Sunteți pe pagina 1din 56

Clasa 1

OXIDOREDUCTAZE EC: 1
1
Catalizeaz procesele celulare de oxidoreducere, procese ce se desfoar
prin transport de hidrogen, electroni i oxigen de la un substrat donor la
acceptor.
Cofactorii oxidoreductazelor se pot diferenia n - transportori de hidrogen
- transportori de electroni
- transportori de oxigen.
OXIDOREDUCTAZE - Definiie i caracteristici generale
DH
2
+ A D + AH
2
Dehidrogenaze - catalizeaz (de obicei reversibil) transferul de hidrogen de la un
substrat donor de hidrogen (notat DH
2
) la acceptorul de hidrogen (notat A)
Denumirea sistematic:
donor de echivaleni reductori : acceptor de echivaleni reductori oxidoreductaze.
2
Oxidaze sau oxigenaze = catalizeaz scoaterea hidrogenului de pe un substrat (DH
2
)
utiliznd oxigenul ca acceptor.
Produi de reacie: apa (H
2
O) sau peroxidul de hidrogen (H
2
O
2
).
DH
2
D
(Red)
(Ox)
O
2
H
2
O
Oxidaze
DH
2
D
O
2
H
2
O
2
(Oxigenaze)
Oxidaze
(Oxigenaze)
Oxigenazele - dou grupe:
A. Dioxigenaze ncorporeaz ambii atomi de oxigen n molecula substratului
(notat D):
B. Monooxigenaze sau hidroxilaze catalizeaz ncorporarea unui singur atom
de oxigen n molecula de substrat (notat, n acest caz, DH), iar cellalt este redus la ap:
unde DH substrat donor de hidrogen; AH
2
cosubstrat donor de hidrogen; D-OH este
substrat hidroxilat
D + O
2
DO
2
DH + O
2
+ AH
2
D-OH + A + H
2
O
3
Transportori de hidrogen
COENZIME NICOTINICE
(COENZIME PIRIDINICE)
4
COENZIME NICOTINICE (COENZIME PIRIDINICE).
COENZIME TRANSPORTOARE DE HIDROGEN
Structur chimic: cele dou forme biologic active ale amidei nicotinice (vitamina B
3
):
Nicotinamid adenindinucleotid - NAD
+
(n forma oxidat)
Nicotinamid adenindinucleotid fosfat -NADP
+
(forma oxidat).
CH
2
N
N
N
N
O
OH OH
NH
2
N
OH
P
OH
O
OH OH
CH
2
P
Adenin
+
NAD
+
NADP
+
esterificat cu
H
3
PO
4
1'
2' 3'
4'
5'
1'
2' 3'
4'
5'
PO
3
H
2
Nicotinamid
O
O O
O
O
O
C
O
NH
2
NADP
+
posed o
grupare fosforil
n plus, legat
de C
2
al restului
de riboz legat
de adenin
5
Acestea sunt compuse din
dou nucleotide legate ntre
ele prin intermediul
gruprilor fosfat, printr-o
legtur fosfoanhidridic
Mecanism de aciune
Nucleotidele NAD
+
i NADP
+
funcioneaz ca acceptori reversibili ai
echivalenilor reductori: protoni i electroni, i deci ca transportori de
hidrogen.
Reacia general :
NAD
+
+ 2H (2e
-
+ 2H
+
)

NADH + H
+
NADP
+
+ 2H (2e
-
+ 2H
+
)

NADPH + H
+
N
R
N
R
O
NH
2
O
NH
2
H
+
H
C
C
+
2[H]
2[H]
H
+
H
NAD
+
sau NADP
+
(forma oxidat)
NADH + H
+
sau NADPH + H
+
(forma redus)
6
D
H
H
H

H
+
N
R
H
NH
2
O
NH
2
N
R
H
H
O
Substrat redus
(DH
2
)
+
Formula general a
coenzimelor nicotinice
oxidate (NAD
+
sau NADP
+
)
1
2
3
4
5
6
C
1
4
C
+
H
+
Substrat oxidat (D)
+
Formula general a
coenzimelor nicotinice
reduse (NADH
+
sau NADPH
+
)
Unul din electroni este utilizat pentru neutralizarea sarcinii atomului de azot
cuaternar n poziia 1 iar un electron i un proton dau natere atomului de
hidrogen care se fixeaz n poziia 4, formdu-se NADH i NADPH.
Cel de-al doilea proton (H
+
) eliberat de substrat rmne liber n mediul de reacie.
7
NAD
+
i NADP
+
au funcie de coenzime, adic sunt slab legate de suportul
proteic apoenzimatic
au potenial de oxidoreducere foarte sczut:
E
o
= - 0,32 V
reaciile catalizate de enzimele NAD
+
i NADP
+
dependente sunt, n general
reversibile
formele reduse NADH + H
+
intervin n prima etap n transportul de hidrogen
din cadrul lanului respirator mitocondrial (reacioneaz direct cu substratul).
formele reduse NADH + H
+
i NADPH + H
+
reprezint o rezerv de echivaleni
reductori necesari pentru diverse reacii de biosintez
formele reduse NADPH + H
+
nu intervin n lanul respirator mitocondrial.
formele reduse NADPH + H
+
intervin n reaciile de hidroxilare microzomal.
Caracteristici funcionale
8
Exemple de enzime NAD
+
dependente
Alcool dehidrogenaza denumire convenional
Alcool : NAD
+
oxidoreductaza, EC: 1.1.1.1
CH
3
-CH
2
-OH C H
3
O
H
+ NAD
+
alcool dehidrogenaza
C
Alcool etilic
Acetaldehid
+ NADH + H
+
9
Enzime NAD
+
dependente
C O
COOH
CH
3
C
Acid piruvic
lactat-dehidrogenaza
(EC:1.1.1.27)
NADH +H
+ NAD
+
Acid L-lactic
COOH
CH
3
H HO
C O
COOH
CH
2
COOH
CH
3
COOH
Acid L-malic
Acid oxalilacetic
malat-dehidrogenaza
(EC:1.1.1.37)
NAD
+
NADH + H
+
CH HO
COOH
Lactat : NAD
+
oxidoreductaza
(enzim Zn
2+
dependent)
Malat: NAD
+
oxidoreductaza
10
Enzime NAD
+
dependente
CH
2
OH
OH
CH
2
O P
OH
OH
O
CH
2
OH
CH
2
O P
OH
OH
O O C H
C
NAD
+
NADH + H
+
-glicerofosfat-DH
Acid -glicerofosforic Di hidroxiacetonfosfat
-Glicerofosfat : NAD
+
oxidoreductaza, EC 1.1.1.95
11
CH
CH
2
CH
2
COOH
N H
2
COOH
NH
3
C
CH
2
CH
2
COOH
O
COOH
NAD(P)
+
NAD(P)H+H
+
Acid L-glutamic
Acid -cetoglutaric
glutamat-DH (EC: 1.4.1.3)
+
H
2
O
Enzime NAD
+
dependente
Glutamat: NAD(P)
+
oxidoreductaza
12
O
OH
OH
OH
C H
2
O PO
3
H
2
OH
O
OH
OH
OH
C H
2
O PO
3
H
2
O
NADP
+
Glucozo-6-fosfat-dehidrogenaza
(EC: 1.1.1.49)
NADPH + H
+
-D-Glucozo-6-fosfat
Acid 6-fosfo-gluconic
Gly
SH
Cys
Glu
Gly Cys Glu
S
S
Glutation oxidat
(G-S-S-G)
NADPH+H
+
NADP
+
2 Gly
Cys Glu
Glutation redus
(G-SH)
glutation reductaza
(EC:1.6.4.2)
Gly- glicin (glicocol)
Cys-SH- cistein
Glu- acid glutamic
NADPH
2
: glutation
oxidoreductaza
D-glucozo-6-fosfat-
NADP
+
oxidoreductaza
Enzime NADP
+
dependente
13
C
O
CH
2
C
CH
3
HOOC CH
2
OH
SCoA
CH
2
OH CH
2
C
CH
3
HOOC CH
2
OH
~
-Hidroxi--metilglutaril~SCoA
(HMG~SCoA)
Acid mevalonic
2NADPH + 2H
+
2NADP
+
HMG~SCoA reductaza
HS-CoA
(EC: 1.1.1.34)
Enzima care intervine n biosinteza colesterolului
Enzime NADP
+
dependente
14
Enzime NADP
+
dependente
FACTOR DE
RELAXARE
ENDOTELIAL
terahidrobiopterin (BH
4
)
flavin mononucleotid (FMN)
flavin adenindinucleotid (FAD)
calmodulin (CaM)
Reacia este complex i
are mai muli cofactori:
NH
2
N H
2
N H
2
CH
COOH
N H
CH
2
CH
2
CH
2
N H
2
N H
2
COOH
O
O
2
CH
N H
CH
2
CH
2
CH
2
C
C
L-Arginin L-Citrulin
Monoxid
de azot
nitric oxid sintaza
(EC: 1.14.13.39)
2
2H
2
O NO
NADPH+H
+
NADP
+
+ +
15
Flavin-enzime.
Cofactori transportori de hidrogen
cu structur flavinic
FAD
FMN
16
Cofactori cu structur flavinic- transportori de hidrogen.
Flavin-enzime
Flavin mononucleotid FMN
Flavin adenindinucleotid FAD
Sunt grupri prostetice pentru un numr relativ mare de
flavoproteine i flavin-enzime (strns legate de partea proteic a
enzimei)
Alte denumiri: fermentul galben al lui Warburg, ovoflavin,
lactoflavin
sunt forme biologic active ale vitaminei B
2
(riboflavina).
FMN are structur mononucleotidic,
FAD are o structur dinucleotidic.
17
Riboflavin - fosfat
6,7 dimetil, 9 ribitil
izoaloxazin = RIBOFLAVIN
(vitamina B
2
)
Structura flavin mononucleotidului (FMN) = izoaloxazin-ribitil-fosfat
CH
CH OH
CH
2
CH
OH
CH
2
OH
N
1
2
N
10
8
5
7
C H
3
C H
3
6
4
NH
3
O
O
N
9
O P
OH
O
OH
Nucleul
izoaloxazin
Ribitil
1'
2'
3'
4'
5'
18
Structura flavin adenindinucleotidului (FAD)
CH
CH OH
CH
2
CH
OH
CH
2
OH
N
1
2
N
10
8
5
7
C H
3
C H
3
6
4
NH
3
O
O
N
9
P
OH
O
O O P
OH
O
O CH
2
OH OH
N
N
N
NH
2
N
O
Nucleul
izoaloxazin
Adenin
Izoaloxazin-ribitil- fosfat - fosfat - riboz - Adenin
19
N
NH
N
C H
3
C H
3
N
N
O
N
NH
C H
3
C H
3
N
O
H
NH
C H
3
C H
3
N
N
N
H
H
H
+
+ e
-
H
+
+ e
-
2[H]
FAD sau FMN
(forma oxidat)
FADH
.
sau FMN
.
(semichinon)
FADH
2
sau FMNH
2
(forma redus)
2[H]
4
9
+
R
O
O
4
R
R
O
10
1
10
1
O
10
.
Mecanism de aciune
FMN i FAD pot funciona drept transportori de hidrogen datorit
capacitii lor de a lega reversibil hidrogenul la atomii N
1
i N
10
din nucleul
izoaloxazinic.
n forma oxidat nucleul izoaloxazinic este plan iar n forma redus are loc
o pliere a sa n jurul unei axe imaginare N
1
-N
10
.
20
Caracteristici structurale
Legtura dintre ribitil i dimetil-izoaloxazin nu este N-heterozidic
Legtura cu partea proteic a enzimelor este puternic (grupare prostetic)
O grupare funcional de alcool primar din ribitil este esterificat cu H
3
PO
4
,
(FMN reprezint de fapt esterul fosforic al vitaminei B
2
)
sunt metal-flavoproteine, cu ioni metalici n structur:
succinat-dehidrogenaza are fier neheminic,
xantinoxidaza conine fier i molibden,
butiril ~ SCoA dehidrogenaza are cupru
Potenialul de oxidoreducere a enzimelor flavinice are valoare negativ:
FAD - E
o
= - 0,05V
FMN - E
o
= - 0,10V
FAD i FMN particip la lanul respirator mitocondrial, prelund hidrogenii
de la coenzimele nicotinice pe care i cedeaz coenzimelor Q (ubichinonelor)
21
22
Legtura cu partea proteic a enzimelor este puternic
(grupare prostetic)
Exemple de enzime dependende de FAD
COOH
CH
2
CH
2
COOH
C
C
H HOOC
COOH H
Succinat
dehidrogenaza
(SDH)
EC:1.3.99.1
+
FAD
+ FADH
2
Acid succinic
Acid fumaric
Enz
Enz
Succinat:FAD
oxidoreductaza
(4 atomi de Fe
neheminic, 4 atomi
de S legai de
protein)
CH
3
CH
2
CH
2
~SCoA
O
CH
3
~SCoA
O
C
C C
H
C
H
crotonil ~SCoA
butiril~SCoA
FAD
FADH
2
butiril~SCoA - DH
(EC: 1.3.99.2)
23
N
N
H
O
N H
N
N
N
H
N H
O
O
N
H
N
H
N H
O
O
N
H
N
H
O
Xantin oxidaza
O
2
H
2
O
2
Xantin oxidaza
(EC: 1.1.3.22)
O
2
H
2
O
2
Hipoxantina
Xantina
Acid uric
FAD
FADH
2
FAD
FADH
2
Molibden
Enzime dependende de FAD
Are FAD, molibden i Fe-S
proteine n structur
24
R CH
NH
2
COOH R
C COOH
NH
R C COOH
NH
R C
O
COOH
R CH
NH
2
COOH
R
C COOH
O
NH
3
Aminoacid
Iminoacid
Iminoacid
+ HOH
Cetoacid
+
+ O
2

O
2
+ H
2
O
2
H
2
O
2
H
2
O + 1/2 O
2
Catalaza
Reactia global: + 1/2 O
2
+
NH
3
Aminoacid
Cetoacid
+
Enz FMN
Enz FMNH
2
Enz FMN
Enz FMNH
2
+
Oxidarea aminoacizilor : flavin-enzimele n reacia catalizat de
L/D aminoacid oxidaze FMN/FAD dependente (EC 1.4.32)
25
NADH+H
+
NAD
+
FMN
Fe-Sulf
proteine
Complexul I
Succinat
Fumarat
FAD
Complexul I I
CoQ
CoQH
2
Citocromi b c
1
a-a
3
1
/
2
O
2
H
2
O
Complexul III
Complexul IV
Complexul V
ATP ATP ATP
Fe-Sulf
proteine
Localizarea flavoproteinelor cu FMN i FAD n complexele enzimatice din lanul
respirator mitocondrial cuplat cu fosforilarea oxidativ (sinteza ATP).
26
UBICHINONELE (COENZIMELE Q)
COFACTORI ENZIMATICI
TRANSPORTORI DE HIDROGEN
27
Ubichinonele sau coenzimele Q = grup de compui liposolubili omologi,
cu structur benzochinonic, specifici mitocondriei
Denumire:
ubi = rspndire ubicuitar: la plante, la microorganisme, la animale
chinone - au structur chinonic
prezent n toate celulele i esuturile
Structur: nucleu de benzochinon substituit cu: 2 gr. metoxi,
1 gr. metil i
1 lan poliizoprenoidic
O C H
3
O C H
3
O
O
CH
3
CH
2
CH CH
2
CH
3

C
n
H
1
2
3
4
5
6
2-decaprenil--5,6-dimetoxi-3-metil-1,4-bezochinona
n = 6 pentru ubichinonele de la levuri
n = 8 sau 9 pentru ubichinonele de la microorganisme
n = 10 pentru ubichinonele de la animale si om
28
Particulariti structurale ale moleculelor de
ubichinone
denumirea de coenzim este improprie deoarece ea nu intr n
componena unei enzime;
lanul poliizoprenic din structura coenzimei Q
10
i permite
integrarea n zonele bogate n lipide din celul, n special n
structurile de membran;
sunt solubilizate n complexe fosfolipidice => rol de transportor de
hidrogen mobil, fcnd naveta ntre transportorii fixai la nivel
mitocondrial.
29
Mecanism de aciune
accept i cedeaz reversibil 2 atomi de hidrogen:
Potenial de oxidoreducere E
o
= -0,01V
=> deci n celul ele oxideaz enzimele cu potenial redox mai sczut, cum
sunt enzimele flavinice
n lanul respirator mitocondrial se plaseaz ntre sistemele enzimatice cu
potenial redox negativ flavinele, i cele cu potenial pozitiv -citocromii
O
O
CH
3
O
CH
3
O
CH
3
R
CH
3
O
CH
3
O
CH
3
OH
OH
R
Ubichinona (Q)
(forma oxidat)
+ 2H
- 2H
Ubichinol (QH
2
)
(forma redus)
30
Mecanism de aciune
Reducerea ubichinonei la
ubichinol poate avea direct cu
doi atomi de hidrogen, n trepte,
prin trei nivele de oxidare ce
includ i un compus intermediar
semichinonic, care este un
radical liber (Q

)
31
O
O
CH
2
CH
CH
2
CH
3

CH
3
O
CH
3
O
CH
3
CH
2
CH
CH
2
CH
3

CH
3
O
CH
3
O
CH
3
O

O
CH
2
CH
CH
2
CH
3

CH
3
O
CH
3
O
CH
3
OH
OH
C H
10
+ e
-
- e
-
C H
10
Ubichinona (Q)
Anion semichinonic (Q
.-
)
+ e
-
- e
-
+ 2H
+
- 2H
+
C H
10
Ubichinol (QH
2
)
-
NAD
+
NADH
+H
+
FMNH
2
FMN
CoQ
CoQH
2
SH
2
S
FADH
2
FAD
Succinat
Fumarat Fe
2+
Fe
3+
Cyto b
Cyto c Cyto a+a
3
1
/
2
O
2
H
2
O
Complexul I
Complexul II
Complexul III
Complexul IV
Fe
2+
Fe
2+
Fe
3+
Fe
3+
Ubichinona- component a lanului respirator mitocondrial
32
2 Acetil-CoA
Acetoacetil-CoA
HMG-CoA
Mevalonat
HMG-CoA reductaza
Mevalonat - P
Mevalonat - PP
Izopentenil - PP
Geranil - PP
Farnesil - PP
Scualen
Colesterol
Geranil-geranil -PP
cis-Preniltransferaza
Poliprenil - PP
(IZOPRENE)
Dolicol-
pirofosfat
Decaprenoil - PP
trans-
Preniltransferaza
Tirozina
4-OH-Fenilpiruvat
4-OH-Fenillactat
4-OH-Cinamat
4-OH-Benzoat
Decaprenil-
4-OH-benzoat transferaza
Decaprenoil-4-OH-benzoat
Coenzima Q
10
+
Lan lateral pentru
vitamina E,
vitamina A,
vitamina K.
Izoprenilarea
proteinelor
Fenilalanina
Schema general de biosintez a coenzimei Q
10
33
ALI COFACTORI TRANSPORTORI DE
HIDROGEN
ACIDUL LIPOIC
34
Acidul lipoic (acid tioctic) STRUCTUR CHIMIC
Acidul 6,8 ditio-octanoic
(CH
2
)
4
5
CH
6
S S
C
H
2
7
C H
2
8
COOH
Acid -lipoic

1
CH
2
5
CH
2
4
CH
2
3
CH
2
2
C
1
O
OH
CH
6
S S
C
H
2
C H
2
8
Acid lipoic
35
Acidul lipoic - Particulariti structurale
compus biologic activ,
vitamin-like, sintetizat n
organismele vegetale i
animale, inclusiv n
organismul uman
potenialul de
oxidoreducere E
o
= -0,29 V
funcioneaz, reversibil,
ca acceptor-donor de
hidrogen
(CH
2
)
4
5
CH
6
S S
C
H
2
7
C H
2
8
COOH
(CH
2
)
4
5
CH
6
SH SH
C
H
2
7
C H
2
8
COOH
Acid -lipoic - forma oxidat
Acid -lipoic - forma redus
(acid dihidro-lipoic)

+2H
-2H
1

1
36
Acidul lipoic - Particulariti structurale i funcionale
S S
C N
H
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
O
CH
C
O
N H
Acid lipoic oxidat legat de partea proteica a enzimei (lipoil--aminolizina)

Rest de lizin din proteina


enzimatic
ndeplinete rolul de cofactor, dup legarea sa de proteina
apoenzimatic; aceast legtur se stabilete ntre gruparea
- COOH a acidului lipoic i gruparea -amino a lizinei din
catena polipeptidic
37
C H
2
8 C
H
2
CH
6 C
H
2
C
H
2
C
H
2
C
H
2
C N
H
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
S S
O
CH
C
O
N H
C H
2
8 C
H
2
CH
6 C N
H
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
SH S
O
CH
C
O
N H
Acil
C H
2
8 C
H
2
CH
6 C N
H
CH
2
CH
2
CH
2
CH
2
SH SH
O
CH
N H
C
O
OH

Rest de lizin din proteina


enzimatic
Acid lipoic legat de proteina enzimatic
(forma oxidat)

HSCoA
Acil~SCoA

Acid lipoic legat de proteina enzimatic


(forma redus)
R C
O
Acid gras

1
Prin ruperea punii
disulfurice, acidul lipoic are
capacitatea de a transporta
i o grupare acil.
ACIDUL LIPOIC -
particulariti
funcionale
transportul concomitent
de hidrogen i de
grupri acil
38
Acidul lipoic - cofactor pentru complexe enzimatice
dehidrogenazice
Acidul -lipoic, legat n forma de lipoamid, funcioneaz drept cofactor
(grupare prostetic) n structura unor complexe enzimatice mitocondriale,
care catalizeaz reacii de decarboxilare oxidativ a cetoacizilor
CH
3
C O
COOH
C H
3
C
O
C
CH
2
CH
2
COOH
O
COOH
CH
2
CH
2
COOH
C
O
Acid piruvic
piruvat-dehidrogenaza
TPP, acid lipoic, HS-CoA,
FAD, NAD
+

+ NADH + H
+

~SCoA
+
CO
2
a-cetoglutarat-dehidrogenaza
TPP, acid lipoic, HS-CoA,
FAD, NAD
+
+ CO
2
+ NADH + H
+

Succinil-coenzima A
~SCoA
Acid -cetoglutaric
Acetil coenzima A
39
potenial de oxidoreducere E
o
= -0,29 V, ceea ce i d posibilitatea de
a funciona mpreun cu molecula de FAD
ACIDUL LIPOIC
Utilizare terapeutic
Produse farmaceutice
Este un antioxidant natural, cu reactivitate nalt fa de
radicalii liberi
Este bine absorbit la nivel gastro-intestinal
Este neuroprotector
Interacioneaz sinergic cu ali antioxidani i regenereaz
vitaminele E i C
Crete nivelul tisular al glutationului, unul dintre principalii
antioxidani endogeni, al crui nivel scade odat cu vrsta
Util n: neuropatiile diabetice, ateroscleroz, boli
neurodegenerative, (Parkinson, Alzheimer), protector hepatic
40
Oxidoreductaze transportoare de
electroni
TRANSELECTRONAZE
41
Oxidoreductaze cu fier heminic. Hem-enzime
Citocromii
Keilin 1925
Fier-proteine cu localizare mitocondrial
Participani activi la lanul respirator
Unii sunt localizai n microzomi
Se cunosc aproximativ 100 citocromi
Gruparea prostetic: fier-porfirinic
Au structur heminic
Realizeaz transferul reversibil al unui singur electron- prin intermediul
atomului de fier situat n centrul hemului Fe(II) Fe(III).
42
CITOCROMII Structur chimic
Fier-proteine avnd o structura de tip
protoporfirinic (nucleu tetrapirolic) ce
are la baz pirolul
Denumirea de porfirine (din
limba greac) se datoreaz culorii
purpurii a acestor compui
Porfirin + FIER = HEM
HEMUL reprezint subunitatea
prostetic a numeroase hemoproteine,
printre care i citocromii
Atomul de fier (Fe
2+
sau Fe
3
) se leag
prin legturi coordinative de cei patru
atomi de azot tetrapirolici.
Citocromii a
pirol
43
Citocromul c = heteroprotein
globular prezent n mitocondria
de la toate organismele eucariote.
un singur lan polipeptidic format
din 104 de aminoacizi.
40% din structura polipeptidului
este constituit din lanuri de tip
-helix, iar restul de tip , sau plieri
neregulate
Structuri tridimensionale ale citocromului c
44
Mecanism de aciune
Citocromiii a, b, i c sunt prezeni la nivelul membranei mitocondriale i fac
parte din complexele lanului respirator.
Structurile heminice din citocromii a i b nu sunt leagate covalent de partea
proteic.
Potenialele de oxidoreducere ale citocromilor sunt pozitive, ei fiind plasai n
lanul respirator mitocondrial n ordinea cresctoare a potenialelor lor redox.
Transportul electronilor se face pe baza transformrilor redox reversibile ale
atomului de fier heminic:
Citocrom -

Fe
3+
+ e
-
Citocrom - Fe
2+
45
Citocromii P450 i b5
Componente active ale lanului transportor de electroni situat
la nivelul reticulului endoplasmic neted (microzomi).
Citocromii P450 (EC: 1.14.14.1) = o familie multigenic de hemoproteine
cu proprieti diferite de cataliz, de specificitate pentru substrat, i de
sensibilitate la tratamentul cu diferii inductori.
Complexul citocromului cu monoxidul de carbon (CO) este un pigment (P)
cu un maxim de absorbie la 450 nm.
Apoproteina are o mas molecular cuprins ntre 45.000 i 50.000 daltoni.
Multiplicitatea i eterogenitatea citocromilor P450 a necesitat elaborarea
unei nomenclaturi bazat pe procentul de omologie al secvenelor
proteice, aceast nomenclatur fiind adus la zi o dat la doi ani.
n 2009: a 55-a aniversare a descoperirii citocromilor P450, fiind
identificate la om numeroase izoenzime ce prezint un interes
farmacologic i toxicologic.
La om, cele mai implicate enzime n metabolismul medicamentelor sunt
izoformele: CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP1A2, CYP2C19. 46
Citocromul P450 este o oxidaz terminal ntr-un lan multienzimatic
cu funcie mixt n care mai intervin NADPH-citocrom P450 reductaza
i NADH-citocrom b5 reductaza.
Aceti citocromi particip la
1) reaciile de hidroxilare din biosinteza unor molecule endogene:
colesterol, hormoni steroizi, calciferoli, acizi grai hidroxilai, acizi
biliari, aminoacizi aromatici
2) reaciile de metabolizare a compuilor xenobiotici: medicamente,
pesticide, aditivi alimentari
Citocromul P450 are rol de monooxigenaz cu funcie mixt:
Citocromii P450 i b5
R-H + NADPH + H
+
+ O
2
R-OH

+ NADP
+
+ H
2
O
Cit. P450
Capacitatea P450 de a biotransforma numeroase molecule exogene diferite
permite organismelor vii de a se adapta la mediul nconjurtor !!
47
Transelectronaze
Subclasa 1.11 (acceptor de H
2
O
2
)
CATALAZA
EC: 1.11.1.6
HEM-ENZIME
48
Catalaza (EC: 1.11.1.6) = hem-enzim, cu masa molecular de 250.000
Daltoni, constituit din 18 lanuri polipeptidice notate cu A, B, C i D.
Fiecare caten conine 120 resturi de aminoacizi, n care predomin
acidul aspartic
Catalaza are drept grupare prostatic patru molecule de hem, deci patru
atomi de fier
Catalaza produce reacia de dismutare a peroxidului de hidrogen;
1 mol de catalaz descompune 5 x 10
6
moli H
2
O
2
.
H
2
O
2
+ H
2
O
2
2H
2
O + O
2
49
Oxidoreductaze cupru-dependente
Transelectronaze cu cupru
(cupru-enzime)
50
Transelectronazele cu cupru sunt oxidaze care transfer electroni de pe
un metabolit pe oxigenul molecular (deci reacioneaz direct cu O
2
)
Transportul electronilor se face pe baza transformrilor redox reversibile
ale atomului de cupru, mecanismul de aciune fiind:
Cu
2+
+ e
-
Cu
+
Exemple de transelectronaze cu cupru:
uricaza
fenol oxidazele
ascorbat oxidaza
ceruloplasmina
superoxid-dismutaza
51
Uricaza (sau urat-oxidaza, EC: 1.7.3.3; urat:oxigen-oxidoreductaza)
Enzima care transform acidul uric n alantoin la toate mamiferele, cu excepia
primatelor i a omului.
Uricaza recombinat (preparat prin inginerie genetic, ADN recombinat) a fost
studiat i propus de curnd ca posibil medicament n hiperuricemie (gut).
N H
N
H
O
N
H
N
H
O
O
NH
2
N
N
N
H
O
O
O
NH
2
C
O
N
H
C
H
COOH
N
H
C
O
NH
2
C
NH
2
NH
2
O
COOH
CHO
Acid uric
URICAZA
1/2 O
2
H
2
O
Alantoina
Acid alantoic
2
Uree
+
Acid glioxilic
CO
2
52
Fenol-oxidazele
Enzime care catalizeaz hidroxilarea monofenolilor la difenoli, i apoi
a difenolilor la chinone.
Polimerizarea rapid a acestor chinone conduce mai departe la formarea
pigmenilor colorai (polifenoli), proces ntlnit sub numele uzual de
brunificare a fructelor i legumelor (mere, pere, gutui, cartofi), n prezena
oxigenului.
n funcie de substratul catalizat fenol-oxidazele sunt clasificate n
tirozinaze (sau monofenol oxidaze) i catecol-oxidaze (sau difenol oxidaze).
Fenilalanin-4-hidroxilaza (EC: 1.14.16.1) este o monooxigenaz care
catalizeaz hidroxilarea fenilalaninei la tirozin.
CH
COOH
N H
2
CH
2
CH N H
2
COOH
CH
2
OH
O
L-Fenilalanin
L-Tirozin
+ NADPH+H
+
+ O
2
+ NADP
+
+ H
2
citocrom P
450
Cu
+
acid ascorbic
fenil-alanin-4-hidroxilaza
53
Ascorbat oxidaza
(sau ascorbaza, EC: 1.10.3.3; L-ascorbat : O
2
oxidoreductaza)
particip la metabolismul oxidativ al acidului ascorbic, cu formarea celor
dou forme vitaminice redox active: acid ascorbic i acid dehidroascorbic.
C
C
C
C
CH
C H
2
OH
O H
O H
O H
O
O
H
C
C
C
C
CH
C H
2
OH
O H
O
O
O
O
H
Acid L-ascorbic
Acid L-dehidroascorbic
ascorbat oxidaza
+
1
/
2
O
2
Cu
+
+ H
2
O
54
Ceruloplasmina
Feroxidaz (Fe
2+
:oxigen oxidoreductaz, EC:1.16.3.1)
este o metal-protein multifuncional
transportor de cupru, agent anti-inflamator, antioxidant plasmatic
captator de radicali liberi

2
-glicoprotein ce conine 8 atomi de cupru n molecul.
sintetizat la nivel hepatic
acioneaz ca oxidaz
rol n metabolismul fierului, mpreun cu transferina (care l transport
numai sub form feric)
catalizeaz oxidarea Fe
3+
n Fe
2+
, favoriznd captarea fierului de ctre
transferin i utilizarea sa mai departe n biosinteza hemoglobinei.
4Fe
2+
+ 4H
+
+ O
2
4Fe
3+
+ 2H
2
O
Ceruloplasmina
55
Superoxid-dismutaza
(SOD, superoxid:superoxid oxidoreductaz; EC: 1.15.1.1)
metal-enzim ce conine Cu
2+
i Zn
2+
, Mn
2+
sau Fe
2+
(n cazul bacteriilor)
descoperit n 1969 de ctre J. McCord i I. Fridovich
SOD catalizeaz reacia de dismutare a radicalului superoxid:
O
2
.-
+ O
2
.-
+ 2H
+
H
2
O
2
+ O
2
SOD
Aproximativ 98% din activitatea SOD la nivel sangvin se gsete n hematii.
Activitatea enzimatic SOD este sczut n inflamaii, tumori, cataract, precum i n
cursul episoadelor de ischemie a unor organe mari (inim, creier).
56