Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICA

Module: WORD, EXCEL, POWER POINTA. Procesorul de texte Microsoft Word
1. Crearea, deschiderea, salvarea, nchiderea, modificarea, vizualizarea (Print Preview), listarea la
imprimant a unui document.
. !pera"ii de editare: selectare, copiere, mutare, #ter$ere, refacere (anulare), cutare, nlocuire.
%. &ormatarea fonturilor. 'etrine ((ropCap). )nserare caractere speciale.
*. &ormatarea para$rafelor.
+. ,umerotare pa$ini.
-. &ormatare la nivel de pa$in (orientare, mar$ini etc.).
.. /uptori de pa$in. 0ec"iuni.
1. 2#ezarea te3tului n coloane.
4. 5tilizarea listelor (6ullets and ,um7erin$).
18. )nserare note de su7sol (&ootnote9 :ndnote).
11. (efinirea antetului;su7solului unei pa$ini (<eader and &ooter).
1. Crearea unui ta7el. /edimensionare celule. )nserarea;#ter$erea liniilor;coloanelor. &ormatare ta7el.
)ntroducere te3t n ta7el. 0ortarea con"inutului unui ta7el. Conversie te3t n ta7el #i reciproc.
1%. )nserarea o7iectelor $rafice n te3t ((rawin$): elemente $rafice elementare, caseta =e3t 6o3, cur7e
predefinite (2uto0hapes), inserarea unui te3t artistic (>ord2rt), inserarea de ima$ini desenate (Clip
2rt), ima$ini foto (&rom file), ima$ini captate direct de la un scanner (&rom 0canner), dia$rame
rezultate prin prelucrarea de date statistice (Chart).
1*. :ditorul de formule matematice.
B. Aplic!i Microsoft Excel
1. ?estionarea foilor de calcul: setarea numrului de foi de calcul ntr@un fi#ier, redenumire, inserare,
copiere (duplicare), mutare, #ter$ere.
. (escrierea unei foi de calcul. )dentificatori pentru linii #i coloane. )dentificatori pentru celule #i
domenii. 0electare, inserare;#ter$ere, ascundere;afi#are, redimensionare linii, coloane. /edimensionare
l"ime coloane #i nl"ime linii.
%. !pera"ii de copiere, mutare, #ter$ere con"inut linii;coloane;celule. Cutare, nlocuire date. 0etare numr
zecimale.
*. 'ucrul cu celule: formarea unei celule prin unirea unui $rup de celule nvecinate (Mer$e cells),
mpr"irea te3tului pe mai multe linii n cadrul unei celule (>rap te3t). )nserare;eliminare linii;coloane.
+. &ormatri: chenare, setare culoare;ha#ur pentru fundal (6acA$round).
-. 0etarea pa$inii: orientare (Portrait;'andscape), mar$inile foii de calcul. Bizualizarea foii de calcul
nainte de printare (Print preview).
.. &ormule (adunare, scadere, inmultire, impartire, ridicare la o putere). &unc"ii (suma, valoare
minima;ma3ima, medie aritmetica).
1. 0ortarea datelor.
4. 5tilizarea instrumentului Chart >izard pentru creare;actualizare $rafice.
C. Aplic!i Microsoft POWER POINT
1. ?estionarea diapozitivelor: creare, inserare, copiere, mutare, #ter$ere, restaurare.
. (efinire diferite structuri pentru dispozitive.
%. 0etare 7acA$round.
*. )nserare te3t, ima$ini, dia$rame, ta7ele. 0etare anima"ie in interiorul unui slide.
+. 2ntete #i su7soluri (<eader and &ooter). ,umerotare diapozitive
-. 2plicarea tranzi"iilor intre slide@uri (efecte de anima"ie).
.. 'ansarea aplicatiei.
1

S-ar putea să vă placă și