala.
*rticolul 3@
Orice "er%ana are -re"#$l la inva#a#$ra. Inva#a&in#$l #re9$ie a 0ie 3ra#$i#/ cel "$#in in ceea ce
"rive#e inva#a&in#$l ele&en#ar i 3eneral. Inva#a&in#$l ele&en#ar #re9$ie a 0ie %9li3a#%ri$.
Inva#a&in#$l #eInic i "r%0ei%nal #re9$ie a 0ie la in-e&ina #$#$r%r/ iar inva#a&in#$l $"eri%r
.. (34
#re9$ie a 0ie -e ae&enea e3al/ accei9il #$#$r%ra/ "e 9a2a -e &eri#.
Inva#a&in#$l #re9$ie a $r&areaca -e2v%l#area -e"lina a "er%nali#a#ii $&ane i in#arirea
re"ec#$l$i 0a#a -e -re"#$rile %&$l$i i li9er#a#ile 0$n-a&en#ale. El #re9$ie a "r%&%ve2e
in#ele3erea/ #%leran#a/ "rie#enia in#re #%a#e "%"%arele i #%a#e 3r$"$rile raiale a$ reli3i%ae/ "rec$&
i -e2v%l#area ac#ivi#a#ii Or3ani2a#iei Na#i$nil%r Uni#e "en#r$ &en#irenea "acii.
Parin#ii a$ -re"#$l -e "ri%ri#a#e in ale3erea 0el$l$i -e inva#a&in# "en#r$ c%"iii l%r &in%ri.
*rticolul 3>
Orice "er%ana are -re"#$l -e a l$a "ar#e in &%- li9er la via#a c$l#$rala a c%lec#ivi#a#ii/ -e a e
9$c$ra -e ar#e i -e a "ar#ici"a la "r%3re$l #iin#i0ic i la 9ine0acerile l$i.
Biecare %& are -re"#$l la %cr%#irea in#ereel%r &%rale i &a#eriale care -ec$r3 -in %rice l$crare
#iin#i0ica/ li#erara a$ ar#i#ica al carei a$#%r e#e.
*rticolul 3:
Orice "er%ana are -re"#$l la % %rin-$ire %ciala i in#erna#i%nala in care -re"#$rile i li9er#a#ile
e?"$e in "re2en#a Declara#ie "%# 0i "e -e"lin in0a"#$i#e.
*rticolul 38
Orice "er%ana are in-a#%riri 0a#a -e c%lec#ivi#a#e/ -e%arece n$&ai in ca-r$l ace#eia e#e "%i9ila
-e2v%l#area li9era i -e"lina a "er%nali#a#ii ale.
In e?erci#area -re"#$ril%r i li9er#a#il%r ale/ 0iecare %& n$ e#e $"$ -eci# n$&ai in3ra-iril%r
#a9ili#e "rin le3e/ e?cl$iv in c%"$l -e a ai3$ra c$veni#a rec$n%a#ere i re"ec#are a -re"#$ril%r i
li9er#a#il%r al#%ra i ca a 0ie a#i0ac$#e M$#ele cerin#e ale &%ralei/ %r-inii "$9lice i 9$na#arii
3enerale in#r@% %cie#a#e -e&%cra#ica.
Ace#e -re"#$ri i li9er#a#i n$ v%r "$#ea 0i in nici $n ca2 e?erci#a#e c%n#rar c%"$ril%r i "rinci"iil%r
Or3ani2a#iei Na#i$nil%r Uni#e.
*rticolul 4=
Nici % -i"%2i#ie a "re2en#ei Declara#ii n$ "%a#e 0i in#er"re#a#a ca i&"licin- "en#r$ vre$n #a#/
3r$"are a$ "er%ana -re"#$l -e a e -e-a la vre% ac#ivi#a#e a$ -e a aviri vre$n ac# in-re"#a# "re
-e0iin#area $n%r -re"#$ri a$ li9er#a#i en$n#a#e in "re2en#a Declara#ie.
.. (33
P*CTUL INTE$N*,ION*L CU P$IVI$E L* #$EPTU$ILE CIVILE NI
POLITICE
P$E*MBUL
+tatele pri la prezentul /act
'onsidernd c!/ 1n c%n0%r&i#a#e c$ "rinci"iile en$na#e 1n Car#a Nai$nil%r Uni#e/
rec$n%a.#erea -e&ni#!ii ineren#e #$#$r%r &e&9ril%r 0a&iliei $&ane .i a -re"#$ril%r l%r e3ale .i
inaliena9ile/ c%n#i#$ie 0$n-a&en#$l li9er#!ii/ -re"#!ii .i "!cii 1n l$&e/
!ecunoscnd c! ace#e -re"#$ri -ec$r3 -in -e&ni#a#ea ineren#! "er%anei $&ane/
!ecunoscnd c!/ 1n c%n0%r&i#a#e c$ Declaraia Univeral! a Dre"#$ril%r O&$l$i/ i-eal$l
0iinei $&ane li9ere/ 9$c$rJn-$@e -e li9er#!ile civile .i "%li#ice .i eli9era#! -e #ea&! .i -e &i2erie/
n$ "%a#e 0i reali2a# -ecJ# -ac! e creea2! c%n-iii care "er&i# 0iec!r$ia ! e 9$c$re -e -re"#$rile
ale civile .i "%li#ice/ ca .i -e -re"#$rile ale ec%n%&ice/ %ciale a$ c$l#$rale/
'onsidernd c!/ "%#rivi# Car#ei Nai$nil%r Uni#e/ #a#ele a$ %9li3aia -e a "r%&%va
re"ec#area $niveral! .i e0ec#iv! a -re"#$ril%r .i li9er#!il%r %&$l$i/
-und 1n c%ni-erare 0a"#$l c! in-ivi-$l are 1n-a#%riri 0a! -e e&enii !i .i 0a! -e
c%lec#ivi#a#ea c!reia 1i a"arine .i e#e -a#%r a e #r!-$i ! "r%&%ve2e .i ! re"ec#e -re"#$rile
rec$n%c$#e 1n "re2en#$l Pac#/
#u convenit a$"ra $r&!#%arel%r ar#ic%leN
.. (3)
P*$TE* (NTPI
*$TICOLUL 2
(. T%a#e "%"%arele a$ -re"#$l -e a -i"$ne -e ele 1nele. Hn vir#$#ea ace#$i -re"#/ ele 1.i
-e#er&in! li9er #a#$#$l "%li#ic .i 1.i ai3$r! li9er -e2v%l#area ec%n%&ic!/ %cial! .i c$l#$ral!.
4. Pen#r$ a@.i 1n0!"#$i c%"$rile/ #%a#e "%"%arele "%# -i"$ne li9er -e 9%3!iile .i -e re$rele
l%r na#$rale/ 0!r! a a-$ce a#in3ere %9li3aiil%r care -ec$r3 -in c%%"erarea ec%n%&ic! in#ernai%nal!/
1n#e&eia#! "e "rinci"i$l in#ere$l$i reci"r%c/ .i -in -re"#$l in#ernai%nal. Hn nici $n ca2 $n "%"%r n$
va "$#ea 0i li"i# -e "r%"riile &iMl%ace -e #rai.
3. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac#/ incl$iv cele care a$ r!"$n-erea a-&ini#r!rii -e #eri#%rii
nea$#%n%&e .i -e #eri#%rii $9 #$#el!/ #re9$ie ! 1nleneac! reali2area -re"#$l$i "%"%arel%r -e a
-i"$ne -e ele 1nele .i ! re"ec#e ace# -re"#/ 1n c%n0%r&i#a#e c$ -i"%2iiile Car#ei Nai$nil%r
Uni#e.
.. (38
P*$TE* * #OU*
*$TICOLUL 3
(. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# e an3aMea2! ! re"ec#e .i ! 3aran#e2e #$#$r%r in-ivi2il%r
care e 3!ec "e #eri#%ri$l l%r .i in -e c%&"e#ena l%r -re"#$rile rec$n%c$#e 1n "re2en#$l Pac#/ 0!r!
nici % -e%e9ire/ 1n "ecial -e ra!/ c$l%are/ e?/ li&9!/ reli3ie/ %"inie "%li#ic! a$ %rice al#! %"inie/
%ri3ine nai%nal! a$ %cial!/ avere/ na.#ere a$ 1n#e&eia#! "e %rice al#! 1&"reM$rare.
4. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l "ac# e an3aMea2! ! 3aran#e2e c! -re"#$rile en$na#e 1n el v%r 0i
e?erci#a#e 0!r! nici % -icri&inare 1n#e&eia#! "e ra!/ c$l%are/ e?/ li&9!/ reli3ie/ %"inie "%li#ic! a$
%rice al#! %"inie/ %ri3ine nai%nal! a$ %cial!/ avere/ na.#ere a$ %rice al#! 1&"reM$rare.
3. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# e an3aMea2!N
a+ ! 3aran#e2e c! %rice "er%an! ale c!rei -re"#$ri a$ li9er#!i rec$n%c$#e 1n "re2en#$l Pac#
a$ 0%# vi%la#e va -i"$ne -e % cale -e rec$r e0ec#iv!/ cIiar a#$nci cJn- 1nc!lcarea a 0%# c%&i! -e
"er%ane aci%nJn- 1n e?ercii$l 0$nci$nil%r l%r %0iciale:
9+ ! 3aran#e2e c! a$#%ri#a#ea c%&"e#en#!/ M$-iciar!/ a-&ini#ra#iv! %ri le3ila#iv! a$ %rice
al#! a$#%ri#a#e c%&"e#en#! "%#rivi# le3ilaiei #a#$l$i/ va I%#!r1 a$"ra -re"#$ril%r "er%anei care
0%l%e.#e calea -e rec$r .i ! -e2v%l#e "%i9ili#!ile -e rec$r M$ri-ici%nal:
c+ ! 3aran#e2e c! a$#%ri#!ile c%&"e#en#e v%r -a $r&are %ric!r$i rec$r care a 0%#
rec$n%c$# ca M$#i0ica#.
*$TICOLUL 4
5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# e an3aMea2! ! ai3$re -re"#$l e3al le3al al 9!r9ail%r .i al
0e&eil%r -e a e 9$c$ra -e #%a#e -re"#$rile civile .i "%li#ice en$na#e 1n "re2en#$l Pac#.
*$TICOLUL 9
(. Hn ca2$l 1n care $n "eric%l "$9lic e?ce"i%nal a&enin! e?i#ena nai$nii .i e#e "r%cla&a#
"rin#r@$n ac# %0icial/ #a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# "%# ca/ 1n li&i#a #ric#! a cerinel%r i#$aiei/ ! ia
&!$ri -er%3a#%rii -e la %9li3aiile "rev!2$#e 1n "re2en#$l Pac#/ c$ c%n-iia ca ace#e &!$ri ! n$
0ie inc%&"a#i9ile c$ celelal#e %9li3aii "e care le a$ "%#rivi# -re"#$l$i in#ernai%nal .i ca -in ele ! n$
re2$l#e % -icri&inare 1n#e&eia#! n$&ai "e ra!/ c$l%are/ e?/ li&9!/ reli3ie/ a$ %ri3ine %cial!.
4. Di"%2iia "rece-en#! n$ a$#%ri2ea2! nici % -er%3are -e la "reve-erile ar#ic%lel%r =/ 7/ *
'"ara3ra0$l ( .i 4+/ ((/ (8/ (= .i (*.
3. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# care 0ac $2 -e -re"#$l -e -er%3are #re9$ie ca "rin
in#er&e-i$l 5ecre#ar$l$i 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e ! e&nale2e -e 1n-a#! cel%rlal#e
#a#e "!ri -i"%2iiile -e la care a$ -er%3a#/ "rec$& .i &%#ivele care a$ "r%v%ca# acea#! -er%3are.
O n%$! c%&$nicare va 0i 0!c$#!/ "rin acela.i in#er&e-i$/ la -a#a la care ele a$ "$ ca"!# -er%3!ril%r.
*$TICOLUL <
(. Nici % -i"%2iie -in "re2en#$l Pac# n$ "%a#e 0i in#er"re#a#! ca i&"licJn- "en#r$ $n #a#/ %
3r$"are a$ $n in-ivi- vre$n -re"# -e a e -e-a la % ac#ivi#a#e a$ -e a !vJr.i $n ac# $r&!rin-
$"ri&area -re"#$ril%r .i li9er#!il%r rec$n%c$#e 1n "re2en#$l Pac# %ri li&i#!ri ale l%r &ai a&"le
-ecJ# cele "rev!2$#e 1n Pac#.
4. N$ e "%a#e a-&i#e nici % re#ricie a$ -er%3are -e la -re"#$rile 0$n-a&en#ale ale %&$l$i
rec$n%c$#e a$ 1n vi3%are 1n %rice #a# "ar#e la "re2en#$l Pac# 1n a"licarea le3il%r/ c%nveniil%r/
re3$la&en#el%r a$ c$#$&el%r/ $9 "re#e?#$l c! "re2en#$l Pac# n$ rec$n%a.#e ace#e -re"#$ri a$ le
rec$n%a.#e 1n#r@% &!$r! &ai &ic!.
.. (3=
P*$TE* * T$EI*
*$TICOLUL @
(. Dre"#$l la via! e#e ineren# "er%anei $&ane. Ace# -re"# #re9$ie %cr%#i# "rin le3e.
Ni&eni n$ "%a#e 0i "riva# -e viaa a 1n &%- ar9i#rar.
4. Hn !rile 1n care "e-ea"a c$ &%ar#ea n$ a 0%# a9%li#!/ % en#in! -e c%n-a&nare la &%ar#e
n$ va "$#ea 0i "r%n$na#! -ecJ# "en#r$ cri&ele cele &ai 3rave/ 1n c%n0%r&i#a#e c$ le3ilaia 1n
vi3%are 1n &%&en#$l 1n care cri&a a 0%# c%&i!/ le3ilaie care n$ #re9$ie ! 0ie 1n c%n#ra-icie c$
-i"%2iiile "re2en#$l$i Pac# .i nici c$ cele ale C%nveniei "en#r$ "revenirea .i re"ri&area cri&ei -e
3en%ci-. Acea#! "e-ea"! n$ "%a#e 0i a"lica#! -ecJ# 1n vir#$#ea $nei I%#!rJri -e0ini#ive "r%n$na#!
-e $n #ri9$nal c%&"e#en#.
3. CJn- "rivarea -e via! c%n#i#$ie cri&! -e 3en%ci-/ e 1nele3e c! nici % -i"%2iie -in
"re2en#$l ar#ic%l n$ a$#%ri2ea2! $n #a# "ar#e la "re2en#$l Pac# ! -er%3e 1n nici $n 0el -e la vre%
%9li3aie a$&a#! 1n vir#$#ea -i"%2iiil%r C%nveniei "en#r$ "revenirea .i re"ri&area cri&ei -e
3en%ci-.
). Orice c%n-a&na# la &%ar#e are -re"#$l -e a %lici#a 3raierea a$ c%&$#area "e-e"ei.
A&ni#ia/ 3raierea a$ c%&$#area "e-e"ei c$ &%ar#ea "%a#e 0i ac%r-a#! 1n #%a#e ca2$rile.
8. O en#in! -e c%n-a&nare la &%ar#e n$ "%a#e 0i "r%n$na#! "en#r$ cri&e c%&ie -e
"er%ane $9 vJr#a -e (* ani .i n$ "%a#e 0i e?ec$#a#! 1&"%#riva $n%r 0e&ei 3ravi-e.
=. Nici % -i"%2iie -in "re2en#$l ar#ic%l n$ "%a#e 0i inv%ca#! "en#r$ a e 1n#Jr2ia a$ a e
1&"ie-ica a9%lirea "e-e"ei ca"i#ale -e c!#re $n #a# "ar#e la "re2en#$l Pac#.
*$TICOLUL >
Ni&eni n$ va 0i $"$ #%r#$rii .i nici $n%r "e-e"e a$ #ra#a&en#e cr$-e/ in$&ane a$
-e3ra-an#e. Hn "ecial/ e#e in#er2i ca % "er%an! ! 0ie $"$!/ 0!r! c%ni&!&Jn#$l !$/ $nei
e?"eriene &e-icale a$ .#iini0ice.
*$TICOLUL :
(. Ni&eni n$ va 0i in$# 1n clavie: clavia .i c%&er$l c$ clavi/ $9 #%a#e 0%r&ele/ $n#
in#er2ie.
4. Ni&eni n$ va "$#ea 0i in$# 1n ervi#$#e.
3. a+ Ni&eni n$ va "$#ea 0i c%n#rJn ! e?ec$#e % &$nc! 0%ra#! a$ %9li3a#%rie:
9+ alinea#$l a+ al "re2en#$l$i "ara3ra0 n$ "%a#e 0i in#er"re#a# ca in#er2icJn-/ 1n !rile 1n care
an$&i#e in0raci$ni "%# 0i "e-e"i#e c$ -e#eni$nea 1n%i#! -e &$nc! 0%ra#!/ e?ec$#area $nei
"e-e"e -e &$nc! 0%ra#!/ "r%n$na#! -e $n #ri9$nal c%&"e#en#:
c+ n$ e c%ni-er! O&$nc! 0%ra#! a$ %9li3a#%rieK 1n en$l "re2en#$l$i "ara3ra0N
'i+ %rice &$nc! a$ ervici$/ nein-ica#e 1n alinea#$l 9+/ cer$#e 1n &%- n%r&al $n$i in-ivi-
-ein$# 1n vir#$#ea $nei -eci2ii le3ale a M$#iiei a$ eli9era# c%n-ii%na# 1n $r&a $nei ae&enea
-eci2ii:
'ii+ %rice ervici$ c$ carac#er &ili#ar .i/ 1n !rile 1n care %9iecia -e c%n.#iin! e#e a-&i!/
%rice ervici$ nai%nal cer$# 1n vir#$#ea le3ii cel%r care ri-ic! %9iecii -e c%n.#iin!:
'iii+ %rice ervici$ cer$# 1n ca2$rile -e 0%r! &aM%r! a$ -e ini#re care a&enin! viaa a$
9$n!#area c%&$ni#!ii:
'iv+ %rice &$nc! a$ %rice ervici$ care 0ac "ar#e -in %9li3aiile ce#!ene.#i n%r&ale.
*$TICOLUL 8
.. (37
(. Orice in-ivi- are -re"#$l la li9er#a#e .i la ec$ri#a#ea "er%anei ale. Ni&eni n$ "%a#e 0i
are#a# a$ -ein$# 1n &%- ar9i#rar. Ni&eni n$ "%a#e 0i "riva# -e li9er#a#ea a -ecJ# "en#r$ &%#ivele
le3ale .i 1n c%n0%r&i#a#e c$ "r%ce-$ra "rev!2$#! -e le3e.
4. Orice in-ivi- are#a# va 0i in0%r&a#/ 1n &%&en#$l are#!rii ale/ -e"re &%#ivele ace#ei
are#!ri .i va 0i 1n.#iina#/ 1n cel &ai c$r# #i&"/ -e %rice 1nvin$ire care i e a-$ce.
3. Orice in-ivi- are#a# a$ -ein$# "en#r$ c%&i#erea $nei in0raci$ni "enale va 0i a-$/ 1n
#er&en$l cel &ai c$r#/ 1n 0aa $n$i M$-ec!#%r a$ a $nei al#e a$#%ri#!i 1&"$#ernici#e "rin le3e !
e?erci#e 0$nci$ni M$-iciare .i va #re9$i ! 0ie M$-eca# 1n#r@$n in#erval re2%na9il a$ ! 0ie eli9era#.
De#eni$nea "er%anel%r care $r&ea2! a 0i #ri&ie 1n M$-eca#! n$ #re9$ie ! c%n#i#$ie re3$l!/ -ar
"$nerea 1n li9er#a#e "%a#e 0i $9%r-%na#! $n%r 3aranii ai3$rJn- 1n0!i.area l%r la .e-inele -e
M$-eca#!/ "en#r$ #%a#e celelal#e ac#e -e "r%ce-$r! .i/ -ac! e#e ca2$l/ "en#r$ e?ec$#area I%#!rJrii.
). Oricine a 0%# "riva# -e li9er#a#e "rin are#are a$ -e#eni$ne are -re"#$l -e a in#r%-$ce
rec$r 1n 0aa $n$i #ri9$nal/ "en#r$ ca ace#a ! I%#!rac! ne1n#Jr2ia# a$"ra le3ali#!ii -e#eni$nii
ale .i ! %r-%ne eli9erarea a/ -ac! -e#eni$nea e#e ile3al!.
8. Orice in-ivi- care a 0%# vic#i&a $nei are#!ri a$ -e#eni$ni ile3ale are -re"# la %
-e"!3$9ire.
*$TICOLUL 2=
(. Orice "er%an! "riva#! -e li9er#a#e va 0i #ra#a#! c$ $&ani#a#e .i c$ re"ec#area -e&ni#!ii
ineren#e "er%anei $&ane.
4. a+ Per%anele a0la#e 1n "revenie v%r 0i/ 1n a0ar! -e circ$&#ane e?ce"i%nale/ e"ara#e -e
c%n-a&nai .i v%r 0i $"$e $n$i re3i& -i#inc#/ "%#rivi# c%n-iiei l%r -e "er%ane nec%n-a&na#e.
9+ Tinerii a0lai 1n "revenie v%r 0i e"arai -e a-$li .i e va I%#!r1 1n le3!#$r! c$ ca2$l l%r cJ#
&ai re"e-e c$ "$#in!.
3. Re3i&$l "eni#enciar va c$"rin-e $n #ra#a&en# al c%n-a&nail%r avJn- -re"# c%" eenial
1n-re"#area l%r .i reclaarea l%r %cial!. Tinerii -elincveni v%r 0i e"arai -e a-$li .i $"$.i $n$i
re3i& "%#rivi# vJr#ei .i #a#$#$l$i l%r le3al.
.. (3*
*$TICOLUL 22
Ni&eni n$ "%a#e 0i 1n#e&nia# "en#r$ in3$r$l &%#iv c! n$ e#e 1n &!$r! ! e?ec$#e %
%9li3aie c%n#rac#$al!.
*$TICOLUL 23
(. Orice "er%an! care e a0l! 1n &%- le3al "e #eri#%ri$l $n$i #a# are -re"#$l -e a circ$la
ac%l% li9er .i -e a@.i ale3e li9er re.e-ina.
4. Orice "er%an! e#e li9er! ! "!r!eac! %rice ar!/ incl$iv "r%"ria a ar!.
3. Dre"#$rile $@&eni%na#e n$ "%# 0ace %9iec#$l $n%r re#ricii -ecJ# -ac! ace#ea $n#
"rev!2$#e "rin le3e/ neceare "en#r$ a %cr%#i ec$ri#a#ea nai%nal!/ %r-inea "$9lic!/ !n!#a#ea %ri
&%rali#a#ea "$9lic! a$ -re"#$rile .i li9er#!ile al#%ra .i $n# c%&"a#i9ile c$ celelal#e -re"#$ri
rec$n%c$#e 1n "re2en#$l Pac#.
). Ni&eni n$ "%a#e 0i "riva# 1n &%- ar9i#rar -e -re"#$l -e a in#ra 1n "r%"ria a ar!.
*$TICOLUL 24
Un #r!in care e a0l! 1n &%- le3al "e #eri#%ri$l $n$i #a# "ar#e la "re2en#$l Pac# n$ "%a#e 0i
e?"$l2a# -ecJ# 1n e?ec$#area $nei -eci2ii l$a#e 1n c%n0%r&i#a#e c$ le3ea .i/ -ac! rai$ni i&"eri%ae
-e ec$ri#a#e nai%nal! n$ e %"$n/ el #re9$ie ! ai9! "%i9ili#a#ea -e a "re2en#a c%ni-eren#ele care
"le-ea2! 1&"%#riva e?"$l2!rii ale .i -e a %9ine e?a&inarea ca2$l$i !$ -e c!#re a$#%ri#a#ea
c%&"e#en#!/ %ri -e cJ#e $na a$ &ai &$l#e "er%ane "ecial -ee&na#e -e acea#! a$#%ri#a#e/ 0iin-
re"re2en#a# 1n ace# c%".
*$TICOLUL 29
(. T%i %a&enii $n# e3ali 1n 0aa #ri9$nalel%r .i c$ril%r -e M$#iie. Orice "er%an! are
-re"#$l ca li#i3i$l 1n care e a0l! ! 0ie e?a&ina# 1n &%- ecIi#a9il .i "$9lic -e c!#re $n #ri9$nal
c%&"e#en#/ in-e"en-en# .i i&"arial/ #a9ili# "rin le3e/ care ! -eci-! 0ie a$"ra #e&einiciei %ric!rei
1nvin$iri "enale 1n-re"#a#e 1&"%#riva ei/ 0ie a$"ra c%n#e#aiil%r "rivin- -re"#$rile .i %9li3aiile ale
c$ carac#er civil. 6e-ina -e M$-eca#! "%a#e 0i -eclara#! ecre#! 1n #%#ali#a#e a$ "en#r$ % "ar#e a
-e0!.$r!rii ei/ 0ie 1n in#ere$l 9$nel%r &%rav$ri/ al %r-inii "$9lice a$ al ec$ri#!ii nai%nale 1n#r@%
%cie#a#e -e&%cra#ic!/ 0ie -ac! in#ereele vieii "ar#ic$lare ale "!ril%r 1n ca$2! % cer/ 0ie 1n &!$ra
1n care #ri9$nal$l ar %c%#i ace# l$cr$ ca a9%l$# necear/ cJn- -a#%ri#! circ$&#anel%r "eciale ale
ca$2ei/ "$9lici#a#ea ar -!$na in#ereel%r M$#iiei: c$ #%a#e ace#ea/ "r%n$narea %ric!rei I%#!rJri 1n
&a#erie "enal! a$ civil! va 0i "$9lic!/ a0ar! -e ca2$rile cJn- in#ere$l &in%ril%r cere ! e
"r%ce-e2e al#0el a$ cJn- "r%ce$l e re0er! la -i0eren-e &a#ri&%niale %ri la #$#ela c%"iil%r.
4. Orice "er%an! ac$2a#! -e c%&i#erea $nei in0raci$ni "enale e#e "re2$&a#! a 0i
nevin%va#! cJ# #i&" c$l"a9ili#a#ea a$ n$ a 0%# #a9ili#! 1n &%- le3al.
3. Orice "er%an! ac$2a#! -e c%&i#erea $nei in0raci$ni "enale are -re"#$l/ 1n c%n-iii -e
-e"lin! e3ali#a#e/ la cel "$in $r&!#%arele 3araniiN
a+ ! 0ie in0%r&a#! 1n cel &ai c$r# #er&en/ 1n#r@% li&9! "e care % 1nele3e .i 1n &%- -e#alia#/
-e"re na#$ra .i &%#ivele ac$2aiei ce i e a-$ce:
9+ ! -i"$n! -e #i&"$l .i -e 1nlenirile neceare "re3!#irii a"!r!rii ale .i ! c%&$nice c$
a"!r!#%r$l "e care .i@l ale3e:
c+ ! 0ie M$-eca#! 0!r! % 1n#Jr2iere e?ceiv!:
-+ ! 0ie "re2en#! la "r%ce .i ! e a"ere ea 1n!.i a$ ! ai9! ai#ena $n$i a"!r!#%r ale -e
ea: -ac! n$ are a"!r!#%r/ ! 0ie in0%r&a#! -e"re -re"#$l -e a@l avea .i/ %ri -e cJ#e %ri in#ere$l
M$#iiei % cere/ ! i e a#ri9$ie $n a"!r!#%r -in %0ici$/ 0!r! "la#! -ac! ea n$ are &iMl%ace "en#r$ a@l
re&$nera:
.. (39
e+ ! in#er%3Ie2e a$ ! 0ac! a 0i in#er%3ai &ar#%rii ac$2!rii .i ! %9in! 1n0!i.area .i
in#er%3area &ar#%ril%r a"!r!rii 1n acelea.i c%n-iii c$ cele ale &ar#%ril%r ac$2!rii:
0+ ! 9ene0icie2e -e ai#ena 3ra#$i#! a $n$i in#er"re#/ -ac! n$ 1nele3e a$ n$ v%r9e.#e li&9a
0%l%i#! la .e-ina -e M$-eca#!:
3+ ! n$ 0ie ili#! ! &!r#$rieac! 1&"%#riva ei 1n!.i a$ ! e rec$n%ac! vin%va#!.
). Pr%ce-$ra a"lica9il! #ineril%r care n$ $n# 1nc! &aM%ri "%#rivi# le3ii "enale va ine ea&a
-e vJr#a l%r .i -e in#ere$l ree-$c!rii l%r.
8. Orice "er%an! -eclara#! vin%va#! -e % in0raci$ne are -re"#$l -e a %9ine e?a&inarea -e
c!#re % M$ri-icie $"eri%ar!/ 1n c%n0%r&i#a#e c$ le3ea/ a -eclar!rii vin%v!iei .i a c%n-a&n!rii ale.
=. CJn- % c%n-a&nare "enal! -e0ini#iv! e#e $l#eri%r an$la#! a$ e ac%r-! 3raierea -e%arece
$n 0a"# n%$ a$ n%$@-ec%"eri# -%ve-e.#e c! @a "r%-$ % er%are M$-iciar!/ "er%ana care a $0eri# %
"e-ea"! 1n $r&a ace#ei c%n-a&n!ri va "ri&i % in-e&ni2aie 1n c%n0%r&i#a#e c$ le3ea/ a0ar! -e
ca2$l cJn- @a -%ve-i# c! ne-ec%"erirea 1n #i&" $#il a 0a"#$l$i nec$n%c$# 1i e#e i&"$#a9il! ei/ 1n
1n#re3i&e a$ 1n "ar#e.
7. Ni&eni n$ "%a#e 0i $r&!ri# a$ "e-e"i# -in "ricina $nei in0raci$ni "en#r$ care a 0%# -eMa
acIi#a# a$ c%n-a&na# "rin#r@% I%#!rJre -e0ini#iv! 1n c%n0%r&i#a#e c$ le3ea .i c$ "r%ce-$ra "enal! a
0iec!rei !ri.
*$TICOLUL 2<
(. Ni&eni n$ va 0i c%n-a&na# "en#r$ aci$ni a$ %&ii$ni care n$ c%n#i#$ia$ $n ac#
-elic#$%/ "%#rivi# -re"#$l$i nai%nal a$ in#ernai%nal/ 1n &%&en#$l 1n care a$ 0%# !vJr.i#e. De
ae&enea/ n$ e va a"lica % "e-ea"! &ai ever! -ecJ# cea care era a"lica9il! 1n &%&en#$l
c%&i#erii in0raci$nii. Dac! $l#eri%r c%&i#erii in0raci$nii/ le3ea "reve-e a"licarea $nei "e-e"e &ai
$.%are/ -elincven#$l #re9$ie ! 9ene0icie2e -e acea#a.
4. Ni&ic -in "re2en#$l ar#ic%l n$ e %"$ne M$-ec!rii a$ c%n-a&n!rii %ric!r$i in-ivi- -in
"ricina $n%r aci$ni a$ %&ii$ni care a#$nci cJn- a$ 0%# !vJr.i#e era$ c%ni-era#e ca 0a"#e
cri&inale/ "%#rivi# "rinci"iil%r 3enerale -e -re"# rec$n%c$#e -e #%a#e nai$nile.
*$TICOLUL 2@
Orice %& are -re"#$l -e a i e rec$n%a.#e "re#$#in-eni "er%nali#a#ea M$ri-ic!.
*$TICOLUL 2>
(. Ni&eni n$ va "$#ea 0i $"$ vre$n%r i&i?#i$ni ar9i#rare a$ ile3ale 1n viaa "ar#ic$lar!/ 1n
0a&ilia/ -%&icili$l a$ c%re"%n-ena a/ nici la a#in3eri ile3ale a-$e %n%arei .i re"$#aiei ale.
4. Orice "er%an! are -re"# la "r%#ecia le3ii 1&"%#riva $n%r ae&enea i&i?#i$ni a$ a#in3eri.
*$TICOLUL 2:
(. Orice "er%an! are -re"# la li9er#a#ea 3Jn-irii/ c%n.#iinei .i reli3iei: ace# -re"# i&"lic!
li9er#a#ea -e a avea a$ -e a a-%"#a % reli3ie a$ % c%nvin3ere la ale3erea a/ "rec$& .i li9er#a#ea -e
a@.i &ani0e#a reli3ia a$ c%nvin3erea/ in-ivi-$al a$ 1n c%&$n/ a#J# 1n "$9lic cJ# .i 1n "ar#ic$lar
"rin c$l# .i 1n-e"linirea ri#$ril%r/ "rin "rac#ici .i "rin 1nv!!&Jn#.
4. Ni&eni n$ va 0i $"$ vre$nei c%n#rJn3eri "$#Jn- a-$ce a#in3ere li9er#!ii ale -e a avea
a$ -e a a-%"#a % reli3ie a$ % c%nvin3ere la ale3erea a.
3. Li9er#a#ea &ani0e#!rii reli3iei a$ c%nvin3eril%r n$ "%a#e 0i $"$! -ecJ# re#riciil%r
"rev!2$#e -e le3e .i neceare "en#r$ %cr%#irea ec$ri#!ii/ %r-inii .i !n!#!ii "$9lice %ri a &%ralei
a$ a li9er#!il%r .i -re"#$ril%r 0$n-a&en#ale ale al#%ra.
.. (),
). 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# e an3aMea2! ! re"ec#e li9er#a#ea "!rinil%r .i/ a#$nci cJn-
e#e ca2$l/ a #$#%ril%r le3ali/ -e a ai3$ra e-$caia reli3i%a! .i &%ral! a c%"iil%r l%r/ 1n c%n0%r&i#a#e
c$ "r%"riile l%r c%nvin3eri.
*$TICOLUL 28
(. Ni&eni n$ #re9$ie ! ai9! -e $0eri# -in ca$2a %"iniil%r ale.
4. Orice "er%an! are -re"#$l la li9er#a#ea -e e?"ri&are: ace# -re"# c$"rin-e li9er#a#ea -e a
c!$#a/ -e a "ri&i .i -e a r!"Jn-i in0%r&aii .i i-ei -e %rice 0el/ in-i0eren# -e 0r%n#iere/ $9 0%r&!
%ral!/ cri!/ #i"!ri#! %ri ar#i#ic!/ a$ "rin %rice al# &iMl%c/ la ale3erea a.
3. E?erci#area li9er#!il%r "rev!2$#e la "ara3ra0$l 4 al "re2en#$l$i ar#ic%l c%&"%r#! %9li3aii
.i r!"$n-eri "eciale. Hn c%necin!/ ea "%a#e 0i $"$! an$&i#%r li&i#!ri care #re9$ie 1n! #a9ili#e
1n &%- e?"re "rin le3e .i care $n# neceareN
a+ re"ec#!rii -re"#$ril%r a$ re"$#aiei al#%ra:
9+ a"!r!rii ec$ri#!ii nai%nale/ %r-inii "$9lice/ !n!#!ii a$ &%rali#!ii "$9lice.
*$TICOLUL 3=
(. Orice "r%"a3an-! 1n 0av%area r!29%i$l$i e#e in#er2i! "rin le3e.
4. Orice 1n-e&n la $r! nai%nal!/ raial! a$ reli3i%a! care c%n#i#$ie % inci#are la
-icri&inare/ la %#ili#a#e a$ la vi%len! e#e in#er2i "rin le3e.
*$TICOLUL 32
Dre"#$l -e 1n#r$nire "a.nic! e#e rec$n%c$#. E?erci#area ace#$i -re"# n$ "%a#e 0i $"$!
-ecJ# re#riciil%r/ c%n0%r&e c$ le3ea .i neceare 1n#r@% %cie#a#e -e&%cra#ic!/ 1n in#ere$l ec$ri#!ii
nai%nale/ al ec$ri#!ii "$9lice/ al %r-inii "$9lice %ri "en#r$ a %cr%#i !n!#a#ea a$ &%rali#a#ea
"$9lic! a$ -re"#$rile .i li9er#!ile al#%ra.
*$TICOLUL 33
(. Orice "er%an! are -re"#$l -e a e a%cia 1n &%- li9er c$ al#ele/ incl$iv -re"#$l -e a
c%n#i#$i in-ica#e .i -e a a-era la ele/ "en#r$ %cr%#irea in#ereel%r ale.
4. E?erci#area ace#$i -re"# n$ "%a#e 0i $"$! -ecJ# re#riciil%r "rev!2$#e -e le3e .i care
$n# neceare 1n#r@% %cie#a#e -e&%cra#ic!/ 1n in#ere$l ec$ri#!ii nai%nale/ al ec$ri#!ii "$9lice/ al
%r-inii "$9lice %ri "en#r$ a %cr%#i !n!#a#ea a$ &%rali#a#ea "$9lic! a$ -re"#$rile .i li9er#!ile
al#%ra. Pre2en#$l ar#ic%l n$ e %"$ne ca e?erci#area ace#$i -re"# -e c!#re &e&9rii 0%rel%r ar&a#e .i
ai "%liiei ! 0ie $"$! $n%r re#ricii le3ale.
3. Nici % -i"%2iie -in "re2en#$l ar#ic%l n$ "er&i#e #a#el%r "!ri la C%nvenia -in (9)* a
Or3ani2aiei In#ernai%nale a M$ncii "rivin- li9er#a#ea in-ical! .i %cr%#irea -re"#$l$i in-ical ! ia
&!$ri le3ila#ive a-$cJn- a#in3ere < a$ ! a"lice le3ea 1n#r@$n &%- care ! a-$c! a#in3ere <
3araniil%r "rev!2$#e 1n acea C%nvenie.
*$TICOLUL 34
(. Ba&ilia e#e ele&en#$l na#$ral .i 0$n-a&en#al al %cie#!ii .i are -re"# la %cr%#ire -in
"ar#ea %cie#!ii .i a #a#$l$i.
4. Dre"#$l -e a e c!!#%ri .i -e a 1n#e&eia % 0a&ilie e#e rec$n%c$# 9!r9a#$l$i .i 0e&eii/
1nce"Jn- -e la vJr#a n$9il!.
3. Nici % c!!#%rie n$ va "$#ea 0i 1ncIeia#! 0!r! c%ni&!&Jn#$l li9er .i -e"lin al vii#%ril%r
%i.
.. ()(
). 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# v%r l$a &!$rile "%#rivi#e "en#r$ a ai3$ra e3ali#a#ea 1n
-re"#$ri .i r!"$n-eri a %il%r 1n "rivina c!!#%riei/ 1n #i&"$l c!!#%riei .i a#$nci cJn- ea e
-e0ace. Hn ca2$l -e0acerii/ e v%r l$a &!$ri "en#r$ a ai3$ra c%"iil%r %cr%#irea necear!.
*$TICOLUL 39
(. Orice c%"il/ 0!r! nici % -icri&inare 1n#e&eia#! "e ra!/ c$l%are/ e?/ li&9!/ reli3ie/ %ri3ine
nai%nal! a$ %cial!/ avere a$ na.#ere/ are -re"#$l -in "ar#ea 0a&iliei ale/ a %cie#!ii .i a #a#$l$i
la &!$rile -e %cr%#ire "e care le cere c%n-iia -e &in%r.
4. Orice c%"il #re9$ie ! 0ie 1nre3i#ra# i&e-ia# -$"! na.#ere .i ! ai9! $n n$&e.
3. Orice c%"il are -re"#$l -e a -%9Jn-i % ce#!enie.
*$TICOLUL 3<
Orice ce#!ean are -re"#$l .i "%i9ili#a#ea/ 0!r! nici $na -in#re -icri&in!rile la care e re0er!
ar#ic%l$l 4 .i 0!r! re#ricii nere2%na9ileN
a+ -e a l$a "ar#e la c%n-$cerea #re9$ril%r "$9lice/ 0ie -irec#/ 0ie "rin in#er&e-i$l $n%r
re"re2en#ani li9er ale.i:
9+ -e a ale3e .i -e a 0i ale/ 1n ca-r$l $n%r ale3eri "eri%-ice/ %ne#e/ c$ $0ra3i$ $niveral .i
e3al .i c$ cr$#in ecre#/ ai3$rJn- e?"ri&area li9er! a v%inei ale3!#%ril%r:
c+ -e a avea acce/ 1n c%n-iii 3enerale -e e3ali#a#e/ la 0$nciile "$9lice -in ara a.
*$TICOLUL 3@
T%a#e "er%anele $n# e3ale 1n 0aa le3ii .i a$/ 0!r! -icri&inare/ -re"#$l la % %cr%#ire e3al!
-in "ar#ea le3ii. Hn acea#! "rivin! le3ea #re9$ie ! in#er2ic! %rice -icri&inare .i ! 3aran#e2e
#$#$r%r "er%anel%r % %cr%#ire e3al! .i e0icace c%n#ra %ric!rei -icri&in!ri/ 1n "ecial -e ra!/
c$l%are/ e?/ li&9!/ reli3ie/ %"inie "%li#ic! a$ %rice al#! %"inie/ %ri3ine nai%nal! a$ %cial!/ avere/
na.#ere a$ 1n#e&eia#! "e %rice al#! 1&"reM$rare.
*$TICOLUL 3>
Hn #a#ele 1n care e?i#! &in%ri#!i e#nice/ reli3i%ae a$ lin3vi#ice/ "er%anele a"arinJn-
ace#%r &in%ri#!i n$ "%# 0i li"i#e -e -re"#$l -e a avea/ 1n c%&$n c$ ceilali &e&9ri ai 3r$"$l$i l%r/
"r%"ria l%r via! c$l#$ral!/ -e a "r%0ea .i "rac#ica "r%"ria l%r reli3ie a$ -e a 0%l%i "r%"ria l%r
li&9!.
P*$TE* * P*T$*
*$TICOLUL 3:
(. 5e in#i#$ie $n C%&i#e# al -re"#$ril%r %&$l$i '-en$&i# 1n c%n#in$are/ 1n "re2en#$l Pac#/
C%&i#e#$l+. Ace# C%&i#e# e#e c%&"$ -in %"#"re2ece &e&9ri .i are 0$nciile #a9ili#e 1n cele -e
&ai M%.
4. C%&i#e#$l e#e c%&"$ -in re%r#iani ai #a#el%r "!ri la "re2en#$l Pac#/ care #re9$ie ! 0ie
"er%nali#!i -e 1nal#! &%rali#a#e .i avJn- % c%&"e#en! rec$n%c$#! 1n -%&eni$l -re"#$ril%r %&$l$i.
5e va ine ea&a -e in#ere$l "e care 1l "re2in#! "ar#ici"area la l$cr!rile C%&i#e#$l$i a cJ#%rva
"er%ane avJn- % e?"erien! M$ri-ic!.
3. Me&9rii C%&i#e#$l$i $n# ale.i .i e?erci#! acea#! 0$ncie c$ #i#l$ in-ivi-$al.
*$TICOLUL 38
.. ()4
(. Me&9rii C%&i#e#$l$i $n# ale.i "rin v%# ecre#/ -in#r@% li#! -e can-i-ai care 1n#r$nec
c%n-iiile "rev!2$#e 1n ar#ic%l$l 4*/ "r%"$.i 1n ace# c%" -e c!#re #a#ele "!ri la "re2en#$l Pac#.
4. Biecare #a# "ar#e la "re2en#$l Pac# "%a#e ! "r%"$n! cel &$l# -%i can-i-ai. Ace.#i -%i
can-i-ai #re9$ie ! 0ie re%r#iani ai #a#$l$i care 1i "r%"$ne.
3. Can-i-a#$ra aceleia.i "er%ane "%a#e 0i "r%"$! "en#r$ % n%$! ale3ere.
*$TICOLUL 4=
(. Pri&a ale3ere va avea l%c 1n cel &$l# .ae l$ni -e la -a#a in#r!rii 1n vi3%are a "re2en#$l$i
Pac#.
4. C$ cel "$in "a#r$ l$ni 1nain#e -e %rice ale3ere 1n C%&i#e#/ al#a -ecJ# % ale3ere "en#r$
c%&"le#area $n$i l%c -eclara# vacan# 1n c%n0%r&i#a#e c$ ar#ic%l$l 3)/ 5ecre#ar$l 3eneral al
Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e invi#! 1n cri #a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# ! -ee&ne2e/ 1n #er&en
-e #rei l$ni/ can-i-aii "e care 1i "r%"$n ca &e&9ri ai C%&i#e#$l$i.
3. 5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e 1n#%c&e.#e % li#! al0a9e#ic! a #$#$r%r
can-i-ail%r a#0el "r%"$.i .i % c%&$nic! #a#el%r "!ri la "re2en#$l Pac# cel &ai #Jr2i$ c$ % l$n!
1nain#e -e 0iecare ale3ere.
). Me&9rii C%&i#e#$l$i $n# ale.i 1n c$r$l $nei re$ni$ni a #a#el%r "!ri la "re2en#$l Pac#/
c%nv%ca#! -e 5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e la e-i$l Or3ani2aiei. La acea#!
re$ni$ne/ $n-e cv%r$&$l e#e c%n#i#$i# -e -%$! #rei&i -in #a#ele "!ri la "re2en#$l Pac#/ $n# ale.i
ca &e&9ri ai C%&i#e#$l$i can-i-aii care %9in cel &ai &are n$&!r -e v%#$ri .i &aM%ri#a#ea a9%l$#!
a v%#$ril%r re"re2en#anil%r #a#el%r "!ri "re2eni .i v%#ani.
*$TICOLUL 42
(. C%&i#e#$l n$ "%a#e ! c$"rin-! &ai &$l# -e $n re%r#ian# al $n$i #a#.
4. Pen#r$ ale3erile 1n C%&i#e# e va ine ea&a -e % re"ar#iie 3e%3ra0ic! ecIi#a9il! .i -e
re"re2en#area -i0eri#el%r 0%r&e -e civili2aie/ "rec$& .i a "rinci"alel%r i#e&e M$ri-ice.
*$TICOLUL 43
(. Me&9rii C%&i#e#$l$i $n# ale.i "e "a#r$ ani. Ei $n# reeli3i9ili -ac! li e "r%"$ne -in n%$
can-i-a#$ra. C$ #%a#e ace#ea/ &an-a#$l a n%$! &e&9ri ale.i la "ri&a ale3ere ia 0Jr.i# -%$! -%i aniN
i&e-ia# -$"! "ri&a ale3ere/ n$&ele ace#%r n%$! &e&9ri va 0i #ra la %ri -e c!#re "re.e-in#ele
re$ni$nii la care e re0er! "ara3ra0$l ) al ar#ic%l$l$i 3,.
4. La e?"irarea &an-a#$l$i/ ale3erile a$ l%c 1n c%n0%r&i#a#e c$ -i"%2iiile ar#ic%lel%r
"rece-en#e -in acea#! "ar#e a Pac#$l$i.
*$TICOLUL 44
(. Dac! -$"! "!rerea $nani&! a cel%rlali &e&9ri/ $n &e&9r$ al C%&i#e#$l$i a 1nce#a# a@.i
1n-e"lini 0$nciile "en#r$ %rice ca$2! al#a -ecJ# % a9en! c$ carac#er #e&"%rar/ "re.e-in#ele
C%&i#e#$l$i in0%r&ea2! -e"re acea#a "e 5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e/ care
-eclar! a#$nci vacan# l%c$l "e care 1l %c$"a &e&9r$ &eni%na#.
4. Hn ca2 -e -ece a$ -e -e&iie a $n$i &e&9r$ al C%&i#e#$l$i/ "re.e-in#ele in0%r&ea2!
-e"re acea#a -e 1n-a#! "e 5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e/ care -eclar! l%c$l
vacan# c$ 1nce"ere -e la -a#a -ece$l$i a$ -e la -a#a cJn- %"erea2! -e&iia.
*$TICOLUL 49
.. ()3
(. CJn- $n l%c a 0%# -eclara# vacan# 1n c%n0%r&i#a#e c$ ar#ic%l$l 33/ -ac! &an-a#$l
&e&9r$l$i care #re9$ie 1nl%c$i# n$ e?"ir! 1n cele .ae l$ni $r&!#%are -a#ei la care a 0%# -eclara#
vacan#/ 5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e 1n.#iinea2! -e"re acea#a #a#ele "!ri la
"re2en#$l Pac#/ care "%#/ 1n #er&en -e -%$! l$ni/ ! -ee&ne2e can-i-ai 1n c%n0%r&i#a#e c$
-i"%2iiile ar#ic%l$l$i 49/ 1n ve-erea c%&"le#!rii l%c$l$i vacan#.
4. 5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e 1n#%c&e.#e % li#! al0a9e#ic! a
can-i-ail%r a#0el "r%"$.i .i % c%&$nic! #a#el%r "!ri la "re2en#$l Pac#. Ale3erea 1n ve-erea
c%&"le#!rii l%c$l$i vacan# va avea a"%i l%c 1n c%n0%r&i#a#e c$ -i"%2iiile "er#inen#e -in acea#!
"ar#e a Pac#$l$i.
3. Orice &e&9ri al C%&i#e#$l$i ale "en#r$ c%&"le#area $n$i l%c -eclara# vacan#/ 1n
c%n0%r&i#a#e c$ ar#ic%l$l 33/ 0ace "ar#e -in C%&i#e# "Jn! la -a#a e?"ir!rii n%r&ale a &an-a#$l$i
&e&9r$l$i al c!r$i l%c a -eveni# vacan# 1n C%&i#e#/ 1n c%n0%r&i#a#e c$ -i"%2iiile ar#ic%l$l$i
&eni%na#.
.. ())
*$TICOLUL 4<
Me&9rii C%&i#e#$l$i "ri&ec/ c$ a"r%9area A-$n!rii Generale a Nai$nil%r Uni#e/
re&$neraii $"%r#a#e -in 0%n-$rile Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e 1n c%n-iii #a9ili#e -e A-$narea
3eneral!/ l$Jn-$@e 1n c%ni-erare i&"%r#ana 0$nciil%r C%&i#e#$l$i.
*$TICOLUL 4@
5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e "$ne la -i"%2iia C%&i#e#$l$i "er%nal$l
.i &iMl%acele &a#eriale care 1i $n# neceare "en#r$ a 1n-e"lini 1n &%- e0icien# 0$nciile care 1i $n#
1ncre-ina#e 1n vir#$#ea "re2en#$l$i Pac#.
*$TICOLUL 4>
(. 5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e va c%nv%ca &e&9rii C%&i#e#$l$i/
"en#r$ "ri&a re$ni$ne/ la e-i$l Or3ani2aiei.
4. D$"! "ri&a a re$ni$ne/ C%&i#e#$l e va 1n#r$ni c$ %rice "rileM "rev!2$# "rin re3$la&en#$l
!$ in#eri%r.
3. Re$ni$nile C%&i#e#$l$i a$ l%c/ 1n &%- %9i.n$i#/ la e-i$l Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e
a$ la O0ici$l Nai$nil%r Uni#e -e la Geneva.
*$TICOLUL 4:
Hnain#e -e a in#ra 1n 0$ncie/ %rice &e&9r$ al C%&i#e#$l$i #re9$ie !@.i ia/ 1n .e-in! "$9lic!/
an3aMa&en#$l %le&n c! 1.i va 1n-e"lini 0$ncia c$ -e"lin! i&"ariali#a#e .i c%n.#iinci%2i#a#e.
*$TICOLUL 48
(. C%&i#e#$l 1.i ale3e $n 9ir%$ "e % "eri%a-! -e -%i ani. Me&9rii 9ir%$l$i $n# reeli3i9ili.
4. C%&i#e#$l #a9ile.#e el 1n$.i re3$la&en#$l !$ in#eri%r: ace#a #re9$ie ! c$"rin-! 1n!/
1n#re al#ele/ $r&!#%arele -i"%2iiiN
a+ cv%r$&$l e#e -e -%i"re2ece &e&9ri:
9+ -eci2iile C%&i#e#$l$i e ia$ c$ &aM%ri#a#ea &e&9ril%r "re2eni.
*$TICOLUL 9=
(. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# e an3aMea2! ! "re2in#e ra"%ar#e a$"ra &!$ril%r "e care
le@a$ a-%"#a# .i care #ran"$n 1n via! -re"#$rile rec$n%c$#e 1n "re2en#$l Pac#/ "rec$& .i a$"ra
"r%3reel%r reali2a#e 1n 0%l%ina ace#%r -re"#$riN
a+ 1n #er&en -e $n an -e la in#rarea 1n vi3%are a "re2en#$l$i Pac#/ "en#r$ 0iecare #a# "ar#e
in#erea#/ 1n ceea ce 1l "rive.#e:
9+ -$"! aceea/ -e 0iecare -ac! cJn- C%&i#e#$l i@% va cere.
4. T%a#e ra"%ar#ele v%r 0i a-rea#e 5ecre#ar$l$i 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e care
le va #ran&i#e "re e?a&inare C%&i#e#$l$i. Ra"%ar#ele v%r #re9$i ! in-ice/ -ac! va 0i ca2$l/ 0ac#%rii
.i -i0ic$l#!ile care a0ec#ea2! "$nerea 1n a"licare a -i"%2iiil%r "re2en#$l$i Pac#.
3. 5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e "%a#e/ -$"! c%n$l#!ri c$ C%&i#e#$l/ !
#ran&i#! in#i#$iil%r "eciali2a#e in#erea#e c%"ia %ric!r%r "!ri -in ra"%ar#e care "%# avea le3!#$r!
c$ 0era l%r -e c%&"e#en!.
). C%&i#e#$l #$-ia2! ra"%ar#ele "re2en#a#e -e #a#ele "!ri la "re2en#$l Pac#. El 1nain#ea2!
#a#el%r "!ri "r%"riile ale ra"%ar#e/ "rec$& .i %rice %9ervaii 3enerale "e care le %c%#e.#e
.. ()8
"%#rivi#e. C%&i#e#$l "%a#e/ -e ae&enea/ ! #ran&i#! C%nili$l$i Ec%n%&ic .i 5%cial ace#e
%9ervaii/ 1n%i#e -e c%"ii ale ra"%ar#el%r "e care le@a "ri&i# -e la #a#ele "!ri la "re2en#$l Pac#.
8. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# "%# ! "re2in#e C%&i#e#$l$i c%&en#arii c$ "rivire la %rice
%9ervaie 0!c$#! 1n vir#$#ea "ara3ra0$l$i ) al "re2en#$l$i ar#ic%l.
*$TICOLUL 92
(. Orice #a# "ar#e la "re2en#$l Pac# "%a#e/ 1n vir#$#ea "re2en#$l$i ar#ic%l/ ! -eclare 1n %rice
&%&en# c! rec$n%a.#e C%&i#e#$l$i c%&"e#ena -e a "ri&i .i e?a&ina c%&$nic!ri 1n care $n #a#
"%a#e "re#in-e c! $n al# #a# "ar#e n$@.i 1n-e"line.#e %9li3aiile ce -ec$r3 -in "re2en#$l Pac#.
C%&$nic!rile "re2en#a#e 1n vir#$#ea "re2en#$l$i ar#ic%l n$ "%# 0i "ri&i#e .i e?a&ina#e -ecJ# -ac! ele
e&an! -e la $n #a# "ar#e care a 0!c$# % -eclaraie "rin care rec$n%a.#e/ 1n ceea ce 1l "rive.#e/
c%&"e#ena C%&i#e#$l$i. C%&i#e#$l n$ va "ri&i nici % c%&$nicare "rivi#%are la $n #a# "ar#e care n$
a 0!c$# % ae&enea -eclaraie. C%&$nic!ril%r "ri&i#e 1n c%n0%r&i#a#e c$ "re2en#$l ar#ic%l li e a"lic!
$r&!#%area "r%ce-$r!N
a+ Dac! $n #a# "ar#e la "re2en#$l Pac# %c%#e.#e c! $n al# #a#/ -e ae&enea "ar#e la Pac#/ n$
a"lic! -i"%2iiile Pac#$l$i/ el "%a#e/ "rin#r@% c%&$nicare cri!/ ! a#ra3! a#enia acel$i #a# a$"ra
cIe#i$nii. Hn #er&en -e #rei l$ni -e la "ri&irea c%&$nic!rii/ #a#$l -e#ina#ar va 0$rni2a #a#$l$i care
a a-rea# c%&$nicarea e?"licaii a$ %rice al#e -eclaraii crie l!&$rin- cIe#i$nea/ care v%r #re9$i
! c$"rin-!/ "e cJ# e#e "%i9il .i $#il/ in-icaii a$"ra re3$lil%r ale -e "r%ce-$r! .i a$"ra c!il%r -e
rec$r 0ie 0%l%i#e -eMa/ 0ie "en-in#e/ 0ie -ecIie 1nc!.
9+ Dac! 1n #er&en -e .ae l$ni -e la "ri&irea c%&$nic!rii %ri3inale -e c!#re #a#$l -e#ina#ar
cIe#i$nea n$ a 0%# %l$i%na#! "re a#i0acerea cel%r -%$! #a#e "!ri in#erea#e/ .i $n$l .i al#$l v%r
avea -re"#$l -e a % $"$ne C%&i#e#$l$i/ a-reJn- cJ#e % n%#i0icare C%&i#e#$l$i .i cel$ilal# #a#
in#erea#.
c+ C%&i#e#$l n$ "%a#e l$a 1n e?a&inare % ca$2! care 1i e#e $"$! -ecJ# -$"! ce @a ai3$ra#
c! #%a#e c!ile in#erne -e rec$r -i"%ni9ile a$ 0%# $#ili2a#e .i e"$i2a#e/ 1n c%n0%r&i#a#e c$ "rinci"iile
-e -re"# in#ernai%nal $nani& rec$n%c$#e. Acea#! re3$l! n$ e a"lic! 1n! 1n ca2$rile 1n care
"r%ce-$rile -e rec$r -e"!.ec #er&enele re2%na9ile.
-+ 6e-inele 1n care C%&i#e#$l e?a&inea2! c%&$nic!rile "rev!2$#e 1n "re2en#$l ar#ic%l $n#
ecre#e.
e+ 5$9 re2erva -i"%2iiil%r alinea#$l$i c+/ C%&i#e#$l 1.i va %0eri 9$nele %0icii #a#el%r "!ri
in#erea#e/ "re a e aM$n3e la % %l$ie a&ia9il! a cIe#i$ni/ 1n#e&eia#! "e re"ec#area -re"#$ril%r
%&$l$i .i li9er#!il%r 0$n-a&en#ale/ a.a c$& le rec$n%a.#e "re2en#$l Pac#.
0+ Hn %rice ca$2! care 1i e#e $"$!/ C%&i#e#$l "%a#e cere #a#el%r "!ri in#erea#e/ la care e
re0er! alinea#$l 9+/ !@i 0$rni2e2e %rice in0%r&aie "er#inen#!.
3+ 5#a#ele "!ri in#erea#e la care e re0er! alinea#$l 9+ a$ -re"#$l -e a 0i re"re2en#a#e c$
"rileM$l e?a&in!rii "r%9le&ei -e c!#re C%&i#e# .i -e a "re2en#a %9ervaii %rale a$ crie/ %ri 1n
a&9ele 0%r&e.
I+ Hn #er&en -e -%$!"re2ece l$ni -in 2i$a cJn- a "ri&i# n%#i0icarea la care e re0er!
alinea#$l 9+/ C%&i#e#$l #re9$ie ! "re2in#e $n ra"%r#.
i+ Dac! @a "$#$# 3!i % %l$ie 1n c%n0%r&i#a#e c$ -i"%2iiile alinea#$l$i e+/ C%&i#e#$l e
&!r3ine.#e/ 1n ra"%r#$l !$/ la % c$r#! e?"$nere a 0a"#el%r .i a %l$iei la care @a aM$n:
ii+ Dac! n$ @a "$#$# 3!i % %l$ie 1n c%n0%r&i#a#e c$ -i"%2iiile alinea#$l$i e+/ C%&i#e#$l e
&!r3ine.#e 1n ra"%r#$l !$ la % c$r#! e?"$nere a 0a"#el%r: #e?#$l %9ervaiil%r crie .i
"r%ce$l@ver9al al %9ervaiil%r %rale "re2en#a#e -e #a#ele "!ri in#erea#e v%r 0i al!#$ra#e ra"%r#$l$i.
Ra"%r#$l "en#r$ 0iecare ca$2! va 0i c%&$nica# #a#el%r "!ri in#erea#e.
4. Di"%2iiile "re2en#$l$i ar#ic%l v%r in#ra 1n vi3%are cJn- 2ece "!ri la "re2en#$l Pac# v%r 0i
0!c$# -eclaraia "rev!2$#! la "ara3ra0$l ( -in "re2en#$l ar#ic%l. Declaraia &eni%na#! va 0i -e"$!
-e c!#re #a#$l "ar#e 5ecre#ar$l$i 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e/ care % va #ran&i#e 1n
c%"ie cel%rlal#e #a#e "!ri. O -eclaraie "%a#e 0i re#ra! %ricJn- "rin#r@% n%#i0icare a-rea#!
.. ()=
5ecre#ar$l$i 3eneral. Acea#! re#ra3ere n$ va a-$ce a#in3ere e?a&in!rii %ric!rei cIe#i$ni care 0ace
%9iec#$l $nei c%&$nic!ri -eMa #ran&ie 1n vir#$#ea "re2en#$l$i ar#ic%l: nici % al#! c%&$nicare a $n$i
#a# "ar#e n$ va 0i 1n! "ri&i#! -$"! ce 5ecre#ar$l 3eneral va "ri&i n%#i0icarea -e re#ra3ere a
-eclaraiei/ -ecJ# -ac! #a#$l "ar#e in#erea# va 0i 0!c$# % n%$! -eclaraie.
*$TICOLUL 93
(. a+ Dac! % cIe#i$ne $"$! C%&i#e#$l$i 1n c%n0%r&i#a#e c$ ar#ic%l$l )( n$ a 0%#
%l$i%na#! "re a#i0acia #a#el%r "!ri in#erea#e/ C%&i#e#$l "%a#e/ c$ aen#i&en#$l "reala9il al
ace#%ra/ ! -ee&ne2e % C%&iie -e c%nciliere a-@I%c '-en$&i#! 1n c%n#in$are C%&iia+. C%&iia
1.i %0er! 9$nele %0icii #a#el%r "!ri in#erea#e "re a e aM$n3e la % %l$ie a&ia9il! a cIe#i$nii/
1n#e&eia#! "e re"ec#area "re2en#$l$i Pac#.
9+ C%&iia e c%&"$ne -in cinci &e&9ri n$&ii c$ ac%r-$l #a#el%r "!ri in#erea#e. Dac! ele
n$ aM$n3 1n #er&en -e #rei l$ni la % 1nele3ere a$"ra c%&"$nerii C%&iiei 1n 1n#re3i&e a$ 1n "ar#e/
&e&9rii C%&iiei 1n "rivina c!r%ra n$ @a reali2a# ac%r-$l v%r 0i ale.i "rin cr$#in ecre# -in#re
&e&9rii C%&i#e#$l$i/ c$ % &aM%ri#a#e -e -%$! #rei&i -in &e&9rii C%&i#e#$l$i.
4. Me&9rii C%&iiei 1.i e?erci#! 0$nciile c$ #i#l$ in-ivi-$al. Ei n$ #re9$ie ! 0ie re%r#iani
nici ai #a#el%r "!ri in#erea#e/ nici ai $n$i #a# care n$ e#e "ar#e la "re2en#$l Pac# .i nici ai $n$i #a#
"ar#e care n$ a 0!c$# -eclaraia "rev!2$#! -e ar#ic%l$l )(.
3. C%&iia 1.i ale3e "re.e-in#ele .i 1.i a-%"#! re3$la&en#$l in#eri%r.
). C%&iia 1.i ine .e-inele 1n &%- n%r&al la e-i$l Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e a$ la
O0ici$l Nai$nil%r Uni#e -e la Geneva. C$ #%a#e ace#ea/ ea e "%a#e 1n#r$ni 1n %rice al# l%c "%#rivi#/
"e care C%&iia 1l "%a#e #a9ili c%n$l#Jn-$@e c$ 5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r
Uni#e .i c$ #a#ele "!ri in#erea#e.
8. 5ecre#aria#$l "rev!2$# 1n ar#ic%l$l 3= 1.i va %0eri erviciile .i c%&iiil%r -ee&na#e 1n
vir#$#ea "re2en#$l$i ar#ic%l.
=. In0%r&aiile %9in$#e .i e?a&ina#e -e C%&i#e# $n# "$e la -i"%2iia C%&iiei/ iar
C%&iia "%a#e ! cear! #a#el%r "!ri in#erea#e !@i 0$rni2e2e %rice in0%r&aii c%&"le&en#are
"er#inen#e.
7. D$"! ce a e?a&ina# cIe#i$nea $9 #%a#e a"ec#ele/ -ar 1n %rice ca2 1n#r@$n #er&en -e
-%$!"re2ece l$ni -e cJn- a 0%# ei2a#!/ C%&iia $"$ne $n ra"%r# "re.e-in#el$i C%&i#e#$l$i/ care
1l va c%&$nica #a#el%r "!ri in#erea#eN
a+ -ac! C%&iia n$ "%a#e ! #er&ine e?a&inarea cIe#i$nii 1n -%$!"re2ece l$ni/ ea e
&!r3ine.#e ! ara#e "e c$r# 1n ra"%r#$l !$ #a-i$l 1n care e a0l! e?a&inarea cIe#i$nii:
9+ -ac! @a aM$n la % %l$i%nare a&ia9il! a cIe#i$nii/ 1n#e&eia#! "e re"ec#area -re"#$ril%r
%&$l$i rec$n%c$#e 1n "re2en#$l Pac#/ C%&iia e &!r3ine.#e ! ara#e "e c$r#/ 1n ra"%r#$l !$/
0a"#ele .i %l$ia la care @a aM$n.
c+ -ac! n$ @a aM$n la % %l$i%nare 1n en$l alinea#$l$i 9+/ 1n ra"%r#$l C%&iiei v%r 0i3$ra
c%ncl$2iile ale c$ "rivire la #%a#e a"ec#ele -e 0a"# ale cIe#i$nii -e29!#$#e -e #a#ele "!ri
in#erea#e/ "rec$& .i c%n#a#!rile ale c$ "rivire la "%i9ili#!ile -e %l$i%nare a&ia9il! a ca$2ei:
ra"%r#$l va c$"rin-e/ -e ae&enea/ %9ervaiile crie .i $n "r%ce@ver9al al %9ervaiil%r %rale
"re2en#a#e -e #a#ele "!ri in#erea#e:
-+ -ac! ra"%r#$l C%&iiei e#e 1nain#a# 1n c%n0%r&i#a#e c$ alinea#$l c+/ #a#ele "!ri in#erea#e
v%r 1n.#iina "e "re.e-in#ele C%&i#e#$l$i/ 1n #er&en -e #rei l$ni -e la "ri&irea ra"%r#$l$i/ -ac!
acce"#! a$ n$ cele 0%r&$la#e -e ra"%r#$l C%&iiei.
*. Di"%2iiile "rece-en#$l$i ar#ic%l n$ a-$c a#in3ere a#ri9$iil%r C%&i#e#$l$i "rev!2$#e 1n
ar#. )(.
9. T%a#e cIel#$ielile &e&9ril%r C%&iiei e re"ar#i2ea2! 1n &%- e3al 1n#re #a#ele "!ri
in#erea#e/ "e 9a2a $n$i calc$l e#i&a#iv #a9ili# -e 5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r
Uni#e.
.. ()7
(,. 5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e e#e 1&"$#ernici# ca/ -ac! e#e nev%ie/
! "l!#eac! cIel#$ielile &e&9ril%r C%&iiei 1nain#e ca ra&9$r!rile ! 0i 0%# e0ec#$a#e -e #a#ele
"!ri in#erea#e/ 1n c%n0%r&i#a#e c$ "ara3ra0$l 9 al "re2en#$l$i ar#ic%l.
*$TICOLUL 94
Me&9rii C%&i#e#$l$i .i &e&9rii C%&iiil%r -e c%nciliere a-@I%c care ar "$#ea 0i -ee&nai
1n c%n0%r&i#a#e c$ ar#ic%l$l )4 a$ -re"# la 1nlenirile/ "rivile3iile .i i&$ni#!ile rec$n%c$#e
e?"eril%r 1n &ii$ne ai Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e/ a.a c$& $n# ele en$na#e 1n eci$nile
"er#inen#e ale C%nveniei c$ "rivire la "rivile3iile .i i&$ni#!ile Nai$nil%r Uni#e.
*$TICOLUL 99
Di"%2iiile -e "$nere 1n "rac#ic! a "re2en#$l$i Pac# e a"lic! 0!r! a a-$ce a#in3ere
"r%ce-$ril%r in#i#$i#e 1n &a#erie -e -re"#$ri ale %&$l$i 1n vir#$#ea/ a$ "%#rivi# in#r$&en#el%r
c%n#i#$#ive .i C%nveniil%r Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e .i in#i#$iil%r "eciali2a#e .i n$ 1&"ie-ic!
#a#ele "!ri -e a rec$r3e la al#e "r%ce-$ri "en#r$ %l$i%narea $n$i -i0eren- 1n c%n0%r&i#a#e c$
ac%r-$rile in#ernai%nale 3enerale a$ "eciale care le lea3!.
*$TICOLUL 9<
C%&i#e#$l 1nain#ea2! an$al A-$n!rii Generale a Nai$nil%r Uni#e/ "rin in#er&e-i$l
C%nili$l$i Ec%n%&ic .i 5%cial/ $n ra"%r# a$"ra l$cr!ril%r ale.
.. ()*
P*$TE* * CINCE*
*$TICOLUL 9@
Nici % -i"%2iie -in "re2en#$l Pac# n$ #re9$ie in#er"re#a#! ca a-$cJn- a#in3ere -i"%2iiil%r
Car#ei Nai$nil%r Uni#e .i cel%r ale c%n#i#$iil%r in#i#$iil%r "eciali2a#e care -e0inec r!"$n-erile
-iverel%r %r3ane ale Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e .i ale in#i#$iil%r "eciali2a#e c$ "rivire la
cIe#i$nile "rev!2$#e 1n "re2en#$l Pac#.
*$TICOLUL 9>
Nici % -i"%2iie -in "re2en#$l Pac# n$ va 0i in#er"re#a#! ca a-$cJn- a#in3ere -re"#$l$i
ineren# al #$#$r%r "%"%arel%r -e a 9ene0icia .i -e a e 0%l%i "e -e"lin .i 1n &%- li9er -e 9%3!iile .i
re$rele l%r na#$rale.
P*$TE* * N*SE*
*$TICOLUL 9:
(. Pre2en#$l Pac# e#e -ecIi "re e&nare %ric!r$i #a# &e&9r$ al Or3ani2aiei Nai$nil%r
Uni#e a$ &e&9r$ al $neia -in#re in#i#$iile ale "eciali2a#e/ %ric!r$i #a# "ar#e la #a#$#$l C$rii
in#ernai%nale -e M$#iie/ "rec$& .i %ric!r$i al# #a# invi#a# -e A-$narea 3eneral! a Nai$nil%r Uni#e
! -evin! "ar#e la "re2en#$l Pac#.
4. Pre2en#$l Pac# e#e $"$ ra#i0ic!rii/ iar in#r$&en#ele -e ra#i0icare v%r 0i -e"$e la
5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e.
3. Pre2en#$l Pac# va 0i -ecIi "re a-erare %ric!r$i #a# la care e re0er! "ara3ra0$l ( -in
"re2en#$l ar#ic%l.
). A-erarea e va 0ace "rin -e"$nerea la 5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e a
$n$i in#r$&en# -e a-erare.
8. 5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e in0%r&ea2! #%a#e #a#ele care a$ e&na#
"re2en#$l "ac# a$ care a$ a-era# la el -e"re -e"$nerea 0iec!r$i in#r$&en# -e ra#i0icare a$ -e
a-erare.
*$TICOLUL 98
(. Pre2en#$l Pac# va in#ra 1n vi3%are la #rei l$ni -e la -a#a -e"$nerii la 5ecre#ar$l 3eneral al
Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e a cel$i -e al #rei2eci .i cincilea in#r$&en# -e ra#i0icare a$ a-erare.
4. Pen#r$ 0iecare -in#re #a#ele care v%r ra#i0ica "re2en#$l Pac# a$ v%r a-era la el -$"!
-e"$nerea cel$i -e al #rei2eci .i cincilea in#r$&en# -e ra#i0icare a$ -e a-erare/ "ac#$l va in#ra 1n
vi3%are la #rei l$ni -e la -a#a -e"$nerii -e c!#re ace# #a# a in#r$&en#$l$i !$ -e ra#i0icare a$ -e
a-erare.
*$TICOLUL <=
Di"%2iiile "re2en#$l$i Pac# e a"lic! 0!r! nici % li&i#are a$ e?ce"ie #$#$r%r $ni#!il%r
c%n#i#$#ive ale #a#el%r 0e-era#ive.
.. ()9
*$TICOLUL <2
(. Orice #a# "ar#e la "re2en#$l Pac# "%a#e ! "r%"$n! $n a&en-a&en# .i !@i -e"$n! #e?#$l la
5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e. 5ecre#ar$l 3eneral va #ran&i#e a"%i #%a#e
"r%iec#ele -e a&en-a&en# #a#el%r "!ri la "re2en#$l Pac#/ cerJn-$@le !@i c%&$nice -ac! -%rec !
e c%nv%ace % c%n0erin! a #a#el%r "!ri "en#r$ a e?a&ina ace#e "r%iec#e .i a le $"$ne v%#!rii.
Dac! cel "$in % #rei&e -in #a#e e -eclar! 1n 0av%area ace#ei c%nv%c!ri/ ecre#ar$l 3eneral va
c%nv%ca c%n0erina $9 a$"iciile Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e. Orice a&en-a&en# a-%"#a# -e
&aM%ri#a#ea #a#el%r "re2en#e .i v%#an#e la c%n0erin!/ va 0i $"$ "re a"r%9are A-$n!rii 3enerale a
Nai$nil%r Uni#e.
4. Ace#e a&en-a&en#e in#r! 1n vi3%are -$"! ce a$ 0%# a"r%9a#e -e A-$narea 3eneral! a
Nai$nil%r Uni#e .i acce"#a#e -e % &aM%ri#a#e -e -%$! #rei&i a #a#el%r "!ri la "re2en#$l Pac#/ 1n
c%n0%r&i#a#e c$ re"ec#ivele l%r re3$li c%n#i#$i%nale.
3. CJn- ace#e a&en-a&en#e in#r! 1n vi3%are/ ele $n# %9li3a#%rii "en#r$ #a#ele "!ri care
le@a$ acce"#a#/ celelal#e "!ri r!&JnJn- le3a#e -e -i"%2iiile "re2en#$l$i Pac# .i -e %rice
a&en-a&en# "e care l@a$ acce"#a# an#eri%r.
*$TICOLUL <3
In-e"en-en# -e n%#i0ic!rile "rev!2$#e 1n "ara3ra0$l 8 al ar#ic%l$l$i )*/ 5ecre#ar$l 3eneral al
Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e va in0%r&a #%a#e #a#ele la care e re0er! "ara3ra0$l ( al &eni%na#$l$i
ar#ic%lN
a+ c$ "rivire la e&n!#$rile/ in#r$&en#ele -e ra#i0icare .i -e a-erare -e"$e 1n c%n0%r&i#a#e
c$ ar#ic%l$l )*:
9+ c$ "rivire la -a#a cJn- "re2en#$l Pac# va in#ra 1n vi3%are 1n c%n0%r&i#a#e c$ ar#ic%l$l )9 .i
la -a#a cJn- v%r in#ra 1n vi3%are a&en-a&en#ele "rev!2$#e 1n ar#ic%l$l 8(.
*$TICOLUL <4
(. Pre2en#$l Pac#/ ale c!r$i #e?#e 1n cIine2!/ en3le2!/ r$! .i "ani%l! $n# 1n e3al! &!$r!
a$#en#ice/ va 0i -e"$ la arIivele Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e.
4. 5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e va #ran&i#e #$#$r%r #a#el%r la care e
re0er! ar#ic%l$l )* cJ#e % c%"ie -$"! "re2en#$l Pac#.
.. (8,
P*CTUL INTE$N*,ION*L CU P$IVI$E L* #$EPTU$ILE
ECONOMICE; SOCI*LE NI CULTU$*LE
P$E*MBUL
+tatele pri la prezentul /act
'onsidernd c!/ 1n c%n0%r&i#a#e c$ "rinci"iile en$na#e 1n Car#a Nai$nil%r Uni#e/
rec$n%a.#erea -e&ni#!ii ineren#e #$#$r%r &e&9ril%r 0a&iliei $&ane .i a -re"#$ril%r l%r e3ale .i
inaliena9ile c%n#i#$ie 0$n-a&en#$l li9er#!ii/ -re"#!ii .i "!cii 1n l$&e/
!ecunoscnd c! ace#e -re"#$ri -ec$r3 -in -e&ni#a#ea ineren#! "er%anei $&ane/
!ecunoscnd c!/ 1n c%n0%r&i#a#e c$ Declaraia Univeral! a Dre"#$ril%r O&$l$i/ i-eal$l
0iinei $&ane li9ere/ eli9era#e -e #ea&! .i &i2erie/ n$ "%a#e 0i reali2a# -ecJ# -ac! e creea2! c%n-iii
care "er&i# 0iec!r$ia ! e 9$c$re -e -re"#$rile ale ec%n%&ice/ %ciale .i c$l#$rale/ ca .i -e
-re"#$rile ale civile .i "%li#ice/
'onsidernd c!/ "%#rivi# Car#ei Nai$nil%r Uni#e/ #a#ele a$ %9li3aia -e a "r%&%va
re"ec#area $niveral! .i e0ec#iv! a -re"#$ril%r .i li9er#!il%r %&$l$i/
-und n considerare 0a"#$l c! %&$l are 1n-a#%riri 0a! -e e&enii !i .i 0a! -e c%lec#ivi#a#ea
c!reia 1i a"arine/ .i e#e -a#%r a e #r!-$i ! "r%&%ve2e .i ! re"ec#e -re"#$rile rec$n%c$#e 1n
"re2en#$l Pac#/
#u convenit a$"ra $r&!#%arel%r ar#ic%leN
P*$TE* (NTPI
*$TICOLUL 2
(. T%a#e "%"%arele a$ -re"#$l -e a -i"$ne -e ele 1nele. Hn vir#$#ea ace#$i -re"# ele 1.i
-e#er&in! li9er #a#$#$l "%li#ic .i 1.i ai3$r! li9er -e2v%l#area ec%n%&ic!/ %cial! .i c$l#$ral!.
4. Pen#r$ a@.i 1n0!"#$i c%"$rile/ #%a#e "%"%arele "%# -i"$ne li9er -e 9%3!iile .i -e re$rele
l%r na#$rale/ 0!r! a a-$ce a#in3ere %9li3aiil%r care -ec$r3 -in c%%"erarea ec%n%&ic! in#ernai%nal!/
1n#e&eia#! "e "rinci"i$l in#ere$l$i reci"r%c/ .i -in -re"#$l in#ernai%nal. Hn nici $n ca2 $n "%"%r n$
va "$#ea 0i li"i# -e "r%"riile &iMl%ace -e #rai.
3. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac#/ incl$iv cele care a$ r!"$n-erea a-&ini#r!rii -e #eri#%rii
nea$#%n%&e .i -e #eri#%rii $9 #$#el!/ #re9$ie ! 1nleneac! reali2area -re"#$l$i "%"%arel%r -e a
-i"$ne -e ele 1nele .i ! re"ec#e ace# -re"#/ 1n c%n0%r&i#a#e c$ -i"%2iiile Car#ei Nai$nil%r
Uni#e.
P*$TE* * #OU*
*$TICOLUL 3
(. Biecare #a# "ar#e la "re2en#$l Pac#/ e an3aMea2! ! aci%ne2e/ a#J# "rin "r%"ri$l !$ e0%r#/
cJ# .i "rin ai#en! .i c%%"erare in#ernai%nal!/ 1n "ecial "e "lan ec%n%&ic .i #eInic/ 0%l%in- la
&a?i&$& re$rele ale -i"%ni9ile/ "en#r$ ca e?erci#area -e"lin! a -re"#$ril%r rec$n%c$#e 1n
"re2en#$l Pac# ! 0ie ai3$ra#! "r%3reiv "rin #%a#e &iMl%acele a-ecva#e/ incl$iv "rin a-%"#area -e
&!$ri le3ila#ive.
.. (8(
4. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# e an3aMea2! ! 3aran#e2e c! -re"#$rile en$na#e 1n el v%r 0i
e?erci#a#e 0!r! nici % -icri&inare 1n#e&eia#! "e ra!/ c$l%are/ e?/ li&9!/ reli3ie/ %"inie "%li#ic! a$
%rice al#! %"inie/ %ri3ine nai%nal! a$ %cial!/ avere/ na.#ere a$ %rice al#! 1&"reM$rare.
3. !rile 1n c$r -e -e2v%l#are/ inJn- ea&a 1n &%-$l c$veni# -e -re"#$rile %&$l$i .i -e
ec%n%&ia l%r nai%nal!/ "%# ! #a9ileac! 1n ce &!$r! v%r 3aran#a cel%r care n$ le $n# ce#!eni
-re"#$rile ec%n%&ice rec$n%c$#e 1n "re2en#$l Pac#.
*$TICOLUL 4
5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# e an3aMea2! ! ai3$re -re"#$l e3al "e care 1l a$ 9!r9a#$l .i
0e&eia -e a 9ene0icia -e #%a#e -re"#$rile ec%n%&ice/ %ciale .i c$l#$rale care $n# en$&era#e 1n
"re2en#$l Pac#.
*$TICOLUL 9
5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# rec$n%c c! 1n ce "rive.#e 0%l%ina -re"#$ril%r ai3$ra#e -e
c!#re #a# 1n c%n0%r&i#a#e c$ "re2en#$l Pac#/ #a#$l n$ "%a#e $"$ne ace#e -re"#$ri -ecJ# la li&i#!rile
#a9ili#e -e le3e/ n$&ai 1n &!$ra c%&"a#i9il! c$ na#$ra ace#%r -re"#$ri .i e?cl$iv 1n ve-erea
"r%&%v!rii 9$n!#!rii 3enerale 1n#r@% %cie#a#e -e&%cra#ic!.
*$TICOLUL <
(. Nici % -i"%2iie -in "re2en#$l Pac# n$ "%a#e 0i in#er"re#a#! ca i&"licJn- "en#r$ $n #a#/ %
3r$"are a$ $n in-ivi- vre$n -re"# -e a e -e-a la % ac#ivi#a#e a$ -e a !vJr.i $n ac# $r&!rin-
$"ri&area -re"#$ril%r a$ li9er#!il%r rec$n%c$#e 1n "re2en#$l Pac# %ri li&i#!ri ale l%r &ai a&"le
-ecJ# cele "rev!2$#e 1n Pac#.
4. N$ e "%a#e a-&i#e nici % re#ricie a$ -er%3are -e la -re"#$rile 0$n-a&en#ale ale %&$l$i/
rec$n%c$#e a$ 1n vi3%are 1n %rice ar! 1n vir#$#ea $n%r le3i/ c%nvenii/ re3$la&en#e a$ c$#$&e/ $9
"re#e?#$l c! "re2en#$l Pac# n$ rec$n%a.#e ace#e -re"#$ri a$ le rec$n%a.#e 1n#r@% &!$r! &ai &ic!.
P*$TE* * T$EI*
*$TICOLUL @
(. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# rec$n%c -re"#$l la &$nc! ce c$"rin-e -re"#$l "e care 1l are
%rice "er%an! -e a %9ine "%i9ili#a#ea !@.i cJ.#i3e e?i#ena "rin#r@% &$nc! li9er alea! a$
acce"#a#! .i v%r l$a &!$ri "%#rivi#e "en#r$ 3aran#area ace#$i -re"#.
4. M!$rile "e care 0iecare #a# "ar#e la "re2en#$l Pac# le va l$a "re a ai3$ra -e"lina
e?erci#are a ace#$i -re"# #re9$ie ! incl$-! %rien#area .i "re3!#irea #eInic! .i "r%0ei%nal!/
ela9%rarea -e "r%3ra&e/ -e &!$ri .i -e #eInici "%#rivi#e "en#r$ a ai3$ra % -e2v%l#are ec%n%&ic!/
%cial! .i c$l#$ral! c%n#an#! .i % -e"lin! 1n#re9$inare "r%-$c#iv! a 0%rel%r -e &$nc! 1n c%n-iii
care 3aran#ea2! in-ivi2il%r 0%l%ina li9er#!il%r "%li#ice .i ec%n%&ice 0$n-a&en#ale.
*$TICOLUL >
5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# rec$n%c -re"#$l "e care 1l are %rice "er%an! -e a e 9$c$ra -e
c%n-iii -e &$nc! M$#e .i "rielnice/ care ! ai3$re 1n-e%e9iN
a+ re&$neraia care ai3$r! #$#$r%r &$nci#%ril%r cel "$inN
'i+ $n alari$ ecIi#a9il .i % re&$neraie e3al! "en#r$ % &$nc! -e val%are e3al!/ 0!r! nici %
-i#incie: 1n "ecial 0e&eile #re9$ie ! ai9! 3arania c! c%n-iiile -e &$nc! ce li e ac%r-! n$ $n#
.. (84
in0eri%are acel%ra -e care 9ene0icia2! 9!r9aii .i ! "ri&eac! aceea.i re&$neraie ca ei "en#r$
aceea.i &$nc!:
'ii+ % e?i#en! -ecen#! "en#r$ ei .i 0a&ilia l%r/ 1n c%n0%r&i#a#e c$ -i"%2iiile "re2en#$l$i
Pac#:
9+ ec$ri#a#ea .i i3iena &$ncii:
c+ "%i9ili#a#ea e3al! "en#r$ #%i -e a 0i "r%&%vai 1n &$nca l%r la % ca#e3%rie $"eri%ar!
a-ecva#!/ l$Jn-$@e 1n c%ni-erare n$&ai -$ra#a erviciil%r 1n-e"lini#e .i a"#i#$-inile:
-+ %-iIna/ #i&"$l li9er/ li&i#area rai%nal! a -$ra#ei@ &$ncii .i c%nce-iile "eri%-ice "l!#i#e/
"rec$& .i re&$nerarea 2ilel%r -e !r9!#%are.
*$TICOLUL :
(. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# e an3aMea2! ! ai3$reN
a+ -re"#$l "e care 1l are %rice "er%an!/ 1n ve-erea 0av%ri2!rii .i %cr%#irii in#ereel%r ale
ec%n%&ice/ -e a 0%r&a/ 1&"re$n! c$ al#e "er%ane/ in-ica#e .i -e a e a0ilia la $n in-ica# la
ale3erea a/ $9 in3$ra re2erv! a re3$lil%r #a9ili#e -e %r3ani2aia in#erea#!. E?erci#area ace#$i
-re"# n$ "%a#e 0ace %9iec#$l al#%r re#ricii -ecJ# cele "rev!2$#e -e le3e .i care c%n#i#$ie &!$ri
neceare 1n#r@% %cie#a#e -e&%cra#ic!/ 1n in#ere$l ec$ri#!ii nai%nale a$ al %r-inii "$9lice/ %ri
"en#r$ a %cr%#i -re"#$rile .i li9er#!ile al#%ra:
9+ -re"#$l "e care 1l a$ in-ica#ele -e a 0%r&a 0e-eraii a$ c%n0e-eraii nai%nale .i -re"#$l
"e care 1l a$ ace#ea -in $r&! -e a 0%r&a %r3ani2aii in-icale in#ernai%nale .i -re"#$l -e a e a0ilia
la ace#ea:
c+ -re"#$l "e care 1l a$ in-ica#ele -e a@.i e?erci#a li9er ac#ivi#a#ea/ 0!r! al#e li&i#!ri -ecJ#
cele "rev!2$#e -e le3e .i care c%n#i#$ie &!$ri neceare 1n#r@% %cie#a#e -e&%cra#ic!/ 1n in#ere$l
ec$ri#!ii nai%nale a$ al %r-inii "$9lice %ri "en#r$ a %cr%#i -re"#$rile .i li9er#!ile al#%ra:
-+ -re"#$l la 3rev!/ e?erci#a# 1n c%n0%r&i#a#e c$ le3ile 0iec!rei !ri.
4. Pre2en#$l ar#ic%l n$ e %"$ne ca e?erci#area ace#%r -re"#$ri -e c!#re &e&9rii 0%rel%r
ar&a#e/ ai "%liiei a$ -e c!#re 0$nci%narii "$9lici ! 0ie $"$! $n%r re#ricii le3ale.
3. Nici % -i"%2iie -in "re2en#$l ar#ic%l n$ "er&i#e #a#el%r "!ri la C%nvenia -in (9)* a
Or3ani2aiei In#ernai%nale a M$ncii "rivin- li9er#a#ea in-ical! .i %cr%#irea -re"#$l$i in-ical ! ia
&!$ri le3ila#ive a-$cJn- a#in3ere < a$ ! a"lice le3i 1n#r@$n 0el care ar a-$ce a#in3ere <
3araniil%r "rev!2$#e 1n &eni%na#a C%nvenie.
*$TICOLUL 8
5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# rec$n%c -re"#$l "e care 1l are %rice "er%an! la ec$ri#a#e
%cial!/ incl$iv ai3$r!ri %ciale.
*$TICOLUL 2=
5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# rec$n%c c!N
(. O %cr%#ire .i % ai#en! cJ# &ai lar3! c$ "$#in! #re9$ie ac%r-a#! 0a&iliei/ ele&en#$l
na#$ral .i 0$n-a&en#al al %cie#!ii/ 1n "ecial "en#r$ 1n#e&eierea a .i 1n r!#i&"$l cJ# are
re"%na9ili#a#ea 1n#reinerii .i e-$c!rii c%"iil%r care $n# 1n arcina a. C!!#%ria #re9$ie ! 0ie li9er
c%ni&i#! -e vii#%ri %i.
4. O %cr%#ire "ecial! #re9$ie ac%r-a#! &a&el%r/ 1n#r@% "eri%a-! -e #i&" re2%na9il!/ 1nain#e
.i -$"! na.#erea c%"iil%r. Ma&ele alaria#e #re9$ie ! 9ene0icie2e/ 1n -ec$r$l ace#ei "eri%a-e/ -e
$n c%nce-i$ "l!#i# a$ -e $n c%nce-i$ 9ene0iciin- -e al%caii -e ec$ri#a#e %cial! a-ecva#e.
3. M!$ri "eciale -e %cr%#ire .i -e ai#en! #re9$ie l$a#e 1n 0av%area #$#$r%r c%"iil%r .i
a-%lecenil%r/ 0!r! nici % -icri&inare -in &%#ive -e 0iliai$ne a$ -in al#e &%#ive. C%"iii .i
a-%lecenii #re9$ie %cr%#ii 1&"%#riva e?"l%a#!rii ec%n%&ice .i %ciale. B%l%irea l%r la l$cr!ri -e
.. (83
na#$r! a le -!$na &%rali#!ii a$ !n!#!ii/ -e a le "$ne viaa 1n "ri&eM-ie a$ -e a -!$na -e2v%l#!rii
l%r n%r&ale #re9$ie anci%na#! "rin le3e. 5#a#ele #re9$ie/ -e ae&enea/ ! #a9ileac! li&i#e -e
vJr#! $9 care 0%l%irea &$ncii alaria#e a c%"iil%r va 0i in#er2i! .i anci%na#! "rin le3e.
*$TICOLUL 22
(. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# rec$n%c -re"#$l %ric!rei "er%ane la $n nivel -e #rai
$0icien# "en#r$ ea 1n!.i .i 0a&ilia a/ incl$iv Iran!/ 1&9r!c!&in#e .i l%c$in! $0icien#e/ "rec$& .i
la % 1&9$n!#!ire c%n#in$! a c%n-iiil%r ale -e e?i#en!. 5#a#ele "!ri v%r l$a &!$ri "%#rivi#e "en#r$
a ai3$ra reali2area ace#$i -re"# .i rec$n%c 1n ace# c%" i&"%r#ana eenial! a $nei c%%"er!ri
in#ernai%nale li9er c%ni&i#e.
4. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac#/ rec$n%cJn- -re"#$l 0$n-a&en#al "e care 1l are %rice
"er%an! -e a 0i la a-!"%# -e 0%a&e/ v%r a-%"#a/ in-ivi-$ale .i "rin c%"erare in#ernai%nal!/
&!$rile neceare/ incl$iv "r%3ra&e c%ncre#eN
a+ "en#r$ a 1&9$n!#!i &e#%-ele -e "r%-$cie/ -e c%nervare .i -e -i#ri9$ire a "r%-$el%r
ali&en#are "rin -e"lina $#ili2are a c$n%.#inel%r #eInice .i .#iini0ice/ "rin -i0$2area "rinci"iil%r -e
e-$caie 1n ce "rive.#e n$#riia .i "rin -e2v%l#area a$ re0%r&a re3i&$ril%r a3rare/ 1n a.a 0el 1ncJ# !
ai3$re cJ# &ai 9ine "$nerea 1n val%are .i $#ili2area re$rel%r na#$rale:
9+ "en#r$ a ai3$ra % re"ar#iie ecIi#a9il! a re$rel%r ali&en#are &%n-iale 1n ra"%r# c$
nev%ile/ inJn- ea&a -e "r%9le&ele care e "$n a#J# !ril%r i&"%r#a#%are/ cJ# .i !ril%r e?"%r#a#%are
-e "r%-$e ali&en#are.
*$TICOLUL 23
(. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# rec$n%c -re"#$l "e care 1l are %rice "er%an! -e a e 9$c$ra
-e cea &ai 9$n! !n!#a#e 0i2ic! .i &in#al! "e care % "%a#e a#in3e.
4. M!$rile "e care #a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# le v%r a-%"#a 1n ve-erea ai3$r!rii
e?erci#!rii -e"line a ace#$i -re"# v%r c$"rin-e &!$rile neceare "en#r$ a ai3$raN
a+ c!-erea &%r#ali#!ii n%il%r n!c$i .i a &%r#ali#!ii in0an#ile/ "rec$& .i -e2v%l#area
!n!#%a! a c%"il$l$i:
9+ 1&9$n!#!irea #$#$r%r a"ec#el%r i3ienei &e-i$l$i .i ale i3ienei in-$#riale:
c+ "r%0ila?ia .i #ra#a&en#$l &ala-iil%r e"i-e&ice/ en-e&ice/ "r%0ei%nale .i a al#%ra/ "rec$&
.i l$"#a 1&"%#riva ace#%r &ala-ii:
-+ crearea -e c%n-iii care ! ai3$re #$#$r%r ervicii &e-icale .i $n aM$#%r &e-ical 1n ca2 -e
9%al!.
*$TICOLUL 24
(. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l "ac# rec$n%c -re"#$l "e care 1l are %rice "er%an! la e-$caie.
Ele $n# -e ac%r- c! e-$caia #re9$ie ! $r&!reac! -e"lina -e2v%l#are a "er%nali#!ii $&ane .i a
i&$l$i -e&ni#!ii ale .i ! 1n#!reac! re"ec#area -re"#$ril%r %&$l$i .i li9er#!il%r 0$n-a&en#ale.
Pe lJn3! acea#a/ ele $n# -e ac%r- c! "rin e-$caie %rice "er%an! #re9$ie ! -evin! ca"a9il! -e a
M$ca $n r%l $#il 1n#r@% %cie#a#e li9er!/ c! e-$caia #re9$ie ! 0av%ri2e2e 1nele3erea/ #%lerana .i
"rie#enia 1n#re #%a#e nai$nile .i #%a#e 3r$"$rile raiale/ e#nice a$ reli3i%ae .i ! 1nc$raMe2e
-e2v%l#area ac#ivi#!il%r Nai$nil%r Uni#e "en#r$ &eninerea "!cii.
4. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# rec$n%c c! 1n ve-erea ai3$r!rii -e"linei e?erci#!ri a
ace#$i -re"#N
a+ 1nv!!&Jn#$l "ri&ar #re9$ie ! 0ie %9li3a#%ri$ .i accei9il #$#$r%r 1n &%- 3ra#$i#:
9+ 1nv!!&Jn#$l ec$n-ar/ $9 -i0eri#ele ale 0%r&e/ incl$iv 1nv!!&Jn#$l ec$n-ar #eInic .i
"r%0ei%nal/ #re9$ie ! 0ie 3enerali2a# .i ! -evin! accei9il #$#$r%r "rin #%a#e &iMl%acele "%#rivi#e .i
1n "ecial "rin in#a$rarea 1n &%- "r%3reiv a 3ra#$i#!ii l$i:
.. (8)
c+ 1nv!!&Jn#$l $"eri%r #re9$ie ! -evin! accei9il #$#$r%r 1n -e"lin! e3ali#a#e/ 1n 0$ncie -e
ca"aci#a#ea 0iec!r$ia/ "rin #%a#e &iMl%acele "%#rivi#e .i 1n "ecial "rin in#r%-$cerea #re"#a#! a
3ra#$i#!ii:
-+ e-$caia -e 9a2! #re9$ie 1nc$raMa#! a$ in#eni0ica#! cJ# &ai &$l# "%i9il/ "en#r$
"er%anele care a$ "ri&i# in#r$cie "ri&ar! a$ care n@a$ "ri&i#@% "Jn! la ca"!#:
e+ #re9$ie ! e $r&!reac! ac#iv -e2v%l#area $nei reele .c%lare la #%a#e nivel$rile/ ! e
#a9ileac! $n i#e& a-ecva# -e 9$re .i ! e a&eli%re2e 1n &%- c%n#in$$ c%n-iiile &a#eriale ale
"er%nal$l$i -i-ac#ic.
3. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# e an3aMea2! ! re"ec#e li9er#a#ea "!rinil%r .i/ a#$nci cJn-
e#e ca2$l/ a #$#%ril%r le3ali/ -e a ale3e "en#r$ c%"iii l%r in#i#$ii -e 1nv!!&Jn# al#ele -ecJ# cele ale
a$#%ri#!il%r "$9lice/ -ar c%n0%r&e c$ n%r&ele &ini&ale "e care le "%a#e "recrie a$ a"r%9a #a#$l
1n &a#ereie -e e-$caie .i -e a ai3$ra e-$caia reli3i%a! .i &%ral! a c%"iil%r l%r 1n c%n0%r&i#a#e c$
"r%"riile l%r c%nvin3eri.
). Nici % -i"%2iie -in "re2en#$l ar#ic%l n$ #re9$ie in#er"re#a#! ca a-$cJn- a#in3ere li9er#!ii
in-ivi2il%r .i "er%anel%r M$ri-ice -e a 1n0iina .i -e a c%n-$ce in#i#$ii -e 1nv!!&Jn# c$ c%n-iia ca
"rinci"iile en$na#e 1n "ara3ra0$l ( al "re2en#$l$i ar#ic%l ! 0ie re"ec#a#e/ iar e-$caia -a#! 1n ace#e
in#i#$ii ! 0ie c%n0%r&! c$ n%r&ele &ini&ale "e care le "%a#e "recrie #a#$l.
*$TICOLUL 29
Orice #a# "ar#e la "re2en#$l Pac# care 1n &%&en#$l 1n care -evine "ar#e n$ a "$#$# 1nc!
ai3$ra 1n #eri#%ri$l !$ &e#r%"%li#an a$ 1n #eri#%riile a0la#e $9 M$ri-icia a %9li3a#ivi#a#ea .i
3ra#$i#a#ea 1nv!!&Jn#$l$i "ri&ar/ e an3aMea2! ! #a9ileac! .i ! a-%"#e/ 1n#r@$n #er&en -e -%i
ani/ $n "lan -e#alia# -e &!$ri neceare "en#r$ a reali2a #re"#a#/ 1n#r@$n n$&!r re2%na9il -e ani/ 0i?a#
"rin ace# "lan/ -e"lina a"licare a "rinci"i$l$i 1nv!!&Jn#$l$i "ri&ar %9li3a#%ri$ .i 3ra#$i# "en#r$
#%i.
*$TICOLUL 2<
(. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# rec$n%c 0iec!r$ia -re"#$lN
a+ -e a "ar#ici"a la viaa c$l#$ral!:
9+ -e a 9ene0icia -e "r%3re$l .#iini0ic .i -e a"licaiile ale:
c+ -e a 9ene0icia -e "r%#ecia in#ereel%r &%rale .i &a#eriale -ec$r3Jn- -in %rice "r%-$cie
.#iini0ic!/ li#erar! a$ ar#i#ic! al c!r$i a$#%r e#e.
4. M!$rile "e care #a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# le v%r l$a "en#r$ a ai3$ra -e"lina
e?erci#are a ace#$i -re"# #re9$ie ! c$"rin-! &!$rile neceare "en#r$ a ai3$ra &eninerea/
-e2v%l#area .i -i0$2area .#iinei .i c$l#$rii.
3. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# e an3aMea2! ! re"ec#e li9er#a#ea in-i"ena9il! cerce#!rii
.#iini0ice .i ac#ivi#!il%r crea#%are.
). 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# rec$n%c $r&!rile 9ine0!c!#%are care #re9$ie ! re2$l#e -in
1nc$raMarea .i -e2v%l#area c%%"er!rii .i c%n#ac#el%r in#ernai%nale 1n -%&eni$l .#iinei .i c$l#$rii.
P*$TE* * P*T$*
*$TICOLUL 2@
(. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# e an3aMea2! ! "re2in#e/ 1n c%n0%r&i#a#e c$ -i"%2iiile
c$"rine 1n acea#! "ar#e a Pac#$l$i/ ra"%ar#e a$"ra &!$ril%r "e care le@a$ a-%"#a# .i a$"ra
"r%3reel%r %9in$#e 1n ai3$rarea re"ec#!rii -re"#$ril%r rec$n%c$#e 1n Pac#.
.. (88
4. a+ T%a#e ra"%ar#ele v%r 0i a-rea#e 5ecre#ar$l$i 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e/
care le va #ran&i#e 1n c%"ie/ "re e?a&inare/ C%nili$l$i Ec%n%&ic .i 5%cial/ 1n c%n0%r&i#a#e c$
-i"%2iiile "re2en#$l$i Pac#.
9+ 5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e va #ran&i#e/ -e ae&enea/ in#i#$iil%r
"eciali2a#e/ c%"ii -e "e ra"%ar#ele a$ -e "e "!rile relevan#e -in ra"%ar#ele #ri&ie -e #a#ele "!ri
la "re2en#$l Pac#/ care $n# .i &e&9re ale in#i#$iil%r "eciali2a#e re"ec#ive/ 1n &!$ra 1n care
ace#e ra"%ar#e a$ "!ri -in ra"%ar#e "rivec "r%9le&e -e c%&"e#ena in#i#$iil%r l%r &eni%na#e/
"%#rivi# ac#el%r l%r c%n#i#$#ive.
*$TICOLUL 2>
(. 5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# 1.i v%r "re2en#a ra"%ar#ele "e e#a"e/ "%#rivi# $n$i "r%3ra& "e
care 1l va #a9ili C%nili$l Ec%n%&ic .i 5%cial 1n #er&en -e $n an -e la -a#a in#r!rii 1n vi3%are a
"re2en#$l$i Pac#/ -$"! ce va 0i c%n$l#a# #a#ele "!ri .i in#i#$iile "eciali2a#e in#erea#e.
4. Ra"%ar#ele "%# ! a-$c! la c$n%.#in! 0ac#%rii .i -i0ic$l#!ile care 1&"ie-ic! #a#ele -e a@.i
1n-e"lini 1n#r$#%#$l %9li3aiile "rev!2$#e 1n "re2en#$l Pac#.
3. Hn ca2$l 1n care in0%r&aii c$ "rivire la ace# $9iec# a$ 0%# -eMa #ri&ie Or3ani2aiei
Nai$nil%r Uni#e a$ $nei in#i#$ii "eciali2a#e -e c!#re $n #a# "ar#e la Pac#/ n$ va &ai 0i necear a
e re"r%-$ce in0%r&aiile/ ci % re0erire "reci! la ace#e in0%r&aii va 0i $0icien#!.
.. (8=
*$TICOLUL 2:
Hn vir#$#ea re"%na9ili#!il%r care 1i $n# c%n0eri#e -e Car#a Nai$nil%r Uni#e 1n -%&eni$l
-re"#$ril%r %&$l$i .i li9er#!il%r 0$n-a&en#ale/ C%nili$l Ec%n%&ic .i 5%cial va "$#ea 1ncIeia
1nele3eri c$ in#i#$iile "eciali2a#e/ 1n ve-erea "re2en#!rii -e c!#re ace#ea -e ra"%ar#e c$ "rivire la
"r%3re$l reali2a# 1n 1n-e"linirea -i"%2iiil%r "re2en#$l$i Pac#/ care in#r! 1n ca-r$l ac#ivi#!il%r l%r.
Ra"%ar#ele v%r "$#ea c$"rin-e -a#e a$"ra -eci2iil%r .i rec%&an-!ril%r a-%"#a#e 1n le3!#$r! c$
#ra-$cerea 1n via!/ -e c!#re %r3anele c%&"e#en#e ale in#i#$iil%r "eciali2a#e/ a ace#%r -i"%2iii.
*$TICOLUL 28
C%nili$l Ec%n%&ic .i 5%cial "%a#e #ran&i#e C%&iiei -re"#$ril%r %&$l$i/ 1n c%" -e #$-i$
.i -e rec%&an-!ri -e %r-in 3eneral/ a$ "en#r$ in0%r&are/ -ac! e#e ca2$l/ ra"%ar#ele "rivin-
-re"#$rile %&$l$i "e care le c%&$nic! #a#ele 1n c%n0%r&i#a#e c$ ar#ic%lele (= .i (7 .i ra"%ar#ele
"rivin- -re"#$rile %&$l$i/ "e care le c%&$nic! in#i#$iile "eciali2a#e/ 1n c%n0%r&i#a#e c$ ar#ic%l$l
(*.
*$TICOLUL 3=
5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# .i in#i#$iile "eciali2a#e in#erea#e "%# "re2en#a C%nili$l$i
Ec%n%&ic .i 5%cial %9ervaii c$ "rivire la %rice rec%&an-are -e %r-in 3eneral 0!c$#! 1n vir#$#ea
ar#ic%l$l$i (9 a$ c$ "rivire la %rice &eni$ne a $nei rec%&an-!ri -e %r-in 3eneral 0i3$rJn- 1n#r@$n
ra"%r# al C%&iiei -re"#$ril%r %&$l$i a$ 1n %rice al# -%c$&en# &eni%na# 1n ra"%r#$l re"ec#iv.
*$TICOLUL 32
C%nili$l Ec%n%&ic .i 5%cial "%a#e "re2en#a "eri%-ic A-$n!rii Generale ra"%ar#e c$"rin2Jn-
rec%&an-!ri c$ carac#er 3eneral .i $n re2$&a# al in0%r&!ril%r "ri&i#e -e la #a#ele "!ri la "re2en#$l
Pac# .i -e la in#i#$iile "eciali2a#e 1n le3!#$r! c$ &!$rile l$a#e .i "r%3reele reali2a#e 1n ve-erea
ai3$r!rii re"ec#!rii 3enerale a -re"#$ril%r rec$n%c$#e 1n "re2en#$l Pac#.
*$TICOLUL 33
C%nili$l Ec%n%&ic .i 5%cial "%a#e $"$ne a#eniei cel%rlal#e %r3ane ale Or3ani2aiei
Nai$nil%r Uni#e/ %r3anel%r $9i-iare .i in#i#$iil%r "eciali2a#e in#erea#e/ care e %c$"! -e
0$rni2area $nei ai#ene #eInice/ %rice "r%9le&! "e care % ri-ic! ra"%ar#ele &eni%na#e 1n "re2en#a
"ar#e a "re2en#$l$i Pac# .i care "%a#e aM$#a ace#%r %r3ani&e ! e "r%n$ne 0iecare 1n "r%"ria a
0er! -e c%&"e#en! a$"ra %"%r#$ni#!ii &!$ril%r in#ernai%nale ca"a9ile ! c%n#ri9$ie la "$nerea
1n a"licare e0ec#iv! .i "r%3reiv! a "re2en#$l$i Pac#.
*$TICOLUL 34
5#a#ele "!ri la "re2en#$l Pac# $n# -e ac%r- c! &!$rile -e %r-in in#ernai%nal -e#ina#e !
ai3$re reali2area -re"#$ril%r rec$n%c$#e 1n Pac# c$"rin- 1n "ecial 1ncIeierea -e c%nvenii/
a-%"#area -e rec%&an-!ri/ 0$rni2area $nei ai#ene #eInice .i %r3ani2area/ 1&"re$n! c$ 3$vernele
in#erea#e/ a $n%r re$ni$ni re3i%nale .i re$ni$ni #eInice 1n c%" -e c%n$l#are .i -e #$-i$.
*$TICOLUL 39
Nici % -i"%2iie -in "re2en#$l Pac# n$ #re9$ie in#er"re#a#! ca a-$cJn- a#in3ere -i"%2iiil%r
-in Car#a Nai$nil%r Uni#e .i -in -a#ele in#i#$iil%r "eciali2a#e care -e0inec r!"$n-erile -iverel%r
.. (87
%r3ane ale Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e .i ale in#i#$iil%r "eciali2a#e c$ "rivire la cIe#i$nile
"rev!2$#e 1n "re2en#$l Pac#.
*$TICOLUL 3<
Nici % -i"%2iie -in "re2en#$l Pac# n$ va 0i in#er"re#a#! ca a-$cJn- a#in3ere -re"#$l$i
ineren# al #$#$r%r "%"%arel%r -e a 9ene0icia .i -e a e 0%l%i "e -e"lin .i 1n &%- li9er -e 9%3!iile .i
re$rele l%r na#$rale.
P*$TE* * CINCE*
*$TICOLUL 3@
(. Pre2en#$l Pac# e#e -ecIi "re e&nare %ric!r$i #a# &e&9r$ al Or3ani2aiei Nai$nil%r
Uni#e a$ &e&9r$ al vre$neia -in#re in#i#$iile ale "eciali2a#e/ %ric!r$i #a# "ar#e la 5#a#$#$l C$rii
In#ernai%nale -e A$#iie/ "rec$& .i %ric!r$i al# #a# invi#a# -e A-$narea 3eneral! a Nai$nil%r Uni#e
! -evin! "ar#e la "re2en#$l Pac#.
4. Pre2en#$l Pac# e#e $"$ ra#i0ic!rii/ iar in#r$&en#ele -e ra#i0icare v%r 0i -e"$e la
5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e.
3. Pre2en#$l Pac# va 0i -ecIi "re a-erare %ric!r$i #a# la care e re0er! "ara3ra0$l ( -in
"re2en#$l ar#ic%l.
). A-erarea e va 0ace "rin -e"$nerea la 5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e a
$n$i in#r$&en# -e a-erare.
8. 5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e va in0%r&a #%a#e #a#ele care a$ e&na#
"re2en#$l Pac# a$ care a$ a-era# la el -e"re -e"$nerea 0iec!r$i in#r$&en# -e ra#i0icare a$ -e
a-erare.
*$TICOLUL 3>
(. Pre2en#$l Pac# va in#ra 1n vi3%are la #rei l$ni -e la -a#a -e"$nerii la 5ecre#ar$l 3eneral al
Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e al cel$i -e@al #rei2eci .i cincilea in#r$&en# -e ra#i0icare a$ -e
a-erare.
4. Pen#r$ 0iecare -in#re #a#ele care v%r 0i ra#i0ica# "re2en#$l Pac# a$ v%r a-era la el -$"!
-e"$nerea cel$i -e@al #rei2eci .i cincilea in#r$&en# -e ra#i0icare a$ -e a-erare/ Pac#$l va in#ra 1n
vi3%are la #rei l$ni -e la -a#a -e"$nerii -e c!#re acel #a# a in#r$&en#$l$i !$ -e ra#i0icare a$ -e
a-erare.
*$TICOLUL 3:
Di"%2iiile "re2en#$l$i Pac# e a"lic!/ 0!r! nici % li&i#are a$ e?ce"ie/ #$#$r%r $ni#!il%r
c%n#i#$#ive ale #a#el%r 0e-era#ive.
*$TICOLUL 38
(. Orice #a# "ar#e la "re2en#$l Pac# "%a#e ! "r%"$n! $n a&en-a&en# .i ! -e"$n! #e?#$l
ace#$ia la 5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e. 5ecre#ar$l 3eneral va #ran&i#e a"%i
#%a#e "r%iec#ele -e a&en-a&en#e #a#el%r "!ri la "re2en#$l Pac#/ cerJn-$@le !@i c%&$nice -ac!
-%rec ! e c%nv%ace % c%n0erin! a #a#el%r "!ri "en#r$ a e?a&ina ace#e "r%iec#e .i a le $"$ne
v%#!rii. Dac! cel "$in % #rei&e -in #a#e e -eclar! 1n 0av%area ace#ei c%nv%c!ri/ 5ecre#ar$l 3eneral
va c%nv%ca c%n0erina $9 a$"iciile Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e. Orice a&en-a&en# a-%"#a# -e
.. (8*
&aM%ri#a#ea #a#el%r "re2en#e .i v%#an#e la c%n0erin! va 0i $"$ a"r%9!rii A-$n!rii 3enerale a
Nai$nil%r Uni#e.
4. Ace#e a&en-a&en#e in#r! 1n vi3%are -$"! a"r%9area l%r -e c!#re A-$narea General! a
Nai$nil%r Uni#e .i acce"#area -e c!#re % &aM%ri#a#e -e -%$! #rei&i a #a#el%r "!ri la "re2en#$l Pac#/
1n c%n0%r&i#a#e c$ re"ec#ivele l%r re3$li c%n#i#$i%nale.
3. CJn- ace#e a&en-a&en#e in#r! 1n vi3%are/ ele $n# %9li3a#%rii "en#r$ #a#ele "!ri care
le@a$ acce"#a#/ celelal#e #a#e "!ri r!&JnJn- le3a#e -e -i"%2iiile "re2en#$l$i Pac# .i -e %rice
a&en-a&en# an#eri%r "e care l@a$ acce"#a#.
*$TICOLUL 4=
In-e"en-en# -e n%#i0ic!rile "rev!2$#e la "ara3ra0$l 8 al ar#ic%l$l$i 4=/ 5ecre#ar$l 3eneral al
Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e/ va in0%r&a #%a#e #a#ele la care e re0er! "ara3ra0$l ( al acel$ia.i
ar#ic%lN
a+ c$ "rivire la e&n!#$rile/ in#r$&en#ele -e ra#i0icare .i -e a-erare -e"$e 1n c%n0%r&i#a#e
c$ ar#ic%l$l 4=:
9+ c$ "rivire la -a#a la care "re2en#$l Pac# va in#ra 1n vi3%are/ 1n c%n0%r&i#a#e c$ ar#ic%l$l 47
.i la -a#a cJn- v%r in#ra 1n vi3%are a&en-a&en#ele "rev!2$#e 1n ar#ic%l$l 49.
*$TICOLUL 42
(. Pre2en#$l Pac#/ ale c!r$i #e?#e 1n li&9ile cIine2!/ en3le2!/ 0rance2!/ r$! .i "ani%l! $n#
1n e3al! &!$r! a$#en#ice/ va 0i -e"$ la arIivele Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e.
4. 5ecre#ar$l 3eneral al Or3ani2aiei Nai$nil%r Uni#e va #ran&i#e #$#$r%r #a#el%r la care e
re0er! ar#ic%l$l 4= cJ#e % c%"ie cer#i0ica#! -$"! "re2en#$l Pac#.
.. (89
CONVEN,IILE O$)*NI+*,IEI INTE$N*,ION*LE * MUNCII
$*TICIC*TE #E $OMPNI*
2
C(. C%nvenia "rivin- -$ra#a &$ncii 'in-$#rie+/ (9(9:
C4. C%nvenia "rivin- .%&aM$l/ (9(9:
C3. C%nvenia "rivin- "r%#ecia &a#erni#!ii/ (9(9:
C).C%nvenia "rivin- &$nca -e n%a"#e '0e&ei+/ (9(9: -en$na#!
C8. C%nvenia "rivin- vJr#a &ini&! 'in-$#rie+/ (9(9: -en$na#!
C=. C%nvenia "rivin- &$nca -e n%a"#e a c%"iil%r 'in-$#rie+/ (9(9:
C7. C%nvenia "rivin- vJr#a &ini&! '&$nca &ari#i&!+/ (94,: -en$na#!
C*. C%nvenia "rivin- in-e&ni2aiile -e .%&aM 'na$0ra3i$+/ (94,:
C9. C%nvenia "rivin- "laarea 1n &$nc! a &arinaril%r/ (94,:
C(,. C%nvenia "rivin- vJr#a &ini&! 'a3ric$l#$r!+/ (94(: -en$na#!
C((. C%nvenia "rivin- -re"#$l -e a%ciere '1n a3ric$l#$r!+/ (94(:
C(3. C%nvenia "rivin- cer$2a 'v%"i#%rie+/ (94(:
C(). C%nvenia "rivin- re"a$$l !"#!&Jnal 'in-$#rie+/ (94(:
C(8. C%nvenia "rivin- vJr#a &ini&! '&arinari+/ (94(: -en$na#!
C(=. C%nvenia "rivin- e?a&inarea &e-ical! a #ineril%r '&$nca &ari#i&!+/ (94(:
C.44. C%nvenia "rivin- c%n#rac#$l -e an3aMare al &arinaril%r/ (94=
C4). C%nvenia "rivin- ai3$rarea -e 9%al! 'in-$#rie+/ (947:
C47. C%nvenia "rivin- in-icarea 3re$#!ii "e c%le#ele #ran"%r#a#e c$ va"%r$l/ (949:
C49. C%nvenia "rivin- &$nca 0%ra#!/ (93,:
C89. C%nvenia 'revi2$i#!+ "rivin- vJr#a &ini&! 'in-$#rie+/ (937: -en$na#!
C=*. C%nvenia "rivin- ali&en#aia .i ervici$l la &a! 'ecIi"aM$l navel%r+/ (9)=
C*(. C%nvenia "rivin- in"ecia &$ncii/ (9)7:
C*7. C%nvenia "rivin- li9er#a#ea in-ical! .i "r%#ecia -re"#$l$i in-ical/ (9)*:
(
5i#$aia e?i#en#! la (8 ;III. 4,,7.
.. (=,
C**. C%nvenia "rivin- ervici$l -e %c$"are/ (9)*:
C*9. C%nvenia "rivin- &$nca -e n%a"#e '0e&ei+ 'revi2$i#!+/ (9)* .i Pr%#%c%l$l (99,:
C.94 C%nvenia "rivin- ca2area ecIi"aMel%r 'revi2$i#!+/ (9)9
C98. C%nvenia "rivin- "r%#ecia alari$l$i/ (9)9:
C9*. C%nvenia "rivin- -re"#$l -e %r3ani2are .i ne3%ciere c%lec#iv!/ (9)9:
C(,,. C%nvenia "rivin- e3ali#a#ea -e re&$neraie/ (98(:
C(,8. C%nvenia "rivin- a9%lirea &$ncii 0%ra#e/ (987:
C(,*. C%nvenia "rivin- carne#ele -e i-en#i#a#e ale &arinaril%r/ (98*:
C(((. C%nvenia "rivin- -icri&inarea 'an3aMare .i "r%0eie+/ (98*:
C((=. C%nvenia "rivin- revi2ia ar#ic%lel%r 0inale/ (9=(:
C((7. C%nvenia "rivin- "%li#ica %cial! '%9iec#ive .i n%r&e -e 9a2!+/ (9=4:
C(44. C%nvenia "rivin- "%li#ica -e an3aMare/ (9=):
C(47. C%nvenia "rivin- 3re$#a#ea &a?i&!/ (9=7:
C(49. C%nvenia "rivin- in"ecia &$ncii 'a3ric$l#$r!+/ (9=9:
C(3(. C%nvenia "rivin- 0i?area alariil%r &ini&e/ (97,:
C(33. C%nvenia "rivin- ca2area ecIi"aMel%r '-i"%2iii c%&"le&en#are+/ (97,
C(3). C%nvenia "rivin- "revenirea acci-en#el%r 'navi3a#%ri+/ (97,:
C(38. C%nvenia "rivin- re"re2en#anii l$cr!#%ril%r/ (97(:
C(3=. C%nvenia "rivin- 9en2en$l/ (97(:
C(37. C%nvenia "rivin- &$nca 1n "%r#$ri/ (973:
C(3*. C%nvenia "rivin- vJr#a &ini&!/ (973:
C()). C%nvenia "rivin- c%n$l#!rile #ri"ar#i#e re0eri#%are la n%r&ele in#ernai%nale ale
&$ncii/ (97=:
C()7. C%nvenia "rivin- &arina c%&ercial! 'n%r&e &ini&e+/ (97= .i Pr%#%c%l$l rela#iv la
acea#a/ (99=:
C(8). C%nvenia "rivin- ne3%cierea c%lec#iv!/ (9*(:
C(=3. C%nvenia "rivin- 9$n!#area &arinaril%r/ (9*7:
C(==. C%nvenia "rivin- re"a#rierea &arinaril%r 'revi2$i#!+/ (9*7
C(=*. C%nvenia "rivin- "r%&%varea %c$"!rii .i "r%#ecia 1&"%#riva .%&aM$l$i/ (9**:
C(*,. C%nvenia "rivin- -$ra#a &$ncii navi3a#%ril%r .i e0ec#ivele navel%r/ (99=
C(*4. C%nvenia "rivin- eli&inarea cel%r &ai 3rave 0%r&e -e &$nc! a c%"iil%r/ (999:
.. (=(
C(*3. C%nvenia a$"ra "r%#eciei &a#erni#!ii/ 4,,,
Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme
et des Liberts fondamentales,
telle qu'amende par les Protocoles n
os
11 et 14
Rome, 4!"1#$%
.. (=4
Te?#e a&en-F "ar le -i"%i#i%n -$ Pr%#%c%le n () '5TCE n (9)+ V c%&"#er -e la -a#e -e %n en#rFe en vi3$e$r le (
er
M$in 4,(,. Le #e?#e
-e la C%nven#i%n avai# F#F "rFcF-e&&en# a&en-F c%n0%r&F&en# a$? -i"%i#i%n -$ Pr%#%c%le n 3 '5TE n )8+/ en#rF en vi3$e$r le
4( e"#e&9re (97,/ -$ Pr%#%c%le n 8 '5TE n 88+/ en#rF en vi3$e$r le 4, -Fce&9re (97( e# -$ Pr%#%c%le n * '5TE n ((*+/ en#rF en
vi3$e$r le (
er
Manvier (99,/ e# c%&"renai# en %$#re le #e?#e -$ Pr%#%c%le n 4 '5TE n ))+ G$i/ c%n0%r&F&en# V %n ar#icle 8/ "ara3ra"Ie 3/
avai# 0ai# "ar#ie in#F3ran#e -e la C%nven#i%n -e"$i %n en#rFe en vi3$e$r le 4( e"#e&9re (97,. T%$#e le -i"%i#i%n G$i avaien# F#F
a&en-Fe %$ aM%$#Fe "ar ce Pr%#%c%le %n# F#F re&"lacFe "ar le Pr%#%c%le n (( '5TE n (88+/ V c%&"#er -e la -a#e -e %n en#rFe en
vi3$e$r le (er n%ve&9re (99*. A c%&"#er -e ce##e -a#e/ le Pr%#%c%le n 9 '5TE n (),+/ en#rF en vi3$e$r le (
er
%c#%9re (99)/ F#ai# a9r%3F e#
le Pr%#%c%le n_ (, '5TE n_ ()=+ F#ai# -even$ an %9Me#.
Le 3%$verne&en# i3na#aire/ &e&9re -$ C%neil -e lDE$r%"e/
C%ni-Fran# la DFclara#i%n $niverelle -e Dr%i# -e lDE%&&e/ "r%cla&Fe "ar lDAe&9lFe 3FnFrale -e
Na#i%n Unie le (, -Fce&9re (9)*:
C%ni-Fran# G$e ce##e -Fclara#i%n #en- V a$rer la rec%nnaiance e# lDa""lica#i%n $niverelle e# e00ec#ive
-e -r%i# G$i X %n# Fn%ncF:
C%ni-Fran# G$e le 9$# -$ C%neil -e lDE$r%"e e# -e rFalier $ne $ni%n "l$ F#r%i#e en#re e &e&9re/ e#
G$e lD$n -e &%Xen -Da##ein-re ce 9$# e# la a$ve3ar-e e# le -Fvel%""e&en# -e -r%i# -e lDI%&&e e# -e
li9er#F 0%n-a&en#ale:
RFa00ir&an# le$r "r%0%n- a##acIe&en# V ce li9er#F 0%n-a&en#ale G$i c%n#i#$en# le aie &`&e -e la
M$#ice e# -e la "ai? -an le &%n-e e# -%n# le &ain#ien re"%e een#ielle&en# $r $n rF3i&e "%li#iG$e
vFri#a9le&en# -F&%cra#iG$e/ -D$ne "ar#/ e#/ -Da$#re "ar#/ $r $ne c%nce"#i%n c%&&$ne e# $n c%&&$n re"ec#
-e -r%i# -e lDI%&&e -%n# il e rFcla&en#:
RF%l$/ en #an# G$e 3%$verne&en# -DE#a# e$r%"Fen ani&F -D$n &`&e e"ri# e# "%F-an# $n "a#ri&%ine
c%&&$n -Di-Fal e# -e #ra-i#i%n "%li#iG$e/ -e re"ec# -e la li9er#F e# -e "rFF&inence -$ -r%i#/ V "ren-re le
"re&iYre &e$re "r%"re V a$rer la 3aran#ie c%llec#ive -e cer#ain -e -r%i# Fn%ncF -an la DFclara#i%n
$niverelle/
5%n# c%nven$ -e ce G$i $i# N
*rticle 2 Q O6li.ation de res!ecter les droits de lHAo77e
Le Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e rec%nnaien# V #%$#e "er%nne relevan# -e le$r M$ri-ic#i%n le -r%i# e#
li9er#F -F0ini a$ #i#re I -e la "rFen#e C%nven#i%n N
Titre I Q #roits et li6ertFs
*rticle 3 Q #roit M la vie
( Le -r%i# -e #%$#e "er%nne V la vie e# "r%#F3F "ar la l%i. La &%r# ne "e$# `#re in0li3Fe V G$ic%nG$e
in#en#i%nnelle&en#/ a$0 en e?Fc$#i%n -D$ne en#ence ca"i#ale "r%n%ncFe "ar $n #ri9$nal a$ ca %f le -Fli# e#
"$ni -e ce##e "eine "ar la l%i.
4 La &%r# nDe# "a c%ni-FrFe c%&&e in0li3Fe en vi%la#i%n -e ce# ar#icle -an le ca %f elle rF$l#erai# -D$n
rec%$r V la 0%rce ren-$ a9%l$&en# nFceaireN
a "%$r a$rer la -F0ene -e #%$#e "er%nne c%n#re la vi%lence illF3ale:
9 "%$r e00ec#$er $ne arre#a#i%n rF3$liYre %$ "%$r e&"`cIer lDFvai%n -D$ne "er%nne rF3$liYre&en#
-F#en$e:
c "%$r rF"ri&er/ c%n0%r&F&en# V la l%i/ $ne F&e$#e %$ $ne in$rrec#i%n.
*rticle 4 Q Interdiction de la torture
N$l ne "e$# `#re %$&i V la #%r#$re ni V -e "eine %$ #rai#e&en# inI$&ain %$ -F3ra-an#.
*rticle 9 Q Interdiction de lHesclava.e et du travail forcF
( N$l ne "e$# `#re #en$ en eclava3e ni en ervi#$-e.
4 N$l ne "e$# `#re a#rein# V acc%&"lir $n #ravail 0%rcF %$ %9li3a#%ire.
3 NDe# "a c%ni-FrF c%&&e a#ravail 0%rcF %$ %9li3a#%ireb a$ en -$ "rFen# ar#icle N
a #%$# #ravail reG$i n%r&ale&en# -D$ne "er%nne %$&ie V la -F#en#i%n -an le c%n-i#i%n "rFv$e "ar
lDar#icle 8 -e la "rFen#e C%nven#i%n/ %$ -$ran# a &ie en li9er#F c%n-i#i%nnelle:
9 #%$# ervice -e carac#Yre &ili#aire %$/ -an le ca -D%9Mec#e$r -e c%ncience -an le "aX %f
lD%9Mec#i%n -e c%ncience e# rec%nn$e c%&&e lF3i#i&e/ V $n a$#re ervice V la "lace -$ ervice
&ili#aire %9li3a#%ire:
c #%$# ervice reG$i -an le ca -e crie %$ -e cala&i#F G$i &enacen# la vie %$ le 9ien@`#re -e la
c%&&$na$#F:
- #%$# #ravail %$ ervice 0%r&an# "ar#ie -e %9li3a#i%n civiG$e n%r&ale.
*rticle < Q #roit M la li6ertF et M la sRretF
( T%$#e "er%nne a -r%i# V la li9er#F e# V la cre#F. N$l ne "e$# `#re "rivF -e a li9er#F/ a$0 -an le ca
$ivan# e# el%n le v%ie lF3ale N
a Dil e# -F#en$ rF3$liYre&en# a"rY c%n-a&na#i%n "ar $n #ri9$nal c%&"F#en#:
9 Dil a 0ai# lD%9Me# -D$ne arre#a#i%n %$ -D$ne -F#en#i%n rF3$liYre "%$r in%$&ii%n V $ne %r-%nnance
ren-$e/ c%n0%r&F&en# V la l%i/ "ar $n #ri9$nal %$ en v$e -e 3aran#ir lDe?Fc$#i%n -D$ne %9li3a#i%n
"recri#e "ar la l%i:
c Dil a F#F arr`#F e# -F#en$ en v$e -D`#re c%n-$i# -evan# lDa$#%ri#F M$-iciaire c%&"F#en#e/ l%rG$Dil X a -e
rai%n "la$i9le -e %$"g%nner G$Dil a c%&&i $ne in0rac#i%n %$ G$Dil X a -e &%#i0 rai%nna9le -e
cr%ire V la nFcei#F -e lDe&"`cIer -e c%&&e##re $ne in0rac#i%n %$ -e Den0$ir a"rY lDacc%&"lie&en#
-e celle@ci:
- Dil Da3i# -e la -F#en#i%n rF3$liYre -D$n &ine$r/ -Fci-Fe "%$r %n F-$ca#i%n $rveillFe %$ -e a
-F#en#i%n rF3$liYre/ a0in -e le #ra-$ire -evan# lDa$#%ri#F c%&"F#en#e:
e Dil Da3i# -e la -F#en#i%n rF3$liYre -D$ne "er%nne $ce"#i9le -e "r%"a3er $ne &ala-ie c%n#a3ie$e/
-D$n aliFnF/ -D$n alc%%liG$e/ -D$n #%?ic%&ane %$ -D$n va3a9%n-:
0 Dil Da3i# -e lDarre#a#i%n %$ -e la -F#en#i%n rF3$liYre -D$ne "er%nne "%$r lDe&"`cIer -e "FnF#rer
irrF3$liYre&en# -an le #erri#%ire/ %$ c%n#re laG$elle $ne "r%cF-$re -De?"$li%n %$ -De?#ra-i#i%n e# en
c%$r.
4 T%$#e "er%nne arr`#Fe -%i# `#re in0%r&Fe/ -an le "l$ c%$r# -Flai e# -an $ne lan3$e G$Delle c%&"ren-/ -e
rai%n -e %n arre#a#i%n e# -e #%$#e acc$a#i%n "%r#Fe c%n#re elle.
.. (=)
3 T%$#e "er%nne arr`#Fe %$ -F#en$e/ -an le c%n-i#i%n "rFv$e a$ "ara3ra"Ie (.c -$ "rFen# ar#icle/ -%i# `#re
a$i#h# #ra-$i#e -evan# $n M$3e %$ $n a$#re &a3i#ra# Ia9ili#F "ar la l%i V e?ercer -e 0%nc#i%n M$-iciaire e#
a le -r%i# -D`#re M$3Fe -an $n -Flai rai%nna9le/ %$ li9FrFe "en-an# la "r%cF-$re. La &ie en li9er#F "e$# `#re
$9%r-%nnFe V $ne 3aran#ie a$ran# la c%&"ar$#i%n -e lDin#FreF V lDa$-ience.
) T%$#e "er%nne "rivFe -e a li9er#F "ar arre#a#i%n %$ -F#en#i%n a le -r%i# -Din#r%-$ire $n rec%$r -evan# $n
#ri9$nal/ a0in G$Dil #a#$e V 9re0 -Flai $r la lF3ali#F -e a -F#en#i%n e# %r-%nne a li9Fra#i%n i la -F#en#i%n e#
illF3ale.
8 T%$#e "er%nne vic#i&e -D$ne arre#a#i%n %$ -D$ne -F#en#i%n -an -e c%n-i#i%n c%n#raire a$? -i"%i#i%n
-e ce# ar#icle a -r%i# V rF"ara#i%n.
*rticle @ Q #roit M un !rocSs FJuita6le
( T%$#e "er%nne a -r%i# V ce G$e a ca$e %i# en#en-$e FG$i#a9le&en#/ "$9liG$e&en# e# -an $n -Flai
rai%nna9le/ "ar $n #ri9$nal in-F"en-an# e# i&"ar#ial/ F#a9li "ar la l%i/ G$i -Fci-era/ %i# -e c%n#e#a#i%n $r
e -r%i# e# %9li3a#i%n -e carac#Yre civil/ %i# -$ 9ien@0%n-F -e #%$#e acc$a#i%n en &a#iYre "Fnale -iri3Fe
c%n#re elle. Le M$3e&en# -%i# `#re ren-$ "$9liG$e&en#/ &ai lDaccY -e la alle -Da$-ience "e$# `#re in#er-i# V
la "ree e# a$ "$9lic "en-an# la #%#ali#F %$ $ne "ar#ie -$ "r%cY -an lDin#Fr`# -e la &%rali#F/ -e lD%r-re "$9lic
%$ -e la Fc$ri#F na#i%nale -an $ne %ciF#F -F&%cra#iG$e/ l%rG$e le in#Fr`# -e &ine$r %$ la "r%#ec#i%n
-e la vie "rivFe -e "ar#ie a$ "r%cY lDe?i3en#/ %$ -an la &e$re M$3Fe #ric#e&en# nFceaire "ar le
#ri9$nal/ l%rG$e -an -e circ%n#ance "Fciale la "$9lici#F erai# -e na#$re V "%r#er a##ein#e a$? in#Fr`# -e
la M$#ice.
4 T%$#e "er%nne acc$Fe -D$ne in0rac#i%n e# "rF$&Fe inn%cen#e M$G$DV ce G$e a c$l"a9ili#F ai# F#F
lF3ale&en# F#a9lie.
3 T%$# acc$F a -r%i# n%#a&&en# V N
a `#re in0%r&F/ -an le "l$ c%$r# -Flai/ -an $ne lan3$e G$Dil c%&"ren- e# -D$ne &aniYre -F#aillFe/ -e la
na#$re e# -e la ca$e -e lDacc$a#i%n "%r#Fe c%n#re l$i:
9 -i"%er -$ #e&" e# -e 0acili#F nFceaire V la "rF"ara#i%n -e a -F0ene:
c e -F0en-re l$i@&`&e %$ av%ir lDai#ance -D$n -F0ene$r -e %n cI%i? e#/ Dil nDa "a le &%Xen -e
rF&$nFrer $n -F0ene$r/ "%$v%ir `#re ai#F 3ra#$i#e&en# "ar $n av%ca# -D%00ice/ l%rG$e le in#Fr`# -e
la M$#ice lDe?i3en#:
- in#err%3er %$ 0aire in#err%3er le #F&%in V cIar3e e# %9#enir la c%nv%ca#i%n e# lDin#err%3a#i%n -e
#F&%in V -FcIar3e -an le &`&e c%n-i#i%n G$e le #F&%in V cIar3e:
e e 0aire ai#er 3ra#$i#e&en# -D$n in#er"rY#e/ Dil ne c%&"ren- "a %$ ne "arle "a la lan3$e e&"l%XFe V
lDa$-ience.
*rticle > Q Pas de !eine sans loi
( N$l ne "e$# `#re c%n-a&nF "%$r $ne ac#i%n %$ $ne %&ii%n G$i/ a$ &%&en# %f elle a F#F c%&&ie/ ne
c%n#i#$ai# "a $ne in0rac#i%n -Da"rY le -r%i# na#i%nal %$ in#erna#i%nal. De &`&e il nDe# in0li3F a$c$ne "eine
"l$ 0%r#e G$e celle G$i F#ai# a""lica9le a$ &%&en# %f lDin0rac#i%n a F#F c%&&ie.
4 Le "rFen# ar#icle ne "%r#era "a a##ein#e a$ M$3e&en# e# V la "$ni#i%n -D$ne "er%nne c%$"a9le -D$ne ac#i%n
%$ -D$ne %&ii%n G$i/ a$ &%&en# %f elle a F#F c%&&ie/ F#ai# cri&inelle -Da"rY le "rinci"e 3FnFra$? -e
-r%i# rec%nn$ "ar le na#i%n civiliFe.

*rticle : Q #roit au res!ect de la vie !rivFe et fa7iliale
( T%$#e "er%nne a -r%i# a$ re"ec# -e a vie "rivFe e# 0a&iliale/ -e %n -%&icile e# -e a c%rre"%n-ance.
.. (=8
4 Il ne "e$# X av%ir in3Frence -D$ne a$#%ri#F "$9liG$e -an lDe?ercice -e ce -r%i# G$e "%$r a$#an# G$e ce##e
in3Frence e# "rFv$e "ar la l%i e# G$Delle c%n#i#$e $ne &e$re G$i/ -an $ne %ciF#F -F&%cra#iG$e/ e#
nFceaire V la Fc$ri#F na#i%nale/ V la cre#F "$9liG$e/ a$ 9ien@`#re Fc%n%&iG$e -$ "aX/ V la -F0ene -e
lD%r-re e# V la "rFven#i%n -e in0rac#i%n "Fnale/ V la "r%#ec#i%n -e la an#F %$ -e la &%rale/ %$ V la
"r%#ec#i%n -e -r%i# e# li9er#F -Da$#r$i.
*rticle 8 Q Li6ertF de !ensFe; de conscience et de reli.ion
( T%$#e "er%nne a -r%i# V la li9er#F -e "enFe/ -e c%ncience e# -e reli3i%n : ce -r%i# i&"liG$e la li9er#F -e
cIan3er -e reli3i%n %$ -e c%nvic#i%n/ aini G$e la li9er#F -e &ani0e#er a reli3i%n %$ a c%nvic#i%n
in-ivi-$elle&en# %$ c%llec#ive&en#/ en "$9lic %$ en "rivF/ "ar le c$l#e/ lDenei3ne&en#/ le "ra#iG$e e#
lDacc%&"lie&en# -e ri#e.
4 La li9er#F -e &ani0e#er a reli3i%n %$ e c%nvic#i%n ne "e$# 0aire lD%9Me# -Da$#re re#ric#i%n G$e celle G$i/
"rFv$e "ar la l%i/ c%n#i#$en# -e &e$re nFceaire/ -an $ne %ciF#F -F&%cra#iG$e/ V la Fc$ri#F
"$9liG$e/ V la "r%#ec#i%n -e lD%r-re/ -e la an#F %$ -e la &%rale "$9liG$e/ %$ V la "r%#ec#i%n -e -r%i# e#
li9er#F -Da$#r$i.
*rticle 2= Q Li6ertF dHe!ression
( T%$#e "er%nne a -r%i# V la li9er#F -De?"rei%n. Ce -r%i# c%&"ren- la li9er#F -D%"ini%n e# la li9er#F -e
recev%ir %$ -e c%&&$niG$er -e in0%r&a#i%n %$ -e i-Fe an G$Dil "$ie X av%ir in3Frence -Da$#%ri#F
"$9liG$e e# an c%ni-Fra#i%n -e 0r%n#iYre. Le "rFen# ar#icle nDe&"`cIe "a le E#a# -e %$&e##re le
en#re"rie -e ra-i%-i00$i%n/ -e cinF&a %$ -e #FlFvii%n V $n rF3i&e -Da$#%ria#i%n.
4 LDe?ercice -e ce li9er#F c%&"%r#an# -e -ev%ir e# -e re"%na9ili#F "e$# `#re %$&i V cer#aine
0%r&ali#F/ c%n-i#i%n/ re#ric#i%n %$ anc#i%n "rFv$e "ar la l%i/ G$i c%n#i#$en# -e &e$re nFceaire/
-an $ne %ciF#F -F&%cra#iG$e/ V la Fc$ri#F na#i%nale/ V lDin#F3ri#F #erri#%riale %$ V la cre#F "$9liG$e/ V la
-F0ene -e lD%r-re e# V la "rFven#i%n -$ cri&e/ V la "r%#ec#i%n -e la an#F %$ -e la &%rale/ V la "r%#ec#i%n -e la
rF"$#a#i%n %$ -e -r%i# -Da$#r$i/ "%$r e&"`cIer la -iv$l3a#i%n -Din0%r&a#i%n c%n0i-en#ielle %$ "%$r
3aran#ir lDa$#%ri#F e# lDi&"ar#iali#F -$ "%$v%ir M$-iciaire.
*rticle 22 Q Li6ertF de rFunion et dHassociation
( T%$#e "er%nne a -r%i# V la li9er#F -e rF$ni%n "aci0iG$e e# V la li9er#F -Da%cia#i%n/ X c%&"ri le -r%i# -e
0%n-er avec -Da$#re -e Xn-ica# e# -e Da00ilier V -e Xn-ica# "%$r la -F0ene -e e in#Fr`#.
4 LDe?ercice -e ce -r%i# ne "e$# 0aire lD%9Me# -Da$#re re#ric#i%n G$e celle G$i/ "rFv$e "ar la l%i/ c%n#i#$en#
-e &e$re nFceaire/ -an $ne %ciF#F -F&%cra#iG$e/ V la Fc$ri#F na#i%nale/ V la cre#F "$9liG$e/ V la
-F0ene -e lD%r-re e# V la "rFven#i%n -$ cri&e/ V la "r%#ec#i%n -e la an#F %$ -e la &%rale/ %$ V la "r%#ec#i%n
-e -r%i# e# li9er#F -Da$#r$i. Le "rFen# ar#icle nDin#er-i# "a G$e -e re#ric#i%n lF3i#i&e %ien# i&"%Fe V
lDe?ercice -e ce -r%i# "ar le &e&9re -e 0%rce ar&Fe/ -e la "%lice %$ -e lDa-&ini#ra#i%n -e lDE#a#.
*rticle 23 Q #roit au 7aria.e
A "ar#ir -e lDJ3e n$9ile/ lDI%&&e e# la 0e&&e %n# le -r%i# -e e &arier e# -e 0%n-er $ne 0a&ille el%n le l%i
na#i%nale rF3ian# lDe?ercice -e ce -r%i#.
.. (==
*rticle 24 Q #roit M un recours effectif
T%$#e "er%nne -%n# le -r%i# e# li9er#F rec%nn$ -an la "rFen#e C%nven#i%n %n# F#F vi%lF/ a -r%i# V
lD%c#r%i -D$n rec%$r e00ec#i0 -evan# $ne in#ance na#i%nale/ al%r &`&e G$e la vi%la#i%n a$rai# F#F c%&&ie
"ar -e "er%nne a3ian# -an lDe?ercice -e le$r 0%nc#i%n %00icielle.
*rticle 29 Q Interdiction de discri7ination
La M%$iance -e -r%i# e# li9er#F rec%nn$ -an la "rFen#e C%nven#i%n -%i# `#re a$rFe/ an -i#inc#i%n
a$c$ne/ 0%n-Fe n%#a&&en# $r le e?e/ la race/ la c%$le$r/ la lan3$e/ la reli3i%n/ le %"ini%n "%li#iG$e %$
#%$#e a$#re %"ini%n/ lD%ri3ine na#i%nale %$ %ciale/ lDa""ar#enance V $ne &in%ri#F na#i%nale/ la 0%r#$ne/ la
naiance %$ #%$#e a$#re i#$a#i%n.
*rticle 2< Q #Fro.ation en cas dHFtat dHur.ence
( En ca -e 3$erre %$ en ca -Da$#re -an3er "$9lic &enagan# la vie -e la na#i%n/ #%$#e Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e
"e$# "ren-re -e &e$re -Fr%3ean# a$? %9li3a#i%n "rFv$e "ar la "rFen#e C%nven#i%n/ -an la #ric#e
&e$re %f la i#$a#i%n lDe?i3e e# V la c%n-i#i%n G$e ce &e$re ne %ien# "a en c%n#ra-ic#i%n avec le a$#re
%9li3a#i%n -Fc%$lan# -$ -r%i# in#erna#i%nal.
4 La -i"%i#i%n "rFcF-en#e nDa$#%rie a$c$ne -Fr%3a#i%n V lDar#icle 4/ a$0 "%$r le ca -e -FcY rF$l#an#
-Dac#e lici#e -e 3$erre/ e# a$? ar#icle 3/ ) '"ara3ra"Ie (+ e# 7.
3 T%$#e Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e G$i e?erce ce -r%i# -e -Fr%3a#i%n #ien# le 5ecrF#aire GFnFral -$ C%neil -e
lDE$r%"e "leine&en# in0%r&F -e &e$re "rie e# -e &%#i0 G$i le %n# in"irFe. Elle -%i# F3ale&en#
in0%r&er le 5ecrF#aire GFnFral -$ C%neil -e lDE$r%"e -e la -a#e V laG$elle ce &e$re %n# ceF -D`#re en
vi3$e$r e# le -i"%i#i%n -e la C%nven#i%n reg%iven# -e n%$vea$ "leine a""lica#i%n.
*rticle 2@ Q $estrictions M lHactivitF !olitiJue des Ftran.ers
A$c$ne -e -i"%i#i%n -e ar#icle (,/ (( e# () ne "e$# `#re c%ni-FrFe c%&&e in#er-ian# a$? Ea$#e
Par#ie c%n#rac#an#e -Di&"%er -e re#ric#i%n V lDac#ivi#F "%li#iG$e -e F#ran3er.
*rticle 2> Q Interdiction de lHa6us de droit
A$c$ne -e -i"%i#i%n -e la "rFen#e C%nven#i%n ne "e$# `#re in#er"rF#Fe c%&&e i&"liG$an# "%$r $n E#a#/
$n 3r%$"e&en# %$ $n in-ivi-$/ $n -r%i# G$elc%nG$e -e e livrer V $ne ac#ivi#F %$ -Dacc%&"lir $n ac#e vian# V
la -e#r$c#i%n -e -r%i# %$ li9er#F rec%nn$ -an la "rFen#e C%nven#i%n %$ V -e li&i#a#i%n "l$ a&"le
-e ce -r%i# e# li9er#F G$e celle "rFv$e V la-i#e C%nven#i%n.
*rticle 2: Q Li7itation de lHusa.e des restrictions au droits
Le re#ric#i%n G$i/ a$? #er&e -e la "rFen#e C%nven#i%n/ %n# a""%r#Fe a$?-i# -r%i# e# li9er#F ne
"e$ven# `#re a""liG$Fe G$e -an le 9$# "%$r leG$el elle %n# F#F "rFv$e.
.. (=7
Titre II Q Cour euro!Fenne des #roits de lHKo77e
*rticle 28 Q Institution de la Cour
A0in -Da$rer le re"ec# -e en3a3e&en# rF$l#an# "%$r le Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e -e la "rFen#e
C%nven#i%n e# -e e "r%#%c%le/ il e# in#i#$F $ne C%$r e$r%"Fenne -e Dr%i# -e lDE%&&e/ ci@-e%$
n%&&Fe Tla C%$rT. Elle 0%nc#i%nne -e 0ag%n "er&anen#e.
*rticle 3= Q No76re de Tu.es
La C%$r e c%&"%e -D$n n%&9re -e M$3e F3al V cel$i -e Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e.
*rticle 32 Q Conditions dHeercice des fonctions
( Le M$3e -%iven# M%$ir -e la "l$ Ia$#e c%ni-Fra#i%n &%rale e# rF$nir le c%n-i#i%n reG$ie "%$r lDe?ercice
-e Ia$#e 0%nc#i%n M$-iciaire %$ `#re -e M$ric%n$l#e "%F-an# $ne c%&"F#ence n%#%ire.
4 Le M$3e iY3en# V la C%$r V #i#re in-ivi-$el.
3 Pen-an# la -$rFe -e le$r &an-a#/ le M$3e ne "e$ven# e?ercer a$c$ne ac#ivi#F inc%&"a#i9le avec le
e?i3ence -Din-F"en-ance/ -Di&"ar#iali#F %$ -e -i"%ni9ili#F reG$ie "ar $ne ac#ivi#F e?ercFe V "lein #e&":
#%$#e G$e#i%n %$levFe en a""lica#i%n -e ce "ara3ra"Ie e# #rancIFe "ar la C%$r.
*rticle 33 Q Election des Tu.es
(
Le M$3e %n# Fl$ "ar lDAe&9lFe "arle&en#aire a$ #i#re -e cIaG$e Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e/ V la &aM%ri#F
-e v%i? e?"ri&Fe/ $r $ne li#e -e #r%i can-i-a# "rFen#F "ar la Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e.
*rticle 34 Q #urFe du 7andat et rFvocation
4
( Le M$3e %n# Fl$ "%$r $ne -$rFe -e ne$0 an. Il ne %n# "a rFFli3i9le.
4 Le &an-a# -e M$3e RacIYve -Y G$Ril a##ei3nen# lRJ3e -e 7, an.
3 Le M$3e re#en# en 0%nc#i%n M$G$RV le$r re&"lace&en#. Il c%n#in$en# #%$#e0%i -e c%nna1#re -e a00aire
-%n# il %n# -FMV aii.
) Un M$3e ne "e$# `#re relevF -e e 0%nc#i%n G$e i le a$#re M$3e -Fci-en#/ V la &aM%ri#F -e -e$? #ier/
G$e ce M$3e a ceF -e rF"%n-re a$? c%n-i#i%n reG$ie.
*rticle 39 Q )reffe et ra!!orteurs
4
2 La Cour dis!ose dLun .reffe dont les tIcAes et lLor.anisation sont fiFes !ar le rS.le7ent de
la Cour.
(
Te?#e a&en-F c%n0%r&F&en# a$? -i"%i#i%n -$ Pr%#%c%le n () '5TCE n (9)+.
4
Ar#icle ren$&Fr%#F/ in#i#$lF e# #e?#e a&en-F c%n0%r&F&en# a$? -i"%i#i%n -$ Pr%#%c%le n () '5TCE n (9)+.
.. (=*
4 L%rG$Relle iY3e en 0%r&a#i%n -e M$3e $niG$e/ la C%$r e# ai#Fe -e ra""%r#e$r G$i e?ercen# le$r
0%nc#i%n %$ lRa$#%ri#F -$ "rFi-en# -e la C%$r. Il 0%n# "ar#ie -$ 3re00e -e la C%$r.
*rticle 3< Q *sse76lFe !lFniSre
(
La C%$r rF$nie en Ae&9lFe "lFniYre
a Fli#/ "%$r $ne -$rFe -e #r%i an/ %n "rFi-en# e# $n %$ -e$? vice@"rFi-en#: il %n# rFFli3i9le:
9 c%n#i#$e -e CIa&9re "%$r $ne "Fri%-e -F#er&inFe:
c Fli# le "rei-en# -e CIa&9re -e la C%$r/ G$i %n# rFFli3i9le:
- a-%"#e le rY3le&en# -e la C%$r:
e Fli# le 3re00ier e# $n %$ "l$ie$r 3re00ier a-M%in#:
0 0ai# #%$#e -e&an-e a$ #i#re -e lRar#icle 4=/ "ara3ra"Ie 4.
*rticle 3@ Q Cor7ations de Tu.e uniJue; co7itFs; CAa76res et )rande cAa76re
(
( P%$r lRe?a&en -e a00aire "%r#Fe -evan# elle/ la C%$r iY3e en 0%r&a#i%n -e M$3e $niG$e/ en c%&i#F -e
#r%i M$3e/ en CIa&9re -e e"# M$3e e# en $ne Gran-e CIa&9re -e -i?@e"# M$3e. Le CIa&9re -e la
C%$r c%n#i#$en# le c%&i#F "%$r $ne "Fri%-e -F#er&inFe.
4 A la -e&an-e -e lRAe&9lFe "lFniYre -e la C%$r/ le C%&i#F -e Mini#re "e$#/ "ar $ne -Fcii%n
$nani&e e# "%$r $ne "Fri%-e -F#er&inFe/ rF-$ire V cinG le n%&9re -e M$3e -e CIa&9re.
3 Un M$3e iF3ean# en #an# G$e M$3e $niG$e nRe?a&ine a$c$ne reG$`#e in#r%-$i#e c%n#re la Ea$#e Par#ie
c%n#rac#an#e a$ #i#re -e laG$elle ce M$3e a F#F Fl$.
) Le M$3e Fl$ a$ #i#re -R$ne Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e "ar#ie a$ li#i3e e# &e&9re -e -r%i# -e la CIa&9re e#
-e la Gran-e CIa&9re. En ca -Ra9ence -e ce M$3e/ %$ l%rG$Ril nRe# "a en &e$re -e iF3er/ $ne
"er%nne cI%iie "ar le "rFi-en# -e la C%$r $r $ne li#e %$&ie a$ "rFala9le "ar ce##e Par#ie iY3e en
G$ali#F -e M$3e.
8 B%n# a$i "ar#ie -e la Gran-e CIa&9re/ le "rFi-en# -e la C%$r/ le vice@"rFi-en#/ le "rFi-en# -e
CIa&9re e# -Da$#re M$3e -Fi3nF c%n0%r&F&en# a$ rY3le&en# -e la C%$r. i$an- lDa00aire e# -F0FrFe V
la Gran-e CIa&9re en ver#$ -e lDar#icle )3/ a$c$n M$3e -e la CIa&9re G$i a ren-$ lDarr`# ne "e$# X iF3er/
V lDe?ce"#i%n -$ "rFi-en# -e la CIa&9re e# -$ M$3e aXan# iF3F a$ #i#re -e la Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e
in#FreFe.
(
Ar#icle ren$&Fr%#F/ in#i#$lF e# #e?#e a&en-F c%n0%r&F&en# a$? -i"%i#i%n -$ Pr%#%c%le n () '5TCE n (9)+.
.. (=9
*rticle 3> Q Co7!Ftence des Tu.es uniJues
(
( Un M$3e $niG$e "e$# -Fclarer $ne reG$`#e in#r%-$i#e en ver#$ -e lRar#icle 3) irreceva9le %$ la raXer -$ rhle
l%rG$R$ne #elle -Fcii%n "e$# `#re "rie an e?a&en c%&"lF&en#aire.
4 La -Fcii%n e# -F0ini#ive.
3 5i le M$3e $niG$e ne -Fclare "a $ne reG$`#e irreceva9le %$ ne la raXe "a -$ rhle/ ce M$3e la #ran&e# V $n
c%&i#F %$ V $ne CIa&9re "%$r e?a&en c%&"lF&en#aire. b
*rticle 3: Q Co7!Ftence des co7itFs
4
2 Un co7itF saisi dLune reJuUte individuelle introduite en vertu de lLarticle 49 !eut; !ar vote
unani7e;
a la dFclarer irreceva6le ou la raGer du rVle lorsJuHune telle dFcision !eut Utre !rise
sans ea7en co7!lF7entaireD ou
6 la dFclarer receva6le et rendre conTointe7ent un arrUt sur le fond lorsJue la
Juestion relative M lLinter!rFtation ou M lLa!!lication de la Convention ou de ses Protocoles Jui
est M lLori.ine de lLaffaire fait lLo6Tet dLune Turis!rudence 6ien Fta6lie de la Cour.
4 Le -Fcii%n e# arr`# "rFv$ a$ "ara3ra"Ie ( %n# -F0ini#i0.
3 5i le M$3e Fl$ a$ #i#re -e la Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e "ar#ie a$ li#i3e nDe# "a &e&9re -$ c%&i#F/ ce
-ernier "e$#/ V #%$# &%&en# -e la "r%cF-$re/ lDinvi#er V iF3er en %n ein en lie$ e# "lace -e lD$n -e e
&e&9re/ en "renan# en c%&"#e #%$ 0ac#e$r "er#inen#/ X c%&"ri la G$e#i%n -e av%ir i ce##e Par#ie a
c%n#e#F lRa""lica#i%n -e la "r%cF-$re -$ "ara3ra"Ie (.9.
*rticle 38 Q #Fcisions des CAa76res sur la receva6ilitF et le fond
3
( 5i a$c$ne -Fcii%n nRa F#F "rie en ver#$ -e ar#icle 47 %$ 4*/ ni a$c$n arr`# ren-$ en ver#$ -e lRar#icle
4*/ $ne CIa&9re e "r%n%nce $r la receva9ili#F e# le 0%n- -e reG$`#e in-ivi-$elle in#r%-$i#e en ver#$
-e lRar#icle 3). La -Fcii%n $r la receva9ili#F "e$# `#re "rie -e 0ag%n F"arFe.
4 Une CIa&9re e "r%n%nce $r la receva9ili#F e# le 0%n- -e reG$`#e F#a#iG$e in#r%-$i#e en ver#$ -e lDar#icle
33. 5a$0 -Fcii%n c%n#raire -e la C%$r -an -e ca e?ce"#i%nnel/ la -Fcii%n $r la receva9ili#F e# "rie
F"arF&en#.
*rticle 4= Q #essaisisse7ent en faveur de la )rande CAa76re
5i lDa00aire "en-an#e -evan# $ne CIa&9re %$lYve $ne G$e#i%n 3rave rela#ive V lDin#er"rF#a#i%n -e la
C%nven#i%n %$ -e e "r%#%c%le; %$ i la %l$#i%n -D$ne G$e#i%n "e$# c%n-$ire V $ne c%n#ra-ic#i%n avec $n
arr`# ren-$ an#Frie$re&en# "ar la C%$r/ la CIa&9re "e$#/ #an# G$Delle nDa "a ren-$ %n arr`#/ e -eaiir a$
"r%0i# -e la Gran-e CIa&9re/ V &%in G$e lD$ne -e "ar#ie ne DX %""%e.
(
N%$vel ar#icle c%n0%r&F&en# a$? -i"%i#i%n -$ Pr%#%c%le n () '5TCE n (9)+.
4
In#i#$lF e# #e?#e a&en-F c%n0%r&F&en# a$? -i"%i#i%n -$ Pr%#%c%le n () '5TCE n (9)+.
3
Te?#e a&en-F c%n0%r&F&en# a$? -i"%i#i%n -$ Pr%#%c%le n () '5TCE n (9)+.
.. (7,
*rticle 42 Q *ttri6utions de la )rande CAa76re
(
La Gran-e CIa&9re
a e "r%n%nce $r le reG$`#e in#r%-$i#e en ver#$ -e lDar#icle 33 %$ -e lDar#icle 3) l%rG$e lDa00aire l$i a
F#F -F0FrFe "ar la CIa&9re en ver#$ -e lDar#icle 3, %$ l%rG$e lDa00aire l$i a F#F -F0FrFe en ver#$ -e
lDar#icle )3:
9 e "r%n%nce $r le G$e#i%n -%n# la C%$r e# aiie "ar le C%&i#F -e Mini#re en ver#$ -e lRar#icle
)=/ "ara3ra"Ie ) : e#
c e?a&ine le -e&an-e -Davi c%n$l#a#i0 in#r%-$i#e en ver#$ -e lDar#icle )7.
*rticle 43 Q Co7!Ftence de la Cour
(
( La c%&"F#ence -e la C%$r DF#en- V #%$#e le G$e#i%n c%ncernan# lDin#er"rF#a#i%n e# lDa""lica#i%n -e la
C%nven#i%n e# -e e "r%#%c%le G$i l$i er%n# %$&ie -an le c%n-i#i%n "rFv$e "ar le ar#icle 33/ 3)/
)= e# )7.
4 En ca -e c%n#e#a#i%n $r le "%in# -e av%ir i la C%$r e# c%&"F#en#e/ la C%$r -Fci-e.
*rticle 44 Q *ffaires interFtatiJues
T%$#e Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e "e$# aiir la C%$r -e #%$# &anG$e&en# a$? -i"%i#i%n -e la C%nven#i%n e#
-e e "r%#%c%le G$Delle cr%ira "%$v%ir `#re i&"$#F V $ne a$#re Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e.
*rticle 49 Q $eJuUtes individuelles
La C%$r "e$# `#re aiie -D$ne reG$`#e "ar #%$#e "er%nne "IXiG$e/ #%$#e %r3ania#i%n n%n 3%$verne&en#ale
%$ #%$# 3r%$"e -e "ar#ic$lier G$i e "rF#en- vic#i&e -D$ne vi%la#i%n "ar lD$ne -e Ea$#e Par#ie
c%n#rac#an#e -e -r%i# rec%nn$ -an la C%nven#i%n %$ e "r%#%c%le. Le Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e
Den3a3en# V nDen#raver "ar a$c$ne &e$re lDe?ercice e00icace -e ce -r%i#.
*rticle 4< Q Conditions de receva6ilitF
(
( La C%$r ne "e$# `#re aiie G$Da"rY lDF"$ie&en# -e v%ie -e rec%$r in#erne/ #el G$Dil e# en#en-$ el%n le
"rinci"e -e -r%i# in#erna#i%nal 3FnFrale&en# rec%nn$/ e# -an $n -Flai -e i? &%i V "ar#ir -e la -a#e -e la
-Fcii%n in#erne -F0ini#ive.
4 La C%$r ne re#ien# a$c$ne reG$`#e in-ivi-$elle in#r%-$i#e en a""lica#i%n -e lDar#icle 3)/ l%rG$e
a elle e# an%nX&e: %$
9 elle e# een#ielle&en# la &`&e G$D$ne reG$`#e "rFcF-e&&en# e?a&inFe "ar la C%$r %$ -FMV %$&ie
V $ne a$#re in#ance in#erna#i%nale -DenG$`#e %$ -e rY3le&en#/ e# i elle ne c%n#ien# "a -e 0ai#
n%$vea$?.
3 La C%$r -Fclare irreceva9le #%$#e reG$`#e in-ivi-$elle in#r%-$i#e en a""lica#i%n -e lRar#icle 3) l%rG$Delle
e#i&eN
a G$e la reG$`#e e# inc%&"a#i9le avec le -i"%i#i%n -e la C%nven#i%n %$ -e e Pr%#%c%le/
&ani0e#e&en# &al 0%n-Fe %$ a9$ive : %$
(
Te?#e a&en-F c%n0%r&F&en# a$? -i"%i#i%n -$ Pr%#%c%le n () '5TCE n (9)+.
.. (7(
9 G$e le reG$Fran# nRa $9i a$c$n "rFM$-ice i&"%r#an#/ a$0 i le re"ec# -e -r%i# -e lRI%&&e
3aran#i "ar la C%nven#i%n e# e Pr%#%c%le e?i3e $n e?a&en -e la reG$`#e a$ 0%n- e# V c%n-i#i%n -e ne
reMe#er "%$r ce &%#i0 a$c$ne a00aire G$i nDa "a F#F -c&en# e?a&inFe "ar $n #ri9$nal in#erne.
) La C%$r reMe##e #%$#e reG$`#e G$Delle c%ni-Yre c%&&e irreceva9le "ar a""lica#i%n -$ "rFen# ar#icle. Elle
"e$# "r%cF-er aini V #%$# #a-e -e la "r%cF-$re.
*rticle 4@ Q Tierce intervention
(
( Dan #%$#e a00aire -evan# $ne CIa&9re %$ la Gran-e CIa&9re/ $ne Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e -%n# $n
re%r#ian# e# reG$Fran# a le -r%i# -e "rFen#er -e %9erva#i%n Fcri#e e# -e "ren-re "ar# a$? a$-ience.
4 Dan lDin#Fr`# -D$ne 9%nne a-&ini#ra#i%n -e la M$#ice/ le "rFi-en# -e la C%$r "e$# invi#er #%$#e Ea$#e Par#ie
c%n#rac#an#e G$i nDe# "a "ar#ie V lDin#ance %$ #%$#e "er%nne in#FreFe a$#re G$e le reG$Fran# V "rFen#er
-e %9erva#i%n Fcri#e %$ V "ren-re "ar# a$? a$-ience.
3 Dan #%$#e a00aire -evan# $ne CIa&9re %$ la Gran-e CIa&9re/ le C%&&iaire a$? Dr%i# -e lRE%&&e
-$ C%neil -e lRE$r%"e "e$# "rFen#er -e %9erva#i%n Fcri#e e# "ren-re "ar# a$? a$-ience.
*rticle 4> Q $adiation
( A #%$# &%&en# -e la "r%cF-$re/ la C%$r "e$# -Fci-er -e raXer $ne reG$`#e -$ rhle l%rG$e le circ%n#ance
"er&e##en# -e c%ncl$re
a G$e le reG$Fran# nDen#en- "l$ la &ain#enir: %$
9 G$e le li#i3e a F#F rF%l$: %$
c G$e/ "%$r #%$# a$#re &%#i0 -%n# la C%$r c%n#a#e lDe?i#ence/ il ne e M$#i0ie "l$ -e "%$r$ivre lDe?a&en
-e la reG$`#e.
T%$#e0%i/ la C%$r "%$r$i# lDe?a&en -e la reG$`#e i le re"ec# -e -r%i# -e lDI%&&e 3aran#i "ar la
C%nven#i%n e# e "r%#%c%le lDe?i3e.
4 La C%$r "e$# -Fci-er la rFincri"#i%n a$ rhle -D$ne reG$`#e l%rG$Delle e#i&e G$e le circ%n#ance le
M$#i0ien#.
*rticle 4: Q Ea7en contradictoire de lHaffaire
4
La C%$r e?a&ine lRa00aire -e 0ag%n c%n#ra-ic#%ire avec le re"rFen#an# -e "ar#ie e#/ Ril X a lie$/
"r%cY-e V $ne enG$`#e "%$r la c%n-$i#e e00icace -e laG$elle le Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e in#FreFe
0%$rnir%n# #%$#e 0acili#F nFceaire.
*rticle 48 Q $S.le7ents a7ia6les
3
( A #%$# &%&en# -e la "r%cF-$re/ la C%$r "e$# e &e##re V la -i"%i#i%n -e in#FreF en v$e -e "arvenir V
$n rY3le&en# a&ia9le -e lRa00aire Rin"iran# -$ re"ec# -e -r%i# -e lRI%&&e #el G$e le rec%nnaien#
la C%nven#i%n e# e Pr%#%c%le.
4 La "r%cF-$re -Fcri#e a$ "ara3ra"Ie ( e# c%n0i-en#ielle.
3 En ca -e rY3le&en# a&ia9le/ la C%$r raXe lRa00aire -$ rhle "ar $ne -Fcii%n G$i e li&i#e V $n 9re0 e?"%F
-e 0ai# e# -e la %l$#i%n a-%"#Fe.
(
Te?#e a&en-F c%n0%r&F&en# a$? -i"%i#i%n -$ Pr%#%c%le n () '5TCE n (9)+.
4
In#i#$lF e# #e?#e a&en-F c%n0%r&F&en# a$? -i"%i#i%n -$ Pr%#%c%le n () '5TCE n (9)+.
3
In#i#$lF e# #e?#e a&en-F c%n0%r&F&en# a$? -i"%i#i%n -$ Pr%#%c%le n () '5TCE n (9)+.
.. (74
) Ce##e -Fcii%n e# #ran&ie a$ C%&i#F -e Mini#re G$i $rveille lRe?Fc$#i%n -e #er&e -$ rY3le&en#
a&ia9le #el G$Ril 0i3$ren# -an la -Fcii%n.
*rticle 9= Q *udience !u6liJue et accSs au docu7ents
2 LDa$-ience e# "$9liG$e V &%in G$e la C%$r nDen -Fci-e a$#re&en# en rai%n -e circ%n#ance
e?ce"#i%nnelle.
3 Le -%c$&en# -F"%F a$ 3re00e %n# accei9le a$ "$9lic V &%in G$e le "rFi-en# -e la C%$r nDen -Fci-e
a$#re&en#.
*rticle 92 Q Satisfaction FJuita6le
5i la C%$r -Fclare G$Dil X a e$ vi%la#i%n -e la C%nven#i%n %$ -e e "r%#%c%le/ e# i le -r%i# in#erne -e la
Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e ne "er&e# -De00acer G$Di&"ar0ai#e&en# le c%nFG$ence -e ce##e vi%la#i%n/ la C%$r
acc%r-e V la "ar#ie lFFe/ Dil X a lie$/ $ne a#i0ac#i%n FG$i#a9le.
*rticle 93 Q *rrUts des CAa76res
Le arr`# -e CIa&9re -eviennen# -F0ini#i0 c%n0%r&F&en# a$? -i"%i#i%n -e lDar#icle ))/ "ara3ra"Ie 4.
*rticle 94 Q $envoi devant la )rande CAa76re
( Dan $n -Flai -e #r%i &%i V c%&"#er -e la -a#e -e lDarr`# -D$ne CIa&9re/ #%$#e "ar#ie V lDa00aire "e$#/ -an
-e ca e?ce"#i%nnel/ -e&an-er le renv%i -e lDa00aire -evan# la Gran-e CIa&9re.
4 Un c%llY3e -e cinG M$3e -e la Gran-e CIa&9re acce"#e la -e&an-e i lDa00aire %$lYve $ne G$e#i%n 3rave
rela#ive V lDin#er"rF#a#i%n %$ V lDa""lica#i%n -e la C%nven#i%n %$ -e e "r%#%c%le/ %$ enc%re $ne G$e#i%n
3rave -e carac#Yre 3FnFral.
3 5i le c%llY3e acce"#e la -e&an-e/ la Gran-e CIa&9re e "r%n%nce $r lDa00aire "ar $n arr`#.
*rticle 99 Q *rrUts dFfinitifs
( LDarr`# -e la Gran-e CIa&9re e# -F0ini#i0.
4 LDarr`# -D$ne CIa&9re -evien# -F0ini#i0
a l%rG$e le "ar#ie -Fclaren# G$Delle ne -e&an-er%n# "a le renv%i -e lDa00aire -evan# la Gran-e
CIa&9re: %$
9 #r%i &%i a"rY la -a#e -e lDarr`#/ i le renv%i -e lDa00aire -evan# la Gran-e CIa&9re nDa "a F#F
-e&an-F: %$
c l%rG$e le c%llY3e -e la Gran-e CIa&9re reMe##e la -e&an-e -e renv%i 0%r&$lFe en a""lica#i%n -e
lDar#icle )3.
3 LDarr`# -F0ini#i0 e# "$9liF.
*rticle 9< Q Motivation des arrUts et dFcisions
( Le arr`#/ aini G$e le -Fcii%n -Fclaran# -e reG$`#e receva9le %$ irreceva9le/ %n# &%#ivF.
4 5i lDarr`# nDe?"ri&e "a en #%$# %$ en "ar#ie lD%"ini%n $nani&e -e M$3e/ #%$# M$3e a le -r%i# -DX M%in-re
lDe?"%F -e %n %"ini%n F"arFe.
.. (73
*rticle 9@ Q Corce o6li.atoire et eFcution des arrUts
(
( Le Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e Den3a3en# V e c%n0%r&er a$? arr`# -F0ini#i0 -e la C%$r -an le li#i3e
a$?G$el elle %n# "ar#ie.
4 LDarr`# -F0ini#i0 -e la C%$r e# #ran&i a$ C%&i#F -e Mini#re G$i en $rveille lDe?Fc$#i%n.
3 L%rG$e le C%&i#F -e Mini#re e#i&e G$e la $rveillance -e lRe?Fc$#i%n -R$n arr`# -F0ini#i0 e# en#ravFe
"ar $ne -i00ic$l#F -Rin#er"rF#a#i%n -e ce# arr`#/ il "e$# aiir la C%$r a0in G$Relle e "r%n%nce $r ce##e
G$e#i%n -Rin#er"rF#a#i%n. La -Fcii%n -e aiir la C%$r e# "rie "ar $n v%#e V la &aM%ri#F -e -e$? #ier
-e re"rFen#an# aXan# le -r%i# -e iF3er a$ C%&i#F.
) L%rG$e le C%&i#F -e Mini#re e#i&e G$R$ne Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e re0$e -e e c%n0%r&er V $n
arr`# -F0ini#i0 -an $n li#i3e a$G$el elle e# "ar#ie/ il "e$#/ a"rY av%ir &i en -e&e$re ce##e Par#ie e# "ar
-Fcii%n "rie "ar $n v%#e V la &aM%ri#F -e -e$? #ier -e re"rFen#an# aXan# le -r%i# -e iF3er a$ C%&i#F/
aiir la C%$r -e la G$e#i%n -$ re"ec# "ar ce##e Par#ie -e %n %9li3a#i%n a$ re3ar- -$ "ara3ra"Ie (.
8 5i la C%$r c%n#a#e $ne vi%la#i%n -$ "ara3ra"Ie (/ elle renv%ie lRa00aire a$ C%&i#F -e Mini#re a0in G$Ril
e?a&ine le &e$re V "ren-re. 5i la C%$r c%n#a#e G$Ril nRX a "a e$ vi%la#i%n -$ "ara3ra"Ie (/ elle
renv%ie lRa00aire a$ C%&i#F -e Mini#re/ G$i -Fci-e -e cl%re %n e?a&en.
*rticle 9> Q *vis consultatifs
( La C%$r "e$#/ V la -e&an-e -$ C%&i#F -e Mini#re/ -%nner -e avi c%n$l#a#i0 $r -e G$e#i%n
M$ri-iG$e c%ncernan# lDin#er"rF#a#i%n -e la C%nven#i%n e# -e e "r%#%c%le.
4 Ce avi ne "e$ven# "%r#er ni $r le G$e#i%n aXan# #rai# a$ c%n#en$ %$ V lDF#en-$e -e -r%i# e# li9er#F
-F0ini a$ #i#re I -e la C%nven#i%n e# -an le "r%#%c%le ni $r le a$#re G$e#i%n -%n# la C%$r %$ le C%&i#F
-e Mini#re "%$rraien# av%ir V c%nna1#re "ar $i#e -e lDin#r%-$c#i%n -D$n rec%$r "rFv$ "ar la C%nven#i%n.
3 La -Fcii%n -$ C%&i#F -e Mini#re -e -e&an-er $n avi V la C%$r e# "rie "ar $n v%#e V la &aM%ri#F
-e re"rFen#an# aXan# le -r%i# -e iF3er a$ C%&i#F.
*rticle 9: Q Co7!Ftence consultative de la Cour
La C%$r -Fci-e i la -e&an-e -Davi c%n$l#a#i0 "rFen#Fe "ar le C%&i#F -e Mini#re relYve -e a
c%&"F#ence #elle G$e -F0inie "ar lDar#icle )7.
*rticle 98 Q Motivation des avis consultatifs
( LDavi -e la C%$r e# &%#ivF.
4 5i lDavi nDe?"ri&e "a en #%$# %$ en "ar#ie lD%"ini%n $nani&e -e M$3e/ #%$# M$3e a le -r%i# -DX M%in-re
lDe?"%F -e %n %"ini%n F"arFe.
3 LDavi -e la C%$r e# #ran&i a$ C%&i#F -e Mini#re.
*rticle <= Q Crais de fonctionne7ent de la Cour
Le 0rai -e 0%nc#i%nne&en# -e la C%$r %n# V la cIar3e -$ C%neil -e lDE$r%"e.
*rticle <2 Q PrivilS.es et i77unitFs des Tu.es
Le M$3e M%$ien#/ "en-an# lDe?ercice -e le$r 0%nc#i%n/ -e "rivilY3e e# i&&$ni#F "rFv$ V lDar#icle ), -$
5#a#$# -$ C%neil -e lDE$r%"e e# -an le acc%r- c%ncl$ a$ #i#re -e ce# ar#icle.
Titre IIIQ #is!ositions diverses
(
Te?#e a&en-F c%n0%r&F&en# a$? -i"%i#i%n -$ Pr%#%c%le n () '5TCE n (9)+.
.. (7)
*rticle <3 Q EnJuUtes du SecrFtaire )FnFral
T%$#e Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e 0%$rnira $r -e&an-e -$ 5ecrF#aire GFnFral -$ C%neil -e lDE$r%"e le
e?"lica#i%n reG$ie $r la &aniYre -%n# %n -r%i# in#erne a$re lDa""lica#i%n e00ec#ive -e #%$#e le
-i"%i#i%n -e ce##e C%nven#i%n.
*rticle <4 Q Sauve.arde des droits de lHAo77e reconnus
A$c$ne -e -i"%i#i%n -e la "rFen#e C%nven#i%n ne era in#er"rF#Fe c%&&e li&i#an# %$ "%r#an# a##ein#e
a$? -r%i# -e lDI%&&e e# a$? li9er#F 0%n-a&en#ale G$i "%$rraien# `#re rec%nn$ c%n0%r&F&en# a$? l%i -e
#%$#e Par#ie c%n#rac#an#e %$ V #%$#e a$#re C%nven#i%n V laG$elle ce##e Par#ie c%n#rac#an#e e# "ar#ie.
*rticle <9 Q Pouvoirs du Co7itF des Ministres
A$c$ne -i"%i#i%n -e la "rFen#e C%nven#i%n ne "%r#e a##ein#e a$? "%$v%ir c%n0FrF a$ C%&i#F -e
Mini#re "ar le 5#a#$# -$ C%neil -e lDE$r%"e.
*rticle << Q $enonciation M dHautres 7odes de rS.le7ent des diffFrends
Le Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e ren%ncen# rFci"r%G$e&en#/ a$0 c%&"r%&i "Fcial/ V e "rFval%ir -e
#rai#F/ c%nven#i%n %$ -Fclara#i%n e?i#an# en#re elle/ en v$e -e %$&e##re/ "ar v%ie -e reG$`#e/ $n
-i00Fren- nF -e lDin#er"rF#a#i%n %$ -e lDa""lica#i%n -e la "rFen#e C%nven#i%n V $n &%-e -e rY3le&en# a$#re
G$e ce$? "rFv$ "ar la-i#e C%nven#i%n.
.. (78
*rticle <@ Q *!!lication territoriale
( T%$# E#a# "e$#/ a$ &%&en# -e la ra#i0ica#i%n %$ V #%$# a$#re &%&en# "ar la $i#e/ -Fclarer/ "ar n%#i0ica#i%n
a-reFe a$ 5ecrF#aire GFnFral -$ C%neil -e lDE$r%"e/ G$e la "rFen#e C%nven#i%n Da""liG$era/ %$ rFerve
-$ "ara3ra"Ie ) -$ "rFen# ar#icle/ V #%$ le #erri#%ire %$ V lD$n G$elc%nG$e -e #erri#%ire -%n# il a$re le
rela#i%n in#erna#i%nale.
4 La C%nven#i%n Da""liG$era a$ #erri#%ire %$ a$? #erri#%ire -Fi3nF -an la n%#i0ica#i%n V "ar#ir -$ #ren#iY&e
M%$r G$i $ivra la -a#e V laG$elle le 5ecrF#aire GFnFral -$ C%neil -e lDE$r%"e a$ra reg$ ce##e n%#i0ica#i%n.
3 Dan le-i# #erri#%ire le -i"%i#i%n -e la "rFen#e C%nven#i%n er%n# a""liG$Fe en #enan# c%&"#e -e
nFcei#F l%cale.
) T%$# E#a# G$i a 0ai# $ne -Fclara#i%n c%n0%r&F&en# a$ "re&ier "ara3ra"Ie -e ce# ar#icle/ "e$#/ V #%$# &%&en#
"ar la $i#e/ -Fclarer rela#ive&en# V $n %$ "l$ie$r -e #erri#%ire viF -an ce##e -Fclara#i%n G$Dil acce"#e la
c%&"F#ence -e la C%$r "%$r c%nna1#re -e reG$`#e -e "er%nne "IXiG$e/ -D%r3ania#i%n n%n
3%$verne&en#ale %$ -e 3r%$"e -e "ar#ic$lier/ c%&&e le "rFv%i# lDar#icle 3) -e la C%nven#i%n.
*rticle <> Q $Fserves
( T%$# E#a# "e$#/ a$ &%&en# -e la i3na#$re -e la "rFen#e C%nven#i%n %$ -$ -F"h# -e %n in#r$&en# -e
ra#i0ica#i%n/ 0%r&$ler $ne rFerve a$ $Me# -D$ne -i"%i#i%n "ar#ic$liYre -e la C%nven#i%n/ -an la &e$re %f
$ne l%i al%r en vi3$e$r $r %n #erri#%ire nDe# "a c%n0%r&e V ce##e -i"%i#i%n. Le rFerve -e carac#Yre
3FnFral ne %n# "a a$#%riFe a$? #er&e -$ "rFen# ar#icle.
4 T%$#e rFerve F&ie c%n0%r&F&en# a$ "rFen# ar#icle c%&"%r#e $n 9re0 e?"%F -e la l%i en ca$e.
*rticle <: Q #Fnonciation
( Une Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e ne "e$# -Fn%ncer la "rFen#e C%nven#i%n G$Da"rY lDe?"ira#i%n -D$n -Flai -e
cinG an V "ar#ir -e la -a#e -Den#rFe en vi3$e$r -e la C%nven#i%n V %n F3ar- e# &%Xennan# $n "rFavi -e i?
&%i/ -%nnF "ar $ne n%#i0ica#i%n a-reFe a$ 5ecrF#aire GFnFral -$ C%neil -e lDE$r%"e/ G$i en in0%r&e le
a$#re Par#ie c%n#rac#an#e.
4 Ce##e -Fn%ncia#i%n ne "e$# av%ir "%$r e00e# -e -Flier la Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e in#FreFe -e %9li3a#i%n
c%n#en$e -an la "rFen#e C%nven#i%n en ce G$i c%ncerne #%$# 0ai# G$i/ "%$van# c%n#i#$er $ne vi%la#i%n -e
ce %9li3a#i%n/ a$rai# F#F acc%&"li "ar elle an#Frie$re&en# V la -a#e V laG$elle la -Fn%ncia#i%n "r%-$i# e00e#.
3 5%$ la &`&e rFerve ceerai# -D`#re Par#ie V la "rFen#e C%nven#i%n #%$#e Par#ie c%n#rac#an#e G$i ceerai#
-D`#re &e&9re -$ C%neil -e lDE$r%"e.
) La C%nven#i%n "e$# `#re -Fn%ncFe c%n0%r&F&en# a$? -i"%i#i%n -e "ara3ra"Ie "rFcF-en# en ce G$i
c%ncerne #%$# #erri#%ire a$G$el elle a F#F -FclarFe a""lica9le a$? #er&e -e lDar#icle 8=.
.. (7=
*rticle <8 Q Si.nature et ratification
(
( La "rFen#e C%nven#i%n e# %$ver#e V la i3na#$re -e &e&9re -$ C%neil -e lDE$r%"e. Elle era ra#i0iFe.
Le ra#i0ica#i%n er%n# -F"%Fe "rY le 5ecrF#aire GFnFral -$ C%neil -e lDE$r%"e.
4 LRUni%n e$r%"Fenne "e$# a-IFrer V la "rFen#e C%nven#i%n.
3 La "rFen#e C%nven#i%n en#rera en vi3$e$r a"rY le -F"h# -e -i? in#r$&en# -e ra#i0ica#i%n.
) P%$r #%$# i3na#aire G$i la ra#i0iera $l#Frie$re&en#/ la C%nven#i%n en#rera en vi3$e$r -Y le -F"h# -e
lDin#r$&en# -e ra#i0ica#i%n.
8 Le 5ecrF#aire GFnFral -$ C%neil -e lDE$r%"e n%#i0iera V #%$ le &e&9re -$ C%neil -e lDE$r%"e lDen#rFe en
vi3$e$r -e la C%nven#i%n/ le n%& -e Ea$#e Par#ie c%n#rac#an#e G$i lDa$r%n# ra#i0iFe/ aini G$e le -F"h#
-e #%$# in#r$&en# -e ra#i0ica#i%n in#erven$ $l#Frie$re&en#.
Bai# V R%&e/ le ) n%ve&9re (98,/ en 0rangai e# en an3lai/ le -e$? #e?#e 0aian# F3ale&en# 0%i/ en $n e$l
e?e&"laire G$i era -F"%F -an le arcIive -$ C%neil -e lDE$r%"e. Le 5ecrF#aire GFnFral -$ C%neil -e
lDE$r%"e en c%&&$niG$era -e c%"ie cer#i0iFe c%n0%r&e V #%$ le i3na#aire.

N O T 1
(
Te?#e a&en-F c%n0%r&F&en# a$? -i"%i#i%n -$ Pr%#%c%le n () '5TCE n (9)+.
.. (77
%n aten'ia !ersoanelor ce doresc s& se adrese"e
CU$TII EU$OPENE * #$EPTU$ILO$ OMULUI
I. CU CE CEL #E C*+U$I SE OCUP1 CU$TE*W
(. C$r#ea E$r%"ean! a Dre"#$ril%r O&$l$i e#e % in#i#$ie in#ernai%nal! care/ 1n
an$&i#e circ$&#ane/ "%a#e 0i ei2a#! c$ "lJn3eri -e c!#re "er%ane ce "re#in- c!
-re"#$rile l%r/ "rev!2$#e 1n C%nvenia E$r%"ean! a Dre"#$ril%r O&$l$i/ a$ 0%#
vi%la#e. Acea#! c%nvenie e#e $n #ra#a# in#ernai%nal "rin care n$&er%ae #a#e
e$r%"ene a$ c!2$# -e ac%r- ! "r%#eMe2e anu7ite dre!turi funda7entale ale
cet!enilor. Ace#e -re"#$ri $n# "rev!2$#e 1n C%nvenia 1n!.i/ "rec$& .i 1n
"r%#%c%alele nr. (/ )/ =/ 7 .i (3/ la care % "ar#e -in#re #a#e a$ $9cri. Ci#ii ace#e
#e?#e .i re2ervele ane?a#e.
4. Dac! c%ni-erai c! $n$l -in #a#ele "rev!2$#e 1n ane?! a vi%la# 1n detri7entul
du7neavoastr! direct .i !ersonal vre$n$l -in#re ace#e -re"#$ri 0$n-a&en#ale/ v!
"$#ei "lJn3e C$rii.
3. C$r#ea "%a#e cerce#a nu7ai "lJn3eri re0eri#%are la vi%larea $n$ia a$ &ai &$l#%r
-re"#$ri en$&era#e 1n C%nvenie .i "r%#%c%ale. Ea n$ e#e % in#an! -e a"el
1&"%#riva in#anel%r nai%nale .i n$ "%a#e an$la a$ &%-i0ica -eci2iile l%r. Nici n$
"%a#e in#erveni -irec# 1n 0av%area -$&neav%a#r! "e
lJn3! a$#%ri#a#ea -e care v! "lJn3ei.
). C$r#ea "%a#e e?a&ina n$&ai cererile 1n-re"#a#e 1&"%#riva $n$ia -in#re #a#ele
care a$ ra#i0ica#
C%nvenia i Pr%#%c%alele ale/ .i -ac! e re0er! la eveni7ente !osterioare unei
date deter7inate.
Acea#! -a#! varia2! -e la #a# la #a# .i -$"! c$& cererea e re0er! la $n -re"#
en$na# 1n C%nvenie a$ 1n Pr%#%c%ale.
8. ;! "$#ei "lJn3e C$rii n$&ai c$ "rivire la actele unei autorit!i !u6lice -in#r@
$n$l -in#re ace#e #a#e 'Parla&en#/ a-&ini#raie/ #ri9$nal e#c+. Curtea nu se !oate
ocu!a de !lIn.eri %ndre!tate %7!otriva unor !ersoane !articulare sau a unor
instituii !rivate.
=. C%n0%r& ar#ic%l$l$i 38 j ( -in C%nvenie/ C$r#ea n$ "%a#e 0i ei2a#! -ecJ# du!!
ce au fost e!ui"ate %n !reala6il c!ile de recurs interne .i 1n #er&en -e .ase luni
%nce!Ind cu data deci"iei definitive interne. O "lJn3ere care n$ re"ec#! ace#e
c%n-iii -e a-&ii9ili#a#e n$ va "$#ea 0i e?a&ina#! -e c!#re C$r#e.
7. Hnain#e -e a v! a-rea C$rii/ #re9$ie ! 0i $#ili2a#/ 1n #a#$l 1n ca$2!/ toate
re7ediile Turidice care ar 0i "$#$# 0i $#ile 1n i#$aia -e care v! "lJn3ei: 1n ca2
c%n#rar/ va #re9$i ! -e&%n#rai c! ace#e re&e-ii n$ "$#ea$ 0i e0icace. Prin
$r&are/ &ai 1n#Ji ar 0i #re9$i# ! ei2ai #ri9$nalele in#erne/ "Jn! la
.i incl$iv in#ana $"re&! c%&"e#en#!/ 1n 0aa c!reia ar 0i #re9$i# ! "re2en#ai/ cel
"$in 1n $9#an!/ &%#ivele "lJn3erii "e care -%rii ! le $"$nei a#eniei C$rii.
.. (7*
*. Hn e?erci#area ace#%r re&e-ii/ #re9$ie s! fi res!ectat re.ulile de !rocedur!
naionale/ &ai ale #er&enele "recrie -e ace#ea. Dac!/ -e e?e&"l$/ rec$r$l
-$&neav%a#r! a 0%# re"in ca #ar-iv a$ "en#r$ nere"ec#area $nei re3$li -e
c%&"e#en! a$ -e "r%ce-$r! care v! "%a#e 0i i&"$#a#!/ C$r#ea n$ va "$#ea
e?a&ina cererea -$&neav%a#r!.
9. Dac! #%#$.i v! "lJn3ei -e % -eci2ie M$-ec!#%reac!/ &ai ale -e c%n-a&nare/ n$
e#e necear ! 0i 1ncerca# ! %9inei revi2$irea "r%ce$l$i -$"! ce ai "arc$r
in#anele M$-iciare $2$ale. N$ e#e necear nici ! 0i e?erci#a# rec$r$ri -e 3raiere
a$ ! 0i %lici#a# 3raierea a$ a&ni#ierea. Hn "l$/ "e#iiile 'a-rea#e
Parla&en#$l$i/ .e0$l$i #a#$l$i a$ al 3$vern$l$i/ $n$i &ini#r$ a$ %&9$-&an+ n$
c%n#i#$ie re&e-ii "e care #re9$ia ! le 0i 1ncerca#.
(,. D$"! ce a$#%ri#a#ea nai%nal! c%&"e#en#! cea &ai 1nal#! a "r%n$na# % -eci2ie/
-i"$nei -e un interval de .ase luni "en#r$ a ei2a C$r#ea. Ace# in#erval 1nce"e
a c$r3! -e la -a#a la care ai l$a# c$n%.#in! -$&neav%a#r! "er%nal a$ av%ca#$l
-$&neav%a#r! -e -eci2ia 0inal! 1n %r-inea n%r&al! a
in#anel%r/ .i n$ 1nce"Jn- -e la re"in3erea $l#eri%ar! a $nei even#$ale cereri 1n
revi2$ire a "r%ce$l$i a$ a $n$i al# rec$r e?#ra%r-inar/ a $nei cereri -e 3raiere
a$ a&ni#iere a$ a %ric!rei al#e cereri a-rea#e $nei a$#%ri#!i c$ #i#l$ -e 3raiere.
((. Ter&en$l -e .ae l$ni e#e 1n#rer$"# -e !ri7a du7neavoastr! scrisoare
a-rea#! C$rii/ e?"$n1n- c$ clari#a#e/ cIiar -ac! 1n &%- $&ar/ %9iec#$l "lJn3erii
-$&neav%a#r! even#$ale a$ -e #ri&i#erea 0%r&$lar$l$i -e cerere c%&"le#a#. O
i&"l! cerere -e in0%r&aii n$ e#e $0icien#! "en#r$ a 1n#rer$"e #er&en$l -e .ae
l$ni.
(4. C$ #i#l$ in0%r&a#iv/ &ai 7ult de 8=X din cererile ea7inate de c!tre Curte
$n# -eclara#e ina-&ii9ile "en#r$ nere"ec#area $neia a$ al#eia -in c%n-iiile -e
a-&ii9ili#a#e &ai $ &eni%na#e.
II. CUM S> V> *#$ES*I CU$IIW
(3. Li76ile oficiale ale C$rii $n# 0rance2a .i en3le2a/ -ar/ -ac! v! e#e &ai $.%r/
"$#ei/ -e ae&enea/ crie Gre0ei 1n li&9a %0icial! a $n$ia -in#re #a#ele care a
ra#i0ica# C%nvenia. Hn #i&"$l 0a2ei iniiale a "r%ce-$rii/ "$#ei "ri&i/ -e ae&enea/
.i cri%ri 1n ace#e li&9i. ;! r$3!& ! n%#ai c!/ 1n#r@$n #a-i$ $l#eri%r al
"r%ce-$rii/ a#$nci cJn- C$r#ea n$ va -eclara cererea -$&neav%a#r! ina-&ii9il!/
"e 9a2a -%ar$l$i #ri&i -e -$&neav%a#r!/ .i va -eci-e/ #%#%-a#!/ ! cear!
3$vern$l$i ! "re2in#e %9ervaii crie 1n "rivina "lJn3eril%r -$&neav%a#r!/ #%a#!
c%re"%n-ena "e care 3re0a C$rii % va a-rea "!ril%r va 0i re-ac#a#! 1n 0rance2!
a$ en3le2!/ iar -$&neav%a#r! a$ re"re2en#an#$l -$&neav%a#r!/ vei 0i %9li3ai/
1n "rinci"i$/ ! 0%l%ii 0rance2a a$ en3le2a "en#r$ a re-ac#a %9ervaiile
-$&neav%a#r! $l#eri%are.
(). N$ "$#ei -e"$ne % "lJn3ere la C$r#e -ecJ# "rin c$rier n%r&al '.i nu !rin
telefon+. Dac! -$&neav%a#r! #ri&i#ei % "lJn3ere "rin c$rier elec#r%nic a$ "rin
.. (79
0a?/ e#e i&"era#iv necear ! % retri7itei !rin curier nor7al. Este inutil s! v!
de!lasai !ersonal la Stras6our. !entru a v! e!une ca"ul oral.
(8. Orice c$rier rela#iv la "lJn3erea -$&neav%a#r! #re9$ie #ri&i la adresa
$r&!#%areN
M%nie$r le Gre00ier -e la
C%$r e$r%"Fenne -e Dr%i# -e lRE%&&e
C%neil -e lRE$r%"e
B<=7,78 5TRA57OURG CEDES.
*ve7 ru.!7intea de a nu ca!sa; li!i sau le.a !rin orice 7odalitate co!iile
docu7entelor
trans7ise Curii. T%a#e "a3inile #re9$iec n$&er%#a#e -e la "ri&a "Jn! la $l#i&a
'n$&ere c%nec$#ive+.
(=. La "ri&irea "ri&ei -$&neav%a#r! cri%ri a$ a 0%r&$lar$l$i -e cerere/ 3re0a
C$rii v! va r!"$n-e in0%r&Jn-$@v! -e -ecIi-erea 1n n$&ele -$&neav%a#r! a
$n$i dosar al c!rui nu7!r tre6uie 7enionat %n orice cores!onden! ulterioar!.
Hn c%n#in$are/ vi e v%r %lici#a "r%9a9il -%c$&en#e/ in0%r&aii a$ e?"licaii
$"li&en#are re0eri#%are la "lJn3erea -$&neav%a#r!. Di&"%#riv!/ 3re0a n$ va
"%a#e -a in0%r&aii c$ "rivire la -i"%2iiile le3ale 1n vi3%are 1n #a#$l 1&"%#riva
c!r$ia v! "lJn3ei .i n$ -! c%n$l#aii M$ri-ice "rivin- a"licarea .i in#er"re#area
-re"#$l$i nai%nal.
(7. E#e 1n in#ere$l -$&neav%a#r! ! 0acei -%va-a -e dili.en! %n
cores!ondena cu .refa. Orice 1n#Jr2iere a$ a9en! a r!"$n$l$i e#e
$ce"#i9il! ! 0ie c%ni-era#! ca % &ani0e#are -e -e2in#ere c$ "rivire la
c%n#in$area e?a&in!rii -%ar$l$i -$&neav%a#r!.
(*. Dac! e#i&ai c! &%#ivele -$&neav%a#r! -e "lJn3ere e re0er! la $n$l -in#re
-re"#$rile 3aran#a#e -e C%nvenie a$ -e $n$l -in#re Pr%#%c%ale .i -ac! ai
1n-e"lini# c%n-iiile -ecrie &ai $/ suntei invitat s! co7!letai cu .riTa .i
li"i6il for7ularul de cerere .i s! %l tri7itei %7!reun! cu toate docu7entele
!ertinente cIt 7ai curInd !osi6il; .i %n orice ca" nu 7ai tIr"iu de .ase luni de
la data !ri7ei du7neavoastr! scrisori la Curte. Dac! 0%r&$lar$l -e cerere .i
#%a#e -%c$&en#ele "er#inen#e n$ v%r 0i #ri&ie 1n ace# #er&en/ acea#a va 0i
c%ni-era#! ca % &ani0e#are -e -e2in#ere c$
"rivire la c%n#in$area e?a&in!rii -%ar$l$i .i se va !roceda la distru.erea
dosarului du7neavoastr!.
(9. C%n0%r& ar#ic%l$l$i )7 al re3$la&en#$l$i C$rii/ for7ularul de cerere va
tre6ui s! conin!N
a+ $n c$r# re2$&a# al 0a"#el%r -e care -%rii ! v! "lJn3ei/ "rec$& .i al ca"e#el%r
-e cerere:
9+ &eni%narea dre!tului sau dre!turilor 3aran#a#e -e C%nvenie care c%ni-erai
c! v@a$ 0%# 1nc!lca#e:
.. (*,
c+ in-icarea re7ediilor Turidice !e care le-ai eercitat:
-+ li#a -eci2iil%r "r%n$na#e 1n ca2$l -$&neav%a#r! -e c!#re % a$#%ri#a#e "$9lic!/
"reci2Jn- "en#r$ 0iecare -eci2ieN -a#a/ c%nin$#$l '1n &%- $&ar+ .i a$#%ri#a#ea care
a "r%n$na#@%. Ane?ai la cri%area -$&neav%a#r! % c%"ie c%&"le#! -e "e ace#e
-eci2ii. '*ceste docu7ente nu v! vor fi returnate. Prin $r&are/ e#e 1n in#ere$l
-$&neav%a#r! s! tri7itei nu7ai co!ii .i nu ori.inale+.
4,. C%n0%r& ar#ic%l$l$i )8 -in re3$la&en#$l C$rii/ 0%r&$lar$l #re9$ie e&na# -e
-$&neav%a#r! "er%nal 1n cali#a#e -e recla&an# a$ -e c!#re re"re2en#an#$l
-$&neav%a#r!.
4(. Dac! n$ -%rii ca i-en#i#a#ea -$&neav%a#r! ! 0ie -e2v!l$i#!/ #re9$ie !
"reci2ai ace# l$cr$ .i ! e?"$nei &%#ivele ce M$#i0ic! % -er%3are -e la re3$la
n%r&al! -e "r%ce-$r! "$9lic!. C$r#ea "%a#e a$#%ri2a anoni7atul 1n ca2$ri
e?ce"i%nale .i &%#iva#e.
44 Pen#r$ -e"$nerea "lJn3erii iniiale/ even#$al$l -$&neav%a#r! re"re2en#an# n$
#re9$ie ! 0ie nea"!ra# av%ca#. C$ #%a#e ace#ea/ 1n ca2$l 1n care C$r#ea va -eci-e !
cear! 3$vern$l$i ! #ri&i#! %9ervaii crie 1n r1"$n la "lJn3erile 0!c$#e -e
-$&neav%a#r!/ vei 0i %9li3a#/ 1n "rinci"i$/ ! 0ii re"re2en#a# 1n "r%ce-$ra
$l#eri%ar! -e $n av%ca#/ care #re9$ie ! 0ie/ n$&ai -ac! n$ e#e -i"ena#/ $n
c%n$l#an# a9ili#a# !@.i e?erci#e ac#ivi#a#ea 1n#r@$n$l -in#re #a#ele care a$ ra#i0ica#
C%nvenia. Hn "l$/ ace#a #re9$ie ! ai9! c$n%.#ine a-ecva#e ale $neia -in#re
li&9ile %0iciale ale C$rii 'en3le2a .i 0rance2a+. ;! rea&in#i& c!/ 1nce"Jn- c$ ace#
#a-i$ al "r%ce-$rii/ c%re"%n-ena "e care 3re0a C$rii % va a-rea "!ril%r va 0i
re-ac#a#! 1n 0rance2! a$ en3le21/ iar -$&neav%a#r! a$ re"re2en#an#$l
-$&neav%a#r! vei $#ili2a "en#r$ r!"$n/ $na -in#re cele -%$! li&9i %0iciale/
e?ce"ie 0!cJn- ca2$l 1n care ai "ri&i# a$#%ri2are cri! -in "ar#ea C$rii "re a
c%n#in$a a 0%l%i % li&9! ne%0icial!. Dac! -%rii ! ei2ai C$r#ea "rin in#er&e-i$l
unui avocat sau al unui alt re!re"entant/ #re9$ie ! ane?ai la 0%r&$lar$l -e
cerere % !rocur! 1n 0av%area ace#$ia. Re"re2en#an#$l $nei "er%ane M$ri-ice
'%cie#a#e/ a%ciaie e#c+ a$ al $n$i 3r$" -e "er%ane #re9$ie ! M$#i0ice ce -re"#
#a#$#ar a$ le3al -e re"re2en#are are.
43. C$r#ea n$ ac%r-! asisten! Tudiciar! "en#r$ a v! aM$#a ! "l!#ii $n av%ca# 1n
ve-erea re-ac#!rii "lJn3erii -$&neav%a#r! iniiale. Hn#r@$n #a-i$ $l#eri%r al
"r%ce-$rii/ .i an$&e -$"! -eci2ia C$rii -e a c%&$nica cererea 3$vern$l$i
re"ec#iv "en#r$ %9ervaii crie/ vei "$#ea/ -ac! e#e ca2$l/ !
%9inei ai#ena M$-iciar! -ac! n$ -i"$nei -e &iMl%acele -e a re#ri9$i $n av%ca#
.i -ac! C$r#ea c%ni-er! necear ! ac%r-e acea#! ai#en! 1n ve-erea 9$nei
-e0!.$r!ri a "r%ce-$rii.
4). E?a&inarea cererii -$&neav%a#r! e#e .ratuit!. Gre0a v! va ine la c$ren# c$
"rivire la "r%3reele 1nre3i#ra#e -e "r%ce-$r!. Acea#a/ cel "$in la 1nce"$#/ e#e
cri!. A.a-ar/ n$ #re9$ie ! v! "re2en#ai la e-i$l C$rii.
.. (*(
MO#EL CE$E$E
C1T$E CU$TE* EU$OPE*N* * #$EPTU$ILO$ OMULUI
.. (*4
;%ir N%#e e?"lica#ive N$&Fr% -e -%ier
+ee ;xplanator= %ote Aile-number
A e ve-ea n%#a e?"lica#iv! N$&!r -e -%ar
!(M
COUR EUROPWENNE DE5 DROIT5 DE LREOMME
;8!(/;#% '(8!& (A :8M#% !<B:&+
CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI
C%neil -e lRE$r%"e @ 'ouncil of ;urope@C%nili$l E$r%"ei
5#ra9%$r3/ Brance
REiUkTE
#//-<'#&<(%
CERERE
"rFen#Fe en a""lica#i%n -e lRar#icle 3) -e la C%nven#i%n e$r%"Fenne -e Dr%i# -e lRE%&&e/
aini G$e -e ar#icle )8 e# )7 -$ RY3le&en# -e la C%$r
under #rticle 12 of t$e ;uropean 'onvention on :uman !ig$ts
and !ules 2D and 24 of t$e !ules of 'ourt
"re2en#a#! 1n c%n0%r&i#a#e c$ ar#ic%l$l 3) al C%nveniei E$r%"ene a Dre"#$ril%r O&$l$i/
"rec$& .i c$ ar#ic%lele )8 .i )7 ale Re3$la&en#$l$i C$rii
.. (*3
IMPO$T*NTY La "rFen#e reG$`#e e# $n -%c$&en# M$ri-iG$e e# "e$# a00ec#er v% -r%i# e# %9li3a#i%n.
&$is application is a formal legal document and ma= affect =our rig$ts and obligations.
Pre2en#a cerere e#e $n -%c$&en# M$ri-ic .i "%a#e a0ec#a -re"#$rile .i %9li3aiile -$&neav%a#r!.
.. (*)
I @ LE5 PARTIE5
&:; /#!&<;+
PARTILE

A. LE REiUWRANTPLA REiUWRANTE
&:; #//-<'#%&
RECLAMANTULPRECLAMANTA
'Renei3ne&en# V 0%$rnir c%ncernan# lePla reG$Fran#'e+ e# %nPa re"rFen#an#'e+ Fven#$el'le++
)Aill in t$e follo?ing details of t$e applicant and t$e representative if an=*
'In0%r&aii c$ "rivire la recla&an#Precla&an#! .i even#$al$lPa !$ re"re2en#an#Pre"re2en#an#!+
(. N%& -e 0a&ille . 4. PrFn%& '+
.
+urname Airst name )s*
N$&e Pren$&e
5e?eN &ac$linP0F&inin
+ex9 maleCfemale
5e?N &ac$linP0e&inin
3. Na#i%nali#F ). Pr%0ei%n
..
%ationalit= (ccupation
Ce#!enie Pr%0eia
8. Da#e e# lie$ -e naiance
.
Date and place of birt$
Da#a .i l%c$l na.#erii
=. D%&icile
..
Per&anen# a--re
D%&icili$l
7. Tel. N_
*. A-ree ac#$elle 'i -i00Fren#e -e =.+
...
/resent address )if different from >.*
A-rea ac#$al! '-ac! -i0er! -e =+
9. N%& e# "rFn%& -$P-e la re"rFen#an#'e+l
...
%ame of representativeO
N$&ele .i "ren$&ele re"re2en#an#$l$iPre"re2en#an#eil
(,. Pr%0ei%n -$P-e la re"rFen#an#)e*
.
(ccupation of representative
Oc$"aia re"re2en#an#$l$iPre"re2en#an#ei
((. A-ree -$P-e la re"rFen#an#'e+
.
#ddress of representative
A-rea re"re2en#an#$l$iPre"re2en#an#ei
(4. Tel. N_ Ba? N_
7. LA EAUTE PARTIE CONTRACTANTE
&:; :<B: '(%&!#'&<%B /#!&P
INALTA PARTE CONTRACTANTA
'In-iG$er ci@a"rY le n%& -e lRE#a#P-e E#a# c%n#re le'+G$el'+ la reG$`#e e# -iri3Fe+
)Aill in t$e name of t$e +tate)s* against ?$ic$ t$e application is directed*
'In-icai aici n$&ele 5#a#$l$iP5#a#el%r 1&"%#riva c!r$iaPc!r%ra in#r%-$cei cererea+
(3. ..........................................................................................................................................................................................
eeeeeeeeee
l 5i lePla reG$Fran#'e+ e# re"rFen#F'e+/ M%in-re $ne "r%c$ra#i%n i3nFe "ar lePla reG$Fran#'e+ en 0ave$r -$P-e la re"rFen#an#'e+.
A 0%r& %0 a$#I%ri#X i3ne- 9X #Ie a""lican# I%$l- 9e $9&i##e- i0 a re"reen#a#ive i a""%in#e-.
Dac! recla&an#$lPrecla&an#a e#e re"re2en#a#P!/ a e ane?a % "r%c$r! e&na#! -e recla&an#P! 1n 0av%area re"re2en#an#$l$iPre"re2en#an#ei.
II @ ESPO5W DE5 BAIT5
5TATEMENT OB TEE BACT5
ESPUNEREA BAPTELOR
';%ir cIa"i#re II -e la n%#e e?"lica#ive+
)+ee /art << of t$e ;xplanator= %ote*
'A e ve-ea Par#ea a II@a a N%#iei E?"lica#ive+
().
5i nFceaire/ c%n#in$er $r $ne 0e$ille F"arFe
Continue on a se!arate sAeet if necessarG
III @ ESPO5W DE LA OU DE5 ;IOLATION'5+ DE LA CON;ENTION ETPOU DE5 PROTOCOLE5
ALLWGUWE'5+/ AIN5I iUE DE5 ARGUMENT5 U LRAPPUI
+&#&;M;%& (A #--;B;D N<(-#&<(%)+* (A &:; '(%N;%&<(% #%DC(! /!(&('(-+
#%D (A !;-;N#%& #!B8M;%&+
ESPUNEREA PRETIN5EI 5AU A PRETIN5ELOR ;IOLARII ALE CON;ENTIEI 5IP5AU A
PROTOCOALELOR/ PRECUM 5I A ARGUMENTELOR IN 5PRIAINUL ACE5TOR
ABIRMATII
';%ir cIa"i#re III -e la n%#e e?"lica#ive+
)+ee /art <<< of t$e ;xplanator= %ote*
'A e ve-ea Par#ea a III@a a N%#iei E?"lica#ive+
(8.
I; @ ESPO5W RELATIB AUS PRE5CRIPTION5 DE LRARTICLE 38 j ( DE LA CON;ENTION
+&#&;M;%& !;-#&<N; &( #!&<'-; 1D Q 3 (A &:; '(%N;%&<(%
ESPUNERE IN LEGATURA CU PRE;EDERILE ARTICOLULUI 38 j ( DIN CON;ENTIE
';%ir cIa"i#re I; -e la n%#e e?"lica#ive. D%nner "%$r cIaG$e 3rie0/ e# a$ 9e%in $r $ne 0e$ille F"arFe/ le renei3ne&en# -e&an-F %$ le "%in# (=
V (* ci@a"rY+
)+ee /art <N of t$e ;xplanator= %ote. <f necessar= give t$e details mentioned belo? under points 3> to 35 on a separate s$eet for eac$
separate complaint*
'A e ve-ea ca"i#%l$l I; al n%#iei e?"lica#ive. A e "re2en#a "en#r$ 0iecare ca"!# -e cerere/ .i -ac! e#e nev%ie "e % 0il! e"ara#!/ in0%r&aiile cer$#e la
"$nc#ele (= "Jn! la (* -e &ai M%+
(=. DFcii%n in#erne -F0ini#ive '-a#e e# na#$re -e la -Fcii%n/ %r3ane @ M$-iciaire %$ a$#re < lRaXan# ren-$e+
Ainal decision )date court or aut$orit= and nature of decision*
Deci2ia in#ern! -e0ini#iv! '-a#a .i na#$ra -eci2iei/ %r3an$l @ M$-iciar a$ al#$l @ care a "r%n$na#@%+
(7. A$#re -Fcii%n 'Fn$&FrFe -an lm%r-re cIr%n%l%3iG$e en in-iG$an#/ "%$r cIaG$e -Fcii%n/ a -a#e/ a na#$re e#
lR%r3ane @ M$-iciaire %$ a$#re < lRaXan# ren-$e+
(t$er decisions )list in c$ronological order giving date court or aut$orit= and nature of decision for eac$ of t$em*
Al#e -eci2ii 'en$&era#e 1n %r-ine cr%n%l%3ic!/ in-ic1n-/ "en#r$ 0iecare -eci2ie/ -a#a/ na#$ra .i %r3an$l @ M$-iciar a$ al#$l @
care a "r%n$na#@%+
(*. Di"%'i+e2@v%$ -R$n rec%$r G$e v%$ nDave2 "a e?ercF[ 5i %$i/ leG$el e# "%$r G$el &%#i0 nRa@#@il "a F#F e?ercF[
<s t$ere or ?as t$ere an= ot$er appeal or ot$er remed= available to =ou ?$ic$ =ou $ave not usedR <f so explain ?$= =ou
$ave not used it.
Di"$nei a$ ai -i"$ -e $n rec$r "e care n$ l@ai e?erci#a#[ Dac! -a/ care .i "en#r$ ce &%#iv ace#a
n$ a 0%# e?erci#a#[
5i nFceaire/ c%n#in$er $r $ne 0e$ille F"arFe
'ontinue on a separate s$eet if necessar=
Dac! e#e necear/ c%n#in$ai "e % 0il! e"ara#!
; @ ESPO5W DE LDO7AET DE LA REiUkTE
+&#&;M;%& (A &:; (,I;'& (A &:; #//-<'#&<(%
ESPUNEREA O7IECTULUI CERERII
';%ir cIa"i#re ; -e la n%#e e?"lica#ive+
)+ee /art N of t$e ;xplanator= %ote*
'A e ve-ea ca"i#%l$l ; -in n%#ia e?"lica#iv!+
(9.
;I @ AUTRE5 IN5TANCE5 INTERNATIONALE5 TRAITANT OU AnANT TRAITW LRABBAIRE
+&#&;M;%& '(%';!%<%B (&:;! <%&;!%#&<(%#- /!(';;D<%B+
ALTE IN5TANTE INTERNATIONALE CARE ESAMINEAZA 5AU AU ESAMINAT CAZUL
';%ir cIa"i#re ;I -e la n%#e e?"lica#ive+
)+ee /art N< of t$e ;xplanator= %ote*
'A e ve-ea ca"i#%l$l ;I al n%#iei e?"lica#ive+
4,. Ave2@v%$ %$&i V $ne a$#re in#ance in#erna#i%nale -RenG$`#e %$ -e rY3le&en# le 3rie0 Fn%ncF -an la "rFen#e
reG$`#e[ 5i %$i/ 0%$rnir -e in-ica#i%n -F#aillFe V ce $Me#.
:ave =ou submitted t$e above complaints to an= ot$er procedure of international investigation or settlementR <f so give
full details.
Ai "re2en#a# 1n 0aa $nei al#e in#ane in#ernai%nale -e ancIe#! a$ re3le&en#are ca"e#ele -e cerere -in "re2en#a
"lJn3ere[ Dac! -a/ 0$rni2ai in-icaii -e#alia#e c$ "rivire la ace# a"ec#.
VII. PIZCES *NNE5[ES /P*S #LO$I)IN*U5;
UNI\UEMENT #ES COPIES;
P$IZ$E #E NHUTILISE$ NI *)$*CE; NI *#K[SIC;
NI LIEN #H*UCUNE SO$TE0
=1&3 O? OCU2%N3& /NO O+1*1N)= OCU2%N3&,
ON=@ !AO3OCO!1%&,
O NO3 &3)!=%, 3)!% O+ 51N OCU2%N3&(
LI5TA DOCUMENTELOR /NU T$IMITETI O$I)IN*LE;
CI NUM*I COPII D
C1$1 * LE C*PS*; LIPI S*U LE)*0
';%ir cIa"i#re ;II -e la n%#e e?"lica#ive. A%in-re c%"ie -e #%$#e le -Fcii%n &en#i%nnFe %$ cI. I; e# ;I ci@-e$. 5e "r%c$rer/ a$ 9e%in/ le
c%"ie nFceaire/ e#/ en ca -Ri&"%i9ili#F/ e?"liG$er "%$rG$%i celle@ci ne "e$ven# "a `#re %9#en$e. Ce -%c$&en# ne v%$ er%n# "a re#%$rnF.+
)+ee /art N<< of t$e ;xplanator= %ote. <nclude copies of all decisions referred to in /arts <N and N< above. <f =ou do not $ave copies =ou s$ould obtain
t$em. <f =ou cannot obtain t$em explain ?$= not. %o documents ?ill be returned to =ou.*
'A e ve-ea ca"i#%l$l ;II al n%#iei e?"lica#ive. Ane?ai c%"ii ale #$#$r%r -eci2iil%r &eni%na#e la ca". I; .i ;I -e &ai $. Dac! n$ avei c%"ii/
va #re9$i ! le %9inei. Dac! n$ le "$#ei %9ine/ e?"licai -in ce &%#ive. Ace#e -%c$&en#e n$ v! v%r 0i 1na"%ia#e+.
4(. a+................................................................................................................................................................................................
9+................................................................................................................................................................................................
c+................................................................................................................................................................................................
;III @ DWCLARATION ET 5IGNATURE
D;'-#!#&<(% #%D +<B%#&8!;
DECLARATIA 5I 5EMNATURA
';%ir cIa"i#re ;III -e la n%#e e?"lica#ive+
)+ee /art N<<< of t$e ;xplanator= %ote*
'A e ve-ea ca"i#%l$l ;III al n%#iei e?"lica#ive+
44. Ae -Fclare en #%$#e c%ncience e# l%Xa$#F G$e le renei3ne&en# G$i 0i3$ren# $r la "rFen#e 0%r&$le -e reG$`#e %n#
e?ac#.
< $ereb= declare t$at to t$e best of m= Eno?ledge and belief t$e information < $ave given in t$e present application
form is correct.
Declar "e %n%are c! in0%r&aiile ce 0i3$rea2! 1n "re2en#$l 0%r&$lar -e cerere $n# e?ac#e.
Lie$P/lacePL%c$l...............................................................................................
Da#ePDate PDa#a.................................................................................................
'5i3na#$re -$P-e la reG$Fran#'e+ %$ -$P-e la re"rFen#an#'e++
)+ignature of t$e applicant or of t$e representative*
'5e&n!#$ra recla&an#$l$iPei a$ a re"re2en#an#$l$iPei+
C*$T* #$EPTU$ILO$ CUN#*MENT*LE
*LE UNIUNII EU$OPENE/3===0
P$E*MBUL
P%"%arele E$r%"ei/ #a9ilin- 1n#re ele % $ni$ne #%# &ai #rJn!/ a$ I%#!rJ# ! ai9! $n vii#%r "a.nic
9a2a# "e val%ri c%&$ne.
C%n.#ien#! -e "a#ri&%ni$l !$ "iri#$al .i &%ral/ Uni$nea e 1n#e&eia2! "e val%rile in-ivi2i9ile .i
$niverale ale -e&ni#!ii $&ane/ li9er#!ii/ e3ali#!ii .i %li-ari#!ii: Uni$nea e "riMin! "e "rinci"i$l
-e&%craiei .i "e "rinci"i$l #a#$l$i -e -re"#. Uni$nea i#$ea2! "er%ana 1n cen#r$l aci$nii ale
in#i#$in- ce#!enia Uni$nii .i creJn- $n "ai$ -e li9er#a#e/ -e ec$ri#a#e .i -e M$#iie. Uni$nea
c%n#ri9$ie la "!#rarea .i -e2v%l#area ace#%r val%ri c%&$ne re"ec#Jn- -iveri#a#ea c$l#$ril%r .i
#ra-iiil%r "%"%arel%r E$r%"ei/ "rec$& .i a i-en#i#!ii nai%nale a #a#el%r &e&9re .i a %r3ani2!rii
"$#eril%r "$9lice la nivel nai%nal/ re3i%nal .i l%cal: Uni$nea ca$#! ! "r%&%ve2e % -e2v%l#are
ecIili9ra#! .i -$ra9il! .i ai3$r! li9era circ$laie a "er%anel%r/ &!r0$ril%r/ erviciil%r .i a
ca"i#al$ril%r/ "rec$& .i li9er#a#ea -e #a9ilire.
Hn ace# c%"/ e#e necear ca evi-eniin-$@le "rin#r@% car#! ! 0ie 1n#!ri#! "r%#ecia -re"#$ril%r
0$n-a&en#ale 1n "iri#$l ev%l$iei %cie#!ii/ a "r%3re$l$i %cial .i a -e2v%l#!ril%r .#iini0ice .i
#eIn%l%3ice.
Pre2en#a Car#! rea0ir&!/ "rin re"ec#area c%&"e#enel%r .i 1n-a#%riril%r Uni$nii/ "rec$& .i a
"rinci"i$l$i $9i-iari#!ii/ -re"#$rile care re2$l#! 1n "ecial -in #ra-iiile c%n#i#$i%nale .i -in
%9li3aiile in#ernai%nale c%&$ne #a#el%r &e&9re/ -in C%nvenia e$r%"ean! "rivin- a"!rarea
-re"#$ril%r %&$l$i .i a li9er#!il%r 0$n-a&en#ale/ -in car#ele %ciale a-%"#a#e -e Uni$ne .i -e c!#re
C%nili$l E$r%"ei/ "rec$& .i -in M$ri"r$-ena C$rii -e A$#iie a Uni$nii E$r%"ene .i a C$rii
E$r%"ene a Dre"#$ril%r O&$l$i. Hn ace# c%n#e?#/ Car#a va 0i in#er"re#a#! -e c!#re in#anele Uni$nii
.i ale #a#el%r &e&9re l$Jn- 1n c%ni-erare 1n 1n#re3i&e e?"licaiile #a9ili#e $9 a$#%ri#a#ea
"re.e-iniei C%nveniei care a ela9%ra# Car#a.
Ba"#$l -e a 9ene0icia -e ace#e -re"#$ri i&"lic! re"%na9ili#!i .i 1n-a#%riri a#J# 0a! -e #eri/ "rec$&
.i 0a! -e c%&$ni#a#ea $&an! 1n 3eneral .i 0a! -e 3eneraiile vii#%are.
Hn c%necin!/ Uni$nea rec$n%a.#e -re"#$rile/ li9er#!ile .i "rinci"iile en$na#e 1n c%n#in$are.
TITLUL IY #EMNIT*TE*
*rticolul II-2Y #e7nitatea u7an&
De&ni#a#ea $&an! e#e invi%la9il!. Ea #re9$ie re"ec#a#! .i "r%#eMa#!.
*rticolul II-3Y #re!tul la via'&
(. Orice "er%an! are -re"#$l la via!.
4. Ni&eni n$ "%a#e 0i c%n-a&na# la "e-ea"a c$ &%ar#ea a$ e?ec$#a#.
*rticolul II-4Y #re!tul la inte.ritate al !ersoanei
(. Orice "er%an! are -re"#$l la in#e3ri#a#e 0i2ic! .i "iIic!.
4. Hn ca-r$l &e-icinii .i 9i%l%3iei/ #re9$ie re"ec#a#e 1n "ecialN
a+ c%ni&!&Jn#$l li9er .i 1n c$n%.#in! -e ca$2! al "er%anei i&"lica#e/ c%n0%r&
"reve-eril%r le3ii:
9+ in#er2icerea "rac#icil%r -e e$3enie/ 1n "ecial a acel%ra care a$ -re"# c%" elecia
"er%anel%r:
c+ in#er2icerea $#ili2!rii c%r"$l$i $&an .i "!ril%r ale/ ca a#are/ ca $r! -e "r%0i#:
-+ in#er2icerea cl%n!rii $&ane 1n c%"$l re"r%-$cerii.
*rticolul II-9Y Inter"icerea torturii i a !ede!selor sau trata7entelor inu7ane sau de.radante
Ni&eni n$ "%a#e 0i $"$ #%r#$rii .i nici "e-e"el%r a$ #ra#a&en#el%r in$&ane a$ -e3ra-an#e.
*rticolul II- <Y Inter"icerea sclaviei i a 7uncii for'ate
(. Ni&eni n$ "%a#e 0i in$# 1n clavie a$ 1n ervi#$#e.
4. Ni&eni n$ "%a#e 0i c%n#rJn ! e0ec#$e2e % &$nc! 0%ra#! a$ %9li3a#%rie.
3. E#e in#er2i #ra0ic$l c$ 0iine $&ane.
TITLUL IIYLIBE$T1,ILE
*rticolul II-@Y #re!tul la li6ertate i la securitate
Orice "er%an! are -re"#$l la li9er#a#e .i la ec$ri#a#e.
*rticolul II->Y $es!ectarea vie'ii !articulare i de fa7ilie
Orice "er%an! are -re"#$l la re"ec#area vieii "ar#ic$lare .i -e 0a&ilie/ a -%&icili$l$i .i la ecre#$l
c%re"%n-enei.
*rticolul II-:Y Protec'ia datelor cu caracter !ersonal
(. Orice "er%an! are -re"#$l la "r%#ecia -a#el%r c$ carac#er "er%nal care % "rivec.
4. Ace#e -a#e #re9$ie #ra#a#e 1n &%- l%ial/ 1n c%"$ri "recie .i "e 9a2a c%ni&!&Jn#$l$i
"er%anei in#erea#e a$ 1n #e&ei$l $n$i al# &%#iv le3i#i& "rev!2$# -e le3e. Orice "er%an! are
-re"# -e acce la -a#ele c%lec#a#e care % "rivec .i ! %9in! rec#i0icarea ace#%ra.
3. Re"ec#area ace#%r re3$li e $"$ne c%n#r%l$l$i $nei a$#%ri#!i in-e"en-en#e.
*rticolul II-8Y #re!tul de c&s&torie i dre!tul de %nte7eiere a unei fa7ilii
Dre"#$l -e c!!#%rie .i -e 1n#e&eiere a $nei 0a&ilii $n# 3aran#a#e 1n c%n0%r&i#a#e c$ le3ile nai%nale
care re3le&en#ea2! e?erci#area ace#%r -re"#$ri.
*rticolul II-2=Y Li6ertatea de .Indire; de contiin'& i reli.ioas&
(. Orice "er%an! are -re"#$l la li9er#a#ea -e 3Jn-ire/ -e c%n.#iin! .i reli3i%a!. Ace# -re"#
"re$"$ne li9er#a#ea -e a@.i cIi&9a reli3ia a$ c%nvin3erea/ "rec$& .i li9er#a#ea -e a@.i
&ani0e#a reli3ia a$ c%nvin3erea in-ivi-$al a$ c%lec#iv/ 1n "$9lic a$ 1n "ar#ic$lar/ "rin
in#er&e-i$l c$l#$l$i/ 1nv!!rii/ "rac#icil%r .i 1n-e"linirii ri#$ril%r.
4. E#e rec$n%c$# -re"#$l la %9iecie -e c%n.#iin!/ c%n0%r& le3il%r nai%nale care re3le&en#ea2!
e?erci#area ace#$i -re"#.
*rticolul II-22Y Li6ertatea de e!ri7are i de infor7are
(. Orice "er%an! are -re"#$l la li9er#a#ea -e e?"ri&are. Ace# -re"# c$"rin-e li9er#a#ea -e %"inie
.i li9er#a#ea -e a "ri&i a$ -e a #ran&i#e in0%r&aii a$ i-ei/ 0!r! a&e#ec$l a$#%ri#!il%r
"$9lice .i in-i0eren# -e 0r%n#iere.
4. 5$n# re"ec#a#e li9er#a#ea .i "l$rali&$l &iMl%acel%r -e in0%r&are 1n &a! .
*rticolul II-23Y Li6ertatea de %ntrunire i de asociere
(. Orice "er%an! are -re"#$l la li9er#a#ea -e 1n#r$nire "a.nic! .i la li9er#a#ea -e a%ciere la #%a#e
nivelele/ 1n "ecial 1n -%&eniile "%li#ic/ in-ical .i civic/ ceea ce i&"lic! -re"#$l %ric!rei
"er%ane -e a 1n0iina 1&"re$n! c$ al#e "er%ane in-ica#e .i -e a e a0ilia la acea#a "en#r$
a"!rarea in#ereel%r ale.
4. Par#i-ele "%li#ice la nivel$l Uni$nii c%n#ri9$ie la e?"ri&area v%inei "%li#ice a ce#!enil%r a$
ce#!enel%r Uni$nii.
*rticolul II-24Y Li6ertatea artelor i tiin'elor
Ar#ele .i cerce#area .#iini0ic! $n# li9ere. E#e re"ec#a#! li9er#a#ea aca-e&ic!.
*rticolul II-29Y #re!tul la educa'ie
(. Orice "er%an! are -re"#$l la e-$caie/ "rec$& .i la acce$l la 0%r&area "r%0ei%nal! .i la
0%r&are c%n#in$!.
4. Ace# -re"# incl$-e "%i9ili#a#ea -e a $r&a/ 1n &%- 3ra#$i#/ 1nv!!&Jn#$l %9li3a#%ri$.
3. Li9er#a#ea -e a 1n0iina in#i#$ii -e 1nv!!&Jn# re"ec#Jn- "rinci"iile -e&%cra#ice/ "rec$& .i
-re"#$l "!rinil%r -e a ai3$ra e-$carea .i in#r$irea c%"iil%r/ "%#rivi# c%nvin3eril%r l%r
reli3i%ae/ 0il%2%0ice .i "e-a3%3ice/ $n# re"ec#a#e c%n0%r& le3il%r nai%nale care
re3le&en#ea2! e?erci#area ace#%ra.
*rticolul II-2<Y Li6ertatea !rofesional& i dre!tul la 7unc&
(. Orice "er%an! are -re"#$l la &$nc! .i -re"#$l -e a e?erci#a % "r%0eie alea! a$ acce"#a#! 1n
&%- li9er.
4. Biecare ce#!ean a$ ce#!ean! a Uni$nii are li9er#a#ea -e a@.i c!$#a $n l%c -e &$nc!/ -e a
l$cra/ -e a e #a9ili a$ -e a@.i %0eri erviciile 1n %rice #a# &e&9r$.
3. Re%r#ianii !ril%r #ere care $n# a$#%ri2ai ! l$cre2e "e #eri#%ri$l #a#el%r &e&9re a$
-re"#$l la c%n-iii -e l$cr$ ecIivalen#e acel%ra -e care 9ene0icia2! ce#!enii a$ ce#!enele
Uni$nii.
*rticolul II-2@Y Li6ertatea de a desf&ura o activitate co7ercial&
Li9er#a#ea -e a -e0!.$ra % ac#ivi#a#e c%&ercial! e#e rec$n%c$#! 1n c%n0%r&i#a#e c$ -re"#$l Uni$nii
.i c$ le3ilaiile .i "rac#icile nai%nale.
*rticolul II-2>Y #re!tul de !ro!rietate
(. Orice "er%an! are -re"#$l -e a e 9$c$ra -e "r%"rie#a#ea 9$n$ril%r "e care le@a -%9Jn-i# 1n
&%- le3al/ -e a le 0%l%i/ -e a -i"$ne -e ele .i -e a le l!a &%.#enire. Ni&eni n$ "%a#e 0i
"riva# -e "r%"rie#a#ea a/ -ecJ# "en#r$ ca$2! -e $#ili#a#e "$9lic!/ 1n ca2$rile .i c%n-iiile
"rev!2$#e -e % le3e .i 1n cIi&9$l $nei rec%&"ene M$#e ac%r-a#e 1n #i&" $#il "en#r$
"ier-erea "e care a $0eri#@%. B%l%irea 9$n$ril%r "%a#e 0i re3le&en#a#! "rin le3e 1n li&i#ele
i&"$e -e in#ere$l 3eneral.
4. Pr%"rie#a#ea in#elec#$al! e#e "r%#eMa#!.
*rticol II-2:Y #re!tul la a"il
Dre"#$l la a2il e#e 3aran#a# "rin re"ec#area n%r&el%r "rev!2$#e "rin C%nvenia -e la Geneva -in 4*
i$lie (98( .i "rin Pr%#%c%l$l -in 3( ian$arie (9=7 "rivin- #a#$#$l re0$3iail%r .i c%n0%r&
C%n#i#$iei.
*rticolul II-28Y Protec'ia %n ca" de evacuare; e!ul"are sau etr&dare
(. 5$n# in#er2ie e?"$l2!rile c%lec#ive.
4. Ni&eni n$ "%a#e 0i evac$a#/ e?"$l2a# a$ e?#r!-a# c!#re $n #a# $n-e e?i#! $n ric -e%e9i# -e
a 0i $"$ "e-e"ei c$ &%ar#ea/ #%r#$rii a$ al#%r "e-e"e a$ #ra#a&en#e in$&ane a$
-e3ra-an#e.
TITLUL III Y E)*LIT*TE*
*rticolul II-3=Y E.alitatea %n dre!turi
T%a#e "er%anele $n# e3ale 1n 0aa le3ii.
*rticolul II-32Y Nediscri7inarea
(. 5e in#er2ice %rice -icri&inare 9a2a#! 1n "ecial "e &%#ive -e e?/ ra!/ c$l%are/ %ri3ini e#nice
a$ %ciale/ carac#eri#ici 3ene#ice/ li&9!/ reli3ie a$ c%nvin3eri/ %"inii "%li#ice a$ %rice al#!
%"inie/ a"ar#enen! la % &in%ri#a#e nai%nal!/ avere/ na.#ere/ $n Ian-ica"/ vJr#! a$ %rien#are
e?$al!.
4. Hn -%&eni$l -e a"licare a C%n#i#$iei .i 0!r! ! a-$c! a#in3ere -i"%2iiil%r "eci0ice/ e
in#er2ice %rice -icri&inare "e &%#iv -e nai%nali#a#e.
*rticolul II-33Y #iversitatea cultural&; reli.ioas& i lin.vistic&
Uni$nea re"ec#! -iveri#a#ea c$l#$ral!/ reli3i%a! .i lin3vi#ic!.
*rticolul II-34Y E.alitatea %ntre 6&r6a'i i fe7ei
E3ali#a#ea 1n#re 9!r9ai .i 0e&ei #re9$ie ai3$ra#! 1n #%a#e -%&eniile/ incl$iv 1n ceea ce "rive.#e
an3aMarea/ l$cr$l .i re&$nerarea.
Princi"i$l e3ali#!ii n$ e?cl$-e &eninerea a$ a-%"#area -e &!$ri care ! "reva-! avan#aMe
"eci0ice 1n 0av%area e?$l$i a0la# 1n &in%ri#a#e.
*rticolul II-39Y #re!turile co!ilului
(. C%"iii a$ -re"#$l la "r%#ecia .i 1n3riMirile neceare "en#r$ ai3$rarea 9$n!#!rii l%r. C%"iii 1.i
"%# e?"ri&a 1n &%- li9er %"inia. O"inia l%r e#e l$a#! 1n c%ni-erare 1n "r%9le&ele care 1i
"rivec/ 1n 0$ncie -e vJr#a .i 3ra-$l l%r -e &a#$ri#a#e.
4. Hn #%a#e ac#ele re0eri#%are la c%"ii/ in-i0eren# -ac! $n# reali2a#e -e a$#%ri#!i "$9lice a$ -e
in#i#$ii "riva#e/ in#ere$l $"eri%r al c%"il$l$i #re9$ie ! 0ie "ri&%r-ial.
3. Orice c%"il are -re"#$l -e a 1n#reine c$ re3$lari#a#e relaii "er%nale .i c%n#ac#e -irec#e c$
a&9ii "!rini/ c$ e?ce"ia ca2$l$i 1n care ace#ea $n# c%n#rare in#ere$l$i !$.
*rticolul II-3<Y #re!turile !ersoanelor %n vIrst&
Uni$nea rec$n%a.#e .i re"ec#! -re"#$l "er%anel%r 1n vJr#! -e a -$ce % via! -e&n! .i
in-e"en-en#! .i -e a "ar#ici"a la viaa %cial! .i c$l#$ral!.
*rticolul II-3@Y Inte.rarea !ersoanelor cu Aandica!
Uni$nea rec$n%a.#e .i re"ec#! -re"#$l "er%anel%r c$ Ian-ica" -e a 9ene0icia -e &!$ri care ! le
ai3$re a$#%n%&ia/ in#e3rarea %cial! .i "r%0ei%nal!/ "rec$& .i "ar#ici"area la viaa c%&$ni#!ii.
TITLUL IVY SOLI#*$IT*TE*
*rticolul II-3>Y #re!tul lucr&torilor la infor7are i la consultare %n cadrul %ntre!rinderii
L$cr!#%ril%r a$ re"re2en#anil%r ace#%ra li e 3aran#ea2!/ la nivelele c%re"$n2!#%are/ % in0%r&are
.i % c%n$l#are 1n #i&" $#il/ 1n ca2$rile .i c%n-iiile "rev!2$#e -e -re"#$l Uni$nii .i -e le3ilaiile .i
"rac#icile nai%nale.
*rticolul II-3:Y #re!tul la ne.ociere i la ac'iuni colective
L$cr!#%rii .i an3aMa#%rii a$ %r3ani2aiile l%r a$ -re"#$l/ c%n0%r& -re"#$l$i Uni$nii .i al le3ilaiil%r
.i "rac#icil%r nai%nale/ -e a ne3%cia .i -e a 1ncIeia c%nvenii c%lec#ive la nivelele c%re"$n2!#%are
.i -e a rec$r3e la aci$ni c%lec#ive/ incl$iv la 3rev!/ 1n ca2 -e c%n0lic# -e in#eree/ 1n c%"$l a"!r!rii
in#ereel%r l%r.
*rticolul II-38Y #re!tul de acces la serviciile de !lasa7ent
Orice "er%an! are -re"#$l -e a avea acce la $n ervici$ 3ra#$i# -e "laa&en#.
*rticolul II-4=Y Protec'ia %n ca"ul concedierii neTustificate
Biecare l$cr!#%r are -re"#$l la "r%#ecie 1&"%#riva %ric!rei c%nce-ieri neM$#i0ica#e/ c%n0%r& -re"#$l$i
Uni$nii .i al le3ilaiil%r .i "rac#icil%r nai%nale.
*rticolul II-42Y C%n-iii -e &$nc! ecIi#a9ile .i c%rec#e
(. Orice l$cr!#%r are -re"#$l la c%n-iii -e l$cr$ care ! re"ec#e !n!#a#ea/ ec$ri#a#ea .i
-e&ni#a#ea a.
4. Orice l$cr!#%r are -re"#$l la % li&i#are a -$ra#ei &a?i&e -e l$cr$ .i la "eri%a-e -e re"a$
2ilnic .i !"#!&Jnal/ "rec$& .i la % "eri%a-! an$al! -e c%nce-i$ c$ "la#!.
*rticolul II-43Y Inter"icerea 7uncii co!iilor i !rotec'ia tinerilor la locul de 7unc&
5e in#er2ice &$nca c%"iil%r. ;Jr#a &ini&! -e acce"#are la l$cr$ n$ "%a#e 0i in0eri%ar! celei la care
1nce#ea2! "eri%a-a -e .c%lari2are %9li3a#%rie/ 0!r! ! a-$c! a#in3ere n%r&el%r &ai 0av%ra9ile
#ineril%r .i 1n a9ena $n%r -er%3!ri li&i#a#e.
Tinerii acce"#ai ! l$cre2e #re9$ie ! 9ene0icie2e -e c%n-iii -e &$nc! a-a"#a#e vJr#ei .i $n#
"r%#eMai 1&"%#riva e?"l%a#!rii ec%n%&ice a$ %ric!rei ac#ivi#!i care ar "$#ea "$ne 1n "eric%l
ec$ri#a#ea/ !n!#a#ea/ -e2v%l#area l%r 0i2ic!/ "iIic!/ &%ral! a$ %cial! a$ care le@ar "$#ea
c%&"r%&i#e e-$caia.
*rticolul II-44Y Via'a de fa7ilie i via'a !rofesional&
(. Pr%#ecia 0a&iliei e#e ai3$ra#! "e "lan M$ri-ic/ ec%n%&ic .i %cial.
4. Pen#r$ a "$#ea c%ncilia viaa -e 0a&ilie .i cea "r%0ei%nal!/ %rice "er%an! are -re"#$l -e a 0i
"r%#eMa#! 1&"%#riva %ric!rei c%nce-ieri -in &%#ive -e &a#erni#a#e/ "rec$& .i -re"#$l la $n
c%nce-i$ -e &a#erni#a#e c$ "la#! .i la $n c%nce-i$ "aren#al ac%r-a# -$"! na.#erea a$ a-%"ia
$n$i c%"il.
*rticolul II-49Y Securitatea social& i asisten'a social&
(. Uni$nea rec$n%a.#e .i re"ec#! -re"#$l -e acce la "re#aiile -e ec$ri#a#e %cial! .i la
erviciile %ciale care ac%r-! "r%#ecie 1n ca2 -e &a#erni#a#e/ 9%al!/ acci-en# -e &$nc!/
-e"en-en! a$ 9!#rJnee/ "rec$& .i 1n ca2 -e "ier-ere a l%c$l$i -e &$nc!/ c%n0%r& n%r&el%r
#a9ili#e -e -re"#$l Uni$nii .i -e le3ilaiile .i "rac#icile nai%nale.
4. Orice "er%an! care are re.e-ina .i e -e"laea2! 1n &%- le3al 1n in#eri%r$l Uni$nii are
-re"#$l la "re#aii -e ec$ri#a#e %cial! .i la avan#aMe %ciale/ c%n0%r& -re"#$l$i Uni$nii .i
le3ilaiil%r .i "rac#icil%r nai%nale.
3. Hn l$"#a 1&"%#riva e?cl$-erii %ciale .i a !r!ciei/ Uni$nea rec$n%a.#e .i re"ec#! -re"#$l la
ai#en! %cial! .i la ai#en! 1n ceea ce "rive.#e l%c$ina -e#ina#e ! ai3$re % via! -e&n!
#$#$r%r cel%r care n$ -i"$n -e re$re $0icien#e/ c%n0%r& n%r&el%r #a9ili#e -e -re"#$l
Uni$nii .i -e le3ilaiile .i "rac#icile nai%nale.
*rticolul II-4<Y *sisten'a 7edical&
Orice "er%an! are -re"#$l -e acce la ai#ena &e-ical! "reven#iv! .i -e a 9ene0icia -e 1n3riMiri
&e-icale 1n c%n-iiile #a9ili#e -e le3ilaiile .i "rac#icile nai%nale. Prin -e0inirea .i "$nerea 1n
a"licare a "%li#icil%r .i aci$nil%r Uni$nii/ e ai3$r! $n nivel ri-ica# -e ai#en! &e-ical!.
*rticolul II-4@Y *ccesul la serviciile de interes econo7ic .eneral
Uni$nea rec$n%a.#e .i re"ec#! acce$l la erviciile -e in#ere ec%n%&ic 3eneral/ a.a c$& e#e
"rev!2$# 1n le3ilaiile .i "rac#icile nai%nale/ c%n0%r& C%n#i#$iei/ "en#r$ "r%&%varea c%e2i$nii
%ciale .i #eri#%riale a Uni$nii.
*rticolul II-4>Y Protec'ia 7ediului
P%#rivi# "rinci"i$l$i -e2v%l#!rii -$ra9ile/ "%li#icile Uni$nii #re9$ie ! "reva-! $n nivel 1nal# -e
"r%#ecie a &e-i$l$i .i -e 1&9$n!#!ire a cali#!ii ace#$ia.
*rticolul II-4:Y Protec'ia consu7atorilor
P%li#icile Uni$nii ai3$r! $n nivel 1nal# -e "r%#ecie a c%n$&a#%ril%r.
TITLUL V. #$EPTU$ILE CET1,ENILO$
*rticolul II-48Y #re!tul de a ale.e i de a fi ales %n Parla7entul Euro!ean
(. Oricare ce#!ean a$ ce#!ean! a Uni$nii are -re"# -e a ale3e .i -e a 0i ale 1n ca-r$l ale3eril%r
"en#r$ Parla&en#$l E$r%"ean/ 1n #a#$l &e&9r$ 1n care ace#a 1.i are re.e-ina/ 1n acelea.i
c%n-iii ca .i re%r#ianii acel$i #a#.
4. Me&9rii Parla&en#$l$i E$r%"ean $n# ale.i "rin v%# $niveral -irec#/ li9er .i ecre#.
*rticolul II-9=Y #re!tul de a ale.e i de a fi ales %n cadrul ale.erilor locale
Oricare ce#!ean a$ ce#!ean! a Uni$nii are -re"#$l -e a ale3e .i -e a 0i ale 1n ca-r$l ale3eril%r
l%cale 1n #a#$l &e&9r$ 1n care ace#a 1.i are re.e-ina/ 1n acelea.i c%n-iii ca .i re%r#ianii acel$i
#a#.
*rticolul II-92Y #re!tul la 6un& ad7inistrare
(. Orice "er%an! are -re"#$l -e a 9ene0icia -e $n #ra#a&en# i&"arial/ ecIi#a9il/ .i 1n#r@$n
#er&en re2%na9il/ -in "ar#ea in#i#$iil%r/ %r3ani&el%r .i a3eniil%r Uni$nii/ 1n ceea ce
"rive.#e "r%9le&ele ale.
4. Ace# -re"# i&"lic! 1n "ecialN
a+ -re"#$l 0iec!rei "er%ane -e a 0i ac$l#a#! 1nain#e -e l$area %ric!rei &!$ri in-ivi-$ale
care ar "$#ea ! % a0ec#e2e 1n &%- ne0av%ra9il:
9+ -re"#$l -e acce al 0iec!rei "er%ane la -%ar$l "r%"ri$/ c$ re"ec#area in#ereel%r
le3i#i&e le3a#e -e c%n0i-eniali#a#e .i -e ecre#$l "r%0ei%nal:
c+ %9li3aia a-&ini#raiei -e a@.i &%#iva -eci2iile.
3. Orice "er%an! are -re"#$l la -e"!3$9ire -in "ar#ea Uni$nii "en#r$ -a$nele ca$2a#e -e c!#re
in#i#$iile/ %r3ani&ele a$ a3enii ace#eia/ a0lai 1n e?ercii$l 0$nci$nii/ c%n0%r&
"rinci"iil%r 3enerale c%&$ne .i -re"#$ril%r #a#el%r &e&9re.
). Orice "er%an! e "%a#e a-rea in#i#$iil%r Uni$nii 1n#r@$na -in li&9ile C%n#i#$iei .i are
-re"#$l -e a "ri&i r!"$n 1n aceea.i li&9!.
*rticolul II-93Y #re!tul de acces la docu7ente
Oricare ce#!ean a$ ce#!ean! a Uni$nii .i %rice "er%an! 0i2ic! a$ M$ri-ic! c$ re.e-ina a$ c$
e-i$l %cial 1n#r@$n$l -in #a#ele &e&9re are -re"# -e acce la -%c$&en#ele in#i#$iil%r/
%r3ani&el%r .i a3eniil%r Uni$nii/ %ricare ar 0i 0%r&a $9 care e "re2in#! ace#e -%c$&en#e.
*rticolul II-94Y Mediatorul Euro!ean
Oricare ce#!ean a$ ce#!ean! a Uni$nii .i %rice "er%an! 0i2ic! a$ M$ri-ic! c$ re.e-ina a$ c$
e-i$l %cial 1n#r@$n$l -in #a#ele &e&9re are -re"#$l -e a ei2a Me-ia#%r$l E$r%"ean c$ "rivire la
$nele ca2$ri -e "r%a#! a-&ini#rare 1n ac#ivi#a#ea in#i#$iil%r/ %r3ani&el%r a$ a3eniil%r Uni$nii/
c$ e?ce"ia C$rii E$r%"ene -e A$#iie .i a Tri9$nal$l$i -e Mare In#an!/ 1n e?erci#area
0$nci$nil%r M$ri-ici%nale ale ace#%ra.
*rticolul II-99Y #re!tul de !eti'ie
Oricare ce#!ean a$ ce#!ean! a Uni$nii a$ %rice "er%an! 0i2ic! a$ M$ri-ic! c$ re.e-ina a$ c$
e-i$l %cial 1n#r@$n$l -in #a#ele &e&9re are -re"#$l la "e#iie a-rea#! Parla&en#$l$i E$r%"ean.
*rticolul II-9<Y Li6ertatea de circula'ie i de edere
(. Oricare ce#!ean a$ ce#!ean! a Uni$nii are -re"#$l -e circ$laie .i -e .e-ere li9er! "e
#eri#%ri$l #a#el%r &e&9re.
4. Li9er#a#ea -e circ$laie .i -e .e-ere "%a#e 0i ac%r-a#!/ c%n0%r& C%n#i#$iei/ re%r#ianil%r
$nei !ri #ere c$ re.e-ina "e #eri#%ri$l $n$i #a# &e&9r$.
*rticolul II-9@Y
Oricare ce#!ean a$ ce#!ean! a Uni$nii 9ene0icia2!/ "e #eri#%ri$l $nei !ri #ere 1n care #a#$l
&e&9r$ al c!r$i re%r#ian# e#e n$ e#e re"re2en#a#/ -e "r%#ecia a$#%ri#!il%r -i"l%&a#ice .i
c%n$lare ale %ric!r$ia -in #a#ele &e&9re/ 1n acelea.i c%n-iii ca .i ce#!enii #a#$l$i re"ec#iv.
TITLUL VIY OUSTI,I*
*rticolul II-9>Y #re!tul de a a!ela efectiv i de acces la o instan'& i7!ar'ial&
Orice "er%an! ale c!rei -re"#$ri .i li9er#!i 3aran#a#e -e -re"#$l Uni$nii $n# 1nc!lca#e are -re"#$l
-e a a"ela e0ec#iv la % in#an!/ c$ re"ec#area c%n-iiil%r "rev!2$#e 1n "re2en#$l ar#ic%l.
Orice "er%an! are -re"#$l -e a i e anali2a ca$2a 1n &%- ecIi#a9il/ "$9lic .i 1n#r@$n #er&en
re2%na9il -e c!#re % in#an! in-e"en-en#! .i i&"arial!/ #a9ili#! 1n "reala9il "rin le3e. Orice
"er%an! are "%i9ili#a#ea -e a 0i c%nilia#!/ a"!ra#! .i re"re2en#a#!.
Ai#en! M$ri-ic! 3ra#$i#! e ac%r-! acel%ra care n$ -i"$n -e re$re $0icien#e/ 1n &!$ra 1n care
ace# aM$#%r ar 0i necear "en#r$ a ai3$ra 1n &%- e0ec#iv acce$l la M$#iie.
*rticolul II-9:Y Pre"u7'ia de nevinov&'ie i dre!tul la a!&rare
(. Orice ac$2a# e#e "re$"$ nevin%va# "Jn! 1n &%&en#$l cJn- i e #a9ile.#e/ 1n &%- le3al/
vin%v!ia.
4. Biec!r$i ac$2a# i e 3aran#ea2! re"ec#area -re"#$l$i la a"!rare.
*rticolul II-98Y Princi!iile le.alit&'ii i !ro!or'ionalit&'ii infrac'iunilor i !ede!selor
(. Nici % "er%an! n$ "%a#e 0i c%n-a&na#! "en#r$ % aci$ne a$ %&ii$ne care/ la &%&en#$l
!vJr.irii ace#eia/ n$ c%n#i#$ia in0raci$ne "%#rivi# -re"#$l$i nai%nal a$ in#ernai%nal. De
ae&enea/ n$ e a"lic! % "e-ea"! &ai &are -ecJ# cea a"lica9il! la &%&en#$l !vJr.irii
in0raci$nii. Dac! $l#eri%r in0raci$nii/ le3ea "reve-e % "e-ea"! &ai $.%ar!/ acea#a -in $r&!
e a"lic!.
4. Pre2en#$l ar#ic%l n$ a-$ce a#in3ere I%#!rJrii "r%n$na#e .i "e-e"ei a"lica#e c%n#ra $nei
"er%ane care @a 0!c$# vin%va#! -e % aci$ne a$ %&ii$ne care/ la &%&en#$l !vJr.irii/ era
incri&ina#! "e 9a2a "rinci"iil%r 3enerale rec$n%c$#e -e #%a#e nai$nile.
3. Pe-e"ele n$ #re9$ie ! 0ie -i"r%"%ri%na#e 0a! -e in0raci$ne.
*rticolul II-<=Y #re!tul de a nu fi Tudecat sau !ede!sit !enal de dou& ori !entru aceeai
infrac'iune
Nici % "er%an! n$ "%a#e 0i $r&!ri#! a$ "e-e"i#! "enal "en#r$ % in0raci$ne "en#r$ care a 0%# -eMa
acIi#a#! a$ c%n-a&na#! 1n in#eri%r$l Uni$nii/ "rin#r@% I%#!rJre -e0ini#iv!/ c%n0%r& le3ii.
TITLUL VIIY #ISPO+I,II )ENE$*LE C*$E $E)LEMENTE*+1 INTE$P$ET*$E*
NI *PLIC*$E* C*$TEI
*rticolul II-<2Y #o7eniul de a!licare
(. Di"%2iiile "re2en#ei Car#e e a-reea2! in#i#$iil%r/ %r3ani&el%r .i a3eniil%r Uni$nii/ c$
re"ec#area "rinci"i$l$i $9i-iari#!ii/ "rec$& .i #a#el%r &e&9re/ a#$nci cJn- ace#ea "$n 1n
a"licare -re"#$l Uni$nii. Prin $r&are/ 0iecare -in#re ace.#i ac#%ri re"ec#! -re"#$rile .i
"rinci"iile "r%&%vJn- a"licarea ace#%ra/ 1n c%n0%r&i#a#e c$ c%&"e#enele "e care le a$ 1n
ace# en .i "rin re"ec#area li&i#el%r -e c%&"e#en! c%n0eri#e Uni$nii c%n0%r& cel%rlal#e
"!ri ale C%n#i#$iei.
4. Pre2en#a Car#! n$ e?#in-e -%&eni$l -e a"licare a -re"#$l$i Uni$nii 1n a0ara c%&"e#enel%r
Uni$nii/ n$ creea2! nici % c%&"e#en! .i nici % re"%na9ili#a#e n%$! "en#r$ Uni$ne .i n$
&%-i0ic! c%&"e#enele a$ re"%na9ili#!ile #a9ili#e 1n celelal#e "!ri ale C%n#i#$iei.
*rticolul II-<3Y (ntinderea i inter!retarea dre!turilor i !rinci!iilor
(. Orice li&i#are 1n e?erci#area -re"#$ril%r .i li9er#!il%r rec$n%c$#e "rin "re2en#a Car#! #re9$ie !
0ie "rev!2$#! -e le3e .i ! re"ec#e c%nin$#$l 0$n-a&en#al al ace#%r -re"#$ri .i li9er#!i. Prin
re"ec#area "rinci"i$l$i "r%"%ri%nali#!ii/ ace#e li&i#!ri n$ "%# 0i a-$e -ecJ# -ac! $n#
neceare .i -ac! r!"$n- e0ec#iv $n%r %9iec#ive -e in#ere 3eneral/ rec$n%c$#e -e c!#re Uni$ne
a$ nev%ii -e "r%#eMare a -re"#$ril%r .i li9er#!il%r "er%anei.
4. Dre"#$rile rec$n%c$#e "rin "re2en#a Car#! care 0ac %9iec#$l $n%r -i"%2iii "rev!2$#e 1n al#e
"!ri ale C%n#i#$iei e e?erci#! 1n c%n-iiile .i li&i#ele #a9ili#e 1n "!rile &eni%na#e.
3. Hn &!$ra 1n care "re2en#a Car#! c%nine -re"#$ri ce c%re"$n- $n%r -re"#$ri 3aran#a#e "rin
C%nvenia e$r%"ean! -e a"!rare a -re"#$ril%r %&$l$i .i a li9er#!il%r 0$n-a&en#ale/ en$l .i
1n#in-erea l%r $n# acelea.i ca .i cele c$"rine 1n C%nvenia &eni%na#!. Acea#! -i"%2iie n$
a-$ce a#in3ere -re"#$l$i Uni$nii 1n ai3$rarea $nei "r%#ecii &ai lar3i.
). Hn &!$ra 1n care "re2en#a Car#! rec$n%a.#e -re"#$ri 0$n-a&en#ale a.a c$& re2$l#! ele -in
#ra-iiile c%n#i#$i%nale c%&$ne #a#el%r &e&9re/ ace#e -re"#$ri $n# in#er"re#a#e 1n
c%n0%r&i#a#e c$ ace#e #ra-iii.
8. Di"%2iiile "re2en#ei Car#e/ care c%nin "rinci"ii/ "%# 0i "$e 1n a"licare "rin ac#e le3ila#ive .i
e?ec$#ive a-%"#a#e -e c!#re in#i#$iile .i %r3ani&ele Uni$nii/ "rec$& .i "rin ac#e ale #a#el%r
&e&9re 1n a"licarea -re"#$l$i Uni$nii/ 1n e?erci#area c%&"e#enel%r "e care le a$ 1n ace#
en. Inv%carea l%r 1n 0aa in#anei n$ e#e a-&i! -ecJ# 1n c%"$l in#er"re#!rii .i c%n#r%l$l$i
le3ali#!ii $n%r a#0el -e ac#e.
=. Le3ilaiile .i "rac#icile nai%nale $n# l$a#e 1n c%ni-erare in#e3ral/ -$"! c$& e "reci2ea2! 1n
"re2en#a Car#!.
*rticolul II-<4Y Nivelul de !rotec'ie
Nici $na -in#re -i"%2iiile "re2en#ei Car#e n$ #re9$ie ! 0ie in#er"re#a#! ca % li&i#are a$ a#in3ere
a-$! -re"#$ril%r %&$l$i .i li9er#!il%r 0$n-a&en#ale rec$n%c$#e/ 1n -%&eniile -e a"licare
c%re"$n2!#%are/ "rin -re"#$l Uni$nii/ -re"#$l in#ernai%nal .i c%nveniile in#ernai%nale la care
Uni$nea/ C%&$ni#a#ea a$ #%a#e #a#ele &e&9re $n# "!ri/ 1n "ecial/ C%nvenia e$r%"ean! -e
a"!rare a -re"#$ril%r %&$l$i .i a li9er#!il%r 0$n-a&en#ale/ "rec$& .i "rin c%n#i#$iile #a#el%r
&e&9re.
*rticolul II-<9Y Interdic'ia a6u"ului de dre!t
Nici $na -in#re -i"%2iiile "re2en#ei Car#e n$ #re9$ie ! 0ie in#er"re#a#! ca i&"licJn- $n -re"#
%arecare -e a -e0!.$ra % ac#ivi#a#e a$ 1n-e"lini $n ac# ce are ca %9iec#iv -i#r$3erea -e -re"#$ri a$
li9er#!i rec$n%c$#e "rin "re2en#a Car#!/ a$ -e a a-$ce -re"#$ril%r .i li9er#!il%r li&i#!ri &ai a&"le
0a! -e cele "rev!2$#e 1n "re2en#a Car#!.
- 3 -
3
)
8