Sunteți pe pagina 1din 1

Consiliul Sindical

al Studenilor i Masteranzilor ASEM


Numrul de puncte acordate _______Numrul cererii______
Comisiei de cazare a FACULTII RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE
CERERE
Rog s mi se acorde un loc de trai n cmin pentru anul universitar 2014-2015
Date personale Date despre studii
Numele, Prenumele, Patronimicul Statutul solicitantului ( student, masterand, doctorand)
Domiciliul permanent: (oraul/raionul, localitatea) Finanarea (u!et, contract)
"ele#on (moil, #i$) %rupa academic
&dresa e'mail Nota medie (la ultimile dou sesiuni)
Solicitri la repartizarea locurilor n cmin
Numrul Numrul
(daia )n care am locuit _________* (daia )n care doresc s locuiesc ________*
Numrul Numrul
Situaia familiar ( bifai n dreptul criterului crui corespundei )
Student or#an de amii prini Student in+alid de !radul______
Student or#an de un printe (printe decedat) Student din #amilie cu prini in+alizi de !r, -
Student cu un printe (prini di+orai) Student din #amilie cu prini pensionari
Student in+alid cu .andicap i .andicap locomotor de !r, - Student din #amilie cu prini +eterani
Student din #amilie cu / i mai muli copii Familie de studeni (amii studeni &S01)
Student cu 2 i mai muli studeni Distana (de la mun, C.iinu la domiciliu)______
&lt moti+______________________________________________________________________________
Actiit!i e"tracuriculare #$i%ai &n dre'tul criteriului c!rui cores'undei(
Participant la con#erinele tiini#ice din cadru &S01, naionale, internaionale, etc,
1emrul al or!anizaiilor de auto!ur+ernare studeneti din cadrul &S01
1emru al ec.ipelor i ansamlurilor artistice i culturale din cadrul &S01
)ata co*'let!rii cererii++++++++++++++++++++ Se*n!tura studentului+++++++++++++++++++++
NOTE,
Compartimentele -)ate 'ersonale./ -)ate des're studii./ -Solicit!ri la re'artizarea locurilor &n c!*in. sunt oli!atorii la completare,
Actele o$li0atorii la 'rezentarea cererii,
3 Copia uletinului de indentitate a studentului*
3 Certi#icatul de componen al #amiliei studentului )n ori!inal (acest certi%icat &l or 'rezenta toi studenii ce or de'une cerere)*
3 Copiile certi#icatelor ce con#irm -Situaia %a*iliar!. i recomandrile pri+ind -Actiitatea e"trauniersitar!., Comisia de cazare, )n
4nele cazuri, poate cere i ori!inalul certi#icatelor pentru a autenti#ica copia acestuia,
Detalii despre procesul de cazare, criteriile de selectare a studenilor, tipul recomandrilor i alte in#ormaii !sii: Comitetul Sindical al
Studenilor &S01, Panourile in#ormati+e ale #acultilor,
F("(