Sunteți pe pagina 1din 7

Noul Cod Civil actualizat la data de 15.02.

2013
21
FEB
Parlamentul Romniei
Codul Civil
din 17/07/2009
Versiune actualizata la data de 15/02/201
al Romniei
CAPITOLUL III
Limitele juridice ale dreptului de proprietate privat
!"C#IUN"A 1
Limite le$ale
%1. &i'pozi(ii comu)e
I)tere'ul pu*lic +i i)tere'ul privat
!rt" #02" $ %1& 'e(ea )oate limita e*ercitarea dre)tului de )ro)rietate +ie ,n interes )u-lic. +ie ,n
interes )rivat"
%2& 'imitele le(ale ,n interes )rivat )ot +i modi+icate ori des+iin/ate tem)orar )rin acordul )0r/ilor"
Pentru o)oza-ilitate +a/0 de ter/i este necesar0 ,nde)linirea +ormalit0/ilor de )u-licitate )rev0zute
de le(e"
Punere ,n a)licare !rt" #02" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
Re(ulile )rivind )rotec/ia mediului 5i -una vecin0tate
!rt" #0" $ 3re)tul de )ro)rietate o-li(0 la res)ectarea sarcinilor )rivind )rotec/ia mediului 5i
asi(urarea -unei vecin0t0/i. )recum 5i la res)ectarea celorlalte sarcini care. )otrivit le(ii sau
o-iceiului. revin )ro)rietarului"
Punere ,n a)licare !rt" #0" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
%2. ,olo'irea apelor
-e$ulile privi)d cur$erea .irea'c a apelor
!rt" #06" $ %1& Pro)rietarul +ondului in+erior nu )oate ,m)iedica ,n niciun +el cur(erea +ireasc0 a
a)elor )rovenite de )e +ondul su)erior"
1
%2& 3ac0 aceast0 cur(ere cauzeaz0 )re4udicii +ondului in+erior. )ro)rietarul acestuia )oate cere
autorizarea 4usti/iei s)re a +ace )e +ondul s0u lucr0rile necesare sc7im-0rii direc/iei a)elor.
su)ortnd toate c7eltuielile ocazionate"
%& 'a rndul s0u. )ro)rietarul +ondului su)erior este o-li(at s0 nu e+ectueze nicio lucrare de
natur0 s0 a(raveze situa/ia +ondului in+erior"
Punere ,n a)licare !rt" #06" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
Re(ulile )rivind cur(erea )rovocat0 a a)elor
!rt" #05" $ %1& Pro)rietarul +ondului in+erior nu )oate ,m)iedica nici cur(erea )rovocat0 de
)ro)rietarul +ondului su)erior sau de alte )ersoane. a5a cum este cazul a)elor care /5nesc )e acest
din urm0 +ond datorit0 unor lucr0ri su-terane ,ntre)rinse de )ro)rietarul acestuia. al a)elor
)rovenite din secarea terenurilor ml05tinoase. al a)elor +olosite ,ntr$un sco) casnic. a(ricol sau
industrial. ,ns0 numai dac0 aceast0 cur(ere )reced0 v0rsarea ,ntr$un curs de a)0 sau ,ntr$un 5an/"
%2& 8n acest caz. )ro)rietarul +ondului su)erior este o-li(at s0 alea(0 calea 5i mi4loacele de
scur(ere de natur0 s0 aduc0 )re4udicii minime +ondului in+erior. r0mnnd dator la )lata unei
des)0(u-iri 4uste 5i )reala-ile c0tre )ro)rietarul acestui din urm0 +ond"
%& 3is)ozi/iile )rezentului articol nu se a)lic0 atunci cnd )e +ondul in+erior se a+l0 o construc/ie.
,m)reun0 cu (r0dina 5i curtea a+erent0. sau un cimitir"
Punere ,n a)licare !rt" #05" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
C7eltuielile re+eritoare la iri(a/ii
!rt" #0#" $ %1& Pro)rietarul care vrea s0 +oloseasc0 )entru iri(area terenului s0u a)ele naturale 5i
arti+iciale de care )oate dis)une ,n mod e+ectiv are dre)tul ca. )e c7eltuiala sa e*clusiv0. s0 +ac0 )e
terenul riveranului o)us lucr0rile necesare )entru ca)tarea a)ei"
%2& 3is)ozi/iile art" #05 alin" %2& 5i %& se a)lic0 ,n mod cores)unz0tor"
Punere ,n a)licare !rt" #0#" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
9-li(a/ia )ro)rietarului c0ruia ,i )risose5te a)a
!rt" #07" $ %1& Pro)rietarul c0ruia ,i )risose5te a)a )entru necesit0/ile curente este o-li(at ca. ,n
sc7im-ul unei 4uste 5i )reala-ile com)ensa/ii. s0 o+ere acest sur)lus )entru )ro)rietarul care nu 5i$
ar )utea )rocura a)a necesar0 )entru +ondul s0u dect cu o c7eltuial0 e*cesiv0"
%2& Pro)rietarul nu )oate +i scutit de o-li(a/ia )rev0zut0 la alin" %1& )retinznd c0 ar )utea acorda
sur)lusului de a)0 o alt0 destina/ie dect satis+acerea necesit0/ilor curente" El )oate ,ns0 cere
des)0(u-iri su)limentare )ro)rietarului a+lat ,n nevoie. cu condi/ia de a dovedi e*isten/a real0 a
destina/iei )retinse"
2
Punere ,n a)licare !rt" #07" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
8ntre-uin/area izvoarelor
!rt" #0:" $ %1& Pro)rietarul )oate acorda orice ,ntre-uin/are izvorului ce ar e*ista )e +ondul s0u.
su- rezerva de a nu aduce atin(ere dre)turilor do-ndite de )ro)rietarul +ondului in+erior"
%2& Pro)rietarul +ondului )e care se a+l0 izvorul nu )oate s0 ,i sc7im-e cursul dac0 )rin aceast0
sc7im-are ar li)si locuitorii unei localit0/i de a)a necesar0 )entru satis+acerea nevoilor curente"
Punere ,n a)licare !rt" #0:" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
3es)0(u-irile datorate )ro)rietarului +ondului )e care se a+l0 izvorul
!rt" #09" $ %1& Pro)rietarul +ondului )e care se a+l0 izvorul )oate cere re)ararea )re4udiciilor
cauzate de )ersoana care. )rin lucr0rile e+ectuate. a secat. a mic5orat ori a alterat a)ele sale"
%2& 3ac0 starea de +a)t o )ermite. )ro)rietarul +ondului )oate )retinde resta-ilirea situa/iei
anterioare atunci cnd a)a era indis)ensa-il0 )entru e*)loatarea +ondului s0u"
%& 8n cazul ,n care izvorul se ,ntinde )e dou0 +onduri ,nvecinate. dis)ozi/iile alin" %1& 5i %2& se
a)lic0 ,n mod cores)unz0tor. /innd seama de ,ntinderea izvorului )e +iecare +ond"
Punere ,n a)licare !rt" #09" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
Re(ulile s)eciale )rivind +olosirea a)elor
!rt" #10" $ 3is)ozi/iile )rezentului )ara(ra+ se com)leteaz0 cu re(lement0rile s)eciale ,n materia
re(imului a)elor"
Punere ,n a)licare !rt" #10" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
%3. Pictura 'tre+i)ii
Pictura 'tre+i)ii
!rt" #11" $ Pro)rietarul este o-li(at s0 ,5i +ac0 strea5ina casei sale ast+el ,nct a)ele )rovenind de la
)loi s0 nu se scur(0 )e +ondul )ro)rietarului vecin"
Punere ,n a)licare !rt" #11" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"

%/. &i'ta)(a +i lucrrile i)termediare cerute pe)tru a)umite co)'truc(ii0 lucrri +i pla)ta(ii
&i'ta)(a mi)im 1) co)'truc(ii
!rt" #12" $ 9rice construc/ii. lucr0ri sau )lanta/ii se )ot +ace de c0tre )ro)rietarul +ondului numai
cu res)ectarea unei distan/e minime de #0 de cm +a/0 de linia de 7otar. dac0 nu se )revede alt+el
)rin le(e sau )rin re(ulamentul de ur-anism. ast+el ,nct s0 nu se aduc0 atin(ere dre)turilor
)ro)rietarului vecin" 9rice dero(are de la distan/a minim0 se )oate +ace )rin acordul )0r/ilor
e*)rimat )rintr$un ,nscris autentic"
Punere ,n a)licare !rt" #12" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
3istan/a minim0 )entru ar-ori
!rt" #1" $ %1& 8n li)sa unor dis)ozi/ii cu)rinse ,n le(e. re(ulamentul de ur-anism sau a o-iceiului
locului. ar-orii tre-uie s0di/i la o distan/0 de cel )u/in 2 metri de linia de 7otar. cu e*ce)/ia acelora
mai mici de 2 metri. a )lanta/iilor 5i a (ardurilor vii"
%2& 8n caz de neres)ectare a distan/ei. )ro)rietarul vecin este ,ndre)t0/it s0 cear0 scoaterea ori.
du)0 caz. t0ierea. la ,n0l/imea cuvenit0. a ar-orilor. )lanta/iilor ori a (ardurilor vii. )e c7eltuiala
)ro)rietarului +ondului )e care acestea sunt ridicate"
%& Pro)rietarul +ondului )este care se ,ntind r0d0cinile sau ramurile ar-orilor a)ar/innd
)ro)rietarului vecin are dre)tul de a le t0ia. )recum 5i dre)tul de a )0stra +ructele c0zute ,n mod
natural )e +ondul s0u"
Punere ,n a)licare !rt" #1" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
%5. 2ederea a'upra propriet(ii veci)ului
,erea'tra 'au de'c3iderea 1) zidul comu)
!rt" #16" $ ;u este )ermis s0 se +ac0 +ereastr0 sau desc7idere ,n zidul comun dect cu acordul
)ro)rietarilor"
Punere ,n a)licare !rt" #16" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
3istan/a minim0 )entru +ereastra de vedere
!rt" #15" $ %1& Este o-li(atorie )0strarea unei distan/e de cel )u/in 2 metri ,ntre +ondul. ,n(r0dit sau
ne,n(r0dit. a)ar/innd )ro)rietarului vecin 5i +ereastra )entru vedere. -alconul ori alte asemenea
lucr0ri ce ar +i orientate c0tre acest +ond"
%2& Fereastra )entru vedere. -alconul ori alte asemenea lucr0ri ne)aralele cu linia de 7otar s)re
+ondul ,nvecinat sunt interzise la o distan/0 mai mic0 de un metru"
%& 3istan/a se calculeaz0 de la )unctul cel mai a)ro)iat de linia de 7otar. e*istent )e +a/a zidului
,n care s$a desc7is vederea sau. du)0 caz. )e linia e*terioar0 a -alconului. )n0 la linia de 7otar"
6
3istan/a. 5i ,n cazul lucr0rilor ne)aralele. se m0soar0 tot )er)endicular. de la )unctul cel mai
a)ro)iat al lucr0rii de linia de 7otar 5i )n0 la aceast0 linie"
Punere ,n a)licare !rt" #15" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
Fereastra de lumin0
!rt" #1#" $ 3is)ozi/iile art" #15 nu e*clud dre)tul )ro)rietarului de a$5i desc7ide. +0r0 limit0 de
distan/0. +erestre de lumin0 dac0 sunt ast+el construite ,nct s0 ,m)iedice vederea s)re +ondul
,nvecinat"
Punere ,n a)licare !rt" #1#" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
%4. &reptul de trecere
&reptul de trecere
!rt" #17" $ %1& Pro)rietarul +ondului care este li)sit de acces la calea )u-lic0 are dre)tul s0 i s0
)ermit0 trecerea )e +ondul vecinului s0u )entru e*)loatarea +ondului )ro)riu"
%2& <recerea tre-uie s0 se +ac0 ,n condi/ii de natur0 s0 aduc0 o minim0 stn4enire e*ercit0rii
dre)tului de )ro)rietate asu)ra +ondului ce are acces la calea )u-lic0= ,n cazul ,n care mai multe
+onduri vecine au acces la calea )u-lic0. trecerea se va +ace )e +ondul c0ruia i s$ar aduce cele mai
)u/ine )re4udicii"
%& 3re)tul de trecere este im)rescri)ti-il" El se stin(e ,n momentul ,n care +ondul dominant
do-nde5te un alt acces la calea )u-lic0"
Punere ,n a)licare !rt" #17" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
E*ercitarea dre)tului de trecere ,n situa/ii s)eciale
!rt" #1:" $ %1& 3ac0 li)sa accesului )rovine din vnzare. sc7im-. )arta4 sau dintr$un alt act 4uridic.
trecerea nu va )utea +i cerut0 dect celor care au do-ndit )artea de teren )e care se +0cea anterior
trecerea"
%2& Cnd li)sa accesului este im)uta-il0 )ro)rietarului care )retinde trecerea. aceasta )oate +i
sta-ilit0 numai cu consim/0mntul )ro)rietarului +ondului care are acces la calea )u-lic0 5i cu
)lata du-lului des)0(u-irii"
Punere ,n a)licare !rt" #1:" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
8ntinderea 5i modul de sta-ilire a dre)tului de trecere
!rt" #19" $ 8ntinderea 5i modul de e*ercitare a dre)tului de trecere sunt determinate )rin
,n/ele(erea )0r/ilor. )rin 7ot0rre 4udec0toreasc0 sau )rintr$o +olosin/0 continu0 )e tim) de 10 ani"
5
Punere ,n a)licare !rt" #19" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
Prescri)/ia ac/iunii ,n des)0(u-ire 5i restituirea des)0(u-irii ,ncasate
!rt" #20" $ %1& <ermenul de )rescri)/ie )entru dre)tul la ac/iunea ,n des)0(u-ire )e care o are
)ro)rietarul +ondului aservit ,m)otriva )ro)rietarului +ondului dominant ,nce)e s0 cur(0 din
momentul sta-ilirii dre)tului de trecere"
%2& 8n cazul ,n care ,nceteaz0 dre)tul de trecere. )ro)rietarul +ondului aservit este dator s0 restituie
des)0(u-irea ,ncasat0. cu deducerea )a(u-ei su+erite ,n ra)ort cu durata e+ectiv0 a dre)tului de
trecere"
Punere ,n a)licare !rt" #20" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
%5. Alte limite le$ale
&reptul de trecere pe)tru utilit(i
!rt" #21" $ %1& Pro)rietarul este o-li(at s0 )ermit0 trecerea )rin +ondul s0u a re/elelor edilitare ce
deservesc +onduri ,nvecinate sau din aceea5i zon0. de natura conductelor de a)0. (az sau altele
asemenea. a canalelor 5i a ca-lurilor electrice. su-terane ori aeriene. du)0 caz. )recum 5i a oric0ror
alte instala/ii sau materiale cu acela5i sco)"
%2& !ceast0 o-li(a/ie su-zist0 numai )entru situa/ia ,n care trecerea )rin alt0 )arte ar +i im)osi-il0.
)ericuloas0 sau +oarte costisitoare"
%& 8n toate cazurile. )ro)rietarul are dre)tul la )lata unei des)0(u-iri 4uste" 3ac0 este vor-a des)re
utilit0/i noi. des)0(u-irea tre-uie s0 +ie 5i )reala-il0"
%6& Cl0dirile. cur/ile 5i (r0dinile acestora sunt e*ce)tate de la acest dre)t de trecere. dac0 ea are ca
o-iect conducte 5i canale su-terane. ,n cazul ,n care acestea sunt utilit0/i noi"
Punere ,n a)licare !rt" #21" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
3re)tul de trecere )entru e+ectuarea unor lucr0ri
!rt" #22" $ %1& 3e asemenea. )ro)rietarul este o-li(at s0 )ermit0 +olosirea +ondului s0u )entru
e+ectuarea unor lucr0ri necesare +ondului ,nvecinat. )recum 5i accesul vecinului )e terenul s0u
)entru t0ierea cren(ilor 5i cule(erea +ructelor. ,n sc7im-ul unei des)0(u-iri. dac0 este cazul"
%2& 3is)ozi/iile art" #21 alin" %2& sunt a)lica-ile"
Punere ,n a)licare !rt" #22" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
3re)tul de trecere )entru reintrarea ,n )osesie
#
!rt" #2" $ %1& Pro)rietarul unui +ond nu )oate ,m)iedica accesul altuia )entru a redo-ndi )osesia
unui -un al s0u. a4uns ,ntm)l0tor )e +ondul res)ectiv. dac0 a +ost ,n5tiin/at ,n )reala-il"
%2& 8n toate cazurile. )ro)rietarul +ondului are dre)tul la o 4ust0 des)0(u-ire )entru )re4udiciile
ocazionate de reintrarea ,n )osesie. )recum 5i )entru cele )e care -unul le$a cauzat +ondului"
Punere ,n a)licare !rt" #2" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
>tarea de necesitate
!rt" #26" $ %1& 8n cazul ,n care o )ersoan0 a +olosit sau a distrus un -un al altuia )entru a se a)0ra
)e sine ori )e altul de un )ericol iminent. )ro)rietarul -unului are dre)tul s0 cear0 o des)0(u-ire
ec7ita-il0 numai de la cel care a +ost salvat"
%2& ;u )oate )retinde nicio des)0(u-ire )ro)rietarul care a )rovocat sau a +avorizat a)ari/ia
)ericolului"
Punere ,n a)licare !rt" #26" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
Re(uli s)eciale
!rt" #25" $ 8n(r0dirile cu)rinse ,n )rezenta sec/iune se com)leteaz0 cu dis)ozi/iile le(ilor s)eciale
)rivind re(imul 4uridic al anumitor -unuri. cum ar +i terenurile 5i construc/iile de orice +el.
)0durile. -unurile din )atrimoniul na/ional$cultural. -unurile sacre ale cultelor reli(ioase. )recum
5i altele asemenea"
Punere ,n a)licare !rt" #25" )rin 'e(e 71/2011 1
!rt" 59" 2 3is)ozi/iile art" #02$#25 din Codul civil nu se a)lic0 situa/iilor 4uridice n0scute anterior
intr0rii ,n vi(oare a acestuia"
7