Sunteți pe pagina 1din 37

UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC


PROIECT

DIDACTICA SPECIALITATII
Coordonator, Cursant,
Lect. dr. ing. Costica NITUCA ARDELEANU D-tru Daniel
IASI 2008CUPRINS

I. Asecte teoretice ri!ind roiectarea de"ersului didactic
II. Proiectarea de"ersului didactic #E$e"li%icari&

a. Studiul programei !olare
'. Pla"i#i!area !ale"dariti!a emetriala
c. Proie!tarea u"ei u"itati de $"%atare
d. Proie!tarea a!ti%itatii dida!ti!e &a le!tiei'
III. (i'liogra%ie

I. Asecte teoretice ri!ind roiectarea de"ersului
didactic
Proie!tarea demerului dida!ti! ete o a!ti%itate de#aurata de pro#eor me"ita a a"ti!ipe(e etapele i
modalitatile de orga"i(are i de de#aurare !o"!reta a pro!eului i"tru!ti%)edu!ati%*
Pe"tru reali(area u"ei proie!tari dida!ti!e !ore!te+ pro#eorul tre,uie a rapu"da la o erie de $"tre,ari- Ce %oi #a!e . Cu !e %oi #a!e . Cum %oi #a!e . Cum %oi ti
da!a !eea !e tre,uia #a!ut a #ot #a!ut .
Rapu"ul la a!ete $"tre,ari repre(i"ta de #apt+ o !o"turare a etapelor proie!tarii a!ti%itatii dida!ti!e*
Proie!tarea demerului dida!ti! pe"tru o di!ipli"a te/"i!a au te/"ologi!a preupu"e-
0* tudiul programei !olare1
2* pla"i#i!area !ale"dariti!a1
3* proie!tarea u"itatilor de $"%atare1
4* proie!tarea a!ti%itatii dida!ti!e &a le!tiei'*
I. ). Algorit"ul roiectarii didactice
Proie!tarea dida!ti!a preupu"e urmatorul algoritm-
). Sta'ilirea o'iecti!elor educationale.
O,ie!ti%ele edu!atio"ale u"t eleme"tele !ele mai importa"te $" reali(area proie!tarii dida!ti!e*A!etea u"t pre!i(ate $" programele !olare+ programe !e u"t
!ara!teri(ate !a do!ume"te o#i!iale i o,ligatoriu de par!ur* Pro#eorii tre,uie a ai,a $" %edere+ $" primul r5"d+ o,ie!ti%ele !are !ir!um!riu tru"!/iului !omu"+ partea
o,ligatorie a programei !olare i !are %a !o"titui temeiul reali(arii e%aluarii "atio"ale &!apa!itate i ,a!alaureat'* De aeme"ea+ o,ie!ti%ele tru"!/iului !omu" %or
!o"tri,ui la !o"turarea pro#ilului de #ormare la #5ritul $"%atam5"tului o,ligatoriu* Pe de alta parte+ $" #u"!tie de de!i(iile !are e %or lua la "i%elul #ie!arei !lae+ !adrele
dida!ti!e tre,uie a ti"a !o"t de o,ie!ti%ele !are !o"turea(a !urri!ulum e6ti"+ $" !a(urile !laelor !apa,ile
de per#orma"ta $" a"umite dome"ii+ ale u"ei moti%atii uperioare pe"tru a!ete di!ipli"e*
*. Selectarea si organi+area continuturilor de ,n!atare.
A!eata etapa !o"ta $" ele!tarea i orga"i(area !o"ti"uturilor $" !o"!orda"ta !u o,ie!ti%ele edu!atio"ale urmarite* A!ti%itatea i"tru!ti% edu!ati%a tre,uie a #ie
!e"trata pe o,ie!ti%e i "u pe !o"ti"uturi+ !o"ti"uturile repre(e"t5"d o pu"te de legatura $"tre o,ie!ti%e i ele%i* U" rol importa"t $" ele!tarea i orga"i(area !o"ti"uturilor $l
!o"tituie ide"ti#i!area u"itatilor de $"%atare* Ple!5"d de la ide"ti#i!area u"itatilor de $"%atare tre,uie delimitat+ ta,ilit i ordo"at u"itatile tru!turale &!apitole+ u,!apitole+
le!tii'* De aeme"ea+ tre,uie a e ti"a eama de u,ie!tele pe"tru #ie!are le!tie+ prelu!r5"d i ordo"5"d logi! "otiu"ile $" !o"!orda"ta !u poi,ilitatile de aimilare ale
ele%ilor i !eri"tele demerului edu!atio"al*
-. Alegerea strategiilor de redare-,n!atare.
Strategiile de predare)$"%atare pri%e! modul de orga"i(are i !o"du!ere a a!tului dida!ti! pri" !o"!orda"ta i $m,i"area e#i!ie"ta a !o"ti"utului $"%atarii !u
metodelor de $"%atare+ !u mi7loa!ele dida!ti!e+ !u #ormele de orga"i(are a pro!eului i"tru!ti%)edu!ati% $" %ederea ati"gerii o,ie!ti%elor propue* La alegerea trategiilor
dida!ti!e tre,uie a e ti"a !o"t de pe!i#i!ul di!ipli"ei+ de parti!ularitatile de %5rta ale ele%ilor+ pre!um i de tipul de le!tie a,ordat*
.. Sta'ilirea "etodelor si te/nicilor de e!aluare.

Repre(i"ta partea #i"ala a demerului de proie!tare dida!ti!a pri" !are pro#eorul %a maura e#i!ie"ta $"tregului pro!e i"tru!ti%)edu!ati%*
Proie!tarea demerului e%aluati% %a a%ea $" %edere mome"tul $" !are e reali(ea(a e%aluare &la $"!eputul
pro!eului de predare)$"%atare+ pe par!urul derularii ale au la #5ritul demerului'+ dar i metodele i te/"i!ile de e%aluare* Proie!tarea modulului de reali(are a e%aluarii
%a a%ea !a #i"alitate aigurarea u"ui #eed),a!8 de !alitate at5t pe"tru ele%i+ !5t i pe"tru !adrul dida!ti!+ !are+ pe ,a(a prelu!rarii i"#ormatiilor o,ti"ute+ $i %or regla modul de
de#aurare a demerului dida!ti!*
9" pri%i"ta i"trume"telor de e%aluare e pu" !5te%a $"tre,ari-
Care u"t o,ie!ti%ele !adru i o,ie!ti%ele de re#eri"ta ale programei !olare+
pe !are tre,uie a le reali(e(e ele%ii .
Care u"t per#orma"tele mi"ime+ medii i uperioare pe !are le pot ati"ge ele%ii+
pe"tru a demo"tra !a au ati" a!ete o,ie!ti%e .
Care ete pe!i#i!ul !ole!ti%ului de ele%i pe"tru !are $mi propu" e%aluarea .
C5"d i $" !e !op e%alue( .
Pe"tru !e tipuri de e%aluare opte( .
Cu !e i"trume"te %oi reali(a e%aluarea .
Cum %oi pro!eda pe"tru !a #ie!are ele% a #ie e%aluat pri" tipuri de pro,e !5t mai %ariate+
at#el $"!5t e%aluarea a #ie !5t mai o,ie!ti%a i rele%a"ta .
Cum %oi #oloi datele o#erite de i"trume"tele de e%aluare admi"itrate+ pe"tru a elimi"a
E%e"tualele ,lo!a7e !o"ta"te $" #ormarea ele%ilor i pe"tru a aigura progreul !olar al #ie!aruia
di"tre ei .
Rapu"ul la a!ete $"tre,ari tre,uie a !o"du!a la e%ide"tierea progreului $"regitrat de ele%i+ ati"g5"du)e $" a!ete #el o,ie!ti%ele propue $" programa !olara*
I. *. Studiul rogra"elor scolare
Do!ume"tele de proie!tare dida!ti!a u"t do!ume"te admi"itrati%e reali(ate de !atre pro#eor dupa o le!turare ate"ta a programei !olare* Programele !olare u"t
!e"trate pe o,ie!ti%e:!ompete"te i "u mai tre,uie %i(ata !a o ta,la de materii+ !are a #ie par!ura $"tr)o a"umita perioada de timp* 9" a!et e"+ pro#eorul tre,uie a
ai,a o %edere de a"am,lu aupra $"tregului !urri!ulum alo!at u"ui a" de tudiu+ a !u"oa!a programele di!ipli"elor $"rudite pe"tru o a,ordare i"terdi!ipli"ara a
a"umitor teme i a pero"ali(e(e demerul dida!ti!+ ti"5"d eama de pe!i#i!ul ele%ilor !arora li e adreea(a*
Le!tura programelor !olare tre,uie a !oata $" %aloare relatiile !are e6ita $"tre o,ie!ti%ele !adru ; o,ie!ti%ele de re#eri"ta ) a!ti%itatile de $"%atare ) !o"ti"uturi i
modalitatile de e%aluare*
I. -. Plani%icarea calendaristica orientati!a
Plani%icarea calendaristica ete u" do!ume"t !olar admi"itrati% !are ao!ia(a eleme"tele programei !olare !u alo!area de timp+ !o"iderata optima de !atre
pro#eor+ pe par!urul u"ui a" !olar* Pla"i#i!arile !ale"dariti!e pot #i-
anuale ) e $"to!me! pe u" a" de tudiu1
se"estriale ) !o"ti"utul di" pla"i#i!area a"uala e ditri,uie pe emetre*
Pe"tru reali(area pla"i#i!arilor !ale"dariti!e e re!oma"da par!urgerea etapelor-
0* ide"ti#i!area u"itatilor de $"%atare1
2* ta,ilirea u!!eiu"ii de par!urgere a u"itatilor de $"%atare1
3* ao!ierea o,ie!ti%e de re#eri"ta ) !o"ti"uturi repe!ti%+ !ompete"te pe!i#i!e ) !o"ti"uturi1
4* alo!area timpului "e!ear par!urgerii #ie!arei u"itati de $"%atare*
Pla"i#i!arile !ale"dariti!e pot #i reali(ate por"i"d de la urmatoare ru,ri!atie-

Unitatea scolara00000000000000000000
Pro%esor00000000000000000000000000
Discilina0000000000000000000000000
Clasa000000Nr. ore1sata"2na0000000
Progra"a scolara0000000000000000000
Anul scolar00000000000

Plani%icare calendaristica

Se"estrul I3 II
U"itatea de
i"%atare
O,ie!ti%e
de
re#eri"ta:
Compete"te
pe!i#i!e

Co"ti"uturi Nr*d
e
ore
Sapt* O,*
0 2 3 4 < =
I. .. Proiectarea unitatii de ,n!atare
O unitate de ,n!atare !o"tituie o tru!tura dida!ti!a de!/ia i #le6i,ila !e pre(i"ta urmatoarele !ara!teriti!i-
determi"a #ormarea la ele%i a u"ui !omportame"t pe!i#i!+ ge"erat pri" i"tegrarea u"or o,ie!ti%e de
re#eri"ta:!ompete"te pe!i#i!e1
ete u"itara di" pu"!t de %edere temati!1
e de#aoara $" mod itemati! i !o"ti"uu pe o perioada de timp1
e #i"ali(ea(a pri" e%aluare >3?@*
9" %ederea proie!tarii u"itatii de $"%atare+ pro#eorul tre,uie a ide"ti#i!e eleme"tele "e!eare demerului dida!ti!* Pe"tru a!eata+ e %or par!urge urmatoarele
etape-
0* ide"ti#i!area o,ie!ti%elor:!ompete"telor+ &9" !e !op %oi #a!e .'1
2* ele!tarea !o"ti"uturilor+ &Ce %oi #a!e .'1
3* a"ali(a reurelor au a trategiilor dida!ti!e- metode de predare)$"%atare+ mi7loa!e dida!ti!e+ lo!ul
de de#aurare a a!ti%itatii dida!ti!e+ #ormele de orga"i(are i de#aurare a a!ti%itatii dida!ti!e+ timp+
&Cu !e %oi #a!e .'1
4* determi"area a!ti%itatilor de $"%atare+ &Cum %oi #a!e .'1
<* ta,ilirea i"trume"telor de e%aluare+ &C5t )a reali(at'*
Proie!tul u"ei u"itati de $"%atare poate #i reali(at por"i"d de la urmatoare ru,ri!atie1
Unitatea scolara00000000000000000000
Pro%esor00000000000000000000000000
Discilina0000000000000000000000000
Clasa000000Nr. ore1sata"2na0000000
Progra"a scolara0000000000000000000
Anul scolar0000000000
Proiectul unitatii de ,n!atare

U"itatea de $"%atareAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Numarul de ore alo!ateAAAAAAA

Co"ti"uturi O,ie!ti%e de
re#eri"ta:
Compete"te
Spe!i#i!e
A!ti%itati de i"%atare Reur
e
E%aluar
e
0 2 3 4 <
I. 4. Proiectarea lectiei
Proie!tarea u"ei le!tii ete operatia de ide"ti#i!are a e!%e"telor i"tru!tio"ale !e e derulea(a $" !adrul u"ui
timp determi"at+ de o,i!ei+ o ora !olara*
Proie!tarea le!tiei preupu"e par!urgerea u"or etape-

). 5or"ularea clara a o'iecti!elor oerationale.

O,ie!ti%ele operatio"ale i"di!a e#e!tele o,er%a,ile la #5ritul le!tiei* Pe"tru a #i ati"e+ o,ie!ti%ele de re#eri"ta:!ompete"tele pe!i#i!e di" programa !olara+ a!etea
u"t tra"pue+ la "i%elul le!tiei+ $" o,ie!ti%e operatio"ale a !aror !ara!teriti!i u"t pre(e"tate $" !ele !e urmea(a-
e e6prima $" #u"!tie de ele%:!laa de ele%i1
i"di!a o modi#i!are !o"!reta de !omportame"t1
de!riu e#e!te o,er%a,ile1
pre!i(ea(a !o"ditii $" !are e ma"i#eta !omportame"tul1
pot pre!i(a "i%elul reali(arii*
*. Selectarea si anali+a continuturilor.
9"tru!5t !a"titatea de i"#ormatii ete e6trem de mare+ e6ita te"tatia de a upra$"!ar!a programul ele%ului pri" i"trodu!erea a !5t mai multe "otiu"i di" !5t mai multe
dome"ii* 9" !o"e!i"ta+ pro#eorul are ar!i"a de a selecta i de a anali+a di" multitudi"ea de i"#ormatii pe !ele utile ele%ului at#el $"!5t a ati"ga o,ie!ti%ele:!ompete"tele
pre%a(ute $" programa !olara* De aeme"ea+ tot $" ar!i"a pro#eorului !ade i
etimarea !apa!itatii #i(i!e i i"tele!tuale a !laei la !are preda* Aadar+ tre,uie etimat "i%elul de pregatire+ i"tereul $"%atarii+ ritmul de mu"!a al ele%ilor+ pre!um i
!apa!itatea "e!eara tre!erii la u" "i%el uperior de $"%atare a a!etora*
Predarea u"ei di!ipli"e te/"i!e impu"e par!urgerea $" !o"#ormitate !u modelul tii"ti#i!+ pre!um i repe!tarea logi!ii dida!ti!e* Notiu"ile de pe!ialitate %or #i at#el
retru!turate i adaptate %5rtei ele%ilor $"!5t a poata #i uor $"telee i aimilate*
A"ali(a !o"ti"utului a!ti%itatii de $"%atare preupu"e-
ide"ti#i!area !o"ti"uturilor !u o,ie!ti%ele de re#eri"ta:!ompete"tele pe!i#i!e di"
programa !olara1
di%i(area i orga"i(area !o"ti"utului1
ta,ilirea ordi"ii de par!urgere a eleme"telor de !o"ti"ut1
ta,ilirea relatiilor di"tre eleme"tele de !o"ti"ut*


-. Anali+a resurselor.
A!eata preupu"e-
a& anali+a a resurselor u"ane-
parti!ularitatile ele%ilor &"i%elul de !u"oti"te+ moti%atia $"%atarii+ ritmul de $"%atare'1
!ompete"tele !adrului dida!ti! &!ompete"te de ,a(a ale !adrului dida!ti!+ !ompete"tele $"
pe!ialitate+ pi/opedagogi!e i metodi!e pre!um i !ompete"tele pi/orelatio"ale'*
'& anali+a a resurselor "ateriale6
mi7loa!e de $"%atam5"t1
mediul de i"truire1
timpul a#ere"t de#aurarii le!tiei*
.. Adotarea strategiei didactice.
9" !opul ati"gerii o,ie!ti%elor operatio"ale #i6ate+ a!tul edu!atio"al pre%ede o trategie dida!ti!a repre(e"tata pri"tr)u" a"am,lu de metode+ mi7loa!e i #orme de
orga"i(are a !laei de ele%i* Alegerea a!etor trategii e #a!e $" #u"!tie de-
o,ie!ti%ele operatio"ale1
"atura !o"ti"utului1
parti!ularitatile ele%ilor1
!ompete"tele !adrului dida!ti!1
!o"ditii materiale di" dotare1
timp dipo"i,il*


4. E!aluarea instru"entelor si ro'elor de e!aluare.
I"trume"tele de e%aluare u"t !o"!epute la $"!eputul a!ti%itatii dida!ti!e &le!tiei' i er%e! la maurarea ati"gerii o,ie!ti%elor operatio"ale* E%aluarea tre,uie a #ie
!e"trata pe u"itatea de $"%atare+ a #ie $" raport !u o,ie!ti%ele pre%a(ute $" programa !olara i a e%ide"tie(e progreul $"regitrat de ele% $" raport !u i"e $"ui*
Pe"tru proie!tarea u"ei le!tii+ pro#eorul %a ela,ora u" proie!t de le!tie a !arui tru!tura ete pre(e"tat $" !ele !e urmea(a-
A* Date ge"erale de ide"ti#i!are
Unitatea scolara00000000000000000000
Pro%esor00000000000000000000000000
Discilina0000000000000000000000000
Clasa 000000 Nr. ore1sata"2na000000
Progra"a scolara0000000000000000000
Anul scolar0000000000

Proiect de lectie

Unitatea de ,n!atare60000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Lectia6 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Tiul lectiei6 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA00000000000000000000000000
Durata lectiei6 AAAAAAAAAAAAA
Locul de des%asurare6 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Co"etenta seci%ica6 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
O'iecti!e oerationale. La #5ritul le!tiei ele%ii %or #i !apa,ili-
O ). AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
O *. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
6
O n. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Continutul acti!itatii de instruire

Cod Arii de continut Su'-arii de continut
C)
C*
6
Cn
Diagra"a o'iecti!e-continuturi

O'iecti!e1
Continuturi C) C* 7 Cn
O)
O*
7
On
Metode si rocedee de instruireAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Mi8loace de ,n!ata"2nt6

Cod Denu"irea resurselor "ateriale
B*Co"ti"utul tii"ti#i! al le!tiei
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Bi,liogra#ie
[1] ________________________________________________________________________________________________________

C* De#aurarea le!tiei

Evenimentele
i nstruirii
Continut/
Obiective
T
i
m
p
Activitatea profesorului Activitatea elevului
Strategie didactica
Evaluare etode de
invatamant
i!loace de
invatamant
"orme de
organi#are
a
activitatii
1 $ % & ' ( ) *
D* E%aluarea !u"oti"telor
). 5or"a de e!aluare - ro'a de e!aluare roriu-+isa
ta,ilirea tipului de tet1
ide"ti#i!area o,ie!ti%elor1
ele!tarea !o"ti"uturilor !e urmea(a a #i e%aluate1
!o"truirea itemilor*
*. Diagra"a o'iecti!e1ite"i9
-. Etalonul de re+ol!are si uncta8ul entru %iecare ite" #'are"ul de notare&.
Cu"oti"tele do,5"dite de ele%i pot #i e%aluate pri" di%ere metode* Ete i"di!at !a la $"to!mirea pro,elor de
e%aluare a e ti"a !o"t pe !5t poi,il de !eri"tele e"umerate mai u+ at#el $"!5t pro!eul de e%aluare a du!a la
!ulegerea u"or i"#ormatii !5t mai utile $" %ederea luarii u"or de!i(ii ulterioare*


II. Proiectarea de"ersului didactic
II. 1. Programa scolara

ELECTRICITATE
Clasa a IX-a
Scoala de Arte si Meserii
CURRICULUM DE DEZVOLTARE LOCALA

Specializarea: Lucrator in electrotehnica
AUTOR: prof+ ing+ Ardeleanu ,-tru ,aniel

NOTA DE PREZENTARE
.n cadrul Curriculum-ului de ,e#voltare /ocala a fost elaborata programa la modulul teoretic pentru 0Cultura de specialitate1 la
clasa a .2-a, Scoala de Arte si eserii, nivelul 1 de calificare, cu denumirea 0Electricitate1+
odulul este conceput sub forma de optional ca disciplina noua, a carei programa nu cuprinde unitati de competenta si
continuturi tematice din cadrul celorlalte programe de trunc3i comun si uemea#a a fi parcurs intr-un an de studiu+ 4rograma fiind
elaborata dupa modelul celor de trunc3i comun, conform OECT nr+&((&/%1+5%+$55%+
Continuturile tematice au o structura a6ata atat pe caracterul informativ cat si pe cel aplicativ si e6perimental, permitand elevilor
sa-si poata de#volta de#volta, cat mai mult cu putinta, vi#iunea asupra comple6itatii problemelor din domeniul electric si te3nic in
general+ 4rin parcurgerea programei acestui modul se urmareste dobandirea competentelor descrise in Standardele de 4regatire
4rofesionala, documente ce stau la ba#a Sistemului 7ational de Calificari 4rofesionale+
8nitatile de competenta si continuturile tematice a acestei programe sunt capitole, respectiv teme independente care nu sunt
studiate in cadrul celorlalte module de trunc3i comun, fiind elaborate numai dupa modelul acestora+ Continutul tematic are drept scop
insusirea cunostintelor asupra electricitatii si a aplicatiilor practice ale acesteia, aratandu-se ce este electricitatea, cum se produce, cum
se transporta si cum poate fi folosita in diferite scopuri casnice si industriale+ Se pre#inta elementele componente ale instalatiilor
electrice, materialele folosite pentru constructia lor, conditiile pe care trebuie se le indeplineasca, modalitatile de intretinere si reparare
a instalatiilor, indicandu-se masurile de protectie sau de siguranta de care trebuie sa se tina seama in diferite situatii problema+
4arcurgerea modulului ofera elevilor posibilitatea sa-si insuseasca mai bine necesitatea identificarii problemelor simple,
alcatuirea si aplicarea unui plan de re#olvare a problemelor simple, verificarea re#ultatelor obtinute in urma aplicarii planului de
re#olvare, astfel incat, in final, toate acestea sa conduca spre re#olvarea anumitor situatii problema intalnite in practica, avand
posibilitatea familiari#arii cu diverse re#olvari de probleme+
7umarul total de ore alocat modulului fiind reparti#at dupa cum urmea#a9
- teorie :(& ore ;$ ore/saptamana2%$saptamani<=
Timpul alocat pentru studiul disciplinei este de doua ore pe saptamana, pe care profesorul le poate planifica in ore de predare-
invatare, ore de aplicatii si e6perimente sau ore de recapitulare si evaluare+
4rofesorul inginer are posibilitatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme, in functie de dificultatea acesteia, de
nivelul de cunostinte anterioare ale elevilor, de compatibilitatea materialului didactic si de ritmul de invatare si de formare a
deprinderilor specific grupului instruit+


COMPETENTE SPECIFICE SI CONTINUTURI
COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI

.dentifica probleme
simple
>eneralitati privind electricitatea9
- materia si structura ei=
- e6plicarea fenomenului=
- tipuri de campuri electrice si
magnetice=
- modalitati de producere a
electricitatii=
- clasificarea centralelor electrice=
- principalele marimi electrice si
unitatile de masura ale acestora=
- procesele care se intalnesc in
circuitele electrice=
- caracteristicile instalatiilor electrice
de lumina si forta=
8tili#arile energiei electrice9
- probleme generale ale instalatiilor
electrice=
marimi si unitati fotometrice+

Alcatuieste si aplica un plan de
re#olvare a unei probleme simple
Aplicatii cu caracter practic si
e6perimental9
- reali#area practica a instalatiilor si
circuitelor electric
- alegerea materialelor optime
functionarii si sigurantei in
e6ploatare=
- anali#a constructiva si functionala a
diferitelor tipuri de aparate electrice
din structura unei instalatii sau circuit
electric=
- studiul instalatiilor electrice de
iluminat si forta din gospodariile
proprii=
8tili#arile energiei electrice9
- surse electrice de lumina=
- corpuri de iluminat=
- transformatoare si masini electrice=
studiul domeniilor de utili#are a energiei
electrice la diversi consumatori casnici si
industriali+
?erifica re#ultatele obtinute in
urma aplicarii planului de re#olvare a
unei probleme simple
- identificarea tipurilor de defecte care
apar intr-o instalatie electrica si a
cau#elor=
- conditiile pe care trebuie sa le
indeplineasca instalatiile electrice=
- instructiuniprivind utili#area,
intretinerea si repararea instalatiilor
electrice de iluminat si forta=
- instructiuni privind utili#area,
intretinerea si repararea aparatelor
electrice din structura unei instalatii
electrice=
- masuri de protectia muncii=
masuri de prim a!utor la electrocutare+


VALORI SI ATITUDINI
Adaptarea la cerintele pietei mncii si la dinamica e!oltiei te"nolo#ice
Responsa$ilitatea pentr asi#rarea calitatii prodselor%ser!iciilor
Mani&estarea simtli estetic 'n desi#n(l indstrial
Mani&estarea #)ndirii critice si creati!e 'n domenil te"nic
Constienti*area importantei standardi*arii 'n domenil te"nic
SU+ESTII METODOLO+ICE
.ntre competente si continuturi e6ista o relatie biunivoca, competentele determina continuturile tematice iar parcurgerea acestora
asigura dobandirea de catre elevi a competentelor dorite+
Activitatea de invatare/instruire utili#ata de cadrul didactic va avea un caracter activ, interactiv si centrat pe elev, cu pondere
sporita pe activitatea de invatare si nu pe cea de predare+
etodele recomandate pentru atingerea obiectivelor sunt9
- e6plorative ;vi#ite de documentare, observarea independenta, studiul de ca#, problemati#area<=
- e6po#itive ;e6plicatia, descrierea, e6emplificarea<=
- metode ba#ate pe actiune ;efectuarea de lucrari practice, !ocul de rol, simularea<
Continuturile programei modulului Electricitate trebuie sa fie abordate intr-o maniera diferentiata, tinand cont de
particularitatile colectivului cu care se lucrea#a si de nivelul de cunostinte anterioare ale acestuia+
4entru asigurarea unei logici a intelegerii si invatarii, se vor parcurge continuturile in urmatoarea ordine9
C!osti!te ge!erale "es#re electricitate
- Ce este electricitatea=
- Campuri electrice, magnetice si electromagnetice=
- Cum se produce electricitatea+ Surse electrice=
- arimi electrice principale si unitati de masura=
- Curentul continuu si curentul alternativ=
- Sc3eme de legaturi electrice=
- Scurtcircuitul electric=
- Efectele curentului electric=
- Cum se transporta energia electrica+
I!stalatii electrice la co!smator
- >eneralitati=
- @ransamentul=
- ,escrierea instalatiei electrice+ 4arti componente=
- ateriale folosite in instalatiile electrice=
- ,iferite tipuri de instalatii electrice=
- asuri de protectie impotriva tensiunilor de atingere=
- Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca instalatiile electrice+
A#licatiile electricitatii
- >eneralitati=
- Aplicatiile efectului termic=
- Aplicatiile efectului magnetic=
- Aplicatiile efectului c3imic=
- 8tili#arile energiei electrice9
- marimi si unitati fotometrice
- surse electrice de lumina
$ corpuri de iluminat
MATERIALE NECESARE

Folii pentr retroproiector, planse didactice, modele, cataloa#e de componente sa e-trase de catalo#,
&ise de acti!itate independenta, 'ndrmar de la$orator, manale de tili*are, colectii de componente si dispo*iti!e
electronice, plat&orme de lcr%modle e-perimentale, osciloscop c doa spotri, mltimetre, #eneratoare de
semnal, srse de c.c., elemente de conectica.
II. *. Plani%icarea calendaristica se"estriala
U"itatea !olara- Grup S!olar I"dutrial CNi!olae Iorga Negreti+ 7ud* Valui
Di!ipli"a- Ele!tri!itate &C*D*L*'
Pro#eor- i"g* Ardelea"u D)tru Da"iel
Claa- a ID ; a* Nr*ore:aptam5"a- 2 ore
Spe!iali(area- Ele!trote/"i!a
Programa !olara- nr.
A"ul !olar 2??E : 2??F
Plani%icare calendaristica
-: saa"ani ; * ore1sat < =: ore
U"itatea de
i"%atare
O,ie!ti%e de
re#eri"ta:
Compete"te
pe!i#i!e

Co"ti"uturi Nr*
de
ore
Sapt* O,*
0 2 3 4 < =

Re%ol&are "e
#ro'leme
0


.dentifica probleme
simple
Alcatuieste si aplica un
plan de re#olvare a unei
probleme simple

2
(e!eralitati
1+ Ce sete electricitatea=
$+ Campuri electrice,magnetice si electromagnetice=
%+ Cum se produce electricitatea+ Surse electrice=
&+ arimi electrice principale si unitati de masura=
'+ Curentul continuu si curentul alternative=
(+ Sc3eme de legaturi electrice=
)+ Scurtcircuitul electric=
*+ Efectele curentului electric=
A+ Cum se transporta energia electrica
I!stalatii electrice la co!smator
1+ >eneralitati=
$+ @ransamentul=
%+ ,escrierea instalatiei electrice+ 4arti componente=
&+ ateriale folosite in instalatiile electrice=
'+ ,iferite tipuri de instalatii electrice=
(+ asuri de protectie impotriva tensiu
3
22
$
1
%
&
&
&
1
1
$

1)
1
1
$
*
$

4
S1
S$
S%
S&-'
S(-)
S15-11
S1$
S1$
S1%
S1&
S1&
S1'
S1(-1A
S$5
S$1
<
Saptam
a"a- F+G+
pra!ti!a
!omaata
=
?erifica re#ultatele obtinute
in urma aplicarii planului de
re#olvare a unei probleme
simple
)+ Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca instalatiile
electrice=
A#licatiile electricitatii
1+ >eneralitati=
$+ Aplicatiile efectului termic=
%+ Aplicatiile efectului magnetic=
&+ Aplicatiile efectului c3imic=
'+ 8tili#arile energiei electrice
marimi si unitati fotometrice=
surse electrice de lumina=
corpuri de iluminat
22
1
%
%
%
&
&
&

S$$
S$$-$%
S$&-$'
S$'-$(
S$)-$*
S$*-%1
S%1-%%

Saptam
a"a-
32+33
pra!ti!a
!omaata
Reca#itlare:
semestriala si
*i!ala
I!stalatii electrice la co!smator
A#licatiile electricitatii
. S%&-%'
II. -. Proiectarea unitatii de ,n!atare
Unitatea scolara/ - Grup S!olar I"dutrial CNi!olae Iorga Negreti+ 7ud* Valui
Disciplina/ Ele!tri!itate &C*D*L*'
Pro&esor/ i"g* Ardelea"u D)tru Da"iel
Clasa/ a ID ; a* Nr*ore:aptam5"a- 2 ore
Speciali*area/ Lcrator in electrote"nica
Pro#rama scolara/ nr.
Anl scolar 0112 % 0113
Proiectul unitatii de nvatare
Unitatea de 'n!atare/ Rezolvarea de peobleme
Nmarl de ore alocate/ 45 ore

Co"ti"uturi O,ie!ti%e de
re#eri"ta:
Compete"te
Spe!i#i!e
A!ti%itati de i"%atare Reure E%aluare
0 2 3 4 <
(e!eralitati
1+ Ce sete electricitatea=
$+ Campuri electrice,magnetice si
electromagnetice=
%+ Cum se produce electricitatea+
Surse electrice=
&+ arimi electrice principale si
unitati de masura=
'+ Curentul continuu si curentul
alternative=
(+ Sc3eme de legaturi electrice=
)+ Scurtcircuitul electric=
*+ Efectele curentului electric=
A+ Cum se transporta energia
electrica+
CS 0

CS 2
CS 3
Cu"oti"te ge"erale depre ele!tri!itate1
E6pli!area #e"ome"elor de produ!ere a ele!tri!itatii1
Cara!tri(area !ampului ele!tri!- de#i"ire+ marimi !ara!teriti!e1
Cara!tri(area !ampului mag"eti!- de#i"ire+ marimi !ara!teriti!e1
Cara!tri(area !ampului ele!tromag"eti!- de#i"ire+ marimi !ara!teriti!e1
Clai#i!area urelor ele!tri!e &ideale i reale'-
- ge"eratoare de !urre"t1
- ge"eratoare de te"iu"e1
Produ!erea ele!tri!itatii pri" tra"#ormarea di#eritelor #orme de e"ergie
&!/imi!a+ me!a"i!a'1
Ce"trale ele!tri!e- !lai#i!are+ !o"tru!tie+ #u"!tio"are1
De#i"irea i !ara!teri(area marimilor ele!tri!e- &!a"titatea de ele!tri!itate+
!ure"tul ele!tri!+ !o"du!ti,ilitatea i re(ite"ta ele!tri!a+
Pote"tialul ele!tri!+ legatura di"tre te"iu"e+ !urre"t i re(ite"ta+
!aderea de te"iu"e+ puterea ele!tri!a+ e"ergia ele!tri!a*
Cure"tul !o"tu"uu-de#i"itie+ mod de produ!ere1
Tipuri de !urre"t alter"ati%e* Ge"erarea !ure"tului alter"ati%e1
Legarea i" erie+ paralel i deri%atie a !ompo"e"telor u"ui !ir!uit ele!tri!
De#i"itia i produ!erea !urt!ir!uitului ele!tri!1
E#e!tul termi!1 e#e!tul !/imi!1 e#e!tul mag"eti!1
Tra"#ormatoare ele!tri!e1
Li"ii ele!tri!e de tra"port i ditri,utie*
Holii pe"tru
retroproie!tor1
Retroproie!tor1
Ia"uale1
Ta,la1
Iar8ere
O,er%are
a
!ure"ta1
I"tre,ari
orale
0 2 3 4 <


I!stalatii electrice la
co!smator
1+ >eneralitati=
(+ @ransamentul=
)+ ,escrierea instalatiei electrice+
4arti componente=
*+ ateriale folosite in instalatiile
electrice=
A+ ,iferite tipuri de instalatii
electrice=
(+ asuri de protectie impotriva
tensiunii
)+ Conditiile pe care trebuie sa le
indeplineasca instalatiile electrice
De#i"irea "otiu"ilor de- retea ele!tri!a+ i"talatie ele!tri!a+ !ir!uit ele!tri!+
!o"ummator ele!tri!+ re!eptor ele!tri!1
De!rierea u"ei i"talatiei ele!tri!e* Parti !ompo"e"te*
Ta,louri de ditri,utie1
Cir!uite de lumi"a1
Cir!uite de #orta1
Iateriale ele!troi(ola"te1
Co"du!toare ele!tri!e &iolate+ "ei(olate'1
Alegerea !o"du!toarelor pe"tru i"talatiile i"terioare1
Tu,uri prote!toare1
I(olatoare1
Retele de ditri,utie- de!rierea elem"telor tru!turale &talpi+ aparate+
ta,louri de ditri,utie+ !o"toare+ materiale'1
I"talatii de lumi"a1
I"talatii pe"tru !ir!uite !a"i!e1
Prote!tia pri" legarea la pama"t1
Prote!tia pri" legarea la "ul1
Holoirea de te"iu"i "eperi!uloae
Pla"e1

Sta"d !u
lu!rari de
la,orator
Re!eptoare de
lumi"a i de #orta
Ta,louri de
ditri,utie
Co"du!toare
ele!tri!e
Holii pe"tru
retroproie!tor1
Retroproie!tor1
Ia"uale1
Ta,la1
Iar8ere
O,er%are
a
!ure"ta1
I"tre,ari
orale

Lu!rari
!rie
A!ti%itati
pra!ti!e de
la,orator

A#licatiile electricitatii
*+ >eneralitati=
A+ Aplicatiile efectului termic=
15+ Aplicatiile efectului magnetic=
11+ Aplicatiile efectului c3imic=
1$+ 8tili#arile energiei electrice
marimi si unitati
fotometrice=
surse electrice de lumina=
corpuri de iluminat
Lampa ele!tri!a !u i"!a"de!e"ta1
Lampi #luore!e"te tu,ulare1
Lampi ele!tri!e !u %apori de mer!ur de mare preiu"e i 7oaa preiu"e1
Aparate ele!trote/"i!e- !lai#i!are+ !o"tru!tie+ utili(are1
Cai#i!area mai"ilor ele!tri!e1
Regimurile de #u"!tio"are ale mai"ilor ele!tri!e1
Eleme"te gal%a"i!e1
A!umulatoare ele!tri!e1
Pri"!ipalele marimi #otometri!e i u"itatilor lor de maura- &#lu6ul lumi"o+
i"te"itatea lumi"oaa+ ilumi"area i legile ei+ e6!ita"ta lumi"oaa+
lumi"a"ta+ !a"titatea de lumi"a+ e6pu"erea lumi"oaa'
Pla"e1

Sta"d !u
lu!rari de
la,orator
Holii pe"tru
retroproie!tor1
Retroproie!tor1
Ia"uale1
Ta,la1
Iar8ere
O,er%are
a
!ure"ta1
I"tre,ari
orale

Lu!rari
!rie
A!ti%itati
pra!ti!e de
la,orator
II. .. Proiectul de lectie

A* Date ge"erale de ide"ti#i!are
Unitatea scolara6 Grup S!olar I"dutrial CNi!olae Iorga Negreti+ 7ud* Valui
Discilina6 Ele!tri!itate &C*D*L*'
Pro%esor6 i"g* Ardelea"u D)tru Da"iel
Clasa6 a ID ;a
Progra"a scolara6 nr. C.D.L
Nr.ore e sata"2na6 2 ore
Anul scolar 2??E : 2??F
Proiect de lectie
Unitatea de nvatare: Re*ol!area de pro$leme
Lectia: Lampi electrice c incandescenta
Tipul lectiei: Comnicare de noi cnostinte
urata lectiei: 41 minte
Locul de des!asurare: La$oratorl de electronica
Competenta speci!ica: CS 6
Continutul activitatilor de instruire:

Cod Arii de contint S$(arii de contint

C7


Clasi&icare
De&initie. Emisia de lmina
Lampa c incandescenta normala si
c cicl re#enerati! de iod
Parametrii caracteristici

C0

Elemente constrcti!e.
Principi de &nctionare.
Roll &nctional al elementelor
componente
Reactii si &enomene c"imice si
&i*ice
C6 Anali*a comparati!e a
lampilor c incandescenta
Fia$ilitatea lampilor c
incandescenta
A!anta8ele si de*a!anta8ele
lampilor c incandescenta

"biectivele operationale: La s&)rsitl lectiei ele!ii !or &i capa$ili/
" #$ Sa e-plice emisia de lmina la lampile c incandescenta9
" %$ Sa clasi&ice lampile c incandescenta9
" &$ Sa de&ineasca parametrii &otometrici ai lampilor c incandescenta9
" '$ Sa cnoasca elementele constrcti!e ale lampilor c incandescenta9
" ($ Sa e-plice &nctionarea lampilor c incandescenta9
O 5. Sa e-plice a!anta8ele si de*a!anta8ele lampilor c incandescenta9
ia)rama obiective-continut:

"biective*Continut C# C% C&
"# X
"% X
"& X
"' X
"( X
"+ X
,etode si procedee de instruire: Con!ersatia, e-plicatia, demonstratia, e-ercitil.

,i-loace de nvatam.nt de uz )eneral: Flipc"art :FC;, mar<ere :M=;, ta$la ecolo#ica
:TE;, pi-ri, creioane colorate, caiete de notite.
,i-loace de nvatam.nt speci!ice:
Cod enumirea resursei materiale
M Manal de specialitate
R Retroproiector
> Filament de >ol&ram
Ln Lampi c incandescenta normale
Lci
Lampi c incandescenta c cicl
re#enerati!e de iod

/valuare: O$ser!are crenta9 E!alare orala9 E!alare scrisa.
? Contintl stiinti&ic al lectiei
C #: Clasi!icare$ /misia de lumina$
Emisia de lmina a acestor i*!oare se datoreste adcerii la incandescenta a ni &ilament metallic parcrs de crrent.
Ca element de circit, lampa c incandescenta este n re*itor neliniar, inertial, c o caracteristica dinamica !olt(amper
simetrica.
Se distin# doa tipri de lampi electrice c incandescenta/
- lampi incandescente normale9
- lampi incandescente c cicl re#enerati!e de iod.
Parametrii !otometrici$
- randamentul optic0 este raportl dintre &l-l ener#etic emis in domenil !i*i$il al
spectrli si &l-l total al srsei9
- e!ectul vizual util0 se de&ineste ca &iind raportl dintre &l-l lminos estimate in @ati
lminosi si &l-l ener#etic core*pn*ator domenil !i*i$il al
spectrli9
- e!icacitatea luminoasa a sursei0 repre*inta raportl dintre &l-l lminos e-primat
in lmeni si &l-l ener#etic al srsei$
Pentr o srsa reala, indi&&erent de le#ea dpa care &nctionea*a, e&icacitatea lminoasa se de&ineste ca raportl dintre
&l-l lminos si pterea totala Pa a$sor$ita de retea/
Unde, Pa A Pe B DP, c
Pe(pterea e&ecti!a a srsei9
DP(pierderi de ptere pe elementele cone-e de circit :startere, $alastri, etc.;
C %: /lemente constructive$Principiul de !unctionare$
Din pnct de !edere constrcti!e, lampa c incandescenta pre*inta trei parti principale/
7( 1alonul de sticla0 care poate a!ea &orme di&erite:in &nctie de destinatia lampii; si se reali*ea*a din sticla clara, mata :c
asperitati de natra c"imica sa mecanica;, laptoasa :c sspensii din o-i*i de t"ori, &os&or;, opala :c incl*ini de ipsos, talc, o-i*i de
plm$; sa de tip solar :c spectr corectat;.
%- Soclul0 care asi#ra le#atra, mecanca si electrica, c sportl lampii :&asn#; si poate &i de tip c &ilet :Edison; sa $aionet
:S@an;.
&- 2ilamentul0 se reali*ea*a din @ol&ram care, comparati!e c alte metale #re &*i$ile, pre*inta o serie de a!anta8e si anme/
( temperatara de topire ridicata :6511#r.=;9
( re*istenta mecanica $na9
( !olati*are redsa la temperatre inalte.
Pentr e!itarea o-idarii &ilamentli $aloanele lampilor c incandescenta de ptere mica se !idea*a.
Lampile c pteri mai mari de C1> a $alonl mplt c #a* :Ne, Ar, =r, N; si &ilament d$l spiralat, ceea ce permite cresterea
temperatrii de lcr :circa 6111#r. =; si implicit diminarea sectinii &ilamentli.
Lampile c incandescenta tili*at in mod crrent in instalatiile de ilminat a $alonl de &orma nei spra&ete i*oterme si se
constriesc pentr tensini de 702, 001, 061 V c pteri nitare de ma-imm 0111>. E&icacitatea lminoasa este de cel mlt 06D0C
lm%>, ceea ce corespnde la n randament al srsei de circa 6,4E, drata de &nctionare &iind de 7111 ore.
Pentr a dimina !olatili*i*area &ilamentli, in conditiile ameliorarii sensi$ile a caracteristicilor de &nctionare, in $alonl lampii
se introdce n "alo#en :iod, in ltiml timp $rom;, o$tinand(se lampa incandescenta c "alo#eni.
Daca in $alon se introdce, de e-empl, iod se o$tine o lampa c incandescnta c cicl re#enerati! de iod, &nctionarea &iind
rmatoarea.
( la temperatra :0111#r.C; relati!e ridicata a &ilamentli, moleclele de iod disocia*a in atomi/

I0 (((((((0I,
ce se rFaspandesc in $alonl de sticla.
( particlele de @ol&ram, condensate pe $alon sa a&late in !ecinatatea acestia, la temperatri relati!e sca*te :011#r.C; se
com$ina c atomii de iod,
> B 0I A >I0
re*ltand iodra de @ol&ram !olatila.

( in !ecinataea &ilamentli iodra se descompne eli$erand @ol&raml ce se depne pe &ilament, iodl ramanand li$er pentr o
noa reactie.
Cicll descris de ecatia/
> B 0I AAAAAAAAAAA >I0
Delimitea*a in interiorl $alonli doa *one de temperatra, separate de o spra&ata i*oterma de circa 7611#r. C. In e-teriorl
acesteia snt preponderente reactiile de &ormare a iodrii de @ol&ram, &enomen ce inlatra depnerea metalli pe $alonl lampii. In
interiorl spra&etei i*oterme predomina reactiile de disociere, insotite de concentrarea @ol&ramli in *ona &ilamentli.
C +: A!ali%a com#arati&a a lam#ilor c i!ca!"esce!ta
Comparativ cu lampile incandescente normale, cele cu ciclu regenerative de iod, pre#inta o serie de avanta!e, dintre care cele mai importante sunt9
- flu6 luminos practice constant pe toata durata de viata a lampii=
- durata de functionare mare ;de circa $555 de ore<si eficacitatea luminoasa ridicata ;$$B$(lm/C< la puteri unitare pana la 15DC=
- temperature de culoare ridicata ;$A55gr+E< ce asigura o mai buna redare a culorilor+
D Des&asrarea lectiei/
Evenimentele
i nstruirii
Continut/
Obiective
T
i
m
p
Activitatea profesorului Activitatea elevului
Strategie didactica
Evaluare etode de
invatamant
i!loace de
invatamant
"orme de
organi#are
a
activitatii
1 $ % & ' ( ) *

Sec!enta
organi+atorica
1
Ha!e pre(e"ta ele%ilor+ "otea(a ele%ii a,e"ti $" !atalogul
!laei1 #a!e o,er%atii i re!oma"dari+ da!a ete !a(ul*
Rapu"d la $"tre,arile pue de pro#eor+ $i
$"ue! o,er%atiile i re!oma"darile primate*
Co"%eratia Catalog+
pi6uri+
TE+ IJ
Hro"tala
$$$$$$$

>eri%icarea
te"elor
+
Pri" o"da7+ oli!ita !aietele de teme*
Ha!e apre!ieri+ !ore!tari+ u"de ete !a(ul*
Cei oli!itati pre(i"ta !aietele de teme*
Ceilalti ele%i a!ulta apre!ierile i e%e"tual $i
!ore!tea(a rapu" urile $" !aietele de teme*
Co"%eratia
E6pli!atia
Caietele de
teme+ pi6uri
!olorate
I"di%iduala
Hro"tala
E%al*
orala
Trans"iterea
noilor
cunostinte
Diri8area
,n!atarii
C ) ? O )3 O *
15

Propu"e ele%ilor o "oua le!tie*
La"i electrice cu incandescenta
Pre(i"ta o,ie!ti%ele le!tiei*
9" prima etapa pre(i"ta de#i"itia lampii !u i"!a"de!e"ta
i !lai#i!area a!etora*
9" !o"ti"uare pre(i"ta i e6pli!a parametrii #otometri!i*
A!ulta i de%i" i"tereati de propu"erea
#a!uta*
Notea(a $" !aietele de "otite de#i"itia i
!lai#i!are lampilor !u i"!a"de!e"ta*
Apli!a"d !u"oti"tele a"terioare+ dup a!e)i
"otea(a de#i"itia parametrilor #otometri!i+ dedu!
relatiile matemati!e de de#i"itie*
Notea(a e6pli!atiile primite i dee"ea(a $"
!aietele de "otite !/emele proie!tate pe ta,la
*
E6pu"erea
E6pli!atia
O,er%atia
Co"%eratia

F,
/n,
/ci+
Caiete de
"otite+ pi6*
Hro"tala
I"di%iduala
$$$$$$$$$$
O'tinerea
er%or"antei
,
Soli!ita u" ele% a pre(i"te !lai#i!area lampilor ele!tri!e
!u i"!a"de!e"ta*
Soli!ita alti ele%i di" !laa a de#i"ea!a parametrii
#otometri!i*
Ele%ul oli!itat pre(i"ta !lai#i!are !eruta*
Ceilalti ele%i u"t ate"ti i i"ter%i" u"de ete
!a(ul*
De aeme"ea+ ele%ii pre(i"ta e6pli!atiile !e li )
au!erut*
Co"%eratia
Ta,la+
!reta+
,urete+
Setul de
pla"e
Hro"tala
I"di%iduala
O,*
!ure"ta+
E%al*
orala
Asigurarea
5EED-(AC@-
ului
2
Co"#irma i apre!ia(a rapu"urile !ore!te ale ele%ilor*
Ha!e o,er%atii i !ore!tii+ da!a ete !a(ul* Reti" apre!ierile i e6pli!atiile uplime"tare* E6pli!atia
F,
/n,
/ci+
Caiete de
"otite*
Hro"tala+
I"di%iduala
O,*
!ure"ta
Diri8area
,n!atarii
C * ? O -3 O .3
O 4
1-
Pre(i"ta partile pri"!ipale ale u"ei lampi ele!tri!e !u
i"!a"de!e"ta i rolu a!etora*
E6pli!a #u"!tio"area #ilame"tului i pre(i"ta proprietatile
a!etuia+ materialele utili(ate*
E6pli!a modul de o,ti"ere a lampilor ele!tri!e !u
i"!a"de!e"ta !u !i!lu rege"erati%e de iod i
#u"!tio"area a!etora*
O,er%a !/ema #a!uta pe ta,la*
9i "otea(a $" !aiete !/ema i e6pli!atiile
primite*
Dedu! $mpreu"a !u pro#eorul #u"!tio"area
lampilor !u !i!lu rege"erati%e de iodi i "otea(a
relatiile de !al!ul i rea!tiile !/imi!e $" !aiete*
E6pu"erea
O,er%atia
Co"%eratia
E6er!itiul
Ta,la+
!reta+
,urete+
F,
/n,
/ci+
Caiete de
"otite*

Hro"tala
O,*
!ure"ta
1 2 + - , ) . 8

O'tinerea
er%or"antei
,
Soli!ita u" ele% a reali(e(e la ta,la !/ema u"ei lampi
!u i"!a"de!e"ta "ormale*
Soli!ita alti ele%i di" !laa a e6pli!e modul de
#u"!tio"are a !elor doua tipuri de lampi ele!tri!e !u
i"!a"de!e"tat*
Soli!ita !laa de ele%i a e6pli!e !um e rege"erea(a
io"ii de iod** Retul !laei u"t oli!itati
a #a!a o,er%atii au !ompletari pe margi"ea !elor
Ele%ii oli!itati reali(ea(a la ta,la !/emele
!erute i le e6pli!a*
Ele%ii oli!itati uplime"tar !ome"tea(a i
apre!ia(a rapu"urile !olegilor %eri#i!ati*
Co"%eratia
E6er!itiul+
Ta,la+
!reta+
,urete+
F,
/n,
/ci+
Caiete de
"otite*
Hro"tala
I"di%iduala
O,*
!ure"ta+
E%al*
orala
di!utate*
Asigurarea
5EED-(AC@-
ului
2
Pre(i"ta di" "ou !/emele o#eri"d ele%ilor
poi,ilitatea a)i !ore!te(e !/emele reali(ate+ pre!um
i e%e"tualele greeli #a!ute*
Apre!ia(a rapu"urile !ore!te* O#era+ da!a ete !a(ul+
e6pli!atii uplime"tare*
Core!tea(a e%e"tualele greeli di" !aietele de
"otite*
Reti" apre!ierile i e6pli!atiile uplimetare*
Co"%eratia
Caiete de
"otite+ pi6uri+
!atalogul
Hro"tala
I"di%iduala
$$$$$$$$$$$
5i$area si
consolidarea
noilor
cunostinte
E!aluarea
er%or"antei
,
Pre(i"ta+ pe !urt+ "otiu"ile predate+ pu"5"d a!!e"t pe
"otiu"ile mai di#i!ile i reproie!t5"d #oliile tra"pare"te*
Soli!ita ele%ilor a rapu"da la u"ele i"tre,ari*
Dup a!e ele%ii au rapu" di!uta $mpreu"a !u ele%ii
rapu"urile a!etorat* Core!tea(a+ da!a ete
!a(ul+ rapu"urile greite*
Ele%ii $i $"ue! $"!a o data "otiu"ile predate+
#i65"du)le mai ,i"e*
Ele%ii rapu"d la i"tre,arile primite*
Reti" e6pli!atiile uplimetare* Core!tea(a
rapu"urile greite*
Co"%eratia
E6er!itiul
Ta,la+
!reta+
,urete+
F,
/n,
/ci+
Caiete de
"otite
Hro"tala
I"di%iduala
O,*
!ure"ta+
E%al*
orala
Sec!enta
%inala.
Arecierea
des%asurarii
lectiei si a
asi"ilarii
cunostintelor
2
Hormulea(a apre!ieri+ o,er%atii i re!oma"dari*
Apre!ia(a pri" "ote rapu"urile ele%ilor moti%5"du)le*
Reti" apre!ierile+ o,er%atiile i re!oma"darile* Co"%eratia
Caiete de
"otite+ pi6uri+
!atalogul
Hro"tala
I"di%iduala
$$$$$$$$$$$
Pre+entarea
te"ei de lucru
indi!iduale
1
Pre(i"ta !o"ti"utul u"ei $"tre,ari*
Notea(a pro,lema de re(ol%at1 reti" pre!i(arile
pro#eorului*
Co"%eratia
E6pli!atia
Caiete de
teme*
Hro"tala
I"di%iduala
$$$$$$$$$$$$
Pre+entarea
te"ei de lucru
indi!iduale
0 Pre(i"ta !o"ti"utul u"ei $"tre,ari*
Notea(a pro,lema de re(ol%at1 reti" pre!i(arile
pro#eorului*
E6pli!atia+
Co"%eratia
Caietul de
teme
Hro"tala+
I"di%iduala )
Tema pentru acasa
3ntrebare:
Cm !or &i polari*ate 8onctinile 87, 80, si 86, la polari*area in!ersa, respecti! polari*area directa G
Raspuns:
La polari*area in!ersa 8onctinile 87, si 86, snt polari*ate in!ers, iar 80, este polari*ata direct. La polari*area directa, 8onctinile 87, si 86, snt polari*ate direct, 'n timp ce 8onctinea 80, este
polari*ata in!ers.
,.,ACT.CA S4EC.A/.TAT..
$1
Test de evaluare
Cititi c atentie 'ntre$arile si raspndeti 'n scris prin 'ncercirea raspnsrilor corecte, respecti! completarea spatiilor li$ere/
I#. Tiristorl este n dispo*iti!/ 45( puncte9
a;. capaciti!9
$;. semicondctor9
c;. re*isti!.
I%. Tiristorl are/ 45( puncte9
a;. C stratri semicondctoare si 6 8onctini9
$;. 6 stratri semicondctoare si 0 8onctini9
c;. 0 stratri semicondctoare si o 8onctine
I&. Sim$oll tiristorli este/ 45( puncte9
a;. $;. c;.
I'. Ce se 'nt)mpla c tiristorl daca se aplica o tensine U67 8 4 la $ornele anod(catod G
#5( puncte9
I(. A!)nd la dispo*itie &olia retroproiector &; sta$iliti e-presia crentli anodic/ ' puncte0
I+. Identi&icati marimile electrice ce caracteri*ea*a circitl din plansa de mai ss/ % puncte0
in o!iciu # punct9
Total #4 puncte 9 #4 :zece;$
ia)rama obiective*itemi
"biective*Itemi I# I% I& I' I( I+
"# - -
"% -
"& -
"' -
"( -
A
C
4FO.ECT - ,.,ACT.CA S4EC.A/.TAT..
$$
Raspunsuri si baremul de notare:
#$ $; 45( puncte9
%$ a; 45( puncte9
&$ $; 45( puncte9
'$ Daca se aplica o tensine UA= H 1 'ntre anod si catod, tiristorl se considera $locat, prin el circl)nd doar n crent re*idal
in!ers IR de !aloare &oarte mica. Daca tensinea UA= creste peste o anmita !aloare notata c USTR nmita tensine de
strapn#ere, atnci aceasta !a condce la distr#erea tiristorli,
#5( puncte9
($ Tin)nd cont de &olia &; se pot scrie relatiile/
IA A IC7 B IC09 I= A IA B I+9

= +
$
5
$ $
C
C K
I
I M I 9

= +
$
5
1 1
C
C A
I
I M I
Elimin)nd 'ntre cele patr ecatii pe IC7, IC0 si I= re*lta/
( )
( ) 1 $
5 $
1

+
+
=
M
M I I
I C G
A ,
La tensinile anodice in&erioare celei de strapn#ere MA7 si crentl anodic are e-presia/ ( ) 1 $
5 $
1

+
+
= C G
A
I I
I ,
' puncte9
+$ A Anod9
= Catod
+ +rila de comanda9
UA= Tensinea aplicata 'ntre anod si catod9
IA Crentl care circla prin anod9
I= Crentl care circla prin catod9
I+ Crentl in8ectat prin #rila de comanda9
T7 Tran*istor $ipolar de tip pnp9
T0 Tran*istor $ipolar de tip npn9
7, 0 Factori de trans&er ai celor doa tran*istoare9
I?7 Crentl care circla prin $a*a tran*istorli T7.
I?0 Crentl care circla prin $a*a tran*istorli T0.
IC0 Crentl care circla prin colectorl tran*istorli T0.
% puncte0
in o!iciu # punct$
Total #4 puncte 9 <ota #4$
III : /i'liogra*ie
A=B Sta"!iu+ I*+ Dida!ti!a potmoder"a+ Editura U"i%eritatii Su!ea%a+ 2??3*
ACB Ga,riela)Carme"+ Oproiu1 Eleme"te de dida!ti!a di!ipli"elor te/"i!e+ Editura Pri"te!/+ 2??3*
A)*B Cu!o+ C*+ Pedagogie+ Editura Polirom+ Iai+ 0GG=*
A-:B Co"iliul Natio"al pe"tru Curri!ulum ; G/id Ietodologi! pe"tru apli!area programelor !olare+ Te/"ologii+ Li!eu te/"ologi!+ pro#il te/"i!+
Editat de Arami Pri"t+ 2??2*