Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICECERINTE PROIECT (Oracle)
FORMA DE INVATAMANT: ZI

1. Tema pentru proiect va fi aleas de ctre studenti, cu restrictia ca aceasta s fie din domeniul
economic. Proiectul va fi realizat n mod individual de fiecare student;
2. Sa se creeze minim 3 tabele care sa contina:
a. Tipurile de date VARCHAR2(n), CHAR(n), NUMBER(n), NUMER(n,m), DATE, LONG
b. Tipurile obiect (cel putin 3 tipuri obiect)
c. Cel putin 3 constrangeri la nivel de coloana (constrangerile sa fie de toate tipurile)
d. Cel putin 3 constrangeri la nivel de table
3. Sa se introduca data in tabele
4. Sa se realizeze:
a. Minim 3 interogari de selectie dintr-un table
b. Minim 3 interogari de selectie din mai multe tabele
c. Cel putin o interogare in care sa folositi o subinterogare
d. Cel putin o interogare in care sa folositi GROUP BY , CUBE()
e. Cel putin o interogare in care sa folositi UNION, INTERSECT, MINUS
5. Se vor formula una sau mai multe procedure. (Puteti face, de exemplu, o procedura in care
inserarea datelor in tabel sa se realizeze in portiunea de tratare a unei exceptiii)
Proiectul il veti aduce in ultima saptamana de studiu (ultimul laborator), unde vi se vor pune intrebari
din acesta.


Prep.univ.drd. Martin Florin
florin.martin@ulbsibiu.ro