Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iai

Facultatea de Teologie Ortodoxa Dumitru Staniloae Iai


ICONOCAS!U "NAINT# D# SINODU $II
#CU!#NIC
Coordonator% Sustinator%
ect& 'r& !arcel Co(ocaru )*ncu C+t+lin
Anul I, gru-a a.II.a
1
ucrare de seminar
/01/
Cu-rins
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iai.................................................................................................................... 1
Facultatea de Teologie Ortodoxa Dumitru taniloae Iai..........................................................................................1
ICO!OC"A#U" $!AI!T% D% I!ODU" &II %CU#%!IC.................................................................................1
...................................................................................................................................................................................... 1
Coordonator' ustinator'...................................................................................................1
"ect. (r. #arcel Co)ocaru *+ncu C,t,lin..................................................1
2
Anul I- gru.a a/II/a....................................................................................................................................................... 1
"ucrare de seminar....................................................................................................................................................... 0
0110.............................................................................................................................................................................. 0
Cu.rins......................................................................................................................................................................... 0
3
Introducere
(e .lan dogmatic- controversele 2ristologice se 3nc2eie 3n secolul &II. De/a lungul nelor a.te secole ale
vie4ii sale- 5iserica a a.,rat adev,rul esen4ial- care st, la temelia m+tuirii noastre' adev,rul 3ntru.,rii divine. %a 3l
a.,rase .unct cu .unct- 6ormul3nd succesiv diversele as.ecte ale 3nv,4,turii des.re .ersoana lui Iisus *ristos /
Dumnezeu i Om / o6erind cele mai exacte de6ini4ii .osi7ile- care s, reteze de la r,d,cina orice inter.retare eronat,-
numai c,- du., ce 5iserica a 3nvins 6iecare erezie 3n .arte- adic, toate acele atacuri .ar4iale 3m.otriva di6eritelor
as.ecte ale doctrinei 2ristologice- a 6ost declanat, o o6ensiv, general, 3m.otriva ansam7lului 3nv,4,turii ortodoxe' a
3nce.ut lu.ta 3m.otriva icoanei. Ast6el i/a 6,cut a.ari4ia una dintre cele mai teri7ile erezii care a s,.at 6undamentul
3nsui al cretinismului' noclasmul secolelor &III i I8.
(rin iconoclasm se 3n4elege acel curent eretic- care 3i are 3nce.utul mai 3nainte de domnia lui "eon al III/lea
9:1:/:;1<- dar care 3n tim.ul acestui 3m.,rat a luat o dezvoltare 6oarte mare- re.rezent+nd c2iar .olitica sa 3n
.ro7lemele religioase. %timologic- iconoclasmul 3nseamn, distrugerea icoanelor= de la cuvintele greceti ei>on ?
c2i.- 3n6,4iare- icoana i lasma ? a distruge- a s6ar+ma. Uneori se vor7ete de iconoma2ie .entru a indica aceeai
no4iune de distrugere i necinstire a icoanelor- de la ei>on i ma2e ? lu.ta.
%x.ansiunea iconoclasmului a avut mai multe cauze. 3nv,4a4ii au 3ncercat s, determine cauzele care au dus la
naterea unui asemenea curent at+t de .uternic 3n lumea cretin,- s, .recizeze c+nd a 3nce.ut s, se mani6este i care
a 6ost reac4ia 6a4, de el. 3n cele ce urmeaz,- vom .rezenta c+t mai multe dintre cauzele iconoclasmului- aa cum au
6ost descrise de teologi contem.orani consacra4i 3n teologia icoanei.
'retinsul iconoclasm al -rimelor secole cretine
Unii g,sesc originile iconoclasmului c2iar 3n .rimele secole- 3n ne.utin4a unor teologi de a 3n4elege sensul
sim7olic i educativ al icoanei i de a 6ace distinc4ie 3ntre cinstirea i idolatrie. %i socoteau c, cinstirea icoanelor vine
3n contradic4ie cu unele .rece.te 7i7lice- 3nc,lca- de .ild,- .orunca Decalogului de a nu/4i 6ace c2i. cio.lit i de a nu
i te 3nc2ina lui 9%xod 01- ;/@A Deut. @- B/C<- a.oi c,- .otrivit 3nv,4,turii %vang2eliei- Dumnezeu tre7uie cinstit mai 3n
du2 i adev,r= 9Ioan 1- 1BA ;- 0;A @- D:A 01- 0CA Eomani 1- 0D- 0@A 11- 1:A $I Cor. @- 1F<. Discu4ii 3n leg,tur, cu
cinstirea icoanelor au avut loc 3n .ania la sinodul de la %lvira 9D11/D1F<- iar .,rin4i i scriitori 7isericeti au avut D
atitudini di6erite in ceea ce .riveste cinstirea s6intelor icoane.
(rima atitudine a 6ost cea de deza-ro2are a re.rezent,rilor iconogra6ice .entru a 3nl,tura orice tendin4, de
men4inere a cultului idolatru la cretinii .roveni4i dintre .,g+ni. Ee.rezentatii acestei .ozi4ii au 6ost Tertulian-
Clement Alexandrinul
1
.
O a doua atitudine a 6ost mai tolerant+ consider+nd icoanele nu numai av+nd un rol estetic i didactic ci i
ca o7iecte de cult. Aceast, atitudine a 6ost .romovat, de 6+ntul Ci.rian al Cartaginei i Origen
2
.
1
(r !icolae C2i6ar- Istoria crestinismului- vol. II- %d. Trinitas- Iasi- 0111- .ag 0@B
2
Ibidem- .ag 0@C
4
Atitudinea de a-ro2are a zugr,virii i cinstirii icoanelor- ca mi)loc de aducere aminte i cinstire a s6in4ilor-
a 6ost ado.tat, de 6+ntul Ioan Gur, de Aur- 6+ntul &asile cel #are- 6+ntul Grigorie de !Hssa i 6+ntul Grigorie
Teologul
3
.
F,r, 3ndoiala- odat, cu r,s.3ndirea cultului s6intelor icoane s/au 3nmul4it i a7uzurile- credin4a .o.ular, nu
era- desigur- mereu li7er, de aceste utiliz,ri a7uzive ale icoanelor.
Unii cretini 3m.odo7eau zelos 7isericile consider3nd c, acest 6a.t era su6icient .entru m+ntuirea lor. 6+ntul
Am6ilo2ie de Iconium denun4ase acest lucru 3nc, din secolul I&. (e de alt, .arte- existau unele 6orme de venerare a
imaginilor sacre care sem,nau leit cu .ro6anarea. Asterie al Amasiei .ovestete c,- 3n secolul &II- imaginile 7rodate
ale s6in4ilor ornau vemintele de ceremonie ale mem7rilor aristocra4iei 7izantine. "a Alexandria- domni i doamne se
.lim7au .e str,zi 3m7r,ca4i 3n 2aine ornate cu imagini sacre. O venerare excesiv, a icoanelor avea loc c2iar 3n
.racticile curente din 5iserica' ast6el- icoanele erau luate uneori dre.t nai i nae de 7otez sau ca nai de c,lug,rie.
%xistau 6a.te 3nc, i mai curioase' anumi4i .reo4i r,zuiau culorile icoanelor amestec3ndu/le cu 6intele Daruri i
distri7uind acest amestec credincioilor- ca i cum Tru.ul i +ngele lui Dumnezeu ar 6i tre7uit com.letate cu ceva
s6+ntA aceast, .ractic, amintete de un alt a7uz r,s.3ndit- acela de a 7ea ulei din candelele care 6useser, a.rinse la
icoane sau moate. Al4i .reo4i o6iciau 6+nta %u2aristie av+nd o icoan, dre.t altar. "a multe din minuniile care erau
relatate i crezute 3n leg,tur, cu icoanele- au stat- cu siguran4,- unele a c,ror autenticitate a 6ost contestat, .e dre.t
cuv+nt de iconoclati- ast6el erau unele aa/zisa minuni 6,cute de icoana #aicii Domnului- din al c,rei s+n curgea din
c3nd 3n c3nd la.te- care du., examinare- se dovedea a 6i 6ost introdus 3n icoana .rin s.ate- .rintr/un tu7 su74ire. De
.artea lor- credincioii conce.eau uneori venerarea icoanelor 3ntr/un c2i. .rea literal' ei cinsteau mai .u4in .ersoana
re.rezentat,- c+t imaginea 3ns,i. Toate acestea se a.ro.iau de magie sau intersectau 6ormele decadente ale
.,g+nismului. Ast6el de atitudini intrigau .ro6und o serie de credincioi care nu erau 6oarte 7ine ancora4i 3n
Ortodoxie- unii dintre acetia a)ung+nd s, re6uze cu totul icoanele=.
4
Al,turi de aceste erori re6eritoare la atitudinea 6a4, de icoane- existau de asemenea elemente scandaloase
c2iar 3n,untrul imaginilor. Adev,rul istoric era adesea 6alsi6icat- Fericitul Augustin ne las, de)a s, 3n4elegem c, .e
vremea lui- anumi4i artiti Il re.rezentau .e *ristos 3n c2i. ar7itrar- du., .ro.ria imagina4ie- exact cum se 3nt+m.la
adesea 3n zilele noastre. Anumite imagini 3i scandalizau .e credincioi .rin senzualitatea lor ra6inat,- care nu se
.otrivea deloc cu s6in4enia .ersoanei re.rezentate. Imaginile de acest ti. 3l 6aceau .e omul o7inuit s, se 3ndoiasc,
de s6in4enia icoanei sau c2iar de necesitatea ei 3n 5iseric,. #ai r,u- o6ereau iconoclatilor o arm, reduta7il,
3m.otriva artei sacre 3n general. $n oc2ii lor- art, era inca.a7il, s, re6lecte slava lui Dumnezeu i a s6in4ilor- adic,
lumea s.iritual,. Arta .,rea o adev,rat, 7las6emie- iar .rezen4a ei 3n 5iserica .,rea a 6i o concesie 6,cut,
.,g3nismului.
Cea mai revolt,toare latur, a cultului icoanelor .entru iconoclati nu era totui a7uzul- totdeauna .osi7il- ci
6a.tul c, icoanele erau de 6a.t res.ectate. emnele exterioare ale acesstui cult' lumin,rile sau candelele- t,m+ia-
s,rutarea- 3nc2inarea- toate aceste 6orme v,zute cultului s6intelor icoane aduceau aminte 3ntr/un mod 3ngri)or,tor de
.racticile .,g3ne ale idolatriei. (uteau oare sim.lii credincioi s, 3n4eleag, su7tilele distinc4ii teologice 3ntre cinstire
i adorare cu care teologii se a.,rau 3m.otriva re.roului .otrivit c,ruia cultul icoanelor era o adorare a c2i.urilor
materialeI A.,r,torii icoanelor- teologii i .reo4ii- aveau datoria s, aminteasc, i s, ex.lice 3n mod re.etat- at3t
3
Ibidem- .ag 0F1
4
#untean &asile- Iconoclasmul bizantin n lumina noilor cercetri, 3n 5iserica Ortodox, Eom+n,=- 1CB;- nr. B/11- .ag. D;.
5
laicilor c3t i c,lug,rilor- c, icoanele tre7uiau s, 6ie cinstite- iar adorat .utea 6i numai *ristos- Cel re.rezentat 3n
icoana.
Toate acestea 3nt,reau .e adversarii cultului icoanelor 3n convingerea lor con6orm careia cultul icoanelor era
incom.ati7il cu .uritatea cretinismului.
(rin urmare la s6+ritul sec. al &II/lea icoanele deveniser, 6,r, 3ndoial, com.onent, a cretinismului. %le
erau int+lnite .este tot 3n via4a cretinilor- 6ie c, erau mari- 6ie c, erau mici- 6ie su7 6orma de 6resc,- 6ie ca icoane
.orta7ile- 6,cute .entru instruirea credincioilor sau ca dar de mul4umire- cu sco. decorativ- sau ca o7iecte de cult-
.rivite de credincioi cu sus.iciune sau cu s.eran4a- com7,tute sau a.,rate- 3n &ec2iul Testament interzise de
Dumnezeu iar .rin Iisus *ristos )usti6icate. Icoana era .rivit, de 7izantini ca un canal .rin care .rimeau 2arul i
.uterea divin, ca o garan4ie a .rotec4iei i a)utorului ceresc.
$ntr/o ast6el de atmos6er, religioas, .rivind 6olosirea i cinstirea s6intelor icoane de7uta criza iconoclast,
.romovat, de 3m.,ratul "eon III Isaurul
5
.
II& Iudaismul, islamul i sectele iconoclaste
"a rezerva 6a4, de cultul icoanelor au contri7uit i unele secte i erezii de coloratur, doc2etista .otrivit
c,reia 3ntru.area divin, ar 6i 6ost iluzorie- ireal,. (avlicenii- care nu cinsteau crucea- nu aveau cultul #aicii
Domnului i al s6in4ilor- adic, du.,i ei- tot ceea ce nu era cinstit 3n du2 i adev,r=- .reluaser, de la mani2ei
3nv,4,tura dualist, c, materia tre7uie dis.re4uita- 3ntruc3t a 6ost creat, de un demiurg in6erior i r,u. Iar .entru c,
*ristos nu ar 6i avut un tru. material real- %l nu .oate 6i re.rezentat 3n nici un c2i.. J#essalienii din Armenia
re.udiau i ei cultul icoanelor- iar unele secte mono6izite- active mai ales 3n .,r4ile orientale ale im.eriului- socoteau
im.osi7il, re.roducerea .e icoane a c2i.ului #+ntuitorului- deoarece- .otrivit credin4ei lor- 6irea uman, a 6ost
3ng2i4it, de cea dumnezeiasc,- iar aceasta din urm, nu .oate 6i cunoscut, i re.rezentat,. $n marea ma)oritate 3ns,-
mono6izi4ii nu erau ostili icoanelor- .e care le .,streaz, .3n, ast,zi. Arienii nu venerau s6in4ii- nici moatele- nici
icoanele. Cei mai mul4i dintre nestorieni venerau icoanele- dar in6luen4a Islamului au devenit iconoclati- dei
cinstesc crucea=
6
.
"a inodul &II %cumenic- 63ntul !ic2i6or- (atriar2ul Constantino.olului- s.unea c, iconoclatii sunt
in6luen4a4i de evrei- de sarazini- de samariteni- de mani2eeni i de dou, secte mono6izite' 6antazistii i teo.asc2i4ii.
Acestor secte li se adaug, iudeii i musulmanii- care vedeau 3n icoane renaterea idolatriei i .oliteismului.
Dar- 3n momentul naterii Islamului- evreii au 3nce.ut s, res.ecte cu mare stricte4e interzicerea imaginilor- .rev,zut,
de legea &ec2iului TestamentA nu numai c, nu/i mai decorau cu imagini sinagogile- ca 3n .rimele veacuri cretine-
5
(r !icolae C2i6ar- Istoria crestinismului- vol. II- %d. Trinitas- Iasi- 0111- .ag 0FD
6
Ioan E,mureanu- Istoria Bisericii Universale- vol I K %d. Institutului 5i7lic si de #isiune a 5isericii Ortodoxe Eom+ne- 5ucureti- 1CB:- .ag. B:.
6
dar c2iar a)unseser, s, le distrug, .e cele existente. inagogile de la Ain DouL i 5et2 Al6a .,streaz, urmele acestor
distrugeri.
$n secolul &II a 3nce.ut invazia ara7ilor musulmani care au cucerit iria i (alestina- au traversat Asia #ic,
a)ung+nd la Constantino.ol 3n anul :1:. 3m.,ratul "eon III Isaurul i/a res.ins 3n :1B. "a 3nce.uturile domina4iei lor-
ara7ii erau 3n genere destul de toleran4i 6a4, de imaginile cretine din teritoriile .e care le ocu.aser,. $n :0D- cali6ul
Mezid a dat dintr/o dat, ordinul ca toate icoanele din 7isericile cretine de .e teritoriul s,u s, 6ie scoase a6ar,-
musulmanii au v3nat atunci icoanele- dar tre7uie s.us c, .ersecu4iile lor nu au avut .ro7a7il caracter consecvent i
sistematic.
III. #otive .ersonale ale 3m.,ra4ilor iconoclati.
III& !otive -ersonale ale 3m-+ra4ilor iconoclati
(rimul 3m.,rat iconoclast- i totodat, .rimul care a declanat lu.ta 3m.otriva icoanelor- a 6ost "eon al III/
lea Isaurul 9:1;/:;1<. To4i 7izantinologii moderni sunt de acord acest 3m.,rat a 6ost cel care a .us 3n micare aceast,
erezie' iconoclasmul este o erezie im.erial,... care s/a n,scut 3n .ur.ura=- 3n .alatul im.erial=.
7
(ro7lema este care
au 6ost motivele 3m.,ratului de a 3nce.e lu.ta iconoclasta i care 6or4e din im.eriu au .utut s, mo7ilizeze .e 3m.,rat.
#ult tim. s/a 3ncercat s, se ex.lice conce.4ia iconoclast, a 3m.,ratului .rin originea oriental,. "eon III/lea
era de origine sirian,- i de genera4ii avea numai e.isco.i mono6izi4i i care se g,sea su7 .uternica in6luen4a a
islamului o6ensiv. Totodat,- Orientul A.ro.iat era de)a su7 in6luen4a islamic,.
Al doilea 3m.,rat iconoclast a 6ost Constantin al &/lea Co.ronimul 9:;1/::@<- 6iul "eon al III/lea. Asociat
la tron de c,tre tat,l s,u de la v3rsta de doi ani a tr,it 3ntreaga via4, medii iconoclaste. %l 3nsui a luat .arte activ la
dis.utele iconoclaste- .reg,tind sinodul de *iereia din :@;. "a un oarecare tim. du., inodul din :@;- c+nd cinstirea
icoanelor era o.rit, at+t de legile im.eriale- c3t i de cele ale 5isericii- Constantin al &/lea a dezl,n4uit o .rigoan,
6ar, .recedent- o7lig+nd .e to4i su.uii s, )ure c, nu vor da cinstire icoanelor. Cei care nu s/au su.us au 6ost
maltrata4i sau ucii=.
8
O.erele de art, religioas, au 6ost distruse i 3nlocuite de scene ce se ins.irau din natura ori din
ex.edi4iile militare ale 3m.,ratului. Ura a mers at3t de.arte 3nc+t a de.,it 2ot,r+rile sinodului- 2ot,r+ri care .riveau
doar cultul icoanelor i a moatelor de s6in4i- i s/a extins asu.ra cultului s6in4ilor i al #aicii Domnului.
Aceast, teroare a luat s63rit odat, cu moartea lui Constantin al &/lea. #emoria sa a 6ost at+t de ur3t,- 3nc+t
r,m,i4ele sale .,m3nteti au 6ost scoase din 5iserica 6in4ilor A.ostoli 3n .erioada resta7ilirii cultului icoanelor.
!umai victoriile sale 3m.otriva 7ulgarilor au 6,cut ca .o.orul s, mearg, la morm3ntul s,u cu recunotin4a 3n
momentele 3n care soarta 5izan4ului era .us, 3n cum.,n, de invaziile acestora=.
9
7
!icolae 5,nescu- Chipuri din istoria bizanului, %d. Al7atros- 5ucureti- 1C:1- .ag. :F.
8
Ibidem- .ag. ::
9
#untean &asile- Bizantinologie, voi. I- %d. $nvierea- Timioara- 1CCC- .ag. 111.
7
Domnia urm,torului 3m.,rat iconoclast- "eon al I&/lea 9::@/:B1<- a 3nsemnat o .erioad, de tranzi4ie s.re
resta7ilirea cultului icoanelor. Dei ataat tradi4iei iconoclaste- ca 6iu al 3m.,ratului Constantin Co.ronimul- i nu a
ezitat de alt6el s, arunce 3n 3nc2isori c2iar 3nal4i 6unc4ionari- a 6ost mai 3ng,duitor- .oate datorit, so4iei sale Irina- o
iconodula educat, 3n At2ena- cea care avea s, resta7ileasc, cultul icoanelor .rin inodul &II %cumenic de la !iceea
9:B:<=.
10
Du., 3m.,rateasa Irina- tronul i/a revenit lui !ic2i6or I- care nu a luat m,suri nici 3n 6avoarea icoanelor- dar
nici 3m.otriva lor. Dar cel ce i/a urmat la tron- "eon al &/lea Armeanul 9B1D/B01<- o6i4er .rovenit din mediul
iconoclast al armatei- declana 6aza a doua a iconoclasmului. Imediat du., venirea la tron ar 6i declarat' &ede4i c,
to4i 3m.,ra4ii care au admis cultul icoanelor i le/au venerat au murit 6ie 3n exil- 6ie .e c3m.ul de lu.t,. !umai aceia
care n/au cinstit icoanele au murit de moarte 7un,. To4i aceti 3m.,ra4i au 6ost 3nmorm3nta4i cu cele mai mari onoruri
3n 5iserica 6in4ilor A.ostoli. %u doresc s, le urmez exem.lul i s, distrug icoanele=.
11
"eon Armeanul 3nl,tur3ndu/l .e 6intul (atriar2 !ic2i6or 9B11/B1@<- convoace un nou sinod iconoclast 3n
B1@ la Constantino.ol. Cu toate c, doctrina iconoclatilor nu mai avea vitalitatea din trecut- .ersecu4iile au 6ost din
cele mai violente- ating+nd violen4a celor din vremea lui Constantin Co.ronimul. Ortodocii au 6ost din nou
martiriza4i- iar icoanele- c,r4ile sau vasele s6inte decorate cu imagini au 6ost distruse. Iconoclasmul era .redat 3n coli
i 6igura 3n manuale=.
12
"eon al &/lea a 6ost ucis 3n ziua de Cr,ciun al anului B01- 3n tim.ul 6intei "iturg2ii 3n Catedrala 6+nta
o6ia- de c,tre un vec2i tovar, de arme' #i2ail de Amorium. Acest uciga avea s, urmeze la tron su7 numele de
#i2ail al II/lea 9B01/B0C<. Om 6ar, cultur,- a ado.tat o .ozi4ie rezervat, 6a4, de .ro7lemele religioase-
nerecunoscand nici inodul &II ecunenic- dar nici .e cele iconoclaste. (olitica iconoclast, a 3m.,ratului a 6ost 3n
descretere- el ador+nd cu mult, .ietate .e #aica Domnului i .e s6in4iA .ersecu4iile au 3ncetat- exila4ii au revenit-
dar nu a resta7ilit cultul icoanelor.
13
itua4ia s/a sc2im7at su7 domnia lui Teo6il 9B0C/B;0<- 6iul i succesorul lui #i2ail al II/lea. .re deose7ire
de tat,l s,u- care a7ia .utea citi i scrie- acesta a 6ost un om cu instruc4ie aleas,. (ersecu4iile n/au 6ost at3t de dure ca
3n trecut. o4ia lui Teo6il era o iconodula ce .rovenea din (a6lagonia' Teodora- 3m.,rateasa care s, resta7ileasc,
.entru totdeauna cultul icoanelor 3n anul B;D- imediat du., moartea so4ului ei=.
14
Iconoclatii nu se o.uneau deloc artei ca atare. De.arte de a 6i dumani ai artei- ei o 6avorizau. %i nu
.ersecutau dec3t re.rezent,rile lui *ristos- ale Fecioarei i ale s6in4ilor. $n acest sens- iconoclasmul secolelor &III/I8
.oate 6i a.ro.iat de .rotestantism- cu singura di6eren4, c, iconoclatii nu l,sau .ere4ii 7isericilor ne.ictati.
dim.otriv,- aveau mare .l,cere din a/i decora cu tot 6elul de su7iecte .ro6ane- .eisa)e- re.rezent,ri animaliere etc.
Arta iconoclast, re.rezenta simultan o 3ntoarcere la izvoarele elenistice i un 3m.rumut din cultul musulman.
$m.,ratul Teo6il a .oruncit construirea unui .alat 9care le imita .e cele din 5agdad< ai c,rui .ere4i erau aco.eri4i cu
3ncrusta4ii- mozaicuri i .icturi 3n6a4i3nd scuturi- arme- animale de tot soiul- ar7ori i 6lori. 5isericile erau decorate 3n
acelai s.irit. C3nd el a scos de .retutindeni imaginile sacre- a 6acut/o .entru a le 3nlocui cu animale i .,s,ri.
Constantin Co.ronimul distrusese un ciclu imagistic cu scene evang2elice i le 3nlocuise cu =6lori- .,s,ri 6elurite i
te animale 3ncon)urate de .lante .rintre care miunau cocost3rci- cor7i i .,uni=. 3m.,ratului se re.roa 6a.tul c,
10
!icolae 5,nescu- op. cit., .ag. B0.
11
Ibidem- .ag. B:
12
#untean &asile- op. cit- .ag. 11C.
13
Ibidem- .ag. 10D
14
Curs de Bizantonologie K Facultatea de Teologie Ortodox,- Universitatea 5ucureti- 5ucureti-1CC:- .ag. CD.
8
trans6ormase 7iserica 3n livada i cote4 de .,s,ri=.
15
3n locul unei 6resce .rezent+nd inodul &I %cumenic-
Constantin .usese .ortretul vizitiului s,u .re6erat.
I$& Antimona5ismul
Alte teorii- considera c, 3m.ara4ii iconoclati au .ornit lu.ta 3m.otriva icoanelor i ca reac4ie 3m.otriva
mona2ismului 7izantin- a.rig sus4in,tor al icoanelorA acesta luase o mare dezvoltare- .oseda 3ntinse domenii 6unciare
i se 7ucura de imunit,4i 6iscale- ori 3n conce.4ia 3m.,ra4ilor 7izantini nu se .utea tolera o asemenea situa4ie- 6iindc,
ea aducea .re)udicii tezaurului statului- armatei .rin li.sa de lu.t,tori i c2iar agriculturii i altor activit,4i
economice- .rin num,rul Au6icient de lucr,tori i- res.ectiv- 6unc4ionari=.
16
Cunoatem ca m,surile cele mai drastice de du., sinodul din :@; au 6ost luate de Connstantin & 3m.otriva
mona2ilor- de aceea uneori se vor7ete de aceast, 6az, a iconoclasmului numind/o mona2oma2ie. A 6ost interzis
celi7atul. C,lug,rii au 6ost izgoni4i din m,n,stiri- iar acestea trans6ormate 3n 2anuri ori caz,rmi. #ul4i dintre ei au
6ost o7liga4i s, de6ileze 3n 2i.odrom 4in+nd c+te o 6emeie de m+n,. Cel mai a.rig .ersecutor s/a dovedit #i2ail
"ac2anodra>on- strategul t2emei T2racesienilor- care a .oruncit c,lug,rilor s, se c,toreasc,- .ede.sind cu or7irea
ori cu de.ortarea .e cei care re6uzau. "ac2anodra>on a v+ndut .ro.riet,4ile m,n,stirilor- a ars manuscrise i moate
de s6in4i- i ataca at+t de a.rig .e mona2i- 3nc+t acetia nu mai 3ndr,zneau s, .oarte 2aina mona2al,=.
17
$& !otive religioase
$nainte de toate- lu.ta 3m.otriva icoanelor este un 6enomen religios' un con6lict .entru =o adev,rat, religie=-
.entru =.uri6icarea 5isericii=- .entru =3nc2inarea 3n Du2 i adev,r=. $m.,ratul "eon al III/lea s/a sim4it c2emat-
socotea el- s, resta7ileasc, adev,rata religie 3n Im.eriu care- .rin cultul icoanelor- 6usese necinstit, i tr,dat,. Odat,
a)uns la conducerea Im.eriului- el se va considera 3m.,rat i .reot=- i va im.une iconoclasmul ca doctrina o6icial,
a im.eriului 3n .roleme religioase. %l socotea c, .rin aceasta va .uri6ica religia cretin, de r,m,i4ele .ag+nismului-
reduc+nd/o la 3n,l4imea i .uritatea ei originar,=.
18
(entru el- cultul icoanelor era cultul zeilor .,g3ni care tre7uie
nimicit' Ozia- regele iudeilor- du., o.t sute de ani a inl,turat din tem.lu ar.ele de aram,- iar eu- du., o.t sute de
ani- am 6,cut s, se scoat, zeii 7iserici=. "eon al III/lea se considera un al doilea #oise r3nduit de Dumnezeu- regele/
.reot- .astor al .o.orului lui Dumnezeu- adic, al Im.eriului Eoman.
$m.,ratul Constantin & Co.ronimul a dus i mai de.arte doctrina 2ieratista. 3n vederea .reg,tirii sinodului
de la *ieria 9:@;<- 3m.,ratul a alc,tuit .ersonal 1D scrieri teologice. crierile sale au 6ost discutate 3n sinod- iar
concluziile dogmatice sintetizate 3ntr/un *oros. (otrivit acestui *oros- 3m.,ra4ii s3nt ar,ta4i ca egali cu a.ostolii-
15
Ibidem- .ag. CC.
16
Diac. I. Ica )r.-Iconologia bizantin ntre politica imperial i sinenia monahal- %d Deisis- Al7a Iulia- 1CC;- .ag. ;@
17
Diac. I. Ica )r.-op cit., .ag. ;@
18
"eonid Us.ens>H-!eologia icoanei- %d. Anastasia- 5ucureti- .ag. DC
9
investi4i cu .uterea Du2ului 6+nt nu numai .entru a des,v3ri i 3nva4, omenirea- dar i .entru a com7ate erezia
idoleasc,. Acelai 3m.,rat a negat 3n cadrul sinodului mi)locirea s6in4ilor i a 6ost 3m.otriva cinstirii moatelorA de
asemenea- ar 6i condamnat .ractica de a invoca .e #aica Domnului ca mi)locitoare=.
19
$m.,ra4ii erau 6erm convini 3n legitimitatea 6a.telor lor 3naintea lui Dumnezeu- declanarea lu.tei 3m.otriva
icoanelor de c,tre "eon la III/lea a 6ost .rile)uit, de o eru.4ie mic,- care a avut loc 3n anul :0F 3ntre insulele T2era i
T2erasia i a .rodus un cutremur. $n acest 6enomen natural 3m.,ratul a v,zut dovada m+niei lui Dumnezeu din cauza
idolatriei- .e care o constituia cinstirea icoanelor.
(e de alt, .arte 3m.,ra4ii ex.licau at+t 3naintarea islamului- care se 6acea sim4it, c+t i .r,7uirea im.eriului
ca .e o .edea.s, a lui Dumnezeu care a6ecta tot at+t de mult .o.orul lui Dumnezeu ca alt,dat, .o.orul lui Israel- ori
de c3te ori acela c,dea din adev,rata cinstire a lui Dumnezeu. %li7erarea ca .rin minune a oraului im.erial de 6lota
ara7, 9:1:<- s.ectaculoasele succese militare ale lui "eon i Constantin 3n lu.ta 3m.otriva islamului n/au 6,cut dec+t
s, devin, i mai clar, idea c, micarea 3m.otriva icoanelor constituia o 7inecuv3ntare a lui Dumnezeu .entru
im.eriu. Ast6el- e.isco.ii de la sinodul iconoclast din :@; au com.arat .e 3m.,ra4i cu A.ostolii .e care i/a c2emat
*ristos ca s, distrug, .retutindeni cultul zeilor.
$I& !otive -olitice
Iconoclasmul .are s, 6i 6ost declanat mai degra7, din ra4iuni .olitice- 6iind ex.resia unei re6orme generale a
Im.eriului- .reconizate de 3m.,ra4ii iconoclati. Eeac4ia iconoclast, a 6ost una .ro6und conservatoare- ti.ic romana-
i nu oriental,. $m.,ra4ii iconoclati ate.tau reconsolidarea Im.eriului de la o restaurare a tradi4iilor religioase i
.olitice monar2ice i teocratice ale e.ocii constantiniene. Iconoclasmul 7izantin a 6ost / du., cum scrie A. Gr,7ar /
un .roces istoric declanat i diri)at- mai mult de un veac- de la 3n,l4imea tronului celor mai .uternici monar2i
cretini ai tim.ului care exercitau o .utere .ractic nelimitat,. Act de guvern,m3nt 3n domeniul religios- iconoclasmul
im.erial tre7uia s, se ex.rime 3n con6ormitate cu tradi4ia im.erial,- i a .urtat .ecetea originii sale im.eriale=.
20
uveranii iconoclati se considerau ins.ira4i i c2ema4i- ca i A.ostolii- direct de la Dumnezeu ca s, readuc,
5iserica 7izantin,- .rintr/o am.l, o.era4iune de e.urare- la .uritatea tradi4iei a.ostolice amenin4ate .rin cultul
icoanelor de o lent, dar sigur, alunecare s.re .oliteismul .,g3n. $n realitate 3ns,- se urm,rea instaurarea unei
teocra4ii im.eriale a7solute 3n care 3m.,ratul devenea i e6 religios al im.eriului. "u.t+nd 3m.otriva imaginilor lui
*ristos- 3m.,ra4ii iconoclati urm,reau de 6a.t su7stituirea acestora .rin .ro.riile lor imagini ca imagini vii ale
Divinit,4ii .e .,m+nt.
%ra o lu.t, 3ntre imagine i semnNsim7ol- res.ectiv 3ntre .rezen4, i re.rezentan4,. .re deose7ire de semn
sau sim7ol- imaginea e locul survenirii sau a.ari4iei 9e.i6aniei< unei .rezen4e .ersonale. Dac, sim7olul .oate 6i
mani.ulat i instrumentalizat 3n 6olosul unei alte .rezen4e- imaginea este .ro.riul ei sim7ol- .ro.ria ei .rezen4, i
re.rezentan4, / nemani.ula7il,. Acolo unde e Dumnezeu 9sau *ristos< 3nsui- 3m.,ratul nu/1 mai .oate
re.rezenta=.
21
19
!icolae 5,nescu- op. cit.- .ag 110
20
Andre Ga7ar- Iconoclasmul bizantin " #osar arheologic- %d. #eridiane- 5ucureti- 1CC1- .ag.10D.
21
(ro6. Dr. Dumitru t,niloae- $ristologie si iconologie in disputa din sec %III&I'- in tudii Teologice- an 888I 91C:C<- nr. 1/;- .ag- 00B
10
$n :0F- "eon III da semnalul de 3nce.ere al iconoclasmului distrug+nd icoana lui *ristos de deasu.ra (or4ii
de 5ronz a (alatului i 3nlocuind/o cu semnul Crucii i cu o inscri.4ie )usti6icativ,. Iar 3n B;D 3n semn de 3nc2eiere a
dis.utelor .atriar2ul #etodie sta7ilete imaginea lui *ristos al,turi de Cruce. $n s.atele con6lictului dintre Cruce i
Icoan, se citete 3ns, com.eti4ia dintre 3m.,rat i *ristos=. Din lu.t,tori 3m.otriva icoanelor= 9iconoma2i<-
3m.,ra4ii iconoclati deveneau 3n 6a.t / lu.t,tori 3m.otriva lui *ristos= 92ristoma2i<. u.rim+nd imaginea lui
*ristos 3nsui de .e edi6icii- monezi- o7iectele o6iciale- ei c,utau .oate s, de.ersonalizeze oarecum regalitatea lui
*ristos .e .,m+nt i- 3n consecin4,- s,/i a7solutizeze .ro.ria lor suveranitate- tendin4a con6orm, cu cele mai
3ndr,zne4e mani6est,ri de autocra4ie ale acestor suverani/ solda4i=.
22
$m.,ra4ii iconoclati- la 6el ca i to4i oamenii tim.ului lor- erau 6oarte .ioi- uneori cu .reocu.,ri teologice-
gri)ulii s, nu atrag, .rin com.ortarea lor m+nia divin,- i- mai .resus de orice- voiau s, .uri6ice religia cretin, de
tot ce li se .,rea c, este idolatrie.
$II& Argumente teologice iconoclaste
Din .olitic,- c2estiunea icoanelor a devenit- 3n acelai tim. una teologic,. .re a )usti6ica teoretic
reac4iunea .olitic,- 3m.,ra4ii iconoclati au .atronat sau ela7orat e6ectiv 9Constantin &< i o teologie iconoclast,.
Aceasta gre6a aniconismul vec2i/testamentar .e 6ondul unei resurec4ii generale a s.iritualismului elenic .latonizant
9Origen i %use7iu al Cezareii<. Distinc4ia c2eie a acestei iconologii sui generis= era cea 3ntre icoana moart,=
9material,- arti6icial,- inert,< i icoana vie= 9natural,- 3nsu6le4it,< a unei .ersoane. Dac, "eon III a re6uzat ca idol
icoana moart,= a lui *ristos- 6iul s,u- Constantin &- a 6ormulat ex.licit teoria 9orientala/magica- du.,< a imaginii
vii= i ca atare consu7stan4iala= cu .rototi.ulA 3n con6ormitate cu acesta- singura icoana verita7il, a lui *ristos
devenea... %u2aristia=.
()
Icoana ar 6i 3ns, ca im.osi7il, de 3ns,i dogma unirii i.ostatice a Divinit,4ii i umanit,4ii 3n (ersoana lui
*ristos. Ea4ionamentul era urm,torul' .entru a 6i verita7il,- icoana tre7uie s, re.rezinte .ersoana re.rezentat, aa
cum esteA *ristos este Dumnezeu i omA deci- a n/are dec+t dou, .osi7ilit,4i- am7ele inacce.ta7ile i duc+nd la
concluzii a7surde din de vedere dogmatic' sau re.rezint, i natura a divin, nere.rezenta7ila consider3nd c, aceasta
e amestecat, 3ntr/un 6el cu umanitatea "ui 9concluzia mono6izit,<- sau re.rezint, a uman,- dar atunci o se.ara de
Divinitate 9diviziunea nestoriana<.
inodul de la *ieria relu+nd argumentul origenist al lui %use7ie al Cezareei- va .roclama im.osi7ilitatea
icoanelor- dat 6iind c, du., 3nviere tru.ul lui *ristos este acum integral divinizat i ca atare nere.rezenta7il=.
24
inodul al I&/lea ecumenic de la Calcedon 9;@1< 3nva4, unirea 6irilor 3n .ersoana lui Iisus *ristos 3n mod
nedes-+r4it si ne*m-+r4it 3m.otriva lui !estorie i neamestecat i nesc5im2at 3m.otriva lui %ut2i2ie i Dioscur.
Acest lucru arat, c, di6eren4ierea 6irilor nu a 6ost nicidecum distrus, .rin unirea a.ostatic,- ci dim.otriv, am7ele 6iri
i/au .astrat 3nsuirile lor- unite 3ntr/o singur, .ersoan, i o singur, i.ostaz,. Cele ; e.itete ex.lic, at+t unirea c+t i
diversitatea naturilor 3ntr/un i.ostas unic. Termenii nedes-+r4it i ne*m-+r4it com7at amestecarea i sc2im7area
22
C2risto.2 von c2on7orn- Icoana lui $ristor- %d Anastasia- 5ucureti- 1CCF- .ag. FC
23
!icolae Dur,- !eologia icoanelor n lumina tradiiei dogmatice i canonice ortodo*e- 3n Ortodoxia- 1CB0- nr. 1- .ag. 1BC
24
#untean &asile- op cit.- .ag. 00D
11
6irilor- iar termenii neamestecat i nesc5im2at 3m.,r4irea i des.,r4irea .ersoanei unice a lui *ristos. JCine
m,rturisete dou, .ersoane des.arte .e *ristos- dar cine m,rturisete dou, 6iri di6eren4iaz, 3n *ristos dar nu 3m.arte
nimicJ. Cele ; e.itete de6inesc unirea i.ostatic, ne6iind .ermis, excluderea vreunuia. Unde se 3ntam.l, acest lucru-
se marturiseste 6ie mono6izismul- 6ie nestorianismul.
0@
inodul de la *ieria acuz, .e iconoduli at+t de nestorianism c+t si de mono6izism- acuz+nd cultul icoanelor
ca 6iind una din aceste erezii care- de 6a.t- se exclud reci.roc. "a acuzatia de nestorianism inodul a marturisit corect
3nv,4,tura calcedonian, 3m.otriva lui !estor- m,rturisind unirea 6irilor 3n mod nedes-+r4it& "a acuza4ia de
mono6izitism inodul m,rturisete neamestecarea 6irilor con6orm de6ini4iei de la Calcedon.
Iconoclatii au Juitat sau omis s, citeze al .atrulea e.itet nesc5im2at 6oarte im.ortant .entru 3ntelegerea
unirii 6irilor 3n .ersoana lui *ristos. %xista 3ns, .ericolul de a 3ntelege eronat unirea a.ostatic, dac, s/ar omite unul
din cele .atru e.itete din 6ormula calcedonian,. !elu+nd 3n calcul acest lucru iconoclatii au demonstrat c, au ramas
tri7utari unei 3n4elegeri de nuan4, mono6izit, a unirii i.ostatice. %i nu au .rice.ut mai ales re6eritor la 6irea uman, a
lui *ristos- c, cele doua 6iri r,m+n 3n unire nesc5im2ate. Du., a.recierea mea- .entru ei era inimagina7il 6a.tul c,
(ersoana lui *ristos .,streaz, 3ntru totul i 3nsuirile umane nealterate i nesc2im7ate- deci i circumscierea-
excluz+nd 7inein4eles .,catul care nu este o 3nsuire a 6irii umane ci un act. %i au m,rturisit 3ndumnezeirea 6irii
umane 6ar, a 3ntelege c3 acest lucru s/a 63cut 6,r, a distruge 3nsuirile ei.
$ntelegerea unirii i.ostatice .rin sc2im7a7ilitate este demonstrat, i de 6a.tul c, iconoclastii au asemanat
3ndumnezeirea 6irii umane cu .re6acerea .+inii eu2aristice in Tru.ul Domnului- v,z+nd 3n aceasta o trans6ormare a
6irii umane .rin .ierderea 3nsuirilor .ro.rii.
0F
inodalii de la *ieria nu .uteau acce.ta zugr,virea icoanei lui *ristos datorit, 3ntru.,rii ale i 2otarau'
JDac, cuteaz, cineva s, zugr,veasc, 3n culori su7 6orma tru.ului omenesc 6iin4a necircumscris, sau (ersoana
"ogosului divin- .entru c, s/a 3ntru.at i dac, nu recunoaste mai v+rtos .e Dumnezeu care nici du.+ 3ntru.are nu
.oate 6i circumscris- s, 6ie anat2ema.
0:
Iconoclati a6irm, c, icoanelor nu li se .oate da un nume i nici nu .ot 6i s6in4ite de .reot ci ele r,m+n
Jmaterie ordinar, i li.sit, de cinstire. Din .,cate 3n aceea .erioad, nu exista ritualul s6in4irii icoanelor- iar legat de
numele acestora- a.,r,torii cultului 3nv,4au c, numele scris .e icoan, este cel ce deose7ete icoana adev,ratului
Dumnezeu de c2i.urile zeilor existen4i. Oi idoli .oart, un nume- dar acesta este 6als- du., cum 6als si inexistent este
i cel re.rezentat. crierea numelui s6in4ete aadar icoanele- ca icoane ale lui *ristos- ale #aicii Domnului sau ale
6in4ilor.
0B

Concluzie
(rivind 3n 3ntregime 6enomenul iconoclast a)ungem la concluzia ca el a 6ost un 6enomen religios cu
im.lica4ii .olitice- sociale i culturale- care a de7utat ca o miscare antiidolatra- dar s/a trans6ormat 3ntr/o micare ce
com7ate .e l+nga cultul icoanelor- .e cel al s6in4ilor si al s6intelor moate- a)ung+nd c2iar a 6i micare antimona2al,.
25
(r !icolae C2i6ar. op cit.- .ag. 0:0
26
(r !icolae C2i6ar. op cit.- .ag. 0:;
27
(r !icolae C2i6ar. op cit.- .ag. 0:@.
28
Ibidem.
12
Iconoclasmul 3nc2eie seria marilor erezii din .erioada 2ristologic,. Fiecare dintre ele ataca un as.ect sau
altul al iconomiei divine- adic, al m3ntuirii c+tigate .rin 3ntru.area lui Dumnezeu. Or- iconoclasmul nu mai lua ca
4inta un as.ect anumit- ci iconomia m+ntuirii 3n ansam7lu. Oi- aa cum aceasta 6oarte com.lex, erezie constituia o
o6ensiv, general, 3m.otriva 3ntregii 3nv,4,turi ortodoxe- tot aa- resta7ilirea cultului icoanelor nu a re.rezentat o
victorie izolat,- ci trium6ul 3ntregii Ortodoxii. 5iserica a 3nvins i va continua s, 3nving, o mul4ime de erezii 6elurite.
Dar una singur, dintre victoriile sale / cea 3m.otriva iconoclasmului / a 6ost 3n mod solemn .roclamat, dre.t trium6
al Ortodoxiei.
6i2liogra7ie
Studii i articole
1. 5,nescu- !icolae- C2i.uri din istoria 7izan4ului- %d. Al7atros- 5ucureti- 1C:1.
0. C2risto.2 von c2on7orn- Icoana lui *ristos- %d. Anastasia- 5ucureti- 1CCF.
D. Curs de 5izantinologie / Facultatea de Teologie Ortodox,- Universitatea 5ucureti- 5ucureti- 1CC:.
;. C2i6,r- (r !icolae- Istoria Cretinismului- %d. Trinitas- Iai- 0111.
@. Ga7ar- Andre- Iconoclasmul 7izantin / Dosar ar2eologic- %d. #eridiane- 5ucureti- 1CC1.
F. Ic, )r.- Diac. I.- IconologPa 7izantin, 3ntre .olitica im.erial, i s6in4enie mona2al,- %d. Deisis- Al7a Iulia-
1CC;.
:. #untean &asile- 5izantinologie- vol. I- %d. $nvierea- Timioara- 1CCC.
B. Idem- Iconoclasmul 7izantin 3n lumina noilor cercet,ri- 3n 5iserica Ortodox, Eom+n,=- 1CB;- nr. B/11.
C. E,mureanu- (r. (ro6. loan- Istoria 5isericii Universale- vol I / %d. Institutului 5i7lic i de #isiune a
5isericii Ortodoxe Eom+ne- 5ucureti- 1CB:.
11. t,niloae- (r. (ro6. Dr. Dumitru- *ristologie i iconologie 3n dis.uta din sec III/I8- 3n tudii
Teologice=- an 888I 91C:C<- nr 1/;.
11. Us.ens>H- "eonid- Teologia icoanei- %d. Anastasia- 5ucureti- 1CC;
13