Sunteți pe pagina 1din 31

Referat:

Practica Comasata
Nume:Bocu Marius-Alin
Fisa postului
DENUMIREA POSTULUI: LUCRATOR COMERCIAL
RELATII IERARHICE: este subordonat Sefului de tura,Sefului de magazin
RELATII FUNCTIONALE:
- u luratorii omeriali de la de!ozit !entru !reluarea omenzilor
- u funtionarii de la biroul de informatii !entru "emarea !ersonalului de la uratenie
- u funtionarii de la asierie !entru !reluarea !roduselor la are renunta lientii
ACTIVITATI PRINCIPALE:
#$ASA%A SI OR&O'EA%A (RO&USELE I' )ITRI'A*RA+TURI,
-$ASI.URA STOCUL &E (RO&USE I' )ITRI'A*RA+TURI,
/$SER)ESTE CLIE'TII
ATRIBUTII PRINCIPALE *si sarini aferente,:
#$ Asigura neesarul de marfa la raft
- Adue marfa din de!ozit
- Ordoneaza rafturile !e ategorii de !roduse si !e ti!uri de !roduse
- E0!une marfuri intr-o maniera estetia, atragatoare si usor aesibile lientilor
- Urmareste rafturile si asigura inararea lor u marfa in funtie de 1anzare
- Com!ara, sorteaza si 1erifia marfa
-$ Ada!teaza eti"etele si afisele in funtie de erintele urente
- Atualizeaza eti"etele in funtie de !retul din ziua res!eti1a
- S"imba eti"etele o data !e luna la aele !roduse are intra in !romotie
- Inlouieste eti"etele deteriorate
- Elimina eti"etele !entru !rodusele are nu mai sunt la 1anzare
- (ozitioneaza eti"etele in dis!la2-ul raftului !entru fieare ti! de !rodus in !arte
- Inlouieste afisele din !romotia 1e"e u afisele din noua !romotie
/$ Asigura !retul !roduselor are au o greutate diferita de # 3ilogram
- Cantareste !rodusele ambalate are au greutati diferite de # 3ilogram
- Li!este eti"etele u !retul ores!unzator !e !rodusul ambalat
4$ Asigura igiena rafturilor
- Su!ra1eg"eaza rafturile !entru a inter1eni !rom!t in azul unui inident
- Mentine si asigura uratenia la loul de muna
- Inlatura !rodusele are sunt deteriorate si !ot afeta igiena raionului
- Ridia ambala5ele !roduselor aran5ate in raft si le de!oziteaza la gunoi
- Anunta !ersonalul de la uratenie in azul unui inident
6$ )erifia termenul de 1alabilitate al !roduselor
- Controleaza zilni 1alabilitatea !roduselor
- Soate de la 1anzare aele !roduse are mai au o zi de 1alabilitate
7$ Ofera relatii lientilor
- Ofera informatii des!re marfa e0!usa
- Ras!unde soliitarilor lientilor
- Ofera a5utor lientilor
- Informeaza lientii de s"imbarile are au a1ut lo in !ri1inta !roduselor
RESPONSABILITATILE POSTULUI:
- Ras!unde de asigurarea 1olumului de marfa ores!unzator, in rafturi
- Ras!unde de 1alabilitatea !roduselor e0!use
- Ras!unde de ra!ortarea !ierderilor de orie fel *rebuturi, furturi,
- Ras!unde de onditiile de igiena a marfii
- Ras!unde de informarea lientilor
- Ras!unde de rezol1area !roblemelor si de satisfaerea erintelor lientului
- Ras!unde de su!ra1eg"erea raioanelor
- Informeaza su!eriorii u !ri1ire la 1anzarile din raioane
- Identifia aele !roduse are nu se 1and si ra!orteaza Sefului de magazin,!entru masuri
ade1ate
- Informeaza su!eriorii u !ri1ire la li!sa stourilor de !roduse din orie gama din raionul din
subordine
- Res!eta instrutiunile 1erbale si srise date de su!eriori
AUTORITATEA POSTULUI:
- Utilizeaza e"i!amente, onsumabile si alte materiale !use la dis!ozitie de firma
- Soliita sefului ierar"i ordinea de desfasurare a sarinilor de ser1iiu
- Soliita informatii !ri1ind situatiile erute de seful diret
- Soliita e0!liatii !ri1ind modul de desfasurare a sarinilor de ser1iiu
SPECIFICATIILE POSTULUI
NIVEL DE STUDII: minim #8 lase
EXPERIENTA:
'u este obligatorie
Au !rioritate !ersoanele u e0!erienta in domeniul omerial
APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE:
- (ere!tie 1izuala
- Atentie: onentrare, mobilitate, distributi1itate, seleti1itate
- Ra!iditate
- S!irit !rati
- Coordonare manuala buna
- Memorie 1izuala buna
- Abilitati de omuniare
- Ca!aitate de a lua deizii
- (ersoana de inredere
- Im!liare in ati1itate
- &orinta de a muni
- Ca!aitatea de a se desura in onditii de stres
- Rezistenta la sarini re!etiti1e
- Rezistenta la oboseala
- Ca!aitatea de a muni in e"i!a
- Autoontrol mediu
- As!et fizi !laut
- Moti1atie
ECHIPAMENT NECESAR:
- 9alat
- :oneta;sa!a
SOLICITARI FIZICE:
- Luru in !iioare !e !erioade lungi de tim!
- Trans!ort material greu
- (ozitii difiile
- Ra!iditate in realizarea sarinilor
- Muna in onditii de tem!eratura sazuta
SOLICITARI PSIHICE:
- Soliitare a atentiei 1izuale, auditi1e
- Soliitarea memoriei 1izuale, auditi1e
- Rezistenta la stres
- Muna rutiniera
- Res!onsabilitate in deiziile luate
- Cerinte de realizare a unor ati1itati minutioase
- Cerinte de ado!tare a unei atitudini de oretitudine si de amabilitate !e tot !arursul
!rogramului de ser1ire a lientilor
- Soliitari !ermanente din !artea lientilor
- Inde!linirea e0igentelor asistentilor
CONDITII DE MUNCA:
- Iluminare u neon
- )entilatie mare
- Umiditate moderata
FACTORI DE RISC:
- (eriol de aidente
Ordonanta -#;#<<-
Atualizata -8#-
CA(ITOLUL I
&is!ozi=ii generale
Art$ #$ - *#, Statul, !rin mi5loaele !re1>zute de lege, !rote5eaz> et>=enii in alitatea lor de
onsumatori, asigurand adrul neesar aesului neingr>dit la !roduse ?i ser1iii, inform>rii
lor om!lete des!re arateristiile esen=iale ale aestora, a!>r>rii ?i asigur>rii dre!turilor ?i
intereselor legitime ale !ersoanelor fizie im!otri1a unor !ratii inorete, !artii!>rii
aestora la fundamentarea ?i luarea deiziilor e ii intereseaz> in alitate de onsumatori$
@@@@@@@@@@@
Alineatul *#, a fost modifiat !rin !untul #$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and
u -A$#-$-88B$
*-, (re1ederile !rezentei ordonan=e se a!li> la omerializarea !roduselor noi, folosite sau
reondi=ionate ?i a ser1iiilor destinate onsumatorilor, u e0e!=ia !roduselor are se
omerializeaz> a anti"it>=i ?i a !roduselor neesar fi re!arate sau reondi=ionate !entru a fi
utilizate, u ondi=ia a o!eratorul eonomi s> informeze um!>r>torul des!re aeasta$
Art$ -$ - In sensul !rezentei ordonan=e, se in=elege !rin:
#$ alitate - ansamblul de !ro!riet>=i ?i arateristii ale unui !rodus sau ser1iiu, are ii
onfer> a!titudinea de a satisfae, onform destina=iei aestuia, neesit>=ile e0!liite sau
im!liiteC
-$ onsumator - orie !ersoan> fizi> sau gru! de !ersoane fizie onstituite in asoia=ii, are
a=ioneaz> in so!uri din afara ati1it>=ii sale omeriale, industriale sau de !rodu=ie,
artizanale ori liberaleC
@@@@@@@@@@@
(untul -$ a fost modifiat !rin !untul #$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
/$ o!erator eonomi - !ersoan> fizi> sau 5uridi>, autorizat>, are in adrul ati1it>=ii sale
!rofesionale fabri>, im!ort>, trans!ort> sau omerializeaz> !roduse ori !>r=i din aestea sau
!resteaz> ser1iiiC
4$ !rodu>tor:
a, o!eratorul eonomi are fabri> un !rodus finit sau o om!onent> a unui !rodusC
b, o!eratorul eonomi are fabri> materie !rim>C
, o!eratorul eonomi are i?i a!li> denumirea, mara sau un alt semn distinti1 !e !rodusC
d, o!eratorul eonomi are reondi=ioneaz> !rodusulC
e, o!eratorul eonomi sau distribuitorul are !rin ati1itatea sa modifi> arateristiile
!rodusuluiC
f, re!rezentantul inregistrat in Romania al unui o!erator eonomi are nu are sediul in
Romania sau, in azul ine0isten=ei aestuia, im!ortatorul !rodusuluiC
g, o!eratorul eonomi are im!ort> !roduse in 1ederea realiz>rii ulterioare a unei o!era=iuni
de 1anzare, in"iriere, leasing sau orie alt> form> de distribu=ie s!eifi> derul>rii afaeriiC
", distribuitorul !rodusului im!ortat, in azul in are nu se unoa?te im!ortatorul, "iar da>
!rodu>torul este men=ionatC
i, distribuitorul !rodusului, in azul in are im!ortatorul nu !oate fi identifiat, da> nu
informeaz> !ersoana !re5udiiat> in termen de /8 de zile de la ererea aesteia asu!ra
identit>=ii im!ortatoruluiC
6$ distribuitor - o!eratorul eonomi din lan=ul de distribu=ieC
7$ 1anz>tor - distribuitorul are ofer> !rodusul onsumatoruluiC
A$ !restator - o!eratorul eonomi are furnizeaz> ser1iiiC
B$ !rodus - bun material a >rui destina=ie final> este onsumul sau utilizarea indi1idual> ori
oleti1>C sunt onsiderate !roduse energia eletri>, energia termi>, a!a ?i gazele li1rate
!entru onsumul indi1idualC
<$ !rodus sigur - !rodusul are, folosit in ondi=ii normale sau !re1izibile, nu !rezint> risuri
sau are !rezint> risuri minime, =inand seama de intrebuin=area aestuiaC risul se onsider>
ae!tabil ?i om!atibil u un grad inalt de !rote=ie !entru siguran=a ?i s>n>tatea
onsumatorilor, in fun=ie de urm>toarele as!ete:
a, arateristiile !rodusului, ale ambal>rii ?i ale instru=iunilor de monta5 ?i intre=inereC
b, efetul asu!ra altor !roduse, im!reun> u are aesta !oate fi folositC
, modul de !rezentare a !rodusului, eti"etarea, instru=iunile de folosire ?i orie alte
india=ii ?i informa=ii furnizate de !rodu>torC
d, ategoria de onsumatori e0!us> risului !rin folosirea !rodusuluiC
#8$ !rodus !eriulos - !rodusul are nu !oate fi definit a !rodus sigurC
##$ !rodus u defete - !rodusul la are modul de !rezentare, utilizarea !re1izibil> ?i data
a"izi=ion>rii nu ofer> siguran=> onsumatorului, !roduand !agube aestuiaC
#-$ !agub> - !re5udiiul reat onsumatorului !rin utilizarea unui !rodus !eriulos sau a unui
!rodus u defete, !reum ?i el reat de ser1iii neores!unz>toare furnizate de !restator$
(re5udiiul !oate fi material, 1>t>marea integrit>=ii or!orale sau a s>n>t>=ii, !reum ?i
!ierderea 1ie=ii$ In azul utiliz>rii unui !rodus u defete, se onsider> !agub> deteriorarea
sau distrugerea ori>rui bun, altul deat !rodusul u defete, u ondi=ia a bunul res!eti1 s>
fie in mod normal destinat folosin=ei sau onsumului !ri1at ?i s> fi fost folosit de !ersoana
!re5udiiat> !entru uz sau onsum !ersonal, iar 1aloarea !agubei s> nu fie mai mi> de -88
leiC
#/$ !rodus de folosin=> indelungat> - !rodusul relati1 om!le0, onstituit din !iese ?i
subansambluri, !roietat ?i onstruit !entru a !utea fi utilizat !e durat> medie de utilizare ?i
asur!a >ruia se !ot efetua re!ara=ii sau ati1it>=i de intre=inereC
#4$ ser1iiu - ati1itatea, alta deat ea din are rezult> !roduse, efetuat> in so!ul
satisfaerii unor neesit>=i ale onsumatorilorC
#6$ delara=ie de onformitate - delara=ia f>ut> de >tre un !rodu>tor sau un !restator, !rin
are aesta informeaz>, !e !ro!ria r>s!undere, des!re fa!tul > un !rodus sau un ser1iiu este
onform u un doument te"ni normati1C
#7$ lauz> abuzi1> - o lauz> ontratual> are nu a fost negoiat> diret u onsumatorul ?i
are !rin ea ins>?i sau im!reun> u alte !re1ederi din ontrat reeaz>, in detrimentul
onsumatorului ?i ontrar erin=elor bunei-redin=e, un deze"ilibru semnifiati1 intre
dre!turile ?i obliga=iile !>r=ilorC
#A$ termen de garan=ie - limita de tim!, are urge de la data dobandirii !rodusului sau
ser1iiului, !an> la are !rodu>torul sau !restatorul i?i asum> res!onsabilitatea remedierii
sau inlouirii !rodusului ori ser1iiului a"izi=ionat, !e "eltuiala sa, da> defiien=ele nu sunt
im!utabile onsumatoruluiC
#B$ termen de 1alabilitate;data de minim> durabilitate !entru !rodusele nealimentare - limita
de tim!;data stabilit> de !rodu>tor !an> la are un !rodus i?i !>streaz> arateristiile
s!eifie ini=iale, da> au fost res!etate ondi=iile de trans!ort, mani!ulare, de!ozitare ?i
!>strareC
@@@@@@@@@@@
(untul #B$ a fost modifiat !rin !untul -$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and
u -A$#-$-88B$
#B
#
$ data-limit> de onsum !entru !rodusele alimentare - limita de tim!;data stabilit> de
!rodu>tor !an> la are !rodusele are din !unt de 1edere mirobiologi au un grad ridiat
de !erisabilitate ?i sunt suse!tibile a du!> un tim! surt s> !rezinte un !eriol imediat
!entru s>n>tatea onsumatorilor i?i !>streaz> arateristiile s!eifie, da> au fost res!etate
ondi=iile de trans!ort, mani!ulare, de!ozitare ?i !>strareC
@@@@@@@@@@@
(untul #B
#
$ a fost introdus !rin !untul /$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
#<$ data durabilit>=ii minimale - data stabilit> de !rodu>tor !an> la are un !rodus alimentar
i?i !>streaz> arateristiile s!eifie in ondi=ii de de!ozitare ores!unz>toareC !rodusele
!entru are se stabile?te data durabilit>=ii minimale nu trebuie s> fie !eriuloase nii du!>
aeast> dat>C
-8$ durata medie de utilizare - inter1alul de tim!, stabilit in doumente te"nie normati1e sau
delarat de >tre !rodu>tor ori on1enit intre !>r=i, in adrul >ruia !rodusele de folosin=>
indelungat> trebuie s> i?i men=in> arateristiile fun=ionale, da> au fost res!etate
ondi=iile de trans!ort, mani!ulare, de!ozitare ?i e0!loatareC
-#$ 1iiu asuns - defiien=a alitati1> a unui !rodus li1rat sau a unui ser1iiu !restat are nu a
fost unosut> ?i nii nu !utea fi unosut> de >tre onsumator !rin mi5loaele obi?nuite de
1erifiareC
--$ !ratii omeriale abuzi1e ?i;sau inorete - orie a=iune, ina=iune, onduit>, demers
sau omuniare omerial>, inlusi1 !ubliitate, din !artea unui o!erator eonomi in rela=ie
diret> u !romo1area, 1anzarea sau furnizarea unui !rodus sau ser1iiu, are adue atingere
in mod diret intereselor onsumatorilorC
-/$ !unere !e !ia=> - a=iunea de a fae dis!onibil !entru !rima dat>, ontra ost sau gratuit,
un !rodus sau un ser1iiu in 1ederea distribuirii sau utiliz>rii$
@@@@@@@@@@@
(untul -/$ a fost modifiat !rin !untul #$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
-4$ ostul total al reditului !entru onsumator - toate osturile, inlusi1 dobanda,
omisioanele, ta0ele ?i orie alt ti! de osturi !e are trebuie s> le su!orte onsumatorul in
leg>tur> u ontratul de redit ?i are sunt unosute de >tre reditor, u e0e!=ia ta0elor
notarialeC osturile !entru ser1iiile aesorii aferente ontratului de redit, in s!eial
!rimele de asigurare, sunt inluse, de asemenea, in azul in are ob=inerea reditului sau
ob=inerea aestuia !otri1it lauzelor ?i ondi=iilor !rezentate este ondi=ionat> de in"eierea
unui ontrat de ser1iiiC
@@@@@@@@@@@
(untul -4$ a fost introdus !rin !untul 4$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
-6$ 1aloarea total> !l>tibil> de onsumator - suma dintre 1aloarea total> a reditului ?i ostul
total al reditului !entru onsumatorC
@@@@@@@@@@@
(untul -6$ a fost introdus !rin !untul 4$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
-7$ 1aloarea total> a reditului - !lafonul sau sumele totale !use la dis!ozi=ie in baza unui
ontrat de reditC
@@@@@@@@@@@
(untul -7$ a fost introdus !rin !untul 4$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
-A$ imobil - onstru=ia ?i;sau terenul !e are se afl> sau urmeaz> s> se ridie o onstru=ie,
are fa obietul unui ontrat de 1anzare-um!>rareC
@@@@@@@@@@@
(untul -A$ a fost introdus !rin !untul 4$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
-B$ intermediere imobiliar> - ati1itate de mi5loire a tranza=iilor de 1anzare-um!>rare sau
de in"iriere a imobilelorC
@@@@@@@@@@@
(untul -B$ a fost introdus !rin !untul 4$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
-<$ ser1iii imobiliare - una sau mai multe dintre urm>toarele ati1it>=i:
- !romo1area in 1ederea 1anz>rii, um!>r>rii sau in"irierii de imobileC
- onsultan=> in 1ederea 1anz>rii, um!>r>rii sau in"irierii de imobileC
- intermedierea imobiliar>C
- administrarea imobilelorC
@@@@@@@@@@@
(untul -<$ a fost introdus !rin !untul 4$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
/8$ agen=ie imobiliar> - o!erator eonomi, furnizor de ser1iii imobiliare, are a=ioneaz> in
numele ?i in interesul unor ter=i$
@@@@@@@@@@@
(untul /8$ a fost introdus !rin !untul 4$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
Art$ /$ - (rini!alele dre!turi ale onsumatorilor sunt:
a, de a fi !rote5a=i im!otri1a risului de a a"izi=iona un !rodus sau de a li se !resta un
ser1iiu are ar !utea s> le !re5udiieze 1ia=a, s>n>tatea sau seuritatea ori s> le afeteze
dre!turile ?i interesele legitimeC
b, de a fi informa=i om!let, oret ?i !reis asu!ra arateristiilor esen=iale ale !roduselor ?i
ser1iiilor, astfel inat deizia !e are o ado!t> in leg>tur> u aestea s> ores!und> at mai
bine ne1oilor lor, !reum ?i de a fi edua=i in alitatea lor de onsumatoriC
, de a a1ea aes la !ie=e are le asigur> o gam> 1ariat> de !roduse ?i ser1iii de alitateC
d, de a fi des!>gubi=i !entru !agubele generate de alitatea neores!unz>toare a !roduselor ?i
ser1iiilor, folosind in aest so! mi5loae !re1>zute de legeC
e, de a se organiza in asoia=ii de onsumatori, in so!ul a!>r>rii intereselor lor$
@@@@@@@@@@@
Litera e, a fost modifiat> !rin !untul -$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
CA(ITOLUL II
(rote=ia 1ie=ii, s>n>t>=ii ?i seurit>=ii onsumatorilor
Art$ 4$ - *#, Se interzie omerializarea de !roduse sau !restarea de ser1iii are, utilizate in
ondi=ii normale, !ot !une in !eriol 1ia=a, s>n>tatea sau seuritatea onsumatorilor$
*-, Se interzi !roduerea, im!ortul ?i omerializarea !roduselor falsifiate sau ontraf>ute$
Art$ 6$ - *#, (rodusele se omerializeaz> numai in adrul termenului de 1alabilitate;datei de
minim> durabilitate !entru !rodusele nealimentare sau al datei-limit> de onsum !entru
!rodusele alimentare;datei durabilit>=ii minimale stabilite de !rodu>tor$
*-, Se interzie modifiarea termenului de 1alabilitate;datei de minim> durabilitate sau a
datei-limit> de onsum;datei durabilit>=ii minimale insrise !e !rodus, !e eti"et>, !e ambala5
sau, du!> az, in doumentele inso=itoare$
@@@@@@@@@@@
Art$ 6$ a fost modifiat !rin !untul 6$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
Art$ 7$ - *#, .u1ernul, !rin organismele sale s!eializate, stabile?te norme ?i reglement>ri
s!eifie sau le imbun>t>=e?te !e ele e0istente, and se im!une !rote=ia 1ie=ii, s>n>t>=ii sau
seurit>=ii onsumatorilor, in urm>toarele azuri:
a, fabriarea, im!ortul, onser1area, ambalarea, eti"etarea, mani!ularea, trans!ortul,
de!ozitarea, !reg>tirea !entru 1anzare ?i 1anzarea !roduselorC
b, furnizarea ?i utilizarea !roduselor, !reum ?i !restarea ser1iiilor$
*-, 'ormele ?i reglement>rile se refer> la gru!e de !roduse ?i ser1iii are, anual, sunt
nominalizate ?i atualizate de >tre .u1ern, da> aest luru se im!une$
Art$ A$ - O!eratorii eonomii sunt obliga=i:
a, !rodu>torii:
- Abrogat> !rin !untul /$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
- s> !un> !e !ia=> numai !roduse sigure ?i, da> atele normati1e in 1igoare !re1>d, aestea s>
fie testate ?i;sau ertifiateC
- s> !un> !e !ia=> numai !roduse are res!et> ondi=iile !resrise sau delarateC
- s> o!reas> li1r>rile, res!eti1 s> retrag> de !e !ia=> ?i;sau de la onsumatori !rodusele la
are organele abilitate ori s!eiali?tii !ro!rii au onstatat neinde!linirea arateristiilor
!resrise, delarate sau are ar !utea afeta 1ia=a, s>n>tatea, seuritatea ori interesul eonomi
al onsumatorilor, da> aeast> m>sur> onstituie singurul mi5lo !rin are se !ot elimina
neonformit>=ile res!eti1eC
@@@@@@@@@@@
Linia a fost modifiat> !rin !untul 7$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
- s> asigure, atat !e durata de fabria=ie, at ?i du!> soaterea din !rogramul de fabria=ie,
!entru !erioada el !u=in egal> u durata medie de utilizare, alulat> de la data 1anz>rii
ultimelor !roduse, diret sau !rin ter=i abilita=i, !iesele de s"imb aferente ?i ser1ie-ul
neesar !roduselor de folosin=> indelungat>C
- s> foloseas> in ati1itatea de !rodu=ie ?i de!ozitare s!a=ii ores!unz>toare$
@@@@@@@@@@@
Linia a fost introdus> !rin !untul A$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
b, distribuitorii:
- s> se asigure > !rodusele oferite s!re omerializare sunt sigure ?i res!et> ondi=iile
!resrise sau delarateC
- s> nu omerializeze !roduse des!re are de=in informa=ii sau onsider> > !ot fi
!eriuloaseC
- s> anun=e, imediat, autorit>=ile !ublie om!etente, !reum ?i !rodu>torul des!re e0isten=a
!e !ia=> a ori>rui !rodus de are au uno?tin=> > este !eriulosC
- s> retrag> de la omerializare !rodusele la are organele abilitate de lege au onstatat > nu
inde!lines arateristiile !resrise sau delarate, da> aeasta onstituie singurul mi5lo !rin
are se !ot elimina neonformit>=ile res!eti1eC
- s> asigure ondi=iile te"nie stabilite de !rodu>tor !e tim!ul trans!ortului, mani!ul>rii,
de!ozit>rii ?i desfaerii !roduselorC
, !restatorii de ser1iii:
- s> foloseas>, in adrul ser1iiilor !restate, numai !roduse ?i !roeduri sigure ?i, du!> az,
da> atele normati1e in 1igoare !re1>d, aestea s> fie testate ?i;sau ertifiate, ?i s> anun=e
imediat e0isten=a !e !ia=> a ori>rui !rodus des!re are au uno?tin=> > este !eriulosC
- s> !resteze numai ser1iii are nu afeteaz> 1ia=a, s>n>tatea sau seuritatea onsumatorilor
ori interesele eonomie ale aestoraC
- s> res!ete ondi=iile !resrise sau delarate, !reum ?i lauzele !re1>zute in ontrateC
- s> asigure, la !restarea ser1iiilor nealimentare, ondi=ii igienie, ondi=iile stabilite de
!rodu>tor, de atele normati1e in 1igoare, !reum ?i ele s!eifie desf>?ur>rii ati1it>=iiC
@@@@@@@@@@@
Linia a fost modifiat> !rin !untul B$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
- Abrogat> !rin !untul 6$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
CA(ITOLUL III
(rote=ia intereselor eonomie ale onsumatorilor
Art$ B$ - .u1ernul ado!t> reglement>ri s!eifie in so!ul !re1enirii ?i ombaterii !ratiilor
e d>uneaz> intereselor eonomie ale onsumatorilor$
Art$ <$ - O!eratorii eonomii sunt obliga=i s> !un> !e !ia=> numai !roduse sau ser1iii are
ores!und arateristiilor !resrise sau delarate, s> se om!orte in mod oret in rela=iile u
onsumatorii ?i s> nu foloseas> !ratii omeriale abuzi1e$
Art$ <
#
$ - *#, In azul ser1iiilor finaniare, onsumatorul are dre!tul de a fi informat in mod
oret, in> din faza !reontratual>, asu!ra tuturor ondi=iilor ontratuale$
*-, La soliitarea unei oferte de redit, furnizorul de ser1iii finaniare are obliga=ia de a oferi
gratuit onsumatorului, !e "artie sau !e alt su!ort durabil, un grafi de rambursare ori alt
doument are s> men=ioneze osturile totale e 1or fi su!ortate de onsumator ?i un e0em!lar
al !roietului ontratului de redit$
@@@@@@@@@@@
Art$ <
#
$ a fost introdus !rin !untul <$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
Art$ <
-
$ - *#, Orie form> de !ubliitate referitoare la ontratele de redit are indi> o rat> a
dobanzii sau orie alte ifre referitoare la ostul reditului !entru onsumator 1a u!rinde
urm>toarele informa=ii standard, !rin intermediul unui e0em!lu re!rezentati1:
a, rata dobanzii aferente reditului, fi0> ?i;sau 1ariabil>, im!reun> u informa=ii !ri1ind orie
osturi inluse in ostul total al reditului !entru onsumatorC
b, 1aloarea total> a redituluiC
, dobanda anual> efeti1>, onform !re1ederilor legale s!eifieC
d, durata ontratului de reditC
e, 1aloarea total> !l>tibil> de onsumator$
*-, In orie form> de !ubliitate, informa=iile referitoare la osturi 1or fi srise 1izibil ?i u?or
de itit, in aela?i am! 1izual ?i u aratere de aeea?i m>rime$
*/, In azurile in are, !entru aordarea reditului, onsumatorul este obligat s> in"eie un
ontrat de asigurare, se 1a men=iona aest luru in !ubliitate$
@@@@@@@@@@@
Art$ <
-
$ a fost introdus !rin !untul <$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
Art$ <
/
$ - In adrul ontratelor in"eiate u onsumatorii, furnizorii de ser1iii finaniare sunt
obliga=i s> res!ete urm>toarele reguli:
a, ontratele 1or fi redatate in sris, 1izibil ?i u?or de itit, u o m>rime a fontului utilizat de
minimum #8, !e "artie sau !e alt su!ort durabil, in el !u=in dou> e0em!lare, fiind remis ate
un e0em!lar original fie>rei !>r=i$ Culoarea de fond a "artiei !e are este redatat ontratul
trebuie s> fie in ontrast u ea a fontului utilizatC
b, dobanzile, !reum ?i toate omisioanele, ta0ele, tarifele, s!ezele banare sau orie alte
osturi aferente aord>rii ?i derul>rii ontratului, res!eti1 aferente unor ser1iii in !ri1in=a
>rora onsumatorul nu dis!une de libertate de alegere 1or fi men=ionate in ontrat, f>r> a se
fae trimiteri la ondi=ii generale de afaeri ale furnizorului de ser1iii finaniare, lista de
tarife ?i omisioane sau orie alt insrisC
, in situa=iile in are e0ist> dre!t de rambursare antii!at>, omisionul de rambursare
antii!at> a reditului se determin> in strans> leg>tur> u !ierderile reditorului aferente
ramburs>rii antii!ate ?i nu trebuie s> onstituie un obstaol dis!ro!or=ionat in e0eritarea
dre!tului onsumatorului de a rambursa antii!at reditulC
d, in ontratul de redit;de!ozit se 1or men=iona ?i osturile de administrare, de retragere
numerar ?i;sau de de!unere numerar aferente ontului urent, are ad in sarina
onsumatorului, da> furnizorul de ser1iii finaniare !ere!e astfel de omisioane$ Costurilor
aferente ontului urent men=ionate mai sus nu le sunt a!liabile !re1ederile lit$ e,C
e, f>r> a !re5udiia !re1ederile !ri1ind modifiarea dobanzii, !e !arursul derul>rii
ontratului:
#$ se interzie ma5orarea omisioanelor, ta0elor, tarifelor, s!ezelor banare sau a ori>ror altor
osturi men=ionate in ontratC
-$ se interzie introduerea ?i !ere!erea de noi ta0e, omisioane, tarife, s!eze banare sau
orie alte osturi are nu au fost men=ionate in ontratC
f, in ontrat se 1a men=iona ti!ul de doband>, 1ariabil> ?i;sau fi0>, iar da> dobanda este fi0>
numai !entru o anumit> !erioad>, aeasta 1a fi !reizat> u e0atitateC
g, in ontratele de redit u doband> 1ariabil> se 1or a!lia urm>toarele reguli:
#$ 1aria=ia ratei dobanzii trebuie s> fie inde!endent> de 1oin=a furnizorului de ser1iii
finaniare, ra!ortat> la flutua=iile unor indii de referin=> 1erifiabili, men=iona=i in ontrat,
sau la modifi>rile legislati1e are im!un aest luruC
-$ dobanda !oate 1aria in fun=ie de dobanda de referin=> a furnizorului de ser1iii finaniare,
u ondi=ia a aeasta s> fie uni> !entru toate !rodusele finaniare destinate !ersoanelor
fizie ale o!eratorului eonomi res!eti1 ?i s> nu fie ma5orat> !este un anumit ni1el, stabilit
!rin ontratC
/$ formula du!> are se aluleaz> 1aria=ia dobanzii trebuie indiat> in mod e0!res in
ontrat, u !reizarea !eriodiit>=ii ?i;sau a ondi=iilor in are sur1ine modifiarea ratei
dobanzii, atat in sensul ma5or>rii, at ?i in el al reduerii aesteiaC
", sunt interzise lauzele ontratuale are dau dre!tul furnizorului de ser1iii finaniare s>
modifie unilateral lauzele ontratuale f>r> in"eierea unui at adi=ional, ae!tat de
onsumatorC
i, orie notifiare u !ri1ire la modifiarea on=inutului lauzelor ontratuale referitoare la
osturi 1a fi transmis> onsumatorilor u el !u=in /8 de zile inainte de intrarea aesteia in
1igoare$ Consumatorul are la dis!ozi=ie un termen de #6 zile de la !rimirea notifi>rii !entru a
omunia o!=iunea sa de ae!tare sau de neae!tare a noilor ondi=ii$ 'e!rimirea unui
r>s!uns din !artea onsumatorului in termenul men=ionat anterior nu este onsiderat>
ae!tare tait>C
5, !entru orie modifiare a ni1elului osturilor reditului, onform ondi=iilor ontratuale,
furnizorul de ser1iii finaniare este obligat s> notifie onsumatorul, in fun=ie de o!=iunea
sris> a aestuia, e0!rimat> in ontrat, !rin una sau mai multe metode: srisoare
reomandat>, e-mail, sms, ?i 1a !une la dis!ozi=ia aestuia un nou grafi de rambursareC
3, furnizorul de ser1iii finaniare 1a lua toate m>surile neesare !entru a efetua re!ararea in
termen de ma0imum #6 zile a e1entualelor !re5udiii auzate onsumatorului !rin
neres!etarea obliga=iilor asumate !rin ontrat ?i 1a fae do1ada demersurilor intre!rinse in
aest sensC
l, ontratul de redit 1a on=ine obligatoriu o !re1edere !rin are onsumatorul s> fie
aten=ionat des!re ra!ortarea la :iroul de Credit, Centrala Risurilor :anare ?i;sau la alte
struturi asem>n>toare e0istente, in azul in are aesta intarzie u a"itarea ratelor sadente,
da> e0ist> aeast> obliga=ie de ra!ortareC
m, la inetarea ontratului, inlusi1 !rin a5ungere la termen, reziliere sau denun=are
unilateral> din !artea onsumatorului, furnizorul de ser1iii finaniare 1a oferi gratuit
onsumatorului un doument are s> ateste fa!tul > au fost stinse toate obliga=iile dintre !>r=i$
Totodat>, se 1or in"ide ?i onturile aferente ser1iiului finaniar de baz> furnizat, f>r> a fi
neesar> de!unerea unei alte ereri de >tre onsumator ?i f>r> !lata unor osturi
su!limentare$ Contul nu 1a fi in"is in situa=ia in are aesta este !o!rit sau indis!onibilizat,
onform legii, !entru inde!linirea de >tre onsumator a unor obliga=ii asumate fa=> de
furnizorul de ser1iii finaniare insu?i sau fa=> de ter=i$
@@@@@@@@@@@
Art$ <
/
$ a fost introdus !rin !untul <$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
Art$ <
4
$ - In azul ser1iiilor de intermediere imobiliar>, onsumatorul 1a fi informat in sris,
oret, om!let ?i !reis, in> din faza !reontratual>, u !ri1ire la:
a, !re=urile !ratiate in !ia=> !entru ti!ul de imobil e urmeaz> a fae obietul intermedierii
imobiliare, onform informa=iilor e0istente in baza de date a agen=iei imobiliareC
b, defiien=e ?i alte inon1eniente unosute de agen=ia imobiliar> sau !e are in mod
rezonabil !utea s> le unoas>, inluzand surse de zgomot, umezeal>, !oluare, miros, !eriol
de inunda=ii sau sur!>ri, organizarea in a!ro!iere a unor manifest>ri !o!ulare !eriodie,
istoriul terenului sau al l>dirii, !osibile deza1anta5e ale 1ein>t>=ilorC
, ni1elul omisionului !ratiat de agen=ia imobiliar>C
d, situa=ia 5uridi> a imobiluluiC
e, ni1elul estimati1 al osturilor e urmeaz> s> fie su!ortate de onsumator, !entru ob=inerea
doumentelor ?i intomirea atelor neesare in"eierii ontratului$
@@@@@@@@@@@
Art$ <
4
$ a fost introdus !rin !untul <$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
Art$ <
6
$ - Contratul de intermediere imobiliar> 1a u!rinde el !u=in urm>toarele elemente:
a, datele de identifiare a !>r=ilorC
b, obietul ontratului;natura ser1iiului !restatC
, !re=ul soliitat de !ro!rietar;!e are este dis!us s> il !l>teas> um!>r>torulC
d, termenul de 1alabilitate al ontratuluiC
e, ondi=iile in are ontratul !oate fi denun=at unilateralC
f, ondi=iile in are ontratul !oate fi reziliatC
g, ni1elul ma0im al omisionului datorat de onsumator agen=iei imobiliare !entru ontratul
e urmeaz> s> se in"eieC
", lauza de e0lusi1itate, in azul in are aeasta a fost ae!tat> de !>r=iC
i, !reizarea situa=iilor in are onsumatorul datoreaz> omision agen=iei imobiliareC
5, dre!turile ?i obliga=iile !>r=ilorC
3, situa=iile de for=> ma5or>C
l, data in"eierii ontratului$
@@@@@@@@@@@
Art$ <
6
$ a fost introdus !rin !untul <$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
Art$ <
7
$ - Contratele de intermediere imobiliar> in are onsumatorul are alitatea de
!oten=ial um!>r>tor 1or on=ine, in !lus fa=> de ele !re1>zute la art$ <
4
, urm>toarele
elemente:
#$ arateristiile generale ale imobilului, are !ot influen=a deizia de um!>rare, inluzand
ni1elul de finisare, dimensiuni, 1e"ime ?i !ozi=ionarea fa=> de !untele ardinaleC
-$ tarifele !entru ser1iiile !restate$
@@@@@@@@@@@
Art$ <
7
$ a fost introdus !rin !untul <$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
Art$ <
A
$ - O tranza=ie imobiliar> se onsider> in"eiat> in momentul in are 1anz>torul ?i
um!>r>torul au semnat atul de 1anzare-um!>r>re$
@@@@@@@@@@@
Art$ <
A
$ a fost introdus !rin !untul <$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
Art$ <
B
$ - Contratul de intermediere imobiliar> sau alte e1entuale ontrate aesorii in"eiate
intre onsumator ?i agen=ia imobiliar> nu !ot on=ine lauze !enale are s> oblige
onsumatorul are nu i?i inde!line?te anga5amentele ontratuale la !lata unei sume mai mari
deat onorariul !e are l-ar fi !l>tit in azul in"eierii tranza=iei$
@@@@@@@@@@@
Art$ <
B
$ a fost introdus !rin !untul <$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
Art$ <
<
$ - Agen=ia imobiliar> nu !oate soliita din !artea onsumatorului !lata omisionului in
oriare dintre urm>toarele situa=ii:
a, and intre onsumator ?i agen=ia imobiliar> nu este in"eiat un ontrat de intermediereC
b, and ontratul de 1anzare-um!>rare;in"iriere nu s-a in"eiatC
, and ontratul nu are sti!ulat> lauza de e0lusi1itate, iar tranza=ia s-a realizat f>r>
!artii!area agen=iei imobiliare$
@@@@@@@@@@@
Art$ <
<
$ a fost introdus !rin !untul <$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
Art$ <
#8
$ - 'u se !ermite !lata in a1ans a omisionului, !ar=ial> sau total>, deat u aordul
sris al onsumatorului ?i u !reizarea situa=iilor in are agen=ia imobiliar> este obligat> s>
ina!oieze onsumatorului sumele !rimite in a1ans$
@@@@@@@@@@@
Art$ <
#8
$ a fost introdus !rin !untul <$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
Art$ <
##
$ - In baza ontratului de intermediere imobiliar> dintre agen=ia imobiliar> ?i
um!>r>tor, agen=ia trebuie s> asigure 1izionarea imobilelor e ores!und !referin=elor
onsumatorului, inainte de in"eierea ontratului de 1anzareum!>rare$
@@@@@@@@@@@
Art$ <
##
$ a fost introdus !rin !untul <$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
Art$ #8$ - &re!turile onsumatorilor, la in"eierea ontratelor, sunt:
a, libertatea de a lua deizii la a"izi=ionarea de !roduse ?i ser1iii, f>r> a li se im!une in
ontrate lauze abuzi1e sau are !ot fa1oriza folosirea unor !ratii omeriale inorete in
1anzare, de natur> a influen=a o!=iunea aestoraC
@@@@@@@@@@@
Litera a, a fost modifiat> !rin !untul #8$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and
u -A$#-$-88B$
b, de a benefiia de o redatare lar> ?i !reis> a lauzelor ontratuale, indiarea e0at> a
!re=urilor ?i tarifelor ?i, du!> az, a ondi=iilor de garan=ieC
@@@@@@@@@@@
Litera b, a fost modifiat> !rin !untul #8$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and
u -A$#-$-88B$
, de a fi e0onera=i de !lata !roduselor ?i ser1iiilor are nu au fost soliitate, !reum ?i de
a"itarea !re=urilor, tarifelor, ta0elor, omisioanelor, dobanzilor ?i !enalit>=ilor are nu au fost
sti!ulate ini=ial in ontrate sau in alte doumente aferente ontratelorC
@@@@@@@@@@@
Litera , a fost modifiat> !rin !untul #8$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and
u -A$#-$-88B$
d, de a fi des!>gubi=i !entru daunele !ro1oate de !rodusele sau ser1iiile are nu ores!und
lauzelor ontratualeC
e, de a li se asigura ser1ie-ul neesar ?i !iese de s"imb !e toat> durata medie de utilizare a
!rodusului, stabilit> in doumentele te"nie normati1e sau delarat> de >tre !rodu>tor ori
on1enit> de !>r=iC
f, de a !l>ti, !entru !rodusele sau ser1iiile de are benefiiaz>, sume stabilite u e0atitate, in
!realabilC ma5orarea !re=ului, tarifului, ta0elor, omisioanelor, dobanzilor, !enalit>=ilor ?i a
altor e1entuale osturi stabilite ini=ial este !osibil> numai u aordul sris al onsumatoruluiC
@@@@@@@@@@@
Litera f, a fost modifiat> !rin !untul #8$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
g, de a sesiza asoia=iile de onsumatori ?i organele administra=iei !ublie asu!ra in>l>rii
dre!turilor ?i intereselor lor legitime, in alitate de onsumatori, ?i de a fae !ro!uneri
referitoare la imbun>t>=irea alit>=ii !roduselor ?i ser1iiilorC
@@@@@@@@@@@
Litera g, a fost modifiat> !rin !untul 7$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
", de a fi notifia=i in sris u !ri1ire la orie modifiare a urmare a !re1ederilor ontratuale
referitoare la 1aloarea dobanzilor, omisioanelor, !enalit>=ilor sau ori>ror altor osturi, u el
!u=in /8 de zile inainte de a!liarea noilor 1aloriC
@@@@@@@@@@@
Litera ", a fost modifiat> !rin !untul #8$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and
u -A$#-$-88B$
i, de a fi notifia=i u /8 de zile inainte de data la are ontratul se !relunge?te in mod
automat !entru o !erioad> de tim! determinat> sau nedeterminat>, in 1ederea formul>rii in
sris de >tre onsumator a unei o!=iuni de !relungire a 1alabilit>=ii aestuia$
@@@@@@@@@@@
Litera i, a fost introdus> !rin !untul ##$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
Art$ ##$ - *#, (rodusele ?i ser1iiile oferite onsumatorilor se m>soar> u mi5loae de
m>surare ?i ontrol ade1ate, 1erifiate metrologi, !otri1it reglement>rilor legale$
*-, India=iile mi5loaelor de m>surare trebuie s> fie lizibile ?i la 1ederea um!>r>torului$
Art$ #-$ - *#, Consumatorii au dre!tul de a !retinde 1anz>torilor sau !restatorilor de ser1iii
remedierea ori inlouirea gratuit> a !roduselor ?i ser1iiilor ob=inute, !reum ?i des!>gubiri
!entru !ierderile suferite a urmare a defiien=elor onstatate in adrul termenului de garan=ie
sau de 1alabilitate$
&u!> e0!irarea aestui termen, onsumatorii !ot !retinde remedierea sau inlouirea
!roduselor;ser1iiilor are nu !ot fi folosite !otri1it so!ului !entru are au fost realizate, a
urmare a unor 1iii asunse a!>rute !e durata medie de utilizare a aestora$
*-, )anz>torul sau !restatorul de ser1iii su!ort> toate "eltuielile legate de aeste defiien=e,
situa=ie are nu il e0onereaz> de r>s!undere !e !rodu>tor in rela=ia u aesta$
@@@@@@@@@@@
Art$ #-$ a fost modifiat !rin !untul #-$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
Art$ #/$ - *#, Remedierea defiien=elor a!>rute la !roduse sau ser1iii ori inlouirea
!roduselor are nu ores!und in adrul termenului de garan=ie sau de 1alabilitate ?i are nu
sunt im!utabile onsumatorului se fae in termen de ma0imum #6 zile din momentul and
o!eratorul eonomi a luat la uno?tin=> de defiien=ele res!eti1e$
*-, In azul unor 1iii asunse, termenul ma0im stabilit la alin$ *#, urge de la data finaliz>rii
e0!ertizei te"nie efetuate de un organism te"ni neutru$
@@@@@@@@@@@
Art$ #/$ a fost modifiat !rin !untul #/$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
Art$ #4$ - In azul !roduselor ?i ser1iiilor alimentare, al !roduselor nealimentare !entru are
!rodu>torul stabile?te termen de 1alabilitate;data de minim> durabilitate, are !ot afeta 1ia=a
sau s>n>tatea onsumatorilor ori are !rezint> abateri de la arateristiile !resrise sau
delarate, 1anz>torul;!restatorul de ser1iii este obligat, la ererea onsumatorului, s> le
inlouias> de indat>, s> le refa> sau s> restituie ontra1aloarea aestora$
@@@@@@@@@@@
Art$ #4$ a fost modifiat !rin !untul #4$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
Art$ #6$ - *#, Refaerea ser1iiului sau, in azul in are aest luru nu este !osibil, restituirea
ontra1alorii ser1iiului !restat se fae imediat du!> onstatarea neinadr>rii aestuia in
ondi=iile !resrise sau delarate de !restatorul de ser1iii, da> aeast> situa=ie nu este
im!utabil> onsumatorului$
*-, Restituirea ontra1alorii ser1iiului se fae la 1aloarea stabilit> in ontrat$
*/, O!eratorul eonomi are aelea?i obliga=ii !entru ser1iiul ref>ut a ?i !entru ser1iiul
!restat ini=ial$
*4, (ersoanele im!uterniite onform art$ 64 s> onstate ontra1en=iile ?i s> a!lie san=iunile
!re1>zute de !rezenta ordonan=> 1or stabili odat> u san=iunea ?i m>suri de remediere sau,
da> aest luru nu este !osibil, inlouirea ori restituirea ontra1alorii ser1iiilor, du!> az$
@@@@@@@@@@@
Art$ #6$ a fost modifiat !rin !untul #6$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
Art$ #7$ - *#, Consumatorul !oate soliita !lata unor des!>gubiri, !otri1it lauzelor
ontratuale sau dis!ozi=iilor legale, in azul remedierii ori al inlouirii !roduselor sau
ser1iiilor neores!unz>toare$
*-, Solu=ionarea soliit>rii !l>=ii unor !re5udiii morale sau daune one0e remedierii ori a
inlouirii !roduselor sau ser1iiilor neores!unz>toare erute de onsumatori sau de o!eratorii
eonomii este de om!eten=a instan=ei 5ude>tore?ti om!etente ori a organismului de
mediere om!etent$
Art$ #A$ - In adrul termenului de garan=ie, !restatorii de ser1iii asigur> toate o!era=iunile
neesare remedierii defiien=elor onstatate la ser1iiile !restate sau inlouirii !roduselor
utilizate in adrul ser1iiilor res!eti1e, inlusi1 trans!ortul, mani!ularea, diagnostiarea,
e0!ertizarea, demontarea, montarea ?i ambalarea aestora$
@@@@@@@@@@@
Art$ #A$ a fost modifiat !rin !untul #7$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
CA(ITOLUL I)
Informarea ?i eduarea onsumatorilor
Art$ #B$ - Consumatorii au dre!tul de a fi informa=i, in mod om!let, oret ?i !reis, asu!ra
arateristiilor esen=iale ale !roduselor ?i ser1iiilor oferite de >tre o!eratorii eonomii,
astfel inat s> aib> !osibilitatea de a fae o alegere ra=ional>, in onformitate u interesele lor,
intre !rodusele ?i ser1iiile oferite ?i s> fie in m>sur> s> le utilizeze, !otri1it destina=iei
aestora, in de!lin> seuritate$
Art$ #<$ - Informarea onsumatorilor des!re !rodusele ?i ser1iiile oferite se realizeaz>, in
mod obligatoriu, !rin elemente de identifiare ?i araterizare ale aestora, are se insriu in
mod 1izibil, lizibil, u?or de in=eles, intr-o form> are s> nu !ermit> ?tergerea ?i s> nu fie
insri!=ionate in louri obsure, s> nu fie intreru!te !rin desen sau imagini, du!> az, !e
!rodus, eti"et>, ambala5 de 1anzare sau in artea te"ni>, ontrat, instru=iunile de folosire
ori altele asemenea, e inso=es !rodusul sau ser1iiul, in fun=ie de natura aestuia$
@@@@@@@@@@@
Art$ #<$ a fost modifiat !rin !untul #A$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
Art$ -8$ - *#, (rodu>torul trebuie s> informeze des!re denumirea !rodusului, denumirea
?i;sau mara !rodu>torului, antitatea ?i, du!> az, termenul de 1alabilitate;data de minim>
durabilitate sau data-limit> de onsum;data durabilit>=ii minimale, durata medie de utilizare,
!rini!alele arateristii te"nie ?i alitati1e, om!ozi=ia, aditi1ii folosi=i, des!re e1entualele
risuri !re1izibile, modul de utilizare, mani!ulare, trans!ort, de!ozitare, onser1are sau
!>strare, des!re ontraindia=ii$
@@@@@@@@@@@
Alineatul *#, a fost modifiat !rin !untul #B$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B
ine!and u -A$#-$-88B$
*-, (rodu>torii ?i im!ortatorii din state are nu sunt membre ale Uniunii Euro!ene au
obliga=ia s> i?i !reizeze adresa !o?tal> a sediului soial in elementele de identifiare$
(rodu>torii, ambalatorii sau distribuitorii din state membre ale Uniunii Euro!ene au obliga=ia
s> i?i !reizeze adresa !o?tal> a sediului soial unde !ot fi ontata=i$
@@@@@@@@@@@
Alineatul *-, a fost modifiat !rin !untul #B$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B
ine!and u -A$#-$-88B$
*/, (rodusele de folosin=> indelungat> trebuie s> fie inso=ite de ertifiatul de garan=ie ?i, da>
reglement>rile in 1igoare !re1>d, de delara=ia de onformitate, !reum ?i de artea te"ni>
ori de instru=iunile de folosire, instalare, e0!loatare, intre=inere, eliberate de !rodu>tor$
*4, )anz>torii ?i !restatorii de ser1iii trebuie s> informeze onsumatorii des!re !re=ul final al
!rodusului sau des!re tariful ser1iiului !restat, !e are il su!ort> onsumatorul, are s>
u!rind> toate osturile, inlusi1 ta0a !e 1aloarea ad>ugat> ?i toate osturile su!limentare, ?i
s> le ofere aestora toate informa=iile ?i doumentele te"nie, du!> az, are trebuie s>
inso=eas> !rodusul sau ser1iiul$
@@@@@@@@@@@
Alineatul *4, a fost modifiat !rin !untul #B$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B
ine!and u -A$#-$-88B$
*6, Toate informa=iile !ri1itoare la !rodusele ?i ser1iiile oferite onsumatorilor, doumentele
inso=itoare, inlusi1 ele referitoare la informa=iile !ri1ind seuritatea !rodusului ?i
instru=iunile de utilizare, !reum ?i ontratele, inlusi1 ele !reformulate, trebuie s> fie
srise in limba roman>, indiferent de =ara de origine a aestora, f>r> a e0lude !rezentarea
aestora ?i in alte limbi$
*7, +a e0e!=ie de la !re1ederile alin$ *6, biletele de a1ion sau alte bilete de trans!ort
interna=ional, doumentele elaborate in baza unor aorduri interna=ionale !e are Romania le-
a ae!tat ?i le-a semnat, !reum ?i 1ou"erele turistie interna=ionale$
@@@@@@@@@@@
Alineatul *7, a fost introdus !rin !untul #<$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and
u -A$#-$-88B$
*A, O!eratorii eonomii de trans!ort interna=ional are i?i desf>?oar> ati1itatea !e teritoriul
Romaniei sunt obliga=i s> ofere in sris onsumatorilor, in om!letare la biletul de trans!ort,
indiferent de forma de !rezentare a aestuia, informa=ii in limba roman> referitoare la:
itinerar, !rogram, durat>, distan=>, loul aloat in mi5loul de trans!ort, ondi=iile generale de
trans!ort, !reum ?i orie alte informa=ii utile !entru onsumatori, referitoare la ser1iiul
res!eti1$
@@@@@@@@@@@
Alineatul *A, a fost introdus !rin !untul #<$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and
u -A$#-$-88B$
Art$ -#$ - Informa=iile referitoare la ser1iiile !restate trebuie s> u!rind> ategoria alitati1> a
ser1iiului, tim!ul de realizare, termenul de garan=ie, tariful, risurile !re1izibile ?i, du!> az,
delara=ia de onformitate$
Art$ --$ - O!eratorii eonomii sunt obliga=i s> demonstreze onsumatorilor, la ererea
aestora, u oazia um!>r>rii, modul de utilizare ?i fun=ionalitatea !roduselor e urmeaz> a
fi 1anduteC la lansarea !e !ia=> a !roduselor, ae?tia sunt obliga=i s> efetueze demonstra=ii de
utilizare$
Art$ -/$ - Obliga=ia de a informa !e onsumator !otri1it art$ #<, -8, -# ?i -- nu !oate fi
inl>turat> !rin in1oarea seretului omerial sau !rofesional$
Art$ -4$ - Se interzie !rezentarea, !rin orie mi5loae, a afirma=iilor ?i india=iilor are nu
sunt onforme u !arametrii e araterizeaz> !rodusele ?i ser1iiile ?i are nu !ot fi !robate$
Art$ -6$ - (re=urile ?i tarifele trebuie indiate in mod 1izibil ?i intr-o form> nee"i1o>, u?or
de itit$
Art$ -7$ - *#, Comerializarea !roduselor ?i !restarea ser1iiilor se fa in louri ?i in s!a=ii
autorizate, onform reglement>rilor legale in 1igoare$
*-, Sunt obligatorii afi?area, in mod 1izibil, a denumirii unit>=ii, a odului uni de inregistrare
la registrul omer=ului, din are s> rezulte obietul;obietele de ati1itate al;ale soiet>=ii
!entru are este autorizat> s> fun=ioneze, !reum ?i afi?area ?i res!etarea orarului de
fun=ionare$
*/, Orarele de fun=ionare 1or fi stabilite, du!> az, in onformitate u "ot>rarile
administra=iei !ublie loale$
CA(ITOLUL )
Organe ale administra=iei !ublie !entru !rote=ia onsumatorilor
Art$ -A$ - Autoritatea 'a=ional> !entru (rote=ia Consumatorilor, organ de s!eialitate al
administra=iei !ublie entrale, subordonat .u1ernului, oordoneaz> ?i realizeaz> !olitia
.u1ernului in domeniul !rote=iei onsumatorilor$
Art$ -B$ - *#, Atribu=iile ?i modul de organizare ?i fun=ionare ale Autorit>=ii 'a=ionale !entru
(rote=ia Consumatorilor, !reum ?i rela=iile dintre aeasta ?i alte organisme om!etente in
domeniu se stabiles !rin "ot>rari ale .u1ernului$
*-, .u1ernul 1a stabili reglement>ri in domeniul !rote=iei onsumatorilor !entru organele de
s!eialitate ale administra=iei !ublie entrale ?i, res!eti1, !entru unele ser1iii !ublie ale
ministerelor ?i altor autorit>=i ale administra=iei !ublie entrale, organizate in 5ude=e ?i in
munii!iul :uure?ti$
*/, .u1ernul 1a stabili, !rin "ot>rari, reglement>ri-adru in domeniul !rote=iei
onsumatorilor$
@@@@@@@@@@@
Alineatul */, a fost modifiat !rin alineatul din Ordonan=> de urgen=> nr$ A#;-8## ine!and u
8#$8#$-8#-$
*4, Ta0ele are se !ere! de >tre ser1iiile sau organele administra=iei !ublie, u rol in
domeniul !rote=iei onsumatorilor, se stabiles onform legii, iar tarifele !entru iner>rile
efetuate in laboratoare !ro!rii, subordonate sau agreate, onform atelor normati1e in
1igoare$
Art$ -<$ - Autoritatea 'a=ional> !entru (rote=ia Consumatorilor, in baza onsult>rii u alte
organisme interesate ale administra=iei !ublie entrale ?i loale, !reum ?i u ele
negu1ernamentale, elaboreaz> reglement>ri referitoare la modalit>=ile onrete de olaborare
?i de s!ri5inire rei!ro> ?i le !ro!une s!re a!robare .u1ernului$
CA(ITOLUL )I
Asoia=iile de onsumatori
Art$ /8$ - In sensul !rezentei ordonan=e, asoia=iile de onsumatori sunt onsiderate
organiza=ii negu1ernamentale, a !ersoane 5uridie, onform legii, ?i are, f>r> a urm>ri
realizarea de !rofit !entru membrii lor, au a uni so! a!>rarea dre!turilor ?i intereselor
legitime ale membrilor lor sau ale onsumatorilor, in general$
@@@@@@@@@@@
Art$ /8$ a fost modifiat !rin !untul <$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
Art$ /#$ - Asoia=iile de onsumatori !ot fi !arteneri soiali u dre!t de re!rezentare in
onsiliile onsultati1e u rol in domeniul !rote=iei onsumatorilor, in are organele
administra=iei !ublie sunt re!rezentate, da> inde!lines ondi=iile !rezentei ordonan=e$
@@@@@@@@@@@
Art$ /#$ a fost modifiat !rin !untul #8$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
Art$ /-$ - Asoia=iile de onsumatori are a!>r> dre!turile ?i interesele legitime ale
onsumatorilor, in general, sunt, de dre!t, !arteneri soiali in onsiliile onsultati1e !re1>zute
in !rezenta ordonan=>, da>:
a, la ni1el na=ional, au el !u=in /$888 de membri ?i filiale in el !u=in #8 5ude=eC
b, la ni1el 5ude=ean ?i loal, da> au desf>?urat o ati1itate in domeniul !rote=iei
onsumatorilor !e o !erioad> de el !u=in / ani$
@@@@@@@@@@@
Alineatul a fost modifiat !rin !untul ##$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
Art$ //$ - Asoia=iile de onsumatori are sunt onstituite in so!ul a!>r>rii intereselor numai
ale membrilor lor !ot de1eni !arteneri soiali u dre!t de re!rezentare in organismele
onsultati1e u rol in domeniul !rote=iei onsumatorilor ?i in are organele administra=iei
!ublie sunt re!rezentate, numai da> au el !u=in B88 de membri$
@@@@@@@@@@@
Art$ //$ a fost modifiat !rin !untul #-$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
Art$ /4$ - &u!> onstituire, asoia=iile de onsumatori 1or soliita luarea lor in e1iden=> de
>tre organul administra=iei !ublie !entru !rote=ia onsumatorilor de ni1el entral sau loal,
du!> az$
@@@@@@@@@@@
Art$ /4$ a fost modifiat !rin !untul #/$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
Art$ /6$ - (ersonalul de onduere ?i salaria=ii organelor de s!eialitate ale administra=iei
!ublie, !reum ?i ale ser1iiilor !ublie deonentrate ale ministerelor ?i ale elorlalte
organe de s!eialitate ale administra=iei !ublie entrale, u atribu=ii !e linia !rote=iei
onsumatorilor nu au dre!tul de a de=ine fun=ii in organele de onduere ale asoia=iilor de
onsumatori$
@@@@@@@@@@@
Art$ /6$ a fost modifiat !rin !untul #4$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
Art$ /7$ - Asoia=iile de onsumatori sunt onsultate de >tre ser1iiile ?i organismele
administra=iei !ublie !re1>zute la art$ /6, !otri1it om!eten=elor, la elaborarea dis!ozi=iilor ?i
!roedurilor u arater general ?i a altor lur>ri are au a so! !rote=ia onsumatorilor, u
!ri1ire la:
a, unoa?terea erin=elor onsumatorilor !ri1ind sortimentele, alitatea ?i antitatea
!roduselor ?i ser1iiilorC
b, formarea unei atitudini orete a o!eratorilor eonomii anga5a=i in !roduerea ?i
omerializarea !roduselor ?i !restarea ser1iiilor, fa=> de alitatea aestoraC
, !re1enirea !ratiilor omeriale inorete ?i a !ubliit>=ii de natur> a afeta dre!turile ?i
interesele legitime ale onsumatorilor$
@@@@@@@@@@@
Litera , a fost modifiat> !rin !untul -8$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and
u -A$#-$-88B$
@@@@@@@@@@@
Alineatul a fost modifiat !rin !untul #6$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
Art$ /A$ - Asoia=iile de onsumatori au urm>toarele dre!turi ?i obliga=ii:
a, de a fi s!ri5inite logisti de >tre organismele administra=iei !ublie entrale ?i loale, in
1ederea atingerii obieti1elor lorC
b, de a !rimi sume de la bugetul de stat ?i de la bugetele loaleC
, de a informa autorit>=ile om!etente u !ri1ire la !rezen=a !e !ia=> a unor !roduse
neonforme sau are !un in !eriol 1ia=a, s>n>tatea ori seuritatea onsumatorilor, u !ri1ire
la lauze abuzi1e in ontrate ?i !ratiile inorete ale omerian=ilor in rela=ia u
onsumatoriiC
@@@@@@@@@@@
Litera , a fost modifiat> !rin !untul #7$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
d, de a soliita o!eratorilor eonomii realizarea de !roduse ?i ser1iii in ondi=ii s!eiale, in
1ederea satisfaerii ne1oilor onsumatorilor u "andia! sau de 1arsta a treiaC
e, de a fi onsultate u oazia elabor>rii atelor normati1e, standardelor sau s!eifia=iilor
are defines arateristiile te"nie ?i alitati1e ale !roduselor ?i ser1iiilor destinate
onsumatorilorC
f, Abrogat> !rin !untul #A$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
g, de a informa o!inia !ubli>, !rin mass-media, asu!ra defiien=elor de alitate ale
!roduselor ?i ser1iiilor, !reum ?i asu!ra onsein=elor 1>t>m>toare ale aestora !entru
onsumatoriC
", de a introdue a=iuni in 5usti=ie !entru a!>rarea dre!turilor ?i intereselor legitime ale
onsumatorilorC
i, de a soliita ser1iiilor sau organelor administra=iei !ublie, !re1>zute la art$ /6, efetuarea
de analize ?i iner>ri ale !roduselor destinate onsumatorilor ?i de a !ublia rezultateleC
5, Abrogat> !rin !untul #A$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
@@@@@@@@@@@
Alineatul a fost modifiat !rin !untul #7$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
Art$ /B$ - Centrele de onsultan=> ?i informare ale onsumatorilor !ot fi organizate la ni1el de
birouri in strutura organizatori> a asoia=iilor de onsumatori ?i desf>?oar> ati1it>=i gratuite
in folosul aestora, onstand in informa=ii, reomand>ri ?i onsultan=> !ri1ind !roblemele
legate de a"izi=ionarea unui !rodus sau ser1iiu$
@@@@@@@@@@@
Art$ /B$ a fost modifiat !rin !untul #B$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
Art$ /<$ - *#, Sumele !rimite de la bugetul de stat, !rin intermediul Autorit>=ii 'a=ionale
!entru (rote=ia Consumatorilor, se utilizeaz> !entru infiin=area ?i fun=ionarea entrelor de
onsultan=> ?i informare a onsumatorilor, res!eti1 !entru:
a, salarizarea sau, du!> az, remunerarea !ersonalului utilizat in entrele de onsultan=> ?i
informare a onsumatorilor, are se 1a fae in fun=ie de tim!ul efeti1 lurat, !an> la ni1elul
ma0im al fun=iei e"i1alente utilizate in adrul Autorit>=ii 'a=ionale !entru (rote=ia
ConsumatorilorC
b, "eltuieli materiale efetuate !entru intre=inerea sediului ?i a dot>rilor aferenteC
, "eltuieli urente ?i ele oazionate de ti!>rirea materialelor informati1e$
@@@@@@@@@@@
Alineatul *#, a fost modifiat !rin !untul #<$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
*-, Sumele !re1>zute la alin$ *#, se utilizeaz> in ondi=iile Legii nr$ 688;-88- !ri1ind finan=ele
!ublie, u modifi>rile ulterioare, iar sumele r>mase neutilizate la data in"eierii e0eri=iului
finaniar se restituie la bugetul de stat$
Art$ /<
#
$ - *#, Ine!and u anul -88B, Autoritatea 'a=ional> !entru (rote=ia Consumatorilor
ofinan=eaz> Centrul Euro!ean al Consumatorilor$
*-, Autoritatea 'a=ional> !entru (rote=ia Consumatorilor 1a !re1edea anual, in bugetul s>u,
sume destinate ofinan=>rii Centrului Euro!ean al Consumatorilor$
*/, Controlul asu!ra ati1it>=ii desf>?urate de Centrul Euro!ean al Consumatorilor, !entru
sumele aordate de la bugetul de stat, se e0erit> de >tre Autoritatea 'a=ional> !entru
(rote=ia Consumatorilor$
@@@@@@@@@@@
Art$ /<
#
$ a fost introdus !rin !untul -8$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
Art$ 48$ - *#, Sumele !rimite de la bugetele loale !rin "ot>rari ale onsiliilor loale sau, du!>
az, ale onsiliilor 5ude=ene 1or fi utilizate in ondi=iile stabilite !rin on1en=iile in"eiate de
aestea u asoia=iile res!eti1e, onform legii$
*-, Sumele !re1>zute la alin$ *#, se utilizeaz> in ondi=iile Legii nr$ 688;-88-, u modifi>rile
ulterioare, iar sumele r>mase neutilizate se restituie bugetelor loale res!eti1e$
Art$ 4#$ - Controlul asu!ra ati1it>=ilor desf>?urate in entrele de onsultan=> ?i informare a
onsumatorilor din adrul asoia=iilor de onsumatori, !reum ?i a Centrului Euro!ean al
Consumatorilor, are au !rimit sume de la bugetul de stat sau de la bugetele loale, se e0erit>
de >tre Autoritatea 'a=ional> !entru (rote=ia Consumatorilor$
@@@@@@@@@@@
Art$ 4#$ a fost modifiat !rin !untul -#$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
Art$ 4-$ - Re!rezentan=ii asoia=iilor de onsumatori nu au dre!t de ontrol al o!eratorilor
eonomii$
@@@@@@@@@@@
Art$ 4-$ a fost modifiat !rin !untul --$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
Art$ 4/$ - Centrele de onsultan=> ?i informare a onsumatorilor ?i Centrul Euro!ean al
Consumatorilor !ot benefiia asisten=> de s!eialitate din !artea !ersonalului Autorit>=ii
'a=ionale !entru (rote=ia Consumatorilor, im!uterniit in aest so!$
@@@@@@@@@@@
Art$ 4/$ a fost modifiat !rin !untul -/$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
@@@@@@@@@@@
CA(ITOLUL )I a fost modifiat !rin !untul B$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u
/#$#-$-88A$
CA(ITOLUL )II
Consiliul onsultati1
Art$ 44$ - La ni1el entral ?i loal - 5ude=, ora?, omun> - se onstituie ate un onsiliu
onsultati1 !entru !rote=ia onsumatorilor$ Aesta are arater onsultati1 ?i asigur>, la
ni1elurile res!eti1e, adrul informa=ional ?i organizatori neesar:
a, stabilirii ?i a!li>rii !olitiii de !rote=ie a onsumatorilorC
b, orel>rii a=iunilor di1erselor organisme ale administra=iei !ublie u ele ale organiza=iilor
negu1ernamentale are au rol in realizarea !rote=iei onsumatorilor$
Art$ 46$ - Consiliul onsultati1 !entru !rote=ia onsumatorilor este format din:
a, re!rezentan=i ai tuturor ser1iiilor !ublie deonentrate ale ministerelor ?i ale elorlalte
organe de s!eialitate ale administra=iei !ublie entrale, are au om!eten=e u arater
general sau s!eial in domeniul !rote=iei onsumatorilor ?i au struturi organizatorie la
ni1elul res!eti1C
b, !refet sau !rimar, du!> az, sau re!rezentan=i ai aestoraC
, re!rezentan=i ai asoia=iilor de onsumatoriC
@@@@@@@@@@@
Litera , a fost modifiat> !rin !untul -4$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
d, re!rezentan=i ai altor organisme, du!> az$
Art$ 47$ - .u1ernul stabile?te, in mod onret, om!onen=a, atribu=iile ?i modul de organizare
?i fun=ionare ale Consiliului onsultati1 !entru !rote=ia onsumatorilor, !e fieare ni1el in
!arte$
CA(ITOLUL )III
Ra!orturile 5uridie dintre onsumatorii !re5udiia=i ?i o!eratorii eonomii
Art$ 4A$ - A=iunile in 5usti=ie indre!tate de >tre asoia=iile de onsumatori, infiin=ate in
ondi=iile !re1>zute la art$ /- ?i //, im!otri1a o!eratorilor eonomii are au !re5udiiat
dre!turile ?i interesele legitime ale onsumatorilor sunt sutite de ta0e de timbru$
@@@@@@@@@@@
Art$ 4A$ a fost modifiat !rin !untul -6$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
Art$ 4B$ - Ministerul (ubli !oate inter1eni in a=iunile i1ile introduse, in are sunt im!liate
interesele onsumatorilor$
CA(ITOLUL ID
San=iuni
Art$ 4<$ - In>larea !re1ederilor !rezentei ordonan=e atrage r>s!underea material>, i1il>,
ontra1en=ional> sau !enal>, du!> az$
Art$ 68$ - *#, Constituie ontra1en=ii, da> nu au fost s>1ar?ite in astfel de ondi=ii inat,
!otri1it legii !enale, s> fie onsiderate infra=iuni, ?i se san=ioneaz> du!> um urmeaz>:
a, in>larea dis!ozi=iilor art$ 4, art$ A lit$ a, a --a, a /-a ?i a 6-a liniu=>, lit$ , !rima ?i a --a
liniu=>, u amend> ontra1en=ional> de la /$888 lei la /8$888 leiC
@@@@@@@@@@@
Litera a, a fost modifiat> !rin !untul -#$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and
u -A$#-$-88B$
b, in>larea dis!ozi=iilor art$ A lit$ a, a 4-a liniu=>, lit$ b, a /-a ?i a 4-a liniu=>, u amend>
ontra1en=ional> de la -$688 lei la -6$888 leiC
, in>larea dis!ozi=iilor art$ 6, art$ A lit$ b, !rima, a --a ?i a 6-a liniu=>, lit$ , a /-a ?i a 4-a
liniu=>, art$ <, art$ #8 lit$ a,-f,, ", ?i i,, art$ ## ?i art$ #4, u amend> ontra1en=ional> de la -$888
lei la -8$888 leiC
@@@@@@@@@@@
Litera , a fost modifiat> !rin !untul -#$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and
u -A$#-$-88B$
d, in>larea dis!ozi=iilor art$ #/ alin$ *#,, art$ #A--6 ?i art$ -7 alin$ *#, ?i *-,, u amend>
ontra1en=ional> de la #$888 lei la #8$888 leiC
@@@@@@@@@@@
Litera d, a fost modifiat> !rin !untul -#$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and
u -A$#-$-88B$
e, in>larea dis!ozi=iilor art$ <
#
, art$ <
-
?i art$ <
/
, u amend> ontra1en=ional> de la 6$888 lei la
68$888 leiC
@@@@@@@@@@@
Litera e, a fost introdus> !rin !untul --$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
f, in>larea dis!ozi=iilor art$ <
4
-<
##
, u amend> ontra1en=ional> de la /$888 lei la /8$888 lei$
@@@@@@@@@@@
Litera f, a fost introdus> !rin !untul --$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
*-, San=iunile se !ot a!lia ?i !ersoanelor 5uridie$
Art$ 6#$ - *#, Im!iediarea, sub orie form>, a organelor administra=iei !ublie ins>rinate u
!rote=ia onsumatorilor de a e0erita atribu=iile de ser1iiu referitoare la !re1enirea ?i
ombaterea fa!telor are !ot afeta 1ia=a, s>n>tatea sau seuritatea onsumatorilor ori
interesele eonomie ale aestora onstituie ontra1en=ie ?i se san=ioneaz> u amend> de la
#8$888 lei la /8$888 lei$
@@@@@@@@@@@
Alineatul *#, a fost modifiat !rin !untul -/$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B
ine!and u -A$#-$-88B$
*-, 'eres!etarea dis!ozi=iilor legale !ri1ind !rote=ia onsumatorilor are, !otri1it art$ 68,
onstituie ontra1en=ie, da> fa!ta a a1ut a urmare 1>t>marea s>n>t>=ii sau a integrit>=ii
or!orale a uneia sau mai multor !ersoane, se san=ioneaz> u amend> ontra1en=ional> de la
-8$888 lei la #88$888 lei$
*/, 'eres!etarea dis!ozi=iilor legale !ri1ind !rote=ia onsumatorilor are, !otri1it art$ 68,
onstituie ontra1en=ie, da> fa!ta a a1ut a urmare afetarea gra1> ?i in mod re!etat a
intereselor eonomie ale unuia sau mai multor onsumatori, se san=ioneaz> u amend>
ontra1en=ional> de la 6$888 lei la -6$888 lei$
*4, In azul a!li>rii san=iunii amenzii !entru s>1ar?irea fa!tei !re1>zute la alin$ *-, se 1a
dis!une ?i in"iderea definiti1> a unit>=ii, !utand fi dis!us> aeea?i m>sur> !entru s>1ar?irea
fa!tei !re1>zute la alin$ */,$
*6, Contra1enien=ii sunt obliga=i s> su!orte, !otri1it !re1ederilor legale in 1igoare, ?i
"eltuielile efetuate de ter=i, !ersoane fizie sau 5uridie, in 1ederea 1inde>rii !ersoanelor
1>t>mate in alitatea lor de onsumatori$
*7, S>1ar?irea re!etat> a uneia dintre ontra1en=iile !re1>zute la art$ 68 se san=ioneaz> u
amend> ontra1en=ional> de la #$888 lei la #8$888 lei$
@@@@@@@@@@@
Alineatul *7, a fost introdus !rin !untul -4$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and
u -A$#-$-88B$
*A, 'eaduerea la inde!linire a m>surilor dis!use in termenele ?i ondi=iile !re1>zute in
!roesele-1erbale de onstatare a ontra1en=iei se san=ioneaz> u amend> ontra1en=ional>
de la -$888 lei la -8$888 lei$
@@@@@@@@@@@
Alineatul *A, a fost introdus !rin !untul -4$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and
u -A$#-$-88B$
Art$ 6-$ - )aloarea amenzilor !re1>zute la art$ 68 ?i 6# se 1a atualiza !rin "ot>rare a
.u1ernului$
Art$ 6/$ - Contra1enientul !oate a"ita, in termen de el mult 4B de ore de la data in"eierii
!roesului-1erbal ori, du!> az, de la data omuni>rii aestuia, 5um>tate din minimul amenzii
!re1>zute la art$ 68 alin$ *#, lit$ a,-d,, agentul onstatator f>and men=iune des!re aeast>
!osibilitate in !roesul-1erbal$
@@@@@@@@@@@
Art$ 6/$ a fost modifiat !rin !untul -6$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
Art$ 64$ - *#, Constatarea ontra1en=iilor ?i a!liarea san=iunilor !re1>zute la art$ 68 ?i 6# se
fa de >tre re!rezentan=ii im!uternii=i ai Autorit>=ii 'a=ionale !entru (rote=ia
Consumatorilor$
*-, In azul san=iunilor u in"isoare ontra1en=ional>, m>sura se a!li> de instan=a
om!etent>, la sesizarea organului din are fae !arte agentul onstatator$
*/, Organele de !oli=ie sunt obligate s> aorde, la erere, s!ri5inul neesar !ersoanelor
im!uterniite !re1>zute la alin$ *#,, aflate in e0eri=iul fun=iunii, sau s> le inso=eas>, du!>
az$
*4, Organele de ontrol !re1>zute la alin$ *#, !ot !rele1a !roduse in 1ederea test>rii aestora
in laboratoare$ Contra1aloarea !roduselor !rele1ate ?i a "eltuielilor legate de testarea lor se
su!ort> de >tre organul administra=iei !ublie, da> in urma test>rii nu se onstat>
neonformit>=i fa=> de erin=ele de seuritate ?i;sau de alitate !resrise ori delarate$ In az
ontrar, "eltuielile res!eti1e se su!ort> de >tre o!eratorul eonomi$
Art$ 66$ - (entru limitarea !re5udiierii onsumatorilor, agentul onstatator !oate dis!une
urm>toarele m>suri:
#$ o!rirea definiti1> a omerializ>rii ?i retragerea din iruitul onsumului uman a !roduselor
are:
a, sunt !eriuloase, falsifiate sau ontraf>uteC
b, au termenul de 1alabilitate;data de minim> durabilitate e0!irat;e0!irat> sau data-limit> de
onsum;data durabilit>=ii minimale de!>?it>C
@@@@@@@@@@@
Litera b, a fost modifiat> !rin !untul -7$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and
u -A$#-$-88B$
, sunt interzise onsumului uman !rin reglement>ri legaleC
d, nu res!et> ondi=iile de de!ozitare, !>strare ?i e0!unere la omerializare sau la are s-a
s"imbat starea termi> ini=ial> f>r> a o!eratorul eonomi s> fie autorizat in aest sensC
@@@@@@@@@@@
Litera d, a fost introdus> !rin !untul -A$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
e, !rezint> semne organole!tie de alterare, modifi>ri ale as!etului, ulorii, onsisten=ei,
gustului, mirosuluiC
@@@@@@@@@@@
Litera e, a fost introdus> !rin !untul -A$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
f, !rezint> semne de infestare u !arazi=i - ou>, lar1e, forme adulte, 1ii sau moarte -, !reum ?i
resturi ori semne ale ati1it>=ii aestora, u e0e!=ia elor !entru are sunt !re1>zute limite
!rin ate normati1eC
@@@@@@@@@@@
Litera f, a fost introdus> !rin !untul -A$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
g, !rezint> urme de ontat u roz>toareC
@@@@@@@@@@@
Litera g, a fost introdus> !rin !untul -A$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
", !rezint> miros ?i gust str>ine de natura !rodusuluiC
@@@@@@@@@@@
Litera ", a fost introdus> !rin !untul -A$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
i, !rezint> miros ?i gust sau !ete de muegai, u e0e!=ia muegaiurilor sele=ionate, admise
de !roesul te"nologiC
@@@@@@@@@@@
Litera i, a fost introdus> !rin !untul -A$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
5, on=in or!uri str>ine, u e0e!=ia !roduselor !entru are sunt stabilite limite !rin ate
normati1eC
@@@@@@@@@@@
Litera 5, a fost introdus> !rin !untul -A$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
3, nu !rezint> doumente de !ro1enien=>, onform !re1ederilor legale in 1igoare$
@@@@@@@@@@@
Litera 3, a fost introdus> !rin !untul -A$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
-$ o!rirea tem!orar> a !rest>rii ser1iiilor, im!ortului, fabria=iei, omerializ>rii !roduselor
sau a utiliz>rii aestora la !restarea ser1iiilor, !an> la remedierea defiien=elor, in azul in
are:
a, !rodusele nu sunt testate ?i;sau ertifiate onform normelor legaleC
b, !rodusele nu inde!lines arateristiile !resrise sau delarate, f>r> a aestea s> fie
!eriuloaseC
, !rodusele nu !rezint> elementele de identifiare ?i de araterizare, !reum ?i doumentele
de inso=ire, onform !re1ederilor art$ #B---C
d, se !resteaz> ser1iii are !ot !une in !eriol 1ia=a, s>n>tatea, seuritatea sau interesele
eonomie ale onsumatorilorC
@@@@@@@@@@@
Litera d, a fost modifiat> !rin !untul -A$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
/$ distrugerea !roduselor !eriuloase o!rite definiti1 de la omerializare, da> aeasta
onstituie singurul mi5lo are fae s> ineteze !eriolul$
Art$ 67$ - *#, Odat> u a!liarea san=iunii amenzii ontra1en=ionale, agentul onstatator !oate
!ro!une una dintre urm>toarele san=iuni om!lementare:
a, in"iderea tem!orar> a unit>=ii !e o durat> de el mult 7 luniC
b, in"iderea tem!orar> a unit>=ii !e o durat> de la 7 luni la #- luniC
, in"iderea definiti1> a unit>=iiC
d, sus!endarea sau retragerea definiti1>, du!> az, a a1izului, aordului sau a autoriza=iei de
e0eritare a unei ati1it>=i$
*-, San=iunea om!lementar> !re1>zut> la alin$ *#, lit$ a, !oate fi a!liat> in azurile in are
se onstat>:
a, li!sa ondi=iilor igienio-sanitare !entru !rodusele ?i ser1iiile nealimentareC
b, folosirea unor s!a=ii ?i ondi=ii neores!unz>toare !entru !rodu=ie, de!ozitare,
omerializare sau !restare de ser1iiiC
@@@@@@@@@@@
Litera b, a fost modifiat> !rin !untul -B$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and
u -A$#-$-88B$
, neres!etarea ondi=iilor im!use de !rodu>tori !ri1ind mani!ularea, trans!ortul,
de!ozitarea ?i omerializarea, da> aestea sunt de natur> s> modifie, in mod !eriulos,
arateristiile ini=iale ale !rodusului res!eti1C
d, li!sa s!eifia=iilor te"nie, a instru=iunilor ?i a !roedurilor de luru la !rodu>torii ?i
!restatorii de ser1iiiC
e, li!sa ertifiatelor sau a a1izelor neesare eliberate de laboratoarele de iner>ri sau de
omolog>ri s!eifieC
f, li!sa ertifiatelor de onformitate$
g, omerializarea alimentelor are nu res!et> ondi=iile !resrise sau delarate, !roduse
ne!eriuloase, dar are afeteaz> interesele eonomie ale onsumatorilorC
@@@@@@@@@@@
Litera g, a fost introdus> !rin !untul -<$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
", omerializarea alimentelor la are s-a modifiat data-limit> de onsum;termenul de
1alabilitate;data durabilit>=ii minimale$
@@@@@@@@@@@
Litera ", a fost introdus> !rin !untul -<$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u
-A$#-$-88B$
*/, San=iunea om!lementar> !re1>zut> la alin$ *#, lit$ b, !oate fi a!liat> in azurile in are
se onstat>:
a, folosirea !ratiilor de omerializare abuzi1e sau s>1ar?irea re!etat> a unor abateri
san=ionate de organele de ontrol in deurs de 7 luni de la !rima onstatareC
b, refuzul o!eratorului eonomi de a !ermite, in !rima faz>, ontrolul organelor de
s!eialitate ?i la are, in urma unui ontrol ulterior, se onstat> defiien=e gra1eC
, Abrogat> !rin !untul /8$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and u -A$#-$-88B$
d, neres!etarea sau neaordarea ertifiatelor de garan=ie !entru lur>rile de !rest>ri de
ser1iiiC
e, utilizarea in ati1itatea de ser1ie a unor !iese sau om!onente neomologate$
*4, San=iunea om!lementar> !re1>zut> la alin$ *#, lit$ , !oate fi a!liat> in azurile in are
se onstat>:
a, im!ortul u bun> ?tiin=> al !roduselor are nu res!et> ondi=iile alitati1e !resrise sau
delarate ori are sunt !eriuloaseC
b, !restarea de ser1iii are !un in !eriol 1ia=a, s>n>tatea sau siguran=a onsumatorilorC
, !unerea in 1anzare a !roduselor des!re are o!eratorii eonomii ontrola=i au uno?tin=>
> sunt falsifiate sau ontraf>ute ori are au !arametrii de seuritate neonformiC
d, reondi=ionarea ?i;sau omerializarea de alimente !entru are agen=ii onstatatori au
dis!us o!rirea definiti1> de la omerializare ?i retragerea din onsumul umanC
@@@@@@@@@@@
Litera d, a fost modifiat> !rin !untul /#$ din Ordonan=> de urgen=> nr$ #A4;-88B ine!and
u -A$#-$-88B$
e, in azul in are o!eratorul eonomi nu a sistat li1r>rile sau nu a retras de la omerializare
ori de la benefiiar !rodusele !entru are organele abilitate !rin lege au onstatat > sunt
!eriuloase sau > nu inde!lines arateristiile alitati1e !resrise ori delarateC
f, im!iediarea sub orie form> de >tre o!eratorul eonomi sau de >tre anga5a=ii aestuia a
organelor administra=iei !ublie ins>rinate u !rote=ia onsumatorilor ?i su!ra1eg"erea
alit>=ii !roduselor ?i ser1iiilor s> i?i e0erite atribu=iile de ser1iiu referitoare la !re1enirea
?i ombaterea fa!telor e !ot afeta 1ia=a, s>n>tatea ori seuritatea onsumatorilor sau
instigarea ori>rei alte !ersoane im!otri1a aestor organeC
g, omerializarea de !roduse interzise !rin reglement>rile legale in 1igoareC
", ontinuarea desf>?ur>rii ati1it>=ii du!> dis!unerea m>surii de in"idere tem!orar>, f>r>
ob=inerea aordului !re1>zut la alin$ *A,C
i, neres!etarea m>surilor dis!use in temeiul art$ 66$
*6, In onsein=>, san=iunea om!lementar> !re1>zut> la alin$ *#, lit$ d, 1a a1ea aela?i
regim, odat> u san=iunea a!liat> men=ionat> la alin$ *#, lit$ a,, b, sau ,, du!> az$
*7, San=iunea !re1>zut> la alin$ *#, lit$ d, se a!li> de >tre autorit>=ile !ublie om!etente
are 1or fi in?tiin=ate in aest sens$
*A, A!liarea san=iunilor !re1>zute la alin$ *#, lit$ a,, b, ?i d, se sus!end> numai u aordul
sris al Autorit>=ii 'a=ionale !entru (rote=ia Consumatorilor sau al ofiiilor 5ude=ene !entru
!rote=ia onsumatorilor, du!> remedierea defiien=elor are au ondus la a!liarea san=iunii
om!lementare$
Art$ 6A$ - San=iunile !ro!use !entru a fi a!liate !otri1it art$ 66 ?i art$ 67 alin$ *#, lit$ a,-, se
dis!un, diret sau !rin delegare, de >tre ondu>torii autorit>=ilor !ublie !re1>zute la art$ 64,
!rin ordin sau deizie$
Art$ 6B$ - San=iunile ontra1en=ionale om!lementare dis!use in ondi=iile art$ 66 ?i 67 se 1or
materializa !rin a!liarea de sigilii sau alte semne distinti1e u 1aloare de sigiliu$
Art$ 6<$ - (re1ederilor art$ 6#, 66 ?i 67 nu le sunt a!liabile dis!ozi=iile art$ /- alin$ */, teza
intai din Ordonan=a .u1ernului nr$ -;-88#, a!robat> u modifi>ri ?i om!let>ri !rin Legea
nr$ #B8;-88-, u modifi>rile ?i om!let>rile ulterioare$
Art$ 78$ - *#, In azul in are ontra1enientul nu a a"itat amenda in termen de /8 de zile de la
r>manerea definiti1> a san=iunii ?i nu e0ist> !osibilitatea e0eut>rii silite, institu=ia din are
fae !arte agentul onstatator 1a sesiza instan=a de 5udeat> !e a >rei raz> teritorial> s-a
s>1ar?it ontra1en=ia, in 1ederea inlouirii amenzii u san=iunea oblig>rii ontra1enientului la
!restarea unei ati1it>=i in folosul omunit>=ii, =inandu-se seama de !artea din amend> are a
fost a"itat>$
@@@@@@@@@@@
Alineatul *#, a fost modifiat !rin !untul -B$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
*-, La !rimul termen de 5udeat>, instan=a !oate aorda ontra1enientului, la ererea aestuia,
un termen de /8 de zile, in 1ederea a"it>rii integrale a amenzii$
*/, In azul in are ontra1enientul nu a a"itat amenda in termenul !re1>zut la alin$ *-,,
instan=a !roedeaz> la transformarea amenzii in in"isoare ontra1en=ional>$
*4, E0eutarea san=iunii in"isorii ontra1en=ionale se !resrie in termen de un an de la data
r>manerii definiti1e a "ot>rarii$
Art$ 7#$ - *#, (rodusele !eriuloase, falsifiate sau ontraf>ute se onfis> de organele
abilitate de lege, la sesizarea agentului onstatator, ?i se distrug sau se 1alorifi>, du!> az,
onform !re1ederilor legale$
*-, )eniturile inasate iliit de >tre o!eratorii eonomii, a urmare a in>l>rii !re1ederilor
art$ 4, art$ A lit$ a, a --a, a /-a ?i a 4-a liniu=>, art$ A lit$ b, !rima ?i a --a liniu=> ?i ale art$ A lit$
, !rima ?i a --a liniu=>, se !reiau la bugetul de stat de organele abilitate ale Ministerului
+inan=elor (ublie$
Art$ 7-$ - (re1ederile !rezentei ordonan=e se om!leteaz> u dis!ozi=iile Ordonan=ei
.u1ernului nr$ -;-88#, a!robat> u modifi>ri ?i om!let>ri !rin Legea nr$ #B8;-88-, u
modifi>rile ?i om!let>rile ulterioare, ale Codului !enal ?i ale Codului de !roedur> !enal>$
Art$ 7/$ - A!liarea san=iunilor !re1>zute in !rezenta ordonan=> nu inl>tur> r>s!underea
disi!linar> a f>!tuitorilor$
Art$ 74$ - &is!ozi=iile !rezentei ordonan=e se om!leteaz> u !re1ederile Codului i1il$
Art$ 76$ - (re1ederile !rezentei ordonan=e nu se a!li>:
a, !agubelor generate de !rodusele !use in irula=ie anterior datei intr>rii in 1igoare a
aesteiaC
b, !agubelor rezultate din aidentele nuleare$
CA(ITOLUL D
&is!ozi=ii finale ?i tranzitorii
Art$ 77$ - .u1ernul 1a lua m>surile neesare !entru organizarea e0eut>rii !re1ederilor
!rezentei ordonan=e, !reum ?i !entru elaborarea de norme metodologie !ri1ind:
a, ondi=iile de realizare a e0!ertizelor te"nie, in azul unor 1iii asunse, !e ategorii de
!roduse ?i ser1iiiC
b, modul de inlouire, remediere sau restituire a ontra1alorii, !entru !rodusele sau ser1iiile
are !rezint> defiien=eC
, m>suri de !re1enire ?i limitare a !re5udiierii onsumatorilor, !reum ?i ondi=iile in are
aestea !ot fi luate de >tre organele administra=iei !ublie !re1>zute la art$ 64C
d, on=inutul ?i om!eten=a de a!robare a doumentelor are atest> ni1elul alitati1 al
!roduselor ?i ser1iiilorC
e, informarea ?i eduarea in domeniul !rote=iei onsumatorilorC
f, ondi=iile in are asoia=iile de onsumatori, onstituite !otri1it art$ //, !ot de1eni !arteneri
soiali u dre!t de re!rezentareC
@@@@@@@@@@@
Litera f, a fost modifiat> !rin !untul -<$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
g, desf>?urarea ati1it>=ii onsiliilor onsultati1e !entru !rote=ia onsumatorilorC
", Abrogat> !rin !untul /8$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
Art$ 7A$ - Ine!and u anul -88#, num>rul entrelor de onsultan=> ?i informare a
onsumatorilor !entru are se aord> sume de la bugetul de stat 1a fi stabilit !rin "ot>rare a
.u1ernului, du!> a!robarea legii bugetului de stat !e anul res!eti1, u inadrarea in sumele
a!robate u aeast> destina=ie$
Art$ 7B$ - Autoritatea 'a=ional> !entru (rote=ia Consumatorilor a!rob> sau modifi> riteriile
de e1aluare ?i seletare a asoia=iilor de onsumatori are infiin=eaz> sau in adrul >rora
fun=ioneaz> entre de onsultan=> ?i informare a onsumatorilor, !reum ?i modelul de
on1en=ie !re1>zut la art$ 48 alin$ *#,$
@@@@@@@@@@@
Art$ 7B$ a fost modifiat !rin !untul /#$ din Lege nr$ /7/;-88A ine!and u /#$#-$-88A$
Art$ 7<$ - La data intr>rii in 1igoare a !rezentei ordonan=e, Legea nr$ 4;#<B< !ri1ind asigurarea
?i ontrolul alit>=ii !roduselor ?i ser1iiilor, 9ot>rarea .u1ernului nr$ //6;#<<8 !ri1ind unele
m>suri din domeniul asigur>rii ?i ontrolului alit>=ii !roduselor, lur>rilor de onstru=ii ?i
ser1iiilor, !reum ?i din el al metrologiei, 9ot>rarea .u1ernului nr$ 646;#<<# !ri1ind
su!ra1eg"erea alit>=ii !roduselor ?i ser1iiilor in so!ul !re1enirii ?i ombaterii fa!telor are
!ot afeta 1ia=a ?i s>n>tatea oamenilor, animalelor ori alitatea mediului inon5ur>tor, !reum
?i orie alte dis!ozi=ii ontrare se abrog>$
'OTE:
Re!roduem mai 5os !re1ederile art$ II alin$ - din Ordonan=a .u1ernului nr$ 6B;-888 !entru
modifiarea ?i om!letarea Ordonan=ei .u1ernului nr$ -#;#<<- !ri1ind !rote=ia
onsumatorilor ?i !re1ederile art$ II din Legea nr$ /A;-88- !ri1ind a!robarea Ordonan=ei
.u1ernului nr$ 6B;-888 !entru modifiarea ?i om!letarea Ordonan=ei .u1ernului nr$ -#;#<<-
!ri1ind !rote=ia onsumatorilor, are nu sunt inor!orate in !rezenta form> re!ubliat>:
- Art$ II alin$ - din Ordonan=a .u1ernului nr$ 6B;-888:
F&is!ozi=iile atelor normati1e emise in a!liarea Ordonan=ei .u1ernului nr$ -#;#<<- !ri1ind
!rote=ia onsumatorilor se modifi> ?i se a!li> in mod ores!unz>tor$F
- Art$ II din Legea nr$ /A;-88-:
FLa data intr>rii in 1igoare a !rezentei legi, Ordonan=a .u1ernului nr$ BA;-888 !ri1ind
r>s!underea !rodu>torilor !entru !agubele generate de !rodusele defetuoase ?i Ordonan=a
.u1ernului nr$ BB;-888 !ri1ind finan=area entrelor de onsultan=> ?i informare a
onsumatorilor se abrog>$F
In alitate de Manager mar3eting 1oi soliita Managerului de resuse umane sa
imi aorde mai mult tim! !entru a-i !utea oferi o e1aluare in mod oret
anga5atei Ionesu Ramona $
Am ales aeasta deizie deoaree aeasta mi-a !rezentat moti1ul degradarii sale
!rofesionale si !ot s!une a stiu !rin eea e tree, deoaree u e1a tim! in
urma am a1ut si eu un inident asemanator si eram at !e e sa imi !ierd loul
de muna insa si eu am !rimit tim!ul neesar sa !ot tree !este ael inident
neferiit$
C"iar si daa nu as unoaste situatia dansei tot i-as mai oferi un ragaz de
reabilitare deoaree a fost un anga5at model tim! de !este B ani de zile, numai in
subordinea mea iar aest luru nu este de negli5at sub nii o forma, meritand
aest tim! de reulegere din !lin$
Ca si Manager mar3eting 1a asigur a in in ma0im o luna anga5ata Ionesu
Ramona isi 1a relua statutul de anga5at model, indiferent de e !ost 1a ou!a,
sau 1a !arasi definiti1 firma noastra, din are fae !arte$