Sunteți pe pagina 1din 307

SUBIECTE MANAGEMENT COMPARAT

Bilet nr. 1
1. Tendinta: dezvoltarea unui manaement al !irmei de ti" #i#temi$ %$auze&
de!inire& !orme de mani!e#tare& avanta'e #i limite(
). Modelul lui *o+n C+ild: $ontinut& $ara$teri#ti$i #i im"ortanta.
,. ta-el nr. .
Bilet nr. 2
1. Com"aratii "luri$ulturale: manaementul /#udi$0 in antiteza $u
manaementul /nordi$0.
). Studiile de ti" "oli$entri$: $ontinut #i im"ortanta "entru dezvoltarea
manaementului $om"arat.
,. Analizati din "un$t de vedere e$onomi$ #i manaerial $la#amentul "rimelor
!irme "rodu$atoare de $om-u#ti-ili #i lu-ri!ianti din lume.
Bilet nr. 3
1. Ti"oloia #$olilor de manaement $om"arat: $ateorii& $ontinut&
re"rezentanti& avanta'e #i limite.
). Parti$ularitati ale in!luentei !a$torilor de mediu a#u"ra dezvoltarii
manaementului in *a"onia& SUA #i Marea Britanie.
,. Comentati ideile "rin$i"ale "rivind manaementul ameri$an #i ni"on $are #e
de#"rind din urmatorul e1tra# din 2Me#a' din E#t3:
2Noi am de"a#it modelul lui T4lor5 a$tivitatea e$onomi$a in "rezent e#te atat de
$om"le1a #i di!i$ila& #u"ravietuirea !irmelor atat de in$adrata %+azardata( intr6un
mediu a $arui im"revizi-ilitate& $on$urenta #i lu"ta $u "eri$olele #e am"li!i$a&
e1i#tenta lor in $ontinuare de"inzand de mo-ilizarea zilni$a a !ie$arui ram e
intelienta.3
Bilet nr. 4
1.Euromanaerii #i eurointre"rinzatorii.
).Pro-leme ma'ore in $on$e"erea #i realizarea inve#tiatiilor manaeriale
$om"arative.
,. Analizati $om"arativ "entru SUA #i *a"onia $aile de $re#tere a "rodu$tivitatii
mun$ii . E1"li$ati $um $ontri-uie $aile .&7& #i 8 la am"li!i$area "rodu$tivitatii
mun$ii. Ta-el nr. . $arte.
Bilet nr. 5
1. Multidimen#ionalitatea rolurilor manaerilor nord6ameri$ani.
). Pro-leme ale "rodu$tivitatii mun$ii intr6o viziune $om"arati#ta internationala
%"rin$i"alii !a$tori: di!erente intre "rin$i"alele tari dezvoltate #i modul $um
$ontri-uie la am"li!i$area #a(.
,. Comentati oranirama alaturata %A7 "a 9:)( din "un$t de vedere
manaerial #i "rin "ri#ma analizarii lo$ului o$u"at de Suedia in ti"oloia
%a-ordarea( $ulturala ela-orata de Geert ;o!#tede.
Bilet nr. 6
CAPITOLUL 2
1. Manaementul marilor !irme euro"ene.
). <inami$a valorilor #i o-ie$tivelor oranizatiilor din SUA #i relatiile
manaement6#indi$ate in $adrul lor.
,. Analizati din "un$t de vedere e$onomi$ #i manaerial $la#amentul "rimelor
-an$i din lume.
Bilet nr. 7
1. Eta"ele unui #tudiu de manaement $om"arat: $ontinut #i interde"endente.
). =eizen $ontinuu6 element #"e$i!i$ manaementului ni"on.
,. Analizati $om"arativ intr6o o"ti$a manaerial6$ulturala& oranirama
alaturata %A,& "a ,8.( #i oranirama unei !irme romane#ti.
Bilet nr. 8
1. Manaementul din SUA: o"tiuni #tratei$e "redile$te.
). A-orarile manaeriale ni"one in $onditii de $riza.
,. Analizati din "un$t de vedere e$onomi$ #i manaerial $la#amentul "rimelor
!irme din domeniul tele$omuni$atiilor din lume.
Bilet nr. 9
1. Premi#ele teoriei #i "ra$ti$ii manaementului $om"arat #i "rin$i"alele #ale
utilitati.
). Com"aratii manaeriale -i$ulturale: di!erente ma'ore intre manaementul
ni"on #i nord6ameri$an in $eea $e "rive#te !undamentele #ale.
,. Analizati din "un$t de vedere e$onomi$ #i manaerial $la#amentul "rimelor
!irme de tele$omuni$atii din lume.
Bilet nr. 10
1. Metode #i te+ni$i utiliza-ile in realizarea #tudiilor de manaement $om"arat.
). Tendinta: $onturarea unei "ronuntate dimen#iuni "arti$i"ative
manaementului !irmei %$auze& de!inire& modalitati de mani!e#tare& avanta'e #i
limite(.
,. Studiu de $az5 "reluari din manaementul 'a"onez in SUA.
Bilet nr. 11
1. Manaementul interat al "rodu$tiei& $a"italul uman #i dezvoltarea re#ur#elor
umane in SUA.
). Cara$teri#ti$ile enerale ale $ulturii #i manaementului 'a"onez #i elemente
e$onomi$o6#o$iale #"e$i!i$e $onte1tului national ni"on.
,. Cara$terizati $ultura #i manaementul !irmelor din Romania "rin "ri#ma
a-ordarii >uadrodimen#ionale a lui Geert ;o!#tede.
Bilet nr 12
1. Com"aratii manaeriale -i$ulturale: Sim-ioza rational6a!e$tiv& #e$retul
ridi$atei "rodu$tivitati ni"one.
). Care din urmatoarele $ara$teri#ti$i #e re!era la relatia manaement6 #indi$ate
in SUA:
a( Cara$terul "ronuntat adver#ial al relatiei
76
CAPITOLUL 2
-( <o$umentele #e into$me#$ in urma neo$ierilor& $are #e de#!a#oara la
) niveluri
$( O mare "arte din !ondurile $ole$tate #unt inve#tite in -unuri mo-iliare&
a$tiuni& et$.
Arumentati ra#"un#ul in $onte1tul $ara$teri#ti$ilor im"li$ate din SUA #i alte
tari.
,. Analizati din "un$t de vedere e$onomi$ #i manaerial $riteriile de $la#i!i$are
a !irmelor !olo#ite in $la#amentul revi#tei ?ortune %A) "a 9:@(
Bilet nr. 13
1. Studiile de ti" etno$entri$: $ontinut #i im"ortanta "entru dezvoltarea
manaementului $om"arat.
). Tendinta: "ro!e#ionalizarea $re#$anda a manaementului "e "lan international
%$auze& de!inire& !orme de mani!e#tare& avanta'e #i limite(.
,. Comentati ideile "rin$i"ale "rivind manaementul ameri$an #i 'a"onez $are
#e de#"rind din urmatorul e1tra# din 2Me#a' din E#t3:
2Noi vom $a#tia& iar ve#tul indu#trial va "ierde& noi nu "utem !a$e nimi$ #a
va a'utam& deoare$e $auzele e#e$ului #e a!la in dumneavoa#tra in#iva.
%A.( Cadrele de $ondu$ere ande#$& in tim" $e mun$itorii #unt #ala+orii&
dumneavoa#tra !iind $onvin#i "ro!und $a a$ea#ta e#te a-ordarea $ore$ta de a
de#!a#ura a$tivitatea e$onomi$a.
Pentru dumneavoa#tra e#enta manaementului $on#ta in a #$oate ideile
din $a"etele dumneavoa#tra de #e!i "unandu6le in mainile mun$itorilor $a #a
le e1e$ute.3
Bilet nr. 14
1. Tran#!erul international de BnoC6+oC in domeniul manaementului
$om"arat: ne$e#itate& !a$tori im"li$ati #i $ontinut.
). Cara$teri#ti$i $onte1tuale ale manaementului din SUA #i rolul lor in
inteleerea $ontinutului manaementului.
,. Comentati ideile "rin$i"ale "rivind manaementul ameri$an #i 'a"onez $are
#e de#"rind din urmatorul "a#a' din 2Me#a' din E#t3:
2 Numai "rin valori!i$area "uterii $om-inate a tuturor $reierelor #alariatilor
#ai& o !irma "oate !a$e !ata tur-ulentei #i $on#tranerilor mediului lo$al.
A$ea#ta e#te $auza "entru $are marile noa#tre $om"anii a#iura #alariatilor
de trei ori mai multa "reatire de$at dumneavoa#tra& a#a #e e1"li$a de $e noi
#oli$itam in mod $on#tant #ue#tiile !ie$aruia #i de $e "retindem un numar
$re#$and de li$entiati $at mai intelienti #i -ine edu$ati& enerali#ti&
deoare$e a$e#ti oameni #unt #anele indu#triei ni"one.3
Bilet nr. 15
1. Remodelarea #i#temului oranizatori$ al !irmelor euro"ene.
). Studiile #inereti$e: $ontinut #i im"ortanta "entru dezvoltarea
manaementului $om"arat.
77
CAPITOLUL 2
,. Analizati $om"arativ intr6o o"ti$a manaerial6$ulturala& oranirama
alaturata %A)& "a ,8D( #i oranirama unei !irme romane#ti.
Bilet nr. 16
1. E!e$te "e "lan manaerial ale viziunii +oli#ti$e #i re#"e$tiv analiti$e.
). S$+ita a unui model de manaement euro"ean6$ontinut #i im"ortanta.
,. Identi!i$ati modelul de manaement $om"arat "rezentat mai 'o#& $ore$tati&
$om"letati re"rezentarea #a ra!i$a.
Bilet nr. 17
1. Interarea #i ana'area "e viata a #alariatilor in !irmele ni"one.
). Tendinta: im"rimarea unui inten# $ara$ter "revizional manaementului
%$auze& de!inire& !orme de mani!e#tare& avanta'e #i limite(.
,. Analizati $om"arativ Erelevand "rin$i"alele a#emanari #i deo#e-iri6 #$oala
dezvoltarii e$onomi$e #i #$oala #i#temelor di#$+i#e.
Bilet nr 18
1. <e!inirea manaementului $om"arat& o-ie$tivele& $ontinutul #i dimen#iunile
#ale.
). Com"aratii manaeriale -i$ulturale: manaementul "arti$i"ativ in !irmele
ermane #i din SUA.
,. Analizati #i $omentati #tudiul de $az nr. ,D din volumul 2Manaement
a"li$ativ3.
Bilet nr 19
1. Manaementul 'a"onez: "reatirea "er#onalului "rin rotatia "e "o#turi #i
relatia #indi$at6manaement.
). Tendinta: inten#i!i$area $ara$terului motivational al manaemetului !irmei
%$auze& de!inire& modalitati& avanta'e #i limite(.
,. Analizati #i $omentati #tudiul de $az nr. )8 din volumul 2Manaement
a"li$ativ3.
Bilet nr 20
1. Tendinta: inten#i!i$area $ara$terului inovational al manaementului
intre"rinderii: de!inire& $auze& modalitati de mani!e#tare& avanta'e #i limite.
). Cara$terizati $om"arativ manaementul ni"on #i din SUA utilizand
a-ordarea >uadrodimen#ionala a lui G. ;o!#tede.
,. Comentati ideile "rin$i"ale "rivind manaementul ameri$an #i 'a"onez $are
#e de#"rind din urmatorul "a#a' din 2 Me#a' din E#t3:
2Pentru noi e#enta manaementului e#te in mod "re$i# to$mai a$ea#ta arta de
a mo-iliza #i a#am-la re#ur#ele intele$tuale ale tutuor ana'atilor in intere#ul
!irmei.
%A( Noi #tim $a intelienta unui manun$+i de te+no$rati& $at de intelienti
#i #$li"itori ar !i& nu mai e#te #u!i$ienta "entru a le a-orda $a re#ur#e reale de
#u$$e#.3
Bilet nr 21
78
CAPITOLUL 2
1. Prin$i"alele ti"uri de #tru$turi oranizatori$e !olo#ite in intre"rinderile din
SUA #i $ara$teri#ti$ile de$izionale #i in!ormationale ale a$e#tora.
). <ezvoltarea a-ilitatilor manaeriale #i "arado1urile leader#+i"ului in Euro"a.
,. Analizati $om"arativ6 relevand "rin$i"alele a#emanari #i deo#e-iri6 #$oala
-e+aviori#ta #i #$oala environmentali#ta.
Bilet nr 22
1. Studiile $om"arative: $ontinut #i im"ortanta lor "entru dezvoltarea
manaementului $om"arat.
). ?irmele emerente din SUA.
,. Identi!i$ati modelul de manaement $om"arat "rezentat mai 'o#& $ore$tati&
$om"letati #i $omentati re"rezentarea #a ra!i$a.
Bilet nr 23
1. Cara$teri#ti$ile #i #emni!i$atie veniturilor dire$torilor de $om"anii din SUA.
). Evaluari& $erinte #i re$omandari metodoloi$e "rivind #tudiile de
manaement $om"arat.
,. Indi$ati $are din elementele "rezentate mai 'o# re"rezinta tendinte % mutatii
ale manaementului !irmei "e "lan mondial(:
6 manaement amatori#t
6 manaement anti$i"ativ
6 manaement de#$ri"tiv
6 manaement motivational.
Enumerati tendintele manaeriale $are #unt omi#e.
Bilet nr 24
1. Strateii #i aliante #tratei$e in manaementul euro"ean.
). Tendinta: im"rimarea unui $ara$ter international manaementului !irmei
%$auze& de!inire& modalitati de mani!e#tare& avanta'e #i limite(.
,. Indi$atii:
a( $e $on$e"t ilu#treaza !iura de mai 'o#
-( manaementului $arei tari ii e#te #"e$i!i$
$( $are e#te $on$e"tia $on#iderata o"u#a a$e#teia& !olo#ita intr6o alta tara.
Bilet nr 25
1. SUA6 un nou ti" de oranizatie6intre"rinderea #u"la
). ?a$torii $are $onditioneaza !avora-il #i ne!avora-il evolutia
manaementului "e "lan mondial.
,. Analizati #i $omentati #tudiul de $az nr. ). din volumul 2Manaement
a"li$ativ3.
Bilet nr 26
1. Manaementul din SUA: "reluari #emni!i$ative din manaementul ni"on #i
euro"ean.
). Fiziunea #"e$i!i$a ni"ona a#u"ra oranizatiei #i modalitatile de evaluare a
"er#onalului in $adrul a$e#tora.
79
CAPITOLUL 2
,. Sele$tati doua dintre elementele $ara$teri#ti$e manaementului !irmei din
UE $are #e "ot ado"ta in Romania. E1"li$ati $um #e "oate realiza a$ea#ta
ada"tare tinand $ont de #imilaritatile #i di!erentele $ulturale im"li$ate.
Bilet nr 27
1. Euromanaementul: ne$e#itate& de!inire #i relatia $u euro"enizarea.
). Tendinta: dezvoltarea $ara$terului !ormativ al manaementului %$auze&
de!inire& modalitati de mani!e#tare& avanta'e& limite(.
,. Comentati din "un$t de vedere al manaementului urmatorul ta-el $are
$ara$terizeaza a$tivitatea de la Im"rimeria Gane& Gue-e$& Canada.%ta-el(
Bilet nr 28
1. Manaerul eneral6 "rin$i"alul aent al #$+im-arii in !irmele din SUA.
). Studiile de ti" "aro+ial #i eo$entri$: $ontinutul #i im"ortanta lor "entru
dezvoltarea manaementului $om"arat.
,. Sele$tati doua dintre elementele de!initorii ale manaementului ni"on $are #e
"ot ado"ta in Romania. E1"li$ati $um #e "oate realiza a$ea#ta ada"tare tinand
$ont de #imilaritatile #i di!erentele $ulturale im"li$ate.
Bilet nr 29
1. Ne$e#itatea a"aritiei #i dezvoltarii manaementului $om"arat #i #$urt i#tori$.
). In$adrarea ti"oloi$a a manaementului din "e#te D: tari "otrivit a-ordarii
>uadro6dimen#ionala a lui G. ;o!#tede #i utilitatea "entru manaemenul
$om"arat.
,. Analizati #i $omentati #tudiul de $az nr. ,: din volumul 2Manaement
a"li$ativ3.
Bilet nr 30
1. Enuntati #i $omentati "rin$i"alele orientari #i "arti$ularitati ale $er$etarilor
de manaement $om"arat.
). Manaementul 'a"onez: #tru$tura marilor ru"uri indu#triale %Hai-at#u( #i
ado"tarea de$iziilor "rin $on#en#.
,. Sele$tati doua dintre elementele de!initorii ale manaementului !irmelor din
SUA $are #e "ot ado"ta in Romania. E1"li$ati $um #e "oate realiza a$ea#ta
ada"tare tinand $ont de #imilaritatile #i di!erentele $ulturale im"li$ate.
STUDII DE CAZ
80
CAPITOLUL 2
28. Prel!ri "in #!n!$e#entl %!&'ne( in SUA
?irma ameri$ano6'a"oneza Son4 din San <ieo re"rezinta un e1em"lu de a"li$at a
manaementului ni"on in SUA. In 1871& uzina din San <ieo a "rodu# mai mult de
.::.::: de televizoare $olor& $eea $e re"rezinta 1I, din "rodu$tia totala a lui Son4.
Realizarea unei "rodu$tivitati a mun$ii #imilara $u $ea dintr6o intre"rindere din
*a"onia #e datoreaza #i atmo#!erei $reate in $adrul !irmei. A#t!el& in intre"rindere nu
e1i#ta manaerii #i mun$itorii #e a"leleaza "e numele mi$& iau ma#a im"reuna& iar o
data "e un $adru din $ondu$erea #u"erioara #e adre#eaza lu$ratorilor "entru a le
e1"une o-ie$tivele in domeniul vanzarilor #i "rodu$tiei #au "entru a6I in$ura'a #a6#i
e1"una dorintele. Intre"rinderea oranizeaza de "atru ori "e an $ate o re$e"tie "entru
ana'ati. Atitudinea lu$ratorilor ameri$ani din $adrul !irmei "oate !i $ara$terizata de
o"inia e1"rimata de Pri$e& @9 de ani& $are lu$reaza la linia de monta' 3Aa lu$ra
"entru Son4& e#te $a #i $um ai lu$ra "entru !amilia ta3. <e alt!el& dire$torul uzinei&
S+iro Jamada& @7 de ani& a!irma $a intre mun$itorii ameri$ani di $oleii lor 'a"onezi
e1i#ta !oarte "utine di!erente. El #u#tine $a 2ameri$anii #unt la !el de $on#tienti de
im"ortanta $alitatii $a #i 'a"onezii& tre-uie numai da !ie motivati3. S+iro Jamada
a$orda o deo#e-ita atentie nevoilor mun$itorilor. O data "e an mun$itorii al $aror
"ro$ent de a-#entei#m e#te nul& #unt invitati intr6un re#taurant din $entrul ora#ului.
Atentie deo#e-ita #e a$orda #i $onditiilor de mun$a #i de viata a lu$ratorilor. A#t!el&
da$a e1i#ta o #e#izare de#"re dimen#iunea "rea mi$a a !riiderului ne$e#ar me#ei&
a$e#ta #e va inlo$ui $u ra"iditate. Fi$e"re#edintele Ma#a4o#+i Morin "e $are toti il
#tria MiBe& a urmat $ur#uri de #"aniola "entru a "utea $onver#a $u unii lu$ratori de
oriine #"aniola.Pe#te tot in intre"rindere #unt in#talate tele!oane $are #a "ermita
$omuni$area #i inrei#trarea anonima a #ue#tiilor #i revendi$arilor lu$ratorilor. In
#"eranta $a lu$ratorii vor !a$e "ro-a loialitatii lor& intre"rinderea #e #traduie#te #a
$reeze leaturi #tran#e $u a$e#tia. Promovarile vin din interior5 ma'oritatea
#u"rave+etorilor liniei de monta' #unt a-#olventi ai #$olilor #e$undare $are au
"romovat datorita mun$ii lor #i loialitatii lor !ata de intre"rindere. Cu toate $a in
"erioada 18.,618.@ vanzarile la televizoare au #$azut "rodu$tia a !o#t $on#idera-il
in$etinita& nimeni nu a !o#t dat a!ara. Ku$ratorilor li #6a $erut #a de#!a#oare alte mun$i
de intretinere "entru a ramane in $ontinuare in intre"rindere. Cand unul dintre "rimii
lu$ratori ai uzinei #i6a $erut demi#ia la mai "utin de un an de la ana'are&
$ondu$atorii 'a"onezi au !o#t #ur"rin#i de a$e#t !enomen& Ri$+ard Cro##man&
#"e$iali#tul in relatiile umane ale uzinei& e1"li$a 2 Aei au venit #a ma vada #i m6au
intre-at unde #6au in#elat. A tre-uit #a le e1"li$ $a in #udul Cali!orniei e#to o "ra$ti$a
$urenta a$eea de a "ara#i #lu'-a3 Gri'a "entru #alariatii #ai a dat rezultate e1$elente
"entru !irma. Numeroa#ele tentative $are vizau im"lantarea unui #indi$at au !o#t
re#"in#e intr6o "ro"ortie de ,I1. *ean Timmerman& de )) de ani& mem-ru al unei
uniuni #indi$ale a!irma: 2 Salariul "e $are6l "rimeam la #indi$at era mult "rea mare #i
avanta'ele #o$iale erau "ro-a-il mai -une& dar "ana la urma& "re!er #a lu$rez ai$i3.
Totu#i& Son4 nu a !ortat mun$itorii ameri$ani #a lu$reze in #til 'a"onez. ?olo#irea
81
CAPITOLUL 2
unor #alo"ete al-ene "e $ae !irma le "une la di#"ozitia mun$itorilor de "e linia de
monta' a !o#t un e#e$& intru$at a$e#tia "re!erau #a "oarte -lue'ean#. <e a#emenea&
intre"rinderea a in$er$at #a "revada o "erioada "entru e1er$itiile !izi$e $u lu$ratorii
din San <ieo& a#a $um e1i#ta in *a"onia& nu #6a revenit a#u"ra a$e#tei de$izii $a
urmare a o"ozitiei a$e#tora. Cel mai tanar #u"rave+etor din uzina& MarB <em"#e4&
), de ani& admite $a e1i#ta o "ra"a#tie $ulturala intre 'a"onezi #i ameri$ani&
a!irmand:0 ei nu intele $a unii dintre noi #e ande#$ numai la CeeB6end& in tim" $e
ma'oritatea dintre ei nu #e ande#$ de$at $um #a reia lu$rul3. E1i#ta #i o"inii ale
mun$itorilor ameri$ani "otrivit $arora #i#temul de manaement 'a"onez A.ndat "e
$on#en# "rovoa$a intarziere& el demon#trand in$a"a$itatea de a de$ide. Totu#i&
ma'oritatea mu$itorilor ameri$ani a"re$iaza a$e#t #i#tem de manaement& iar unii
dintre ei nu6l mai $on#idera #train. Semni!i$ativa in a$e#t #$o" e#te a!irmatia
#u"rave+etorului Ro-ert Lilliam#:3Cu mult tim" in urma& ameri$anii tineau $ont #i
ei de "er#oana $a #i 'a"onezii& numai $a in tim" #6a "ierdut a$ea#ta #en#i-ilitate.
Su-ie$te de dez-atere:
1. Cum a"re$iati #i#temul de manaement 'a"onezM
). Ce ti" de "ro-leme $on#iderati $a vor avea de #olutionat manaerii 'a"onezi
in SUAM
,. Cum $on#iderati $a tre-uie !a$ut tran#!erul de $uno#tinte in domeniul
manaementuluiM
30. P)E*TICE +AC,I*E TOOLS- I*COT)O.
Prenti$e Ma$+ine Tool# e#te o !irma de marime mi'lo$ie& $e "rodu$e unelte manuale
"entru uz $a#ni$& $um ar !i: $io$ane& rindele& #uru-lenite& "ile& dalti& -ur+ie #i altele.
A$e#tea #unt di#tri-uite "e "lan lo$al intr6un #tat in SUA& "rin$i"alii $om"etitori #unt
$ateva mari !irme $u vanzari la nivel national $a: Ro$+Cell& Sear& Roe-u$B # Bla$B6
<e$Ber "re$um #i unii "rodu$atori de #"e$ialitate de marime mi$a. Im"orturile la
$o#turi mi$i %$red( au o in!luenta $re#$anda "e "iata ameri$ana& re"rezentand 1:N
din vanzarile totale.
Penti$e i#i e#timeaza $ota de "iata "e "lan lo$al $a !iind de @N& in tim" $e
"rimele 9 mari $om"etitori detin a"ro1imativ D:N din total. Cel mai "uterni$
$om"etitor e#te mult mai mare de$at $eilalti.
Strateia ado"tata de !irma Prenti$e a !o#t intotdeauna #ta-ilirea unor "returi
$u 1@N #u- nivelul "returilor $elor 9 !irme $om"etitoare. ?irma nu $+eltuie#te
a"roa"e delo$ "entru "romovarea "rodu#elor& -azandu6#e "e !a"tul $a "retul va
enera vanzari "e "rin$i"alele "iete $u amanuntul.
Prenti$e a avut de a#emenea un "roram "entru "romovarea unei mar$i
"ro"rii& $eea $e a enerat o $re#tere $u ,:N a vanzarilor totale. Nu era un lu$ru
neo-i#nuit intalnirea "e anumite "iete a mar$ii 2Prenti$e Made3. Prenti$e a o-tinut
un mi$ "ro!it& de ,N din vanzari. A$ea#ta mar'a #6a mentinut a"ro1imativ eala "e
"ar$ur#ul ultimilor 9 ani. Cota "arte de "iata atat in indu#trie $at #i in reiune nu a
!lu$tuat& $u toate $a a e1i#tat o $re#$anda "re#iune a#u"ra "retului din "artea
$om"etitorilor #traini.
82
CAPITOLUL 2
Ka 1@ ianuarie a$ unul dintre "rin$i"alii $om"etitori %numarul ,( a anuntat
in$e"erea unui "roram national de redu$ere a "returilor $u amanuntul $u 1:6)@N&
"roram "romotional in valoare de $ateva milioane de dolari& $at #i re"roie$tarea
amei de "rodu#e. O-ie$tivul a$e#tei !irme era o $re#tere #u-#tantiala a $otei #ale de
"iata. ?irma re#"e$tiva a im"lementat o #trateie #imilara in Marea Britanie #i a avut
#u$$e# o-inand o am"li!i$are a $otei #ale de "iata -ritani$a de 1:N. Nu #6a #tiut
!oarte $lar da$a "roramul a !o#t "ro!ita-il #au nu in SUA& $ert e#te !a"tul $a
"returile "rodu#elor !irmei au rama# #$azute in mod "ermanent. In a$ea#ta #ituatie
alternativele !irmei Preti$e erau:
1. A nu !a$e nimi$& $eea $e "utea "une !irma intr6o #ituatie di!i$ila& da$a #i
$eilalti $om"etitori ma'ori #6ar !i aliniat la noile "returi.
). O redu$ere imediata a "returilor "entru a avea a$ela#i avanta' $a in "erioada
anterioara& $eea $e ar "utea determina o a$tiune #imilara din "artea unora
dintre $om"etitori #i de$i la o #$adere ma#iva a "returilor.
,. Im"lementarea unui "roram de marBetin $om-inat& $eea $e ar o!eri !irmei
un anumit raaz "entru a +otari $e e#te de !a$ut in $ontinuare.
9. A in$er$a #a redu$a $o#turile interne ar in#emna #a "oata !a$e !ata ori$arei
diminuari de "returi im"u#a de "iata.
Su-ie$te de dez-atere:
1. Care e#te atitudinea imediata "e $are tre-uie #a o ia manaementul !irmei
Prenti$e "entru a !a$e !ata #ituatiei enerate de redu$erea "returilor de $atre
unul din $om"etitorii ma'oriM Analizati alternativele "rezentate "e -aza de
arumente "ro #i $ontra "entru !ie$are dintre ele.
). Privind in "er#"e$tiva& $are ar !i $ea mai "otrivita #trateie "entru !irma
Prenti$eM Arumentati varianta "entru $are o"tati.
27. )OBOTII I* SISTE+UL DE P)ODUCTIE /APO*EZ
Ca #i multe alte inventii& ro-otii au !o#t $reati in SUA& !iind "er!e$tionati #i !olo#iti
$u mult #u$$e# in *a"onia. A#t!el& intr6o uzina "rodu$atoare de autoturi#me 2<at#u3
#ituata la 8@ de Bm de ToB4a& ro-otii #i nu oameni #unt $ei $are au un rol
"re"onderent. Ma#inile #udeaza "ortierele $aro#eriilor& a"li$a vo"#eaua #i e1e$uta
alte #ar$ini mai e!i$a$e #i mai e$onomi$ #i mai ra"id de$at mun$itorii.
In intre"rindile 'a"oneze& ro-otii "ot !i intalniti "e#te tot e1e$utand $ir$uite
ele$troni$e. Se "revede $a ei vor mani"ula elemente ale $entralelor nu$leare& vor !a$e
"ro#"e$tari "e !undul marilor& vor !a-ri$a alti ro-oti.
<ire$torul de la 2*a"ane#e Indu#trial Ro-ot A##o$iation3& =an'i Jonomoto&
e#te in$a de la #!ar#itul anului 18.8& in *a"onia e1i#tau @:.::: ro-oti indu#riali in
a$tivitate in #"e$ial in indu#tria de automo-ile& in ele$troni$a #i in metalurie.
A$ea#ta
$i!ra in$lude #i ma#inile automate $a"a-ile #a e1e$ute o #inura o"eratie #i $are
ne$e#itau o ada"tare ma'ora "entru a e1e$uta o alta o"eratie. In $eea $e "rive#te
numarul ro-otilor intelienti in *a"onia& a$e#ta #e ridi$a la 1:.:::& ei !iind $ontrolati
83
CAPITOLUL 2
de un $al$ulator& a#t!el $a a'un #a !a$a deo#e-irea intre un automo-il $u doua u#i #i
unul $u "atru u#i& #au #a a"re$ieze $a nu tre-uie "u#a "la!oniera "e o ma#ina
de$a"ota-ila.
A#tazi& *a"onia utilizeaza $el mai mare numar de ro-oti& ea !iind urmata de
SUA #i Anlia.
Un "urtator de $uvant al !imei Ni##an& !a-ri$antul automo-ilului <at#un&
a!irma $a 28DN din #ar$inile de a#am-lare din uzina de la Hama #unt e1e$utate de
ma#ini automate& e1trem de "er!e$tionate& $ontrolate de $atre $al$ulator #i $are nu
"rodu$ ni$eodata erori3.
Ni##an a in$e"ut #a utilizeze ro-oti "entru "rima oara in 18D8. In 18.@ ea
"o#eda @)& doi ani mai tarziu $i!ra a'une la ):8. Un alt "urtator de $uvant al
$om"aniei "re$iza 2A-inentele#& noi $autam #a redu$em $+eltuielile noa#tre $u !orta
de mun$a& nu e#te #inurul lu$ru $are ne intere#eaza. <u"a metoda 'a"oneza& Ni##an
a in$e"ut di#$utiile $u #indi$atele $u multi ani inainte de a #e ana'a "e a$ea#ta $ale.
Eto+ a!irma $a 88N din mun$itori detin $el "utin o di"loma de #tudii a unei #$oli
#e$undare #au a unei #$oli te+ni$e #i #unt multumiti $a "ot !a$e #i alt$eva de$at
vo"#itorie #au #udura3. =a'ima& un lider #indi$al 'a"onez& #"unea:3 Nimeni nu e#te
di#"u# #a "etrea$a o"t ore "e zi intr6un atelier de vo"#itorie unde $onditiile de mun$a
#unt "eri$uloa#e. Noi avem nevoie de ro-oti. <in "un$t de vedere al individului
ro-otii #unt -ineveniti3.
Pentru a ne da #eama de !olo#irea ro-otilor in $adrul !irmelor 'a"oneze e#te
#u!i$ient #a ne imainam $um un ro-ot& $a intr6un dan# e1travaant& imita omul $are
va"orizeaza vo"#eaua de la #tana la drea"ta& #e de"la#eaza& i#i retrae -ratul& #e
a"lea$a& adaua un #trat intr6un lo$ di!i$il de atin& "entru $a toate a$ea#tea #a !ie
retinute in memoria $al$ulatorului. A"oi& vo"#itorul #e inde"arteaza #i ro-otul
$ontinua lu$rul "ana $and $al$ulatorul "rime#te $omanda de o"rire. Ro-otii nu iau
"auza "entru $a!ea& ni$i $on$ediu& #unt la !el de "rodu$tivi de la ora D la ora ),.
Guvernul 'a"onez o!era redu$eri de im"ozit& intre"rinderilor mi$i #i mi'lo$ii
"entru a "ermite #a urmeze e1em"lul lui Ni##an& To4ota& Mat#u#+ita de a $um"ara
ro-oti.
Su-ie$te "entru dez-atere:
1. Ela-orati o e1"li$atie $onvinatoare a#u"ra manaementului 'a"onez in
materie de ro-oti indu#triali in $iuda !a"tului $a a$e#tia au !o#t inventati in
SUA
). Identi!i$ati "rin$i"alele avanta'e #i in$onveniente ale utilizarii ro-otilor.
29. )ELATIA +A*A0E+E*T-SI*DICATE LA IB+
International Bu#ine## Ma$+ine# Cor"oration %IBM( #e "oate mandri nu numai $u
"rodu#ele #ale $uno#$ute in lumea intreaa& $i #i $u !a"tul $a de mai -ine de ,@ de
ani nu a $on$ediat ni$i un #alariat din motive e$onomi$e. A$ea#ta #e datoreaza
"oliti$ii de 2#$+im-are a $arierei3 a#a $um #e #"une la IBM& adi$a de re$ali!i$are
a lu$ratorilor a $aror a$tivitate nu #e mai 'u#ti!i$a intr6o noua $on'un$tura. <u"a
84
CAPITOLUL 2
18.:& "e#te @::: de #alariati au urmat $ur#uri #"e$iale #i #6au re$ali!i$at in $adrul
unui "roram $on$e"ut #"e$ial in a$e#t #en#. Un e1em"lu il $on#tituie $azul lui
=ar4l Ni$+ola# $are du"a $e a lu$rat $a #e$retara la un -irou al IBM6ului al
Le#t$e#ter Countr4& devine re"erezentanta !irmei din NJ "entru vanzarea
ma#inilor de #$ri# #i a e$+i"amentelor de -irou. ?ara a avea la$rimi de
re$uno#tinta& ea $on#a$ra 1: ore "e zi& #au $+iar mai mult& mun$ii #ale. In A..
#iurantei a"roa"e totale "e $are !irma IBM o a#iura #alariatilor #ai& a$ea#ta
o!era avanta'e $on$retizate in loialitatea #i am-itia in mun$a a a$e#tora.
Con#iderand $a #iuranta lo$ului de mun$a re"rezinta "rin$i"alul motiv de
in!iintare a #indi$atelor& IBM "orne#te de la "remi#a $a da$a #alariatii nu #e tem
$a vor !i $on$ediati & ei vor !i di#"u#i #a $oo"ereze $u manaementul !irmei in
vederea atinerii o-ie$tivelor !i1ate& $eea $e #e va re!le$ta in rezultatele
e$onomi$o6!inan$iare. In a$ela#i tim" in#a& IBM nu ezita #a #e di#"en#eze de
lu$ratorii ne"rodu$tivi& $are du"a o"inia manaementului !irmei nu tre-uie
tolerati. Pentru a "a#tra #alariatii !irma o"ereaza o #erie de mtatii intre o$u"antii
di!eritelor "o#turi. Pentru IBM& a#iurarea lo$ului de mun$a "entru ana'atii #ai
e#te o "ro-lema im"ortanta a e#tiunii re#ur#elor umane. S"e$iali#tii !irmei
a!irma $a nu e#te vor-a de un "atern $are #a #e intoar$a im"otriva a$e#teia "rin
#tanarea a$tivitatii& intru$at #e !avorizeaza individuali#mul #i #"iritul $reativ al
ana'atilor. Iata $e a!irma un ve$+i #"e$iali#t din $adrul IBM:3Ada$a #e a#iura
o mare #iuranta a lo$urilor de mun$a !ara a $ere "ordu$tivitate a$ea#ta ar "utea
$rea "ro-leme. <ar noi "retindem rezultate& in#a e#te im"o#i-il #a mentinem un
$limat !avora-il marind #au mi$#orand e!e$tivul de "er#onal& !ara #a tii #eama de
ne$e#itatile a$e#tuia3.
Su-ie$te "entru dez-atere:
1. A#iurarea lo$urilor de mun$a elimina ne$e#itatea unui #indi$atM
). <a$a IBM ar !i ado"tat un #til de $ondu$ere autoritar& $are ar !i !o#t im"a$tul
a#u"ra "rodu$tivitatii "er#onaluluiM
,. Relatia manaement6#indi$ate din $adrul IBM e#te $ara$teri#ti$a
manaementului din SUAM
9. Comentati urmatoarea a!irmatie: 2In $adrul indu#triilor de var!& re#ur#a
umana e#te unul din elementele $ele mai "retioa#e ale intre"rinderii& de$i&
IBM nu are alta alternativa da$at #a6#i trateze !oarte -ine #alariatii3.
36. DILE+E +A*A0E)IALE LA AL1E)TA +OBILE ,OUSE LTD
Al-erta Mo-ile ;ou#e e#te o mi$a !a-ri$a de mo-ila #i elemente modulare de
lo$uinte& #ituata la Calar4 Al-erta& Canada #i are $ir$a )@: de lu$ratori. Ali$e e#te
"re#edita !irmei& a urmat de $urand un #eminar de manaement al re#ur#elor umane
la Calar4& $ondu# de "ro!e#orul Larren Sim#on& de la S$oala de A!a$eri a
Univer#itatii din Calar4. <u"a terminarea #eminarului& Ali$e ButBu# #6a a"ro"iat de
Sim#on #i l6a intre-at da$a n6ar vrea #a vina la $om"ania ei "entru a6I a$orda
$on#ultanta in mai multe "ro-leme de manaement al re#ur#elor umane.
85
CAPITOLUL 2
2Binentele#& a# !i in$antatO3 a re"li$at Sim#on& iar $ateva zile mai tarziu a
venit la Calar4 "entru a o intalni "e ButBu#.
Ali$e a intrat in "ro-lema a#t!el: 2Fezi& Larren& avem "ro-leme in #i#temul
de "romovare #i evaluare a "er!ormantelor "ro!e#ionale ale lu$ratorilor no#tri. <a6mi
voie #a de#$riu doua #ituatii $are au avut lo$ in ultimele doua luni. Noi #untem in
"lina de#!a#urare #i am du-lat !orta de mun$a in ultimul an #i 'umatate. A#ta
in#eamna $a e#te nevoie #a #$+im-am unii oameni din $ondu$ere& lu$re $are #a nu !ie
de mantuiala3.
2Re$ent& Geore <re#ter& #e!ul $om"artimentului de "reviziune a venit #a
#"una $a #e lu"ta de mai multe luni $u unele "ro-leme. K6a "romovat $a #u"erior in
urma $u D luni "e *a4 Gil-ret+. A$e#ta !u#e#e -un in me#erie& dar nu era& din "a$ate
-un #u"revizor& lu$ratorii nu6l areau. *a4 in#u#i era $on#tient de #ituatie& iar Geore
intrea-a $e "oate #a !a$a $u el3.
2A"oi& $ontinua ButBu#& e#te $azul lui Ed BanB+ead& #e!ul marBentinului& l6
am ruat #a re$omande "e $ineva "entru a !i "romovat $a manaer de vanzari #i a#ta
de mai multe #a"tamani& iar "ana a$um nu am "rimit ni$i o re$omandareO Ce tre-uie
#a !a$ $u elM
Sim#on a mer# #a6l intalnea#$a "e BanB+ead #i du"a $ateva !raze "reliminare
a "u# "un$tul "e 2I3. 2Uite Ed& eu #unt ai$i "entru a in$er$a #a #ta-ile#$ o "oliti$a de
"romovare a "er#onalului. In mod #in$er& Ali$e a $on#iderat $a tu e#ti o "ro-lema #i
dore#te #a #tie $e $rezi de#"re "o#tul de manaer de vanzariO3 BanB+ead #i6a
#$+im-at "ozitia "e #$aun. A de#$ri# a"oi in $ateva $uvinte oamenii la $are #e
andi#e:
*ame# Prior& 1: ani e1"erienta in vanzari de $on#tru$tii& "er#onalitate
$om"le1a & !ara e1"erienta de $ondu$ator& #$oala inalta de #"e$ialitate.
;elen Cortne4& 9 ani e1"erienta in vanzari la !irma Al-erta Mo-ile ;ou#e&
-una "er#oana in vanzari in ramura& !oarte lini#tita& ade#ea introvertita& !ara
e1"erienta de $ondu$ator.
Matt <otler& $el mai var#tni$ dintre $ei trei& 1, ani e1"erienta in vanzari& @
dintre a$e#tia la Al-erta Mo-ile ;ou#e& "er#onalitate "alida. El #u"ervizeaza doi
lu$ratori din $om"anie.
2Sin$er& #"u#e BanB+ead& in$lin #"re ;elen. Cred $a din $el mai -un lu$rator
de la vanzari "utem !a$e $el mai -un manaer de vanzari. <ar& realmente& n6am reu#it
#a6mi du$ aleerea la -un #!ar#it. Cum a# "utea #6o !a$M
Sim#on ii #"u#e $a ar !i "utut !a$e ma$ar a$ea#ta "ro"unere. A"oi& el il vizita
"e <re#ter& 2Ce #a !a$ $u *a4M Il intre-a <re#ter. Nu6l "ot di#true3.
Sim#on l6a ruat "e <re#ter #a6I #"una de unde #tie $a lu$ratorii nu6l areaza
"e Gil-ret+. El #i6a dat re"ede #eama $a a$ea#ta e#te doar "arerea lui <re#ter #i $a nu
#e -azeaza "e !a"te& #au "e "areri o-ie$tive. A mai a!lat& de a#emenea& $a <re#ter n6a
in$er$at #a di#$ute #olutia de ie#ire din im"a# $u Gil-ret+& ori #a in$er$e #a6l
#!atuia#$a #au #a6l a'ute.
Su-ie$te "entru dez-atere:
86
CAPITOLUL 2
Con#iderand $a dv#. #unteti "ro!e#orul Sim#on& #$rieti un ra"ort& detaliind
re$omandarile "e $are le !a$eti "re#edintelui $om"aniei& Ali$e ButBu#& din $are $ate o
$o"ie va !i trimi#a $atre <re#ter #i BanB+ead. Ra"ortul ar "utea in$lude re$omandari
de#"re:
1. Modul de !undamentare a de$iziei in leatura $u aleerea manaerului de
vanzari
). O varianta de "romovare& $are #a6l a'ute "e BanB+ead
,. O"inia dv#. de#"re <re#ter #i Gil-ret+.
PPPPPPPPPPPPPPPPPP
Ari! te#!ti2! ! re3ert!tel'r l! "i42i&lin! +!n!$e#ent 2'#&!r!t-
4e#in!r
1. Manaementul "arti$i"ativ Qi ado"tarea de$iziilor in Euro"a
). Motivarea "er#onalului in oranizatiile euro"ene
,. Manaerii Qi #tilul de $ondu$ere in Euro"a
9. Ado"tarea de$iziilor "rin $on#en# in *a"onia
@. ModalitRSi #"e$i!i$e de $omuni$are inter Qi intraru"uri din Tntre"rindere
D. Parti$ularitRSi ale #tru$turilor oranizatori$e
.. Ana'area "e viaSR a #alariaSilor
7. Interarea noilor #alariaSi Tn Tntre"rindere
8. ModalitRSi de evaluare a "er#onalului
1:. Si#tem de #alarizare -azat "e "reRtire Qi ve$+ime
11. PreRtirea "er#onalului "rin rotaSia "o#turilor
1). RelaSia manaement E #indi$ate in SUA ver#u# *a"onia
1,. Un$adrarea ti"oloi$R a manaementului & "otrivit a-ordRrii $uadrodimen#ionale a lui
;o!#tede
Individuali#m 6 $ole$tivi#m
<i#tanSa ierar+i$R mare I mi$R
Control de in$ertitudine inten# I redu#
Ma#$ulinitate I !eminitate
87
CAPITOLUL 2
19. In!luenSa a"artenenSei reliioa#e a#u"ra valorilor manaeriale
1@. Manaementul 2#udi$3 Tn antitezR $u manaementul 2nordi$3
1D. Oranizarea in#trumentalR nord6ameri$anR vizavi de oranizarea #o$ialR !ran$ezR
1.. Manaementul "arti$i"ativ Tn !irmele ermane Qi din S.U.A.
17. Con$e"Sii #en#i-il di!erite a#u"ra $alitRSii "rodu#elor Tn S.U.A. Qi *a"onia
18. A-ordRri di!erenSiate ale evaluRrii Qi motivRrii Tn *a"onia Qi S.U.A.
PPPPPPPPPPP
C U P ) I * S
Lista tabelelor 18
Lista figurilor )1
Cuvnt nainte )@
PARTEA I
ELEMENTE TEORETICO - METODOLOGICE ).

CAPITOLUL 1
5U*DA+E*TELE TEO)ETICE ALE +A*A0E+E*TULUI
CO+PA)AT ).
1.1. Con$e"tul de manaement $om"arat )8
1.1.1. <e!inirea manaementului $om"arat ,:
1.1.). Ne$e#itatea a"ariSiei Qi dezvoltRrii manaementului $om"arat ,1
1.1.,. S$urt i#tori$ ,,
1.1.9. O-ie$tivele& $onSinutul Qi dimen#iunile manaementului $om"arat ,9
1.). Prin$i"alele Q$oli Qi modele ale manaementului $om"arat "e "lan mondial ,D
,7
1.).1. Ti"oloia Q$olilor de manaement $om"arat ,D
1.).). Prezentarea "rin$i"alelor Q$oli de manaement $om"arat ,.
1.).).1. V$oala dezvoltRrii e$onomi$e ,.
1.).).). V$oala mediului #au environmentali#tR ,7
1.).).,. V$oala $om"orti#tR #au -e+aviori#tR ,8
88
CAPITOLUL 2
1.).).9. V$oala #i#temelor de#$+i#e 9:
1.).).@. V$oala de manaement $om"arat $entratR "e rolul 2$ulturii3 91
1.).,. Modele Qi a-ordRri ma'ore de manaement $om"arat 99
1.).,.1. Modelul ?armer 6 Ri$+man 99
1.).,.). Modelul Neandi 6 Pra#ad 9D
1.).,.,. Modelul lui Tun 97
1.).,.9. Modelul lui *o+n C+ild @:
1.).,.@. A-ordarea lui Geert ;o!#tede @,
1.,. Rolul Qi !un$Siile manaementului $om"arat D,.:
1.,.1. Premi#e ale teoriei Qi "ra$ti$ii manaementului $om"arat D,
1.,.). E#enSa manaementului $om"arat 6 tran#!erul internaSional
de BnoC6+oC manaerial D@
1.,.,. Prin$i"alele utilitRSi ale manaementului $om"arat D8
CAPITOLUL 2
+ETODOLO0IA +A*A0E+E*TULUI CO+PA)AT .,
).1. OrientRri Qi "arti$ularitRSi ale #tudiilor de manaement .@
).1.1. Orientarea $er$etRrilor Qi #tudiilor de manaement $om"arat .@
).1.). Parti$ularitRSi ale $er$etRrilor de manaement $om"arat .7
).). Eta"ele unui #tudiu $om"le1 de manaement $om"arat 7:
).).1. Sta-ilirea #$o"urilor 7:
).).). Pre$izarea temati$ii 7)
).).,. EQantionarea #u-ie$Silor de inve#tiat 7,
).).9. Tradu$erea materialelor im"li$ate 7,
).).@. MR#urarea Qi in#trumentalizarea !enomenelor de manaement 79
).).D. Admini#trarea de#!RQurRrii inve#tiaSiei 7@
).)... Analiza in!ormaSiilor "rivind elementele de manaement inve#tiate 7@
).).7. ?ormularea $on$luziilor Qi valori!i$area rezultatelor 7D
).,. Metode Qi te+ni$i utiliza-ile Tn #tudiile de manaement $om"arat 7.
).,.1. Metode Qi te+ni$i manaeriale enerale 7.
).,.). Metode Qi te+ni$i #"e$i!i$e 8:
).,.).1. Te+ni$i nonmetri$e 8:
).,.).). Grilele de evaluare "luri$ulturalR 8,
).9. Pro-leme ma'ore Tn $on$e"erea Qi realizarea inve#tiaSiilor
manaeriale $om"arative 8@
).9.1. Con$e"tualizarea #ituaSiilor manaeriale im"li$ate 8.
).9.). 2He#trea3$ulturalR a #"e$ialiQtilor 8.
).9.,. <i!i$ultRSi linvi#ti$e 8.
).9.9. Proie$tarea in$om"letR a $er$etRrii 8.
).9.@. A$$e#ul la !a$torii de inve#tiat 87
).9.D. Con!idenSialitate Qi Tn$redere 87
).9... A#"e$te "ramati$e de o"eraSionalizare a inve#tiaSiilor 88
).9.7. Comuni$area rezultatelor #tudiului 1::
).@. Ti"oloia #tudiilor de manaement $om"arat 1::
).@.1. Cla#i!i$Rri ale #tudiilor de manaement $om"arat 1::
).@.). Studii "aro+iale 1:)
89
CAPITOLUL 2
).@.,. Studii etno$entri$e 1:,
).@.9. Studii "oli$entri$e 1:9
).@.@. Studii $om"arative 1:@
).@.D. Studii eo$entri$e 1:D
).@... Studii #inereti$e 1:.
).D. EvaluRri Qi re$omandRri "rivind #tudiile de manaement $om"arat 1:7
).D.1. Evaluare eneralR 1:7
).D.1.1. Pun$te !orte 1:7
).D.1.). Pun$te #la-e 1:8
).D.). CerinSe Qi re$omandRri metodoloi$e 111
PARTEA a II-a
MANAGEMENTL !N "#RILE DE$%OLTATE 11@
CAPITOLUL 3
+A*A0E+E*TUL 6* U*IU*EA EU)OPEA*7 11@
,.1. Uniunea Euro"eanR 6 #i#tem "luri$ultural uni$ de interare internaSionalR 118
,.1.1. Su$$intR "rezentare evolutivR 118
,.1.). Cara$teri#ti$i ma'ore 1)@
,.1.,. Cultura euro"eanR& $om"le1 de #imilaritRSi Qi di!erenSe ale
$ulturilor naSionale 1,)
,.1.9. Im"a$tul "ieSei Qi monedei uni$e a#u"ra !irmelor Qi
manaementului a$e#tora 1,.
,.). TrR#Rturi de!initorii ale manaementului Tn Germania& ?ranSa Qi Marea Britanie&
Tntr6o viziune $om"arativR 19.
,.).1. Oranizarea de an#am-lu a #i#temului manaerial al !irmelor 197
,.).). Manaementul "arti$i"ativ Qi ado"tarea de$iziilor 1@:
,.).,. Inten#itatea Qi !ormele e1er$itRrii "reviziunii 1@9
,.).9. Motivarea "er#onalului 1@@
,.).@. ConSinutul Qi modalitRSile de e1er$itare a $ontrolului 1@7
,.).D. Oranizarea %mun$ii( la nivelul $om"artimentelor de "rodu$Sie 1D:
,.)... S"e$ializarea !le1i-ilR 1D)
,.).7. Keader#+i" Qi a-ordarea oranizRrii 1D@
,.).8. Manaerii Qi #tilul de $ondu$ere 1DD
,.,. Euromanaementul Qi euromanaerii 1D7
,.,.1. Euro"enizarea& !undamentul euromanaementului 1D7
,.,.). Ne$e#itatea Qi de!inirea euromanaementului 1D8
,.,.,. Euromanaerii 1.)
,.,.9. EuroTntre"rinzRtorii 1.9
,.,.@. Modelul de manaement euro"ean 1.D
,.9. TrR#Rturi de!initorii ale manaementului euro"ean 1.7
,.9.1. Strateii Qi alianSe #tratei$e 1.7
,.9.). Remodelarea #i#temului oranizatori$ al !irmelor 171
,.9.,. Stru$turile oranizatori$e ale $om"aniilor multinaSionale 17,
,.9.9. Manaementul marilor !irme 181
90
CAPITOLUL 2
,.9.@. <ezvoltarea a-ilitRSilor manaeriale Qi "arado1urile leader#+i"ului 189
CAPITOLUL 4
+A*A0E+E*TUL /APO*EZ 188
)),
9.1. Cara$teri#ti$i enerale ale manaementului Qi $ulturii 'a"oneze ):9
9.). Elemente e$onomi$o6#o$iale #"e$i!i$e $onte1tului naSional ni"on ):D
9.,. TrR#Rturi de!initorii "entru IAMBAS 6 Manaementul Tntre"rinderilor 'a"oneze ):.
9.,.1. Fiziune #"e$i!i$R a#u"ra oranizaSiei ):7
9.,.). Un$adrarea Tn a-ordarea $uadrodimen#ionalR a lui ;o!#tede )1:
9.,.,. Stru$tura marilor ru"uri indu#triale 6 Hai-at#u )11
9.,.9. Ado"tarea de$iziilor "rin $on#en# )1)
9.,.@. ModalitRSi #"e$i!i$e de $omuni$are inter Qi intraru"uri din Tntre"rindere )19
9.,.D. Parti$ularitRSi ale #tru$turilor oranizatori$e )1@
9.,... Ana'area "e viaSR a #alariaSilor )1.
9.,.7. Interarea noilor #alariaSi Tn Tntre"rindere )17
9.,.8. ModalitRSi de evaluare a "er#onalului ))1
9.,.1:. Si#tem de #alarizare -azat "e "reRtire Qi ve$+ime ))1
9.,.11. PreRtirea "er#onalului "rin rotaSia "o#turilor )))
9.,.1). RelaSia manaement 6 #indi$ate )),
9.,.1,. A-ordRri manaeriale Tn $ondiSii de $rizR ))9
9.,.19. =aizen $ontinuu )).
CAPITOLUL 5
+A*A0E+E*TUL 6*T)EP)I*DE)ILO) DI* S.U.A. ),,
@.1. Cara$teri#ti$i $onte1tuale ale manaementului din S.U.A. ),.
@.). Elementele #"e$i!i$e manaementului Tntre"rinderilor nord6ameri$ane )9:
@.).1. Un$adrarea Tn a-ordarea $uadrodimen#ionalR a lui ;o!#tede )9:
@.).). <inami$a valorilor Qi o-ie$tivelor oranizaSionale )91
@.).,. ?irmele emerente )9,
@.).9. O"Siuni #tratei$e "redile$te )9@
@.).@. Manaerul eneral& "rin$i"alul aent al #$+im-Rrilor
in!ormati$o6manaeriale )@:
@.).D. PredominanSa #tru$turilor oranizatori$e "iramidale )@9
@.)... Interarea "uterni$R a elementelor in!ormaSional6de$izionale )@.
@.).7. Manaementul interat al "rodu$Siei )@.
@.).8. Ca"italul uman Qi dezvoltarea re#ur#elor umane )@8
@.).1:. Multidimen#ionalitatea rolurilor manaeriale )D1
@.).11. Nivelul ridi$at al veniturilor dire$torilor de $om"anii )D@
@.).1). PreluRri #emni!i$ative din manaementul ni"on )D8
@.).1,. RelaSiile manaementului $u #indi$atele ).1
@.).19. PreluRri Qi ada"tRri ale elementelor manaeriale din Euro"a ).)
@.).1@. Un nou ti" de oranizaSie 6 Tntre"rinderea #u"lR ).)
PARTEA a III-a
91
CAPITOLUL 2
COMPARA"II& G'ID METODOLOGIC (I TENDIN"E
!N MANAGEMENT& PE PLAN INTERNA"IONAL )..
CAPITOLUL 6
ELE+E*TE DE +A*A0E+E*T AL 5I)+EI 6* 1IZIU*E T)A*S*A8IO*AL7 )..
D.1. Un$adrarea ti"oloi$R a manaementului din @: de SRri& "otrivit
a-ordRrii $uadrodimen#ionale a lui ;o!#tede ).8
D.1.1. Individuali#m 6 $ole$tivi#m )71
D.1.). <i#tanSa ierar+i$R mare I mi$R )79
D.1.,. Control de in$ertitudine inten# I redu# )7@
D.1.9. Ma#$ulinitate I !eminitate )7.
D.). A-ordRri manaeriale "luri$ulturale )77
D.).1. Parti$ularitRSi ale in!luenSei !a$torilor de mediu a#u"ra
manaementului $om"aniilor -ritani$e& nord6ameri$ane Qi 'a"oneze )77
D.).). <imen#iuni naSionale #"e$i!i$e ale im"a$tului varia-ilelor
de marBetin a#u"ra Tntre"rinderilor )8:
D.).,. <i!erenSe ma'ore Tntre #i#temele oranizatori$e ale !irmelor Tn 1: SRri )8,
D.).9. FariaSii #u-#tanSiale Tn rolul Qi $ara$teri#ti$ile manaerilor "e ma"amond )88
D.).@. In!luenSa a"artenenSei reliioa#e a#u"ra valorilor manaeriale ,:,
D.).D. Manaementul 2#udi$3 Tn antitezR $u manaementul 2nordi$3 ,:D
D.,. Com"araSii manaeriale -i$ulturale ,:7
D.,.1. Semni!i$aSiile manaeriale ale unui 2Me#a' din E#t3 ,:7
D.,.). Fiziunea 2+oli#ti$R3 ni"onR !aSR Tn !aSR $u viziunea analiti$R
nord6ameri$anR ,1:
D.,.,. E!e$te net #u"erioare ale !undamentRrii manaementului
"e $on$e"tul 2$el mai dorit3 ,1)
D.,.9. Oranizarea in#trumentalR nord6ameri$anR vizavi de
oranizarea #o$ialR !ran$ezR ,1,
D.,.@. Manaementul "arti$i"ativ Tn !irmele ermane Qi din S.U.A. ,1@
D.,.D. Con$e"Sii #en#i-il di!erite a#u"ra $alitRSii "rodu#elor Tn S.U.A. Qi *a"onia ,1.
D.,... Sim-ioza raSional6a!e$tiv& 2#e$retul3 ridi$atei "rodu$tivitRSi ni"one ,18
D.,.7. A-ordRri di!erenSiate ale evaluRrii Qi motivRrii Tn *a"onia Qi S.U.A. ,))
CAPITOLUL 7
TE*DI*8E 6* +A*A0E+E*TUL 6*T)EP)I*DE)II
PE PLA* +O*DIAL ,),
,D@
..1. ?a$torii de in!luenSR a#u"ra manaementului Tntre"rinderilor ,)@
..). MutaSii Tn manaementul !irmei ,,,
..).1. Im"rimarea unui $ara$ter anti$i"ativ $ondu$erii ,,,
..).). Am"li!i$area elementelor metodoloi$o6a"li$ative ,,7
..).,. Inten#i!i$area $ara$terului inovaSional al manaementului ,9@
..).9. ?le1i-ilitatea $re#$WndR a #i#temului de manaement ,@:
..).@. Inten#i!i$area $ara$terului motivaSional al $ondu$erii ,@D
92
CAPITOLUL 2
..).D. In!ormatizarea manaementului ,D1
..)... <ezvoltarea $ara$terului !ormativ al $ondu$erii ,DD
..).7. PredominanSa manaementului "arti$i"ativ ,.)
..).8. Proli!erarea a-ordRrii #i#temati$e a manaementului ,.7
..).1:. Conturarea unei $om"le1e dimen#iuni internaSionale a manaementului ,7)
..).11. Pro!e#ionalizarea $re#$WndR a manaementului ,7D
CAPITOLUL 8
0,ID DE )EALIZA)E A T)A*S5E)ULUI I*TE)*A8IO*AL
DE 9*O:-,O: +A*A0E)IAL ,8@
7.1. Coordonatele enerale ale a-ordRrii +idului ,8.
7.). Eta"ele e!e$tuRrii tran#!erului internaSional de BnoC6+oC manaerial ,88
7.).1. Identi!i$area ne$e#itRSilor de tran#!er internaSional de metode
Qi te+ni$i manaeriale Qi de BnoC6+oC marinal ,88
7.).). <eterminarea "o#i-ilitRSilor reale de tran#!er de BnoC6+oC
manaerial Tn $adrul oranizaSiei 9:9
7.).,. Ada"tarea elementelor manaeriale tran#!era-ile
la #"e$i!i$ul oranizaSiei 9:D
7.).9. Sen#i-ilizarea Qi "reRtirea #taBe+olderilor !irmei "entru
a#imilarea elementelor de BnoC6+oC manaerial internaSional 911
7.).@. Im"lementarea "ro"riu6zi#R a elementelor de BnoC6+oC
manaerial internaSional 91@
7.).D. Evaluarea tran#!erului internaSional de BnoC6+oC manaerial 91.
7.,. Te+ni$i Qi metode utiliza-ile "e "ar$ur#ul tran#!erului de BnoC6+oC manaerial 9):
7.9. <i!i$ultRSi TntWm"inate "e "ar$ur#ul derulRrii "ro$e#elor de tran#!er
de BnoC6+oC manaerial 9))
7.@. Reuli de luat Tn $on#iderare 9).
7.D. Un$adrarea ti"oloi$R a +idului %"artea a II6a la I( 9,9
ANE)# Oranirame ale unor !irme din SRrile dezvoltate 9,@
*ibliografie 99@
93
CAPITOLUL 2
+OTO
!ntreab+-te ,ai ,ult -u, se e./li-+
su--esul 0i -e ,erge& 1e-t -e este gre0it& nu
,erge sau /oate fi gre0it2
Pr'3. /. Ti##'n4
;,!r<!r" Uni<er4it=(
1.1. CO*CEPTUL DE +A*A0E+E*T CO+PA)AT
O trR#RturR de!initorie a "erioadei de du"R 18D: o re"rezintR& "e a"roa"e Tntre
!rontul $er$etRrii QtiinSi!i$e Qi $unoaQterii umane& marea e1tindere a a-ordRrilor $om"arati#te.
<omenii 6 $um ar !i dre"tul $om"arat #au literatura $om"aratR& au do-Wndit o larR
notorietate& dovedindu6Qi via-ilitatea QtiinSi!i$R Qi deo#e-ita utilitate "ra$ti$R. AlRturi de
a$e#tea& manaementul $om"arat& deQi a demarat $eva mai tWrziu& TQi !a$e #imSitR o "rezenSR
din $e Tn $e mai "renantR. Un ultimul de$eniu& "e "lan mondial& #unt editate #ute de
"u-li$aSii "ro!ilate #au $u ru-ri$i "ermanente de manaement $om"arat. Un a"roa"e toate
!a$ultRSile $u "ro!il e$onomi$ #au e$onomi$o6manaerial din SRrile dezvoltate&
manaementul $om"arat !a$e "arte din "lanul de TnvRSRmWnt. Anual& #e oranizeazR ze$i de
mani!e#tRri QtiinSi!i$e internaSionale Tn a$e#t domeniu et$. A$ea#tR larR "roli!erare #e e1"li$R
"rin #"e$i!i$itatea Qi nivelul QtiinSi!i$ ridi$at al manaementului $om"arat& utilitatea #a
"ramati$R& am"la diver#itate naSionalR& $ulturalR Qi manaerialR& $e tre-uie $uno#$utR&
TnSelea#R Qi luatR Tn $on#iderare Tn $ondiSiile internaSionalizRrii a$tivitRSilor e$onomi$e&
#o$iale& $ulturale Qi QtiinSi!i$e. Un "lu#& omenirea #e a!lR 6 aQa $um #u-linia -ine $uno#$utul
#"e$iali#t nord6ameri$an Peter ?erdinand <ru$Ber
1
6 Tntr6o "erioadR de tranziSie& Tn $are
QtiinSa Tnlo$uieQte tre"tat $a"italul $a re#ur#R de -azR a dezvoltRrii e$onomi$e& iar ada"tarea
la a$ea#tR tranziSie $on#tituie una dintre $ele mai am"le $on!runtRri la $are #unt #u"uQi
manaerii. Un a$e#t $onte1t& teoria Qi "ra$ti$a manaementului $om"arat #e #itueazR Tn "rim6
"lanul mutaSiilor QtiinSi!i$e Qi e$onomi$o6#o$iale.
1.1.1. DE5I*I)EA +A*A0E+E*TULUI CO+PA)AT
Ca "entru ori$e QtiinSR tWnRrR& Qi "entru manaementul $om"arat e1i#tR mai multe
a$$e"Siuni a#u"ra $onSinutului Qi !un$Siilor #ale. Se $on#tatR $+iar mai multe variante de
1
P. <ru$Ber, Post Capitalist Society& In Pro!e##ional Manaer RevieC& nr. @& #e"tem-rie 188,.
94
CAPITOLUL 2
de!inire& $u o larR $ir$ulaSie Tn literatura de #"e$ialitate. A#t!el& Lilliam NeCman& unul
dintre -ine $uno#$uSii #"e$ialiQti Tn domeniu& a!irma $R >#!n!$e#entl 2'#&!r!t 4e '2&?
"e 4t"il 4i#il!rit?@il'r Ai "i3eren@el'r "in &r!2ti2! #!n!$eri!l? l'2!l? "in "i3erite
@?riB
3
2 Un "a# Tnainte !a$e& du"R o"inia noa#trR& Ra+u Nat+& $are $on#iderR $R >Cn #'"
l!r$D #!n!$e#entl 2'#&!r!t 4e 2'n2entre!(? !4&r! 4i#il!rit?@il'r Ai "e'4eEiril'r
"intre 4i4te#ele "e #!n!$e#ent Ai e2'n'#i2e "in "i3erite 2'nteFteB
,
. Cu toate $R& !aSR de
NeCman& Nat+ e1tinde #!era manaementului $om"arat Tn a!ara "ra$ti$ii $ondu$erii&
$on#tatRm $R& Tn $eea $e "riveQte natura Qi lo$alizarea #i#temului $are $on#tituie o-ie$tul
$om"araSiei& e#te de#tul de im"re$i# Qi $+iar "rea $u"rinzRtor. A#t!el& nu "re$izeazR $erinSa
o-liatorie $a #R #e ai-R Tn vedere $onte1tele $ulturale naSionale di!erite Qi& Tn "lu#& "e lWnR
#i#temele de manaement& in$lude Qi #i#temele e$onomi$e. Ori& #i#temul de manaement $are
!ormeazR o-ie$tul manaementului $om"arat e#te normal #R #e re!ere 6 $el "uSin teoreti$ 6 la
toate ti"urile de oranizaSii& Tn$e"Wnd& !ireQte& $u $ele e$onomi$e& dar $ontinuWnd& de#iur& Qi
$u $ele QtiinSi!i$e& te+ni$e& edu$aSionale et$.
Kimitele menSionate #unt de"RQite de $Rtre EdCin Miller& $are ne "ro"une o de!inire
a manaementului $om"arat mult mai $u"rinzRtoare Qi mai e1a$tR de$Wt "re$edentele. A#t!el&
el $on#iderR $R >#!n!$e#entl 2'#&!r!t 4e '2&? 2 4t"il 3en'#enel'r "e
#!n!$e#ent &e ' E!(? #ltin!@i'n!l?D !FGn"-4e !4&r! "ete2t?riiD i"enti3i2?riiD
2l!4i3i2?riiD #?4r?rii Ai inter&ret?rii 4i#il!rit?@il'r Ai "e'4eEiril'r &ri<it'!re l!
ele#ente 2# !r 3i &r'2e4eleD 2'n2e&tele Ai teHni2ile "e #!n!$e#entB
4
.
Un o"inia noa#trR& "ornind de la de!inirile "re$edente& $on#iderRm $R manaementul
$om"arat "oate !i de!init Tn maniera urmRtoare:
>+!n!$e#entl 2'#&!r!t e4te Atiin@! 2!re 4t"i!(? &r'2e4ele Ai rel!@iile
#!n!$eri!le "in 'r$!ni(!@ii 2e 3n2@i'ne!(? Cn 2'nteFtri 2ltr!le n!@i'n!le "i3eriteD
!FGn"-4e !4&r! i"enti3i2?rii Ai !n!li(?rii !4e#?n?ril'r Ai "e'4eEiril'r #!n!$eri!leD Cn
<e"ere! 3!<'ri(?rii tr!n43erli intern!@i'n!l "e In'J-H'J #!n!$eri!l Ai ! 2reAterii
3n2@i'n!lit?@iiD e3i2!2it?@ii Ai e3i2ien@ei 'r$!ni(!@iil'rB.
A$ea#tR de!inire #ur"rinde &!tr !4&e2teD $are& du"R o"inia noa#trR& #unt de!initorii
"entru manaementul $om"arat:
'Eie2tl 2'#&!r!@iei Cl 2'n4titie n#!i ele#entele "e #!n!$e#entD Qi nu "ro$e#e de
altR naturR5 de#iur& Tn $adrul e1aminRrilor $om"arative e#te ne$e#ar #R #e ai-R Tn vedere
Qi a#"e$te de naturR 'uridi$R& e$onomi$R& "#i+oloi$R& te+noloi$R et$.& dar a$e#tea nu #unt
a-ordate Tn #ine& $i numai Tn mR#ura Tn $are $ondiSioneazR #au intervin& elementele de
manaement $on#iderate avWnd un rol $om"lementar5
#"e$i!i$ul e1aminRrii $on#tR Tn <i(ine! 2ltr!l? #ltin!@i'n!l? utilizatR& $u"rin6
zWndu6#e realitRSi Qi a-ordRri teoreti$o6metodoloi$e din douR #au mai multe SRri&
manaementul !iind e1aminat $orelativ $u $onte1tul $ultural im"li$at5
a-ordarea $om"arativR 4e 2'n2entre!(? !4&r! relie3?rii 4i#il!rit?@il'r Ai "i3eren@el'r
"intre &r!2ti2ile 4! ele#entele te'reti2e "e #!n!$e#ent avute Tn vedere5
)
L. NeCman& Comparative Management: A Resource For Improving Managerial Adaptability& in Colum-ia
*ournal o! Lorld Bu#ine##& vol. 1,& 18.7.
,
R. Nat+& Comparative Management, A Regional View& Belliner Pu-li#+in Com"an4& Cam-ride&
Ma##a$+u#ett#& 1877& ". 1.
9
E. Miller& Comparative Management Conceptualiation: An Assessement, In Advances in International
Comparative Management, vol. I& IAI Pre## In$.& GreenCi$+& Conne$ti$ut& 1879& ". ...
95
CAPITOLUL 2
o-ie$tivele urmRrite #unt de naturR "ramati$R& realizarea tr!n43erli intern!@i'n!l "e
In'J-H'J #!n!$eri!lD !#&li3i2!re! e3i2!2it?@ii Ai e3i2ien@ei 'r$!ni(!@iil'r.
Manaementul $om"arat e#te #trWn# leat de #!n!$e#entl intern!@i'n!l $u $are
uneori e#te $on!undat. <intre multi"lele de!iniri ale manaementului internaSional a"re$iem
$a !iind mai $om"letR urmRtoarea: >#!n!$e#entl intern!@i'n!l 4e '2&? "e
#!n!$e#entl Ai !2ti<it?@ile 2'r&'r!@iil'r intern!@i'n!le Ai Cn #'" 4&e2i3i2 2
!4i$r!re! Ai 2'ntr'll "e 3'n"riD '!#eni Ai in3'r#!@ii 2e tr!<er4e!(? 3r'ntiere
n!@i'n!le Ai &'liti2eB.
@
<in e1aminarea $orelativR a manaementului $om"arat Qi a $elui
internaSional rezultR $R Tntre ele e1i#tR atWt unele ele#ente 2'#neD 2Gt Ai "e'4eEiri
4E4t!n@i!le. A#t!el& #!era de $u"rindere a manaementului $om"arat e#te #en#i-il mai mare
de$Wt a manaementului internaSional. Primul #e o$u"R de toate !enomenele manaementului
$are au !undament multinaSional Qi im"li$it multi$ultural. <in a$e#t "un$t de vedere& #e "oate
$on#idera $R manaementul internaSional re"rezintR o $om"onentR #au un domeniu #"e$i!i$
de "arti$ularizare a manaementului $om"arat. Un $eea $e "riveQte natura a-ordRrilor& #e
$on#tatR $R manaementul internaSional 6 $are rR#"unde Tn mod e1"re# $erinSelor
$om"araSiilor multinaSionale 6 e#te "re"onderent "ramati$& $on$entrWndu6#e a#u"ra
!urnizRrii de #oluSii "entru a$e#te $om"araSii. <e alt!el& Tntre $ele douR domenii& $are nu
rareori #e mani!e#tR de #ine #tRtRtor& e1i#tR multi"le !iliaSiuni $on$e"tuale& metodoloi$e Qi
o"eraSionale& !ie$are $ontri-uind la dezvoltarea $eluilalt. Manaementul internaSional&
#"on#orizat ade#ea #u-#tanSial de marile $or"oraSii tran#naSionale& #e a!lR Tntr6un "ro$e# de
"rore# ra"id Qi $om"le1& -ene!i$iind Tn#R din "lin de $unoQtinSele teoreti$e Qi metodoloi$e
$e rezultR din evoluSiile ra"ide Qi $u"rinzRtoare #"re maturizare& $e #unt $ara$teri#ti$e
manaementului $om"arat Tn ultimul de$eniu.
1.1.2. *ECESITATEA APA)I8IEI KI DEZ1OLT7)II
+A*A0E+E*TULUI CO+PA)AT
Ca "entru ori$e domeniu QtiinSi!i$ nou& Tn#R in#u!i$ient $uno#$ut Qi im"li$it a$$e"tat
de -ene!i$iarii #Ri "otenSiali& e#te indi#"en#a-il #R i #e arumenteze ne$e#itatea. Untr6o SarR Tn
$ur# de dezvoltare& Qi $u atWt mai mult Tn RomWnia& $are& Tn de$eniul "re$edent& a !o#t "ra$ti$
ru"tR de evoluSiile QtiinSi!i$e Qi manaeriale internaSionale& a$ea#tR ne$e#itate e#te mult mai
"renantR.
Pentru a6i rR#"unde& !a$em a"el la arumentarea o!eritR de unul dintre $ei mai
$uno#$uSi #"e$ialiQti Tn domeniu& Ra+u Nat+& #tru$turatR "e $in$i "un$te:
!L AE'r"!re! 2'#&!r!ti4t? e4te "e nee<it!t& Tn eneral. Omul& "rin natura #a&
evalueazR Qi $om"arR Tn "ermanenSR. Evaluarea #e !a$e e1"li$it #au im"li$it& "rin ra"ortarea
la& un ideal& un #tandard #au o #ituaSie $uno#$utR. <ezvoltarea a$tivitRSilor internaSionale
determinR $a "ro$e#ele de $om"arare #R do-Wndea#$R o im"ortanSR ma'orR Tn a$e#t domeniu&
$eea $e #e re!le$tR Qi Tn $onturarea manaementului $om"arat.
EL Omenirea vieSuieQte Tntr6o "erioadR de &terni2e inter"e&en"en@e intern!-
@i'n!le Tn toate domeniile de a$tivitate Qi& Tn "rimul rWnd& "e "lan e$onomi$. Ka nivelul
anului 188:& 9:N din "rodu$Sia e$onomi$R a lumii 6 de $ir$a ):.::: de miliarde de dolari 6
era realizatR "rin a$tivitRSi e$onomi$e internaSionale& $ea mai mare "arte Tn $adrul marilor
@
E. Miller& Comparative Management Conceptualiation: An Assessement, In Advances in International
Comparative Management, vol. I& IAI Pre## In$.& GreenCi$+& Conne$ti$ut& 1879& ". ...
96
CAPITOLUL 2
$or"oraSii multinaSionale. Un "rezent& a$e#t "ro$ent e#te a"roa"e @:& iar volumul "rodu$Siei
rezultate e#te #en#i-il #u"erior $elui menSionat. CerinSa loi$R $are #e de#"rinde din a$ea#tR
#ituaSie de !a"t e#te inve#tiarea "ro$e#elor Qi a-ordRrilor de manaement im"li$ate& a#t!el
Tn$Wt #R #e a#iure o -azR in!ormaSionalR #u"erioarR "entru de#!RQurarea "ro$e#elor
e$onomi$e internaSionale.
2L Studiul $om"arativ al realitRSilor din di!erite SRri& al manaementului utilizat Tn
$adrul lor& >!42teB Cn@ele$ere! #!n!$eril'r mai mult de$Wt TnSeleerea $e vine din
$unoaQterea numai a #ituaSiilor din "ro"ria SarR. Inve#tiarea realitRSilor de manaement din
mai multe SRri dezvoltR "otenSialul de evaluare Qi re$e"tare a diver#itRSii e$onomi$e Qi de altR
naturR& internaSionale& e#enSiale Tn $ondiSiile a$tualelor interde"endenSe internaSionale.
"L E1aminarea $ulturalR a !enomenelor de manaement dintr6o SarR& "rin
$ontra"unere $u $ele $e #e de#!RQoarR Tn alte #tate& determinR !#&li3i2!re! 43erei "e
<!ri!Eile l!te Cn 2'n4i"er!re. A$ea#ta $ontri-uie la lRrirea evantaiului $unoQtinSelor de
-azR ale manaementului& $u multi"le $on#e$inSe a#u"ra "ro!unzimii& nuanSRrii Qi a$urateSei
ela-oratelor teoreti$e Qi #oluSiilor "ramati$e Tn a$e#t domeniu.
eL Pe "lan individual& a"elarea la $unoQtinSele de manaement $om"arat e#te de
naturR #R 2'ntriEie l! "e(<'lt!re! 2!&!2it?@ii '!#enil'r "e ! !&re2i! #!i eF!2t Ai #!i
2'#&let re!lit?@ile n!@i'n!le Cn 4ine Ai r!&'rt!te l! 2ele 2e 4e #!ni3e4t? &e !lte
#eri"i!ne. Pe a$ea#tR -azR& a"ortul lor la derularea a$tivitRSilor e$onomi$e 6 Qi nu numai 6 #e
mRreQte #u-#tanSial. FalenSele individului Tn $alitate de #u-ie$t e$onomi$ Qi 6 atun$i $Wnd e#te
$azul 6 de aent e$onomi$ #e am"li!i$R #u-#tanSial.
Un $on$luzie& manaementul $om"arat rR#"unde unei ame lari de ne$e#itRSi& atWt
individuale $Wt Qi de ru"& $u tendinSa de inten#i!i$are& "e mR#ura adWn$irii diviziunii #o$iale
a mun$ii& a dezvoltRrii relaSiilor internaSionale Qi a $reQterii rolului in!ormaSiilor.
Tran#!ormarea a$e#tora Tn #ur#a "rin$i"alR a "uterii& devan#Wnd violenSa Qi -anii 6 aQa $um
demon#treazR deo#e-it de elo$vent Alvin To!ler Tn PoCer#+i!t
1
6 #e re!le$tR Qi Tn $reQterea
#u-#tanSialR a rolului manaementului $om"arat a1at "e valori!i$area in!ormaSiilor
manaeriale a-ordate $onte1tual. AvWnd Tn vedere a$e#te evoluSii& manaementul are un rol
tot mai im"ortant& ade#ea $+iar de$i#iv& #!n!$e#entl 2'#&!r!t re&re(entGn" n! "intre
2ele #!i &re@i'!4e 22eriri !le lti#el'r "e2enii &e &l!nl inten4i3i2?rii Ai e3i2ienti(?rii
!2ti<it?@il'r e2'n'#i2eD Atiin@i3i2eD teHni2e 2 2!r!2ter intern!@i'n!l. A"ortul #Ru teoreti$
Qi "ramati$ #e a!lR Tntr6un "ro$e# de $reQtere ra"idR& urmare !irea#$R a a$umulRrilor Qi
dezvoltRrilor din ultimii ani& enerWnd multi"le $on#e$inSe "ozitive Tn "lanurile QtiinSei Qi
"oliti$ii manaeriale.
1
A. To!ler ! Sc"imbarea puterii %PoCer#+i!t(& Antet& Bu$ureQti& 188@.
97
CAPITOLUL 2
1.1.3. SCU)T ISTO)IC
Primele $ri#talizRri teoreti$e ale manaementului $om"arat au a"Rrut Tn de$eniul al
FI6lea Tn Statele Unite ale Ameri$ii& "e !ondul a$$elerRrii enerale a "rore#elor "e "lanul
QtiinSei Qi a inten#i!i$Rrii $ir$uitului e$onomi$ internaSional. Un a$ea#tR "erioadR a"ar "rimele
inve#tiaSii teoreti$e Qi "ramati$e ale manaementului Tntr6o viziune "lurinaSionalR. Un$e" #R
#e $ontureze Tntr6o "rimR !ormR $on$e"tele #"e$i!i$e manaementului $om"arat Qi #R #e
realizeze $er$etRri QtiinSi!i$e em"iri$e $e au $u"rin# Tn raza lor realitRSi din mai multe SRri.
<u"R tatonRrile Qi ezitRrile inerente ori$Rrui Tn$e"ut& Tn de$eniul urmRtor #e
de$lanQeazR o "erioadR de !e-rile Qi !ru$tuoa#e $er$etRri QtiinSi!i$e& editRri Qi a$Siuni
edu$aSionale Tn a$e#t domeniu. Se "rodu$e a#t!el Tntre 1965-1972 &ri#l >E''#B !l
#!n!$e#entli 2'#&!r!t. E!ortul de $er$etare QtiinSi!i$R e#te imen#& $on$retizWndu6#e Tn
"u-li$area a 11.::: de #tudii Qi arti$ole. Pre#tiiul manaementului $om"arat $reQte ra"id Qi&
$a rezultat& Tntr6o "arte a"re$ia-ilR din univer#itRSile nord6ameri$ane& #e introdu$e a$ea#tR
di#$i"linR. Ka !el "ro$edeazR Qi o "arte a"re$ia-ilR a $elor mai -une !a$ultRSi din Euro"a
o$$identalR Qi *a"onia.
<u"R 18.) #e $on#tatR ' !n#it? 4t!$n!re& atWt Tn "lanul $er$etRrilor teoreti$e& $Wt
Qi al inve#tiaSiilor em"iri$e. A$ea#tR #ituaSie #e "reluneQte "WnR la Tn$e"utul anilor 187:.
<eQi $ontinuR #R #e ela-oreze Qi "u-li$e un numRr a"re$ia-il de lu$rRri& intere#ul mediului
univer#itar "entru a$e#t domeniu #e redu$e Tntru$Wtva& iar numRrul Qi am"loarea $er$etRrilor
de teren nu mai Tnrei#treazR $reQterile Tn ritmurile din anii "re$edenSi. E1"li$aSiile !urnizate
de #"e$ialiQti #unt Tn "rin$i"al douR: Tn a$ea#tR "erioadR numRrul 2-u#ine##6#$+ool3 nord6
ameri$ane a $re#$ut !oarte mult& $ondu$erile !a$ultRSilor $on$entrWndu6#e a#u"ra di#$i"linelor
o-liatorii& nemaiavWnd tim"ul Qi re#ur#ele ne$e#are #R a$orde a$eeaQi atenSie Qi di#$i"linelor
!a$ultative $um e#te manaementul $om"arat5 o #erie de !undaSii 6 $um ar !i ?ord 6& $are au
un rol ma'or Tn !inanSarea $er$etRrilor QtiinSi!i$e teoreti$o6metodoloi$e& au redu# #umele
alo$ate "entru manaementul $om"arat.
Pe "ar$ur#ul a$e#tei "erioade de #tanare& #6au "rodu# o #erie de a$umulRri
$antitative Qi mai ale# $alitative& al $Rror rezultat #6a vRzut Tn de$eniul 1980-1990 2Gn" 4e
#!ni3e4t? n n' E''#. Manaementul $om"arat& $a Qi $el internaSional& Tnrei#treazR o
larR "roli!erare& atWt "e "lan QtiinSi!i$ $Wt Qi edu$aSional. Se e!e$tueazR numeroa#e demer#uri
QtiinSi!i$e de #i#tematizare Qi #intetizare a $unoQtinSelor QtiinSi!i$e. Sunt "u-li$ate valoroa#e
lu$rRri de #intezR $are mar$+eazR maturizarea a$e#tei QtiinSe Qi6i $on!erR un "re#tiiu
a"re$ia-il. Untre lu$rRrile de #intezR menSionRm: Advances in International Comparative
Management 6 vol. I %1879(& vol. II %187D(& vol. III %1877(& editate de Ri$+ard ?armer Qi
Elton M$ Goaun %ultimul volum(5 Comparative Management, editatR de Ra+u Nat+5
Managing Cultural #i$$erences& editori P+ili" R. ;arri# #i Ro-ert T. Moren5 %es #i$$erences
culturelles dans le management& editatR de <aniel Bolliner Qi Geert ;o!#tede. A$e#te lu$rRri
mar$+eazR $onturarea "rin$i"alelor $urente Qi orientRri de manaement $om"arat&
demon#trWnd $onvinRtor via-ilitatea teoreti$R Qi utilitatea #a "entru "ra$ti$a #o$ialR Qi 6 Tn
"rimul rWnd 6 "entru $ea e$onomi$R.
Su-linierea "rore#elor Tnrei#trate Tn ultimul de$eniu nu tre-uie Tn#R #R ne du$R la
$on$luzia $R toate "ro-lemele #unt rezolvate Qi $R dilemele& atWt de "rezente Tn ori$e QtiinSR
$are e#te demnR de a$ea#tR denumire& au !o#t #oluSionate. Se a"re$iazR $R &rin2i&!lele
!4&e2te 2e n Ai-! $?4it ' 4'l@i'n!re !"e2<!t? l! !2t!ll ni<el !l #!n!$e#entli
2'#&!r!t 4ntM
98
CAPITOLUL 2
nere('l<!re! &r'Ele#ei 4e#!nti2e& de o im"ortanSR ma'orR Tn ori$e QtiinSR tWnRrR. Ca
urmare& Tn "rezent& a$eiaQi termeni au $onSinuturi naSionale di!erite. <e e1em"lu&
termenul $ulturR #e !olo#eQte Tn a$$e"Siunile de $adru naSional& mentalitate #"e$i!i$R
"o"ulaSiei dintr6o SarR& #au me$ani#mul Qi #tru$tura unei e$onomii naSionale. Un a$e#te
$ondiSii& a$urateSea a-ordRrilor Qi e!i$a$itatea $omuni$Rrii "ot !i #en#i-il a!e$tate5
ne$li%!re! Cntr-' !n#it? #?4r? ! "e3inirii e3i2!2it?@ii 'r$!ni(!@i'n!le& $Rreia
tre-uie #R6i !ie #u-ordonate "ro-lemati$a Qi modul de tratare a manaementului
$om"arativ. <e ai$i in#u!i$ienta !inalitate "ra$ti$R a unei "RrSi a"re$ia-ile a $unoQtinSelor
Qi metodoloiilor a$umulate Tn a$e#t domeniu5
e1i#tenSa unui !&re2i!Eil "e2!l!%& du"R unii autori 2a"3 %"rR"a#tie(& Tntre "ra$ti$ile de
$ondu$ere $are #e utilizeazR Tn $adrul marilor $or"oraSii internaSionale Qi $ele !urnizate de
manaementul $om"arat.
Prin "ri#ma $elor arRtate& #e "oate !ormula $on$luzia $R #u-#tanSialele "rore#e
Tnrei#trate de manaementul $om"arat& Tn #$urta #a i#torie& #e $er $ontinuate Qi inten#i!i$ate.
A"elarea Tntr6o mR#urR $re#$WndR la elementele noi e#te !a$ilitatR de "rore#ele Tn
in!ormati$R& "#i+oloie& #o$ioloie& "olitoloie& matemati$R& #tati#ti$R& #$ienti$R Qi $elelalte
QtiinSe& $u im"a$t nemi'lo$it a#u"ra manaementului Qi "ra$ti$ii #o$iale.
1.1.4. OBIECTI1ELED CO*8I*UTUL KI DI+E*SIU*ILE
+A*A0E+E*TULUI CO+PA)AT
Pentru ori$e domeniu& !ie teoreti$ #au a"li$ativ& "re$izarea o-ie$tivelor Qi a"oi
in#trumentalizarea tuturor demer#urilor $are urmeazR "e !RaQul realizRrii lor e#te e#enSialR.
A$eeaQi "ro-lemati$R "oate !i tratatR Tn mod $u totul di!erit Qi mai ale# $u rezultate #en#i-il
deo#e-ite& Tn !un$Sie de o-ie$tivele avute Tn vedere $u "rioritate. Ca urmare& e#te !ire#$ $R
#"e$ialiQtii au a$ordat o atenSie ma'orR "re$izRrii 'Eie2ti<el'r 4&e2i3i2e& la a $Rror realizare
#erveQte manaementul $om"arat.
Untru$Wt #e $on#tatR $R e1i#tR anumite deo#e-iri Tntre #"e$ialiQti& Tn $ontinuare
"rezentRm #u$$int douR din a-ordRrile $ele mai rR#"Wndite Tn literatura de #"e$ialitate.
Potrivit lui :illi!# *eJ#!n& #$o"urile $Rrora e#te ne$e#ar #R #lu'ea#$R manaementul
$om"arat #unt Tn "rin$i"al urmRtoarele:
#R de#$o"ere "ro-lemele Qi te+ni$ile manaeriale $e "ar a avea o vala-ilitate univer#alR Tn
toate SRrile5
#R identi!i$e $ondiSiile lo$ale din !ie$are "erimetru naSional inve#tiat $are $er o #"e$ialR
ada"tare a elementelor de manaement de$larate $a univer#ale5
#R a#i#te dire$torii $or"oraSiilor multinaSionale #R TnSeleaR di!erenSele dintre atitudinile Qi
"ra$ti$ile de manaement din di!erite SRri& Tn vederea $reQterii raSionalitRSii Qi e!i$a$itRSii
a$tivitRSii e$onomi$e
D
.
)i2H!r" 5!r#er avan#eazR o viziune "arSial di!eritR a#u"ra #$o"urilor manae6
mentului $om"arat. Un e#enSR& a$e#tea #unt:
D
L. NeCman& o". $it.
99
CAPITOLUL 2
#R e1"loreze relaSiile relevante Tntre mediu Qi manaement "entru a determina !a$torii de
mediu $are #unt $ei mai im"ortanSi Tntr6o #ituaSie datR5
#R analizeze $om"ortamentele di!erite ale "er#onalului Tn "ro$e#ele de manaement din
diver#e SRri5
#R #ta-ilea#$R $um #e $ondu$e e!i$ient Tntr6o altR SarR5
#R de#$o"ere modalitRSile de Tm-unRtRSire a "er!ormanSelor e$onomi$e $are Sin de
a"ana'ul manaementului.
.

Kuate Tm"reunR& o-ie$tivele "rezentate reuQe#$ #R ne o!ere o dire$Sionare loi$R Qi
unitarR a demer#urilor de manaement $om"arat& teoreti$e Qi "ramati$e. Se a$o"erR Tn mod
armonio# atWt latura teoreti$R $Wt Qi $ea a"li$ativR& "remi#a de neTnlo$uit "entru o evoluSie
$ore#"unzRtoare #tandardelor ridi$ate ale QtiinSei Qi "ra$ti$ii #o$iale $ontem"orane.
Pentru a6Qi "utea Tnde"lini o-ie$tivele& manaementul $om"arat e#te ne$e#ar #R #e
o$u"e "ra$ti$ de toate domeniile $are !a$ o-ie$tul de a$tivitate al manaementului. ?RrR a
avea "retenSia unei a-ordRri e1+au#tive& Tn $ontinuare& "un$tRm &rin2i&!lele 2!te$'rii "e
&r'Ele#e $are& du"R o"inia noa#trR& nu "ot #R li"#ea#$R din #!era #a de inve#tiaSii Qi #oluSii:
6 "ro$e#ele& !un$Siile Qi "rin$i"iile manaementului5
6 #i#temul de manaement al !irmelor Tn an#am-lul lor5
6 $ultura oranizaSionalR5
6 #trateia Qi "oliti$a !irmei5
6 #tru$tura oranizatori$R5
6 #i#temul in!ormaSional5
6 #i#temul de$izional5
6 metodele& te+ni$ile Qi "ro$edurile de manaement5
6 Tntre"rinzRtorii Qi $adrele de $ondu$ere5
6 manaementul re#ur#elor umane5
6 e!i$ienSa manaementului.
E1aminarea retro#"e$tivR a "ro-lemati$ii manaementului $om"arat relevR #!ri
ine$!lit?@i Cn 2ee! 2e &ri<eAte inten4it!te! Ai 2!lit!te! !E'r"?ril'r. Cele mai -une
rezultate #6au o-Sinut Tn $eea $e "riveQte "ro$e#ele Qi !un$Siile $ondu$erii& "roie$tarea Qi
raSionalizarea #tru$turilor oranizatori$e& $ondu$erea !un$SionalR a diver#elor domenii de
a$tivitate Qi a#"e$tele $om"ortamentale ale manaementului. <omeniile menSionate
$ore#"und de !a"t $erinSelor $ele mai #trinente ale teoriei Qi "ra$ti$ii manaementului& Tn
$adrul lor e1i#tWnd Qi "remi#e no#ioloi$e Qi edu$aSionale #u"erioare& $a urmare a
a$umulRrii "erioadelor "re$edente.
Indi!erent Tn#R de temR& e#enSial e#te $a tratarea #R "rezinte $on$omitent "'?
"i#en4ini &rin2i&!le. Un "rimul rWnd& #R ai-R un &r'nn@!t 2'n@int "e #!n!$e#ent.
A$ea#tR $erinSR& $are& la "rima vedere& "oate "Rrea #u"er!luR& dat !iind o-ie$tul #"e$i!i$ de
#tudiu al manaementului $om"arat& e#te deo#e-it de a$tualR Qi "ertinentR. Untru$Wt o -unR
"arte din $ei $e #e o$u"R de manaementul $om"arat au o !ormaSie de -azR "#i+oloi$R&
#o$ioloi$R& 'uridi$R& e$onomi$R& te+ni$R et$.& e1i#tR nu rareori tendinSa $a& Tn lo$ul #ituRrii "e
"rimul "lan a #"e$i!i$itRSii manaementului& #R #e a$orde "rioritate a#"e$telor #trWn# leate
de !ormaSia de -azR a $er$etRtorului #au "ra$ti$ianului re#"e$tiv. Un "ra$ti$R& e1i#tR "'?
&eri2'le #!%'re: omiterea #au neli'area unor a#"e$te ma'ore ale manaementului5
.
R. ?armer& o". $it.& vol. 1& ". X 6 XI.
100
CAPITOLUL 2
#u-#tituirea elementelor de -azR manaeriale $u a#"e$te #au "ro-leme din alte domenii
%"#i+oloi$e& #o$ioloi$e& e$onomi$e et$.(.
Con$omitent& a-ordRrile de manaement $om"arat "rezintR Qi o &terni2?
"i#en4ine "e #e"i %environmentalR(. E#enSa manaementului $om"arat e#te inve#tiarea
Qi #oluSionarea "e -azR multinaSionalR a !enomenelor de manaement. Ori& "rima $ondiSie
"entru a o"eraSionaliza Tn !a"t a$ea#tR e#enSR e#te "ermanenta $orelare a a#"e$telor de
$ondu$ere inve#tiate $u mediul din Sara re#"e$tivR Qi din $elelalte $onte1te naSionale
$on#iderate. <a$R nu #e "ro$edeazR a#t!el 6 Qi literatura de #"e$ialitate o!erR numeroa#e
e1em"le Tn a$e#t #en# 6 dimen#iunea $om"arativR& #"e$i!i$R a$e#tui domeniu& va !i in#u!i$ient
"rezentR& li"#indu6l de !a"t de $eea $e are mai valoro#. <e$i& e#enSial e#te #R #e #e#izeze&
analizeze Qi lua Tn $on#iderare relaSiile relevante dintre manaement Qi $onte1tul $ultural
im"li$at.
1.2. P)I*CIPALELE KCOLI KI +ODELE ALE +A*A0E+E*TULUI
CO+PA)AT PE PLA* +O*DIAL
1.2.1. TIPOLO0IA KCOLILO) DE +A*A0E+E*T CO+PA)AT
Un $iuda i#toriei #ale #$urte& Tn $adrul manaementului $om"arat #6au $onturat mai
multe Q$oli. ?RrR a !a$e o tre$ere Tn revi#ta e1+au#tivR a a$e#tora& menSionRm #u$$int "e $ele
$are au trezit un e$ou mai "uterni$ Tn literatura de #"e$ialitate.
Una dintre "rimele $la#i!i$Rri ale Q$olilor de manaement $om"arat a e!e$tuat6o Tn
18D8 ;an# S$+oll+ammer. Un lu$rarea #a &"e Comparative Management &"eory 'ungle
(
delimiteazR urmRtoarele &!tr A2'li4
4'2i'-e2'n'#i2?, $e "une a$$ent "e rolul $riti$ al $ondu$erii "entru $reQterea e$onomi$R5
e2'l'$i2?D $e a$$entueazR in!luenSa !a$torilor de mediu a#u"ra manaementului Tntr6o
viziune tran#naSionalR5
2'#&'rti4t? 4! EeH!<i'ri4t?& $e #e $on$entreazR a#u"ra $om"ortamentului
$ondu$Rtorilor Tn $adrul di!eritelor a$tivitRSi& zone& SRri #au $ulturi5
e2le2ti2-e#&iri2?D al$RtuitR din diver#e a-ordRri de manaement $om"arat $are nu
"rezintR $ara$teri#ti$i $omune& dar $u"rind elemente rezultate mai ale# din inve#tiaSiile
de teren $e au #ervit unor intere#ante teoretizRri Qi i"oteze de $er$etare QtiinSi!i$R.
Ulterior& EdCin Miller
)
"ro"une o altR ti"oloie a Q$olilor de manaement $om"arat&
$are& deQi "reia unele din elementele a-ordate de ;an# S$+oll+amer& introdu$e o #erie de
a#"e$te noi. A#t!el& "otrivit a$e#tui -ine $uno#$ut #"e$iali#t& e1i#tR trei orientRri de $ondu$ere
$om"aratR:
'rient!re! "e(<'lt?rii e2'n'#i2e Qi ! #e"iliD $e re"rezintR& de !a"t& o $om-inare a
"rimelor douR Q$oli delimitate de S$+oll+amer5
1
;. S$+oll+ammer& &"e Comparative Management &"eory 'ungle& in A$adem4 o! Manaement *ournal& vol. 1)&
No. 1& 18D8.
)
E. Miller& o". $it.& ". .) 6 .D.
101
CAPITOLUL 2
'rient!re! 2'#&'rti4t?& $e "une a$$ent "e e1"li$area #tru$turilor $om"ortamentale
dintre indivizi Qi ru"uri Tn di!erite Tntre"rinderi& entitRSi $ulturale Qi naSionale5
'rient!re! 2'nti$en2=D $are #e a1eazR a#u"ra relaSiei dintre Tntre"rindere& manaement Qi
mediul #Ru.
Cea mai re$entR ti"oloie a Q$olilor de manaement $om"arat& !re$vent $otatR de
lu$rRrile de #"e$ialitate& a"arSine lui )!$H *!tH. Pe -aza unei a-ordRri "ro"rii mai ve$+i
1
&
Tm-oRSite Qi dezvoltate $u o #erie de elemente inedite& a$e#t "ro!e#or la Univer#itatea din
Pitt#-ur+ delimiteazR $in$i Q$oli de manaement $om"arat:
6 a dezvoltRrii e$onomi$e5
6 a mediului5
6 $om"orti#tR #au -e+aviori#tR5
6 a #i#temelor de#$+i#e5
6 a rolului "rin$i"al al $ulturii Tn manaement.
Untru$Wt a$ea#tR ti"oloie Tnlo-eazR $ea mai mare "arte a elementelor valoroa#e
relie!ate de "re$edentele Q$oli& -ene!i$iind de o larR a$$e"tare Qi re$unoaQtere Tn literatura
de #"e$ialitate& o vom a-orda mai delimitat Tn "arara!ul urmRtor.
1.2.2. P)EZE*TA)EA P)I*CIPALELO) KCOLI
DE +A*A0E+E*T CO+PA)AT
52323252 (COALA DE$%OLT#RII ECONOMICE
Primele #tudii teoreti$e Qi inve#tiaSii em"iri$e de manaement $om"arat realizate Tn
"e2enil 1950 - 1960 #e Tn#$riu Tn a$ea#tR Q$oalR $are& Tn de$eniile urmRtoare& TQi $ontinuR
#au $+iar am"li!i$R e1i#tenSa. <intre numeroQii #"e$ialiQti $u $ontri-uSii ma'ore la
$on#tituirea #a menSionRm "e 5re"eri2I ,!rEin4'n Ai CH!rle4 +=er4
7
. Un lu$rarea lor&
)ducation Manpower and )conomic *rowt"& "ornind de la "remi#a $R in"utul manaerial
'oa$R un rol #emni!i$ativ Tn realizarea dezvoltRrii indu#triale Qi e$onomi$e& #e e1amineazR
$orelativ a$e#te douR a#"e$te ma'ore& Tntr6o viziune $om"arati#tR internaSionalR. Pentru $ele
"atru eta"e identi!i$ate Tn dezvoltarea #o$ietRSii& de la #i#temul ararian !eudali#t la $el
demo$rati$ indu#trial& #e identi!i$R !ilo#o!ii #au a-ordRri teoreti$e #"e$i!i$e ale
manaementului. Se $on$luzioneazR $R !ilo#o!iile manaementului $onver #"re o a-ordare
demo$rati$R #au "arti$i"ativR& Tn $on#en# $u evoluSia $onSinutului Qi modalitRSilor de
mani!e#tare a "ro$e#elor e$onomi$e. <e a#emenea& #e arumenteazR ideea $R manaementul&
Tn a!ara evoluSiilor #"e$i!i$e Tn tim" Qi "e#te !rontiere& "rezintR un !ond de $unoQtinSe de -azR
$u a"li$a-ilitate univer#alR. ?enomenele de manaement #unt #tudiate Qi inve#tiate
Tndeo#e-i la nivel ma$ro#o$ial& avWndu6#e Tn vedere $u "rioritate evoluSiile e$onomi$e ale
!ie$Rrei SRri $on#iderate.
<in e1aminarea lu$rRrilor $e #e Tn#$riu Tn "erimetrul a$e#tei Q$oli #e de#"rind $are
#unt "rin$i"alele #ale li#ite: tratarea unilateralR a manaementului& a"roa"e Tn e1$lu#ivitate
"rin "ri#ma !a$torilor e$onomi$i5 neli'area a"roa"e totalR a manaementului la nivelul
1
R. Nat+& o". $it.
7
?. ;ar-in#on #i C+. M4re#& )ducation, Manpower and )conomic *rowt"& M$ GraC ;ill& NeC JorB& 18D9.
102
CAPITOLUL 2
!irmei& $are e#te e#enSial "entru dezvoltarea e$onomi$R a !ie$Rrei naSiuni5 a"li$a-ilitatea
relativ redu#R a $unoQtinSelor de manaement $om"arat& eneratR Tn -unR mR#urR de
2o$olirea3 a#"e$telor mi$ro#o$iale.
Pe lWnR a$e#te limite& e1"li$a-ile Tntr6o "ro"orSie a"re$ia-ilR "rin modul Qi
$ondiSiile a"ariSiei #ale& Q$oala e$onomi$R "rezintR douR 2'ntriE@ii 4! #erite "e'4eEite.
Prima #e re!erR la a"ortul determinant la $on#tituirea a$e#tei noi QtiinSe Qi& $on$omitent&
domeniu al "ra$ti$ii #o$iale $are e#te manaementul $om"arat& al $Rrui rol #e am"li!i$R "e
mR#ura dezvoltRrii #o$ietRSii& a adWn$irii diviziunii internaSionale a mun$ii Qi a $reQterii
interde"endenSelor dintre #tate& e$onomii naSionale& zone eora!i$e et$. Studiile Qi
$er$etRrile de teren "rin $are #6a mani!e#tat a$ea#tR Q$oalR au dat un nou im"ul# dezvoltRrii
manaementului& Tn eneral& mai ale# Tn $eea $e "riveQte !inalitatea e$onomi$R a a-ordRrilor
#ale& e#enSialR "entru dezvoltarea #o$ietRSii omeneQti.
52323232 (COALA MEDILI 6A EN%IRONMENTALI6T#
Ela-oratele teoreti$e Qi a-ordRrile "ramati$e #"e$i!i$e a$e#tei Q$oli #6au !R$ut
remar$ate Tn de$eniul 1960 - 1970. O $ontri-uSie deo#e-itR la $on#tituirea Qi dezvoltarea
Q$olii mediului au avut )i2H!r" 5!r#er Ai B!rr= )i2H#!n "rin lu$rarea lor Comparative
Management and )conomic Progress
+
,
<intre 2!r!2teri4ti2ele #!%'re ale a$e#tei Q$oli menSionRm $on$e"tualizarea
mediului $a un $adru de analizR a !enomenelor manaementului. Pe a$e#t !undament #e
e1amineazR e!i$a$itatea $ondu$erii $a o !un$Sie a !a$torilor de mediu 6 #o$io6$ulturali&
'uridi$i& "oliti$i& e$onomi$i et$. Untreaa lor $on$e"Sie e#te #intetizatR #u- !orma unui model
"rivind varia-ilele $are $ondiSioneazR manaementul Qi e!i$a$itatea #a Tntr6o viziune
ma$ro#o$ialR& $are e#te lar utilizat Tn literatura de #"e$ialitate. Un !a$tor im"ortant $are a
$ontri-uit la "roli!erarea $unoQtinSelor a$e#tei #$oli l6a re"rezentat marea $a"a$itate
oranizatori$R a lui ?armer& realizator al mai multor mani!e#tRri QtiinSi!i$e $u o larR
"arti$i"are internaSionalR a #"e$ialiQtilor& "re$um Qi -oata #a a$tivitate "u-li$i#ti$R&
$on$retizatR Tn realizarea unei lu$rRri de #intezR Tn , volume 6 Advances in International
Comparative Management& lar di!uzatR "e "lan mondial
1:
.
V$oala mediului are $a li#ite &rin2i&!le #u"raa$$entuarea rolului !a$torilor e1terni
manaementului& $on!erindu6i a$e#tuia& !re$vent& o "oziSie "a#ivR& "redominant de re$e"tare
a in!luenSelor a$e#tora& $eea $e evident $R nu $ore#"unde realitRSii. ToatR "ra$ti$a
manaementului mondial demon#treazR $R& de reulR& a$ea#ta intrR Tn "uterni$e relaSii de
inter$ondiSionare $u mediul am-iant& avWnd a#u"ra #a in!luenSe ma'ore& Tn nu "uSine domenii
$u "ondere de$i#ivR "entru evoluSia lor. O altR limitR rezidR Tn in#u!i$ienta $on$retizare a
unor analize teoreti$e Qi $er$etRri em"iri$e& de unde a-#enSa inve#tiaSiilor $are #R $uanti!i$e
inten#itatea $orelaSiei dintre mediu Qi manaement.
Pun$tarea limitelor nu Tn#eamnR Tn#R minimalizarea 2'ntriE@iil'r #!%'re "e $are
a$ea#tR Q$oalR le are Tn dezvoltarea manaementului $om"arat. A#t!el& a-ordarea mediului o!erR
8
R. ?armer #i B. Ri$+man, Comparative Management and )conomic Progress& ;omeCood& IrCin& 18D@.
1:
R. ?armer& Advances in International Comparative Management& GreenCi$+& Conne$ti$ut& vol.1 %1879(& vol. )
%187D(& vol. , 6 Tm"reunR $u M$ Goun %1877(.
103
CAPITOLUL 2
un $adru de analizR a !enomenelor de manaement internaSional& mult mai $u"rinzRtor de$Wt $el
a#iurat de "re$edenta Q$oalR. Prin a-ordarea $on$e"tualR Qi metodoloi$R "romovatR #e $on!erR
manaementului $om"arat un $ara$ter multidimen#ional& nemairezumWndu6#e doar la latura #a
e$onomi$R. Ca urmare& #e $on#tatR o Tm-oRSire Qi nuanSare a"re$ia-ile ale demer#urilor
teoreti$o6metodoloi$e& analizelor "ramati$e o-Sinute.
52323272 (COALA COMPORTI6T# 6A *E'A%IORI6T#
ConturatR $u $WSiva ani mai tWrziu de$Wt "re$edenta 6 "erioadR 1965-1975 6& Q$oala
$om"orti#tR mar$+eazR un "a# Tnainte& deQi orientat oare$um unilateral& al manaementului
$om"arat. Prin numeroQii #Ri re"rezentanSi de "re#tiiu 6 +. D!<i4D D. *!r!inD 0Hi44eliD +.
P'rter #.a. 6& reuQeQte #R adu$R Tn "rim 6 "lanul "reo$u"Rrilor varia-ilele $om"ortamentale&
denumite ade#ea Qi $ulturale. <intre a$e#tea menSionRm atitudinile& $redinSele& #i#temele de
valori& $om"ortamentele et$. Prin intermediul lor #e !a$e tre$erea de la a-ordarea
ma$ro#o$ialR& de!initorie "entru douR Q$oli& la $ea mi$ro#o$ialR. S"e$i!i$R Q$olii $om"orti#te
e#te a1area a#u"ra interde"endenSelor !enomenelor de manaement din di!erite SRri $u
varia-ilele enunSate la nivel de oranizaSii& ru"uri #au $ateorii de "er#onal. A$ordR o
atenSie deo#e-itR o"eraSionalizRrii varia-ilelor $are #e re!erR la atitudini Qi la #$ara valorilor.
Pe a$ea#tR -azR Tn$ear$R #R e1"li$e #tru$turile #au modelele $om"ortamentale ale indivizilor
Qi ru"urilor din $adrul oranizaSiilor $e TQi de#!RQoarR a$tivitatea Tn diver#e SRri.
Potrivit analizei lo-ale !R$ute a$e#tei Q$oli de $Rtre Ra+u Nat+
11
& o -ine $uno#$utR
"er#onalitate Tn domeniu& &rin2i&!lele 2!te$'rii "e &r'Ele#e avute Tn vedere #unt:
identi!i$area Qi analiza $redinSelor& #i#temelor de valori Qi a ierar+iilor ne$e#are Tn
manaement $e "redominR Tntr6o #o$ietate datR 6 $ontri-uSia $ea mai #emni!i$ativR Tn
a$e#t domeniu avWnd6o M. <avi#5
relevarea leRturii dintre "ro!ilele $ara$terelor naSionale Qi anumite varia-ile
$om"ortamentale la nivel de oranizaSie& $ontri-uSii ma'ore "e a$e#t "lan avWnd M. <avi#
Qi <. Narain
1)
5
evidenSierea variaSiilor tran#naSionale& a atitudinilor Qi "er$e"Siilor manaeriale "rivind
$on$e"tele Qi a$tivitRSile6$+eie. Pe a$e#t "lan #unt nota-ile a"orturile lui Gerald Barrett Qi
Bernard Ba##
1,
& G+i##eli Qi Porter
19
& Nat+
1@
Q.a.
Boata literaturR de #"e$ialitate $e !a$e "arte din a$ea#tR Q$oalR "rezintR $Wteva
in2'n<eniente #!%'re: inorarea a#"e$telor de e!i$ienSR a Tntre"rinderilor& de unde redu#a
lor !inalitate "ra$ti$R5 in#u!i$ienta ada"tare Qi validare a in#trumentelor $er$etRrii la $erinSele
inve#tiaSiilor tran#naSionale& datoritR $on$e"erii Qi !olo#irii lor "re"onderente Tn S.U.A.
11
S. M. <avi#, Comparative Management: Cultural and -rganiational Perspectives& EnleCood Cli!!#& N. J.&
Prenti$e ;all& 18.1.
1)
<. Narain& Indian .ational C"aracter in t"e &wentiet" Century, Annal# o! t+e Ameri$an A$adem4 o! Politi$al
and So$ial S$ien$e& ,.:& 18D..
1,
Barrett #i B. M. Ba##& Comparative Surveys o$ Managerial Attitudes and /e"avior& in Com"arative
manaement: Tea$+in& Re#ear$+ and Trainin& editatR de *. BeddeC4n& NeC JorB Univer#it4& Graduate S$+ool
o! Bu#ine## Admini#tration& NeC JorB& 18.8.
19
M. Porter& Comparative Strategy& ?ree Pre##& NeC JorB& 187:.
1@
R. Nat+ Qi R. =. Read4& Management &raining and #eveloping Countries, in Ma0ing o$ t"e Manager& editat de
S. Maili$B& An$+ov Pre##& <ou-leda4& 18.).
104
CAPITOLUL 2
Re!eritor la 2'ntriE@iile A2'lii 2'#&'rti4teD menSionRm& Tn "rimul rWnd&
evidenSierea rolului ma'or "e $are !a$torul uman Tl are Tn !enomenele de manaement Tntr6o
a-ordare tran#naSionalR. Pornind de la a$ea#tR "remi#R& #e relie!eazR di!erenSele
#emni!i$ative dintre SRri Qi Tn $adrul lor Tntre di!erite ru"e etni$e #au o$u"aSionale "e "lanul
manaementului. Se atrae atenSia& $u arumente $onvinRtoare& a#u"ra atenSiei $e tre-uie
a$ordatR tran#!erului "ra$ti$ilor de manaement de la o $ulturR la alta& de la un #tat la altul.
52323282 (COALA 6I6TEMELOR DE6C'I6E
Cronoloi$& a$ea#tR Q$oalR #e $on#tituie ulterior "re$edentelor& Tn de$eniul 1970 -
1980& avWnd la -azR Tntr6o mR#urR im"ortantR a$umulRrile de $unoQtinSe Qi e1"erienSa
a$e#tora. O in!luenSR ma'orR a#u"ra a"ariSiei Qi $onSinutului Q$olii #i#temelor de#$+i#e a avut6
o lara "roli!erare a a-ordRrii #i#temi$e din teoria Qi "ra$ti$a #o$ialR& $ara$teri#ti$R
intervalului de tim" $on#iderat.
Un $adrul a$e#tei Q$oli #e Tn$adreazR o mare "arte din $ei mai $uno#$uSi e1"onenSi ai
manaementului $om"arat& Tntre $are menSionRm "e An!nt *e$!n"Hi Ai S. D. Pr!4!"D
Bern!r" E4t!3enD )'4!lie Tn$ Qi alSii. Mai mult $+iar& Qi unii e1"onenSi de !runte ai altor
$urente& $um ar !i& de "ildR& Ri$+ard ?armer Qi Barr4 Ri$+man& "rin lu$rRrile ela-orate du"R
187:& tind #R #e #itueze "e "oziSiile Q$olii #i#temelor de#$+i#e.
Pre#i4! te'reti2'-#et'"'l'$i2? a a$e#tei Q$oli $on#tR Tn $on$e"tualizarea
oranizaSiei& manaementului& "re$um Qi a mediului Tn $are #unt Tn$or"orate $a #i#teme
de#$+i#e a!late Tntr6o "uterni$R intera$Siune. Manaementul $a #i#tem orani$ interat Tn
oranizaSie intrR Tn multi"le relaSii $u mediul "rin ve+i$ularea de in!ormaSii& re#ur#e umane&
materiale Qi !inan$iare. ConSinutul Qi inten#itatea a$e#tor !lu1uri $u $ara$teri#ti$i di!erite de la
o SarR la alta& Qi ade#ea Qi Tn $adrul a$eluiaQi "erimetru naSional& TQi "un o "uterni$R am"rentR
Qi a#u"ra #i#temelor de $ondu$ere ale oranizaSiilor im"li$ate. Un $on#e$inSR& toate a$e#te
elemente #unt $on#iderate "rin "ri#ma teoriei #i#temelor& a$ordWndu6#e o mare atenSie
identi!i$Rrii varia-ilelor #"e$i!i$e !ie$Rrui #i#tem im"li$at& #e#izRrii Qi evaluRrii multi"lelor
interde"endenSe ale dinami$ii lor.
Cele mai reuQite Qi $om"lete a-ordRri de manaement $om"arat& #"e$i!i$e Q$olii
#i#temelor de#$+i#e #6au $on$retizat Tn #'"eleD Tntre $are remar$Rm Naand+i 6 Pra#ad Qi
Tun. <atR !iind im"ortanSa lor deo#e-itR& rolul ma'or "e $are Tl deSin Tn teoria Qi "ra$ti$a
manaementului $om"arat& o #R le "rezentRm de6#ine6#tRtRtor Tn "arara!ele urmRtoare.
Prin$i"ala li#it? a Q$olii #i#temelor de#$+i#e rezidR Tn de!inirea a"ro1imativR a unei
"RrSi a varia-ilelor $on#iderate& !RrR "re$izia Qi riurozitatea ne$e#are& mai ale# a $elor
$ulturale. <e ai$i o in#u!i$ientR $redi-ilitate #au valoare "redi$ativR a rezultatelor "u#e la
di#"oziSie de #"e$ialiQti.
Con$omitent& Q$oala #i#temelor de#$+i#e mar$+eazR Qi 2'ntriE@ii #!%'re de mare
im"ortanSR "entru evoluSia teoriei Qi "ra$ti$ii manaementului $om"arativ. Un "rim atu Tl
re"rezintR luarea Tn $on#iderare a unui evantai mult mai $u"rinzRtor de varia-ile ale
mediului oranizaSiei& in$lu#iv ale $elor $u in!luenSR dire$tR 6 !urnizori& $lienSi& $on#umatori&
uvern et$. 6 $eea $e #e re!le$tR Tn "ro!unzimea analizelor Tntre"rin#e Qi Tn "lu#urile $alitative
ale $on$luziilor !ormulate. Pe a$ea#ta -azR #e $on#tatR o #i#tematizare mai riuroa#R atWt a
demer#urilor teoreti$o6metodoloi$e& $Wt Qi a "rezentRrii rezultatelor o-Sinute& $u
$on#e$inSele de rioare atWt "entru $er$etarea QtiinSi!i$R Qi a$tivitatea edu$aSionalR Tn a$e#t
domeniu& $Wt Qi "entru "ra$ti$a manaementului din diver#e SRri. AQa #e e1"li$R de alt!el
105
CAPITOLUL 2
realizarea unor $er$etRri em"iri$e !inalizate Tn rezultate inedite& $e #unt valori!i$ate "e
multi"le "lanuri Tn a$tivitatea e$onomi$o6#o$ialR.
52323292 (COALA DE MANAGEMENT COMPARAT CENTRAT#
PE ROLL :CLTRII;
<in "un$t de vedere tem"oral& aQa $um le#ne #e "oate anti$i"a& a$ea#tR Q$oalR e#te
ultima $ri#talizatR "&? 1980. Contri-uSiile $ele mai #u-#tanSiale Tn $onturarea #a 6 $are Tn$R
nu #6a Tn$+eiat 6 le6au avut 0eert ,'34te"eD /'Hn CHil"D L!ne 9ell=D )e$in!l" :'rtHle=D
CH. Tri!n"i4 Qi alSii.
Sur"rinzRtor "entru Q$oala de manaement $om"arat $entratR "e rolul 2$ulturii3 e#te
!a"tul $R Tn#RQi 2'n2e&tl "e 2ltr? nu6i de!init $u riurozitatea ne$e#arR& e1i#tWnd mai multe
a$$e"Siuni ale #ale la $are a"eleazR re"rezentanSii #Ri de !runte. <u"R $um $on#tatR Ra+u
Nat+
1D
& Tn $ele mai multe #tudii& termenul de $ulturR e#te utilizat $a #inonim "entru naSiune.
<ar tot el a!irmR $R& Tn ultimii ani& #e $on#tatR unele "rore#e "e a$e#t "lan. =ell4
1.
& Tn #tudiile
#ale& utilizeazR "e #$arR larR de!iniSia lui *o+n C+ild Qi A. =ie#er
17
& "otrivit $Rreia 2ltrile
4nt 4tr2tri !le $Gn"irii Ai #'"!lit?@il'r "e !2@ine r?4&Gn"ite &e !2e!4t? 42!r? l!r$? Cn
2!"rl &'&l!@iei Ai 'r$!ni(!@iil'r. Pornind de la a$ea#tR de!inire& #e re$omandR $a termenul
de $ulturR #R #e re!ere mai mult la o $la#R #au la o reiune a unei SRri de$Wt la #$arR naSionalR. /.
C'llin4& Tn "re!aSa unei $uno#$ute lu$rRri
18
& aratR $R &rin 2ltr? 4e "e3ineAte ' 4t!re !
"e(<'lt?rii intele2t!le ! &'&l!@ieiN 2ltr! e2'n'#i2? re&re(int? ' 4t!re ! "e(<'lt?rii
e2'n'#i2e Ai 2Hi!r #!i #ltM !tit"inileD <!l'rileD n'r#ele &e 2!re 4e 3n"!#ente!(?
!2ti<it?@ile e2'n'#i2e Ai 2!re !%t? l! #'"el!re! 2'#&'rt!#entli 2'#&!niei Cntr-' @!r?
"!t?. Geert ;o!#tede& Tn -ine $uno#$utele #ale $er$etRri& a"eleazR la o de!inire mai $om"le1R a
$ulturii& $Rreia Ti "re$izeazR "atru dimen#iuni e#enSiale. Potrivit a$e#tuia& >e4en@! 2ltrii e4te
&r'$r!#!re! #ent!l? 2'le2ti<?. E! e4te !2e! &!rte ! 2'n"i@i'n?rii n'!4tre &e 2!re n'i '
!22e&t?# C#&ren? 2 !l@i #e#Eri !i n!@iniiD re$inii 4! $r&li n'4trD "!r n 2
2'#&'nen@ii !lt'r n!@iniD re$ini 4! $r&ri3
):
. <e#iur& Tn $adrul $er$etRrilor de
manaement $om"arativ #e are Tn vedere $u "rioritate $ultura la nivel naSional.
Un una dintre $ele mai $om"le1e& analiti$e Qi $uno#$ute $er$etRri de manaement
$om"arat realizate "WnR Tn "rezent& ,'34te"e delimiteazR urmRtoarele &!tr "i#en4ini !le
2ltrii: individuali#mI$ole$tivi#m& di#tanSa "uterii mareImi$R& evitarea in$ertitudinii
inten#RIredu#R& ma#$ulinitateI!eminitate. Elo$vente "entru di!erenSele dintre SRri #unt
$ontri-uSiile lui +in'<
)1
D !o#tul "reQedinte al $omi#iei de $omuni$aSii a S.U.A. Untr6un
di#$ur# la A#o$iaSia !a$ultRSilor de dre"t nord6ameri$ane& el relie!a: 2<u"R ,@ de ani de
#tudiu $om"arat al lei#laSiilor euro"ene& am a'un# la urmRtoarele $on$luzii:
Tn Germania& #u- in$idenSa leii totul e#te interzi#& e1$e"Sie !R$Wnd $eea $e e#te "ermi#5
1D
R. Nat+& Comparative Management: A Regional View, /ollinger Publis"ing Company& Cam-ride&
Ma##a$+u#ett#& 1879& ". 9.
1.
K. =ell4& o". $it.
17
*. C+ild& A. =ie#er& A Contrast in /ritis" and 1est *erman Management Practice& NaCai& 18..& $itat du"R K.
=ell4& o". $it.
18
L. Brierl4& =. Burton& C. Gordan& P. =in& /usiness Culture in )urope& ;eineman& Pro!e##ional Pu-li#+in
O1!ord& Kondon& 188:& ". 1.
):
G. ;o!#tede& Culture2s Conse3uences in 1or0 Related Values& Beverl4 ;ill#& Cali!ornia&187:& ". )..
)1
N. Minov& Voices 4Views, in International Management& nr. @& 187@.
106
CAPITOLUL 2
Tn ?ranSa& #u- in$idenSa leii totul e#te "ermi#& e1$e"tWnd $eea $e e#te interzi#5
Tn Uniunea Sovieti$R& totul e#te interzi#& in$lu#iv $eea $e e#te "ermi#5
Tn Italia& #u- in$idenSa leii totul e#te "ermi#& in$lu#iv $eea $e e#te interzi#.3
Un $iuda a$e#tor deo#e-iri& "rivind a$$e"Siunea 2$ulturii3& rolul #Ru ma'or Tn
manaement& ade#ea $+iar de$i#iv& e#te a!irmat tot mai de# Qi $u mai multR tRrie. A#t!el&
Tntr6un #tudiu ela-orat Tn $omun de trei dintre $ei mai re"utaSi #"e$ialiQti Tn domeniu 6
D'$l!4 B. AllenD E"Jin +iller Ai )!$H *!tH 6 #e relie!eazR $R Tn eneral 2ltr! e4te
!22e&t!t? 2! n "eter#in!nt !l 2'#&'rt!#entli& !iind un in#trument e#enSial "entru
TnSeleerea "ro$e#elor manaeriale
))
.
<eQi $onSinutul noSional al $on$e"tului de $ulturR& "iatra un+iularR a a$e#tei Q$oli&
e#te Tn -unR mR#urR di!erit de la un autor la altul& e#enSa a-ordRrilor e#te a$eeaQi& tratarea
manaementului $om"arat Tn #trWn#R $orelaSie $u elementele $ulturii& ale $Rrei dimen#iuni
di!erite de la o SarR la alta Qi Tn $adrul a$eluiaQi "erimetru naSional& Tn "ro!il teritorial #au
#o$ial& e1"li$R di!erenSele #u-#tanSiale mani!e#tate Tn #i#temele de manaement im"li$ate.
Un ultimii ani& Q$oala $entratR "e $ulturR Qi6a $on$retizat a-ordarea "rin a1area "e
Tntre"rindere Qi di#e$area !enomenului $ultural. S"re e1em"lu& *. Collin# Qi *. Porra#& Tntr6un
!oarte intere#ant #tudiu "u-li$at re$ent
),
& a-ordeazR $on$e"tul Qi "ra$ti$a viziunii
oranizaSionale& $e re!le$tR $ultura #"e$i!i$R !irmei. Fiziunea oranizaSionalR $u"rinde douR
$om"onente ma'ore:
6 !ilo#o!ia +id5
6 imainea tani-ilR.
!L 5il'4'3i! $Hi" e#te $om"u#R din valorile Qi $redinSele de -azR ale !irmei& $e
re"rezintR "er$e"tele de -azR de#"re $eea $e e#te im"ortant Tn e$onomie Qi viaSa& Qi Tn #"e$ial
de#"re $um tre-uie $ondu#R a$ea#ta. A doua $om"onentR a !ilo#o!iei +id e#te #$o"ul avut Tn
vedere de !irma "rin $on$retizarea valorilor Qi $redinSelor de -azR ale oranizaSiei. El #e
e1"rima Tn una 6 douR !raze $e #intetizeazR modalitatea "rin $are !irma #ati#!a$e ne$e#itRSile
umane.
EL I#!$ine! t!n$iEil? Tn$or"oreazR mi#iunea !irmei Qi de#$rierea atra$tivR.
Mi#iunea e#te& de !a"t& Sinta $e #erveQte "entru a uni!i$a e!orturile "er#onalului oranizaSiei.
E1i#tR 9 ti"uri de Sinte: $uanti!i$a-ile& de reulR e$onomi$e5 indi$area unor 2inami$i3 ai
!irmei5 "rezentarea unui model de urmat5 indi$area mutaSiei interne de e!e$tuat.
<e#$rierea atra$tivR re"rezintR o vi-rantR& ana'antR Qi #"e$i!i$R de#$riere a $eea $e
va !i $Wnd mi#iunea #e va !inaliza. <e#$rierea tre-uie #R "rovoa$e emoSie Qi e1$itare.
Pentru o mai de"linR edi!i$are a#u"ra a$e#tui $on$e"t& "rezentRm <i(ine! 'r$!niO
(!@i'n!l? ! 3ir#ei italiene >0ir' S&'rt De4i$n;D "rezentatR Tn 1881.
I. 5il'4'3i! $Hi"
!L 1!l'ri Ai 2re"in@e
#ati#!a$erea $on#umatorilor e#te "rima Qi $ea mai im"ortantR "reo$u"are5
"entru a !i o mare $om"anie TSi tre-uie "rodu#e de TnaltR $alitate5
))
<. Allen& E. Miller& R. Nat+& .ort" America& in R. Nat+& o". $it.& ". )9.
),
*. Collin#& *. Porra#& o". $it.
107
CAPITOLUL 2
interitatea& "re#tiiul !irmei nu tre-uie ni$iodatR #R !ie $om"romi#e5
Tntotdeauna #R !ii one#t& $on#e$vent Qi #in$er5
ana'amentele luate tre-uie Tnde"linite5
ni$iodatR #R nu a"elezi la a#$unziQuri& a$SioneazR dire$t "entru #oluSionarea "ro-lemelor5
#"iritul de e$+i"R tre-uie #R "redomine 6 Wndit Tn termeni de 2noi3& nu 2eu35
nu e1i#tR ni$i un motiv #R !a-ri$i un "rodu# da$R nu e#te nou Qi de TnaltR $alitate5
#tilul e#te !oarte im"ortant& toate "rodu#ele noa#tre tre-uie #R #e "rezinte e1$elent.
EL S2'&l
Untre"rinderea Giro e1i#tR "entru a avea o in!luenSR "ozitivR Tn $adrul #o$ietRSii 6 #R !a$R
oamenii #R #e #imtR mai -ine 6 "rin inovare Qi "rodu#e de TnaltR $alitate.
II. I#!$ine! t!n$iEil?
!L +i4ine!
Mi#iunea noa#trR e#te #R devenim o mare $om"anie Tn anul )::: 6 #R !im Tn indu#tria
-i$i$letelor $eea $e e#te NiBe& Tn indu#tria Tn$RlSRmintei #"ortive& #au A""le Tn domeniul
$om"uterelor.
EL De42riere! !tr!2ti<?
Cei mai -uni alerRtori de $ur#e $i$li#te din lume vor !olo#i "rodu#ele noa#tre Tn
$om"etiSiile internaSionale. CWQtiRtorii Turneului ?ranSei& $am"ionatelor mondiale Qi ai
olim"iadelor& vor "urta $a#$+ete Giro. Fom "rimi tele!oane Qi #$ri#ori #"ontane de la $lienSii
$are vor a!irma: 2FR mulSumim $R #unteSi Tn indu#tria -i$i$letelorO Una din $a#$+etele
dumneavoa#trR mi6a #alvat viaSa3. SalariaSii noQtri vor #imSi $R !irma Giro e#te $el mai -un
lo$ de mun$R. CWnd vom #oli$ita oamenilor #R indi$e $om"aniile de vWr! din indu#tria
-i$i$letelor& $ei mai mulSi vor #"une: 2Giro3.
A#u"ra a$e#tor a#"e$te #6au realizat numeroa#e $er$etRri la ale $Rror rezultate #e !a$
!re$vente re!eriri Tn literatura de #"e$ialitate. Cu toate a$e#tea& datoritR im"re$iziei de!inirii
$on$e"tului Qi varia-ilei $ulturR& ni$i rezultatele "rivitoare la #imilaritRSile Qi deo#e-irile de
manaement tran#naSionale nu au riurozitatea ne$e#arR. E1i#tR Tn$R 2Tn #u!erinSR3 #erioa#e
"ro-leme metodoloi$e& Tn #"e$ial de a$urateSe Qi #i#tematizare& la re"rezentanSii a$e#tei
Q$oli& Tn $iuda inten#itRSii Qi #!erei lari de rR#"Wndire "e $are o $unoaQte Tn "rezent.
Cuno#$utul #"e$iali#t 9ell= L!ne #ta-ileQte o &r'2e"r? de re#"e$tat "entru a a#iura
a-ordRrilor $entrate "e $ulturR riurozitatea ne$e#arR
1
. Pro$edura $u"rinde urmRtoarele 3!(e:
de!inirea de $Rtre analiQti a $ulturii Qi #"e$i!i$area $u #u!i$ientR "re$izie a elementelor
$ulturii naSionale $are in!luenSeazR manaementul !irmei5
#ta-ilirea e1i#tenSei elementelor $ulturale de#emnate Tn $adrul $ulturii naSionale analizate5
demon#trarea modului Tn $are !a$torii de#emnaSi $a al$Rtuind $ultura naSionalR
in!luenSeazR $om"ortamentul& #tru$tura Qi manaementul oranizaSiilor5
luarea Tn $on#iderare a !a"tului $R nu toSi mem-rii #o$ietRSii analizate au a$eleaQi valori Qi
$redinSe& Qi $R inten#itatea in!luenSei a#u"ra lor e#te di!eritR.
A-ordarea "rezentatR a !o#t re$ent utilizatR $u !oarte -une rezultate Tntr6un am"lu
#tudiu de manaement $om"arat "rivind Germania& ?ranSa Qi Marea Britanie.
1
C+. Kane& Management and %abour in )urope& Eduard Elar& Alder#+ot& 1878& ". )76)8.
108
CAPITOLUL 2
C'ntriE@iile &rin2i&!le ale Q$olii manaementului $om"arat rezidR Tn o-Sinerea
unui va#t material in!ormaSional "rivind manaementul Tn diver#e SRri ale $Rror $ara$teri#ti$i
di!erite #unt "u#e Tn relaSie $u 2di!erenSele $ulturale3 dintre ele& ade#ea Tntr6o manierR !oarte
#ue#tivR. Simultan& #e $on#tatR a$ordarea unui a$$ent ma'or e!e$telor #ineri$e ale mediului&
Qi Tn "rimul rWnd ale $ulturilor #"e$i!i$e lui& a#u"ra manaementului "ra$ti$at "e diver#e
meridiane ale ma"amondului. Re"rezentanSii a$e#tei Q$oli !ormuleazR $on$e"te inedite&
multe demon#trWnd o $unoaQtere a"ro!undatR a teoriei Qi "ra$ti$ii manaementului& $are au
avut o aderenSR ra"idR Qi larR nu numai la #"e$ialiQti. A$ea#ta "oate Qi datoritR e!i$a$elor
a$Siunii de marBetin QtiinSi!i$ Qi "u-li$i#ti$ "e $are Tn #"e$ial ;o!#tede a reuQit #R le
de#!RQoare Tn Euro"a O$$identalR Qi Ameri$a de Nord. Ca rezultat al lor au !o#t im"ul#ionate
"reo$u"Rrile QtiinSi!i$e Qi edu$aSionale& nu numai Tn #!era manaementului $om"arativ& dar Tn
eneral "e Tntre domeniul manaementului.
Un $on$luzie& Q$oala de manaement $om"arat& $entratR "e $ulturR& deQi "oate mai
"uSin $onturatR Qi o"eraSionalizatR& ra"ortatR la "re$edentele& deSine o "oziSie $entralR Tn
"rezent& de unde de$ure ne$e#itatea Qi im"ortanSa $unoaQterii Qi 6 Tn mR#ura "o#i-ilitRSilor 6 a
utilizRrii #ale Tn teoria Qi "ra$ti$a manaementului.
1.2.3. +ODELE KI ABO)D7)I +A/O)E DE +A*A0E+E*T CO+PA)AT
52327252 MODELL <ARMER - RIC'MAN
Produ# ti"i$ al Q$olii mediului& #'"ell 5!r#er-)i2H#!n
)9
e#te "rima e1"re#ie
!ormalizatR a manaementului $om"arat $are #6a -u$urat de re$unoaQtere Qi utilizare din
"artea unui numRr mare de $er$etRtori Qi "ro!e#ori Tn domeniu. Ka -aza modelului #e a!lR
&!tr 2'n2e&teD "e $are le !olo#eQte Tn a$$e"Siunea lor $urentR:
e3i2ien@! #!n!$eri!l? rel!ti<?& Tn viziunea manaementului $om"arat5
#!n!$e#entl intern& re!eritor la $oordonarea re#ur#elor umane Qi materiale ale
oranizaSiei5
2'n4trGn$erile eF'$ene& #"e$i!i$e mediului analizat& de naturR e$onomi$R& 'uridi$R&
#o$ioloi$R Qi edu$aSionalR5
e3i2ien@! !E4'lt? ! #!n!$e#entli.
Pornind de la $on$e"Sia "otrivit $Rreia mediul e#te !a$torul $u "ondere de$i#ivR a#u"ra
manaementului& ?armer Qi Ri$+man $on#truie#$ modelul "rezentat Tn !iura nr.1. Premi#a
metodoloi$R "e $are #e -azeazR rezidR Tn 2'n4i"er!re! #!n!$e#entli 2! ' <!ri!Eil?
"e&en"ent?D #e"il re&re(entGn" <!ri!Eil! in"e&en"ent? Tn !un$Sie de $are evolueazR toate
$elelalte elemente in$lu#e Tn model. A$ea#ta rezultR $u $laritate din dire$Sia de a$Siune a
in!luenSelor& orientate Tn mod e1$lu#ivi#t de la #tWna la drea"ta& adi$R de la mediu "WnR la e!i$ienSa
!irmei Qi a #i#temului din $are !a$e "arte. ?eed6-a$B6ul din "artea manaementului e#te a-#ent total
din model. ?RrR e$+ivo$& o a#emenea $on#tru$Sie Qi !un$Sionalitate a modelului denotR o viziune
unilateralR a#u"ra !enomenelor e1aminate& Tn $are rolul manaementului e#te #u-evaluat. A$ea#tR
)9
R. ?armer& B. A. Ri$+man& A Model $or Researc" in Comparative Management& in Cali!ornia Manaement
RevieC& nr. 9& 18D9.
109
CAPITOLUL 2
de!i$ienSR ma'orR a modelului l6a Tndre"tRSit "e S$+oll+amer #R6l $ali!i$e dre"t 2e$oloi#t& o $reaturR
"a#ivR a unor $on#trWneri e1terne3
)@
.
A3e2te!(?
a!e$teazR a!e$teazR
determinR
determinR
<igura nr2 5 - Mo1elul <ARMER - RIC'MAN
Pun$tarea limitelor modelului nu Tn#eamnR $R i #e neaR utilitatea. Privind
retro#"e$tiv& $on#tatRm $R e#te "rima $on#tru$Sie $oerentR a#u"ra !undamentelor
metodoloi$e ale manaementului $om"arat $are #6a utilizat "e #$arR larR de $Rtre $ei
intere#aSi Tn domeniu Qi a avut un "uterni$ rol de $atalizator Qi orientare a e!orturilor de"u#e
de $Rtre a$eQtia. Un "lu#& a $ontri-uit la #en#i-ilizarea o"iniei "u-li$e a#u"ra rolului ma'or "e
$are mediul Tl are Tn dezvoltarea manaementului Qi Tn tran#!erul $unoQtinSelor #ale "e "lan
mondial.
52327232 MODELL NEGAND'I - PRA6AD
Un ela-orarea modelului
1
$ei doi #"e$ialiQti iau $a "un$t de "le$are varia-ilele& Tn
modelul "re$edent "ro"unWndu6Qi Tn#R #R6i de"RQea#$R limitele determinate de a-ordarea
"a#ivR a manaementului& de tratarea #a Tn mod e1$lu#ivi#t $a o varia-ilR de"endentR.
Pre#i4ele #et'"'l'$i2e de la $are "orne#$ #unt trei:
)@
;. S$+oll+ammer& o". $it.
1
A. R. Neand+i& S. B. Pra#ad& Comparative Management, Appleton ! Century !Cra$ts& NeC JorB& 18.1.
110
C'n4trGn$eri
eFterne
6 edu$aSionale
6 #o$ioloi$e
6 'uridi$o6"oliti$e
6 e$onomi$e
Ele#entele &r'2e4li
"e #!n!$e#ent:
6 "lani!i$are
6 oranizare
6 Tn$adrare $u "er#onal
6 $oordonare
6 $ontrol
6 ado"tarea de$iziilor in
zonele o"eraSionale
+!n!$e#entl
Ai
E3i2ien@!
#!n!$eri!l?
E3i2ien@! 3ir#ei
E3i2ien@! 4i4te#li
CAPITOLUL 2
manaementul are un rol a$tiv Tn viaSa e$onomi$o6#o$ialR& !ilo#o!ia manaementului
re"rezentWnd o varia-ilR inde"endentR $u o !orSR de in!luenSare analoR !a$torilor de mediu5
Tn an#am-lul mediului& !irma #au Tntre"rinderea 'oa$R un rol $entral e$onomi$ Qi #o$ial&
ne$e#itWnd #R i #e a$orde o atenSie deo#e-itR& de#iur SinWnd $ont de multi"lele intera$Siuni
$u mediul am-iant5
mediul& datoritR $om"le1itRSii #ale& e#te ne$e#ar #R !ie tratat nu lo-al& $i di!erenSiat& Tn
$adrul #Ru deo#e-ind& Tntr6o viziune 4i4te#i2?D trei 2!te$'rii "e #e"i: oranizaSional&
in#trumental Qi #o$ietal.
Prin #e"il 'r$!ni(!@i'n!l #e de#emneazR elementele $ara$teri#ti$e !irmei 6
mRrimea oranizaSiei& te+noloia& $limatul oranizaSional& re#ur#ele umane& materiale Qi
!inan$iare ale a$e#teia et$. 6 $are6Qi "un am"renta a#u"ra manaementului #Ru. Elementele
menSionate #unt tratate $a varia-ile de in"ut Tn ra"ort $u manaementul.
+e"il in4tr#ent!l in$lude o "arte din !a$torii de mediu& $ei $are Tm-ra$R !orma
unor aenSi e$onomi$i #au "oliti$i -ine $onturaSi Qi ale $Rror relaSii $u oranizaSia %!irma( Qi
manaementul& #"e$ializate "e anumite a#"e$te& "ot !i relativ uQor identi!i$ate Qi evaluate.
<in a$ea#tR $ateorie !a$ "arte ana'aSii& !urnizorii Qi di#tri-uitorii oranizaSiei& $on#umatorii&
$omunitatea Qi uvernul. Pre$izRm $R& Tn "rezent& "entru a$eQti aenSi e$onomi$i& #e !olo#eQte
termenul de >4t!IeH'l"eriB. Un e#enSR un #taBe+older !iind o oranizaSie #au un ru" de
oranizaSii ale $Rror intere#e #unt in!luenSate de $on$e"erea Qi de#!RQurarea a$tivitRSilor
!irmei. Un manaement "ro!e#ioni#t identi!i$R #taBe+olderii Qi "romoveazR o a-ordare
manaerialR "rin $are #e iau Tn $on#iderare intere#ele "rin$i"alilor #taBe+olderi&
#u-ordonWndu6le realizRrii o-ie$tivelor !irmei.
Un #!WrQit& "rin #e"i 4'2iet!l de#emnRm mediul ma$ro#o$ial de la nivelul SRrii
re#"e$tive& $are $u"rinde a$eiaQi !a$tori enerali 6 "oliti$i& e$onomi$i& 'uridi$i et$. 6
identi!i$aSi de "rede$e#orii lor& ?armer Qi Ri$+man.
Prin "ri#ma elementelor menSionate& Ne+andi Qi Pra#ad au "roie$tat modelul
"rezentat Tn !iura nr. ).
a!e$teazR
111
5il'4'3i!
#!n!$e#entliM
Atitudini ale
manaementului
!aSR de:
6 #alariaSi
6 $on#umatori
6 !urnizori
6 a$Sionari
- uvern
6 $omunitate
5!2t'rii
"e #e"iM
6 #o$io6e$onomi$i
6 edu$aSionali
6 "oliti$i
6 'uridi$i
Pr!2ti2ile
#!n!$e#entli:
"lani!i$area
oranizarea
Tn$adrarea $u
"er#onal
motivarea Qi
dire$Sionarea
"er#onalului
$ontrolul
E3i2ien@!
#!n!$e#entli
E3i2ien@!
Cntre&rin"erii
CAPITOLUL 2
<igura nr2 3 - Mo1elul NEGAND'I - PRA6AD
?aSR de modelul "re$edent& $on#tru$Sia lui Neand+i Qi Pra#ad o!erR $Wteva !tri
i#&'rt!nte. <i#tin$Sia dintre teoria %!ilo#o!ia( manaementului Qi "ra$ti$a #a a "ermi#
luarea Tn $on#iderare a relaSiei manaement6mediu de o manierR mai a"ro"iatR de
dimen#iunile #ale reale. Un $on#e$inSR& #e $reeazR "remi#a "entru o a-ordare mai e$+ili-ratR
Qi di!erenSiatR a "ro-lemati$ii manaementului $om"arat& a$ea#ta Qi $a urmare a
re$on#iderRrii rolului oranizaSiei. MulSimea inve#tiaSiilor de teren de#!RQurate "e -aza
a$e#tui model #6a !inalizat Tn rezultate $on$rete #en#i-il #u"erioare. S"re e1em"lu& mai multe
$er$etRri de teren& Tn !runte $u $ele iniSiate de autorii modelului& au urmRrit #R demon#treze
in!luenSele !a$torilor $on#ideraSi a#u"ra e!i$a$itRSii Qi e!i$ienSei oranizaSiei& in$lu#iv la
nivelul unor indi$atori $um ar !i "ro!itul& $ota6"arte din "iaSR et$.
52327272 MODELL LI TNG
Ro#alie Tun
1
TQi "roie$teazR modelul de analizR Qi inter"retare a !enomenelor de
manaement $om"arat Tn urma e1aminRrii a"ro!undate a $elor mai #emni!i$ative $on#tru$Sii
de a$e#t en ela-orate de "rede$e#orii #Ri. <e#$o"erR "'? li#ite #!%'reM
#u"rali$itarea de $Rtre !ie$are model #au Q$oalR a unor varia-ile #au $ateorii de varia-ile5
de e1em"lu& la ;ar-i#on Qi M4er# dezvoltarea e$onomi$R& la ?armer Qi Ri$+man
ma$romediul& iar ;o!#tede Qi Porter atitudinile manaeriale5
eQe$ul de a e1amina Tn mod a"ro!undat relaSiile dintre varia-ile& deoare$e ma'oritatea
modelelor "rezintR varia-ilele Tn -lo$& !RrR relevarea leRturilor $auzale dintre ele.
Ka -aza modelului lui Tun #e a!lR &!tr 2!te$'rii "e <!ri!Eile delimitate
$on$omitent du"R douR $riterii: #!era de a$Siune Qi natura. A$e#te $ateorii de varia-ile #unt:
"e #e"i 4! eFtr!'r$!ni(!@i'n!leD intr!'r$!ni(!@i'n!leD &er4'n!le Ai "e re(lt!te.
<intre varia-ilele $on#iderate de autoare menSionRm $a deo#e-it de im"ortant $limatul
1
R. Tun& &oward a Systems Model o$ Comparative Management& in Advances in International Comparative
Management& R. ?armer %$oordonator(& vol. )& 187D& ". ),, 6 )9).
112
CAPITOLUL 2
oranizaSional. Un a$$e"Siunea #a& $limatul oranizaSional #e re!erR la $alitRSile "er$e"ute #au
e1"erimentate ale mediului $on!iural total& adi$R ale mediului al$Rtuit din varia-ilele
e1traoranizaSionale& intraoranizaSionale Qi atitudinile manaeriale.
O altR "re$izare& $are $on#iderRm $R #e im"une& #e re!erR la $riteriul de #ele$Sie Qi
delimitare a varia-ilelor Tn$or"orate Tn model 6 natura in!luenSei. Se di#tine o in3len@?
"ire2t?& $e #e re!erR la a$ele varia-ile $are in!luenSeazR $om"ortamentul tuturor #au
ma'oritRSii $om"onenSilor oranizaSiei& re"rezentatR Tn model "rin linie $ontinuR. A doua
$ateorie de in!luenSe e#te $ea in"ire2t?& "rivitoare la a$ele varia-ile $e "ot a!e$ta
$om"ortamentul unor indivizi& dar $are au in!luenSR "uSinR #au nulR a#u"ra altora din a$elaQi
mediu. Un model& in!luenSa e#te re"rezentatR "rin linie "un$tatR %vezi !iura nr. ,(.
113
CAPITOLUL 2
<igura nr2 7 - Mo1elul TNG
<in analiza a$e#tui model #e "ot de#"rinde mai multe 4e#ni3i2!@iiM
114
1!ri!Eilele #e"ili 4'2i!l
6 $ultural 6 edu$aSionale
6 #o$ioloi$o 6 $ulturale
6 "oliti$e Qi 'uridi$e
6 e$onomi$e
1!ri!Eilele 1!ri!Eile 1!ri!Eile
intr!'r$!ni(!@i'n!le &er4'n!l re(lt!t
Te+noloia
O-ie$tivele
oranizaSi6
onale
Stru$tura
Strateia
Pro$e#ele
oraniza6
Sionale
Per2e&@i!
2li#!tli
'r$!ni(!@i'n!l
de $Rtre
$om"onenSi
AtriEtele
&er4'n!le
6 atitudini
6 #tru$tura
ne$e#itRSilor
6 a"titudini
6 motivaSii
6 "o#tul din
oranizaSie
.
.
.
Motivare
E<!l?ri
e2'n'#i2e
!le e3i2ien@eiM
6 $i!ra de a!a$eri
6 $ota6"arte din
"iaSR
6 $WQtiul "e
a$Siune
E<!l?ri
nee2'n'#i2e
!le e3i2ien@ei:
6 #ati#!a$Sia
titularului de
"o#t5
6 !lu$tuaSia
6 a-#entei#mul5
6 armonia
inter"er#onalR5
6 interarea Tn
oranizaSie
.
.
.
CAPITOLUL 2
"er$e"Sia "e $are $om"onenSii oranizaSiei o au a#u"ra $limatului oranizaSiei e#te
in!luenSatR de varia-ilele intraoranizaSionale Qi de trR#Rturile "er#onale& $are& la rWndul
lor& #unt modelate de $Rtre varia-ilele e1traoranizaSionale5
$limatul oranizaSional modereazR relaSiile dintre varia-ilele intraoranizaSionale Qi
varia-ilele de rezultate5
$limatul oranizaSional modereazR relaSiile dintre varia-ilele de mediu Qi varia-ilele de
rezultate.
Un $on$luzie& Tn a$e#t model 2li#!tl 'r$!ni(!@i'n!l e4te ' <!ri!Eil? 2riti2?& $u
$ara$ter rezultant& o "la$R turnantR a modelului& mar$atR de evoluSiile $elorlalte $ateorii de
varia-ile& $e Tnrei#treazR "arametri #en#i-il di!eriSi de la o SarR la alta. Ka rWndul #Ru&
$limatul oranizaSional in!luenSeazR "uterni$& Tn mod dire$t& varia-ilele rezultat& Qi Tn mod
indire$t 'oa$R un rol e#enSial Tn !un$Sionalitatea de an#am-lu a a$tivitRSilor e$onomi$e Qi a
#i#temelor de manaement im"li$ate. Modelul a$ordR o atenSie deo#e-itR a#"e$telor de
e!i$ienSR& re!le$tate #u- !orma varia-ilelor de rezultate. <emnR de remar$at e#te luarea Tn
$on#iderare nu numai a a#"e$telor e!i$ienSei $uanti!i$a-ile& $i Qi a $elei ne$uanti!i$a-ile $e
ilu#treazR o TnSeleere $u"rinzRtoare a determinRrilor Qi !inalitRSii manaementului& $e
!a$iliteazR "arti$ularizRri "ertinente Qi e!i$a$e la #"e$i!i$ul !ie$Rrei SRri. Modelul Tun
$on#tituie o -azR #u"erioarR Tn a-ordarea teoreti$R Qi "ramati$R a $om"le1ei "ro-lemati$i a
manaementului $om"arat& !a$ilitWnd tran#!erul tran#naSional de $unoQtinSe.
52327282 MODELL LI =O'N C'ILD
Un anul 1871& $uno#$utul #"e$iali#t -ritani$ *o+n C+ild
)D
a realizat o $u"rinzRtoare
analizR a literaturii de manaement $om"arat e1i#tentR "WnR la a$ea datR. El a identi!i$at A!4e
&r'Ele#e #!%'re Tn a-ordarea $ulturii Tn $RrSile& #tudiile Qi arti$olele $on#a$rate a$e#tui
domeniu:
6 $ultura nu e#te riuro# de!initR5
6 !rontierele unei $ulturi nu #e #u"ra"un Tn mod ne$e#ar $u raniSele naSionale& dar Tn
mod !re$vent #e $on#iderR $R a$ea#ta e#te #ituaSia5
6 !a$torii $ulturali #unt trataSi& de reulR& $a varia-ile $e e1"li$R Qi determinR #ituaSiile
manaeriale #au modul lor de mani!e#tare5
6 #unt in#u!i$ient "re$izate $are $om"onente Qi ale $Rror $ulturi #unt relevante "entru
oranizaSii& "entru a !avoriza a#t!el identi!i$area elementelor oranizaSionale Qi manaeriale
$e #unt in!luenSate5
6 "ro-lemele $on$e"tuale Qi o"eraSionale $ontinuR #R nu rezolve mR#urarea
%evaluarea( $ulturii5
6 $ultura intrR& $a #ur#R de e1"li$are a evoluSiilor oranizaSionale Qi manaeriale& Tn
$om"etiSie $u 2teoria $ontien$4 li-ere de $ulturR3 %a$ea#tR a!irmaSie e#te vala-ilR numai "entru o
"arte a teoriilor $ontinen$4 6 n.n.( Qi $u $ele e$onomi$e a1ate "e modurile de "rodu$Sie.
Re!eritor la te'ri! 2'ntin$en2= a$ulturalR& C+ild a a'un# la $on$luzia $R "oate #R !ie
$a"a-ilR #R #"e$i!i$e limitele raniSelor Tn $eea $e "riveQte o"Siunile oranizaSiei& dar a$e#tea
)D
*. C+ild, Culture, Contigency and Capitalism in t"e Cross!.ational Study o$ -rganiations, in K. Cummin#&
B. StaC& Re#ear$+ in Oranizational Be+aviour& *AI Pre## GreenCi$+& 187)& ". ,:, 6 ,@D.
115
CAPITOLUL 2
#unt #u!i$ient de lari "entru a admite diver#e e$+ivalenSe !un$Sionale& a $Rror evoluSie "oate
!i a!e$tatR $ultural. <e$i& Tn !a"t& a-ordarea $ontinen$4 nu e#te a$ulturalR.
Un $eea $e "riveQte in3len@! 4i4te#li "e rel!@ii "e &tere 2# !r 3i
2!&it!li4#lD *. C+ild a arumentat& dea#emenea& $R radul de in!luenSR a variaSiei $ulturale
Tn o"erarea #i#temelor e$onomi$e e#te& de a#emenea& #emni!i$ativ Qi la nivel de oranizaSie
individualR.
Ca urmare a analizelor e!e$tuate Qi "e -aza "re$izRrilor menSionate& *o+n C+ild a
"ro"u#& du"R o"inia lui Gordon Reddin
).
& 2un model mai #o!i#ti$at de$Wt "re$edentele3&
$a"a-il #R Tn$or"oreze $ele trei domenii de determinanSi 6 $ontinen$4& $ultura Qi #i#temul
e$onomi$ 6 tratWndu6le $a !iind Tn mod o-ie$tiv inter$one$tate %vezi !iura nr. 9(.
Ele#entele e4en@i!le re!eritoare la a$e#t model "ot !i #intetizate a#t!el:
a( Cultura e#te $on$e"utR $a un #et de $ondiSii normative Qi "re!erenSiale& Qi nu
a$Siune "rin ea Tn#RQi. Cultura re"rezintR un #i#tem de #en#uri Tn $adrul $Rruia #e #e"arR Tn
mod $on$e"tual #i#temul #o$ial de oranizare a a$Siunii umane& Tn $are e#te Tn$or"orat& de
alt!el. Utilitatea unei a#t!el de a-ordRri rezidR Tn !a"tul $R la#R "o#i-ilitatea altor varia-ile
non$ulturale $a& Tn "aralel& #R in!luenSeze a$Siunea Tn $onte1tul a$eleiaQi e1"li$Rri.
-( Pentru a evita $on#iderarea $ulturii $a o #im"lR 2$utie nearR3 e#te ne$e#arR
identi!i$area Tn avan# a $ara$teri#ti$ilor $ulturale ale unei SRri& $are #e $on#iderR a"riori $R
e1"li$R di!erenSele oranizaSionale Qi manaeriale Qi demon#trarea $on$ordanSei lor !ie $u
raniSele naSionale& !ie $u an#am-luri "re$izate de "er#oane. O a#t!el de a-ordare #e
a"re$iazR $a e#te "re!era-ilR $elei $are $on#iderR $R vizi-ilitatea $ulturalR #e relevR "rin
di!erenSele dintre rR#"un#urile #eturilor de re#"ondenSi a"arSinWnd diver#elor $ulturi.
$( O TnSeleere mai a"ro!undatR e#te ne$e#arR "entru "ro$e#ele de in!luenSR $ulturalR
Tn #o$ietate Qi "entru #ta-ilitatea Qi "er#i#tenSa anumitor 2tran#mi#ii3 $ulturale.
d( Indu#trializareaImodernizarea #unt e1"rimate Qi arumentate $u re!erinSR la
tradiSia naSiunilor im"li$ate& $are #e "oate mani!e#ta Tn multi"le !eluri. A$e#te noSiuni #erve#$
"entru a uni!i$a $urentele de Wndire $ulturali#t Qi $ontinen$4& a!late Tn $on$urenSR Qi
dovedindu6#e !ertile Tn $on#truirea unor modele mai $om"lete deo#e-it de ne$e#are.
e( Prore#ele Tn dezvoltarea a-ordRrii 2oranizaSiilor Tn $adrul #o$ietRSii3 vor tre-ui
#R ai-R Tn vedere& Tn #"e$ial& douR a#"e$te teoreti$e $e a!e$teazR TnSeleerea $om"arativR a
$om"ortamentelor oranizaSiilor. Primul a#"e$t #e re!erR la variaSia Tn TnSeleerea #o$ialR a
#en#urilor autoritRSii Qi $oo"erRrii& !ie$are $u e!e$te ma'ore a#u"ra oranizaSiilor. Al doilea
rezidR Tn "ro-lema e"i#temoloi$R $e #e"arR $ultura Qi #tru$tura #o$ialR $a douR domenii de
Wndire Qi a$Siune& dar $are nu re"rezintR un "rore# Tn $lari!i$area !a"tului da$R $ultura e#te
o varia-ilR $e e1"li$R evoluSiile "rin ea Tn#RQi #au $a un "rodu# al #tru$turii #o$iale. ?ireQte&
a$ea#ta de$ure din radul de ade$venSR a teoriilor "rivind #o$ietatea.
).
G. Reddin& Comparative &"eory: 'ungle, 5oo or Fossil /ed& in Oranizational Studie#& vol. ,& 1889
116
CAPITOLUL 2
C'ntin$en2=
Nivel de indu#trializare
Cltr!
<ezvoltarea in#tituSiilor
#o$iale %"ro$e# demo$rati$&
re$rutarea elitei& miQ$Rrile
#indi$ale et$.(
Si4te#l e2'n'#i2
Pro"rietatea a#u"ra
mi'loa$elor de "rodu$Sie %vezi
de e1. di!erenSa
$a"itali#mI#o$iali#m(
>C'ntin$en2ie4B
2'nteFt!le
%mRrimea unitRSilor
"rodu$tive& nivelul
te+noloi$& #tadiul
oranizatori$&
interde"endenSele et$.(
Cltr! 2i<i2? Ai
4'2i!l?
In4tit@ii Ai #e2!ni4#e "e
"ire2@i'n!re e2'n'#i2?
%"iaSa& -iro$raSia #tatalR et$.(
+'"!lit?@i #!n!$eri!le
Ai "e 'r$!ni(!re !
#n2iiN de la !un$Sional
la e!i$a$itate %teoria
$ontinen$4(
AAte&t?rile Ai n'r#ele
&ri<in" rel!@i! in"i<i"li
2 2'le2ti<it!te!
%autoritatea& "arti$i"area
et$.(
Centr!li(!re! P
"e42entr!li(!re! 2'n"2erii
e2'n'#i2e5 natura
o-ie$tivelor manaeriale
C!r!2teri4ti2ile
4tr2trii
'r$!ni(!t'ri2e %Tn
#"e$ial& #tru$turile de
$ontrol& rolul
$om"ortamentelor
inter"er#onale et$.(
P!rti2i&!re! l! 4t!Eilire!
&'liti2il'r Cntre&rin"eriiN
natura modalitRSilor de
o"eraSionalizare a o-ie$tivelor
manaeriale
<igura nr2 8 - Mo1elul lui =o>n C>il1
!( Un viziunea lui *o+n C+ild e!e$tele $ulturii #unt $ele mai "uterni$e a#u"ra
oranizaSiilor Qi manaementului Tn domeniile autoritRSii& #tilului manaerial& $oordonRrii&
"arti$i"Rrii Qi atitudinilor& Qi mai redu#e Tn $eea $e "riveQte #trateia eneralR Qi oranizarea
!ormalR
)7
.
)7
G. Reddin& o". $it.
117
modereazR modereazR
CAPITOLUL 2
Modelul lui *o+n C+ild #e -u$urR de o atenSie $on#idera-ilR din "artea #"e$ialiQtilor&
datoritR o"ti$ii #ale Qi $om"le1itRSii #u"erioare& $om"arativ $u ma'oritatea $elorlalte modele.
52327292 A*ORDAREA LI GEERT 'O<6TEDE
Pe lWnR modelele "rezentate& Tn $ontinuare rezumRm #u$$int $on$e"Sia #"e$iali#tului
olandez 0eert ,'34te"e a#u"ra manaementului $om"arat. <eQi nu a !o#t !ormalizatR $a
model& Tn a$$e"Siunea $urentR a a$e#tui termen& ea "rezintR un rad ridi$at de #"e$i!i$itate
!olo#ind $on$e"te "ro"rii& "e -aza $Rrora ;o!#tede a e!e$tuat $er$etRri& $u e$ou Tn lumea
#"e$ialiQtilor& de o am"loare rar TntWlnitR.
A1ul $on$e"Siei #ale a#u"ra manaementului $om"arat Tl re"rezintR "atru 2'n2e&te
4! "i#en4iniD $um le denumeQte a$e#ta& !ie$are dintre ele $on#tWnd& de !a"t& din
intera$Siunea a douR $ara$teri#ti$i $on$omitent $om"lementare Qi adver#e. Cele "atru
$on$e"te& $Rrora li #e atri-uie $onSinuturi noSionale #"e$i!i$e& $e denotR o $unoaQtere
a"ro!undatR a me$ani#melor #o$iale Qi a teoriei Qi "ra$ti$ii manaementului& Tn eneral& #unt:
individuali#mI$ole$tivi#m& a"ro"ierea "uterii mareImi$R& evitarea in$ertitudinii Tn mod
inten#Iredu#& ma#$ulinitateI!eminitate. Ka a$e#te "atru dimen#iuni& ;o!#tede& Tm"reunR $u
Mi$+ael Bond& a adRuat ulterior o a $in$ea: a-ordarea "e termen #$urtIlun #au dinami#m
$on!u$iani#t
1
.
D i # e n 4 i n i
<igura nr2 9 - Di,ensiunile -ultural-,anageriale for,ulate 1e Geert 'ofste1e
?RrR a in#i#ta a#u"ra a$e#tor dimen#iuni& "un$tRm& #u$$int& $onSinutul lor noSional.
1
G. ;o!#tede& Managementul structurilor multiculturale& Editura E$onomi$R& Bu$ureQti& 188D& ". 8) 6 87.
118
In"i<i"!li4# P
2'le2ti<i4#
Di4t!n@! 3!@? "e
&tere #!reP#i2?
Orient!re 4&re
ter#en
ln$P42rt
0r!" "e e<it!re !
in2ertit"inii
ri"i2!tPre"4
5e#init!te P
#!42linit!te
CAPITOLUL 2
Di#en4ine! in"i<i"!li4#P2'le2ti<i4# #e re!erR la ra"orturile individului $u
$elelalte !iinSe umane. Anumite #o$ietRSi a"re$iazR individuali#mul $a "ozitiv& altele $u
reSinere Qi $+iar deza"ro-are. Untr6o #o$ietate Tn $are "redominR individuali#mul& leRturile
dintre mem-rii #Ri #unt redu#e. Se $on#iderR normal $a !ie$are #R6Qi urmRrea#$R Tn #"e$ial
"ro"riile intere#e& indivizilor a$ordWndu6li6#e o mare li-ertate de aleere a dire$Siilor de
a$Siune Qi a$tivitRSilor. Un #o$ietRSile Tn $are "rimeazR valorile $ole$tivi#te& de ru"& indivizii
$onlu$reazR Tntre ei& luWnd Tn $on#iderare& !re$vent& de$iziile& a$Siunile Qi intere#ele $elorlalSi
#au ale ru"ului din $are !a$ "arte. Cara$teri#ti$ile a$e#tei dimen#iuni au !o#t #intetizate de
;o!#tede Tn maniera "rezentatR Tn ta-elul nr. 1.
Tabelul nr2 5
In"i<i"!li4# P 2'le2ti<i4#Q
*r.
2rt. C'le2ti<i4# In"i<i"!li4#
:. 1. ).
1. Un #o$ietate& oamenii a"arSin unor
mari !ormaSii #au ru"uri %$lanuri(&
$are& Tn #$+im-ul loialitRSii ei&
"rote'eazR.
Un #o$ietate& #e $on#iderR !ire#$ $a !ie$are #R
ai-R ri'R de el Tn#uQi Qi de !amilia #a
re#trWn#R.
). 2Noi3 #e $on#iderR o a-ordare
normalR.
2Eu3 "redominR Tn a-ordRri Qi $om"orta6
mente.
,. Identitatea "er#oanelor #e ra"orteazR
la #i#temul #o$ial.
Identitatea e#te $entratR "e individ.
9. Se mani!e#tR o de"endenSR 2a!e$tivR3
a indivizilor !aSR de oranizaSii Qi
in#tituSii.
Se mani!e#tR o inde"endentR 2a!e$tivR3 a
indivizilor !aSR de oranizaSii Qi in#tituSii.
@. Im"li$area individului Tn oranizaSii
are o dimen#iune moralR.
Im"li$area individului Tn oranizaSii #e
-azeazR "e $al$ule.
D. Se "une a$$entul "e a"artenenSa la
oranizaSii5 a !i $om"onent al
anumitor oranizaSii re"rezintR un
ideal "entru ma'oritatea "er#oanelor.
Se "une a$$ent "e iniSiativR Qi realizarea
individualR5 e1er$itarea unei "oziSii
manaeriale e#te un ideal "entru multe
"er#oane.
.. FiaSa "rivatR e#te invadatR de
oranizaSiile Qi ru"urile %$lanurile(
din $are !a$e "arte individul5 o"iniile
#unt "redeterminate.
?ie$are "er#oanR are dre"tul la o viaSR
"rivatR Qi o"inii "er#onale.
119
CAPITOLUL 2
:. 1. ).
7. E1"ertiza& ordinea& o-liaSiile Qi
#e$uritatea #unt a#iurate de
oranizaSia #au ru"ul im"li$at.
Se #oli$itR #i#temului #o$ial #R a#iure
autonomia& varietatea& "lR$erea Qi
#e$uritatea individualR.
8. Prieteniile #unt "redeterminate de
relaSii #o$iale #ta-ile& Tn#R #e
mani!e#tR nevoia de "re#tiiu Tn
$adrul a$e#tor relaSii.
Se mani!e#tR nevoia "entru "rietenii
#"e$i!i$e.
1:. Se mani!e#tR Tn$redere Tn de$iziile
de ru".
Se mani!e#tR Tn$redere Tn de$iziile
individuale.
11. Standardele "entru valorile #o$iale
#unt di!erite "entru $ei din ru"uri
!aSR de "er#oanele din a!ara
ru"urilor.
A$eleaQi #tandarde de valoare #o$ialR ar
tre-ui #R #e a"li$e "entru toSi.
Y G. ;o!#tede& Motivation, %eaders"ip and -rganiation: #o American &"eories Apply
Aboard& in C+. Bartlett& S. G+o#+al& Tran#national Manaement& Ri$+ard IrCin& ;omeCood&
Bo#ton& 188)
Pe "lanul manaementului& dimen#iunea ra"orturilor individuali#mI$ole$tivi#m
"rezintR im"li$aSii ma'ore. Un SRrile unde $ole$tivi#mul "redominR& indivizii tind #R
inter"reteze Qi #R ia Tn $on#iderare a$tivitatea oranizaSiei unde lu$reazR& dintr6o "er#"e$tivR
moralR& mani!e#tWndu6#e $u evidentR Tn$redere Qi loialitate !aSR de a$ea#ta. Se dezvoltR o
"ronunSatR relaSie de re#"on#a-ilitate Tntre $om"onenSii oranizaSiei Qi "atronul #Ru. SalariaSii
tind #R $on#idere oranizaSia $a a lor& #u$$e#ele #ale devin ale lor& iar eQe$urile a$e#teia #unt
re#imSite $a eQe$uri "er#onale. Con$luzionWnd& Tn SRrile Tn $are "redominR $ole$tivi#mul e#te
mai uQor de realizat la nivel de oranizaSie un manaement !un$Sional& Tntru$Wt ataQamentul&
loialitatea& im"li$area Qi re#"on#a-ilitatea #alariaSilor vizavi de oranizaSie !a$ e!i$a$e
e1er$itarea !un$Siilor manaementului 6 Tn #"e$ial& motivarea& $oordonarea Qi& Tntr6o mR#urR
a"re$ia-ilR oranizarea& !avorizWnd o a-ordare de ti" "arti$i"ativ. Ka nivel #o$ial& #"iritul
intre"renorial Qi $el inovaSional #unt Tn#R ade#ea mai "uSin inten#e. Si#temele #o$ial6umane
"rezintR nu rareori o -iro$raSie mai "uterni$R& rod Qi al unei inerSii oranizaSionale #u"erioare&
$eea $e Tm"ieteazR a#u"ra "er!ormanSelor oranizaSiilor. Un SRrile unde "redominR
individuali#mul& #alariaSii a-ordeazR& de reulR& relaSiile $u oranizaSia lor dintr6o "er#"e$tivR
individuali#tR& -azatR "e $al$ul. AtaQamentul !aSR de oranizaSie e#te redu#& de"inzWnd de
mR#ura Tn $are individul #imte $R e#te Tn intere#ul "ro"riu. Gradul de im"li$are a indivizilor
Tn #ati#!a$erea ne$e#itRSilor oranizaSiilor din $are !a$ "arte e#te mi$& a$eQtia #ituWnd& de
reulR& "e "rimul "lan& #ati#!a$erea intere#elor "er#onale. Prin "ri#ma elementelor "un$tate
#e "oate a!irma $R Tn SRrile Tn $are "redominR individuali#mul realizarea unui manaement
e!i$a$e e#te anevoioa#R. E!orturi $om"etente Qi re#ur#e #u"limentare tre-uie alo$ate& Tn
#"e$ial "entru motivarea Qi $oordonarea "er#onalului. Un "lu#& #i#temele moderne de
oranizare& -azate "e a-ordRri de ti" "arti$i"ativ #e im"lementeazR mai di!i$il Qi au e!e$te
"ozitive !re$vent mai redu#e. Ka nivel #o$ial& #"iritul de Tntre"rinzRtor Qi inovaSional #e
120
CAPITOLUL 2
mani!e#tR& de reulR mai inten#& Tn #"e$ial& Tn "rima !azR a dezvoltRrii e$onomi$e de ti"
$a"itali#t.
Di#en4ine! &ri<in" "i4t!n@! ;$r!"l "e !&r'&iereL ! &terii e#te a#o$iatR $u
mi'loa$ele "e $are #o$ietatea le !olo#eQte Tn relaSiile $u oamenii& $are #unt ineali. Prin
naQtere& oamenii #unt di!eriSi Qi TQi e1"loateazR Tn mR#urR di!eritR $alitRSile mentale Qi !izi$e.
Un anumite #o$ietRSi& inealitRSile individuale #e am"li!i$R& a#t!el $R& Tn tim"& du$ la di!erenSe
mari Tn -oRSie Qi "utere& di!erenSe $are #unt in#tituSionalizate de #o$ietate. Ca urmare&
moQtenirea Qi "o#edarea -oRSiei Qi "uterii nu #e mai 'u#ti!i$R "e -aza $alitRSilor !izi$e Qi
intele$tuale. A$e#te inealitRSi #unt atri-uite oriinii Qi rudeniei. Realizarea "er#onalR nu mai
e#te o $erinSR ne$e#arR Qi #u!i$ientR "entru di#tri-uirea "uterii Qi -oRSiei Qi a o-Sinerii
a$e#tora. Urmarea $on#tR Tn !a"tul $R #o$ietRSile #ta-ile#$ $riterii di!erite de alo$are a
re#ur#elor Qi $R& Tn $on#e$inSR& inealitRSile dintre mem-rii #o$ietRSii #e am"li!i$R. So$ietatea
$are Tn$ear$R #R redu$R $Wt mai mult inealitRSile Tn "utere& -oRSie Qi in!ormaSii& e#te
$on#ideratR $a "o#edWnd o $ulturR $u di#tanSa "uterii redu#R. Un #$+im-& o altR #o$ietate $e
in#tituSionalizeazR di!erenSele Tn -oRSie Qi "utere $a 'u#ti!i$ate& Qi $are nu Tn$ear$R #R le
diminueze& e#te $on#ideratR $a avWnd o $ulturR $u o di#tanSR a "uterii mare.
Elementele de di#tanSR #au a"ro"iere a "uterii #e mani!e#tR Qi la nivelul
oranizaSiilor. Ele au Tn vedere radul de $entralizare a autoritRSii& $oordonRrii Qi luRrii
de$iziilor& inten#itatea relaSiilor $e #e mani!e#tR Tn $entralizarea de$iziilor Qi manaementul
auto$rati$ TQi are #orintea Tn "roramarea mentalR a mem-rilor #o$ietRSii. S"re e1em"lu& Tn
oranizaSiile unde $adrele de $ondu$ere #u"erioare menSin un rad ridi$at de "utere&
#u-ordonaSii tind #R a$$entueze de"endenSa lor !aSR de a$e#tea. Un $ontra#t& Tn #o$ietRSile $u
rad redu# de di#tanSa "uterii& manaerii din oranizaSii "romoveazR o redu$ere a di#tanSei
ierar+i$e !aSR de #u-ordonaSi& iar a$eQtia "re!erR #R "arti$i"e la ado"tarea de$iziilor $e le
a!e$teazR "er!ormanSele mun$ii.
Sinteza $ara$teri#ti$ilor a$e#tei dimen#iuni e#te "rezentatR Tn ta-elul nr. ).
Tabelul nr2 3
Di4t!n@! 3!@? "e &tere
*r.
2rt. +i2? +!re
:. 1. ).
1. Minimizarea inealitRSii Tn #o$ietate Inealitatea Tn #o$ietate e#te ne$e#ar #R !ie
relementatR& !ie$Rrei "er#oane
re"artizWndu6i6#e un lo$ Qi !iind "rote'atR&
indi!erent de ran
). Interde"endenSa $va#ieneralR Tntre
oameni Tn #o$ietate
Un numRr redu# de "er#oane ar tre-ui #R !ie
inde"endente& $ele mai multe de"inzWnd de
alSii
,. Ierar+ia #emni!i$R o inealitate de
roluri& #ta-ilitR Tn mod $onvenSional
Ierar+ia #emni!i$R o inealitate e1i#tenSialR
:. 1. ).
121
CAPITOLUL 2
9. Su"eriorii $on#iderR #u-ordonaSii $a
!iind "er#oane aidoma lor
Su"eriorii $on#iderR #u-ordonaSii $a !iind
alt!el de "er#oane
@. Cadrele de $ondu$ere #unt a$$e#i-ile
#u-ordonaSilor
Cadrele de $ondu$ere #unt ina$$e#i-ile
#u-ordonaSilor
D. ?olo#irea "uterii tre-uie lealizatR
%leitimizatR( Qi ea e#te #u-ie$t al
'ude$RSii Tn $eea $e "riveQte natura
#a "ozitivR #au neativR
Puterea e#te un !undament al #o$ietRSii $e
"re$ede -inele Qi rRul5 leitimitatea #a nu
e#te $on#ideratR relevantR
.. Toate "er#oanele ar tre-ui #R ai-R
dre"turi eale
<eSinRtorii "uterii #unt Tndre"tRSiSi la
"rivileii
7. <eSinRtorii "uterii ar tre-ui #R Tn$er$e
#R "arR mai "uSin "uterni$i de$Wt #unt
Tn realitate
<eSinRtorii "uterii ar tre-ui #R Tn$er$e #R !ie
"er$e"uSi $a !iind $Wt mai "uterni$i $u
"utinSR
8. Si#temul e#te #u-ie$tul -lamului
%$riti$i(
Blamarea #e adre#eazR anumitor "er#oane
a!late "e "o#t de Sa" i#"RQitor
1:. Modalitatea de a #$+im-a un #i#tem
#o$ial are Tn vedere redi#tri-uirea
"uterii
Modalitatea de a #$+im-a un #i#tem #o$ial
#e re!erR la detronarea deSinRtorilor "uterii
11. Per#oanele "la#ate Tn di!eritele
#traturi ale "uterii #e #imt mai "uSin
ameninSate& Qi $ele mai multe #unt
"reRtite #R ai-R Tn$redere Tn oameni
Pentru deSinRtorii de "utere& $elelalte
"er#oane re"rezintR o ameninSare Qi rareori
#e "oate avea Tn$redere Tn ele
1). E1i#tR o armonie latentR Tntre $ei $are
deSin "uterea Qi $elelalte "er#oane
E1i#tR o #tare $on!li$tualR latentR Tntre
deSinRtorii "uterii Qi $eilalSi
1,. Coo"erarea Tntre "er#oanele li"#ite de
"utere #e -azeazR "e #olidaritate
Coo"erarea Tntre "er#oanele li"#ite de
"utere e#te di!i$il de realizat datoritR
Tn$rederii lor redu#e Tn normele "e $are #e
-azeazR relaSiile umane
Y Ada"tat du"R G. ;o!#tede o". $it. ". )@9
Un "lan manaerial a$ea#tR dimen#iune #e re!le$tR Tn di!erenSe a"re$ia-ile Tn $eea $e
"riveQte e1er$itarea !un$Siilor de motivare 6 mai ale# latura #a materialR 6 Qi de oranizare.
Mai $on$ret& "rin$i"alele a#"e$te manaeriale unde #e Tnrei#treazR deo#e-iri ma'ore& Tn
!un$Sie de di#tanSa mare #au mi$R !aSR de "utere& #unt: radul de $entralizareIde#$entralizare
%Tndeo#e-i Tn oranizaSiile de dimen#iuni mari(& $riteriile de re"artizare a veniturilor o-Sinute
de oranizaSie& ti"ul de manaement "redominant %demo$rati$ #au auto$rati$(& $riteriile
de$izionale de motivare a "er#onalului& mRrimea di#tanSei ierar+i$e Tn $adrul #i#temului de
manaement& inten#itatea Qi modul de !olo#ire a metodei deleRrii& radul de im"li$are a
e1e$utanSilor Qi manaerilor de la eQaloanele oranizatori$e in!erioare Tn e1er$itarea
"ro$e#elor manaeriale #tratei$e Qi ta$ti$e.
E<it!re! in2ertit"inii& $ea de a treia dimen#iune $on#ideratR& #e re!erR la a-ordarea
#o$ietRSii vizavi de !a"tul $R tim"ul $ure Tntr6o #inurR dire$Sie. E1i#tR un tre$ut& un "rezent
Qi un viitor& iar #o$ietatea #e o$u"R Tn mod di!erit de !ie$are dintre a$e#te "erioade. TrRim
Tntr6o lume Tn $are viitorul e#te ne$uno#$ut& Qi in$ertitudinea e#te a#o$iatR $u $ondiSia
122
CAPITOLUL 2
e1i#tenSei umane. Un anumite #o$ietRSi #e $on#iderR& Tn eneral& de $Rtre mem-rii a$e#tora $R
in$ertitudinea !a$e "arte din viaSR& Qi "uSin #e "oate realiza "entru a o in!luenSa %viziunea
!atali#tR(. Alte #o$ietRSi in$itR $om"onenSii #Ri #R lu"te& #R in!luenSeze #au #R $ontroleze
viitorul. O #o$ietate $e TnvaSR mem-rii #Ri #R a$$e"te ri#$ul& #R !ie toleranSi& #R a$$e"te
$om"ortRri di!erite de $ele "ro"rii& "oate !i $on#ideratR $a avWnd un rad redu# de a$$e"tare a
ri#$ului. <a$R #o$ietatea in$itR mem-rii #Ri #R lu"te "entru viitor& !a$e "arte din $ateoria
$elor "uterni$i Tn $eea $e "riveQte a$$e"tarea ri#$ului& a#umWndu6Qi ri#$uri mari Qi un rad
mai ridi$at de evitare a in$ertitudinii. Cara$teri#ti$R lor e#te tendinSa de a Tn$er$a #R
$ontroleze viitorul "rin reuli Qi "ro$eduri& mani!e#tWndu6#e Tntr6un rad ridi$at Tn$er$area de
a realiza "revizi-ilul& anti$i"a-ilul. Un $adrul #Ru e1i#tR o intoleranSR !aSR de ne"revizi-il #au
!aSR de $om"ortamentul Qi o"iniile $e deviazR de la normele #o$ietRSii.
Pe "lanurile oranizRrii Qi manaementului& evitarea in$ertitudinii in!luenSeazR
mR#ura Tn $are oranizaSia Tn$ear$R #R #ati#!a$R ne$e#itatea de a #tru$tura a$tivitRSile #ale. Un
#o$ietRSile $u o "uterni$R evitare a ri#$ului& #ta-ilirea de reuli Qi relementRri ale mun$ii
#unt e1em"le ale modalitRSilor "rin $are oranizaSiile TQi "ro"un #R lu"te $u in$ertitudinea& iar
manaementul tinde #R !ie orientat #"re "lani!i$area Qi #oluSionarea de #ar$ini Qi $entrat Tn
mod e#enSial "e -una de#!RQurare a mun$ii la nivelul "o#tului. Un #$+im-& $Wnd radul de
evitare a in$ertitudinii e#te redu#& #e "une mai "uSin a$$ent "e "lani!i$are& oranizare&
$ontrol& #alariaSii !iind Tn$ura'aSi ta$it #au $+iar dire$t #R a$$e"te am-iuitatea.
Pano"lia trR#Rturilor de!initorii a $ara$teri#ti$ilor a$e#tei dimen#iuni e#te "rezentatR
Tn ta-elul nr. ,.
Tabelul nr2 7
E<it!re! in2ertit"iniiQ
*r.
2rt.
0r!" re"4 0r!" ri"i2!t
:. 1. ).
1. In$ertitudinea& inerentR Tn viaSR& e#te
a$$e"tatR relativ uQor& !ie$are zi !iind
2luatR3 aQa $um #e deruleazR
In$ertitudinea& inerentR Tn viaSR& e#te
"er$e"utR $a o ameninSare $ontinuR $u $are
#e $on#iderR $R tre-uie lu"tat
). Stre#urile uQoare Qi mai "uSin inten#e
#unt e1"erimentate %trRite(
Stre#uri Qi an1ietRSi mai inten#e #unt
e1"erimentate %trRite(
,. Tim"ul e#te $on#iderat $R nu are
valoare
Tim"ul Tn#eamnR -ani
9. Mun$a inten#R nu e#te $on#ideratR o
virtute
E1i#tR o di#"oni-ilitate internR a indivizilor
"entru mun$R inten#R
@. Com"ortamentul are#iv e#te re#"in# Com"ortamentul are#iv "ro"riu Qi al altora
e#te a$$e"tat
:. 1. ).
D. E1teriorizarea redu#R a emoSiilor e#te
"re!eratR
E1teriorizarea inten#R a emoSiilor e#te
"re!eratR
123
CAPITOLUL 2
.. Con!li$tele Qi $om"etiSia "ot !i
menSinute la nivel de 2!air "la43
%2'o$ $in#tit3( Qi utilizate Tn mod
$on#tru$tiv
Con!li$tele Qi $om"etiSia "ot enera are6
#iuni Qi $a atare ar tre-ui #R !ie evitate
7. A$$e"tarea de#idenSei #"orite e#te
$on#ideratR Tndre"tRSitR
O "uterni$R nevoie de $on#en# #e mani!e#tR&
de reulR
8. <evierea !aSR de #tandarde nu e#te
$on#ideratR $a o ameninSare5 o
toleranSR a"re$ia-ilR #e mani!e#tR& Tn
eneral
Per#oanele Qi ideile $e re"rezintR deviaSii de
la #tandarde #unt $on#iderate "eri$uloa#e5
intoleranSa "ronunSatR #e mani!e#tR !aSR de
a$e#tea
1:. Mediul& am-ianSa #e $ara$terizeazR
"rin naSionali#m mai redu#
Un mediul oranizaSiei& naSionali#mul e#te
"er#i#tent
11. Sentimente "re$um"Rnitor "ozitive
#e mani!e#tR !aSR de tineri
Tinerii #unt "riviSi $u #u#"i$iune
1). Per#oanele mani!e#tR o mai mare
voinSR Tn a6Qi a#uma ri#$uri "e
"ar$ur#ul vieSii
Per#oanele #unt "reo$u"ate ma'or de
a#iurarea unei vieSi #iure& liniQtite
1,. Se "une a$$entul a#u"ra
relativi#mului Qi em"iri#mului
Se mani!e#tR o "uterni$R ne$e#itate "entru
relementRri Qi reuli #$ri#e
19. Se $on#iderR normal #R a"elezi la $Wt
mai "uSine reuli $u "utinSR
Se mani!e#tR o "uterni$R ne$e#itate "entru
relementRri Qi reuli #$ri#e
1@. <a$R reulile nu "ot !i re#"e$tate&
#$+im-area lor e#te $on#ideratR
normalR
<a$a reulile nu "ot !i re#"e$tate& Tn#eamnR
$R #untem vinovaSi Qi $R tre-uie #R !im
"ede"#iSi
1D. Se mani!e#tR Tn$redere Tn -unul #imS
Qi eneraliQti
Se mani!e#tR Tn$redere Tn e1"erSi Qi
$unoQtinSele a$e#tora
1.. Mi#iunea autoritRSilor e#te de a #ervi
intere#ele $etRSenilor
AutoritRSile $on#iderR $R $etRSenii o-iQnuiSi
#unt in$om"etenSi Tn ra"ort $u a$eQtia& Qi6i
trateazR $a atare
Y Ada"tat du"R G. ;o!#tede& o". $it.& ". )@
Un "lan manaerial& a$ea#tR dimen#iune a!e$teazR& Tn #"e$ial& $on$e"erea Qi
e1er$itarea !un$Siilor de "reviziune& oranizare Qi $ontrol. Un #o$ietRSile Qi oranizaSiile
mi$ro#o$iale& Tn $are #e "une a$$ent "e evitarea in$ertitudinii& #e a$ordR o atenSie ma'orR
"roie$tRrii Qi o"eraSionalizRrii de "reviziuni. A$ea#ta #e re!le$tR Tn !re$venSa Qi im"ortanSa
a$ordatR ela-orRrii #trateiilor Qi "oliti$ilor& Tn "roramarea riuroa#R a o-ie$tivelor Qi
#ar$inilor& nu rareori& "WnR la nivelul lo$urilor de mun$R. Oranizarea e#te "er$e"utR $a un
an#am-lu de "ro$e#e la-orioa#e& ade#ea $u un "ronunSat $ara$ter !ormalizat& $on$retizWndu6
#e Tn de#$rieri de "o#turi detaliate Qi riuroa#e. Un a$e#t $onte1t& !un$Sia de $ontrol e#te
e1er$itatR inten#& ade#ea $u "uterni$e tente ierar+i$e& a#o$iindu6i6#e relativ !re$vent #tiluri
manaeriale $on$omitent "ro#"e$tive Qi autoritare.
Cea de a "atra dimen#iune #e re!erR la r!&'rtrile #!42linit!teP 3e#init!te&
avWndu6#e Tn vedere mR#urarea diviziunii rolurilor Tntre #e1e. <iviziunea #o$ialR a rolurilor
124
CAPITOLUL 2
e#te mai mult #au mai "uSin ar-itrarR& variind Tntre di!erite #o$ietRSi Tn limite !oarte lari.
So$ietRSile "ot !i $la#i!i$ate Tn !un$Sie de Tn$linaSia lor de a minimiza #au ma1imiza
diviziunea #o$ialR Qi "e -azR de #e1 ale rolurilor $e revin mem-rilor #Ri Tn douR $ateorii:
ma#$uline Qi !eminine. So$ietRSile de ti" ma#$ulin tind #R "unR a$$ent "e valori $um ar !i
#u-ordonarea& o-Sinerea de -ani Qi indi!erenSa !aSR de alSii, Untr6o #o$ietate de ti" ma#$ulin&
e#te $on#iderat $a erou a$ea "er#oanR $are e#te un "er!ormer #au realizator "lin de #u$$e#& un
2#u"erman3. Un #o$ietRSile !eminine& valorile dominante& atWt "entru -Rr-aSi& $Wt Qi "entru
!emei& #e re!erR la $oo"erarea Tntre oameni& $on#ervarea mediului& im"ortanSa $alitRSii vieSii
Qi $redinSa $R $eea $e e#te mi$ re"rezintR !rumo#ul. Cei oro"#iSi& umiliSi& -ene!i$iazR de
a$$e"tarea Qi a"ro-area o"iniei "u-li$e& "e $Wnd indivizi $u reuQite deo#e-ite #unt ade#ea
#u#"e$taSi din "un$t de vedere moral Qi material.
Un ta-elul nr.9 #unt #intetizate $ara$teri#ti$ile a$e#tor dimen#iuni.
Tabelul nr2 8
+!42linit!te P 3e#init!teQ
*r.
2rt. 5e#init!te +!42linit!te
:. 1. ).
1. BRr-aSii nu ar tre-ui #R !ie "redominaSi&
ei ar tre-ui& de a#emenea& #R TQi a#ume
roluri de 2"RlmaQi3& au1iliari
BRr-aSii tre-uie #a !ie "redominanSi&
!emeile tre-uie #R !ie au1iliare lor
). Rolurile e1er$itate Tn #o$ietate& de
re"rezentanSii $elor douR #e1e #unt !luide
Rolurile e1er$itate Tn #o$ietate de
re"rezentanSii $elor douR #e1e #unt
di!erenSiate Tn mod $lar
,. Ar tre-ui $a re"rezentanSii $elor douR
#e1e #R !ie eali
BRr-aSii ar tre-ui #R domine Tn #o$ietate
9. Calitatea vieSii e#te !oarte im"ortantR Per!ormanSa e#te $ea $are $onteazR Tn
viaSR
@. Mun$eQti "entru a "utea trRi TrRieQti "entru a mun$i
D. Oamenii Qi mediile #unt im"ortante Banii Qi -unurile #unt im"ortante
.. Interde"endenSa re"rezintR un ideal Inde"endenSa $on#tituie un ideal
7. Servi$iile a#iurR motivare Am-iSia re"rezintR !orSa motri$e a
a$Siunii
8. Se mani!e#tR #im"atie !aSR de $ei
2ne$R'iSi3
Se mani!e#tR admiraSie !aSR de realizatori
de #u$$e#
1:. Ceea $e e#te mi$ #i lent re"rezintR
2!rumo#ul3 Tn #o$ietate
Ce e#te mare Qi ra"id re"rezintR
2!rumo#ul3 Tn #o$ietate
Y Ado"tat du"R G. ;o!#tede& o". $it. ". )@.
Un "lan manaerial& "redominanSa dimen#iunii de ma#$ulinitate #au !eminitate #e
re!le$tR Tn im"rimarea anumitor $ara$teri#ti$i $on#tru$tive Qi !un$Sionale "ro$e#elor Qi
relaSiilor manaeriale ale re#"e$tivelor oranizaSii. A$ea#tR dimen#iune a!e$teazR& Tn #"e$ial&
modul de e1er$itare a "reviziunii& antrenRrii Qi oranizRrii.
A#t!el& Tn $azul "re"onderenSei #!42linit?@iiD manaerii tind #R "romoveze $u
"rioritate #trateii Qi "oliti$i o!en#ive& are#ive $+iar& !o$alizate a#u"ra e1"loatRrii
125
CAPITOLUL 2
o"ortunitRSilor o!erite de mediul am-iant. ?re$vent& a$e#te #trateii #unt lo-ale& iar
im"lementarea lor #e realizeazR& "e -aza a-ordRrii& 2$utremur3. Se urmRreQte im"rimarea
unui dinami#m a$$entuat oranizaSiei. Un "roie$tarea Qi o"eraSionalizarea #i#temului
oranizatori$ #e a$ordR o atenSie a"re$ia-ilR diviziunii mun$ii Qi rolurilor& "er#onalul de #e1
ma#$ulin !iind net avanta'at Tn ra"ort $u $el de #e1 !eminin. Antrenarea $om"onenSilor
oranizaSiei #e e!e$tueazR a"elWnd mai ale# la motivaSiile materiale& di!erenSiate #u-#tanSial Tn
!un$Sie de "o#t& "reRtire& #e1 Qi ve$+ime. E1er$itarea $ontrolului e#te $entratR "e realizarea
#ar$inilor& !iind& nu rareori& !ormalizatR #au $+iar riidR. Ca urmare& a-ordarea manaerialR
tinde #R !ie autoritarR& iar #u-ordonarea ierar+i$R Qi rolul manaerilor& "re"onderente.
Un oranizaSiile Tn $are "redominR 3e#init!te!D #e utilizeazR ade#ea #trateii $entrate
"e !irmR& mai "uSin o!en#ive Qi im"lementate Tn viziunea 2#te" -4 #te"3& tre"tat& $eea $e #e
re!le$tR Tntr6un dinami#m e$+ili-rat. Con$e"erea Qi realizarea antrenRrii #e -azeazR "e o
e$+ili-rare a motivaSiilor materiale Qi morale. Iar tratarea "er#onalului& di#$riminarea du"R
anumite $riterii& in$lu#iv #e1& e#te redu#R. Se realizeazR !re$vent un e$+ili-ru relativ Tntre
ierar+ie Qi $oo"erare& "ro-lemele $limatului de mun$R Qi $ulturii oranizaSionale #unt
$on#iderate ma'ore. Un $on#e$inSR& manaementul e#te de ti" demo$rati$& rolul Qi $om"ortarea
manaerilor !iind moderate.
Ultima dimen#iune& !E'r"!re! &e ter#en 42rtPln$& a !o#t delimitatR ulterior& $a
urmare a $er$etRrilor $omune ale lui Mi$+ael Bond& "ro!e#or $anadian la univer#itatea
$+inezR din ;on =on& Qi Geert ;o!#tede. A$ea#tR dimen#iune& al $Rrei #u"ort em"iri$ a
!o#t re"rezentat de in!ormaSiile unei inve#tiaSii Tn ze$i de SRri& Tn "rin$i"al din E1tremul
Orient& are la -azR "oziSia !aSR de a-ordarea tim"ului.
Potrivit autorilor& orientarea "e termen lun #e $ara$terizeazR "rin "er#everenSR&
oranizarea relaSiilor "e -azR de do$umente oranizatori$e Qi #u"ervizarea !un$SionRrii
a$e#tora 2$um"Rtare Qi deSinerea #entimentului de ruQine3. Ka "olul o"u# #e a!lR orientarea
#"re termen #$urt& ale $Rrei mani!e#tRri ti"i$e #unt: a$$ent "e #iuranSR Qi #ta-ilitate&
"rote'area de $Rtre indivizi a 2o-razului3& re#"e$t "ronunSat !aSR de tradiSie Qi re$i"ro$itate Tn
#aluturi& !avoruri Qi $adouri. Mi$+ael Bond a utilizat "entru a$ea#tR dimen#iune Qi termenul
de $on!u$iani#t& deoare$e am-ii "oli "ar #R !ie "reluaSi din TnvRSRturile lui Con!u$iu#.
Im"li$aSiile a$e#tei dimen#iuni Tn "lan manaerial Qi intre"renorial #unt a"re$ia-ile. A#t!el&
"er#everenSa& adi$R tena$itatea Tn urmRrirea unui #$o"& e#te o Tn#uQire e#enSialR "entru a deveni
Tntre"rinzRtor de #u$$e# #au $um"Rtarea #e tradu$e Tn "lan e$onomi$ Tn tendinSa de a e$onomi#i&
$eea $e #e re!le$tR Tn $reQterea di#"oni-ilului de $a"ital& de$i Tn re#ur#e #u"limentare "entru
inve#tiSii Qi dezvoltare. E1i#tenSa Qi mani!e#tarea #entimentului de ruQine e#te un !a$tor $u multi"le
im"li$aSii "ozitive a#u"ra menSinerii relaSiilor umane -une& a evitRrii #au diminuRrii #tre#ului Tn
$adrul oranizaSiilor. <a$R ne re!erim la $ealaltR dimen#iune 6 orientarea "e termen #$urt& #e
$on#tatR& aQa $um #u-liniazR autorii& $R #u"raa$$entuarea #iuranSei "er#onale Qi a #ta-ilitRSii
de#$ura'eazR iniSiativa Qi $+iar inovarea& a#umarea de ri#$uri& ado"tarea de #trateii o!en#ive Qi
inovaSionale& a-ordarea manaerialR ne!iind #u!i$ient de !le1i-ilR.
Sinteti$& $ara$teri#ti$ile a$e#tei dimen#iuni !ormulate de ;o!#tede Qi Bond #unt
"rezentate Tn ta-elul nr. @.
Tabelul nr2 9
Ter#en 42rt P ln$Q
126
CAPITOLUL 2
*r.
2rt. Ter#en 42rt Ter#en ln$
:. 1. ).
1. Re#"e$t "ronunSat "entru tradiSii Ada"tarea tradiSiilor la $onte1tul modern
). Re#"e$tarea o-liaSiilor #o$iale Qi a
#tatu#ului& indi!erent de "reS
Re#"e$tarea o-liaSiilor #o$iale Qi a
#tatu#ului Tntre anumite limite
,. Pre#iune #o$ialR "entru 2a Sine "a#ul
$u tinereSea3& $+iar da$R a$ea#ta
Tn#eamnR !oarte multR $+eltuialR
C+i-zuialR Tn $+eltuirea re#ur#elor
9. CotR mi$R de e$onomi#ire a re#ur#elor&
re!le$tatR Tn -ani "uSini "entru inve#tiSii
CotR mare de e$onomi#ire& re!le$tatR Tn
!onduri a"re$ia-ile "entru inve#tiSii
@. Oamenii #e aQtea"tR #R o-SinR ra"id
rezultate
Oamenii mani!e#tR "er#everenSR Tn
o-Sinerea de rezultate "e termen lun
D. Preo$u"are "entru o imaine "u-li$R
"ozitivR& "entru 2o-raz3
TendinSR de auto#u-ordonare $om"letR a
a$Siunilor Qi $om"ortamentului atinerii
#$o"ului $u neli'area imainii "u-li$e
imediate
.. Preo$u"are "entru $unoaQterea Qi
"o#e#ia 2adevRrului3
Preo$u"are "entru re#"e$tarea $erinSelor
2virtuSii3
Y Ada"tat du"R G. ;o!#tede& o". $it.& ". ):1.
<u"R o"inia noa#trR& a$ea#tR dimen#iune e#te mai "uSin riuro# $onturatR Qi
$ara$terizatR. Un#uQi $riteriul de delimitare nu e#te e1"li$it "re$izat& Tn lu$rRrile lui ;o!#tede 6
#"re deo#e-ire de $elelalte "atru dimen#iuni 6& $eea $e #e re!le$tR Qi Tn modul #Ru de
$ara$terizare. Un e#enSR& la -aza a$e#tei dimen#iuni #e a!lR $riteriul& "oziSia !aSR de tre$erea
tim"ului $are #e #$ure Tntr6o #inurR dire$Sie& 6 Tn !un$Sie de $are #6a delimitat dimen#iunea
rad redu#Iridi$at de evitare a in$ertitudinii 6 Tn#R o"eraSionalizat Tntr6o altR o"ti$R& in#"iratR
din TnvRSRturile lui Con!u$iu# Qi din $ultura #"e$i!i$R E1tremului Orient. AvWnd Tn vedere $R
Tn ultimii ani unii #"e$ialiQti mani!e#tR tendinSa de a lua Tn $on#iderare& Tntr6o anumitR
mR#urR& Qi a$ea#tR tendinSR& au a"re$iat util #R !ie "rezentatR Qi& eventual& utilizatR de $Rtre $ei
intere#aSi Tn manaementul naSional Qi internaSional Qi Tn a-ordRrile $ulturale moderne
Y
.
Bazat "e a$e#te $on$e"te& Geert ;o!#tede a e!e$tuat o la-orioa#R inve#tiaSie Tn .)
SRri& eQantionul #Ru $u"rinzWnd "e#te 11D.::: de #u-ie$Si
1
& ale $Rror rR#"un#uri #unt #to$ate
Tntr6o -azR de date. Con$luzia "rin$i"alR $are #6a de#"rin# a !o#t a$eea $R 'r$!ni(!@iile Ai
#!n!$e#entl ! ' #!re "eter#in!re 2ltr!l?. A$ea#tR determinare nu numai $R
in!luenSeazR $om"ortamentul oamenilor Tn $adrul oranizaSiilor& dar are im"a$t Qi a#u"ra
#u$$e#ului tran#!erului de manaement de la o SarR la alta. E1"li$aSia rezidR Tn !a"tul $R atWt
oranizaSiile $Wt Qi manaementul utilizeazR #im-oluri $e derivR din $eea $e indivizii au
TnvRSat Tn !amilie& Q$oalR& la lo$ul de mun$R #au de la alSi mem-ri ai #o$ietRSii. Con$luzia "e
Y
Pentru $ei $e dore#$ #R a"ro!undeze a$e#te a#"e$te re$omandRm lu$rRrile: &"e C"inese Culture Connection %o
e$+i"R !ormatR din )9 de $er$etRtori6, C"inese Values and Searc" $or Culture ! Free #imensions o$ Culture, in
*ournal o! Cro## 6 Cultural P#4$+olo4& 17& )& 187. Qi G. ;o!#tede, Managementul structurilor multiculturale&
Editura E$onomi$R& Bu$ureQti& 188D& ". ,:9
1
<. Bolliner& G. ;o!#tede& %es di$$erences culturelles dans les management& Ke# Edition# d0orani#& Pari#& 187.&
". 1.
127
CAPITOLUL 2
$are o dea'R ;o!#tede e#te a$eea $R #!n!$e#entl Ai 'r$!ni(!@iile 4nt &terni2
&enetr!te "e 2ltr? "e l! Cn2e&t l! 43GrAit.
UnvRSRmintele "e "lanul "ra$ti$ii #unt !oarte -ine rezumate de un alt $uno#$ut
#"e$iali#t& Sim$+a Ronen
)
5 "rintr6o mai -unR TnSeleere Qi $onQtiinSR a valorilor Qi atitudinilor
$ulturale e1"rimate de mem-rii #Ri& $ineva "oate #R TnSeleaR Qi #R inter"reteze la un nivel
#u"erior $om"ortarea oranizaSiilor Qi natura a$tivitRSilor de manaement Tntr6un $onte1t
$ultural dat. Di3erite 2ltri 2ree!(? "i3erite 4'l@ii &entr !2ee!Ai &r'Ele#?D 2ee! 2e
re3le2t? "e3inirile "i3erite !le &r'Ele#ei #!n!$e#entli Ai 4'l@i'n?rii 4!le.
1.3. )OLUL KI 5U*C8IILE +A*A0E+E*TULUI CO+PA)AT
Noutatea relativR a manaementului $om"arat& Tn eneral& $u dimen#iuni #en#i-il
am"li!i$ate "entru RomWnia& im"une o tratare mai $u"rinzRtoare Qi mai a$$entuatR a menirii #ale. Un
$on#e$inSR& am rezervat un #"aSiu #"e$ial a$e#tor a#"e$te& $u toate $R& Tn "arara!ele "re$edente& Tn
mod im"li$it& au !o#t "rezentate nu "uSine arumente Qi in!ormaSii $are ilu#treazR din diver#e
un+iuri rolul Qi !un$Siile ma'ore ale manaementului $om"arat Tn e"o$a $ontem"oranR.
1.3.1. P)E+ISE ALE TEO)IEI KI P)ACTICII
+A*A0E+E*TULUI CO+PA)AT
Se#izarea rolului Qi !un$Siilor a$e#tui nou domeniu la dimen#iunile reale& a!late& de
alt!el& Tntr6o $ontinuR $reQtere& e#te $ondiSionatR de $unoaQterea &re#i4el'r "e $are #e
-azeazR teoretizRrile #ale Qi #oluSionRrile "ramati$e.
Premi#a $ea mai im"ortantR a !o#t !ormulatR de Ri$+ard ?armer
)8
a#t!el:
>#!n!$e#entl e4te nl "in 3!2t'rii "e E!(? 2!re eF&li2? "e 2e ' @!r? e4te E'$!t? 4!
4?r!2?BN de$i& a'unerea la -oRSie ne$e#itR $unoaQterea manaementului din SRrile -oate Qi
ada"tarea elementelor #ale la #"e$i!i$ul !enomenelor de manaement Tn "lan tran#naSional.
Manaementul 6 $a a$tivitate "ramati$R 6 #e $ara$terizeazR "rin $om"le1itate
deo#e-itR Qi multidimen#ionalitate. Un $on#e$inSR& a$tivitatea de manaement& Tn viziunea
$om"arati#tR& im"li$R o !E'r"!re 4i4te#i2?D &r'3n" 2'nteFt!l? $are #e e1tinde de la
mi$ro#i#teme la mezo#i#teme Qi ma$ro#i#teme& Qi de la a$e#tea la mondo#i#tem. AtWt
#oluSionRrile "ra$ti$e& $Wt Qi inve#tiaSiile teoreti$o6metodoloi$e& e#te ne$e#ar #R ia Tn
$on#iderare multi"lele determinRri ale manaementului 6 e$onomi$e& #o$ioloi$e&
"#i+oloi$e& "oliti$e& te+noloi$e& e$oloi$e& 'uridi$e& in!ormati$e et$. 6 !ireQte& Tntr6o viziune
tran#naSionalR. Numai a#t!el $on$e"ut manaementul $om"arat "oate avea& din "un$t de
vedere teoreti$& riurozitatea ne$e#arR& iar din $el al "ra$ti$ii& raSionalitate Qi e!i$a$itate
#u"erioare& dovedite "rin rezultatele oranizaSiilor re#"e$tive.
Un a-ordarea manaementului $a un !enomen internaSional& Tntr6o viziune $om"arati#tR&
l!re! Cn 2'n4i"er!re ! "i<er4it?@iiD n't?@ii Ai "in!#i4#li 3'r#el'r 4!le "e #!ni3e4t!reD
e#te de im"ortanSR "rimordialR. Numai a#t!el #e "ot e1"li$a $onSinutul Qi dinami$a #"e$i!i$e
!enomenelor de manaement la #$arR lo-alR& "e ma"amond& #e#izWnd relaSia $ore$tR dintre
univer#al Qi "arti$ular Tn $adrul lor. TotodatR& o a#emenea a-ordare re"rezintR "remi#a de
)
S. Ronen& Comparative and Multinational Management& *o+n Lille4& NeC JorB& 187D& ". ):.
)8
R. ?armer& Advances in International Comparative Management& *AI Pre## GreenCi$+& Conne$ti$ut& Kondon&
vol. I& 187D& ". X.
128
CAPITOLUL 2
neTnlo$uit "entru "arti$ularizRrile a-#olut ne$e#are Tn "roie$tarea Qi o"eraSionalizarea #oluSiilor
manaeriale "e diver#e meridiane Tn $adrul oranizaSiilor im"li$ate. Printr6o a#t!el de de#!RQurare&
manaementul $om"arat evitR $on$omitent omiterea elementelor e#enSiale& de vala-ilitate
eneralR #au $va#ieneralR Qi #oli$itarea $ondiSiilor "arti$ulare !ie$Rrei SRri Qi Tn $adrul diverQilor
aenSi e$onomi$i& orani#me #o$iale et$.
O altR "remi#R& a $Rrei luare Tn $on#iderare e#te e#enSialR "entru "ra$ti$a
manaementului& a !o#t !oarte -ine "un$tatR de EdCin Miller
,:
: B* 4e &ne &r'Ele#! 2!re
e4te 2el #!i En #'" "e ! 'r$!ni(!D &l!ni3i2! 4! "i<i(!D 2i 2!re 4nt #i%l'!2ele 2ele #!i
e3i2!2e Cntr-' 4it!@ie "!t?N eFi4t? Cnt't"e!n! #!i #lte #'"ri "e ! 2'n"2e e3i2!2e '
'r$!ni(!@ieD 2e "e&in" "e ele#entele 4&e2i3i2e 4it!@ieiB Qi de $on$e"Sia Qi
"ro!e#ionali#mul manaerilor re#"e$tivi. ConQtientizarea a$e#tui a#"e$t e#te deo#e-it de
im"ortantR& Tntru$Wt evitR tendinSele de $o"iere $are #e mani!e#tR la o "arte a"re$ia-ilR dintre
$adrele de $ondu$ere. Simultan& e#te Tn$ura'atR $reativitatea Qi a#umarea ri#$ului de $Rtre
$ondu$Rtori& atun$i $Wnd #unt $on!runtaSi $u #ituaSii manaeriale $om"le1e. Se "reTntWm"inR
a#t!el $RutRrile e1$e#ive ale $elor mai -une #oluSii de manaement "e -aza "reluRrii Tn -lo$ a
unor rezolvRri de #u$$e# de "e alte meridiane& $e re!le$tR ade#ea $ondiSii #en#i-il di!erite&
ne$e#itWnd re"roie$tRri de !ond "entru a $ore#"unde $erinSelor oranizaSiei re#"e$tive.
Su-linierea "re$edentR nu #emni!i$R ni$ide$um o #u-a"re$iere a $unoQtinSelor de
manaement utilizate Tn #"e$ial Tn SRrile dezvoltate. CunoaQterea a$e#tora "rezintR ade#ea o
im"ortanSR vitalR "entru nu "uSini aenSi e$onomi$i. Re!erindu6#e la a$e#te a#"e$te& Ri$+ard
?armer
,1
#u-linia $R >i#&'rtl "e 2n'Atin@e "e #!n!$e#ent &'!te 3i #lt #!i
&r'"2ti< "e2Gt 2el "e teHn'l'$iiN e4te !"e4e! #!i A'r 4? 2'n"2i #!i Eine "e2Gt 4?
C#En?t?@eAti teHn'l'$iile;2 Con$luzia $e #e im"une& $u evidenSR& de la #ine& e#te
urmRtoarea 6 realizarea unui tran#!er #i#temati$ de BnoC6+oC Tn domeniul manaementului
ar tre-ui #R re"rezinte o "reo$u"are "rioritarR a tuturor uvernelor Qi aenSilor e$onomi$i&
avWnd Tn vedere e!i$ienSa #a ridi$atR.
O ultimR "remi#R& ne$e#ar #R !ie luatR Tn $on#iderare& #e re!erR la relaSia e!i$ientR
oranizaSionalR 6 manaement $om"arat. <oi re"utaSi #"e$ialiQti Tn domeniu& Uma SeBaran Qi
Carol Snodra##
,)
& a!irmR $R >e3i2!2it!te! 'r$!ni(!@i'n!l? e4te &r'E!Eil 4? 3ie #!Fi#?
!tn2i 2Gn" eFi4t? ' &'tri<e!l? 4! ' 2'n$ren@? Cntre 3!2t'rii 2ltr!liD 4tr2tr!li Ai "e
#e"i Cn 2!re 'r$!ni(!@i! 3n2@i'ne!(?B. <e a#emenea& !a$torii #tru$turali interni
oranizaSiei e#te ne$e#ar #R !ie $onruenSi $u orientRrile $ulturale ale mem-rilor #Ri "entru
$R& numai Tn a$ea#tR #ituaSie& valorile Qi tendinSele $om"ortamentale ale a$e#tora tind #R
determine realizarea o-ie$tivelor oranizaSiei. E!i$a$itatea oranizaSionalR Tn di!erite $ulturi&
$on$luzioneazR #"e$ialiQtii menSionaSi& e#te o !un$Sie a !a$torilor $ulturali %Tn a$$e"Siunea
$om"le1R "e $are am "rezentat6o( la nivel mi$ro Qi ma$ro. Un #e#izarea Qi identi!i$area lor& a
dimen#iunilor Qi #en#urilor #"e$i!i$e de a$Siune Tn diver#e "erimetre naSionale& manaementul
$om"arat "oate& Qi tre-uie& #R6Qi adu$R o $ontri-uSie ma'orR $u #u-#tanSiale e!e$te
e$onomi$o6#o$iale nemi'lo$ite Qi "ro"aate.
1.3.2. ESE*8A +A*A0E+E*TULUI CO+PA)AT - tr!n43erl
intern!@i'n!l "e In'J-H'J #!n!$eri!l
,:
E. Miller& Comparative Management Conceptualiation& 187:& in R. ?ramer& o". $it.& vol. I
,1
R. ?armer& o". $it.& ". 8.
,)
U. SeBaran #i C. Snodra##, A Model $or )7amining -rganiational )$$ectiveness Cross ! Cultural& in R.
?armer& o". $it. vol. )& ". )11.
129
CAPITOLUL 2
Ultimele de$enii au mar$at $onQtientizarea im"ortanSei deo#e-ite "e $are in!ormaSiile
Qi $unoQtinSele le au "entru dezvoltarea e$onomi$o6#o$ialR. Tot mai multe "er#onalitRSi
QtiinSi!i$e Qi #"e$ialiQti Tn domeniul in!ormaSiilor #u-liniazR rolul $re#$Wnd al a$e#tora Tn
e"o$a modernR. Cuno#$utul "u-li$i#t *ean *a>ue# Servan S$+rei-ner a"re$iazR $R
"romovarea in!ormati$ii $on#tituie o $ale "rin$i"alR de Tn!a"tuire a "rore#ului omenirii
,,
.
Unii #"e$ialiQti& $um ar !i R. Fitro
,9
& au a'un# #R e1"li$e dezvoltarea #o$ietRSii $a un "ro$e#
in!ormaSional& iar Alvin To!ler arumenteazR $R a treia #ur#R a "uterii $e tinde #R devinR
"redominantR& o re"rezintR Tn viitor in!ormaSia. Un a$elaQi mod "ledeazR Qi oameni de QtiinSR
re"utaSi din RomWnia& #u#SinWndu6#e $R in!ormaSia Qi $omuni$aSiile $on#tituie tot mai mult o
!orSR de "rodu$Sie
,@
& iar in!ormaSia a$umulatR& o "arte a avuSiei naSionale
,D
.
Con$omitent& #e $on#tatR $R& aQa $um #u-linia E. Miller& ttr'r @?ril'rD 3ir#el'r Ai
in"i<i(il'r le li&4e42 in3'r#!@ii rele<!nte, <ezvoltarea e$onomi$R la nivel mi$ro Qi ma$ro
ate#tR tot mai !re$vent $R& $u $Wt #e "o#edR mai multe in!ormaSii& $u atWt #e o-Sine o
e!i$a$itate Qi e!i$ienSR #u"erioare.
<in "R$ate& #e $on#tatR !re$vent $R volumul in!ormaSiilor "o#edate de #e#Erii nei
'r$!ni(!@ii 4! !i nei @?ri n e4te "e n!tr? 4? 3!<'ri(e(e &len!r a$e#t "ro$e#. Edi!i$ator
din a$e#t "un$t de vedere e#te ra!i$ul "rezentat Tn !iura nr. D. <in e1aminarea #a rezultR $R
doar o "ro"orSie redu#R din $om"onenSii unui #i#tem "o#edR un volum mare de $unoQtinSe
#au in!ormaSii. Mai mult de$Wt atWt& $ea mai mare "arte a a$e#tora deSin un volum relativ
redu# de $unoQtinSe& $om"arativ $u $ele deSinute de "er#oanele $el mai -ine in!ormate. <e
ai$i ne$e#itatea de a de"la#a $ur-a #"re drea"ta& adi$R de a $reQte -aa'ul de $unoQtinSe
"o#edat Qi $on$omitent de a o TnRlSa $Wt mai mult "e a$ea#tR "orSiune& $eea $e re!le$tR
am"li!i$area numRrului de "er#oane $are #e Tn#$riu Tn $ateoria "er#oanelor $u un volum
mare de $unoQtinSe.
,,
*. *. S. S$+rei-ner& S$idarea mondial8& Editura "oliti$R& Bu$ureQti& 187)& ". )@16)DD.
,9
R. Fitro& &"e In$ormation )ngine, in Managing International #evelopment& nr. 1& 1879.
,@
I. Olteanu& In$orma9ie, comunica9ie :i devoltare& I& Tn Revi#ta E$onomi$R nr. )9& 1879
,D
M. <rRRne#$u& In$orma9ia, parte a avu9iei na9ionale& Tn Revi#ta E$onomi$R& nr. )7& 1879.
130
CAPITOLUL 2
*#?r "e
&er4'!ne
<igura nr2 ? - 6itua@ia ti/i-+ a volu,ului 0i 1istribu@iei
-uno0tin@elor ntr-un siste,
*#?r "e
&er4'!ne
: 1'l# "e 2n'Atin@e &'4e"!t
<igura nr2 A - Evolu@ia 0i 1istribu@ia -uno0tin@elor n 1ou+ @+ri
-u niveluri 1iferite 1e 1eBvoltare
<a$R #e re"rezintR $om"arativ #ituaSia eneralR a volumului Qi di#tri-uSiei
$unoQtinSelor Tntr6o SarR dezvoltatR Qi una Tn $ur# de dezvoltare& o-Sinem imainea din !iura
131
1'l# "e 2n'Atin@e :
CAPITOLUL 2
nr. .. Cur-a A re!le$tR #ituaSia dintr6o SarR Tn $ur# de dezvoltare& iar $ur-a B& dintr6o SarR
dezvoltatR. Analiza lor ne "ermite #R dea'Rm $Wteva 2'n2l(ii intere#ante:
!L Tntru$Wt $ur-a B Tn$e"e #en#i-il mai la drea"ta de$Wt $ur-a A& nivelul minim de
$unoQtinSe Tntr6o SarR Tn $ur# de dezvoltare e#te #en#i-il in!erior $elui dintr6o SarR dezvoltatR5
EL deoare$e "un$tul terminal al $ur-ei B e#te #en#i-il mai de"la#at la drea"ta de$Wt $el al
$ur-ei A& #e "oate a!irma $R nivelul ma1im al $unoQtinSelor "o#edate de $ele mai in!ormate
"er#oane din SRrile dezvoltate e#te net #u"erior omoloaelor din SRrile Tn $ur# de dezvoltare& iar
numRrul lor e#te mai mare %vezi di#tanSa !aSR de a-#$i#R a a$e#tei "orSiuni a $elor douR $ur-e(5
2L Tntru$Wt nivelul ma1im M al $ur-ei B e#te mult mai #u# Qi la drea"ta de$Wt nivelul
#imilar al $ur-ei A& a$ea#ta Tn#eamnR $R numRrul oamenilor in!ormaSi la un nivel ridi$at Tn
SRrile dezvoltate e#te #en#i-il mai mare de$Wt al omoloilor din SRrile Tn $ur# de dezvoltare.
"L !a"tul $R #u"ra!aSa a$o"eritR de $ur-a B e#te #u-#tanSial mai mare de$Wt $ea
a!erentR $ur-ei A #emni!i$R un nivel mediu de $unoQtinSe mult mai ridi$at Tntr6o SarR
dezvoltatR de$Wt Tn una Tn $ur# de dezvoltare5
Con$luzia loi$R $are #e de#"rinde e#te una #inurR: "entru $a SRrile Tn $ur# de
dezvoltare #R a'unR la nivelul $elor dezvoltate
Y
& din "un$t de vedere in!ormaSional& 2rE! A
treEie 4? 4e i"enti3i2e 4! 4? 3ie !&r'&i!t? "e 2rE! BD Tn toate $ele "atru "lanuri
$on#iderate. <e#iur& a$ea#tR $on$luzie $u vala-ilitate eneralR #e a"li$R 6 Qi& du"R o"inia
noa#trR& $+iar $u un "lu# de #trinenSR 6 Qi la manaement. SoluSia $are #e "re!iureazR e#te
una #inurR 6 e3e2t!re! ni #!4i< tr!n43er "e 2n'Atin@e "e #!n!$e#ent "rin toate
!ilierele "o#i-ile 6 ma$ro& mezo Qi mi$ro#o$iale.
Am"loarea Qi viteza tran#!erului de $unoQtinSe de manaement e#te $ondiSionatR&
du"R o"inia #"e$ialiQtilor& de A!4e 3!2t'ri:
1L *i<ell "e &re$?tire ! &'&l!@iei. Cu $Wt el e#te mai ridi$at& $u atWt "reluarea Qi
!olo#irea in!ormaSiilor de manaement din alte SRri #e e!e$tueazR $u rezultate #u"erioare.
2L Li#Eile 4tr?ine 2n'42te "e &'&l!@i! !2ti<? ! nei @?ri& $are nu re!le$tR de$Wt
"arSial nivelul #Ru de "reRtire& au o in!luenSR dintre $ele mai im"ortante. CunoaQterea lor
!a$iliteazR a$$e#ul Qi inter"retarea #u"erioarR a in!ormaSiilor Tn toate domeniile& in$lu#iv Tn
manaement. ZRrile mi$i& a!late Tn imediata ve$inRtate a unor SRri $are !olo#e#$ lim-i de
$ir$ulaSie internaSionalR #au #trR-Rtute de $Ri de tran#"ort $u inten# tra!i$ internaSional #unt
!avorizate din a$e#t "un$t de vedere. Cazurile Beliei #au Ku1em-urului #unt edi!i$atoare
"e a$e#t "lan.
3L 0r!"l "e 2'ntr'l Ai Cnre$i#ent!re !l '!#enil'r l! ni<el #!2r' Ai
#i2r'4'2i!l. Cu $Wt a$e#ta e#te mai redu#& $u atWt tran#!erul de $unoQtinSe de manaement #e
e!e$tueazR mai uQor Qi e!i$a$e Qi vi$ever#a. Intere#ant de reSinut $R& "entru a ilu#tra a$Siunea
de!avorizantR a a$e#tui !a$tor& Tn literatura de #"e$ialitate #e e1em"li!i$R ade#ea $u evoluSia
Y
Unii #"e$ialiQti au !R$ut analize $om"arative "rivind dezvoltarea e$onomi$R Qi a$$e#ul la in!ormaSii al di!eritelor
SRri& arRtWnd $R e1i#tR o #trWn#R $one1iune. S"re e1em"lu& Ra+u Nat+ a demon#trat $R ritmul Qi rezultatele
e$onomi$e net #u"erioare ale ;on6=on6ului $om"arativ $u India TQi au #orintea& Tn -unR mR#urR& Tn a$$e#ul
di!erit la in!ormaSiile din alte SRri "e $are $ele douR Qi le6au a#iurat. SituaSia e#te vala-ilR Qi "entru !o#tele SRri
$omuni#te& $u "re$izarea $R ai$i a mai intervenit Qi li"#a motivRrii "entru utilizarea e!i$a$e a in!ormaSiilor.
132
CAPITOLUL 2
!irmei ?ord du"R 18):& $Wnd ;enr4 ?ord a "romovat un #til auto$rati$ manaerial& -azat "e
un $ontrol amRnunSit Qi !oarte #ever al #alariaSilor& inorWnd #au $+iar #to"Wnd iniSiativele
a$e#tora& $are a du#& Tn mai "uSin de 1: ani& la "ierderea #u"remaSiei "e "iaSa automo-ilelor
"e $are& Tn "erioada anterioarR& deSinea "e#te @:N.
4L +?ri#e! 2'#&!niil'r 4! 3ir#el'r. Se $on#iderR $R& de reulR& $ele de
dimen#iuni mi$i #unt mai re$e"tive la $unoQtinSele de manaement din alte SRri Qi&
$on$omitent& #unt mai !le1i-ile Qi uQor modela-ile Tn "lanul me$ani#melor $ondu$erii.
Cauzele "rin$i"ale $are enereazR a#emenea #ituaSie #unt: $omuni$aSii mai dire$te Qi
le#ni$ioa#e Tn $adrul oranizaSiei& numRrul mai redu# de "er#oane de $are de"inde a$$e"tarea
Qi valori!i$area noilor in!ormaSii& intere#ul #u"erior al $om"onenSilor "entru "er!ormanSR et$.
5L +'Eilit!te! Ai liEert!te! &er4'n!l? 3!@? "e 2en(r?. Se $on#tatR $R radul Tn
$are oamenii #e#izeazR Qi "reiau in!ormaSiile utile $reQte o datR $u mo-ilitatea Qi li-ertatea lor
"er#onalR. Un "lu#& li-era miQ$are a "o"ulaSiei Tntre SRri 6 vezi #ituaSia din SRrile Uniunii
Euro"ene 6 e#te Tn#oSitR Tntotdeauna& $onQtient #au in$onQtient& de un verita-il tran#!er de
$unoQtinSe de manaement& $el mai !re$vent de o manierR in!ormalR. Un a#emenea #ituaSii
a"elarea Qi utilizarea #"e$ialiQtilor Qi manaerilor din alte SRri e#te Qi mult mai "ro-a-ilR Qi
mai le#ni$ioa#R.
6L 0r!"l "e "e42Hi"ere ! 4'2iet?@ii. In!luenSa #a #e mani!e#tR& Tn "rimul rWnd& "rin
mR#ura Tn $are #e a#iurR Tn mod o-iQnuit a$$e#ul la in!ormaSii. So$ietRSile de#$+i#e
ve+i$uleazR !RrR re#tri$Sii un volum mare de in!ormaSii din toate domeniile& in$lu#iv din
manaement& determinWnd re$e"tarea a$e#tora la un nivel ridi$at de $Rtre ma'oritatea
"o"ulaSiei. Un "aralel& #o$ietRSile de#$+i#e !avorizeazR !ormarea Qi etalarea de mentalitRSi
"ro"i$e dialoului internaSional la nivel de indivizi& aenSi e$onomi$i& oranizaSii $ulturale&
QtiinSi!i$e& edu$aSionale et$. #au SarR. Mentalitatea are un "uterni$ e!e$t "ro"ul#or #au
in+i-ator 6 Tn !un$Sie de $ara$teri#ti$ile #ale 6 a#u"ra tran#!erului de manaement.
Falorile Qi mani!e#tarea a$e#tor !a$tori di!erR Tn mod !ire#$ de la o SarR la alta& de la
un $onte1t $ultural la altul. <u"R o"inia unor #"e$ialiQti& $um ar !i -ine $uno#$utul $er$etRtor
!ran$ez Alain Touraine
,.
& #e $on#tatR& Tn#R& o anumitR tendinSR de diminuare a di!erenSelor
$ulturale dintre #tate: 2E1i#tR un model uni$ #au $el "uSin o e#enSR a dezvoltRrii& $Rtre $are
diver#ele SRri evolueazR $u viteze di!erite Qi "ornind de la "un$te de "le$are eteroene. I#toria
modernizRrii e#te a$eea a eliminRrii "rore#ive a "arti$ularitRSilor $ulturale Qi #o$iale Tn
!avoarea unei "arti$i"Rri din $e Tn $e mai am"le a tuturor& la derularea a$eluiaQi model de
modernizare& de!init "rin a"li$area a$eloraQi "rin$i"ii enerale ale raSionalitRSii Tn derularea
a$tivitRSilor umane.3 Elementele "rezentate nu #emni!i$R Tn ni$i un !el o Tn$er$are de
diminuare a ne$e#itRSii Qi im"ortanSei tran#!erului internaSional de $unoQtinSe Qi BnoC6+oC
manaerial. Ele re"rezintR un "un$t de vedere& $u o anumitR "ondere Tn literatura de
#"e$ialitate& a $Rrui $unoaQtere o $on#iderRm ne$e#arR.
Un $on$luzie& tr!n43erl "e In'J-H'J Cn #!n!$e#ent re&re(int? #i4ine!
"eter#in!nt? ! #!n!$e#entli 2'#&!r!t. Kara #a e1tindere& Tn $ele $Wteva de$enii de $Wnd
a$ea#tR QtiinSR #6a $onturat& #e e1"li$R to$mai "rin "er!ormanSele #ale "e a$e#t "lan& deQi ele #unt
Tn$R de"arte de ne$e#itRSile Tn $ontinuR $reQtere ale #o$ietRSii omeneQti la #!WrQitul mileniului doi&
era noa#trR& de marile "o#i-ilitRSi o!erite de tele$omuni$aSii Qi in!ormati$R.
,.
A. Touraine& Modernit; et speci$icit;s culturelles& Tn Revue international de# #$ien$e #o$iale#& nr. 117&
Novem-er& 1878.
133
CAPITOLUL 2
1.3.3. P)I*CIPALELE UTILIT78I ALE +A*A0E+E*TULUI CO+PA)AT
Ra"ida dezvoltare a manaementului $om"arat Tn #$urta #a i#torie TQi are e1"li$aSia
Tn !a"tul $R rR#"unde unor a$ute ne$e#itRSi& Tn $ondiSiile Tn $are #unt Tntrunite "remi#ele
"entru #ati#!a$erea lor. Alt!el !ormulat& dezvoltarea Tn ritm a$$elerat a manaementului
$om"arat #e e1"li$R "rin utilitatea #a deo#e-itR& $are "oate !i evidenSiatR Tn douR "lanuri.
<in &n2t "e <e"ere te'reti2& $onturarea Qi dezvoltarea manaementului $om"arat
um"le un ol& o niQR Tn !rontul $unoaQterii QtiinSi!i$e. Manaementul $om"arat& $on#iderat !ie
$a o QtiinSR& !ie $a o di#$i"linR QtiinSi!i$R& Tnde"lineQte !un$Sii #imilare dre"tului $om"arat #au
literaturii $om"arate& omoloaele #ale mai vWr#tni$e din alte domenii. Com"le1ele Qi
#i#temi$ele analize e!e$tuate a#u"ra !enomenelor de manaement Qi $ulturale din diver#e SRri
au "ermi# de#$o"erirea Qi $ara$terizarea a numeroa#e #imilaritRSi Qi di!erenSieri& au identi!i$at
un mare numRr de varia-ile $are le determinR& au $onturat teorii a#u"ra evoluSiilor
manaementului Tn viziunea $ulturalR tran#naSionalR Qi au $on$e"ut a-ordRri metodoloi$e
de #tudiere Qi TnSeleere a"ro!undatR a a$e#tora. Prin a$e#te $ontri-uSii& $are& de#iur& nu #unt
e1+au#tive& manaementul $om"arat #e mani!e#tR $a un domeniu QtiinSi!i$ -ine $onturat& $u
un a"ort oriinal de ne$onte#tat Tn "lanul $unoaQterii umane.
A"ariSia Qi dezvoltarea manaementului $om"arat a avut Qi are multi"le in!luenSe
!avora-ile a#u"ra dinami$ii manaementului Tn eneral. Toate "lu#urile noSionale Qi
metodoloi$e "e $are le enereazR im"ul#ioneazR "rore#ele QtiinSei manaementului. Su-
im"a$tul a-ordRrilor $om"arati#te& domeniile $la#i$e ale manaementului eneral 6
de$izional& #tru$tural6oranizatori$& in!ormaSional #au metodoloi$ 6 Tnrei#treazR noi
dezvoltRri& am"li!i$Wndu6Qi dimen#iunile de oriinalitate Qi de ra!inament ale ela-oratelor
Tn$or"orate. Ca urmare& "uterea de "enetraSie a $unoQtinSelor de manaement #e inten#i!i$R la
nivelul ma'oritRSii #i#temelor #o$iale& atWt "e "lan naSional $Wt Qi internaSional.
Utilitatea manaementului $om"arat "e &l!nl &r!2ti2ii e#te mai $u"rinzRtoare Qi
inten#R Tn ra"ort $u "re$edenta. Pentru a !a$ilita relevarea #a& o "rezentRm #u$$int&
di!erenSiat& "e domenii de a$tivitate:
6 e"2!@i'n!lD $unoQtinSele de manaement $om"arat $ontri-uind la ridi$area
#u-#tanSialR a nivelului de "reRtire a manaerilor Qi #"e$ialiQtilor. Un mod deo#e-it& le am"li!i$R
$a"a$itatea de a "er$e"e Qi inter"reta !enomenele de manaement $om"le1e& de a a-orda Qi
#oluSiona e!i$a$e #ituaSii de $ondu$ere& $u "arti$i"are internaSionalR& de a "roie$ta Qi a"li$a
#trateii $e vizeazR realitRSi din alte SRri& de a $oo"era Qi $onlu$ra $u -une rezultate $u "er#onal
din alte SRri Tn realizarea de o-ie$tive e$onomi$e& #o$iale& QtiinSi!i$e& $ulturale et$.5
6 #!n!$eri!lD Tntreul !ond de $unoQtinSe de manaement $om"arat e#te de naturR #R
re"rezinte im"ortante in!ormaSii& unele !RrR alt #u-#titut& "entru Tm-unRtRSirea &r!2ti2ii
#!n!$e#entli din !ie$are SarR. Un "roie$tarea ori$Rrui #i#tem de manaement& !ie $R e#te
"entru o #o$ietate $omer$ialR& un oraQ& un 'udeS #au o SarR& $unoaQterea $ondu$erii #i#temelor
#imilare din alte SRri& $orelatR $u !a$tori $ulturali im"li$aSi& nu "oate !i de$Wt -ene!i$R.
Untotdeauna #e !urnizeazR elemente noi $e #e intereazR Tn #i#temele $e #e "roie$teazR Qi #e
$reeazR "o#i-ilitatea evitRrii a numeroa#e erori mani!e#tate Tn #i#temele $ore#"ondente de "e
alte meridiane5
134
CAPITOLUL 2
- 4'2i!lD in!ormaSiile Qi metodele !urnizate de manaementul $om"arat #unt de naturR
#R $ontri-uie #u-#tanSial la Tm-unRtRSirea $limatului de mun$R Qi de viaSR din !ie$are SarR.
Prin $unoaQterea !elului $um #unt realizate Qi !un$SioneazR #i#temele de manaement utilizate
Tn alte SRri& a $auzelor $are enereazR di#!un$SionalitRSi #au& dim"otrivR& "lu#uri $alitative Tn
"lanul e!e$telor #o$iale& #e "oate mai le#ne in!luenSa $limatul de mun$R #o$ial Qi $ultural din
"ro"ria SarR5
- e2'n'#i2D $unoQtinSele de manaement $om"arat& $a rezultantR a e!e$telor "re$edente&
determinR o #"orire a e!i$ienSei Qi e!i$a$itRSii Tntre"rinderilor& lo$alitRSilor& SRrilor Tn $are #unt
utilizate. Manaeri Qi #"e$ialiQti mai -ine "reRtiSi& #i#teme de manaement "roie$tate Qi
im"lementate la un nivel #u"erior& $limate de mun$R Qi de viaSR mai umane Qi $on$omitent
!avorizante "er!ormanSei re"rezintR tot atWtea izvoare de am"li!i$are a "er!ormanSelor. ?a$ilitarea
tran#!erului de $unoQtinSe de manaement de la o SarR la alta& "ro"riu manaementului $om"arat&
determinR Tn multi"le moduri mai -una utilizare a !orSei de mun$R& materiilor "rime Qi utila'elor&
$om-inarea mai raSionalR a "ro$e#elor im"li$ate Qi a rezultatelor o-Sinute $u e!e$te dire$te& deQi
nu Tntotdeauna uQor $uanti!i$a-ile a#u"ra mRrimii "ro!iturilor& $otei "RrSi din "iaSR deSinute&
radului de valori!i$are a $a"italului et$.5
- &'liti2& $on$e"tele Qi metodoloiile "romovate de manaementul $om"arat& $a Qi
rezultatele #tudiilor $on$rete e!e$tuate& mar$+eazR "ozitiv $on$e"Siile Qi a$Siunile oamenilor
"oliti$i& Tn #"e$ial Tn "lanul relaSiilor e1terne. Mai $on$ret& elementele de manaement
$om"arat du$ la eliminarea unor di#!un$SionalitRSi e$onomi$e Tn $ola-orarea dintre #tate Qi
!a$iliteazR TnSeleerea& la un nivel #u"erior& de $Rtre oamenii "oliti$i& a "ro-lemelor mi$ro Qi
ma$roe$onomi$e $u $are #unt $on!runtate diver#ele #tate #au Tn $are a$e#tea #unt im"li$ate.
Relevarea multi"lelor !aSete ale utilitRSii manaementului $om"arat Qi a tran#!erului
internaSional de elemente manaeriale nu #emni!i$R Tn#R a-#olutizarea lor. E1i#tR& aQa du"R
$um #e #u-liniazR de $Rtre $uno#$utul #"e$iali#t -ritani$ C+. Kane
,7
& Qi unele o"inii #$e"ti$e
"rivitoare la #u$$e#ul tran#"lanturilor manaeriale Qi $ulturale la nivel internaSional. Pe
a$e#te "lanuri "ot a"Rrea anumite neTm"liniri datoritR& Tn #"e$ial& inorRrii Tndelunatei
determinRri in#tituSionale Qi $ulturale a #tru$turilor din !ie$are SarR Qi a multi"lelor
interde"endenSe dintre #tru$turile in#tituSionale& valorile $ulturale Qi elementele manaeriale.
Prin elementele enunSate& manaementul $om"arat re"rezintR Tn "lan ma$ro Qi
mi$ro#o$ial un verita-il remodelator de $on$e"Sii& a$tivitRSi Qi $om"ortamente& "e -aza
tran#!erului internaSional de $unoQtinSe de manaement $e "otenSeazR #u-#tanSial $a"a$itatea
manaerilor Qi a $elorlalSi #"e$ialiQti im"li$aSi.
Toate a$e#te elemente $u vala-ilitate eneralR do-Wnde#$ "i#en4ini net
4&eri'!re &entr @?rile 2entr!l Ai e4t er'&ene& $e $on#truie#$ e$onomii de "iaSR Qi
#o$ietRSi demo$rati$e. Ritmul Qi "er!ormanSele mutaSiilor im"li$ate de a$e#te evoluSii #unt
$ondiSionate #u-#tanSial de $a"a$itatea !ie$Rrei SRri& Tn $azul no#tru al RomWniei& de a a-#or-i
elementele manaeriale moderne. Un $on#e$inSR& valori!i$area marelui "otenSial "e $are6l
re"rezintR manaementul $om"arat 6 "rin !a$ilitatea Qi e!e$tuarea unui ma#iv Qi raSional
tran#!er internaSional de $unoQtinSe Qi BnoC6+oC manaerial& !ireQte& luWnd Tn $on#iderare
#"e$i!i$itRSile $ulturale im"li$ate 6 e#te e#enSialR& $ondiSionWnd "e multi"le "lanuri nivelul
,7
C+. Kane& Management and %abour in )urope& EdCard Elar& Alder#+ot& 1878& ". )8,6)89.
135
CAPITOLUL 2
dezvoltRrii e$onomi$e& #tandardul de viaSR al "o"ulaSiei Qi interarea 2de !a$to3 Tn Uniunea
Euro"eanR.
2. +ETODOLO0IA +A*A0E+E*TULUI CO+PA)AT
+OTO
Da-+ 1iferi 1e ,ine& fratele ,eu& a-easta
nu ,+ leBeaB+& -i& 1i,/otriv+& ,+
,bog+@e0te2
Ant'ine "e S!int EF&er=
;Pil't "e 0erreD 2!&.
RR1L
2.1. O)IE*T7)I KI PA)TICULA)IT78I ALE STUDIILO)
DE +A*A0E+E*T CO+PA)AT
2.1.1. O)IE*TA)EA CE)CET7)ILO) KI STUDIILO)
DE +A*A0E+E*T CO+PA)AT
Numeroa#ele& $om"le1ele Qi eteroenele a-ordRri de manaement $om"arat #e "ot
diviza din "un$t de vedere metodoloi$ 6 "otrivit lui ;an# S$+oll+ammer
,8
6 Tn douR mari
$ateorii: te'reti2e Ai e#&iri2e. Un "rima $ateorie& a 4t"iil'r te'reti2e& #e in$lud a$ele
ela-orate $are $onSin $on$e"te& modele& #tru$turi $on$e"tuale #au ti"oloii $e "ot !i utilizate
"entru a dezvolta anumite i"oteze Qi "entru a veri!i$a #au $odi!i$a in!ormaSii relevante din
domeniul manaementului $om"arat. Ka rWndul lor& Qi Tn $adrul #tudiilor teoreti$e& #e "ot
delimita "'? ti&ri "e !E'r"?ri #et'"'l'$i2e:
!F!te &e 2'n2e&t!li(!re& !olo#ind un demer# dedu$tiv& !inalizate Tn modele #tru$turi #au
ti"oloii de manaement $om"arat. A$e#te elemente #unt utilizate $a in#trumente "entru
de#$o"erirea& e1"li$itarea Qi evaluarea #i#temati$R a !enomenelor manaeriale Tn viziune
tran#naSionalR.
,8
;. S$+oll+ammer, Strategies and Met"odologies in International /usiness and Comparative Management
Researc"& in Manaement International RevieC& vol. ,9& nr. 1& 1889.
136
CAPITOLUL 2
3'2!li(!te !4&r! 4inteti(?rii in3'r#!@iil'r $ole$tate re!eritoare la "ro$e#ele Qi relaSiile
manaeriale Tn viziune $om"arati#tR internaSionalR& "e -aza #i#tematizRrii Qi ru"Rrii
in!ormaSiilor relevante Tn vederea $onturRrii Tntr6o "er#"e$tivR $u"rinzRtoare Qi
eneralizatoare a #tadiului $unoQtinSelor Tn a$e#t domeniu.
A doua $ateorie "rin$i"alR de a-ordRri metodoloi$e o $on#tituie $ea e#&iri2?& al
$Rrei $onSinut "rin$i"al Tl re"rezintR tratarea in!ormaSiilor !a"ti$e $are de#$riu& analizeazR Qi
evalueazR !enomenele manaeriale internaSionale QiI#au $ele din una #au mai multe SRri& dar
Tntr6o o"ti$R tran#naSionalR. Un !un$Sie de numRrul domeniilor avute Tn vedere Qi de #!era
"ro-lemati$ii a-ordate& #tudiile em"iri$e "ot !i unidimen#ionale Qi multidimen#ionale.
Studiile ni"i#en4i'n!le #e o$u"R de un domeniu re#trWn#& a-ordWnd un numRr redu# de
"ro-leme& "e $Wnd $ele #lti"i#en4i'n!le a-ordeazR mai multe domenii Qi "ro-leme
inter$orelate.
Un $adrul !ie$Rruia din a$e#te douR ti"uri& #e "ot delimita trei !eluri de a-ordRri:
"e42ri&ti<?D a1atR a#u"ra "rezentRrii de date "rimare Qi !a"te veri!i$ate em"iri$ !RrR a a$orda
"rea multR atenSie identi!i$Rrii Qi analizei relaSiilor $auzR6e!e$t #au a altor interde"endenSe5
!n!liti2'-inter&ret!ti<?& $are nu #e redu$e doar la "rezentarea de in!ormaSii !a"ti$e Qi
$omentarea lor& $i are Tn vedere evaluarea Qi inter"retarea a$e#tora& !re$vent "rin "ri#ma
anumitor i"oteze5 n'r#!ti<-$ener!li(!t'!re& $are& a1atR "e un !ond de in!ormaSii de e#enSR&
le !olo#eQte "entru a eneraliza #au !ormula $erinSe #au "re#$ri"Sii $u $ara$ter normativ.
S$+oll+ammer a #intetizat a$ea#tR #tru$turare a a-ordRrilor metodoloi$e de
manaement $om"arat Tn maniera "rezentatR Tn !iura nr.1.
137
CE)CET7)ILE KI STUDIILE DE
+A*A0E+E*T CO+PA)AT
O)IE*T7)I +A/O)E
TEO)ETICO-
ABST)ACT7
E+PI)ICO-
P)A0+ATIC7
CO*CEPTUA-
LIZ7)I
SI*TE-TIZ7)I U*IDI+E*-
SIO*ALE
+ULTIDI+E*-
SIO*ALE
- DESC)IPTI1E
- A*ALITICO-I*TE)P)ETATI1E
- *O)+ATI1-0E*E)ALIZATOA)E
CAPITOLUL 2
<igura nr2 5 - 6tru-tura abor1+rilor 1e ,anage,ent -o,/arat
C1u/+ '2 6->oll>a,,er& o/2 -it2D
PA)TICULA)IT78I
138
CO+PLERITATE
SUPE)IOA)7
ASI0U)A)EA
EC,I1ALE*8EI
1OLU+ DE +U*C7
+AI +A)E KI DI1E)S
COSTU)I )IDICATE
DI5ICULT78I
DEOSEBITE
CAPITOLUL 2
<igura nr2 3 - Parti-ularit+@ile stu1iilor 1e ,anage,ent -o,/arat
2.1.2. PA)TICULA)IT78I ALE CE)CET7)ILO)
DE +A*A0E+E*T CO+PA)AT
Un a-ordarea metodoloiei $er$etRrilor de manaement e#te re$omanda-il #R #e ai-R
Tn vedere Tn$R de la Tn$e"ut deo#e-irile de "rin$i"iu dintre a$e#tea Qi inve#tiaSiile o-iQnuite
de manaement. <e reulR& un #tudiu de manaement $om"arat #e di!erenSiazR de un #tudiu
de manaement eneral "rin mai multe elemente $e re!le$tR trR#Rturile #ale #"e$i!i$e&
$on$e"tuale Qi de o"eraSionalizare %vezi !iura nr. )(.
Un "rim a#"e$t Tl re"rezintR 2'#&leFit!te! 4! 4&eri'!r?& deoare$e im"li$R elemente
de manaement $e a"arSin mai multor $ulturi. Cu $Wt numRrul $ulturilor inve#tiate e#te mai mare
Qi evantaiul a#"e$telor de manaement mai lar& $u atWt #"oreQte Qi $om"le1itatea #a. Uneori&
a$ea#tR $om"le1itate #e am"li!i$R Tntr6o ratR #u"erioarR& $a urmare a ne$e#itRSii luRrii Tn
$on#iderare a unui volum #en#i-il mai mare de interde"endenSe dintre elementele analizate.
A"ariSia ele#entel'r "e e2Hi<!len@? Cn 2'n2e&ere! Ai re!li(!re! 4t"ili de
manaement $om"arat e#te un !a$tor de o im"ortanSR $ovWrQitoare. Un $onte1tul
manaementului $om"arat& "rin e2Hi<!len@? Cn@ele$e# !4i$r!re! nei !4t3el "e !E'r"?ri
2!reD &rin 2'n2e&tele Ai #et'"ele tili(!teD in3'r#!@iile 2le4e Ai #'"l "e &rel2r!re Ai
inter&ret!re ! l'r 4? e<ite !&!ri@i! "e "i4t'r4iniD 3'r#lGn" 2'n2l(ii 2're2teD Cn
4&e2i!l Cn 2ee! 2e &ri<eAte l!re! Cn 2'n4i"er!re ! 4&e2i3i2li 2ltr!l.
Un realizarea $er$etRrilor de manaement $om"arat #unt "o#i-ile douR a-ordRri $are
in!luenSeazR #u-#tanSial rezultatele $er$etRrii.
Prima !E'r"!re 4t!n"!r"i(!t? $on#tR Tn !olo#irea a$eloraQi $on$e"te& metode Qi
te+ni$i& Qi Tn a$elaQi mod& Tn di!eritele $ulturi im"li$ate de tema inve#tiatR& indi!erent de
deo#e-irile de e#enSR dintre ele. A"arent& #e a#iurR o a-ordare unitarR& dar& de !a"t& nu #e
"oate lua Tn $on#iderare& Tn -unR mR#urR& #"e$i!i$ul !ie$Rrei $ulturi. Rezultatele $er$etRrilor
#unt di#tor#ionate& nereuQind #R !ie relie!ate #u!i$ient "arti$ularitRSile $ulturale Qi& im"li$it& #R
re!le$te Tn mod real relaSia dintre eneral Qi #"e$i!i$.
S"re deo#e-ire de "re$edenta& !E'r"!re! e2Hi<!lent? #e $ara$terizeazR "rin a$eea
$R& "e -aza unei $on$e"Sii unitare& #e !olo#e#$ $on$e"te& metode Qi te+ni$i "arSial identi$e&
"arSial di!erite& dar $are& Tn $ondiSiile "ro"rii !ie$Rrei $ulturi& #unt Tn mR#urR #R du$R la
atinerea a$eloraQi #$o"uri #"e$i!i$e. Un $on#e$inSR& modalitRSile de $uleere a in!ormaSiilor&
etaloanele de valori utilizate reuQe#$ #R #ur"rindR "arti$ularitRSile !ie$Rrei $ulturi. Un a$e#t
mod #e a#iurR $om"ati-ilitatea 2de !a$to3& atWt a in!ormaSiilor utilizate& $Wt Qi a rezultatelor
o-Sinute& realizWndu6#e e$+ivalenSa realR a $on$luziilor de manaement $om"arat.
<atoritR atWt $om"le1itRSii #ale& $Wt Qi di#"er#iei teritoriale a #u-ie$Silor inve#tiaSi&
$er$etRrile de manaement $om"arat im"li$R un <'l# "e #n2? #!i #!re Ai #!i "i<er4.
E1"re#ia dire$tR a a$e#tei $ara$teri#ti$i o $on#tituie am"li!i$area numRrului de "er#oane
QiI#au "erioadelor ne$e#are e!e$tuRrii $er$etRrilor de manaement $om"arat. Untr6o anumitR
mR#urR& a$e#ta "oate !i redu# "rin a"elarea "e #$arR larR la mi'loa$ele in!ormati$e "entru
$uleerea dar mai ale# "relu$rarea Qi analiza in!ormaSiilor re#"e$tive.
139
CAPITOLUL 2
Pra$ti$a mondialR relevR $R realizarea de $er$etRri de manaement $om"arat e#te Qi 3'!rte
2'4ti4it'!re. Un #tudiu de manaement $om"arat $e inve#ti+eazR o anumitR temR e#te Tntotdeauna
mai #$um" de$Wt un #tudiu #imilar de manaement eneral. <ouR #unt $auzele "rin$i"ale $e
enereazR a$ea#tR #ituaSie. Una o re"rezintR& de#iur& volumul #u"erior de mun$R& iar $ealaltR&
$+eltuielile #en#i-il mai mari de de"la#are& $a urmare a dimen#iunii #"orite a zonei eora!i$e
inve#tiate. Un $on#e$inSR& -uetul "entru #tudiile de manaement $om"arat e#te #u-#tanSial
am"li!i$at Qi R#irea #ur#elor de !inanSare re"rezintR una din "rin$i"alele "ro-leme de #oluSionat.
O ultimR $ara$teri#ti$R ma'orR a #tudiilor de manaement $om"arat o re"rezintR
"i3i2lt!te! l'r. Com"le1itatea #u"erioarR a "ro-lemati$ii im"li$ate& #oluSionarea ade$vatR a
multi"lelor a#"e$te "rivitoare la e$+ivalenSa rezultatelor& volumul de mun$R mai mare Qi mai
diver#& "re$um Qi valorile ridi$ate ale !ondurilor ne$e#are& re"rezintR tot atWtea e1"re#ii
$onvinRtoare ale di!i$ultRSii realizRrii $er$etRrilor de manaement $om"arat. Sinura
modalitate de $ontra$arare a lor Qi& im"li$it& de diminuare& $el "uSin& relativR& a di!i$ultRSii o
$on#tituie o riuroa#R "roie$tare Qi oranizare a $er$etRrii& -azatR "e oameni $om"etenSi Qi
"ro!und im"li$aSi Tn reuQita #a.
?undamentul a$e#tor "arti$ularitRSi Tl re"rezintR im"li$area Tn "ro$e#ele Qi relaSiile
manaeriale internaSionale a unei $!#e l!r$i "e <!ri!Eile "e n!tr? "i<er4? Ai 4trGn4
inter2'rel!teD !A! 2# re(lt? "in "i!$r!#! 1ennD ela-oratR de B+att Qi Miller
9:
&
re"rodu#R Tn !iura nr. ,. Un diaramR #unt in$lu#e trei $ateorii "rin$i"ale de varia-ile:
4&e2i3i2e Cntre&rin"erii& $e #e re!erR la $ara$teri#ti$ile !enomenelor manaeriale din
Tntre"rinderi %oranizaSii(& ade#ea !RrR a le e1"li$a Tn#R5
4&e2i3i2e terit'ri!l ;n!@i'n!lLD $are re!le$tR mediul in#tituSional Qi $ultural al
oranizaSiei& !re$vent Tn $one1iune $u "ra$ti$ile manaeriale ti"i$e Qi re"rezentative
"entru $onte1tul re#"e$tiv5
4&e2i3i2e #e"ili intern!@i'n!l i#&li2!tD $e "ermit Tn$or"orarea !a$torilor
tran#naSionali $e a!e$teazR oranizaSiile.
R
<igura nr2 7 - Categorii 1e variabile 1e ,anage,ent -o,/arat
9:
B. B+att& E. Miller& A, Framewor0 $or <pgranding Comparative Management Researc"& in A#ia Pa$i!i$ *ournal
o! Manaement& nr. 1& 187,.
140
S&e2i3i2e
Cntre&rin"erii
Z S
S&e2i3i2e #e"ili
intern!@i'n!l
S&e2i3i2e
terit'ri!l
;n!@i'n!lL
:
CAPITOLUL 2
Hona X 6 Studii $e de#$riu intera$Siunile dintre Tntre"rinderi Qi mediul $ulturalI
in#tituSional Tn $are6Qi de#!RQoarR a$tivitatea.
Hona J 6 Studii $are a-ordeazR intera$Siunile dintre mediul teritorial %naSional( Qi
internaSional.
Hona H 6 Studii $e de#$riu intera$Siunile dintre Tntre"rindere Qi mediul internaSional.
Hona L 6 Studii $are a-ordeazR intera$Siunile dintre Tntre"rindere& mediul naSional Qi
internaSional.
A$ea#tR diaramR !a$iliteazR identi!i$area zonelor de #u"ra"unere #au intera$Siune&
$om"le1itatea ma1imR Tnrei#trWndu6#e Tn $entrul a$e#tora. <e a#emenea& "entru !ie$are zonR
#e re$omandR a-ordRri metodoloi$e #"e$i!i$e $are #R a#iure luarea Tn $on#iderare a
#"e$i!i$itRSii naturii Qi relaSiilor im"li$ate.
CunoaQterea Qi luarea Tn $on#iderare din #tart a a$e#tor $ara$teri#ti$i ma'ore ale
$er$etRrilor de manaement $om"arat e#te e#enSialR "entru de#!RQurarea lor $u riurozitatea Qi
e!i$a$itatea ne$e#are. Altminteri& e1i#tR "eri$olul $a& #u- 2!irma3 de manaement $om"arat& #R #e
realizeze #tudii de manaement eneral& $are #R nu reuQea#$R #R #ur"rindR #"e$i!i$ul $ulturilor
im"li$ate& !inalizWndu6#e& "rin urmare& Tn $on$luzii ne!ondate #au $+iar eronate.
2.2. ETAPELE U*UI STUDIU CO+PLER
DE +A*A0E+E*T CO+PA)AT
E!e$tuarea unor a"ro!undate inve#tiaSii de manaement $om"arat nu e#te "o#i-ilR
!RrR a"li$area unei metodoloii -ine #tru$turate $are #R a#iure luarea Tn $on#iderare a
a#"e$telor im"li$ate& loi$& Qi de o manierR o"eraSionalR.
Un $ontinuare& "rezentRm o metodoloie de realizare a unui #tudiu $om"le1 de
manaement $om"arat& #tru$turatR Tn mai multe eta"e %vezi !iura nr. 9(& $are #e -azeazR Tn $ea
mai mare "arte Tn a-ordarea lui Nan$4 *. Adler
91
de la Univer#itatea M$ Gill din Montreal.
2.2.1. STABILI)EA SCOPU)ILO)
Inve#tiaSiile de manaement $om"arat "ot avea Tn vedere douR $ateorii de #$o"uri
6 teoreti$e Qi "ramati$e. S$o"ul teoreti$ #e re!erR la "e(<'lt!re! nei te'rii e2Hi<!lente Cn
2!"rl 2ltril'r $on#iderate& $um ar !i #ta-ilirea unei ti"oloii a manaerilor #au a
!undamentelor oranizatori$e "e $are #e -azeazR #tru$turile de oranizare ale !irmelor
indu#triale. Un "lanul "ra$ti$ii& #$o"urile urmRrite #e re!erR la 2'ntr!re! Ai "e(<'lt!re!
n'r !E'r"?ri "e #!n!$e#ent 4! ! n'r 2'#&'rt!#ente 4'2i!le !"e2<!te Cn 2!"rl
"i3eritel'r 2ltri. S"re e1em"lu& #ta-ilirea $elor mai de# utilizate Qi mai e!i$a$e o"Siuni
#tratei$e de dezvoltare ale Tntre"rinderilor ele$troni$e #au "roie$tarea unor modalitRSi
e!i$a$e de motivare a "er#onalului& utiliza-ile de !irme multinaSionale Tn anumite SRri.
91
N. Adler& =A &ypology o$ Management Studies Involving Culture> in *ournal o! International Bu#ine## Studie#&
Fol. XIF& nr. )& 187,.
141
CAPITOLUL 2
Un "ro$e#ul !ormulRrii o-ie$tivelor #tudiului #unt mai multe "ro-leme ma'ore
ne$e#ar #R !ie e1aminate Qi #oluSionate Tn mod $ore#"unzRtor.
De3inire! 2ltril'r $on#iderate $on#tituie "rima dintre a$e#tea. <e reSinut& Tn#R $R
e#te e#enSial& aQa $um #u-liniazR $uno#$utul #"e$iali#t -ritani$ C+ri# Kane
9)
& #R #e ado"te o
anumitR "e3ini@ie ! 2ltrii Qi #R #e #ta-ilea#$R modul #Ru de inve#tiare. Se re$omandR #R #e
ai-R Tn vedere a#"e$te re!eritoare la radul de identi!i$are a $ulturii $u Sara re#"e$tivR&
mR#ura Tn $are "o"ulaSia unei SRri #e $on#iderR omoenR #au eteroenR Tn $eea $e "riveQte
$ultura& tratarea $ulturii $a o varia-ilR inde"endentR& de"endentR #au rezidualR. Un $ontinuare
#e #ta-ile#$ !4&e2tele 2'#&'rt!#ent!le 2'n4i"er!te ni<er4!le AiD re4&e2ti<D 4&e2i3i2eD
$are re$lamR o tratare di!erenSiatR "e "ar$ur#ul $er$etRrii. Pe -aza tuturor elementelor
"re$edente #e tre$e la al$Rtuirea e2Hi&ei "e 2er2et!re. Se re$omandR e$+i"e multi$ulturale&
ai $Rror $om"onenSi #R re!le$te $ulturile in$lu#e Tn aria $er$etRrii.
<igura nr2 8 - Eta/ele stu1iului 1e ,anage,ent -o,/arat
9)
C+. Kane& Management and %abour in )urope ! Industrial )ntreprise in *ermany, /ritain and France& EdCard
Elar& Alder#+at& 1878& ". )7.
142
St!Eilire!
42'&ril'r
4t"ili

Pre2i-
(!re!
te#!ti2ii
EA!nti'-
n!re! 4-
Eie2@il'r "e
in<e4ti$!t
Tr!"2ere!
#!teri!lel'r
i#&li2!te

+?4r!re! Ai
in4tr-
#ent!li(!-
re! 3en'-
#enel'r
#!n!$eri!le
A"#ini4tr!re!
"e43?Ar?rii
in<e4ti$!@iei
An!li(!
in3'r#!-
@iil'r
5'r#!li(!re!
2'n2l(iil'r Ai
<!l'ri3i2!re!
re(lt!tel'r
1.
2. 3. 4.
5.
6. 7. 8.
CAPITOLUL 2
Un alt a#"e$t ma'or "e "ar$ur#ul a$e#tei eta"e Tl $on#tituie &re2i(!re! !E'r"?ril'r
e2Hi<!lente Ai ! 2el'r i"enti2e Tn realizarea $er$etRrii. Pentru niveluri ridi$ate de
a-#tra$tizare& $um ar !i $ele "rivind ti"oloia #tilurilor de manaement& a-ordRrile Tn $adrul
diver#elor $ulturi tre-uie #R !ie identi$e. Un #$+im-& "entru niveluri mai redu#e de
a-#tra$tizare& atun$i $Wnd #e "une "ro-lema o"eraSionalizRrii $on$e"telor& metodelor Qi
te+ni$ilor de manaement& a-ordRrile e#te ne$e#ar #R !ie e$+ivalente. E#te $azul& #"re
e1em"lu& $uleerii datelor "rivind #tilurile de $ondu$ere Qi ale #ta-ilirii modalitRSilor de
"er!e$Sionare a a$e#tora Tn diver#e SRri.
Un !inalul a$e#tei eta"e& SinWnd $ont de a#"e$tele "re$izate mai #u#& #e "e3initi<e!(?
2'#&'nen@! e2Hi&ei "e re!li(!re ! 4t"ili. *ean Claude Karr[$+[ re$omandR $a& "e lWnR
$riteriul $om"etenSei& #R #e ai-R Tn vedere vWr#ta& #e1ul Qi naSionalitatea #"e$ialiQtilor. 2Un
$adrul ru"ului de #tudii tre-uie $a& "e lWnR "er#oane mai Tn vWr#tR& $e au e1"erienSR Qi
mintea de#$+i#R& #R e1i#te Qi "er#oane tinere $u enerie Qi entuzia#m& !emei $are "rive#$ o
"ro-lemR Tn mod di!erit& $om"arativ $u -Rr-aSii& #"e$ialiQti de diver#e naSionalitRSi $are
TnSele "arti$ularitRSile $ulturilor im"li$ate3
9,
.
2.2.2. P)ECIZA)EA TE+ATICII
Pornind de la #$o"urile urmRrite "rin #tudiu 6 $a Qi de la o"Siunile de "rin$i"iu "rivind
$ultura& $om"ortamentele univer#aleI$om"ortamentele #"e$i!i$e& a-ordRrile identi$e& re#"e$tiv
e$+ivalente& Qi "eri$olele de di#tor#iune im"li$ate 6 #e tre$e la delimitarea temati$ii $er$etRrii.
?ireQte& a$ea#ta #e de#!RQoarR #e"arat "entru a#"e$tele identi$e& de naturR teoreti$R& $u un Tnalt
rad de a-#tra$tizare Qi "entru a#"e$tele e$+ivalente $are au un $ara$ter mai $on$ret. Core$ta
lor delimitare e#te e#enSialR Tntru$Wt a-ordarea Tn $ontinuare e#te Tn -unR mR#urR di!eritR.
Re!eritor la temati$a manaementului& $er$etat Tn viziune $om"arativR&
tran#naSionalR& Nan$4 Adler $on#iderR $R tre-uie #R !ie Tntrunite $on$omitent trei $erinSe:
6 2'n2e&t!l?D 4Eie2tl 4? 3ie e2Hi<!lent& Tn #en#ul $R de!inirea $on$e"tului #au
$on$e"telor $on#iderate #R "rezinte a$elaQi $onSinut Qi $ara$teri#ti$i e#enSiale Tn !ie$are
$ulturR inve#tiatR:
- i#&'rt!n@! 4Eie2tli 4? 3ie !2ee!Ai& deSinWnd Tn $adrul !ie$Rrei $ulturi o "oziSie
marinalR #au nodalR5
- l'2lD 4&e2i3i2it!te! 4Eie2tli 4? 3ie e$!le Tn $adrul $ulturilor $on#iderate& Tn
#en#ul $R ele "rezintR #en#i-ilitRSi "oliti$e Qi reliioa#e #imilare.
Un $eea $e ne "riveQte& !aSR de ultimele douR $erinSe !ormulate de #"e$iali#ta
$anadianR& mani!e#tRm unele rezerve. <e#iur& #u-ie$tul inve#tiat tre-uie #R ai-R un !ond
$on$e"tual e$+ivalent Tn di!eritele $ulturi& altminteri& #u- a$eeaQi titulaturR& #e iau Tn vedere
$onSinuturi QtiinSi!i$e di!erite& urmRrindu6#e #ta-ilirea de #imilaritRSi Qi di!erenSe Tntre noSiuni
deo#e-ite& ne$om"ara-ile& Tn !ond. Re!eritor Tn#R la im"ortanSa a#"e$telor $on#iderate Qi la
lo$ul lor Tn $adrul !ie$Rrei $ulturi "e "lan "oliti$ Qi reliio#& a"re$iem $R ele $on#tituie& de
!a"t& $ara$teri#ti$i $e ar tre-ui inve#tiate "e "ar$ur#ul $er$etRrii& $are& Tn !inal& #R6Qi R#ea#$R
lo$ul Tn $on$luzii. ?a"tul $R un a#"e$t de manaement e#te mai "uSin im"ortant Tntr6o $ulturR
de$Wt Tn alta& #au e#te "rivit di!erit de -i#eri$R #au "artidele "oliti$e dominante& $on#tituie o
9,
*.C. Karr[$+[& Advances in Strategic Management in Annual Review o$ International Management Practice& in
Glo-al Manaement& nr. 1& 188).
82
CAPITOLUL 2
!aSetR $e tre-uie inve#tiatR& Qi nu o $ondiSie "reala-ilR "entru in$luderea re#"e$tivului
#u-ie$t Tn temati$a $er$etatR.
2.2.3. EKA*TIO*A)EA SUBIEC8ILO) DE I*1ESTI0AT
<u"R $e Tn $adrul "rimelor douR eta"e #6au "u# la "un$t a#"e$tele teoreti$o6
metodoloi$e de -azR im"li$ate& #e tre$e Tn $ontinuare la elementele a"li$ative $u $ara$ter
o"eraSional.
Prima dintre a$e#tea o $on#tituie 4t!Eilire! 4Eie2@il'r 2!re intr? Cn 43er!
in<e4ti$!@iei. Im"ortanSa #a e#te de$i#ivR Tntru$Wt validitatea demer#ului QtiinSi!i$ Qi a
rezultatelor o-Sinute de"ind de mR#ura Tn $are eQantionul re!le$tR Tn mod ade$vat !ie$are
$ulturR $u"rin#R Tn #!era $er$etRrii.
Di#en4i'n!re! %"i2i'!4? ! eA!nti'nli re"rezintR un "rim a#"e$t ma'or de
#oluSionat& $are #e re!erR la numRrul de $ulturi $on#iderate Qi la numRrul de #u-ie$Si din
$adrul !ie$Rreia.
Sele2@i! 2ltril'r "e in<e4ti$!tD re!le$tatR Tn numRrul de eQantioane& #e re$omandR
#R !ie Tn !un$Sie de dimen#iunile teoreti$e ale $er$etRrii Qi de #$o"ul urmRrit& Qi nu de uQurinSa
a$$e#ului la $ulturi. <a$R #e au Tn vedere numai )6, $ulturi& atun$i e!e$tuRm de !a"t un #tudiu
"ilot& de 2antrenament3& de 2roda'3& "entru e$+i"R& metodele utilizate et$.
Un "ra$ti$a manaementului $om"arat #e o"teazR& de reulR& "entru eA!nti'!ne
re&re(ent!ti<e !ie$Rrei $ulturi& $Wnd $er$etRrile #unt $u $ara$ter teoreti$& de mare anverurR.
O altR $ateorie o re"rezintR eA!nti'!nele &ere2He 4i#il!re& din douR #au mai multe $ulturi.
Ka a$e#tea #e re$ure de o-i$ei "entru o-ie$tive "ramati$e Qi #u-ie$te de mai mi$R
Tntindere& $e vizeazR #oluSionarea unor "ro-leme -ine $onturate ale "ra$ti$ii manaeriale. Un
$azul a$e#tui ti" de eQantioane& o atenSie ma'orR #e re$omandR #R #e a$orde a#iurRrii
e$+ivalenSei lor !un$Sionale& 2de !a$to3& Qi nu a"arenSe.
Re!eritor la in"e&en"en@! eA!nti'!nel'r $on#iderate& a#"e$t im"ortant Tn "ra$ti$a
eQantionRrii& Tn $azul $er$etRrilor de manaement $om"arat e#te mai di!i$il de realizat.
<atoritR a$$entuRrii diviziunii internaSionale a mun$ii& a lo-alizRrii Qi internaSionalizRrii
a$tivitRSilor e$onomi$e& a interde"endenSelor dintre $ulturi& #unt di!i$il de delimitat
eQantioane #tri$t inde"endente. <e alt!el& uneori& ni$i nu e#te de dorit Tntru$Wt #u-#tratul
a"ariSiei Qi dezvoltRrii manaementului $om"arat Tl re"rezintR to$mai a$$entuarea
$ara$terului internaSional al manaementului& dezvoltarea "uterni$R a leRturilor dintre teoria
Qi "ra$ti$a $ondu$erii Tn $va#itotalitatea SRrilor lumii.
2.2.4. T)ADUCE)EA +ATE)IALELO) I+PLICATE
<elimitarea a$e#tei !aze de #ine #tRtRtoare e#te $auzatR de i#&'rt!n@! #!%'r?D
ne'ri 2Hi!r "e2i4i<?D &e 2!re ' re&re(int? !4i$r!re! e2Hi<!len@ei tr!"2eril'r "entru
reuQita $er$etRrilor de manaement $om"arat. E#te e#enSial $a tradu$erea !ie$Rrei ver#iuni de
realizare a $er$etRrii #R !ie "e de"lin e$+ivalentR $u $elelalte. Nu #e "une& de$i& "ro-lema
unei tradu$eri 2ad literam3& identi$e& $i a uneia $are #R re!le$te di!erenSele $ulturale
im"li$ate. Pentru a#iurarea a$e#tei $erinSe& mai multe a#"e$te tre-uie #R !ie avute Tn vedere
Tn "ermanenSR.
A#t!el& Tn $eea $e "riveQte 3r!(!re! tili(!t?& #e re$omandR a"elarea la $uvinte
$omune& evitarea e1"re#iilor idiomati$e& !ormularea de "ro"oziSii #au !raze #$urte Qi
83
CAPITOLUL 2
$om"lete& $u valoare e$+ivalentR et$. Tradu$erea "oate !i e!e$tuatR du"R teHni2! "4-Cnt'r4&
adi$R din lim-a oriinalR Tn $elelalte lim-i Qi din nou Tn $ea oriinalR !olo#ind "er#oane
-ilinve& $u o -unR $unoaQtere a a$e#tora. O altR "o#i-ilitate $on#tR Tn !&el!re! l! eF&er@i&
atWt "e "lan linvi#ti$& $Wt Qi al manaementului Qi $ulturilor im"li$ate. E1"erSii tre-uie #R
"o#ede Qi o -unR $unoaQtere a domeniului $ondu$erii $are !ormeazR o-ie$tul $er$etRrii.
Un realizarea retrover#iunii& o "reo$u"are ma'orR e#te re$omanda-il #R o re"rezinte
evitarea aQa6numitului 4in"r'# JH!r3i!n& $e $on#tR Tn tradu$erea literarR& !RrR Tn#R a a#iura
e$+ivalenSa de $onSinut. <in "R$ate& a$e#t #indrom e#te de#tul de !re$vent TntWlnit& $u
a"re$ia-ile $on#e$inSele neative Tn "lanul rezultatelor o-Sinute.
2.2.5. +7SU)A)EA KI I*ST)U+E*TALIZA)EA 5E*O+E*ELO) DE
+A*A0E+E*T
<atR !iind multitudinea $ulturilor Tn $adrul $Rrora #e mani!e#tR elementele de
manaement $on#iderate& $e "rezintR #$Rri ale valorilor& evoluSii ale varia-ilelor di!erite #au
utilizate Tn maniere #"e$i!i$e& a$e#tor a#"e$te tre-uie #R li #e a$orde o im"ortanSR a"arte.
Gri'a "rin$i"alR o re"rezintR& Qi de a$ea#tR datR& a#iurarea unei e$+ivalenSe a rezultatelor.
<intre "ro-lemele ne$e#ar a !i avute Tn vedere menSionRm& Tn "rimul rWnd& $ele
"rivind e2Hi<!len@! <!ri!Eilel'r. A$ea#ta im"li$R #ele$tarea anumitor $ara$teri#ti$i ale
varia-ilelor Qi a"elarea #ele$tivR la modalitRSi de mR#urare a lor& a#t!el Tn$Wt evaluRrile
re#"e$tive Tn di!erite $ulturi #R re!le$te Tn mod reali#t a$eleaQi !enomene& $u a$eeaQi "re$izie&
-azate "e $on$e"te identi$e.
Un alt element im"ortant #e re!erR la #?4r!re! e2Hi<!lent? ! <!ri!Eilel'r.
<i!erenSele dintre "arametrii varia-ilelor $on#iderate Tn di!erite $ulturi nu #unt inter"reta-ile
$ore$t da$R #$Rrile de evaluare ale lor nu au !o#t !R$ute e$+ivalente. A$ea#ta Tn#eamnR
a"elarea la "ro$eduri e$+ivalente #au #i#tem de $orelRri #imilare ale $ara$teri#ti$ilor
varia-ilelor $on#iderate. S"re e1em"lu& da$R #e e1amineazR in!luenSa motivaSionalR a
varia-ilei #alarii Tn di!erite $ulturi& Qi nu #e au Tn vedere di!erenSele naSionale de mRrimea
lor& #e a'une la $on$luzii reQite. Mai $on$ret& da$R nu #e Sine $ont $R #alariul minim orar
e#te Tn S.U.A. 6 @ \ Qi Tn RomWnia 6 :&):6:&,: \& atun$i im"a$tul motivaSional al di!erenSelor
de #alariu din RomWnia e#te inter"retat total eronat& a'unWnd la $on$luzii !antezi#te.
Vi "e "ar$ur#ul a$e#tei eta"e "ot interveni di!i$ultRSi Tn !4i$r!re! e2Hi<!len@ei
li#E!%li tili(!t. <a$R #e re#"e$tR $erinSele menSionate Tn eta"a "re$edentR& de reulR& #e
"reTntWm"inR "rodu$erea lor.
Ultimul element re$omandat #R !ie avut Tn vedere Tn a$ea#tR eta"R #e re!erR la
i"enti3i2!re! &'4iEilel'r &eri2'le "e "i4t'r4ine ! re(lt!tel'r 2er2et?rii datoritR
intera$Siunii dintre varia-ilele $on#iderate Tn $adrul inve#tiaSiei Qi modul de a-ordare
"re$onizat. <e#iur& anumite inter!erenSe #unt inevita-ile& !iind ne$e#arR Tn#R o "reo$u"are
$ontinuR de minimalizare a lor& a$ordWnd o atenSie deo#e-itR modului de lu$ru $u varia-ilele
"e "ar$ur#ul de#!RQurRrii $er$etRrii.
84
CAPITOLUL 2
2.2.6. AD+I*IST)A)EA DES57KU)7)II I*1ESTI0A8IEI
Prin$i"alele a#"e$te $are !ormeazR o-ie$tul admini#trRrii $er$etRrilor #e re!erR la
modul de lu$ru $u $ole$tivitRSile inve#tiate& !ormularea in#tru$Siunilor Qi "re$izarea
"erioadei de lu$ru. ?ireQte& Qi din a$e#t "un$t de vedere& realizarea e$+ivalenSei $on#tituie
"reo$u"area ma'orR& SinWnd $ont de ne$e#itatea "reTntWm"inRrii #au minimalizRrii e3e2tli
,ei4enEer$2 Un e#enSR& a$e#ta $on#tR Tn modi!i$area modului de a de$ide Qi a$Siona al
$ole$tivitRSilor& $a urmare a !a"tului $R #e a!lR #u- o-#ervaSia #"e$ialiQtilor $e le
inve#ti+eazR. Un $on#e$inSR& a"ar mani!e#tRri $e nu le #unt $ara$teri#ti$e& $eea $e& Tn urma
analizei Qi inter"retRrii lor& #e re!le$tR Tn $on#tatRri Qi $on$luzii ale $er$etRtorilor $e nu
e1"rimR interal Qi e1a$t !enomenele $er$etate.
Cer$etarea #e re$omandR #R !ie a#t!el "roie$tatR Qi $ondu#R Tn$Wt #R a#iure
rR#"un#urilor "rimite la #timuli Qi #ituaSii #imilare din $adrul diver#elor $ulturi analizate
a$eleaQi dimen#iuni "rivind:
3!#ili!rit!te! 4Eie2@il'r <i(!<i "e in4tr#enteleD #'"!lit?@ile Ai 4it!@iile 4'2i!le "e
"ar$ur#ul inve#tiaSiei5
ten4ine! &4iH'l'$i2?& $e de$ure din !a"tul $R #u-ie$Sii tre-uie #R re#imtR a$eeaQi #tare
de neliniQte& Tn$redere& Tn$ordare et$. !aSR de inve#tiatori5
e3e2tl eF&eri#ent!t'rli& $e de$ure din mR#ura Tn $are $er$etRtorul $omuni$R
#u-ie$Silor i"otezele "re!erate5
&!r!#etrii 2'#&'rt!#entli 4Eie2@il'r in<e4ti$!@i re!eritori la #en#i-ilitatea lor !aSR
de a#"e$tele %"oliti$e& reliioa#e& e$onomi$e et$.( im"li$ate& la mR#ura Tn $are Tn$ear$R #R
de#$o"ere $e urmRreQte $er$etRtorul Qi Tn !un$Sie de a$ea#ta #R6l a'ute #au nu et$.5
&er4'n!lit!te! Ai 2!r!2teri4ti2ile in<e4ti$!t'ril'r %#e1& ra#R& naSionalitate& "oziSie #o$ialR
et$.(& $e determinR la #u-ie$Si& Tn !un$Sie de $ara$teri#ti$ile $ulturii $Rreia le a"arSin&
re#"e$t& indi!erenSR& o#tilitate& $oo"erare et$.5
2!r!2teri4ti2ile &re(ent?rii 42'&li Ai #'"!lit?@il'r "e re!li(!re ! 2er2et?rii & $are&
SinWnd $ont de modul adu$erii lor la $unoQtinSa $elor inve#tiaSi& de in#tru$Siunile de lu$ru
di!uzate& "erioada Qi modul de e!e$tuare a "rezentRrii Qi& re#"e$tiv& de $ole$tare a
in!ormaSiilor& determinR rea$Sii di!erite la #u-ie$Sii im"li$aSi.
Pentru a a#iura $a dimen#iunile $ara$teri#ti$ilor menSionate #R !ie identi$e& #au
!oarte a"ro"iate Qi in!ormaSiile o-Sinute e$+ivalente& modul de o"eraSionalizare a de#!RQurRrii
$er$etRrii Qi modalitRSile de admini#trare !olo#ite variazR Tntr6o anumitR mR#urR de la o
$ulturR la alta. <e reSinut $R in!luenSa #"e$i!i$ului $ultural e#te !oarte mare "e a$e#t "lan.
2.2.7. A*ALIZA I*5O)+A8IILO) P)I1I*D ELE+E*TELE
DE +A*A0E+E*T I*1ESTI0ATE
<e#iur $R& din "un$t de vedere "rin$i"ial& Tn #tudiile de manaement $om"arat&
elemente deo#e-ite !aSR de analiza !enomenelor de manaement eneral nu #unt. Vi Tn $azul
a$e#tora& e#enSial e#te $a Tntreaa !n!li(? 4? 3ie 4E'r"'n!t? Cn &er#!nen@? re!li(?rii
'Eie2ti<el'r r#?rite &rin ini@iere! 2er2et?rii. Com"le1itatea Qi ineditul mani!e#tRrilor
manaementului Tn di!eritele $ulturi !a$ mult mai "ro-a-ile "ierderile din vedere ale
o-ie$tivelor ma'ore de realizat. <e ai$i ne$e#itatea unei ri'i #"orite "entru a "reTntWm"ina
a$ea#tR de!i$ienSR.
85
CAPITOLUL 2
<in "un$t de vedere #tri$t metodoloi$& douR #unt a#"e$tele mai "uSin uzuale $are #e
re$omandR #R !ie avute Tn vedere. MulSimea varia-ilelor im"li$ate Qi $om"le1ele
interde"endenSe dintre a$e#tea re$lamR e1aminarea lor $u teHni2i 4t!ti4ti2e #lti<!ri!te.
Mai di!i$il de utilizat& analiza de $orelaSie multi"lR Qi $elelalte te+ni$i multivariate #unt
#inurele $are "ermit o $unoaQtere relativ e1a$tR Qi $om"letR a !enomenelor de manaement
#tudiate.
CelRlalt a#"e$t $e #e mani!e#tR& de a$ea#tR datR #"e$i!i$ interal manaementului
$om"arat& #e re!erR la aQa6numita >2'n3(ie e2'l'$i2?B ;e2'l'$i2!l 3!ll!2=L. A"ariSia #a e#te
determinatR de tratarea $ulturilor $a Qi $um ar !i indivizi. Un $on#e$inSR& #e $on!undR
$orelaSiile la nivel de $ulturi $u $ele la nivel de indivizi. ?re$vent a"are Qi mani!e#tarea
inver#R& #u-#tituirea #au $on!uzia $orelaSiilor individuale $u $ele ale $ulturilor. <e ai$i
$on$luzii !al#e& eneratoare de $on!uzii teoreti$e Qi de #oluSii manaeriale ine!i$iente.
Un "ra$ti$a #tudiilor de manaement $om"arat& Tn #"e$ial Tn $eea $e "riveQte analiza
Qi rezultatele $er$etRrii& #"e$ialiQtii mani!e#tR relativ !re$vent "'? ten"in@eM
a( a$$e"tarea Qi utilizarea a"riori a "er$e"Siilor enerale "rivind $ara$teri#ti$ile $ulturilor
analizate. Ne re!erim& de$i& la ado"tarea 2$liQeelor3 "rivind anumite $ulturi& $um ar !i $ele
"rivind $ultura ermanR& $ultura $+inezR et$.5
-( !undamentarea a-ordRrii manaementului "e e1"erienSele individuale mai deo#e-ite ale
#"e$ialiQtilor 6 atWt "ozitive $Wt Qi neative 6 re!eritoare la $ultura Tn $auzR.
Am-ele tendinSe in!luenSeazR modul de realizare a analizelor Qi rezultatele o-Sinute
Tn mod neativ.
2.2.8. 5O)+ULA)EA CO*CLUZIILO) KI 1ALO)I5ICA)EA
)EZULTATELO)
?inalul ori$Rrei $er$etRri Tl $on#tituie !ormularea& "e -aza unor e!orturi de
a-#tra$tizare& #i#tematizare Qi eneralizare& a "rin$i"alelor $on$luzii& avWnd $a "un$t de
"le$are o-ie$tivele "re#ta-ilite. Modul de de#!RQurare a a$e#tei eta"e e#te di!erit&
$ore#"unzRtor naturii o-ie$tivelor $er$etRrii.
Un $azul $er$etRrilor $u $ara$ter teoreti$& Tn $adrul a$e#tei eta"e& atenSia e#te
$on$entratR a#u"ra 3'r#l?rii "e te'rii 2Gt #!i 2'erente& "rin ra"ortare la i"otezele de
$er$etare urmRrite Tn !azele anterioare. Un !un$Sie de im"ortanSa Qi am"loarea $on$luziilor&
rezultatele $er$etRrii Tm-ra$R !orma $omuni$Rrilor #au re!eratelor QtiinSi!i$e& #tudiilor #au
arti$olelor Qi $RrSilor. ?ireQte& a$e#tea #e re$omandR #R !ie di!uzate $u "rioritate Tn SRrile ale
$Rror $ulturi au !o#t inve#tiate.
?inalizarea $er$etRrilor a"li$ative e#te Tn -unR mR#urR di!eritR. ?orma $ea mai
!re$vent uzitatR o $on#tituie #et'"'l'$iileD re2'#!n"?rile 4! 4'l@iile #!n!$eri!le $e #e
"redau !irmelor $are le6au $omandat. Tot Tn $ateoria $er$etRrilor a"li$ative intrR Qi
inve#tiaSiile $e vizeazR ela-orarea de 4t"ii "e 2!( "entru "reRtirea manaerialR. <e#iur&
Qi "e -aza lor #e "ot reda$ta $omuni$Rri QtiinSi!i$e& arti$ole #au #tudii& Tn#oSindu6le Tn#R& de
reulR& Qi de anumite elemente teoreti$e& unele $u $ara$ter eneralizator& $are #R le !a$R
intere#ante Qi utile unui numRr $Wt mai mare de -ene!i$iari.
Indi!erent Tn#R de natura $er$etRrii& Tn reda$tarea materialului !inal tre-uie a$ordatR o
atenSie deo#e-itR #'"li "e &re(ent!re &entr !-l 3!2e inte$r!l !22e4iEil Ai !4i#il!Eil
Eene3i2i!ril'r. Se ridi$R dre"t "ro-leme ma'ore a#iurarea e$+ivalenSei lim-a'ului Qi luarea
Tn $on#iderare a mR#urii Tn $are "er#oanele $Rrora le #unt de#tinate rezultatele $er$etRrii #unt
86
CAPITOLUL 2
!amiliarizate $u $on$e"tele Qi elementele #"e$i!i$e manaementului $om"arat. Un #ituaSia Tn
$are de#tinatarii #tudiului 6 #"e$ialiQti Qi manaeri 6 a"arSin mai multor $ulturi 6 $azul
o-iQnuit de altminteri 6 "oate a"Rrea Qi ne$e#itatea "rezentRrii #!i #lt'r <er4ini
lin$<i4ti2e Ai 2Hi!r "e 2'n@int.
Un $on$luzie& elementele "rezentate re"rezintR 2'n@intl ni 4t"i 2'#&leF "e
#!n!$e#ent 2'#&!r!t& Tn varianta #a ma1imR. Nu toate a$e#te elemente #unt Tn#R
o-liatorii Tn ori$e #tudiu de manaement $om"arat. Anumite $om"onente ale eta"elor Qi&
mai rar& $+iar anumite eta"e %$um ar !i $ea "rivind tradu$erea(& Tn anumite #ituaSii "ot !i
omi#e #au redu#e !oarte mult. An#am-lul elementelor metodoloi$e "rezentate $on#tituie un
+id $u $ara$ter relativ $u"rinzRtor $are #e ada"teazR& de#iur& Tn !un$Sie de o-ie$tivele Qi
$ondiSiile #"e$i!i$e !ie$Rrei $er$etRri de manaement $om"arat.
2.3. +ETODE KI TE,*ICI UTILIZABILE 6* STUDIILE
DE +A*A0E+E*T CO+PA)AT
Un mod !ire#$& un element e#enSial "entru realizarea unui #tudiu a"ro!undat de
manaement $om"arat& "ar$urWnd !iliera "rezentatR Tn "arara!ul "re$edent& Tl $on#tituie
a"elarea la metode Qi te+ni$i ade$vate. A$e#tea "ot !i divizate Tn douR $ateorii:
#et'"e Ai teHni2i 3'l'4ite Cn #'" 'EiAnit Cn 4t"iile "e #!n!$e#ent& a $Rror utilizare
Tn $adrul inve#tiaSiilor de manaement $om"arat le $on!erR anumite "arti$ularitRSi5
#et'"e Ai teHni2i 4&e2i3i2e #!n!$e#entli 2'#&!r!t $ara$terizate "rintr6o
$om"le1itate Qi #"e$i!i$itate a"re$ia-ile.
2.3.1. +ETODE KI TE,*ICI
+A*A0E)IALE 0E*E)ALE
Cea mai mare "arte a metodelor Qi te+ni$ilor de manaement eneral #unt a"li$a-ile
Qi Tn $adrul #tudiilor de manaement $om"arat. ?ireQte& a$e#tea #unt uzitate Tntr6o o"ti$R
"ro"rie& determinatR de #$o"urile #"e$i!i$e ale !ie$Rrui #tudiu& de #!era "ro-lemelor a-ordate&
de nivelul de "reRtire Qi $on$e"Sia e$+i"ei de realizare a inve#tiaSiei.
Un ta-elul de mai 'o# "rezentRm metodele manaeriale $el mai !re$vent !olo#ite Tn
#tudiile de manaement $om"arat& $u indi$area eta"elor Tn $are #e re$omandR utilizarea lor.
Tabelul nr2 5
<olosirea ,eto1elor 0i te>ni-ilor ,anageriale /e /ar-ursul eta/elor
1e realiBare a unui stu1iu 1e ,anage,ent -o,/aratE
87
CAPITOLUL 2
*r. Den#ire! #et'"ei
Et!&ele 4t"ili "e #!n!$e#ent 2'#&!r!tQQ
2rt. I II III I1 1 1I 1II 1III
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Analiza diano#ti$ 1 1
). Analiza di#"er#ionalR 1 1
,. Analiza !a$torialR 1 1 1 1 1
9. Analiza !un$SionalR 1 1
@. Analiza mor!oloi$R 1 1
D. Analiza #u$$e#ivR a
variantelor
1 1 1 1 1 1 1
.. Analiza varia-ilelor
oranizaSionale 1 1
7. Ar-orele de luare a
de$iziei
1 1 1
8. Brain#tormin 1 1 1 1 1 1
1:. BrainCritin 1 1 1 1
11. C+e#tionarul 1
1). Coe!i$ientul de $orelaSie 1 1 1
1,. Com"ararea !a$torilor 1 1 1 1
19. Cutia $u idei 1 1 1 1 1
1@. <el"+i 1 1 1 1
1D. <el-e$> 1 1 1
1.. <rumul $riti$ 1
17. E1tra"olarea 1 1
18. ?otora!ierea zilei de
mun$R
1
):. Interviul 1
)1. Metoda A.B.C. 1 1 1
)). Metoda $om-inatorie 1 1
),. Metoda $om"arativR 1 1 1 1 1
)9. Metoda $om"araSiei "e
ru"e de unitRSi 1 1
)@. Metoda $on$ordanSei 1 1 1
)D. Metoda $orelaSiei 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
).. Metoda <.A.R.E. %<e$i#ion
Alternative Ration
Evaluation(
1 1 1
)7. Metoda dedu$tivR 1
)8. Metoda EKECTRE 1 1 1
88
CAPITOLUL 2
,:. Metoda radientului 1 1
,1. Metoda indi$ilor 1 1
,). Metoda indu$tivR 1 1
,,. Metoda interoativR 1 1
,9. Metoda =e"ner6Treoe 1 1 1 1
,@. Metoda matri$ei
de#$o"eririlor
1 1
,D. Metoda Monte Carlo 1 1
,.. Metoda o-#ervRrilor
in#tantanee 1 1
,7. Metoda ORTI< 1 1
,8. Metoda PATTERN 1
9:. Metoda PERT 1 1
91. Metoda P;IKIPS DD 1 1 1
9). Metoda #$enariului 1
9,. Metoda #imulRrii 1
99. Metoda S4na"#e 1 1 1 1 1
9@. Metoda variaSiilor
$on$omitente 1 1 1
9D. Ra"ortul de $orelaSie 1 1 1
9.. VedinSa 1 1 1 1
97. Studiul de $az 1 1
98. Ta-elul de luare a
de$iziilor
1 1 1
@:. Te#t de analizR a
"er#onalitRSii
1 1 1
Y
(
Ada"tat du"R M. Comane#$u& Metode de investigare :i anali8 speci$ice managementului
comparat& re!erat do$torat& A.S.E. Bu$ureQti& 1889.
YY
(
Sunt $ele 7 eta"e "rezentate Tn "arara!ul ).
<in analiza in!ormaSiilor $u"rin#e Tn ta-el rezultR "onderea mare a metodelor de
#timulare a $reativitRSii& de $uleere Qi "relu$rare a in!ormaSiilor& de analizR multi$riterialR Qi
de "ronozR.
?ireQte& metodele Qi te+ni$ile "rezentate nu #unt e1+au#tive. Utilizarea lor
$om"etentR !a$iliteazR realizarea unor #tudii de manaement $om"arat $u $ara$teri#ti$i
#u"erioare din domeniu.
2.3.2. +ETODE KI TE,*ICI SPECI5ICE
32723252 TE'NICI NONMETRICE
Maturizarea manaementului $om"arat #e re!le$tR Tn $on$e"erea Qi utilizarea unor
metode #"e$i!i$e& #"e$ial "roie$tate "entru a realiza analize de manaement $om"arat
89
CAPITOLUL 2
e!i$a$e& SinWnd $ont de "arti$ularitRSile a$e#tui domeniu. <intre ele menSionRm $a !iind
utilizate $u o ridi$atR !re$venSR Qi rezultate deo#e-ite #et'"ele n'n#etri2e. S"e$i!i$ lor e#te
!a"tul $R& "ornind de la in"uturi o-iQnuite& re"rezentate de varia-ilele QiI#au $ara$teri#ti$ile
manaeriale Qi $ulturale im"li$ate& !olo#ind anumite "ro$eduri -azate "e $orelare& de reulR&
$u a'utorul $om"uterului& !urnizeazR rezultate #au out"uturi ra!i$e $u un ridi$at rad de
#ue#tivitate "entru !enomenele manaeriale analizate& Tn #"e$ial Tn $eea $e "riveQte valorile
Tnrei#trate Tn $ulturile avute Tn vedere.
S. Ronen Qi O. S+enBar
1
relevR $R Tn ultimii ani $ele mai "o"ulare metode
nonmetri$e #unt ALSCAL
QL
Ai SSA. Un $ontinuare "rezentRm #u$$int "rin$i"alele
2!r!2teri4ti2i !le #et'"ei SSA. <enumirea de SSA "rovine de la titulatura #a Tn lim-a
enlezR >An!li(! 4&!@ili 2el #!i #i2B ;S#!lle4t S&!2e An!l=4i4L !ormulatR de $reatorii
#Ri Gutman Qi Kinoe#
YY(
.

SSA a#iurR o re"rezentare eometri$R a varia-ilelor de
manaement Qi $ulturale analizate $a "un$te Tn #"aSiul eu$lidian& a#t!el Tn$Wt di#tanSele Tn
a$e#t #"aSiu #unt Tn ra"orturi inver#e $u $orelaSiile $on#tatate. ?olo#ind un #o!t #"e$ial& SSA
!a$iliteazR re"rezentarea ra!i$R a tuturor varia-ilelor $on#iderate& $oe!i$ientul de $orelaSie
!iind utilizat $a mR#urR a #imilaritRSilor "rin tran#!ormRri monotoni$e. Re"rezentarea ra!i$R
re#"e$tR& Tn mR#ura "o#i-ilului& urmRtoarea relaSie:
"
i%
T "
Il
"!2? r
i%
U r
Il
D
unde:
6 " re"rezintR di#tanSa dintre "un$tele i Qi % Qi I Qi l5
6 r re"rezintR $oe!i$ienSii de $orelaSie $ore#"ondenSi.
Alt!el !ormulat& $u $Wt $oe!i$ientul e#te mai mare& $u atWt e#te mai mi$R di#tanSa
dintre $ele douR "un$te $ore#"ondente "e ra!i$. Gra!i$ul #au +arta rezultatR #e $om"arR $u
i"oteza "rivind #tru$tura varia-ilelor& !ormulatR Tnaintea $er$etRrii de teren. Falidarea
i"otezei de"inde de radul de $ore#"ondenSR dintre i"oteza Qi varianta rezultate din
$er$etarea #ta-ilitR $u a'utorul unei te+ni$i #"e$iale de "oziSionare a #"aSiului Qi de $om"arare
$u #tru$turile de varia-ile Qi $ara$teri#ti$i $on#iderate $a i"oteze ale analizei. Semni!i$aSia
varia-ilelor "e ra!i$ derivR din "oziSia lor relativR "e #u"ra!aSa #a.
SSA& $oro-oratR $u analiza de $orelaSie a !a$torilor& !a$iliteazR identi!i$area
ru"urilor de SRri $e "rezintR anumite $ara$teri#ti$i manaeriale $omune Qi !a$torii im"li$aSi
"rin de#$o"erirea ru"urilor inter$orelate de $oe!i$ienSii de $orelaSie.
1
S. Ronen& O. S+enBar& Clustering Variables: &"e Application o$ .onmetric Multivariate Analysis &ec"ni3ues in
Comparative Management Researc"& in International Studies o$ Management 4 -rganiation& vol. XFIII& nr. ,&
1877.
Y
A$ea#tR metodR a !o#t $on$e"utR de J. TaBane& ?. Joun& *. <e KeeuC& .onmetric Individual #i$$erences
Multidimensional Scaling: An Alternating %east S3uares Met"od wit" -ptional Scaling Features& in
Psi"ometrica& nr. 1)& 18.:.
YY
Fezi S. Ronen Qi O. S+enBar& o". $it.
90
CAPITOLUL 2
Cu titlu e1em"li!i$ativ& Tn !iura nr. @ "rezentRm diarama inter$orelaSiilor
re!eritoare la atitudinile manaeriale Tn 19 SRri& realizatR de "ro!e#orul ;aire Qi a#o$iaSii #Ri
99
&
Tn manierR $la#i$R& Qi "la#area a$e#tora& "otrivit SSA. S6au identi!i$at& "rin metoda $la#i$R&
"atru ru"e de SRri 6 Euro"a de Nord %Norveia& Germania& <anemar$a Qi Suedia(& Euro"a
KatinR %Belia& ?ranSa& Italia Qi S"ania(& SRri anlo6ameri$ane %S.U.A. Qi Marea Britanie( Qi
SRri Tn $ur# de dezvoltare %Arentina& C+ile& India( $u "arametri ai a"titudinilor manaeriale
#en#i-il a"ro"iaSi& "otrivit a-ordRrii $la#i$e. Pla#area SRrilor de la #tWna la drea"ta "are #R
re!le$te radul lor de indu#trializare.
<eQi *a"onia a !o#t identi!i$atR de ;aire Qi e$+i"a #a $a o SarR inde"endentR& ne!iind
in$lu#R Tn ni$i un ru"& "la#area #a "e +artR& "otrivit SSA& indi$R $u evidenSR $R Suedia Qi
SRrile anlo6ameri$ane #unt $ele mai a"ro"iate de *a"onia din "un$t de vedere al a"titudinilor
manaeriale. ZRrile latine din Euro"a& deQi au !o#t in$lu#e de ;aire Tn a$elaQi ru"& SSA
relevR $u $laritate $R #unt #imilaritRSi mai mari Tntre Belia Qi ?ranSa Qi& de a#emenea& mai
a"ro"iate de $ele ale SRrilor anlo6ameri$ane !aSR de S"ania Qi Italia.
<in e1em"lul "rezentat& !RrR a intra Tn de#$rierea detaliilor metodoloi$e Qi de $al$ul&
rezultR valenSele deo#e-ite ale SSA& #u"erioritatea #a $larR !aSR de a-ordRrile $la#i$e&
re!le$tatR Tn eliminarea unor erori de ru"are Qi Tn #ta-ilirea mai riuroa#R a #imilaritRSilor
manaeriale dintre Tntre"rinderile !iinSWnd Tn mai multe $ulturi.
Prezentarea SSA& Qi a !olo#irii #ale "e a$elaQi eQantion Qi in!ormaSii la $are a"li$a#e
$orelarea de ti" $la#i$& e#te edi!i$atoare "entru avanta'ele metodelor nonmetri$e& Tn $iuda
$om"le1itRSii Qi di!i$ultRSii lor a"re$ia-ile.
99
M. ;aire& E. G+i#eli& L. Porter& Management &"in0ing& in International Study& *o+n Lile4& NeC JorB& 18DD.
91
CAPITOLUL 2

<igura nr2 9 - 66A a/li-at la re/reBentarea grafi-+ realiBat+ 1e M2 'aire&
E2 G>iseli& F2 Porter
32723232 GRILE DE E%ALARE PLRICLTRAL#
?ranSa
Italia
S"ania
Belia
U.S.A.
U.=.
*a"onia
India
C+ile
Arentina
Norveia
Suedia
Germania
<anemar$a
92
CAPITOLUL 2
O altR $ateorie de metode #"e$i!i$e de manaement $om"arat o re"rezintR rilele de
evaluare "luri$ulturale& -azate "e identi!i$area anumitor $ara$teri#ti$i re!eritoare la "er#oane
#au ru"uri a"arSinWnd mai multor $ulturi $e #e $om"arR "otrivit unor "ro$eduri #"e$iale. Cu
titlu e1em"li!i$ativ& "rezentRm rila Tem"late& una dintre $ele mai !olo#ite Tn ultimul
de$eniu& Tndeo#e-i Tn Euro"a.
0ril! "e e<!l!re 2ltr!l? TE+PLATE e#te o te+ni$R de manaement $om"arat
$u o "ronunSatR utilitate teoreti$o 6 metodoloi$R Qi "ramati$R. Se "oate utiliza "e "ar$ur#ul
realizRrii #tudiilor Qi $er$etRrilor de manaement $om"arat& al e!e$tuRrii tran#!erului de
BnoC6+oC manaerial la nivel internaSional #au Tn "reRtirea "er#oanelor $are& "rin
"arti$i"area la internaSionalizarea a$tivitRSilor& vor lu$ra Tn $adrul unei anumite $ulturi #au $u
re"rezentanSi ai a$e#teia.
Ka -aza ela-orRrii rilei TEMPKATE #e a!lR "remi#a $R evaluarea de o manierR
#i#temati$R a a#emRnRrilor Qi deo#e-irilor $ulturale dintre "ro"ria $ulturR Qi o altR $ulturR de
#tudiat #au lu$rat Tn mediul #Ru $ontri-uie la #e#izarea "eri$olelor "otenSiale Tn a-ordarea
manaementului din $adrul a$e#teia Qi la "reRtirea unor a$Siuni de $ontra$arare Qi
"er!e$Sionare individualR . AQa $um le#ne #e "oate #e#iza Tn ta-elul nr. D& rila de evaluare
are Tn vedere 1. $ara$teri#ti$i ru"ate "e , dimen#iuni 6 umanR& tem"oralR Qi naturR
e$oloi$R. E1aminarea lor $om"arativR a#iurR o a"ro!undare a $unoQtinSelor de#"re "ro"ria
"er#oanR Qi "e a$ea#tR -azR !avorizeazR #$+im-Rri de Wndire& $om"ortament Qi a$Siune.
+et'"'l'$i! "e 3'l'4ire ! $rilei TE+PLATE
5!(! A - evaluarea inten#itRSii !ie$Rrei $ara$teri#ti$i "entru "ro"ria $ulturR& "la#Wnd $i!ra
$ore#"unzRtoare Tn $oloana @.
5!(! B - evaluarea inten#itRSii !ie$Rrei $ara$teri#ti$i "entru $ultura SRrii avute Tn vedere %Sara
2SintR3(& "la#Wnd $i!ra $ore#"unzRtoare Tn $oloana D.
5!(! C 6 determinarea di!erenSei %2a"36ului( dintre inten#itatea !ie$Rrei $ara$teri#ti$i "entru
$ultura "ro"rie Qi $ultura SRrii avute Tn vedere& %$oloana @6D(& Tn#$riind $i!ra
$ore#"unzRtoare Tn $oloana ..
5!(! D 6 ela-orarea& "ornind de la analiza e!e$tuatR Qi "rin "ri#ma #$o"ului urmRrit& a
"lanului de im"li$aSii Qi a$Siuni din $oloana 7. <e reSinut $R& $u $Wt di!erenSa e#te
mai mare& $u atWt tre-uie a$ordatR o atenSie #u"erioarR im"li$aSiilor Qi a$Siunilor
a!erente& $e #e Tn#$riu Tn $oloana 7.
93
Tabelul nr2 ?
Grila 1e efi-a-itate -ultural+ :TEMPLATE;E
*
r
.

2
r
t
.
D
i
#
e
n
-
4
i

n
e
!
Pere2Hi "e 2!r!2teri4ti2i 2ltr!le
C

l
t

r
!

&
r
'
&
r
i
e
C

l
t

r
!

!
<

t
?

C
n

<
e
"
e
r
e
D
i
3
e
r
e
n
@
!

"
i
n
t
r
e

2

l
t

r
i
;
5
-
6
L
P
l
!
n

r
i

"
e

!
2
@
i

n
i
P
i
#
&
l
i
2
!
@
i
i
:. 1. ). ,. 9. @. D. .. 7.
1. Individual 1 ) , 9 @ D . 7 8 1: Parti$i"ativ
). Bun 1 ) , 9 @ D . 7 8 1: RRu
,. Cin#tit 1 ) , 9 @ D . 7 8 1: Ne$in#tit
9. A!e$tivIemoSional 1 ) , 9 @ D . 7 8 1: E$+ili-rat a!e$tiv
@. U#!n? <e#$+i# 1 ) , 9 @ D . 7 8 1: Un$+i#
D. ?ormal 1 ) , 9 @ D . 7 8 1: In!ormal
.. Pu-li$ 1 ) , 9 @ D . 7 8 1: Privat
7. UnrRdR$inat& imo-il 1 ) , 9 @ D . 7 8 1: Mo-il& !le1i-il
8. Eoi#t 1 ) , 9 @ D . 7 8 1: Altrui#t
1:. <e"endent 1 ) , 9 @ D . 7 8 1: Inde"endent
11. Auto$rati$ 1 ) , 9 @ D . 7 8 1: <emo$rati$
%2Kai#ez6!aire3(
1). Ko$al 1 ) , 9 @ D . 7 8 1: Glo-al
1,. <ire$t 1 ) , 9 @ D . 7 8 1: <i!uz
19. Realizat %$a #tatu#( 1 ) , 9 @ D . 7 8 1: Numit %$a #tatu#(
1@. *!tr? Armonie $u natura 1 ) , 9 @ D . 7 8 1: Control al naturii
%orientat #"re e1terior( %orientat #"re interior(
1D. Te#&'-
r!l?
Se$venSial
%monotem"oral(
1 ) , 9 @ D . 7 8 1: Paralel
%"luritem"oral(
1.. Tre$ut 1 ) , 9 @ D . 7 8 1: Fiitor
Y
(
<u"R ?. Trom"ernaar& R. S$+reuder& NeC Guarterl4 ?il# t+e Ga": 2Manain A$ro## Culture#3& Tn ?orum E?M<& nr. 1& 1889.
CAPITOLUL 2
5!(! E 6 Tn $adrul !inalizRrii analizei Qi a !ormulRrii im"li$aSiilor Qi a$Siunilor #e re$omandR
a$ordarea unei atenSii deo#e-ite identi!i$Rrii 2ta-u6urilor3 $ulturaleI#o$iale
"rivitoare la $ultura 2SintR3 a $Rror neluare Tn $on#iderare "oate enera 2a!e3
de$izionale Qi $om"ortamentale $are #R -lo$+eze #au Tn$etinea#$R realizarea
o-ie$tivelor urmRrite.
Un !inal& o ultimR remar$R: "entru a da rezultate& a$ea#tR rilR e#te ne$e#ar #R #e
-azeze "e o evaluare #in$erR Qi reali#tR a $ara$teri#ti$ilor $ulturale Qi& Tn !un$Sie de a$ea#ta&
!ormulate im"li$aSiile Qi a$Siunile de realizat& luWnd Tn $on#iderare Tn "ermanenSR o-ie$tivele
"revizionate.
2.4. P)OBLE+E +A/O)E 6* CO*CEPE)EA KI )EALIZA)EA
I*1ESTI0A8IILO) +A*A0E)IALE CO+PA)ATI1E
CunoaQterea eta"elor de ela-orare a unui #tudiu de manaement $om"arat Qi a
ar#enalului de metode Qi te+ni$i enerale Qi #"e$i!i$e re$omandate de #"e$ialiQti nu e#te
#u!i$ientR. Un "ra$ti$R& #"e$ialiQtii #unt $on!runtaSi $u o amR $u"rinzRtoare de "ro-leme& iar
$unoaQterea lor a"riori de$lanQRrii o"eraSiunilor de realizare a #tudiului de manaement
$om"arat #e dovedeQte deo#e-it de utilR.
Pornind de la a$ea#tR $on#tatare& un ru" de $er$etRtori $anadieni
9@
au identi!i$at
"ro-lemele di!i$ile $are tre-uie $el mai !re$vent #R !ie #oluSionate de #"e$ialiQti Tn "ra$ti$a
e!e$tuRrii #tudiilor& relevWnd $R #unt& Tn "rin$i"al& teoreti$o6metodoloi$e Qi "ramati$o6
o"eraSionale.
E<!nt!il 2&rin(?t'r "e !4&e2te 2e ri"i2? n &@ine "i3i2lt?@i
4&e2i!liAtil'r 4nt $r&!te Cn 3n2@ie "e n!tr! Ai #'"l "e !E'r"!re Cn
'&t 2!te$'rii &rin2i&!le ;<e(i 3i$r! nr. 6L.
9@
K. Lri+t& ;. Kane& P. Beami#+, International Management Researc": %eassons $rom t"e Field, in Studie# o!
Manaement ] Orani#ation& vol. XFIII& nr. ,& 1877.
96
<igura nr2 ? - Proble,e ,aGore 1e solu@ionat
C'n2e&t!li(!re! 4it!@iil'r
#!n!$eri!le
O&er!@i'n!li(!re! 2er2et?rii
C'#ni2!re! re(lt!tel'r
4t"ili
C'n3i"en@i!lit!te Ai Cn2re"ere
>Ze4tre!B 2ltr!l? !
4&e2i!liAtil'r
Di3i2lt?@i lin$<i4ti2e
Pr'ie2t!re! in2'#&let? !
2er2et?rii
A22e4l l! 3!2t'rii i#&li2!@i
Pr'Ele#e
2.4.1. CO*CEPTUALIZA)EA SITUA8IILO) +A*A0E)IALE I+PLICATE
Sta-ilirea unui $adru ade$vat de analizR a !enomenelor manaeriale a-ordate e#te& de
multe ori& e1trem de $om"le1R Qi di!i$ilR datoritR& Tn "rimul rWnd& naturii a$e#tora. ?re$vent&
"ro$e#ele Qi relaSiile manaeriale re"rezintR rezultanta unor multi"le& inde"endente Qi
intera$tive varia-ile. Ca urmare& re#"e$tivele #ituaSii manaeriale nu #unt numai $om"le1e&
dar nu rareori Qi in#u!i$ient #tru$turate. Un "lu#& inter!aSa dintre oranizaSiile im"li$ate Qi
mediul Tn $are !iinSeazR e#te ade#ea deo#e-it de $om"li$atR Qi Tn $ontinuR #$+im-are&
$on#e$inSR a $om"le1itRSii Qi dinami#mului $onte1tului re#"e$tiv.
2.4.2. >ZEST)EAB CULTU)AL7 A SPECIALIKTILO)
Ori$e #"e$iali#t $Wnd #e im"li$R Tntr6un #tudiu de manaement $om"arat "orneQte 6
$onQtient #au in$onQtient 6 de la #i#temul de valori& $unoQtinSele& "er$e"Siile& aQte"tRrile Qi
$onvinerile "e $are le are $a urmare a evoluSiei #ale Tn $adrul $ulturii de $are a"arSine.
A$e#tea Ti mar$+eazR #u-#tanSial raSionamentele Qi $om"ortamentul mani!e#tate "e "ar$ur#ul
e!e$tuRrii #tudiului.
Un im"a$t ma'or a#u"ra $ontri-uSiei #"e$iali#tului "rezintR a$e#te a#"e$te Tn $azul
inve#tiRrii de a#"e$te manaeriale de"endente orani$ de "er#onalul oranizaSiei. CWnd #unt
a-ordate elemente manaeriale mai te+ni$e $um ar !i #trateia& in!luenSa ze#trei $ulturale e#te
#en#i-il mai redu#R. ?oarte mult "oate a'uta #"e$ialiQtii& Tn a $ontra$ara e!e$tele a$e#tui
!a$tor& $onQtientizarea lor "ermanentR a#u"ra e1i#tenSei #ale Qi a#u"ra !oartelor "ro-a-ile
in!luenSe neative
Y
.
2.4.3. DI5ICULT78I LI*01ISTICE
Prin natura lor& #tudiile $om"arative im"li$R douR #au mai multe $ulturi Tn $adrul
$Rrora #e utilizeazR& de reulR& lim-i di!erite. Ca urmare& e#te ne$e#arR tradu$erea
materialului Tn lim-ile vor-ite $urent de #u-ie$Sii avuSi Tn vedere. Pra$ti$a demon#treazR $R
realizarea unor tradu$eri e$+ivalente e#te deo#e-it de di!i$ilR& mai ale# "entru unii termeni de
#"e$ialitate. Tradu$erile re"etate& du#6Tntor#& $on#ultarea unui "enel de #"e$ialiQti #unt te+ni$i
$e "ot minimaliza di#tor#iunile Tn $omuni$are& ade#ea $u am"le Qi ne-Rnuite e!e$te neative.
Pro-leme ma'ore a"ar Qi atun$i $Wnd #e !olo#eQte o #inurR lim-R& de reulR enleza&
$uno#$utR de toSi #u-ie$Sii inve#tiaSi& dar $are nu re"rezintR lim-a nativR "entru o "arte
dintre ei. E1"erienSa aratR $R "er#oanele Wnde#$ "arSial di!erit Tn altR lim-R de$Wt Tn $ea
nativR& $eea $e #e re!le$tR Tn $onSinutul Qi !orma rR#"un#urilor !urnizate.
2.4.4. P)OIECTA)EA I*CO+PLET7 A CE)CET7)II
Pre#u"unWnd $R "re$edentele "ro-leme au !o#t #oluSionate ade$vat& $alitatea #tudiului
e#te $ondiSionatR de modul #Ru de realizare. Printre a#"e$tele mai deli$ate $e tre-uie avute Tn
vedere menSionRm: #ta-ilirea unei dimen#iuni ade$vate a eQantionului de inve#tiat evitWnd
atWt #u- $Wt Qi #u"radimen#ionarea #a& evaluarea riuroa#R a "er!ormanSelor Qi "er!ormerilor
Y
Fezi Tn a$e#t #en# Qi a#"e$tele a-ordate de ;. Bloom Tn lu$rarea &"e %inguistic S"aping o$ &"oug"t? A Study on
t"e Impact o$ %anguage on &"in0ing in C"ina and 1est @illslade& NeC *er#e4& 1871.
CAPITOLUL 3
din $adrul di!eritelor $ulturi& a$$e#ul la am"la#amente multi"le ale #u-ie$Silor atun$i $Wnd
natura Qi o-ie$tivele $er$etRrii o im"un& a#iurarea uni!ormitRSii $uleerii in!ormaSiilor Tn
#ituaSia "arti$i"Rrii mai multor "er#oane Q.a.
Pentru a "reTntWm"ina #au rezolva a$e#te a#"e$te deli$ate& #e re$omandR $a& Tn$R
Tnaintea de$lanQRrii #tudiului& #R #e "unR la "un$t o #trateie a realizRrii #ale. Pentru !ie$are
a#"e$t $on#iderat "otenSial enerator de di!i$ultRSi& e#te ne$e#ar #R #e #ta-ilea#$R "ro$eduri de
#oluSionare. <e e1em"lu& Tn $azul $uleerii in!ormaSiilor de $Rtre mai multe "er#oane&
#ituaSie $urentR de alt!el Tn #tudiile de manaement $om"arat& #e "oate utiliza $uleerea de
date 6 #tudiu de $az $u "arti$i"area tuturor $elor im"li$aSi& $are Tn !inal #R a#iure a$elaQi
mod de $uleere a in!ormaSiilor& $on#emnat eventual Tntr6un "roto$ol.
2.4.5. ACCESUL LA 5ACTO)II DE I*1ESTI0AT
O "ro-lemR6$+eie Tn ori$e $er$etare manaerialR internaSionalR o $on#tituie a$$e#ul
la zonele Qi "er#oanele re"rezentative. Patru #unt nivelele la $are e#te ne$e#arR a#iurarea
unui a$$e# ade$vat: "'#enil te#!ti2& terit'ril 4! ('n!D 'r$!ni(!@iile Ai &er4'!nele
#emni!i$ative din "un$t de vedere al o-ie$tivelor Qi naturii inve#tiaSiei. <a$R& Tn ma'oritatea
SRrilor& Tn eneral& domeniul Qi zona nu "rezintR di!i$ultRSi deo#e-ite la a$$e#ul #"e$ialiQtilor&
#en#i-il di!erit #e "rezintR #ituaSia "entru oranizaSii Qi "er#oane. Nu rareori manaerii #au
Tntre"rinzRtorii dore#$ #R evite "enetrarea Tn $adrul oranizaSiilor "ro"rii a unor "er#oane din
a!ara lor. Relativ !re$vent& ei nu #unt !oarte di#"uQi #R o!ere in!ormaSii "rivind "ro"ria
"er#oanR #au oranizaSia unor ne$uno#$uSi. Pentru a de"RQi a$e#te di!i$ultRSi& #unt e#enSiale:
"rima $onta$tare a oranizaSiei Qi realizarea& de la Tn$e"ut& a unei di#$uSii $u manaementul
de vWr!. Un $adrul a$e#tor a$Siuni #e re$omandR evitarea !olo#irii lim-a'ului a$ademi$ Qi
"rezentarea avanta'elor #tudiului "entru oranizaSia re#"e$tivR Qi manaerii #Ri.
2.4.6. CO*5IDE*8IALITATE KI 6*C)EDE)E
Prin natura lor& #tudiile de manaement $om"arat im"li$R $uleerea de in!ormaSii
$on!idenSiale din "un$t de vedere al emiSRtorilor. Pentru a !i Tn mR#urR #R o-SinR a$e#te
in!ormaSii& inve#tiatorii tre-uie& Tn$R de la Tn$e"ut& #R6i a#iure de "R#trarea
$on!idenSialitRSii. Prin Tntre $om"ortamentul lor& #"e$ialiQtii e#te ne$e#ar #R #e "rezinte $a
"er#oane di#$rete Qi e$+ili-rate& "reo$u"ate de "R#trarea Qi !olo#irea ade$vatR a in!ormaSiilor.
Pe "ar$ur#ul inve#tiRrii& utilizarea $a#eto!onului& a"aratului de !ilmat Qi a altor e$+i"amente
a#emRnRtoare e#te ne$e#ar #R !ie "re$edatR de #oli$itarea Qi o-Sinerea a$ordului de la $ei
im"li$aSi. <u"R !inalizarea $uleerii in!ormaSiilor& #$ri#ori de mulSumiri& #e re$omandR #R !ie
adre#ate oranizaSiilor Qi "er#oanelor im"li$ate& iar 16) e1em"lare din materialele ela-orate
"e -aza lor #R le !ie trimi#e. A#emenea e#turi enereazR multi"le e!e$te "ozitive Tn tim"&
!avorizWnd viitoarea a$tivitate de realizare a #tudiilor de manaement $om"arat.
2.4.7. ASPECTE P)A0+ATICE DE OPE)A8IO*ALIZA)E
A I*1ESTI0A8IILO)
120
CAPITOLUL 3
A#"e$tele "ramati$e #unt nemi'lo$it leate de e#tionarea a douR din re#ur#ele
utilizate 6 tim"ul Qi -anii 6 $are& a"roa"e Tntotdeauna& au un $ara$ter re#tri$tiv. Pentru a
redu$e la #tri$tul ne$e#ar tim"ul a!e$tat #tudiului de manaement $om"arat& e#te utilR
!olo#irea unei li#te de $ontrol %$+e$B li#t( ada"tate la #"e$i!i$ul manaementului $om"arat
%vezi ta-elul nr. ,(.
Tabelul nr2 7
Lista -u ntreb+ri 1e -ontrolE% $+e$B li#t (
*r.
2rt. 6ntreE?ri OE4er<!@ii
:. 1. ).
1. Identi!i$area "ro-lemeiIde!inirea $on$e"telor
). Studierea literaturii de #"e$ialitate
,. Sta-ilirea $onta$tului $u o oranizaSie "artenerR Tn
!ie$are SarR de inve#tiat
Se a"eleazR la $riteriile
$om"etenSei Qi intere#ului
"entru #tudiul re#"e$tiv
9. Proie$tarea #tudiului
@. Realizarea $er$etRrii "ilot
D. Soli$itarea "ermi#ului de e!e$tuare a $er$etRrii Numai Tn SRrile Tn $are e#te
ne$e#ar
.. Ana'area de tradu$RtoriIinter"reSi
7. Ku$rul Tn $omun $u tradu$RtoriiIinter"reSii "entru $a
a$eQtia #R Qtie $e aQte"tRm de la ei
PrezintR im"ortanSR e#enSialR
"entru a#iurarea
e$+ivalenSei tradu$erilor
8. Sele$Sionarea zonelor Qi oranizaSiilor de inve#tiat
1:. Realizarea inve#tiaSiilor "ro"riu6zi#e
11. Analiza in!ormaSiilor $ule#e SR #e $om-ine $u re$itirea
literaturii de #"e$ialitate& $are
TQi dezvRluie noi #emni!i$aSii
1). Comuni$area rezultatelor
Y
Ada"tat du"R Korna Lri+t& ;. Kane Qi P. Beami#+& o". $it.
Un $eea $e "riveQte a#iurarea re#ur#elor !inan$iare ne$e#are #e re$omandR
$om"letarea !inanSRrilor univer#itare $u #ur#e netradiSionale: $ontri-uSii ale !undaSiilor&
#"on#orizRri ale !irmelor mari& Tndeo#e-i ale multinaSionalelor et$.
Pe lWnR a$e#te elemente ma'ore nu tre-uie omi#e ni$i di!i$ultRSile o"eraSionale
"rivitoare la: o-Sinerea "ermi#ului de $er$etare& ne$e#ar mai ale# Tn SRrile Tn $ur# de dezvoltare5
-lo$area tele!oanelor tim" Tndelunat5 $ore#"ondenSa $are nu a'une la de#tinaSie5 drumuri de
a$$e# la zonele de inve#tiat Tn #tare !oarte "roa#tR5 "eri$olul "entru interitatea individualR QiI#au
a -aa'ului #"e$ialiQtilor5 Tm-olnRvirea #au de$e#ul unor "er#oane6$+eie "entru de#!RQurarea
o"eraSiilor de realizare a #tudiului5 in$om"ati-ilitatea Tntre $om"uterele QiI#au #o!turile !olo#ite de
"er#onalul Qi oranizaSiile im"li$ate Tn $er$etare. <e#iur& di!i$ultRSile "rezentate nu #unt
e1+au#tive. A$e#tea& "otrivit e1"erienSei #"e$ialiQtilor $u ve$+ime Tn manaementul $om"arat
121
CAPITOLUL 3
#unt "rintre $ele mai im"ortante Qi !re$vente. C+iar da$R unele "ar minore la "rima vedere 6&
#tarea "roa#tR a drumurilor #au -lo$area tele!oanelor 6& Tn !a"t ele au un a"re$ia-il im"a$t neativ
a#u"ra mun$ii "er#onalului im"li$at Qi a $on$luziilor !inale. A$ea#ta e#te raSiunea "entru $are& Tn
e$onomia a$e#tui $a"itol& li #6a a$ordat un "arara! #"e$ial. CunoaQterea di!i$ultRSilor Qi
"eri$olelor "otenSiale re"rezintR !aza indi#"en#a-ilR "revenirii Qi $ontra$arRrii lor& mai ale# Tntr6un
domeniu atWt de $om"le1 Qi im"ortant $a manaementul $om"arat.
2.4.8. CO+U*ICA)EA )EZULTATELO) STUDIULUI
Pra$ti$a relevR $R nu e#te #u!i$ientR ela-orarea unui #tudiu a"ro!undat. Modul de
"rezentare a rezultatelor $er$etRrii e#te& din "un$t de vedere al 2$lienSilor3 "otenSiali& la !el de
im"ortantR& Tntru$Wt $ondiSioneazR re$e"tarea 2de !a$to3 a de#$o"eririlor Qi $on$luziilor.
<intre a#"e$tele mai im"ortante de luat Tn $on#iderare menSionRm: e1aminarea "rimei !orme
a materialului de "rezentare din "un$t de vedere al $om"letitudinii Tn ra"ort $u o-ie$tivele
urmRrite Qi $u rezultatele e!e$tive ale inve#tiaSiilor5 realizarea unei "rezentRri #i#tematizate&
$oerente loi$ la nivel de an#am-lu al materialului& $u "un$tarea ade$vatR a elementelor
e#enSiale5 !olo#irea unui lim-a' Qi a unei !razRri a$$e#i-ile. Reda$tarea unui #tudiu intere#ant&
atra$tiv Qi $onvinRtor& e#te $+eia a"re$ierii rezultatelor o-Sinute la adevRrata lor valoare Qi a
luRrii Tn $on#iderare #au !olo#irii lor de"line Qi re"etate.
2.5. TIPOLO0IA STUDIILO) DE +A*A0E+E*T CO+PA)AT
2.5.1. CLASI5IC7)I ALE STUDIILO) DE +A*A0E+E*T CO+PA)AT
AvalanQa de #tudii de manaement $om"arat "u-li$atR Tn ultimele douR de$enii #e
$ara$terizeazR "rintr6o eteroenitate deo#e-itR $a temati$R& mod de a-ordare& !ormulare a
$on$luziilor Qi valori!i$are a rezultatelor. <i!erenSele dintre douR $er$etRri "ot !i atWt de mari&
Tn$Wt unei "er#oane mai "uSin !amiliarizate $u a$e#t domeniu Ti e#te di!i$il #R le $on#idere $a
!iind am-ele de manaement $om"arat.
Un a$e#te $ondiSii& "rezintR o im"ortanSR deo#e-itR& atWt teoreti$R $Wt Qi "ramati$R&
ru"area lor din "un$t de vedere al metodoloiei utilizate.
Dintre rel!ti< n#er'!4ele 2l!4i3i2?ri eFi4tente Cn liter!tr! "e
4&e2i!lit!te ne re(#?# l! &re(ent!re! ! trei "intre !2e4te!D Cn 3!&t 2ele -
4! &rintre 2ele - #!i 3re2<ent 3'l'4ite "e 4&e2i!liAti.
Se2Her4t
46
D Tn !un$Sie de modul de a-ordare a interde"endenSelor dintre $ulturR Qi
manaement 6 Tn $adrul $Rruia #e a1eazR "e $om"ortamentul oranizaSional 6 delimiteazR trei
$ateorii de #tudii de manaement $om"arat:
9D
K. Se$+er#t& -n t"e #eart" o$ &"eory in Crosscultural Psyc"ology: &"ere is Madness in -ur Met"od in /asic
Problems, in I. Poortin#& Cro##$ultural P#+4$+olo4& Am#terdam& SCet# and Heitliner& 18..& ". ., 6 7).
122
CAPITOLUL 3
Ti&l ID $e #tudiazR Tn #"e$ial im"a$tul $ulturii a#u"ra $om"ortamentului oranizaSional&
#ituWnd Tn "rim "lan dimen#iunea #o$ioloi$o6manaerialR5
Ti&l IID $e #e o$u"R Tndeo#e-i de interde"endenSele din $ulturR Qi a#"e$tele manaeriale
de naturR "#i+oloi$R5
Ti&l IIID $u o "ronunSatR tentR antro"oloi$R& Tn $are& !re$vent& Tn $adrul interrelaSiei $u
manaementul& a$e#ta e#te mai "uSin luat Tn $on#iderare& a'unWndu6#e uneori "WnR la a
trata $ultura Tn #ine& neli'Wndu6#e im"a$tul #Ru oranizaSional.
Unii autori& $um ar !i BH!$!t Ai +2 V!i"
9.
D #uereazR Tn$e"Rtorilor Tn domeniu #R
de-uteze $u o a-ordare de Ti"ul I& "entru a #ur"rinde "er#"e$tiva ra"orturilor
$ulturRImanaement& $ontinuWnd $u a-ordarea de Ti" II& $e !a$iliteazR o a"ro!undare a
TnSeleerii $onSinutului Qi rolului $ulturii Tn ra"ort $u manaementul& Qi Tn$+eind $u Ti"ul III&
"entru analiza temeini$R a relaSiilor $auzR 6 e!e$t Tn domeniul analizat.
O altR $la#i!i$are a #tudiilor& Tn !un$Sie de metodoloia a-ordRrii $ulturii& a#u"ra
$Rreia #e re!erR numeroQi autori $uno#$uSi& $um ar !i *o+n C+ild& Ta4e-& C+ri# Kane
97
Q.a.&
divide #tudiile de manaement $om"arat Tn i"e!li4te Ai !"!&ti<e.
Prima $ateorie a-ordeazR $ultura $a un #i#tem de idei& valori& norme Qi #en#uri
a$$e"tate de $om"onenSii unei $omunitRSi. Cultura #e di!uzeazR "rin #o$ializarea de ti"
"rimar Tn !amilie Qi $omunitatea lo$alR. Un relaSia $u manaementul #e au Tn vedere $u
"rioritate elementele de naturR umanR& a$ordWndu6#e TntWietate "er#onalitRSii manaerilor&
normelor Qi valorilor oranizaSionale Qi manaeriale.
Studiile ada"tive a-ordeazR $ultura $a un #i#tem evolutiv $e re"rezintR modul lo-al
de viaSR "rin $are $omunitRSile #e ada"teazR la $erinSele $onte1tuale. Studiile din a$ea#tR
$ateorie #e a1eazR a#u"ra ada"tRrii in#tituSionale a oranizaSiilor tratate $a modalitRSi de
tran#mitere a #tru$turilor Qi modelelor $om"ortamentale. Manaementul e#te vRzut $a
!a$torul $+eie Tn $on$e"erea Qi o"eraSionalizarea "ro$e#elor ada"tive.
O ultimR $la#i!i$are 6 Qi de !a"t $ea mai re"rezentativR Qi !olo#itR 6 a"arSine
$uno#$utei "ro!e#oare $anadiene *!n2= A"ler
98
. Ka -aza #a #e a!lR un $om"le1 de $riterii de
naturR "redominant metodoloi$R& Qi anume: numRrul de $ulturi im"li$ate& ti"ul "ro-lemelor
a-ordate& i"otezele "rivind eneza #imilaritRSilor Qi di!erenSelor de manaement $on#tatate Qi
radul de univer#alitate a $on$luziilor.
Potrivit $la#i!i$Rrii #ale& delimitRm A!4e ti&ri "e 4t"ii "e #!n!$e#ent 2'#&!r!tD
"rezentate Tn !iura nr. .. <e menSionat $R "atru din $ei Qa#e termeni utilizaSi #unt "reluaSi de
la <avid ;eenan Qi ;oCard Perlmulter& $are i6au !olo#it "entru "rima datR& dar Tntr6o
a$$e"Siune di!eritR
@:
.
9.
B. B+oat& S. *. M$ Guaid& &"e Role o$ SubAective Culture in -rganiation: A Review and #irections $or
Future Researc", in *ournal o! A""lied P#4$+olo4& Monora!& D.& 187).
97
C+. Kane& o". $it. ". ). 6 )7
98
N. Adler& o". $it.
@:
<. ;eenan& ;. Perlmulter& Multinational -rganiation #evelopment, Reading M,A.& Addi#on 6 Le#tern& 18.8.
123
P!r'Hi!le
CAPITOLUL 3
<igura nr2 A - Ti/uri 1e stu1ii 1e ,anage,ent -o,/arat
2.5.2. STUDII PA)O,IALE
Cara$teri#ti$a lor dominantR rezidR Tn !a"tul $R #e in<e4ti$He!(? ' 4in$r? 2ltr?
de $Rtre $er$etRtorii din $adrul #Ru. ?oarte ade#ea& $on$e"tul de $ulturR Qi im"li$aSiile #ale
ni$i nu #unt "rezente Tn mod e1"li$it "e "ar$ur#ul realizRrii lor. O $er$etare a#u"ra #tudiilor
de a$e#t !el& ela-orate Tn de$ur# de nouR ani %18.16187:(& a arRtat $R& Tn numai 7N dintre
a$e#tea& "ro-lemati$a manaementului e#te analizatR Tn $onte1tul $ulturii im"li$ate. <e$i&
2ltr! n e4te !E'r"!t? 2! n 3!2t'rD 2! ' <!ri!Eil?& de"endentR #au inde"endentR Tn
analiza !enomenelor de manaement& 2i 2! ' 2'n4t!nt?.
<in "un$t de vedere al orientRrii $er$etRrilor& $el mai ade#ea #unt a1ate #R dea un
rR#"un# la Tntre-area: 2!re e4te 2'#&'rt!re! '!#enil'r Cn &r'2e4ele "e #!n!$e#ent Ai "e
124
STUDII
Siner$eti2e
P'li2entri2e
Etn'2entri2e
0e'2entri2e C'#&!r!ti<e
CAPITOLUL 3
eFe2@ie "in 2!"rl nei 'r$!ni(!@ii . Pentru a6i da rR#"un#& #e re$ure la "ro$edurile
$la#i$e de realizare a unei $er$etRri QtiinSi!i$e "rivind "roie$tarea& eQantionarea&
in#trumentarea& analiza Qi inter"retarea !enomenelor im"li$ate.
Ca #!erR te#!ti2?D !2e4te 4t"ii 4nt 3'!rte 2&rin(?t'!re& o$u"Wndu6#e "ra$ti$ de
toate "ro-lemele #emni!i$ative $e de!ine#$ #!era manaementului. Un tratarea lor #e
&re4&n 4i#il!rit?@i Cntre 2ltrile Ai 3en'#enele "e #!n!$e#ent din $adrul SRrilor
indu#trializate& !RrR a !i demon#trate Tntr6un !el #au altul. Ca urmare& e1i#tR tendinSa $a
rezultatele $er$etRrilor QtiinSi!i$e a#u"ra manaementului dintr6o SarR #R !ie e1tin#e a#u"ra
altora& deQi evident $R ele nu #unt vala-ile& Tn $el mai -un $az& de$Wt "entru $ultura
inve#tiatR. A$ea#tR orientare e#te $el mai !re$vent o-#erva-ilR Tn Statele Unite ale Ameri$ii.
<in "rezentarea "arametrilor de!initorii "entru a$e#t ti" de #tudii rezultR& aQa $um de
alt!el au #e#izat mai mulSi #"e$ialiQti& $R $er$etRrile de ti" "aro+ial $u reu "ot !i $on#iderate
$a !R$Wnd "arte din #!era manaementului $om"arat. A$e#tea re"rezintR& de !a"t& #tudii
$la#i$e de manaement. Sinurul arument $are "ledeazR "entru tratarea lor $a o !ormR
in$i"ientR de manaement $om"arat #e re!erR la tendinSa evidentR& Tn #"e$ial Tn S.U.A.& de a
e1tinde vala-ilitatea $on$luziilor #tudiilor "aro+iale Qi a#u"ra manaementului din alte SRri.
Un $on#e$inSR& deQi din "un$t de vedere riuro# QtiinSi!i$ nu !a$ "arte din o-ie$tul
manaementului $om"arat& ade#ea "e "lan teoreti$& $Wt mai ale# "ramati$& rezultatele
#tudiilor "aro+iale #unt utilizate Tn a-ordarea !enomenelor de manaement din altR SarR.
2.5.3. STUDII ET*OCE*T)ICE
<e!initoriu "entru a$ea#tR $ateorie de #tudii e#te !a"tul $R in<e4ti$!@ii ini@i!l &r'ie2t!te
Ai re!li(!te Cn 2!"rl nei 2ltriD de $Rtre $er$etRtorii $e6i a"arSin& 4nt re&et!te Cn ! "'!
2ltr?. Prin "reluarea Qi e1tinderea $er$etRrii de la "rima SarR #au $ulturR #e "re#u"une a#t!el
im"li$it $R a$ea#ta e#te mai im"ortantR #au #u"erioarR $elei de a doua $ulturi.
Pentru $er$etRtori& #tudiile etno$entri$e #unt de#tinate #R dea rR#"un# la Tntre-area:
te'ri! <!l!Eil? &entr 2ltr! A e4te !&li2!Eil? Ai &entr 2ltr! B. Manaerii&
"ra$ti$ienii TQi "un& Tn #$+im-& urmRtoarea Tntre-are: &te# tili(! !E'r"?rile "e
#!n!$e#ent "in 2!"rl &ri#ei 2ltri Cn !lte @?ri. Un vederea !ormulRrii de rR#"un#uri la
a$e#te Tntre-Rri #e te#teazR vala-ilitatea i"otezelor utilizate Tn $er$etarea iniSialR Tn $azul
$ulturii #e$unde. Se e1amineazR $u "rioritate radul de #imilaritate a $ondiSiilor $ulturale&
a#t!el Tn$Wt #R "oatR !i validat $adrul teoreti$ #ta-ilit "entru "rima $ulturR.
<in "un$t de vedere al metodoloiei "ro"riu6zi#e #e urmRreQte o !E'r"!re
4t!n"!r"i(!t? ! 2el'r "'? 2ltri. Se Tn$ear$R #R #e menSinR identi$e toate a#"e$tele
metodoloi$e im"li$ate. Cer$etarea e#te $ondu#R Tn a$elaQi mod& utilizWnd a$elaQi ti" de oameni&
a"elWnd la o in#trumentalizare identi$R& $u e1$e"Sia lim-ii !olo#ite& admini#trarea are la -azR
a$elaQi #et de in#tru$Siuni& iar "entru analizR Qi $on$luzionare #e uziteazR a$eleaQi metode.
Premi#a de la $are #e "orneQte e#te $R 4t!n"!r"i(!re! Ai e2Hi<!len@! #unt #inonime. A$ea#ta
a"are Qi mai evidentR Tn modul de realizare a tradu$erii materialelor $are e#te 2ad literam3&
-azWndu6#e "e #tandardizarea $uvintelor.
Un $eea $e "riveQte 4i#il!rit?@ile "intre 3en'#enele in<e4ti$!teD &e "e ' &!rteD Ai
ni<er4!lit!te! 2'n2l(iil'r 3in!leD &e "e !lt? &!rteD !#Eele 4nt &4e 4E 4e#nl
125
CAPITOLUL 3
CntreE?riiD #unt inve#tiate Qi nu "re#u"u#e $a atare din #tart $a la "re$edentul ti" de
$er$etRri. A"ar Tn#R a#"e$te #"e$i!i$e& nu "uSine $+iar di#$uta-ile din "un$t de vedere al
riurozitRSii. A#t!el& de#$o"erirea de #imilaritRSi Tntre $ele douR $ulturi e#te !re$vent
inter"retatR $a o $on!irmare a univer#alitRSii teoriei. Cu alte $uvinte& #e $on#iderR $R a$e#te
rezultate nu #unt& din "un$t de vedere $ultural& de"endente. Un "lu#& demon#trarea vala-ilitRSii
teoriei "entru douR $ulturi e#te a"re$iatR $a #u!i$ientR "entru a6i a!irma univer#alitatea& deQi
evident $R o atare $on$luzie nu #e 'u#ti!i$R.
Re!eritor la deo#e-irile $on#tatate Tntre !enomenele de manaement dintre $ele douR
$ulturi& ade#ea #unt eti$+etate $a de$urWnd din ne$on$ordanSele eQantioanelor analizate.
S"re e1em"lu& #e a"re$iazR $R nivelul de edu$aSie al "er#oanelor din $el de al doilea eQantion
e#te in!erior "rimului. <e alt!el& Tn $er$etRrile etno$entri$e #e utilizeazR !re$vent auto$riterii
de re!erinSR& de$i $ele !olo#ite la "rima $ulturR& $eea $e denotR etno$entri#m& re!le$tWndu6#e
Tn $ara$teri#ti$ile Qi $on$luziile re!eritoare la $ea de6a doua $ulturR& $e $onSin ade#ea
!ormulRri de enul 2mai "uSin de$Wt3& 2mai redu# $om"arativ3& 2in#u!i$ient Tn ra"ort $u3.
Studiile etno$entri$e& Tn !a"t "rimele de manaement $om"arat& #unt !oarte rR#"Wndite&
avWnd o utilitate a"re$ia-ilR& deQi ele nu reuQe#$ #R rR#"undR la Tntre-area da$R #imilaritRSile Qi
deo#e-irile dintre $ulturile $er$etate #unt #emni!i$ative Tn $onte1tul $elei de a doua $ulturi.
2.5.4. STUDII POLICE*T)ICE
Un e#enSR& $er$etRrile de a$e#t ti" #e o$u"R $u "e42riere!D eF&li2!re! Ai
inter&ret!re! &r!2ti2il'r #!n!$eri!le "in 2!"rl !n#it'r 2ltri 4&e2i3i2e. Studiile
"oli$entri$e #unt de !a"t #tudii "e a$eeaQi temR& e!e$tuate Tn mai multe $ulturi& de $Rtre
e$+i"e naSionale de $er$etRtori Qi "ra$ti$ieni.
A#"e$tul teoreti$ ma'or urmRrit e#te i"enti3i2!re! nei 4tr2tri "e rel!@ii 2!re
re3le2t? ' !n#it? 2ltr?. Un mod ideal& #tudiul "oli$entri$ "rodu$e teorii 6 noi #au
re$on!irmate 6 $are #unt a"li$a-ile !ie$Rrei $ulturi. <in "un$t de vedere al "ra$ti$ii #e
urmRreQte #R #e o-SinR rR#"un# la Tntre-Rri $um $ondu$ manaerii Qi $um #e $om"ortR
#alariaSii din Sara XM
Pentru a da rR#"un#uri la a$e#te Tntre-Rri& inve#tiaSiile #e a1eazR a#u"ra i"enti3i2?rii
"i3eren@el'r "intre 2ltriD r#?rin"-4e 4r&rin"ere! 4&e2i3i2li 3ie2?rei!. SimilarR
$er$etRrilor "oli$entri$e din antro"oloie& a-ordarea "oli$entri$R a !enomenelor de manaement
"une #u- #emnul Tntre-Rrii univer#alitatea a#"e$telor teoreti$e im"li$ate& a'unWnd nu rareori
$+iar la nearea #a. Se a"re$iazR uneori $+iar $R e$+ivalenSa !un$SionalR dintre douR $ulturi& Qi
im"li$it !enomene de manaement& nu "oate !i demon#tratR. Eti$+etatR $a >"ile#!
#!lin'<42Hi!n?B
Q
& $om"araSia tran#naSionalR $ulturalR e#te a"re$iatR $a a$Siune !al#R&
$er$etRtorul $om"arWnd elemente $are nu #e "ot& de !a"t& $om"ara.
<in "un$t de vedere al #"e$i!i$ului metodoloi$& #e a"eleazR mai ale# la #et'"e
in"2ti<eD "rin intermediul $Rrora #e de#"rind& "ornind de la datele $ole$Sionate& anumite
#tru$turi& modele et$. Su"ortul lor Tl $on#tituie o de#$riere amRnunSitR a !enomenelor
inve#tiate& $eea $e $on!erR #tudiilor "oli$entri$e un $ara$ter& mai dera-R& de#$ri"tiv de$Wt
evaluativ. Se $autR #R nu #e utilizeze teoriile Qi metodele de manaement din Sara $Rreia Ti
a"arSin iniSiatorii $er$etRrii.
Y
<u"R antro"oloi#tul Brani#lav Maliniav#Bi.
126
CAPITOLUL 3
Criti$ii a$e#tui ti" de manaement $om"arat re"roQeazR $er$etRtorilor $are Tl "ra$ti$R
"'? i&'te(e de lu$ru: e$+i!inalitatea Qi relativitatea $ulturalR. E2Hi3in!lit!te! rezidR Tn a$eea $R
"re#u"une e1i#tenSa mai multor modalitRSi manaeriale Qi a-ordRri $ulturale di#tin$te "entru
realizarea ori$Rrui o-ie$tiv #au #$o" #"e$i!i$ de manaement. Koi$& e$+i!inalitatea e#te
demon#tra-ilR5 de a$eea& e#te Qi a$$e"tatR de ma'oritatea $er$etRtorilor Tn domeniu. )el!ti<it!te!
2ltr!l? #e re!erR la !a"tul $R ni$i o modalitate manaerialR de Tnde"linire a unui o-ie$tiv&
#"e$i!i$R unei $ulturi& nu e#te #u"erioarR altora. A$ea#tR i"otezR nu e#te de reulR a$$e"tatR& de
alt!el& Tn mod !ire#$& Tntru$Wt e1i#tR Tntotdeauna di!erenSe $alitative Qi de randament Tntre $Ri Qi
modalitRSi de de$izie Qi a$Siune Qi& de$i& nu toate au a$eeaQi e!i$a$itate Tn "ra$ti$a "e "lanul
"rodu$tivitRSii& #ati#!a$Siilor Tn mun$R& "ro!itului et$.
Un $on$luzie& 4t"iile &'li2entri2e 4er<e42 "re&t 2'ntr!&'n"ere 4t"iil'r
etn'2entri2eD &rin ele#entele "e 4&e2i3i2 Ai "i3eren@iere &e 2!re le 4ite!(? &e &ri#l
&l!nD $om"letWnd ta-loul #imilaritRSilor tran#naSionale "rodu#e de "rimele. Utilitatea
"oli$entri#mului rezidR nu Tn #ine& $i "rin a"ortul $om"lementar la "re$edentele& #timulWnd
luarea Tn $on#iderare a #"e$i!i$ului naSional& $u e!e$te -ene!i$e a#u"ra tran#!erului
internaSional de manaement.
2.5.5. STUDII CO+PA)ATI1E
Mar$Wnd un #u-#tanSial "rore# !aSR de "re$edentele& #tudiile $om"arative de
manaement #unt "roie$tate #R i"enti3i2e 4i#il!rit?@ile Ai "i3eren@ele Cn 2!"rl ! "'? 4!
#!i #lt'r 2ltri. E#enSa lor o re"rezintR& de$i& $ontra"unerea atWt a $eea $e au Tn $omun&
$Wt Qi #"e$i!i$& a"elWnd& de reulR& la e$+i"e de $er$etRtori "lurinaSionale. Com"onenSii lor
"orne#$ de la i&'te(! 2? n eFi4t? ' 2ltr? "'#in!nt?
@1
D Qi& de$i& a"riori ni$i o modalitate
naSionalR #"e$i!i$R de manaement nu e#te #u"erioarR $elorlalte.
Cer$etRtorii au Tn vedere "e "lan teoreti$ #R elu$ideze "ro-lema: 2!re !4&e2te !le
te'riei #!n!$e#entli 4nt Cntr-!"e<?r ni<er4!le Ai 2!re 2ltr!le 4&e2i3i2e. Su-
ra"ortul "ra$ti$ii #e $autR #R #e determine 2Gt "e "i3erit? e4te 2ltr! A 2'#&!r!ti< 2
2ltrile BD CD D et2.D 2!re 4nt ('nele 4! "'#eniile Cn 2!re 4tr!te$iile Ai &'liti2ile
'r$!ni(!@i'n!le &'t 3i 4i#il!re Cn t'!te @?rile Ai 2!re !4&e2tele Cn 2!re treEie 4? "i3ere.
Pornind de la #imilaritRSile tran#naSionale& #tudiile $om"arative vizeazR Tn mod
#"e$ial 4? i"enti3i2e ele#entele "e ni<er4!lit!te. Se Tn$ear$R !ormularea de #tru$turi #au
modele $u vala-ilitate univer#alR $e TQi au #orintea Tn $ulturile #tudiate. Con$omitent& #e
inve#ti+eazR "entru identi!i$area di!erenSelor. Un terminoloia $ara$teri#ti$R a$e#tei
a-ordRri& elementele #imilare #unt denumite univer#ale& iar di!erenSele $on#tatate $a
#"e$i!i$itate $ulturalR a$$e"tWndu6le Tn ealR mR#urR "e am-ele. <e alt!el& a$$entul "rin$i"al
"e "ar$ur#ul derulRrii #tudiilor e#te a#u"ra "eli#it?rii 2'#&'rt!#entel'r 4&e2i3i2 2ltr!le
"e 2ele ni<er4!le. <e remar$at $R e$+ili-rul dintre elementele #"e$i!i$ $ulturale Qi $ele
univer#ale nu e#te "rezumat& $i rezultR #au nu din !ie$are #tudiu realizat.
+et'"'l'$i! de e!e$tuare a #tudiilor $om"arative de manaement e#te de o mare
$om"le1itate& $u"rinzWnd elemente #tru$turate Tn 8 et!&eD "rezentate Tn "arara!ul anterior&
$a !iind re"rezentative "entru $er$etRrile Tn a$e#t domeniu. Un leRturR $u utilizarea& #R
menSionRm im"ortanSa #oluSionRrii ade$vate a 2in2i "ile#e re!eritoare la: $e e#te $ultura&
@1
P. ;e##elin& Studies in Cross ! Cultural -rganiation& in Columbia 'ournal o$ 1orld /usiness& nr. 1)& 18.,.
127
CAPITOLUL 3
!enomenul #tudiat e#te #"e$i!i$ $ultural #au univer#al& $um "ot $er$etRtorii im"li$aSi Tn
derularea inve#tiaSiei #R nu6Qi mani!e#te "re'ude$RSile naSionale& $are $om"onente ale
metodoloiei utilizate Tn di!eritele $ulturi #tudiate tre-uie #R !ie e$+ivalente& $are identi$e&
"eri$olele de di#tor#iune $auzate de intera$Siunile dintre varia-ilele $ulturale analizate Qi $ele
!olo#ite Tn $er$etare. ?urnizarea unor rR#"un#uri teoreti$e& metodoloi$e Qi o"eraSionale
ade$vate la a$e#te dileme a#iurR e$+ivalenSa !un$SionalR a metodoloiei Tn !ie$are eta"R de
utilizare Qi Tn $adrul tuturor $ulturilor din eQantion.
Studiile $om"arative de manaement mar$+eazR& de !a"t& maturizarea a$e#tui nou
domeniu al QtiinSei& $eea $e #e re!le$tR Qi Tn #"orirea #u-#tanSialR a $alitRSii #oluSiilor
manaeriale $Rrora le #erve#$ dre"t !undament teoreti$o6metodoloi$.
2.5.6. STUDII 0EOCE*T)ICE
S"re deo#e-ire de "re$edentele& #tudiile eo$entri$e TQi de!ine#$ aria de inve#tiare
$a !iind 2'r&'r!@iile #ltin!@i'n!le& !RrR ra"ortare e1"li$itR la $ulturile im"li$ate. Mai mult
$+iar& ade#ea& $ulturile SRrilor "e teritoriul $Rrora a$SioneazR #unt inorate #au luate Tn
$on#iderare $u o "ondere minorR. Studiile eo$entri$e& $are& !ireQte& $R #unt Tn $va#itotalitate
a"li$ative& urmRre#$ #R dea rR#"un# la Tntre-Rrile: 2# 3n2@i'ne!(? 2'r&'r!@iile
intern!@i'n!le Ai 2# &'!te 3i &er3e2@i'n!t #!n!$e#entl l'r. RR#"un#ul Tl $on#tituie
dezvoltarea de a-ordRri "entru #tudierea multi"lelor "ro-leme $u $are #unt $on!runtate. Un
a$e#t "ro$e# !re$vent& $ulturile SRrilor im"li$ate #unt inorate.
Cu toate a$e#tea& Tn mod im"li$it& #tudiile eo$entri$e 2!t? 4? "e42'&ere
4i#il!rit?@ile 2ltril'r Cn 2!"rl 2?r'r! '&ere!(? 2'r&'r!@iile #ltin!@i'n!le. A$ea#tR
$on#tatare de$ure Qi din !a"tul $R #e urmRreQte $onturarea a-ordRrilor de manaement $ele
mai e!i$a$e "entru !ilialele $or"oraSiei $e #unt lo$alizate Tn diver#e SRri. Ori& a-ordRri $omune
de manaement nu "ot e1i#ta da$R #i#temele de $ondu$ere $e a$SioneazR Tn di!eritele SRri nu
"rezintR a"re$ia-ile #imilaritRSi. E1"li$it Tn#R& #tudiile eo$entri$e au Tn vedere a#"e$tele
re!eritoare la di#"er#ia teritorialR a diviziilor Qi !ilialelor $or"oraSiei multinaSionale Qi a
im"li$aSiilor a$e#tora a#u"ra !un$SionalitRSii manaementului a$e#tora. Prin "ri#ma $elor
arRtate& rezultR $R #e &re4&ne eFi4ten@! ni<er4!lit?@ii Cn !E'r"?rile "e #!n!$e#ent
tr!n4n!@i'n!leD 3?r? Cn4? !-i "e#'n4tr! <!l!Eilit!te! &rin inter#e"il <!ri!Eilel'r
2ltr!le. Atun$i $Wnd #e Tn$ear$R& totuQi& e1"li$aSii& #e re$ure relativ !re$vent la varia-ile
non$ulturale.
Re!eritor la #et'"'l'$i! tili(!t?D 4e &'!te !3ir#! 2? e4te &re"'#in!nt 2e!
2l!4i2?& dar $u un "lu# de $om"le1itate determinatR de luarea Tn $on#iderare a !a$torului
di#tanSa eora!i$R. Tradu$erea nu ridi$R "ro-leme de e$+ivalenSR& deoare$e& Tn mod
o-iQnuit& $or"oraSiile multinaSionale !olo#e#$ o lim-R $omunR& $el mai ade#ea enleza.
Un $on$luzie& #tudiile eo$entri$e& "ramati$e "rin e1$elenSR& #e remar$R "rin $ontri-uSia
adu#R la $unoaQterea Qi Tm-unRtRSirea manaementului $or"oraSiilor internaSionale& !iind o !ormR
#"e$i!i$R de manaement $om"arat& de alt!el& $u o im"ortanSR Tn $reQtere.
2.5.7. STUDII SI*E)0ETICE
A$e#t ultim ti" de $er$etRri #e $on$entreazR a#u"ra Cn@ele$erii 4tr2tril'r "e rel!@ii
Ai te'riil'r #!n!$eri!le 2!re 4e !&li2? !tn2i 2Gn"D &er4'!ne !&!r@inGn" #!i #lt'r
128
CAPITOLUL 3
2ltriD 4e inter!2@i'ne!(? Cn &r'2e4l #n2ii. Mai $on$ret& #tudiile #inereti$e au Tn
vedere $om"ortamentul oamenilor Tn $adrul oranizaSiilor mulSi Qi tran#naSionale& al
"er#onalului Tntre"rinderilor indiene $u mi#iuni internaSionale Qi al $om"onenSilor unor
oranizaSii naSionale $u o #tru$turR "lurinaSionalR #au $are au !urnizori Qi $lienSi din alte SRri.
Cer$etRtorii& "rin e!e$tuarea de #tudii #inereti$e& urmRre#$ #R !urnizeze rR#"un#uri
re!eritoare la le$it?@ile 2e $<erne!(? inter!2@ine! Ai #!n!$e#entl &er4'!nel'r 2e
!&!r@in "i3eritel'r 2ltri Ai l! 2'n"i@iile Cn 2!re !E'r"!re! ni<er4!l?D 3'l'4in"
4i#il!rit?@ile 2erte !le "i3eritel'r 2ltriD e#te $ea mai "o#i-ilR Qi $ea mai indi$atR Qi Tn $are
#e re$omandR o a-ordare "lurali#tR $e utilizeazR #"e$i!i$itRSi $ulturale identi!i$ate. Pentru
manaeri& inve#tiaSiile #inereti$e #unt "roie$tate #R rR#"undR la Tntre-Rrile: 2# treEie
"iri%!t? inter!2@ine! tr!n4n!@i'n!l? Cn 2!"rl 'r$!ni(!@iei& $Wnd e#te $el mai -ine #R
utilizezi a-ordRri univer#ale "entru a $ondu$e interrelaSiile dintre oameni Qi $Wnd #R !olo#eQti
a-ordRri $ulturale #"e$i!i$e& indiene. <e$i& #tudiile #inereti$e #e -azeazR "e TnSeleerea
intera$Siunilor $ulturale tran#naSionale& "e $are le utilizeazR "entru a de$ide $um Qi $Wnd #R
!olo#ea#$R !orme univer#ali#te Qi& re#"e$tiv& "lurali#te 6 !ie a"Rrute Tn mod natural& !ie $reate 6
"entru a $ondu$e oranizaSiile.
S"e$i!i$R $er$etRrilor #inereti$e e#te tili(!re! 4i#il!rit?@il'r Ai "i3eren@el'r
2ltr!le Ai "e #!n!$e#ent 2! 4r4e !le 2reAterii Ai "e(<'lt?rii. Pornind de la a$e#tea&
"rin modelele Qi teoriile "e $are le !ormuleazR& $a Qi "rin #oluSiile manaeriale $onturate #e
Tn$ear$R #R #e 2ree(e ni<er4!lit!te &e &l!nl #!n!$e#entli. Se $on#iderR& $a "remi#R
de -azR& $R e#te "o#i-il "entru oranizaSiile multinaSionale Qi multi$ulturale #R utilizeze
e$+ili-rul $reat de manaeri Tntre a-ordRrile #"e$i!i$e Qi enerale.
Ca #et'"'l'$ie& #tudiile #inereti$e a"eleazR la modele de intera$Siune Qi la "ro$e#e
interatoare #u-ordonate #ta-ilirii $Rilor Qi modalitRSilor de intera$Siune $ele mai e!i$a$e Tn
$adrul $ole$tivitRSilor tran#naSionaleD delimitRrii modelelor de a$Siune univer#ale Qi #"e$i!i$e&
realizRrii unui e$+ili-ru Tntre elementele univer#ale Qi #"e$i!i$e Tn manaementul unei
oranizaSii& "re$um Qi la !olo#irea di!erenSelor $ulturale& "entru a $rea #tru$turi
oranizaSionale univer#ale "entru #tudiu.
<in $ele "rezentate rezultR "e'4eEirile #!%'re !le 4t"iil'r 4iner$eti2eD
2'#&!r!ti< 2 &re2e"enteleM
6 #e $on$entreazR a#u"ra TnSeleerii intera$Siunilor dintre "er#oane a"arSinWnd
diver#elor $ulturi Qi nu de#$rierii $ulturilor %"aro+iale& etno$entri$e& "oli$entri$e Qi
$om"arative(5
6 au Tn vedere $u "rioritate $rearea de #tru$turi #au modele ale manaementului Qi
oranizaSiilor& Qi nu identi!i$area de $on!iuraSii $are a"ar Tn mod natural& !re$vent& "rin
a$$entuarea #imilaritRSilor Qi deo#e-irilor5
6 #e a1eazR a#u"ra TnSeleerii& armonizRrii Qi enerRrii $elui mai -un e$+ili-ru Tntre
modelele $ulturale #"e$i!i$e %"lurali#ti$e( Qi univer#ale de manaement& Qi nu TnSeleerii
#imilaritRSilor Qi deo#e-irilor dintre a$e#tea& TntWlnite la toate $ele @ ti"uri de #tudii menSionate.
A$e#te di!erenSe& $e re"rezintR $erte "lu#uri $alitative& nu Tn#eamnR $R a-ordarea
#inereti$R rezolvR toate "ro-lemele ma'ore im"li$ate. ?iind Tn !azR de maturizare& ea
"rezintR Tn$R o #erie de !4&e2te "e3i2it!re re!eritoare mai ale# la li"#a de rioare a unor
ela-orate ale #ale Qi la Tn$etineala $u $are #unt $onturate #oluSii "entru unele $om"onente
ma'ore ale manaementului.
129
CAPITOLUL 3
Con$luzia !inalR $are #e dea'R e#te a$eea $R "ro"riu #tudiilor #inereti$e e#te !22entl
&e 2re!re! "e n' te'reti2 Ai &r!$#!ti2D &e 'rient!re! 2'n4tr2ti<? Ai e2HiliEr!t? "e
&re$?tire ! <iit'rli 'r$!ni(!@iil'r. <ezvoltWnd #tru$turi Qi modele #"e$i!i$e tran#naSionale& #e
!a$e #altul de la de#$riere Qi $om"arare la "roie$Sie Qi intera$Siune Tn !enomenele de manaement
indiene #au internaSionale& Tntr6o viziune tran#naSionalR.
2.6. E1ALU7)I KI )ECO+A*D7)I P)I1I*D STUDIILE
DE +A*A0E+E*T CO+PA)AT
2.6.1. E1ALUA)E 0E*E)AL7
Realizarea de #tudii de manaement $om"arat valoroa#e& $a -azR a a"ro!undRrii Qi
dezvoltRrii a$e#tei noi di#$i"line manaeriale Qi a e!e$tuRrii tran#!erului internaSional de
BnoC6+oC manaerial& ne$e#itR $unoaQterea nivelului lor de realizare& a "un$telor !orte Qi
#la-e& Qi "e a$ea#tR -azR& #ta-ilirea modalitRSilor de "er!e$Sionare. Pornind de la evaluRrile
e!e$tuate de #"e$ialiQti re$uno#$uSi "e "lan internaSional
1&)&,&
Tn domeniul manaementului
$om"arat& $a Qi de la "ro"riile $er$etRri Qi o-#ervaSii realizate Tn #"e$ial du"R 188:& am
#intetizat un t!El' !l &n2tel'r 3'rte Ai 4l!Ee ale #tudiilor manaeriale internaSionale& "e
$are6l "rezentRm Tn $ontinuare.
32?25252 PNCTE <ORTE
a( Ela-orarea unui #!re n#?r "e 4t"ii "e #!n!$e#ent 2'#&!r!tD Tn $reQtere a$$eleratR Tn
#"e$ial Tn ultimul de$eniu Qi 'umRtate. S6a a$umulat a#t!el o -oatR e1"erienSR atWt Tn
realizarea de #tudii teoreti$o6metodoloi$e& $Wt Qi "ramati$o6em"iri$e& $e #e re!le$tR Tn mod
"ozitiv Tn $onSinutul Qi !orma de "rezentare& Tn utilitatea lor.
-( ?olo#irea Tn $adrul #tudiilor de manaement $om"arat a unei $!#e l!r$i Ai <!ri!te "e
#et'"e Ai teHni2i "e 2er2et!re "rovenind din manaement& #o$ioloie& "#i+oloie&
e$onomie& in!ormati$R et$. Remar$Rm $u #ati#!a$Sie "e lWnR metodele tradiSionale&
$on$e"erea Qi utilizarea de metode #"e$i!i$e de manaement $om"arat 6 SSA& AKSCAK
rilele de evaluare "luri$ulturalR. Cara$terizate "rintr6o $om"le1itate Qi #"e$i!i$itate
ridi$ate& a$e#te metode enereazR Tn#emnate "lu#uri Tn $er$etRrile manaeriale
internaSionale& #ituaSie "er$e"utR mai ale# Tn ultimii ani.
$( O-Sinerea unor re(lt!te !&re2i!EileD Cn 4&e2i!l Cn 2er2et?rile 2 2!r!2ter e#&iri2. S6
au realizat un numRr nota-il de #tudii
Y
$e au inve#tiat realitRSi manaeriale Qi $ulturale&
Tndeo#e-i din ru"uri de SRri dezvoltate 6 $el mai ade#ea& *a"onia& S.U.A Qi re$ent&
1
;. Triandi#& Crosscultural Industrial and -rganiational Psyc"ology& in M, #unnette @andboo0 o$ Industrial
and -rganisational Psyc"ology, Consulting Psyc"ologists Press& vol. 9& Palo Alto& 188)& ". @9 E @7.
)
G. ;o!#tede& Managementul structurilor multiculturale& Editura E$onomi$R& Bu$ureQti& 188D.
,
;. S$+oll+ammer& o". $it.
Y
vezi& Tn a$e#t #en#& Qi elementele "rezentate Tn $a"itolul D al a$e#tei lu$rRri.
130
CAPITOLUL 3
Comunitatea Euro"eanR 6& $e au determinat $unoaQterea a"ro!undatR a a$e#tora.
Rezultatele a$e#tor #tudii au #timulat Qi !a$ilitat un inten# tran#!er internaSional de
$unoQtinSe Qi de BnoC6+oC manaerial& mai ale# Tntre *a"onia Qi S.U.A.. <e a#emenea&
tot $a e!e$t al a$e#tor #tudii& #6a a$umulat un -oat material de $ara$terizare a
manaementului Qi $ulturii din ze$i de SRri a $Rrui !olo#ire #e va re!le$ta tre"tat Tn
modernizRrile a$$elerate Qi inovRrile Tn manaementul Tntre"rinderilor Qi oranizaSiilor
mari din a$e#te zone.
d( Conturarea unor <!l'r'!4e !E'r"?ri #et'"'l'$i2eD $are !a$iliteazR #en#i-il Tn "erioada
a$tualR realizarea de #tudii de manaement $om"arat $e "rezintR un nivel $alitativ
a"re$ia-il. MenSionRm& Tn a$e#t #en#& a-ordRrile de ti" #inereti$& -azate "e o viziune
#i#temi$R& maturR& Qi Tn $adrul $Rrora elementele $u $ara$ter "ro#"e$tiv Qi $on#tru$tiv au o
"ondere determinantR. TotodatR& ele a#iurR un !undament ade$vat "entru dezvoltarea de
#tru$turi Qi modele manaeriale tran#naSionale& $u un ridi$at rad de relevanSR Qi "entru
im"ul#ionarea unui tran#!er #i#temati$ Qi $om"etent de $unoQtinSe Qi BnoC6+oC
manaerial de la o SarR la alta& dintr6o $ulturR Tn mai multe $ulturi la nivel mi$ro& mezo Qi
ma$ro#o$ial.
32?25232 PNCTE 6LA*E
a( Pre"'#in!re! !E'r"?ril'r "e42ri&ti<i4te Tn $adrul ze$ilor de mii de #tudii Qi arti$ole
$on#a$rate Tn ultimele de$enii manaementului $om"arat. Se $on#tatR& nu rareori& o tratare
in#u!i$ient de $auzalR a !enomenelor manaeriale Tn viziune internaSionalR. <atoritR a$e#tui
!a"t a-undR Tn$R 6 $+iar la autori Qi Tn "u-li$aSii de vWr! ale manaementului $om"arat Qi
internaSional 6 "rezentarea "ro$e#elor Qi relaSiilor manaeriale Qi a elementelor $ulturale la
modul narativ. Ca urmare& valoarea teoreti$o6metodoloi$R Qi "ramati$R a a$e#tora e#te& Tn
$el mai -un $az& mode#tR& Tn $iuda inve#tirii ade#ea a unor a"re$iate re#ur#e umane Qi
!inan$iare. Un "lu#& a#emenea #tudii adu$ Qi de#ervi$ii manaementului $om"arat& dezvoltRrii
manaementului& Tn eneral& "rin a$eea $R& re$e"tate de Tn$e"Rtori& na#$ du-ii a#u"ra
nivelului Qi utilitRSii manaementului.
-( ?olo#irea Tntr6o "ro"orSie a"re$ia-ilR a #tudiilor de manaement $om"arat a unei !E'r"?ri
#et'"'l'$i2e in43i2ient "e ri$r'!4?. Nu rareori #"e$ialiQtii omit unele eta"e ale
demer#ului metodoloi$ QiI#au #u"ra Qi& re#"e$tiv& #u-evalueazR altele. <e a#emenea& nu
#e a"eleazR #u!i$ient Qi $u $om"etenSa ne$e#arR la metode Qi te+ni$i de inve#tiare
QtiinSi!i$R ade$vate "arti$ularitRSilor #ituaSiilor manaeriale Qi $ulturale inve#tiate. Un
$on#e$inSR& elemente6$+eie im"li$ate 6 Qi ai$i am menSiona& Tn "rimul rWnd& de!inirea Qi
$ara$terizarea $ulturii Qi a#iurarea e$+ivalenSei $on#tatRrilor Qi $on$luziilor manaeriale 6
nu6Qi R#e#$ #oluSionarea ne$e#arR.
$( A"ariSia unei "i42re&!n@e !&re2i!Eile Cntre 2er2et?rile te'reti2'-#et'"'l'$i2e Ai 2ele
e#&iri2e. Pra$ti$a aratR $R #6a "rodu# 6 $u e1$e"Siile -une de rioare 6 o #"e$ializare a
$er$etRtorilor. Unii e!e$tueazR mai ale# $er$etRri teoreti$o6metodoloi$e& $are nu #e -azeazR
"e un !undament em"iri$ ade$vat& $eea $e #e re!le$tR neativ Tn $ore#"ondenSa lor $u realitatea
Qi Tn radul de a"li$a-ilitate a $on$luziilor Tn "ra$ti$a manaerialR& Tn e!e$tuarea tran#!erului
131
CAPITOLUL 3
internaSional de elemente manaeriale valoroa#e. O altR "arte a #"e$ialiQtilor 6 $ea mai
numeroa#R& de !a"t 6 realizeazR $er$etRri Qi #tudii manaeriale& e1$lu#iv em"iri$e& $are nu #e
-azeazR "e un !undament teoreti$o6metodoloi$ ade$vat. Ca urmare& nu rareori& a$e#tea& deQi
rezolvR anumite ne$e#itRSi de ordin "ramati$& mai ale# "entru #o$ietRSile multinaSionale& nu #e
ridi$R la riurozitatea Qi nivelul QtiinSi!i$ "o#i-il la a$tualul #tadiu de dezvoltare al
manaementului $om"arat. Mai mult $+iar& Tn $on$e"erea Qi realizarea unora dintre a$e#te
#tudii #e Tnrei#treazR erori determinate de ne!olo#irea -azatR "e ne$unoaQterea unor $on$e"te&
metode& a-ordRri Qi $ara$teri#ti$i de -azR ale manaementului $om"arat.
d( +!ni3e4t!re! nei in43i2iente ten"in@e "e !E4tr!2ti(!re Ai $ener!li(!re Tn #tudiile
em"iri$e. A$ea#tR de!i$ienSR& orani$ $one$tatR la "re$edenta& rezidR Tn e!ortul redu# #au
$+iar Tn a-#enSa Tn$er$Rrii unor #"e$ialiQti de a valori!i$a& Tn "lan QtiinSi!i$& materialul
in!ormaSional !a"ti$& ade#ea -oat Qi inedit "e $are6l a$umuleazR. E!e$tul a$e#tei #ituaSii
$on#tR Tn in#u!i$ienta valori!i$are QtiinSi!i$R a unor mari $+eltuieli de re#ur#e Qi a unui
!ond in!ormaSional valoro#& $eea $e reveazR #u-#tanSial atWt ritmul Qi $onSinutul
dezvoltRrii QtiinSei manaementului& $Wt Qi radul de e!i$a$itate a di!uzRrii Tn "lan naSional
Qi internaSional a elementelor manaeriale valoroa#e.
e( Utili(!re! &e 42!r? l!r$? "e !E'r"?ri "e #!n!$e#ent 2'#&!r!t nil!ter!le 6
"redominant #o$ioloi$R& "#i+oloi$R #au e$onomi$R 6 $e re!le$tR "reRtirea de -azR Qi
e1"erienSa $er$etRtorilor im"li$aSi dintr6un anumit domeniu. Un a#emenea #ituaSii& #u-
titulatura de #tudii de manaement $om"arat& #e realizeazR de !a"t $er$etRri a"arSinWnd
altor domenii. Pro$e#ele Qi relaSiile manaeriale #unt in#u!i$ient a-ordate& deQi #e !a$
re!eriri Qi& nu rareori& #e !ormuleazR $on$luzii Qi emit re$omandRri "e a$e#t "lan& a $Rror
$alitate Tn $el mai -un $az la#R de dorit.
Con#e$inSele neative Tn "lanul QtiinSei Qi al "ra$ti$ii manaeriale #unt evidente&
nemai!iind ne$e#ar #R in#i#tRm a#u"ra lor.
132
CAPITOLUL 3
2.6.2. CE)I*8E KI )ECO+A*D7)I +ETODOLO0ICE
Ela-orarea de #tudii de manaement $om"arat a"ro!undate Qi valori!i$area
rezultatelor& $ore#"unzRtor $erinSelor QtiinSei Qi "ra$ti$ii e$onomi$e de la #!WrQitul mileniului
al II6lea& im"li$R& "e lWnR evaluarea #tadiului a$tual& Qi im"lementarea unui #et de $erinSe Qi
re$omandRri !ormulate de #"e$ialiQti.
Pro!e#orul ,!rr= Tri!n"i4
@)
& "e -aza e1aminRrii a "e#te 9:: de #tudii& a #ta-ilit
re$ent un 4et "e 2erin@e "e $are le "ro"une "er#oanelor $e realizeazR #tudii Qi $er$etRri de
manaement $om"arat:
analiza riuroa#R Qi o"eraSionalizarea $on$e"tului de $ulturR& a$ordWnd o atenSie #"e$ialR
dimen#iunilor #ale $are in!luenSeazR $om"ortamentul oranizaSiilor5
dezvoltarea unui model a"t #R #ur"rindR ra"orturile dintre $ulturR& $om"ortamentul
oranizaSiilor Qi manaement5
atenSie la "revenirea de!i$ienSelor metodoloi$e enerate de #trRduinSa #"e$ialiQtilor de a
R#i metoda $ea mai "otrivitR& Tn lo$ #R #e $on$entreze a#u"ra identi!i$Rrii $om-inaSiei de
metode ade$vate Tn #ituaSiile manaeriale Qi $ulturale inve#tiate5
luarea Tn $on#iderare a rolurilor ma'ore "e $are "er$e"Sia Qi $unoaQterea le au Tm"reunR
$u im"li$aSiile e"i#temioloi$e ale de!inirii o-ie$tului de #tudiu& "entru riurozitatea Qi
e!i$a$itatea inve#tiaSiilor multinaSionale5
in!luenSa nota-ilR "e $are o "rezintR a"elarea la norme Tn di!erenSierea TnSele#urilor
noSiunilor $omune utilizate Tn #tudiile de manaement $om"arat5
a$ordarea unei atenSii ridi$ate ante$edentelor Qi $on#e$inSelor valorilor& motivaSiilor&
atitudinilor Qi ne$e#itRSilor a#o$iate diver#elor $ulturi Tn $onte1tul $Rrora #e a-ordeazR
"ro$e#ele Qi relaSiile manaeriale5 #"re e1em"lu& #e re$omandR a"ro!undarea $elor 9
dimen#iuni ale a-ordRrii lui Geert ;o!#tede Tn $adrul $ulturilor im"li$ate de !ie$are
$er$etare5
introdu$erea unei "er#"e$tive mai dinami$e Tn analizarea intera$Siunilor dintre normele&
rolurile& valorile et$. a!erente !ie$Rrui mediu Qi a "ro$e#ului de neo$iere "e $are #e
-azeazR luarea lor Tn $on#iderare Tn analizarea #tudiilor de manaement $om"arat.
AlSi #"e$ialiQti& $um ar !i Si#2H! )'nen
53
D /e!n P!42Wer'
54
Ai 0'r"'n )e""in$
@@
D
au de"RQit !aza $erinSelor vizavi de #tudiile de manaement $om"arat& ela-orWnd
re2'#!n"?ri de urmat:
a( ?olo#irea a-ordRrii $om"arative Tn #tudiul ru"urilor de !enomene #au $ateorii
manaeriale Qi $ulturale& al $Rror $onSinut analizat $om"le1& $u a$$ent "e a-#tra$tizare&
"oate du$e la identi!i$area #tru$turilor de determinare.
-( E!e$tuarea de demer#uri "entru de$elarea de modele a-#tra$te& $e "ot Tn$ura'a $er$etRrile
multidi#$i"linare "ro!unde& de"RQind !aza o-#ervRrilor #u"er!i$iale de naturR linvi#ti$o6
$ulturalR& manaerialR et$.
@)
;. Triandi#& o". $it.
@,
S. Ronen& Comparative and Multinational Management& *o+n Lile4& NeC JorB& 187D.
@9
*. Pa#>uero, Comparative Researc": &"e Case $or Middle Range Met"odologies& in I. E. Pre#ton& International
and Com"arative Cor"oration and So$iet4 Re#ear$+& *AI Pre##, GreenC+i$+& 188:.
@@
G. Reddin& Comparative &"eory: 'ungle, 5oo or Fossil /ed& in Oranizational Studie#& vol. ,& 1889.
133
CAPITOLUL 3
$( A"elarea la aQa6numitele teorii de ran mediu Tn a-ordarea relaSiilor inter$ulturale Tn
vederea a"ro!undRrii analizelor etnora!i$e Qi a "er!e$tRrii modelelor im"li$ate.
d( <ezvoltarea "re#tiioa#ei a-ordRri a lui ;o!#tede& a$ordWnd o atenSie #"oritR determinRrii
$ulturale a valorilor la nivelul ru"elor de SRri Qi relevRrii #tru$turii $on#e$inSelor
oranizaSionale $e derivR din a$e#tea& deo#e-it de utile "ra$ti$ii manaeriale5
e( Te#tarea "o#i-ilelor ru"Rri de SRri& "er$e"ute "rin "ri#ma $ondiSiilor Qi valorilor
e1i#tente Tn !ie$are SarR.
!( Sto"area a-ordRrilor #i#temi$e Tn$+i#e& -azate "e un de#$ri"tivi#m "ozitivi#t.
( Un$ura'area ela-orRrii de modele $om"le1e& "entru $are "ledeazR *o+n C+ild& evitWnd
Tn#R 2$a"$ana multi$auzalitRSii3.
+( Evitarea tratRrii $ulturii dre"t #inura $auzR a tot $eea $e #e TntWm"lR& $a !iind uni$ul
determinant al evoluSiilor #o$iale.
i( A$ordarea unei atenSii #"orite analizei a"ro!undate de ti" etnora!i$ Qi e1aminRrii
relaSiilor de e#enSR dintre dimen#iunea mentalR a $ulturii Qi latura $om"ortamentalR a
oranizaSiilor& $on$entrWndu6#e a#u"ra "ro$e#elor Qi #en#urilor im"li$ate.
O a-ordare "arSial di!eritR& a#u"ra $eea $e tre-uie !R$ut Qi $um& au *!n2= A"ler Ai
*!Ii=e B'=!2i$iller
@D
. Un ta-elul nr. 9 "rezentRm 4etl l'r "e re2'#!n"?riD $u "re$izarea
"rin$i"alelor im"li$aSii Qi #emni!i$aSii #tru$turate Tn trei $ateorii& Tn !un$Sie de "alierul "e
$are6l vizeazR.
Tabelul nr2 8
Re-o,an1+ri /rivin1 a,/lifi-area relevan@ei stu1iilor
1e ,anage,ent -o,/aratE
*r.
2rt.
P!lierl
<i(!t )e2'#!n"!re! I#&li2!@ii Ai 4e#ni3i2!@ii
: 1 ) ,
1 Con$e"tua6
lizarea
E1aminarea Tn mod #"e$ial a
modului $um in!luenSeazR
valorile $ulturale a-ordarea
oranizaSiei Qi $on#truirea
teoriilor manaeriale
Contri-uie la de#$o"erirea de
$Rtre $er$etare a zonelor #au
a#"e$telor neli'ate&
#u"ra#oli$itate #au e1$e#iv
eneralizate
) Analizarea mR#urii Tn $are
QtiinSele manaeriale re!le$tR
valorile $ulturale #"e$i!i$e ale
!ie$Rrei SRri %$el mai ade#ea ale
SUAYY(
Am"li!i$R TnSeleerea de $Rtre
#"e$ialiQti a $ulturii SRrii
re#"e$tive Qi a in!luenSei #ale
a#u"ra "er$e"Siilor Qi
raSionamentelor manaeriale ale
inve#tiatorilor re#"e$tivi
@D
N. Bo4a$iiller& N. *. Adler& &"e Paro"ial #inosaur: -rganiational Science in *lobal Conte7t& in A$adem4 o!
Manaement RevieC& nr. )& 1881.
134
CAPITOLUL 3
: 1 ) ,
,
A$Siunile
$on$rete ale
Sta-ilirea domeniului $ultural Qi
a ariei eora!i$e& "re$um Qi a
a#"e$telor #"e$i!i$e $are #e au Tn
vedere Tn "lan teoreti$ Qi #e
#u"un #tudiului
MinimalizeazR #u"raevaluarea
elementelor de univer#ali#m Tn
$adrul #tudiului
9 !ie$Rrui
#"e$iali#t
Pre$izarea $ara$teri#ti$ilor
naSionale Qi $ulturale ale
eQantionului inve#tiat
?avorizeazR "er$e"erea de $Rtre
-ene!i$iarii #tudiului a limitelor
#ale "otenSiale Qi a vala-ilitRSii
reale a $on$luziilor
@ Studierea #i#temelor de manae6
ment Qi Tn a!ara "ro"riei SRri
%#au din SUA(
GenereazR noi a-ordRri teoreti$e
Qi metodoloi$e $are nu #e
-azeazR "e i"otezele "rivitoare la
"ro"ria SarR %#au SUA(
D Analizarea #i#temelor de
manaement din alte SRri Tn
temenii lor #"e$i!i$i %$er$etarea
idiora!i$R( Qi dezvoltarea unei
"rezentRri $on#i#tente a
!enomenelor manaeriale Qi
$onte1telor Tn $are a$e#tea #e
mani!e#tR
Am"li!i$R radul de !amiliarizare
a #"e$ialiQtilor $u !enomenele
manaeriale Qi $onte1tele
$ulturale& "re$um Qi TnSeleerea de
$Rtre a$eQtia a #"e$i!i$itRSii
elementelor manaeriale din
"ro"ria SarR %#au din SUA& da$R
a$ea#ta e#te luatR dre"t etalon(
. Oranizarea de e$+i"e de #tudii
multinaSionale Qi multi$ulturale
?a$iliteazR luarea Tn $on#iderare a
#"e$i!i$ului $ultural Tn $adrul
teoretizRrilor manaeriale
7 ?olo#irea elementelor %"re6
mi#elor( 2non SUA3 "entru a
#tru$tura a-ordRrile teoreti$e Qi
metodoloi$e
E1tinde #!era de $u"rindere a
teoriilor manaeriale
8 E!e$tuarea de ani de #tudii
%2#a-ati$i3( Tn alte SRri
Am"li!i$R radul de TnSeleere a
$ulturilor Qi manaementului din
alte SRri Qi din "ro"ria SarR
1:
S$+im-Rri
Tn
oranizarea
Punerea #u- #emnul Tntre-Rrii& de
$Rtre #"e$ialiQtii& $omentatorii Qi
editorii et$.& a i"otezelor de #tudiu Qi
a#"e$telor $er$etate #au e1aminate de
$Rtre ei Qi $elelalte "er#oane
?avorizeazR veri!i$area radului
de univer#alitate a analizelor&
$on#tatRrilor Qi $on$luziilor
"rivind elementele $ulturale Qi
manaeriale inve#tiate
11 a$Siunilor
de manaeE
ment
$om"arat
E1tinderea $on#iliilor editoriale
ale lu$rRrilor de manaement
$om"arat "entru a avea o
re"rezentare Qi e1"ertizR
internaSionalR lo-alR
Cre#$ "er#"e$tivele de analizR
$om"arativR a"ro!undatR #u-
a#"e$tul $onSinutului Qi
#im-olurilor
135
CAPITOLUL 3
: 1 ) ,
1) ?ormarea de alianSe #tratei$e Qi
reSele Tntre $er$etRtori Qi
#"e$ialiQti la nivel de ma"amond
?a$iliteazR internaSionalizarea 2de
!a$to3 a a-ordRrilor manaeriale
$om"arative& #"orindu6le
relevanSa
1, A"elarea la lideri din in#tituSiile
a$ademi$e manaeriale "entru
realizarea de inve#tiaSii $e
in$lud mai multe SRri Qi $onte1te
$ulturale
Am"li!i$R $unoQtinSele de -azR Qi
"er#"e$tivele Tn vederea realizRrii
unor #$+im-Rri de e#enSR Tn
a-ordRrile manaeriale
Y Ada"tat du"R N. Bo4a$iiller& N. Adler& o". $it.
YY Re!eririle #"e$iale la S.U.A. #e e1"li$R "rin !a"tul $R !re$vent $er$etRrile Qi
#tudiile au Tn vedere 6 ade#ea !RrR Qi o de$larare Tn mod e1"li$it 6 manaementul Qi
$ultura din S.U.A.
De re#!r2!t 2?D "eAi !2e4te re2'#!n"?ri ! <i(!t Cn #'" 4&e2i!l
2er2et?rile Ai 4t"iile "in SUAD "!t 3iin" 3!&tl 2? ! Cn 2<!4it't!lit!te
<!l!Eilit!te Ai &entr !lte 2'nteFtri n!@i'n!leD le-!# re3'r#l!t &!r@i!lD
eli#inGn" &re2i(?rile &!rti2l!ri(!te l! ('n! n'r"-!#eri2!n?.
Pe lWnR a$e#te re$omandRri $u $ara$ter eneral& $e vizeazR #tudiile Qi $er$etRrile de
manaement $om"arat& Tn literatura de #"e$ialitate #unt !ormulate Qi &re42ri&@ii &ri<in"
!n#ite ti&ri "e 4t"ii. Cel mai !re$vent #e !a$ "arti$ularizRri vizWnd #tudiul
manaementului !irmelor multinaSionale. <intre a$e#tea remar$Rm re$omandRrile !ormulate
de ;an# S$+oll+ammer
@.
. Utilitatea lor e#te evidentR $Wnd #e a-ordeazR $ateoria re#"e$tivR
de oranizaSii #au #ituaSii manaeriale. <e reSinut $R& Tn a#emenea $azuri& $on$e"erea Qi
o"eraSionalizarea inve#tiaSiilor tre-uie #R "ornea#$R de la re$omandRrile enerale& $are
a#iurR o dire$Sionare 'udi$ioa#R a e!orturilor Qi o valori!i$are #u"erioarR a rezultatelor.
3. +A*A0E+E*TUL 6* U*IU*EA EU)OPEA*7
+OTOM
:Casa euro/ean+ re/reBint+
-ataliBatorul s->i,b+rii2;
Pr'3. L. THr'J
;Sl'!n +.I.T. +!n!$e#ent S2H''lL
@.
;. S$+oll+ammer& o". $it.
136
CAPITOLUL 3
3.1. U*IU*EA EU)OPEA*7 - SISTE+ PLU)ICULTU)AL
U*IC DE I*TE0)A)E I*TE)*A8IO*AL7
3.1.1. SUCCI*T7 P)EZE*TA)E E1OLUTI17
Uniunea Euro"eanR re"rezintR unul din $ei trei "oli ma'ori de "utere e$onomi$R&
QtiinSi!i$R& "oliti$R Qi militarR& ai lumii& $u o "ronunSatR #"e$i!i$itate. Produ# al evoluSiilor din
"erioada "o#t-eli$R& Uniunea Euro"eanR re"rezintR o $on$retizare a unor idei #e$ulare
Y
. E#enSa
$on#tituirii #ale o re"rezintR "ro$e#ul de interare e$onomi$R la #$arR euro"eanR.
<e "re$izat $R interarea e$onomi$R "e $are #6a -azat Tn!iinSarea Qi dezvoltarea
Uniunii Euro"ene a !o#t atWt de ti" dinami$ $Wt Qi #tati$.
Prin inte$r!re! e2'n'#i2? 4t!ti2? #e are Tn vedere di#"ariSia !rontierelor e$onomi$e
"entru a da "o#i-ilitatea SRrilor mem-re #R !un$Sioneze $a un tot. Prin inte$r!re! e2'n'#i2?
"in!#i2? #e realizeazR eliminarea radualR a !rontierelor e$onomi$e dintre #tate mem-re
%adi$R a-olirea di#$riminRrii naSionale(& a#t!el $R entitRSile naSionale #e"arate #R
!uzioneze Tntr6un #i#tem mai $u"rinzRtor
@7
. Un evoluSia Uniunii Euro"ene a "redominat
interarea dinami$R.
Pe un alt "lan& $uno#$utul om de QtiinSR olandez& *an Tin-eren& laureat al "remiului
No-el& arRta Tn$R din 18@9 $R e1i#tR "'? ti&ri "e inte$r!re e2'n'#i2?: ne$!ti<?& al $Rrei
$onSinut "rin$i"al $on#tR Tn eliminarea o-#ta$olelor Tn $alea $ola-orRrii #i#temati$e Qi
"ermanente dintre #tate5 &'(iti<? $e rezidR Tn a#iurarea de $ondiSii eale de !un$Sionare
e$onomi$R "entru !ie$are SarR Tn an#am-lul e$onomi$ realizat. Un "rima !azR a evoluSiei
Uniunii Euro"ene a "redominat interarea neativR& Tn ultimul de$eniu am"li!i$Wndu6#e
interarea "ozitivR.
Baza Tn!iinSRrii Uniunii Euro"ene& #u- denumirea #a a$tualR& iniSialR de PiaSa
ComunR& a re"rezentat6o Tr!t!tl "e l! )'#!D #emnat de Qa#e SRri euro"ene: Belia& ?ranSa&
Italia& Ku1em-ur& Olanda Qi Germania de Fe#t& !iind rezultatul unor Tndeluni& $om"le1e Qi
di!i$ile neo$ieri. Patru au !o#t !a$torii $are au $ontri-uit la $rearea #a: ameninSarea
Y
Primul $are a lan#at ideea unei !ederaSii a #tatelor din Euro"a uvernatR de un $on#iliu euro"ean a !o#t !ran$ezul
Pierre <u-oi#& Tn #e$olul al XIF6lea. Ulterior alSi oameni de QtiinSR& e$onomiQti #au "oliti$ieni au reluat a$ea#tR
idee #u- diver#e !orme Qi Tn di!erite "erioade: Sull4 Qi Peri Tn #e$olul la XFII6lea& 6 ultimul "ro"unWnd $+iar un
"arlament euro"ean 6 Prud+on Tn #e$olul al XIX6lea Q.a. %vezi elemente #u"limentare Tn <enni# SCan& &"e
)conomics o$ Common Mar0et& Pinuin BooB#& Kondon& 188,& ". 1(.
@7
M. Molle& &"e )conomics o$ )uropean Integration& <artmout+& Alder#+ot& 188:& ". 8.
137
CAPITOLUL 3
re"rezentatR de Uniunea Sovieti$R& Planul Mar#+all& avanta'ele e$onomi$e ale interRrii
e$onomi$e Qi re$on$ilierea !ran$o6ermanR du"R al doilea rRz-oi mondial.
Sinteti$ Qi #ue#tiv& evoluSia Uniunii Euro"ene "oate !i "rezentatR #u- !ormR de
ra!i$e& Tn $are #e in#ereazR "rin$i"alele evenimente Tn "lan in#tituSional Qi !un$Sional&
"re$um Qi re!le$tarea lor Tn #tarea de #"irit "redominantR din $adrul Uniunii Euro"ene.
Gra!i$ul nr. 1& re!eritor la "erioada "rimilor 1D ani de !un$Sionare& "un$teazR $rearea
-azelor in#tituSionale Qi !un$Sionale ale U.E.& de $reQtere e$onomi$R a"re$ia-ilR& $Rrora le
$ore#"unde o #tare de #"irit o"timi#tR. A$ea#ta a !o#t mar$atR de o $rizR Tn !un$Sionarea U.E.&
$uno#$utR #u- denumirea de $riza #$aunelor %!otoliilor( oale& datoritR ne"arti$i"Rrii
tem"orare a unora din mem-rii U.E. la a$tivitatea orani#melor #ale& Tn #emn de deza$ord $u
unele a-ordRri ale "ro-lemelor $u $are U.E. era $on!runtatR.
Un ra!i$ul al doilea #e "rezintR o #ituaSie dualR. <eQi& din "un$t de vedere
in#tituSional Qi 6 "arSial !un$Sional 6& U.E. "rore#eazR adRuWndu6#e Qi o nouR SarR mem-rR 6
Gre$ia 6 Tn "lanul "er$e"erii evoluSiilor #ale& "e !ondul unor di!i$ultRSi e$onomi$e
a"re$ia-ile& #e $on#tatR aQa6numitul >er'&e4i#i4#B. Ka a$ea#tR #tare& $ontri-uSii ma'ore au
$ele douR $rize "etroliere& $e $reeazR di!i$ultRSi mari de ordin #tru$tural Qi $omer$ial SRrilor
mem-re ale U.E.. Alte $auze "rin$i"ale eneratoare de euro"e#imi#m au !o#t:
!inanSarea "oliti$ii ari$ole $omune5
"oziSia o-#tru$Sioni#tR a Marii Britanii5
"ierderea de $om"etitivitate Tn ra"ort $u S.U.A. Qi *a"onia5
"er#"e$tivele ne$lare ale $elei de a doua lRriri a U.E.5
mani!e#tarea "e #$arR internaSionalR a !enomenelor de neo"rote$Sioni#m5
a-#enSa la nivelul U.E. a unor #trateii Qi "oliti$i realmente noi& $are #R ia Tn $on#iderare
Tn mod ade$vat evoluSiile din SRrile mem-re Qi din $elelalte zone ale ma"amondului Qi
$are #R !ie $entrate "e o-ie$tive a$$e"tate Qi riuro# de!inite5
e1i#tenSa la $ondu$erea U.E. a unei Comi#ii Euro"ene 2ine!i$a$e3.
138
CAPITOLUL 3
Starea de
#"irit Qi
"er!ormanSele
Er''&ti#i4#
2ri(!
Ani
18@.
Un!iinSarea:
6 Uniunii
Euro"ene %CE(
6EUROATOM
18@8
<e$lanQarea
redu$erii
ta1elor vamale
18D)
Ado"tarea
"oliti$ii ari$ole
$omune
6 Marea Britanie
$ere #R devinR
mem-rR a U.E.
18D@IDD
Criza #$aunelor
oale.
UnSeleerea din
Ku1em-ur
18D.
Introdu$erea
#i#temului
TFA
18D7
Realizarea
Uniunii
Famale Qi
Comer$iale
18.,
Prima
e1tindere a
CE:
6 Marea
Britanie&
6 Irlanda
6 <anemar$a

<igura nr2 5 - Evolu@ia niunii Euro/ene n /erioa1a 5H9A-5HA7
139
CAPITOLUL 3
Starea de
#"irit Qi
!un$Siona6
litatea
Er'&e4i#i4#


Ani
18.,
Prima e1tindere a CE
Criza "etrolului
18.8
Crearea Si#temului
Monetar Euro"ean
Aleerea "rimului
"arlament euro"ean
A doua $rizR a "etrolului
1871
Gre$ia
devine
mem-rR a
CE
187@
Cartea Al-R a CE "rivind
eliminarea -arierelor din
$alea li-erei miQ$Rri a
"rodu#elor& $a"italului Qi
!orSei de mun$R
<igura nr2 3 - Evolu@ia niunii Euro/ene n /erioa1a 5HA7 - 5HI9
140
CAPITOLUL 3
Starea de
#"irit Qi
!un$Sionali6
tatea


Ani
187@
Cartea Al-R a CE
187D
S"ania Qi
Portualia
devin mem-re
ale U.E.
187.
A$tul
Euro"ean
Uni$
1878
PrR-uQirea
reimurilor
$omuni#te din
Euro"a
CentralR Qi de
E#t
188)
Tratatul de la
Maa#tri$+t
PiaSa
Euro"eanR
Uni$R
1889
Suedia& ?inlanda&
Norveia Qi
Au#tria
devin mem-re ale
U.E.
1888
?inalizarea
Uniunii
E$onomi$e Qi
Monetare
<igura nr2 7 - Evolu@ia niunii Euro/ene n /erioa1a 5HI9 - 5HH?
141
CAPITOLUL 3
Cel de al treilea ra!i$ re!le$tR #$+im-Rri de e#enSR Tn $adrul U.E. "e toate "lanurile.
Pun$tul de "le$are Tl re"rezintR Cartea Al-R a U.E.& $are& "rin "revederile #ale in#tituSionale
Qi mai ale# e$onomi$e& determinR mutaSii atWt la nivelul U.E. $Wt Qi al SRrilor mem-re. Ca
urmare& #e eliminR tre"tat !enomenul de 2euro#$lerozR3
@8
$are #e mani!e#tR de mai mulSi ani.
EvoluSiile "ozitive #unt !avorizate Qi de "rodu$erea unor evenimente ma'ore "e "lan
internaSional& Tn !runte $u "rR-uQirea reimurilor $omuni#te din Euro"a. A$ea#ta a Tn#emnat
nu numai di#"ariSia unui "ol de "utere "oliti$R& militarR Qi e$onomi$R& $on$urent U.E.& $i Qi
a"ariSia unor mari o"ortunitRSi e$onomi$e. Con$omitent are lo$ Qi lRrirea U.E.& a#iurWnd
interarea Tn $adrul #Ru a tuturor SRrilor dezvoltate din Euro"a 6 $u e1$e"Sia ElveSiei Qi
Norveiei. Un a$e#t $onte1t #e a#iurR o atraere tre"tatR a !o#telor SRri $omuni#te la U.E. "rin
a#o$ierea lor. Ce+ia& Unaria& Slova$ia& Slovenia& Polonia& RomWnia& Bularia #unt de'a Tn
a$ea#tR #ituaSie. Pentru a avea o imaine mai $om"letR Qi e1a$tR a #ituaSiei a$e#tor SRri&
$om"arativ $u U.E. $on#iderRm utilR $unoaQterea in!ormaSiilor din ta-elul nr.1.
Tabelul nr2 5
Cele 5J state 1in Euro/a Central+& -o,/arate -u -ele 59 state E
P'&
-l!@ie
S&r!
-3!@?
t't!l?
S&r!3!@?
!$ri2'l?
S&r!3!@?
!r!Eil?
P*B
ECU
P*B
;&er 2!&it!L
# # H! #
H!
X #
H!
H!
&er
2!&i
-t!
+ili-
!r"e
EC
U
E2
PPP
: 1 ) , 9 @ D . 7 8
P'l'ni!
,7&@ ,1&, 17&D @8 19&, :&,. .,&9 18:. 9,,7
<ngaria 1:&, 8&, D&1 DD 9&. :&9D ,)&@ ,1@: @8D.
Republica
Ce"8
1:&, .&8 9&, @9 ,&) :&,1 )D&. )@7D .@:1
Slovacia @&, 9&8 )&9 98 1&@ :&)7 7&. 1D9, D,D.
Slovenia 1&8 )&: :&8 9, :&) :&1, 8&7 @:17 .D8.
RomBnia ))&. ),&7 19&. D) 8&, :&91 )1&7 8D1 )891
/ulgaria 7&@ 11&1 D&) @@ 9&: :&97 8&9 111: ,.@9
%ituania ,&7 D&@ ,&@ @9 )&, :&D) )&, D). nIa
%etonia )&D D&@ )&@ ,8 1&. :&D@ )&) 7@: nIa
)stonia 1&D 9&@ 1&9 ,1 1&: :&D, 1&@ 8,7 nIa
C8rile baltice .&8 1.&@ .&9 9, @&: :&D, D&: .@. nIa
Cele (D 98ri
din )uropa
Central8
1:@&@ 1:.&. D:&D @D 9)&, :&9: 177&, 1.7D nIa
Cele (E 98ri ,D8&. ,),&9 1,7& 9, ..&1 :&)1 @8:@&
1@8.) 1@78.
@8
;. ;enzler, &"e .ew )ra o$ )urocapitalism& in ;arvard Bu#ine## RevieC& nr. 9& 188).
142
CAPITOLUL 3
<) 1 1
)uropa
Central8F<) )8N ,,N 99N 6 @@N 6 ,N 11N 6
PPP P "aritatea "uterii de $um"Rrare. Toate $i!rele #e re!erR la 188,.
Sur#a: LIIL %In#titutul "entru Studii E$onomi$e Com"arative Fiena(& Comi#ia UE.
Tratatul de la Maa#tri$+t& $are& "rin $ele )7@ de relementRri ado"tate& $onSine
"revederile realmente 2revoluSionare3& realizeazR $adrul Qi mR#urile ne$e#are "entru
#$+im-Rri "ro!unde e$onomi$e Qi manaeriale Tn Euro"a.
Un 1889& la Tntrunirea de la E##en& #6a #ta-ilit #trateia de "readerare la U.E. a SRrilor
$entral Qi e#t euro"ene "rin $are #e "revRd elementele "rin$i"ale $e $ondiSioneazR admiterea
lor Tn U.E.. Un 188D& la Con!erinSa de la Malta& #6au ado"tat noi +otRrWri "rivind evoluSia
U.E.& $on#iderate atWt de im"ortante Tn$Wt li #6a dat denumirea de Maa#tri$+t II.
3.1.2. CA)ACTE)ISTICI +A/O)E
?RrR ni$i o TndoialR& Tn a$e#t ultim de$eniu al mileniului al doilea& Uniunea
Euro"eanR a devenit $ea mai "uterni$R ru"are e$onomi$R mondialR. EvoluSia #a Tn a$ea#tR
"erioadR a !o#t mar$atR Tn mod #u-#tanSial de trei elemente ma'ore:
realizarea PieSei uni$e& Tn$e"Wnd $u anul 188)& $are a devenit& aQa $um #u-linia
$uno#$utul "ro!e#or ameri$an de la M.I.T.& Ke#ter T+uroC
D:
& de de"arte $ea mai mare
"iaSR e$onomi$R a lumii $u o "o"ulaSie de ,7: milioane& $are& "rin ultimul val de aderRri
la U.E.& a de"RQit 9:: de milioane lo$uitori& avWnd "er#"e$tiva de #"orire a"re$ia-ilR Tn
viitorul a"ro"iat5
"rR-uQirea reimului $omuni#t Tn SRrile Euro"ei Centrale Qi de E#t& o!erind U.E. un
#"aSiu e$onomi$ imen# $u multi"le avanta'e 6 !orSR de mun$R -ine "reRtitR& #alarii
#$Rzute& $erere "otenSialR Qi e!e$tivR "entru numeroa#e "rodu#e Qi #ervi$ii& anumite
re#ur#e la "reSuri Qi di#tanSe avanta'oa#e et$.5
e1i#tenSa unei "uterni$e $om"etiSii mondiale& Tn #"e$ial la nivelul Triadei 6 S.U.A.&
*a"onia Qi U.E. 6 $e re"rezintR $on$omitent un !a$tor de im"ul#ionare a "rore#ului Qi
un $riteriu de re!erinSR "entru dezvoltarea e$onomi$R& te+ni$R& QtiinSi!i$R& edu$aSionalR.
Su- im"a$tul a$e#tor mutaSii& dar nu numai& U.E. a "rore#at #u-#tanSial
"rezentWndu6#e $a un #i#tem e$onomi$ interat deo#e-it de $om"le1 Qi "uterni$ ai $Rrui
"arametrii $on#tru$tivi Qi !un$Sionali a#iurR o "romiSRtoare -azR "entru evoluSii dinami$e& Tn
$iuda eteroenitRSii SRrilor $om"onente Qi ale reu de#$i!ra-ilelor mutaSii internaSionale Tn
$ondiSiile a$tuale.
D:
K. T+uroC& @ead to @ead& &"e Coming )conomic /attle among 'apan, )urope and America& Lilliam MarroC
and Com"an4& In$& NeC JorB& 188)& ". 7@.
143
CAPITOLUL 3
<in "un$t de vedere 'uridi$& U.E. #6a dotat $u un #i#tem de relementRri $e6i $on!erR
un "lu# #u-#tanSial de !un$Sionalitate& Tn #"e$ial Tn "lan e$onomi$. Un ta-elul nr. )& "rezentRm
#inteti$ zona a$o"eritR de $ele "e#te ,:: de relementRri ado"tate Qi a"li$ate Tn ultimii ani Tn
-aza CRrSii Al-e.
144
CAPITOLUL 3
Tabelul nr2 3
6inteBa /rin-i/alelor /roble,e regle,entate Guri1i- n baBa C+r@ii Albe
*r.
2rt.
D'#eni Pr'Ele#ele re$le#ent!te
0 1 2
1 Standarde& te#tare&
$erti!i$are
6 'u$Rrii5
6 automo-ile& $amioane& moto$i$lete5
6 tele$omuni$aSii5
6 materiale de $on#tru$Sii5
6 e$+i"amente de "rote$Sia mun$ii5
6 #iuranSa maQinilor5
6 in#trumente de mR#urat5
6 "ro$edee medi$ale5
6 in#talaSii de az5
6 tra$toare ari$ole Qi !ore#tiere5
6 $o#meti$e5
6 alimente $onelate5
6 e#enSe alimentare5
6 #olvenSi orani$i5
6 am-ala'e alimentare5
6 arti$ole "entru $o"ii5
6 eamuri5
6 #u$uri de !ru$te5
6 $ontrolul alimentelor5
6 -Ruturi #"irtoa#e Qi vinuri aromatizate5
6 e1tra#e din $a!ea Qi $i$oare5
6 aditivi alimentari5
6 u#ten#ile $a#ni$e5
6 au1iliare "entru $au$iu$uri #u- "re#iune5
6 deterenSi5
6 TnrRQRminte li$+ide Qi #e$undare5
6 "rodu#e medi$ale5
6 inter!erenSe radio5
6 e$+i"amente de "relu$rat "RmWnt5
6 e$+i"amente de ridi$at Qi Tn$Rr$at.
) Noi reuli "entru
armonizarea
am-alRrii&
eti$+etRrii Qi
tran#"ortului
6 inrediente "entru alimente Qi -Ruturi5
6 iradiaSii5
6 #olvenSi orani$i5
6 eti$+etarea nutriSionalR5
6 eti$+etarea alimentelor5
6 $la#i!i$area& am-alarea Qi eti$+etarea materialelor
"eri$uloa#e5
145
CAPITOLUL 3
0 1 2
, Armonizarea
relementRrilor
"rivind o$rotirea
#RnRtRSii
6 #"e$ialitRSi medi$ale5
6 "rodu#e !arma$euti$e5
6 "rodu#e de medi$inR veterinarR5
6 medi$amente -azate "e te+noloii avan#ate5
6 elemente ele$tromedi$ale im"lanta-ile5
6 materiale de uni$R !olo#inSR5
6 diano#ti$e in vitro.
9 S$+im-Rri Tn
relementRrile
"rivind $omenzile
de #tat
6 $oordonarea "ro$edurilor "rivind atri-uirea lu$rRrilor de
intere# "u-li$5 $ontra$te de a"rovizionare5
6 e1tinderea leilor U.E. Qi la tele$omuni$aSii& utilitRSi&
#ervi$ii de tran#"ort.
@ Armonizarea
relementRrilor
"rivind #ervi$iile
6 -Rn$i5
6 !onduri mutuale5
6 tele$omuni$aSii5
6 tran#"orturi rutiere de "a#aeri5
6 $Ri !erate5
6 #ervi$ii de in!ormaSii
6 tran#"orturi maritime5
6 tran#"orturi aeriene5
6 $artele ele$troni$e de "lRSi.
D Ki-eralizarea miQ6
$Rrii $a"italului
6 $a"ital "e termen lun5
6 $a"ital "e termen #$urt.
. Armonizarea
leilor "rivind
$om"ortamentul
Tntre"rinderilor
6 !uziuni Qi a$+iziSii5
6 mar$a !a-ri$ii5
6 dre"turi de autor5
6 !uziuni $u "arteneri din zone !rontaliere5
6 o"eraSii $onta-ile Tn zone !rontaliere5
6 !aliment5
6 "rote$Sia "roramelor de $om"utere5
6 ta1e "e tranza$Sii5
6 leea !irmei %#o$ietRSii $omer$iale(.
7 Armonizarea
im"ozitelor Qi
ta1elor
6 TFA5
6 a$$izele "e al$ool& tutun et$.
8 Armonizarea
veterinarR Qi
$ontroale
!ito#anitare
6 reziduuri anti-ioti$e5
6 $arne deIQi -ovine5
6 $arne deIQi "or$5
6 #RnRtatea "lantelor5
6 "eQte Qi "rodu#e din "eQte5
6 "ui& $arne de "ui Qi ouR5
6 reziduuri de "e#ti$ide Tn !ru$te Qi leume.
0 1 2
146
CAPITOLUL 3
1: Eliminarea Qi
#im"li!i$area
do$umentelor de
tranzit naSionale Qi
a "ro$edurilor
"entru $omerSul
din $adrul CE.
6 introdu$erea do$umentului admini#trativ uni$ %SA<(5
6 a-olirea "lRSii de "rimire Tn vamR5
6 eliminarea !ormalitRSilor vamale Qi introdu$erea unui
-orderou vamal $omun.
11 Armonizarea
reulilor
re!eritoare la
miQ$area li-erR a
!orSei de mun$R Qi
#"e$ialiQtilor Tn
CE.
6 re$unoaQterea re$i"ro$R a di"lomelor univer#itare5
6 $om"ara-ilitatea "reRtirii Q$olare5
6 !ormarea ininerilor5
6 a$tivitRSi Tn domeniul !arma$iilor5
6 a$tivitRSi "rivind aenSii $omer$iale5
6 "revizioanele "rivind im"ozitul "e venituri5
6 eliminarea $om"le1ului de $erinSe Qi do$umente "rivind
a$ordarea "ermi#ului de rezident.
Ado"tarea Qi a"li$area Tn ultimul de$eniu a unor relementRri atWt de $u"rinzRtoare Qi
diver#e& Tn $ondiSiile eteroenitRSii $ulturale& 'uridi$e& Qi de intere#e -ine $uno#$ute ale
mem-rilor CE& au !o#t "o#i-ile Tn "rin$i"al datoritR a "'? in'<!@ii #!%'re: #$+im-area
"ro$e#ului de$izional& renunSWndu6#e& de reulR& la a"li$area &rin2i&ili n!ni#it?@iiN noua
a-ordare a #tandardizRrii& -azatR "e $on$e"tul re$unoaQterii mutuale Tn ra"ort $u #tandardele
Qi relementRrile naSionale. A$ea#tR ultimR "revedere a eliminat ne$e#itatea armonizRrii
de$iziilor U.E. $u $ele naSionale& evitWndu6#e "ierderea de tim" "reSio#
Y
Qi a$$elerWndu6#e
#u-#tanSial ado"tarea Qi a"li$area noilor relementRri.
An#am-lul a$tivitRSilor U.E. #unt diri'ate "rintr6un 4i4te# "e in4tit@ii 2'#nit!re&
a $Rror $om"onenSR Qi !un$Sionalitate #6au am"li!i$at #en#i-il Tn ultima "erioadR. A$e#t
#i#tem e#te al$Rtuit& Tn "rin$i"al& din "atru in#tituSii:
6 Con#iliul5
6 Comi#ia5
6 Parlamentul5
6 Curtea de 'u#tiSie.
C'n4ilil Er'&e!n $on#tituie $om"onenta de -azR a manaementului U.E.& Tn $are
#unt re"rezentate uvernele #tatelor mem-re& !iind "rin$i"alul orani#m de$izional. <eQi nu are
dre"tul la iniSiativR lei#lativR& deSine $om"etenSa de a a"ro-a& amenda #au re#"ine "ro"unerile
Comi#iei Euro"ene. <e$iziile #unt ado"tate& Tn urma ultimelor "er!e$SionRri -azate "e Cartea
Al-R& $u ma'oritate& Qi nu Tn unanimitate. Con#iliul are un "reQedinte Qi un #e$retariat eneral& $e
a#iurR "ermanenSa Qi $on#i#tenSa "ro$e#elor manaeriale.
C'#i4i! Er'&e!n? Tnde"lineQte& Tn "rin$i"al& trei !un$Sii: iniSiazR #trateii& "oliti$i
et$. re!eritoare la U.E. Tn an#am-lul #Ru5 re"rezintR U.E. Tn neo$ierile $omer$iale
internaSionale5 diri'eazR -uetul U.E.& am"li!i$at #u-#tanSial Tn ultimii ani. <e$i& a$e#t
orani#m $on#tituie manaementul e1e$utiv al U.E.& !iind al$Rtuit dintr6un "reQedinte ale#
"entru doi ani Qi $omi#ari numiSi de SRrile mem-re& ) #au 1& Tn !un$Sie de mRrimea lor. Un
Y
Pentru a #e#iza e!e$tele "ramati$e ale noii a-ordRri& ne mRrinim la douR e1em"le: "entru a ado"ta o dire$tivR
"rivitoare la a"ele minerale au !o#t ne$e#ari 1: ani& iar "entru emuri& 19 ani.
147
CAPITOLUL 3
a$tivitatea lor #unt a#i#taSi de )::: de #"e$ialiQti oranizaSi Tn )@ de dire$torate enerale #au
divizii %vezi ta-elul ,(.
Tabelul nr2 7
Co,isia Euro/ean+ - 1ire-@ii generale
<G I 6 RelaSii e$onomi$e e1terne
<G I A 6 RelaSii "oliti$e e1terne
T?E 6 Ta#B ?or$e Enlarement
<G II 6 Pro-leme e$onomi$e Qi !inan$iare
<G III 6 Indu#trie
<G IF 6 Con$urenSR
<G F 6 ?orSR de mun$R& relaSii indu#triale Qi "ro-leme #o$iale
<G FI 6 Ari$ulturR
6 Biroul veterinar Qi !ito#anitar
<G FII 6 Tran#"ort
<G FIII 6 <ezvoltare
<G IX 6 Per#onal Qi admini#traSie
<G X 6 Mi'loa$e audio6vizuale& in!ormaSii& $omuni$aSii Qi $ulturR
<G XI 6 Mediu Tn$on'urRtor& #e$uritate nu$learR Qi "rote$Sie $ivilR
<G XII 6 VtiinSR& $er$etare Qi dezvoltare
6 Centrul de $er$etRri $omune
<G XIII 6 Tele$omuni$aSii& "iaSa in!ormaSionalR Qi e1"loatarea
$er$etRrilor
<G XIF 6 Pe#$uit
<G XF 6 PiaSa internR Qi #ervi$ii !inan$iare
<G XFI 6 Politi$i reionale
<G XFII 6 Enerie
<G XFIII 6 Credit Qi inve#tiSii
<G XIX 6 Buet
<G XX 6 Control !inan$iar
<G XXI 6 Ta1e vamale Qi !i#$alitate indire$tR
<G XXII 6 Re#ur#e umane& edu$aSie& "er!e$Sionare Qi tineret
<G XXIII 6 Politi$a Tntre"rinderilor& $omerS& turi#m Qi e$onomie #o$ialR
6 Servi$iul "oliti$ al $on#umatorului
T?;RETJ 6 Re#ur#e umane& edu$aSie& "er!e$Sionare Qi tineret
<G XXIF 6 Politi$R Tn !avoarea $on#umatorilor
P!rl!#entl Er'&e!n #e alee Tn$e"Wnd din 18.8 "rin vot dire$t de $Rtre
"o"ulaSia Uniunii Euro"ene. <e reSinut Tn#R $R "arlamentul nu are "utere lei#lativR&
de$iziile #ale ne!iind o-liatorii "entru SRrile mem-re. Parlamentul e1er$itR& Tn "rin$i"al& o
!un$Sie $on#ultativR& a$SionWnd $a o !ormR de in!luenSare a o"iniei "u-li$e Tn U.E.
Parlamentul $on#eiazR Con#iliul Euro"ean Qi dR a"ro-area !inalR -uetului Uniunii
Euro"ene. <e a#emenea& a$e#t orani#m "o#edR $om"etenSa 6 "e $are nu a !olo#it6o ni$iodatR
6 de a emite vot de neTn$redere Con#iliului Euro"ean. Parlamentarii tind #R urmeze liniile
"oliti$e ale "artidelor "e $are le re"rezintR& !ormWnd ru"uri $ore#"unzRtoare a$e#tora.
148
CAPITOLUL 3
Crte! "e /4ti@ie e#te un orani#m 'uridi$ a$tiv $are are $a mi#iune #R inter"reteze
tratatele Qi dire$tivele Uniunii Euro"ene Qi #R a#iure a"li$area lor uni!ormR. E#te al$RtuitR din
1@ 'ude$Rtori re"rezentWnd toate #tatele $e $om"un U.E. Qi di#"une de $ir$a @:: de #"e$ialiQti Qi
!un$Sionari "entru a6Qi Tnde"lini atri-uSiile. Potrivit "revederilor "e $are #e -azeazR a$tivitatea
#a& de$iziile CurSii de *u#tiSie "revaleazR a#u"ra de$iziilor luate la nivel naSional. Un "ra$ti$R
Tn#R& Tn numeroa#e #ituaSii& #tatele U.E. Qi $om"aniile nu #e $on!ormeazR.
<e reSinut $R& "rin Tr!t!tl "e l! +!!4tri2Ht& la nivelul in#tituSiilor U.E.& #6a
a$Sionat Tn trei dire$Sii "rin$i"ale:
6 !orti!i$area PreQedinSiei Qi Se$retariatului General al U.E.5
6 in#tituirea unei BRn$i Centrale a U.E. $u im"ortante !un$Sii e$onomi$o6!inan$iare5
6 e1tinderea $om"etenSelor Comi#iei Euro"ene "entru a6i am"li!i$a $a"a$itatea de a
#oluSiona "ro-lemele $u $are e#te $on!runtatR U.E..
A"'&t!re! "e2i(iil'r la nivelul U.E. im"li$R "rimele trei orani#me "rezentate.
S$+ema de$izionalR %!iura nr. 9( o!erR o imaine de an#am-lu a#u"ra derulRrii "ro$e#elor
de$izionale #tratei$e Qi ta$ti$e la nivelul U.E.. <e "re$izat $R "ro$edura rezultatR din
#$+emR nu #e a"li$R "entru anumite $ateorii de de$izii& $um ar !i $ele re!eritoare la im"ozite
Qi !orSa de mun$R& $are& datoritR marilor im"li$aSii& #unt ado"tate "e !iliera $la#i$R& !RrR limite
tem"orale& $e dureazR Tntre doi Qi $in$i ani.
Un "lan e$onomi$& U.E. a determinat o-Sinerea unor rezultate nota-ile. Cu titlu
e1em"li!i$ativ& "rezentRm dinami$a PNB "e o "erioadR de "atru ani "entru $ele 1) SRri $u
2ve$+ime3 Tn U.E. Tn ta-elul nr. 9.
Tabelul nr2 8
Dina,i-+ PN* n CEE
*r.
2rt. 8!r!
CreAtere! #e"ie !n!l? ! P*B Cn
&eri'!"! 1989 - 1993
0 1 2
1 Irlanda @&1N
) Ku1em-ur ,&1N
, Germania )&8 N
9 Portualia )&DN
@ Olanda )&9N
D S"ania )&:N
. Belia 1&7N
7 ?ranSa 1&DN
8 Italia 1&9N
1: Gre$ia 1&9N
11 <anemar$a 1&:N
1) Marea Britanie :&8N
Y Fotin toet+er& "ullin a"art& in E$onomi#t& 9 *une& 1889
149
CO+ISIA
Pr'&ne
CO*SILIUL
De(E!te
PA)LA+E*TUL
EF&ri#? '&ini!
CAPITOLUL 3
<igura nr2 8 - A1o/tarea 1e-iBiilor la nivelul CE
%ado"tat du"R *.A. Guel$+& <. Buzzell& E. Saloma& &"e Management o$ C"allange o$ )urope
(++G& ;BR& Bo#ton& 188)& ". @8(
150
CO+ISIA
Ia Tn $on#iderare o"inia
Parlamentului
CO*SILIUL
Ia de$izia !inalR
CO*SILIUL
Ado"tR o "oziSie $omunR
"rin ma'oritate $ali!i$atR
6n "e2r4 "e trei lni PA)LA+E*TUL
A"ro-R #au Nu ia AmendeazR $u ma'oritate Re#"ine "oziSia
$omunR
"oziSia $omunR ni$i o #au a-#olutR de voturi
CO*SILIUL
Ado"tR do$umentul
CO*SILIUL
Poate vota numai
Tn unanimitate
6ntr-' ln? CO+ISIA
E1amineazR amendamentele Qi "oate
modi!i$a "ro"unerea #a
6n "e2r4 "e trei lni CO*SILIUL
Poate ado"ta "ro"unerea Poate ado"ta amendamentele Poate
modi!i$a Poate
iniSialR a $omi#iei $u #au Parlamentului nea"ro-ate #au "ro"unerea
Comi6 #au #R nu
Se "oate o-Sine "relunire de
o lunR da$R Parlamentul e#te
de a$ord
Pro"unerea Comi#iei treneazR
da$R Con#iliul nu a$SioneazR
CAPITOLUL 3
Un !inalul a$e#tui "arara! $on#iderRm utilR $unoaQterea a"re$ierilor unui $uno#$ut
#"e$iali#t Tn domeniu& Lillem Molle
D1
:
6 a-ordatR Tntr6o "er#"e$tivR i#tori$R& interarea e$onomi$R realizatR "rin U.E. a"are Tntr6o
mR#urR mai mare $a !iind determinatR de a#"iraSii #"re mutaSii "oliti$e de$Wt #"re "rore#ul
QtiinSi!i$o6te+ni$5
6 !a$torii te+ni$i Qi e$onomi$i& "rodu$Sia de ma#R& me$anizarea& automatizarea& dezvoltarea
mi'loa$elor de tran#"ort moderne au re"rezentat "rin$i"alii #timuli Tn dire$Sia interRrii
"rore#ive a SRrilor euro"ene Tn U.E.5
6 i#toria aratR $R interarea "oate #R nu "rore#eze $ontinuu& deQi realizatR #e "oate renunSa la
ea& Tn #"e$ial& Tn "erioadR de $rizR #au de$lin e$onomi$5
6 $WQtiurile de -unR#tare datorate de#$+iderii Qi lRririi "ieSelor #unt #u-#tanSiale5
6 interarea "rodu#elor Qi !a$torii de "iaSR enereazR $erere "entru interarea ma$roe$ono6
mi$R Qi monetarR $e #ta-ilizeazR #i#temul5 de reSinut Tn#R $R interarea Tn a$e#te domenii
devine e!e$tivR numai Tn $ondiSiile unor relementRri #tri$te Qi a unei im"li$Rri in#tituSionale
"uterni$e5
6 interarea nu du$e Tn mod automat la o di#tri-uSie mulSumitoare a -unR#tRrii Tntre SRrile
"arti$i"ante. Pentru a "R#tra $oeziunea Qi #olidaritatea U.E.& o anumitR !ormR de #u"ort
tre-uie datR mem-rilor mai #la-i& $eea $e #emni!i$R redi#tri-uire de -oRSie5
6 din numeroa#ele modalitRSi in#tituSionale "rin $are #6a Tn$er$at #au realizat interarea la
nivel internaSional& U.E. #6a dovedit $ea mai "er!ormantR.
3.1.3. CULTU)A EU)OPEA*7D CO+PLER DE SI+ILA)IT78I
KI DI5E)E*8E ALE CULTU)ILO) *A8IO*ALE
Euro"a 6 $ontinentul !orte din numeroa#e "un$te de vedere 6 #e $ara$terizeazR "rin
$oe1i#tenSa a numeroa#e $ulturi ale $Rror $ara$teri#ti$i "rezintR $on$omitent #imilaritRSi Qi
di!erenSe a"re$ia-ile. Rezultatele $er$etRrilor #"e$ialiQtilor di!erR Tntr6o anumitR mR#urR.
Cuno#$utul $er$etRtor MaBridaBi#& Tntr6o lu$rare !oarte -ine "rimitR de #"e$ialiQti&
!R$ea $on#tatarea $R& deQi& #u- ni$i o !ormR& nu #e "oate trata U.E. $a !iind uni$ulturalR&
totuQi& din "un$t de vedere $ultural& "o"oarele $e o $om"un 4e !4e!#?n? Cntr-' #?4r?
#lt #!i #!re "e2Gt 4e "e'4eEe42 Cntre ele. Ele #unt #imilare din "un$t de vedere al
$redinSelor reliioa#e %"ra$ti$& ele #unt toate $reQtine( Qi "rezintR #i#teme de uvernare de
a$elaQi ti"
D)
. <e alt!el& Tn <e$laraSia a#u"ra identitRSii euro"ene din 18., diver#itatea
$ulturalR din Euro"a era "er$e"utR Tn $adrul $ivilizaSiei euro"ene $omune. Cer$etRrile
e!e$tuate de o e$+i"R de trei #"e$ialiQti enlezi au relevat e1i#tenSa urmRtoarelor valori
$omune& re!eritoare dire$t la #ati#!a$Siile din "ro$e#ele mun$ii& Qi anume:
a$$ent "e o"ortunitRSile de dezvoltare "er#onalR la lo$ul de mun$R5
atenSia a$ordatR a#"e$telor a!e$tive Qi "lR$ute la nivelul "o#tului o$u"at Qi al mediului
Tn $are lu$reazR5
6 im"ortanSa ma'orR "e $are o au #e$uritatea Qi re$om"en#ele individuale %#alariul -un&
#iuranSa lo$ului de mun$R Qi Qan#ele "er#onale de "romovare(
D,
.
D1
L. Molle& o". $it. ". @)6@,.
D)
S. MaBridaBi#& Single Mar0et )urope& *a##e4& Ba## Pu-li#+er& San ?ran$i#$o& O1!ord& 1881& ". ).@.
D,
S. ;ardin& <. P+illi"#& M. ?oert4& Contemporany Values in 1estern )urope: <nity, #iversity and C"ange&
Ma$millan& Kondon& 187D.
151
CAPITOLUL 3
Pe un "lan mai eneral& #"aniola I#a-elle Oroaza
D9
a"re$iazR $R& datR !iind
in!luenSa indo6euro"eanR din tre$ut& Tn SRrile euro"ene #e $on#tatR elemente $ulturale de ru"
ti" $a#tR& un anumit di#"reS !aSR de mun$a manualR Qi admiraSia "entru mun$ile -ra+mani$e
mai elevate %TnvRSRmWnt& #RnRtate( Qi rRz-oini$e.
?ireQte& Tntre SRrile $e $om"un U.E. e1i#tR numeroa#e Qi n't!Eile "i3eren@e.
MaBridaBi# evidenSiazR a$e#te di!erenSe& ru"Wnd a$e#te SRri Tn douR $ateorii "rin$i"ale:
nordi$e& $u $ulturi de ti" ermani$& Qi mediteraneene& $u $ulturi de ti" latin. <i!erenSele
dintre $ulturile SRrilor $e $om"un U.E.& luate inde"endent Qi ru"ate Tn !un$Sie de valorile
a"ro"iate ale unor "arametri $ulturali im"ortanSi& a"ar mai "renant Tn -ine $uno#$ute ra!i$e
%+RrSi( ale lui Geert ;o!#tede. Pentru o edi!i$are mai de"linR& "rezentRm douR dintre a$e#te
douR +RrSi Tn $are !iureazR numai SRrile $e $om"un U.E.
<e#iur& #e "ot releva Qi $omenta numeroa#e di!erenSe Tntre SRrile U.E. S"re
e1em"lu& traver#area Euro"ei o$$identale de la nord la #ud relevR ne$e#itRSi re!eritoare la
mun$R& oranizaSii Qi #o$ietate de#tul de di!erite. A#t!el& toleranSa #$RzutR !aSR de
in$ertitudine Tn viaSR Qi mun$R& Qi "redi#"oziSia "entru ierar+ie e1"li$R de $e -iro$raSia Tn
!irme Qi admini#traSie e#te atWt de e1tin#R Qi a"re$iatR $+iar Tn SRri $a ?ranSa& Italia Qi S"ania.
Sau #tru$turile Qi valorile Tn SRrile din #ud& $um ar !i Italia& S"ania #au Portualia& #unt mai
"uSin individuali#te& $om"arativ $u SRrile nordi$e 6 Marea Britanie& Olanda& Germania #au
<anemar$a. Cu toate a$e#tea& Tn unele SRri din nord 6 Suedia& <anemar$a Qi Olanda 6 a "urta
de ri'R altora Qi a avea un mediu "lR$ut Qi $urat #unt $on#iderate mai im"ortante de$Wt
mun$a Qi $ariera "ro"rie.
E1i#tenSa di!erenSelor $ulturale nu re"rezintR un o-#ta$ol ma'or Tn $alea interRrii
euro"ene& $i& dim"otrivR& a-ordate ade$vat& !2e4te "i3eren@e &'t "e<eni 4r4! ! n#er'!4e
!<!nt!%e 2'#&etiti<e &entr U.E.
65
Inve#tiaSiile realizate de mai mulSi #"e$ialiQti
DD&D.
au relevat Tn#R $R Tn Euro"a #e
mani!e#tR o ten"in@? "e 2'n<er$en@? Cn &l!nl <!l'ril'r. A$ea#ta #e mani!e#tR "rin:
!L De42reAtere! <!l'rii reli$iei 2! 4r4? ! 'Eli$!@iil'r #'r!le. Se mani!e#tR o
am"li!i$are a "arti$i"Rrii indivizilor& ru"urilor Qi oranizaSiilor la dez-aterea Qi
re!ormularea rele6mentRrilor de naturR moralR& $on$omitent $u un $u"rinzRtor
"ro$e# de demo$ratizare a valorilor Qi normelor $u im"a$t a#u"ra vieSii "oliti$e&
#o$iale Qi e$onomi$e. A$e#t "ro$e# e#te mai avan#at Tn "artea nordi$R a Euro"ei& mai
dezvoltatR din "un$t de vedere te+ni$ Qi e$onomi$.
EL De(<'lt!re! "e 4i4te#e &'liti2e "e#'2r!ti2e. Un Euro"a O$$identalR a$e#te #i#teme
#unt #ta-ile& noi !orme de "arti$i"are individualR Qi de ru"& in$lu#iv a$Siuni de ti"
ne$onvenSional& !iind Tn$or"orate Tn #i#temele "oliti$e.
D9
I. Oroaza& )uropean Management: Steering t"e Future towards t"e Present& in ?uture#& nr. 9& 188).
D@
S. MaBridaBi#& o". $it.& ". ).D.
DD
*.*. van <i'$B& &ransnational Management in an )volving )uropean Conte7t& in Euro"ean Manaement
*ournal& vol. 7& nr.9& 188:.
D.
B. Strum"le& Industrial Societies a$ter t"e (+HDs& <e Gru4ter& Berlin& 1878.
152
Control redu# al in$ertitudinii ?eminitate Control redu# al in$ertitudinii Ma#$ulinitate
I 7
n 11
d 1,
i 1D
$ 18
e )1
l )9 <EN
e ).
)8 SLE
d ,)
e ,@
,. GBR IRE
$ 9:
o 9,
n 9@
t 97 SA?
r @1
o @, NET
l @D
@8
a D1 ?IN
l D9 GER
D.
i D8 AUT
n .)
$ .@ ITA
e .. ?RA
r 7: SPA
t 7,
i 7@
t 77
u 8:
d 8, BEK
i 8D
n 88
I 1:1
i 1:9 Controlul POR GRE Controlul am"lu al
1:. am"lu al in$ertitudinii
1:8 in$ertitudinii Ma#$ulinitate
11: ?eminitate
^____________________^____________________^_________________^____________________^____________________^
@ ), 91 @. .. 8@
CAPITOLUL 3
<igura nr2 9 - Plasarea @+rilor 2E2 n fun-@ie 1e 1istribu@ia ,as-ulinit+@ii-fe,init+@ii
viBavi 1e -ontrolul in-ertitu1inii C/reluat 1u/+ G2 'ofste1e& o/2 -it2& /2 I8D
153
Mi$R di#tanSR ierar+i$R Mare di#tanSR ierar+i$R
Individuali#m redu# Individuali#m redu#
1)
I 19
n 1D
d 17
i ):
$ ))
e )9
l )D POR
e )7
,:
d ,) GRE
e ,9
,D
i ,7
n 9: IRA
d 9)
i 99
v 9D
i 97
d
u AUT
a SPA
l D1 ?IN
i D,
# D@ GER
m D.
D8
.1 IRE ?RA
., <EN SLE
.@ BEK
.. ITA
.8
71 NET
7,
7@ Mi$R di#tanSR Mare di#tanSR
7. ierar+i$R GER ierar+i$R
77 Individuali#m Individuali#m
78 "uterni$ "uterni$
8:
^___________________^_______________^_____________^___________________^________________^________________________^
11 )7 99 D1 .. 89 111
CAPITOLUL 3
<igura nr2 ? - Plasarea @+rilor 2E2 n fun-@ie 1e 1istribu@ia 1istan@ei ierar>i-e
viBavi 1e in1ivi1ualis,--ole-tivis, C/reluat 1u/+ G2 'ofste1e o/2 -it2& /2 I3D
2L CreAtere! <!l'rii rel!@iil'r 4'2i!le #lti&le. Un SRrile U.E. e1i#tR numeroa#e relaSii
#o$iale relevante Tn a!ara lo$ului de mun$R Qi !amiliei. A$e#tea #unt relaSii de
154
CAPITOLUL 3
"rietenie& "arteneriat& a#o$iere voluntarR et$. Stilul de viaSR al !amiliei $va#i"rivate
e#te im"ortant Tntru$Wt a#iurR #u"ortul a!e$tiv ne$e#ar Qi !avorizeazR "ro$e#ul de
TnvRSare #o$ialR. A$ea#tR #$+im-are e#te mai inten#R Tn SRri $a <anemar$a& Olanda
#au Germania& $om"arativ $u Italia& S"ania #au Irlanda.
"L +n2! e4te ' <!l'!re 2ltr!l? l! 3el "e &terni2? Cnt'2#!i 2! &l?2ere!.
E1"lozia edu$aSionalR& #$+im-Rrile te+noloi$e "ro!unde Qi radul de oranizare a
mun$ii #e re!le$tR Tn $reQterea luRrii Tn $on#iderare a valorilor a#o$iate intrin#e$
mun$ii. PlR$erea Qi mun$a devin tot mai mult valori $om"lementare. Plurali#mul
valorilor re!eritoare la mun$R e#te $ara$teri#ti$ SRrilor euro"ene.
eL Orient!re! 4&re re!li(!re! "e 4ine $l'E!l?. A1area "e mun$R Qi "lR$ere #e
mani!e#tR tot mai interiorizat. Pro$e#ul autorealizRrii #au autoTm"linirii devine o
valoare Tn #ine. Re$om"en#a e#te autorealizarea& $u o "uterni$R tentR individuali#ti$R.
Con$omitent& autorealizarea "rezintR Qi o dimen#iune $ole$tivR. A$ea#ta #e re!le$tR
Tn $reQterea Tn$rederii Tn #ine Qi a re#"on#a-ilitRSii& $eea $e $on!erR Qan#e relativ eale
unui numRr mare de "er#oane. Ca urmare& normele de ti" di#tri-utiv Qi 'u#tiSia
#o$ialR "rezintR o im"ortanSR $re#$WndR Tn #o$ietRSile euro"ene.
3L Pre3i$r!re! 2!lit?@ii <ie@ii 2! ' >n'? reli$ieB. Falori $um ar !i "a$ea& dre"turile
omului& "rote$Sia mediului naSional& lu"ta $ontra #RrR$iei indi$R o "ro!undR de#6
$+idere $Rtre lume a $ulturii ve#t6euro"ene. A$ea#ta "oate do-Wndi #emni!i$aSia unei
noi dimen#iuni morale Tn viaSa e$onomi$R Qi #o$ialR
D7
.
<e$i& $on$luzia $are #e "oate de#"rinde e#te a$eea $R eFi4t? 2'ntr!t? ' 2ltr? "e
ti& er'&e!n 2!re 4e #!ni3e4t?D 3ireAteD &e 3'n"l "i<er4it?@ii 2ltril'r n!@i'n!le
i#&li2!te.
Un arument #u"limentar re!eritor la e1i#tenSa Qi $ara$teri#ti$ile $ulturii euro"ene
o!erR Qi a-ordarea T.H. C+un& $are realizeazR o intere#antR $om"araSie a a$e#teia $u $ultura
din A#ia. Sinteti$& rezultatele a$e#tei $om"araSii #unt "rezentate Tn ta-elul nr. @.
Tabelul nr2 9
Co,/ara@ie a -ulturilor euro/ean+ 0i asiati-+
5
*r.
2rt.
Cltr! er'&e!n?
;S!n$L
Cltr! !4i!ti2?
;SinL
0 1 2
+'" "e $Gn"ire
1 $auzal& !un$Sional reSea& viziunea Tntreului
) liniar& a-#oluti#t neliniar& relativi#t
, orizontal verti$al.
: 1 )
A"'&t!re! "e2i(iil'r
9 $orelatR $u rezultatele $ontrolului -azatR "e Tn$redere
D7
*.*. van <i'$B& o". $it.
155
CAPITOLUL 3
@ individualR& li-erR de re#tri$Sii SinWnd $ont de #olidaritatea ru"ului
D "e -aza ma'oritRSii realizWnd $on#en#ul
C'#&'rt!#ent
. $ore#"unzRtor "rin$i"iilor SinWnd $ont de #ituaSie
7 -azat "e normele de dre"t $ore#"unzRtor viziunii $omunitRSii
8 dinami$& Tn!runtWnd $on!li$tele armonio#& $on#ervator
1:. de#$+i#& dire$t& Tn$rezRtor Tn #ine reSinut& indire$t& -azat "e auto"rote'are
11 e1trovertit introvertit
1
Ado"tat du"R T.H. C+un, Culture: A Iey to Management Communication between t"e
Asian ! Paci$ic Area and )urope, in Euro"ean Manaement *ournal& vol. 8& nr. 9& 1881.
Con$luziile dea'ate de autor #unt douR:
$ultura euro"eanR e#te ma#$ulinR& de ti" JANG& "otrivit $on$e"Siei Qi
terminoloiei a#iati$e& iar $ea din A#ia& !emininR #au JIN.
JANG Qi JIN re"rezintR douR !aSete ale a$eluiaQi $o#mo#& ele !iind $om"le6
mentare. Una nu "oate #u"ravieSui !RrR alta& mai ale# Tn #ituaSiile de $rizR. <e ai$i
ne$e#itatea $onlu$rRrii& a TnvRSRrii re$i"ro$e& a $om"lementRrii lor.
3.1.4. I+PACTUL PIE8EI KI +O*EDEI U*ICE ASUP)A
5I)+ELO) KI +A*A0E+E*TULUI ACESTO)A
A#u"ra !un$SionalitRSii Qi evoluSiei U.E.& Tn eneral& Qi a !irmelor Qi manaementului&
Tn #"e$ial& un im"a$t de$i#iv au realizarea PieSei uni$e 6 intratR de'a Tn vioare 6 Qi a monedei
uni$e& "revRzutR "entru 1888. <ate !iind im"ortanSa Qi $om"le1itatea a$e#tor "ro$e#e&
multi"lele lor $on#e$inSe !avora-ile& "e termen #$urt& mediu Qi lun& $on#iderRm ne$e#arR
a-ordarea lor& !ie Qi #u$$intR& Tndeo#e-i din "un$t de vedere mi$roe$onomi$ Qi manaerial.
Pentru Tn$e"ut& "un$tRm !a"tul $R realizarea PieSei uni$e a avut Tn vedere& $u
"rioritate& eli#in!re! n'r E!riere $are Tn$or#etau dezvoltarea e$onomi$R ra"idR Qi
"er!ormantR a SRrilor $e $om"un U.E. Un Cartea Al-R #6au indi$at trei ti&ri "e E!riere:
!L 3i(i2e& $um ar !i $ontroalele rRni$ereQti& $ontrolul !ito#anitar& "o#turile vamale la
raniSR.
EL teHni2e& re!eritoare la #tandardele Qi relementRrile "rivind $omenzile de #tat&
re#tri$Siile a#u"ra miQ$Rrii $etRSenilor& limitRrile re!eritoare la #ervi$iile !inan$iare&
de tran#"ort& $ontrolul $a"italurilor& limitRrile a#u"ra noilor te+noloii& di!erenSele
Tn lei#laSia "rivitoare la Tntre"rindere& "ro"rietate intele$tualR Qi indu#trialR et$.
2L 3i42!le& $e au Tn vedere di!erenSele de T.F.A. a"li$atR di!eritelor $ateorii de
-unuri Qi de vamR a#u"ra variatelor !eluri de mRr!uri.
Cer$etRrile e!e$tuate au relevat $R "er$e"Siile manaerilor a#u"ra im"ortanSei a$e#tor
-ariere variazR Tntre limite !oarte lari de la o SarR la alta Qi& Tn "rimul rWnd& Tntre di!erite
ti"uri de -ariere. In!ormaSiile $u"rin#e Tn ta-elul nr. D #unt edi!i$atoare Tn a$e#te "rivinSe. Cu
toate a$e#tea& #e o-#ervR $R& la nivelul Tntreii U.E.& manaerii $+e#tionaSi au a"re$iat $a !iind
de im"ortanSR medie ma'oritatea -arierelor avute Tn vedere.
156
CAPITOLUL 3
In!luenSa "e $are "iaSa Qi moneda uni$R o au a#u"ra !irmelor Qi manaementului
"oate !i divizatR Tn "rin$i"al Tn trei "'#eniiM e2'n'#i2D 4'2i!l Ai 3'r#!ti<.
<e#iur& im"a$tul "re$um"Rnitor& de $are ne o$u"Rm $u "rioritate& #e mani!e#tR Tn
domeniul e$onomi$. Pe a$e#ta Tl a-ordRm di!erenSiat "entru PiaSa Euro"eanR Uni$R %PEU( Qi&
re#"e$tiv& Moneda Uni$R Euro"eanR %MEU(. Realizarea PEU enereazR multi"le e!e$te
a#u"ra !irmelor& aQa $um reie#e din !iura nr..& ela-oratR de #"e$ialiQtii Comi#iei Euro"ene.
Se o-#ervR mani!e#tarea $on$omitentR a e!e$telor $e determinR o #"orire a mar'elor de
$o#turi ale !irmelor 6 $e tind #R "redomine 6& dar Qi a $elor $are du$ la diminuarea a$e#tora.
AnumiSi $er$etRtori inde"endenSi au mer# mai de"arte $u analizele de$Wt #"e$ialiQtii
U.E.& indi$Wnd avanta'ele Qi& re#"e$tiv& dezavanta'ele& "remi#ele Qi $+iar ameninSRrile "e $are
PEU le are a#u"ra !irmelor Qi manaementului. A#t!el& MaBridaBi# evidenSiazR !<!nt!%ele
PEUD Tn "rimul rWnd "e un "lan eneral& $om"arativ $u $om"aniile multinaSionale: !undalul
#o$io6e$onomi$ e#te 2-oat3& in$lu#iv "er#oane Qi ru"uri eteroene $a tradiSie& "otenSial
intele$tual& !orSa e$onomi$R et$.5 viziunile euro"enilor& in$lu#iv ale aenSilor e$onomi$i
de"RQe#$ intere#ele Tnu#te indu#triale Qi $omer$iale5 #$ade "ro-a-ilitatea a!e$tRrii $ola6
-orRrii euro"ene de "atoloiile $e a"ar& de reulR& atun$i $Wnd e1i#tR o "utere $entralR5 euro6
"enii realizeazR mai uQor $R& da$R nu reuQe#$ #R Tnde"linea#$R o-ie$tivele "revizionate "rin
PEU Qi MEU& vor deveni $etRSeni de ranul doi la nivel de ma"amond& ne!iind $a"a-ili #R
rezi#te $on$urenSei SRrilor $elor mai dezvoltate te+ni$ Qi e$onomi$
D8
.
A$elaQi #"e$iali#t "un$teazR !<!nt!%ele e2'n'#i2e ale $reRrii PEU "e termen #$urt
Qi lun. Un e#enSR& avanta'ele "e termen #$urt #e re!erR la $reQterea mai a$$eleratR a PNB&
$on$omitent $u diminuarea "reSurilor "lRtite de $on#umatori "entru "rodu#e Qi #ervi$ii %$u
$ir$a DN(. Avanta'ele "e termen lun #unt mai numeroa#e:
6 am"li!i$area inve#tiSiilor5
6 realizarea de e$onomii dimen#ionale5
6 do-Wndirea unei $a"a$itRSi #u"erioare de neo$iere $u *a"onia Qi S.U.A.
D8
S. MaBridaBi#& o". $it. ". )1,.
157
CAPITOLUL 3
Tabelul nr2 ?
Per-e/@ii ,anageriale ale i,/ortan@ei barierelorE
*r. Ti&l "e E!riereQQ 8!r! +e"i!
2rt. Bel. <an. Ger. Gr. S"
.
?r. Irl. It. Ku1 Old. Port. M.B. er'-
&e!n?
: 1 ) , 9 @ D . 7 8 1: 11 1) 1, 19
1 <i!erenSele Tn #tandardele Qi
relementRrile naSionale %te+ni$e&
"rote$Sia mun$ii& mediu et$.(
D, 9. 98 9D 9D 98 @@ D: D: ,8 @7 97 @1
) Re#tri$Sii a#u"ra $on$urenSei la
alo$area $omenzilor de #tat 9, 18 )9 ). ,, )D ,) D, 1@ 18 D) ,) ,@
, Bariere admini#trative %vamale( D9 ,. 9D .. D@ 9: @7 D@ 8@ 97 .@ 9. @1
9 Co#turi Qi TntWrzieri la tre$erea
!izi$R a raniSelor D1 ,1 ,7 D7 D9 ,) 97 D) @@ 9, D7 ,@ 9@
@ <i!erenSe Tn T.F.A. Qi im"ozite "e
vWnzRri
,) ): ,) @8 9@ ,. ,9 9. ): 17 9: ): ,@
D RelementRri "rivind
tran#"orturile
99 )9 ,) @8 @, )7 91 91 ,@ ,9 @@ ,: ,D
. Re#tri$Sii "rivind "iaSa $a"italului
%e1. #$+im-ul valutar( 9@ ), ,1 .9 9. ), ,7 @7 9@ ): @, )9 ,D
7 Im"lementarea leii !irmei %"rea
TndelunatR Qi $o#ti#itoare( ,7 )9 91 @, 9. )D )D 9. ,: )8 @) ). ,.
8 Alte -ariere 11 . 7 1 D 9 @ , 9@ .8 D 8 8
YAda"tat du"R G. Ner-& Re#ear$+ on t+e 2Co#t o! Non 6 Euro"e3& /asic Findings, Folume ,& 1877.
YY Coe!i$ienSii variazR Tntre : 6 nu "rezintR im"ortanSR 6 Qi 1:: im"li$aSiile Qi Tn#emnRtatea #unt deo#e-it de mari.
158
CAPITOLUL 3
159
Eli#in!re! E!rierel'r
net!ri3!re
Co#turi iniSiale
<i!erenSele %mar'ele( de
"reSuri Qi $o#turi
PreSurile
Cererea auto+tonR
Qi internaSionalR
Folumul "rodu$Siei
de -unuri Qi #ervi$ii
Co#turile e1"loatRrii mai
de"line a avanta'elor
$om"arative& e$onomiile de
#$alR Qi de TnvRSare
Re#tru$turare %a'u#tRri intra
Qi interindu#triale(
Pre#iuni $on$urenSiale Co#turi
%1 6 ine!i$ienSR(
Inovare Qi
"rore# te+ni$
Y
Y
Y
Z
Y Y
Z
Y
Z
Z
Y
Y
Z
Z
Y
<igura nr2 A - Efe-tele ,i-roe-ono,i-e ale PE
CAPITOLUL 3
MaBridaBi# $on$lude $R& deQi avanta'ele "e termen lun #unt di!i$il de e#timat& ele
"ot !i mult mai mari de$Wt $ele relevate Tn Ra"ortul lui Ce$+ini %Ra"ortul O!i$ial "rin $are #6
a #u#Sinut $rearea PEU( Qi $R Euro"a "oate #R $unoa#$R o nouR renaQtere e$onomi$R& "oliti$R
Qi $ulturalR Tn "erioada urmRtoare
.:
.
<u"R $um e#te normal& PEU ridi$R& de a#emenea& numeroa#e "ro-leme Tn !aSa
!irmelor. Untr6o !oarte intere#antR Qi utilR lu$rare& 2Strateii "entru PiaSa uni$R3& *. <udle4
identi!i$R urmRtoarele 2in2i >!#enin@?riB "entru Tntre"rinderile euro"ene:
"rodu$erea de #$+im-Rri Tn #tru$turile indu#triale5
modi!i$area $a"a$itRSii de a $on$ura Tn termeni de $o#turi& "reSuri Qi inovare $u !irmele
internaSionale Tn $ondiSiile eliminRrii -arierelor $omer$iale5
"Rtrunderea "e "ieSele lor a unor noi $on$urenSi $are vor e1tinde #ementarea lor Qi vor
am"li!i$a "uterea $um"RrRtorilor5
a"ariSia "eri$olului "entru unele !irme de a6Qi "ierde inde"endenSa datoritR intervenSiei
$om"aniilor -ine Tnze#trate $u re#ur#e "rin $um"RrRri de a$Siuni& li$enSe& !uziuni et$.5
"ierderea de manaeri Qi "er#onal $ali!i$at Tn !avoarea noilor $on$urenSi.
.1
Untr6o a-ordare "arSial di!eritR& 43i"?rile $u $are #unt $on!runtate !irmele Qi mana6
erii din U.E. "ot !i rezumate a#t!el:
a( <eoare$e -arierele eora!i$e& 'uridi$e& dimen#ionale Qi te+noloi$e #e eliminR&
di#"ar elementele $e $on#tituiau limite "entru o indu#trie& iar reulile Qi $on$urenSa
#e #$+im-R.
-( Untru$Wt "ieSele %#"e$i!i$e di!eritelor "rodu#e Qi #ervi$ii 6 n.n.( devin mai e!i$iente Qi
$om"le1e& e#te din $e Tn $e mai di!i$il& da$R nu $+iar im"o#i-il& #R "revezi #$+im-Rrile
Tn indu#trii Qi "ieSe. Un $on#e$inSR& e!i$ienSa $re#$WndR determinR diminuarea $o#turilor
tranza$Siilor Qi $omuni$aSiilor& $eea $e va $ontri-ui la tran#!ormarea !irmelor Tn reSele
de relaSii 6 unele "uterni$e Qi $ontinue $e vor $ontrola "e de"lin re#ur#ele& altele #la-e
Qi tem"orare %alianSe #tratei$e Qi "arteneriate #tratei$e(.
$( Pe mR#urR $e "ieSele devin mai e!i$iente Qi in!ormaSia e#te a-orda-ilR Tn mod eal&
va !i #imilar Qi a$$e#ul $om"aniilor la $a"ital& te+noloii& metode de "rodu$Sie Qi alte
re#ur#e Qi $a"a$itRSi. Un a$ea#tR #ituaSie& $on$urenSa #e de"la#eazR de la elementele
tani-ile %utila'e& -ani& te+noloii( la $ele intani-ile %$reativitate& in!ormaSii et$.(.
d( Se"ararea !irmelor de #u$$e# de $ele !alimentare #au #tanante va avea la
-azR $a"a$itatea de a eli-era Qi e1"loata "uterea $reativR a "er#onalului de $are di#"un.
Preluarea #ar$inilor de rutinR de $Rtre $al$ulatoare !avorizeazR "uterni$ a$e#t "ro$e#.
.)
Elementele "rezentate demon#treazR $om"le1itatea deo#e-itR a e!e$telor realizRrii
PEU& $are& intere#ant de remar$at& #unt "er$e"ute "ozitiv de ma'oritatea manaerilor din
SRrile U.E. %vezi !iura nr. 7(. <u"R $um reie#e din e1aminarea in!ormaSiilor din $adrul #Ru&
Tn SRrile mai "uSin dezvoltate 6 Gre$ia Qi Portualia 6 la $are #e adauR #ur"rinzRtor Qi ?ranSa&
ma'oritatea manaerilor intervievaSi $on#iderR ne!avora-ile $on#e$inSele realizRrii PEU.
.:
S. MaBridaBi#& o". $it. ". )D6)..
.1
*. <udle4& 188) 6 Strategies $or t"e Single Mar0et& =oan Pae Ktd.& Kondon& 1878& ". 11..
.)
S. MaBridaBi#& o". $it.& ". 178618:.
160
CAPITOLUL 3
Pentru a $ontra$ara dezavanta'ele "otenSiale Qi& Tn #"e$ial& #!idRrile Qi ameninSRrile
$Rrora tre-uie #R le !a$R !aSR !irmele& #"e$ialiQtii au $onturat #'"!lit?@ile "e 2'ntr!2!r!re.
Cu titlu e1"li$ativ& "rezentRm #u$$int un an#am-lu de a#emenea modalitRSi:
Ela-orarea de 4tr!te$ii "e3en4i<e -azate "e valori!i$area avanta'elor $om"etitive deSinute
Tn vederea menSinerii a$tualei "oziSii "e "iaSR. O a#emenea #trateie $u"rinde un
an#am-lu de elemente $orelate Qi dire$Sionate "e $on$urenSi "entru a le !a$e di!i$ilR Qi
$o#ti#itoare "enetrarea "e #ementul de "iaSR deSinut. Ele #e -azeazR "e un marBetin
a"ro!undat a#u"ra "rodu#elor Qi "ieSei $on$urenSilor Qi #e re!le$tR Tn modi!i$area
"ro"riilor #trateii de "rodu$Sie Qi marBetin.
E1aminarea &r'&riil'r '&'rtnit?@i "entru a $ola-ora $u alte !irme din $adrul Qi din
a!ara U.E.& $are #R du$R la !orti!i$area "oziSiei lor $om"etitive "e "ieSele auto+tone. ?oarte
utilR "e a$e#t "lan e#te analiza $on$urenSilor "otenSiali "entru a6i tran#!orma "arSial Tn
aliaSi #au $ola-oratori. E#enSa a$e#tui ti" de analizR rezultR din matri$ea "rezentatR Tn
!iura nr. 8.
Realizarea de !$re#entri ;Cn@ele$eriL "e #!rIetin$ "entru "ieSele din $adrul Qi din
a!ara U.E. Gama modalitRSilor "o#i-ile e#te !oarte larR %$oo"erRri Tn "rodu$Sie&
$um"RrareIvWnzare de li$enSe& !uziuni et$.(
EFtin"ere! 4E4t!n@i!l? ! !2ti<it?@il'r &e &l!n intern!@i'n!l. O a#emenea a-ordare
!avorizeazR realizarea de e$onomii dimen#ionale datoritR mRririi "rodu$Siei& $on#truirii
unui "orto!oliu de "ieSe "e $are #e "ot utiliza #trateii o!en#ive Qi de!en#ive& de#$o"eririi
Qi valori!i$Rrii o"ortunitRSilor internaSionale Tn C]<& $anale de di#tri-uSie et$.
.,
.,
*. <udle4& o". $it.& ". 11761,1.
161
CAPITOLUL 3
<igura nr2 H - DiviBarea -on-uren@ilor /oten@iali n /rieteni 0i a -ontest+rilor n alia@i
C1u/+ =2 Du1leK& o/2 -it2& /2 537D

C'#&eti@ie C'n2ren@i
O&'rtnit?@i A#enin@!re!
"e 2'l!E'r?rii
2'l!E'r!re
Prieteni
C'l!E'r!re
&re(#ti<?
Ali!@i &'ten@i!li Ali!@i &'ten@i!li
<igura nr2 I - Pro/or@ia fir,elor -are a/re-iaB+ -a /oBitive
efe-tele realiB+rii PE C1u/+ G2 Nerb& o/2 -it2D
162
CAPITOLUL 3
Realizarea +'ne"ei Er'&ene Uni2e re"rezintR o $ontinuare !irea#$R a im"le6
mentRrii PEU. Un !a"t& valori!i$area multi"lelor "o#i-ilitRSi o!erite de PEU nu #e "oate
Tn!R"tui de"lin de$Wt Tn $ondiSiile e1i#tenSei MEU. <e alt!el& ma'oritatea manaerilor au
#e#izat a$ea#tR ne$e#itate Tn$R din de$eniul tre$ut. O an$+etR realizatR de A#o$iaSia "entru
Uniunea MonetarR a Euro"ei& Tn 1878& a relevat $R 78N din re#"ondenSi erau Tn !avoarea
introdu$erii MEU.
Pentru realizarea MEU& "ledeazR& aQa $um a!irmR #"e$ialiQtii de la $uno#$uta !irmR
de $on#ultanSR internaSionalR Erne#t Joun& urmRtoarele !<!nt!%e:
de#$reQterea $o#turilor tranza$Siilor multinaSionale5 #e a"re$iazR $R e$onomiile U.E. la
nivelul unui an vor !i de $ir$a 1@ miliarde ECU5
diminuarea in$ertitudinii Tn $eea $e "riveQte veniturile din tranza$Siile internaSionale Qi a
ne$e#itRSii de a lua $o#ti#itoare mR#uri "reventive5
redu$erea $o#tului $a"italului5
Tm-unRtRSirea alo$Rrii $a"italului5
mi$Qorarea $o#turilor a!erente utilizRrii $WQtiurilor din "ro!it $a mi'lo$ de "latR5
!olo#irea mai e!i$a$e a rezervelor !inan$iare ale !irmei5
diminuarea "ierderilor din $auza in!laSiei5
"er!e$Sionarea manaementului ma$roe$onomi$& $a urmare a Tm-unRtRSirii $oo"erRrii5
$reQterea radului de #ta-ilitate a e$onomiei U.E.
.9
.
Rever#ul medaliei introdu$erii MEU Tl $on#tituie "e(!<!nt!%ele $e6i #unt a#o$iate.
A$e#tea #e re!erR& Tn "rimul rWnd& la $o#turile tranziSiei la noul #i#tem monetar. Un e#enSR& ele
rezidR Tn: de!laSie& $o#turi de re$onver#ie a monedelor Qi "ierderea veniturilor 2i#tori$e3
-azate "e 2#enioritate3. <ezavanta'ele "e termen lun #e re!erR la diminuarea #uveranitRSii
#tatelor mem-re& $o#turi am"li!i$ate ale a'u#tRrilor im"u#e de Qo$uri e$onomi$e #au de altR
naturR Qi o Tn$etinire a ratei de $reQtere e$onomi$R
.@
.
<u"R o"inia e1"erSilor U.E.& Qi nu numai a lor& introdu$erea MEU& Tn $iuda
di!i$ultRSilor #ale& a#o$iatR $u realizarea BRn$ii Centrale Euro"ene Qi $u dezvoltarea
Si#temului Euro"en de BRn$i Centrale& va !i& "e an#am-lu U.E.& net -ene!i$R. Cer$etRrile& $a
Qi evoluSia #ituaSiei e$onomi$o6!inan$iare a$tuale& relevR $om"le1itatea Qi di!i$ultatea
deo#e-itR a "ro$e#ului de realizare a MEU
.D
. Ma'oritatea SRrilor au "ro-leme ma'ore $u
Tn$adrarea Tn $ondiSiile "re#ta-ilite. Un a$e#te $ondiSii& o #oluSie via-ilR "are #R !ie o"era6
Sionalizarea "ro"unerii olandeze "rivind !un$Sionarea Euro"ei Tn 2douR viteze3 "entru
realizarea $onverenSelor e$onomi$e Qi monetare ne$e#are.
Pentru ma'oritatea !irmelor Qi manaerilor euro"eni 6 Qi nu numai 6 $unoaQterea din
tim" a $onSinutului Qi im"li$aSiilor MEU e#te indi#"en#a-ilR "entru a !i Tn mR#urR #R ado"te
Qi a"li$e #trateii "ertinente& #R #e doteze $u me$ani#me Qi #tru$turi $are #R valori!i$e !a$i6
litRSile o!erite de MEU Qi #R diminueze la ma1imum dezavanta'ele a#o$iate im"lementRrii ei.
.9
111 A Strategy $or t"e )C<& =oan Pae& Kondon& 188:& ". 1)D61)8.
.@
111 A Strategy $or t"e )C<& =oan Pae& Kondon& 188:& ". 1)D61)8.
.D
F. Fermelen& &"e Single Currency in )urope& IESE& Bar$elona& 188)& ". )6,.
163
CAPITOLUL 3
A-ordarea noa#trR #6a a1at& aQa $um e#te !ire#$& a#u"ra dimen#iunii e$onomi$e a
realizRrii PEU Qi MEU. ?irmele Qi manaerii tre-uie #R ai-R Tn vedere Qi $elelalte a#"e$te&
Tndeo#e-i !ormative Qi #o$iale.
Noua $on!iuraSie a Euro"ei ne$e#itR din "artea "er#onalului& Tn #"e$ial manaerial
Qi de #"e$ialitate& noi $unoQtinSe Qi a-ilitRSi. <e ai$i& ne$e#itatea re2'n<er4iei &!r@i!le !
&re$?tirii !2e4t'r 2!te$'rii "e &er4'n!l Ai ! #'"i3i2?rii 4e#ni3i2!ti<e ! &r'2e4el'r
3'r#!ti<e "in ni<er4it?@i Ai 2elel!lte in4tit@ii "e Cn<?@?#Gnt. <e alt!el& unele Q$oli
"re#tiioa#e& $um ar !i Kondon Bu#ine## S$+ool& au #e#izat a$ea#tR ne$e#itate Qi i6au dat
$ur# Tn$R din de$eniul tre$ut
..
.
Un &l!n 4'2i!lD #ituaSia e#te mai $om"li$atR Qi di!i$ilR. PEU Qi& Tn viitor& MEU vor
avea mari im"li$aSii a#u"ra o$u"Rrii !orSei de mun$R& $ondiSiilor de mun$R& #e$uritRSii
#o$iale& iienei o$u"aSionale& dre"turilor& modalitRSilor de a#o$iere& neo$ierii $ole$tivelor
Tntre "atronat Qi #indi$ate et$. Un a$e#te $ondiSii #e a$SioneazR& aQa $um #u-linia !o#tul
"reQedinte al U.E.& *a$>ue# <elor#& Tn trei dire$Sii "rin$i"ale:
#$+im-Rri Tn leea Tntre"rinderii "entru a dezvolta "arti$i"area mun$itorilor la
ado"tarea de$iziilor. Baza "entru a$ea#ta o re"rezintR <ire$tiva 'uridi$R numRrul @
"rivind Tntre"rinderea Qi "ro"unerile Fredelin5
a#iurarea unui nivel minim de dre"turi #o$iale "entru #alariaSi $are #R !ie neo$iate
Tntre U.E. Qi "atronate5
dre"tul !ie$Rrui #alariat din U.E. la "reRtire "ermanentR. A$ea#ta #e
!undamenteazR "e #i#temul de 2$redite3 o-Sinute Tn de$ur#ul a$tivitRSii de"u#e de
!ie$are #alariat.
A$e#te dire$Sii "un$teazR& de !a"t& &rin2i&!lele ('ne !4&r! 2?r'r! e4te ne2e4!r 4?-Ai
Cn"re&te !ten@i! #!n!$erii 3ir#el'r er'&ene Cn 2'nteFtl re!li(?rii PEU Ai +EU.
Un #!WrQit& "un$tRm o ultimR idee "e $are o $on#iderRm e#enSialR. In!luenSa atWt a PEU
$Wt Qi a MEU nu va !i a$eeaQi "entru toate !irmele. Inten#itatea e!e$tivR a im"a$tului de"inde
de un $om"le1 de !a$tori Tn#$riQi Tn !iura nr. 1:.
Con$luzia $u $ara$ter "ramati$ $are #e de#"rinde rezidR Tn ne2e4it!te! 2!
#!n!$e#entl 3ie2?rei 2'#&!nii 4? i"enti3i2e 3!2t'rii 4! <!ri!Eilele 2!re 4e #!ni3e4t?
Tn $azul #Ru& #R evalueze !ormele Qi inten#itatea in!luenSei& Tn !un$Sie de $are #R #ta-ilea#$R
de$iziile de valori!i$are QiI#au& re#"e$tiv& de $ontra$arare& $ore#"unzRtoare naturii e!e$telor
enerate.
Pentru !irmele mari& "entru a !a$e !aSR $om"le1itRSii Qi di!i$ultRSii luRrii Tn $on#ide6
rare a $on#e$inSelor PEU Qi MEU& a in!luenSei varia-ilelor menSionate& unii #"e$ialiQti
a"re$iazR $a re$omanda-ilR in#tituirea "o#tului de vi$e"reQedinte al PEU
.7
.
..
C. Cul#on 6 T+oma#& &"e )uropean /usiness Sc"ool and Its P"ilosop"y& in *ournal o! Manaement Trainin&
vol. 1,& nr. 1& 1878.
.7
*. <udle4& o". $it.& ". ,.).
164
CAPITOLUL 3
<igura nr2 5J - Prin-i/alele variabile 1e -are 1e/in1e influen@a PE 0i ME
asu/ra fir,elor
Pro!ilul !irmei
Cultura oranizaSionalR
MRrimea $om"aniei
Re#ur#ele di#"oni-ile
Inovativitatea Qi !le1i-ili6
tatea manaementului
AlianSele #tratei$e
Tn $are e#te im"li$atR
Inten#itatea relaSiilor
$u "iaSa internaSionalR
Pre#tiiul
Qi $om"etitivitatea !irmei
Cara$teri#ti$ile $on#uma6
torilor "rodu#elor !irmei
Barierele identi!i$ate
Qi eliminate de U.E.
Parametrii "ieSei de#ervite
Inten#itatea $on$urenSei
"e "iaSR
Strateia Qi "otenSialul
noilor $on$urenSi
En"'$ene
1!ri!Eile
EF'$ene
165
CAPITOLUL 3
3.2. T)7S7TU)I DE5I*ITO)II ALE +A*A0E+E*TULUI
6* 0E)+A*IAD 5)A*8AD +A)EA B)ITA*IED
6*T)-O 1IZIU*E CO+PA)ATI17
Analiza manaementului din SRrile U.E. #e $on!runtR nu $u "uSine di!i$ultRSi de ordin
$on$e"tual Qi mai ale# terminoloi$. Pro!e#orul enlez C+ri# Kane& Tntr6o "ertinentR
e1aminare a a$e#tor a#"e$te& relevR a$$e"Siunile di!erite "e $are le au termenii de
manaement Qi manaer
.8
.
Remar$Rm& de a#emenea& $R Tn#RQi "er$e"Sia manaerilor TnQiQi a#u"ra rolului "e $are
ei Tl au #au ar tre-ui #R6l e1er$ite di!erR #en#i-il de la o SarR la alta. ConSinutul !iurii nr. 11
e#te edi!i$ator& Tn a$e#t #en#
Y
.
Pro"orSia $elor $are a"re$iazR
$a ma'orR omni"rezenSa manaerilor
1::
7:

D:

9:

):
: SUA Sued. Ol. <an. M.B. Ger. Elv. Bel. ?ra. Itl. Indon. *a".
%1,9( %8:( %1,9( %1:)( %,98( %1D1( %77( %71( %,7)( %81( %8)( %@9(
NumRrul de re#"ondenSi
<igura nr2 55 - %aria@ii na@ionale n -on-e/@iile /rivin1 rolul ,anagerului
.8
C+. Kane& o".& $it.& ". 7D678.
Y
Gra!i$ul #e re!erR Qi la "atru SRri din a!ara U.E.& dar a$ea#ta nu modi!i$R $on$luzia& $i dim"otrivR.
166
CAPITOLUL 3
Cu toate a$e#te di!i$ultRSi& le#ne de TnSele# Tntr6o a-ordare realmente $ulturalR&
!ireQte& $a analize Qi $on$luzii $u un rad rezona-il de "ertinenSR Qi !ia-ilitate #e "ot realiza.
Un $ontinuare& o #R "rezentRm $om"arativ $ara$teri#ti$ile manaeriale ma'ore Tn
U.E.& $u !o$alizare a#u"ra $elor mai im"ortanSi Qi "uterni$i mem-ri: Germania& ?ranSa Qi
Marea Britanie.
3.2.1. O)0A*IZA)EA DE A*SA+BLU A SISTE+ULUI +A*A0E)IAL
AL 5I)+ELO)
Q

?un$Sionalitatea Qi "er!ormanSele unei !irme de"ind Tn mare mR#urR de $on!iuraSia
de an#am-lu a #i#temului #Ru manaerial. Pe a$e#t "lan #e $on#tatR di!erenSe a"re$ia-ile de la
o SarR la alta.
O mare "arte dintre 2'#&!niile Erit!ni2e iau !orma +oldinurilor& !ilialele lor !iind
de reulR& #"e$ializate "e "rodu#. Gradul de de#$entralizare a a$tivitRSilor manaeriale e#te
a"re$ia-il& la nivelul $ondu$erii +oldinului !un$SionWnd un a"arat manaerial al$Rtuit dintr6
un numRr redu# de "er#oane $e #e o$u"R& Tn #"e$ial& de ela-orarea "oliti$ilor de an#am-lu Qi
e1er$itarea $ontrolului !inan$iar. Pro-lemele "rin$i"ale $are a!e$teazR !un$Sionalitatea lor
$on#tau Tn #$Rzuta interare lateralR a $om"artimentelor !un$Sionale Qi $omuni$aSiile
de!i$itare
5ir#ele $er#!ne #unt de $ele mai multe ori oranizate "e divizii #au !un$Siuni.
Gradul de $entralizare a de$iziilor e#te ridi$at. Un a$e#t #$o" #e doteazR la nivelul eQalonului
de vWr! $u un numero# ru" de #"e$ialiQti Qi !un$Sionari $are& "e lWnR $ontrolarea a$tivitRSii
$om"onentelor !irmei& realizeazR numeroa#e lu$rRri Qi !urnizeazR #ervi$ii #u-diviziunilor
oranizaSionale. Stru$tura oranizatori$R "redominantR e#te de ti" orizontal& !ormalizarea Qi
im"li$it -iro$ratizarea !iind #en#i-il mai redu#e de$Wt Tn !irmele din ?ranSa #au Marea
Britanie. A$ea#ta #e re!le$tR Qi Tn $alitatea $omuni$aSiilor. Contrar a $eea $e #e $rede ade#ea&
di#$uSiile in!ormale Qi neo$ierile #unt mai !re$vente de$Wt QedinSele o!i$iale& !iind un indi$iu
#emni!i$ativ al !le1i-ilitRSii #i#temului oranizatori$. <e$iziile ma'ore #e ado"tR& de reulR&
Tn mod "arti$i"ativ de $Rtre e$+i"a manaerialR $are ia !orma $on#iliului manaerial.
Un 5r!n@!& !irmele #unt #tru$turate& $el mai !re$vent& "e !un$Siuni "rezentWnd un rad
ridi$at de !ormalizare. Pro$e#ele de$izionale #unt $entralizate& a"elWndu6#e& Tn a$e#t #$o"& la
un numRr a"re$ia-il de #"e$ialiQti Qi !un$Sionari. Gradul de $entralizare de$izionalR e#te $+iar
mai ridi$at de$Wt Tn Germania& datoritR tendinSei "reQedintelui #au dire$torului eneral al
!irmei de a mono"oliza ado"tarea de$iziilor ma'ore. ?re$vent& "entru manaementul !ran$ez&
#e !olo#eQte e"itetul de 2-iro$rati$3& al $Rrui #u"ort "rin$i"al e#te ierar+ia "uterni$ dezvoltatR&
#tru$turile oranizatori$e !iind al$Rtuite din numeroa#e niveluri ierar+i$e. Un a#emenea
#i#tem manaerial Tn$Rr$at e#te $on!runtat $u numeroa#e "ro-leme de $omuni$aSii $e
a!e$teazR moralul "er#onalului& mai ale# la nivelul eQaloanelor in!erioare. Un "lu#& $+eltuielile
enerale ale !irmei #unt de#tul de ridi$ate.
Prin2i&!lele !4e#?n?ri Ai "e'4eEiri dintre $ele trei #i#teme manaeriale rezultR mai
"renant din e1aminarea in!ormaSiilor Tn$or"orate Tn ta-elul nr. ..
Y
Se au Tn vedere& Tn #"e$ial& !irmele de dimen#iuni mari Qi mi'lo$ii.
167
CAPITOLUL 3
Tabelul nr2 A
Cara-teristi-i ale stru-turii ,anagerialeE
*r. Inten4it!te! #!ni3e4t?rii
2rt. C!r!2teri4ti2i S2?(t? +e"ie +!re
1 Kunimea ierar+iei G MB ?
) <i!erenSierea !un$SionalR G MB ?
, Ponderea "er#onalului manaerial
6admini#trativ Tn total "er#onal G MB ?
9 Ponderea ierar+i$R la nivelul Qe!ilor de e$+i"R
G MB ?
@ Per#onalul admini#trativ Qi $omer$ial Tn ra"ort
$u mun$itorii G MB ?
D Autoritatea manaerialR !aSR de mun$itori
MB G ?
. Autoritatea manaerialR !aSR de "er#onalul
!un$Sional MB ? G
G P Germania5 MB P Marea Britanie5 ? P ?ranSa.
Y <u"R C+. Kane& o". $it.& ". @1.
Continuarea analizei $om"arative la ni<ell eA!l'!nel'r #e"ii Ai in3eri'!re !le
#!n!$e#entli o!erR o imaine mai $om"letR a#u"ra #tru$turii Qi !un$SionalitRSii #i#temelor
manaeriale ale !irmelor din SRrile e1aminate. Cele trei oranirame !un$Sionale "rezentate Tn
!iura nr. 1) e1"rimR #inteti$ Qi #ue#tiv a#emRnRrile Qi deo#e-irile la a$e#t nivel.
Un 3ir#ele Erit!ni2e di!erenSierea "e orizontalR Tntre "er#onalul te+ni$ Qi $el de
#u"ervizare Qi !un$SionRre#$& "e de o "arte& Qi Tntre mun$itorii din #e$toarele de "rodu$Sie Qi
$ei de la TntreSinere Qi re"araSii& "e de altR "arte& e#te !oarte netR. Per#onalul manaerial&
te+ni$& !un$SionRre#$ Qi admini#trativ e#te relativ numero#& dar mai redu# de$Wt $el din
3ir#ele 3r!n2e(e. Un $adrul ultimelor #e $on#tatR& de a#emenea& o "ronunSatR diviziune a
mun$ii& atWt "e orizontalR $Wt Qi "e verti$alR. Un #!WrQit& oranizarea din !irmele ermane
di!erR a"re$ia-il. Pe !ondul unui "er#onal numeri$eQte relativ redu# #e $on#tatR o mai mare
!luiditate Qi !le1i-ilitate a normelor oranizatori$e de $on#tituire Qi !un$Sionare a !irmei.
168
CAPITOLUL 3
3.2.2. +A*A0E+E*TUL PA)TICIPATI1
KI ADOPTA)EA DECIZIILO)
<e!initorie "entru $ele trei SRri analizate e#te mani!e#tarea unor !orme relativ -ine
$onturate de manaement "arti$i"ativ.
Un 0er#!ni!& manaementul "arti$i"ativ #e -azeazR "e $odeterminare
%leit-e#timmin( #au $o"arti$i"are de$izionalR a mun$itorilor Tn a-ordarea "ro-lemelor $e
"rezintR intere# ma'or "entru ei. Codeterminarea #e "oate realiza la douR niveluri:
6 "rin $on#tituirea de $on#ilii ale mun$ii la nivelul $om"artimentului %atelier& #e$Sie(
de "rodu$Sie5 Tn!iinSarea lor #6a de$i# Tn 18@) Qi a !o#t "er!e$SionatR Tn 18.)& Tn "rezent "e#te
1: milioane de mun$itori #unt re"rezentaSi Tn a$e#te orani#me5
6 "rin in$luderea re"rezentanSilor mun$itorilor Tn $on#iliul de #u"ervizare Qi& mai rar
Tn#R& Tn $on#iliul manaerial& unde de$id a$Sionarii. Un !iura nr. 1, #e "rezintR #inteti$ a$e#te
elemente de manaement "arti$i"ativ.
Privit din alt un+i& manaementul "arti$i"ativ erman& !undamentat "e
$odeterminare Tm-ra$R douR !orme. Un !irmele "rivate de dimen#iuni mi$i de "WnR la @:: de
#alariaSi 6 mun$itorii #unt re"rezentaSi Tntr6un #inur orani#m manaerial %$on#iliul de
#u"ervizare(. Un !irmele "u-li$e QiI#au "rivate de mari dimen#iuni& #alariaSii "ot !i
re"rezentaSi Tn douR orani#me manaeriale.
169
CAPITOLUL 3
+A)EA B)ITA*IE
,.N
D,N
5)A*8A
91&DN
@7&9N
0E)+A*IA
)7&)N
.1&7N
Sim-oluri <elimitare netR %"uterni$R(
<elimitare am-iuR
<elimitare $ertR
<igura nr2 53 - Configura@ii organiBa@ionale ale fir,elor ti/i-e
Manaement #u"erior
Manaement #u"erior
Manaement #u"erior
Per#onal te+ni$
Per#onal te+ni$
Per#onal te+ni$
Per#onal de #u"ervizare
Per#onal de #u"ervizare
Per#onal de #u"ervizare
Per#onal !un$Sio6
nRre#$Iadmini#trativ
Per#onal !un$Sio6
nRre#$Iadmini#trativ
Per#onal !un$Sio6
nRre#$Iadmini#trativ
Mun$itori Tn "rodu$Sie
Mun$itori Tn "rodu$Sie
Mun$itori Tn "rodu$Sie
Mun$itori la
TntreSinere
Mun$itori la
TntreSinere
Mun$itori la
TntreSinere
170
CAPITOLUL 3
ale alee
de#emneazR de#emneazR
#u"ervizeazR
<igura nr2 57 - Manage,entul /arti-i/ativ la nivelul
fir,elor ,ari n Ger,ania
Con#iliul de #u"ervizare "o#edR $om"etenSe lari& Tn #"e$ial de $ontrol al $on#iliului
manaerial. <intre $om"etenSele #ale menSionRm numirea Qi demiterea manaerilor de vWr!&
#ta-ilirea veniturilor a$e#tora Qi $ontrolul a$tivitRSii "e $are ei o de"un.
Un 5r!n@!& manaementul "arti$i"ativ de ti" in#tituSional e#te $eva mai "uSin
dezvoltat. <eQi& "rin re!ormele lui Aurou1& de #orinte #o$iali#tR& #6au introdu# !orme
oranizate de "arti$i"are a #alariaSilor& in!luenSa lor realR #e "are $R nu e#te "rea mare.
Ma'oritatea !irmelor !ran$eze "o#edR un 2'n4ili "e !"#ini4tr!@ie !ormat de ,61) dire$tori&
$ondu# de un "reQedinte 6 dire$tor eneral %P<G( ale# de $Rtre a$eQtia. P<G i #e deleaR
#ar$ini& $om"etenSe Qi re#"on#a-ilitRSi !oarte lari. Un marile !irme #e "rodu$e o #e"arare de
!un$Sii 6 "reQedintele diri'eazR $on#iliul de admini#traSie& iar "entru manaementul $urent
C'n4ilil "e 4&er<i(!re
1: re"rezentanSi
ai #alariaSilor
din $are 1 al
"er#onalului
manaerial
Qi , re"rezentanSi
"o#i-ili
ai #indi$atului
1:
re"rezentanSi
ai a$Sionarilor
PreAe"inte
S!l!ri!@i
A"n!-
re!
!2@i'n!-
ril'r
C'n4ilil #!n!$eri!l %e1e$utiv(
in$lude Qi dire$torul de "er#onal
de#emnat de $on#iliul de #u"ervizare&
"e -azR de vot ma'oritar.
171
CAPITOLUL 3
#e de#emneazR un dire$tor eneral. Un !irmele de dimen#iuni mari #e in#tituie Qi un $on#iliu
de #u"ervizare.
SalariaSii $on#tituie& Tntr6o "arte din !irme& $omitete mun$itoreQti Qi au re"rezentanSi&
de reulR )& Tn $on#iliile de #u"ervizare #au $Wnd a$e#tea nu #unt& Tn $on#ilii de admini#traSie.
Un #$+im-& Tn !irmele naSionalizate #unt in#tituite orani#me tri"artite $u 1I, re"rezentanSi ai
uvernului& #alariaSilor Qi manaerilor. Mai a$tivR Qi o in!luenSR #u"erioarR au aQa6numitele
ru"e de e1"re#ie Tn $are mun$itorii& la nivelul $om"artimentelor de "rodu$Sie& TQi e1"rimR
dire$t intere#ele Qi doleanSele adre#ate $ondu$erii.
Un +!re! Brit!nie& la nivelul manaementului de vWr!& !ormele "arti$i"ative nu #unt
!oarte "re$i# delimitate. S"re deo#e-ire de Germania Qi ?ranSa& #e "ra$ti$R Tn#R numai
#i#temul $u un #inur orani#m "arti$i"ativ 6 $on#iliul manaerial. Al$Rtuit atWt din dire$tori&
$Wt Qi din re"rezentanSi ai a$Sionarilor& a$e#t $on#iliu re"rezintR !ormal "rin$i"alul orani#m
de$izional al Tntre"rinderii. <e reSinut& $R #alariaSii nu au re"rezentanSi Tn $on#iliul
manaerial. ?re$vent& "reQedintele $on#iliului e#te dire$torul e1e$utiv al !irmei.
O intere#antR inve#tiaSie $om"arativR Tn $ele trei SRri "e -azR de $+e#tionar a relevat
radul di!erit de in!luenSa "e $are6l au Tn ado"tarea de$iziilor diver#ele ru"uri din !irma Qi
eQaloane manaeriale.
Tabelul nr2 I
Influen@a 1e-iBional+

E
D
a gru/elor 0i e0aloanelor ierar>i-e
*r.
2rt.
+n2i-
t'rii
+!n!-
$e#en-
tl in3e-
ri'r
+!n!-
$e#en-
tl
#e"i
+!n!$e-
#entl
4&eri'r
)e&re(en-
t!n@ii
4!l!ri!@il'r
Cn 2'n4ilii
0r-
&ri
eFterne
;
QQ
8!r!
1 )&1 )&8 ,&: 9&. )&1 1&@ 5r!n@!
) 1&8 )&, ,&: 9&9 )&D 1&) 0er#!ni
!
, )&: )&9 ,&) ,&8 )&) 1&@ +!re!
Brit!nie
Y
(
S6a utilizat urmRtoarea radare a in!luenSei:
1 P ni$i o in!luenSR5
) P in!luenSR redu#R5
, P in!luenSR medie5
9 P in!luenSR mare5
@ P in!luenSR !oarte mare
YY
(
Cum ar !i -Rn$ile& de e1em"lu.
%Ta-elul ada"tat du"R C+. Kane& o".& $it.& ". )9@.(
172
CAPITOLUL 3
Con$luziile din analiza datelor au !o#t #intetizate de #"e$iali#tul -ritani$ a#t!el:
Un !irmele din $ele trei SRri& $u $Wt eQalonul ierar+i$ e#te mai mare $u atWt Qi in!luenSa
de$izionalR e#te #u"erioarR& #ituaSie "e de"lin e1"li$a-ilR Qi normalR5
Parti$i"area 2de !a$to3 a re"rezentanSilor la de$izii e#te mai redu#R de$Wt $ea
in#tituSionalR5
Un Germania& inten#itatea in!luenSei de$izionale a re"rezentanSilor #alariaSilor e#te mai
mare& !iind "e lo$ul #e$und Tn Euro"a& du"R Suedia5
Gradul de in!luenSR a #alariaSilor Tn ?ranSa Qi Marea Britanie e#te a"ro"iat Qi la o di#tanSR
#emni!i$ativR de $el Tnrei#trat Tn Germania.
Se "oate $on$luziona $R #!n!$e#entl &!rti2i&!ti< e4te ' &re(en@? 4e#ni3i2!ti<?
Cn 3ir#ele "in 2ele trei @?riD lGn" Cn4? 3'r#e Ai inten4it?@i &!r@i!l "i3erite& derivWnd& Tn#R
din a$eeaQi a-ordare manaerialR modernR& !iind Qi o e1"re#ie a demo$raSiei indu#triale la
$are #e re!erR atWt de !re$vent re"rezentanSii U.E.
3.2.3. I*TE*SITATEA KI 5O)+ELE ERE)CIT7)II
P)E1IZIU*II
Studiile e!e$tuate de #"e$ialiQti au a-ordat "reviziunea mai ale# Tn !un$Sie de
orizontul tem"oral a$o"erit& re#"e$tiv& "e termen lun Qi #$urt.
Pre<i(inile &e ter#en ln$
7:
"ar #R !ie mai #i#temati$e Tn +!re! Brit!nie&
$om"arativ $u Germania Qi ?ranSa. ?re$vent& au Tn vedere "erioade relativ Tndelunate& de @
ani& Qi im"li$R Tn ela-orare un numRr a"re$ia-il de "er#oane atWt la nivel de #u-diviziuni
o"eraSionale& $Wt Qi de to" manaement. Cu toate a$e#tea& datoritR a-ordRrilor -an$are
orientate #"re $reditarea !irmelor "e termen #$urt& "reviziunile #unt !re$vent li"#ite de o realR
"er#"e$tivR "e termen lun
71
. Ka a$ea#ta $ontri-uie Qi in#u!i$ienta $uanti!i$are a elementelor
$e le $om"un. <e alt!el& ade#ea& dire$torii enerali re!uzR #R #e im"li$e Tn !ormularea
"reviziunilor "rivind "rodu$Sia.
Un 0er#!ni!D !irmele !olo#e#$& de a#emenea& "reviziunile "e termen lun& ela-orWnd
#trateii Qi "oliti$i& de reulR& "e "erioade mai #$urte& de ) 6 , ani. ?re$vent& a$e#tea #unt mai
"uSin !ormalizate& la ela-orarea lor !iind antrenate un numRr mai redu# de "er#oane.
SituaSia Tn 5r!n@! e#te #en#i-il di!eritR& "reviziunile "e termen lun a$o"erR& de reulR&
"erioade mai #$urte Qi !iind !ormalizate la nivelul $el mai #$Rzut& $om"arativ $u $elelalte douR
SRri. Previziunile "rezintR un $ara$ter o"eraSional Qi a"eleazR la metode $antitative.
7:
C+. Kane& o".& $it.& ". 1):61),.
71
P. KaCran$e& Management in Action& Routlede and =ean Paul& Kondon& 1879& ". 9D.
173
CAPITOLUL 3
Un $eea $e "riveQte &re<i(inile &e ter#en 42rtD #e $on#tatR o di!erenSR
!undamentalR Tntre a-ordarea "redominantR& Tn !irmele ermane& Qi $ele din Tntre"rinderile
-ritani$e Qi !ran$eze. Ka !irmele din 0er#!ni! Tn ela-orarea "reviziunilor anuale #e $on#tatR
o larR "arti$i"are a ru"urilor de #alariaSi Tn viziunea $entrelor de $o#turi. Previziunile au o
"ronunSatR !undamentare !inan$iarR& "entru !ie$are e$+i"R de mun$R #ta-ilindu6#e #ar$ini
$antitative $e !avorizeazR a$Siunea Qi "er!ormanSR. Cel mai "uSin Qi $on#i#tent !olo#ite
"reviziuni "e termen #$urt #e realizeazR Tn +!re! Brit!nie. Untre"rinderile 3r!n2e(e #e a!lR
Tntr6o #ituaSie intermediarR& $u "ronunSate inealitRSi de la o !irmR la alta& dar $u o atenSie
#"oritR a$ordatR $uanti!i$Rrii o-ie$tivelor Qi re#ur#elor.
3.2.4. +OTI1A)EA PE)SO*ALULUI
?RrR TndoialR& una dintre $ele mai $om"le1e Qi im"ortante $om"onente ale
manaementului& motivarea& #e realizeazR $u inten#itRSi Qi rezultate #en#i-il di!erite Tn SRrile
U.E.. Gra!i$ul nr.19 e#te edi!i$ator Tn a$ea#tR "rivinSR. In!ormaSii -azate "e inve#tiaSii
em"iri$e aratR $R& Tn &l!nl #'ti<?rii 4!l!ri!@il'rD manaerii din S"ania& Portualia Qi
Gre$ia #unt $el mai "uSin e!i$a$e& la "olul o"u# #ituWndu6#e omoloii lor din <anemar$a Qi
Germania. +!n!$erii "in 5r!n@! Ai +!re! Brit!nie #e a!lR la o di#tanSR a"re$ia-ilR& $u
"re$izarea $R -ritani$ii #unt mai a"roa"e de ru"ul $elor mai "uSin "er!ormanSi manaeri.
?ireQte& ne6am re!erit numai la SRrile din U.E.& altminteri ar !i tre-uit #R remar$Rm "otenSialul
motivaSional al manaerilor din *a"onia Qi ElveSia
7)
.
A"ro!undarea analizei
7,
& "entru manaerii din $ele trei SRri de $are ne o$u"Rm& relevR
elemente motivaSionale deo#e-it de intere#ante Tn $eea $e "riveQte 3ell re2'#&en4el'rD
#?ri#e! l'r Ai #'"l "e 3'l'4ire& di!erenSiate "e eQaloane manaeriale. Manaerii de vWr!
din 0er#!ni! a$ordR o atenSie deo#e-itR motivaSiilor intrin#e$i& adi$R $ele de naturR moralR.
Ca mRrime a-#olutR& motivaSiile e1trin#e$i "rimite #e #itueazR la un nivel #u"erior& $om"arativ
$u ?ranSa Qi Marea Britanie. Se "ra$ti$R "e #$arR larR a$ordarea de -onu#uri ridi$ate.

7)
?. Burnoi#& * 6;. C+ou$+al& Managing Managers in )urope& in Euro"ean Manaement *ournal& vol. 7& nr. 1&
188:.
7,
C+. Kane& o". $it.& ". 1)7 6 1,).
174
CAPITOLUL 3
Talentul
manaerial
e#timat
Y *a"onia
Germania ElveSia
S.U.A.
Belia 6 Ku1em-ur
Italia
<anemar$a
Olanda
?ranSa 6 Canada
Irlanda
S"ania
Marea Britanie
Gre$ia
Z Portualia
Z Y
Inten#itatea motivRrii mun$itorilor
<igura nr2 58 - Ca/a-itatea 1e a ,otiva a ,anagerilor
C1u/+ <2 *urnois& =2'2 C>ou->al& o/2 -it2D
Ka nivelurile ierar+i$e in!erioare& manaerii ermani utilizeazR o amR larR de
motivaSii. Baza a$ordRrii lor o $on#tituie nivelul de $ali!i$are& e1"erienSa Qi "er!ormanSele.
Pentru ultimele #e a$ordR -onu#uri de merit& SinWnd $ont de rezultatele evaluRrii& $are& Tn
Germania& "rezintR un rad ridi$at de tran#"arenSR. Ka #ta-ilirea Qi utilizarea #i#temelor de
evaluare& $on#iliile mun$itoreQti "arti$i"R #u-#tanSial. Con$luzia& Tn Germania& #i#temul de
motivare e#te -azat Tn $ea mai mare mR#urR "e "er!ormanSele #alariaSilor& Tn$e"Wnd $u to"
manaerii Qi $ontinuWnd "WnR la e1e$utanSi. E#te un #i#tem "ronunSat merito$rati$.
175
CAPITOLUL 3
Un 5r!n@!D to" manaerii& la !el $a Tn Germania& "reSuie#$ !oarte mult motivaSiile
intrin#e$i. Ka a$e#t nivel #e $on#iderR $R a"elarea la #timulente !inan$iare "entru a #timula
iniSiativa Qi "er!ormanSa e$onomi$R e#te $ontra modului de Wndire !ran$ez. Cu toate a$e#tea&
ei -ene!i$iazR de "rime #u-#tanSiale& $eva mai redu#e de$Wt Tn Germania& $a mRrime a-#olutR&
dar $u a$eeaQi "utere de $um"Rrare #au $+iar #u"erioarR. Ka nivelurile de 'o# ale ierar+iei& Tn
?ranSa #e !olo#eQte $el mai di!erenSiat #i#tem de venituri& di!erenSele dintre veniturile
mun$itorilor $ali!i$aSi Qi $ei ne$ali!i$aSi !iind $ele mai mari. Se a$ordR o atenSie a"re$ia-ilR
loialitRSii Qi #u"unerii& $are #e rR#"lRte#$ $u "rime a"re$ia-ile Qi "romovRri Tn "oziSii
manaeriale de #u"ervizare. Un eneral& a$ordarea "remiilor e#te Tn Tntreime la di#$reSia
manaerilor& re$om"en#Wndu6#e mai $urWnd ve$+imea de$Wt "er!ormanSa.
Un $on$luzie& motivarea Tn !ormele !ran$eze #e -azeazR "e di!erenSieri mari& !iind mai
"uSin merito$rati$R de$Wt Tn Germania& !olo#irea motivaSiilor !iind Tn mare mR#urR la di#$reSia
manaerilor& lR#Wndu6le de$i un #"aSiu a"re$ia-il de mani"ulare a #alariaSilor.
A-ordarea motivRrii Tn +!re! Brit!nie e#te #en#i-il di!eritR. Manaerii de vWr! #unt
Tn$linaSi #R a"re$ieze #ati#!a$Siile "o#tului o$u"at Tntr6o mR#urR mai mare Tn termeni e1trin#e$i&
de$i Tn !un$Sie de veniturile #u"limentare #alariului "e $are le "rime#$ Qi de "romovRrile de $are
-ene!i$iazR. PreSuirea mare a motivaSiilor e1trin#e$i #e e1"li$R Qi "rin !a"tul $R& ra"ortat la
#tandardele internaSionale& #alariile to"6manaerilor -ritani$i #unt mai redu#e& de$i ei au nevoie
de venituri #u"limentare "entru a atine nivelul #alariilor omoloilor din Germania Qi ?ranSa.
E#te dre"t $R& Tn ultimii ani& "e !ondul interRrii Tn U.E.& #e mani!e#tR o tendinSR de $reQtere
mai a$$eleratR a #alariilor manaerilor -ritani$i. MRrimea Qi !re$venSa !olo#irii -onu#urilor Tn
!irmele -ritani$e #unt #en#i-il mai redu#e de$Wt Tn $ele ermane. AtWt la nivelurile ierar+i$e
#u"erioare& $Wt Qi in!erioare& #e mani!e#tR& urmare a tradiSiei a$Siunilor #indi$ale enleze& $+iar o
anumitR tendinSR de ealitari#m $ontra"rodu$tivR Tn "lanul "er!ormanSelor e$onomi$e& $eea $e
#e re!le$tR $u "renanSR Tn ritmul dezvoltRrii a$e#tei SRri din ultimele de$enii. <i!erenSele Tntre
mun$itorii $ali!i$aSi Qi ne$ali!i$aSi #unt redu#e& iar Tntre mun$itorii $ali!i$aSi la niveluri di!erite&
"ra$ti$& nu #e "rea di!erenSiazR venitul. Ka a$ea#tR #ituaSie& o $ontri-uSie ma'orR a avut
"uterni$ul #indi$at al mun$itorilor #emi$ali!i$aSi.
Un !inal& "utem $on$luziona $R& Tn Marea Britanie& #e a"li$R $riterii #en#i-il di!erite
de motivare "e ierar+ia !irmei& in#u!i$ient $entrate "e "er!ormanSe. A$ea#ta re!le$tR o viziune
relativ ealitari#tR a#u"ra motivRrii& $u e!e$te "ozitive limitate Tn "lanul rezultatelor
e$onomi$e& datoritR "er#i#tenSei unor modele de #tatu# #o$ial uzate moral.
3.2.5. CO*8I*UTUL KI +ODALIT78ILE DE ERE)CITA)E
A CO*T)OLULUI
E1aminarea modului de $on$e"ere Qi e1er$itare a $ontrolului a avut la -azR
$uno#$uta a-ordare a 4tr!te$iil'r "e 2'ntr'l ela-oratR de *o+n C+ild
79
. Un ta-elul nr.8 #e
"rezintR #inteti$ a$ea#tR a-ordare "rin "un$tarea $ara$teri#ti$ilor $elor 9 ti"uri de #trateii de
$ontrol. AQa $um #e "oate le#ne o-#erva& #trateiile re"rezintR mult mai mult de$Wt elemente
79
*. C+ild& A *uide to Problems and Practice& ;ar"er ] RoC& Kondon& 1879& ". 1@@ 61D).
176
CAPITOLUL 3
de $ontrol "ro"riu6zi#e& ele $on#tituind& Tn !a"t& a-ordRri oranizatori$e $Rrora li #e a#o$iazR
un anumit ti" de $ontrol
Y
.
Cer$etRrile e!e$tuate de #"e$ialiQti
7@&7D
& Tn -aza a$e#tei viziuni& "ot !i #intetizate Tn
modul "rezentat Tn $ontinuare.
Un 3ir#ele 3r!n2e(eD $ontrolul manaerial #e $ara$terizeazR "rin: rad ridi$at de
$entralizare la nivel de !irmR& unde e1i#tR un "er#onal relativ numero#& $e #e o$u"R de
"reviziune Qi $ontrol. ?re$vent& dire$torul eneral menSine $ontrolul de an#am-lu Tn mWinile
#ale& deleWnd !oarte "uSin. <eQi& $a reulR& manaerii !ran$ezi nu $red Tn viziunea $i-erneti$R
a#u"ra $ontrolului& $on#iderWnd $R e#te im"o#i-il #R "reTntWm"ini erorile #u-ordonaSilor& re$ur
"e #$arR larR la "ro$eduri de $ontrol& ne!olo#indu6le Tntotdeauna Tn mod #i#temati$.
Controlul #e e1er$itR $u "rioritate a#u"ra a$tivitRSilor de "rodu$Sie& urmate de $ele
!inan$iare. Se a$ordR& de a#emenea& o atenSie a"re$ia-ilR $ontrolRrii a$tivitRSii de marBetin.
Tabelul nr2 H
6trategii 1e -ontrol n fir,+E
*r.
2rt.
Ti&l "e 4tr!te$ie C!r!2teri4ti2i
0 1 2
1. Control $entralizat
"er#onal
6 ado"tare $entralizatR a de$iziilor5
6 #u"ervizare dire$tR5
6 leader#+i" "er#onal& !undamentat "e "ro"rietate&
2$+ari#ma3 #au $om"etenSa te+ni$R5
6 re$om"en#ele Qi #an$Siunile !orti!i$R autoritatea "er#onalR
a manaerilor.
) Control -iro$rati$ 6 divizarea a$tivitRSilor Tn #ar$ini uQor de de!init Qi e1e$utat5
6 metode& "ro$eduri Qi reuli !ormalizate Tn mod #"e$ial
"entru diri'area e1e$utRrii #ar$inilor5
6 $ontroale $onta-ile a#u"ra elementelor de $o#turi
"re#ta-ilite Qi a "revederilor -uetare5
6 te+noloii a#t!el "roie$tate "entru a limita variaSiile Tn
derularea #ar$inilor& SinWnd $ont de ritmul de !un$Sionare Qi
$elelalte $ara$teri#ti$i ale e$+i"amentelor5
6 delearea #ar$inilor rutiniere $u "re$izarea #tri$tR a
limitelor de $om"etenSe5
6 #i#temul de re$om"en#e Qi #an$Siuni !orti!i$R
$on!ormitatea $u reulile Qi "ro$edurile #ta-ilite.
Y
<u"R $e #e "rezintR "ra$ti$a -ritani$R "rivind $ontrolul& devine mai uQor de e1"li$at a$ea#tR a-ordare a
"ro!e#orului enlez *o+n C+ild.
7@
*. ;orovitz& Management Control in )urope& St. Martin Pre##& NeC JorB& 187:& ". @) 6 8@.
7D
C+. Kane& o". $it. ". 11D 6 1,D.
177
CAPITOLUL 3
, Controlul rezultatelor 6 $om"artimente Qi "o#turi de#emnate #R rR#"undR de
realizarea out"uturilor5
6 #"e$i!i$area #tandardelor Qi #ar$inilor de realizat5
6 utilizarea #i#temului de 2re#"on#a-ilitRSi $onta-ile35
6 delearea ado"tRrii de$iziilor de naturR o"eraSionalR&
#emiautonome5
6 re$om"en#ele Qi #an$Siunile $orelate $u o-Sinerea
rezultatelor "roramate
9 Control $ultural 6 $on#truirea unei "uterni$e identi!i$Rri $u #$o"urile
manaementului5
6 ru"uri de mun$R #emiautonome a#u"ra $Rrora #e e1er$itR
un $ontrol !ormal redu#5
6 "reo$u"are inten#R "entru #ele$Sionarea& "reRtirea Qi
dezvoltarea "er#onalului5
6 re$om"en#e orientate Tn !un$Sie de "rore#ele
"ro!e#ionale
Y Ada"tat du"R *. C+ild& o".& $it.& ". 178.
Elementul $el mai !ra"ant Tn e1er$itarea $ontrolului manaerial Tn !irmele !ran$eze
rezidR Tn in$on#tanSa $are #e $on#tatR Tn modul de $on$e"ere Qi metodele !olo#ite& "e de o
"arte Qi atitudinile Qi $om"ortamentele& "e de altR "arte. A$ea#ta #e "oate e1"li$a "rin
a"elarea $on$omitentR la "'? 4tr!te$ii "e 2'ntr'l - &er4'n!l 2entr!li(!t Ai Eir'2r!ti2 6
di!i$il de armonizat. Puterni$ele elemente de $ontrol "er#onal& ri'a "entru a#iurarea Qi
TntRrirea autoritRSii "ro"rii& #e Tn$ear$R #R #e $om-ine $u a"re$ia-ile elemente -iro$rati$e
%reuli& "ro$eduri( "entru a $ontra-alan#a in#u!i$ienta e!i$a$itate de an#am-lu a $ontrolului.
Si4te#l $er#!n "e 2'ntr'l #e $ara$terizeazR "rintr6un ridi$at rad de $entralizare
%la !el $a Qi "lani!i$area(& !olo#ind un a"re$ia-il $or" de #"e$ialiQti Qi !un$Sionari. Pentru
$om"artimentele de "rodu$Sie #e utilizeazR o a-ordare de#$entralizatR& -azatR "e #ta-ilirea de
re#"on#a-ilitRSi "re$i#e de $ontrol Tn #e$Sii Qi ateliere. Natura $ontrolului e!e$tuat #e
armonizeazR $u ti"ul de "lani!i$are !olo#it& $ara$terizat "rin detaliere Qi $uanti!i$are
o"eraSionalR. Se #ta-ile#$ $entre de $o#turi& #e #"e$i!i$R #ar$inile de realizat& #tandardele de
re#"e$tat& !olo#indu6#e un #i#tem in!ormaSional -ine "u# la "un$t. A$e#ta a#iurR un $ontrol
#i#temati$ a#u"ra a$tivitRSilor de "rodu$Sie.
Ka !el $a Qi Tn $azul !irmelor !ran$eze& Qi Tn $ontrolul manaerial erman #e $on#tatR
o $om-inaSie a "'? 4tr!te$ii "e 2'ntr'l: 2entr!t &e re(lt!te %a1ate "e $entrele de $o#turi(
Ai 2ltr!l.
<ar& #"re deo#e-ire de "ra$ti$a !ran$ezR& $ele douR #unt $onruente& $om"letWndu6#e
Qi !orti!i$Wndu6#e re$i"ro$& $ontri-uind ma'or la -ine $uno#$uta e!i$a$itate ermanR.
MenSionRm Qi a"elarea la unele elemente ale $ontrolului de ti" -iro$rati$& mai ale# Tn !irmele
mari& $eea $e du$e la a"ariSia unor #ituaSii $on!li$tuale datoritR diverenSei $u valorile
$ulturale dominante. TendinSa re$entR e#te de redu$ere a elementelor -iro$rati$e de $ontrol.
Un 3ir#ele Erit!ni2eD 4tr!te$i! "e 2'ntr'l Eir'2r!ti2? e4te "'#in!nt?& $ontri-uind
de$i#iv la modelarea a$tivitRSilor manaeriale. Plani!i$area Qi $ontrolul !inan$iar #unt
$on$entrate la nivelul eQalonului #u"erior al manaementului. Celelalte elemente de $ontrol
178
CAPITOLUL 3
#unt de#$entralizate. Un viziunea manaementului #u"erior& $ontrolul e#te mai mult un
in#trument de +idare Qi de "revenire tim"urie a#u"ra di#!un$SionalitRSilor. Un $ontrol
riuro# de ti" o"eraSional nu #e "re$onizeazR& $eea $e #e re!le$tR Tn $onSinutul Qi modul de
utilizare a "ro$edurilor de $ontrol. <eQi #e !olo#e#$ anumite elemente de $ontrol al
rezultatelor "entru #u-#idiare& a$e#tea nu #e e1tind la nivelul $om"artimentelor de "rodu$Sie&
unde $ontrolul rRmWne o "ro-lemR a$utR $u rever-eraSii e$onomi$e neative.
3.2.6. O)0A*IZA)EA ;+U*CIIL LA *I1ELUL
CO+PA)TI+E*TELO) DE P)ODUC8IE
A-ordarea Qi #oluSionarea "ro-lemelor din $e Tn $e mai $om"le1e din #e$torul
"rodu$Siei Tn SRrile euro"ene au !o#t "uterni$ mar$ate de $on$e"Sia lui ?rederi$B Ta4lor& Tn
"rin$i"al Qi ;enr4 ?a4ol& mai ale# Tn ?ranSa. In$lu#iv Tn "erioada "o#t-eli$R& #e $on#tatR o
"ronunSatR in!luenSR a $on$e"Siei ta4lori#te& Tn !a"t "redominantR Tn !irmele de dimen#iuni
mari Qi mi'lo$ii.
Un ta-elul nr. 1: #e "rezintR Tn mod #inteti$ $ara$teri#ti$i de -azR ale a"li$Rrii
ta4lori#mului Tn Germania& Marea Britanie Qi ?ranSa& Tn de$eniul tre$ut.
Tabelul nr2 5J
Mo1alit+@i 1e i,/le,entare a taKloris,uluiE
*r. Ele#entl 8!r!
2rt. 'r$!ni(!@i'n!l 0er#!ni! +!re! Brit!nie 5r!n@!
1. <iviziunea mun$ii 6 Pro"orSie mare a
mun$itorilor $u o
$ali!i$are ridi$atR
6 Grad redu# de
!ormalizare a
mun$ii "e verti$alR
Qi orizontalR
6 Ponderi ierar+i$e
mari
6 PredominR mun6
$itorii ne$ali!i$aSi
6 Grad ridi$at de
!ormalizare "e
verti$alR Qi
orizontalR
6 Ponderi ierar+i$e
redu#e
6 PredominR
mun$itorii
ne$ali!i$aSi
6 Grad ridi$at de
!ormalizare
numai "e
verti$alR
6 Ponderi
ierar+i$e redu#e
). Stru$tura
$ontrolului
6 Control
"redominant
ierar+i$
6 Control
in$on#i#tent
6 Control riuro#
$u tentR ierar+i$R
"ronunSatR
,. RelaSiile de mun$R 6 Grad ridi$at de
#e$uritate a mun$ii
"entru !orSa de
mun$R de -azR
6 Unlo$uirea
$om"letR a unor
#alariaSi $u alSii
6 Grad ridi$at de
#e$uritate a
mun$ii "entru
!orSa de mun$R
de -azR
Y Ada"tat du"R C. Kitler& &"e #evelopment o$ t"e %abour Process in Capitalist Societies&
;einemman& Kondon& 187)& ". 18,.
179
CAPITOLUL 3
<i!erenSele Tntre $ele trei SRri #unt a"re$ia-ile. Un 0er#!ni!D ta4lori#mul #6a -azat
"e o !orSR de mun$R #u"erior $ali!i$atR& $ontrar "rin$i"iilor #ale& "rote'atR Qi interatR Tn
#i#teme de oranizare a mun$ii riuroa#e& $e au enerat !orme autonome $u un ridi$at rad
de re#"on#a-ilitate.
?irmele !ran$eze mari au utilizat "redominant mun$itori ne$ali!i$aSi& interate Tn
#"iritul ta4lori#mului $la#i$ Tn modalitRSile oranizatori$e ierar+izate verti$al. ?re$vent& mai
ale# Tn !irmele mi$i& oranizarea e#te "enetratR de o a-ordare de ti" "aternali#t.
O #ituaSie mai $om"li$atR #e TntWlneQte Tn !irmele -ritani$e ale $Rror $ara$teri#ti$i
oranizaSionale mar$ate de "uterni$ele #indi$ate& $a Qi de e1i#tenSa unui mare numRr de
me#teQuari re$onvertiSi Tn mun$itori indu#triali& denotR o o"eraSionalizare Qi mai
a"ro1imativR a viziunii ta4lori#te& #ituWndu6#e Tn urma ?ranSei.
Un2e&Gn" 2 "e2enil tre2tD a-ordarea ta4lori#tR a Tn$e"ut #R !ie $onte#tatR Tn toate
$ele trei SRri. )e3'r#! 'r$!ni(?rii mun$ii a avut Tn vedere urmRtoarele 'Eie2ti<e &rin2i&!leM
6 a#iurarea unei autonomii mai mari a mun$itorilor5
6 re"artizarea anumitor #ar$ini de $ontrol mun$itorilor5
6 a#iurarea unei "alete mai diver#e de #ar$ini mun$itorilor5
6 2autorelarea de $Rtre mun$itori a vitezei Qi #e$venSelor o"eraSiunilor de mun$R
!olo#ite5
6 a#iurarea unor "o#i-ilitRSi Qi o"ortunitRSi #u"erioare de $oo"erare Tntre
mun$itori5
6 introdu$erea unei viziuni #i#temi$e a#u"ra "ro$e#elor de mun$R& "ermiSWnd
realizarea unui "ro$e# de la Tn$e"ut "WnR la #!WrQit.
+'"!lit?@ile 2'n2rete la $are au a"elat manaerii din !irme "entru a realiza a$e#te
o-ie$tive au !o#t& Tn "rin$i"al& urmRtoarele:
!L L?r$ire! &'4tliD "rin $om-inarea a douR #au mai multe #ar$ini "e orizontalR
%adi$R a$elaQi nivel de $om"le1itate( Tn a$elaQi "o#t.
EL 6#E'$?@ire! &'4tli& $e im"li$R o re$on$e"ere mai radi$alR a $onSinutului
"o#tului "rin interarea "e verti$alR a #ar$inilor.
2L )'t!@i! &e &'4tri& Tn !a"t& o variantR a lRririi "o#tului& $e $on#tR Tn e1e$utarea
#u$$e#ivR de $Rtre un titular de "o#t& de #ar$ini $e a"arSin altor "o#turi.
"L 0r&ri "e #n2? 4e#i!t'n'#e& $e $on#tau Tn $on#tituirea de e$+i"e de
mun$R $Rrora li #e a$ordR anumite $om"etenSe& in$lu#iv de$izionale& $e "ermit
$a& Tn $adrul ru"ului& lRrirea Qi Tm-oRSirea "o#tului #R #e realizeze Tn !un$Sie
180
CAPITOLUL 3
de a-ilitRSile Qi "re!erinSele e!e$tive ale $om"onenSilor. Se in#tituie& a#t!el& un
$ontrol #o$ial de ru" Qi un "lu# de !le1i-ilitate o"eraSionalR.
Introdu$erea a$e#tor elemente #6a realizat& de reulR& "e !ondul Qi Tn $adrul miQ$Rrii
"entru 2reAtere! 2!lit?@ii 2'n"i@iil'r Ai 2li#!tli "e #n2?. A$ea#tR miQ$are a !o#t $ea
mai am"lR Tn Germania& !iind de$lanQatR din de$eniul al XII6lea. Un ?ranSa& #6a de$lanQat un
de$eniu mai tWrziu& #u- denumirea de miQ$area "entru ameliorarea $ondiSiilor de mun$R. Un
Marea Britanie nu #e "oate a!irma $R a !o#t o miQ$are& $i numai unele iniSiative di#"arate $u
o-ie$tive Qi rezultate #en#i-il mai redu#e.
Con$luzia !inalR a lui C+. Kane
7.
2Tn$er$Rrile de re!ormR a mun$ii au rRma# Tntr6un
#tadiu in$i"ient& ne#$+im-Wnd !undamental a-ordarea ta4lori#tR3. Cu toate a$e#tea& ele au
demon#trat $R #i#temul ta4lori#t nu e#te #inurul "o#i-il Qi au "reRtit terenul "entru mutaSiile
de #u-#tanSR a$tuale Tn $ondiSiile in!ormatizRrii& automatizRrii& al introdu$erii #"e$ializRrii
!le1i-ile $a mod de oranizare et$.& la $are ne re!erim Tn "arara!ul urmRtor.
3.2.7. SPECIALIZA)EA 5LERIBIL7
Ca rR#"un# la #$+im-Rrile ma'ore "rodu#e "e "ieSele internaSionale& Tn $ondiSiile unor
realizRri te+noloi$e Qi te+ni$e de e1$e"Sie& manaementul "ro!e#ioni#t la #!WrQit de mileniu
al II6lea a $reat un nou #i#tem de oranizare 6 de !a"t& un nou #i#tem de manaement "entru
a$tivitRSile de "rodu$Sie 6 denumit 4&e2i!li(!re 3leFiEil?.
Pun$tul de "le$are Tn realizarea a$e#tui #i#tem Tl $on#tituie #ati#!a$erea $erinSei "ieSei
"entru "rodu#e ne#tandardizate Qi la "reSuri redu#e. Pentru a rR#"unde a$e#tei $erinSe #e
a"eleazR la e$+i"amente te+ni$e $u "arametri #u"eriori& $a"a-ile #R6Qi modi!i$e ra"id Qi $u
$o#turi redu#e "arametrii de !un$Sionare. Oranizarea mun$ii e#te de ti" nou& mun$itorii #tri$t
#"e$ializaSi& ade#ea $u o "reRtire #umarR& !iind Tnlo$uiSi $u mun$itori de TnaltR $ali!i$are&
$are realizeazR $om"le1e de #ar$ini +oli#ti$e& $e TQi !olo#e#$ $on$omitent a-ilitRSile !izi$e Qi
intele$tuale& a $Rror mun$R e#te !le1i-ilR& nu rareori $u un $onSinut inovaSional& variind
#en#i-il Tn !un$Sie de ama de "rodu#e !a-ri$ate. Se mani!e#tR un nou ti" de relaSii de mun$R&
mai umane& -azate "e mai multR autonomie Qi re#"on#a-ilitate a e1e$utanSilor& Tn $are #e
e$+ili-reazR a#"e$tele de $om"etiSie $u $ele de $oo"erare& iar "onderea elementelor ierar+i$e
#e diminueazR #u-#tanSial.
B!(! teHni2? ! 4&e2i!li(?rii 3leFiEile ' re&re(int? #!Ainile 2 2'#!n"?
n#eri2?& $om"uterizate& e$+i"amentele Qi uneltele $u $ontrol numeri$ dire$t& #i#temele de
"relu$rare !le1i-ilR Qi ro-oSii.
7.
C+. Kane& o". $it. ". 1D1 6 1D).
181
CAPITOLUL 3
Inten#itatea Qi e!i$a$itatea #"e$ializRrii !le1i-ile de"ind de un $om"le1 de !a$tori $e
Tnrei#treazR valori di!erite de la o SarR la alta. Un ta-elul nr. 11 #e "rezintR #inteti$ #ituaSia
a$e#tor !a$tori Tn $ele , SRri analizate.
Con$luzia $are #e dea'R din e1aminarea in!ormaSiilor $u"rin#e Tn ta-el e#te
evidentR: 0er#!ni! 4e !3l? Cntr-' 4it!@ie net 4&eri'!r? &entr intr'"2ere!
4&e2i!li(?rii 3leFiEile. <e alt!el& $er$etRrile #"e$ialiQtilor
77&78
vin #R $on!irme dezvoltarea $ea
mai "uterni$R a #"e$ializRrii !le1i-ile Tn Germania. <e reSinut $R Qi Tn $elelalte douR SRri Tn
ultimul de$eniu Qi 'umRtate #6au de"u# e!orturi deo#e-ite $u rezultate a"re$ia-ile Tn a$e#t
domeniu.
Re!eritor la modalitRSile de realizare a #"e$ializRrii !le1i-ile Tn $ele trei SRri&
#"e$ialiQtii
1& )& 8:
relevR mai multe a#"e$te #"e$i!i$e.
Un Germania& #"e$ializarea !le1i-ilR e#te mai mult de in#"iraSie te+ni$R& !iind "uterni$
orientatR #"re dimen#iunea te+noloi$R. <i#"oni-ilitatea #"re im"lementarea #"e$ializRrii
!le1i-ile Tn Marea Britanie TQi are eneza& Tn #"e$ial& Tn diminuarea "re#iunilor "e $are "iaSa
mun$ii Qi #indi$atele o e1er$itau a#u"ra manaementului. Preo$u"area !irmelor !ran$eze Tn
a$ea#tR dire$Sie e#te #u#SinutR de noul val de mun$itori $ali!i$aSi "e $are l6a "rodu# Tn ultimul
de$eniu Qi 'umRtate& "re$um Qi de evoluSiile de "e "iaSa mun$ii.
Im"lementarea #"e$ializRrii !le1i-ile Tn Germania im"li$R o rea$tivare a
"re$edentelor #tru$turi de oranizare indu#trialR& diluate Tn "erioada "o#t-eli$R& $a urmare a
di!uzRrii "rodu$Siei de ma#R. Un #$+im-& atWt ?ranSa $Wt Qi Marea Britanie& "entru a introdu$e
ma#iv #"e$ializarea !le1i-ilR& tre-uie #R reorienteze radi$al "reRtirea Qi utilizarea
mun$itorilor& $on$omitent $u e!e$tuarea de #$+im-Rri "ro!unde Tn relaSiile $u #indi$atele.
Cele mai mari "ro-leme le au -ritani$ii $u riiditRSile #tru$turale orizontale& iar !ran$ezii $u
$ele verti$ale. Manaerii din Marea Britanie au Tn$er$at #R o-SinR o mai mare !le1i-ilitate&
eliminWnd ve$+iul Qi riidul #i#tem de $ali!i$are meQteQuRrea#$R& "e $Wnd $ei !ran$ezi
in#ereazR "re$edentele !orme de "reRtire Tn $onte1tul de $erinSe Qi me$ani#me a$tuale.
77
;. =ern& M. S$+uman& #as )nde der Arbeitseilung, Rationalisierung in der Industriell en Production& Muni$+
Ferla& C. ;. Be$B& 1879.
78
;. =ern& M. S$+uman& .eue Produ0tions 0onepte "aben C"ancen& in Soziale Lelt& ,@& nr. 1)& 188:.
8:
C+. Kane& o". $it. ". 18, 6 189.
182
CAPITOLUL 3
Tabelul nr2 55
<a-torii -e influen@eaB+ /roliferarea s/e-ialiB+rii fle.ibile n Ger,ania& Marea *ritanie 0i <ran@aE
*r. 5!2t'ri 8?rile 2'#&!r!te
2rt. 0er#!ni! +!re! Brit!nie 5r!n@!
1 Manae6
mentul
<edi$at a$tiv inovRrii te+noloi$e
$ontinue& !iind $om"etent "entru a
iniSia Qi #ta-ili noi #i#teme
Ki"#it de Tn$redere Tn #ine Qi& "rin
urmare& ezitWnd Tn inovarea te+no6
loi$R5 in#u!i$iente $om"etenSe
"entru a #oluSiona "ro-leme de o
ridi$atR $om"le1itate Qi varietate
Te+noloi$ inovativ& dar $u #u$6
$e# mai redu# Tn ada"tarea "ro6
ie$telor la ne$e#itRSile "rodu$Siei
) O!erta
"ieSei
!orSei de
mun$R
O am"lR o!ertR a unei ame variate
de mun$itori $ali!i$aSi& $are "ot !i
utilizaSi "e #$arR larR Qi "er!e$SioE
naSi ra"id
In#u!i$ienta !orSR de mun$R $ali!i$atR
Qi a-#enSa !le1i-ilitRSii "er#onalului
$ali!i$at e1i#tent
IntervenSia #tatului "entru a
$reQte numRrul de mun$itori
$ali!i$aSi5 e!orturi "entru $rearea
unei elite de mun$itori "olivaE
lenSi
, RelaSiile
de mun$R
Nivelul relativ ridi$at de #iuranSR a
lo$urilor de mun$R Qi rad redu# de
#ementare a "ieSei mun$ii
Nivel relativ #$Rzut de #e$uritate a
lo$urilor de mun$R5 "iaSa mun$ii
#ementatR
Nivel relativ ridi$at de #e$uritate
a lo$urilor de mun$R "entru
mun$itorii de -azR5 $reQtere no6
ta-ilR a #ementRrii "ieSei mun$ii
9 Si#temul
de relaSii
indu#tri6
ale
Un #i#tem $oo"erant $e a'utR
mun$itorul #R #e identi!i$e $u
mun$a #a dezvoltR re#"on#a-ilitRSi
$omune& !avorizWnd o oranizare a
"rodu$Siei e!i$ientR Qi $om"etitivR.
Manaementul nu mai e#te "reo$uE
"at Tn mod #u#Sinut #R6Qi a#iure o
"oziSie dominantR Tn ra"ort $u
e1e$utanSii.
Si#tem adver#ial -azat "e relaSii de
mun$R $u intera$Siune minimR.
In$om"ati-ilitate $u re#"on#a-ili6
tatea mun$itorului "entru !lu1urile
de !a-ri$aSie Qi $alitatea "rodu#ului.
Manaerii Tn$R mai lu"tR #R6Qi
re$WQtie $ontrolul a#u"ra #u-ordo6
naSilor
Si#tem adver#ial $u a$$ent "e
ierar+ie Qi $ontrol manaerial
inten#. In#u!i$ienta di#"oni-ili6
tate "entru dezvoltarea re#"on#a6
-ilitRSii enerale a mun$itorului
Qi "entru $oo"erare
Y Ada"tat du"R C+. Kane& o". $it.& ". 189.
183
CAPITOLUL 3
Con#tatarea !inalR de an#am-lu a lui Kane e#te a$eea $R manaerii ermani au reuQit
#R elimine !ormele ta4lori#te din #e$toarele6$+eie ale e$onomiei "rin introdu$erea #"e$ia6
lizRrii !le1i-ile& Tn tim" $e omoloii lor -ritani$i Qi !ran$ezi& Tn$R nu. Un ultimii ani Tn#R& #e
mar$+eazR "rore#e #u-#tanSiale "e !ondul realizRrii PieSei Euro"ene Uni$e.
3.2.8. LEADE)S,IP KI ABO)DA)EA O)0A*IZ7)II
Unul dintre elementele manaeriale $are "rimeQte o atenSie din $e Tn $e mai mare Tn
ultimii ani e#te leader#+i"ul& $on#iderat de nu "uSini #"e$ialiQti Tn manaement $a avWnd o
$ontri-uSie de$i#ivR la e!i$a$itatea Qi e!i$ienSa mun$ii manaerilor. IatR de $e am $on#iderat
ne$e#ar $a& "e -aza unei !oarte intere#ante inve#tiaSii& #R "un$tRm $om"arativ& !ie Qi #u$$int&
#ituaSia #a Tn Germania& ?ranSa Qi Marea Britanie.
Le!"er4Hi&l $on#tR& Tn e#enSR& Tn $a"a$itatea e!e$tivR a a$e#tora de a in!luenSa& Tn
"rin$i"al "rin relaSii inter"er#onale& #u-ordonaSii Qi $ola-oratorii #R realizeze anumite
o-ie$tive #au a$tivitRSi. Vi din a$e#t "un$t de vedere Tntre manaerii $elor trei SRri $om"arate
6 Qi nu numai 6 #e mani!e#tR deo#e-iri #emni!i$ative. Cuno#$uta H!rt? ! li +'lle
91
&
"rezentatR Tn !iura nr. 1@& e#te #emni!i$ativR Tn a$ea#tR "rivinSR.
<in e1aminarea +RrSii rezultR "ronunSatul le!"er4Hi& in"i<i"!li4ti2 $e
$ara$terizeazR ma'oritatea #!n!$eril'r 3r!n2e(i. <in $ele 1, SRri $om"arate& ?ranSa are $ota
$ea mai ridi$atR. <e remar$at $R a$e#t individuali#m #e mani!e#tR "e !ondul "ra$ti$Rrii unei
oranizRri medii Tn $eea $e "riveQte $ara$terul #au orani$ #i#temati$.
+!n!$eril'r $er#!ni le e#te& de a#emenea& $ara$teri#ti$ un leader#+i" $u o
"ronunSatR dimen#iune individualR& Tn#R la un nivel #en#i-il redu# de$Wt Tn ?ranSa.
Mani!e#tarea leader#+i"ului #e realizeazR& Tn#R "e !undalul unei "ronunSate 'r$!ni(?ri
4i4te#!ti2e. Pe a$e#t "lan& Germania Tnrei#treazR& alRturi de S.U.A.& inten#itatea ma1imR.
Cara$teri#ti$ile #!n!$eril'r Erit!ni2i& din "un$t de vedere& al $elor douR trR#Rturi
$on#iderate& #unt #en#i-il di!erite. Un $eea $e "riveQte le!"er4Hi&lD are o evidentR
dimen#iune de ru"& !RrR Tn#R a Tnrei#tra inten#itatea din Italia #au Olanda. Ca mod de
a-ordare a oranizRrii #e $on#tatR o e2HiliEr!re ! !4&e2tel'r 'r$!ni2e 2 2ele 4i4te#!ti2e&
la !el $a Qi Tn ?ranSa.
81
*. Molle& Mind your Manner& Ni$ola# Brearle4 Pu-li#+in& Kondon& 188).
184
CAPITOLUL 3
Le!"er4Hi&
Individual ?ranSa
S"ania S.U.A.
Portualia Belia Germania
Ku1em-ur
Gre$ia Irlanda <anemar$a
Marea Britanie
Italia Olanda
Gru"
Orani$R Si#temati$R
Or$!ni(!re
<igura nr2 59 - 'arta lui Molle
<a$R e1aminRm leader#+i"ul Qi oranizarea din $ele trei SRri& $om"arativ $u modul
lor de "rezentare& Tn ma'oritatea $elorlalte SRri $omunitare di!erenSele #unt Qi mai mari& Tn
#"e$ial Tn domeniul oranizRrii. Se mani!e#tR un a"re$ia-il mozai$ euro"ean manaerial&
re!le$tare a varietRSii $ulturale euro"ene.
3.2.9. +A*A0E)II KI STILUL DE CO*DUCE)E
Cu toate $R& Tndeo-Qte& #e $unoaQte& Tn$e"em "rin a #u-linia $R toate trR#Rturile
manaeriale "re$edente& $on$omitent& re!le$tR Qi de"ind de "otenSialul Qi modalitRSile de
de$izie Qi a$Siune ale manaerilor im"li$aSi. <e ai$i im"ortanSa deo#e-itR a a-ordRrii
manaerilor Qi #tilului de $ondu$ere Tn SRrile analizate.
Pentru Tn$e"ut& "rezentRm o"iniile unuia dintre $ei mai Tn voR "ro!e#ori de
manaement $om"arat din Euro"a de la INSEA< 6 ?ointa-leau& Pari#& Andre Kaurent
8)
.
+!n!$erii $er#!ni au $a "un$te !orte $om"etenSa Tn domeniul de #"e$ialitate Qi
a-ilitRSi de $oordonare. Mai mult de$Wt manaerii din alte SRri& ei $red $R& "entru realizarea
#u$$e#ului manaerial& $reativitatea e#te e#enSialR. Se $on#iderR $R nu "oSi !i un manaer de
#u$$e# da$R $alitRSile& $unoQtinSele& a"titudinile Qi $om"ortamentele individuale nu atin
8)
A. Kaurent& Managing Across Cultures and .ational /oundries& in ?orum& nr. 1& 1889.
Y
Elita ermanR a !o#t Tn -unR "arte di#tru#R Tn $ele douR rRz-oaie mondiale.
185
CAPITOLUL 3
"arametrii $eruSi de $om"le1a Qi di!i$ila mun$R manaerialR. A-ordarea ti"i$R manaerului
erman #e $ara$terizeazR "rin raSionalitate. ?irma #au oranizaSia e#te tratatR $a o reSea
$oordonatR de "er#oane $are& -azate "e $om"etenSa Qi $unoQtinSele deSinute& ado"tR Qi a"li$R
de$izii raSionale.
<in "un$t de vedere al oriinii& manaerii ermani& #"re deo#e-ire de omoloii lor
!ran$ezi Qi -ritani$i& "rovin din toate "Rturile #o$iale
Y
. Cea mai mare "arte #unt a-#olvenSi ai
TnvRSRmWntului #u"erior& ru"ul $el mai numero# o-SinWnd di"loma de la univer#itRSi& du"R
$are urmeazR $ei $e au terminat un in#titut de TnvRSRmWnt #u"erior te+ni$ Qi e$onomi$.
?irmele ermane a$ordR o mare atenSie $alitRSilor individuale& Tn #"e$ial leader#+i"ului Qi
$om"etenSei de #"e$ialitate Tn domeniul de -azR %te+ni$& e$onomi$ et$.(.
+!n!$erii Erit!ni2i #e "rezintR #en#i-il di!erit. S"e$i!i$ lor e#te a$$entul "e
a-ilitRSile inter"er#onale& "e $a"a$itatea de a in!luenSa "e alSii Qi de a neo$ia Tn mod e!i$a$e.
Un $on$e"Sia lor& a-ilitatea de a6Qi $rea o imaine -unR $are #R !ie remar$atR de $eilalSi e#te
e#enSialR "entru o $arierR manaerialR de #u$$e#. ?re$vent& manaerii -ritani$i a-ordeazR
oranizaSia $a o reSea de relaSii interindividuale& $are realizeazR a$Siuni "e -aza in!luenSRrii
re$i"ro$e rezultate din $omuni$are Qi neo$ieri. Manaerii -ritani$i& mai ale# $ei din eQalonul
#u"erior& "rovin Tn mare "arte din #traturile #o$iale de vWr!. Prin #i#temul de Q$oli eliti#t "e
$are6l "o#edR& tinerii #unt "reRtiSi "entru a deveni& ulterior& manaeri. Marea Britanie a
renunSat& mai tWrziu de$Wt $elelalte douR SRri& la "rimatul oriinii #o$iale Tn !avoarea
"reRtirii& $om-inatR $u oriinea. <e alt!el& aQa $um #u-liniazR enlezul Kane
8,
& manaerii
-ritani$i $om"arativ $u $ei $ontinentali& a"ar $a #u-"reRtiSi& Tn a$tivitatea lor "ramati#mul
Tnlo$uind "ro!e#ionali#mul.
Un #!WrQit& #!n!$erii 3r!n2e(i $on#iderR dre"t e#enSiale& $ru$iale $+iar& a-ilitRSile
oranizatori$e Qi de $ontrol. OranizaSia e#te a-ordatR $a o reSea ierar+i$R& unde "uterea de a
oraniza Qi $ontrola de$ure din "oziSia ierar+i$R a manaerului. Un a$elaQi tim" trateazR
!irma #au oranizaSia $a o "iramidR $u multi"le niveluri de "utere $e tre-uie $onta$tate Qi
utilizate. Pentru #u$$e#ul a$tivitRSii manaeriale #e $on#iderR e#enSialR $a"a$itatea de a diri'a
e!e$tiv relaSiile de "utere Qi de a lu$ra Tn $adrul unui #i#tem.
SituaSia manaerilor !ran$ezi& din "un$t de vedere #o$ial& e#te a#emRnRtoare $u $ea a
manaerilor -ritani$i. Tinerii& mai ale# din #traturile #o$iale #u"erioare& a-#olvenSi de
2rande# e$ole#3& !ormeazR o elitR intele$tualR din $are #e re$ruteazR $ea mai mare "arte a
manaerilor de nivel #u"erior.
<i!erenSele& Tn $eea $e "riveQte $alitRSile Qi $unoQtinSele "e $are le "o#edR manaerii&
a#o$iate $u "arametrii $on#tru$tivi Qi !un$Sionali di!eriSi $e $ara$terizeazR !irmele& avWnd o
"uterni$R determinare $ulturalR #e re!le$tR Tn 4tilrile #!n!$eri!le tili(!te.
<a$R ne re!erim la #!n!$erii 3r!n2e(iD $er$etRrile au relevat $R& la nivelul !irmelor
mari& e#te !oarte rR#"Wndit #tilul "redominant autorilor QiI#au #tilul "aternali#t& re!le$tare a
radului ridi$at de $entralizare de$izionalR& a viziunii eliti#te a a$e#tora& a a$$entului a$ordat
ierar+iei Qi $ontrolului. <e alt!el& a$e#t #til TQi R#eQte $ore#"ondenSa Tn indi$ele de di#tanSR al
"uterii& $al$ulat de ;o!#tede& #u"erior $elor din Germania Qi Marea Britanie. Un !irmele mi$i
Qi mi'lo$ii #tilul manaerial e#te mult mai dire$t& !iind !re$vent de ti" "aternali#t.
Cara$teri#ti$a dominantR a #tilului manaerial Tn !irmele -ritani$e e#te diver#itatea #a.
Cer$etRrile #"e$ialiQtilor au relevat $R& ade#ea& #tilurile "ra$ti$ate de manaerii enlezi de la
8,
C+. Kane& o". $it.& ". 8@.
186
CAPITOLUL 3
toate eQaloanele $ondu$erii #unt di!i$il de Tn$adrat Tntr6o anumitR $ateorie. Se "are $R& relativ
mai !re$vent& #e TntWlneQte #tilul demo$rati$ "arti$i"ativ $ara$terizat "rin de$izii "arti$i"ative&
deleare "e #$arR larR& $on#ultare a $on#iliilor mun$itoreQti la nivelul #e$toarelor de "rodu$Sie.
<e a#emenea& Tn !irmele din indu#tria "relu$rRtoare $unoaQte o anumitR rR#"Wndire& o variantR
mai evoluatR de #til "aternali#t& mai ale# Tn Tntre"rinderile 2de !amilie3.
Un $eea $e "riveQte #tilul manaerial "ra$ti$at Tn 3ir#ele $er#!ne mari #e a!irmR& din
$e Tn $e mai de#& $R el nu mai e#te "redominant autoritar& aQa $um #e #u#Sinea "WnR nu demult.
Se $on#tatR $oe1i#tenSa mai multor #tiluri manaeriale. Pe lWnR #tilul autoritar& tinde #R
"roli!ereze Tn ultimul tim" Qi 4till 'rient!t &e 4'l@i'n!re! "e 4!r2ini Ai 4till &!rti2i&!ti<.
<e$i& Tn !inal #e "oate $on$luziona $R& deQi #e mani!e#tR o tendinSR de $onverenSR&
manaerii& $a Qi #tilurile manaeriale Tn Germania& ?ranSa Qi Marea Britanie& di!erR Tn de#tul
de multe "rivinSe.
3.3. EU)O+A*A0E+E*TUL KI EU)O+A*A0E)II
3.3.1. EU)OPE*IZA)EAD 5U*DA+E*TUL EU)O+A*0E+E*TULUI
Euro"a "o#edR& $om"arativ $u $elelalte zone e$onomi$e intern!@i'n!leD "'?
tr?4?tri ni2eD $e re"rezintR inten#e avanta'e $om"etitive "otenSiale uni$e. Un "rimul rWnd&
e#te un an#am-lu uni$ de !orSR de mun$R edu$atR Qi $ali!i$atR. Al doilea mare avanta'
$om"etitiv "otenSial Tl $on#tituie numRrul mare de $on#umatori #o!i#ti$aSi& "o#edWnd Qi o
$a"a$itate de $um"Rrare ridi$atR
89
2 U.E. TntruneQte "remi#ele 'uridi$e& $ulturale& in#tituSionale&
e$onomi$e& QtiinSi!i$e& te+noloi$e Qi edu$aSionale de a valori!i$a a$e#te e#enSiale atuuri
e$onomi$e& Qi !ireQte Qi altele& la $are ne6am re!erit Tn "arara!ele "re$edente.
Pro$e#ul ma'or "rin $are #e a#iurR me$ani#mele de valori!i$are Tl re"rezintR
er'&eni(!re! @?ril'r #e#Ere. BazatR "e luarea Tn $on#iderare atWt a a#emRnRrilor $Wt Qi a
di!erenSelor $ulturale dintre SRrile U.E.& urmWnd #R le valori!i$e "e am-ele& euro"enizarea
$on#tR Tntr6un an#am-lu de mutaSii Tn toate domeniile 6 e$onomi$& #o$ial& QtiinSi!i$& edu$aSional
Qi "oliti$ 6 de naturR #R du$R la o "ronunSatR internaSionalizare a a$tivitRSilor din $adrul #Ru&
valori!i$Wnd avanta'ele $om"etitive $e6i #unt #"e$i!i$e. Un o"inia lui S4-ren Ti'm#tra Qi a lui
=ennet+ Ca#ler
8@
& Tn e#enSR& euro"enizarea $u"rinde elementele in#erate Tn !iura nr. 1D.
Rezultatul $ultural al euro"enizRrii va !i re"rezentat de $onturarea unei "renante
identitRSi euro"ene& $e va re!le$ta $on$omitent a#emRnRrile Qi deo#e-irile $ulturale Qi de altR
naturR dintre SRrile mem-re& Tntr6o viziune interatoare.
Euro"enizarea e#te ne$e#ar #R a#iure o anumitR unitate de a-ordare a "ro-lemelor
ma'ore $u $are #e $on!runtR Euro"a Tn $ondiSiile e1i#tenSei Qi menSinerii 6 $el "uSin Tntre
anumite limite 6 a di!erenSelor $ulturale dintre SRrile im"li$ate. ?undamentul euro"enizRrii Tl
$on#tituie realizarea unei $onverenSe tre"tate a valorilor $ulturale& in#tituSiilor& #tru$turilor Qi
me$ani#melor $e !un$SioneazR Tn #"aSiul euro"ean. PiaSa Uni$R Euro"eanR Qi& Tn viitorul
89
;. ;enzel& o". $it.& ". D7.
8@
S. Ti'm#tra& =. Ca#ler& Management %earning $or )urope& in Euro"ean Manaement RevieC& vol. 1:& nr. 1&
188).
187
CAPITOLUL 3
a"ro"iat& Moneda Euro"eanR Uni$R re"rezintR $om"onente ma'ore ale euro"enizRrii Tn a$e#t
#!WrQit de mileniu.
P)OCESUL DE EU)OPE*IZA)E
<igura nr2 5? - Co,/onentele /ro-esului 1e euro/eniBare
Euro"enizarea& "ro$e# deo#e-it de $om"le1 Qi di!i$il& $u o duratR TndelunatR&
re"rezintR !undamentul dezvoltRrii Qi maturizRrii euromanaementului. Mai dire$t e1"rimate&
ritmul Qi $onSinutul euro"enizRrii& de unde "rovin Tn $va#itotalitate in"uturile
manaementului& $ondiSioneazR viteza Qi $ara$teri#ti$ile euromanaementului& ale $Rrui
out"uturi au la nivelul lor un im"a$t ma'or a#u"ra "ro$e#ului de euro"enizare.
3.3.2. *ECESITATEA KI DE5I*I)EA
EU)O+A*A0E+E*TULUI
Cu toate $R elementele "rezentate Tn a$e#t $a"itol "ledeazR dire$t Qi indire$t "entru
euromanaement& $on#iderRm ne$e#ar& datR !iind im"ortanSa Qi deli$ateSea a$e#tuia& "re$um
Qi unele o"inii $ontrare e1"rimate Tn #"e$ial Tn a!ara Euro"ei& Tn $eilalSi doi "oli ai Triadei& Qi
"un$tRm& a"elWnd la arumentele #"e$ialiQtilor& ne2e4it!te! er'#!n!$e#entli.
Interarea e$onomiilor euro"ene& realizarea P.E.U. Qi& Tn "er#"e$tivR a"ro"iatR& a
M.E.U. $reeazR un n' #e"i e2'n'#i2 "entru !irme. Un a$e#te $ondiSii e#te ne$e#ar un nou
ti" de manaement $a"a-il #R de$idR Qi #R a$Sioneze de"RQind atWt -arierele !izi$e dintre SRri&
$Wt Qi raniSele $ulturale ale a$e#tora& invizi-ile& dar mult mai $om"le1e Qi im"ortante.
A$$elerarea euro"enizRrii determinR am"le !lu1uri tran#naSionale de !orSR de mun$R&
$a"italuri& "rodu#e& #ervi$ii et$.& $eea $e im"li$R inovarea "ra$ti$ilor manaeriale& noi
#tru$turi& metode Qi me$ani#me. P.E.U. multi$ulturalR Qi tran#naSionalR ridi$R Tn !aSa
manaerilor #!idRri Qi o"ortunitRSi radi$al deo#e-ite !aSR de "erioada "re$edentR& $e nu "ot !i
#oluSionate e!i$ient !RrR #$+im-Rri de !ond Tn a-ordRrile manaeriale.
188
ST)UCTU)I P)OCESE
T)A*S*A8IO*ALE T)A*S*A8IO*ALE
IDE*TITATEA CO+U*ICA8IILE
EU)OPEA*7 I*TE)CULTU)ALE
CAPITOLUL 3
Un al doilea element $are "ledeazR "entru euromanaement Tl $on#tituie
re$le#ent?rile Ai &re#i4ele &'liti2e Ai 4'2i!le !le '3i2i!lit?@il'r "e l! BrFelle4. Strateia&
relementRrile 'uridi$e& de$iziile e$onomi$e Qi #o$iale ado"tate de $ondu$erea U.E. vizeazR
a#iurarea unor evoluSii $onverente Tn $adrul SRrilor $om"onente Tn $ondiSii de "er!ormanSR
e$onomi$R ridi$atR. <eo#e-it de im"ortante "e a$e#t "lan #unt relementRrile Qi "oliti$ile
"rivind !i#$alitatea& !orSa de mun$R& mediul& tele$omuni$aSiile. O mare "arte a a$e#tor
elemente #e o"eraSionalizeazR "rin manaementul e1er$itat a#u"ra !irmelor. UrmRrirea unor
o-ie$tive #tratei$e uni$e la nivel de U.E.& a$Sionarea Tn $ondiSiile a$eloraQi relementRri&
$on!runtarea $u re#tri$Sii Qi !a$ilitRSi #imilare de $Rtre manaerii din toate SRrile uniunii
im"rimR anumite trR#Rturi $omune manaementului "ra$ti$at de a$e#tea.
Pentru realizarea euromanaementului "ledeazR eF&erien@! Ai e3'rtrile
#!n!$eril'r er'&eni. <e'a& #unt $onturate o #erie de "ra$ti$i manaeriale identi$e #au
a#emRnRtoare Tn SRrile U.E.& a $Rror utilizare #6a dovedit "er!ormantR. Un "lu#& dezvoltarea
relaSiilor de a!a$eri dintre !irme din diver#e SRri& a "arteneriatelor #u- diver#e !orme& e#te
mult uQuratR Qi ulterior e!i$ientizatR atun$i $Wnd a-ordRrile manaeriale im"li$ate "rezintR
$on#i#tente elemente $omune.
Un ultim !a$tor $u "ondere Tn $reQtere Tl $on#tituie &r!2ti2! 3ir#el'r tr!n4n!@i'n!le
"e ! "e(<'lt! 2entre er'&ene $u mi#iunea de a "lani!i$a Qi $oordona a$tivitatea !ilialelor $e
o"ereazR Tn Euro"a. Realizarea o-ie$tivelor $e revin a$e#tor $entre #unt de'a o"eraSionale
$Wteva #ute 6 e#te mult uQuratR atun$i $Wnd manaementul !ilialelor im"li$ate& lo$alizate Tn
diver#e SRri& "rezintR elemente $omune. Un a$e#te $ondiSii #o$ietRSile tran#naSionale #unt
intere#ate Qi rea$SioneazR dire$t Qi indire$t "entru $onturarea unor a-ordRri manaeriale unitare
#au $el "uSin $onruente la nivelul !ilialelor "e $are le au Tn diver#e zone ale Euro"ei.
Urmarea a$Siunii !a$torilor menSionaSi #e $ontureazR un ti& "e #!n!$e#ent
er'#!n!$e#entD $are& aQa $um #e #u-liniazR Tntr6o $uno#$utR lu$rare "e a$ea#tR temR&
2ToCard# Euro"ean Manaement3
8D
& are $eva #"e$i!i$& di#tin$tiv $e6l deo#e-eQte de
manaementul ni"on #au nord6ameri$an.
A$$e"Siunile "entru euromanaement di!erR Tntr6o anumitR mR#urR. Gordon S+enton&
dire$torul lui 2?ren$+ Bu#ine## S$+ool3 din K4on& evidenSiazR $a mai !re$vente urmRtoarele
douR $onSinuturi noSionale "entru euromanaement
8.
:
GeneralizRrile "rivind manaementul "ra$ti$at Tn Euro"a& $e de#emneazR un an#am-lu de
elemente o"u#e %di!erite n. n.( manaementului din alte zone ale ma"amondului& $e #e
-azeazR "e $redinSe Qi valori areate Tn SRrile U.E. Qi $are Tn$or"oreazR a-ilitRSi Qi
$om"etenSe #"e$i!i$e "entru a !a$e !aSR $onte1tului $omunitar.
Suma #tilurilor de manaement naSionale din U.E. Qi #inteza a$e#tora& de$elatR "e -azR de
#tudii $om"arative.
Re!eritor la $onSinutul euromanaementului& autorul !a$e Tn$R douR #u-linieri
im"ortante. Euromanaementul nu e#te o a-ordare !RrR "atrie& $i re"rezintR un #et de
$om"etenSe #"e$i!i$e& dezvoltate $a rR#"un# la 2"rovo$Rrile #"e$i!i$e3 $u $are #unt
$on!runtate !irmele euro"ene. Un al doilea rWnd& euromanaementul im"li$R $alitRSi Qi a-ilitRSi
"arti$ulare $are nu #e dezvoltR Tn mod natural Tn $adrul a-ordRrilor manaeriale naSionale& Qi
$are #unt rezultatul dire$t al $ondiSiilor #"e$i!i$e "redominante Tn $onte1tul euro"ean. <e
8D
=. T+urle4& ;. Lirdeniu#& &oward )uropean Management& Pitman& Kondon& 1878& ". 8..
8.
G. S+enton& &owards a #e$inition o$ )uropean Management& in E?M< ?orum& nr. )& 188).
189
CAPITOLUL 3
a$eea& euromanaementul tre-uie a-ordat $a un "ro$e# dinami$ $e #e dezvoltR $ore#"unzRtor
evoluSiei interRrii Tn $adrul U.E. Qi a #$+im-Rrilor din mediu. Un a$e#t #en#& #e $on#iderR $R
euromanaementul e#te Tn $ur# de $ri#talizare
Y
& dar de'a trR#Rturile #ale di#tin$tive #unt
#e#iza-ile.
Enlezul =eit+ T+urle4 Qi #uedezul ;an# Lirdemu# "ro"un o de!inire mai
$u"rinzRtoare a euromanaementului: 2#tru$turile de $om"ortament manaerial di#tin$te Qi
a-ordRrile de$izionale Qi de rezolvare a "ro-lemelor la toate nivelurile oranizaSiei $e
#ta-ile#$ identitatea #trateiei $a !iind di#tin$t euro"eanR Qi $are #e a1eazR Tn mod #"e$ial
a#u"ra "lani!i$Rrii& im"lementRrii Qi evaluRrii #$+im-Rrilor3
87
. Re!eritor la euromanaement
#e !a$ urmRtoarele "re$izRri:
e#te Tn $ur# de $ri#talizare Qi nu #e "oate a!irma $R e1i#tR& $u e1$e"Sia unor $ir$um#tanSe
limitate5
e#te orani$ leat de ideea interRrii euro"ene& $are va $u"rinde Qi alte SRri5
re!le$tR valori $um ar !i "lurali#mul& toleranSa et$.& dar nu e#te dezvoltat Tn mod $onQtient
"e -aza a$e#tora5
e#te a#o$iat $u $on$e"Sia 2#taBe+olderului3 e$+ili-rat Qi $on$e"tul de "arteneri #o$iali.
<e!inirea Qi $ara$terizarea euromanaementului #unt deo#e-it de di!i$ile& $el "uSin din
"'? 2!(e& $are #unt #"e$i!i$e. Mai TntWi euromanaementul nu "oate !i #ituat Qi analizat Tn
$adrul unei #inure $ulturi& aQa $um #e "ro$edeazR Tn $azul manaementului ni"on #au nord6
ameri$an $u o determinare mono$ulturalR. RRdR$inile #ale multi$ulturale& deo#e-it de
eteroene& $reeazR nenumRrate di!i$ultRSi de ordin $on$e"tual& metodoloi$ Qi em"iri$. A doua
"ro-lemR ma'orR rezidR Tn di!i$ultatea de a6i identi!i$a Qi analiza mani!e#tRrile rR#"Wndite "e
un #"aSiu $u"rinzRtor Qi diver#& $e nu "ot !i ra"ortate la valorile unei #inure $ulturi& Qi $are
re"rezintR !eed6-a$B6uri #"e$i!i$e la noile $ondiSii din U.E. a!late Tn $ontinuR #$+im-are.
;andi$a"ul "rezentat de a$e#te di!i$ultRSi #e redu$e tre"tat& "e mR#ura a"ro!undRrii $unoaQterii
lor& $reQterii e1"erienSei Qi BnoC6+oC6ul #"e$ialiQtilor Tn domeniu.
Un !inal& !RrR a avea "retenSia unor $on$luzii& $on#iderRm ne$e#ar #R "un$tRm !a"tul
$R er'#!n!$e#entl e4te Cn 4t!"il e#Eri'n!r !l e<'l@ieiD de!inindu6Qi !un$Siile&
$onSinutul Qi modalitRSile de o"eraSionalizare. E#te Tn$R "rea devreme $a #R "utem a!irma
$Wnd va deveni dominant Tn Euro"a. Cert e#te $R& Tn$R de "e a$um& o mare "arte din !irmele
Y
euro"ene& de toate dimen#iunile Qi din $va#itotalitatea ramurilor de a$tivitate& #imt nevoia
euromanaementului& !iind im"li$ate& $onQtient #au nu& Tn a-ordRri manaeriale $u
dimen#iuni euro"ene.
Y
Un enlezR 2enerent "ro$e##3.
87
=. T+urle4& ;. Lirdeniu#& 1ill Management /ecome )uropean Strategic C"oice $or -rganiations& in
Euro"ean Manaement *ournal& vol. 8& nr. )& 188).
Y
?ireQte& euromanaementul nu "rezintR a$eeaQi utilitate "entru toate ti"urile de !irmR. ?irmele tran#naSionale&
!irmele naSionale& dar $u a$tivitate "renant internaSionalizatR la nivel euro"ean& #unt "rimii Qi "rin$i"alii
-ene!i$iari ai euromanaementului.
190
CAPITOLUL 3
3.3.3. EU)O+A*A0E)II
ConturRrii euromanaementului $a domeniu di#tin$t al teoriei Qi "ra$ti$ii
manaeriale Ti $ore#"unde $ri#talizarea unei $ateorii a"arte de manaeri 6 er'#!n!$erii.
Kor le revine #ar$ina de a im"lementa $u "rioritate a-ordRrile #"e$i!i$e euromanaementului.
TrR#Rtura lor de!initorie e#te& du"R $um #u-liniazR Gerrit BroeB#tra& er'2'#&eten@!
88
.
Euromanaementul a-ordeazR inovativ #trateiile& #tru$turile oranizatori$e& "ro-lemele
manaeriale oranizatori$e& "ro-lemele manaeriale o"eraSionale $e derivR din $onte1tul
#"e$i!i$ euro"ean
1::
. <e remar$at Tn#R $R nu toSi #"e$ialiQtii a"re$iazR $a ne$e#ar
euromanaerul.
<e$anul de la Kondon Bu#ine## S$+ool 6 Gore Bain a!irmR $R 2Sunt mai dera-R Tn
!avora-il ideii de manaer internaSional de$Wt de euromanaer
1:1
3.
O a-ordare mai $on$retR a#u"ra a $eea $e Tn#eamnR euromanaerii au "ro!e#orii
!ran$ezi ?ranB Bournoi# Qi *ean 6 ;uue# C+au$+at
1:)
. Un $on$e"Sia lor& euromanaerul #e
"oate reR#i Tn urmRtoarele i"o#taze:
manaer dintr6un #tat mem-ru al U.E. %a$$e"Siunea uzualR a omului de "e #tradR(5
manaer $are lu$reazR Tn "ro"ria SarR& dar "entru o $om"anie din altR SarR5
manaer $e mun$eQte Tn a!ara SRrii #ale "entru o $om"anie din "ro"ria SarR5
manaer $are& Tn de$ur#ul $arierei& a lu$rat Tn mai multe SRri ale U.E.& Tntr6o mare
$om"anie $u !iliale Tn mai multe SRri.
<u"R o"inia noa#trR& viziunile di!erite #au $ontrover#ate a#u"ra euromanaerului
#unt enerate de nea-ordarea euromanaementului Tn toatR $om"le1itatea o"eraSionalizRrii
"rin intermediul manaerilor. Noi $on#iderRm $R euromanaementul va !i utilizat& Qi va avea
im"li$aSii Tn "ra$ti$a manaerialR la trei &!liere:
de $Rtre manaerii !irmelor multinaSionale Qi !irmelor mari& mi'lo$ii Qi mi$i naSionale&
$are Tn#R #unt "uterni$ interate Tn e$onomia U.E. "rin relaSii de a"rovizionare& vWnzare&
enineerin& !inan$iare& "er#onal et$.. Pentru a !i e!i$a$e Qi e!i$ienSi ei vor tre-ui #R
$unoa#$R Qi #R utilizeze "re"onderent euromanaementul& mani!e#tWndu6#e a#t!el $a
euromanaerii.
de $Rtre manaerii !irmelor $are& deQi TQi de#!RQoarR a$tivitRSile e1$lu#iv #au "re"onderent
Tntr6un anumit #"aSiu naSional& totuQi& "rin anverura o"eraSiilor derulate a!late #u-
in$idenSa dire$tR Qi #u-#tanSialR a #trateiei Qi relementRrilor U.E.& #unt nevoite #R
utilizeze "arSial& uneori $+iar $u intermitenSe& elemente #emni!i$ative de
euromanaement. ?ireQte& a$eQtia nu #unt euromanaeri "ro"riu6ziQi& dar au nevoie de o
-unR "arte din $on$e"tele Qi metodele de euromanaement.
de $Rtre Tntre"rinzRtorii Qi manaerii !irmelor mi$i& mai rar mi'lo$ii& a $Rror a$tivitate e#te
$antonatR e1$lu#iv Tntr6o zonR lo$alR dintr6o anumitR SarR. ?RrR TndoialR Qi a$tivitatea
88
G. BroeB#tra& Ma0ing a )uropean Manager& in E?M< ?orum& nr. 9& 188).
1::
S. Ti'm#tra& o". $it.
1:1
P. Ston+am& An Interview 1it"& Geore Bain: &"e Future o$ )uropean Management )ducation& in Euro"ean
Manaement *ournal& vol. 1:& nr. 1& martie 188).
1:)
?. Bournoi#& *. ;. C+oa$+al& Managing Managers in )urope& in Euro"ean Manaement *ournal& vol. 7& nr. 1
martie& 188:.
191
CAPITOLUL 3
a$e#tora& "e !ondul euro"enizRrii& e#te in!luenSatR de euromanaement& dar Tntr6o mR#urR
#en#i-il mai redu#R.
Con#iderRm $R tendinSa e#te de am"li!i$are& $a numRr Qi "ondere& a !irmelor $ondu#e
de euromanaeri& $on$omitent $u tre$erea unei "ro"orSii $re#$Wnde de !irme din "alierul al
III6lea Tn $el de al II6lea
Y
. <e#iur& noi ne o$u"Rm Tn $ontinuare& Tn #"e$ial& de euromanaeri.
Un mod !ire#$& euromanaerul e#te ne$e#ar #R "o#ede !n#ite 2!r!2teri4ti2i
4&e2i3i2e "rin $are #e di!erenSiazR de $elelalte $ateorii de manaeri. Potrivit lui Fan <i'$B
1
a$e#tea #e rezumR la urmRtoarele $in$i& $e derivR din a$tivitatea #a& $one$tatR la $onte1tul
euro"ean tran#naSional:
a-ilitatea de a TnSelee mediul de a!a$eri euro"ean Qi #"e$i!i$ul $om"le1itRSii #ale
$ulturale& #o$iale& "oliti$e Qi e$onomi$e5
$a"a$itatea de a imaina& $rea Qi $ondu$e noi !orme de a$tivitate %reSele 6 $omandouri
$entrate "e realizarea anumitor #ar$ini
YY
& unitRSi $oordonatoare(& $are de"RQe#$ raniSele Qi
$one$teazR $ulturile5
a-ilitatea de a enera $on$entrarea "er#onalului& indi!erent de valorile #ale $ulturale& Tn
vederea realizRrii mi#iunii Qi identitRSii !irmei5
$a"a$itatea de a o-Sine #u"ortul "entru de#!RQurarea a$tivitRSilor $om"aniei Tn alte SRri din
"artea 2#taBe+olderilor 2 naSionali5
a-ilitatea de a a$$e"ta Qi o"eraSionaliza mo-ilitatea tran#naSionalR& realizWnd o $arierR
euro"eanR.
Un alt $uno#$ut #"e$iali#t& Gordon S+enton& $on#iderR $R euromanaerul ar tre-ui #R
#e $ara$terizeze "rin: $a"a$itatea de a $ole$ta Qi !olo#i in!ormaSii din a!ara zonei imediate de
a$Siune $urentR a !irmei& a-ilitRSi re!eritoare la relementRrile Qi leile emi#e de U.E.&
$a"a$itatea de a trata $u alSi euro"eni a-ilitRSi $omuni$aSionale Tn $onte1t multinaSional&
"ri$e"erea de a de$odi!i$a $om"artimentul "ro!e#ional al "er#oanelor a"arSinWnd altor $ulturi&
a-ilitRSi linvi#ti$e& re$omandWndu6#e #R !ie "olilot
)
.
Untr6o a-ordare "arSial di!eritR& doi #"e$ialiQti !ran$ezi& la $are ne6am mai re!erit
1:,
&
#u-liniazR $R $ea mai im"ortantR $ara$teri#ti$R a unui euromanaer e#te $a"a$itatea de a #e
ada"ta ra"id la di!eritele $ulturi& la $are mai adauR& Tn "lu# !aSR de "re$edenSii #"e$ialiQti&
e1"erienSa de mun$R Tn altR SarR Qi mo-ilitatea #a Qi a !amiliei "entru de"la#Rri Qi vieSuire Tn
alte $onte1te $ulturale.
A#emenea $ara$teri#ti$i TQi au !undament Tntr6un !n4!#El "e 2!lit?@i 4i
2'#&eten@e: Tn$redere "ro!undR Tn $a"a$itatea "ro"rie de a realiza lu$ruri deo#e-ite&
!undamentatR "e $om"etenSa manaerialR Qi te+ni$R5 entuzia#m Qi em"atie "entru "o"oare Qi
$ulturi di!erite& du-late de dorinSa de a de#$o"eri Qi armoniza "ro-leme diverente& al $Rror
!undament Tl re"rezintR $unoaQterea lim-ilor #trRine Qi $a"a$itatea de a $omuni$a5
$onQtientizarea "ro"riilor valori "er#onale Qi orientRri $ulturale5 dorinSa "uterni$R de a
Y
Semni!i$ativ& Tn a$e#t #en#& e#te !a"tul $R #eminarul euro"ean anual& a1at "e Tntre"rinderi mi$i Qi mi'lo$ii& din
1889& de#!RQurat la Bel!a#t& a avut $a temR InternaSionalizarea Tntre"rinderilor mi$i Qi mi'lo$ii.
1
*.*. Fan <i'$B& &ransnational Management in a )volving )uropean Conte7t& in Euro"ean Manaement *ournal&
vol. 7& nr. 9& de$em-rie& 188:.
YY
2ta#B !or$e3.
)
G. S+enton& o". $it.
1:,
?. Burnoi#& *. *. C+au$+at& o". $it.
192
CAPITOLUL 3
a$$e"ta #$+im-Rri Tn domeniul "ro!e#ional de6a lunul Tntreii vieSi& $eea $e "re#u"une
!le1i-ilitate Qi a-ilitate TnnR#$ute
1:9
.
<u"R $um rezultR Qi din elementele "rezentate "e "ar$ur#ul a$e#tui "arara!&
euromanaerul nu a"are de la #ine& $i ne$e#itR& "e lWnR $alitRSi native& Qi o !ormare de -azR
Qi o "reRtire #"e$ialR.
Intere#antR "e a$e#t "lan e#te a-ordarea $entrului de "reRtire E.A.P. din Pari#. Un
"rimul rWnd& #!era "reRtirii euromanaerului e#te ne$e#ar #R ai-R Tn vedere 9 $ateorii de
elemente: $onQtiinSR& $unoQtinSe& a"titudini Qi atitudini. <o-Wndirea $unoQtinSelor ne$e#are& $a
Qi dezvoltarea a"titudinilor Qi atitudinilor "e $oordonatele euro"enizRrii& #e realizeazR "rin
intermediul a trei module de "reRtire "rezentate Tn !iura nr. 1..
<igura nr2 5A - Mo1ule s/e-ifi-e 1e /reg+tire a euro,anagerilor
A-ordarea de la Rotterdam Bu#ine## S$+ool
1:@
& una dintre $ele mai a"re$iate $entre
de "reRtire manaerialR euro"eanR& e#te "arSial di!eritR. Proramul de !ormare a $eea $e ei
nume#$ M.B.A. euro"ean& Tn !a"t tinerii euromanaeri& $e vor $ondu$e Tn viitorul a"ro"iat&
e#te a1at "e Tn$or"orarea a $ei D I: internaSionalizare& interare& "arteneriat $u "ra$ti$a&
a-ilitRSi intuitive& inovare Qi te+noloie in!ormaSionalR& toate $entrate "e #"e$i!i$ul euro"ean
Tn "er#"e$tiva dezvoltRrii #ale.
3.3.4. EU)O6*T)EP)I*Z7TO)II
Euro"enizarea $e #e "rodu$e TQi R#eQte $ore#"ondent nu numai Tn "lan manaerial&
$i Qi $el Tntre"renorial& "rin $ri#talizarea euroTntre"rinzRtorilor
1:D
. <e la Tn$e"ut #e im"une o
"re$izare. EuroTntre"rinzRtorii& $ontrar ideii a#o$iate Tn mod $urent !enomenului
Tntre"renorial& au dre"t o-ie$t de a$tivitate nu !irmele mi$i& $i !irmele mari. <e alt!el&
denumirea lor de euro vine to$mai de la !a"tul $R& !iind im"li$aSi Tn a$tivitatea unor !irme de
dimen#iuni a"re$ia-ile& de reulR& multinaSionale& a$SioneazR la nivelul Euro"ei
Y
& "iaSa
euro"eanR re"rezentWnd interal #au "arSial 2Sinta lor e$onomi$R3& euroTntre"rinzRtorii
a$SionWnd Tn #"iritul $reativ Qi dinami$ #"e$i!i$ Tntre"rinzRtorilor& nu au aQte"tat o inten#R
1:9
S. Ti'ni#tra& =. Ca#ler& o". $it.
1:@
G. Broe#tra& o". $it.
1:D
;. ;enzel& o". $it.
Y
Un !a"t& euroTntre"rinzRtorii& adi$R Tntre"rinzRtori $e a$SioneazR Tntr6o manierR Tnter"renorialR Tn $adrul unei
!irme& !olo#indu6i re#ur#ele te+ni$o6materiale& umane& !inan$iare& in!ormaSionale Qi& nu Tn ultimul rWnd& de 2"u-li$
relation#3.
193
+e"il e2'n'#i2
er'&e!n
Din!#i2!
#!n!$e#entli
er'&e!n
Pr'2e4ele
"e er'&eni(!re
CAPITOLUL 3
euro"enizare #au $ri#talizarea euromanaementului& $i le6au "re$edat. <e !a"t& la
inten#i!i$area euro"enizRrii& $a Qi la $onturarea euromanaementului& euroTntre"rinzRtorii au
avut Qi au 6 $+iar da$R nu Qi6au "ro"u# o $ontri-uSie nota-ilR $u o "ronunSatR dimen#iune
"ramati$R Qi metodoloi$R.
Un viziunea lui ;enzel& euroTntre"rinzRtorii #unt artizanii reTnviorRrii #e$torului
"rivat de dimen#iuni mari Tn Euro"a. A!laSi Tn !runtea unor mari !irme $a ABB& <aimler
Benz& So$iete K4onnai#e de# Eau1 #au Unilever& euroTntre"rinzRtorii au renunSat la
manaementul tradiSional& devenind mai Tntre"renoriali& $o#mo"oliSi Qi oameni "u-li$i a$tivi.
S"e$i!i$ lor e#te Qi !a"tul $R nu #unt "ro"rietari ai !irmelor $ondu#e& $i o$u"R "oziSii
manaeriale& eventual& $a urmare a #ervi$iilor adu#e !irmei devenind Qi a$Sionari.
Modul de de$izie Qi a$Siune al euroTntre"rinzRtorilor #e Tn#$rie Tn ta-loul ti"i$
"roie$tat de S$+um"eter "entru Tntre"rinzRtor& are#iv Tn #en#ul -un al termenului Qi
a#umarea de ri#$uri Tn modelarea !irmelor $ondu#e. Modul de a$Siune al
euroTntre"rinzRtorilor #e a"ro"ie $a #"irit Qi realizRri de "er!ormanSele Tntre"rinzRtorilor
vizionari de la Tn$e"utul #e$oluluiY 6 $um ar !i& de e1em"lu& Anton P+ili"#& Lerner von
Siemen# #au Ro-ert Bo#$+ 6 $e au !undamentat !irme -azate "e te+noloii noi Qi "rodu#e
inovative. S"re deo#e-ire de a$eQtia Tn#R& ei nu au tre-uit #R "ornea#$R de la 2zero3. Mi#iunea
Qi "er!ormanSa lor au $on#tat Tn realizarea unor imen#e Qi lo-ale oranizaSii& valori!i$Wnd&
!ireQte& o"ortunitRSile QtiinSi!i$o6te+ni$e "rodu#e Tn ultimele de$enii.
O $ara$teri#ti$R ma'orR a euromanaerilor rezidR Tn $a"a$itatea de a Tn!iinSa o reSea
de avan"o#turi Tn "rin$i"alele zone e$onomi$e ale Euro"ei& Qi $+iar Tn a!ara a$e#tora. Nu
rareori au tre-uit #R dovedea#$R a-ilitRSi deo#e-ite "entru a de"RQi animozitRSile lo$ale&
ade#ea alimentate de uvernele SRrilor im"li$ate. Pentru a $on#trui reSele euro"ene& au re$ur#
!re$vent nu la te+ni$i Qi metode manaeriale $la#i$e& $i& mai $urWnd& la te+ni$i Qi modalitRSi
de a-ordare #"e$i!i$e oamenilor "oliti$i. A#t!el& !re$vent 2ta#B !or$e3 %realizarea de #ar$ini
ma'ore "rin $rearea unei $omi#ii #"e$iale "entru o duratR limitatR Tn $ondiSiile deleRrii de
#ar$ini& $om"etenSe Qi re#"on#a-ilitRSi -ine "re$izate Qi a alo$Rrii re#ur#elor ne$e#are(& Qi
de$iziile #tratei$e au -ene!i$iat de 2lo--43 la nivel uvernamental Qi lo$al. Te#tarea
rea$Siilor unor im"ortanSi !a$tori de$izionali Tn ra"ort $u #trateia Qi a$Siunile !irmei #6a
realizat "unWnd Tn $ir$ulaSie $iorne de "roie$te $on!idenSiale& iar te#tarea "reliminarR a
rea$Siilor& "rin trimiterea de me#a'e "ro"riilor oranizaSii #au !a$torilor im"li$aSi din SRrile6
azdR& ade#ea "rin intermediul $uvWntRrilor "u-li$e et$.
A-ordarea Tntre"renorialR a euroTntre"rinzRtorilor #e $on$retizeazR Qi Tn modul de
$on$e"ere Qi realizare a relaSiilor $u !ilialele. S"re deo#e-ire de manaerii multinaSionalelor
ni"one #au nord6ameri$ane& autonomia !ilialelor din alte SRri $ondu#e de euromanaeri e#te
!oarte "ronunSatR. ?re$vent& Qe!ilor de !iliale li #e de#$entralizeazR o amR !oarte
$u"rinzRtoare de o-ie$tive& #ar$ini& $om"etenSe Qi re#"on#a-ilitRSi. O-ie$tivele Qi
$oordonatele tran#mi#e Tn #$ri# $ondu$Rtorilor de !iliale #unt !oarte "uSine& iar ra"orturile lor
"ar ade#ea am-iue. Cu toate a$e#tea& "er!ormanSele !ilialelor #unt& de reulR im"re#ionante
$u toate di!i$ultRSile TntWm"inate Tn interarea rezultatelor a$tivitRSilor lo$ale Tn "rodu#e $are
#e vWnd Tn toatR lumea& Tn realizarea de $entre lo-ale de "rodu$Sie #au de $om"etenSe
"er!ormante la nivel internaSional.
Oranizarea "romovatR de euroTntre"rinzRtori e#te "redominant orani$R $u redu#e
elemente de ti" me$ani$i#t& $e #e dezvoltR !olo#ind $u "re$Rdere elemente de 2#o!t3 e$onomi$&
194
CAPITOLUL 3
te+ni$& QtiinSi!i$& manaerial Qi mai "uSin a$+iziSii ma#ive de e$+i"amente. ReoranizRrile din
ultimele de$enii de la Siemen#& <aimler 6 Benz #au BAS? au !o#t toate de a$e#t ti".
?re$vent& Tn lo$ul marilor a'u#tRri #tru$turale& !olo#ite "e #$arR larR de
multinaSionalele din S.U.A.& #e a"eleazR la revederea zonelor de $om"etenSR Qi re#"on#a-ilitRSi
$are #e atri-uie unor $adre $e "o#edR "otenSialul Qi voinSa de a realiza o-ie$tivele "revizionate.
Ca urmare& rareori& e$+i"ele manaeriale #6au am"li!i$at. S"re e1em"lu& la Siemen# #6a a"elat
la aQa6numita ru"are 2tri"lR3& manaerilor de vWr! atri-uindu6li6#e $on$omitent& #ar$ini&
$om"etenSe Qi re#"on#a-ilitRSi !un$Sionale de realizare a unor "rodu#e Qi "rivitoare la o anumitR
zonR eora!i$R. Urmarea& numRrul ru"urilor inde"endente Tn $adrul !irmei Siemen# a #"orit
de la D la 1@. Printr6o a#emenea a-ordare #e re$reeazR& aQa $um #u-linia ;err+au#en&
"reQedintele atot"uterni$ei BRn$i Germane& $ondiSiile Tntre"renoriatului de ti" $la#i$& !RrR a le
"ierde "e a$elea de a !i $om"onenSi ai unei mari Qi $om"le1e oranizaSii.
Euro"enizarea va determina multi"li$area numRrului de euroTntre"rinzRtori Tn marile
$om"anii. Con$omitent& #e va $on#tata o "roli!erare a euroTntre"rinzRtorilor& luWnd& !ireQte&
!orme "arSial di!erite& Qi la nivelul unor !irme de dimen#iuni mi'lo$ii Qi mi$i D dar $are
a$SioneazR la #$arR euro"eanR. Rezultatele $er$etRrilor realizate de una dintre $ele mai -une
e$+i"e euro"ene& $uno#$ute #u- denumirea Gru"ul Strato#
1:.
& vin #R $on!irme o a#emenea
"rezumSie& "roli!erarea Tntre"rinzRtorilor de ti" dinami$ 6 $reativi Tn detrimentul $elor
admini#trativ6e1e$utivi& !iind o "remi#R "entru e1tinderea euroTntre"renoriatului.
3.3.5. +ODELUL DE +A*A0E+E*T EU)OPEA*
Poate nu "uSini dintre $ei $are vor $iti $eea $e urmeazR TQi vor "une urmRtoarea
Tntre-are: #e "oate di#$uta de un model de manaement euro"ean !RrR a di#"une de un
an#am-lu de elemente !ormalizate da$R nu #u- !ormR de relaSii matemati$e& mai mult #au mai
"uSin $om"li$ate& $el "uSin #u- !orma unei #au unor #$+emeM O"inia anumitor #"e$ialiQti din
U.E.
1:7&1:8
& $u $are noi #untem de a$ord& e#te $R #e "oate. ?ireQte& "ro-a-il $R Tn viitorul nu
!oarte Tnde"Rrtat& "e mR#ura dezvoltRrii "ra$ti$ii manaeriale de ti" nou Tn U.E. Qi a realizRrii
de noi $er$etRri& modelul de manaement euro"ean va !i #i#tematizat& #intetizat Qi !ormalizat
$+iar Tntr6o manierR mai a"ro"iatR de $ea $la#i$R& $u $are ma'oritatea dintre noi #untem
o-iQnuiSi.
Un $on$e"Sia -ine $uno#$utului "ro!e#or -elian P+. <e Loot& #'"ell er'&e!n "e
#!n!$e#ent& $are #e a!lR Tn $ur# de $ri#talizare& rezidR& Tn e#enSR& Tn trei ele#ente:
1. *'! #'"ernit!te& $e are Tn vedere mediul Tn $are evolueazR !irma. A$ea#ta #e
$ara$terizeazR "rin:
o!erirea de "er#"e$tive mai lari !irmelor $are au Tn vedere e1i#tenSa Tn Euro"a a $elei mai
mari "ieSe din lume Qi !a"tul $R U.E. re"rezintR $el mai mare $omer$iant de "e
ma"amond& realizWnd "e#te @:N din $omerSul internaSional5
$a"a$itate mare de a $ondu$e !irme $ara$terizate "rintr6o mare diver#itate $ulturalR Qi&
Tndeo#e-i& "la#ate Tntr6un mediu !oarte eteroen $ultural5
!le1i-ilitatea Qi ada"ta-ilitatea !irmelor la evoluSia dinami$R a mediului5
1:.
XXX Strategic -rientations o$ Small )uropean /usiness& Ave-ur4& Alde#+ot& 188:.
1:7
P+. <e Loot& o". $it.
1:8
=. T+urle4& ;. Lirdenin#& o". $it.
195
CAPITOLUL 3
reSeaua de relaSii manaeriale la nivel euro"ean& -azatR Tn -unR mR#urR& "e relaSiile
"er#onale dintre manaerii im"li$aSi& unele $u determinare i#tori$R& altele !ormate Tn Q$oli&
va$anSe& orani#me internaSionale.
2. E2HiliEr!re! #!n!$e#entli Ai le!"er4Hi&li& "ornind de la !a"tul $R& Tn
"rezent& Tn U.E. #e "une un a$$ent mai mare "e un leader#+i" !o$alizat "e dimen#iunea
umanR a a$tivitRSilor Qi "e manaement& #ituaSie inver#R $elei e1i#tente Tn S.U.A. E$+ili-rarea
ra"orturilor dintre manaement Qi leader#+i" are Tn vedere:
Tntr6o lume tur-ulentR& "redominantR Tn "erioada a$tualR& leader#+i"ul e#te mai im"ortant
de$Wt manaementul5
!undamentarea leader#+i"ului "e $a"a$itatea de a arti$ula o viziune& o $on$e"Sie $oerentR
$are #R re!le$te di!erenSele $ulturale im"li$ate& Qi $are #R !ie Tn mR#urR #R valori!i$e
avanta'ele P.E.U. Qi& Tn viitor& Qi ale M.E.U.& $a Qi ale $elorlalte mutaSii in#tituSionale #au
de me$ani#me "rodu#e Tn U.E.5
o"eraSionalizarea leader#+i"ului "re#u"une inten#e Qi e!i$a$e "ro$e#e de $omuni$are& $are
#R !ie modelate Tn !un$Sie de #imilaritRSile $ulturale im"li$ate.
3. )e"e3inire! 3in!lit?@ii Cntre&rin"erii& avWnd Tn vedere multidimen#ionalitatea #a&
$u o "ronunSatR determinare $ulturalR. Un a$e#t "ro$e# e#te re$omanda-il #R #e SinR $ont $R:
Tn U.E. -aza "uterii manaerilor e#te #en#i-il mai larR de$Wt Tn S.U.A.. Ka ameri$ani
"rin$i"ala leitimitate a "uterii manaerului eneral Qi a $elorlalSi $om"onenSi ai
eQalonului #u"erior al manaementului o re"rezintR adunarea eneralR a a$Sionarilor. Un
U.E.& manaerii nu6i #u!i$ient #R !ie a$$e"taSi de a$Sionari& $i ei de"ind de #alariaSi&
#indi$at Qi Tn unele #ituaSii de "oliti$ieni& "artide #au autoritRSi lo$ale. <e$i& #ituaSia e#te
mult mai $om"le1R& avWnd un mai "ronunSat $ara$ter "oliti$ de$Wt Tn S.U.A.5
"er$e"Sia "o"ulaSiei& a #"e$ialiQtilor Qi manaerilor a#u"ra rolului "ieSei Tn a$tivitatea
e$onomi$R Qi a modului #Ru de mani!e#tare "rezintR anumite #"e$i!i$itRSi. Rolul "ieSei& de
reulator al a$tivitRSilor e$onomi$e& e#te $on$e"ut mai limitat: valorile "e $are #e -azeazR
Wndirea Qi $om"ortamentul aenSilor e$onomi$i Qi #alariaSilor #unt "arSial altele de$Wt
$ele ale $a"itali#mului "ur. Un U.E.& Tn $are ma'oritatea "o"ulaSiei e#te $reQtinR Qi animatR
de ideile #o$iali#mului& manaementul "rezintR o dimen#iune "ronunSat #o$ialR& !iind
orientat& "otrivit !ormulRrii lui <e Loot& #"re un 2$a"itali#m re#"on#a-il3.
<e#iur& modelul euro"ean de manaement #e va $ontura Qi dezvolta& "ro-a-il& Tntr6un
ritm mai ra"id& $a urmare a inten#i!i$Rrii euro"enizRrii& a $on#olidRrii P.E.U. Qi a altor mutaSii.
E#te evident $R a$e#ta nu #e va mRrini doar la dimen#iunile e$onomi$e Qi #o$iale& $i va
"rezenta Qi "ronunSate dimen#iuni #o$iale Qi $ulturale& $are6i vor $on!eri trR#Rturi di#tin$te
$om"arativ $u manaementul ni"on Qi nord6ameri$an. AtWt la maturizarea $Wt Qi la
im"lementarea modelului euro"ean de manaement& euroTntre"rinzRtorii Qi euromanaerii vor
$ontri-ui #u-#tanSial.
196
CAPITOLUL 3
3.4. T)7S7TU)I DE5I*ITO)II
ALE +A*A0E+E*TULUI EU)OPEA*
3.4.1. ST)ATE0II KI ALIA*8E ST)ATE0ICE
Realizarea P.E.U.& a$$elerarea interRrii Tn U.E.& inten#i!i$area euro"enizRrii im"li$R
a-ordRri "arSial di!erite Tn #trateiile !irmelor& $u im"a$t Tn#R de$i#iv a#u"ra "er!ormanSelor
#ale e$onomi$e.
*o+n <udle4
11:
#intetizeazR "ro$e#ele de ela-orare& im"lementare Qi evaluare a
4tr!te$iei $l'E!le ! 3ir#ei Tntr6o !oarte intere#antR Qi utilR #$+emR "rezentatR Tn !iura nr.
17. <in e1aminarea #a rezultR viziunea $on$omitent +oli#ti$R Qi "luri$ulturalR "e $are #e
-azeazR a-ordarea Qi im"lementarea #trateiei.
O a#emenea #trateie lo-alR de !irmR nu "oate !i e!i$a$e !RrR a avea $a #u"ort o
te#eini2? 4tr!te$ie 3in!n2i!r? $are #R re!le$te o"ortunitRSile& "re#iunile Qi #$+im-Rrile de
me$ani#m !inan$iar Tn $ondiSiile P.E.U. Rolul #trateiei !inan$iare e#te #R de#$o"ere $Ri de
!inanSare e!i$a$e Qi $Wt mai #iure ale #trateiei lo-ale& !ireQte& Tn $ondiSiile multi"lelor Qi
$om"le1elor #$+im-Rri determinate de P.E.U. Qi& Tn "er#"e$tivR& de M.E.U. O a#t!el de
#trateie e#te ne$e#ar #R $u"rindR
111
elementele din ta-elul nr. 1).
Tabelul nr2 53
Ele,entele strategiei finan-ire 1e fir,+ n -on1i@iile P2E22
*r.
2rt. E l e # e n t e
: 1
1 Sta-ilirea $riteriilor !inan$iare Tn !un$Sie de $are !irma TQi va de!ini o-ie$tivele de
"er!ormanSR !inan$iarR: "oliti$ile de inve#tiSii& ri#$ul !inan$iar a$$e"tat& emiterea de
noi a$Siuni& $WQtiurile lo-ale Qi $WQtiurile "e a$Siune.
) ?ormularea intenSiilor re!eritoare la $erinSele de !inanSare& #ur#ele !ondurilor&
$oe!i$ienSii de ri#$ Qi o-ie$tivele "rivind dividendele.
, Realizarea #i#temului oranizatori$ $a"a-il #R realizeze a!a$erile !inan$iare Tn
$adrul !irmei Qi "e "ieSele "e $are a$ea#ta o"ereazR.
9 Ela-orarea "lanului "rivind inve#tiSiile:
6 #ta-ilirea !lu1ului de numerar Qi -uetar al $a"italului5
6 eQalonarea inve#tiSiilor5
6 aleerea metodelor de !inanSare a inve#tiSiilor %Tn valutR naSionalR& \ SUA& ECU(
11:
*. <udle4& o". $it.& ". 7:.
111
*. <udle4& o". $it.& ". ,.1 6 ,.).
197
CAPITOLUL 3
: 1
@ Proramarea ne$e#arului de $a"ital $ir$ulant SinWnd $ont de $erinSele Tn $ontinuR
$reQtere Tn materie de $+eltuieli:
6 !inanSarea $reQterii $a"italului $ir$ulant5
6 revederea #i#temelor de determinare a $o#turilor5
6 #ta-ilirea "oliti$ilor "rivind a$tivele $urente ale !irmei: #to$uri& de-itori Qi
utilizarea numerarului.
D Ado"tarea de "oliti$i "entru determinarea nivelului $riti$ al:
6 #ur#elor de o-Sinere a $reditelor auto+tone Qi #trRine5
6 do-Wnzilor la $redite5
6 avanta'elor o"tRrii "entru 2diluarea3 $a"italului #au !inanSarea datoriei.
. ?ormularea $erinSelor "rivind emiterea de noi a$Siuni re!eritoare la:
6 $WQtiul "e a$Siune5
6 "reSul !ie$Rrei a$Siuni5
6 a#"e$tele $ontrolului5
6 e!e$tele $ontrolului5
6 im"a$tul Tn$rederii a$Sionarilor Tn !irmR.
7 Sta-ilirea "oliti$ii de dividende "rivind:
6 $WQtiurile !inanSRrii din $WQtiuri Qi #ati#!a$erea $erinSelor a$Sionarilor5
6 "reSul "er a$Siune.
8 <eterminarea modalitRSilor de utilizare a !ondurilor:
6 $on$entrarea "e inve#tiSii5
6 $WQtiurile din veniturile $a"italizate Qi din "orto!oliul !inan$iar al !irmei.
1: Sta-ilirea manaementului o"eraSiunilor de ri#$:
6 evaluarea Qi e$+ili-rarea ri#$urilor&
6 "re$izarea $riteriilor "entru ado"tarea de "roie$te !inan$iare5
6 !ormularea "oliti$ilor "rivind #$+im-urile e1terne5
6 "unerea Tn o"erR a #i#temelor de monitorizare5
6 "re$izarea limitelor ma1ime ale do-Wnzilor a$$e"tate la Tm"rumuturi5
6 "re$izarea tendinSelor Tn im"ozitarea a$tivitRSilor Tn toate zonele im"li$ate5
6 a#iurarea #e$uritRSii o"eraSiunilor.
11 <eterminarea $erinSelor Tn "rivinSa oranizRrii:
6 #ta-ilirea #tru$turii $ontrolului !inan$iar la #$arR internaSionalR5
6 identi!i$area $om"etenSelor ne$e#are& Tn #"e$ial& $ele "rivind e1"ortul& o"eraSiile
!inan$iare internaSionale& !i#$alitatea Qi manaementul trezoreriei5
6 !ormularea $erinSelor re!eritoare la te+noloie5
6 #ta-ilirea #ar$inilor interne "e $are !irma le o!erR unitRSilor $om"onente5
6 "re$izarea $erinSelor de audit intern "entru a$tivitRSile e$onomi$e internaSionale.
198
CAPITOLUL 3
S2Hi#E!re! #e"ili
+'"i3i2!re! 4tr!te$iei *'i '&'rtnit?@i Ai !#enin@?ri
Con$urenSilor S$+im-area I e1tinderea mediului E$onomi$R
ClienSilor e$onomi$ Politi$R
In!luenSe ale: ?urnizorilor %Noi "ieSe& noi "rodu#e& So$ialR In!luenSe de naturR:
Stru$turilor Noi $on$urenSi. *uridi$R
indu#triale Com"le1itate Tn $reQtere(. CulturalR
PIEZE
<igura nr2 5I - 6->e,a elabor+rii strategiei fir,ei n -on1i@iile P2E22
199
<e!inirea
mi#iunii
!irmei:
6 de!inirea
#!erei
e$onomi$e de
a$tivitate5
6 "re$izarea
avanta'elor
!irmei
Evaluarea "oziSiei
$om"etitive
6 "un$tele !orteI
#la-e5
6$erinSele "entru a
a#iura #u$$e#ul
!irmei.
<e#$o"erirea
avanta'elor
$om"etitive
"rivind:
6 $o#tul5
6 uni$itatea
"rodu#ului5
6 "iaSa o$u"atR5
6 niQele "e "iaSR.
Sta-ilirea
o-ie$tivelor !irmei
"rivind:
6 oranizarea5
6 dezvoltarea5
6 "er!ormanSele.
E1aminarea
o"ortuni6
tRSilor
alternative
Im"lementarea
#trateiilor de:
6"rodu#5
6"iaSR5
6diver#i!i$are
6dezvoltare
oranizaSionalR
Monitori6
zarea
$ontrolului Qi
retuQarea
#trateiei
Con$omitent $u mutaSiile $e tre-uie o"erate Tn ela-orarea #trateiei& #e re$omandR Qi
luarea Tn $on#iderare a "o#i-ilelor !li!n@e 4tr!te$i2e "entru !irmR. Prin realizarea de alianSe
#tratei$e #e are Tn vedere e!e$tuarea e!i$ientR a anumitor a$tivitRSi "rin "arti$i"area a douR
#au mai multor !irme& $om"arativ $u #ituaSia a$Sionarii Tn mod individual& de $Rtre !ie$are
$om"anie. Pre$izRm& de a#emenea& $R la alianSe #tratei$e re$ur& de reulR& !irmele de
dimen#iuni mari Qi mi'lo$ii& mai rar !irmele mi$i #"re mi'lo$ii.
Un ru" de $uno#$uSi #"e$ialiQti de la ;arvard Bu#ine## S$+ool $on#iderR $R $ele
mai !re$vente 3'r#e "e !li!n@e 4tr!te$i2e re$omandate Tn $ondiSiile P.E.U. #unt:
li$enSierea unei te+noloii Tn $ondiSiile realizRrii unei #o$ietRSi mi1te5
$ontra$t de di#tri-uSie a "rodu#elor& $one$tat $u Tn!iinSarea unei #o$ietRSi mi1te5
$ontra$t de di#tri-uSie a "ro$e#elor& $one$tat $u $oo"erarea Tn !a-ri$area "rodu#ului #au
te+noloi$R Tntre douR #au mai multe !irme5
$ontra$t de di#tri-uSie& $one$tat $u Tn!iinSarea unei #o$ietRSi mi1te Qi $u $oo"erarea "e
"rodu# #au te+noloi$R Tntre mai multe !irme.
11)
E1aminarea !ormelor de alianSe #tratei$e menSionate relevR $R a$e#tea im"li$R
e#enSialmente trei elemente: o leare a intere#elor "e termen lun& re!le$tatR Tn a"elarea
$va#i"ermanentR la Tn!iinSarea unei #o$ietRSi mi1te5 a"elarea la $el mai "er!ormant "otenSial
te+ni$ e1i#tent la !irmele Tn $auzR& $on#iderat un #u"ort e#enSial "entru rezultate mai -une5
divizarea "ieSei Qi raSionalizarea di#tri-uSiei "entru a valori!i$a #u"erior atWt mRrimea
#u"erioarR a P.E.U.& $Wt Qi "oziSii "e $are le deSine !ie$are !irmR Tn $adrul #Ru.
3.4.2. )E+ODELA)EA SISTE+ULUI O)0A*IZATO)IC
AL 5I)+ELO)
<iver#itatea Qi $om"le1itatea #"orite ale "ro$e#elor $omer$iale !inan$iare& te+ni$e&
QtiinSi!i$e& #o$iale& "oliti$e& Tn $ondiSiile inten#i!i$Rrii euro"enizRrii& im"li$R din "artea
!irmelor #$+im-Rri de e#enSR nu numai Tn "lanul #trateiei Qi al #i#temului manaerial& dar Qi
la nivelul #u-#i#temului oranizatori$. Un !a"t& #e im"une 6 aQa $um "un$teazR nu "uSini
#"e$ialiQti ve#t euro"eni 6 o remodelare a a$e#tuia.
*. <udle4& #"re e1em"lu& relevR $R &r'ie2t!re! 'r$!ni(?rii Qi& Tn "rimul rWnd& a
#tru$turii oranizatori$e tre-uie #R a#iure !o$alizarea o-ie$tivelor $om"aniei a#u"ra
o"ortunitRSilor "ieSei& !a$ilitWnd realizarea de noi "roie$te Qi valori!i$area a$e#tor o"ortunitRSi.
E#enSialR e#te utilizarea re#ur#elor !irmei "entru #ati#!a$erea ne$e#itRSilor #ale #tratei$e
a#iurWndu6i o "oziSie $om"etitivR. Si#temul oranizatori$ e#te ne$e#ar #R !ie #u!i$ient de
!le1i-il "entru a evolua $ore#"unzRtor $erinSelor #trateiei Qi e1ienSelor $reQterii !irmei.
Un "roie$tarea #i#temului oranizatori$ e#te im"ortant de reSinut $R e3i2!2it!te!
'r$!ni(!t'ri2? &re(int? n 2!r!2ter &!r!"'F!l. E1i#tR& aQa du"R $um #u-linia unul dintre
$ei mai re"utaSi "ro!e#ori de manaement ai ultimului de$eniu& Paul Evan#
11,
& "!lit?@ile
'r$!ni(?riiD Tn #en#ul $R !irme $u "er!ormanSe Qi $ara$teri#ti$i ti"oloi$e a#emRnRtoare TQi
-azeazR a$tivitatea "e elemente oranizatori$e "redominant o"u#e. Un ta-elul nr. 1,
11)
*. Guel$+& R.<. Buzzell& E. R. Salama& o". $it. & ". D@ 6 DD.
11,
P. Evan#& &"e Parado7es o$ a 1orld, 1"ere Solutions are %oo0ing $or Problems& in ?orum E?M<& nr. ,&
1889.
CAPITOLUL 5
"rezentRm ta-loul dualitRSilor Tnto$mit de a$e#t #"e$iali#t !ran$ez& Tm"reunR $u <oz& un alt
"ro!e#or -ine $uno#$ut de la INSEA< 6 ?ounta-leau 6 Pari#.
Tabelul nr2 57
Dualit+@ile organiBatori-eE
Nr. <ualitRSi
$rt. A B
1 a1area "e manaementul a$tivelor
a$tuale
$on$entrarea manaementului a#u"ra
$on#truirii a$tivelor viitoare
) orientarea #"re #ati#!a$erea $erinSelor
a$tuale ale $on#umatorilor
"re!iurarea $erinSelor viitoare ale
$on#umatorilor
, viziune "e termen #$urt viziune "e termen lun
9 $on$urenSR "arteneriat
@ $o#t #$Rzut valoare adRuatR ridi$atR
D a$$ent "e viteza 2!eed6-a$B36ului a-ordare Qi im"lementare "re$autR
. di!erenSierea "rodu#elor Qi a$tivitRSilor interarea "rodu#elor Qi a$tivitRSilor
7 $entralizare manaerialR de#$entralizare manaerialR
8 "rioritate "er!ormanSelor
$om"onentelor o"eraSionale
"rioritate interRrii Qi "er!ormanSelor de
an#am-lu
1: 2lai##ez6!aire3 Qi a"ro1imare riurozitate Qi !ermitate
11 orientarea #"re valori!i$area
o"ortunitRSilor
$entrarea a#u"ra "roramRrii a$tivitRSilor
1) a-ordare Tntre"renorialR "rimordialitatea $ontrolului
1, #$+im-Rri #i#temati$e a$$ent "e $ontinuitate
19 loialitate $on$ediere
1@ +ardCare #o!tCare
1D a$$ent "e re#"on#a-ilitRSi individuale a$$ent "e re#"on#a-ilitate de ru"
1. re$om"en#are individualR re$om"en#area e$+i"ei
17 "rimatul #"e$ialiQtilor "rimatul eneraliQtilor
18 !undamentarea "e loi$a te+ni$R !undamentarea "e loi$a e$onomi$R %de
a!a$eri(
): a-ordare de #u# Tn 'o# a-ordare de 'o# Tn #u#
)1 toleranSR manaerialR intran#ienSa manaerialR
)) a#umarea ri#$urilor evitarea eQe$urilor
), $on$entrarea a#u"ra realizRrii #ar$inilor $on$entrarea a#u"ra !a$torului uman
)9 a-ordare analiti$R a-ordare intuitivR
Y <u"R P. Evan# ] J. <oz& T+e <uali#ti$ Oranization& in P. Evan#& J. <oz& A. Kaurent&
@uman Resource Management, in International ?irm#. C+ane& Glo-ali#ation&
Innovation& Ma$millan& Kondon& 1878.
Un remodelarea #i#temului oranizatori$ al unei !irme& "entru a "ermite !ru$ti!i$area
"lenarR a avanta'elor $om"etitive "otenSiale de $are di#"une& e#te re$omanda-il #R #e ia Tn
$on#iderare mai multe 2erin@e:
238
CAPITOLUL 5
#R !ie $entratR "e realizarea mi#iunii !irmei& $e e#te ne$e#ar #R in#"ire manaementul
"entru a !i $ura'o# Qi are#iv Tn vederea menSinerii "oziSiei oranizaSiei Tn $om"etiSia $u
$on$urenSii Qi a valori!i$Rrii noilor o"ortunitRSi5
#R !avorizeze o $ulturR de !irmR $are #R motiveze manaerii Qi #"e$ialiQtii "rin
2"rovo$Rri3& autorealizare Qi re$om"en#e5
#R !a$iliteze Tn#uQirea de a-ilitRSi& $unoQtinSe Qi e1"erienSR de $Rtre "er#onal& re!le$tWnd un
nivel "ro!e#ional ridi$at5
tran#!ormarea dorinSei de a $WQtia Tntr6o normR de $onduitR "entru "er#onalul !irmei
119
.
Prin "ri#ma elementelor menSionate& euro"enizarea im"li$R urmRtoarele 42Hi#E?ri
'r$!ni(!t'ri2eD $e du$ la remodelarea #i#temului oranizatori$ al !irmei:
divizarea oranizaSiei Tn unitRSi o"eraSionale Qi !un$Sionale& adevRrate $entre de
$om"etenSe& $e "ot !i $ondu#e $u un ridi$at rad de re#"on#a-ilitate5
$rearea de linii de $omuni$aSii $are #R "ermitR !lu1urilor in!ormaSionale Qi de$iziilor #R
$ir$ule uQor de la emitent la re$e"tor5
im"lementarea unui #i#tem de$izional $oerent $are !undamenteazR de$izii de $alitate
ridi$atR& $e dire$SioneazR ade$vat dezvoltarea !irmei Qi a#iurR !le1i-ilitate Qi rea$Sii
ra"ide la evoluSii endoene Qi e1oene5
!un$Sionarea unei in!ra#tru$turi Qi !avorizarea unei $ulturi $e #timuleazR realizarea
o-ie$tivelor "revizionate Qi $reativitatea Qi $are& $on$omitent& diri'eazR a$tivitatea de o
manierR !un$SionalR5
determinarea $ri#talizRrii unui an#am-lu de $a"a$itRSi manaeriale ada"ta-ile #ezonier&
$e "ermit $ondu$erea de "roie$t "rodu#6"iaSR Qi dezvoltRri oranizaSionale e!i$a$e
11@
.
<e#iur& a$e#te evoluSii oranizatori$e de "rin$i"iu #e $on$retizeazR Tn maniere mai
mult #au mai "uSin di!erite la nivelul !ie$Rrei !irme& Tn !un$Sie de $ara$teri#ti$ile #ale
ti"oloi$e& in!luenSelor Qi inter!erenSele $ulturale im"li$ate Qi de $on$e"Sia re"rezentanSilor&
"ro"rietarilor Qi a $adrelor de $ondu$ere $e al$Rtuie#$ manaementul #u"erior al oranizaSiei.
AQa $um #e va "rezenta Tn "arara!ul urmRtor& varietatea ti"urilor #tru$turilor oranizatori$e
rezultate& $e #e utilizeazR Tn Euro"a& de $Rtre !irmele $u a$tivitRSi internaSionale& e#te
a"re$ia-ilR.
3.4.3. ST)UCTU)ILE O)0A*IZATO)ICE ALE CO+PA*IILO)
+ULTI*A8IO*ALE
Un mod normal& !irmele multinaSionale $u -aza Tn Euro"a #unt "rintre "romotorii Qi
"arti$i"anSii "rin$i"ali la euro"enizare& euromanaement& euroTntre"renoriat. Ka nivelul
a$e#tora #6a dezvoltat o amR de #i#teme oranizatori$e $are !a$iliteazR derularea e!i$a$e a
a$tivitRSilor e$onomi$e Tn #"aSiul euro"ean. K!&te ti&ri "e 4tr2tri 'r$!ni(!t'ri2e
Y
#6au
$onturat $a urmare a a$Siunii $om-inate a mai multor !a$tori
11D
:
119
*. <udle4& o". $it.& ". 11@
11@
*. <udle4& o". $it.& ". 119.
Y
MenSionRm $R #6a Tn$er$at Qi un al o"tulea ti" de #tru$turR matri$ealR $are& $+iar la !irme de "re#tiiu& $um ar !i
XEROX& nu a dat rezultate "e P.E.U.& #"re deo#e-ire de Tn$er$Rrile #imilare Tn S.U.A.& #e vede Qi Tn a$ea#tR
"rivinSR in!luenSa ma'orR "e $are $ara$teri#ti$ile $ulturale o au a#u"ra manaementului.
11D
*. <udle4 o". $it.& ". ,)7 6 ,97.
239
CAPITOLUL 5
radul de dezvoltare a a$tivitRSilor !un$Sionale im"li$ate5
vWr#ta relativR a a$tivitRSilor e$onomi$e realizate de !irmR5
ti"urile de "rodu#e !a-ri$ate Qi marBetate5
aria eora!i$R a$o"eritR5
inten#itatea a-ordRrii "ieSei euro"ene.
Un $ontinuare& "rezentRm #u$$int ti"urile de #tru$turi oranizatori$e ale !irmelor
multinaSionale utilizate $u "rioritate Tn U.E.
A. Str2tr! "i<er4i3i2!t? e2'n'#i2D "!r 2 n $r& "e eF&'rt 2entr!li(!t
O a#emenea #tru$turR #e 2!r!2teri(e!(? "rin: #ortiment redu# de "rodu#e& e!orturi
minore de ada"tare a "rodu#elor la $ondiSiile lo$ale& #trateii de marBetin "uSin di!erenSiate
Tn ra"ort $u "ieSele "e $are o"ereazR& arie eora!i$R relativ limitatR de de#!RQurare a
a$tivitRSilor& $on$entrarea "rodu$Siei Tntr6o #inurR SarR& un numRr redu# de manaeri
#u"eriori $u e1"erienSR internaSionalR& "onderea relativ #$RzutR a e1"ortului Tn ra"ort $u
totalul vWnzRrilor Qi a-#enSa unor #tru$turi e$onomi$e Tn alte SRri unde o"ereazR Tn #"e$ial
"rin !irme de di#tri-uSie Qi aenSi $omer$iali "ro"rii. Un !iura nr. 18 #e "rezintR $on!iuraSia
eneralR a a$e#tei #tru$turi.
Admini#trare
!inan$iarR& Per#onal
'uridi$R et$.
<igura nr2 5H - 6tru-tura 1iversifi-at+ -u gru/ 1e e./ort -entraliBat
A<!nt!%ele &rin2i&!le ale a$e#tui ti" de #tru$turR oranizatori$R rezidR Tn: !a$ilitarea
ela-orRrii unei #trateii $omer$iale internaSionale datoritR "la#Rrii ru"ului de e1"ort Tn
#u-ordinea nemi'lo$itR a manaerului eneral5 e1tinderea vWnzRrii "rodu#elor !a-ri$ate
"entru "iaSa internR Tn alte SRri5 $orelarea ade$vatR a mRrimii Qi $om"onenSei #tru$turii
oranizatori$e $u am"loarea vWnzRrilor.
240
C'n4ilil "e
!"#ini4tr!@ie
+!n!$erl
$ener!l
<ivizia 1 <ivizia ) <ivizia , <ivizia
de e1"ort
CAPITOLUL 5
Con$omitent #e $on#tatR Qi "e(!<!nt!%e& Tntre $are menSionRm: "la#area ru"ului de
e1"ort Tn #tru$turR !a$e di!i$ilR in!luenSarea "oliti$ilor de "rodu#e5 vulnera-ilitatea ridi$atR a
e1"orturilor datoritR in#u!i$ientei dezvoltRri la nivel euro"ean a ru"ului de e1"ort5
vulnera-ilitatea relativ ridi$atR a $om"aniei& Tn an#am-lu& la ata$urile $on$urenSilor "e "iaSa
internR& $u e1$e"Sia #ituaSiei ela-orRrii unei #trateii #"e$iale de $ontra$arare.
B. Str2tr! "i<i(i'n!l? intern!@i'n!l?
Re"rezintR o !ormR mai evoluatR de #i#tem oranizatori$ datoritR Tn$or"orRrii unei
divizii #"e$ializate a$SionRrii "e "ieSele #trRine& $e nu #e limiteazR numai la e1"ort. Se $on#tatR
o mai inten#R "reo$u"are "entru a derula a!a$eri Tn alte SRri& realizWndu6#e o a-ordare mai
#o!i#ti$atR Tn $orelarea a$tivitRSilor !irmei $u o"ortunitRSi o!erite de $elelalte SRri euro"ene.

<igura nr2 3J - 6tru-tura 1iviBional+ interna@ional+
Prin$i"alele !<!nt!%e ale a$e#tei #tru$turi oranizatori$e& re"rezentate Tn !iura nr.
):& #e "ot rezuma a#t!el: $on$entrarea #u"erioarR a#u"ra o"ortunitRSilor Qi a$tivitRSilor "e
"ieSele #trRine5 realizarea unei $orelRri& $oeziuni $+iar& Tntre a$tivitRSile de#!RQurate Tn di!erite
reiuni5 dezvoltarea de a-ordRri manaeriale ada"tate la #"e$i!i$ul a$tivitRSilor
internaSionale5 !a$ilitarea e1"ortului de $Rtre mi$ile divizii de "rodu$Sie5 ino$ularea unei
"er#"e$tive internaSionale Tn toate a$tivitRSile de "rodu$Sie.
A$e#t ti" de #i#tem de oranizare "rezintR "e(!<!nt!%e "otenSiale: vulnera-ilitate
Tn$R ridi$atR !aSR de $on$urenSii #trRini "e "iaSa internR& deQi "o#edR un "otenSial a"re$ia-il de
a6i $ontra$ara "e "ieSele #trRine5 !undamentarea evoluSiei a$tivitRSilor internaSionale ale
!irmei Tn "rin$i"al "e e!orturile diviziei internaSionale& $are nu Tntotdeauna au rezonanSa
ne$e#arR la nivelul manaementului #u"erior.
241
C'n4ilil "e
!"#ini4tr!@ie
+!n!$erl
$ener!l
<ivizia
auto+tonR 1
<ivizia
auto+tonR )
<ivizia
auto+tonR ,
<ivizia
interna6
SionalR
CAPITOLUL 5
C. Str2tr! 'r$!ni(!t'ri2? ti& >#!#? - 3ii2?B
<e la Tn$e"ut #e im"une "re$izarea $R e#te #tru$tura ti"i$R la nivelul !irmelor $u
tradiSie Tn a$tivitRSile internaSionale "e "lan euro"ean. OranizaSia e#te divizatR Tn douR
$om"onente mari& #"e$ializate "entru a$tivitRSile auto+tone Qi Tn alte SRri. ?ilialele $ondu$
autonom a$tivitRSile din !ie$are SarR Tn $ondiSiile unui $ontrol redu# de la $entru Qi ale unei
$oordonRri mai "uSin inten#e& $eea $e #e re!le$tR Tn $on!iuraSia oranizatori$R ilu#tratR Tn
!iura nr. )1.
A#i#tenSR de #"e$ialitate
%!inanSe& "rodu$Sie& "er#onal(

A$tivitRSi Tn A$tivitRSi Tn
"ro"ria SarR alte SRri


<igura nr2 35 - 6tru-tura organiBatori-+ :,a,+ - fii-+;
Pra$ti$a relevR $R !<!nt!%ele a!erente a$e#tui ti" de #tru$turR oranizatori$R #unt:
a#iurarea unei autonomii "ronunSate !ilialelor naSionale& $eea $e le !a$iliteazR ada"tarea Tn
!un$Sie de o"ortunitRSile Qi 2"eri$olele3 lo$ale5 mani!e#tarea unui nivel ridi$at de re#"on#a6
-ilitate al manaementului !ilialelor5 realizarea de $o#turi relativ redu#e de !un$Sionare a
a$tivitRSilor lo-ale Qi interatoare la nivelul #ediului $entral.
ParSial& avanta'ele "otenSiale #unt $ontra-alan#ate de anumite "e(!<!nt!%e &'4iEile
re!eritoare la a-#enSa unei #trateii oranizatori$e !o$alizate "e $oordonarea a$tivitRSilor
242
+!n!$erl
$ener!l
<ivizia
"rodu#ului 1
<ivizia
"rodu#ului )
<ivizia
"rodu#ului ,
Hona
teritorialR 1
Sediul $entral
Hona
teritorialR )
<ivizia
"rodu#ului ,
<ivizia
"rodu#ului )
<ivizia
"rodu#ului 1
MarBetin Admini#trare
!inan$iarR
Produ$Sie 1
CAPITOLUL 5
$entrate "e "rodu# Qi $ele "e zone teritoriale5 o"ortunitRSi limitate de !olo#ire #i#temati$R a
a-ordRrilor Qi in#trumentelor de marBetin5 o "ro-a-ilitate ridi$atR de $ontinuare a
"re$edentelor a-ordRri Qi #tru$turi $e re!le$tR a-#enSa viziunii Qi "er$e"erii ne$e#itRSilor
im"li$ate de a#iurarea $om"etitivitRSii internaSionale.
D. Str2tri 3n2@i'n!le $l'E!le
Ado"tarea a$e#tui ti" de #tru$turR #e realizeazR& de reulR& Tn $azul !irmelor ale $Rror
"rodu#e& !a-ri$ate Tn $antitRSi mari& #e di!erenSiazR !oarte "uSin& Tn !un$Sie de $erinSele "ieSei
lo$ale Qi deoare$e "rodu$Sia e#te interatR Qi are Tn vedere o-Sinerea e$onomiilor de #$alR
mare& #e !olo#e#$ "e #$arR larR a$tivitRSile $omer$iale ale !irmei interreiuni. Un a$e#te
$ondiSii& e#te ne$e#arR o a$$entuatR $oordonare $entralR a tuturor a$tivitRSilor !irmei& aQa
$um rezultR Qi din $on!iuraSia #tru$turii "rezentate Tn !iura nr. )).
<intre multi"lele !<!nt!%eD "ro"rii a$e#tui ti" de #i#tem oranizatori$& enunSRm:
a1area $ondu$erii de vWr! a#u"ra a-ordRrii lo-ale a a$tivitRSilor& valori!i$area la un nivel
ridi$at a "o#i-ilitRSilor de realizare a e$onomiilor de #$alR& e1e$utarea unui $ontrol $entral
a#u"ra #tandardelor Qi nivelului de $alitate a "rodu#elor Qi 6 Tn !inal 6 a-ilitatea !irmei de a
de#!RQura a$tivitRSi la nivel lo-al euro"ean& !olo#ind $a"a$itRSile de "rodu$Sie din di!erite
SRri Qi oranizaSiile de marBeti lo$ale "entru a $on$ura $u #u$$e# $on$urenSii #trRini "e
"ro"riile lor "ieSe.
<e#iur& Qi a$e#t re$ent ti" de #tru$turR oranizatori$R "rezintR unele "e(!<!nt!%e
$um ar !i: tendinSa de a $entraliza ado"tarea de$iziilor& $eea $e du$e la diminuarea
!le1i-ilitRSii lo$ale5 ne$e#itatea de a utiliza o "arte im"ortantR a "er#onalului de la #ediul
$entral "entru a #u"erviza a$tivitatea de#!RQuratR Tn alte SRri5 "ro-a-ilitatea a"ariSiei %!RrR
intervenSia +otRrWtR a $on#iliului de admini#traSie( a unor $on!li$te Tntre #trateiile de
"rodu$Sie Qi $ele de marBetin& datoritR "uterni$ei dezvoltRri a a$tivitRSilor !un$Sionale la
#ediul $entral5 de"endenSa "uterni$R a "er!ormanSelor "e !ie$are "iaSR de inten#itatea
$omuni$aSiilor Qi de $oo"erarea inten#R Tntre marBetin Qi "rodu$Sie& nu !oarte uQor de
realizat& Tn $ondiSiile date5 !undamentarea oranizRrii "e realizarea e!i$a$itRSii "rodu$Siei&
$eea $e "oate Tm"ieta a#u"ra luRrii Tn $on#iderare a #$+im-Rrilor Tn "re!erinSelor
$on#umatorilor "e "ieSele lo$ale.
243
CAPITOLUL 5
?un$Siunile $entrale
"rivind !inanSele Qi
manaementul
"er#onalului
Produ$Sie MarBetin
Honele Reiunile Honele Reiuni
de "rodu$Sie de "rodu$Sie lo$ale
auto+tone din #trRinRtate ZRri
<igura nr2 33 - 6tru-tura fun-@ional+ global+
E. Str2tr! "i<i(i'n!l? &e &r'"4
S"e$i!i$R a$e#tui ti" de oranizare e#te $on#tituirea unor "uterni$e divizii
#"e$ializate "e "rodu#e. A$tivitRSile de C ] < #e $on$entreazR a#u"ra "rodu#elor& Tn
an#am-lu& Qi nu a#u"ra ada"tRrilor Qi modi!i$Rrilor de detaliu. Se mani!e#tR o anumitR
tendinSR de #tandardizare a a$tivitRSilor de "rodu$Sie Qi marBetin la nivelul !ie$Rrei "ieSe.
Ca urmare& #unt redu#e "o#i-ilitRSile e!e$tive de interare a a$tivitRSilor& Tn #"e$ial a
elementelor de marBetin Qi modalitRSilor de "romovare a "rodu#elor. Un !iura nr. ), #e
"rezintR elementele "rin$i"ale ale a$e#tui ti" de #tru$turR.
244
+!n!$erl
$ener!l
<ire$tor $u elementele
!un$Sionale ale
"rodu$Siei
<ire$tor $u elementele
!un$Sionale ale
marBetinului
<ire$tor $u
a$tivitRSile
indiene
<ire$tor $u
a$tivitRSile din
#trRinRtate
<ire$tor $u
a$tivitRSile
indiene
<ire$tor $u
a$tivitRSile
din #trRinRtate
CAPITOLUL 5
<igura nr2 37 - 6tru-tura 1iviBional+ /e /ro1us
<intre !<!nt!%ele multi"le ale #tru$turii divizionale "e "rodu# enumerRm: e1i#tenSa
unei #inure !iliere de $omuni$aSii "entru in!ormaSiile "rivind "rodu#ul Qi te+noloia la
nivelul !ie$Rrei divizii5 re#ur#ele a!erente "rodu$Siei Qi de marBetin #unt Tn Tntreime
dedi$ate "rodu#elor o!erite de !ie$are divizie& $eea $e determinR rezultate e1$elente Tn
!a-ri$area Qi vWnzarea "rodu#elor "entru !ie$are "iaSR lo$alR5 a#iurarea "o#i-ilitRSii "entru
!ie$are divizie de a de#!RQura Tn mod inde"endent a$tivitRSile e$onomi$e internaSionale.
Falori!i$area a$e#tor avanta'e e#te revatR "arSial Qi de e1i#tenSa mai multor
"e(!<!nt!%e "otenSialeD Tntre $are menSionRm: di!i$ultRSi Tn $omuni$area Qi $oordonarea Tntre
divizii& Tn $ondiSiile autonomiilor "ronunSate& $eea $e "oate #R $auzeze "ierderea unor
o"ortunitRSi de $oo"erare "e "ieSe #trRine de ti" #inereti$5 dezavanta'area diviziilor mi$i de a
iniSia Qi a de#!RQura a$tivitRSi internaSionale& Tntru$Wt ele tre-uie #R6Qi a#iure mai TntWi
re#ur#ele ne$e#are5 "eri$olul a-ordRrii "rea !ramentate a P.E.U. de $Rtre divizii& deQi a$ea#ta
e#te $on$omitent lo-alR Qi #ementatR& iar !irma re"rezintR o entitate.
5. Str2tr! 2 >#Erel?B l'2!l?
Un e#enSR& a$ea#ta $on#tituie ru"area unitRSilor $om"aniei dintr6o SarR #u- o #inurR
2um-relR3& un +oldin lo$al& "entru a evita o $entralizare e1$e#ivR a a$tivitRSilor. ?iura nr.
)9 e#te edi!i$atoare Tn a$e#t #en#.
245
Manaementul de la
#ediul $entral
Manaementul la
#ediul
$entral
Coordonarea "e
"rodu#e Qi teritorialR
<ivizii "e
"rodu#
reionale
Zara
)
Zara
,
Produ#ul
A
Produ#ul
B
Produ#ul
C
Produ#ul
<
Zara
1
Zara
)
Zara
,
CAPITOLUL 5

<igura nr2 38 - 6tru-tura organiBatori-+ -u :u,brel+; lo-al+
A<!nt!%ele #tru$turii $u 2um-relR3 lo$alR #unt: $on$entrarea a#u"ra "ieSei lo$ale "e
-aza unui inten# "ro$e# de $omuni$are la nivelul !ie$Rrei SRri& Tn $ondiSiile e1er$itRrii unui
nivel ridi$at de re#"on#a-ilitate lo$alR5 realizarea unei $oordonRri a a$tivitRSilor diviziilor
im"li$ate la nivelul !ie$Rrei "ieSe5 a#iurarea !un$SionalitRSii $or"oraSiei& $a un Tntre& "e -aza
inter!aSei oranizRrii de an#am-lu $u "ieSele lo$ale5 $on$e"Sie !inan$iarR $entralizatR "entru
toate diviziile $e a#iurR o"timizarea !olo#irii !ondurilor& $reditRrii& trezoreriei& Tn !un$Sie de
modalitRSile de ta1are im"li$ate.
De(!<!nt!%ele ma'ore ale a$e#tui #i#tem oranizatori$ #unt: o a"arentR in#u!i$ientR
interde"endenSR dintre a$tivitRSile !un$Sionale la nivel lo$al Qi "o#i-ilele #tRri $on!li$tuale
datoritR $on$urenSei iniSiativei la nivel $entral Qi divizional5 o anumitR diminuare a a-ordRrii
lo-ale Tn termeni #tru$turali Qi teritoriali& datoritR rolului ma'or al "ieSei Qi +oldinului la
nivelul !ie$Rrei SRri.
0. Str2tr! 3n2@i'n!l? re$i'n!l?
Proli!erarea a$e#tui #i#tem oranizatori$ #e "rodu$e Tn !irmele multinaSionale
$ara$terizate "rintr6o diver#itate redu#R a "rodu#elor Qi "rin $erinSe de di!erenSiere reionalR
a"re$ia-ilR. Ca urmare& #e Tn$ear$R armonizarea "arametrilor "rodu#ului la variatele
ne$e#itRSi Qi $ondiSii ale !ie$Rrei "ieSe& a$$entuWnd $rearea de "ieSe de "rodu$Sie reionale Qi
de#$entralizWnd e1er$itarea atri-uSiilor de marBetin %vezi !iura nr. )@(.
246
Manaer eneral
<ivizia
"rodu#ului 1
<ivizia
"rodu#ului )
<ivizia
"rodu#ului ,
<ivizia
"rodu#ului 9
<ivizia
"rodu#ului @
Zara
A
?iliala
C 1
?iliala
C )
?iliala
C ,
?iliala
C 9
;oldin
lo$al
CAPITOLUL 5
MarBetin Admini#trare Produ$Sie
!inan$iarR
ZRri
<igura nr2 39 - 6tru-tura fun-@ional+ regional+
A<!nt!%ele a#o$iate a$e#tei #tru$turi #unt: rea$Sionarea la #$+im-Rrile Tn "ieSele
lo$ale datoritR autonomiei "rodu$Siei Qi marBetinului la nivel lo$al& realizarea de "rodu#e
$om"etitive din "un$t de vedere al $o#turilor Qi "reSurilor Tn !ie$are reiune& "e -aza o-Sinerii
e$onomiilor de #$alR Qi o mare re#"on#a-ilitate "entru a$tivitRSile la nivel de reiune Qi de
!irmR& a"elWnd la o #tru$turR relativ #im"lR.
Un "lanul "e(!<!nt!%el'r menSionRm e1i#tenSa unor redu#e o"ortunitRSi "entru a
tran#!era "rodu#ele de la o reiune la alta& limitWnd $a"a$itatea oranizaSiei de a valori!i$a
"otenSialul reiunilor Tn $are realizeazR $o#turile de "rodu$Sie $ele mai redu#e. Ka a$ea#ta #e
"oate adRua diminuarea unui rR#"un# "rom"t la $erinSele -ruQte ale "ieSei& datoritR
$om"le1itRSii manaementului de "rodu$Sie Qi $oordonRrii reionale.
3.4.4. +A*A0E+E*TUL +A)ILO) 5I)+E
Ka dezvoltarea euromanaementului Qi euroTntre"renoriatului o $ontri-uSie ma'orR au
!irmele mari. A$e#tea #e Tn#$riu "rintre "rimele $are au demarat remodelarea #i#temului de
manaement $ore#"unzRtor $erinSelor Qi $ondiSiilor euro"enizRrii.
<in "un$t de vedere 'r$!ni(!@i'n!lD !l !rHieti&ril'r 'r$!ni(!t'ri2e
117
& marile
!irme euro"ene #e "ot diviza Tn , ti"uri "rin$i"ale:
0r&rile in"4tri!le $e #e $ara$terizeazR "rin e1i#tenSa unui "orto!oliu de a$tivitRSi
e$onomi$e $are au trR#Rturi $omune& Tn $eea $e "riveQte $om"etenSele Qi $are realizeazR un rad
ridi$at de #inerie "rin diri'area interde"endenSelor6$+eie la nivelul $ondu$erii #u"erioare a
!irmei. S"e$ialiQtii enlezi de la $uno#$uta oranizaSie de $er$etare 2Centrul de Manaement
11.
P+. Ka##erre& &"e Management o$ %arge *roup: Asia and )urope Compared& in Euro"ean Manaement
*ournal& vol. 1:& nr. )& iunie& 188).
247
?un$Siile #ediului
$entral
Reiunea
1
Reiunea
)
Reiunea
,
CAPITOLUL 5
Stratei$3 de la A#+ride
117
denume#$ a$e#t ti" >0r&ri "e &l!ni3i2!re 4tr!te$i2?BD datoritR
in!luenSei ma'ore "e $are o are #trateia !ormulatR de manaementul $entral al ru"ului a#u"ra
di!eritelor unitRSi $om"onente. E1em"le de a#emenea ru"uri #unt Briti#+ Petroleum Tn Marea
Britanie& P+ili"# Tn Olanda& Mi$+elin din ?ranSa #au <aimler Benz Tn Germania.
,'l"in$rile in"4tri!le #unt !ormate din !iliale #au unitRSi ru"ate Tn !un$Sie de
anumite $riterii& $el mai ade#ea& ramura de a$tivitate. S"e$i!i$R lor e#te o-Sinerea unei #inerii
mari la nivel de #u-ru" Qi a unei #inerii redu#e la nivel de interru"uri $om"onente. <in
"un$t de vedere manaerial #e $on#tatR $R& la nivelul +oldinului& #e realizeazR "lani!i$area de
an#am-lu& #tratei$R Qi #e "un Tn o"erR me$ani#me de $ontrol& #e realizeazR o"eraSiunile
$omer$iale ma'ore Qi #e alo$R re#ur#ele !inan$iare Qi umane. Celelalte a$tivitRSi manaeriale #e
de#$entralizeazR la nivelul #u-ru"urilor. E1em"le de a#emenea ru"uri: Al$atel Tn ?ranSa&
Siemen# Qi BAS? Tn Germania& ICI Qi Courtland# Tn Marea Britanie.
C'n$l'#er!tele 3in!n2i!re& al treilea Qi ultimul ru"& #unt !ormate dintr6o $on#telaSie
de unitRSi e$onomi$e a $Rror $orelare #e a#iurR de e$+i"a manaerialR "rin !olo#irea "Wr+iilor
!inan$iare Qi "rin realizarea a$+iziSiilor de $a"ital Qi re#tru$turRri. Pentru a$e#t ti" de oranizare
"ro!e#ional& *en#en de la ;arvard !olo#eQte Qi termenul de 2KBO "arteneriat3
118
. Un e1em"lu
de o a#emenea !irmR mare Tl re"rezintR ;an#on Tru#t Tn Marea Britanie.
Un A#ia& #e "ra$ti$R alte ti"uri de mari !irme 6 $onlomeratul Tntre"renorial& =eiret#u#
Qi +oldinul naSional
1):
.
<in "un$t de vedere al "reroativelor oranizaSionale Qi al rolului $ondu$erii de la
nivelul unitRSilor $om"onente %divizii& !iliale et$.(& denumite >#'nt!% 'r$!ni(!@i'n!lB
%orani#ational #ettin#(& #e "ot delimita "atru $ateorii:
- I 4! "e ti& 3e"er!ti<& $e "orneQte de la "remi#a $R interarea #tratei$R Qi
o"eraSionalR& "re$um Qi $oordonarea unitRSilor $om"onente& re"rezintR "rin$i"ala #ur#R a
avanta'ului $om"etitiv. Interde"endenSele ne$e#are #e realizeazR "rintr6o varietate de
me$ani#me& in$lu#iv "lanuri #tratei$e ela-orate de #u# Tn 'o# %to" 6 doCn(& a#iurarea unei
identitRSi "uterni$e a "er#onalului $u !irma. A$e#t ti" de monta' oranizaSional "redominR Tn
ru"urile indu#triale.
- II 4! "e ti& 2'n3e"er!ti<& $ara$terizat "rin !a"tul $R manaementul $entral
a$SioneazR $on$omitent $a alo$ator de re#ur#e& "R#trRtor al identitRSii !irmei Qi #ur#a de
reTnnoire #tratei$R. Un a$e#te $ondiSii& unitRSile $om"onente #e -u$urR de un rad relativ
ridi$at de autonomie #tratei$R& ele neo$iindu6Qi variantele de #trateii $u manaementul
$entral. Plani!i$area #e -azeazR "e o a-ordare de 'o# Tn #u# %-ottom6u"(. ?aSR de ti"ul
"re$edent de aran'ament oranizaSional& ti"ul $on!ederativ #e deo#e-eQte "rintr6o mai
e$+ili-ratR diviziune a "uterii& $om"etenSelor Qi re#"on#a-ilitRSilor Tntre manaementul
$entral Qi $el al !ilialelor QiI#au diviziilor. Cel mai !re$vent #e TntWlneQte a$e#t monta'
oranizatori$ la nivelul +oldinurilor indu#triale.
117
A. Cam"-ell& M. Goold& Strategy and Style: Role o$ t"e Center in Managing #iversi$ied Corporations& Ba#il
Bla$BCell& O1!ord& 187..
118
M. *en#en& &"e )clipse o$ t"e Public Corporation& in ;arvard Bu#ine## RevieC& nr. @& 1878.
1):
vezi P+. Ka##erre& o". $it.
248
CAPITOLUL 5
- III 4! ti&l 2'n4tel!@iei are dre"t trR#RturR de!initorie e1i#tenSa unei multitudini
de #u-diviziuni& !ie$are $one$tatR dire$t #au indire$t la nivel $entral& !RrR o $oordonare
riuroa#R. Ka -aza relaSiilor dintre $entru I unitRSi $om"onente #e a!lR una #au mai multe
TnSeleeri de ti" $ontra$tual. Monta'ul de ti"ul $on#telaSiei #e "ra$ti$R Tn #"e$ial Tn
$onlomeratele Tntre"renoriale din U.E.& $a de alt!el Qi $ele din A#ia.
- I1 "e ti& re@e! 4! 2'neFi!l& $ara$terizat "rin !a"tul $R& "ra$ti$& nu e1i#tR un $entru
manaerial al !irmei #au #e mani!e#tR $on$omitent mai multe $entre $oordonatoare. ?re$vent&
$oordonarea e#te de ti" in!ormal #u- !ormR de reuniuni. Pentru armonizarea a$tivitRSii lor #e
a"eleazR Qi la $ontra$tele "e termen lun Qi I #au anumite modalitRSi de $ontrol. Un U.E.& a$e#t
ti" #e !olo#eQte !oarte rar& !iind mai !re$vent TntWlnit Tn Beiret#u#6urile din A#ia.
Un alt a#"e$t ma'or re!eritor la a$tivitatea marilor !irme la nivelul U.E. Tl $on#tituie
#e2!ni4#ele "e 2'ntr'l. Un "rin$i"al& #e !olo#e#$ $in$i ti"uri:
!L C'ntr'l 3in!n2i!r& -azat "e #ta-ilirea de o-ie$tive Qi #tandarde !inan$iare de $Rtre
manaementul $entral al !irmei& realizRrile $om"arWndu6#e $u a$e#tea. A$e#t ti" de $ontrol
"redominR Tn $onlomerate !inan$iare.
EL C'ntr'l &rin 4i4te#eD !undamentat "e im"lementarea de #e#iuni de "lani!i$are
#tratei$R& de$izii inve#tiSionale !olo#ind te+ni$i de -uetare et$. Uneori #e !olo#e#$ Qi
in!ormaSii ne!inan$iare din domeniul #trateiei #au marBetinului. Se utilizeazR $u "re$Rdere
Tn +oldinurile indu#triale Qi ru"urile indu#triale din U.E.
2L C'ntr'll &rin 4tr!te$ii& $e are Tn vedere traie$toria #tratei$R a !irmei& $on$ret&
#e a"eleazR la $on!erinSe oranizate la nivelul !irmei& 2ta#B !or$e#3& QedinSe in!ormale&
detaQRri tem"orare ale manaerilor de nivel #u"erior ai !irmei la nivelul "rin$i"alelor unitRSi
$om"onente. Cel mai ade#ea de !olo#eQte a$e#t mod de $ontrol Tn ru"urile indu#triale.
"L C'ntr'll &er4'n!li(!t& e1er$itat "rin inter!aSa dire$tR dintre "reQedintele
ru"ului Qi manaerii unitRSilor $om"onente. Se a"eleazR la !orme +oli#ti$e de evaluare.
Gri'a "rin$i"alR a manaerilor unitRSilor $om"onente e#te realizarea unui $om"ortament $are
#R $ore#"undR normelor Qi "er$e"Siilor "reQedintelui #au dire$torului eneral al !irmei.
A$ea#tR modalitate de $ontrol #e "ra$ti$R mai "uSin Tn U.E.& Qi mai mult Tn $onlomeratele
Tntre"renoriale din A#ia.
eL C'ntr'l >i"e'l'$i2BD $e are Tn vedere mR#ura Tn $are manaerii unitRSilor
$om"onente au internalizat valorile "romovate de manaementul #u"erior al !irmei Qi #e
$om"ortR $a atare. Un a$e#t #$o" #e a"eleazR la #i#teme $la#i$e& evaluRri !inan$iare& relaSii
#"e$iale dintre "reQedintele !irmei $u manaerii unitRSilor& !RrR Tn#R $a vreuna dintre a$e#tea
#R !ie dominantR. Ni$i a$e#t ti" de $ontrol nu6i #"e$i!i$ U.E.& $i A#iei.
Sinteti$& $ara$teri#ti$ile "rezentate re!eritoare la ti"urile de ru"uri manaeriale&
aran'amentele oranizatori$e Qi $ateoriile de $ontrol !olo#ite Tn U.E.& $om"arativ $u $ele din
A#ia& #unt "rezentate Tn !iura nr. )D.
249
CAPITOLUL 5
I"e'l'$i2
C Per4'n!li(!t
O
*
T
)
O
L Str!te$i2

B!(!t
&e 4i4te#e

5in!n2i!r
)e@e! C'n4tel!@ie C'n3e"er!@ie 5e"er!@ie
+O*TA/ O)0A*IZATO)IC
<igura nr2 3? - 'arta -ara-teristi-ilor ,anageriale ale fir,elor ,ari n 2E2&
-o,/arativ -u -ele ale -o,/aniilor 1in Asia C1u/+ P>2 Lasserre o/2 -it2D
3.4.5. DEZ1OLTA)EA ABILIT78ILO) +A*A0E)IALE
KI PA)ADORU)ILE LEADE)S,IPULUI
Unul dintre rezultatele $ele mai #emni!i$ative ale dezvoltRrii teoriei Qi "ra$ti$ii
manaeriale din ultimii ani rezidR Tn !E'r"!re! &re$?tirii Ai "e(<'lt?rii #!n!$eril'r 2! n
in4tr#ent !l 2'#&etiti<it?@ii. AvWnd la -azR -ine $uno#$uta "rioritate a manaementului
re#ur#elor umane %;RM(
Y
& dezvoltarea manaerilor Tn $onte1tul euro"enizRrii #6a $on$retizat
Tn a-ordRri Qi #oluSii deo#e-it de intere#ante Qi utile. A#t!el& re$ent& ;a-ride Con#ultin
Grou" a "u# la "un$t o nouR viziune a#u"ra "reRtirii manaerilor $are& Tn e#enSR& $on#tR Tn
i"enti3i2!re!D "e(<'lt!re! Ai tili(!re! !Eilit?@il'r #!n!$eri!le 2e 2'ne2te!(? 4tr!te$i!
3ir#ei 2 &er3'r#!n@ele Ai "e(<'lt!re! in"i<i"!l? ! #!n!$eril'rD &re2# Ai 2
!#&li3i2!re! &er3'r#!n@el'r 'r$!ni(!@iei
1)1
. Rezultatul a$e#tei a-ordRri e#te mani!e#tarea
Y
;RM derivR de la ;uman Re#our$e# Manaement.
1)1
. ?. Cannon& #eveloping Compentences t"at #rive /usiness Per$ormance& in ?orum E?M<& nr. ,& 1889.
250
Gru/uri
asiati-e
Gru/uri
euro/ene
=eiret#u#
;oldinuri
naSionale
Conlomerate
Tntre"renoriale
=eiret#u# Gru"uri
indu#triale
;oldinuri
indu#triale
Conlomerate
!inan$iare
CAPITOLUL 5
"reRtirii Qi dezvoltRrii manaerilor $a o !orSR motri$e a !irmei. A$ea#ta rezultR& $u $laritate&
din elementele "rezentate Tn !iura nr. )..
Sele2t!re Ai 5'r#!re Ai
re2rt!re &er3e2@i'n!re
)e2'#&en4!re
E<!l!re Pr'$r!#!re!
Cnl'2iril'r
<igura nr2 3A - Abor1area 1eBvolt+rii ,anagerilor -a for@+ ,otri-e a fir,ei
AEilit?@ile #!n!$eri!le $on#iderate $a avWnd un rol $riti$ "entru reuQita a$tivitRSilor
la toate nivelurile !irmei au !o#t rezumate a#t!el:
$entrarea "e leader#+i"5
$a"a$itatea de a 'ude$a Qi #oluSiona #ituaSii $om"le1e5
e!e$tuarea #u"erioarR a #ar$inilor5
dire$Sionarea #"re o-Sinerea rezultatelor5
$a"a$itatea de a in!luenSa Qi neo$ia5
atraerea Qi dezvoltarea tinerelor talente5
"romovarea leader#+i"ului de e$+i"R5
"o#edarea maturitRSii "ro!e#ionale5
deSinerea Qi e1er$itarea #imSului a!a$erilor5
a#umarea de ri#$uri5
ada"ta-ilitate5
$on#truirea Qi menSinerea relaSiilor umane5
!o$alizarea "e $on#umatori.
251
+i4ine! 3ir#ei
Str!te$i! 3ir#ei
Utili(!re! !Eilit?@il'r
#!n!$eri!le 2! 3'r@? #'tri2e
! 3ir#ei
Per3'r#!n@ele 'r$!ni(!@iei
S22e4l 3ir#ei
I"enti3i2!re! Ai "e(<'lt!re!
!Eilit?@il'r #!n!$eril'r
CAPITOLUL 5
Prima dintre a-ilitRSile menSionate e#te le!"er4Hi&lD datoritR $om"le1itRSii Qi
im"ortanSei #ale deo#e-ite. Pentru o a-ordare ade$vatR a #a e#te re$omanda-ilR $unoaQterea
Qi luarea Tn $on#iderare a "arado1urilor leader#+i"ului& "rezentate Tn ta-elul nr. 19.
Tabelul nr2 58
Para1o.urile lea1ers>i/uluiE
Nr. Parado1uri
$rt. A B
:. 1 )
1 SR !ii $a"a-il #R $on#truieQti relaSii #trWn#e
$u "er#onalul #u-ordonat
...dar #R "R#trezi 2di#tanSa3 "otrivitR
!aSR de a$eQtia
) SR !ii $a"a-il #R $ondu$i %#R !ii 2leader3( ...dar #R rRmWi $u 2"i$ioarele3 "e
"RmWnt
, SR ai Tn$redere Tn "er#onalul din
#u-ordine
...dar #R !ii viilent a#u"ra a$tivitRSii
lor
9 SR !ii tolerant !aSR de $eilalSi ...dar #R a#iuri !un$Sionarea normalR
a e$+i"ei
@ SR ai Tn vedere tot tim"ul realizarea
o-ie$tivelor $om"artimentului $ondu#
...dar #R !ii loial intere#elor !irmei Tn
an#am-lul #Ru
D SR6Si "roramezi riuro# -uetul de tim" ...dar #R !ii !le1i-il Tn a"li$area
"roramului
. SR6Si e1"rimi "ro"riile o"inii Tn mod
dire$t
...dar #R !ii di"lomat
7 SR !ii un vizionar ...dar #R mani!eQti #imSul realitRSii
8 SR Tn$er$i #R $on#truieQti $on#en#ul ...dar #R !ii $a"a-il #R6l 2#"ari3 $Wnd
e#te nevoie
1: SR !ii dinami$ ...dar #R !ii Qi re!le1iv& $uetat
11 SR !ii #iur "e tine ...dar #R !ii Qi umil
Y <u"R P. T. Paul#en& T+e Parado1e# o! Su$$e## KEGO S$+ultz& Co"en+aen& 188,.
<e remar$at& $R a$e#te a-ilitRSi #e re!erR la $on$e"erea& "revizionarea Qi
o"eraSionalizarea a$tivitRSilor manaeriale. <u"R o"inia autorilor& "entru a a#iura ama de
a-ilitRSi manaeriale menSionate& e#te ne$e#arR $unoaQterea Qi a"li$area 4etli "e &rin2i&ii
&entr &re$?tire! Ai "e(<'lt!re! &er4'n!lli #!n!$eri!l Tn#$ri#e Tn ta-elul urmRtor.
252
CAPITOLUL 5
Tabelul nr2 592
Prin-i/ii 1e /reg+tire 0i 1eBvoltare a ,anagerilorE
*r.
2rt.
P r i n 2 i & i i
1 ?o$alizarea "reRtirii Qi dezvoltRrii Tn !un$Sie de #"e$i!i$ul !irmei im"li$ate
) A-ordarea unei atenSii ma'ore leader#+i"ului Qi e1"ertizei te+ni$e a manaerilor
, A$$ent a#u"ra re#"on#a-ilitRSilor "arta'ate %#+ared(
9 ?undamentarea "reRtirii "e o "er#"e$tivR euro"eanR
@ Promovarea "er#onalului din $adrul !irmei
D A"elarea la "reRtirea la lo$ul de mun$R
. <iver#itatea $on$e"telor& metodelor Qi !ormelor de "reRtire
7 Centrarea "e a-ilitRSile manaeriale
8 Orientarea #"re euroTntre"renoriat
Y <u"R ?. Cannon& o". $it.
O"eraSionalizarea a$e#tor "rin$i"ii e#te un "ro$e# deo#e-it de $om"le1. Autorii
re$omandR rularea a 2in2i 2i2lri 422e4i<e "e !2ti<it?@i 2'n2rete %vezi !iura nr. )7( "entru
$a& realmente& a-ilitRSile Qi dezvoltarea manaerilor #R devinR o !orSR motri$e a oranizaSiei.
Un !a$tor $e $ondiSioneazR reuQita a$e#tor e!orturi Tl $on#tituie a$Siunea $on#e$ventR a
manaerilor de la eQalonul #u"erior "entru a Tm-unRtRSi $limatul oranizaSional din !irmR Qi a
dezvolta o $ulturR oranizaSionalR "ro"ri$e noii a-ordRri a "reRtirii Qi dezvoltRrii
manaerilor Tn $one1iune $u "er!ormanSele !irmei.
<igura nr2 3I - Transfor,area abilit+@ilor 0i 1eBvolt+rii ,anageriale
ntr-o for@+ ,otri-e a fir,ei2
253
PERFORMANE
SELEC8I
E
E1ALUA)
E
PE)5EC8IO*A
)E
6*LOCUI)
E
ABILIT78I
+A*A0E)IALE
CICLUL
PE)5EC8IO*7)II
CAPITOLUL 5

4. +A*A0E+E*TUL /APO*EZ
+OTO
8A L 1intre -ele ,ai bune 52JJJ
1e fir,e 1in lu,e sunt Ga/oneBe2
(Business Week, 1989)
Un "rimele de$enii du"R $el de al II6lea rRz-oi mondial& manaementul ameri$an a
re"rezentat un adevRrat mit& o 2Me$$a3 a manaementului Qi a e!i$ienSei "entru
$va#itotalitatea #"e$ialiQtilor Tn domeniu Qi Tn eneral "entru toSi $ei im"li$aSi Tn iniSierea&
de#!RQurarea Qi !inalizarea a$tivitRSilor e$onomi$e. Mira$olul e$onomi$ 'a"onez a determinat&
Tn #"e$ial du"R 18.:& adu$erea Tn "rim6"lanul atenSiei a manaementului ni"on. Un "rezent&
$on$e"Siile Qi in#trumentarul de manaement $el mai !re$vent #tudiate& ada"tate Qi ado"tate&
a"arSin manaementului din SUA Qi *a"onia. Cauza rezidR Tn !a"tul $R Tntre"rinderile din
*a"onia Qi SUA #e $ara$terizeazR "rin $om"etitivitatea $ea mai ridi$atR. Un arti$ol "u-li$at
Tn revi#ta ameri$anR Bu#ine## LeeB
1))
& re!eritor la "rimele 1::: de $om"anii din lume %Tn
!un$Sie de radul de $a"italizare a "ieSei(& e#te edi!i$ator din a$e#t "un$t de vedere.
Untre"rinderile 'a"oneze deSin 9. N din valoarea lor totalR& $u vWnzRri de ,.::: de miliarde
de \& iar $ele ameri$ane ,) N& urmate de $om"aniile din Euro"a O$$identalR& $u numai 1.
N. <in $ele 9: de ramuri e$onomi$e re"rezentate Tn a$e#t eQantion de 1::: de Tntre"rinderi&
la ): "e "rimul lo$ #unt $om"aniile 'a"oneze.
IatR de $e& Tn a$e#t $a"itol& o #R ne o$u"Rm Tn mod #"e$ial de manaementul din
*a"onia& Qi Tn urmRtorul& de $el din SUA
Y
.
Rezultatele e$onomi$e uimitoare ale *a"oniei din "erioada "o#t-eli$R& Tn #"e$ial "WnR
Tn 188:
YY
& au determinat o a#iduR $er$etare a evoluSiilor ni"one Tn Tn$er$area de a de#$o"eri
$auzele Qi !a$torii $e le6au enerat. Una din "rin$i"alele $on$luzii ale #tudiilor Qi
o-#ervaSiilor& ne$onte#tate de nimeni& e#te a$eea $R #!n!$e#entl %!&'ne( !re n r'l
1))
1 1 1 &"e *lobal (DDD& Tn Bu#ine## LeeB& 1. iulie 1878.
Y
<e#iur& da$R #"aSiul& tim"ul Qi in!ormarea ne6ar !i "ermi#& ar !i meritat din "lin #R ne re!erim Qi la
"arti$ularitRSile manaementului de "e alte meridiane 6 mi$ii draoni %Coreea de Sud& TaiCan& ;on6=on&
Sina"ore(& Suedia et$.
Y Y
<u"R 188:& e$onomia ni"onR a tre$ut "rintr6o "erioadR de $rizR de $ir$a ,7 de luni 6 Tn #en#ul $R PIB nu a
mai $re#$ut $a Tn "erioada "re$edentR. Un$e"Wnd $u a doua 'umRtate a anului 188@& #e "rodu$e o redre#are
e$onomi$R 6 ritm de $reQtere Tn 188@ ,&D N 6& iar "entru 188D #e anti$i"eazR $ir$a , N %Elemente #u"limentare
#e "ot R#i Tn = Uedo& t+e OutlooB !or Grout+& in KooB *a"an& martie 188D& E#timRri "rivind evoluSia
e$onomiei ni"one Tn anul 188D& Tn Re$lamR ] ComerS& nr. .9& iunie 188D(.
254
CAPITOLUL 5
"eter#in!nt Cn re!li(!re! &er3'r#!n@el'r. <e ai$i im"ortanSa Qi ne$e#itatea $unoaQterii
$ara$teri#ti$ilor de -azR ale manaementului 'a"onez& a #ur"rinderii a#emRnRrilor Qi
deo#e-irilor& $om"arativ $u manaementul utilizat Tn alte SRri dezvoltate.
4.1. CA)ACTE)ISTICI 0E*E)ALE ALE +A*A0E+E*TULUI
KI CULTU)II /APO*EZE
Pentru a "utea TnSelee $onSinutul& #"e$i!i$itatea manaementului Tntre"rinderii
ni"one e#te ne$e#arR a-ordarea #a $onte1tualR. ?RrR a avea "retenSia unei tratRri e1+au#tive&
Tn $ontinuare& "un$tRm $Wteva dintre $ara$teri#ti$ile de an#am-lu ale manaementului Qi
$ulturii ni"one.
Un "rim element #"e$i!i$& $are #e a!lR la -aza $om"ortamentului Qi manaementului
'a"onez& e#te aQa6numitul >!#!eB& "rin $are #e de#emneazR o #tare #"e$i!i$R de de"endenSR
Qi Tntra'utorare $are e1i#tR Tntre $om"onenSii ori$Rrei oranizaSii. RelaSiile inter"er#onale
-azate "e amae "re#u"un un anume ataQament emoSional& a#t!el Tn$Wt "er#oana de"endentR
are un $om"ortament #"e$i!i$& evitWnd #R6Qi a#ume re#"on#a-ilitRSi individuale Tn Tntre6
"rinderea de a$Siuni "ro"rii& aQte"tWnd $a Qe!ul de $are de"inde #R ai-R iniSiativR Qi #R6l
"rote'eze. RelaSiile umane #e a#eamRnR $u $ele dintre o mamR Qi $o"ilul #Ru& Tn #en#ul $R
"er#oana de"endentR are dorinSa de a !i iu-itR di#$ret Qi de a !i "rote'atR de Qe!ul #Ru de a$eea
$e #e TntWm"lR Tn mediul Tn $are TQi de#!RQoarR a$tivitatea
1),
. Amae "rezintR o im"ortanSR
vitalR "entru "#i+i$ul Qi #ta-ilitatea emoSionalR a 'a"onezilor& el im"reneazR Tntreaa
#tru$turR #o$ialR& devenind o dominantR a mentalitRSii Qi $om"ortamentului ni"on.
Cara$teri#ti$ $limatului #o$ial 'a"onez& $ulturii lor #"e$i!i$e& e#te aQa6numitul
&!tern!li4#D $r&i4# 4! 3!#ili!ri4#. Un e#enSR& a$e#ta $on#tR Tn tendinSa 'a"onezilor de a
"une a$$entul "e ru"ul din $are !a$ "arte& Tn #en#ul de "rote$Sie& a!e$Siune& de#$o"erire a
ne$e#itRSilor -unei lui !un$SionRri& Tn o"oziSie $u $elelalte ru"uri. Ca urmare& Tn oranizaSiile
'a"oneze& "rioritate are $adrul #ituaSional& Qi nu atri-utele "er#onale ale mem-rilor #Ri. Un
$on!runtRrile unui ni"on $u altR "er#oanR& a$e#ta are Tn vedere& de reulR& ru"ul $Rruia Ti
a"arSine o"onentul Qi nu $ine e#te re#"e$tivul individ. Se "romoveazR de$i ru"ul&
a"artenenSa la ru" Qi relaSiile Tn $adrul ru"ului din $are !a$e "arte.
Un #trWn#R leRturR $u amae& #e mani!e#tR "e verti$ala ori$Rrei oranizaSii o altR
relaSie inter"er#onalR #"e$i!i$R $ulturii 'a"oneze& Qi anume '=!En- I'En %o4a 6 tatR& Bo 6
$o"ii(. Un e#enSR& "rin o4a-un6Bo-un& #e de#emneazR relaSiile $are #e $on#tituie Tn "ro$e#ul
mun$ii Tntre "er#oane #ituate "e niveluri ierar+i$e di!erite. Per#oana #ituatR mai #u# Tn
ierar+ie& de$i "e "oziSie de Qe!& e#te o4a-un& lui !iindu6i #u-ordonaSi mai mulSi Bo-uni& "e
$are Ti trateazR Tn mod eal !RrR a !a$e di#$riminare Tntre ei. Tratamentul eal a"li$at tuturor
Bo-unilor #Ri e#te o-liatoriu& altminteri TQi "ierde #tatutul de o4a-un. Prin a$ea#ta #e
deo#e-eQte de "oziSia tatRlui din $adrul unei !amilii. Un o4a-un "oate avea mai mulSi Bo-uni&
dar un Bo-un e#te a!iliat Tntotdeauna la un #inur o4a-un. Ori$e oranizaSie 'a"onezR e#te un
an#am-lu de a#emenea relaSii $e6i $on!erR o "ronunSatR $oeziune.
Potrivit lui Ro+len
1)9
& relaSiile de #u-ordonare de ti" o4a-un6Bo-un "rezintR
$ara$teri#ti$ile Tn#$ri#e Tn !iura nr. 1.
1),
S. P. Set+i& 'apanese /usiness and Social Con$lict& Bolliner& Cam-ride& 18.@& ". ,7.
255
CAPITOLUL 5
Un vederea in#taurRrii unor a#emenea relaSii& #unt #ta-ilite reuli de $onduitR
$ore#"unzRtoare& alRturi de $are o $ontri-uSie #u-#tanSialR o are realizarea unei $!#e l!r$i "e
!2@ini "e &etre2ere ! ti#&li liEer Cn 2'#n. <intre a$e#tea menSionRm oranizarea a
una6douR e1$ur#ii anuale& a unei TntWlniri lunare& #Wm-Rta& de "etre$ere Tm"reunR 2la un
"a+ar de -RuturR3& du"R orele de "roram et$.& toate !inanSate de oranizaSia re#"e$tivR.
Rezultanta a$e#tor a$Siuni o re"rezintR "rimatul a-#olut al autoritRSii& mani!e#tarea
unui mare re#"e$t !aSR de #u"eriori& "re$um Qi lara "roli!erare a $adrelor de $ondu$ere
2$alde3& $u un #til de mun$R a!e$tuo#& "reo$u"ate de "romovarea Qi "rote'area intere#elor
Bo-unilor re#"e$tivi.
O altR $ara$teri#ti$R ma'orR a manaementului Qi a$tivitRSii oranizaSiilor Tn *a"onia
e#te l!r$! &r'li3er!re ! >$r&le@el'rB Ai ! >2li2il'rBD Tn $adrul lor& $um #unt denumite Tn
ni"onR 2+a-at#u3. RezultantR a #"e$i!i$itRSilor de mentalitate Qi $om"ortament de'a
menSionate 6 amae& "aternali#m& o4a-un6Bo-un 6& ru"uleSele #unt $om"onente !un$Sionale
de -azR ale orani#melor uvernamentale& "artidelor "oliti$e& marilor Tntre"rinderi et$. Cele
mai !re$vente $riterii de $on#tituire #unt a-#olvirea a$eloraQi univer#itRSi& leRturile de
$R#Rtorie Qi mun$a Tn $omun Tn $adrul a$eluiaQi $ole$tiv. Gru"uleSele "rote'eazR intere#ele
mem-rilor Qi a#iurR totodatR un #i#tem de $onta$te Qi e$+ili-re Tn $adrul !ie$Rrui #i#tem.
Armonia de #u"ra!aSR a oranizaSiei e#te menSinutR "WnR $Wnd ru"uleSul de la $ondu$ere e#te
2ata$at3 de un alt ru"uleS.
Ku"ta e#te #$urtR& de ordinul zilelor& iar $ondu$Rtorii $are o "ierd "RrR#e#$& de reulR&
Tntre"rinderea& Tn $adrul #Ru re#taurWndu6#e $oo"erarea Tn mun$R Qi armonia Tn relaSiile
inter"er#onale& la !el $a Qi Tn "erioada anterioarR.
1)9
T. Ro+len& &"e Company 1or0 *roup& in Modern *a"ane#e Oranization and <e$i#ion MaBin& editatR de E.
Foel& Univer#it4 o! Cali!ornia Pre##& BerBele4& 18.@& ". 17D 6 178.
256
O=!Enl e4te #!i Cn
<Gr4t? "e2Gt I'EnlD !
l2r!t ' &eri'!"? #!i
Cn"eln$!t? Cn 3ir#? Ai
&'4e"? ' >&tereB rel!ti<?
4&eri'!r?
O!=Enl !2@i'ne!(? Cn
!<!nt!%l I'EnliD Ai 4e
#!ni3e4t? 2! &rieten !l
!2e4ti!
)el!@iile '=!En-I'En
! l! E!(? ' Cn@ele$ere
in3'r#!l?D
3n"!#entGn"-4e &e
!2te Ai 4i#@?#inte
re2i&r'2e
C!r!2teri4ti2ile rel!@iil'r '=!En-I'En
9'EnlD l! #'"l i"e!lD 4i#te $r!tit"ine
3!@? "e '=!En
CAPITOLUL 5
<igura nr2 5 - Cara-teristi-ile rela@iilor oKabun-Mobun
4.2. ELE+E*TE ECO*O+ICO-SOCIALE SPECI5ICE
CO*TERTULUI *A8IO*AL *IPO*
E1aminarea me$ani#melor e$onomi$o6#o$iale ale *a"oniei relevR rolul ma'or "e $are
Tl au uvernul Qi aenSiile #ale. Un !a"t& aQa $um rezultR Qi din !iura nr. )& e#te "u# la "un$t Qi
!un$SioneazR un $om"le1 #i#tem de manaement la nivel naSional& Tn $are #e Tm-inR
elementele de$izionale Qi oranizatori$e !ormale Qi in!ormale& a $Rror rezultantR o re"rezintR
ela-orarea #trateiei e$onomi$e a *a"oniei Qi $oordonarea "rin$i"alilor !a$tori im"li$aSi Tn
im"lementarea #a. Cara$teri#ti$a dominantR a a$tivitRSii lor o $on#tituie l!r$! Ai inten4!
2''&er!re "intre $<ern Ai 2er2rile e2'n'#i2e %!&'ne(e. +ITI ;+ini4terl "e
In"4trie Ai C'#er@ Intern!@i'n!lL e#te $el mai "uterni$ mini#ter e$onomi$. Untre a$Siunile
#ale mai im"ortante menSionRm ela-orarea de +iduri "rivind relementarea utilizRrii
"rodu$Siei Qi a #ta-ilirii "reSurilor $artelurilor& iniSierea de a$Siuni e$onomi$e de anverurR
et$. <e reulR& "ro"unerile "rivind #trateia Qi "oliti$a e$onomi$R emanR de la diver#ele
orani#me uvernamentale. A$e#tea #unt Tnaintate $on#iliilor de "oliti$R e$onomi$R& al$Rtuite
din lideri "oliti$i Qi e1"erSi e$onomi$i de elitR $are le analizeazR& Tm-unRtRSe#$ Qi trimit a"oi
mini#terelor de re#ort. <eQi rR#"und de ela-orarea #trateiei& ele nu re#"in ni$iodatR
"ro"unerile "rimite.
Le$en"?
RelaSii !ormale
RelaSii in!ormale
257
P)I+UL +I*IST)U
C'n4ilieri "e
&'liti2?
in"4tri!l?
&entrM
-$a"ital #trRin
6tari!e5
6deli-erare
e$onomi$R5
6#tru$turR
indu#trialR
+ini4tere
6MITI
6?inanSe
6A!a$eri
e1terne
6Ari$ulturR
Strateia
e$onomi$R
<ieta
Sindi$atele
Gru"uri de
$on#umatori
Partidele de
o"oziSie
Partidul de
uvernRmWnt
HaiBai
SonBen
OranizaSii e$onomi$e:
6 =eidanren
6 =eizi <o4nBai
6 NiBBeriren
6 Ni##+o
CAPITOLUL 5
5i$r! nr. 2 - C'#&'nentele "e E!(? !le 2'n"2erii e2'n'#iei %!&'ne(e
Un !a"t& orani#mele uvernamentale #e im"li$R "uterni$ Tn "iri%!re! Ai
"e43?Ar!re! !2ti<it?@il'r Cntre&rin"eril'r %!&'ne(e. Pentru a$ea#ta #e #ta-ile#$ "rioritRSile
naSionale "rivind indu#triile& "rodu#ele Qi te+noloiile de im"ortanSR #tratei$R "entru
*a"onia. O-ie$tivul "rioritar urmRrit Tn ultimele de$enii l6a $on#tituit "unerea la "un$t a unor
indu#trii $om"etitive "e "iaSa e1ternR. Se a$SioneazR $on$omitent atWt "entru a'utorarea Qi
#timularea !inan$iarR a #e$toarelor "rioritare& $Wt Qi "entru "rote'area indu#triilor Qi
$or"oraSiilor $are #unt $on!runtate $u "ro-leme di!i$ile. Prin2i&!lele #'"!lit?@i "e !2@ini
#unt:
!ormarea de $arteluri "entru o-Sinerea de "rodu#e $om"le1e la "reSuri $om"etitive "e
"iaSa e1ternR5
redu$erea $a"a$itRSilor de "rodu$Sie e1$edentare "rin #timulente !inan$iare Qi de altR
naturR5
diminuarea #ur"lu#ului de !orSR de mun$R din anumite #e$toare "rin im"li$area oranelor
uvernamentale Tn tran#!erarea #a Tn $om"aniile a!late Tn e1"an#iune5
#ele$Sia !irmelor $are e#te ne$e#ar #R #u"ravieSuia#$R datoritR im"ortanSei lor "entru
e$onomia ni"onR5
!inanSarea unor a$tivitRSi de $er$etare dezvoltare5
a$ordarea de #u-#idii "entru e1"ortul anumitor "rodu#e5
!urnizarea de $a"ital "entru noile inve#tiSii5
!inanSarea "roramelor de "reRtire Qi re"roli!erare a mun$itorilor.
Cer$urile e$onomi$e& marile Tntre"rinderi TQi mani!e#tR in!luenSa "rin$i"alR a#u"ra
"oliti$ii e$onomi$e a uvernului "rin >(!I!i3& $are re"rezintR un ru" "oliti$o6e$onomi$ de
$ondu$Rtori !inan$iari "roveniSi din $adrul "rin$i"alelor oranizaSii e$onomi$e naSionale:
=aidnren& =iezi <oinBai& NiBBeiren& Ni##+o. <intre a$e#te oranizaSii $ea mai "uterni$R e#te
9!i"!nren& adi$R ?ederaSia OranizaSiilor E$onomi$e& al $Rrei $omitet de dire$Sie e#te
$om"u# din "reQedinSii #au dire$torii enerali ai $elor mai im"ortante !irme& "re$um Qi din
"er#onalitRSi uvernamentale din indu#trie& $omerS Qi !inanSe. Pun$tul de vedere al HaiBaiului
Tn "ro-lemele e$onomi$e e#te Tntotdeauna luat Tn $on#iderare Tn <ietR Qi de $Rtre uvern.
Ni$iodatR <ieta nu a a"ro-at o mR#urR lei#lativR da$R HaiBai #6a o"u#. Un "ra$ti$R& ea
e1er$itR de !a"t dre"tul de veto Tn "ro-lemele e$onomi$e ma'ore ale *a"oniei.
4.3. T)7S7TU)I DE5I*ITO)II PE*T)U IA+BAS -
+A*A0E+E*TUL 6*T)EP)I*DE)ILO) /APO*EZE
E$onomia ni"onR are 4tr2tr? "!l?& marile ru"uri e$onomi$e& denumite zai-at#u
#au Bairet#u& $oe1i#tWnd $u un mare numRr de Tntre"rinderi mi$i.
Un "rezent e1i#tR A!4e #!ri $r&ri e2'n'#i2e& -ine $uno#$ute& de alt!el& Tn lumea
TntreaR 6 Mit#ui& Mit#u-i#+i& Sumitomo& ?u'i& SonCa Qi <ai S$+i =on4a 6 !aSR de 1: $Wte au
!o#t la #!WrQitul $elui de6al doilea rRz-oi mondial& de#!iinSate de ameri$ani "otrivit
"revederilor tratatului de "a$e.
258
CAPITOLUL 5
+!%'rit!te! Cntre&rin"eril'r ni&'ne 4nt Cn4? #i2i. Al$Rtuite& "otrivit "reve6
derilor lei#laSiei ni"one& din mai "uSin de 1:: #alariaSi& Tntre"rinderile mi$i Qi mi'lo$ii
re"rezintR $ir$a 87 N din totalul Tntre"rinderilor 'a"oneze. <u"R $um arRta Marin#a
Tanau$+i& Qe!ul $or"oraSiei mi$ii indu#trii din *a"onia& Tntr6o $on!erinSR SinutR la Bu$ureQti&
Tn a"rilie 188:& Tn anul 187D& e1i#tau D&@ milioane a#emenea Tntre"rinderi& Tn $are lu$rau 9:
de milioane de #alariaSi& adi$R 7: N din totalul !orSei de mun$R o$u"ate& !urnizWnd "e#te @:
N din "rodu$Sia naSionalR ni"onR.
Untre $ele douR $ateorii de Tntre"rinderi 6 mari Qi mi$i 6 $are $onlu$reazR #trWn# #e
mani!e#tR& "e lWnR numeroa#e elemente de manaement $omune #au a#emRnRtoare& Qi o
#erie de a#"e$te #"e$i!i$e.
4.3.1. 1IZIU*E SPECI5IC7 ASUP)A O)0A*IZA8IEI
?irma& Tn ori$e $onte1t $ultural& "rezintR $on$omitent mai multe dimen#iuni:
e$onomi$R& #o$ialR& te+ni$R& 'uridi$R et$. S"e$i!i$R !irmelor ni"one e#te &ri'rit!te!
"i#en4inii 4!le 4'2i!le. Pentru 'a"onezul ti"i$& !irma $on#tituie am-ianSa unde #e du$e
zilni$ "entru a6Qi TntWlni $oleii Qi Tm"reunR $u $are TQi "etre$e $ea mai mare "arte a tim"ului
nealo$at odi+nei. P#i+oloi$& #!%'rit!te! %!&'ne(il'r ! "'? 3!#ilii: una a$a#RD $ea
$la#i$R5 $ealaltR !iind $ole$tivitatea Tn $are #e intereazR Tn $adrul !irmei. Am-ele "rezintR o
im"ortanSR e#enSialR "entru ei& !ormWnd un univer# e$+ili-rat Tn $are li #e deruleazR viaSa.
Semni!i$ative "entru $eea $e re"rezintR !irma ni"onR "entru $om"onenSii #Ri #unt
elementele "rezentate de Ri$+ard <are
1)@
. Potrivit lui& "rima $ara$teri#ti$R a !irmei 'a"oneze
e#te !a"tul $R re"rezintR o $omunitate umanR Tn $adrul $Rreia #taBe+olderul "rin$i"al Tl
$on#tituie #alariaSii. A-ia du"R a$eea "rezintR im"ortanSR !irma $a o "ro"rietate Qi $a o
a!a$ere. Un "lu#& #"e$i!i$R oranizaSiilor ni"one e#te a-#enSa unei demo$raSii nete Tntre
manaeri Qi e1e$utanSi& de ti"ul $elei "ra$ti$ate Tn !irmele euro"ene #au nord6ameri$ane.
Conta$tele "er#onale "rile'uite de mun$a Tn oranizaSie "rezintR o im"ortanSR
$ru$ialR
Y
. RelaSiile "er#onale Tn $are #e intereazR #alariatul ni"on& avWnd $a #u"ort
ra"orturile o4a-un6Bo-un& #unt deo#e-it de im"ortante "entru el. ?a"tul $R& !re$vent& relaSiile
de mun$R din tim"ul "roramului& $u o "uterni$R Tn$Rr$RturR a!e$tivR& #e $ontinuR Qi du"R& la
o $a!enea& re#taurant #au $lu-& le $on!erR $on#i#tenSR Qi #emni!i$aSii a"arte. CWnd 'a"onezul
#e "en#ioneazR& !re$vent& e$+ili-rul #Ru e#te a!e$tat $u o a#emenea inten#itate Tn$Wt o
"ro"orSie a"re$ia-ilR a'un #R divorSeze
YY
.
SalariaSii !irmei ni"one "rezintR& du"R o"inia "ro!e#orului =aarn =o-o4a#+i
1)D
& trei
o-#e#ii ma'ore %vezi !iura nr. ,(.
1)@
R. <are& 'apan2s Version o$ Managerial Capitalism& Tn T+. =o$+an& M. U#een& Tran#!ormin Oranization#&
O1!ord Univer#it4 Pre##& O1!ord& 188)& ". 17.
Y
Im"ortanSa lor e#te atWt de mare Tn$Wt& du"R nu "uSini $uno#$Rtori ai e$onomiei Qi manaementului ni"on&
a$ea#ta va !rWna #u-#tanSial introdu$erea in!ormati$ii evoluate -azate "e $omuni$area la di#tanSR& mun$a la
domi$iliu e#te& de$i& "e di#"er#area lo$urilor de mun$R Qi $onta$te "er#onale redu#e.
YY
MenSionRm $R& tradiSional& 'a"onezii mun$e#$ "WnR la o vWr#tR TnaintatR& "ra$ti$& atWta tim" $Wt #unt $a"a-ili.
1)D
=. =o-o4a#+i& A 'apanese Perspective o$ /usiness Management #evelopment in Special Report on t"e (++J
)FM# Annual Con$erence& Tn ?orum E?M<& nr. 1& 1889
259
CAPITOLUL 5
2OE4e4iileB
4!l!ri!@il'r ni&'ni
&ri<in"
<igura nr2 7 - Obsesiile salaria@ilor fir,ei ni/one
Prima o-#e#ie #e tradu$e Tn "reo$u"area lor inten#R "entru a$tualizarea Qi am"li!i$area
in!ormaSiilor Qi a-ilitRSilor im"li$ate de a$tivitRSile e$onomi$e ale !irmei. A$ea#ta #e re!le$tR Tn
a$$e"tarea mai $u"rinzRtoare a elementelor te+ni$e& e$onomi$e et$. $e nu "rovin din !irmR& ei
neavWnd 2#indromul NI;3
Y
& !oarte rR#"Wndit Tn Euro"a #au Ameri$a. A"artenenSa la ru"&
e#enSialR "entru 'a"onezi& e#te $ultivatR& aQa $um am arRtat Qi $um vom "un$ta Tn $ontinuare& "e
multi"le "lanuri. <e reSinut& $R a$ea#ta are un "ronunSat $ara$ter lo$al& nere!le$tWndu6#e Tn mod
ne$e#ar Tn realizarea unor e$+i"e de mun$R "luri$ulturale e!i$a$e.
Un #!WrQit& di#"oni-ilitatea "entru a $onvieSui Qi re$e"ta elemente de naturR
oranizaSionalR 6 Qi nu numai 6 in#u!i$ient de "re$i# de!inite& !avorizeazR o am-iuitate
ra"idR& $om"le1R Qi uneori $+iar +aoti$R Tn a$tivitatea e$onomi$R& a#o$iatR o-Sinerii de
"er!ormanSe e$onomi$e de $Rtre !irmR.
Ka -aza a$tivitRSii !irmelor ni"one #e a!lR !re$vent aQa6numitul >An4HinI!nB
127
$are
Tn tradu$ere ar Tn#emna a#iurarea #iuranSei Qi "rote$Siei $lienSilor. Un a$e#t #$o"&
manaementul !irmelor 'a"oneze #e $on$entreazR a#u"ra CPKS& adi$R $alitate& "reS& livrare Qi
#ervi$e. Se au Tn vedere "rioritar& "entru a atrae Qi "R#tra $lienSii nu numai "reSul Qi $alitatea
"rodu#elor Qi #ervi$iilor o!erite 6 modul de a "ro$eda ti"i$ al Tntre"rinderilor nord ameri$ane
Qi ve#t euro"ene 6 dar Qi livrarea "rodu#ului %$Wnd& $um& $Wt& Tn $e $ondiSii( Qi #ervi$e6ul la
utilizator& !ireQte& du"R $um"Rrare. A$ea#ta denotR atWt a$ordarea unei Tn#emnRtRSi #u"erioare
$lienSilor !irmei& $Wt Qi a-ordarea lor #en#i-il mai $om"le1R Tn vederea #ati#!a$erii $om"lete a
ne$e#itRSilor Qi "re!erinSelor a$e#tora.
Y
NI; 6 neinventat ai$i.
1).
=. =o-o4a#+i& A 'apanese Perspective o$ /usiness Management #evelopment in Special Report on t"e (++J
)FM# Annual Con$erence& Tn ?orum E?M<& nr. 1& 1889.
260
In3'r#!@iileD 2n'Atin@eleD
Cn<?@!re!
0r&i4#l Ai
#n2! Cn e2Hi&?
A22e&t!re!
!#Ei$it?@ii Ai
H!'4li
CAPITOLUL 5
Un "erioada a$tualR& de du"R $riza din 1889& ma'oritatea !irmelor ni"one #unt
$on!runtate Tn "rin$i"al $u #oluSionarea urmRtoarelor &r'Ele#e "e e4en@?:
"reRtirea "entru lo-alizarea a$$eleratR a a$tivitRSilor e$onomi$e5
am"li!i$area #ervi$iilor e!e$tive o!erite de 2ulerele al-e %C+ite $ollar(& adi$R de
#"e$ialiQti Qi !un$Sionari5
realizarea de me$ani#me "entru relaSii $u 2#+are+older#3 #en#i-il mai e$+ili-rate5
$reQterea $alitRSii mun$ii Tn $ondiSiile unui e$+ili-ru #u"erior a relaSiei !amilieI!irmR
1)7
.
Un #oluSionarea a$e#tor "ro-leme& manaementul ni"on va Tnrei#tra multi"le
tran#!ormRri& $e vor modi!i$a ra"orturile dintre trR#Rturile #ale #"e$i!i$e Qi elementele de
univer#alitate Tn$or"orate. <e alt!el& a$e#t "ro$e# #e mani!e#tR de'a& de#tul de inten#& !a"t $e
determinR "e unii #"e$ialiQti& #R $on#tate 2erodarea "ra$ti$ilor ni"one #"e$i!i$e3
1)8
.
4.3.22 6*CAD)A)EA 6* ABO)DA)EA CUAD)ODI+E*SIO*AL7
A LUI ,O5STEDE
Analiza $onte1tului 'a"onez Qi a manaementului utilizat "rin "ri#ma $elor "atru
dimen#iuni #ta-ilite de ;o!#tede du$e& "otrivit #"e$ialiQtilor& la urmRtoarele $on#tatRri:
#e "une #!i #lt !22entl &e 2'le2ti<i4# "e2Gt &e in"i<i"!li4#& $eea $e #e re!le$tR Tn
a$$entul a$ordat a"artenenSei Qi loialitRSii !aSR de ru" Qi de oranizaSie& Tn an#am-lul #Ru&
Tn "romovarea unei orientRri de ru" Qi Tn #ituarea "e "rimul "lan nu a 2eului3 individului&
$i a intere#elor Qi a$Siunilor 2noa#tre35
"i4t!n@! 3!@? "e &tere e4te 2'n2'#itent 3'!rte #!re Qi& a"arent& "arado1al& 3'!rte
#i2?. E#te !oarte mare "rin "ri#ma "rimatului a-#olut al ierar+iei& "rin "re#tiiul de $are
#e -u$urR autoritatea !ormalR la toate eQaloanele oranizaSiei. Un a$elaQi tim"& e#te Qi !oarte
mi$R& datoritR larii "roli!erRri a ado"tRrii de$iziilor "rin $on#en#& "ro$e# e#enSial din
"un$t de vedere al $ondu$erii& Tn $adrul $Rruia "arti$i"area larR a "er#onalului& indi!erent
de "o#tul deSinut& dez-aterea demo$rati$R a in!ormaSiilor Qi #ta-ilirea "rin $on#en# a
#oluSiilor de a"li$at #unt "redominante5
e<it!re! in2ertit"inii e#te dimen#iunea $ea mai evidentR& e1"rimatR "rin lara a"elare
la ana'area "e viaSR& utilizarea unor #i#teme de #alarizare Qi "romovare -azate
"redominant "e ve$+ime& #i#teme oranizatori$e "re$i# $onturate Qi ela-orare de #trateii5
ele#entele "e #!42linit!te Ai 3e#init!te #e reR#e#$ Tn "ro"orSii relativ eale.
Orientarea #"re ma#$ulinitate a $onte1tului 'a"onez rezultR din lara di!erenSiere a
rolurilor Tn #o$ietate %de e1em"lu& numai -Rr-aSii #e ana'eazR "e viaSR( Qi din a$$entul
a$ordat de indivizi o-Sinerii de -ani Qi lu$ruri. Un a$elaQi tim" #e mani!e#tR "uterni$
elemente de !eminitate& $um ar !i "rioritatea a$ordatR "er!ormanSelor ru"ului Tn ra"ort $u
$ele individuale #au orientarea "aternali#tR a oranizaSiilor& a Qe!ilor !aSR de #alariaSi.
1)7
=. =o-o4a#+i& o". $it.
1)8
K. Turner& 'apan Su$$ers in t"e Slump& Tn International Manaement& nr. ,& 1889.
261
CAPITOLUL 5
4.3.3. ST)UCTU)A +A)ILO) 0)UPU)I
I*DUST)IALE - ZAIBATSU
?ie$are zai-at#u "rezintR o #tru$turR $om"le1R& Tn anumite "rivinSe #ur"rinzRtoare
%vezi !iura nr. 9(. Elementele #"e$i!i$e "e "lanul manaementului "o#edR Tndeo#e-i -an$R Qi
$om"ania eneralR& la $are o #R ne re!erim Tn mod #"e$ial.
B!n2! Tnde"lineQte& Tn "rimul rWnd& !un$Sia $la#i$R de a#iurare a "rin$i"alelor
re#ur#e !inan$iare "entru !un$Sionarea Qi dezvoltarea re#"e$tivului ru" indu#trial. Un "lu#&
realizeazR 6 #ituaSie mai rar TntWlnitR Tn alte SRri 6 Qi o !un$Sie interativR& "rin intermediul
"oliti$ilor !inan$iare "e $are le "romoveazR. <e reSinut $R Tntre"rinderile 'a"oneze&
$ara$terizate "rintr6o ra"idR e1tindere& !a$ Tm"rumuturi ma#ive al $Rror "ro$ent !aSR de
$a"italul lor total #e ridi$R la niveluri #u"erioare mediei uzanSelor din SRrile o$$identale.
Pentru a$ea#ta& #unt nevoite #R a$$e"te #u"ervizarea "er#onalului -Rn$ilor& ade#ea din rWndul
lor numindu6#e dire$torul eneral& "ierzWndu6Qi a#t!el o "arte din autonomie.
<igura nr2 8 - Co,/onentele ti/i-e ale Baibatsu
C'#&!ni! 2'#er2i!l? $ener!l? "rezintR& "e lWnR !un$Siile $omer$iale $la#i$e& un
im"ortant rol inovator Qi de im"ul#ionare a dezvoltRrii ru"ului indu#trial. Re!eritor la !un$Sia
lor $omer$ialR& de reSinut $R e#te !oarte am"lR& "rin intermediul a$e#tei $om"anii vWnzWndu6#e o
mare "arte din "rodu#ele !a-ri$ilor $e !ormeazR ru"ul indu#trial. S"re e1em"lu& Mit#u-i#+i
Cor"oration& Mit#ui ] CO Qi Sumitamo S+a'i& $om"aniile $omer$iale enerale ale marilor
ru"uri indu#triale menSionate& realizeazR mai mult de 'umRtate din e1"ortul Qi im"ortul
a$e#tora. Prin2i&!lele !2@ini !le 2'#&!niil'r 2'#er2i!le enerale #unt:
e!e$tueazR $er$etRri de marBetin Qi di#tri-uiri ale "rodu#elor ru"ului& Tn #$+im-ul unui
$omi#ion5
262
5!Eri2i Ai
(ine
C'#&'nentele #!%'re
!le ni (!iE!t4
C'#&!ni! $ener!l?
2'#er2i!l?
B!n2! &r'&rie
CAPITOLUL 5
iniSiazR dezvoltarea de noi $om"anii& mai ale# Tn ramuri indu#triale noi5
oranizeazR #o$ietRSi mi1te atWt Tn *a"onia $Wt Qi Tn alte SRri5
!urnizeazR $redite !urnizorilor Qi $lienSilor ru"ului& Tn #"e$ial Tntre"rinderilor mi$i5
$um"RrR a$Siuni la -an$R "entru !urnizorii Qi $lienSii Tntre"rinderii Tn vederea #trWnerii
relaSiilor $u a$eQtia.
Untre -an$R& uzine& !a-ri$i Qi $om"ania $omer$ialR eneralR e1i#tR "uterni$e leRturi
e$onomi$e Qi de manaement& $eea $e $on!erR a$e#tor mari mono"oluri o !orSR e$onomi$R
im"re#ionantR& demon#tratR& de alt!el& $u "ri#o#inSR "rin evoluSia #"e$ta$uloa#R a e$onomiei
ni"one Tn ultimele de$enii.
4.3.4. ADOPTA)EA DECIZIILO) P)I* CO*SE*S
Poate $R $ea mai #"e$i!i$R modalitate ni"onR de e1er$itare a manaementului o
re"rezintR !undamentarea Qi ado"tarea de$iziilor "rin $on#en# $e "oartR denumirea #"e$i!i$R
de rin$i4ei. Untr6un !oarte do$umentat #tudiu& "ro!e#orul $anadian Taie- ;a!#i
1,:
#u-linia $R
2Tn domeniul de$iziilor #e TntWlne#$ toate virtuSile #i#temului de $ondu$ere 'a"onez 6 a$$ent
"e "er#"e$tiva lo-alR Qi #ituarea intere#ului de an#am-lu al Tntre"rinderii dea#u"ra
"ro"riului intere#3.
A"elarea la ado"tarea de$iziilor "rin $on#en# are Tn vedere o"erarea de #$+im-Rri Tn
#trateia Qi "oliti$ile Tntre"rinderii& Tn "ro$edurile Qi modalitRSile de lu$ru din $adrul #Ru et$.
Pro$e#ul de$izional e#te de$lanQat de $Rtre $ei dire$t im"li$aSi Tn domeniul re#"e$tiv de
a$tivitate& !iind de$i de ti"ul de 'o# Tn #u#. Ado"tarea de$iziilor "rin $on#en# im"li$R& "otrivit
analizei lui Naoto Sa#a$Bi
1,1
& "atru !aze #au "aQi %vezi !iura nr. @(. Con$ret& #e "ro$edeazR Tn
maniera "e $are o "rezentRm Tn $ontinuare. CWnd un $om"onent al unei Tntre"rinderi
a-ordeazR o "ro-lemR ma'orR Qi doreQte #R o!ere o #oluSie de rezolvare& TQi anunSR Qe!ul dire$t
al #e$Siei din $are !a$e "arte. A$ea#ta oranizeazR o QedinSR Tn $are #e "rezintR "ro-lema Qi
varianta de$izionalR re#"e$tivR. <a$R mem-rii #e$Siunii $on#iderR $R $eea $e #e "ro"une
meritR #R !ie luat Tn $on#iderare Qi $R ne$e#itR im"li$area Qi a altor #u-diviziuni
oranizatori$e din Tntre"rindere& Qe!ul #e$Siei in!ormeazR "e Qe!ul de"artamentului din $are
!a$e "arte a#u"ra "ro"unerii avan#ate de #e$Siunea re#"e$tivR& de$lanQeazR "ro$e#ul de
o-Sinere a $on#en#ului Tn $adrul Tntre"rinderii.
Mai TntWi #e o-Sine $on#en#ul "er#oanelor din de"artament im"li$ate dire$t Qi indire$t
Tn #oluSionarea "ro-lemei a-ordate. A"oi #e de$lanQeazR o-Sinerea $on#en#ului la nivelul
!irmei. Ve!ul de"artamentului iniSiator al de$iziei oranizeazR o QedinSR $u re"rezentanSii
$elorlalte de"artamente im"li$ate. <e reulR& !ie$are de"artament trimite Qe!ul #Ru& un Qe! de
#e$Sie Qi doi ad'un$Si de Qe!i de #e$Sie. Un $adrul QedinSei #e "rezintR varianta de$izionalR
re#"e$tivR& e!e$tuWndu6#e un a"ro!undat #$+im- de in!ormaSii a#u"ra ei. <a$R mai #unt
ne$e#are Qi alte in!ormaSii #e $onvoa$R o nouR QedinSR.
1,:
T. ;a!#i& %es entreprises Aaponaises ont!elles un avantage competiti$ en situation de comple7iteK& Tn Ca+ier de
re$+er$+e& nr. @& 1878.
1,1
N. Sa#a$Bi& Management and Industrial Structure in 'apan& Peramont& NeC JorB& 1871.
263
5'r#l!re!
&r'&nerii "e2i(i'n!le
1.
1eHi2l!re!
Ai "e(E!tere! &r'&nerii
"e2i(i'n!le
2.
CAPITOLUL 5
<igura nr2 9 - <aBele 1e-iBiei ,anageriale /rin -onsens
Pro$e#ul #e re"etR "WnR $Wnd "arti$i"anSii o-Sin de la mem-rii #e$Siunii iniSiatoare
toate in!ormaSiile a"re$iate $a ne$e#are. Pentru a !urniza in!ormaSiile #oli$itate& a$eQtia !a$
demer#uri !ormale Qi in!ormale Tn toate $elelalte de"artamente ale Tntre"rinderii Qi& da$R e#te
$azul& Tn a!ara lor.
CWnd #e $on#iderR $R #6au !urnizat toate in!ormaSiile $erute Qi #6a o-Sinut Tn mod
in!ormal a$ordul "arti$i"anSilor la dez-ateri& #e tre$e la de$lanQarea "ro$e#ului !ormal de
a"ro-are a de$iziei. Gru"ul de iniSiativR al #e$Siei reda$teazR un do$ument Tn $are "rezintR
varianta de$izionalR $are #6a $onturat& #e ane1eazR in!ormaSiile $ole$tate& #oli$itWndu6#e
a"ro-area tuturor $adrelor de $ondu$ere din Tntre"rindere de nivel mediu Qi in!erior im"li$ate
Tn a"li$area de$iziei re#"e$tive. ?ie$are "une Qtam"ila #a de a"ro-are. Un mod o-iQnuit& #unt
ne$e#are 1: 6 19 a"ro-Rri. Un !inal& #e TnainteazR do$umentul manaementului #u"erior al
Tntre"rinderii& $are dR a"ro-area !inalR& o!i$ialR& a de$iziei re#"e$tive. Are lo$ Tnrei#trarea
de$iziei Qi tre$erea la im"lementarea #a.
<in $ele "rezentate rezultR $R &rin2i&!lele 2!r!2teri4ti2i !le &r'2e4li "e2i(i'n!l
&rin 2'n4en4 #unt:
radul ridi$at de $om"le1itate& enerat de di!uzarea $om"etenSei de$izionale Tntre un
numRr mare de manaeri Qi de numeroa#e intervenSii in!ormaSionale Qi de$izionale5
!re$ventele im"li$Rri ale $adrelor de $ondu$ere "e "ar$ur#ul "ro$e#ului de$izional& "rin
"ro"uneri $are nu #unt Tn#R Tn mod automat a$$e"tate5
Tm-inarea $omuni$Rrii !ormale $u $ea in!ormalR& ultima avWnd& nu rareori& rolul de$i#iv5
rolul $ru$ial "e $are Tl au $adrele de $ondu$ere de nivel mediu Tn realizarea $on#en#ului
ne$e#ar ado"tRrii de$iziei.
264
I#&le#ent!re! "e2i(iei
A&r'E!re!
"e2i(iei
5!(ele !"'&t?rii
"e2i(iil'r &rin 2'n4en4
4.
3.
CAPITOLUL 5
Un !inal& $on#iderRm util #R relevRm $R a$e#t #i#tem de ado"tare a de$iziilor& Tn $iuda
de!i$ienSelor #ale 6 ritm lent de derulare Qi a1are "e $ontinuitate Tn $ondiSiile evitRrii
in$ertitudinii 6& "rezintR douR avanta'e ma'ore $are6i determinR e!i$a$itatea deo#e-itR. Se
a#iurR un rad Tnalt de im"li$are Tn $ondu$ere& din "artea "er#onalului& Qi #e a$$elereazR
"ro$e#ul de a"li$are a de$iziei.
4.3.5. +ODALIT78I SPECI5ICE DE CO+U*ICA)E I*TE)
KI I*T)A0)UPU)I DI* 6*T)EP)I*DE)E
Comuni$area Tn $om"aniile ni"one #e deo#e-eQte #u-#tanSial de $ea uzitatR Tn
Tntre"rinderile nord6ameri$ane #au euro"ene. O "rimR di!erenSR #e re!erR la &'n"ere! #!re !
!4&e2tel'r 4i#E'li4ti2eD n'n<erE!leD rit!li4ti2e !le 2'#ni2?rii. Re!erindu6#e la a$e#t
a#"e$t& PraBe#+ Set+i a#eamRnR "ro$e#ele $omuni$Rrii din Tntre"rinderile ni"one $u un dan# al
"inuinilor
1,)
. *a"onezii Sin !oarte mult la re#"e$tarea tradiSiilor Tn "ro$e#ele de $omuni$are.
Pe !ondul a$e#tei $ara$terizRri enerale a de#!RQurRrii "ro$e#elor de $omuni$are
remar$Rm di!erenSa de #u-#tanSR Tn !un$Sie de $om"onenSa ru"ului im"li$at. C'#ni2!re!
Cn 2!"rl $r&li &ri#!r& al$Rtuit din "er#oane $e lu$reazR Tm"reunR Tn $adrul a$eluiaQi
$om"artiment& #e deo#e-eQte radi$al de $omuni$area dintre re"rezentanSii mai multor ru"uri
"rimare.
S"e$i!i$R $omuni$Rrii la nivelul ru"ului "rimar e#te atmo#!era "uterni$ in!ormalR
$are "redominR Tn QedinSele "rin $are a$ea#ta #e realizeazR. <urata a$e#tora e#te TndelunatR&
atmo#!era !amiliarR& intimR& di!erenSele ierar+i$e dintre mem-rii ru"ului #e e#tom"eazR&
derulWndu6#e un "ro$e# de "arti$i"are demo$rati$R. Un $adrul "rimei "RrSi a QedinSei #e
"rezintR Qi di#$utR mai ale# in!ormaSiile !a"ti$e& du"R $are& tre"tat& "e -aza #$+im-ului de
in!ormaSii& #e tre$e la $onturarea de "un$te de vedere& alternative de$izionale. <e remar$at $R
#e mani!e#tR o ri'R deo#e-itR "entru evitarea $on!li$telor. PRrerile di!erite #e e1"rimR Tntr6o
!ormR eleantR& mena'Wndu6#e #u#$e"ti-ilitatea !ie$Rruia. Un $azul Tn $are $omuni$area are Tn
vedere ado"tarea unei de$izii& #$+im-urile de in!ormaSii Qi di#$uSiile $ontinuR "WnR $Wnd #e
o-Sine a$ordul a $el "uSin .: N din "arti$i"anSi. O datR a$e#t "ra atin#& $ei Tn minoritate #e
alRturR "oziSiei ma'oritare& "arti$i"Wnd Tn $ontinuare $u a$eeaQi inten#itate $a Qi a$eQtia la
tran#"unerea Tn "ra$ti$R a de$iziei re#"e$tive.
C'#ni2!re! l! ni<ell re&re(ent!n@il'r "e $r&ri &ri#!re are un "ronunSat
$ara$ter !ormal& de#!RQurWndu6#e "otrivit unui $eremonial $on$e"ut $u minuSiozitate Qi
re#"e$tat $u #tri$teSe. Ade#ea& QedinSele de la a$e#t nivel #e de#!RQoarR "e -aza unui #$enariu
"re#ta-ilit. Mai mult de$Wt atWt& #$enari#tul #tR lWnR $ondu$Rtorul QedinSei Tn vederea !a$ilitRrii
a"li$Rrii #ale. Un $eea $e "riveQte $onSinutul "ro$e#elor de $omuni$are& e#te im"ortant de reSinut
$R !ie$are "arti$i"ant "rezintR in!ormaSiile Qi "un$tul de vedere al ru"ului "e $are6l re"rezintR.
<a$R a"ar a#"e$te noi& im"ortante& neavute Tn vedere Tn "reRtirea "entru QedinSR& "arti$i"anSii
a!laSi Tn a$ea#tR #ituaSie "ot $ere amWnarea di#$uSiei Tn vederea $on#ultRrii ru"ului "e $are6l
re"rezintR. A#u"ra "reRtirii de#!RQurRrii QedinSelor de a$e#t ti"& o in!luenSR "uterni$R o au aQa6
numitele 2eminenSe $enuQii3& re"rezentate de $adre de $ondu$ere $are& "rin intermediul unui
"Rien'eniQ de relaSii "er#onale Qi in!luenSe in!ormale& TQi im"un "un$tul de vedere& diri'Wnd din
um-rR derularea Qi !inalizarea "ro$e#elor de $omuni$are.
1,)
P. Set+i& 'apanese /usiness and Social Con$lict& Cam-ride& Ma## Bolliner& 187@& ". @16@).
265
CAPITOLUL 5
Un $on$luzie& C#Ein!re! &terni2? ! !4&e2tel'r 3'r#!le Ai in3'r#!le Cn &r'2e4ele
2'#ni2?rii& di!erenSiate Tn !un$Sie de "arti$i"anSi Qi o-ie$tive& le $on!erR a"re$ia-ile
"arti$ularitRSi& mai di!i$il de TnSele# de $ei din a!ara *a"oniei& dar& aQa $um demon#treazR
viaSa& e!i$a$e.
4.3.6. PA)TICULA)IT78I ALE ST)UCTU)ILO) O)0A*IZATO)ICE
Cel mai lar utilizate ti"uri de #tru$turi oranizatori$e Tn Tntre"rinderile ni"one #unt&
"otrivit do$umentelor oranizatori$e& 3n2@i'n!leD &e "i<i(ii Ai #!tri2e!le. Indi!erent Tn#R
de ti"ul ado"tat& a#"e$tele oranizRrii !ormale "rezintR o im"ortanSR #e$undarR Tn ra"ort $u
elementele oranizRrii in!ormale. ?un$Sionalitatea Qi e!i$a$itatea #tru$turilor oranizatori$e
#e -azeazR "e Tn$ura'area iniSiativei de la nivelurile in!erioare ale ierar+iei& di!uzarea
re#"on#a-ilitRSii la toSi $om"onenSii im"li$aSi Tn realizarea a$Siunilor ma'ore& delearea de
#ar$ini& $om"etenSe Qi re#"on#a-ilitRSi de la nivelul $ondu$erii #u"erioare a Tntre"rinderii& la
nivelul $om"artimentelor. Fe+i$ularea in!ormaSiilor e#te mai "uSin rezultatul !un$SionRrii
reSelei oranizatori$e !ormale& Qi mai mult al relaSiilor "er#onale dintre $om"onenSii
Tntre"rinderii.
Con!iuraSia #tru$turii oranizatori$e a #o$ietRSii $omer$iale ni"one e#te in!luenSatR
de "la#area $adrelor de $ondu$ere Qi #"e$ialiQtilor Tn $adrul #Ru& Tn mare mR#urR Tn !un$Sie de
vWr#ta a$e#tora.
Oranirama din !iura nr. D& re"rezentWnd #tru$tura oranizatori$R ti"i$R a unei
Tntre"rinderi mari& "reluatR din lu$rarea lui Sa#aBi Naota
1,,
& e#te edi!i$atoare din a$e#t "un$t
de vedere. O #e$Sie o$u"R de reulR o #alR mare Tn $are -irourile $om"onenSilor #unt
am"la#ate "e rWnduri #u$$e#ive Tn !un$Sie de vWr#ta lor Qi ve$+imea Tn Tntre"rindere Qi de
"o#turile deSinute. Pe mR#ura TnaintRrii Tn vWr#tR& #e tre$e de la un "o#t la altul& 2avan#Wnd3 Qi
Tn Qirul de -irouri. Un medie& #unt ne$e#ari $ir$a 1, ani "entru a deveni un Qe! de #e$Sie.
Un $adrul &ir!#i"ei 'r$!ni(!@i'n!leD r'll "e2i4i< Cl ! 2!"rele "e 2'n"2ere "e
ni<el #e"i. Nevoia de in!ormaSie 2Tm"ine3 Tn #u# #"re eQalonul #u"erior. E$+ili-rarea
a$e#tor douR tendinSe $ontradi$torii are lo$ la nivelul $ondu$erii medii. E1"erienSa ni"onR
demon#treazR $R #i#temul de manaement e#te e!i$ient atun$i $Wnd $ondu$erea medie e#te
$om"etentR& a$o"erind 2"rR"a#tia3 dintre $ondu$erea #u"erioarR Qi $ea in!erioarR. Un a$e#t
"ro$e#& relaSiile #ale inter"er#onale $u $elelalte eQaloane ale manaementului "rezintR o
im"ortanSR ma'orR. Si#temul rotaSiei "o#turilor& lar utilizat Tn Tntre"rinderile 'a"oneze& e#te
deo#e-it de util Qi "e a$e#t "lan.
1,,
N. Sa#aBi& Management and Industrial Structure in 'apan& Peramon Pre##& NeC JorB& 1871& ". .,6.9.
266
CAPITOLUL 5
69
56D9
50
45
40
35
23
24
<igura nr2 ? - 6tru-tura 1e ,anage,ent a unei ntre/rin1eri ,ari
+!n!$e#entl "e <Gr3D re"rezentat de $omitetul de dire$tori& "reQedinte Qi ad'un$Sii
#Ri& TQi $on$entreazR e!orturile Tn trei dire$Sii "rin$i"ale: iniSierea Qi diri'area #$+im-Rrilor
radi$ale Tn $ondu$erea Tntre"rinderii5 #oluSionarea #ituaSiilor de $rizR $u $are $om"ania e#te
$on!runtatR5 "romovarea de 2"u-li$ relation#3 $u $adrele de $ondu$ere im"ortante din alte
!irme Qi din uvern. A$ea#tR ultimR dire$Sie de a$Siune #e realizeazR "rin $onta$te "eriodi$e&
$u !re$venSR ridi$atR& $u $ara$ter !ormal Qi in!ormal.
Un ultimii ani& Tn modul de a$Siune a manaementului de nivel #u"erior Qi mediu din
marile Tntre"rinderi $are o"ereazR "e "ieSe dinami$e& au intervenit #$+im-Rri& Tn #en#ul
am"li!i$Rrii "ro$e#elor de$izionale orientate de #u# Tn 'o# Qi a "roli!erRrii #tilului de
267
C'#itetl "ire2t'ril'r
PreAe"inte
Ke3 "e&!rt!#ent
Ke3 !"%n2t
"e&!rt!#ent
Ke3 !"%n2t
"e&!rt!#ent
Ke3 4e2@ie Ke3 4e2@ie
A"%n2t Ae3
4e2@ie
A"%n2t Ae3
4e2@ie
A"%n2t
Ae3 4e2@ie
A"%n2t
Ae3 4e2@ie
CAPITOLUL 5
$ondu$ere autoritar. Prin a$ea#ta #e a#iurR "lu#ul de vitezR de rea$Sie $erut de ra"iditatea
#$+im-Rrilor $onte1tuale atWt din *a"onia& $Wt Qi "e "lan internaSional.
4.3.7. A*0A/A)EA PE 1IA87 A SALA)IA8ILO)
Una dintre $ele mai $uno#$ute Qi $omentate $ara$teri#ti$i ale manaementului ni"on
e#te ana'area "e viaSR a #alariaSilor& $e TQi are oriinea Tn tradiSia !amilialR de ti" !eudal a
marilor ru"uri e$onomi$e& zai-at#u. Ceea $e #e Qtie Tn#R mai "uSin e#te $R de ana'area "e
viaSR -ene!i$iazR doar o minoritate a #alariaSilor 'a"onezi. Potrivit inve#tiSiilor Tntre"rin#e de
No-aaBi NamiBi Qi PraBa#+ Set+i
1,9
& "ro$entul ana'aSilor "e viaSR Tn Tntre"rindere variazR
Tntre )@ 6 9: N& !irmele "relu$rRtoare #ituWndu6#e Tn "artea de #u# a intervalului menSionat.
Per4'n!ll Cntre&rin"eril'r ni&'ne 4e "i<i"e Cn trei 2!te$'rii: "ermanent& $are e#te
ana'at "e viaSR5 #emi"ermanent #au re$ruSi e1"erimentali5 mun$itori tem"orari. Per#onalul
"ermanent& al$Rtuit din #"e$ialiQti& re"rezintR elita $om"aniei. Anual& Tn luna a"rilie $ondu$erea
#u"erioarR a Tntre"rinderii realizeazR $am"ania de re$rutare a tinerilor li$enSiaSi. Sele$Sia a$ordR
"rioritate nu "er#oanelor #"e$ializate& $i eneraliQtilor& $elor $a"a-ili Qi doritori #R e1e$ute ori$e
#ar$ini. Se "une un a$$ent deo#e-it "e $a"a$itatea de a lu$ra Tn e$+i"R& de a lR#a "e "lanul
#e$und "ro"riul eu Tn !avoarea -inelui ru"ului. Per#onalitRSile de ti" individuali#t& de reulR&
nu #unt reSinute. Re$rutarea #e !a$e Tn -aza "lanului de #ele$Sie a "er#onalului. Un eneral& #e
re$ruteazR "er#oane $e re"rezintR D N din "er#onalul a$tual "entru a a$o"eri "en#ionRrile 6
$ir$a ) N 6 Qi a da "o#i-ilitatea dezvoltRrii Tntre"rinderii. <e reSinut $R re$rutarea "er#onalului
e#te "rivitR $a o inve#tiSie "e termen lun& $o#tul "e termen #$urt !iind ade#ea $on#iderat $a
$eva #e$undar. CWnd $andidaSii #unt !oarte -uni& toSi #e ana'eazR& Qi vi$ever#a. Contra$tul de
ana'are #e !a$e "e termen nelimitat.
Su$$e#ul ana'Rrii "e viaSR de"inde de Cn"e&linire! ni "El 4et "e !Ate&t?ri 2
' &terni2? "eter#in!re Cn tr!"i@iile Ai 2ltr! %!&'ne(?. <e la mun$itor #e aQtea"tR #R !ie
$a"a-il #R lu$reze Tn Tntre"rindere "WnR la #!WrQitul vieSii& #R !ie doritor #R o !a$R. A$ea#tR
dorinSR e#te determinatR de !a"tul $R& Tn $adrul normelor #"e$i!i$e ni"one& el #e aQtea"tR #R
o-SinR $WQtiuri !inan$iare -une "rin mun$R $ontinuR la a$eeaQi Tntre"rindere. Ka rWndul #Ru&
"atronul $onteazR $a #alariatul re#"e$tiv #R lu$reze Tn Tntre"rinderea lui "WnR la #!WrQitul
vieSii& Tn $ondiSiile Tn $are Ti a#iurR un #alariu #tandard Qi $ondiSii normale de mun$R.
Normele #o$iale Qi $ulturale im"un "atronului o-liaSia de a a#iura mun$R #alariaSilor
"ermanenSi Qi de a avea ri'R de ei. <a$R nu "ro$edeazR a#t!el& $om"ortamentul lui e#te
a"re$iat $a a-atere neativR ma'orR de la normele #o$iale& $eea $e #e re!le$tR Tn #$Rderea
ma#ivR a moralului ana'aSilor #Ri Qi Tn rezi#tenSa #indi$atului& Tn "re#iunile !R$ute de
oranele uvernamentale Qi de o"inia "u-li$R din $omunitatea re#"e$tivR.
<e reSinut $R #i#temul ana'Rrii "e viaSR nu6i eneralizat. Numai marile $om"anii au
#u!i$iente re#ur#e de a6l utiliza. Mi$ile Tntre"rinderi nu6l "ra$ti$R& de reulR& iar Tn $adrul
$om"aniilor mari anumite $ateorii de #alariaSi 6 !emeile Qi mun$itorii ne$ali!i$aSi 6 #unt
e1$luQi de o-i$ei de la ana'area "e viaSR.
Potrivit unor evaluRri re$ente& "ro"orSia "er#onalului ana'at "e viaSR a Tnrei#trat o
tendinSR de $reQtere Tn "erioada "o#t-eli$R. Un 1889& #e a"re$ia $R $ir$a .: N din #alariaSii
1,9
N. NamiBi Qi P. Set+i& o". $it.& ". 79.
268
CAPITOLUL 5
!irmelor !R$eau "arte din a$ea#tR $ateorie
1,@
. Un "rezent& #e de"un e!orturi Tn numeroa#e
!irme "entru a diminua "ro$entul "er#onalului ana'at "ermanent.
A$e#t #i#tem& $e $ontrariazR ade#ea "e euro"eni& ameri$ani Qi a!ri$ani& "rezintR
a"re$ia-ile dezavanta'e Qi avanta'e. <intre "e(!<!nt!%ele #ale menSionRm:
riiditatea Qi in!le1i-ilitatea #i#temului de re$rutare a "er#onalului $ali!i$at5
$o#turi ridi$ate $u !orSa de mun$R& mai ale# Tn "erioadele de re$e#iune e$onomi$R5
in#u!i$ienta #timulare "entru "er!e$Sionare Qi dezvoltare a #alariaSilor5
enerarea de "uterni$e "re#iuni "entru am"li!i$area volumului a$tivitRSilor Tntre"rinderii&
$e du$e ade#ea la o diver#i!i$are e1$e#ivR a a$e#tora.
<ezavanta'ele menSionate #unt $om"en#ate de a"re$ia-ile !<!nt!%e $are& Tn
$ondiSiile mentalitRSii Qi $ulturii #"e$i!i$e ni"one& #unt:
Tntru$Wt !orSa de mun$R $o#tR mult& manaementul Tntre"rinderii a$ordR o atenSie
deo#e-itR !ormRrii ei "e termen lun Qi utilizRrii la ma1imum a tim"ului de lu$ru5
deoare$e #e Qtie $R #e va -ene!i$ia de a"ortul ana'aSilor "WnR la #!WrQitul vieSii lor a$tive&
#e alo$R #ume mari "entru "reRtirea lor5
$uno#$Wnd durata utilizRrii #alariaSilor e#te uQor de #ta-ilit Qi armonizat $ur-a #alariilor de
$are a$eQtia -ene!i$iazR5
realizarea& "e -aza #entimentului de #e$uritate al #alariaSilor& a unei #tRri de armonie Qi de
$oo"erare Tn $adrul $om"aniei.
4.3.8. I*TE0)A)EA *OILO) SALA)IA8I
6* 6*T)EP)I*DE)E
Un an#am-lul #i#temului 'a"onez de manaement& interarea "er#onalului re$ent
re$rutat #e -u$urR de o mare atenSie. E1i#tR un !"e<?r!t 4i4te# "e inte$r!re al$Rtuit din mai
multe $om"onente $u un ridi$at rad de #"e$i!i$itate
1,D
. Primul dintre a$e#tea Tl re"rezintR aQa6
numita edu$aSie #"iritualR& $are "orneQte de la "remi#a $R -una !un$Sionare a ru"ului e#te
a!e$tatR de$i#iv de $ara$terul "er#oanelor $e Tl $om"un. Un $on#e$inSR& #e a$ordR o im"ortanSR
deo#e-itR 2dome#ti$irii $ara$terului3 a$e#tora& de !a"t "un$tul de "le$are al Tntreului "ro$e#
edu$aSional. Un "roie$tarea a$e#tui "ro$e# #e "re#u"une $R !ie$are nou #alariat e#te dator #R #e
intereze Tn Tntre"rindere& deoare$e a #oli$itat ana'area. Ca urmare& nu #e Tn$ear$R #R #e
de$reteze $om"ortamente "rin !orSR Qi #an$Siuni& $i #e $autR #R #e dea !ie$Rruia in#trumentele
"entru a #e intera Tn noua $omunitate. Potrivit lui T+oma# R+olen
1,.
& $are "rezintR o
e1"erienSR ti"i$R de mai multe luni& la $are a "arti$i"at "er#onal& a$e#te in#trumente #unt:
eFer2i@ii "e #e"it!@ie Zen
Y
& vizite la -aze militare "entru a reaminti $ura'ul Qi devotamentul
dovedite de BamiBaze Tn rRz-oi Qi 2rotea3& adi$R edu$aSia Tn $adrul unui $entru #"e$ial.
1,@
K. Turner& o". $it.
1,D
T. ;a!#i& o". $it.
1,.
T. R+olen& For @armony and Streng"t: 'apanese 1"ite ! Collar -rganiation in Ant"ropological
Perspective, Univer#it4 o! Cali!ornia Pre##& BreBele4& 1879.
Y
Elemente "rivind edu$aSia Hen #e "ot R#i Tn lu$rRrile menSionate.
269
CAPITOLUL 5
A#u"ra ultimei modalitRSi dorim #R ne re!erim #u$$int& Tntru$Wt ni #e "are revelatoare
Qi in#tru$tivR "e mai multe "lanuri. Tinerii #"e$ialiQti re$ent ana'aSi #unt trimiQi Tntr6un
2entr 4&e2i!l "e &re$?tire& #ituat "e ver#antul unui munte& unde trRie#$ o e1"erienSR
ineditR& de#tinatR #R le zdrun$ine 2letaria #"iritualR3 Qi #"iritul de $om"lezenSR. Pentru a
reuQi a$ea#ta& "er#oanele re#"e$tive #unt "u#e Tn "o#tura de a realiza mai multe a$Siuni $u
$are nu #unt o-iQnuite.
A#t!el& li #e $ere #R mearR la !amiliile de SRrani din reiune $Rrora #R le o!ere a'utor
Tn mun$ile o#"odRreQti& !RrR a $ere -ani Qi a o!eri e1"li$aSii. <i!i$ultatea de a mere $Rtre
ne$uno#$uSi& $are ade#ea nu Qtiu nimi$ de#"re a$e#t e1er$iSiu& "ro"unWndu6le #ervi$iile& e#te
o e1"erienSR "linR de ten#iune Qi $+iar #tare $on!li$tualR "entru "er#oanele re#"e$tive. Prin
a$e#t e1er$iSiu #e urmRreQte a #uera re$enSilor ana'aSi $R nu e1i#tR !ormR de mun$R $are Tn
mod intrin#e$ e#te -unR #au nu& #ati#!R$Rtoare #au ne#ati#!R$Rtoare& ade$vatR #au inade$vatR.
PlR$erea de a e!e$tua o mun$R de"inde de atitudinea "er#oanei Tn $auzR Qi de $ondiSiile
im"li$ate. <e$i& ori$e mun$R "oate deveni o "lR$ere& da$R mani!eQti o atitudine !avora-ilR ei.
O altR a$Siune $on#tR Tn oranizarea de $r&ri "in re2en@ii !n$!%!@i Ai tri#itere! l'r
Cntr-' ('n? #!i &@in #'"erni(!t? "entru o "erioadR de o #R"tRmWnR. Un a$ea#tR "erioadR ei
tre-uie #R $ola-oreze Tn toate a$tivitRSile zilni$e: "reRtirea me#ei& $urRSenia zilni$R Tn ta-Rra
re#"e$tivR& e!e$tuarea unor anumite #ar$ini de "rodu$Sie& de#!RQurarea de 'o$uri Tm"reunR et$.
Se "rodu$e a#t!el o e1"erienSR $omunR Qi de viaSR eneratoare de TnvRSRminte Qi de re!le$Sie
"entru "arti$i"anSi "rivind $om"ortamentul& mun$a Qi di#tra$Sia Tn mi$roru".
E!e$tuarea unui marQ de rezi#tenSR "e o di#tanSR de )D mile e#te o altR modalitate
utilizatR "entru edu$area tinerilor #alariaSi. <e#!RQurarea marQului #e !a$e Tntr6o manierR
#"e$i!i$R. Primele 8 mile #e "ar$ur Tn ru"& du"R $are& urmRtoarele 8& ru"ul #e Tm"arte Tn
miniru"uri $are #e Tntre$ Tntre ele. Ultimele 7 mile de marQ #e "ar$ur Tn mod individual&
!iind interzi# "arti$i"anSilor #R $omuni$e Tntre ei. Se a"re$iazR $R e1"erienSa e#te
e1traordinarR& $ei im"li$aSi tre$Wnd #u$$e#iv "rin trei !aze: "lR$erea de a mere Tn ru"&
$on$urenSa Tntre "arti$i"anSi ru"aSi Tn mi$i e$+i"e Qi lu"ta individualR Tn $are nu #e "une
"ro-lema de a $WQtia& $i de a #u"ravieSui.
Prin $ele trei e1er$iSii #u$$int "rezentate #e urmRreQte intr'"2ere! l! n'ii 4!l!ri!@i
! nei !tit"ini "e !22e&t!re ! ne2e4it?@il'r <ie@iiD &re2# Ai "e(<'lt!re! re2e&ti<it?@ii
in"i<i"!le <i(!<i "e re4&'n4!Eilit?@ile re&!rti(!te "e 4'2iet!te. Ne$e#itRSile Qi dorinSele
"er#onale #unt "u#e #u- #emnul Tntre-Rrii Qi $ontrolate Tn vederea dezvoltRrii "uterii
#"irituale individuale. Se $on#iderR $R& "entru o "er#oanR& o-ie$tivele $ele mai ade$vate #unt
realizarea rolului #Ru #o$ial Qi reuQita "e drumul ale#.
Un "aralel $u modalitRSile edu$aSionale "rezentate #e realizeazR Qi un #et de a$Siuni de
interare "ro"riu6zi#R a "er#oanelor re$ent Tn$adrate Tn Tntre"rindere. Pentru a$e#ta& !ie$are
Tntre"rindere mare a-ordeazR un #!n!l !oarte detaliat $u"rinzWnd "rezentarea #trateiei
#ale& de#$rierea #i#temului #Ru de oranizare& "re$izarea "entru !ie$are #alariat a #ar$inilor de
realizat& "re$um Qi in#tru$Siuni "rivind modul lor de a-ordare Qi Tnde"linire. S"re e1em"lu& #e
indi$R modul de a rR#"unde la tele!on& de a reda$ta o $erere et$. Un "lu#& manualul $onSine Qi
o #erie de #!aturi Qi #ue#tii "rivind $om"ortamentul $el mai ade$vat& Tn Tntre"rindere Qi
de#!RQurarea relaSiilor $u $eilalSi $om"onenSi ai #Ri. A$e#t manual& !oarte detaliat $u
a$tualizRri Qi $om"letRri "e "ar$ur#& e#te "R#trat Qi utilizat de !ie$are ana'at "ermanent "WnR
la ieQirea la "en#ie.
270
CAPITOLUL 5
Un ultim a#"e$t de interare #"e$i!i$ #e re!erR la 4t!Eilire! '=!Enli &entr n'l
!n$!%!tD 4! tt'reli 4? &r'3e4i'n!l. Cadrul de $ondu$ere $are "reia noul ana'at Tl a'utR
"e a$e#ta #R TnSeleaR me$ani#mele Tntre"rinderii& #"e$i!i$ul a$tivitRSii din $om"artimentul
re#"e$tiv& !urnizWndu6i #!aturi& "rote$Sie Qi ade#ea $+iar "rietenia Tn Tntreaa #a $arierR.
<eo#e-it de util e#te a"ortul o4a-unului& al tutorelui Tn orientarea "rote'atului Tn #ituaSiile de
am-iuitate $u $are nu rareori e#te $on!runtat. Tutorele evalueazR "eriodi$ nivelul
#u-ordonatului #Ru& $on$luziile !ormulate #ervindu6i la orientarea Tn $ontinuare a TndrumRrii&
"rote$Siei Qi a'utorRrii a$e#tuia. <a$R #alariatul e#te mutat Tn alt $om"artiment& "oate& da$R #e
doreQte& #R6Qi #$+im-e Qi tutorele.
Prin multi"lele modalitRSi utilizate %vezi Tn !iura nr. . "rezentarea lor #inteti$R( #e
urmRreQte o interare $Wt mai ra"idR Qi inten#R a noilor #alariaSi Tn Tntre"rindere& $u rezultate
-ene!i$e a#u"ra #tRrii #ale "#i+i$e Qi randamentului Tn mun$R.
<igura nr2 A - Prin-i/alele ,o1alit+@i 1e integrare a noilor angaGa@i
n fir,ele ni/one 1e 1i,ensiuni ,ari 0i ,iGlo-ii
271
>5!#ili!ri(!re!B
2 3ir#! 2
!%t'rl
#!n!lli
'r$!ni(?rii
6n2!"r!re! Cn
3ilier! '=!En-
I'En
EFer2i@ii
#e"it!@ii ti&
>(enB
1i(ite l! #(ee
i4t'ri2e Ai E!(e
#ilit!re
P!ti2i&!re! l!
>t!EereB "e
4&'rt Ai #n2?
!$ri2'l?
Cr4ri "e
&re$?tire Cn
2entrl "e
3'r#!re !l
3ir#ei
)'tire!
&eri'"i2? &e
&'4tri
+'"!lit?@i "e
inte$r!re ! n'il'r
4!l!ri!@i
CAPITOLUL 5
4.3.9. +ODALIT78I DE E1ALUA)E A PE)SO*ALULUI
Un $om"aniile 'a"oneze #e utilizeazR $on$omitent atWt evaluRrile de ti" in!ormal& $Wt
Qi !ormal.
E<!l!re! in3'r#!l? #e e!e$tueazR "e -azR de e1"erienSR Qi intuiSie de $Rtre Qe!ii
ierar+i$i& !iind rezultatul o-#ervaSiilor Qi $on#tatRrilor $otidiene. E<!l!re! 3'r#!l? e#te
realizatR de douR ori "e an Tn "erioadele anterioare a$ordRrii -onu#urilor #au "rimelor.
Prin$i"alele $riterii de evaluare #unt: e1"erienSa& "er#onalitatea& $a"a$itatea de a menSine -une
relaSii $u alSii& "er!ormanSele o-Sinute. <intre elementele mai $on$rete avute Tn vedere
menSionRm $a"a$itatea de a raSiona Tn #"e$ial Tn ado"tarea de$iziilor& #imSul re#"on#a-ilitRSii&
$a"a$itatea de a anti$i"a Qi a "reveni "ro-lemele di!i$ile& "otenSialul de a enera $i!re Qi
a-ordRri $oerente. Pentru manaeri& #e au Tn vedere $u "rioritate a#"e$te $um ar !i $a"a$itatea
de a $ondu$e %leader#+i"(& $+ari#ma& "otenSialul de a TnvRSa& "ri$e"erea de a mun$i Tn armonie
$u alSii Qi de a menSine o atmo#!erR $oo"erantR Qi de#tin#R Tn $adrul ru"ului. Atun$i $Wnd #unt
manaeri de nivel #u"erior #e a$ordR o atenSie #"e$ialR Qi urmRtoarelor elemente: $a"a$itatea de
a realiza o-ie$tivele Tntre"rinderii& "ri$e"erea de a raSiona Qi neo$ia& mR#ura Tn $are $ontri-uie
la dezvoltarea $a"a$itRSii #u-ordonaSilor Qi de a le tran#mite $unoQtinSele deSinute.
4.3.10. SISTE+ DE SALA)IZA)E BAZAT PE P)E07TI)E KI 1EC,I+E
Un #ta-ilirea veniturilor "er#onalului din Tntre"rinderi #e are Tn vedere "reRtirea Qi
ve$+imea #a Tn mun$R. <i!erenSele de #alariu Tntre $ei $u #tudii #u"erioare Qi medii #unt Tn#R
mi$i& $riteriul determinant Tn motivarea "er#onalului e#te ve$+imea. NumRrul de ani lu$raSi
Tn $om"anie re"rezintR !undamentul "rin$i"al "entru a #ta-ili mRrimea #alariilor& Tn$adrarea
"e !un$Sii Qi "romovRrile. <e remar$at $R 4!l!riile $re#$ !oarte ra"id& o datR $u ve$+imea Tn
Tntre"rindere. Ca reulR& #alariul la "en#ionare e#te de ,&@ ori mai mare de$Wt la ana'are. Un
S.U.A. a$ea#tR di!erenSR e#te mai mi$R de $ir$a , ori.
Pe lWnR #alarii& ana'aSii $om"aniei 'a"oneze -ene!i$iazR de #u"limentRri #u-
numeroa#e !orme. Cea mai #emni!i$ativR dintre a$e#tea o re"rezintR &ri#ele %2-onu#urile3(.
A$e#tea re"rezintR $a mRrime Tn medie de ) 6 , ori #alariul lunar Qi #e a$ordR de douR ori "e
an. Prin intermediul lor #e e!e$tueazR di!erenSierea Tntre $ei $u "er!ormanSe -une Qi $eilalSi.
MRrimea "rimelor are o du-lR determinare: "ro!ita-ilitatea Tntre"rinderii Qi "er!ormanSele
individuale.
AlRturi de "rime& #alariaSii 'a"onezi -ene!i$iazR de 4&'rri &entr #n2! $re!D
#n2! &eri2l'!4? Ai 're 4&li#ent!re. Un "lu#& #e "rime#$ 4&li#ent?ri "e 4!l!rii Cn
3n2@ie "e 4it!@i! 3!#ili!l?. Potrivit relatRrii unui #"e$iali#t ameri$an& la nivelul anilor
187. 6 1877& #"orurile lunare& Tntr6o Tntre"rindere ele$troni$R unde a !R$ut un #tudiu& erau de
):.::: de 4eni "entru #oSie& 1:.::: de 4eni "entru "rimul $o"il& @.::: de 4eni "entru al
doilea $o"il. Ka a$ea#ta #e adauR Qi alo$aSiile de tran#"ort& di!erenSiate Tn !un$Sie de
$+eltuielile e!e$tive ale #alariaSilor.
O altR $ateorie de venituri indire$te #unt re"rezentate de C#&r#tri 2 "'EGn"?
re"4? a$ordate de Tntre"rinderi #alariaSilor #Ri& do-Wnzile mari de $are -ene!i$iazR #alariaSii
$are TQi de"un e$onomiile Tn !irma Tn $are lu$reazR& atri-uirea de $a#e #alariaSilor $om"aniei
re#"e$tive de $Rtre a$ea#ta et$.
272
CAPITOLUL 5
Pentru $adrele de $ondu$ere intervine Qi altR modalitate #"e$i!i$R de motivare #u- !orma
E$etli "e 2Heltieli &r'&rii. ?ie$Rrui manaer i #e !i1eazR un -uet anual de $+eltuieli "e
$are a$e#ta Tl utilizeazR "entru a a#iura -una de#!RQurare a a$tivitRSii Tn $om"artimentul $ondu#
Qi "entru a !avoriza relaSiile Tntre"rinderii $u alte $om"anii. Con$ret& $adrul de $ondu$ere
utilizeazR -uetul "entru a oraniza "etre$eri #au a invita la re#taurant $ola-oratorii& !urnizorii&
$lienSii Qi ori$e altR "er#oanR $are& du"R o"inia lui& "oate adu$e #ervi$ii Tntre"rinderii& "e termen
lun #au #$urt. ?ireQte& Tn a$e#te $ondiSii Qi $on!ortul #Ru $reQte.
MRrimea -uetului $adrelor de $ondu$ere e#te $on!idenSialR& variind de la o
Tntre"rindere la alta Qi Tn $adrul #Ru 6 Tntre limite !oarte mari 6 de la un manaer la altul. Un
eneral& #e a"re$iazR $R a$e#t -uet variazR Tntre @::.::: de 4eni alo$at unui manaer de
"rodu$Sie Qi ,:.:::.::: de 4eni "entru $ondu$Rtorii #"e$ializaSi Tn relaSii $u alte $om"anii.
Buetul e#te ma'ora-il& Tn #ituaSii e1$e"Sionale& am"li!i$area lui !iind #u-#tanSialR.
Si4te#l "e &en4i'n!re a-ia Tn ultimii ani a Tn$e"ut #R !ie introdu# Tn *a"onia.
TradiSional& $Wnd un #alariat #e "en#ioneazR i #e a$ordR o "rimR #"e$ialR a $Rrei mRrime e#te
de @: 6 D: de ori #alariul lunar. Un $azul Tn $are #alariatul "RrR#eQte Tntre"rinderea& din motive
"er#onale& "rima e#te redu#R dra#ti$.
Si#temul de motivare "rezentat "redominR a-#olut Tn $om"aniile 'a"oneze& deQi Tn
ultimii ani a Tn$e"ut& Tn #"e$ial #u- in!luenSa tinerilor li$enSiaSi Qi a im"a$tului
manaementului nord ameri$an Qi ve#t euro"ean& #R #e diminueze "onderea ve$+imii Tn
mun$R& a$ordWnd o mai larR re$om"en#are "er!ormanSelor individuale deo#e-ite.
ModalitRSile de #alarizare utilizate Tn Tntre"rinderile ni"one "rezintR un dezavanta'
"rin$i"al: in#u!i$ienta re$om"en#are a $reativitRSii Qi rezultatelor deo#e-ite o-Sinute de
#alariaSi. Untr6o anumitR mR#urR& a$e#tea #unt $ontra-alan#ate de eliminarea $om"etenSei
individuale& $are& ade#ea& are un $ara$ter di#tru$tiv Qi Tn "romovarea unor relaSii de ru" mai
armonioa#e.
Un ultimul de$eniu& #alariile Tn *a"onia au $re#$ut !oarte mult. Potrivit unor in!ormaSii
"u-li$ate Tn Lall Street *ournal& Tn 188@& #alariul mediu lunar la !irma To#+i-a era de 9.D.@
de \& iar la ?u'i BanB& @ ,,1 de \. <i!erenSele dintre #alariile manaerilor Qi $ele ale
e1e$utanSilor deQi #unt a"re$ia-ile& #"re e1em"lu un "reQedinte de $om"anie are rareori un
#alariu de 1: ori mai mare de$Wt al unui e1e$utant 6& #unt #en#i-il mai mi$i $om"arativ $u
omoloii nord ameri$ani& unde #e a'une la di!erenSe de #ute de ori& Qi $+iar mai mult
1,7
.
4.3.11. P)E07TI)EA PE)SO*ALULUI P)I* )OTA8IA POSTU)ILO)
Cara$teri#ti$R Tntre"rinderilor 'a"oneze e#te "reo$u"area inten#R "entru "reRtirea
"er#onalului. Se "orneQte de la "remi#a $R "rodu#e de $alitate #u"erioarR nu "ot !i o-Sinute
de$Wt $u oameni de $alitate ridi$atR. S"re deo#e-ire Tn#R de $om"aniile din SRrile euro"ene
#au nord ameri$ane& "reRtirea "er#onalului nu6i orientatR #"re #"e$ializare.
Modalitatea "rin$i"alR de "reRtire a "er#onalului o re"rezintR r't!@i! &'4tril'r. Ka
orani#me e1terioare Tntre"rinderii& #"e$ializate Tn !ormularea Qi "er!e$Sionarea $adrelor& #e
a"eleazR rareori& Qi atun$i& de reulR& "entru a "rezenta $ur#uri Tn $om"anie. Un #$+im-& "WnR
la "en#ionare #e $on#iderR $R ridi$area nivelului de "reRtire "ro!e#ionalR $on#tituie o
$om"onentR de -azR a !ie$Rrui "o#t.
1,7
R. <are& 'apan2s Version o$ Managerial Capitalism& in T+. =o$+an& M. U#een& Tran#!ormin Oranization#&
O1!ord Univer#it4 Pre##& O1!ord& 188)& ". 17 6 18.
273
CAPITOLUL 5
RotaSia "o#turilor "rezintR& de reulR& o 2i2li2it!te !n!l?. A$ea#ta #e e!e$tueazR& de
o-i$ei& Tn luna a"rilie 6 $Wnd #e de$lanQeazR un val de ana'Rri Qi "en#ionRri 6 du-late de
rotirea unei "RrSi a "er#onalului "e "o#turi Qi de "romovarea #a. Un a$ea#tR "erioadR&
mo-ilitatea "er#onalului e#te !oarte ridi$atR Qi #$+im-Rrile de "o#turi !re$vente. Pentru a avea
o imaine mai e1a$tR a#u"ra $onSinutului rotaSiei "o#turilor& "rezentRm Tn $ontinuare douR
e1em"le "reluate de la Taie- ;a!#i
1,8
.
EvoluSia ti"i$R "e "o#turi a unui e$onomi#t Tntr6o Tntre"rindere indu#trialR
"relu$Rtoare e#te urmRtoarea:
vWnzRri 6 ) ani5
a"rovizionare 6 , ani5
e1"ert 6 1&@ ani5
$onta-ilitate Tn Marea Britanie 6 ) ani5
!inanSe 6 , ani et$.
Un #$+im-& evoluSia unui $adru te+ni$ Tn "rodu$Sie e#te urmRtoarea:
a#am-lare 6 1&@ ani5
Qle!uire 6 , ani5
$ontrol de $alitate 6 ) ani5
!a-ri$aSie 6 9 ani5
enineerin 6 , ani5
vWnzRri 6 ) ani.
Avanta'ele utilizRrii metodei rotaSiei "o#turilor #unt multi"le: $unoaQterea $u"rinzRtoare
de $Rtre "er#onal a Tntre"rinderii5 !ormarea de $adre de $ondu$ere enerali#te $u o larR
e1"erienSR Qi "er#"e$tive a#u"ra $om"aniei5 dezvoltarea de lari $onta$te umane Qi de relaSii de
"rietenie Tn $adrul $om"aniei& !avora-ile realizRrii $on#en#ului5 de#$o"erirea a$tivitRSilor "entru
$are #alariaSii au $ele mai ade$vate $alitRSi Qi a!initRSi& "ornindu6#e de la "rin$i"iul $R a$e#tea nu
#e identi!i$R de$Wt "rin e1"erimente5 #"orirea re$e"tivitRSii "er#onalului la #$+im-Rrile
oranizatori$e Qi la introdu$erea de noi te+noloii Qi e$+i"amente.
4.3.12. )ELA8IA +A*A0E+E*T - SI*DICATE
Un *a"onia& $a Qi Tn $elelalte SRri& #indi$atele #e a!lR Tn relaSii de o"oziSie $u
manaementul. Oranizarea #indi$atelor Qi modul de lu$ru $u $ondu$erea Tntre"rinderilor
"rezintR Tn#R o #erie de elemente #"e$i!i$e.
Or$!ni(!re! 4in"i2!tel'r ni&'ne e4te 2entr!t? &e 2'#&!nie Qi nu "e "ro!e#ii& $a Tn
ma'oritatea SRrilor dezvoltate. Per#onalul din $adrul unei Tntre"rinderi& $u e1$e"Sia
manaerilor $e al$Rtuie#$ eQalonul #u"erior& !a$ "arte din a$elaQi #indi$at. Cu toate $R
"oziSiile #unt "otenSial adver#e& Tntre #indi$ate Qi manaement "redominR dialoul&
$oo"erWnd "entru a !a$e a$orduri Qi "reviziuni Tn intere#ul Tntre"rinderii.
*e$'2ierile dintre #indi$ate Qi manaementul Tntre"rinderii& "rivind #alariile "entru
"erioada urmRtoare& au lo$& de reulR& Tn luna mai. <e o-i$ei& a$e#tea #e de#!RQoarR Tntre
1,8
T. ;a!#i& o". $it.
274
CAPITOLUL 5
liderii #indi$ali Qi $om"artimentul "er#onal& $are "o#edR #"e$ialiQti Tn a$e#t domeniu. Numai
$Wnd nu #e "ot a'une la TnSeleeri Tn $iuda e!orturilor de"u#e de $ele douR "RrSi #e im"li$R Tn
mod nemi'lo$it $ondu$erea #u"erioarR a Tntre"rinderii.
<e remar$at& $R di#"utele dintre $ondu$erea $om"aniei Qi #indi$at #e de#!RQoarR #u-
"re#iunea $onte1tualR a #o$ietRSii $Rtre $on#en#. Prote#tele #indi$atelor Tm-ra$R& de reulR& o
!ormR demon#trativR& evidenSiind !a"tul $R !a$torii de $ondu$ere din Tntre"rindere au eQuat Tn a
#ati#!a$e ne$e#itRSile #alariaSilor. Cel mai !re$vent& demon#traSiile au lo$ Tn "auzele de ma#R&
$Wnd #e #triR lozin$i #au #e de!ileazR "e $uloare Qi "e $Rile de a$$e# interioare $u "an$arde de
"rote#t QiI#au re"etWnd lozin$ile !ormulate de liderii #indi$ali. Prin a$e#te a$Siuni #e $autR #R #e
determine manaementul #u"erior al Tntre"rinderii #R !ie mai $on$iliant Tn neo$ierile $u
#indi$atul Qi #R ia Tn $on#iderare Tntr6o mR#urR mai mare intere#ele #alariaSilor. Rareori #e
a'une la revR& o a#emenea !ormR de "rote#t !iind un -lam moral ma'or "entru $ondu$Rtorii
Tntre"rinderii Tn $auzR Qi "entru liderii #indi$ali. Un alt a#"e$t demn de relevat e#te Qi a$ela $R
4in"i2!tele ! Cn &er#!nen@? Cn <e"ere intere4ele 2'#&!nieiD &e ter#en ln$& $RutWnd $a
a$ordurile "rivind #alarizarea Qi $ondiSiile de mun$R ale #alariaSilor Qi a$Siunile de "rote#t
oranizate #R nu le "re'udi$ieze. <e a$eea #unt mai !re$vente 2revele de zel3 de$Wt revele
$la#i$e atWt de lar utilizate Tn ma'oritate SRrilor lumii.
4.3.13. ABO)D7)I +A*A0E)IALE
6* CO*DI8II DE C)IZ7
Pro-lemele $u $are au !o#t $on!runtate !irmele ni"one Tn a$e#t domeniu Tn $ondiSiile
tre$erii e$onomiei de la o TndelunatR Qi ra"idR dezvoltare la o "erioadR mai "uSin !a#tR&
"re#RratR $u intervale de #tanare #au $+iar de $rizR& au determinat anumite #$+im-Rri Tn
manaementul lor. ?irmele& Tndeo#e-i $ele mari Qi "uterni$e& au tre$ut iniSial la de$izii Qi
a$Siuni manaeriale noi #au mult mai inten#e de$Wt $ele din "erioadele anterioare& Tn
Tn$er$area de a #urmonta la un nivel #u"erior di!i$ultRSile $u $are erau $on!runtate.
IniSial& manaerii Tntre"rinderilor ni"one au a$Sionat Tn #"e$ial Tn domeniul
!2ti<it?@il'r "e &r'"2@ie. S6au avut Tn vedere $u "rioritate redimen#ionarea liniilor de
!a-ri$aSie Qi& Tn #trWn#R leRturR $u a$ea#ta& diminuarea $o#turilor de "rodu$Sie. A$SionWnd "e
a$e#te "lanuri #6au o-Sinut rezultate e$onomi$e a"re$ia-ile& dar nu #u!i$ient de mari&
ra"ortate la ne$e#itRSi. S6a $on#tatat a"ariSia unor deze$+ili-re Tntre dimen#ionarea& evoluSiile
Qi manaementul dire$t al #e$toarelor de "rodu$Sie Qi mRrimea dinami$R Qi manaementul de
an#am-lu al !irmelor. S"re e1em"lu& la $uno#$uta Mat#u#+ita Ele$tri$ Indu#trial 6& "e
"ar$ur#ul a 7 ani& numRrul mun$itorilor #6a diminuat $u )9 N Tn tim" $e $i!ra #"e$ialiQtilor &
!un$Sionarilor Qi manaerilor a #"orit $u 9. N. SituaSii #imilare #6au Tnrei#trat Qi la alte !irme
mari Son4 #au ;onda& de "ildR.
Un$e"Wnd din 1889& a$$entul raSionalizRrilor manaeriale #e mutR Tn domeniul
#!n!$e#entli "e !n4!#ElD 3'2!li(Gn"-4e !4&r! !2ti<it?@il'r 3n2@i'n!ril'rD
4&e2i!liAtil'r Ai #!n!$eril'r. ModalitRSile de a$Siune au !o#t variate.
275
CAPITOLUL 5
Nu "uSine $om"anii au re$ur# la "rorame de devan#are a "en#ionRrii "er#onalului Qi
la "la#area unei "RrSi din #"e$ialiQti Qi !un$Sionari la !ilialele QiI#au la !irmele mi$i
#u-$ontra$tante. Rea$Siile o"iniei "u-li$e la a$e#te a$Siuni au !o#t neative& iar rezultatele
o-Sinute au #ati#!R$ut doar "arSial din "un$t de vedere e$onomi$.
<intre modalitRSile la $are #6a a"elat Tn "remierR menSionRm:
diminuarea numRrului de a-#olvenSi de TnvRSRmWnt #u"erior ana'aSi anual.
A#t!el& Sumitomo Ele$tri$ a redu# numRrul a$e#tora Tn 1889 la ):: !aSR de ,:: Tn
anii "re$edenSi& alte !irme $um ar !i $om"ania naSionalR de aviaSie S.A.I. a
renunSat #R mai ana'eze noi #alariaSi Tn 188,.
#$Rderea "rimelor #u-#tanSiale "e $are #alariaSii le "rime#$ #ezonier Qi $are
re"rezintR Tn medie $ir$a )@ 6 ,: N din veniturile lor. <e reSinut $R "rimele #6au
redu# Tntr6o mR#urR mai mare la nivelul manaerilor $om"arativ $u $el al
e1e$utanSilor5
$on$entrarea a$tivitRSilor de !a-ri$aSie "e anumite $a"a$itRSi Qi #u-$ontra$tarea
lu$rRrilor& re"erelor& "ie#elor et$. mari $on#umatoare de !orSR de mun$R Tn alte
SRri& Tn #"e$ial din A#ia& $on#tituie o altR $ale relativ !re$vent utilizatR "entru a
o-Sine e$onomii la $o#turi. Un e1em"lu edi!i$ator Tn a$ea#tR "rivinSR Tl re"rezintR
-ine $uno#$uta !irmR ;onda $are& Tn 188,& a de$lanQat a#emenea o"eraSii Tn
?ili"ine& Indonezia Qi Malaezia
19:
.
?irmele mari Son4& Mat+u#+ita #au ;onda au $on$e"ut !E'r"?ri #!n!$eri!le
4&e2i!le "e ieAire "in 2ri(?D 2'n2reti(!te Cn #!4i<e re'r$!ni(?ri. Un e#enSR& a$e#tea au avut
2in2i 2'#&'nente #!%'reD in#erate Tn !iura nr. 7. Un $ontinuare& "un$tRm #u$$int
"rin$i"alele a#"e$te:
diminuarea numRrului de #u-diviziuni oranizatori$e $om"onente. S"re e1em"lu&
Tn 1889 6 188@& !irma Son4 a reoranizat $ele ). de de"artamente de "rodu$Sie Qi
vWnzRri Tn 7 2$om"anii interne3. NumRrul total al $om"artimentelor din $adrul #Ru
6 de"artamente& #ervi$ii& -irouri et$. #6a diminuat de la @7: la 9@: #au& !irma
Mat+u#+ita Ele$tri$ a re"artizat ,:: de #"e$ialiQti Qi !un$Sionari din manaementul
eneral al #o$ietRSii Tn diviziile de vWnzRri& iar numRrul diviziilor e$onomi$e a !o#t
redu# de la 97 la 1:5
19:
K. Turner& o". $it.
276
CAPITOLUL 5
<igura nr2 I - Abor1area -riBei fir,elor ni/one
de#$entralizarea #i#temului manaerial& de"la#Wnd o "arte a"re$ia-ilR din o-ie$tivele&
#ar$inile& $om"etenSele Qi re#"on#a-ilitRSile $urente& ta$ti$e Qi $+iar #tratei$e de la nivelul
$ondu$erii !irmei la nivelul manaementului "rin$i"alelor $om"onente. Un a$e#te $ondiSii
de!inirea #!erei de$izionale Qi a$Sionale a manaerilor de nivel mediu #6a realizat mai
"re$i#& #"orindu6#e re#"on#a-ilitatea a$e#tora. O atare #ituaSie a !o#t evidentR "entru $ei 7
manaeri de 2$om"anii interne3 de la Son45
277
+'"!lit?@i #!n!$eri!le "e
ieAire "in 2ri(?
Di#in!re! n#?rli "e
4E"i<i(ini 'r$!ni(!t'ri2e
De42entr!li(!re! 4i4te#li
#!n!$eri!l
)e2'n2e&ere! &!r@i!l? !
&ri'rit?@il'r #!n!$eril'r
+'"i3i2!re! re$lil'r
&ri<in" eFer2it!re!
&'4tril'r #!n!$eri!le
Tr!t!re! 3n2@i'n!ril'rD
4&e2i!liAtil'r Ai #!n!$eril'r Cn
3n2@ie "e &r'"2ti<it!te!
&r'&rie Ai !&'rtl l! 'E@inere!
<!l'rii !"?$!te "e 2?tre 3ir#?
CAPITOLUL 5
re$on$e"erea "arSialR a "rioritRSilor $e revin manaerilor Qi a $riteriilor de evaluare Qi
re$om"en#are a a$e#tora& #"re e1em"lu& o-ie$tivele manaerilor Qi evaluarea lor #e re!erR nu
numai la "ro!ituri Qi "ierderi& $a Tn "erioada anterioarR& dar Qi la utilizarea e!i$ientR a
$a"italului& in$lu#iv "ro!ita-ilitatea !olo#irii $a"italului Qi mRrimea dividendului "e a$Siune5
modi!i$area reulilor a#u"ra e1er$itRrii "o#turilor manaeriale. Un vederea $reQterii
"rodu$tivitRSii mun$ii manaerilor Qi a o!eririi de o"ortunitRSi #u"erioare "er#onalului mai
tWnRr #6au #ta-ilit Tn unele !irme limite ma1ime "entru deSinerea a$eluiaQi "o#t manaerial.
S"re e1em"lu& la ;onda& da$R un manaer e1er$itR a$elaQi "o#t& !RrR a !i "romovat 1) ani&
el va !i #$+im-at& atri-uindu6i6#e un "o#t de e1e$uSie5
a"elarea la $on$e"tul de "rodu$tivitate a "er#onalului de #"e$ialitate Qi !un$SionRre#$. Se
Tn$ear$R& $a la ;onda #au Son4& de!inirea "rodu$tivitRSii a$e#tei $ateorii de #alariaSi&
urmRrindu6#e $ontri-uSia lor la valoarea adRuatR realizatR de !irmR. Un a$e#t #$o"& #e
re$ure la "lani!i$area #tratei$R a a$tivitRSii lor.
E3e2tele #$ontate "rin a$e#te a-ordRri manaeriale #unt multi"le:
Tm-unRtRSirea $omuni$aSiilor interne Qi evitarea e!orturilor Qi a$Siunilor "aralele Tntre
de"artamente Qi $elelalte $om"artimente ale !irmei5
a$$elerarea "ro$e#ului de$izional Tn $ondiSiile diminuRrii -iro$ratizRrii& "entru a !a$e !aSR
ritmului tot mai a$$elerat de derulare a a$tivitRSilor e$onomi$e5
am"li!i$area "ro!itului Qi a e!i$ienSei& utilizRrii $a"italului "e -aza redu$erii $o#turilor Qi
$reQterii a"ortului e!e$tiv al !un$Sionarilor& manaerilor Qi #"e$ialiQtilor.
Rezultatele a-ordRrilor manaeriale Tn $ondiSii de $rizR #unt evidenSiate& deQi
rea$Siile din $adrul Qi din a!ara !irmelor ni"one #unt $om"le1e& uneori $ontradi$torii. Studiile
!R$ute de $entrul de "rodu$tivitate 'a"onez Tn 188) aratR $R& "entru a a'une la nivelul
"rodu$tivitRSii din S.U.A.& !irmele ni"one tre-uie #R diminueze "er#onalul !un$SionRre#$& de
#"e$ialitate Qi manaerial $u $ir$a ,) N.
4.3.14. 9AIZE* CO*TI*UU
Am "R#trat denumirea ni"onR a "er!e$SionRrii %=aizen( Tn titlul a$e#tui "arara!& nu
"entru a !ra"a $ititorii& $i din urmRtoarele douR raSiuni: "entru a atrae atenSia a#u"ra
"er!e$SionRrii de ti" ni"on 6 =aizen 6 & #en#i-il di!eritR de $ea realizatR Tn SRrile euro"ene #au
ameri$ane5 "entru $R Tntr6o mare "arte a literaturii manaeriale internaSionale& $a Qi Tn "ra$ti$a
multor !irme din a!ara *a"oniei& =aizen a devenit un termen manaerial utilizat $urent.
Parara!ul $on#a$rat =aizen6ului e#te ultimul& deoare$e& du"R o"inia noa#trR&
#intetizeazR $um nu #e "oate mai -ine e#enSa manaementului ni"on Qi indi$R modul #Ru de
a"li$are Tn "ra$ti$a !irmelor& lui #u-#umWndu6i6#e toate elementele "rezentate anterior.
Prin 9!i(en 4e "e4e#ne!(? &er3e2@i'n!re! 2'ntin? ! #!n!$e#entli Ai
!2ti<it?@il'r 'r$!ni(!@iei 2e i#&li2? 3ie2!re 4!l!ri!t !l 'r$!ni(!@ieiD in2l(Gn" !tGt
#!n!$eriiD 2Gt Ai eFe2t!n@iiD in2l4i< #n2it'rii. Con!orm viziunii =aizen& modul de
viaSR 6 la #ervi$iu& Tn #o$ietate #au a$a#R 6 meritR #R !ie $on#tant Tm-unRtRSit
191
.
191
M. Imai& =aizen& M$ GraC ;ill BooB Com"an4& NeC JorB& 187D& ". ,.
278
CAPITOLUL 5
E#enSa "ra$ti$ilor manaeriale ni"one& !ie $R avem Tn vedere miQ$area "entru $reQterea
"rodu$tivitRSii& $er$urile de $alitate& ro-oSii indu#triali& ana'area "e viaSR #au #indi$atele de
Tntre"rindere& "oate !i redu#R& du"R o"inia $uno#$utului #"e$iali#t 'a"onez Ma#aaBi Imai la una
#inurR 6 =aizen. ?oarte #ue#tiv e#te re!le$tatR a$ea#tR idee Tn !iura nr.8.
=aizen e#te o a-ordare multidimen#ionalR. Ea #emni!i$R& Tn "rimul rWnd& ' 4tr!te$ie
a1atR a#u"ra "er!e$SionRrii $ontinue de o manierR "arti$i"ativR a tuturor a$tivitRSilor !irmei.
Con$omitent& =aizen re"rezintR o &r!2ti2? #!n!$eri!l? 2rent?D "otrivit $Rreia nu tre-uie
#R trea$R ni$i mR$ar o zi !RrR $a o Tm-unRtRSire& $Wt de mi$R& #R nu #e !i "rodu# Tn oranizaSie.
<e a#emenea& =aizen $on#tituie o tr?4?tr? "e3init'rie ! #ent!lit?@ii %!&'ne(eD de !oarte
mult tim". Edi!i$ator Tn a$ea#tR "rivinSR e#te un ve$+i "rover- ni"on5 2da$R o "er#oanR nu a
!o#t vRzutR tim" de trei zile& "rietenii tre-uie #R o "rive#$R $u atenSie "entru a vedea $e
#$+im-are a #urvenit3.
Orientarea #"re $on#umatori Per!e$Sionarea $alitRSii
Controlul total al $alitRSii Si#temul 'u#t6in6time
Ro-oti$R Metoda zero de!e$te
Cer$urile de $alitate A$tivitRSile ru"urilor mi$i
Automatizarea RelaSii manaement 6 #indi$ate de
$ola-orare
<i#$i"lina la lo$ul de mun$R Ridi$area "rodu$tivitRSii mun$ii
UntreSinerea totalR a e$+i"amentelor. Con$e"erea noilor "rodu#e.
=am-anY
Y =am-an& #i#tem #"e$i!i$& de oranizare a interrelaSiilor dintre lo$urile de mun$R "la#ate "e
!iliera !lu1ului de !a-ri$are& !olo#it !re$vent Tn a"li$area 'u#t6in6time.
<igura nr2 H - ,brela NaiBen C1u/+ M2I,ai o/2 -it2 /2 8D
Manaementul ni"on "rezintR "'? 2'#&'nente #!%'re. Prima o $on#tituie
Cntre@inere! #!n!$eri!l? ! 3ir#ei& Tn #en#ul dire$SionRrii a$tivitRSilor Qi #ar$inilor $urente
de naturR te+ni$R& manaerialR Qi de o"eraSionalizare a #tandardelor "rivind de#!RQurarea
"ro$e#elor de mun$R. A doua $om"onentR o $on#tituie &er3e2@i'n!re! #!n!$eri!l?D $e #e
re!erR la a$ele "ro$e#e "rin $are #e Tm-unRtRSe#$ #tandardele de mun$R.
279
9 A I Z E *
CAPITOLUL 5
Mai $on$ret& TntreSinerea manaerialR #emni!i$R !a"tul $R "er#onalul manaerial
e1e$utR #ar$inile $e iau !o#t #ta-ilite a#t!el $a !ie$are #alariat #R "oatR re#"e$ta #tandardele de
mun$R. A$ea#ta Tn#eamnR $R& mai TntWi& manaementul tre-uie #R #ta-ilea#$R #trateii&
"oliti$i& reuli Qi "ro$eduri "entru toate #ar$inile im"ortante& Qi a"oi #R ve+eze $a !ie$are
#alariat #R le re#"e$te. <a$R "er#onalul e#te $a"a-il #R re#"e$te #tandardele& dar nu o !a$e&
e#te re#"on#a-ilitatea manaementului #R6l o-lie #R o !a$R& a#iurWnd di#$i"lina mun$ii.
<a$R "er#onalul nu "oate #R re#"e$te #tandardele& manaerii tre-uie !ie #R6l "reRtea#$R
#u"limentar& !ie #R modi!i$e #tandardele de mun$R "entru a "utea !i a"li$ate Qi re#"e$tate de
e1e$utanSi.
<e$i& 2TntreSinerea manaerialR3 are Tn vedere& Tn "rin$i"al& o"eraSionalizarea
#tandardelor de mun$R "rin "reRtirea Qi di#$i"linarea #alariaSilor. S"re deo#e-ire de
"re$edenta& "er!e$Sionarea manaerialR #e o$u"R de Tm-unRtRSirea #tandardelor. Modul $um
#e im"li$R eQaloanele manaeriale ale !irmei Tn a$e#te "ro$e#e e#te redat Tn !iura nr. 1:.
+!n!$e#entl
4&eri'r
+!n!$e#entl
#e"i
+!n!$e#entl
in3eri'r ;"e
4&er<i(!reL
EFe2t!n@ii
<igura nr2 5J - Per-e/@iile ni/one asu/ra ,anage,entului n -a1rul fir,ei
C1u/+ N2 I,ai& o/2 -it2 /2 AD
Per!e$Sionarea manaerialR #au a #tandardelor de mun$R $u"rinde la rWndul #Ru douR
$ateorii de "ro$e#e: =aizen Qi inovaSionale. =aizen #emni!i$R "er!e$Sionarea de detaliu& $e
#e e!e$tueazR Tn !irmR Tn mod $urent Qi $are nu modi!i$R #tarea a$e#teia. Inovarea& Tn #$+im-&
are Tn vedere "er!e$SionRrile "ro!unde din oranizaSie& $e antreneazR inve#tiSii ma'ore Tn
te+noloii noi QiI#au e$+i"amente
19)
. Un !iura nr. 11 #e evidenSiazR relaSiile dintre
TntreSinerea manaerialR& =aizen Qi inovarea manaerialR Tn viziunea #"e$i!i$ ni"onR.
19)
M. Imai& o". $it. ". D
280
Per3e2@i'n!re
6ntre@inere
CAPITOLUL 5
+!n!$e#entl
4&eri'r
+!n!$e#entl
#e"i
+!n!$e#entl
in3eri'r
EFe2t!n@ii
<igura nr2 55 - Ra/orturile 1intre inovare& NaiBen 0i ntre@inere ,anagerial+
C1u/+ M2 I,ai& o/2 -it2 /2 AD
Tabelul nr2 5
I,/li-area e0aloanelor organiBa@ionale n realiBarea NaiBen-ului
C1u/+ M2 I,ai& o/2 -it& /2 ID
EA!l'n 'r$!ni(!@i'n!l
*r.
2rt.
+!n!$e#entl
4&eri'r
+!n!$e#entl
#e"i Ai 4&e2i!liAtii
+!n!$e#entl
in3eri'r
+n2it'rii
: 1 ) , 9
1 <e$ide
introdu$erea
Baizenului Tn
!irmR $a o
#trateie lo-alR
Re"artizeazR Qi im6
"lementeazR o-ie$6
tivele =aizen #ta-ilite
de manaementul
#u"erior "rin "oliti$i
de demolare Qi a$Siuni
manaeriale inter$om6
"artimentale
?olo#eQte
=aizen6ul Tn
e1er$itarea
rolurilor
!un$Sionale
Se ana'eazR Tn
o"eraSionalizarea
=aizen6ului "rin
#i#temul
#ue#tiilor Qi
a$tivitRSii Tn ru6
"uri mi$i
) <ire$SioneazR Qi
a#iurR #u"ort
"entru =aizen
"rin alo$area
re#ur#elor
?olo#eQte =aizen6ul Tn
realizarea "ro$e#elor
!un$Sionale de
#"e$ialitate
?ormuleazR
"rorame de
a"li$are a
=aizen6ului Qi
TndrumR
mun$itorii Tn
im"lementarea
lor
Mun$e#$ Tn mod
di#$i"linat la lo$u6
rile lor de mun$R
, Sta-ileQte "oliti$ile
de a"li$are a =ai6
zen6ului Qi
o-ie$tivele
inter$om"arti6
mentale de realizat
Sta-ileQte& menSine Qi
a$tualizeazR
#tandardele de mun$R
Um-unRtRSeQte
$omuni$aSiile
$u mun$itorii Qi
#u#Sine un
moral ridi$at
Se ana'eazR
Tntr6un $ontinuu
"ro$e# de
autodezvoltare&
devenind mai -uni
2rezolvatori3 de
"ro-leme
: 1 ) , 9
281
In'<!re
9!i(en
6ntre@inere
CAPITOLUL 5
9 A#iurR realizarea
o-ie$tivelor
=aizen "rin
a"li$area
"oliti$ilor Qi
$ontroale
A#iurR $onQtienti6
zarea #alariaSilor
a#u"ra ne$e#itRSii&
$onSinutului Qi
avanta'ele =aizen6ului
"rin $ur#uri de
"reRtire inten#ivR
S"ri'inR
a$tivitRSile
ru"urilor mi$i
%$um ar !i
$er$urile de
$alitate( Qi
#i#temul de
#ue#tii
individuale
?orti!i$R a-ilitRSile
Qi e1"erienSa
a!erente !ie$Rrui
titular de "o#t "rin
"reRtire
inter$om"arti6
mentalR
@ Ela-oreazR
#i#teme& "ro$eduri
Qi #tru$turi "entru
o"eraSionalizarea
=aizen6ului
A'utR #alariaSii #R6Qi
"er!e$Sioneze
a-ilitRSile Qi in#tru6
mentele "entru a
rezolva "ro-lemele
$are a"ar
Introdu$e
di#$i"lina Tn
ateliere
6
D 6 6 ?urnizeazR
#ue#tii "entru
=aizen
6
<u"R re$e#iunea din 1881& #!n!$e#entl ni&'nD "e2i in2l4i< 9!i(en-lD 4e !3l?
Cntr-' &eri'!"? "e #'"i3i2?ri $e a!e$teazR Tn#eQi unele din $om"onentele Qi $ara$teri#ti$ile
#ale tradiSionale. Re!erindu6#e la a$e#te a#"e$te& Ri$+ard Smit+
19,
& Tntr6un !oarte intere#ant
#tudiu re$ent "u-li$at& aratR $R& #u- "re#iunea re$e#iunii& marile !irme ni"one au redu#
numRrul de #alariaSi& au tre$ut la #alarizarea "redominant Tn !un$Sie de $ontri-uSie& modi!i$R
modalitatea de evaluare Qi "romovare& "en#ionarea #e e!e$tueazR la o vWr#tR mai mi$R Qi #e
am"li!i$R !olo#irea mun$itorilor ana'aSi tem"orar. Potrivit o"iniei #ale& rezultatele
modi!i$Rrilor din !irmele ni"one 2"ot $rea o e$onomie ni"onR $+iar mai $om"etitivR de$Wt
$ea dinaintea re$e#iunii din 18813.
Con$luzionWnd& 9!i(enl 4e "e'4eEeAte "e &er3e2@i'n?rile #!n!$eri!le tili(!te
Cn 3ir#ele "in !lte @?ri "rin: im"li$area !ie$Rrui #alariat5 $u"rinderea tuturor a$tivitRSilor din
$adrul oranizaSiei5 #e e1er$itR "ermanent5 re"rezintR mai mult de$Wt o a-ordare manaerialR&
e#te o #tare de #"irit& o $ara$teri#ti$R a $ulturii !irmei. <in a$e#te di!erenSe rezultR Qi e!e$tele
#ale im"re#ionante Tn "lanul !un$SionalitRSii Qi "er!ormanSelor !irmelor ni"one.

5. +A*A0E+E*TUL 6*T)EP)I*DE)ILO)
DI* S.U.A.
+OTO
19,
R. Smit+& 'apanese Management Recession Style& in Bu#ine## ;orizon#& nr. )& 188D
282
CAPITOLUL 5
73L 1intre -ele ,ai bune 5JJJ 1e fir,e
1in lu,e sunt 1in 622A2
;B4ine44 :eeID 1989L
Manaementul nord6ameri$an a mar$at Qi mar$+eazR de o manierR #emni!i$ativR
evoluSia manaementului din numeroa#e SRri ale lumii. <e !a"t& $ele mai lar rR#"Wndite Qi
utilizate $on$e"te Qi metode #unt !urnizate de S.U.A.& "ro"orSia $ea mai mare a #tudiilor de $az de
manaement "rovenind din a$ea#tR SarR. <e ai$i ne$e#itatea Qi im"ortanSa $unoaQterii $el "uSin a
unora din $ara$teri#ti$ile de -azR ale manaementului $om"aniilor nord6ameri$ane.
5.1. CA)ACTE)ISTICI CO*TERTUALE
ALE +A*A0E+E*TULUI DI* S.U.A.
TradiSional& Statele Unite ale Ameri$ii au !o#t $am"ionii "romovRrii "ro"rietRSii
"rivate Qi a #"iritului de Tntre"rinzRtor. Rezultanta e$onomi$R a a$e#tei determinante
dimen#iuni $ulturale o $on#tituie e1i#tenSa unui !oarte "uterni$ #e$tor "rivat& $are dominR
a-#olut Tn e$onomia a$e#tei SRri. <e reSinut Tn#R $R& "oate $ontrar a $eea $e ma'oritatea
$uno#$& Tn S.U.A. e1i#tR un #u-#tanSial #e$tor "u-li$. <u"R $um a"re$iazR <oula# Allen&
EdCin Miller Qi Ra+u Nat+: 2E$onomia S.U.A. #e -azeazR "e "rin$i"iile $a"itali#te& Tn#R $el
mai -ine e#te $ara$terizatR $a o e2'n'#ie #iFt? #au $a un ame#te$ de #e$toare "rivate Qi
"u-li$e3
199
. AQa #e Qi e1"li$R& du"R o"inia lor& relativa #ta-ilitate e$onomi$R a S.U.A.&
$om"arativ $u ma'oritatea $elorlalte SRri.
PiaSa internR a S.U.A. e#te !oarte mare& datoritR nu numai dimen#iunii SRrii& din "un$t
de vedere al "o"ulaSiei& $i Qi a e1i#tenSei unei 3'!rte n#er'!4e 2l!4e "e #i%l'2. PiaSa
nearR& "iaSa "aralelR $u $ea o!i$ialR& e#te !oarte redu#R& $om"arativ $u alte SRri 6 $um ar !i
Italia Qi S"ania 6 limitWndu6#e de !a"t la $ele $Wteva "rodu#e interzi#e #au $omer$ializate Tn
$ondiSii re#tri$tive& drourile Qi armele de !o$& Tn "rimul rWnd. Un $on#e$inSR& Tntre"rinderile
ameri$ane #unt "redile$t orientate #"re "iaSa internR& -azWndu6Qi dezvoltarea $u "rioritate "e
o!erta auto+tonR. ?ireQte& ele Qi e1"ortR mult& dar $lienSii "rin$i"ali #unt $el mai ade#ea
$um"RrRtorii nord6ameri$ani.
O altR trR#RturR e$onomi$R de!initorie "entru S.U.A. o $on#tituie eFi4ten@! ni
&terni2 4e2t'r E!n2!r. Potrivit unui #tudiu "u-li$at de revi#ta ?ortune Tn 187D& 9) de -Rn$i
deSineau a$tive de "e#te 1: miliarde de dolari !ie$are. Mai mult& "rimele 1::: de -Rn$i
$omer$iale "o#edau a$tive de "e#te 1.@: de miliarde de dolari& utilizWnd mai mult de$Wt 8@:.:::
de #alariaSi. E1i#tenSa unei a#emenea !orSe !inan$iare $on#tituie $on$omitent o !a$ilitate e#enSialR
Qi un !a$tor determinant "entru Tn!iinSarea& !un$Sionarea Qi manaementul $om"aniilor.
199
<. B. Allen& E. K. Miller& .ort" America in Comparative Management %editatR de Ra+u Nat+(& Bolliner
Pu-li#+in& Cam-ride& Ma##a$+u#ett#& 1877.
283
CAPITOLUL 5
Re!eritor la relaSiile Tntre"rindere& uvern Qi admini#traSie de #tat& Tn eneral& tre-uie
#"u# $R au la -azR o lei#laSie $u"rinzRtoare !oarte -ine "u#R la "un$t. Re#"e$tWndu6#e
!undamentele $on$e"Siei $la#i$e "rivind li-era Tntre"rindere& #e #ta-ile#$ Tn#R Tn mod "re$i#
('nele "e inter<en@ie !le 4t!tli "entru: a#iurarea !un$SionRrii normale a e$onomiei de
"iaSR& !erind6o de "eri$olele mono"olizRrii5 o-Sinerea re#ur#elor !inan$iare ne$e#are !inanSRrii
"arSiale #au interale a a$tivitRSilor de im"ortanSR naSionalR %a"Rrare& TnvRSRmWnt& o$rotirea
#RnRtRSii& "rote$Sie #o$ialR et$.(5 "rote'area re#ur#elor ma'ore ameri$ane Tn relaSiile $u alte
#tate. <intre modalitRSile $on$rete "rin $are admini#traSiile !ederale Qi lo$ale intervin Tn
de#!RQurarea a$tivitRSilor e$onomi$e& menSionRm: a"li$area leii antitru#t a lui S+erman& din
17.D& $are urmRreQte evitarea $on$entrRrii a "rea multR "utere de $Wteva $om"anii #au
#indi$ate& Tm"iedi$Wnd "rin in#taurarea dominaSiei de mono"ol li-era $on$urenSR Qi li-ertatea
de miQ$are normalR a aenSilor e$onomi$i5 oranizarea mai multor aenSii uvernamentale
$are #e im"li$R "uterni$ Tn relementarea Qi $ontrolul a$tivitRSilor e$onomi$e im"ortante&
in$lu#iv Tn relaSiile $u alte SRri. AenSiile !ederale TQi "un o "uterni$R am"rentR a#u"ra
e$onomiei ameri$ane& $eea $e o$azioneazR relativ !re$vente #ituaSii $on!li$tuale $u $er$urile
Qi aenSii e$onomi$i.
S.U.A. #e a!lR& "otrivit a"re$ierii a numeroQi ameri$ani& Tn !aza tre$erii de la e2'n'#i!
2l!4i2? l! e2'n'#i! "e ti& n'. ?oarte -ine au !o#t #intetizate $ara$teri#ti$ile noului ti" de
e$onomie& Tn antitezR $u "re$edentul& de $Rtre *im ;arri#
19@
du"R lu$rarea lui Nuala Be$B
19D
& aQa
$um #e "oate o-#erva "rin e1aminarea in!ormaSiilor $u"rin#e Tn ta-elul nr. 1.
Tabelul nr2 5
6itua@ie -o,/arativ+ a -ara-teristi-ilor noii 0i ve->ii e-ono,ii
*r.
2rt.
1e2He! e2'n'#ie *'! e2'n'#ie
: 1 )
1 MaterialR MentalR
) A1atR "e $on#tru$Sii Qi maQini A1atR "e idei Qi oameni
, Tani-ilR Intani-ilR
9 Se a#iurR $ontra !o$ului CautR #R "R#treze "er#onalul
: 1 )
@ Se "rote'eazR $ontra ri#i"itorilor Pra$ti$R "oliti$i $ore$te "rivind
re#ur#ele umane
D A$tivele #e uzeazR A$tivelor le #"oreQte valoarea
. Faloarea a$tivelor #e e1"rimR Tn \ Faloarea a$tivelor #e e1"rimR Tn tim"
7 SitueazR "e "rimul "lan -ilanSul $onta-il Tre$erea Tn "lan #e$und a
do$umentelor $onta-ile
19@
*. ;arri#& %eaders"ip C"allange& Tn Noane <o##ier& nr. 1:& 188@.
19D
N. Be$B& S"i$ting *ears: &"riving in t"e .ew )conomy& ;ar"er& Collin#& Toronto& 188).
284
CAPITOLUL 5
8 UQor de evaluat <i!i$il de evaluat
1: Bazat "e "remi#a $R "otenSialul& $a Qi
"ro!itul& e#te limitat
Bazat "e ideea $reQterii nelimitate a
"otenSialului Qi "ro!itului
11 Rezultatele inve#tiSiilor #$ad Rezultatele inve#tiSiilor #e am"li!i$R
1) Com"ania #im-ol 6 General Motor# Com"ania #im-ol 6 Mi$ro#o!t
Un a$e#te $ondiSii& Be$B "ro"une a"elarea la noi modalitRSi de mR#urare a
"er!ormanSelor !irmei:
Coe!i$ientul $unoQtinSelor& determinat $a un ra"ort Tntre numRrul #alariaSilor "o#e#ori de
$unoQtinSe $Rrora li #e a$ordR "uterea de a le !olo#i Qi total #alariaSi.
Rezultatul a$tivelor 6 $unoQtinSe $e #e evalueazR #imilar $oe!i$ientului e!i$ienSei inve#tiSiilor.
Patentele de li$enSR ra"ortate la $a"ital& $e #e $al$uleazR "rin ra"ortarea numRrului de
"atente la "reSul unei a$Siuni.
Coe!i$ientul $er$etRriiIdezvoltRrii $e e1"rimR e!i$ienSa inve#tiSiilor Tn a$tivitRSile de
$er$etare& dezvoltare& SinWnd $ont de $on$retizarea lor Tn "rodu#e $omer$ializa-ile.
Coe!i$ientul $+eltuielilor te+noloi$e& determinat $a "ro$ent al $+eltuielilor "rivitoare la
te+noloie Tn total $a"ital utilizat5 Tn "rezent& a$e#ta e#te de $ir$a 9: N.
<u"R $um #e "oate o-#erva& a$e#te modalitRSi& "arSial in#u!i$ient de "re$i# de!inite&
#unt Tn -unR mR#urR #ur"rinzRtoare #u- a#"e$tul $onSinutului Qi #emni!i$aSiei.
<in "un$t de vedere &'liti2& S.U.A. #unt "'#in!te "e "'? #!ri &!rti"e 6 <emo$rat
Qi Re"u-li$an 6 $are& de "e#te ):: de ani& #e #u$$ed& la diver#e intervale& la $ondu$erea SRrii.
Per$e"Sia $urentR e#te $R Partidul <emo$rat #e mani!e#tR '4til intere#elor e$onomi$e $ele mai
"uterni$e& marilor $om"anii Qi -Rn$i Tn #"e$ial. Com"lementar& Partidul Re"u-li$an e#te
$on#iderat $a !iind "uterni$ #u"ortiv a$tivitRSii e$onomi$e& Tn #"e$ial "rin$i"alelor ru"uri
e$onomi$e nord6ameri$ane. Un !a"t& am-ele #"ri'inR a$tivitatea e$onomi$R 6 ni$i nu #6ar "utea
alt!el 6 dar "ornind de la "remi#e teoreti$e Qi "oliti$e "arSial di!erite. Partidul <emo$rat are Tn
vedere Tn mai mare m`#urR Qi intere#ele aenSilor e$onomi$i mi$i Qi mi'lo$ii& a$ordWnd o
im"ortanSR mai mare im"li$aSiilor #o$iale ale evoluSiilor e$onomi$e& mani!e#tWnd un "lu# de
"reo$u"are "entru "rote$Sia $ateoriilor #o$iale #Rra$e #au mai de!avorizate de mutaSiile
te+ni$o6e$onomi$e. Un #$+im-& Partidul Re"u-li$an #itueazR "e "rimul "lan intere#ele
e$onomi$e ale aenSilor e$onomi$i "uterni$i& $on#iderWndu6le "rioritare& a$ordWnd o atenSie
#en#i-il mai redu#R "rote$Siei e$onomi$e Qi #o$iale a $ateoriilor #o$iale $u venituri mi$i.
Un !inalul a$e#tui "arara! a"re$iem $a !oarte elo$vente "entru evoluSia S.U.A. Tn
ultimul de$eniu remar$ile e!e$tuate de B. Po#ner Qi L. S$+mit+
19.
2Ameri$a #6a #$+im-at
dramati$. E"o$a rRz-oiului re$e a luat #!WrQit o datR $u "rR-uQirea $omuni#mului Tn Euro"a.
S.U.A. au renunSat "entru "rima datR Tn ultimii ,: de ani la $ontinua alertR nu$learR. <in $el
mai mare $reditor al lumii& S.U.A. au devenit $el mai mare datorni$ $u o #umR de $ir$a 9 :::
de miliarde de \. ?orSele armate ameri$ane au invadat Grenada& Panama Qi IraB. Audierea $elor
im"li$aSi Tn e1"ediSia de $omando Tn Iran a "utut #R !ie urmRritR la "o#turile T.F. naSionale $ele
mai audiate. V$olile "u-li$e ameri$ane #unt Tn de$lin. Pro-lema drourilor #6a am"li!i$at.
NumRrul "er#oanelor !RrR a$o"eriQ a #"orit. SI<A a devenit un $uvWnt !amiliar tuturor.
Teleevan+eliQtii au a'un# Tn dizraSie "u-li$R. ?irma Faldez "olueazR a"ele Ala#BRi3.
19.
B. Po#ner& L. S$+mit+& Values and t"e American Manager: An <pdate <pdated& Tn Cali!ornia Manaement
RevieC& vol. ,9& nr. ,& 188).
285
CAPITOLUL 5
<e#iur& Tn $iuda elementelor menSionate& S.U.A. rRmWn "rima "utere e$onomi$R&
militarR Qi "oliti$R a lumii& $are& Qi Tn ultimii ani& a $uno#$ut o dezvoltare a#$endentR&
#u"erioarR $+iar $a ritm multora din SRrile $u e$onomie dezvoltatR.
5.2. ELE+E*TELE SPECI5ICE +A*A0E+E*TULUI
6*T)EP)I*DE)ILO) *O)D - A+E)ICA*E
Com"arativ $u manaementul ni"on& $el nord6ameri$an #e $ara$terizeazR "rintr6un
"lu# de diver#itate& de unde di!i$ultatea #u"limentarR a delimitRrii unor $ara$teri#ti$i $u
vala-ilitate mai larR. Cu rezervele de rioare& vom "un$ta $a de!initorii "entru ma'oritatea
Tntre"rinderilor nord6ameri$ane elementele "rezentate Tn $ontinuare.
5.2.1. 6*CAD)A)EA 6* ABO)DA)EA CUAT)ODI+E*SIO*AL7
A LUI ,O5STEDE
AtWt Tn S.U.A. $Wt Qi Canada& #o$ietatea& $ultura Qi manaementul #e $ara$terizeazR
"rintr6un &r'nn@!t in"i<i"!li4#. CetRSenii #e -u$urR de o a"re$ia-ilR li-ertate de a$Siune
individualR& iniSiativa lor e$onomi$R !iind Tn$ura'atR "rin multi"le modalitRSi. Individul e#te
$on#iderat $a "rin$i"alul artizan al dezvoltRrii Qi "re#tiiului a$e#tor douR naSiuni.
Di4t!n@! 3!@? "e &tere e4te re"4?D e1i#tWnd un $on#en# $va#inaSional "entru
diminuarea inealitRSilor dintre indivizi& "e -aza Tn$ura'Rrii Qi re$om"en#Rrii $elor valoroQi&
$u rezultate $on$rete Tn domeniul lor de a$tivitate. Un $on#e$inSR& !re$vent& #e re$ure la
de#$entralizRri "ronunSate ale #i#temelor e$onomi$e Qi de manaement. A$e#te $oordonate
ale mentalitRSii Qi a$Siunii au e!e$te "ozitive a"re$ia-ile a#u"ra $alitRSii vieSii $otidiene Qi
!un$SionalitRSii #i#temelor de manaement. <e alt!el& $om-inarea unui "ronunSat
individuali#m $u o redu#R di#tanSR a "uterii $on#tituie o $ara$teri#ti$R "entru $ea mai mare
"arte a SRrilor o$$identale dezvoltate.
Di#en4ine! e<it?rii in2ertit"inii &re(int? ' <!l'!re #e"ie Tn S.U.A. Qi Canada&
$om"arativ $u $elelalte SRri inve#tiate de ;o!#tede. Mai $on$ret& #e $on#tatR $R& Tn eneral&
nord6ameri$anii a$ordR o atenSie de#tul de mare mi'loa$elor "rin $are #e $autR minimalizarea
ri#$ului a#o$iat viitorului. Se !olo#e#$ "e #$arR larR la nivel de Tntre"rinderi "lanuri "e
di!erite termene& iar #tru$turile oranizatori$e Qi "ro$edurile "rezintR un rad ridi$at de
!ormalizare. Cu toate a$e#tea& e#te lar rR#"WnditR "er$e"Sia $R viitorul e#te neanti$i"a-il Qi
in#u!i$ient in!luenSa-il. E1"re#ii elo$vente ale a$e#tei #ituaSii& le#ne de $on#tatat "entru $ei $e
au "o#i-ilitatea #R viziteze S.U.A.& le $on#tituie luarea Tn $on#iderare a "revederilor
zodia$elor& evitarea $i!rei 1, la numerotarea eta'elor et$. Urmarea a$e#tei am-ivalenSe
"rivind in$ertitudinea e#te "romovarea la nivelul aentului e$onomi$ a unui $om"ortament
relativ e$+ili-rat& re!eritor la anti$i"area Qi "reRtirea viitorului& $e "are #R $ore#"undR Tn
-unR mR#urR "o#i-ilitRSilor $on$e"tuale Qi a$Sionale realmente& e1i#tente "e a$e#t "lan la
a$tualul nivel de dezvoltare a QtiinSei Qi "ra1i#ului e$onomi$.
Privitor la ultima dimen#iune #ta-ilitR de ;o!#tede& evidenSiem &r'nn@!t!
#!42linit!te "ro"rie #o$ietRSilor nord6ameri$ane. E1"re#iile #ale $on$rete #unt di!erenSierea
"uterni$R a rolurilor #o$iale "e #e1e& oana du"R -ani $e $ara$terizeazR Wndirea Qi a$Siunea
ma'oritRSii nord6ameri$anilor& "re$um Qi #tatutul #o$ial ridi$at de $are -ene!i$iazR $ei $e
286
CAPITOLUL 5
o-Sin #u$$e#e Tn domeniul lor de a$tivitate. Realizatorii& oamenii de #u$$e# #unt trataSi $a
2#u"ermani3& -ene!i$iind de o larR re$lamR #o$ialR. A$e#te elemente mar$+eazR "uterni$
manaementul la nivelul aenSilor e$onomi$i& ma1imalizarea "ro!itului !iind o-ie$tivul
"rioritar urmRrit& de reulR& #alariaSii de #e1 ma#$ulin !iind avanta'aSi la #alarizare Qi
"romovare& motivarea "rin $WQtiuri -RneQti #u-#tanSiale !iind "re$um"Rnitoare.
Un !inalul a$e#tei "RrSi& $on#iderRm o"ortun #R "rezentRm o !oarte #inteti$R Qi
4$e4ti<? 2!r!2teri(!re "e !n4!#El ! #!n!$e#entli !#eri2!nD e!e$tuatR de Sim$+a
Rouen
197
. 2Manaementul din S.U.A. "rezintR un "ronunSat "ramati#m& "unWnd a$$ent "e
ma1imizarea "ro!itului& e!i$ienSa oranizaSionalR Qi $reQterea "rodu$tivitRSii. E#te
individuali#ti$ Qi orientat #"re a$Siune& $u o ridi$atR toleranSR la ri#$ Qi o redu#R evitare a
in$ertitudinii. Nevoia de realizare e#te "uterni$R& a$ordWnd "rioritRSi autorealizRrii
individuale& $a"a$itRSii de a $ondu$e Qi -oRSiei& $a #$o"uri ale vieSii. Pune a$$ent "e
manaementul demo$rati$& !avorizarea de$iziilor de ru" Qi a "arti$i"Rrii& "rezentWnd o
di#tanSR mi$R !aSR de "utere. Comuni$aSiile unilaterale nu #unt "re!erate. Un ultimii ani
indi$ele inten#itRSii ma#$ulinitRSii e#te moderat& $u o "re!erinSR "entru $on#ideraSie Qi
$ondu$Rtori #en#i-ili la latura umanR. Nord6ameri$anii $red Tn autodeterminare& !inalizatR Tn
de$izii -azate "e date "re$i#e Qi Tn "lani!i$are. Re$om"en#ele -azate "e merit #unt a"re$iate
$a ade$vate& Tntru$Wt individul e#te $on#iderat $a !iind re#"on#a-il de rezultatele o-Sinute3.
5.2.2. DI*A+ICA 1ALO)ILO) KI OBIECTI1ELO) O)0A*IZA8IO*ALE
Un ultimii ani& Tn manaementul nord6ameri$an "ra$ti$at Tn !irme #e a$ordR o atenSie
tot mai mare valorilor manaeriale Qi $ulturii oranizaSionale. Teza atWt de inten# "romovatR
de Alvin To!!ler "rivind e$+ili-rarea a#"e$telor te+ni$o6e$onomi$e $u $ele umane Tn
manaement #e reR#eQte tot mai mult Tn $on$e"Siile& de$iziile Qi a$Siunile manaerilor de
oranizaSii.
EvoluSiile $are #e mani!e#tR "e a$e#t "lan #unt relie!ate Tn dinami$a lor "e -aza unor
$er$etRri e!e$tuate la un interval de 1: ani de $Rtre un ru" de $er$etRtori nord6ameri$ani
198
.
Un ta-elul nr. ) #e "rezintR im"ortanSa atri-uitR #$o"urilor oranizaSionale de $ei 1::)
manaeri $+e#tionaSi.
197
S. Rouen& Comparative and Multinational Management& *o+n Lille4& NeC JorB& 187D& ". 171.
1981
B. H. Po#ner& L.;. S$+mit+& o". $it.
287
CAPITOLUL 5
Tabelul nr2 3
Dina,i-a s-o/urilor organiBa@ionale
*r. S2'&rile 'r$!ni(!@i'n!le In"i2ele Cn
2rt. 1981 1991
: 1. ). ,.
1 ?urnizare de "rodu#e QiI#au #ervi$ii de $alitate Y D&98
) A#iurarea #ervi$e6ului "o#tvWnzare $lienSilor Y D&9D
, Realizarea e!i$a$itRSii oranizaSionale D&)9 D&):
9 O-Sinerea unei "rodu$tivitRSi ridi$ate D&11 D&:1
@ Realizarea de leader#+i" oranizaSional D&:8 D&:,
D A#iurarea unui moral ridi$at al "er#onalului D&:) D&:9
. Inovare inten#R Tn $adrul !irmei Y @&@.
7 Ma1imalizare a "ro!itului @&)) @&,)
8 <ezvoltare oranizaSionalR @&19 @&17
1: Realizarea #ta-ilitRSii oranizaSionale @&1) @&@7
11 A"re$ierea valorii oranizaSiei Tn $adrul $omunitRSii
im"li$ate
9&7. 9&79
1) A#iurarea de #ervi$ii "u-li$ului
Y A$e#te elemente nu au !o#t in$lu#e Tn an$+eta din 1871.
<in e1aminarea in!ormaSiilor Tn#$ri#e Tn ta-el rezultR 6 aQa $um "rezintR autorii 6
urmRtoarele #$+im-Rri mai im"ortante:
$u toate $R& la Tn$e"utul de$eniului al IX6lea& o-Sinerea de "rodu#e de $alitate Qi a#iurarea
de #ervi$ii "o#tvWnzare $lienSilor nu !R$eau "arte din "ro-lemele $on#iderate ma'ore Tn
S.U.A.
Y
& Tn "rezent a$e#tea au devenit "rioritare "entru manaerii din $adrul !irmelor5
manaerii a"re$iazR Tntr6o mR#urR mai mare $R a#iurarea unei vieSi $alitativ #u"erioare
ne$e#itR un 2#i#tem de valori $oo"erativ3& Qi nu individuali#t5
Tn $adrul #oli$itRrilor Qi aQte"tRrilor #alariaSilor elementelor re!eritoare la !amilie Qi
"ro"ria "er#oanR devin mai im"ortante5
o atenSie #"oritR #e a$ordR diver#elor #"e$ialitRSi de "er#onal Tn $adrul $ateoriei de
"er#onal Tn $adrul oranizaSiei& mai mult de$Wt ne$e#itRSilor individuale5
#e mani!e#tR a"re$iere !aSR de im"ortanSa de$iziilor Qi a$Siunilor uvernului& !aSR de
"arteneriat& Tntre #e$torul "u-li$ Qi $el "rivat5
manaerii #e $on!runtR $u 2"rovo$Rri mai mari3& Tn $eea $e "riveQte armonizarea valorilor
individuale Qi oranizaSionale.
A$e#te #$+im-Rri re!le$tR atWt modi!i$Rrile Tn #ituaSia e$onomi$R a S.U.A. Tn $adrul
e$onomiei mondiale& $Wt Qi o am"li!i$are a reali#mului manaerilor din $adrul !irmelor.
Autorii $on#tatR $R im"ortante a#"e$te ale valorilor manaeriale Qi $ulturii
oranizaSionale #6au menSinut Tn de$ur#ul de$eniului im"li$at. A$e#tea #e re!erR la "rioritatea
valorii& one#titRSii Qi $om"etenSei #alariaSilor& $om"arativ $u $elelalte $ara$teri#ti$i $on#iderate&
Y
AQa #e Qi e1"li$R de $e au !o#t in$lu#e Tn $+e#tionar Tn 1871.
288
CAPITOLUL 5
menSinerea o"timi#mului "rivind viitoarele evoluSii& im"ortanSa relativR a di!eritelor "rioritRSi
oranizaSionale rRmWne #ta-ilR& $lienSii rRmWn de$i#ivi "entru !irmR et$.
5.2.3. 5I)+ELE E+E)0E*TE
A$$elerarea Qi am"li!i$area $er$etRrii QtiinSi!i$e Qi dezvoltRrilor te+ni$e la un nivel de
neimainat $u numai trei de$enii Tn urmR #e re!le$tR Tn $onturarea unor noi ti"uri de
oranizaSii Qi Tn #$+im-Rri #emni!i$ative Tn manaement. O e1"re#ie a a$e#tor evoluSii Tn
e$onomia S.U.A. o $on#tituie 3ir#ele e#er$ente. S"e$i!i$ e#te !a"tul $R ele o"ereazR Tn
domeniile de vWr! ale QtiinSei Qi te+ni$ii nou a"Rrute& $um ar !i -iote+noloia&
mi$ro"ro$e#oarele. <intre elementele #"e$i!i$e lor menSionRm "onderea mare a a$tivitRSilor
de $er$etare Qi dezvoltare& #$+im-Rrile ra"ide Tn dimen#iunea Qi dinami$a a$e#tora& a"elarea
la !orme Qi modalitRSi "arti$ulare de manaement $are& la rWndul lor& "rezintR o dinami$R
a$$entuatR.
Un!iinSarea Qi evoluSia !ie$Rrei !irme emerente e#te mar$atR de #tadiul Tn $are #e a!lR
#u"ortul #Ru QtiinSi!i$o6te+ni$. Ti"i$& a$e#ta "rezintR urmRtoarea #tru$turR:
St!"il Atiin@i3i2& Tn $are #e mani!e#tR "rimele rezultate ale $er$etRrii QtiinSi!i$e $u
a"li$a-ilitate Tn e$onomie. S"re e1em"lu& da$R ne re!erim la -iote+noloie& a$e#ta #6a
derulat Tn de$eniul 7& atun$i $Wnd #6a o-Sinut "rima $lonare $u #u$$e# a mole$ulelor A<N
$om-inate %18.,(. Cer$etRrile #6au e1tin# Tn mai multe la-oratoare& dar numai $WSiva
oameni de QtiinSR au $ontri-uit la a$tivitatea "rimelor $om"anii "rivate& !inanSate $u
$a"ital de ri#$. A$$entul iniSial Tn a$e#te $om"anii l6a re"rezentat $on#truirea de $a"a$itRSi
de $er$etare& Tntru$Wt !oarte "uSine "o#edau aQa $eva "entru a$e#t domeniu nou5
St!"il teHn'l'$i2 Tn $are are lo$ tranziSia de la "ro$edurile te+noloi$e de la-orator
$om"li$ate Qi mari $on#umatoare de tim"& la "ro$edeele te+noloi$e #tandardizate& $u o
e!i$a$itate #en#i-il mai mare. Un a$e#te $ondiSii #e "rodu$e o di!uzare larR a noii
te+noloii& atWt Tn $omunitatea a$ademi$R& $Wt Qi Tn $ea de a!a$eri. Se Tn!iinSeazR #ute de
!irme "rivate a1ate "e noua te+noloie& iar numeroa#e !irme e1i#tente #e de"la#eazR Tn
a$e#t domeniu. A$$entul #e mutR de la "rioritRSi QtiinSi!i$e& "redominante Tn #tadiul
"re$edent& la "rioritRSile te+noloi$e& $on$retizate Tn "rodu#e $e 2"romit3 din "un$t de
vedere $omer$ial. <e reSinut Tn#R $R& Tn a$ea#tR !azR& a"ar "e "iaSR "uSine "rodu#e noi&
realmente im"ortante. Pentru -iote+noloie #tadiul te+noloi$ a Tn$e"ut Tn 1871 $Wnd #6a
realizat $u #u$$e# "rimul #intetizator de ene automat Qi a $ontinuat& Tnrei#trWnd
evoluSiile menSionate mai #u#& "WnR la #!WrQitul a$e#tui de$eniu5
St!"il "e 2'#er2i!li(!re& Tn $are& aQa $um #uereazR Qi denumirea #a& a$$entul #e mutR
a#u"ra realizRrii de "rodu#e marBeta-ile. A$tivitRSile de $er$etare Qi dezvoltare& "rioritare
a-#olut Tn !azele "re$edente& tre$ Tn "lanul #e$und& manaementul $on$entrWndu6#e a#u"ra
!inalitRSii lor $omer$iale. <e a$eea& numeroa#e re#ur#e #e alo$R a$tivitRSilor de "rodu$Sie
Qi de $omer$ializare. Untru$Wt multe !irme #e a!lR Tn a$ea#tR #ituaSie& "re#iunile
$on$urenSiale #e am"li!i$R ra"id. Ca urmare& du"R "rima eneraSie de "rodu#e marBetate
$u #u$$e#& a"are& Tn #$urt tim"& urmRtoarea.
Un domeniul -iote+noloiei& a$ea#tR !azR a Tn$e"ut Tn a$tualul de$eniu. Un numai doi
ani& "WnR Tn 188)& a a"Rrut a doua $la#R de "rodu#ele !arma$euti$e& iar din "rodu#ele iniSiale
#6a !a-ri$at o a doua eneraSie. <e'a& Tn "rezent& #e "oate vor-i de o revoluSie Tn -iote+ni$R&
$e $u"rinde nu numai laturile QtiinSi!i$R Qi te+ni$R& dar Qi $ea $omer$ialR.
289
CAPITOLUL 5
Un manaementul !irmelor emerente Tn !aza a doua Qi& Tn #"e$ial& a treia e#te e#enSialR
"oziSionarea lor te+ni$o6e$onomi$R Tntr6un mediu $u un "ronunSat dinami#m. <a$R la Tn$e"ut&
manaementul !irmei tre-uie #R !ie $a"a-il #R inoveze e!i$a$e Tn te+noloia a!erentR ni#ei
re#"e$tive& ulterior #u"ravieSuirea Qi dezvoltarea !irmei de"ind de a#iurarea a$$e#ului la
Tntreul lanS de a$tive $om"lementare $erute de $omer$ializarea noii te+noloii. PoziSionarea
!irmei im"li$R ado"tarea a "atru de$izii6$+eie
1@:
aQa $um rezultR Qi din !iura nr. 1.
<igura nr2 5 - De-iBii strategi-e 1e /oBi@ionare te>ni-o-e-ono,i-+ a fir,ei e,ergente
<in "un$t de vedere $omer$ial& de$iziile re!eritoare la "rioritRSile inovRrii Qi
e1ternalizRrii a$tivitRSilor #unt $ele mai im"ortante. Primele determinR& "ra$ti$& ti"urile de
"rodu#e Qi "rodu#ele noi Tn $are #e $on$retizeazR noua te+noloie Qi "unerea Tn o"erR a unui
monta' manaerial& $a"a-il #R le o"eraSionalizeze.
<e$iziile de e1ternalizare #ta-ile#$ $e a$tivitRSi ne$e#are o-Sinerii noului "rodu# #e
realizeazR Tn $adrul !irmei Qi $are de $Rtre aenSi e$onomi$i din a!ara #a. Un a$e#t #$o" #e
re$ure la !li!n@e 4tr!te$i2e 2 !lte 3ir#e 2e re!li(e!(? !2ti<it?@i 2'#&le#ent!re. Prin
1@:
L. ;amillton& Strategic C"oices in &ec"nology Management: %essons $rom /iotec"nology, in RevieC o!
Bu#ine##& nr. )& 188,.
290
St!Eilire! &ri'-
rit?@il'r !2'r"!te
!2@inil'r "e "e(-
<'lt!re-in'<!re
Di#en4i'n!re!
teHn'l'$iei Ai
&ie@el'r &e 2!re 4e
!Fe!(? 3ir#!
Deter#in!re!
$r!"li "e
eFtern!li(!re
! !2ti<it?@il'r
Ar#'ni(!re!
te#&'r!l? !
&re2e"entel'r trei
"e2i(ii
De2i(ii
4tr!te$i2e
2
1
3 4
CAPITOLUL 5
alianSa #tratei$R #e TnSelee #ta-ilirea unui arement !ormal& a unui me$ani#m de a$$e# al
!irmei la a$tivele altor Tntre"rinderi $e "o#edR avanta'e $om"etitive #tratei$e latente #au
o"eraSionale.
AlianSele #tratei$e Tn $azul !irmelor emerente au Tn vedere& "otrivit #"e$ialiQtilor
1@1
&
"entru !irma iniSiatoare& realizarea unuia #au mai multora din #$o"urile urmRtoare:
o-Sinerea de re#ur#e !inan$iare5
a$$e# la $a"a$itRSi te+ni$e QiI#au $omer$iale $om"lementare5
a$$e# la te+noloii de vWr!5
divizarea ri#$urilor5
a$$elerarea rezolvRrii "ro-lemelor te+ni$e Qi $omer$iale
<in e1aminarea #$o"urilor "o#i-ile "rin alianSele #tratei$e rezultR $R !undamentul realizRrii
lor e#te $om"lementaritatea !irmelor im"li$ate din unul #au mai multe "un$te de vedere.
Un "lan manaerial& e1"erienSa !irmelor nord6ameri$ane relevR $R& "entru
$a"italizarea o"ortunitRSilor Qi& $on$omitent& redu$erea ri#$urilor "rezentate de #$+im-Rrile
te+noloi$e #e re$omandR:
a( evitarea $a o #inurR !irmR #R intereze Tntre an#am-lul de re#ur#e ne$e#are
realizRrii unei te+noloii emerente Tn "rimele !aze ale dezvoltRrii. E1"erienSa nord6
ameri$anR demon#treazR $R atWt !irmele emerente& $Wt Qi $ele e1i#tente& urmRre#$ de
reulR& #R $ontroleze #ementele e#enSiale im"li$ate5 $+iar Qi $ele $e au o-Sinut
#u$$e#ele $ele mai mari au a"elat la e1ternalizarea Tn "ro$e#ul $omer$ializRrii de
"rodu#e radi$al noi.
-( #trateiile !irmelor& emerente #au e1i#tente& #e #$+im-R ra"id "e mR#ura
dezvoltRrii te+ni$e Qi $omer$iale re!le$tWndu6#e Tn $on$e"erea de "rorame !o$alizate
"e anumite a#"e$te.
$( "oziSionarea #tratei$R a !irmelor emerente Qi e1i#tente "rezintR un rad ridi$at
de $om"lementaritate& Tn #"e$ial Tn !azele tim"urii ale dezvoltRrii te+noloiei.
Ulterior& a"ar #$+im-Rri #emni!i$ative re!le$tate Tn "rioritRSile de "rodu#. A$e#t
a#"e$t e#te deo#e-it de im"ortant Tn "roie$tarea Qi o"eraSionalizarea alianSelor
#tratei$e.
5.2.4. OP8IU*I ST)ATE0ICE P)EDILECTE
EvoluSia aenSilor e$onomi$i& $a de alt!el Qi a !ie$Rrei e$onomii naSionale Tn
an#am-lul #Ru& de"inde Tn mare mR#urR de o"Siunile #tratei$e ale a$e#tora. <e ai$i rezultR
im"ortanSa $unoaQterii lor "entru ori$ine #tudiazR Tntr6o viziune $om"arativR manaementul.
1@1
S. Lei'ian& &ec"nology C"ange and Strategic Cooperation: )vidence $rom Comercialiation o$
/iotec"nology& Univer#it4 Mi$ro!ilm#& Ann Ar-or& Ml& 187..
291
CAPITOLUL 5
Inve#tiaSiile diverQilor #"e$ialiQti a#u"ra Tntre"rinderilor nord6ameri$ane indi$R& "e
lWnR a$$entuata diver#itate a o"Siunilor %vezi !iura nr. )(& Qi $Wteva elemente $u o mai mare
utilizare& $e meritR #R !ie $uno#$ute.
L!r$! r?4&Gn"ire ! Cntre&rin"eril'r "e "i#en4ini #i2i. ?oarte mulSi dintre noi&
$Wnd #e Wnde#$ #au #e re!erR la e$onomia S.U.A.& au Tn vedere Tn "rimul rWnd& marile
Tntre"rinderi $uno#$ute "e Tntre ma"amondul: General Motor#& IBM& ?ord et$. A$ea#tR
#ituaSie TQi are un anumit $ore#"ondent Tn realitRSile din a$ea#tR SarR. A#t!el& Tn 188@ "rimele
@:: de Tntre"rinderi vindeau "rodu#e Qi #ervi$ii Tn valoare de 1.7:: de miliarde de \& adi$R
)@ N din totalul vWnzRrilor a$e#tei SRri& utilizWnd 19 milioane de #alariaSi& adi$R 1, N din
!orSa de mun$R ana'atR.
Un "aralel& tre-uie #R menSionRm $R 8@ N din $ele 9&7 milioane de Tntre"rinderi nord6
ameri$ane aveau #u- 1:: de #alariaSi& !iind de$i de mi$i dimen#iuni& iar "e#te 1I) din total
aveau mai "uSin de @ ana'aSi
Y
. Con$luzia $are #e de#"rinde e#te $larR: o"Siunea #tratei$R
"redominantR Tn Tntre"rinderile din S.U.A. e#te dimen#iunea mi$R a $om"aniilor
YY
. <in $ele
$ir$a .::.::: de Tntre"rinderi noi& $are #e Tn!iinSeazR Tn medie anual Tn S.U.A. du"R 187@&
"e#te 88 N #unt Tntre"rinderi !oarte mi$i. E1"li$aSia rezidR Tn avanta'ele lor $erte 6
!le1i-ilitate ridi$atR& $o#turi $on#tante mai redu#e& a"ro"iere mai mare de !urnizori Qi $lienSi&
re$e"tivitate mai ridi$atR la inovaSii et$.
Y
RelevRm $R& Tn ultimii ani& #e mani!e#tR o tendinSR "uterni$R de redu$ere a a$e#tor di!erenSe.
YY
Edi!i$ator "e a$e#t "lan e#te Qi !a"tul $R& Tn anul 188@& Tn iunie& #6a oranizat #u- au#"i$iile PreQedintelui
Clinton 6 ?orumul naSional al IMM& la $are au "arti$i"at& Tn urma deleRrii de la !azele lo$ale Qi #tatale& "e#te
@.::: de Tntre"rinzRtori. Cu a$e#t "rile'& #6a e!e$tuat o a"ro!undatR analizR a "ro-lemelor $u $are #unt $on!runtaSi&
reSinWndu6#e "e#te ):: de #oluSii !i#$ale& $omer$iale& vamale& -an$are& edu$aSionale& in!ormaSionale& te+ni$e Tn
!avoarea IMM& $e urmeazR #R !ie im"lementate "rin lei& me$ani#me in#tituSionale et$. "WnR Tn anul 1887.
292
CAPITOLUL 5
<igura nr2 3 - Prin-i/alele o/@iuni strategi-e ale fir,elor 1in 622A2
A22ent &e intele2t!li(!re! Ai in3'r#!ti(!re! Cntre&rin"eril'r. EvoluSii inten#e&
de "e#te un #e$ol Qi 'umRtate& au du# la modi!i$Rri "ro!unde Tn e$onomia S.U.A.& mar$Wnd
mai TntWi a#$endentul mun$ii indu#triale a#u"ra $elei ari$ole Qi $on$omitent& dar $u o
anumitR de$alare& a mun$ii intele$tuale !aSR de $ea !izi$R. CWteva $i!re #unt elo$vente Tn a$e#t
#en#. <a$R& Tn 17,:& .: N din "o"ulaSia o$u"atR lu$ra Tn ari$ulturR& Tn 188@ "ro$entul #au
era de $ir$a ). Un "aralel& are lo$ o $reQtere a numRrului de #"e$ialiQti& !un$Sionari Qi manaeri
utilizaSi Tn e$onomie& a#t!el $R Tn 18D@ "entru "rima datR numRrul a$e#tora e#te #u"erior
mun$itorilor. EvoluSia "e a$e#te $oordonate $ontinuR Qi& $a urmare& Tn 187@& numai 1) N din
!orSa de mun$R o$u"atR lu$ra nemi'lo$it Tn "rodu$Sie.
Su"ortul dinami$ilor de mai #u# Tl re"rezintR Tn -unR mR#urR 6 !ireQte Tn ultimele "atru
de$enii 6 in!ormatizarea a$$eleratR a #o$ietRSii nord6ameri$ane. <u"R a"re$ierile unui $uno#$ut
#"e$iali#t& *o+n Nai#-ilt& Tn 187@& D@ N din !orSa de mun$R lu$ra Tn #e$torul in!ormaSional& !aSR de
numai 1. N Tn 18@:. Con#e$inSa a$e#tor mutaSii "e "lan #tratei$ o $on#tituie !undamentarea
293
Intele2t!li(!re!
Ai in3'r#!ti(!re! 3ir#el'r
6n3iin@!re! "e Cntre&rin"eri #i2i
Ai #i%l'2ii
)'E'ti(!re! !2ti<it?@il'r "e eFe2@ie
Pl!4!re! 3ir#el'r Cn ('nele rr!le
O&@ini 4tr!te$i2e
&re"ile2te
CAPITOLUL 5
Tn!iinSRrii Qi dezvoltRrii Tntre"rinderilor nord6ameri$ane "e ana'area Qi utilizarea de !orSa de
mun$R $ali!i$atR& "e "re"onderenSa #"e$ialiQtilor& !un$Sionarilor Qi manaerilor %2ulerele al-e3(&
Tn ra"ort $u mun$itorii %2ulerele al-a#tre3(& "e a"elarea "e #$arR larR la te+ni$a ele$troni$R de
$al$ul& $e6Qi "un am"renta a#u"ra dimen#ionRrii& #tru$turRrii Qi !un$SionRrii Tntre"rinderilor.
<e#iur& #u"ortul e$onomi$ al a$e#tei o"Siuni #tratei$e e#te nivelul !oarte ridi$at al
"rodu$tivitRSii Tn a$tivitRSile nemi'lo$ite de "rodu$Sie. A$ea#ta "ermite $a o "er#oanR $are
lu$reazR Tn "rodu$Sie #R !urnizeze "rodu#e "entru alte 1@ "er#oane& dintre $are . lu$reazR dar !RrR
#R "rodu$R nemi'lo$it.
Orient!re! 2re42Gn"? 4&re r'E'ti(!re. ConturatR $a o dire$Sie ma'orR a "rore6
#ului QtiinSi!i$o6te+ni$ Qi e$onomi$& $u $ir$a ) de$enii Tn urmR& ro-otizarea #6a im"u# $a o
realitate de ne$onte#tat a S.U.A.& deQi !aSR de "o#i-ilitRSi Qi ne$e#itRSi #e a!lR Tn$R Tntr6o !azR
in$i"ientR. Numai Tn indu#tria automo-ilelor #e a"re$ia $R la nivelul anului 188: #e
!olo#eau "e#te 1::.::: de ro-oSi. Pentru viitor #e a"re$iazR $R ro-oSii vor do-Wndi o !oarte
ra"idR Qi $u"rinzRtoare evoluSie& datoritR marilor utilitRSi "e $are le "rezintR& aQa $um rezultR
Qi din ta-elul ,.
Ca urmare& tot mai mulSi aenSi e$onomi$i o"teazR "entru introdu$erea ro-oSilor $a o
dire$Sie ma'orR a dezvoltRrii lor& $u multi"le $on#e$inSe a#u"ra manaementului a$e#tora.
A#t!el& are lo$ o #$+im-are a numRrului Qi #tru$turii "er#onalului avWnd Tn vedere $R un ro-ot
determinR& de reulR& $a DD N din "o#turile $reate #R !ie de #"e$ialitate Qi manaement Tn
$ondiSiile o-Sinerii unei "rodu$tivitRSi net #u"erioare realizRrilor anterioare. Un "lu#& #e
"rodu$ #$+im-Rri ma'ore Tn dimen#iunea Qi #tru$tura a$tivitRSilor de e!e$tuat& in!ormaSiilor
ne$e#are Qi de$iziilor ado"tate& $e im"un $on$e"erea de #i#teme de manaement -azate
interal "e noi "rin$i"ii.
Tabelul nr2 7
Tre/te 1e robotiBare a sar-inilorE
*r.
2rt.
C!te$'rii "e
4!r2ini EFe#&le
1 Sar$ini $e "ot !i
e!e$tuate Tn "rezent
de ro-oSi
6 CWntat la "ian
6 Fo"#it "e o linie de a#am-lare
6 TRiat Se#Rturi $u la#er
6 Mani"ulat a"arate de #udat
6 A#am-lat "RrSi me$ani$e Qi ele$troni$e
6 A#am-lat "arSi me$ani$e Qi ele$tri$e #im"le Tn mi$i
motoare ele$tri$e& "om"e& tran#!ormatoare& radiouri&
$a#eto!oane et$.
6 A#am-lat "RrSi mari QiI#au $om"le1e "entru televizoare&
!riidere& $u"toare& automo-ile et$.
: 1 )
) Sar$ini $are vor 6 CurRSat un $ovor %evitWnd ireularitRSile(
294
CAPITOLUL 5
"utea !i e!e$tuate
de viitoarea
eneraSie de ro-oSi
6 O"erat la maQini de "relu$rarea lemnului
6 CurRSat Qi #"Rlat !ere#tre
6 Ten$uit zidRrie
, Sar$ini !oarte
#o!i#ti$ate "e $are
Tn viitor& "ro-a-il
$R ro-oSii le vor
e!e$tua
6 Pu# QiI#au $urRSat o ma#R
6 Um"letit un "ulover
6 Un$Rlzit Qi re"arat #"Rrturi Tntr6un re$i"ient #au o $ondu$tR
6 Un# o !rezR minierR #au un utila' #imilar
6 E!e$tuat rela' la un automo-il
6 Un$Rr$at& o"erat Qi de#$Rr$at o maQinR de $u#ut
6 Hidit $RrRmizi Tn linie drea"tR
6 S$+im-at un $au$iu$ la maQinR
6 Utilizat un tra$tor #au o $om-inR "e un teren "lat
6 Cule# !ru$te
6 PreRtit $+i!tele la un -u!et e1"re#
9 Sar$ini "e $are
ro-oSii ni$iodatR nu
le vor "utea e!e$tua
%"ro-a-il(
6 TRiat un diamant
6 Polizat o "iatrR "reSioa#R
6 CurRSat de "ieliSR un #truure
6 Re"arat un #$aun #au un ta$Wm
6 *u$at teni# de ma#R la nivelul unui $am"ion
6 Condu# o -i$i$letR Tntr6o zonR alomeratR
6 CurRSat un $o"a$
6 Re$ondiSionat un ta-lou
6 A#am-lat #$+eletul unui dinozaur
6 Tun# la modR
6 E!e$tuat o"eraSie de a"endi$itR
6 ?i1at un o# multi!ra$turat
6 S$ul"tat Tn lemn #au marmurR
6 Con#truit un zid de "iatrR& re"arat !ere#tre
Y R.U. A4re#& S. M. Miller& Robotics Applications 4 Social Implications& Bolliner
Pu-li#+in Co.& Cam-ride& 187,& ". 9.
Ten"in@! "e !#&l!4!re ! !$en@il'r e2'n'#i2i Cn ('nele rr!le. Un evoluSia S.U.A.
#e $on#tatR mai multe eta"e. PWnR Tn 18): zonele rurale #6au dezvoltat mai ra"id de$Wt $ele
ur-ane. SituaSia #6a inver#at& SinWnd "WnR Tn 187). <in a$e#t an #e $on#tatR $R numRrul Qi
"onderea "o"ulaSiei rurale #e am"li!i$R mai ra"id de$Wt a $elei indu#triale. Se remar$R $+iar
$R unele mari oraQe& $um ar !i Saint Koui# #au Bu!!alo& Qi6au diminuat numRrul de lo$uitori
$u $ir$a ): N.
Su-#tratul e$onomi$ al a$e#tei evoluSii Tl $on#tituie reorientarea unei "RrSi a"re$ia-ile
din aenSii e$onomi$i #"re a6Qi dezvolta a$tivitRSile Tn zonele rurale. Ka -aza o"Siunii #tratei$e
de a am"la#a Tntre"rinderile Tn lo$alitRSi rurale #e a!lR marile avanta'e "e $are a$e#tea le o!erR.
Cu titlul e1em"li!i$ativ& menSionRm urmRtoarele: !orSa de mun$R mai ie!tinR& $o#turi de
"rodu$Sie mai redu#e& a-#enSa #indi$atelor& #timulente !inan$iare a$ordate de $Rtre #tat Qi
autoritRSile lo$ale& eti$R a mun$ii net #u"erioarR& #"e$i!i$R mi$ro$ole$tivitRSilor teritoriale Q.a.
<e reSinut& $R Tn ultimii ani #e Tn!iinSeazR Tn zonele rurale !irme -azate "e te+ni$a de vWr!& $a
295
CAPITOLUL 5
urmare a dezvoltRrii tele$omuni$aSiilor Qi in!ormati$ii di#tri-uite& re!le$tatR Tn e1odul din oraQe
la SarR $e a $u"rin# $u "rioritate $adrele de TnaltR $ali!i$are.
5.2.5. +A*A0E)UL 0E*E)AL - P)I*CIPALUL A0E*T
AL SC,I+B7)ILO)
I*5O)+ATICO-+A*A0E)IALE
?irmele nord6ameri$ane& $a de alt!el $va#itotalitatea !irmelor din SRrile dezvoltate&
Tnrei#treazR Tn ultimele de$enii o "erioadR de inten#e #$+im-Rri. )'ll "eter#in!nt Cn
re!li(!re! l'r Cl !re #!n!$erl 4! "ire2t'rl $ener!l 2!re re&re(int? &rin2i&!ll !$ent
!l 42Hi#E?ril'r. Un ra"ort $u #$+im-Rrile din $adrul oranizaSiei& manaerul eneral #e "oate
a!la Tn una din urmRtoarele "'? i&'4t!(e:
iniSiator oriinal al #$+im-Rrilor& Qi Tn a$ea#tR #ituaSie i #e re$omandR #R ai-R Tn vedere $a
2SintR3 an#am-lul ru"urilor #au #u-#i#temelor im"li$ate din $adrul oranizaSiei5 tre-uie
evitatR tendinSa de a im"li$a numai anumite "er#oane du"R $are $eilalSi #R a"eleze la
imitarea "rimilor5
!orti!i$ator al #$+im-Rrilor iniSiate de alSii atun$i $Wnd a$e#tea #unt orientate ade$vat5
Tntotdeauna "entru #u$$e#ul #$+im-Rrilor e#te ne$e#arR im"li$area "uterni$R a manaerului
eneral& autoritatea #a !ormalR Qi in!ormalR& "re#tiiul #Ru avWnd un im"ortant e!e$t "ozitiv.
O mare "arte a #$+im-Rrilor ma'ore din !irmele nord6ameri$ane #e "rodu$ Tn #trWn#R
leRturR $u introdu$erea& modernizarea #au Tnlo$uirea elementelor in!ormati$e. <e ai$i
im"ortanSa viziunii& $unoQtinSelor Qi atitudinilor manaerilor vizavi de in!ormati$R.
Untr6o !oarte intere#antR lu$rare& E. S$+ein
1@)
"rezintR r'lrile &e 2!re le !
#!n!$erii 2! !$en@i !i 42Hi#E?rii Ai 3!2t'rii 2!re le in3len@e!(?& re!le$tate #inteti$ Tn
!iura nr. ,.
Re!eritor la $onSinutul elementelor $u"rin#e Tn !iurR menSionatR dorim #R "un$tRm
douR a#"e$te.
1@)
E. S$+ein& &"e Role o$ C)- in t"e Management o$ C"ange: t"e Case o$ In$ormation &ec"nology& Tn T+.
=o$+an& M. U#teem& Tran#!ormin Oranization#& O1!ord Univer#it4 Pre##& O1!ord& 188).
296
CAPITOLUL 5
<igura nr2 7 - 6->i,barea rolurilor ,anagerului general 0i 1eter,inan@ii s+i
CA1a/tat 1u/+ E2 6->ein& o/2 -it2& /2 IAD
251
2<EHG;EZAREA
ORAGANIHAZIEI3
<i#$on!ort
NeliniQte
FinovRSie
SC;IMBaRI MA*ORE
Identi!i$are
E1aminare
2REUNG;EZAREA
ORGANIHAZIEI3
IndividualR
RaSionalR
?ACTORI PERSONAKI
I"otezele de -azR "rivind te+noloia
in!ormaSionalR %T.I.(
Fiziunea a#u"ra T.I.
?undamentele Qi e1"erienSa
re!eritoare T.I.
REAKITaZI
ORGANIHAZIONAKE
<imen#iune
FWr#tR
SituaSie !inan$iarR
Stru$tura oranizatori$R
Re$e"tivitatea "er#onalului
manaerial Qi de e1e$uSie
REAKITaZI TE;NOKOGICE
Po#i-ilitRSi "romi#e
Kimite identi!i$ate
Co#turi
Prorame
REAKITaZIKE IN<USTRIEI
RelevanSa #tratei$R a T.I.
Com"ortarea $on$urenSilor
Mo-ilitatea "rodu#elor
CAPITOLUL 5
S$+im-area e#te vRzutR $a un "ro$e# #au un an#am-lu de "ro$e#e $om"le1e& $e
im"li$R dire$t #au indire$t Tntreaa oranizaSie. Un a$e#t $onte1t ori$e #$+im-are ma'orR
"ar$ure douR !aze: de dezamor#are& de 2dez+eS3& a me$ani#melor Qi orani#melor
e1i#tente& Tn aQte"tarea noilor elemente $e enereazR "er#onalului o #tare de di#$on!ort& de
neliniQte $+iar. Pe a$e#t !undal #e iniSiazR Qi im"lementeazR modi!i$Rri. O datR o"erat
an#am-lul #$+im-Rrilor "roie$tate #i#temul #e #tru$tureazR riuro#& modalitRSile& !ormele&
me$ani#mele utilizate !ormalizWndu6#e5 are lo$ de$i 2Tn+eSarea #i#temului3& Tn #en#ul
Tn$adrRrii& !un$SionRrii #ale Tn reuli "re#ta-ilite.
A doua remar$R #e re!erR la !a"tul $R& Tn !ie$are !irmR& iniSierea& derularea Qi
!inalizarea "ro$e#elor de #$+im-are ma'orR iau !orme #"e$i!i$e& $a urmare a unor "arametri&
$el "uSin "arSial di!eriSi& ai $elor "atru $ateorii de !a$tori eneri$i im"li$aSi. <e ai$i&
ne$e#itatea "arti$ularizRrii a$$entuate a $on$e"erii Qi o"eraSionalizRrii #$+im-Rrilor ma'ore
$ore#"unzRtoare #"e$i!i$ului !ie$Rrei oranizaSii& !ireQte& "rin "ri#ma viziunii manaerului
eneral Qi a eventualelor orani#me manaeriale "arti$i"ative ale !irmei.
<a$R ne re!erim Tn #"e$ial la #$+im-Rrile ma'ore a#o$iate introdu$erii te+noloiei
in!ormaSionale %T.I.(& tre-uie #R "re$izRm $R !ie$are manaer eneral "o#edR e1"li$it #au
im"li$it o anumitR "er$e"Sie a#u"ra $onSinutului Qi utilitRSii #ale. E. S$+ein a Tnto$mit o
deo#e-it de intere#antR Qi utilR ti"oloie a manaerilor& Tn !un$Sie de "er$e"Siile Qi i"otezele
"rivind a"li$a-ilitatea Qi utilitatea T.I.& Tn#$ri#e Tn ta-elul urmRtor.
Tabelul nr2 8
Ti/ologia ,anagerilor generali& n fun-@ie 1e abor1area T2I2
*r.
2rt.
Ti&l "e
#!n!$er
S22int? &re(ent!re ! 2!r!2teri4ti2il'r 4!le
: 1 )
1 Ideali#tul
uto"i$
#e#izeazR numai avanta'ele $e derivR din introdu$erea T.I. Tn
$adrul !irmei "entru oranizaSie Qi individual "entru "ro"ria
"er#oanR5
e#te "o#i-il #R nu vadR 2a$e#te avanta'e Tn "erioada a$tualR3& dar
e#te $onvin# de ele $R #e vor o-Sine Tn de$ur#ul tim"ului.
) Uto"i$ul
reali#t
#e#izeazR marile avanta'e "otenSiale ale T.I.& dar nu e#te #iur $R
toate vor "utea #R !ie o-Sinute datoritR $o#turilor a#$un#e im"li$ate
Qi rezi#tenSei anumitor "er#oane5
"er$e"e Qi alte #ur#e de di!i$ultRSi& $e nu #unt "ro"rii T.I.& dar
$are a"ar Tn "ro$e#ele im"lementRrii #ale.
, Am-iva6
lentul
"er$e"e avanta'e Tn anumite domenii Qi dezavanta'e #au
di!i$ultRSi "otenSiale Tn altele QiI#au $on#iderR $R "ot !i #u"erioare
-ene!i$iilor5
doreQte #R avan#eze $u introdu$erea T.I.& dar& Tn a$elaQi tim"&
252
CAPITOLUL 5
mani!e#tR "re$auSie #au $+iar teamR.
: 1 )
9 S$e"ti$ul
reali#t
"rezintR Tndoieli ma'ore "rivitoare la avanta'ele "e termen #$urt
#au lun ale T.I.5
#e#izeazR& $on$omitent& $R introdu$erea T.I. va Tn#emna un "lu#
Tn !un$Sionarea !irmei5
$ontroleazR $u ri'R tot $eea $e #e im"lementeazR Tn vederea
minimalizRrii e!e$telor neative Tn $adrul oranizaSiei.
@ S$e"ti$ul
uto"i$
$rede $R introdu$erea T.I. e#te Tn "rimul rWnd dezavanta'oa#R
Tntru$Wt 2#u-mineazR3 alte "ro$e#e manaeriale e!i$a$e5
a"re$iazR $R T.I. nu e#te numai $o#ti#itoare de im"lementat& dar
enereazR di!i$ultRSi.
Ra"orturile dintre $ele @ $ateorii de manaeri& Tn !un$Sie de "ro-a-ilitatea
rezultatelor& #$ontate #unt ilu#trate #ue#tiv Tn !iura nr. 9.
P)OBABILITATEA )EZULTATULUI
<igura nr2 8 - Gru/area ,anagerilor generali n fun-@ie 1e /oBi@ia
fa@+ 1e intro1u-erea T2I2 C1u/+ E2 6->ein o/2 -it2D
O inve#tiaSie -azatR "e #tudii de $az e!e$tuatR Tn SUA a#u"ra 79 de !irme a relevat
$R manaerii enerali& $el mai !re$vent 6 @@ N 6 #e Tn$adreazR Tn $ateoria uto"i$ilor realiQti&
), N #unt am-ivalenSi& ): N idealiQti uto"i$i Qi numai ) N #$e"ti$i realiQti. PredominR de$i
manaerii $are #e aQtea"tR la o-Sinerea de rezultate "ozitive& $a urmare a e!e$tuRrii
253
Ut'&i2l re!li4t I"e!li4tl t'&i2
Ut'&i2l 42e&ti2 S2e&ti2l re!li4t
A#Ei<!lent
CAPITOLUL 5
#$+im-Rrilor a"elWnd la T.I.& ma'oritatea $on#iderWnd o "ro-a-ilitate ridi$atR de "rodu$ere a
lor. Se "oate& a#t!el& $on$luziona 6 Qi "ra$ti$a manaerialR din SUA o demon#treazR din "lin 6
$R manaerii enerali de !irmR a$SioneazR $el mai ade#ea $a intenQi aenSi ai #$+im-Rrii&
$+iar da$R a"are Qi o dozR a"re$ia-ilR de ideali#m.
Un element "rin$i"al $e determinR am"loarea Qi e!i$a$itatea #$+im-Rrilor Tn
oranizaSie Tl $on#tituie &tere! &e 2!re ' &'4e"? #!n!$erl $ener!l& de!initR $a !iind
$a"a$itatea #a de a6Qi e1er$ita voinSa Tn $adrul !irmei. *o+n C+ild
1@,
a arumentat $R Tn
e!e$tuarea aleerilor #tratei$e "uterea manaerului eneral are un rol $entral. Puterea
manaerului e#te >uatro dimen#ionalR aQa $um a evidenSiat $u mulSi ani Tn urmR $uno#$utul
#"e$iali#t ameri$an *o+n Mar$+. A$e#te dimen#iuni
Y
#unt:
#tru$turalR& $e re!le$tR "oziSia manaerului Tn ierar+ia !irmei5
"ro"rietate& $e de$ure din a$Siunile manaerului Tn $adrul !irmei Qi de re"rezentant
"romotor al intere#elor a$Sionarilor5
de e1"ert& $e re!le$tR $om"etenSa "ro!e#ionalR $e $ore#"unde a$tivitRSilor !irmei5
"re#tiiul& $e de$ure din $alitRSile #ale "er#onale Qi din #tatutul #o$ial "e $are Qi l6a
$on#truit.
Reunirea de $Rtre un manaer eneral a a$e#tor "atru dimen#iuni #au !aSete ale
"uterii la un nivel Tnalt Ti $on!erR o mai mare $a"a$itate de a #$+im-a.
Un nu "uSine !irme& manaerii enerali re$ur& aQa $um aratR "ro!e#orul Sidne4
?inBel#tein& la $on#tituirea de 2'!li@ii "'#in!nte "entru a reuQi #$+im-Rri am"le Qi e!i$a$e. O
a#emenea $oaliSie reuneQte toSi #au o mare "arte din manaerii de nivel #u"erior din !irmR
1@9
.
A$SionWnd $a un ru" in!ormal& de reulR& #u- autoritatea manaerului eneral&
$oaliSia dominantR #e $om"ortR $a un 2ta#B !or$e3 $u o "uterni$R $oeziune interioarR& $are&
a"elWnd la o amR variatR de modalitRSi& eliminR ra"id rezi#tenSele individuale Qi de ru" la
#$+im-Rri Qi #"ore#$ re$e"tivitatea "er#onalului manaerial Qi de e1e$uSie din #u-ordinea lor
!aSR de mutaSiile iniSiate.
5.2.6. P)EDO+I*A*8A ST)UCTU)ILO) O)0A*IZATO)ICE PI)A+IDALE
1@,
*. C+ild& -rganiational Structure, )nvironment and Per$ormance: &"e Role o$ Strategic C"oice& Tn
So$iolo4& nr. D& 18.).
Y
Elemente #u"limentare a#u"ra dimen#iunilor "uterii manaerilor #e "ot R#i Tn ;. Mintz-er& PoCer in and
around Oranization#& EnleCood Cli!!& NeC *er#e4 Prenti$e ;all& 187,5 O. Ba##& Bein in t+e Ri+t Pla$e: A
Stru$tural Anal4#i# o! Individual In!luen$e in an Oranization& in Admini#trative S$ien$e Guarterl4& nr. )8& 1879.
1@9
S. ?inBel#tein& Power in &op Management &eams: #imentions, Measurent and Validation& in A$adem4 o!
Manaement *ournal& nr. 7& 188).
254
CAPITOLUL 5
<e!initorie "entru #tru$turile oranizatori$e e#te #tru$turarea lor "redominant "e
verti$alR& Tn $ondiSiile "rioritRSii elementelor ierar+i$e. Se !olo#e#$ mai multe ti&ri "e
4tr2tri ier!rHi2e %vezi !iura nr.@(& a#u"ra $Rrora ne vom re!eri Tn $ontinuare:
1@@
1@@
<. B. Allen& E. Miller Qi R. Nat+& o". $it.& ". 91 6 9).
255
CAPITOLUL 5
<igura nr2 9 - Ti/urile 1e stru-turi organiBa@ionale utiliBate n
fir,ele 1in 6A
!L Str2tr! &e "'#enii 4! 3n2@ini& utilizatR de reulR Tn Tntre"rinderile $e
!a-ri$R un #inur "rodu# #au o !amilie de "rodu#e. Un !runtea #a #e a!lR un #inur manaer& $e
"oartR diver#e denumiri 6 "reQedinte e1e$utiv& dire$tor eneral et$. Un #u-ordinea #a dire$tR
#e a!lR mai multe de"artamente& !ie$are !iind #"e$ializat "e un anumit domeniu5 $el mai
!re$vent& de"artamentele #unt "ro!ilate "e "rodu$Sie& !inanSe& marBetin& vWnzRri Qi "er#onal&
!iind $ondu#e de un dire$tor #au un Qe! de de"artament. S"e$i!i$ a$e#tui ti" de #tru$turR din
"un$t de vedere !un$Sional e#te !a"tul $R !ie$are de"artament a#iurR e1"ertiza #"e$i!i$R
domeniului #Ru "entru Tntreaa Tntre"rindere.
EL Str2tr! 'r$!ni(!t'ri2? &e &r'"4& !olo#itR Tn $om"aniile $e !a-ri$R mai multe
!amilii #au ru"e de "rodu#e. Se oranizeazR "entru !ie$are !amilie de "rodu#e #au "rodu#
mai $om"le1& un de"artament #au o !a-ri$R $ondu# de un manaer eneral& Tn #u-ordinea
$Rruia #e a!lR& "e lWnR $om"artimentele de "rodu$Sie ne$e#are& Qi $om"artimente !un$Sionale
"e domenii. Ka nivelul Tntreii Tntre"rinderi #e a!lR $ondu$Rtorul a$e#teia& $Rruia Ti #unt
256
Pr'"4
D'#enii 4!
3n2@ini
0e'$r!3i2?
+!tri2e!l? 5!#ili!l?
)e@e!
Str2tri
'r$!ni(!t'ri2e
CAPITOLUL 5
#u-ordonaSi manaerii enerali ai de"artamentelor QiI#au !a-ri$ilor $om"onente. Un !un$Sie de
radul de de#$entralizare& dire$torul eneral "oate #R di#"unR Qi de $Wteva #ervi$ii $entrale&
$el mai ade#ea de !inanSe Qi re#ur#e umane& $are6l a'utR Tn diri'area Qi $ontrolarea an#am-lului
a$tivitRSilor Tntre"rinderii.
2L Str2tr! 'r$!ni(!t'ri2? $e'$r!3i2? #e utilizeazR Tn Tntre"rinderile "rodu$Rtoare
$are e!e$tueazR Qi di#tri-uirea "rodu#elor #au Tn $om"aniile $omer$iale mari. Cel mai !re$vent&
a$tivitatea a$e#tora e#te #tru$turatR "e divizii de "rodu$Sie QiI#au $omer$iale $are #e o$u"R de o
anumitR "iaSR. Ti"i$R "entru $om"aniile mari din S.U.A. e#te $rearea de divizii "entru "ieSele
e#ti$R& ve#ti$R& $entralR Qi #udi$R. ?re$vent& a$e#t ti" de #tru$turR #e $om-inR $u "re$edentele.
Con$ret& #e !olo#eQte #tru$turarea eora!i$R "e "ieSe a a$tivitRSilor de marBetin Qi vWnzRri 6
de$i $ele $omer$iale 6 Qi "e "rodu# #au domenii a $elorlalte a$tivitRSi.
"L Str2tr! 'r$!ni(!t'ri2? #!tri2e!l? e#te Tntre-uinSatR Tn #"e$ial Tn $om"aniile
"romotoare ale "rore#ului te+ni$ Qi $are a"eleazR la realizarea de "roie$te "entru a6l enera
Qi valori!i$a. S"e$i!i$ a$e#tui ti" de #tru$turR oranizatori$R e#te $R& Tn $adrul #Ru& "e lWnR
$om"artimentele $la#i$e #"e$ializate "e domenii #e oranizeazR aQa6numitele "roie$te. Un
"roie$t e#te o ru"R de "er#oane $are "rime#$ #ar$ina #R #e o$u"e de enerarea unui "rodu#
#au te+noloii noi QiI#au de !a-ri$area unui "rodu# $olateral& ne#"e$i!i$ $om"aniei. ?ie$are
"roie$t e#te diri'at de un $ondu$Rtor. Un $on#e$inSR& !ie$are mem-ru al e$+i"ei $e realizeazR
"roie$tul e#te #u-ordonat $on$omitent Qe!ului de "roie$t Qi $ondu$Rtorului #Ru ierar+i$ din
de"artamentul din $are !a$e "arte. Avanta'ul ma'or al a$e#tui ti" de oranizare rezidR Tn
!a$ilitarea $oordonRrii de#!RQurRrii #imultane a douR $ateorii de a$tivitRSi: $urente Qi de
Tnnoire a "rodu$Siei Qi te+noloiilor. A"ar Tn#R di!i$ultRSi "e "lanul $omuni$Rrii& $ontrolului
et$.& datoritR du-lelor #u-ordonRri.
eL Str2tr! 'r$!ni(!t'ri2? "e ti& re@e!& $onturatR re$ent& Tn ultimul de$eniu
1@D
& are
dre"t $ara$teri#ti$R "rin$i"alR $rearea unei mi$i oranizaSii $entrale& de !a"t o Tntre"rindere
de #ine #tRtRtoare $are #e o$u"R de !urnizarea unui "rodu# #au a unui #ervi$iu anumitor
$lienSi. S"e$i!i$ ei e#te !a"tul $R a$ea#tR Tntre"rindere nu de#!RQoarR a$tivitRSi de "rodu$Sie
#au $omer$iale& $i $onteazR "e alte $om"anii $are realizeazR re#"e$tivele a$tivitRSi& Tn !un$Sie
de $ererile #ale. <e$i& o-ie$tul #Ru de a$tivitate Tl $on#tituie armonizarea $ontri-uSiilor mai
multor $om"anii 6 "ie#e& #u-an#am-le& #tudii de marBetin& vWnzRri& $um"RrRri& o"eraSiuni
!inan$iare 6 "entru a #ati#!a$e $omenzile anumitor $lienSi. <e!initorie "entru #tru$tura
oranizatori$R ti" reSea e#te $entrarea #a "e 2"u-li$ relation#3& mi'loa$ele de a$Siune !iind Tn
$va#ie1$lu#ivitate tele!onul& tele!a1ul& 1ero1ul& tele1ul& reda$tarea de materiale& oranizarea
de TntWlniri de a!a$eri& vizite "roto$olare Qi de lu$ru& $ultivarea "rieteniilor Tn diver#e $er$uri
et$. Se "are $R e#te una din #tru$turile oranizatori$e ale viitorului.
3L Str2tr! 'r$!ni(!t'ri2? "e ti& 3!#ili!l e#te $ea $la#i$R& !iind utilizatR Tn
Tntre"rinderile mi$i. Patronul e#te $ondu$Rtorul oranizaSiei& !iindu6i #u-ordonaSi dire$t $ei
$WSiva #alariaSi. Condu$erea a$e#teia are un "ronunSat $ara$ter in!ormal& el !iind nu numai
1@D
*. Nai#-ilt& P. A-urdene& Re!inventing t"e Corporation& Larner BooB#& NeC JorB& 187@
257
CAPITOLUL 5
manaer& $i Qi e1e$utant& volumul Qi $om"le1itatea relativ redu#e ale mun$ii de $ondu$ere
neridi$Wnd "ro-leme deo#e-ite.
5.2.7. I*TE0)A)E PUTE)*IC7 A ELE+E*TELO)
I*5O)+A8IO*AL - DECIZIO*ALE
O "rimR $on#tatare #e re!erR la !a"tul $R& de reulR& Tn Tntre"rinderile nord6ameri$ane
de dimen#iuni mari Qi mi'lo$ii e1i#tR ' 4e&!r!re "e4tl "e &r'nn@!t? Cntre !2ti<it?@ile "e
#!n!$e#ent Ai 2ele "e eFe2@ie. Pro$e#ele in!ormaSional6de$izionale revin a"roa"e Tn
totalitate "er#onalului de $ondu$ere Qi #"e$ialiQtilor& e1e$utanSii din $om"artimentele de
"rodu$Sie !iind !oarte "uSin im"li$aSi Tn $adrul a$e#tora. Cu alte $uvinte& "arti$i"area& mai ale#
$ea de$izionalR& e#te #en#i-il mai redu#R de$Wt Tn ma'oritatea SRrilor o$$identale dezvoltate.
In3'r#!@iile Cn 2!"rl Cntre&rin"eril'r 4e "i3(e!(? 4ele2ti<D -ene!i$iarii !iind
-ine "re$izaSi. Avanta'ele "e "lanul o"erativitRSii Qi diminuRrii $o#turilor #unt anulate "arSial
de in#u!i$ienta in!ormare eneralR a#u"ra anumitor "ro-leme de im"ortanSR lo-alR "entru
Tntre"rindere. Untr6o "ro"orSie din $e Tn $e mai mare& in!ormaSiile #unt $ule#e& Tnrei#trate&
tratate Qi& nu rareori& $+iar inter"retate $u a'utorul $al$ulatoarelor ele$troni$e. Com"uterele
"er#onale dotate $u o mare $a"a$itate in!ormaSionalR& di#"unWnd de numeroa#e "rorame
utilitare& au mar$at o adevRratR revoluSie "e "lan in!ormaSional& determinWnd o #"orire
#imSitoare a vitezei Qi $alitRSii de$iziilor Qi un "lu# de o"erativitate Tn de$izie Qi in!ormare la
nivelul a$tivitRSilor o"eraSionale.
AtWt Tn $adrul "ro$e#elor de$izionale& $Wt Qi al $elor in!ormaSionale& #e a"eleazR la
diver#e 4i4te#e Ai #et'"e "e 2'n"2ere. <intre $ele mai utilizate menSionRm
manaementul "rin o-ie$tive %MPO(& manaementul "rin "roie$te %MPP(& manaementul "e
"rodu# %MPPr(& manaementul "rin -uete %MPB(& ta-elul de$izional& ar-orele de$izional&
modelul ;arz-un Q.a. O atenSie deo#e-itR #e a$ordR metodelor Qi te+ni$ilor de motivare&
uneori $+iar #u"raa$$entuWnd a#"e$tele lor raSionale& $um e#te $azul #ta-ilirii veniturilor
$ondu$Rtorilor& $orelat $u "ro!itul Qi $i!ra de a!a$eri o-Sinute "e "erioade #$urte& $eea $e
a!e$teazR "reo$u"Rrile Qi e!i$ienSa "e termen lun.
Privite Tn an#am-lu& "ro$e#ele in!ormaSional6de$izionale din Tntre"rinderile nord6
ameri$ane "rezintR un rad relativ ridi$at de !ormalizare Qi in#trumentalizare& -azate& Tn -unR
mR#urR& "e utilizarea "e #$arR larR a e$+i"amentelor ele$troni$e de $al$ul& !iind "uterni$
$entrate "e $reQterea "ro!itului.
5.2.8. +A*A0E+E*TUL I*TE0)AT
AL P)ODUC8IEI
O !ormR #"e$i!i$R de manaement $entrat "e a$tivitRSile de "rodu$Sie $onturate Tn SUA
Tn ultimii ani Tl re"rezintR #!n!$e#entl inte$r!t !l &r'"2@iei %M.I.P.(. Un e#enSR& a$e#t ti"
258
CAPITOLUL 5
de manaement reuneQte& de o manierR interde"endentR& trei a-ordRri manaeriale e!i$a$e ale
a$tivitRSilor de "rodu$Sie 6 te+noloia de "relu$rare avan#atR& e#tiunea #to$urilor Tn tim" real Qi
manaementul $alitRSii totale 6& -azat "e tratarea "er#onalului $a !iind $on$omitent o re#ur#R Qi
$a"ital uman& o-SinWndu6#e e!e$tul de #inerie %vezi !iura nr. D(. AQa $um #u-liniazR <ean Qi
Snell
1@.
& MIP im"li$R eliminarea -arierelor dintre !azele& !un$Siile Qi #$o"urile "rodu$Siei "entru
a $rea un #i#tem $entrat "e o-Sinerea de valoare adRuatR. Pentru a TnSelee MIP e#te ne$e#ar #R
#e $unoa#$R Tn $e $on#tau !ie$are din $ele , $om"onente ma'ore ale #ale.
TeHn'l'$i! "e &rel2r!re !<!n4!t? rezidR& Tn e#enSR& Tn realizarea a$tivitRSilor de
"rodu$Sie avWnd la -azR un #olid !undament in!ormati$. Pra$ti$a nord6ameri$anR aratR $R #e
a"eleazR la o varietate de te+noloii $om"uterizate& $um ar !i "relu$rarea a#i#tatR de
$al$ulator %CAM( Qi "lani!i$area "ro$e#elor %CAPP(.
<igura nr2 ? - Me-anis,ul ,anage,entului integrat al /ro1u-@iei
A$e#te te+noloii #e "ot $om-ina Tn diver#e moduri& realizWnd mai multe ti"uri de
#i#teme interate de "relu$rare. <intre a$e#tea menSionRm $a !iind mai !re$vent utilizat
#i#temul de !a-ri$aSie !le1i-il. <e reSinut $R& Tn $ei "e#te ,: de ani de la a"ariSia lor&
te+noloiile de "relu$rare avan#atR au Tnrei#trat o mare varietate de !orme& "rin $are& SinWnd
$ont de elementele #"e$i!i$e ale diver#elor ramuri indu#triale Qi !irme& #6au o-Sinut "lu#uri
#u-#tanSiale de "rodu$tivitate& "e -aza tratRrii #u"erioare a in!ormaSiilor im"li$ate.
1@.
*. <ean& S. Snell& Integrated Manu$acturing and 'ob #esign, &"e Moderating )$$ect o$ -rganiational
Inertia& Tn A$adem4 o! Manaement *ournal& nr. ,& 1881.
259
+A*A0E+E*TUL I*TE0)AT
AL P)ODUC8IEI
Per4'n!ll tr!t!t 2! 3iin" re4r4?
Ai 2!&it!l #!n
TeHn'l'$ie "e
&rel2r!re !<!n4!t?
0e4tine! 4t'2ril'r Cn
ti#& re!l
+!n!$e#entl 2!lit?@ii
t't!le
CAPITOLUL 5
0e4tin