Sunteți pe pagina 1din 3

ENIGMA OTILIEI

Bacalaureat 2009: Varianta 36: P articularitile de cn!trucie a unui "er!na# dintr$un


te%t narati&' a"arin(nd lui G) *line!cu: Eni+,a Otiliei, Otilia Mrcule!cu


Aparut n 1938 romanul realist de tip balzacfian Enigma Otiliei,opera a lui George alinescu
are ca tem! principal! "ia#a burg$eziei bucure%tene de la nceputul secolului al &&'lea(
)n inten#ia scriitorului, cartea purta titlul *+!rin#ii Otiliei, ilustr,nd astfel moti"ul balzacian al
paternit!#ii, urm!rit n rela#iile p!rin#i'copii, n conte-tul epocii interbelice( .iecare
dintre persona/ele romanului poate fi considerat p!rinte al Otiliei, pentru c!, ntr'un fel sau altul,
ei i $ot!r!sc destinul sau sunt interesa#i, din diferite morti"e, de soartea tinerei fete( 0criitorul
urmareste in roman degradarea relatiilor din interiorul familiei care conduce implicit la
degaradarea intregii societati
1itlul *Enigma Otiliei sugereaz! comportamentul derutant al eroinei, uneori absurd care'l
uime%te pe .eli, a"and in "edere firea ei contradictorie care oscileza intre ne"ino"atia, farmecul
natural al "arstei, si seriozitatea, maturitatea femeii care /udeca la rece si e-plica imposibilitatea
maria/ului dintre ea si .eli- in ciuda afectiunii pe care i'o purta(

2aratorul este omniscient e-atradiegetic, nara#iunea la persoana a 333'a $eterodiegetica, iar
perspecti"a narati"! este de tipul *dind!r!t, a%a cum se obser"! din primele r,nduri cu care
ncepe romanul, situ,nd e-act persona/ele, ac#iunea, n timp %i spa#iu(
4omanul, alc!tuit din dou!zeci de capitole, este construit pe mai multe planuri narati"e, care
urm!resc destinul unor persona/e, prin acumularea detaliilor5 destinul Otiliei %i al membrilor
familiei 1ulea, al lui 0t!nic!( Al doilea plan prezint! destinul lui .eli- 0ima care, r!mas orfan,
"ine la 6ucure%ti pentru a studia medicina, locuie%te la tutorele s!u %i tr!ie%te iubirea
adolescentin! pentru Otilia( Autorul acord! interes %i celorlate planuri secundare, pentru
sus#inerea imaginii ample a societ!#ii citadine, accentu,nd n felul acesta realismul romanului
s!u(
4omanul incepand cu descrierea minu#ioas! a str!zii Antim 7a cl!dirilor, a interioarelor8, pustie
%i ntunecat!, a",nd un aspect *bizar, "arietatea ar$itectural!, amestecul de stiluri, ferestrele
neobi%nuit de mari, lemn!ria "opsit! care se *dezg$ioga, f!ceau din strada bucure%tean! *o
caricatur! n moloz a unei str!zi italice(
onflictul romanului se bazeaz! pe rela#iile dintre dou! familii nrudite, care sugereaz! uni"ersul
social prin tipurile umane realizate( O familie este a lui ostac$e Giurgiu"eanu, posesorul
a"erii, %i Otilia 9!rculescu, adolescenta orfan!, fiica celei de'a doua so#ii decedate( Aici
p!trunde .eli- 0ima, fiul surorii b!tr,nului, care "ine la 6ucure%ti pentru a studia medicina %i
locuie%te la tutorele s!u legal, mo% ostac$e(:n alt persona/ este ;eonida +ascalopol, prieten al
b!tr,nului, pe care l aduce n familia Giurgiu"eanu afec#iunea pentru Otilia, pe care o cunoa%te
de mic! %i dorin#a de a a"ea o familie care s!'i aline singur!tatea(
A doua familie, "ecin! %i nrudit!, care aspir! la mo%tenirea a"erii b!tr,nului, este familia surorii
acestuia, Aglae( .amilia 1ulea este alc!tuit din so#ul 0imion 1ulea, cei trei copii ai lor5 Olimpia,
Aurica %i 1iti( )n aceast! familie "a p!trunde 0t!nic! 4a#iu pentru a ob#ine zestrea ca so# al
Olimpiei(
onflictul, factor determinant n desfa%urarea operei, este comple- %i pune n lumin! diferitele
personalit!#i prezentate de'a lungul scrierii(( Acesta este de natura e-terioar!, e-plicit!, ntre
Otilia %i clanul 1ulea care dorea s! ob#in! mo%tenirea a"erii lui ostac$e Giugiu"eanu, conturat
nc! din e-pozi#ie prin inter"en#iile r!ut!cioase ale Aglaei( )n timp ce conflictul erotic "izeaz!
ri"alitatea dintre .eli- %i +ascalopol pentru Otilia(
Otilia 9!rculescu este persona/ul feminin principal( Ea este prezentat! n mod direct de c!tre
narator, care i atribuie rolul de obser"ator lui .eli-, la nceputul romanului5 *fa#a m!slinie, cu
nasul mic %i oc$ii foarte alba%tri ar!ta %i mai copil!roas! ntre multele bucle %i gulerul de
dantel!( +ortretul persona/ului se completeaz! prin alte tr!s!turi, precum coc$et!ria, bunul gust
n "estimenta#ie5 *.ata sub#iric!, mbr!cat! ntr'o roc$ie foarte larg! pe poale, dar strmt! tare la
mi/loc(((
+ersona/ul %i dez"!luie comple-itatea, prin caracterizarea indirect!, ce reiese din faptele %i
comportamentul s!u, din modul n care "orbe%te %i din rela#iile cu celelalte persona/e( Astfel,
descrierea camerei fetei, realizat! spre sf,r%itul primului capitol al romanului, corespunde
modelului balzacian, care propune te$nica focaliz!rii n "ederea prezent!rii personalit!#ii celui
care tr!ie%te n mediul descris( <eci, cadrul n care tr!ie%te de"ine o modalitate de p!trundere
n psi$ologia persona/ului, iar camera Otiliei, prin detaliile surprinse, "orbe%te despre caracterul
ei dezordonat %i spontan5 *0ertarele de la toalet! %i de la dulapul de $aine erau trase afar! n
felurite grade %i n ele se "edeau, ca ni%te intestine colorate g$emuri de panglici, c!m!%i de
m!tase mototolite= .aptul c! era interesat! de moda "remii /ustific! bunul gust, rafinamentul,
dragostea de muzic! %i armonie( <ezordinea %i amalgamul de lucruri prezente n camera Otiliei
sugereaz!, pe de alt! parte, %i faptul c! ea nc! se caut! pe sine, este la ",rsta la care
personalitatea ei nu s'a des!",r%it nc!( )n opozi#ie cu acest! etap! este imaginea Otiliei din
finalul romanului, pe care .eli- cu surprindere o obser"! n fotografia pe care i'o d! +ascalopol>
imaginea femeii mature nu'i mai aminte%te prin nimic de cea pe care el o cunoscuse c,nd"a(
)n conturarea Otiliei, scriitorul folose%te %i te$nica modern! a perspecti"elor multiple %i a
obser"a#iei psi$ologice 7pluriperspecti"ismul8(
+ersonalitatea Otiliei este e"iden#iat! prin reflectarea ei n con%tiin#a celorlalte persona/e( Astfel,
mo% ostac$e o consider! fata cuminte %i iubitoare, pe care trebuie s! o prote/eaz!, dar nu are
for#a de a lua decizia nfierii ei, din pricina caracterului s!u a"ar( Aurica o in"idiaz!,
consider,nd'o o ri"al! n alegerea b!rba#ilor5 *E o %ireat!, caut! numai b!rba#i n ",rst!, boga#i(
el mai "iolent o sanc#ioneaz! 1iti, 0t!nic! consider,nd c! Otilia este *o fat! fain!, de%teapt!>
colegii lui .eli- o "!d ca pe cea mai elegant! conser"atoare, n "reme ce Aglae o detest!,
utiliz,nd la adresa fetei apelati"e precum *dezm!#ata, *stricat!, *z!natic!(
ei doi b!rba#i ntre care oscileaz! eroina completeaz! acest portret5 n timp ce pentru
.eli- Otilia reprezint! feminitatea tulbur!toare, +ascalopol m!rturise%te c! nu poate delimita
sentimentele "irile de cele paterne( +entru ambele persona/e masculine, Otilia este, ntr'o
anumit! etap! a e-isten#ei lor, o enigm!, ceea ce /ustific! titlul romanului( <in perspecti"a
psi$ologiei masculine feminitatea "a fi ntotdeuna resim#it! ca fiind misterioas!, enigmatic!
pentru c! nu se las! descoperit! n toate resorturile ei intrinseci(
.irea &i!tare -i i,"re&i.i/il' tu,ultul tinereii !unt cuceritare) ?italitatea, e-uberan#a %i
sinceritatea deconcertant! a tinere#ii formeaz! o imagine pur!, de un farmec aparte5 l t,r!%te n
goan! pe .eli- prin curte, r!p!ie pe scar!, fluier!, danseaz!, st!rile sale de spirit sc$imb,ndu'se
foarte repede(
Autocaracterizarea i completeaz! portretul Otiliei, care'%i cunoa%te foarte bine soarta de fiin#!
tolerat!, obligat! s!'%i rezol"e singur! problemele "ie#ii( 3nteresant este c!, de%i manifest! o
oarecare superficialitate, ea are totu%i con%tiin#a acestei superficialit!#i tipic feminine5 *c,nd tu
"orbeai de ideal, eu m! g,ndeam c! n'am %ters praful de pe pian> *2oi, fetele, .eli-, suntem
mediocre %i singurul meu merit e c!'mi dau seama de asta(
omportamentul fetei este contrariant de multe ori, pentru cei din /ur( Ea impresioneaz! prin
naturale#e, prin calit!#ile tipice ",rstei adolescentine5 gust! oric,nd farmecul /ocurilor copil!re%ti,
escaladeaz! la mo%ia lui +ascalopol stogurile de f,n( 1r!ie%te din plin "ia#a %i nimic nu o
mpiedic! s! r,d! n $o$ote sau s! fie melancolic!5 *)mi "ine uneori s! r,d, s! alerg, s! zbor(
?rei s! fugim@ Aai s! fugimB, ceea ce atest! st!rile de e-uberan#! %i libertate pe care le resimte
n unele momente(
)n rela#ia cu .eli- do"ede%te ns! maturitate5 de%i l iube%te, "a pleca al!turi de +ascalopol,
realiz,nd c! o rela#ie ntre ei "a inter"eni n destinul str!lucit al t,n!rului(
0entimentele care se nfirip! de la nceput ntre ei pornesc de la o apropiere fireasc! ntre doi
tineri, dar %i de la o gri/! reciproc! ntre doi orfani, ce simt ne"oia s! se apere unul pe cel!lalt(
Otilia de"ine o obsesie pe care, n func#ie de ne"oile sale, .eli- o d!r,m! %i o reconstruie%te,
f!r! a fi capabil de generozit!#i sentimentale prea mari( Otilia concepe iubirea n felul a"enturos
al artistului, d!ruire %i libertate absolut!, pe c,nd .eli- este dispus s! a%tepte oric,t p,n! s! se
nsoare cu ea( <iferen#a dintre ei %i posibilitatea de a reprezenta o piedic! n calea realiz!rii
profesionale a lui .eli- o fac pe Otilia s! l p!r!seasc! %i s! aleag! o c!snicie cu +ascalopol(
3n rela#ia .eli-'Otilia, femeia este cea care do"ede%te c! are puterea de a decide pentru am,ndoi
%i for#a de a face un sacrificiu din iubire, oferindu'i lui posibilitatea de a se mplini profesional(
2ici ei nu i s'ar fi potri"it "ia#a modest! pe care ar fi fost obligat! s! o duc! al!turi de studentul
.eli-( 9oartea lui mo% ostac$e %i pierderea mo%tenirii impune acest deznod!m,nt(
Otilia reprezint! pentru .eli- o imagine a idealului feminin, iar pentru +ascalopol o enigm!(
9isterul persona/ului pare a se ascunde n replica de nen#eles de la nceputul romanului5 *2oi
nu tr!im dec,t patru'cinci ani(
)n opinia mea, Otilia 9!rculescu este unul dintre cele mai reu%ite persona/e ale romanului, at,t
prin te$nicile de realizare, c,t %i prin problematica sa e-isten#ial!, reprezent,nd tipul feminit!#ii(