Sunteți pe pagina 1din 109

MINISTERUL LUCRRILOR PUBLICE I AMENAJRII TERITORIULUI

ORDIN Nr. 117/N/


din: 01.09.1997
Avnd n vedere:
Avizul
Consiliului Technico tiinific
nr. 8/22.01.9!
"n
te#eiul $. %. nr. &'( / 199& )rivind or*+niz+re+ ,i funcion+re+
-inisterului
.ucr/rilor 0u1lice ,i A#en+2/rii Teritoriului3
"n
confor#it+te cu $ot/rre+ 0+rl+#entului nr. 12/199( ,i + 4ecretului nr.
'91/199(3
-inistrul
.ucr/rilor 0u1lice ,i A#en+2/rii Teritoriului e#ite ur#/torul
ORDIN
Art. 1 5e
+)ro1/ "Nr!"#i$ %ri$ind %ri&'#"r&" d& 'r&(& (i 'r&(& )%&'i"*& %&
+","
&-i.&n/&*r d& %&r0r!"n/1"2 indi'"#i$ NP03397.
Art. 2 6or#+tivul
de l+ +rt. 1 se )u1lic/ n 7uletinul Construciilor.
Art. 8 0rezentul
ordin intr/ n vi*o+re l+ d+t+ )u1lic/rii n 7uletinul Construciilor.
Art. & 4ireci+
0ro*r+#e de Cercet+re ,i 9e*le#ent/ri Tehnice v+ +duce l+ nde)linire
)revederile )rezentului ordin.
MINISTRU
NICOLAE NOICA
-"6"5T:9;. .;C9<9".=9 0;7."C:3 T9A650=9T;9".=9 " .=C;"6>:"
NORMATI4 PRI4IND
PROIECTAREA CREELOR I CREELOR
SPECIALE PE BA5A E6I7EN8ELOR DE
PER9ORMAN8 INDICATI4 NP 03397
E*"+r"# d&:
S.C. "SPITAL PROIECT" S.A. BUCURETI
DIRECTOR: in.. &r+"n Bri"n:
RESPONSABIL LUCRARE: '."r;. M"ri" Dr".!ir&)':
A$i,"# d&:
DIREC8IA COORDONARE2 CERCETARE TIIN8I9ICA SI
RE7LEMENTARI
TE<NICE PENTRU CONSTRUCTII MLPAT
DIRECTOR: in.. O'#"$i"n M1ni:
RESPONSABILTEM: "r;. Dr#&i" C';&'i
TABL DE MATERII 7ENERAL
" %ener+lit+i
"" C+drul le*isl+tiv )rivind )roiect+re+3 re+liz+re+ si e?)lo+t+re+ cl/dirilor
)entru cre,e si
cre,e s)eci+l
""". Condiii funcion+le si de tehnolo*ie )entru )roiect+re+ construciilor si
inst+l+iilor
"@. Criterii function+lur1+nistice
)rivind +#)l+s+re+ cre,elor si cre,elor s)eci+le
@. Cerine )rivind )roiect+re+ cl/dirilor cre,elor si cre,elor s)eci+le3
confor# .e*ii nr.
10/199'
ANE6E
5che#e funcion+le )rivind )rinci)+lele co#)+rti#ente ,i secto+re
MINISTERUL DE INTERNE
CORPUL POMPIERILOR MILITARI
INSPECTORATUL 7ENERAL
A4I5
Nr. ==>97 din 1>.0>.1997
.+ cerere+ 5C. 50"TA. 09=":CT 5.A. nre*istr+t/ l+ nr. 800 din 2(.08.1993
)otrivit
+tri1uiilor st+1ilite )rin .e*e+ nr. 121/199( ,i + )revederilor +rt. 8 din
4ecretul nr. 290/193
"650:CT=9AT;. %:6:9A. A. C=90;.;" 0=-0":9".=9 -"."TA9" +vize+z/
f+vor+1il "Nr!"#i$:* %ri$ind %ri&'#"r&" 'r&(&*r (i 'r&(&*r
)%&'i"*& %& +"," &-i.&n/&*r
d& %&r0r!"n/1".
Aviz+re+ s+
f/cut n 1+z+ lucr/rii el+1or+te de c/tre 5.C. 50"TA. 09=":CT 5.A. Centrul
de 0roiect+re )entru Construcii 5oci+lCultur+le
de 5/n/t+te3 ,i + +vizului Consiliului
Tehnicotiinific
+l -.0AT nr. 12( din 2.01.1993 n c+re sunt incluse o1serv+iile ,i
)ro)unerile s)eci+li,tilor no,tri.
C=-A64A6T;. C=90;.;" 0=-0":9".=9 -"."TA9"
%ener+l de divizie3
in*. "=6:. C9<C";6
TABLA DE MATERII
I.7ENERALIT8I
".1.=1iect
".2.4o#eniu de +)lic+re si condiii de utiliz+re
II.CADRUL LE7ISLATI4 PRI4IND PROIECTAREA2 REALI5AREA SI
E6PLOATAREA CLDIRILOR CREELOR I CREELOR SPECIALE
"".1.C+drul *ener+l
"".2.4erul+re+ )rocesului de )roiect+re
"".8.:?ecui+ lucr/rilor de construcii si inst+l+ii
"".&.:?)lo+t+re+ construciilor )entru cre,e si cre,e s)eci+le
A6:AA "".+ .ist+ +vizelor si +cordurilor ce tre1uie o1inute in vedere+
+utoriz/rii
A6:AA "" 1. 9e*le#ent/ri le*isl+tive cone?e
III.CONDI8II 9UNC8IONALE I DE TE<NOLO7IE PRI4IND
PROIECTAREA CONSTRUC8IILOR (I INSTALA8IILOR
""".1. 4+te *ener+le3 ti)uri de cre,e3 d+te te#+tice de 1+z/
""".2. =r*+niz+re+ funcion+l/ de 1+z/
""".8. 0rezent+re+ cerinelor funcion+le si tehnolo*ice
""".&. 4ot+re+ cu inst+l+ii + cl/dirilor
""".&.1. "nst+l+ii de +li#ent+re cu +)/ ,i c+n+liz+re interio+r/
""".&.2. "nst+l+ii de +li#ent+re cu +)/ ,i c+n+liz+re e?terio+r/
""".&.8. "nst+l+ii electrice
""".&.&. "nst+l+ii de ventil+ie
""".&.'. "nst+l+ii ter#ice
""".&.(. "nst+l+ii de *+ze n+tur+le
""".&.. "nst+l+ii de colect+re si tr+t+re de,euri solide
I4.CRITERII 9UNC8IONAL URBANISTICE
PRI4IND AMPLASAREA
CLDIRILOR CREELOR SI CREELOR SPECIALE
"@.1. 4i#ension+re+ si for#+ terenului
"@.2. C+r+cteristici *eofizice +le terenului
"@.8. Condiii de #icrocli#+t in c+drul loc+lit/ilor
"@.&. A#)l+s+re+ cre,elor in c+drul loc+lit/ilor
"@.'. 0rinci)ii de or*+niz+re ur1+nistic/ + +#)l+s+#entului
ANE6E
5che#e funcion+le +le )rinci)+lelor co#)+rti#ente ,i secto+re
4.CERIN8E PRI4IND PROIECTAREA CLDIRILOR CREELOR SI
CREELOR SPECIALE CON9ORM PRE4EDERII LE7II NR. 10/199?
@.1. 9ezisten/ si st+1ilit+te
Ane?+ @.".4ocu#ente
tehnice cone?e
@.2.5i*ur+n+ in e?)lo+t+re
Ane?+ @.2.4ocu#ente
tehnice cone?e
@.8.5i*ur+n+ l+ foc
Ane?+ @.8.4ocu#ente
tehnice cone?e
@.&."*ien+3 s/n/t+te+ o+#enilor3 ref+cere+ si )roteci+ #ediului
@.& BAC. "*ien+ #ediului interior
@.& BAC.l -ediul hi*roter#ic
Ane?+ @.&. BAC. "4ocu#ente
tehnice cone?e
@.& BAC.2 "*ien+ +erului
Ane?+ @.& BAC.2 4ocu#ente
tehnice cone?e
@.& BAC.8 "*ien+ finis+2elor
@.& BAC.& "*ien+ vizu+l+
Ane?+ @.& BAC.& 4ocu#ente
tehnice cone?e
@.& BAC.' "*ien+ +uditiv/
@.& B7C "*ien+ +)ei
Ane?+ @.& B7C 4ocu#ente
tehnice cone?e
@.& BCC "*ien+ ev+cu/rii reziduurilor lichide
@.& BCC 4ocu#ente
tehnice cone?e
@.& B:C 0roteci+ #ediului
Ane?+ @.& B:C 4ocu#ente
tehnice cone?e
@.'. "zol+i+ ter#ic+3 hidrofu*/ ,i econo#ie de ener*ie
Ane?+ @.' 4ocu#ente
tehnice cone?e
@.(.0roteci+ #)otriv+ z*o#otului
Ane?+ @.( 4ocu#ente
tehnice cone?e
NORMATI4 PRI4IND PROIECTAREA CREELOR
SI CREELOR SPECIALE PE BA5A
E6I7EN8ELOR DE PER9ORMAN8
Indi'"#i$
NP 03397
I. 7ENERALIT8I
I.1 .O+i&'#
1.1.1. 0rezentul nor#+tiv st+1ile,te criterii de )roiect+re + construciilor ,i
inst+l+iilor3
inclusiv + incintei ,i + terenurilor +ferente3 re*le#ent/ri tehnice si
)+r+#etrii c+ntit+tivi de
e?ecuie si e?)lo+t+re3 )recu# si condiii #ini#e de c+lit+te )e c+re
tre1uie s+ le +si*ure cl/dirile
cre,elor ,i cre,elor s)eci+le )e intre+*+ dur+t+ de e?isten/.
Aceste criterii de conce)ii ,i reco#+nd/ri tre1uie s/ cores)und/
cerinelor utiliz+torilor
)rivind c+lit+te+ construciilor in confor#it+te cu )revederile .e*ii nr.
10/199'.
1.1.2. 0rin +cest nor#+tiv se ur#/re,te si re+liz+re+ unui ndru#+tor
funcion+l )entru
uzul )roiect+nilor de cre,e3 cu)rinznd o sintez/ + )ro1le#+ticii s)ecifice
construciilor si
inst+l+iilor cre,elor.
1.1.8. 0rezentul no#i+tiv este )osi1il de +d+)t+re n viitor3 n funcie de
evolui+
siste#elor de construcii ,i inst+l+ii3 )recu# ,i de eventu+lele noi
re*le#ent/ri ce )ot +)+re n
do#eniul tehnolo*ic s+nit+r ,i educ+ion+l.
I.3. D!&ni: d& "%*i'"r& (i 'ndi/ii d& :#i*i,"r&
1.2.1. 0revederile )rezentului nor#+tiv vor fi utiliz+te +tt l+ )roiect+re+ ,i
e?ecui+
cl/dirilor noi ,i e?tinderilor3 ct ,i l+ #oderniz+re+3 re+#en+2+re+3
consolid+re+ s+u re)+r+re+
cl/dirilor e?istente din #ediul ur1+n s+u rur+l.
1.2.2. 0revederile )rezentului nor#+tiv se vor utiliz+ de c/tre:
or*+nis#ele
de +d#inistr+ie teritori+l/ )recu# ,i de +lte )erso+ne 2uridice s+u )riv+te
cu )reocu)+re n +cest do#eniu Bc+).""" si c+)."@C!
verific+tori
de )roiecte ,i e?)eri +utoriz+i n confor#it+te cu .e*e+
el+1or+torii
studiilor de fund+#ent+re +le )l+nurilor de +#en+2+re + teritoriului3 +le
0l+nurilor ;r1+nistice %ener+le ,i Don+le B0;%3 0;DC +le re*ul+#entelor
de ur1+nis#
*ener+le ,i loc+le3 referitor l+ s)ecificul funcion+l ,i condiiile de
+#)l+s+re +le construciilor !
el+1or+torii
studiilor de )refez+1ilit+te s+u + studiilor )reli#in+re )entru ntoc#ire+
te#elor de )roiect+re Bc+).""" si "@C
1.2.8. 0rezentul nor#+tiv re*le#ente+z/ condiiile de c+lit+te +d#isi1ile
Bniveluri de
)erfor#+n/ c+).@C.
0roiect+ntul3 l+ solicit+te+ 1enefici+rului3 )o+te +do)t+ +lte v+lori +le
)+r+#etrilor
cores)unz/tori cerinelor utiliz+torilor3 d+r n nici un c+z inferio+re celor
)rev/zute )rin )rezentul
nor#+tiv.
1.2.&. 0revederile )rezentului nor#+tiv nu contr+vin ,i nu #odific+ le*ile3
hot/rrile s+u
re*le#ent/rile tehnice n vi*o+re.
1.2.'. 0rin )rezentul nor#+tiv sunt re*le#ent+te condiiile de c+lit+te
+d#isi1ile
Bc+)itolul @C cores)unz/to+re c+te*oriei de i#)ort+n/ ECE.
5e )ot +do)t+ ,i +lte v+lori +le )+r+#etrilor cores)unz/tori e?i*enelor
utiliz+torilor3 d+r
in nici un c+z inferio+re celor )rev/zute in )rezentul nor#+tiv.
II. CADRUL LE7ISLATI4 PRI4IND PROIECTAREA2 REALI5AREA SI
E6PLOATAREA CONSTRUC8IILOR CREELOR
II.*. C"dr:* .&n&r"*
"".1.1. Cre,ele sunt construcii de utilit+te )u1lic/
Fn c+lit+te+ lor de unit/i ce servesc )o)ul+i+3 cre,ele +u o +dres+1ilit+te
teritori+l/ ,i f+c
)+rte din ree+u+ de +sisten+ #edic+l/.
"".1.2. =r*+niz+re+ cre,elor Bc+)+cit+te3 structur+ serviciilor co#)onenteC
se f+ce in
confor#it+te cu le*ile ,i nor#+tivele n vi*o+re +le -inisterului 5/n/t/ii3
n te#eiul
)rero*+tivelor s+le )rivind or*+niz+re+ reelei s+nit+re3 indiferent de
n+tur+ fondurilor de
fin+n+re +le investiiei s+u for#+ de )ro)riet+te.
"".1.8. 9e+liz+re+ cre,elor se )o+te f+ce )rin fin+n+re din fonduri )u1lice
Bde l+ 1u*etul
de st+t s+u 1u*etele loc+le3 )rin credite *+r+nt+te de st+t3 etc.C din
fonduri )riv+te Bde l+ )erso+ne
fizice s+u 2uridiceC3 )recu# ,i din fonduri #i?te B)u1lice )lus )riv+teC.
Construciile ce +d/)ostesc cre,e re+liz+te din fonduri )u1lice3 inte*r+l
s+u )+ri+l3
ur#e+z/ re*i#ul investiiilor )u1lice confor# cu =rdinul %uvernului din
.e*e+ Gin+nelor
0u1lice nr. 2/199( )rivind +)ro1+re+ investiiilor.
"". 1.& :?ecut+re+ construciilor cre,elor se +utorize+z/ de c/tre
+d#inistr+i+ loc+l+ in
te#eiul le*ii nr. '0/19913 indiferent de n+tur+ fondurilor din c+re se
fin+ne+z/ +ceste+.
"". 1.' 9e+liz+re+ construciilor cre,elor ,i e?)lo+t+re+ lor se v+ f+ce in
confor#it+te cu
)revederile .e*ii nr. 10/199' )rivind c+lit+te+ n construcii.
"". 1.( A#)l+s+re+ construciilor cre,elor se )o+te f+ce )e terenuri
+)+rinnd do#eniului
)u1lic3 do#eniului )riv+t! +l st+tului s+u +l i#it+ilor
+d#inistr+tivteritori+le3
s+u )e terenuri
)ro)riet+te )riv+t/ + )erso+nelor fizice s+u 2uridice3 cu res)ect+re+
)revederilor le*+le ce
re*le#ente+z/ utiliz+re+3 concesion+re+3 tr+nsfer+re+3 vnz+re+ s+u
e?)ro)riere+ +cestor+ B.e*e+
nr.80/199&3 .e*e+ nr.88/199&3 .e*e+ nr.18/1991C.
11.1. 0roiect+re+ construciilor cre,elor fin+n+te inte*r+l s+u n
co#)let+re de l+
1u*etul de st+t3 de l+ 1u*etele loc+le3 din fondurile s)eci+l constituite n
+f+r+ +cestor 1u*ete3
din credite e?terne *+r+nt+te s+u contr+ct+te de st+t3 se +d2udec/ )rin
licit+ie )u1lic+ n condiiile
st+1ilite de =rd. %uvernului nr. 12/19983 de $.%. nr.2/1998 ,i de =rdinul
co#un -.G.-.
..0.A.T. nr. 1&8/(9/6/199(.
11.1.8 0roiect+re+ construciilor cre,elor Bcl/diri H inst+l+iiC3 indiferent
d+c/ +ceste+ se
fin+ne+z/ din fonduri )u1lice s+u )riv+te3 se v+ f+ce de c/tre )roiect+ni
s)eci+li,ti B+rhiteci si
in*ineriC cu co#)eten/ tehnic/ ,i e?)erien/ n do#eniul )roiect/rii
cl/dirilor ,i +l tehnolo*iilor
s)ecifice cre,elor ,i cre,elor s)eci+le.
II.3. D&r:*"r&" %r'&):*:i d& %ri&'#"r& %& 0"'& (i %& &#"%&
'n0r! ':
r&.*&!&n#1ri*& *&."*& in $i."r&
II.3.1 O%&r"/i:ni (i )#:dii %r&*i!in"r& ini/i&rii in$&)#i/ii*r
"".2.1.1. Gund+#ent+re+ necesit/ii re+liz/rii unei cre,e noi3 se v+ f+ce de
c/tre or*+nele
+d#inistr+tiei loc+le #)reun+ cu 4ireciile 5+nit+re Iudeene )e 1+z+ de
studii ,i +n+lize +le
situ+iei e?istente in teritorii ,i +le cerinelor )e ter#en #ediu si lun*.
"".2.1.2.Cre,ele3 c+ noi lucr/ri de utilit+te )u1lic/3 se vor cu)rinde n
)l+nurile ur1+nistice
*ener+le ,i zon+le B0;% si 0;DC3 el+1or+te )entru loc+lit/ile res)ective3
rezervnduse
+#)l+s+#entele c+re ntrunesc condiii f+vor+1ile de funcion+lit+te
ur1+n/3 construi1ilit+te3
si*ur+n/ n e?)lo+t+re3 i*ien/ ,i )rotecie s+nit+r/.
0entru +ceste +#)l+s+#ente ,i n zonele de influen/ +di+cente se vor
cu)rinde
re*le#ent/ri s)ecifice n re*ul+#entele ur1+nistice *ener+le ,i loc+le3
cores)unz/tor cerinelor
funcion+le s)ecifice ,i condiiilor de )rotecie + viito+relor incinte ce
cu)rind cre,ele Bre*i#
construit3 vecin/t/i +d#ise3 +rtere de circul+ie ,i #i2lo+ce de tr+ns)ort n
co#un3 dot/ri tehnicoedilit+re3
etcC.
"".2.1.8.0entru deter#in+re+ ,i/s+u certific+re+ c+r+cteristicilor terenurilor
)oteni+l
c+)+1ile de + deveni +#)l+s+#ente )entru viito+re+ cre,/3 se vor
e?ecut+ studii to)o#etrice3
*eotehnice3 de nc+dr+re n #ediul n+tur+l B#icrocli#+t3 cureni de +er3
surse de rezerv/ )entru
+)+ )ot+1il/3 etcC.
11.2.1.& 0entru deter#in+re+ )rinci)+lelor d+te c+r+cteristice viito+rei
cre,e3 investitorul
efectue+z/ +n+lize ,i studii )re+l+1ile.
Aceste+ vor fi efectu+te de or*+nis#ele ,i s)eci+li,tii cu res)ons+1ilit+te
n
#+n+*e#entul reelei s+nit+re.
4+tele din +ceste +n+lize ,i studii sunt utiliz+te de investitor )entru
ntoc#ire+ te#eic+dru
+ viito+rei investiii.
11.3.3 Ini/i&r&" in$&)#i/i&i
"".2.2.1 "niiere+ investiiilor ce se vor fin+n+ din fonduri )u1lice3 definite
c+ l+ 11.1.83 se
f+ce )e 1+z+ Estudiului de )refez+1ilit+teE c+re deter#in/3 )e 1+z+ d+telor
din te#+c+dru
,i +
condiiilor s)ecifice unor +#)l+s+#ente d+te +nvinz+2+te3 te#+ de
)roiect+re )ro)riuzis/3
cu)rinznd c+r+cteristicile s)+i+le ,i funcion+le +le viito+rei investiii
)recu# ,i volu#ul
cheltuielilor esti#+t + fi neces+r )entru re+liz+re+ o1iectivului B)roiect+re3
lucr/ri de e?ecuie3
lucr/ri cone?e de interes )u1lic3 costuri )entru dot+re3 echi)+re3 etc.C
E5tudiul de )refez+1ilit+teE se ntoc#este confor# coninutului c+dru
)reciz+t de
=rd.co#un -.G.-.
..0.A.T. nr.l&8/(9/6/9(3 )rin *ri2+ ordon+torului de credite BinvestitorC3 de
c/tre entit+te+ +chizito+re n col+1or+re cu o unit+te de consult+n/ ,i/s+u
)roiect+re s)eci+liz+t/
n do#eniul construciilor soci+lcultur+le
,i +l cre,elor.
E5tudiul de )refez+1ilit+teJ se +)ro1+ de c/tre ordon+torul de credite
BinvestitorC.
"".2.2.2.0entru investiiile re+liz+te inte*r+l din fonduri )riv+te nu este
i#)us/ el+1or+re+
unui Estudiu de )refez+1ilit+teE3 d+r este neces+r/ +viz+re+ de c/tre
-inisterul 5/n/t/ii s+u
or*+nis#ele co#)etente din su1ordine+ +cestui+3 + )rinci)+lelor d+te de
te#/ )rivind
c+)+cit+te+3 )rofilul3 structur+ ,i or*+niz+re+ *ru)elor de co)ii +le viito+rei
cre,e.
"".2.2.8. Fn +cel+,i ti#) se ntre)rind de#ersurile ,i o)er+iunile neces+re
st+1ilirii
terenurilor +decv+te +#)l+s/rii ,i cl+rific/rii st+tutului 2uridic +l deinerii ,i
utiliz/rii +cestor+
Bconcesion+re3 tr+nsfer3 cu#)/r+re3 eventu+l e?)ro)iereC3 n c+zul n c+re
+ceste+ nu sunt
)ro)riet+te+ investitorului.
11.2.2.&. 0entru +lte terenuri de +#)l+s+re dect cele )rezerv+te cu
destin+i+ cre,ei )rin
0;% si 0;D3 se vor intoc#i l+ inii+tiv+ investitorului s+u + +d#inistr+iei
loc+le3 )l+nuri
ur1+nistice de det+liu B0;4C )rin c+re se vor deter#in+:
)osi1ilit+te+
terenului ,i + zonelor nvecin+te de + s+tisf+ce condiiile neces+re )entru
+#)l+s+re+ unei cre,e!
inte*r+re+
n c+drul ur1+nistic ,i edilit+r e?istent s+u )reconiz+t3 i#)+ctul noului
o1iectiv +su)r+ zonei3 etc.
"".2.2.'. Att )entru terenurile de +#)l+s+re )rezerv+te )rin 0;% s+u 0;D3
ct ,i )entru
cele studi+te )rin 0;43 se v+ o1ine ECertific+tul de ur1+nis#J docu#ent
e#is de +utorit/ile
+d#inistr+iei )u1lice loc+le. Aceste+ certific/3 )e l+n*/ re*i#ul 2uridic ,i
econo#ic ,i re*i#ul
tehnic de utiliz+re +l terenului3 indicnd ,i +vizele tehnice ce tre1uie
o1inute de l+ +utorit/ile
res)ons+1ile cu *os)od/rire+ resurselor din teritoriu3 + infr+structurilor ,i
reelelor edilit+re3 cu
)roteci+ #ediului3 etc. 4+c+ )entru +#)l+s+re+ unei cre,e3 sunt
)osi1ilit/i de +le*ere ntre #+i
#ulte terenuri3 este indic+t + se inii+ intoc#ire+ de c/tre )roiect+ni
s)eci+liz+i3 + unui studiu de
+#)l+s+#ent cu +n+liz+ co#)+r+tiv/ + +v+nt+2elor ,i dez+v+nt+2elor
fiec/rui teren f+/ de te#+
)ro)us/. Fn +cest c+z3 se vor o1ine certific+te de ur1+nis# )entru to+te
terenurile su)use
+n+lizei.
II.3.=. Pri&'#"r&" 'n)#r:'/ii*r %&n#r: 'r&(&
"".2.8.1. C+drul )entru +le*ere+ corect/ + )roiect+ntului3 cu co#)eten+
tehnic/ neces+r/
)roiect/rii3 este neces+r/ )entru investiiile
licit+i+
de +d2udec+re + )roiect+rii n c+zul de)/,irii v+lorii tot+le de investiie de
l+ 1
#ili+rd lei.
ofert+re+
+ cel )uin trei )roiect+ni3 d+c/ v+lo+re+ tot+l/ de investiie este su1 1
#ili+rd
lei.
"".2.8.2. 0e 1+z+ te#ei de )roiect+re +)ro1+t/ od+t/ cu studiul de
)refez+1ilit+te3 +
sti)ul+iilor ,i reco#+nd/rilor din certific+tul de ur1+nis# ,i din +vizele
tehnice3 )roiect+ntul
ntoc#e,te studiul de fez+1ilit+te3 n c+drul c/rui+ el+1ore+z/ te#+ de
tehnolo*ie. 4e +se#ene+3
definitive+z/ conce)i+ s)+iofuncion+l/
,i )l+stic+rhitectur+l/
+ viito+rei construcii ,i )l+nul
*ener+l de or*+niz+re +l incintei3 st+1ile,te soluiile tehnice )entru
lucr/rile de construcii ,i
inst+l+ii3 n functie de )rinci)+lele echi)+#ente ,i dot/ri3 esti#e+z/
costurile de investiie )e
o1iecte ,i c+te*orii de lucr/ri ,i ntoc#e,te devizul *ener+l +l o1iectivului.
"".2.8.8. 0entru investiiile )u1lice3 studiu de fez+1ilit+te se +)ro1/ )otrivit
+rt. 19 din
.e*e+ Gin+nelor 0u1lice Bnr.2/199(C de c/tre *uvern s+u ordin+torii de
credite3 n funcie de
#/ri#e+ investiiei ,i co#)etentelor de +)ro1+re. G/r/ un studiu de
fez+1ilit+te +)ro1+t3 este
interzis/ fin+n+re+ n continu+re + ur#+to+relor )roiect+re.
"".2.8.&. 0roiectul tehnic este ur#/to+re+ f+z+ de )roiect+re ce se
el+1ore+z/ de +cel+,i
)roiect+nt c+re + ntoc#it studiul de fez+1ilit+te.
0entru investiiile re+liz+te inte*r+l din fonduri )u1lice3 re*le#ent/rile
le*+le )rev/d
cu)rindere+ n )roiectul tehnic + docu#ent+iilor neces+re )entru licit+i+
de +d2udec+re +
lucr/rii3 confor# )reciz/rilor din =rdinul co#un -G-.0AT
nr. 1&8/(96/199( Bc+iete de
s+rcini3 liste de lucr/ri3 #+teri+le ,i util+2e3 echi)+#ente3 etcC.
0entru investiiile )u1lice3 )roiect+ntul tehnic se +vize+z/ de c/tre
investitor3 )entru
nc+dr+re+ n indic+torii tehnicoecono#ici
+)ro1+i l+ studiul de fez+1ilit+te.
0roiectul tehnic se su)une verific/rii in cee+ ce )rive,te res)ect+re+
cerinelor de c+lit+te
Bconfor# .e*ii ni.10/199'C3 + nor#elor ,ii )rescri)iilor tehnice n vi*o+re
l+ d+t+ ntoc#ii.
@erific+re+ )roiectelor tehnice se t+ce nu#+i de c/tre verific+torii +test+i
confor# $.%.
nr.92'/199'3 n 1+z+ re*ul+#entului de )rocedur/3 +)ro1+t.
1.2.8.'.0roiectul tehnic3 verific+t confor# 1.2.8.&.3 nsotit de +vizele
tehnice solicit+te
)rin certific+tul de ur1+nis# ,i de dov+d+ titlului de )ro)riet+te s+u
concesion+re constituie
docu#ent+i+ n 1+z+ c/rei+ +utorit+te+ +d#inistr+iei )u1lice e#ite
+utoriz+i+ de construire3
f/r/ de c+re nu se )o+te nce)e e?ecui+ o1iectivului.
II.=. E-&':#i" *:'r1ri*r d& 'n)#r:'/ii (i in)#"*"/ii
"".8.1. :?ecui+ investiiilor )u1lice se +d2udec+ )e 1+z+ de licit+ie
)u1lic/3 n condiiile
st+1ilite de =94. %uvernului3 nr. 12/19983 1'/19983 )otrivit
9e*ul+#entului +)ro1+t )rin
$.%.nr.'92/1998 ,i =rdin -G-.0AT
nr. l&8/(9/6/"99(.
0roiectul tehnic ,i +ne?ele s+le Bc+iete de s+rcini3 listeC sunt )+rte
co#)onent/ +
docu#ent+iei de licit+ie ,i servesc l+ intoc#ire+ ofertelor de c+tre
contr+ct+ni3 i+r du)/
+d2udec+re+ e?ecut+ntului l+ intoc#ire+ contr+ctelor de e?ecuie +le
o1iectivului.
11.8.2. "D&#"*ii*& d& &-&':/i&"3 n concord+n/ cu )revederile
)roiectului tehnic3 se
ntoc#esc de l+ c+z l+ c+z de c/tre )roiect+nt s+u de c/tre +ntre)renorul
lucr/rii.
:l+1or+re+ det+liilor de e?ecuie se )o+te f+ce n+inte de nce)ere+
lucr/rilor n ,+ntier
s+u e,+lon+t )e )+rcursul e?ecuiei.
"".8.8. E-&':/i" lucr/rilor de construcii ,i inst+l+ii se v+ f+ce n ter#enul
i#)us )rin
+utoriz+ie de construire3 cu res)ect+re+ condiiilor )use de e#itentul
+utoriz+iei )rivind
or*+niz+re+ ,+ntierului n rel+ie cu s)+iile )u1lice3 )roteci+ s+nit+r/ ,i
soci+l/3 )roteci+
#ediului3 etc.
"".8.&. 4&ri0i'"r&" c+lit/ii e?ecuiei construciilor ,i inst+l+iilor )e f+ze ,i
c+te*orii de
lucr/ri este o1li*+torie. :+ se efectue+z/ de c+tre:
investitor
)rin +*eni de consult+n/ ,i diri*ini de s)eci+lit+te3 +test+i confor# $.%.
nr.92'/199'3 +ce,ti+ +cione+z/ n vedere+ soluion/rii defeciunilor ,i
neconfor#it+te cu
)roiectul3 +)/rute )e )+rcursul e?cuiei.
)roiect+t
)rin s)eci+li,tii s/i3 o1li*+i s+ )+rtici)e l+ verific+re+ n s+ntier + #odului
cu#
se e?ecut/ lucr/rile cu)rinse n )roiecte ,i d+tori s/ st+1ile+sc/ soluiile
tehnice +decv+te )entru
corect+re+ defeciunilor +)/rute din vin+ )roiect+ntului!
e?ecut+nt
)rin )erson+lul )ro)riu ,i res)ons+1ilii tehnici cu e?ecui+3 confor# $.%.
nr.92'/199'. Ace,ti+ st+1ilesc un siste# )ro)riu de control +l c+lit/ii )e
to+t+ dur+t+ e?ecuiei.
"ns)eciei de st+t in construcii.
11.8.'. E';i%"r&" cu +)+r+tur/ ,i util+2e funcion+le neces+re3 este o
co#)onent+ de 1+z+
+ funcion+lit/ii unit/ilor s+nit+re n r+)ort cu cerinele de c+lit+te )e
c+re tre1uie s+ le +si*ure
construci+.
Condiiile de #ont+23 r+cordul ,i +li#ent+re+ cu inst+l+ii3 se st+1ilesc )rin
)roiect de
tehnolo*ie ,i s+u det+lii de #ont+2 el+1or+te de )roiect+nt #)reun+ cu
furnizorul +d2udec+t.
:le tre1uie s+ concorde cu )revederile *ener+le +le )roiect+ntului ,i s/ nu
di#inueze
c+lit+te+ cerut/ )entru lucr/rile de construcii.
11.8.(. R&'&%/i" construciilor constituie certific+re+ re+liz/rii +cestor+
confor#
docu#ent+iei de e?ecuie ,i cu c+rte+ tehnic/ + construciei3 ntoc#it/
de investitor.
0roiect+ntul )+rtici)/ l+ ntoc#ire+ c/rii tehnice ,i +sist/ l+ rece)i+
lucr/rilor3 )rin
re)rezent+ii s/i le*+l dese#n+i.
4u)/ d+re+ n funciune + construciilor se derule+z/ )erio+d+ de *+r+nie
le*+l+3 interv+l
n c+re se verific/ ,i se re#edi+z/3 defeciunile ce nu +u )utut fi
evideni+te )e )+rcursul
e?ecuiei.
II.>. E-%*"#"r&" 'n)#r:'/ii*r '& "d1%)#&)' 'r&(&
"".&.1. Ur!1rir&" n e?)lo+t+re + construciilor se efectue+z/ )e to+t+
dur+t+ lor de
e?isten/.
0roiect+ntul st+1ile,te )rin docu#ent+i+ el+1or+t/ Bc+iete de s+rcini3
instruciuni tehnice
de e?)lo+t+re3 )roiecte de ur#/rire + co#)ort/rii n ti#) + construciilor3
inst+l+iilor ,i
echi)+#entelorC3 #odul +decv+t de e?)lo+t+re + construciei3 )entru +
#enine cerinele de
c+lit+te.
11.&.2. Pr%ri&#"r:*3 Butiliz+torul construciei si +d#inistr+toriiC +u
o1li*+i+ de + efectu+
l+ ti#) lucr/rile de ntreinere ,i re)+r+ii neces+re )entru + nu se
)roduce de*r+d/ri +le
construciilor ,i inst+l+iilor c+re s/ +fecteze )+r+#etrii #ini#/#+?i# ce
definesc condiiile de
c+lit+te +le +cestor+.
"".&.8. In#&r$&n/ii*& *" 'n)#r:'/ii3 )e dur+t+ lor de e?istent+3 se vor
f+ce nu#+i )e 1+z+
unui )roiect +viz+t de )roiect+ntul inii+l +l cl/dirii s+u + unei e?)ertize
tehnice ntoc#ite de un
e?)ert tehnic +test+t Bconfor# $.%. nr.02'/199'C.
"".&.&. C"r#&" #&;ni'1 + construciei v+ fi )/str+t/ )e to+t+ dur+t+ de
e?istenei +cestei+.
0ro)riet+rul +re o1li*+i+ de + o co#)let+ cu to+te docu#entele ,i
docu#ent+iile tehnice
referito+re l+ diferitele const+t/ri de defeciuni3 e?)ertiz+ri3 lucr/ri de
re)+r+ie si intervenie3 etc.
.+ nstr/in+re+ construciei3 )ro)riet+rul v+ )red+ c+rte+ tehnic/ noului
)ro)riet+r.
"".&.'. Ori'& r&"!&n"@"ri3 #oderniz/ri3 refuncion+liz/ri ,i e?tinderi +le
cl/dirilor
e?istente ce +d/)ostesc cre,e3 efectu+te din fonduri )u1lice3 vor ur#+
+cele+,i de#ersuri le*+le
de iniiere3 +viz+re+)ro1+re3
)roiect+re3 e?ecuie3 c+ ,i )entru o construcie nou+.
"".&.(. P&n#r: orice intervenii l+ cl/dirile e?istente cu e?ce)iile
#enion+te de .e*e+
nr.'0/l99l3 se v+ solicit+ ,i o1ine +utoriz+i+ de construire3 ur#nd
+cee+,i )rocedur/ c+ ,i )entru
construciile noi.
"".&.. L" d&,"0&'#"r&"3 de#ont+re+ s+u de#ol+re+ construciilor se vor
res)ect+
)revederile .e*ii nr. 10/199' )rivind )ostutiliz+re+ construciilor.
4e#ol+re+ construciilor se +utorize+z/ de +d#inistr+i+ )u1lic/ loc+l/
confor#
)revederilor .e*ii nr.'0/1991 B+utoriz+i+ de desfiin+reC.
ANE6A II "
LISTA A4I5ELOR I ACORDURILOR CE TREBUIE OB8INUTE DE
IN4ESTITOR ABENE9ICIAR DE 9OLOSIN8B PE PARCURSUL
ELABORRII
PROIECTULUI
A. Cn
0"," d& S#:di: " P*"n:*:i Ur+"ni)#i' d& D&#"*i: APUDB:
+vize
de )rinci)iu din )+rte+ +d#inistr+torilor reelelor )u1lice3 )rivind
+si*ur+re+ cu
utilit/ile neces+re noului o1iectiv B+li#ent+re cu +)/3 c+n+liz+re3
+li#ent+re cu ener*ic ter#ic/3
electric/3 telefonie3 *+ze n+tur+le3 etcC3 )recu# si #odul de r+cord+re
B1r+n,+teC l+ reelele
e?istente n zon/!
+vize
de )rinci)iu din )+rte+ +d#inistr+torilor do#eniului )u1lic3 dru#urilor
)u1lice3
reelelor de tr+ns)ort )u1lic etc du)/
c+z !
+vizul
co#isiilor de s)eci+lit+te ,i res)ons+1ililor le*+li )entru +#)l+s+#ente
situ+te n
zone )rote2+te Bistorice3 +rhitectur+lur1+nistic3
etcC du)/
c+z !
+lte
+vize solicit+te de +utorit+te+ c+re +)ro1+ 0;4.
B. Cn
0"," d& S#:di: d& Pr&0&,"+i*i#"#& (i S#:di: d& 9&,"+i*i#"#& A%&n#r:
in$&)#i/ii*&
%:+*i'&B )": 0"," d& )#:dii %r&*i!in"r& A%#. in$&)#i/ii*& %ri$"#&B:
certific+tul
de ur1+nis#!
+vizul
4ireciei 5+nit+re loc+le s+u +l -inisterului 5/n/t/ii!
+vizele
tehnice )rivind +si*ur+re+ utilit/ilor Bd+c/ terenul er+ )rev/zut c+
destin+ie
)rin 0;D ,i nu s+
#+i el+1or+t 0;4!
+vizul
"ns)ector+tului de 0oliie 5+nit+r/ ,i -edicin/ 0reventiv/ B"05-0C!
+vizul
+utorit/ii loc+le )rivind )roieci+ #ediului!
+lte
+vize solicit+te )rin Certific+tul de ur1+nis# de c/tre or*+nele de
+viz+re+)ro1+re
+le investiiilor )u1lice!
C. Cn
0"," d& Pri&'# T&;ni':
+vizul
co#isiei teritori+le )rivind )roteci+ l+ r+di+ii!
+vizul
+utorit/ii loc+le )entru +)/r+re+ civil/ )rivind +#en+2+re+ de +d/)osturi
su1ter+ne Bconfor# $% '81/1992C.
+vizul
"ns)eciei teritori+le de )revenire + incendiilor
ANE6A II D +
RE7LEMENTARI LE7ISLATI4E CONE6E
LE7I:
L&.&" nr. 9 )rivind
)roteci+ #ediului ncon2ur/tor
L&.&" nr. =7 )rivind
siste#+tiz+re+3 )roiect+re+ ,i re+liz+re+ +rterelor de circul+ie n
loc+lit/ile ur1+ne si rur+le.
L&.&" nr.==/199> )rivind
e?)ro)iere+ )entru c+uze de utilit+te )u1lic+ B-onitorul
=fici+l nr. 189/199&C
L&.&" ?0/1991 )rivind
+utoriz+re+ e?ecuiei construciilor re)u1lic+t/ cu #odific/ri
ulterio+re
L&.&" nr. E9/1991 .e*e+
+d#inistr+iei )u1lice loc+le B-onitorul =fici+l nr. 288/1991C
L&.&" nr. 10/199? )rivind
c+lit+te+ n construcii
L&.&" nr. =/197F )rivind
+si*ur+re+ s/n/t/ii )o)ul+iei
L&.&" nr. 73/199E le*e+
fin+nelor )u1lice
L&.&" nr. 1F/1991 le*e+
fondului funci+r
L&.&" nr. ==199>
)rivind
e?)ro)riere+ )entru c+uze de utilit+te )u1lic/
<OTRGRI 7U4ERNAMENTALE:
<.7. nr. ?1/1993 )rivind
unele #/suri de )revenire ,i stin*ere + incendiilor
<.7. nr. E>>/199> K )rivind #/suri )entru reducere+ riscului de +v+rie +
construciilor
+fect+te de cutre#ure B-onitorul =fici+l nr. 80/1990C
<.7. nr. 709/1991 )rivind
unele #/suri )entru consolid+re+ construciilor3 din fondul
de st+t ,i )+rticul+r +v+ri+te de cutre#ure B-onitorul =fici+l nr. 22&/1991C
<.7. nr. 737/199= )rivind
9e*ul+#entul de or*+niz+re + licit+iilor3 )rezent+re+
ofertelor ,i +d2udec+re+ )roiect/rii investiiilor )u1lice B-onitorul =fici+l
nr. 29/9& ,i nr.
28l/l998C
<.7. nr. 393/199= $ot/rre
)entru +)ro1+re+ 9e*ul+#entului )rivind )rocedurile de
or*+niz+re + licit+iilor3 )rezent+re+ ofertelor ,i +d2udec+re+ investiiilor
)u1lice B-onitorul
=fici+l nr. 281/1998C.
<7. nr. ?3?/199E 9e*ul+#entul
*ener+l de ur1+nis# $.%. nr3 112/1998
<7. nr. 113/199= 9e*ul+#entul
de verific+re ,i e?)ertiz+re tehnic/ de c+lit+te +
)roiectelor3 + e?ecuiei lucr/rilor ,i + construciilor.
<.7. nr. 93?/199? )rivind
co#)onent+3 or*+niz+re+ si funcion+re+ Consiliului
"nter#inisteri+l de +viz+re + lucr/rilor )u1lice.
ORDONAN8E 7U4ERNAMENTALE
=rdon+n+
nr. 12/1998 )rivind
+chiziion+re+ de 1unuri ,i investiii )u1lice.
ORDINE MINISTERIALE
=rdin
nr.&(2/1998 +l
-inisterului A)elor3 0/durilor ,i 0roteciei -ediului )rivind
ECondiiile tehnice de )rotecie + +t#osfereiE ,i E6or#e #etodolo*ice
)rivind deter#in+re+
e#isiilor de )olu+ni +t#osferici )rodu,i de surse st+ion+reE BAne?ele l+
=rdinul &(2/1998C
=rdin
nr.881/1219/-C/9&E
6or#e *ener+le de )revenire ,i stin*ere+ incendiilorE
B-onitorul =fici+l nr. 182/199&C.
=rdinul
nr. 1&8/(9/6/199( -G ,i -.0AT coninutul
c+dru +l )roiectelor )e f+ze de
)roiect+re3 +l docu#entelor de licit+ie3 +l ofertelor ,i contr+ctelor )entru
e?ecui+ investitiilor
)u1lice.
=rdinul
nr. 10/1998ndru#/ri
)rivind )rocedur+ de e#itere + +cordului de #ediu
=rdinul
-G &'18&/9( 6or#e
#etodolo*ice )rivind or*+niz+re+ ,i desf/,ur+re+
licit+iilor
=rdinul
nr.91/1991)entru
+)ro1+re+ for#ul+relor3 + )rocedurii de +utoriz+re ,i +
coninutului docu#ent+iilor )rev/zute de .e*e+ '0/1991
III. CONDI8II 9UNC8IONALE I TE<NOLO7ICE PENTRU
PROIECTAREA
CONSTRUC8IILOR I INSTALA8IILOR
III.1. D"#& .&n&r"*&2 #i%:ri d& 'r&(&2 d"#& #&!"#i'& d& +",1
""".1.1. =r*+niz+re+ reelei unit/ilor s+nit+re de 1+z+ n teritoriu se f+ce n
confor#it+te
cu .e*e+ 8 198 )rivind +si*ur+re+ s/n/t/ii )o)ul+iei.
Fn or*+niz+re+ siste#ului de ocrotire + s/n/t/ii din 9o#ni+3 intr/ ,i
C9:A3 c+re
re)rezint/ unit+te+ ce +si*ur/ n*ri2ire+ ,i educ+re+ co)iilor ntre 8 luni ,i
8 +ni vezi
+ne?+ 1.
Cre,+ este for#+t/ din #+i #ulte *ru)e de co)ii nor#+li ,i )o+te deveni
cre,+ s)eci+l/
+tunci cnd n c+drul +cestor *ru)e e?ist/ un+ s+u #+i #ulte *ru)e de
co)ii cu #ici h+ndic+)uri.
""".1.1.2 CREELE se vor +#)l+s+3 de )referin+3 n c+drul intr+vil+nului
loc+lit/ii3
+vnd le*+turi u,o+re cu su)r+structur+ ,i infr+structur+ edilit+r/
e?istent/.
""".1.2.1 Cre,ele tre1uie s+ fie +#)l+s+te n zone lini,tite3 1o*+t )l+nt+te3
+le c+rtierelor de
locuin+3 +vnd o r+z+ de +rond+re de '00300 #.
""".1.2.2 4+torit/ f+)tului c/ zon+ de +rond+re este +se#/n/to+re cu ce+
neces+r/ )entru
*r/dinie ,i ,colile )ri#+re3 +#)l+s+#entul cre,elor este 1ine s/ se +fle n
+)ro)iere+ +cestor+.
Cu)l+re+ lor ntro
zon+ verde co#un/ duce l+ dot/ri tehnico+d#inistr+tive
co#une3
cre,ele se vor +#)l+s+ de re*ul/ n +)ro)iere+ dis)ens+relor de c+rtier
s+u + )oliclinicilor )entru
co)ii.
""".1.2.8 Terenul de +#)l+s+re tre1uie s+ +i1/ o le*/tur+ direct/ cu
#i2lo+cele de tr+ns)ort
n co#un3 c/tre o zon+ centr+l/ s+u c/tre or+, Bn c+zul cre,elor din
#ediul rur+lC cu dot/ri sociocultur+le
B)oliclinic/3 +ctivit+ti cultur+ls)ortive3
zone de recreereC.
""".1.2.& .e*/tur+ cu ree+u+ de circul+ie #+2or/ este neces+r+ )entru
+si*ur+re+ + dou+
c/i de +cces )entru eventu+l+ necesit+te + ev+cu/rii de ur*en/3 n sco)ul
li#it/rii efectelor unor
c+l+#it/i Bcutre#ure )uternice3 incendii3 +lunec/ri de terenC.
""".1.2.' 6u se +#)l+se+z/ cresele )e terenuri c+re )rezint/ ur#/to+rele
inconveniente:
risc
de inund+ii3 viituri de +)e3 +v+l+n,e!
risc
de +lunec+re s+u eroziune de orice fel!
risc
de sur)+re + terenului nvecin+t!
structur+
r+dio+ctiv/3 de*+2+ri de *+ze )olu+nte3 izvo+re de +)/!
vecin/t/i
cu )ericol de e?)lozie s+u +v+ni )ericulo+se!
vecin/t/i
cu surse )olu+nte )este )r+*urile +d#ise Bz*o#ot no?e3 etc.C
vecin/t/i
cu )ericol de )r/1u,ire3 ce +r 1loc+ tot+l c/ile de +cces )e o r+z/
de #in. 200 #.
""".1.8.Ti)urile de co)ii ce )ot folosi cre,+3 sunt ur#/to+rele:
co)ii
nor#+li fizic:
1C *ru)+ de co)ii cu vrst+ ntre 8 luni ,i un 1 +n!
2C *ru)+ de co)ii cu vrst+ ntre 1 +n ,i 2 +ni!
8C *ru)+ de co)ii cu vrst+ ntre 2 +ni ,i 8 +ni.
co)ii
cu #ici h+ndic+)uri3 ce )ot fi corect+te Bdefecte )sihice ,i fiziceC:
1C *ru)+ de co)ii h+ndic+)+i cu vrst+ ntre 8 luni ,i 1 +n!
2C *ru)+ de co)ii h+ndic+)+i cu v+rst+ ntre 1 +n ,i 8 +ni.
""".1.&.Ti)uri de cl/diri )entru cre,e si cre,e s)eci+le3 c+re +u +cee+,i
structur/3 n #ediul
ur1+n c+ ,i n cel rur+l:
1C cre,e inde)endente:
cu
)ro*r+# de zi vezi
+ne?+ 2
cu
)ro*r+# s/)t/#n+l vezi
+ne?+ 8
+C cu o sin*ur/ *ru)/
1C cu dou/ *ru)e
cC cu )+tru s+u #+i #ulte *ru)e
2C cre,e *ru)+te n incint+ cu *r/dini+ B+vnd +ne?ele co#uneC:
cu
)ro*r+# de zi
cu
)ro*r+# s/)t/#n+l
+C cu o sin*ur+ *ru)/
1C cu dou/ *ru)e
cC cu )+tru s+u #+i #ulte *ru)e
8C cre,e +#)l+s+te n c+drul +ltor construcii:
cu
)ro*r+# de zi
cu
)ro*r+# s/)t/#n+l
+C cu o sin*ur/ *ru)+
1C cu dou/ *ru)e
cC cu )+tru s+u #+i #ulte *ru)e
""" 1.1.'.%ru)+ este unit+te+ de folosin/ + cre,elor ,i v+ +ve+ o
c+)+cit+te:
Lde #+?i#u# 1' co)ii nor#+li l+ *ru)+ #+re B 1 +n8
+niC!
Lde #+?i#u# 10 co)ii l+ *ru)+ #ic/ B8 luni 1
+nC!
Lde #+?i#u# ' co)ii l+ *ru)+ de co)ii h+ndic+)+i.
"""1.1.(. Ti)ul de or*+niz+re funcion+l/ + unei cre,e v+ de)inde direct de
ur#/to+rele
d+te te#+tice de 1+z+:
c+)+cit+te+
cre,ei Bnu#/rul de *ru)eC
c+)+cit+te+
*ru)elor Bnu#+i de )+turiC
c+te*oriile
de utiliz+tori Bnu#/rul co)iilor nor#+li ,i nu#/rul de co)ii cu h+ndic+) ,i
felul h+ndic+)uluiC!
structur+
#edic+l/ Bn funcie de st+re+ fizic/ ,i )sihic/ + utiliz+toruluiC.
structur+
funciunilor +soci+te Bdu)/ c+zC
condiii
de +#)l+s+re Bc+r+cteristici +le terenului3 re*le#ent/rile ur1+nistice3
#odul de
+si*ur+re +l utilit/ilor3 etc.C
""". 1.(.1.Acest )+chet de infor#+ii3 +lc/tuiesc te#+ c+dru ,i constituie
1+z+ de )ornire n
definitiv+re+3 structur+re+ si di#ension+re+ cre,ei3 )recu# ,i st+1ilire+
conce)tului *ener+l de
or*+niz+re + funciunilor ,i de soluion+re + circuitelor )entru utiliz+tori.
III.3. Or."ni,"r&" 0:n'/in"*1 .&n&r"*1
III.3.1 9"'#ri '& d&#&r!in1 "*'1#:ir&" '!%"r#i!&n#&*r
0:n'/in"*& (i
in#&rr&*"/in"r&" *r r&'i%r'1
=r*+niz+re+ s)+i+lfuncion+l/
+ cre,elor se f+ce n funcie de c+te*oriile de utiliz+tori3
ti)urile de +ctivit/i3 condiion/ri tehnolo*ice3 i#)use de #+teri+lele3
+)+r+tur+ ,i echi)+#entele
utiliz+te ,i criterii de i*ien/.
""" .2.1.1. 0rinci)+lele c+te*orii de utiliz+tori sunt:
+C co)ii nor#+li
cu
#ici defecte )sihice ,i s+u fizice Bco)iii se #+i difereni+z/ ,i du)/ *ru)+
de vrst/3
*r+vit+te+ h+ndic+)ului3 risc de cont+#in+reC!
1C )erson+l educ+ion+l Bse difereni+z/ n funcie de *ru)+ de v+rst/3
*r+vit+te+
h+ndic+)uluiC.
cC )erson+l #edic+l Bde +sisten/ ,i/s+u de recu)er+re + utiliz+torilor cu
h+ndic+)uri #ici fizice
,i )sihiceC.
dC )erson+l tehnico+d#inistr+tiv
Bse difereni+z/ du)/ n+tur+ +ctivit/ilor desf/,ur+te:
tehnice3 *os)od/re,ti3 +d#inistr+tive3 etc.C
eC +)+rin/tori B)erso+n+ din f+#ili+ utiliz+torului c+re le +duce l+
nce)utul )ro*r+#ului
,i i i+ l+ sfr,itul +cestui+C.
0entru fiec+re c+te*orie de utiliz+tori tre1uie +si*ur+te:
s)+ii
neces+re
condiii
+decv+te de #icrocli#+t ,i i*ien/
)roteci+
cores)unz/to+re f+/ de diversele riscuri s)ecifice l+ c+re sunt e?)u,i )e
ti#)ul
st+ion+rii s+u desf/,ur/rii de +ctivit/i n incint+ ,i cl/dire+ cre,ei.
C+te*oriile de utiliz+tori3 +le c/ror cerine )rivind funcion+lit+te+3
c+lit+te+ ,i si*ur+n+
construciilor ,i inst+l+iilor ce tre1uie soluion+te cu )riorit+te3 sunt n
ordine:
co)ii
Bcu )riorit+te cei cu #ici defecteC
)erson+lul
educ+ion+l
)erson+lul
#edic+l
)erson+lul
tehnico+d#inistr+tiv
111.2.1.2. 5che#+ funcion+l/ + cre,elor ,i cre,elor s)eci+le
+C s)+ii de +cces
1C nucleu *ru)+ co)ii
cC s)+iu #ultifuncion+l
dC s)+iu educ+ie ,i conducere s)+iu #edic+l
fC s)+iu recu)er+re sti#ul+re
Bcre,e s)eci+leC vezi
+ne?+ &
*C s)+iu tehnico *os)od+resc
hC s)+iu de 2oc n +er li1er
0entru fiec+re din +ctivit/i se vor conce)e s)+iile3 inst+l+iile ,i dot/rile
s)ecifice3
neces+re unui o)ti# funcion+l.
""".2.1.8 9e*i#ul de utiliz+re + unor #+teri+le )recu# ,i util+2ele
funcion+le contri1uie
decisiv B)rin condiion/ri tehnolo*ice severeC l+:
confor#+re+
,i di#ension+re+ s)+iilor
or*+niz+re+
circuitelor
+le*ere+
soluiilor constructive ,i de finis+re
soluion+re+
inst+l+iilor
""".2.1.& Criteriile de i*ien/ sunt s)ecifice unit/ilor s+nit+re ,i sunt
hot/rto+re n
i#)unere+ unor soluii funcion+le ,i tehnolo*ice )recise deter#in+te3
c+re s+ reduc/ l+ #ini#
riscurile de cont+#in+re )e c+re le co#)ort/ +*lo#er+re+ n +cele+,i
s)+ii + co)iilor ce vin l+
cre,e3 d+r ,i + unor )roceduri #edic+le c+re3 )rin n+tur+ lor s)oresc riscul
de cont+#in+re
Bv+ccin+reC.
0rinci)iile utiliz+te n +lc/tuire+ s)+iilor ,i structur+re+ co#)+rti#entelor
funcion+le
sunt:
nter)unere+
de 1+riere filtre
de control ,i i*ieniz+re+ l+ trecerile ntre zon+ e?terio+r/
,i interiorul cre,ei!
difereniere+
circuitelor Bcur+te/#urd+reC
cre+re+
unui s)+iu de izol+re3 l+n*/ 1+rierefiltru3
)entru utiliz+torii ce vin cu o for#/
inci)ient/ + unei 1oli.
III.3.3 Prin'i%"*&*& .r:%& 0:n'/in"*& '& in#r" Cn "*'1#:ir&"
'r&(&*r
""".2.2.1 0rin inte*r+re+ criteriilor ,i )rinci)iilor enun+te l+ su1c+)itolul
""".2.1.3 se
conture+z/ o structur+re + s)+iilor unei cre,e )e *ru)e ,i secto+re
funcion+le.
Ace+st/ structur+re cores)unde n *ener+l tuturor cre,elor3 indiferent de
c+)+cit+te+ ,i/s+u
d+c/ este o cre,+ cu *ru)e cu co)ii nor#+li s+u cu un h+ndic+) #ini#.
Alc/tuire+ n det+liu + *ru)elor ,i secto+relor ,i #odul de +s+#1l+re +l
+cestor+ vor fi
diferite de l+ cre,+ l+ cre,+3 n funcie de d+tele de )ro*r+#.
""".2.2.2. .ist+ *ru)elor ,i co#)+rti#entelor funcion+le )entru cre,e3 este:
+C 5)+iu +cces
1C hol +,te)t+re
B03' #)/)ers.+rie
util/C
2C 1+rier/ filtru
vesti+r
B&8.00 #) AuC
8C izol+re H *ru) s+nit+r B2'300 #) AuC
&C c+#er/de)ozit
c/rucio+re3 1iciclete B 1(.00 #) AuC
1C 6ucleu *ru)/ co)ii vezi
+ne?+ '
1C c+#er+ de 2oc H s)+iu odihn/ H s)+iu #+s/ B)ro*r+# de ziC B0.00
#)AuC.
2C dor#itor B)ro*r+# s/)t/#n+lC n funcie de nu#/rul de co)ii din *ru)
,i )e *ru)e de
vrst/ B#in.(.00 #) co)ilC
8C de)ozit 2uc/rii3 #+teri+l did+ctic B 1(.00 #) AuC
&C oficiu +li#ent+r B1(300 #) AuC
l+ *ru)+ #+re.
'C 1i1eronene B1(300 #) AuC
l+ *ru)+ #ic+
(C s)/l/tor3 du, H vido+r olie B&0.00 #) AuC
C 1+ie3 schi#1 scutece3 MC. B1(300 #) AuC
vezi
+ne?+ (
8C ter+s+ +co)erit/ B(0.00 #) AuC
cC 5)+iu #ultifuncion+l Bfolosit de *ru)+ #+reC c+r+cteriz+t )rintro
fle?i1ilit+te
interio+re co#)let+t de fle?i1ilit+te+ #o1ilierului +decv+t vrstei.
Acest s)+iu v+ cu)rinde su)r+fee de 2o+c+3 de *i#n+stic+3 )ove,ti3
vizion/ri de fil#e3
etc.B(&300 0300
#) AuC.
dC 5)+iu educ+ie ,i conducere
1C 7irou conducere B20300 #) AuC
2C 7irou doctor
B18300 #) AuC
8C C+1inet educ+to+re3 +sisten/ #edic+l/ )edi+tric/3 nurs/ de
s)eci+lit+te+ h+ndic+)ului
B20300 #) AuC.
&C 5)+iu de nt+lnire cu )/rinii B20300 #)C
'C 7irou +d#inistr+tiv B18300 #) AuC
(C @esti+re )entru )erson+lul #edic+l ,i tehnic B20300 #) AuC.
C %ru) s+nit+r )erson+l B1'300 #) AuC
eC 5)+iu #edic+l
1C C+1inet #edic+l B18300 #) AuC
2C %ru) unit+r B10300 #) AuC
fC 5)+iu recu)er+resti#ul+re
n c+zul cre,elor s)eci+le:
1C 5+l+ *i#n+stic/ #edic+l/ +n+litic/ H #+s+2 H recu)er+re co*nitiv/ H
s)+iul )entru
)roceduri +soci+te H fizioter+)eutice B(0300 #) AuC.
2C C+1inete #edic+le s)eci+liz+te B18300 #)C
8C %ru) s+nit+r B10300 #) AuC
*C 5)+iul tehnico*os)od/resc
Bn c+zul cre,elor cu )ro*r+# s/)t/#n+lC )o+te fi co#un
cu s)+iul unei cre,e ,i s+u ,coli.
1C 7uc/t/rie ,i de)ozite +li#ente B20300 200300
#)C Au
n
funcie de nu#/rul de
co)ii din cre,e.
2C 5)/l/torie ,i de)ozite len2erie B'0300 120300
#) AuC.
hC 5)+iul de 2o+c/ n +er li1er este for#+t din:
s)+iu
verde
s)+iu
de 2o+c/ n +er li1er
nisi)
loc
odihn/ l+ u#1r/3 etc.
C+ nor#/ de su)r+f++ de teren3 li#it+ este de l+ #ini# 100.00 #) co)il
,i cre,te )n/ l+
120.00 #) co)il.
1C G+/ de +cest s)+iu3 )o+te e?ist+ ,i curte+ *os)od/re+sc/ Bcu intr+re
)ro)rieC cu teren
)entru z+rz+v+t3 col +ni#+le3 )l+tfor#/ de *unoi etc.
Cele dou+ curi se vor deli#it+ )rintro
)erde+ de+s/ de ve*et+ie.
2C Fn c+zul +#)l+s/rii cre,elor ,i cre,elor s)eci+le n zone ur1+ne cu
servicii co#une
)o)ul+iei ti)
ENs)/l/torii )u1liceE3 se )o+te renun+ l+ s)/l/tori+ )ro)rie3 crenduse
n
s)/l/tori+ )u1lic/ o secie +)+rte )entru cre,e.
"C Centr+le tehnice )entru utilit/i di#ension+te n funcie de c+)+cit+te+
cre,elor cu)rind:
centr+l+
telefonic/
centr+l+
de ventil+ie
)ost
de tr+nsfor#+re
t+1louri
electrice
centr+l+
ter#ic/ s+u )unct ter#ic
rezerv/
de +)+ de consu# ,i incendiu
st+tic
de ridic+re + )resiunii +)ei de consu# ,i incendiu
c+1in+
)o+rt/ Bn c+zul unei incinte #+riC.
III.3.=. Cri#&rii d& "!%*")"r& " .r:%&*r 0:n'/in"*& Cn '"dr:*
'r&(&*r2 r."ni,"r&"
'ir':i#&*r
""".2.8.1. -/ri#e+ fiec+rei *ru)e din c+drul cre,ei Bneces+r de su)r+f+/3
de echi)+#enteC
,i #odul de or*+niz+re +l +cestor+3 se st+1ilesc )rin te#+ de )roiect+re3
)entru fiec+re cre,/ n
)+rte.
Aceste d+te3 #)reun+ cu cele rezult+te din condiiile concrete de
+#)l+s+re + cl/dirii
B#/ri#e+ ,i for#+ terenului3 orient/ri f+vor+1ile3 )osi1ilit/i de or*+niz+re
+ +cceselor ,i de
zonific+re+ incinteiC3 constituie )re#ise inii+le n confi*ur+re+
+ns+#1lului.
""" 2.8.2. Cerine ,i re*le#ent+ri s)ecifice incintelor din do#eniul s+nit+r:
+C tr+see interio+re3 )e c+re circul/ utiliz+torul Bco)ilulC tre1uie s+ fie #+i
scurte3 1ine
di#ension+te )entru + )er#ite +tt de)l+s/ri )edestre si de)l+s/ri cu
c/ruciorul + co)iilor su1 1
+n!
Glu?ul tre1uie s+ fie continuu3 f/r/ str+n*ul/ri s+u st+ion+ri i#)use.
Corido+rele )e c+re
circul+ co)iii nu vor fi utiliz+te )entru tr+ns)ort ,i #+ni)ul+re #+teri+le
s+u )roduse nocive si nu
vor tr+vers+ zonele destin+te +ltor +ctivit/i3
1C s)+iile n c+re vor st+ion+ co)ii vor fi )rote2+te f+/ de cureni reci3
insol+tie3 no?e3
riscuri de +ccident+re s+u cont+#in+re cores)unz/tor cu vulner+1ilit+te+
+cestor+ f+/ de
+*resiunile e?terne.
cC s)+tiile in c+re se desf/,o+r/ +ctivit/i #edic+le3 vor fi conce)ute +stfel
nct s/ ofere
condiii o)ti#e de lucru3 l+ nivelul e?i*enelor i#)use de res)ons+1ilit+te+
+ctului #edic+l.
dC )entru fiec+re *ru)/ se vor +si*ur/ condiii de +#)l+s+re confor#
cerinelor de i*ien/.
III.=. C&rin/& 0:n'/in"*& )i #&;n*.i'& "*& .r:%&*r Cn "*'1#:ir&"
'r&(&*r
III.=.1. 7r:%& 0:n'/in"*& "*& 'r&(&*r
0rin d+tele inii+le +le te#eic+dru
sunt st+1ilite nu#/rul de *ru)e din cre,e3 )rofilul
#edic+l Bn c+zul cre,elor s)eci+leC ,i c+)+cit+te+ *ru)elor Bnu#/rul de
co)iiC. -/ri#e+ *ru)elor
)o+te v+ri+ ntre ' co)ii B*ru)+ de co)ii h+ndic+)+iC3 (8
co)ii B*ru)+ de co)ii #ic/ 8
luni K 1
+nC si 10 co)ii B*ru)+ de co)ii #+re 1
+n 8
+niC vezi
+ne?+ 28.
""".8.1.1. Fn co#)onen+ unei *ru)e ntre ur#/to+rele c+te*orii de s)+ii
+C s)+ii dor#itor
,i dot/ri s+nit+re +ferente
1C s)+iu 2o+c/ #+s/
cC s)+ii +sisten/ #edic+l/ Bcre,e/s)eci+leC
dC s)+iu de servire + utiliz+torilor
eC s)+iu +ctivit/i *os)od/re,ti
fC filtru corido+re
*C s)+ii tehnico*os)od/re,ti
hC s)+iu conducere ,i +d#inistr+ie
""".8.1.1 .+C 5)+iu dor#itor
si dot/ri s+nit+re +ferente
s)+iul
de odihn/ tre1uie s+ fie o nc/)ere s)eci+l/ cu funciuni lini,tite ,i
)osi1ilit/i de
su)r+ve*here. 4or#ito+rele vor fi difereni+te )e *ru)e de vrst+: 8 12
luni3 1 8
+ni
c+)+cit+te+
o)ti#/3 )+t este
ce+ + nu#/rului de co)ii din *ru)/:
L *ru)+ #+re #+?.
1' co)ii
L *ru)+ #ic/ #+?.
10 co)ii
cu1+2
#ini# de +ici n c+z de ventil+ie n+tur+l/: 8 #c /co)il
lu#inozit+te
n+tur+l/ +si*ur+t/ de r+)ortul 1& 1'
dintre su)r+f++ )+rdoselii ,i ce+ +
ferestrelor
dot+re
s+nit+r/ #ini#/ confor#
5TA5 1&8!
L 1 cor) MC H 1 s)/l/tor l+ 810
co)ii
L o 1+i/ l+ 12 co)ii
Aceste o1iecte s+nit+re vor fi )oziion+te )otrivit t+liei co)ilului de cre,/ ,i
vor +ve+
di#ensiunile l+ sc+r+ lui.
L n+lti#e+ de #ont+re + unui s)/l/tor O 8' c#
L n+lti#e+ unui cor) MC O 21 c#
C+1inele
MCurilor
)entru co)ii B*ru)+ #+reC +u di#ensiune+ #ini#+ de 0380 ? 13'0
#3 cu )erei des)/ritori ntre ele de h O 13'0 # ,i cu u,i cu *e+# ce se
deschid n +f+r/.
Cuv+
du,urilor tre1uie s/ cu)rind/ un *r/t+r de le#n ,i ti2+ de l+ du, s/ fie
#o1il/.
7+zinul
)entru dezinfect+re+ olielor B*ru)+ #ic/C este +#)l+s+t n nc/)ere+
vido+rului3
l+n*/ o c+1in/ cu cor) de MC )rev/zut cu un ro1inet du1lu.
-o1ilierul
dor#ito+relor tre1uie s/ s+tisf+c/ n )rinci)+l necesit+te+ de odihn/3 de
de)ozit+re + lucrurilor inti#e ,i cele de ntreinere cor)or+l+.
L *ru)+ #+re: )+t co)il ti)
cre,/ 03(' ? 1320 #! h O 0390 #Bl300#C
cuier
cu crli* de +*++t O h O 1300 #
sc+un
cre,+ 1B19C c# ? 2& B2(C c# O h O 18B21C c#
L *ru)+ #ic/: )+t co)il ti)
cre,/3 #+s/ nf/,+t co)ii )+n+ l+ 10 luni 03(' ? 1320 #
l+
*ru)+ #ic/ B012
luniC s)+iul de dor#it )o+te fi de ti) s+l+ 1o?+t/.
orient+re
f+vor+1il/: 53 5:.
""".8.1.1.1C 5)+iul 2o+c+ #+s+
este o s+l+ #ultifuncion+l+ unde se dezvolt+ #+i #ulte
+ctivit/i +le co)ilului Blu+t #+s+3 2o+c/3 desen3 )ove,ti3 etc.C
5+l+
tre1uie s+ +i1/ )osi1ilit/i de fle?i1ilit+te n vedere+ co#)let/rii cu
#o1ilier
+decv+t.
0oliv+len+
s)+iului este +si*ur+t/ ,i de for#+ s/lii Bcircul+r/ s+u )/tr+t/C3 li1er/
)entru
+ctivit/i +*it+te3 cu ni,e for#+te din #o1ilier )entru 2o+c/ individu+l3
)ove,ti3 vizion/ri fil#.
etc.
Fn/li#e+
c+#erei de 2o+c/ #+s+
tre1uie s+ fie de h O 83'0 # )entru +si*ur+re+
cu1+2ului #ini# de +er Bde 8 #c co)ilC.
Fntrun+
din +lveolele cre+te n +cest s)+iu unde co)iii i+u #+s+: +ce+st+ este
1ine s+
fie cre+t/ n +)ro)iere+ unei ter+se +co)erite
Corel+re+
)roiect/rii #o1ilierului cu #/surile co)ilului tre1uie s/ r/s)und/ l+ ctev+
c+r+cteristici )ro)rii et+)ei de cre,tere continui de l+ ctev+ luni l+ 8 +ni.
Aceste
c+r+cteristici sunt:
L #odific+re+ continu/ + di#ensiunilor Bntre 1 +n ,i 8 +ni3 t+li+ co)ilului
cre,te cu
+)ro?. 80 c#C.
L )osi1ilit+te+ u,o+r/ de defor#+re + colo+nei d+c/ nu se +si*ur/
cerinele +n+to#ofuncion+le
neces+re dezvolt/rii nor#+le + siste#ului osos ,i #uscul+r.
L su)r+solicit+re+ co)ilului n +d+)t+re+ l+ #ediu
4+tele
de c+lcul neces+re )entru )roiect+re+ #o1ilierului )entru co)ii )ot fi
*/site n
ECule*ere de decizii3 nor#e3 instruciuniE3 edit+t/ de 9ed+ci+ #edic+l/ +
-.5. 10'2.
-o1ilierul
neces+r ntro
nc/)ere #ultifuncion+l/3 este:
vezi
+ne?+ '
L #+s+ cre,/ B*ru)+ #ic/C 03(0 B1320C ? 03'8 #3 cu h O 03&2 B03&&C #
L sc+un cre,/ O 032&B032(C ? 031 B0319C #3 h O 031 8 B0321 C#
L t+re colectiv B8 &
co)iiC O 1320 B1380C ? 1320 #3 cu h O 038' B0300C #.
L dul+) et+2er/ 2uc/rii O 0388 ? 1300 B131 'C#3 cu h O 0390Bl320C#
L t+1l/ de desen+t cu 1+nchet/ 0322 B0388C ?1300 B132'C3 cu h O 131 '
B1320C #.
L cu1uri #ultifuncion+le O 0388 ? 0328 B03&(C # cu h O 0321 B03''C #3 s+u
03&' ? 03&' #
cu h O 0328 #
de)ozit
de 2uc/rii
""".8.1.1. cC 5)+iul +sisten/ #edic+l/ este for#+t din ur#/to+rele
c+#ere:
c+1inet
#edic+l +)ro?.
20300 #) este
1ine s/ fie +#)l+s+t ln*/ s)+iul izol+re ,i
filtru vesti+r
,i n i#edi+t+ +)ro)iere c+#erelor de dor#it ,i s+u #ultifuncion+le.
c+#er+
izol+re +re un *ru) s+nit+r )ro)riu
5u)r+f++ este c+lcul+t/ )entru o c+)+cit+te de '10
P din tot+lul co)iilor.
c+#ere
)entru c+dru #edic+l #ediu cu )osturi de su)r+ve*here ,i #onitoriz+re3
de)ozit
instru#ent+r ,i de #edic+#ente.
*ru)uri
s+nit+re )entru )erson+lul #edic+l
n
c+drul cre,elor s)eci+le n +f+r+ c+#erelor sus #enion+te n s)+iul
+sisten/
#edic+l/ se cu)rinde ,i sectorul recu)er+re K sti#ul+re vezi
+ne?+ &.
Aceste s)+ii vor fi c+lcul+te ,i dot+te n funcie de felul de h+ndic+) +l
co)iilor:
L s)+iul )entru *i#n+stic+ #edic+l/ +n+litic!
L s)+iul )entru #+s+2!
L s)+iul )entru recu)er+re co*nitiv/ cuno+,tere!
L s)+iul )entru +)lic+re+ unor )roceduri +soci+te fizioter+)eutice
Belectroter+)ie3 cureni
*+lv+nici3 ultr+scurte3 #+*netodi+flu?3 etc. si hidroQinetoter+)ie #+s+2
su1+cv+lC.
5)+iile de recu)er+re sti#ul+re
vor fi dot+te cu +)+r+tur+ s)ecific+:
L r+#)+ de sti#ul+re + #ersului!
L to)o*+n!
L s+ltele3 #ese #+s+2!
L o*linzi3 2uc/rii ,i o1iecte diverse
Aceste s)+ii vor fi dot+te cu *ru)uri s+nit+re s)eci+le3 ce vor +ve+
di#ensiuni +decv+te
h+ndic+)ului s)ecific.
""".8.1.1. dC 5)+iul de deservire + utiliz+torilor este for#+t din :
oficiul
+li#ent+r B*ru)+ #+reC cu +ne?ele s+le
1i1eronene
B*ru)+ #ic/C
c+#er+
de nt+lnire cu )/rinii
""".1.8.1. l. eC 5)+iul +ctivit/i *os)od/re,ti este +lc/tuit din:
c+#er+
de s)/l+re steriliz+re
olie ,i +lte o1iecte
1o?+
de colect+re rufe #urd+re
1o?+
de len2erie cur+t/
c+#er+
n*ri2itorilor
""". 1.8.1.1. fC Giltru ,i corido+re
5)+iul de filtru vesti+r
+re rolul de + +si*ur+ e?+#in+re+ #edic+l/ ,i e)ide#iolo*ic+ +
co)iilor ,i conine:
L filtru co)ii Bs)+iul nf/,+t3 ter#o#etriz+re3 du,uri3 MCuriC.
Tre1uie s+ +i1/ le*/tur+ direct+ cu c+#er+ de izol+re cu *ru) s+nit+r ,i cu
c+1inetul
#edic+l.
4i#ension+re+ se f+ce n funcie de c+)+cit+te+ *ru)ei B)entru )revenire+
cont+#in/rilor
este 1ine c+ filtrele s/ fie individu+le se )ot *ru)+ cel #ult 2 *ru)e #iciC.
5)+iul de triere +l co)iilor )o+te fi cre+t n c+#er+ de )ri#irevesti+re3
cu condii+ s/ fie
un col 1ine lu#in+t3 ferit de curent ,i n +)ro)iere+ c+#erei de izol+re.
L #o1ilierul )entru *ru)+ #ic/ este for#+t din #+sue de nf/,+t )e rotile
B)entru + )ute+
fi folosit/ n orice col +l c+#ereiC ,i vesti+re )erson+le.
-o1ilierul )entru *ru)+ #+re este for#+t din 1+nchete de #+?. 2' c#
l/i#e3 ce se vor
+#)l+s+ n f++ vesti+relor. 4ul+)urile vesti+r vor +ve+ di#ensiuni
corel+te cu cele +le co)iilor3
color+te )+stel+t.
Fn/li#e+ de #ont+re + unui cuier v+ fi de #+?. 1300 #3 i+r )oli+ )entru
c/ciuli/ ,i
*hiozd+n l+ #+?. 130' #.
Circul+i+
ntro
cre,/ tre1uie s/ fie distinct/ )entru co)ii ,i ce+ )entru )erson+lul
educ+tiv3 #edic+l ,i +u?ili+r.
Circul+i+ hr+nei nu tre1uie s/ se intersecteze cu circul+i+ rufelor
#urd+re.
5e vor )revede+3 du)/ c+z3 diverse tehnici i*ienice de tr+ns)ort +
de,eurilor Bcont+inere
nchise3 din #et+l s+u )l+stic3 ore fi?e de tr+ns)ortC.
""". 8.1.1. *C 5)+iul tehnico*os)od+resc
este for#+t de 1uc/t/rie ,i s)/l/torie
7uc/t/ri+
este
s)+iul n c+re se )re)+r/ +li#entele centr+liz+t )entru co)iii din
*ru)ele unei cre,e ,i se di#ensione+z/ n consecin/. Fn +lc/tuire+ ei v+
+ve+ un s)+iu )entru
co)ii su*+ri B0 1
+ni C c+re se v+ nu#i 1i1eronerie ,i c+re v+ +ve+ intr+re se)+r+t/ de
restul
1uc/t/riei.
5)+iul 1i1eroneriei se di#ensione+z/ innd se+#+ de echi)+re!
+lc/tuire+ lor ur#/re,te
flu?ul tehnolo*ic:
)ri#ire+3
s)/l+re+ si steriliz+re+ 1i1ero+nelor!
)re)+r+re+
+li#entelor3 )+ste3 )ireuri3 lichide dietetice3 l+)te!
+ne?e
)entru de)ozit+re
Fn +lc/tuire+ 1uc/t/riei3 se v+ +ve+ n vedere nor#+tivul -.5.3 ,i v+
cu)rinde ur#/to+rele
secto+re:
+C rece)ie ,i de)ozit+re +li#ente ,i )roduse ne)relucr+te
1C s)+iul )entru )relucr/ri )ri#+re
cC s)+iul )entru )re)+r/ri fin+le
dC oficiu de distri1uie
eC +ne?e )entru )erson+l Bvesti+re3 MC3 du,uri3 etc.C 5e v+ +ve+ n
vedere3 c+ 1uc/t/ri+ s/
+i1/ 8 +ccese:
intr+re
+li#ente ne)re)+r+te
intr+re
)erson+l 1uc/t/rie
intr+re
)erson+l c+re )rei+ hr+n+
5)/l/tori+
nu
este o1li*+toriu s/ fie inclus+ n te#+ de )roiect+re n c+zul cre,elor
#ici.
:+ )o+te s/,i
*/se+sc/ loc ntro
s)/l/torie #+i #+re + unui s)it+l din +)ro)iere s+u n
c+drul s)/l/toriei de c+rtier.
=1li*+tivit+te+ const/ n f+)tul c/ +cest+ s/ fie se)+r+t/ de s)/l/tori+
)entru +duli ,i s/
res)ecte nor#ele de i*ien/ + -.5.
Glu?ul tehnolo*ic +l s)/l/toriei tre1uie s/ fie continuu3 ,i v+ cu)rinde:
+C )ri#ire ,i triere rufe #urd+re
1C dezinfeci+ rufelor3 c+re se )o+te f+ce ntro
nc/)ere se)+r+t/ s+u direct n util+2ul
#ec+niz+t de s)/l+re.
cC s)/l+re+ #ec+niz+t/
dC usc+re+ ,i c/lc+re+ rufelor se f+ce distinct ,i ntrun
s)+iu distinct de cel )entru
s)/l+re.
eC re)+r+ii3 de)ozit+re rufe ,i eli1er+re rufe cur+te.
*C +ne?e )erson+l )ro)riu s)/l/toriei Bvesti+r3 *ru) s+nit+r ,i du,3 s)+iu
odihn/C.
""".8.1.1.hC 5)+iul conducere +d#inistr+ie #/ri#e+
lui este c+lcul+t/ n funcie de
c+)+cit+te+ cre,ei Bnu#/r de co)iiC ,i de felul cre,ei Bnor#+l/ ,i s)eci+l/C.
Acest s)+iu v+
cu)rinde:
+C co#)+rti#ent conducere #edic+l/ ,i educ+ion+l/ co#)us din 1irouri ,i
secret+ri+t Bse
+#)l+se+z/ n +)ro)iere+ intr/rii )rinci)+leC.
1C 1irouri )entru +d#inistr+ie
cC s)+iu odihn/3 vesti+re3 *ru) s+nit+r )entru )erson+lul #ediu.
0erson+lul #edic+l ,i de
n*ri2ire l+ o cre,+ nor#+l/ v+ fi co#)us din:
1
director B
eventu+l #edic+lC
1
secret+r+
2
s+u 8 funcion+ri +d#inistr+tivi
(8
c+dre #edii #edic+le l+ 20 co)ii
sor+
,ef+
0entru cre,ele s)eci+le cu co)ii cu un u,or h+ndic+) se co#)lete+z/
sche#+ cu:
o
nurs/ l+ '(
co)ii h+ndic+)+i
un
)siholo*
28
instructori de educ+ie fizic/
un
fizioter+)eut
5)+iile )entru sectorul conducerii +d#inistr+ie
vor fi st+1ilite de nu#/rul de )erso+ne
neces+r3 n#ulit cu &300 #)/c+dru +d#inistr+tiv.
III.>. E';i%"r&" ': in)#"*"/ii " '*1diri*r '& "d1%)#&)' 'r&("
0revederile )rezentului nor#+tiv sunt c+r+cteristice nu#+i )entru cre,e ,i
constituie o
co#)let+re + )revederilor nor#+tivelor de s)eci+lit+te BAne?+ c+).@C
0rezentul nor#+tiv utilize+z/ ter#inolo*i+ folosit/ ,i definit/ n
nor#+tivele e?istente.
III 1.>. In)#"*"/ii in#&ri"r& d& "*i!&n#"r& ': "%" (i '"n"*i,"r&
"nst+l+iile
tre1uie s+ #enin/ )ot+1ilit+te+ +)ei in li#itele )+r+#etrilor )rev/zui in
st+nd+rde.
-odul
de soluion+re *ener+l/ + inst+l+iilor v+ +ve+ n vedere +#)l+s+re+
*ru)+t/ +
consu#+torilor ,i #odul+re+ )oziion/rii colo+nelor )entru + restrn*e
zonele tr+vers+te de
conducte ,i + oferi o fle?i1ilit+te )entru re+#en+2/ri ulterio+re +le
s)+iilor.
To+te
trecerile conductelor )rin )erei ,i )l+n,ee se vor et+n,+ )entru + nu
)er#ite
trecere+ insectelor ,i roz/to+relor
AC A)+ rece
A.lC "nst+l+iile de +)/ rece tre1uie s/ +si*ure +li#ent+re+ tuturor
)unctelor de consu#:
o1iecte s+nit+re curente3 o1iecte ,i dot/ri s)eci+le3 util+2e3 hidr+ni3
ro1inete )ort furtun3
reci)ieni3 etc.
9eelele de distri1uie + +)ei din cre,/ sunt n #od o1i,nuit co#une
)entru consu#
#en+2er ,i )entru co#1+tere+ incendiilor3 ns/ cu colo+ne se)+r+te3
A.2C "nst+l+iile vor fi +stfel +lc/tuite nc+t s/ nu )er#it/ st+*n+re+ +)ei ,i
i#)urific+re+
ei cu ru*in+ s+u #icroor*+nis#e.
9ecircul+re+ +)ei din colo+nele de incendiu3 se v+ +si*ur+ )rin le*+re+ l+
un o1iect s+nit+r
de folosin/ curent/.
A.8C Conductele de distri1uie )rinci)+le se #onte+z/3 de re*ul/3 n
su1soluri tehnice3 cu
n/li#e+ li1er+ #ini#/ 2310 #.
A.&C .+ loc+liz+re+ reelelor de +)+ rece se vor lu+ n consider+re reelele
e?istente
)recu# ,i dezvolt+re+ de )ers)ectiv/.
A.'C 0oz+re+ reelelor de +)/ rece se v+ f+ce su1ter+n cu res)ect+re+
nor#+tivului 0 3
5TA5 9812 ,i nor#+tivul 19.
A.(C Fn cre,e3 colo+nele de +li#ent+re ,i conductele de le*/tur/ ntre
+ceste+ ,i o1iectele
s+nit+re se vor e?ecut+ din evi de oel zinc+t! ele )ot fi e?ecut+te ,i din
+lte #+teri+le cu
+*re#ent tehnic n 9o#ni+3 n c+zul n c+re +ceste+ nde)linesc condiii
de c+lit+te ,i si*ur+n/
n e?)lo+t+re si#il+r/ s+u su)erio+r/ celor din oel zinc+t.
A.C Conductele de +)/ rece se vor izol+ d+c/ )oziion+re+ lor se f+ce n
vecin/t+te+ unor
surse s+u s)+ii c+lde.
BB A)/ c+ld/ ,i recircul+re
7.lC A)+ c+ld/ #en+2er/ se furnize+z/ n cre,/ l+ to+te o1iectele s+nit+re
,i util+2e c+re
funcione+z/ cu +)/ c+ld/ )entru cerine tehnolo*ice ,i #edic+le s+u
)entru +si*ur+re+ unui *r+d
s)orit de confort ,i i*ien/.
7.2C Te#)er+tur+ de furniz+re + +)ei c+lde #en+2ere v+ fi de #+?.(0 C.
7.8C 5e v+ )revede+ recircul+re+ +)ei c+lde +tt )e tr+see orizont+le de
distri1uie ct ,i
)e colo+ne.
7.&C Conductele de +li#ent+re cu +)/ c+ld/ #en+2er/ ,i cele de
recircul+re se vor #ont+
)e tr+see )+r+lele ,i de o1icei #)reun/ cu cele de +)/ rece3 n *hene
r+1it+te.
7.'C 0entru conductele de +)/ c+ld/ #en+2er/ sunt v+l+1ile to+te
)revederile referito+re l+
conductele de +)/ rece B#od de +lc/tuire3 #+teri+le de e?ecuie3 izol+ieC.
C. "nst+l+ii de stin*ere + incendiilor
C.1C Cre,+ se v+ echi)+ o1li*+toriu cu hidr+ni incendiu cu @ R 1'00 # 8
re+liz+i
confor# 19.
.+ di#ension+re+ inst+l+iilor de stin*ere + incendiilor se vor fi res)ect+te
)revederile
5TA5 1&8.
C.2C 4ot+re+ cre,elor cu #i2lo+ce de )ri#+ intervenie3 +lte echi)+#ente
,i util+2e se f+ce
confor# Ane?ei @.8.+.
DB C+n+liz+re #en+2er/ ,i )luvi+l/
4.1C "nst+l+i+ interio+r/ de c+n+liz+re #en+2er/ )rei+ +)ele uz+te
)rovenite de l+ to+te
)unctele de consu# de +)/ rece ,i c+ld/ din cre,/3 )recu# ,i cele
devers+te +ccident+l )e
)+rdose+l/.
4.2C 5iste#ul de c+n+liz+re e?terio+r/ din +#)l+s+#entul cre,ei se v+
+le*e
cores)unz/tor siste#ului de c+n+liz+re )u1lic/3 i+r +#)l+s+re+ ,i
coordon+re+ se v+ f+ce confor#
5TA5 8'91 f+/ de +lte reele.
4.8C A)ele uz+te ev+cu+te l+ c+n+liz+re vor res)ect+ )revederile
nor#+tivului C90.
4.&C 5iste#ul de c+n+liz+re +les )o+te fi:
unit+r
o
sin*ur/ ree+ )entru tr+ns)ortul +)elor uz+te #en+2ere ct ,i + celor
)luvi+le
se)+r+tiv
dou/
reele inde)endente )entru +)ele uz+te #en+2ere ,i )entru +)e )luvi+le.
siste#
#i?t cu
)oriuni n siste# unit+r ,i )oriuni n siste# se)+r+tiv3 +vnd ev+cu/ri
s)re e#is+r3 se)+r+te s+u co#une.
4.'C :ste o1li*+toriu c+ ev+cu+re+ +)elor uz+te de l+ s)/l/torie ,i
1uc/t/rie s/ se f+c/
)rin reele interio+re se)+r+te de restul reelei de c+n+liz+re #en+2er/3
)n/ l+ st+iile de tr+t+re +
+cestor +)e Bse)+r+to+re de s)u#/3 nisi)3 n/#oluriC )re#er*/to+re
devers/rii n c+n+lele
colecto+re din incint/.
4.(C Colecto+rele )rinci)+le se #onte+z/ n su1solul tehnic3 cu )+nte
cores)unz/to+re
di+#etrelor3 n*ro)+te n c+n+le su1 )+rdose+l/3 +#)l+s+te )e tr+see n
+f+r+ s)+iilor n c+re se
desf/,o+r/ +ctivit/i s)ecifice.
.+ #ont+re+ n c+n+le se vor )revede+ c+)+ce )entru vizit+re n dre)tul
zonelor de
schi#1+re + direciilor ,i + celor de r+cord cu colo+nele )rinci)+le.
4.C Colo+nele se vor #ont+ #+sc+te3 n *hene3 d+r cu )osi1ilit/i de
+cces l+ )iesele de
cur/ire.
4.8C Conductele de le*/tur+ de l+ o1iectele s+nit+re s+u util+2e l+ colo+ne
se vor #ont+
n*ro)+t n zid/rie s+u )l+n,eu! cele ce se vor #ont+ l+ )l+fonul
nc/)erilor se vor #+sc+ )rin
)l+fo+ne s+u *rinzi de r+1i.
4.9C Colecto+rele )rinci)+le ,i colo+nele vor fi e?ecut+te din tu1uri ,i
)iese de le*/tur/
din font/ s+u )lu#1! nu se vor utiliz+ conducte din 0@C s+u +lte #+teri+le
dect d+c/ +u
+*re#ent tehnic s+u sunt su)erio+re tehnic ,i c+lit+tiv cu cele din font/
s+u )lu#1.
4. 10C Aerisire+ colo+nelor se f+ce )rin )relun*ire+ )este nivelul ter+sei
s+u +co)eri,ului
+ colo+nelor de scur*ere3 cu #+?. 0.'0 # cu conducte de font+ l+
scur*ere ,i cu c/ciuli de
ventil+ie.
4.11C Ale*ere+ ti)ului de rece)tor de ter+s+ se f+ce# funcie de felul
ter+sei Bcircul+1il/
s+u necircul+1il/C ,i de +lc/tuire+ ei Bstructur+ ,i di#ensiunile str+turilor
co#)onente3 ti)ul de
hidroizol+ieC.
4.12C 0oziion+re+ colo+nelor se f+ce n +,+ fel nc+t s/ nu tr+verseze
s)+ii cu funciuni
c+re cer condiii severe de i*ien/ ,i +,ez+re.
EB 4ot+i )entru s)/l/torii ,i 1uc/t+rii
:.1C Fn c+zul unei s)/l/torii #ec+nice )ro)rii3 echi)+re+ cu inst+l+ii
s)ecifice se f+ce
innd se+#+ de flu?ul tehnolo*ic *ener+l: )red/ri rufe #urd+re3
n#uiere3 s)/l+re3 centrifu*+re
Bsto+rcereC usc+re3 c/lc+re3 )red+re rufe cur+te3 re)+r+ii.
:.2C 4ot/rile ,i util+2ele )rinci)+le din s)/l/torie sunt:
c/zi
de n#uiere ,i dezinfecie r+cord+te l+ +)+ rece3 c+ld/ ,i c+n+liz+re!
#+,ini
de s)/l+t3 r+cord+te l+ +)+ rece3 c+ld+ ,i c+n+liz+re!
centrifu*e
)entru stors rufe3 cu )osi1ilit+te+ de ev+cu+re + +)ei l+ un sifon de
)+rdose+l+!
usc+to+re
)entru rufe si c+l+ndre r+cord+te l+ +1ur de #edie )resiune ,i l+ conducte
de
e?h+ust+rc!
*ru)uri
de )iese )entru c/lc+t3 r+cord+te l+ +1ur de #edie )resiune.
:.8C 6u#/rul util+2elor de +cel+,i fel v+ fi deter#in+nt3 innduse
se+#+ de
)roductivit+te+ util+2ului3 nu#/rul de schi#1uri n c+re se lucre+z/3
c+ntit+te+ de rufe #urd+re ce
ur#e+z/ + fi s)/l+t+.
Ale*ere+ ti)urilor de util+2e ce se vor folosi se v+ f+ce +vnd n vedere ,i
ener*i+
dis)oni1il/ B+1ur3 ener*ie electric/3 etc.C.
:.&C 0re)+r+re+ hr+nei )entru co)ii se v+ f+ce ntrun
1loc +li#ent+r )ro)riu3 echi)+t cu
inst+l+ii3 o1iecte s+nit+re ,i util+2e +decv+te cerinelor flu?ului tehnolo*ic3
+#)l+s+te
cores)unz/tor #odului de or*+niz+re + s)+iilor co#)onente.
:.'C Don+ de de)ozit+re v+ fi )rev/zut/ cu c+#ere fri*orifice distincte
)entru: le*u#e ,i
fructe )ro+s)ete3 c+rne crud/ s+u se#i)re)+r+te.
:.(C Don+ E0re)+r/rilorE3 unde se f+ce )relucr+re+ )ri#+r/ + #+teri+lelor
cur/+re3
s)/l+re3 toc+re3 etc3 ,i v+ fi echi)+t/ cu s)/l/to+re3 #ese3 ro1oi
)relucr+re3 fri*idere3 1utuc de
c+rne3 etc.
:.C Don+ de servicii +u?ili+re s)/l+re
v+se de 1uc/t/rie echi)+t/
cu crier3 s)/l/tor3
s)/l+tor de*resor
,i r+steluri )entru usc+re! +li#ent+re cu +)+ rece c+ld/3 +1ur.
:.8C 7uc/t/ri+ c+ld/ v+ fi echi)+t/ cu:
#+,ini
de */tit3 cu)to+re3 etc! +li#ent+te cu *+ze s+u electric!
#+r#ite
s+u/,i 1+terii de c+z+nele )entru fier1ere+ +li#entelor Bsu)e3 l+)te3 ce+iC!
+li#ent+te cu +1ur de 2o+s+ )resiune s+u electric ,i r+cord+te l+ inst+l+ii
de +)/ ,i c+n+liz+re!
ro1oi
univers+li de 1uc/t/rie B+li#ent+i cu ener*ie electric/C!
#ese
)entru )relucr/ri de +li#ente de diferite ti)uri ,i #/ri#i cu 1l+t de
#+r#ur/ s+u
ino?!
s)/l/to+re
r+cord+te l+ inst+l+i+ de +)+ c+ld+3 rece ,i c+n+liz+re.
:.9C .+ +le*ere+ ti)ului de util+2e se vor +ve+ n vedere!
+*enii
dis)oni1ili B+1ur3 ener*ie electric/3 *+ze n+tur+leC!
diversific+re+
hr+nei )re)+r+te.
III.>.3. In)#"*"/ii "*i!&n#"r& ': "%1 (i '"n"*i,"r& &-#&ri"r1
AB Ali#ent+re cu +)/ ,i inst+l+ii de *os)od/rire + +)ei
A.1C Ali#ent+re+ cu +)/ se f+ce de re*ul/ de l+ ree+u+ )u1lic/ din zon/.
C+lit+te+ +)ei
v+ tre1ui s/ cores)und/ )rescri)iilor 5TA5 18&2.
A.2C 5e interzice folosire+ +)ei industri+le n unit/ile s+nit+re.
A.8C 5e reco#+nd/3 din #otive de si*ur+n/ n consu#3 c+ r+cord+re+ l+
ree+u+ )u1lic/
s+ se f+c/ )rin dou+ conducte de r+cord B1r+n,+#enteC.
A.&C 0e +ceste 1r+n,+#ente3 n c/#inele de +)o#etru se vor #ont+
ventile de reinere
)entru + )er#ite circul+i+ +)ei nu#+i ntrun
sin*ur sens Bde l+ ree+u+ )u1lic/ c/tre cre,/C.
A.'C 0entru +si*ur+re+ continu/ + neces+rului de +)/3 unit/ile s+nit+re
Bcre,eC vor fi
dot+te cu rezervo+re de +cu#ul+re.
5e reco#+nd/ s/ se +si*ure o rezerv/ de consu# de 18
zile.
A.(C 9ezervo+rele vor fi +#)l+s+te n circuitul *ener+l +l +)ei3 +stfel nc+t
+ce+st+ s/ fie
n )er#+nen/ )ro+s)/t/.
A.C Fn +f+r+ rezervei de consu# se v+ +si*ur+ o rezerv/ de +)/ de
incendiu c+re s/
)er#it/ funcion+re+ hidr+nilor interiori ti#) de 10 #in. ,i + celor
e?teriori ti#) de 8 ore
confor# 5TA5 1&83 n funcie de volu#ul construit +l cre,ei de1itul
#ini#+l )entru incendiu
interior v+ fi de 23' l/s. Confor# +celui+,i 5TA5 n funcie de volu#ul
construit ,i *r+dul de
rezisten/ l+ foc B"""C
de1itul #ini#+l )entru incendiu e?terior v+ fi de ' l/s.
@+lo+re+ )resiunii neces+re cre/rii 2etului co#)+ct )entru interveni+ din
interior l+
incendiu3 v+ rezult+ din c+lculul de s)eci+lit+te.
@+lo+re+ )resiunii neces+re cre/rii 2etului co#)+ct )entru interveni+ din
e?terior l+
incendiu v+ rezult+ +tt din c+lculul de s)eci+lit+te c+t si din i)otez+
)roiect+ntului )entru
interveni+ l+ incendiu.
A.8C 0entru + se +si*ur+ n )er#+nen/ de1itele ,i )resiunile neces+re
funcion+rii o)ti#e
+ inst+l+iilor de +li#ent+re cu +)/ ,i de co#1+tere+ incendiilor se vor
)revede+ st+ii de ridic+re
+ )resiunii Bde )o#)+reC n funcie de condiiile de furniz+re + +)ei3
st+1ilite )rin +vizul societ/ii
de distri1uie + +)ei.
A.9C Aceste+ vor +li#ent+ ree+u+ de conducte de +li#ent+re cu +)+ din
incint/3 c+re
deserve,te hidr+nii e?teriori de incendiu3 hidr+ni de stro)it3 )recu# si
+li#ent+re+ cu +)/ ,i de
hidr+ni interiori.
A.10C 9ee+u+ de incint/ se v+ e?ecut+ din conducte de oel zinc+t3 s+u
+lte #+teri+le
+*re#ent+te n 9o#ni+ cu c+r+cteristicile e*+le s+u su)erio+re celor din
oel zinc+t.
A.11C Fn #od o1i,nuit conductele se n*ro+)/ direct n )+#+nt su1
+dnci#e+ de n*he
,i se )rote2e+z/ cores)unz/tor contr+ coroziunii )rovoc+te de +)ele din
sol.
A.12C Fn terenurile #+cro)orice s+u cu +)e +*resive se vor )revede+
#/surile de e?ecuie
si )rotecie indic+te de nor#ele res)ective n vi*o+re.
A.18C Ali#ent+re+ cu +)/ c+ld/ #en+2er/ se f+ce centr+liz+t de l+
centr+l+ ter#ic/ s+u
)unctul ter#ic )ro)riu.
A.1&C 0entru #eninere+ unei te#)er+turi const+nte + +)ei c+lde
#en+2ere3 )recu# si
)entru evit+re+ risi)ei de +)/3 n )unctul ter#ic se vor )revede+ )o#)e
)entru recircul+re+ +)ei
c+lde #en+2ere.
A.1'C Conduct+ de +li#ent+re cu +)/ c+ld/ #en+2er/ ,i conduct+ de
recircul+re se vor
e?ecut+ din e+v+ de otel zinc+t/.
A.1(C Fn c+zul n c+re )unctul ter#ic se +fl/ +#)l+s+t l+ o dist+n/ #+i
#+re de cre,/3
conductele se vor #ont+ ntrun
c+n+l ter#ic3 de re*ul/ #)reun/ cu cele de nc+lzire ,i se vor
izol+ #)otriv+ )ierderilor de c+ldur/.
BB C+n+liz+re e?terio+r/
7.lC A)ele uz+te ev+cu+te din cre,/ sunt:
#en+2ere
o1i,nuite Bde l+ *ru)urile s+nit+reC!
#en+2ere
cu nisi)3 )+#nt ,i *r/si#i3 s)u#/ Bde l+ 1uc/t/rie ,i s)/l/torieC!
)luvi+le.
Aceste+3 colect+te )rin reele interio+re se)+r+te3 se ev+cue+z/ n
ree+u+ de c+n+liz+re +
incintei du)/ tr+t+re+ )re+l+1il/ + celor c+re nu cores)und )revederilor
nor#+tivului C 90.
7.2C A1sen+ n zon/ + unor siste#e )u1lice de c+n+liz+re se +cce)t+
nu#+i )entru
cre,ele din #ediul rur+l3 unde se vor )revede+ inst+l+ii )ro)rii )entru
colect+re+3 tr+t+re+ si
ev+cu+re+ +)elor uz+te3 +stfel nc+t s/ nu )rovo+ce )olu+re+ solului3 +
+)elor s+u + +erului.
7.8C 5iste#ele de tr+t+re +le diverselor c+te*orii de +)e uz+te3 )re+l+1il
devers/rii lor n
c+n+liz+re+ *ener+l+ + incintei3 sunt +)ele uz+te cu nisi)3 )+#nt ,i
*r/si#i c+re vor fi trecute
#+i nt+i )rin se)+r+to+re.
III.>.=. In)#"*"/ii &*&'#ri'&
AB "nst+l+ii
electrice )entru ilu#in+tul nor#+l ,i )rize
A.1C %ener+lit/i
.+
re+liz+re+ ilu#in+tului +rtifici+l din cre,e3 tre1uie s+ se in/ se+#+ de
#ediul s)eci+l
din +ceste+3 +cordnduse
ilu#in+tului ,i re)+rtiz/rii cro#+tice din nc/)eri o +tenie deose1it/.
5e
v+ +ve+ n vedere c+ n nc/)erile )entru co)ii Bdor#ito+re3 s/li
#ultifuncion+leC3
+tt ilu#in+tul ct ,i culorile folosite )entru finis+re+ )rinci)+lelor
su)r+fee tre1uie:
L s/ +si*ure efectu+re+ +ctivit/ilor vizu+le n cele #+i 1une condiii +tt
)erson+lului
educ+tiv ct ,i co)iilor!
L s/ +i1/ un rol ter+)eutic3 contri1uind l+ influen+re+ )sihicului co)iilor
h+ndic+)+i!
lu#in+tul
tre1uie s+ res)ecte condiiile de c+lit+te i#)use ,i s/ fie +d+)t+t
destin+iei
nc/)erii!
"lu#in+tul
*ener+l din nc/)eri cu diverse destin+ii ,i +ctivit/i3 tre1uie s+ +si*ure
cel
)uin ilu#in/rile no#in+le )rezent+te n t+1el :. 1.
Fn
t+1elul :.l sunt )rezent+te ,i culorile reco#+nd+te )entru sursele de
ilu#in+t
fluorescente!
Fn
to+te c+te*oriile de nc+)eri se )rev/d )rize 1i)ol+re cu cont+ct de
)rotecie )entru uz
*ener+l.
Fn
c+#erele de 2o+c/3 n s)+iul #ultifuncion+l )rizele se vor #ont+ l+ o
n/li#e de
+)ro?i#+tiv 1.00 #3 unde co)iii nu )ot +2un*e cu #n+!
.+
)roiect+re+ inst+l+iilor electrice de ilu#in+t3 se vor res)ect+ )revederile
nor#+tivului l E
6or#+tiv )rivind )roiect+re+ ,i e?ecut+re+ inst+l+iilor electrice l+
consu#+tori cu tensiuni )+n+ l+ 1.000 @c.+. si 1.'00 @c.c cu e?ce)i+
circuitelor electrice c+re se
vor )revede+ nu#+i din cu)ru.
A.3B "lu#in+tul n nc+)eri de dor#it + co)iilor.
"n dor#ito+rele )entru co)ii se )rev/d ur#/to+rele siste#e de ilu#in+t
nor#+l:
L ilu#in+t *ener+l!
L ilu#in+t )entru su)r+ve*here n ti#)ul no)ii. 5ursele de lu#in/ vor
+ve+ culori c+lde3
cu te#)er+tur+ de culori situ+t+ intre 8000'000
S ,i indicele de red+re + culorilor 80 90.
A.2.1C "lu#in+tul *ener+l tre1uie s/ nde)line+sc/ condiiile )rev/zute n
t+1el :.1.
A.2.2.C "lu#in+tul loc+l )entru e?+#in+re+ co)iilor3 se re+lize+z/ cu
cor)uri de ilu#in+t
#o1ile Bcu 1r+e +rticul+teC s+u cu cor)uri de ilu#in+i fi?e
#ultifuncion+le.
"lu#in+re+
no#in+l/ neces+r/ de 200 l?3 tre1uie re+liz+t/ )e fiec+re su)r+f+/
orizont+l/
l+ 0390 1300
# n/li#e de l+ )+rdose+l/!
A#)l+s+re+
cor)urilor de ilu#in+t se f+ce +stfel nct s/ se evite or1ire+ )erso+nelor
ce
efectue+z/ e?+#in/rile ,i n*ri2irile 1oln+vilor.
A.2.8C "lu#in+tul )entru su)r+ve*here n ti#)ul no)ii3 tre1uie s/ +si*ure
n zon+
)+tutului o ilu#in+re de ' l? )entru o su)r+ve*here + co)iilor Bn c+zul
cre,elor s/)t/#n+leC!
Cor)urile
de ilu#in+t )entru su)r+ve*here3 tre1uie s/ fie +#)l+s+te +stfel nct s/
nu
der+n2eze co)iii n so#n3 #+i +les su*+rii c+re dor# cu f++ s)re t+v+n!
ilu#in+re+ n +ceste
nc/)eri ilu#in+re+
no#in+l/ tre1uie
s/ fie de 20 l?.
A.8C "lu#in+tul n c+1inetele )entru consult+ii tre1uie s/ nde)line+sc/
condiiile
)rev/zute n t+1elul :.l.
A.&C Corido+re ilu#in+tul
corido+relor tre1uie s/ +si*ure ziu+ ct ,i no+)te+3 re+liz+re+
unor diferene #ini#e de lu#in+n/ trecere+ ntre nc/)eri cu ilu#in/ri
diferite!
"lu#in+tul
tre1uie s/ inde)line+sc+ condiiile )rev/zute in t+1elul :.1.
A.'C Alte inc+)eri ce deservesc cre,+ vor +ve+ un ilu#in+t ce tre1uie s/
res)ecte
)revederile 6or#+tivului 0: 18(3 v+lorile nivelelor de ilu#in+re lunduse
c+ v+lori #ini#e.
BB "nst+l+ii electrice )entru ilu#in+t de si*ur+n+
7.1C %ener+lit/i
"nst+l+iile
electrice )entru ilu#in+tul de si*ur+n/ din c+drul unei cre,e Bcu or+r
s/)t/#n+lC3 tre1uie s/ +si*ure funcion+re+ +cestei+3 +tunci cnd
dis)+re tensiune+ de )e surs+
de 1+z/ B5:6C!
0entru ilu#in+re+ c/ilor de ev+cu+re3 #+rc+re+ hidr+nilor de incendiu3
ilu#in+tul de
ve*he3 ,i3 du)/ c+z )entru continu+re+ lucrului se )revede un ilu#in+t de
si*ur+n/ )roiect+t ,i
e?ecut+t n confor#it+te cu 6or#+tivul 1.
CB "nst+l+ii
de rece)ie colectiv/ 9T@
0entru
rece)ion+re+ e#isiunilor 9T@3 se )revede o inst+l+ie de rece)ie
colectiv/!
5e
)rev/d )rize )entru rece)ion+re+ e#isiunilor 9tv n s)+iul
#ultifuncion+l3 ntro
+lveol/ +#en+2+t/ s)eci+l3 n 1iroul directorului s+u n orice +lt/ nc/)ere
n c+re se solicit/ )rin
te#/!
5e
reco#+nd/ c+ inst+l+i+ de rece)ie s+ fie )rev/zut/ n +,+ fel nct s+
)o+t/ fi
r+cord+t/ ,i l+ +lte siste#e de televiziune )rin c+1lu.
DB "nst+l+ii telefonice n
cre,e ,i cre,e s)eci+le3 se vor )revede+ inst+l+ii interio+re de
telefonie )entru c+)+cit/i #ici B)n/ l+ 10 )osturiC )rin cu)l+re+ direct/
l+ ree+u+ telefonic/
)u1lic/ s+u )rin inter#ediul centr+lelor telefonice )ro)rii +uto#+te!
)osturi
telefonice se )rev/d n confor#it+te cu te#+ tehnolo*ic/ n serviciile
#edic+le
,i +ne?e!
circuitele
telefonice se concentre+z/ )e nivele n re)+rtito+re3 tr+seul +cestor+
)oznduse
de re*ul/ n*ro)+t.
EB 0roteci+ #)otriv+ tensiunilor +ccident+le de +tin*ere se re+lize+z/
confor#
nor#+tivului 1 si 5TA5urilor
2(123 82'3 12(083 20(&/&3 2(0'/'.
Ace+st+
se re+lize+z/ )rin le*+re+ l+ nulul de )rotecie c+ #i2loc )rinci)+l de
)rotecie ,i
su)li#ent+r l+ o centur/ interio+r/ de #)/#nt+re + tuturor )/rilor
#et+lice c+re n #od nor#+l
nu sunt su1 tensiune.
GC 0roteci+ #)otriv+ tr/snetului
0roteci+
construciei #)otriv+ tr/snetului3 se )revede n #od o1li*+toriu3 confor#
120!
5e
)ot utiliz+ c+ ele#ente de co1orre3 +r#/turile #et+lice +le stl)ilor din
1.+.3 +tunci
cnd se utilize+z/ c+ )rize de )+#nt n+tur+le +r#/turile fund+iilor.
0entru +ce+st+ se )rev/d )l/cue #et+lice de le*+re l+ )/#nt l+ )+rte+
su)erio+r/ ,i
inferio+r/ + stl)ilor de contur3 +si*urnduse
continuit+te+ electric/ ntre )l/cuele de l+ )+rte+
su)erio+r/ ,i ce+ inferio+r/3 )rin +r#+tur+ stl)ilor B)rin sud+reC.
%C. Ali#ent+re+ cu ener*ic electric/
9ece)to+rele
consu#+torilor de ener*ic electric/ din c+drul cre,elor ,i cre,elor s)eci+le
sunt de c+te*ori+ ""+
de i#)ort+n/ res)ectiv ntreru)ere+ +li#ent/rii duce l+ ntreru)ere+
+ctivit/ii do+r )e dur+t+ ntreru)erii3 f/r/ )+*u1e #+teri+le i#)ort+nte
s+u )ierderi de viei
o#ene,ti.
0entru
+li#ent+re+ cu ener*ie electric/ se v+ +do)t+ de re*ul/ o c+le de
+li#ent+re cu
dur+t+ #+?i#/ de ntreru)ere de & ore.
Ali#ent+re+
cu ener*ie electric/ se )o+te f+ce din 5iste#ul :ner*etic 6+tion+l B5:6C
fie )rin 1r+n,+#ent l+ ree+u+ de 03& ST )rin firid+ de 1r+n,+#ent fie )rin
inter#ediul unui )ost
de tr+nsfor#+re )ro)riu.
nc+dr+re+
,i soluion+re+ +li#ent/rii cu ener*ie electric/ + rece)to+relor )entru
)revenire+ ,i stin*ere+ incendiilor se f+ce n confor#it+te cu )revederile
6or#+tivului 1.
III.>.> In)#"*"/ii d& $&n#i*"r&
4ot+re+ cu inst+l+ii de ventil+re se st+1ile,te )rin te#+ de )roiect+re n
confor#it+te cu
necesit/ile tehnolo*ice ,i de #icrocli#+t.
5+rcinile *ener+le ,i s)ecifice +le inst+l+iilor se )recize+z/ )rin nor#e
tehnice3 de
soluiile tehnice +do)t+te.
""".&.&.1. 5)+iile *os)od/re,ti sunt )rev/zute cu #/suri su)li#ent+re de
i*ien/ din c+drul
c/rei+ f+ce )+rte ,i ventil+re+ nc/)erilor unde se de*+2+ un sur)lus de
c/ldur+ ,i u#idit+te.
+C B:'1#1ri" este dot+t/ cu un siste# de ventil+ie s)ecific )rin c+re
+erul vici+t este
+s)ir+t de l+ util+2ele 1uc/t/riei c+lde )rin hote s+u dis)ozitive de
+s)ir+ie +vnd filtre de
*r/si#i.
.+ s)/l/to+rele de v+se3 +erul vici+t se +s)ir/ )rin hote f/r/ filtr+re ,i din
restul s)+iilor
de )re)+r+re )rin *rile n
siste# *ener+l!
hC S%1*1#ri" ': :)'1#"ri" (i ':r1/1#ri" se dote+z/ cu un siste# de
ventil+re loc+l/ de
l+ echi)+#ente tehnolo*ice cu de*+2/ri #+ri de c/ldur+ u#ed/3 se
co#)lete+z/ cu ev+cu/ri de
+er de ti) *ener+l de
l+ nc/)eri cu )oteni+l de )olu+re ridic+t
c+#ere
rufe #urd+re3 c+#ere
de n#uiere.
""".&.&.2. Fn s)+iile de c+te*ori+ UCJ )ericol de incendiu Bs)+ii de
de)ozit+reC ,i l+ c/ile
de ev+cu+re f/r/ ilu#in+re n+tur+l/ Bc+se de sc/ri ,i circul+ii orizont+le
co#uneC se voi )revede+
dis)ozitive de ev+cu+re + fu#ului ,i *+zelor fier1ini.
III.>.?. In)#"*"/ii #&r!i'&
4ot+re+ cu inst+l+ii ter#ice se st+1ile,te n confor#it+te cu necesit/ile
funcion+le +le
cre,elor.
Gor#ele ,i #odurile de utiliz+re + ener*ici ter#ice Bti)urile ,i )+r+#etrii
c+r+cteristici +i
+*enilor ter#ici utiliz+iC deter#in/ ti)urile ,i )erfor#+nele funcion+le
neces+re +le
inst+l+iilor +ferente de utiliz+re Bconsu#C3 de tr+ns)ort ,i de )re)+r+re
+le +*enilor ter#ici.
""".&.'.1. "nst+l+ii de nc+lzire centr+l/
"nst+l+iile de nc+lzire centr+l/ +u s+rcin+ +si*ur/rii3 n nc/)erile cre,ei3 +
nivelului de
te#)er+tur/ reco#+nd+t/ )entru destin+iile funcion+le +le res)ectivelor
s)+ii.
""".&.'.1.1. 5iste#ele cu su)r+fee st+tice de nc/lzire )ot +co)eri nevoile
de nc+lzire
inte*r+l s+u s/ funcioneze n co#1in+ie cu siste#e centr+liz+te de
ventil+retr+t+re
+er:
siste#ele
cu cor)uri de nc/lzire n+tur+l conveetive r+di+to+re3
ser)entine3 re*istre3
etc.
5e utilize+z/ n s)+tii nor#+le3 cu utiliz+re+ +)ei c+lde l+ te#). #+?.
8'VC3 confor#
)revederilor nor#+tivului " 18.
Fn c+#erele cu co)ii se vor #+sc+3 )entru + se evit+ +ccident+re+
+cestor+.
siste#ele
cu su)r+fee r+di+nte de t+v+n se utilize+z+ n s)+ii cu un nivel de
confort
ridic+t: su)r+feele r+di+nte re+liz+te #odul+r cu ser)entin+ n t+v+n!
siste#ele
cu su)r+fee r+di+nte n )+rdose+l/ se )o+te re+liz+ n s)+iul
#ultifuncion+l
Bunde co)iii st+u n #+re )+rte )e 2osC ,i n s)+iul de hidroter+)ie Bn
c+zul cre,elor s)eci+leC3
crenduse
condiii su)erio+re de confort.
""".&.'.1.2. "nst+l+iile de nc/lzire3 n c+#erele co)iilor n #od s)eci+l3 se
)rev/d cu
)osi1ilit/i de re*l+re + te#)er+turilor interio+re )entru + f+ce f+/ n
+cele+,i nc/)eri unor
cerine diferite de nc/lzire3 n c+zul unor li#ite rezon+1ile B20 C 2'
CC. 4istri1ui+ +*entului
ter#ic +)+
c+ld/ )entru nc+lzire3 se re+lize+z/ )rin inst+l+ii +d+)t+te ti)urilor de
ele#ente de
nc/lzire folosite )e *ru)uri de nc+)eri servite3 co#)+ti1ile din )unct de
vedere +l re*i#urilor de
e?)lo+t+re.
III.>.E. In)#"*"/ii d& .",& n"#:r"*&
1. Fn c+drul unei cre,e3 *+zele n+tur+le3 sunt folosite )entru:
consu#+tori
cu fl+c/r+ li1er/
)re)+r+re
+ hr+nei
centr+le
ter#ice )ro)rii
2. 9+cord+re+ reelelor de distri1uie + *+zelor din incint/ se f+ce l+
ree+u+ edilit+r/ )rin
inter#ediul st+iilor de re*l+rereducere
+ )resiunii3 n re*i#ul st+1ilit )entru consu#+tori.
8. Fn +1sen+ inst+l+iilor edilit+re de *+ze n+tur+le3 centr+l+ ter#ic/ se v+
+li#ent+ cu
co#1usti1il lichid B)/cur/C.
&. 0roiect+re+ ,i e?ecut+re+ inst+l+iilor de *+ze n+tur+le se v+ f+ce
confor# nor#+tivului
1(.
III.>.7. C*&'#"r&" d&(&:ri*r )*id& (i in)#"*"/i" d& #r"#"r& "
"'&)#r"
""".&..1 Colect+re+ de,eurilor solide
1C 4eseurile solide din cre,e sunt de #+i #ulte feluri:
+C de,euri recicl+1ile
hrtie3
+#1+l+2e c+rton
+#1+l+2e
sticl/
#et+l
1C de,euri nerecicl+1ile
*uno+ie
#en+2ere Bde l+ 1uc/t/rie3 1i1eronerieC
de,euri
#edic+le Bv+t/3 tifon3 ,ervete3 etc.C
2C 4e,eurile recicl+1ile se colecte+z/ ,i se de)ozite+z/ distinct du)/
n+tur+ #+teri+lelor3
+si*urnduse
l+ locul lor de )rovenien/ condiiile neces+re )entru intr+re+ )e circuitul
de
recicl+re.
4e)ozit+re+ se f+ce )e )l+tfor#+ de de,euri3 ntrun
s)+iu se)+r+t. %uno+iele #en+2ere
se colecte+z/ l+ surs/3 se tr+ns)ort/ ,i se de)ozite+z/ n reci)iente
nchise B)u1eleC s+u n s+ci de
)olietilen/ nchi,i strns3 ntro
nc+)ere s)eci+l/3 +#)l+s+t/ )e )l+tfor#+ de de,euri. 0l+tfor#+
tre1uie )rev/zut/ cu inst+l+ie de +)/ ,i c+n+liz+re )entru #eninere+
i*ienei )+liului de
de)ozit+re ,i + reci)ienilor.
I4 CRITERII
9UNC8IONALE URBANISTICE
PRI4IND AMPLASAREA
CLDIRILOR BREELOR I CREELOR SPECIALE
I4.1 Di!&n)in"r&" (i 0r!" #&r&n:*:i
"@.1.1. 5u)r+feele terenului neces+r +#)l+s/rii cre,elor ,i cre,elor
s)eci+le este
de)endent/ de #/ri#e+ ,i/s+u c+)+cit+te+ o1iectivului cu to+te +ne?ele
neces+re.
"ndicii folosii )entru deter#in+re+ su)r+feei de teren neces+re este
e?)ri#+t n
#)/co)il! +ce,ti+ sunt invers )ro)orion+l cu c+)+cit+te+.
"ndicele se v+ folosi n f+z+ el+1or/rii 0;% s+u 0;D3 n+inte de st+1ilire+
d+telor
concrete +le te#ei c+dru.
"@. 1.2. 5u)r+f++ util/ tot+l/ se v+ deter#in+ nu#+i )e 1+z+ te#ei
)ro*r+#.
Fn c+zul n c+re s+
el+1or+t un studiu de te#/ )rin c+re s+u
st+1ilit +riile desf/,ur+te +le
viito+relor funciuni3 se )o+te +)lic+ )entru c+lculul terenului neces+r
indicele #) teren #) Ad.
c+re st+1ile,te #+i 1ine r+)ortul ntre cele dou+ #/ri#i fizice.
"@.1.8. Terenul neces+r unei cre,e v+ +ve+ o su)r+f++ de 100 120
#) co)il.
I4.3. C"r"'#&ri)#i'i*& .&0i,i'&
"*& #&r&n:*:i
"@.2.1. Construciile cre,elor vor fi +#)l+s+te de re*ul/ )e terenuri )l+te
s+u terenuri cu
)+nte de )n/ l+ 10P.
Terenurile i#)er#e+1ile l+ su)r+f+/3 cele c+re )rezint/ )ericol de
+lunec+re s+u de
inund+re nu se vor folosi )entru +#)l+s+re+ cre,elor.
Terenul +les tre1uie s+ +i1/ o str+tific+ie conven+1il/ fund/rii l+ cc+. ' (
# su1 nivelul
solului3 ct #+i o#o*en/ )e ntre+*+ su)r+f+/ + +cestui+.
4e +se#ene+3 sunt reco#+nd+te terenurile l+ c+re )nz+ de +)/ fre+tic/
s/ se +fle l+
+dnci#i #+i #+ri de (
#.
I4.=. Cndi/ii d& !i'r'*i!"# Cn ,n" "!%*")"!&n#:*:i
1C A#)l+s+re+ cre,elor se v+ f+ce n zone ne)olu+te3 )rote2+te f+/ de
concentr/rile de
cureni de +er rezult+te din confor#+re+ n+tur+l/ s+u ur1+n/ + sitului n
r+)ort cu direci+
vnturilor do#in+nte.
2C 5e vor )refer+ zone nsorite3 +erisite3 n interiorul zonelor verzi.
8C 5unt contr+indic+te +#)l+s+#entele )este c+re vnturile do#in+nte +r
)ute+ +duce
e#isii )olu+nte din zone industri+le3 cele c+re +u vecin/t/i neconven+1ile
Bsurse de z*o#ot3
vi1r+ii s+u #irosuri dez+*re+1ile3 etcC.
&C 0entru + )rezerv+ c+lit+te+ #icrocli#+tului )e dur+t+ esti#+t/ +
construciei3
+#)l+s+re+ cre,ei se v+ f+ce n zone *+t+ structur+te din )unct de vedere
ur1+nistic3 cu vecin/t/i
constituite din )unct de vedere +l +#en+2/rilor edilit+re ,i +l fondului
construit.
I4.>. Cndi/ii d& "!%*")"r& " 'r&(&*r Cn '"dr:* *'"*i#1/ii
1C Cre,ele se vor +#)l+s+ de )referin/3 n c+drul intr+vil+nului loc+lit/ii3
+vnd o zon/
+rond+t/ de cc+. '00 #.
2C 4+torit/ f+)tului c/ r+z+ de +rond+re este +se#/n/to+re cu ce+
neces+r/ )entru
*r/dinie ,i ,coli )ri#+re3 +#)l+s+#entul cre,elor se +fl/ de #ulte ori n
+)ro)iere+ +cestor+. Fn
unele c+zuri3 +ceste+ sunt chi+r cu)l+te s+u cu dot/ri co#une.
8C :ste indic+t s/ fie situ+te n +)ro)iere+ dis)ens+relor de c+rtier s+u +
)oliclinicilor
)entru co)ii.
&C .+ +#)l+s+re+ cre,elor se v+ lu+ n consider+re e?isten+ unei le*/turi
f+cile cu
)rinci)+lele +rtere de circul+ii ,i e?isten+ unor #i2lo+ce de tr+ns)ort n
co#un3 cu st+ii n
+)ro)iere+ incintei cre,ei.
'C Fn vecin/t+te+ terenului destin+t cre,elor vor fi +si*ur+te to+te reelele
edilit+re de
distri1uie + utilit/ilor neces+re3 di#ension+te cores)unz/tor.
(C 6u se +#)l+se+z/ construcii )entru cre,e )e terenuri c+re )rezint/
ur#/to+rele
inconveniente:
risc
de inund+ii3 viituri de +)/3 +v+l+n,e!
risc
de +lunec+re s+u eroziune de orice fel!
risc
de sur)+re + terenului nvecin+t!
structur+
r+dio+ctiv/3 de*+2/ri de *+ze )olu+nte3 izvo+re de +)+!
vecin/t/i
cu )ericol de e?)lozie s+u +v+rii )ericulo+se!
vecin/t/i
de surse )olu+nte )este )r+*urile +d#ise Bz*o#ot3 no?e. etc.C
I4.?. Prin'i%ii d& r."ni,"r& :r+"ni)#i'1 " "!%*")"!&n#:*:i
"@.'.1. A#)l+s+#entul tre1uie s/ )er#it/ or*+niz+re+ incintei n
)rinci)+lele zone
funcion+le3 +stfel:
zon+
ocu)+t/ de construcie BAcC
zon+
ocu)+t/ de s)+iul de 2o+c+ Bnisi)+r3 1+zin +)+3 *+zonC.
zon+
s)+iu tehnico*os)od+resc
zon+
+lei3 )+rc+2e
zon+
verde
"@.'.2. 0rin zonific+re+ incintei se ur#/re,te:
se)+r+re+
s)+iilor n c+re se desf/,o+r/ +ctivit/i educ+tive3 de cele n c+re se
desf/,o+r/ funciuni technicoutilit+re
,i *os)od/re,ti.
"@.'.8. 0rinci)+lele zone ce se deli#ite+z/ n c+drul incintei3 sunt:
zon+
)u1lic/ cu)rinde
)+rte+ incintei de l+ +ccesul n incint/ )n/ l+ +ccesele
)rinci)+le n cl/dire! n +ce+st/ zon/ +u +cces utiliz+torii Bco)iiiC #)reun+
cu nsoitorii
B)/riniiC.
zon+
de servicii cre+t/ )rin *ru)+re+ +cceselor3 circul+iilor ,i )l+tfor#elor
+ferente
cl/dirii ce +d/)oste,te serviciile *os)od/re,ti ,i serviciile tehnicoutilit+re.
zon+
2o+c/ co)ii cu)rinde
nisi)3 *+zon )entru 2o+c/ n +er li1er3 1+zin +)/3 etc. ,i +lei
)entru )li#1/ri cu c/ruciorul + su*+rilor.
zon+
de )rotecie cu)rinznd s)+iile )l+nt+te de )rotecie + #icrocli#+tului ,i
+lte zone
restricion+te )entru )roteci+ unor funciuni B)uuri +)/3 zon/ )entru
cre,tere+ +ni#+lelor3 etcC.
I4.?.>. Ori&n#"r&" '*1diri*r %& #&r&n
A#)l+s+re+ cre,elor se v+ f+ce cu orient+re+ o)ti#/ 5 :
B)entru dor#ito+re3 c+#er+
#ultifuncion+l/C3 +si*urnduse
un ti#) de nsorire n to+te cele )+tru +noti#)uri +le +nului
B5TA5 (221C.
+C 4ur+t+ de nsorire ntro
zi de referin/ B21 fe1ru+rie s+u 21 octo#1rieC tre1uie s/ fie
de #ini#u# 2 ore!
1C ;n*hiul de inciden/ vertic+l +l r+zelor sol+re directe3 n ziu+ de
referin/3 tre1uie s/
fie de #ini#u# ( .
cC ;n*hiul de inciden/ +l r+zelor sol+re3 n ziu+ de referin/3 tre1uie s+ fie
de #ini#u#
20 .
5e +d#ite orient+re+ 6 )entru serviciile tehnico#edic+le
,i tehnico*os)od+resti.
I4.?.? Di)#"n/&*& Cn#r& '*1diri
Cre,ele se vor +#)l+s+ f+/ de cl/dirile vecine3 +stfel nct )erce)ere+
#ediului
ncon2ur/tor s/ se f+c/ n condiii o)ti#e3 res)ectiv dist+n+ ntre
ferestrele c+#erelor
Bdor#ito+reC de l+ )+rter ,i o1st+colul din vecin/t+te s/ fie st+1ilit +stfel:
+C n )l+n vertic+l3 r+z+ de )rivire ridic+t/ l+ un un*hi #+?. de &' 0 s/
de)/,e+sc/
o1st+colul ,i s/ )erce+)/ 1olt+ cere+sc/!
1C n )l+n orizont+l3 r+z+ de )rivire de)l+s+t/ stn*+ dre+)t+
su1 un un*hi de #+?.&'V3
s/ de)/,e+sc/ o1st+colul3 i+r ur#/to+re+ cl/dire s/ se +fle l+ #ini#
1&300 # )e direci+ vizu+l/.
0ozii+ teoretic/ + r+zei vizu+le B)unctul =C se consider/ l+ 13 80 # de l+
)+rdose+l/ ,i l+
1300 # dist+n/ de fere+str/.
I4.?.E R&.i! d& Cn1*/i!&
9e*i#ul de n/li#e +l cre,elor v+ fi li#it+t l+ )+rter.
.e*/tur+ o1li*+torie ntre interiorul cre,ei ,i *r/din/3 i#)une +cest re*i#
de n/li#e3
evitnduse
nodurile de circul+ie )e vertic+l/. .e*/tur+ ntre cre,+ ,i *r/din/ se v+
f+ce )rin
inter#ediul r+#)elor cu )+nt+ fo+rte #ic/.
I4.?.7 Cir':*"/i" din in#&rir:* in'in#&i $" 0i '!%:)1 din:
+lei
c+ros+1ile
+lei
)ieton+le ,i trotu+re
+lei
#i?te c+ros+1ile ,i )ieton+le
c/i
de circul+ie )entru #+,ini de intervenie Bele )ot fi co#une cu c/ile
funcion+le de
circul+ieC
1C 4i#ension+re+ +leilor c+ros+1ile se v+ f+ce n funcie de tr+fic ,i de
*+1+ritele
#i2lo+celor de tr+ns)ort utiliz+te.
./i#e+ #ini#+ v+ fi de 8300 #.
2C 5e )rev/d o1li*+toriu trotu+re )ieton+le )e o )+rte s+u )e +#1ele )/ri
l+ +leile
c+ros+1ile de ( # l/i#e.
8C Aleile )ieton+le c+re constituie s)+iu de )ro#en+d/3 se vor soluion+
l+ dist+n/ de
circul+i+ c+ros+1il/ n c+re se #+ni)ule+z/ #/rfuri3 #+teri+le3
"@.'.8. A#)l+s+re+ reelelor de utilit/i
1C Confor# c+)itolului """3 cl/dire+ cresei este +li#ent+t/ )rintro
ree+ su1ter+n+ ce
tr+ns)ort/ utilit/i!
ree+
de +li#ent+re cu +)/ )ot+1il/ ,i +)/ de incendiu!
ree+
ter#ic/ de +li#ent+re ,i de tr+ns)ort +)/ c+ld/ #en+2er/3 +)/ c+ld/ de
nc/lzire l+
diferite te#)er+turi.
ree+
de c+n+liz+re + +)elor uz+te ,i + +)elor )luvi+le.
ree+
de *+ze n+tur+le
ree+
electric/ de distri1uie cureni de 2o+s/ tensiune
ree+
electric/ de #)/#nt+re ,i de )rotecie l+ desc/rc/ri +t#osferice.
ree+
de telefonie
2C .+ +#)l+s+re+ +cestor reele se vor +ve+ n vedere res)ect+re+
condiiilor s)ecifice de
+lc/tuire ,i )oz+re3 )recu# ,i res)ect+re+ re*le#ent/rilor tehnice )rivind
vecin/t+te+ tr+seelor3
rezolv+re+ interseciilor3 etc.
8C 9eelele de utilit/i nu se vor +#)l+s+ su1 c/ile N(&e circul+ie #+2or/
din incint/3 )entru
+ nu 1loc+ circul+i+ n c+zul interveniilor )entru re)+r+ii.
4. CERIN8E PRI4IND PROIECTAREA CLDIRILOR PENTRU CREE I
CREE SPECIALE CON9ORM LE7II 10/199?
7ENERALIT8I
Confor#
)revederilor .e*ii nr. 10/199'3 cele ,+se cerine ce tre1uie + fi #eninute
)e
ntre+*+ dur+t/ de e?isten/ + cl/dirii sunt r+)ort+te l+ ur#/to+rele
c+te*orii de utiliz+tori3
s)ecifici cre,elor:
1 co)ii
nor#+li
cu
h+ndic+) u,or Brecu)er+1il n ti#)C
2 )erson+l
educ+ion+l
8 )erson+l
#edic+l
& nsoitori
' )erson+l
+d#inistr+tiv
Giec+re c+te*orie de utiliz+tori v+ +ve+ condiii #ini#e +cce)t+1ile cu
)rivire l+:
s)+iile
neces+re!
f+cilit+te3
echi)+#ente ,i dot/ri cores)unz/to+re!
condiiile
de #icrocli#+t ,i i*ien+!
)roteci+
f+/ de diversele riscuri s)ecifice l+ c+re sunt e?)u,i )e ti#)ul st+ion/rii
n
incint+ cre,elor.
C+te*oriile
de utiliz+tori3 +le c/ror e?i*ene B)rivind funcion+lit+te+3 c+lit+te+ ,i
si*ur+n+ construciilor ,i inst+l+iilorC tre1uie soluion+te cu )riorit+te3
sunt:
co)ii
B cu )riorit+te cei cu h+ndic+) u,orC
)erson+l
educ+ion+l
)erson+l
#edic+l Bcu )riorit+te cel i#)lic+t n +ctivit/i #edic+le s)eci+liz+te )e
h+ndic+)C.
9iscurile
+vute n vedere3 n c+zul cre,elor sunt:
*ener+le
co#une
tuturor cre,elor
s)ecifice
cre,elor3 rezult+te din +*lo#er/ri de co)ii nor#+li ,i +*lo#er/ri de co)ii
cu
h+ndic+) u,or.
Avnd n vedere c/ )n/ n )rezent nu e?ist+u re*le#ent+ri
cores)unz/to+re tuturor
cerinelor3 confor# .e*ii nr. 10/199'3 )rezentul nor#+tiv cu)rinde +tt
)revederi co#une tuturor
cl/dirilor3 ct ,i cele s)ecifice cre,elor3 cu e?ce)i+ cerinei )rivind
U5i*ur+n+ n e?)lo+t+reE3 l+
c+re3 )entru )revederi co#une tuturor cl/dirilor se v+ consult+ E6or#+tiv
)rivind )roiect+re+
cl/dirilor civile din )unct de vedere +l cerinei de si*ur+n+ n e?)lo+t+reJ
BC: 1 9'C.
4.1. C&rin/&*& d& r&,i)#&n/1 (i )#"+i*i#"#&
4.*.AAB. Cn)#r:'/i&
4.*.*. Cn'&%# d& +",1
@.1.1.1. Construciile destin+te cre,elor tre1uie s/ +si*ure s+tisf+cere+
cerinelor
utiliz+torilor )e ntre+*/ dur+t/ + serviciului3 )ro*r+#+t/ n condiiile unei
e?)lo+t/ri nor#+le.
Fn c+zul cutre#urelor3 nc/rc/rile susce)ti1ile de + +cion+ +su)r+ cl/dirii
n ti#)ul
e?ecuiei ,i e?)lo+t/rii3 s/ nu )roduc/ nici unul din ur#/to+rele
eveni#ente:
+C )r/1u,ire+ tot+l/ s+u )+ri+l/ + cl/dirii!
1C defor#+ii de #/ri#e in+d#isi1il/3 + ele#entelor structur+le c+re s/
)rovo+ce
+v+riere+ unor )/ri +le cl/dirii3 + inst+l+iilor s+u + echi)+#entelor!
cC +v+rii rezultnd din eveni#ente +ccident+le tehnice.
5+tisf+cere+ +cestor cerine i#)une +)lic+re+ unor +ns+#1luri de #/suri
n et+)ele de
)l+nific+re3 )roiect+re3 e?ecuie ,i e?)lo+t+re.
@.l.l.2. 5e#nific+i+ ter#enilor utiliz+i n definire+ cerinei de rezisten/ ,i
st+1ilit+te.
+C Aciunile ,i +lte efecte c+re )ot )rovoc+ eforturi unit+re3 defor#+ii s+u
o de*r+d+re +
cl/dirii n ti#)ul e?ecuiei s+u utiliz/rii for#e+z/ Enc/rc/ri susce)ti1ile ce
+cione+z/ +su)r+
cl/diriiE.
Aciunile )ot fi:
cu
c+r+cter )er#+nent ,i te#)or+r de lun*/ dur+t/ Bnc/rc/ri *r+vit+ion+le3
utile3
z/)+d/3 vnt3 vi1r+iiC!
e?ce)ion+le
cu )ro1+1ilit+te redus/ de +)+riie c+uz+te de feno#ene n+tur+le
Binund+ii3
cutre#ureC s+u +ccidente tehnice Be?)lozii3 incendii3 etcC.
1C ;n+ din diferitele for#e de ced+re )entru c+re se definesc st/rile
li#it/3 define,te
E)r/1u,ire+E.
cC 4efor#+re+ s+u fisur+re+ cl/dirii3 s+u + unei )/ri + +cestei+3 ce +tr+*e
+nul+re+
i)otezelor f/cute )entru deter#in+re+ st+1ilit/ii3 rezisten+ #ec+nic/ s+u
+)titudine+ de
e?)lo+t+re + cl/dirii s+u + unei )+ri + +cestei+3 s+u c+re +ntrene+z/ o
reducere i#)ort+nt/ +
dur+1ilit/ii +cestei+3 define,te Edefor#+ii de #/ri#e in+d#isi1il/J.
dC Av+riile suferite de cl/dire3 )rovoc+te de eveni#ente +ccident+le cu#
sunt o e?)lozie3
o nc/rc+re e?ce)ion+l/ s+u o consecin/ + unei erori u#+ne c+re +r fi
)utut fi evit+te s+u
li#it+te3 define,te E+v+rii rezultnd din eveni#ente +ccident+le tehniceE.
@.l.1.8.Cl/dirile )entru cre,e vor fi )roiect+te ,i re+liz+te +stfel nct s/
s+tisf+c/ cerin+
de Erezisten/ ,i st+1ilit+te E.
@erific+re+ s+tisf+cerii cerinei de Erezisten/ ,i st+1ilit+teE se f+ce n
*ener+l n r+)ort cu
st/rile li#it/3 c+re se definesc n confor#it+te 5TA5 10100/0.
Cerin+
de Erezisten/ ,i st+1ilit+teE se refer/ l+ to+te )/rille co#)onente +le
cl/dirii3 ,i
+nu#e:
L teren de fund+re!
L infr+structur+ Bfund+ii directe3 fund+ii indirecte3 ziduri de s)ri2in3 etc.C!
L su)r+structur+ Bele#ente )ort+nte vertic+le ,i orizont+leC!
L ele#ente nestructur+le de nchidere!
L ele#ente nestructur+le de co#)+rti#ent+re!
L inst+l+ii diverse +ferente cl/dirii!
L echi)+#ente electro#ec+nice +ferente cl/dirii!
Cerin+
de Erezisten/ ,i st+1ilit+teE )o+te fi s+tisf/cut/ nu#+i d+c+ nu se )roduc
erori
u#+ne *r+ve n f+zele de:
L )roiect+re!
L e?ecuie!
L utiliz+re + cl/dirii!
L nu intervin situ+ii de solicit+re c+re nu +u fost +vute n vedere l+
)roiect+re.
Fn c+zul n c+re construci+ unei cre,e s+
e?ecut+t ,i )us n funciune f/r/ + e?ist+ un )l+n
de )rotecie +ntiseis#ic/ )e +ns+#1lu +l echi)+#entelor ,i inst+l+iei3
+cest+ v+ fi ntoc#it )rin
*ri2+ 1enefici+rului3 de c/tre un )roiect+nt de s)eci+lit+te +test+t3 n
+cele+,i condiii c+ ,i n c+zul
cl/dirilor noi.
0e 1+z+ )l+nului de )rotecie +ntiseis#ic/ ,i + +n+lizei funcion+le +
+ns+#1lului
inst+l+iilor si echi)+#entelor3 )roiect+ntul v+ st+1ili *r+dul de risc )e
c+re l co#)ort/3 #odul
e?istent de re+liz+re + inst+l+iilor ,i echi)+#entelor ,i v+ )ro)une
1enefici+rului un )l+n de
re#ediere + situ+iei.
0l+nul de re#ediere +l situ+iei v+ )ro)une soluii tehnice de re#ediere3
ev+lu+re+
efortului fin+nci+r3 + ter#enelor )osi1ile de re+liz+re )ro)use s+u v+
+cce)t+ situ+i+ e?istent/
c+re v+ tre1ui nsu,it/ de 1enefici+r.
7enefici+rul +re o1li*+i+ de + ref+ce #)reun+ cu )roiect+ntul3 )l+nul de
)rotecie
+ntiseis#ic/ + inst+l+iilor3 echi)+#entelor3 n v+ri+nt+ fin+l/ ,i de +1
+t+,+ l+ c+rte+ tehnic/ +
construciei.
Aciune+ de reducere + riscului seis#ic +l cre,elor e?istente v+ tre1ui s/
cu)rind/
confor# =rdon+nei nr. 20/199& ,i + 6or#+tivului 0 10019923
ev+lu+re+ nivelului de )rotecie
+ctu+l3 )ro)unere+ deciziei de eventu+l/ intervenie ,i interveni+
)ro)riuzis/.
4.1.3. P&r0r!"n/& 'r&)%:n,1#"r& '&rin/&i d& r&,i)#&n/1 (i
)#"+i*i#"#&
0entru + fi +)te )entru utiliz+re3 cl/dirile cre,elor tre1uie s/ r/s)und/
unor )erfor#+ne
structur+le )recu# ,i eventu+lelor efecte )siholo*ice )roduse de
co#)ort+re+ structurii su1
nc/rc/ri.
Aceste e?i*ene se refer/ l+:
+C 5i*ur+n+ structur+l/!
1C Guncion+lit+te+ structurii n r+)ort cu destin+i+ ei!
cC 4ur+1ilit+te+ neces+r/ + construciei n r+)ort cu dur+t+ ei de vi+/:
:?i*enele de
si*ur+n/ structur+l/ +u n vedere evit+re+ c/derii unor ele#ente de
construcii s+u + structurii n
+ns+#1lu c+re +r )une n )ericol vi++ s+u s/n/t+te+ co)iilor ,i
inte*rit+te+ unor 1unuri #+teri+le
s+u cultur+le.
5i*ur+n+ structur+l/ i#)lic/ )erfor#+n+ )rivind rezisten+3 st+1ilit+te+
,i ducti1ilit+te+
structurii ,i + ele#entelor co#)onente.
4.1.3.1. R&,i)#&n/" :n&i '*1diri se refer+ l+ e?cludere+ oric/ror +v+rii
)rovenite din
eforturile interio+re ntro
seciune s+u ntrun
ele#ent3 +,+ cu# +ceste+ rezult/ din )ro)riet/ile
*eo#etrice ,i #ec+nice +le #+teri+lelor ,i terenului de fund+re3 inclusiv
din efectul de*r+d/rii in
ti#) + +cestor )ro)riet/i.
4. 1.3.3. S#"+i*i#"#&
5t+1ilit+te+ unei cl/diri )resu)une e?cludere+ oric/ror +v+rii )rovenite
din:
L de)l+s+re+ de +ns+#1lu Bde cor) ri*idC!
L efectele de ordinul "". d+tor+te defor#+1ilit/ii structurii n +ns+#1lu3
L fl+#1+2ul s+u v+lo+re+ unor ele#ente co#)onente.
4.1.3.=.D:'#i+i*i#"#&"
4ucti1ilit+te+ unei cl/diri )resu)une +)titudine+ de defor#+re
)ostel+stic/ + ele#entelor
,i su1+ns+#1lelor structur+le Bdefor#+ii s)ecifice3 rotiri f/r/ reducere+
c+)+cit/ii de rezisten/ n
c+zul +ciunilor st+tice ,i
f/r/ )ierdere+ c+)+cit/ii de +1sor1ie + ener*iei n
c+zul
+ciunilor din+#ice3 inclusiv cele seis#ice C.
4.1.3.>. Ri.idi#"#&
9i*idit+te+ unei cl/diri )resu)une:
li#it+re+
de)l+s/rilor ,i defor#+iilor )roduse de +ciuni st+tice3 din+#ice3
seis#ice!
li#it+re+
fisur/rii3 n c+zul ele#entelor de 1eton3 1eton +r#+t ,i 1eton
)reco#)ri#+t.
4.1.3.?. D:r"+i*i#"#&
4ur+1ilit+te+ unei cl/diri se refer/ l+:
L s+tisf+cere+ e?i*enelor de )erfor#+n/ de l+ @.1.2.1 @.
1.2.&. )e to+t/ dur+t+ de
e?)lo+t+re + cl/dirii!
L li#it+re+ deterior/rii )re#+ture + #+teri+lelor ,i )rtilor de construcie
d+torit/
)roceselor fizice3 chi#ice ,i 1iolo*ice.
4.1.=. Prin'i%ii (i !&#d& %&n#r: $&ri0i'"r&" )"#i)0"'&rii '&rin/&i
d& "RE5ISTEN8
I STABILITATE"
@. 1.8.1 @erific+re+ s+tisf+cerii cerinei de Erezistent+ si st+1ilit+teJ se
f+ce3 in r+)ort cu
st/rile li#it+3 c+re se definesc in confor#it+te3 cu 5TA5 10100/013 si
+nu#e:
st/ri
li#it+ ulti#e Bse refer+ l+ )erfor#+nte3 de st+1ilit+te3 rezistent+ si
ducti1ilit+teC.
st/ri
li#it+ l+ e?)lo+t+re+ nor#+l+ Bse refer+ l+ )erfor#+nte de ri*idit+teC.
@.1.8.2. @erific+re+ s+tisf+cerii de Erezistent+ si st+1ilit+teJ )e 1+z+
conce)tului de st+re
li#it+ )resu)une
st+1ilire+ unor #odele de c+lcul ce includ toi f+ctorii susce)ti1ili de +
interveni.
-odelele de c+lcul vor fi suficient de )recise )entru + esti#+ co#)ort+re+
cl/dirii n
+ns+#1lu ct ,i + )+rilor s+le co#)onente.
Fn r+)ort cu st+re+ li#it/3 structurile se )roiecte+z/ ,i se e?ecut/ cu un
*r+d de +si*ur+re
cores)unz/tor3 difereni+t du)/ n+tur+ cerinelor ,i cu +cce)t+re+
)roducerii unor eventu+le +?/rii
loc+le.
Aceste cernie sunt:
structur+
n +ns+#1lu ct ,i )/rile ei co#)onente nu tre1uie s/ se )r/1u,e+sc/
s+u s/
sufere +v+rii i#)ort+nte n ti#)ul e?ecuiei ,i )e dur+t+ e?)lo+t/rii
nor#+le!
+ccidentele
n e?)lo+t+re Be?)lozii3 etc.C nu tre1uie s/ )rovo+ce de*r+d/ri n l+n3 c+re
s/
conduc/ l+ consecine dis)ro)orion+te f+/ de c+uz+ inii+l/.
n
ti#)ul e?ecuiei este neces+r s/ se efectueze ins)ecii )eriodice3 c+re vor
indic+
lucr/rile de ntreinere ,i re)+r+ii n ti#)ul e?)lo+t/rii B)rotecie
#)otriv+ coroziunii3
et+n,eit+te3 etc.C
Fn *ener+l3 +v+riile *r+ve )ot fi evit+te cu #eninere+ )ro1+1ilit/ii l+ un
nivel +cce)t+1il3
)rin res)ect+re+ nivelelor de )erfor#+n/ )rev/zute )entru )roiect+re.
@.1.8.8. Fn c+zul n c+re #etodele de c+lcul )rev/zute se dovedesc
insuficiente3
verific+re+ s+tisf+cerii cerinei de Erezisten/ ,i st+1ilit+teJ se )o+te f+ce
,i )rin ncerc/ri.
4esf/,ur+re+ ncerc/rilor ,i inter)ret+re+ rezult+telor se v+ f+ce )e 1+z+
re*le#ent+rilor tehnice
s)ecifice.
@. 1.8.&. 9es)ect+re+ cerinei se +si*ur/ ,i )rin #/suri s)ecifice
referito+re l+:
conce)i+
*ener+l/ ,i de det+liu + cl/dirii3 c+lit+te+ e?ecuiei ,i e?ecut+re+ lucr/rilor
de
ntreinere neces+re!
)ro)riet/ile3
)erfor#+nele ,i utiliz+re+ #+teri+lelor ,i )roduselor de construcie.
@. 1.8.'.Asi*ur+re+ dur+1ilit/ii i#)lic+ #/suri de )rotecie l+ +ciunile
+*enilor fizici3
chi#ici ,i 1iolo*ici din #ediul ncon2ur/tor n+tur+l ,i de e?)lo+t+re.
4. 1.>.1 9"'#ri '& in#&r$in *" $&ri0i'"r&" )"#i)0"'&rii '&rin/&i d&
HRE5ISTEN8 I
STABILITATE" %& +"," 'n'&%#:*:i d& )#1ri *i!i#1.
Fn c+drul +cestei verific/ri intervin ur#/torii f+ctori:
1. +ciunile +*enilor #ec+nici!
2. influenele #ediului n+tur+l!
8. )ro)riet/ile #+teri+lului!
&. )ro)riet/ile terenului de fund+re!
'. *eo#etri+ structurii n +ns+#1lu!
(. #etodele de c+lcul.
@.1.&.1. A'/i:ni*& ".&n/i*r !&'"ni'i
Cl+sific+re+ ,i *ru)+re+ +*enilor #ec+nici )entru c+lculul cl/dirilor cre,ei
se f+ce c+ ,i n
c+zul cl/dirilor de locuit3 confor# 5TA5 10101/01.
Fncerc/rile )er#+nente se ev+lue+z/ confor# 5TA5 10101/1.
Fnc/rc/rile d+tor+te )rocesului de e?)lo+t+re se deter#in/ confor# 5TA5
10101/2.
@+lorile nor#+te +le nc/rc/rilor utile sunt confor# 5TA5 10101/2A1. :le
re)rezint/
v+lori #+?i#e n condiii nor#+le de e?)lo+t+re.
@+lorile nor#+le nu in se+#+ de:
efectele
din+#ice )roduse n ti#)ul e?)lo+t/rii!
*reut+te+
d+tor+t/ unor o1iecte *rele B#o1ilierC!
nc/rc/ri
d+te de util+2e s)eci+le +le cl/dirilor Bv+se e?)+nsiune3 c+z+ne de
nc+lzire3
etc.C!
*reut+te+
)ereilor des)/ritori.
@.1.&.2. In0*:&n/" !&di:*:i n"#:r"*
C+lculul structurilor l+ +ciune+ seis#ic/ se f+ce n confor#it+te cu
)revederile
6or#+tivului 01003 c+).'.
4eter#in+re+ nc/rc/rilor cores)unz/to+re +ciunii vntului se f+ce
)otrivit )revederilor
5TA5 10101/20.
4eter#in+re+ nc/rc/rilor cores)unz/to+re +ciunii z/)ezii se f+ce
confor# )revederilor
5TA5 10101/21.
Aciune+ v+ri+iilor de te#)er+tur+ este definit/ de 5TA5 10101/28.
:v+lu+re+ efectelor +ciunii te#)er+turii e?terio+re ,i + v+ri+iilor de
te#)er+tur/
e?terio+re n c+lculul construciei cre,elor sunt re*le#ent+te )rin 5TA5
10101 28A.
@.1.&.8. Pr%ri&#1/i*& !"#&ri"*&*r
C+r+cteristicile de rezisten/3 ri*idit+te3 inerie ,i +1sor1ie de ener*ie
)entru #+teri+lele
de construcie3 sunt definite n 5TA5 10100 0. c+).&.
@.1.&.8.1 .0ro)riet/ile de rezisten/ ,i de defor#+ie +le #+teri+lelor se
definesc confor#
)rinci)iilor )rev/zute n st+nd+rdul de verific+re + si*ur+nei
construciilor.
@.1.&.8.2.@+lorile c+r+cteristice3 coeficienii de si*ur+n/ )entru #+teri+le
,i v+lorile de
c+lcul +le rezistenelor #+teri+lelor de construcii se vor st+1ili n
confor#it+te cu re*le#ent/rile
tehnice cores)unz/to+re B1eton3 oel3 zid/rie3 le#nC.
0entru +lte #+teri+le de construcii tr+diion+le Bsticl/3 )i+tr/3 i)sos3 etc.C
v+lorile
c+r+cteristice sunt )rev/zute n st+nd+rdele )roduselor res)ective.
0entru #+teri+lele de construcii ce nu sunt st+nd+rdiz+te3 v+lorile
c+r+cteristice se vor
st+1ili )rin +*re#ente tehnice3 eli1er+te de l+1or+to+re +1ilit+te.
@.1.&.&. Pr%ri&#1/i*& #&r&n:*:i d& 0:nd"r&
@.1.&.&.1.0ro)riet/ile terenului de fund+re se vor st+1ili )rin cercet+re
*eolo*ic/tehnic/
,i *eotehnic/ n confor#it+te cu )revederile 5TA5 12&2/13 ,i cu celel+lte
re*le#ent/ri tehnice
s)ecifice.
@.1.&.&.2.C+r+cteristicile fizico#ec+nice
+le )/#ntului se st+1ilesc confor#
)revederilor st+nd+rdiz+te B5TA5 12&8C.
@.1.&.&.8.@+lorile nor#+te ,i v+lorile de c+lcul +le c+r+cteristicilor
*eotehnice +le
terenurilor de fund+re se st+1ilesc confor# re*le#ent+rilor tehnice
)rev/zute )entru diferite
ti)uri de )/#nturi B5TA5 8800/1/2/C.
@.1.&.'. 7&!&#ri" )#r:'#:rii Cn "n)"!+*:
C+r+cteristicile *eo#etrice +le ele#entelor de construcii s+u +le
construciilor3 indiferent
de n+tur+ #+teri+lelor din c+re sunt e?ecut+te +ceste+3 se vor nc+dr+ n
siste#ul de toler+n/
st+1ilit )rin 5TA5 8(00.
@.1.&.(. M&#d&*& d& '"*':*
@.1.&.(.1. 0entru cl/dirile cre,elor se folosesc +cele+,i #etode de c+lcule
c+ ,i )entru
celel+lte construcii civile ,i industri+le.
@.1.&.(.2.-etodele de c+lcul )entru ele#entele de structur/ din 1.+ otel ,i
zid/rie )recu#
,i )entru terenul de fund+re. -etodele de c+lcul sunt 1+z+te )e conce)tul
de st+re li#it/.
0rinci)iile de 1+z+ +le #etodelor de c+lcul sunt d+te de:
5TA5
1010/0 )entru
1.+. si 1eton )reco#)ri#+t!
5TA5
10108/0 )entru
oel
5TA5
1010& )entru
zid/rie
5TA5
881( )entru
terenul de fund+re
%ru)/rile de inc+rc+ri sunt st+1ilite )rin 5TA5 10101/0 )entru
#etodele de c+lcul
1+z+te )e conce)tul de st+re li#it/.
@.1.&.(.8.-etod+ de c+lcul )entru ele#entele de structur/ din le#n3 se
1+ze+z/ )e
conce)tul de rezisten/ +d#isi1il/ confor# 5TA5 8'(.
0entru ele#entele de structur/ din le#n3 *ru)+re+ nc/rc/rilor se f+ce
confor# 5TA5
(83 cu e?ce)i+ ele#entelor ,+r)+ntei )entru c+re *ru)+re+ nc/rc/rilor
se f+ce confor# 5TA5
8'(.
@.l.&.(.&. 0entru c+lculul cl/dirilor cu )erei structur+li n +f+r+ )rinci)iilor
*ener+le
incluse3 n st+nd+rdele #enion+te #+i sus3 se v+ ine se+#+ ,i de
)revederile ur#/to+relor
re*le#ent+ri tehnice.
P3 6or#+tiv
)rivind +lc/tuire+3 c+lculul ,i e?ecut+re+ structurilor din zid/rie!
PF? "nstruciuni
tehnice )entru )roiect+re+ construciilor cu structur+ din di+fr+*#e de
1eton.
@.l.&.(.'. 0entru c+lculul seis#ic +l cl/dirilor cre,elor se vor utiliz+
#etodele )rev/zute
n 6or#+tivul 0 1003 c+).(.
0roiect+re+ +ntiseis#ic/ + inst+l+iilor ,i echi)+#entelor din cl/dirile
cre,elor se v+ f+ce
cu res)ect+re+ )rinci)iilor *ener+le din 6or#+tivul 0 100.
4.1.?. Cri#&rii A%"r"!&#riiB (i ni$&*& d& %&r0r!"n/1
'r&)%:n,1#"r& '&rin/&i d&
r&,i)#&n/1 (i )#"+i*i#"#&
@.1.'.1.0entru cl/dirile ce +d/)ostesc cre,ele3 verific+re+ cerinei de
rezisten/ ,i
st+1ilit+te se f+ce cu criteriile s+u )+r+#etrii de )erfor#+n/ folosii
)entru to+te cl/dirile civile
,i industri+le ,i n s)eci+l cu criteriile s)ecifice din )rezent+ re*le#ent+re.
@.1.'.2.6ivelurile de )erfor#+n/ +soci+te s+tisf+cerii cerinei de
rezisten/ ,i st+1ilit+te
sunt cele cores)unz/to+re din cl+s+ de i#)ort+n/ """ confor# 5TA5
10100/0.
@.1.'.8.6ivelele de )erfor#+n/ seis#ic/ +l cl/dirilor )entru cre,e3 n
confor#it+te cu
)revederile 6or#+tivului 0100 este cel cores)unz/tor cl+sei "" de
i#)ort+n/ )entru coeficientul
de i#)ort+n/ O 132
@.1.'.&. 0entru )ereii interiori ne)ort+ni3 criteriile ,i nivelele de
)erfor#+n/ n
do#eniul defor#+iilor se vor nc+dr+ n cele )entru cl/diri de locuit.
@.1.(. R&.:*i d& %ri&'#"r&
0entru cl/dirile cre,elor3 re*ulile de )roiect+re sunt cele v+l+1ile )entru
cl/dirile civile ,i
industri+le l+ c+re se +d+u*/ )revederile din )rezentul c+)itol3 referito+re
l+ )roteci+
+ntiseis#ic/ + ele#entelor nestructur+le ,i + inst+l+iilor.
@.1.(.1.Fn )roiect+re+ ele#entelor de co#)+rti#ent+re ,i nchidere B)erei
des)/ritori3
)erei e?terioriC se v+ o)t+ )entru un+ din ur#/to+rele soluii:
+C +lc/tuire+ lor c+ ele#ente structur+le Bdi#ension+te n consecin/C ce
f+c )+rte
inte*r+nt/ din siste#ul structur+l!
1C n c+zul structurilor fle?i1ile s/ se dis)un/ ntre structur+ de rezisten/
,i ele#entele
nestructur+le3 le*/turi c+re s/ )er#it/ de)l+s/ri rel+tive li1ere!
cC solid+riz+re+ ele#entelor de co#)+rti#ent+re ,i de nchidere cu
structur+ de rezisten/
,i di#ension+re+ ri*idit/ii +cestei+3 +stfel nct defor#+iile )ostel+stice3
fisurile3 etc. +)/rute n
ur#+ oscil+iilor seis#ice n ele#entele de se)+r+ie ,i de nchidere s/ fie
li#it+te.
@.1.(.1 .:le#entele nestructur+le e?terio+re Bc+lc+ne3 ti#)+ne3 co,uri de
fu#3 ele#ente
decor+tive3 )+r+)ei3 +tice3 etc.C vor fi +ncor+te de structur+ ,i
di#ension+te +stfel nct su1
+ciune+ foielor seis#ice3 s/si
#enin/ inte*rit+te+ fizic/ ,i s/ nu )rovo+ce )rin c/dere )ierderi
de viei o#ene,ti s+u r/niri de )erso+ne n e?teriorul cl/dirii.
@.1.(.2. .+ verific+re3 l+ +ciune+ seis#ic/ + ele#entelor de construcie
interio+re
nestructur+le )entru c+re nu se ur#/re,te )/str+re+ inte*rit/ii du)/
cutre#ur3 se +re n vedere
+si*ur+re+ +ncor/rii ele#entelor de structur/ de rezisten/ )entru
#eninere+ st+1ilit/ii.
@.1.(.8. 0entru + se +si*ur+ ev+cu+re+ n si*ur+n/ + cl/dirii n c+zul unui
cutre#ur sever3
se v+ ur#/ri c+ u,ile nc/)erilor ,i cele de ev+cu+re din cl/dire s+ fie
+stfel )roiect+te nct s/ nu
se 1locheze3 i+r )+rdoselile ,i finis+2ele de )e c/ile de ev+cu+re3 )rin
eventu+l+ +v+rie + lor s/ nu
1locheze circul+i+ )erso+nelor.
@.1.(.&. "nst+l+iile ,i echi)+#entele se vor nc+dr+ de l+ ince)ut3 din
)roiect+re3 n
c+te*orii seis#ice confor# c+)itolului 10 din 6or#+tivul 0100.
0unctele ter#ice3 centr+lele ter#ice3 )osturile de tr+nsfor#+re ,i st+iile
de )o#)+re ce
deservesc cl/dirile cre,elor3 vor fi +#)l+s+te de re*ul/ *ru)+t3 n cl/dire
inde)endent/.
Centr+lele de ventil+ie ,i de condiion+re + +erului se vor +#)l+s+ de
re*ul/3 n su1solul
cl/dirii.
9ezervo+rele )entru +li#ent+re+ cu +)/ se vor #ont+ de re*ul/3 n
e?teriorul cl/dirii.
0revedere+ de *oluri n ele#entele nestructur+le se v+ f+ce nu#+i n
)oziiile ,i cu
di#ensiunile )rev/zute n re*le#ent/rile tehnice n vi*o+re.
.e*/turile B+ncor+2eleC inst+l+iilor ,i echi)+#entelor cu ele#entele de
construcie de
c+re sunt fi?+te3 tre1uie s/ reziste l+ eventu+lele situ+ii s)eci+le c+re )ot
s+ +)+r/ n ti#)ul
e?)lo+t/rii nor#+le s+u n ti#)ul seis#ului.
Tr+vers/rile conductelor )este rosturile +ntiseis#ice3 se vor f+ce nu#+i l+
su1sol s+u l+
et+2ele inferio+re3 unde de)l+s/rile rel+tive +le tronso+nelor +di+cente
sunt #ici.
@.1.(.'. A*'1#:ir&" d& d&#"*ii " )#r:'#:ri*r
@. 1.(.'.1.In0r")#r:'#:r"
+C "nfr+structur+ construciilor )entru cre,e3 c+re include fund+iile ,i
su1solul3 v+
constitui un siste# s)+i+l c+)+1il s/ tr+ns#it/ l+ teren nc/rc/rile
vertic+le ,i orizont+le de
c+lcul3 n li#itele eforturilor unit+re de c+lcul +le terenului ,i +le
defor#+iilor co#)+ti1ile cu
condiiile de e?)lo+t+re nor#+l/ + cl/dirilor.
"nfr+structur+ se v+ conce)e c+ o cutie ri*id/ +lc/tuit/ din fund+ii3 )ereii
su1solului3
)l+c+ )+rdoselii su1solului ,i )l+n,eul )este su1sol.
5e )revede o1li*+toriu n c+zul terenurilor sl+1e3 sensi1ile l+ u#ezire s+u
contr+ct ,i n
zonele seis#ice A C.
1C 0roiect+re+ infr+structurilor )entru cre,e se v+ f+ce nu#+i )e 1+z+ unui
studiu
*eotehnic ntoc#it de o unit+te de s)eci+lit+te +test+t/.
Fnc/ de l+ ntoc#ire+ te#ei se v+ evit+ +#)l+s+re+ n zone cu teren
inst+1il B#luri3 r)e3
teren #l/,tinos3 nisi)uri lichefi+1ile3 teren inund+1il3 teren cu t+s+ri #+riC.
cC 0rin )roiect+re se vor lu+ #+suri neces+re3 du)/ c+z3 )entru:
st+1iliz+re3
consolid+re3 e)uis#ente3 ter+s+#ente!
+ducere+
c+r+cteristicilor de rezisten/ ,i defor#+1ilit+te +le terenului l+ nivelul
cerinelor Bco#)+ct+re3 vi1r+r3 silic+tiz+re3 etc.C!
dren+re3
colect+re ,i ev+cu+re + +)elor de su)r+f+/ s+u )luvi+le.
dC Gund+iile vor tre1ui )roiect+te ,i e?ecut+te +stfel nct s/ res)ecte
ur#/to+rele
e?i*ene:
fund+re+
se v+ f+ce )e str+turi de teren co#)+cte ,i o#o*ene! de re*ul/ nivelul de
fund+re v+ fi unifor# )e to+t+ su)r+f++ cl/dirii.
Fn c+zul n c+re +#)l+s+#entul )rezint/ discontinuit/i de structur/ +
solului3 construci+
v+ fi )l+s+t/ inte*r+l )e un+ din )/rile o#o*ene.
se
v+ +si*ur+ tr+ns#itere+ ct #+i unifor#+ + nc/rc/rilor l+ teren!
nu
se v+ de)+,i c+)+cit+te+ )ort+nt/ + terenului n nici o zon/ + fund+iei!
+dnci#e+
de fund+re s/ fie cel )uin li#it+ de in*het!
s/
se +si*ure )roteci+ +r#+turii ,i 1etonului contr+ f+ctorilor +*resivi din
sol!
)revedere+
rosturilor de t+s+re ntre fund+ii este reco#+nd+t/ nu#+i d+c+
tronso+nele
rezult+te +u su)r+f++ #+i #+re de '00 #) l+ nivelul terenului.
eC 5u1solul tre1uie s/ +si*ure:
conlucr+re+
)erfect/ ntre fund+ii ,i su)r+structur/!
+#)l+s+re+
n condiii de securit+te + echi)+#entelor inst+l+iilor ,i + util+2elor ce se
)rete+z/ +#)l+s/rii n su1sol!
)roteci+
#)otriv+ +)elor su1ter+ne s+u de su)r+f++ )rin re+liz+re+ unor
hidroizol+ii
cores)unz/to+re!
co#)ort+re+
cores)unz/to+re + structurii l+ +ciune+ seis#ic/! tr+ns#itere+ ct #+i
unifor#/ + nc/rc+ilor l+ fund+ii!
fC -+teri+le ,i soluii constructive:
fund+iile
vor fi )rev+zute din 1eton si#)lu ,i/s+u 1eton +r#+t s+u +lte #+teri+le
i#)use )rin cerine deose1ite:
)entru
cl/dirile cu structur+ n c+dre si cu su1sol se vor )revede+ fund+ii
continue su1
)ereii su1solului3 stl)ii fiind )l+s+i l+ interseciile )ereilor cel )uin n
'0P din c+zuri Bn
+cest c+z3 )ozii+ ,i di#ensiunile *olurilor nu vor reduce c+ #/sur+
i#)ort+nt/ ri*idit+te+ ,i
rezisten+ )ereilor de su1solC.
)entru
structurile n c+dre f/r/ su1sol3 to+te fund+iile stl)ilor vor fi le*+te
)rintro
ree+ 1idirecion+t/ de *rinzi de fund+ie. 9ee+u+ de *rinzi de fund+ie
)o+te fi redus/ l+ '0P
din nu#/rul stl)ilor n c+zul construciilor +#)l+s+te n zonele de
intensit+te seis#ic/ 4G
s+u
n c+zul construciilor fund+te )e teren fo+rte 1un Bteren stncos3
)ietri,uri co#)+cte3 etcC! n
+ceste c+zuri este o1li*+torie )revedere+ *rinzilor de fund+ie Bsocluri
+r#+teC )e conturul
cl/dirii ,i re+liz+re+ l+ nivelul )+rdoselii )+rterului + unei )l/ci din 1.+.
le*+t/ cu stl)i!
su1solul
ri*id v+ fi +lc/tuit din )erete de 1.+. )e contur ,i n interior )entru
ri*idiz+re ,i
co#)+rti#ent+re. 0ereii su1solului se vor dis)une o1li*+toriu n
)relun*ire+ di+fr+*#elor
su)r+structurii.
infr+structur+
ri*id/ re+ze#/ o1li*+toriu )e fund+ii continue s+u r+diere!
n
c+zul n c+re construciile sunt +#)l+s+te )e terenuri dificile de fund+re se
vor
res)ect+3 du)/ c+z3 )revederile de +lc/tuire *ener+l/ ,i det+liere
constructiv/ din nor#+tivele 0 3
0 0 s+u C 1(0 B)iloi n
c+zul fund+iilor indirecteC.
0entru fund+iile cnd sunt neces+re lucr/ri de #1un+t/ire + terenului3
+ceste+ vor fi
re+liz+te nu#+i )e 1+z+ unui )roiect verific+t confor# )revederilor $%9
nr.8 1/1991.
0rin )roiect se v+ 2ustific+ +le*ere+ soluiei de fund+re Bconsolid+re+
terenului s+u
fund+re indirect/C.
@.1.(.'.2. S#I*%i
+C 5tl)ii tre1uie s/ fie )roiect+i +stfel nct3 su1 +ciune+ nc/rc/rilor din
*ru)/rile
fund+#ent+le ,i s)eci+le:
s/
fie nzestr+i cu c+r+cteristici suficiente de rezisten/3 st+1ilit+te3 ri*idit+te
,i
ductilit+te!
s/
fie c+)+1ili s/ )rei+ eforturile su)li#ent+re c+re +)+r c+ ur#+re + ced/rii
unui
ele#ent structur+l B+ltor cle#ente structur+leC situ+t n vecin+t+te!
eforturile
su)li#ent+re c+re +)+r n c+zul de)/,irii +ccident+le + c+r+cteristicilor de
rezisten/ +le unui stl) s/ )o+t/ fi )relu+te de ele#entele structur+le
+di+cente!
n
c+zul ced/rii +ccident+le + unui stl) s/ nu se )roduc/ )r/1u,ire+ cl/dirii
s+u + unei
)/ri i#)ort+nte din e+!
defor#+tiile
lor s/ fie li#it+te )entru + nu se )roduce distru*ere+ s+u +v+riere+
se#nific+tiv/ + ele#entele: nestructur+le ,i/s+u + echi)+#entelor ,i
inst+l+iilor +di+cente.
1C .+ di#ension+re se vor +ve+ n vedere ,i ur#/to+rele condiii:
+si*ur+re+
unei ri*idit/i suficiente )entru s+tisf+cere+ )revederilor c+re li#ite+z/
defor#+tiile )rovoc+te de seis#e!
li#it+re+
l+ v+lori cores)unz/to+re eforturile +?i+le de co#)resiune3 )entru
+si*ur+re+
unui r/s)uns ductil +l stl)ului solicit+t de nc/rc/ri seis#ice!
)roteci+
stl)ilor #)otriv+ inducerii n ei de c/tre +ciuni seis#ice de intensit+te
ridic+t/ + unor defor#+ii #+ri n do#eniul )ostel+stic3
)rin diri2+re+ )roducerii +rticul+iilor
el+stice cu )riorit+te n *rinzi ,i n seciunile de l+ 1+z+ )ereilor
structur+li.
@.1.(.'.8. 7rin,i
%rinzile tre1uie s/ fie )roiect+te3 +stfel nct3 su1 +ciune+ nc/rc/rilor din
*ru)/rile
fund+#ent+le ,i s)eci+le:
s/
fie nc+str+te cu c+r+cteristici suficiente de rezisten/3 st+1ilit+te3
ri*idit+te ,i
ductilit+te!
s/
fie +)te s/ )rei+ eforturile su)li#ent+re *ener+te de o eventu+l+ ced+re +
+ltor
ele#ente structur+le B*rinzi3 zone de )l+c/3 etc.C situ+te n vecin/t+te!
eforturile
su)li#ent+re c+re +)+r n c+zul de)/,irii +ccident+le + c+r+cteristicilor de
rezisten/ +le unei *rinzi s/ )o+t/ fi )relu+te de ele#entele structur+le
+di+cente!
n
c+zul +)+riiei unor eforturi #+ri din cutre#ur tre1uie s/ constituie
ele#ente
structur+le n c+re se )roduc )l+stific+ri cu )riorit+te n+inte c+ +ceste+ s/
i+ n+,tere n ele#entele
vertic+le )e c+re ele re+ze#/! )e #/sur+ ce eforturile se #/resc3 *rinzile
tre1uie s/ se )l+stifice
n+inte+ ele#entelor vertic+le +di+cente!
n
c+zul ced/rii +ccident+le + unei *rinzi s/ nu se )roduc/ )r/1u,ire+ cl+dirii
s+u + unei
)/ri i#)ort+nte din e+!
deforn+iile
*rinzilor s/ fie li#it+te l+ v+lori +cce)t+1ile )entru + nu se )roduce
distru*ere+ s+u +v+riere+ se#nific+tiv/ + ele#enlelor nestructur+le ,i/s+u
+ echi)+#entelor ,i
inst+l+iilor +di+cente!
nzestr+re+
*rinzilor cu c+)+cit/i cores)unz/to+re de ductilit+te.
@.l .(.'.&. P&r&/i )#r:'#:r"*i
+C 0ereii structur+li tre1uie )roiect+i +stfel nct3 su1 +ctiune+
nc/rc/rilor din *ru)/rile
fund+#ent+le ,i s)eci+le:
s/
fie nzestr+i cu c+r+cteristici suficiente de rezisten/3 st+1ilit+te3 ri*idit+te
,i
ductilit+te!
s/
)rei+ n condiii f+vor+1ile ntre+*+ nc/rc+re seis#ic/ orizont+l/ c+re
+cione+z/
structur+ s+u o )+rte se#nific+tiv/ din e+3 inclusiv eforturile su)li#ent+re
*ener+le de torsiune de
+ns+#1lu + cl/dirii!
s/
+si*ure ntre*ului +ns+#1lu structur+l c+r+cteristici de ri*idit+te suficiente
)entru
s+tisf+cere+ condiiilor de defor#+1ilit+te i#)use!
s/
)o+t/ )relu+ eforturile su)li#ent+re c+re +)+r c+ ur#+re + ced/rii +ltor
ele#ente
structur+le situ+te in vecin/t+te+ lor!
n
c+zul ced/rii +ccident+le + unui )erete structur+l s/ nu se )roduc/
+v+riere+ *r+v/
s+u )r/1u,ire+ cl/dirii s+u + unei )+ri i#)ort+nte din e+.
1C .+ di#ension+re+ )ereilor se v+ ine se+#+ ,i de ur#/to+rele condiii:
nu#/rul3
for#+ ,i di#ensiunile seciunilor tr+nsvers+le +le )ereilor3 )recu# ,i
)oziiile
lor n )l+n vor fi +stfel )roiect+te3 nct:
L s/ se o1in/ c+r+cteristici suficiente de ri*idit+te +le +ns+#1lului
structur+l3 cu v+lori
+)ro)i+te de cele 2 direcii )rinci)+le +le structurii!
L s/ se li#iteze intensit+te+ eforturilor unit+re +?i+le nor#+le ,i de
lunec+re3 )entru +
o1ine un r/s)uns seis#ic ductil +l )eretelui n c+uz/ ,i3 res)ectiv3 )entru
+ #ic,or+
)ro1+1ilit+te+ ced/rilor c+s+nte )rovoc+te de +ciune+ forei t/ieto+re!
L s/ se dis)un/ )erei structur+li )e contur s+u n coluri3 )entru re+liz+re+
unei ri*idit/i
cores)unz+to+re l+ torsiune+ *ener+l/!
evit+re+
)roducerii feno#enului de )ierdere+ st+1ilit/ii l+ter+le Bv+lo+reC!
diri2+re+
)roducerii de defor#+ii )l+stice su1 +ciune+ nc/rc/rilor seis#ice de
#+re
intensit+te n zone +le )ereilor )rest+1ilite )rin )roiect n +cord cu
#ec+nis#ele structur+le de
)l+stific+re dorite!
n
c+zul )ereilor structur+li de zid/rie3 evit+re+ )roducerii de striviri loc+le
+le +cestor+
din inter+ciune+ lor cu stl)ii ,i *rinzile +di+cente.
@.1.(.'.'. P*1'i
0l/cile tre1uie )roiect+te +stfel nct su1 +ciune+ nc/rc/rilor din
*ru)/rile fund+#ent+le
,i s)eci+le:
s/
)osede c+r+cteristici suficiente de rezisten/3 st+1ilit+te3 ri*idit+te ,i
ductilit+te +tt
f+/ de nc/rc/rile vertic+le c+re +cione+z/ nor#+l )e )l+nul lor ct ,i
f+/ de nc/rc/rile
orizont+le! n le*/tur/ cu nc/rc/rile orizont+le3 ,i n )ri#ul rnd cu cele
seis#ice3 se f+ce
)reciz+re+ c+ )l/cile3 #)reun+ cu *rinzile ,i centurile3 tre1uie s/
constituie ele#ente de #+re
ri*idit+te n )l+nul lor3 cu rol deter#in+nt n #o1iliz+re+ ele#entelor
structur+le B)erei ,i stl)iC
l+ )relu+re+ +cestor nc/rc/ri ,i n redistri1uti+ eforturilor ntre ele#entele
vertic+le
su)r+solicit+te ,i cele #+i )uin nc/rc+te!
s/
tr+ns#it/ n condiii +v+nt+2o+se3 nc/rc/rile vertic+le ,i orizont+le l+
ele#entele
structur+le )e c+re re+ze#/ B*rinzi3 stl)i ,i )erei structur+li!
s/
)o+t/ )relu+ eforturile su)li#ent+re *ener+te de ced+re+ unui ele#ent
structur+l
B+ltor ele#ente structur+leC +di+cente:
n
c+zul ced/rii +ccident+le + unei zone de )l+c/ s/ nu se )roduc/
)r/1u,ire+ cl/dirii
s+u + unei )/ri i#)ort+nte din e+:
s/
+si*ure l+ nivelul nor#+l )roteci+ fonic/3 ,i +tunci cnd este c+zul3 ,i
ter#ic/ +
s)+iilor utiliz+te.
@.l .(.'.(. "r%"n#&
+r)+ntele tre1uie s/ s+tisf+c/ ur#/to+rele e?i*ene:
s/
+si*ure3 n condiii f+vor+1ile3 )relu+re+ ,i tr+ns#itere+ l+ ele#entele de
re+ze# +
nc/rc/rilor +co)eri,urilor!
s/
fie nzestr+te cu c+r+cteristici suficiente de rezisten/3 st+1ilit+te ,i
ri*idit+te!
n
c+zul c/derii +ccident+le + unor ele#ente/)+ri de ,+r)+nt/ s/ nu se
)roduc/ +v+riere+
s+u )r/1u,ire+ cl/dirii s+u + unei )/ri i#)ort+nte din e+!
s/
)er#it/ circul+i+ ,i +ccesul u,or )entru re)+r+ii n c+zul n c+re +ceste+
sunt
neces+re.
4.*.ABB *n)#"*"/ii
Cerinele
+n+liz+te res)ect/ coninutul *hidurilor de )erfor#+n/ )entru diverse
ti)uri
de inst+l+ii ,i constituie o co#)let+re ,i +d+)t+re + +cestor+ )entru
condiiile s)ecifice cre,elor!
Cerin+
de rezisten/ ,i st+1ilit+te define,te ,i s)ecific/ criteriile de )erfor#+n/3
c+re
tre1uie s+ le nde)line+sc/ inst+l+iile +stfel nct s/ 1eneficieze n
e?)lo+t+re de rezisten+ l+
solicit/ri #ec+nice ,i ter#ice conco#itent cu funcion+re+ lor confor#
re*i#urilor de lucru
)entru c+re +u fost )roiect+te3 indiferent de v+ri+i+ f+ctorilor e?teriori
inst+l+iei Bcli#+tici3 *r+d
de utiliz+re + s)+iilor deservite3 etcC!
Fn
+ns+#1lul lor3 inst+l+iile ,i ele#entele lor co#)onente vor 1enefici+ de
)erfor#+ne
cores)unz/to+re3 st+1ilite )rin )roiect3 #+teri+liz+te )rin e?ecuie3
ur#/rite ,i #eninute )rin
e?)lo+t+re.
4.*.ABB.*. R&,i)#&n/" *" %r&)i:n&" 0*:id&*r A".&n/i #&r!i'iB
5e
define,te c+ fiind rezisten+ #ec+nic/ + ele#entelor co#)onente +le
inst+l+iilor
Bconducte3 +r#/turi3 cor)uri ,i 1+terii de nc/lzire s+u r/cire3 etc.C l+
)resiunile c+re )ot +)/re+ n
interiorul inst+l+iilor n ti#)ul e?)lo+t/rii.
Criteriul de )erfor#+n/ este re)rezent+t de v+lo+re+ )resiunii li#it/ +
fluidelor3 #+?i#
+d#is/3 c+re nu )roduce deterior/ri +le ele#entelor inst+l+iei Bdefor#+ii
)er#+nente3 ru)turi3
etc.C!
@+lorile
)rescrise )entru )resiune+ li#it/ cores)und nivelurilor de )resiune de
ncerc+re st+1ilite3 n funcie de )resiunile no#in+le +le res)ectivelor
ele#ente de inst+l+ii!
>inere+
su1 control + v+lorii )resiunii in inst+l+ii se v+ re+liz+ )rin inter#ediul
dis)ozitivelor de li#it+re + )resiunii +le c/ror c+r+cteristici sunt *+r+nt+te
de )roduc/tori!
:le#entele
de inst+l+ie +vute n vedere sunt:
L su)+)e de si*ur+ne!
L ro1inete de nchidere cu 8 c/i Bcu desc/rc+reC!
L conducte de si*ur+n/ cu eventu+le +r#+turi s)ecifice!
0ozii+ de +#)l+s+re3 ti)ul ,i c+r+cteristicile ele#entelor de inst+l+ii
)recu# ,i #odul de
control vor fi n confor#it+te cu re*le#ent/rile tehnice n vi*o+re.
4.*.ABB.3 R&,i)#&n/" *" %r&)i:n&" "&r:*:i
5e
define,te c+ fiind rezisten+ #ec+nic/ + ele#entelor co#)onente
tr+seelor de +er +le
inst+l+iilor de ventil+re l+ )resiunile c+re )ot +)/re+ n interiorul +cestor+
n ti#)ul e?)lo+t/rii!
Criteriul
de )erfor#+n/ este re)rezent+t de )resiune+ li#it+ + +erului3 #+?i#
+d#is/3
c+re nu )roduce deterior/ri +le ele#entelor co#)onente tr+seelor de +er
Bdefor#+ii3 #odific+re+
di#ensiunilor seciunii c+n+lului3 etc.C ct ,i neet+n,eit/i +le +cestor+
+tt )e )+rte+ cur+t/ B+er
tr+t+tC ct ,i )e ce+ #urd+r/ B+er vici+tC.
@+lorile
)rescrise )entru )resiune+ li#it/ sunt de 2 ? 0s3 d+r nu #+i )uin de 10
#1+r3
n c+re 0s este )resiune+ de serviciu din inst+l+ie3 n #1+r.
:chi)+#entele
utiliz+te n inst+l+iile de ventil+re vor fi *+r+nt+te de )roduc/tor din
)unct de vedere +l nde)linirii cerinelor s)ecifice nivelului de )resiune
Bdeterior/ri ,i
et+n,eit/iC.
Don+
de inst+l+ii3 s)ecifice )entru cre,e este 1locul *os)od/resc: s)/l/torie ,i
1uc/t/rie.
Aceste+ tre1uie s+ nde)line+sc/ o1li*+toriu criteriul de )erfor#+n/
)rezent+t.
5iste#ele de filtr+re vor fi dot+te cu #+no#etre difereni+le )entru
su)r+ve*here+
nivelului de col#+t+re +l +cestor+ n li#itele funcion+le +d#ise.
9ezistent+
#ec+nic+ + ele#entelor inst+l+iei este verific+t+ su1 efectul co#1in+t +l
)resiunii +erului si +l eforturilor e?terio+re c+re )ot fi +)lic+te in utiliz+re.
4.1.ABB.=. R&,i)#&n/" *" #&!%&r"#:r" 0*:id&*r A".&n/i #&r!i'iB
5e
define,te c+ rezisten+ #ec+nic/ + ele#entelor co#)onente +le
inst+l+iilor
Bconducte3 +r#/turi3 #1in/ri de et+n,+reC l+ te#)er+turile ce )ot +)/re+
n interiorul inst+l+iei
n ti#)ul e?)lo+t/rii.
Criteriul
de )erfor#+n/ l re)rezint/ te#)er+tur+ li#it/ + fluidului3 #+?i# +d#is/3
c+re nu )roduce deterior/ri +le ele#entelor inst+l+iei Bdefor#+ii
)er#+nente3 +rdere+
#+teri+lului s+u )ierdere+ c+)+cit/ii de rezisten/3 etcC!
@+lorile
)rescrise )entru te#)er+turile li#it/3 #+?i# +d#ise3 se deter#in/ +stfel:
t+ O Td H 20 o C
in c+re:
Td te#)er+tur+
#+?i#/ de re*i# )entru fiec+re ti) de +*ent ter#ic.
4o#eniul
de utiliz+re )entru #+teri+lele ele#entelor de inst+l+ii v+ fi co#)+ti1il cu
re*i#ul de te#)er+tur/ ,i )resiune +l inst+l+iei Bt+ W t3 unde t
te#)er+tur+
*+r+nt+t/ de
)roduc/torC.
4.1.ABB.>. R&,i)#&n/" *" $"ri"/ii d& #&!%&r"#:r1
5e
define,te c+ rezisten+ #ec+nic/ + conductelor3 tu1ul+turi #et+lice ,i
echi)+#entele
lor +ferente inst+l+iilor de nc/lzire ,i tr+t+re + +erului l+ v+ri+ii de
te#)er+tur/ l+ c+re )ot fi
su)use n ti#)ul e?)lo+t/rii!
Criteriul
de )erfor#+n/ este d+t de )osi1ilit/ile de )relu+re + dil+t+rii ter#ice de
c/tre
reelele de conducte ,i tu1ul+tur+ )rin co#)ens+re n+tur+l/ Bconfi*ur+i+
reelelorC s+u )rin
co#)ens+tori de dil+t+re3 )recu# ,i )revedere+ unui siste# c+lcul+t
cores)unz/tor de su)ori de
susinere Bfi?i ,i #o1iliC.
5e
vor consider+ ur#/to+rele dil+t/ri line+re:
L oel 03012 ##/# C
L cu)ru 0301 ##/# C
L #+teri+le )l+stice 031 032
##/# C
Trecerile
ele#entelor de conducte )rin )erei ,i )l+n,ee se vor re+liz+ nu#+i cu
#+nso+ne de )rotecie ,i et+n,/rile cores)unz/to+re!
@erific+re+
nde)linirii criteriului de )erfor#+nt+ se v+ f+ce si#ult+n cu re+liz+re+
cerinelor i#)use de rezisten+ l+ )resiune Bdeterior/ri ,i et+n,eit+teC.
4.1.ABB.?. R&,i)#&n/" *" &0r#:ri Cn &-%*"#"r&
5e
define,te c+ rezisten+ #ec+nic/ + )/rilor +ccesi1ile +le inst+l+iilor l+
eforturile
c+re )ot fi +)lic+te n cursul e?)lo+t/rii!
Criteriul
de )erfor#+nt/ este d+t de v+lo+re+ foiei li#it/ c+re nu )roduce
deterior/ri
ele#entelor inst+l+iei Bdefor#+ii )er#+nente3 )ierderi de et+n,eit+te3
ru)turiC.
5e #+teri+lize+z/ )rin:
L rezisten/ l+ ncovoiere ntre su)orturi3 res)ectiv v+lo+re+ forei de
ncovoiere BGiC!
L rezisten/ l+ tr+ciune3 res)ectiv v+lo+re+ foiei +?i+l/ de tr+ciune BGtC!
v+lorile
)rescrise f++ de ncovoiere sunt:
L conducte de +)/!
Gi O 1.000 6 )entru conducte +ccesi1ile
Gi O '00 6 )entru conducte in+ccesi1ile
L c+n+le de +er Gi O 800 6
L #ont+re+ util+2elor inst+l+iei for+
st+tic+ vertic+l/ G O 1.0006 Bre)+rtiz+t/ )e o
l+i#e de #+?i#u# '0 c#C
@+lo+re+
forei +?i+le de tr+ciune se c+lcule+z/ cu rel+i+:
Gt O &0 0u ? 5 B6C
n c+re:
0u )resiune+
no#in+l/ + conductei3 n 1+r
5 seciune+
de trecere + conductei3 n c# 2
.+
+ccesorii cu ele#ente #o1ile se vor consider+ eforturile #+?i#e l+
tr+ciune3
torsiune3 o ncovoiere3 etc3 du)/ c+z3 l+ +cion+re+ ele#entului +stfel nct
s/ nu fie di#inu+t/
rezisten+ #ec+nic/ + )iesei ,i nici )ierdere+ s+u di#inu+re+ et+n,eit/ii
n zon+ +rticul+iilor!
Cerinele
de rezisten/ l+ eforturi n e?)lo+t+re )entru ele#entele de construcii vor
fi
corel+te cu cele si#il+re )entru inst+l+iile din dot+re.
4.1.ABB.E. Li!i#"r&" #r"n)!i#&rii $i+r"/ii*r %rd:)& d& :#i*"@&
5e
define,te c+ fiind nivelul de tr+ns#itere + vi1r+iilor )roduse de util+2ele
inst+l+iilor
l+ )+liile structurii de rezisten/3 susce)ti1ile de + intr+ n rezon+n/
)l+n,ee3
+co)eri,uri ter+s/3
)l+tfor#e etc!
Criteriul
de )erfor#+n/ este e?)ri#+t de:
L r+)ortul dintre frecven+ )ro)rie de vi1r+ie +l util+2ului #ont+t )e
su)ortul lui re+l f
1
,i
frecven+ )ro)rie de vi1r+ie + ele#entelor de construcie f
2 +si#il+t
cu o )l+c/!
L +#)litudine+ vitezei ,i vi1r+iei l+ rezon+n/ + ele#entelor de
construcie )e c+re se
+fl/ util+2ul @
#+?.!
-odul
de deter#in+re + +cestor #/ri#i ,i v+lorile )rescrise sunt )reciz+te n
lucr+re+
E%hidul criteriilor de )erfor#+n/ )entru e?i*enele fund+#ent+le +le
inst+l+iilor din cl/diri
civileE!
.+
)roiect+re se vor )revede+ #/suri s)ecifice c+re s/ )rent#)ine +)+rii+
inst+1ilit/ii construciei ,i + inconfortului +custic Bnivel de z*o#ot ridic+tC.
Aceste #/suri vor
viz+ +#ortiz+re+ vi1r+iilor ct #+i +)ro+)e de surs/!
:chi)+#entele
utiliz+te3 ce se constituie n surse de vi1r+ii Bventil+to+re3 )o#)e3
co#)reso+reC3 tre1uie s/ +i1/ s)ecific+te condiiile ce tre1uie s/ le
nde)line+sc/ )entru evit+re+
)roducerii z*o#otului.
4.1.ABB.7. Pr#&'/i& "n#i)&i)!i'1
5e
define,te c+ fiind )rotecie +ntiseis#ic+ + util+2elor ,i ele#entelor
co#)onente +le
inst+l+iilor!
Criteriul
de )erfor#+n/ const+ n +si*ur+re+ condiiilor de +#)l+s+re +
echi)+#entelor
n c+drul cl/dirii ,i lu+re+ #/surilor cores)unz/to+re de st+1ilit+te )entru
util+2e ,i celel+lte
ele#ente co#)onente +le inst+l+iilor n corel+re cu zon+ seis#ic/ +
+#)l+s+#entului cl/dirii
cre,ei!
.+
)roiect+re se v+ +ve+ n vedere ur#/to+rele:
L +#)l+s+re+ funciunilor co#)le?e de inst+l+ii Bcentr+l+ ter#ic/3
centr+l+ de ventil+ie3
etc.C n s)+tii s)eci+l +#en+2+te3 +stfel nct s/ nu +fecteze rezisten+
cl/dirii Bsu1sol3 +lte s)+ii
tehnice3 cl/dire se)+r+t/3 etcC!
L fi?+re+ util+2elor )e su)orturi ,i +si*ur+re+ contr+ r/sturn/rii!
L e?isten+ *hid+2elor l+ter+le l+ su)orturile #o1ile +le reelelor de
conducte!
L re+liz+re+ de )rinderi el+stice +le ele#entelor de inst+l+ii de
ele#entele de construcie!
L e?isten+ #/surilor de )rotecie l+ seis# )entru conducte l+ trecere+ lor
)rin diferite
cor)uri +le cl/dirii3 l+ rosturile de dil+t+re.
ANE6A 4.*.AAB
DOCUMENTE TE<NICE CONE6E
5TA5 10101 /0A K Aciuni n construcii. Cl+sific+re+ ,i *ru)+re+ +ciunilor
)entru
construcii civile ,i industri+le.
5TA5 10101/2 Aciuni
d+tor+te )rocesului de e?)lo+t+re
5TA5 10101/2A1 Aciuni
n construcii. Fnc/rc/ri tehnolo*ice din e?)lo+t+re )entru
construcii civile3 industri+le ,i +*rozootehnice.
5TA5 10101/20 Aciuni
n construcii. Fnc/rc/ri d+te de vnt.
5TA5 10101/21 Aciuni
n construcii. Fnc/rc/ri d+te de z/)+d+
5TA5 10101/28 Aciuni
n construcii. Fnc/rc/ri d+te de te#)er+tur+ e?terio+r/.
5TA5 10101/28A Aciuni
n construcii. Fnc/rc/ri d+te de te#)er+turi e?terio+re n
construcii civile ,i industri+le.
5TA5 10100/0 0rinci)ii
*ener+le de verific+re + si*ur+nei construciilor.
5TA5 1010/0 Construcii
civile ,i industri+le. C+lculul ,i +lc/tuire+ ele#entelor
structur+le de 1eton3 1eton +r#+t ,i 1eton )reco#)ri#+t.
5TA5 10108/03 13 2 Construcii
civile3 industri+le ,i +*ricole. Construcii din oel.
5TA5 101091 .ucr/ri
de zid/rie. C+lculul ,i +lc/tuire+ ele#entelor.
5TA5 1010& Construcii
din zid/rie. 0revederi fund+#ent+le )entru c+lculul
ele#entelor structur+le.
5TA5 8'( Construcii
de le#n. 0rescri)ii )entru )roiect+re.
5TA5 12&2 Teren
de fund+re. 0rinci)ii *ener+le de cercet+re.
5TA5 12&8 Teren
de fund+re. Cl+sific+re+ ,i identific+re+ )/#nturilor.
5TA5 8800/1 Teren
de fund+re. 0rinci)ii *ener+le de c+lcul.
5TA5 8800/2 Teren
de fund+re. C+lculul terenului de fund+re n c+zul fund/rii directe.
5TA5 8(00 Construcii
civile3 industri+le ,i +*rozootehnice. 5iste# de toler+ne.
0 2 6or#+tiv
)rivind ,i e?ecut+re+ structurilor din zid/rie.
0 8' "nstruciuni
tehnice )entru )roiect+re+ construciilor cu structur+ din di+fr+*#e de
1eton
6or#+tiv 0100 0entru
)roiect+re+ +ntiseis#ic/ + construciilor de locuine3 soci+lcultur+le
,i industri+le.
4.3. Si.:r"n/" Cn &-%*"#"r&
Cerin+ de si*ur+n/ n e?)lo+t+re se refer/ l+ )roteci+ utiliz+torilor3 din
cre,e3 #)otriv+
riscului de +ccident+re n ti#)ul e?)lo+t/rii cl/dirii )recu# ,i n ti#)ul
utiliz/rii s)+iului
i#edi+t ncon2ur/tor3 res)ectiv:
A 5i*ur+n+
cu )rivire l+ circul+i+ )edestr/!
7 5i*ur+n+
cu )rivire l+ +*resiuni )rovenite din inst+l+ii!
C 5i*ur+n+
cu )rivire l+ lucr/rile de ntreinere!
4 5ecurit+te+
cu )rivire l+ intruziuni ,i efr+cii
Donele +vute n vedere:
s)+iul
)u1lic din i#edi+t+ vecin/t+te + incintei3 inclusiv +ccesele n incint/
B)entru A!
4C!
incint+
cl/dirii3 inclusiv zonele de +cces n cl/dire B)entru A! 7! 4C.
s)+iul
interior +l cl/dirii B)entru A! 7! C! 4C.
0rezentul nor#+tiv n c+zul cerinei de si*ur+n+ n e?)lo+t+re conine
nu#+i )revederi
s)ecifice cl/dirilor cre,elor.
0entru )revederi co#une tuturor cl/dirilor se v+ consult+ E6or#+tiv
)rivind )roiect+re+
cl/dirilor civile din )unct de vedere +l cerinei de si*ur+n/ n e?)lo+t+reE
indic+tiv C: 1 9'.
4.3.AAB. Si.:r"n/" ': %ri$ir& *" 'ir':*"/i" %&d&)#r"
5e refer+ l+ )roteci+ utiliz+torilor #)otriv+ riscului de +ccident+re n
ti#)ul desf/,ur/rii
+ctivit/ii s+u de)l+s/ri )edestre +tt n interiorul cl/dirii B)e orizont+l/ ,i
)e vertic+l/ ct ,i n
e?teriorul cl/dirii Bs)+iul )u1lic din i#edi+t+ vecin/t+te ,i incint+ cl/diriiC.
4.3.AAB.1. Cri#&rii2 %"r"!&#rii (i ni$&*:ri d& %&r0r!"n/1
5i*ur+n+ cu )rivire l+ circul+i+ e?terio+r/ cl/dirii:
1B Circul+i+ n c+drul incintei
+C circul+i+ c+ros+1il/ se v+ rezolv+ se)+r+t de ce+ )ieton+l/!
1C c+ros+1ilul de +cces v+ fi 1ord+t cu trotu+re B)+v+te3 n/l+te f+t+ de
c+ros+1il3 +vnd
1ordur+ te,it+C!
cC denivel/rile de )e tr+seele de circul+ie Bc+ros+1il ,i )ieton+lC #+i #+ri
de 23' c#3 vor
fi )relu+te )rin )+nte de #+?. 8P!
dC locurile )ericulo+se din )unct de vedere +l circul+iei vor fi se#n+liz+te
vizi1il!
eC vor fi )rev/zute inst+l+ii de ilu#in+i )e tr+seele de circul+ie din 2urul
cl/dirilor n
zonele cu )oteni+l de +ccident+re3 )recu# ,i l+ )unctele de +li#ent+re
cu +)/.
3B 9ezolv+re+ )+rc+2elor
+C )+rc+2ele )entru +utoturis#e3 se vor rezolv+ +stfel nct s/ nu +fecteze
circul+i+
)ieton+l/.
4.3.AAB.3. Si.:r"n/" ': %ri$ir& *" "''&)&
1B Criterii de rezolv+re ,i difereniere
+C +ccesele n incint/ vor fi strict li#it+te c+ nu#/r ,i cu )osi1ilit+te de
control3 )entru +
+si*ur+ condiii de i*ien+3 inti#it+te ,i lini,te s)ecifice incintelor )entru
cre,e.
1C +ccesul in cl/dire se v+ difereni+ +stfel:
+cces
co)ii cu nsoitor!
+cces
)erson+l did+ctic ,i #edic+l!
+cces
+)rovizion+re cu +li#ente.
6u#/rul de +ccese n cl/dire este deter#in+t de #/ri#e+ cre,ei.
3B Condiii de confor#+re
+ccesul
unic n incint+ v+ +ve+ )ori distincte )entru )ietoni ,i +utovehicule!
+ccesele
n cl/dire vor fi di#ension+te cores)unz/tor3 inclusiv )entru ev+cu+re+ n
c+z
de incendiu:
+ccesele
n cl/dire + co)iilor cu nsoitori se vor rezolv+ cu u,i n dou+ c+n+turi3 f/r/
)r+*uri cu l.#in. 1310 # Bn c+zul cnd de)ozitul )entru c/rucio+re se +fl+
n cl/dire ln*/ s)+iu
filtruvesti+rC
!
)odestele
de intr+re n cl/dire vor +ve+ di#ensiune+ de 13'0 ? l3'0 B)entru rot+ii
co#)lete + unui c/rucior cu co)ilC!
+ccesul
)e )odestul de intr+re se v+ +si*ur+ ,i )rin inter#ediul unei r+#)e cu:
L l/i#e+ de #in. 1320 # li1er3 ,i
L )+nt+ #+?.
8P
+ccesele
n holuri ,i s/li de +,te)t+re vor fi )rev/zute cu Mindf+n*uri!
+ccesele
)entru servicii tehnice ,i +)rovizion+re se vor di#ension+ de l+ c+z l+ c+z3
n
funcie de cerinele tehnolo*ice.
4.3.AAB.= Si.:r"n/" Cn #i!%:* d&%*")1rii (i "'#i$i#1/i*r ':r&n#& *"
in#&rir:*
'*1diri*r
1B -/suri de si*ur+n/ *ener+l/
0entru si*ur+n+ co)iilor n interiorul cre,elor se vor res)ect+ ur#/to+rele
cerine:
se
v+ evit+ interfer+re+ circul+iei din zonele
+*lo#er+te+,te)t+refiltruvesti+r
co)ii3
cu ce+ din zon+ lini,tit/ nucleu
co)iis)+iu
#ultifuncion+l3 dor#ito+re!
se
v+ evit+ tr+vers+re+ circuitului interior +l cre,ei Bco)ii3 )erson+l
educ+ion+l ,i
#edic+lC de circuitul tehnico *os)od+resc
B)erson+l +d#inistr+tivC.
3B 4i#ension+re+ c/ilor de circul+ie
+C C/ile de circul+ie din interiorul unei cre,e se di#ensione+z/ n funcie
de necesit/ile
funcion+le3 de ti)ul ,i *+1+ritele #i2lo+celor de tr+ns)ort3 de #odul de
#o1il+re3 de nu#/rul ,i
c+te*oriile de utiliz+tori ,i de di#ensiunile neces+re de ev+cu+re n c+z de
incendiu Bcnd este
c+zulC.
l/i#e+
li1er/ + flu?ului de circul+ie interio+r/ v+ fi:
L #in. 0380 # )entru
)erso+ne +dulte
L #in. 0390 # )entru
)erso+ne cu co)ii
l/i#e+
li1er/ coridor:
L #in. 1300 # B)entru #+?.'0 )erso+neC
L #in. 13&0 # B)entru #+i #ult de '0 )erso+ne ,i )entru co)ii cu
nsoitoriC
)e
)+rcursul c/ilor de circul+ie se vor )revede+ s)+ii de #+nevr/ +
)erso+nelor cu
co)ii n 1r+e s+u n c/rucior 13'0 ?l3'0 #!
denivel/rile
)+rdoselii3 )e tr+seu3 se vor f+ce de #in. 8 tre)te!
l+
denivel/ri #+i #+ri de 03'0 #3 se vor )revede+ 1+lustr+de de si*ur+n/ l+
r+#)+
sc/rii cu dou+ n/li#i.
L un+ l+ h O 0390 # )entru
+duli
L ce+l+lt/ inter#edi+r/ h O 03(0 c# )entru co)ii B5TA5 (181C
l+
ferestre cu )+r+)et su1 0390 #3 se )rev/d 1+lustr+de de )rotecie h O
0390 # B5TA5
(181C.
n/li#e+
li1er/ + u,ilor curente nu v+ fi #+i #ic/ de 230& # Bcores)unz/tor unei
n/li#i + *olului de 2310 #C
l/i#e+
li1er+ + u,ilor v+ fi de:
L #in. 0380 # l+
*ru)urile s+nit+re
L #in. 1300 # l+
dor#itor3 s/lile de 2oc3 izol+re co)il #edic+l3 tr+t+#ent3 +d#inistr+ie3
etcC:
L l+ c/ile de ev+cu+re3 di#ensiunile u,ilor se vor st+1ili nor#+tivului de
)rotecie contr+
incendiului.
=B -odul de soluion+re + ele#entelor de construcie ,i dot+re fi?/ )e
c/ile de circul+ie
+C condiii de rezolv+re + u,ilor
)e
tr+seele de circul+ie + co)iilor3 u,ile vor fi vizi1ile3 vor +ve+ siste#e de
+cion+re
si#)le3 f/r/ risc de 1loc+re3 nu vor +ve+ )r+*uri!
)rin
#odul de +#)l+s+re s+u sensul de deschidere3 u,ile nu vor li#it+ s+u
#)iedic+
circul+i+3 nu se vor ciocni ntre ele l+ deschidere+ consecutiv/!
se
reco#+nd/ utiliz+re+ foilor de u,+ cu *e+# )e tr+seele de circul+ie!
u,ile
+#)l+s+te )e c/ile de ev+cu+re ,i +di+cent +cestor+ s+u cele c+re nchid
s)+ii cu
)ericol de incendiu s+u e?)lozie vor res)ect+ )revederile din nor#+tivul
de )rotecie contr+
incendiului!
u,ile
ce des)+rt s)+iile n c+re se */sesc co)ii de s)+iile tehnico*os)od+resti3
vor
+ve+ )rev/zute siste#e de et+n,+te ,i vor )urt+ #+rc+2e de interzicere +
+ccesului!
1C condiii de rezolv+re + )+rdoselilor!
s/
+i1/ su)r+f++ )l+n/3 neted/ d+r +ntider+)+nt/!
s/
+i1/ continuit+te )e tot nivelul3 eventu+lele denivel/ri se vor )relu+ )rin
)+nte de
#+?. 8P r+cord+te lin l+ su)r+feele orizont+le!
s/
+i1/ rezisten/ l+ uzur/3 s/ nu )roduc/ )r+f s+u sc+#e )rin erod+re!
#1in/rile s+u
rosturile de #ont+2 s/ nu duc/ l+ +*/+re s+u #)iedic+re !
s/
fie l+v+1ile Bhidrofu*eC u,or de ntreinut!
s+
fie +se)tice ,i s/ nu rein/ )r+ful n nc/)erile n c+re co)iii se 2o+c/ )e
)+rdose+l/
Bs)+iu #ultifuncion+lC
s/
+i1/ coeficient de conducti1ilit+te ter#ic/ ,i electric/ redus.
cC condiii de rezolv+re + )ereilor
)ereii
l+ter+li c/ilor de circul+ie vor fi )l+ni3 netezi Bf+r+ +s)erit/i ,i )rofile
orn+#ent+leC! nu vor )rezent+ 1+vuri3 #uchii t/io+se s+u +lte surse de
r/nire!
se
vor evit+ soluiile constructive c+re induc de)l+n/ri B*rinzi secund+re3
stl)i ,i
s#1uri ie,ii din )l+nul )ereilorC!
su)r+feele
vitr+te Bu,i3 ferestre3 )ereiC vor fi rezolv+te )lin )n/ l+ n/li#e+ de 1300
#
Bdin #+teri+le rezistente l+ lovireC.
4.3.AAB.>. Si.:r"n/" ': %ri$ir& *" )';i!+"r&" d& ni$&* A#&r")&2
0&r&)#r&2 :(iB
1B Condiii de rezolv+re
diferenele
de nivel su1 8 tre)te vor fi rezolv+te )rin )l+n nclin+t cu )+nt+ #+?. 80P.
3B -/suri de )rotecie
l+
denivel/ri #+i #+ri de 0380 # se )rev/d 1+lustr+de de )rotecie3 +lc/tuite
confor#
5TA5 (181.
L n/li#e curent/ h O 0390 #
L n/li#e inter#edi+r/ )entru co)ii h O 03(0 #
ferestrele
f/r/ )+r+)et s+u cu )+r+)et su1 0390 # ,i u,ile ferestre +li+te l+ #+i #ult
de
03'0 # f+/ de sol3 vor fi +si*ur+te cu 1+lustr+de de )rotecie confor#
)revederii 5TA5 (181 BEhE
reco#+nd+t O 1300 #C!
ferestrele3
din c+#erele de 2o+c/ ,i dor#ito+re3 vor fi )rev/zute cu *rile s+u +lte
siste#e
de )rotecie.
4.3.AAB.?. C"%i#*:* si*ur+n+
l+ de)l+s+re )e vertic+l/sc/ri
,i + tr+ns)ortului
#ec+niz+t +scenso+re
nu este det+li+t n +cest c+)itol3 +vnd n vedere f+)tul c/ cre,+
inde)endent/ se reco#+nd/ s/ se dezvolte nu#+i )e )+rter.
4.3.AAB.E. Si.:r"n/" ': %ri$ir& *" i*:!in"r&" "r#i0i'i"*1
1C "lu#in+re #edie )entru ilu#in+tul de si*ur+n/
L )entru ev+cu+re ##.
2 l?
L )entru zon+ de su)r+ve*here n ti#)ul no)ii Bn zon+ )+tuluiC #in.20 l?
dor#ito+re.
L )entru ve*he Borient+reC 2
"? c+1inet
#edic+l3 tr+t+#ente3
ilu#in+t
*ener+l '00 l?
to+lete3
nc/)eri cu +ctivit/i vesti+re 200
l?
2C "lu#in+re+ #edie )entru ilu#in+tul nor#+l )e c/ile de circul+ie
holuri3
corido+re
L 200 l? ziu+
L '0 l? no+)te+
r+)ortul
ntre N(:ivelurile de ilu#in+re #edie dintre dou/ nc/)eri +l/tur+te tre1uie
s/ fie
#in.031 B: #ed. l/: #ed. 2 #+i #+re s+u e*+l 1/10C
8C G+ctorul de unifor#it+te B: #in.H : #+?.C )entru ilu#in+tul de
si*ur+n/
)entru
ev+cu+re ,i circul+ie " &0 Bl+ nivelul su)r+feei de circul+ie n
+?ul +cestei+C
)entru
continu+re+ lucrului 1/2... 1/& Bl+ nivelul su)r+feei ele lucruC.
&C ilu#in+re+ #edie )entru ilu#in+tul nor#+l +l s)+iilor e?terio+re
##.
10 l?
'C Continuit+te+ serviciului
dur+tele
#+?i#e de ntreru)ere n +li#ent+re+ cu ener*ie electric/ Bconfor#
c+)."""
2.-.1C tre1uie s/ fie:
L )entru rece)to+re de c+te*ori+ 0 su1
031 secunde
L )entru rece)to+re de c+te*ori+ " su1
1 #inut
L )entru rece)to+re de c+te*ori+ "" su1
8 ore Bd+c/ +li#ent+re+ se f+ce din ree+u+ de 03&
Qv + furnizoruluiC.
+li#ent+re+
cu ener*ie electric/ se +si*ur+ din 5:6 Bsiste#ul ener*etic n+ion+lC.
4.3.ABB. Si.:r"n/" ': %ri$ir& *" in)#"*"/ii
1C To+te inst+l+iile din cl/dirile cre,elor tre1uie conce)ute , e?ecut+te n
+,+ fel nct
toi utiliz+torii ,i n s)eci+l co)iii s/ fie )rote2+i f+/ de riscuri )entru
s/n/t+te+ ,i vi++ lor!
+ceste+ innd se+#+ ,i de f+)tul c/ o )+rte din co)ii Bcei ce nu se )ot
#i,c+C )ot f+ce *esturi
necontrol+te ,i #+nevr/ri *re,ite n utiliz+re+ inst+l+iilor.
= cerin+ o1li*+torie este res)ect+re+ ntoc#+i + )revederilor
nor#+tivelor s)ecifice
diferitelor ti)uri de inst+l+ii.
2C 5e vor res)ect+ )revederile cu)rinse n E6or#+tiv )rivind )roiect+re+
cl/dirilor civile
din )unct de vedere +l cerinei de si*ur+n+ n utiliz+reE C: 1 Bc+).2.8C
s)ecifice cl/dirilor
cre,elor.
Criterii )+r+#etrii ,i niveluri de )erfor#+n/
4.3.ABB.*. Pr#&'/i" C!%#ri$" ri)':*:i d& &*&'#r':#"r&
+C +li#ent+re+ cu ener*ic electric/3 se v+ f+ce )rin inter#ediul t+1lourilor
electrice cu
res)ect+re+ condiiilor de #ont+2!
1C t+1lourile electrice cu +)/rutele de co#ut+re3 si*ur+n+ ,i control3 vor fi
+stfel
+#)l+s+te ,i +si*ur+te nct s/ nu )er#it/ +ccesul l+ ele Bh O 13'0 inC:
dect )entru )erson+lul
instruit n utiliz+re+ lor.
cC tensiunile no#in+le de lucru:
;n O #+?. 220 @3 )entru cor)uri de ilu#in+t!
;n O #+?. &00 @3 )entru util+2e electrice
dC tensiuni de +tin*ere:
; O #+?. &0 @3 )entru inst+l+ii ,i echi)+#ente fi?e ,i #o1ile3 util+2e ,i
echi)+#ente
)ort+1ile din s)+tii cu )+rdose+l+ conduc/to+re de electricit+te.
eC cureni ne)ericulosi Bsu)ort+i de cor)ul o#enescC
"h O #+?. 10 #A
fC rezisten+ de dis)ersie + )rizei de )/#nt Bconfor# 1 si 120C.
L 9 O #+?.& =h#i )entru
inst.electric/ de 2o+s/ tensiune!
L 9 O #+? 1 =h# )riz+
de )/#nt co#un/ )entru 2o+s/ tensiune ,i )+r+tr/snet!
L 9 O #+?. 10 =h#i )entru
inst+l+i+ de )+r+tr/snet.
*C rezisten+ de izol+ie
L 9 O #in. '0.000 =h#i )entru
#+teri+lele izol+to+re + ele#entelor conduc/to+re de
electricit+te.
hC to+te ele#entele conduc/to+re de electricit+te vor fi f/cute in+ccesi1ile
+tin*erii
nt#)l/to+re )rin:
izol+re
electric/ cu #+teri+le izol+nte!
introducere+
echi)+#entelor n c+rc+se de )rotecie!
de)l+s/ri
l+ dist+ne #ini#e de )rotecie!
n*r/dire+
ele#entelor +fl+te su1 tensiune:
L le*+re+ l+ )/#nt!
L +li#ent+re+ cu tensiune redus/ de lucru!
L folosire+ de #i2lo+ce individu+le de )rotecie.
iC #/suri de )rotecie )entru +tin*ere+ indirect/:
L tensiuni reduse de lucru!
L le*+re+ l+ )/#nt!
L izol+re+ de )rotecie +)lic+t/ util+2ului!
L e*+liz+re+ s+u diri2+re+ distri1uiei )oteni+le!
L deconect+re+ +uto#+t/ + sectorului defect!
L folosire+ #i2lo+celor individu+le de )rotecie electroizol+nte.
4.3.ABB.3. Pr#&'/i" C!%#ri$" ri)':*:i d& "r):r1 )": %1rir&
+C +*enii ter#ici utiliz+i n cre,e )entru nc/lzire3 cli#+tiz+re vor fi de
n+tur/ s/ nu
)roduc/ +ccidente s+u )+nic/ n c+z de defeciune s+u +v+rie!
te#)er+tur+
)/rilor +ccesi1ile inst+l+iilor #+?.0 o C!
te#)er+tur+
+erului introdus n nc/)ere )rin inst+l+i+ de cli#+tiz+re Bl+ un 1 c# de
*ur/ de introducereC #+?.
0 0 C3 d+c+ nu este ndre)t+t/ s)re zon+ ocu)+t/ de co)ii ,i d+c/
)/trunde l+ #in. h O 83'0 #!
1C inst+l+iile de +)+ fier1inte vor +ve+ ele#entele co#)onente
Bconductele3
echi)+#enteleC3 +#)l+s+te n s)+ii ,i )e tr+see )rote2+te.
te#)er+tur+
+)ei c+lde #en+2ere #+?.
(0 o C.
cC #/suri de )rotecie!
n
c+zul cor)urilor de ilu#in+t cu l/#)i inc+ndescente B100V CC3 se vor
)rote2+ cu
ele#ente de )rotecie cores)unz/to+re3 confor# 6or#+tiv " .
n
c+zul echi)+#entelor )entru nc/lzire Bcor)uri s+u conducte de nc/lzireC3
)roteci+ se
v+ f+ce confor# 6or#+tiv 118.
L n #od )+rticul+r )entru cre,e3 cor)urile de nc/lzire )ot fi:
1C r+di+to+re cnd
e?ist/ un +*ent ter#ic )ro)riu s+u colectiv
2C so1e de ter+cot/ n #ediul rur+l
L izol+re+ +cestor+ se f+ce )rin inter#ediul unor )+r+v+ne n c+zul so1elor
de ter+cot/ ,i
)rin +#)l+s+re+ c+loriferelor l+ o n/li#e ce nde)/rte+z/ )ericolul de
+rsur/ )rin +tin*ere.
4.3.ABB.=. Pr#&'/i" C!%#ri$" ri)':*:i d& &-%*,i&
+C to+te inst+l+iile3 reci)ienii ,i echi)+#entele )entru +*eni ter#ici su1
)resiune vor fi
)rev/zute cu dis)ozitive de si*ur+n/ )entru c+zul cnd )resiune+ se
ridic/ )este )+r+#etrii
no#in+li Bsu)+)e de si*ur+n/3 ele#enle de +uto#+tiz+re3 etc.C
1C to+te inst+l+iile ,i echi)+#entele c+re utilize+z/ +)/ cu te#)er+tur+
)este 11& o C3 vor
res)ect+ )rescri)iile tehnice "5C"9 ,i vor fi +utoriz+i de +cest+ l+ )unere+
n funciune.
cC di#ension+re+ ,i +#)l+s+re+ rezervo+relor de co#1usti1ili )entu
centr+le ter#ice vor
fi confor# )revederilor 6or#+tivului " 18.
dC )roiect+re+ inst+l+iilor de *+ze n+tur+le B*+z #et+nC se v+ f+ce cu
res)ect+re+
nor#+tivului " (.
4.3.ABB.>. Pr#&'/i" C!%#ri$" ri)':*:i d& in#-i'"/i&
+C )rezen+ n +er + unor su1st+ne nocive:
#ono?id
de c+r1on din inst+l+ii de +rdere!
1io?id
de c+r1on din e?)ir+ii!
for#+ldehid+3
)ul1eri de +z1est3 r+diu din #+teri+lele de construcii3 din +er s+u teren.
1C #+suri de )rotecie se
)o+te re+liz+ )rintro
ventil+ie cores)unz/to+re Bvezi c+). @ i*ien+
+eruluiC
cC inst+l+iile de ev+cu+re + +erului vici+t cu su1st+ne to?ice vor fi
#onitoriz+te )entru
su)r+ve*here+ )er#+nent/ + st/rii lor de funcion+re.
4.3.ABB.?. Pr#&'/i" C!%#ri$" ri)':*:i d& 'n#"!in"r& )": #r1$ir&
+C ree+u+ de +)+ )ot+1il/ nu tre1uie s+ conin/ su1st+ne nocive du)/
&8 ore de cont+ct
cu )ereii conductelor!
1C conductele de tr+ns)ort + +)ei nu tre1uie s/ )er#it/ dezvolt+re+
+*enilor 1iolo*ici.
se
v+ evit+ st+*n+re+ +)ei n ree+u+ de +)/ )ot+1il/!
condiiile
de c+lit+te+ +)ei )ot+1ile vor res)ect+ )revederile 5TA5 18&2.
4.3.ABB.E. Cn#"'#:* ': &*&!&n#& d& 'n)#r:'/ii (i in)#"*"/ii
d&0&'#:) &-&':#"#&2
!n#"#& )": Cn#r&/in:#&.
su)r+feele
+ccesi1ile utiliz+torilor nu tre1uie s/ )rezinte #uchii t/io+se s+u
)roe#inente )ericulo+se!
se
interzice soluiile de fi?+re + echi)+#entelor de inst+l+ii3 c+re +r )er#ite
+ccident+re+ )rin delect+re3 des)rindere3 c/dere s+u r/sturn+re +
+cestor+.
e?ecut+re+3
e?)lo+t+re+3 ntreinere+ inst+l+iilor se v+ f+ce nu#+i de c/tre )erso+ne
c+lific+te3 n confor#it+te cu )revederi3 st+nd+rde ,i nor#e s)ecifice.
4.3.ABB.7. Pr#&'/i" C!%#ri$" d&)'1r'1ri*r "#!)0&ri'&
5e v+ +si*ur+ l+ cre,e3 n confor#it+te cu 6or#+tivul " 20.
4.3ACB. Si.:r"n/" ': %ri$ir& *" *:'r1ri*& d& Cn#r&/in&r&
5e refer/ n
c+zul cre,elor l+
)erson+lul de ntreinere ,i deservire.
4.3ACB.*. 5e vor res)ect+ )revederile cu)rinse n E6or#+tiv )rivind
)roiect+re+ cl/dirilor
civile din )unct de vedere +l cerinei de si*ur+n/ n utiliz+reE cod C: 1/9'
Bc+).2.&C ,i )revederi
s)ecifice de ntreinere3 cu)rinse n E6or#e de )rotecie + #uncii n
sectorul s+nit+rJ
4.3.ACB.3. -/surile de si*ur+n/ cu )rivire l+ lucr/rile de ntreinere se
refer/ l+:
+C ntreinere+ su)r+feelor vitr+te BferestreC c+re )resu)un cur/+re ,i
re)+r+re:
se
reco#+nd/ utiliz+re+ ferestrelor cu deschidere interio+r/!
#ont+re+
de si*ur+n/ + )+r+)etelor l+ ferestre de l+ #in. h O 0390#!
1C ntreinere+ nvelitorilor:
l+
nvelitori ti) ter+s/3 se )revede o 1+lustr+d/ )eri#etr+l/ de )rotecie
+vnd h O 0390
#!
)entru
+ccesul din e?terior l+ nvelito+re se vor utiliz+ sc/ri fi?e #ont+te )e
f++d/!
l+
#+r*ine+ nvelitorii cu ,+r)+nt/ se )revede o)rito+re de z/)+d+.
4.3.ADB S&':ri#"#&" *" in#r:,i:ni (i &0r"'/ii
@.2.B4C.l. 5ecurit+te+ l+ intruziuni ,i efr+cie )resu)une )roteci+ #)otriv+
+ctelor de
violen/3 hoie3 v+nd+lis#3 co#ise de )erso+ne din e?terior3 )recu# ,i
)rotecie #)otriv+
)/trunderii nedorite + insectelor s+u +ni#+lelor d/un/to+re.
4.3.ADB.3. 0rin )roiect+re tre1uie s/ se reduc/ riscul tent+tivelor de
intruziune +tt n
conce)i+ cl/dirii c/t ,i n ce+ + incintei.
5e vor )revede+ inst+l+ii de +vertiz+re Bsonerie3 interfonC!
5e vor )revede+ ele#ente de #)re2#uire B*+rduriC )entru incint/ ,i
ele#ente de
nchidere + cl/dirii B)erei3 u,i3 ferestre3 lu#in+to+reC!
F#)otriv+ intruziunii +ni#+lelor #ici ,i insectelor se vor lu+ #+suri
constructive
cores)unz/to+re de )rotecie + *olurilor din ele#entele de nchidere ,i din
tr+seele inst+l+iilor!
%olurile din f++de se vor )rote2+ cu )l+s/ de+s/ #et+lic/!
0revedere+ de #+teri+le de construcie ,i de finis+re c+re s/ nu )er#it/
ncui1+re+
insectelor!
%henele )entru tr+seele de conducte ,i c+1luri s/ fie nchise et+n,3 d+r n
c+z de
necesit+te s/ fie +ccesi1ile +ciunilor de s+lu1riz+re!
5u1solurile s/ fie finis+te cores)unz/tor #eninerii cur/eniei3 s/ +i1/
inst+l+ii de
ev+cu+re + +)elor +ccident+le3 s/ )er#it/ ins)eci+ ,i ntre)rindere+
+ciunilor de dezinsecie ,i
der+tiz+re.
ANE6A 43
DOCUMENTE TE<NICE CONE6E
5TA5 (181/9 Fn/li#i
de si*ur+n/ ,i +lc/tuire+ )+r+)etelor
" 6or#+tiv
)entru )roiect+re+ ,i e?ecut+re+ inst+l+iilor electrice cu tensiuni )n/ l+
1.000 @
" 20 6or#+tiv
)entru )roiect+re+ ,i e?ecut+re+ inst+l+iilor de )rotecie contr+
tr/znetului
0 18( 6or#+tiv
)entru folosire+ ener*iei electrice l+ ilu#in+tul +rtifici+l
" 18 6or#+tiv
)entru )roiect+re+ ,i e?ecut+re+ inst+l+iilor interio+re de teleco#unic+ii
" ' 6or#+tiv
)entru )roiect+re+ ,i e?ecut+re+ inst+l+iilor de nc/lzire
" 18 6or#+tiv
)entru )roiect+re+ ,i e?ecut+re+ inst+l+iilor de ventil+re
5TA5 190/132 "nst+l+ii
de nc/lzire. C+lculul neces+rului de c/ldur+
5TA5 1288/1 @entil+re+
#ec+nic+
" 9 6or#+tiv
)entru )roiect+re+ ,i e?ecut+re+ inst+l+iilor s+nit+re
" ( 6or#+tiv
)entru )roiect+re+ ,i e?ecut+re+ reelelor ,i inst+l+iilor de utiliz+re +
*+zelor n+tur+le
C 81 0rescri)ii
tehnice )entru )roiect+re+3 e?ecui+3 #ont+re+3 inst+l+re+3 e?)lo+t+re+3
re)+r+re+ ,i verific+re+ c+z+nelor de +1ur de 2o+s/ )resiune ,i c+z+nelor
de +)/ c+ld/
: 20& "nstruciuni
)rivind e?)lo+t+re+ ,i ntreinere+ )unctelor ter#ice
0: 21( 9e*ul+#ent
de e?)lo+t+re tehnic/ + inst+l+iilor de c+z+ne
690- 6or#e
re)u1lic+ne de )roteci+ #uncii
C0- 1 6or#+tiv
)entru +d+)t+re+ construciilor de locuit3 + construciilor ,i locurilor
)u1lice l+ cerinele utiliz+torilor co)ii
din cre,e.
4ocu#ente inter)ret+tive C:: noie#1rie
1998 5i*ur+n+
n utiliz+re.
4.=. Si.:r"n/" *" 0'
Cerin+
)rivind si*ur+n+ l+ foc3 i#)une re+liz+re+ construirii +stfel nct s/
+si*ure:
L )roteci+ utiliz+torilor Bco)ii3 )erson+l educ+ion+l3 )erson+l #edic+l3
)erson+l
+d#inistr+tivC ,i s+lv+re+ +cestor+!
L li#it+re+ )ierderilor de viei o#ene,ti ,i de 1unuri #+teri+le!
L #)iedic+re+ e?tinderii incendiilor l+ vecin/t/i!
L )revenire+ +v+riilor l+ construcii nvecin+te n c+zul )r/1u,irii cl/dirii
incendi+te!
L )roteci+ echi)elor de intervenie!
0rinci)+lele
)erfor#+ne +le construciei unei cre,e3 se +si*ur/ n funcie de:
L riscul de iz1ucnire + incendiilor!
L condiiile de si*ur+n/ + utiliz+torilor n c+z de incendiu!
L co#)ort+re+ l+ foc + construciei!
L c+r+cteristicile s)ecifice +le ele#entelor ,i #+teri+lelor utiliz+te!
L )osi1ilit+te+ de intervenie )entru stin*ere+ incendiilor!
9iscul
de iz1ucnire + incendiilor este constituit din e?isten+ surselor de
+)rindere ,i +
su1st+nelor co#1usti1ile.
5i*ur+n+
utiliz+torilor3 n c+z de incendiu se re+lize+z/ )rin +si*ur+re+ unor
interv+le
de ti#) c+re s/ )er#it/ corel+re+ +ciunilor de intervenie ,i s+lv+re cu
dezvolt+re+ incendiului!
Condiiile
)erfor#+nte s)ecifice se st+1ilesc3 )entru fiec+re c+z concret n )+rte )e
1+z+
scen+riilor de si*ur+n/ l+ foc3 confor# re*le#ent+rilor de s)eci+lit+te3 de
c/tre )roiect+ntul de
investiii.
Cri#&rii2 %"r"!&#rii )i ni$&*:ri d& %&r0r!"n/1 %ri$ind:
4.=.1. Ri)':ri d& i,+:'nir& " in'&ndii*r
@.8.1.1. 9educere+ riscului de iz1ucnire ,i )ro)+*+re + incendiilor se f+ce
)rin li#it+re+
surselor )oteni+le de +)rindere ,i + #+teri+lelor co#1usti1ile.
Fnc/)erile ,i s)+iile din cl/dirile cre,elor ,i cre,elor s)eci+le se
c+te*orisesc n
ur#/to+rele nivele de risc:
L risc #+re densit+te+
s+rcinii ter#ice este #+i #+re de 8&0 -I/#) nu
este c+zul.
L risc #i2lociu densit+te+
s+rcinii ter#ice este cu)rins/ ntre &20 si 8&0 -I/#)
B1uc/t/rieC.
L risc #ic densit+te+
s+rcinii ter#ice s/ fie #+i #ic+ de &20 -I/#) Bc+1inete de
consult+ii ,i tr+t+#ent3 s/li de 2o+c/3 +rhive cu volu# su1 '0 #cC.
5e reco#+nd+ li#it+re+ densit/ii s+rcinii ter#ice +ferente dot/rilor l+
#+?i#u# &20
-I/#) i+r + densit/ii s+rcinii ter#ice tot+le l+ (20 -I/#).
@.8.1.2. -+teri+lele utiliz+te n construcii se vor nc+dr+ n cl+sele de
co#1usti1ilit+te3 ,i
li#itele de rezisten/ l+ foc nor#+te +stfel nct construci+ s/ +i1/
#ini#u# *r+dul "" de
rezisten/ l+ toc.
@.8.1.8. 9educere+ riscului de dezvolt+re + incendiului se f+ce )rin
se)+r+re+ funciunilor
cu )ericol )oteni+l Boficii3 1uc/t/rie3 centr+l/ ter#ic/3 *os)od/ri+ de
co#1usti1il etc.C3 f+/ de
s)+iile +di+cente )rin )l+n,ee cu li#it+ de rezisten/ l+ foc #ini#u# 1
or/ ,i )erei cu li#it+ de
rezisten/ l+ foc #ini#u# 1 or+ si 80N.
@.8.1.&. -+teri+lele de +lc/tuire +le f++delor3 )recu# ,i ele#entele de
includere +le
*olurilor Bu,i3 ferestre3 o1lo+ne3 etc.C3 vor fi )roiect+te confor# nor#elor
n vi*o+re3 li#itnduse
)osi1ilit/ile de )ro)+*+re + incendiilor )e f++de.
4.=.3. In#&r$"*& d& #i!% ")i.:r"#& Cn 'r&*"r&" "'/i:ni*r d&
in#&r$&n/i& (i )"*$"r&
0"/1 d& d&,$*#"r&" in'&ndii*r
@.8.2.1. Ti#)ul de +l+r#+re n
*ener+l3 nu )o+te fi )reciz+t d+c/ nu sunt inst+l+ii
+uto#+te3 ti#)ul de +l+r#+re de)inznd3 de )erce)ere+ ,i re+ci+
utiliz+torilor.
Fn s)+iile )rev/zute cu inst+l+ii +uto#+te de se#n+liz+re ,i +l+r#+re3
+cest ti#) este de
80 sec. ,i n c+zul siste#elor #+nu+le de #+?i#u# (0 sec.
@.8.2.2. Ti#)ul de +lert+re interv+lul
de ti#) dintre #o#entul se#n+liz/rii incendiului
,i cel +l sesiz/rii serviciului de intervenie3 tre1uie re+liz+i +stfel:
l+
siste# +uto#+t #+?i#u# 80 sec.
l+
siste# #+nu+l de +lert+re #+?i#u# 2 #inute.
@.8.2.8. Ti#)ul de su)r+vieuire interv+lul
de ti#) dintre iz1ucnire+ incendiului ,i
li#it+ de #eninere + vieii. Acest ti#) de)inde de ti)ul cl/dirii3 *r+dul de
rezisten/ l+ foc ,i
co#1usti1ilit+te+ +cestui+ ,i #i2lo+cele +si*ur+te.
0entru cre,e3 ti#)ul #ini# de su)r+vieuire v+ fi :
20
#inute )entru
construcii de *r. " ,i "".
@.8.2.&. Ti#)ul de ev+cu+re interv+lul
de ti#) dintre +l+r#+re+ utiliz+torilor ,i
#o#entul ev+cu/rii lor n s)+ii de si*ur+n/.
Acest ti#) se deter#in+ innd cont de lun*i#e+ #+?i#+ +d#is/ + c/ii
de ev+cu+re
considernd c/ vitez+ de de)l+s+re )e orizont+l/ este de circ+ 03& #/sec
B@C.
T O ./@ n
funcie de lun*i#e B.C ti#)ul este de '0 sec.
.un*i#e+ )entru coridor nfund+t este e*+l/ cu 20300 #.
.un*i#e+ )entru dou+ direcii diferite este e*+l/ cu 20300 #.
Fn cre,e tre1uie +si*ur+te #ini# dou/ c/i de ev+cu+re3 interzicnduse
utiliz+re+
#+teri+lelor co#1usti1ile )e tr+seul +cestor+.
%+1+ritele c/ilor de ev+cu+re din cre,e se deter#in+ )rin c+lcul3 f/r/ + fi
#+i #ici de 13&0
#3 i+r l/i#e+ u,ilor nc/)erilor su1 1300 #.
@.8.2.'. Ti#)ul de loc+liz+re si stin*ere + incendiului dur+t+
in c+re se )une su1 control
e?tindere+ incendiului.
Acest ti#) este cu)rins ntre 10 #inute ,i (0 #inute3 n funcie de
echi)+re+ n dot+re+ cu
#i2lo+ce de stin*ere )recu# ,i ti#)ul de +lert+re + serviciilor de
intervenie.
@.8.2.(. Ti#)ul de )ro)+*+re + incendiilor l+ cl/diri nvecin+te interv+lul
de ti#) dintre
+l+r#+re ,i )ro)+*+re+ incendiului l+ cl/dirile nvecin+te. Ti#)ul de
)ro)+*+re se deter#in/ )rin
c+lcul ,i este n funcie de:
dist+n+
ntre cele dou/ cl/diri!
*r+dul
de rezisten/ l+ foc + cl/dirii vecine!
condiiile
+t#osferice.
Fn c+zul unor cl/diri +#)l+s+te l+ o dist+n/ #+i #ic/ de (300 # se
utilize+z/ inchideri
e?terio+re din #+teri+le ce nu )er#it +)rindere+ lor u,o+r/3 i+r n c+zul
unor cl/diri li)ite se
utilize+z/ ziduri +ntifoc.
Fn *ener+l ti#)ul de )ro)+*+re + focului este de #ini# 80 #inute.
4.=.=. A)i.:r"r&" %&r0r!"n/&*r 'n)#r:'/i&i (i " %rin'i%"*&*r &i
%"r/i '!%n&n#&
@.8.8.1. Ti#)ul de incendiere tot+l/
"nterv+lul de ti#) n c+re incendiul se *ener+lize+z/ l+ to+te ele#entele ,i
#+teri+lele din
s)+iul res)ectiv se deter#in/ )rin c+lcul3 +vnd n vedere *ru)+ de
co#1usti1ilit+te ,i *r+dul de
rezisten/ l+ foc + +cestor+3 )recu# ,i dot+re+ cu #o1ilier3 echi+)+#ente3
etc. 4ur+t+ nu tre1uie
s/ fie #+i #ic/ de &0 #in3 res)ectiv de dou/ ori ti#)ul de su)r+vieuire.
@.8.8.2. :t+n,eit+te+ l+ +er + construciei
5e deter#in/ )rin c+lcul volu#ul de +er ce intr/ )rin ele#entele
)eri#etrele #o1ile +le
construciei Bn )oziie nchis/C ,i cel c+re iese din construcie d+torit/
diferenelor de )resiune3 n
funcie de situ+i+ concret/3 #+?i#u# 2 schi#1uri +er or/.
@.8.8.8. Co#)+rti#ent+re+ +ntifoc + cl/dirii
Construci+ se v+ co#)+rti#ent+ +ntifoc n li#itele +d#ise3 n corel+re cu
*r+dul de
rezisten/ l+ foc3 +ri+ construit/ ,i nu#/rul de nivele. Ari+ #+?i#/ )entru
un co#)+rti#ent de
incendiu v+ fi de 2'00 #).
@.8.8.&. .i#it+ de rezisten/ l+ foc + ele#entelor de construcie ce
deli#ite+z/
co#)+rti#entele s+u se)+r/ s)+ii +le cl/dirii
:ste interv+lul de ti#) n c+re ele#entele de se)+r+re i,i e)uize+z/
c+)+cit+te+ de
rezisten/ l+ +ciune+ unui incendiu st+nd+rd.
.i#it+ #ini#/ + )ereilor +ntifoc re+liz+i din #+teri+le inco#1usti1ile din
*ru)+ C=3
este deter#in+t/ de diversit+te+ s+rcinii co#)+rti#entelor res)ective
+vnd v+lori ntre 8 ,i ore3
cores)unz/tor densit/ii s+rcinii ter#ice + co#)+rti#entului de incendiu.
Celel+lte ele#ente de se)+r+re vor +ve+ li#itele de rezistent/ l+ foc noi
#+ri3 n funcie
de densit+te+ s)+iului ,i rolul ele#entului de se)+r+re3 confor# nor#elor
s)ecifice.
@.8.8.'. 4ur+t+ de rezisten/ l+ foc + refu*iilor
Ti#)ul de si*ur+n/ l+ foc + refu*iilor de)inde de rezisten+ l+ foc +
ele#entelor
deli#it+to+re ,i tre1uie s/ fie cel )uin e*+l cu ti#)ul de su)r+vieuire n
+ceste+3 res)ectiv 20
#inute.
@.8.8.(. 4ur+t+ de si*ur+n/ ,i c+)+cit+te+ c/ilor de ev+cu+re. Ti#)ul n
c+re c/ile de
ev+cu+re )ot fi utiliz+te n condiii de si*ur+n/ tre1uie s+ fie cel )uin
e*+l cu ti#)ul de
ev+cu+re.
C+)+cit+te+ ,i l/i#e+ c/ilor de ev+cu+re se nor#e+z/ confor# @.8.2.&.
@.8.8.. Accesi1ilit+te+ vehiculelor de intervenie ,i + serviciilor de
)o#)ieri
4is)unere+ c/ilor de +cces ,i de circul+ie + echi)elor de intervenie
tre1uie s+ )er#it/
+ccesul )e cel )uin dou+ l+turi +le cl/dirii.
@.8.8.8. :chi)+re+ ,i dot+re+ cl/dirilor cu #i2lo+ce fi?e ,i #o1ile de
intervenie
:chi)+re+ ,i dot+re+ cre,elor cu #i2lo+ce fi?e ,i #o1ile de intervenie3
tre1uie f/cute
confor# +ne?ei @.8.+.
@.8.8.9. Asi*ur+re+ tr+seelor )entru +ccesul )erson+lului serviciilor #o1ile
de )o#)ieri.
Cl/dirile cre,elor vor fi conce)ute +stfel nct s/ +si*ure tr+see de
intervenie scurte3 u,or
de recunoscut3 di#ension+te ,i echi)+te cores)unz/tor scen+riilor de
si*ur+n/.
4.=.>. P&r0r!"n#&*& &*&!&n#&*r (i !"#&ri"*&*r d& 'n)#r:'/i&
@.8.&.1. Co#1usti1ilit+te+ ele#entelor ,i #+teri+lelor co#)onente
)ro)riet+te+
#+teri+lelor de + se +)rinde ,i +rde n continu+re.
5e vor utiliz+ #+teri+le cu cl+s+ de co#1usti1ilit+te +d#is/ de nor#e BC=3
C13 C2C.
@.8.&.2. Contri1ui+ l+ evolui+ incendiului
4ensit+te+ s+rcinii ter#ice3 ev+lu+t/ confor# 10908/2 Bse v+ li#it+ l+ (20
-c+l/# 2 C3
st+1ilinduse
,i #/surile cores)unz/to+re de )rotecie.
@.8.&.8. 0ro)+*+re+ fl/c/rilor )e su)r+f++ ele#entelor ,i #+teri+lelor de
construcii
co#1usti1ile
Alc/tuire+ ele#entelor de construcie se v+ f+ce +stfel nct s/ nu se
)ro)+*e incendiul cu
u,urin/3 )ro)+*+re+ focului f+cnduse
cu #+i )uin de &' c# n 10 #inute Bconfor# 5TA5 1
18'C.
@.8.&.&. 4e*+2+re+ fu#ului ,i *+zelor to?ice
0entru + se di#inu+ de*+2+re+ fu#ului ,i *+zelor to?ice se vor lu+ #+suri
de li#it+re
c+ntit+tiv/ + #o1ilierului3 echi)+#entelor ,i +)+r+turii confecion+te din
#+teri+le ce se )ot
de*+2+ )rin +rdere3 su1st+ne to?ice.
5e vor lu+ #+suri de ev+cu+re + fu#ului ,i *+zelor to?ice din s)+iile de
c+te*ori+ C
)ericol de incendiu c+ ,i din c+sele de sc/ri ,i din circul+iile orizont+le
co#une Bcorido+reC f/r/
lu#in/ n+tur+l/.
@.8.&.'. %r+dul de rezisten/ l+ foc
C+)+cit+te+ *lo1+l/ + cl/dirii de + rezist+ l+ +ciune+ incendiului3 st+1ilit/
n funcie de
co#1usti1ilit+te+ ,i li#it+ de rezisten/ l+ foc + )rinci)+lelor ele#ente de
construcie +si*urnd
)entru cre,e si cre,e s)eci+le3 *r+dul de rezisten/ l+ foc.
An&-" 4.=.+
DOCUMENTE TE<NICE CONE6E
6.%. 19
6or#e
*ener+le de )rotecie #)otriv+ incendiilor
0 118 6or#e
tehnice de )roiect+re ,i re+liz+re + construciilor )rivind )roteci+ l+
+ciune+ focului
=rdin 881/1219 Co#)let+re
l+ nor#e *ener+le de )revenire ,i stin*ere+ incendiilor
$.%. '1/1992 0rivind
unele #/suri )entru #1un+t/ire+ +ctivit/ii de )revenire ,i
stin*ere + incendiilor
5TA5 10908/2 4eter#in+re+
s+rcinii ter#ice n construcii 5TA5 (98
.ucr/ri de zid/rie3 co,uri3 c+n+le de fu# )entru foc+re o1i,nuite l+
construcii civile. 0rescri)ii *ener+le
5TA5 29/132 "ndic+to+re
de securit+te. Culori ,i for#e. Condiii *ener+le.
5TA5 8081 ;til+2e
de stins incendiu. Cutii #et+lice )entru hidr+ni interiori.
6C'8
6or#e
tehnice )rivind i*nifu*+re+ #+teri+lelor co#1usti1ile din le#n ,i te?tile
utiliz+te n construcii.
" ' 6or#+tiv
)entru )roiect+re+ ,i e?ecut+re+ inst+l+iilor de ventil+ie
" ( 6or#+tiv
)entru )roiect+re+ ,i e?ecut+re+ reelelor ,i inst+l+iilor de utiliz+re +
*+zelor n+tur+le
" 6or#+tiv
)entru )roiect+re+ ,i e?ecut+re+ inst+l+iilor electrice
" 9 6or#+tiv
)entru )roiect+re+ ,i e?ecut+re+ inst+l+iilor s+nit+re
" 18 6or#+tiv
)entru )roiect+re+ ,i e?ecut+re+ inst+l+iilor de nc/lzire
" 18 6or#+tiv
)entru )roiect+re+ ,i e?ecut+re+ inst+l+iilor de teleco#unic+ii
" 206or#+tiv
)entru )roiect+re+ ,i e?ecut+re+ inst+l+iilor de )rotecie contr+
tr/snetului
5TA5 1&8 Construcii
civile ,i industri+le. Ali#ent+re+ cu +)/
5TA5 ((& -+suri
de si*ur+n/ contr+ incendiilor. :le#ente de )rotecie + *olurilor
649& 6or#e
de )revenire ,i stin*ere+ incendiilor )entru unit/ile din r+#ur+
-inisterului 5/n/t/ii.
4.>. I.i&n"2 )1n1#"#&" :#i*i,"#r:*:i
Cerin+ )rivind i*ien+3 s/n/t+te+ ,i )roteci+ #ediului )resu)une
conce)ere+ ,i e?ecut+re+
s)+iilor3 + )+liilor co#)onente )recu# ,i + dot/rilor cre,elor3 +stfel nct
s/ nu fie )ericlit+t/
s/n/t+te+ ,i i*ien+ co)iilor3 ur#/rinduse3
n +cel+,i ti#) ,i )roteci+ #ediului ncon2ur/tor.
Criteriile de )erfor#+n/ n c+zul +cestor cerine se refer/ l+:
AC i*ien+ #ediului interior!
7C i*ien+ +)ei!
CC i*ien+ ev+cu/rii reziduurilor lichide!
4C i*ien+ ev+cu/rii reziduurilor solide!
:C )roteci+ #ediului.
4.>.1. I.i&n" !&di:*:i in#&rir2 )& r&0&r1 *":
1C "*ien+ hi*roter#ic/!
2C "*ien+ +erului!
8C "*ien+ finis+2elor!
&C "*ien+ vizu+l/!
'C "*ien+ +uditiv/.
4.>.AAB.*. M&di:* ;i.r#&r!i'
Cre+re+ unui #ediu hi*roter#ic o)ti#3 const/ n +si*ur+re+ unei
+#1i+ne ter#ice
cores)unz/to+re3 +tt n re*i# de i+rn/ ct ,i n re*i# de v+r/.
5e +d#ite c+ +ceste condiii s/ nu fie s+tisf/cute o zi )e +n i+rn+ ,i 8 zile
)e +n v+r+.
Asi*ur+re+ #ediului hi*roter#ic tre1uie corel+t/ cu +si*ur+re+ c+lit/ii
+erului ,i
o)ti#iz+re+ consu#urilor ener*etice.
4.>.AAB.3. Cri#&rii2 %"r"!&#ri (i ni$&*:ri d& %&r0r!"n/1 )rivind:
@.&.BAC.2.1. Asi*ur+re+ +#1i+nei hi*roter#ice
Acest lucru )resu)une +si*ur+re+ n fiec+re nc/)ere + unei te#)er+turi ,i
u#idit+te
cores)unz/to+re +ctivit/ii desf/,ur+te.
+C Te#)er+tur+ +#1i+nei Et+E 3 se #/so+r/ n centrul nc/)erii l+ 13' #
de l+ )+rdose+l+3
Bcu ter#o#etru cu *lo1C.
Fn funcie de destin+i+ nc/)erii tre1uie s/ fie:
n
)erio+d+ rece Bi+rn+C:
L dor#ito+re co)ii: 22 o C
L c+#er+ 2o+c/: 22 o C
L s)+ii de circul+ie co)ii: 22 o C
L vesti+r B)ri#ire H filtruC: 2&E C
L c+1inet #edic+l: 2& o C
L *ru) s+nit+r BMC ,i s)/l/torC: 2& o C
L s)+iu #ultifuncion+l H *i#n+stic/: 2& o C
L de)ozit de #+teri+le did+ctice2uc+rii:
20 o C
L director )ri#ire
)/rini: 20E C
L s)+tii )re)+r+re hr+n+ BoficiiC: 20V C
L +ne?e: 18V C
n
)erio+d+ c+ld+ Bv+r+C:
L te#)er+tur+ #+?i#/: 2'V C
1C A#)litudine+ de oscil+ie + te#)er+turii +erului interior Bconfor# 6.0.
200C
n
re*i# de i+rn/:
L AT i X 2 o C n interiorul nc/)erii
L AT i X ( o C diferen+ de te#)er+tur/ ntre nc/)erile co)iilor
Bdor#ito+re3 s/li
#ultifuncion+le3 *ru)uri s+nit+re3 etc.C ,i nc/)erilc +ne?e +le cre,ei
Bcorido+re3 oficiu3 de)ozite3
etc.C.
n
re*i# de v+r+: AT i X 8V C
cC @itez+ rel+tiv/ #edie + +erului
n
)erio+d+ de i+rn/: @#+?. O 031 #/s
n
)erio+d+ de v+r/ : Bt+ O 2( CC: @#+?. O 031' # s.
dC ;#idit+te+ rel+tiv/ + +erului B;9C v+ fi corel+t/ cu te#)er+tur+
+#1i+nei BEt+E confor#
@.&.BAC." .+C si funcie de destin+i+ inc+)erilor:
Y O '0P. s+u ntre li#itele de &0P0P.
nu#/rul
de schi#1uri de +er se vor st+1ili n funcie de 1il+nurile ter#oener*etice
,i de
cele )rivind +si*ur+re+ )urit/ii +erului B#ini# 031 Z/hC.
+si*ur+re+
unei te#)er+turi unifor#e3 +stfel nct diversele su)r+fee ,i cor)ul
o#enesc
s/ nu fie su)/r/to+re.
eC Asi#etri+ te#)er+turii r+di+nte Bconfor# 5TA5 18.1&9C
c+lcul+t/
n r+)ort cu un )l+n vertic+l Bferestre3 su)r+fee reciC T X10EC
c+lcul+t/
n r+)ort cu un )l+n orizont+l B)l+n,eu nc/lzitC T X'V C.
fC 4iferen+ de te#)er+tur/ + +erului )e vertic+l/ ntre nivelul c+)ului ,i +l
*leznelor
B)entru o )erso+n+ n )icio+re s+u )entru o )erso+n/ sezndC confor#
5TA5 18.1&9 t O #+?. 13'
o C
*C 4iferen+ de te#)er+tur/ f+/ de ele#entele de li#it+re + s)+iilor
)erei
ti O &.' S
+co)eri,
Bter+s+C Ti O 8.' S
)+rdoseli
ti O 23' S
Te#)er+tur+ su)r+feelor interio+re n cont+ct direct cu o#ul Bconfor#
5TA5 (&2/10/8C
)+rdoseli:
i+rn+ #in. 20V C
v+r+ #+?. 22V C
)erei:
i+rn+ #in. 20V C
v+r+ #+?. 2&V C
"C Asi*ur+re+ continuit/ii serviciului
5iste#ul de nc/lzire tre1uie s/ +si*ure n #od continuu o te#)er+tur+ de
#in. 22V C )e
to+t+ dur+t+ zilei3 n orice condiii.
4.>.AAB.3. I.i&n" "&r:*:i
"*ien+
+erului )resu)une +si*ur+re+ c+lit/ii +erului interior3 f/r/ de*+2/ri de
su1st+ne
)olu+nte nocive3 )rovenite din interiorul s+u e?teriorul cl/dirii Bsol3
#+teri+le de construcii3
+ctivit/i uzu+le3 etcC.
Cri#&rii2 %"r"!&#rii (i ni$&*:ri d& %&r0r!"n/1 )rivind:
@.&.BAC.2.1. Asi*ur+re+ c+lit/ii +erului )rin concentr+ii #+?i#e +d#isi1ile
de su1st+ne
)olu+nte
)entru
v+lori #+?i# +d#isi1ile de concentr+ii +le su1st+nelor )olu+nte din
nc+)erile
din cre,e3 se vor res)ect+ )revederile E6or#+tiv de )rotecie + #uncii n
sectorul s+nit+rJ.
6
&2'
,i E6or#+tiv )rivind )urit+te+ +erului n nc/)eri cu diverse destin+iiJ.
concentr+ii
#+?i#e +d#isi1ile de su1st+ne )olu+nte:
+C se vor utiliz+ #+teri+le de construcii ce nu conin for#+ldehid+3 s+u3
e?ce)ion+l3
#+teri+le ce conin for#+ldehid+ n c+ntit+te su1 031 #* l+ 100 *r
#+teri+l.
1C r+don B220 si/s+u 222C din
sol s+u din #+teri+le de construcii #+?.
&0 9[/#c/+n.
cC #ono?id de c+r1on Bdin +er3 sc/)/ri *+ze3 co#1usti1ilco#1ustie
inco#)let/3 etc.C
#+?. 2 #*./# 8 .
dC 1io?id de c+r1on Bdin e?)ir+ie3 co#1ustieC #+?.
0308 *r/ # 8 .
eC )ul1eri n sus)ensie Bdin #+teri+le de construciiC #+?. 2 #*./# 8
+si*ur+re+
unei
ventil+ii cores)unz/to+re:
+C @entil+ie n+tur+l/ nu#/r
de schi#1uri de +er K c+#er+ de 2o+c+3 de dor#it3 c+1inete3
s+l+ #ultifunction+l/ #in.
03' schi#1/h
+ne?e3
oficii etc. #in.
1 schi#1/h
1/i3
s)/l/to+re3 MC #in.
03' schi#1/h
1C ventil+ie #ec+nic/
1uc/t/rie3
s)/l/torie3 nu#/r de schi#1uri:
introducere:
&
ev+cu+re:
8
nc/)eri
cu +ctivit+te fizic/ #edie #in.
( l/h/)ers.
n
c+drul cre,elor3 se reco#+nd+ +si*ur+re+ n s)+iile de dor#it ,i n
c+#erele de 2o+c/
+ unui cu1+2 #ini# de +er de 1' #c/)ers.!
s)+iile
dor#it3 c+#er+ de 2o+c/3 c+1inete3 etc. se vor +si*ur+ o1li*+toriu3 cu
)osi1ilit+te+ ventil/rii n+tur+le.
4.>.AAB.=. I.i&n" 0ini)"@&*r
Cerin+ )rivind i*ien+ finis+2elor i#)lic+ +si*ur+re+ c+lit/ii su)r+feelor
interio+re +le
ele#entelor deli#it+to+re +stfel nct s/ nu fie )ericlit+t/ s/n/t+te+ ,i
i*ien+ co)iilor.
Criterii3 niveluri ,i )+r+#etrii de )erfor#+n/ )rivind:
+C +si*ur+re+ c+lit/ii finis+2elor )entru:
ele#entele
deli#it+to+re +le nc/)erilor3 din c+drul cre,ei3 vor fi rezolv+te cu finis+2e:
L l+v+1ile
L rezistente l+ dezinfectnd
L f+r+ +s)erit/i c+re rein )r+ful
L 1+ctericide
L ne*ener+to+re de fi1re s+u )+rticule c+re r+#n n sus)ensie n +er
B#odule covo+re3
dr+)erii )lus+te3 t+v+ne f+lse fi1ro+seC!
nu
se +d#it #+teri+le de finis+2 c+re )rin +lc/tuire+ lor3 s+u #odul de )unere
n o)er/3
)ot f+voriz+ dezvolt+re+ de or*+nis#e )+r+zite B*nd+ci3 +c+rieni3
#uce*+iuriC s+u su1st+ne
nocive ce )ot )ericlit+ s+n/t+te+ o+#enilor.
1C +si*ur+re+ c+lit/ii finis+2elor )entru:
ele#entele
de inst+l+ii3 c+re vor fi rezistente l+ +*eni e?terni3 solveni3 deter*eni3
su1st+ne dezinfect+nte lichide s+u v+)ori +i +cestor+.
4.>.AAB.>. I.i&n" $i,:"*1
Cerin+ )rivind i*ien+ vizu+l/ i#)lic/ +si*ur+re+ c+ntit/ii ,i c+lit/ii
lu#inii Bn+tur+le ,i
+rtifici+leC3 +stfel nct utiliz+torii s)+iilor res)ective s/i
)o+t/ desf/,ur+ +ctivit/ile s)ecifice n
condiii de i*ien/ ,i s/n/t+te.
As)ectele le*+te de ilu#in+tul de si*ur+n/ +l nc/)erilor sunt )rezent+te
l+ c+). @.2. BAC.
si*ur+n+
circul+iei )edestre
Criterii3 niveluri ,i )+r+#etrii de )erfor#+n/ cu )rivire l+:
@.&.BAC.&.1. Asi*ur+re+ ilu#in+tului n+tur+l #ini#
+C r+)ort +rie fere+str/ +rie
)+rdose+l/3 li#ite nor#+le:
L nc/)eri de 2o+c/3 c+1inete #edic+le3 s/li #+s/3 s/li #ultifuncion+le3
etc. 1/
& 1/
'
L 1/i3 corido+re3 de)ozite3 etc. 1/8 1/
10
1C f+ctor unifor#it+te ilu#in+t l+ter+l Br+)ort dintre ilu#in+re+ #ini#/ ,i
ilu#in+re+
#+?i#/C v+lori nor#+te
Ldor#ito+re3 nc/)eri 2o+c+ #in.
0.20
Ls/li #+s/3 s)+iu #ultifuncion+l3 c+1inete #edic+le #in.
0.('
L1/i3 s)+ii circul+ie #in.
0310
cC indice de or1ire r+)ortul
dintre lu#in+n+ cerului v/zut )rin *olul ferestrei ,i
lu#in+n+ ferestrei #+s.
&0P.
L c+ #/sur+ #)otriv+ feno#enului de or1ire se )rev/d ele#ente de
ecr+n+re B)+r+sol+reC
+ )+rtilor vitr+te.
L n c+zul n c+re lu#in+ n+tur+l/ nu res)ect/ condiiile )reciz+te #+i sus3
este neces+r c+
ilu#in+tul n+tur+l s/ fie co#)ens+t )+ri+l s+u tot+l3 funcie de destin+i+
nc/)erii3 cu ilu#in+t
+rtifici+l3 confor# 5TA5 ((&( 1.02 si 5TA5 ((&(.
4 >.AAB.>.3. A)i.:r"r&" i*:!in"#:*:i "r#i0i'i"*
+C nivel de ilu#in+re #edie )entru ilu#in+tul nor#+l +l nc/)erilor
B#ini#eC
c+#er+
*ru)+ 2o+c/:
L ilu#in+t *ener+l 200 l? Bl+ h O 0.8' 1300
# de l+ )+rdose+l/C
L ilu#in+t loc+l 800
"? )e
su)r+f++ #/suelor Bl+ h O 03&& # de l+ )+rdose+l/C.
c+1inet
#edic+l3 oficiu3 s+l/ #ese3 s)+ii #ultifuncion+le:
L ilu#in+t *ener+l 200 l?
L ilu#in+t loc+l 800 l? Bl+ h O 038' 1.00
# de l+ )+rdose+l/C
s)+ii
de dor#it:
L ilu#in+t *ener+l '0 l?
L ilu#in+t loc+l 800 l? Bl+ )l+n orizont+l h O 038' de l+ )+rdose+l+C.
corido+re
'0
'
l? Bde l+ nivel )+rdose+l+C
*ru)uri
s+nit+re3 s)/l/to+re:
L ilu#in+t *ener+l 20 l? Bl+ nivel )+rdose+l+C
1uc/t/rie3
s)/l/torie
L ilu#in+t *ener+l 200
l? Bh O 038' 1300
# de l+ )+rdose+l/C.
centr+l/
ter#ic/3 hidrofo+re etc.
L ilu#in+t *ener+l 80
l? Bl+ nivel )+rdose+l/C.
l+
+)+r+te 1'0
l? Bl+ 038' 1300
# de l+ )+rdose+l/C.
1C f+ctor de unifor#it+te r+)ortul
dintre ilu#in+re+ #ini#/ ,i ilu#in+re+ #edie )e
)l+nul de lucru
nc/)eri
s)ecifice #in.
03&0
s)+ii
de circul+ie3 +ne?e #in.
0.2'
cC evit+re+ s+u li#it+re+ or1irii:
or1ire
direct/
L se evit/ or1ire+ direct/ )rin diri2+re+ s)re t+v+n + ilu#in+tului +rtifici+l
Bdor#ito+re
su*+ri n #od s)eci+lC.
L se vor lu+ #/suri de ecr+n+re + l/#)ilor ,i de dis)unere
cores)unz/to+re + +cestor+.
or1ire
)rin contr+st s+u refle?ie
L se vor +le*e finis+2e cu f+ctori de refle?ie cores)unz/tori
L cor)urile de ilu#in+t se vor dis)une cores)unz/tor
L se vor res)ect+ )revederi 5TA5 ((&( 1.8
ANE6A 4.>.AAB.*.
DOCUMENTE TE<NICE CONE6E
5TA5 190/132 C+lculul
neces+rului de c/ldur+. Te#)er+tur+ interio+r/ de c+lcul
5TA5 (&2/8 C+lculul
ter#otehnic +l ele#entelor de construcii +le cl/dirii.
"D= 80
A#1i+nte
ter#ice #oder+te. "ndici 0-@ si 004
"D= (2&2/
1 Construcii
i#o1ili+re. :?i*ene +le utiliz+torilor. Confortul ter#ic.
6or#e de)+rt+#ent+le de )roteci+ #uncii n do#eniul s+nit+r 6
K &2'
4ocu#ente inter)ret+tive C:: nov.
1992
"*ien+3
s/n/t+te+ ,i #ediul ncon2ur/tor.
" ' 6or#+tiv
)entru )roiect+re+ ,i e?ecut+re+ inst.de ventil+ie
6or#e 0roteci+ #uncii n sectorul s+nit+r
6.0. 200 "nstruciuni
tehnice )rovizorii )entru )roiect+re l+ st+1ilit+te+ ter#ic/ +
ele#entelor de nchidere + cl/dirilor.
5TA5 181&9 Gizic+
construciilor3 A#1i+nte ter#ice #oder+te. 4eter#in+re+ indicilor
0-@ ,i 004 ,i nivele de )erfor#+n/ )entru +#1i+nte.
ANE6A 4.>.AAB.3.
DOCUMENTE TE<NICE CONE6E
=6; 1902 Cule*ere
C:: de dis)oziii #odel )entru re*le#ent/ri n construcii
5TA5 10818 0urit+te+
+erului. 4eter#in+re+ )ul1erilor n sus)ensie
5TA5 11822 0urit+te+
+erului. 4eter#in+re+ +ldehidei for#ice
5TA5 120'1 Aer.
4eter#in+re+ coninutului de r+diu 222.
5TA5 9081 0olu+re+
+erului
5TA5 12'& Aer
din zone )rote2+te. Condiii de c+lit+te
5TA5 12881/1 @entil+re
#ec+nic/. 4e1itul de +er )ro+s)/t .4ocu#ente inter)ret+tive C::
nov. 1998
"*ien+3
s/n/t+te+ ,i #ediul ncon2ur/tor.
6or#+tiv )rivind i*ien+ +erului n s)+ii cu diverse destin+ii n funcie de
+ctivit/ile
desf/,ur+te n re*i# de i+rn/v+r+.
6or#e &2' 6or#e
de )roteci+ #uncii n do#eniul s+nit+r.
ANE6A 4.>.AAB.>.
DOCUMENTE TE<NICE CONE6E
5TA5 8818 "lu#in+tul
n s)+ii e?terio+re l+ cl/diri civile ,i industri+le
5TA5 (221 "lu#in+tul
n+tur+l +l nc/)erilor l+ cl/diri civile ,i industri+le
5TA5 ((&(/1 "lu#in+tul
+rtifici+l. Condiii *ener+le
5TA5 ((&(/8 "lu#in+tul
+rtifici+l. Condiii *ener+le
0: 18(/190& 6or#+tiv
)entru folosire+ ener*iei electrice l+ ilu#in+tul +rtifici+l n
utiliz/ri c+snice.
4=C;-:6T: "6T:909:TAT"@: C::
nov.
1998 "*ien+3
s/n/t+te+ ,i #ediul
ncon2ur/tor.
6or#e &2' 6or#e
de )roteci+ #uncii in do#eniul s+nit+r
4.>.AAB.?. I.i&n" ":di#i$1
Cerin+ )rivind i*ien+ +uditiv/ se refer/ l+ conce)ere+ s)+iilor interio+re
+ cre,elor3
+stfel nct z*o#otul )ertur1+ei )ertur1+tor )erce)ut de utiliz+tori Bco)iiC
s/ fie #eninut l+ un
nivel ce nu le )o+te +fect+ s/n/t+te+.
"*ien+ +uditiv/ se refer/ l+ condiiile interio+re de z*o#ot3 res)ectiv l+
+#1i+n+ +custic/
interio+r/.
0erfor#+nele ele#entelor deli#it+to+re cores)unz/to+re +si*ur/rii
+#1i+nei +custice
interio+re3 sunt tr+t+te l+ c+).@.( E0roteci+ #)otriv+ z*o#otuluiJ.
Cri#&rii2 %"r"!&#rii (i ni$&*:ri d& %&r0r!"n/1 ': %ri$ir& *":
1C +si*ur+re+ +#1i+ntei +custice n interiorul nc/)erilor unei cre,e:
nivel
de z*o#ot echiv+lent interior Bli#ite +d#isi1ileC d+tor+t unor surse de
z*o#ot
e?terio+re unit/ilor funcion+le.
L 80 d7 BAC H ' d7 BAC n )lus ziu+ n #inus no+)te+
2C #/suri de +si*ur+re + +#1i+nei +custice:
+#)l+s+re+
cre,elor n zone f/r/ vecin/t/i )roduc/to+re de z*o#ot s+u vi1r+ii.
*ru)+re+
co#)+rti#entelor cu +ctivit/i si#il+re!
se)+r+re+
s)+iilor cu cerine deose1ite din )unct de vedere +l confortului +custic3
de
s)+iile )roduc/to+re de z*o#ot Bs)+ii *os)od/re,ti ,i s)+tii
tehnicoutilit+reC.
)entru
c+zul n c+re nu este )osi1il/ nde)/rt+re+ nc/)erilor cu +ctivit/i
)roduc/to+re
de )revenire s+u +tenu+re + z*o#otului )rin:
L )revedere+ de echi)+#ente din+#ice cu nivel de z*o#ot sc/zut3 n
funcion+re!
L #/suri constructive de +tenu+re + z*o#otelor s+u vi1r+iilor )roduse de
unele surse
loc+le B+)+r+te s+u util+2eC3 confor# )revederi 5TA5 80&8/1!
L izol+re+ cores)unz/to+re + ele#entelor des)/rito+re3 confor#
)revederii E"nstruciuni
tehnice C 12'E!
L li#it+re+ vitezelor de vehicul+re + fluidelor n ele#entele inst+l+iilor
utilit+re3 ter#ice3
de ventil+i s+nit+re3etc.
4.>.ABB. I.i&n" "%&i
:?i*en+ )rivind i*ien+ +)ei3 se refer/ l+ condiiile de distri1uie + +)ei
ntrun
de1it
suficient ,i l+ s+tisf+cere+ criteriilor de )urit+te neces+re +)ei )ot+1ile.
A)+ neces+r/ +li#ent+rii inst+l+iilor din cl/diri tre1uie s/ +i1/ o +nu#it/
c+lit+te
e?)ri#+t/ )rin +ns+#1lul )ro)riet/ilor s+le fizice3 chi#ice3
1+cteriolo*ice3 or*+nole)tice3 etc.
Cri#&rii2 %"r"!&#rii (i ni$&*:ri d& %&r0r!"n/1 ': %ri$ir& *":
@.&.B7C.l. Asi*ur+re+ c+lit/ii +)ei B)ot+1ilit+te+C
se
v+ re+liz+ confor# )revederi 5TA5 18&2!
verific+re+
nde)linirii condiiilor de c+lit+te + )ot+1ilit/ii +)ei se f+ce de c/tre
centrele
de #edicin/ )reventiv/.
+C )ro)riet/i fizice:
*r+d
de tul1ure+l+ #+?.
' *r+de
culo+re
incolor/
te#)er+tur+
V
C 1'V
C
concentr+ie
r+di+ii cor)uscul+re
B\30C s+u electro#+*netice BZC #+?.
1] C/1
1C )ro)riet/i chi#ice:
reziduuri
tot+lit+te+
su1st+nelor #iner+le ,i or*+nice n soluie #+?.
03800 *r/d#c
+lc+linit+te+
)$
O ( 8
durit+te+
B)er#+nent/C #+?.
12 *r+de
c+ntit+te+
de *+ze 20
c#c/d#c +)/
cC )ro)riet/i 1iolo*ice:
#icroor*+nis#e
B)l+ncton3 1+cterii 1+nele3 1+cterii )+to*eneC
li)s+
1+cterii )+to*ene
dC )ro)riet/i or*+nole)tice
*ust
insi)id
#iros
inodor/
@.&.B7C.2. Asi*ur+re+ de1itului de +)/ l+ )unctul de consu#
se
v+ re+liz+ confor# )revederi 5TA5 1&8
B)unctele de consu# tehnolo*ic vor fi st+1ilite confor# cerinelor de
funcion+re +
echi)+#entelorC.
^ O #in. 031' 1 sec l+
s)/l/torie3 1/i3 du,uri
^ O #in. 030' l/sec l+
l+vo+re *r.
s+nit+r
@itez+ o)ti#+ + +)ei O 1 #/sec
^ O #in. 23' 1 sec incendiu
interior
^ O #in. '30 1 sec incendiu
e?terior
4.>.ABB.=. Asi*ur+re+ c+ntit/ii de +)/ )ot+1il/ neces+r/ B1 )+t/ziC
1C 6eces+rul de +)+ )ot+1il/3 lunduse
n c+lcul to+te utiliz/rile neces+re3 este ur#/torul:
Br+)ort+re+ l+ nu#/rul de co)ii din *ru)eC
L i*ien+ co)iilor 200
l/co)il loc
zi
L i*ien+ )erson+lului de deservire &0
l/co)il loc/
zi
L i*ien+ len2eriei Bs)/l/torieC 110
l/co)il loc/
zi
L )re)+r+re+ hr+nei B1uc/t/rieC 100
l/co)il loc/
zi.
L i*ien+ ,i ntreinere+ s)+iilor interio+re &0 l/co)il loc/
zi
L dezinfecie3 s)/l+re instru#ent+r 2' l/co)il loc/
zi
L utiliz/ri tehnolo*ice l+ centr+lele ter#ice 20 l/co)il loc/
zi
L i*ien+ colect/rii de,eurilor #en+2ere ,i cl/diri +ne?e n incint+ 10
l/co)il loc/
zi.
L ntreinere+ c/ilor de +cces3 s)+ii e?terio+re3 zone verzilo
l/co)il loc/
zi
L *os)od+rii +ne?e 80 l/co)il loc/
zi
L )ierderi n ree+ 10 l/co)il loc/
zi
Tot+l neces+r: 00
l/co)il loc/
zi
2C Fn )erio+dele de deficit s+u de intreru)ere + +li#ent+rii cu +)/3 tre1uie
+si*ur+t un
#ini# de '00 l/)+t/zi3 ti#) de 12 ore.
8C 6u se +d#ite utiliz+re+ +)ei ne)ot+1ile n cre,e.
ANE6A 4.>.ABB.
DOCUMENTE TE<NICE CONE6E
5TA5 (822 A)+
)ot+1il/. 4eter#in+nii culorii
5TA5 (828 A)+
)ot+1il/. 4eter#in+re+ tur1idit/ii
5TA5 (82& A)+
)ot+1il/. 4eter#in+re+ te#)er+turii3 #irosului ,i *ustului.
5TA5 (82' A)+
)ot+1il/. 4eter#in+re+ )$ului
5TA5 (829 A)+
)ot+1il/. An+liz+ 1iolo*ic/
5TA5 18&2 A)+
)ot+1il/
5TA5 802( A)+
)ot+1il/. 4eter#in+re+ durit/ii
5TA5 8002 A)+
)ot+1il/. 4eter#in+re+ su1st+nelor or*+nice
4=C;-:6T: "6T:909:TAT"@: C::
noie#1rie
1998 "*ien+3
s/n/t+te+ ,i
#ediul ncon2ur/tor.
-"6"5T:9;. 5<6<T<>"" nr.190 6or#e
de)+rt+#ent+le de )roteci+ #uncii n
sectorul s+nit+r.
5TA5 8001 A)e.
An+liz+ 1+cteriolo*ic/
5TA5 12('0 A)+
)ot+1il/. 4eter#in+re+ coninutului de )esticide.
4.>.ACB I.i&n" &$"':1rii r&,id::ri*r *i';id&
1C "*ien+ ev+cu/rii +)elor uz+te )resu)une +si*ur+re+ unui siste#
cores)unz/tor )entru
eli#in+re+ +)elor folosite #en+2ere s+u #eteorice3
2C Condiiile de desc/rc+re + +)elor uz+te n reelele de c+n+liz+re3 voi
res)ect+
)revederile nor#+tivului C90.
8C "nst+l+iile interio+re de c+n+liz+re + +)elor #en+2ere s+u )luvi+le vor
tre1ui s/
nde)line+sc/ ur#/to+rele condiii:
s/
nu )rezinte surse de cont+#in+re + #ediului!
s/
nu e#it/ #irosuri dez+*re+1ile!
s/
nu )rezinte scur*eri n e?terior!
s/
nu )rezinte riscul cont+#in/rii siste#ului de +li#ent+re cu +)+ )ot+1il/.
Cri#&rii2 %"r"!&#rii (i ni$&*:ri d& %&r0r!"n/1 ': %ri$ir& *":
@.&.BCC.l. Asi*ur+re+ evit/rii )olu/rii solului3 +)elor su1ter+ne s+u + +erului
1C Condiii de rezolv+re + ev+cu/rilor:
+C +)ele uz+te din cre,e se ev+cue+z/ e?clusiv )rin ree+u+ de c+n+liz+re!
1C li)s+ unor siste#e )u1lice de c+n+liz+re se +cce)t/ nu#+i n c+zul
cre,elor rur+le3
situ+ie n c+re +ceste+ vor fi )rev/zute cu inst+l+ii )ro)rii de colect+re3
tr+t+re ,i ev+cu+re + +)ei
uz+te3 +stfel e?ecut+te inct s/ nu )rovo+ce )olu+re+ solului3 +)elor s+u +
+erului!
cC +)ele uz+te vor fi colect+te )rin reele interio+re se)+r+te ,i ev+cu+te
n ree+u+ de
c+n+liz+re + incintei3 du)/ tr+t+re+ )re+l+1il/ + celor cu coninut de
*r/si#i3 nisi)3 )/#nt s+u
su1st+ne nocive Bchi#ice3 1iolo*ice3 r+dio+ctiveC vezi c+).""".&.2.B7C.'.
2C Condiiile de c+lit+te + +)elor uz+te
coninutul
de concentr+ie #+?i#/ de su1st+ne nocive Bsus)ensii3 su1st+ne
chi#ice3
corosive3 infl+#+1ile3 e?)lozi1ile3 *er#enii )+to*eniC tre1uie s/ res)ecte
)revederile 5TA5
1&81!
te#)er+tur+
#+?i#/ +d#is/ &0
o C.
8C Condiii de c+lit+te + conductelor de c+n+liz+re:
s/
reziste l+ solicit/ri #ec+nice!
s/
fie i#)er#e+1ile!
s/
reziste l+ +ciune+ +)elor uz+te ,i + celor su1ter+ne +*resive!
s/
reziste n eroziune+ sus)ensiilor din +)ele uz+te!
s/
+i1/ o su)r+f+/ interio+r/ ct #+i neted/!
s/
se res)ecte cotele de #ont/ri )entru + se evit+ col#+t+re+.
Condiiile tehnice de c+lit+te +le #+teri+lelor din c+re se e?ecut/ reelele
de c+n+liz+re
vor fi confor# cu: 5TA5 1'1'/13 5TA5 (('/3 5TA5 1&83 5TA5 &28&3
5TA5 81(3 5TA5
8&'.
@.&.BCC.2. Asi*ur+re+ evit/rii e#isiei de #irosuri dez+*re+1ile:
1C Condiii de rezolv+re:
se
vor lu+ #/suri de et+n,eit+te + c/#inelor de r+cord ,i de vizit+re din
i#edi+t+
vecin/t+te + cre,elor!
se
v+ +si*ur+ o diluie cores)unz/to+re + +)elor uz+te!
r+cordurile
dintre ree+u+ de c+n+liz+re )luvi+l/ din incint+ cre,ei u8'1 _i *urile de
scur*ere
+le reelei vor fi ,ifon+te )entru + se evit+ ie,ire+ #irosurilor din
c+n+liz+re.
@.&.BCC.8. :vit+re+ intercone?iunii dintre +)ele uz+te ,i +)+ )ot+1il/ se
+si*ur/ )rin
rezolv+re+ corect/ + siste#ului de +li#ent+re cu +)/ ,i c+n+liz+re3
confor# 5TA5 8'913 1.
inst+l+iile
)entru e)ur+re+ +)elor uz+te #en+2ere3 )rovenite de l+ cre,e3 tre1uie s/
fie
si*ure n e?)lo+t+re3 si#)le ,i rel+tiv necostisito+re. Aceste condiii le
nde)linesc fosele se)tice.
An&-" 4.>.ACB
DOCUMENTE TE<NICE CONE6E
5TA5 " 9' C+n+liz+re
interio+r/
5TA5 18&( C+n+liz/ri
e?terio+re. 0rescri)ii de )roiect+re
5TA5 80'1 5iste#e
de c+n+liz/ri. 0rescri)ii de )roiect+re
5TA5 2&&8 C+n+liz/ri
C/#ine
de vizit+re
5TA5 (01 C+n+liz/ri
%uri
de scur*ere
5TA5 108'9 C+n+liz/ri
5t+ii
de e)ur+re + +)elor uz+te
5TA5 1228 C+n+liz/ri
7+zine
de fer#ent+ie + n/#olului l+ st+iile de e)ur+re
5TA5 12'9& C+n+liz/ri
5t+ii
de )o#)+re
4=C;-:6T: "6T:909:TAT"@: C::
noie#1rie
1998 "*ien+3
s/n/t+te+ ,i
#ediul ncon2ur/tor -inisterul 5/n/t/ii
64 &2' 6or#+tiv
de)+rt+#ent+l de )rotecie + #uncii n do#eniul s+nit+r.
4.>.AEB. R&0"'&r&" (i %ri&'/i" !&di:*:i
Cerin+ )rivind ref+cere+ ,i )roteci+ #ediului )resu)une re+liz+re+
construciilor ,i
reelelor e?terio+re +stfel nct )e to+t/ dur+t/ de vi+/ Be?ecuie3
e?)lo+t+re3 )ostutiliz+reC s/ nu
d/uneze s/n/t/ii3 lini,tii s+u st/rii de confort + o+#enilor.
G+ctorii #ediului ncon2ur/tor su)u,i )roteciei3 sunt:
+erul
+)ele
solul
,i su1solul
)/durile
,i ve*et+i+
f+un+
terestr/ ,i +cv+tic/
rezerv+iile
,i #onu#ent+le n+turii
+,ez/rile
o#ene,ti
Cri#&rii %"r"!&#ri (i ni$&*:ri d& %&r0r!"n/1
@.&.B:C.l. Asi*ur+re+ evit/rii )olu/rii +erului e?terior este
interzis/ ev+cu+re+ n
+t#osfer/ + su1st+nelor d/un/to+re su1 for#/ de *+ze3 v+)ori3 +erosoli3
)+rticule solide3 )este
li#itele st+1ilite )rin re*le#ent/rile n vi*o+re.
L -/suri )reventive:
li#it+re+
e#isiilor de )olu+ni coninute n *+zele de +rdere )rovenite din centr+l+
ter#ic/ Bn c+zul cnd e?ist/C!
se
vor res)ect+ cu strictee re*ulile de +#)l+s+re )rivito+re l+ )oziiile
rel+tive dintre
)rizele de +er )ro+s)/t ,i *urile de ev+cu+re.
@.&.B:C.2. Asi*ur+re+ evit/rii )olu/rii solului ,i +)ei
L -/suri de )revenire
+)ele
uz+te )rovenite de l+ cre,e se vor ev+cu+ nu#+i )rin siste#e )ro)rii de
c+n+liz+re3
ce tre1uie s/ res)ecte condiiile )rev/zute l+ c+).@.&.BCC.1.8.
+)ele
uz+te ev+cu+te n siste#e )u1lice de c+n+liz+re vor tre1ui s/
nde)line+sc/
o1li*+toriu )revederile 6or#+tiv C90.
ANE6A 4.>.AEB
DOCUMETE TE<NICE CONE6E
.e*e+ nr. 18 .e*e+
)roteciei #ediului
.e*e+ nr. ' .e*e+
)rivind )roteci+ #ediului ,i +si*ur+re+ c+lit/ii +)elor
.e*e+ nr.8 .e*e+
)rivind +si*ur+re+ s/n/t/ii )o)ul+iei
4ecret nr.&(( 4ecret
)rivind re*i#ul )roduselor ,i su1st+nelor to?ice
4ecret nr.&1& 4ecret
)rivind st+1ilire+ v+lorilor li#it/ +d#isi1ile +le )rinci)+lelor
su1st+ne )olu+nte din +)ele uz+te
=rdin nr.&(2 Condiii
tehnice )rivind )roteci+ +t#osferei
5TA5 10'& Aer
din zonele )rote2+te. Condiii de c+lit+te
5TA5 10881 0urit+te+
+erului. 0rinci)ii ,i re*uli *ener+le de su)r+ve*here + c+lit/ii
+erului
5TA5 1019& 0urit+te+
+erului. 4eter#in+re+ coninutului de 1io?id de sulf
5TA5 10829 0urit+te+
+crului. 4eter#in+re+ 1io?idului de +zot.
4.? I,*"r&" #&r!i'12 ;idr0:.1 (i &'n!i" d& &n&r.i&
Ace+st/ cerin/ se refer/ l+ +si*ur+re+ unei confor#/ri *ener+le ,i de
det+liu + cl/dirii3
+stfel nct consu#ul ener*etic s/ )o+t/ fi li#it+t3 n condiiile o1inerii
unui confort ter#ic
#ini# +d#isi1il.
9es)ect+re+ +cestor cerine se f+ce )rin:
+C +si#il+re+ )erfor#+nelor hi*roter#ice +le cle#entelor )eri#etr+le3 de
nchidere +le
cl/dirii!
1C +si*ur+re+ unei e?ecuii ,i ntreineri corecte + cl/dirii n +ns+#1lul ei!
cC +si*ur+re+ econo#iei de ener*ie r+)ort+t l+ condiiile cli#+tice loc+le
n condiiile
o1inerii unui confort ter#ic cores)unz/tor Bdefinit in c+). @.&C
Cri#&rii %"r"!&#rii (i ni$&*:ri d& %&r0r!"n/1
@.'.1. Asi*ur+re+ )erfor#+ntelor hi*roter#ice +le ele#entelor
)eri#etr+le.
@.'.1.1. 9ezistenele s)ecifice l+ tr+nsfer ter#ic E9=-E +le ele#entelor
+nvelo)+nte
Bdeter#in+te confor# 5TA5 (&2/8C s/ fie de #ini#:
re+liz+re+
+cestor v+lori #ini#e conduc l+ reducere+ consu#ului de ener*ie ,i
ridic+re+
nivelului de confort ter#ic.
@.'.1.2. 4iferen+ de te#)er+tur+ dintre feele interio+re +le ele#entelor
deli#it+to+re ,i
te#)er+tur+ +erului interior Bconfor# )revederi 5TA5 (&2/8C s/ fie de
#+?i#:
@.'.1.8. 9ezisten+ l+ )er#e+1ilit+te l+ +er ele#entelor s/ fie #+i #+re
dect rezisten+
#ini#/ c+lcul+t/ confor# 5TA5 (&2/3 +si*urnduse
totod+t/3 ,i et+n,eit+te+ rosturilor l+
#1in+re+ dintre ele#ente.
4.?.3. E$i#"r&" "%"ri/i&i 'nd&n):*:i )rin re+liz+re+ ele#entelor de
nchidere3 +stfel
nct:
@.'.2.1. Te#)er+tur+ )e su)r+f++ interio+r/ s/ +i1/3 n orice )unct3 o
v+lo+re #+i #+re
dect te#)er+tur+ )uctului de rou/ cores)unz+to+re te#)er+turii ,i
u#idit/ii rel+tive + +erului
interior.
:?.: T5" ` 1131 C )entru Ti O 22 o C
@.'.2.2. ;#idit+te+ #+teri+lelor co#)onente c+ ur#+re + condensului
v+)orilor de +)/3
n )erio+dele reci3 s/ nu de)/,e+sc/ v+lorile nor#+te confor# 5TA5
(&2/& Bn vedere+
eli#in/rii riscului de +)+riie + coloniilor de +*eni )+to*eniC.
@.'.2.8. C+ntit+te+ de +)/ )rovenit/ )rin condens+re+ v+)orilor3 din #+s+
ele#entului de
nchidere n )erio+d+ rece + +nului3 s/ fie #+i #ic/ dect c+ntit+te+ de
+)/ c+re se )o+te ev+)or+
n )erio+d+ c+ld/ Bconfor# 5TA5 (&2/&C .
@.'.8. Asi*ur+re+ econo#iei de ener*ie Butiliz+t/ n sco)ul nc/lzirii cl/dirii
)e ti#) de
i+rn/C )resu)une conce)ere+ ,i re+liz+re+ s)+iului )recu# ,i +
ele#entelor de nchidere3 +stfel
nct )ierderile de c/ldur+ s/ fie ct #+i reduse.
@.'.8.1. Coeficientul *lo1+l de izol+re ter#ic/ + cl/dirii E% lE tre1uie s/ fie
inferior
v+lorii cores)unz/to+re de referin/ % l ref. BT #8 hC deter#in+t confor#
E6or#+tiv )entru
c+lculul coeficientului *lo1+l de izol+re ter#ic/3 l+ cl/diri cu +lte destin+ii
dect ce+ de locuitJ.
@+lorile coeficienlilui de control E+ K eJ Brezistente ter#ice nor#+teC
neces+re )entru
c+lculul coeficientului *lo1+l de referin/ B%l refC sunt ur#/to+rele:
n c+re:
+ O )erei e?teriori
1 O )l+n,eu l+ ulti#ul nivel
c O )l+n,eu )este su1sol
d O soclu
e O ele#ente vitr+te
@.'.8.2. 6eces+rul s)ecific *lo1+l de c/ldur+ )entru nc/lzire E%J tre1uie
s/ fie inferior
v+lorii cores)unz/to+re de referin/ %lref BS/#8hC.
@.'.8.8. Consu#ul +nu+l *lo1+l de c/ldur/ )entru nc/lzire+ cl/dirii:
V
toi
Q GN timi ian 2&.
1000
O BSMh/+nC
n c+re:
5 O +re se#nific+i+ de #+i sus
6 ti#i/toi O nu#/rul de *r+de zile3 se deter#in/ n funcie de te#)er+tur+
e?terio+r/ de
nce)ere l+ sfr,tul )erio+dei de nc/lzire BtoiC ,i de te#)er+tur+ interio+r/
#edie )entru nc/lzire
Bti#iC
@ O volu#ul construit l+ c+re se refer+ % si d.i.+n.
@.'.8.&. :ficien+ inst+l+iilor de nc/lzire se deter#in/ )rin c+lcul+re+
consu#urilor
s)ecifice de ener*ic )entru nc/lzire3 res)ectiv r+)ortul dintre neces+rul
de ener*ie ter#ic/
)entru nc/lzire ,i r+nd+#entul tot+l +l inst+l+iei de nc/lzire centr+l/3
c+lcul+t cu rel+i+:
Bconfor# )revederi E%hid de )erfor#+n/ )entru inst+l+tul de nc/lzire ,i
ventil+ieE3 el+1or+t de
"0CT 5AC.
@.'.8.'. 0entru +si*ur+re+ econo#iei de ener*ie s+
lu+t n consider+re do+r ener*i+
neces+r/ )entru nc/lzire+ nc/)erilor3 f/cnduse
+1str+cie de:
siste#ele
de nc/lzire electric/!
)re)+r+re+
+)ei c+lde de consu#!
ener*i+
electric/ de ilu#in+t ,i +li#ent+re+ +)+r+telor ,i echi)+#entelor!
siste#ele
de cli#+tiz+re!
+)orturile
sol+re , +le ocu)+nilor.
@.'.8.(. Cre,le fiind consu#+to+re de ener*ie3 )rin )roiect+re+ ,
e?)lo+t+re+ inst+l+iilor
ter#ice se i#)un #/suri de li#it+re + consu#urilor ener*etice c+re n
)rinci)+l se refer/ l+:
eficien+
siste#elor +do)t+te ,i )erfor#+nele ener*etice +le ele#entelor utiliz+te
Br+nd+#ente3 consu#uri s)ecifice3 etcC!
#/suri
de recu)er+re + ener*ici ,i utiliz+re+ +cestei+ c+ surs/ secund+r/ de
c/ldur/ cu#
+r fi recu)er+re+ de ener*ie ter#ic/ din *+zele +rse )rovenite de l+
centr+l+ ter#ic/3 recu)er+re+
unei )/ri din c/ldur+ +erului de ev+cu+re din inst+l+i+ de ventil+ie3
)entru )re)+r+re+ de +)/
c+ld/!
introducere+
circuitelor se)+r+te de nc/lzire )e zone ce 1enefici+z/ de +cel+,i re*i#
ter#ic3 siste# de ced+re +l c/ldurii ,i )ro*r+#e de funcion+re:
izol+re+
ter#ic/ n conductelor )entru diver,i +*eni ter#ici ,i +i c+n+lelor de +er
c+ld ,i
rece:
utiliz+re+3
n #/sur+ )osi1ilit/ilor surselor neco#ention+le de c/ldur/!
contoriz+re+
ener*iei ter#ice.
ANE6A 4.?.
DOCUMENTE TE<NICE CONE6E
5TA5 (&22 0+r+#etri
cli#+tici e?teriori
5TA5 (&2/8 C+lculul
ter#otehnic +l ele#entelor de construcie
5TA5 (&2 & Co#)ort+re+
ele#entelor de construcie l+ difuzi+ v+)orilor de +)/.
0rescri)ii de c+lcul
5TA5 (&2/( 0roiect+re+
ter#otehnic/ + ele#entelor de construcii cu )uni ter#ice
5TA5 (&2/ C+lculul
)er#e+1ilit/ii l+ +er + ele#entelor ,i + #+teri+lelor de
construcii
5TA5 &889 "nst+l+ii
nc/lzire 6u#/rul
+nu+l de *r+de zile
6.0. 200 "nstruciuni
tehnice )entru )roiect+re3 l+ st+1ilire+ ter#ic/3 + ele#entelor de
nchidere + cl/dirilor
"5= (2&2/1 Construcii
i#o1ili+re. Confortul ter#ic
4=C;-:6T: "6T:909:TAT"@: C::
nov.
1998 :cono#i+
de ener*ie ,i izol+re
ter#ic/
C 10 6or#+tiv
)entru )roiect+re+ ,i e?ecut+re+ lucr/rilor de izol+ii N&er#ice
C 112 6or#+tiv
)entru e?ecut+re+ hidroizol+iilor 1itu#ino+se l+ construcii
5TA5 9919osturi
l+ f++dele cl/dirilor e?ecut+te cu )+nouri #+ri )ref+1ric+te
0rescri)ii tehnice n curs de edit+re B"6C:9CC 6or#+tiv
)entru c+lculul coeficientului
*lo1+l de izol+re ter#ic/ l+ cl/diri cu +lt/ destin+ie dect ce+ de locuit.
5TA5 (&2/10 Gizic+
construciilor. Ter#otechnic/. Tr+nsferul ter#ic l+ cont+ctul cu
)+rdose+l+. Cl+sific+re+ ,i #etod+ de deter#in+re
5TA5 18 1&9 Gizic+
construciilor. A#1i+ne ter#ice #oder+te. 4eter#in+re+ indicilor
0-@3 004 ,i nivele de )erfor#+n/ )entru +#1i+ne
5TA5 890/1 "nst+l+ii
de nc/lzire. C+lculul neces+rului de c/ldur+. 0rescri)ii de
c+lcul
9e*le#ent+ri n curs de edit+re B"6C:9CC 6or#+tiv
)rivind i*ien+ co#)oziiei +erului
l+ cl/diri cu diverse destin+ii n re*i# de i+rn/v+r/.
0 (8 6or#+tiv
)rivind *r+dul de )rot. ter#ic/ + cl/dirilor ,i de reducere + consu#ului
de ener*iei )entru nc/lzire.
"5= (2&8/192
Construcii
i#o1ili+re. :?i*ene +le utiliz+torilor. Confort ter#ic.
4.E. Pr#&'/i" C!%#ri$" ,.!#:*:i
0roteci+
#)otriv+ z*o#otului i#)lic/ confor#+re+ s)+iilor ,i + ele#entelor de
construcii3 +stfel nct z*o#otul +eri+n s+u de i#)+ct )rovenite din
e?teriorul cl/dirii s+u din
c+#erele +l/tur+te3 )erce)ut de c/tre ocu)+nii cl/dirii3 s/ se )+streze l+
un nivel cores)unz/tor
condiiilor n c+re s/n/t+te+ +cestui+ s/ nu fie )ericlit+t/.
4.E.1. Cri#&rii2 %"r"!&#ri (i ni$&*:ri d& %&r0r!"n/1
@.(.1.1. Asi*ur+re+ izol/rii +custice + s)+iilor l+ z*o#ot +eri+n s+u de
i#)+ct
v+lorile
+d#isi1ile +le indicilor de izol+re l+ z*o#ot +eri+n s+u de i#)+ct3 +le
ele#entelor des)/rito+re3 funcie de destin+i+ nc/)erilor ,i de cerinele
utiliz+torilor se
st+1ilesc confor# )revederi 5TA5 (1'( t1.'!
soluiile
constructive +le )ereilor ,i )l+n,eelor3 utiliz+te n #od curent l+
re+liz+re+
cre,elor3 )entru +si*ur+re+ cerinelor de rezisten/ ,i st+1ilit+te3 de
si*ur+n+ l+ foc ,i de confort
hi*roter#ic3 s+tisf+c ,i cerinele de izol+re +custic/ st+1ilite )rin
E6or#+tivul de)+rt+#ent+l de
)rotecie + #unciiJ +l -inisterului 5/n/t/ii.
nivel
de z*o#ot echiv+lent interior Bli#ite +d#isi1ileC d+tor+t unor surse de
z*o#ot
e?terio+re unit/ilor funcion+le 80 d7 BAC H ' d7 BAC n )lus ziu+ n #inus
no+)te+.
ANE6A 4.E.
DOCUMENTE TE<NICE CONE6E
5TA5 10009 Acustic+
n construcii. .i#ite +d#isi1ile +le nivelului de z*o#ot
5TA5 (1'( Acustic+
n construcii. 0roteci+ #)otriv+ z*o#otului n construcii civile
,i soci+lcultur+le
0 122 "nstruciuni
tehnice )entru )roiect+re+ ,i e?ecut+re+ #/surilor de )rotecie
+custic/ l+ cl/diri soci+lcultur+le
C 12' "nstruciuni
tehnice de )roiect+re ,i e?ecuie )rivind )roteci+ fonic/ + cl/dirilor
4=C;-:6T: "6T:909:TAT"@: C::
6=@.
1998 0roteci+
l+ z*o#ot.
E*"+r"# d&:
S.C. "SPITAL PROIECT" S.A. BUCURETI
A$i,"# d&:
MLPAT ': rdin:* nr. 117/N/01.09.97