Sunteți pe pagina 1din 6

!

Tanaviosoft-2004


! 26.1.Defini!ii.Clasificare.Materiale.Tehnologii.
! 26.2.Calculul osiilor.
! 26.3.Calculul arborilor.
! 26.4.Fusurile.Aplica!ii.

! 26.1. Defini!ii.Clasificare.Materiale.Tehnologii.

siile sunt organe de ma"ini care au rol de rezemare pentru alte organe de
ma"ini.Osiile se clasific# astfel:

" dup# mobilitate:

$ fixe;
$ rigide.

" constructiv:

$ netede;
$ n trepte.

rborii sunt organe de ma"ini care au rolul de a prelua "i transmite mi"carea de
rota!ie.Arborii se clasific# astfel:

" constructiv:
$ netede;
$ n trepte;
$ coti!i;
$ cu came.
O
A
Capitolul
ASAMBLAREA OSIILOR !I
ARBORILOR
LEC!IA 26
!
Tanaviosoft-2004

" dup# tipul solicit#rii:
$ de ncovoiere;
$ de torsiune;
$ de torsiune-ncovoiere.
Materiale utilizate.

$ o!eluri carbon: OL42,OL50,OT45,OT50,OLC35,OLC45;
$ o!eluri aliate: Cr10,AUT40;
$ alame,bronzuri.

Tehnologii de execu"ie.

Osiile "i arborii se prelucreaz# prin strunjire.Fusurile se durific# prin c#lire "i se finiseaz#
prin rectificare.Se mai execut# prin forjare.Osiile se execut# cu sec!iunea plin#.Se pot execut# "i cu sec!iune inelar#,f#r# reducerea
rezisten!ei mecanice.


!
Tanaviosoft-2004

Un arbore este constituit din urm#toarele p#r!i componente:Canalele de pan# se recomand# a fi executate n acela"i plan.Trecerea de la o sec!iune
la alta se va face prin racordare.!
Tanaviosoft-2004


! 26.2.Calculul osiilor.

Osiile sunt solicitate la ncovoiere.Calcul osiilor const# n a determina diametrul care
poate fi constant sau cu sec!iunea n trepte.Rela!ia utilizat# este:


unde:
d-diametrul osiei [m] ;
M
imax
-momentul ncovoietor maxim [Nm];
$
ai
limita admisibil# la ncovoiere [Pa].

! 26.3.Calculul arborilor.

Arborii sunt solicita!i la torsiune "i mai pu!in la ncovoiere.Calcul arborilor const# n a
determina diametrul s#u .Rela!ia utilizat# este:
unde:
d-diametrul arborelui [m];
n-tura!ia [rot/min];
%
at
limita admisibil# la torsiune [Pa].
n cazul solicit#rii compuse la ncovoiere "i torsiune ,rela!ia utilizat# este:!
Tanaviosoft-2004


M
i
-momentul ncovoietor;
M
t
-momentul de torsiune.

! 26.4.Fusurile.Aplica!ii.

Fusurile reprezint# zona arborelui sau a osiei care realizeaz# contactul cu lag#rul.Diametrul fusului se determin# cu rala!ia:


unde:
F
r
-este for!a radial# [N];
l-lungimea fusului [m];
$
ai
limita admisibil# la ncovoiere [Pa].

!
Tanaviosoft-2004

Clasificarea fusurilor
% dup# dup# direc!ia solicit#rii:

radial;
axial;
radial-axial.

% dup# form#:

cilidric#;
tronconic#;
sferic#.

% dup# pozi!ia fusului:

de cap#t;
intermediare.


Aplica!ii.

Pentru detalii suplimentare se va accesa TEST6-Osii "i arbori.