Sunteți pe pagina 1din 4

CERC.

POLIGOANE REGULATE
1. Denit ia cercului. Cercuri congruente 2. Interiorul si exteriorul cercului. Discul
Denit ie. Fie O un punct xat ntr-un plan si r 0.
Mult imea punctelor P din planul situate la distant a r de
punctul O se numeste cerc de centru O si raz a r si se noteaza
cu CpO; rq. Doua cercuri sunt congruente daca au razele egale.
Observat ie. Prin raza nt elegem atat numarul r 0 din
denit ie cat si orice segment rOPs care uneste centrul cercu-
lui cu un punct oarecare P situat pe cerc.
Denit ie. Mult imea punctelor din planul unui cerc situ-
ate la distant a mai mica decat raza fat a de centrul cercului
se numeste interiorul cercului, iar mult imea punctelor situ-
ate la distant a mai mare decat raza fat a de centrul cercului
se numeste exteriorul cercului. Punctele unui cerc CpO; rq
mpreuna cu punctele interioare cercului formeaza un disc de
centru O si raza r, notat cu DpO; rq.
CpO; rq t P | OP r u
Int CpO; rq t P | OP r u; Ext CpO; rq t Q| OQ r u
DpO; rq t P | OP r u
3. Coarde n cerc. Diametru 4. Unghi la centru. Arc de cerc
Denit ie. Segmentul care uneste doua puncte ale unui cerc
se numeste coarda a cercului. Coarda care trece prin centrul
cercului se numeste diametru, iar capetele unui diametru se
numesc puncte diametral opuse.
Observat ie. Diametrul este coarda de lungime maxima.
Lungimea unui diametru este D 2r.
Denit ie. Fiind dat un cerc, numim unghi la centru un
unghi cu varful n centrul acelui cerc. Port iunea din cerc
situata n interiorul unui unghi propriu la centru se numeste
arc mic, iar port iunea din cerc situata n exteriorul aceluiasi
unghi se numeste arc mare. Daca unghiul la centru este alun-
git, el determina pe cerc doua arce numite semicercuri.
5. Masura arcelor 6. Arce congruente
Denit ie. Masura unui arc mic

AB este egala cu masura
unghiului la centru ?AOB corespunzator acelui arc, iar ma-
sura arcului mare

AMB este egala cu 360

mp?AOBq.
Observat ie. Masura unui semicerc este 180

si masura cer-
cului este 360

.
Denit ie. Doua sau mai multe arce ale aceluiasi cerc (saun
cercuri congruente) sunt congruente daca au aceeasi masura.
mp

ABq
def.
mp?AOBq
mp

AMBq
def.
360

mp?AOBq

AB

CD
def.
mp

ABq mp

CDq
Teme de recapitulare pentru Evaluarea Nat ional a
Geometrie: Cercul
1 Profesor Marius Damian, Br aila
7. Teoreme referitoare la coarde si arce
Teorema.

Intr-un cerc (sau n cercuri congruente) la coarde
congruente corespund arce congruente si, reciproc, la arce
congruente corespund coarde congruente.
Teorema.

Intr-un cerc diametrul perpendicular pe o coarda
trece prin mijlocul coardei si prin mijlocul arcului subntins
de acea coarda.
rABs rCDs

AB

CD
rABs diametru; rCDs coarda
AB K CD
*

"
rCPs rDPs

CB

DB
Teorema. Doua coarde ale unui cerc sunt congruente daca
si numai daca sunt egal departate de centrul cercului.
Teorema. Daca doua coarde ale unui cerc sunt paralele,
atunci arcele cuprinse ntre ele sunt congruente.
rABs rCDs d pO; ABq d pO; CDq AB CD

AC

BD
8. Pozit ii relative ale unei drepte fat a de un cerc
Teorema. O dreapta nu poate avea mai mult de doua puncte
distincte comune cu un cerc.
Teorema. Exista o dreapta care are exact doua puncte co-
mune cu un cerc. Acea dreapta se numeste secanta a cercului.
Observat ie. O dreapta este secanta unui cerc daca si numai
dac a distant a de la centrul cercului la acea dreapta este mai
mic a decat raza cercului.
Teorema. Exista o dreapta care are exact un punct comun
cu un cerc dat. Acea dreapta se numeste tangenta la cerc.
Teorema. Tangenta este perpendiculara pe raza dusa n
punctul de tangent a.
Observat ie. O dreapta este tangenta la un cerc daca si
numai daca distant a de la centrul cercului la acea dreapta
este egala cu raza cercului.
Teorema. Exista o dreapta care nu are niciun punct comun
cu un cerc dat. Acea dreapta se numeste exterioara cercului.
Observat ie. O dreapta este exterioara unui cerc daca si
numai daca distant a de la centrul cercului la acea dreapta
este mai mare decat raza cercului.
Teorema. Dintr-un punct exterior unui cerc se pot construi
exact doua tangente la cercul dat. Segmentele care unesc
punctul din exteriorul cercului cu punctele de tangent a sunt
congruente.
POT POT
1
pI.C.q
"
rPTs rPT
1
s
?OPT ?OPT
1
Teme de recapitulare pentru Evaluarea Nat ional a
Geometrie: Cercul
2 Profesor Marius Damian, Br aila
9. Unghi nscris n cerc 10. Triunghi nscris n cerc
Denit ie. Un unghi cu varful situat pe un cerc si ale
c arui laturi cont in doua coarde ale cercului se numeste unghi
nscris n cerc.
Teorema. Masura unui unghi nscris n cerc este egala cu
jumatate din masura arcului cuprins ntre laturile sale.
Consecint a. Un unghi nscris ntr-un semicerc este unghi
drept.
Denit ie. Un triunghi cu varfurile situate pe un cerc se
numeste triunghi nscris n cerc. Mai spunem ca cercul este
circumscris triunghiului.
Teorema. Centrul cercului circumscris unui triunghi se
aa la intersect ia mediatoarelor triunghiului. Centrul cer-
cului circumscis unui triunghi dreptunghic se aa n mijlocul
ipotenuzei.
?APBnscris n cerc mp?APBq
1
2
mp

ABq
rABs diametru mp?APBq 90

11. Patrulater nscris n cerc 12. Patrulater inscriptibil


Denit ie. Un patrulater cu varfurile situate pe un cerc se
numeste patrulater nscris n cerc.

In acest caz, spunem ca
cercul este circumscris patrulaterului.
Teorema.

Intr-un patrulater nscris ntr-un cerc:
oricare doua unghiuri opuse sunt suplementare;
oricare doua unghiuri formate de diagonale cu doua laturi
opuse sunt congruente.
Denit ie. Un patrulater este inscriptibil daca varfurile sale
sunt puncte conciclice (exista un cerc care sa le cont ina).
Observat ie. Daca un patrulater este inscriptibil, atunci el
are toate proprietat ile patrulaterului nscris.
Teorema. Daca un patrulater are doua unghiuri opuse su-
plementare, atunci patrulaterul este inscriptibil.
Teorema. Daca ntr-un patrulater unghiurile formate de
diagonale cu doua laturi opuse sunt congruente, atunci pa-
trulaterul este inscriptibil.
13. Triunghi circumscris unui cerc 14. Patrulater circumscris unui cerc
Denit ie. Spunem ca un triunghi este circumscris unui cerc
dac a laturile sale sunt tangente cercului.
Teorema. Centrul cercului nscris ntr-un triunghi este
punctul de intersect ie a bisectoarelor triunghiului.
Denit ie. Spunem ca un patrulater este circumscris unui
cerc daca laturile sale sunt tangente cercului.
Teorema. Daca un patrulater este circumscris unui cerc,
atunci suma lungimilor a doua laturi opuse este egala cu suma
lungimilor celorlalte doua laturi opuse.
ABCD patrulater nscris AB `CD AD `BC
Teme de recapitulare pentru Evaluarea Nat ional a
Geometrie: Cercul
3 Profesor Marius Damian, Br aila
15. Lungimea (perimetrul) cercului. Aria discului 16. Lungimea arcului si aria sectorului de cerc
L
cerc
2R
A
disc
R
2
L
arc mic

AB
2R
u
360

A
sector AOB
R
2

u
360

17. Poligon regulat


Denit ie. Poligonul convex cu toate unghiurile congruente si toate laturile
congruente se numeste poligon regulat.
Teorema. Orice poligon regulat poate nscris ntr-un cerc si poate circum-
scris unui cerc.
Denit ie. Distant a de la centrul cercului circumscris unui poligon regulat la
una din laturile poligonului se numeste apotema.
l 2Rsin
180

n
, a
p
Rcos
180

n
18. Triunghiul echilateral 19. Patratul
a
p

l
?
3
6
; R
l
?
3
3
; A
l
2
?
3
4
; P 3l; h
l
?
3
2
a
p

l
2
; R
l
?
2
2
; A l
2
; P 4l; d l
?
2
20. Hexagonul regulat
a
p

l
?
3
2
; R l; A 6
l
2
?
3
4
; P 6l
Teme de recapitulare pentru Evaluarea Nat ional a
Geometrie: Cercul
4 Profesor Marius Damian, Br aila

S-ar putea să vă placă și