Sunteți pe pagina 1din 23

Centrul colar de Educaie Incluziv ,, Aurora Vaslui

PROIECT DE ACTIVITATE
DATA:19.02.2013
CLASA: a V-a A
PROFESOR EDUCATOR: ignau Angelica
ARIA CURRICULAR: Terapia educaional complex i integrat
MODULUL: Stimulare cognitiv (Activitate matematic)
SUBIECTUL: ,,Exersm s nu uitm !
TIPUL ACTIVIT II: !ecapitulare i sistemati"are de cunotine#
S$%&'( A$T)V)T ))*
f!ma!ea "i c#$%i&a!ea '#'i $i$tem &e c'#"ti#(e) *!ice*e!i "i &e*!i#&e!i
matematice !efe!ita!e %a *e!a(ii%e matematice +#v(ate (a&'#a!e) $c&e!e)
+#m'%(i!e,-
activi.a!ea %im/a0'%'i matematic "i &e.v%ta!ea *e!a(ii%! 12#&i!ii3
%+)E$T)VE $A,!'*
43 De.v%ta!ea ca*acit(i%! *$i56i#&ivi&'a%e +# ve&e!ea f!m!ii '#!
cm*!tame#te i#&e*e#&e#te-
73 De.v%ta!ea c#&'ite%! i#&e*e#&e#te *e#t!' i#te1!a!ea +# *%a# $cia%3
%+)E$T)VE ,E !E-E!)./*
438 Stim'%a!ea &e.v%t!ii i#te%ect'a%e *!i# e9e!$a!ea "i &e.v%ta!ea
*!ce$e%! *$i5ice -
738 F!ma!ea '#! !e%a(ii #'me!ice +#t!e /iecte) fii#(e-
%+)E$T)VE %&E!A)%.A(E* *e *a!c'!$'% "i %a $f2!"it'% activit(ii) e%evii v!
fi ca*a/i%i:
a)cognitive*
O8: 6 $ *e!e.e c!ect c' te!mi#%1ia matematic +# e9e!ci(ii &e &ife!ite
ti*'!i-
O4: 6 $ ca%c'%e.e mi#ta% e9e!ci(ii%e *!*'$e-
O7: 6 $ !&#e.e c!e$ct! "i &e$c!e$ct! #'me!e%e-
O:: 6 $ !e.%ve +# $c!i$ e9e!ci(ii%e *!*'$e-
O;: 6 $ !ea%i.e.e ))*!t!et'%< #'me!e%! &ate-
O=: 6 $ !e$*ecte !e1'%i%e 0c'%'i-
1
ro!esor"educator #i$na%u An$elica Ins&ecie s&ecial " 'e!initivat
Centrul colar de Educaie Incluziv ,, Aurora Vaslui
O
>
: 6 $ !e.%ve *!/%eme $im*%e &e af%a!ea *!&'$'%'i3
0)a1ective*
OA8 $ ma#ife$te i#te!e$ *e#t!' activit(i%e *!*'$e-
OA4 $ !eac(i#e.e *.itiv) &!i#& $ %'c!e.e "i $ fie a*!ecia(i #
c)psi2o-motrice *
OM86 $ c!&#e.e act'% ma#ev!!ii i#$t!'me#te%! &e $c!i$-
OM4 6$6"i !e*!ime te#&i#(a &e efect'a!e a '#! ac(i'#i i#'ti%e +# tim*'%
activit(ii-
OM7 $ a&*te *.i(ie c!ect +# tim*'% %'c!'%'i) +# /a#c) +# fa(a c%a$ei3
$%.,))) &!EA(A+)(E: &i# tta%'% &e 87 e%evi ai c%a$ei:
? a' !itm &e %'c!'@ +#v(a!e me&i'-
: a' !itm &e %'c!'@ +#v(a!e $c.'t-
e%evii *!vi# &i# me&ii &ife!ite-
e%evii a' ca*acitatea &e a f%$i *!ce$e%e &e 12#&i!e "i &e +#v(a!e *!*'$e
&e tema activit(ii-
$e va %'c!a &ife!e#(iat c' e%evii3
ST!ATE3)) ,),A$T)$E*
4ET%,E 5) &!%$E,EE* e9e!ci(i'%) c#ve!$a(ia) m'#ca i#&e*e#&e#t) ca%c'%
mi#ta%) e9*%ica(ia) *!/%emati.a!ea) 0c'% &i&actic) met&a :$ti'@v!ea' $ "ti'@ am
af%at (am +#v(at ,3
4)6(%A$E ,E 7.V//48.T: " fi"e &e %'c!') 0eta#e )*%a#"e) ma!Ae!)c"'%e(
c' /i%e(e%e) 15icit!i, fi"e &e %'c!' *e ec5i*e3
-%!4E ,E %!3A.)9A!E* f!#ta% ) i#&ivi&'a% "i *e ec5i*e-
-%!4E ,E EVA('A!E* c#ti#' "i f!mativ -
!ES'!SE TE4&%!A(E* :; mi#'te-
!ES'!SE '4A.E : 87 e%evi "i e&'cat!'%-
(%$'( ,E ,ES-/5'!A!E: $a%a &e c%a$3
+)+()%3!A-)E*
(u%u,I. %i )a!lan, A. * :Terapie educaional complex i integrat +
,ucure%ti- Editura ro".u/anitate, 1990.
Stimulare cognitiv - &rogram colar " A&ro1at &rin ordin al /inistrului "
2r. 32345 01.09.2006 " ,ucure%ti, 2006+
'u/itru Ana, (aria 7uiza Ana, 'u/itru 7o$el, Elena 8troescu" 7o$el *
4etodica predrii matematicii la clasele )-)V+ ite%ti, Editura Car/inis,
2
ro!esor"educator #i$na%u An$elica Ins&ecie s&ecial " 'e!initivat
Centrul colar de Educaie Incluziv ,, Aurora Vaslui
3
ro!esor"educator #i$na%u An$elica Ins&ecie s&ecial " 'e!initivat
Etapele
activitii
%0#
op#
$oninutul activitii Strategii didactice
Evaluare
Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor
4etode i
procedee
4i;loace
didactice
-orma de
organi"are
4oment
organi"atoric
Asi$ur condiiile o&ti/e &entru
des!%urarea activitii .
8e &re$tesc &entru
activitate.
$aptarea
ateniei
rezint elevilor dou $9icitori
/ate/atice.
1.'intr"un cui1 cu %ase &ui
'oi din ei &leac 9ai9ui.
8osind /a/a"r:ndunic.
A r/as ;n/r/urit.
8&unei, dac ai $9icit.
<n cui1"c:i &ui a $sit=
>s&uns- 4 &ui
2.?&t 1roscue stau la s!at
C vor s intre ;n lac.
'ou nu vor, c"s !ricoase,
i"au intrat ;n a&......
@AneAa 1B

Elevii sunt ateni ,
e!ectueaz calculul
/intal si dau soluiile
$9icitorilor.

.
Conversaia
EA&licaia
EAerciiul
Activitate
!rontal

)eAte
$9icitori


Crontal


Cor/ativ
oral

Anunarea
su0iectului i a
o0iectivelor
activitii
Anun te/a %i o1iectivele
activitii.
Astzi la ora de 8ti/ulare co$nitiv
vo/ reca&itula %i consolida
o&eraiile cu nu/ere naturale
;nvate .
8criu titlul activitii &e ta1l, iar
elevii ;n caiete. ,, Exersm s un
uitm <
Vo/ &leca ;ntr"o cltorie
i/a$inar ;n ara eAerciiilor
a&licative.
e &arcursul ,,cltoriei noastre ne
vo/ ;nt:lni cu /ai /ulte ani/ale
%i va tre1ui s trece/ &rin /ai
/ulte ;ncercri. 'ar ca s a!lai ce
ani/ale ne ies ;n cale vei !i nevoii
s $sii rs&unsurile la c:teva
$9icitori. 7a ca&tul acestei
cltorii ne a%tea&t o sur&riz.
'eci nu ne r/:ne dec:t s ne
;nar// cu ;ndrzneal,atenie %i
Elevii ascult cu atenie


Conversaia Crontal
Centrul colar de Educaie Incluziv ,, Aurora Vaslui
4
ro!esor"educator #i$na%u An$elica Ins&ecie s&ecial " 'e!initivat
Centrul colar de Educaie Incluziv ,, Aurora Vaslui
AneAa 1
D9icitori /ate/atice
1.'intr"un cui1 cu %ase &ui
'oi din ei &leac 9ai9ui.
8osind /a/a"r:ndunic.
A r/as ;n/r/urit.
8&unei, dac ai $9sit.
<n cui1"c:i &ui a $asit
>s&uns- 4 &ui
2.?&t 1roscue stau la s!at
C vor s intre ;n lac.
'ou nu vor, c"s !ricoase,
i"au intrat ;n a&......
5
ro!esor"educator #i$na%u An$elica Ins&ecie s&ecial " 'e!initivat
Centrul colar de Educaie Incluziv ,, Aurora Vaslui
AneAa 2
D9icitori
Cenu%iu %i tare /ic
El se te/e de &isic
8t &itit deoarece
8e nu/e%te ... @oareceB
Cocolo%i &e su1 /su
<%i ia coada ;n l1ue
i iste &recu/ e el
<l &rinde &e %oricel
@isicaB
En &rieten cerdincios
Cr !ric,1tu%
.oul !ric de el are
C;nd ;i ese ;n crare
oi s s&ui cu/ se nu/e%te
Cel ce casa i"o &ze%te=
@C;ineleB
6
ro!esor"educator #i$na%u An$elica Ins&ecie s&ecial " 'e!initivat
Centrul colar de Educaie Incluziv ,, Aurora Vaslui
AneAa 3
oricic v &ro&une s !ii ateni %i s rs&undei.
"2u/erele care se ;n/ulesc se nu/esc ....
">ezultatul ;n/ulirii se nu/e%te...
"'ac ;n/uli/ un nu/r cu 2 o1ine/ ...
"'ac ;n/uli/ un nu/r cu 3 o1ine/ ...
" Cu/ se nu/esc nu/erele care se adun=
" Cu/ se nu/e%te nu/rul din care scde/=
" Cu/ se nu/e%te rezultatul adunrii=
" Cu/ se nu/e%te nu/rul &e care ;l scde/=
" Cu/ se nu/e%te rezultatul scderii=
" Cu/ se nu/esc nu/erele care se ;n/ulesc=
" Cu/ se nu/e%te rezultatul ;n/ulirii=
ro&un s&re rezolvare c:teva eAerciii orale.
A!lai su/a nu/erelor -
3 F 3 F 3G
3 F 3 F 3 F 3 F 3 G
A!lai &rodusul nu/erelor 2 %i 3, 2 %i 3, 2 %i H.
A!lai nu/rul de 2 ori /ai /are dec:t 2, 4 %i 3.
7
ro!esor"educator #i$na%u An$elica Ins&ecie s&ecial " 'e!initivat
Centrul colar de Educaie Incluziv ,, Aurora Vaslui
AneAa 4
Ci%e de lucru &e $ru&e
Dru&a I - &ortretul nu/rului 4
Drura a II- &ortretul nu/rului 13
Dru&a a III"a- &ortretul nu/rului 20
1.Este un nu/r &ar sau i/&ar
2.este !or/at din ............
3. are ca vecini.........
8
ro!esor"educator #i$na%u An$elica Ins&ecie s&ecial " 'e!initivat
Centrul colar de Educaie Incluziv ,, Aurora Vaslui
Dru&a I -
ortretul nu/rului 24
1. Este nu/rIIIII..sauIIII.
2. Este !or/at din .......................................
3. Are ca vecini -............24............
Drura a II-
ortretul nu/rului 133
1. Este nu/rIIIII..sauIIII.
2. Este !or/at din ...................... ......................
3. Are ca vecini -............133............
Dru&a a III"a-
ortretul nu/rului 203
1. Este nu/rIIIII..sauIIII.
9
ro!esor"educator #i$na%u An$elica Ins&ecie s&ecial " 'e!initivat
Centrul colar de Educaie Incluziv ,, Aurora Vaslui
2. Este !or/at din .........................................
3. Are ca vecini -............203............
Anexa 5
Celul v roa$ s"l aJutai s socoteasc c:te oase are de ros, rezolv:nd
o &ro1le/.
(aria a dat celului din curtea casei 4 oase iar sora sa i"a dat de 3 ori /ai
/ulte.
Cor/ulai ;ntre1area %i rezolvai &ro1le/a.
10
ro!esor"educator #i$na%u An$elica Ins&ecie s&ecial " 'e!initivat
Centrul colar de Educaie Incluziv ,, Aurora Vaslui
Ci% de lucru
11
ro!esor"educator #i$na%u An$elica Ins&ecie s&ecial " 'e!initivat
Centrul colar de Educaie Incluziv ,, Aurora Vaslui
Anexa 6
12
ro!esor"educator #i$na%u An$elica Ins&ecie s&ecial " 'e!initivat
Centrul colar de Educaie Incluziv ,, Aurora Vaslui
Ci de evaluare
1.'u1lai nu/erele- 3, 10 , H, 2, 6 .
2.)ri&lai acelea%i nu/ere.
?rdonai &rodusele o1inute ;n ordinea cresctoare @ desci!reaz codulB
%i descresctoare
3 A......G........
10 A.....G.......
H A........G........
2 A......G .........
6 A.......G..........
3 A......G........
10 A.....G.......
H A........G........
2 A......G .........
6 A.......G..........
................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
, G 4 +A G 12+ > G 10 + ? G 20 + V G 1H
Ci de evaluare
13
ro!esor"educator #i$na%u An$elica Ins&ecie s&ecial " 'e!initivat
Centrul colar de Educaie Incluziv ,, Aurora Vaslui
1. Calculeaz i scrie rezultatul ;n csu -
2. Calculeaz, !olosind Jetoane -
10 * 3 G 9 * 2 G
6 * 2 G 0 * H G
H F 1 G 3 * 2 G
4 F 3 G 3 F0 G
2 F0 G 1 F6 G
Ci% de lucru
14
ro!esor"educator #i$na%u An$elica Ins&ecie s&ecial " 'e!initivat
+ =
+
+
+
+
+
+
+
+
=
=
=
=
=
=
=
=
Centrul colar de Educaie Incluziv ,, Aurora Vaslui
Ci% de lucru
15
ro!esor"educator #i$na%u An$elica Ins&ecie s&ecial " 'e!initivat
)rasai linii intre o1iectele desenate %i ci!ra cores&unztoare-
Centrul colar de Educaie Incluziv ,, Aurora Vaslui
8crie vecinii nu/erelorK
Ci% de lucru
16
ro!esor"educator #i$na%u An$elica Ins&ecie s&ecial " 'e!initivat
Centrul colar de Educaie Incluziv ,, Aurora Vaslui
Ci de evaluare
17
ro!esor"educator #i$na%u An$elica Ins&ecie s&ecial " 'e!initivat
8crie nu/erele care li&sescK
1II 3III3IIIHIII
Cineva a a/estecat 1utoanele ;n li!t.AranJeaz"leK
Centrul colar de Educaie Incluziv ,, Aurora Vaslui
8crie ci!ra cores&unztoare !iecrei /ul i/i -
8crie ci!rele &otrivite -
18
ro!esor"educator #i$na%u An$elica Ins&ecie s&ecial " 'e!initivat
0
0
3
3
2
)>A8EE7 C 7 )?>IEI
8)A>)
8E>>ILA

)IE 5 V>EAE 8M )IE 5 A( AC7A)
)IE V>EAE 8M )IE A( AC7A)
(aria a dat celului din
curtea casei 4 oase iar sora
sa i"a dat de 3 ori /ai
/ulte.
)IE
(aria a dat celului din curtea
casei 4 oase iar sora sa i"a dat de 3
ori /ai /ulte.
V>EAE 8M )IE
A( AC7A)

S-ar putea să vă placă și