Sunteți pe pagina 1din 3

Tabele Word

Un tabel este alcatuit din randuri - rows, si coloane -columns, care in lipsa altor precizari
au aceeasi marime.
1. Crearea unei tabele
Pentru definirea unui tabel putem folosi doua alternative:
Pictograma Insert table, din bara de unelte a panoului de control;
Comanda Insert table, din meniul Table.
Pictograma Insert table, odata selectata pe ecran o grila pe care, daca deplasam cursorul
cu butonul clic apasat, putem fixa numarul de linii si coloane pe care-l dorim.
Comanda Insert table din meniul Table afiseaza pe ecran o caseta de dialog in
care utilizatorul introduce explicit numarul de coloane si numarul de randuri ale tabelului.
Caseta de dialog Insert Table
contine o optiune interesanta numita
AutoFormat. ceasta optiune
permite utilizatorului sa aleaga un
format de tabel prestabilit, dintr-o
suita de exemple pe care le poate
derula in caseta de dialog a acestei
comenzi.
In rubricile unui tabel se poate
introduce text, cifre si c!iar formule de
calcul pe orizontala sau verticala.
"upa introducerea datelor intr-o rubrica a
tabelului se apasa tasta T# in loc de $nter cum
am fi tentati. Cursorul, sub forma unei linii
verticale %punctul de insertie& se va deplasa la
dreata in coloana urmatoare. ctionand tastele
'!ift(Tab punctul de insertie se deplaseaza la
stanga. "eplasarea in sus si in )os, se face cu
tastele cu sageti.
*rice celula din tabel are o adresa unica
formata dintr-o litera cu un numar. +olosind
aceste adrese si optiunea Formula din meniul Table se pot introduce relatii de calcul
asemanator modului de lucru $xcel.
Tasta Enter are ca efect adaugarea unei linii suplimentare unui rand. utomat se
aduga o linie intr-un rand si daca textul introdus intr-o rubrica este mai mare decat
dimensiunea coloanei.
* linie introdusa in plus se elimina daca aducem cursorul pe prima pozitie din
stanga a liniei in cauza, si apasam tasta #ac,space.
2. Modificari intr-un tabel
-ntr-un tabel .ord pute/i s0 insera/i orice element folosit 1ntr-un document .ord:
text, cifre, simboluri sau imagini grafice. 2odificarile care se pot opera intr-un tabel sunt
de mai multe feluri, si anume:
modificari ale datelor inscrise in tabel;
adaugiri, stergeri de randuri sau coloane;
modificarea marimii celulelor;
splitarea sau concatenarea celulelor;
centrarea si umbrirea unor zone din tabel;
sortarea randurilor unui tabel.
Modificarea datelor
2odificarea datelor nu presupune decat deplasarea cursorului in celula pe care
dorim sa o modificam si corectarea continutului acesteia.
Adaugiri, stergeri de randuri sau coloane
Intr-un tabel de)a definit putem sa adaugam randuri suplimentare selectand
comanda Insert ows din meniul Table.
'tergerea unui rand ne obliga mai intai la selectarea randului prin plasarea
cursorului pe randul respectiv si apoi activarea comenzii 'elect 3o4 din meniul Table.
5umai dupa aceasta selectare putem comanda "elete ro4s.
'tergerea coloanelor se face in aceeasi maniera.
Modificarea marimii celulelor
2arimea unei celule este data de inaltimea !"ig"t& si latime %widt"#. 2odificarea
acestor dimensiuni se realizeaza folosind acelasi meniu Table, prin comanda Cell $ig"t
and Widt".
Calcule in tabele
"aca se selecteaza celulele in cadrul unei
coloane si se aplica optiunea Formula din
meniul Table se pot efectua mai multe
tipuri de calcule cu acestea folosind
functiile din caseta derulanta Paste
function %abs , average, count, defined,
int .&
In exemplul de mai )os se efectueaza suma
datelor reprezentand valoarea facturilor
neincasate folosind functia 'U2
%#*6$&.
5r. crt. 'pecificatia U2 Cantita
tea
Pret
unitar
6aloarea -lei- 6aloarea T6
livrata
%fara
T6&
7 8 9 : ; < <
87
=ard-dis, 87 ># ?+#-
@" buc. 8
:.8AA.BC7
,7 :.8AA.BC7,7 D7<.AB7,8
97
=e4lett Pac,ard
"ED87C buc. 8
9.;A7.8B7
,7 9.;A7.8B7,7 ;B8.9:9,:
:7
Intel Piii A77$#, bus
8::2=z buc. 8
B.98<.7;7
,7 B.98<.7;7,7 8.:B7.A<B,D
;7
2# 'oFo iA8< 'G-BI'
buc. 8
;.:A7.<D7
,7 ;.:A7.<D7,7 A:9.:7D,;
<7
2onitor 8<H 3elisFs
T$<B7 buc. 8
;.;89.BB7
,7 ;.;89.BB7,7 A:A.;9D,:
D7
daptec 9C7;C" 'C'I
Iit buc. 8
8.<BA.9C7
,7 8.<BA.9C7,7 9CC.AB<,8
9:.9<<.D9<,7 ;.;8A.<B9,A
%. Transformarea unui te&t 'n tabel
'e scriu informatiile 1n paragrafe uzuale, urmJrind, de obicei dar nu neapJrat, ideea
cJ un paragraf corespunde unei linii de tabel.
Informatiile care trebuie sJ apartinJ la coloane diferite se separJ 1n mod consecvent
prin caractere T# sau alt caracter fixat %neutilizat 1n text&.
'e selecteazJ toate paragrafele care formeazJ tabelul.
'e dJ comanda Con(ert Te&t to Table, din meniul Table.
-n dialogul afisat, Con(ert Te&t to Table, se precizeazJ, pentru 1nceput, separatorul
de coloane 1n grupul Separate text at:
Paragraphs K separare la nivel de paragraf,
Tabs K separare la nivel de caracter T#
Commas K separare la virgule
Other K separare la caracterul tastat de utilizator 1n zona text alJturatJ.