Sunteți pe pagina 1din 11

Tema 11.

Tehnica operaiunilor de creditare


11.1. Principiile derulrii operaiunilor de creditare
11.2. Solicitarea creditului bancar
11.3. Evaluarea solicitantului de credit
11.4. Acordarea i derularea creditului de ctre banc
11.5. Asigurarea creditelor bancare
- 1 -
O banc trebuie s aib instruciuni detaliate la dispoiia sa cu descrierea !ntregului proces de
ad"inistrare pentru #iecare tip de credit$ de la cererea iniial a clientului% prin evaluarea credibilitii i
aprobarea de eliberare% p!n la ra"bursarea #inal a acestuia. Aceste instruciuni trebuie s o#ere un !ndru"ar
detaliat despre docu"entare pentru orice tipuri de credite i s deter"ine regulile re#eritor la$
& Autoritatea de creditare$ deter"inarea autoritii de creditare !n cadrul bncii pentru luarea deciiei la
di#erite niveluri% pentru #iecare tip i "ri"e de credit'
& (n#or"aia #inanciar$ cerinele #a de co"unicarea datelor cu privire la situaia #inanciar% care
trebuie e)ecutate de debitor pentru orice tipuri de credite% o#erind posibilitatea unei analie pro#unde a
credibilitii clientului'
& Evaluarea credibilitii$ instruciunile detaliate despre e#ectuarea evalurii credibilitii clientului i
capacitii de ra"bursare a creditului% inclusiv "etodele adecvate de anali a bilanurilor% raportului cu privire
la pro#it i pierderi' !n "od si"ilar aprecierea ga*ului i altor #or"e de asigurare a creditelor i stabilirea
li"itelor +coe#icienilor, de utiliare a acestora.
-apoartele #inanciare ale societii co"erciale necesare pentru evaluarea credibilitii acesteia% ur"ea
a #i preentate% la solicitarea bncii% cu a"prenta ta"pilei organului de stat respectiv.
& .a*ul i alte #or"e de asigurare a creditelor$ prevederea unui coe#icient "ini" pentru ga* i alte #or"e
de asigurare a creditelor necesare pentru #iecare tip de credit i evaluarea adecvat a acestora% !n scopul
asigurrii acoperirii depline a su"ei supuse riscului +su"a creditului plus dob!nda,'
& Procesul de aprobare$ reguli detaliate cu privire la autoriarea acordrii creditului'
& Stabilirea preului creditului$ rata dob!nii/ co"isioane pentru toate tipurile de credite acoperind
costurile de creare a #ondurilor +plus o "ar* de pro#it,% inclusiv costurile supli"entare i crearea reervelor
pentru pierderile posibile'
& 0i"itele$ li"itarea liniilor individuale/ creditelor nera"bursate i !n total pentru #iecare debitor'
& 1olectarea$ deter"inarea procedeelor legate de creditele cu ter"enul de ra"bursare e)pirat i plilor
a#erente neac2itate/ delincvente legale i alte recla"aii'
& 3iverse$ instruciuni speci#ice pentru caurile e)cepionale i scutiri% etc
0a ba derulrii operaiunilor de creditare stau un ir de principii. 4erespectarea acestora duce la
"a*orarea riscului de credit al bncii. Princiipiile eseniale ale procesului de creditare sunt$
1, prudena bancar ca principiu #unda"ental ce trebuie s caracteriee !ntreaga activitate a unei
bnci'
2, credibilitatea !"pru"utailor% care repeint suportul "oral i ele"entul psi2ologic esenial #r de
care creditul nu poate e)ista. 1redibilitatea presupune cunoaterea clientului printr5o per"anent activitate de
in#or"are i docu"entare cu scopul de a acu"ula in#or"aia necesar privind aspectele concrete ale activitii
acestuia. 6oate operaiunile de credit i de garanie se conse"nea !n docu"ente contractuale. Pe parcursul
derulrii creditului !n scopul "ini"irii riscului de nera"bursare banca va "onitoria activitatea creditorului'
3, plani#icarea creditelor repreint plani#icarea surselor bneti din care banca va acord credite% dar
totodat i plani#icarea clasi#icrii porto#oliului de credit con#or" diverselor destinaii'
4, ra"bursarea i ac2itarea creditului. 1reditele acordate trebuie s #ie avanta*oase at!t pentru banc% c!t
i pentru debitori% drept care debitorul va avea posibilitate s5i lrgeasc a#acerea% dar i s ra"bursee creditul
i s ac2ite dob!nile !n ter"enii stabilii. 3ob!nile i co"isioanele bancare sunt negociabile i se !nscriu !n
contractele de credit'
5, asigurarea creditului. 1reditele se acord pe ba de garanii% conse"nate !n contractele de credit i
!n contractele de garanii i"obiliare% "obiliare/cesiune de crean/#ideiusiune etc. .arania trebuie s acopere
datoria "a)i" a clientului ctre banc% #or"at din credite% dob!ni i co"isioane.
-espectarea principiilor de creditare !n procesul de acordare a creditului per"ite "eninerea unei
per#or"ane ridicate a activitii de creditare$
& banca !i per"ite pstrarea !n siguran a depoitelor bancare'
& se atest o cretere a pro#itului bncii prin reducerea proporiei de credite proble"atice !n
1
porto#oliul de creditare al bncii'
& se asigur devoltarea econo"ico5#inanciar de ansa"blu a clientului'
& se stabilesc in#luene poitive la nivel "acroecono"ic'
& se "enine o per#or"an sporit a activitii de creditare% care se asigur prin$
5 selectarea cu atenie a clienilor din sectoarele de pia deter"inate'
5 acordarea de credite baat pe o anali econo"ico5#"anciara "inuioas i corect a
debitorului'
5 !ntoc"irea actelor bilaterale de ordin *uridic pentru a asigura derularea ra"bursrii creditelor'
5 ur"rirea periodic i riguroas a derulrii'
5 constituirea unor garanii certe'
& activitatea de recuperare a creditelor neper#or"ante trebuie s co"porte un caracter #le)ibil i s
pstree intact i"aginea i prestigiul bncii.
Procesul de acordare a creditelor agenilor econo"ici cuprinde ur"toarele etape$
& etapa pre"ergtoare de acordare a creditului'
& aprobarea i acordarea creditului'
& ac2itarea dob!nii% ra"bursarea i "onitoringul creditului.
7anage"entul corect i prudent al porto#oliului de credite al unei bnci necesit un siste" e#icient de
in#or"are% care trebuie s includ toate aspectele i"portante privind eliberarea creditelor. 3isponibilitatea unui
siste" de !ncredere i corect de in#or"are% cuprin!nd !ntreaga activitate de creditare% este o condiie
indispensabil pentru diri*area i controlarea e#ectiv a riscului i% respectiv% pentru !ndeplinirea datoriilor i
obligaiunilor "anage"entului sau ad"inistraiei bncii.
Siste"ul in#or"aional de creditare trebuie s conin detaliile concise asupra creditelor individuale
privind$
5 identitatea i activitatea debitorului'
5 situaia econo"ic i #inanciar a debitorului +trecut% actual i !n progno, pe baa unei analie
pro#unde a credibilitii acestuia'
5 tipul% scopul i "ri"ea creditului'
5 sursele pri"are i secundare de ra"bursare'
5 asigurarea +ga*ul, ra"bursrii creditului i condiiile acestuia'
5 alt in#or"aie re#eritoare la relaia creditar +este necesar co"unicarea datelor cu privire la situaia
#inanciar a debitorului,.
- 2 -
8n "o"entul solicitrii creditului de ctre o persoan #iic% #uncionarul bncii va !ntreine cu aceasta o
conversaie cu caracter in#or"ativ% care se va a)a pe$
& identi#icarea persoanei #iice$ nu"ele% prenu"ele% adresa% situaia #a"ilial% nu"rul de persoane
!ntreinute etc.'
& in#or"aii privind activitatea pro#esional$ locul de "unc% stabilitatea locului de "unc% #uncia%
studiile etc.'
& date privind veniturile i c2eltuielile persoanei #iice$ venituri de la locul de "unc% alte venituri etc.'
& scopul acordrii creditului'
& in#or"aii privind bunurile "obiliare i i"obiliare detinute'
& posibile garanii'
& alte in#or"aii solicitate de banc.
8n caul !n care agenii econo"ici solicit un credit% #uncionarul bancar poart cu acetia discuii cu caracter de
in#or"are docu"entar% care se a)eaa pe$
& identi#icarea agentului econo"ic$ denu"irea% adresa% in#or"aii *uridice privind #or"a de
organiare% nu"rul de !nregistrare% codul #iscal% capitalul social etc.'
& in#or"aii privind "anagerul !ntreprinderii respective$ in#or"aii din actele de identitate% situaia
#a"ilial% activitatea pro#esional'
& identi#icarea obiectului de activitate al societii'
& scopul acordrii creditului'
& date privind situaia econo"ico5#inanciar i patri"onial la i'
2
& in#or"aii privind creditele contractate anterior'
& in#or"aii privind bunurile "obiliare i i"obiliare deinute'
& posibile garanii.
Aceast #a pre"ergtoare preentrii dosarului de credit are la ba at!t "etoda interviului direct cu
clientul% veri#icarea pe teren% c!t i analia docu"entaiei re#eritoare la situaia dientului% e)istent la banc sau
preentat de acesta. 3ac din conversaia cu solicitantul i !n ur"a investigaiilor e#ectuate directorul constat c
solicitantul are un plan de a#aceri bun% preint su#iciente garanii de asigurare% !l va invita la serviciul de creditare
pentru a preenta docu"entaia necesar !n scopul #or"rii dosarului de credit.
Agenii economici vor depune un set de docu"ente !n vederea conturrii unei i"agini asupra bonitii lor%
care va consta !n principal din$
1. cererea de credit !naintat de ctre persoanele autoriate ale agentului econo"ic'
2. buletinul de identitate !n original i !n copie al persoanei ce depune dosarul de docu"ente'
3. docu"ente *uridice$
& certi#icatul de !nregistrare a !ntreprinderii% eliberat de 1a"era 8nregistrrii de Stat% sau alt docu"ent de
!nregistrare ce con#ir" !nregistrarea de stat con#or" legislaiei !n vigoare'
& docu"ente de constituire$ statutul% contractul de constituire% deciia de constituire +pentru
!ntreprinderea individual, etc.'
& licene pe genuri de activitate% certi#icate ce con#ir" anu"ite activiti etc.'
& e)trasul din procesul5verbal al Adunrii generale a acionarilor 1onsiliului !ntreprinderii re#eritor la
aprobarea solicitrii creditului' re#eritor la "andatarea persoanei cu dreptul de a repreenta !ntreprinderea i de a
se"na toate docu"entele de credit i de a garanta creditul cu bunurile societii'
& e)trasul din -egistrul co"ercial de stat ce con#ir" persoana !"puternicit s ad"inistree
!ntreprinderea i proprietarii !ntreprinderii'
& alte docu"ente *uridice solicitate de banc'
4. rapoarte tri"estriale despre activitatea econo"ic i starea #inanciar !n anul curent i dri de
sea" anuale pentru ulti"ii doi5trei ani de gestiune% aprobate de ctre (nspectoratul de Stat sau alte organele
#inanciare de stat$ bilanul contabil% raportul de pro#it i pierdere% raportul privind #lu)ul "i*loacelor bneti%
declaraii privind i"poitul pe venit +pentru persoanele #iice,'
5. in#or"aii despre creditele anterioare i curente$ locul i data acordrii% scadenele i "odalitatea
ra"bursrii% rata dob!nii. Aceste in#or"aii vor #i #urniate !n baa unor scrisori solicitate bncilor !n care
solicitantul a avut credite sau% la "o"ent% bene#icia de ele% !n baa e)traselor privind rotaia "i*loacelor !n
contul de credit% a copiilor contractelor de credit i de asigurare etc.'
9. business5planul activitii agentului econo"ic pe ur"torii 155 ani +necesar !n caul solicitrii
creditelor pentru investiii,'
:. contracte cu #urniorii poteniali i bene#iciarii privind des#acerea productiei'
;. contracte de parteneriat% inclusiv cu investitorii% care sunt la baa viitoarei activiti'
<. docu"ente ce argu"entea asigurarea creditelor$ ga*% ipotec% garanie bancar% depoit bancar%
cauiune etc.' docu"ente ce con#ir" dreptul de proprietate asupra bunurilor depuse ca garanie' docu"ente ce
con#ir" asigurarea bunurilor garantate'
1=. alte docu"ente solicitate de banc.
Persoanele fizice ce vor solicita un credit vor depune pentru dosar urmtoarele documente:
1. cererea de credit'
2. buletinul de identitate !n original i !n copie'
3. docu"ente privind pregtirea pro#esional +dup ca,'
4. adeverina privind venitul de la locul de "unc'
5. contractul de "unc +dup ca,'
1. declaraia cu privire la venituri% viat de organele #iscale% sau descrierea veniturilor obinute
+oral sau !n scris% dup ca,'
2. docu"entul de proprietate asupra bunurilor% inclusiv a celor i"obiliare% a "i*loacelor de
transport etc.
9. con#ir"area ac2itrii plii co"unale +dup ca,'
3
3. in#or"aii privind argu"entarea posibilitii +prognoa veniturilor i c2eltuielilor, de ra"bursare
a creditului i a dob!nilor a#erente +oral sau !n scris% dup ca,'
1=. docu"ente ce con#ir" garantarea creditului +docu"entele se vor stabili !n #uncie de tipul
garaniei,'
11. alte docu"ente solicitate de banc.
3ocu"entele preentate de persoanele #iice i *uridice vor #i !ndosariate !n "od separat #iecare% #iind
pstrate !n 3eparta"entul credite. 3up !nc2eierea creditului bancar% dosarul de docu"ente se trans"ite !n
ar2iva bncii% ne#iind returnabil clientului. 8n caul !n care debitorul va avea datorii #a de banc% acest dosar
va #i trans"is !n secia de gestionare a creditelor proble"atice.
- 3 -
Acordarea creditelor este una din #unciile principale ale bncii co"erciale i de aceea deciia bancar
de a acorda un credit trebuie susinut de capacitatea de ra"bursare preent i viitoare a clientului. 8n acest
conte)t este #oarte i"portant pentru banc s obin c!t "ai "ulte in#or"aii despre potenialul client.
Pe baa docu"entelor preentate de acesta% banca procedea la analia i pregtirea docu"entaiei%
ur"!nd s acorde credite !n nu"ele i !n #avoarea clienilor.
Analia i evaluarea solicitantului de credit revine inspectorului de credite i% respectiv% e#ului serviciului
+biroului, de creditare din cadrul unitii operative a bncii +sucursal% #ilial etc.,.
8n cadrul analiei condiiilor de creditare% inspectorul des#oar "ai "ulte aciuni$
a, analia #or"al% !n cadrul creia se ur"rete preentarea tuturor docu"entelor !n vederea !ntoc"irii
dosarului privind deciia de creditare i analia cererii de creditare. 1ererea de credit va #i co"pletat de ctre
solicitant pe #or"ularul5tip al bncii respective. 1ererea co"pletat de persoanele #iice va conine ur"toarele
date$
& data preentrii cererii% nu"rul de !nregistrare'
& in#or"aii privind solicitarea creditului$ valoarea creditului% destinaia creditului% ter"enul acordrii
etc.'
& in#or"aii re#eritoare la solicitant$ nu"ele% prenu"ele% data i locul naterii% nu"rul i data eliberrii
actului de identitate% adresa potal% pro#esia% #uncia% vec2i"ea !n "unc% situaia #a"ilial etc.'
& garanii propuse$ i"obile% "aini% te2nologii !n proprietate etc.'
& se"ntura solicitantului i alte in#or"aii.
1ererea co"pletat de agenii econo"ici va conine ur"toarele date$
& data preentrii cererii% nu"rul !nregistrrii cererii la banca respectiv'
& in#or"aii privind solicitarea creditului$ valoarea creditului% destinaia creditului% ter"enul acordrii
creditului etc.'
& in#or"aii despre solicitant$ nu"ele% prenu"ele repreentanilor agentului econo"ic dat'
& adresa *uridic a solicitantului'
& tipuri de conturi desc2ise la banca respective% solicitarea creditelor !n perioadele anterioare'
& in#or"aii privind !nregistrarea *uridic a solicitantului$ nu"rul de !nregistrare la 1a"era 8nregistrrii
de Stat% nu"rul de acionari +proprietari,% repreentanii organelor de conducere% codul #iscal etc.'
& obiectul de activitate al agentului econo"ic'
& date privind veniturile i c2eltuielile anului precedent i curent'
& date privind garaniile propuse'
& se"nturile persoanelor autoriate% ta"pila agentului econo"ic etc.'
b, evaluarea per#or"anelor solicitantului repreint analia bonitii i credibilitii clientului% care se
baea pe$
& analia per#or"anelor #inanciare curente i anterioare'
& analia riscului general al "ediului de activitate'
& analia produselor i pieelor de des#acere'
& analia produciei i a strategiilor de aproviionare'
& analia "anage"entului'
& analia garaniilor propuse etc.
Ele"entele analiei bonitii clientului pot #i grupate !n dou direcii principale$
& analia aspectelor econo"ico5#inanciare'
4
& analia aspectelor ne#inanciare.
Orice cerere de credit analiat de banc trebuie inclus !n una din categoriile$ standard% supraveg2eat%
substandard% dubios sau co"pro"is. 8n caul !n care e)ist alternative de !ncadrare% con#or" criteriilor date% creditul
se va plasa la o categorie in#erioar. 3ac bene#iciarul de credit este clasi#icat !n categoria standard sau
supraveg2eat% se va acorda creditul% iar !n celelalte cauri 5 nu% e)cepie sunt doar caurile prevute de
legislaie.
3ac indicatorii econo"ico5#inanciari i aspectele ne#inanciare ale agentului econo"ic% preentai !n
dina"ic% corespund% conturea o stare bun i i"plic un risc "ini"% banca co"ercial% !"preun cu
conducerea agentului econo"ic% procedeaa la ur"toarea etap a procesului de creditare 5 negocierea% aprobarea i
acordarea creditului. 8ns analia per#or"anelor #inanciare i ne#inanciare nu se stopea o dat cu acordarea
creditului. >anca co"ercial% !n scopul prevenirii i eli"inrii riscurilor de credit% ce ar putea #i provocate de
anu"ite #eno"ene negative care apar din interior sau din e)terior i in#luenea activitatea agentului econo"ic%
analiea aceste aspecte pe !ntreaga perioad de derulare a creditului.
- 4 -
-eali!nd o anali detaliat privind !ndeplinirea condiiilor de creditare de ctre solicitant% inspectorul
de credite !ntoc"ete !n "od obligatoriu% indi#erent de "ri"ea creditului% at!t pentru persoane *uridice% c!t i
pentru persoane #iice% un raport ce cuprinde condiiile analiei. 1o"entariile din re#eratul de credit vor #i
preentate !ntr5o "anier #oarte clar i convingatoare i vor cuprinde$
& in#or"aii despre agentul econo"ic solicitant de credite$ denu"irea% sediul% nu"rul de !nregistrare
la 1a"era 8nregistrrii de Stat% codul #iscal% adresa *uridic% obiectul de activitate% repreentanii legali ai
societii% alte date privind celelalte societi co"erciale la care activea patronul +"anagerul,% !n baa declaraiei
preentate de acesta'
& destinaia% ter"enul de acordare% valoarea creditului solicitat'
& analia detaliat a situaiei econo"ico5#inanciare a societii% preentarea indicatorilor de per#or"an
i analia acestora prin e)tinderea analiei asupra evoluiei indicatorilor #"anciari i evaluarea per#or"anelor
ne#inanciare ale agentului econo"ic'
& descrierea detaliat a tranaciei de credit i conduiile privind rentabilitatea a#acerii de credit%
e#iciena utilirii creditului respectiv% contribuirea lui la devoltarea activitii societii i% i"plicit% a creterii
e#icienei econo"ice'
& analia planului a#acerii de credit% preentat detaliat% stabilind per#or"anele trecute i esti"!ndu5se
per#or"anele viitoare' preentarea "odului !n care se va realia creterea produciei i a rentabilitii prin
investiia propus spre #inanare din credit% cu" reult din studiul de #eabilitate'
& identi#icarea% !n baa unei analie detaliate% a surselor de ra"bursare% ca ur"are a studierii
strategiei #inanciare a debitorului pentru susinerea datoriei'
& preentarea garaniilor cu indicarea acestora$ adresa unde se gsesc% preentarea actelor de
proprietate% evaluarea te2nic% valoarea acceptat !n garanie. 6otodat% se vor preenta i se vor evalua !n "od
detaliat garaniile "orale i credibilitatea debitorului'
& propunerea bncii privind ter"enul de acordare a creditului% dob!nda% co"isionul i dovada c a
#ost evaluat un risc "ini" pentru banc% identi#ic!nd protecia bncii !n legtur cu acest risc.
3up ce re#eratul se analiea de ctre e#ul departa"entului de creditare% este preentat spre
e)a"inare 1o"itetului de credite al bncii. Pentru creditele +credite ?"ari@, analiate de unitile bancare
teritoriale% re#eratele de credite se re"it% !"preun cu setul de docu"ente% unitii bancare centrale.
8n baa concluiilor reultate din anali% banca negocia cu clienii ur"toarele condiii$
& valoarea creditului'
& durata de acordare a creditului'
& cuantu"ul ratelor i scadena ra"bursrii lor'
& rata dob!nii'
& perioada de graie +dac este necesar,'
& alte ele"ente i"portante ce vor #i prevute !n contractul de credit.
3up ce se analiea de ctre Serviciul de credite i dup aviarea re#eratului de ctre 1o"itetul de
credite% cererea de credit se supune aprobrii. 1ererile de credite se aprob cu "a*oritate de voturi de ctre
structurile !"puternicite% potrivit co"petenelor de aprobare% stabilite de 1onsiliul bncii i anu"e de ctre
1o"itetul de credite% #iind #or"at dintr5un nu"r i"par% dar nu "ai puin de 3 persoane.
5
3up aprobarea creditelor con#or" co"petenelor stabilite banca va proceda% !"preun cu solicitantul%
la !nc2eierea contractului de credit i a contractului de asigurare a creditului.
1ontractul de credit con#ir" per#ectarea *uridic a acordrii creditului i a tuturor cerinelor valabile pe
parcursul derulrii creditului% inclusiv pe parcursul valabilitii contractului. 1ontractul de credit se !ntoc"ete
!n dou e)e"plare% a cror destinaie este ur"toarea$ e)e"plarul ( al contractului de credite se pstrea !n
dosarul agentului econo"ic a#lat la banc' e)e"plarul (( se o#er debitorului. A"bele e)e"plare sunt identice
i au o putere *uridic egal. An e)tras din contractul de credit +sau copia originalului,% care va cuprinde
valoarea creditului% ter"enul de ra"bursare% ratele scadente% destinaia creditului% se trans"ite la
co"parti"entul operativ al bncii pentru derularea !n bune condiii a creditului.
1ontractul de credit va conine ur"toarele date$
5 prea"bulul$ denu"irea contractului% data i locul !nc2ierii% descrierea prilor contractante'
5 obiectul contractului$ in#or"aii privind valoarea creditului acordat% ter"enul de acordare% destinaia
creditului% "odalitile de acordare a creditului% "odalitatea de calculare i de ac2itare a dob!nii% rata dob!nii%
ta)a co"isioanelr% garaniile de asigurare etc.'
5 coninutul contractului$ obligaiile i drepturile bncii% obligaiile i drepturile debitorului'
5 soluionarea litigiilor i alte caue'
5 data !nc2ierii contractului% se"nturile i ta"pilele a"belor pri% autenti#icarea notarial dup ca.
1reditele se pun la dispoiie% de regul% !n contul de !"pru"ut% prin e#ectuarea plilorprin vira"ent sau
!n nu"erar la cererea clientului% con#or" regle"entrilor bancare !n vigoare.
3erularea creditului i"plic !n sine procesul de acordare% ra"bursare% reealonare a creditului.
>anca !ncepe a veri#ica "odul de derulare a creditelor prin aprobarea i acordarea creditelor% trec!nd
apoi la veri#icarea ra"bursrii lui integrale% a plii tuturor dob!nilor i datoriilor aprute !n cadrul creditului
dat.
Pentru asigurarea ra"bursrii !n ter"en a creditelor% bncile ur"resc !n continuu "odul de derulare a
creditului.
Scopul activitii de ur"rire a derulrii creditului include i activitatea de "eninere intact a
condiiilor de acordare a creditului' de ra"bursare integral a creditului% ac2itare la ti"p a plii dob!nilor i
co"isioanelor a#erente' de prevenire a trans#or"rii unui credit iniial per#or"ant !ntr5un neper#or"ant.
Pe perioada de derulare a creditului% banca veri#ic activitatea agentulul econo"ic% regularitatea
!ncasrilor% reine% potrivit contractului% direct din contul de disponibiliti al clientului dob!nile a#erente
creditului. 8n condiiile !n care clientul nu utiliea creditele la datele stabilite !n contract% va #i penaliat cu un
co"ision de neutraliare a creditului.
Acordarea creditului se realiea !n baa unui set de reguli bine stabilite care de#inesc !n "od clar
principiile politicii de creditare a bncii respective. 1reditul trebuie s #ie acordat de banc !n ter"enele i !n
#or"a stabilit !n contractul de credit. -espectarea strict a condiiilor stabilite !n contactul credit per"ite bncii
"eninerea creditrii la un nivel standard% asigur!ndu5i ast#el !ncasarea #r proble"e a su"ei creditului i a
dob!nii.
1reditul se pune la dispoiia debitorului% de regul% !n contul de disponibiliti% prin e#ectuarea de pli
prin vira"ent sau !n nu"erar la cererea clientului. >ncile acord credite persoanelor *uridice prin trans#erul de
"i*loace bneti !n contul curent% !n ur"a creia persoanele vor utilia resursele #olosind "etoda decontrilor #r
nu"erar. 8n cauri e)cepional banca va elibera nu"erarul la preentarea cecului de nu"erar. Se va ur"ri ca
plile de credit s se #ac cu prioritate prin vira"ent. Persoanelor #iice banca acord credite !n nu"erar% c!t i
prin utiliarea cardurilor bancare. 0a acordarea creditului se reine un co"ision de gestiune al bancii% !n #uncie de
caracteristicile creditului. Acest co"ision de gestiune trebuie "enionat !n contractul de credit.
-a"bursarea creditelor la scaden% ca principiu al activitii de creditare% presupune restituirea% !n ter"ene
stabilite% a su"elor !"pru"utate. Biecare debitor anga*at !n relaia de creditare negocia i stabilete% !n #uncie de
anu"ite criterii% ter"enele de ra"bursare necesare a #i respectate. Se produce aa5isa scadenare a creditelor.
Scadena este 5 data viitoare% posibil i cert 5 la care creditul devine e)igibil i trebuie ra"bursat.
6er"enele de ra"bursare se stabilesc !n #uncie de "icarea stocurilor% c2eltuielilor sau a celorlalte active care
repreint obiectul creditului sau !n #uncie de trecerea acestora dintr5un stadiu !n altul al procesului de e)ploatare
+aproviionare 5 productie 5 des#acere 5 incasare,% prin corelarea cu capacitatea de ra"bursare a !"pru"uturilor.
Su"a ra"bursat la scaden depinde de "ai "uli #actori. 3intre acetia "erit% a #i "enionai$
& su"a iniial acordat !n cadrul creditului'
& rata dob!nii la care se acord creditul'
9
& durata de acordare a creditului'
& "odalitatea de calcul al su"ei dob!nii ac2itate.
Pentru toate categoriile de credite ce se acord de banc se stabilesc scadene certe% care se !nscriu !n
contractele de credite !nc2eiate cu bene#iciarii. Scadenele se stabilesc prin negociere !ntre client i banc% av!nd la
ba evoluia veniturilor% con#or" contractelor pe baa crora s5au acordat creditele respective.
3e e)e"plu% creditele pentru stocuri% c2eltuieli i alte active constituite te"porar se scadenea !n #uncie
de ter"enele de livrare i !n #uncie de !ncasarea contravalorii stocurilor respective. 1reditele pentru producia de
e)port i i"port se scadenea !n #uncie de ter"enele de !ncasare din contractele e)terne de livrare i !n #uncie
de "odalitile de plat.
-a"bursarea creditelor se #ace din !ncasrile realiate de agenii econo"ici% e)istente !n contul de
disponibiliti% !n baa notei de trans#er !ntoc"ite de co"parti"entul de creditare sau prin e"iterea de ctre
debitor a unui docu"ent de plat% !n baa cruia d ordin bncii s5i trans#ere "i*loacele bneti !n scopul
acoperirii datoriei la credit. 8n caul !n care disponibilul din contul curent este insu#icient pentru ra"bursarea ratei
scadente% di#erena nera"bursat se trece la credite restante. -a"bursarea creditelor se #ace la datele stabilite !n
contract% din conturile de disponibiliti sau prin depunerea !n nu"erar.
Orice !nt!riere !n ra"bursarea ratelor scadente se !nregistrea la credite scadente +restante,% pentru care
banca calculea dob!nile "a*orate% con#or" contractelor de credit. Penalitile pentru creditele nera"bursate !n
ter"en i pentru dob!nile restante se stabilesc i se co"unic prin circularele bncii. 8n caul debitorilor care
!nregistrea datorii restante din credite i dob!ni% banca procedea la declararea acestora !n stare de
incapacitate de plat i la e)ecutarea #orat% respect!nd cerinele legii.
8n practica bancar naional creditele restante se clasi#ic !n credite !n stare de acu"ulare i credite !n stare
de neacu"ulare. 1reditele !n stare de acu"ulare repreint creditul la care toate plile au #ost ac2itate !n ter"en
i sunt curente i creditul la care plata n5a #ost ac2itat !n ter"en de p!n la 9= de ile i se aplic acu"ularea
dob!nii. 1reditul !n stare de neacu"ulare este acel credit care satis#ace ur"toarele cerine$ plata la credit n5a #ost
ac2itat "ai "ult de 9= de ile' creditul este clasi#icat con#or" riscului la categoriile credite dubioase sau credite
co"pro"ise. 0a creditele dubioase nu se sporete dob!nda. 1reditul poate #i restabilit !n stare de sporire a dob!nii
dac plata care n5a #ost ac2itat !n ter"enul stabilit con#or" contractului este ra"bursat' dac banca se ateapt !n
viitorul apropiat la o ra"bursare co"plet a su"ei contractate i a dob!nii.
0a cererea debitorilor% !n cauri *usti#icate econo"ic% unitile bncii pot rescadena ratele de credit !n
sensul a"!nrii sau prelungirii ter"enului de ra"bursare al unei rate sau al !ntregului credit% #r a depi
ter"enele "a)i"e de creditare% stabilite pentru #iecare categorie de credit.
-eealonarea creditelor +renegocierea sau prelungirea, se aprob nu"ai de structurile care au aprobat
iniial respectivele credite. An credit poate #i rescadentat de cel "ult dou ori p!n la ra"bursarea integral% la
cererea debitorului% depus cu cel puin 1= ile lucrtoare !nainte de scaden. -atele i ter"enele rescadenate
vor #i conse"nate !ntr5un act adiional ane)at la contractul de credit.
3eseori% bncile recurg la pre!nt"pinarea debitorilor% !nc2eind acorduri adiionale la contractele de
credit prin stabilirea unor noi condiii de creditare$
& de a prelungi ter"enul de ra"bursare pentru a per"ite debitorului s e#ectuee activiti
#inanciare !n ur"a crora s poat ra"bursa bncii creditul acordat'
& de a revedea rata dob!nii care% de obicei% este "ult "ai "are din caua riscului "a*orat a#erent
operaiunii de creditare date'
& de a preenta bncii noi garanii% deoarece cele girate i5au pierdut din valoarea lor de pia' au #ost
deteriorate calitile te2nice' au e)istat alte condiii ce au in#luenat asupra valorii garaniei date i la "o"entul
stabilit nu acoper valoarea total a creditului'
& de a "a*ora sau "icora su"a creditului acordat !n baa unor noi condiii stipulate de ctre banc
sau debitor'
& de a respecta regulile stricte i"puse debitorului privind !ndeplinirea condiiilor contractului.
Ast#el% !n cadrul creditelor renegociate% banca co"ercial renegocia printr5un act adiional rata
dob!nii sau su"a creditului ra"bursat% iar !n caul creditelor prelungite bncile co"erciale% !"preun cu
debitorii% negocia prelungirea ter"enului de ra"bursare a creditului.
- 5 -
8n vederea di"inurii sau prevenirii unor riscuri !n recuperarea creditelor acordate i a dob!nilor
a#erente% banca se va asigura c solicitanii dispun de capaciti certe de ra"bursare a su"elor !"pru"utate din
:
derularea unei activiti nor"ale% precu" i de constituirea unor garanii asiguratorii la valoarea creditului i
dob!nilor a#erente.
.araniile pot #i o#erite at!t de ctre debitor% c!t i de ctre tere persoane #iice sau *uridice% nu"ii
garani.
.arania se utilieaa cu scopul de a indica orice "etod% instru"ent sau anga*a"ent% ce se re#er la
contractul de credit i care este pus la dispoiia sau e"is !n #avoarea bncii i este !n "sur s5i asigure bncii
recuperarea deplin a su"ei date cu !"pru"ut% inclusiv dob!nda !n caul neac2itrii la ti"p a obligaiilor.
Prile i"plicate !n solicitarea unei garanii s!nt$
a. Ordonatorul garaniei C debitorul principal. Ordonatorul o#er o garanie din patri"oniul su sau
solicit unui ter s o#ere o garanie !n locul lui.
b. >ene#iciarul garaniei C cel care apri"it garania% !n caul nostru banca. >ene#iciarul e)ecut garania%
respectiv incasea banii ce reult din v!narea bunului dac debitorul principal nu i5a !ndeplinit obligaia de
a ra"bursa creditul.
c. .arantul C debitorul secundar +poate #i o alt banc% persoan *uridic% statul% persoan #iic, care
garantea !n caul ne!ndeplinirii obligaiilor de ctre debitorul principal% va !ndeplini obligaia de ra"bursare a
datoriei la credit.
8nainte de a accepta o garanie% indi#erent de natura obligaiilor garantate sau instru"entelor de garantare
utiliate% banca trebuie s ia !n consideraie trei aspecte principale$ dreptul de proprietate% per#ectarea
contractului de garanie% valoarea garaniei.
Principiul garantrii creditelor asigur bncile de ra"bursarea la scaden a ratelor din credit i de
ac2itarea dob!nilor. 8n relaiile cu debitorii% bncile s!nt e)puse unor riscuri care !"pun luarea unor deciii
pentru garantarea creanei. 3in punct de vedere *uridic% prin natura lor% garaniile pot #i$
5 garanii reale'
5 garanii personale.
1. .araniile reale repreint bunuri "obile sau i"obile din patri"oniul debitorului sau a unui ter%
o#erite pentru !ndestularea !n "od pre#erenial a unui creditor. .araniile reale includ$ ipoteca' ga*ul' depoitul
bancar.
1ea "ai utiliat #or" a creditelor asigurate prin garanii reale sunt creditele asigurate prin ga*. .a*ul
ca #or" de asigurare a ra"bursrii creditului% este regle"entat de 0egea -epublicii 7oldova cu privire la ga*
nr.44<5DE din 3=.=:.2==1. 1on#or" 0egii% Fga*ul este o garanie real !n al crei te"ei creditorul ga*ist poate
ur"ri bunul ga*at av!nd prioritate #a de ali creditori% inclusiv #a de stat% la satis#acerea creanei garantate.@
.a*ul este un contract accesoriu contractului de credit% prin care debitorul sau garantul% re"ite bncii un
bun "obil pentru garantarea creditului. Aceste bunuri pot #i$ corporale +produse% bunuri% "r#uri, sau
necorporale +creane% titluri% aciuni,. 6oate trebuie s !ndeplineasc condiia de a #i !n circuitul civil% respectiv
de a #ace obiectul v!nrii5cu"prrii.
.a*ul poate #i utiliat drept garanie la acordarea creditelor% sub #or"a ga*ului civil sau co"ercial% cu
deposedare sau #r deposedare.
1aracterul de ga* civil sau co"ercial este deter"inat de obligaia principal pe care o garantea. 3ac
obligaia garantat prin ga* este un act de co"er !nc2eiat de un co"erciant% ga*ul are caracter co"ercial% !n ca
contrar are caracter civil. Ast#el% caracterul ga*ului nu este deter"inat de natura bunurilor ga*ate ci de natura
obligaiei principale pe care acesta o garantea.
.a*ul cu deposedare este un contract accesoriu% unilateral% real% prin care debitorul re"ite creditorului%
sau un lucru "obil% corporal sau necorporal% !n vederea garantrii datoriei sale. Se constituie !n situaii "ai
deosebite% asupra unor bunuri "obile cu valoare "are i volu" #iic "ic.
Asupra bunurilor ga*ate cu deposedare% banca are ur"toarele drepturi i obligaii$
5 s rein bunul p!n la ac2itarea integral a datoriei% ga*ul #iind indiviibil !n sensul c ga*ul !n !ntregul
su% garantea #iecare #raciune din datorie. 3reptul de reinere a bunului de ctre creditor% se "enine p!n la
ac2itarea !ntregii datorii.
5 dreptul de a pstra bunul ga*at i"plici dreptul creditorului de a5l revendica!n posesia cui nu s5ar a#la'
5 debitorul !i pstrea dreptul de proprietate asupra bunului respectiv'
5 creditorul rspunde pentru pierderea sau deteriorarea bunului ga*at dac aceasta s5a produs din culpa
sa'
5 creditorul nu are dreptul s se #oloseasc de bunul ga*at. 3ac totui o #ace% debitorul poate cere ca
ga*ul s #ie pus sub sec2estru'
;
5 dup ac2itarea datoriei creditorul trebuie s restituie bunul pri"it !n ga*% !n caul !n care a #cut
c2eltuieli necesare i utile pentru conservarea bunului% creditorul este !ndreptit s le pri"easc la restituirea
acestuia. p!n la pri"irea acestor c2eltuieli are dreptul s rein bunurile.
Gajul fr deposedare repreint un contract concesual !n baa cruia bunul ce constituie obiectul
ga*ului r"!ne !n continuare !n posesia debitorului. >unurile asupra crora se poate constitui ga* s!nt
ur"toarele$
5 bunuri "obile e)istente !n patri"oniul !"pru"utatului de natura "ateriilor pri"e% "aterialelor%
se"i#abricatelor% produselor #inite i altor "r#uri% dac pe toat perioada creditrii se vor putea regsi !n
aceeai #or"% vor putea #i nu"rate i "surate% a#late !n unitile de producie sau depoite'
5 bunuri i"obile de natura "i*loacelor #i)e e)istente !n patri"oniul !"pru"utatului i care vor putea #i
ad"ise !n garanie nu"ai dac s!nt !n stare de #uncionare i gradul de uur nu depete 5=G din valoarea lor.
1aracterul real al contractului de ga* cu deposedare reult din #aptul c acest raport nu ia natere dec!t
prin re"iterea e#ectiv a bunului ga*at ctre creditor.
8n caul contractului de ga* #r deposedare% contractul de ga* este un contract consensual% deposedarea
bunului ga*at ne"aiconstituind o condiie de e)isten a contractului% aceasta #iind !ns !nlocuit cu obligaia
e#ecturii publicitii.
>unurile ga*ate bncii trebuie s #ie asigurate la o societate de asigurri% pe toata durata contractului de
credit% iar drepturile reultate din despgubiri s #ie cesionate bncii.
8n caul acceptrii ga*ului drept garanie a creditului se va ur"ri$
5 cel care constituie ga*ul trebuie s #ie proprietarul bunului ga*at i s aib capacitate deplin de
e)erciiu% inclusiv de a5l !nstrina'
5 bunul care #ace obiectul ga*ului trebuie s aib o valoare de pia i s #ie uor lic2idabil. Aceasta
presupune e)istena unei piee i a unei cereri solvabile pentru bunul ce se constituie !n ga*% care s dea
posibilitatea valori#icrii obiectului ga*at% !n ca de ne!ndeplinire de ctre debitor a obligaiilor ce5i revin din
contractul de credit'
5 valoarea ga*ului trebuie s acopere valoarea creditului i a dob!nilor a#erente. 3ac din evaluarea la
#aa locului a bunurilor ga*ate va reulta o valoare de sub 1==G din su"a creditului i a dob!nilor a#erente% se
va cere clientului s depun garanii supli"entare !n co"pletare.
5 se va cere bene#iciarului creditului s cesionee !n #avoarea bncii drepturile sale decurg!nd din
contractul de asigurare.
poteca C garanie i"obiliar care nu co"port deposedarea celui ce o constituie. Obiectul ipotecii !l
constituie bunurile i"obile de orice tip i terenurile. (poteca va #i constatat printr5un !nscris% contract de
ipotec autenti#icat notarial% !n care se vor conse"na$ valoarea creditului% deter"inarea e)act a bunului
ipotecat i valoarea luat !n garanie.
(poteca con#er creditorului ipotecar nepltit la scaden% dreptul de ur"rire a i"obilului% dreptul de a
cetre scoaterea i"obilului la e)ecutarea silit i de a #i pltit cu pre#erin din preul ast#el realiat. 3reptul real
de ipotec nu con#er creditorului posesia% #olosina sau dispoiia asupra bunului ipotecat.
1aracteristicile ganerale ale ipotecii$
5 Este un drept real accesoriu ce !nsoete obligaia pe care o are debitorul #a de creditor. E)istena
ipotecii presupune% e)istena obligaiei principale pe care o garantea.
5 Este o garanie i"obiliar% put!nd #i ipotecate$ bunurile i"obile a#late !n circuitul civil' accesoriile
acestora care s!nt i"obile prin destinaie' uu#ructul asupra unor i"obile. 4u pot #i ipotecate bunurile i"obile
viitoare i bunurile "obile.
5 (poteca este indiviibil !n sensul c va continua s e)iste asupra !ntregului i"obil% c2iar dac a #ost
pltit o parte din datorie. 6oate bunurile ipotecate i #iecare dintre ele% !n !ntregi"e% garantea !ntreaga
crean i #iecare #raciune a acesteia.
>anca practic ipoteca convenional% care ia natere din acordul de voin al prilor% prin !nc2eierea
unui contract de ipotec.
Acceptarea de ctre banc a ipotecii i"pune !ndeplinirea ur"toarelor condiii$
5 debitorul nu "ai are alte bunuri asupra crora s se poat constitui garanii reale'
5 valoarea i"obilului ipotecat s #ie actualiat !n #uncie de valoareade pia i "ar*a de risc a#erent
acestui tip de garaniei s5i conserve valoarea !n ti"p'
5 durata e)istenei !n ti"p a i"obilului ipotecat s #ie cert p!n !n "o"entul stingerii integrale a
obligaiei ce a generat ipoteca'
<
5 i"obilul ipotecat s #ie asigurat !"potriva tuturor riscurilor% iar polia de asigurare s #ie cesionat !n
#avoarea bncii'
5 s e)iste o pia sigur pentru bunurile ipotecate'
5 bunurile s #ie situate !ntr5o on de interes pentru o categorie larg de poteniali cu"prtori'
5 cldirile s per"it a"ena*ri i adaptri pentru utiliri "ultiple.
Stingerea ipotecii se realiea odat cu plata ulti"ei rate a creditului garantat i a dob!nii a#erente
3up incasarea ulti"elor su"e banca va putea solicita !n scris la 4otariat radierea ipotecii% la cererea
debitorului.
!epo"itul #ancar constituit !n lei sau alte valute convertibile repreint o #or" speci#ic a ga*ului cu
deposedare% "aterialiat sub #or"a unei su"e de bani depus de debitor la banc !n #avoarea bene#iciarului !n
anu"ite condiii stabilite i co"unicate bncii de ctre debitor.
3ebitorul poate constitui depoitul bancar la societatea bancar care acord creditul sau lao alt
societate bancar% !nc2eindu5se un contract de depoit.
Pentru ca depoitul bancar s #ie acceptat drept garania creditului este necesar s se veri#ice
!ndeplinirea ur"toarelor condiii$
5 indicarea bncii la care se constituie depoitul'
5 !n caul dac acesta este desc2is la o alt banc dec!t banca care acord creditul se va veri#ica dac$
credibilitatea i reputaia respectivei bnci' indicarea e)pres a bncii ca bene#iciar al depoitului'
5 valoarea depoitului bancar trebuie s acopere valoarea creditului i dob!nile a#erente'
5 ter"enul de valabilitate al depoitului'
5 se"nturile autoriate ale agentului econo"ic care constituie depoitul'
5 certi#icarea scis a bncii la care s5a constituit depoitul !n caul c!nd aceasta este o alt banc dec!t
cea care acord creditul.
2. Garanii personale 5 "i*locul *uridic de garantare a obligaiilor prin care una sau "ai "ulte persoane
#iice sau *uridice se anga*ea% print5un contract accesoriu% !nc2eiat cu creditorul% s plteasc acestuia datoria
debitorului !n caul !n care acesta nu o va putea plti. 1ele "ai utiliate #or"e de garanii personale !n t!lnite !n
practica internaional s!nt$ garania bancar' garania de stat' cauiunea i cesiunea de crean.
.arania bancar 5 ca reultat al diversi#icrii i co"ple)itii relaiilor econo"ice stabilite !ntre
persoanele #iice i *uridice% ce5i des#oar activitatea pe piaa econo"ico5#inanciar% i din lipsa de
in#or"aii% ori din caua di#icultii aprecierii capacitilor pro#esionale i #inanciare ale persoanelor
participante la procesul econo"ic% una dintre acestea !i poate solicita celeilalte preentarea unui titlu
obligaional de plat e"is de ctre o persoan ter% recunoscut ca #iind solvabil% prin s se garantee plata
#a de persoana pgubit% !n ca de ne!ndeplinire a obligaiilor asu"ate sau a !ndeplinirii de#ectuase de ctre
persoana responsabil.
8n calitate de persoan ter solvabil poate aprea o instituie bancar care ar e"ite acest titlu
obligaional de plat% sau garanie prin care i s5ar atribui noiunea de garant.
Garania #ancar este un anga*a"ent scris asu"at de o banc !n #avoarea unei alte persoane% denu"it
bene#iciarul garaniei% de a plti acesteia o su" de bani% !n caul !n care o alt persoan% denu"it ordonator !n
nu"ele cruia se e"ite garania% nu a onorat o anu"it obligaie asu"at print5un !nscris% sau a onorat5o
de#ectuos% #a de bene#iciarul garaniei.
Prile i"plicate !n rapoartele *uridice create$
5 Ordonatorul garaniei C este partea la solicitarea creia banca e"ite garania% i totodat este partea
care este inut s e)ecute obligaia principal garantat.
5 >ene#iciarul garaniei C este partea !n #avoarea creia este e"is garania% i care poate s o valori#ice
!n condiiile indicate !n garanie.
5 >anca garant C este banca care e"ite garania% adug!ndu5i obligaia secundar de plat% la obligaia
pri"ar a ordonatorului sau obligaia independent #a de cea a ordonatorului.
Ealoarea garaniei este o su" de bani% pe care banca este inut s o plteasc bene#iciarului. Ealoarea
garaniei este e)pri"at de "oneda indicat !n te)tul garaniei. 0a stabilirea valorii garaniei se stabilete su"a
#i) garantat de ctre banc% su"a care poate #i in#luenat i de alte obligaii secundare a#erente obligaiei de
ba datorate de ctre ordonator #a de bene#iciar.
6er"enul de valabilitate al garaniei este perioada de ti"p !n intervalul creia banca este responsabil
#a de bene#iciar pentru totalitatea anga*a"entelor asu"ate !n te)tul garaniei. .arania intr !n vigoare din
"o"entul e"iterii ei% dac garania nu prevede o dat anu"e de intrare !n vigoare% sau la survenirea unor
1=
eveni"ente% sau la preentarea unor docu"ente speci#icate% i r"!ne valabil p!n la data e)pirrii indicat !n
garanie.
8n caul acordrii garaniilor bancare banca este cointeresat s acorde garanii clienilor per"aneni%
care au o activitate econo"ic bun i stabil. 0a eliberarea garaniilor bancare% banca va incasa co"isioanele
de e"itere i garantare% con#or" tari#elor e)istente.
$auiunea sau fideiusiunea repreint un contract accesoriu unilateral% concesual i cu titlu gratuit%
prin inter"ediul creia o persoan nu"it #ide*usor se oblig #a de banc s e)ecute obligaia asu"at de
debitorul bncii !n caul !n care acesta n5ar e)ecuta5o el !nsui.
1ontractul de #ideiusiune este un contract$
5 accesoriu% !n consecin #ideiusiunea ur"ea soarta obligaiei principale% at!t c!t privete validitatea
c!t i stingerea obligaiei'
5 unilateral% !n sensul c d natere nu"ai la obligaia #ideiusorului% creditorul neav!nd nici o obligaie'
5 concesual% !n sensul c este necesar acordul de voin al prilor% #or"a scris este !ns absolut
necesar pentru a proba !nc2eierea contractului i pentru deter"inarea !ntinderii garaniei'
5 cu titlu gratuit% !ntruc!t #ideiusorul nu ur"rete s obin o contraprestaie de la creditorul cu care a
!nc2eiat convenial.
Acest tip de garanie are o "are i"portan !ntruc!t% alturi de !"pru"utat% este antrenat i rspunderea
unei alte persoane cu !ntregul ei patri"oniu. >anca trebuie s analiee situaia econo"ico5#inanciar a
#ide*usorului i s o in sub control pe toat perioada creditului. 8n caul !n care situaia acestuia se
!nrutete% danca !i va cere debitorului o alt garanie.
Bideiusorul trebuie s !ndeplineasc ur"toarele condiii$
5 capacitatea *uridic de a contracta'
5 s #ie solvabil'
5 s aib do"iciliul !n ar.
8n calitate de #ide*usor pot #i anga*ate co"paniile de asigurri% care se oblig s ac2ite datoria total sau
parial nera"bursat de debitor prin eliberarea poliei de asigurare' persoane #iice sau *uridice cu propriile
bunuri i"obile sau "obile% constituindu5se ipotec sau ga*' persoane #iice sau *uridice prin depunerea unei
cauiuni sub #or"a unui depoit bancar.
$esiunea de crean este o convenie scris prin care un creditor trans"ite o crean a sa unei alte
persoane.
1esiunea de crean este un "i*loc speci#ic de trans"itere a obligaiilor% const!nd !n acordul de voin
prin care creditorul nu"it cedent trans"ite !n "od voluntar% cu titlu oneros sau gratuit% dreptulsu de crean
unei alte persoane nu"it cesionar% care va deveni ast#el creditor !n locul su i va putea incasa creana de la
debitorul cedat. 3ei cesiunea de crean este un "i*loc de trans"itere a obligaiilor% poate #i apreciat totodat
i ca o garanie ce se constituie sub #or"a unui ga* asupra creanelor care s!nt bunuri "obile incorporale.
1reana trebuie s #ie$
5 cert% s nu #ie discutabil din punct de vedere *uridic'
5 lic2id% s #ie deter"inat cu e)actitate valoarea ei'
5 e)igibil% s #ie localiat !n ti"p la o dat precis% nu sub condiie.
1esiunea de crean #iind o convenie% un contract trebuie s !ndeplineasc toate condiiile de validitate
ale contractului. Acesta este un contract concesual% deci este valabil !nc2eiat din "o"entul realirii acordului
de voin !ntre cedent i cesionar.
8n cadrul veri#icrii i acceptrii cesiunii de crean drept garanie a creditului% banca va ur"ri$
5 cesiunea s #ie constatat printr5un contract de cesiune !nc2eiat !ntre banc i clientul care cesionea
incasrile cu titlu de garanie'
5 cedentul av!nd calitatea de creditor% re"ite cesionarului titlul constatator al creanei'
5 contractul de cesiune s !ndeplineasc condiiile de #ond i de #or"a cerute de lege'
5 debitorului cedat i se va solicita o declaraie de acceptare !n #or" autentic sau i se aduce la
cuntin c noul su creditor este banca'
5 cedentul va garanta c% la data e#ecturii cesiunii% creana cedat e)ist !n "od valabil i c% !nte ti"p
nu a intervenit nici o cau de stingere sau anulare a creanei'
5 valoarea creanei este !ndestultoare #a de creditul acordat i dob!nile a#erente% deoarece debitorul
cedat rspunde nu"ai !n li"itele valorii cesiunii'
5 banca va analia situaia #inanciar a debitorului cedat% !n scopul stabilirii riscului de neplat.
11